Başvuru Şartları: Kontenjanlar:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Başvuru Şartları: Kontenjanlar:"

Transkript

1 20 Ocak 2015 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında alınana kararla Eğitim Öğretim Yılı Bahar Döneminde yürütülen Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı için Karadeniz Teknik Üniversitesine (KTÜ) 300 ek kontenjan verilmiştir. Bu kontenjanlara başvuru koşulları, açılacak öğretmenlik alanları ve kontenjanları, ön kayıt, yerleştirme, kesin kayıt ve programın yürütülmesine ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir. Başvuru Şartları: Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programında açılacak öğretmenlik alanlarına (Bakınız Ek 1) kaynaklık teşkil eden Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin lisans programlarının Eğitim Öğretim yılı itibarıyla son sınıfına kayıtlı (Hazırlık hariç en az altı yarıyılın derslerini tamamlamış ve dördüncü sınıf derslerine devam edenler) öğrenciler ile bu programlardan mezun olanlar, açılan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına başvurabilirler. Bünyesinde eğitim/eğitim bilimleri fakültesi olmayan ve pedagojik formasyon programı açılmayan üniversitelerin ilgili lisans programlarının son sınıfına kayıtlı (Hazırlık hariç en az altı yarıyılın derslerini tamamlamış ve dördüncü sınıf derslerine devam edenler) öğrencilerle (Açıköğretim ve Uzaktan Eğitim öğrencileri dahil) bu programlardan mezun olanlar, kontenjanlar ölçüsünde Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi'nde açılacak pedagojik formasyon eğitimi sertifika programına başvurabilirler. Bünyesinde eğitim/eğitim bilimleri fakültesi bulunan ve pedagojik formasyon programı açılan üniversitelerin ilgili lisans programlarına kayıtlı (Açıköğretim ve Uzaktan Eğitim öğrencileri dahil) öğrenciler, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi'nde açılan pedagojik formasyon eğitimi sertifika programında SON SINIF ÖĞRENCİLERİ için ayrılan kontenjanlara başvuru yapamazlar. Bu öğrencilerden başvuru yapanlar olsa bile yerleştirme işlemlerinde bu başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Öğrencinin devam ettiği ya da mezun olduğu anadal lisans programı, program açılan alanlar içinde yer almıyorsa ve öğrenci pedagojik formasyon eğitimi sertifika programı açılan bir lisans programında çift anadal yapıyor ya da yapmışsa (Hazırlık hariç en az altı yarıyılın derslerini tamamlamış ve dördüncü sınıf derslerine devam edenler), çift anadal yaptığı alandan programa başvurabilir. Öğrencinin kayıtlı olduğu anadal lisans programı ile çift anadal yaptığı lisans programının ikisi de Talim ve Terbiye Kurulu (TTKB) tarafından hazırlanan çizelgede yer alıyorsa, her iki programdan birini tercih ederek programa başvurabilir. Programa başvuru için herhangi bir puan şartı aranmamaktadır. Ancak, lisans programlarına kayıtlı öğrencilerin hazırlık yılı hariç en az altı yarıyılın derslerini tamamlamış ve dördüncü sınıf derslerine devam ediyor olmaları gerekmektedir. Ek kontenjanlara başvuru yapacak adaylar, Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Birinci dönemi dersleri 26 Ocak 2015 Pazartesi günü zaten başlamış olduğundan dolayı kesin kayıt hakkı kazandıkları takdirde ya yürütülmekte olan mevcut programa (ders ve sınav programı) dâhil olacaklardır ya da ayrı bir ders ve sınav programı uygulanacaktır. Kontenjanlar: Kontenjanlar 300 kişi ile sınırlıdır. Kontenjan ayrılan alanlar, nde Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi tarafından yürütülen Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programında açılmış öğretmenlik alanları ile sınırlıdır. Pedagojik formasyon eğitimi sertifika programı için Kurul tarafından verilen toplam kontenjanın % 50'si mezun adaylara ayrılmıştır. Mezun adaylar için ayrılan bu kontenjanın ise sadece % 50'si diğer üniversite mezunları için kullanılacaktır. Pedagojik formasyon eğitimi sertifika programında lisans programlarına kayıtlı öğrenciler için ayrılan kontenjanın sadece %25'i, bünyesinde eğitim/eğitim bilimleri fakültesi olmayan ve pedagojik formasyon programı açılmayan üniversitelerin ilgili lisans programlarına devam eden öğrencileri için kullanılacaktır. Lisans programlarına kayıtlı öğrenciler ve mezunlar için ayrılan kontenjanların dolmaması halinde boş kalan kontenjan, başvurunun yüksek olduğu alanlara aktarılacaktır. Bölüm ve/veya Programlara ayrılan kontenjanların dolmaması halinde, boş kalan kontenjanlar başvuru sayısı kontenjanın üzerinde gerçekleşen bölüm ve/veya programlar için kullanılacaktır. Aynı şekilde Karadeniz Teknik Üniversitesi lisans öğrencilerine ve mezunlarına veya diğer üniversite lisans öğrencileri ve mezunlarına ayrılan kontenjanlardan herhangi birinin dolmaması durumunda, boş kalan kontenjanlar öncelikle aynı gruptaki diğer adaylar için ayrılan kontenjanlara aktarılacaktır. Kontenjanların aktarımından Fatih Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulu yetkilidir. Kontenjanın alanlara göre dağılımı aşağıda Tablo 1 de verilmiştir. 1

2 Tablo 1. de Açılacak Alanlar ve Kontenjanları Son Sınıfa kayıtlı Lisans Öğrencisi Başvuru Yapılabilecek Öğretmenlik Alanları Mezun Kontenjan Kontenjanı Toplam Kontenjan Beden Eğitim ve Spor Bilişim Teknolojileri Biyoloji Coğrafya Denizcilik / Gemi Yönetimi ve Kaptanlığı Denizcilik / Su Ürünleri Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Fizik Görsel Sanatlar / Resim Harita Tapu Kadastro Tekniği İngilizce Kimya / Kimya Teknolojisi Matematik Müzik Sağlık / Hemşirelik Tarih Türk Dili ve Edebiyatı Toplam Ön Kayıt: Adayların Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına ön kayıtları, 5-6 Şubat 2015 tarihleri arasında adresinde bulunan başvuru formunu doldurarak ekinde istenen belgelerle birlikte, Trabzon İli Akçaabat İlçesi Söğütlü Beldesindeki Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Fatih Yerleşkesi F Blok Zemin Katta bulunan Öğrenci İşleri Bürosunda, mesai saatleri (Sabah ; Öğle ) içerisinde bizzat adayın kendisi veya noter vekâleti olan kişiler tarafından yapılacaktır. Başvuru formunda ve/veya evraklarında sağlanan eksik veya hatalı bilgilerden adayın kendisi sorumludur. Eksik veya yanlış belgeler veya bilgiler ile başvuru yapan adayların başvurusu geçersiz sayılacaktır. Adayların başvuru bilgi ve belgelerinde gerçeği yansıtmayan herhangi bir durum belirlendiğinde, aday programa yerleştirilse dahi, kaydı iptal edilerek hakkında kanunî işlem yapılması yoluna gidilecektir. KAYIT TAKVİMİ KAYIT TÜRÜ TARİH YER ÖN KAYIT 5-6 ŞUBAT 2015 Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Fatih Yerleşkesi F Blok Zemin Katta bulunan Öğrenci İşleri Bürosu ÖN KAYIT SONUÇLARININ İLANI 9 ŞUBAT 2015 FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ İNTERNET SAYFASI KESİN KAYIT ŞUBAT 2015 Trabzon İli Merkez (Ortahisar) İlçesinde yer alan Karadeniz Teknik Üniversitesi Kanuni Yerleşkesi, Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı Fatih Eğitim Fakültesi Bürosu KESİN KAYIT SONUÇLARININ İLANI 12 ŞUBAT 2015 FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ İNTERNET SAYFASI YEDEK KAYIT 13 ŞUBAT 2015 Trabzon İli Merkez (Ortahisar) İlçesinde yer alan Karadeniz Teknik Üniversitesi Kanuni Yerleşkesi, Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı Fatih Eğitim Fakültesi Bürosu Ön Kayıtta İstenen Belgeler: 1. Kayıt İçin Başvuru Dilekçesi (Tıklayınız - lütfen bilgisayar ortamında doldurunuz ve çıktısını aldıktan sonra imzalayınız) a) Halen lisans öğrencisi olanlar için Öğrenci Belgesi; b) Lisans mezunları için Onaylı Mezuniyet Belgesi ya da Diplomanın onaylı fotokopisi, (Yurtdışındaki üniversitelerden yükseköğretim kurumlarından mezun olanların diplomalarının YÖK tarafından denkliği, kayıt sırasında belgelendirilmelidir) c) Onaylı Lisans Not Durum Belgesi (Transkript) d) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Aslını ibraz etmek kaydıyla) e) İki Adet Vesikalık Fotoğraf f) Adayların halen devam ettikleri veya mezun oldukları lisans programına yerleştirildikleri ÖSYM puanı ve türünü gösteren belge, Not: Ön kayıtta adaylar, mutlaka belgelerinin onaylı fotokopilerini vermelidirler. Belgelerin aslı kabul edilmeyecektir. 2

3 Yerleştirme ve Ön Kayıt Sonuçlarının İlanı: Adayların ön değerlendirmesi, ağırlıklı not ortalamalarına (YÖK not dönüşüm tablosuna göre yüzlük sisteme çevrilmiş) göre yapılacaktır. Notlar en yüksekten en düşüğe doğru sıralanacak ve her bir alan için kontenjan sayısı kadar aday Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına asil listeden girmeye hak kazanacaktır. Diğer adaylar yedek olarak ilan edilecektir. Belirlenen kontenjanlar dahilinde lisans programlarına kayıtlı adayların programa yerleştirilmesinde, adayların ağırlıklı not ortalamaları (YÖK not dönüştürme tablosuna göre Yüzlük Sisteme çevrilmiş notları) dikkate alınır. Eşit ağırlıklı not ortalamasına sahip adayların sıralamasında son sınıfa kayıtlı adaylara; son sınıfa kayıtlı adayların kendi aralarında sıralanmasında ise alttan dersi olmayan veya alttan ders sayısı en düşük olanlara; alttan ders sayıları da eşit olan adayların sıralanmasında da kayıtlı oldukları lisans programına ÖSYM tarafından yapılan Merkezi Yerleştirmede kullanılan LYS veya YGS yerleştirme puanı daha yüksek olanlara öncelik tanınır. Belirlenen kontenjanlar dahilinde mezun adayların programa yerleştirilmesinde, adayların ağırlıklı not ortalamaları (YÖK not dönüştürme tablosuna göre Yüzlük Sisteme çevrilmiş notları) dikkate alınır. Eşit ağırlıklı not ortalamasına sahip adayların sıralamasında, adayların mezun oldukları lisans programına ÖSYM tarafından yapılan Merkezi Yerleştirmede kullanılan LYS veya YGS yerleştirme puanı daha yüksek olanlara; LYS veya YGS yerleştirme puanlarının da eşit olması halinde yaşı daha büyük olanlara öncelik tanınır. Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına girmeye hak asil ve yedek adaylar 9 Şubat 2015 tarihinde Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi İnternet Sayfasında yayınlanacak olup, ayrıca yazılı bildirimde bulunulmayacaktır. Kesin Kayıt: İlan Edilen Listelere göre asil listeden kazanan adayların kesin kayıtları Şubat 2015 tarihleri arasında mesai saatleri (Sabah ; Öğle ) içerisinde Trabzon İli Merkez (Ortahisar) İlçesinde yer alan Karadeniz Teknik Üniversitesi Kanuni Yerleşkesinde bulunan Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı Fatih Eğitim Fakültesi Bürosunda yapılacaktır. Kesin kayıt için adayların Akçaabat İlçesinde yer alan KTÜ Fatih Eğitim Fakültesine gelmesine gerek yoktur. Kontenjan açık kaldığı takdirde, 12 Şubat 2015 tarihinde yedek ilanı yapılıp, 13 Şubat 2015 Cuma günü saatleri arasında yedekler listesinden Yerleştirme Puanı sırasına göre İSİM ÇAĞIRMA YÖNTEMİYLE yapılır. Her bir yedek adayın ismi okunduktan sonra ismi okunan adaylar için iki dakika beklenilecektir. Adayların bu süre içerisinde hazır bulunmadığı anlaşılınca sıradaki diğer adayın ismi okunacaktır. Yedek listeden aday kayıtlarına kontenjanlar doluncaya kadar devam edilir. Ancak, yedek listeden aday kayıtları 13 Şubat 2015 Cuma günü saat a kadar kontenjanlar dolmasa da sonlandırılır. Kesin Kayıtta İstenen Belgeler: 2. Kesin kayıt dilekçesi (KTÜ Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı Fatih Eğitim Fakültesi Bürosundan alınacaktır) 3. Eğitim Katkı Payı birinci taksitinin T.C. Ziraat Bankası TR IBAN hesap numarasına yatırıldığına dair banka makbuzunun aslı Eğitim Katkı Payı: Başvurusu kabul edilerek kesin kayıt hakkı kazanan adaylar KTÜ Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı yönergesi gereği Eğitime Katkı Payı olarak TL ödeme yapacaklardır. Eğitime katkı payı iki taksit halinde ödenecek olup birinci taksit (1 027 TL) kesin kayıt sırasında, ikinci taksit (1 027 TL) ise 20 Mart 2015 tarihine kadar aynı hesap numarasına yatırılacaktır. 3

4 PROGRAMIN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 1. Toplam 25 kredilik 10 ders içeren ve iki dönemden oluşan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Fatih Eğitim Fakültesi Dekanlığı tarafından yürütülür. 2. Program, Karadeniz Teknik Üniversitesi Akademik Takvimine uygun fakat hızlandırılmış olarak Eğitim- Öğretim Yılı Bahar döneminde başlayıp, yine sonunda bitecektir. 3. Ek kontenjanlara başvuru yapacak adaylar, Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Birinci dönemi dersleri 26 Ocak 2015 Pazartesi günü zaten başlamış olduğundan dolayı kesin kayıt hakkı kazandıkları takdirde ya yürütülmekte olan mevcut programa (ders ve sınav programı) dâhil olacaklardır ya da ayrı bir ders ve sınav programı uygulanacaktır. 4. Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Birinci Dönemi dersleri, 26 Ocak - 6 Şubat 2015 tarihleri arasında hafta içi günlerde ile saatleri arasında; 14 Şubat - 1 Mart 2015 tarihler arasında ise hafta sonu günlerde saatleri arasında, Fatih Eğitim Fakültesinde A, C ve D bloklarda bulunan dersliklerde yürütülecektir. 5. Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı İkinci Dönemi dersleri, 21 Mart 2015 Cumartesi günü başlayıp; 31 Mayıs 2015 günü sona erecektir. Dersler, hafta sonu günlerde saatleri arasında, Fatih Eğitim Fakültesinde A, C ve D bloklarda bulunan dersliklerde yürütülecek olup, Öğretmenlik Uygulaması dersinin uygulama bölümü için haftaiçi günlerin sadece birisinde (günde en az 6 saat) Trabzon Merkez (Ortahisar) ve Akçaabat ilçelerinde belirlenen okullara gidilecektir. 6. Programla ilgili her türlü bilgi ve duyurular Fatih Eğitim Fakültesi resmi internet (http://www.ktu.edu.tr/egitim) adresinde yer alacaktır. 7. Programdaki öğrenciler, öğrencilikle ilgili taleplerini Fatih Eğitim Fakültesi resmi internet) sayfasından (http://www.ktu.edu.tr/egitim-formlar) indirebilecekleri matbu dilekçe formunu doldurarak ya Fatih Eğitim Fakültesi Dekanlığına (Yazı İşleri Bürosu veya Dekanlık Zemin katta bulunan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı bürosuna) ya da KTÜ Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı Fatih Eğitim Fakültesi Bürosuna yapmalıdırlar. Sözlü talepler dikkate alınmaz. 8. Yükseköğretim Kurul Başkanlığının Tarih ve sayılı yazısı gereği, programa devam edenler, sınav hakları dışındaki öğrencilik haklarından yararlanamazlar. 9. Programa kayıtlı öğrenciler, kendileri için belirtilen zaman ve yerlerde derslerine devam edeceklerdir. Program öğrenciler, akademik takvim farklı olduğu için hafta için günlerde Fatih Eğitim Fakültesi lisans programlarındaki derslere isimleri aynı olsa dahi devam edemezler. 10. Öğrencilerin, isimlerinin bulunduğu şubelerle derslere devam edeceklerdir. Programın yoğunlaştırılmış olarak yürütülecek olması nedeniyle ortaya çıkan bazı teknik koşullardan dolayı şubeler arasında öğrenci yer değişikliği yapılmayacaktır. 11. Yayınlanan sınıf listelerinde isimleri olmayıp fakat programa kayıtlı olan öğrenciler, durumlarını bir dilekçe ile Fatih Eğitim Fakültesi Dekanlığına (Yazı İşleri Bürosu veya Dekanlık Zemin katta bulunan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı bürosuna) bildirmelidirler. 12. Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı kapsamında yer alan dersleri, daha önce alıp başarılı olan öğrenciler, ilgili derslerden muaf olma isteklerini, transkript, ders içeriği ve bir dilekçe ile birlikte programın hızlandırılmış olmasından dolayı Eğitim Öğretim yılı Bahar döneminin (Birinci Dönem) ilk haftası içerisinde Fatih Eğitim Fakültesi Dekanlığına teslim etmek zorundadırlar. 13. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Tarih ve sayılı yazısı gereği, programa devam edenlerin, Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programında muaf oldukları dersler olsa dahi her dönem için tam ücreti (1027 TL) ödemeleri gerekmektedir. 14. Trabzon dışındaki illerde A.Ü. Açıköğretim Fakültesi sınavlarına giren program öğrencileri, program kapsamındaki dersleri ve sınavlarının aksamaması için sınavlarını Trabzon'a aldırmalıdırlar. DERSLERE DEVAM, SINAVLAR VE DEĞERLENDİRME 15. Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika programında dersler ve sınavlar, "Karadeniz Teknik Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim, Sınav, Değerlendirme ve Öğrenci İşleri Yönetmeliği" hükümlerine göre yürütülecektir. 16. Öğrencilerin aldıkları derslerde dönem sonu Başarı Notlarının Değerlendirilmesinde "Karadeniz Teknik Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Programlarında Başarı Notunun Değerlendirilmesine Dair Senato Tarafından Belirlenen Usul ve Esaslar" uygulanacaktır. 17. İlgili yönetmeliği göre öğrenciler programdaki teorik derslere % 70; uygulamalı derslere ise % 80 devam etmek zorundadırlar. Diğer yandan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına katılmak isteyerek yapılan gönüllü bir tercihtir. Bu nedenle, öğrenciler başka bir şehirden derslere gidip gelme, başka bir şehirde veya Trabzon'da bir işte çalışıyor olma, mevcut lisans programlarındaki derslerini ve sınavlarını mazeret olarak gösterip öğretim elemanlarından veya Dekanlıktan Yönetmeliğe aykırı bir şekilde devamsızlık talebinde bulunmamalıdırlar. 4

5 18. Derslerin yürütüldüğü dönemlerde alınan sağlık raporu devamsızlık için kullanılamaz. Sağlık raporu, sadece ara sınavlarda geçerli olabilmektedir. 19. Yarıyıl içi notları ne olursa olsun öğrencilerin bir dersten başarılı olabilmesi için final sınavından 100 üzerinden en az 45 almaları gerekmektedir. 20. Yarıyıl sonu sınavlarına katılma hakkı elde eden öğrenciler ile not yükseltme amacıyla tekrar sınava girmek isteyen öğrenciler bütünleme sınavına girebilir. Bütünleme sınavlarında alınan not final sınavı yerine geçer. Yarıyıl içi notları ne olursa olsun öğrencilerin bir dersten başarılı olabilmeleri için bütünleme sınavından 100 üzerinden en az 45 almaları gerekir. Finalde aldıkları notları yükseltme amacıyla tekrar bütünleme sınavına girmek isteyen öğrenciler, bütünleme sınav haftası başlamadan önce mutlaka KTÜ Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı Fatih Eğitim Fakültesi Bürosuna dilekçe ile başvuru yapmak zorundadırlar Eğitim Öğretim yılından itibaren uygulanan yeni yönetmeliğe göre öğrenciler, programdaki bütün derslerini (her iki dönemdeki) başarıp fakat sadece bir dersten başarısız olanlar, yıl sonunda sadece bir dersten mezuniyet sınavına girebilirler. 22. Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına Eğitim Öğretim yılı Bahar döneminde ilk defa başlayanlar, Birinci Dönem sonundaki ilan edilen sınav programındaki Mezuniyet Sınavına giremezler. 23. Her dönem sonunda dönem not ortalaması 2,00 ve üzeri olan öğrenciler, o dönemdeki derslerinden aldıkları DC harf notlu derslerinde başarılı sayılırlar. ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ 24. Özel öğretim kurumlarında veya MEB'e bağlı okullarda, program başladığında en az bir yıl süre ile öğretmenlik veya Kur'an Kursu Öğreticiliği yapmış olan öğrenciler, Öğretmenlik Uygulaması dersinden muaf olabilmek için öğretmenlik veya öğreticilik yaptıklarına dair ilgili resmi kurumlardan alacakları onaylı sigorta hizmet dökümü belgesini (Üzerinde nerede ve ne kadar süreyle hangi alanda öğretmenlik veya öğreticilik yaptıkları yazılı ve onaylı olacak) en geç Eğitim Öğretim yılı Bahar döneminin (Birinci Dönem) ilk haftası içerisinde mutlaka bir dilekçe ile Fatih Eğitim Fakültesi Dekanlığına teslim etmelidirler. 25. Öğretmenlik Uygulaması dersinden muaf olanlar, hem fakültede yapılacak teorik dersten hem de uygulama okulunda yapılacak uygulama derslerinden muaf olmuş sayılırlar. 26. İkinci döneminde Programda yer alan Öğretmenlik Uygulaması dersinin uygulama bölümü için öğrenciler haftaiçi günlerin sadece birisinde (günde en az 6 saat) Trabzon'un Merkez (Ortahisar) ve Akçaabat ilçelerinde Fatih Eğitim Fakültesi Dekanlığı tarafından belirlenen Uygulama okullarına devam edeceklerdir. Dekanlıkça belirlenenlerin dışındaki okullarda öğretmenlik uygulaması dersi yapılmayacaktır. 27. Halen lisans programlarına kayıtlı öğrenciler, Bahar döneminde hafta içi günlerin birinde (günde en az 6 saat) Öğretmenlik uygulaması dersine rahatlıkla devam etmelerini sağlayacak şekilde mevcut bölümlerinin ders ve sınav programlarının düzenlenmesi, Fatih Eğitim Fakültesi tarafından ilgili fakültelere ve üniversiteye bildirilmiştir. Program öğrencileri de kendi bölümlerinden lisans ders ve sınav programlarının uygun şekilde düzenlenmesini mutlaka talep etmelidirler. 28. Programa devem edenlerin Trabzon a seyahat imkânları ve hafta içi günlerde çalışma durumları göz önüne alınarak, uygulama okullarındaki derslerin Pazartesi veya Cuma günlerine yerleştirilmesine çalışılacaktır. Ancak, bu okullarda ilgili uygulama öğretmenlerinin Pazartesi ve Cuma günlerinde uygulama yapacak kadar dersleri bulunmazsa, dersi alan öğretmen adayları, haftanın diğer günlerinde uygulamaya gideceklerdir. 29. Öğretmenlik uygulaması dersi için lisans programlarına kayıtlı son sınıf öğrencilerine de haftanın hangi günlerinde lisans ders programlarında boşluk bulunduğu, İkinci Dönem başlamadan kendilerine sorulacak ve o günlerde uygulama okullarına gönderileceklerdir. BAŞARISIZ OLUNAN DERSLERİN TEKRAR ALINMASI 30. PROGRAMIN BİRİNCİ DÖNEMİNDE alınan derslerden notla veya devamsızlık nedeniyle başarısız olanlar, dilerlerse durumlarını açıkça anlatan, varsa transkriptleri eklenmiş bir dilekçe ile Fatih Eğitim Fakültesi Dekanlığına İkinci dönem başlamadan önce (Yazı İşleri Bürosuna) başvurarak, başarısız oldukları dersleri Eğitim Öğretim yılı Bahar döneminde, PROGRAMIN İKİNCİ DÖNEMİNDE ücretini ödemek şartıyla alabilirler. 31. Bu konulardaki başvurular, Dekanlık tarafından onaylandıktan sonra, ilgili kişiler başarısız oldukları derslerde kredi başına düşen ücreti (Kredi başına 79 TL"lik ücret) T.C. Ziraat Bankası TR IBAN hesap numarasına ödedikten sonra KTÜ Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığında ders kayıtlarını yaptırabilirler. Ücret ödenmediği takdirde ders kaydı yapılmaz. 32. Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Programda yer alan dersler, haftalık saatleri ve kredileri aşağıdaki Tablo 2'de gösterilmiştir. Bu dersler belirtilen sıra ile verilir. 5

6 Tablo 2. Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programında yer alan Dersler BİRİNCİ YARIYIL İKİNCİ YARIYIL Sıra Dersin Adı T U K Sıra Dersin Adı T U K 1 Eğitim Bilimine Giriş Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Öğretim İlke ve Yöntemleri Özel Öğretim Yöntemleri Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Seçmeli II: Rehberlik Sınıf Yönetimi Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Psikolojisi Seçmeli I: Eğitimde Program Geliştirme Yarıyıl Toplamı Genel Toplam

7 EK 1. Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika programında açılacak öğretmenlik alanları ve bunlara kaynak teşkil eden lisans bölümleri veya programları. Başvuru Yapılabilecek Öğretmenlik Alanları Beden Eğitim ve Spor Bilişim Teknolojileri Biyoloji Coğrafya Denizcilik / Gemi Yönetimi ve Kaptanlığı Denizcilik / Su Ürünleri Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Fizik Görsel Sanatlar/ Resim Harita Tapu Kadastro Tekniği İngilizce Kimya / Kimya Teknolojisi Matematik Müzik Sağlık / Hemşirelik Tarih Türk Dili ve Edebiyatı Başvuru Yapabilecek Fakülte/Bölüm/Program Adı Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ile Spor Bilimleri Fakültesi Lisans Programları Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Matematik-Bilgisayar Bölümü, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Teknolojisi, Bölümü/Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü, Bilgi Teknolojileri, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektronik ve Bilgisayar Bölümü, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar Bilimleri Biyoloji Coğrafya Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği, Güverte, Su Ürünleri Bölümü / Su Ürünleri Mühendisliği Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği, Balıkçılık Teknolojisi, Su Ürünleri Bölümü/ Su Ürünleri Mühendisliği, Su Ürünleri Fakültesi (Su ürünleri Temel Bilimleri; Avlama ve İşleme Teknolojisi; Su ürünleri ve Avlama ve İşleme Teknolojisi; Avlama ve İşleme; Yetiştiricilik; Su Ürünleri Yetiştiriciliği) İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Bilimleri Fakültesi, Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi, Dini İlimler Fakültesi İslami İlimler Fakültesi Fizik Bölümü, Fizik Mühendisliği Resim, Geleneksel Türk Sanatları Jeodezi ve Fotoğrametri Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Şehir ve Bölge Planlama, Geomatik Mühendisliği İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü, Mütercim- Tercümanlık Bölümü (İngilizce), İngiliz Dil Bilimi Bölümü, Çeviri Bilim Bölümü (İngilizce), İngiliz Dili ve Kültürü Bölümü Kimya Bölümü, Kimya Mühendisliği Matematik Bölümü, Matematik-Bilgisayar Bölümü Müzik Bölümü/Anabilim Dalları, Müzik ve Sahne Sanatları Bölümünün; Müzik Toplulukları Anasanat Dalı, Duysal (ses) Sanatları Tasarımı Anabilim Dalı, Güzel Sanatlar Fakültesi ve Türk Musikisi Devlet Konservatuarı ile Devlet Konservatuarının; Temel Bilimler Bölümü, Kompozisyon Bölümü, Ses Eğitimi Bölümü, Müzik Bilimleri Bölümü, Çalgı Bölümleri (Nefesli Çalgılar, Yaylı Çalgılar, Vurmalı Çalgılar, Piyano ve Harp, Piyano, Mızraplı Çalgılar), Bando Şefliği, Folklor ve Etnomüzikoloji, Müzikoloji, Opera, Şan ve Opera, Opera ve Konser Şarkıcılığı, Türk Sanat Müziği, Şan, Türk Halk Oyunları, Türk Müziği, Türk Musikisi, Koro, Müzik Teknolojisi, Müzik Teorisi, Türk Halk Müziği, Türk Halk Müziği (Ses Eğitimi Ana Sanat Dalı/ Çalgı Eğitimi Ana Sanat Dalı) Hemşirelik Yüksekokulu, Sağlık Memurluğu/Bölümü, Ebelik/Bölümü, Hemşirelik/Bölümü, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Tarih Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, Türk Halkbilimi Bölümü 7

8 Özel Öğretim Yöntemleri Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Seçmeli Ders II (Rehberlik) Öğretmenlik Uygulaması / Fakülte Öğretmenlik Uygulaması / Uygulama Okulu İkinci Dönem Toplam saati Eğitim Bilimine Giriş Gelişim Psikolojisi) Seçmeli Ders I (Eğitimde Program Geliştirme) Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Sınıf Yönetimi Öğretim İlke ve Yöntemleri Birinci Dönem Toplamı EK 2. AKADEMİK TAKVİM Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi BİRİNCİ DÖNEM TARİH Faaliyetin Adı TOPLAM KREDİ SAAT Birinci Dönem Derslerinin Başlangıcı Ders Muafiyet İşlemleri İçin Başvuru Haftası Birinci Dönem Derslerinin Ara Sınavları (Ayrı Bir Ders Programı Uygulanacaktır.) YGS (Fatih Eğitim Fakültesi binalarında YGS yapıldığı takdirde, ayrı bir ders programı uygulanacaktır) Birinci Dönem Mazeret Sınavları Birinci Dönem Derslerinin Sonu ( ) TOPLAM DERS SAATİ Birinci Dönem Dersleri Final Sınavları Öğretim Elemanlarınca Final Sınav Sonuçlarının İnteraktif Ortama Aktarılması Birinci Dönem Dersleri Bütünleme Sınavları Öğretim Elemanlarınca Bütünleme Sınav Sonuçlarının İnteraktif Ortama Aktarılması Mezuniyet Sınavları (Sadece Mezuniyete Tek Dersi Kalan Öğrenciler İçin) Eğitime Katkı Payının İkinci Taksitinin Ödeme Son Günü İKİNCİ DÖNEM TOPLAM KREDİ SAAT İkinci Dönem Derslerinin Başlangıcı KTÜ Arasınav Haftası İkinci Dönem Derslerinin Arasınav Haftası Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Arasınavları (Fatih Eğitim Fakültesi binalarında sınav yapıldığı takdirde, ayrı bir ders programı uygulanacaktır) Birinci Dönem Mazeret Sınavları İkinci Dönem Derslerin Sonu ( ) TOPLAM DERS SAATİ KTÜ FİNAL SINAVLARI Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Final Sınavları İkinci Dönem Derslerin Final Sınavları Öğretim Elemanlarınca Final Sınav Sonuçlarının İnteraktif Ortama Aktarılması KTÜ BÜTÜNLEME SINAVLARI İkinci Dönem Bütünleme Sınavları Öğretim Elemanlarınca Bütünleme Sınav Sonuçlarının İnteraktif Ortama Aktarılması MEZUNİYET SINAVLARI (Sadece Mezuniyete Tek Dersi Kalan Öğrenciler İçin) 8

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU KILAVUZU

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU KILAVUZU KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 20142015 EĞİTİMÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU KILAVUZU HAZİRAN2014 1 2014 2015 EĞİTİMÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YATAY GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL PROGRAMI (ÇAP) VE YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YATAY GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL PROGRAMI (ÇAP) VE YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YATAY GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL PROGRAMI (ÇAP) VE YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ Kapsam MADDE 1- (1) Bu yönerge, İstanbul Teknik Üniversitesi Önlisans ve

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ UYGULAMA ESASLARI GENEL HÜKÜMLER

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ UYGULAMA ESASLARI GENEL HÜKÜMLER T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ UYGULAMA ESASLARI GENEL HÜKÜMLER 1- Yatay geçişler eşdeğer düzeyde, isimleri aynı olan veya ilgili yönetim kurulları tarafından içeriklerinin en az % 80 inin aynı

Detaylı

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI YABANCI UYRUKLU T.C. UYRUKLU ALAN DIŞI

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI YABANCI UYRUKLU T.C. UYRUKLU ALAN DIŞI ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ SOSYALBİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI TEZLİ YÜKSEK LİSANS KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI ANABİLİM/ANASANAT DALI- BİLİM DALI TEZLİ

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Lisans Çift Anadal ve Yandal Programları Uygulama Yönergesi

Karadeniz Teknik Üniversitesi Lisans Çift Anadal ve Yandal Programları Uygulama Yönergesi Karadeniz Teknik Üniversitesi Lisans Çift Anadal ve Yandal Programları Uygulama Yönergesi Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) bünyesinde yer alan diploma

Detaylı

Tezsiz Yüksek Lisans ALES PUAN TÜRÜ

Tezsiz Yüksek Lisans ALES PUAN TÜRÜ T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ I ÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI (2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI) Eğitim Türü Tezsiz Yüksek Lisans Programları Kontenjan

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Uygulama Esasları; Bingöl Üniversitesi Enstitülerince yürütülen lisansüstü eğitim

Detaylı

T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ UYGULAMA ESASLARI GENEL HÜKÜMLER

T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ UYGULAMA ESASLARI GENEL HÜKÜMLER T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ UYGULAMA ESASLARI GENEL HÜKÜMLER Başarı genel not ortalaması ile yapılan kurumlar arası ve kurum içi yatay geçişlerde; 1. Yatay geçişler eşdeğer düzeyde,

Detaylı

A. B A Ş V U R U L A R D A A R A N A C A K Ş A R T L A R

A. B A Ş V U R U L A R D A A R A N A C A K Ş A R T L A R YALOVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI KONTENJAN VE BAŞVURU ŞARTLARI (2012-2013 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI) TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI ve KONTENJANLARI 1 İnsan

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Programları Arasında Uygulanacak Yatay Geçiş Esasları Yönergesi Amaç

Karadeniz Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Programları Arasında Uygulanacak Yatay Geçiş Esasları Yönergesi Amaç Karadeniz Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Programları Arasında Uygulanacak Yatay Geçiş Esasları Yönergesi Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) bünyesinde yer

Detaylı

13 Ocak 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28527 YÖNETMELİK

13 Ocak 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28527 YÖNETMELİK 13 Ocak 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28527 YÖNETMELİK Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinden: BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ - LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SENATO ESASLARI

YALOVA ÜNİVERSİTESİ - LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SENATO ESASLARI YALOVA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SENATO ESASLARI (Üniversite Senatosunun 23.07.2013 gün ve 71 sayılı toplantısında değişiklikler kabul edilmiştir.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç ve

Detaylı

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: 9 Mart 2015; Resmi Gazete Sayısı: 29290) Amaç MADDE 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Necmettin Erbakan Üniversitesinin

Detaylı

Kontenjan. ALES Puan Türü. ANABİLİMDALLARI/ PROGRAMLAR T.C. Uyruklu. Eğitim Türü. Yabancı Uyruklu. Yatay Geçiş. İşletme 1 60+90* 3 - SÖZ/EA/SAY

Kontenjan. ALES Puan Türü. ANABİLİMDALLARI/ PROGRAMLAR T.C. Uyruklu. Eğitim Türü. Yabancı Uyruklu. Yatay Geçiş. İşletme 1 60+90* 3 - SÖZ/EA/SAY YALOVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI ÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI (2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI) Eğitim Türü Tezsiz Yüksek Lisans Programları

Detaylı

YÖNETMELİK SELÇUK ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK SELÇUK ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 14 Şubat 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28559 Selçuk Üniversitesinden: YÖNETMELİK SELÇUK ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanaklar Ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı İşletme Fakültesi nde yürütülen

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Giresun Üniversitesinden: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Giresun Üniversitesine

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 13 Kasım 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28820 YÖNETMELİK İstanbul Aydın Üniversitesinden: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ

TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, ön lisans ve lisans düzeyindeki programlar arasında kurumiçi, kurumlararası

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü - 8 Ekim 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27370, Değiştirilmiş

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (Bu Yönetmelik, 28.09.2012 tarih ve 28425 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.) HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖN

Detaylı

(RG: 24 Nisan 2010 Sayı:27561) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

(RG: 24 Nisan 2010 Sayı:27561) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA

Detaylı

Yönetmelik. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinden: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliği

Yönetmelik. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinden: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliği Yönetmelik Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinden: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi: 13.05.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27227 BİRİNCİ

Detaylı

YURT DIŞINA LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖRMEK ÜZERE GÖNDERİLECEK ADAYLARI SEÇME VE YERLEŞTİRME (YLSY) KILAVUZU

YURT DIŞINA LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖRMEK ÜZERE GÖNDERİLECEK ADAYLARI SEÇME VE YERLEŞTİRME (YLSY) KILAVUZU 2011 Yükseköğretim Kurumlarının Öğretim Elemanı ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Uzman Personel İhtiyacını Karşılamak Amacıyla T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Tarafından YURT DIŞINA LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖRMEK

Detaylı

Resmî Gazete Sayı: 29198 7 Aralık 2014 PAZAR ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

Resmî Gazete Sayı: 29198 7 Aralık 2014 PAZAR ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Resmî Gazete Sayı: 29198 7 Aralık 2014 PAZAR ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM Kayıt, Katkı Payı ve Kimlik Kartı Kayıt MADDE 5 (1) Üniversiteye kesin

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Çankırı Karatekin Üniversitesine bağlı

Detaylı

YLSY-2011/2 KILAVUZU

YLSY-2011/2 KILAVUZU Yükseköğretim Kurumlarının Öğretim Elemanı ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Uzman Personel İhtiyacını Karşılamak Amacıyla T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Tarafından YURT DIŞINA LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖRMEK ÜZERE

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 24 Şubat 2015 SALI Sayı : 29277 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

Detaylı

YÖNETMELİK EGE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK EGE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Ege Üniversitesinden: YÖNETMELİK EGE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ege Üniversitesine bağlı fakülteler,

Detaylı