Doğal yaşama hakkı. Right to lead a natural life DR. MURAT YALÇINTAŞ İ TOVİ ZYON MART/MARCH

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Doğal yaşama hakkı. Right to lead a natural life DR. MURAT YALÇINTAŞ İ TOVİ ZYON MART/MARCH 2011-1-"

Transkript

1

2 BAŞ Ş KAN DAN-FROM A N THE PRESIDENT Doğal yaşama hakkı Right to lead a natural life Tarım ve Köyişleri Bakanlığı nın verilerine göre dünyada organik ürün pazarı, milyar dolarlık bir hacme ulaştı yılı sonunda ise pazar hacminin 70 milyar dolara yükseleceği tahmin edi- liyor. Peki, bu pazarda ülkemizin yeri ne? Türkiye, tahmini hesaplara göre 150 milyon dolarlık ihracat hacmi ile bu pazardan çok düşük bir pay alıyor. Halbuki Türkiye nin dünyanın en iyi organik pamuğuna sahip olması nedeniyle ekolojik tekstil ve gıdada dünya çapında öne çıkma potansiyeli var. Nitekim Avrupa da organik tekstil ürünlerine olan talebin giderek arttığı görülüyor. Türkiye yi bu alanda öne çıkaracak iki avantaj var: Birincisi organik pamuk üretimi, ikincisi de tekstil-hazırgiyim sanayi birikimi. Ülkemizde üretilen pamuk, kimyasal ilaçlama az yapıldığı ve elle toplandığı için, uluslararası piyasalarda organik ürün olarak kabul ediliyor. Dünyada organik pamuğun yüzde 41'i Türkiye'de üretili- yor. Özellikle Güneydoğu Anadolu pamuğunun, organik tekstil için paha biçilmez olduğu biliniyor. Türkiye nin ekolojik ürünlerde öne çıkabileceği ikinci alan ise kuşkusuz gıda sektörü. Ekolojik gıda ürünlerinde Türkiye nin dünya ge- nelinde öne çıkma şansı var. Çünkü birçok gıda ürününde Türkiye liderdir. Aslında ekolojik gıdaya yönelmenin sadece ekonomik boyu- tunu düşünmemeliyiz. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın sağlıklı gelişebilmesi, yetişkin vatandaşlarımızın sağlıklı bir hayat sürmesi de doğal beslenme ile yakından ilgilidir. Aynı tespiti ekolojik tekstil ürünleri için de düşünmeliyiz. Çünkü bu- gün gelişmiş ülkelerin yöneldiği teknik ve doğal tekstil ürünlerinin ilk örneklerinin verildiği yer Orta Asya ve Anadolu'dur. Öte yandan BM İnsan Çevre Konferansı, tarihi Stockholm Bildirisi ile İnsanlar sürekli ve dengeli kalkınmanın merkezindedir. Doğa ile uyum içerisinde sağlıklı ve verimli bir hayata hakları vardır diyor. Böylece doğa ile uyumlu kalkınmayı kişi hak ve özgürlükleri ara- sında sayıyor. Bu nedenle gerek tüketim alışkanlıklarımızı, gerekse üretim ve sektörel tercihlerimizi belirlerken artık, toprağımızın bere- ketine hak ettiği değeri vermeliyiz. Saygılarımla According to the data of the Ministry of Agriculture and Rural Affairs, the organic products market in the world has reached a volume of US$ billion. It is predicted that the market volume will rise to US$ 70 billion by the end of Well, what is the place of our country in this market? Estimated calculations indicate that Turkey is receiving a very small share of this market with its export volume of US$ 150 million. But, Turkey has a potential to stand out in ecological textile and food because it has the best organic cotton of the world for instance. As a matter of fact, it is observed that there is a growing demand for organic textile products in Europe. Turkey has two advantages that will make it stand out in this area: The first is organic cotton production and the second is apparel-textile industry experience. The cotton produced in our country is approved as organic product in the international markets because of very low chemical pesticides level and because it is collected by hand. 41 percent of the organic cotton in the world is produced in Turkey. It is pointed out that especially the cotton from the Southeastern Anatolia is invaluable for organic textile. The second field in which Turkey can stand out with its ecological products is doubtlessly the food industry. Turkey has a chance to stand out in the world with its ecological food products because Turkey is the leader in many food products. Actually, we should not only consider the economic dimension of turning to ecological food. Our children are the assurance of our future and their growth in health is essential and closely connected with natural nutrition as well as leading a healthy life of the adult population. The same fact should be taken into consideration for the ecological textile products. This is because the location of the early examples of the techniques and natural textile products the developed countries are now turning to is the Central Asia and Anatolia Region. On the other hand, the historic Stockholm Declaration of the UN Conference on the Human Environment states: Humans are at the centre of a constant and balanced development. They have a right to lead a healthy and efficient life in harmony with the nature. Thus, living in harmony with the nature is regarded as one of the individual rights and freedoms. Therefore, in determining both our consumption habits and our production and industrial preferences, we should appreciate the fertility of our soil as it deserves. Sincerely, DR. MURAT YALÇINTAŞ İ TOVİ ZYON MART/MARCH

3 İÇİNDEKİL İstanbul Ticaret Odası Adına İmtiyaz Sahibi Owner on Behalf of the İstanbul Chamber of Commerce Dr. Murat Yalçıntaş SAYI/NUMBER 98 M A R T / M A R C H Genel Yayın Koordinatörü ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Puplications Coordinator and Editor-in-Chief Dr. Cengiz Ersun İTO Yayınlar Koordinatörü ICOC Puplications Coordinator İsmail Şen Yayın Kurulu Publishing Committee Dr. Cengiz Ersun Selçuk Tayfun Ok Kenan Öztekin Dr. Ahmet Naci Helvacı Şefik Memiş Zeliha Aslan Tamer Çerçi Doğan Erdoğan 6 Genel Yayın Yönetmeni Executive Editor Zeliha Aslan Haber Koordinatörü News Coordinator Tamer Çerçi Haber Merkezi Press Department Reporters Dilek Ülker, Soyhan Alpaslan, İlker Başöz, Canan Bilgin, Nuran Çapkın, Yahya Gül, Dilşah Keflioğlu, Nalan Söylemez, Fedai Yıldırımım Adres / Address İSTANBUL TİCARET ODASI İSTANBUL CHAMBER OF COMMERCE, Reşadiye Cad. Eminönü-İstanbul / Turkey Telefon numaraları / Telephone numbers (44 lines) Basın Yayın Şubesi / Press Department Tel: Fax: Internet: Tasarım / Design Taze Ajans Baskı / Publishing Altınoluk Yayın ve Sanayi A.Ş. Tel: Yayın Türü: Yerel Süreli Yayın Yayın Tarihi: Bu dergi içeriğindeki tüm yazı ve resimler, kaynak gösterilmeksizin ve izin alınmaksızın kullanılamaz. Tüm yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir. The contents of this magazine may be repoduced by mentioning the source all responsibility of the views expressed and pictures published in this Review belong to the authors of the articles İstanbul a gelen yabancı sermaye arttı Increase in foreign investment to Istanbul İTO ve TİKA dan eğitim projesi Training project by ICOC and TIKA ABD, ticari ilişkilerde somut adımlara hazırlanıyor USA gets ready for concrete steps in trade relations Japon firmalar Türkiye yi keşfetmeli Japanese companies need to discover Turkey KAPAK-COVER Girişimciler ekolojiyi çok sevdi Entrepreneurs liked ecology very much ANALİZ-ANALYSISANALYSIS İki kriz arasında Türkiye nereye koşuyor? -2- Where is Turkey running in between two crises? -2- DÜNYA-THE WORLD Türkiye yeni dönemde öne çıkıyor Turkey stands out in this new time period GÜNCEL-ACTUALITY Kadın istihdamında önemli teşvik Important incentives for women employment İŞ DÜNYASI-BUSINESS WORLD Türkiye nin yazar patronları Turkey s "writer" bosses AB AJANDASI-EU AGENDA AB projelerini yaygınlaştırmada yeni olanak: C-ENTER A new opportunity to disseminate EU projects: C-ENTER AVRUPALI TÜRKLER-EURO EURO TURKS Karmez, döneri dünya markası yapacak Karmez will make doner kebap a global brand MARKA İLLER-BRANDED CITIES İnegöl, mobilyası da köftesi gibi marka olacak As its meatballs Inegol is to turn its furniture into a trademark ULAŞIM TRANSPORTATION Boru hatlarıyla taşıma dönemi Time for transporting through pipelines HEDEF SEKTÖR-TARGET TARGET SECTOR 9.5 milyar liramız havada uçuşuyor 9.5 billion liras are going up in the air YAŞAM-LIFE Hediye vermeyi çok seviyoruz We love gift giving very much

4 ER-CONTENTS ASIRLIK ÇINARLAR AGE-OLD VETERANS İbrahim Aksüt: Şahıslar değil ülke zenginleşmeli Ibrahim Aksüt: The country should prosper not just individuals E-YAŞAM-E-LIFEE-LIFE E ticarette indirim sezonu Discount season for e-commerce platforms YARATICI EKONOMİ CREATIVE ECONOMY Yeni Dünya da eller değil beyinler çalışacak Not hands but brains will work in the New World KAYBOLAN MESLEKLER DIMINISHING PROFESSIONS Önemli iş kolları arasındaydı: Yazmacılık An important pastime business art of block printing SEKTÖREL AÇIKOTURUM SECTORAL OPEN FORUM Pamukta milli seferberlik yapılsın National mobilization needed in cotton KONUK YAZAR-GUEST WRITER Basel III Türkiye ye neler getiriyor? What is Basel III bringing to Turkey? SOSYAL GÜVENLİK SOCIAL SECURITY 3 soru & 3 cevap 3 questions & 3 answers VERGİ-TAX Kamu alacaklarının ödenmesine kolaylık getiren yasa Act facilitating payment of government claims KİTAPLIK-BOOKSHELF EKONOMİK VERİLER ECONOMIC INDICATORS ADRESLER-ADDRESSESADDRESSES İ TOVİ ZYON MART/MARCH

5 İ TO DAN HABERLER İSTANBUL A GELEN YABANCI SERMAYE ARTTI INCREASE IN FOREIGN INVESTMENT TO ISTANBUL NEWS FROM ICOC İstanbul Ticaret Odası (İTO), yeni kayıt ve iptal edilen firma kuruluşlarını esas alarak hazırladığı, 2010 Yılı Yeni Kayıt ve Kapanış Yaptıran Firmalarda Yabancı Yatırımcı ve Sermaye Durumu raporunu açıklandı. Buna göre 2010 yılının tamamında İstanbul da yabancı yatırımcının taahhüt ettiği sermaye değeri yüzde arttı. Aynı dönemde yabancı yatırımcı sayısı ise yüzde arttı da yabancı yatırımcı tarafından toplam 823 milyon 352 bin 513 TL lik sermaye tutarında şirket kuruldu yılında ise yabancı yatırımcı sayısı 2.532, yabancı sermaye değeri de 376 milyon 541 bin 260 TL olmuştu. İTO Başkanı Dr. Murat Yalçıntaş, İstanbul da yeni şirket kuruluşunda taahhüt edilen yabancı sermaye değerinin 2009 yılına göre iki kat artarak, 2006 yılından itibaren en yüksek seviyesine ulaştığını söyledi. Dr. Yalçıntaş, Finansal sistemdeki istikrarın yanı sıra, kredi derecelendirme kuruluşlarının ülkemiz ekonomisi için ortaya koyduğu olumlu görüşün de yabancı yatırımcıları cezbettiğini görüyoruz dedi. The Istanbul Chamber of Commerce (ICOC) announced the report Investor and Capital status of New Registered and Closed down Companies in 2010 based on the new registries and cancellations of companies made year long. According to the report the capital value of commitment by foreign investors in Istanbul during 2010 increased by % The number of foreign investors in the same period last year increased by 20.22% In 2010 a total of foreign investors made a total investment of 823 million 352 thousand 513 TL and established companies. In 2009 the number of foreign investors was 2,532 and the total value of foreign capital was 376 million 541 thousand 260TL. ICOC President Dr. Murat Yalçıntaş, informed that the foreign capital committed for new companies in Istanbul had increased twice the amount compared to 2009, adding that the figures had reached the highest level since Dr. Yalçıntaş said: We see that foreign investors are attracted to Istanbul due to current financial system stability and positive reports for our country economy by credit evaluation companies. İTO VE TİKA DAN EĞİTİM PROJESİ TRAINING PROJECT BY ICOC AND TIKA nitelikli eleman ihtiyacını karşılamayı amaçlıyor. Proje ile kursiyerler, İTO ve TİKA'nın ev sahipliğinde İstanbul'da mesleki eğitim ile Türkçe dil kursları görecek. İTO Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Yalçıntaş, bir ülkenin en önemli kaynağının o ülkenin nitelikli ve yetişmiş insan gücü olduğunu belirterek, ''İnsan gücünüzü ne kadar mesleki eğitimle donatırsanız, kalkınma ivmenizi de o kadar yukarıya doğru yükseltmeniz mümkün olacaktır. Mesleki eğitim, kalkınmayı hedefleyen bir ülkenin zeka tarlasıdır. O tarlayı ne kadar iyi sürersek, o kadar yüksek verim alırız'' diye konuştu. demand for Turkish speaking trained employees for friend and brethren countries to strengthen economic, social and cultural ties where there are ongoing Turkish company investments. ICOC and TIKA will be the host of the project where trainees will undergo professional training as well as Turkish language courses. ICOC President Dr. Murat Yalçıntaş said that a country s most important strength was the qualified and trained labour power adding: ''The more you qualify your labour power through training the higher your development acceleration will be. Professional training is the field of brilliance for countries that aim development. The better we make use of the field the better results we will achieve.'' İTO ile Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA) arasında ''Uluslararası Mesleki ve Teknik Eğitim Projesi'' protokolü imzalandı. Proje, dost ve kardeş ülkelerle ekonomik, sosyal ve kültürel bağları güçlendirilmeyi, bu ülkelerde yatırımı bulunan Türk firmaların Türkçe bilen ICOC and the Turkish Cooperation and Development Guidance Management (TIKA) mutually signed the protocol for International Professional and Technical Training Project. The project aims to supply the -4- İ TOVİ ZYON MART/MARCH 2011

6 ABD, TİCARİ İLİŞKİLERDE SOMUT ADIMLARA HAZIRLANIYOR USA GETS READY FOR CONCRETE STEPS IN TRADE RELATIONS Avrupa ziyaretine İstanbul dan başlayan ABD Ticaret Bakanı Dış Pazar Erişimi nden Sorumlu Yardımcısı Michael Camuñez, İTOyu ziyaret ederek işadamlarıyla bir araya geldi. Türkiye ile ticari ilişkilerde somut adımlara hazırlandıklarını söyleyen Camuñez, bu adımları da sektörel işbirliği, ABD-Türk İş Konseyleri nin oluşturulması olarak sıraladı. İTO Başkanı Dr. Murat Yalçıntaş ise ABD Bakan Yardımcısı Michael Camuñez in İTO ya gelişinin, yapılan çalışmaların bulduğu aksi seda açısından önemli olduğunu ifade etti. Dr. Yalçıntaş, ABD ye iş adamlarımızı götürdük, buraya iş adamları getirdik. Her sene en az bir defa olmak üzere gittiğimiz bir üst düzey heyetle ABD de valilerini, yatırım kurumlarını, bakanları, odaları, kongre ve senato üyelerini ziyaret ederek onlara Türkiye yi ve İTO yu anlattık. Temsil ettiğimiz 350 bin üyeden bahsettik dedi. New York Valiliği ile İTO arasında imzalanan işbirliği anlaşması sonucu İstanbul da açılan New York Eyaleti Ticaret ve Yatırım Ofisi ne de işaret eden Dr. Yalçıntaş, şöyle konuştu: New York, ABD nin en önemli eyaleti ve ilk adımı onun atması son derece doğruydu. Diğer eyaletlerin de benzer adımlar atmasını ve burada ofisler açmasını temenni ediyorum Michael Camuñez, USA Undersecretary of Trade in charge of Foreign Market Access began his Europe tour from Istanbul and his first visit in Istanbul was to the ICoC where he met with businessmen. Michael Camuñez said that they took concrete steps to get ready for their trade relations with Turkey. Camuñez listed the steps as: sector based cooperation, and forming USA- Turkish Business Councils. ICOC President Dr. Murat Yalçıntaş said that the visit by USA Undersecretary Michael Camuñez was important in terms of efforts made by the chamber. Dr. Yalçıntaş said: We took our businessmen to the USA, we brought their businessman here. We hold an annual visit to USA with a high level group and meet American Governors, investment corporations, Secretaries, Chambers, Congress and Senate members and inform them on Turkey and ICoC. We informed them of the 350 thousand members we represent Dr.Yalçıntaş mentioned the cooperation agreement between New York Governor and ICoC which lead to the opening of the New York State Commerce and Investment Office in Istanbul. Dr. Yalçıntaş said the following: New York State is the most important of the USA states and it was very appropriate that they took the first step. I hope that other states follow New York s lead and take similar steps and open offices in Istanbul JAPON FİRMALAR TÜRKİYE Yİ KEŞFETMELİ JAPANESE COMPANIES NEED TO DISCOVER TURKEY Japon iş adamları, Türkiye ile ticari ilişkilerin geliştirilmesini istiyor. İTO yu ziyaret eden Tokyo Hachioji Sanayi ve Ticaret Odası heyeti, iki ülke arasında 120 yıllık dostluk olduğunu belirterek, bunun ticarete de yansımasını istediklerini bildirdi. Japon heyetini karşılayan İTO Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Yenel, Japonya ile ticari ilişkilerin üç noktadan hareketle geliştirebileceğini belirterek, bu adımları da, İlki Türkiye nin Japonya ya ihracatını artırmak. İkincisi Türkiye ye daha fazla Japon yatırımı çekmek. Japon firmalarının Türkiye yi keşfetmedikleri kanaatindeyiz. Üçüncüsü ise Japonya ile üçüncü ülkelerde ekonomik ve ticari işbirliğimizi artırmak şeklinde sıraladı. Turizmin de, Türk-Japon ilişkilerinin temel taşlarından biri olacağını vurgulayan Yenel, ayrıca enerji, altyapı, uzay ve gıda gibi stratejik sektörlerin yanı sıra tekstil, otomotiv, bankacılık ve finans alanında da ticari ilişkilerin güçlendirilebileceğini kaydetti. Japanese businessmen want to develop trade relation with Turkey. Tokyo Hachioji Chamber of Industry and Commerce group visited ICOC relaying their hopes to further develop the 120 years of friendship between the two countries in terms of trade. Muhammet Yenel was the ICoC Board Member who received the Japanese group and informed that trade relations with Japan could develop through 3 steps and said: The first step needed is for Turkey to increase export to Japan; the second step is to attract more Japanese investments to Turkey, we believe that Japanese companies have yet to discover Turkey. The third step will be to increase economic and trade cooperation with Japan to third countries. Yenel pointed out that tourism will be one of the milestones of the Turkish-Japanese relations other important elements being energy, infrastructure, space and food industries of strategic importance adding automotive, banking and finance to the lot to further develop trade relations. İ TOVİ ZYON MART/MARCH

7 KAPAK-COVER Tamer Çerçi Tüketici ekolojik ürünlerle tanıştı Consumers met ecological products GİRİŞİMCİLER EKOLOJİYİ G K ÇOK SEVDİ ENTREPRENEURS LIKED ECOLOGY VERY MUCH -6- İ TOVİ ZYON MART/MARCH 2011

8 T arımın dışında tekstil, otomotiv, beyaz eşya, oyuncak sektörlerinin yanı sıra inşaat sektörü de ekolojik ürüne yönelmeye başladı.yeni açılan ekolojik pazarlar ve marketlerin raflarını gıda dışında oyuncaktan deterjana, havludan çamaşır makinesine kadar farklı organik ürünler süslüyor. Dünyada organik ürünler milyar dolarlık bir pazar oluştururken Türkiye 150 milyon dolarlık ihracat hacmi ile bu pazardan düşük bir pay alıyor. I n addition to agriculture, textile, automotive, household goods and toy sectors as well as the construction sector head for ecological products. In addition to food the shelves of the newly established ecological marketplaces and stores are adorned with various organic products from toys to detergents, towels to washing machines. While the organic products create a market of billion dollars in the world, they receive a small share of this market in Turkey with an export volume of 150 million dollars. Son yıllarda gıdadan, tekstile, oyuncaktan, temizlik ve kişisel bakım ürünlerine kadar birçok alanda ekolojik ürünler günlük hayatımıza girdi. Tarımın dışında tekstil, otomotiv, beyaz eşya oyuncak sektörlerinin yanı sıra inşaat sektörü de ekolojik ürüne yönelmeye başladı. Yeni açılan ekolojik pazarlar ve marketlerin raflarını gıda dışında oyuncaktan, havluya kadar farklı organik ürünler süslüyor. Organik ürünlerin yaygınlaşmasında, tüketicinin bilinçlenmesi, ev hanımlarının doğal hayata yönelmeleri, genetiği değiştirilmiş ürünlerin sağlığı olumsuz etkilediği yönündeki tartışmalar, üretimde kimyasal desteklerin yarattığı sakıncalar ve doğal kaynakların hızla tükenmesi etkili oldu. 70 MİLYAR DOLARLIK PAZAR Türkiye de organik ürünlerinin tüketimi henüz çok düşük seviyede, üretimde buna bağlı olarak yavaş yavaş artıyor. Dünyada organik ürünlerin milyar dolarlık bir pazar oluşturduğu tahmin ediliyor. Türkiye ise tahmini hesaplara göre 150 milyon dolarlık ihracat hacmi ile bu pazardan düşük bir pay alıyor. Ancak, bütün ürünlerin organik ürün kategorisinde henüz sınıflandırılmadığını dikkate alırsak Türkiye deki pazarın daha büyük olduğu tahmin ediliyor. Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker ise dünyada organik ürün pazarının milyar dolarlık bir hacme ulaştığını 2012 yılı sonunda ise bu rakamın 70 milyar dolara ulaşacağını söylüyor. İLGİ HIZLA ARTIYOR 2005 yılında yayımlanan Organik Tarım Yönetmeliği nin ardından gerek İstanbul da gerekse diğer illerde ekolojik gıda ürünleri yaygınlaşmaya başladı. Organik pazarın üretici tarafını harekete geçiren etken ise dış talebin doğal ürünlere kayması ve AB sürecine uyum oldu. 17 Ekim 2006 tarihinde AB uyum süreci gereği Resmi Gazete de yayımlanan Organik Tarım Esasları ve Yönetmeliğinin yürürlüğe girmesi hem üreticileri hem de dağıtım kanallarını harekete geçirdi. Tarım Bakanlığı nın verilerine göre 2002 yılında 150 olan organik ürün sayısı 2009'da 212 ye ulaştı yılında organik üretimle uğraşan çiftçi Ecological products have recently entered into our lives in various areas from food to textile, toys to cleaning and personal care products. In addition to agriculture, textile, automotive, white goods and toy sectors as well as the construction sector started to head for ecological products. The shelves of the newly established ecological marketplaces and stores are adorned with various organic products from toys to towels in addition to food. The consumers becoming conscious, housewives turning to natural life, debates on genetically modified products injuring the health, the disadvantages created by the chemical support in production and the rapid consumption of natural sources have been effective in making organic products widespread. A MARKET OF US$ 70 BILLION In Turkey, the consumption of organic products is yet at a very low level, and the production is growing in line with the consumption. It is predicted that organic products in the world are creating a market of US$ billion. According to estimated calculations, Turkey receives a small share of this market with its export volume of US$ 150 million. However, considering that not all products are yet categorized as organic products, it is predicted that the market in Turkey is actually larger. The Minister of Agriculture and Rural Affairs Mehdi Eker says that the organic product market has reached a volume of US$ billion in the world and that this figure will reach US$ 70 billion by the end of RAPIDLY GROWING INTEREST After the Regulation on Organic Agriculture was published in 2005, ecological food products began to become widespread both in Istanbul and in the other provinces. The factor that mobilized the producer of organic market has been the shifting of the external demand to natural products and the EU integration process. As the Organic Agriculture Principles and Regulation published in the Official Gazette on October 17, 2006 in accordance with the EU integration process entered into force, both the producers and İ TOVİ ZYON MART/MARCH

9 sayısı 12 bin 428 iken 2009 da organik tarıma yönelen çiftçi sayısı 35 bin 565'e yükseldi. Türkiye'nin ihracatta önemli bir şansı ise Rusya gibi geniş pazarlara ve petrol zengini ülkelere yakın olması. Türkiye bu şansı değerlendirebildiği ve ürün çeşidini artırabildiği takdirde önemli bir organik ürün ihracatçısı haline gelebilir. EKO TEKSTİL Türkiye nin dünyanın en iyi organik pamuğuna sahip olması nedeniyle ekolojik tekstil ve gıdada dünya çapında önemli bir üretici olma fırsatı var. Nitekim Avrupa ya baktığımızda organik tekstil ürünlerine olan talebin giderek arttığı görülüyor. Türkiye yi bu alanda öne çıkaracak iki avantajı var organik pamuk üretimi ve tekstil-hazırgiyim sanayinin birikimi. Türkiye'de üretilen pamuk, kimyasal ilaçlama az yapıldığı ve elle toplandığı için, uluslararası piyasalarda organik ürün olarak kabul ediliyor. Dünyada organik pamuğun yüzde 41'i Türkiye'de üretiliyor. Özellikle Güneydoğu Anadolu pamuğunun, organik tekstil için paha biçilmez olduğu belirtiliyor. Öte yandan son yıllarda özellikle Kuzey Avrupa ülkelerinden the distribution channels took action. According to the Ministry of Agriculture data, the number of organic products that was 150 in 2002 reached 212 in While the number of farmers engaging with organic production was 12 thousand 428 in 2002, the number of farmers turning to organic agriculture reached 35 thousand 565 in A significant chance of Turkey in export is that it is close to wide markets and oil-rich countries like Russia. Turkey can become a prominent organic product exporter in case that it manages to put this chance to use and increases its product diversity. ECO-TEXTILE Since Turkey has the best organic cotton of the world, it has the chance to become one of the world s most prominent producers of ecological textile and food. As a matter of fact, when we look at Europe, it is observed that the demand for organic textile is constantly growing. Turkey has two advantages to make it stand out in this field: organic cotton production and the İthal organiklere yeni düzenleme Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, AB mevzuatındaki değişikliklere uygun olarak, Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliği geçtiğimiz ağustos ayında yeniledi. Yeni düzenleme yılbaşından itibaren yürürlüğe girerken bazı hükümlerin uygulanması için iki yıllık geçiş süresi belirlendi. Buna göre, organik tarımda topraksız tarıma izin verilmeyecek. Bitkisel üretimde kimyasal yöntemlerle elde edilmiş azotlu gübreler kullanılamayacak. Ürünün gerçek doğası hakkında yanlış anlamalara yol açmayan işleme metotları ve ekstraksiyon yöntemleri kullanılacak. Organik gıdalar, tercihen biyolojik, mekanik ve fiziksel metotlar kullanarak işlenecek. Yönetmelikte, organik tarımda kontrol, sertifikasyon sisteminin işleyişine ilişkin esaslar, yetkilendirilmiş kuruluşların çalışma esasları, müteşebbisin sorumlulukları, denetim uygulamaları ve cezai yaptırımlar, AB mevzuatına göre yeniden düzenlendi. Kanuna aykırı hareket eden müteşebbislere ve yetkilendirilmiş kuruluşlara idari para cezaları uygulanacak. İthal organik ürünlerin sertifikalandırılmasına ilişkin hükümler 2 yıl sonra uygulanmaya başlanacak. Buna göre, ithal edilen ürünler Organik Tarım Kanunu kapsamında yurtiçinde organik ürün olarak pazarlanacaksa, yeniden sertifikalandırma yapılacak. New regulation for imported organics In accordance with the changes made in the EU legislation, the Ministry of Agriculture and Rural Affairs renewed the Regulation of Organic Farming Principles and Implementation in August The new regulation set a two-year transition period for the implementation of some provisions starting from the first day of the new-year on which it entered into force. According to this, landless agriculture will not be allowed in organic farming. In plant production, nitrogenous fertilizers obtained by chemical methods will not be used. The processing and extraction methods that do not cause misunderstanding about the actual nature of the products will be used. Organic food will preferably be processed using biological, mechanical and physical methods. In the regulation, the principles of control and certification system procedures in organic farming, the working principles of the authorized institutions, the responsibilities of entrepreneurs, audit practices and criminal sanctions are all revised in accordance with the EU legislation. Entrepreneurs and authorized institutions acting contrary to the law will be inflicted administrative pecuniary penalties. The provisions related with the certification of imported organic products will start being implemented 2 years later. According to this, if the imported products are to be marketed as organic products in the country within the context of the Law on Organic Farming, they will be re-certified.

10 doğal elyafla üretilmiş konfeksiyon ürünleri talebinin arttığı görülüyor. Bu ürünlerin katma değerinin yüksek olması ise ayrı bir avantaj. Nitekim, 2005 yılında 600 milyon dolar olan dünya organik tekstil ürünleri pazarı, artık 1 milyar doları geçti. Doğal tekstil ürünlerine olan talebin artmasıyla önümüzdeki yıllarda bu alanda 15 milyar dolarlık bir potansiyel söz konusu olacak. EV TEKSTİLİ Rakamlar ekolojik ürünlere ev tekstili alanında da talebin büyük olduğunu gösteriyor. Messe Frankfurt verilerine göre, Almanya da özellikle ekolojik yatak ve banyo tekstili ürünlerine talep bir hayli yüksek. Bu nedenle ekolojik ev tekstili ürünlerinin Almanya da milyon Euro luk bir pazar oluşturduğu tahmin ediliyor. Messe Frankfurt verilerine göre ekolojik ev tekstili ürünlerinin Avrupa genelinde oluşturduğu pazarın büyüklüğü ise 400 milyon Euro. Heimtextil Frankfurt yetkilileri Avrupa başta olmak üzere Almanya, Fransa ve Benelüx ülkelerinin ekolojik ev tekstilinin lokomotifi olduğunu söylüyorlar. Sadece Almanya dikkate alındığında bu pazarda ekolojik ev tekstili ürünlerinin 2015 yılında 50 ile 130 milyonluk Euroluk bir hacim oluşturacağı tahmin ediliyor. EKO BEYAZ EŞYA Gelişen pazarlarda enerji talebinin artması buna karşılık dünya genelinde enerji maliyetlerinin yüksekliği ve çevre sorunlarının, küresel ısınmanın tehlikeli boyutlara ulaşması; beyazeşya üreticilerini de ekolojik dengeyi gözeten ürünlere yöneltiyor. Nitekim 2010 yılının on parlak yeşil buluşu arasında, çok ilginç ürünler var. Bu ürünler henüz tasarım deneme aşamasında olsa bile yakın bir zamanda gündelik hayattaki yerlerini alacağı benziyor. Bu ilginç buluşlar arasında, Xeros Susuz Çamaşır Makinesi ilgi çekiyor. Leeds Üniversitesi ndeki araştırmacılar, yüzde 90 daha az su harcayan ekoloji dostu çamaşır makinesinin deneyini başarıyla tamamladı. Xeros tarafından geliştirilen bu ürün yüzde 30 daha fazla enerji verimliliği sağlıyor. 10 yeşil parlak ürün arasında dikkati çeken başka bir ürün ise güneş enerjisi ile çalışan buzdolabı. Eloctrolux tarafından geliştirilen Buzdolabı, havanın accumulation of textile-apparel industry. The cotton produced in Turkey is considered organic product in the international markets because chemical pesticides are not used very much and it is collected by hand. 41 percent of the organic cotton in the world is produced in Turkey. It is pointed out that especially the cotton of the Southeastern Anatolia is extremely valuable for organic textile. On the other hand, in recent years, it is seen that the demand for apparel products made of natural fibres especially from the North European countries has grown. These products have high added values and this is another advantage. Indeed, the world s organic textile products market, which was 600 million dollars in 2005, has now exceeded 1 billion dollars. As the demand for natural textile products increases, there will be a potential of 15 billion dollars in question in this area in coming years. HOME TEXTILE The figures indicate that there is a huge demand for ecological products in the home textile area as well. The Messe Frankfurt data suggest that in Germany, there is a great demand particularly for ecological bed and bathroom textiles products. Therefore, it is predicted that ecological home textile products create a million Euro market in Germany. According to the Messe Frankfurt data, the size of the market ecological home textile products create all over Europe is 400 million Euros. Heimtextil Frankfurt authorities say that especially Europe, Germany, France and Benelux countries are the locomotives of ecological home textile. Considering only Germany, it is predicted that ecological home textile products are going to create a volume of 50 to 130 million Euros by 2015 in this area. ECO-HOUSEHOLD GOODS As the energy demand increased in the developing markets and, on the other hand, the extent of the energy costs, environmental problems and global warming reached dangerous levels all over the world; manufacturers of household goods are turning to products protecting the ecological balance. As a matter of fact, there are very interesting products among the ten smart green inventions of Even though these products are yet at the design trial stage, they seem like they are going to take their places in daily life soon. Among these interesting inventions, Xeros Waterless Washing Machine draws attention. The researchers at the University of Leeds successfully completed the testing of the eco-friendly washing machine that uses 90 percent less water. İ TOVİ ZYON MART/MARCH

YILDIZ SEKTÖRLERİ TÜRKİYE NİN. www.ito.org.tr THE STAR SECTORS OF TURKEY. Teknoloji devleriyle CeBİT te buluşun Meet tech-giants at CeBIT

YILDIZ SEKTÖRLERİ TÜRKİYE NİN. www.ito.org.tr THE STAR SECTORS OF TURKEY. Teknoloji devleriyle CeBİT te buluşun Meet tech-giants at CeBIT YIL/YEAR:9 SAYI/NUMBER:97 ŞUBAT/FEBRUARY 2011 ISSN1303-8494 www.ito.org.tr İSTANBUL TİCARET ODASI NIN AYLIK YAYINIDIR-A MONTHLY PUBLICATION OF ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE Teknoloji devleriyle CeBİT te

Detaylı

BÜ YÜ ME YE DEVAM İHTİYATLI İTO KİTAPLAR. www.ito.org.tr. Diplomaside denge arayışı Eyes on the EU and US economies. Gözler AB ve ABD ekonomilerinde

BÜ YÜ ME YE DEVAM İHTİYATLI İTO KİTAPLAR. www.ito.org.tr. Diplomaside denge arayışı Eyes on the EU and US economies. Gözler AB ve ABD ekonomilerinde SAYI/NUMBER:103 AĞUSTOS/AUGUST 2011 ISSN1303-8494 Ağustos/August 2011 Sayı/Number:103 İTOVİZYON Y ı l / Y e a r : 9 İSTANBUL TİCARET ODASI NIN AYLIK YAYINIDIR - A MONTHLY PUBLICATION OF ISTANBUL CHAMBER

Detaylı

YANINA FUAR ATAĞI DÜNYANIN İTO KİTAPLAR. www.ito.org.tr ATTACK: FAIRS AT ALL CORNERS OF THE WORLD. The future of nuclear energy and energy in Europe

YANINA FUAR ATAĞI DÜNYANIN İTO KİTAPLAR. www.ito.org.tr ATTACK: FAIRS AT ALL CORNERS OF THE WORLD. The future of nuclear energy and energy in Europe SAYI/NUMBER:106 KASIM/NOVEMBER 2011 ISSN1303-8494 Kasım/November 2011 Sayı/Number:106 İTOVİZYON Y ı l / Y e a r : 9 İSTANBUL TİCARET ODASI NIN AYLIK YAYINIDIR - A MONTHLY PUBLICATION OF ISTANBUL CHAMBER

Detaylı

www.ito.org.tr GROWTH DRIVE DURING THE CRISIS TURKEY IS DISCUSSING GROWTH WHILE THE WORLD IS LOOKING FOR DIRECTION

www.ito.org.tr GROWTH DRIVE DURING THE CRISIS TURKEY IS DISCUSSING GROWTH WHILE THE WORLD IS LOOKING FOR DIRECTION YIL/YEAR:8 SAYI/NUMBER:91 A Ğ USTOS/AUGUST 2010 ISSN1303-8494 www.ito.org.tr İ STANBUL Tİ CARET ODASI NIN AYLIK YAYINIDIR-A MONTHLY PUBLICATION OF ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE DÜNYA YÖNÜNÜ ARARKEN TÜRKİYE

Detaylı

www.ito.org.tr YIL/YEAR:8 SAYI/NUMBER:89 HAZİ RAN/JUNE 2010

www.ito.org.tr YIL/YEAR:8 SAYI/NUMBER:89 HAZİ RAN/JUNE 2010 YIL/YEAR:8 SAYI/NUMBER:89 HAZİ RAN/JUNE 2010 ISSN1303-8494 www.ito.org.tr İ STANBUL Tİ CARET ODASI NIN AYLIK YAYINIDIR-A MONTHLY PUBLICATION OF ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE TURİZM SON DAKİKA DA GÜLECEK

Detaylı

DEVLET BARIŞTI BORÇLUSUYLA İTO KİTAPLAR. www.ito.org.tr THE STATE MADE PEACE WITH ITS DEBTORS. İhracatta açık fırsat Export deficit is an opportunity

DEVLET BARIŞTI BORÇLUSUYLA İTO KİTAPLAR. www.ito.org.tr THE STATE MADE PEACE WITH ITS DEBTORS. İhracatta açık fırsat Export deficit is an opportunity SAYI/NUMBER:102 TEMMUZ/JULY 2011 ISSN1303-8494 Temmuz/July 2011 Sayı/Number:102 İTOVİZYON Y ı l / Y e a r : 9 İSTANBUL TİCARET ODASI NIN AYLIK YAYINIDIR - A MONTHLY PUBLICATION OF ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE

Detaylı

A rising trend in Congress Tourism:

A rising trend in Congress Tourism: YIL/YEAR:9 SAYI/NUMBER:101 HAZİRAN/JUNE 2011 ISSN1303-8494 www.ito.org.tr İSTANBUL TİCARET ODASI NIN AYLIK YAYINIDIR-A MONTHLY PUBLICATION OF ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE Kongre Turİzmİ nde yükselen değer

Detaylı

BÜYÜME İŞSİZLİĞİ ÇEKTİ GERİ NİHAYET. www.ito.org.tr GROWTH FINALLY RETRACTS UNEMPLOYMENT. Could not stop using wet signature

BÜYÜME İŞSİZLİĞİ ÇEKTİ GERİ NİHAYET. www.ito.org.tr GROWTH FINALLY RETRACTS UNEMPLOYMENT. Could not stop using wet signature YIL/YEAR:9 SAYI/NUMBER:105 EKİM/OCTOBER 2011 ISSN1303-8494 www.ito.org.tr İSTANBUL TİCARET ODASI NIN AYLIK YAYINIDIR-A MONTHLY PUBLICATION OF ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE BÜYÜME NİHAYET İŞSİZLİĞİ GERİ

Detaylı

ULUSlARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ ULUSLARARASI YATIRIM LİGİNDE TÜRKİYE

ULUSlARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ ULUSLARARASI YATIRIM LİGİNDE TÜRKİYE ULUSlARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ INTERNATIONAL INVESTORS ASSOCIATION OF TURKEY ULUSLARARASI YATIRIM LİGİNDE TÜRKİYE potansiyeli ARALIK 2013 SAYI: 49 / December 2013 ISSUE: 49 TURKEY s potential ın ınternatıonal

Detaylı

Turizmde Türkiye farkı

Turizmde Türkiye farkı BAŞ Ş KAN DAN-FROM A N THE PRESIDENT Turizmde Türkiye farkı Turkey s Difference in Tourism Dünya turizm liginde ilk beşe girmeye hazırlanan Türkiye, bu yıl 30 milyon turist ve 22,5 milyar dolarlık turizm

Detaylı

2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations

2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations OCTOBER 2012 ISSUE 47 / EKİM 2012 SAYI 47 2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations İÇİNDEKİLER INDEX 2012 YILI SONU BEKLENTİLERİ 2012 YEAR - END EXPECTATIONS ING BANK, PINAR ABAY: BÜYÜMENİN

Detaylı

CREDITWEST FAKTORING. Faaliyet Raporu

CREDITWEST FAKTORING. Faaliyet Raporu CREDITWEST FAKTORING Faaliyet Raporu annual report 2014 2 CREDITWEST FAKTORING FAALİYET RAPORU / annual report 2014 CREDITWEST FAKTORING FAALİYET RAPORU / annual report 2014 3???????????? CREDITWEST FAKTORING

Detaylı

1 2 4 5 6 7 Editör Editor derya@bbmdergisi.com BBM Dergisi nde ikinci raunt! Değerli okurlar, Yeni bir işe ya da yeni bir projeye başlıyorsanız, size duyulan güven ve bu güven duygusuyla verilen destek,

Detaylı

YENİ PAZARLAR YENİ UFUKLAR. "Satıcılar organize oldu, alıcılar nerede?" "Kazan nerede kaynıyorsa, siz o mutfakta olmak zorundasınız"

YENİ PAZARLAR YENİ UFUKLAR. Satıcılar organize oldu, alıcılar nerede? Kazan nerede kaynıyorsa, siz o mutfakta olmak zorundasınız YILY KJANUARY YILYEAR: 16 SAYIISSUE: 75 OCAKJANUARY- ŞUBATFEBRUARY 2014 TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİCİLERİ DERNEĞİ ASSOCIATION OF AUTOMOTIVE PARTS & COMPONENTS MANUFACTURERS "Satıcılar organize oldu, alıcılar

Detaylı

1 2 3 4 12 13 14 15 Editör Editor Dünya hububat üretiminde 139 milyon tonluk artış beklentisi Değerli okurlar, Uluslararası Hububat Konseyi (IGC), son raporunu 26 Eylül de açıkladı. Rapor, 2013/14

Detaylı

1 2 3 4 14 15 Editör Editor Değirmencilik sektöründe İDMA mevsimi İDMA season in milling sector Dünya hububat ve bakliyat işleme sektörleri, 04-07 Nisan tarihleri arasında İstanbul daki İDMA 2013

Detaylı

MAGAZINE BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ A NEW MEETING POINT FOR THE INVESTOR AND THE ENTREPRENEUR BORSA İSTANBUL PRIVATE MARKET

MAGAZINE BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ A NEW MEETING POINT FOR THE INVESTOR AND THE ENTREPRENEUR BORSA İSTANBUL PRIVATE MARKET BORSA istanbul WINTER/KIŞ 2015 ISSUE / SAYI 04 PUBLICATION OF BORSA İSTANBUL COMPLIMENTARY COPY / BORSA İSTANBUL YAYINIDIR - ÜCRETSİZDİR MAGAZINE A NEW MEETING POINT FOR THE INVESTOR AND THE ENTREPRENEUR

Detaylı

Otomotiv Tedarik Sanayi Uzak Doğu ya Uzanıyor

Otomotiv Tedarik Sanayi Uzak Doğu ya Uzanıyor YILYEAR: 15 SAYIISSUE: 72 TEMMUZJULY- AĞUSTOSAUGUST 2013 TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİCİLERİ DERNEĞİ ASSOCIATION OF AUTOMOTIVE PARTS & COMPONENTS MANUFACTURERS Firma Tanıtım Sayfaları Company Introduction

Detaylı

1 2 3 4 Editör Editor editor@degirmencidergisi.com 2012 ye adım atarken While entering 2012 Değerli okurlar, Öncelikle Parantez Group ve Değirmenci Dergisi ailesi olarak tüm sektör mensuplarımızın

Detaylı

92 CARÎ AÇIĞA KARŞI KOBİ LER VE TARIM 2014 TÜRKİYE EKONOMİSİ RAPORU MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İSTANBUL Tel: +90 212 395 00 00 Faks: +90 212

Detaylı

HAZAR STRATEJİ ENSTİTÜSÜ YAYINIDIR ŞUBAT 2014 SAYI: 15. Hazar ın 2013 Performansı. краткое изложение

HAZAR STRATEJİ ENSTİTÜSÜ YAYINIDIR ŞUBAT 2014 SAYI: 15. Hazar ın 2013 Performansı. краткое изложение HAZAR W RLD HAZAR STRATEJİ ENSTİTÜSÜ YAYINIDIR ŞUBAT 2014 SAYI: 15 2013 Performance of the Caspian Hazar ın 2013 Performansı краткое изложение www.hazarworld.com ÖNSÖZ / EDITORIAL Türkiye, dünya enerji

Detaylı

NEWS HABER DEĞİRMENCİ DERGİSİ. November Kasım 2014 1

NEWS HABER DEĞİRMENCİ DERGİSİ. November Kasım 2014 1 NEWS HABER DEĞİRMENCİ DERGİSİ November Kasım 2014 1 NEWS HABER 2 November Kasım 2014 MILLER MAGAZINE EDITOR EDİTÖR "Standards provide equal opportunities to everyone" Standartlar, herkese eşit

Detaylı

DOĞAL GAZ TEMİZ BİR GELECEĞİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRÜYOR. Natural Gas World. Aksaray Çanakkale Diyarbakır İstanbul Kapadokya Tokat-Amasya

DOĞAL GAZ TEMİZ BİR GELECEĞİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRÜYOR. Natural Gas World. Aksaray Çanakkale Diyarbakır İstanbul Kapadokya Tokat-Amasya Haziran / June 2012 Sayı / Issue 12 Doğal Gaz Dünyası Natural Gas World GAS MAKES A CLEAN FUTURE REAL DOĞAL GAZ TEMİZ BİR GELECEĞİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRÜYOR SÖYLEŞİ / INTERVIEW Abdullah Tancan EPDK Sibel Çetinkaya

Detaylı

ARSAN MARMARA DOĞAL GAZ DAĞITIM A.Ş. AKSA GAZ DAĞITIM A.Ş. BANDIRMA DOĞAL GAZ DAĞITIM A.Ş. BAHÇEŞEHİRGAZ BAHÇEŞEHİR GAZ DAĞITIM A.Ş.

ARSAN MARMARA DOĞAL GAZ DAĞITIM A.Ş. AKSA GAZ DAĞITIM A.Ş. BANDIRMA DOĞAL GAZ DAĞITIM A.Ş. BAHÇEŞEHİRGAZ BAHÇEŞEHİR GAZ DAĞITIM A.Ş. GAZBİR 7 I 2009 1 GAZBİR (TÜRKİYE DOĞAL GAZ DAĞITICILARI BİRLİĞİ DERNEĞİ) ADINA İMTİYAZ SAHİBİ FOUNDER ON BEHALF OF GAZBİR (ASSOCIATION OF NATURAL GAS DISTRIBUTION COMPANIES OF TURKEY) Mehmet KAZANCI YAYIN

Detaylı

Akıl yaşta değil. baştadır.

Akıl yaşta değil. baştadır. New Life Yaşam Sigorta A.Ş. Faaliyet Raporu / Annual Report 2007 Akıl yaşta değil baştadır. İçerik / Table Of Content Yönetim Kurulu Başkanı'ndan Mesaj Message from the Chairman New Life Yaşam Sigorta

Detaylı

buluşması seramiğin Eskişehir Çağdaş

buluşması seramiğin Eskişehir Çağdaş Ocak-Mart/January-March 2010 No:31 Türkiye Seramik Federasyonu Dergisi Journal of Turkish Ceramics Federation Ocak-Mart/January-March 2010 No:31 Ücretsizdir/Free of Charge ISSN 1304-6578 Çağdaş seramiğin

Detaylı

2023'E NE KADAR YAKINIZ?

2023'E NE KADAR YAKINIZ? YILYEAR: 15 SAYIISSUE: 74 KASIMNOVEMBER- ARALIKDECEMBER 2013 İhracata dayalı büyümeye ağırlık vermemiz gerekiyor We need to focus on growth by exports Mehmet BÜYÜKEKŞİ TİM Yönetim Kurulu Başkanı TIM President

Detaylı

İç pazarda güçlü olmayan ürün küresel marka olamaz It is not possible to be a global brand without having a strong presence in domestic market

İç pazarda güçlü olmayan ürün küresel marka olamaz It is not possible to be a global brand without having a strong presence in domestic market YILYEAR: 12 SAYIISSUE: 56 KASIMNOVEMBER- ARALIKDECEMBER 2010 İç pazarda güçlü olmayan ürün küresel marka olamaz It is not possible to be a global brand without having a strong presence in domestic market

Detaylı

MAGAZINE FORCES JOIN IN THE CAPITAL MARKETS SERMAYE PİYASALARINDA GÜÇ BİRLİĞİ LAURA TUCK SANİ ŞENER INTERNATIONAL INTERVIEW / ULUSLARARASI RÖPORTAJ

MAGAZINE FORCES JOIN IN THE CAPITAL MARKETS SERMAYE PİYASALARINDA GÜÇ BİRLİĞİ LAURA TUCK SANİ ŞENER INTERNATIONAL INTERVIEW / ULUSLARARASI RÖPORTAJ BORSA istanbul SPRING / İLKBAHAR 2014 ISSUE / SAYI 02 PUBLICATION OF BORSA İSTANBUL COMPLIMENTARY COPY / BORSA İSTANBUL YAYINIDIR - ÜCRETSİZDİR MAGAZINE FORCES JOIN IN THE CAPITAL MARKETS The agreement

Detaylı

1 2 3 4 14 15 Editör Editor Miller/Değirmenci Dergisi artık her ay sizlerle Değerli okurlar, Öncelikle Parantez Group ve Değirmenci Dergisi ailesi olarak tüm sektör mensuplarımızın yeni yılını

Detaylı