A GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "A GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ"

Transkript

1 GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ 1. Bir azarın aımlanmamış azılarını vea anılarını ölümünden sonra aımlarken ---- gerekir. Çünkü bu metinlerde ailesini ve çevresini rahatsız edebilecek çok özel bilgiler bulunabilir. Hiçbir ölçüte dikkat etmeden bu tür azıları aımlamak, azarı ---- gibidir. Bu parçada boş bırakılan erlere düşüncenin akışına göre, aşağıdakilerden hangileri sırasıla getirilmelidir? A) titiz davranmak hazırlıksız akalamak B) belgelere aslanmak istemeden kırmak C) etki altında kalmamak ok samak D) o ortamdan uzaklaşmak sagısızca uğurlamak E) değiştirmekten kaçınmak zaıf tarafından vurmak TODAİE / 008. Terim apma, sözcük türetme önünden Türkçenin zengin olanakları vardır. Bu olanaklar bilinçli bir biçimde değerlendirilirse dilimizde, en karmaşık düşünceler bile kolalıkla anlatılabilir. Üstelik Türkçe terimlerde sözcüğün kökü, hiç bozulmadan, pırıl pırıl durur ve terimin anlamını adınlatır. Bu nedenle bilimsel terimleri Türkçemizde çoğu kez arıca öğretmek bile gerekmez. Sözcüğün kökündeki ışık, terimin anlamını ortaa çıkarıverir. Bu parçada geçen sözcüğün kökündeki ışık sözüle belirtilmek istenen özellik aşağıdakilerden hangisidir? A) Anlatımı renklendirme B) Düşüncei geliştirme C) Kola kavranma D) Aırıcı olma E) Arıntılı düşündürme. Okuucu, dilsel bir ürün olan romanı okurken onu kendi serüveni hâline getirip eniden aratabilir. Bu cümlede geçen okuucunun romanı eniden aratması sözüle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A) Kullanılan anlatım biçimlerini değerlendirmesi B) Gerçek aşamla ilişkisini araştırması C) Yazarın sölediklerinden dersler çıkarması D) Anlatılanları, düş gücünü kullanarak kendince kurgulaması E) Yazılı anlatım gücünü geliştirmesi. (I) Ökülerimi ona verdikten sonra, apacağı orumları dumak için bir süre beklemek zorunda kalmıştım. (II) Bu süre aslında pek uzun değildi belki ama bana çok, hem de çok uzun gelmişti. (III) Birkaç kez onar on beşer gün aralarla telefon etmiş, her defasında da ökülerimin okunmadığı karşılığını almıştım. (IV) Sonra daanamamış kendisine bu kaıtsızlığından dolaı, ağır eleştiriler içeren bir mektup azıp ökülerimi geri istemiştim. (V) Demek ki o günlerde, insanların zamanının çok değerli olduğunu anlaabilecek aşta değilmişim. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde anlatıcının, zaman içinde düşüncelerinde değişiklik olduğu anlaşılmaktadır? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. 1

2 5. (I) Magazin günümüzde çok önemli bir haber alanı. (II) Haberlerde magazine mutlaka özel bir er arılmalı. (III) Magazin haberleri, siasi haberlerden daha az izlenmior. (IV) Problem, magazin haberlerinin apılış biçiminde. (V) Ben magazin müdürü olsadım benim apacağım haberler böle olmazdı. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi anlıştır? A) I. cümlede, öznel bir görüş ortaa konuor. B) II. cümlede, bir gereklilikten söz edilior. C) III. cümlede, karşılaştırma apılıor. D) IV. cümlede, sorunun nereden kanaklandığı açıklanıor. TODAİE / Çukurova nın gelişmesinde, Tarsus Çaı nın önemli bir etkisi olmuş. Orta Toros Dağları nın güne doğu I II amaçlarından doğan Tarsus Çaı katettiği 1 km lik III oldan sonra Deli Burnu nun ukarısında Akdeniz le IV V buluşuor. Bu parçadaki numaralanmış sözlerden hangisinin azımı anlıştır? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. E) V. cümlede, pişmanlık dile getirilior. 6. (I) Şiirde öz ile biçim, can ile ten gibi birbirinden arılmaz bir bütündür. (II) Aşktaki can ile canan gibi. (III) Şiirdeki öz ve biçimi birbirinden aırdığınızda orada ne can ile ten kalır ne de can ile canan. (IV) Çünkü şair, şiiri hem biçim hem de içerik olarak dil aracılığıla aratır. (V) Belirtmek isterim ki dil, sözcüklerden oluşur ama sözcükler tek başına dil demek değildir. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi anlıştır? 8. Şiirlerinde belirli sözcükleri sık sık kullanıor (I) Örneğin şunları (II) ağaç, ağmur, alnızlık, aşam, kalp (III) Ben de bu sözcükleri onun şiirlerile bütünleştiririm (IV) Kimi zaman da erel sözcüklere rastladım o şiirlerde (V) Hepsi de başarıla, zorlanmadan kullanılmış üstelik (VI) Bu parçadaki numaralanmış erlerin hangisine üç nokta ( ) getirilmelidir? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. A) I. cümlede, kavramlarla ilgili bir benzetme apılmıştır. B) II. cümlede, I. cümlenin açıklaması başka bir benzetmele sürdürülmüştür. C) III. cümlede, kimi sözcüklerin anlamı açıklanmıştır. D) IV. cümlede, III. cümledeki argının gerekçesi belirtilmiştir. E) V. cümlede, birbirine akın iki terimin arasındaki ilişkiden söz edilmiştir.

3 9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? A) Çevresinde olup bitenlere ilgi duuor, kendini sürekli olarak enilemee çalışıor. B) Amaçlarını benimsediğim, etkinliklerine katıldığım kuruluşlardan biri de budur. C) Kültür ve sanat olula bilgilenior, gelişior, arıca eğlenioruz. D) Uurken, televizon izlerken olduğundan daha fazla kalori harcarız. E) Bu ve benzeri bilgileri, rado, televizon, gazete aracılığıla da öğrenioruz. TODAİE / Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? A) Müşterilerimizin bize dudukları güveni sarsmamak öncelikli hedefimizdir. B) İşi zamanında bitirebilmek için, apılan plana umaa çalışıoruz. C) Bizden ardımlarını esirgemeen öneticilerimize teşekkür ederiz. D) Şirketimizin başarısına tüm personelimizin özverile çalışması neden oluor. E) Doğru, güvenilir bilgilere ulaşmak amacıla teknolojik olanaklardan ararlanıoruz. 10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? A) Bu kazadan sonra bir süre belleğini itirmek zorunda kaldı. B) Önlem alınmazsa işlerin karışacağını ona daha önce sölemişlerdi. C) Çok sık olculuk aptığı için eşalarını kısa sürede toplamaı öğrenmişti. D) Yaşının verdiği olgunlukla sorunların üstesinden geleceğinin farkındadı. E) Bu tür insanlardan uzak durması gerektiğini biliordu. 1. (I) Kentin sokaklarında günlerce keifle dolaştım, ancak zorlandığım tek şe ollarda karşıdan karşıa geçmek oldu. (II) Kentte den fazla motosiklet var ve bunlar aalara ol vermei hiç sevmiorlar. (III) Yemeklerini bile onların üzerinde iorlar hatta neredese uuorlar. (IV) Sölediklerine göre kentin en güzel aları şubat-maıs arasımış. (V) Öteki alarda sıcaklık 5 C i geçiormuş. (VI) Yoksulluğa, zor iklim koşullarına karşın çok sevecen ve güler üzlüler. (VII) Bana o kadar ardımcı oldular ki unutamıorum. Bu parçaı düşüncenin akışına göre iki paragrafa aırmak gerekse, ikinci paragraf hangi cümlele başlar? A) II. B) III. C) IV. D) V. E) VI.

4 1. Günümüzde, ökülerde daha önce hiç işlenmemiş konu kalmış mıdır? Her ökü azmaa kalkışan, o konunun daha önce birçok kez ele alınmış olduğunu düşünür mü? Belki düşünür, belki bunun baskısını da üzerinde duumsar ama bir konunun daha önce işlenmiş olması, bir azarı, anı konuu eniden azmaktan alıkoamaz Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre aşağıdaki cümlelerden hangisinin getirilmesi ugun olur? A) Çocukların bir öküü tekrar tekrar dinlemek istemesi bunun en ii örneğidir B) Çünkü önemli olan konu değil, onun nasıl anlatıldığıdır C) Belki de bir konunun eniden anlatılması o konunun ii öğrenilmesini sağlar TODAİE / Ünlü çevirmene, söleşimiz sırasında, çevirinin ne olduğunu sorduk. Bize şöle cevap verdi: Her çeviri çalışması, temelde bir orum denemesidir. Bu cümlelerde sözü edilen çevirmenin, verdiği cevapla anlatmak istediği aşağıdakilerden hangisidir? A) Çeviri, içeriğile birden fazla anlama gönderme apar. B) Çevirmenin deneimi, çevirinin niteliğini belirler. C) Çeviri apmak, geniş bir bilgi birikimi gerektirir. D) Çevirinin başarısı, özgün metnin dilini ii bilmee bağlıdır. E) Çevirmen, apıtı olduğu gibi değil, kendi anladığı biçimde aktarır. D) Hiçbir okur bir konunun daha önce azılıp azılmadığını düşünmez E) Anı konuda azılmış ökülerden hangisinin kalıcı olacağını okuucu belirler 1. Ne iş aptığımı soranlara Yazarım. dediğimde Asıl işin ne? derlerdi. Çünkü azarlık para kazandırmaan bir işti. Bu nedenle de ben ve benden öncekiler, başka işler aparak aşamımızı sürdürdük. Ben kitaplarımı para kazanma aracı olarak görmedim hiçbir zaman. Başka işlerden para kazanıp düşüncelerimi hiçbir engel tanımaksızın dilediğimce azmak istedim Bu parça düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisile tamamlanamaz? A) Geçimimi sağlamak için aptığım işten fırsat bulup istediğim zaman azamıordum. B) Kitaplarım satılacak mı, kazancım ne olacak gibi kagılar aşamadım C) Çünkü sınırlanmanın aratıcılığımı engelleeceğini biliordum 16. Anlattığım kahramanlar hiç kimsenin kopası değildir. Zaten ünlü birinin aşamını a da anılarını dile getiren romanlar azmadım. Eğer bütün işim, tanıdığım herhangi bir insandan ola çıkarak bir roman kahramanı portresi çizmek olsadı, apıtlarımı aımlamaktan utanırdım. Yazar bu sözlerile hangi özelliğini ortaa komuştur? A) Gerçekleri ansıtmaa çalışma B) Farklı azma öntemlerine başvurma C) Kişilerini düş gücüle aratma D) Arıntılardan aşırı ölçüde ararlanma E) İnsanı bütün önlerile ansıtma D) Bugün adımdan söz ediliorsa bunda özgürce azmamın büük paı var E) Bölece düşündüklerimle sölediklerim hiçbir zaman birbirinden farklı olmadı

5 17. Varlıkları, nesneleri adlandırırken her dil, onlara kendi penceresinden bakar. O dili konuşan toplumun aşamı, maddi ve manevi kültürü de bütün özelliklerile dile ansır. Örneğin Türkçede, Türk kültürünün birçok özelliği anında Türk insanının güzel, ince, erine göre nükteli adlandırmalarıla karşılaşırsınız. Bir çiçeğin hanımeli, bir üzüm türünün gelinparmağı, bir kaktüsün kananadili, bir kuşun alıçapkını, İngilizceden alınan grefurtun altıntop die adlandırılması bu nitelikleri de ortaa çıkarır. Bu parçadan dille ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir? A) Her birinin farklı apısal nitelikleri olduğu B) Ait olduğu toplumun özelliklerinden izler taşıdığı C) Ses ve anlatım düzenile bir bütün oluşturduğu D) Ülke ve ulus bağlarını güçlendirici önlerinin bulunduğu E) Zaman içinde değişime uğradığı TODAİE / Artık, aşamımızda internet var, ne ararsak buluoruz internette. İnternet ortamıla karşılaştırılınca kütüphanelerde, kitaplar arasında uzun araştırmalara daanan, oğun emek ve zaman verilen çalışmalar boşunamış gibi algılanıor. Tarihin internetle başladığı anılgısı düşüncelere egemen olmaa başlıor. İnternetle aratılan sanal dünanın sunduğu bilgilerin alnızca ona üklenen bilgiler olduğu unutuluor. Bu eksik bilgilerin gelişim ve değişimi sınırlaan bilgiler olduğu gerçeği göz ardı edilior. Elbette internetten ararlanılmalı ama bu bizi, internet agınlaşmadan önceki dönemin değerlerile buluşturan zengin kanaklardan uzaklaştırmamalı. Bu parçadan internetle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? A) Araştırma apacaklara kimi kolalıklar sağladığı B) Çabuk ulaşılan üzesel bilgilerin, kişileri, araştırma apmaktan alıkoduğu C) Hemen her konuda bilgi edinme olanağı tanıdığı D) İnsanlığın düşünsel ve kültürel geçmişini bütünüle ansıtmadığı E) Kişiler arasında bilgi düzei farklılıklarının oluşmasına neden olduğu 18. Öz güvenimiz azaldıkça bize Haır! denmesini hoş görebilme gücümüz de azalmaa başlar. Karşımızdakinden ona alamadığımızda bir çöküş aşarız. Bu çöküş, bazen ağlama nöbetlerile ve çaresizlik dugusunun getirdiği müthiş sıkıntılarla baş gösterir, bazen de şiddet ve öfkele. Ona almadan aşaamaan insanlar, mutlu olmaı kabul görmek ve onalanmak sanır ve mutsuzluğa kapı açarlar. Bu parçaa göre aşağıdakilerden hangisi öz güven itiminin bir sonucudur? A) Ruhsal önden sarsıntıa uğrama B) Her isteğin gerçekleşemeeceğini zamanla öğrenme C) Sorunlarla birlikte aşamaı kabullenme D) Toplumdan uzaklaşma, başkalarıla ilişki kuramama E) Yaşamdaki sorunların nedenini başkalarında arama 0. Türk edebiatında gerçek roman Servet-i Fünun ile başlar. Servet-i Fünun Döneminde romanı Halit Zia temsil eder. Diğer romancı ve hikâeciler Mehmet Rauf, Ahmet Hikmet Müftüoğlu, Hüsein Cahit Yalçın ve Safvetî Zia dır. Servet-i Fünun edebiatçılarının şiirde olduğu gibi nesirde de ortak tavırları kötümserliktir. Onların dünasında haal ön plandadır. Haal ile gerçek arasındaki çatışma hep haal kırıklığıla son bulur. Şiir anlaışlarına etki eden romantizm, parnasizm ve sembolizm akımlarının telkin ettiği kötümserlik hepsine hâkimdir. Bu parçaa göre Servet-i Fünun Dönemile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi sölenemez? A) İlk etkin roman örnekleri verilmee başlanmıştır. B) Sanatçılar, nazım ve nesirde karamsar bir bakış açısıla azmışlardır. C) Sanatçıların kendi kurdukları düşsel dünaa kapılmaları, mutsuz olmaları sonucunu doğurmuştur. D) Şiirden çok, roman azılmıştır. E) Sanatçılar Batı edebiatında ortaa çıkan kimi edebiat hareketlerinden etkilenmişlerdir. 5

6 TODAİE / ( ) işleminin sonucu kaçtır?. 7 x+ = 5 7 x = olduğuna göre, x aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) 5 A) 7 B) 7 C) 8 D) 8 E) 9 D) 6 5 E) 7 6. ( 0,85) ( 0,15) 0,5 işleminin sonucu kaçtır? A) 0, B) 0,5 C) 0,5 D) E) 5. a+ b x = a b x+ olduğuna göre, a b oranı aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) x B) x+ C) x x D) x+ E) x x. ifadesinin çarpma işlemine göre tersi aşağıdakilerden hangisidir? A) 1+ B) + C) 1+ D) + E) + 6

7 TODAİE / x+ + x = 1 olduğuna göre, x+ x ifadesinin değeri kaçtır? A) 1 D) 1 B) 1 E) C) 9. a 1 a a + 1 a a a + a ifadesinin sadeleştirilmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir? A) a D) a 1 B) a 1 E) a + 1 C) a a, b ve c gerçel saıları için a b c = 8 olduğuna göre a b c + b c a işleminin sonucu kaçtır? A) 15 B) 5 C) K= {, 1,0,1,,} kümesinin birbirinden farklı a, b ve c elemanları için a b+ c D) 15 E) 5 ifadesinin en büük değeri kaçtır? A) 9 B) 10 C) 1 D) 1 E) x + A B = + x 1 x 1 x+ 1 olduğuna göre, A+ B toplamı kaçtır? A) B) C) D) 5 E) 6 7

8 1. A = { 1,,,,5} kümesinin alt kümelerinin kaç tanesinde 1 ve elemanı birlikte bulunur? A) 15 B) 1 C) 10 D) 9 E) 8 TODAİE / 008. Deniz in ürüme hızı saatte 6 km, koşma hızısa saatte 10 km dir. Deniz 0 km lik bir olu, arısını ürüerek diğer arısını da koşarak kaç saatte alır? A) B),5 C) D),5 E) 5. x = 0 denklemini sağlaan x değerlerinin toplamı kaçtır? A) D) 1 B) E) C) 1 5. Bir miktar kum bir kamonla taşınacaktır. Kamonun kendisile birlikte ağırlığı; kumun tamamı üklendiğinde a ton, arısı üklendiğindese b ton oluor. Buna göre, kumun ağırlığı a ve b cinsinden kaç tondur? A) a b B) a b C) a b D) a b E) a b. Doğal saılar kümesi üzerinde işlemi a + b a < b ise a b= 0 a= b ise a b a> b ise olarak tanımlanmıştır. ( 1 ) ( k ) = 0 olduğuna göre, k kaçtır? 6. Ali, parasının arısını Ozan a verince, Ozan ın parası % 0 oranında artıor. Buna göre, ilk durumda Ozan ın parası Ali nin parasının kaç katıdır? A) B) 5 C) D) E) A) B) 5 C) 6 D) 8 E) 9 8

9 7. Bir kamu kuruluşundaki öneticilerin % 0 si baandır. Baan öneticilerin % 60 ı, balarınsa % 50 si TODAİE de üksek lisans eğitimi almıştır. Bu kamu kuruluşundaki baan öneticilerin saısı 5 olduğuna göre, TODAİE de üksek lisans eğitimi alan öneticilerin saısı toplam kaçtır? A) 55 B) 60 C) 65 D) 70 E) 75 TODAİE / Dik koordinat düzlemi üzerinde A( 1,0) ve B(,1) noktaları verilior. Buna göre, bu iki nokta arasındaki uzaklık kaç birimdir? A) 10 B) 1 C) 17 D) 19 E) 1 8. Etiket fiatı üzerinden % 0 indirim apılan bir mağazadan aakkabı alan bir müşteri, pazarlıkla 5 YTL daha indirim aptırıp aakkabı için 55 YTL ödüor. Bu müşteri aakkabıı etiket fiatından kaç YTL ucuza almıştır? A) 10 B) 1 C) 15 D) 18 E) 0 9. Aşağıdaki daire grafiği bir ailenin alık giderleri içinde akıt, giim, kira, eğitim ve gıda harcamalarının paını göstermektedir. 1. A ABC ve DBC birer üçgen 55 ] m(bac) = 55 ] ] K B C M m(kbl) = m(lbd) x ] ] m(dcn) = m(ncm) N L ] m(dbc) = x D ] m(bcd) = Yukarıdaki verilere göre, x+ kaç derecedir? A) 100 B) 110 C) 10 D) 15 E) 10 Yakıt Giim 55 0 Gıda Kira Eğitim Bu ailenin alık gıda harcaması, kira harcamasından 60 YTL fazla olduğuna göre, eğitim harcaması kaç YTL dir? A) 10 B) 150 C) 180 D) 10 E) 0 9

10 TODAİE / 008. B A 1 O D C O merkezli çember AD = cm DC = cm OD = 1 cm Yukarıdaki verilere göre, dairenin alanı kaç π cm dir?. gözlerin gözlerime değince felâketim olurdu ağlardım beni sevmiordun bilirdim bir sevdiğin vardı duardım Yukarıda verilen dizelerile tanınan Arılık Sevdaa Dahil, Elde Var Hüzün ve Ben Sana Mecburum adlı şiir kitaplarının azarı olan Sekiz Sütuna Manşet ve Kartallar Yüksek Uçar dizilerinin senaristi olan sanatçı kimdir? A) 7 B) 8 C) 9 D) 10 E) 11 A) Attilâ İlhan B) Can Yücel C) Cemal Sürea D) Özdemir İnce E) Ümit Yaşar Oğuzcan ılında düzenlenen. Antala Altın Portakal Film Festivali Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması nda En İi Kadın Ouncu Ödülü nü alan sinema sanatçısı kimdir? A) Nursel Köse B) Nurgül Yeşilça C) Vildan Atasever D) Özgü Namal E) Fadik Sevin Ataso. D CD doğrusu O merkezli arım çembere D noktasında teğet AD = DC A O C AO = cm Yukarıdaki verilere göre, taralı DOC üçgeninin alanı kaç cm dir? A) 9 B) 11 C) En İi Yabancı Film dalında Türkie nin 007 ılı Oscar ada adaı olan film aşağıdakilerden hangisidir? A) Mutluluk B) Takva D) 1 E) 15 C) Yumurta D) Yaşamın Kıısında E) Dondurmam Gamak 10

11 7. Yale Üniversitesi Tiatro Bölümü mezunu olan, kendi adına kurduğu tiatroda uzun ıllar tiatro aptıktan sonra tiatrosunu kapatan, önettiği iki film Antala Altın Portakal Film Festivali nde ödül kazanan ünlü tiatrocu kimdir? A) Kerim Afşar B) Ali Porazoğlu C) Müşfik Kenter D) Şükran Güngör E) Haldun Dormen TODAİE / Namık Kemal le hemen hemen anı ıllarda azmaa başlaan ----, halka okuma zevkini aşılamaı ve onu bilgilendirmei amaçlamıştır. Yaşamımızdaki akırılıkları görmesine, birçok soruna değinmesine karşın azdıkları edebî bir değer taşımaz. Bu parçada boş bırakılan ere aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir? A) Halit Zia Uşaklıgil B) Ahmet Mithat Efendi C) Samipaşazade Sezai D) Hüsein Rahmi Gürpınar E) Recaizade Mahmud Ekrem ılında Rusa da düzenlenen Türk Kültür Yılı etkinliklerinde urt dışında ilk kez seslendirilen Nazım Oratorosu adlı eserin bestecisi kimdir? A) Fahir Atakoğlu B) İpek Mine Altınel C) Fazıl Sa D) Tolga Özdemir E) Çetin Işıközlü 50. Aşağıdaki apıtlardan hangisi, araç içinde belirtilen azara ait değildir? A) Hanımın Çiftliği (Orhan Kemal) B) Son Kuşlar (Sait Faik) C) Zetindağı (Falih Rıfkı Ata) D) Çocuk ve Allah (Fazıl Hüsnü Dağlarca) E) Sırça Köşk (Behçet Necatigil) 11

12 51. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi adına verilen ödül, şiirle ilgili değildir? A) Cemal Sürea B) Behçet Necatigil TODAİE / Uluslararası Sergiler Bürosu, EXPO 015 Fuarının nerede apılmasına karar vermiştir? A) Milano B) Nice C) Atina D) İzmir E) Madrid C) Orhan Kemal D) Ahmet Hamdi Tanpınar E) Cehun Atuf Kansu 5. Aşağıdakilerden hangisi Yüzbaşının Kızı adlı apıtın azarıdır? A) Johann Wolfgang von Goethe B) Jonathan Swift C) Alexandre Dumas D) Alexandre Puşkin E) Friedrich von Schiller 55. Aşağıdakilerden hangisi Ekonomist dergisi tarafından apılan anket sonucu 007 ılı için Yılın Bürokratı seçilmiştir? A) Rekabet Kurumu Başkanı Nurettin Kaldırımcı B) T.C. Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz C) Sermae Piasası Kurulu Başkanı Turan Erol D) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanı Tevfik Bilgin E) Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanı Ahmet Ertürk üzılda Fransa da, romantiklerin kesinlikten uzak, dugusal diline tepki olarak doğan; ölçülü ve nesnel bir anlatıma, teknik kusursuzluğa ve betimlemelere önem veren bir akımdır. Bizdeki en önemli örnekleri Tevfik Fikret in Balıkçılar, Cenap Şahabettin in Elhan-ı Şita adlı şiiridir. Bu parçada sözü edilen edebiat akımı aşağıdakilerden hangisidir? A) Parnasizm B) Sürrealizm C) Varoluşçuluk D) Klasisizm E) Realizm 1

13 56. Mart aında Türkie i ziaret eden ABD Başkan Yardımcısı aşağıdakilerden hangisidir? A) Al Gore B) Donald Rumsfeld C) Condoleezza Rice D) Richard B. Chene TODAİE / ılının Aralık aında haatını kabeden Benazir Butto hangi ülkenin eski başbakanıdır? A) Hindistan B) Pakistan C) Endoneza D) Maleza E) Bangladeş E) Madeleine Albright 60. İklim değişikliklerine ol açan sera gazı emisonlarının azaltılmasına önelik ükümlülükler içeren Koto Protokolü hangi ılda düzenlenmiştir? 57. Uluslararası Para Fonu (IMF) başkanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Ban Ki-moon B) Robert Zoellick A) 198 B) 1990 C) 1997 D) 000 E) 00 C) Rodrigo de Rato D) Carlo Cottarelli E) Dominique Strauss-Kahn 58. Aşağıdaki ülkelerden hangisi 000 li ıllarda nükleer silah üretmesile gündeme gelmiştir? A) Çin B) Rusa C) Kuze Kore GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ BİTTİ. ALAN BİLGİSİ TESTİNE GEÇİNİZ. D) Hindistan E) İsrail 1

TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI LYS - 1 MATEMATİK

TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI LYS - 1 MATEMATİK TÜRKİY GNLİ SINVI LYS - 1 7 MYIS 017 LYS 1 - TSTİ 1. u testte 80 soru vardır.. evaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için arılan kısmına işaretleiniz. + k+ n 15 + 10 1. : = + 6 16 + 8 0 + 8 olduğuna

Detaylı

2005 ÖSS Soruları. 5. a, b, c gerçel sayıları için 2 a = 3 3 b = 4 4 c = 8 olduğuna göre, a.b.c çarpımı kaçtır?

2005 ÖSS Soruları. 5. a, b, c gerçel sayıları için 2 a = 3 3 b = 4 4 c = 8 olduğuna göre, a.b.c çarpımı kaçtır? . + c m 9 + c9 m 9 9 20 ) ) 9 ) 27 ) ) 82 9 5. a, b, c gerçel saıları için 2 a = b = c = 8 olduğuna göre, a.b.c çarpımı kaçtır? ) ) 2 ) ) ) 5 6. a, b, c gerçel saıları için, a.c = 0 a.b 2 > 0 2. 2 2 +

Detaylı

1997 ÖSS Soruları. 5. Rakamları birbirinden farklı olan üç basamaklı en büyük doğal sayı aşağıdakilerden hangisi ile kalansız bölünebilir?

1997 ÖSS Soruları. 5. Rakamları birbirinden farklı olan üç basamaklı en büyük doğal sayı aşağıdakilerden hangisi ile kalansız bölünebilir? 997 ÖSS Soruları. ( ) + ( ).( ) işleminin sonucu kaçtır? ) ) ) ) 8 6 ) 6. Rakamları birbirinden farklı olan üç basamaklı en büük doğal saı aşağıdakilerden hangisi ile kalansız bölünebilir? ) ) 9 ) 6 )

Detaylı

Mustafa YAĞCI, yagcimustafa@yahoo.com Parabol Denkleminin Yazılması

Mustafa YAĞCI, yagcimustafa@yahoo.com Parabol Denkleminin Yazılması www.mustafaagci.com.tr, 11 Cebir Notları Mustafa YAĞCI, agcimustafa@ahoo.com Parabol Denkleminin Yazılması B ir doğru kaç noktasıla bellidi? İki, değil mi Çünkü tek bir noktadan geçen istediğimiz kadar

Detaylı

DERS 2. Fonksiyonlar

DERS 2. Fonksiyonlar DERS Fonksionlar.1. Fonksion Kavramı. Her bilim dalının önemli bir işlevi, çeşitli nesneler vea büüklükler arasında eşlemeler kurmaktır. Böle bir eşleme kurulması tahmin ürütme olanağı verir. Örneğin,

Detaylı

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. MATEMATİK SINAVI MATEMATİK TESTİ

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. MATEMATİK SINAVI MATEMATİK TESTİ DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. MATEMATİK SINAVI MATEMATİK TESTİ. Bu testte 50 soru vardır.. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için arılan

Detaylı

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. MATEMATİK SINAVI MATEMATİK TESTİ

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. MATEMATİK SINAVI MATEMATİK TESTİ DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. MATEMATİK SINAVI MATEMATİK TESTİ. Bu testte 50 soru vardır.. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için arılan

Detaylı

PARABOL. çözüm. kavrama sorusu. çözüm. kavrama sorusu

PARABOL. çözüm. kavrama sorusu. çözüm. kavrama sorusu PARABL Bu bölümde birinci dereceden fonksion =f()=a+b ve ikinci dereceden fonksion =f()=a +b+c grafiklerini üzesel olarak inceleeceğiz. f()=a +b+c ikinci dereceden bir bilinmeenli polinom fonksionun grafiği

Detaylı

( ) MATEMATİK 1 TESTİ (Mat 1) 2009 - ÖSS / MAT-1. 1. Bu testte 30 soru vardır.

( ) MATEMATİK 1 TESTİ (Mat 1) 2009 - ÖSS / MAT-1. 1. Bu testte 30 soru vardır. 009 - ÖSS / MT- MTEMTİK TESTİ (Mat ). u testte 0 soru vardır.. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.. ( )( ) + 4. m = olduğuna göre, m + ifadesinin değeri işleminin

Detaylı

12. SINIF. Fonksiyonlar - 1 TEST. 1. kx + 6 fonksiyonu sabit fonksiyon olduğuna göre aşağıdakilerden hangisidir? k. = 1 olduğuna göre k. kaçtır?

12. SINIF. Fonksiyonlar - 1 TEST. 1. kx + 6 fonksiyonu sabit fonksiyon olduğuna göre aşağıdakilerden hangisidir? k. = 1 olduğuna göre k. kaçtır? . SINIF M Fonksionlar. f ( + a ) + vef( ) 7 olduğuna göre a kaçtır? E) TEST. f ( ) k + 6 fonksionu sabit fonksion olduğuna f ( ) göre aşağıdakilerden k E). f( ) 6 k ve f ( ) olduğuna göre k kaçtır? E)

Detaylı

1998 ÖYS. 1. Üç basamaklı bir x doğal sayısının 7. iki basamaklı bir y doğal sayısına eşittir. Buna göre, y doğal sayısı en az kaç olabilir?

1998 ÖYS. 1. Üç basamaklı bir x doğal sayısının 7. iki basamaklı bir y doğal sayısına eşittir. Buna göre, y doğal sayısı en az kaç olabilir? 99 ÖYS. Üç basamaklı bir doğal saısının 7 katı, iki basamaklı bir doğal saısına eşittir. Buna göre, doğal saısı en az kaç olabilir? A) B) C) 6. Bugünkü aşları 6 ve ile orantılı olan iki kardeşin 6 ıl sonraki

Detaylı

Bilginin Görselleştirilmesi

Bilginin Görselleştirilmesi Bilginin Görselleştirilmesi Bundan önceki konularımızda serbest halde azılmış metinlerde gerek duduğumuz bilginin varlığının işlenmee, karşılaştırmaa ve değerlendirmee atkın olmadığını, bu nedenle bilginin

Detaylı

Fonksiyonlar ve Grafikleri

Fonksiyonlar ve Grafikleri Fonksionlar ve Grafikleri Isınma Hareketleri Aşağıda verilenleri inceleiniz. A f f(a) 7 çocuk baan f: Çocukları annelerine götürüor. Fonksion olma şartı: Her çocuğun annesi olmalı ve bir tane olmalı. (

Detaylı

FONKSİYONLAR FONKSİYONLAR... 179 198. Sayfa No. y=f(x) Fonksiyonlar Konu Özeti... 179. Konu Testleri (1 8)... 182. Yazılıya Hazırlık Soruları...

FONKSİYONLAR FONKSİYONLAR... 179 198. Sayfa No. y=f(x) Fonksiyonlar Konu Özeti... 179. Konu Testleri (1 8)... 182. Yazılıya Hazırlık Soruları... ÜNİTE Safa No............................................................ 79 98 Fonksionlar Konu Özeti...................................................... 79 Konu Testleri ( 8)...........................................................

Detaylı

SAYISAL BÖLÜM. 5. a, b, c gerçel sayıları için. 2 a = 3. 3 b = 4. 4 c = 8. olduğuna göre, a b c çarpımı kaçtır? 6. a, b, c gerçel sayıları için

SAYISAL BÖLÜM. 5. a, b, c gerçel sayıları için. 2 a = 3. 3 b = 4. 4 c = 8. olduğuna göre, a b c çarpımı kaçtır? 6. a, b, c gerçel sayıları için SYISL ÖLÜM ĐKKT! U ÖLÜM VPLYĞINIZ TPLM SRU SYISI 90 IR. Đlk 45 soru Matematiksel Đlişkilerden Yararlanma Gücü, Son 45 soru Fen ilimlerindeki Temel Kavram ve Đlkelerle üşünme Gücü ile ilgilidir. şit ğırlık

Detaylı

Ö.S.S MATEMATĐK II SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ 1 E) x x. x x = x

Ö.S.S MATEMATĐK II SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ 1 E) x x. x x = x Ö.S.S. MATEMATĐK II SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ. olduğuna göre, kaçtır? A B C D E Çözüm. -. : ifadesinin sadeleştirilmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir? A B C D E Çözüm :... :....... . olduğuna göre, - ifadesinin

Detaylı

Fonksiyonlar ve Grafikleri

Fonksiyonlar ve Grafikleri Fonksionlar ve Grafikleri Isınma Hareketleri Aşağıda verilenleri inceleiniz. A f f(a) 7 f: Çocukları annelerine götürüor. Fonksion olma şartı: Her çocuğun annesi olmalı ve bir tane olmalı. ( çocuk annenin

Detaylı

8. SINIF MATEMATİK A. 4. Bir basketbol sahasında orta yuvarlak denilen 2 olan dairesel bölgenin

8. SINIF MATEMATİK A. 4. Bir basketbol sahasında orta yuvarlak denilen 2 olan dairesel bölgenin . (- 3) -2 saısı aşağıdaki saılardan hangisi ile çarpılırsa sonuç 3 olur? 3 3 B) 3 C) 3 2 D) ( ) - 3-3 4. Bir basketbol sahasında orta uvarlak denilen ve alanı 9, 72 m 2 olan dairesel bölgenin çapı kaç

Detaylı

LYS MATEMATİK-2 SORU BANKASI LYS. M. Ali BARS. çözümlü sorular. yıldızlı testler. Sınavlara en yakın özgün sorular

LYS MATEMATİK-2 SORU BANKASI LYS. M. Ali BARS. çözümlü sorular. yıldızlı testler. Sınavlara en yakın özgün sorular LYS LYS 6 Sınavlara en akın özgün sorular MATEMATİK- SORU BANKASI çözümlü sorular ıldızlı testler M. Ali BARS M. Ali Bars LYS Matematik Soru Bankası ISBN 978-65-8-7-9 Kitapta er alan bölümlerin tüm sorumluluğu

Detaylı

Diğer sayfaya geçiniz. 2012 KPSS / GYGK CS 33. 31. işleminin sonucu kaçtır? işleminin sonucu kaçtır? A) B) C) A) B) C) 34. 32.

Diğer sayfaya geçiniz. 2012 KPSS / GYGK CS 33. 31. işleminin sonucu kaçtır? işleminin sonucu kaçtır? A) B) C) A) B) C) 34. 32. 31. 33. işleminin sonucu kaçtır? işleminin sonucu kaçtır? 32. 34. işleminin sonucu kaçtır? işleminin sonucu kaçtır? A) 84 B) 80 C) 72 64 60 9 35. 37. x ve y gerçel sayıları işleminin sonucu kaçtır? eşitsizliklerini

Detaylı

LYS Matemat k Deneme Sınavı

LYS Matemat k Deneme Sınavı LYS Matematk Deneme Sınavı. n olmak üzere; n n toplamı ten büük n nin alabileceği tamsaı değerleri kaç tanedir? 9 B) 8 7.,, z reel saılar olmak üzere; ( 8) l 8 l z z aşağıdakilerden hangisidir? B) 8. tabanındaki

Detaylı

2009 ÖSS MAT 1 Soruları

2009 ÖSS MAT 1 Soruları 009 ÖSS MAT Soruları. c mc m + 6 6 A) ) C) D) 6 E) 6. c + m c m ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) 4 ) 6 C) 9 D) E) 8. 0, 00, 00, 0, A) 8 ) 8,9 C) 9 D) 9,9 E) 0, 6. A + = 7 + C = 9 C + D = olduğuna

Detaylı

CUMHURIYET DÖNEMINDE COŞKU VE HEYECANI DILE GETIREN METINLER (ŞIIR) Cumhuriyet Edebiyatında Şiir ve Soru Çözümü

CUMHURIYET DÖNEMINDE COŞKU VE HEYECANI DILE GETIREN METINLER (ŞIIR) Cumhuriyet Edebiyatında Şiir ve Soru Çözümü CUMHURIYET DÖNEMINDE COŞKU VE HEYECANI DILE GETIREN METINLER (ŞIIR) Cumhuriyet Edebiyatında Şiir ve Soru Çözümü Yirminci asrın ilk yarısının sonlarına doğru Fransa da ortaya çıkan felsefi bir akımdır.

Detaylı

SINIF. Kümeler - 1 TEST. 1. Aşağıdaki ifadelerden hangisi küme belirtmez?

SINIF. Kümeler - 1 TEST. 1. Aşağıdaki ifadelerden hangisi küme belirtmez? 9. SINIF M Kümeler -. Aşağıdaki ifadelerden hangisi küme belirtmez? Pembe göz rengine sahip hemşireler B) Matematik testindeki zor sorular C) Dijital saatte görülen bütün saılar D) Haftanın P ile başlaan

Detaylı

ÜNİTE. MATEMATİK-1 Prof.Dr.Murat ÖZDEMİR İÇİNDEKİLER HEDEFLER GRAFİK ÇİZİMİ. Simetri ve Asimtot Bir Fonksiyonun Grafiği

ÜNİTE. MATEMATİK-1 Prof.Dr.Murat ÖZDEMİR İÇİNDEKİLER HEDEFLER GRAFİK ÇİZİMİ. Simetri ve Asimtot Bir Fonksiyonun Grafiği HEDEFLER İÇİNDEKİLER GRAFİK ÇİZİMİ Simetri ve Asimtot Bir Fonksionun Grafiği MATEMATİK-1 Prof.Dr.Murat ÖZDEMİR Bu ünitei çalıştıktan sonra; Fonksionun simetrik olup olmadığını belirleebilecek, Fonksionun

Detaylı

ALES ÇIKMIŞ SORULAR. Tamamı Çözümlü. ÖSYM'nin Sorduğu Tüm Sorular 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012 SÖZEL, EŞİT AĞIRLIK VE SAYISAL ADAYLAR İÇİN

ALES ÇIKMIŞ SORULAR. Tamamı Çözümlü. ÖSYM'nin Sorduğu Tüm Sorular 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012 SÖZEL, EŞİT AĞIRLIK VE SAYISAL ADAYLAR İÇİN ÖSYM'nin Sorduğu Tüm Sorular ALES Tamamı Çözümlü SÖZEL, EŞİT AĞIRLIK VE SAYISAL ADAYLAR İÇİN ÇIKMIŞ SORULAR 007. 008. 009. 010. 011. 01 Maıs Dahil İÇİNDEKİLER Safa ALES ve Kitabımız Hakkında... iii İçindekiler...

Detaylı

PARABOL Test -1. y x 2x m 1 parabolü x eksenini kesmiyorsa m nin alabileceği değerler kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

PARABOL Test -1. y x 2x m 1 parabolü x eksenini kesmiyorsa m nin alabileceği değerler kümesi aşağıdakilerden hangisidir? PROL est -. m parabolü eksenini kesmiorsa m nin alabileceği değerler kümesi aşağıdakilerden hangisidir?. f a b c (, ) ) (, ) (, ) (, ) ( 6, ). m parabolü eksenini iki farklı noktada kesmektedir. una göre,

Detaylı

A A A A A A A A A A A

A A A A A A A A A A A LYS MTEMTİK TESTİ. Bu testte soru vardır.. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için arılan kısmına işaretleiniz.. d + n - d + n d - + n- d + + n işleminin sonucu kaçtır?., R olmak üzere, + +

Detaylı

MATEMATİK MATEMATİK-GEOMETRİ SINAVI LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 08

MATEMATİK MATEMATİK-GEOMETRİ SINAVI LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 08 LİSNS YRLŞTİRM SINVI- MTMTİK-GMTRİ SINVI MTMTİK TSTİ SRU KİTPÇIĞI 08 U SRU KİTPÇIĞI LYS- MTMTİK TSTİ SRULRINI İÇRMKTİR. . u testte 0 soru vardýr. MTMTİK TSTİ. evaplarýnýzý, cevap kâðýdýnın Matematik Testi

Detaylı

LYS Matemat k Deneme Sınavı

LYS Matemat k Deneme Sınavı LYS Matematk Deneme Sınavı. Üç basamaklı doğal saılardan kaç tanesi, 8 ve ile tam bölünür? 8 9. ile in geometrik ortası z dir. ( z). ( z ). z aşağıdakilerden hangisidir?. 9 ifadesinin cinsinden değeri

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 16.MATEMATİK YARIŞMASI 7. SINIF FİNAL SORULARI

ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 16.MATEMATİK YARIŞMASI 7. SINIF FİNAL SORULARI 7. SINIF FİNAL SORULARI. Aşe bir kitabın 7 4 sini günde safa okuarak, 7 sini günde safa okuarak geri kalanını da günde 6 safa okuarak 49 günde bitirior. Buna göre, kitap kaç safadır?. O O A B C O ve O

Detaylı

1977 ÜSS. 2 y ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? 1 x. 2 y. 1 y. 1 y. 1 x. 2 x. 2 x. 1 x. 1 y. 1 x. 1 y. 1 x. 1 y 2 C) 4 E)

1977 ÜSS. 2 y ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? 1 x. 2 y. 1 y. 1 y. 1 x. 2 x. 2 x. 1 x. 1 y. 1 x. 1 y. 1 x. 1 y 2 C) 4 E) 77 ÜSS. ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir?. C) 4 E). Şekilde a+b+c+d açılarının toplamı kaç dik açıdır? (açılar pozitif önlüdür.) 4 C) 6 7 E) 8 Verilen şekilde açıların ölçüleri verilmiştir. En

Detaylı

EĞİM, BİR DOĞRUNUN DENKLEMİ VE EĞİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

EĞİM, BİR DOĞRUNUN DENKLEMİ VE EĞİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Özgür EKER EĞİM, BİR DOĞRUNUN DENKLEMİ VE EĞİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Eğim: ETKİNLİK : Bir bisiklet arışındaki iki farklı parkur aşağıdaki gibidir. I. parkurda KL 00 metre ve II. parkurda AB 00 metre olduğuna

Detaylı

LYS GENEL KATILIMLI TÜRKİYE GENELİ ONLİNE DENEME SINAVI

LYS GENEL KATILIMLI TÜRKİYE GENELİ ONLİNE DENEME SINAVI LYS GENEL KATILIMLI TÜRKİYE GENELİ ONLİNE DENEME SINAVI LYS- MATEMATİK (MF-TM). Bu testte Matematik ile ilgili soru vardır.. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için arılan kısmına işaretleiniz..

Detaylı

2002 ÖSS Soruları. 5. a, b, c, d pozitif tam sayılar ve 123,4 0, ,234 12,34. işleminin sonucu kaçtır?

2002 ÖSS Soruları. 5. a, b, c, d pozitif tam sayılar ve 123,4 0, ,234 12,34. işleminin sonucu kaçtır? 00 ÖSS Soruları 3,4.,34 0, 34,34 işleminin sonucu kaçtır? ) 0 ) 0, ) 9,9 ) 0, E),. a, b, c, d pozitif tam sayılar ve a 7 a 4 : = c, : = d b 0 b 4 olduğuna göre, c + d nin alabileceği en küçük değer kaçtır?

Detaylı

Ortak Akıl MATEMATİK DENEME SINAVI

Ortak Akıl MATEMATİK DENEME SINAVI Ortak kıl YGS MTMTİK DNM SINVI 0- Ortak kıl dem ÇİL han YNĞLIBŞ Barış DMİR Celal İŞBİLİR Deniz KRDĞ ngin POLT rsin KSN üp BULUT Fatih TÜRKMN Hakan BKIRCI Kadir LTINTŞ Köksal YİĞİT Muhammet YVUZ Muharrem

Detaylı

Temel Matematik Testi - 6

Temel Matematik Testi - 6 Test kodunu sitemizde kullanarak sonucunuzu öğrenebilir, soruların video çözümlerini izleyebilirsiniz. Test Kodu: 0106 1. Bu testte 40 soru vardır.. Tavsiye edilen süre 40 dakikadır. Temel Matematik Testi

Detaylı

5. x A 3 C 7 B 42 D Yukarıda verilen işlemlerden kaç tanesinin sonucu doğru verilmiştir? A) A = 24 B) B = 35 C) C = 27 D) D = 63

5. x A 3 C 7 B 42 D Yukarıda verilen işlemlerden kaç tanesinin sonucu doğru verilmiştir? A) A = 24 B) B = 35 C) C = 27 D) D = 63 Tam Saılarla Çarpma ve Bölme İşlemleri Test -. 8 ( ) 6 ( 4) ( ) 8 5 ( ) 5 0 ( 3) 3 5. 5 6 9 4 0 A 3 C 7 B 4 D Yukarıda verilen işlemlerden kaç tanesinin sonucu doğru verilmiştir? A) 4 B) 3 C) D) Yukarıdaki

Detaylı

MATEMATİK 1 TESTİ (Mat 1)

MATEMATİK 1 TESTİ (Mat 1) MTMTİK TSTİ (Mat ). u testte 0 soru vardır.. evaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.. a ve b sıfırdan farklı gerçel sayılar olmak üzere,. a a b = = a b b olduğuna

Detaylı

EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ Test -1

EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ Test -1 EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ Test -1 1. 9 5. 69 A) (, ] B) (, ) C) (, ) D) [, ] E) [, ) A) B) {} C) {, } D) R E) R {}. 5 6. 1 A) (, 5) B) [, 5] C) (, 5) D) (5, ) E) (, ) A) (, 1] B) (, ) C) [1, ) D) (, ] [1,

Detaylı

MEHMET RAUF - Genç Gelişim Kişisel Gelişim ( )

MEHMET RAUF - Genç Gelişim Kişisel Gelişim ( ) (1874-1931) Servet-i Fünun akımının önemli romancılarından biri olan Mehmet Rauf, 1875 de İstanbul da doğdu. Babası Hacı Ahmet Efendi, bir sağlık kurumunda çalışan bir memurdu. Önce Balat ta ki Defterdar

Detaylı

Örnek...1 : Örnek...3 : Örnek...2 :

Örnek...1 : Örnek...3 : Örnek...2 : FONKSİYONLR FONKSİYONUN EKSENLERİ KESİM NOKTLRI =f() fonksio - nunun ekseninin kestiği noktaların m apsisleri b, c, e dir. u noktalar a b f()= denkleminin kökleridir n =f() in p eksenini kestiği nokta

Detaylı

2003 ÖSS Soruları. işleminin sonucu kaçtır? ifadesinin sadeleştirilmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir? A) 1 B) 7 C) 9 D) 11 E) 21

2003 ÖSS Soruları. işleminin sonucu kaçtır? ifadesinin sadeleştirilmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir? A) 1 B) 7 C) 9 D) 11 E) 21 00 ÖSS Soruları,, 0,0. + + 0, 0, 0,00 işleminin sonucu kaçtır? ) ) 7 ) 9 ) ). ( y )( + y+ y ) ( y) c + m y ifadesinin sadeleştirilmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir? ) y ) + y ) y y + y ) ) + y y. (0,

Detaylı

1-A. Adı Soyadı. Okulu. Sınıfı LYS-1 MATEMATİK TESTİ. Bu Testte; Toplam 50 Adet soru bulunmaktadır. Cevaplama Süresi 75 dakikadır.

1-A. Adı Soyadı. Okulu. Sınıfı LYS-1 MATEMATİK TESTİ. Bu Testte; Toplam 50 Adet soru bulunmaktadır. Cevaplama Süresi 75 dakikadır. -A Adı Soadı kulu Sınıfı LYS- MATEMATİK TESTİ Bu Testte; Toplam Adet soru bulunmaktadır. Cevaplama Süresi 7 dakikadır. Süre bitiminde Matematik Testi sınav kitapçığınızı gözetmeninize verip Geometri Testi

Detaylı

2006 ÖSS MAT 1 Soruları

2006 ÖSS MAT 1 Soruları 006 ÖSS MT Soruları. a ve b sıfırdan farklı gerçel sayılar olmak üzere a ab. = = a b b olduğuna göre, a + b toplamı kaçtır? ) ) ) ) ) 0 5. 5 ( + ) ) ) 0 ) ) 6 ) 0 6. + +. a + 0 a + = ) ) ) 0 ) ) olduğuna

Detaylı

= 8 olduğuna göre, a kaçtır?

= 8 olduğuna göre, a kaçtır? Ö.S.S. 006 MATEMATĐK I SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ. a ve b sıfırdan farklı gerçel sayılar olmak üzere, a.b b a a b olduğunu göre a+b toplamı kaçtır? A) B) C) 0 D) E) Çözüm a.b b a b b b² b b ± b için a a- a

Detaylı

Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar 61. y = 2 in grafiğinin büzülmesiyle de elde

Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar 61. y = 2 in grafiğinin büzülmesiyle de elde DERS 4 Üstel ve Logaritmik Fonksionlar, Bileşik Faiz 4.. Üstel Fonksionlar. > 0, olmak üzere fonksiona taanında üstel fonksion denir. f = ( ) denklemi ile tanımlanan gösterimi ile ilgili olarak, okuucunun

Detaylı

2014 LYS MATEMATİK. x lü terimin 1, 3. 3 ab olduğuna göre, ifadesinin değeri kaçtır? 2b a ifade- sinin değeri kaçtır? olduğuna göre, x.

2014 LYS MATEMATİK. x lü terimin 1, 3. 3 ab olduğuna göre, ifadesinin değeri kaçtır? 2b a ifade- sinin değeri kaçtır? olduğuna göre, x. 4 LYS MATEMATİK. a b b a ifade- ab olduğuna göre, sinin değeri kaçtır? 5. ifadesinin değeri kaçtır? 5. P() polinomunda katsaısı kaçtır? 4 lü terimin 4 log log çarpımının değeri kaçtır? 6. 4 olduğuna göre,.

Detaylı

BAĞINTI - FONKSİYON Test -1

BAĞINTI - FONKSİYON Test -1 BAĞINTI - FONKSİYON Test -. A,,,4,5 B,, olduğuna göre, AB kümesinin eleman saısı A) 8 B) C) D) 4 E) 5 5. A ve B herhangi iki küme AB,a,,a,,a,,b,,b,,b olduğuna göre, s(a) + s(b) toplamı A) B) 4 C) 5 D)

Detaylı

BÖLÜM 24 TÜREV VE UYGULAMALARI TÜREV VE UYGULAMALARI TÜREV VE UYGULAMALARI

BÖLÜM 24 TÜREV VE UYGULAMALARI TÜREV VE UYGULAMALARI TÜREV VE UYGULAMALARI TÜREV VE UYGULAMALARI TÜREV VE UYGULAMALARI YILLAR 966 967 968 969 97 97 97 975 976 977 978 980 98 98 98 98 985 986 987 988 989 990 99 99 99 99 995 996 997 998 006 007 ÖSS / ÖSS-I ÖYS / ÖSS-II 5 6 6 5

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Ders 7: Konikler - Tanım

Ders 7: Konikler - Tanım Ders 7: Konikler - Tanım Şimdie kadar nokta ve doğrular ve bunların ilişkilerini konuştuk. Bu derste eni bir kümeden söz edeceğiz: kuadrikler ve düzlemdeki özel adı konikler. İzdüşümsel doğrular, doğrusal

Detaylı

Olimpiyat Eğitimi CANSU DENEME SINAVI

Olimpiyat Eğitimi CANSU DENEME SINAVI TUSİ Ortaöğretim Öğretmenleri için Olimpiyat Eğitimi CANSU DENEME SINAVI 15.11.2013-29.11.2013 2 1. Bir x sayısı x = 1 1 + x eşitliğini sağlamaktadır. x 1 x hangisidir? in en basit hali aşağıdakilerden

Detaylı

- 2-1 0 1 2 + 4a a 0 a 4a

- 2-1 0 1 2 + 4a a 0 a 4a İKİNCİ DERECEDEN FNKSİYNLARIN GRAFİKLERİ a,b,c,z R ve a 0 olmak üzere, F : R R f() = a + b + c şeklinde tanımlanan fonksionlara ikinci dereceden bir değişkenli fonksionlar denir. Bu tür fonksionların grafikleri

Detaylı

A A A A A A A A A A A

A A A A A A A A A A A LYS MATEMATİK TESTİ. Bu testte 5 soru vardır.. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için arılan kısmına işaretleiniz.. - - ^- h + c- m - (-5 )-(- ) işleminin sonucu kaçtır? A) B) C) D) 5 E).

Detaylı

Örnek...3 : f : R R, f (x)=2 x fonksiyonuna ait tabloyu. Örnek...4 : Örnek...1 :

Örnek...3 : f : R R, f (x)=2 x fonksiyonuna ait tabloyu. Örnek...4 : Örnek...1 : LOGARİTMA a b =c eşitliğini düşünelim. Mümkün olan durum larda; Durum 1: a ve b biliniorsa c üs alma işlemile bulunabilir. Örneğin 2 5 =c ise c=32 dir. Örnek...3 : f : R R, f ()=2 fonksionuna ait tablou

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I BÖLÜM II

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I BÖLÜM II İÇİNDEKİLER BÖLÜM I EDEBİYAT NEDİR? TÜRK EDEBİYATI NIN GEÇİRDİĞİ EVRELER NELERDİR?... 1 1. İslamiyet Öncesi Dönem... 2 2. İslamiyet in Etkisi Altındaki Dönem... 2 3. Batı Etkisindeki Dönem... 3 a. Tanzimat

Detaylı

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ Gönderen admin - 31/01/ :14

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ Gönderen admin - 31/01/ :14 MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ Gönderen admin - 31/01/2012 23:14 1.Aşağıdaki sanatçılarımızdan hangileri Beş Hececiler grubunda yer alır? A) Orhan Veli Kanık Ahmet Kutsi Tecer B) Yusuf Ziya Ortaç Faruk Nafiz Çamlıbel

Detaylı

2. Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler x 2 2x + 2m + 1 = 0 denkleminin kökleri x 1 ve x 2 dir. 4x 1 + 5x 2 = 7 ise m aşağıdakilerden hangisidir?

2. Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler x 2 2x + 2m + 1 = 0 denkleminin kökleri x 1 ve x 2 dir. 4x 1 + 5x 2 = 7 ise m aşağıdakilerden hangisidir? MC www.matematikclub.com, 006 Cebir Notları Gökhan DEMĐR, gdemir3@ahoo.com.tr. Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler- TEST I A) 1 B) C) 3 D) 4 E) 5 1. 1/ = 0 denkleminin köklerinin toplamı aşağıdakilerden

Detaylı

Cebir Notları. Karmaşık sayılar TEST I. Gökhan DEMĐR, 2006

Cebir Notları. Karmaşık sayılar TEST I. Gökhan DEMĐR,  2006 MC Karmaşık saılar www.matematikclub.cm, 006 Cebir Ntları Gökhan DEMĐR, gdemir@ah.cm.tr TEST I. i 897 + i 975 + i 997 i 995 tplamının snucu i B) i C) i D) i E) 5i 8. Z = i nin kutupsal biçimi (cs0 + isin0)

Detaylı

Mil li Eği tim Ba kan lı ğı Ta lim ve Ter bi ye Ku ru lu Baş kan lı ğı nın 24.08.2011 ta rih ve 121 sa yı lı ka ra rı ile ka bul edi len ve 2011-2012

Mil li Eği tim Ba kan lı ğı Ta lim ve Ter bi ye Ku ru lu Baş kan lı ğı nın 24.08.2011 ta rih ve 121 sa yı lı ka ra rı ile ka bul edi len ve 2011-2012 Mil li Eği tim Ba kan lı ğı Ta lim ve Ter bi e Ku ru lu Baş kan lı ğı nın.8. ta rih ve sa ı lı ka ra rı ile ka bul edi len ve - Öğ re tim Yı lın dan iti ba ren u gu lana cak olan prog ra ma gö re ha zır

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNERMELER BİLEŞİK ÖNERMELER AÇIK ÖNERMELER İSPAT YÖNTEMLERİ

İÇİNDEKİLER ÖNERMELER BİLEŞİK ÖNERMELER AÇIK ÖNERMELER İSPAT YÖNTEMLERİ - MANTIK İÇİNDEKİLER Safa No Test No ÖNERMELER...-... - BİLEŞİK ÖNERMELER...-... -6 AÇIK ÖNERMELER...-6... 7-8 İSPAT YÖNTEMLERİ...7-8... 9-9 - KÜMELER KÜMELERDE TEMEL KAVRAMLAR...9-4... - KÜMELERDE İŞLEMLER...5-6...

Detaylı

Temel Matematik Testi - 3

Temel Matematik Testi - 3 Test kodunu sitemizde kullanarak sonucunuzu öğrenebilir, soruların video çözümlerini izleyebilirsiniz. Test Kodu: 003. u testte 0 soru vardır. 2. Tavsiye edilen süre 0 dakikadır. Temel Matematik Testi

Detaylı

SAYISAL BÖLÜM. 5. a, b, c pozitif tamsayılar, c asal sayı ve. olduğuna göre, aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur? 6 E) 1

SAYISAL BÖLÜM. 5. a, b, c pozitif tamsayılar, c asal sayı ve. olduğuna göre, aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur? 6 E) 1 SYISL ÖLÜM ĐKKT! U ÖLÜM VPLYĞINIZ TOPLM SORU SYISI 90 IR. Đlk 4 Matematiksel Đlişkilerden Yararlanma Gücü, Son 4 en ilimlerindeki Temel Kavram ve Đlkelerle üşünme Gücü ile ilgilidir. şit ğırlık ÖSS puanınızın

Detaylı

Kategori: EDEBİYAT Öngörülen ders saati: 60 Alt Kategori Program İçeriği Özel Hedefler Kazanımlar. Edebiyatına

Kategori: EDEBİYAT Öngörülen ders saati: 60 Alt Kategori Program İçeriği Özel Hedefler Kazanımlar. Edebiyatına 23 Kategori: EDEBİYAT Öngörülen ders saati: 60 Alt Kategori Program İçeriği Özel Hedefler Kazanımlar 1. Edebi Türler Batı Etkisinde Gelişen Türk - Batı nın Türk Öğrenci: na - Türkçe yayınlanan ilk 2. Edebi

Detaylı

XII. Ulusal Matematik Olimpiyatı Birinci Aşama Sınavı

XII. Ulusal Matematik Olimpiyatı Birinci Aşama Sınavı XII. Ulusal Matematik Olimpiyatı Birinci Aşama Sınavı A 1. Köşeleri, yarıçapı 1 olan çemberin üstünde yer alan düzgün bir n-genin çevre uzunluğunun alanına oranı 4 3 ise, n kaçtır? 3 a) 3 b) 4 c) 5 d)

Detaylı

Gelecek için hazırlanan vatan evlâtlarına, hiçbir güçlük karşısında yılmayarak tam bir sabır ve metanetle çalışmalarını ve öğrenim gören

Gelecek için hazırlanan vatan evlâtlarına, hiçbir güçlük karşısında yılmayarak tam bir sabır ve metanetle çalışmalarını ve öğrenim gören Gelecek için hazırlanan vatan evlâtlarına, hiçbir güçlük karşısında ılmaarak tam bir sabır ve metanetle çalışmalarını ve öğrenim gören çocuklarımızın ana ve babalarına da avrularının öğreniminin tamamlanması

Detaylı

1989 ÖYS. olduğuna göre a-b kaçtır? A) 2 B) 2 C) 2 2 D) 2 2 E) 4

1989 ÖYS. olduğuna göre a-b kaçtır? A) 2 B) 2 C) 2 2 D) 2 2 E) 4 989 ÖYS. a a a b 8 olduğuna göre a-b kaçtır? C). a ile b nin aritmetik ortalaması 5 tir. a ile geometrik ortalaması 0, b ile geometrik ortalaması 0 olan sayı nedir? 0 C) 8 ise a+b+d toplamı ne-. a+b+c=d

Detaylı

DRC = x denirse. 7. Üç basamaklı doğal sayı abc olsun. Deneme - 5 / Mat a 9b = 6a + 6b = 4ab. = x+ x + 1. Cevap B.

DRC = x denirse. 7. Üç basamaklı doğal sayı abc olsun. Deneme - 5 / Mat a 9b = 6a + 6b = 4ab. = x+ x + 1. Cevap B. Deneme - / Mat MTEMTİK DENEMESİ. 988 denirse... + + + 0, - 00, - 0, - 00, ( 00) 0 - - 0 - - 8 - bulunur. + + + + +. + ^ + h + + 989 olur. + +. ^+ + h - - - + + -. ^+ + h + bulunur. + h! - nn.! 0 - h! +

Detaylı

MATEMATİK MATEMATİK-GEOMETRİ SINAVI LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 10

MATEMATİK MATEMATİK-GEOMETRİ SINAVI LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 10 LİSNS YRLŞTİRM SINVI- MTMTİK-GOMTRİ SINVI MTMTİK TSTİ SORU KİTPÇIĞI 0 U SORU KİTPÇIĞI LYS- MTMTİK TSTİ SORULRINI İÇRMKTİR. . u testte 0 soru vardýr. MTMTİK TSTİ. evaplarýnýzý, cevap kâðýdýnın Matematik

Detaylı

SERİMYA II. MATEMATİK YARIŞMASI I. AŞAMA SORULARI

SERİMYA II. MATEMATİK YARIŞMASI I. AŞAMA SORULARI SERİMYA - 4 II. MATEMATİK YARIŞMASI I. AŞAMA SORULARI. 4? 4 4. A B denkleminde A ve B birbirinden farklı pozitif tam sayılar olduğuna göre, A + B toplamı kaçtır? işleminin sonucu kaçtır? A) 6 B) 8 C) D)

Detaylı

LYS Matemat k Deneme Sınavı

LYS Matemat k Deneme Sınavı LYS Matematk Deneme Sınavı. A.. n saısının tamsaı bölenlerinin saısı olduğuna göre, n 0. R de tanımlı " " işlemi; ο ο işleminin sonucu 0. (6) 6 (6) ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? 6 6 (6)

Detaylı

1) BU TESTTE TEMEL MATEMATİK VE GEOMETRİ OLMAK ÜZERE, TOPLAM 40 ADET SORU VARDIR. 2) BU TESTİN CEVAPLANMASI İÇİN TAVSİYE EDİLEN SÜRE 40 DAKİKADIR.

1) BU TESTTE TEMEL MATEMATİK VE GEOMETRİ OLMAK ÜZERE, TOPLAM 40 ADET SORU VARDIR. 2) BU TESTİN CEVAPLANMASI İÇİN TAVSİYE EDİLEN SÜRE 40 DAKİKADIR. YGS DENEESİ 2 1) U ESE EEL AEAİK VE GEOERİ OLAK ÜERE, OPLA ADE SORU VARDIR. 2) U ESİN CEVAPLANASI İÇİN AVSİYE EDİLEN SÜRE DAKİKADIR. 1) 2,.(!+1!+2!) =?, 1 A) ) 1 C) 2 D) ) +8 ( 2 + 1) ( 2 2+ 2 ) hangisidir?

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ OKULLAR ARASI 14.MATEMATİK YARIŞMASI 8. SINIFLAR FİNAL SORULARI

ÖZEL EGE LİSESİ OKULLAR ARASI 14.MATEMATİK YARIŞMASI 8. SINIFLAR FİNAL SORULARI 8 SINIFLAR FİNAL SORULARI 1 3+ 1 denkleminin çözüm kümesini bulunuz ( R ) Aritmetik bir dizinin ilk 0 teriminin toplamı 400 ve dördüncü terimi olduğuna göre, birinci terimini bulunuz 3 4 öğrencinin katıldığı

Detaylı

Örnek...1 : Örnek...3 : Örnek...2 :

Örnek...1 : Örnek...3 : Örnek...2 : FONKSİYONLR FONKSİYONUN EKSENLERİ KESİM NOKTLRI fonksionunun ekseninin kestiği k noktaların m apsisleri b, c, e dir. u noktalar a b c f()= denkleminin n kök leridir p in eksenini kestiği nokta ise (,p)

Detaylı

ÖZEL TANIMLI FONKSİYONLAR

ÖZEL TANIMLI FONKSİYONLAR ÖZEL TANIMLI FONKSİYONLAR Fonksionlar ve Özel Tanımlı Fonksionlar Özel tanımlı fonksionlar konusu fonksionların alt bir dalıdır. Bu konuu daha ii anlaabilmemiz için fonksionlar ile ilgili bilgilerimizi

Detaylı

DERS 2. Fonksiyonlar - I

DERS 2. Fonksiyonlar - I DERS Fonksionlar - I.1. Fonksion Kavramı. Her bilim dalının önemli bir işlevi, çeşitli nesneler vea büüklükler arasında eşlemeler kurmaktır. Böle bir eşleme kurulması belli büüklükleri belirleme vea tahmin

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 10. SINIF MATEMATİK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 10. SINIF MATEMATİK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 07-08 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 0. SINIF MATEMATİK DERSİ 0... Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma prensiplerini kullanarak hesaplar. 0... Sınırsız sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini

Detaylı

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 23. LİSELERARASI MATEMATİK YARIŞMASI

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 23. LİSELERARASI MATEMATİK YARIŞMASI DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 23. LİSELERARASI MATEMATİK YARIŞMASI BİREYSEL YARIŞMA SORULARI CEVAPLARI CEVAP KAĞIDI ÜZERİNE YAZINIZ. SORU KİTAPÇIĞINI KARALAMA MAKSATLI KULLANABİLİRSİNİZ 1

Detaylı

Soru. x y R olmak üzere 2 x y 3 1 x 4 olduğuna göre y nin alabileceği değerler hangi aralıktadır? A 3 y 1 B 6 y 2

Soru. x y R olmak üzere 2 x y 3 1 x 4 olduğuna göre y nin alabileceği değerler hangi aralıktadır? A 3 y 1 B 6 y 2 Eşitsizliklerde taraf tarafa toplama Sağlama işlemi apma Adana Ankara İzmir zümresine katılan meslektaşlarımızla birlikte piasada cevabı hatalı verilen sorular azıldığını tespit ederek anı hatanın tekrarı

Detaylı

DERS 6. Çok Değişkenli Fonksiyonlarda Maksimum Minimum

DERS 6. Çok Değişkenli Fonksiyonlarda Maksimum Minimum DERS Çok Değişkenli onksionlarda Maksimum Minimum.. Yerel Maksimum Yerel Minimum. z denklemi ile tanımlanan iki değişkenli bir onksionu ve bu onksionun tanım kümesi içinde ab R verilmiş olsun. Tanım. Eğer

Detaylı

Kategori: EDEBİYAT Öngörülen ders saati: 55 Alt Kategori Program İçeriği Özel Hedefler Kazanımlar

Kategori: EDEBİYAT Öngörülen ders saati: 55 Alt Kategori Program İçeriği Özel Hedefler Kazanımlar Kategori: EDEBİYAT Öngörülen ders saati: 55 Alt Kategori Program İçeriği Özel Hedefler Kazanımlar 33 1. Edebi Türler 2. Edebi Akımlar 3. Edebi Metinler Batı Etkisinde Gelişen Türk Tanzimat Dönemi Türk

Detaylı

Oran Orantı Etkinlilerin Çözümleri Muharrem Şahin

Oran Orantı Etkinlilerin Çözümleri Muharrem Şahin 4. Oran ve Orantı Etkinlik 4.7 R R c. 0 d. 0 e. f. Etkinlik 4.76 a d b c (Tanım-4.76) a d c b (Ç.D.) a b (Tanım-4.76) c d Diğer orantıların varlığını siz gösteriniz. Etkinlik 4.77 a d b c a d a b b c a

Detaylı

2012 YGS MATEMATİK Soruları

2012 YGS MATEMATİK Soruları 01 YGS MATEMATİK Soruları 1. 10, 1, 0, 0, işleminin sonucu kaçtır? A) B), C) 6 D) 6, E) 7. + ABC 4 x 864 Yukarıda verilenlere göre, çarpma işleminin sonucu kaçtır? A) 8974 B) 907 C) 9164 D) 94 E) 98. 6

Detaylı

7. f(x) = 2sinx cos2x fonksiyonunun. π x 3 2 A) y = 9. f(x) = 1 2 x2 3x + 4 eğrisinin hangi noktadaki teğetinin D) ( 10 3, 4 9 ) E) ( 2 3, 56

7. f(x) = 2sinx cos2x fonksiyonunun. π x 3 2 A) y = 9. f(x) = 1 2 x2 3x + 4 eğrisinin hangi noktadaki teğetinin D) ( 10 3, 4 9 ) E) ( 2 3, 56 , 006 MC Cebir Notları Gökhan DEMĐR, gdemir@ahoo.com.tr Türev TEST I 7. f() = sin cos fonksionunun. f()= sin( + )cos( ) için f'() nin eşiti nedir? A) B) C) 0 D) E) için erel minimum değeri nedir? A) B)

Detaylı

MATEMATÝK GEOMETRÝ DENEMELERÝ

MATEMATÝK GEOMETRÝ DENEMELERÝ NM MTMTÝK GOMTRÝ NMLRÝ. 0,4 : 0, 0, 5 5 işleminin sonucu kaçtır? 4. = 4+ 3 5+ 4 6 +... + 3 toplamında her bir terimde birinci çarpan artırılıp ikinci çarpan azaltılırsa kaç artar? ) ) ) ) ) 3 5 ) 4 ) )

Detaylı

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ OKULLAR ARASI ÖDÜLLÜ YARIŞMALAR

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ OKULLAR ARASI ÖDÜLLÜ YARIŞMALAR KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ 2016-2017 OKULLAR ARASI ÖDÜLLÜ YARIŞMALAR YARIŞMALARIMIZ Güzel Şiir Okuma Yarışması Şehitler Ölmez Konulu Resim Yarışması Kainatın Efendisi Peygamber Efendimiz (SAS) Konulu Kompozisyon

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 11 HAZİRAN 2017 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

DERS 1. İki Değişkenli Doğrusal Denklem Sistemleri ve Matrisler

DERS 1. İki Değişkenli Doğrusal Denklem Sistemleri ve Matrisler DES İki Değişkenli Doğrusal Denklem Sistemleri ve Matrisler.. Doğrusal Denklem Sistemleri. Günlük aşamda aşağıdakine benzer pek çok problemle karşılaşırız. Problem. Manavdan alışveriş eden bir müşteri,

Detaylı

1. BÖLÜM Polinomlar BÖLÜM II. Dereceden Denklemler BÖLÜM II. Dereceden Eşitsizlikler BÖLÜM Parabol

1. BÖLÜM Polinomlar BÖLÜM II. Dereceden Denklemler BÖLÜM II. Dereceden Eşitsizlikler BÖLÜM Parabol ORGANİZASYON ŞEMASI . BÖLÜM Polinomlar... 7. BÖLÜM II. Dereceden Denklemler.... BÖLÜM II. Dereceden Eşitsizlikler... 9. BÖLÜM Parabol... 5 5. BÖLÜM Trigonometri... 69 6. BÖLÜM Karmaşık Sayılar... 09 7.

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 11 HAZİRAN 2017 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

Online Test

Online Test www.ilketkinlik.com www.ilketkinlik.com/blog www.muzikkitabisarkilari.com www.ingilizcedefteri.com Online Test www.ilketkinlik.com/sinavilketkinlikte ÜİTE 2 POPÜLER FİİK DÜA MAETİK ALA ORU ÖREKLİ ALŞTRMALAR

Detaylı

Örnek...1 : f (x)=2x 2 5x+6 parabolü K(2,p) noktasından geçiyorsa p kaçtır? Örnek...2 : Aşağıda çeşitli parabol grafikleri verilmiştir incele yi niz.

Örnek...1 : f (x)=2x 2 5x+6 parabolü K(2,p) noktasından geçiyorsa p kaçtır? Örnek...2 : Aşağıda çeşitli parabol grafikleri verilmiştir incele yi niz. a, b,c R,a 0 olmak koşulula f ()=a 2 +b+c fonksionuna ikinci dereceden bir değişkenli fonksion ve bu fonksionun belirttiği eğrie de parabol denir. Uarı ir parabolün grafiği başkatsaı olan a saısına bağlı

Detaylı

DİKKAT! BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90 DIR.

DİKKAT! BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90 DIR. SYISL ÖLÜM İKKT! U ÖLÜM VPLYĞINIZ TOPLM SORU SYISI 90 IR. İlk 5 Soru Son 5 Soru Matematiksel İlişkilerden Yararlanma Gücü, Fen ilimlerindeki Temel Kavram ve İlkelerle üşünme Gücü ile ilgilidir. şit ğõrlõklõ

Detaylı

3. HAFTA DERS NOTLARI İKTİSADİ MATEMATİK MİKRO EKONOMİK YAKLAŞIM. Yazan SAYIN SAN

3. HAFTA DERS NOTLARI İKTİSADİ MATEMATİK MİKRO EKONOMİK YAKLAŞIM. Yazan SAYIN SAN 3 HAFTA DERS NOTLARI İKTİSADİ MATEMATİK MİKRO EKONOMİK YAKLAŞIM Yazan SAYIN SAN SAN / İKTİSADİ MATEMATİK / 2 BÖLÜM 2 EŞ-ANLI DENKLEM SİSTEMLERİ Bu bölümde analitik ve grafik olarak eş-anlı denklem sistemlerinin

Detaylı

İÇİNDEKİLER UZAY AKSİYOMLARI... 001-006... 01-03 UZAYDA DOGRU VE DÜZLEMLER... 007-010... 04-05 DİK İZDÜŞÜM... 011-014... 06-07

İÇİNDEKİLER UZAY AKSİYOMLARI... 001-006... 01-03 UZAYDA DOGRU VE DÜZLEMLER... 007-010... 04-05 DİK İZDÜŞÜM... 011-014... 06-07 UZY GEMETRİ İÇİNDEKİLER Safa No Test No UZY KSİYMLRI... 001-00... 01-0 UZYD DGRU VE DÜZLEMLER... 007-010... 0-05 DİK İZDÜŞÜM... 011-01... 0-07 PRİZMLR... 015-0... 08-1 KÜP... 05-00... 1-15 SİLİNDİR...

Detaylı

ATTİLA İLHAN ın HAYATI MAVİCİLİK AKIMI

ATTİLA İLHAN ın HAYATI MAVİCİLİK AKIMI ATTİLA İLHAN ın HAYATI VE MAVİCİLİK AKIMI MAVİCİLER (1952 1956) Attila İlhan tarafından çıkarılan bir fikir ve sanat dergisi olarak 1952 yılında yayına başlayan Mavi adlı bir derginin etrafında gelişen

Detaylı

Gelecek için hazırlanan vatan evlâtlarına, hiçbir güçlük karşısında yılmayarak tam bir sabır ve metanetle çalışmalarını ve öğrenim gören

Gelecek için hazırlanan vatan evlâtlarına, hiçbir güçlük karşısında yılmayarak tam bir sabır ve metanetle çalışmalarını ve öğrenim gören Gelecek için hazırlanan vatan evlâtlarına, hiçbir güçlük karşısında ılmaarak tam bir sabır ve metanetle çalışmalarını ve öğrenim gören çocuklarımızın ana ve babalarına da avrularının öğreniminin tamamlanması

Detaylı

3. Ünsal Tülbentçi Matematik Yarışması Mayıs 2014 8.Sınıf Sayfa 1

3. Ünsal Tülbentçi Matematik Yarışması Mayıs 2014 8.Sınıf Sayfa 1 . Alanı 36 5 olan bir ABC ikizkenar üçgeninde ==2 ise bu üçgende B den AC ye inilen dikmenin ayağının C noktasına olan uzaklığı nedir? ) 2,8) 3) 3,2 ) 3,7 ) 4, 2. Ayrıt uzunlukları 4, 0 ve 4 5 olan dikdörtgenler

Detaylı