T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı D U Y U R U

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı D U Y U R U"

Transkript

1 T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayı Konu : B.30.2.MAR / : 2006 Yılı Faaliyet Raporu D U Y U R U 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 nci maddesi ve tarih ve Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin 11 nci maddesine istinaden hazırlanan Üniversitemiz 2006 Yılı İdare Faaliyet Raporu ekte sunulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. E K İ : 2006 Yılı Faaliyet Raporu Adres: Marmara Üniversitesi Rektörlüğü Göztepe Kampusü Göztepe/İSTANBUL Tel (0 216 )

2

3 MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2006 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan

4 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonrada istiklal ve istikballerini kaybederler. Zté `âáàtyt ^xåtä TgTgôe^

5 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 1 - GENEL BİLGİLER 6 A- Misyon ve Vizyon 6 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 7 C- İdareye İlişkin Bilgiler 20 1-Fiziksel Yapı 20 2-Örgüt Yapısı 38 3-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 40 4-İnsan Kaynakları 42 5-Sunulan Hizmetler 51 6-Yönetim ve İç Kontrol Sistemi 67 - AMAÇ ve HEDEFLER 69 A- İdarenin Amaç ve Hedefleri 69 B- Temel Politikalar ve Öncelikler 74 - FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ ve DEĞERLENDİRMELER 75 A- Mali Bilgiler Bütçe Uygulama Sonuçları(Gider) ve Değerlendirmeler Bütçe Uygulama Sonuçları (Gelir) vedeğerlendirmeler Mali Denetim Sonuçları 85 B- Performans Bilgileri Faaliyet ve Proje Bilgileri 85 V- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTE 106 DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler 106 B- Zayıflıklar 106 V- ÖNERİ ve TEDBİRLER 108 Ekler İç Kontrol Güvence Beyanı(Üst Yönetici) 110 İç Kontrol Güvence Beyanı(Harcama Yekilisi) 111 İç Kontrol Güvence Beyanı(Mali Hizmetler Birim Yöneticisi) 112

6 Sunuş: Marmara Üniversitesi, 124 yıllık mazisi, civarında seçkin öğretim elemanı ve 'e yaklaşan öğrenci sayısıyla, en büyük kentimiz olan İstanbul'da, Türkiye'nin önde gelen yükseköğretim kurumlarından biridir. Türkçe ve İngilizce eğitim veren, Mühendislik, Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri ile birlikte, dört dilde öğrenim sunan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ni bünyesinde toplayan Marmara Üniversitesi, bu özelliği ile Türkiye'nin tek çok dilli üniversitesidir. Üniversitemizde eğitim kalitesinin yükseltilmesi ve bilimsel faaliyetlerin etkin bir şekilde yürütülmesi, gerek mensuplarımızın gerekse öğrencilerimizin katılımları ve özverili çalışmaları sonucu gerçekleştirilmektedir. Üniversitemizin tarihi, Ticaret, Ziraat, Orman ve Maadin Nezareti'ne bağlı olarak, 16 Ocak 1883'de, Suphi Paşa tarafından, Hamidiye Ticaret Mekteb-i Alisi adı altında kurulan Yüksek Ticaret Okulu'na kadar uzanmaktadır. Sonraki yıllarda, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi adıyla teşkilat yapısı ve idaresi değişen bu yüksekokul, Üniversitemizin nüvesini oluşturmuş; aynı çekirdek etrafında gelişen Marmara Üniversitesi, 20 Temmuz 1982 tarihinde, 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve bu kararnameyi yasalaştıran 2809 Sayılı Kanunla, Türkiye Cumhuriyeti'nin çağdaş bir üniversitesi olarak yeniden doğmuştur. 1

7 Aradan geçen 25 yıllık sürede yeni birimlerin de eklenmesiyle hızla büyüyen Üniversitemiz, bir Cumhuriyet üniversitesi olarak, 14 fakülte, 11 enstitü, 9 yüksekokul ve Rektörlüğe bağlı 2 bölüm, 31 araştırma ve uygulama merkezi ile eğitim-öğretim ve araştırma çalışmalarını sürdürmektedir. Öğretim etkinliklerinin yanı sıra, topluma yönelik hizmetlerini de geliştiren Üniversitemiz, yayın ve danışmanlık çalışmalarına büyük önem vermektedir. Aynı zamanda, sanayi ötesi toplumların bilgi toplumu niteliği kazandığı yüzyılımızda, toplum taleplerine uyum göstererek, Ülkemizde ihtiyaç duyulan insan gücünün ve teknolojinin gelişmesine katkıda bulunmakta; ekonomik, politik, kültürel ve benzeri sorunlara çözüm üretecek eğitim anlayışı ve araştırmalarıyla, Ülkemizi, yurt içi ve yurt dışında onurla temsil etmektedir. Marmara Üniversitesi, asli görevi olan, çağdaş eğitim ve öğretimle birlikte, Atatürk İlke ve Devrimleri doğrultusunda, demokratik ve katılımcı bir yönetimi amaç edinerek, gençlerimizi geleceğe hazırlamaktadır. Bu hedefler temelinde, akademik kadrolarımızda başarılı hizmetler veren 558 profesör, 234 doçent, 569 yardımcı doçent, 237 öğretim görevlisi, 987 araştırma görevlisi, 172 okutman, 78 uzman, toplam 2839 öğretim elemanı ve 3 çevirmen, 1 eğitim-öğretim plânlamacısı görev yapmakta; 1354 idarî personel ise çeşitli birimlerde istihdam edilmektedir. Yaklaşık 500 öğretim elemanımız, diğer üniversitelerdeki derslere de destek olmakta, bilgi ve tecrübelerini Ülkemiz gençliği ile paylaşmaktadırlar yılı öncesi mezunlar hariç, Marmara Üniversitesi adı altında diploma vererek mezun ettiğimiz gençler, yüz binlerle ifade edilmektedir. Mezunlarımız, kamu sektöründe veya yurt içi ya da yurt dışındaki özel teşebbüslerde, bazıları da kendi işletmelerinin başında, Üniversitemizi onurla temsil etmektedirler. Her alanda dünya standartlarında eğitim veren, yabancı uyruklu öğrencilere kapılarını açmış, uzun ve başarılı geçmişinden güç alarak, hızla, geleceğin çağdaş dünya üniversitesi haline gelen Marmara Üniversitemiz, bilimsel toplantılara, kültür, sanat, spor etkinliklerine özel önem vermekte; ulusal ve uluslararası etkinliklere katılmakta veya ev sahipliği yapmaktadır. Yüksek öğretim alanı, sanal eğitim, e-bilim ve e- ticaret, e-öğrenme, e-türkiye, enformasyon ve iletişim sistemleri, yüksek teknolojiler, bioteknoloji, enerji ve benzeri konular, daima gündemimizde ve eğitim faaliyetlerimizde yer almaktadırlar. Üniversitemiz, Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA)'nin, Türkiye'de değerlendirmeye aldığı az sayıdaki üniversiteden biridir. Mühendislik ve Teknik Eğitim Fakültemiz, uluslar arası ABET çalışmalarını sürdürmektedir. Mekatronik Sistemler ile İmalat Operasyonu ve Esnek İmalat Sistemleri başlıklı proje kapsamında yapımı tamamlanan laboratuarlar, hizmete girmiştir. Bu laboratuarlarda, bilgisayar teknolojisi, imalat teknolojisi, toplam üretken bakım ve toplam kalite yönetiminin bir bütün olarak uygulanması ile mekatronik sistemlerin kullanımı, Ülkemizde "üniversite - sanayi işbirliği"nin yaygınlaştırılması için model oluşturacak, sanayinin Ar-Ge 2

8 ihtiyaçlarının karşılanmasına ve Ülke endüstrisinin gelişmesine katkıda bulunacaktır Akademik Yılı'nda, Mekatronik Bölümü'ne ilk öğrenciler alınmıştır. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültemiz ve Sosyal Bilimler Enstitümüz, Avrupa'da işletme ve ekonomi eğitimi akreditasyonu yapan EQUİS değerlendirmesine girme hazırlıkları içindedir. Sosyal Bilimler Enstitümüz, kısa adı "EFMD" olan Avrupa Yönetim Geliştirme Kurulu (European Foundation for Management Development)'na kurumsal üye olarak kabul edilmiştir. Birçok yabancı üniversite ile öğretim üyesi değişimini de içeren, araştırma ve eğitim protokolleri imzalanmış bulunmaktadır. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültemizin Almanca İşletme ve İşletme Enformatiği Bölümleri, 1991 yılında Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümetleri arasındaki milletler arası anlaşma çerçevesinde kurulmuştur ve Alman Akademik Değişim Teşkilatı (DAAD, Deutscher Akademischer Austausch Dienst) tarafından desteklenmektedir. Bölümlerde ayrıca, ''Pazarlama'' ile ''Muhasebe ve Finansman'' alanlarında, öğrencilere, Kıta Avrupası sistemini tanıma ve çok kültürlü bir eğitim görme olanakları sağlanmaktadır. Marmara Üniversitesi'nin özellikle Almanya'daki Lüneburg Üniversitesi ve Johannes Kepler Üniversitesi (Linz) ile karşılıklı olarak yapmış bulunduğu iş birliği anlaşmaları çerçevesinde, bölüm öğrencileri, eğitimlerine bir ya da iki dönem için söz konusu üniversitelerde devam edebilmektedirler. Lüneburg ve Johannes-Keppler Üniversitesi dışında Bremen Üniversitesi, Berlin Teknik Üniversitesi, Münster Westfälische-Wilhelms Üniversitesi, Viyana İktisat Üniversitesi, Viyana Teknik Üniversitesi, Kiel Christian-Albrechts Üniversitesi ve Kanada'daki Manitoba Üniversitesi, öğretim üyelerimizin iş birliği yaptığı ve bilimsel çalışmalar yürüttükleri üniversiteler arasında yer almaktadır. Bütün dünyada, özellikle gelişmiş ülkelerde, üniversitelerden beklenen hizmetlerin etkin biçimde sağlanması için üniversitelere ayrılan kaynakların "kritik kütle" kuramı uyarınca belirli bir seviyenin altına düşürülmemesi gerekmektedir. Ayrılan kaynaklar belirli bir seviyenin altında tutulduğunda, kaynakların tahsis edilmesi ile edilmemesi arasında çok önemli fark kalmamakta ve beklenen yararlar sağlanamamaktadır. Ülkemizde, üniversitelerimizin ve Marmara Üniversitesi'nin sahip olduğu kaynaklar, çeşitleri itibariyle, gelişmiş ülkelerle karşılaştırıldığında arzu edilen seviyelerin altındadır. Marmara Üniversitesi nin eğitim ve öğretim standartlarını gelişmiş ülkelerdeki düzeylere yükseltmesi ve kaynaklarını daha etkin kullanmak için gerekli yönetim ve kontrol sistemlerinin geliştirmesi, hedef olarak seçilmiştir. Bir başka deyişle, Üniversiteye ayrılan kaynakların nicel ve nitelik olarak iyileştirilmesi ile Üniversite faaliyetlerinin belirlenen hedef ve amaçlar doğrultusunda gerçekleştirilmesinin takip ve kontrolü gerçekleştirilecektir. Üniversitenin Ülkemizin bilimsel, teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasında önemli roller üstlenmesi, misyon olarak kabul edilmiştir. Bu hedef ve misyon doğrultusunda amaçlar belirlenerek, belirlenen amaçlara ulaşmak için gerekli kaynak ihtiyacı tespit edilmiştir. 3

9 Marmara Üniversitesi nin faaliyetlerinin temel misyonu, Ülkemizde sosyal, sağlık, sanat ve teknik bilimlerin kapsadığı alanlarda yüksek öğretim seviyesinde kalifiye insan yetiştirilmesi ve bu alanlarda bilgi ve teknolojinin üretilmesi, yönetilmesi ve kullanılmasına katkıda bulunmaktır. Bunun bilincinde olarak, Üniversitemiz tüm kadrosuyla Yükseköğretim Kurulu ve Türkiye Cumhuriyeti'nin diğer yetkili kurum ve kuruluşlarının desteği ile "eğitim, bilim ve teknolojik" kalkınmamıza yönelik olarak gerçekleştirilecek her türlü faaliyette yer alma şeref ve görevini taşımaktan gurur duyacaktır. Bu anlamda, Marmara Üniversitesi, Türk yüksek öğretim sistemi bünyesinde, Ülke kalkınmasında olumlu ve itici bir güç oluşturmaya hazırdır. Marmara Üniversitesi, eğitim ve öğretim yılı itibariyle, öğrenciye, akademik, idari personele sahiptir ve bu yapısıyla Türkiye'nin üçüncü büyük üniversitesidir. Üniversitemiz, 14 fakültesi, 9 yüksekokulu, 11 enstitüsü, 31 araştırma merkezi ve çoğu İstanbul'un Anadolu yakasındaki 13 ayrı yerleşimi ile oldukça büyük bir yüksek öğretim kurumudur. Üniversitemizin Merkez Kütüphanesi ve Fakülte kitaplıklarının kitap alımları, gerek yurtiçinden gerekse yurtdışından sağlanmaktadır. Özellikle yurtdışından alımlarda, döviz fiyatlarının yükselmesi bu faaliyet için önemli ölçüde ödenek ayrılmasını gerektirmektedir. Üniversite öğretim elemanlarımızın yurtdışında, bilimsel araştırma, uzmanlık eğitimi, yüksek lisans gibi çalışmalarla bilimsel bilgilerini arttırmaları, çeşitli bakanlıklar ve üniversiteler ile ortak projelerimizin tamamlanabilmesi ve gerekli temasların sağlanabilmesi için yurtiçi ve yurtdışı görev yollukları ile personel giderleri kaleminde gerekli ödenek talebinde bulunulmuştur. Bu taleplerin yeterince karşılanamaması, akademik faaliyetlerin aksamasına neden olabilecektir. Ayrıca, Üniversitemizin Anadolu ve Avrupa yakasındaki yerleşimlerinde eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmesi, hizmet ve servis araçlarının giderlerini büyük ölçüde arttırmaktadır. Üniversitemiz, öğretim, eğitim, araştırma ve yayın faaliyetleri ile Ülke içinde ve dışında kendini kabul ettirmiş ve haklı bir üne ulaşmıştır. Yapılmakta olan eğitim ve öğretimin bilimsel, kültürel ve sosyal faaliyetlerinin aksamadan yürütülmesi ve geliştirilmesi bağlamında, zorunlu giderlerin karşılanması büyük önem arz etmektedir. Ancak, Üniversitemizin bu gelişimine, misyonuna ve sosyal verimliliğine karşın, kaynaklar aynı oranda yeterlilik arz etmemektedir yılı bütçemiz toplamı olan ,00.-YTL'nın, ,00 YTL'sı personel giderleri, ,00 YTL sı sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri, ,00 YTL'sı mal ve hizmet alımı, ,00 YTL'sı cari transferler ve ,00 YTL'si de sermaye giderleridir. Eğitime ve üniversitelere ayrılan ödeneklerin, makul bir eğitimin gerektirdiği seviyeye çıkarılmasının yanında, Marmara Üniversitesi nin de öğrenci başına düşen ödenek itibariyle Türkiye ortalamasının altında kalmaması gerekmektedir. 4

10 Üniversite olarak birinci önceliğimiz, Hastane inşaatının hızla tamamlanması, böylece Ülkemize, akademik kalite bakımından gelişmiş bir hastane daha kazandırmaktır. Bu bağlamda, Hastanemizi bir an önce faaliyete geçirmek Üniversitemizin temel hedeflerinden birini oluşturmaktadır. Üniversitemiz, kendine tahsis edilen yetersiz ödeneklere rağmen, 2006 yılında verilen ödenekleri verimli şekilde kullanarak, akademik ve idari personelinin üstün ve özverili çalışmaları sayesinde faaliyetlerini başarı ile tamamlamıştır. Kamu Mali Yönetiminde yaşanan değişiklikler ve yeni uygulamalar, tüm dünyada olduğu gibi Ülkemizde de yansımasını bulmuş ve pek çok konuda temel değişiklikler hayata geçirilmiştir. Bu bağlamda köklü değişikler yapan ve tarihinde yürürlüğe giren 5018 sayılı KMYK, 79 yıllık 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununu yürürlükten kaldırmış ve Türk Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Sisteminin Avrupa Birliğine ve Uluslar arası standartlara uyumunu sağlamıştır sayılı kanun ile kamu idarelerine verilen stratejik plan ve uzun vadeli bütçe yapma görevleri, örgütsel analiz yapmak, kurum içinde bilgi üretmek ve bu bilgileri yeni kararlar için kullanmak suretiyle faaliyet raporları hazırlamayı zorunlu hale getirmiştir. Üniversitemize 2006 yılı bütçesi ile tahsis edilen kaynakların kullanımı ve bu kullanımla gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin 2006 yılı faaliyet raporunun, Ülkemiz eğitim ve öğretim sisteminin gelişmesine katkı sağlamasını dilerim. Prof.Dr. Necla PUR Rektör 5

11 - GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon Marmara Üniversitesinin misyonu: Atatürk ilke ve devrimlerini özümsemiş, kurumsal aidiyet duygusu gelişkin, toplumun gereksinimlerine yanıt verecek araştırma ve geliştirme projeleri üreten, bilgiyi üreten, kullanan ve paylaşan, uluslararası düzeyde kendini kanıtlamış, akademik kadrolar yetiştirmek ve bu kadroları desteklemek; çağdaş, üretken, ahlaklı ve sorumluluk sahibi, sorun çözme yeteneği gelişmiş, iletişim becerisine sahip bireyler yetiştiren ve köklü geçmişinin kazandırdığı birikimleri değerlendiren bir kurumdur. Marmara Üniversitesinin vizyonu: evrensel bilgiyi ve teknolojiyi uluslararası düzeyde ve en yüksek verimde üreten ve kullanan, sosyal, kültürel ve sanatsal değerlerle beslenip dinamik ve rekabetçi yaklaşımla bilimin ve teknolojinin izini süren, uluslararası alanda adını duyuran ve bunu sürdürülebilir kılan, Türkiye nin en çok tercih edilen ve mezunlarının uluslararası iş dünyasında önemli görevler alacağı, akademisyenlerinin uluslararası boyutta başarılara imza atacağı öncü bir üniversite olmaktır. 6

12 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar Üniversitemiz görev, yetki ve sorumlulukları tarihli 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile belirlenmiştir. Görev: 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunundaki amaç ve ana ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumlarının görevleri; a-) Çağdaş uygarlık ve eğitim - öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde, toplumun ihtiyaçları ve kalkınma planları ilke ve hedeflerine uygun ve ortaöğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim - öğretim, bilimsel araştırma, yayım ve danışmanlık yapmak, b-) Kendi ihtisas gücü ve maddi kaynaklarını rasyonel, verimli ve ekonomik şekilde kullanarak, milli eğitim politikası ve kalkınma planları ilke ve hedefleri ile Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan plan ve programlar doğrultusunda, ülkenin ihtiyacı olan dallarda ve sayıda insan gücü yetiştirmek, c-) Türk toplumunun yaşam düzeyini yükseltici ve kamuoyunu aydınlatıcı bilim verilerini söz, yazı ve diğer araçlarla yaymak, d-) Örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim yoluyla toplumun özellikle sanayileşme ve tarımda modernleşme alanlarında eğitilmesini sağlamak, e-) Ülkenin bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerden ilerlemesini ve gelişmesini ilgilendiren sorunlarını, diğer kuruluşlarla işbirliği yaparak, kamu kuruluşlarına önerilerde bulunmak suretiyle öğretim ve araştırma konusu yapmak, sonuçlarını toplumun yararına sunmak ve kamu kuruluşlarınca istenecek inceleme ve araştırmaları sonuçlandırarak düşüncelerini ve önerilerini bildirmek, f-) Eğitim - öğretim seferberliği içinde, örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim hizmetini üstlenen kurumlara katkıda bulunacak önlemleri almak, g-) Yörelerindeki tarım ve sanayinin gelişmesine ve ihtiyaçlarına uygun meslek elemanlarının yetişmesine ve bilgilerinin gelişmesine katkıda bulunmak, sanayi, tarım ve sağlık hizmetleri ile diğer hizmetlerde modernleşmeyi, üretimde artışı sağlayacak çalışma ve programlar yapmak, uygulamak ve yapılanlara katılmak, bununla ilgili kurumlarla işbirliği yapmak ve çevre sorunlarına çözüm getirici önerilerde bulunmak, h-) Eğitim teknolojisini üretmek, geliştirmek, kullanmak, yaygınlaştırmak, 7

13 i-) Yükseköğretimin uygulamalı yapılmasına ait eğitim - öğretim esaslarını geliştirmek, döner sermaye işletmelerini kurmak, verimli çalıştırmak ve bu faaliyetlerin geliştirilmesine ilişkin gerekli düzenlemeleri yapmaktır. Üniversitemiz Organları Rektör (Üst Yönetici): Devlet Üniversitelerinde rektör, profesör akademik unvanına sahip kişiler arasından görevdeki rektörün çağrısı ile toplanacak üniversite öğretim üyeleri tarafından seçilecek adaylar arasından Cumhurbaşkanınca atanır. Rektörün görev süresi 4 yıldır. Süresi sona erenler aynı yöntemle yeniden atanabilirler. Ancak iki dönemden fazla rektörlük yapılamaz. Rektör, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü tüzelkişiliğini temsil eder. Rektör adayı seçimleri gizli oyla yapılır. Oy veren her öğretim üyesi oy pusulasına yalnız bir isim yazabilir. Birinci toplantıda öğretim üyelerinin en az yarısının hazır bulunması şarttır. Bu sağlanamadığı takdirde toplantı 48 saat ertelenir ve nisap aranmaksızın seçime geçilir. Bu toplantıda en çok oy alan 6 kişi aday olarak seçilmiş sayılır, bunlardan Yükseköğretim Kurulunun seçeceği 3 kişi atanmak üzere Cumhurbaşkanına sunulur. Rektörlerin yaş haddi 67 yaştır. Ancak rektör olarak atanmış olanlarda görev süreleri bitinceye kadar yaş haddi aranmaz. Görev, Yetki ve Sorumlulukları 1-)Üniversite kurullarına başkanlık etmek, yükseköğretim üst kuruluşlarının kararlarını uygulamak, üniversite kurullarının önerilerini inceleyerek karara bağlamak ve üniversiteye bağlı kuruluşlar arasında düzenli çalışmayı sağlamak, 2-)Her eğitim - öğretim yılı sonunda ve gerektiğinde üniversitenin eğitim öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri hakkında Üniversitelerarası Kurula bilgi vermek, 3-)Üniversitenin yatırım programlarını, bütçesini ve kadro ihtiyaçlarını, bağlı birimlerinin ve üniversite yönetim kurulu ile senatonun görüş ve önerilerini aldıktan sonra hazırlamak ve Yükseköğretim Kuruluna sunmak, 4-)Gerekli gördüğü hallerde üniversiteyi oluşturan kuruluş ve birimlerde görevli öğretim elemanlarının ve diğer personelin görev yerlerini değiştirmek veya bunlara yeni görevler vermek, 5-) Üniversitenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak, 8

14 6-)2547 sayılı kanun ile kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır. Üniversitenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, eğitim öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin devlet kalkınma plan, ilke ve hedefleri doğrultusunda planlanıp yürütülmesinde, bilimsel ve idari gözetim ve denetimin yapılmasında ve bu görevlerin alt birimlere aktarılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında birinci derecede yetkili ve sorumludur saylı kanunda verilen görevler, yanında, Rektör (Üst Yönetici) lere 5018 sayılı Kanunlada çeşitli görevler verilmiştir. Üst yöneticiler: İdarenin Stratejik Planları ve Bütçelerinin;Kalkınma Planlarına, yıllık programlara, kurumun stratejik plan ve performans hedefleri ile hizmet gereklerine uygun olarak hazırlanması ve uygulanmasından, sorumlulukları altındaki kaynakların etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullanımının sağlanmasından, kayıp ve kötüye kullanımının önlenmesinden, mali yönetim ve kontrol sisteminin işleyişinin gözetilmesi, izlenmesi ve 5018 sayılı kanunla verilen diğer görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinden Bakana karşı sorumludurlar. Üst yöneticiler, bu sorumluluğun gereklerini harcama yetkilileri, mali hizmetler birimi ve iç denetçiler aracılığıyla yerine getirirler. Senato: a-)kuruluş ve işleyişi: Senato, rektörün başkanlığında, rektör yardımcıları, dekanlar ve her fakülteden fakülte kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden teşekkül eder. Senato, her eğitim - öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere yılda en az iki defa toplanır. Rektör gerekli gördüğü hallerde senatoyu toplantıya çağırır. b-)görevleri: Senato, üniversitenin akademik organı olup aşağıdaki görevleri yapar: 1-)Üniversitenin eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin esasları hakkında karar almak, 2-)Üniversitenin bütününü ilgilendiren kanun ve yönetmelik taslaklarını hazırlamak veya görüş bildirmek, 3-)Rektörün onayından sonra Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girecek olan üniversite veya üniversitenin birimleri ile ilgili yönetmelikleri hazırlamak, 4-)Üniversitenin yıllık eğitim - öğretim programını ve takvimini inceleyerek karara bağlamak, 9

15 5-)Bir sınava bağlı olmayan fahri akademik ünvanlar vermek ve fakülte kurullarının bu konudaki önerilerini karara bağlamak, 6-)Fakülte kurulları ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak, 7-)Üniversite yönetim kuruluna üye seçmek, 8-)2547 sayılı kanun ile kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır. Üniversite Yönetim Kurulu a-)kuruluş ve İşleyişi: Üniversite yönetim kurulu; rektörün başkanlığında dekanlardan, üniversiteye bağlı değişik öğretim birim ve alanlarını temsil edecek şekilde senatoca dört yıl için seçilecek üç profesörden oluşur. Rektör gerektiğinde yönetim kurulunu toplantıya çağırır. Rektör yardımcıları oy hakkı olmaksızın yönetim kurulu toplantılarına katılabilirler. b-)görevleri: Üniversite yönetim kurulu idari faaliyetlerde rektöre yardımcı bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar: 1-)Yükseköğretim üst kuruluşları ile senato kararlarının uygulanmasında, belirlenen plan ve programlar doğrultusunda rektöre yardım etmek, 2-)Faaliyet plan ve programlarının uygulanmasını sağlamak; üniversiteye bağlı birimlerin önerilerini dikkate alarak yatırım programını, bütçe tasarısı taslağını incelemek ve kendi önerileri ile birlikte rektörlüğe sunmak, 3-)Üniversite yönetimi ile ilgili rektörün getireceği konularda karar almak, 4-)Fakülte, enstitü ve yüksekokul yönetim kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek kesin karara bağlamak, 5-) 2547 sayılı kanun ile verilen diğer görevleri yapmaktır. Rektör Yardımcıları Rektör çalışmalarında kendisine yardım etmek üzere üniversitenin aylıklı profesörleri arasından en çok üç kişiyi rektör yardımcısı olarak seçer. Ancak merkezi açık öğretim yapmakla görevli üniversitelerde gerekli hallerde rektör tarafından beş rektör yardımcısı seçilebilir. Rektör yardımcıları rektör tarafından beş yıl için atanır. Rektör görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından birisini yerine vekil bırakır. 10

16 Genel Sekreterlik Bir Genel Sekreter ile en çok iki Genel Sekreter Yardımcısından oluşur.genel Sekreter, Üniversite idari teşkilatının başıdır ve bu teşkilatın çalışmasından Rektöre karşı sorumludur.genel Sekreter, üniversite idari teşkilatının başı olarak yapacağı görevler dışında, kendisine bağlı birimler aracılığı ile aşağıdaki görevleri yerine getirir. Görevleri: 1-)Üniversite İdari Teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu şekilde çalışmasını sağlamak. 2-)Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunda oya katılmaksızın raportörlük görevi yapmak; bu kurullarda alınan kararların yazılması, korunması ve saklanmasını sağlamak. 3-)Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulu'nun kararlarını Üniversite'ye bağlı birimlere iletmek. 4-)Üniversite İdari Teşkilatı'nda görevlendirilecek personel hakkında Rektöre öneride bulunmak. 5-)Basın ve Halkla İlişkiler hizmetinin yürütülmesini sağlamak. 6-)Rektörlüğün yazışmalarını yürütmek, Rektörlüğün protokol, ziyaret ve tören işlerini düzenlemek. 7-)Rektör tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak. Üniversitemiz Genel Sekreteliğince 2006 yılında 2547 sayılı yasada yeralan görevler yanında 5018 sayılı kanunla getirilen Rektörlük Daire Başkanlıklarına ait Harcama Yetkililiği görevi de yürütülmüştür. Fakülte Organları Dekan(Harcama Yetkilisi): Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan dekan, rektörün önereceği, üniversite içinden veya dışından üç profesör arasından Yükseköğretim Kurulunca üç yıl süre ile seçilir ve normal usul ile atanır. Süresi biten dekan yeniden atanabilir. Dekan kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere fakültenin aylıklı öğretim üyeleri arasından en çok iki kişiyi dekan yardımcısı olarak seçer: Ancak merkezi açıköğretim yapmakla görevli üniversitelerde, gerekli hallerde açıköğretim yapmakla görevli fakültenin dekanı tarafından dört dekan yardımcısı seçilebilir. Dekan yardımcıları, dekanca en çok üç yıl için atanır. Dekana, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından biri vekâlet eder. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir dekan atanır 11

17 Görev, yetki ve sorumlulukları: 1-) Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak, 2-) Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde fakültenin genel durumu ve işleyişi hakkında rektöre rapor vermek, 3-) Fakültenin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte rektörlüğe bildirmek, fakülte bütçesi ile ilgili öneriyi fakülte yönetim kurulunun da görüşünü aldıktan sonra rektörlüğe sunmak, 4-) Fakültenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak, 5-) 2547 sayılı Kanunla kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır. Fakültenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinde, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında rektöre karşı birinci derecede sorumludur. Dekanlarımızın ayrıca 5018 sayılı kanunla getirilen Harcama Yetkililiğine ilişkin görev ve sorumlulukları da bulunmaktadır. Fakülte Kurulu: a-) Kuruluş ve işleyişi: Fakülte kurulu, dekanın başkanlığında fakülteye bağlı bölümlerin başkanları ile varsa fakülteye bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden ve üç yıl için fakültedeki profesörlerin kendi aralarından seçecekleri üç, doçentlerin kendi aralarından seçecekleri iki, yardımcı doçentlerin kendi aralarından seçecekleri bir öğretim üyesinden oluşur. Fakülte kurulu normal olarak her yarıyıl başında ve sonunda toplanır. Dekan gerekli gördüğü hallerde fakülte kurulunu toplantıya çağırır. b-)görevleri: Fakülte Kurulu akademik bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar: 1-) Fakültenin, eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan, program ve eğitim - öğretim takvimini kararlaştırmak, 12

18 2-) Fakülte yönetim kuruluna üye seçmek, 3-) 2547 sayılı kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır. Fakülte Yönetim Kurulu: a-) Kuruluş ve işleyişi: Fakülte yönetim kurulu, dekanın başkanlığında fakülte kurulunun üç yıl için seçeceği üç profesör, iki doçent ve bir yardımcı doçentten oluşur. Fakülte yönetim kurulu dekanın çağırısı üzerine toplanır. Yönetim kurulu gerekli gördüğü hallerde geçici çalışma grupları, eğitim - öğretim koordinatörlükleri kurabilir ve bunların görevlerini düzenler. b-)görevleri: Fakülte yönetim kurulu, idari faaliyetlerde dekana yardımcı bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar: 1-) Fakülte kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında dekana yardım etmek, 2-) Fakültenin eğitim - öğretim, plan ve programları ile takvimin uygulanmasını sağlamak, 3-) Fakültenin yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak, 4-) Dekanın fakülte yönetimi ile ilgili getireceği bütün işlerde karar almak, 5-) Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim - öğretim ve sınavlara ait işlemleri hakkında karar vermek, 6-) 2547 sayılı kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır. c-) İdari Teşkilatı ve Görevleri: Fakülte İdari Teşkilatı ve Görevleri 1-) Fakülte idari teşkilatı, fakülte sekreteri ile sekreterlik bürosundan ve ihtiyaca göre kurulacak öğrenci işleri, personel, kütüphane, mali işler, yayın ve destek hizmetleri biriminden oluşur. 2-) Bir fakültede 1.inci fıkrada sayılan birimlerin kurulmasına ilgili üniversitenin önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca karar verilir. 3-) Fakülte sekreteri ile sekreterlik bürosu ve varsa bağlı birimler, fakültenin idari hizmetlerinin yürütülmesinden sorumludurlar. 13

19 Enstitüler Organlar: a-) Enstitünün organları, enstitü müdürü, enstitü kurulu ve enstitü yönetim kuruludur. b-) Enstitü Müdürü, üç yıl için ilgili fakülte dekanının önerisi üzerine rektör tarafından atanır. Rektörlüğe bağlı enstitülerde bu atama doğrudan rektör tarafından yapılır. Süresi biten müdür tekrar atanabilir. Müdürün, enstitüde görevli aylıklı öğretim elemanları arasından üç yıl için atayacağı en çok iki yardımcısı bulunur. Müdüre vekâlet etme veya müdürlüğün boşalması hallerinde yapılacak işlem, dekanlarda olduğu gibidir. Enstitü müdürü, 2547 sayılı kanun ile dekanlara verilmiş olan görevleri enstitü bakımından yerine getirir. Ayrıca Enstitü Müdürlerimiz 2006 yılında 5018 sayılı kanunla verilen Harcama Yetkililiği görevinide yürütmüşlerdir. c-) Enstitü Kurulu, müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitüyü oluşturan ana bilim dalı başkanlarından oluşur. d-) Enstitü yönetim kurulu, müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları, müdürce gösterilecek altı aday arasından enstitü kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşur. e-) Enstitü Kurulu ve enstitü yönetim kurulu, bu kanunla fakülte kurulu ve fakülte yönetim kuruluna verilmiş görevleri enstitü bakımından yerine getirirler. Yüksekokullar Organlar: a-) Yüksekokulların organları, yüksekokul müdürü, yüksekokul kurulu ve yüksekokul yönetim kuruludur. b-) Yüksekokul Müdürü, üç yıl için ilgili fakülte dekanının önerisi üzerine rektör tarafından atanır. Rektörlüğe bağlı yüksekokullarda bu atama doğrudan rektör tarafından yapılır. Süresi biten müdür tekrar atanabilir. Müdürün okulda görevli aylıklı öğretim elemanları arasından üç yıl için atayacağı en çok iki yardımcısı bulunur. Müdüre vekâlet etme veya müdürlüğün boşalması hallerinde yapılacak işlem, dekanlarda olduğu gibidir. 14

20 Yüksekokul müdürü, 2547 sayılı kanun ile dekanlara verilmiş olan görevleri yüksekokul bakımından yerine getirir. c-)yüksek okul kurulu, müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve okulu oluşturan bölüm veya ana bilim dalı başkanlarından oluşur. d-)yüksekokul yönetim kurulu; müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ile müdürce gösterilecek altı aday arasından yüksekokul kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşur. e-)yüksekokul kurulu ve yüksekokul yönetim kurulu, 2547 sayılı kanunla fakülte kurulu ve fakülte yönetim kuruluna verilmiş görevleri yüksekokul bakımından yerine getirirler. Yüksekokul Müdürlerimiz ayrıca 2006 yılında 5018 sayılı kanunla verilen Harcama Yetkililiği görevinide yürütmüşlerdir. Yüksekokul İdari Teşkilatı ve Görevleri: 1-)Yüksekokul İdari teşkilatı, yüksekokul sekreteri ile sekreterlik bürosundan ve ihtiyaca göre kurulacak öğrenci işleri, personel, kütüphane, mali işler ve destek hizmetler biriminden oluşur. 2-)Bir yüksekokulda, 1`inci fıkrada sayılan birimlerin kurulmasına, ilgili üniversitenin önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca karar verilir. 3-)Yüksekokul sekreteri ile sekreterlik bürosu ve varsa bağlı birimler, yüksekokulun idari hizmetlerinin yürütülmesinden sorumludurlar. Bölüm: Bir fakülte ya da yüksekokulda, aynı veya benzer nitelikte eğitim - öğretim yapan birden fazla bölüm bulunamaz. Bölüm, bölüm başkanı tarafından yönetilir. Bölüm Başkanı; bölümün aylıklı profesörleri, bulunmadığı takdirde doçentleri, doçent de bulunmadığı takdirde yardımcı doçentler arasından fakültelerde dekanca, fakülteye bağlı yüksekokullarda müdürün önerisi üzerine dekanca, rektörlüğe bağlı yüksekokullarda müdürün önerisi üzerine rektörce üç yıl için atanır. Süresi biten başkan tekrar atanabilir. Bölüm başkanı, görevi başında bulunamayacağı süreler için öğretim üyelerinden birini vekil olarak bırakır. 15

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU İSTANBUL - ŞUBAT 2015 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU MARMARA ÜNİVERSİTESİ SUNUŞ Marmara Üniversitesi, 132 yıllık

Detaylı

Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir

Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI www.beu.edu.tr 2013 Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir SUNUŞ 21. yüzyılın çağdaş üniversitesini oluşturmak gayreti içerisindeki üniversitemiz, bir yandan çağdaş değerleri

Detaylı

İÇİNDEKİLER REKTÖR SUNUŞU I-GENEL BİLGİLER 3 II- PERFORMANS BİLGİLERİ.. 36

İÇİNDEKİLER REKTÖR SUNUŞU I-GENEL BİLGİLER 3 II- PERFORMANS BİLGİLERİ.. 36 AYDIN 2011 İÇİNDEKİLER REKTÖR SUNUŞU I-GENEL BİLGİLER 3 A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 B- Teşkilat Yapısı...21 C- Fiziksel Kaynaklar... 25 1- Fiziksel Yapı...25 1.1- Yerleşkeler...25 1.2- Yerleşke

Detaylı

2009 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2009 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 9 YILI İDARE FAALİYET RAPOR RU OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ GenSoft STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Nisan 9 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU II 9 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU SUNUŞ Günümüzde

Detaylı

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 2011 İDARE FAALİYET RAPORU

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 2011 İDARE FAALİYET RAPORU KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 2011 İDARE FAALİYET RAPORU www.kilis.edu.tr KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 2011 İDARE FAALİYET RAPORU www.kilis.edu.tr Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında

Detaylı

NİSAN 2012 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

NİSAN 2012 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN 2012 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ NİSAN 2012 B İ N G Ö L Ü N İ V E R S İ T E S İ Sayfa 2 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU...

Detaylı

Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir Fendir, İlim ve Fenden Başka Yol Gösterici Aramak Gaflettir, Dalalettir, Cehalettir.

Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir Fendir, İlim ve Fenden Başka Yol Gösterici Aramak Gaflettir, Dalalettir, Cehalettir. Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir Fendir, İlim ve Fenden Başka Yol Gösterici Aramak Gaflettir, Dalalettir, Cehalettir. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I GENEL BİLGİLER A Misyon ve

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU Nisan 2012 KIRKLARELİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı K I R K L A R E L İ Ü N İ V E R S İ T E S İ İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER

Detaylı

2010 YILI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU

2010 YILI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU 2010 YILI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU Millete gideceği yolu gösterirken dünyanın her türlü iliminden, keşiflerinden, gelişmelerinden yararlanalım, ama unutmayalım ki, asıl temeli kendi içimizden

Detaylı

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU SİNOP ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Korucuk Köyü Trafo Mahallesi No:36 - SİNOP Nisan-2014 1 ÖNSÖZ Bir ülkede yükseköğretimin

Detaylı

Baskı: Anadolu Üniversitesi Basımevi Tesisleri 2 A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ

Baskı: Anadolu Üniversitesi Basımevi Tesisleri 2 A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 1 2 A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ Baskı: Anadolu Üniversitesi Basımevi Tesisleri İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU...11 I - GENEL BİLGİLER... 13 A - VİZYON, MİSYON

Detaylı

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Yerelden Evrensele Yeniliğin Merkezi 4 YILI PERFORMANS PROGRAMI SUNUŞ Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi olarak kurulduğumuz 7 Mayıs 7 tarihinden itibaren

Detaylı

2013 FAALİYET RAPORU

2013 FAALİYET RAPORU 2013 FAALİYET RAPORU Millete gideceği yolu gösterirken dünyanın her türlü iliminden, keşiflerinden, gelişmelerden yararlanalım, ama unutmayalım ki, asıl temeli kendi içimizden çıkarmak zorundayız. 2 İçindekiler

Detaylı

T. C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T. C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T. C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Ocak-2015 Gözlerimizi kapayıp tek başımıza yaşadığımızı düşünemeyiz. Memleketimizi bir çember içine

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı (2014) i Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse

Detaylı

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur.

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. 1 Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. 2 SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu idarelerine çok yıllı bütçeleme,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. II. AMAÇ VE HEDEFLER 61 A. İdarenin Amaç ve Hedefleri 61 B. Temel Politikalar ve Öncelikler 61

İÇİNDEKİLER. II. AMAÇ VE HEDEFLER 61 A. İdarenin Amaç ve Hedefleri 61 B. Temel Politikalar ve Öncelikler 61 İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER 4 A. Misyon ve Vizyon 4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5 C. İdareye İlişkin Bilgiler 12 1. Fiziksel Yapı 12 2. Örgüt Yapısı 20 3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 31 4. İnsan

Detaylı

T.C. RİZE ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. RİZE ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU T.C. RİZE ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU HAZIRLAYAN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Milli Piyango Eğitim Kampüsü Fener Mahallesi/RİZE Tel: 0 464 223 81 08 Fax: 0 464 223 76 03 http://strateji.edu.tr

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. 2012 YILI idare FAALİYET RAPORU

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. 2012 YILI idare FAALİYET RAPORU YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI idare FAALİYET RAPORU ELEKTRONİK DOKÜMAN: www.stg.yildiz.edu.tr BASKI: YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BASIM YAYIN MERKEZİ 2013, İSTANBUL ii Millete gideceği yolu gösterirken

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

YALOVA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU YALOVA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU Dinlenmemek üzere yola çıkanlar asla ve asla yorulmazlar. İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 1 I. GENEL BİLGİLER 2 A. MİSYON, VİZYON VE TEMEL DEĞERLER 3 B. YETKİ,

Detaylı

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2008 MALİ YILI FAALİYET RAPORU 2009 ANTALYA Bir millet, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin yaşayacak sonuçlar vermesi ancak ilim ve irfan

Detaylı

Faaliyet Raporu STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN 2014

Faaliyet Raporu STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN 2014 2013 Faaliyet Raporu 1 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN 2014 Yalova Üniversitesi Faaliyet FAALİYET RAPORU Raporu 2013 YALOVA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU Proje Koordinatörü : Dr. Hakan

Detaylı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU TS-EN ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ a, Dinlenmemek üzere yola çıkanlar asla ve asla yorulmazlar 2014 Yılı İdare Faaliyet Raporu a ÜST YÖNETİCİ

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU SUNUŞ Gazi Üniversitesi, köklü geçmişi Cumhuriyetin ilk yıllarına kadar uzanan, ulusal düzeyde kendini kabul ettirmiş, çoğu alanda ülkemizde ilk üç üniversite arasında yer alan, yaptığı başarılı yayınlar

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2013 Yılı Performans Programı OCAK-2013 Süngülerle, silahlarla ve kanla kazandığımız askeri zaferlerden sonra, kültür, bilim, fen ve ekonomi alanlarında da zaferler kazanmaya

Detaylı

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Şubat 2015 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU..1 I- GENEL BİLGİLER... 2-39 A- Misyon ve Vizyon... 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar..2-9 C- İdareye İlişkin Bilgiler....9 1-

Detaylı

Prof. Dr. Zafer EREN Rektör. Rektör Sunuşu

Prof. Dr. Zafer EREN Rektör. Rektör Sunuşu Rektör Sunuşu Anadolumuzun tam ortasında Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının Vatanın bağımsızlığı tehlikededir. Milletin istikbalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. sözleri

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN - 2011 Hazırlayan: GOÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Kampüsü TOKAT www.gop.edu.tr Dünya'da

Detaylı