ĐSTATĐSTĐK TERĐMLERĐ SÖZLÜĞÜ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ĐSTATĐSTĐK TERĐMLERĐ SÖZLÜĞÜ"

Transkript

1 ĐSTATĐSTĐK TERĐMLERĐ SÖZLÜĞÜ T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET ĐSTATĐSTĐK ENSTĐTÜSÜ BAŞKANLIĞI STATE INSTITUTE OF STATISTICS PRIME MINISTRY REPUBLIC OF TURKEY 1

2 ÖNSÖZ Enstitümüz, bu çalışmayı Uluslararası Đstatistik Enstitüsü (ISI - International Statistical Institute) tarafından 7 dilde hazırlanan Çok Dilli Đstatistik Terimleri Sözlüğü nde Türkçe terimlerin de yer alması amacıyla gerçekleştirmiştir. Đstatistiksel anlamda terim birlikteliğinin oluşturulması, ülkemiz için çok önemli olduğundan üniversitelerimizin de katkısıyla oluşturulan Đstatistik Terimleri Sözlüğü nün kullanıcıların hizmetine sunulmasında yarar görülmüştür. Đstatistik Terimleri Sözlüğü nde Đngilizce deki bir terime karşılık Türkçe de birden fazla karşılık bulunmaktadır. Karşılık gösterilenler içinde ilk terimlerin kullanılması önerilmekle birlikte, isteğe göre bu karşılıklardan herhangi biri kullanılabilir. Karşılığı bulunmayanlar, - işaretiyle gösterilmiştir. Yayının karar alıcılar, araştırmacılar ve diğer tüm kullanıcılara yararlı olacağı inancıyla, çalışmanın ortaya çıkarılmasında, fiili olarak çalışmaya katılan Gazi Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi Đstatistik Bölümlerinin değerli öğretim üyeleri ile yorum ve düşüncelerini bize gönderen üniversitelerimizin diğer istatistik bölüm başkanlıklarına ve çalışmayı koordine eden Araştırma, Tetkik ve Đstatistik Teknikler Daire Başkanına ve Đstatistik Standartlar ve Koordinasyon Şubesi Müdürü ve elemanlarına teşekkürlerimi sunarım. Prof. Dr. Ömer L. GEBĐZLĐOĞLU Başkan Devlet Đstatistik Enstitüsü 2

3 ĐNGĐLĐZCE TÜRKÇE A Abbe-Helmert criterion Abelson-Tukey score test abnormal curve abnormality abrupt absolute deviation absolute difference absolute error absolute frequency absolute measure absolute moments absolutely unbiased estimator absorbing barrier absorbing Markov chain absorbing region absorbing state absorption s accelerated stochastic approximation Abbe-Helmert ölçütü Abelson-Tukey puan sınaması; Abelson-Tukey puan testi normal olmayan eğri normal olmama kesikli dağılım mutlak sapma mutlak fark mutlak hata; mutlak yanılgı mutlak sıklık mutlak ölçü mutlak moment mutlak yansız tahmin edici yutan engel yutan Markov zinciri yutucu bölge yutucu durum yutma dağılımları hızlandırılmış stokastik yaklaşım acceleration by powering güçsel hızlandırma acceptable quality level ; AQL kabuledilebilir kalite düzeyi; AQL acceptable reliability level acceptance boundary acceptance control chart acceptance error acceptance inspection acceptance line acceptance number acceptance region accumulated deviation accumulated process accuracy ad hoc test adaptive inference adaptive kernel estimation adaptive optimisation kabuledilebilir güvenilirlik düzeyi kabul sınırı kabul denetim grafiği; kabul kontrol grafiği kabul hatası; kabul yanılgısı kabul denetimi kabul çizgisi kabul sayısı kabul bölgesi birikimli sapma birikimli süreç doğruluk; hatasızlık ad hoc sınaması; ad hoc testi uyarlayıcı sonuç çıkarımı; uyarlayıcı sonuçlandırma uyarlayıcı çekirdek tahmini uyarlayıcı optimizasyon; uyarlayıcı en iyileme 3

4 addition of variates additive (random walk) process additive model additive property of chisquare değişkenlerin toplanabilirliği toplanır (rastgele yürüyüş) süreç toplanır model ki-karenin toplanırlık özelliği additivity of means ortalamaların toplanabilirliği adequate subset uygun altküme Adés s Adés dağılımları adherent probabilities - admissible decision function kabul edilebilir karar işlevi; kabul edilebilir karar fonksiyonu admissible estimator admissible hypothesis admissible numbers admissible strategy admissible test affine alpha resolvability affinity age dependent birth and death process kabul edilebilir tahmin edici kabul edilebilir hipotez kabul edilebilir sayılar kabul edilebilir strateji kabul edilebilir sınama; kabul edilebilir test affine alfa kararlılığı benzeşim yaşa bağlı doğum ve ölüm süreçleri age dependent branching process age specific death rate aggregation aggregative cluster analysis aggregative index aggregative model Aitken estimator Ajne's An-test yaşa bağlı dallanma süreci yaşa özel ölüm hızı toplulaştırma toplulaştırıcı küme çözümlemesi; toplulaştırıcı küme analizi toplulaştırıcı indeks toplulaştırıcı model Aitken tahmin edicisi Ajne çözümleme sınaması; Ajne analiz sınaması; Ajne çözümleme testi; Ajne analiz testi; Akaike's information criterion aleatory variable algorithm alias all possible subsets regression allele allocation of a sample Akaike bilgi ölçütü rastgele değişken algoritma eşdeş tüm mümkün alt-kümeler regresyonu gen çifti örnek paylaşımı 4

5 allocation rule allokurtic allometric growth allowable defects almost certain almost certainly almost everywhere almost stationary almost surely alpha error alpha factoring alpha index ; index of Pareto alpha resolvability alphabet Alter periodogram alternating renewal process alternative hypothesis amount of information amount of inspection amplitude amplitude ratio analogue computer analysis of covariance analysis of dispersion analysis of variance analytic regression analytic survey paylaştırma kuralı tümü basık; alokörtik tam metrik büyüme kabul edilebilir kusurlar hemen hemen kesin hemen hemen kesinlikle hemen hemen her yerde hemen hemen durağan hemen hemen kesinlikle alfa hatası; alfa yanılgısı alfa çarpanlaması alfa indeksi; Pareto indeksi alfa kararlılığı alfabe Alter periyodramı dönüşümlü yenilenme süreci karşıt hipotez bilgi miktarı denetim miktarı genişlik genişlik oranı, genlik oranı analog bilgisayar kovaryans çözümlemesi; kovaryans analizi yayılım çözümlemesi; yayılım analizi varyans çözümlemesi; varyans analizi analitik regresyon; çözümlemeli regresyon analitik inceleme; analitik araştırma; çözümlemeli inceleme; çözümlemeli araştırma analytic trend analitik eğilim; çözümlemeli eğilim ancillary information ; background information ancillary statistic Anderson's classification statistic Anderson-Darling statistic Andrews' Fourier-type plot angular transformation angular variables yardımcı bilgi; bilgi birikimi yardımcı istatistik Anderson'un sınıflama istatistiği Anderson-Darling istatistiği Andrew'un Fourier türü çizişi açısal dönüşüm açısal değişkenler 5

6 anisotropic anizotropik dağılım anomic ; nomic ; clisy kuralsız; kurallı; - Anosov's theorem Anosov teoremi; Anosov savı Ansari-Bradley dispersion test Ansari-Bradley yayılım sınaması; Ansari-Bradley yayılım testi Anscombe residual antimode antiseries antithetic transforms antithetic variates antitonic regression function aperiodic state approximation error Anscombe artık değeri karşı orta değer; karşı mod karşı seriler karşıtlı dönüştürmeler karşıtlı değişkenler karşıt etkili regresyon işlevi; karşıt etkili regresyon fonksiyonu periyodik olmayan durum yaklaşım hatası; yaklaşım yanılgısı arbitrary origin arc-sine arc-sine transformation area comparability factor area sampling Arfwedson arithmetic arithmetic mean Armitage's chi-squared test for trend Armitage's restricted procedure Arnold array arrival ascertainment ascertainment error assay assignable variation associable design associate class association association analysis association scheme assumed mean asymmetrical keyfi başlangıç ark-sinüs dağılımı ark-sinüs dönüşümü alan karşılaştırılabilirlik etkeni; alan karşılaştırılabilirlik faktörü alan örneklemesi Arfwedson dağılımı aritmetik dağılım aritmetik ortalama Armitage'ın ki-kareli eğilim sınaması; Armitage'ın ki-kareli eğilim testi Armitage kısıtlı işlemi Arnold dağılımı düzen (array) varış dağılımı soruşturma soruşturma hatası; soruşturma yanılgısı deneme belirlenebilir değişme birlikteli tasarım yardımcı sınıf birliktelik birliktelik çözümlemesi; birliktelik analizi birliktelik çizelgesi varsayılan ortalama simetrik olmayan dağılım 6

7 asymmetrical factorial design simetrik olmayan etken tasarımı; simetrik olmayan faktör tasarımı asymmetrical test simetrik olmayan sınama; simetrik olmayan test asymmetry simetrik olmama asymptotic Bayes procedure asimptotik Bayes işlemi asymptotic asimptotik dağılım asymptotic efficiency asimptotik etkinlik asymptotic Normality asimptotik Normallik asymptotic relative efficiency asimptotik göreli etkinlik; asimptotik nisbi etkinlik asymptotic standard error asymptotically efficient estimator asymptotically locally optimal design asymptotically most powerful test asymptotically stationary asymptotically subminimax asymptotically unbiased estimator atom attack rate attenuation attributable risk ; etiologic fraction attribute atypical characteristic auto spectrum auto-catalytic curve autocorrelation autocorrelation coefficient autocorrelation function autocovariance autocovariance function autocovariance generating function asimptotik standart hata; asimptotik standart yanılgı asimptotik olarak etkin tahmin edici asimptotik olarak yerel en iyi tasarım asimptotik olarak en güçlü sınama; asimptotik olarak en güçlü test asimptotik olarak durağan asimptotik olarak altminimaks asimptotik olarak yansız tahmin edici atom atak hızı daraltma; inceltme vasıflanabilir risk vasıf; öznitelik tipik olmayan özellik; tipik olmayan karakteristik öz tayf; otospektrum otokatalitik eğri otokorelasyon; özilişki otokorelasyon katsayısı; özilişki katsayısı otokorelasyon işlevi; otokorelasyon fonksiyonu; özilişki işlevi; özilişki fonksiyonu otokovaryans otokovaryans işlevi; otokovaryans fonksiyonu otokovaryans üreten işlev; otokovaryans üreten fonksiyon 7

8 automatic interaction detection autonomous equations autoregression autoregressive integrated moving average process; ARIMA process autoregressive model autoregressive moving average process ; ARMA process autoregressive process autoregressive series autoregressive transformation average average amount of inspection average article run length average correction (for grouping) average critical value method average deviation average extra defectives limit average inaccuracy average of relatives average outgoing quality level average outgoing quality limit; AQL average quality protection average run length average sample number curve average sample number function ; ASN function average sample run length axial axonometric chart B otomatik etkileşim çıkarma özerk denklemler; otonom denklemler otoregresyon otoregresif tamamlanmış hareketli ortalama süreci (ARIMA); ARIMA süreci otoregresifi modeli otoregresif hareketli ortalama süreci (ARMA); ARMA süreci otoregresifi otoregresif seriler otoregresif dönüşüm ortalama ortalama denetim miktarı ortalama madde tekrar uzunluğu ortalama düzeltme (gruplama için) ortalama kritik değer yöntemi ortalama sapma ortalama fazladan kusur sınırı ortalama hata nisbetler ortalaması ortalama çıkan kalite düzeyi ortalama çıkan kalite sınırı; AQL ortalama kalite koruma ortalama tekrar uzunluğu ortalama örnek sayısı eğrisi ortalama örnek sayısı işlevi (ASN); ortalama örnek sayısı fonksiyonu (ASN) ortalama örnek tekrar uzunluğu eksensel dağılım eksen boyu grafiği 8

9 Bachelier process backward equations backward process Bagai's Y1 statistic Bahadur efficiency balanced confounding balanced differences balanced factorial experimental design balanced incomplete block balanced lattice square balanced sample ballot theory Banach's match problem band chart bandit problems bar chart Barnard's Monte Carlo test Bachelier süreci geriye doğru denklemler geriye doğru süreç Bagai'nin Y1 istatistiği Bahadur etkinliği dengeli etki karışımı dengeli farklar dengeli etkenli deney tasarımı; dengeli faktörlü deney tasarımı dengeli tamamlanmamış blok dengeli kafes kare dengeli örnek oy teorisi; oy teorisi Banach 'ın eşleme problemi şerit grafik haydut problemleri çubuk grafiği Barnard'ın Monte Carlo sınaması; Barnard 'ın Monte Carlo testi Bartholomew's problem Bartlett and Diananda test Bartlett relation Bartlett's collinearity test Bartlett's decomposition Bartlett's matrix identity Bartlett's test Bartlett's test of second order interaction Bartlett-Lewis model base base line base period base reversal test base weight basic cell Basu's theorem batch variation Bates-Neyman model Bartholomew problemi Bartlett and Diananda sınaması; Bartlett and Diananda testi Bartlett ilişkisi Bartlett ortakbağlantı sınaması; Bartlett ortakbağlantı testi; Bartlett doğrudaşlık sınaması; Bartlett doğrudaşlık testi Bartlett ayrışımı Bartlett matris özdeşliği Bartlett sınaması; Bartlett testi Bartlett ikinci dereceden etkileşim sınaması; Bartlett ikinci dereceden etkileşim testi Bartlett-Lewis modeli temel; baz; taban temel çizgi temel dönem temel tersine sınama; temel tersine test temel ağırlık temel hücre; temel göze Basu teoremi; Basu savı toplu değişim Bates-Neyman modeli 9

10 battery of tests Baule's equation Bayes' decision rule Bayes' estimation Bayes' factor Bayes' postulate Bayes' risk Bayes' solution Bayes' strategy Bayes' theorem Bayesian confidence intervals Bayesian inference Bayesian intervals Bayesian probability point Beall-Rescia generalisation of Neyman's Bechhofer's indifference zone method sınama dizisi; test dizisi Baule denklemi Bayes karar kuralı Bayes tahmini Bayes etkeni; Bayes faktörü Bayes postulatı Bayes riski Bayes çözümü Bayes stratejisi Bayes teoremi; Bayes savı Bayes güven aralıkları Bayesci sonuç çıkarımı; Bayesci sonuçlandırma Bayes aralıkları Bayesci olasılık noktası Neyman dağılımının Beall-Rescia genelleştirmesi Bechhofer farksızlık bölgesi yöntemi behavioural decision function davranışsal karar işlevi; davranışsal karar fonksiyonu Behrens' method Behrens-Fisher problem Behrens-Fisher test bell-shaped curve Bellman-Harris process Beran's tests Berge's inequality Berksonian line Bernoulli Bernoulli numbers Bernoulli polynomial Bernoulli trials Bernoulli variation Bernoulli walk Bernoulli's theorem Bernstein's inequality Bernstein's theorem Behrens yöntemi Behrens-Fisher problemi Behrens-Fisher sınaması; Behrens- Fisher testi çan eğrisi Bellman-Harris süreci Beran sınamaları; Beran testleri Berge eşitsizliği Berkson doğrusu Bernoulli dağılımı Bernoulli sayıları Bernoulli çokluterimlisi; Bernoulli polinomu Bernoulli denemeleri Bernoulli değişimi Bernoulli yürüyüşü Bernoulli teoremi; Bernoulli savı Bernstein eşitsizliği Bernstein teoremi; Bernstein savı Berry's inequality Berry eşitsizliği 10

11 Bessel function Bessel's correction best asymptotically Normal estimator best critical region best estimator best fit best linear unbiased estimator ; BLUE beta binomial beta coefficients beta beta error beta prime beta probability plot beta Stacy beta Whittle beta-gamma better same order bias estimator between-groups variance Bhattacharyya bounds Bhattacharyya's distance bias biased estimator biased sample biased test Bickel-Hodges estimator Bienaym -Tchebychev inequality bifactor model bilateral exponential bimodal binary experiment binary sequence binary variable Bingham's binomial binomial index of dispersion Bessel işlevi dağılımı; Bessel fonksiyonu dağılımı Bessel düzeltmesi en iyi asimptotik Normal tahmin edici en iyi kritik bölge en iyi tahmin edici en iyi uyum en iyi doğrusal yansız tahmin edici beta binom dağılımı; beta ikiterimli dağılımı beta katsayıları beta dağılımı beta hatası; beta yanılgısı beta üssü dağılımı beta olasılık çizişi beta Stacy dağılımı beta Whittle dağılımı beta-gamma dağılımı daha iyi aynı dereceden yan tahmin edicisi gruplar arası varyans Bhattacharyya sınırları Bhattacharyya uzaklığı yan yanlı tahmin edici yanlı örnek yanlı sınama; yanlı test Bickel-Hodges tahmin edicisi Bienaym -Tchebychev eşitsizliği iki etkenli model; iki faktörlü model iki taraflı üstel; iki yönden üstel iki tepeli dağılım iki sonuçlu deney iki sonuçlu dizi iki sonuçlu değişken Bingham dağılımı binom dağılımı; ikiterimli dağılım binom yayılım indeksi; ikiterimli yayılım indeksi 11

12 binomial probability paper binomial variation binom olasılık kağıdı; ikiterimli olasılık kağıdı binom değişim; ikiterimli değişim binomial waiting time bioassay ; biological assay biostatistics biplot bipolar factor bipolykays Birnbaum's inequality Birnbaum-Raymond- Zuckerman inequality Birnbaum-Saunders binom bekleme süresi dağılımı; ikiterimli bekleme süresi dağılımı biyolojik deneme biyoistatistik ikili çiziş iki kutuplu etken; iki kutuplu faktör ikili Fisher k - istatistikleri Birnbaum eşitsizliği Birnbaum-Raymond-Zuckerman eşitsizliği Birnbaum-Saunders dağılımı Birnbaum-Tingey Birnbaum-Tingey dağılımı birth and death process birth, death and immigration process birth process birth rate biserial correlation doğum - ölüm süreci doğum, ölüm ve göç süreci doğum süreci doğum hızı iki serili korelasyon; iki serili ilişki bispectrum Bissinger s bit bivariate beta bivariate binomial bivariate Cauchy bivariate bivariate exponential bivariate F- bivariate gamma bivariate hypergeometric bivariate logarithmic bivariate logarithmic series ikili tayf; bispektrum Bissinger dağılımları bit (küçük parça) iki değişkenli beta dağılımı iki değişkenli binom dağılımı; iki değişkenli ikiterimli dağılım iki değişkenli Cauchy dağılımı iki değişkenli dağılım iki değişkenli üstel dağılım iki değişkenli F-dağılımı iki değişkenli gamma dağılımı iki değişkenli hipergeometrik dağılım iki değişkenli logaritmik dağılım iki değişkenli logaritmik seriler dağılımı 12

13 bivariate multinomial bivariate negative binomial iki değişkenli çokterimli dağılım iki değişkenli negatif ikiterimli dağılım bivariate normal iki değişkenli normal dağılım bivariate Pareto iki değişkenli Pareto dağılımı bivariate Pascal iki değişkenli Pascal dağılımı bivariate Poisson iki değişkenli Poisson dağılımı bivariate sign test iki değişkenli işaret sınaması; iki değişkenli işaret testi bivariate Student iki değişkenli Student dağılımı bivariate type II iki değişkenli II. tür dağılım bivariate uniform iki değişkenli tekdüze dağılım; iki değişkenli düzgün dağılım bivector multinomial iki vektörlü çokterimli dağılım Blackwell's theorem Blackwell teoremi; Blackwell savı Blakeman's criterion block block diagram Blom's method Blum approximation Blum-Kiefer-Rosenblatt independence test Blakeman ölçütü blok blok diyagramı Blom yöntemi Blum yaklaşımı Blum-Kiefer-Rosenblatt bağımsızlık sınaması; Blum-Kiefer-Rosenblatt bağımsızlık testi Bock's three component model Bonferroni inequality Boole's inequality Boole-Bonferroni-Frchet inequality Boolean factor analysis Bock 'un 3 bileşenli modeli Bonferroni eşitsizliği Boole eşitsizliği Boole-Bonferroni-Frchet eşitsizliği Boole etken çözümlemesi; Boole etken analizi; Boole faktör çözümlemesi; Boole faktör analizi bootstrap methods Borel-Cantelli lemmas Borel-Tanner Borges' approximation bootstrap yöntemleri; koruyan halka yöntemleri Borel-Cantelli önermeleri; Borel- Cantelli lemaları Borel-Tanner dağılımı Borges yaklaşımı 13

14 Bose Bose-Einstein statistics bounded completeness Bowley index box and whisker plot Box's test Box-Cox transformations Box-Jenkins model Box-Müller transformation Bradford Bradley-Terry model branch and bound methods branching Markov process branching Poisson process branching process branching renewal process Brandt-Snedecor method Bravais correlation coefficient break point breakdown bound Brown's method Brown-Mood procedure Brownian motion process Bruceton method Brunk's test brushing scatterplots Buffon's needle bulk sampling bunch-map analysis Burke's theorem Burkholder approximation Burr's busy period Buys-Ballot table byte C C.S.M. test calibration call-back Camp-Meidell inequality Bose dağılımı Bose-Einstein istatistiği sınırlı tamlık Bowley indeksi iki çubuk çizişi Box sınaması; Box testi Box-Cox dönüşümleri Box-Jenkins modeli Box-Müller dönüşümü Bradford dağılımı Bradley-Terry modeli dal ve sınır yöntemleri dallanan Markov süreci dallanan Poisson süreci dallandırma süreci dallanan yenilenme süreci Brandt-Snedecor yöntemi Bravais korelasyon katsayısı; Bravais ilişki katsayısı kırılma noktası bozulma sınırı Brown yöntemi Brown-Mood işlemi Brown hareket süreci Bruceton yöntemi Brunk sınaması; Brunk testi serpme çizişleri Buffon'un iğnesi yığın örneklemesi yelpaze çözümlemesi; yelpaze analizi; bunch-map çözümlemesi; bunch-map analizi Burke teoremi; Burke savı Burkholder yaklaşımı Burr dağılımı meşgul dönem Buys-Ballot tablosu bayt C.S.M. sınaması; C.S.M. testi ayarlama geri çağırma Camp-Meidell eşitsizliği 14

15 Camp-Paulson approximation Campbell's theorem Camp-Paulson yaklaşımı Campbell teoremi; Campbell savı Canberra metric canonical correlation canonical matrix canonical variate Cantelli's inequality Cantor-type s Capon test capture/release sampling cardioid Carleman's criterion Carli's index carrier variable cartogram cascade process catastrophe theory Canberra metriği kanonik korelasyon; doğal korelasyon; kanonik ilişki; doğal ilişki kanonik matris kanonik değişken Cantelli eşitsizliği Cantor türü dağılımlar Capon sınaması; Capon testi yakala/bırak örneklemesi kalp şekilli dağılım Carleman ölçütü Carli indeksi taşıyıcı değişken kartogram kademeli süreç afet teorisi; afet kuramı; katostrof teorisi; katostrof kuramı categorical category Cauchy Cauchy-Schwarz inequality causal chain model causal cause variable cell frequency cell model censoring census census centile central confidence interval central factorial moments central limit theorem central moment central place theory central tendency kategorik dağılım kategori Cauchy dağılımı Cauchy-Schwarz eşitsizliği nedensel zincir modeli nedensel dağılım neden değişkeni hücre sıklığı; göze sıklığı hücre modeli; göze modeli sansürleme sayım sayım dağılımı yüzde birlik merkezi güven aralığı merkezi çarpanlı momentler merkezi limit teoremi; merkezi limit savı merkezi moment merkezi yer teorisi; merkezi yer kuramı merkezi eğilim 15

16 centre (of a range) centre of location centroid method cepstrum ; kepstrum certainty equivalence chain chain binomial model chain block design chain index chain relative Champernowne s merkez (bir açıklığın; bir değişim aralığının) konum merkezi merkezi yöntem; merkeze dayalı yöntem merkez kesinlik denkliği zincir zincirleme binom modeli; zincirleme ikiterimli modeli zincir blok tasarımı zincir indeksi zincirleme oran Champernowne dağılımları chance constraint chance variation change-point models changeover trial channel degrees of freedom Chapman-Kolmogorov equations characterisation characteristic function characteristic functional characteristic root Charlier Charlier polynomials Chauvenet's criterion Chernoff's faces chi chi-plot chi-squared chi-squared metric chi-squared statistic chi-squared test chi-statistic Cholesky decomposition şans kısıtı şans değişimi değişim noktası modelleri; nokta değiştirme modelleri değiştirmeli deneme kanal serbestlik derecesi Chapman-Kolmogorov denklemleri karakterizasyon; nitelendirme ayırtedici işlev; ayırtedici fonksiyon; karakteristik işlev; karakteristik fonksiyon ayırtedici işlevli; ayırtedici fonksiyonel; karakteristik işlevli; karakteristik fonksiyonel ayırtedici kök; karakteristik kök Charlier dağılımı Charlier çokluterimlileri; Charlier polinomları Chauvenet ölçütü Chernoff yüzleri ki dağılımı ki-çizişi ki-kare dağılımı ki-kare metriği ki-kare istatistiği ki-kare sınaması; ki-kare testi ki istatistiği Cholesky ayrışımı 16

17 Chung-Fuchs theorem chunk sampling cigarette card circular chart circular circular formula circular histogram circular lattice circular mean deviation circular mean difference circular Normal circular quartile deviation circular range circular serial correlation coefficient circular test circular triads class class mark class symbol classification classification statistics Cliff-Ord tests clinical trials ; clinical study Chung-Fuchs teoremi; Chung- Fuchs savı blok örneklemesi sigara kağıdı dağılımı dairesel grafik dairesel dağılım dairesel formül dairesel histogram dairesel kafes dağılımı dairesel ortalama sapma dairesel ortalama fark dairesel Normal dağılım dairesel çeyrek sapma dairesel açıklık (değişim aralığı) dairesel seri korelasyon sayısı; dairesel seri ilişki katsayısı dairesel sınama; dairesel test dairesel üçlüler sınıf sınıf işareti sınıf sembolü sınıflama sınıflama istatistikleri Cliff-Ord sınamaları; Cliff-Ord testleri klinik denemeleri; klinik çalışması clipped time series clitic curve close-ended question closed sequential scheme closed sequential t-tests closeness (in estimation) cluster cluster (point) process cluster analysis kırpılmış (clipped) zaman serileri çarpıklık eğrisi kapalı uçlu soru kapalı ardışık taslak kapalı ardışık t-sınamaları; kapalı ardışık t-testleri tahminde yakınlık küme küme (nokta) süreci küme çözümlemesi; küme analizi cluster sampling küme örneklemesi clustering kümeleme Cochran's criterion Cochran ölçütü Cochran's Q-test Cochran Q-sınaması; Cochran Q- testi Cochran's rule Cochran kuralı 17

18 Cochran's test Cochran's theorem coefficient coefficient of agreement coefficient of alienation coefficient of association coefficient of concentration coefficient of concordance coefficient of consistence coefficient of contingency coefficient of correlation coefficient of determination coefficient of disarray coefficient of disturbancy coefficient of divergence coefficient of excess coefficient of individuality coefficient of multiple correlation coefficient of multiple partial correlation coefficient of nondetermination Cochran sınaması; Cochran testi Cochran teoremi; Cochran savı katsayı uzlaşma katsayısı; uyuşma katsayısı yabancılaşma katsayısı birliktelik katsayısı yoğunluk katsayısı uyum katsayısı tutarlılık katsayısı çaprazlık katsayısı; olumsallık katsayısı; kontenjans katsayısı korelasyon katsayısı; ilişki katsayısı belirleme katsayısı; belirtme katsayısı düzensizlik katsayısı karışıklık katsayısı ıraksama katsayısı aşırılık katsayısı bireysellik katsayısı çoklu korelasyon katsayısı; çoklu ilişki katsayısı çoklu kısmi ilişki katsayısı; çoklu kısmi ilişki katsayısı belirlememe katsayısı coefficient of part correlation kısmi korelasyon katsayısı; kısmi ilişki katsayısı coefficient of racial likeness coefficient of total determination ırksı (racial) benzerlik katsayısı; ırkî benzerlik katsayısı toplam belirleme katsayısı; toplam belirtme katsayısı coefficient of variation cograduation coherence coherency coherency principle coherent structure cohort life table cohort studies collapsed stratum method colligation değişim katsayısı eşderecelendirme tutarlı tutarlılık tutarlılık ilkesi tutarlı yapı kuşak hayat tablosu; kuşak yaşam tablosu kuşak çalışmaları çökertilmiş tabaka yöntemi biraraya getirme 18

19 combination of tests combinatorial methods combinatorial power mean combinatorial test sınamaların birleşimi; testlerin birleşimi kombinatuar yöntemler; birleşimsel yöntemler kombinatöryel güç ortalaması; birleşimsel güç ortalaması kombinatöryel sınama; birleşimsel sınama; kombinatöryel test; birleşimsel test common factor common factor space common factor variance communality communicate communicating class compact (serial) cluster comparative mortality figure comparative mortality index compartment models compensating error competing risks competition process complete class (of decision functions) complete class of tests complete correlation matrix complete Latin square complete linkage clustering complete regression complete system of equations completely balanced lattice completely randomised design completeness completeness (of a class of decision functions) complex abnormal curve ortak etken; ortak faktör ortak etken uzayı ortak etken varyansı; ortak faktör varyansı oransal ortak etken varyans iletişim kurmak; haberleşmek; bilgilendirmek iletişimli sınıf kompakt (seri) küme karşılaştırmalı ölümlülük grafiği karşılaştırmalı ölümlülük indeksi bölümlü (kompartman) modeller tazmin eden hata; tazmin eden yanılgı yarışan riskler yarışma süreci; rekabet süreci tam sınıf (karar işlevlerinin); tam sınıf (karar fonksiyonlarının) tam sınıf (sınamaların); tam sınıf (testlerin) tam korelasyon matrisi; tam ilişki matrisi tam Latin kare tam bağlamalı kümeleme tam regresyon tam denklem sistemi tamamen dengeli kafes tamamen rastgeleleştirilmiş tasarım tamlık; tam olma tamlık (karar işlevlerinin bir sınıfının); tamlık (karar fonksiyonlarının bir sınıfının) karmaşık normal olmayan eğri 19

20 complex demodulation complex experiment complex Gaussian complex table complex unit complex Wishart component analysis component bar chart component of interaction component of variance components of variance composed Poisson composite hypothesis composite index number composite sampling scheme compositional data compound ; compound frequency compound hypergeometric compound negative multinomial compound Poisson compressed limits concentration concentration parameter concomitance concomitant variable concordance concordant sample concurrent deviation conditional conditional expected value conditional failure rate conditional power function conditional regression conditional statistic conditional survivor function karmaşık geri modülasyon karmaşık deney karmaşık Gaussian dağılımı karmaşık tablo karmaşık birim karmaşık Wishart dağılımı bileşen çözümlemesi bileşen çubuk grafiği etkileşim bileşeni varyans bileşeni varyans bileşenleri birleşik Poisson dağılımı birleşik hipotez birleşik indeks sayısı birleşik örnekleme şeması birleşik veri birleşik sıklık dağılımı birleşik hipergeometrik dağılım birleşik negatif çokterimli dağılım birleşik Poisson dağılımı sıkıştırılmış sınırlar yoğunluk yoğunluk parametresi eşlik eşlik değişkeni uyum uyumlu örnek eşzamanlı sapma koşullu koşullu beklenen değer koşullu başarısızlık hızı koşullu güç işlevi; koşullu güç foksiyonu koşullu regresyon koşullu istatistik koşullu yaşam işlevi; koşullu yaşam fonksiyonu 20

21 conditional test conditionally unbiased estimator confidence belt confidence coefficient confidence curves confidence interval confidence level confidence limits confidence region configuration confirmatory factor analysis confluence analysis confluent relation conformity confounding congestion problems conjugate conjugate Latin squares conjugate prior conjugate ranking connectedness connection conservative confidence interval koşullu sınama; koşullu test koşullu yansız tahmin edici güven kuşağı güven katsayısı güven eğrileri güven aralığı güven düzeyi güven sınırları güven bölgesi konfigürasyon; yapılaşma doğrulayıcı etken çözümlemesi; doğrulayıcı etken analizi; doğrulayıcı faktör çözümlemesi; doğrulayıcı faktör analizi eş-gidiş çözümlemesi; eş-gidiş analizi eş-gidiş ilişkisi uygunluk etki karışımı tıkanma problemleri eşlenik dağılımı eşlenik Latin kareler eşlenik önsel eşlenik dereceleme bağlantılılık bağlantı; ilişki tutucu güven aralığı; koruyucu güven aralığı conservative process consistent estimator consistent test constraint consumer price index consumer's risk contagions contaminated content validity contingency contingency table tutucu süreç; koruyucu süreç tutarlı tahmin edici tutarlı sınama; tutarlı test kısıt tüketici fiyat indeksi tüketici riski dağılıma bağlı dağılım; iç-içe dağılım kuşkulu dağılım kapsam geçerliliği çaprazlık; olumsallık; kontenjans çaprazlık tablosu; olumsallık tablosu; kontenjans tablosu contingency type çaprazlık tür dağılım; olumsallık türü dağılım; kontenjans tür dağılım 21

İÇİNDEKİLER. BÖLÜM 1 Değişkenler ve Grafikler 1. BÖLÜM 2 Frekans Dağılımları 37

İÇİNDEKİLER. BÖLÜM 1 Değişkenler ve Grafikler 1. BÖLÜM 2 Frekans Dağılımları 37 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 Değişkenler ve Grafikler 1 İstatistik 1 Yığın ve Örnek; Tümevarımcı ve Betimleyici İstatistik 1 Değişkenler: Kesikli ve Sürekli 1 Verilerin Yuvarlanması Bilimsel Gösterim Anlamlı Rakamlar

Detaylı

İçindekiler. Ön Söz... xiii

İçindekiler. Ön Söz... xiii İçindekiler Ön Söz.................................................... xiii Bölüm 1 İstatistiğe Giriş....................................... 1 1.1 Giriş......................................................1

Detaylı

3 KESİKLİ RASSAL DEĞİŞKENLER VE OLASILIK DAĞILIMLARI

3 KESİKLİ RASSAL DEĞİŞKENLER VE OLASILIK DAĞILIMLARI ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1 İSTATİSTİK ve SAYISAL BİLGİ 11 1.1 İstatistik ve Önemi 12 1.2 İstatistikte Temel Kavramlar 14 1.3 İstatistiğin Amacı 15 1.4 Veri Türleri 15 1.5 Veri Ölçüm Düzeyleri 16 1.6

Detaylı

ĐST 474 Bayesci Đstatistik

ĐST 474 Bayesci Đstatistik ĐST 474 Bayesci Đstatistik Ders Sorumlusu: Dr. Haydar Demirhan haydarde@hacettepe.edu.tr Đnternet Sitesi: http://yunus.hacettepe.edu.tr/~haydarde Đçerik: Olasılık kuramının temel kavramları Bazı özel olasılık

Detaylı

YTÜ İktisat Bölümü EKONOMETRİ I Ders Notları

YTÜ İktisat Bölümü EKONOMETRİ I Ders Notları Yıldız Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü Ekonometri I Ders Kitabı: J.M. Wooldridge, Introductory Econometrics A Modern Approach, 2nd. ed., 2002, Thomson Learning. Ch. 5: SEKK (OLS) nin Asimptotik Özellikleri

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... Örneklem Genişliğinin Elde edilmesi... 1

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... Örneklem Genişliğinin Elde edilmesi... 1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v 1. BÖLÜM Örneklem Genişliğinin Elde edilmesi... 1 1.1. Kitle ve Parametre... 1 1.2. Örneklem ve Tahmin Edici... 2 1.3. Basit Rastgele Örnekleme... 3 1.4. Tabakalı Rastgele Örnekleme...

Detaylı

Prof. Dr. Özkan ÜNVER Prof. Dr. Hamza GAMGAM Doç. Dr. Bülent ALTUNKAYNAK SPSS UYGULAMALI TEMEL İSTATİSTİK YÖNTEMLER

Prof. Dr. Özkan ÜNVER Prof. Dr. Hamza GAMGAM Doç. Dr. Bülent ALTUNKAYNAK SPSS UYGULAMALI TEMEL İSTATİSTİK YÖNTEMLER Prof. Dr. Özkan ÜNVER Prof. Dr. Hamza GAMGAM Doç. Dr. Bülent ALTUNKAYNAK SPSS UYGULAMALI TEMEL İSTATİSTİK YÖNTEMLER Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş 8. Baskı Frekans Dağılımları Varyans Analizi Merkezsel

Detaylı

Appendix B: Olasılık ve Dağılım Teorisi

Appendix B: Olasılık ve Dağılım Teorisi Yıldız Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü Ekonometri I Ders Notları Ders Kitabı: J.M. Wooldridge, Introductory Econometrics A Modern Approach, 2nd. edition, Thomson Learning Appendix B: Olasılık ve Dağılım

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... v GİRİŞ... 1 1. İSTATİSTİK İN TARİHÇESİ... 1 2. İSTATİSTİK NEDİR?... 3 3. SAYISAL BİLGİDEN ANLAM ÇIKARILMASI... 4 4. BELİRSİZLİĞİN ELE ALINMASI... 4 5. ÖRNEKLEME... 5 6. İLİŞKİLERİN

Detaylı

ÖN SÖZ... XV 1. BÖLÜM İSTATİSTİKTE KULLANILAN TEMEL KAVRAMLAR

ÖN SÖZ... XV 1. BÖLÜM İSTATİSTİKTE KULLANILAN TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XV 1. BÖLÜM İSTATİSTİKTE KULLANILAN TEMEL KAVRAMLAR 1. DEĞİŞKEN... 2 1.1. Değişken Çeşitleri... 3 1.2. Değişkenlerde Bağımsızlık ve Bağımlılık... 5 1.3. Değişkenlerde Kontrol Edilebilirlik...

Detaylı

YTÜ İktisat Bölümü EKONOMETRİ I Ders Notları

YTÜ İktisat Bölümü EKONOMETRİ I Ders Notları Yıldız Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü Ekonometri I Ders Kitabı: J.M. Wooldridge, Introductory Econometrics A Modern Approach, 2nd. edition, Thomson Learning Appendix B: Olasılık ve Dağılım Teorisi

Detaylı

YTÜ İktisat Bölümü EKONOMETRİ I Ders Notları

YTÜ İktisat Bölümü EKONOMETRİ I Ders Notları Yıldız Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü Ekonometri I Ders Kitabı: J.M. Wooldridge, Introductory Econometrics A Modern Approach, 2nd. edition, Thomson Learning Appendix B: Olasılık ve Dağılım Teorisi

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 KAVRAMLAR VE YÖNTEMBİLİM

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 KAVRAMLAR VE YÖNTEMBİLİM İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 KAVRAMLAR VE YÖNTEMBİLİM I. İSTATİSTİK KAVRAMI ve TANIMI... 1 A. İSTATİSTİK KAVRAMI... 1 B. İSTATİSTİĞİN TANIMI... 2 C. İSTATİSTİĞİN TARİHÇESİ... 2 D. GÜNÜMÜZDE İSTATİSTİK VE ÖNEMİ...

Detaylı

2. BASİT DOĞRUSAL REGRESYON 12

2. BASİT DOĞRUSAL REGRESYON 12 1. GİRİŞ 1 1.1 Regresyon ve Model Kurma / 1 1.2 Veri Toplama / 5 1.3 Regresyonun Kullanım Alanları / 9 1.4 Bilgisayarın Rolü / 10 2. BASİT DOĞRUSAL REGRESYON 12 2.1 Basit Doğrusal Regresyon Modeli / 12

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Bölüm 1 KÜMELER Bölüm 2 SAYILAR

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Bölüm 1 KÜMELER Bölüm 2 SAYILAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 KÜMELER 11 1.1. Küme 12 1.2. Kümelerin Gösterimi 13 1.3. Boş Küme 13 1.4. Denk Küme 13 1.5. Eşit Kümeler 13 1.6. Alt Küme 13 1.7. Alt Küme Sayısı 14 1.8. Öz Alt Küme 16 1.9.

Detaylı

3. TAHMİN En Küçük Kareler (EKK) Yöntemi 1

3. TAHMİN En Küçük Kareler (EKK) Yöntemi 1 3. TAHMİN 3.1. En Küçük Kareler (EKK) Yöntemi 1 En Küçük Kareler (EKK) yöntemi, regresyon çözümlemesinde en yaygın olarak kullanılan, daha sonra ele alınacak bazı varsayımlar altında çok aranan istatistiki

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 1 1.1. Regresyon Analizi... 1 1.2. Uygulama Alanları ve Veri Setleri... 2 1.3. Regresyon Analizinde Adımlar... 3 1.3.1. Problemin İfadesi... 3 1.3.2. Konu ile İlgili Potansiyel

Detaylı

SIRA İSTATİSTİKLERİ VE UYGULAMA ALANLARINDAN BİR ÖRNEĞİN DEĞERLENDİRMESİ

SIRA İSTATİSTİKLERİ VE UYGULAMA ALANLARINDAN BİR ÖRNEĞİN DEĞERLENDİRMESİ Sıra İstatistikleri ve Uygulama Alanlarından Bir Örneğin Değerlendirmesi 89 SIRA İSTATİSTİKLERİ VE UYGULAMA ALANLARINDAN BİR ÖRNEĞİN DEĞERLENDİRMESİ Esin Cumhur PİRİNÇCİLER Araş. Gör. Dr., Çanakkale Onsekiz

Detaylı

Editörler Yrd.Doç.Dr.Aysen Şimşek Kandemir &Yrd.Doç.Dr.Tahir Benli İSTATİSTİK

Editörler Yrd.Doç.Dr.Aysen Şimşek Kandemir &Yrd.Doç.Dr.Tahir Benli İSTATİSTİK Editörler Yrd.Doç.Dr.Aysen Şimşek Kandemir &Yrd.Doç.Dr.Tahir Benli İSTATİSTİK Yazarlar Yrd.Doç.Dr.Nizamettin Erbaş Yrd.Doç.Dr.Tuğba Altıntaş Dr.Yeliz Sevimli Saitoğlu A. Zehra Çelenli Başaran Azize Sağır

Detaylı

Pazarlama Araştırması Grup Projeleri

Pazarlama Araştırması Grup Projeleri Pazarlama Araştırması Grup Projeleri Projeler kapsamında öğrencilerden derlediğiniz 'Teknoloji Kullanım Anketi' verilerini kullanarak aşağıda istenilen testleri SPSS programını kullanarak gerçekleştiriniz.

Detaylı

ALIŞTIRMA 2 GSYİH. Toplamsal Ayrıştırma Yöntemi

ALIŞTIRMA 2 GSYİH. Toplamsal Ayrıştırma Yöntemi ALIŞTIRMA 2 GSYİH Bu çalışmamızda GSYİH serisinin toplamsal ve çarpımsal ayrıştırma yöntemine göre modellenip modellenemeyeceği incelenecektir. Seri ilk olarak toplamsal ayrıştırma yöntemine göre analiz

Detaylı

SPSS (Statistical Package for Social Sciences)

SPSS (Statistical Package for Social Sciences) SPSS (Statistical Package for Social Sciences) SPSS Data Editor: Microsoft Excel formatına benzer satır ve sütunlardan oluşan çalışma sayfası (*sav) Data Editör iki arayüzden oluşur. 1. Data View 2. Variable

Detaylı

İSTATİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ (2009 2010)

İSTATİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ (2009 2010) İSTATİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ (2009 2010) BİRİNCİ YIL Güz Dönemi (1. Yarıyıl) STAT 101 Temel İstatistik I (3 2 4) İstatistik bilimi. Verilerin görsel sunumu. Frekans tablosu oluşturma. Gövde yaprak

Detaylı

İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMINDA OKUTULAN ZORUNLU VE SEÇMELİ DERSLER VE İÇERİKLERİ

İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMINDA OKUTULAN ZORUNLU VE SEÇMELİ DERSLER VE İÇERİKLERİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMINDA OKUTULAN ZORUNLU VE SEÇMELİ DERSLER VE İÇERİKLERİ IST 101 Olasılık-1: Kümeler, küme işlemleri, sigma cebir, rasgele deney, örnek uzay ve olaylar, sayma teknikleri,

Detaylı

FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ YAZ OKULU DERS İÇERİGİ. Bölümü Dersin Kodu ve Adı T P K AKTS

FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ YAZ OKULU DERS İÇERİGİ. Bölümü Dersin Kodu ve Adı T P K AKTS Bir Dönemde Okutulan Ders Saati MAT101 Genel I (Mühendislik Fakültesi Bütün Bölümler, Fen Fakültesi Kimya ve Astronomi Bölümleri) 1 Kümeler, reel sayılar, bir denklem veya eşitsizliğin grafiği 2 Fonksiyonlar,

Detaylı

KARŞILAŞTIRMA İSTATİSTİĞİ, ANALİTİK YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI, BİYOLOJİK DEĞİŞKENLİK. Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2005

KARŞILAŞTIRMA İSTATİSTİĞİ, ANALİTİK YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI, BİYOLOJİK DEĞİŞKENLİK. Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2005 KARŞILAŞTIRMA İSTATİSTİĞİ, ANALİTİK YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI, BİYOLOJİK DEĞİŞKENLİK Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2005 1 Karşılaştırma istatistiği Temel kavramlar: Örneklem ve evren:

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ DAĞILIM FONKSİYONLARI KONVOLÜSYONLARININ MONTE CARLO TAHMİNİ VE BAZI UYGULAMALARI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ DAĞILIM FONKSİYONLARI KONVOLÜSYONLARININ MONTE CARLO TAHMİNİ VE BAZI UYGULAMALARI ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ DAĞILIM FONKSİYONLARI KONVOLÜSYONLARININ MONTE CARLO TAHMİNİ VE BAZI UYGULAMALARI Ömer ALTINDAĞ İSTATİSTİK ANABİLİM DALI ANKARA 212 Her hakkı

Detaylı

SIRADAN EN KÜÇÜK KARELER (OLS)

SIRADAN EN KÜÇÜK KARELER (OLS) SIRADAN EN KÜÇÜK KARELER (OLS) YÖNTEMİNİN ASİMPTOTİK ÖZELLİKLERİ Hüseyin Taştan 1 1 Yıldız Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü Ders Kitabı: Introductory Econometrics: A Modern Approach (2nd ed.) J. Wooldridge

Detaylı

YTÜ İktisat Bölümü EKONOMETRİ I Ders Notları

YTÜ İktisat Bölümü EKONOMETRİ I Ders Notları Yıldız Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü Ekonometri I Ders Kitabı: J.M. Wooldridge, Introductory Econometrics A Modern Approach, 2nd. edition, Thomson Learning Appendix C: İstatistiksel Çıkarsama Doç.

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM: TASARIM PAZARLAMA ARAŞTIRMASINA GİRİŞ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM: TASARIM PAZARLAMA ARAŞTIRMASINA GİRİŞ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v TEŞEKKÜR... vi İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜR... vii İÇİNDEKİLER... ix ŞEKİLLER LİSTESİ... xviii TABLOLAR LİSTESİ... xx BİRİNCİ KISIM: TASARIM BİRİNCI BÖLÜM PAZARLAMA ARAŞTIRMASINA

Detaylı

27 Mart Ders Kitabı: Introductory Econometrics: A Modern Approach (4th ed.) J. Wooldridge. 1 Yıldız Teknik Üniversitesi

27 Mart Ders Kitabı: Introductory Econometrics: A Modern Approach (4th ed.) J. Wooldridge. 1 Yıldız Teknik Üniversitesi ZAMAN SERİLERİ VERİLERİYLE REGRESYON ANALİZİNDE EK KONULAR Hüseyin Taştan 1 1 Yıldız Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü Ders Kitabı: Introductory Econometrics: A Modern Approach (4th ed.) J. Wooldridge

Detaylı

Degree Department Üniversity Year B.S. Statistics Gazi University 1993 M.s. Statistics Gazi University 1998 Ph.D. Statistics Gazi University 2005

Degree Department Üniversity Year B.S. Statistics Gazi University 1993 M.s. Statistics Gazi University 1998 Ph.D. Statistics Gazi University 2005 Gazi University Faculty of Science Department of Statistics 06500 Teknikokullar ANKARA/TURKEY Tel:+903122021479 e-mail: yaprak@gazi.edu.tr Web site: www.gazi.edu.tr/yaprak EDUCATION Degree Department Üniversity

Detaylı

İstatistiksel Kavramların Gözden Geçirilmesi

İstatistiksel Kavramların Gözden Geçirilmesi İstatistiksel Kavramların Gözden Geçirilmesi İstatistiksel Çıkarsama Ekonometri 1 Konu 3 Sürüm 2,0 (Ekim 2011) UADMK Açık Lisans Bilgisi İşbu belge, Creative Commons Attribution-Non-Commercial ShareAlike

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Bölüm 1 SAYILAR 11 Bölüm 2 KÜMELER 31 Bölüm 3 FONKSİYONLAR

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Bölüm 1 SAYILAR 11 Bölüm 2 KÜMELER 31 Bölüm 3 FONKSİYONLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 SAYILAR 11 1.1. Sayı Kümeleri 12 1.1.1.Doğal Sayılar Kümesi 12 1.1.2.Tam Sayılar Kümesi 13 1.1.3.Rasyonel Sayılar Kümesi 14 1.1.4. İrrasyonel Sayılar Kümesi 16 1.1.5. Gerçel

Detaylı

Matris Cebiriyle Çoklu Regresyon Modeli

Matris Cebiriyle Çoklu Regresyon Modeli Matris Cebiriyle Çoklu Regresyon Modeli Hüseyin Taştan Mart 00 Klasik Regresyon Modeli k açıklayıcı değişkenden oluşan regresyon modelini her gözlem i için aşağıdaki gibi yazabiliriz: y i β + β x i + β

Detaylı

Z = S n E(S n ) V ar(sn ) = S n nµ. S nn. n 1/2 n σ

Z = S n E(S n ) V ar(sn ) = S n nµ. S nn. n 1/2 n σ YTÜ-İktisat İstatistik II Merkezi Limit Teoremi 1 MERKEZİ LİMİT TEOREMİ CENTRAL LIMIT THEOREM X 1,X 2,...,X n herbirinin ortalaması µ ve varyansı σ 2 olan ve aynı dağılıma uyan n tane bağımsız r.d. olsun.

Detaylı

İstanbul Aydın Üniversitesi İ.İ.B.F Öğretim Üyesi Sigorta Matematiği. İstanbul, 2013

İstanbul Aydın Üniversitesi İ.İ.B.F Öğretim Üyesi Sigorta Matematiği. İstanbul, 2013 i Yrd. Doç. Dr. Çiğdem ÖZARI İstanbul Aydın Üniversitesi İ.İ.B.F Öğretim Üyesi cigdemozari@aydin.edu.tr MSc. Elif ÇAKMAKOĞLU elifcakmakoglu@gmail.com Sigorta Matematiği İstanbul, 2013 ii Yayın No : 2953

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm UYGULAMA VERİLERİ

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm UYGULAMA VERİLERİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm UYGULAMA VERİLERİ VERİ GRUBU 1. Yüzücü ve Atlet Verileri... 1 VERİ GRUBU 2. Sutopu, Basketbol ve Voleybol Oyuncuları Verileri... 4 VERİ 3. Solunum Yolları Verisi... 7 VERİ 4.

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBIYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBIYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBIYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI Kırıkkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü Lisans Programı, Kırıkkale Üniversitesi Önlisans ve Lisans

Detaylı

Kullanılacak İstatistikleri Belirleme Ölçütleri. Değişkenin Ölçek Türü ya da Yapısı

Kullanılacak İstatistikleri Belirleme Ölçütleri. Değişkenin Ölçek Türü ya da Yapısı ARAŞTIRMA MODELLİLERİNDE KULLANILACAK İSTATİSTİKLERİ BELİRLEME ÖLÇÜTLERİ Parametrik mi Parametrik Olmayan mı? Kullanılacak İstatistikleri Belirleme Ölçütleri Değişken Sayısı Tek değişkenli (X) İki değişkenli

Detaylı

İçindekiler vii Yazarların Ön Sözü xiii Çevirenin Ön Sözü xiv Teşekkürler xvi Semboller Listesi xvii. Ölçme, İstatistik ve Araştırma...

İçindekiler vii Yazarların Ön Sözü xiii Çevirenin Ön Sözü xiv Teşekkürler xvi Semboller Listesi xvii. Ölçme, İstatistik ve Araştırma... İçindekiler İçindekiler vii Yazarların Ön Sözü xiii Çevirenin Ön Sözü xiv Teşekkürler xvi Semboller Listesi xvii BÖLÜM 1 Ölçme, İstatistik ve Araştırma...1 Ölçme Nedir?... 3 Ölçme Süreci... 3 Değişkenler

Detaylı

BÖLÜM 1: YAşAM ÇÖzÜMLEMEsİNE GİRİş... 1

BÖLÜM 1: YAşAM ÇÖzÜMLEMEsİNE GİRİş... 1 ÖN SÖZ...iii BÖLÜM 1: Yaşam Çözümlemesine Giriş... 1 1.1. Giriş... 1 1.2. Yaşam Süresi... 2 1.2.1. Yaşam süresi verilerinin çözümlenmesinde kullanılan fonksiyonlar... 3 1.2.1.1. Olasılık yoğunluk fonksiyonu...

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Akdeniz Üniversitesi İSTATİSTİKSEL ANALİZ I Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (*) Yüksek Lisans( ) Doktora ( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün

Detaylı

BİYOİSTATİSTİK DERSLERİ AMAÇ VE HEDEFLERİ

BİYOİSTATİSTİK DERSLERİ AMAÇ VE HEDEFLERİ BİYOİSTATİSTİK DERSLERİ AMAÇ VE HEDEFLERİ DÖNEM I-I. DERS KURULU Konu: Bilimsel yöntem ve istatistik Amaç: Biyoistatistiğin tıptaki önemini kavrar ve sonraki dersler için gerekli terminolojiye hakim olur.

Detaylı

BÖLÜM-1.BİLİM NEDİR? Tanımı...1 Bilimselliğin Ölçütleri...2 Bilimin İşlevleri...3

BÖLÜM-1.BİLİM NEDİR? Tanımı...1 Bilimselliğin Ölçütleri...2 Bilimin İşlevleri...3 KİTABIN İÇİNDEKİLER BÖLÜM-1.BİLİM NEDİR? Tanımı...1 Bilimselliğin Ölçütleri...2 Bilimin İşlevleri...3 BÖLÜM-2.BİLİMSEL ARAŞTIRMA Belgesel Araştırmalar...7 Görgül Araştırmalar Tarama Tipi Araştırma...8

Detaylı

AST416 Astronomide Sayısal Çözümleme - II. 2. Temel İstatistik Kavramlar ve Dağılımlar

AST416 Astronomide Sayısal Çözümleme - II. 2. Temel İstatistik Kavramlar ve Dağılımlar AST416 Astronomide Sayısal Çözümleme - II 2. Temel İstatistik Kavramlar ve Dağılımlar Bu derste neler öğreneceksiniz? Sıklık Dağılımı ve Olasılık Dağılımı Olasılık ve Kümüatif Dağılım Fonksiyonları Dağılım

Detaylı

8. Uygulama. Bazı Sürekli Dağılımlar

8. Uygulama. Bazı Sürekli Dağılımlar 8. Uygulama Bazı Sürekli Dağılımlar : Bir tür böcek 6 gün yaşadıktan sonra iki gün içinde aynı miktarlarda azalıp ölmektedir. X rasgele değişkeni bu türden bir böceğin ömrü olmak üzere, X U (6,8) dır.

Detaylı

Çalıştığı kurumun prestij kaynağı olup olmaması KIZ 2,85 ERKEK 4,18

Çalıştığı kurumun prestij kaynağı olup olmaması KIZ 2,85 ERKEK 4,18 1 * BAĞIMSIZ T TESTİ (Independent Samples t test) ÖRNEK: Yapılan bir anket çalışmasında katılımcılardan, çalıştıkları kurumun kendileri için bir prestij kaynağı olup olmadığını belirtmeleri istenmiş. 30

Detaylı

OLS Yönteminin Asimptotik (Büyük Örneklem) Özellikleri SIRADAN EN KÜÇÜK KARELER (OLS) Asimptotik Özellikler: Tutarlılık. Asimptotik Özellikler

OLS Yönteminin Asimptotik (Büyük Örneklem) Özellikleri SIRADAN EN KÜÇÜK KARELER (OLS) Asimptotik Özellikler: Tutarlılık. Asimptotik Özellikler 1 SIRADAN EN KÜÇÜK KARELER (OLS) YÖNTEMİNİN ASİMPTOTİK ÖZELLİKLERİ Hüseyin Taştan 1 1 Yıldız Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü Ders Kitabı: Introductory Econometrics: A Modern Approach (2nd ed.) J. Wooldridge

Detaylı

Zaman Serisi Verileriyle Regresyon Analizi

Zaman Serisi Verileriyle Regresyon Analizi Zaman Serisi Verileriyle Regresyon Analizi Hüseyin Taştan 1 1 Yıldız Teknik Üniversitesi Iktisat Bölümü Textbook: Introductory Econometrics (4th ed.) J. Wooldridge 13 Mart 2013 Ekonometri II: Zaman Serisi

Detaylı

SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri

SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri ÖNSÖZ Gerçekte herhangi bir olguyu etkileyen dinamikler çok karmaşıktır ve her alanda olayların akışını etkileyen faktörler çok sayıda (genellikle sonsuz sayıda) özellik tarafından belirlendiğinden çok

Detaylı

T.C SİNOP ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C SİNOP ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C SİNOP ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI I.YARIYIL: IST101 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA I (223) Bilgisayar Donanımı, İşletim Sistemleri, Windows Kullanımı, Microsoft Word,

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MATEMATİK ANABİLİM DALI MATEMATİK PROGRAMI DERS LİSTESİ

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MATEMATİK ANABİLİM DALI MATEMATİK PROGRAMI DERS LİSTESİ Ders List ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MATEMATİK ANABİLİM DALI MATEMATİK PROGRAMI DERS LİSTESİ 17.11.2016 Yüksek Lisans Dersleri Kod Ders Adı Ders Adı (EN) T U L K AKTS MTK501 Reel

Detaylı

IE 303T Sistem Benzetimi L E C T U R E 6 : R A S S A L R A K A M Ü R E T I M I

IE 303T Sistem Benzetimi L E C T U R E 6 : R A S S A L R A K A M Ü R E T I M I IE 303T Sistem Benzetimi L E C T U R E 6 : R A S S A L R A K A M Ü R E T I M I Geçen Ders Sürekli Dağılımlar Uniform dağılımlar Üssel dağılım ve hafızasızlık özelliği (memoryless property) Gamma Dağılımı

Detaylı

2. REGRESYON ANALİZİNİN TEMEL KAVRAMLARI Tanım

2. REGRESYON ANALİZİNİN TEMEL KAVRAMLARI Tanım 2. REGRESYON ANALİZİNİN TEMEL KAVRAMLARI 2.1. Tanım Regresyon analizi, bir değişkenin başka bir veya daha fazla değişkene olan bağımlılığını inceler. Amaç, bağımlı değişkenin kitle ortalamasını, açıklayıcı

Detaylı

UYGULAMA 1 SPSS E GİRİŞ. SPSS; File, Edit, View, Data, Transform, Analyze, Graphs, Utilities, Window, Help adlı 10 adet program menüsü içermektedir.

UYGULAMA 1 SPSS E GİRİŞ. SPSS; File, Edit, View, Data, Transform, Analyze, Graphs, Utilities, Window, Help adlı 10 adet program menüsü içermektedir. 1 UYGULAMA 1 SPSS E GİRİŞ SPSS; File, Edit, View, Data, Transform, Analyze, Graphs, Utilities, Window, Help adlı 10 adet program menüsü içermektedir. Bu menülerin işlevleri ve alt menüleri ile komutları

Detaylı

İstatistik ve Olasılık

İstatistik ve Olasılık İstatistik ve Olasılık Ders 5: Rastgele Değişkenlerin Dağılımları II Prof. Dr. İrfan KAYMAZ Sık Kullanılan Dağılımlar Frekans tablolarına dayalı histogram ve frekans poligonları, verilerin dağılımı hakkında

Detaylı

14 Ekim 2012. Ders Kitabı: Introductory Econometrics: A Modern Approach (2nd ed.) J. Wooldridge. 1 Yıldız Teknik Üniversitesi

14 Ekim 2012. Ders Kitabı: Introductory Econometrics: A Modern Approach (2nd ed.) J. Wooldridge. 1 Yıldız Teknik Üniversitesi ÇOK DEĞİŞKENLİ REGRESYON ANALİZİ: ÇIKARSAMA Hüseyin Taştan 1 1 Yıldız Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü Ders Kitabı: Introductory Econometrics: A Modern Approach (2nd ed.) J. Wooldridge 14 Ekim 2012 Ekonometri

Detaylı

İçindekiler. Pazarlama Araştırmalarının Önemi

İçindekiler. Pazarlama Araştırmalarının Önemi İçindekiler Birinci Bölüm Pazarlama Araştırmalarının Önemi 1.1. PAZARLAMA ARAŞTIRMALARININ TANIMI VE ÖNEMİ... 1 1.2. PAZARLAMA ARAŞTIRMASI İŞLEVİNİN İŞLETME ORGANİZASYONU İÇİNDEKİ YERİ... 5 1.3. PAZARLAMA

Detaylı

İÇİNDEKİLER KISIM 1: BİRİNCİ MERTEBE ADİ DİFERENSİYEL DENKLEMLER

İÇİNDEKİLER KISIM 1: BİRİNCİ MERTEBE ADİ DİFERENSİYEL DENKLEMLER İÇİNDEKİLER KISIM 1: BİRİNCİ MERTEBE ADİ DİFERENSİYEL DENKLEMLER 1.1. Fiziksel Kanunlar ve Diferensiyel Denklemler Arasındaki İlişki... 1 1.2. Diferensiyel Denklemlerin Sınıflandırılması ve Terminoloji...

Detaylı

Bağımsız Örneklemler İçin Tek Faktörlü ANOVA

Bağımsız Örneklemler İçin Tek Faktörlü ANOVA Bağımsız Örneklemler İçin Tek Faktörlü ANOVA ANOVA (Varyans Analizi) birden çok t-testinin uygulanması gerektiği durumlarda hata varyansını azaltmak amacıyla öncelikle bir F istatistiği hesaplanır bu F

Detaylı

K-S Testi hipotezde ileri sürülen dağılımla örnek yığılmalı dağılım fonksiyonunun karşılaştırılması ile yapılır.

K-S Testi hipotezde ileri sürülen dağılımla örnek yığılmalı dağılım fonksiyonunun karşılaştırılması ile yapılır. İstatistiksel güven aralıkları uygulamalarında normallik (normal dağılıma uygunluk) oldukça önemlidir. Kullanılan parametrik istatistiksel tekniklerin geçerli olabilmesi için populasyon şans değişkeninin

Detaylı

MATEMATİK BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU:3201

MATEMATİK BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU:3201 BÖLÜM KODU:01 011-01 01.Yarıyıl Dersleri 0.Yarıyıl Dersleri MTK 101 Analiz I Analysis I 4 1 5 6 MTK 10 Analiz II Analysis II 4 1 5 6 MTK 11 Lineer Cebir I Linear Algebra I 1 4 MTK 1 Lineer Cebir II Linear

Detaylı

Tekrarlı Ölçümler ANOVA

Tekrarlı Ölçümler ANOVA Tekrarlı Ölçümler ANOVA Repeated Measures ANOVA Aynı veya ilişkili örneklemlerin tekrarlı ölçümlerinin ortalamalarının aynı olup olmadığını test eder. Farklı zamanlardaki ölçümlerde aynı (ilişkili) kişiler

Detaylı

RİSK ANALİZİ VE AKTÜERYAL MODELLEME

RİSK ANALİZİ VE AKTÜERYAL MODELLEME SORU 1: Bir hasar sıklığı dağılımının rassal değişken olan ortalaması (0,8) aralığında tekdüze dağılmaktadır. Hasar sıklığı dağılımının Poisson karma dağılıma uyduğu bilindiğine göre 1 ya da daha fazla

Detaylı

1 PAZARLAMA ARAŞTIRMASI

1 PAZARLAMA ARAŞTIRMASI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 PAZARLAMA ARAŞTIRMASI 11 1.1. Pazarlama Araştırması Kavramı ve Kapsamı 12 1.2. Pazarlama Araştırmasının Tarihçesi 14 1.3. Pazarlama Araştırması Pazarlama Bilgi Sistemi ve

Detaylı

Olasılık ve Rastgele Süreçler (EE213) Ders Detayları

Olasılık ve Rastgele Süreçler (EE213) Ders Detayları Olasılık ve Rastgele Süreçler (EE213) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Olasılık ve Rastgele Süreçler EE213 Güz 3 0 0 3 7 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Temel Kavramlar. Bağlanım Çözümlemesi. Temel Kavramlar. Ekonometri 1 Konu 6 Sürüm 2,0 (Ekim 2011)

Temel Kavramlar. Bağlanım Çözümlemesi. Temel Kavramlar. Ekonometri 1 Konu 6 Sürüm 2,0 (Ekim 2011) Bağlanım Çözümlemesi Temel Kavramlar Ekonometri 1 Konu 6 Sürüm 2,0 (Ekim 2011) UADMK Açık Lisans Bilgisi İşbu belge, Creative Commons Attribution-Non-Commercial ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)

Detaylı

9. ARDIŞIK BAĞIMLILIK SORUNU (AUTOCORRELATION) 9.1. Ardışık Bağımlılık Sorunu Nedir?

9. ARDIŞIK BAĞIMLILIK SORUNU (AUTOCORRELATION) 9.1. Ardışık Bağımlılık Sorunu Nedir? 9. ARDIŞIK BAĞIMLILIK SORUNU (AUTOCORRELATION) 9.1. Ardışık Bağımlılık Sorunu Nedir? Ardışık bağımlılık sorunu, hata terimleri arasında ilişki olmadığı (E(u i,u j ) = 0, i j) varsayımının geçerli olmamasıdır.

Detaylı

2.1 Bir Sınıfı Örneklerinden Öğrenme... 15 2.2 Vapnik-Chervonenkis (VC) Boyutu... 20 2.3 Olası Yaklaşık Doğru Öğrenme... 21

2.1 Bir Sınıfı Örneklerinden Öğrenme... 15 2.2 Vapnik-Chervonenkis (VC) Boyutu... 20 2.3 Olası Yaklaşık Doğru Öğrenme... 21 İçindekiler Önsöz İkinci Basım için Önsöz Türkçe Çeviri için Önsöz Gösterim xiii xv xvii xix 1 Giriş 1 1.1 Yapay Öğrenme Nedir?......................... 1 1.2 Yapay Öğrenme Uygulamalarına Örnekler...............

Detaylı

Nicel / Nitel Verilerde Konum ve Değişim Ölçüleri. BBY606 Araştırma Yöntemleri 2013-2014 Bahar Dönemi 13 Mart 2014

Nicel / Nitel Verilerde Konum ve Değişim Ölçüleri. BBY606 Araştırma Yöntemleri 2013-2014 Bahar Dönemi 13 Mart 2014 Nicel / Nitel Verilerde Konum ve Değişim Ölçüleri BBY606 Araştırma Yöntemleri 2013-2014 Bahar Dönemi 13 Mart 2014 1 Konum ölçüleri Merkezi eğilim ölçüleri Verilerin ortalamaya göre olan gruplanması nasıl?

Detaylı

Doç. Dr. Dilek ALTAŞ İSTATİSTİKSEL ANALİZ

Doç. Dr. Dilek ALTAŞ İSTATİSTİKSEL ANALİZ I Doç. Dr. Dilek ALTAŞ İSTATİSTİKSEL ANALİZ II Yayın No : 2845 Teknik Dizisi : 158 1. Baskı Şubat 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377 868-4 Copyright Bu kitabın bu basısı için Türkiye deki yayın hakları BETA

Detaylı

YABANCI DİL EĞİTİMİ VEREN ÖZEL BİR EĞİTİM KURUMUNDAKİ ÖĞRENCİLERİN BEKLENTİLERİNİN ARAŞTIRILMASI. Sibel SELİM 1 Efe SARIBAY 2

YABANCI DİL EĞİTİMİ VEREN ÖZEL BİR EĞİTİM KURUMUNDAKİ ÖĞRENCİLERİN BEKLENTİLERİNİN ARAŞTIRILMASI. Sibel SELİM 1 Efe SARIBAY 2 Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 5, Sayı:2, 2003 YABANCI DİL EĞİTİMİ VEREN ÖZEL BİR EĞİTİM KURUMUNDAKİ ÖĞRENCİLERİN BEKLENTİLERİNİN ARAŞTIRILMASI Sibel SELİM 1 Efe SARIBAY

Detaylı

Korelasyon ve Regresyon

Korelasyon ve Regresyon Korelasyon ve Regresyon Kazanımlar 1 2 3 4 5 6 Değişkenlerin ilişkisini açıklamak ve hesaplamak için Pearson korelasyon katsayısı Örneklem r ile evren korelasyonu hakkında hipotez testi yapmak Spearman

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Orjinal Adı: CALCULUS II. Dersin Kodu: MAT 1002

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Orjinal Adı: CALCULUS II. Dersin Kodu: MAT 1002 Dersi Veren Birim: Mühendislik Fakültesi Dersin Türkçe Adı: MATEMATİK II Dersin Orjinal Adı: CALCULUS II Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Lisans Dersin Kodu: MAT 100 Dersin Öğretim

Detaylı

IE 303T Sistem Benzetimi

IE 303T Sistem Benzetimi IE 303T Sistem Benzetimi 1 L E C T U R E 5 : O L A S I L I K T E K R A R 2 Review of the Last Lecture Random Variables Beklenen Değer ve Varyans Moment Kesikli Dağılımlar Bernoulli Dağılımı Binom Dağılımı

Detaylı

1: DENEYLERİN TASARIMI VE ANALİZİ...

1: DENEYLERİN TASARIMI VE ANALİZİ... İÇİNDEKİLER Bölüm 1: DENEYLERİN TASARIMI VE ANALİZİ... 1 1.1. Deneyin Stratejisi... 1 1.2. Deneysel Tasarımın Bazı Tipik Örnekleri... 11 1.3. Temel Kurallar... 16 1.4. Deneyleri Tasarlama Prensipleri...

Detaylı

EME 3117 SİSTEM SİMULASYONU

EME 3117 SİSTEM SİMULASYONU EME 3117 SİSTEM SİMULASYONU Sonsuz Ufuk Simulasyon (Kararlı Hal Simulasyonu) Ders 14 Hatırlatma Gözleme ve Zamana Dayalı Performans Ölçümleri Gözleme Dayalı Ortalama sistem süresi Ortalama kuyruk süresi

Detaylı

SÜREKLİ ŞANS DEĞİŞKENLERİ. Üstel Dağılım Normal Dağılım

SÜREKLİ ŞANS DEĞİŞKENLERİ. Üstel Dağılım Normal Dağılım SÜREKLİ ŞANS DEĞİŞKENLERİ Üstel Dağılım Normal Dağılım 1 Üstel Dağılım Meydana gelen iki olay arasındaki geçen süre veya bir başka ifadeyle ilgilenilen olayın ilk defa ortaya çıkması için geçen sürenin

Detaylı

Unlike analytical solutions, numerical methods have an error range. In addition to this

Unlike analytical solutions, numerical methods have an error range. In addition to this ERROR Unlike analytical solutions, numerical methods have an error range. In addition to this input data may have errors. There are 5 basis source of error: The Source of Error 1. Measuring Errors Data

Detaylı

İstatistiksel Kavramların Gözden Geçirilmesi

İstatistiksel Kavramların Gözden Geçirilmesi İstatistiksel Kavramların Gözden Geçirilmesi Anlamlı Basamaklar Konusu ve Olasılık Ekonometri 1 Konu 1 Sürüm 2,0 (Ekim 2011) UADMK Açık Lisans Bilgisi İşbu belge, Creative Commons Attribution-Non-Commercial

Detaylı

009 BS 400- İstatistik sonılannın cevaplanmasında gerekli olabilecek tablolar ve formüller bu kitapçığın sonunda verilmiştir. 1. şağıdakilerden hangisi doğal birimdir? l TV alıcısı Bl Trafik kazası CL

Detaylı

OLASILIK ve İSTATİSTİĞE GİRİŞ. Yrd. Doç. Dr. Hüsey n Dem r

OLASILIK ve İSTATİSTİĞE GİRİŞ. Yrd. Doç. Dr. Hüsey n Dem r OLASILIK ve İSTATİSTİĞE GİRİŞ Yrd. Doç. Dr. Hüsey n Dem r Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Demir OLASILIK VE İSTATİSTİĞE GİRİŞ ISBN 978-605-318-470-6 DOI 10.14527/9786053184706 Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına

Detaylı

CHAPTER 8: CONFIDENCE INTERVAL ESTIMATION: ONE POPULATION

CHAPTER 8: CONFIDENCE INTERVAL ESTIMATION: ONE POPULATION CHAPTER 8: CONFIDENCE INTERVAL ESTIMATION: ONE POPULATION A point estimator of a population parameter is a function of the sample information that yields a single number An interval estimator of a population

Detaylı

Ch. 11: Zaman Serileri Verileriyle Regresyon Analizinde Ek Konular

Ch. 11: Zaman Serileri Verileriyle Regresyon Analizinde Ek Konular Yıldız Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü Ekonometri II Ders Notları Ders Kitabı: J.M. Wooldridge, Introductory Econometrics A Modern Approach, 2nd. ed., 2002, Thomson Learning. Ch. 11: Zaman Serileri

Detaylı

BÖLÜM 6 MERKEZDEN DAĞILMA ÖLÇÜLERİ

BÖLÜM 6 MERKEZDEN DAĞILMA ÖLÇÜLERİ 1 BÖLÜM 6 MERKEZDEN DAĞILMA ÖLÇÜLERİ Gözlenen belli bir özelliği, bu özelliğe ilişkin ölçme sonuçlarını yani verileri kullanarak betimleme, istatistiksel işlemlerin bir boyutunu oluşturmaktadır. Temel

Detaylı

Bekleme Hattı Teorisi

Bekleme Hattı Teorisi Bekleme Hattı Teorisi Sürekli Parametreli Markov Zincirleri Tanım 1. * +, durum uzayı * +olan sürekli parametreli bir süreç olsun. Aşağıdaki özellik geçerli olduğunda bu sürece sürekli parametreli Markov

Detaylı

19. BÖLÜM BİRBİRİYLE İLİŞKİLİ OLAN İKİ DEĞİŞKENDEN BİRİSİNDEKİ DEĞİŞİME GÖRE DİĞERİNİN ALACAĞI DEĞERİ YORDAMA (KESTİRME) UYGULAMA-I

19. BÖLÜM BİRBİRİYLE İLİŞKİLİ OLAN İKİ DEĞİŞKENDEN BİRİSİNDEKİ DEĞİŞİME GÖRE DİĞERİNİN ALACAĞI DEĞERİ YORDAMA (KESTİRME) UYGULAMA-I 19. BÖLÜM BİRBİRİYLE İLİŞKİLİ OLAN İKİ DEĞİŞKENDEN BİRİSİNDEKİ DEĞİŞİME GÖRE DİĞERİNİN ALACAĞI DEĞERİ YORDAMA (KESTİRME) UYGULAMA-I Bir dil dershanesinde öğrenciler talep ettikleri takdirde, öğretmenleriyle

Detaylı

17 Ekim Ders Kitabı: Introductory Econometrics: A Modern Approach (2nd ed.) J. Wooldridge. 1 Yıldız Teknik Üniversitesi

17 Ekim Ders Kitabı: Introductory Econometrics: A Modern Approach (2nd ed.) J. Wooldridge. 1 Yıldız Teknik Üniversitesi ÇOK DEĞİŞKENLİ REGRESYON ANALİZİ: TAHMİN Hüseyin Taştan 1 1 Yıldız Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü Ders Kitabı: Introductory Econometrics: A Modern Approach (2nd ed.) J. Wooldridge 17 Ekim 2012 Ekonometri

Detaylı

AKT 418 Aktüeryal Sistem Benzetimi

AKT 418 Aktüeryal Sistem Benzetimi AKT 418 Aktüeryal Sistem Benzetimi Ders 1 Sistem, model, Monte Carlo simülasyonu Dr. Murat BÜYÜKYAZICI muratby@hacettepe.edu.tr Hacettepe Üniversitesi Aktüerya Bilimleri Bölümü Anlamlı bir söz! Sadece

Detaylı

A. Regresyon Katsayılarında Yapısal Kırılma Testleri

A. Regresyon Katsayılarında Yapısal Kırılma Testleri A. Regresyon Katsayılarında Yapısal Kırılma Testleri Durum I: Kırılma Tarihinin Bilinmesi Durumu Kırılmanın bilinen bir tarihte örneğin tarihinde olduğunu önceden bilinmesi durumunda uygulanır. Örneğin,

Detaylı

ADMIT: Öğrencinin yüksek lisans programına kabul edilip edilmediğini göstermektedir. Eğer kabul edildi ise 1, edilmedi ise 0 değerini almaktadır.

ADMIT: Öğrencinin yüksek lisans programına kabul edilip edilmediğini göstermektedir. Eğer kabul edildi ise 1, edilmedi ise 0 değerini almaktadır. Uygulama-2 Bir araştırmacı Amerika da yüksek lisans ve doktora programlarını kabul edinilmeyi etkileyen faktörleri incelemek istemektedir. Bu doğrultuda aşağıdaki değişkenleri ele almaktadır. GRE: Üniversitelerin

Detaylı

AST416 Astronomide Sayısal Çözümleme - II. 5. Model Testi, Karşılaştırma ve En İyi Modelin Seçimi

AST416 Astronomide Sayısal Çözümleme - II. 5. Model Testi, Karşılaştırma ve En İyi Modelin Seçimi AST416 Astronomide Sayısal Çözümleme - II 5. Model Testi, Karşılaştırma ve En İyi Modelin Seçimi "All models are wrong" George Box 1976, Science and Statistics, Journal of the American Statistical Association

Detaylı

UYGULAMALI MATEMATİKSEL İSTATİSTİK

UYGULAMALI MATEMATİKSEL İSTATİSTİK UYGULAMALI MATEMATİKSEL İSTATİSTİK Yazarlar: Çiğdem ÖZARI Veysel ULUSOY Düzenleyen: Esra DEMİR EROL Yrd. Doç. Dr. Çiğdem ÖZARI Prof. Dr. Veysel ULUSOY Düzenleyen: Esra DEMİR EROL Uygulamalı Matematiksel

Detaylı

Olasılık Teorisi ve İstatistik (MATH392) Ders Detayları

Olasılık Teorisi ve İstatistik (MATH392) Ders Detayları Olasılık Teorisi ve İstatistik (MATH392) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Olasılık Teorisi ve İstatistik MATH392 Güz 4 0 0 4 7 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Tahminleme Yöntemleri-2

Tahminleme Yöntemleri-2 PAU ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ IENG 318 - Üretim Planlama ve Kontrolü 1 Tahminleme Yöntemleri-2 İçerik 1. Mevsimsel Değişim Bazlı Teknik 2. Box-Jenkins Modelleri 3. Tahmin Yöntemlerini Uygulamada Dikkat Edilmesi

Detaylı

2x2 ve rxc Boyutlu Tablolarla Hipotez Testleri

2x2 ve rxc Boyutlu Tablolarla Hipotez Testleri x ve rxc Boyutlu Tablolarla Hipotez Testleri İki tür spesifik uygulamada kullanılır: 1. Bağımsızlık Testi (Test of Independency): Sayım verilerinden oluşan iki değişken arasında bağımsızlık (veya ilişki)

Detaylı

Hastalıklarda Risk Faktörleri ve Tarama Tanı ve Tedavi Etkinliği İstatistikleri. A.Ayça ÖZDEMİR

Hastalıklarda Risk Faktörleri ve Tarama Tanı ve Tedavi Etkinliği İstatistikleri. A.Ayça ÖZDEMİR Hastalıklarda Risk Faktörleri ve Tarama Tanı ve Tedavi Etkinliği İstatistikleri A.Ayça ÖZDEMİR İçerik Hastalıklarda Risk Faktörleri Geriye Dönük Case Control Odds Ratio İleriye Dönük Kohort Çalışmalarda

Detaylı

Tanımlayıcı İstatistikler. Yrd. Doç. Dr. Emre ATILGAN

Tanımlayıcı İstatistikler. Yrd. Doç. Dr. Emre ATILGAN Tanımlayıcı İstatistikler Yrd. Doç. Dr. Emre ATILGAN 1 Tanımlayıcı İstatistikler Yer Gösteren Ölçüler Yaygınlık Ölçüleri Merkezi Eğilim Ölçüleri Konum Ölçüleri 2 3 Aritmetik Ortalama Aritmetik ortalama,

Detaylı

Üretim Süreci: Girdi İşlem Ürün (Sonuç) Araştırma Süreci: Hangi alanda olursa olsun araştırma bir BİLGİ ye ulaşma sürecidir.

Üretim Süreci: Girdi İşlem Ürün (Sonuç) Araştırma Süreci: Hangi alanda olursa olsun araştırma bir BİLGİ ye ulaşma sürecidir. BİYOİSTATİSTİK Üretim Süreci: Girdi İşlem Ürün (Sonuç) Araştırma Süreci: Hangi alanda olursa olsun araştırma bir BİLGİ ye ulaşma sürecidir. Veri Analiz Bilgi El ile ya da birtakım bilgisayar programları

Detaylı