Bölüm tamamladığında aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olunmasını sağlamaktır:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bölüm tamamladığında aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olunmasını sağlamaktır:"
  • Esen Ak
  • 2 yıl önce
  • İzleme sayısı:

Transkript

1

2 Eğitimin Hedefi Bölüm tamamladığında aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olunmasını sağlamaktır: Dezenflasyon sürecinin bankacılık sistemine etkisi hakkında bilgi edinilmesini sağlamak ve Dezenflasyon sürecinde bankaların yapması gerekenler hakkında bilgi edinilmesini sağlamak,

3 Türkiye'de son dönemde enflasyonun düşürülmesi konusunda yakalanan başarı ve bunun sonucunda ortaya çıkan olumlu havanın, pek çok kesim için olduğu gibi, bankacılık sektörü için de önemli etki ve değişiklikleri beraberinde getireceği görülüyor. Enflasyonist süreçte bankalara fırsatlar ve yükümlülükler getiren birçok konuda değişikliklerin gündeme geleceği düşünüldüğünde, sektörde yeni dönemin bir "kabuk değiştirme" süreci olması bekleniyor. Bankaların gerek operasyonel gerekse rekabet açısından değişim yaşayacağı bu süreçte, rekabet avantajı elde edebilmenin yolu da bu yeni ortama ayak uydurabilmekten geçiyor.

4 Enflasyonist süreçte bankacılık sektörü Uzun yıllardır süre gelen enflasyon, bankacılık kesiminde istikrarsız bir piyasa yapısı yarattı ve aktif kalitesinin düşmesine neden oldu. Fakat aynı zamanda, "yüksek risk eşittir yüksek getiri" kuralı paralelinde, önemli karların kazanılmasına ve kredi gibi temel bir enstrümanın ikincil bir kullanım seçeneği haline gelmesine de yol açtı. Kamu kesiminde ortaya çıkan yüksek borçlanma ihtiyacı yoluyla yükselen faizler, bankacılık sisteminde toplanan mevduatların ve sağlanan dış kaynakların doğrudan yüksek getiri sağlayan kamu kağıtlarına yönelmesine neden oldu. Piyasada rekabetin sadece mevduat toplama üzerine inşa edildiği enflasyonist ortamda, bankalar, kredi ve müşteri ilişkileri açısından önemli bir rekabet baskısı hissetmediler. Yüksek faiz marjları gibi, bu ortamın getirdiği eksik rekabet de bankaların karlılıklarında artışa olanak sağladı.

5 Kar marjlarındaki yükseklik ve piyasaya girişte yeterli denetimin gerçekleştirilmemesi, 1990'lı yıllar boyunca banka sayısının ciddi oranlarda artmasının da yolunu açtı. Ancak yüksek kar amacı güden bazı "yeni bankacılar" sektörün ciddi krizlerle karşı karşıya kalmasında önemli rol oynadılar. Para ikamesinin arttığı bu süreçte; bankalar, yabancı para riskini yüklenmeyi de kar arttırıcı bir araç olarak sık sık kullandılar. Enflasyonist dönemde sektör varlık ve yükümlülükleri içerisinde yabancı para menşeli olanların ağırlığı giderek arttı. Bu artış, döviz piyasasında istikrarsız bir geçmişe sahip ve defalarca devalüasyona başvurmuş bir ülke olan Türkiye'de, bankacılık krizleri yaşanmasında da etkili oldu.

6 Bilanço kalemlerinin gerek yapısında gerekse dayandığı para biriminde çeşitliliğin artması, banka aktif-pasif yönetimini zorlaştırırken, aynı zamanda likidite sorunlarını da ortaya çıkardı. Enflasyonist süreçten uzun vadede piyasalardaki bütün oyuncular olumsuz yönde etkilenirken, enflasyonun bankacılık sektöründeki etkileri nedeniyle, bir güven bunalımı doğdu. Bankalar bu dönemde krizleri destekleyen ve bu süreçten rant sağlayan yapılar olmakla eleştirildiler. Kamu bankaları dışında kalan bankalar, mevduat toplarken çeşitli sorunlarla karşılaştılar. Bu genel güven bunalımı, piyasaların derinlik kazanmasını engelledi.

7 Derinlik kazanamayan finansal piyasalar, yüksek dalgalanmaların görüldüğü ve riskin her zaman fazlası ile var olduğu bir yapıya büründüler. Uzun vadede ise bu sığ piyasaların kaynak yaratma konusunda yetersiz kaldığı ve kamu borçları gibi tek bir kaynaktan beslenmeye başladığı görüldü. Yatırımcı güvenini kaybeden sektör, rekabetin görüldüğü tek alan olan mevduat toplamada ise mevduat sahiplerinin yaptığı işlemlerden masraf almama gibi birçok yola başvurdu. Tüm bu işlem maliyetlerini de kamudan elde ettiği yüksek getirilerle fonlayabildi.

8 Enflasyondaki düşüşün kısa vadeli etkileri Türkiye, yıllardan sonra ilk kez, toplumsal bir uzlaşı yakalayarak enflasyondan kurtulmaya bu kadar çok yaklaşabildi. Enflasyonun bu defa gerçekten düşürüleceğine toplumun her kesimin inanmasının yanında; bu kesimlerin somut adımlarla düşüş trendini de desteklediği görülüyor. Tüm olumsuz etkilerine karşın sektöre önemli kaynak akışlarını da beraberinde getiren enflasyonist süreç sona ererken; bankacılık kesimi açısından birçok yeni fırsatın ortaya çıkacağına dikkat çekiliyor.

9 Piyasaların enflasyonun yarattığı olumsuzluklardan kurtulmasının, bankacılık kesiminin temel politikalarının değişmesine, birçok yeni fırsat ve baskının ortaya çıkmasına neden olacağı belirtiliyor. Bankacılık sektörü açısından olumlu ve olumsuzluk gelişmeleri beraberinde getirecek yeni süreçte; sektörde yapılacakların, yapılanların ve yapılması gerekenlerin neler olduğu ise ayrı bir tartışma konusu.

10 Enflasyondaki düşüşün bankalar açısından kısa vadeli etkileri incelendiğinde, bu düşüş sürecinin; bankaların asıl faaliyetlerine yönelmelerini sağlayacağı, rekabetin çehresini değiştireceği, kamu kağıtlarından elde edilen gelirlerde patlama yaratacağı ve karlılığı artıracağı öngörülüyor. Kısa vadede kredilerde bir patlama beklenmemesinin nedeni ise reel faizlerin halen çok yüksek seviyelerde olması. Ancak her ne kadar yüksek reel faizler kredi talebini sınırlayıcı bir etki yapsa da bankaların yeni rekabet alanı olarak kredileri seçme zorunluluğunun, hem rekabeti artıran hem de reel faizleri düşürücü bir etki yaratabileceği belirtiliyor.

11 Türkiye'de artık bankacılık sektöründe müşteri memnuniyeti ve kredi verme konusunda yoğun rekabetin yaşanacağı yeni bir döneme giriliyor. Bu açıdan bakıldığında, orta vadede kamu kesiminin verdiği yüksek getirilerden mahrum kalacak olan bankaların, büyümek ve piyasalarda varlıklarını sürdürebilmek için, krediler ve kredi kartları gibi alanlara yönelmeleri sürpriz olmayacak. Diğer taraftan bankaların özellikle İnternet ve telefon bankacılığı yoluyla üstlendikleri maliyetleri azaltacak bazı önlemler de almaları gerekecek.

12 Artan rekabetin, bankalara hem riskler hem de fırsatlar getireceği bir gerçek. Bu ortamda, hizmet kalitesini geliştirerek müşteri memnuniyetini sağlayan bankaların rekabette öne çıkacakları, ancak artan rekabet baskısı sonucunda operasyonel risklerde artış yaşanabileceği uyarısında bulunuluyor. Kredi piyasası pastasından daha fazla pay kapma yarışına giren bankalar geçmiş dönemde müşteri açısından oldukça meşakkatli bir süreç olan kredi veya kredi kartı alım prosedürlerini de kısaltarak ve müşterinin ayağına hizmet götürmek suretiyle, bu alanda etkili olmaya çalışıyorlar.

13 Yeni kanal arayışları İçinde bulunduğumuz yeni dönemde, bilançoları büyük oranda kamu kağıtlarına dayanan bankalar yüksek getiriler elde ediyorlar. Fakat bu karlılığın uzun vadede devam etmeyeceğinin bilincine varıldığı için, elde edilen getirilerin değerlendirilebileceği yeni kanallar aranıyor.

14 Yüksek karların, özellikle kabuk değişimi sürecinde yaşanacak sancıları hafifletici bir etki yapacağına şüphe yok. Yeni dönemde gerçekleştirilecek projelerde, maliyetlerin düşürülmesi ve müşteri odaklı rekabet ön plana çıkacağından, elde edilen bu ekstra karların, teknoloji yatırımlarında kullanılması, daha da önemlisi alternatif kanallardan bankacılık işlemi yapmanın özendirilmesi, bankalar açısından öne çıkıyor.

15 Ürün çeşitliliğinde de rekabet Ürün çeşitliliği ve ürünlerin bankalar arası rekabet unsuru olarak kullanılmaya başlaması da kısa vadede değişimi gösteren bir diğer konu. Eskiden bir kurumun çıkardığı yeni ürün ve uygulamanın, diğer katılımcılar tarafından belirli bir süre sonra piyasalara sunulduğu düşünülürse; yeni dönemin ürün geliştirme ve çeşitlendirme açısından etkinliği de beraberinde getirdiği söylenebilir.

16 Operasyonel anlamda bankaların, çok daha hızlı karar alıp, bu kararları hızlı bir şekilde hayata geçirebilen kurumlar haline gelmeleri gerektiği için, karar alma süreçlerinin hızlandırılması ve kararların etkinliğinin, bankalar açısından önemi artıyor. Ancak bu kararların aynı hızda çalışan denetim mekanizmasına tabi olması ve büyük zararlara yol açmasının engellenmesinin de oldukça hayati bir konu olduğunun göz ardı edilmemesi büyük önem taşıyor.

17 Öte yandan bankacılık kesiminde işlem masraflarının müşteriden tahsilinin de kısa vadede önemli bir gelir kaynağı olması beklenmiyor. Bu yüzden kredilerde kızışan rekabet, işlem maliyetlerinin bir kısmını müşterilerden almaya başlayan bankaları zorlamaya devam ediyor. İşlem maliyetlerinin müşterilere yansıtılmayıp bankalar tarafından üstlenildiği bir sürecin ardından, yeni dönemde bu maliyetlerin müşteriye yansıtılması tepki yaratıyor. Müşteri kaybetmemek için, bu tepkileri bertaraf etmeye çalışan bankalar ise kısa vadede müşterilerini daha az maliyetli bankacılık kanallarını kullanarak işlem yapmaları konusunda teşvik ediyorlar.

18 Düşük enflasyona ilk tepkiler Bankacılık kesimi yeni döneme bir dizi değişiklikle girdi. Sektörün enflasyondaki düşüşe verdiği en önemli tepki; müşteri odaklı rekabet ortamına girmek oldu. Özellikle de krediler hızla içerik değiştirerek, bir pazarlama nesnesi, yani bir bankacılık ürünü halini aldı. Bankalar kısa vadede bu kredilerden yüksek kar hedeflemeseler dahi bu alandaki paylarını arttırmayı, gelecek açısından uygulanması gerekli bir strateji olarak algılıyorlar. Kredilerdeki paylarını arttırmanın yolunu da müşterinin ayağına hizmet götürmekte buluyorlar. Yıllardır kredi alabilmek için bankalarda bir dizi prosedürü yerine getirmek zorunda kalan müşterilerin ise şimdilik hayli temkinli oldukları gözleniyor.

19 Bankaların, düşüş sürecine verdikleri ikinci tepki ise yeni müşteri arayışının bir sonucu olarak ortaya çıktı. Kısa vadede önemli bir karlılık yaratmasa da uzun vadede İnternet ve telefon bankacılığı gibi alternatif kanalları kullanarak, ortalama maliyetleri düşürebilecek potansiyele sahip bulunan genç müşterileri memnun etmek, bankalar açısından büyük önem taşıyor. Bankaların gençlere yönelik ilgisinde, bu kesimle daha uzun vadeli bir müşteri ilişkisi kurulabilecek olması da rol oynuyor.

20 Öte yandan bankaların artan rekabet koşullarında ayakta kalabilmek için; sadece kredi vermekle kalmayıp, bu kredinin kullanımı konusunda da müşterilerine alternatifler sunmaya başladıkları dikkat çekiyor. Geçmiş dönemde kredi verip, sadece bu kredinin nasıl tahsil edileceğine odaklanan bankaların, artık kredileri arttırmak için girişimciliği özendiren ve girişimciyi bilgilendiren uygulamaları da ön plana çıkartarak, bir tür danışmanlık hizmeti de vermeleri, rekabetin boyutlarını yansıtıyor.

21 Düşük enflasyonun orta ve uzun vadeli etkileri Enflasyondaki düşüşün orta vadede ağırlığını çok daha fazla hissettireceğini öne süren uzmanlar; orta vadede kamu borçlanma ihtiyacında azalma, reel faizlerde düşüş, banka portföylerinin şeklinde değişme, banka aktif- pasif vade yapısında uzama, kredilerde artış, bankacılık kesimi varlıklarında artış gibi bir dizi gelişme bekliyorlar.

22 Uzun vadede ise sermaye ve türev piyasalarında meydana gelecek derinleşmelerin, bankacılık ve diğer finansal kurumlardaki ürün çeşitliliğini arttırırken, ürün ve hizmet kalitesinde önemli iyileşmeleri de beraberinde getireceği düşünülüyor. Bu açıdan bakıldığında orta ve uzun vadedeki beklenen gelişmeler piyasaların istikrar kazanması açısından önemli unsurlar olarak öne çıkıyor.

23 Reel faizlerde düşüş sağlandığında, bankaların, kamu borçlanmasına karşılık kredi vermeyi ikame edebiliyor hale gelecek olmaları, enflasyondaki düşüşün orta vadedeki en önemli etkisi olarak karşımıza çıkıyor. Bu gelişmelerle birlikte, bankacılık kesimi müşteriler arasında kaybetmiş olduğu itibarını yeniden kazanabildiği takdirde, kredilerde ciddi artışlar görülmesi ve bunun da ekonomide patlama yaratması beklentiler arasında. Böylece daha fazla kaynağın bankacılık kesimine mevduat olarak dönmesine olanak sağlanacağı belirtiliyor.

24 Kredilerdeki artış ile birlikte bankalar, daha etkin bir portföy çeşitlendirmesine gidebilecekleri için, ülke piyasalarında geniş çaplı bir finansal krizin yaşanma riskinin de azalacağına dikkat çekiliyor. Sağlıklı bir yapıya kavuşan finansal piyasaların derinlik kazanmaya başlaması ise sektördeki istikrarı arttıracak önemli bir unsur. Finansal piyasalardaki derinleşme sermaye ve türev piyasalarını da etkisi altına alacağından; bu piyasalardaki ürünlerin, gerek yatırımcı çekme gerekse yatırımcıya risk ile getiri arasında alternatif olanaklar sunma konusunda önemli aşamalar kaydetmeleri de bir başka beklenti.

25 Orta vadede kamunun fonlamasından büyük oranda mahrum kalacak olan bankaların, maliyetleri azaltma konusunda artan baskılarla karşı karşıya kalacakları uyarısında bulunuluyor. Bu bakımdan, maliyet azaltıcı tedbirlerin, banka karlılığının en önemli ayaklarından biri halini alması sürpriz sayılmayacak. İşlem maliyetlerini daha fazla kanala yaymak ve müşteriye daha az maliyet yükleyen alternatifler geliştirmek zorunda kalacak olan bankaların, orta ve uzun vadede teknoloji ve insan kaynakları yatırımlarını belirli bir strateji çerçevesinde geliştirmeleri ve maliyetleri bu eksende azaltmaya çalışmaları, kurumlar arasında rekabet gücünü belirleyen en önemli faktör olacak.

26 Ürün geliştirme ve pazarlamanın, bankaların parlayan departmanları olarak öne çıkması da orta ve uzun vadedeki bir diğer beklentiyi oluşturuyor. Bankacılık kesiminin, gerek yeni ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi gerekse diğer kurumların sunduğu ürün-hizmetlere alternatifler geliştirme konusunda da önemli baskılara maruz kalacağı bir gerçek. Ürün geliştirme ve pazarlamanın müşteri odaklı rekabetin temel girdileri olduğuna vurgu yapan uzmanlar, bu konulardaki stratejilerini müşteri beklentileri ile paralellik oluşturabilecek şekilde harekete geçirebilen bankaların, diğer kurumlara göre rekabet avantajları elde edeceklerinin altını çiziyorlar.

27 Orta ve uzun vadede değişim göstermesi beklenen bir diğer gelişmenin ise bankaların portföy yapısında ortaya çıkacağı öngörülüyor. Bankaların portföylerinde yer alan varlık ve yükümlülüklerin vade yapısı uzarken; bu varlıkların dayandığı temelde de önemli değişiklikler görülmesi bekleniyor. Bu süreçte bankacılık kesiminin GSMH içindeki payını hızla arttırması ve gelişmiş ülkelerle mukayese edilebilecek bir seviyeye ulaştırması da imkan dahilinde.

28 Öte yandan kurumsal kredilerde uzun vadede yoğun rekabetle karşı karşıya kalacak olan bankaların, bu tip kredilerde küçük ve orta ölçekli işletmelere daha fazla ağırlık vererek, rekabetin nispeten daha az olduğu alanlara girmeyi deneyecekleri düşünülüyor. Rekabetçi bir piyasada, rekabetin daha az olduğu alanlar daha fazla kar olanağı sağladığından, bu tip stratejilerin uygulanma ihtimali hayli yüksek görünüyor

29 ERCAN KUMCU - DÜŞÜK ENFLASYONDA BANKACILARA TAVSİYELER Faizlerin düşmesiyle bankaların gelirleri düşmekte, fakat masrafları aynı paralelde düşmemektedir. Her şeyin ötesinde, bankacılık kendi bilançosu açısından düşük enflasyona alışmaya çalışırken müşterilerinin de düşen enflasyondan nasıl etkilendiğini hesaba katmak durumundadır. Bankacılara, bilinen, bilinmese de biraz düşünüldüğünde bulunabilecek bazı tavsiyeler üretmek mümkündür. Aşağıdaki tavsiyelerin bazıları bizden önce bu süreçten geçmiş ekonomilerdeki deneyimlerden kaynaklanmaktadır. Bazıları ise zaten enflasyon ortamında dahi dikkat edilmesi gereken konulardır.

30 ERCAN KUMCU - DÜŞÜK ENFLASYONDA BANKACILARA TAVSİYELER SERMAYENİZE GÜVENİN Kár marjları düşüyor diye önünüze gelen her işe saldırmayın. Kredi müşterilerinizi değerlendirirken düşen enflasyonun müşterileriniz üzerindeki olası etkilerini de çok iyi analiz edin. Yüksek enflasyonda çok para kazandıran bir müşteri, düşük enflasyonda sizleri süründürebilir. Faiz gelirleriyle faiz giderleri arasındaki farkın azalması, daha fazla risk alarak önlenemez. Faiz dışı gelirlerinizi risk profilinizi değiştirmeden artırmanın yollarını arayın. Faiz dışı gelirlerinizi artırmanın doğal bir sınırı vardır. Bu sınıra geldiğinizi hissettiğinizde, daha fazla risk almak yerine, masraflarınızı kısmanın yollarını arayın.

31 ERCAN KUMCU - DÜŞÜK ENFLASYONDA BANKACILARA TAVSİYELER Masrafları kısmak, küçülmek ve/veya belli alanlarda piyasa payınızı kaybetmek anlamına gelebilir. Kendi iradenizle yapabileceğiniz şeyleri piyasanın zorlamasını beklemeden yapmanız her zaman bankanın yararınadır. En önemli piyasa payı, sektörde faaliyetlerinize devam etmektir. Şartlar küçülmeyi zorluyorsa, direnmeden küçülün. Küçülmeye direnç göstermeniz halinde, çok daha fazla küçülebileceğinizi hesaba katın. Düşen enflasyon, müşterilerinizi de zor durumlara sokabilir. Zorlukları geçiciyse, kendi zorluklarınızı müşterilerinize yansıtmamaya çalışın. İyi banka, zorluklarını müşterilerine yansıtmayan ve müşterilerinin zorluklarını istismar etmeye çalışmayan bankadır. İleride iyi banka olmanın yararlarını görürsünüz.

32 ERCAN KUMCU - DÜŞÜK ENFLASYONDA BANKACILARA TAVSİYELER Banka bilançosundaki ve iş yapış tarzınızdaki riskleri artırarak yeni duruma uyum sağlamaya çalışmayın. Aksine, riskleri azaltmanın yollarını arayın. İştah kabartan her türlü risk, bankanızın zor durumda kalmasına yol açabilecek potansiyel bir bombadır. Cari marjinal maliyetlerinizi göz önüne alarak ürünlerinizi fiyatlayın. Verdiğiniz kredilerin vadelerini fonlama vadesini düşünerek tespit edin. Beklentiler paralelinde pozisyon alarak para kazanmak yerine, gözlediğiniz veriler çerçevesinde kár edebileceğiniz işlere öncelik verin. Enflasyonun düşüş sürecinde sürprizlerle karşılaşmak hiçbir zaman sürpriz olmayacaktır.

33 ERCAN KUMCU - DÜŞÜK ENFLASYONDA BANKACILARA TAVSİYELER Kredi faizlerinizi beklenen ortalama maliyetlere göre değil, göreli olarak uyumlu vadelerdeki cari marjinal maliyetlerinize bakarak tespit edin. Aksi takdirde, zarar etme riskini artırırsınız. Aynı sermaye ile daha fazla risk almayın. Daha fazla risk almak istiyorsanız, sermayenizi artırın.

34 ERCAN KUMCU - DÜŞÜK ENFLASYONDA BANKACILARA TAVSİYELER Güveneceğiniz tek kaynak sermayenizdir. Sermayenizi riske sokarak rekabet etmeyin. Rekabeti sermayenizi korumak için şekillendirmeye çalışın ya da o yönde kendinizi konumlandırın. Tüm bankaların aynı gemide olduğunu unutmayın. Yaşayacağınız çoğu sorunlar sizin bankanıza özgü sorunlar değildir. Likit kalın. Düşen enflasyon ortamında, likidite ucuz elde edilemeyen ama paha biçilmez en önemli kaynaktır. Likiditenin en büyük kaynağı, mutlaka özkaynak olmalıdır.

35 DÜŞEN ENFLASYON VE FAİZLERİN BANKALARIN KARLILIĞINA ETKİSİ Bugün geldiğimiz ortamda yüksek faiz marjlarında gelir elde etme yolu kapanmış olup, bankalar bundan sonra yüksek faizlerden gelir sağlayamayacak durumdadırlar ve kendilerine yeni bir yol çizmek zorundadırlar. Yeni dönemde bankalar tüm dünyada olduğu gibi gerçek anlamda bankacılık yaparak para kazanmak zorundadırlar.

36 Banka karlılığı, mevduat ve kredi miktarı, zorunlu karşılıklar, faiz oranı ve yönetim giderlerinin bir fonksiyonu olarak tanımlanabilir. Ancak bankaların faiz getirisi olan faaliyetleri sadece krediler olmadığı gibi, kaynakları sadece mevduattan oluşmamaktadır. Banka karlılığının artması operasyonel maliyetlerin düşürülmesine ek olarak vergi ve benzeri yüklerin azaltılmasına da bağlıdır. Biraz daha açacak olursak bankaların kar/zarar kavramı iki temel bölümden oluşmaktadır. Net faiz gelir/gideri Faiz dışı gelir/ giderler

37 Net Faiz Gelir/Gideri : Hesap dönemi itibariyle, üzerinden faiz alınan plasman ve menkul değerler portföylerine ait tahsil edilmiş ve reeskont edilmiş faizler toplamından; üzerinden faiz ödenen kaynaklara ait ödenmiş ve reeskont edilmiş faizler toplamının düşülmesinden elde edilen (+) veya ( ) tutardır. Faiz Dışı Gelir Giderler : Faiz taşımayan aktif ve pasiflere ait her türlü gelir ve giderler (alınan, ödenen komisyonlar piyasa fiyatları ile giriş değerleri arasında oluşan tüm kar ve zararlar) ile işletme, personel ve amortisman giderlerinin netleştirilmiş tutarıdır.

38 Faizlerde yaşanan düşüş tasarruf eğilimini düşürür ve tüketimi cazip hale getirir. Bu dönemde bankalar bireysel müşterilere daha fazla eğilme ihtiyacı hissedecek ve kredi kartı ile tüketici kredilerinde büyüme yoluna gideceklerdir. Çünkü bu müşteriler faiz ve komisyonlara kurumsal müşteriler kadar duyarlı değildir. Finansal piyasaların derinleşmesi ile türev ürünlerden kazanç sağlama olanağı bulacaklar ve her şeyden önemlisi faiz dışı giderlere daha fazla eğilip, ellerinde kalan atıl kaynakları kanalize edecek yeni yatırım alanları araştıracaklardır.

39

40

41

42

43

44

45 Dersimiz sona ermiştir. Katılımınız için teşekkür ederiz.

Bankacılık sektörü. 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri

Bankacılık sektörü. 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri Bankacılık sektörü 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri Şubat 2012 İçerik Bankacılık sektörünü etkileyen gelişmeler ve yansımalar 2012 yılına ilişkin beklentiler Gündemdeki başlıca konular 2

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Çıkış Stratejisi Genel Çerçevesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Çıkış Stratejisi Genel Çerçevesi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Çıkış Stratejisi Genel Çerçevesi 14 Nisan 2010 İstanbul Durmuş YILMAZ Genel Olarak Çıkış Stratejileri 2 Genel Değerlendirme Çıkış stratejileri, kriz sırasında

Detaylı

Reel Sektör Risk Yönetimi

Reel Sektör Risk Yönetimi Temel Analiz Ocak ayının ilk yarısını geride bırakırken piyasalardaki olumlu havanın sorgulanmaya başladığını söyleyebiliriz. Amerika kanadında Aralık ayında sürpriz bir iyileşme gözlenen tarım dışı istihdam

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 17 Ekim 2016, Sayı: 40. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 17 Ekim 2016, Sayı: 40. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 40 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

Küresel Kriz Sonrası Türkiye de Finansal Sistem Bankacılık Sektörü

Küresel Kriz Sonrası Türkiye de Finansal Sistem Bankacılık Sektörü Küresel Kriz Sonrası Türkiye de Finansal Sistem Bankacılık Sektörü Ekrem Keskin Mayıs 2010 Sunum Uluslararası gelişmeler Türkiye deki gelişmeler Bankacılık sektörüne yansıma Sonuç 2 Yapılanlar Ortak çaba:

Detaylı

BANKACILIK SEKTÖRÜ YÖNETİCİ KESİMİ BEKLENTİ ANKETİ

BANKACILIK SEKTÖRÜ YÖNETİCİ KESİMİ BEKLENTİ ANKETİ BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKACILIK SEKTÖRÜ YÖNETİCİ KESİMİ BEKLENTİ ANKETİ BİLGİ YÖNETİMİ DAİRESİ EKİM 2006-5 Görüş ve Önerileriniz İçin E-posta : beklentianketi@bddk.org.tr Tel: (312)

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2014. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2014. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2014 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. 1 Yönetim Kurulu Başkanı nın Haziran 2014 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

Tüm Sektörlerin Finansal Analizi

Tüm Sektörlerin Finansal Analizi 2013 Yılı Sektörel Bilançolar Tüm Sektörlerin Finansal Analizi 2013 Yılı Özeti Likidite Durağan İşletme Sermayesi İhtiyacı Artıyor Borçluluk Yükseliyor Finansman Giderleri Yükseliyor Net Kar Düşüyor Merkez

Detaylı

ŞİRKET RAPORU 25 Temmuz 2012

ŞİRKET RAPORU 25 Temmuz 2012 ŞİRKET RAPORU 25 Temmuz 2012 HALKBANK Güçlü komisyon gelirleri ENDEKSİN ÜZERİNDE GETİRİ (değişmedi) Halkbank'ın 2Ç12 konsolide olmayan net karı TL709mn olarak gerçekleşti (bizim beklentimiz: TL632mn, piyasa

Detaylı

Küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörü. 21 Ocak 2015

Küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörü. 21 Ocak 2015 Küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörü 21 Ocak 2015 Sunum Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın ın değerlendirmesi Küresel ekonomi Türkiye ekonomisi Bankacılık sektörü 2 Değerlendirme

Detaylı

Büyüme, Tasarruf-Yatırım ve Finansal Sektörün Rolü. Hüseyin Aydın Yönetim Kurulu Başkanı

Büyüme, Tasarruf-Yatırım ve Finansal Sektörün Rolü. Hüseyin Aydın Yönetim Kurulu Başkanı Büyüme, Tasarruf-Yatırım ve Finansal Sektörün Rolü Hüseyin Aydın Yönetim Kurulu Başkanı Büyüme: Yatırım ve Tasarrufun Fonksiyonu Büyüme : Büyümenin Temel Unsuru : Üretimin Temel Faktörleri : Üretimin Diğer

Detaylı

Bankacılık sektörü. 2002-2008 Mart. Mayıs 2008

Bankacılık sektörü. 2002-2008 Mart. Mayıs 2008 Bankacılık sektörü 2002-2008 Mart Mayıs 2008 Sunumun içeriği I- Finansal sektörün büyüklüğü ve kamu ile ilişkisi II- Bankacılık sistemine ilişkin bilgiler III- Büyüme IV- Bilanço yapısında değişme V-Risk

Detaylı

BANKACILIK SEKTÖRÜ YÖNETİCİ KESİMİ BEKLENTİ ANKETİ

BANKACILIK SEKTÖRÜ YÖNETİCİ KESİMİ BEKLENTİ ANKETİ BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKACILIK SEKTÖRÜ YÖNETİCİ KESİMİ BEKLENTİ ANKETİ BİLGİ YÖNETİMİ DAİRESİ OCAK 2007-6 Görüş ve Önerileriniz İçin E-posta : beklentianketi@bddk.org.tr Tel: (312)

Detaylı

Bankacılık sektörü 2010 Ocak-Eylül dönemindeki gelişmeler. Ekim 2010

Bankacılık sektörü 2010 Ocak-Eylül dönemindeki gelişmeler. Ekim 2010 Bankacılık sektörü 2010 Ocak-Eylül dönemindeki gelişmeler Ekim 2010 Bu çalışma, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yayımlanan günlük veriler baz alınarak yapılmaktadır. Çalışmanın amacı,

Detaylı

Eylül 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.Bağlı 1

Eylül 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.Bağlı 1 Ara Dönem Özet Konsolide Faaliyet Raporu Eylül 2013 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.Bağlı 1 Yönetim Kurulu Başkanı nın Eylül 2013 Dönemi Değerlendirmeleri

Detaylı

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL 6. HAFTA 4. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE ULUSLAR ARASI FON HAREKETLERİ Gelişmekte olan ülkeler, son 25 yılda ekonomik olarak oldukça

Detaylı

109 MİLYAR DOLARLIK YABANCI PORTFÖYÜ VAR

109 MİLYAR DOLARLIK YABANCI PORTFÖYÜ VAR -1- 109 MİLYAR DOLARLIK YABANCI PORTFÖYÜ VAR Yabancıların, 8 Haziran itibariyle Türkiye de 53 milyar 130 milyon dolarlık hisse senedi, 38 milyar 398 milyon dolar devlet iç borçlanma senedi (DİBS) ve 407

Detaylı

BANKACILIK SEKTÖRÜ YÖNETİCİ KESİMİ BEKLENTİ ANKETİ

BANKACILIK SEKTÖRÜ YÖNETİCİ KESİMİ BEKLENTİ ANKETİ BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKACILIK SEKTÖRÜ YÖNETİCİ KESİMİ BEKLENTİ ANKETİ BİLGİ YÖNETİMİ DAİRESİ NİSAN 2011 23 Görüş ve Önerileriniz İçin: E-posta: beklentianketi@bddk.org.tr Tel: (312)

Detaylı

BANKACILIK SEKTÖRÜ YÖNETİCİ KESİMİ BEKLENTİ ANKETİ

BANKACILIK SEKTÖRÜ YÖNETİCİ KESİMİ BEKLENTİ ANKETİ BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKACILIK SEKTÖRÜ YÖNETİCİ KESİMİ BEKLENTİ ANKETİ BİLGİ YÖNETİMİ DAİRESİ OCAK 2010 18 Görüş ve Önerileriniz İçin: E-posta: beklentianketi@bddk.org.tr Tel: (312)

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2015. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2015. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2015 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. 1 Yönetim Kurulu Başkanı nın 2015 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 29 Ağustos 2016, Sayı: 34. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 29 Ağustos 2016, Sayı: 34. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 34 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

Banka Bilançosunun Özellikleri Pazar, 26 Aralık 2010 18:24

Banka Bilançosunun Özellikleri Pazar, 26 Aralık 2010 18:24 Ticari bir işletme olarak bankaların belirli bir dönem içerisinde nasıl çalıştıklarını ve amaçlarına dönük olarak nasıl bir performans sergilediklerini değerlendirebilmenin yolu bankalara ait finansal

Detaylı

10.404. Güncel BES Verileri. Toplam Fon Büyüklüğü (milyar TL) 43,06. Faizsiz Fon Büyüklüğü (milyar TL) 1,76 139,65

10.404. Güncel BES Verileri. Toplam Fon Büyüklüğü (milyar TL) 43,06. Faizsiz Fon Büyüklüğü (milyar TL) 1,76 139,65 AĞUSTOS 15 Güncel Ekonomik Yorum Türkiye geçen ay sürecinde finansal piyasalar açısından kendi özelinde iç siyasal dengenin kurulamaması kaynaklı olarak yatırımcıların risk algısının artmasıyla volatil

Detaylı

TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU

TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU Hazırlayan: Sıla Özsümer Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı Türkiye Düzenli Ekonomi Notu ve Raporun İçeriği Hakkında

Detaylı

BANKACILIK SEKTÖRÜ YÖNETİCİ KESİMİ BEKLENTİ ANKETİ

BANKACILIK SEKTÖRÜ YÖNETİCİ KESİMİ BEKLENTİ ANKETİ BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKACILIK SEKTÖRÜ YÖNETİCİ KESİMİ BEKLENTİ ANKETİ BİLGİ YÖNETİMİ DAİRESİ OCAK 2011 22 Görüş ve Önerileriniz İçin: E-posta: beklentianketi@bddk.org.tr Tel: (312)

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2011. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2011. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2011 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı nın Haziran 2011 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

BANKACILIK SEKTÖRÜ YÖNETİCİ KESİMİ BEKLENTİ ANKETİ

BANKACILIK SEKTÖRÜ YÖNETİCİ KESİMİ BEKLENTİ ANKETİ BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKACILIK SEKTÖRÜ YÖNETİCİ KESİMİ BEKLENTİ ANKETİ BİLGİ YÖNETİMİ DAİRESİ OCAK 2008-10 Görüş ve Önerileriniz İçin E-posta : beklentianketi@bddk.org.tr Tel: (312)

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları

Detaylı

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Yatırım (Sermaye Bütçelemesi) ve Finanslama Kararları Şirket Nedir? Finansal Yönetici Kimdir? Şirketin Amaçları Finansal piyasalar ve kurumların

Detaylı

FİNANS VE MAKROEKONOMİ. Finansal Sistem ve Ekonomik Büyüme. Finansal Krizler ve Ekonomi

FİNANS VE MAKROEKONOMİ. Finansal Sistem ve Ekonomik Büyüme. Finansal Krizler ve Ekonomi FİNANS VE MAKROEKONOMİ Finansal Sistem ve Ekonomik Büyüme Finansal Krizler ve Ekonomi Finansal Sistem ve Ekonomik Büyüme Finansal Sistemin İşleyişi Doğrudan Finansman : Fon akışı finansal aracı kullanılmadan

Detaylı

Bölüm 1 (Devam) Finansal Piyasalar & Kurumlar

Bölüm 1 (Devam) Finansal Piyasalar & Kurumlar Bölüm 1 (Devam) Finansal Piyasalar & Kurumlar İşlenecek Konular Finansal piyasalar ve kurumların önemi Tasarrufların şirketlere akışı Finansal piyasaların ve aracıların fonksiyonları Değer maksimizasyonu

Detaylı

Haziran. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.

Haziran. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş. Ara Dönem Özet Konsolide Faaliyet Raporu Haziran 2015 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş. 1 Yönetim Kurulu Başkanı nın 2015 Dönemi Değerlendirmeleri ve

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2009. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2009. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2009 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür'ün Haziran 2009 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

tcmb nin kararları ve bankalar

tcmb nin kararları ve bankalar Ömer Faruk Çolak ofc1962@yahoo.com EKONOMİMASASI tcmb nin kararları ve bankalar GİRİŞ Bugün yine tartışılan sektör konumuna gelen bankacılık sektörü, 2001 yılı krizi sonrası getirilen önlemlerle bilanço

Detaylı

BANKACILIK SEKTÖRÜ YÖNETİCİ KESİMİ BEKLENTİ ANKETİ

BANKACILIK SEKTÖRÜ YÖNETİCİ KESİMİ BEKLENTİ ANKETİ BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKACILIK SEKTÖRÜ YÖNETİCİ KESİMİ BEKLENTİ ANKETİ BİLGİ YÖNETİMİ DAİRESİ NİSAN 2012 27 Görüş ve Önerileriniz İçin: E-posta: beklentianketi@bddk.org.tr Tel: (312)

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 27 Mart 2017, Sayı: 13. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 27 Mart 2017, Sayı: 13. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 13 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Eylül 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Eylül 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Eylül 2013 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. 1 Yönetim Kurulu Başkanı nın Eylül 2013 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2013 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. 1 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mart 2013 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

EUR/GBP Temel ve Teknik Analizi

EUR/GBP Temel ve Teknik Analizi Tüketici Güven Endeksi 1 EUR Tüketici Güven Endeksi GBP Perakende Satışlar 2 Perakende Satışlar 1/5 Enflasyon 3 EUR Enflasyon GBP Faiz Oranı 4 Faiz Oranı 2/5 Teknik Analiz Son çeyrekte küçülen İngiltere

Detaylı

BİREYSEL PORTFÖY YÖNETİMİ

BİREYSEL PORTFÖY YÖNETİMİ BİREYSEL PORTFÖY YÖNETİMİ Sunum Başlığı Arial Regular 20 pt Departman Adı - Tarih Neden Yatırım Finansman... Kurumsal yapımız ve güçlü sermayemiz Sahip olduğumuz güven ve imaj Sektördeki rekabetçi yapımız

Detaylı

Finansal Krizler ve Türkiye Deneyimi. Nazlı Çalıkoğlu 11103567 Aslı Kazdağlı 10103545

Finansal Krizler ve Türkiye Deneyimi. Nazlı Çalıkoğlu 11103567 Aslı Kazdağlı 10103545 Finansal Krizler ve Türkiye Deneyimi Nazlı Çalıkoğlu 11103567 Aslı Kazdağlı 10103545 Finansal Krizler İkinci Dünya Savaşı ndan sonra başlayıp 1990 sonrasında ivme kazanan ulusal ve uluslararası finansal

Detaylı

31/12/2004 tarihli Bilanço (YTL) 31/12/2004 tarihli Gelir Tablosu (YTL) Varlıklar (+) 10,122,098.- Borçlar (-) -20,410.-

31/12/2004 tarihli Bilanço (YTL) 31/12/2004 tarihli Gelir Tablosu (YTL) Varlıklar (+) 10,122,098.- Borçlar (-) -20,410.- 01/01/2004 31/12/2004 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPORU BU RAPOR EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMA AMACIYLA DÜZENLENEN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Detaylı

Eylül Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.

Eylül Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş. Ara Dönem Özet Konsolide Faaliyet Raporu Eylül 2014 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş. 1 Yönetim Kurulu Başkanı nın Eylül 2014 Dönemi Değerlendirmeleri

Detaylı

11.12.2013 CARİ İŞLEMLER DENGESİ

11.12.2013 CARİ İŞLEMLER DENGESİ 11.12.2013 CARİ İŞLEMLER DENGESİ Ekim ayı cari işlemler açığı piyasa beklentisi 2,9 Milyar dolar eksiyken, veri beklentilere paralel 2,89 milyar dolar açık olarak geldi. Ocak-Ekim arasındaki 2013 cari

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI Sürdürülebilirlik vizyonumuz 150 yıllık bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız

Detaylı

BANKACILIK SEKTÖRÜ YÖNETİCİ KESİMİ BEKLENTİ ANKETİ

BANKACILIK SEKTÖRÜ YÖNETİCİ KESİMİ BEKLENTİ ANKETİ BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKACILIK SEKTÖRÜ YÖNETİCİ KESİMİ BEKLENTİ ANKETİ BİLGİ YÖNETİMİ DAİRESİ TEMMUZ 2007-8 Görüş ve Önerileriniz İçin E-posta : beklentianketi@bddk.org.tr Tel: (312)

Detaylı

Reel Sektör Risk Yönetimi Arzu Toktay 15 Aralık 2009

Reel Sektör Risk Yönetimi Arzu Toktay 15 Aralık 2009 Temel Analiz 2010 senesine ilişkin beklentiler nasıl şekillenecek? İşte piyasaların cevap aradığı en önemli soru Öncelikle 2009 senesinde dünya ekonomisinde yaşananları kısaca hatırlayalım. Kredi krizi

Detaylı

2014 Ekim-Aralık Dönemi Banka Kredileri Eğilim Anketi 09 Ocak 2015

2014 Ekim-Aralık Dönemi Banka Kredileri Eğilim Anketi 09 Ocak 2015 214 Ekim-Aralık Dönemi Banka Kredileri Eğilim Anketi 9 Ocak 215 Banka Kredileri Eğilim Anketi nin 214 yılı dördüncü çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 9 Ocak 215 tarihinde

Detaylı

Marmara Üniversitesi Finans Sektöründe Yabancı Sermaye Sempozyumu

Marmara Üniversitesi Finans Sektöründe Yabancı Sermaye Sempozyumu Marmara Üniversitesi Finans Sektöründe Yabancı Sermaye Sempozyumu (14 Aralık 2007, İstanbul) Nevzat Öztangut Başkan, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği Değerli konuklar, Aracı Kuruluşlar

Detaylı

SEDEFED REKABET KONGRESİ Büyüme Dinamikleri Üzerine Bir Tartışma

SEDEFED REKABET KONGRESİ Büyüme Dinamikleri Üzerine Bir Tartışma SEDEFED REKABET KONGRESİ Büyüme Dinamikleri Üzerine Bir Tartışma Panel: Özel Sektörün Büyümeye Yaklaşımı, Şirketler Kesiminden Uygulama Örnekleri İstanbul 8 Kasım 2007 Ülkemiz son 5 yılda hızlı bir büyüme

Detaylı

GENEL DEĞERLENDİRME TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

GENEL DEĞERLENDİRME TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI GENEL DEĞERLENDİRME Küresel kriz sonrası özellikle gelişmiş ülkelerde iktisadi faaliyeti iyileştirmeye yönelik alınan tedbirler sonucunda küresel iktisadi koşulların bir önceki Rapor dönemine kıyasla olumlu

Detaylı

Ekonomide ve Bankacılık Sektöründe Gelişmeler, Beklentiler. Hüseyin Aydın Yönetim Kurulu Başkanı

Ekonomide ve Bankacılık Sektöründe Gelişmeler, Beklentiler. Hüseyin Aydın Yönetim Kurulu Başkanı Ekonomide ve Bankacılık Sektöründe Gelişmeler, Beklentiler Hüseyin Aydın Yönetim Kurulu Başkanı 12 Mayıs 2017 2016: zorlukların ve belirsizliklerin yüksek olduğu bir yıl yaşandı Dış ve iç şoklar üst üste

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI SN. DOÇ. DR. TURAN EROL UN

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI SN. DOÇ. DR. TURAN EROL UN BAŞKANI SN. DOÇ. DR. TURAN EROL UN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ NAZİLLİ İİBF İKTİSAT BÖLÜMÜ VE AVRUPA ARAŞTIRMALAR MERKEZİ TARAFINDAN DÜZENLENEN GÜNCEL EKONOMİK SORUNLAR KONGRESİ NDE YAPACAĞI Açılış Konuşmasının

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2012 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı nın Mart 2012 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

Merkez in 2016 Para ve Kur Politikası..! Kararlı para politikası duruşu enflasyonu düşürmekte temel belirleyici olmuştur..!

Merkez in 2016 Para ve Kur Politikası..! Kararlı para politikası duruşu enflasyonu düşürmekte temel belirleyici olmuştur..! TCMB Mevcut Duruşu: Enflasyon görünümüne karşı sıkı Döviz likiditesinde dengeleyici Finansal istikrarı destekleyici niteliğini korumaktadır. Kararlı para politikası duruşu enflasyonu düşürmekte temel belirleyici

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2011. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2011. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2011 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı nın Mart 2011 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

10.390. Güncel BES Verileri. Toplam Fon Büyüklüğü (milyar TL) 46,15. Faizsiz Fon Büyüklüğü (milyar TL) 2,01

10.390. Güncel BES Verileri. Toplam Fon Büyüklüğü (milyar TL) 46,15. Faizsiz Fon Büyüklüğü (milyar TL) 2,01 KASIM 15 Güncel Ekonomik Yorum Ekim ayı, seçim sonrası döneme bakıldığında esasen geçen sürede dillendirilmeyen tek parti iktidarı ihtimalinin daha fazla olduğu ve hissedildiği bir ay olmakla birlikte

Detaylı

ARACI KURUMLARIN 2014/06 DÖNEMI GÖSTERGE / GÜZ 2014

ARACI KURUMLARIN 2014/06 DÖNEMI GÖSTERGE / GÜZ 2014 GÖSTERGE / GÜZ 2014 ARACI KURUMLARIN 2014/06 DÖNEMI FINANSAL VERILERI 30 Haziran 2014 itibariyle aracı kurum sektörünün toplam varlıkları 14 milyar TL ye, özkaynakları da 3,5 milyar TL seviyesine çıkmıştır.

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2012 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı nın Haziran 2012 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

SERMAYE VE DOĞAL KAYNAK PİYASALARI 2

SERMAYE VE DOĞAL KAYNAK PİYASALARI 2 SERMAYE VE DOĞAL KAYNAK PİYASALARI 2 1. SERMAYE, YATIRIM VE TASARRUF 2 1.1. SERMAYE VE YATIRIM 2 1.2. TASARRUF VE PORTFÖY TERCİHİ 2 1.3. SERMAYE PİYASASI 3 2. SERMAYE TALEBİ 3 2.1. YATIRIMIN NET BUGÜNKÜ

Detaylı

13.02.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ

13.02.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ 13.02.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ Aralık ayı cari işlemler açığı piyasa beklentisi olan -7,5 Milyar doların üzerinde -8,322 milyar dolar olarak geldi. 2013 yılı cari işlemler açığı bir önceki yıla göre

Detaylı

BANKA KREDİLERİ EĞİLİM ANKETİ

BANKA KREDİLERİ EĞİLİM ANKETİ BANKA KREDİLERİ EĞİLİM ANKETİ OCAK - MART 216 8 NİSAN 216 İstatistik Genel Müdürlüğü Reel Sektör Verileri Müdürlüğü İÇİNDEKİLER Sayfa ANKET SONUÇLARININ GENEL DEĞERLENDİRMESİ i TABLOLAR Tablo 1 İşletmelere

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN KAMU ALTYAPI YATIRIMLARININ SERMAYE PİYASALARI ARACILIĞIYLA FİNANSMANI KONULU

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN KAMU ALTYAPI YATIRIMLARININ SERMAYE PİYASALARI ARACILIĞIYLA FİNANSMANI KONULU SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN KAMU ALTYAPI YATIRIMLARININ SERMAYE PİYASALARI ARACILIĞIYLA FİNANSMANI KONULU SPK 7. ARAMA KONFERANSI NDA YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 ARALIK

Detaylı

Bu çerceveden yola çıkarak temel piyasalarla ilgili beklentilerimizi aşağıdaki gibi özetleyebiliriz.

Bu çerceveden yola çıkarak temel piyasalarla ilgili beklentilerimizi aşağıdaki gibi özetleyebiliriz. OCAK 16 Güncel Ekonomik Yorum Aralık ayında Türkiye gündemi yoğunluğunu korumakla birlikte dünyada hergün yaşanan politik ve ekonomik gelişmeler yurt içi ve yurt dışı piyasalarda etkisini önemli bir şekilde

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 26 Eylül 2016, Sayı: 37. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 26 Eylül 2016, Sayı: 37. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 37 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

8. Finansal Piyasalar. 8.1 Finansal Koşullar ve Para Politikası

8. Finansal Piyasalar. 8.1 Finansal Koşullar ve Para Politikası 8. Finansal Piyasalar 8.1 Finansal Koşullar ve Para Politikası 016 yılında para politikasındaki en önemli gelişme, 011 yılından beri kullanılmakta olan geniş bantlı faiz koridorunda sadeleşmeye gidilmesi

Detaylı

DESPEC BİLGİSAYAR Halka Arz Öndeğerlendirme Raporu Halka Arz Fiyat: 7,15 TL

DESPEC BİLGİSAYAR Halka Arz Öndeğerlendirme Raporu Halka Arz Fiyat: 7,15 TL 22.11.21 DESPEC BİLGİSAYAR Halka Arz Öndeğerlendirme Raporu Halka Arz Fiyat: 7,15 TL Halka Arz Detayları Şirket Profili Sektör Arz Büyüklüğü (Pay Adedi) Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermaye Ortak Satışı

Detaylı

MERKEZ BANKASI VE FİNANSAL İSTİKRAR

MERKEZ BANKASI VE FİNANSAL İSTİKRAR MERKEZ BANKASI VE FİNANSAL İSTİKRAR Sermaye Hareketleri ve Döviz Kuru Politikaları Türkiye Ekonomi Kurumu Paneli Doç.Dr.Erdem BAŞÇI Başkan Yardımcısı, TCMB 11 Aralık 2010, Ankara 1 Konuşma Planı 1. Merkez

Detaylı

Finansal Yatırım ve Portföy Yönetimi. Ders 5

Finansal Yatırım ve Portföy Yönetimi. Ders 5 Finansal Yatırım ve Portföy Yönetimi Ders 5 FİNANSIN TEMEL SORULARI: Riski nasıl tanımlarız ve ölçeriz? Farklı finansal ürünlerin riskleri birbirleri ile nasıl alakalıdır? Riski nasıl fiyatlarız? RİSK

Detaylı

BANKACILIK SEKTÖRÜ YÖNETİCİ KESİMİ BEKLENTİ ANKETİ

BANKACILIK SEKTÖRÜ YÖNETİCİ KESİMİ BEKLENTİ ANKETİ BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKACILIK SEKTÖRÜ YÖNETİCİ KESİMİ BEKLENTİ ANKETİ BİLGİ YÖNETİMİ DAİRESİ EKİM 2010 21 Görüş ve Önerileriniz İçin: E-posta: beklentianketi@bddk.org.tr Tel: (312)

Detaylı

Bölüm 1. Reel ve Finansal Varlıklar. Yatırımlar: Temel Kavramlar. Reel ve Finansal Varlıklar

Bölüm 1. Reel ve Finansal Varlıklar. Yatırımlar: Temel Kavramlar. Reel ve Finansal Varlıklar Bölüm 1 Yatırımlar: Temel Kavramlar Reel ve Finansal Varlıklar Reel ve Finansal Varlıklar Bir yatırımın temel özelliği: Şu andaki tüketimi gelecekte daha fazla tüketebilmek ümidiyle azaltmaktır. Reel Varlıklar

Detaylı

GÜNLÜK FOREX BÜLTENİ - 29 Ocak 2015

GÜNLÜK FOREX BÜLTENİ - 29 Ocak 2015 GÜNLÜK FOREX BÜLTENİ - 29 Ocak 2015 28.01.2015 Açılış Kapanış % 1,13715 1,12866 0,74 ALTIN 1292,19 1284,34 0,61 TRY 2,36337 2,38364 0,85 TRY 2,68964 2,68960 0,01 JPY 117,836 117,545 0,24 GBP 1,51891 1,51366

Detaylı

BANKACILIK SEKTÖRÜ YÖNETİCİ KESİMİ BEKLENTİ ANKETİ

BANKACILIK SEKTÖRÜ YÖNETİCİ KESİMİ BEKLENTİ ANKETİ BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKACILIK SEKTÖRÜ YÖNETİCİ KESİMİ BEKLENTİ ANKETİ BİLGİ YÖNETİMİ DAİRESİ TEMMUZ 2011 24 Görüş ve Önerileriniz İçin: E-posta: beklentianketi@bddk.org.tr Tel: (312)

Detaylı

Uluslararası gelişmeler, Türkiye ekonomisi ve Bankacılık sektörü. Ocak 2013

Uluslararası gelişmeler, Türkiye ekonomisi ve Bankacılık sektörü. Ocak 2013 Uluslararası gelişmeler, Türkiye ekonomisi ve Bankacılık sektörü Ocak 2013 Sunum Uluslararası piyasalardaki gelişmeler Türkiye ekonomisinin temel göstergeleri Bankacılık sektöründe gelişmeler Gündemdeki

Detaylı

Finans dışı şirketlerin YP cinsi borçlanmaları ilk çeyrekte yavaşladı

Finans dışı şirketlerin YP cinsi borçlanmaları ilk çeyrekte yavaşladı 3/11 9/11 3/12 9/12 3/13 9/13 3/14 9/14 3/15 9/15 3/16 9/16 3/17 2/14 4/14 6/14 8/14 1/14 2/15 4/15 6/15 8/15 1/15 2/16 4/16 6/16 8/16 1/16 2/17 26 Mayıs 217 Finans dışı şirketlerin YP cinsi borçlanmaları

Detaylı

Ekonomik Göstergeler Neyi Gösteriyor? 2013 e Bakış ve 2014 Beklentileri

Ekonomik Göstergeler Neyi Gösteriyor? 2013 e Bakış ve 2014 Beklentileri www.pwc.com.tr. 12. Çözüm Ortaklığı Platformu Ekonomik Göstergeler Neyi Gösteriyor? 2013 e Bakış ve 2014 Beklentileri İçerik 1. 2013 Nasıl Geçti? 2. 2014 e İlişkin Beklentiler 3. Makroekonomiyle Vergi

Detaylı

BANKACILIK SEKTÖRÜ YÖNETĐCĐ KESĐMĐ BEKLENTĐ ANKETĐ

BANKACILIK SEKTÖRÜ YÖNETĐCĐ KESĐMĐ BEKLENTĐ ANKETĐ BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKACILIK SEKTÖRÜ YÖNETĐCĐ KESĐMĐ BEKLENTĐ ANKETĐ BĐLGĐ YÖNETĐMĐ DAĐRESĐ NĐSAN 2010 19 Görüş ve Önerileriniz Đçin: E-posta: beklentianketi@bddk.org.tr Tel: (312)

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2013 YILI 6 AYLIK FAALİYET RAPORU 1-Ekonominin Genel durumu Dünya ekonomisi 2013 ü genel olarak bir toparlanma dönemi olarak geride bıraktı.

Detaylı

KRĐZĐN TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNE ETKĐSĐ

KRĐZĐN TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNE ETKĐSĐ KRĐZĐN TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNE ETKĐSĐ Mayıs 2009 1 KRĐZDEN DERSLER 2 Finansal kuruluşların hem yönetilemeyecek hem kurtarılamayacak hem de batırılamayacak büyüklüklere ulaşması denizaşırı olumsuz etkilere

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2013 I. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2013 I. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2013 I. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3. Müdürler

Detaylı

Rapor N o : SYMM 116 /1552-117

Rapor N o : SYMM 116 /1552-117 Rapor N o : SYMM 116 /1552-117 BÜYÜME AMAÇLI ULUSLAR ARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN 30.06.2009 TARİHİ İTİBARİYLE BİTEN HESAP DÖNEMİME

Detaylı

YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONUNA BAĞLI LİKİT ALT FONU (12. ALT FON) (YFBL1)

YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONUNA BAĞLI LİKİT ALT FONU (12. ALT FON) (YFBL1) YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONUNA BAĞLI LİKİT ALT FONU (12. ALT FON) (YFBL1) FONUN TANIMI Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.Şubat 2015 Fon, portföyünün tamamının vade yapısı en çok 180 gün

Detaylı

HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM

HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM 14.06.2013 31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN

Detaylı

Ekonomide ve bankacılık sektöründe gelişmeler. Ocak-Eylül 2012 dönemi değerlendirmesi

Ekonomide ve bankacılık sektöründe gelişmeler. Ocak-Eylül 2012 dönemi değerlendirmesi Ekonomide ve bankacılık sektöründe gelişmeler Ocak-Eylül 2012 dönemi değerlendirmesi Sunum Uluslararası piyasalardaki gelişmeler Türkiye ekonomisine ilişkin temel göstergeler Bankacılık sektöründe gelişmeler

Detaylı

Dış Kırılganlık Göstergelerinde Bozulma Riski

Dış Kırılganlık Göstergelerinde Bozulma Riski Dış Kırılganlık Göstergelerinde Bozulma Riski KREDİ DERECELENDİRME KURULUŞLARINA GÖRE DIŞ KIRILGANLIK Kredi Derecelendirme Kuruluşu S&P (1) Dış Likidite Rasyosu: Toplam Dış Finansman İhtiyacı/(Cari Alacaklar

Detaylı

Sektörel Bakış Bankacılık

Sektörel Bakış Bankacılık Sektörel Bakış Bankacılık 2017 kpmg.com.tr 2 Sektörel Bakış - Bankacılık - 2017 İçindekiler Genel değerlendirme 4 Bankacılık bilançosu 5 Temel büyüklükler 5 Karlılık 6 Krediler 6 Takipteki krediler 7 Sermaye

Detaylı

1 OCAK - 30 HAZĠRAN 2010 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU

1 OCAK - 30 HAZĠRAN 2010 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU TURKISH BANK A.ġ. 1 OCAK - 30 HAZĠRAN 2010 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU A-BANKAMIZDAKĠ GELĠġMELER 1-ÖZET FĠNANSAL BĠLGĠLER Bankamızın 2009 yıl sonunda 1.025.939 bin TL. olan aktif büyüklüğü

Detaylı

1Ç08 finansallarında öne çıkan gelişmeler:

1Ç08 finansallarında öne çıkan gelişmeler: Akbank, birinci çeyrek konsolide BDDK finansallarını açıkladı. Buna göre 1Ç08 de Akbank ın net karı yıllık bazda %61 artarak 720mn YTL olarak gerçekleşti. Bankanın özsermaye getirisi ise 30.2% oldu. Bununla

Detaylı

Ara Dönem Özet Konsolide Faaliyet Raporu Eylül 2015. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.

Ara Dönem Özet Konsolide Faaliyet Raporu Eylül 2015. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş. Ara Dönem Özet Konsolide Faaliyet Raporu Eylül 2015 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş. 1 Yönetim Kurulu Başkanı nın 2015 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri

Detaylı

Reel Sektör Risk Yönetimi

Reel Sektör Risk Yönetimi Temel Analiz 2009 Aralık ayında vadeli piyasalarda 1230.0 dolar/ons seviyesine kadar yükselen altın fiyatları sonrasında yaklaşık % 15 düşüş ile Şubat ayı başında 1045.0 dolar/ons seviyesine geriledi.

Detaylı

Uluslararası Karşılaştırmalar İtibariyle Bankacılık Sektörü. Ocak 2017

Uluslararası Karşılaştırmalar İtibariyle Bankacılık Sektörü. Ocak 2017 Uluslararası Karşılaştırmalar İtibariyle Bankacılık Sektörü Ocak 217 Bu çalışma, S&P Global Market Intelligence tarafından yayımlanan veriler baz alınarak hazırlanmıştır. Çalışmanın amacı, sektördeki gelişmeleri

Detaylı

KRİZ DÖNEMİNDE TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ VE MERKEZ BANKASININ ROLÜ

KRİZ DÖNEMİNDE TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ VE MERKEZ BANKASININ ROLÜ KRİZ DÖNEMİNDE TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ VE MERKEZ BANKASININ ROLÜ Z. Arpali, Kirgizstan-Türkiye Manas Üniversitesi Küresel sermayenin, ABD den dünya geneline yayılan mevduat bankalarının batmaya başlamasıyla

Detaylı

1Y08 finansallarında öne çıkan gelişmeler:

1Y08 finansallarında öne çıkan gelişmeler: Akbank, 1Y08 BDDK konsolide finansallarını açıkladı. Buna göre 1Y08 de Akbank ın net karı yıllık bazda %1 artarak 1,215mn YTL (990mn ABD$) olarak açıklandı. Bankanın özsermaye getirisi ise %24.2 oldu.

Detaylı

Ara Dönem Özet Konsolide Faaliyet Raporu Eylül 2011. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.

Ara Dönem Özet Konsolide Faaliyet Raporu Eylül 2011. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş. Ara Dönem Özet Konsolide Faaliyet Raporu Eylül 2011 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı nın Eylül 2011 Dönemi Değerlendirmeleri

Detaylı

Güncel Ekonomik Yorum

Güncel Ekonomik Yorum MART 16 Güncel Ekonomik Yorum Şubat ayında yurt içi finansal piyasalarda uzun süreden sonra olumlu bir hava yakalandı ve ayın son günlerinde de rakamalara yansır derecede gözlemlendi. Daha öncede üzerine

Detaylı

HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU A. TANITICI BİLGİLER

HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU A. TANITICI BİLGİLER A. TANITICI BİLGİLER Portföy Bilgileri Halka Arz Tarihi 13.06.2012 2 Temmuz 2012 tarihi itibariyle (*) Fon Toplam Değeri 2.155.647 Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler Portföy Yöneticileri Murat Zaman,

Detaylı

AYRINTILI ORAN ANALİZİ RAPORU

AYRINTILI ORAN ANALİZİ RAPORU AYRINTILI ORAN ANALİZİ RAPORU Analiz Adı: Oran analizi Analiz Dönemi: 2012 Tüm Yıl Likidite Oranları Oluşturulma Tarihi: 25.03.2013 11:00:24 Oran Adi 2011 Tüm Yıl Sonuç 2012 Tüm Yıl Sonuç 2012 Sektör Yorum

Detaylı

Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam Değeri 877.247,49 Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi ve Riskleri

Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam Değeri 877.247,49 Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi ve Riskleri A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka Arz Tarihi 07/11/2008 Portföy Yöneticileri 31.03.2010 tarihi itibariyle Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam

Detaylı

Risk Yönetimi. Ne zaman? Ne için? Vedat Akgiray Boğaziçi Üniversitesi

Risk Yönetimi. Ne zaman? Ne için? Vedat Akgiray Boğaziçi Üniversitesi Risk Yönetimi Ne zaman? Ne için? Vedat Akgiray Boğaziçi Üniversitesi Risk Kısa Tarif Gelecekteki fiyatın bugünden bilinmemesi Uzun Tarif Fiyatı belirleyen faktörlerin gelecekteki değerlerinin bilinmemesi

Detaylı

VİRTUS Serbest Yatırım Fonu. Finans Yatırım Bosphorus Capital B Tipi Değişken Fon

VİRTUS Serbest Yatırım Fonu. Finans Yatırım Bosphorus Capital B Tipi Değişken Fon VİRTUS Serbest Yatırım Fonu Finans Yatırım Bosphorus Capital B Tipi Değişken Fon Bosphorus Capital Bosphorus Capital Portföy Yönetimi A.Ş. Türk finans piyasalarında aktif varlık yönetimine odaklı Türkiye

Detaylı