ĐSTATĐSTĐK TERĐMLERĐ SÖZLÜĞÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ĐSTATĐSTĐK TERĐMLERĐ SÖZLÜĞÜ"

Transkript

1 ĐSTATĐSTĐK TERĐMLERĐ SÖZLÜĞÜ T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET ĐSTATĐSTĐK ENSTĐTÜSÜ BAŞKANLIĞI STATE INSTITUTE OF STATISTICS PRIME MINISTRY REPUBLIC OF TURKEY 1

2 ÖNSÖZ Enstitümüz, bu çalışmayı Uluslararası Đstatistik Enstitüsü (ISI - International Statistical Institute) tarafından 7 dilde hazırlanan Çok Dilli Đstatistik Terimleri Sözlüğü nde Türkçe terimlerin de yer alması amacıyla gerçekleştirmiştir. Đstatistiksel anlamda terim birlikteliğinin oluşturulması, ülkemiz için çok önemli olduğundan üniversitelerimizin de katkısıyla oluşturulan Đstatistik Terimleri Sözlüğü nün kullanıcıların hizmetine sunulmasında yarar görülmüştür. Đstatistik Terimleri Sözlüğü nde Đngilizce deki bir terime karşılık Türkçe de birden fazla karşılık bulunmaktadır. Karşılık gösterilenler içinde ilk terimlerin kullanılması önerilmekle birlikte, isteğe göre bu karşılıklardan herhangi biri kullanılabilir. Karşılığı bulunmayanlar, - işaretiyle gösterilmiştir. Yayının karar alıcılar, araştırmacılar ve diğer tüm kullanıcılara yararlı olacağı inancıyla, çalışmanın ortaya çıkarılmasında, fiili olarak çalışmaya katılan Gazi Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi Đstatistik Bölümlerinin değerli öğretim üyeleri ile yorum ve düşüncelerini bize gönderen üniversitelerimizin diğer istatistik bölüm başkanlıklarına ve çalışmayı koordine eden Araştırma, Tetkik ve Đstatistik Teknikler Daire Başkanına ve Đstatistik Standartlar ve Koordinasyon Şubesi Müdürü ve elemanlarına teşekkürlerimi sunarım. Prof. Dr. Ömer L. GEBĐZLĐOĞLU Başkan Devlet Đstatistik Enstitüsü 2

3 ĐNGĐLĐZCE TÜRKÇE A Abbe-Helmert criterion Abelson-Tukey score test abnormal curve abnormality abrupt absolute deviation absolute difference absolute error absolute frequency absolute measure absolute moments absolutely unbiased estimator absorbing barrier absorbing Markov chain absorbing region absorbing state absorption s accelerated stochastic approximation Abbe-Helmert ölçütü Abelson-Tukey puan sınaması; Abelson-Tukey puan testi normal olmayan eğri normal olmama kesikli dağılım mutlak sapma mutlak fark mutlak hata; mutlak yanılgı mutlak sıklık mutlak ölçü mutlak moment mutlak yansız tahmin edici yutan engel yutan Markov zinciri yutucu bölge yutucu durum yutma dağılımları hızlandırılmış stokastik yaklaşım acceleration by powering güçsel hızlandırma acceptable quality level ; AQL kabuledilebilir kalite düzeyi; AQL acceptable reliability level acceptance boundary acceptance control chart acceptance error acceptance inspection acceptance line acceptance number acceptance region accumulated deviation accumulated process accuracy ad hoc test adaptive inference adaptive kernel estimation adaptive optimisation kabuledilebilir güvenilirlik düzeyi kabul sınırı kabul denetim grafiği; kabul kontrol grafiği kabul hatası; kabul yanılgısı kabul denetimi kabul çizgisi kabul sayısı kabul bölgesi birikimli sapma birikimli süreç doğruluk; hatasızlık ad hoc sınaması; ad hoc testi uyarlayıcı sonuç çıkarımı; uyarlayıcı sonuçlandırma uyarlayıcı çekirdek tahmini uyarlayıcı optimizasyon; uyarlayıcı en iyileme 3

4 addition of variates additive (random walk) process additive model additive property of chisquare değişkenlerin toplanabilirliği toplanır (rastgele yürüyüş) süreç toplanır model ki-karenin toplanırlık özelliği additivity of means ortalamaların toplanabilirliği adequate subset uygun altküme Adés s Adés dağılımları adherent probabilities - admissible decision function kabul edilebilir karar işlevi; kabul edilebilir karar fonksiyonu admissible estimator admissible hypothesis admissible numbers admissible strategy admissible test affine alpha resolvability affinity age dependent birth and death process kabul edilebilir tahmin edici kabul edilebilir hipotez kabul edilebilir sayılar kabul edilebilir strateji kabul edilebilir sınama; kabul edilebilir test affine alfa kararlılığı benzeşim yaşa bağlı doğum ve ölüm süreçleri age dependent branching process age specific death rate aggregation aggregative cluster analysis aggregative index aggregative model Aitken estimator Ajne's An-test yaşa bağlı dallanma süreci yaşa özel ölüm hızı toplulaştırma toplulaştırıcı küme çözümlemesi; toplulaştırıcı küme analizi toplulaştırıcı indeks toplulaştırıcı model Aitken tahmin edicisi Ajne çözümleme sınaması; Ajne analiz sınaması; Ajne çözümleme testi; Ajne analiz testi; Akaike's information criterion aleatory variable algorithm alias all possible subsets regression allele allocation of a sample Akaike bilgi ölçütü rastgele değişken algoritma eşdeş tüm mümkün alt-kümeler regresyonu gen çifti örnek paylaşımı 4

5 allocation rule allokurtic allometric growth allowable defects almost certain almost certainly almost everywhere almost stationary almost surely alpha error alpha factoring alpha index ; index of Pareto alpha resolvability alphabet Alter periodogram alternating renewal process alternative hypothesis amount of information amount of inspection amplitude amplitude ratio analogue computer analysis of covariance analysis of dispersion analysis of variance analytic regression analytic survey paylaştırma kuralı tümü basık; alokörtik tam metrik büyüme kabul edilebilir kusurlar hemen hemen kesin hemen hemen kesinlikle hemen hemen her yerde hemen hemen durağan hemen hemen kesinlikle alfa hatası; alfa yanılgısı alfa çarpanlaması alfa indeksi; Pareto indeksi alfa kararlılığı alfabe Alter periyodramı dönüşümlü yenilenme süreci karşıt hipotez bilgi miktarı denetim miktarı genişlik genişlik oranı, genlik oranı analog bilgisayar kovaryans çözümlemesi; kovaryans analizi yayılım çözümlemesi; yayılım analizi varyans çözümlemesi; varyans analizi analitik regresyon; çözümlemeli regresyon analitik inceleme; analitik araştırma; çözümlemeli inceleme; çözümlemeli araştırma analytic trend analitik eğilim; çözümlemeli eğilim ancillary information ; background information ancillary statistic Anderson's classification statistic Anderson-Darling statistic Andrews' Fourier-type plot angular transformation angular variables yardımcı bilgi; bilgi birikimi yardımcı istatistik Anderson'un sınıflama istatistiği Anderson-Darling istatistiği Andrew'un Fourier türü çizişi açısal dönüşüm açısal değişkenler 5

6 anisotropic anizotropik dağılım anomic ; nomic ; clisy kuralsız; kurallı; - Anosov's theorem Anosov teoremi; Anosov savı Ansari-Bradley dispersion test Ansari-Bradley yayılım sınaması; Ansari-Bradley yayılım testi Anscombe residual antimode antiseries antithetic transforms antithetic variates antitonic regression function aperiodic state approximation error Anscombe artık değeri karşı orta değer; karşı mod karşı seriler karşıtlı dönüştürmeler karşıtlı değişkenler karşıt etkili regresyon işlevi; karşıt etkili regresyon fonksiyonu periyodik olmayan durum yaklaşım hatası; yaklaşım yanılgısı arbitrary origin arc-sine arc-sine transformation area comparability factor area sampling Arfwedson arithmetic arithmetic mean Armitage's chi-squared test for trend Armitage's restricted procedure Arnold array arrival ascertainment ascertainment error assay assignable variation associable design associate class association association analysis association scheme assumed mean asymmetrical keyfi başlangıç ark-sinüs dağılımı ark-sinüs dönüşümü alan karşılaştırılabilirlik etkeni; alan karşılaştırılabilirlik faktörü alan örneklemesi Arfwedson dağılımı aritmetik dağılım aritmetik ortalama Armitage'ın ki-kareli eğilim sınaması; Armitage'ın ki-kareli eğilim testi Armitage kısıtlı işlemi Arnold dağılımı düzen (array) varış dağılımı soruşturma soruşturma hatası; soruşturma yanılgısı deneme belirlenebilir değişme birlikteli tasarım yardımcı sınıf birliktelik birliktelik çözümlemesi; birliktelik analizi birliktelik çizelgesi varsayılan ortalama simetrik olmayan dağılım 6

7 asymmetrical factorial design simetrik olmayan etken tasarımı; simetrik olmayan faktör tasarımı asymmetrical test simetrik olmayan sınama; simetrik olmayan test asymmetry simetrik olmama asymptotic Bayes procedure asimptotik Bayes işlemi asymptotic asimptotik dağılım asymptotic efficiency asimptotik etkinlik asymptotic Normality asimptotik Normallik asymptotic relative efficiency asimptotik göreli etkinlik; asimptotik nisbi etkinlik asymptotic standard error asymptotically efficient estimator asymptotically locally optimal design asymptotically most powerful test asymptotically stationary asymptotically subminimax asymptotically unbiased estimator atom attack rate attenuation attributable risk ; etiologic fraction attribute atypical characteristic auto spectrum auto-catalytic curve autocorrelation autocorrelation coefficient autocorrelation function autocovariance autocovariance function autocovariance generating function asimptotik standart hata; asimptotik standart yanılgı asimptotik olarak etkin tahmin edici asimptotik olarak yerel en iyi tasarım asimptotik olarak en güçlü sınama; asimptotik olarak en güçlü test asimptotik olarak durağan asimptotik olarak altminimaks asimptotik olarak yansız tahmin edici atom atak hızı daraltma; inceltme vasıflanabilir risk vasıf; öznitelik tipik olmayan özellik; tipik olmayan karakteristik öz tayf; otospektrum otokatalitik eğri otokorelasyon; özilişki otokorelasyon katsayısı; özilişki katsayısı otokorelasyon işlevi; otokorelasyon fonksiyonu; özilişki işlevi; özilişki fonksiyonu otokovaryans otokovaryans işlevi; otokovaryans fonksiyonu otokovaryans üreten işlev; otokovaryans üreten fonksiyon 7

8 automatic interaction detection autonomous equations autoregression autoregressive integrated moving average process; ARIMA process autoregressive model autoregressive moving average process ; ARMA process autoregressive process autoregressive series autoregressive transformation average average amount of inspection average article run length average correction (for grouping) average critical value method average deviation average extra defectives limit average inaccuracy average of relatives average outgoing quality level average outgoing quality limit; AQL average quality protection average run length average sample number curve average sample number function ; ASN function average sample run length axial axonometric chart B otomatik etkileşim çıkarma özerk denklemler; otonom denklemler otoregresyon otoregresif tamamlanmış hareketli ortalama süreci (ARIMA); ARIMA süreci otoregresifi modeli otoregresif hareketli ortalama süreci (ARMA); ARMA süreci otoregresifi otoregresif seriler otoregresif dönüşüm ortalama ortalama denetim miktarı ortalama madde tekrar uzunluğu ortalama düzeltme (gruplama için) ortalama kritik değer yöntemi ortalama sapma ortalama fazladan kusur sınırı ortalama hata nisbetler ortalaması ortalama çıkan kalite düzeyi ortalama çıkan kalite sınırı; AQL ortalama kalite koruma ortalama tekrar uzunluğu ortalama örnek sayısı eğrisi ortalama örnek sayısı işlevi (ASN); ortalama örnek sayısı fonksiyonu (ASN) ortalama örnek tekrar uzunluğu eksensel dağılım eksen boyu grafiği 8

9 Bachelier process backward equations backward process Bagai's Y1 statistic Bahadur efficiency balanced confounding balanced differences balanced factorial experimental design balanced incomplete block balanced lattice square balanced sample ballot theory Banach's match problem band chart bandit problems bar chart Barnard's Monte Carlo test Bachelier süreci geriye doğru denklemler geriye doğru süreç Bagai'nin Y1 istatistiği Bahadur etkinliği dengeli etki karışımı dengeli farklar dengeli etkenli deney tasarımı; dengeli faktörlü deney tasarımı dengeli tamamlanmamış blok dengeli kafes kare dengeli örnek oy teorisi; oy teorisi Banach 'ın eşleme problemi şerit grafik haydut problemleri çubuk grafiği Barnard'ın Monte Carlo sınaması; Barnard 'ın Monte Carlo testi Bartholomew's problem Bartlett and Diananda test Bartlett relation Bartlett's collinearity test Bartlett's decomposition Bartlett's matrix identity Bartlett's test Bartlett's test of second order interaction Bartlett-Lewis model base base line base period base reversal test base weight basic cell Basu's theorem batch variation Bates-Neyman model Bartholomew problemi Bartlett and Diananda sınaması; Bartlett and Diananda testi Bartlett ilişkisi Bartlett ortakbağlantı sınaması; Bartlett ortakbağlantı testi; Bartlett doğrudaşlık sınaması; Bartlett doğrudaşlık testi Bartlett ayrışımı Bartlett matris özdeşliği Bartlett sınaması; Bartlett testi Bartlett ikinci dereceden etkileşim sınaması; Bartlett ikinci dereceden etkileşim testi Bartlett-Lewis modeli temel; baz; taban temel çizgi temel dönem temel tersine sınama; temel tersine test temel ağırlık temel hücre; temel göze Basu teoremi; Basu savı toplu değişim Bates-Neyman modeli 9

10 battery of tests Baule's equation Bayes' decision rule Bayes' estimation Bayes' factor Bayes' postulate Bayes' risk Bayes' solution Bayes' strategy Bayes' theorem Bayesian confidence intervals Bayesian inference Bayesian intervals Bayesian probability point Beall-Rescia generalisation of Neyman's Bechhofer's indifference zone method sınama dizisi; test dizisi Baule denklemi Bayes karar kuralı Bayes tahmini Bayes etkeni; Bayes faktörü Bayes postulatı Bayes riski Bayes çözümü Bayes stratejisi Bayes teoremi; Bayes savı Bayes güven aralıkları Bayesci sonuç çıkarımı; Bayesci sonuçlandırma Bayes aralıkları Bayesci olasılık noktası Neyman dağılımının Beall-Rescia genelleştirmesi Bechhofer farksızlık bölgesi yöntemi behavioural decision function davranışsal karar işlevi; davranışsal karar fonksiyonu Behrens' method Behrens-Fisher problem Behrens-Fisher test bell-shaped curve Bellman-Harris process Beran's tests Berge's inequality Berksonian line Bernoulli Bernoulli numbers Bernoulli polynomial Bernoulli trials Bernoulli variation Bernoulli walk Bernoulli's theorem Bernstein's inequality Bernstein's theorem Behrens yöntemi Behrens-Fisher problemi Behrens-Fisher sınaması; Behrens- Fisher testi çan eğrisi Bellman-Harris süreci Beran sınamaları; Beran testleri Berge eşitsizliği Berkson doğrusu Bernoulli dağılımı Bernoulli sayıları Bernoulli çokluterimlisi; Bernoulli polinomu Bernoulli denemeleri Bernoulli değişimi Bernoulli yürüyüşü Bernoulli teoremi; Bernoulli savı Bernstein eşitsizliği Bernstein teoremi; Bernstein savı Berry's inequality Berry eşitsizliği 10

11 Bessel function Bessel's correction best asymptotically Normal estimator best critical region best estimator best fit best linear unbiased estimator ; BLUE beta binomial beta coefficients beta beta error beta prime beta probability plot beta Stacy beta Whittle beta-gamma better same order bias estimator between-groups variance Bhattacharyya bounds Bhattacharyya's distance bias biased estimator biased sample biased test Bickel-Hodges estimator Bienaym -Tchebychev inequality bifactor model bilateral exponential bimodal binary experiment binary sequence binary variable Bingham's binomial binomial index of dispersion Bessel işlevi dağılımı; Bessel fonksiyonu dağılımı Bessel düzeltmesi en iyi asimptotik Normal tahmin edici en iyi kritik bölge en iyi tahmin edici en iyi uyum en iyi doğrusal yansız tahmin edici beta binom dağılımı; beta ikiterimli dağılımı beta katsayıları beta dağılımı beta hatası; beta yanılgısı beta üssü dağılımı beta olasılık çizişi beta Stacy dağılımı beta Whittle dağılımı beta-gamma dağılımı daha iyi aynı dereceden yan tahmin edicisi gruplar arası varyans Bhattacharyya sınırları Bhattacharyya uzaklığı yan yanlı tahmin edici yanlı örnek yanlı sınama; yanlı test Bickel-Hodges tahmin edicisi Bienaym -Tchebychev eşitsizliği iki etkenli model; iki faktörlü model iki taraflı üstel; iki yönden üstel iki tepeli dağılım iki sonuçlu deney iki sonuçlu dizi iki sonuçlu değişken Bingham dağılımı binom dağılımı; ikiterimli dağılım binom yayılım indeksi; ikiterimli yayılım indeksi 11

12 binomial probability paper binomial variation binom olasılık kağıdı; ikiterimli olasılık kağıdı binom değişim; ikiterimli değişim binomial waiting time bioassay ; biological assay biostatistics biplot bipolar factor bipolykays Birnbaum's inequality Birnbaum-Raymond- Zuckerman inequality Birnbaum-Saunders binom bekleme süresi dağılımı; ikiterimli bekleme süresi dağılımı biyolojik deneme biyoistatistik ikili çiziş iki kutuplu etken; iki kutuplu faktör ikili Fisher k - istatistikleri Birnbaum eşitsizliği Birnbaum-Raymond-Zuckerman eşitsizliği Birnbaum-Saunders dağılımı Birnbaum-Tingey Birnbaum-Tingey dağılımı birth and death process birth, death and immigration process birth process birth rate biserial correlation doğum - ölüm süreci doğum, ölüm ve göç süreci doğum süreci doğum hızı iki serili korelasyon; iki serili ilişki bispectrum Bissinger s bit bivariate beta bivariate binomial bivariate Cauchy bivariate bivariate exponential bivariate F- bivariate gamma bivariate hypergeometric bivariate logarithmic bivariate logarithmic series ikili tayf; bispektrum Bissinger dağılımları bit (küçük parça) iki değişkenli beta dağılımı iki değişkenli binom dağılımı; iki değişkenli ikiterimli dağılım iki değişkenli Cauchy dağılımı iki değişkenli dağılım iki değişkenli üstel dağılım iki değişkenli F-dağılımı iki değişkenli gamma dağılımı iki değişkenli hipergeometrik dağılım iki değişkenli logaritmik dağılım iki değişkenli logaritmik seriler dağılımı 12

13 bivariate multinomial bivariate negative binomial iki değişkenli çokterimli dağılım iki değişkenli negatif ikiterimli dağılım bivariate normal iki değişkenli normal dağılım bivariate Pareto iki değişkenli Pareto dağılımı bivariate Pascal iki değişkenli Pascal dağılımı bivariate Poisson iki değişkenli Poisson dağılımı bivariate sign test iki değişkenli işaret sınaması; iki değişkenli işaret testi bivariate Student iki değişkenli Student dağılımı bivariate type II iki değişkenli II. tür dağılım bivariate uniform iki değişkenli tekdüze dağılım; iki değişkenli düzgün dağılım bivector multinomial iki vektörlü çokterimli dağılım Blackwell's theorem Blackwell teoremi; Blackwell savı Blakeman's criterion block block diagram Blom's method Blum approximation Blum-Kiefer-Rosenblatt independence test Blakeman ölçütü blok blok diyagramı Blom yöntemi Blum yaklaşımı Blum-Kiefer-Rosenblatt bağımsızlık sınaması; Blum-Kiefer-Rosenblatt bağımsızlık testi Bock's three component model Bonferroni inequality Boole's inequality Boole-Bonferroni-Frchet inequality Boolean factor analysis Bock 'un 3 bileşenli modeli Bonferroni eşitsizliği Boole eşitsizliği Boole-Bonferroni-Frchet eşitsizliği Boole etken çözümlemesi; Boole etken analizi; Boole faktör çözümlemesi; Boole faktör analizi bootstrap methods Borel-Cantelli lemmas Borel-Tanner Borges' approximation bootstrap yöntemleri; koruyan halka yöntemleri Borel-Cantelli önermeleri; Borel- Cantelli lemaları Borel-Tanner dağılımı Borges yaklaşımı 13

14 Bose Bose-Einstein statistics bounded completeness Bowley index box and whisker plot Box's test Box-Cox transformations Box-Jenkins model Box-Müller transformation Bradford Bradley-Terry model branch and bound methods branching Markov process branching Poisson process branching process branching renewal process Brandt-Snedecor method Bravais correlation coefficient break point breakdown bound Brown's method Brown-Mood procedure Brownian motion process Bruceton method Brunk's test brushing scatterplots Buffon's needle bulk sampling bunch-map analysis Burke's theorem Burkholder approximation Burr's busy period Buys-Ballot table byte C C.S.M. test calibration call-back Camp-Meidell inequality Bose dağılımı Bose-Einstein istatistiği sınırlı tamlık Bowley indeksi iki çubuk çizişi Box sınaması; Box testi Box-Cox dönüşümleri Box-Jenkins modeli Box-Müller dönüşümü Bradford dağılımı Bradley-Terry modeli dal ve sınır yöntemleri dallanan Markov süreci dallanan Poisson süreci dallandırma süreci dallanan yenilenme süreci Brandt-Snedecor yöntemi Bravais korelasyon katsayısı; Bravais ilişki katsayısı kırılma noktası bozulma sınırı Brown yöntemi Brown-Mood işlemi Brown hareket süreci Bruceton yöntemi Brunk sınaması; Brunk testi serpme çizişleri Buffon'un iğnesi yığın örneklemesi yelpaze çözümlemesi; yelpaze analizi; bunch-map çözümlemesi; bunch-map analizi Burke teoremi; Burke savı Burkholder yaklaşımı Burr dağılımı meşgul dönem Buys-Ballot tablosu bayt C.S.M. sınaması; C.S.M. testi ayarlama geri çağırma Camp-Meidell eşitsizliği 14

15 Camp-Paulson approximation Campbell's theorem Camp-Paulson yaklaşımı Campbell teoremi; Campbell savı Canberra metric canonical correlation canonical matrix canonical variate Cantelli's inequality Cantor-type s Capon test capture/release sampling cardioid Carleman's criterion Carli's index carrier variable cartogram cascade process catastrophe theory Canberra metriği kanonik korelasyon; doğal korelasyon; kanonik ilişki; doğal ilişki kanonik matris kanonik değişken Cantelli eşitsizliği Cantor türü dağılımlar Capon sınaması; Capon testi yakala/bırak örneklemesi kalp şekilli dağılım Carleman ölçütü Carli indeksi taşıyıcı değişken kartogram kademeli süreç afet teorisi; afet kuramı; katostrof teorisi; katostrof kuramı categorical category Cauchy Cauchy-Schwarz inequality causal chain model causal cause variable cell frequency cell model censoring census census centile central confidence interval central factorial moments central limit theorem central moment central place theory central tendency kategorik dağılım kategori Cauchy dağılımı Cauchy-Schwarz eşitsizliği nedensel zincir modeli nedensel dağılım neden değişkeni hücre sıklığı; göze sıklığı hücre modeli; göze modeli sansürleme sayım sayım dağılımı yüzde birlik merkezi güven aralığı merkezi çarpanlı momentler merkezi limit teoremi; merkezi limit savı merkezi moment merkezi yer teorisi; merkezi yer kuramı merkezi eğilim 15

16 centre (of a range) centre of location centroid method cepstrum ; kepstrum certainty equivalence chain chain binomial model chain block design chain index chain relative Champernowne s merkez (bir açıklığın; bir değişim aralığının) konum merkezi merkezi yöntem; merkeze dayalı yöntem merkez kesinlik denkliği zincir zincirleme binom modeli; zincirleme ikiterimli modeli zincir blok tasarımı zincir indeksi zincirleme oran Champernowne dağılımları chance constraint chance variation change-point models changeover trial channel degrees of freedom Chapman-Kolmogorov equations characterisation characteristic function characteristic functional characteristic root Charlier Charlier polynomials Chauvenet's criterion Chernoff's faces chi chi-plot chi-squared chi-squared metric chi-squared statistic chi-squared test chi-statistic Cholesky decomposition şans kısıtı şans değişimi değişim noktası modelleri; nokta değiştirme modelleri değiştirmeli deneme kanal serbestlik derecesi Chapman-Kolmogorov denklemleri karakterizasyon; nitelendirme ayırtedici işlev; ayırtedici fonksiyon; karakteristik işlev; karakteristik fonksiyon ayırtedici işlevli; ayırtedici fonksiyonel; karakteristik işlevli; karakteristik fonksiyonel ayırtedici kök; karakteristik kök Charlier dağılımı Charlier çokluterimlileri; Charlier polinomları Chauvenet ölçütü Chernoff yüzleri ki dağılımı ki-çizişi ki-kare dağılımı ki-kare metriği ki-kare istatistiği ki-kare sınaması; ki-kare testi ki istatistiği Cholesky ayrışımı 16

17 Chung-Fuchs theorem chunk sampling cigarette card circular chart circular circular formula circular histogram circular lattice circular mean deviation circular mean difference circular Normal circular quartile deviation circular range circular serial correlation coefficient circular test circular triads class class mark class symbol classification classification statistics Cliff-Ord tests clinical trials ; clinical study Chung-Fuchs teoremi; Chung- Fuchs savı blok örneklemesi sigara kağıdı dağılımı dairesel grafik dairesel dağılım dairesel formül dairesel histogram dairesel kafes dağılımı dairesel ortalama sapma dairesel ortalama fark dairesel Normal dağılım dairesel çeyrek sapma dairesel açıklık (değişim aralığı) dairesel seri korelasyon sayısı; dairesel seri ilişki katsayısı dairesel sınama; dairesel test dairesel üçlüler sınıf sınıf işareti sınıf sembolü sınıflama sınıflama istatistikleri Cliff-Ord sınamaları; Cliff-Ord testleri klinik denemeleri; klinik çalışması clipped time series clitic curve close-ended question closed sequential scheme closed sequential t-tests closeness (in estimation) cluster cluster (point) process cluster analysis kırpılmış (clipped) zaman serileri çarpıklık eğrisi kapalı uçlu soru kapalı ardışık taslak kapalı ardışık t-sınamaları; kapalı ardışık t-testleri tahminde yakınlık küme küme (nokta) süreci küme çözümlemesi; küme analizi cluster sampling küme örneklemesi clustering kümeleme Cochran's criterion Cochran ölçütü Cochran's Q-test Cochran Q-sınaması; Cochran Q- testi Cochran's rule Cochran kuralı 17

18 Cochran's test Cochran's theorem coefficient coefficient of agreement coefficient of alienation coefficient of association coefficient of concentration coefficient of concordance coefficient of consistence coefficient of contingency coefficient of correlation coefficient of determination coefficient of disarray coefficient of disturbancy coefficient of divergence coefficient of excess coefficient of individuality coefficient of multiple correlation coefficient of multiple partial correlation coefficient of nondetermination Cochran sınaması; Cochran testi Cochran teoremi; Cochran savı katsayı uzlaşma katsayısı; uyuşma katsayısı yabancılaşma katsayısı birliktelik katsayısı yoğunluk katsayısı uyum katsayısı tutarlılık katsayısı çaprazlık katsayısı; olumsallık katsayısı; kontenjans katsayısı korelasyon katsayısı; ilişki katsayısı belirleme katsayısı; belirtme katsayısı düzensizlik katsayısı karışıklık katsayısı ıraksama katsayısı aşırılık katsayısı bireysellik katsayısı çoklu korelasyon katsayısı; çoklu ilişki katsayısı çoklu kısmi ilişki katsayısı; çoklu kısmi ilişki katsayısı belirlememe katsayısı coefficient of part correlation kısmi korelasyon katsayısı; kısmi ilişki katsayısı coefficient of racial likeness coefficient of total determination ırksı (racial) benzerlik katsayısı; ırkî benzerlik katsayısı toplam belirleme katsayısı; toplam belirtme katsayısı coefficient of variation cograduation coherence coherency coherency principle coherent structure cohort life table cohort studies collapsed stratum method colligation değişim katsayısı eşderecelendirme tutarlı tutarlılık tutarlılık ilkesi tutarlı yapı kuşak hayat tablosu; kuşak yaşam tablosu kuşak çalışmaları çökertilmiş tabaka yöntemi biraraya getirme 18

19 combination of tests combinatorial methods combinatorial power mean combinatorial test sınamaların birleşimi; testlerin birleşimi kombinatuar yöntemler; birleşimsel yöntemler kombinatöryel güç ortalaması; birleşimsel güç ortalaması kombinatöryel sınama; birleşimsel sınama; kombinatöryel test; birleşimsel test common factor common factor space common factor variance communality communicate communicating class compact (serial) cluster comparative mortality figure comparative mortality index compartment models compensating error competing risks competition process complete class (of decision functions) complete class of tests complete correlation matrix complete Latin square complete linkage clustering complete regression complete system of equations completely balanced lattice completely randomised design completeness completeness (of a class of decision functions) complex abnormal curve ortak etken; ortak faktör ortak etken uzayı ortak etken varyansı; ortak faktör varyansı oransal ortak etken varyans iletişim kurmak; haberleşmek; bilgilendirmek iletişimli sınıf kompakt (seri) küme karşılaştırmalı ölümlülük grafiği karşılaştırmalı ölümlülük indeksi bölümlü (kompartman) modeller tazmin eden hata; tazmin eden yanılgı yarışan riskler yarışma süreci; rekabet süreci tam sınıf (karar işlevlerinin); tam sınıf (karar fonksiyonlarının) tam sınıf (sınamaların); tam sınıf (testlerin) tam korelasyon matrisi; tam ilişki matrisi tam Latin kare tam bağlamalı kümeleme tam regresyon tam denklem sistemi tamamen dengeli kafes tamamen rastgeleleştirilmiş tasarım tamlık; tam olma tamlık (karar işlevlerinin bir sınıfının); tamlık (karar fonksiyonlarının bir sınıfının) karmaşık normal olmayan eğri 19

20 complex demodulation complex experiment complex Gaussian complex table complex unit complex Wishart component analysis component bar chart component of interaction component of variance components of variance composed Poisson composite hypothesis composite index number composite sampling scheme compositional data compound ; compound frequency compound hypergeometric compound negative multinomial compound Poisson compressed limits concentration concentration parameter concomitance concomitant variable concordance concordant sample concurrent deviation conditional conditional expected value conditional failure rate conditional power function conditional regression conditional statistic conditional survivor function karmaşık geri modülasyon karmaşık deney karmaşık Gaussian dağılımı karmaşık tablo karmaşık birim karmaşık Wishart dağılımı bileşen çözümlemesi bileşen çubuk grafiği etkileşim bileşeni varyans bileşeni varyans bileşenleri birleşik Poisson dağılımı birleşik hipotez birleşik indeks sayısı birleşik örnekleme şeması birleşik veri birleşik sıklık dağılımı birleşik hipergeometrik dağılım birleşik negatif çokterimli dağılım birleşik Poisson dağılımı sıkıştırılmış sınırlar yoğunluk yoğunluk parametresi eşlik eşlik değişkeni uyum uyumlu örnek eşzamanlı sapma koşullu koşullu beklenen değer koşullu başarısızlık hızı koşullu güç işlevi; koşullu güç foksiyonu koşullu regresyon koşullu istatistik koşullu yaşam işlevi; koşullu yaşam fonksiyonu 20

21 conditional test conditionally unbiased estimator confidence belt confidence coefficient confidence curves confidence interval confidence level confidence limits confidence region configuration confirmatory factor analysis confluence analysis confluent relation conformity confounding congestion problems conjugate conjugate Latin squares conjugate prior conjugate ranking connectedness connection conservative confidence interval koşullu sınama; koşullu test koşullu yansız tahmin edici güven kuşağı güven katsayısı güven eğrileri güven aralığı güven düzeyi güven sınırları güven bölgesi konfigürasyon; yapılaşma doğrulayıcı etken çözümlemesi; doğrulayıcı etken analizi; doğrulayıcı faktör çözümlemesi; doğrulayıcı faktör analizi eş-gidiş çözümlemesi; eş-gidiş analizi eş-gidiş ilişkisi uygunluk etki karışımı tıkanma problemleri eşlenik dağılımı eşlenik Latin kareler eşlenik önsel eşlenik dereceleme bağlantılılık bağlantı; ilişki tutucu güven aralığı; koruyucu güven aralığı conservative process consistent estimator consistent test constraint consumer price index consumer's risk contagions contaminated content validity contingency contingency table tutucu süreç; koruyucu süreç tutarlı tahmin edici tutarlı sınama; tutarlı test kısıt tüketici fiyat indeksi tüketici riski dağılıma bağlı dağılım; iç-içe dağılım kuşkulu dağılım kapsam geçerliliği çaprazlık; olumsallık; kontenjans çaprazlık tablosu; olumsallık tablosu; kontenjans tablosu contingency type çaprazlık tür dağılım; olumsallık türü dağılım; kontenjans tür dağılım 21

DİCLE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 2005-2006 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILINDAN GEÇERLİ LÌSANS PROĞRAMI DERSLERİ MÜFREDATI

DİCLE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 2005-2006 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILINDAN GEÇERLİ LÌSANS PROĞRAMI DERSLERİ MÜFREDATI DİCLE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 2005-2006 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILINDAN GEÇERLİ LÌSANS PROĞRAMI DERSLERİ MÜFREDATI FİZ 111 TEMEL FİZİK I (2 2 3) Uzunluk, Yoğunluk, Birim Çevirme,

Detaylı

- A - almaşık akım darbesi. olağandışı son. (bitirmeden) durdurmak. makina dilindeki komut, mutlak komut. almaşık akım, AA

- A - almaşık akım darbesi. olağandışı son. (bitirmeden) durdurmak. makina dilindeki komut, mutlak komut. almaşık akım, AA - A - a posteriori distribution a priori distribution A.C. pulse abandoned connection abbreviated address calling abend aberration abnormal end abnormal reflection abnormal termination abort sequence abort,

Detaylı

1 Açılması önerilen programın adını belirtiniz.

1 Açılması önerilen programın adını belirtiniz. Turgut Özal Üniversitesi No Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı Önerisi 1 Açılması önerilen programın adını belirtiniz. ÖNERİLEN YÜKSEK LİSANS

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS ADI ve İÇERİKLERİ

YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS ADI ve İÇERİKLERİ Ders Kodu / Course Code FZK 103 Fizik I / Physics I Ön Koşul Dersi / Prerequisite 3 0 3 3 Ölçüm; birimler; doğru boyunca hareket; vektörler; iki ve üç boyutta hareket; dairesel hareket; kuvvet; Newton

Detaylı

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü DERS İÇERİKLERİ

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü DERS İÇERİKLERİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü DERS İÇERİKLERİ MAT 111 Matematik I AKTS 5, Kredi (4+0) 4 Turkish: Kümeler, sayılar, değişkenler, fonksiyonlar ve türleri (trigonometrik,

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ders Adı ve İçerikleri

YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ders Adı ve İçerikleri YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ders ve İçerikleri EABD Bilgisayar Mühendisliği EABD İngilizce EABD Computer Engineering Program Bilgisayar Mühendisliği Tezsiz Yüksek Programı Programın İngilizce

Detaylı

Çok Değişkenli Analiz Yöntemleri. Doç.Dr. Ayla ÖZHAN DEDEOĞLU Ege Üniversitesi ĠĠBF

Çok Değişkenli Analiz Yöntemleri. Doç.Dr. Ayla ÖZHAN DEDEOĞLU Ege Üniversitesi ĠĠBF 1 Çok Değişkenli Analiz Yöntemleri Doç.Dr. Ayla ÖZHAN DEDEOĞLU Ege Üniversitesi ĠĠBF Simpson Paradoksu Erkek adayların %44 ü kabul edilirken, kadınların sadece 33% ü kabul edilmiştir. Bu ayırımcılık anlamına

Detaylı

ÖD.2009/3_v2 01/09/2009

ÖD.2009/3_v2 01/09/2009 ÖD.2009/3_v2 01/09/2009 Değerli Öğrenciler, 2009-2010 Öğretim yılından itibaren bölümümüzde uygulanacak ders planı Bologna süreci ve alanımızdaki öncü dünya üniversitelerinin ders planları da dikkate alınarak

Detaylı

ULUSLARARASI KATILIMLI 15. ULUSAL BİYOİSTATİSTİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI

ULUSLARARASI KATILIMLI 15. ULUSAL BİYOİSTATİSTİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI ULUSLARARASI KATILIMLI 15. ULUSAL BİYOİSTATİSTİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI 20-23 Ağustos 2013 Didim, Aydın DÜZENLEME KURULU Prof. Dr. Mevlüt TÜRE Doç. Dr. İmran KURT ÖMÜRLÜ Araş. Gör. Merve KATRANCI

Detaylı

15 th ISEOS ABSTRACT BOOK

15 th ISEOS ABSTRACT BOOK 15 th ISEOS ABSTRACT BOOK 15 th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics 22-25 May 2014 Suleyman Demirel University II ORGANIZING COMMITTEE Hakan DEMİRGİL Abdullah EROĞLU

Detaylı

BİLGİSAYAR, VERİ İLETİMİ VE DİJİTAL YAYINCILIK SÖZLÜĞÜ

BİLGİSAYAR, VERİ İLETİMİ VE DİJİTAL YAYINCILIK SÖZLÜĞÜ BİLGİSAYAR, VERİ İLETİMİ VE DİJİTAL YAYINCILIK SÖZLÜĞÜ Doç.Dr. Mustafa ALKAN TELEKOMÜNİKASYON KURUMU ANKARA, 2001 TÜRKÇE İNGİLİZCE 12 saatlik zaman biçimi 12-hour clock 12 saatlik zaman biçimi 12-hour

Detaylı

Uluslararası 7. İstatistik Kongresi International 7 th Statistics Congress. 28 Nisan - 01 Mayıs 2011 Antalya 28 April - 01 May 2011 Antalya

Uluslararası 7. İstatistik Kongresi International 7 th Statistics Congress. 28 Nisan - 01 Mayıs 2011 Antalya 28 April - 01 May 2011 Antalya Uluslararası 7. İstatistik Kongresi 8 Nisan - 01 Mayıs 011 Antalya 8 Nisan - 01 Mayıs 011 Antalya İçindekiler Düzenleme Kurulu Organization Committee... 19 Bilim Kurulu Scientific Committee... 19 Danışma

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ders Adı ve İçerikleri

YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ders Adı ve İçerikleri Sayfa1 Yalova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü - Ders ve İçerikleri YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ders ve İçerikleri EABD Bilgisayar Mühendisliği EABD İngilizce EABD Computer Engineering

Detaylı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu BİLGİ ve İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ TERİMLERİ KILAVUZU Başta bilgi ve iletişim teknolojileri olmak üzere teknoloji dünyasında inanılmaz hızlı değişimler yaşanmakta, yeni ürünler ve sistemler geliştirilmekte

Detaylı

AC input modülü: Gerçek dünyanın AC girdi sinyallerini PLC işlemcide kullanılacak şekilde mantıksal düzeye dönüştüren modül

AC input modülü: Gerçek dünyanın AC girdi sinyallerini PLC işlemcide kullanılacak şekilde mantıksal düzeye dönüştüren modül TEKNĐK TERĐMLER SÖZLÜĞÜ (Kaynak : Otomasyon dergisi) A/D Converter: Analog/Sayısal (dijital) çevirici. Gerçek dünyanın analog sinyallerini dijital formata çevirerek bilgisayar tarafından işlenebilmesini

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI LİSANS ALAN BİLGİSİ TESTİ

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI LİSANS ALAN BİLGİSİ TESTİ Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI LİSANS ALAN BİLGİSİ TESTİ (ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ EKONOMETRİ İSTATİSTİK KAMU YÖNETİMİ

Detaylı

AC input modülü: Gerçek dünyanın AC girdi sinyallerini PLC işlemcide kullanılacak şekilde mantıksal düzeye dönüştüren modül

AC input modülü: Gerçek dünyanın AC girdi sinyallerini PLC işlemcide kullanılacak şekilde mantıksal düzeye dönüştüren modül A A/D Converter: Analog/Sayısal (dijital) çevirici. Gerçek dünyanın analog sinyallerini dijital formata çevirerek bilgisayar tarafından işlenebilmesini sağlar. AC input modülü: Gerçek dünyanın AC girdi

Detaylı

GÜNCEL UÇ DEĞER TESPİT YÖNTEMLERİ ÖZET

GÜNCEL UÇ DEĞER TESPİT YÖNTEMLERİ ÖZET GÜNCEL UÇ DEĞER TESPİT YÖNTEMLERİ ÖZET Ekonometrik modeller çeşitli ekonomik, matematiksel ve istatistiksel sınırlamalar altındadırlar. Bu nedenle geçerli sonuçlara ulaşmak için bir çok testin yapılması

Detaylı

İstatistiksel Regresyon Yöntemlerinin Farklı Veri Gruplarına Uygulanması Üzerine Bir Analiz

İstatistiksel Regresyon Yöntemlerinin Farklı Veri Gruplarına Uygulanması Üzerine Bir Analiz GÜFBED/GUSTIJ (2012) 2 (2):55-67 Research/Araştırma 1 İstatistiksel Regresyon Yöntemlerinin Farklı Veri Gruplarına Uygulanması Üzerine Bir Analiz Serkan ÖZTÜRK 1,* 1 Gümüşhane Üniversitesi, Müh. Fak. Jeofizik

Detaylı

Lojistik Regresyon Analizi: Kavram ve Uygulama

Lojistik Regresyon Analizi: Kavram ve Uygulama DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 1357 Lojistik Regresyon Analizi: Kavram ve Uygulama Ömay ÇOKLUK* Öz Lojistik regresyon analizinin temel odağı,

Detaylı

TÜRKĐYE DE ĐÇ BORÇLARIN ĐKTĐSADĐ ETKĐLERĐNĐN VAR TEKNĐĞĐYLE ANALĐZĐ * Analysis of Economic Effects of Domestic Debt in Turkey using VAR Technique

TÜRKĐYE DE ĐÇ BORÇLARIN ĐKTĐSADĐ ETKĐLERĐNĐN VAR TEKNĐĞĐYLE ANALĐZĐ * Analysis of Economic Effects of Domestic Debt in Turkey using VAR Technique TÜRKĐYE DE ĐÇ BORÇLARIN ĐKTĐSADĐ ETKĐLERĐNĐN VAR TEKNĐĞĐYLE ANALĐZĐ * Analysis of Economic Effects of Domestic Debt in Turkey using VAR Technique Bu makalede 1 Dr. Ferhat Başkan ÖZGEN ** Dr. Bülent GÜLOĞLU

Detaylı

YAŞAR ÜNVERSİTESİ FEN BİLMİLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

YAŞAR ÜNVERSİTESİ FEN BİLMİLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YAŞAR ÜNVERSİTESİ FEN BİLMİLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Güncel Ders Programı: 1. Dönem Ders Programı Dersin Kodu Dersin Adı Kredi-saat ACTS EENG 5xx Teknik

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ USİS 2008 DERS İÇERİKLERİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ USİS 2008 DERS İÇERİKLERİ USIS-2008 Kısa Ders İçerikleri YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ USİS 2008 DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL KOD DERS TÜR ST DİL T U L K ECTS 0111521 Bilgisayar

Detaylı

T.C. ĠSTANBUL KÜLTÜR ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ YÜZ TANIMA YÜKSEK LĠSANS TEZĠ MESUT YILDIRIM. Anabilim Dalı: Matematik-Bilgisayar

T.C. ĠSTANBUL KÜLTÜR ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ YÜZ TANIMA YÜKSEK LĠSANS TEZĠ MESUT YILDIRIM. Anabilim Dalı: Matematik-Bilgisayar T.C. ĠSTANBUL KÜLTÜR ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ YÜZ TANIMA YÜKSEK LĠSANS TEZĠ MESUT YILDIRIM Anabilim Dalı: Matematik-Bilgisayar Programı: Matematik-Bilgisayar Tez DanıĢmanı: Yard. Doç. Dr. S.

Detaylı

The Effects of Different Correlation Types on Goodness-of-Fit Indices in First Order and Second Order Factor Analysis for Multiple Choice Test Data

The Effects of Different Correlation Types on Goodness-of-Fit Indices in First Order and Second Order Factor Analysis for Multiple Choice Test Data Elementary Education Online, 6(), 54-79, 007. İlköğretim Online, 6(), 54-79, 007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Effects of Different Correlation Types on Goodness-of-Fit Indices in First

Detaylı

1. ULUSAL SİGORTA VE AKTÜERYA KONGRESİ

1. ULUSAL SİGORTA VE AKTÜERYA KONGRESİ 1. ULUSAL SİGORTA VE AKTÜERYA KONGRESİ BİLDİRİLER KİTABI DÜZENLEYEN Başkent Üniversitesi, Ticari Bilimler Fakültesi Sigortacılık Bilinçlendirme ve Tanıtım Strateji Komisyonu 6-7 HAZİRAN 2013 ANKARA 1.

Detaylı

DEĞİŞEN VARYANS DURUMUNDA EN KÜÇÜK KARELER TEKNİĞİNİN ALTERNATİFİ AĞIRLIKLI REGRESYON ANALİZİ VE BİR UYGULAMA

DEĞİŞEN VARYANS DURUMUNDA EN KÜÇÜK KARELER TEKNİĞİNİN ALTERNATİFİ AĞIRLIKLI REGRESYON ANALİZİ VE BİR UYGULAMA DEĞİŞEN VARYANS DURUMUNDA EN KÜÇÜK KARELER TEKNİĞİNİN ALTERNATİFİ AĞIRLIKLI REGRESYON ANALİZİ VE BİR UYGULAMA Yrd.Doç.Dr. Ali Sait ALBAYRAK * ÖZET Bu çalışmanın amacı, en küçük kareler (EKK) tekniğinin

Detaylı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM. 17 Ağustos 2001 tarihinde kurulan Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü (HUTEN), başlangıçta Havacılık, Elektronik,

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM. 17 Ağustos 2001 tarihinde kurulan Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü (HUTEN), başlangıçta Havacılık, Elektronik, LİSANSÜSTÜ EĞİTİM 17 Ağustos 2001 tarihinde kurulan Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü (HUTEN), başlangıçta Havacılık, Elektronik, Bilgisayar ve Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dallarında yüksek

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ BOLOGNA SÜRECİ BÖLÜM TANITIMI

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ BOLOGNA SÜRECİ BÖLÜM TANITIMI T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ BOLOGNA SÜRECİ BÖLÜM TANITIMI 1 Bölüm Hakkında: Dört yıllık programın ilk iki yılında teorik geniş bir çerçevede matematiğin temelleri

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI LİSANS EĞİTİMİ PROGRAMI AVRUPA KREDİ TRANSFER SİSTEMİ KILAVUZU BALIKESIR UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING

Detaylı