> Bakır, tüm diğer metaller arasında geri kazanımı en fazla olan metaldir. Fiziksel

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "> Bakır, tüm diğer metaller arasında geri kazanımı en fazla olan metaldir. Fiziksel"

Transkript

1

2 İl'rtJV11[! l'ic7rtl'()l)rti GiRiŞ );> Bakır Sektörünü bakır ve alaşımları olarak iki grupta toplamak mümkündür. 1. Bakır Ürünleri: Blister Bakır, Katot Bakır, Filmaşin, Diğerleri 2. Alaşımlar: Bakır-çinko alaşımları (genel olarak pirinç), Diğerleri (bakırın çinko dışında kalan diğer metallerle yapmış olduğu alaşımlar: bronz) );> Bakırın başlıca kullanım alanları şöyle sıralanabilir; 1. Enerji kabloları, telekomünikasyon kabloları, tesisat kabloları olarak; enerji, haberleşme, inşaat sektörlerde, beyaz ev eşyaları üretimi, otomotiv sektörü, elektrikli ev aletleri üretimi ve elektronik sanayinde, 2. Emaye bobin teli olarak; televizyon, radyo, video, müzik seti ve benzeri elektronik cihazlar üretiminde, trafo ve transformatör ile elektronik motoru üretiminde, büro ve hesap makineleri üretiminde, 3. Elektronik bakır lama, yassı tel ve çubuk olarak; çeşitli soğutucu, ısıtıcı (sofben, termosifon, elektrikli radyatör, fırın gibi) üretimi, otomotiv sektörü, çeşitli sanayi araç-gereçleri üretiminde, > Bakır, tüm diğer metaller arasında geri kazanımı en fazla olan metaldir. Fiziksel ve kimyasal özelliklerini yitirmeden tekrar tekrar kullanılabilme özelliği nedeniyle, bazı uzmanlar tarafından yenilenebilir kaynak olarak da tanımlanmaktadır. ikincil bakır olarak da adlandırılan geri kazanılmış bakırın, doğrudan cevherden üretilen birincil bakırdan ayırt edilmesi oldukça güçtür. > Türkiye'de blister bakır, Karadeniz Bakır işletmeleri A.Ş. tarafından üretilerek hiçbir işleme tabi tutulmadan piyasaya sunulmaktadır. Halen yedi kuruluş blister bakın elektroliz yoluyla işleyerek elektronik bakır üretmektedir. Bunların dışında sektörde faaliyet gösteren 25'e yakın üretici şirket bulunmaktadır EK()JV()MİK VE ()Yrt rtraşl'irmrtrtr Ş[J11Eİ

3 ' İSTANBUL TİCARET ODASI BÖLÜM 1 Al DÜNYA BAKlR SEKTÖRÜ RAKAMLARI 2005 yılı Dünyanın Dünyadaki en büyük dünya rafine ed i lmiş bakır üretimi 16 milyon ton olarak bak ı r Şili, en büyük rafine bakır üreticileri ABD, gerçekleşmişti r. Japonya ve Çin'dir. tüketicileri ise ABD, Almanya, Çin ve Japonya' dır. Üretimde en fazla pay yaklaşık 3 milyon tonla Çin'e aittir yılında, dünya rafine bakır üretiminin 17.3 milyon tonu üretimin ise 3.7 milyon tona ulaşacağı tahmin edilmektedir. bu l acağı, Dünya toplam bak ı r üretiminin, %41 'i Amerika kıtasında, %31 'i Asya'da, %21 'i Avrupa'da gerçe kleştirilme ktedir. Öte yandan, bakırın en çok tüketildiği alanlar ise, %48'1 e i nşaat, % 17'1e elektrik, %16 ile de genel mühendislik olarak Çin'deki sıra la n a bi li r. DÜNYA BAKlR TÜKETiMi DÜNYA BAKlR ÜRETiMi 45% 40% 35% 30% 25% - 20% 15% - 10% 5% - 40% - r---r---r---r % % 10% 0% 0% AMERiKA KlTASI ASYA KlTASI AVRUPA KlTASI INŞAAT GENEL MÜHENDISLIK Kaynak: istanbul Maden & Metaller ihracatçi Birliği B)TÜRKiYE BAKlR SEKTÖRÜ RAKAMLARI Endüstride yaygın olarak kullanılan bakırın başlıca kullanım alanları, elektrikelektronik, inşaat, ulaşım, kimya, kuyumculuk ve boya sektörleridir. Türkiye'nin görünür bakır rezervi 3,7 milyon ton metal bakır, toplam rezerv miktarı ise 15,8 milyon tondur. Türkiye bakır rezervi bak ı mından üç önemli bölgeye sahiptir; Doğu Karadeniz, Güneydoğu Anadolu ve Trakya. Bugün Türkiye'nin bakır cevheri üretiminin büyük bir çoğunluğu özel sektör tarafından gerçekleştiri lmektedir. En önemli üretici aynı zamanda blister bakırın tek üreticisi olan Karadeniz Bakır işletmeleridir. Çayeli Bak ı r işletmesi, Etibank Küre Bakırlı Pirit işletmeleri de bakır üretimi yapan d iğer önemli işletmelerdir EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ

4 ,, İSTANBUL TİCARET ODASI yı l ı bakır cevherleri ve konsantrelerine ait ihracatımız yaklaşık 48 milyon dolar düzeyinde gerçek l eş i rken, 2006 yılında şu tarih itibariyle iki kata yakın bir artışla bu rakam yaklaşık 130 milyon dolar düzeyindedir. Bulgaristan Japonya, Çin ve Finlandiya en önemli pazarlar olmuştur. Kaynak: istanbul Maden & Metaller ihracatçi Birliği Türkiye'de bakır ihracatında en önemli kalemlerden biri olan bakır örme halatlar sektörü, 2005 yılı itibariyle olumlu bir ihracat seyri izlemiştir yılında milyon dolarlık ihracat, % 60,51 ihracat artışı ile milyon dolarlık ihracata ulaşılmıştır. Bakır Örme Halat ihracatı (Türkiye/ milyon dolar) Polanya; 19,9 Avusturya; 22,4 italya; 30 Kaynak: istanbul Demir ve Demir D1ş1 Metal ihracatçiian Birliği ABD, 42.4 milyon dolarla söz konusu dönemde Bakır Örme Halatların en fazla ihraç edildiği ülke olurken, ihracatta %3.73 oranında artış kaydedilmiştir. italya, 30 milyon dolarla ikinci (% artış), Avusturya 22.4 milyon dolarla üçüncü (%31.6 artış) ve Polanya 19.9 milyon dolarla (%21.34 artış) dördüncü sırada yer almıştır. Bakır tellerde de 2005 y ı l ı nda milyon dolardan, 2006 yılında %71,33 artışla milyon dolarlık ihracat gerçekleştirilmiştir EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ

5 " İSTANBUL TİCARET ODASI Bakır Tel ihracatı (Türkiye/milyon dolar) Bulgaristan; 24,3 rail; 43,2 italya; 37,2 Kaynak: istanbul Demir ve Demir D1ş1 Metal ihracatçiian Birliği Bakır Tel ihracatında 43.2 milyon dolarla (%20.99 artış) israil birinci sırayı alırken, bu ülkeyi, 37.2 milyon dolarla ıtalya (%13.18 artış), 24.3 milyon dolarla Bulgaristan (%2.02 artış) izlemiştir. Bakır çubuk ve profiller ihracatı m ız 2005 yılında yaklaşık 10.2 milyon dolardan %102,5 azalış göstererek yaklaşık 20 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. BÖLÜM ll Al BAKlR MADENCiLiGiNDE GLOBAL ANLAMDA SON GELiŞMELER Bakır Fiyatlarında Hareketlenme:. -.. ' Ll h L ; r- J L(""f". ilişikte bakır fiyatlarındaki son gidiş görülüyor. Rakamlar, önemli spekülatif bir piyasa olan Şanghay bakır borsasındandır. Grafikte üç önemli dönemi oklarla gösteriliyor yılı Ocak ayından mayıs sonuna kadar olan dönemde bakır fiyatları 4000'den 8000'e çıkmıştır. Mayıs ayındaki dalgadan sonra bakır fiyatları yüzde 30 kadar gerilemiş olup, yine de bu noktada bile yılbaşında bakır alan yatırımcı kar sağlamıştır EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ

6 İl'E1JV[J 1'İC7E11'()1Jf1I Ağustos ayından Kasım ayına yatay seyir etrafındaki gelirsek, bakır fiyatlarının yatay seyretmiş olup, bu aynaklık azalmıştır. Böyle bir durumun ortaya çıkması, bakır fiyatlarında set bir düşüş ya da artış olabileceği sinyalini vermektedir. Olasılıklara bakılınca, yükselişin olması ve altın fiyatları ile bakır fiyatlarının aynı yönde hareket etmesi beklenmektedir. Genel olarak, bakır fiyatlarının bu denli yükselmesinin en önemli nedenleri özellikle Çin, ABD ve Japonya'daki tüketim artışları sonucu bakır stoklarının 2004 yılından itibaren giderek azalması (2004 yılında bakır stoklarında %89'1uk bir azalma söz konusudur), doların bakır tüketicisi Avrupa'nın para birimi euro karşısındaki rekor düşüşü ve son yıllarda Grasberg and Andina gibi bazı önemli bakır madenierinin kapanması bulunmaktadır. arasında; Özellikle Çin ve diğer Güneydoğu Asya ülkelerindeki elektrik, iletişim ve ulaştırma sektörlerinde yaşanmakta olan gelişmelerle, bakır fiyatlarında gözlenen hareketlenme arasındaki doğrudan ilişki son derece açıktır. Bakır talebi, geleneksel tüketiciler olan Avrupa ve Kuzey Amerika'dan Asya'ya doğru yön değiştirmektedir. Çin değerlendirme dışı tutulduğunda dünyanın geri kalanındaki artış oranı yılda sadece %1,3 civarındadır. Çin'deki talep, bakın hammadde olarak kullanan sanayi ürünlerini bu ülkeye ihraç etmekte olan Tayvan, Güney Kore ve Japonya gibi komşu ülkelerdeki bakır talebini de tetiklemektedir. Dünya'da Rezerv, Üretim ve Tüketim cevheri rezervi, bakır metali içeriği olarak toplam 940 milyon ton Bu rezervin 360 milyon tonu (yaklaşık %40'ı) tek başına Şili ' de bulunmaktadır. Rezerv bakımından şanslı diğer ülkeler ise, ABD (70 milyon ton), Çin (63 milyon ton), Peru (60 milyon ton), Polanya (48 milyon ton), Avustralya (43 milyon ton) ve Endonezya (38 milyon ton) şekl i ndedir. Dünya bakır civarındadır. Dünya Bak1r Cevheri Baz Rezervinin Ülkelere Dağ1hrn1 (rnilyon ton) o Şili Çin Polanya E ndonez ya Kaynak: U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries 2005, United States Government Printing Office, Washington EK()JV()MİK VE ()YE1 E1RAŞ1'IRME1E1R Ş[JBEİ

7 İl'f1JV11[J l'ie7f1j'()l)f1i Y Günümüz koşullarında ekonomik olarak işletilebilecek dünya bakır rezervi ise bakır metali içeriği olarak toplam 470 milyon ton'dur. U.S. Geological Survey tarafından yapılan değerlendirmelerde toplam dünya bakır rezervlerinin okyanus d ipierindeki kaynaklarla birlikte 1,5 milyar tonu n üzerinde olduğu tahmin edilmektedir. Dünya Bakır Sektörünün Yapısı: Y Dünya bakır sektörünün en büyük beş şirketi, bulundurmaktadır. Bunlardan en büyüğü, sadece Şili'de faaliyet gösteren kamu kuruluşu Cadeleo'dur (%12,3). Diğerleri ise sırasıyla; ABD menşeli Phelps Dodge (%7,8), Avustralya menşeli BHP Billiten (%7), ingiliz menşeli Rio Tinto (%6,2) ve Meksika kuruluşu Grupo Mexico'dur (%5,5). Sözü edilen şirketlerin irtibat bilgileri ektedir. pazarın yaklaşık %40'ını ellerinde Y Söz konusu şirketlerden BHP Billiten ve Rio Tinto, dünya madencilik endüstrisinin 250 milyar Dolar civarında olan sermaye toplamının yaklaşık %20'sini ellerinde tutmaktadırlar ve bu alandaki sıralamada sırasıyla ikinciliği ve üçüncülüğü paylaşmışlardır. Dünyada, çok sayıda madencilik faaliyeti, büyük oranda bu iki şirket tarafından denetlenmektedir. Dünyadaki Bakır Sektöründeki Değişimler (Temmuz 2006): Y 2006 yılı dünya bakır tüketimi, 2006 yılı ile kıyaslandığında %3,3 artarken; Avrupa Birliği bakır tüketimi %12 artmıştır. Y Asya ülkelerinde ise, aynı dönemlere kıyasla %1,8 azalırken, Japonya'da %6 ve Hindistan'da %4 artmıştır. Çin'de %7,8 oranında bir azalma olmuştur. Amerika kıtasında %1,6 oranında bir yükselme yaşanırken ABD'de %1,4 oranında artış sağlanmıştır. Y 2006 yılı dünya bakır üretimi, 2005 yılı ile kıyaslandığında, %3,6 arttığı görülmektedilafrika bakır üretimi %17 artmış, Meksika'da yaşanan maden işçileri grevi yüzünden Kuzey Amerika'da% 5 oranında düşüş yaşamıştır. Y Latin Amerika'da %4 oranında artış olurken, Endonezya'daki üretim sorunları yüzünden% 5 oranında düşüş olmuştur. Y Global bakır kaynaklarının kullanım kapasitesi, %87,6'den %86,5'e düşmüştür. Y Ham ve işlenmiş bakırmaden üretimi (bakır tel çubuk, bakır ve bakır alaşımları, levha, çubuk, tüp gibi yan ürünler) 2005 yılında toplam 31,5 milyon ton olmuştur EK()JV()MİK VE ()Yf1 f1raştirmf1f1r Ş[J11Eİ

8 İ1"rtJV11[! 1"İrt1Zl\1"()1JrtI Yıli Bakır Endüstriyel Yan Ürünlerinin Üretimi EDP Folyo1 1% Çubuk 16% Tel 49% Levha, --- Plaka 15% Tel alaşım 3% Kül çe 4% Tüp 12% Kaynak: International Copper Study Group, Focus on Copper 2005 yılındaki bakır endüstriyel yan ürünlerinin üretimi, Asya kıtasında özellikle de Çin'de en üst boyutta olup, Asya kıtasını Avrupa ve Afrika kıtaları izlemektedir. Kuzay Amerika ile Güney Amerika'da ise ortama bir artış yaşanmıştır. K1talara Göre Bak1r Endüstriyel Yan ürünleri üretimi Kuzey Amerika 16 /o Avrupa 27 /o Latin Amerika 3o/o Afrika 2 /o Okyanusya 1 /o Asya 51 /o Kaynak: International Copper Study Group, Focus on Copper EK()JV()MİK VE OYrt rtraş1"irmrtrtr Ş[J11Eİ

9 İl"IiJV11[J 1"İC7Ii1"()1JfiI ;.. Uluslararası Bakır Madeni Çalışma Grubu'nun (ICSG), 29 Eylül 2006 yılındaki 28. Olağan Kurultayı'nda tüm dünya bakır üretimi ve tüketiminde söz sahibi ülkelerin hükümet ve bakır endüstrisi firmaları temsilcileri bir araya gelmiştir ve 2006 ham bakır madeni rezervlerine dayalı 2007 yılına dönük üretim ve tüketim tahminleri yapılmıştır. Buna göre; 2006 yılı sonu itibariyle dünya bakır madeni (ham bakır) üretimi 15,2 milyon tona ulaşacağı ve 2007 yılında da 16,20 milyon ton olacağı tahmininde bulunulmuştur. ;.. işlem görmüş bakır madeninin 2006 yılı sonu itibariyle üretimin 17,40 milyon ton olurken, 2007 yılı itibariyle 18,06 milyon ton olması beklenmektedir. ;.. işlem görmüş bakır tüketimi 2006 yılı sonu itibariyle 17,16 milyon tona,2007 yılı itibariyle de 17,88 milyon tona yükseleceği beklenmektedir. ; yılı sonu için, bakır tüketiminin Avrupa Birliği'ndeki 15 ülkede %9 oranında artacağı ve Asya ülkelerinde sadece % 1,8 oranında bir artış göstereceği tahmin edilmektedir. ;.. Bakır Madeni Üretimi (milyon ton) Bölgeler Tahmini Verileri Afrika ,003 Kuzey Amerika 2,181 2,233 2,473 Latin Amerika 6,651 6,793 7,225 Asya -10 1, Asya ve Ex-Asya 1,049 1,135 1,193 Ülkeleri-CIS Asya-C IS Avrupa Birliği Diğer Avrupa Ülkeleri Okyanusya 1,120 1,140 1,235 TOPLAM 14, ,204 Dünya %2,5 %1,9 %6,8 ;.. Işlenmiş Bakır Uretimi (milyon ton) Bölgeler Tahmini Verileri Afrika Kuzey Amerika 2,168 2,238 2,382 Latin Amerika 3,559 3,568 4,227 Asya Asya ve Ex-Asya 5,225 5,853 6,204 Ülkeleri-CIS Asya-CIS Avrupa Birliği-25 2,329 2,330 2,386 Diğer Avrupa 1,198 1,278 1,298 Ülkeleri Okyanusya TOPLAM 16,512 17,441 18,961 Dünya %4,3 %5,4 %3, EK()JV()MİK VE ()Yfi IiRAŞ1"IRMiiIiR Ş[J11Eİ

10 İl'IiJV11[! l'ic7ii1zl?l'()l)fii Bakır Tüketimi (milyon ton) Bölgeler Tahmini Verileri Afrika Kuzey Amerika 2,956 2,999 3,097 Latin Amerika Asya Asya ve Ex-Asya 7,136 7,175 7,881 Ülkeleri-CIS Asya-CIS Avrupa Birliği-25 3, ,845 Diğer Avrupa 1,075 1,160 1 '191 Ülkeleri Okyanusya TOPLAM 16,614 17,160 17,884 Dünya %-0,7 %3,3 %4,2 Kaynak: International Copper Study Group, Copper Bulletin, Ekim 2006,Monthly Publication, B) BAKlR MADENCiLiGiNDE TÜRKiYE'DEKi SON GELiŞMELER Türkiye'de rezerv, üretim ve tüketim: Türkiye'nin önemli bakır rezervleri Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'nde_bulunmaktadır. Murgul, Çayeli-Madenköy, Lahanos, Ergani, Siirt Madenköy,_Cerattepe ve Küre bilinen önemli bakır yataklarıdır. Cumhuriyet Dönemi'nde, 1938 yılına kadar bakır üretimi önemsizdir yılından 1937 yılına kadar üretim hiç yapılmamıştır yılında Kuvarshan Bakır işletmesi, 1939 yılında ise Ergani Bakır işletmesi'nde Etibank tarafından tekrar üretime geçilerek ilk blister bakır üretilmiştir. Bugün, ülkemizde yıllık ortalama ton_bakır cevheri üretilmekte olup, dünya bakır üretimindeki payı sadece %0,43 düzeyindedir. Ülkemizde üretilen bakır konsantrelerinin yarısına yakın miktarı ülkemizin tek eritme tesisi olan Samsun eritme tesisinde işlenmektedir. Türkiye Bakır Sektörünün Yapısı: Türkiye'de faaliyette olan dört ana bakır madeni kalmıştır. Bunlar; Murgul, Küre, Çayeli ve Ergani bakır madenleridir yılında Siirt-Madenköy bakır ocağı özel sektör tarafından işletmeye açılmıştır. Söz konusu işletmelerden Murgul ve Ergani'de bakır rezervleri tükenmek üzeredir. Bu nedenle, yakın bir gelecekte ülkemiz bakır üretiminde önemli düşüşler olması kaçınılmazdır EK()JV()MİK VE ()Yii IiRAŞTIRMiiIiR Ş[!11Eİ

11 İl"ElJV[J l"ic7ell"()l)eli Y Ülkemiz madencilik sektöründe 1980'1erden itibaren öne çıkan söylem, "kamu madencilik kuruluşlarının özelleştirilmesi" olmuştur. Türkiye madencilik sektöründe mülkiyet ve yönetim değişikliklerini gerçekleştirmeye yönelik olarak çeşitli kamu kurumlarında sektörel bölünme, ticarileştirme, şirketleştirme ve özelleştirmeye yönelik uygulamalar birbirini izlemiş, madencilik sektörünün kamu ağırlıklı yapısı özel sermayenin de yerini alabileceği bir rekabet ortamına dönüştürülmeye çalışılmıştır. Söz konusu uygulamalar en fazla Etibank'ı etkilemiş, bu kurum pek çok parçaya bölünmüş ve her parçası bir yana dağılmıştır. Y ilk olarak 1993 yılında Karadeniz Bakır işletmeeri A.Ş., Etibank'ın bünyesinden ayrılarak Başbakanlık Özelleştirme Idaresi Başkanlığına devredilmiştir yılında ise Etibank, Bakanlar Kurulu Kararı ile Eti Bor, Eti Alüminyum, Eti Krom, Eti Bakır, Eti Gümüş, Eti Elektrometalurji ve Eti Pazarlama ve Dış Ticaret olarak 7 ayrı anonim şirkete bölünmüştür. Y Söz konusu şirketlerden Eti Bakır, diğerleri gibi 2000 yılında Özelleştirme idaresi Başkanlığı'na devredilmiştir. Son olarak, Karadeniz Bakır işletmeleri'ne ait Samsun işletmesi ile Eti Bakır AŞ'nin özelleştirilmesine ilişkin nihai pazarlık görüşmeleri 26 Şubat 2004 tarihinde tamamlanmış ve 12 Nisan 2004 tarihi itibariyle imzalanan satış sözleşmesi ile bu kuruluşların özelleştirme süreci tamamlanmıştır. Y Böylelikle, Karadeniz Bakır işletmeleri A.Ş. tasfiye sürecine girerken, kamu, bakır sektöründen tamamen çekilmiştir. Y Bu süreçte, maden aramalarına kaynak ayrılmadığı gibi, maden işletmecisi olan kuruluşlarda gerekli olan yatırımlar da yapılmamıştır. Özel sermayenin ise, başlangıçta varsayıldığı gibi, kamudan boşalan yeri dolduramamış olması nedeniyle, Türkiye, bakır konsantresi ve blister-elektrolitik bakır ithal eder duruma gelmiştir. Y Dünya madencilik sektöründe şirket birleşmeleri yoluyla konsolidasyon eğilimleri sürerken, ülkemiz yönetimleri, sektörün bölünerek küçültülmesi yönünde politikalar izlemişlerdir. Fiyatların yüksek seyretmekte olduğu günümüzde söz konusu tercihin bakır sektörü bakımından ne ölçüde doğru olduğunu değerlendirmek, yanıltıcı olacaktır. Bununla beraber, fiyatların düşme eğilimine girmesiyle, bugün sektöre girmekte olan firmaların yakalanarak ayakta kalamayabilecekleri yönünde kaygılar bulunmaktadır. hazırlıksız EK()JV()MİK VE ()YEl ElRAŞl"IRMElElR Ş[JEİ ll

12 İl'IllV[J l'ic7i11'()1jfli Kaynak: TMMOB Maden Mühendisleri Odası EK()JVOMİK VE ()Yil IlRAŞl'IRMilIlR Ş[JEİ

13 İl'I1JV11[! l'ic7i11zl?l'()l)ffi BÖLÜM lll A) TÜRKiYE BAKlR SEKTÖRÜNÜN GELiŞMESiNE YÖNELiK GÖRÜŞ VE ÖNERiLER >- Ülkemiz bakır sektörü, yerli sanayiye düşük maliyette ve kaliteli girdi sağlamaya yönelik olarak, ülke sanayi sektörleri ile bütünleşik ve eşanlı gelişme anlayışı gözetilerek tasarımlanmalıdır. >- Bakır üretimleri artırılmalıdır. Ancak, söz konusu üretimin hedefi dış satım değil, ülke sanayi sektörleri olmalıdır. >- Bakır cevherinin sanayi ürünlerine dönüştürülmeden yurt dışına satılmasında ülke yararı bulunmamaktadır. Bakır cevheri, katma değeri yüksek uç ürünlere dönüştürülmek suretiyle yurt dışına ihraç edilmelidir. >- Bakır sektöründe uç ürünler ve yeni ürünlerin üretilmesine yönelik teknolojilerin geliştirilmesi veya transferi teşvik edilmelidir. >- Bakır aramaları uzun yıllardır ihmal edilmiştir. Aramalara hız verilmelidir. Aramalarla ilgili etkin yasal ve yönetsel yapıların tesisi ve çağdaş teknolojilerin kullanıldığı arama faaliyetlerinin, kamu denetiminde ve mutlaka rasyonel bir stratejik plan çerçevesinde yürütülmesi gerekmektedir. >- Maden aramaları için uzun dönemli planlamaların ve arama faaliyetlerinin altyapısı Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nce yapılmalıdır. Diğer kamu ya da özel kurum ve kuruluşlarca yapılacak aramalar, MTA tarafından söz konusu planlamalar çerçevesinde yönlendirilmeli ve denetlenmelidir.? Bakır madenciliğinin her aşamasında ileri teknoloji kullanımı amaçlanmal ıdır. Üretim ve kaynak performansının iyileştirilmesine, maliyetierin düşürülmesine ve yeni ürünlerin elde edilmesine yönelik olarak yeni gelişen teknolojilerin kullanımı, bu sektörün ülke kalkınmasına katkısı bakımından kritik önemdedir. >- Aramaları tamamlanmış olan Artvin-Cerattepe bakır projesi, gerekli incelemeler tamamlanarak bir an önce üretime alınmalıdır. >- Kırklareli civarındaki Demirköy ve Erzurum-ispir portiri bakır yatakları yeniden değerlendirilmeli, ekonomik olarak işletilebilme olanaklarının olup olmadığı araştırılmalıdır. >- Ülkemiz blister bakır ihtiyacını karşılamak üzere, mevcut izabe tesislerinin kapasitesi artınimaiı ve yeni bakır izabe tesislerinin kurulmasına ilişkin araştırmalar yapılmalıdır. >- Bakır cevherlerindeki altın, gumuş, kobalt, nikel gibi yan ürünler tümüyle kazanılmalı, anot çamurlarını Türkiye'de işieyecek tesisler kurulmalıdır EK()JV()MİK VE ()Yff ffraşl'irmffffr Ş[J11Eİ

14 İl'L4JV11[J 1'İe7L41'()1Jz1I SONUC Y Türkiye bakır üretimi talebin yaklaşık %20 sini karşılamaktadır. Bu nedenle hali hazırda aramaları tamamlanmış Siirt-Madenköy ve Artvin-Cerattepe bakır yatakları üretime geçmek üzeredir. Y Türkiye bakır üretiminin büyük bir bölümünü Kıbrıs tipi ve Kuroko tipi volkanik masif sülfid yataklarından sağlamaktadır. Bu yatakların Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yer aldığı görülmektedir. Y Dokuzbin senelik madencilik geçmişi olan Anadolu'da artık madenierin bulunması zorlaşmaktadır. Bunun sonucu olarak yeni maden yataklarının bulunması için, madencilik çalışmaları daha fazla bilgi ve yatırım gerektirmektedir. Ülkemizde bakır madenciliğinin yurt içi tüketim için yeterli olabilecek düzeyde gelişmemiş olmasının ana sebebi işletilebilir tenörlü ve büyük rezerve sahip özellikle portiri ve sedimanter tip yatakların, tespit edilememiş olmasından kaynaklanmaktadır. Ülkemizde bugün işletilen bakır yataklarının tamamı volkanik masif sülfid tipte iken dünya bakır üretimine bakıldığında büyük bir bölümünün portiri ve sedimanter bakır yataklarından karşılandığı görülmektedir. Oysa Türkiye'nin jeolojisi incelendiğinde gerek sedimanter gerekse portiri tip bakır yataklanmaya olanak sağlayan birçok alanın mevcut olduğu görülmektedir. Türkiye karmaşık, fakat maden yatakları yönüyle ilginç ve potansiyel bir jeolojiye sahiptir. Aramalarda ilk önce cevherleşmeyi kontrol eden bölgesel yapı ve litolojiler ortaya konmalı, daha sonra lokal hedef sahalarda detay etüt ve aramalara geçilmelidir. Y Bugünkü koşul ve bilgilerimize göre bakır aramalarındaki öncelikli bölgeler aşağıdaki gibi sıralanabilir: 1. Güneydoğu Anadolu'daki ilginç ve potansiyel jeoloji de göz onune alınarak öncelikle portiri bakır ve benzeri oluşumların aranmasına hız verilmelidir. ll. Batı Anadolu da portiri bakır aramaları için potansiyel olup, bu alanda da arama çalışmaları sürdürülmelidir. lll. Ayrıca sedimanter bakır yataklarına yönelik olarak Çorum-Çankırı havzası ile Hazro (Diyarbakır) ve çevresinde detay etütler yapılmalıdır. IV. Dünyada son yıllarda demir oksitlere baglı olarak gelişmiş büyük rezervli bakır ve altın yatakları bulunmuştur. MTA Genel Müdürlüğü tarafından da 2002 yılında Hekimhan-Hasançelebi (Malatya) ve çevresinde benzeri yataklar bulunmasına yönelik çalışmalar başlatılmıştır. V. Bunların yanı sıra Doğu Karadeniz'de mevcut işletilen volkanik masif sülfid yataklarının çevresinde gömülü yatakların aranmasına yönelik çalışmalar sürdürülmelidir EK()JV()MİK VE ()YL4 L4RAŞ1'IRML4L4R Ş[J11Eİ

15 İl"IiJV11[! 1"İC7Iil"()l)fiI Y Bakır cevherlerindeki altın-gü mü ş-i nd iyum-germanyu m-sel en yu m-teli u ryu m-n ik el ve kobalt gibi yan ürünleri kazanmaya yönelik Ar-Ge çalışmaları yapılmalı, anat çamurlarını işieyecek tesislerin kurulması imkanları araştırılmalıdır. Ayrıca ülkemizdeki bakır cevherleşmeleri için ümitli sahalarda arama yatırımları sürdürülmelidir. arttırılarak EK()JV()MİK VE ()Yfi IiRAŞl"IRMiiIiR Ş[J11Eİ

16 İl'rtJV11[! 1'İC7fi1(1?1'()1JrtI KAYNAKCA: > istanbul Maden & Metaller ihracatçı Birliği (http://www.immib.org.tr/tesvik/index.asp) > istanbul Maden ihracatçıları Birliği > istanbul Demir ve Demir Dışı Metal ihracatçıları Birliği > T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı >- TMMOB Maden Mühendisleri Odası >- International Copper Study Group, Copper Bulletin, Ekim 2006,Monthly Publication, >- Financial Times, <http://www.ft.com>, January 12, >- >- International Copper Study Group, Focus on Copper, (http://www.icsg.org) >- International Institute For Environment and Development, Breaking New Ground: Mining, Minerals, and Sustainable Development, Final Report, (http://www.iied.org/mmsd/finalreport/index.html) >- >- > EK()JV()MİK VE ()Yri riraşhrmrlrir Ş[J11Eİ

17 İ1'11JV11[J 1'İC7111'()1)f1I TABLO ithalat ve ihracat Rakamları ( ) İTHALAT (2005) Ülke Adı Değer(YTL) KAZAKİSTAN şili BULGARİSTAN ÖZBEKİSTAN RUSYA ALMANYA UKRAYNA FRANSA İSPANYA İTALYA SAMSUN SER. B. ÇİN GÜNEY KORE İRAN AZERBAYCAN IRAK AVRUPA(ÇORLU) S. GÜRCiSTAN TAYVAN İSVEÇ YUNANİSTAN HOLLANDA A.B.D. BREZiLYA MISIR BELÇİKA JAPONYA İNGİLTERE YUGOSLAVYA İSRAiL FİNLANDİYA NORVEÇ BURSA SER.BÖLGE MALEZYA HİNDİSTAN , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Değer($) , , , , , , , , , , , , ,00 ı , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EK()N()MİK VE ()YI1 11RAŞ1'IRMI111R Ş[J11Eİ

18 İ1"fi1V[! 1"İC7fi1"()1JfiI İSTANBUL DERi İSViÇRE POLONYA İRLANDA ROMANYA LÜBNAN ETİOPYA AVUSTURYA EGE SER.B. SUUDİ ARAB. HONG KONG GÜNEY AFRİKA DANİMARKA SLOVENYA PORTEKİZ ÇEK CUM. MACARİST AN TRAKYA SER.B. M OLDOVA TACİKİSTAN LÜKSEMBURG AVUSTRALYA B.A.E. NİJERYA TAYLAN D TANZANYA BRUNEİ MEKSİKA K.K.TURK CUM. ARJANTİN ARNAVUTLUK SİNGAPUR YENİ ZELANDA PAKİSTAN SLOVAK CUM. KANADA HlRVATiSTAN ABD KÜÇÜK OUT.AD SURİYE EK()JV()MİK , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , VE ()Y/1 firaş1"irmfifir Ş[!Eİ

19 İ1"/LJV11[JJS 1"İC7/11(1?1"()1)/lI İHRACAT (2005) Ülke Adı Değer(YTL) PAKİSTAN Değer($) , , , , , , , , , , , , , , , , GÜNEY KORE CEZAYiR ENDONEZYA MAKEDONYA İTALYA İSVİÇRE K.K.TURK CUM. GÜRCiSTAN SİNGAPUR YUNANİSTAN İSRAİL AZERBAYCAN SENEGAL BULGARİST AN İSTANBUL DERİ ALMANYA FİNLANDİYA ANTALYA SER.B. EGE SER.B. KAZAKİST AN , , , , , , , , , , , , , , , , , , Değer(YTL) Değer($) İTHALAT (2006) Ülke Adı KAZAKİST AN BULGARİST AN ŞİLİ ÖZBEKİST AN RUSYA FRANSA İRAN UKRAYNA İSPANYA İTALYA ALMANYA AZERBAYCAN MISIR ÇİN YUNANİSTAN , , , , , , ı 9.640, , , L , , , , , EK()JV()MİK , , , , , , , , , , , ,00 ıo.5 ıs. 27s,oo , ,00 VE ()Y/LJS /LRAŞ1"IRM/11S/LR Ş[J11Eİ

20 İl"flJV[J l"ic7fl1z1?1"()1jfli SAMSUN SERBEST BÖLGE PERU AVRUPA (ÇORLU} SERBE GÜNEY KORE IRAK TAYVAN GÜRCiSTAN A. B. D. HOLLANDA MALEZYA İSVEÇ BELÇİKA BREZİLYA İNGİLTERE SIRBİSTAN VE KARADAG JAPONYA MOLDAVYA NORVEÇ FİNLANDİYA BURSA SERBEST BÖLGE İSVİÇRE İSRAİL YENİ ZELANDA HİNDİSTAN EGE SERBEST BÖLGE SLOVENYA TUNUS BİRLEŞİK ARAP EMİRLİ PAKİSTAN DANİMARKA PORTEKİZ MEKSİKA POLONYA ÇEK CUMHURİYETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CU İRLANDA ARJANTİN AVUSTURYA LÜKSEMBURG SİNGAPUR TAYLAND (SİAM) MACARİST AN EK()JV()MİK , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , [ / , , / , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , / / / , , , , , , , , , ,00 VE ()YA ARAŞl"IRMAAR Ş[JEİ

DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ

DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ Hazırlayan ve Derleyen: Zehra N.ÖZBİLGİN Ar-Ge Şube Müdürlüğü Kasım 2012 DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİNDE ÜRETİM VE TÜKETİM yılında 9.546 milyon

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2015 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2015 Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu Tekstil, Deri ve Halı Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği 06/2015 DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ 2015 YILI AYI İHRACAT PERFORMANSI 2015 yılı

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İthalat Rakamları. 2 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İhracat Rakamları

İÇİNDEKİLER. 1 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İthalat Rakamları. 2 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İhracat Rakamları İÇİNDEKİLER 1 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İthalat Rakamları 2 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İhracat Rakamları 3 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları çelik borular İthalat-İhracat

Detaylı

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı 1 DÜNYA ve TÜRKİYE POLİPROPİLEN ( PP ) DIŞ TİCARET ANALİZİ Barbaros Demirci ( Genel Müdür ) Neslihan Ergün ( Teknik Uzman Kimya Müh. ) PAGEV - PAGDER DÜNYA TOPLAM PP İTHALATI : Dünya toplam PP ithalatı

Detaylı

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) - (KÜMÜLATİF)

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) - (KÜMÜLATİF) ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU EŞYASI 1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİ 269.665.223,68 305.580.419,69 13,32 ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU EŞYASI 2 IRAK 155.240.675,64 92.044.938,69-40,71 ALTINDAN MAMUL

Detaylı

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010 Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010 Avrupa kıtasından Amerika kıtasına, Orta Doğu Ülkelerinden Afrika ülkelerine kadar geniş yelpazeyi kapsayan 200 ülkeye ihracat gerçekleştiren

Detaylı

2016 MAYIS DIŞ TİCARET RAPORU

2016 MAYIS DIŞ TİCARET RAPORU 2016 MAYIS DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2016 MAYIS / TÜRKİYE

Detaylı

2015 HAZİRAN DIŞ TİCARET RAPORU

2015 HAZİRAN DIŞ TİCARET RAPORU 2015 HAZİRAN DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2015 HAZİRAN

Detaylı

TR 71 BÖLGESİ 2013 YILI İHRACAT RAPORU AHİLER KALKINMA AJANSI

TR 71 BÖLGESİ 2013 YILI İHRACAT RAPORU AHİLER KALKINMA AJANSI TR 71 BÖLGESİ 2013 YILI İHRACAT RAPORU AHİLER KALKINMA AJANSI NİSAN 2014 İçindekiler 2013 YILI İHRACAT RAKAMLARI HAKKINDA GENEL DEĞERLENDİRME... 3 2013 YILI TR 71 BÖLGESİ İHRACAT PERFORMANSI... 4 AKSARAY...

Detaylı

2015 OCAK DIŞ TİCARET RAPORU

2015 OCAK DIŞ TİCARET RAPORU 2015 OCAK DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2015 OCAK / TÜRKİYE

Detaylı

2016 KASIM DIŞ TİCARET RAPORU

2016 KASIM DIŞ TİCARET RAPORU 2016 KASIM DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2016 KASIM / TÜRKİYE

Detaylı

2015 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU

2015 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU 2015 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2015 NİSAN / TÜRKİYE

Detaylı

GTİP 392310: PLASTİKTEN KUTULAR, KASALAR, SANDIKLAR VB. EŞYA

GTİP 392310: PLASTİKTEN KUTULAR, KASALAR, SANDIKLAR VB. EŞYA GTİP 392310: PLASTİKTEN KUTULAR, KASALAR, SANDIKLAR VB. EŞYA TEMMUZ 2009 Hazırlayan: Mesut DÖNMEZ 1 GENEL KOD BİLGİSİ: 392310 GTIP kodunun üst kodu olan 3923 GTİP koduna ait alt kodlar ve ürünler aşağıda

Detaylı

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) - (KÜMÜLATİF)

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) - (KÜMÜLATİF) ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU EŞYASI 1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİ 521.361.708,54 519.945.727,22-0,27 ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU EŞYASI 2 IRAK 308.690.215,23 226.634.279,98-26,58 ALTINDAN MAMUL

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ÜNVER Mevlana Kalkınma Ajansı, Konya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü

DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ÜNVER Mevlana Kalkınma Ajansı, Konya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ÜNVER Mevlana Kalkınma Ajansı, Konya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü KONYA ÖZELİNDE YABANCI SERMAYELİ FİRMALARIN ÜLKE BAZLI ANALİZİ 06.08.2014 1 DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail

Detaylı

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü nün (UNCTAD) Uluslararası Doğrudan Yatırımlar

Detaylı

2013 ARALIK DIŞ TİCARET RAPORU

2013 ARALIK DIŞ TİCARET RAPORU 2013 ARALIK DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2013 ARALIK/

Detaylı

BETON SANTRALİ SEKTÖRÜ NOTU

BETON SANTRALİ SEKTÖRÜ NOTU BETON SANTRALİ SEKTÖRÜ NOTU Bu çalışmada beton santrali sektörü olarak GTIP tanımları aşağıda belirtilen kalemlerin toplamı olarak ele alınmıştır. GTIP GTIP TANIMI 847431 BETON/HARÇ KARIŞTIRICILAR 847490

Detaylı

TR33 Bölgesi nin Üretim Yapısının ve Düzeyinin Tespiti ve Analizi. Ek 5: Uluslararası Koşulların Analizi

TR33 Bölgesi nin Üretim Yapısının ve Düzeyinin Tespiti ve Analizi. Ek 5: Uluslararası Koşulların Analizi TR33 Bölgesi nin Üretim Yapısının ve Düzeyinin Tespiti ve Analizi Ek 5: Uluslararası Koşulların Analizi Sektörün genel özellikleri Kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatı Ürünler dünyada ortalama

Detaylı

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi CAM SANAYİİ Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TÜRKİYE'DE ÜRETİM Cam sanayii, inşaat, otomotiv, meşrubat, gıda, beyaz eşya, mobilya,

Detaylı

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL 24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü «UNCTAD» ın Uluslararası Doğrudan Yatırımlara ilişkin olarak hazırladığı Dünya Yatırım

Detaylı

İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ)

İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) TUZ 1 IRAK 3.665.673 4.904.225 33,79 TUZ 2 ROMANYA 882.243 1.341.776 52,09 TUZ 3 RUSYA FEDERASYONU 733.563 920.885 25,54 TUZ 4 KUZEY KIBRIS TÜRK CU 786.773 651.917-17,14 TUZ 5 MENEMEN DERİ SR.BLG. 476.010

Detaylı

KABLO VE TELLER. Hazırlayan Tolga TAYLAN 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

KABLO VE TELLER. Hazırlayan Tolga TAYLAN 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi KABLO VE TELLER Hazırlayan Tolga TAYLAN 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi KABLO ve TELLER GTİP:8544 TÜRKİYE DE ÜRETIM VE DIŞ TİCARET Üretim Kablo ve teller

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 21 24 Nisan 2012

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 21 24 Nisan 2012 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 21 24 Nisan 2012 29. Uluslararası Tekstil Makineleri Fuarı 4. İstanbul Teknik Tekstiller ve Nonwoven Fuarı 9. Uluslararası İstanbul İplik Fuarı Hazırlayan TEKNİK Fuarcılık

Detaylı

2014 AĞUSTOS DIŞ TİCARET RAPORU

2014 AĞUSTOS DIŞ TİCARET RAPORU 2014 AĞUSTOS DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2014 AĞUSTOS

Detaylı

İÇ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ. HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ İç Ticaret ve Ekonomik Araştırmalar Şefi

İÇ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ. HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ İç Ticaret ve Ekonomik Araştırmalar Şefi İÇ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ İç Ticaret ve Ekonomik Araştırmalar Şefi 2013 YILI Ocak-Mart Dönemi ADANA DIŞ TİCARET RAPORU Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde bulunan İhracatçı Birliklerinden

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Haziran Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Haziran Ayı İhracat Bilgi Notu 2016 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Haziran Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN 2016 YILI HAZİRAN AYI İHRACAT PERFORMANSI 2016

Detaylı

01/05/ /05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ

01/05/ /05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ 01/05/2016 31/05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ Geçici Plaka İzni Geçiş Abd Minor Outlying Adaları 03 08 03 Almanya 03 03 02 18 26 93 50 53 89 Arnavutluk 02 Avusturya 02 03 01 02 Belçika

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ YABANCI ÜLKE TEMSİLCİLİKLERİ

TÜRKİYE DEKİ YABANCI ÜLKE TEMSİLCİLİKLERİ Ülke TÜRKİYE DEKİ YABANCI ÜLKE TEMSİLCİLİKLERİ Temsilcilik Türü Şehir Telefon Faks e-posta A.B.D. Başkonsolosluk Adana (0322) 346 62 62 (0322) 346 79 16 A.B.D. Büyükelçilik Ankara 455 55 55 467 00 19 A.B.D.

Detaylı

Plast Eurasia İstanbul 2015 Fuar Sonuç Raporu

Plast Eurasia İstanbul 2015 Fuar Sonuç Raporu Plast Eurasia İstanbul 2015 Fuar Sonuç Raporu 2 BAŞARI GÜVEN TECRÜBE BİLGİ TEKNOLOJİ Plast Eurasia İstanbul Avrasya Plastik Sektörünün Buluşma Noktası T 10 Salon 98.000 m2 S Avrasya nın En Büyüğü SAYISAL

Detaylı

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ 3 Ocak 2017 Pazar 2016 yılı Kasım ayında AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre ticari araç pazarı 2015 yılı aynı ayına göre yüzde 12,8 artış göstererek 211 bin adet seviyesinde

Detaylı

2014 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ ADANA DIŞ TİCARET RAPORU. HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ Meslek Komitesi ve Kararlar Şefi

2014 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ ADANA DIŞ TİCARET RAPORU. HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ Meslek Komitesi ve Kararlar Şefi 2014 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ ADANA DIŞ TİCARET RAPORU HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ Meslek Komitesi ve Kararlar Şefi İhracat: 2014 YILI ADANA DIŞ TİCARET RAPORU Türkiye İstatistik Kurumu 2014 Haziran ayı sonu

Detaylı

4. ULUSLARARASI ELECTRONIST FUARINDAN 2016 YILI İÇİN ÜMİT VADEDİCİ KAPANIŞ

4. ULUSLARARASI ELECTRONIST FUARINDAN 2016 YILI İÇİN ÜMİT VADEDİCİ KAPANIŞ 4. ULUSLARARASI ELECTRONIST FUARINDAN 2016 YILI İÇİN ÜMİT VADEDİCİ KAPANIŞ Elektronik yan sanayi sektörünü bir araya getiren tek organizasyon Uluslararası Electronist Fuarı yerliyabancı birçok farklı şehir

Detaylı

AYAKKABI İTHALATINDA UYGULANMAKTA OLAN KORUNMA ÖNLEMİNİN UZATILMASINA YÖNELİK BAŞVURUNUN GİZLİ OLMAYAN ÖZETİ

AYAKKABI İTHALATINDA UYGULANMAKTA OLAN KORUNMA ÖNLEMİNİN UZATILMASINA YÖNELİK BAŞVURUNUN GİZLİ OLMAYAN ÖZETİ AYAKKABI İTHALATINDA UYGULANMAKTA OLAN KORUNMA ÖNLEMİNİN UZATILMASINA YÖNELİK BAŞVURUNUN GİZLİ OLMAYAN ÖZETİ BAŞVURUNUN GİZLİ OLMAYAN ÖZETİ 1. BAŞVURUYA İLİŞKİN BİLGİLER 1.1 Başvuru sahibi ve yerli üretimi

Detaylı

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ 30 Mart 2016 Pazar 2016 yılı Ocak-Şubat döneminde AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre ticari araç pazarı, 2015 yılındaki pozitif performansını sürdürdü ve yüzde 15 artış

Detaylı

İNŞAAT MALZEMELERİ TÜRKİYE DE ÜRETİM

İNŞAAT MALZEMELERİ TÜRKİYE DE ÜRETİM İNŞAAT MALZEMELERİ TÜRKİYE DE ÜRETİM 1990'ların başında ekonomideki gelişmeye paralel olarak inşaat malzemeleri sanayisi de olumlu gelişmeler göstermiştir. Bu dönemde inşaat malzemeleri üretimi ve ihracatında

Detaylı

2015 ŞUBAT DIŞ TİCARET RAPORU

2015 ŞUBAT DIŞ TİCARET RAPORU 2015 ŞUBAT DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2015 ŞUBAT / TÜRKİYE

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Ağustos Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Ağustos Ayı İhracat Bilgi Notu 2016 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Ağustos Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN 2016 YILI AĞUSTOS AYI İHRACAT PERFORMANSI 2016

Detaylı

2015 MART DIŞ TİCARET RAPORU

2015 MART DIŞ TİCARET RAPORU 2015 MART DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2015 MART / TÜRKİYE

Detaylı

İSTANBUL ELEKTRİK-ELEKTRONİK, MAKİNE VE BİLİŞİM İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU - İLK 10 ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ - KÜMÜLATİF)

İSTANBUL ELEKTRİK-ELEKTRONİK, MAKİNE VE BİLİŞİM İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU - İLK 10 ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ - KÜMÜLATİF) 1/6 ELEKTRİK ENERJİSİ 1 IRAK 33.145.705 33.560.247 1,25 ELEKTRİK ENERJİSİ 2 YUNANİSTAN 19.611.413 14.095.197-28,13 ELEKTRİK ENERJİSİ 3 ADANA YUMURT.SER.BÖL - 7.407.212 100,00 ELEKTRİK ENERJİSİ 4 İST.DERİ

Detaylı

TÜRKİYE. PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU 2015 / 6 Ay PAGEV

TÜRKİYE. PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU 2015 / 6 Ay PAGEV TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU 2015 / 6 Ay PAGEV YÖNETİCİ ÖZETİ : Türkiye, plastik işleme makineleri ve aksam ve parçaları talebinin % 70 80 ini ithalatla karşılayan, bu mamullerde

Detaylı

DEMİR-ÇELİK SEKTÖR DEĞERLENDİRMESİ

DEMİR-ÇELİK SEKTÖR DEĞERLENDİRMESİ DEMİR-ÇELİK SEKTÖR DEĞERLENDİRMESİ Nurel KILIÇ Dünya çelik sektöründe, 2011 yılının, kriz kayıplarının telafi edildiği bir yıl olması nedeniyle büyüme oranı % 15 ten % 6,8 e gerilemiştir. Bu nedenle Çin

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Temmuz Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Temmuz Ayı İhracat Bilgi Notu 2016 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Temmuz Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN 2016 YILI TEMMUZ AYI İHRACAT PERFORMANSI 2016

Detaylı

SERAMİK SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

SERAMİK SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi SERAMİK SANAYİİ Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TÜRKİYE DE ÜRETİM Türkiye'de seramik ve çini yapımı, kökleri 8000 yıl öncesine uzanan

Detaylı

TÜRKİYE NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU FUAR 3.ELECTRONIST FUARI

TÜRKİYE NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU FUAR 3.ELECTRONIST FUARI TÜRKİYE NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU FUAR 3.ELECTRONIST FUARI Sektörlerindeki ürünlerin, en son teknolojik gelişmelerin, dünyadaki trendlerin ve son uygulamaların sergilendiği, 25-28 Eylül 2014 tarihleri arasında

Detaylı

PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU

PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU 2016 Ağustos PAGEV YÖNETİCİ ÖZETİ Türkiye, plastik işleme makineleri ve aksam ve parçaları talebinin yıllar itibariyle değişmekle beraber yaklaşık

Detaylı

DÜNYA SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İHRACATI. Genel Değerlendirme

DÜNYA SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İHRACATI. Genel Değerlendirme DÜNYA SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İHRACATI Genel Değerlendirme Haziran 2014 2012 yılı dünya seramik sağlık gereçleri ihracat rakamlarına bakıldığında, 2011 yılı rakamlarına nazaran daha az dalgalanma gösterdiği

Detaylı

MADEN SEKTÖR GÖRÜNÜMÜ

MADEN SEKTÖR GÖRÜNÜMÜ MADEN SEKTÖR GÖRÜNÜMÜ 2014 yılında 157,6 milyar USD olarak gerçekleşen ülkemiz toplam ihracatından %2,9 pay alan madencilik sektörü ihracatı, bir önceki yıla göre %7,7 azalışla 4,6 milyar USD olarak Tablo

Detaylı

ALTIN, KIYMETLİ MADEN VE MÜCEVHERAT SEKTÖRÜ

ALTIN, KIYMETLİ MADEN VE MÜCEVHERAT SEKTÖRÜ ALTIN, KIYMETLİ MADEN VE MÜCEVHERAT SEKTÖRÜ T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EKONOMİK ANALİZ VE DEĞERLENDİRME DAİRESİ 31.12.2013 ANKARA 1 GİRİŞ TANIM Bu bölümde

Detaylı

ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER

ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER Tablo 1. Alkollü ve Alkolsüz İçeceklerin Gümrük Tarife Pozisyonları Alkolsüz İçecekler Ürün Adı GTP Mineral ve Gazlı Sular 2201 Meşrubat 2202 Alkollü İçecekler FERMENTE ALKOLLÜ

Detaylı

607,900 780 39,778 3,842 286,900 7,600 26,700 116,000 1,532 196,527 53,185 238,510 30,400 285,000 49,400 191,520 625,148 61,000 12,300 1,950 91,000

607,900 780 39,778 3,842 286,900 7,600 26,700 116,000 1,532 196,527 53,185 238,510 30,400 285,000 49,400 191,520 625,148 61,000 12,300 1,950 91,000 2 Tüketim Bazik metalurjik konsantre fiyatları yıl bo Çizelge 7 Dünya Krom Ticareti (Ton) Üretim İthalat ihracat Görünür Tüketim Arnavutluk Avusturalya Belç Lüks Küba Çekoslavakya B Almanya İran İtalya

Detaylı

DÜNYA VE TÜRKİYE POLİPROPİLEN ( PP ) RAPORU 2015 PAGEV

DÜNYA VE TÜRKİYE POLİPROPİLEN ( PP ) RAPORU 2015 PAGEV DÜNYA VE TÜRKİYE POLİPROPİLEN ( PP ) RAPORU 2015 PAGEV YÖNETİCİ ÖZETİ Polipropilen ( PP )tüm dünyada üretimi, tüketimi ve dış ticareti, polietilenden sonra en fazla olan plastik hammaddesidir. Nitekim;

Detaylı

DÜNYA, AB ve TÜRKİYE ŞEKER İSTATİSTİKLERİ

DÜNYA, AB ve TÜRKİYE ŞEKER İSTATİSTİKLERİ Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği DÜNYA, AB ve TÜRKİYE ŞEKER İSTATİSTİKLERİ MAYIS 2015 ANKARA Ulus. İliş. ve İş Geliş. Müdürlüğü Cem KAPTAN Mithatpaşa Cad. 19/3 06420 ANKARA TÜRKİYE Tel: + 90 312

Detaylı

DOĞAL TAŞLAR. Hazırlayan Tülay UYANIK 2005. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

DOĞAL TAŞLAR. Hazırlayan Tülay UYANIK 2005. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi DOĞAL TAŞLAR Hazırlayan Tülay UYANIK 2005 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi DOĞAL TAŞLAR HS No:2514, 2515, 2516, 6802 TÜRKİYE ÜRETİMİ Dünyanın en zengin mermer

Detaylı

ÇİMENTO SEKTÖR NOTU. 1. Dünya Çimento Sektörü

ÇİMENTO SEKTÖR NOTU. 1. Dünya Çimento Sektörü 1. Dünya Çimento Sektörü ÇİMENTO SEKTÖR NOTU Dünya çimento üretimi 2008 yılında da artışını sürdürmüş ve 2007 yılında 2,79 milyar ton olan üretim yaklaşık %1,2 artışla 2,83 milyar tona ulaşmıştır. 1998

Detaylı

AĞAÇ İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖRÜ NOTU

AĞAÇ İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖRÜ NOTU AĞAÇ İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖRÜ NOTU Bu çalışmada ağaç işleme makineleri sektörü olarak GTIP tanımları aşağıda belirtilen kalemlerin toplamı olarak ele alınmıştır. 8465 GTIP GTIP TANIMI Ağaç, mantar, kemik,

Detaylı

ULUDAĞ HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2016 YILI HAZİRAN AYI DIŞ TİCARET DEĞERLENDİRME RAPORU

ULUDAĞ HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2016 YILI HAZİRAN AYI DIŞ TİCARET DEĞERLENDİRME RAPORU ULUDAĞ HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2016 YILI HAZİRAN AYI DIŞ TİCARET DEĞERLENDİRME RAPORU ULUDAĞ Ar-Ge ve Pazara Giriş Şubesi TEMMUZ 2016 GENEL DEĞERLENDİRME Türkiye İhracatçılar Meclisi

Detaylı

TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU / 9 Ay PAGEV

TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU / 9 Ay PAGEV TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU 2016 / 9 Ay PAGEV YÖNETİCİ ÖZETİ Türkiye, plastik işleme makineleri ve aksam ve parçaları talebinin yıllar itibariyle değişmekle beraber yaklaşık

Detaylı

BOYA SANAYİ. Hazırlayan Songül BEKTAŞOĞLU 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

BOYA SANAYİ. Hazırlayan Songül BEKTAŞOĞLU 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi BOYA SANAYİ Hazırlayan Songül BEKTAŞOĞLU 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi BOYA SANAYİ TÜRKİYE'DE ÜRETIM Türk boya sanayi toplam üretim miktarı bakımından

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı,

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2013 0 BİSKÜVİ 1. SEKTÖRÜN TANIMI SITC NO ARMONİZE NO : 048.42(tatlı bisküviler) : 1905.31 (tatlı bisküviler), 1905.90.45(bisküviler) Bisküvi kelime olarak Latince

Detaylı

MADEN SEKTÖR GÖRÜNÜMÜ

MADEN SEKTÖR GÖRÜNÜMÜ MADEN SEKTÖR GÖRÜNÜMÜ 2015 yılında 143,7 milyar USD olarak gerçekleşen ülkemiz toplam ihracatından %2,7 pay alan madencilik sektörü ihracatı, bir önceki yıla göre %16 lık azalışla 3,9 milyar USD olarak

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 ARALIK AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 ARALIK AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 ARALIK AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Ocak 2016 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2015 ARALIK İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME 2015 Yılında 17 Milyar Dolarlık

Detaylı

ENERJİ KAYNAKLARI ve TÜRKİYE DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI

ENERJİ KAYNAKLARI ve TÜRKİYE DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI ENERJİ KAYNAKLARI ve TÜRKİYE DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI ENERJİ KAYNAKLARI ve TÜRKİYE Türkiye önümüzdeki yıllarda artan oranda enerji ihtiyacı daha da hissedecektir. Çünkü,ekonomik kriz dönemleri

Detaylı

BAKIR MADENCİLİĞİNDEKİ SON GELİŞMELER VE TÜRKİYE

BAKIR MADENCİLİĞİNDEKİ SON GELİŞMELER VE TÜRKİYE BAKIR MADENCİLİĞİNDEKİ SON GELİŞMELER VE TÜRKİYE Nejat TAMZOK Maden Yüksek Mühendisi, TMMOB Maden Mühendisleri Odası Genel Sekreteri Bakır fiyatlarında hareketlenme Londra Metal Borsası nda bakır fiyatı

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 1 İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE ÖRNEK YAPISI 3 2. FUAR SONUÇ ÖZET BİLGİLERİ

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 9 12 Ocak 2013

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 9 12 Ocak 2013 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 9 12 Ocak 2013 TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Büyükçekmece İstanbul 1 İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMA KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 12 17 Ocak 2016 İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE ÖRNEK YAPISI 3 2. FUAR SONUÇ ÖZET

Detaylı

GTİP 7323 Demir veya çelikten sofra, mutfak veya diğer ev işlerinde kullanılan eşya ve aksamı, yün, sünger, eldiven vb.

GTİP 7323 Demir veya çelikten sofra, mutfak veya diğer ev işlerinde kullanılan eşya ve aksamı, yün, sünger, eldiven vb. GTİP 7323 Demir veya çelikten sofra, mutfak veya diğer ev işlerinde kullanılan eşya ve aksamı, yün, sünger, eldiven vb. Temmuz 2013 1 Genel kod bilgisi: XV ADİ METALLER VE ADİ METALLERDEN EŞYA 73 Demir

Detaylı

İhracat-İthalat

İhracat-İthalat 8463 8463: Metalleri veya sermetleri talaş kaldırmadan işlemeye mahsus diğer takım tezgâhları 8463.1: Çubuk, boru, profil, tel veya benzerlerini çekme makinaları 8463.2: Diş açma makinaları 8463.3: Tel

Detaylı

TEKSTİL MAKİNALARI. Hazırlayan Hasan KÖSE 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

TEKSTİL MAKİNALARI. Hazırlayan Hasan KÖSE 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TEKSTİL MAKİNALARI Hazırlayan Hasan KÖSE 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TEKSTİL MAKİNALARI TÜRKİYE DE ÜRETİM Tanımı Tekstil makinaları, tekstil sanayinin

Detaylı

PAGEV TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU 2016 / İLK 9 AY

PAGEV TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU 2016 / İLK 9 AY PAGEV TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU 2016 / İLK 9 AY 1 YÖNETİCİ ÖZETİ: Türkiye, plastik makineleri ve aksam ve parçaları talebinin yıllar itibariyle değişmekle beraber yaklaşık

Detaylı

TÜRKİYE VE İZMİR İN OCAK-MART 2015 İHRACAT RAKAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

TÜRKİYE VE İZMİR İN OCAK-MART 2015 İHRACAT RAKAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Hazırlayan: Gündem KONT İzmir Ticaret Odası TÜRKİYE VE İZMİR İN OCAK-MART 2015 İHRACAT RAKAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; ihracat 2015 yılı Mart ayında, 2014

Detaylı

alt pozisyonunda yer alan gri çimento ürünü ise sektörde en çok ihraç edilen üründür.

alt pozisyonunda yer alan gri çimento ürünü ise sektörde en çok ihraç edilen üründür. ÇİMENTO HS No: 2523 Çimentonun ana hammaddeleri; kireçtaşı (kalker), kil ve marn (doğadaki kalker ve kil karışımı kayaca) dır. Ülkemiz söz konusu hammaddeler (özellikle kalker) açısından zengin kaynaklara

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı,

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2013 0 HUBUBAT ÜRÜNLERİN TANIMI Hububat grubu ürünler dünyada stratejik önemi en yüksek olan ürünler olup ilk çağlardan beri insanlar tarafından kültürü yapılarak

Detaylı

9. Uluslararası İlişkiler

9. Uluslararası İlişkiler 9. Uluslararası İlişkiler 9.1. Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları (ÇVÖA) Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları, 03.11.1970 tarihinde Avusturya ile imzalanarak başlamış olup, bugüne kadar 76 ülke

Detaylı

Sn. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci

Sn. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci Sn. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci Bilgilendirme Sunumu 22 Temmuz 214 Ankara 1 AJANDA 1) Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Görünüm 2) Dış Ticaretimizdeki Gelişmeler 3) Bölgesel Gelişmelerin Dış Ticaretimize

Detaylı

ALTIN MÜCEVHERAT. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

ALTIN MÜCEVHERAT. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi ALTIN MÜCEVHERAT Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi ALTIN MÜCEVHERAT Türk altın mücevherat üretim geleneği çok eskilere dayanmaktadır.

Detaylı

ULUDAĞ OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2012 YILI DIŞ TİCARET DEĞERLENDİRME RAPORU

ULUDAĞ OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2012 YILI DIŞ TİCARET DEĞERLENDİRME RAPORU ULUDAĞ OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2012 YILI DIŞ TİCARET DEĞERLENDİRME RAPORU ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Ar-Ge ve Pazara Giriş Şubesi OCAK 2013 1 İÇİNDEKİLER 1. GENEL

Detaylı

MEYVE SULARI DÜNYA TİCARETİ. Dünya İhracatı. Tablo 1. Meyve Suyunun Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları

MEYVE SULARI DÜNYA TİCARETİ. Dünya İhracatı. Tablo 1. Meyve Suyunun Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları 0 MEYVE SULARI Tablo 1. Meyve Suyunun Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları Ürün Adı GTP Portakal Suyu (Dondurulmuş) 2009.11 Diğer Portakal Suları 2009.12, 2009.19 Greyfurt Suyu 2009.21, 2009.29 Diğer

Detaylı

HALI SANAYİ. Hazırlayan Ümit SEVİM, Alpaslan EMEK 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

HALI SANAYİ. Hazırlayan Ümit SEVİM, Alpaslan EMEK 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi HALI SANAYİ Hazırlayan Ümit SEVİM, Alpaslan EMEK 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi ÜRÜNÜN TANIMI Armonize Sistem sınıflandırmasına göre halılar 4 ana gruba

Detaylı

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK Dünyada gelir dağılımındaki adaletsizliğin hangi boyutlarda olduğunu

Detaylı

DÜNYA ÇİMENTO ÜRETİMİ VE TÜKETİMİNE İLİŞKİN GENEL DEĞERLENDİRME

DÜNYA ÇİMENTO ÜRETİMİ VE TÜKETİMİNE İLİŞKİN GENEL DEĞERLENDİRME 1 DÜNYA ÇİMENTO ÜRETİMİ VE TÜKETİMİNE İLİŞKİN GENEL DEĞERLENDİRME Mayıs 214 2 ÇİMENTO SEKTÖRÜ 1.1 Dünya Çimento Sektörü 3 1.2 Türk Çimento Sektörü 6 Mt 3 ÇİMENTO SEKTÖRÜ 1.1. Dünya Çimento Sektörü Bölgesel

Detaylı

HİDROLİK PNÖMATİK SEKTÖRÜ NOTU

HİDROLİK PNÖMATİK SEKTÖRÜ NOTU HİDROLİK PNÖMATİK SEKTÖRÜ NOTU Akışkan gücü, basınçlı akışkanların, ister sıvı ister gaz halinde olsun, enerjilerinden faydalanarak elde edilen güçtür. Sıvı veya gaz, yada somut olarak su veya hava, ancak

Detaylı

MADEN SEKTÖR GÖRÜNÜMÜ

MADEN SEKTÖR GÖRÜNÜMÜ MADEN SEKTÖR GÖRÜNÜMÜ 2013 yılında 151,7 milyar USD olarak gerçekleşen ülkemiz toplam ihracatından %3,3 pay alan madencilik sektörü ihracatı, bir önceki yıla göre %20,6 artışla 5,04 milyar USD olarak gerçekleşmiştir.

Detaylı

GTİP 846310 Çubuk, boru, profil, tel vb. çekme tezgahları

GTİP 846310 Çubuk, boru, profil, tel vb. çekme tezgahları GTİP 846310 Çubuk, boru, profil, tel vb. çekme tezgahları Mart 2013 1 Genel kod bilgisi: XVI Makinalar ve mekanik cihazlar; elektrik malzemeleri; bunların aksam ve parçaları; ses kaydediciler ve kaydedilen

Detaylı

TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN 2009 YILI ARALIK AYI İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN 2009 YILI ARALIK AYI İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN 2009 YILI ARALIK AYI İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME 2009 Ocak Aralık Oniki Aylık Tekstil İhracatı Türkiye nin tekstil ihracatı, 2009 yılının Ocak Aralık döneminde geçen

Detaylı

KAYNAK MAKİNELERİ SEKTÖRÜ NOTU

KAYNAK MAKİNELERİ SEKTÖRÜ NOTU KAYNAK MAKİNELERİ SEKTÖRÜ NOTU İki metal parçayı ısıl yolla birleştirme işleminde kullanılan kaynak makine ve malzemeleri, üretim sanayinde önemli bir paya sahiptir. Geliştirilen her teknolojik malzemenin

Detaylı

GTIP 130219: DIGER BITKILERDEN ELDE EDILEN BITKISEL ÖZSU VE HULASALAR

GTIP 130219: DIGER BITKILERDEN ELDE EDILEN BITKISEL ÖZSU VE HULASALAR GTIP 130219: DIGER BITKILERDEN ELDE EDILEN BITKISEL ÖZSU VE HULASALAR HAZIRAN 2009 Hazirlayan: Mesut DÖNMEZ GENEL KOD BILGISI: 130219 GTIP kodunun alt kodu oldugu 1302 GTIP koduna ait alt kodlar ve ürünler

Detaylı

DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ

DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ I. DÜNYA DEMİR-ÇELİK (GTİP 72)TİCARETİ 2013 yılında dünya demir-çelik ihracatı bir önceki yıla göre %7,9 oranında azalarak 392,8 milyar $ seviyesinde gerçekleşmiştir.

Detaylı

2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ 2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ SUNUM PLANI Hizmet Sektörünün Desteklenmesi Vizyonu Dünya da ve Türkiye de Sağlık Turizmi Film, Bilişim ve Eğitim Sektörlerine

Detaylı

KONYA DAKİ YABANCI SERMAYELİ FİRMALARIN ÜLKE ve SEKTÖR BAZLI ANALİZİ ve DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM İÇİN HEDEF ÜLKELERİN TESPİTİ 2013 yılı

KONYA DAKİ YABANCI SERMAYELİ FİRMALARIN ÜLKE ve SEKTÖR BAZLI ANALİZİ ve DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM İÇİN HEDEF ÜLKELERİN TESPİTİ 2013 yılı KONYA DAKİ YABANCI SERMAYELİ FİRMALARIN ÜLKE ve SEKTÖR BAZLI ANALİZİ ve DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM İÇİN HEDEF ÜLKELERİN TESPİTİ 2013 yılı GİRİŞ Konya sahip olduğu 9 adet OSB ile önemli bir sanayi merkezidir.

Detaylı

KAĞIT ĠMALĠNE VE MATBAACILIĞA MAHSUS MAKĠNELER SEKTÖR NOTU

KAĞIT ĠMALĠNE VE MATBAACILIĞA MAHSUS MAKĠNELER SEKTÖR NOTU KAĞIT ĠMALĠNE VE MATBAACILIĞA MAHSUS MAKĠNELER SEKTÖR NOTU Modern dünyanın vazgeçilmez bir ürünü olan kağıt, Türkiye de de dünyadaki gelişmelere paralel olarak sürekli bir ilerleme kaydetmektedir ve yaşam

Detaylı

Türkiye Geneli 2014 Yılı Sektörel Bazda İhracat Rakamları Değerlendirmesi

Türkiye Geneli 2014 Yılı Sektörel Bazda İhracat Rakamları Değerlendirmesi 3-4 Türkiye Geneli 2014 Yılı Sektörel Bazda İhracat Rakamları Değerlendirmesi 5 Demir ve Demir Dışı Metaller-Çelik Sektörü 2014 Yılı İhracatında Ürün Grubu Değerlendirmesi 6 Demir ve Demir Dışı Metaller-Çelik

Detaylı

ÖZET. İhracat. İthalat. 2015 yılı Ocak- Şubat Döneminde 2014 yılı Ocak-Şubat Dönemine Göre:

ÖZET. İhracat. İthalat. 2015 yılı Ocak- Şubat Döneminde 2014 yılı Ocak-Şubat Dönemine Göre: ÖZET İthalat 2015 yılı Ocak-Şubat Döneminde 2014 yılı Ocak-Şubat Dönemine Göre: Ham petrol ithalatı %28,11 artarak 3.293.230 ton olarak gerçekleşmiştir. Motorin (biodizel ihtiva eden motorin hariç) ithalatı

Detaylı

PLASTİK VE KAUÇUK İŞLEME MAKİNALARI ve AKSAM VE PARÇALARI SEKTÖRÜNÜN 2008 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU

PLASTİK VE KAUÇUK İŞLEME MAKİNALARI ve AKSAM VE PARÇALARI SEKTÖRÜNÜN 2008 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU 1 FİRMA SAYISI : PLASTİK VE KAUÇUK İŞLEME MAKİNALARI ve AKSAM VE PARÇALARI SEKTÖRÜNÜN 2008 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU Barbaros Demirci Genel Sekreter PAGEV / PAGDER PAGEV bilgi bankası kayıtlarına göre,

Detaylı

PLASTİK İŞLEME SANAYİ ÜRÜNLERİ

PLASTİK İŞLEME SANAYİ ÜRÜNLERİ PLASTİK İŞLEME SANAYİ ÜRÜNLERİ Hazırlayan Songül BEKTAŞOĞLU 2005 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi PLASTİK İŞLEME SANAYİ ÜRÜNLERİ (SITC NO: 579,581,582) Türkiye'de

Detaylı

DÜNYA DÖKÜM ÜRETİMİNİN LİDERLERİ KİMLERDİR? Y. Ziya KAYIR Metalurji Mühendisi

DÜNYA DÖKÜM ÜRETİMİNİN LİDERLERİ KİMLERDİR? Y. Ziya KAYIR Metalurji Mühendisi DÜNYA DÖKÜM ÜRETİMİNİN LİDERLERİ KİMLERDİR? Y. Ziya KAYIR Metalurji Mühendisi KOSGEB Tel: (312) 267 02 85 06935 Sincan/Ankara E-posta: ykayir@kosgeb.gov.tr Özet: Modern metalurji, Anadolu da doğdu. Bakır

Detaylı

Dünya Seramik Sektörü Dış Ticareti a) Seramik Kaplama Malzemeleri

Dünya Seramik Sektörü Dış Ticareti a) Seramik Kaplama Malzemeleri Dünya Seramik Sektörü Dış Ticareti a) Seramik Kaplama Malzemeleri ÜLKE Dünya Seramik Kaplama Malzemeleri Üretiminde İlk 1 Ülke 29 21 211 212 212 Dünya /212 Üretiminden Aldığı Pay Değişim (%) (%) 1 ÇİN

Detaylı

DEĞİŞEN DÜNYA-DEĞİŞEN ÜNİVERSİTE:YÜKSEKÖĞRETİMİN GELECEĞİ TÜRKİYE İÇİN BİR ÖNERİ

DEĞİŞEN DÜNYA-DEĞİŞEN ÜNİVERSİTE:YÜKSEKÖĞRETİMİN GELECEĞİ TÜRKİYE İÇİN BİR ÖNERİ DEĞİŞEN DÜNYA-DEĞİŞEN ÜNİVERSİTE:YÜKSEKÖĞRETİMİN GELECEĞİ TÜRKİYE İÇİN BİR ÖNERİ Kemal Gürüz Atılım Üniversitesi 12 Mart 2012 Yirmi beş yaş üstü nüfus içinde ortaöğrenim görmüş olanların oranı, %. 2007.

Detaylı

2015 YILI OCAK EYLÜL DÖNEMİ EV TEKSTİLİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

2015 YILI OCAK EYLÜL DÖNEMİ EV TEKSTİLİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ 2015 YILI OCAK EYLÜL DÖNEMİ EV TEKSTİLİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ Ocak Eylül 2015 Dönemi Ev Tekstili Genel İhracatı 2015 Ocak - Eylül Dönemi KG M² USD EURO TL TOPLAM EV TEKSTİLİ İHRACATI 227.814.574 274.117.940

Detaylı