Bu millete hizmet eden zaten onun efendisi olur.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bu millete hizmet eden zaten onun efendisi olur."

Transkript

1 Millete efendilik yoktur, hizmet vardır. Bu millete hizmet eden zaten onun efendisi olur. 0

2 Sunuş: 2009 yılında Tarımla kalkınan, jeotermalle ısınan, turizm, tarih ve kültür kenti, dünya markası bir Seferihisar için yola çıkmaya söz verdik. 4 yılın sonunda Geleceğin Türkiye si Seferihisar diyebilecek kadar iddialı bir konuma geldik. Yol yaparak, çöp toplayarak biz çok başarılı bir Belediyeyiz demeyi hiçbir zaman içimize sindiremedik. Projeler ürettik. Kendimizi çocuklarımızın aldığı nefesten, içtiği sudan sorumlu hissettik. Kadınların eşit yaşamalarını, yaşlıların mutluluğunu, toplum sağlığını, kuşaklar arasında köprüler kurmayı asli görev bildik. Tarımda, turizmde ekmek büyüyecek, gelecek yatırımcılarla iş kapıları açılacak dedik ve 4 senenin sonunda Türkiye nin konuştuğu, dünyanın merak ettiği bir kent haline geldik. Şimdi hedefimiz Geleceğin Türkiye si Seferihisar Hedef, Seferihisar dan Türkiye ye yayılması düşünülen bir kültür hareketi Mustafa Kemal, zaferle sonuçlanan 1921 Sakarya Meydan Savaşı'nda, dünyaca ünlü sözlerinden birini söylemiştir. Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. Atatürk bu sözü Ankara da Meclisi kurduktan ve Sakarya'nın doğusundaki tüm hatlarda tereddütsüz hâkimiyetini sağladıktan sonra söylemiştir. Başka bir deyişle, satıh mücadelesini, kendi hatlarına tümüyle yerleştikten sonra başlatmıştır. Bugün bir savaş içinde değiliz ancak, daha çok özgürlük ve demokrasi için, daha yüksek bir yaşam kalitesi için ve küreselleşmenin dayattığı kimliksizleşmeye karşı, işsizlik ve yoksulluğa karşı, despotizme, savaş ve teröre karşı, Seferihisar Hattını müdafaa etmeye ve buradan Türkiye ye bir örnek olmaya çalışıyoruz. Kısacası önce, Seferihisar hattını kurtarmaya çalışıyoruz. Bu nedenle, geleceğin Türkiye'sinde ne görmek istiyorsak, Seferihisar hattında uygulamaya başladık. Gücümüzü günübirlik projelere değil, uzun soluklu bir model oluşturmaya yönlendirdik. Böylece, "Geleceğin Türkiye si: Seferihisar" hedefi doğdu. Bu hedef, kısa vadeli ve sadece Seferihisar için tanımlanmış siyasi bir yatırım değil. Seferihisar'dan tüm Türkiye'ye, oradan tüm dünyaya yayılmasını umut ettiğimiz bir kültür hareketi. Evrensel düşünüp, yerinde ve somut adımlar attığımız, Türkiye başkenti olduğumuz Cittaslow ağını daha da güçlendirerek sağlıklı bir yayılım sağlayacak evrensel bir kültür projesi. Ve bu sloganın altını 5 hedef ve 41 projeyle doldurduk. 5 Hedef 41 Proje Şüphesiz ki böyle bir vizyonun altını çok iyi doldurmak gerekiyordu. Yalnızca "Geleceğin Türkiye si" iddiası ile yola çıkmak yeterli değildi. En başta Seferihisarlılar olmak üzere, bilim adamlarını, sanatçıları, fikir önderlerini, dünya ölçeğinde yazıp çizen insanları dinledik. Sonunda hareketimiz için bir yol haritası çizdik: 5 Hedef ve 41 proje. 1. Yüksek yaşam kalitesi 2. Aktif hemşerilik, her gün demokrasi 3. Toplumsal barış 4. Yaşayan kültür ve doğa 5. Dünya vatandaşlığı hedefleri doğrultusunda 2014 yılına kadar 41 projeye başlamayı planladık ve şu ana kadar 26 sının startını verdik. İlk gün verdiğimiz söz bugün de aklımızda: Tarımla kalkınan, jeotermalle ısınan, turizm, tarih ve kültür kenti, dünya markası bir Seferihisar ı planlamaya, her geçen gün Seferihisar ın adını dünyaya ezberletmeye ve Seferihisarlıların ekmeğini büyütmeye devam edeceğiz. M.Tunç SOYER Belediye Başkanı 1

3 2012 YILI BİRİMLERİN FAALİYET VE PROJELERİ 1. BAŞKANLIK 2. YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 3. İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 4. MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 5. RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 6. ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 7. DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 8. ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 9. PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 10. İMAR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 11. TEMİZLİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 12. FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 13. KÜLTÜR VE SOSYAL MÜDÜRLÜĞÜ 14. YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 15. KADIN DANIŞMA MÜDÜRLÜĞÜ 16. HUKUK 2

4 1. BAŞKANLIK YETKİ VE SORUMLULUKLARIMIZ - Belediyenin görev yetki ve sorumlulukları ile ilgili olarak, 5393 saylıı Belediye Kanununun 14. maddesine göre; GÖREVLERİMİZ a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik e katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikah, meslek ve becer kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar ve yaptırır. Büyükşehir Belediyeleri ile nüfusu 'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocukları için koruma evleri açar. b)okul öncesi eğitim kurumları açabilir; Devlete ait her derecede ki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir ve yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarih dokunun ve kent tarih bakımından önem taşıyan mekanların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmalarının düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara Belediye Meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. Belediye, kanunlarla başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahalli müşterek nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de yapar veya yaptırır. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, Belediyeni mali durumunu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemlerle uygulanır. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye Meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmet götürebilir. BELEDİYENİN YETKİ VE İMTİYAZLARI (a) Belde sakinlerin mahalli, müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak. (b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, Belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. (c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek. (d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarih, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim, harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak. (e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaşmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek ve işlettirmek. (f) Toplu taşıma yapmak ve bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dahil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek. 3

5 (g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortada kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak. (h) Mahalli müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesis etmek. (i) Borç almak, bağış kabul etmek. (j) Toptancı ve perakendeci halleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak ve kurdurtmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izi vermek. (k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek. (l) Gayr sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek. (m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcılarının faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda malları yoksullara vermek. (n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek. (o) Gayrisıhhi işyerleri, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlar nı; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanlar ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerle ile taşmalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak. (p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergahlarını belirlemek; durak yerleri le karayolu, cadde, yol, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek. VİZYONUMUZ: Uluslararası Cittaslow (Sakin Şehir) ağına katılmayı başararak, Türkiye ye yeni bir yerel kalkınma modeli sunan belediyemiz, yeni hedefi Geleceğin Türkiye si Seferihisar kapsamında hazırladığı 5 Hedef ve 41 Projeyle, ilçemizi markalaşmış bir dünya kenti haline getirmek, halkımızın refah düzeyini ve mutluluğuna katkıda bulunmak, üretim ve hizmet kalitesini yükseltmek. MİSYONUMUZ : Cittaslow (Sakin Şehir) kriterleri, Geleceğin Türkiye si Seferihisar hedefi doğrultusunda hazırlanan 5 Hedef ve 41 Projeyi ve sürdürülebilir kalkınma ilkelerinin uygulanmasıyla; Seferihisar ın tarih, kültür ve değerlerine sahip çıkarak; demokratik katılımcı, şeffaf bir yönetim anlayışıyla kentsel gelişim seviyesini arttırmak ve Seferihisar da daha yaşanabilir bir çevre oluşturmak. 4

6 2. YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ MİSYONUMUZ "Önce İnsan" anlayışından hareketle, çağdaş yönetim ilkeleri çerçevesinde yerel hizmetleri etkin ve verimli yürütmek suretiyle halkın yaşamını kolaylaştırmak. VİZYONUMUZ Halkın içinde yaşamaktan haz duyduğu, sosyal ve kültürel hayatı zengin, altyapı standardı ve şehircilik bilinci yüksek, örnek bir kent oluşturmak ve sürdürmek. İLKELERİMİZ Belediye hizmetlerinde önce insan anlayışı, Karar uygulama ve süreçlerinde şeffaflık, İlçe ile ilgili kararlarda katılımcılık, Hizmet üretimi ve sunumda ihtiyaca uygunluk, Hizmetlerin yürütülmesinde adalet, eşitlik ve tarafsızlık, Kaynakların kullanımında tutumluluk, etkinlik ve verimlilik, Çevreye duyarlılık, Gelişime ve değişime uyum. Meslek etiğine sadakat 5

7 BİRİMİMİZE İLİŞKİN BİLGİLER Seferihisar Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü'nde bir Müdür yürürlükte olup, Norm Kadro mevzuatına uygun nitelik ve sayıda personel görev yapar. Bölümümüzde bulunan personel sayısı yeterlidir. Başkan Yardımcısı Nilgün DURMAZER Yazı İşleri Müdürü Nuriye HEPTERLİKÇİ Memur Memur İşçi İşçi Fuat GÖKBEL Altan UYĞUN Nihan ÜRKMEZ Leyla İZCİ 6

8 BELEDİYE MECLİSİ İLE İLGİLİ GÖREVLER: -Gündem Hazırlanması : Birimlerden Belediye Meclisine görüşülmesi için gelen havaleli konular doğrultusunda, Belediye Başkanı adına Meclis Gündemi hazırlanır. -Gündemin Duyurulması : Her toplantı öncesinde, hazırlanan gündem ile toplantı tarihi ve saatini içeren bilgi Meclis Üyelerine ulaştırılmış ve ilan panosunda ilan edilmiştir. -İhtisas Komisyonlarına : Havale Edilen Dosyaların İlgili Komisyonuna Sevki: Toplantı gerçekleştikten sonra ihtisas Komisyonlarına havale edilen dosyalar, ilgili Komisyona gönderilmiş ve yasal süresi içinde cevap verilmesi sağlanmış olup, bir sonraki Meclis Toplantısında konunun görüşülmesi için gündeme alınmıştır. -Kararların Yazılması ve Onaya Gönderilmesi: Toplantıda alınan kararlar yazıldıktan sonra toplantı tutanakları ile birlikte Meclis Başkanı ve Katip Üyelere imzalatılıp, ilgili Birimlere sevk edilmiştir. Alınan Kararlar 5393 sayılı Belediye Kanunun 23. Maddesine göre yedi gün içinde Kaymakamlık Makamına gönderilmiştir. -Karar Özetleri ve Bir Sonraki Toplantı ile İlgili Duyuru: Toplantıda alınan kararların özetleri, toplantı tutanağı ve toplantının hangi tarih ve saatte yapılacağı her ay yapılan toplantı sonrasında aksatılmadan ilanın yapılması. -Huzur Hakkı Puantaj Listesi: Meclis Üyeleri ve İhtisas Komisyonlarına ait imza cetvellerinin imza kontrolleri yapılarak, toplantıya katılanların huzur haklarını alabilmeleri için puantaj listeleri ve üst yazı ile her ay Mali Hizmetler Müdürlüğü ne ve İnsan Kaynakları Eğitim Müdürlüğü ne gönderilmiştir. -Dosyaların Arşivlenmesi : Belediye Meclisi ile ilgili bütün işlemler dosyalanarak Arşivlenmiştir. -Büyükşehir Belediyesi Onayından Gelen Meclis Kararları: Büyükşehir Belediyesi onayından sonra gelen Meclis Kararlarını gerekli birimlere göndermek ve bir nüshasını arşivlemek. 7

9 BELEDİYE MECLİS TOPLANTILARI KARAR AYLAR GÜNDEM EK GÜND. OLAĞAN OLAĞANÜSTÜ SAYISI Ocak - - Şubat 3 - Mart 3 - Nisan 1 - Mayıs 2 - Haziran 3 - Temmuz 3 - Ağustos 4 - Eylül 2 - Ekim 2 - Kasım - - Aralık - - TOPLAM ALINAN MECLİS KARARLARININ MÜDÜRLÜKLERE GÖRE DAĞILIMI Yazı İşleri Müdürlüğü 15 adet İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü 11 adet 48 adet 46 adet 2 adet 6 adet 16 adet 3 adet 3 adet 1 adet 8

10 İHTİSAS KOMİSYONLARI İMAR KOMİSYONU BÜTÇE KOMİSYON HUKUK KOMİSYONU ÇEVRE VE SAĞLIK KOMİSYONU GENÇ. VE SPOR KOMİSYONU KÜL.VE SAN. KOMİSYONU TARIM VE HAY. KOMİSYONU TURİZM KOMİSYONU KADIN ERKEK EŞİTLİĞİ KOM. BOLER GÜLER OSMAN ÜRKMEZ OSMAN KOCAMAN OSMAN ÜRKMEZ ALİ SEVCAN BİLİM ALİ TAŞKIN ŞERİF KARAŞİN FİGEN KARAMAN MEHMET OSMAN ÜRKMEZ HÜSEYİN ERCAN GÜLER BOLER GÜRCAN TÜRKER OSMAN ÜRKMEZ FİGEN KARAMAN ALİ TAŞKIN FİGEN KARAMAN OSMAN KOCAMAN ALİ TAŞKIN ALİ SEVCAN BİLİM MEHMET ECER MEHMET ECER HÜSEYİN ERCAN ŞERİF KARAŞİN FİGEN KARAMAN GÜRCAN TÜRKER GÜRCAN TÜRKER OSMAN KOCAMAN ŞERİF KARAŞİN ALİ TAŞKIN ŞERİF KARAŞİN OSMAN KOCAMAN HÜSEYİN ERCAN ALİ SEVCAN BİLİM ALİ SECAN BİLİM ÇETİN AKKAYA ÇETİN AKKAYA ŞAKİR OGÜN TARHAN CAFER TAYYAR GÜLPINAR Ş.OGÜN TARHAN HALİL ÇADIR HALİL KÜÇÜKKURAL HALİL KÜÇÜKURAL Yılı içinde gerçekleşen Komisyon Toplantıları aşağıdaki şemada belirtilmiştir. 2,5 2 1,5 1 0,5 0 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK 9

11 35 MECLİS KARARI MECLİS KARARI 5 0 HAVALE EDİLEN MECLİS KARARI ZABITA MD. DEST.HİZ. MD. PARK VE BAHÇ. MD. KÜL.SOS.İŞL.MD. RUH. DEN.MD. FEN İŞL. MD. İM.ŞEH.MD. MALİ HİZM. MD. İNS. KAYN. EĞT.MD. YAZI İŞL. MD. HAVALE EDİLEN MECLİS KARARI Yılı içinde alınan Meclis Kararları ve ilgili Müdürlüklere göre dağılımı. 10

12 BELEDİYE ENCÜMENİ İLE İLGİLİ GÖREVLER Belediye Encümeni yılın her haftası 1 gün periyodik olarak toplanmıştır. Gündem Hazırlanması : Belediye Başkanı adına, Belediye Encümeninde görüşülmesi için havale edilen dosyalar doğrultusunda Encümen Gündemi hazırlanarak Encümen Üyelerine ulaşması sağlanmıştır. Encümen Hakkında Yapılan İşlemler : Encümen Toplantısında görüşülen konular; Encümen defterine sırasıyla numara verilmek ve neticesinin karşısına yazılması suretiyle kayıtları yapılarak; bilgisayar ortamında, encümende alınan kararlar doğrultusunda yazımı yapıldıktan sonra zimmetle ilgili birimlere ulaştırılmıştır. Huzur Hakkı Puantaj Listesi : Encümen üyelerinin Huzur Hakkı için puantaj cetveli hazırlanarak Mali Hizmetler Müdürlüğü ve İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne gönderilmiştir. Dosyaların Arşivlenmesi : Alınan Encümen Kararları Kurum Arşivinde muhafazası yapılmıştır. Muhtaç Asker Ailesi Yardımı : Başvuru için gerekli evraklar müracaat eden kişilere dosya halinde teslim edilir. Başvuru dosyaları hazırlanmış ve kayda alınmış hafta içi her gün mesai saatleri içerisinde devam etmekte olup; talep kaydı yapılan başvuru sahiplerinin Zabıta Müdürlüğü ne gönderilerek araştırma yaptırılarak dosyanın Encümene sevki yapılır. Yılı içinde 48 adet Muhtaç Asker Ailesi Yardımı yapılmıştır. ENCÜMEN TEŞKİLAT YAPISI Encümen Başkanı M.Tunç SOYER Hüseyin ERCAN Encümen Üyesi Güler BOLER Encümen Üyesi Nuriye HEPTERLİKÇİ Yazı İşleri Müdürü Abdurrahman ARGIN Mali Hizmetler Md. 11

13 ENCÜMEN TOPLANTILARI AYLAR GÜNDEM SAYISI YAZILAN KARAR TOPLANTI SAYISI Ocak 5 Şubat 4 Mart Nisan 5 Mayıs 4 Haziran 4 Temmuz 5 Ağustos 4 Eylül 4 Ekim 5 Kasım 4 Aralık 4 TOPLAM ENCÜMEN Aylara göre alınan Encümen Kararlarının listesi. 12

14 GENEL EVRAK İŞLEMLERİ Kurum İçi Evrak Sevki: Belediyemize dış kurumlar ve kişilerden gerek posta, gerekse kurye aracılığı ile gelmiş olan evraklar, Müdürlüğümüzce bilgisayar ortamında kaydı yapılıp, tarama işlemi gerçekleştikten sonra sevki yapılmış ve ilgili Müdürlüklere zimmet ile teslim edilmiştir. Kurum Dışı Evrak Sevki: İç birimlerden dış kurum ve kişilere gönderilmek üzere gelen yazıların ve posta evraklarının çıkış kayıtları her iş günü yapılıp, kurye vasıtasıyla yasal süresi içinde ilgililere ulaştırılmış. GENEL EVRAK İŞLEMLERİ AYLAR GELEN GİDEN EVRAK DİLEKÇE EVRAK POSTA Ocak Şubat 307 Mart Nisan 399 Mayıs 434 Haziran 346 Temmuz 408 Ağustos 370 Eylül 465 Ekim 353 Kasım 400 Aralık 402 Toplam 4552 Genel Toplam

15 YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ AYLARA GÖRE GRAFİK ÜZERİNDE DAĞILIMI GELEN EVRAK GELEN EVRAK Aylara göre gelen Resmi evrak dağılımı. Dijital ortamda tarama işlemi gerçekleştirilerek dijital arşive aktarılmıştır DİLEKÇE DİLEKÇE Aylara göre vatandaştan gelen dilekçe dağılımı. Dijital ortamda tarama işlemi gerçekleştirilerek dijital arşive aktarılmıştır. 14

16 800 POSTA POSTA Müdürlüklerimizden dış kurumlara gönderilmek üzere gelen posta aylara göre dağılımı. 70 GİDEN EVRAK GİDEN EVRAK 10 0 Birimimiz tarafından kurum içi ve dışı gönderilen evrak aylara göre dağılımı. Dijital ortamda tarama işlemi gerçekleştirilerek dijital arşive aktarılmıştır. 15

17 3 - İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Memur Personel : sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre Memur Personelin yıllık olan terfileri ay ay takip edilmektedir. -Sağlık raporlarının Sağlık İzin formu doldurularak Hastalık raporuna çevrilmesi için gerekli onay alınmaktadır. - Memur personelin yıllık izinleri kontrol edilip onay için Başkanlığınıza sunulmaktadır. - Mazeret İzni işlemleri yapılmaktadır. - Kart Okuma Cihazına göre tüm personelin mesai saatlerine uyup uymadığı takip edilmektedir ve uymayanlar hakkında Müdürlüklerine tebliğ edilerek işlem yapılmaktadır. - Yılı içerisinde çalıştırılmak üzere 30 adet personelle sözleşme imzalanmıştır. -SGK tarafından 2012 yılı içinde uygulamaya konulan HİTAP (Hizmet Takip Programı) çalışması ile memur personele ait tüm bilgiler SGK tarafından oluşturulan on-line ekrana taşınmış olup SGK ca hedeflenen bir günde emeklilik işlemi hayata geçirilmiştir yılı içinde memur istihdam izinleri alınmış ve 7 adet memur personelin işe giriş işlemi yapılmıştır. -Memur ve sözleşmeli personelin her türlü maaş, ikramiye, sosyal haklar olmak üzere tüm alacak hesaplamaları yapılmaktadır. -Memur personelin 2012 yılı içinde aldıkları raporlar toplamının 7 günü aşan kısmı Aralık 2012 maaşlarından kesilmiştir. 1 Adet Memur personelin Gaziemir Belediyesine nakil işlemi yapılmıştır. İşçi Personel : -Yıllık izne ayrılan tüm işçi personelin izin takibi yapılmış ve izne ayrıldığı tarihi takip eden ayın 15 inde izin harçlığı bordrolarına yansıtılmaktadır. - 3 günden fazla hastalık raporu getiren işçilerin rapor günü kadar ücreti SGK dan tahsil edilerek belediye veznesine yatırılmaktadır. - İnternet üzerinden İşkur'a aylık işçi personel çizelgesi gönderilmektedir. - Her 3 ayda bir Memur ve İşçi personel kadro cetvelinin dolu-boş kadrolarını gösteren formlar Kaymakamlık Makamı kanalı ile Maliye Bakanlığına bildirilmektedir. -İcra kesintisi olan personelin işlemleri yapılmaktadır Eğitim ve Öğretim yılı içinde Başkanlığınıza 17 adet Meslek Lisesi öğrencisi staj talebinde bulunmuştur. Öğrencilerin müracaatları uygun görülerek birim müdürlüklerinde görevlendirilmişlerdir Yılı için muhtelif yardımcı hizmetler personel alım işi ihalesinde 91 kişinin Müdürlüklere dağıtım işi yapılmış olup, her ay müdürlüklerden gelen puatajlar incelenerek fatura ettirilmektedir. 16

18 -İşçi personelin her türlü maaş, ikramiye, sosyal haklar olmak üzere tüm alacak hesaplamaları yapılmaktadır yılı içinde 1 adet geçici işçi personel için disiplin kurulu toplanmış olup, disiplin cezası uygulamıştır. Diğer Faaliyetler -Tüm personelin İl içi veya dışı seminer ve eğitimlere katılımları ile ilgili gerekli prosedürler uygulanmıştır. -Kurumlarla resmi yazışmalar yapılmaktadır. -Personel görevlendirilmeleri yapılmaktadır. -Vatandaşa İŞKUR Hizmet Noktası olarak hizmet verilmektedir. KALİTE SİSTEMLERİ BİRİMİ TARAFINDAN 2012 YILI İÇERİSİNDE YAPILAN FAALİYETLER Kalite ile ilgili çalışmalar, Danışmanımız Tanju Akdeniz in yönlendirmeleri doğrultusunda Şubat 2012 de başladı. Öncelikle Kalite Sistemleri konusunda tüm çalışanlarımızın katıldığı bilgilendirme toplantıları düzenlendi. Bu süreçte Kurumumuza ait Kalite Yönetim Sistemi El Kitabı, Organizasyon El Kitabı, Çizelgeler, Formlar, Prosedürler, Talimatlar, Organizasyon Şeması ve buna bağlı olarak da Görev Tanımları hazırlandı. Sistemin getirdiği bir zorunluluk olarak, Kurumumuzun iyileştirilmesi gereken yönlerinin tespitine yönelik iç denetimlerin yapılması gerekmekteydi. Çalışanlarımız arasından seçilen İç Denetçilere, iç denetimlerin nasıl yapılacağı konusunda eğitimler verildi ve Temmuz Ayı itibariyle iç denetimlere başlandı Eylül Tarihinde yapılan Dış Denetimden başarıyla geçen Belediyemiz, ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 10002:2004 Şikayet Yönetim Sistemi belgelerini almaya hak kazandı. Ekim, Kasım ve Aralık Aylarında iç denetimlere devam edildi. İç denetimlerde tespit edilen bulgular doğrultusunda 137 adet Düzeltici Önleyici Faaliyet Formu hazırlandı ve ilgili birimlere iletildi. Sistemin zorunlu kıldığı faaliyetlerden biri de Yönetim Gözden Geçirme Toplantılarıdır. Bu toplantıların ilki, Sayın Başkanın önderliğinde, Başkan Yardımcıları, Birim Müdürleri, Kalite Temsilcisi ve Kalite Danışmanın katılımıyla 13 Eylül de gerçekleştirildi. Bu ilk toplantıda YGG toplantılarının her ay yapılmasına karar verildi. Bu doğrultuda 2012 Yılı içerisinde toplam 4 Yönetim Gözden Geçirme toplantısı yapılmıştır. Organizasyon yapısında meydana gelen değişiklikler, eğitim dokümanları, Formlar, Prosedürler, Talimatlar vb. Kalite Dokümanında meydana gelen değişikliklerin (Revizyonlar) kaydedilmesi, Birimimizin en çok zaman harcadığı konudur. Sistemde Temmuz-Aralık Ayları arasında toplam 142 adet revizyon yapılmıştır. 17

19 18

20 19

21 20

22 21

23 22

24 23

25 SEFERİHİSAR BELEDİYESİ PERSONEL SAYILRINI GÖSTERİR LİSTE MEMUR PERSONEL 55 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 30 KADROLU İŞÇİ PERSONEL 66 GEÇİCİ İŞÇİ PERSONEL 36 GENEL TOPLAM 187 MESLEKLERE GÖRE MEMUR DAĞILIMI 1 MÜHENDİS 9 2 MİMAR 1 3 ŞEHİR PLANCISI 1 4 AVUKAT 1 5 TEKNİKER 9 6 TEKNİSYEN 5 7 ARKEOLOG 1 8 VETERİNER 2 9 ÖLÇÜ AYAR MEMURU 1 10 SOSYOLOG 1 11 BİOLOG 1 12 GENEL İDARE HİZMETLERİ 52 GENEL TOPLAM 84 24

26 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN 2012 YILI İÇİNDE EĞİTİMLER VERİLEN Kalite Bilinci ve ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ½ gün Tüm çalışanlar Mart 2012 Tanju Akdeniz ISO 9001 & ISO İç Denetim 2 gün İç denetçi adayları Nisan 2012 Tanju Akdeniz İç Denetim Bilgilendirme Toplantısı 1 gün Birim Müdürleri ve İç denetçiler 25 Temmuz 2012 Tanju Akdeniz Belediye Mevzuatında Son Dönemde Yaşanan Önemli Değişiklikler 2 gün Abdurrahman Argın, Ergin Doğan Eylül 2012 Erkan Karaarslan Güvenli Geçitlerden Güvenli Geçişler 1 gün Alaaddin Sorucu, Ahmet Kara 11 Ekim 2012 Kardeş Şehirler Konferansı 2 gün Osman Kocaman Ekim 2012 Arazi Yönetim Günleri (Kentsel Dönüşüm, 2b ve Orman Kadastrosu, Yabancılara Mülk Satışı, Arsa Düzenlemesi ) 3 gün İsmail Koçarslan, Güldem Çınar Kasım 2012 Aynur Adanur, Çözüm Masası ½ gün Gönül Ak, Şükriye Türkmen, İsmail Koçarslan, Gürhan Özata, Veysel Yücel, Hüseyin Şimşek, Behzat Koca, Mahmut Karadaş, Doğukan Alkan, Nuriye Hepterlikçi, Nihan Ürkmez, Selma Ök, Elif Özkan, Okşan Akşit, Gökçen Güney, Şevket Meriç, Kafiye Alten, Melike Başak, Zeynep Çeki, Orhan Ala 22 Kasım 2012 İnanç Karabulut 25

27 Şerafettin Budak, Melike Başak, Hüseyin Buyruk, Araç Takip Sistemi ½ gün Gürhan Özata, Murat Çınar, Murat Kırat, Ahmet Ozan Deniz, İsmail Taşkıran, Selma Ök, Orhan Ala, İbrahim Beydoğan, Aynur Gökçen, Yetkin Koçarslan, Ahmet Akarsu, Mustafa Ayışık, Murat Güler, Mert Destek, Mahmut Sert 23 Kasım 2012 İnanç Karabulut Yerel Yönetim mevzuatı, Resmi Yazışma Kuralları, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları, Yerel Yönetimlerde İmar 2 gün Selma Ök, Cuma Tarhan, Ünal Karatekin, Ali kemal Aslan, Ahmet Ozan Deniz, Emin Akçoban, Behzat Koca Kasım 2012 Ambalaj Atıkları Yönetimi Eğitimi 1 gün Kafiye Alten 3 Aralık 2012 Mekansal Adres Kayıt Sistemi Oluşturulması ve Çevrimiçi Emlak ve İnşaat İzinleri Projesi 2 gün Özge Balta Performans Programı Eğitimi ½ gün Nuriye Hepterlikçi, Orhan Ala, Kafiye Alten, Elif Özkan, Selma Ök, Seval Doğanlar, Abdurrahman Argın, Şerafettin Budak 20 Aralık 2012 Tanju Akdeniz Belediyeler Kanunu Mevzuat Bilgilendirme Eğitimi 2 gün Özge Balta Kamu İhale Kanunu 1 gün Kafiye Alten, Elif Özkan,Hakan Alten Volkan Sırabaşı, Başkent Ü. İhale Hukuku Öğr. Gör. Latin Dansları 2 gün Sanem Yardımcı Aralık

28 4- MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ I- GENEL BİLGİLER II- C) İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 1- FİZİKSEL YAPI HİZMET BİNALARI TESİSİN ADI KULLANIM AMACI Seferihisar Belediye Hizmet Binası Belediye Hizmet Binası ve Kültür Merkezi Ürkmez Gençlik Merkezi Belediye Hizmet Binası ve Gençlik Merkezi 19 Mayıs Gençlik Merkezi Gençlik Merkezi Belediye Şantiyesi Şantiye Garaj Doğanbey Şantiye Şantiye Garaj Eski Belediye Hizmet Binası Ekonomik İşletmeler, Baraj Sulama Sığacık Zabıta Zabıta Karakolu ve Danışma Kocaçay Taş Ocağı Depo Ulamış Binası Kadın Emeği Evi Doğanbey Binası Kadın Emeği Evi Aslan Salman Geçici Hayvan Bakım Evi Hayvan Barınağı Pazar Yeri Zabıta Karakolu Zabıta Karakolu Kent Konseyi Kent Konseyi Hizmet Binası Can Yücel Tohum Merkezi Tohum ve Fidan Üretim Merkezi SEFERİHİSAR BELEDİYESİ İŞ MAKİNALARI Sıra Markası Cinsi Modeli 1 JOHN DEERE TRAKTÖRLER / MOTOR NO:T MASSEY FERGUSAN TRAKTÖRLER / MOTOR NO:LF9B210T MASSEY FERGUSAN TRAKTÖRLER / MOTOR NO:248UA DOOSAN EKSKAVATÖR / DOOSAN DX 210W CATERPİLLER BEKO LODERLER / MOTOR NO:5HK CATERPİLLER GREYDERLER / SER:CATERPİLLER JCB GREYDERLER / MOTOR NO:AB U JCB GREYDERLER / MOTOR NO:SB U JCB GREYDERLER / MOTOR NO:SB U JCB BEKO LODERLER / MOTOR NO:AB 50453U SERMAK SİLİNDİRLER / Ser:SERMAK GARAJ SİLİNDİRLER / 7 HP DİZEL MOTOR KÜÇÜKOĞLU MAKİNA ASFALT KESME MAKİNELERİ / -12 HP ANTOR JCB GREYDERLER / 4CX SM İŞ MAKİNESİ 2012 SEFERİHİSAR BELEDİYESİ TAŞIT LİSTESİ Sıra PLAKA MARKASI CİNSİ MODELİ 1 35 SCT 61 BMC KAMYONLAR

29 2 35 SBK 25 BMC KAMYONLAR AVS 30 BMC KAMYONLAR BDJ 98 BMC KAMYONLAR CAS 41 BMC KAMYONLAR SAM 19 CHRYSLER DODGE KAMYONLAR SBB 32 BMC FATİH KAMYONLAR SBF 03 FORD CARGO KAMYONLAR / İTFAİYE SBH 14 MERCEDES KAMYONLAR SAA 06 BMC LEVENT KAMYONETLER SBD 09 FORD TRANSİT KAMYONETLER SBB 21 RENAULT MEGANE MAKAM ARAÇLARI / OTOMOBİL SEF 14 MERCEDES OTOBÜSLER SEF 15 MERCEDES OTOBÜSLER SEG 87 ISUZU OTOBÜSLER / İSUZU SAT 45 OTOYOL IVECO OTOBÜSLER / MİDİBÜS M YK 000 MERCEDES OTOBÜSLER / 302 T TU 752 OTOYOL IVECO OTOBÜSLER ACM 47 OTOYOL IVECO KAMYONLAR SAH 87 BMC KAMYONLAR SAU 65 BMC FATİH KAMYONLAR SDB 70 FORD RANGER KAMYONETLER SBD 02 BMC FATİH KAMYONLAR SBB 69 BMC LEVENT KAMYONETLER SCP 89 SKODA KAMYONETLER SCS 52 FORD TRANSİT KAMYONETLER SBA 08 VOLKSWAGEN HİZMET ARAÇLARI / OTOMOBİL SBD 01 RENAULT LAGUNA HİZMET ARAÇLARI / OTOMOBİL SAD 25 BMC LEVENT AMBULANSLAR SBP 34 FORD KARGO ÇÖP KAMYONLARI PN 303 BMC VİDANJÖRLER SA 536 BMC İTFAİYELER / İTFAİYE ARACI MOTOR SBB 51 BMC LEVENT KAMYONETLER / Mrk:LEVEND Tip:2500 Mod: SBB 61 OTOYOL IVECO KAMYONETLER PN 698 OTOYOL IVECO KAMYONETLER SBB 54 FORD KAMYONETLER / Tip:RANGER 4X SAC 15 BMC LEVENT KAMYONETLER / Mrk:LEVEND Mod:1986 ZABITA SBH 44 BMC KAMYONLAR / Tip:PROFOSYONEL SBH 45 BMC KAMYONLAR / Tip:PROFOSYONEL Y 5422 BMC KAMYONLAR UR 786 BMC KAMYONLAR UR 786 BMC KAMYONLAR / Mrk:BMC Tip:LEYLAND Mod: SBB 28 MERCEDES OTOBÜSLER / 302 OTOBÜS CRC 57 BMC VİDANJÖRLER / Mrk:BMC SEL 85 ISUZU KAMYONETLER / İSUZU ÇİFT KABİN 4X2 KLİMALI

30 46 35 SEL 86 ISUZU KAMYONETLER / İSUZU ÇİFT KABİN 4X2 KLİMALI HCY 38 BMC FATİH KAMYONLAR / BMC FATİH ÇÖP KAMYONU SER 13 BMC ÇÖP KAMYONLARI SER 84 ISUZU KAMYONETLER / ISUZU ÇİFT KABİN SEL 69 FORD TRANSİT FORD TRANSİT 350 ÇİFT KABİN KAMYONET SEK 16 FİAT KAMYONLAR FİAT 50NC SCG 06 FORD TRANSİT FORD TRANSİT 350 ÇİFT KABİN KAMYONET KASALI SCG 07 FORD TRANSİT FORD TRANSİT 430 ED 16+1 MİDİBÜS SCG 08 FORD TRANSİT FORD TRANSİT CONNECT KOMBİ K210S 1.8 TDCİ SCG 09 FORD TRANSİT FORD TRANSİT CONNECT KOMBİ K TDI SCG 66 FORD TRANSİT FORD TRANSİT 460 ED AÇIK KASA KAMYONET DOZ 65 FORD KARGO KAMYONLAR / FORD KARGO SBB 42 FİAT LİNEA HİZMET ARAÇLARI / FİAT LİNEA 1.6 MULTİJET OTOMOBİL SCG 90 OTOKAR MIDIBÜSLER / OTOKAR M2010 T143 YOLCU MIDIBÜSÜ ÖRGÜT YAPISI Mali Hizmetler Müdürlüğü Personel Durumu: 2 Müdür, 3 Memur, 3 Tahsildar, 6 Sözleşmeli Memur, 6 İşçi, 6 Şirket Personel olmak üzere toplam 26 personelle hizmet vermektedir. 4- SUNULAN HİZMETLER Müdürlüğümüz faaliyetleri 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 488 Sayılı Damga Vergisi kanunu, 6245 Sayılı Harcırah Kanunu, 657 Sayılı Devlet Memurları kanunu, 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsili Usulü Hakkında Kanun, Her yıl yayınlanan Bütçe Kanunları, Mahalli İdareler Bütçe Ve Muhasebe Yönetmeliği, 5018 sayılı yasa ve ikincil mevzuatı çerçevelerine uygun olarak yürütülmektedir. Müdürlüğümüzce sunulan hizmetler; Muhasebe Birimi: Belediyemiz müdürlüklerince yapılan mal ve hizmet alımları ve taahhüt işlerine ait gider evraklarının ilgili mevzuata uygunluk ve bütçe ödenek durumuna göre kontrolü yapıldıktan sonra hak sahiplerine ödenmesi, yasal kesintilerin ve ilgili hesap ve defterlere kaydedilmesi, müdürlüklerin acil ihtiyaçları için avans - kredi verilmesi ve harcaması yapılan avans - kredilerin bütçeden mahsubu, asker ailesi evraklarının tanzimi ve ödemelerinin yapılması. Tahsildarlarca tahsilatı yapılan belediye gelirlerinin bankaya yatırılmasını teminen teslimat müzekkeresi düzenlenmesi. Teminat ve bütçe emaneti gibi emanet ödemelerinin yapılması, gelen yazışmalara cevap verilmesi. Banka ekstresi ile banka cari defterimizin karşılaştırılması, çekilen ve çekilmeyen çeklerin tespiti ve kaydı, tahsil edilen KDV ile ödenen KDV mahsubu, İller Bankası payının ve kesintilerinin işlenmesi, Ç.T.V ve Eğlence Vergilerinden ayrılması gereken kanuni payların hesaplanması ve ilgili hesaplara kaydedilmesi, İşçi - memur personelin maaşlarının kontrolü ve ödenmesi, Asker ailesi aylıklarının ödenmesi, KDV ve muhtasar beyannamelerinin hazırlanması e-beyanname programına girilmesi. Belediyemizin tahmini bütçesinin yapılması için müdürlüklere bütçe hazırlık çağrısının yapılması, müdürlük tekliflerinin birleştirilmesi, bütçe teklifinin hazırlanarak yasal prosedürün takibi ve sonuçlandırılması. Geçmiş yıl hesaplarına ait Bütçe Kesin Hesap Cetvelleri ve eklerinin 29

31 hazırlanarak yasal prosedürün takibi ve sonuçlandırılması, geçmiş yıl hesaplarına ait Sayman Yönetim Dönemi Hesabı ve eklerinin hazırlanması. Her ay 1 aylık mizan ve bütçe gelir-giderleri verilerinin Kamu Bilgi Sistemi'ne internet ortamında veri girişi yapılması, Ödenek yetersizliği durumlarında münakale (aktarma ) yapılması, Tüm Belediye alacaklarının tahsilatı yapılarak tahsilat makbuzu düzenlenmekte, veznelerin ihtiyacı olan tahsilat makbuzlarının temin edilmesi düzenlenen makbuz ile tahsilatın kontrol edilerek tahsilat bordrolarının düzenlenmesi yapılan tahsilatın teslimat müzekkeresi ile bankaya teslimi, Seferihisar belediye hizmet binasındaki iki veznenin dışında Ürkmez hizmet binasındaki vezne ile internet ve kredi kartı ile tahsilat yapılmaktadır. Düzenlenen makbuzların dip koçanları sıra numarası ile muhafaza edilerek teftişe hazır halde tutulmaktadır. Taşınır kayıtlarının muhasebe kayıtlarıyla kontrolü ve konsolidesi, yapılacak denetimlere hazırlık teşkil etmek üzere harcama evraklarının usul ve mevzuata uygunluk yönünden kontrolü de yapılmakta olup harcama birimlerine gerekli bilgiler verilmektedir yılında toplam adet Verile emri ve Muhasebe fişi düzenlenmiştir yılında toplam 877 adet gelen-giden evrak yazışma yapılmıştır. Emlak Tahakkuk Birimi : 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanununa göre ÇTV, bina, arsa ve arazi mükellefleri tarafından elden veya posta ile gönderilen Emlak Vergisi bildirimlerini kabul etmek tahakkuklarını oluşturmak gerek mükellef gerekse idare tarafından yapılan hataları inceleyerek gerekli düzeltme ve terk işlemlerini yapmak, kurumlar ve mükellefler tarafından gönderilen yazılar ile verilen dilekçelerin incelenerek süresi içinde neticelendirilerek cevap verilmesi, yapılan devir, temlik ve satışların mükellefin dosyasına işlenmesi, yukarıda sayılan bütün işlemlerle ilgili belgelerin dosyalanarak arşivde saklanması gibi işlemler yapılmaktadır yılında adet emlak vergisi bildirimi kabul edilerek tahakkukları oluşturulmuştur. Çeşitli kurum ve kuruluşlardan gelen 6545 adet evrak takip edilerek cevaplandırılmış. BEYAN TİPİ 2012 YILI EMLAK BEYAN SAYILARI TOPLAM MÜKELLEF MÜKELLEF SAYISI SAYISI BEYAN SAYISI BİNA ARSA ARAZİ TOPLAM

32 Taşınır Kayıt Kontrol Birimi : Harcama birimlerince edinilen taşınırların muayene ve kabulü yapılanları cins ve niteliklerine göre sayarak, tartarak, ölçerek teslim almak, doğrudan tüketilmeyen ve kullanıma verilmeyen taşınırları sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza etmek. Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek. Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak, harcama yetkilisince belirlenen asgari stok seviyesinin altına düşen taşınırları harcama yetkilisine bildirmek. Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol etmek, sayımlarını yapmak ve yaptırmak. Kayıtlarını tuttuğu taşınırların yönetim hesabını, taşınır cetvellerini ve taşınır kesin hesabını hazırlamak. Taşınır birimi tarafından 363 adet Taşınır İşlem Fişi, 212 adet Zimmet Fişi, 729 adet Ambar Taşınır İşlem Fişi düzenlenmiştir YILI TAŞINIR HESAP CETVELİ TAŞINIR II.DÜZEY DETAY KODU TAŞINIR II. DÜZEY DETAY ADI GEÇEN YILDAN DEVREDEN GELECEK YILA DEVREDEN Miktar Tutar Miktar Tutar TARIM VE ORMANCILIK MAKİNELERİVE ALETLERİ , , İNŞAAT MAKİNELERİ VE ALETLERİ , ATÖLYE MAKİNELERİ VE ALETLERİ , , İŞ MAKİNELERİ VE ALETLERİ , , GÜÇ ELEKTRONİĞİ VE BASINÇLI MAKİNELER İLE ALETLERİ , , AYIRMA, SINIFLANDIRMA MAKİNELERİ , , MATBAACILIKTA KULLANILAN MAKİNA VE ALETLER YIKAMA, TEMİZLEME VE ÜTÜLEME CİHAZ VE ARAÇLARI , , BESLENME/GIDA VE MUTFAK CİHAZ VE ALETLERİ , , KURTARMA AMAÇLI CİHAZ VE ALETLER , ÖLÇÜM, TARTI, ÇİZİM CİHAZLARI VE ALETLERİ , , TIBBİ VE BİYOLOJİK AMAÇLI KULLANILAN CİHAZLAR VE ALETLER , , ARAŞTIRMA VE ÜRETİM AMAÇLI CİHAZLARI VE ALETLERİ , , MÜZİK ALETLERİ VE AKSESUARLARI , , SPOR AMAÇLI KULLANILAN CİHAZ VE ALETLER OTOMOBİLLER , , YOLCU TAŞIMA ARAÇLARI , , YÜK TAŞIMA ARAÇLARI , , ÖZEL AMAÇLI TAŞITLAR , , MOPET VE MOTOSİKLETLER , MOTORSUZ KARA ARAÇLARI , BOTLAR , , DEMİRBAŞLAR GRUBU DÖŞEME DEMİRBAŞLARI , , TEMSİL VE TÖREN DEMİRBAŞLARI ,17 1, , KORUYUCU GİYSİ VE MALZEMELER , TAŞIMA AMAÇLI DEMİRBAŞ NİTELİĞİNDEKİ , HASTANEDE KULLANILAN DEMİRBAŞNİTELİĞİNDEKİ TAŞINIRLAR , ,92 31

33 BİLGİSAYARLAR VE SUNUCULAR , , BİLGİSAYAR ÇEVRE BİRİMLERİ , , TEKSİR VE ÇOĞALTMA MAKİNELERİ , , HABERLEŞME CİHAZLARI , , SES, GÖRÜNTÜ VE SUNUM CİHAZLARI , , DİĞER BÜRO MAKİNELERİ VE ALETLERİ GRUBU , , BÜRO MOBİLYALARI 3, ,96 3, , MİSAFİRHANE, KONAKLAMA VE BARINMA AMAÇLI MOBİLYALAR , , KAFETERYA VE YEMEKHANE MOBİLYALARI , , SEMİNER VE SUNUM AMAÇLIÜRÜNLER , , YEMEK HAZIRLAMA EKİPMANLARI , , GÜZEL SANAT ESERLERİ KÜTÜPHANE MOBİLYALARI , , BASILI YAYINLAR EĞİTİM MOBİLYALARI VE DONANIMLARI , , ÖĞRENMEYİ KOLAYLAŞTIRICI EKİPMANLAR , OKUL BAHÇESİ VE OYUN DEMİRBAŞLARI , , SALON SPORLARINDA KULLANILAN DEMİRBAŞLAR SAHA SPORLARINDA KULLANILAN DEMİRBAŞLAR GÜVENLİK VE KORUNMA AMAÇLI ARAÇLAR KONTROL VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ , , YANGIN SÖNDÜRME VE TEDBİR CİHAZ VE ARAÇLARI , , DUVARDA SERGİLENEN SÜS EŞYALARI MASA, SEHPA VE ZEMİNDE SERGİLENEN SÜS EŞYALARI , , YEMEK, SERVİS VE ÇATAL-BIÇAK TAKIMLARI BÜRO MALZEMELERİ , , SEYYAR KULUBE, KABİN, BÜFE,SANDIK VE KAFESLER , , SEYYAR TANKLAR VE TÜPLER , , GENEL TOPLAM : , ,68 Satın Alma Birimi : 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre, Belediye'nin ihtiyaç duyduğu her türlü mal ve hizmetin alımı, bunların kaydı, stok takibi vb. iş ve işlemlerin planlanması ve gerçekleştirilmesi, Harcama birim müdürlüklerinden gelen istekleri Kamu İhale Kurumunun belirlediği senelik limitler çerçevesinde: Piyasa araştırması yaparak 4734 sayılı Kamı İhale Kanununun uygun maddeleri çerçevesinde doğrudan temin veya ihale yoluyla temini yapılmaktadır. 32

34 2012 YILINDA YAPILAN DOĞRUDAN TEMİNLERİN MÜDÜRLÜKLERE GÖRE DAĞILIMI MÜDÜRLÜK MALİYET Destek Hizmetleri ,20 Kültür ve Sosyal İşler ,74 Fen İşleri ,74 Özel Kalem-Başkanlık ,76 Park ve Bahçeler ,51 Mali Hizmetler ,29 İnsan Kaynakları ve Eğitim ,00 Zabıta ,36 İmar ve Şehircilik İşleri ,00 Çevre Koruma ve Kontrol ,14 Ruhsat ve Denetim 7.474,12 Temizlik İşleri ,66 Kadın Danışma Merkezi ,00 TOPLAM , YILINDA YAPILAN DOĞRUDAN TEMİNLERİN MAL/HİZMET CİNSİNE GÖRE DAĞILIMI CİNSİ TUTARI DOSYA MAL ALIMI , Dosya HİZMET ALIMI , Dosya YAPIM İŞİ ,20 4 Dosya DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI ,80 5 Dosya AB İlişkileri ve Proje Birimi: Seferihisar Belediyesi'nin kısa, orta ve uzun vadeli stratejisi doğrultusunda verimli ve sonuç odaklı çalışmalar yürüterek Seferihisar'ı her alanda geliştirmek ve iyileştirmek, Seferihisar'ı tarım, turizm, kültür ve çevre alanlarında dünya standartlarına kavuşturmak amacı ile gerekli tüm çalışmaları yürütmek, Seferihisarlıların yaşam kalitesini yükseltmek amacı ile program ve projeler geliştirmek, yürütmek ve takip etmek, Yürütülmesi planlanan projeler için kaynak yaratmak, Yurtiçinde ve yurtdışında geliştirilen ve Seferihisar'ın hedeflerine ulaşmasında yardımcı olabilecek projeleri araştırmak, planlamak ve uygulama aşamasına dahil olmak, Seferihisar Belediyesi'nin misyonu çerçevesinde ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar ile işbirliği temin etmek ve yürütmek, Belediye faaliyetlerinin çağdaş ve kaliteli bir şekilde verilmesini temin etmek amacıyla ulusal ve uluslararası araştırma yapmak; seminer, fuar ve toplantılara katılmak, bu konularda seminer ve toplantılar düzenlemek, Seferihisar'ın çevresel, sosyal, kültürel ve ekonomik ihtiyaç ve öncelikleri doğrultusunda 33

35 üretilen projeleri belirlemek, planlamak, uygulamak ve takip etmek, Projelerle ilgili veri ve analiz çalışmalarını yaparak, projelerin planlama, uygulama ve izleme çalışmalarını yürütmek. Projelerde işbirliği yapılacak ilgili kurum ve kuruluşlar, sivil toplum örgütleri ve ilgili kişilerle işbirliğini sağlamak, Seferihisar Belediyesi adına, ulusal ve uluslar arası hibe fonları ile düşük faizli kredileri takip etmek, bu fon ve kredileri kullanabilmek için proje döngüsü geliştirmek, proje hazırlamak, Seferihisar Belediyesi'nin uygun projelere (İzmir Kalkınma Ajansı, AB ve diğer hibe programları, vb.) katılımını ve başvurusunu sağlamak, bu kapsamda ilgili birimlerle ortaklık kurmak ve başvurusu kabul edilen projeleri yürütmek üzere ilgili birimlere devretmek, Birimin yürüttüğü projeler için gerekli çevirileri yapmak ya da yaptırmak, Belediyeye fayda getirecek uluslararası işbirliği olanaklarını takip etmek ve geliştirmek; farklı ülkelerdeki yerel yönetimlerle diyalog kurmak ve birlikte proje üretmek ve yönetmek, Ülke içinde ve dışında kurulacak olan çalışma komisyonları, platform veya diğer oluşumlardan yönetim tarafından onaylanan girişimlerde kurumu temsil etmek ve gerekli katkıyı sağlamak Kurum içi kapasite araştırması yapmak ve belediyenin hedeflerine ulaşmada katılımcılığı sağlamak ve hizmetlerin etkililiğini ve yararlanıcı memnuniyetini analiz etmek için gerekli araştırma ve çalışmaları yürütmek, Belediyenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek, kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak, Kent kullanıcılarının çevresel, sosyal, kültürel ve ekonomik gereksinimlerle ilgili sorunlarını saptamak, buna ilişkin projeler üretmek ve belediye birimleri ile kent ölçeğinde birlikte çalışma platformları geliştirmek, mevcut platformlara belediye adına destek verilmesini sağlamak, Belediye faaliyetlerinin çağdaş ve kaliteli bir şekilde verilmesini temin etmek amacıyla ulusal ve uluslararası araştırma yapılması, seminer ve toplantılara katılım sağlanması veya bu konularda seminer ve toplantıların düzenlenmek YILI PROJE SAYILARI VE DAĞILIMI TABLOSU PROJE DURUMU PROJE SAYISI ORANI Bitirilemeyen proje 1 3% Devam eden proje 6 17% Proje Başvurusu 9 25% Proje hazırlığı 9 25% Tamamlanmış proje 10 28% Yarışma başvurusu 1 3% TOPLAM 36 34

36 2012 YILI PROJE TAMAMLANMA ORANLARI GRAFİĞİ Bitirilemeyen proje 3% Proje hazırlığı 25% Proje Başvurusu 25% Devam eden proje 16% Yarışma başvurusu 3% Tamamlanmış proje 28% 2012 YILI PROJELERİ Sabancı Vakfı Hibe Başvurusu Turizm'de Ekolojik Markalaşma Projesi Birleşmiş Milletler - Trust Fund to End Violence Against Women Rio+20 En İyi Uygulamalar Yarışması Hollanda-Türkiye Süt Kardeşliği Projesi Firenze El Sanatları Fuarına Seferihisarlı üreticileri katılması projesi Mandalina Üretici Birliğinin kurulumu TAGEM için 4 adet proje başvurusu Greve in Chianti fuarına katılım için bütçe ve koordinasyon çalışması SGP - Teos sulak alanının korunması Cittaslow 2012 Genel Kurulu organizasyonu Ecofest, İstanbul fuarı organizasyonu Ege'de Kalıcı Barış Toplantısı organizasyonu Savur'la Gençlik Spor Bakanlığı Projesi Cittaslow EXPO projesi Mare Nostrum - Bizim Deniz projesi AB Balıkçılık: Türkiye ve İtalya Arasında Sürdürülebilir Ağlar Kurma Projesi Seferihisar Spor Kompleksi çalışması Müziksiz mekanlar projesi Tarımsal analiz lab. Fizibilite çalışması Belediye binası eko verimlilik çalışması Açık Hava Sineması projesi AB - Democratic Citizenship and Human Rights Education Grant Scheme projesi Turmepa -Mavi Bayrak İşbirliği INTEGRATED TOURISM DESTINATION DEVELOPMENT 2012 ODTÜ ile AB Kentsel Avrupa Ortak İnisiyatif Programı proje başvurusu 35

37 Tarım-Turizm el ele projesi hazırlık çalışmaları Ulusal Ajans Gençlik Projesi - Çiftlik Turizmi Yoluyla Kırsal Kalkınma Rüzgar türbini kurulumu için TEİAŞ başvuru dosyasının hazırlanması Hamm belediyesi ile ortak proje fikirleri dosyasının hazırlanması Child in the City (Zagreb) organizasyonu Can Yücel Tohum Merkezinin kurulması Covenant of Mayors-Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı Çalışması Avrupa Gençlik Parlamentosu Türkiye Etkinliği organizasyonu 2013 yılı Mavi Bayrak başvuru dosyalarının hazırlanması Bisiklet garajları İZKA Ekoverimlilik Eğitimi ve Temiz Üretim Projesi Yatırımcı İlişkilerinin yürütülmesi-chios Fruits Yatırımcı İlişkilerinin yürütülmesi-ersan Medikal Yatırımcı İlişkilerinin yürütülmesi-izka Yatırımcı İlişkilerinin yürütülmesi-yaşlı Bakım Evi III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A) MALİ BİLGİLER Belediyemizin 2012 Mali yılı bütçesinin uygulama sonuçları ve temel mali tablolara ilişkin açıklamalar aşağıda sunulmuştur. 1- BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 2012 Mali Yılı Bütçemiz ,-TL olarak tahmin edilmiş, ,-TL ek bütçe yapılmış toplam bütçe ,-TL olarak tahmin edilmiştir. Bütçe uygulaması sonucunda Gelir Bütçemiz ,85.-TL olarak %83 oranında, Gider Bütçemiz ise ,77.-TL olarak %85 oranında gerçekleşmiştir. Gelir Bütçemizin gerçekleşmesi 2010 yılında %41, 2011 yılında %49, 2012 yılında ise %83 olarak gerçekleşmiştir. Gelir ve Gider bütçesine ait veriler aşağıda tablo ve grafik halinde sunulmuştur. BÜTÇE YILI BÜTÇE GİDERİ TAHMİNİ VE GERÇEKLEŞME BÜTÇE TAHMİNİ BÜTÇE GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME ORANI 2010 Yılı , ,04 53% 2011 Yılı , ,13 72% 2012 Yılı , ,77 85% 36

38 , , , , , ,77 BÜTÇE GİDERİ TAHMİNİ VE GERÇEKLEŞME GRAFİĞİ BÜTÇE TAHMİNİ BÜTÇE GERÇEKLEŞME 2010 Yılı 2011 Yılı 2012 Yılı BÜTÇE YILI BÜTÇE GELİRİ TAHMİNİ VE GERÇEKLEŞME BÜTÇE TAHMİNİ BÜTÇE GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME ORANI 2010 Yılı , ,43 41% 2011 Yılı , ,38 49% 2012 Yılı , ,85 83% 37

39 , , , , , , , , , , , , , , , ,85 BÜTÇE GELİRİ TAHMİNİ VE GERÇEKLEŞME GRAFİĞİ BÜTÇE TAHMİNİ BÜTÇE GERÇEKLEŞME 2010 Yılı 2011 Yılı 2012 Yılı GELİR BÜTÇESİ TAMİNİ VE GERÇEKLEŞMESİ TABLOSU GELİR KALEMLERİ BÜTÇE TAHMİNİ GERÇEKLEŞEN GERÇEKLEŞME ORANI VERGİ GELİRLERİ % , ,89 90% TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ % , ,98 118% ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR % , ,26 70% DİĞER GELİRLER % , ,72 112% SERMAYE GELİRLERİ % , ,00 72% TOPLAM % , ,85 81% GELİR BÜTÇE TAHMİNİ VE GERÇEKLEŞME GRAFİGİ BÜTÇE TAHMİNİ GERÇEKLEŞEN 38

40 GELİR BÜTÇESİ TAHMİNİ VE GERÇEKLEŞME ORANI GRAFİĞİ SERMAYE GELİRLERİ %72 VERGİ GELİRLERİ %90 DİĞER GELİRLER %112 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR %70 15% TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ %118 BÜTÇE GELİRİNİN EKONOMİK SIIFLANDIRMASI BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ (2010) Yılı (2011) Yılı Cari Yıl ( 2012) VERGİ GELİRLERİ , , ,06 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ , , ,68 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR , , ,27 DİĞER GELİRLER , , ,72 SERMAYE GELİRLERİ , , , , , ,85 39

41 , , , , , , , , , , , , , , ,00 BÜTÇE GELİRLERİ EKONOMİK SINIFLANDIRMASI GRAFİĞİ (2010) Yılı (2011) Yılı Cari Yıl ( 2012) VERGİ GELİRLERİ TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR DİĞER GELİRLER SERMAYE GELİRLERİ 2012 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI SERMAYE GELİRLERİ % DİĞER GELİRLER ,72 13% ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR ,27 2% TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ ,68 9% VERGİ GELİRLERİ ,06 15% 40

42 , , , , , , , , , , , , , , , , , ,42 BÜTÇE GİDERLERİ EKONOMİK SINIFLANDIRMA BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ (2010) Yılı (2011) Yılı ( 2012) PERSONEL GİDERLERİ , , ,85 SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ , , ,24 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ , , ,42 FAİZ GİDERLERİ , , ,31 CARİ TRANSFERLER , , ,87 SERMAYE GİDERLERİ , , ,08 TOPLAM , , ,77 BÜTÇE GİDERLERİ EKONOMİK SINIFLANDIRMA GRAFİĞİ (2010) Yılı (2011) Yılı ( 2012) 41

43 CARİ TRANSFERLER ,87 11% 2012 BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK DAĞILIMI GRAFİĞİ SERMAYE GİDERLERİ ,08 4% PERSONEL GİDERLERİ ,85 23% FAİZ GİDERLERİ ,31 22% MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,42 36% SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ ,24 4% BÜTÇE GİDERLERİNİN KURUMSAL SINIFLANDIRMASI MÜDÜRLÜK (2010) Yılı (2011) Yılı ( 2012) Yılı ÖZEL KALEM , , ,82 DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ , , ,15 YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ , , ,61 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ , , ,41 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ , , ,42 TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ , , ,05 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ , , ,03 RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ , , ,02 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ , , ,58 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ , , ,35 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ , , ,22 ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ , ,06 PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ ,87 KADIN DANIŞMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ , , , ,77 42

44 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,42 BÜTÇE GİDERLERİ EKONOMİK SINIFLANDIRMASI (2010) Yılı (2011) Yılı ( 2012) Yılı 43

45 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ,35-TL 5% İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ,58-TL 2% RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ,02-TL 1% ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ ,03-TL 2% TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ,05-TL 6% BÜTÇE GİDERLERİNİN KURUMSAL SINIFLANDIRMASI GRAFİĞİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ ,22-TL 7% MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ,42-TL 33% ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ,06-TL 0% PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ ,87-TL 2% KADIN DANIŞMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ ,18-TL 0% ÖZEL KALEM ,82-TL 11% DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ,15-TL 22% YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ,61-TL 1% FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ,41-TL 8% 2012 YILI TAHAKKUK TAHSİLAT ORANLARI GELİR KALEMLERİ TAHAKKUK TAHSİLAT GERÇEKLEŞME ORANI VERGİ GELİRLERİ % , ,89 62% TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ % , ,98 67% ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR % , ,26 359% DİĞER GELİRLER % , ,72 72% SERMAYE GELİRLERİ % , ,00 100% 44

46 , , , , , , , , , , YILI TAHAKKUK TAHSİLAT ORANLARI GRAFİĞİ TAHAKKUK TAHSİLAT VERGİ GELİRLERİ %62 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ %67 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR %359 DİĞER GELİRLER %72 SERMAYE GELİRLERİ % YILI TAHAKKUK TAHSİLAT ORANLARI GRAFİĞİ DİĞER GELİRLER %72 SERMAYE GELİRLERİ %100 VERGİ GELİRLERİ %62 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ %67 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR %359 45

47 , , , , , , , , , , , , , , , , , ,30 0 0, , , , , , , , İÇ BORÇ DEĞİŞİM TABLOSU İÇ BORCUN NİTELİĞİ (2010) Yılı (2011) Yılı ( 2012) Yılı BÜTÇE EMANETLERİ HESABI , , ,81 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI , , ,07 EMANETLER HESABI , , ,67 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI , , ,20 ÖDENECEK SGK KESİNTİLERİ HESABI , , ,37 KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI , , ,30 VADESİ GEÇMİŞ VEYA TAKSİT. VERG , , ,98 BANKA KREDİLERİ HESABI , , ,82 KAMU İDARELERİNE ERTELENMİŞ BORÇLAR 0 0, ,00 TOPLAM , , ,22 İÇ BORÇ DEĞİŞİM GRAFİĞİ (2010) Yılı (2011) Yılı ( 2012) Yılı 2- TEMEL MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 2012 YILI BÜTÇE İÇİ İŞLETME MİZANI KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK 1 DÖNEN VARLIKLAR , ,77 10 HAZIR DEĞERLER , , KASA 2.573, BANKALAR , , DİĞER HAZIR DEĞERLER , ,82 46

48 15 STOKLAR , , TİCARİ MALLAR , ,57 19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR , , İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ 4.143, , PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR ,68 2 DURAN VARLIKLAR , ,00 25 MADDİ DURAN VARLIKLAR , , DEMİRBAŞLAR 1.144, VERİLEN AVANSLAR , ,00 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR , ,54 32 TİCARİ BORÇLAR , , SATICILAR , ,27 36 ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER , , ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR , , ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ 6.150, , VADESİ GEÇMİŞ ERTELENMİŞ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.237, ,75 37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI 6.873, , DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜK 6.873, ,15 39 DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR , , HESAPLANAN KDV , ,09 5 ÖZ KAYNAKLAR ,56 57 GEÇMİŞ YILLAR KARLARI , GEÇMİŞ YILLAR KARLARI ,96 59 DÖNEM NET KARI (ZARARI) , DÖNEM NET KARI ,60 6 GELİR TABLOSU HESAPLARI , ,93 60 BRÜT SATIŞLAR , , YURTİÇİ SATIŞLAR , ,92 62 SATIŞLARIN MALİYETİ (-) , , SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ (-) , ,51 63 FAALİYET GİDERLERİ (-) , , GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-) , ,37 68 OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) , , DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) , ,75 69 DÖNEM NET KARI (ZARARI) , , DÖNEM KARI VEYA ZARARI , , DÖNEM KARI VERGİ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜK 8.627, , DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI , ,60 7 MALİYET HESAPLARI (7/A SEÇENEĞİ) , ,05 77 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ , , GENEL YÖNETİM GİDERLERİ , , GENEL YÖNETİM GİDERLERİ YANSITMA HESABI , ,00 TOPLAM , ,85 47

49 2012 YILI KESİN MİZANI Kodu HESAP ADI BORÇ ALACAK 100 KASA HESABI , , BANKA HESABI , , VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HS , , BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HS , , GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI , , GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI , , GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HS , , VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HS , KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI , , İLK MADDE VE MALZEME HESABI , , İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI , , PERSONEL AVANSLARI HESABI , , BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI , , DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI , , İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI 3.311, , GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI , GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HS , , MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HS , MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA TRANS , ARAZİ VE ARSALAR HESABI , , YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI , , BİNALAR HESABI , , TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI , , TAŞITLAR HESABI , , DEMİRBAŞLAR HESABI , , DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI 7.313, BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - ) , YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI , , ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN , BANKA KREDİLERİ HESABI , , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI , , ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI , , EMANETLER HESABI , , ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI , , ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HS , , FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA , , KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI , , VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİT , , HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI , , BANKA KREDİLERİ HESABI , ,36 48

50 438 KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİT , NET DEĞER HESABI , , GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇ. HS , , GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇ. HS , , DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI ( - ) , , GELİRLER HESABI , , GİDERLER HESABI , , FAALİYET SONUÇLARI HESABI , , BÜTÇE GELİRLERİ HESABI , , GELİR YANSITMA HESABI , , BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI , , BÜTÇE GİDERLERİ HESABI , , GİDER YANSITMA HESAPLARI , , BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI HESABI , , GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI , , BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI , , ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI , , TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI , , TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI , ,00 TOPLAM , ,58 IV. KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ B. Zayıflıklar 1- Gelir Gider dengemizin sağlanamamıştır. V. ÖNERİ VE TEDBİRLER 1- Mal ve Hizmet alımlarında ihale ile alımlar arttırılarak maliyetler düşürülebilir. 2- Büyükşehir belediyesi numarataj sistemi ile belediyemiz otomasyon sistemi entegre edilerek emlak ve ÇTV kayıplar azaltılabilir. 5 RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ Bilindiği üzere, faaliyet raporları, 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 56.maddesi gereği, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen biçimde; stratejik plân ve performans programına göre yürütülen faaliyetler ve belirlenmiş performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini ve belediye borçlarının durumunu açıklayacak şekilde hazırlanması gerekmektedir. Diğer taraftan, 5018 sayılı Kanun un 41.maddesine dayanılarak çıkarılan Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik ile de söz konusu faaliyet raporların şekil ve içeriğine ilişkin standartlar belirlenmiştir. Müdürlüğümüz, Performans Denetimine uygun faaliyet raporu hazırlanması amacıyla kapsamlı hazırlık yapılmıştır. Faaliyet raporlarına ilişkin mevzuat düzenlemeleri incelenerek ortaya konulan ve aşağıda belirtilen kurallara uyulması, standartlaşmanın sağlanması, kamuoyuna doğru ve tam bilgi 49

51 verilmesi ve mevzuata uygunluğun sağlanması açısından oldukça önemli olup, Birim Faaliyet Raporlarının hazırlanmasında çok hassas çalışılmıştır. 1. Müdürlüğümüz tarafından gönderilecek olan birim faaliyet raporlarının bölüm ve alt başlıkları, Yönetmeliğin 19.maddesine uygun bir şekilde düzenlenmiştir. Müdürlüğümüz Faaliyet Raporu bu içerikte hazırlanmış olup, ancak ayrı başlık ve bölümlendirme yapılmamıştır. 2. Yönetmeliğin Ek 1 inde yer alan bölüm ve alt başlıkları, yapılan açıklamalara uyumlu bir şekilde doldurulmuş, verilen bilgilerin doğru ve ölçülebilen bilgilere dayanmasına özen gösterilmiştir. Mevzuata ilişkin verilen bilgilerin güncel olduğu da kontrol edilmiştir. 3. Söz konusu tablo ve bilgilere İç Kontrol Güvence Beyanı güvence beyanı da eklenmiş,söz konusu beyan, EK-3 de yer almaktadır. II. GENEL BİLGİLER A.MİSYON VE VİZYON Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Seferihisar Belediye Başkanlığı bünyesinde Başkan Yardımcısına bağlı olarak çalışmalarına 1 Müdür,1 Şef, 2 Memur ve 2 İşçi personelle Belediye Hizmet Binası Zemin katındaki odasında devam etmektedir. Müdürlüğümüz 2012 yılında hazırlanan Çalışma Yönetmeliği çerçevesinde belirlenen görev tanımları içinde 5393 sayılı yasa hükümlerince Belediye sınırları ve mücavir alanlarında açılacak 1.Sınıf GSM ler ile Akaryakıt İstasyonları dışındaki tüm işyerlerinin ruhsatlandırılması ve Belediye Gelirleri kapsamındaki konuların takibi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmektedir. Seferihisar Belediye Başkanlığı Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü tüm çalışmalarında; a)karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık, b)hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk, c)kurum içi yönetimde ve ilçeyi ilgilendiren kararlarda katılımcılık, d)hesap verebilirlik, e)uygulamalarda adalet ve hizmette eşitlik, f)belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik, g)hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdürülebilirlik, temel ilkelerini esas alır, B) YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR Müdürlüğümüzün Yetki,Görev ve Sorumlulukları şunlardır: 1)Umuma Açık İşyerleri, Sıhhi İşyerleri ile 2. ve 3. Sınıf Gayri Sıhhi Müessese İşyerlerine, İşyeri Açama ve Çalışma Ruhsatı,Hafta Tatili Tuhsatı,Mesul Müdürlük ve Canlı Müzik İzinlerini düzenlemek, sorumluluğu altındaki işyerlerinde bulunan ve bulunması gereken teknik sistemlerin denetimini yapmak, ruhsat verilen işyerlerinde kullanılan cihaz, makine, tesisat, basınçlı kap, kaldırma ve iletme v.b. makinelerin ruhsat aşamasında kontrol etmek, işyerlerinde meydana gelebilecek olumsuzluklar ve şikayetleri yerinde inceleyerek ilgili yasa ve yönetmelik doğrultusunda işlem yapmak; gerek görürse ilgili birimlere havale etmek,ruhsat verilen işyerlerine ait ruhsat dosyalarını arşivlemek,gerekli görülmesi halinde müdürlük çalışması ile ilgili olarak Belediye Meclisi ve Belediye Encümeninden kararlar aldırmak, ruhsatsız olduğu veya kurallara uymadığı tespit edilen işyerleri ile ilgili gerekli yasal işlemleri yapmak, 2)Müdürlüğün sorumluluğu kapsamındaki gelirle ilgili tüm iş ve işlemlerini yürütmek. 3)İlan ve Reklamlara ilişkin tüm iş ve işlemleri yürütmek. 4)Resmi İlanlara ait iş ve işlemleri yürütmek. 50

52 5)Ölçü ve Tartı Aletlerine ait tüm iş ve işlemleri yürütmek. 6)İlgili kişi Kurum ve Kuruluşlarla gerekli yazışmaları yapmak, Personel özlük işlemleri ve Müdürlük ayniyat işlemlerini sağlamak. 7)Müdürlük bütçesini stratejik plan doğrultusunda hazırlayarak, ilgili kanunlar çerçevesinde işlemleri yürütmek. C. MÜDÜRLÜK YAPISI *Müdürlüğün teşkilat yapısı aşağıdaki gibidir. a)müdür b)ruhsat ve Denetim Servisi c)gelir Servisi c-a) Kiralık Takip Servisi c-b) İlan ve Reklam Servisi c-c) Para Cezaları Takip Servisi d) Ölçü Ayar Memurluğu e) Yazı İşleri ve Arşivleme Servisi f) İlan Servisi Ruhsat ve Denetim Müdürü E.Elif ÖZKAN Ruhsat ve Denetim Servisi Hakan ALTEN Gelir Servisi B.Murat MOĞUL Ölçü Ayar Memurluğu Ruhat İNCEOĞLU Yazı İşleri ve Arşivleme Ayşe EREL İlan servisi Şevket MERİÇ Kiralık Takip Servisi İlan Reklam Servisi Para Cezaları Takip Servisi Şekil-1 Müdürlük Teşkilat Şeması a)ruhsat ve Denetim Müdürünün Görev, Yetki ve Sorumluluğu 1- Belediye sınırları içindeki tüm sıhhi, umuma açık eğlence ve dinlenme amaçlı işyerleri, 2. ve 3. sınıf gayri sıhhi işyerlerine ruhsat vermek, 2- Zabıta, Sağlık İşleri ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile koordineli olarak işyerlerini denetlemek, 3- Denetimlerde mevzuata aykırı faaliyet gösteren işyerlerine cezai işlem uygulanmasını sağlamak, 4- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı bulunan işyerlerine talep olması durumunda ve uygun görülmesi halinde Hafta Tatili (Pazar) ruhsatı vermek, 51

53 5- Umuma açık işyerleri ile talep edilmesi halinde ilgili işyerlerine Mesul Müdür Belgesi düzenlemek, 6- Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü raporlarına istinaden canlı müzik yapan işyerlerine Canlı Müzik İzin Belgesi düzenlemek, 7- Gerek denetimlerdeki tespitlerde, gerekse müdürlüğe gelen şikayetler neticesinde insan sağlığına zarar veren, çevre kirliliğine yol açan, yangın, patlama, genel güvenlik, iş güvenliği, işçi sağlığı, trafik ve kara yolları, imar, kat mülkiyeti ve doğanın korunmasıyla ilgili düzenlemelere aykırı davranan işyerlerini, gerekli ikazlar neticesinde olumsuzlukların giderilmemesi durumunda, Belediye Encümen Kararına istinaden faaliyetten men etmek, 8- Belediyeye ait Kiralıklar ile Kira geliri niteliğindeki tüm iratların işlem, tahakkuk, tahsilat ve takip işlemlerini yürütmek, 9- Belediye Encümenince verilen her türlü para cezalarının takip, işlem, tahakkuk ve tahsilatlarını yapmak, 10- Belediye sınırları içinde özel-tüzel kişi veya firmalarca yapılacak her türlü İlan ve Reklam faaliyetini takip etmek,bu faaliyete ilişkin denetim,beyan,tahakkuk ve tahsilat işlemlerini yapmak ve gerekli düzenlemeleri başkanlık oluru ile yapmak ve yürütmek, 11- Resmi kurumlardan gelen İlan tutanaklarının ilanını sağlamak, ilana ilişkin tutanakları düzenlemek ve yazışmaları yürütmek, 12- Ölçü ve Tartı Aletlerine ilişkin beyan ve muayene işlemlerini yürütmek, 13- Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi, Yangın Sigorta Vergisi ve Haberleşme Vergisine ait tahakkuk ve mahsup işlemlerini yürütmek, 14- Amirlerince kanun, tüzük, yönetmelik, genelgeler ve diğer mevzuata uygun olarak verilecek her türlü görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek, 15- Birimin Harcama Yetkilisi olarak Harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından, ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanmasından ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde yapmaları gereken diğer işlemleri yerine getirmek, 16- Kendi birimini acil durumlara hazır hale getirmek, 17- İş kazası ve meslek hastalığı risklerini tanımlamak ve alınması gereken önlemleri belirlemek, 18- Meydana gelen iş kazaları ve mesleki sağlık sorunlarının kaydı ve bildirimi ve benzerlerinin önlenmesi amacıyla araştırılması, 19- Çalışanların iş kazası ve meslek hastalığı riskleri konusunda bilgilendirilmesi, eğitimi ve katılımının sağlanması, 20- Yürütülen iş ve işlemlerde iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınmış olduğu ve etkin olarak sürdürüldüğünün aralıklı olarak denetlenmesi, 21- Birim çalışanlarının faaliyetlerini planlamak, denetlemek, gerekirse bu faaliyetlerle ilgili düzeltici işlemlerde bulunmak, 22- Görevlerini diğer Müdürlükler le koordineli bir şekilde yürütmek. b)ruhsat ve Denetim Servisinin Görev, Yetki ve Sorumluluğu 1) Görevlerini yasalara uygun zamanında, verimli, düzenli ve eksiksiz yapmak, 2) Belediye sınırları dâhilinde faaliyet gösteren sıhhi, gayri sıhhi ve umuma açık eğlence yerlerinin tespit ve denetimini yapmak ve bu denetleme sonucunda ruhsat öncesi faaliyete uygun hale getirilmesi sağlamak. 3) Belediye sınırları dâhilinde ruhsatlı işyerini ruhsat hilafı faaliyetinin olup olmadığının tetkikiyle, ruhsatın uygun hale getirilmesini sağlamak, 4) İlçe sınırları içerisinde ticari amaçla açılan bütün (Sıhhi, gayrı sıhhi, umuma açık istirahat ve eğlence yerleri vs.) iş yerlerine, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı, hafta tatili 52

54 ruhsatı veya izin belgesi verme işlemlerini yapmak, 5) Belediye sınırları içerisinde faaliyet gösteren sıhhi, gayri sıhhi ve umuma açık eğlence yerlerinin yürürlükte olan işyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmelik doğrultusunda tür veya çeşitlerine göre ilgili yasa ve yönetmelikler doğrultusunda ruhsatlandırılmasını sağlamak. 6) Ruhsat aşamalarında mevzuata Belediyeye verdiği yükümlülükleri Belediyenin bu işle ilgili organı sıfatıyla yapmak ve başka kurumlarla yapılacak işlemlerde gereken yazışmaları yürütmek. 7) Ruhsatlandırılma aşamasında tahakkuk etmesi gereken vergi, harç, resim ücret ve satış bedeli cinsinden Belediye gelirlerinin tahakkukunu hazırlamak, 8) Herhangi bir talep halinde ruhsatlı bir işyerinin bulunduğu sınıftan daha üst bir sınıf özelliklerini taşıyıp taşımadığının tespitini yapmak, taşıyanların sınıfını yükseltme veya gerektiğinde düşürme işlemlerinin yapılmasını sağlamak, 9) Ruhsatı olmayan işyerlerinin faaliyetlerine son verilmesi için gerekli işlemlerin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak, 10) İşyerlerine ruhsat verilmesi ve ruhsatın gereğinin yerine getirilememesi halinde ruhsatın iptal edilmesi işlemlerini yapmak, 11) 9207 Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik, 2559 sayılı Polis ve Selahiyet Kanununa istinaden işyeri ruhsat müracaatlarını kabul etmek, 12) Ruhsat Müracaatında bulunan işletmeci ve işyeri ile ilgili adres tespiti, imar, tapu, itfaiye, sağlık ve asayiş yönünden incelenmesi amacıyla yazışmalarda bulunmak, gelen cevabi yazıların takibini yapmak, 13) Ruhsatsız faaliyet gösteren işyerleri ile ilgili İlçe Jandarma Komutanlığı,İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Denetim birimlerimizce düzenlenen tutanak ve denetim formuna istinaden gerekli idari işlemleri yapmak amacıyla Belediye Encümenine bildirmek, 14) Umuma açık işyerleri ile ilgili alınan Encümen Kararlarını ilgili kurum ve birimlere bildirmek, 15) Mevzuat hükümlerine aykırı hareket eden ve amacı dışında faaliyet gösteren Umuma Açık işyerleri ile ilgili İlçe Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü ve diğer Denetim Birimleri nce yapılan denetimler sonucu tanzim edilerek Belediyemize gönderilen evrakı hakkında işlem yapılması için Belediye Encümenine havale etmek, Encümen Kararını ilgili kişi ve kurumlara bildirmek, 16) Ruhsat başvurusunda bulunan işyerlerinin tüm evrak işlemlerini tamamlayarak ruhsatlandırılması için onaya hazır hale getirmek, 53

55 17) Ruhsat tanzim edilen işyerlerini ilgili kamu kurumlarına ve birimlere bildirmek, 18) Sorumluluğu olan dosyanın takibi ve arşivlemesini yapmak, 19) Kayıtların bilgisayar ortamında güncellemesini sağlamak, c)gelir Servisinin Görev, Yetki ve Sorumluluğu c-a)kiralık Takip Servisi 1)Doğrudan Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne bağlı olarak çalışır. 2) Belediye Başkanından ve Yardımcısından gelen talimatları derhal müdürüne bildirir; müdürünün bilgisi ve emri olmadan işlem yürütemez. 3)Yapılan işlerle ilgili müdürüne bilgi verir. 4) Yukarda belirtilenler dışında kimseden emir ve talimat almaz. 5) Belediyeye ait kiralıklar ile kira geliri niteliğindeki tüm iratların işlem, tahakkuk,tahsilat ve takip işlemlerini yürütür, 6)Kiracılar ile Belediye arasındaki bağlantıyı sağlayarak kira ödemlerinin sağlıklı bir biçimde yürümesini sağlar. c-b)ilan ve Reklam Servisi 1)Doğrudan Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne bağlı olarak çalışır. 2) Belediye Başkanından ve Yardımcısından gelen talimatları derhal müdürüne bildirir; müdürünün bilgisi ve emri olmadan işlem yürütemez. 3)Yapılan işlerle ilgili müdürüne bilgi verir. 4)Yukarda belirtilenler dışında kimseden emir ve talimat almaz. 5)Kurum,Kuruluş ve ya kişilerce resmi yada ticari amaçlı yapılan ilan ve reklam faaliyetlerin tespit ve takibini yapar. 6)İlçe sınırları içinde sorumluluk alanındaki ticari faaliyetlere yönelik ışıklı,ışıksız reklam panoları,el ilanı,broşür,takvim vb.neşriyatın takip, beyan,tahakkuk ve tahsilat işlemlerini yürütür. 7)İlçe sınırları içinde özel ve tüzel kişiler veya firmalarca yapılan her türlü İlan ve Reklam faaliyetlerini düzenler,afiş asma yerleri ile panoları vasıtasıyla yapılan reklamların takip,beyan,tahakkuk ve tahsilat işlemlerini yürütür. 8)Gelen başvuru istek ve şikayetleri değerlendirir,istendiğinde görüş ve bilgi verir, gerekli iş ve işlemleri yürütür. c-c) Para Cezaları Takip Servisi 1)Doğrudan Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne bağlı olarak çalışır 2)Belediye Başkanından ve Yardımcısından gelen talimatları derhal müdürüne bildirir; müdürünün bilgisi ve emri olmadan işlem yürütemez. 3)Yapılan işlerle ilgili müdürüne bilgi verir. 4)Yukarda belirtilenler dışında kimseden emir ve talimat almaz. 5)Belediye Encümenince ve Kolluk tarafından kesilen idari ve imar para cezalarının takip,tebliğ,tahakkuk ve tahsilat işlemleri ile bu işlemlere ait yasal takip işlemlerini yürütür. 6)İşyerleri ile ilgili resmi kurumlardan gelen tutanaklara esas olmak üzere gereği için Belediye Encümenine havalesini yapar. 54

56 7)Gelen başvuru istek ve şikayetleri değerlendirir,istendiğinde görüş ve bilgi verir, gerekli iş ve işlemleri yürütür. d) Ölçü Ayar Memurluğunun Görev, Yetki ve Sorumluluğu 1)Doğrudan Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne bağlı olarak çalışır. 2) Belediye Başkanından ve Yardımcısından gelen talimatları derhal müdürüne bildirir; müdürünün bilgisi ve emri olmadan işlem yürütemez. 3)Yapılan işlerle ilgili müdürüne bilgi verir. 4)Yukarda belirtilenler dışında kimseden emir ve talimat almaz. 5)İlçe merkezi ve sorumluluk alanı içinde bulunan merkezlerde bulunan Ölçü ve tartı aletlerinin beyannamelerini kabul eder ve yasal süresi içinde mühürleme işlemlerini ve kontrollerini yapar. 6)Yıl içinde ani denetim ve kontrol hizmetlerini yürütür. 7)Gelen başvuru istek ve şikayetleri değerlendirir,istendiğinde görüş ve bilgi verir, gerekli iş ve işlemleri yürütür. e)yazı İşleri ve Arşivleme Servisinin Görev, Yetki ve Sorumluluğu 1)Doğrudan Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne bağlı olarak çalışır. 2) Belediye Başkanından ve Yardımcısından gelen talimatları derhal müdürüne bildirir; müdürünün bilgisi ve emri olmadan işlem yürütemez. 3)Yapılan işlerle ilgili müdürüne bilgi verir. 4)Yukarda belirtilenler dışında kimseden emir ve talimat almaz. 5)Gelen-Giden Evrak takip tasnif ve arşiv işlemlerini yürütür 6)Düzenlenen ve onaylanan Ruhsat dosyalarını dijital arşive tarar ve Müdürlük arşivine kaldırır. 7)Arşiv düzen ve tasnif işlemlerini yürütür. 8)Günlük yazışmalar ve düzenlenen ruhsatların Başkanlık Makamındaki imza sürecini takip eder. 9)Giden evrakın kurum içi,kurum dışı dağıtımı ile posta işlemlerini takip eder. 10)Taahhütlü posta gönderilerinin geri bildirimlerini alır, dijital ortamda tarar ve ilgili dosya içine arşivle f)ilan Servisinin Görev, Yetki ve Sorumluluğu 1)Doğrudan Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne bağlı olarak çalışır. 2) Belediye Başkanından ve Yardımcısından gelen talimatları derhal müdürüne bildirir; müdürünün bilgisi ve emri olmadan işlem yürütemez. 3)Yapılan işlerle ilgili müdürüne bilgi verir. 4)Yukarda belirtilenler dışında kimseden emir ve talimat almaz. 5)Resmi Kurumlardan gelen ilanların Belediye Resmi İlan Panosunda ve Hoparlör vasıtası ile yapılmasını veya yaptırılmasını sağlar. 6)Yapılan ilanlara ilişkin tutanakları düzenlemek,ilgili kurumla yazışmalarını yürütür. D. SUNULAN HİZMETLER RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN 2012 YILI FAALİYETLERİ 55

57 ve tarihleri arasında Müdürlüğümüzce yürütülen faaliyetler aşağıda çıkartılmıştır. a)genel İdari Faaliyetler 1-Müdürlüğümüz bünyesindeki tüm iş ve işlemler titizlikle takip edilmiştir. 2-Dönem içinde muhtelif resmi kurum ve kişilerden 1846 adet resmi evrak kaydı alınmış ve gereği yapılmıştır. 3-Dönem içinde muhtelif kurum ve kişilere 1908 adet evrak gönderilmiştir. 4-İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ait talep ve değerlendirme çalışmalarına devam edilmiş olup,145 i Sıhhi, 24 ü Umuma Açık ve 19 u Gayri Sıhhi olmak üzere toplam 188 işyeri ruhsatlandırılmış; kapanan 40 işyerine ait Ruhsat kayıtları kapatılarak iptal edilmiştir. 5-Dönem içinde muhtelif işyerine 130 adet Tatil Günleri Çalışma Ruhsatı,6 adet Mesul Müdürlük Belgesi ve 7 adet de Canlı Müzik İzin Belgesi düzenlenmiştir. 6-Seferihisar Belediyesi tarafından verilenler ile Ürkmez ve Doğanbey Belediyelerinden gelen ve dosya içerikleri uygun olmayan İşyeri Ruhsat Dosyaları yeniden tanzim edilmiş, dosya içerikleri ile sistemde kayıtlı olan hallerinin tekrar kontrolü sağlanarak gerekli düzeltmeler yapılmıştır 7-Ruhsatsız çalıştıkları tespit edilen toplam 98 adet işyeri hakkında yasal işlem yapılarak dosyaları Encümene tevdi edilmiş ve kapatma kararları alınmıştır.yine kapatma kararı alınan bu işyerlerinden 56 adedi verilen süre içinde ruhsatlandırılmıştır. 8- Müdürlüğümüzün görev kapsamındaki çeşitli konular için Belediye Encümenine toplam 291 konu tevdi edilmiş, yine müdürlüğümüzün görev kapsamında değerlendirilen 640 adet Encümen Kararı tarafımıza gönderilmiş olup söz konusu kararların tamamı hakkında gereği yapılmıştır. 9- Dönem içinde 336 adet Hoparlör İlan Tutanağı düzenlenerek ilgili kuruma gönderilmiştir. 10- Haftalık Halk Pazarı ve Üretici Pazarı faaliyetleri düzenli olarak takip edilmiş, işgal harçları ile Pazar içi düzenlemelerine ilişkin çalışmalar titizlikle yürütülmüştür.2012 yılında Pazar yerlerindeki işgal harcı tahsilatının tablet bilgisayarlar ile yerinde yapılmasına ilişkin alt yapı çalışmaları tamamlanmış,2013 yılı içinde kullanılmaya başlaması için gerekli çalışmalar başlatılmıştır. 11-İnternet aracılığı ile BİMER tarafından 5, HİM tarafından 8 adet olmak üzere gönderilen toplam 13 adet konu değerlendirilerek başvuru sahipleri bilgilendirilmiştir. Müdürlüğümüze 12-İlçe sınırlarımız içinde Ustalık Belgesi olmayan ve bu nedenle işyeri açamayan esnafımıza yönelik bilgilendirme çalışmalarına başlanmış,bu kapsamda başta sanayi sitemiz olmak üzere Ustalık Belgesi gerektiren iş kollarında faaliyet gösteren işyerlerinin tespitine ilişkin çalışmalar tamamlanmıştır. b)gelir 1- Belediyemize ait aktif 198 kiralığa ait tüm takip işlemleri ile kiralık gelirlerine ilişkin tüm tahakkuk ve tahsilat işlemleri titizlikle yürütülmüştür.2 adet kiralığın tahliyesi Kaymakamlık kanalıyla,3 adet kiralık tahliyesi de mevzuat hükümleri doğrultusunda sağlanmıştır. 2- Belediyemiz sorumluluk bölgesi dahilindeki muhtelif kişi ve kuruluşlara ait toplam 181 adet İlan ve Reklam Beyannamesi alınarak tahakkuk ve tahsilat işlemleri tamamlanmıştır. 3- İlçe sınırlarımız içindeki esnafa ait toplam 9 adet olmak üzere sorumluluk bölgemiz dahilindeki Yelki, Özdere, Gümüldür, Ahmetbeyli mahallelerindeki muhtelif esnafa ait Ölçü Tartı Aletlerine ait Beyannameler yasal süresi içinde alınmış, bu aletlerin kontrolleri ve mühürleme işlemleri tamamlanmıştır. 56

58 4-Para Cezalarının sıkı takibi sağlanmış,vadesi geçen ödemeler için borçlulara ödeme emirleri tevdi edilmiş ve çalışmadan iyi sonuçlar elde edilmiş ve tahsilatta % 130 gibi önemli bir artış kaydedilmiştir. 5- Yine para cezalarına ilişkin bir adet mükellefe 6183 Sayılı Amme Alcaklarının Tahsilatı Usüleri Hakkındaki Kanun çerçevesinde Aracına Yakalamalı Haciz işlemi uygulanmış ve Türkiyede bir belediye tarafından ilk defa yapılan bir işlem olan haciz yoluyla araç satışı yapılarak borcuna mahsup edilmiştir. 6-İlan ve Reklam faaliyetleri çerçevesinde 2011 yılında uygulamaya konulan Afiş Direklerinin takibi titizlikle takip edilmiştir.belediye Encümeninin tarih ve 109 sayılı Encümen Kararı ve eki şartname hükümleri ciddiyetle uygulanmış,zabıta Müdürlüğümüz ile yapılan koordineli çalışma ile buralar haricinde başka hiçbir alana afiş asılmasına kesinlikle izin verilmemiştir. 7-İlçemizde faaliyet gösteren ticari firmaların ilan,broşür vb.ilan faaliyetleri kontrol altına alınmış,dağıtılan dökümanın beyan ve vergi tahsilatların yapılmadan ve mühürlenmeden dağıtımına izni verilmemiş,yine Zabıta Müdürlüğümüz ile yürütülen koordineli çalışma ile izinsiz uygulamalar önlenmeye çalışılmıştır. 8-Belediyemizce 2012 yılı içinde Cumhuriyet Meydanı ve Ürkmez Çarşı Meydanına yerleştirilen LED EKRAN dan ilan ve reklam vermek isteyenler için kriterler oluşturulmuş,bilgi İşlem Birimi ile yürütülen çalışma ile uygulama bir sisteme oturtulmuş ve düzenli bir şekilde uygulanmıştır yılı içinde Müdürlüğümüze posta havalesi ile gönderilen toplam 43 adet Yangın Sigorta Vergisi,12 adet Haberleşme Vergisi ve 140 adet Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi Beyannamesi kaydı yapılmış,tahakkuk ve mahsup işlemleri tamamlanmıştır ve tarihleri arasında; birimimizin görev ve sorumluluğundaki faaliyetlerden yapılan tahsilat bilgileri aşağıdaki gibidir. TAHSİLATIN TÜRÜ HABERLEŞME VERGİSİ ELEKTRİK VE HAVAGAZI TÜKETİM VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ YANGIN SİGORTA VERGİSİ İLAN VE REKLAM VERGİSİ İŞGAL HARCI İŞYERİ AÇMA İZİN HARCI ÖLÇÜ VE TARTI ALETLERİ MUAYENE HARCI TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞMA RUHSATI HARCI KİRA GELİRLERİ PARA CEZALARI ÜRKMEZ MEMBA SUYU GELİRİ TOPLAM MİKTARI ,64 TL ,73 TL. 0,00 TL ,22 TL ,48 TL ,00 TL ,00 TL. 224,00 TL ,00 TL ,67 TL ,48 TL ,00 TL TL. 57

59 2012 Yılı Tahsilatı 0,00 TL ,64 TL ,00 TL 7.522,22 TL ,73 TL ,48 TL Haberleşme Vergisi Elektirk ve Havagazı Tüketim Vergisi Eğlence Vergisi Yangın Sigorta Vergisi İlan Ve Reklam Vergisi ,48 TL ,67 TL ,00 TL ,00 TL 224,00 TL ,00 TL İşgal Harcı İşyeri Açma İzin Harcı Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsat Harcı Kira Gelirleri Para Cezları Memba Suyu Geliri Şekil Yılı Tahsilatı Miktar Dağılım Tablosu Şekilde, Müdürlüğümüzün görev ve sorumluluğundaki faaliyetlerden ve tarihleri arasında yapılan tahsilat bilgilerinin miktar dağılımı gösterilmiştir. 58

60 2012 Yılı Tahsilatı Haberleşme Vergisi Elektirik ve Havagazı Tüketim Vergisi Eğlence Vergisi 7% 1% 11% 0% 1% 0% Yangın Sigorta Vergisi İlan ve Reklam Vergisi 21% 22% İşgal Harcı İşyeri Açma İzin Harcı 34% 1% 0% 2% Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsat Hatcı Kira Gelirleri Para Cezaları Memba Suyu Geliri Şekil Yılı Tahsilatı Yüzdelik Dağılım Tablosu Şekilde Müdürlüğümüzün görev ve sorumluluğundaki faaliyetlerden ve tarihleri arasında yapılan tahsilat bilgilerinin yüzdelik dağılımı gösterilmiştir ,22 TL; 3% 2012 Yılı Tahsilatı (Vergi Gelirleri) 0,00 TL; 0% ,48 TL; 9% ,64 TL; 6% ,73 TL; 82% Haberleşme Elektrik ve Havagazı Tüketim Eğlence Yangın Sigorta İlan ve Reklam Şekil Yılı Net Tahsilatı İçinde Vergi Gelirlerinin Pay Dağılımı 59

61 Şekilde, Vergi Gelirleri kaleminde ve tarihleri arasında yapılan tahsilat bilgilerinin miktar ve pay dağılımı gösterilmiştir Yılı Tahsilatı (Harç ve Ücretler) ,00 TL; 8% ,00 TL; 5% 224,00 TL; 0% İşgal Harcı İşyeri Açma İzin Harcı ,00 TL; 87% Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı Taril Günlerinda Çalışma Ruhsat Harcı Şekil Yılı Net Tahsilatı İçinde Harç ve Ücret Gelirlerinin Pay Dağılımı Şekilde, Harç ve Ücretler kaleminde ve tarihleri arasında yapılan tahsilat bilgilerinin miktar ve pay dağılımı gösterilmiştir Yılı Tahsilatı (Diğer Gelirler) Kira Gelirleri Para Cezaları Memba Suyu Geliri ,00 TL; 11% ,48 TL; 35% ,67 TL; 54% Şekil Yılı Net Tahsilatı İçinde Harç ve Ücret Gelirlerinin Pay Dağılımı 60

62 Şekilde,Diğer Gelirler kaleminde ve tarihleri arasında yapılan tahsilat bilgilerinin miktar ve pay dağılımı gösterilmiştir. III-AMAÇ VE HEDEFLER Ruhsat ve Denetim Müdürlüğümüz yaptığı tüm çalışmalarında adillik,şeffaflık ve fırsat eşitliği ilkelerine dayanarak ilçe sınırlarımız içindeki tüm işyerlerinin ruhsatlandırılması ve bu esaslara göre denetlenmesini,müdürlüğümüzün yetki ve sorumluluğunu kapsayan tüm konulardaki iş ve işlemleri, ilgili yasa ve mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütmeyi amaçlar. Müdürlüğümüz bu amaçlar doğrultusunda; İlçe sınırlarımız içinde mevzuat hükümlerine göre ruhsatlandırılamayan ve yeni açılan işyerlerini Müdürlüğümüzce hazırlanan 2013 yılı İŞYERİ DENETİM PLANINA göre kontrol altına almayı, Ruhsatlı olan tüm işyerlerinin denetim ve kontrolünü yine İŞYERİ DENETİM PLANINA göre en etkin bir biçimde yürütmeyi, İlçe sınırları içindeki GSM nitelikli işyerlerini Sanayi Siteleri içinde toplamayı, Ustalık Belgesi olmadığı için işyeri açamayan esnafı Çıraklık Eğitimine yönlendirerek Ustalık Belgelerini almalarını sağlamayı, Belediyeye ait Kiralıkların gelirlerinin daha etkin bir biçimde takibine yönelik çalışmaları yürütmeyi, İlçe sınırlarımız içinde yapılan İlan ve Reklam faaliyetlerinin kontrolünü aynı ölçüde devam ettirmeyi, Standartlarından ödün vermeden Hizmet Kalitesini daima daha ileriye taşımak,iş görme süresini en az seviyede tutarak vatandaşın memnuniyetini sürekli kılmayı, 2013 yılı içerisinde Pazar yerlerinde ve diğer işgallerde kullanılan elde kesilen biletler yerine tablet bilgisayar ya da el terminali gibi teknolojiye uygun cihazlarla tahsilat makbuzu keserek iş yükünü azaltmak ve bilet basımı, kontrolü, mühürlenmesi ve koçanlarının saklanması gibi işleri ortadan kaldırmayı, Müdürlüğümüzce hazırlanan süreç performans kriterleri doğrultusunda işleri hızlı ve doğru bir biçimde yürütmeyi hedefler. 61

63 IV- KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A) Üstünlükler ve Zayıflıklar HİZMET ALANI -İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları -Denetim OLUMLU FAKTÖRLER ÜSTÜNLÜKLER -İşyeri Sahiplerinin ruhsat konusunda genel anlamda ılımlı olması. -İlgili diğer Kurumların İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alınması konusundaki yaptırım gücünün artması. -İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü nün yıl içerisindeki denetlemeleri. -İşyerlerinin Açık-Kapalı durumları ile faaliyet durumlarının tespit ve kayıt altına alınması. -Diğer Kurumlarla yapılan İşbirliği çalışmaları. OLUMSUZ FAKTÖRLER ZAYIFLIKLAR -Diğer Kurumların Hizmet Sunumu açısından İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı konusunda kesin tavırlı olmasına rağmen Belediyenin bu konuda daha esnek bir tutum içinde olması -Esnafın Ekonomik sıkıntıyı öne sürerek ruhsat almaktan kaçınmaları. -Esnafla Belediye arasında kopukluk ve soğukluk. -İşyerlerinin kullanımı açısından İmar Mevzuatı yönündeki bürokratik engellerin aşılmasındaki zorluklar. -Ruhsat aşamasında sırasında işyeri sahiplerinin siyasi yakınlıklarını kullanmak istemeleri. -Denetimler sırasında işyeri sahiplerinin siyasi yakınlıklarını kullanmak istemeleri. -Özellikle 1980 öncesi verilen ruhsatnamelerinin kayıtlarının bulunamaması. -Denetimler için müdürlüğümüzün sürekli kullanabileceği bir aracının bulunmaması. -Özellikle gıda üzerine faaliyet gösteren işyerlerinin denetiminde kalifiye personelin bulunmaması. -Kiralıklar -Belediyemize ait tüm kiralıkların kayıt altında ve takipte olması. -Bir kısım kiralıklara ait kira bedellerinin çeşitli nedenlerle tahsilatının yapılamamış,bir kısmının da yargıya intikal etmiş olması. -Yapılan kira sözleşmelerindeki şartnamelerinin yetersiz ve eksik olması. -Kiralık yerlerin önemli bir bölümünün uzun yıllardır yeni ihale yapılmadan temdit yoluyla uzatılıyor yada Encümen Kararıyla Devir yoluyla devam ediyor olması. -Yukarıdaki nedenden dolayı arttırılan kira miktarlarının çok düşük kalması,normal değerlerde çekilen kira bedellerinin sürekli olarak itiraza uğraması. 62

64 -Kiralıklar HİZMET ALANI OLUMLU FAKTÖRLER ÜSTÜNLÜKLER -Kira alacakları ile ilgili ödeme emirlerinin tebligatlarının yapılıp, yasal prosedürün başlatılmış olması. OLUMSUZ FAKTÖRLER ZAYIFLIKLARI -Kira bedellerinin ödemelerindeki gecikmeler nedeniyle borçların çok yüksek değerlere ulaşması bu nedenle kiracıların ödemede güçlük yaşaması. -Gelir (İlan Reklam Vergisi) -Sınırlarımız içinde kişi ve kuruluşlarca yapılan yetki ve sorumluluğumuz dahilindeki her türlü İlan ve Reklama ilişkin faaliyetin kontrol altına alınmış olması. -Büyük Firma,şirket ve banka şubeleri haricinde esnafın İlan ve Reklam vergisi ödeme alışkanlığının bulunmaması. -İzmir Büyükşehir Belediyesinin ilçe sınırlarımızın çok büyük bir bölümündeki İlan ve Reklam Vergisini topluyor olması. -Gelir (Yangın Sigorta Vergisi,Haberleşme Vergisi Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi) -Para Cezaları -Pazar Yerleri -Sigorta Şirketlerinin Poliçeleri düzenli olarak Belediyemize göndermesi ve ödemelerini yapmaları. -Belediye Encümeni ve Zabıta Müdürlüğü tarafından Müdürlüğümüze tevdi edilen İdari Para Cezalarının takip ve Tahakkuk işlemlerinin düzenli bir şekilde yapılması - Ödeme Emirlerinin yapılması -Özellikle vatandaş tarafından çok destek görmesi,üreticiye imkan sağlaması. -Özellikle İlçe nüfusuna kayıtlı olmayan yada güncellenmiş Emlak kayıtları bulunmayan kişilere ait tebligat adreslerinin bulunamaması,bu adreslere yapılan tebligatların sürekli olarak geri dönmesi. -Başlatılan haciz işlemlerinde muhataplarının hacze ilişkin bir mal varlığına ulaşılamaması. -Pazar Yerlerimizin çoğalması nedeniyle personel ve araç yetersiz kalması. -Pazarcı sayısının artmasının düzen konusunda zaman zaman sorunlara neden olması. -Özellikle organik ürünler ve üreticinin kendi ürettiği gıda ürünleri konusunda hijyen sorunların yaşanması. -Pazar yerlerinin açık kısımlarındaki pazarcı esnafının özellikle kış aylarında işgal harcı ödemek konusunda sürekli sorun yaratmas -Memba Suyu Gelirler (2012 tarihi itibariyle İZSU ya devredilmiş,satış yeri kapatılmıştır. -Vatandaşın su ihtiyacının uygun fiyatlarla sağlanması -Su deposu ve buradan çeşmelere gelen su hattında borulardan ve filitrelerden oluşan arızalar nedeni ile gelirde düşüş olması ve suyun belli aralıklarla kesilmesi. 63

65 b)değerlendirmeler Müdürlüğümüzün 2012 yılına ait faaliyetlerine ilişkin değerlendirmeler aşağıda grafik ve tablolar eşliğinde çıkarılmıştır. 1-İşyeri Ruhsatları Sıhhi Umuma Açık GSM Tatil Günleri Mesul Müdürlük Şekil ,2011 ve 2012 Yılarına Ait Ruhsat Dağılımı Canlı Müzik Şekil-6 da 2010 yılında düzenlenen Sıhhi,Umuma Açık ve GSM nitelikli ruhsat sayısındaki fazlalığın, 2010 yılında ilk defa başlatılan Denetim ve Ruhsat Yenileme çalışmalarına bağlı olduğu, diğer iki yılda ise belirli bir dengeye geldiği gözlenmiştir.düzenlenen Tatil Günleri Çalışma Ruhsatları 2011 yılında maksimum değeri almış ve 2012 yıllında 2011 değerini korumuştur.bu düzeyin denge seviyesi olduğu değerlendirilmiştir Sıhhi Umuma Açık GSM Tatil Günleri Mesul Müdürlük

66 Şekil-7 01 Ocak 15 Mart tarihleri arasında düzenlenen Ruhsat dağılımı Şekil -7 de 2010,2011,2012 ve 2013 yılları 01 Ocak 15 Mart tarih aralığında düzenlenmiş ruhsat sayıları ve dağılımı gösterilmiş, yılların tamamına ait ruhsat sayıları (Şekil-7) ile paralellik gösterdiği gözlenmiştir. Aşağıdaki dağılım grafiğinde son iki yıla ait (Şekil -8) dağılım görülmektedir Sıhhi 6 Umuma Açık 1 5 GSM 1 Tatil Günleri 1 Mesul Müdür Canlı Müzik Şekil yıllarına ait ruhsat dağılım grafiği Yukarıda verilen grafik (Şekil-8) ve bilgiler ışığında 2013 yılı içinde düzenleneceği tahmin edilen ruhsat sayıları da aşağıdaki grafikte verilmiştir (Tahmini) (Tahmini) sayısı Şekil yılları verilerine göre 2013 yılına ait tahmini ruhsat Şekil-9 da son iki yılda düzenlenen ruhsat sayısı ortalaması ve trendi gözetilerek 2013 yılı içinde düzenlenmesi muhtemel ruhsat sayısı gösterilmiştir.(bu tahminlerde 2013 yılı içinde gelişecek siyasi ve ekonomik koşullar dikkate alınmamıştır.) 65

67 Eksen Başlığı 2-Gelir 2010, 2011 ve 2012 yılları Kesin Hesap Cetvellerine dayanılarak düzenlenen tablolara istinaden yapılan değerlendirmeler aşağıdaki gibidir. Tahsilat Net Dağılımı (Vergi Gelirleri) ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL 0,00 TL Haberleşme Vergisi Elektrik ve Havagazı Tük.Vergisi Eğlence Vergisi Yangın Sigorta Vergisi İlan ve Reklam Vergisi ,22 TL ,77 TL ,59 TL 6.209,45 TL ,61 TL ,17 TL ,11 TL 3.078,51 TL 4.763,89 TL ,75 TL ,64 TL ,73 TL 0,00 TL 7.522,22 TL ,48 TL Şekil ,2011 ve 2012 yıllarına ait net tahsilat dağılımı Grafikten (Şekil-10) de anlaşılacağı üzere gösterilen beş vergi kaleminin tahsilatında paralel bir düşüş mevcuttur.yukarıda değerlendirilen vergi kalemlerinden İlan ve Reklam Vergisi hariç tamamının belediyemizce dolaylı olarak tahsil edilmesi (Başka kurumlarca tahsil edilip belediyeye düşen payın gönderilmesi) nedeniyle düşüşün sebebi kesin olarak tespit edilememiştir. Ancak İlan Reklam Vergisinin düşüş nedeninin sınırlarımız içindeki ana yol, cadde, meydan ve bulvarlardaki İlan ve Reklam gelirinin İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsil edilmeye başlanmasından kaynaklandığı değerlendirilmektedir. 66

68 Eksen Başlığı Eksen Başlığı Tahsilat Net Dağılımı (Harç ve Ücretler) ,00 TL ,00 TL ,00 TL 0,00 TL Tatil Günleri Ölçü Tartı Muayene İşgal Harcı İşyeri Açma İzin Harcı Çal.Ruh.Harcı Harcı ,10 TL ,37 TL ,00 TL 256,50 TL ,20 TL ,00 TL ,00 TL 450,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL 224,00 TL Şekil ,2011 ve 2012 yıllarına ait net tahsilat dağılımı Grafikte (Şekil 11), Müdürlüğümüzce tahsilat ve takibi yürütülen Harç ve Ücret kalemlerinde, genel olarak yıllara göre periyodik bir artış gözlenmekte ancak maksimum seviye ulaşmadığı değerlendirilmektedir. Bu artışın, işlem hacminin önceki yıllarla orantılı olması durumunda, 2013 yılında 2012 yılı seviyelerinde gerçekleşeceği ve dengeye geleceği tahmin edilmektedir. Net Tahsilat Dağılımı (Diğer Gelirler) ,00 TL ,00 TL ,00 TL 0,00 TL Kira Gelirleri Para Cezaları Memba Suyu Geliri Kira Gelirleri Para Cezaları Memba Suyu Geliri ,67 TL ,87 TL ,35 TL ,39 TL ,64 TL ,00 TL ,67 TL ,48 TL ,00 TL Şekil ,2011 ve 2012 yıllarına ait net tahsilat dağılımı Grafikte (Şekil-12) Kira Gelirleri kaleminde 2011 yılında 2010 yılına göre yaklaşık %160 gibi bir oranda çok büyük bir artışın olduğu görülmekte bu artışın 2011 yılı içinde yürütülen düzenli ve etkili takip işlemleri sonucu meydana geldiği ve bu yıl içinde geçmiş yıllara ait kira borçlarının da tahsilatından kaynaklandığı incelenmiş,2012 yılındaki gerçekleşme oranın ise aslında bir düşüş değil tahsilat miktarının denge düzeyine yaklaştığının bir göstergesi olarak incelenmiştir. Genel olarak bakıldığında müdürlüğümüzce yürütülen hizmetlerin hacminde geçmiş yıllara oranla periyodik bir artışın olduğu, 2013 yılında da bu trendin devam 67

69 edeceği değerlendirilmektedir.2011 yılı için yapılan değerlendirmede beyan edilen aksaklıkların ve olumsuzlukların hemen hemen tamamının hiçbir değişiklik göstermeden devam ediyor olması,bu aksaklık ve olumsuzlukların ne kadar kronik bir hal aldığı konusunda ciddi kaygılara neden olmaktadır. Bütün bu olumsuzluklara rağmen 2012 yılı içinde İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarının düzenlenmesi,evrak kayıt,resmi ilan takibi ve işletim programı (Probel) kullanılması yönünden kesin bir sistem ve düzelme sağlanmış,yapılan işlemlerin pek çoğu direkt sistem üzerinden alınan raporlar üzerinden yürütülmeye başlanmıştır.bu durum pek çok anlamda iş ve işlemlerde kolaylık ve pratiklik sağladığı gibi sevhen yapılan hataların da minimize edilmesini sağlamıştır. Bir kez daha belirtmeliyiz ki Müdürlüğümüz bünyesinde görev yapan tüm personelin tam bir uyum içinde çalışıyor olması, yapılan işin özünde pratiğin sağlanması ve her şeyden önemlisi bir çalışma sisteminin oluşturulması Müdürlüğümüzün en büyük artısı olarak değerlendirilmektedir yılında, Müdürlüğümüz görev ve sorumlulukları çerçevesinde yürütülen hizmetlerden, yukarıda bahsedilen konuların dışındaki hizmetlerin de işleyişinde önemli gelişme ve iyileştirmeler sağlanacağı tahmin edilmekte 2014 yılı itibari ile en üst standartları yakalamış bir müdürlük kimliği kazanması hedefi doğrultusunda çalışmalar devam edecektir. V. ÖNERİ VE TEDBİRLER Vatandaşa hizmet etme isteği,yasa ve mevzuat hükümleri dışına taşmaya başladığında bunun yardımdan çok belediye ve doğal olarak sorumlu personele de zarar getireceği unutulmamalı ve iyi niyetli de olsa bu davranışların önüne geçilmelidir. Müdürlüklere yazılan görüş yazılarına verilen cevaplar daha net ve kesin ifadeli olarak verilmeli yuvarlak ifadeler kullanılmamalıdır. Direk üst yönetime arz edilen talep ve görüşlerde Birim Müdürlerinin mevzuata ilişkin görüşü alınmadan vatandaşa olumlu ya da olumsuz bir bilgi verilmemelidir. İşyerlerinde yapılacak rutin denetimlerde müdürlüğümüz ekiplerine destek verilmeli,ruhsatsız faaliyetlerin önlenmesine ilişkin çalışmalara ivme kazandırılmalıdır. 68

70 6- ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ Seferihisar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü olarak 2012 yılında birimimiz bünyesinde 1 Müdür 1 Zabıta Amiri 2 Komiser 13 zabıta memuru 2 memur ve 1 işçi olmak üzere toplam 20 personel ile görev yapmakta olup, görev dağılımı aşağıdaki şemada gösterilmektedir. Kent yaşamında her gün, her yerde ve her an yüzlerce insan, Belediye Emir ve Yasaklarını ihlal edilmekte, başka bir deyişle kente karşı suçlar işlenmektedir. İşte bu emir ve yasaklara uymayanları, hangi görevlilerin araştıracağı, takip ve tespit edeceği, hükmolunan cezaların infazı gibi konuları belediyelerin icrai gücü ve kolluk kuvveti olan BELEDİYE ZABITA sı üstlenmektedir. 69

71 YETKİLERİMİZ Zabıta Müdürlüğü Belediye Birimleri içerisinde 24 saat çalışma esası ile Belediye Başkanlığı karar organlarının almış olduğu kararların icrai nitelikteki uygulamasını sağlayan Müdürlük olması sebebiyle ayrıca resmi üniformalı bir teşkilat olduğundan diğer birimlere göre farklılık arz etmektedir. Zabıta Müdürlüğümüz faaliyetlerini yürütürken yetkisini aşağıda başlıklar halinde belirtilen kanun ve yönetmeliklerden almaktadır; tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanunu, sayılı İmar Kanunu sayılı Gecekondu Kanunu, sayılı Kabahatler Kanunu, sayılı İşyeri Açma ve Çalıştırma Kanunu, sayılı Hafta Tatili Kanunu, sayılı Çevre Kanunu, sayılı Tüketiciyi Koruma Kanunu, sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine göre kanun sayılı Tebligat Kanunu, sayılı Devlet Memurları Kanunu, - Belediye Zabıta Yönetmeliği Sayılı Tütün ve Tütün Mamüllerinin Tüketiminin Önlenmesi kanunu 70

72 SORUMLULUKLARIMIZ Belediye zabıtası; Belediye sınırları içinde beldenin düzenini ve belde halkının sağlık ve huzurunu ve yetkili organların bu amaçla alacakları kararların yürütülmesini sağlamak ve korumakla, belediye suçlarının işlenmesini önleyici tedbirleri almakla ve işlenen belediye suçlarını takiple mükellef özel bir zabıta kuvvetidir. Zabıta Müdürlüğümüz; belirtilen yasalar çerçevesinde görevlerini yerine getirirken, yaşanabilir, temiz, sağlıklı ve huzurlu bir SEFERİHİSAR yaratmayı bir sorumluluk olarak üstlenmiştir. - İmar Kanunu ile ilgili hizmetler, - Gecekondu ve kaçak inşaat ile ilgili hizmetler, - Huzur ve sukunet ile ilgili hizmetler, - Seyyar satıcı faaliyetlerinin önlenmesi ile ilgili hizmetler, - Dilencilik faaliyetlerinin önlenmesi ile ilgili hizmetler - Kaldırım işgalleri ile ilgili hizmetler, - İşyeri denetimi ile ilgili hizmetler, - Tören ve misafir karşılama hizmetleri, - Birimler arası evrakların takibi - Trafik ile ilgili hizmetler, - İşyeri sigara denetimi ile ilgili hizmetler FAALİYETLERİMİZ Müdürlüğümüz olarak Belediyemizin düzenlemiş olduğu konserler, tiyatrolar, sergi ve seminerlerde hem etkinlik öncesi, hem de etkinlikler sırasında üstümüze düşen görevleri en iyi şekilde yetine getirmeye çalışmıştır. 71

73 KONTROL TERAZİSİ Yukarıdaki görselde Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 12 Temmuz 2012 Tarihli Pazar Yerleri Yönetmeliğinin belirttiği, Kontrol terazisi uygulamasının tüm Semt pazarlarında uygulanması gerektiğini belirtmiş ve bu yönetmeliği istinaden kontrol terazisi uygulaması başlatılmıştır. ETİKET KONTROLÜ 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması hakkındaki kanuna istinaden 318 adet iş yerinde etiket ve tarife konusunda denetim yapılmıştır. İZİNSİZ AFİŞ Ayrıca gün içinde hem motorize ekiplerimiz hem de yaya ekiplerimizce bölgemize izinsiz afiş asılmaması konusunda gerekli kontrol ve denetimler yapılmaktadır. 72

74 Müdürlüğümüze yıl içinde Resmi yazı ile Gelen evrak sayısı 678 adet olup, yıl içindeki dağılımı aşağıdadır. Ocak Ayı : 47 Şubat Ayı : 41 Mart Ayı : 71 Nisan Ayı : 52 Mayıs Ayı : 89 Haziran Ayı : 89 Temmuz Ayı : 69 Ağustos Ayı : 78 Eylül Ayı : 41 Ekim Ayı : 31 Kasım Ayı : 31 Aralık Ayı : 39 Yukarıda aylara dağılımın gösterildiği tabloda, halkımızın huzurunu bozan, rahatsızlık veren kişi ve işletmeler hakkında, gerekli yasal işlemler yapılmıştır. Söz konusu 678 adet şikâyet ve gelen yazılara cevap verilmiştir. Müdürlüğümüzce 2012 yılı içinde şahıslara yazılan cezai işlem sayısı 32, Şirketlere yapılan işlem sayısı ise 2 adet toplamda ise 3574 tl cezai işlem uygulanmıştır. Ayrıca Gürültü ile ilgili 12 adet tutanak ise İlgili birime gönderilmiş olup, 2012 yılı içinde ekiplerimizin yapmış olduğu denetimlerde kimlik beyan etmeyen 4 kişiye ise 332 tl cezai işlem uygulanmıştır YILI İÇİN PLANLARIMIZ Zabıta Müdürlüğü olarak personelimizi, Seferihisar halkına daha iyi hizmet verebilmek amacı ile Müdürlüğümüzü ilgilendiren Kanun, Yönetmelik ve mevzuatlarla ilgili hizmet içi seminerler periyodik olarak Eski Kültür Sarayında 08:30 ile 12:00 saatleri arasında düzenlenmektedir. 73

75 7- DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ: ARAÇ VE İŞ MAKİNESİ DURUMU SIRA TAŞIT CİNSİ ADET 1 KAMYON 23 2 KAMYONET 16 3 DAMPERLİ KAMYON 5 4 OTOBÜS 7 5 MİDİBÜS 3 6 OTOMOBİL 4 7 HAFİF TİCARİ 2 8 TRAKTÖR 3 9 VİDANJÖR 1 10 İTFAİYE 1 11 KEPÇE 4 12 GREYDER 1 13 KAZICI-YÜKLEYİCİ 2 14 EKSKAVATÖR 1 15 YOL SÜPÜRME MAKİNESİ 1 74

76 ULAŞIM HİZMETLERİ : Belediyemizin sosyal etkinliklerinde, müdürlüklerin iş ve işlemlerinin kolaylaştırılmasında, öğrencilerin sağlıklı ve güvenli bir şekilde taşınması ile kanser hastalarının hastaneye gidiş gelişlerinde hizmet vermektedir. 75

77 MAKİNE İKMAL SERVİSİNİN ÇALIŞMALARI : ARAÇ KM YAPILAN İŞLER 35 SAU Yol yapımında dolu ve taş taşıma, moloz temizliği 35 SBD Yol yapımında dolu ve taş taşıma, moloz ve mıntıka temizliği 35 SBH Yol yapımında dolgu, taş taşıma, asfalt getirme, mıntıka temizliği 35 SBH Gümüldür, çöp tevzii, çöp taşıma ve mıcır taşıma 35 SER Mıntıka dolaşma ve parça alımı 35 CRC Kanal su basma 35 DOZ Park sulama 35 PN Vidanjör işleri 35 SA Elektrik, bayrak asma ve toplama, pankart asma ve toplama, parklarda ağaç budama 35 SAC Fen işleri ustalar yol tamiri 35 SAD Araç tamiri, demirci, marangoz, elektrikçi işlerine gitme 35 SBB Baraj, sulama, tamir ve bakımı 35 SBB Hayvan barınağına köpek toplama ve yemek taşıma 35 SBB Ekmek satış yerine ekmek taşıma, tanzim satış ve kasap esnafına et taşıma 76

78 GRAYDER 4200 Kömürlük, çeşme, dere, çıtlık vb.düzenlendi. Ürkmez, Doğanbey-Payamlı bölgesindeki toprak yollar düzenlendi. Akarca Elmastaş ve BİM in arka tarafındaki yeni yerleşim bölgesi düzenlendi. Ağa Çeşmesi Bölgesi, Ulamıştaki yeni yerleşim bölgeleri ve ovalardaki toprak yollar düzenlendi. Beyler, Gödence, Turgut, İhsaniye, Ulamış, Düzce, Orhanlı köylerinin dağ yolları düzenlendi. ESKİ JCB 4500 Çöp sarma, akarca bölgesindeki mıntıka temizliği, malzeme yükleme ve yol çalışmalarında kullanıldı. YENİ JCB 5600 Çöp sarma, akarca ve merkez bölgelerdeki mıntıka temizliği, yol çalışmalarında, malzeme ve taş yükleme ve izsu kanal ekiplerine kanal açma işlerinde kullanıldı JCB Depolarımızdan malzeme sarma ve inşaat ustalarımızla ilgili tamir işlerinde kullanıldı. CAT Çöp sarma, depodan malzeme sarma, mıntıkalardan moloz toplama işlerinde kullanıldı. DOĞSAN Yıkım işleri, depo ve ocakta yeşil malzeme sarma işlerinde kullanıldı. 35 SBB Öğrenci servisi, sosyal etkinlikler, düğün, yaz spor okulu 35 SED Öğrenci servisi, sosyal etkinlikler, düğün 35 SEF Öğrenci servisi, sosyal etkinlikler, ürkmez yaz spor okulu 35 SEG Öğrenci servisi, sosyal etkinlikler, ürkmez memur servisi. 35 SAH Öğrenci servisi, sosyal etkinlikler, düğün 35 SEF Öğrenci servisi, sosyal etkinlikler, düğün 77

79 35 ACM Çevre mıntıka temizliği GRAYDER 4200 Kömürlük, çeşme, dere, çıtlık vb.düzenlendi. Ürkmez, Doğanbey-Payamlı bölgesindeki toprak yollar düzenlendi. Akarca Elmastaş ve BİM in arka tarafındaki yeni yerleşim bölgesi düzenlendi. Ağa Çeşmesi Bölgesi, Ulamıştaki yeni yerleşim bölgeleri ve ovalardaki toprak yollar düzenlendi. Beyler, Gödence, Turgut, İhsaniye, Ulamış, Düzce, Orhanlı köylerinin dağ yolları düzenlendi. ESKİ JCB 4500 Çöp sarma, akarca bölgesindeki mıntıka temizliği, malzeme yükleme ve yol çalışmalarında kullanıldı. YENİ JCB 5600 Çöp sarma, akarca ve merkez bölgelerdeki mıntıka temizliği, yol çalışmalarında, malzeme ve taş yükleme ve izsu kanal ekiplerine kanal açma işlerinde kullanıldı JCB Depolarımızdan malzeme sarma ve inşaat ustalarımızla ilgili tamir işlerinde kullanıldı. 78

80 ALÜMİNYUM ATÖLYESİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR : Stadyumdaki fitness salonunun tavanı tamir edildi ve silikon izolasyon yapıldı, soyunma odasına kapı yapıldı, 1 adet kapı yenilendi ve diğer onarım işleri yapıldı. Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler müdürlüğü tarafından tespit edilen ihtiyaç sahibi 11 hanede kapı, pencere, tavan ve onarım işlemleri yapılmıştır. Ürkmez Kültür-Sanat merkezinin kilitleri değiştirildi ve tamiratı yapıldı. Belediye binasında bir deponun üstü kapatıldı. Eski belediye binasında onarım işleri yapıldı. Eski garaj tuvaletlerinin onarımı yapıldı. Garaj çay ocağı bankosunun altı kapatıldı. Muharrem Gülpınar İlkokulunun kapı, pencere ve onarım işleri yapıldı. Kız Meslek lisesi pencere kolları ve tijleri değiştirildi. Asil Nadir Lisesinin kantinine ters tavan yapıldı. Ürkmez İlkokulunun komple pencere tadilatı yapıldı. İzsu merkeze 2 adet pencere yapıldı. Hayvan barınağındaki onarım işleri yapıldı. Eski kültür merkezinin pencere onarım yapıldı. Demir atölyesi ve marangoz atölyesine de destek verildi. 79

81 DEMİR ATÖLYESİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR : Yeni otobüs terminaline pergola yapıldı. 370 adet bankın demir işleri yapıldı. Hurda çöp tenekeleri tamir edilip boyandı. Belediye garajındaki araba yıkama yerinin üzeri kapatıldı. Asil Nadir Lisesine pergola yapıldı. Şehit Öğrt. Mehmet İzdal İlköğretim Okuluna pota yapıldı. Tamir atölyesinin ön tarafına pergola yapıldı. Benzin pompasının üzeri kapatıldı. Ulamış İlkokulu engelli rampasına korkuluk yapıldı. Kız Meslek Lisesine kapı yapıldı. Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce tespit edilen ihtiyaç sahibi 5 haneye kapı, pencere, korkuluk yapıldı. Eski düğün salonunda bando takımı için raf yapıldı. Parklarda bulunan su saatlerine dolap yapıldı. Bisiklet park alanına bisiklet garajı yapıldı. Sığacık İlkokulunun korkulukları tamir edildi. Nejat Hepkon heykelinin demir işleri yapıldı. Halk Eğitimi Merkezine kapı yapıldı. Mavi Bayraklı plajlara bayrak direği yapıldı. MARANGOZ ATÖLYESİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR : 3 Adet Cankurtaran kulübesi, 400 metre yürüyüş yolu ve 3 takım çöp kovası yapıldı. Altınbaşak parkına (Nejat Hepkon) pergola yapıldı ve mevcut pergola tamir edildi. Uluslar arası Suluboya Festivalinde kullanılan panolar yapıldı. Otobüs terminaline 100 m² pergola yapıldı. 370 adet bankın ahşap kısımları ve oturak yapıldı. 80

82 Seranın tavanı ve dolapları yapıldı. Çiçekliğin ahşap dolapları ve tavanı yapıldı. Mali Hizmetler Bölümünün dolapları yapıldı. Kültür-Sanat ın dolapları yapıldı. 3 adet bisiklet kulübesi yapıldı. Fen İşlerine 4 ünite arşiv dolabı yapıldı. Bütün parkların tamiratı yapıldı. Fitness salonuna dolap, raf ve ayakkabılık yapıldı. Ulamış ta mülkü belediyeye ait yapıya 100 m² tavan, 30 m² pergola ve dolap yapıldı. Mehmet İzdal İlköğretim Okuluna 24 adet duvar panosu yapıldı ve parke döşendi. İlçe Tarım Müdürlüğüne 2 ünite dolap yapıldı. Okullara toplam 80 m uzunluğunda çit yapıldı. 81

83 Zabıta, Fen işleri ve yazı işlerine dosya dolapları yapıldı. Gödence köyü okuluna parke döşendi. Mandalina üretim ofisinde parke döşendi, merdiven kaplaması yapıldı. Belediyemizin tüm etkinliklerinde montaj çalışması yapıldı. ELEKTRİK ATÖLYESİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR : Yeni garaja yapılan pergolalar ışıklandırıldı. Led Ekran ve kioskların elektrik tesisatları çekildi. Mezbahadan kesim carasgalı çıkarılıp garaj kesim yerine takıldı. Tepecik parkının aydınlatmaları yenilendi. Hıdırlık parkının ışıkları tamir edildi. İlçede asılan bütün pankartların asılıp sökülmesi Bayramlarda tüm bayrakların takılıp sökülmesi Garaja yapılan araç kaldırma makinesinin elektrik tesisatı yapıldı. Kademeye takılan pres makinesinin elektrik tesisatı yapıldı. Belediye binasına yapılan ek binanın elektrik montajı yapıldı. Belediye binasına takılan güneş enerjisinin rezistans tesisatı yapıldı. Ekmek satım yerinin taşınma ve yerleşme sırasındaki elektrik işleri yapıldı. Hıdır Dede parkının ışıklandırmalarının bakım onarımı yapıldı. Eski Postane mevkiindeki park ışıklarının bakım onarımı yapıldı. Yeni garajın elektrik işleri yapıldı. Barajdaki havalandırma motoru tamir edildi. Nejat Hepkon parkının ışıklandırmalarının bakım onarımı yapıldı. Nejat Hepkon heykelinin ışıklandırması yapıldı. Çolak İbrahim Bey parkının ışıklarının bakım onarımı yapıldı. 82

84 Öğretmen Evleri sitesi parkının ışıklarının bakım onarımı yapıldı. Hamam Alanı parkının ışıklarının bakım onarımı yapıldı. Turabiye Mahallesindeki parkların ışıklarının bakım onarımı yapıldı. Sevgi Yolunun ışıklarının bakım onarımı yapıldı. Stadyumun güneş enerjisi ısıtıcılarının rezistansları değiştirildi. Stadyumun projektörleri onarıldı. Sığacık kale arkasındaki ışıklar değiştirildi. Sığacık meydanındaki ışıkların bakım onarım ve değişimleri yapıldı. Sığacık kahve önündeki oturma alanının ışıkları değiştirildi. Sığacık danışma merkezlerinin elektrik tesisatları yapıldı. Akkum plajındaki şirkete ait kafeteryanın elektrik tesisatı yapıldı. Akkum plajındaki yol aydınlatma ışıklarının bakım onarımı yapıldı. Akarcadaki yürüyüş yolu aydınlatmalarının bakım onarımı yapıldı. Akarcadaki Pazar yerinin ışıklandırması yapıldı. Ürkmez Ömür Beldesindeki yol aydınlatmalarının bakım onarımı yapıldı. Ürkmez garajındaki yıkama makinesi tamir edildi. Yavuz Sultan Kentteki parkın komple elektrik tesisatı yapıldı. Mimoza 1 parkının ışıklandırmalarının bakım onarımı yapıldı. Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce tespit edilen ihtiyaç sahiplerinin tüm elektrik işleri yapıldı. Bazı okulların elektrik sorunları giderildi. Ulamış Mahallesindeki park ve yürüyüş yolunun ışıklarının bakım onarımı yapıldı. Belediye ve Belediye bünyesindeki diğer binalarda oluşan küçük arızaların giderilmesi işleri yapıldı. BİLGİ İŞLEM BÖLÜMÜNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR : HABERLEŞME : 53 adet data hat (3G ve araç takip) 8 adet sabit hat (Türk Telekom) 29 adet GSM hat 90 çıkışlı IP Santral 6 adet ADSL 1 adet metroeternet SEFERİKART LED EKRANLAR GARAJ VE BELEDİYE BİNASI KAMERA SİSTEMLERİ ÇÖZÜM MASASI E-BELEDİYE E-DERSHANE KİOSKLAR DOĞANBEY ŞANTİYESİ : Doğanbey şantiyemizde Ürkmez Ve Doğanbey-Payamlı bölgesinde temizlik işleri, hafriyat,yol bakım onarım, taş döşeme,park bahçeler hizmetini vermektedir. İş makinelerimiz ve diğer araçlarımız bu hizmetlerin yürütülmesinde destek vermektedir. Doğanbey Şantiyemiz Ürkmez, Payamlı ve Doğanbey bölgesindeki düzenlediğimiz etkinliklerde alt yapı çalışmalarına katkıda bulunmaktadır. 83

85 OKUL-CAMİ SEFERBERLİĞİ MAHALLELER VE CAN SİMİDİ PROJELERİ : Okul seferberliği kapsamında Tepecik İlköğretim Okulu, Asil Nadir Lisesi ve Meslek Lisesinde düzenleme çalışmaları devam etmektedir. Camii, seferberliği kapsamında Turabiye Camisinin tuvalet yapımı ve çevre düzenlemesi çalışması devam etmektedir. Mahalleleri Kültürünü yaşatma çalışması kapsamında bank üretimi, binaların boyanması, çöp kutularının ceplere konması çalışması devam etmektedir. Can simidi projesi kapsamında maddi durumu yetersiz vatandaşlarımıza olanaklar ölçüsünde destek olunmaktadır. İŞ BİRLİĞİ YAPTIĞIMIZ BİRİMLERİMİZ : Fen işleri Kültür ve Sosyal İşler Park ve Bahçeler GELİŞTİRİLMEYE AÇIK ALANLARIMIZ : İş güvenliği ve İşçi Sağlığı Müdürlükler arası koordinasyon Kamu Hizmet Standartlarının uygulanması DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HEDEFLERİ : Yakıt Tasarrufu : Araç başına yakıt sarfiyatımızı minimum seviyelere indirmek(önleyici bakım ve onarım çalışmaları yapılarak) Ağır vasıta parkına 5 yeni aracın alınması(3 tane çöp aracı ve 2 tane hafriyat aracı ) Bilgi ve iletişim teknolojileri kullanımını daha etkin ve verimli bir hale getirmek(zaman-kağıt tasarrufu) İş güvenliği ve işçi sağlığı konusunda gerekli eğitimlerin verilmesi ve ekipmanların tamamlanması ile yasal ve insanı kriterlere uygun çalışma ortamları sağlamak İnsan kaynaklarını yeteneklerini doğrultusunda değerlendirmek BELEDİYEMİZİN BAZI BİRİMLERİNDE YENİLENEBİLİR ENERJİ KULLANIMINA GEÇMEK ; Bölgemizde yılda yaklaşık 310 gün güneş gözle görülür bir şekilde doğar ve batar. 500 kw ya kadar yenilenebilir enerji üretimi için yasa gereği lisansa gerek yoktur. Bu da belediye olarak bizim aydınlatma sistemlerini güneş enerjisi ve mini rüzgar jenaratörleri ile çalıştırabileceğimiz anlamına gelir. 84

86 NEDEN AYDINLATMA SİSTEMLERİ? Güneş enerjileri DC voltajlıdır ve depolanması kolay bir enerjidir. Depolandıktan sonra AC ye çevirmek ve kullanmak maliyetli ve çok enerji kaybına sebep olmaktadır. Soğuk ışık dediğimiz led aydınlatmaya geçildiğinde güneşten elde ettiğimiz bataryalarda toplanan enerjiyi hiçbir işleme gerek duymadan direk kullanabiliriz. Eğer bunu bilgisayar, klima vs gibi cihazlarda kullanmaya kalkarsak ek üniteler ve düzeneklere ihtiyaç vardır. Bu da güneş enerjisini ekonomik olmaktan çıkarır çünkü bu düzeneklerin maliyetleri astronomik rakamlara ulaşmaktadır. Park bahçe gibi yerlere modüler olarak kurulacak sistemler sayesinde enerji taşımaya gerek kalmayacağından bu da enerji taşıma maliyetlerini azaltacaktır. 8- ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ NİLGİN DURMAZER BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI NİLGİN DURMAZER ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRÜ KAFİYE ALTEN TEKNİK -SORUMLU PERSONEL YETKİN KOÇARSLAN HAYVAN BARINAĞI GÖKÇEN GEZEN VETERİNER HEKİM EĞLENCE GECE DENETİM EKİBİ 85

87 VİZYONUMUZ: sayılı Kanunun çerçevesinde, Çevremizi tehdit eden her türlü tehlikelerde ve kirliliklerle mücadele edip geleceğimizin mirasçıları olan çocuklarımıza yaşanabilir bir çevre bırakmak. -Eğlence yerlerini tek bir adreste toplamak işyeri sahibinin ve vatandaşlarımızı istekleri doğrultusunda yaşanabilir bir İlçe yaratmak.böylelikle eğlenmek ve dinlenmek amaçlı gelen hemşehrilerimizin talepleri doğrultusunda birbirlerinin hakkını yemeden gerçekleştirmek - Atık halde bulunan plastik,kağıt,cam elektronik,pil ve yağları toplamak ve geri dönüşümünü sağlamak. -Gürültüden uzak yaşanabilir bir ortam sağlamak sayılı Kanun çerçevesinde sokakta bulunan tüm hayvanların yaşam kalitesini yüksetmek,aşı,beslenmesi ve barınak sorununu ortadan kaldırıp Avrupa normları sevisine getirmek. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü: sayılı Belediyeler Kanunu sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu sayılı Çevre Kanunu sayılı Kanun Kanunları gereğince -Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği -Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği -Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği -Atık Pil Ve Akümülatörün Kontrolü Yönetmeliği -Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi Ve Yönetimi Yönetmeliği -Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğünde hizmetler, Müdürün koordinatörlüğünde Çevre Koruma ve Çevre Kontrol İşleri alt biriminde çalışan memur personel ile diğer personel eliyle yürütülür.çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili diğer kanunlar ile Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği, Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği, Atık Pil ve Akümülatörün Kontrolü Yönetmeliği, Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği, Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği,hükümleriyle belediyelere verilen yetkileri kullanır ve genel görevlere ilave olarak aşağıdaki görevleri yapar; a)-ambalaj atıkları ile ilgili olarak konut ve işyerlerinden daha az atık atılmasını temin etmek, atık içerisinde zararlı madde atılmasını önlemek, ambalaj atıklarını değerlendirmek ve maddesel geri kazanma çalışmalarına katılımı sağlamak üzere yapılan çalışmaları denetlemek, b)çevre bilincinin gelişmesi ve yerleştirilmesine yönelik bilgilendirme amaçlı afiş broşür ve kitapçıklar hazırlayarak dağıtmak c)çalışma konuları ile ilgili sosyal etkinlikler düzenlemek, d)kirlenmeye sebep olan kişi, kurum veya kuruluşlar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmak, e)çevre uygulamaları ve yatırımlara etkinlik kazandırmak için gerekli eğitim faaliyetlerini izlemek, desteklemek, yönlendirmek, yapılan ve proje aşamasındaki yatırımların tanıtımını yapmak çevre sorunları konusunda kamuoyu araştırmaları yapmak toplantılar düzenlemek, f)-eğlence yerlerinin denetiminin yapılması ve canlı müzik izni olmayan işletmelere izin alınması için yardımcı olmak. 86

88 g)görev alanıyla ilgili olarak yıllık faaliyet raporlarını ve stratejik plan ve performans programını hazırlamak, h)başkanca verilen diğer görevleri yapmak, ı)-çevreye verebileceğin zararı önlemek üzere atık halde bulunan elektronik elektrikli malzemeleri toplamak k)-atık pillerin doğaya zararını önlemek için TAP ortak projeyle toplamak. l)atıkların, ilgili kanun ve yönetmelikler kapsamında kaynağında azaltılması, özelliğine göre ayrılması, toplanması, taşınması, bertaraf edilmesi ve geri kazanılması işlemlerinin yürütülmesini sağlamak, plan ve projeler hazırlamak,uygulamak ve denetimini yapmak. m)gürültü kirliliğine neden olan işyeri, konut veya kişilerin denetimini ilgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde yapmak, gürültü kaynaklarını tespit etmek, ölçümler yapmak veya yaptırmak, gürültüye neden olan faktörleri önleyici veya ortadan kaldırıcı önlemler alınmasını sağlamak, plan ve projeler hazırlamak. n)yer üstü ve yer altı sularına, denizlere, havaya, toprağa ve insan sağlığına olumsuz etkileri olan her türlü faaliyeti belirlemek ve izlemek, olumsuz etkilerin kontrolünü, azaltılmasını veya bertaraf edilmesi için gerekli tedbirlerin alınmasını ve uygulanmasını sağlamak, gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli çalışmak, ölçüm yapmak/yaptırmak, verileri toplamak ve değerlendirmek. o)çevrenin korunması, iyileştirilmesi ve güzelleştirilmesi ile ilgili denetim yapmak, şikayetleri değerlendirmek, kirlenmeye sebep olan kişi, kurum veya kuruluşları tespit etmek, yasal mevzuatı uygulamak, olumsuzlukların ortadan kaldırılmasını ve belirlenen kriter ve standartların uygunluğunu sağlamak. ö)gürültü kirliliğine neden olan işyeri, konut veya kişilerin denetimini ilgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde yapmak, gürültü kaynaklarını tespit etmek, ölçümler yapmak veya yaptırmak, gürültüye neden olan faktörleri önleyici veya ortadan kaldırıcı önlemler alınmasını sağlamak, plan ve projeler hazırlamak, p)çevre bilincinin geliştirilmesi ve yerleştirilmesine yönelik eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinde bulunmak, plan ve projeler hazırlamak, uygulamak, çevre etkinlikleri düzenlemek, yapılan etkinlik ve organizasyonlara katılım sağlamak. r)faaliyet konusu ile ilgili yıllık faaliyet raporlarını ve stratejik plan ve performans programını hazırlamak. MÜDÜRÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI Müdür: a)657 Sayılı D.M.K. hükümlerine istinaden Belediye Başkanlığınca atanır. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünü Başkanlık Makamı adına temsil eder. b)müdürlüğün görev, yetki ve sorumluluk alanına giren konular ile mer i mevzuatın öngördüğü görevleri Belediye Başkanı ve/veya Başkan Yardımcısına bağlı olarak, sorumlu olduğu yasal mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirir. c)müdürlüğün sevk ve yönetiminde tam yetkili kişidir. Müdürlüğün çalışmalarını, personel görev dağılımını, iş ve işlemlerin tanzimine ilişkin düzenlemeleri yapar, müdürlük faaliyetlerini denetler, varsa aksaklıkları giderir. d)müdürlüğün yıllık faaliyet raporlarının ve stratejik planlarının hazırlanmasını sağlar. e)müdürlüğe; iç ve dış kurum, birim ve kişilerden gelen-giden evrakların kontrolünü yapıp, sevk ve havalesini yaptıktan sonra yerine ulaşmasını ve arşivlenmesini kontrol eder. g)personelin yıllık izin planlarını yapar, izin rapor, doğum, ölüm vb. konuların işlemlerini takip ve kontrol eder. h)müdürlüğe dış ve iç birimlerden gelen- giden gizli dereceli evrakların, gizli evrak defterine kaydını yaparak yerine ulaşmasını sağlar. ı)stratejik planlama ile müdürlüğün stratejik hedeflerinin ve bütçesinin gerçekleştirilmesini sağlar. i)çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile diğer müdürlükler arasındaki koordinasyonu sağlar. 87

89 İDARİ HİZMET BİRİMİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLUKLARI - İdari Hizmet Birimi, Müdürlük Makamına bağlı olarak aşağıdaki görevleri yerine getirir. İdari Birim: 1-Barınak 2-Eğlence yerleri denetim Birimi a)müdürlük Makamı tarafından kendisine verilen görev ve talimatları yasal mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirir. b)çeşitli Kurum, Kuruluş ve Kurum içi Müdürlükler ile tüzel ve özel kişilerden gelen ve/veya söz konusu yerlere cevap niteliğinde gidecek olan resmi yazı, dilekçe, dosya, başvuru formu vb. gibi evrakların sistem içerisinde kaydını, havalesini ve dosyalama işlemini yapar. c)müdürlükler arası yazışmaların, ilgili birimlere havalesini yapar, sonuçlarını takip eder ve sonucundan yasal süresi içerisinde ilgililerine bilgi verir. d)müdürlükte çalışan memur personelin izin ve özlük işleri ile ilgili iş ve işlemlerin yazışmalarını ve arşivlemesini yapar. e)müdürlüğe gelen şikâyetleri (sözlü, telefon, ) alır, konusuna göre müdüre veya denetim birimine havale ederek, süresinde cevap verilmesini sağlar. e)müdürlüğün bütçesini ve faaliyet raporlarını hazırlar. f)müdürlük harcamaları ile ilgili olarak avans alır ve mahsuplarını yapar. PERSONEL ÖĞRENİM DURUMU: Müdürlüğümüzde 3 Üniversite,2 Lise,1 Orta okul ve 2 ilköğretim mezunu personel bulunmaktadır. Seri 1 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 LİSE İLKOKUL ORTAOKUL ÜNİVERSİTE Personel Eğitim Durum Seri 1 88

90 PERSONEL CİNSİYET DURUMU: Müdürlüğümüzde 2(iki) Kadın 6(Altı)Erkek personel bulunmaktadır. Seri KADIN ERKEK 5 Seri 3 Personel Cinsiyet Durumu YIL YIL VERİLEN CANLI MÜZİK İZİNLERİ Mevcut Canlı Müzikli İşletmeler 2010 yılı; yılı; yılı; yılı 2011 yılı 2010 yılı 2009 yılı 2011 yılı; 4 89

91 2012 YILI İÇİNDE MÜDÜRLÜK OLARAK 1-Sınırlarımız içinde kg ambalaj atığı toplanmıştır. 2-Kasım ayı itibariyle 700 kg A.E.E.E. toplanmıştır. 3- Yıl bazında litre atık yağ toplanmıştır kg 700 lt Ambalaj Atığı Bitkisel Yağ Atığı A.E.E.E. Atığı kg 4-Yaz sezonu boyunca eğlence yerlerine 17 denetim yapılmıştır. 5-Yıl içinde 3(üç) adet işyerine Kanun ve Yönetmelikler dışında faaliyet göstermiş olduklarından 2872 sayılı Kanun gereğince para cezası verilmiştir. 6-Yıl içinde 2(iki) işletmenin canlı müzik izni iptal edilmiştir. 7-Sınırlarımız içinde faaliyet gösteren 5(beş) işletmeye canlı müzik izni verilmiştir. Para Cezası Alan İşletme Sayısı Canlı Müzik İzni Verilen İş Yeri Sayısı Canlı Müzik İzni İptal Edilen İşyeri Sayısı Toplam 135 adet eğlence-düğün izni verilmiştir sayılı Kanunun 6.maddesi gereğince 13(onüç) işletmeye toplam 27(yirmiyedi) adet ceza kesilmiştir. 10-Müdürlüğümüzde toplam 433 evrak işlem görmüştür noktada cam şişe geri dönüşüm kumbarası konulmuş olup; * tarihinde-1 ton * tarihinde kilo * tarihinde-1 ton * tarihinde kilo * tarihinde 900 kilo * tarihinde 1 ton * tarihinde 1200 kilo cam malzeme toplanmıştır. 90

92 Seri adet dişi ve 86 adet erkek köpeğe kısırlaştırma operasyonu uygulandı adet dişi ve 32 adet erkek kediye kısırlaştırma operasyonu uygulandı. 250 Kısırlaştırılan Hayvanlar Kısırlaştırılan kedi sayısı Kısırlaştırılan köpek sayısı adet köpek sahiplendirildi. 15-Kuduz ve Karma aşı olmak üzere toplam 500 adet aşı uygulandı adet yaralı ve hasta sahipsiz sokak hayvanının tedavileri yapıldı. 17-Bakımevindeki mevcut hayvanlara, uygun periyot dahilinde aşı ve antiparaziter ilaç uygulamaları yapıldı. 18-Yakalama ekibimiz tarafından ilçemiz sınırları içerisinden 250 adet sahipsiz sokak köpeği alınarak bakımevimize getirildi. Bu köpekler kısırlaştırılıp, aşılanan köpekler işaretlenip kayıt altına alındıktan sonra, sağlıklı olanlar alındıkları ortama geri bırakıldı. 19-İlçemizin çeşitli bölgelerinde, sokak hayvanları için 20 adet besin ve su odağı oluşturuldu adet gelen evrak değerlendirilerek cevaplandı. 21-Zabıta personeli ile birlikte, sahipli evcil hayvanlardan, ahır ve kanatlı hayvanlardan kaynaklanan şikayetler değerlendirildi. 91

93 9- PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 08/01/2011 tarihi ve 88 sayılı meclis kararı ile park bahçeler müdürlüğü kurulmuştur. 1 adet müdür vekili, 1 adet peyzaj mimarı, 2 adet kadrolu işçi 17 adet şirket işçisi park ve bahçelerde çalışmaktadır. 1 adet ziraat mühendisi,2 adet kadrolu işçi,1 adet geçici işçi, 1 adet sözleşmeli memur baraj sulama biriminde çalışmaktadır. İlçemiz sınırları içerisinde 160 m2 aktif yeşil alanımız bulunmaktadır. Bunun 80 bin m2 çim alandır. 43 adeti Seferihisar merkezde 34 adeti Ürkmez - Doğanbey tarafında olmak üzere 77 adet parkımız mevcuttur. Mevcut parklarımızdan 55 tanesinde çocuk oyun grubu ve 50 tanesinde spor aletleri vardır. Belediyemize ait Ulamış mahallemizde 2 adet, Ürkmez de 1 adet olmak üzere 3 adet mandalina bahçemiz bulunmaktadır. Toplam 42 dönüm içerisinde 1525 adet mandalina ağaçımız vardır yılı içerisinde yapılan işler : 1. Mevsimine göre 20 bin adet mevsimlik çicek parklara refüjlere dikildi yılı içersinde 1000 adet ağaç fidanı (çam, servi,dut,vb.) kocaçay dere kenarına, yol kenarlarına ve yeşil alanlara dikildi. 3. Yavuz Sultan Kent Sitesi arkasında 719 m2 park alanı yapıldı. Çocuk Oyun grubu,spor aletleri, bank, çöp kutusu,aydınlatma,çimlendirme ve su bağlantıları belediye işçileri ve kendi imkanlarımızla yapıldı. 4. Karakayalar mevkii Öğretmen evleri sitesi arkasında 1 adet basketbol sahası yapıldı. Bank ve çöp kutusu konuldu. 5. Ürkmez gençlik merkezi arkasında 1 adet basketbol voleybol sahası ve mini futbol sahası düzenlemesi yapıldı. 6. Kocaçay kenarında 2000 m2 alanda evlilik ormanı oluşturuldu. 7. Sığacık ve Tepecik mahallelerimizde 4100 m2 2 adet park yapımı için ihaleye çıkıldı. 8. Belediyemize ait bahçe ve budama atıklarımızı değerlendirebilmek için kocaçay kenarında 2000 m2 alana kompost tesisi yapıldı. 9. Yapı ruhsatı ile yapı kullanma da istenen peyzaj uygulama projelerinin yerinde kontrolü yapıldı. 10. Tepecik, Hıdırlık, Ulamış ve Doğanbey mahallelerimize kendi imkanlarımızla 350 adet oturma bankı 20 adet ahşap kanepe yapılmış ve mahallelerimize konulmuştur. 11. Parklarımız ve bahçelerimizin rutin olarak yabani ot ilaçlaması, parkların temizliği, çim biçimi sulanması, ağaçların budanması,bakımı yapıldı. 12. Parklarımızda bulunan çocuk oyun grubu, spor aletleri, bankların tamir ve bakımı da düzenli olarak yaptırıldı. 13. İlçemizde bulunan resmi kurum ve okullara da mümkün olduğunca müdürlüğümüzü ilgilendiren konularda yardımcı olundu. 14. Park ve yeşil alanlarda sulama sistemleri oluşturuldu ve yazın sulama mevsimi süresince sulama sistemi veya arazözle, tankerlerle sulama yapıldı. 15. Park-bahçelere,yeşil alan ve yol ağaçlarına ihtiyaçları doğrultusunda gübreleme ve zirai ilaçlama yapıldı. 92

94 yılı içerisinde iyi tarım projemizde sertifika alan üretici sayımız 39 olmuştur. 17. Baraj sulamada su kullanan abone sayısı 1095 adete ulaşmıştır yılında 23 adet yeni abone yapılmıştır yılı baraj suyu tarihleri arasında açılmış ve çiftçimizin faydalanması sağlanmıştır yılı içerisinde kullanılan baraj suyu miktarı yaklaşık m3(ton) su kullanılmıştır. Şu anda barajımızda kullanabileceğimiz kalan su miktarı m3(ton) dur. Yavuz Sultan Kent Sitesi arkasında yapılan yeni park (2012) 93

95 Ürkmez Gençlik Merkezi spor sahası yapımı (basketbol +voleybol sahası)

96 Öğretmenevleri sitesi arkası basketbol sahası yapımı (2012) Kocaçay kenarında yapılan evlilik ormanı (2012) 95

97 Kocaçay kenarında yapılan ağaçlandırma alanı 2012 Tepecik ve Sığacık mahallelerinde yapılacak parklardan görüntüler

98 Parklardan görünüm 97

99 Çocuk oyun grubu, spor aletleri, bankların tamir ve bakımı düzenli olarak yaptırılmakta. 98

100 10- İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ adet Yapı Kullanma İzin Belgesi onaylandı verildi adet temel üstüne bakıldı adet Yapı Ruhsatı onaylandı verildi adet yazılı Numarataj Belgesi verildi adet Nüfus Müdürlüğüne şifayen adres beyanında bulunuldu adres kaydı Probelden Emlak servisine iletildi adet vatandaş dilekçesi ve resmi kurumlardan gelen yazıların kaydı yapıldı adet vatandaşa yazılı ve çizili imar durumu verildi adet resmi kurumlardan gelen yazılara cevap verildi adet yapı denetim işlemleri yapıldı adet Geçici Ustalık Çevre ve Şehirçilik Bakanlığı'nın yetkisiyle İnşaat Teknolojisi, tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme, Elektrik, Elektronik Teknolojisi branşlarında çalışan ustalara Belgesi verildi arası vatandaşa şifayen imar durumuna bakıldı. Encümene; Seri 1 Seri 2 Seri 3 Seri 4 Yapılan Projeler; 99

101 - Eski Orhanlı Doğa Okulu arazi ölçü ve kot işlemleri yaptırıldı. - Sığacık Kalesi İçinde Kalan Sokakların Sokak Sağlıklaştırma Projesi Belediyemiz tarafından 2010 yılı içerisinde Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik kapsamında İzmir Valiliği tarafından sağlanan fon yardımı ile hazırlatılmış ve 2011 yılı içerisinde de İzmir 1 nolu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanmıştır yılı içerisinde İzmir Büyükşehir Belediyesi ile yapılan görüşmelerde proje uygulamasının 2012 yılından itibaren başlatılması için görüş birliğine varılmıştır. Bu çerçevede yine uygulama için İ.B.B. tarafından 2012 yılı Ocak ayı başvuru sürecinde İzmir Valiliğine maddi fon için başvurulmuş ve olumlu görüş alınmıştır. Yine İ.B.B tarafından ihale hazırlıkları başlatılmıştır. Ancak ileriki zamanlarda geri döndürülemez tahribatlara mahal verilmemesi amacı ile yine proje içerisinde önerilen TEDAŞ Elektrik direklerinin kaldırılarak hatların yeraltına alınması, aydınlatmanın duvar aplikleri ile yapılması ve TELEKOM hatlarının yeraltına alınması işlemi için söz konusu kurumlar ile bağlantıya geçilmiştir. Kurumların talep ettiği proje, bilgi ve belgeler gerek Seferihisar Belediyesi gerekse İ.B.B tarafından hazırlanmış ve onayları alınmıştır. Yine aynı alan içerisinde sorunlu bir altyapı hizmeti veren İZSU ile görüşülerek mevcut hattın yeniden projelendirilmesi sağlanmıştır. Bahsi geçen proje onay süreçlerinin uzun sürmesi uygulamanın başlamasını maalesef erteletmiştir Aralık ayı içerisinde İ.B.B. Belediye Başkanı Aziz KOCAOĞLU nun da katılımı ile gerçekleşen törende uygulama işi protokolü imzalanmıştır yılı Ocak ayı içerinde İ.B.B. tarafından ihale süreci başlatılmış 25/02/2013 tarihinde uygulama ihalesi yapılacak olup 2013 Mart ayı başında çalışmalara başlanması planlanmaktadır. Yapım süresinin toplam 210 gün ( 7 ay ) olarak belirlenmiş ve yine 2013 yılı sonunda tamamlanması planlanmaktadır. Kent meydanı projesi kapsamında mevcut durumun Hâlihazır kot krokisi hazırlanıp, Büyükşehir Belediyesine teslim edildi. Projenin mimari uygulama projesi alanda yıkım ve projenin; İzmir Büyükşehir Belediyesi Etüt Proje Daire Başkanlığı ve fen İşleri Daire Başkanlığınca yapılacaktır. İzmir Büyükşehir Belediyesi tafaından hazırlanan mimari proje tarihi itibariyle tamamlanmıştır. İzmir Büyükşehir Belediyesinden gelen mimari projeye göre hazırlanan elektrik, statik ve tesisat projelerinde son aşamaya gelinmiştir. Gelişen kültür doğa okulu Hâlihazır ve ağaç rölöveleri tamamlandı mimari ve statik projeleri hazırlandı. Yaratıcı yazarlık okulunun; Müze Müdürlüğü Kontrolünde kazısı yapıldı. 19 Mayıs Üniversitesince projeleri hazırladı. İnşaat Ruhsatı verildi ve Üniversite tarafından ihale süreci başladı. Tamamlandı. 13 adet İmar Plan değişikliği yapıldı. Girlen parkı Çevre ve Şehirçilik Bakanlığınca uygun görülmüş olup, Milli Emlak Daire Başkanlığından tahsis yazısı beklenmektedir. 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan çalışması 4 etap halinde yapılmaktadır. Sığacık, Plan çalışması bitti Bakanlıktan onay bekliyoruz. Merkez, Plan çalışması bitti Bakanlıktan onay bekliyoruz. Doğanbey- Payamlı Ürkmez, 3. Etap plan çalışması bitmek üzere Termal Turizm Merkezi. Plan çalışması bitti Bakanlıktan onay bekliyoruz. Dutlaraltı meydanı İzmir Büyükşehir Belediyesi Etüt Proje Daire Başkanlığınca mimari projesi tamamlanmış tarafımızca statik sıhhi tesisat ve asansör projeleri hazırlatılmıştır. Yapım ihalesine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığınca çıkılacaktır. 100

102 Mülkiyeti Maliye hazinesine ait olan İlçemiz Tepecik Mahallesi 407 ada 72 nolu parselin tahisisi talep edilen kısmının ayırma işlemi ve kurum görüşleri tamamlandı. Arazinin kot alımları ( İlçe Tarım ve Askeriye ) gerçekleştirildi. Mavi Seferihisar Projesi kapsamında Ege Su ürünleri Fakültesi öğretim üyeleri ile görüşmeler yapılıp, yol haritası çizildi. Sığacık Mahallesinde Belediye taşınmazı ile uygulama dosyası hazırlandı İzmir Koruma Kurulu Görüşü alındı. Doğanbey- Atatürk Mahallesi 6 nolu düzenleme sahasının geri dönüşüm planları tamamlandı, yargı yoluyla tescil işlemi tamamlandı. 11- TEMİZLİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Amacı:Tüm insanlık için çevremizin korunması,geliştirilmesi,iyileştirilmesi sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşamalarını sağlamaktır. Çevrenin korunması geliştirilmesi ve iyileştirilmesi konusuna gösterilen çabaların amacı;insanlarımızın daha sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşamalarını sağlamaktır. Çevreye zarar verende,çevreyi koruyan ve geliştirende insandır.bu halde yaşam kalitemizi bozmadan alacağımız basit önlemlerle, çevremizi koruyabilir ve gelecek nesillerimize yaşanabilir bir dünya bırakabiliriz. Temizlik İşleri Müdürlüğümüz faliyetlerine ilişkin yasa mevzuat ve yönetmelikler gereği 1 kişi saha amiri ve 70 işçi personel ile İlçemizin girişi olan Ulamış mahallesi sınırlarından, Ürkmez Mersinalanı mahallesi içerisinde yer alan Meydan,Bulvar,cadde,sokak ve pazar yerlerinin çöpünün alınması,süpürülmesi, çöp konteynerlerin temizlik işleri bünyesinde bulunan 11 adet sıkıştırmalı çöp kamyonu ile yapılmaktadır. Yazın 17 vardiya kışın 11 vardiya ile hektarlık alan temizlenmektedir.ilçemiz sınırlarına bağlı 9 köyün Evsel katı atıkları haftanın belirli günlerinde toplanmaktadır.ilçemiz genelinde Tüm Kamu kuruluşlarının özellikle Okullarımızın ve vatandaşlarımızın yazılı ve sözlü talepleri ivedilikle yerine getirilmektedir. 101

103 Yaklaşık İlçemiz genelinde 2800 adet çöp konteyniri bulunmaktadır. Konteynir ve çöp bidonları ekiplerimizce aralıklı zamanlarda dezenfekte işlemleri yapılmaktadır. Gelişi güzel çöp konteynirlerinin yanlarına caddelere, sokaklara ve boş arsalara bırakılan görüntü, çevre kirliliğine neden olan eski ev eşyaları(koltuk,kanepe,yatak yorgan..) ve tüm İlçemiz dahilinde yazlık bölgelerimizde dahil olmak üzere bahçe ot ve tüm (Ağaç,çiçek,asma gibi) budama atıkları en kısa zamanda toplanmaktadır. İlçemiz sınırlarında toplanan tüm evsel atıklar İzmir Büyükşehir Belediyesinin Gümüldürdeki terfi istasyonuna kamyonumuz ile taşınmaktadır YILI İÇİNDE MÜDÜRLÜK OLARAK İlçemiz sınırları içindeki bahçe budama atıkları toplanıp bertaraf edildi. Çevre kirliliğine sebep olan atılmış ev eşyaları değerlendirildi. Caddeler, sokaklar, meydanlar hergün sabah 06:00'dan akşam 17:00' a kadar süpürülüp temizlenmektedir. Mevsim şartlarına göre 17:00'dan 00:00'a kadar bir nöbetçi çöp aracı çalışmaktadır. Tüm pazar yerleri; pazar bitiminde büyük titizlikle temizlenmektedir. İbadet yerlerinin tüm temizlik işleri belli sürelerle yapılmıştır. Etkinlik alanlarının öncesi ve sonrası temizliği yapılmıştır. Tüm kamu ve kuruluşların özellikle okulların bahçe temizlikleri yapılmıştır. 102

104 Ana yolladaki zararlı otların biçilerek bertaraf edilmiştir. Zararlı otların ilaçlanarak kurutulmuştur. Haftanın perşembe cuma günleri köy temizliği yapılmaktadır. PERŞEMBE -Çamtepe Köyü -Gödence Köyü -Gölcük Köyü -İhsaniye Köyü -Turgut Köyü -Düzce Köyü CUMA -Beyler Köyü -Orhanlı Köyü - Eski Orhanlı Köyü - Kavaklıdere Köyü 12- FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 1-İlçe sınırlarımız içerisinde imar yolları ve bahçe yolları da dahil olmak üzere m2 sathi asfalt kaplama yol düzenlemesi yapılmıştır. 2- İlçe sınırları içerisinde imar yollarında: Doğanbey ve Ürkmezde m2, Seferihisar içinde m2 yeni parke taş yol düzenlemesi yapıldı. 3- İlçemiz Sığacık Taşdibi kavşağında mt uzunluğunda 1.00 mt yüksekliğinde bahçe duvarı yapıldı. 4- İlçemiz Hıdırlık Mahallesi de yeni modern, semt garajı yapıldı. 5-Ürkmez İlköğretim okulunun bahçesine parke taş ile düzenleme yapıldı. 6-Sığacık Meydanında-balıkçı dükkanlarının yanında bulunan mevcut Trafo direği kaldırıldı. Yerine balık mezat yeri yapıldı. 7-Akarcada imar planında mevcut olan denize paralel 1050 sokağın açılması ve düzenlemesi yapılarak halkın kullanımına sunuldu. 8-Belediye Ruhsat ve Denetleme Müdürlüğünün talebine istinaden eski garajda arşiv binası yapıldı. 9-Sığacık mendireğinde aydınlatma lambaları konularak mendireğin aydınlatılması sağlandı. 103

105 10-İlçemiz Ulamış Mahallesi 1407 sokakta 80mt uzunluğunda 2.00 mt yüksekliğinde istinat duvarı yapıldı. 11-Asil Nadir Lisesine küçük anfi tiyatro yapıldı. 12-İlçemiz Payamlı Mahallesi Havacılar sitesi önünde; Atatürk Mahallesi Ömür beldesi sahili Akarca İztur Sertur sitesi önüne mavi bayrak projesi kapsamında sahil düzenlemeleri yapıldı. 13- Karayolu kenarında bulunan kaldırımlar boyandı. 14- Belediyemiz Park ve Bahçeler Müdürlüğünce projesi hazırlatılan Yavuz Sultankent parkının inşaat işi düzenlemeleri yapıldı. 15-İlçemiz Ulamış Mahallesi 1412 sokakta 22.00mt uzunluğunda ve 2.50mt yüksekliğinde istinat duvarı yapılmış, yol düzenlemeleri tamamlatılmıştır. 16-Tepecik Mahallesi Tepecik İlköğretim Okulunun Çatısının tamiratı yaptırılmıştır. 17- Ulamışta Belediyemize ait kahvehaneye restorasyon çalışmaları yapılmıştır. 18- Asil Nadir Lisesine kantin yapıldı. 19- İlçemiz, Camikebir Mahallesinde bulunan mevcut 19 Mayıs Düğün Salonunun çocuk oyun ve eğitim merkezi olarak kullanılması için tadilat projesi yapıldı. Projeye uygun olarak tamir, onarım ve bakım işlemleri yapıldı. Restorasyon işi 2013 yılının ilk aylarında tamamlanacaktır. 20-Ürkmez/Mersinalanı Mahallesinde mevcut Çok Amaçlı Düğün Salonunda tadilat yapılarak Sinema Salonuna dönüştürmek için Projede tadilat yaptırıldı. 21-Sığacık Mahallesi Liman yanı kaldırımları onarıldı. Aydınlatma lambaları değiştirildi. 22- Sümerler ve Sefeko mandalina işletme tesislerinin bahçelerinde parke taş ile düzenlemeler yapıldı. 23-Payamlı Mahallesi Karayolları Cami yanındaki alt geçitte düzenlemeler yapıldı. 24-Payamlı Mahallesi Havacılar Sitesi önünde sahil önündeki sahil düzenlemesi tamamlandı yılında ise düzenlenen alanın peyzaj işlerine devam edilecektir. 25-Orhanlı Köyünde Doğa Okulu yapılması amacıyla mevcut olan taş okulun binasının restorasyon projelerinin yapılmasına başlanıldı. 26-İlçemiz Kapalı Pazar Yeri yetersiz geldiğinden mevcut Pazar yerine ilave kapalı Pazar yeri için projeler hazırlatılmış, yapım işi için İller Bankası amacıyla yaptırılması amacıyla çalışmalar devam etmektedir. 27-İlçemiz Tepecik Mahallesinde bulunan Halı saha tesisine wc yaptırılması için çalışmalara başlanılmıştır. İnşaatına başlanılacaktır. 28- İlçemiz Sığacık Mahallesindeki Sığacık eski 80. Yıl İlköğretim okulunun ilk ve orta okul bölümlerinin ayrılmasından dolayı ilk okul kısmında wc yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Wc yapımı için proje çalışmaları tamamlanmıştır. İnşaatına başlanılacaktır. 29- İlçemiz sınırları içinde yaklaşık 2km yeni imar yolları açılmıştır. 30-Köy yollarında ihtiyaç duyulan noktalarda grayder ile yol düzenlemeleri yapılmıştır. 31- İlçemiz sınırları içindeki Toprak yollarda düzenlemeler yapmak amacıyla 5500 ton yol temel malzemesi alındı. 32-Sathı asfalt kaplama yollarda (Resmi kurumlarca yapılan çalışmalarda) İzsu, Tedaş, Telekom ve fiber optik inşaatları sırasında bozulan yollardaki yol tamiratları için 600 ton Ratmix yama malzemesi alınarak kullanılmıştır. 104

106 33- İlçemiz sınırları içindeki yeni yol düzenlemeleri yapılması ve yol tamiratlarında kullanılmak üzere m2 parke taş ile 8500mt bordür taş alınarak yol düzenlemeler yapılmıştır. 34- Yeni Eğitim Öğretim yılı başlamadan evvel İlçemiz sınırları içindeki bütün okullara bakım onarım ve boya badana işlemleri yapılarak sağlıklı temiz bir ortamda eğitime hazır hale getirilmiştir. 35- İlçemiz sınırları içinde can ve mal güvenliği açısından tehlike arz eden 15 adet eski binalar 3194 sayılı imar kanununun 39. maddesinde yıkım işlemleri tamamlatılmıştır. 13- KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ Kültür ve Sosyal İşler Müdürü (HALİL KARAŞAHİNOĞLU) Kültür ve Sosyal İşler Sorumlusu (BERFİN ÇELİKKOL) Salonlar Sorumlusu (MUSTAFA AYIŞIK) Çocuk Dostu Kentler Proje Sorumlusu (BOŞ) ÇDK Proje Görevlisi (SERAP ÇOKSAYAR, BİLGE YETİŞKİN) Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu (KIVANÇ EGE) Ses ve Işık Sistemleri Görevlisi (ENİS SİPAHİ) Salon Görevlisi (ENİS SİPAHİ, VOLKAN EŞME, MUSTAFA SEMİZ, ERDEM ÇOKGENÇ, RECEP KARATAŞ, SADIK ARSLAN) Ürkmez Stadı ve Yaz Düğün Salonu Görevlisi (RECEP KARATAŞ) KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ ŞEMASI Spor İşleri Sorumlusu (ANIL ÖZKAN) Spor Kursları Görevlisi (ANIL ÖZKAN, TAYFUN KAPTAN, SENEM YARDIMCI) Kameraman (CANSIN SOYER) Foto Muhabiri (HALİL BOR) Stat Görevlisi (MURAT SAKARYA, MUSTAFA KOMUR) 105

107 Sosyal İşler Görevlisi (İSMAİL ERÇETİN, NESLİHAN KARADAŞ ) Ürkmez Gençlik Merkezi Bina Görevlisi (RECEP KARATAŞ, SADIK ARSLAN) Kütüphane Görevlisi (YUSUF ERDEM) Depo Görevlisi (DENİZ AKKOYUN) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Şeması Devamı Şoför (BOŞ) Yazı İşleri ve Arşivleme Görevlisi (SİNEM KANKAYA) Avans Mutemedi (HAKAN ÖZDİL) Gerçekleştirme Görevlisi (ZAFER KARAMAN) 106

108 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI VE AMACI - Sinema, tiyatro, konser, festival vb. kültürel etkinlikleri organize etmek, - Sportif ve kültürel alanlarda kurslar düzenlemek, - Belediye ye ait salonlarda düzenlenecek düğün, nişan, toplantı vb. her türlü etkinliği takip etmek, - Belediyemizi çeşitli fuarlarda temsil etmek, -Spor turnuvaları düzenlemek. - Faaliyet alanıyla ilgili dokümanları ve kültürel yayınların satın alınması veya bastırılması yoluyla teminini ve gerektiğinde dağıtımını yapmak, - Belirli gün ve haftalarda düzenlenecek etkinlikleri organize etmek, - Müdürlük faaliyetlerine yönelik duyuru amaçlı bildiri, afiş, davetiye ve pankart tasarımı yaparak, dağıtılmasını sağlamak. - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER - Fiziksel Yapı - 1. Tsm Yeni Yıla Merhaba Konseri - 2. Seferihisar Belediyesi Müzik Şöleni (Ürkmez Gençlik Evi, Halk Müziği, Pop Müziği Ve Dans Grupları) - 3. Deprem Paneli - 4. Kadın Emeği Fuarı - 5. Kadınlar Günü Kutlaması - 6. Çanakkale Şehitlerini Anma Etkinliği - 7. Seferihisar Belediyesi Tiyatro Topluluğu Artiz Mektebi Tiyatro Gösterisi - 8. Seferihisar Belediyesi Tiyatro Topluluğu Tiyatro Ve Bale Gösterileri - 9. Atatürk'ün Seferihisar'a Gelişinin Yıldönümü Kutlamaları - Seferihisar Belediyesi Halk Oyunları Ekibi İzmir Tüyap 107

109 - K L A S İ K M Ü Z İ K K O N S E R İ E G E M U T F A K Z İ R V E S İ Çocuk Dostu Sakinkent Bisiklet Yarışı Nisan Kutlamaları 13. Belediye Çocuk Şenliği Yer: Pazaryeri Ö. Sonra 14. Dünya Dans Günü Kutlaması Yer: Ykm 15. Engelliler Korosu Konseri 16. Gençlik Ve Spor Bayramı Kutlamaları Çelenk Töreni 17. Seferihisar Belediyesi Piknik Ve Uçurtma Şenliği 18. Seferihisar Belediyesi Ürkmez Gençlik Evi Gençlik Ve Bahar Şenliği 19. Uluslar Arası Suluboya Şenliği 20. Çocuk Festivali 21. Tiyatro Festivali 22. Sinema Günleri (Ürkmez) -Şirinler 23. Edered 24. Gençtur (3kez) 25. Turmepa 26. Ramazan Bayramı Kutlaması 27. Zafer Bayramı Çelenk Töreni 108

110 28. Seferihisarlılar Buluşması 29. Urla Sanat Sokağı Sergisi 30. Seferihisar'ın Kurtuluşu Resmi Törenleri Ve Konseri K A L E İ Ç İ T S M K O N S E R İ C İ M N A S T İ K G R U B U M U Z U N A V R U P A T U R U 31. Gaziler Günü Atatürk Anıtı Önü Resmi Tören 32. Zübük Tiyatro Oyunu 33. Tohum Takas Şenliği 34. Ankara Ayakkabı Fırlatma Olimpiyatları 35. Teos Yavaş Bisiklet Festivali 36. Kurban Bayramı 37. Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları 38. "Size Bir Masalımız Var" Adlı Tiyatro Oyunu 39. Atatürk'ü Anma Törenleri Ve Konseri 40. Mandalina Festivali 109

111 KÜLTÜREL ETKİNLİKLERİMİZDEN BAZILARI T R A V E L T U R K E Y F U A R I U L U S L A R A R A S I S U L U B O Y A F E S T İ V A L İ 41. Öğretmenler Günü Etkinliği 42. Dünya Engelliler Günü Konseri 43. Travel Turkey 44. Ab Study Vısıt Ege Mutfak Zirvesi 46. Ankara Turizm Fuarı 47. Sığacık Sokak Sağlıklaştırması Protokol İmza Töreni 48. Yılbaşı Eğlencesi 110

112 HOBİ VE BECERİ GELİŞTİRME KURSLARI Satranç Halk Oyunları Tiyatro Gitar Gençlik Orkestrası Çocuk Korosu Engelli Korosu Halk Oyunları Keman Bağlama Halk Müziği Korosu Türk Sanat Müziği Korosu Erkek Kadın TOPLAM

113 Cimnastik Pilates,Step, Aerobik SPORTIF KURSLAR Hentbol Güreş Futbol Basketbol Yüzme Voleybol Tekvando Masa Tenisi Spor Akademisi Erkek Kadın TOPLAM

114 EĞITIME DESTEK KURSLARI Yetiştirme Kursları 4,5,6,7. Sınıf Yetiştirme 8. Sınıf SBS Etüt Fransızca İngilizce Almanca Erkek Kadın TOPLAM

115 2012 YILI BÜTÇESİ Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü nün Kasım ayı itibarı ile bütçe harcaması ,52 TL dir. Personel Harcama Kalemleri dışında yapılan harcamalar: KIRTASİYE ALIMLARI ,50 BÜRO MALZEMESİ ALIMLARI ,94 PERİYODİK YAYIN ALIMLARI 4.625,60 BASKI VE CİLT GİDERLERİ ,68 TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMLARI ,40 YİYECEK ALIMLARI ,59 SPOR MALZEMELERİ ALIMLARI ,52 TÖREN MALZEMELERİ ALIMLARI ,02 DİĞER GİYİM VE KUŞAM ALIMLARI 1.981,90 TAŞIT KİRALAMASI GİDERLERİ ,40 DİĞER KİRALAMA GİDERLERİ ,92 DİĞER HİZMET ALIMLARI ,80 BÜRO VE İŞYERİ MAL VE MALZEME ALIMLARI ,57 BÜRO VE İŞYERİ MAKİNE VE TECHİZAT ALIMLARI ,20 MAKİNE TEÇHİZAT BAKIM VE ONARIM 9.109,60 114

116 2012 YILINDA KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜNÜN DOĞRUDAN TEMİN KALEMLERİ GERÇEK KİŞİ / TÜZEL KİŞİ İŞİN ADI ALIM TÜRÜ FATURA TARİHİ TUTAR MÜDÜRLÜK CENGİZ BARANDIR ZEMİN KAPLAMASI ALIMI MAL ,00 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER İSMAİL ARSU CAM ALIMI MAL ,82 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER SERMİN ÜÇPINAR KUPA VE MADALYA ALIMI MAL ,02 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER OKTAY TAŞ STİKER VE ÇANTA ALIMI MAL ,00 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER TAHSİN DANIŞMAN BASKILI MATERYAL ALIMI MAL ,60 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER EFKAN GÜLTAŞ UYDU SİSTEMLERİ BAKIMI HİZMET ,00 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER HÜRRİYET KAĞIT ÜRÜN.LTD. ŞTİ. İSMAİL ARSU TANITIM MATERYALLERİ ALIMI 5 ADET SÜRMELİ KAPI ALIMI MAL ,60 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MAL ,00 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER ENESER TİC.LTD.ŞTİ. GIDA MALZ.ALIMI MAL ,44 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER 115

117 2012 YILINDA KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜNÜN DOĞRUDAN TEMİN KALEMLERİ GERÇEK KİŞİ / TÜZEL KİŞİ İŞİN ADI ALIM TÜRÜ FATURA TARİHİ TUTAR MÜDÜRLÜK ASLIHAN IŞIK TİYATRO OYUNU ALIMI HİZMET ,00 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER AYDINLAR MADENCİLİK LTD.ŞTİ. ÇİM KAPAK HARCI ALIMI MAL ,58 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER ORFOM LTD.ŞTİ. FOTOĞRAF MAK.ALIMI MAL ,20 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER HÜRRİYET TİC.LTD.ŞTİ. BASKILI MATERYAL MAL ,50 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER HÜRRİYET TİC.LTD.ŞTİ. BASKILI MATERYAL MAL ,50 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER CENGİZ SAYISIZ LTD.ŞTİ. KİREMİT TOZU ALIMI MAL ,90 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MERT ILGIN SES SİSTEMİ KİRALAMA HİZMET ,00 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER SERMİN ÜÇPINAR TİŞÖRT BASILMASI MAL ,00 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DOST ALİ DOST ÖRTÜ ALIMI MAL ,60 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER OKTAY TAŞ BASKILI MATERYAL MAL ,20 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER 116

118 2012 YILINDA KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜNÜN DOĞRUDAN TEMİN KALEMLERİ GERÇEK KİŞİ / TÜZEL KİŞİ İŞİN ADI ALIM TÜRÜ FATURA TARİHİ TUTAR MÜDÜRLÜK OKTAY TAŞ BASKLI MATERYAL MAL ,00 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER HÜRRİYET TİC.LTD.ŞTİ. YOL KİTAPÇIĞI BASIMI MAL ,00 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER CANDAŞ KOÇOĞLU HEDİYELİK MALZEME ALIMI MAL ,00 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER FULYA LOJİSTİK LTD.ŞTİ. ARAÇ KİRALAMA HİZMET ,00 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER HÜRRİYET TİC.LTD.ŞTİ. BASKILI MATERYAL MAL ,84 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER ESTETİK REKLAM LTD.ŞTİ. HABER BÜLTENİ HİZMET ,00 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER PAPYON ORG.LTD.ŞTİ. 24 NİSAN ORGANİZASYONU HİZMET ,00 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER F.NİYAZİ EŞİN ÇİÇEK ALIMI MAL ,00 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER KAYALAR A.Ş. ÇAY MAKİNASI ALIMI MAL ,80 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜZİKRAM A.Ş. (22.A) ASLI GÜNGÖR KONSERİ HİZMET ,00 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER SERMİN ÜÇPINAR BASKILI MATERYAL HİZMET ,10 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER 117

119 2012 YILINDA KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜNÜN DOĞRUDAN TEMİN KALEMLERİ GERÇEK KİŞİ / TÜZEL KİŞİ İŞİN ADI ALIM TÜRÜ FATURA TARİHİ TUTAR MÜDÜRLÜK FULYA LOJİSTİK LTD.ŞTİ. ARAÇ KİRALAMA HİZMET ,00 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER ELİF FATMA ÖNCEL (SULU BOYA) ŞİİR DİNLETİSİ HİZMET ,00 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER HASAN BASRİ AKKOCA (SULU BOYA) TİŞÖRT ALIMI MAL ,48 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER SEADET KAYA BASKILI MATERYAL MAL ,70 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER RAMAZAN KORKMAZ SANDALYE KİRALAMA HİZMET ,00 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER OKTAY TAŞ BASKILI MATERYAL MAL ,20 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER FULYA LOJİSTİK LTD.ŞTİ. ARAÇ KİRALAMA HİZMET ,00 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DOST ALİ DOST ÖRTÜ VE SANDALYE ALIMI MAL ,00 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER 118

120 2012 YILINDA KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜNÜN DOĞRUDAN TEMİN KALEMLERİ GERÇEK KİŞİ / TÜZEL KİŞİ İŞİN ADI ALIM TÜRÜ FATURA TARİHİ TUTAR MÜDÜRLÜK MERTCAN MERTBİLEK LED EKRAN VE KAMERA KİRALAMA HİZMET ,00 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER TRİGON LTD.ŞTİ. MÜZİK ALETİ ALIMI MAL ,86 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER ARK EĞİTİM LTD.ŞTİ. FAZ ELEKTRİK LTD.ŞTİ. UA ORGANİZASYON LTD ŞTİ. AHMET EDİP AKBAYRAM BERBEROĞLU PERDE LTD.ŞTİ. EĞLENCELİ BİLİM ETKİNLİĞİ ENGELLİ SANDALYESİ AKÜ ALIMI MANDALİNA FEST.GÜZELLİK YARIŞMASI EDİP AKBAYRAM KONSERİ DÜĞÜN SALONU SAHNE PERDESİ HİZMET ,00 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MAL ,90 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER HİZMET ,00 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER HİZMET ,00 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MAL ,16 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER TAHSİN DANIŞMAN BASKI CİLT İŞİ HİZMET ,90 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER EMRAH ÜÇPINAR FRANSIZCA KİTAP BASIMI HİZMET ,00 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER EMRAH ÜÇPINAR BASKI CİLT İŞİ MAL ,00 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER ENESER GIDA MANDALİNA FEST.GIDA MALZ.ALIMI MAL ,00 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER HÜRRİYET MATBAASI BASKI CİLT İŞİ HİZMET ,00 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER ÜMİT BOZOĞLU ÜMİT BOZOĞLU SANDALYE,MASA KİRALAMA MANDALİNA FEST. ALAN SÜSLEME HİZMET ,60 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER HİZMET ,00 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER 119

121 2012 YILINDA YAPILAN BÜYÜK ÖLÇEKLİ ETKİNLİKLER VE BÜTÇELERİ 2-6 HAZİRAN SULUBOYA FESTİVALİ GİDER TABLOSU No Malın & Hizmetin Adı Alım Türü Fatura Tarihi Tutarı Firma Müdürlük 1 2 Günlük Yemek Hizmeti Hizmet ,20 Yasemin OKYAR Kültür ve Sosyal İşler kişilik araç kiralama Hizmet ,00 Fulya Lojistik Ltd.Şti. Kültür ve Sosyal İşler 3 Baskılı Materyal Basılması Hizmet ,20 Oktay TAŞ Kültür ve Sosyal İşler 4 Sandalye ve Masa Kiralama Hizmet ,00 Ramazan KORKMAZ Kültür ve Sosyal İşler 5 Mobil WC Kiralama Hizmeti Hizmet ,00 Toirent A.Ş. Kültür ve Sosyal İşler 6 Poşu Alımı Mal ,48 Hasan Basri AKKOCA Kültür ve Sosyal İşler 7 Çoban Ateşinde Şiirli Buluşma Hizmet ,00 Elif Fatma ÖNCEL Kültür ve Sosyal İşler 8 2 Günlük Ses, Sahne ve Işık Kiralama Hizmet ,00 İsa GÜNDÜZ Kültür ve Sosyal İşler TOPLAM ,88 120

122 2012 YILINDAYAPILAN BÜYÜK ÖLÇEKLİ ETKİNLİKLER VE BÜTÇELERİ 2012 YILI 11 EYLÜL KUTLAMALARI GİDER TABLOSU No İşin Adı Firma Bilgileri Tutarı Genel Toplam 1 11 Eylül Etkinlikleri Dekor Süsleme, laser şov ve prodüksiyon hizmeti Alpagun Mimarlık ,00 + KDV 2 11 Eylül Etkinlikleri Araç Kiralama Giderleri (3 adet vip Bodrum/Seferihisar aras) (1 adet panelvan araç) (1 adet binek araç) Fulya Lojistik 4.150,00 + KDV Eylül Etkinlikleri 2 adet Malzemeleri ile Birlikte Sanatçı Kulisi Kiralama 11 Eylül Etkinlikleri 2000 adet sandalye kiralama Macit Sandalye Ramazan Korkmaz 3.200,00 + KDV 1.600,00 + KDV ,00 + KDV 5 11 Eylül Etkinlikleri Led Ekran ve Truss Kiralama Giderleri Mertcan Mertbilek 6.150,00 + KDV 6 11 Eylül Etkinlikleri Ses,Işık,Sahne,Teknik Rider ve Prontır Kiralama Giderleri Ferit Mermerci 8.000,00+KDV 7 11 Eylül Etkinlikleri Konser Hizmet Alımı Run Ltd.Şti ,00+KDV 121

123 2012 YILINDA YAPILAN BÜYÜK ÖLÇEKLİ ETKİNLİKLER VE BÜTÇELERİ 13. MANDALİNA FESTİVALİ GİDER TABLOSU NO İŞİN ADI TUTAR AÇIKLAMA ADET 26 KİŞİLİK ARAÇ VE 1 ADET PANELVAN ARAÇ KİRALAMA LAKE SANDALYE, AHŞAP MASA VE AHŞAP SANDALYE KİRALAMA 1.250,00 + KDV 8.700,00+KDV 3 ORGANİZASYON DEKOR VE ALAN SÜSLEME 8.500,00 + KDV 4 ORGANİZASYON BASKI VE CİLT GİDERLERİ ,00 + KDV 5 EDİP AKBAYRAM KONSERİ ,00 + KDV 6 MANDALİNA KRAL VE KRALİÇE YARIŞMASI ORGANİZASYONU ,00 + KDV 7 BANDO EKİBİ HİZMETİ 2.000,00 8 KEŞKEK PİŞİRME HİZMET ALIMI 2.000,00 9 ETKİNLİK SES, IŞIK VE SAHNE KİRALAMA ,00 + KDV NARENCİYE TANITIM GRUBU ÖDEYECEK 10 VOLKAN SEVERCAN SUNUCULUK BEDELİ 3.000,00 + KDV 11 2 ADET YARIM ALTIN ALIMI 660,00 12 HEDİYELİK EŞYA ALIMI 400,00 13 LED EKRAN KİRALAMA 2.000,00 + KDV 14 PRODÜKSİYON HİZMETİ 1.500,00 + KDV 15 UÇAK BİLETLERİ ALINMASI 2.328,00 16 KONAKLAMA HİZMETİ 1.430,00 17 YEMEK HİZMETİ 781,00 18 BASIN TOPLANTISI HİZMETİ 3.540,00 19 GIDA MALZEMESİ ALIMI 20 TAVUK ETİ ALIMI 2.100, ,00 122

124 14-YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 yılı Faaliyet Raporu aşağıda sunulmuştur Adet Yapı Tatil Zaptı düzenlenmiş ve encümen e sevk edilmiştir. 2- Alınan encümen kararları ilgiliere tebliğ edilmiştir. 3- Imar kirliliğine neden olmaktan dolayı ilgililer hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. 4-6 Adet Tespit Tutanağı düzenlenmiş, 5-5 Adet 775 Sayılı Kanunun 18. Maddesine göre işlem yapılmıştır. 6- Tespit edilen 280 Adet Kaçak Yapıdan 15 Adedi Belediye ve mal sahibi tarafından kaldırılmıştır adet kaçak yapı için ,00TL para cezası kesilmiştir. 8- Kesilen para cezasından ,00 TL lik kısmı tahsil edilmiştir. KAÇAK YAPI TOPLAM PARA CEZASI TAHSİL EDİLEN PARA CEZASI 15- KADIN DANIŞMA MÜDÜRLÜĞÜ Kadın Danışma Merkezi Müdürlüğü nde hizmetler, müdürün koordinatörlüğünde Kadın Danışma Merkezi Müdürlüğü biriminde çalışan memur personel ile diğer personel eliyle yürütülür. Kadın Danışma Merkezi Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5251 sayılı Başbakanlık Kadın Statüsü Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunu, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5226 sayılı Ailenin Araştırmalar Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ve ilgili diğer kanunlar ile 123

125 Kadın Danışma Merkezi Müdürlüğü Yönetmeliği hükümleriyle belediyelere verilen yetkileri kullanır ve genel görevlere ilave olarak aşağıdaki görevleri yapar: Bilimsel araştırma ve incelemeler yapmak. Bölge kadınının sorun ve gereksinimleri, istek ve önerileri tespit etmek. Toplumun kadına ve kadın sorunlarına bakışı ve eğilimini belirlemek. Kadının toplum içindeki konumu belirlemek. Bölgenin demografik, sosyal, kültürel ve ekonomik yapısı ve kadınların sorunlarının çözümünde kullanılacak kaynakları belirlemek. Kadınların mevcut aile yapısı; ana, baba, eş ve çocuklar ile akraba ilişkilerinden kaynaklı sorunları saptamak. Aile geçimsizliği, aile içi şiddet, suça yönelim ve kötü alışkanlıklar doğuran nedenler ve bu etmenlerin kadına etkilerini saptamak. Ailedeki kültürel değişimler iç ve dış göçün aile yapısına ve kadına olan etkilerini saptamak. Kadınları olumsuz etkileyen toplumsal davranışlar, uygulamalar ve yasal düzenlemeleri saptamak. Yapılan araştırma ve incelemelerde belirlenen kadın sorunlarının çözümüne ve gereksinimlerinin giderilmesine yönelik hizmetler vermek. Danışmanlık ve rehberlik hizmetleri vermek. Kadınların istihdamı ve kalkınmasına yönelik hizmetler sunmak. Kadın sağlığı konularında çalışmalar yapmak. Eğitim çalışmaları yapmak. Kadınlarla ilgili konularda organizasyonlar yapmak. Aileye yönelik çalışmalar yapmak. Kurum, kuruluş ve şahıslarla işbirliği yapmak. Basın yayın ve kamuoyu ile ilgili çalışmalar yapmak. Kadın haklarının yaygınlaştırılması ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak. Kadınlara yönelik şiddet ile ilgili çalışmalar yapmak. Kadın kütüphanesi oluşturmak. Projeler oluşturulur ve uygulamak. Kadın konularında sosyal politika ve planlarla hukuki hükümlere ilişkin öneriler geliştirilir ve sunmak. Müdürün Görev, Yetki ve Sorumlulukları Müdür; a) İlçedeki kadınların sorun ve gereksinimlerini; toplumun kadına ve kadın sorunlarına bakışı ve eğilimini; bölgenin demografik, sosyal, kültürel ve ekonomik yapısı ve kadınların sorunlarının çözümünde kullanılacak kaynakları vb. belirleyici incelemeler ve araştırmaları organize etmek. 124

126 b) Yapılan inceleme ve araştırmalar sonucunda belirlenen kadın sorunlarının çözümüne yönelik istihdam, danışmanlık ve rehberlik hizmetleri sunmak. c) Kadın sağlığı ile ilgili çalışmalar yapmak, ilçe genelinde kadınlara sağlık eğitimleri vermek. d) Kadınlarla ilgili sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal etkinlikler düzenlemek. e) Kadın haklarının yaygınlaştırılması ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak. f) Kadına karşı şiddeti önlemeye yönelik çalışmalar yapmak. g) İlçe genelinde meslek edindirme ve beceri ile ilgili konularda ihtiyaca uygun kursları uygun kurumlarla birlikte açmak. h) Bu kursları başarıyla bitiren kursiyerlere sertifika/katılım belgesi vermek, Katılımcıların açılan kurslara olan devamını takip etmek. i) Kurs öğretmenleriyle gerekli koordinasyonu sağlamak. j) Katılımcıların gelişimlerini takip etmek ve buna yönelik raporlar hazırlamak. k) Kadın Emeği Evlerinin yönetiminden sorumlu olmak YILI İÇİNDE MÜDÜRLÜK OLARAK YAPILAN FAALİYETLER: 1. Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAPV) tarafından verilen Kadın Sağlığı Eğitici Eğitimi Programı na katılım sağlandı. 2 hafta süren eğitimin sonunda TAPV ile Seferihisar Belediyesi arasında 2 yıllık protokol imzalanmıştır. 2. TAPV ile imzalanan protokol sonucunda ilçemiz sınırlarında yaşayan kadınlara Kadın Sağlığı Eğitimleri (KSEP) verilmeye başlanmıştır yılı boyunca Çamtepe Köyü, Ulamış Köyü, Ürkmez Mahallesi ve Seferihisar ilçe merkezi olmak üzere açılan 4 eğitim grubu ve toplam 82 kadına Kadın Sağlığı Eğitimi verilmiştir. 4. İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın Danışma Merkezi önderliğinde verilen, 16 hafta süren Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı Kapsamında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Haklar, Cinsellik, İletişim konularını kapsayan Kadının İnsan Hakları Eğitimi tamamlanmıştır. 5. Ürkmez Salih Değerli Çok Programlı Lisesi 9. ve 10. sınıf olmak üzere toplam 8 sınıfa Toplumsal Cinsiyet eğitimleri verilmiştir. 6. T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği ortaklığı ile verilen ve 2 gün süren Evlilik Öncesi Eğitim Programı na katılım sağlanmıştır. 7. Kadına yönelik şiddet, kadın hakları, toplumsal cinsiyet algısı ve kadın erkek cinsiyet anlamlandırmalarına yönelik Seferihisar İlçe ve köylerinde yaşayan kadınlarla saha çalışması 125

127 uygulamasına başlandı. Çalışma veri girdisi aşamasındadır. Veri girişleri tamamlandıktan sonra tarafınıza rapor olarak sunulacaktır. 8. Seferihisar da ilk ve orta öğrenim veren tüm eğitim kurumlarında eğitim gören toplam 690 öğrenciye serbest zamanlarını değerlendirmeleri ile ilgili saha çalışması uygulanmıştır yılı içerisinde toplam 20 kadına hukuksal, sosyal danışmanlık hizmeti verilmiştir. 10. Ürkmez Gençlik Merkezi nde SBS Yetiştirme ve sosyal aktivite kursları açıldı. Toplamda 500 üzerinde çocuk ve gence hizmet verildi. Bu bağlamda açılan kursların bazıları şunlardır: 4., 5. Sınıflara yetiştirme, 6., 7. Ve 8. Sınıflara SBS ye hazırlık, 12. Sınıflara üniversiteye hazırlık kursları. Sosyal aktivite kursları olarak; gitar, tiyatro, bağlama, satranç, masa tenisi, spor akademilerine hazırlık, halk oyunları, modern dans, yaratıcı drama.. gibi kurslar açılmıştır. 11. Seferihisar merkezde ve Ürkmez Gençlik Merkezi nde açılan kursların izlenimi yapılmış ve raporlanmıştır. Ürkmez de açılan kursların benzerleri Seferihisar merkezde de açılmıştır , 7, 8 Haziran 2012 de yapılan etkinlikler şenlik halinde sunulmuştur. 13. Ulamış Kadın Emeği Evi yeniden hayata geçirilmiştir. KADIN DANIŞMA MERKEZİ NDE YAPILAN YILLIK ÇALIŞMALARLA İLGİLİ İSTATİSTİKÎ BİLGİLER Öğrencilere Uygulanan Saha Çalışması Seferihisar Belediyesi Kadın Danışma Merkezi olarak ilçe sınırları dâhilindeki ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında eğitim gören öğrencilere saha çalışması uygulanmıştır. Uygulanan bu saha çalışmasında çalışmaya katılan öğrencilerin hanehalkı bilgileri, serbest zamanlarını nasıl değerlendirdikleri, evde ve ev dışındaki karar alma mekanizmaları içindeki konumlanışlarını, herhangi bir kurs/aktiviteye katılım oranları ile ilgili sorular yer almaktadır. Uygulanan bu saha çalışmasının örneklem grubu 950 öğrencidir. Bu çalışma ile ilgili bilgiler aşağıdaki tablolarda yer almaktadır. 1. Öğrenim Düzeyi Öğrenim Düzeyi Frekans (Sayısal Dağılım) Yüzdelik (%) İlköğrenim ,9 Ortaöğrenim ,1 Toplam ,0 126

128 2. Sınıfı Sınıfı Frekans (Sayısal Dağılım) Yüzdelik (%) , , , , , , , , , , , ,7 Toplam ,0 3. Kardeş Sayısı Kardeş Sayısı Frekans (Sayısal Dağılım) Yüzdelik (%) Cevap yok 3 0, , , , , , , ,2 8 ve üzeri 12 1,3 Toplam ,0 127

129 4. Sosyal Güvence Sosyal Güvence Frekans (Sayısal Dağılım) Yüzdelik (%) Cevap yok 11 1,2 Sosyal güvence yok 47 4,9 S.S.K ,8 Bağ-Kur ,7 Yeşil Kart 36 3,8 Emekli Sandığı 95 10,0 Bilmiyor ,6 Toplam ,0 5. Kimlerle Birlikte Yaşıyor Kimlerle Birlikte Yaşıyor Frekans (Sayısal Dağılım) Yüzdelik (%) Cevap yok 2 0,2 Anne-baba ile (varsa kardeşler) ,3 Anne ile (varsa kardeşler) 54 5,7 Baba ile (varsa kardeşler) 13 1,4 Akrabalarla (teyze, hala, vs.) 24 2,5 Aile ve akrabalardan ayrı (yurtta, sevgi evlerinde, vs.) 9 0,9 Toplam ,0 6. Haftalık Harçlık Haftalık Harçlık Frekans (Sayısal Dağılım) Yüzdelik (%) Cevap Yok 1 0,1 Harçlık almıyor 44 4,6 5 liradan az , lira arası , lira arası 81 8, lira arası 86 9, lira arası ,5 25 liradan fazla ,2 128

130 Belirsiz ,8 Toplam ,0 7. Günlük İnternet Kullanımı Günlük İnternet Kullanımı Frekans (Sayısal Dağılım) Yüzdelik (%) Cevap Yok 8 0,8 Bilgisayar/internet kullanmıyor ,4 1 saatten az ,7 1-3 saat arası ,6 4-6 saat arası 50 5,3 6 saatten fazla 21 2,2 Toplam ,0 8. İnternet Kullanım Amacı Ders-Ödev Frekans (Sayısal Dağılım) Yüzdelik (%) Evet ,9 Hayır ,1 Toplam ,0 Araştırma Yapmak Araştırma Yapmak Frekans (Sayısal Dağılım) Yüzdelik (%) Evet ,3 Hayır ,7 Toplam ,0 Haber Takibi Haber Takibi Frekans (Sayısal Dağılım) Yüzdelik (%) Evet ,2 Hayır ,8 Toplam ,0 Bilgi Almak Bilgi Almak Frekans (Sayısal Dağılım) Yüzdelik (%) Evet ,8 Hayır ,2 Toplam ,0 129

131 Eğlence Eğlence Frekans (Sayısal Dağılım) Yüzdelik (%) Evet ,9 Hayır ,1 Toplam ,0 9. İnternet Erişim Merkezi İnternet Erişim Merkezi Frekans (Sayısal Dağılım) Yüzdelik (%) Cevap Yok 22 2,3 Evden/Yaşanılan yerden ,1 Internet kafeden ,5 Hepsi 6,6 Diğer 80 8,4 Toplam ,0 10. Evde Karar Alma Süreci Evde Karar Alma Süreci Frekans (Sayısal Dağılım) Yüzdelik (%) Cevap yok 10 1,1 Çoğunlukla babamın aldığı Kararlar uygulanır ,7 Çoğunlukla annemin aldığı Kararlar uygulanır 47 4,9 Çoğunlukla benim aldığım kararlar uygulanır 21 2,2 Annem ve babam ortaklaşa Karar alır ,6 Karar alırken hepimizin ortak fikri uygulanır ,8 Diğer 16 1,7 Toplam ,0 130

132 11. Günlük Oyun Alanı/Park Kullanım Süresi Frekans Günlük Oyun Alanı/Park Kullanım Süresi (Sayısal Dağılım) Yüzdelik (%) Cevap yok 10 1,1 Herhangi bir oyun alanı yok ,8 Sokakta vakit geçirmiyorum ,7 1 saatten az ,8 1-3 saat arası ,6 4-6 saat arası 40 4,2 6 saatten fazla 17 1,8 Toplam ,0 12. Katıldığı Sosyal Etkinlik a. Kurs-Resim Kurs-Resim Frekans (Sayısal Dağılım) Yüzdelik (%) Evet 68 7,2 Hayır ,8 Toplam ,0 b. Kurs-Tiyatro Kurs Tiyatro Frekans (Sayısal Dağılım) Yüzdelik (%) Evet 82 8,6 Hayır ,4 Toplam ,0 c. Kurs-Müzik Kurs-Müzik Frekans (Sayısal Dağılım) Yüzdelik (%) Evet ,1 Hayır ,9 Toplam ,0 131

133 d. Kurs-Dans Kurs-Dans Frekans (Sayısal Dağılım) Yüzdelik (%) Evet 39 4,1 Hayır ,9 Toplam ,0 e. Kurs-Satranç Kurs-Satranç Frekans (Sayısal Dağılım) Yüzdelik (%) Evet 29 3,1 Hayır ,9 Toplam ,0 f. Kurs-Halk Oyunları Kurs-Halk Oyunları Frekans (Sayısal Dağılım) Yüzdelik (%) Evet 63 6,6 Hayır ,4 Toplam ,0 d. Kurs-Basketbol Kurs-Basketbol Frekans (Sayısal Dağılım) Yüzdelik (%) Evet 51 5,4 Hayır ,6 Toplam ,0 e. Kurs-Yüzme Kurs-Yüzme Frekans (Sayısal Dağılım) Yüzdelik (%) Evet 66 6,8 Hayır ,1 Toplam ,0 132

134 f. Kurs-Futbol Kurs-Futbol Frekans (Sayısal Dağılım) Yüzdelik (%) Evet 52 5,5 Hayır ,5 Toplam ,0 g. Kurs-İngilizce Kurs-İngilizce Frekans (Sayısal Dağılım) Yüzdelik (%) Evet 48 5,1 Hayır ,9 Toplam ,0 h. Kurs-Voleybol Kurs-Voleybol Frekans (Sayısal Dağılım) Yüzdelik (%) Evet 15 1,6 Hayır ,4 Toplam ,0 13. Okulda/Sokakta Karar Alma Süreci Okulda/Sokakta Karar Alma Süreci Frekans Yüzdelik (Sayısal Dağılım) (%) Cevap yok 16 1,7 Fikirlerim hiçbir zaman dikkate alınmaz 18 1,9 Fikirlerim bazen dikkate alınır 62 6,5 Çoğunlukla arkadaşlarımla ortak karar alırız ,6 Çoğunlukla ben arkadaşlarımın aldığı kararlara uyarım 41 4,3 Çoğunlukla arkadaşlarım benim aldığım kararlara uyar 95 10,0 Toplam ,0 133

135 14. Mahalledeki Park/Bahçe Memnuniyeti Frekans Mahalledeki Park/Bahçe Memnuniyeti (Sayısal Dağılım) Yüzdelik (%) Cevap yok 14 1,5 Mahallemizde/sokağımızda herhangi bir aktivite alanı yok ,7 Hiç memnun değilim ,4 Memnunum ,9 Çok memnunum ,5 Toplam ,0 Kadın Danışma Merkezi İlk Kayıt İstatistikleri Kadın Danışma Merkezi, hizmet vermeye başladığı günden bu yana herhangi bir taleple başvuruda bulunan kadınlarla ilgili bilgi ve veri bankası oluşturabilmek adına İlk Kayıt Formu hazırlamıştır ve bu formu rızaları doğrultusunda tüm kadınlara uygulamaktadır. Bu bilgiler doğrultusunda Kadın Danışma Merkezi ne hizmet başvurusunda bulunan danışanlarla kimi sayısal veriler aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. 1. CİNSİYET Frekans Cinsiyet (Sayısal Dağılım) Yüzdelik (%) Kadın 63 70,0 Erkek 27 30,0 Toplam ,0 2. EĞİTİM Frekans (Sayısal Dağılım) Yüzdelik (%) Okuma yazması yok 4 4,4 Okuma yazması var 7 7,8 İlköğretim öğrencisi 13 14,4 İlköğretim mezunu 43 47,8 Lise öğrencisi 12 13,3 Lise mezunu 6 6,7 Üniversite öğrencisi 1 1,1 Üniversite mezunu 4 4,4 Toplam ,0 134

136 3. MESLEK Frekans (Sayısal Dağılım) Yüzdelik (%) İşsiz 11 12,2 İşçi 2 2,2 Memur 2 2,2 Serbest meslek 5 5,6 Mevsimlik/sezonluk işçi 5 5,6 Çiftçi 1 1,1 Öğrenci 25 27,8 Ev kadını 37 41,1 Diğer 2 2,2 Toplam ,0 4. SOSYAL GÜVENCE Frekans (Sayısal Dağılım) Yüzdelik (%) Cevap yok 2 2,2 Sosyal güvence yok 24 26,7 SSK 31 34,4 Bağ-Kur 4 4,4 Emekli Sandığı 6 6,7 Yeşil Kart 22 24,4 Tarım Sigortası 1 1,1 Toplam ,0 135

137 5. MEDENİ DURUM Frekans (Sayısal Dağılım) Yüzdelik (%) Cevap yok 1 1,1 1 yıldan az zamandır evli 2 2,2 1-4 yıldır evli 6 6,7 5-9 yıldır evli 3 3,3 10 yıl ve daha uzun zamandır evli 37 41,1 Boşanmış 5 5,6 Dul 3 3,3 Birlikte yaşıyor/imam nikâhlı 1 1,1 Bekâr 32 35,6 Toplam ,0 6. YAŞADIĞI MAHALLE Frekans (Sayısal Dağılım) Yüzdelik (%) Cevap yok 3 3,3 Atatürk Mahallesi 5 5,6 Bengiler Mahallesi 1 1,1 Camikebir Mahallesi 7 7,8 Cumhuriyet Mahallesi 3 3,3 Çolak İbrahim Mahallesi 9 10,0 Hıdırlık Mahallesi 15 16,7 Mersinalanı Mahallesi 8 8,9 Payamlı Mahallesi 2 2,2 Sığacık Mahallesi 5 5,6 Tepecik Mahallesi 1 1,1 Turabiye Mahallesi 13 14,4 Ulamış Mahallesi 4 4,4 Orhanlı Köyü 3 3,3 Seferihisar Dışı 11 12,2 Toplam ,0 136

138 7. ÇOCUK SAYISI Frekans (Sayısal Dağılım) Yüzdelik (%) Çocuk yok 35 38, , , , ,6 Toplam ,0 8. ÇALIŞMA DURUMU Frekans (Sayısal Dağılım) Yüzdelik (%) Cevap yok 3 3,3 Çalışıyor 13 14,4 Çalışmıyor 74 82,2 Toplam ,0 9. AYLIK TOPLAM GELİR Frekans (Sayısal Dağılım) Yüzdelik (%) Cevap yok 3 3,3 Gelir yok 15 16,7 250 TL'den az 12 13, TL 10 11, TL 11 12, TL 8 8, TL 3 3, TL ve üzeri 3 3,3 Bilmiyor 25 27,8 Toplam ,0 137

139 10. TALEPLER A. GİYSİ TALEBİ Frekans (Sayısal Dağılım) Yüzdelik (%) Var 20 22,2 Yok 70 77,8 Toplam ,0 B. GIDA TALEBİ Frekans (Sayısal Dağılım) Yüzdelik (%) Var 13 14,4 Yok 77 85,6 Toplam ,0 C. YAKACAK TALEBİ Frekans (Sayısal Dağılım) Yüzdelik (%) Var 11 12,2 Yok 79 87,8 Toplam ,0 D. EŞYA TALEBİ Frekans (Sayısal Dağılım) Yüzdelik (%) Var 15 16,7 Yok 75 83,3 Toplam ,0 E. İBB NAKDİ YARDIM TALEBİ Frekans (Sayısal Dağılım) Yüzdelik (%) Var 32 35,6 Yok 58 64,4 Toplam ,0 138

140 F. KAYMAKAMLIK NAKDİ YARDIM TALEBİ Frekans (Sayısal Dağılım) Yüzdelik (%) Var 22 24,4 Yok 68 75,6 Toplam ,0 G. KAYMAKAMLIK ENGELLİ/YAŞLI BAKIMI TALEBİ Frekans (Sayısal Dağılım) Yüzdelik (%) Var 3 3,3 Yok 87 96,7 Toplam ,0 H. KAYMAKAMLIK YAŞLI MAAŞI TALEBİ Frekans (Sayısal Dağılım) Yüzdelik (%) Var 4 4,4 Yok 86 95,6 Toplam ,0 İ. KAYMAKAMLIK YEŞİL KART TALEBİ Frekans (Sayısal Dağılım) Yüzdelik (%) Var 8 8,9 Yok 82 91,1 Toplam ,0 J. SHÇEK NAKDİ YARDIM TALEBİ Frekans (Sayısal Dağılım) Yüzdelik (%) Var 18 20,0 Yok 72 80,0 Toplam ,0 139

141 K. SHÇEK ENGELLİ/YAŞLI BAKIMI TALEBİ Frekans (Sayısal Dağılım) Yüzdelik (%) Var 2 2,2 Yok 88 97,8 Toplam ,0 L. SIĞINMAEVİ TALEBİ Frekans (Sayısal Dağılım) Yüzdelik (%) Var 5 5,6 Yok 85 94,4 Toplam ,0 M. PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK TALEBİ Frekans (Sayısal Dağılım) Yüzdelik (%) Var 53 58,9 Yok 37 41,1 Toplam ,0 N. HUKUKSAL DANIŞMANLIK TALEBİ Frekans (Sayısal Dağılım) Yüzdelik (%) Var 15 16,7 Yok 75 83,3 Toplam ,0 O. TIBBİ TALEP Frekans (Sayısal Dağılım) Yüzdelik (%) Var 4 4,4 Yok 86 95,6 Toplam ,0 140

142 P. EĞİTİM GİDERLERİNE YÖNELİK KIRTASİYE TALEBİ Frekans (Sayısal Dağılım) Yüzdelik (%) Var 19 21,1 Yok 71 78,9 Toplam ,0 Q. KURS/EĞİTİM TALEBİ Frekans (Sayısal Dağılım) Yüzdelik (%) Var 3 3,3 Yok 87 96,7 Toplam ,0 R. BURS TALEBİ Frekans (Sayısal Dağılım) Yüzdelik (%) Var 7 7,8 Yok 83 92,2 Toplam ,0 11. ŞİDDET HİKÂYESİ Frekans (Sayısal Dağılım) Yüzdelik (%) Cevap yok 3 3,3 Evet 23 25,6 Hayır 64 71,1 Toplam ,0 12. EŞTEN/SEVGİLİDEN ŞİDDET Frekans (Sayısal Dağılım) Yüzdelik (%) Cevap yok 12 13,3 Var 17 18,9 Yok 61 67,8 Toplam ,0 141

143 13. ÇOCUKTAN/ÇOCUKLARDAN ŞİDDET Frekans (Sayısal Dağılım) Yüzdelik (%) Cevap yok 17 18,9 Var 2 2,2 Yok 71 78,9 Toplam ,0 14. AİLEDEN ŞİDDET Frekans (Sayısal Dağılım) Yüzdelik (%) Cevap yok 7 7,8 Var 9 10,0 Yok 74 82,2 Toplam ,0 15. EŞİN AİLESİNDEN ŞİDDET Frekans (Sayısal Dağılım) Yüzdelik (%) Cevap yok 10 11,1 Var 8 8,9 Yok 72 80,0 Toplam ,0 16. FİZİKSEL ŞİDDET Frekans (Sayısal Dağılım) Yüzdelik (%) Cevap yok 7 7,8 Var 17 18,9 Yok 66 73,3 Toplam ,0 142

144 17. PSİKOLOJİK ŞİDDET Frekans (Sayısal Dağılım) Yüzdelik (%) Cevap yok 7 7,8 Var 23 25,6 Yok 60 66,7 Toplam ,0 18. EKONOMİK ŞİDDET Frekans (Sayısal Dağılım) Yüzdelik (%) Cevap yok 7 7,8 Var 10 11,1 Yok 73 81,1 Toplam ,0 19. CİNSEL ŞİDDET Frekans (Sayısal Dağılım) Yüzdelik (%) Cevap yok 7 7,8 Var 6 6,7 Yok 77 85,6 Toplam ,0 20. ŞİDDETİN SÜRESİ Frekans (Sayısal Dağılım) Yüzdelik (%) Cevap yok 67 74,4 1-5 yıldır 10 11, yıldır 6 6, yıldır 2 2,2 15 yıldan fazla 5 5,6 Toplam ,0 143

145 21. HAYATİ TEKLİKE Frekans (Sayısal Dağılım) Yüzdelik (%) Cevap yok 5 5,6 Var 5 5,6 Yok 80 88,9 Toplam ,0 22. DARP RAPORU Frekans (Sayısal Dağılım) Yüzdelik (%) Cevap yok 65 72,2 Var 7 7,8 Yok 18 20,0 Toplam ,0 23. DAHA ÖNCE EVDEN AYRILDI MI? Frekans (Sayısal Dağılım) Yüzdelik (%) Cevap yok 11 12,2 Evet 13 14,4 Hayır 66 73,3 Toplam ,0 24. KDM'YE NASIL ULAŞTI? Frekans (Sayısal Dağılım) Yüzdelik (%) Komşu/arkadaş kanalıyla 39 43,3 Belediye kanalıyla 30 33,3 Muhtarlar kanalıyla 1 1,1 Basın/TV/internet 1 1,1 kanalıyla Afiş/broşür kanalıyla 4 4,4 Diğer KDM'ler kanalıyla 1 1,1 Diğer 14 15,6 Toplam ,0 144

146 25. KARAKOLA ŞİKÂYET VAR MI? Frekans (Sayısal Dağılım) Yüzdelik (%) Cevap yok 65 72,2 Evet 7 7,8 Hayır 18 20,0 Toplam ,0 26. POLİSİN TUTUMU Frekans (Sayısal Dağılım) Yüzdelik (%) Cevap yok 79 87,8 İlgisiz kaldı 1 1,1 Barıştırmaya çalıştı 4 4,4 İhtiyaca yönelik davrandı 2 2,2 Polise gitmedi 4 4,4 Toplam ,0 27. EVLİLİK ŞEKLİ Frekans (Sayısal Dağılım) Yüzdelik (%) Cevap yok 46 51,1 Arkadaşlık ederek 23 25,6 Görücü usulü 18 20,0 Kaçarak 3 3,3 Toplam ,0 28. EŞİN KÖTÜ ALIŞKANLIĞI Frekans(Sayısal Dağılım) Yüzdelik (%) Cevap yok 46 51,1 Kumar 1 1,1 Alkol 4 4,4 Madde 1 1,1 Yok 34 37,8 Diğer 4 4,4 Toplam ,0 145

147 29. EVLİLİK/BİRLİKTELİK ÖNCESİ ŞİDDET ÖYKÜSÜ Frekans (Sayısal Dağılım) Yüzdelik (%) Cevap yok 38 42,2 Var 7 7,8 Yok 45 50,0 Toplam ,0 30. ŞİDDET UYGULAYAN AİLESİNDEN ŞİDDET GÖRMÜŞ MÜ? Frekans(Sayısal Dağılım) Yüzdelik (%) Cevap yok 73 81,1 Evet 15 16,7 Hayır 2 2,2 Toplam ,0 31. ŞİDDET UYGULAYANIN EĞİTİM DURUMU Frekans(Sayısal Dağılım) Yüzdelik(%) Cevap yok 77 85,6 Okuryazar değil 2 2,2 İlkokul mezunu 4 4,4 Ortaokul mezunu 3 3,3 Lise mezunu 3 3,3 Üniversite mezunu 1 1,1 Toplam ,0 32. EĞİTİM x ŞİDDET GÖRÜYOR MU (Çapraz Tablo) ŞİDDET GÖRÜYOR MU? Toplam Cevap yok Evet Hayır Okuma yazması yok Okuma yazması var İlköğretim öğrencisi İlköğretim mezunu EĞİTİM Lise öğrencisi Lise mezunu Üniversite öğrencisi Üniversite mezunu Toplam Not: KDM ye kayıtlı olan danışan sayısı ortalama 150 olduğu halde oluşturulan tablolar 90 danışanın verileri üzerindendir. 91. Danışandan itibaren oluşturulan verilerin sayısal girdilerinin olmamasının sebebi, bilgilere dijital ortamda ulaşılmasına sistemin izin vermemesidir. 146

148 16 - HUKUK 1-) 2012 VE 2013 YILI ESAS DOSYALARI YILLAR KURUMCA AÇILAN KURUMA AÇILAN (toplam) ADLI YARGI İDARI YARGI LEHE ALEYHE DERDEST TEMYIZ EDILEN KESINLEŞ EN (1 adet idari dava, 3 adet adli yargı) dördü kurumca açılan olmak üzere adet kesin karar, 1 tmy vazg (dava konusuz kaldığından) 2011 yılında Belediyemize karşı açılmış olan 36 idari dava reddedilmiş, 32 idari davada işlem iptaline karar verilmiş, 28 idari dava kısmi kabul kısmi ret ile sonuçlanmış, 2 idari dava da konusuz kalmıştır. 2-) ASLİYE CEZA MAHKEMESİ İMAR KİRLİLİĞİ DOSYALARI: 2012 ve 2013 yıllarında İmar Kirliliğine Neden Olmak suçuna ilişkin Seferihisar Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılmış olan 154 adet kamu davasına suçtan zarar gören sıfatıyla katılmış bulunmaktayız. Derdest (Mahkumiyet) Hükmün Açıklanması Geri Bırakılması Kararı Verilenler Beraat Kararı Düşme Kararı Ertelenmiş hapis ve hapis Red Kararı Kovş.Yap Yer Olmdğna Dair Karar

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu Cari: 5393 Sayılı Belediye Kanunu a) Belediye: Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,00 760,

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,00 760, Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,., Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin BBanka Hesabı Farabi Değişim Prog. Desteklenmesine

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 7.213, , , , , , , ,91 17.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 7.213, , , , , , , ,91 17. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,., Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli..,...., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Özel lara

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 7.213, , , , , , , ,64 14.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 7.213, , , , , , , ,64 14. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,., Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli..,...., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Özel lara

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , ,

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , , // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli..,..,.. Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin

Detaylı

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 12.842,36 16.945.078,32 6.704.465,26 1.145.752,18 5.543.586,00 81.953,44 196.125,39 503.301,18 2.730.027,81 36.

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 12.842,36 16.945.078,32 6.704.465,26 1.145.752,18 5.543.586,00 81.953,44 196.125,39 503.301,18 2.730.027,81 36. TABLO. // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,.,, Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı

Detaylı

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu 1 Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğümüz tarafından 01/01/2006 tarihinde 1 nolu yevmiye kaydı ile 2005 yılından 2006

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , ,

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , , Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,.,., Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,.., Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Farabi Değişim

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 5.589, , , , , , , ,00 68.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 5.589, , , , , , , ,00 68. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,., Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli.... Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Özel lara İlişkin

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekod1 Ekod2 Ekod3 Ekod4 Hesap Adı Borç Alacak 102 0 0 0 0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 103 0 0 0 0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39 1.961.260,39 109 0

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , ,74 177, ,

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , ,74 177, , // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,.,, Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,, Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , ,33 3.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , ,33 3. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,.,., Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,.., Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Farabi Değişim

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,07 27.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,07 27. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,., Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Farabi

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , ,33 3.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , ,33 3. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,., Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,.., Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Farabi Değişim

Detaylı

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU BAŞKANLIK MAKAMINA KONU: Ordu Büyükşehir Belediyesinin 2015 yılı Kesin Hesabı. KOMİSYON İNCELEMESİ: Büyükşehir Belediye Meclisimizin 2016 yılı Mayıs ayı Toplantısının 12.05.2016 tarihli ilk birleşiminin 17. gündem maddesi

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , ,33 3.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , ,33 3. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,.,, Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,.., Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Farabi Değişim

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 3.661.647,96 3.661.647,46,50,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 3.661.647,46

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 58.907,97 800.000,00 32.866.879,21 18.819.120,11 1.115.340,25 102.186,77 30.565,26 340.957,38 24.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 58.907,97 800.000,00 32.866.879,21 18.819.120,11 1.115.340,25 102.186,77 30.565,26 340.957,38 24. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,.., Muhasebe Birimindeki Çekler.. Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,., Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,74 177,52 81.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,74 177,52 81. // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,.,. Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,.., Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı SAN-TEZ

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 21.174,12 3,29 5.945.427,00 719.109,85 110.983,26 566.379,00 2.270.330,35 387,78 3.563.745,33 17.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 21.174,12 3,29 5.945.427,00 719.109,85 110.983,26 566.379,00 2.270.330,35 387,78 3.563.745,33 17. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,.., MERKEZ BANKASI,, - (Ziraat Bankası - (Ziraat Bankası - (Ziraat Bankası - (Ziraat Bankası - (Ziraat Bankası VERİLEN ÇEKLER HS.(ZİRAAT BANKASI)

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 14.800.835,88 23.454.054,84 328.352,97 133.724,09 9.520,00 1.359,46 11.520,00 285.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 14.800.835,88 23.454.054,84 328.352,97 133.724,09 9.520,00 1.359,46 11.520,00 285. // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,., Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AYDIN BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AYDIN BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AYDIN BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

2.2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Yapı Analizi

2.2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Yapı Analizi Balıkesir Büyük şehir Bel ediyesi 2.2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Yapı Analizi Kentimizde ise belediye teşkilatı ve belediye hizmetleri 1864 yılında başlamıştır. Bugünkü Ali Hikmet Paşa Meydanında

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , ,

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , , Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli..,..,.. Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Farabi Değişim Prog. Desteklenmesine

Detaylı

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı Yazı

Detaylı

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN 2 0 1 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI EGO Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Kesin Hesabı Bütçe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 80.449.791,68 56.144.644,08 295.839,45 200.000,00 17.385,35 67.953,03 6.082,74 43.604.958,36 46.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 80.449.791,68 56.144.644,08 295.839,45 200.000,00 17.385,35 67.953,03 6.082,74 43.604.958,36 46. // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli..,..,.. Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin

Detaylı

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 14.023,87 2.069.697,42 27.200.000,00 10,50 184.453,64 3.704.930,84 9.522,61 3.000.010,50 3.400,00 16.139.

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 14.023,87 2.069.697,42 27.200.000,00 10,50 184.453,64 3.704.930,84 9.522,61 3.000.010,50 3.400,00 16.139. TABLO. // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,.,., Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,., Vadeli...... BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,00 6.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,00 6. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli..,..,.., BAP Özel larına İlişkin BBanka Hesabı Verilen Gönderme Emirleri Hesabı..,..,.,..,.., BAP Özel larına

Detaylı

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,59 48.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,59 48. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli..,..,.. Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Farabi Değişim Prog. Desteklenmesine

Detaylı

Belediyenin gelirleri

Belediyenin gelirleri Belediyenin gelirleri a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. d)

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

MİZAN (Ana Hesap Bazında) , , , , , , , , , ,42 44.

MİZAN (Ana Hesap Bazında) , , , , , , , , , ,42 44. MİZAN (Ana Bazında) Kurum :. Ait Olduğu Ay : Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k Borç Artığı Alacak Artığı KASA HESABI.,.,., BANKA HESABI..,..,.., VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) PROJE

Detaylı

T.C. ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK T.C. ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE

Detaylı

T.C.DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA/KOCAELİ

T.C.DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA/KOCAELİ 100 KASA HESABI 278,992.23 278,992.23 0.00 0.00 102 BANKA HESABI 90,084,895.32 88,205,834.05 1,879,061.27 0.00 1 T.C. ZİRAAT BANKASI DARICA SUBESİ 85,099.33 82,099.16 3,000.17 0.00 T.C.ZİRAAT BANKASI POSTA

Detaylı

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU. Yılı : 2016 Kurum. Ekonomik Kodlar , ,83

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU. Yılı : 2016 Kurum. Ekonomik Kodlar , ,83 TABLO. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU Yılı : Kurum :. Adı : Ay: Kodlar BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ Cari Yıl (N) Kodlar BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ Cari Yıl (N) BÜTÇE GİDERLERİ HESABI.., BÜTÇE GELİRLERİ HESABI.., Personel

Detaylı

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İşletme ve İştirakler Müdürü Şef İdari İşler Servisi İşletme ve İştirakler Servisi T.C. KARS BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV

Detaylı

T. C İzmir Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T. C İzmir Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T. C İzmir Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik; Belediye hizmetlerinin

Detaylı

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ T.C. ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ AD SOYAD KADRO UNVANI GÖREVLERİ * GÖREV DEVRİ ** Belgin AKYÜZ Daire Başkanı V. Strateji Geliştirme Daire

Detaylı

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , ,73 57.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , ,73 57. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,.,., Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,., Vadeli..,..,.. Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı SAN-TEZ Projelerine Akt.Tutarlara İlişkin Banka

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 54.298,01,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,59 48.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,59 48. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,., Vadeli..,..,.. Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Farabi Değişim Prog. Desteklenmesine

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ.. 3 I-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.4-20 Bütçe Giderleri ve Gelirleri.. 4 Gider Gerçekleşme ve Başlangıç Ödeneği Karşılaştırma

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,. Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Farabi Değişim Prog. Desteklenmesine

Detaylı

MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Temel İlkeler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Menteşe Belediye Başkanlığı

Detaylı

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU. Yılı : 2016 Kurum. Ekonomik Kodlar , ,07

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU. Yılı : 2016 Kurum. Ekonomik Kodlar , ,07 TABLO. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLAR TABLOSU Yılı : Kurum :. Adı : Ay: Kodlar BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ Cari Yıl (N) Kodlar BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ Cari Yıl (N) BÜTÇE GİDERLERİ HESAB.., BÜTÇE GELİRLERİ HESAB.., Personel

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,74 177,

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,74 177, // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,., Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,.., Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı SAN-TEZ

Detaylı

TABLO 1.1 BİLANÇO 2016 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,59 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI 236,70

TABLO 1.1 BİLANÇO 2016 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,59 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI 236,70 TABLO 1.1 BİLANÇO Yıl : 26 AKTİF HESAPLAR N Yılı 26 PASİF HESAPLAR N Yılı 26 1 DÖNEN VARLIKLAR 1.758.677,59 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 329.357,81 10 HAZIR DEĞERLER 983.1,57 32 FAALİYET BORÇLARI 48.364,75

Detaylı

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU. Yılı : 2015 Kurum. Ekonomik Kodlar 43.066.199,05 33.182.931,97

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU. Yılı : 2015 Kurum. Ekonomik Kodlar 43.066.199,05 33.182.931,97 TABLO. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLAR TABLOSU Yılı : Kurum :. Adı : Ay: Kodlar BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ Cari Yıl (N) Kodlar BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ Cari Yıl (N) BÜTÇE GİDERLERİ HESAB.., BÜTÇE GELİRLERİ HESAB.., Personel

Detaylı

YAZI İŞLERİ GELİR MÜDÜRLÜĞÜ

YAZI İŞLERİ GELİR MÜDÜRLÜĞÜ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2006 GÖREVİ 5393 Sayılı Belediye Kanunu 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu,1319 Sayılı Emlak Kanunu ve diğer kanunlarla belirlenen her türlü gelir kaleminin tahakkuk ve tahsilatını

Detaylı

T.C.SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TRABZON BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C.SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TRABZON BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C.SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TRABZON BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK / 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00 Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

MİZAN (Ana Hesap Bazında) , , , , , , , ,

MİZAN (Ana Hesap Bazında) , , , , , , , , MİZAN (Ana Bazında) Kurum :. Ait Olduğu Ay : Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k Borç Artığı Alacak Artığı BANKA HESABI..,..,.., VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) PROJE ÖZEL HESABI..,.,..,.,.,

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ TAŞINIR KESİN CETVELİ 47 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 20 I 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 313.418,83 4.684.1,96 4.7.520,79 4.729.357,97 268.162,82 Kırtasiye Malzemeleri Yazı Araçları Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi.

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. KONU : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. İNCELEME : Belediye Meclisimizin 03.10.2016 günlü birinci Birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu MİZAN (Ayrıntılı) Kurum : Ait Olduğu Ay : Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,., Muhasebe Birimi Ödeme Hesabı..,.., Muhasebe Birimi Tahsilat Hesabı,, Muhasebe Birimi Yurt Dışı Ödeme Hesabı..,..,

Detaylı

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41 inci maddesi ve ilgili Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 1.352.163.107,68 1.287.566.614,81 507.326,82 1.812.911,74 67.223,98 123.460,79 1.624.058,93 127.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 1.352.163.107,68 1.287.566.614,81 507.326,82 1.812.911,74 67.223,98 123.460,79 1.624.058,93 127. // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı...,..., Vadeli...,...,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin

Detaylı

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , ,

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , , Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli.,.,. Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Farabi Değişim Prog. Desteklenmesine

Detaylı

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 24.082.751,67 20.908.690,51 419.934,13 155.638,07 31.620,00 19.924,72 102.318,12 73.935,16 35.247.256,42 13.002,00 2.

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 24.082.751,67 20.908.690,51 419.934,13 155.638,07 31.620,00 19.924,72 102.318,12 73.935,16 35.247.256,42 13.002,00 2. TABLO. // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,., Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına

Detaylı

(21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) : Konya Büyükşehir Belediyesini

(21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) : Konya Büyükşehir Belediyesini (21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki Ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Ergün DOĞAN Meclis Katibi

Ergün DOĞAN Meclis Katibi Tarihi 03.02.2017 Sayısı 10 Özü İlçemizde Katı Atık Mobil Aktarma İstasyonunun yapılması hususunun görüşülmesi Akçadağ Belediye Meclisi, ın Başkanlığında, Belediye Meclis Üyeleri Aliseydi TURHAN, A. Turan

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 34.790,10 87.523.493,19 187.034.650,90 65.576.358,27 118.303.070,36 119.369.664,37 34.540,10 3.732.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 34.790,10 87.523.493,19 187.034.650,90 65.576.358,27 118.303.070,36 119.369.664,37 34.540,10 3.732. // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,., T.C Ziraat Bankası..,.., T.Halkbankası..,..,., T.C Ziraat Bankası..,.., T.Halk Bankası..,..,.. Verilen

Detaylı

KARAMAN BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

KARAMAN BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KARAMAN BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel İlkeler MADDE 1 AMAÇ : İlgili Yasa ve Yönetmelikler çerçevesinde, Karaman

Detaylı

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Torbalı

Detaylı

2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini. Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00

2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini. Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00 2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00 2016 GELİR BÜTÇESİ TAHMİNİ 1. DÜZEY GELİR BÜTÇESİ 2016 YILI ÖDENEĞİ 2017 YILI

Detaylı

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar Amaç : BİRİNCİ BÖLÜM Bu yönetmeliğin amacı; Araklı Belediye Başkanlığı Destek

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,, Vadeli..,...., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı SAN-TEZ Projelerine Akt.Tutarlara İlişkin Banka Hesabı BAP Özel

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , ,24 60.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , ,24 60. MİZAN (Ayrıntılı) Kurum :. Ait Olduğu Ay : Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k Borç Artığı Alacak Artığı KASA HESABI.,.., Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,., Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , ,14 523, , ,85 49.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , ,14 523, , ,85 49. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,, Vadeli...... Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı SAN-TEZ Projelerine Akt.Tutarllara İlişkin Banka Hesabı BAP Özel

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı;

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Konya Büyükşehir Belediyesi,

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MANİSA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , ,

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , , Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,., Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Farabi Değişim Prog. Desteklenmesine

Detaylı

MİZAN (Ana Hesap Bazında)

MİZAN (Ana Hesap Bazında) MİZAN (Ana Bazında) Kurum : Ait Olduğu Ay : Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k Borç Artığı Alacak Artığı KASA HESAB.,., BANKA HESAB..,.., VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESAB ( - )..,..,., KİŞİLERDEN

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, nün teşkilat yapısını, hukukî statüsünü, görev,

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,., Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,., Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Farabi Değişim

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,00 28.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,00 28. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,.,, Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli..,..,.. Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı SAN-TEZ Projelerine Akt.Tutarlara İlişkin Banka

Detaylı

T.C. MANAVGAT BELEDİYE MECLİS KARARI

T.C. MANAVGAT BELEDİYE MECLİS KARARI T.C. MANAVGAT BELEDİYE MECLİS KARARI Kararın Tarihi: 02.06.2017 Konu: 2016 Mali Yılı Kesin Hesabının ve Taşınır Mal Kesin Hesabının görüşülmesi. Manavgat Belediye Meclisi; 02.06.2017 tarihinde Cuma günü

Detaylı

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER BÜRO AMİRLİĞİ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER BÜRO AMİRLİĞİ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER BÜRO AMİRLİĞİ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE Amaç BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli

Detaylı

PERSONELİN GÖREVLERİ VE SORUMLULUKLARI GÖREV ÜNVANI: MÜDÜR I-GÖREV VE SORUMLULUKLARI

PERSONELİN GÖREVLERİ VE SORUMLULUKLARI GÖREV ÜNVANI: MÜDÜR I-GÖREV VE SORUMLULUKLARI PERSONELİN GÖREVLERİ VE SORUMLULUKLARI GÖREV ÜNVANI: MÜDÜR 1. Müdürlük işlerinin kanun, nizamname ve talimatnamelere göre yapılmasını temin etmek. 2. Personel arasında disiplini ve işbirliğini kurmak,

Detaylı

MALİ YILI KESİN HESABI

MALİ YILI KESİN HESABI 2011 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2011 Mali İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-7 Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli - I.Düzey (Örnek:30)... 8 Bütçe

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 7 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 ÖDENEK CETVELİ - A ÖRNEK - 5 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA B CETVELİ ÖRNEK

Detaylı

2015 Meclis Denetim Komisyon Raporu

2015 Meclis Denetim Komisyon Raporu T.C. DIYARBAKIR BÜYÜKŞEHIR BELEDIYE MECLISI 2015 Meclis Denetim Komisyon Raporu Denetim Konusu Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığının 2015 Mali Yılı Gelir ve Giderleri İle bunlara ilişkin hesap kayıt

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,00 28.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,00 28. // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,., Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli..,..,.. Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı SAN-TEZ

Detaylı

2012 MALİ YILI KESİN HESABI

2012 MALİ YILI KESİN HESABI 2012 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2012 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-16 Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli - I.Düzey (Örnek:30)... 17

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 08.10.2014 TARİH VE 159 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Dayanak, İlke ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönetmeliğinin

Detaylı

TABLO 1.12 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,29 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR ,54

TABLO 1.12 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,29 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR ,54 TABLO 1. BİLANÇO Yıl : AKTİF HESAPLAR N Yılı PASİF HESAPLAR N Yılı 1 DÖNEN VARLIKLAR 47.185.283,29 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 4.657.9,33 10 HAZIR DEĞERLER 8.1.152,54 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR 3.741.727,41

Detaylı

Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak AMAÇ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 Bu yönetmeliğin

Detaylı

TABLO 1.1 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,81 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI

TABLO 1.1 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,81 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI TABLO 1.1 BİLANÇO Yıl : 25 AKTİF HESAPLAR N Yılı 25 PASİF HESAPLAR N Yılı 25 1 DÖNEN VARLIKLAR 1.870.8,81 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 393.5, 10 HAZIR DEĞERLER 1.193.622,44 32 FAALİYET BORÇLARI 42.687,25

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 1.036, , , , , , ,

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 1.036, , , , , , , Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,., Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli...... Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Farabi Değişim

Detaylı