ADANA VE BURSA HAVZALARI İÇİN ARTALAN SİSMİK GÜRÜLTÜ VERİLERİNDEN GREEN FONKSİYONLARININ ELDE EDİLMESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ADANA VE BURSA HAVZALARI İÇİN ARTALAN SİSMİK GÜRÜLTÜ VERİLERİNDEN GREEN FONKSİYONLARININ ELDE EDİLMESİ"

Transkript

1 ÖZET: ADANA VE BURSA HAVZALARI İÇİN ARTALAN SİSMİK GÜRÜLTÜ VERİLERİNDEN GREEN FONKSİYONLARININ ELDE EDİLMESİ T. BAKIRCI A. KAŞLILAR ve A. KOCAOĞLU Jeofizik Müh. Bölümü, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Artalan Sismik Gürültü (ASG-Ambient Seismic Noise) verilerinin kullanımı, gelişen yeni yöntemlerle birlikte, küresel ve mühendislik sismolojisi ölçeğinde yapılan çalışmalarda önemli bir yer tutmaktadır. ASG verilerinin analizine dayanan yöntemler, kabuk ve üst manto araştırmalarında kullanılan geleneksel yüzey dalgaları yöntemlerini (deprem ve aktif kaynaklı) tamamlayıcı veya onların alternatifi olarak literatürede geniş bir yer tutmaktadır. ASG ölçümlerine dayanan HVSR (yatay/düşey spektral oranlama), F-K (frekans-dalga sayısı) ve SPAC (Uzamsal Özilişki) gibi yöntemler mühendislik sismolojisi çalışmalarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Benzer şekilde iki istasyonda kaydedilen ASG kayıtlarının çapraz ilişkisinden elde edilen Green fonksiyonları yardımı ile yeraltı sismik hız yapısı tomografik olarak belirlenebilmektedir. Çoğunlukla kabuk ve üst manto hız yapısının araştırılması amacıyla kullanılan bu yöntem, son zamanlarda havzaların dalga yayılımına etkisini (sismik büyütme) incelemek amacıyla da kullanılmaktadır. Bu çalışmada Bursa ve Adana havzaları için ASG verilerinden Green fonksiyonları elde edilmiştir. Bu amaç için Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) ve T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (DAD) tarafından işletilen sismolojik ağlarda toplanan sürekli veriler kullanılmıştır. İstasyon çiftleri arasındaki hatlar boyunca yüzey dalgası formları elde edilmiştir. Havzalardaki istasyon aralıkları genellikle km arasında değişmektedir. İstasyonlar arasındaki uzaklığa bağlı olarak Rayleigh dalgaları baskın olarak s aralığında gözlenmektedir. Çalışmanın sonraki aşamasında istasyon çiftleri arasındaki Rayleigh dalgası grup hızlarının kestirimi hedeflenmektedir. ANAHTAR KELİMELER : Artalan Sismik Gürültü, Green Fonksiyonu, Çapraz İlişki, Yüzey Dalgası, Grup Hızı. 1. GİRİŞ Artalan sismik gürültü (ASG) verileri mühendislik sismolojisi ve bölgesel ve küresel ölçekli tomografi çalışmalarında yaygın olarak kullanılmaktadır. ASG verileri mühendislik sismolojisinde, yatay-düşey spektral oranlama (HVSR) (Nakamura, 1989), frekans-dalgasayısı (F-K) (Capon, 1969) ve uzamsal özilişki (SPAC) (Aki, 1957; Okada, 2003) gibi yöntemlerde kullanılmaktadır. Bu yöntemlerin Türkiye deki uygulamalarına örnek olarak Bozdağ ve Kocaoğlu (2005), Zor ve diğ. (2010), Özalaybey ve diğ. (2011), Kocaoğlu ve Fırtana (2011) verilebilir. Daha büyük ölçeklerde yapılan sismik hız tomografisi çalışmalarında, iki istasyonda kaydedilen ASG kayıtlarının çapraz ilişkisinden elde edilen Green fonksiyonları (ASGGF) kullanılmaktadır (Shapiro ve diğ. 2005; Yao ve diğ. 2006; Bensen ve diğ. 2008; Lin ve diğ. 2008; Vanacore ve dig. 2009; Warren ve diğ. 2009; Yang ve diğ. 2010; Cambaz, 2010). Çoğunlukla kabuk ve üst manto hız yapısının araştırılması amacıyla kullanılan bu yöntem, deprem dalgaları kullanılarak yapılan yüzey dalgası tomografisi çalışmalarına alternatif ve/veya tamamlayıcı olmaktadır. ASGGF, son yıllarda havzaların dalga yayılımına etkisini (sismik büyütme ve soğurma) incelemek ve sismik hız yapılarını elde etmek amacıyla da kullanılmaktadır (Prieto ve Beroza 2008; Yao ve diğ. 2009; Prieto ve diğ., 2011; Ma ve diğ. 2008; Boaga ve dig. 2010; Huang ve diğ. 2010). 1

2 Bursa ve Adana havzaları Türkiye de sismik tehlike ve dolayısıyla risk açısından yüksek öneme sahip bölgelerdir. Her iki bölgede de yerleşim ağırlıklı olarak havza içerisinde yer almaktadır. Bu çalışmanın nihai hedefi ASGGF kullanılarak söz konusu havzaların hız yapısı araştırmaktır. Çalışmada KRDAE, AFAD-DAD ve TURDEP projesi (İnan ve diğ. 2007) kapsamında kurulan geniş-bant sismolojik ağları tarafından 2012 yılında kaydedilen düşey-bileşen sürekli veriler kullanılmıştır. İstasyon aralıklarına bağlı olarak elde edilen Green fonksiyonlarında periyotları 10-50s arasında olan Rayleigh dalgaları gözlemlenmiştir. Çalışmanın gelinen aşamasında, Rayleigh dalgalarının grup hızlarının kestirimine ilişkin ilk sonuçlar elde edilmiş olup, değerlendirilmeler devam etmektedir. 2. HAVZALARIN TEKTONİK VE JEOLOJİK YAPISI Adana (Kilikya) havzası, Misis-Andırın kompleksinin kuzey batısında ve Toros dağlarının orta segmentinde yer alan Türkiye deki önemli Neojen havzalardan birisidir. Havza yapısı genellikle resifal kireçtaşları ve sığ denizel çökel ardalanmalarından oluşmaktadır (Gül 2007). Havzada çökel kalınlığının 6 km ye kadar ulaştığı yönünde bilgiler mevcuttur (Aktar ve diğ. 2000; Burton-Ferguson ve diğ., 2005). Doğu Anadolu ve Ölü Deniz Fayları kesişimde yer alan (Arpat ve Şaroğlu 1972; Şaroğlu ve Yılmaz, 1987; Perinçek ve Çemen 1990) bu havzada ikincil fay sistemleri (Amanos, Göksu, Kozan, Yumurtalık, Hatay fayları) gelişmiştir (Kempler ve Garfunkel 1994). Marmara nın güneyinde yer alan Bursa havzası, Neojen yaşlı K-G doğrultulu bir çek-ayır havzadır (McKenzie 1972; Barka 1992; Straub ve Kahle 1995; Pfister ve Schindler 1997). Havzanın güneyinden Kuzey Anadolu Fayının güney kolu geçmektedir. Havza bu faya paralel gelişen normal fayların önünde oluşan alüvyon yelpazelerini içerir (Yaltırak, 2002). Bursa havzasında kalınlığı m arasında değişen Kuvarterner çökeller yer aldığı belirtilmektedir (Imbach, 1997). 3. YÖNTEM Yapılan kuramsal ve deneysel çalışmalar, iki istasyon arasındaki nokta kaynak elastik yanıtının (Green fonksiyonunun) ASG verilerinin çapraz ilişkisinden kestirilebileceğini göstermiştir (Weaver ve Lobkis 2001a,b, 2004; Derode ve diğ. 2003; Snieder 2004; Wapenaar 2004). Bu yaklaşımda, ASG nin rasgele fazlı ve genlikli düzlem dalgaların yığışımı ile oluşan difüze bir dalga alanı olduğu varsayılmaktadır. Bu varsayımın geçerliliği, istasyonların çevresindeki rastgele gürültü kaynaklarının tüm doğrultularda tekdüze bir dağılıma sahip olmasına bağlıdır. 4. VERİ-İŞLEM Çalışmada kullanılan geniş-bant istasyonların dağılımı Şekil 1 de verilmiştir. İstasyonlar arası uzaklıklar, Adana havzasında km, Bursa havzasında ise km arasında değişmektedir. Her iki havzada 18 er istasyon bulunmakta ve dolayısıyla 153 istasyon çifti oluşmaktadır. Çalışmada 01 Ocak 31 Aralık 2012 tarihleri arasında kaydedilen düşey-bileşen sürekli veriler kullanılmıştır. Bir yıllık süre içerisinde yeterli kayıt alamamış ve veri kalitesi düşük olan istasyonlar değerlendirmeye alınmamıştır. İzlenen veri-işlem adımları Şekil 2 de verilmiştir. Ham veriler önce SAC (Seismic Analysis Code) formatında ve birer saatlik olacak şekilde düzenlenmiştir. Daha sonra alet etkisi, ortalama ve trend giderilmiştir. Veri üzerindeki uzun periyotlu etkilerin giderilmesi için kesme frekansı 0.02 Hz olan alçak-geçişli süzgeç uygulanmış ve depremler ve yüksek genlikli anlık gürültülerin etkisini gidermek için normalizasyon yapılmıştır. Son adımda 1 er saatlik verilerin çapraz ilişkileri hesaplanmış ve 1 saatlik çapraz ilişki verilerinden önce aylık, daha sonra aylıklardan oluşan yıllık yığma sonuçları elde edilmiştir. 2

3 2. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı a) b) Şekil 1. İstasyon Dağılımları (2012 yılı) a) Adana havzası, b) Bursa havzası (Kırmızı üçgenler: KRDAE, Mavi kareler: DAD, Mor yıldızlar: TURDEP istasyonları). Ham veri ( 1 saatlik, SAC format) Alet tepkisi, ortalama ve trend giderilmesi Örnekleme (10 sps) Alçak geçişli süzgeç (50 s) Normalizasyon (one bit) Spektral beyazlatma Çapraz İlişki Yığma (12 ay) Şekil 2. Veri işlem adımları. 5. SONUÇLAR VE TARTIŞMA Çalışmada öncelikle havza yapılarının araştırılması hedeflenmiştir. Ancak elde edilen çapraz ilişki sonuçlarında sığ yapıların araştırılmasında kullanılan kısa periyotlarda (T<10s) Rayleigh dalgaları belirgin olarak gözlenememektedir. Havzaları temsil edecek kısa periyotlu Rayleigh dalgalarının gözlenebilmesi için istasyonlar arası uzaklıkların daha kısa olması gerektiği düşünülmektedir. Adana havzasındaki kısa ve uzun mesafeli iki istasyon çifti için (KAMA-KHM 47 km, KERG-KRTS 145 km) bir yıllık yığma sonucu elde edilen çapraz ilişki sinyalleri ve genlik spektrumları şekil 3 de verilmiştir. Şekil 3a da gösterilen çapraz-ilişki sinyallerinde sıfır gecikme civarında gözlenen büyük genlikli varış Şekil 3b de gösterilen genlik spektrumlarındaki Hz arasında gözlenen spektral doruğa karşılık gelmektedir. Sıfır gecikme civarındaki bu sinyal sadece burada sunulan örnekteki çapraz ilişki sinyallerinde değil diğer uzaklıklarda da gözlenmektedir. Çapraz ilişki sinyallerinin s aralığında süzülmesiyle (Şekil 3c) sıfır gecikme civarında gözlenen büyük genlikli varış giderilerek, Rayleigh dalgaları hem pozitif hem de negatif gecikmelerde oldukça belirgin hale gelmiştir. Bu bantgeçişli süzgeçleme işlemi tüm çapraz ilişki sinyallerine uygulanmıştır. 3

4 a) b) c) d) Şekil 3. KAMA-KHM (47 km - üst sıra siyah) ve KERG-KRTS (145 km- alt sıra kırmızı) istasyon çiftleri için (a) çapraz-ilişkiler ve (b) genlik spektrumları; (c) s arasında süzülmüş çapraz-ilişkiler ve (d) genlik spektrumları. Bu çalışmada çapraz ilişki sinyalleri 1 yıllık yığmalar şeklinde değerlendirilmektedir. Şekil 4 de Adana havzası KERG-KRTS istasyon çifti için saatlik, aylık ve yıllık yığma örnekleri verilmiştir. Şekilde çapraz ilişki sinyalinde hem pozitif hem de negatif kaymada gözlenen Rayleigh dalgalarının yığma sayısı arttıkça daha belirginleştiği görülmektedir. Çalışma döneminde bazı istasyonların geçici süre ile çalışmaması yada kaldırılması, çalışan istasyonlardaki kayıtlarda var olan kopukluklar gibi nedenlerle yıl içerisindeki verilerin bir kısmı kullanılamamaktadır. Bu nedenlerle havzalardaki istasyon çiftleri için yıllık yığmalarda kullanılan çapraz ilişki sayıları değişim göstermektedir. Çalışmanın ilerleyen aşamalarında havzalardaki 2010 ve 2011 yıllarına ait veriler de değerlendirilecektir. Böylece var olan istasyonlarda daha fazla çapraz ilişki yığması olacağından veri kalitesinin daha yükseleceği ve günümüzde aktif olmayan istasyonların eklenmesiyle de istasyon çifti sayısının artacağı düşünülmektedir. Adana ve Bursa havzalarındaki istasyon çiftlerine ait bir yıllık çapraz ilişki sinyalleri çiftler arasındaki uzaklığa bağlı olarak gösterilmiştir (Şekil 5). Çapraz ilişki verilerine henüz sinyal gürültü oranı analizi yapılmamıştır. Bu nedenle bazı çiftlere ait ilişkilerde Rayleigh dalgası dışındaki bölümlerde de yüksek genlikler görülmektedir. Yine de çapraz ilişkilerde pozitif ve negatif kaymalarda gözlenen Rayleigh dalgalarının oldukça belirgin ve birbiriyle uyumlu olduğu gözlenmektedir. Beklendiği gibi, iki istasyon arasındaki uzaklık arttıkça Rayleigh dalgalarının varış zamanı da gecikmektedir. Sinyallerin uzaklıkla gecikme zamanları göz önüne alındığında ortalama grup hızının km/s arasında olabileceği kestirilmektedir. 4

5 2. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı Şekil 4. Adana havzası KERG-KRTS istasyon çifti için çapraz ilişkiler. üst sıra: 1 saatlik ( :00), orta sıra: 1aylık yığma ( ), alt sıra: 1 yıllık yığma (2012). a) b) Şekil 5. İstasyon çiftleri için bir yıllık çapraz ilişki sinyalleri (10-50 s bant-geçişli süzgeç) a) Adana havzası, b) Bursa havzası. Adana havzası KAMA-KHM 47 km Bursa havzası KERG-KRTS 145 km ATI-BALB 56 km ERE-KRBG 141 km Şekil 6. Adana ve Bursa havzaları için grup hızı dispersiyon analizi örnekleri. 5

6 ASG çalışmalarındaki grup hızı yada faz hızı hesaplamalarında çapraz ilişki sinyalinde Rayleigh dalgasının iyi gelişmiş olduğu pozitif veya negatif gecikmelerdeki sinyaller veya bunların ortalaması kullanılmaktadır. Bu çalışmada ortalama alınarak elde edilen simetrik çapraz ilişkiler kullanılmıştır. Grup hızları, simetrik çapraz ilişki sinyallerinin çoklu-süzgeç yöntemi (Hermann 2002) ile analiz edilerek kestirilmiştir. Adana ve Bursa havzalarında ikisi uzun (~150 km) diğerleri kısa (~50 km) olan dört uzaklık için hesaplanan grup hızı örnekleri Şekil 6 da verilmiştir. Büyük uzaklıklar (KERG-KRTS ve ERE-KRBG istasyon çiftleri) için, grup hızlarının kısa uzaklıklara (KAMA-KHM ve ATI-BALB) göre daha geniş bir periyot aralığında kestirilebildiği gözlenmektedir. Kısa uzaklıklarda, grup hızları genellikle 30 s ye kadar uzunlarda ise grup hızları s ye ye kadar kestirilebilmektedir. Çalışmada incelenen periyot aralığı s arasındadır. Bu aralıkta, Green fonksiyonlarından elde edilen Rayleigh dalgası grup hızları kabuk hız yapısına karşılık gelmekle birlikte havzanın etkisini de içermektedir. Havzada bulunan çökellerin grup hızına etkisini incelemek amacıyla kuramsal dispersiyon eğrileri üretilmiştir. Kuramsal eğrilerin üretilmesinde Crust 2.0 (Laske ve diğ. 2000) küresel kabuk modelinden Adana havzasına karşılık gelen bölge referans alınarak üç farklı hız modeli dikkate alınmıştır (Tablo 1). Şekil 7 de gösterilen dispersiyon eğrilerinden mavi gevşek sediman katmanın olmadığı, yeşil sediman kalınlığının 1 km olduğu (referans model) ve kırmızı ise sediman kalınlığının 3 km olduğu yapılar için oluşturulmuştur. Gevşek sediman kalınlığının, incelenen periyot aralığında (10-50 s) dispersiyon eğrileri üzerinde belirgin bir rol oynadığı görülmektedir (Şekil 7 taralı alan). Tablo1. Kuramsal dispersiyon eğrilerinin üretilmesinde kullanılan hız modelleri. M:Mavi, Y:Yeşil, K:Kırmızı Şekil 7 de belirtilen renklere karşı gelmektedir. YAPI H (km) VP (km/s) VS (km/s) RHO (g/cm 3 ) M gevşek Y sediman K M sıkı sediman Y K üst kabuk orta kabuk alt kabuk manto Şekil 7. Sediman kalınlığının kuramsal grup hızı dispersiyon eğrilerine etkisi (gevşek sediman kalınlıkları mavi: gevşek sediman yok; yeşil: 1km; kırmızı:3 km). 6

7 Sonuç olarak, bu araştırmada elde edilen çapraz ilişki sinyalleri, istasyon aralıklarına ve sinyallerin periyot bandına bağlı olarak s arasından bilgi sağlamaktadır. Her ne kadar bu periyotlarda kabuk yapısından bilgi sağlanacağı beklenilse de, bu periyotlarda seyahat eden dalgaların hızları havza yapısından da etkilenmektedir. Çalışmada Rayleigh dalgaları grup hızları kullanılarak havza ve kabuk yapısına ilişkin bilgi edinilebileceği öngörülmektedir. Bu makale, çalışmanın ilksel sonuçlarını içermektedir. Havzalar için grup hızı değerlendirmelerine devam edilmektedir. Çalışmanın ilerleyen aşamalarında tüm istasyon çiftleri için Rayleigh dalgası grup hızları kestirildikten sonra ters çözüm ile havzalar için 1-boyutlu hız modellerinin oluşturulması ve yeterli ışın yolu olması durumunda tomografi yapılması planlanmaktadır. TEŞEKKÜR Bu çalışma TÜBİTAK 2218-Yurt İçi Doktora Sonrası Araştırma Burs programı tarafından (Proje No: 1929B ) desteklenmektedir. Çalışmamıza yorum ve önerileri ile katkıda bulunan Doç. Dr. Serdar Özalaybey ve Doç. Dr. Ekrem Zor a teşekkür ederiz. Çalışmada kullanılan verileri sağlayan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü ve T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı na teşekkür ederiz. Sinyal analizinde SAC (Goldstein ve diğ. 1998) ve haritaların oluşturmasında GMT (Wessel ve Smith 1995) yazılımları kullanılmıştır. KAYNAKLAR Aki, K. (1957). Space and time spectra of stationary stochastic waves, with special reference to microtremors. Bull. Earthq. Res. Inst.,35, Aktar, M., Ergin, M., Özalaybey, S., Tapirdamaz, C., Yörük, A. ve Biçmen, F. (2000). A lower-crustal event in the northeastern Mediterranean: The 1998 Adana earthquake (M w = 6.2) and its aftershocks. Geophysical Research Letters.: doi: /2000GL Arpat, E. and Saroglu, F., Some recent tectonic events in Turkey. Bull. Geol. Soc. Turkey. 18, Barka, A. (1992). The North Anatolian fault zone. Annales Tetonicae, VI(Suppl.): Bensen,G.D., Ritzwoller, M.H.&Shapiro,N.M., (2008). Broad-band ambient noise surfacewave tomography across the United States. J. geophys. Res., 113, Boaga, J., Vaccari, F. ve Panza, G.F. (2010). Shear wave structural models of Venice Plain, Italy, from Time Cross Correlation of seismic noise. Engineering Geology 116:3-4, Bozdağ, E. ve Kocaoğlu, A., (2005). Estimation of site amplifications from shear-wave velocity profiles in Yesilyurt and Avcilar, Istanbul, by frequency-wavenumber analysis of microtremors, J. Seismol. 9, Burton-Ferguson, R., Aksu, A.E., Calon, T.J., ve Hall, J., (2005). Seismic stratigraphy and structural evolution of the Adana Basin, eastern Mediterranean. Marine Geology. 221, Cambaz, S. M. D. (2010). Surface Wave Tomography of Turkey and Surroundings. PhD.Thesis. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve deprem Araştırma Enstitüsü. İstanbul. Capon, J. (1969). High-resolution frequency wavenumber spectrum analysis. Proc IEEE 57, Derode, A., Larose, E., Tanter, M., de Rosny, J., Tourin, A. Campillo, M. ve Fink, M. (2003). Recovering the Green s function from field-field correla- tions in an open scattering medium (L), J. Acoust. Soc. Am. 113, Goldstein, P., Dodge, D., Firpo, M. ve Stan, R. (1998),. Electronic Seismologist: What s new in SAC2000 Enhanced Processing ve Database Access. Seismol. Res. Lett. 69, Gül, M. (2007). Effects of antecedent topography on reefal carbonate deposition Early-Middle Miocene of the Adana Basin, S Turkey, Journal of Asaian Earth Scinces. 31, Hermann, R. (2002). Computer Programs in Seismology: An Overview of Synthetic Seismogram Computation, Saint-Louis University, USA. Huang, Y. C., Yao H, Huang, B.-S., van der Hilst., R.D., Wen, K.-L., Huang, W.-G., ve Chen, C.-H., (2010). Phase Velocity Variation at Periods s in the Taipei Basin of Taiwan from Correlation of Ambient Seismic Noise, B.S.S.A. 100:5A, Imbach, T., (1997). Geology of Mount Uludag with emphasis on the genesis of the Bursa thermal waters Northwest Anatolia. In: Schindler, C. and Pfister, M. editors. Active tectonics of northwestern Anatolia the Marmara poly-project, Zurich: Hochschulverlag AG an der ETH; İnan, S., Ergintav, S., Saatçılar, R., Tüzel, B., ve İravul, Y., (2007). Turkey makes major investment in earthquake research. EOS Transaction AGU 88:34, Kempler, D. ve Garfunkel, Z. (1994). Structures and kinematics in the northeastern Mediterranean: a study of an irregular plate boundary. Tectonophysic 234, Kocaoğlu, A. ve Fırtana, K. (2011). Estimation of Shear Wave velocity profiles by the inversion of spatial autocorrelation coefficients, 7

8 Journal of Seismology. 15:4, Laske, G., Masters, G. ve Reif, C. (2000). CRUST 2.0 A new global crustal model at 2x2 degrees, Lin, F., Moschetti, M. P. ve Ritzwoller, M. H. (2008). Surface wave tomography of the western United States from ambient seismic noise: Rayleigh and Love wave phase velocity maps, Geophys. J. Int.72:2, Ma, S., Prieto, G.A. ve Beroza, G.C., (2008). Testing community velocity models for southern California using the ambient seismic field, Bull. seism. Soc. Am. 98:6, McKenzie, D. (1972). Active tectonics of the Mediterranean region. Geophys. Journal of Royal Astronomical Society. 30, Nakamura, Y. (1989), A Method for Dynamic Characteristics Estimation of Subsurface using Microtremor on the Ground Surface. Quarterly Report of Railway Technical Research Institute (RTRI). 30:1, Okada, H. (2003). The microseismic survey method. Geophysical Monograph Series No. 12, Society of Explo- ration Geophysicists of Japan, Society of Exploration Geophysicists, translated by Koya Suto. Özalaybey, S., Zor, E., Ergintav, S. Ve Tapırdamaz, M. C. (2011). Investigation of 3-D basin structures in the İzmit Bay area (Turkey) by single-station microtremor and gravimetric methods. Geophys. J. Int. 186:2, Perinçek, D., ve Çemen, I. (1990). The structural relationship between the East Anatolian and Dead Sea fault zones in southeastern Turkey, Tectonophysics 172, Pfister M., ve Schindler C. (1997). The marmara poly-project: An introduction. Active tectonics of northwestern anatolia The Marmara Poly-Project, A multidiciplinary approach by space-geodesy, geolohy hydrogeology, geothermics and seismology, (eds. C. Shindler and M. Pfister). Hochschulverlag AG an der ETH Zurich), Prieto, G. A., Denolle, M., Lawrence, J. F. ve Beroza, G. C. (2011). On amplitude information carried by the ambient seismic field. Comptes rendus geoscience. Thematic Issue: Imaging and Monitoring with Seismic Noise. 343, Prieto, G.A. ve Beroza, G.C., Earthquake ground motion prediction using the ambient seismic field, Geophys. Res. Lett. 35:14, L Şaroğlu, F., ve Yılmaz, Y. (1987). An example of a triple junction of faults in Turkey: the Karliova area (abstr.), Proceedings of the Eleventh Annual Geological. Congress, Ankara, Turkey. Shapiro, N. M., Campillo, M., Stehly, L. ve Ritzwoller, M. H. (2005). High- resolution surface-wave tomography from ambient seismic noise. Science 29, Snieder, R., (2004). Extracting the Green s function from the correlation of coda waves: A derivation based on stationary phase, Phys. Rev. E. 69, Straub C, ve Kahle H.G. (1995). Active crustal deformation in the Marmara sea region, N.W. Anatolia, inferred from GPS measurements. Geophys Res Lett. 22:18, Vanacore, E, Saygin, Taymaz,T ve Çubuk, Y. (2010), A Crustal Structure Of Turkey From Receiver Functions And Ambient Noise Tomography. Tectonic Crossroads: Evolving Orogens of Eurasia-Africa-Arabia, Middle East Technical University, Turkey Ankara, Turkey, 4-8 October abstract Wapenaar, K., (2004). Retrieving the elastodynamic Green s function of an arbitrary inhomogeneous medium by cross correlation. Phys. Rev. Lett. 93, Warren, L. M., Beck, S. L., Biryol, C. B., Zandt, G., Ozacar, A. ve Yang, Y. (2009). Structure of Turkey from Ambient Noise Tomography. American Geophysical Union. Fall Meeting 2009, abstract T51C Weaver, R. L. ve Lobkis, (O. I. 2001a)., Ultrasonics without a source: Thermal fluctuation correlation at MHz frequencies, Phys. Rev. Lett. 87, paper Weaver, R. L., and Lobkis, O. I. (2001b). On the emergence of the Green s function in the correlations of a diffuse field, J. Acoust. Soc. Am., 110, Wessel, P. ve Smith, W. H. F., (1998). New, improved version of generic mapping tools released. Eos Trans. AGU 79:47, Yaltırak C., (2002). Tectonic evolution of the Marmara Sea and its surroundings. Marine Geology 190, Yang, Y., Zheng, Y., Chen, J., Zhou, S., Celyan, S., Sandvol, E., Tilmann, F., Priestley, K., Hearn, T. M., Ni, J. F., Broewn, L. D. ve Ritzwoller, M. H. (2010). Rayleigh wave phase velocity maps of Tibet and thesurrounding regions from ambient seismic noise tomography. Geochem., Geophys., Geosys. 11:8, Q Yao, H., van der Hilst, R. D. ve de Hoop, M. V. (2006). Surface wave array tomography in SE Tibet from ambient seismic noise and two station analysis I. Phase velocity maps. Geophys. J. Int. 166, Yao, H. ve van der Hilst, R.D. (2009). Analysis of ambient noise energy distribution and phase velocity bias in ambient noise tomography, with application to SE Tibet. Geophys. J. Int. 179, Zor, E., Özalaybey, S., Karaslan, A., Tapırdamaz, M. C., Özalaybey, Ç. S., Tarancıoğlu, A. ve Erkan, B. (2010). Shear wave velocity structure of the İzmit Bay area (Turkey) estimated from active-passive array surface wave and single-station microtremor methods. Geophys. J. Int. 182:3,

S-DALGA HIZININ MÜHENDİSLİK SİSMOLOJİSİ ÖLÇEĞİNDE ELDE EDİLMESİ İÇİN AKTİF VE PASİF KAYNAKLI YÜZEY DALGASI ANALİZLERİ

S-DALGA HIZININ MÜHENDİSLİK SİSMOLOJİSİ ÖLÇEĞİNDE ELDE EDİLMESİ İÇİN AKTİF VE PASİF KAYNAKLI YÜZEY DALGASI ANALİZLERİ ÖZET: S-DALGA HIZININ MÜHENDİSLİK SİSMOLOJİSİ ÖLÇEĞİNDE ELDE EDİLMESİ İÇİN AKTİF VE PASİF KAYNAKLI YÜZEY DALGASI ANALİZLERİ A. Karaaslan 1, S. Özalaybey 1, E. Zor 1 1 Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsü,TÜBİTAK

Detaylı

SİSMİK GÜRÜLTÜ İLİŞKİSİ KULLANILARAK İZMİR VE ÇEVRESİ YERALTI HIZ YAPISI: İLK SONUÇLAR

SİSMİK GÜRÜLTÜ İLİŞKİSİ KULLANILARAK İZMİR VE ÇEVRESİ YERALTI HIZ YAPISI: İLK SONUÇLAR ÖZET: SİSMİK GÜRÜLTÜ İLİŞKİSİ KULLANILARAK İZMİR VE ÇEVRESİ YERALTI HIZ YAPISI: İLK SONUÇLAR O. Polat 1, F.J. Chavez-Garcia 2, U. Çeken 3, E. Gök 4 ve M. Keçecioğlu 1 1 Yrd.Doç.Dr., Jeofizik Müh. Bölümü,

Detaylı

ARKA PLAN SİSMİK GÜRÜLTÜ İLE SİSMOLOJİK ÇALIŞMALAR

ARKA PLAN SİSMİK GÜRÜLTÜ İLE SİSMOLOJİK ÇALIŞMALAR ÖZET: ARKA PLAN SİSMİK GÜRÜLTÜ İLE SİSMOLOJİK ÇALIŞMALAR S. Özalaybey Tübitak Marmara Araştırma Merkezi, Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsü,Gebze-Kocaeli Email: serdar.ozalaybey@mam.gov.tr Sismolojide yeni

Detaylı

İZMİR VE ÇEVRESİNİN ÜST-KABUK HIZ YAPISININ BELİRLENMESİ. Araştırma Görevlisi, Jeofizik Müh. Bölümü, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir 2

İZMİR VE ÇEVRESİNİN ÜST-KABUK HIZ YAPISININ BELİRLENMESİ. Araştırma Görevlisi, Jeofizik Müh. Bölümü, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir 2 İZMİR VE ÇEVRESİNİN ÜST-KABUK HIZ YAPISININ BELİRLENMESİ Ç. Özer 1, B. Kaypak 2, E. Gök 3, U. Çeken 4, O. Polat 5 1 Araştırma Görevlisi, Jeofizik Müh. Bölümü, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir 2 Doçent Doktor,

Detaylı

SİSMİK DALGA GRADYOMETRİ YÖNTEMİ İLE YÜZEY DALGALARININ DİSPERSİYON ANALİZİ

SİSMİK DALGA GRADYOMETRİ YÖNTEMİ İLE YÜZEY DALGALARININ DİSPERSİYON ANALİZİ ÖZET: SİSMİK DALGA GRADYOMETRİ YÖNTEMİ İLE YÜZEY DALGALARININ DİSPERSİYON ANALİZİ A. Karaaslan 1, A. Kocaoğlu 2 ve S. Özalaybey 1 1 Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsü, TÜBİTAK MAM, Kocaeli 2 Jeofizik Müh.

Detaylı

TÜRKİYE DE ÇEŞİTLİ TAŞ OCAĞI PATLATMA ALANLARININ SPEKTRUM ÖZELLİKLERİ SPECTRUM CHARACTERISTICS OF SEVERAL QUARRY BLAST AREAS IN TURKEY

TÜRKİYE DE ÇEŞİTLİ TAŞ OCAĞI PATLATMA ALANLARININ SPEKTRUM ÖZELLİKLERİ SPECTRUM CHARACTERISTICS OF SEVERAL QUARRY BLAST AREAS IN TURKEY TÜRKİYE DE ÇEŞİTLİ TAŞ OCAĞI PATLATMA ALANLARININ SPEKTRUM ÖZELLİKLERİ SPECTRUM CHARACTERISTICS OF SEVERAL QUARRY BLAST AREAS IN TURKEY DENİZ, P 1., HORASAN, G. 2, KALAFAT, D 1. Posta Adresi: 1 Boğaziçi

Detaylı

PASİF SİSMİK YÖNTEMLER İLE ERZİNCAN DA İKİ BOYUTLU HIZ MODELİ

PASİF SİSMİK YÖNTEMLER İLE ERZİNCAN DA İKİ BOYUTLU HIZ MODELİ ÖZET: PASİF SİSMİK YÖNTEMLER İLE ERZİNCAN DA İKİ BOYUTLU HIZ MODELİ F.N. Şişman 1, A. Askan 2 ve M. Asten 3 1 Araştırma Görevlisi, Mühendislik Bilimleri Bölümü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 2

Detaylı

19 Mayıs 2011 M w 6.0 Simav-Kütahya Depreminin Kaynak Parametreleri ve Coulomb Gerilim Değişimleri

19 Mayıs 2011 M w 6.0 Simav-Kütahya Depreminin Kaynak Parametreleri ve Coulomb Gerilim Değişimleri 19 Mayıs 2011 M w 6.0 Simav-Kütahya Depreminin Kaynak Parametreleri ve Coulomb Gerilim Değişimleri E. Görgün 1 1 Doçent, Jeofizik Müh. Bölümü, Sismoloji Anabilim Dalı, İstanbul Üniversitesi, Avcılar ÖZET:

Detaylı

24.05.2014 EGE DENİZİ DEPREMİ

24.05.2014 EGE DENİZİ DEPREMİ 24.05.2014 EGE DENİZİ DEPREMİ ÖN ARAŞTIRMA RAPORU Hazırlayanlar Dr. Mustafa K. Koçkar Prof. Dr. Özgür Anıl Doç. Dr. S. Oğuzhan Akbaş EGE DENİZİ DEPREMİ (24.05.2014; M w :6.5) GİRİŞ 24 Mayıs 2014 tarihinde,

Detaylı

Elazığ ve Çevresindeki Sismik Aktivitelerin Deprem Parametreleri İlişkisinin İncelenmesi

Elazığ ve Çevresindeki Sismik Aktivitelerin Deprem Parametreleri İlişkisinin İncelenmesi Fırat Üniv. Fen Bilimleri Dergisi Firat Unv. Journal of Science 6(), 7-77, 0 6(), 7-77, 0 Elazığ ve Çevresindeki Sismik Aktivitelerin Deprem Parametreleri İlişkisinin İncelenmesi Adem DOĞANER, Sinan ÇALIK

Detaylı

OVA ÜZERİNE KURULMUŞ ŞEHİRLERDE SEDİMAN KALINLIĞININ ÖNEMİ: ISTANBUL AVRUPA YAKASI ÖRNEĞİ

OVA ÜZERİNE KURULMUŞ ŞEHİRLERDE SEDİMAN KALINLIĞININ ÖNEMİ: ISTANBUL AVRUPA YAKASI ÖRNEĞİ 25-27 Eylül 2013 MKÜ HATAY ÖZET: OVA ÜZERİNE KURULMUŞ ŞEHİRLERDE SEDİMAN KALINLIĞININ ÖNEMİ: ISTANBUL AVRUPA YAKASI ÖRNEĞİ S. Karabulut 1 ve O. Özel 1 1 Jeofizik Müh. Bölümü, Mühendislik Fakültesi, İstanbul

Detaylı

EN BÜYÜK OLASILIK YÖNTEMİ KULLANILARAK BATI ANADOLU NUN FARKLI BÖLGELERİNDE ALETSEL DÖNEM İÇİN DEPREM TEHLİKE ANALİZİ

EN BÜYÜK OLASILIK YÖNTEMİ KULLANILARAK BATI ANADOLU NUN FARKLI BÖLGELERİNDE ALETSEL DÖNEM İÇİN DEPREM TEHLİKE ANALİZİ EN BÜYÜK OLASILIK YÖNTEMİ KULLANILARAK BATI ANADOLU NUN FARKLI BÖLGELERİNDE ALETSEL DÖNEM İÇİN DEPREM TEHLİKE ANALİZİ ÖZET: Y. Bayrak 1, E. Bayrak 2, Ş. Yılmaz 2, T. Türker 2 ve M. Softa 3 1 Doçent Doktor,

Detaylı

YENİŞEHİR/BURSA İLÇESİ YERLEŞİM ALANI DEPREM ÇEKİNCESİ

YENİŞEHİR/BURSA İLÇESİ YERLEŞİM ALANI DEPREM ÇEKİNCESİ YENİŞEHİR/BURSA İLÇESİ YERLEŞİM ALANI DEPREM ÇEKİNCESİ İ.Akkaya, M.Ö.Arısoy ve Ü. Dikmen Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü, 06100 Ankara-TÜRKİYE Tel: 312 203 34 05

Detaylı

KURAMSAL VE GÖZLEMSEL YATAY/DÜŞEY SPEKTRAL ORAN FONKSİYONLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

KURAMSAL VE GÖZLEMSEL YATAY/DÜŞEY SPEKTRAL ORAN FONKSİYONLARININ KARŞILAŞTIRILMASI ÖZET: KURAMSAL VE GÖZLEMSEL YATAY/DÜŞEY SPEKTRAL ORAN FONKSİYONLARININ KARŞILAŞTIRILMASI M. Akgün 1, M. Utku 2, Ş. Özyalın 2, E. Pamuk 3 ve Ö.C. Özdağ 3 1 Doçent Doktor, Jeofizik Müh. Bölümü, Dokuz Eylül

Detaylı

by Karin Şeşetyan BS. In C.E., Boğaziçi University, 1994

by Karin Şeşetyan BS. In C.E., Boğaziçi University, 1994 A PROBABILISTIC ASSESSMENT OF THE SEISMIC HAZARD IN THE CAUCASUS IN TERMS OF SPECTRAL VALUES by Karin Şeşetyan BS. In C.E., Boğaziçi University, 1994 Submitted to Kandilli Observatory and Earthquake Research

Detaylı

Mikrotremor Yöntemi ile Kocaeli-Değirmendere bölgesi için Hakim Frekans Sediman Kalınlığı Ampirik İlişkisi : İlk Sonuçlar

Mikrotremor Yöntemi ile Kocaeli-Değirmendere bölgesi için Hakim Frekans Sediman Kalınlığı Ampirik İlişkisi : İlk Sonuçlar Mikrotremor Yöntemi ile Kocaeli-Değirmendere bölgesi için Hakim Frekans Sediman Kalınlığı Ampirik İlişkisi : İlk Sonuçlar An Empiric Relationship between Sediman Thickness and Resonance Frequency by using

Detaylı

Şekil 1. Mikrotremor sinyallerini oluşturan bileşenler (Dikmen, 2006 dan değiştirilmiştir)

Şekil 1. Mikrotremor sinyallerini oluşturan bileşenler (Dikmen, 2006 dan değiştirilmiştir) GRAFİK ARAYÜZÜ KULLANILARAK REFERANS İSTASYONUNA GÖRE SPEKTRAL ORANLAR (S/R) YÖNTEMİNDEN BÜYÜTME DEĞERİNİN BELİRLENMESİ Kaan Hakan ÇOBAN 1, Özgenç AKIN 1, Nilgün SAYIL 2 1 Arş. Gör Jeofizik Müh. Bölümü,

Detaylı

30 TEMMUZ 2015 TUZLA AÇIKLARI (ADANA - AKDENİZ) DEPREMİ (ML=5,2) BİLGİ NOTU

30 TEMMUZ 2015 TUZLA AÇIKLARI (ADANA - AKDENİZ) DEPREMİ (ML=5,2) BİLGİ NOTU 30 TEMMUZ 2015 TUZLA AÇIKLARI (ADANA - AKDENİZ) DEPREMİ (ML=5,2) BİLGİ NOTU Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi

Detaylı

Sakarya Üniversitesi Esentepe Kampüsü ve Yakın Çevresinde Mikrotremor Yöntemi ile Zemin Baskın Frekanslarının Belirlenmesi

Sakarya Üniversitesi Esentepe Kampüsü ve Yakın Çevresinde Mikrotremor Yöntemi ile Zemin Baskın Frekanslarının Belirlenmesi Sakarya Üniversitesi Esentepe Kampüsü ve Yakın Çevresinde Mikrotremor Yöntemi ile Zemin Baskın Frekanslarının Belirlenmesi Determination of Predominant Frequency of Sakarya University Esentepe Campus and

Detaylı

DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDE SON YILLARDA YAPILAN PATLATMALARLA OLUŞAN DEPREMLERİN AYIRT EDİLMESİ

DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDE SON YILLARDA YAPILAN PATLATMALARLA OLUŞAN DEPREMLERİN AYIRT EDİLMESİ DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDE SON YILLARDA YAPILAN PATLATMALARLA OLUŞAN DEPREMLERİN AYIRT EDİLMESİ Yılmaz, Ş. 1, Bayrak, Y. 2 1 Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği,

Detaylı

İZMİRNET GÜRÜLTÜ İLİŞKİSİ. Correlation of Noise From Izmirnet

İZMİRNET GÜRÜLTÜ İLİŞKİSİ. Correlation of Noise From Izmirnet Jeofizik, 2012, 16, 55-64 doi: 11.b02/jeofizik-1111-14 İZMİRNET GÜRÜLTÜ İLİŞKİSİ Correlation of Noise From Izmirnet Murat Keçecioğlu 1 ve Orhan Polat 1,a 1 Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

İZMİR METROPOL ALANINDA MÜHENDİSLİK ANA KAYASININ JEOFİZİK ÇALIŞMALARLA ARAŞTIRILMASI

İZMİR METROPOL ALANINDA MÜHENDİSLİK ANA KAYASININ JEOFİZİK ÇALIŞMALARLA ARAŞTIRILMASI ÖZET: İZMİR METROPOL ALANINDA MÜHENDİSLİK ANA KAYASININ JEOFİZİK ÇALIŞMALARLA ARAŞTIRILMASI Mesut Gürler 1, Mustafa Akgün 2, Özkan Cevdet Özdağ 3 1 Yük.Lis.Öğr, Fen Bilimleri Enstitüsü, Dokuz Eylül Üniversitesi,

Detaylı

UZAMSAL ÖZİLİŞKİ KATSAYILARININ DOĞRUDAN TERS ÇÖZÜMÜ İLE S-DALGASI HIZ PROFİLLERİNİN ELDE EDİLMESİ

UZAMSAL ÖZİLİŞKİ KATSAYILARININ DOĞRUDAN TERS ÇÖZÜMÜ İLE S-DALGASI HIZ PROFİLLERİNİN ELDE EDİLMESİ UZAMSAL ÖZİLİŞKİ KATSAYILARININ DOĞRUDAN TERS ÇÖZÜMÜ İLE S-DALGASI HIZ PROFİLLERİNİN ELDE EDİLMESİ ÖZET: A. Kocaoğluve K.Fırtana Jeofizik Müh. Bölümü, Maden Fakültesi, İstanbul Teknik Üniversitesi Email:

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ DEPREM KAYIT İSTASYONUNUNA AİT SÜREYE BAĞLI BÜYÜKLÜK HESABI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ DEPREM KAYIT İSTASYONUNUNA AİT SÜREYE BAĞLI BÜYÜKLÜK HESABI ÖZET: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ DEPREM KAYIT İSTASYONUNUNA AİT SÜREYE BAĞLI BÜYÜKLÜK HESABI E. Yavuz 1, G. Altun 2, G. Horasan 3 1 Araştırma Görevlisi, Jeofizik Müh. Bölümü, Sakarya Üniversitesi Mühendislik

Detaylı

VAN GÖLÜ VE ÇEVRESİNİN BİR BOYUTLU (1-B) KABUK HIZ MODELİNİN BELİRLENMESİ

VAN GÖLÜ VE ÇEVRESİNİN BİR BOYUTLU (1-B) KABUK HIZ MODELİNİN BELİRLENMESİ VAN GÖLÜ VE ÇEVRESİNİN BİR BOYUTLU (1-B) KABUK HIZ MODELİNİN BELİRLENMESİ Bülent Kaypak 1, M.Feyza Akkoyunlu 2,3, Doğan Kalafat 2, Şerif Barış 3 1 Jeofizik Müh. Bölümü, Ankara Üniversitesi, Tandoğan 2

Detaylı

DETERMINATION OF S WAVE VELOCITY STRUCTURE USING MICROTREMOR AND SPATIAL AUTOCORRELATION (SPAC) METHOD

DETERMINATION OF S WAVE VELOCITY STRUCTURE USING MICROTREMOR AND SPATIAL AUTOCORRELATION (SPAC) METHOD DETERMINATION OF S WAVE VELOCITY STRUCTURE USING MICROTREMOR AND SPATIAL AUTOCORRELATION (SPAC) METHOD Aydın MERT 1, Okan TÜYSÜZ 2, Bilge SİYAHİ 1 1 Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma

Detaylı

İSTANBUL İÇİN TASARIM ESASLI KUVVETLİ YER HAREKETİ DALGA FORMLARININ ZAMAN ORTAMINDA TÜRETİLMESİ

İSTANBUL İÇİN TASARIM ESASLI KUVVETLİ YER HAREKETİ DALGA FORMLARININ ZAMAN ORTAMINDA TÜRETİLMESİ 11-14 Ekim 211 ODTÜ ANKARA İSTANBUL İÇİN TASARIM ESASLI KUVVETLİ YER HAREKETİ DALGA FORMLARININ ZAMAN ORTAMINDA TÜRETİLMESİ ÖZET Aydın Mert 1, Yasin Fahjan 2, Ali Pınar 3, Larry Hutchings 4 1 Doktor, Deprem

Detaylı

atilla.ulug@deu.edu.tr 5 Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü, İzmir cevdet.ozdag@deu.edu.tr ÖZET

atilla.ulug@deu.edu.tr 5 Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü, İzmir cevdet.ozdag@deu.edu.tr ÖZET Sekizinci Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, 11 Mayıs-14 Mayıs, 2015, İstanbul Eighth National Conference on Earthquake Engineering, 11May-14 May 2015, Istanbul, Turkey İZMİR KÖRFEZİ GÜNEYİNDEKİ ZEMİNLERİN

Detaylı

Projeleri destekleyen ve yürüten kuruluslar Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Kurumu (National Aerounatics and Space Administration (NASA))

Projeleri destekleyen ve yürüten kuruluslar Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Kurumu (National Aerounatics and Space Administration (NASA)) TÜRKİYE İ ULUSAL JEODEZİ İ KOMİSYONU İ (TUJK) 2006 YILI BİLİMSEL İ İ TOPLANTISI Tektonik ve Jeodezik Ağlar Çalıştayı 2 San Andreas Fayında Yapılan Jeodezik ve Yer Dinamiği Çalışmaları Mualla YALÇINKAYA

Detaylı

1. Giriş. 2. Model Parametreleri

1. Giriş. 2. Model Parametreleri STRONG GROUND MOTION ATTENUATION RELATIONSHIP FOR NORTHWEST ANATOLIAN EARTHQUAKES KUZEYBATI ANADOLU DEPREMLERİ İÇİN KUVVETLİ YER HAREKETİ AZALIM İLİŞKİSİ 1 ÇEKEN, U., 2 BEYHAN, G. ve 3 GÜLKAN, P. 1 ceken@deprem.gov.tr,

Detaylı

İZMİR İÇ KÖRFEZİ DOĞUSUNDA SİSMİK-MÜHENDİSLİK ANAKAYASI VE ZEMİN MODELLERİNİN OLUŞTURULMASINA YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR

İZMİR İÇ KÖRFEZİ DOĞUSUNDA SİSMİK-MÜHENDİSLİK ANAKAYASI VE ZEMİN MODELLERİNİN OLUŞTURULMASINA YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR İZMİR İÇ KÖRFEZİ DOĞUSUNDA SİSMİK-MÜHENDİSLİK ANAKAYASI VE ZEMİN MODELLERİNİN OLUŞTURULMASINA YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR Mustafa Akgün 1, Özkan Cevdet Özdağ 3, Oya Pamukcu 1, Şenol Özyalın 1, Tolga Gönenç

Detaylı

Profesör, Yrd.Doç.Dr., Jeofizik Müh. Bölümü, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir 2. Uzman, Rektörlük, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir 3

Profesör, Yrd.Doç.Dr., Jeofizik Müh. Bölümü, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir 2. Uzman, Rektörlük, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir 3 BAYRAKLI BELEDİYE SINIRLARI İÇİNDE YÜKSEK KATLI YAPILAR İÇİN 1-2 BOYUTLU ZEMİN ANA KAYA MODELLERİNİN TANIMLANMASINA YÖNELİK JEOLOJİK, JEOFİZİK VE GEOTEKNİK ÇALIŞMALAR Mustafa Akgün 1, Özkan Cevdet Özdağ

Detaylı

AKTİF KAYNAKLI YÜZEY DALGASI (MASW) YÖNTEMINDE FARKLI DOĞRUSAL DIZILIMLERIN SPEKTRAL ÇÖZÜNÜRLÜLÜĞÜ

AKTİF KAYNAKLI YÜZEY DALGASI (MASW) YÖNTEMINDE FARKLI DOĞRUSAL DIZILIMLERIN SPEKTRAL ÇÖZÜNÜRLÜLÜĞÜ AKTİF KAYNAKLI YÜZEY DALGASI (MASW) YÖNTEMINDE FARKLI DOĞRUSAL DIZILIMLERIN SPEKTRAL ÇÖZÜNÜRLÜLÜĞÜ M.Ö.Arısoy, İ.Akkaya ve Ü. Dikmen Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

Bursa İl Sınırları İçerisinde Kalan Alanların Zemin Sınıflaması ve Sismik Değerlendirme Projesi

Bursa İl Sınırları İçerisinde Kalan Alanların Zemin Sınıflaması ve Sismik Değerlendirme Projesi Bursa İl Sınırları İçerisinde Kalan Alanların Zemin Sınıflaması ve Sismik Değerlendirme Projesi 17 Ağustos 1999, Mw=7.4 büyüklüğündeki Kocaeli depremi, Marmara Denizi içine uzanan Kuzey Anadolu Fayı nın

Detaylı

MİKROTREMOR ÖLÇÜMLERİNİN ZAMANA VE MEKÂNA BAĞLI DEĞİŞİMLERİ

MİKROTREMOR ÖLÇÜMLERİNİN ZAMANA VE MEKÂNA BAĞLI DEĞİŞİMLERİ MİKROTREMOR ÖLÇÜMLERİNİN ZAMANA VE MEKÂNA BAĞLI DEĞİŞİMLERİ M. Utku 1,2, M. Akgün 2, Ö.C. Özdağ 2, M. Gürler 2 ve O. İlgar 2 ÖZET: 1 Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, 35160

Detaylı

İTME ANALİZİ KULLANILARAK YÜKSEK RİSKLİ DEPREM BÖLGESİNDEKİ BİR PREFABRİK YAPININ SİSMİK KAPASİTESİNİN İNCELENMESİ

İTME ANALİZİ KULLANILARAK YÜKSEK RİSKLİ DEPREM BÖLGESİNDEKİ BİR PREFABRİK YAPININ SİSMİK KAPASİTESİNİN İNCELENMESİ İTME ANALİZİ KULLANILARAK YÜKSEK RİSKLİ DEPREM BÖLGESİNDEKİ BİR PREFABRİK YAPININ SİSMİK KAPASİTESİNİN İNCELENMESİ ÖZET: B. Öztürk 1, C. Yıldız 2 ve E. Aydın 3 1 Yrd. Doç. Dr., İnşaat Müh. Bölümü, Niğde

Detaylı

KENTSEL ALANLAR İÇİN BÜTÜNLEŞİK SİSMİK KAYIP TAHMİN YÖNTEMİ: ERZİNCAN PİLOT UYGULAMASI

KENTSEL ALANLAR İÇİN BÜTÜNLEŞİK SİSMİK KAYIP TAHMİN YÖNTEMİ: ERZİNCAN PİLOT UYGULAMASI KENTSEL ALANLAR İÇİN BÜTÜNLEŞİK SİSMİK KAYIP TAHMİN YÖNTEMİ: ERZİNCAN PİLOT UYGULAMASI Ayşegül Askan 1, Michael Asten 2, Murat Altuğ Erberik 3, Cenk Erkmen 4, Shaghayegh Karimzadeh 5, Nazan Kılıç 6, Fatma

Detaylı

2007 EĞİRDİR DEPREMLERİNİN SİSMOLOJİK YÖNTEMLERLE ARAŞTIRILMASI

2007 EĞİRDİR DEPREMLERİNİN SİSMOLOJİK YÖNTEMLERLE ARAŞTIRILMASI ÖZET: 2007 EĞİRDİR DEPREMLERİNİN SİSMOLOJİK YÖNTEMLERLE ARAŞTIRILMASI S. ALTUNCU POYRAZ 1 ve A. PINAR 2 1 Doktor, Ulusal Deprem İzleme Merkezi, Boğaziçi Üniversitesi,Kandilli Rasathanesi ve DAE,İstanbul

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Ağır hasar bölgesi, Zemin Büyütmesi, Mikrotremör, Yerleşime uygunluk haritası

Anahtar Kelimeler: Ağır hasar bölgesi, Zemin Büyütmesi, Mikrotremör, Yerleşime uygunluk haritası KOCAELİ İLİ İÇİN ZEMİN SINIFLAMA VE SİSMİK TEHLİKE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI VE ZEMİN ETÜTLERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKLİ PARAMETRELER SITE CLASSIFICATION AND SEISMIC HAZARD EVALUATION FOR KOCAELI PROVINCE

Detaylı

YER TEPKİSİNİN BELİRLENMESİNDE KULLANILAN YÖNTEMLERİN İVME KAYDI ÜZERİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ

YER TEPKİSİNİN BELİRLENMESİNDE KULLANILAN YÖNTEMLERİN İVME KAYDI ÜZERİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ YER TEPKİSİNİN BELİRLENMESİNDE KULLANILAN YÖNTEMLERİN İVME KAYDI ÜZERİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET: Ü. Dikmen 1, M.Ö. Arısoy 2, İ. Akkaya 3, İ. Demirci 1, ve N. Hasançebi 4 1 Ankara Üniversitesi Mühendislik

Detaylı

Prof. Dr. Semir ÖVER

Prof. Dr. Semir ÖVER ANTAKYA NIN NIN DEPREMSELLİĞİ İĞİ,, TEKTONİK YAPISI VE ZEMİN N HAKİM TİTREŞİM M PERİYOT HARİTASININ DEĞERLEND ERLENDİRİLMESİ Prof. Dr. Semir ÖVER MKÜ-Mühendislik Fakültesi Jeofizik MühendisliM hendisliği

Detaylı

PATLATMA KAYNAKLI YER SARSINTILARININ DEPREM VERİLERİNDEN AYRILMASI

PATLATMA KAYNAKLI YER SARSINTILARININ DEPREM VERİLERİNDEN AYRILMASI PATLATMA KAYNAKLI YER SARSINTILARININ DEPREM VERİLERİNDEN AYRILMASI Şakir ŞAHİN 1, Niyazi TÜRKELLİ 2, Uğur Mustafa TEOMAN 3, Emir ŞEKERCİOĞLU 4 1 Doçent, Jeofizik Müh. Bölümü, Süleyman Demirel Üniversitesi,

Detaylı

21 NİSAN 2017, 17h12, Mw=4.9 MANİSA-ŞEHZADELER DEPREMİ SİSMOLOJİK ÖN DEĞERLENDİRME RAPORU

21 NİSAN 2017, 17h12, Mw=4.9 MANİSA-ŞEHZADELER DEPREMİ SİSMOLOJİK ÖN DEĞERLENDİRME RAPORU 21 NİSAN 2017, 17h12, Mw=4.9 MANİSA-ŞEHZADELER DEPREMİ SİSMOLOJİK ÖN DEĞERLENDİRME RAPORU 25.04.2017 Buca / İZMİR 1. SİSMOTEKTONİK 21 Nisan 2017 günü, TSİ ile saat 17:12 de Manisa-Şehzadeler merkezli bir

Detaylı

MİKROTREMOR KAYITLARINDA ENDÜSTRİYEL KAYNAKLI BASKIN TİTREŞİMLER

MİKROTREMOR KAYITLARINDA ENDÜSTRİYEL KAYNAKLI BASKIN TİTREŞİMLER MİKROTREMOR KAYITLARINDA ENDÜSTRİYEL KAYNAKLI BASKIN TİTREŞİMLER ÖZET: E. Yalçınkaya 1 S. Tekebaş 2 ve A. Pınar 3 1 Doçent, Jeofizik Müh. Bölümü, İstanbul Üniversitesi, İstanbul 2 Doktora Öğrencisi, Jeofizik

Detaylı

ERZİNCAN GÜNEYDOĞUSU KALİTE FAKTÖRÜ VE SOĞRULMA ANALİZİ

ERZİNCAN GÜNEYDOĞUSU KALİTE FAKTÖRÜ VE SOĞRULMA ANALİZİ ERZİNCAN GÜNEYDOĞUSU KALİTE FAKTÖRÜ VE SOĞRULMA ANALİZİ ÖZET: U. Aydın 1 ve Ç. Özer 2 1 Yardımcı Doçent Doktor, Maden Müh. Bölümü, Atatürk Üniversitesi, Erzurum 2 Araştırma Görevlisi, Jeofizik Müh. Bölümü,

Detaylı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ VE CİVARININ POISSON YÖNTEMİ İLE DEPREM TEHLİKE TAHMİNİ

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ VE CİVARININ POISSON YÖNTEMİ İLE DEPREM TEHLİKE TAHMİNİ DOĞU ANADOLU BÖLGESİ VE CİVARININ POISSON YÖNTEMİ İLE DEPREM TEHLİKE TAHMİNİ ÖZET: Tuğba TÜRKER 1 ve Yusuf BAYRAK 2 1 Araştırma Görevlisi, Jeofizik Müh. Bölümü, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon 2

Detaylı

Prof.Dr. Ali Osman ÖNCEL

Prof.Dr. Ali Osman ÖNCEL Prof.Dr. Ali Osman ÖNCEL ÖZGEÇMİŞ DOSYASI KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yılı : Doğum Yeri : Sabit Telefon : Faks : E-Posta Adresi : Web Adresi : Posta Adresi : 1966 İSTANBUL T: 212 4737284 F: oncel@istanbul.edu.tr

Detaylı

İZMİR METROPOL ALANINDA ZEMİN TRANSFER FONKSİYONU HESAPLAMALARINA YÖNELİK YAPILAN MÜHENDİSLİK ANA KAYASI VE ZEMİN AYRIMLILIĞI ARAŞTIRMALARI

İZMİR METROPOL ALANINDA ZEMİN TRANSFER FONKSİYONU HESAPLAMALARINA YÖNELİK YAPILAN MÜHENDİSLİK ANA KAYASI VE ZEMİN AYRIMLILIĞI ARAŞTIRMALARI İZMİR METROPOL ALANINDA ZEMİN TRANSFER FONKSİYONU HESAPLAMALARINA YÖNELİK YAPILAN MÜHENDİSLİK ANA KAYASI VE ZEMİN AYRIMLILIĞI ARAŞTIRMALARI ÖZET: M. Akgün 1, T. Gönenç 2, O. Pamukçu 1, ve Ö.C. Özdağ 3

Detaylı

MEVCUT YAPILARIN DEPREM RİSKİ ANALİZİNDE, DİNAMİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ İÇİN ÖRNEK BİR MİKROTREMOR ÇALIŞMASI

MEVCUT YAPILARIN DEPREM RİSKİ ANALİZİNDE, DİNAMİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ İÇİN ÖRNEK BİR MİKROTREMOR ÇALIŞMASI MEVCUT YAPILARIN DEPREM RİSKİ ANALİZİNDE, DİNAMİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ İÇİN ÖRNEK BİR MİKROTREMOR ÇALIŞMASI A MICROTREMOR STUDY FOR THE DETERMATION OF THE DYNAMIC PROPERTIES OF THE EXISTING ENGINEERING

Detaylı

HELLENİK VE KIBRIS YAYI DEPREMLERİNİN KAYNAK PARAMETRELERİ VE TARİHSEL DEPREMLERLE İLİŞKİLİ TSUNAMİ SİMÜLASYONLARI

HELLENİK VE KIBRIS YAYI DEPREMLERİNİN KAYNAK PARAMETRELERİ VE TARİHSEL DEPREMLERLE İLİŞKİLİ TSUNAMİ SİMÜLASYONLARI 6. Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu 509 HELLENİK VE KIBRIS YAYI DEPREMLERİNİN KAYNAK PARAMETRELERİ VE TARİHSEL DEPREMLERLE İLİŞKİLİ TSUNAMİ SİMÜLASYONLARI S. Yolsal T. Taymaz A.C. Yalçıner İstanbul

Detaylı

NETWORK DESIGN AND OPTIMIZATION FOR DEFORMATION MONITORING ON TUZLA FAULT-IZMIR AND ITS VICINITY

NETWORK DESIGN AND OPTIMIZATION FOR DEFORMATION MONITORING ON TUZLA FAULT-IZMIR AND ITS VICINITY NETWORK DESIGN AND OPTIMIZATION FOR DEFORMATION MONITORING ON TUZLA FAULT-IZMIR AND ITS VICINITY by Kerem Halicio lu B.S., stanbul Technical University, 2003 Submitted to the Kandilli Observatory and Earthquake

Detaylı

İZMİT HAVZASI İÇİN SPEKTRAL ELEMAN YÖNTEMİ İLE DALGA YAYILIMI MODELLEMESİ: İLKSEL SONUÇLAR

İZMİT HAVZASI İÇİN SPEKTRAL ELEMAN YÖNTEMİ İLE DALGA YAYILIMI MODELLEMESİ: İLKSEL SONUÇLAR İZMİT HAVZASI İÇİN SPEKTRAL ELEMAN YÖNTEMİ İLE DALGA YAYILIMI MODELLEMESİ: İLKSEL SONUÇLAR K.F. Elcömert 1 ve A. Kocaoğlu 1 ÖZET: 1 Jeofizik Müh. Bölümü, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Email: firtana@itu.edu.tr

Detaylı

23 EKİM 2011 VAN DEPREMİ (M W =7.2) HAKKINDA ÖN RAPOR

23 EKİM 2011 VAN DEPREMİ (M W =7.2) HAKKINDA ÖN RAPOR 23 EKİM 2011 VAN DEPREMİ (M W =7.2) HAKKINDA ÖN RAPOR Murat UTKUCU Emrah BUDAKOĞLU Hilal YALÇIN Hatice DURMUŞ Hüseyin KALKAN Levent GÜLEN SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

1999 İZMİT VE DÜZCE DEPREMLERİNİN ARTÇI ŞOK DİZİLERİNİN ZAMANLA AZALMA ORANLARININ BÖLGESEL JEOLOJİ VE TOPOĞRAFYA İLE İLİŞKİSİ

1999 İZMİT VE DÜZCE DEPREMLERİNİN ARTÇI ŞOK DİZİLERİNİN ZAMANLA AZALMA ORANLARININ BÖLGESEL JEOLOJİ VE TOPOĞRAFYA İLE İLİŞKİSİ 1999 İZMİT VE DÜZCE DEPREMLERİNİN ARTÇI ŞOK DİZİLERİNİN ZAMANLA AZALMA ORANLARININ BÖLGESEL JEOLOJİ VE TOPOĞRAFYA İLE İLİŞKİSİ Yusuf BAYRAK 1, Serkan ÖZTÜRK 1 bayrak@ktu.edu.tr Öz: Bu çalışmada, 17 Ağustos

Detaylı

MÜREFTE-ŞARKÖY DEPREMİ: GANOS FAYI'NIN 9 AĞUSTOS 1912 DEPREMİNDE ATIMI, KIRIK UZUNLUĞU, BÜYÜKLÜĞÜ, KARAKTERİ VE AYNI YÖREDE OLAN TARİHSEL DEPREMLER

MÜREFTE-ŞARKÖY DEPREMİ: GANOS FAYI'NIN 9 AĞUSTOS 1912 DEPREMİNDE ATIMI, KIRIK UZUNLUĞU, BÜYÜKLÜĞÜ, KARAKTERİ VE AYNI YÖREDE OLAN TARİHSEL DEPREMLER 90 MÜREFTE-ŞARKÖY DEPREMİ: GANOS FAYI'NIN 9 AĞUSTOS 1912 DEPREMİNDE ATIMI, KIRIK UZUNLUĞU, BÜYÜKLÜĞÜ, KARAKTERİ VE AYNI YÖREDE OLAN TARİHSEL DEPREMLER Cenk YALTIRAK 1, Bedri ALPAR 2, Yıldız ALTINOK 3 1)

Detaylı

KARLIOVA ÜÇLÜ EKLEMİNDE KODA DALGA ANALİZİ

KARLIOVA ÜÇLÜ EKLEMİNDE KODA DALGA ANALİZİ Uygulamalı Yerbilimleri Sayı:2 (Ekim-Kasım 2008) 31-37 KARLIOVA ÜÇLÜ EKLEMİNDE KODA DALGA ANALİZİ Coda Wave Analysis in Vicinity of Karliova Triple Junction Fadime SERTÇELİK 1 ve İbrahim SERTÇELİK 1 ÖZET

Detaylı

BURSA ĠLĠ ĠÇĠN ZEMĠN SINIFLAMASI VE SĠSMĠK TEHLĠKE DEĞERLENDĠRMESĠ PROJESĠ

BURSA ĠLĠ ĠÇĠN ZEMĠN SINIFLAMASI VE SĠSMĠK TEHLĠKE DEĞERLENDĠRMESĠ PROJESĠ BURSA ĠLĠ ĠÇĠN ZEMĠN SINIFLAMASI VE SĠSMĠK TEHLĠKE DEĞERLENDĠRMESĠ PROJESĠ AMAÇ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ile TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (TÜBİTAK-MAM) arasında protokol imzalanmıştır. Projede, Bursa

Detaylı

16 NİSAN 2015 GİRİT (YUNANİSTAN) DEPREMİ

16 NİSAN 2015 GİRİT (YUNANİSTAN) DEPREMİ 16 NİSAN 2015 GİRİT (YUNANİSTAN) DEPREMİ 16 Nisan 2015 günü Türkiye saati ile 21:07 de Akdeniz de oldukça geniş bir alanda hissedilen ve büyüklüğü M L : 6,1 (KRDAE) olan bir deprem meydana gelmiştir (Çizelge

Detaylı

NAKAMURA HASAR ENDEKSİ PARAMETRESİNİN ZEMİN DİNAMİK ANALİZLERİNDE ÖN BİLGİ OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİ

NAKAMURA HASAR ENDEKSİ PARAMETRESİNİN ZEMİN DİNAMİK ANALİZLERİNDE ÖN BİLGİ OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİ NAKAMURA HASAR ENDEKSİ PARAMETRESİNİN ZEMİN DİNAMİK ANALİZLERİNDE ÖN BİLGİ OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİ Mustafa Akgün 1, Özkan Cevdet Özdağ 3, Ahmet Turan Arslan 1, Tolga Gönenç 1, Mehmet Kuruoğlu 2 1 Profesör,Dr.,

Detaylı

KKTC-NET IVME KAYITLARI ÖZELLİKLERİNİN İRDELENMESİ

KKTC-NET IVME KAYITLARI ÖZELLİKLERİNİN İRDELENMESİ . Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı -7 Eylül MKÜ HATAY KKTC-NET IVME KAYITLARI ÖZELLİKLERİNİN İRDELENMESİ Z. Çağnan ve M.T. Yılmaz Yardımcı Doçent Doktor, İnşaat Müh. Programı, Orta Doğu

Detaylı

GÜNEY MARMARA BÖLGESİ NDE TARİHSEL VE ALETSEL DÖNEMLERDE OLUŞAN DEPREMLERİN SİSMOLOJİK VE JEOLOJİK İNCELEMESİ GİRİŞ

GÜNEY MARMARA BÖLGESİ NDE TARİHSEL VE ALETSEL DÖNEMLERDE OLUŞAN DEPREMLERİN SİSMOLOJİK VE JEOLOJİK İNCELEMESİ GİRİŞ GÜNEY MARMARA BÖLGESİ NDE TARİHSEL VE ALETSEL DÖNEMLERDE OLUŞAN DEPREMLERİN SİSMOLOJİK VE JEOLOJİK İNCELEMESİ H. Haluk SELİM 1,2, Haluk EYİDOĞAN 3 ve Okan TÜYSÜZ 1 1 Öz: Güney Marmara Bölgesi nde sismik

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI DEPREM DAİRESİ BAŞKANLIĞI AYLIK DEPREM RAPORU

T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI DEPREM DAİRESİ BAŞKANLIĞI AYLIK DEPREM RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI DEPREM DAİRESİ BAŞKANLIĞI AYLIK DEPREM RAPORU MAYIS 2010 İÇİNDEKİLER 1. 2010 MAYIS AYINDA TÜRKĠYE DE ÖNE ÇIKAN DEPREM AKTĠVĠTELERĠ... 1 2. EGE DENĠZĠ-

Detaylı

TEKTONİK DEFORMASYONLARIN JEODEZİK ÖLÇME TEKNİKLERİ İLE İZLENMESİ (KAFZ BATI KESİMİ ÇALIŞMALARI)

TEKTONİK DEFORMASYONLARIN JEODEZİK ÖLÇME TEKNİKLERİ İLE İZLENMESİ (KAFZ BATI KESİMİ ÇALIŞMALARI) TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 10. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 28 Mart - 1 Nisan 2005, Ankara TEKTONİK DEFORMASYONLARIN JEODEZİK ÖLÇME TEKNİKLERİ İLE İZLENMESİ (KAFZ BATI KESİMİ

Detaylı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sınırlarında Deprem Tehlike ve Riskinin Belirlenmesi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sınırlarında Deprem Tehlike ve Riskinin Belirlenmesi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sınırlarında Deprem Tehlike ve Riskinin Belirlenmesi Gökmen MENGÜÇ Şehir Plancısı / Genel Sekreter Yardımcısı / Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Osman GÜNLER Mimar / İmar ve

Detaylı

12 HAZİRAN 2017 (15:28 TSİ), Mw=6.2 İZMİR KARABURUN (EGE DENİZİ) DEPREMİ SİSMOLOJİK ÖN DEĞERLENDİRME RAPORU

12 HAZİRAN 2017 (15:28 TSİ), Mw=6.2 İZMİR KARABURUN (EGE DENİZİ) DEPREMİ SİSMOLOJİK ÖN DEĞERLENDİRME RAPORU 12 HAZİRAN 2017 (15:28 TSİ), Mw=6.2 İZMİR KARABURUN (EGE DENİZİ) DEPREMİ SİSMOLOJİK ÖN DEĞERLENDİRME RAPORU 14.06.2017 Buca - İZMİR 1. SİSMOLOJİK-SİSMOTEKTONİK GÖZLEMLER T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum

Detaylı

DEPREM KONUMLARININ BELİRLENMESİNDE BULANIK MANTIK YAKLAŞIMI

DEPREM KONUMLARININ BELİRLENMESİNDE BULANIK MANTIK YAKLAŞIMI DEPREM KONUMLRININ BELİRLENMESİNDE BULNIK MNTIK YKLŞIMI Koray BODUR 1 ve Hüseyin GÖKLP 2 ÖZET: 1 Yüksek lisans öğrencisi, Jeofizik Müh. Bölümü, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon 2 Yrd. Doç. Dr., Jeofizik

Detaylı

SÜREKLİ DOĞAL GERİLİM VERİLERİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI İLE DEĞERLENDİRİLMESİ, DEPREM ve YAĞIŞLARLA İLİŞKİSİ

SÜREKLİ DOĞAL GERİLİM VERİLERİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI İLE DEĞERLENDİRİLMESİ, DEPREM ve YAĞIŞLARLA İLİŞKİSİ SÜREKLİ DOĞAL GERİLİM VERİLERİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI İLE DEĞERLENDİRİLMESİ, DEPREM ve YAĞIŞLARLA İLİŞKİSİ ÖZET: Petek SINDIRGI 1 ve İlknur KAFTAN 2 1 Yardımcı Doçent Dr. Jeofizik Müh. Bölümü, Dokuz Eylül

Detaylı

İZMİT KÖRFEZİ GÜNEYDOĞU KIYI ÖTESİNİN YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ SİSMİK VE SIĞ SONDAJ ÇALIŞMALARI İLE ARAŞTIRILMASI

İZMİT KÖRFEZİ GÜNEYDOĞU KIYI ÖTESİNİN YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ SİSMİK VE SIĞ SONDAJ ÇALIŞMALARI İLE ARAŞTIRILMASI Uygulamalı Yer Bilimleri Sayı:1 2 (2012) 51 58 İZMİT KÖRFEZİ GÜNEYDOĞU KIYI ÖTESİNİN YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ SİSMİK VE SIĞ SONDAJ ÇALIŞMALARI İLE ARAŞTIRILMASI Investigation of the Southeast Off-Shore of the

Detaylı

Şekil :51 Depremi Kaynak Spektral Parametreleri

Şekil :51 Depremi Kaynak Spektral Parametreleri 06 Şubat 2017 Depremi (Mw=5.4) Bilgi Notu (Guncellenmiş) 06 Şubat 2017 Ayvacık - Gülpınar'da (Mw=5.5, KRDAE, Mw=5.3, AFAD, Mw=5.4, COMU) 06:51 de orta büyüklükte bir deprem olmuştur. Bu deprem sonrası

Detaylı

8. KIYI MÜHEND SL SEMPOZYUMU

8. KIYI MÜHEND SL SEMPOZYUMU 24 MAYIS 2014 Mw 6.9 GÖKÇEADA DEPREMİ, TSUNAMİ MODELLEMESİ VE MAREOGRAF KAYDI İLE KARŞILAŞTIRILMASI Ceren Özer Sözdinler 1, Öcal Necmioğlu 1, Nurcan Meral Özel 1, Ahmet Cevdet Yalçıner 2 1 Boğaziçi Üniversitesi

Detaylı

GENİŞ BANDLI İSTASYONLARIN KULLANILMASI İLE LOKAL BÜYÜKLÜK HESAPLAMALARI VE SÜRE BÜYÜKLÜĞÜ İLE KARŞILAŞTIRMALAR

GENİŞ BANDLI İSTASYONLARIN KULLANILMASI İLE LOKAL BÜYÜKLÜK HESAPLAMALARI VE SÜRE BÜYÜKLÜĞÜ İLE KARŞILAŞTIRMALAR GENİŞ BANDLI İSTASYONLARIN KULLANILMASI İLE LOKAL BÜYÜKLÜK HESAPLAMALARI VE SÜRE BÜYÜKLÜĞÜ İLE KARŞILAŞTIRMALAR Ethem Görgün 1, Mustafa Aktar 1 gorgun@boun.edu.tr, aktar@boun.edu.tr Öz: Bu çalışmada Boğaziçi

Detaylı

PRELIMINARY REPORT. 19/09/2012 KAHRAMANMARAŞ PAZARCIK EARTHQUAKE (SOUTHEAST TURKEY) Ml=5.1.

PRELIMINARY REPORT. 19/09/2012 KAHRAMANMARAŞ PAZARCIK EARTHQUAKE (SOUTHEAST TURKEY) Ml=5.1. PRELIMINARY REPORT 19/09/2012 KAHRAMANMARAŞ PAZARCIK EARTHQUAKE (SOUTHEAST TURKEY) Ml=5.1 www.deprem.gov.tr www.afad.gov.tr REPUBLIC OF TUKEY MANAGEMENT PRESIDENCY An earthquake with magnitude Ml=5.1 occurred

Detaylı

ZEMĠN SINIFI VE TABAKAġMA NIN ReMi (KIRILMA-MĠKROKIRINIM) TEKNĠĞĠ ĠLE BELĠRLENMESĠ: ISPARTA, ÇÜNÜR ÖRNEĞĠ

ZEMĠN SINIFI VE TABAKAġMA NIN ReMi (KIRILMA-MĠKROKIRINIM) TEKNĠĞĠ ĠLE BELĠRLENMESĠ: ISPARTA, ÇÜNÜR ÖRNEĞĠ ZEMĠN SINIFI VE TABAKAġMA NIN ReMi (KIRILMA-MĠKROKIRINIM) TEKNĠĞĠ ĠLE BELĠRLENMESĠ: ISPARTA, ÇÜNÜR ÖRNEĞĠ ÖZET: A. Silahtar 1 ve M.Z. Kanbur 2 1 Araştırma Görevlisi, Jeofizik Müh. Bölümü, Sakarya Üniversitesi,

Detaylı

Güneybatı-Kuzeydoğu Anadolu Boyunca Moho Süreksizliğinin Araştırılması

Güneybatı-Kuzeydoğu Anadolu Boyunca Moho Süreksizliğinin Araştırılması Nevşehir Üniversitesi Fenbilimleri Enstitü Dergisi 1 (2012) 1-10 Güneybatı-Kuzeydoğu Anadolu Boyunca Moho Süreksizliğinin Araştırılması Yusuf Arif Kutlu 1 ve Nilgün Sayıl 2 1 Nevşehir Üniversitesi, Mühendislik

Detaylı

8 MART 2010 BAŞYURT (KARAKOÇAN) DEPREMİ (M W =6.0) TELESİSMİK KAYNAK ÖZELLİKLERİ: SİSMOTEKTONİK ÇIKARIMLAR

8 MART 2010 BAŞYURT (KARAKOÇAN) DEPREMİ (M W =6.0) TELESİSMİK KAYNAK ÖZELLİKLERİ: SİSMOTEKTONİK ÇIKARIMLAR ÖZET: 8 MART 2010 BAŞYURT (KARAKOÇAN) DEPREMİ (M W =6.0) TELESİSMİK KAYNAK ÖZELLİKLERİ: SİSMOTEKTONİK ÇIKARIMLAR Murat UTKUCU 1, Emrah BUDAKOĞLU 2 ve Levent GÜLEN 3 1 Doçent, Sakarya Üniversitesi, Jeofizik

Detaylı

UZAK ALAN CİSİM DALGALARININ SOĞRULMASI. suleymanbasa@hotmail.com, http://yubam.kou.edu.tr

UZAK ALAN CİSİM DALGALARININ SOĞRULMASI. suleymanbasa@hotmail.com, http://yubam.kou.edu.tr UZAK ALAN CİSİM DALGALARININ SOĞRULMASI S. Hasan BASA 1, Özer KENAR 2, M. Fırat ÖZER 3, Süleyman TUNÇ 3,T. Serkan IRMAK 3, İ. Talih GÜVEN 2, Ergin ULUTAŞ 2, Berna TUNÇ 2, Taciser ÇETİNOL 2, Deniz ÇAKA

Detaylı

MEVCUT YAPILARIN DĠNAMĠK ÖZELLĠKLERĠNĠN MĠKROTREMOR ÖLÇÜMLERĠ ĠLE BELĠRLENMESĠ

MEVCUT YAPILARIN DĠNAMĠK ÖZELLĠKLERĠNĠN MĠKROTREMOR ÖLÇÜMLERĠ ĠLE BELĠRLENMESĠ . Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı -7 Eylül 3 MKÜ HATAY ÖZET: MEVCUT YAPILARIN DĠNAMĠK ÖZELLĠKLERĠNĠN MĠKROTREMOR ÖLÇÜMLERĠ ĠLE BELĠRLENMESĠ M. Ġnel, H.B. Özmen, B.T. Çaycı 3 ve G. Özcan

Detaylı

MARMARA BÖLGESİNİN KUVVETLİ YER HAREKETİ AZALIM İLİŞKİSİ MODELİ STRONG GROUND MOTION ATTENUATION RELATIONSHIP MODEL FOR MARMARA REGION

MARMARA BÖLGESİNİN KUVVETLİ YER HAREKETİ AZALIM İLİŞKİSİ MODELİ STRONG GROUND MOTION ATTENUATION RELATIONSHIP MODEL FOR MARMARA REGION MARMARA BÖLGESİNİN KUVVETLİ YER HAREKETİ AZALIM İLİŞKİSİ MODELİ STRONG GROUND MOTION ATTENUATION RELATIONSHIP MODEL FOR MARMARA REGION Çeken U. -1, Beyhan G. -1, Tüzel B. -1 Posta Adresi: 1- Afet İşleri

Detaylı

SAÇILMIŞ DALGALARIN SİSMİK İNTERFEROMETRİSİ İLE YÜZEYE YAKIN SAÇICILARIN KONUMLARININ BELİRLENMESİ

SAÇILMIŞ DALGALARIN SİSMİK İNTERFEROMETRİSİ İLE YÜZEYE YAKIN SAÇICILARIN KONUMLARININ BELİRLENMESİ ÖZET: SAÇILMIŞ DALGALARIN SİSMİK İNTERFEROMETRİSİ İLE YÜZEYE YAKIN SAÇICILARIN KONUMLARININ BELİRLENMESİ A. Kaşlılar 1 ve U. Harmankaya 1 Jeofizik Müh. Bölümü, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Fen

Detaylı

Orta Anadolu nun kabuksal hız yapısının araştırılması

Orta Anadolu nun kabuksal hız yapısının araştırılması Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi mühendislik dergisi Cilt: 1, Sayı: 1, 4-6 Aralık mühendislikdergisi 21 DicleÜniversitesiMühendislik Fakültesi Cilt: 1, Sayı: 1, 49-6 3-9 Aralık 21 Orta Anadolu

Detaylı

19 MAYIS 2011 SİMAV DEPREMİNİN UZAK-ALAN KAYITLARIYLA İNCELENMESİ

19 MAYIS 2011 SİMAV DEPREMİNİN UZAK-ALAN KAYITLARIYLA İNCELENMESİ 25-27 Eylül 2013 MKÜ HATAY ÖZET: 19 MAYIS 2011 SİMAV DEPREMİNİN UZAK-ALAN KAYITLARIYLA İNCELENMESİ E. Budakoğlu 1 ve M. Utkucu 2 1 Araştırma Görevlisi, Jeofizik Müh. Bölümü, Sakarya Üniversitesi, Esentepe

Detaylı

MARMARA BÖLGESİ İÇİN ÜÇ BOYUTLU DALGA YAYILIMI MODELLEMESİ

MARMARA BÖLGESİ İÇİN ÜÇ BOYUTLU DALGA YAYILIMI MODELLEMESİ ÖZET: MARMARA BÖLGESİ İÇİN ÜÇ BOYUTLU DALGA YAYILIMI MODELLEMESİ S. Yelkenci 1 ve M. Aktar 1 1 Jeofizik Bölümü, Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, İstanbul Email:

Detaylı

KUZEY ANADOLU FAYI NIN GÜNEY MARMARA KOLLARI ve BÖLGENİN TEKTONİK YAPISI

KUZEY ANADOLU FAYI NIN GÜNEY MARMARA KOLLARI ve BÖLGENİN TEKTONİK YAPISI KUZEY ANADOLU FAYI NIN GÜNEY MARMARA KOLLARI ve BÖLGENİN TEKTONİK YAPISI Cenk YALTIRAK İstanbul Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Ayazağa/İstanbul Giriş Marmara bölgesinde en etkin tektonik

Detaylı

İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU

İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU AR TARIM SÜT ÜRÜNLERİ İNŞAAT TURİZM ENERJİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇESİ SÜLEYMANİYE KÖYÜ TEPELER MEVKİİ Pafta No : ÇANAKKALE

Detaylı

YEŞİLYURT VE AVCILAR DA DEPREM YER TEPKİSİNİN ÇOK KANALLI MİKROTREMOR KAYITLARININ ANALİZİ İLE BELİRLENMESİ KAYMA DİRENCİNE ETKİSİ

YEŞİLYURT VE AVCILAR DA DEPREM YER TEPKİSİNİN ÇOK KANALLI MİKROTREMOR KAYITLARININ ANALİZİ İLE BELİRLENMESİ KAYMA DİRENCİNE ETKİSİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YEŞİLYURT VE AVCILAR DA DEPREM YER TEPKİSİNİN ÇOK KANALLI MİKROTREMOR KAYITLARININ ANALİZİ İLE BELİRLENMESİ KAYMA DİRENCİNE ETKİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

PROJE NO: TUJJB-UDP04-03. Mayıs 2008. Prof. Dr. Haluk Eyidoğan. Doç. Dr. Serdar Özalaybey

PROJE NO: TUJJB-UDP04-03. Mayıs 2008. Prof. Dr. Haluk Eyidoğan. Doç. Dr. Serdar Özalaybey İSTANBUL, AVCILAR BÖLGESİNDE DERİN S-DALGASI HIZ YAPISININ ARAŞTIRILARAK DEPREM YER TEPKİSİNİN BELİRLENMESİ PROJE NO: TUJJB-UDP4-3 PROJE FİNAL RAPORU Mayıs 28 Proje Yürütücüsü: Araştırmacılar: Doç. Dr.

Detaylı

KTÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

KTÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TEZ YAZIM KILAVUZU KTÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TEZ YAZIM KILAVUZU GENEL YAZIM KURALLARI Kullanılacak Kağıt ve Çoğaltma Sistemi Lisans bitirme tezi beyaz, A4 kağıtların sadece tek bir yüzüne yazılmalıdır.

Detaylı

KOCAELİ İLİNDE ZEMİN SINIFLAMASI VE SİSMİK TEHLİKE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

KOCAELİ İLİNDE ZEMİN SINIFLAMASI VE SİSMİK TEHLİKE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI Altıncı Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, 16-20 Ekim 2007, İstanbul Sixth National Conference on Earthquake Engineering, 16-20 October 2007, Istanbul, Turkey 1 KOCAELİ İLİNDE ZEMİN SINIFLAMASI VE

Detaylı

YEREL SÖNÜM OLGUSU VE EGE HORST-GRABEN SİSTEMİ ÖRNEĞİ

YEREL SÖNÜM OLGUSU VE EGE HORST-GRABEN SİSTEMİ ÖRNEĞİ ÖZET: YEREL SÖNÜM OLGUSU VE EGE HORST-GRABEN SİSTEMİ ÖRNEĞİ T.Ö. Kurtulmuş1 ve N. Akyol2 1 Araştırma Görevlisi Dr., Jeofizik Müh. Bölümü, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir 2 Doç. Dr., Jeofizik Müh. Bölümü,

Detaylı

Şekil 6. Kuzeydoğu Doğrultulu SON-B4 Sondaj Kuyusu Litolojisi

Şekil 6. Kuzeydoğu Doğrultulu SON-B4 Sondaj Kuyusu Litolojisi SON-B4 (Şekil 6) sondajının litolojik kesitine bakıldığında (inceleme alanının kuzeydoğusunda) 6 metre ile 13 metre arasında kavkı ve silt bulunmaktadır. Yeraltı su seviyesinin 2 metrede olması burada

Detaylı

YÜKSEK BİNALAR İÇİN DEPREM TEHLİKE DEĞERLENDİRMESİ VE ZEMİN BAĞIMLI TASARIM DEPREM YER HAREKETLERİNİN BELİRLENMESİ

YÜKSEK BİNALAR İÇİN DEPREM TEHLİKE DEĞERLENDİRMESİ VE ZEMİN BAĞIMLI TASARIM DEPREM YER HAREKETLERİNİN BELİRLENMESİ . Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı -4 Ekim ODTÜ ANKARA YÜKSEK BİNALAR İÇİN DEPREM TEHLİKE DEĞERLENDİRMESİ VE ZEMİN BAĞIMLI TASARIM DEPREM YER HAREKETLERİNİN BELİRLENMESİ Yasin Fahjan,

Detaylı

Sismik ve Geoteknik Parametrelerin Yapılaşmaya Etkisi: Denizli Örneği. eakyol@pau.edu.tr

Sismik ve Geoteknik Parametrelerin Yapılaşmaya Etkisi: Denizli Örneği. eakyol@pau.edu.tr Adıyaman Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 4 (1) (2014) 36-46 Sismik ve Geoteknik Parametrelerin Yapılaşmaya Etkisi: Denizli Örneği Erdal Akyol* 1, Ali Aydın 2, Mutlu Alkan 3, Gamze Hazer 1 1 Pamukkale

Detaylı

LİTERATÜRÜNE KATKILARI: MARMARA DEPREMİ NİN ETKİSİ. Zehra TAŞKIN HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

LİTERATÜRÜNE KATKILARI: MARMARA DEPREMİ NİN ETKİSİ. Zehra TAŞKIN HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ TÜRK BİLİM ADAMLARININ DEPREM LİTERATÜRÜNE KATKILARI: MARMARA DEPREMİ NİN ETKİSİ Zehra TAŞKIN HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ ztaskin@hacettepe.edu.tr PLAN Giriş Araştırmanın amacı

Detaylı

17 EKİM 2005 SIĞACIK (İZMİR) DEPREMLERİ ÖN DEĞERLENDİRME RAPORU

17 EKİM 2005 SIĞACIK (İZMİR) DEPREMLERİ ÖN DEĞERLENDİRME RAPORU MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 17 EKİM 2005 SIĞACIK (İZMİR) DEPREMLERİ ÖN DEĞERLENDİRME RAPORU Rapor No: 10756 JEOLOJİ ETÜTLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 17 EKİM 2005

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Jeoloji İstanbul Teknik Üniversitesi Y. Lisans Jeoloji İstanbul Teknik Üniversitesi 1972

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Jeoloji İstanbul Teknik Üniversitesi Y. Lisans Jeoloji İstanbul Teknik Üniversitesi 1972 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mehmet Ülben EZEN 2. Doğum Tarihi: 15 Ağustos 1949. Unvanı: Profesör 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Jeoloji İstanbul Teknik Üniversitesi 1972 Y. Lisans Jeoloji

Detaylı

TÜRKİYE DEPREM VAKFI

TÜRKİYE DEPREM VAKFI TÜRKİYE DEPREM VAKFI TURKISH EARTHQUAKE FOUNDATION Deprem Rapor TDV / DR 016-93 Mayıs 2012 AN EVALUATION IN VIEW OF GEOLOGICAL, SEISMOTECTONIC CONDITIONS AND GEOTECHNICAL OBSERVATIONS OCTOBER 23 AND NOVEMBER

Detaylı

DEPREM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ULUSAL SİSMOLOJİK GÖZLEM AĞI ÇALIŞMA GRUBU

DEPREM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ULUSAL SİSMOLOJİK GÖZLEM AĞI ÇALIŞMA GRUBU DEPREM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ULUSAL SİSMOLOJİK GÖZLEM AĞI ÇALIŞMA GRUBU Nisan 2012 ULUSAL SİSMOLOJİK GÖZLEM AĞI (USAG) Ulusal Sismolojik Gözlem Ağı (USAG): 2004 yılında İstanbul'da düzenlenen DEPREM ŞURASI

Detaylı

MİKROTREMOR VE ELEKTRİK ÖZDİRENÇ YÖNTEMLERİNİN BİRLİKTE KULLANIMI İLE ANAKAYA DERİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ: ANTAKYA ÖRNEĞİ

MİKROTREMOR VE ELEKTRİK ÖZDİRENÇ YÖNTEMLERİNİN BİRLİKTE KULLANIMI İLE ANAKAYA DERİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ: ANTAKYA ÖRNEĞİ MİKROTREMOR VE ELEKTRİK ÖZDİRENÇ YÖNTEMLERİNİN BİRLİKTE KULLANIMI İLE ANAKAYA DERİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ: ANTAKYA ÖRNEĞİ ÖZET: C. Kayıkçı 1, S. Karabulut 2, O. Özel 2 ve O. Tezel 2 1 Yüksek lisans öğrencisi,

Detaylı

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Afyon Kocatepe University Journal of Science and Engineering AKÜ FEMÜBİD 17 (2017) 015803 (257-263) AKU J. Sci. Eng. 17 (2017) 015803 (257-263)

Detaylı

EN BÜYÜK OLASILIK YÖNTEMİ KULLANILARAK BATI ANADOLU NUN FARKLI BÖLGELERİNDE ALETSEL DÖNEM İÇİN DEPREM TEHLİKE ANALİZİ

EN BÜYÜK OLASILIK YÖNTEMİ KULLANILARAK BATI ANADOLU NUN FARKLI BÖLGELERİNDE ALETSEL DÖNEM İÇİN DEPREM TEHLİKE ANALİZİ EN BÜYÜK OLASILIK YÖNTEMİ KULLANILARAK BATI ANADOLU NUN FARKLI BÖLGELERİNDE ALETSEL DÖNEM İÇİN DEPREM TEHLİKE ANALİZİ Yusuf BAYRAK 1, Erdem BAYRAK 2, Nursebil ATAY 3 ÖZET: 1 Doçent, Jeofizik Müh. Bölümü,

Detaylı