GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ OTOMOTİV SEKTÖRÜ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ OTOMOTİV SEKTÖRÜ"

Transkript

1 T.C. PRETORIA BÜYÜKELÇİLİĞİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ OTOMOTİV SEKTÖRÜ Ağustos 2007 Pretoria T.C. Pretoria Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği PO Box 56014, Arcadia, 0007, Pretoria, South Africa Tel: Faks: E-posta: Website:

2 İÇİNDEKİLER Sayfa No I. GİRİŞ... 1 II. ÜLKE EKONOMİSİNİN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ Ekonomik Yapısı 1.1. Genel Ekonomik Yapı 1.2. Dış Ticaret 2. Türkiye ile Ekonomik ve Ticari İlişkiler III. SEKTÖRÜN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ Sektörün Tanımı, Yapısı ve Özellikleri 2. Üretim, İç Pazar ve Talep Durumu 3. Sektörde Uygulanan Teşvikler 4. Sektörün Dış Ticaret İlişkileri, Dışa Açıklığı 5. Otomotiv Sanayi Ürünlerinde Türkiye-Güney Afrika Dış Ticareti 6. Otomotiv Sektörü İle İlgili Önemli Kurum ve Kuruluşlar 7. Otomotiv Sektörü İle İlgili Düzenlenen Fuarlar IV. SONUÇ V. GÖRÜŞ VE ÖNERİLER EKLER EK 1: Güney Afrika daki Otomobil İthalatçıları Listesi EK 2: Yıllar ve Maddeler İtibariyle Güney Afrika nın Motorlu Kara Taşıtları ve Yedek Parça İthalatı EK 3: Yıllar İtibariyle Binek Otomobili ve Ticari Araç Satış Miktarları EK 4: Otomobil Üreticileri ve Markalar İtibariyle Satış ve İhracat Miktarları KAYNAKÇA

3 I. GİRİŞ Güney Afrika Cumhuriyeti otomotiv sektörü ile ilgili olarak hazırlanan bu raporun amacı, Güney Afrika Cumhuriyeti otomotiv sektörünü ihracatçılarımıza tanıtmak ve bu konuda ihtiyaç duyulabilecek bilgileri derlemektir. Raporun ilk bölümünde Güney Afrika ekonomisi ve Türkiye ile ticari-ekonomik ilişkileri hakkında bilgiler yer almakta, ikinci bölümde Güney Afrika otomotiv sektörünün yapısı ve özellikleri hakkında bilgiler verilmektedir. Son bölümde ise görüş ve değerlendirmeler bulunmaktadır. Güney Afrika Cumhuriyeti nde ekonomik göstergeler ve dış ticaret istatistiklerinin tamamı Güney Afrika para birimi olan Rand cinsinden açıklanmaktadır. Raporda yer alan tablolar ve istatistikler karşılaştırılabilir olması açısından Güney Afrika Merkez Bankası (South African Reserve Bank) tarafından açıklanan yıllık ortalama döviz kurları baz alınmak suretiyle ABD Dolarına çevrilmiştir. Bu raporda yer almayan ve Güney Afrika ekonomisi ve dış ticareti ile ilgili olarak ihtiyaç duyulan diğer bilgilerin, Ticaret Müşavirliğimizin web sitesinden (www.musavirlikler.gov.tr) temin edilmesi mümkündür. T.C. Pretoria Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği Sayfa 1

4 II. ÜLKE EKONOMİSİNİN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ 1. Ekonomik Yapısı 1.1. Genel Ekonomik Yapı Ekonomik güç ve gelişmişlik düzeyi bakımından Afrika kıtasının en büyük ekonomisi olan Güney Afrika da büyük ölçüde sanayi ve madenciliğe dayanan piyasa ekonomisi yürürlüktedir. Sahra altı Afrika bölgesinin toplam GSYİH sinin yaklaşık %50 sini gerçekleştiren Güney Afrika nın temel ekonomik göstergelerine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda yer almaktadır GSYİH (milyar $, piyasa fiyatları) 166,2 216,7 241,9 255,1 GSYİH (milyar $) 477,4 523,4 565,6 606,4 (satın alma gücü paritesine göre) GSYİH Artış Oranı %3,0 %4,8 %5,1 %5,0 Kişi başına GSYİH ($) Enflasyon Oranı %5,8 %1,4 %3,4 %4,7 İşsizlik Oranı %28,2 %26,2 %26,7 %25,6 Cari İşlemler Dengesi (milyon $) Rand / USD (yıllık ortalama) 7,56 6,45 6,36 6,76 Rand / Euro (yıllık ortalama) 8,53 8,01 7,91 8,51 İhracat (milyar $) 36,4 46,0 52,1 58,6 İthalat (milyar $) 34,2 47,6 55,2 68,7 Kaynaklar: South African Reserve Bank, Statistics South Africa, IMF, Department of Trade and Industry Güney Afrika nın 18. yüzyılın ortalarına kadar tarım ve hayvancılığa dayalı olan ekonomisi, 18 yüzyılın ikinci yarısından itibaren, dünyanın en zengin altın ve elmas yataklarının bulunmasıyla birlikte gelişme kaydetmeye başlamıştır. II. Dünya Savaşı sonrasında uygulanmaya başlanan ithal ikamesine dayalı politikalar, imalat sanayinin gelişmesine yol açmış ve zengin maden yatakları, ucuz işgücü ve yatırımlarla birlikte istikrarlı bir büyüme trendi yakalanmıştır lı yıllarda maden ve minerallerde dünya talebinin artması ülke ihracatının da önemli miktarda artmasına yol açmış, 1980 li yıllara kadar ekonomideki büyüme trendi istikrarsız dönemlere rağmen devam etmiştir li yıllarda, ırkçılık politikası yüzünden ülkeye uygulanan uluslararası ekonomik ambargolar, yatırımların azalması ve dünya ekonomisinde olumsuz gelişmeler yaratan petrol şokları gibi nedenlerle Güney Afrika ekonomik bir gerileme sürecine girmiştir lı yıllarda ise apartheid rejiminin çöküşüyle birlikte ekonomik gelişme süreci yeniden başlamış, ülke bir çok uluslararası ve bölgesel ekonomik kuruluşa katılmıştır. T.C. Pretoria Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği Sayfa 2

5 1994 yılında yapılan ilk demokratik seçimlerden sonra ekonomide büyüme trendi devam etmiş, yılları arasında GSYİH deki artış, 1998 yılı hariç, her yıl %2 nin üzerinde gerçekleşmiştir. Zengin maden kaynakları ve tarıma elverişli topraklarıyla, geleneksel olarak madencilik ve tarım sektörünün hakim olduğu Güney Afrika ekonomisinin son kırk yılda önemli bir değişime uğradığı ve ikincil sektörlerin ekonomide daha ağırlıklı olmaya başladığı görülmektedir larda birincil sektörler olan tarım, hayvancılık, ormancılık, balıkçılık ve madencilik sektörü ülkenin GSYİH sinin yaklaşık %25 ini teşkil ederken, bugün itibariyle birincil sektörlerin GSYİH ye %10 civarında katkı yapmaktadır. Yıllar itibariyle altın üretiminin azalması ekonomide yaşanan bu köklü değişimin önemli nedenlerinden birisidir. İkincil sektörleri oluşturan imalat sanayi, inşaat ve elektrik, gaz, su sektörleri, uygulanan uluslararası ekonomik yaptırımlar nedeniyle izlenen ithal ikameci politikaların da bir sonucu olarak, ekonomide daha önemli hale gelmeye başlamıştır lardan itibaren, toptan ve perakende ticaret, ulaştırma ve haberleşme sektörleri ve hizmetler sektörünü kapsayan üçüncül sektörlerde kaydedilen büyümenin temel nedeninin kamu hizmetleri ve finansal hizmetlerde kaydedilen artış olduğu görülmektedir larda devletin ekonomideki ağırlığı %8 ler civarında iken, 1990 larda bu oran %16,2 ye çıkmıştır. Artan madencilik aktivitelerine paralel olarak söz konusu sektörü finanse etmek suretiyle kayda değer bir gelişme kaydeden finansal hizmetler sektörü ile birlikte, yeni teknolojik gelişmeler sonucunda ekonomide yaşanan değişimin bir sonucu olarak, bugün itibariyle Güney Afrika toplam GSYİH sinin yarısından fazlasını finansal hizmetler, sigortacılık, ulaştırma ve haberleşme sektörlerinin de dahil olduğu üçüncül sektörler oluşturmaktadır. Yukarıda da belirtildiği üzere, 1990 lardan itibaren önemli bir değişim ve gelişim sürecine giren Güney Afrika ekonomisinde, önümüzdeki dönemde nüfusun muhtelif kesimleri, özellikle de beyaz ve siyah kesimleri arasındaki gelir dağılımı adaletsizliğinin giderilerek yoksulluk ve işsizlik sorunlarının çözümlenmesi, kamu ve özel sektör yatırımlarının artırılması, ekonominin ihtiyacı olan insan kaynağının geliştirilmesi, kırsal kesimdeki ekonomik faaliyetin büyük merkezlerdeki ekonomik yaşantıyla bütünleştirilmesi ve yabancı sermayenin ülkeye çekilebilmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda, 2005 yılı Temmuz ayında Devlet Başkanı Thabo Mbeki tarafından başlatılan ve Devlet Başkanı Yardımcısı Phumzile Mlambo-Ngcuka başkanlığında bir grup tarafından hazırlanan, Güney Afrika Hızlandırılmış ve Paylaşılmış Büyüme Girişimi (Accelerated and Shared Growth Initiative for South Africa - AsgiSA) olarak adlandırılan bir program uygulamaya konulmuştur. Makro ekonomik bir reform programı olarak nitelendirilebilecek söz konusu program uyarınca, ülkedeki ilk demokratik seçimin yirminci yıldönümüne ve AsgiSA programının başlatıldığı tarihin onuncu yıldönümüne tekabül eden 2014 yılına kadar, ekonomide yılda ortalama %6 büyüme sağlanarak ülkedeki işsizlik ve yoksulluk sorununun çözümlenmesi amaçlanmaktadır. AsgiSA programı uyarınca temel olarak ekonomide sürdürülebilir bir büyüme temin edilmesi ve ekonomik büyümenin toplumun tüm kesimlerine eşit olarak dağıtılması amaçlanmakta olup, program kapsamında altyapı yatırımlarının artırılması, potansiyel arz eden T.C. Pretoria Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği Sayfa 3

6 ekonomik sektörlerin hedeflenmesi, kalifiye işgücünün artırılması, küçük ve orta boy işletmelerin desteklenmesi, kamu kurumları ve yerel yönetimler aracılığıyla yol, su, elektrik, konut vb altyapı yatırımlarının tesisi ve ekonomik büyümeyi artıracak makroekonomik ortamın yaratılması öngörülmektedir Dış Ticaret GSYİH ye %50 ye yakın bir katkıda bulunan dış ticaretin Güney Afrika ekonomisinde önemli bir faktör olduğu görülmektedir. Son on yıllık veriler incelendiğinde sürekli olarak dış ticaret fazlası veren Güney Afrika nın 2004 yılından itibaren dış ticaret açığı vermeye başladığı görülmektedir yılında 1,6 milyar dolar açık veren Güney Afrika dış ticaretindeki açık 2006 yılında 10,1 milyar dolara ulaşmıştır. Güney Afrika nın Dış Ticareti Değer: $ Yıllar İhracat İthalat Denge Hacim Ülke ekonomisinde son yıllarda kaydedilen gelişmeler neticesinde imalat sanayi sektörünün GSYİH içindeki payı artmış, imalat sanayi, madencilik ve tarım sektörlerinin toplamının iki katı oranında GSYİH ye katkı yapar konuma gelmiştir. Bu gelişmelere paralel olarak Güney Afrika ihracatının kompozisyonunda da değişiklikler olmuş ve imalat sanayi ürünlerinin ihracatında artış kaydedilirken, madencilik ürünleri ihracatında düşüş kaydedilmeye başlanmıştır. Nitekim, Güney Afrika ihracatının sektörel dağılımı incelendiğinde sanayi ürünlerinin %64 lük payla ilk sırada olduğu, madencilik ürünlerinin %33, tarım ürünlerinin ise %4 lük paya sahip olduğu görülmektedir. İthalatın sektörel dağılımı incelendiğinde ise sanayi ürünleri %82 ile ilk sırada yer almakta, madencilik ürünleri %16, tarım ürünleri ise %1 paya sahip bulunmaktadır. Altın, platin ve kömürden oluşan maden ürünleri ile metaller ve değerli metaller, elmas, ara mallar, otomobil ve otomobil yedek parçaları Güney Afrika nın önemli ihraç kalemlerini teşkil etmekte, ülkenin ithalatında ise makineler, petrol ürünleri, motorlu kara taşıtları ve otomobil yedek parçaları başlıca ürünleri oluşturmaktadır. En çok ihracat yapılan ülkeler sıralamasında 2006 yılı itibariyle Japonya, ABD, İngiltere, Almanya, Hollanda ilk beş sırada yer almakta, bu ülkeleri sırasıyla Çin, İsviçre, Belçika, İspanya, İtalya izlemektedir. T.C. Pretoria Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği Sayfa 4

7 En fazla ithalat yapılan ülkeler sıralamasında ise 2006 yılı itibariyle Almanya, Çin, ABD, Japonya, Suudi Arabistan ilk beş sırada yer almakta, bu ülkeleri sırasıyla İngiltere, İran, Fransa, İtalya ve Güney Kore izlemektedir. Dış ticaretin bölgelere göre dağılımı incelendiğinde, ihracatta Avrupa ülkeleri %35 ile ilk sırada yer almakta, Asya ülkeleri %26 ve Amerika ülkeleri %13 lük paya sahip bulunmaktadır. İthalatta ise Asya ülkeleri %41 ile ilk sırada yer alırken, Avrupa ülkeleri %36, Amerika ülkeleri ise %12 lik paya sahip bulunmaktadır. 2. Türkiye ile Ekonomik ve Ticari İlişkiler Türkiye ile Güney Afrika arasındaki dış ticaret hacmi 1991 ila 2000 yılları arasında milyar ABD Doları seviyesinde gerçekleşirken, 2002 yılından itibaren bu ülke ile ticaret hacmimizde artış kaydedilmeye başlanmıştır. Güney Afrika Cumhuriyeti, Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından 2003 yılında uygulamaya konulan Afrika Ülkeleri ile Ekonomik İlişkilerin Geliştirilmesi Stratejisi kapsamında, sahra altı Afrika ülkeleri pazarına giriş için öncelikli ülke olarak belirlenmiştir. Bu çerçevede, 2003 yılından itibaren dış ticaret hacmi önemli bir artış trendine girmiş, 2002 yılında 298,6 milyon ABD Doları olan dış ticaret hacmimiz 2003 yılında %53 oranında artarak 457,2 milyon ABD Dolarına, 2004 yılında %162 oranında artarak 1,19 milyar ABD Dolarına, 2005 yılında %32 oranında artarak 1,57 milyar ABD Dolarına, 2006 yılında ise %52 oranında artarak 2,38 milyar ABD Dolarına yükselmiştir. Ülkemiz ile Güney Afrika arasındaki dış ticaret hacmi yıllar itibariyle artış göstermekle birlikte, dış ticaret dengesinin sürekli olarak ülkemiz aleyhine seyrettiği görülmektedir. Söz konusu açığın en önemli nedeni özellikle son yıllarda Güney Afrika dan altın ve kömür ithalatımızın artmasıdır yılında Güney Afrika ya yönelik ihracatımız 2005 yılına göre %89,5 oranında artarak 598,4 milyon ABD Doları olarak gerçekleşirken, ithalatımız ise 2005 yılına oranla %42,1 oranında artarak 2006 yılında 1,79 milyar ABD Doları olarak gerçekleşmiştir. Güney Afrika ya yönelik ihracatımızda, petrol ürünleri, otomotiv sanayi ürünleri, dokumacılık ürünleri, makinalar, kağıt-karton esaslı mamuller ve kimyasalların önemli ihraç kalemlerimizi teşkil ettiği görülmektedir. Güney Afrika dan ithalatımızda ise altın ve taşkömürü en önemli ithal kalemlerimizi teşkil etmektedir. Altın ve taşkömürü Güney Afrika dan yapılan ithalatımızda sırasıyla yaklaşık %73 ve %10 luk paylara sahip bulunmakta, diğer önemli ithal kalemlerimizi ise makinalar ve ulaşım araçları, demir ve çelik, kimyasallar ve tarımsal ham maddeler oluşturmaktadır. Öte yandan, Ülkemizin Güney Afrika Cumhuriyeti ile gerçekleştirdiği ithalat ve ihracat rakamları konusunda, Türkiye istatistikleri ile Güney Afrika istatistikleri arasında önemli farklılıklar bulunmaktadır. Bu farklılıklar özellikle Güney Afrika dan Türkiye ye yapılan ithalat rakamları konusunda göze çarpmaktadır. T.C. Pretoria Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği Sayfa 5

8 III. SEKTÖRÜN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ 1. Sektörün Tanımı, Yapısı ve Özellikleri Otomotiv sanayi, Güney Afrika imalat sanayinde en önemli sektör konumundadır. Otomobil üretimi, dağıtımı, servis ve bakım hizmetleri de dahil edildiğinde söz konusu sektörün ekonomide hayati bir role sahip olduğu görülmektedir. Otomotiv sektörünün Güney Afrika gayri safi yurt içi hasılası içindeki payı yıllar itibariyle sürekli artış göstermektedir yılı itibariyle GSYİH ye %7,5 oranında katkı yapan Güney Afrika otomotiv sektörünün dünya otomotiv üretimindeki payı %0,8 gibi düşük bir orandadır. Ancak, Güney Afrika otomotiv sanayi 2006 yılı itibariyle Afrika kıtasının toplam otomobil üretiminin yaklaşık %75 ini gerçekleştirmektedir. 900 civarında model ve model türevi binek otomobili ve ticari araç türü ile dünyadaki hemen hemen tüm marka ve model araçların satıldığı Güney Afrika otomotiv pazarı, satılan araçların model ve tür çeşitliliği açısından dünyada ilk sıralarda yer almaktadır yılında adet olan Güney Afrika daki toplam araç sayısının 2006 yılı itibariyle adete yükseldiği tahmin edilmektedir. Ülkedeki toplam araçların yaklaşık %60 ını ( adet) binek otomobilleri ve minibüsler oluşturmaktadır. Güney Afrika daki toplam araç parkının yenileme değeri, cari fiyatlarla yaklaşık 700 milyar Rand (100 milyar ABD Doları) civarındadır. Güney Afrika otomotiv sanayi ve otomotiv sanayine bağlı yan sektörlerin tümü dikkate alındığında ülkede tüm sektörde faaliyet gösteren işletmelerin sayısı aşağıda yer almaktadır. Garaj ve benzin istasyonları : 4600 Özel tamirciler : 3300 Özel imtiyaza sahip yetkili araç satıcıları : 1150 İkinci el araç satıcıları : 800 Araç montajcıları ve ithalatçıları : 25 Otomotiv yedek parça üreticileri : 350 Münhasır olmayan bayilik sözleşmesine sahip üreticiler : 150 Lastik bayileri : 450 Motor tamircileri : 400 Karoserciler : 80 Yedek parça bayileri : 650 Tarım araç ve ekipman bayileri : 280 Güney Afrika da 2006 yılı itibariyle otomobil üreticileri tarafından yapılan sermaye yatırımlarının toplamı 2005 yılına oranla %100 artarak 6 milyar Randın (yaklaşık 850 milyon ABD Doları) üzerinde gerçekleşmiştir. Otomotiv yan sanayinde yapılan yatırımların miktarı ise 2005 yılına oranla %30 artarak 3 milyar Randa (yaklaşık 428 milyon ABD Doları) ulaşmıştır. Güney Afrika daki otomotiv üreticilerine sağlanan teşviklerin artırılması beklentisiyle, otomotiv yan sanayinde faaliyet gösteren üreticilerin önümüzdeki birkaç yılda yatırımlarını daha da artırması beklenmektedir. T.C. Pretoria Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği Sayfa 6

9 Güney Afrika otomotiv sanayini destekleyen yan sektörlerde toplam sermaye yatırımının 10 milyar Rand (yaklaşık 1,42 milyar ABD Doları) civarında olduğu tahmin edilmektedir. Petrol rafinerileri ve petrol dağıtım sektörlerinde ise toplam sermaye yatırımı 18,5 milyar Rand (yaklaşık 2,64 milyar ABD Doları) tutarındadır yılı itibariyle yeni binek otomobili ve ticari araç satışlarından elde edilen gelir 101 milyar Rand (yaklaşık 14,4 milyar ABD Doları) iken, 2006 yılı itibariyle yeni araç satışlarından elde edilen gelir 110 milyar Randın (yaklaşık 15,7 milyar ABD Doları) üzerine çıkmıştır. Güney Afrika otomobil imalat sanayinde istihdam edilenlerin sayısı , otomotiv yan sanayinde istihdam edilen personel sayısı ise dolayındadır. Öte yandan, araç satışları, tamir ve bakım hizmetleri gibi sektörlerde istihdam edilen kişi sayısı ise yaklaşık dir. 2. Üretim, İç Pazar ve Talep Durumu Dünyadaki bir çok otomobil üreticilerinin Güney Afrika da montaj fabrikaları bulunmakta olup, söz konusu montaj tesisleri ülkenin üç eyaletinde yoğunlaşmaktadır. BMW, Nissan (Fiat montajı dahil) ve Ford (Mazda dahil) Gauteng eyaletinde faaliyet gösterirken, Volkswagen, DaimlerChrysler ve General Motors Eastern Cape eyaletinde, Toyota ise KwaZulu-Natal eyaletinde faaliyet göstermektedir. Söz konusu sekiz orijinal ekipman üreticilerinden (OEM) Toyota hariç yedi tanesi ana şirketlerin şubesi ve yan kuruluşu olarak faaliyet göstermektedir. Yukarıda belirtilen otomobil üreticilerinin haricinde Renault, Peugeot- Citroen, Hyundai, Kia, Subaru, Daihatsu, Tata, Mahindra, Proton ve Porsche Güney Afrika ya otomobil ihraç etmektedir. Güney Afrika daki otomobil üreticilerine ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır. BMW (South Africa) (Pty) Ltd Fiziki adres: 6 Frans Du Toit Street, Rosslyn, Pretoria Posta adresi: PO Box 2955 Pretoria, 001, South Africa Tel : Faks : Web : Daimler Chrysler South Africa (Pty) Ltd Fiziki adres: 123 Wierda Road, Zwartkop, Centurion Posta adresi: PO Box 1717, Pretoria, 001, South Africa Tel : Faks : Web : E-posta: Ford Motor Company of Southern Africa (Pty) Ltd Fiziki adres: Simon Vermooten Road, Silverton, Pretoria Posta adresi: PO Box 411, Pretoria, South Africa Tel : T.C. Pretoria Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği Sayfa 7

10 Faks : Web : General Motors South Africa (Pty) Ltd Fiziki adres: Kempston Road, Port Elizabeth Posta adresi: PO Box 1137, Port Elizabeth, 6000, South Africa Tel : Faks : Web : Nissan SA (Pty) Ltd Fiziki adres: 56 Ernest Oppenheimer Street, Rosslyn, Pretoria Posta adresi: PO Box , Rosslyn, 0200, South Africa Tel : Faks : Web : Toyota South Africa Motors (Pty) Ltd Fiziki adres: Stand 1 Wesco Park, East Service Road, Sandton Posta adresi: PO Box 481, Bergvlei, 2012, South Africa Tel : Faks : Web : Volkswagen of SA (Pty) Ltd Fiziki adres: 103 Algoa Road, Uitenhage Posta adresi: PO Box 80, Uitenhage, 6230, South Africa Tel : Faks : Web : Güney Afrika da 2005, 2006 ve 2007 Ocak-Temmuz dönemi itibariyle yeni araç satışları ve 2006 yılı itibariyle otomobil türlerine göre en çok satılan ilk beş marka ve modele ilişkin bilgiler aşağıdaki tablolarda yer almaktadır. Söz konusu tablolarda yer alan yeni araç satışlarına ilişkin rakamlar NAAMSA-Güney Afrika Ulusal Otomobil Üreticileri Derneğine mensup üretici firmaların satışlarını yansıtmaktadır. NAAMSA ya rapor edilmeyen diğer yeni araç satışları da dikkate alındığında 2006 yılında Güney Afrika da toplam adet yeni araç satışı yapılmıştır yılında gerçekleşen adet yeni araç satışı ile kıyaslandığında 2006 yılında yeni araç satışlarının %15,7 oranında arttığı görülmektedir. Ancak, 2006 yılında görülen söz konusu artışın özellikle ithal edilen araçlardan kaynaklandığı görülmektedir yılında Güney Afrika, uluslararası pazarlarda otomotiv sanayinin en çok büyüme kaydettiği ülkelerden biri olarak öne çıkmıştır. Güney Afrika ekonomisinde yaşanan istikrarlı büyüme, izlenen makro ekonomik politikalar, düşük enflasyon oranları, yatırımların artması ve kredi faizlerindeki azalma gibi faktörlerle birlikte 2006 yılının ortalarına kadar otomotiv sanayi için son derece elverişli bir ortamın bulunduğunu söylemek mümkündür. Ülkedeki orta sınıfın da gelir seviyesinin T.C. Pretoria Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği Sayfa 8

11 artmasıyla birlikte ülkedeki yeni araç satışlarının 2006 yılında rekor seviyede arttığı görülmektedir. Öte yandan, 2006 yılının ikinci yarısından itibaren, enflasyonu hedeflenen limitlerde tutabilmek amacıyla sıkı para ve maliye politikaları izlenmeye başlanmıştır. Ülkenin artan cari işlemler açığı ve yüksek petrol fiyatlarının ekonomiye getirdiği ilave yükle birlikte, faiz oranlarında görülen artış eğilimi sonucunda 2006 yılının ikinci yarısından itibaren tüketici kredisi temini imkanları daha da zorlaşmaya başlamıştır. Bu gelişmeler paralelinde, Güney Afrika Ulusal Otomobil Üreticileri Birliği verilerine göre, 2007 yılı Ocak-Temmuz döneminde ülkedeki yeni araç satışlarının bir önceki yılın aynı dönemine göre %1,6 oranında azaldığı görülmektedir. Yeni Araç Satışları Yıllık Değişim % 2007 (Ocak-Temmuz) Binek otomobili , Hafif ticari araç , Orta ticari araç , Ağır ticari araç , Ağır vasıta , Otobüs ,9 576 Toplam , Kaynak: National Association of Automobile Manufacturers of South Africa-NAAMSA Otomobil Türlerine Göre En Çok Satılan İlk Beş Marka ve Model - Yıl:2006 Binek otomobili Sıralama Marka Model Satış Miktarı 1 Volkswagen Polo 1.4 Trendline 5-dr MY Toyota Tazz dr MY Volkswagen Polo 1.6 Trendline 5-dr MY Volkswagen CitiGolf Chico dr Phase II Volkswagen CitiGolf 1.4i 5-dr Phase II 7809 Hafif ticari araç < 3501 kg Sıralama Marka Model Satış Miktarı 1 Opel Corsa 1.4 Base Utility MY Nissan 1400 LDV Std Ford Bantam 1.3i Base PU MY Toyota Hi-Ace 2200 Siyaya 13-s Minibus Opel Corsa 1.4 Club Utility MY Orta ticari araç kg Sıralama Marka Model Satış Miktarı 1 Tata LPT 713 S 4X2 F-C Mercedes Sprinter T 4x2 P-Van Mercedes Sprinter 308 CDI/35 4x2 P-Van Tata SFC 407 2T 4x2 F-C Nissan Diesel Cabstar S-Cab 4x2 F-C 523 T.C. Pretoria Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği Sayfa 9

12 Ağır ticari araç kg Sıralama Marka Model Satış Miktarı 1 Tata LPT 1518TC 4X2 F-C Nissan Diesel UD 80 4X2 F-C Isuzu FTR 800 4X2 F-C Nissan Diesel UD 90 4X2 F-C Toyota X2 F-C 403 Ağır vasıta >16500 kg Sıralama Marka Model Satış Miktarı 1 Freightliner Argosy 90 6x4 T-T International x4 T-T Tata Novus K5DEF 6x4 TİPPER MAN TGA BLS Sleeper 6x4 T-T Nissan Diesel UD 440 WT 6x4 T-T 398 Otobüs >8500 kg Sıralama Marka Model Satış Miktarı 1 MAN FOC ZF 4x2 Bus Scania F94HB F-Eng 162kW 4x2 Bus Mercedes 0500M 1725L/59 R-Eng 4x2 Bus Mercedes OF 1730/59 FE 4x2 Bus Volvo B7R 4x2 Bus MP 108 Kaynak: National Association of Automobile Manufacturers of South Africa-NAAMSA 3. Sektörde Uygulanan Teşvikler 1920 lerde kurulan ve başlangıçta çok yüksek gümrük vergisi oranlarıyla korunan Güney Afrika otomotiv sanayinde, 1960 lardan itibaren yerel üretimin artırılmasına yönelik bir dizi program uygulanmaya başlanmış ve 1989 yılında da ithal ikameci politikalar bırakılarak ihracatı destekleme politikaları uygulanmaya başlanmıştır. Halihazırda Güney Afrika otomotiv sanayi, Otomobil Sanayi Geliştirme Programı (Motor Industry Development Program-MIDP) çerçevesinde faaliyet göstermektedir. Güney Afrika Hükümeti tarafından 1995 yılı Eylül ayında uygulamaya konulan söz konusu destek programı ile belirli bir takvim süresinde yerel otomotiv sanayinin uluslararası pazarlara entegre olması ve rekabet seviyesinin yükseltilmesi amaçlanmaktadır. MIDP uyarınca, Güney Afrika da otomotiv sanayinde oldukça yüksek olan tarifelerin uluslararası seviyelere indirilmesi ve bazı vergi iadesi mekanizmaları ile sektörün teşvik edilmesi hedeflenmektedir. MIDP uygulamaya konulduktan sonra sonuncusu 2006 yılında olmak üzere üç defa gözden geçirilerek bazı değişikliklere uğramıştır. MIDP uyarınca, komple araçlar (CBU-completely built up) ve binek otomobilleri ile hafif ticari araçların montaj parçaları (CKD-completely knocked down) ithalatında indirilmiş gümrük vergileri uygulanmaktadır. 3,5 tonun üzerindeki orta ve ağır ticari araçlar %20 gümrük vergisi ile ithal edilebilmekte, bu araçların yedek parçaları ise (lastikler hariç olmak üzere) gümrük vergisi ödemeksizin ithal edilebilmektedir. SKD (semi-knocked down) üretimi araçlar T.C. Pretoria Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği Sayfa 10

13 da CBU üretimi araçlar gibi indirilmiş gümrük vergileri ile ithal edilebilmekte, fakat ikinci el araç ithalatına izin verilmemektedir. Binek otomobilleri ve hafif ticari araçlar için Güney Afrika da uygulanan gümrük vergileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Yıl Komple Araç (CBU-completely built up) Montaj parçaları (CKD-completely knocked down) 2005 % 34 % % 32 % % 30 % % 29 % % 28 % % 27 % % 26 % % 25 % 20 MIDP uyarınca, söz konusu programa kayıtlı olan firmalar, yukarıdaki tabloda belirtilen gümrük vergilerinden daha düşük oranlarda veya vergisiz olarak ithalat yapabilmektedirler. MIDP de öngörülen mekanizmalardan birisi olan gümrüksüz ithalat izni (the duty free allowance) mekanizmasına göre, aracın fabrika teslim fiyatının %27 sine kadar olan değerdeki otomotiv parçaları gümrüksüz olarak ithal edilebilmektedir. MIDP Programının diğer bir mekanizması (the import/export complementation scheme) uyarınca ise, yapılan ihracatın değerine bağlı olarak binek otomobilleri ve hafif ticari araçlarda indirilmiş gümrük tarifeleri uygulanmaktadır. İhraç edilen araçların değeri kadar, ihracat performansı değerine göre belirlenen bir oranda gümrüksüz araç ithal edilebilmektedir. Ayrıca ihraç edilen araba parçaları için de yine ihracat performans değerine göre belirlenen bir oranda gümrüksüz araba parçası ithal edilebilmekte veya ihraç edilen araba parçası değerinin %60 ına kadar olan araçlar gümrüksüz olarak ithal edilebilmektedir. Güney Afrika otomotiv sanayinin gelişimindeki en önemli faktör olan otomobil sanayi geliştirme programının mevcut formatının yakın bir gelecekte tekrar revize edilmesi beklenmekle birlikte, söz konusu programının kapsadığı benzer teşviklerin uzun vadede devam ettirileceği yönünde Hükümetin beyanatları bulunmaktadır. 4. Sektörün Dış Ticaret İlişkileri, Dışa Açıklığı Güney Afrika da montajı yapılan otomobiller ve üretilen otomotiv yedek parçaları yüzün üzerindeki ülkeye ihraç edilmektedir. İhracat yapılan ülkelerin başında Güney Afrika otomotiv sanayinin bir numaralı ticaret partneri olan Almanya gelmekte, bu ülkeyi Japonya, ABD, İngiltere ve Avustralya takip etmektedir. Otomotiv sanayinde Güney Afrika nın toplam ihracatının yaklaşık %70 i Avrupa Birliği ülkelerine yapılmakta iken, ABD, Japonya ve Avustralya binek otomobilleri ihracatında ilk sıralarda yer almaktadır. Otomobil yedek parça ve aksesuarı ihracatında ise Almanya, İspanya, İngiltere, ABD ve Fransa ilk sıralarda yer almakta, sahra altı Afrika ülkeleri diğer önemli ihraç ülkelerini teşkil etmektedir. T.C. Pretoria Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği Sayfa 11

14 Ülkeler İtibariyle Güney Afrika nın İthalatı FASIL 87: Motorlu Kara Taşıtları, Traktörler, Bisikletler, Motosikletler ve Diğer Kara Taşıtları, Bunların Aksam, Parça ve Aksesuarı - İthalat (Değer: ABD Doları) Ülke Almanya Japonya Güney Kore İngiltere ABD İspanya Hindistan Fransa Çin İtalya Brezilya İsveç Avusturya Türkiye Avustralya Tayvan Arjantin Tayland Kanada Polonya Liste toplamı Diğer ülkeler Genel Toplam Kaynak: Güney Afrika Ticaret ve Sanayi Bakanlığı Ülkeler İtibariyle Güney Afrika nın İthalatı GTİP:9801 Motorlu Araçların Orijinal Ekipmanları Montaj Parçaları (Değer: ABD Doları) Ülkeler Almanya Japonya Tayland Brezilya İspanya ABD İngiltere Avusturya İsveç Macaristan Meksika Tayvan Çek Cumhuriyeti T.C. Pretoria Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği Sayfa 12

15 Hindistan Çin Kanada Hollanda Fransa Arjantin Polonya Türkiye Liste toplamı Diğer ülkeler Genel toplam Kaynak: Güney Afrika Ticaret ve Sanayi Bakanlığı Ülkeler İtibariyle Güney Afrika nın İhracatı FASIL 87: Motorlu Kara Taşıtları, Traktörler, Bisikletler, Motosikletler ve Diğer Kara Taşıtları, Bunların Aksam, Parça ve Aksesuarı - İhracat (Değer: ABD Doları) Ülke Japonya Avustralya ABD İngiltere Almanya Cezayir Zambiya Zimbabve Belçika Fransa Singapur İspanya İsveç Mozambik Hong Kong Yunanistan Nijerya Türkiye Tayvan Angola Liste toplamı Diğer ülkeler Genel toplam Kaynak: Güney Afrika Ticaret ve Sanayi Bakanlığı T.C. Pretoria Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği Sayfa 13

16 5. Otomotiv Sanayi Ürünlerinde Türkiye-Güney Afrika Dış Ticareti Otomotiv sanayi ürünlerinde Güney Afrika ile dış ticaretimize ilişkin istatistikler aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Tablonun incelenmesinden de görüleceği üzere, otomotiv sanayi ürünlerinde Güney Afrika ya yönelik ihracatımız yıllar itibariyle artış göstermekle birlikte, söz konusu sektörün Güney Afrika ya yönelik toplam ihracatımız içindeki payı 2006 yılı itibariyle %14,7 dir. (Değer: ABD Doları) Yıllar İhracatımız Güney Afrika ya İhracatımızdaki Payı (%) İthalatımız Güney Afrika dan İthalatımızdaki Payı (%) , , , , , , , , , , , , , ,3 Kaynak: Dış Ticaret Müsteşarlığı Güney Afrika istatistiklerine göre, Güney Afrika nın Fasıl 87-Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam, parça ve aksesuarı ithalatında Türkiye 2006 yılı itibariyle en fazla ithalat yapılan ülkeler sıralamasında 90,8 milyon ABD Doları ile 14. sırada, en fazla ihracat yapılan ülkeler sıralamasında ise 38,8 milyon ABD Doları ile 18. sırada yer almaktadır. 6. Otomotiv Sektörü ile ilgili Önemli Kurum ve Kuruluşlar National Association of Automobile Manufacturers of South Africa (NAAMSA) Tel : Faks : Web : E-posta: National Association of Automotive Component and Allied Manufacturers (NAACAM) Tel : Faks : Web : E-posta: Retail Motor Industry Organisation (RMI) Tel : Faks : Web : E-posta: T.C. Pretoria Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği Sayfa 14

17 Automotive Industry Export Council (AIEC) Tel : Faks : Web : E-posta: Automotive Industry Development Centre (AIDC) Tel : Faks : Web : E-posta: 7. Otomotiv Sektörü İle İlgili Düzenlenen Fuarlar Auto Africa Organizatör: Kagiso Exhibitions & Events (Pty) Ltd Tel: /3 Faks: /8 Web: E-posta: Fuar merkezi: Expo Centre, Johannesburg Durban Motor Show Organizatör: Kagiso Exhibitions & Events (Pty) Ltd Tel: /3 Faks: /8 Web: E-posta: Fuar merkezi:durban Exhibition Centre, Durban IV. SONUÇ Güney Afrika otomotiv sanayinin, çelik ve alüminyum üretimi, tekstil, plastik ve boya, petrokimya sanayi ve yedek parça üretimi gibi sektörlerde yarattığı iş imkanları ve bununla birlikte gümrükler, diğer hükümet kurumları ve yerel birimler, finansal, lojistik ve diğer özel sektör hizmetlerinde yarattığı istihdam imkanları göz önünde bulundurulduğunda, Güney Afrika ekonomisi için son derece önemli bir sektör olduğu görülmektedir. Güney Afrika da son yıllarda otomotiv sanayi oldukça gelişme kaydetmiş ve üretim ve ihracatta ülkede lider konuma yükselmiştir. GSYİH ya yaklaşık %7,5 oranında katkıda bulunan otomotiv sanayi, Güney Afrika daki imalat sanayi sektörleri arasında en önemli alt sektör olarak göze çarpmaktadır. Madencilik sektöründen sonra en fazla istihdam imkanı sağlayan sektörlerden birisi olan otomotiv sanayi, ülkedeki imalat sanayindeki toplam üretimin %30 unu gerçekleştirmektedir. T.C. Pretoria Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği Sayfa 15

18 Güney Afrika otomotiv ve otomotiv yedek parça sektörü, hükümetin otomotiv sanayi sektörüne uyguladığı teşvik politikaları sonucunda ithalatın artmasıyla birlikte hızlı bir değişime uğramıştır. Otomotiv sanayinde üretim ve ihracat patlaması büyük oranda iç pazarın ithalata açılmasıyla gerçekleşmiş olup, bu durum Türk otomotiv sanayi için de önemli fırsatları beraberinde getirmektedir. Dünyanın diğer birçok ülkesinde olduğu gibi Güney Afrika otomotiv pazarı da OEM (Original Equipment Manufacturers) firmaları tarafından kontrol edilmektedir. Bu nedenle ülkedeki otomotiv sanayinin yapısı da OEM firmalarının hem iç pazar ve hem de dünya pazarlarındaki stratejilerine bağlı olarak değişebilmektedir. V. GÖRÜŞ VE ÖNERİLER Zengin doğal kaynakları, modern altyapısı ve gelişmiş bir finans sektörü ile sahra altı Afrika ülkelerine ihracat ve yatırım için bir giriş kapısı ve dağıtım merkezi niteliğinde olan Afrika kıtasının en güçlü ekonomisine sahip Güney Afrika, aynı zamanda işsizlik, fakirlik, büyük gelir dağılımı dengesizliği, AIDS, yüksek suç oranı ve bunların sonucunda da yatırım eksikliği ve beyin göçü gibi sorunlarla da karşı karşıyadır. Gelişmiş bir örgütlenme yapısına sahip, gerekli dağıtım mekanizmaları oluşturulmuş, düzenli bir piyasa düzenine sahip olan Güney Afrika da yasalar ve ticari uygulamalar Kuzey Amerika ve Avrupa ülkeleri ile benzerlik taşımaktadır. Kuralları, prensipleri oluşmuş bu piyasada ihracatçıların pazara girişte kullanabileceği seçenekler yeterli çeşitliliktedir. İthal mallarının ülkeye girişinden nihai tüketiciye ulaşmasına kadar uzanan zincirin halkaları her ülkede olduğu gibi sektöre ve ürüne göre değişmekle birlikte uzun vadeli pazarlama stratejileri ile pazara giriş önem taşımaktadır. Kendi standartlarına uygunluk, doğruluk, dürüstlük, güvenilir ilişkiler, devamlılık ve zamanında teslim Güney Afrikalıların başlıca ticari beklentilerini oluşturmaktadır. Genel anlamda Afrika odaklı ve tarafsız bir dış politika izleyen Güney Afrika, coğrafi olarak dünyanın diğer ülkelerinden uzak oluşu ve apartheid döneminde maruz kalınan uluslararası ambargolar nedeniyle, kendine özgü bir kültür sentezi ve hayat biçimine sahip bulunmaktadır. Bu çerçevede, Güney Afrika ile ticaret yaparken ülkeyi ve insanların iyi tanımak, farklı grupların (siyahlar, beyazlar, Hintliler) kültürel ve dini özelliklerine dikkat etmek önem arz etmektedir. Düzgün yürüyen, ancak yavaş işleyen bir sisteme sahip olan Güney Afrika ile iş bağlantılarında sabırlı olmak gerekmektedir. Güney Afrika ya piyasa araştırması veya iş bağlantısı kurmak amacıyla gerçekleştirilecek ziyaretler öncesinde, Ticaret Müşavirliğimizle temasa geçilmesi ve ilgilenilen sektörlerle ilgili olarak ziyaret öncesinde gerekli ön hazırlık çalışmalarının yapılmasında fayda bulunmaktadır. Güney Afrika daki firma ve kuruluşların kısa süre içerisinde randevu vermekten imtina etmeleri de dikkate alındığında, ziyaret öncesinde temasa geçilecek firmaların tespit edilmesi ve randevuların önceden ayarlanması Güney Afrika ya yapılacak iş seyahatlerinin daha verimli olmasını sağlayacaktır. T.C. Pretoria Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği Sayfa 16

19 Öte yandan, son yıllarda Afrika ülkeleri kaynaklı gerçek dışı iş tekliflerinin artması da dikkate alındığında, firmalarımızın ticarette en güvenilir uluslararası kabul görmüş ödeme yöntemlerini kullanmalarında fayda bulunmaktadır. Son olarak, Güney Afrika yı bir Afrika ülkesi olarak değil, gelişmiş, tüketicinin korunduğu, mağazalar zincirinin çok güçlü ve kuralların katı olduğu bir ülke olarak değerlendirmekte fayda görülmektedir. T.C. Pretoria Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği Sayfa 17

20 EK 1 GÜNEY AFRİKA DAKİ OTOMOBİL İTHALATÇILARI LİSTESİ (İthalatçı firmalara ilişkin bilgiler EZEE-DEX Güney Afrika firma veri tabanı programından derlenmiştir) BMW (South Africa) (Pty) Ltd Fiziki adres: 6 Frans Du Toit Street, Rosslyn, Pretoria Posta adresi: PO Box 2955 Pretoria, 001, South Africa Tel : Faks : Web : Citroen SA Fiziki adres: 47 New Market Drive, North Riding, Randburg Posta adresi: PO Box 2641, Cramerview, 2060, South Africa Tel : Faks : Web : Fiat Auto SA (Pty) Ltd Fiziki adres: Waterfall Park Howick Close, Bekker Street Vorna Valley, Midrand Posta adresi: Private Bag X94, Bryanston, 2021, South Africa Tel : Faks : Web : Honda SA (Pty) Ltd Fiziki adres: 111 Fifteenth Road, Randjiespark, Midrand Posta adresi: PO Box 7179, Halfway House, 1685, South Africa Tel : Faks : Web : Kia Motors South Africa (Pty) Ltd Fiziki adres: 5 Herman Road, Meadowdal, Edenvale Posta adresi: PO Box 311, Edenvale, South Africa Tel : Faks : Web : McCarthy Volkswagen Fiziki adres: 40 Pine Street, Durban Posta adresi: PO Box 2377, Durban, 4000, South Africa Tel : Faks : Web : T.C. Pretoria Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği

ÜRETİM (Araç Türüne Göre)

ÜRETİM (Araç Türüne Göre) ÜRETİM (Araç Türüne Göre) 2010 yılının Aralık ayında 56.646 adedi otomobil olmak üzere toplamda 114.672 adet araç üretilmiştir. Bu değer 2008 yılının Eylül ayından beri ulaşılmış en yüksek aylık üretim

Detaylı

TAYSAD Aylık Sektör Raporu Aralık 2011

TAYSAD Aylık Sektör Raporu Aralık 2011 ÜRETİM (Araç Türüne Göre) 2011 yılının Aralık ayında 51.066 adedi otomobil, 48.800 adedi hafif ticari araç, 4.587 adedi ağır ticari araç, 3.756 adedi ise traktör olmak üzere toplam 108.209 araç üretilmiştir.

Detaylı

Pazar AVRUPA OTOMOBİL SEKTÖR ANALİZİ. 17 Mart 2016

Pazar AVRUPA OTOMOBİL SEKTÖR ANALİZİ. 17 Mart 2016 AVRUPA OTOMOBİL SEKTÖR ANALİZİ 17 Mart 2016 Pazar 2016 yılı Ocak Şubat döneminde AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı yüzde 10,1 artış göstererek 2 milyon 187 bin adet seviyesine ulaştı.

Detaylı

Pazar AVRUPA OTOMOBİL SEKTÖR ANALİZİ. 19 Ocak 2017

Pazar AVRUPA OTOMOBİL SEKTÖR ANALİZİ. 19 Ocak 2017 AVRUPA OTOMOBİL SEKTÖR ANALİZİ 19 Ocak 2017 Pazar 2016 yılı Aralık ayında AB ve EFTA ülkeleri otomobil pazarı 2015 yılı aynı ayına göre yüzde 3,2 artış göstererek 1 milyon 193 bin adet seviyesinde gerçekleşti.

Detaylı

Pazar AVRUPA OTOMOBİL SEKTÖR ANALİZİ. 2 Ocak 2017

Pazar AVRUPA OTOMOBİL SEKTÖR ANALİZİ. 2 Ocak 2017 AVRUPA OTOMOBİL SEKTÖR ANALİZİ 2 Ocak 2017 Pazar 2016 yılı Kasım ayında AB ve EFTA ülkeleri otomobil pazarı 2015 yılı aynı ayına göre yüzde 5,6 artış göstererek 1 milyon 189 bin adet seviyesinde gerçekleşti.

Detaylı

AVRUPA OTOMOBİL SEKTÖR ANALİZİ. 17 Mayıs 2017

AVRUPA OTOMOBİL SEKTÖR ANALİZİ. 17 Mayıs 2017 AVRUPA OTOMOBİL SEKTÖR ANALİZİ 17 Mayıs 2017 Pazar 2017 yılı Nisan ayında AB ve EFTA ülkeleri otomobil pazarı 2016 yılı aynı ayına göre yüzde 6,8 düşüş göstererek 1 milyon 230 bin adet seviyesinde gerçekleşti.

Detaylı

Pazar AVRUPA OTOMOBİL SEKTÖR ANALİZİ. 14 Temmuz 2017

Pazar AVRUPA OTOMOBİL SEKTÖR ANALİZİ. 14 Temmuz 2017 AVRUPA OTOMOBİL SEKTÖR ANALİZİ 14 Temmuz 2017 Pazar 2017 yılı Mayıs ayında AB ve EFTA ülkeleri otomobil pazarı 2016 yılı aynı ayına göre yüzde 7,7 artış göstererek 1 milyon 433 bin adet seviyesinde gerçekleşti.

Detaylı

AVRUPA OTOMOBİL SEKTÖR ANALİZİ

AVRUPA OTOMOBİL SEKTÖR ANALİZİ AVRUPA OTOMOBİL SEKTÖR ANALİZİ 19 Temmuz 2017 Pazar 2017 yılı Haziran ayında AB ve EFTA ülkeleri otomobil pazarı 2016 yılı aynı ayına göre yüzde 2,1 artış göstererek 1 milyon 540 bin adet seviyesinde gerçekleşti.

Detaylı

AVRUPA OTOMOBİL SEKTÖR ANALİZİ

AVRUPA OTOMOBİL SEKTÖR ANALİZİ AVRUPA OTOMOBİL SEKTÖR ANALİZİ 2 Ekim 2017 Pazar 2017 yılı Ağustos ayında AB ve EFTA ülkeleri otomobil pazarı 2016 yılı aynı ayına göre yüzde 5,5 artış göstererek 903 bin adet seviyesinde gerçekleşti.

Detaylı

Pazar AVRUPA OTOMOBİL SEKTÖR ANALİZİ. 18 Ekim 2017

Pazar AVRUPA OTOMOBİL SEKTÖR ANALİZİ. 18 Ekim 2017 AVRUPA OTOMOBİL SEKTÖR ANALİZİ 18 Ekim 2017 Pazar 2017 yılı Eylül ayında AB ve EFTA ülkeleri otomobil pazarı 2016 yılı aynı ayına göre yüzde 2,0 azalarak 1 milyon 466 bin adet seviyesinde gerçekleşti.

Detaylı

ÜRETİM (Araç Türüne Göre)

ÜRETİM (Araç Türüne Göre) ÜRETİM (Araç Türüne Göre) 2009 yılının Aralık ayında 48.917 adedi otomobil olmak üzere toplamda 95.389 adet araç üretilmiştir. Bu değer 2008 yılının Eylül ayından beri ulaşılmış en yüksek aylık üretim

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BİNEK ARAÇ SATIŞLARI 12 Aylık Eğilim

AVRUPA BİRLİĞİ BİNEK ARAÇ SATIŞLARI 12 Aylık Eğilim AVRUPA BİRLİĞİ BİNEK ARAÇ SATIŞLARI 12 Aylık Eğilim AVRUPA BİRLİĞİ BİNEK ARAÇ SATIŞLARI 2005- Aylık Eğilim (Milyon adet) Ağts/05 Ağts/06 Ağts/07 Ağts/08 Ağts/09 Ağts/10 Ağts/11 Ağts/12 Ağts/13 Ağts/14

Detaylı

OTOMOTİV SANAYİİ-2014 ve GELECEK. 24.Ekim.2014 Tarihinde MDK Toplantısı FIRAT Üniversitesi Mühendislik Fakültesi / ELAZIĞ

OTOMOTİV SANAYİİ-2014 ve GELECEK. 24.Ekim.2014 Tarihinde MDK Toplantısı FIRAT Üniversitesi Mühendislik Fakültesi / ELAZIĞ OTOMOTİV SANAYİİ-2014 ve GELECEK 24.Ekim.2014 Tarihinde MDK Toplantısı FIRAT Üniversitesi Mühendislik Fakültesi / ELAZIĞ Otomotiv Sanayinde Gelecek: Değer Zincirinde Değişim Üretimden Tüketiciye: Tedarik

Detaylı

ÜRETİM (Araç Türüne Göre)

ÜRETİM (Araç Türüne Göre) ÜRETİM (Araç Türüne Göre) İhracattaki talep daralmasına ek olarak iç pazardaki talepte yaşanan düşüşler ertesinde ilk 6 ayda 246.000 i otomobil olmak üzere toplam 400.000 adetlik bir araç üretimi gerçekleşmiştir.

Detaylı

ÜRETİM (Araç Türüne Göre)

ÜRETİM (Araç Türüne Göre) ÜRETİM (Araç Türüne Göre) yılının Ağustos ayında 23.805 adedi otomobil olmak üzere toplamda 50.374 adet araç üretilmiştir. yılının ilk 8 ayında ise toplamda 324.607 adedi otomobil olmak üzere 538.899 adetlik

Detaylı

AVRUPA OTOMOBİL SEKTÖR ANALİZİ

AVRUPA OTOMOBİL SEKTÖR ANALİZİ AVRUPA OTOMOBİL SEKTÖR ANALİZİ 16 Şubat 2016 Pazar 2016 yılı Ocak ayında AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 2015 yılı Ocak ayına göre yüzde 6,3 artış göstererek 1 milyon 94 bin adet seviyesine

Detaylı

TAYSAD Aylık Sektör Raporu Nisan 2010

TAYSAD Aylık Sektör Raporu Nisan 2010 ÜRETİM (Araç Türüne Göre) yılının Nisan ayında 51.459 adedi otomobil olmak üzere 92.262 adet araç üretilmiştir. Geçen senenin Nisan ayına göre üretim adetlerinde araç türüne göre artışlar; otomobil % 6,

Detaylı

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Hollanda ya ihracat yapan 361 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

TAYSAD Aylık Sektör Raporu Mayıs 2010

TAYSAD Aylık Sektör Raporu Mayıs 2010 ÜRETİM (Araç Türüne Göre) yılının Mayıs ayında 57.433 adedi otomobil olmak üzere 100.987 adet araç üretilmiştir. yılının Mayıs ayına göre üretim adetlerinde araç türüne göre ; otomobil 9, kamyonet 15,

Detaylı

TAYSAD Aylık Sektör Raporu Ekim 2010

TAYSAD Aylık Sektör Raporu Ekim 2010 ÜRETĠM (Araç Türüne Göre) yılının Ekim ayında 58.059 otomobil, 47.146 hafif ticari araç, 3.619 ağır ticari araç, 3.271 traktör olmak üzere toplam 112.095 araç üretilmiştir. yılının Ekim ayına göre otomobil

Detaylı

TAYSAD Aylık Sektör Raporu Mart 2010

TAYSAD Aylık Sektör Raporu Mart 2010 ÜRETİM (Araç Türüne Göre) yılının Mart ayında 55.755 adedi otomobil olmak üzere 100.920 adet araç üretilmiştir. Geçen senenin Mart ayına göre üretim adetlerindeki artışlar; otomobilde %50, kamyonette %98,

Detaylı

TAYSAD Aylık Sektör Raporu Kasım 2010

TAYSAD Aylık Sektör Raporu Kasım 2010 ÜRETĠM (Araç Türüne Göre) yılının Kasım ayında 45.453 otomobil, 40.655 hafif ticari araç, 3.534 ağır ticari araç, 2.972 traktör olmak üzere toplam 92.614 araç üretilmiştir. yılının Kasım ayına göre otomobil

Detaylı

ÜRETİM (Araç Türüne Göre)

ÜRETİM (Araç Türüne Göre) ÜRETİM (Araç Türüne Göre) yılının Kasım ayında 41.635 adedi otomobil olmak üzere toplamda 78.156 adet araç üretilmiştir. yılının ilk 11 ayında ise 462.014 adedi otomobil olmak üzere 789.072 adetlik araç

Detaylı

Doğuş Otomotiv 2009 İlk Yarıyılı Finansal Göstergeleri. 26 Ağustos 2009

Doğuş Otomotiv 2009 İlk Yarıyılı Finansal Göstergeleri. 26 Ağustos 2009 Doğuş Otomotiv 2009 İlk Yarıyılı Finansal Göstergeleri 26 Ağustos 2009 Akış Dünyada ve Türkiye de Ekonomik Gelişmeler Dünyada ve Türkiye de Otomotiv Sektörü 2009 Yılında Doğuş Otomotiv 2009 İlk Altı Ay

Detaylı

Berlin Ekonomi Müşavirliği Verilerle Türkiye-Almanya Ekonomik İlişkiler Notu VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU

Berlin Ekonomi Müşavirliği Verilerle Türkiye-Almanya Ekonomik İlişkiler Notu VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU Berlin Ekonomi Müşavirliği Temmuz 2011 1 İÇİNDEKİLER Yönetici Özeti...3 1. Almanya dan Türkiye ye Doğrudan Yatırım Hareketleri...4 2. Türkiye den

Detaylı

SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI

SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Seramik sektörünün en

Detaylı

TAYSAD Aylık Sektör Raporu Mayıs 2011

TAYSAD Aylık Sektör Raporu Mayıs 2011 ÜRETİM (Araç Türüne Göre) yılının Mayıs ayında 54.197 adedi otomobil, 39.496 adedi hafif ticari araç, 4.392 adedi ağır ticari araç, 4.490 adedi ise traktör olmak üzere toplam 102.575 araç üretilmiştir.

Detaylı

Almanya Ülke Raporu (Otomotiv Sektörü Açısından)

Almanya Ülke Raporu (Otomotiv Sektörü Açısından) Almanya Ülke Raporu (Otomotiv Sektörü Açısından) Ar-Ge Şubesi Eylül, 2017 Ekonomik Yapı Yüksek alım gücüyle ülkemiz ihracat ve ithalatında en büyük partner olma özelliği taşıyan Almanya Federal Cumhuriyeti,

Detaylı

Otomotiv Sanayii Genel ve İstatistik Bülteni General and Statistical Information Bulletin Of Automotive Manufacturers II

Otomotiv Sanayii Genel ve İstatistik Bülteni General and Statistical Information Bulletin Of Automotive Manufacturers II OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ AUTOMOTIVE MANUFACTURERS ASSOCIATION Otomotiv Sanayii Genel ve İstatistik Bülteni General and Statistical Information Bulletin Of Automotive Manufacturers 2007 - II OSD OICA Üyesidir

Detaylı

DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ

DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ Hazırlayan ve Derleyen: Zehra N.ÖZBİLGİN Ar-Ge Şube Müdürlüğü Kasım 2012 DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİNDE ÜRETİM VE TÜKETİM yılında 9.546 milyon

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ OTOMOTİV SEKTÖRÜ

AVRUPA BİRLİĞİ OTOMOTİV SEKTÖRÜ İZMİR TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ OTOMOTİV SEKTÖRÜ Dilara SÜLÜN DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ AB MASASI ŞEFİ (TD) Mayıs 2006 AB OTOMOTİV SEKTÖRÜ AB, dünya otomotiv pazarının %35'ine sahiptir. Otomobil

Detaylı

TAYSAD SEKTÖR RAPORU MART 2012. İçindekiler:

TAYSAD SEKTÖR RAPORU MART 2012. İçindekiler: TAYSAD SEKTÖR RAPORU MART İçindekiler: Üretim sayfa 2-4 İhracat sayfa 5-7 İç pazar sayfa 8-9 Dünya da otomotiv sektörü sayfa 10 Taysad Fiyat Endeksi sayfa 11 ÜRETİM (Araç Türüne Göre) yılının Mart ayında

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ AVUSTURYA ÜLKE RAPORU Şubat 2009 B.Ö. AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ 1 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Avusturya Cumhuriyeti Yönetim Şekli

Detaylı

DÜNYA PLASTİK SEKTÖR RAPORU PAGEV

DÜNYA PLASTİK SEKTÖR RAPORU PAGEV DÜNYA PLASTİK SEKTÖR RAPORU 2016 PAGEV 1. DÜNYA PLASTİK MAMUL SEKTÖRÜNDE GELİŞMELER 1.1. DÜNYA PLASTİK MAMUL ÜRETİMİ Yüksek kaynak verimi, düşük üretim ve geri kazanım maliyeti ve tasarım ve uygulama zenginliği

Detaylı

SERAMİK SEKTÖRÜ NOTU

SERAMİK SEKTÖRÜ NOTU 1. Dünya Seramik Sektörü 1.1 Seramik Kaplama Malzemeleri SERAMİK SEKTÖRÜ NOTU 2007 yılında 8,2 milyar m 2 olan dünya seramik kaplama malzemeleri üretimi, 2008 yılında bir önceki yıla oranla %3,5 artarak

Detaylı

GÜNCELLEME TARİHİ 11/02/2008

GÜNCELLEME TARİHİ 11/02/2008 3593 İSTANBUL TİCARET ODASI EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ GÜNEY AFRİKA ÜLKE RAPORU GÜNCELLEME TARİHİ 11/02/2008 Ülke no :388 Ş.O - 07 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Güney Afrika Cumhuriyeti Yönetim

Detaylı

GENEL BİLGİLER DIŞ TİCARET BİLGİLERİ

GENEL BİLGİLER DIŞ TİCARET BİLGİLERİ GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Nijerya Federal Cumhuriyeti Resmi Dil : İngilizce Başkenti : Abuja Yüzölçümü : 923.773 km 2 Nüfus : 155,2 milyon (2011) Önemli Şehirler : Lagos, Kano, Ibadan, Port Harcourt,

Detaylı

CEZAYİR ÜLKE RAPORU 11.11.2015

CEZAYİR ÜLKE RAPORU 11.11.2015 CEZAYİR ÜLKE RAPORU 11.11.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Cezayir e ihracat yapan 234 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

HİDROLİK PNÖMATİK SEKTÖRÜ NOTU

HİDROLİK PNÖMATİK SEKTÖRÜ NOTU HİDROLİK PNÖMATİK SEKTÖRÜ NOTU Akışkan gücü, basınçlı akışkanların, ister sıvı ister gaz halinde olsun, enerjilerinden faydalanarak elde edilen güçtür. Sıvı veya gaz, yada somut olarak su veya hava, ancak

Detaylı

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı 1 DÜNYA ve TÜRKİYE POLİPROPİLEN ( PP ) DIŞ TİCARET ANALİZİ Barbaros Demirci ( Genel Müdür ) Neslihan Ergün ( Teknik Uzman Kimya Müh. ) PAGEV - PAGDER DÜNYA TOPLAM PP İTHALATI : Dünya toplam PP ithalatı

Detaylı

SANAYĠ VE TĠCARET BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü YILI OTOMOTĠV SANAYĠNDE ÜLKEMĠZ VE DÜNYADAKĠ GELĠġMELER

SANAYĠ VE TĠCARET BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü YILI OTOMOTĠV SANAYĠNDE ÜLKEMĠZ VE DÜNYADAKĠ GELĠġMELER SANAYĠ VE TĠCARET BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü 2009 YILI OTOMOTĠV SANAYĠNDE ÜLKEMĠZ VE DÜNYADAKĠ GELĠġMELER ĠÇĠNDEKĠLER 1- GĠRĠġ 3 2- OTOMOTĠV SANAYĠNĠN ÜLKEMĠZ EKONOMĠSĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ..3 3- ÖZET SONUÇLAR.4

Detaylı

Şubat 2013, Sayı: 7 Intrade, Fatih Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü Aylık Dış Ticaret Bülteni 1 $24 $22 $20 $18 $16 $14 $12 $10 $8 $6 $4 $2 $0

Şubat 2013, Sayı: 7 Intrade, Fatih Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü Aylık Dış Ticaret Bülteni 1 $24 $22 $20 $18 $16 $14 $12 $10 $8 $6 $4 $2 $0 Şubat 2013, Sayı: 7 Intrade, Fatih Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü Aylık Dış Ticaret Bülteni 1 Tablo-1 Yıllık ve Kümülatif Dış Ticaret Rakamları Yıllık Aylık - Ocak Başlıklar 2005 2006 2007 2008

Detaylı

GENEL BİLGİLER DIŞ TİCARET BİLGİLERİ

GENEL BİLGİLER DIŞ TİCARET BİLGİLERİ GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Resmi Dil : Swahili, İngilizce Başkenti : Resmi başkent Dodoma(1 699 000) (de facto olarak Darüsselam); Dar es Selam; ticari başkent (2.498.000)

Detaylı

2015 AĞUSTOS DIŞ TİCARET BÜLTENİ 30 Eylül 2015

2015 AĞUSTOS DIŞ TİCARET BÜLTENİ 30 Eylül 2015 2015 AĞUSTOS DIŞ TİCARET BÜLTENİ 30 Eylül 2015 Ağustos 2015 Dış ticaret istatistiklerine ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 30 Eylül 2015 tarihinde yayımlandı. TÜİK, Gümrük ve

Detaylı

TAYSAD Aylık Sektör Raporu Ocak 2011

TAYSAD Aylık Sektör Raporu Ocak 2011 2011 ÜRETİM (Araç Türüne Göre) 2010 yılının ayında 50.873 adedi otomobil, 37.504 adedi hafif ticari araç, 2.597 adedi ağır ticari araç, 2.784 adedi ise traktör olmak üzere toplam 93.758 araç üretilmiştir.

Detaylı

Resmi Adı : Sudan Cumhuriyeti (Güney tarafı 9 Temmuz 2011 tarihinde Kuzey den ayrılarak Güney Sudan Cumhuriyeti ni oluşturmuştur)

Resmi Adı : Sudan Cumhuriyeti (Güney tarafı 9 Temmuz 2011 tarihinde Kuzey den ayrılarak Güney Sudan Cumhuriyeti ni oluşturmuştur) Sudan ve Seramik Sektörü Bilgi Notu GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Sudan Cumhuriyeti (Güney tarafı 9 Temmuz 2011 tarihinde Kuzey den ayrılarak Güney Sudan Cumhuriyeti ni oluşturmuştur) Resmi Dil : Arapça (resmi

Detaylı

DÖNEMSEL ANALİST BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Dr. Berk ÇAĞDAŞ. 08 Mart 2013

DÖNEMSEL ANALİST BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Dr. Berk ÇAĞDAŞ. 08 Mart 2013 DÖNEMSEL ANALİST BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Dr. Berk ÇAĞDAŞ 08 Mart 2013 VW GRUBU 2012 YILI SATIŞ PERFORMANSI Dünya Otomotiv Pazarı vs. VW Grup Satışları Pazar : 7.9 % VW :9.7 % Kuzey Amerika Batı Avrupa

Detaylı

Dış ticaret göstergeleri

Dış ticaret göstergeleri 75 76 Dış ticaret göstergeleri Milyon $ 3 25 71,8 9 8 7 2 6 15 5 4 Oran (%) 1 3 5 2 1 198 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 199 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25

Detaylı

plastik sanayi PLASTİK SEKTÖR TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ VE 2014 BEKLENTİLERİ 6 AYLIK Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri

plastik sanayi PLASTİK SEKTÖR TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ VE 2014 BEKLENTİLERİ 6 AYLIK Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri plastik sanayi 2014 TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖR DEĞERLENDİRMESİ VE 2014 BEKLENTİLERİ 6 AYLIK Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Türkiye

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs

EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ HAREKETLERİ.. 2 İTHALAT

Detaylı

GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU

GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU Temmuz 2013 A.Ç. 1 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Güney Afrika Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Cumhuriyet Coğrafi Konumu : Afrika kıtasının en güneyinde yer

Detaylı

AĞAÇ İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖRÜ NOTU

AĞAÇ İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖRÜ NOTU AĞAÇ İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖRÜ NOTU Bu çalışmada ağaç işleme makineleri sektörü olarak GTIP tanımları aşağıda belirtilen kalemlerin toplamı olarak ele alınmıştır. 8465 GTIP GTIP TANIMI Ağaç, mantar, kemik,

Detaylı

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010 Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010 Avrupa kıtasından Amerika kıtasına, Orta Doğu Ülkelerinden Afrika ülkelerine kadar geniş yelpazeyi kapsayan 200 ülkeye ihracat gerçekleştiren

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010 EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - ŞUBAT 2010 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

MOTOSİKLET İTHALATINDA UYGULANMAKTA OLAN KORUNMA ÖNLEMİNİN UZATILMASINA YÖNELİK BAŞVURUNUN GİZLİ OLMAYAN ÖZETİ

MOTOSİKLET İTHALATINDA UYGULANMAKTA OLAN KORUNMA ÖNLEMİNİN UZATILMASINA YÖNELİK BAŞVURUNUN GİZLİ OLMAYAN ÖZETİ MOTOSİKLET İTHALATINDA UYGULANMAKTA OLAN KORUNMA ÖNLEMİNİN UZATILMASINA YÖNELİK BAŞVURUNUN GİZLİ OLMAYAN ÖZETİ 2012 İÇİNDEKİLER 1. BAŞVURUYA İLİŞKİN BİLGİLER... 3 1.1. BAŞVURU SAHİBİ... 3 1.2. BAŞVURU

Detaylı

DÜNYA SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İHRACATI. Genel Değerlendirme

DÜNYA SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İHRACATI. Genel Değerlendirme DÜNYA SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İHRACATI Genel Değerlendirme Haziran 2014 2012 yılı dünya seramik sağlık gereçleri ihracat rakamlarına bakıldığında, 2011 yılı rakamlarına nazaran daha az dalgalanma gösterdiği

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2010

EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2010 EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ HAREKETLERİ... 2 İTHALAT

Detaylı

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ 30 Mart 2016 Pazar 2016 yılı Ocak-Şubat döneminde AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre ticari araç pazarı, 2015 yılındaki pozitif performansını sürdürdü ve yüzde 15 artış

Detaylı

TÜRKİYE VE İZMİR İN OCAK- HAZİRAN 2013 DÖNEMİ DIŞ TİCARET RAKAMLARI

TÜRKİYE VE İZMİR İN OCAK- HAZİRAN 2013 DÖNEMİ DIŞ TİCARET RAKAMLARI TÜRKİYE VE İZMİR İN OCAK- HAZİRAN 2013 DÖNEMİ DIŞ TİCARET RAKAMLARI HAZIRLAYAN : GÜNDEM KONT DIŞ İLİŞKİLER MASASI UZMAN YARDIMCISI AĞUSTOS 2013 INDEX 1.TÜRKİYE'NİN 2013 DÖNEMİ DIŞ TİCARET RAKAMLARININ

Detaylı

Yarı Finansal Sonuçlar Analist Toplantısı

Yarı Finansal Sonuçlar Analist Toplantısı 2014 1. Yarı Finansal Sonuçlar Analist Toplantısı Ajanda Oğuz Toprakoğlu Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı İkinci Çeyrekteki Önemli Gelişmeler Operasyonel Performans Finansal Sonuçlar Courier Lansmanı

Detaylı

Dönemsel Basın Bilgilendirme Toplantısı. 11 Mart 2008, Doğuş OtoMotion İstanbul

Dönemsel Basın Bilgilendirme Toplantısı. 11 Mart 2008, Doğuş OtoMotion İstanbul Dönemsel Basın Bilgilendirme Toplantısı 11 Mart 2008, Doğuş OtoMotion İstanbul Akış I. Dünyada ve Türkiye de Ekonomik Gelişmeler II. Dünyada ve Türkiye de Otomotiv Sektörü III. 2007 Yılında Doğuş Otomotiv

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU

İZMİR TİCARET ODASI GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU İZMİR TİCARET ODASI GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ARALIK 2014 Hazırlayan: Zeynep Küheylan Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü Uzman Yardımcısı TEMEL BİLGİLER Ülke Adı:

Detaylı

TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter

TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter 2013 yılı, dünya ekonomisi için finansal krizin etkilerinin para politikaları açısından

Detaylı

TR 71 BÖLGESİ 2013 YILI İHRACAT RAPORU AHİLER KALKINMA AJANSI

TR 71 BÖLGESİ 2013 YILI İHRACAT RAPORU AHİLER KALKINMA AJANSI TR 71 BÖLGESİ 2013 YILI İHRACAT RAPORU AHİLER KALKINMA AJANSI NİSAN 2014 İçindekiler 2013 YILI İHRACAT RAKAMLARI HAKKINDA GENEL DEĞERLENDİRME... 3 2013 YILI TR 71 BÖLGESİ İHRACAT PERFORMANSI... 4 AKSARAY...

Detaylı

2016 YILI İPLİK İHRACAT İTHALAT RAPORU

2016 YILI İPLİK İHRACAT İTHALAT RAPORU 2016 YILI İPLİK İHRACAT İTHALAT RAPORU Haziran 2017 İçindekiler Yönetici Özeti... 2 1. Dünya İplik İhracatı... 3 2. Türkiye nin İplik İhracatı... 5 Yıllar İtibariyle İhracat ve Pay... 5 Başlıca Ülkeler

Detaylı

2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI. (40 Test Sorusu)

2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI. (40 Test Sorusu) ZİRAAT BANKASI 2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI (40 Test Sorusu) 1 ) Aşağıdakilerden hangisi bir kredi derecelendirme kuruluşudur? A ) FED B ) IMF C ) World Bank D ) Moody's E ) Bank

Detaylı

GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ KAĞIT VE KAĞIT ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ

GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ KAĞIT VE KAĞIT ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ T.C. PRETORIA BÜYÜKELÇİLİĞİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ KAĞIT VE KAĞIT ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ Pretoria Ağustos 2007 T.C. Pretoria Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği PO Box 56014, Arcadia, 0007,

Detaylı

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM Invest in DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM Türkiye de Doğrudan Yabancı Yatırımın Gelişimi Makroekonomik anlamda küresel ekonomiye uyumu sağlayan yapısal reformlar, bir yandan Türkiye yi doğrudan yabancı yatırım

Detaylı

KONYA DIŞ TİCARET BÜLTENİ

KONYA DIŞ TİCARET BÜLTENİ HABER BÜLTENİ 09.08.2016 Sayı 53 Konya Ticaret Odası (KTO) tarafından Türkiye İstatistik Kurumu ndan ve Türkiye İhracatçılar Meclisi nden alınan verilere dayalı olarak hazırlanan Konya Dış Ticaret Bülteni

Detaylı

PAZAR DEĞERLENDİRME ARALIK 2010

PAZAR DEĞERLENDİRME ARALIK 2010 PAZAR DEĞERLENDİRME ARALIK 21 TÜRKİYE OTOMOTİV PAZARI 21 yılı Aralık ayında geçen yılın aynı ayına göre toplam pazar %69,3 artarak 154.734 adete, üretim %19,2 artarak 111.792 adete, ithalat %98,7 artarak

Detaylı

SEKTÖREL GELİŞMELER İÇİNDEKİLER Otomotiv. Beyaz Eşya. İnşaat. Turizm. Enerji. Diğer Göstergeler. Sektörel Gelişmeler /Ağustos 2013 1

SEKTÖREL GELİŞMELER İÇİNDEKİLER Otomotiv. Beyaz Eşya. İnşaat. Turizm. Enerji. Diğer Göstergeler. Sektörel Gelişmeler /Ağustos 2013 1 SEKTÖREL GELİŞMELER İÇİNDEKİLER Otomotiv Otomotiv İç Satışlarda Hızlı Artış Temmuz Ayında Devam Ediyor. Beyaz Eşya Beyaz Eşya İç Satışlarda Artış Temmuz Ayında Hızlandı. İnşaat Reel Konut Fiyat Endeksinde

Detaylı

ULUDAĞ OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2012 YILI DIŞ TİCARET DEĞERLENDİRME RAPORU

ULUDAĞ OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2012 YILI DIŞ TİCARET DEĞERLENDİRME RAPORU ULUDAĞ OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2012 YILI DIŞ TİCARET DEĞERLENDİRME RAPORU ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Ar-Ge ve Pazara Giriş Şubesi OCAK 2013 1 İÇİNDEKİLER 1. GENEL

Detaylı

KONYA DIŞ TİCARET BÜLTENİ

KONYA DIŞ TİCARET BÜLTENİ HABER BÜLTENİ 8.6.216 Sayı 52 Konya Ticaret Odası (KTO) tarafından Türkiye İstatistik Kurumu ndan ve Türkiye İhracatçılar Meclisi nden alınan verilere dayalı olarak hazırlanan Konya Dış Ticaret Bülteni

Detaylı

TEKSTİL MAKİNALARI. Hazırlayan Hasan KÖSE 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

TEKSTİL MAKİNALARI. Hazırlayan Hasan KÖSE 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TEKSTİL MAKİNALARI Hazırlayan Hasan KÖSE 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TEKSTİL MAKİNALARI TÜRKİYE DE ÜRETİM Tanımı Tekstil makinaları, tekstil sanayinin

Detaylı

Basın Bülteni ÖZET DEĞERLENDİRME Yılı Pazar, Üretim Ve İhracat

Basın Bülteni ÖZET DEĞERLENDİRME Yılı Pazar, Üretim Ve İhracat Basın Bülteni OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ Ocak 21 ÖZET DEĞERLENDİRME 29 Yılı Pazar, Üretim Ve İhracat Aralık Ocak-Aralık KONULAR 28 29 (%) 28 29 (%) 38.482 93.77 143,7 1.147. 869.65-24,2 Üretim Otomobil 2.5

Detaylı

KÜRESEL OTOMOTİV OEM BOYALARI PAZARI. Bosad Genel Sekreterliği

KÜRESEL OTOMOTİV OEM BOYALARI PAZARI. Bosad Genel Sekreterliği KÜRESEL OTOMOTİV OEM BOYALARI PAZARI Bosad Genel Sekreterliği SEKTÖR ANALİZİ Otomotiv OEM boyaları dünyanın en büyük boya segmentlerinden biridir. Otomotiv OEM boyaları, 2011 yılında toplam küresel boya

Detaylı

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL 24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü «UNCTAD» ın Uluslararası Doğrudan Yatırımlara ilişkin olarak hazırladığı Dünya Yatırım

Detaylı

GTİP 7323 Demir veya çelikten sofra, mutfak veya diğer ev işlerinde kullanılan eşya ve aksamı, yün, sünger, eldiven vb.

GTİP 7323 Demir veya çelikten sofra, mutfak veya diğer ev işlerinde kullanılan eşya ve aksamı, yün, sünger, eldiven vb. GTİP 7323 Demir veya çelikten sofra, mutfak veya diğer ev işlerinde kullanılan eşya ve aksamı, yün, sünger, eldiven vb. Temmuz 2013 1 Genel kod bilgisi: XV ADİ METALLER VE ADİ METALLERDEN EŞYA 73 Demir

Detaylı

2010 YILI OCAK-MART DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

2010 YILI OCAK-MART DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ 2010 YILI DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ 2010 yılı Ocak-Mart döneminde, Türkiye deri ve deri ürünleri ihracatı % 13,7 artışla 247,8 milyon dolara yükselmiştir. Aynı dönemde

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Nisan

EKONOMİK GELİŞMELER Nisan EKONOMİK GELİŞMELER Nisan - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ HAREKETLERİ.. 2 İTHALAT

Detaylı

BETON SANTRALİ SEKTÖRÜ NOTU

BETON SANTRALİ SEKTÖRÜ NOTU BETON SANTRALİ SEKTÖRÜ NOTU Bu çalışmada beton santrali sektörü olarak GTIP tanımları aşağıda belirtilen kalemlerin toplamı olarak ele alınmıştır. GTIP GTIP TANIMI 847431 BETON/HARÇ KARIŞTIRICILAR 847490

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 1.KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM 2013 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 2,8 oranında büyüyen ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 3,6 oranında büyümüştür. ABD de 6 Aralık 2013 te

Detaylı

TÜRKİYE VE İZMİR İN OCAK-MART 2015 İHRACAT RAKAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

TÜRKİYE VE İZMİR İN OCAK-MART 2015 İHRACAT RAKAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Hazırlayan: Gündem KONT İzmir Ticaret Odası TÜRKİYE VE İZMİR İN OCAK-MART 2015 İHRACAT RAKAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; ihracat 2015 yılı Mart ayında, 2014

Detaylı

GTİP 392310: PLASTİKTEN KUTULAR, KASALAR, SANDIKLAR VB. EŞYA

GTİP 392310: PLASTİKTEN KUTULAR, KASALAR, SANDIKLAR VB. EŞYA GTİP 392310: PLASTİKTEN KUTULAR, KASALAR, SANDIKLAR VB. EŞYA TEMMUZ 2009 Hazırlayan: Mesut DÖNMEZ 1 GENEL KOD BİLGİSİ: 392310 GTIP kodunun üst kodu olan 3923 GTİP koduna ait alt kodlar ve ürünler aşağıda

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Temmuz Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Temmuz Ayı İhracat Bilgi Notu 2016 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Temmuz Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN 2016 YILI TEMMUZ AYI İHRACAT PERFORMANSI 2016

Detaylı

KONYA DIŞ TİCARET BÜLTENİ

KONYA DIŞ TİCARET BÜLTENİ HABER BÜLTENİ 14.12.2016 Sayı 57 Konya Ticaret Odası (KTO) tarafından Türkiye İstatistik Kurumu ndan ve Türkiye İhracatçılar Meclisi nden alınan verilere dayalı olarak hazırlanan Konya Dış Ticaret Bülteni

Detaylı

KONYA DIŞ TİCARET BÜLTENİ

KONYA DIŞ TİCARET BÜLTENİ HABER BÜLTENİ 14.07.2016 Sayı 53 Konya Ticaret Odası (KTO) tarafından Türkiye İstatistik Kurumu ndan ve Türkiye İhracatçılar Meclisi nden alınan verilere dayalı olarak hazırlanan Konya Dış Ticaret Bülteni

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 MAYIS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 MAYIS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 MAYIS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi Haziran 2017 2 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2017 MAYIS İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

Detaylı

TÜRKİYE DE BU HAFTA 7 11 EYLÜL 2015

TÜRKİYE DE BU HAFTA 7 11 EYLÜL 2015 TÜRKİYE DE BU HAFTA 7 11 EYLÜL 2015 PERAKENDE SATIŞ HACMİ ARTTI Perakende satış hacmi, temmuzda aylık bazda yüzde 1,3, yıllık bazda ise yüzde 7,1 arttı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin

Detaylı

Yatırımcı İlişkileri Sunumu Çeyrek Sonuçları Güncelleme: Kasım 2014

Yatırımcı İlişkileri Sunumu Çeyrek Sonuçları Güncelleme: Kasım 2014 Yatırımcı İlişkileri Sunumu 2014 3. Çeyrek Sonuçları Güncelleme: Kasım 2014 D-AUTO Yatırımcı İlişkileri Sunumu - 3Ç 2014 1 Gündem Doğuş Otomotiv / Değer Zinciri 2014 Makroekonomik Görünüm Otomotiv Pazarı

Detaylı

MEYVE SULARI DÜNYA TİCARETİ. Dünya İhracatı. Tablo 1. Meyve Suyunun Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları

MEYVE SULARI DÜNYA TİCARETİ. Dünya İhracatı. Tablo 1. Meyve Suyunun Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları 0 MEYVE SULARI Tablo 1. Meyve Suyunun Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları Ürün Adı GTP Portakal Suyu (Dondurulmuş) 2009.11 Diğer Portakal Suları 2009.12, 2009.19 Greyfurt Suyu 2009.21, 2009.29 Diğer

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2011

EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2011 EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - MART 2011 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

GTİP 7321 Demir veya çelikten sobalar, mutfak soba ve ocakları, barbekü, mangal, gaz ocakları vb. ile bunların aksam ve parçaları

GTİP 7321 Demir veya çelikten sobalar, mutfak soba ve ocakları, barbekü, mangal, gaz ocakları vb. ile bunların aksam ve parçaları GTİP 7321 Demir veya çelikten sobalar, mutfak soba ve ocakları, barbekü, mangal, gaz ocakları vb. ile bunların aksam ve parçaları Temmuz 2013 1 Genel kod bilgisi: XV ADİ METALLER VE ADİ METALLERDEN EŞYA

Detaylı

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ 3 Ocak 2017 Pazar 2016 yılı Kasım ayında AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre ticari araç pazarı 2015 yılı aynı ayına göre yüzde 12,8 artış göstererek 211 bin adet seviyesinde

Detaylı

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2012

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2012 UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2012 5 Temmuz 2012 İstanbul www.yased.org.tr 1 DÜNYA YATIRIM RAPORU Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü - UNCTAD ın Uluslararası Doğrudan Yatırımlara ilişkin olarak

Detaylı

KONYA DIŞ TİCARET BÜLTENİ

KONYA DIŞ TİCARET BÜLTENİ HABER BÜLTENİ xx.09.2016 Sayı 54 Konya Ticaret Odası (KTO) tarafından Türkiye İstatistik Kurumu ndan ve Türkiye İhracatçılar Meclisi nden alınan verilere dayalı olarak hazırlanan Konya Dış Ticaret Bülteni

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi.

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi. HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Ağustos 2017 1 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2017 TEMMUZ İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME Yılın İlk 7 Ayında

Detaylı

HİDROLİK PRES SEKTÖRÜ NOTU

HİDROLİK PRES SEKTÖRÜ NOTU HİDROLİK PRES SEKTÖRÜ NOTU Modern yaşamın gerekleri olarak ihtiyaç duyduğumuz bir çok ürünün üretimini yapan tekstil, gıda, kimya, otomotiv sanayilerinin yanında elektronik ve haberleşme, savunma, havacılık

Detaylı

Türkiye Ekonomisindeki Son Gelişmeler

Türkiye Ekonomisindeki Son Gelişmeler Türkiye Ekonomisindeki Son Gelişmeler Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi TÜRKİYE EKONOMİSİ BÜYÜME VE MİLLİ GELİR Kişi Başına GSYH, cari fiyatlarla 2010 yılında

Detaylı

Yatırımcı İlişkileri Sunumu 2015 1. Çeyrek Sonuçları Güncelleme: Mayıs 2015

Yatırımcı İlişkileri Sunumu 2015 1. Çeyrek Sonuçları Güncelleme: Mayıs 2015 Yatırımcı İlişkileri Sunumu 2015 1. Çeyrek Sonuçları Güncelleme: Mayıs 2015 D-AUTO Yatırımcı İlişkileri Sunumu - 41 2015 1 Gündem Doğuş Otomotiv / Değer Zinciri 2015 Makroekonomik Görünüm Otomotiv Pazarı

Detaylı