Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 Kredili Ýþlemleri Kasa Ýþlemleri Müþteri Sipariþ Satýn Alma Sipariþ Stok Fatura Cari Hesaplar Çek/Senet Banka Üretim

2 larýnýzý peþin veya kredili/taksitli yapabilirsiniz. Reyon bazýnda stok ve satýþ takibi yapabilir, istatistiki raporlar ÖRNEK AÞ. 26 Kasým 2007 Pazartesi 17:02: Tarihli Analizi Sayfa: 1 Adet Tutarý K.% Müþteri Ürün Toplam Tutar Maliyeti Kar 08PM0001-PERAKENDE ECA004-Erkek 1 38, ,95 Ceket Abiye Çift Yýrtm EKK004-Erkek Kravat 1 20, ,00 BEA003-Bayan Etek Abiye Keten 1 50, ,00 BBA006-Bayan Bluz Japone Kol 1 25, ,00 BCA001-Bayan Ceket Abiye 1 30, ,00 08PM0003-SEVGI AKMAN BCA004-Bayan Ceket Çift Yýrtmaç 1 25, ,00 BPA005-Bayan Pantalon Pamuklu 1 32, ,00 EKK004-Erkek Kravat 5 100, ,00 08PM0002-CANAN AY ECA002-Erkek Ceket Kaþe 1 44, ,00 ETS004-Erkek T-Shirt Spor 1 28, ,00 EGA002-Erkek Gömlek Klasik Yaka 4 60, ,00 08PM0001-PERAKENDE EPA004-Erkek Pantalon Kaþe 4 100, ,00 EKK005-Erkek Kravat 2 40, ,00 BCA006-Bayan Ceket Modern 1 35, ,00 08PM0001-PERAKENDE BCS002-Bayan Ceket Fermuarlý 1 175, ,00 08PM0001-PERAKENDE BBA007-Bayan Bluz V Yakalý 1 126, ,00 08PM0001-PERAKENDE ECA003-Erkek Ceket Abiye Tek Yýrtma 1 129, ,00 08PM0001-PERAKENDE ECA004-Erkek Ceket Abiye Çift Yýrtm 1 159, ,00 Toplam 627, ,95 Müþteri bazýnda fiyat ve iskonto tanýmlayabilirsiniz. larýnýzda ürün seri no.larýný kullanabilir ve buna göre dataylý raporlar Ýade ve deðiþim iþlemlerini yapabilirsiniz. anýnda müþteriye ait alýþveriþ istatistiklerini ve müþterinin resmini görebilirsiniz. Nakit (Ýstenilen döviz cinsinde veya TL), kredi kartý (Master, Visa vb.) hediye çeki ve alacaklý fiþi gibi ödeme þekillerini kullanabilirsiniz. ta para üstü iþlemlerini istenilen þekilde ayarlayabilirsiniz. Sezon bazýnda satýþ takibi yapabilir, istatistiki raporlar Müþterinizin sipariþlerini ve teslimatýný takip edebilir, sipariþ sýrasýnda ön ödeme Dokunmatik ekran kullanabilirsiniz. Ürün fiyatlarýný dövizli tanýmlayýp, dövizli satýþ yapabilirsiniz. iþlemi sýrasýnda fatura oluþturup fatura formu basabilirsiniz. Kredili Ýþlemleri anýnda otomatik taksitlendirme yapabilirsiniz. Kredili satýþ iþlemlerini tüm detaylarý ile takip ederek satýþ sonrasýnda oluþan müþteri taksit ve ödeme iþlemlerini hýzlý ve pratik bir þekilde gerçekleþtirebilirsiniz. Plasiyer bazýnda satýþ ve prim takibi yapabilir, prim kota ve oranlarýný satýþ/tahsilat bazýnda belirleyebilirsiniz. Prim kota ve oranlarýný, farklý tarih aralýklarý için, ürün ve ürün gruplarýna göre tanýmlayabilirsiniz. Promosyon takibi yapabilirsiniz. Reyon, ürün, tarih ve saat bazýnda indirim yapabilirsiniz. larýnýzý renk/beden tablosu bazýnda yapabilir ve detaylý raporlar larýnýzý barkodlu yapabilir ve miktarlý (aðýrlýk, adet) barkod kullanabilirsiniz. bazýnda vadeye uyan taksitleri birleþtirebilir veya müþterinin bakiyesi bazýnda taksitlendirme yapabilirsiniz. Müþterinizin sipariþlerini taksitlendirebilir ve teslimatýný takip edebilirsiniz. Esnek taksitlendirme özelliði sayesinde, ayný satýþýn ödemelerini hem çek, hem senet, hem de nakit olarak

3 Taksitlendirme yapýldýðý anda isteðinize göre tanýmlayabileceðiniz sözleþme formu, hesap ekstresi, senet formu dökümleri ÖRNEK T Ý C A R E T TAKSÝT SÖZLEÞME FORMU Cari Hesap Kodu/Adý : 08PM0004 HASAN YILMAZ Fiþ No : 12 Tarihi : Taksit Borç Tutarý : Peþinat : Taksit Vadesi Taksit Tutarý Kalan Ödeme : Yeni Borç : Taksit Toplamý : Eski Taksitler : Risk Limiti : 0.00 Kalan Kredi : Yanlýz, Otuz Yedi YTL Elli YKR dir. CRM (Müþteri Ýliþkileri ) Müþterilerinize ait bilgileri detaylý olarak takip edebilirsiniz. Müþterilerinizin özel günlerini (Doðum günü, evlilik yýldönümü v.b.) takip edebilir, kutlama mesajlarýnýzý veya SMS ile otomatik olarak gönderebilirsiniz. ÖRNEK AÞ. 26 Kasým 2007 Pazartesi 17:20:05 Cari Hesap Ekstresi Sayfa: 1 Cari Hesap:08PM0003 SEVGI AKMAN Tarih Fiþ Tipi Vade FiþNo A ç ý k l a m a Borç Alacak B a k i y e BT Nakit Öde 0 75, ,00 BB Çek Giriþ Çek Giriþ Bordrosu: ,00 25,00 AB SIRA NO VADESÝ BANKASI ÇEK NO BORÇLU ÖDEME YERÝ TUTAR SEVGI AKMAN ÝSTANBUL/BEÞÝKTAÞ 20, SEVGI AKMAN ÝSTANBUL/BEÞÝKTAÞ 20, SEVGI AKMAN ÝSTANBUL/BEÞÝKTAÞ 20, SEVGI AKMAN ÝSTANBUL/BEÞÝKTAÞ 20, SEVGI AKMAN ÝSTANBUL/BEÞÝKTAÞ 20, Kredi Fiþ 2 2 No.lu POS taksitlendirm157,0057,00 75,00 BB TOPLAM 232,00 157,00 75,00 BB Ödemesi geciken taksitleri deðiþik renklerde takip edebilir, gecikme faizlerini hesaplatabilirsiniz. Avukatlýk ve icralýk iþlemlerini takip edebilirsiniz. /Stok raporlarý, sipariþ raporlarý, taksit raporlarý, müþteri bazýnda bakiye ve taksit durum raporu gibi raporlarý Kasa Ýþlemleri Bir veya birden fazla kasiyer tanýmlayabilir ve kasiyer (shift) bazýnda kasa raporlarýný (X Raporu) Müþterilerinizin meslek, öðrenim durumu gibi özelliklerini takip edebilir, ve böylelikle müþteri segmentasyonu yapabilir ve ürün çeþitliliðinizi buna göre düzenleyebilirsiniz. Alýþveriþ istatistikleri alarak müþterilerinizin tercihlerini belirleyebilirsiniz. ÖRNEK AÞ. 26 Kasým 2007 Pazartesi 17:26:11 Müþteri Alýþveriþ Durum Listesi Sayfa: 1 Müþteri Kodu Müþteri Adý Ýlk Geliþ Son Geliþ Alýþveriþ Alýnan Ürün Alýþveriþ Tutarý 08PM0002 CANAN AY ,00 08PM0003 SEVGI AKMAN ,00 08PM0004 HASAN YILMAZ ,00 08PM0005 DEMET AKÇAN ,00 08PM0006 CANSU AKÇAN ,20 08PM0007 SEVAL KAN ,40 08PM0008 MURAT YAZICI ,55 08PM0009 CEM YAÐIZ ,00 08PM0010 HASAN TAN ,00 08PM0011 BARIÞ SEVEN ,40 08PM0012 NÝHAL AK ,55 08PM0013 HAKAN BEYAZ ,00 08PM0014 YASEMÝN EREN ,00 Toplam: ,10 VIP, kara liste gibi müþterilerin takibini yapabilir, müþterilere ait þikayet ve talepleri takip edebilirsiniz. Kefil bilgileri ve ödeme istatistiklerini Müþteri Sipariþ Günlük kasa raporunu (Z Raporu) detaylý veya özet olarak Müþteri sipariþlerinizi istenen döviz cinsi ve TL bazýnda yapabilir, bu bazda detaylý ve kümülatif raporlar Kasa açýlýþ ve kapanýþ raporunu isteðe göre ödeme þekli, döviz, masraf ve satýþ daðýlýmýnda Merkez, banka ve masraf (gider, avans vb.) iþlemlerini yapabilirsiniz. Kasalar arasý para hareketlerini takip edebilirsiniz. Kasiyer tarafýndan gerçekleþtirilen satýþ iade ve iptal iþlemleri, gün sonu raporlarý ile detaylý olarak takip edilebilir.

4 Müþteri sipariþleriniz için termin belirleyebilir, termin bazýnda açýk/kapalý sipariþlerin detaylý ve kümülatif raporlarýný Sipariþ fiþlerine istediðiniz bazda detay bilgi giriþleri yapabilir, nümerik ve alfa nümerik özel kodlar tanýmlayarak tüm detaylý ve kümülatif raporlarý Stok Ürün gruplarýný (Sezon, marka, model v.b.) tanýmlayabilir ve gruplar bazýnda istatistikler Stoklarýnýzý renk/beden bazýnda takip edebilirsiniz. Müþterilerden gelen ürün sipariþlerini rezerve edebilir, serbest stok durumuna göre sipariþ giriþi yapabilirsiniz. Müþteri Sipariþleriniz ile Satýn Alma Sipariþlerinizi karþýlaþtýrabilir, stok durumuna göre ihtiyaç belirleyebilirsiniz. Müþteri Sipariþleri ile stok durumunu karþýlaþtýrabilir, sipariþe göre stok durum analizi yapabilirsiniz. Satýn Alma Sipariþ Satýn alma sipariþlerinizi, (sipariþ talep ve sipariþ onay) iki aþamalý olarak takip edebilir, istenen döviz cinsi ve TL bazýnda verebilirsiniz. Stoklara iliþkin tüm giriþ/çýkýþ irsaliyelerini düzenleyebilir, ambarlar arasý stok transferi ve sayým iþlemlerini yapabilirsiniz. Depo, maðaza ve reyon bazýnda stok takibi yapabilirsiniz. Otomatik satýþ fiyatý oluþturabilirsiniz. Verilen sipariþler doðrultusunda stok giriþ-çýkýþ irsaliyelerini otomatik olarak hazýrlayabilirsiniz. Bütün giriþ-çýkýþ iþlemlerinde mobil cihazlar kullanabilirsiniz. Stoklarýnýzýn satýþ durumlarýný ve satýþ maliyetlerini tek raporda takip edebilirsiniz. Kritik stok miktarý altýna düþen stoklarýnýzý takip edebilir ve bu stoklarýn sipariþlerini olarak verebilirsiniz. Satýn alma sipariþlerinize istediðiniz bazda detay bilgi giriþleri yapabilir, nümerik ve alfa nümerik özel kodlar tanýmlayarak tüm detaylý ve kümülatif raporlarý Ürün ve tedarikçi bazýnda satýn alma sipariþlerinizin istatistik ve grafiklerini ÖRNEK A.Þ. 24 Kasým 2007 Cumartesi 15:40:49 Açýk Sipariþ Raporu (Cari Hesap) Sayfa: 1 Cari Hesap :A-AKIN AKIN DÜGME AKSESUAR STOK KOD STOK ADI SÝPARÝÞ MÝK GELEN BAKÝYE BRM. ADGPL18 18 BOY POLYESTER DÜÐME Adet ADGPL36 36 BOY POLYESTER DÜÐME Adet ADGCK15 15 BOY ÇAKMA DÜÐME Adet ADGSD BOY SEDEF DÜÐME Adet ADGTH22 22 BOY TAHTA DÜÐME Adet TOPLAM Stok maliyetlerini, Giriþ-OBF, Eldeki-OBF, LIFO, FIFO maliyet türlerine göre yapabilir, istenen maliyet türü bazýnda raporlar Tüm ambarlardaki stok durumlarýný tek bir rapor üzerinden takip edebilirsiniz. Stoklar için üç deðiþik birim tanýmlayabilir ve her birim için stok takibi yapabilirsiniz. Sipariþ, stok ve fatura fiþi üzerinden otomatik barkod etiketleri basabilirsiniz. Ürünlerinize model, renk, beden ve sezon bazýnda barkod tanýmlayabilirsiniz. Satýn alma sipariþlerinizi otomatik olarak aracýlýðý ile tedarikçilere gönderebilirsiniz. Satýn alma sipariþleriniz için termin belirleyebilir, termin bazýnda açýk/kapalý sipariþlerinizin detaylý ve kümülatif raporlarýný Satýn alma formlarýnýzý istediðiniz þekilde hazýrlayabilirsiniz. Hareket gören veya hareketsiz tüm stoklarýn kodlarýný deðiþtirebilir, kart bilgilerini þirketten-þirkete veya ayný þirket içinde kopyalayabilirsiniz.

5 Otomatik sayým iþlemi sayesinde, sayým öncesi ve sonrasý stok durumlarýnýn karþýlaþtýrmasýný yapabilir, stok kayýplarýnýzý takip edebilirsiniz. ÖRNEK A.Þ. 28 Kasým 2007 Çarþamba 12:03:43 Sayfa: 1 Faturalaþtýrýlmamýþ Ýrsaliyeler Listesi 01-Mal Alým Ýrsaliyesi Fiþ No Tarihi Cari Hesap Kod ve Adý Belge No FaturaNo DeMasraf Ýskonto K.D.V. Toplam Tutar ÖZGÜR TEKSTÝL , , ÖZGÜR TEKSTÝL , DÝCLE TEKSTÝL , , YAVUZ TEKSTÝL , YAMA TEKSTÝL , , SARI TEKSTÝL , , CEYHAN TEKSTÝL , YAMA TEKSTÝL , ÖZGÜR TEKSTÝL , , SARI TEKSTÝL , CEYHAN TEKSTÝL , , ÖZGÜR TEKSTÝL , Toplam: 12 fiþ , , , Satýn alma ve müþteri sipariþleri bazýnda otomatik olarak alýþ/satýþ faturalarýný düzenleyebilir, tek fatura üzerine birden fazla sipariþi aktarabilirsiniz. SentezPocket sayesinde sayým iþlemlerini hýzlý ve kolay gerçekleþtirebilirsiniz. Konsinye stoklarý ve satýþlarýnýzý müþteri ve depo bazýnda takip edebilirsiniz. Her ürün için seri numarasý üreterek, ürünün tüm hareketlerini izleyebilirsiniz. Ürünlerinizin seri durumlarýna göre (parça, metre, brüt, net, renk vb.) alýþ/satýþ, sipariþ ve stoklarýnýzý takip edebilirsiniz. Seri kartlarýna ürün için özel kod (telefon no, barkod no, son kullanma tarihi gibi) tanýmlayabilir ve stoklarýnýzý takip edebilirsiniz. Fatura Tüm alýþ ve satýþ faturalarýnýzýn TL ve istenen döviz cinsi bazýnda giriþlerini yapabilirsiniz. Cari Hesap modülüne entegre edilmeyen faturalarýnýzýn kontrolünü yapabilirsiniz. Faturalar için baþlýk ve satýr bazlý olmak üzere alfa nümerik ve nümerik özel kod tanýmlamalarý yapabilir, verilen özel kodlar bazýnda detaylý ve kümülatif raporlar Açýk ve kapalý fatura giriþleri yapabilir, kapalý faturalar için farklý kasalar kullanabilirsiniz. Fatura ödeme vadelerini istenirse cari hesaba baðlý olarak ve/veya fatura bazýnda ayrý belirleyebilirsiniz. Faturalarýn toplam deðeri üzerinden tutar veya yüzde iskontosu ve fatura masraflarýný tanýmlayabilir, fatura giriþlerinde stok kalemleri için farklý iskontolar tanýmlayabilirsiniz. Cari hesap, stok bazýnda ve/veya genel bazda alýþ/satýþ tablo ve istatistikleri Giriþi yapýlan faturalar doðrultusunda KDV Ýcmal Raporu ve KDV Listeleri Fatura fiþi içerisinde cari hesap ve stok kartý ekstresi alabilir, cari hesap entegrasyon bilgilerini takip edebilirsiniz. Cari Hesaplar Tek kart üzerinde TL ve istenilen döviz cinsi bazýnda hareket giriþi yapýlabilir ve raporlarýný Faturalarýnýza otomatik olarak belge numarasý verebilir, belge numarasý kontrolü sayesinde mükerrer kayýt giriþlerini engelleyebilirsiniz. Ýþlenen irsaliyeler doðrultusunda, otomatik olarak irsaliyeden fatura oluþturabilir, tek fatura üzerinde birden fazla irsaliyeyi faturalaþtýrabilirsiniz. Faturalaþtýrýlmýþ irsaliyelerin ve faturalaþma süresini geçen irsaliyelerin takibini yapabilirsiniz.

6 Cari hesap kart ve fiþlerine alfanümerik ve nümerik özel kodlar tanýmlayabilir, bu bazda detaylý ve kümülatif raporlar Fatura, çek/senet gibi hareketler doðrultusunda aylýk ve haftalýk yaþlandýrma, vade farký ekstresi, özet adat gibi raporlar alabilir, fatura bazýnda ödeme/tahsilat iþlemleri yapabilirsiniz. Cari hesap hareketleri ve diðer modüllerden yapýlan entegrasyon sonucu cari hesap ekstresi, stoklu cari hesap ekstresi, mutabakat mektubu, bakiye listesi gibi raporlarý istenen tarihler arasýnda TL ve döviz bazýnda Tanýmladýðýnýz adres, telefon bilgileri doðrultusunda cari hesap adres listeleri ve etiket dökümü Bankalarýn çek formatýna göre kesilen çeklerinizin dökümlerini otomatik olarak Çek/senet raporlarýnýzý isteðe baðlý olarak sadece çek veya sadece senet, hem çek hem senet olarak alýnan ve verilen bazýnda Çek/senet tarihçelerini takip edebilir, güncel ve geçmiþe dönük raporlar Otomatik çek/senet üretme seçeneði ile aylýk veya günlük bazda çek/senet üreterek seri bir þekilde bilgi girebilirsiniz. Cari hesaplara risk limiti ve vade opsiyonu tanýmlayarak limit ve vade bazlý iþlemler yapabilir, cari hesap risk raporu sayesinde cari hesaplarýnýzýn toplam riskini takip edebilirsiniz. Bakiye ve hareket raporlarýný istenilen tarih aralýðýnda, cari hesap bakiye türleri bazýnda (Borçlu, Alacaklý, Borç Bakiye, Alacak Bakiye, Bakiyeli, Bakiyesiz, Hareketli) Tüm cari hesap kartlarýný þirketten þirkete ve ayný þirket içinde kopyalama yaparak bilgi giriþlerini hýzlandýrabilirsiniz. Çek/Senet Çek/Senet giriþlerini TL ve istenilen döviz cinsi ve kuru üzerinden yapabilirsiniz. Ayný anda birden fazla çek/senet üzerinde durum deðiþikliði yapabilirsiniz. Cari hesap ve vade bazýnda çek/senetlerinizin raporlarýný ve istatistiklerini Banka Bankalar ile ilgili þube, hesap numarasý telefon v.b. gibi bilgileri tanýmlayabilir, tek kart üzerinden bankanýn TL ve istenen döviz cinsi bazýnda giriþlerini yapabilirsiniz. On-line entegre çalýþma özelliði sayesinde giriþi yapýlan çek/senet hareketlerini cari hesap, muhasebe ve banka modüllerine entegre edebilirsiniz. Döviz ve TL bazýnda, müþteri ve kendi çek/senetlerinizin detaylý ve kümülatif rapor ve istatistiklerini Banka bazýnda kesilen çek/senetlerinizin raporlarýný, vadelerine göre detaylý olarak

7 Nakit para çekme, nakit para yatýrma, banka kredileri, döviz bozdurma, repo dönüþümleri ve ihracat bedel karþýlýðý gibi banka iþlemlerini yapabilirsiniz. Bankalar ile ilgili kredi marj ve limitleri, verilebilecek senet ve kullanýlabilir kredi bilgileri tanýmlayabilirsiniz. Hesap türlerine göre ayrý ve genel toplam olarak bakiye takibini yapabilir, ekstre ve bakiye raporlarýný ÖRNEK A.Þ. 16 Kasým 2007 Cuma 14:43:15 Sayfa: 1 BANKA BAKÝYE LÝSTESÝ [CHS-CARÝ HESAP] Banka Kodu Banka Adý B o r ç A l a c a k B a k i y e BT Döviz Borç Döviz Alacak Döviz Bakiye EUR-AK AKBANK Y.BOSNA ,12 810, ,46 BB 1.256,00 458,00 798,00 EUR-ASYA ASYA FÝNANS Þ.EVLER , , ,00 BB , , ,00 EUR-DENÝZ DENÝZ BANK GÜNEÞLÝ , , ,30 BB , , ,00 EUR-FÝNANS FÝNANSBANK BAKIRKÖY , , ,90 BB , , ,00 EUR-GARANTÝ GARANTÝ BANKASI B.EVLER , , ,68 BB , , ,00 EUR-ÝÞ ÝÞBANK Þ.EVLER , , ,10 BB , , ,00 EUR-YAPI YAPIKREDÝ MERTER , , ,67 BB , , ,00 TL-AK AKBANK MERTER ,00 257,00 943,00 BB TL-ASYA ASYAFÝNANS Þ.EVLER , , ,00 BB TL-DENÝZ DENÝZ BANK MERTER , , ,00 BB TL-FÝNANS FÝNANSBANK MERTER HESAP , , ,00 BB TL-GARANTI GARANTÝ BANKASI B.KÖY , , ,00 BB TL-ÝÞ ÝÞBANK Þ.EVLER , , ,00 BB TL-YAPI YAPIKREDÝ BAKIRKÖY , , ,00 BB USD-AK AKBANK BAKIRKÖY , ,05 618,45 BB 1.250,00 785,00 465,00 USD-ASYA ASYAFÝNANS MERTER , , ,36 BB , , ,00 USD-DENÝZ DENÝZ BANK MERTER , , ,93 BB , , ,00 USD-FÝNANS FÝNANSBANK GÜNEÞLÝ , , ,90 BB , , ,00 USD-GARANTI GARANTÝ BANKASI Y.BOSNA , , ,07 BB , , ,00 USD-ÝÞ ÝÞBANK GÜNEÞLÝ , , ,00 BB , , ,00 USD-YAPI YAPIKREDÝ BANKASI B.KÖY , , ,55 BB , , , , , ,37 BB , , ,00 Bankalar için yýllýk faiz oranlarýný, senet ve çek karþýlýðý kredi oranlarý tanýmlayabilir, bu bazda takip yapabilirsiniz. Banka fiþ formlarýný istediðiniz yapýda hazýrlayabilir, banka talimatlarýný otomatik olarak verebilirsiniz. Reçete bazýnda detaylý ve kümülatif maliyet raporlarý ve imalat tablolarý Kendi üretim adetlerinize göre ya da müþteri sipariþleriniz doðrultusunda mamul üretiminiz için gereken hammadde ve yarý mamul ihtiyaç planlamanýzý oluþturabilirsiniz. Vadesi gelmemiþ ödemelerinizi banka bazýnda takip edebilir, vadeye uygun finans yönetimi yapabilirsiniz. EFT ve havale iþlemlerini yapabilir, havale otomasyonu sayesinde bankalardan gelen dosyalardan (xml, txt v.b.) otomatik olarak banka fiþi oluþturabilirsiniz. Üretim Mamul ve yarý mamul stoklar için istenilen maliyet türüne göre reçeteler oluþturabilirsiniz. Hammadde stoklar için alternatif hammadde ve yarý mamul stoklar için alternatif yarý mamul tanýmlamasý yapabilirsiniz. Mamul üretiminde kullanýlan hammaddelerin sarfiyat ve maliyetlerini fatura bazýnda yapabilirsiniz. ÖRNEK A.Þ. 16 Mayýs 2007 Cuma 14:44:24 Sayfa: 1 Malzeme Ýhtiyaç Listesi (Detaylý) Ürün Açýklamasý : M-M5621 [DÜÐMELÝ SWEAT SHIRT] Üretim Miktarý : 1.250,00 Stok Kodu Stok Açýklama Birim Gerekli Miktar Depo Miktarý Satýn Alma Sip (-)Ýhtiyaç Birim Fiyatý Tutarý KSP301LC 30/1 LÝKRALI SÜPREM Adet 262,50 965,00 120,00 0 1,44 378,00 KRB201L 20/1 LÝKRALI RÝBANA Adet 375, , ,11 41,25 ILÝKRA LÝKRA Adet 187,50 100,00 125,00 0 1,25 234,38 IPE201 20/1 PENYE ÝPLÝK Adet 366,38 250,00 100,00 16,38 0,11 40,30 ADGCB16 16 BOY ÇUBUK DÜÐME Adet 2.625,00 975,00 120, ,00 0,21 551,25 AEBDNK NIKE BEDEN ETÝKETÝ Adet 1.312,50 250, ,50 0,22 288,75 AEFRNK NIKE FÝRMA ETÝKETÝ Adet 1.312, , ,37 485,63 AEYTRB REBOOK YIKAMA TALÝMATI Adet 1.312,50 154,00 300,00 858,50 0,42 551,25 % 100 C AKI6,5 6,5 CM LÝK KILÇIK Adet 1.312,50 900,00 250,00 162,50 0,13 170,63 AKL67*37*28 68*37*28 KOLÝ Adet 39,38 250, ,09 3,54 APS35*45D 35*45 DÖNÜÞÜMLÜ Adet 1.312,50 950, ,50 0,12 157,50 POÞET APSA60*40 60*40 ASORTÝ POÞETÝ Adet 853,12 500,00 450,00 0 0,11 93, ,07 Mamul maliyetlerini istenilen maliyet yöntemine göre, ambar veya genel bazda hazýrlayabilirsiniz. Üretim-muhasebe entegrasyonunu on-line gerçekleþtirebilirsiniz. Reçete bazýnda üretim giderleri tanýmlayabilirsiniz, gider payýný tutar ve maliyet yüzdesine göre hesaplattýrabilirsiniz. Üretim iþlemlerini reçete bazýnda veya istenilen tarih aralýðýnda toplu olarak yaptýrabilirsiniz. Mamul maliyetlerini Giriþ-OBF, Eldeki-OBF, LIFO, FIFO maliyet türlerine göre yapabilir, bu bazda tüm maliyet raporlarýný Mamul üretiminde kullanýlan hammadde alýþlarý doðrultusunda Yüklenilen KDV Listesini otomatik olarak

8 TEKSTÝL ERP ÇÖZÜMLERÝMÝZ SentezFABRIC Entegre Kumaþ Üretim Yönetim Sistemi SentezYARN Ýplik Üretim Takip Sistemi SentezWEAVE Dokuma Üretim Takip Sistemi SentezKNIT Kumaþ Üretim Takip Sistemi SentezDYE Tekstil Terbiye Takip Sistemi SentezVOGUE Konfeksiyon Yönetim Sistemi SentezEXCELLENT Yönetim Bilgi Sistemi SentezEXPO Dýþ Ticaret Yönetim Sistemi SentezPOSitive Yönetim Sistemi Sentez

Cari Hesaplar Tek kart üzerinde TL ve istenilen döviz cinsi bazýnda hareket giriþi yapabilir ve raporlarýný Stok i Stoklara iliþkin tüm giriþ/çýkýþ irsaliyelerini düzenleyebilir, ambarlar arasý stok transferi

Detaylı

Muhasebe Muhasebe hareketlerini TL ve dövizli olarak yapabilir, istenilen bazda rapor ve formlarý Rapor ve form üretici sayesinde, kullanýcý isteðine baðlý olarak sýnýrsýz sayýda rapor ve form hazýrlayabilirsiniz.

Detaylı

Farklý sektörlerdeki maðazalarýn (Konfeksiyon, kitap/cd/kaset, ayakkabý/çanta, ev tekstili, market, fast-food/restaurant, optik/saat, beyaz eþya, mobilya vb.) kendine özgü çalýþma sistemlerine tam olarak

Detaylı

Satýþ Noktasý Satýþlarýnýzý garsonlar ya da kasiyer aracýlýðý ile Ürünleri belli gruplar altýnda toplayabilir, resimli menüler aracýlýðý ile dokunmatik ekranlarla ya da el terminalleriyle satýþ Menüler

Detaylı

sentez DELUX Otel Yönetim Sistemi ÖN BÜRO YÖNETÝMÝ Pazarlama ve Satýþ Rezervasyon Resepsiyon Ön Kasa House Keeping Santral Baðlantýsý Rapor Üretici Parametreler ARKA BÜRO YÖNETÝMÝ Muhasebe Finans Cari

Detaylı

Mobil satış ve dağıtım sistemini kullanmanız için on neden:

Mobil satış ve dağıtım sistemini kullanmanız için on neden: Mobil Satış Dağıtım Sistemi Mobil satış ve dağıtım sistemini kullanmanız için on neden: Sıcak satış yapabilir, sipariş alabilirsiniz Satış anında fatura kesebilirsiniz. Doğru ve hızlı tahsilat (nakit,

Detaylı

TexArt Tekstil Üretim Yönetim Sistemi TexArt, iplik üretimi, dokuma kumaþ, örme kumaþ üretimi ve her türlü boya ve terbiye tesisleri için tasarlanmýþ bir iþ çözümü yazýlýmýdýr. Hýzla deðiþen dünyamýzda

Detaylı

Proforma Maliyet Sipariþ Proforma Maliyet Müþterinizin vermiþ olduðu sipariþ için fire, kar ve komisyon oranlarý belirterek proforma maliyet hazýrlayabilirsiniz. Sipariþ Müþteri sipariþ bilgilerini detaylý

Detaylı

Pazarlama ve Satýþ Üretim Planlama Ýhtiyaç Planlama Zaman Planlama Satýn Alma Stok Kontrol Üretim Takip (Kesim Öncesi) Örme Boya Baský Kesim Üretim Takip (Kesim Sonrasý) Parça Baský Nakýþ Dikim Ýlik Düðme

Detaylı

Geleceðe Zirveden bakýn... ANKARA CYBERPARK. Ankara Bilkent Cyberpark'ta geliþtirilmiþ ve üretilmiþtir. TÝCARÝ PAKET. www.zirve azilim.

Geleceðe Zirveden bakýn... ANKARA CYBERPARK. Ankara Bilkent Cyberpark'ta geliþtirilmiþ ve üretilmiþtir. TÝCARÝ PAKET. www.zirve azilim. Geleceðe Zirveden bakýn... ANKARA CYBERPARK Ankara Bilkent Cyberpark'ta geliþtirilmiþ ve üretilmiþtir. www.zirve azilim.net TÝCARÝ PAKET TÝCARÝ PAKET Windows iþletim sistemi için tasarlanmýþ olup SQL veritabaný

Detaylı

Proforma Maliyet Kumaþ Teknik Analiz Formu Sipariþ Proforma Maliyet Müþterinizin vermiþ olduðu sipariþ için fire, kar ve komisyon oranlarý belirterek proforma maliyet hazýrlayabilirsiniz. Kumaþ Teknik

Detaylı

Pazarlama ve Satýþ Laboratuar Ýþ Emri Takibi (Parti Kartý) Stok Kontrol Satýn Alma Depo Seri (Top) Takibi Reçete (Ýþletme Reçetesi) Üretim Üretim Planlama Üretim Takibi Kalite Kontrol Sevkiyat Faturalama

Detaylı

GUSTOLOJİ ÖN MUHASEBE PROGRAMI

GUSTOLOJİ ÖN MUHASEBE PROGRAMI GUSTOLOJİ ÖN MUHASEBE PROGRAMI STOK CARİ BANKA KASA FATURA ÇEK/SENET PERSONEL TOPLU SMS RAPORLAR DÖVİZ KUR HESABI GUSTOLOJİ ÖN MUHASEBE PROGRAMI GENEL ÖZELLİKLERİ Muhasebe Programı istediğiniz para biriminden

Detaylı

Demsilver Muhasebe Programı

Demsilver Muhasebe Programı Demsilver Muhasebe Programı Demsilver Muhasebe Programı; Stok,Cari,Fatura, İrsaliye, Kasa, Banka, Çek, Senet ve Raporlama Mödüllerinden Oluşur. CARİ Muhasebe Programında Sınırsız cari kart açabilirsiniz

Detaylı

BAY.t Entegre, KOBİ'lerin iş süreçlerinin her aşamasına cevap verecek, tüm modülleri entegre olan bilgi yönetim sistemidir.

BAY.t Entegre, KOBİ'lerin iş süreçlerinin her aşamasına cevap verecek, tüm modülleri entegre olan bilgi yönetim sistemidir. BAY.t Entegre, KOBİ'lerin iş süreçlerinin her aşamasına cevap verecek, tüm modülleri entegre olan bilgi yönetim sistemidir. Standart Paket, her işletmenin rahatlıkla kullanabileceği, içerisinde olmazsa

Detaylı

Proforma Maliyet Müþterinizin vermiþ olduðu sipariþ için fire, kar ve komisyon oranlarý belirterek proforma maliyet hazýrlayabilirsiniz. Sipariþ Müþteri sipariþ bilgilerini detaylý olarak girebilirsiniz.

Detaylı

Nebim Winner Kurumsal Fiyat Listesi

Nebim Winner Kurumsal Fiyat Listesi Nebim Winner Kurumsal Fiyat Listesi Son güncelleme: 19 Ocak 12 Winner Merkez ve Zincir Mağaza......2 Winner Ticari ı......4 Opsiyon Fiyatlar...... Winner Üretm Yönetmi......6 Winner Tedarik Yönetmi......7

Detaylı

Ticari Yazılım (ERP-MRP)

Ticari Yazılım (ERP-MRP) Ticari Yazılım (ERP-MRP) DARA ticari yazılım her sektörde faaliyet gösteren işletmelerin pazarlama, sipariş, üretim, satın alma, muhasebe & finans, insan kaynakları gibi temel işlemlerini yapabilmelerini

Detaylı

1. Tahsilat Ödeme İşlemleri. Aylık ya da belli tarihler arasında tahsilat ve ödeme işlemlerini görebilme. 2.Stok İşlemleri

1. Tahsilat Ödeme İşlemleri. Aylık ya da belli tarihler arasında tahsilat ve ödeme işlemlerini görebilme. 2.Stok İşlemleri 1. Tahsilat Ödeme İşlemleri Aylık ya da belli tarihler arasında tahsilat ve ödeme işlemlerini görebilme. 2.Stok İşlemleri Alış/Satış irsaliyeleri, Giriş/Çıkış İşlemleri Fire ve Sarf Fişleri Girebilme 3.Sms

Detaylı

1. Tahsilat Ödeme İşlemleri. Aylık ya da belli tarihler arasında tahsilat ve ödeme işlemlerini görebilme. 2.Stok İşlemleri

1. Tahsilat Ödeme İşlemleri. Aylık ya da belli tarihler arasında tahsilat ve ödeme işlemlerini görebilme. 2.Stok İşlemleri 1. Tahsilat Ödeme İşlemleri Aylık ya da belli tarihler arasında tahsilat ve ödeme işlemlerini görebilme. 2.Stok İşlemleri Alış/Satış irsaliyeleri, Giriş/Çıkış İşlemleri Fire ve Sarf Fişleri Girebilme 3.Sms

Detaylı

FAST FASHION ON TIME DockArt Tekstil ve Hazýr Giyim Üretim Yönetimi için tasarlanmýþ bir iþ çözümü yazýlýmýdýr. DockArt iþinizi tasarýmdan, geliþtirmeye, üretimden, sevkiyata kadar bütün aþamalarýnda yönetmek

Detaylı

FATURA Fatura kayıtları sekmesinden Alış Faturası- Satış Faturası- Alış İade Faturası- Satış İade Faturası ve Hızlı Satış Faturasını girebilirsiniz.

FATURA Fatura kayıtları sekmesinden Alış Faturası- Satış Faturası- Alış İade Faturası- Satış İade Faturası ve Hızlı Satış Faturasını girebilirsiniz. FATURA Fatura kayıtları sekmesinden Alış Faturası- Satış Faturası- Alış İade Faturası- Satış İade Faturası ve Hızlı Satış Faturasını girebilirsiniz. Şimdi Fatura nın içindeki sekmeleri ve sekmelerin içindeki

Detaylı

Nebim Winner Kobi/Kampanya Fiyat Listesi

Nebim Winner Kobi/Kampanya Fiyat Listesi Nebim Winner Kobi/Kampanya Fiyat Listesi Son Güncelleme: 28 Aralık 11 Winner Sektörel Kobi... 2 Winner Ticari Hesap Kobi... 4 Winner Tek Mağaza Kobi... Winner Üretim Yönetimi Kobi... 7 Winner Tedarik Yönetimi

Detaylı

Stoklarınız ile ilgili tüm hareket ve detaylara menüler arasında gezmeden ulaşabilirsiniz.

Stoklarınız ile ilgili tüm hareket ve detaylara menüler arasında gezmeden ulaşabilirsiniz. OFİS Mikro Perakende Çözümleri 1 MİKRO OFİS SERİSİ Küçük ve orta ölçekteki perakende firmaları için hazırlanan programları, perakende satış noktalarının belkemiği olan satış noktası terminalleri (POSlarla),

Detaylı

Elektra Devre Mülk & Devre Tatil Yönetim Sistemi. Devre Tatil Satış Sözleşmesi & Satış CRM & Primler & Ödemeler ve Tahsilatlar & Finans

Elektra Devre Mülk & Devre Tatil Yönetim Sistemi. Devre Tatil Satış Sözleşmesi & Satış CRM & Primler & Ödemeler ve Tahsilatlar & Finans Elektra Devre Mülk & Devre Tatil Yönetim Sistemi Devre Tatil Satış Sözleşmesi & Satış CRM & Primler & Ödemeler ve Tahsilatlar & Finans Devre Mülk ve Tatil Yönetim Sistemi Dairelerin dönemlere göre doluluk

Detaylı

Perakendeci Firmalar İçin Mağazacılık Yazılımı. Küçük Ölçekli, Bağımsız Mağazalar için Nebim V3 Başlangıç Sürümü

Perakendeci Firmalar İçin Mağazacılık Yazılımı. Küçük Ölçekli, Bağımsız Mağazalar için Nebim V3 Başlangıç Sürümü Perakendeci Firmalar İçin Mağazacılık Yazılımı Küçük Ölçekli, Bağımsız Mağazalar için Nebim V3 Başlangıç Sürümü Küçük Ölçekli, Bağımsız Mağazalar için Nebim V3 Başlangıç Sürümü Mağazanızda satışınızı artırmak

Detaylı

HESAPÇI. Küçük İşletmeler İçin Ticari Otomasyon Paketi. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

HESAPÇI. Küçük İşletmeler İçin Ticari Otomasyon Paketi. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. HESAPÇI Küçük İşletmeler İçin Ticari Otomasyon Paketi 1 HESAPÇI KÜÇÜK İŞLETMELER İÇİN TİCARİ OTOMASYON PAKETİ ARTIK SİZİN DE BİR OTOMASYONA İHTİYACINIZ VAR. Ekonomik, pratik, becerikli. tam sizin için.,

Detaylı

1. Tahsilat Ödeme İşlemleri. Aylık ya da belli tarihler arasında tahsilat ve ödeme işlemlerini görebilme. 2.Stok İşlemleri

1. Tahsilat Ödeme İşlemleri. Aylık ya da belli tarihler arasında tahsilat ve ödeme işlemlerini görebilme. 2.Stok İşlemleri 1. Tahsilat Ödeme İşlemleri Aylık ya da belli tarihler arasında tahsilat ve ödeme işlemlerini görebilme. 2.Stok İşlemleri Alış/Satış irsaliyeleri, Giriş/Çıkış İşlemleri Fire ve Sarf Fişleri Girebilme 3.Sms

Detaylı

Sigorta Programı. Policede Müşteri bilgilerini detaylı olarak girebilirsiniz. her bir müşteriyi cari kart olarak algılar ve cari işlem yapabilirsiniz.

Sigorta Programı. Policede Müşteri bilgilerini detaylı olarak girebilirsiniz. her bir müşteriyi cari kart olarak algılar ve cari işlem yapabilirsiniz. Sigorta Programı Winpol Police, Cari,Kasa,Banka, Çek,Senet,Ödeme Planı,Fatura, Stok, Sms, İnsan Kaynakları, Kur Takibi, Personel, Uyarı Modüllerinden Oluşur. Police Modülü, Cari Mödül, Kasa Modülü, Banka

Detaylı

Nebim Winner Kobi/Kampanya Fiyat Listesi

Nebim Winner Kobi/Kampanya Fiyat Listesi Nebim Winner Kobi/Kampanya Fiyat Listesi Son Güncelleme: 9 Ocak 0 Winner Sektörel Kobi... Winner Ticari Hesap Kobi... Winner Tek Mağaza Kobi... Opsiyon Fiyatlar... 6 Mobil... 8 Winner Sektörel Kobi Winner

Detaylı

Toptancı Firmalar İçin Ticari Yazılım. Küçük Ölçekli, Toptancı Firmalar için Nebim V3 Başlangıç Sürümü

Toptancı Firmalar İçin Ticari Yazılım. Küçük Ölçekli, Toptancı Firmalar için Nebim V3 Başlangıç Sürümü Toptancı Firmalar İçin Ticari Yazılım Küçük Ölçekli, Toptancı Firmalar için Nebim V3 Başlangıç Sürümü Küçük Ölçekli, Toptancı Firmalar için Nebim V3 Başlangıç Sürümü Satışınızı artırmak ve masraflarınızı

Detaylı

WOLVOX Mobil Satış PDA

WOLVOX Mobil Satış PDA AKINSOFT Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.02.01 Tarih : 01.Mart.2011 Sayfa 1 İçindekiler Dizini 1. ÇALIŞMA SİSTEMİ HAKKINDA KISA BİLGİ...3 2. BAĞLANTISI VE KULLANIMI...3 2.1. Ayarlar...3 2.2. Merkez

Detaylı

MİKTOP. Sadeleştirilmiş Ticari Otomasyon Paketi. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

MİKTOP. Sadeleştirilmiş Ticari Otomasyon Paketi. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. MİKTOP Sadeleştirilmiş Ticari Otomasyon Paketi 1 MİKTOP SADELEŞTİRİLMİŞ TİCARİ OTOMASYON PAKETİ MİKTOP Sadeleştirilmiş Ticari Otomasyon Paketi, firmanızın tüm ticari işlemlerini kusursuz bir biçimde yürütmeniz

Detaylı

İş Hayatında Yeni Bir Start!

İş Hayatında Yeni Bir Start! İş Hayatında Yeni Bir Start! START Neden Start? START her küçük işletmenin sahip olmak isteyeceği bir yazılım... Tek kullanıcılı, muhasebesini dışarıda takip eden küçük işletmelere ve şahıs firmalarına

Detaylı

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL.

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL. AVEA Ýletiþim Hizmetleri A.Þ. Abdi Ýpekçi Caddesi No:75 Maçka / Þiþli 34367 Ýstanbul Vergi Dairesi Vergi No : : Büyük Mükellefler 8590380323 FATURA ID: BC3200810000005054 Abone Numarasý : Ödenecek Tutar

Detaylı

MOBİL SATIŞ MOBİL SATIŞ

MOBİL SATIŞ MOBİL SATIŞ MOBİL SATIŞ MOBİL SATIŞ Plasiyerlerinizin sıcak ve soğuk satışlarını yürütmelerine olanak sağlayan AKINSOFT un uzun yıllardan beridir tercih edilen ve içeriği itibariyle memnuniyet sağlayan yazılımlarından

Detaylı

Kasa Cari Stok. Fatura Çek/Senet Banka. İrsaliye Sipariş Fatura

Kasa Cari Stok. Fatura Çek/Senet Banka. İrsaliye Sipariş Fatura Kasa Cari Stok Fatura Çek/Senet Banka İrsaliye Sipariş Fatura Depo Sayım Seri No. Barkod Kredi Kartı Mail Order Yönetici Taşören Hızlı Üretim Kasa 1. Serbest Kasa Girişi 2. Cari Hesaptan Nakit Tahsilat

Detaylı

SYS Version 1.0.1 Satış Yönetim Sistemi

SYS Version 1.0.1 Satış Yönetim Sistemi SYS Version 1.0.1 Satış Yönetim Sistemi 1. Genel Bakış Değişen rekabet ortamı ve farklılaşan müşteri beklentileri, bayi ağlarının kompleks ve yönetiminin zor olması satış süreçlerini oldukça farklı bir

Detaylı

işinizi net görün Tekliften genel muhasebeye tüm iş süreçlerinizdeki en önemli asistanınız.

işinizi net görün Tekliften genel muhasebeye tüm iş süreçlerinizdeki en önemli asistanınız. işinizi net görün Tekliften genel muhasebeye tüm iş süreçlerinizdeki en önemli asistanınız. Netx ile işletmenizin tüm iş yönetimini bilgisayar ortamında rahatlıkla takip edebilir esnek raporlama teknikleriyle

Detaylı

Programa ilk girişte, öndeğer masaüstü seçimi yapabileceğiniz bir ekran karşınıza gelir. Program tarafından 6 adet öndeğer masa üstü önerilir:

Programa ilk girişte, öndeğer masaüstü seçimi yapabileceğiniz bir ekran karşınıza gelir. Program tarafından 6 adet öndeğer masa üstü önerilir: LOGO GO 3 Kullanım Öndeğer Masaüstü Seçimi Programa ilk girişte, öndeğer masaüstü seçimi yapabileceğiniz bir ekran karşınıza gelir. Program tarafından 6 adet öndeğer masa üstü önerilir: Genel Satış Uzmanı

Detaylı

Ofisnet Paket İçerikleri

Ofisnet Paket İçerikleri Ofisnet Paket İçerikleri Özellik EnterprisePlus Compact Professional Express İşlem Noktası Tanımları Х İşlem Noktası Parametreleri Firma Tanımı 1 firma sınırlı Personel Х Döviz Tanımı Cari Sektörler Х

Detaylı

Kuveyt Türk Internet Şubesinde Hesap Açma işlemi yapmak

Kuveyt Türk Internet Şubesinde Hesap Açma işlemi yapmak Kuveyt Türk Internet Şubesinde Hesap Açma işlemi yapmak Hesaplar menüsünde Hesap Açma alt başlığının altında bulunan Cari/Kıymetli Maden Hesabı Açma, Tasarruf Hesabı Açma veya Katılma Hesabı Açma seçeneklerinden

Detaylı

VEGA. Hazır Giyim Mağazacılığı Programı YAZILIM. Birden fazla şubenin tek merkezden izlenmesi. Müşteriye özel Club Kart uygulanması

VEGA. Hazır Giyim Mağazacılığı Programı YAZILIM. Birden fazla şubenin tek merkezden izlenmesi. Müşteriye özel Club Kart uygulanması Hazır Giyim Mağazacılığı Programı Birden fazla şubenin tek merkezden izlenmesi Müşteriye özel Club Kart uygulanması Satışlarda Manyetik Kart yada RFID Kart kullanımı CRM uygulamalarında sınırsız seçenek

Detaylı

Kullanıcı Giriş Ekranı

Kullanıcı Giriş Ekranı Tarih: 01.12.2010 Mobilteg Saha Satış Otomasyonu Terminal Kullanım Kılavuzu (V.2x) Aşağıda bilgilerini bulacağınız Saha Satış Otomasyonu El Terminali tarafı kullanım bilgileri o günkü sürüme göre hazırlanmıştır.

Detaylı

AKINSOFT Wolvox ERP AKINSOFT İSTANBUL BÖLGE BAYİİ-444 1 465

AKINSOFT Wolvox ERP AKINSOFT İSTANBUL BÖLGE BAYİİ-444 1 465 AKINSOFT Wolvox ERP AKINSOFT İSTANBUL BÖLGE BAYİİ-444 1 465 AKINSOFT Wolvox ERP AKINSOFT Wolvox; içerdiği muhasebe & finans yönetim sistemi ile ön muhasebe ve genel muhasebe sistemi kullanan bütün işletmelere

Detaylı

ONLINE MUHASEBE PROGRAMI

ONLINE MUHASEBE PROGRAMI ONLINE MUHASEBE PROGRAMI Pc, Tablet, Telefon veya Web de Aynı Anda Online Çalışan Muhasebe Programı Stok, Cari, Fatura, İrsaliye, Sipariş, Kasa, Banka, Çek, Senet, İş Emri-Servis, Kurlar, Raporlar. Online

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Arkman Programları. Arkman Bilet 9L Arkman Cari Hesap 9L

Arkman Programları. Arkman Bilet 9L Arkman Cari Hesap 9L Arkman Programları Arkman Bilet 9L Arkman Cari Hesap 9L Turizm Acentesi Arkman sistem işleyişi Sistemdeki çalışma prensipleri: Web üzerinden ve/veya Turizm Acentesi ofisinde satılmış biletlerin Arkman

Detaylı

MİKROTOP. Ticari Otomasyon Paketi. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

MİKROTOP. Ticari Otomasyon Paketi. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. MİKROTOP Ticari Otomasyon Paketi 1 MİKROTOP Bilişim sektörü en hızlı gelişen ve teknolojik olarak sürekli yenilenen sektörlerden biridir. Hedefimiz isteklerinizi dinleyen program üretebilmektir. Gerek

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

SATIŞ VE DAĞITIM İŞLEMLERİ

SATIŞ VE DAĞITIM İŞLEMLERİ Satış Fatura Özet Raporu SATIŞ VE DAĞITIM İŞLEMLERİ Herhangi bir cari hesaba düzenlenmiş fatura toplamları alınabildiği gibi belirli bir grup için düzenlenmiş fatura toplamları da alınabilmektedir. Amaç

Detaylı

MODÜLLER: CARİ KASA BANKA ÇEK/SENET STOK SATIN ALMA SATIŞ HIZLI SATIŞ

MODÜLLER: CARİ KASA BANKA ÇEK/SENET STOK SATIN ALMA SATIŞ HIZLI SATIŞ MODÜLLER: CARİ KASA BANKA ÇEK/SENET STOK SATIN ALMA SATIŞ HIZLI SATIŞ GENEL ÖZELLİKLERİ * Kolay kullanım * Güncel teknoloji * Eşsiz mimari * Güvenilir veritabanı * Modüler yapı, modüller arası tam uyum

Detaylı

WOLVOX Hızlı Satış. AKINSOFT WOLVOX 7 Hızlı Satış Yardım Dosyası

WOLVOX Hızlı Satış. AKINSOFT WOLVOX 7 Hızlı Satış Yardım Dosyası AKINSOFT WOLVOX 7 Hızlı Satış Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.02.01 Oluşturma Tarihi : 01.03.2011 Düzenleme Tarihi : 01.03.2011 Sayfa 1 Copyright 2011 1. İŞLEMLER 1.1. Satış Ekranı AKINSOFT Programı,

Detaylı

İşlem Listesi. Para Transferleri. Başka Bankaya Transfer[EFT] Hesaba EFT Kredi Kartına EFT İsme EFT IBAN ile EFT EFT Sorgulama EFT İptal

İşlem Listesi. Para Transferleri. Başka Bankaya Transfer[EFT] Hesaba EFT Kredi Kartına EFT İsme EFT IBAN ile EFT EFT Sorgulama EFT İptal İşlem Listesi Para Transferleri Başka Bankaya Transfer[EFT] Hesaba EFT Kredi Kartına EFT İsme EFT IBAN ile EFT EFT Sorgulama EFT İptal Havale Hesaplarınız Arası Havale Başka Hesaba Havale İsme Havale Havale

Detaylı

24 Mart 2011. İlgili Modül/ler : Transfer. İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL

24 Mart 2011. İlgili Modül/ler : Transfer. İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL 24 Mart 2011 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : Transfer ETA:V.8-SQL ve ETA:SQL ile HUGIN POS CİHAZI ARASINDA VERİ TRANSFERİ Süpermarket, benzin istasyonu, market ve çeşitli

Detaylı

AKINSOFT WOLVOX Mobil Satış PDA

AKINSOFT WOLVOX Mobil Satış PDA AKINSOFT Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 23.12.2010 Sayfa-1 1- ÇALIŞMA ŞEKLİ HAKKINDA KISA BİLGİ AKINSOFT WOLVOX Mobil Satış programı sayesinde, aktif saha çalışmalarında pazarlamacılarınız;

Detaylı

Bilgi Teknolojileri ÜRETİM FİNANS SATIŞ RAPORLAMA.

Bilgi Teknolojileri ÜRETİM FİNANS SATIŞ RAPORLAMA. Bilgi Teknolojileri ÜRETİM FİNANS SATIŞ RAPORLAMA www.serkonbilisim.com 02 www.serkonbilisim.com www.serkonbilisim.com 03 üretim ÜRETİM YÖNETİMİ SATIŞ SİPARİŞ KARTLARI Tek ekrandan gelen siparişe ya da

Detaylı

E - YENİLİKLER BÜLTENİ

E - YENİLİKLER BÜLTENİ OCAK İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamasında, Bordro Denetimi ekranında İşlemler menüsüne Toplu Puantaj seçeneği eklenmiştir. (Proje No: 202403) İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamasında, Personel İzin Bilgileri

Detaylı

Firmamızdan talep ettiğiniz Bayipro B2B sisteminin hazırlanması için proje ön bilgileri ile fiyat teklifimiz aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Firmamızdan talep ettiğiniz Bayipro B2B sisteminin hazırlanması için proje ön bilgileri ile fiyat teklifimiz aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. Firmamızdan talep ettiğiniz Bayipro B2B sisteminin hazırlanması için proje ön bilgileri ile fiyat teklifimiz aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. Teklifimizle ilgili her türlü sorunuzu yanıtlamaya hazır

Detaylı

Ürün ve Hizmet Ücretleri

Ürün ve Hizmet Ücretleri Birim Birim Asgari Asgari Azami Azami Güncelleme İşlem Grubu işlem Adı Kalem Adı Masraf Tutar Oran Tutar Oran Tutar Oran Açıklama Tarihi Para Aktarma Havale TL Havaleler İsme (Kasadan) TL % 30 0,5 (%5)

Detaylı

Geleceðe Zirveden bakýn... ANKARA CYBERPARK. Ankara Bilkent Cyberpark'ta geliþtirilmiþ ve üretilmiþtir. MÜÞAVÝR PAKETÝ. www.zirve azilim.

Geleceðe Zirveden bakýn... ANKARA CYBERPARK. Ankara Bilkent Cyberpark'ta geliþtirilmiþ ve üretilmiþtir. MÜÞAVÝR PAKETÝ. www.zirve azilim. Geleceðe Zirveden bakýn... ANKARA CYBERPARK Ankara Bilkent Cyberpark'ta geliþtirilmiþ ve üretilmiþtir. www.zirve azilim.net MÜÞAVÝR PAKETÝ MÜÞAVÝR PAKETÝ Windows iþletim sistemi için tasarlanmýþ olup SQL

Detaylı

Kullanıcı Yetkilendirme Formu

Kullanıcı Yetkilendirme Formu Kullanıcı Yetkilendirme Formu Modül Raporlama Listeleme Ekleme Değişiklik İptal Silme Tam Yetki Firmalar Anlaşmalar Rezervasyon Fiyatlandırma Özel Fiyat Verme Rez. Indirimi Fiyat Kilitleme Rez. Avansi

Detaylı

Banka. İrsaliye Sipariş

Banka. İrsaliye Sipariş Çek ve Senet Fatura Sen Söyle Stok Cari Banka Kasa İrsaliye Sipariş Depo Sayım Seri No. Kasa 1. Serbest Kasa Girişi 2. Cari Hesaptan Nakit Tahsilat 3. Elden Çek Tahsilatı 4. Elden Senet Tahsilatı 5. Banka

Detaylı

Yönetim Analizi ve Finansman Takibi modülü, firmanızın gerçekleşen hareketlerine göre çeşitli analizlerin ve raporların hazırlanmasını sağlamaktadır.

Yönetim Analizi ve Finansman Takibi modülü, firmanızın gerçekleşen hareketlerine göre çeşitli analizlerin ve raporların hazırlanmasını sağlamaktadır. 9 Şubat 2009 Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL Đlgili Modül/ler : Yönetim Analizi YÖNETĐM ANALĐZĐ VE FĐNANSMAN TAKĐBĐ MODÜLÜ Yönetim Analizi ve Finansman Takibi modülü, firmanızın gerçekleşen

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 01.01.2016 / 31.12.2016 Tarihleri Arası Ticari Müşteriler İçin Uygulanacak Masraf ve Komisyon Listesi

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 01.01.2016 / 31.12.2016 Tarihleri Arası Ticari Müşteriler İçin Uygulanacak Masraf ve Komisyon Listesi MASRAF ADI PARA CİNSİ ORAN ASGARİ AZAMİ (%) TUTAR TUTAR Noter Masrafı TL 50 1,000 Hesap Açılış Danışmanlık Masrafı TL 50 250 ATM Bilgi Fişi Ücreti TL - ATM Günlük Para çekme limit aşım ücreti TL 1.00 5

Detaylı

.. ÇOK PROGRAMLI LİSESİ 2007-2008 ÖĞRETİM YILI BİLGİSAYARLI MUHASEBE ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

.. ÇOK PROGRAMLI LİSESİ 2007-2008 ÖĞRETİM YILI BİLGİSAYARLI MUHASEBE ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI AY EYLÜL --.. ÇOK PROGRAMLI LİSESİ 007-008 ÖĞRETİM YILI BİLGİSAYARLI MUHASEBE ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI MODÜL PROGRAM YÜKLEMEK paket programını. PROGRAM SEÇME VE YÜKLEME seçerek bilgisayara --

Detaylı

DEMSOFT Muhasebe Programı

DEMSOFT Muhasebe Programı DEMSOFT Muhasebe Programı Stok, Cari, Fatura, İrsaliye, Sipariş, Teklif, Kasa, Banka, Çek, Senet, Personel, Ödeme Planı, Hızlı Satış (Barkotlu), Call Center, İş Programı, Kur Takibi, Demirbaş, Uyarı Sistemi,

Detaylı

Demsoft Yazılım Online Tercüme Programı

Demsoft Yazılım Online Tercüme Programı Demsoft Yazılım Online Tercüme Programı Online Tercüme Programı ile iş takibini kolay bir şekilde yapabilirsiniz. İstediğiniz yerden Tercüme kayıtlarına ulaşabilir. Müşterinize detaylı bilgi verebilirsiniz.

Detaylı

ASTSOFT YARDIM DÖKÜMANI

ASTSOFT YARDIM DÖKÜMANI ASTSOFT YARDIM DÖKÜMANI (MUHASEBE / FİNANS MODÜLÜ) VERSION 1.03 ( 01.09.2013 ) AST MUHASEBE KAYIT İŞLEMLERİ Diğer modüllerden aktarılan bilgiler AST MUHASEBE SİSTEM İNE entegre olarak aktarılır. Bu bilgilere

Detaylı

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2012 GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 11/26/2012 GO PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.16 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler 1. Malzeme Kayıtları Kopyalanırken Ambar Parametrelerinin de Kopyalanması Malzeme

Detaylı

Nebim V3 Standart Sürüm

Nebim V3 Standart Sürüm Nebim V3 Standart Sürüm Perakendeci, Toptancı ve Üretici Firmalar için Ticari Yazılım Perakendeci, toptancı ve üretici firmaların ihtiyaç duydukları tüm iş süreçlerini entegre bir şekilde sağlayan ticari

Detaylı

DARA PLUS PARAKENDE MODULU

DARA PLUS PARAKENDE MODULU DARA PLUS PARAKENDE MODULU PARAKENDE SATIŞ MÜŞTERİ BİLGİLERİ GİRİŞ VE DEĞİŞİKLİK Peşin satış adında bir tane cari hesap oluşturulur kod 1 adı peşin soyadı satış olan. Yeni bir müşteri açmak için : yeni

Detaylı

SİNAN KARAGÖZ. Bilnex V3 Perakende Satış Yönetimi Farklı Para Birimlerine Göre Çalışma ve Para Üstü Hesaplama Yardım Dökümanı

SİNAN KARAGÖZ. Bilnex V3 Perakende Satış Yönetimi Farklı Para Birimlerine Göre Çalışma ve Para Üstü Hesaplama Yardım Dökümanı SİNAN KARAGÖZ Bilnex V3 Perakende Satış Yönetimi Farklı Para Birimlerine Göre Çalışma ve Para Üstü Hesaplama Yardım Dökümanı BİLNEX QUANTUM V3 PROGRAMLARIN DA PERAKANDE SATIŞ Bilnex Pos perakende satış

Detaylı

Tercüme Ofis Programı

Tercüme Ofis Programı Tercüme Ofis Programı Tercüme Takip, Tercüman Bilgileri, Cari, Stok,Fatura, İrsaliye, Sipariş,Teklif, Kasa,Banka, Çek, Senet, Personel, Ödeme Planı, Hızlı Satış (Barkodlu), Call Center, İş Programı, Kur

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

İş Uygulamalarınızı 3. Boyuta Taşıyın!

İş Uygulamalarınızı 3. Boyuta Taşıyın! İş Uygulamalarınızı 3. Boyuta Taşıyın! Yeni nesil teknolojilerle geliştirilen GO 3 ile iş süreçlerinizi dilediğiniz gibi yönetirken verimliliğinizi de artırabilirsiniz. GO 3 rol bazlı kişiselleştirilebilir

Detaylı

MİKROSHOP. Mağaza Satış ve Yönetimi. 2007 Mikro Yazılımevi A.Ş.

MİKROSHOP. Mağaza Satış ve Yönetimi. 2007 Mikro Yazılımevi A.Ş. MİKROSHOP Mağaza Satış ve Yönetimi 1 MİKROSHOP Günümüz rekabet koşullarında her sektörde olduğu gibi perakende sektöründe de koşulsuz müşteri memnuniyetini oluşturmak gereklilik olmaktan çıkmış olmazsa

Detaylı

Dogalgaz Programı ÖZELLIKLER

Dogalgaz Programı ÖZELLIKLER Dogalgaz Programı Keşif.Teklif.Sözleşme.Proje.Eksik İş.Stok. Cari.Fatura.İrsaliye.Sipariş.Kasa.Banka.Çek Senet.Ödeme Planı.İş Emri.Call Center.Uyarı.Personel.İnsan Kaynakları.Sms.Kurlar.Raporlar ÖZELLIKLER

Detaylı

1) Mal alımı faturasının kaydedilmesi ile faturada kullanılan stok ve cari kartları hangi taraflarından hareket görürler? Kısaca açıklayınız

1) Mal alımı faturasının kaydedilmesi ile faturada kullanılan stok ve cari kartları hangi taraflarından hareket görürler? Kısaca açıklayınız TUZLA SÜLEYMAN DEMİREL TİCARET MESLEK LİSESİ MAÖL MUHASEBE FİNANSMAN ALANI BİLGİSAYARLI MUHASEBE DALI İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ I.DÖNEM TELAFİ EĞİTİMİ VE BECERİ SINAVI HAZIRLIK ÇALIŞMASI II.BÖLÜM SORULAR

Detaylı

BANKACILIK HİZMET ÜCRET ve MASRAFLARI Tahsilat Ücret Adı

BANKACILIK HİZMET ÜCRET ve MASRAFLARI Tahsilat Ücret Adı ÇEK - SENET İŞLEM ATM BANKA DIŞI ÖDEME VE TAHSİLAT BİLGİLENDİRME VE HABERLEŞME SERVİS ÇEK SENET (1) ATM Bilgi Fişi Ücreti (kredi kartına ilişkin dönem içi işlem,sonraki dönem taksit 0 0 0,90 planı, hesap

Detaylı

EK 1: Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Bireysel Müşteri Sözleşmesi, Kredi Kartı ve Banka Kartı Masraf, Komisyon ve Ücret Listesi* İŞLEM ÜCRETİ/ORANI

EK 1: Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Bireysel Müşteri Sözleşmesi, Kredi Kartı ve Banka Kartı Masraf, Komisyon ve Ücret Listesi* İŞLEM ÜCRETİ/ORANI İŞLEM ÜCRETİ/ORANI MİNİMUM MAKSİMUM PARA AKTARMA İŞLEMLERİ HAVALE (TL) Hesaptan Hesaba Havale Komisyonu 20 TL Hesaptan İsme Havale Komisyonu %0.5 30 TL 22 Kasadan Hesaba Havale Komisyonu %0.5 30 TL 250

Detaylı

EN KOLAY İŞ UYGULAMASI!

EN KOLAY İŞ UYGULAMASI! Pratik, Hızlı, Uyumlu... EN KOLAY İŞ UYGULAMASI! Türkiye de 170.000 firma ve 1.300.000 in üzerinde kullanıcı için verimlilik çözümleri üreten Türkiye nin en büyük bağımsız yazılım firması LOGO dan KOBİ

Detaylı

Nebim V3 Standart Sürüm

Nebim V3 Standart Sürüm Nebim V3 Standart Sürüm Perakendeci, Toptancı ve Üretici Firmalar için Ticari Yazılım Perakendeci, toptancı ve üretici firmaların ihtiyaç duydukları tüm iş süreçlerini entegre bir şekilde sağlayan ticari

Detaylı

CARİ HESAP ANALİSTİ. Seçilmiş olan cariyi burada görebilirsiniz.

CARİ HESAP ANALİSTİ. Seçilmiş olan cariyi burada görebilirsiniz. CARİ HESAP ANALİSTİ Seçmiş olduğunuz cari hesabın firma için önem derecesini ve kapasitesini tespit edebileceğiniz bir analiz çalışmasıdır. Bu form sayesinde bir müşteri temsilcisi ilgili cari hesabı hiç

Detaylı

CARİ İŞLEMLER. Genel Borç Alacak Dökümü

CARİ İŞLEMLER. Genel Borç Alacak Dökümü CARİ İŞLEMLER Genel Borç Alacak Dökümü Cari hesaplarınıza ilişkin borç, alacak ve bakiyelerinin alındığı rapordur. Cari aktif kodları kullanılabildiğinden gruplar halinde borç alacaklar görülebilmektedir.

Detaylı

Femsoft, kolay kullanımı ve genileyebilen esnek yapısı ile ilerinizi çok kolaylatıracak!

Femsoft, kolay kullanımı ve genileyebilen esnek yapısı ile ilerinizi çok kolaylatıracak! Femsoft Ticari Paket Programı küçük ve orta ölçekli iletmelerin optimum seviyede ilemlerini yapabilmesi için tasarlanmıtır ve ileri teknoloji içermektedir. Femsoft Ticari Paket Programı destekledii SQL

Detaylı

Güvenilir ve dinamik yapısıyla her zaman yanınızda

Güvenilir ve dinamik yapısıyla her zaman yanınızda Güvenilir ve dinamik yapısıyla her zaman yanınızda Modüller STOK YÖNETİMİ DEPO YÖNETİMİ CARI HESAP YÖNETİMİ KASA YÖNETİMİ BANKA YÖNETİMİ SATIŞ PAZARLAMA SATINALMA E-TİCARET SİSTEMİ ve YÖNETİMİ MOBİL SATIŞ

Detaylı

ÖN MUHASEBE ÖRNEK OLAY 2 (sıralı)

ÖN MUHASEBE ÖRNEK OLAY 2 (sıralı) 1. Aşağıda özellikleri verilen firmayı tanımlayınız. ŞİRKET ADI MODÜLLER ÇALIŞILACAK YIL : 2013 MALİYET HESAPLARI : 7-A ÖN MUHASEBE ÖRNEK OLAY 2 (sıralı) : ALFA DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET LTD. ŞTİ

Detaylı

NetPos ver:4.0 Yenilikleri

NetPos ver:4.0 Yenilikleri NetPos ver:4.0 Yenilikleri Ürün Grubu [X] Fusion@6 [X] Fusion@6 Standard [X] Entegre@6 Kategori Versiyon Önkoşulu [X] Yeni Fonksiyon @6 Uygulama Kampanya Uygulamaları Mağazalarda çoğunlukla uygulanan satış

Detaylı

MICROSOFT AXAPTA İÇİN MLERİ. Eylül l 2005

MICROSOFT AXAPTA İÇİN MLERİ. Eylül l 2005 MICROSOFT İÇİN İNTEGRAL EK ÇÖZÜMLER MLERİ Eylül l 2005 İNTEGRAL + ÇÖZÜMLERİ DİKEY YATAY MALİ MALİYET MUHASEBESİ MUHASEBESİ YEREL İNTEGRAL + TÜRKİYE VERSİYONU FİNANS -TİCARET LOJİ LOJİSTİ STİK - ÜRETİ RETİM

Detaylı

NETKOD HAL OTOMASYONU. Ver. V1.8.8.12.91 Doc ver. 0.1

NETKOD HAL OTOMASYONU. Ver. V1.8.8.12.91 Doc ver. 0.1 HAL OTOMASYONU Ver. V1.8.8.12.91 Doc ver. 0.1 Program İçeriği 1 Hal Programı Giriş Ekranı...5 2 Hal Programı Ana Ekran ve Üst menü...6 3 Üst Menü...7 3.1 STOK...7 3.1.1 STOK KART KAYITLARI...8 3.1.2 STOK

Detaylı

ayrı ayrı veya birlikte yapılabilir.

ayrı ayrı veya birlikte yapılabilir. e-dönüşüm Ürünlerimiz IDECON e-mutabakat IDECON e-beyanname IDECON e-bankacılık IDECON e-irsaliye IDECON e-fatura IDECON e-defter IDECON e-arşiv IDECON e-mutabakat, B Formu ve Cari hesap mutabakatlarını

Detaylı

ORKA ORKA Programlarý, günün koþullarýna uygun olarak sürekli güncellenmektedir. Bilgi için; http://www.orka.com.tr/yenilikler/ http://www.orka.com.tr/yardim/ GENEL ÖZELLÝKLER ( F1-Yardým ) ve ( Shift

Detaylı

% 100 Türk mühendislerin başarısı

% 100 Türk mühendislerin başarısı % 100 Türk mühendislerin başarısı Çek ve Senet Stok Fatura Cari Sen Söyle Banka Kasa 1. Cari Hesaptan Nakit Tahsilat 2. Elden Çek Tahsilatı 3. Elden Senet Tahsilatı 4. Banka Hesabından Tahsilat 5. Satış

Detaylı

Logo Tiger Satın Alma. Pdf Dökümanına Bakmak İçin Tıklayınız.

Logo Tiger Satın Alma. Pdf Dökümanına Bakmak İçin Tıklayınız. Logo Tiger Satın Alma Pdf Dökümanına Bakmak İçin Tıklayınız. Satınalma Bölümünde Alınan sipariş kartları, Ürün alımlarında uygulanacak indirim,harcama ve promosyonları Ürünü satış fiyatları, Alış koşulları

Detaylı

ÖDEME YÖNETÝMÝ SFS FÝNANSAL SÝSTEM ÇÖZÜMLERÝ Tahsilat Sorununa Kesin Çözüm S Ý G O R T A Þ Ý R K E T Ý B A N K A A C E N T E SÝGORTA ÜRÜNLERÝ TAHSÝLATINDA EN ÝLERÝ TEKNOLOJÝ Poliçe / Tahakkuk - Ýptal Zeylname

Detaylı

TEKNOKOM Araç Kiralama Takip Sistemi SİSTEMİN YAPISI

TEKNOKOM Araç Kiralama Takip Sistemi SİSTEMİN YAPISI TEKNOKOM Araç Kiralama Takip Sistemi SİSTEMİN YAPISI Araç kiralama takip sistemi, aşağıda listelenen modüllerden bir araya gelmek üzere, web tabanlı uygulama olarak programlanmıştır. Web tabanlı uygulamalar,

Detaylı

Gü nsonu Raporları... 20. Detaylı Kasada İptal Edilen Ü rü nler... 10 Stok bazında DCS raporu... 11 Mağaza bazında DCS raporu...

Gü nsonu Raporları... 20. Detaylı Kasada İptal Edilen Ü rü nler... 10 Stok bazında DCS raporu... 11 Mağaza bazında DCS raporu... İÇ İNDEKİLER GENIUS RAPORLAR... 3 LİSTE RAPORLARI... 4 Gü nsonu Raporları... 5 Ü rü n Listesi... 6 Ü rü n Listesi(DCS)... 6 Yeni Açılan Stok Kartları Raporu... 7 Detaylı Ü rü n Listesi Raporu... 7 GÜ NSONU

Detaylı

AKINSOFT NetFoto. Yardım Dosyası. Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 27.12.2010. Sayfa-1. Copyright 2010 AKINSOFT

AKINSOFT NetFoto. Yardım Dosyası. Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 27.12.2010. Sayfa-1. Copyright 2010 AKINSOFT AKINSOFT Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 27.12.2010 Sayfa-1 1- ÇALIŞMA ŞEKLİ HAKKINDA KISA BİLGİ AKINSOFT programı tüm fotoğraf sütüdyolarına hitap etmektedir. A-) Güvenli hızlı ve çok

Detaylı

STOK Şimdi Stok Tanımları içindeki sekmeleri ve sekmelerin içindeki özellikleri açıklayalım

STOK Şimdi Stok Tanımları içindeki sekmeleri ve sekmelerin içindeki özellikleri açıklayalım STOK Şimdi Stok Tanımları içindeki sekmeleri ve sekmelerin içindeki özellikleri açıklayalım STOK BİLGİLERİ Stok Kodu: Stokları takip etmek için kullanılan koddur, tüm stoklarda farklı olmak zorundadır.

Detaylı