ĐSTATĐSTĐK TERĐMLERĐ SÖZLÜĞÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ĐSTATĐSTĐK TERĐMLERĐ SÖZLÜĞÜ"

Transkript

1 ĐSTATĐSTĐK TERĐMLERĐ SÖZLÜĞÜ T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET ĐSTATĐSTĐK ENSTĐTÜSÜ BAŞKANLIĞI STATE INSTITUTE OF STATISTICS PRIME MINISTRY REPUBLIC OF TURKEY 1

2 ÖNSÖZ Enstitümüz, bu çalışmayı Uluslararası Đstatistik Enstitüsü (ISI - International Statistical Institute) tarafından 7 dilde hazırlanan Çok Dilli Đstatistik Terimleri Sözlüğü nde Türkçe terimlerin de yer alması amacıyla gerçekleştirmiştir. Đstatistiksel anlamda terim birlikteliğinin oluşturulması, ülkemiz için çok önemli olduğundan üniversitelerimizin de katkısıyla oluşturulan Đstatistik Terimleri Sözlüğü nün kullanıcıların hizmetine sunulmasında yarar görülmüştür. Đstatistik Terimleri Sözlüğü nde Đngilizce deki bir terime karşılık Türkçe de birden fazla karşılık bulunmaktadır. Karşılık gösterilenler içinde ilk terimlerin kullanılması önerilmekle birlikte, isteğe göre bu karşılıklardan herhangi biri kullanılabilir. Karşılığı bulunmayanlar, - işaretiyle gösterilmiştir. Yayının karar alıcılar, araştırmacılar ve diğer tüm kullanıcılara yararlı olacağı inancıyla, çalışmanın ortaya çıkarılmasında, fiili olarak çalışmaya katılan Gazi Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi Đstatistik Bölümlerinin değerli öğretim üyeleri ile yorum ve düşüncelerini bize gönderen üniversitelerimizin diğer istatistik bölüm başkanlıklarına ve çalışmayı koordine eden Araştırma, Tetkik ve Đstatistik Teknikler Daire Başkanına ve Đstatistik Standartlar ve Koordinasyon Şubesi Müdürü ve elemanlarına teşekkürlerimi sunarım. Prof. Dr. Ömer L. GEBĐZLĐOĞLU Başkan Devlet Đstatistik Enstitüsü 2

3 ĐNGĐLĐZCE TÜRKÇE A Abbe-Helmert criterion Abelson-Tukey score test abnormal curve abnormality abrupt absolute deviation absolute difference absolute error absolute frequency absolute measure absolute moments absolutely unbiased estimator absorbing barrier absorbing Markov chain absorbing region absorbing state absorption s accelerated stochastic approximation Abbe-Helmert ölçütü Abelson-Tukey puan sınaması; Abelson-Tukey puan testi normal olmayan eğri normal olmama kesikli dağılım mutlak sapma mutlak fark mutlak hata; mutlak yanılgı mutlak sıklık mutlak ölçü mutlak moment mutlak yansız tahmin edici yutan engel yutan Markov zinciri yutucu bölge yutucu durum yutma dağılımları hızlandırılmış stokastik yaklaşım acceleration by powering güçsel hızlandırma acceptable quality level ; AQL kabuledilebilir kalite düzeyi; AQL acceptable reliability level acceptance boundary acceptance control chart acceptance error acceptance inspection acceptance line acceptance number acceptance region accumulated deviation accumulated process accuracy ad hoc test adaptive inference adaptive kernel estimation adaptive optimisation kabuledilebilir güvenilirlik düzeyi kabul sınırı kabul denetim grafiği; kabul kontrol grafiği kabul hatası; kabul yanılgısı kabul denetimi kabul çizgisi kabul sayısı kabul bölgesi birikimli sapma birikimli süreç doğruluk; hatasızlık ad hoc sınaması; ad hoc testi uyarlayıcı sonuç çıkarımı; uyarlayıcı sonuçlandırma uyarlayıcı çekirdek tahmini uyarlayıcı optimizasyon; uyarlayıcı en iyileme 3

4 addition of variates additive (random walk) process additive model additive property of chisquare değişkenlerin toplanabilirliği toplanır (rastgele yürüyüş) süreç toplanır model ki-karenin toplanırlık özelliği additivity of means ortalamaların toplanabilirliği adequate subset uygun altküme Adés s Adés dağılımları adherent probabilities - admissible decision function kabul edilebilir karar işlevi; kabul edilebilir karar fonksiyonu admissible estimator admissible hypothesis admissible numbers admissible strategy admissible test affine alpha resolvability affinity age dependent birth and death process kabul edilebilir tahmin edici kabul edilebilir hipotez kabul edilebilir sayılar kabul edilebilir strateji kabul edilebilir sınama; kabul edilebilir test affine alfa kararlılığı benzeşim yaşa bağlı doğum ve ölüm süreçleri age dependent branching process age specific death rate aggregation aggregative cluster analysis aggregative index aggregative model Aitken estimator Ajne's An-test yaşa bağlı dallanma süreci yaşa özel ölüm hızı toplulaştırma toplulaştırıcı küme çözümlemesi; toplulaştırıcı küme analizi toplulaştırıcı indeks toplulaştırıcı model Aitken tahmin edicisi Ajne çözümleme sınaması; Ajne analiz sınaması; Ajne çözümleme testi; Ajne analiz testi; Akaike's information criterion aleatory variable algorithm alias all possible subsets regression allele allocation of a sample Akaike bilgi ölçütü rastgele değişken algoritma eşdeş tüm mümkün alt-kümeler regresyonu gen çifti örnek paylaşımı 4

5 allocation rule allokurtic allometric growth allowable defects almost certain almost certainly almost everywhere almost stationary almost surely alpha error alpha factoring alpha index ; index of Pareto alpha resolvability alphabet Alter periodogram alternating renewal process alternative hypothesis amount of information amount of inspection amplitude amplitude ratio analogue computer analysis of covariance analysis of dispersion analysis of variance analytic regression analytic survey paylaştırma kuralı tümü basık; alokörtik tam metrik büyüme kabul edilebilir kusurlar hemen hemen kesin hemen hemen kesinlikle hemen hemen her yerde hemen hemen durağan hemen hemen kesinlikle alfa hatası; alfa yanılgısı alfa çarpanlaması alfa indeksi; Pareto indeksi alfa kararlılığı alfabe Alter periyodramı dönüşümlü yenilenme süreci karşıt hipotez bilgi miktarı denetim miktarı genişlik genişlik oranı, genlik oranı analog bilgisayar kovaryans çözümlemesi; kovaryans analizi yayılım çözümlemesi; yayılım analizi varyans çözümlemesi; varyans analizi analitik regresyon; çözümlemeli regresyon analitik inceleme; analitik araştırma; çözümlemeli inceleme; çözümlemeli araştırma analytic trend analitik eğilim; çözümlemeli eğilim ancillary information ; background information ancillary statistic Anderson's classification statistic Anderson-Darling statistic Andrews' Fourier-type plot angular transformation angular variables yardımcı bilgi; bilgi birikimi yardımcı istatistik Anderson'un sınıflama istatistiği Anderson-Darling istatistiği Andrew'un Fourier türü çizişi açısal dönüşüm açısal değişkenler 5

6 anisotropic anizotropik dağılım anomic ; nomic ; clisy kuralsız; kurallı; - Anosov's theorem Anosov teoremi; Anosov savı Ansari-Bradley dispersion test Ansari-Bradley yayılım sınaması; Ansari-Bradley yayılım testi Anscombe residual antimode antiseries antithetic transforms antithetic variates antitonic regression function aperiodic state approximation error Anscombe artık değeri karşı orta değer; karşı mod karşı seriler karşıtlı dönüştürmeler karşıtlı değişkenler karşıt etkili regresyon işlevi; karşıt etkili regresyon fonksiyonu periyodik olmayan durum yaklaşım hatası; yaklaşım yanılgısı arbitrary origin arc-sine arc-sine transformation area comparability factor area sampling Arfwedson arithmetic arithmetic mean Armitage's chi-squared test for trend Armitage's restricted procedure Arnold array arrival ascertainment ascertainment error assay assignable variation associable design associate class association association analysis association scheme assumed mean asymmetrical keyfi başlangıç ark-sinüs dağılımı ark-sinüs dönüşümü alan karşılaştırılabilirlik etkeni; alan karşılaştırılabilirlik faktörü alan örneklemesi Arfwedson dağılımı aritmetik dağılım aritmetik ortalama Armitage'ın ki-kareli eğilim sınaması; Armitage'ın ki-kareli eğilim testi Armitage kısıtlı işlemi Arnold dağılımı düzen (array) varış dağılımı soruşturma soruşturma hatası; soruşturma yanılgısı deneme belirlenebilir değişme birlikteli tasarım yardımcı sınıf birliktelik birliktelik çözümlemesi; birliktelik analizi birliktelik çizelgesi varsayılan ortalama simetrik olmayan dağılım 6

7 asymmetrical factorial design simetrik olmayan etken tasarımı; simetrik olmayan faktör tasarımı asymmetrical test simetrik olmayan sınama; simetrik olmayan test asymmetry simetrik olmama asymptotic Bayes procedure asimptotik Bayes işlemi asymptotic asimptotik dağılım asymptotic efficiency asimptotik etkinlik asymptotic Normality asimptotik Normallik asymptotic relative efficiency asimptotik göreli etkinlik; asimptotik nisbi etkinlik asymptotic standard error asymptotically efficient estimator asymptotically locally optimal design asymptotically most powerful test asymptotically stationary asymptotically subminimax asymptotically unbiased estimator atom attack rate attenuation attributable risk ; etiologic fraction attribute atypical characteristic auto spectrum auto-catalytic curve autocorrelation autocorrelation coefficient autocorrelation function autocovariance autocovariance function autocovariance generating function asimptotik standart hata; asimptotik standart yanılgı asimptotik olarak etkin tahmin edici asimptotik olarak yerel en iyi tasarım asimptotik olarak en güçlü sınama; asimptotik olarak en güçlü test asimptotik olarak durağan asimptotik olarak altminimaks asimptotik olarak yansız tahmin edici atom atak hızı daraltma; inceltme vasıflanabilir risk vasıf; öznitelik tipik olmayan özellik; tipik olmayan karakteristik öz tayf; otospektrum otokatalitik eğri otokorelasyon; özilişki otokorelasyon katsayısı; özilişki katsayısı otokorelasyon işlevi; otokorelasyon fonksiyonu; özilişki işlevi; özilişki fonksiyonu otokovaryans otokovaryans işlevi; otokovaryans fonksiyonu otokovaryans üreten işlev; otokovaryans üreten fonksiyon 7

8 automatic interaction detection autonomous equations autoregression autoregressive integrated moving average process; ARIMA process autoregressive model autoregressive moving average process ; ARMA process autoregressive process autoregressive series autoregressive transformation average average amount of inspection average article run length average correction (for grouping) average critical value method average deviation average extra defectives limit average inaccuracy average of relatives average outgoing quality level average outgoing quality limit; AQL average quality protection average run length average sample number curve average sample number function ; ASN function average sample run length axial axonometric chart B otomatik etkileşim çıkarma özerk denklemler; otonom denklemler otoregresyon otoregresif tamamlanmış hareketli ortalama süreci (ARIMA); ARIMA süreci otoregresifi modeli otoregresif hareketli ortalama süreci (ARMA); ARMA süreci otoregresifi otoregresif seriler otoregresif dönüşüm ortalama ortalama denetim miktarı ortalama madde tekrar uzunluğu ortalama düzeltme (gruplama için) ortalama kritik değer yöntemi ortalama sapma ortalama fazladan kusur sınırı ortalama hata nisbetler ortalaması ortalama çıkan kalite düzeyi ortalama çıkan kalite sınırı; AQL ortalama kalite koruma ortalama tekrar uzunluğu ortalama örnek sayısı eğrisi ortalama örnek sayısı işlevi (ASN); ortalama örnek sayısı fonksiyonu (ASN) ortalama örnek tekrar uzunluğu eksensel dağılım eksen boyu grafiği 8

9 Bachelier process backward equations backward process Bagai's Y1 statistic Bahadur efficiency balanced confounding balanced differences balanced factorial experimental design balanced incomplete block balanced lattice square balanced sample ballot theory Banach's match problem band chart bandit problems bar chart Barnard's Monte Carlo test Bachelier süreci geriye doğru denklemler geriye doğru süreç Bagai'nin Y1 istatistiği Bahadur etkinliği dengeli etki karışımı dengeli farklar dengeli etkenli deney tasarımı; dengeli faktörlü deney tasarımı dengeli tamamlanmamış blok dengeli kafes kare dengeli örnek oy teorisi; oy teorisi Banach 'ın eşleme problemi şerit grafik haydut problemleri çubuk grafiği Barnard'ın Monte Carlo sınaması; Barnard 'ın Monte Carlo testi Bartholomew's problem Bartlett and Diananda test Bartlett relation Bartlett's collinearity test Bartlett's decomposition Bartlett's matrix identity Bartlett's test Bartlett's test of second order interaction Bartlett-Lewis model base base line base period base reversal test base weight basic cell Basu's theorem batch variation Bates-Neyman model Bartholomew problemi Bartlett and Diananda sınaması; Bartlett and Diananda testi Bartlett ilişkisi Bartlett ortakbağlantı sınaması; Bartlett ortakbağlantı testi; Bartlett doğrudaşlık sınaması; Bartlett doğrudaşlık testi Bartlett ayrışımı Bartlett matris özdeşliği Bartlett sınaması; Bartlett testi Bartlett ikinci dereceden etkileşim sınaması; Bartlett ikinci dereceden etkileşim testi Bartlett-Lewis modeli temel; baz; taban temel çizgi temel dönem temel tersine sınama; temel tersine test temel ağırlık temel hücre; temel göze Basu teoremi; Basu savı toplu değişim Bates-Neyman modeli 9

10 battery of tests Baule's equation Bayes' decision rule Bayes' estimation Bayes' factor Bayes' postulate Bayes' risk Bayes' solution Bayes' strategy Bayes' theorem Bayesian confidence intervals Bayesian inference Bayesian intervals Bayesian probability point Beall-Rescia generalisation of Neyman's Bechhofer's indifference zone method sınama dizisi; test dizisi Baule denklemi Bayes karar kuralı Bayes tahmini Bayes etkeni; Bayes faktörü Bayes postulatı Bayes riski Bayes çözümü Bayes stratejisi Bayes teoremi; Bayes savı Bayes güven aralıkları Bayesci sonuç çıkarımı; Bayesci sonuçlandırma Bayes aralıkları Bayesci olasılık noktası Neyman dağılımının Beall-Rescia genelleştirmesi Bechhofer farksızlık bölgesi yöntemi behavioural decision function davranışsal karar işlevi; davranışsal karar fonksiyonu Behrens' method Behrens-Fisher problem Behrens-Fisher test bell-shaped curve Bellman-Harris process Beran's tests Berge's inequality Berksonian line Bernoulli Bernoulli numbers Bernoulli polynomial Bernoulli trials Bernoulli variation Bernoulli walk Bernoulli's theorem Bernstein's inequality Bernstein's theorem Behrens yöntemi Behrens-Fisher problemi Behrens-Fisher sınaması; Behrens- Fisher testi çan eğrisi Bellman-Harris süreci Beran sınamaları; Beran testleri Berge eşitsizliği Berkson doğrusu Bernoulli dağılımı Bernoulli sayıları Bernoulli çokluterimlisi; Bernoulli polinomu Bernoulli denemeleri Bernoulli değişimi Bernoulli yürüyüşü Bernoulli teoremi; Bernoulli savı Bernstein eşitsizliği Bernstein teoremi; Bernstein savı Berry's inequality Berry eşitsizliği 10

11 Bessel function Bessel's correction best asymptotically Normal estimator best critical region best estimator best fit best linear unbiased estimator ; BLUE beta binomial beta coefficients beta beta error beta prime beta probability plot beta Stacy beta Whittle beta-gamma better same order bias estimator between-groups variance Bhattacharyya bounds Bhattacharyya's distance bias biased estimator biased sample biased test Bickel-Hodges estimator Bienaym -Tchebychev inequality bifactor model bilateral exponential bimodal binary experiment binary sequence binary variable Bingham's binomial binomial index of dispersion Bessel işlevi dağılımı; Bessel fonksiyonu dağılımı Bessel düzeltmesi en iyi asimptotik Normal tahmin edici en iyi kritik bölge en iyi tahmin edici en iyi uyum en iyi doğrusal yansız tahmin edici beta binom dağılımı; beta ikiterimli dağılımı beta katsayıları beta dağılımı beta hatası; beta yanılgısı beta üssü dağılımı beta olasılık çizişi beta Stacy dağılımı beta Whittle dağılımı beta-gamma dağılımı daha iyi aynı dereceden yan tahmin edicisi gruplar arası varyans Bhattacharyya sınırları Bhattacharyya uzaklığı yan yanlı tahmin edici yanlı örnek yanlı sınama; yanlı test Bickel-Hodges tahmin edicisi Bienaym -Tchebychev eşitsizliği iki etkenli model; iki faktörlü model iki taraflı üstel; iki yönden üstel iki tepeli dağılım iki sonuçlu deney iki sonuçlu dizi iki sonuçlu değişken Bingham dağılımı binom dağılımı; ikiterimli dağılım binom yayılım indeksi; ikiterimli yayılım indeksi 11

12 binomial probability paper binomial variation binom olasılık kağıdı; ikiterimli olasılık kağıdı binom değişim; ikiterimli değişim binomial waiting time bioassay ; biological assay biostatistics biplot bipolar factor bipolykays Birnbaum's inequality Birnbaum-Raymond- Zuckerman inequality Birnbaum-Saunders binom bekleme süresi dağılımı; ikiterimli bekleme süresi dağılımı biyolojik deneme biyoistatistik ikili çiziş iki kutuplu etken; iki kutuplu faktör ikili Fisher k - istatistikleri Birnbaum eşitsizliği Birnbaum-Raymond-Zuckerman eşitsizliği Birnbaum-Saunders dağılımı Birnbaum-Tingey Birnbaum-Tingey dağılımı birth and death process birth, death and immigration process birth process birth rate biserial correlation doğum - ölüm süreci doğum, ölüm ve göç süreci doğum süreci doğum hızı iki serili korelasyon; iki serili ilişki bispectrum Bissinger s bit bivariate beta bivariate binomial bivariate Cauchy bivariate bivariate exponential bivariate F- bivariate gamma bivariate hypergeometric bivariate logarithmic bivariate logarithmic series ikili tayf; bispektrum Bissinger dağılımları bit (küçük parça) iki değişkenli beta dağılımı iki değişkenli binom dağılımı; iki değişkenli ikiterimli dağılım iki değişkenli Cauchy dağılımı iki değişkenli dağılım iki değişkenli üstel dağılım iki değişkenli F-dağılımı iki değişkenli gamma dağılımı iki değişkenli hipergeometrik dağılım iki değişkenli logaritmik dağılım iki değişkenli logaritmik seriler dağılımı 12

13 bivariate multinomial bivariate negative binomial iki değişkenli çokterimli dağılım iki değişkenli negatif ikiterimli dağılım bivariate normal iki değişkenli normal dağılım bivariate Pareto iki değişkenli Pareto dağılımı bivariate Pascal iki değişkenli Pascal dağılımı bivariate Poisson iki değişkenli Poisson dağılımı bivariate sign test iki değişkenli işaret sınaması; iki değişkenli işaret testi bivariate Student iki değişkenli Student dağılımı bivariate type II iki değişkenli II. tür dağılım bivariate uniform iki değişkenli tekdüze dağılım; iki değişkenli düzgün dağılım bivector multinomial iki vektörlü çokterimli dağılım Blackwell's theorem Blackwell teoremi; Blackwell savı Blakeman's criterion block block diagram Blom's method Blum approximation Blum-Kiefer-Rosenblatt independence test Blakeman ölçütü blok blok diyagramı Blom yöntemi Blum yaklaşımı Blum-Kiefer-Rosenblatt bağımsızlık sınaması; Blum-Kiefer-Rosenblatt bağımsızlık testi Bock's three component model Bonferroni inequality Boole's inequality Boole-Bonferroni-Frchet inequality Boolean factor analysis Bock 'un 3 bileşenli modeli Bonferroni eşitsizliği Boole eşitsizliği Boole-Bonferroni-Frchet eşitsizliği Boole etken çözümlemesi; Boole etken analizi; Boole faktör çözümlemesi; Boole faktör analizi bootstrap methods Borel-Cantelli lemmas Borel-Tanner Borges' approximation bootstrap yöntemleri; koruyan halka yöntemleri Borel-Cantelli önermeleri; Borel- Cantelli lemaları Borel-Tanner dağılımı Borges yaklaşımı 13

14 Bose Bose-Einstein statistics bounded completeness Bowley index box and whisker plot Box's test Box-Cox transformations Box-Jenkins model Box-Müller transformation Bradford Bradley-Terry model branch and bound methods branching Markov process branching Poisson process branching process branching renewal process Brandt-Snedecor method Bravais correlation coefficient break point breakdown bound Brown's method Brown-Mood procedure Brownian motion process Bruceton method Brunk's test brushing scatterplots Buffon's needle bulk sampling bunch-map analysis Burke's theorem Burkholder approximation Burr's busy period Buys-Ballot table byte C C.S.M. test calibration call-back Camp-Meidell inequality Bose dağılımı Bose-Einstein istatistiği sınırlı tamlık Bowley indeksi iki çubuk çizişi Box sınaması; Box testi Box-Cox dönüşümleri Box-Jenkins modeli Box-Müller dönüşümü Bradford dağılımı Bradley-Terry modeli dal ve sınır yöntemleri dallanan Markov süreci dallanan Poisson süreci dallandırma süreci dallanan yenilenme süreci Brandt-Snedecor yöntemi Bravais korelasyon katsayısı; Bravais ilişki katsayısı kırılma noktası bozulma sınırı Brown yöntemi Brown-Mood işlemi Brown hareket süreci Bruceton yöntemi Brunk sınaması; Brunk testi serpme çizişleri Buffon'un iğnesi yığın örneklemesi yelpaze çözümlemesi; yelpaze analizi; bunch-map çözümlemesi; bunch-map analizi Burke teoremi; Burke savı Burkholder yaklaşımı Burr dağılımı meşgul dönem Buys-Ballot tablosu bayt C.S.M. sınaması; C.S.M. testi ayarlama geri çağırma Camp-Meidell eşitsizliği 14

15 Camp-Paulson approximation Campbell's theorem Camp-Paulson yaklaşımı Campbell teoremi; Campbell savı Canberra metric canonical correlation canonical matrix canonical variate Cantelli's inequality Cantor-type s Capon test capture/release sampling cardioid Carleman's criterion Carli's index carrier variable cartogram cascade process catastrophe theory Canberra metriği kanonik korelasyon; doğal korelasyon; kanonik ilişki; doğal ilişki kanonik matris kanonik değişken Cantelli eşitsizliği Cantor türü dağılımlar Capon sınaması; Capon testi yakala/bırak örneklemesi kalp şekilli dağılım Carleman ölçütü Carli indeksi taşıyıcı değişken kartogram kademeli süreç afet teorisi; afet kuramı; katostrof teorisi; katostrof kuramı categorical category Cauchy Cauchy-Schwarz inequality causal chain model causal cause variable cell frequency cell model censoring census census centile central confidence interval central factorial moments central limit theorem central moment central place theory central tendency kategorik dağılım kategori Cauchy dağılımı Cauchy-Schwarz eşitsizliği nedensel zincir modeli nedensel dağılım neden değişkeni hücre sıklığı; göze sıklığı hücre modeli; göze modeli sansürleme sayım sayım dağılımı yüzde birlik merkezi güven aralığı merkezi çarpanlı momentler merkezi limit teoremi; merkezi limit savı merkezi moment merkezi yer teorisi; merkezi yer kuramı merkezi eğilim 15

16 centre (of a range) centre of location centroid method cepstrum ; kepstrum certainty equivalence chain chain binomial model chain block design chain index chain relative Champernowne s merkez (bir açıklığın; bir değişim aralığının) konum merkezi merkezi yöntem; merkeze dayalı yöntem merkez kesinlik denkliği zincir zincirleme binom modeli; zincirleme ikiterimli modeli zincir blok tasarımı zincir indeksi zincirleme oran Champernowne dağılımları chance constraint chance variation change-point models changeover trial channel degrees of freedom Chapman-Kolmogorov equations characterisation characteristic function characteristic functional characteristic root Charlier Charlier polynomials Chauvenet's criterion Chernoff's faces chi chi-plot chi-squared chi-squared metric chi-squared statistic chi-squared test chi-statistic Cholesky decomposition şans kısıtı şans değişimi değişim noktası modelleri; nokta değiştirme modelleri değiştirmeli deneme kanal serbestlik derecesi Chapman-Kolmogorov denklemleri karakterizasyon; nitelendirme ayırtedici işlev; ayırtedici fonksiyon; karakteristik işlev; karakteristik fonksiyon ayırtedici işlevli; ayırtedici fonksiyonel; karakteristik işlevli; karakteristik fonksiyonel ayırtedici kök; karakteristik kök Charlier dağılımı Charlier çokluterimlileri; Charlier polinomları Chauvenet ölçütü Chernoff yüzleri ki dağılımı ki-çizişi ki-kare dağılımı ki-kare metriği ki-kare istatistiği ki-kare sınaması; ki-kare testi ki istatistiği Cholesky ayrışımı 16

17 Chung-Fuchs theorem chunk sampling cigarette card circular chart circular circular formula circular histogram circular lattice circular mean deviation circular mean difference circular Normal circular quartile deviation circular range circular serial correlation coefficient circular test circular triads class class mark class symbol classification classification statistics Cliff-Ord tests clinical trials ; clinical study Chung-Fuchs teoremi; Chung- Fuchs savı blok örneklemesi sigara kağıdı dağılımı dairesel grafik dairesel dağılım dairesel formül dairesel histogram dairesel kafes dağılımı dairesel ortalama sapma dairesel ortalama fark dairesel Normal dağılım dairesel çeyrek sapma dairesel açıklık (değişim aralığı) dairesel seri korelasyon sayısı; dairesel seri ilişki katsayısı dairesel sınama; dairesel test dairesel üçlüler sınıf sınıf işareti sınıf sembolü sınıflama sınıflama istatistikleri Cliff-Ord sınamaları; Cliff-Ord testleri klinik denemeleri; klinik çalışması clipped time series clitic curve close-ended question closed sequential scheme closed sequential t-tests closeness (in estimation) cluster cluster (point) process cluster analysis kırpılmış (clipped) zaman serileri çarpıklık eğrisi kapalı uçlu soru kapalı ardışık taslak kapalı ardışık t-sınamaları; kapalı ardışık t-testleri tahminde yakınlık küme küme (nokta) süreci küme çözümlemesi; küme analizi cluster sampling küme örneklemesi clustering kümeleme Cochran's criterion Cochran ölçütü Cochran's Q-test Cochran Q-sınaması; Cochran Q- testi Cochran's rule Cochran kuralı 17

18 Cochran's test Cochran's theorem coefficient coefficient of agreement coefficient of alienation coefficient of association coefficient of concentration coefficient of concordance coefficient of consistence coefficient of contingency coefficient of correlation coefficient of determination coefficient of disarray coefficient of disturbancy coefficient of divergence coefficient of excess coefficient of individuality coefficient of multiple correlation coefficient of multiple partial correlation coefficient of nondetermination Cochran sınaması; Cochran testi Cochran teoremi; Cochran savı katsayı uzlaşma katsayısı; uyuşma katsayısı yabancılaşma katsayısı birliktelik katsayısı yoğunluk katsayısı uyum katsayısı tutarlılık katsayısı çaprazlık katsayısı; olumsallık katsayısı; kontenjans katsayısı korelasyon katsayısı; ilişki katsayısı belirleme katsayısı; belirtme katsayısı düzensizlik katsayısı karışıklık katsayısı ıraksama katsayısı aşırılık katsayısı bireysellik katsayısı çoklu korelasyon katsayısı; çoklu ilişki katsayısı çoklu kısmi ilişki katsayısı; çoklu kısmi ilişki katsayısı belirlememe katsayısı coefficient of part correlation kısmi korelasyon katsayısı; kısmi ilişki katsayısı coefficient of racial likeness coefficient of total determination ırksı (racial) benzerlik katsayısı; ırkî benzerlik katsayısı toplam belirleme katsayısı; toplam belirtme katsayısı coefficient of variation cograduation coherence coherency coherency principle coherent structure cohort life table cohort studies collapsed stratum method colligation değişim katsayısı eşderecelendirme tutarlı tutarlılık tutarlılık ilkesi tutarlı yapı kuşak hayat tablosu; kuşak yaşam tablosu kuşak çalışmaları çökertilmiş tabaka yöntemi biraraya getirme 18

19 combination of tests combinatorial methods combinatorial power mean combinatorial test sınamaların birleşimi; testlerin birleşimi kombinatuar yöntemler; birleşimsel yöntemler kombinatöryel güç ortalaması; birleşimsel güç ortalaması kombinatöryel sınama; birleşimsel sınama; kombinatöryel test; birleşimsel test common factor common factor space common factor variance communality communicate communicating class compact (serial) cluster comparative mortality figure comparative mortality index compartment models compensating error competing risks competition process complete class (of decision functions) complete class of tests complete correlation matrix complete Latin square complete linkage clustering complete regression complete system of equations completely balanced lattice completely randomised design completeness completeness (of a class of decision functions) complex abnormal curve ortak etken; ortak faktör ortak etken uzayı ortak etken varyansı; ortak faktör varyansı oransal ortak etken varyans iletişim kurmak; haberleşmek; bilgilendirmek iletişimli sınıf kompakt (seri) küme karşılaştırmalı ölümlülük grafiği karşılaştırmalı ölümlülük indeksi bölümlü (kompartman) modeller tazmin eden hata; tazmin eden yanılgı yarışan riskler yarışma süreci; rekabet süreci tam sınıf (karar işlevlerinin); tam sınıf (karar fonksiyonlarının) tam sınıf (sınamaların); tam sınıf (testlerin) tam korelasyon matrisi; tam ilişki matrisi tam Latin kare tam bağlamalı kümeleme tam regresyon tam denklem sistemi tamamen dengeli kafes tamamen rastgeleleştirilmiş tasarım tamlık; tam olma tamlık (karar işlevlerinin bir sınıfının); tamlık (karar fonksiyonlarının bir sınıfının) karmaşık normal olmayan eğri 19

20 complex demodulation complex experiment complex Gaussian complex table complex unit complex Wishart component analysis component bar chart component of interaction component of variance components of variance composed Poisson composite hypothesis composite index number composite sampling scheme compositional data compound ; compound frequency compound hypergeometric compound negative multinomial compound Poisson compressed limits concentration concentration parameter concomitance concomitant variable concordance concordant sample concurrent deviation conditional conditional expected value conditional failure rate conditional power function conditional regression conditional statistic conditional survivor function karmaşık geri modülasyon karmaşık deney karmaşık Gaussian dağılımı karmaşık tablo karmaşık birim karmaşık Wishart dağılımı bileşen çözümlemesi bileşen çubuk grafiği etkileşim bileşeni varyans bileşeni varyans bileşenleri birleşik Poisson dağılımı birleşik hipotez birleşik indeks sayısı birleşik örnekleme şeması birleşik veri birleşik sıklık dağılımı birleşik hipergeometrik dağılım birleşik negatif çokterimli dağılım birleşik Poisson dağılımı sıkıştırılmış sınırlar yoğunluk yoğunluk parametresi eşlik eşlik değişkeni uyum uyumlu örnek eşzamanlı sapma koşullu koşullu beklenen değer koşullu başarısızlık hızı koşullu güç işlevi; koşullu güç foksiyonu koşullu regresyon koşullu istatistik koşullu yaşam işlevi; koşullu yaşam fonksiyonu 20

21 conditional test conditionally unbiased estimator confidence belt confidence coefficient confidence curves confidence interval confidence level confidence limits confidence region configuration confirmatory factor analysis confluence analysis confluent relation conformity confounding congestion problems conjugate conjugate Latin squares conjugate prior conjugate ranking connectedness connection conservative confidence interval koşullu sınama; koşullu test koşullu yansız tahmin edici güven kuşağı güven katsayısı güven eğrileri güven aralığı güven düzeyi güven sınırları güven bölgesi konfigürasyon; yapılaşma doğrulayıcı etken çözümlemesi; doğrulayıcı etken analizi; doğrulayıcı faktör çözümlemesi; doğrulayıcı faktör analizi eş-gidiş çözümlemesi; eş-gidiş analizi eş-gidiş ilişkisi uygunluk etki karışımı tıkanma problemleri eşlenik dağılımı eşlenik Latin kareler eşlenik önsel eşlenik dereceleme bağlantılılık bağlantı; ilişki tutucu güven aralığı; koruyucu güven aralığı conservative process consistent estimator consistent test constraint consumer price index consumer's risk contagions contaminated content validity contingency contingency table tutucu süreç; koruyucu süreç tutarlı tahmin edici tutarlı sınama; tutarlı test kısıt tüketici fiyat indeksi tüketici riski dağılıma bağlı dağılım; iç-içe dağılım kuşkulu dağılım kapsam geçerliliği çaprazlık; olumsallık; kontenjans çaprazlık tablosu; olumsallık tablosu; kontenjans tablosu contingency type çaprazlık tür dağılım; olumsallık türü dağılım; kontenjans tür dağılım 21

İÇİNDEKİLER. BÖLÜM 1 Değişkenler ve Grafikler 1. BÖLÜM 2 Frekans Dağılımları 37

İÇİNDEKİLER. BÖLÜM 1 Değişkenler ve Grafikler 1. BÖLÜM 2 Frekans Dağılımları 37 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 Değişkenler ve Grafikler 1 İstatistik 1 Yığın ve Örnek; Tümevarımcı ve Betimleyici İstatistik 1 Değişkenler: Kesikli ve Sürekli 1 Verilerin Yuvarlanması Bilimsel Gösterim Anlamlı Rakamlar

Detaylı

3 KESİKLİ RASSAL DEĞİŞKENLER VE OLASILIK DAĞILIMLARI

3 KESİKLİ RASSAL DEĞİŞKENLER VE OLASILIK DAĞILIMLARI ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1 İSTATİSTİK ve SAYISAL BİLGİ 11 1.1 İstatistik ve Önemi 12 1.2 İstatistikte Temel Kavramlar 14 1.3 İstatistiğin Amacı 15 1.4 Veri Türleri 15 1.5 Veri Ölçüm Düzeyleri 16 1.6

Detaylı

ĐST 474 Bayesci Đstatistik

ĐST 474 Bayesci Đstatistik ĐST 474 Bayesci Đstatistik Ders Sorumlusu: Dr. Haydar Demirhan haydarde@hacettepe.edu.tr Đnternet Sitesi: http://yunus.hacettepe.edu.tr/~haydarde Đçerik: Olasılık kuramının temel kavramları Bazı özel olasılık

Detaylı

2. BASİT DOĞRUSAL REGRESYON 12

2. BASİT DOĞRUSAL REGRESYON 12 1. GİRİŞ 1 1.1 Regresyon ve Model Kurma / 1 1.2 Veri Toplama / 5 1.3 Regresyonun Kullanım Alanları / 9 1.4 Bilgisayarın Rolü / 10 2. BASİT DOĞRUSAL REGRESYON 12 2.1 Basit Doğrusal Regresyon Modeli / 12

Detaylı

SIRA İSTATİSTİKLERİ VE UYGULAMA ALANLARINDAN BİR ÖRNEĞİN DEĞERLENDİRMESİ

SIRA İSTATİSTİKLERİ VE UYGULAMA ALANLARINDAN BİR ÖRNEĞİN DEĞERLENDİRMESİ Sıra İstatistikleri ve Uygulama Alanlarından Bir Örneğin Değerlendirmesi 89 SIRA İSTATİSTİKLERİ VE UYGULAMA ALANLARINDAN BİR ÖRNEĞİN DEĞERLENDİRMESİ Esin Cumhur PİRİNÇCİLER Araş. Gör. Dr., Çanakkale Onsekiz

Detaylı

3. TAHMİN En Küçük Kareler (EKK) Yöntemi 1

3. TAHMİN En Küçük Kareler (EKK) Yöntemi 1 3. TAHMİN 3.1. En Küçük Kareler (EKK) Yöntemi 1 En Küçük Kareler (EKK) yöntemi, regresyon çözümlemesinde en yaygın olarak kullanılan, daha sonra ele alınacak bazı varsayımlar altında çok aranan istatistiki

Detaylı

SPSS (Statistical Package for Social Sciences)

SPSS (Statistical Package for Social Sciences) SPSS (Statistical Package for Social Sciences) SPSS Data Editor: Microsoft Excel formatına benzer satır ve sütunlardan oluşan çalışma sayfası (*sav) Data Editör iki arayüzden oluşur. 1. Data View 2. Variable

Detaylı

Pazarlama Araştırması Grup Projeleri

Pazarlama Araştırması Grup Projeleri Pazarlama Araştırması Grup Projeleri Projeler kapsamında öğrencilerden derlediğiniz 'Teknoloji Kullanım Anketi' verilerini kullanarak aşağıda istenilen testleri SPSS programını kullanarak gerçekleştiriniz.

Detaylı

Editörler Yrd.Doç.Dr.Aysen Şimşek Kandemir &Yrd.Doç.Dr.Tahir Benli İSTATİSTİK

Editörler Yrd.Doç.Dr.Aysen Şimşek Kandemir &Yrd.Doç.Dr.Tahir Benli İSTATİSTİK Editörler Yrd.Doç.Dr.Aysen Şimşek Kandemir &Yrd.Doç.Dr.Tahir Benli İSTATİSTİK Yazarlar Yrd.Doç.Dr.Nizamettin Erbaş Yrd.Doç.Dr.Tuğba Altıntaş Dr.Yeliz Sevimli Saitoğlu A. Zehra Çelenli Başaran Azize Sağır

Detaylı

İSTATİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ (2009 2010)

İSTATİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ (2009 2010) İSTATİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ (2009 2010) BİRİNCİ YIL Güz Dönemi (1. Yarıyıl) STAT 101 Temel İstatistik I (3 2 4) İstatistik bilimi. Verilerin görsel sunumu. Frekans tablosu oluşturma. Gövde yaprak

Detaylı

KARŞILAŞTIRMA İSTATİSTİĞİ, ANALİTİK YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI, BİYOLOJİK DEĞİŞKENLİK. Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2005

KARŞILAŞTIRMA İSTATİSTİĞİ, ANALİTİK YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI, BİYOLOJİK DEĞİŞKENLİK. Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2005 KARŞILAŞTIRMA İSTATİSTİĞİ, ANALİTİK YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI, BİYOLOJİK DEĞİŞKENLİK Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2005 1 Karşılaştırma istatistiği Temel kavramlar: Örneklem ve evren:

Detaylı

SIRADAN EN KÜÇÜK KARELER (OLS)

SIRADAN EN KÜÇÜK KARELER (OLS) SIRADAN EN KÜÇÜK KARELER (OLS) YÖNTEMİNİN ASİMPTOTİK ÖZELLİKLERİ Hüseyin Taştan 1 1 Yıldız Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü Ders Kitabı: Introductory Econometrics: A Modern Approach (2nd ed.) J. Wooldridge

Detaylı

Degree Department Üniversity Year B.S. Statistics Gazi University 1993 M.s. Statistics Gazi University 1998 Ph.D. Statistics Gazi University 2005

Degree Department Üniversity Year B.S. Statistics Gazi University 1993 M.s. Statistics Gazi University 1998 Ph.D. Statistics Gazi University 2005 Gazi University Faculty of Science Department of Statistics 06500 Teknikokullar ANKARA/TURKEY Tel:+903122021479 e-mail: yaprak@gazi.edu.tr Web site: www.gazi.edu.tr/yaprak EDUCATION Degree Department Üniversity

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM: TASARIM PAZARLAMA ARAŞTIRMASINA GİRİŞ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM: TASARIM PAZARLAMA ARAŞTIRMASINA GİRİŞ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v TEŞEKKÜR... vi İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜR... vii İÇİNDEKİLER... ix ŞEKİLLER LİSTESİ... xviii TABLOLAR LİSTESİ... xx BİRİNCİ KISIM: TASARIM BİRİNCI BÖLÜM PAZARLAMA ARAŞTIRMASINA

Detaylı

İçindekiler vii Yazarların Ön Sözü xiii Çevirenin Ön Sözü xiv Teşekkürler xvi Semboller Listesi xvii. Ölçme, İstatistik ve Araştırma...

İçindekiler vii Yazarların Ön Sözü xiii Çevirenin Ön Sözü xiv Teşekkürler xvi Semboller Listesi xvii. Ölçme, İstatistik ve Araştırma... İçindekiler İçindekiler vii Yazarların Ön Sözü xiii Çevirenin Ön Sözü xiv Teşekkürler xvi Semboller Listesi xvii BÖLÜM 1 Ölçme, İstatistik ve Araştırma...1 Ölçme Nedir?... 3 Ölçme Süreci... 3 Değişkenler

Detaylı

Kullanılacak İstatistikleri Belirleme Ölçütleri. Değişkenin Ölçek Türü ya da Yapısı

Kullanılacak İstatistikleri Belirleme Ölçütleri. Değişkenin Ölçek Türü ya da Yapısı ARAŞTIRMA MODELLİLERİNDE KULLANILACAK İSTATİSTİKLERİ BELİRLEME ÖLÇÜTLERİ Parametrik mi Parametrik Olmayan mı? Kullanılacak İstatistikleri Belirleme Ölçütleri Değişken Sayısı Tek değişkenli (X) İki değişkenli

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Akdeniz Üniversitesi İSTATİSTİKSEL ANALİZ I Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (*) Yüksek Lisans( ) Doktora ( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Bölüm 1 SAYILAR 11 Bölüm 2 KÜMELER 31 Bölüm 3 FONKSİYONLAR

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Bölüm 1 SAYILAR 11 Bölüm 2 KÜMELER 31 Bölüm 3 FONKSİYONLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 SAYILAR 11 1.1. Sayı Kümeleri 12 1.1.1.Doğal Sayılar Kümesi 12 1.1.2.Tam Sayılar Kümesi 13 1.1.3.Rasyonel Sayılar Kümesi 14 1.1.4. İrrasyonel Sayılar Kümesi 16 1.1.5. Gerçel

Detaylı

Z = S n E(S n ) V ar(sn ) = S n nµ. S nn. n 1/2 n σ

Z = S n E(S n ) V ar(sn ) = S n nµ. S nn. n 1/2 n σ YTÜ-İktisat İstatistik II Merkezi Limit Teoremi 1 MERKEZİ LİMİT TEOREMİ CENTRAL LIMIT THEOREM X 1,X 2,...,X n herbirinin ortalaması µ ve varyansı σ 2 olan ve aynı dağılıma uyan n tane bağımsız r.d. olsun.

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBIYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBIYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBIYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI Kırıkkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü Lisans Programı, Kırıkkale Üniversitesi Önlisans ve Lisans

Detaylı

BÖLÜM-1.BİLİM NEDİR? Tanımı...1 Bilimselliğin Ölçütleri...2 Bilimin İşlevleri...3

BÖLÜM-1.BİLİM NEDİR? Tanımı...1 Bilimselliğin Ölçütleri...2 Bilimin İşlevleri...3 KİTABIN İÇİNDEKİLER BÖLÜM-1.BİLİM NEDİR? Tanımı...1 Bilimselliğin Ölçütleri...2 Bilimin İşlevleri...3 BÖLÜM-2.BİLİMSEL ARAŞTIRMA Belgesel Araştırmalar...7 Görgül Araştırmalar Tarama Tipi Araştırma...8

Detaylı

T.C SİNOP ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C SİNOP ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C SİNOP ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI I.YARIYIL: IST101 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA I (223) Bilgisayar Donanımı, İşletim Sistemleri, Windows Kullanımı, Microsoft Word,

Detaylı

UYGULAMA 1 SPSS E GİRİŞ. SPSS; File, Edit, View, Data, Transform, Analyze, Graphs, Utilities, Window, Help adlı 10 adet program menüsü içermektedir.

UYGULAMA 1 SPSS E GİRİŞ. SPSS; File, Edit, View, Data, Transform, Analyze, Graphs, Utilities, Window, Help adlı 10 adet program menüsü içermektedir. 1 UYGULAMA 1 SPSS E GİRİŞ SPSS; File, Edit, View, Data, Transform, Analyze, Graphs, Utilities, Window, Help adlı 10 adet program menüsü içermektedir. Bu menülerin işlevleri ve alt menüleri ile komutları

Detaylı

14 Ekim 2012. Ders Kitabı: Introductory Econometrics: A Modern Approach (2nd ed.) J. Wooldridge. 1 Yıldız Teknik Üniversitesi

14 Ekim 2012. Ders Kitabı: Introductory Econometrics: A Modern Approach (2nd ed.) J. Wooldridge. 1 Yıldız Teknik Üniversitesi ÇOK DEĞİŞKENLİ REGRESYON ANALİZİ: ÇIKARSAMA Hüseyin Taştan 1 1 Yıldız Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü Ders Kitabı: Introductory Econometrics: A Modern Approach (2nd ed.) J. Wooldridge 14 Ekim 2012 Ekonometri

Detaylı

K-S Testi hipotezde ileri sürülen dağılımla örnek yığılmalı dağılım fonksiyonunun karşılaştırılması ile yapılır.

K-S Testi hipotezde ileri sürülen dağılımla örnek yığılmalı dağılım fonksiyonunun karşılaştırılması ile yapılır. İstatistiksel güven aralıkları uygulamalarında normallik (normal dağılıma uygunluk) oldukça önemlidir. Kullanılan parametrik istatistiksel tekniklerin geçerli olabilmesi için populasyon şans değişkeninin

Detaylı

Tekrarlı Ölçümler ANOVA

Tekrarlı Ölçümler ANOVA Tekrarlı Ölçümler ANOVA Repeated Measures ANOVA Aynı veya ilişkili örneklemlerin tekrarlı ölçümlerinin ortalamalarının aynı olup olmadığını test eder. Farklı zamanlardaki ölçümlerde aynı (ilişkili) kişiler

Detaylı

İÇİNDEKİLER KISIM 1: BİRİNCİ MERTEBE ADİ DİFERENSİYEL DENKLEMLER

İÇİNDEKİLER KISIM 1: BİRİNCİ MERTEBE ADİ DİFERENSİYEL DENKLEMLER İÇİNDEKİLER KISIM 1: BİRİNCİ MERTEBE ADİ DİFERENSİYEL DENKLEMLER 1.1. Fiziksel Kanunlar ve Diferensiyel Denklemler Arasındaki İlişki... 1 1.2. Diferensiyel Denklemlerin Sınıflandırılması ve Terminoloji...

Detaylı

RİSK ANALİZİ VE AKTÜERYAL MODELLEME

RİSK ANALİZİ VE AKTÜERYAL MODELLEME SORU 1: Bir hasar sıklığı dağılımının rassal değişken olan ortalaması (0,8) aralığında tekdüze dağılmaktadır. Hasar sıklığı dağılımının Poisson karma dağılıma uyduğu bilindiğine göre 1 ya da daha fazla

Detaylı

Temel Kavramlar. Bağlanım Çözümlemesi. Temel Kavramlar. Ekonometri 1 Konu 6 Sürüm 2,0 (Ekim 2011)

Temel Kavramlar. Bağlanım Çözümlemesi. Temel Kavramlar. Ekonometri 1 Konu 6 Sürüm 2,0 (Ekim 2011) Bağlanım Çözümlemesi Temel Kavramlar Ekonometri 1 Konu 6 Sürüm 2,0 (Ekim 2011) UADMK Açık Lisans Bilgisi İşbu belge, Creative Commons Attribution-Non-Commercial ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)

Detaylı

2.1 Bir Sınıfı Örneklerinden Öğrenme... 15 2.2 Vapnik-Chervonenkis (VC) Boyutu... 20 2.3 Olası Yaklaşık Doğru Öğrenme... 21

2.1 Bir Sınıfı Örneklerinden Öğrenme... 15 2.2 Vapnik-Chervonenkis (VC) Boyutu... 20 2.3 Olası Yaklaşık Doğru Öğrenme... 21 İçindekiler Önsöz İkinci Basım için Önsöz Türkçe Çeviri için Önsöz Gösterim xiii xv xvii xix 1 Giriş 1 1.1 Yapay Öğrenme Nedir?......................... 1 1.2 Yapay Öğrenme Uygulamalarına Örnekler...............

Detaylı

9. ARDIŞIK BAĞIMLILIK SORUNU (AUTOCORRELATION) 9.1. Ardışık Bağımlılık Sorunu Nedir?

9. ARDIŞIK BAĞIMLILIK SORUNU (AUTOCORRELATION) 9.1. Ardışık Bağımlılık Sorunu Nedir? 9. ARDIŞIK BAĞIMLILIK SORUNU (AUTOCORRELATION) 9.1. Ardışık Bağımlılık Sorunu Nedir? Ardışık bağımlılık sorunu, hata terimleri arasında ilişki olmadığı (E(u i,u j ) = 0, i j) varsayımının geçerli olmamasıdır.

Detaylı

YABANCI DİL EĞİTİMİ VEREN ÖZEL BİR EĞİTİM KURUMUNDAKİ ÖĞRENCİLERİN BEKLENTİLERİNİN ARAŞTIRILMASI. Sibel SELİM 1 Efe SARIBAY 2

YABANCI DİL EĞİTİMİ VEREN ÖZEL BİR EĞİTİM KURUMUNDAKİ ÖĞRENCİLERİN BEKLENTİLERİNİN ARAŞTIRILMASI. Sibel SELİM 1 Efe SARIBAY 2 Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 5, Sayı:2, 2003 YABANCI DİL EĞİTİMİ VEREN ÖZEL BİR EĞİTİM KURUMUNDAKİ ÖĞRENCİLERİN BEKLENTİLERİNİN ARAŞTIRILMASI Sibel SELİM 1 Efe SARIBAY

Detaylı

Ch. 11: Zaman Serileri Verileriyle Regresyon Analizinde Ek Konular

Ch. 11: Zaman Serileri Verileriyle Regresyon Analizinde Ek Konular Yıldız Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü Ekonometri II Ders Notları Ders Kitabı: J.M. Wooldridge, Introductory Econometrics A Modern Approach, 2nd. ed., 2002, Thomson Learning. Ch. 11: Zaman Serileri

Detaylı

Doç. Dr. Dilek ALTAŞ İSTATİSTİKSEL ANALİZ

Doç. Dr. Dilek ALTAŞ İSTATİSTİKSEL ANALİZ I Doç. Dr. Dilek ALTAŞ İSTATİSTİKSEL ANALİZ II Yayın No : 2845 Teknik Dizisi : 158 1. Baskı Şubat 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377 868-4 Copyright Bu kitabın bu basısı için Türkiye deki yayın hakları BETA

Detaylı

SÜREKLİ ŞANS DEĞİŞKENLERİ. Üstel Dağılım Normal Dağılım

SÜREKLİ ŞANS DEĞİŞKENLERİ. Üstel Dağılım Normal Dağılım SÜREKLİ ŞANS DEĞİŞKENLERİ Üstel Dağılım Normal Dağılım 1 Üstel Dağılım Meydana gelen iki olay arasındaki geçen süre veya bir başka ifadeyle ilgilenilen olayın ilk defa ortaya çıkması için geçen sürenin

Detaylı

Nicel / Nitel Verilerde Konum ve Değişim Ölçüleri. BBY606 Araştırma Yöntemleri 2013-2014 Bahar Dönemi 13 Mart 2014

Nicel / Nitel Verilerde Konum ve Değişim Ölçüleri. BBY606 Araştırma Yöntemleri 2013-2014 Bahar Dönemi 13 Mart 2014 Nicel / Nitel Verilerde Konum ve Değişim Ölçüleri BBY606 Araştırma Yöntemleri 2013-2014 Bahar Dönemi 13 Mart 2014 1 Konum ölçüleri Merkezi eğilim ölçüleri Verilerin ortalamaya göre olan gruplanması nasıl?

Detaylı

1 PAZARLAMA ARAŞTIRMASI

1 PAZARLAMA ARAŞTIRMASI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 PAZARLAMA ARAŞTIRMASI 11 1.1. Pazarlama Araştırması Kavramı ve Kapsamı 12 1.2. Pazarlama Araştırmasının Tarihçesi 14 1.3. Pazarlama Araştırması Pazarlama Bilgi Sistemi ve

Detaylı

EME 3117 SİSTEM SİMULASYONU

EME 3117 SİSTEM SİMULASYONU EME 3117 SİSTEM SİMULASYONU Sonsuz Ufuk Simulasyon (Kararlı Hal Simulasyonu) Ders 14 Hatırlatma Gözleme ve Zamana Dayalı Performans Ölçümleri Gözleme Dayalı Ortalama sistem süresi Ortalama kuyruk süresi

Detaylı

İstatistiksel Kavramların Gözden Geçirilmesi

İstatistiksel Kavramların Gözden Geçirilmesi İstatistiksel Kavramların Gözden Geçirilmesi Anlamlı Basamaklar Konusu ve Olasılık Ekonometri 1 Konu 1 Sürüm 2,0 (Ekim 2011) UADMK Açık Lisans Bilgisi İşbu belge, Creative Commons Attribution-Non-Commercial

Detaylı

1: DENEYLERİN TASARIMI VE ANALİZİ...

1: DENEYLERİN TASARIMI VE ANALİZİ... İÇİNDEKİLER Bölüm 1: DENEYLERİN TASARIMI VE ANALİZİ... 1 1.1. Deneyin Stratejisi... 1 1.2. Deneysel Tasarımın Bazı Tipik Örnekleri... 11 1.3. Temel Kurallar... 16 1.4. Deneyleri Tasarlama Prensipleri...

Detaylı

19. BÖLÜM BİRBİRİYLE İLİŞKİLİ OLAN İKİ DEĞİŞKENDEN BİRİSİNDEKİ DEĞİŞİME GÖRE DİĞERİNİN ALACAĞI DEĞERİ YORDAMA (KESTİRME) UYGULAMA-I

19. BÖLÜM BİRBİRİYLE İLİŞKİLİ OLAN İKİ DEĞİŞKENDEN BİRİSİNDEKİ DEĞİŞİME GÖRE DİĞERİNİN ALACAĞI DEĞERİ YORDAMA (KESTİRME) UYGULAMA-I 19. BÖLÜM BİRBİRİYLE İLİŞKİLİ OLAN İKİ DEĞİŞKENDEN BİRİSİNDEKİ DEĞİŞİME GÖRE DİĞERİNİN ALACAĞI DEĞERİ YORDAMA (KESTİRME) UYGULAMA-I Bir dil dershanesinde öğrenciler talep ettikleri takdirde, öğretmenleriyle

Detaylı

Üretim Süreci: Girdi İşlem Ürün (Sonuç) Araştırma Süreci: Hangi alanda olursa olsun araştırma bir BİLGİ ye ulaşma sürecidir.

Üretim Süreci: Girdi İşlem Ürün (Sonuç) Araştırma Süreci: Hangi alanda olursa olsun araştırma bir BİLGİ ye ulaşma sürecidir. BİYOİSTATİSTİK Üretim Süreci: Girdi İşlem Ürün (Sonuç) Araştırma Süreci: Hangi alanda olursa olsun araştırma bir BİLGİ ye ulaşma sürecidir. Veri Analiz Bilgi El ile ya da birtakım bilgisayar programları

Detaylı

Tahminleme Yöntemleri-2

Tahminleme Yöntemleri-2 PAU ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ IENG 318 - Üretim Planlama ve Kontrolü 1 Tahminleme Yöntemleri-2 İçerik 1. Mevsimsel Değişim Bazlı Teknik 2. Box-Jenkins Modelleri 3. Tahmin Yöntemlerini Uygulamada Dikkat Edilmesi

Detaylı

I. İSTATİSTİK VE OLASILIK

I. İSTATİSTİK VE OLASILIK I. İSTATİSTİK VE OLASILIK Dr. İrfan Yolcubal Kocaeli Üniversitesi Jeoloji Müh. Bölümü Ders Kitabı Statistical analysis of Geological data (Koch G. S., ve Link, R. F., 1980. Dover Publications) A data-based

Detaylı

Tanımlayıcı İstatistikler. Yrd. Doç. Dr. Emre ATILGAN

Tanımlayıcı İstatistikler. Yrd. Doç. Dr. Emre ATILGAN Tanımlayıcı İstatistikler Yrd. Doç. Dr. Emre ATILGAN 1 Tanımlayıcı İstatistikler Yer Gösteren Ölçüler Yaygınlık Ölçüleri Merkezi Eğilim Ölçüleri Konum Ölçüleri 2 3 Aritmetik Ortalama Aritmetik ortalama,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Kamile ŞANLI KULA İletişim Bilgileri : Ahi Evran Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Adres Matematik Bölümü, KIRŞEHİR

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Kamile ŞANLI KULA İletişim Bilgileri : Ahi Evran Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Adres Matematik Bölümü, KIRŞEHİR Resim ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Kamile ŞANLI KULA İletişim Bilgileri : Ahi Evran Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Adres Matematik Bölümü, KIRŞEHİR Telefon : 386 280 45 50 Mail : kskula@ahievran.edu.tr

Detaylı

UYGULAMALI MATEMATİKSEL İSTATİSTİK

UYGULAMALI MATEMATİKSEL İSTATİSTİK UYGULAMALI MATEMATİKSEL İSTATİSTİK Yazarlar: Çiğdem ÖZARI Veysel ULUSOY Düzenleyen: Esra DEMİR EROL Yrd. Doç. Dr. Çiğdem ÖZARI Prof. Dr. Veysel ULUSOY Düzenleyen: Esra DEMİR EROL Uygulamalı Matematiksel

Detaylı

altında ilerde ele alınacaktır.

altında ilerde ele alınacaktır. YTÜ-İktisat İstatistik II Nokta Tahmin Yöntemleri 1 NOKTA TAHMİN YÖNTEMLERİ Şimdiye kadar verilmiş tahmin edicilerin sonlu örneklem ve asimptotik özelliklerini inceledik. Acaba bilinmeyen anakütle parametrelerini

Detaylı

Mühendislikte Sayısal Çözüm Yöntemleri NÜMERİK ANALİZ. Prof. Dr. İbrahim UZUN

Mühendislikte Sayısal Çözüm Yöntemleri NÜMERİK ANALİZ. Prof. Dr. İbrahim UZUN Mühendislikte Sayısal Çözüm Yöntemleri NÜMERİK ANALİZ Prof. Dr. İbrahim UZUN Yayın No : 2415 İşletme-Ekonomi Dizisi : 147 5. Baskı Eylül 2012 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-438 - 9 Copyright Bu kitabın

Detaylı

Mühendislikte İstatistik Yöntemler

Mühendislikte İstatistik Yöntemler Mühendislikte İstatistik Yöntemler Referans Kitaplar Türkçe : Mühendisler için İstatistik, Mehmetçik Bayazıt, Beyhan Oğuz, Birsen Yayınevi Mühendislikte İstatistik Metodlar, Erdem KOÇ,ÇÜ, Müh.Mim.Fak.

Detaylı

İçindekiler. I Varyans Analizi (ANOVA) 1. Önsöz. Simgeler ve Kısaltmalar Dizini

İçindekiler. I Varyans Analizi (ANOVA) 1. Önsöz. Simgeler ve Kısaltmalar Dizini İçindekiler Önsöz Simgeler ve Kısaltmalar Dizini v xv I Varyans Analizi (ANOVA) 1 1 Varyans Analizine Giriş 3 1.1 TemelKavramlar... 3 1.2 Deney Tasarımının Temel İlkeleri... 5 1.2.1 Bloklama... 5 1.2.2

Detaylı

Tanı Testlerinin Değerlendirilmesi. ROC Analizi. Prof.Dr. Rian DİŞÇİ

Tanı Testlerinin Değerlendirilmesi. ROC Analizi. Prof.Dr. Rian DİŞÇİ Tanı Testlerinin Değerlendirilmesi ROC Analizi Prof.Dr. Rian DİŞÇİ İstanbul Üniversitesi, Onkoloji Enstitüsü Kanser Epidemiyolojisi Ve Biyoistatistik Bilim Dalı Tanı Testleri Klinik çalışmalarda, özellikle

Detaylı

FAKTÖR ANALİZİ VAHİDE NİLAY KIRTAK

FAKTÖR ANALİZİ VAHİDE NİLAY KIRTAK FAKTÖR ANALİZİ VAHİDE NİLAY KIRTAK Çok Değişkenli İstatistikler Faktör Analizi Faktör Analizinin Amacı: Birbirleriyle ilişkili p tane değişkeni bir araya getirerek az sayıda ilişkisiz ve kavramsal olarak

Detaylı

Exponential Distribution. diger. Probability Distributions. Sürekli Şans Değişkenleri. 0 diger. SÜREKLİ RASSAL DEĞİŞKENLER ve OLASILIK DAĞILIMLARI

Exponential Distribution. diger. Probability Distributions. Sürekli Şans Değişkenleri. 0 diger. SÜREKLİ RASSAL DEĞİŞKENLER ve OLASILIK DAĞILIMLARI Probability Distributions Probability Distributions SÜREKLİ RASSAL DEĞİŞKENLER ve OLASILIK DAĞILIMLARI Dr. Mehmet AKSARAYLI Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü

Detaylı

ise, genel bir eğilim (trend) gösteriyorsa bu seriye uygun doğru ya da eğriyi bulmaya çalışırız. Trend orta-uzun dönemde her iniş, çokışı

ise, genel bir eğilim (trend) gösteriyorsa bu seriye uygun doğru ya da eğriyi bulmaya çalışırız. Trend orta-uzun dönemde her iniş, çokışı Trend Analizi Eğer zaman serisi i rastgele dağılmış ğ değil ise, genel bir eğilim (trend) gösteriyorsa bu seriye uygun doğru ya da eğriyi bulmaya çalışırız. Trend orta-uzun dönemde her iniş, çokışı yansıtmayacak,

Detaylı

İSTATİSTİKSEL VERİ ANALİZİ

İSTATİSTİKSEL VERİ ANALİZİ İSTATİSTİKSEL VERİ ANALİZİ Prof. Dr. Gül ERGÜN Hacettepe Üniversitesi Kasım 2013 İstatistik Nedir? İSTATİSTİK Belirli bir konuda toplanan sayısal değerlerdir. Buna göre, 2012 yılında Türkiye de kayıtlı

Detaylı

A İSTATİSTİK. 1. nc r, n tane nesneden her defasında r tanesinin alındığı (sıralama önemsiz) kombinasyonların sayısını göstermektedir.

A İSTATİSTİK. 1. nc r, n tane nesneden her defasında r tanesinin alındığı (sıralama önemsiz) kombinasyonların sayısını göstermektedir. . nc r, n tane nesneden her defasında r tanesinin alındığı (sıralama önemsiz) kombinasyonların sayısını göstermektedir. Buna göre, n C r + n C r toplamı aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) n + C r B)

Detaylı

BÖLÜM 13 HİPOTEZ TESTİ

BÖLÜM 13 HİPOTEZ TESTİ 1 BÖLÜM 13 HİPOTEZ TESTİ Bilimsel yöntem aşamalarıyla tanımlanmış sistematik bir bilgi üretme biçimidir. Bilimsel yöntemin aşamaları aşağıdaki gibi sıralanabilmektedir (Karasar, 2012): 1. Bir problemin

Detaylı

Örnek. Aşağıdaki veri setlerindeki X ve Y veri çiftlerini kullanarak herbir durumda X=1,5 için Y nin hangi değerleri alacağını hesaplayınız.

Örnek. Aşağıdaki veri setlerindeki X ve Y veri çiftlerini kullanarak herbir durumda X=1,5 için Y nin hangi değerleri alacağını hesaplayınız. Örnek Aşağıdaki veri setlerindeki X ve Y veri çiftlerini kullanarak herbir durumda X=1,5 için Y nin hangi değerleri alacağını hesaplayınız. i. ii. X 1 2 3 4 1 2 3 4 Y 2 3 4 5 4 3 2 1 Örnek Aşağıdaki veri

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1 MATEMATİKSEL İKTİSADA GİRİŞ 11 1.1.İktisat Hakkında 12 1.2.İktisatta Grafik ve Matematik Kullanımı 13

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1 MATEMATİKSEL İKTİSADA GİRİŞ 11 1.1.İktisat Hakkında 12 1.2.İktisatta Grafik ve Matematik Kullanımı 13 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 MATEMATİKSEL İKTİSADA GİRİŞ 11 1.1.İktisat Hakkında 12 1.2.İktisatta Grafik ve Matematik Kullanımı 13 Bölüm 2 STATİK DENGE ANALİZİ 19 2.1 İktisatta Denge Kavramı 20 2.1.1.

Detaylı

ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI:. NO:

ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI:. NO: ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI:. NO: İMZA: 2011-2012 ÖĞRETİM YILI TIP 1. SINIF TEMEL BİYOİSTATİSTİK DERSİ ARA SINAVI (04.11.2011) Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi Anabilim Dalı Başarılar Temel Biyoistatistik dersi

Detaylı

HATA VE HATA KAYNAKLARI...

HATA VE HATA KAYNAKLARI... İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 1 1.1 Giriş... 1 1.2 Sayısal Analizin İlgi Alanı... 2 1.3 Mühendislik Problemlerinin Çözümü ve Sayısal Analiz... 2 1.4 Sayısal Analizde Bilgisayarın Önemi... 7 1.5 Sayısal Çözümün

Detaylı

LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ

LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ Lojistik Regresyon Analizini daha kolay izleyebilmek için bazı terimleri tanımlayalım: 1. Değişken (incelenen özellik): Bireyden bireye farklı değerler alabilen özellik, fenomen

Detaylı

BİYOİSTATİSTİK Örnekleme ve Örnekleme Yöntemleri Yrd. Doç. Dr. Aslı SUNER KARAKÜLAH

BİYOİSTATİSTİK Örnekleme ve Örnekleme Yöntemleri Yrd. Doç. Dr. Aslı SUNER KARAKÜLAH BİYOİSTATİSTİK Örnekleme ve Örnekleme Yöntemleri Yrd. Doç. Dr. Aslı SUNER KARAKÜLAH Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim AD. Web: www.biyoistatistik.med.ege.edu.tr 1 Araştırmalarda

Detaylı

3. BÖLÜM: EN KÜÇÜK KARELER

3. BÖLÜM: EN KÜÇÜK KARELER 3. BÖLÜM: EN KÜÇÜK KARELER Bu bölümde; Kilo/Boy Örneği için Basit bir Regresyon EViews Denklem Penceresinin İçeriği Biftek Talebi Örneği için Çalışma Dosyası Oluşturma Beef 2.xls İsimli Çalışma Sayfasından

Detaylı

Markov Zinciri Monte Carlo Yaklaşımı. Aktüeryal Uygulamaları

Markov Zinciri Monte Carlo Yaklaşımı. Aktüeryal Uygulamaları Markov Zinciri Monte Carlo Yaklaşımı ve Aktüeryal Uygulamaları ŞİRZAT ÇETİNKAYA Aktüer Sistem Araştırma Geliştirme Bölümü AKTÜERLER DERNEĞİ 2.0.20080 2008 - İSTANBUL Sunum Planı. Giriş 2. Bayesci Metodun

Detaylı

İLERİ ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ ARAŞTIRMA DESENİ RESEARCH DESIGN

İLERİ ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ ARAŞTIRMA DESENİ RESEARCH DESIGN İLERİ ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ ARAŞTIRMA DESENİ RESEARCH DESIGN 4 Prof. Dr. Mustafa Ergün Araştırma Desenleri (modelleri) Araştırmanın alt problemlerine yanıt aramak veya denenceleri test etmek için yapılan

Detaylı

Olasılık ve İstatistiğe Giriş-II (STAT 202) Ders Detayları

Olasılık ve İstatistiğe Giriş-II (STAT 202) Ders Detayları Olasılık ve İstatistiğe Giriş-II (STAT 202) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Olasılık ve İstatistiğe Giriş-II STAT 202 Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul

Detaylı

Bu örnekte kullanılan veri 200 gözleme sahiptir ve örnek için özel olarak oluşturulmuştur.

Bu örnekte kullanılan veri 200 gözleme sahiptir ve örnek için özel olarak oluşturulmuştur. Değişen Varyans Örnek Bu örnekte kullanılan veri 200 gözleme sahiptir ve örnek için özel olarak oluşturulmuştur. 1 Aşağıda yer alan denklemi tahmin edelim; y i = β 0 + β 1 x 1i + β 2 x 2i + u i EViews

Detaylı

ISTATISTIK VE OLASILIK SINAVI EKİM 2016 WEB SORULARI

ISTATISTIK VE OLASILIK SINAVI EKİM 2016 WEB SORULARI SORU- 1 : ISTATISTIK VE OLASILIK SINAVI EKİM 2016 WEB SORULARI X ve Y birbirinden bağımsız iki rasgele değişken olmak üzere, sırasıyla aşağıdaki moment çıkaran fonksiyonlarına sahiptir: 2 2 M () t = e,

Detaylı

KONULAR. 14 Ekim 2012. Ders Kitabı: Introductory Econometrics: A Modern Approach (2nd ed.) J. Wooldridge. 1 Yıldız Teknik Üniversitesi

KONULAR. 14 Ekim 2012. Ders Kitabı: Introductory Econometrics: A Modern Approach (2nd ed.) J. Wooldridge. 1 Yıldız Teknik Üniversitesi ÇOKLU REGRESYON ANALİZİNDE EK KONULAR Hüseyin Taştan 1 1 Yıldız Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü Ders Kitabı: Introductory Econometrics: A Modern Approach (2nd ed.) J. Wooldridge 14 Ekim 2012 Ekonometri

Detaylı

EEM 452 Sayısal Kontrol Sistemleri /

EEM 452 Sayısal Kontrol Sistemleri / EEM 452 Sayısal Kontrol Sistemleri / Yrd. Doç. Dr. Rıfat HACIOĞLU Bahar 2016 257 4010-1625, hacirif@beun.edu.tr EEM452 Sayısal Kontrol Sistemleri (3+0+3) Zamanda Ayrık Sistemlerine Giriş. Sinyal değiştirme,

Detaylı

Çoklu Regresyon Korelasyon Analizinde Varsayımdan Sapmalar ve Çimento Sektörü Üzerine Uygulama *

Çoklu Regresyon Korelasyon Analizinde Varsayımdan Sapmalar ve Çimento Sektörü Üzerine Uygulama * Çoklu Regresyon Korelasyon Analizinde Varsayımdan Sapmalar ve Çimento Sektörü Üzerine Uygulama * Erkan SEVİNÇ ** Giriş Bu çalışmada İMKB de taş ve toprağa dayalı sanayi altında işlem gören şirketlerin

Detaylı

NORMAL DAĞILIM. 2., anakütle sayısı ile Poisson dağılımına uyan rassal bir değişkense ve 'a gidiyorsa,

NORMAL DAĞILIM. 2., anakütle sayısı ile Poisson dağılımına uyan rassal bir değişkense ve 'a gidiyorsa, NORMAL DAĞILIM TEORİK 1., ortalaması, standart sapması olan bir normal dağılıma uyan rassal bir değişkense, bir sabitken nin beklem üreten fonksiyonunu bulun. 2., anakütle sayısı ile Poisson dağılımına

Detaylı

Olgu-kontrol araştırmalarının analizi ve değerlendirilmesi. Raika Durusoy

Olgu-kontrol araştırmalarının analizi ve değerlendirilmesi. Raika Durusoy Olgu-kontrol araştırmalarının analizi ve değerlendirilmesi Raika Durusoy 1 Olgu-kontrol araştırmaları Belli bir hastalığı olan ( olgu ) ve olmayan ( kontrol ) bireyler belirlenir Her iki grubun bir etkene

Detaylı

H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 208 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II (Bahar 2012) SPSS Ders Notları III (3 Mayıs 2012)

H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 208 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II (Bahar 2012) SPSS Ders Notları III (3 Mayıs 2012) H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 208 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II (Bahar 2012) Parametrik Olmayan Testler Binom Testi SPSS Ders Notları III (3 Mayıs 2012) Soru 1: Öğrencilerin okul

Detaylı

BÖLÜM 8 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI - 2

BÖLÜM 8 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI - 2 1 BÖLÜM 8 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI - 2 Bu bölümde bir veri seti üzerinde betimsel istatistiklerin kestiriminde SPSS paket programının kullanımı açıklanmaktadır. Açıklamalar bir örnek üzerinde hareketle

Detaylı

0.04.03 Standart Hata İstatistikte hesaplanan her istatistik değerin mutlaka hatası da hesaplanmalıdır. Çünkü hesaplanan istatistikler, tahmini bir değer olduğu için mutlaka hataları da vardır. Standart

Detaylı

DÖNEM II ÜROGENİTAL SİSTEM VE HASTALIKLARIN BİYOLOJİK TEMELLERİ DERS KURULU. Yrd.Doç.Dr.İsmail YILDIZ BİYOİSTATİSTİK AD DERS NOTLARI

DÖNEM II ÜROGENİTAL SİSTEM VE HASTALIKLARIN BİYOLOJİK TEMELLERİ DERS KURULU. Yrd.Doç.Dr.İsmail YILDIZ BİYOİSTATİSTİK AD DERS NOTLARI DÖNEM II ÜROGENİTAL SİSTEM VE HASTALIKLARIN BİYOLOJİK TEMELLERİ DERS KURULU Yrd.Doç.Dr.İsmail YILDIZ BİYOİSTATİSTİK AD DERS NOTLARI 05.05.2014 Pazartesi, Saat:11.30-12.20;Korelasyon ve Regresyon Uygulaması

Detaylı

UYGULAMA 4 TANIMLAYICI İSTATİSTİK DEĞERLERİNİN HESAPLANMASI

UYGULAMA 4 TANIMLAYICI İSTATİSTİK DEĞERLERİNİN HESAPLANMASI 1 UYGULAMA 4 TANIMLAYICI İSTATİSTİK DEĞERLERİNİN HESAPLANMASI Örnek 1: Ders Kitabı 3. konuda verilen 100 tane yaş değeri için; a. Aritmetik ortalama, b. Ortanca değer, c. Tepe değeri, d. En küçük ve en

Detaylı

TANIMLAYICI İSTATİSTİKLER

TANIMLAYICI İSTATİSTİKLER TANIMLAYICI İSTATİSTİKLER Tanımlayıcı İstatistikler ve Grafikle Gösterim Grafik ve bir ölçüde tablolar değişkenlerin görsel bir özetini verirler. İdeal olarak burada değişkenlerin merkezi (ortalama) değerlerinin

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Bölüm 2 CEBİR 43

İÇİNDEKİLER. Bölüm 2 CEBİR 43 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 SAYILAR 13 1.1 Doğal Sayılar 15 1.1.1. Tek ve Çift Sayılar 15 1.1.2. Asal Sayılar 15 1.1.3 Doğal Sayıların Özellikleri 15 1.1.4 Doğal Sayılarda Özel Toplamlar 16 1.1.5. Faktöriyel

Detaylı

THY İŞLETMESİNİN HİZMET KALİTESİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR PİLOT ARAŞTIRMA

THY İŞLETMESİNİN HİZMET KALİTESİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR PİLOT ARAŞTIRMA THY İŞLETMESİNİN HİZMET KALİTESİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR PİLOT ARAŞTIRMA Bu çalışmanın amacı, tüketicilerin Türk Hava Yollarından bekledikleri hizmet kalitesi arasında fark olup olmadığını

Detaylı

ÇOK DEĞĐŞKENLĐ ĐSTATĐSTĐKLERĐN ARAŞTIRMALARDA KULLANIMI

ÇOK DEĞĐŞKENLĐ ĐSTATĐSTĐKLERĐN ARAŞTIRMALARDA KULLANIMI ÇOK DEĞĐŞKENLĐ ĐSTATĐSTĐKLERĐN ARAŞTIRMALARDA KULLANIMI Araştırmalarda incelenen olaylar göstermektedir ki tek değişkenli istatistiklerin kullanılması problemi açıklamakta yetersiz ve eksik kalmaktadır.

Detaylı

rasgele değişkeninin olasılık yoğunluk fonksiyonu,

rasgele değişkeninin olasılık yoğunluk fonksiyonu, 3.6. Bazı Sürekli Dağılımlar 3.6.1 Normal Dağılım Normal dağılım hem uygulamalı hem de teorik istatistikte kullanılan oldukça önemli bir dağılımdır. Normal dağılımın istatistikte önemli bir yerinin olmasının

Detaylı

BAĞIMLI KUKLA DEĞİŞKENLİ MODELLER A- KADININ İŞGÜCÜNE KATILIM MODELİ NİN DOM İLE E-VIEWS DA ÇÖZÜMÜ

BAĞIMLI KUKLA DEĞİŞKENLİ MODELLER A- KADININ İŞGÜCÜNE KATILIM MODELİ NİN DOM İLE E-VIEWS DA ÇÖZÜMÜ BAĞIMLI KUKLA DEĞİŞKENLİ MODELLER A- KADININ İŞGÜCÜNE KATILIM MODELİ NİN DOM İLE E-VIEWS DA ÇÖZÜMÜ Modeldeki değişken tanımları aşağıdaki gibidir: IS= 1 i.kadının bir işi varsa (ya da iş arıyorsa) 0 Diğer

Detaylı

OLASILIK ve İSTATİSTİĞE GİRİŞ. Yrd. Doç. Dr. Hüsey n Dem r

OLASILIK ve İSTATİSTİĞE GİRİŞ. Yrd. Doç. Dr. Hüsey n Dem r OLASILIK ve İSTATİSTİĞE GİRİŞ Yrd. Doç. Dr. Hüsey n Dem r Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Demir OLASILIK VE İSTATİSTİĞE GİRİŞ ISBN 978-605-318-470-6 DOI 10.14527/9786053184706 Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS. 507001112001 MATEMATİK II Zorunlu 1 2 5

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS. 507001112001 MATEMATİK II Zorunlu 1 2 5 Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507001112001 MATEMATİK II Zorunlu 1 2 5 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Amacı Matematik bilgisini mühendislik problemlerini çözmede

Detaylı

EKONOMİK KATILIM VE FIRSATLARDA CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNİN SOSYOEKONOMİK VE KÜLTÜREL DEĞİŞKENLERLE İLİŞKİSİ. Aslı AŞIK YAVUZ

EKONOMİK KATILIM VE FIRSATLARDA CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNİN SOSYOEKONOMİK VE KÜLTÜREL DEĞİŞKENLERLE İLİŞKİSİ. Aslı AŞIK YAVUZ EKONOMİK KATILIM VE FIRSATLARDA CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNİN SOSYOEKONOMİK VE KÜLTÜREL DEĞİŞKENLERLE İLİŞKİSİ Aslı AŞIK YAVUZ 1 İçindekiler 1. Küresel Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi 2. Çalışmanın Amacı 3. Çalışmada

Detaylı

OLS Klasik Varsayımlar. Çoklu Regresyon. Çoklu Regresyon Modellemesi. Çoklu Regresyon Modeli. Multiple Regression

OLS Klasik Varsayımlar. Çoklu Regresyon. Çoklu Regresyon Modellemesi. Çoklu Regresyon Modeli. Multiple Regression OLS Klasik Varsayımlar Çoklu Regresyon Multiple Regression. Lineer regresyon modeli. E(e i )=, ortalama hata sıfırdır. E(X i e i )=, bağımsız değişkenlerle hatalar arasında korelasyon mevcut değildir 4.

Detaylı

İstatistik ve Olasılığa Giriş. İstatistik ve Olasılığa Giriş. Ders 3 Verileri Sayısal Ölçütlerle İfade Etme. Verileri Sayısal Ölçütlerle İfade Etme

İstatistik ve Olasılığa Giriş. İstatistik ve Olasılığa Giriş. Ders 3 Verileri Sayısal Ölçütlerle İfade Etme. Verileri Sayısal Ölçütlerle İfade Etme İstatistik ve Olasılığa Giriş Robert J. Beaver Barbara M. Beaver William Mendenhall Presentation designed and written by: Barbara M. Beaver İstatistik ve Olasılığa Giriş Ders 3 Verileri Sayısal Ölçütlerle

Detaylı

VERİ MADENCİLİĞİ (Veri Önişleme-1) Yrd.Doç.Dr. Kadriye ERGÜN

VERİ MADENCİLİĞİ (Veri Önişleme-1) Yrd.Doç.Dr. Kadriye ERGÜN VERİ MADENCİLİĞİ (Veri Önişleme-1) Yrd.Doç.Dr. Kadriye ERGÜN kergun@balikesir.edu.tr Genel İçerik Veri Madenciliğine Giriş Veri Madenciliğinin Adımları Veri Madenciliği Yöntemleri Sınıflandırma Kümeleme

Detaylı

PERGEL YAYINLARI LYS 1 DENEME-6 KONU ANALİZİ SORU NO LYS 1 MATEMATİK TESTİ KAZANIM NO KAZANIMLAR

PERGEL YAYINLARI LYS 1 DENEME-6 KONU ANALİZİ SORU NO LYS 1 MATEMATİK TESTİ KAZANIM NO KAZANIMLAR 2013-2014 PERGEL YAYINLARI LYS 1 DENEME-6 KONU ANALİZİ SORU NO LYS 1 MATEMATİK TESTİ A B KAZANIM NO KAZANIMLAR 1 1 / 31 12 32173 Üslü İfadeler 2 13 42016 Rasyonel ifade kavramını örneklerle açıklar ve

Detaylı

yöneylem araştırması Nedensellik üzerine diyaloglar I

yöneylem araştırması Nedensellik üzerine diyaloglar I yöneylem araştırması Nedensellik üzerine diyaloglar I i Yayın No : 3197 Eğitim Dizisi : 149 1. Baskı Ocak 2015 İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-225 1 Copyright Bu kitabın bu basısı için Türkiye deki yayın hakları

Detaylı

RASSAL DEĞİŞKENLER VE OLASILIK DAĞILIMLARI. Yrd. Doç. Dr. Emre ATILGAN

RASSAL DEĞİŞKENLER VE OLASILIK DAĞILIMLARI. Yrd. Doç. Dr. Emre ATILGAN RASSAL DEĞİŞKENLER VE OLASILIK DAĞILIMLARI Yrd. Doç. Dr. Emre ATILGAN 1 RASSAL DEĞİŞKENLER VE OLASILIK DAĞILIMLARI Olasılığa ilişkin olayların çoğunluğunda, deneme sonuçlarının bir veya birkaç yönden incelenmesi

Detaylı

Fındık Arz Fonksiyonu Tahmin Modeli: Türkiye Üzerine Ekonometrik Bir Uygulama

Fındık Arz Fonksiyonu Tahmin Modeli: Türkiye Üzerine Ekonometrik Bir Uygulama Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi TARGİD Özel Sayı 79-88 2016 DOI: 10.17100/nevbiltek.01203 URL: http://dx.doi.org/10.17100/nevbiltek.01203 Fındık Arz Fonksiyonu Tahmin Modeli: Türkiye Üzerine Ekonometrik

Detaylı

ZAMAN SERİLERİNDE REGRESYON ANALİZİ

ZAMAN SERİLERİNDE REGRESYON ANALİZİ ZAMAN SERİLERİNDE REGRESYON ANALİZİ 1 1. GİRİŞ Trent, serinin genelinde yukarıya ya da aşağıya doğru olan hareketlere denmektedir. Bu hareket bazen düz bir doğru şeklinde olmaktadır. Bu tür harekete sahip

Detaylı

BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR

BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR I. Öğretimde Ölçme ve Değerlendirmenin Gerekliliği... 2 II. Ölçme Kavramı... 3 1. Tanımı ve Unsurları... 3 2. Aşamaları... 3 2.1. Ölçülecek

Detaylı

1. YAPISAL KIRILMA TESTLERİ

1. YAPISAL KIRILMA TESTLERİ 1. YAPISAL KIRILMA TESTLERİ Yapısal kırılmanın araştırılması için CUSUM, CUSUMSquare ve CHOW testleri bize gerekli bilgileri sağlayabilmektedir. 1.1. CUSUM Testi (Cumulative Sum of the recursive residuals

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İSTATİSTİK II Ders No : 0020050027 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı