GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ OTOMOTİV SEKTÖRÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ OTOMOTİV SEKTÖRÜ"

Transkript

1 T.C. PRETORIA BÜYÜKELÇİLİĞİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ OTOMOTİV SEKTÖRÜ Ağustos 2007 Pretoria T.C. Pretoria Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği PO Box 56014, Arcadia, 0007, Pretoria, South Africa Tel: Faks: E-posta: Website:

2 İÇİNDEKİLER Sayfa No I. GİRİŞ... 1 II. ÜLKE EKONOMİSİNİN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ Ekonomik Yapısı 1.1. Genel Ekonomik Yapı 1.2. Dış Ticaret 2. Türkiye ile Ekonomik ve Ticari İlişkiler III. SEKTÖRÜN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ Sektörün Tanımı, Yapısı ve Özellikleri 2. Üretim, İç Pazar ve Talep Durumu 3. Sektörde Uygulanan Teşvikler 4. Sektörün Dış Ticaret İlişkileri, Dışa Açıklığı 5. Otomotiv Sanayi Ürünlerinde Türkiye-Güney Afrika Dış Ticareti 6. Otomotiv Sektörü İle İlgili Önemli Kurum ve Kuruluşlar 7. Otomotiv Sektörü İle İlgili Düzenlenen Fuarlar IV. SONUÇ V. GÖRÜŞ VE ÖNERİLER EKLER EK 1: Güney Afrika daki Otomobil İthalatçıları Listesi EK 2: Yıllar ve Maddeler İtibariyle Güney Afrika nın Motorlu Kara Taşıtları ve Yedek Parça İthalatı EK 3: Yıllar İtibariyle Binek Otomobili ve Ticari Araç Satış Miktarları EK 4: Otomobil Üreticileri ve Markalar İtibariyle Satış ve İhracat Miktarları KAYNAKÇA

3 I. GİRİŞ Güney Afrika Cumhuriyeti otomotiv sektörü ile ilgili olarak hazırlanan bu raporun amacı, Güney Afrika Cumhuriyeti otomotiv sektörünü ihracatçılarımıza tanıtmak ve bu konuda ihtiyaç duyulabilecek bilgileri derlemektir. Raporun ilk bölümünde Güney Afrika ekonomisi ve Türkiye ile ticari-ekonomik ilişkileri hakkında bilgiler yer almakta, ikinci bölümde Güney Afrika otomotiv sektörünün yapısı ve özellikleri hakkında bilgiler verilmektedir. Son bölümde ise görüş ve değerlendirmeler bulunmaktadır. Güney Afrika Cumhuriyeti nde ekonomik göstergeler ve dış ticaret istatistiklerinin tamamı Güney Afrika para birimi olan Rand cinsinden açıklanmaktadır. Raporda yer alan tablolar ve istatistikler karşılaştırılabilir olması açısından Güney Afrika Merkez Bankası (South African Reserve Bank) tarafından açıklanan yıllık ortalama döviz kurları baz alınmak suretiyle ABD Dolarına çevrilmiştir. Bu raporda yer almayan ve Güney Afrika ekonomisi ve dış ticareti ile ilgili olarak ihtiyaç duyulan diğer bilgilerin, Ticaret Müşavirliğimizin web sitesinden (www.musavirlikler.gov.tr) temin edilmesi mümkündür. T.C. Pretoria Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği Sayfa 1

4 II. ÜLKE EKONOMİSİNİN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ 1. Ekonomik Yapısı 1.1. Genel Ekonomik Yapı Ekonomik güç ve gelişmişlik düzeyi bakımından Afrika kıtasının en büyük ekonomisi olan Güney Afrika da büyük ölçüde sanayi ve madenciliğe dayanan piyasa ekonomisi yürürlüktedir. Sahra altı Afrika bölgesinin toplam GSYİH sinin yaklaşık %50 sini gerçekleştiren Güney Afrika nın temel ekonomik göstergelerine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda yer almaktadır GSYİH (milyar $, piyasa fiyatları) 166,2 216,7 241,9 255,1 GSYİH (milyar $) 477,4 523,4 565,6 606,4 (satın alma gücü paritesine göre) GSYİH Artış Oranı %3,0 %4,8 %5,1 %5,0 Kişi başına GSYİH ($) Enflasyon Oranı %5,8 %1,4 %3,4 %4,7 İşsizlik Oranı %28,2 %26,2 %26,7 %25,6 Cari İşlemler Dengesi (milyon $) Rand / USD (yıllık ortalama) 7,56 6,45 6,36 6,76 Rand / Euro (yıllık ortalama) 8,53 8,01 7,91 8,51 İhracat (milyar $) 36,4 46,0 52,1 58,6 İthalat (milyar $) 34,2 47,6 55,2 68,7 Kaynaklar: South African Reserve Bank, Statistics South Africa, IMF, Department of Trade and Industry Güney Afrika nın 18. yüzyılın ortalarına kadar tarım ve hayvancılığa dayalı olan ekonomisi, 18 yüzyılın ikinci yarısından itibaren, dünyanın en zengin altın ve elmas yataklarının bulunmasıyla birlikte gelişme kaydetmeye başlamıştır. II. Dünya Savaşı sonrasında uygulanmaya başlanan ithal ikamesine dayalı politikalar, imalat sanayinin gelişmesine yol açmış ve zengin maden yatakları, ucuz işgücü ve yatırımlarla birlikte istikrarlı bir büyüme trendi yakalanmıştır lı yıllarda maden ve minerallerde dünya talebinin artması ülke ihracatının da önemli miktarda artmasına yol açmış, 1980 li yıllara kadar ekonomideki büyüme trendi istikrarsız dönemlere rağmen devam etmiştir li yıllarda, ırkçılık politikası yüzünden ülkeye uygulanan uluslararası ekonomik ambargolar, yatırımların azalması ve dünya ekonomisinde olumsuz gelişmeler yaratan petrol şokları gibi nedenlerle Güney Afrika ekonomik bir gerileme sürecine girmiştir lı yıllarda ise apartheid rejiminin çöküşüyle birlikte ekonomik gelişme süreci yeniden başlamış, ülke bir çok uluslararası ve bölgesel ekonomik kuruluşa katılmıştır. T.C. Pretoria Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği Sayfa 2

5 1994 yılında yapılan ilk demokratik seçimlerden sonra ekonomide büyüme trendi devam etmiş, yılları arasında GSYİH deki artış, 1998 yılı hariç, her yıl %2 nin üzerinde gerçekleşmiştir. Zengin maden kaynakları ve tarıma elverişli topraklarıyla, geleneksel olarak madencilik ve tarım sektörünün hakim olduğu Güney Afrika ekonomisinin son kırk yılda önemli bir değişime uğradığı ve ikincil sektörlerin ekonomide daha ağırlıklı olmaya başladığı görülmektedir larda birincil sektörler olan tarım, hayvancılık, ormancılık, balıkçılık ve madencilik sektörü ülkenin GSYİH sinin yaklaşık %25 ini teşkil ederken, bugün itibariyle birincil sektörlerin GSYİH ye %10 civarında katkı yapmaktadır. Yıllar itibariyle altın üretiminin azalması ekonomide yaşanan bu köklü değişimin önemli nedenlerinden birisidir. İkincil sektörleri oluşturan imalat sanayi, inşaat ve elektrik, gaz, su sektörleri, uygulanan uluslararası ekonomik yaptırımlar nedeniyle izlenen ithal ikameci politikaların da bir sonucu olarak, ekonomide daha önemli hale gelmeye başlamıştır lardan itibaren, toptan ve perakende ticaret, ulaştırma ve haberleşme sektörleri ve hizmetler sektörünü kapsayan üçüncül sektörlerde kaydedilen büyümenin temel nedeninin kamu hizmetleri ve finansal hizmetlerde kaydedilen artış olduğu görülmektedir larda devletin ekonomideki ağırlığı %8 ler civarında iken, 1990 larda bu oran %16,2 ye çıkmıştır. Artan madencilik aktivitelerine paralel olarak söz konusu sektörü finanse etmek suretiyle kayda değer bir gelişme kaydeden finansal hizmetler sektörü ile birlikte, yeni teknolojik gelişmeler sonucunda ekonomide yaşanan değişimin bir sonucu olarak, bugün itibariyle Güney Afrika toplam GSYİH sinin yarısından fazlasını finansal hizmetler, sigortacılık, ulaştırma ve haberleşme sektörlerinin de dahil olduğu üçüncül sektörler oluşturmaktadır. Yukarıda da belirtildiği üzere, 1990 lardan itibaren önemli bir değişim ve gelişim sürecine giren Güney Afrika ekonomisinde, önümüzdeki dönemde nüfusun muhtelif kesimleri, özellikle de beyaz ve siyah kesimleri arasındaki gelir dağılımı adaletsizliğinin giderilerek yoksulluk ve işsizlik sorunlarının çözümlenmesi, kamu ve özel sektör yatırımlarının artırılması, ekonominin ihtiyacı olan insan kaynağının geliştirilmesi, kırsal kesimdeki ekonomik faaliyetin büyük merkezlerdeki ekonomik yaşantıyla bütünleştirilmesi ve yabancı sermayenin ülkeye çekilebilmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda, 2005 yılı Temmuz ayında Devlet Başkanı Thabo Mbeki tarafından başlatılan ve Devlet Başkanı Yardımcısı Phumzile Mlambo-Ngcuka başkanlığında bir grup tarafından hazırlanan, Güney Afrika Hızlandırılmış ve Paylaşılmış Büyüme Girişimi (Accelerated and Shared Growth Initiative for South Africa - AsgiSA) olarak adlandırılan bir program uygulamaya konulmuştur. Makro ekonomik bir reform programı olarak nitelendirilebilecek söz konusu program uyarınca, ülkedeki ilk demokratik seçimin yirminci yıldönümüne ve AsgiSA programının başlatıldığı tarihin onuncu yıldönümüne tekabül eden 2014 yılına kadar, ekonomide yılda ortalama %6 büyüme sağlanarak ülkedeki işsizlik ve yoksulluk sorununun çözümlenmesi amaçlanmaktadır. AsgiSA programı uyarınca temel olarak ekonomide sürdürülebilir bir büyüme temin edilmesi ve ekonomik büyümenin toplumun tüm kesimlerine eşit olarak dağıtılması amaçlanmakta olup, program kapsamında altyapı yatırımlarının artırılması, potansiyel arz eden T.C. Pretoria Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği Sayfa 3

6 ekonomik sektörlerin hedeflenmesi, kalifiye işgücünün artırılması, küçük ve orta boy işletmelerin desteklenmesi, kamu kurumları ve yerel yönetimler aracılığıyla yol, su, elektrik, konut vb altyapı yatırımlarının tesisi ve ekonomik büyümeyi artıracak makroekonomik ortamın yaratılması öngörülmektedir Dış Ticaret GSYİH ye %50 ye yakın bir katkıda bulunan dış ticaretin Güney Afrika ekonomisinde önemli bir faktör olduğu görülmektedir. Son on yıllık veriler incelendiğinde sürekli olarak dış ticaret fazlası veren Güney Afrika nın 2004 yılından itibaren dış ticaret açığı vermeye başladığı görülmektedir yılında 1,6 milyar dolar açık veren Güney Afrika dış ticaretindeki açık 2006 yılında 10,1 milyar dolara ulaşmıştır. Güney Afrika nın Dış Ticareti Değer: $ Yıllar İhracat İthalat Denge Hacim Ülke ekonomisinde son yıllarda kaydedilen gelişmeler neticesinde imalat sanayi sektörünün GSYİH içindeki payı artmış, imalat sanayi, madencilik ve tarım sektörlerinin toplamının iki katı oranında GSYİH ye katkı yapar konuma gelmiştir. Bu gelişmelere paralel olarak Güney Afrika ihracatının kompozisyonunda da değişiklikler olmuş ve imalat sanayi ürünlerinin ihracatında artış kaydedilirken, madencilik ürünleri ihracatında düşüş kaydedilmeye başlanmıştır. Nitekim, Güney Afrika ihracatının sektörel dağılımı incelendiğinde sanayi ürünlerinin %64 lük payla ilk sırada olduğu, madencilik ürünlerinin %33, tarım ürünlerinin ise %4 lük paya sahip olduğu görülmektedir. İthalatın sektörel dağılımı incelendiğinde ise sanayi ürünleri %82 ile ilk sırada yer almakta, madencilik ürünleri %16, tarım ürünleri ise %1 paya sahip bulunmaktadır. Altın, platin ve kömürden oluşan maden ürünleri ile metaller ve değerli metaller, elmas, ara mallar, otomobil ve otomobil yedek parçaları Güney Afrika nın önemli ihraç kalemlerini teşkil etmekte, ülkenin ithalatında ise makineler, petrol ürünleri, motorlu kara taşıtları ve otomobil yedek parçaları başlıca ürünleri oluşturmaktadır. En çok ihracat yapılan ülkeler sıralamasında 2006 yılı itibariyle Japonya, ABD, İngiltere, Almanya, Hollanda ilk beş sırada yer almakta, bu ülkeleri sırasıyla Çin, İsviçre, Belçika, İspanya, İtalya izlemektedir. T.C. Pretoria Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği Sayfa 4

7 En fazla ithalat yapılan ülkeler sıralamasında ise 2006 yılı itibariyle Almanya, Çin, ABD, Japonya, Suudi Arabistan ilk beş sırada yer almakta, bu ülkeleri sırasıyla İngiltere, İran, Fransa, İtalya ve Güney Kore izlemektedir. Dış ticaretin bölgelere göre dağılımı incelendiğinde, ihracatta Avrupa ülkeleri %35 ile ilk sırada yer almakta, Asya ülkeleri %26 ve Amerika ülkeleri %13 lük paya sahip bulunmaktadır. İthalatta ise Asya ülkeleri %41 ile ilk sırada yer alırken, Avrupa ülkeleri %36, Amerika ülkeleri ise %12 lik paya sahip bulunmaktadır. 2. Türkiye ile Ekonomik ve Ticari İlişkiler Türkiye ile Güney Afrika arasındaki dış ticaret hacmi 1991 ila 2000 yılları arasında milyar ABD Doları seviyesinde gerçekleşirken, 2002 yılından itibaren bu ülke ile ticaret hacmimizde artış kaydedilmeye başlanmıştır. Güney Afrika Cumhuriyeti, Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından 2003 yılında uygulamaya konulan Afrika Ülkeleri ile Ekonomik İlişkilerin Geliştirilmesi Stratejisi kapsamında, sahra altı Afrika ülkeleri pazarına giriş için öncelikli ülke olarak belirlenmiştir. Bu çerçevede, 2003 yılından itibaren dış ticaret hacmi önemli bir artış trendine girmiş, 2002 yılında 298,6 milyon ABD Doları olan dış ticaret hacmimiz 2003 yılında %53 oranında artarak 457,2 milyon ABD Dolarına, 2004 yılında %162 oranında artarak 1,19 milyar ABD Dolarına, 2005 yılında %32 oranında artarak 1,57 milyar ABD Dolarına, 2006 yılında ise %52 oranında artarak 2,38 milyar ABD Dolarına yükselmiştir. Ülkemiz ile Güney Afrika arasındaki dış ticaret hacmi yıllar itibariyle artış göstermekle birlikte, dış ticaret dengesinin sürekli olarak ülkemiz aleyhine seyrettiği görülmektedir. Söz konusu açığın en önemli nedeni özellikle son yıllarda Güney Afrika dan altın ve kömür ithalatımızın artmasıdır yılında Güney Afrika ya yönelik ihracatımız 2005 yılına göre %89,5 oranında artarak 598,4 milyon ABD Doları olarak gerçekleşirken, ithalatımız ise 2005 yılına oranla %42,1 oranında artarak 2006 yılında 1,79 milyar ABD Doları olarak gerçekleşmiştir. Güney Afrika ya yönelik ihracatımızda, petrol ürünleri, otomotiv sanayi ürünleri, dokumacılık ürünleri, makinalar, kağıt-karton esaslı mamuller ve kimyasalların önemli ihraç kalemlerimizi teşkil ettiği görülmektedir. Güney Afrika dan ithalatımızda ise altın ve taşkömürü en önemli ithal kalemlerimizi teşkil etmektedir. Altın ve taşkömürü Güney Afrika dan yapılan ithalatımızda sırasıyla yaklaşık %73 ve %10 luk paylara sahip bulunmakta, diğer önemli ithal kalemlerimizi ise makinalar ve ulaşım araçları, demir ve çelik, kimyasallar ve tarımsal ham maddeler oluşturmaktadır. Öte yandan, Ülkemizin Güney Afrika Cumhuriyeti ile gerçekleştirdiği ithalat ve ihracat rakamları konusunda, Türkiye istatistikleri ile Güney Afrika istatistikleri arasında önemli farklılıklar bulunmaktadır. Bu farklılıklar özellikle Güney Afrika dan Türkiye ye yapılan ithalat rakamları konusunda göze çarpmaktadır. T.C. Pretoria Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği Sayfa 5

8 III. SEKTÖRÜN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ 1. Sektörün Tanımı, Yapısı ve Özellikleri Otomotiv sanayi, Güney Afrika imalat sanayinde en önemli sektör konumundadır. Otomobil üretimi, dağıtımı, servis ve bakım hizmetleri de dahil edildiğinde söz konusu sektörün ekonomide hayati bir role sahip olduğu görülmektedir. Otomotiv sektörünün Güney Afrika gayri safi yurt içi hasılası içindeki payı yıllar itibariyle sürekli artış göstermektedir yılı itibariyle GSYİH ye %7,5 oranında katkı yapan Güney Afrika otomotiv sektörünün dünya otomotiv üretimindeki payı %0,8 gibi düşük bir orandadır. Ancak, Güney Afrika otomotiv sanayi 2006 yılı itibariyle Afrika kıtasının toplam otomobil üretiminin yaklaşık %75 ini gerçekleştirmektedir. 900 civarında model ve model türevi binek otomobili ve ticari araç türü ile dünyadaki hemen hemen tüm marka ve model araçların satıldığı Güney Afrika otomotiv pazarı, satılan araçların model ve tür çeşitliliği açısından dünyada ilk sıralarda yer almaktadır yılında adet olan Güney Afrika daki toplam araç sayısının 2006 yılı itibariyle adete yükseldiği tahmin edilmektedir. Ülkedeki toplam araçların yaklaşık %60 ını ( adet) binek otomobilleri ve minibüsler oluşturmaktadır. Güney Afrika daki toplam araç parkının yenileme değeri, cari fiyatlarla yaklaşık 700 milyar Rand (100 milyar ABD Doları) civarındadır. Güney Afrika otomotiv sanayi ve otomotiv sanayine bağlı yan sektörlerin tümü dikkate alındığında ülkede tüm sektörde faaliyet gösteren işletmelerin sayısı aşağıda yer almaktadır. Garaj ve benzin istasyonları : 4600 Özel tamirciler : 3300 Özel imtiyaza sahip yetkili araç satıcıları : 1150 İkinci el araç satıcıları : 800 Araç montajcıları ve ithalatçıları : 25 Otomotiv yedek parça üreticileri : 350 Münhasır olmayan bayilik sözleşmesine sahip üreticiler : 150 Lastik bayileri : 450 Motor tamircileri : 400 Karoserciler : 80 Yedek parça bayileri : 650 Tarım araç ve ekipman bayileri : 280 Güney Afrika da 2006 yılı itibariyle otomobil üreticileri tarafından yapılan sermaye yatırımlarının toplamı 2005 yılına oranla %100 artarak 6 milyar Randın (yaklaşık 850 milyon ABD Doları) üzerinde gerçekleşmiştir. Otomotiv yan sanayinde yapılan yatırımların miktarı ise 2005 yılına oranla %30 artarak 3 milyar Randa (yaklaşık 428 milyon ABD Doları) ulaşmıştır. Güney Afrika daki otomotiv üreticilerine sağlanan teşviklerin artırılması beklentisiyle, otomotiv yan sanayinde faaliyet gösteren üreticilerin önümüzdeki birkaç yılda yatırımlarını daha da artırması beklenmektedir. T.C. Pretoria Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği Sayfa 6

9 Güney Afrika otomotiv sanayini destekleyen yan sektörlerde toplam sermaye yatırımının 10 milyar Rand (yaklaşık 1,42 milyar ABD Doları) civarında olduğu tahmin edilmektedir. Petrol rafinerileri ve petrol dağıtım sektörlerinde ise toplam sermaye yatırımı 18,5 milyar Rand (yaklaşık 2,64 milyar ABD Doları) tutarındadır yılı itibariyle yeni binek otomobili ve ticari araç satışlarından elde edilen gelir 101 milyar Rand (yaklaşık 14,4 milyar ABD Doları) iken, 2006 yılı itibariyle yeni araç satışlarından elde edilen gelir 110 milyar Randın (yaklaşık 15,7 milyar ABD Doları) üzerine çıkmıştır. Güney Afrika otomobil imalat sanayinde istihdam edilenlerin sayısı , otomotiv yan sanayinde istihdam edilen personel sayısı ise dolayındadır. Öte yandan, araç satışları, tamir ve bakım hizmetleri gibi sektörlerde istihdam edilen kişi sayısı ise yaklaşık dir. 2. Üretim, İç Pazar ve Talep Durumu Dünyadaki bir çok otomobil üreticilerinin Güney Afrika da montaj fabrikaları bulunmakta olup, söz konusu montaj tesisleri ülkenin üç eyaletinde yoğunlaşmaktadır. BMW, Nissan (Fiat montajı dahil) ve Ford (Mazda dahil) Gauteng eyaletinde faaliyet gösterirken, Volkswagen, DaimlerChrysler ve General Motors Eastern Cape eyaletinde, Toyota ise KwaZulu-Natal eyaletinde faaliyet göstermektedir. Söz konusu sekiz orijinal ekipman üreticilerinden (OEM) Toyota hariç yedi tanesi ana şirketlerin şubesi ve yan kuruluşu olarak faaliyet göstermektedir. Yukarıda belirtilen otomobil üreticilerinin haricinde Renault, Peugeot- Citroen, Hyundai, Kia, Subaru, Daihatsu, Tata, Mahindra, Proton ve Porsche Güney Afrika ya otomobil ihraç etmektedir. Güney Afrika daki otomobil üreticilerine ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır. BMW (South Africa) (Pty) Ltd Fiziki adres: 6 Frans Du Toit Street, Rosslyn, Pretoria Posta adresi: PO Box 2955 Pretoria, 001, South Africa Tel : Faks : Web : Daimler Chrysler South Africa (Pty) Ltd Fiziki adres: 123 Wierda Road, Zwartkop, Centurion Posta adresi: PO Box 1717, Pretoria, 001, South Africa Tel : Faks : Web : E-posta: Ford Motor Company of Southern Africa (Pty) Ltd Fiziki adres: Simon Vermooten Road, Silverton, Pretoria Posta adresi: PO Box 411, Pretoria, South Africa Tel : T.C. Pretoria Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği Sayfa 7

10 Faks : Web : General Motors South Africa (Pty) Ltd Fiziki adres: Kempston Road, Port Elizabeth Posta adresi: PO Box 1137, Port Elizabeth, 6000, South Africa Tel : Faks : Web : Nissan SA (Pty) Ltd Fiziki adres: 56 Ernest Oppenheimer Street, Rosslyn, Pretoria Posta adresi: PO Box , Rosslyn, 0200, South Africa Tel : Faks : Web : Toyota South Africa Motors (Pty) Ltd Fiziki adres: Stand 1 Wesco Park, East Service Road, Sandton Posta adresi: PO Box 481, Bergvlei, 2012, South Africa Tel : Faks : Web : Volkswagen of SA (Pty) Ltd Fiziki adres: 103 Algoa Road, Uitenhage Posta adresi: PO Box 80, Uitenhage, 6230, South Africa Tel : Faks : Web : Güney Afrika da 2005, 2006 ve 2007 Ocak-Temmuz dönemi itibariyle yeni araç satışları ve 2006 yılı itibariyle otomobil türlerine göre en çok satılan ilk beş marka ve modele ilişkin bilgiler aşağıdaki tablolarda yer almaktadır. Söz konusu tablolarda yer alan yeni araç satışlarına ilişkin rakamlar NAAMSA-Güney Afrika Ulusal Otomobil Üreticileri Derneğine mensup üretici firmaların satışlarını yansıtmaktadır. NAAMSA ya rapor edilmeyen diğer yeni araç satışları da dikkate alındığında 2006 yılında Güney Afrika da toplam adet yeni araç satışı yapılmıştır yılında gerçekleşen adet yeni araç satışı ile kıyaslandığında 2006 yılında yeni araç satışlarının %15,7 oranında arttığı görülmektedir. Ancak, 2006 yılında görülen söz konusu artışın özellikle ithal edilen araçlardan kaynaklandığı görülmektedir yılında Güney Afrika, uluslararası pazarlarda otomotiv sanayinin en çok büyüme kaydettiği ülkelerden biri olarak öne çıkmıştır. Güney Afrika ekonomisinde yaşanan istikrarlı büyüme, izlenen makro ekonomik politikalar, düşük enflasyon oranları, yatırımların artması ve kredi faizlerindeki azalma gibi faktörlerle birlikte 2006 yılının ortalarına kadar otomotiv sanayi için son derece elverişli bir ortamın bulunduğunu söylemek mümkündür. Ülkedeki orta sınıfın da gelir seviyesinin T.C. Pretoria Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği Sayfa 8

11 artmasıyla birlikte ülkedeki yeni araç satışlarının 2006 yılında rekor seviyede arttığı görülmektedir. Öte yandan, 2006 yılının ikinci yarısından itibaren, enflasyonu hedeflenen limitlerde tutabilmek amacıyla sıkı para ve maliye politikaları izlenmeye başlanmıştır. Ülkenin artan cari işlemler açığı ve yüksek petrol fiyatlarının ekonomiye getirdiği ilave yükle birlikte, faiz oranlarında görülen artış eğilimi sonucunda 2006 yılının ikinci yarısından itibaren tüketici kredisi temini imkanları daha da zorlaşmaya başlamıştır. Bu gelişmeler paralelinde, Güney Afrika Ulusal Otomobil Üreticileri Birliği verilerine göre, 2007 yılı Ocak-Temmuz döneminde ülkedeki yeni araç satışlarının bir önceki yılın aynı dönemine göre %1,6 oranında azaldığı görülmektedir. Yeni Araç Satışları Yıllık Değişim % 2007 (Ocak-Temmuz) Binek otomobili , Hafif ticari araç , Orta ticari araç , Ağır ticari araç , Ağır vasıta , Otobüs ,9 576 Toplam , Kaynak: National Association of Automobile Manufacturers of South Africa-NAAMSA Otomobil Türlerine Göre En Çok Satılan İlk Beş Marka ve Model - Yıl:2006 Binek otomobili Sıralama Marka Model Satış Miktarı 1 Volkswagen Polo 1.4 Trendline 5-dr MY Toyota Tazz dr MY Volkswagen Polo 1.6 Trendline 5-dr MY Volkswagen CitiGolf Chico dr Phase II Volkswagen CitiGolf 1.4i 5-dr Phase II 7809 Hafif ticari araç < 3501 kg Sıralama Marka Model Satış Miktarı 1 Opel Corsa 1.4 Base Utility MY Nissan 1400 LDV Std Ford Bantam 1.3i Base PU MY Toyota Hi-Ace 2200 Siyaya 13-s Minibus Opel Corsa 1.4 Club Utility MY Orta ticari araç kg Sıralama Marka Model Satış Miktarı 1 Tata LPT 713 S 4X2 F-C Mercedes Sprinter T 4x2 P-Van Mercedes Sprinter 308 CDI/35 4x2 P-Van Tata SFC 407 2T 4x2 F-C Nissan Diesel Cabstar S-Cab 4x2 F-C 523 T.C. Pretoria Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği Sayfa 9

12 Ağır ticari araç kg Sıralama Marka Model Satış Miktarı 1 Tata LPT 1518TC 4X2 F-C Nissan Diesel UD 80 4X2 F-C Isuzu FTR 800 4X2 F-C Nissan Diesel UD 90 4X2 F-C Toyota X2 F-C 403 Ağır vasıta >16500 kg Sıralama Marka Model Satış Miktarı 1 Freightliner Argosy 90 6x4 T-T International x4 T-T Tata Novus K5DEF 6x4 TİPPER MAN TGA BLS Sleeper 6x4 T-T Nissan Diesel UD 440 WT 6x4 T-T 398 Otobüs >8500 kg Sıralama Marka Model Satış Miktarı 1 MAN FOC ZF 4x2 Bus Scania F94HB F-Eng 162kW 4x2 Bus Mercedes 0500M 1725L/59 R-Eng 4x2 Bus Mercedes OF 1730/59 FE 4x2 Bus Volvo B7R 4x2 Bus MP 108 Kaynak: National Association of Automobile Manufacturers of South Africa-NAAMSA 3. Sektörde Uygulanan Teşvikler 1920 lerde kurulan ve başlangıçta çok yüksek gümrük vergisi oranlarıyla korunan Güney Afrika otomotiv sanayinde, 1960 lardan itibaren yerel üretimin artırılmasına yönelik bir dizi program uygulanmaya başlanmış ve 1989 yılında da ithal ikameci politikalar bırakılarak ihracatı destekleme politikaları uygulanmaya başlanmıştır. Halihazırda Güney Afrika otomotiv sanayi, Otomobil Sanayi Geliştirme Programı (Motor Industry Development Program-MIDP) çerçevesinde faaliyet göstermektedir. Güney Afrika Hükümeti tarafından 1995 yılı Eylül ayında uygulamaya konulan söz konusu destek programı ile belirli bir takvim süresinde yerel otomotiv sanayinin uluslararası pazarlara entegre olması ve rekabet seviyesinin yükseltilmesi amaçlanmaktadır. MIDP uyarınca, Güney Afrika da otomotiv sanayinde oldukça yüksek olan tarifelerin uluslararası seviyelere indirilmesi ve bazı vergi iadesi mekanizmaları ile sektörün teşvik edilmesi hedeflenmektedir. MIDP uygulamaya konulduktan sonra sonuncusu 2006 yılında olmak üzere üç defa gözden geçirilerek bazı değişikliklere uğramıştır. MIDP uyarınca, komple araçlar (CBU-completely built up) ve binek otomobilleri ile hafif ticari araçların montaj parçaları (CKD-completely knocked down) ithalatında indirilmiş gümrük vergileri uygulanmaktadır. 3,5 tonun üzerindeki orta ve ağır ticari araçlar %20 gümrük vergisi ile ithal edilebilmekte, bu araçların yedek parçaları ise (lastikler hariç olmak üzere) gümrük vergisi ödemeksizin ithal edilebilmektedir. SKD (semi-knocked down) üretimi araçlar T.C. Pretoria Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği Sayfa 10

13 da CBU üretimi araçlar gibi indirilmiş gümrük vergileri ile ithal edilebilmekte, fakat ikinci el araç ithalatına izin verilmemektedir. Binek otomobilleri ve hafif ticari araçlar için Güney Afrika da uygulanan gümrük vergileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Yıl Komple Araç (CBU-completely built up) Montaj parçaları (CKD-completely knocked down) 2005 % 34 % % 32 % % 30 % % 29 % % 28 % % 27 % % 26 % % 25 % 20 MIDP uyarınca, söz konusu programa kayıtlı olan firmalar, yukarıdaki tabloda belirtilen gümrük vergilerinden daha düşük oranlarda veya vergisiz olarak ithalat yapabilmektedirler. MIDP de öngörülen mekanizmalardan birisi olan gümrüksüz ithalat izni (the duty free allowance) mekanizmasına göre, aracın fabrika teslim fiyatının %27 sine kadar olan değerdeki otomotiv parçaları gümrüksüz olarak ithal edilebilmektedir. MIDP Programının diğer bir mekanizması (the import/export complementation scheme) uyarınca ise, yapılan ihracatın değerine bağlı olarak binek otomobilleri ve hafif ticari araçlarda indirilmiş gümrük tarifeleri uygulanmaktadır. İhraç edilen araçların değeri kadar, ihracat performansı değerine göre belirlenen bir oranda gümrüksüz araç ithal edilebilmektedir. Ayrıca ihraç edilen araba parçaları için de yine ihracat performans değerine göre belirlenen bir oranda gümrüksüz araba parçası ithal edilebilmekte veya ihraç edilen araba parçası değerinin %60 ına kadar olan araçlar gümrüksüz olarak ithal edilebilmektedir. Güney Afrika otomotiv sanayinin gelişimindeki en önemli faktör olan otomobil sanayi geliştirme programının mevcut formatının yakın bir gelecekte tekrar revize edilmesi beklenmekle birlikte, söz konusu programının kapsadığı benzer teşviklerin uzun vadede devam ettirileceği yönünde Hükümetin beyanatları bulunmaktadır. 4. Sektörün Dış Ticaret İlişkileri, Dışa Açıklığı Güney Afrika da montajı yapılan otomobiller ve üretilen otomotiv yedek parçaları yüzün üzerindeki ülkeye ihraç edilmektedir. İhracat yapılan ülkelerin başında Güney Afrika otomotiv sanayinin bir numaralı ticaret partneri olan Almanya gelmekte, bu ülkeyi Japonya, ABD, İngiltere ve Avustralya takip etmektedir. Otomotiv sanayinde Güney Afrika nın toplam ihracatının yaklaşık %70 i Avrupa Birliği ülkelerine yapılmakta iken, ABD, Japonya ve Avustralya binek otomobilleri ihracatında ilk sıralarda yer almaktadır. Otomobil yedek parça ve aksesuarı ihracatında ise Almanya, İspanya, İngiltere, ABD ve Fransa ilk sıralarda yer almakta, sahra altı Afrika ülkeleri diğer önemli ihraç ülkelerini teşkil etmektedir. T.C. Pretoria Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği Sayfa 11

14 Ülkeler İtibariyle Güney Afrika nın İthalatı FASIL 87: Motorlu Kara Taşıtları, Traktörler, Bisikletler, Motosikletler ve Diğer Kara Taşıtları, Bunların Aksam, Parça ve Aksesuarı - İthalat (Değer: ABD Doları) Ülke Almanya Japonya Güney Kore İngiltere ABD İspanya Hindistan Fransa Çin İtalya Brezilya İsveç Avusturya Türkiye Avustralya Tayvan Arjantin Tayland Kanada Polonya Liste toplamı Diğer ülkeler Genel Toplam Kaynak: Güney Afrika Ticaret ve Sanayi Bakanlığı Ülkeler İtibariyle Güney Afrika nın İthalatı GTİP:9801 Motorlu Araçların Orijinal Ekipmanları Montaj Parçaları (Değer: ABD Doları) Ülkeler Almanya Japonya Tayland Brezilya İspanya ABD İngiltere Avusturya İsveç Macaristan Meksika Tayvan Çek Cumhuriyeti T.C. Pretoria Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği Sayfa 12

15 Hindistan Çin Kanada Hollanda Fransa Arjantin Polonya Türkiye Liste toplamı Diğer ülkeler Genel toplam Kaynak: Güney Afrika Ticaret ve Sanayi Bakanlığı Ülkeler İtibariyle Güney Afrika nın İhracatı FASIL 87: Motorlu Kara Taşıtları, Traktörler, Bisikletler, Motosikletler ve Diğer Kara Taşıtları, Bunların Aksam, Parça ve Aksesuarı - İhracat (Değer: ABD Doları) Ülke Japonya Avustralya ABD İngiltere Almanya Cezayir Zambiya Zimbabve Belçika Fransa Singapur İspanya İsveç Mozambik Hong Kong Yunanistan Nijerya Türkiye Tayvan Angola Liste toplamı Diğer ülkeler Genel toplam Kaynak: Güney Afrika Ticaret ve Sanayi Bakanlığı T.C. Pretoria Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği Sayfa 13

Bilgi Raporu. KONYA TİCARET ODASI Etüt Araştırma Servisi. Tarih: 09.11.2006. Sayı : 2006/462/422 Konu : OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU

Bilgi Raporu. KONYA TİCARET ODASI Etüt Araştırma Servisi. Tarih: 09.11.2006. Sayı : 2006/462/422 Konu : OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU KONYA TİCARET ODASI Etüt Araştırma Servisi Tarih: 09.11.2006 Bilgi Raporu Sayı : 2006/462/422 Konu : OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU Hazırlayan: Seyida TURAN OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU GİRİŞ Dünyadaki

Detaylı

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Hazine Başkanlığı (Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü) SEKTÖR ARAŞTIRMALARI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

Detaylı

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER LİSTESİ... 4 TABLOLAR LİSTESİ... 5 KISALTMALAR LİSTESİ... 6 1. GİRİŞ... 7 2. YÖNETİCİ ÖZETİ...

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER LİSTESİ... 4 TABLOLAR LİSTESİ... 5 KISALTMALAR LİSTESİ... 6 1. GİRİŞ... 7 2. YÖNETİCİ ÖZETİ... İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER LİSTESİ... 4 TABLOLAR LİSTESİ... 5 KISALTMALAR LİSTESİ... 6 1. GİRİŞ... 7 2. YÖNETİCİ ÖZETİ... 8 3. MEVCUT DURUM... 9 3.1. Ülkemizde Otomotiv Sektörünün Gelişimi...

Detaylı

TÜRK OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN ÜLKE EKONOMİSİNE KATKILARI VE GELECEĞE YÖNELİK SEKTÖREL BEKLENTİLER

TÜRK OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN ÜLKE EKONOMİSİNE KATKILARI VE GELECEĞE YÖNELİK SEKTÖREL BEKLENTİLER 1213 TÜRK OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN ÜLKE EKONOMİSİNE KATKILARI VE THE CONTRIBUTIONS OF AUTOMOTIVE INDUSTRY IN TURKISH ECONOMY AND SECTORAL-EXPECTANCES ABOUT THE FUTURE Ali GÖRENER *, Ömer GÖRENER ** ÖZET Türkiye

Detaylı

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI OTOMOTİV SANAYİ ÇALIŞMA GRUBU RAPORU

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI OTOMOTİV SANAYİ ÇALIŞMA GRUBU RAPORU T. C. KALKINMA BAKANLIĞI OTOMOTİV SANAYİ ÇALIŞMA GRUBU RAPORU ANKARA 2014 ISBN 978-605-4667-90-1 YAYIN NO: KB: 2890 - ÖİK: 733 Bu çalışma Kalkınma Bakanlığının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazara

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI ALMANYA ÜLKE RAPORU ( HANNOVER VE KÖLN )

KONYA TİCARET ODASI ALMANYA ÜLKE RAPORU ( HANNOVER VE KÖLN ) KONYA TİCARET ODASI ALMANYA ( HANNOVER VE KÖLN ) Etüd-Araştırma Servisi Mart 2007 İÇİNDEKİLER GİRİŞ..3 BÖLÜM I ALMANYA HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1.1.Ülke Kimliği... 4 1.2. Siyasi ve İdari Sistem... 5 1.3.

Detaylı

OTOMOTİV ANA VE YAN SANAYİİ

OTOMOTİV ANA VE YAN SANAYİİ OTOMOTİV ANA VE YAN SANAYİİ SEKTÖRÜN TANIMI VE SINIFLANDIRILMASI Ticarete konu olan tüm ürünler için iki temel sınıflandırma sistemi kullanılmaktadır. Detaylı veriler için Armonize Mal Tanımı ve Kodlama

Detaylı

GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ

GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ KANADA ÜLKE RAPORU Hazırlayan : Çağlar GÖKSU Ankara - March, 2011 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ KANADA Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler Temel Sosyal Göstergeler

Detaylı

DÜNYA VE TÜRKIYE OTOMOTIV SEKTÖRÜ

DÜNYA VE TÜRKIYE OTOMOTIV SEKTÖRÜ DÜNYA VE TÜRKIYE OTOMOTIV SEKTÖRÜ 2013 ÖNSÖZ Otomotiv sektörü, teknolojik gelişmeye yaptığı katkılar, yarattığı istihdam ve gelişmesine katkı sunduğu sektörlerin çeşitliliği ile dünya ekonomisinde 20.

Detaylı

İRAN ÜLKE BÜLTENİ [Bu bültende Tahran Ticaret Müşavirliği İran İslam Cumhuriyeti Ülke Profili Aralık 2014 ten alıntılara yer verilmiştir.

İRAN ÜLKE BÜLTENİ [Bu bültende Tahran Ticaret Müşavirliği İran İslam Cumhuriyeti Ülke Profili Aralık 2014 ten alıntılara yer verilmiştir. ŞUBAT 2015 İRAN ÜLKE BÜLTENİ [Bu bültende Tahran Ticaret Müşavirliği İran İslam Cumhuriyeti Ülke Profili Aralık 2014 ten alıntılara yer verilmiştir.] İÇİNDEKİLER Genel Bilgi... 2 İran Ekonomisi Genel Değerlendirme...

Detaylı

İHRACAT SEKTÖRLERİ AÇISINDAN HOLLANDA

İHRACAT SEKTÖRLERİ AÇISINDAN HOLLANDA İHRACAT SEKTÖRLERİ AÇISINDAN HOLLANDA TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER GENEL VE SEKTÖREL BİLGİLER İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AR & GE ve MEVZUAT ŞUBESİ ARALIK 2009 İÇİNDEKİLER I. HOLLANDA HAKKINDA GENEL BİLGİLER...

Detaylı

ÇALIŞMA YILI RAPORU İSTANBUL KİMYEVİ MADDELER VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

ÇALIŞMA YILI RAPORU İSTANBUL KİMYEVİ MADDELER VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2011 ÇALIŞMA YILI RAPORU İSTANBUL KİMYEVİ MADDELER VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ Değerli Üyelerimiz ve Kimya Sektörü Temsilcileri, Türkiye ihracatının Cumhuriyet Tarihi nin rekorunu kırdığı 2011 yılı,

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI YUNANİSTAN CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU

KONYA TİCARET ODASI YUNANİSTAN CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU KONYA TİCARET ODASI YUNANİSTAN CUMHURİYETİ Etüd-Araştırma Servisi Haziran 2009 İÇİNDEKİLER Giriş iii Tablolar Listesi...iv Kısaltmalar Listesi...v BÖLÜM I YUNANİSTAN HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1.1. Ülke Kimliği.1

Detaylı

Halı Pazarı Olarak ALMANYA TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER GENEL VE SEKTÖREL BİLGİLER İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ TEKSTİL, DERİ VE HALI ŞUBESİ

Halı Pazarı Olarak ALMANYA TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER GENEL VE SEKTÖREL BİLGİLER İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ TEKSTİL, DERİ VE HALI ŞUBESİ Halı Pazarı Olarak ALMANYA TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER GENEL VE SEKTÖREL BİLGİLER İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ TEKSTİL, DERİ VE HALI ŞUBESİ ARALIK 2014 İÇİNDEKİLER Halı Pazarı Olarak ALMANYA I. ALMANYA HAKKINDA

Detaylı

1999 2000 2001 2002 2003 GSYİH (piyasa fiyatlarıyla milyar Ley)

1999 2000 2001 2002 2003 GSYİH (piyasa fiyatlarıyla milyar Ley) ROMANYA ÜLKE PROFİLİ Temel Sosyal Ve Ekonomik Göstergeler Nüfus 22 355 551 (Temmuz 2004 tahmini) Dil Romence. Ayrıca yaygın olarak İngilizce, Fransızca, İtalyanca ve Almanca Din Ortodoks (%87), Protestan

Detaylı

TRC3 Bölgesi. Dış Ekonomik Çevre Analizi

TRC3 Bölgesi. Dış Ekonomik Çevre Analizi TRC3 Bölgesi Dış Ekonomik Çevre Analizi 2011 İçindekiler Önsöz 1. Giriş 2. Türkiye de ekonomik dönüşümün ana unsurları 3. Bölge nin İhracat Yapısı 4. Sınır Ötesine İlişkin Değerlendirme a. İktisadi Durum

Detaylı

KONYA İLİ İHRACAT ANALİZİ

KONYA İLİ İHRACAT ANALİZİ KONYA İLİ İHRACAT ANALİZİ Hazırlayanlar: Hakan AKIN Kıdemli Dış Ticaret Uzmanı Nazlı ÜSTÜN KTO Etüd Araştırma Md. Yrd. Feyzullah ALTAY KTO Etüd Araştırma Uzmanı Hacı Dede Hakan KARAGÖZ KTO Etüd Araştırma

Detaylı

TÜRKİYE DEMİR ÇELİK VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012 2016

TÜRKİYE DEMİR ÇELİK VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012 2016 TÜRKİYE DEMİR ÇELİK VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012 2016 KISALTMALAR AB ABD Ar Ge BSTB BOTAŞ ÇEBİD DÇHD DÇÜD EPDK GSMH GSYH GTİP HM KOSGEB KOBİ OAİB STK TALSAD TCDD

Detaylı

TEKSTİL & KONFEKSİYON SEKTÖRLERİ AÇISINDAN İSPANYA TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER GENEL VE SEKTÖREL BİLGİLER

TEKSTİL & KONFEKSİYON SEKTÖRLERİ AÇISINDAN İSPANYA TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER GENEL VE SEKTÖREL BİLGİLER TEKSTİL & KONFEKSİYON SEKTÖRLERİ AÇISINDAN İSPANYA TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER GENEL VE SEKTÖREL BİLGİLER İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AR & GE ve MEVZUAT ŞUBESİ EYLÜL 2011 İÇİNDEKİLER I. İSPANYA HAKKINDA GENEL

Detaylı

KAZAKİSTAN ÜLKE RAPORU

KAZAKİSTAN ÜLKE RAPORU KAZAKİSTAN ÜLKE RAPORU Hazırlayan : Koray Ali KONCA Ankara - December, 2012 KAZAKİSTAN Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler? Temel Sosyal Göstergeler Nüfus Dil 16,7 milyon (2011, tahmini) Kazakça, Rusça

Detaylı

ORTA DOĞU DURUM RAPORU

ORTA DOĞU DURUM RAPORU ORTA DOĞU DURUM RAPORU Ocak, 2011 ORTADOĞU HARİTASI 1 BÖLGE VİZYONUMUZ Bölgenin üretken faktörlerini ve dinamiklerini bir araya getirerek; üretim ve istihdamı artırmak, sahip olduğu kültürel miras ile

Detaylı

BREZİLYA ÜLKE RAPORU

BREZİLYA ÜLKE RAPORU BREZİLYA ÜLKE RAPORU İÇİNDEKİLER A. Siyasi ve İdari Yapı B. Nüfus ve İşgücü Yapısı C. İstihdam ve işgücü İstatistikleri D. Coğrafi Konumu E. Doğal Kaynakları F. Dahil Olduğu Uluslarası Anlaşmalar I. BÖLÜM

Detaylı

ÜLKE ÖRNEKLERİ İLE KALKINMA VE SANAYİLEŞME MODELLERİ

ÜLKE ÖRNEKLERİ İLE KALKINMA VE SANAYİLEŞME MODELLERİ ÜLKE ÖRNEKLERİ İLE KALKINMA VE SANAYİLEŞME MODELLERİ 1. GİRİŞ VE ARAŞTIRMANIN KAPSAMI Sanayi devriminden bu yana, farklı politikalarla ele alınan sanayileşme, gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan ülkeler

Detaylı

BÖLÜM I DÜNYA EKONOMİSİNİN BÜYÜYEMEME SORUNU, TÜRKİYE NİN ORTA GELİR TUZAĞINDAN ÇIKMA UMUDU

BÖLÜM I DÜNYA EKONOMİSİNİN BÜYÜYEMEME SORUNU, TÜRKİYE NİN ORTA GELİR TUZAĞINDAN ÇIKMA UMUDU BÖLÜM I DÜNYA EKONOMİSİNİN BÜYÜYEMEME SORUNU, TÜRKİYE NİN ORTA GELİR TUZAĞINDAN ÇIKMA UMUDU 1. Dünya Ekonomisinde Oyunun Kuralları Yeniden Belirleniyor 2008 yılında dünya geneline yayılan küresel ekonomik

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI FRANSA ÜLKE RAPORU

KONYA TİCARET ODASI FRANSA ÜLKE RAPORU KONYA TİCARET ODASI FRANSA Etüd-Araştırma Servisi Mart 2007 İÇİNDEKİLER GİRİŞ. 2 BÖLÜM I ÜLKE HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1.1. Genel Göstergeler..3 1.2. Temel Ekonomik Göstergeler 4 1.3. Siyasi ve İdari Yapı

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Yunanistan Ülke Raporu

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Yunanistan Ülke Raporu Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Yunanistan Ülke Raporu YUNANİSTAN ÜLKE RAPORU Temmuz 2011 İÇİNDEKİLER GENEL BİLGİLER 1 1. YUNANİSTAN EKONOMİSİ VE TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER 3 Trakya Kalkınma

Detaylı

UZUN VADELİ STRATEJİ VE SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 2001-2005

UZUN VADELİ STRATEJİ VE SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 2001-2005 UZUN VADELİ STRATEJİ VE SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 2001-2005 Bakanlar Kurulu nun 6.6.2000 tarihli ve 2000/684 sayılı Kararı ile kabul edilerek, 7.6.2000 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi

Detaylı

Değerli üyelerimiz ve sektör temsilcileri,

Değerli üyelerimiz ve sektör temsilcileri, Değerli üyelerimiz ve sektör temsilcileri, 2010 yılında sizlerin teveccühü ile göreve gelmemizden bu yana görevdeki üçüncü yılımızı geride bırakmış bulunuyoruz. Yönetim Kurulu olarak görevdeki dördüncü

Detaylı

İÇİNDEKİLER...1 TABLOLAR LİSTESİ...2 ŞEKİLLER LİSTESİ...4 KISALTMALAR LİSTESİ...5 YÖNETİCİ ÖZETİ...7 1. GİRİŞ...10 2. MEVCUT DURUM...

İÇİNDEKİLER...1 TABLOLAR LİSTESİ...2 ŞEKİLLER LİSTESİ...4 KISALTMALAR LİSTESİ...5 YÖNETİCİ ÖZETİ...7 1. GİRİŞ...10 2. MEVCUT DURUM... TÜRKİYE KİMYA SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2011-2015 (TASLAK) HAZİRAN 2010 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...1 TABLOLAR LİSTESİ...2 ŞEKİLLER LİSTESİ...4 KISALTMALAR LİSTESİ...5 YÖNETİCİ ÖZETİ...7 1.

Detaylı

İSVEÇ ÜLKE BÜLTENİ Mayıs 2009

İSVEÇ ÜLKE BÜLTENİ Mayıs 2009 ALMANYA İSVEÇ ÜLKE BÜLTENİ Mayıs 2009 Kaynak: www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/si.html copyright@deik 1 ÜLKE PROFİLİ Resmi Adı : İsveç Krallığı Yönetim Şekli : Anayasal Monarşi Kral: XVI. Carl

Detaylı