Lise TED Ankara Koleji. Lisans Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Yüksek Lisans

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Lise TED Ankara Koleji. Lisans Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü 1988. Yüksek Lisans"

Transkript

1 Doç Dr. Özlem ÖZKANLI Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı Cebeci/ Ankara Türkiye Tel: Faks: E-Posta Adresi : EĞİTİM Lise TED Ankara Koleji Lisans Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü 1988 Yüksek Lisans Hacettepe Üniversitesi İİBF- İşletme 1991 Doktora Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Aralık 1995 İŞ TECRÜBESİ Milli Prodüktivite Merkezi Yardımcı Doçent İş Etüdü ve İşletme Organizasyonu Bölümü Uzman-REFA İş Etüdü Öğretmeni Verimlilik Ölçme ve İzleme Bölümü Uzman Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Yönetim-Organizasyon Anabilim Dalı Eylül 1996 Nisan 2003 Bölüm Başkan Yardımcısı Doçent Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Nisan Yönetim-Organizasyon Anabilim Dalı Başkanı

2 AKADEMİK ÇALIŞMALAR YAYINLAR Yüksek Lisans Tezi Özlem Atay, Otel İşletmelerinde Bölümlere Ayırma ile Örgütsel Verimlilik ve Etkililik İlişkisi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara, Ocak, Doktora Tezi Özlem Özkanlı, Personel Politikalarının Belirlenmesinde Performans Değerlemenin Yeri ve Ülkemiz Büyük Sanayi İşletmelerindeki Uygulama, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara, Uluslararası yabancı dillerde basılan uluslararası yayınevlerince yayınlanacak kitapta bölüm - Philipson, N. ve N. Aydoğdu(Editörler), Innovation Policies, Business Creation and Economic Development, Springer Publication tarafından kitapta bölüm olarak Haziran 2008 de yayınlanmak üzere Özkanlı, O., E. Akdeve, Innovation Ability of Small Firms in Turkish Industrial Clusters : Ankara Ivedik Industrial Region Case kabul edildi. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan/ Yayınlanmak Üzere Kabul Edilen Makaleler - Özkanlı, Ö., E. Erdil, E. Akdeve, Innovation and Relationships in Industrial Districts: The Case of Turkey, International Journal of Innovative Marketing, Vol. 4, Issue: 1, 2008 (Kapsandığı Endeksler: EconLit, IBSS). - Özkanlı, Ö., K. White, Leadership and Strategic Choices : Female Professors in Australia and Turkey, Journal of Higher Education Policy and Management, 30:1, 2008, s.s (Kapsandığı Endeksler:Academic Search, Australian Education Index, Contents Pages in Education, EBSCO Online, EBSCO CD Rom Database, EconLit, Education Journal, Educational Research Abstracts Online (ERA), e-jel, ERIC, Higher Education Abstracts, Journal of Economic Literature, Research into Higher Education Abstracts, Sociological Abstracts). -Özkanlı, Ö., İ. Durak, Network Organizations in the Turkish Textile Sector, Problems and Perspectives in Management Journal, Vol. 5, Issue:2, 2007, s.s (Kapsandığı Endeksler: EconLit, IBSS). - Özkanlı, O., E. Akdeve, S.Benek, Export Barriers of Small Firms in Turkey: A Study of Ankara-İvedik Industrial District, Problems and Perspectives in Management Journal, Issue:3, 2006, s.s (Kapsandığı Endeksler: EconLit, IBSS). - Özkanlı, O., M. Bumin, The Relationship Between Downsizing and Financial Performance of Turkish Banks, Banks and Bank Systems Journal, Issue: 3, 2006, s.s (Kapsandığı Endeksler: EconLit, IBSS). 2

3 - Özkanlı, O., K. Namazalieva, Kırgızistan da Faaliyet Gösteren Bazı Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Yönetim Sorunları Üzerine Bir Araştırma BILIG Journal of Social Sciences of the Turkish World, Issue: 39, Autumn 2006 (Kapsandığı Endeksler: MLA International Bibliography, Cambridge Scientific Abstracts, IBSS). Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan/ Yayınlanmak Üzere Kabul Edilen Makaleler Özkanlı, Ö., The Situation of Academic Women in Turkey, TED Eğitim ve Bilim Dergisi, Cilt:32, Sayı: 144, Nisan 2007, s.s Özkanlı,Ö.,"Temel Yetenekler, Ar-Ge Yönetimi ve Ortaklıklar", TED Eğitim ve Bilim Dergisi', Cilt: 31, Sayı: 141, Temmuz 2006 s.s Özkanlı, Ö., "Women's Employment In Turkey-Trends and Prospects", Hacettepe Üniversitesi H.B.F. Dergisi,Cilt:19, Sayı:2-2001, s.s Özkanlı, Ö., "Sorumluluk Merkezleri ve Transfer Fiyatlaması: Çokuluslu Şirketlerde Uygulama ", Gazi Üniversitesi I.I.B.F. Dergisi, Cilt:5, Sayı:3, KIŞ 2003, s.s Özkanlı, Ö., "A Comparative Study of Employment Services in Great Britain and Turkey", The Turkish Year Book of International Relations, Number:XXXII, Year:2001, s.s Özkanlı, Ö., A. Korkmaz,"Türkiye de Kadın Akademisyenlerde Cinsiyet Ayırımcılığı Konusundaki Kanıların Rol Çatışmalarıyla İlişkisi", Hacettepe Üniversitesi H.B.F. Dergisi,Cilt:20, Sayı:1-2002, s.s Özkanlı, Ö.,"Ülkemizde Küçük İşletmelerin Başarısında Yönetim Becerisinin Etkisi",Verimlilik Dergisi, 2001/2, M.P.M. Yayını, Ankara, s.s Özkanlı, Ö.,"Ülkemiz İşletmelerinde Üretim Maliyetlerini Düşürme Amaçlı İyileştirme Çalışmalarının Uygulanma Düzeyi", Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Ocak Aralık 1998, Cilt : 53, No:1-4, Ankara, s.s Özkanlı, Ö.,"Dünyada ve Ülkemizde Çevre Politikaları: Turizme Özgü Cevre Sorunları Açısından Bir İnceleme", Verimlilik Dergisi, 1994/1, M.P.M Yayını, Ankara, s. s Özkanlı, Ö., E. Akdeve, S. Benek, Ankara-İvedik Organize Sanayi Bölgesi ndeki Küçük İmalat İşletmelerinde Kalite Sistem Standartlarının Uygulanma Düzeyi, Verimlilik Dergisi Kalite Özel Sayısı nda yayınlanmak üzere kabul edilmiştir. 3

4 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan/ basılmak üzere kabul edilen bildiriler - Özkanlı, Ö., K. White, M. De Lourdes Cross cultural perspectives of gender and management in HEIs: changing organisational and management structures, 30th Annual EAIR Forum da sunulmak üzere kabul edilmiştir, Kopenhag, Danimarka, Ağustos Özkanlı, Ö., K. White, Leadership and Strategic Management: Women as Senior Managers in Turkish and Australian Universities, IV. International Strategic Management Conference da sunulmak üzere kabul edilmiştir, Saraybosna, Haziran Özkanlı, Ö., Structural and Cultural Barriers for Women in Senior Management in Turkish Universities, Women s World 2008 Conference da sunulmak üzere kabul edilmiştir, Madrid, 3-9 Temmuz Özkanlı, Ö., K. White, M. De Lourdes, B. Bagilhole, Breaking the Barriers to Women Achieving Seniority in Universities, 29th Annual EAIR Forum Proceedings Book, Innsbruck, Avusturya, Ağustos Özkanlı, Ö., M. Bickley, S. Fyfe, L. Lord, Attitudes and Experiences of University Academic Leaders, III. International Strategic Management Conference Prooceedings Book, Antalya, Türkiye,21-23 Haziran Özkanlı, Ö., Women in Senior Management in Turkish Higher Education, Meeting of Investigators Nine-Country Study on Women in Senior Management in Higher Education, Universidades Portuguesas Centro de Investigaçao de Politicas do Ensino Superior (CIPES), Porto, Portekiz, 4-6 Mayıs Özkanlı, Ö., E. Akdeve, Cluster and Innovation as Regional Development, II. International Strategic Management Conference Proceedings Book, Uç-Er Ofset, Istanbul, Turkiye, 8-10 Mayıs 2006, s.s Özkanlı, Ö., The Relationship Between Human Resources Management Practices and Performance In Turkish Large Industrial Enterprises, The Global Awareness Society Eleventh International Conference Proceedings Book, Bloomsburg University Yayını, Vancouver, Kanada, Mayıs 2002, s.s Özkanlı, Ö., M. Ozbilgin, The Way Forward For Equal Opportunities By Sex In Employment In Turkey and Britain, Eighth Annual International Conference On Advances In Management Proceedings Book, Atina, Yunanistan, Temmuz 2001, s.s Özkanlı, Ö., Capacity Planning Problems In Turkish Industrial Enterprises: An Emerging Economies Perspective, 2001 Academy of Business and Administrative Sciences International Conference Proceedings Book, St. Bonaventure University Yayini, Quebec, Kanada, Temmuz 2001, s.53.

5 - Özkanlı, Ö., A. Korkmaz, Turkish Women in Academic Life: Attitude Measurement Towards Gender Discrimination in Academic Promotion and Administration, Emerging Economies: Academy of Business Administrative Sciences 2000 International Conference Proceedings Book, St. Bonaventure University Yayini, Prag, Çekoslavakya, Temmuz 2000, s.56( Award of Excellence ). - Özkanlı, Ö., A. Korkmaz, Academic Women in Turkey: The Structure of Attitudes Towards Role Conflict, The Global Awareness Society International Ninth Annual International Conference Proceedings Book, Bloomsburg University Yayını, New York, ABD, Mayıs 2000, s.s Özkanlı, Ö., A. Öztürk, Ülkemizde Bankacılık Sektöründe Kadınlar ve Yönetimde Fırsat Eşitsizliği, Türkiye de Kadının Yüz Yılı Uluslararası Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Boğaziçi Üniversitesi Yayını, İstanbul, Nisan 2000 (Simültane tercüme yapıldı). - Özkanlı, Ö., Ö. Ateş, Quality Control Circles Applications In Turkish Enterprises and Confronting Paradoxes, 1999 Academy Of Business and Administrative Sciences International Conference Proceedings Book, St. Bonaventure University Yayını, Barselona, İspanya, Temmuz 1999,s Özkanlı, Ö., The Impact of Organisation Structure on Productivity", Ninth World Productivity Congress Proceedings Book, Volume: 2, İstanbul, 4-7 Haziran 1995, s. s.: Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler - Özkanlı, Ö., H. Yıldırım, Çokuluslu İşletmelerde Personel Seçme Politikası: Ankara ve İstanbul da Faaliyet Gösteren İşletmelerdeki Uygulama, 9. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, İ.Ü. İşletme Fakültesi, İstanbul, Mayıs 2001, s.s Özkanlı, Ö., O.K. Ağaoğlu, "Denizli İl Merkezinde Faaliyette Bulunan Orta Ölçekli Tekstil İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetiminde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri", VII. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, Bilgi Üniversitesi, İstanbul, Mayıs 1999, s.s Özkanlı, Ö., A. Öztürk, "Yönetim ve Kadın: Bankacılık Sektöründe Durum", VII. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, Bilgi Üniversitesi, İstanbul, Mayıs 1999, s.s Özkanlı, Ö., M. Öncer, "Ülkemiz İşletmelerinde Çalışma Yeri Düzenleme Tekniklerinin Uygulanma Düzeyi", 6. Ergonomi Kongresi Tebliğler Kitabı, M. P. M. Yayını, Ankara, Mayıs 1998, s.s Özkanlı, Ö., "Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Örgütsel Etkililiği Artırmaya Yönelik Yeni Bir Yaklaşım Denemesi", 21. Yüzyılın Eşiğinde Türkiye Turizmi Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Başkent Üniversitesi Yayını, Ankara, 16 Nisan 1998.

6 - Özkanlı, Ö., A. E. Eke, "Personel Politikalarının Belirlenmesinde Performans Değerlemenin Yeri - Ülkemiz Büyük Sanayi İşletmelerindeki Uygulama", V. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Tebliğler Kitabı, Başkent Üniversitesi, Ankara, Mayıs Özkanlı, Ö., M. Öncer, "Ülkemiz İşletmelerinde İş Etüdü Tekniklerinin Uygulanma Düzeyi", III. Verimlilik Kongresi Tebliğler Kitabı, M. P. M. Yayını, Ankara, Mayıs 1997, s.s Özkanlı, Ö., A. E. Eke, "Ülkemiz Büyük Sanayi İşletmelerinde Performans Değerleme Yöntemlerinin Uygulanma Düzeyi", IV. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Tebliğler Kitabı, ODTÜ, Ankara, Mayıs 1996, s.s Özkanlı, Ö., "Turizm ve Çevre Sorunlarına İlişkin Alternatif Çözüm Arayışları", Çevre 89 Beşinci Bilimsel ve Teknik Çevre Kongresi Tebliğler Kitabı, Adana, 1989, s. s. : Kitaplar - Özkanlı, O., A. Korkmaz, Kadın Akademisyenler, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayını, Ankara, Haziran Özkanlı, O., İşbirliği ve Yönetim, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayını, Ankara, Mart Özkanlı, O., M. Öncer, Ülkemiz İşletmelerinde İş Etüdü Tekniklerinin Uygulanma Düzeyi, M. P. M. Yayını, No: 576, Ankara, Aralık Araştırmalar -"Türk Sanayi İşletmelerinde Karşılaşılan Sorunlar", Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, "Sanayi İşletmeleri" Dersi Sunumu, "Management and Organisation of Business Firms with Special Reference to Human Resources "Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, İngilizce Konferanslar Dizisi, "Woman In Management", Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, İngilizce Konferanslar Dizisi, "Kadın-Erkek Eşitsizliği Sorunu", Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, "Personel Yönetimi" Dersi Sunumu, "Leasing", M. P. M., "Performans Değerleme Teknikleri", M. P. M., "İmalatçı Kamu ve Özel Kesim Kuruluşlarında Firmalar arası Verimlilik Karşılaştırması", M. P. M., "İşletme Düzeyinde Verimlilik Ölçme Modelleri", M. P. M.,

7 -"Özelleştirilen Çimento Kuruluşlarında Özelleştirme Öncesi ve Sonrası Kârlılık ve Verimlilik Analizleri", M. P. M., Diğer Yayınlar Özkanlı, O., M. Öncer,"Verimlilik Artırma Aracı Olarak İş Etüdü: İsletmeler İçin Nimet mi, Yoksa Külfet mi?", Anahtar Gazetesi, M. P. M. Yayını, Ankara, Ekim 1997, s. s ÜNİVERSİTEDE VERİLEN/VERİLMEKTE OLAN DERSLER 7 MPM DE ÇALIŞIRKEN EĞİTİM HİZMETİ VERİLEN KURULUŞLAR MPM DE ÇALIŞIRKEN DANIŞMANLIK HİZMETİ VERİLEN KURULUŞLAR Özkanlı, O.,"Turizm ve Doğal Cevre İlişkisi", Anahtar Gazetesi, Mart 1994, M. P. M. Yayını, Ankara, s.15. Modern Yönetim Kuramı (Y.Lisans)(SBF) İnsan Kaynakları Yönetimi (Tezsiz Y. Lisans) (SBF) İşletme Yönetimi(Tezsiz Y. Lisans) (SBF) İşletme Politikası ve Stratejik Yönetim (Doktora) (SBF) Yönetim ve Kadın(Doktora) (SBF) Türk İşletmelerinde Yönetim Uygulamaları (Y.Lisans) (SBF) Küreselleşme Sürecinde Yönetsel İşlevlerdeki Farklılaşma (Doktora) (SBF) Çokuluslu İşletmelerde Yönetim (Lisans) (SBF) İnsan Kaynakları Yönetimi(Lisans) (SBF) Davranış Bilimi(Lisans) (SBF) Yönetim ve Organizasyon(Lisans) (SBF) Yönetim ve Organizasyon(Y. Lisans) (SBF) Örgüt Kuramı(Lisans) (SBF) Yönetim(Lisans)(Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu) Genel İşletme (Lisans)( Sağlık Eğitim Fakültesi) İş Etüdü Stajı Yapılan Kuruluşlar: Erkunt A. Ş. Ankara, Mensan A. Ş. Ankara REFA İş Etüdü Temel Eğitim A ve B Kurslarında Öğretmenlik Yapılan Kuruluşlar: İsdemir İskenderun Tüvesaş Adapazarı Petlas Kırşehir Denizli Sanayi Odası Döktaş Bursa Ankara Büyükşehir Belediyesi MPM İçi Düzenlenen Kurslar (Ankara İstanbul-İzmir) Anadolu Üniversitesi-Eskişehir Gazi Üniversitesi-Ankara MAN A. Ş. Ankara Deniz Kuvvetleri Komutanlığı-Ankara Sümerbank-Nevşehir Birim Maliyetlerin Belirlenmesi Projesi Nikel Hidrolik Kriko ve Makine A. Ş. Ankara İş Değerleme, Başarı Değerleme ve Ücretlendirme Projesi Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Ankara İş Analizi ve İş Değerleme Projesi Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu

8 İş Etüdü Projesi Ankara Büyükşehir Belediyesi Zaman Ölçümü ve Birim Maliyetlerin Belirlenmesi Projesi Deva İlaç Sanayi A. Ş. İstanbul MPM DE ÇALIŞIRKEN VERİLEN SEMİNERLER Özelleştirilen Kuruluşlarda Özelleştirme Öncesi ve Sonrası Kârlılık ve Verimlilik Analizleri Çalışması Özelleştirilen Çimento Kuruluşları İş Etüdü ve Verimlilik İlişkisi Eskişehir Sanayi Odası İstanbul Teknik Üniversitesi Gazi Üniversitesi-Ankara Testaş A. Ş. Ankara Layne-Bowler A. Ş. Ankara Selnikel A. Ş. Ankara Man A. Ş. Ankara Milli Prodüktivite Merkezi Ankara-İstanbul-İzmir) Kimya Mühendisleri Odası-Ankara Verimlilik Artırma Teknikleri Afyon Şeker Fabrikası İş Analizi Ankara Büyükşehir Belediyesi Performans Değerleme M. P. M DİĞER KURULUŞLARDA VERİLEN SEMİNERLER İşbirliği ve Yönetim Dünya Bankası Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İstihdam ve Danışmanlık Hizmetleri Eğitim Programı İnsan Kaynakları Yönetimi İletişim ve Liderlik İş Değerleme, Performans Değerleme ve Ücretlendirme Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Mühendisler İçin İşletme Yönetimi Eğitimi Programı (MİYEP) Beşeri İlişkiler Etkili Görüşme Teknikleri Etkili İletişim Becerileri ve Beden Dili Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Tıbbi Mümessil Eğitim Programı 8 Çokuluslu İşletmelerde İnsan Kaynakları Yönetimi Politikası, İş Değerleme, Performans Değerleme ve Ücretlendirme, Yönetim Süreçleri ve İletişim, Etkili İletişim Becerileri Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi İnsan Kaynakları Yönetimi Sertifikalı Eğitim Programı

9 İnsan İlişkileri A.Ü. Sürekli Eğitim Merkezi Dış Ticaret Uzmanı Yetiştirme Sertifikalı Eğitim Programı Ekip Çalışması, Çatışma Yönetimi, Karar Verme Teknikleri Hacettepe Üniversitesi Finansal Araştırmalar Merkezi Genel İşletme Yönetimi Eğitim Programı İnsan Kaynakları Yönetimi Hacettepe Üniversitesi Eğitim Vakfı London Centre of Management İleri Düzey Uluslararası İşletme Yönetimi Diploma Programı Hacettepe Üniversitesi Eğitim Vakfı İnsan Kaynakları İnsan Kaynakları Yönetimi Sertifikalı Eğitim Programı Veli-Öğretmen-Öğrenci Etkili İletişim Becerileri Türk Eğitim Derneği Karabük Koleji Türk Eğitim Derneği Kayseri Koleji Türk Eğitim Derneği Gaziantep Koleji MİLLİ PRODÜKTİVİTE MERKEZİ NDE KATILINAN HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMLARI REFA (Reichsausschuss Für Arbeitsstudium) İş Etüdü Temel Eğitim A Kursu ( ) REFA İş Etüdü Temel Eğitim B Kursu ( ) REFA Maliyet Muhasebesi Kursu ( ) REFA Planlama Yöneltme Yöntem Bilgisi Kursu ( ) REFA Öğretmenlik Eğitimi (Retorik Metot - Pedagoji) ( , ) MS-DOS Kursu ( ) Wordstar Kursu ( ) Lotus 123 Kursu ( ) Unix İletişim Sistemleri Kursu ( ) DBase 3 Plus Kursu ( ) SPSS for Windows Eğitimi ( ) İnsan Kaynakları Yönetimi Semineri ( ) Hızlı Okuma Kursu ( ) Tekdüzen Maliyet Muhasebesi ve Mali Tablolar Semineri ( ) İşçi-İşveren İlişkileri ve Yüksek Verimlilik Semineri ( ) Girişimciliğin Gelişmesi Semineri ( ) Maliyet Sistemleri ve Standart Maliyetler Semineri ( ) Kalite ve Verimlilik İlişkisi ( ) Kalite Kontrol Çemberleri Semineri ( ) Araştırma Teknikleri ve Yöntemleri Semineri ( ) Stres Yönetimi Semineri ( ) Mali Tabloların Düzenlenmesi Semineri ( ) Mühendisler İçin Maliyet Muhasebesi Semineri ( ) Maliyet Analizleri Semineri ( ) Excel 5. 0 Kursu ( ) Windows Kursu ( ) Word Kursu ( ) 9

10 DİĞER KURULUŞLARDA KATILINAN HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMLARI Almanca, Sertifika (Goethe Institut Zertifikat Deutsch Als Fremdsprache) Alman Kültür Merkezi ( ) İngilizce Konuşma Kursu Türk Amerikan Kültür Derneği ( ) İngilizce Konuşma Kursu Türk İngiliz Kültür Derneği ( ) Mesleki İngilizce Çeviri Kursu Uluslararası Dil Merkezi ( ) Bilgisayar Temel Eğitim Programı ( Sertifika ) Çankaya Halk Eğitim Merkezi ( ) Dendroloji ve Orman Ekolojisi Okulu ( Sertifika ) Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği ( ) Eğiticilerin Eğitimi Semineri (İngilizce) Merkez Bankası ( ve ) Etkili İletişim Becerileri ( Sertifika ) Atölye Tempo Kişisel Gelişim ve Psikolojik Danışma Merkezi ( ) Kişisel Gücümü Kullanıyorum ( Sertifika ) Atölye Tempo Kişisel Gelişim ve Psikolojik Danışma Merkezi ( ) E-MBA- Vision and Tools for Managers: WEB Tabanlı Dersler ve Çalıştay, The MBA Club ( ) KAZANILAN YURTDIŞI BURSLAR İngiltere Londra da London School of Economics, University of Hertfordshire ve Manchester da Manchester School of Management Kütüphanelerinde literatür tarama, öğretim üyeleriyle bilgi alışverişi, ortak bilimsel çalışma imkanı Dünya Bankası Sosyal Bilimlerde Yurtdışı Uluslararası Bilimsel Etkinliklere Katılma Desteği Programı çerçevesinde ABD nin New York şehrinde düzenlenen The Global Awareness Society Ninth Annual International Conference da Academic Women in Turkey: The Scructure of Attitudes Towards Role Conflict adlı tebliğ sunuşu desteklenmiştir Türkiye Bilimler Akademisi A.Ü. Bilimsel Yayınları Özendirme Desteği çerçevesinde Avustralya nın Fremantle şehrinde düzenlenen Changes, Challenges, and Choices: The Inaugural International Women and Leadership Conference da The Situation of Academic Women in Turkish Universities adlı tebliğ sunuşu desteklenmiştir. Ankara Üniversitesi A.Ü. Bilimsel Yayınları Özendirme Desteği çerçevesinde Avusturya nın Innsbruck şehrinde düzenlenen 29th Annual EAIR Forum In Search of Identity: Dilemmas in Higher Education da Breaking the Barriers to Women Achieving Seniority in Universities adlı tebliğ sunuşu desteklenmiştir. Ankara Üniversitesi

11 A.Ü. Avrupa Birliği Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Çerçeve Programlarına Proje ile Katılımı Özendirme Desteği çerçevesinde Portekiz in Porto şehrinde düzenlenen Meeting of Investigators Nine-Country Study on Women in Senior Management in Higher Education da Women in Senior Management in Turkish Higher Education adlı tebliğ sunuşu desteklenmiştir. Ankara Üniversitesi Curtin University of Technology Graduate School of Business Research and Development Committee Araştırma Bursu Curtin University of Technology Graduate School of Business, Perth, Australia , HAKEMLİK YAPILAN DERGİLER TED Eğitim ve Bilim Dergisi Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Dergisi Hacettepe Üniversitesi İİBF Dergisi The Turkish Year Book Of International Relations Journal Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi MPM Verimlilik Dergisi A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi A.Ü. ATAUM Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi Kara Harp Okulu Bilim Dergisi Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi Ege Akademik Bakış İktisadi, İdari ve Siyasal Bilimler Dergisi Applied Economic Letters ÜYE OLUNAN KURULUŞLAR ÖDÜLLER TED Yönetim Kurulu TED Bilim Kurulu TED Ankara Koleji Mezunlar Derneği TED Vakfı Mülkiyeliler Birliği Mülkiye Spor Kulübü Ankara Üniversitesi Mezunlar Derneği Personel Yöneticileri Derneği Finans Topluluğu Award of Excellence 2000 Emerging Economies: Academy of Business Administrative Sciences 2000 International Conference, Turkish Women In Academic Life: Attitude Measurement Towards Gender Discrimination in Academic Promotion and Administration, Temmuz 2000, Prague, Czech Republic. PROJE DENEYİMİ TÜBİTAK kapsamında OSB Yenilik ve Teknolojik Değişim Değerlendirmesi: Ankara 1. OSB konulu araştırma desteklenmektedir. Destekleyen: TÜBİTAK ( ) 11 Nine-Country Study on Women in Senior Management in Higher Education konulu araştırmayı kendi imkânlarımla yürütmekteyim ( ).

12 Academic Women in Senior Management in Turkish and Australian Universities konulu araştırma Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Müdürlüğü tarafından desteklenmektedir ( ) Curtin University of Technology Graduate School of Business Research and Development Committee Araştırma Bursu kapsamında International Comparative Study of Academic Women in Australian and Turkish Universities konulu araştırma yapılması. Destekleyen: Curtin University of Technology Graduate School of Business, Perth, Australia ( , ) Ankara Üniversitesi nde Çalışan Kadın Akademisyenlerin Durumuna İlişkin Genel Bir Değerleme. Destekleyen: A. Ü. Rektörlüğü Araştırma Fon Müdürlüğü (Ocak 1999 Haziran 2000) İstihdam ve Danışmanlık Hizmetleri Projesi kapsamında İşbirliği ve Yönetim konulu kitabın hazırlanması ve den itibaren İş ve İşçi Bulma Kurumu personeline eğitim verilmesi (1997-Aralık 2000) Mersin İş ve İşçi Bulma Kurumu nda uygulama eğitimi verilmesi ( ) İstanbul İş ve İşçi Bulma Kurumu nda uygulama eğitimi verilmesi (31, ) Mersin İş ve İşçi Bulma Kurumu nda uygulama eğitimi verilmesi ( ) Muğla İş ve İşçi Bulma Kurumu nda uygulama eğitimi verilmesi ( ) Destekleyen: Dünya Bankası, İş ve İşçi Bulma Kurumu YABANCI DİL BİLGİSİ İngilizce: Çok İyi Almanca: İyi HOBİLERİ Basketbol (Profesyonel- Kolejliler Spor Kulübü, Mülkiye Spor Kulübü) Masa Tenisi (Profesyonel- Kolejliler Spor Kulübü) 12

ÖZGEÇMİŞ. 7. Yayınlar 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

ÖZGEÇMİŞ. 7. Yayınlar 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Gonca ATICI 2. Doğum Tarihi: 07.05.1975 3. Unvanı: Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İngilizce İktisat İstanbul Üniversitesi 1997 Y. Lisans Para-Banka

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Fen Bilimleri Enstitüsü İstatistik

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Fen Bilimleri Enstitüsü İstatistik ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Adil Korkmaz Doğum Tarihi: 01 Temmuz 1956 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Elektrik Fakültesi Elektronik ve Haberleşme Bölümü

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU

Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi EĞİTİM Doktora Yüksek Lisans Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Bölümü 1999 2003 Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl Arş. Gör. Dr. Çiğdem APAYDIN ÖZGEÇMİŞ Adres Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Dumlupınar Bulvarı, Kampus, 07058/ Antalya E-posta cigdemapaydin@akdeniz.edu.tr Telefon 0 242-310 2077 Faks 0 242-2261953

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Endüstri Mühendisliği Kadir Has Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Endüstri Mühendisliği Kadir Has Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Ayşegül Ertuğrul Ayrancı 2. Doğum Tarihi : 19.07.1985 3. Unvanı : Öğretim Görevlisi Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Endüstri Mühendisliği Kadir Has Üniversitesi

Detaylı

DOÇ. DR. OĞUZ KARADENİZ

DOÇ. DR. OĞUZ KARADENİZ DOÇ. DR. OĞUZ KARADENİZ ADRES: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ İİBF KINIKLI KAMPÜSÜ, 20020 DENİZLİ TELEFON: 0 258 296 2678 e-mail: oguzk@pau.edu.tr Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Maliye

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Erdem KIRKBEŞOĞLU Doğum Tarihi: 12 Ocak 1982 Unvanı: Öğr. Gör. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sigortacılık ve Risk Yönetimi Başkent

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 2003. Y. Lisans İşletme (MBA) Kadir Has Üniversitesi 2005

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 2003. Y. Lisans İşletme (MBA) Kadir Has Üniversitesi 2005 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Çiğdem Kaya. Doğum Tarihi : 8.10.1979 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 003 Y. Lisans

Detaylı

Arş. Gör. Mustafa ÇELİK

Arş. Gör. Mustafa ÇELİK Arş. Gör. Mustafa ÇELİK Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1993

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1993 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Aydın ÇEVİRGEN Doğum Yeri: Eskişehir Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1993 Otelcilik Y. Lisans Turizm İşletmeciliği

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Accounting and Finance Hull University

ÖZGEÇMİŞ. Accounting and Finance Hull University ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Arzu ŞAHİN İletişim Bilgileri Adres : Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Ziyapaşa Yerleşkesi, Kurtuluş Mah. Sabuncu Bulv. MNS Plaza no:50, 01130, Seyhan / Adana / Türkiye Telefon

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Sınıf Öğretmenliği Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2003-

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Sınıf Öğretmenliği Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2003- ı. Adı Soyadı: Cevat ELMA ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi: 16.04.1972 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Yönetimi ve Planlaması Ankara Üniversitesi 1993 Y.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: E. Görkem KAYAALP ERSOY. 2. Doğum Tarihi: 22.10.1980. 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent Doktor. 4.

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: E. Görkem KAYAALP ERSOY. 2. Doğum Tarihi: 22.10.1980. 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent Doktor. 4. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: E. Görkem KAYAALP ERSOY 2. Doğum Tarihi: 22.10.1980 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1998-2002

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora

Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN Öğrenim Durumu Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora- 2005-2011 Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve

Detaylı

İktisat Bölümü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Türkiye, 2011.

İktisat Bölümü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Türkiye, 2011. 1/5 Ayşen Araç Özgeçmiş (güncelleme, Aralık 2016) Eğitim Doç. Dr. Ayşen Araç Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Beytepe 06800 Ankara/Türkiye Tel:+90(312)2978651/164;

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. FAHRİ ERENEL. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İktisat Kara Harp Okulu (ANKARA) 1980 Y. Lisans Ulusal Güvenlik,

YRD. DOÇ. DR. FAHRİ ERENEL. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İktisat Kara Harp Okulu (ANKARA) 1980 Y. Lisans Ulusal Güvenlik, 1. Adı Soyadı: Fahri ERENEL 2. Doğum Tarihi: 27.08.1959 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: YRD. DOÇ. DR. FAHRİ ERENEL Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İktisat Kara Harp Okulu (ANKARA) 1980 Y.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Adana İk.Tic.İl. Akademisi 1971 İşletme Bölümü Y. Lisans ve Doktora İşletme-Finansman A.B.D.

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Adana İk.Tic.İl. Akademisi 1971 İşletme Bölümü Y. Lisans ve Doktora İşletme-Finansman A.B.D. 1. Adı Soyadı : Mümin ERTÜRK 2. Doğum Tarihi : 03/06/1947 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Adana İk.Tic.İl. Akademisi 1971 İşletme Bölümü Y.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Mustafa Cem KIRANKABEŞ Doğum Tarihi: 19 Aralık 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Marmara

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Doktora Okul Öncesi Eğitimi Hacettepe Üniversitesi Devam ediyor.

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Doktora Okul Öncesi Eğitimi Hacettepe Üniversitesi Devam ediyor. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Dilara YAYA 2. Doğum Tarihi : 26 Temmuz 1986 3. Unvanı : Araştırma Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Okul Öncesi Eğitimi Hacettepe Üniversitesi 2012

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME ANABİLİM DALI (DR) SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME ANABİLİM DALI (YL) (TEZLİ)

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME ANABİLİM DALI (DR) SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME ANABİLİM DALI (YL) (TEZLİ) SONER AKKOÇ DOÇENT Adres ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Dumlupınar Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Evliya Çelebi Yerleşkesi KÜTAHYA 10.04.2014 Telefon E-posta 2742652031-4631 Doğum Tarihi 26.11.1978

Detaylı

Prof. Dr. Ferit KÜÇÜK

Prof. Dr. Ferit KÜÇÜK Prof. Dr. Ferit KÜÇÜK 1. Kişisel Bilgiler: İş Adresi : Harran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Osmanbey Kampüsü Şanlıurfa İş Telefonu : +90 (414) 318 3533 Faks : +90 (414) 318 3534 Fakülte

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: TUĞÇE (ÇEDİKÇİ) ÇEVİK Doğum Tarihi: 6 Mart 1982 Öğrenim Durumu: YÜKSEK LİSANS Email: tugcecedikci@gmail.com Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisadi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans 1. Adı Soyadı: Ayşe Begüm Ötken ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi: 08.08.1977 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Y. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler Y. Human Resource

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. İngilizce İşletme Yönetimi Doktora Programı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. İngilizce İşletme Yönetimi Doktora Programı ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Pervin ERSOY Unvanı: Öğretim Görevlisi Doktor E-Mail: pervin.ersoy@yasar.edu.tr; pervinersoy@gmail.com Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. ALİ SERDAR SAĞKAL

Yrd.Doç.Dr. ALİ SERDAR SAĞKAL Yrd.Doç.Dr. ALİ SERDAR SAĞKAL Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri 2003-2009 Lisans Boğaziçi Üniversitesi 2009-2011 Yüksek Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: Kurtuluş Yılmaz GENÇ. Unvanı: Doçent Doktor. Doğum Tarihi: 29.09.1972; Çiftlik Köyü, Görele, Giresun

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: Kurtuluş Yılmaz GENÇ. Unvanı: Doçent Doktor. Doğum Tarihi: 29.09.1972; Çiftlik Köyü, Görele, Giresun ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Kurtuluş Yılmaz GENÇ Unvanı: Doçent Doktor Doğum Tarihi: 29.09.1972; Çiftlik Köyü, Görele, Giresun Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/ Üniversite Yıl Program

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) Başkent Üniversitesi/GPA:

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) Başkent Üniversitesi/GPA: ÖĞR. GÖR. GİZEM ÖĞÜTÇÜ Eskişehir Yolu 20. km, Bağlıca Kampüsü, 06810, Ankara, Türkiye. Tel: +90 312 246 66 66 / 1725 ogutcu@baskent.edu.tr Doğum Tarihi: 1985 Öğrenim Durumu: Doktora Öğrencisi Derece Bölüm/Program

Detaylı

Prof. Dr. Serap NAZLI

Prof. Dr. Serap NAZLI Prof. Dr. Serap NAZLI Eserler Listesi (2014) A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: A1. Nazlı, S. (2006). Comprehensive Guidance and Counselling Programme Practices in Turkey. Mediterranean

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ FAHRİ ERENEL

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ FAHRİ ERENEL ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : FAHRİ ERENEL Doğum Tarihi : 27.08.1959 Öğrenim Durumu 2003-2005 Doktora 2002-2006 1988-1991 Lisans 1976-1980 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/EĞİTİM

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat Kara Harp Okulu (ANKARA) 1980 Y. Lisans Ulusal Güvenlik,

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat Kara Harp Okulu (ANKARA) 1980 Y. Lisans Ulusal Güvenlik, ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Fahri ERENEL Doğum Tarihi: 27.08.1959 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat Kara Harp Okulu (ANKARA) 1980 Y. Lisans Ulusal Güvenlik, Kara Harp Akademisi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. GAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Ekonomi Bölüm Başkanı

ÖZGEÇMİŞ. GAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Ekonomi Bölüm Başkanı ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Hüda Hüdaverdi 2. Doğum Tarihi: 19 Ağustos 1964 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr., GAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Ekonomi Bölüm Başkanı 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

Detaylı

: Çağdaş Erkan. : ceakyurek@ankara.edu.tr, erkanakyurek52@hotmail.com. Tel : 0 312 319 14 50. : Yrd.Doç.Dr. : Sağlık Bilimleri Fakültesi

: Çağdaş Erkan. : ceakyurek@ankara.edu.tr, erkanakyurek52@hotmail.com. Tel : 0 312 319 14 50. : Yrd.Doç.Dr. : Sağlık Bilimleri Fakültesi Adı Soyadı E-posta : Çağdaş Erkan : AKYÜREK : ceakyurek@ankara.edu.tr, erkanakyurek52@hotmail.com Tel : 0 312 319 14 50 Unvan Birim Bölüm : Yrd.Doç.Dr. : Sağlık Bilimleri Fakültesi : Sağlık Kurumları Yöneticiliği

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ

ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ Dr. Yasin KELEŞ Öğretim Görevlisi, Giresun Üniversitesi Bulancak Kadir Karabaş Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümü KİŞİSEL BİLGİLER ÖZGEÇMİŞ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Sumru BAKAN. 2. Doğum Tarihi- Doğum Yeri:19 Temmuz İstanbul. 3. Unvanı :Yrd. Doç. Dr.

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Sumru BAKAN. 2. Doğum Tarihi- Doğum Yeri:19 Temmuz İstanbul. 3. Unvanı :Yrd. Doç. Dr. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Sumru BAKAN 2. Doğum Tarihi- Doğum Yeri:19 Temmuz 1967- İstanbul 3. Unvanı :Yrd. Doç. Dr. 4. Telefon: +90 348 813 9334 /1514 5. Faks: +90 348 813 9336 6. E-Posta: sumrubakan@kilis.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1.Adı Soyadı: Seda Gökçe TURAN. 2.Doğum tarihi: 27 \ 02 \1 982. 3.Unvanı: Öğretim Görevlisi. 4.Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. 1.Adı Soyadı: Seda Gökçe TURAN. 2.Doğum tarihi: 27 \ 02 \1 982. 3.Unvanı: Öğretim Görevlisi. 4.Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl 1.Adı Soyadı: Seda Gökçe TURAN 2.Doğum tarihi: 27 \ 02 \1 982 3.Unvanı: Öğretim Görevlisi 4.Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Okul Öncesi ODTÜ 2005 Öğretmenliği Yüksek Lisans Çocuk

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Volkan TATAR 2. Doğum Tarihi : 08.04.1977 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001 Y.Lisans Uluslararası

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. AYŞE ELİTOK KESİCİ

Yrd.Doç.Dr. AYŞE ELİTOK KESİCİ Yrd.Doç.Dr. AYŞE ELİTOK KESİCİ Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları Ve Öğretim Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri 1991-1996 Lisans Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Eğitim

Detaylı

CV AKADEMİK PERSONEL FOTOĞRAF: 1. ADI: Nesrin 2. SOYADI: Menemenci 3. DOĞUM YERİ: Mersin 4. DOĞUM TARİHİ (GG.AA.YYYY): 27.11.1977

CV AKADEMİK PERSONEL FOTOĞRAF: 1. ADI: Nesrin 2. SOYADI: Menemenci 3. DOĞUM YERİ: Mersin 4. DOĞUM TARİHİ (GG.AA.YYYY): 27.11.1977 FOTOĞRAF: 1. ADI: Nesrin 2. SOYADI: Menemenci 3. DOĞUM YERİ: Mersin 4. DOĞUM TARİHİ (GG.AA.YYYY): 27.11.1977 5. İLETİŞİM BİLGİLERİ: 5.1. BÖLÜM: Turizm ve Otel İşletmeciliği 5.2. TELEFON NUMARASI: +90 (392)

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 12.03.2015 : PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜ POSTAHANE MAHALLESİ TUZLA İSTANBUL

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 12.03.2015 : PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜ POSTAHANE MAHALLESİ TUZLA İSTANBUL ERGÜN DEMİREL ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 12.03.2015 Adres : PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜ POSTAHANE MAHALLESİ TUZLA İSTANBUL Telefon : 2165810021- E-posta Doğum Tarihi : 11.11.1951

Detaylı

02742652031-4590 02742652057 sevinc.demir@dpu.edu.tr EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü

02742652031-4590 02742652057 sevinc.demir@dpu.edu.tr EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Arş. Gör. Sevinç DEMİR KAYA Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta:

Detaylı

Özgeçmiş www.orhankocak.net okocak@yalova.edu.tr ; orkoc@hotmail.com. Đstanbul Üniversitesi 1998 Ens./Çalışma Ek. Doktora Sosyal Bilimler

Özgeçmiş www.orhankocak.net okocak@yalova.edu.tr ; orkoc@hotmail.com. Đstanbul Üniversitesi 1998 Ens./Çalışma Ek. Doktora Sosyal Bilimler Özgeçmiş www.orhankocak.net okocak@yalova.edu.tr ; orkoc@hotmail.com 1. Adı Soyadı : Orhan KOÇAK 2. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Đktisat Anadolu Üniversitesi 1994 Y.Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Ali İhsan AKGÜN 2. Doğum Tarihi : 1970 3. Unvanı : Doçent 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. Çalıştığı Kurum : İşletme /İşletme Bölümü Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Karadeniz

Detaylı

1.Türkiye'de Turizm Eğitimi ve Konaklama Sektörüne Personel Egitimi için Bir Model Önerisi, Kemal KANTARCI, Erciyes Üni. Sosyal Bil.

1.Türkiye'de Turizm Eğitimi ve Konaklama Sektörüne Personel Egitimi için Bir Model Önerisi, Kemal KANTARCI, Erciyes Üni. Sosyal Bil. ÖZGEÇMĐŞ 1. Adı Soyadı : Mümin ERTÜRK 2. Doğum Tarihi : 03/06/1947 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Đşletme Adana Đk.Tic.Đl. Akademisi - Đşletme Bölümü Y. Lisans

Detaylı

Kâmil SERTOĞLU Onlar İnşaat Tuzla Evleri No:19 Tuzla Mağusa. TEL İŞ-TEL

Kâmil SERTOĞLU Onlar İnşaat Tuzla Evleri No:19 Tuzla Mağusa. TEL İŞ-TEL İSİM Kâmil SERTOĞLU ADRES Onlar İnşaat Tuzla Evleri No:19 Tuzla Mağusa. TEL İŞ-TEL e-mail (0) 392 3648372 veya 0533 8439572 (0) 392 6301474 kamilsertoglu@hotmail.com DOĞUM TARİHİ 06.07.1972 DOĞUM YERİ

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖĞR.GÖR. ELİF SUNGUR Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü İletişim Bilgileri: elifsungur@maltepe.edu.tr +90216 626 10 50 2744 İletişim Fakültesi B 505 Eğitim Bilgileri: Lisans Yüksek Lisans Doktora Derece

Detaylı

BEZCİ-BİRCAN, FİLİZ EĞİTİM DURUMU:

BEZCİ-BİRCAN, FİLİZ EĞİTİM DURUMU: BEZCİ-BİRCAN, FİLİZ E-mail: filizbezci@gmail.com Tel: 0376 218 95 50-7513 Adres: Uluyazı Kampüsü Çankırı Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Oda No:227 EĞİTİM DURUMU: 2013 Devam Yüksek Lisans (Tez

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. İsmail KENAR

Yrd. Doç. Dr. İsmail KENAR Yrd. Doç. Dr. İsmail KENAR Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: 02742652031/4591

Detaylı

Available online at

Available online at Available online at www.sciencedirect.com Procedia - Social and Behavioral Sciences 55 ( 2012 ) 1079 1088 *English Instructor, Abant Izzet Baysal University, Golkoy Campus, 14100, Bolu, Turkey (karakis_o@ibu.edu.tr)

Detaylı

Firma Yöneticileri Ġçin Finans Eğitimi

Firma Yöneticileri Ġçin Finans Eğitimi Firma Yöneticileri Ġçin Finans Eğitimi TARĠH : 22-23 Aralık 2010 SÜRE/SAAT : 2 Gün - 12 Saat / 09:30 17:00 YER ÜCRET : Dedeman Otel : 150.- TL HEDEF: İşletme kararlarının sağlıklı bir şekilde alınabilmesi

Detaylı

Doç. Dr. Zekeriya GÖKTAŞ

Doç. Dr. Zekeriya GÖKTAŞ Doç. Dr. Zekeriya GÖKTAŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Zekeriya GÖKTAŞ Doğum Tarihi: 1967 Öğrenim Durumu: Doçent ( 2013 ) Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Beden Eğitimi ve Spor Gazi

Detaylı

Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Programı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi. 1999-2004 Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Lisansla

Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Programı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi. 1999-2004 Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Lisansla Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. Adı Soyadı : Nail İLHAN Doğum Yeri ve Tarihi : Osmaniye- 1981 Bölüm: İlköğretim Bölümü E-Posta: naililhan @ gmail.com naililhan @ kilis.edu.tr Website: http://atauni.academia.edu/naililhan

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ EĞİTİM İŞ DENEYİMİ

ÖZGEÇMİŞ EĞİTİM İŞ DENEYİMİ ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı : Nihan Demirkasımoğlu Unvan : Araştırma Görevlisi Dr. Bölüm : Eğitim Yönetimi ve Politikası Telefon : +903123633350 / 3017 E-posta : demirkasimoglu@ankara.edu.tr nihansal@yahoo.com

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Cihan ERDÖNMEZ Doğum Tarihi: 20 Mart 1970 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Orman Mühendisliği İstanbul Üniversitesi 1990

Detaylı

Aygil TAKIR ÖZGEÇMİŞ

Aygil TAKIR ÖZGEÇMİŞ Aygil TAKIR ÖZGEÇMİŞ Adı-Soyadı: Aygil TAKIR Doğum Tarihi: 07.10.1978 Doğum Yeri: Magosa-KKTC Medeni Durumu: Evli Uyruğu: TC-KKTC KİŞİSEL BİLGİLER EĞİTİM 2005-2011, Doktora, Orta Doğu Teknik Üniversitesi,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçentlik Tarihi: 1999 Doçentlik Tarihi: 2012

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçentlik Tarihi: 1999 Doçentlik Tarihi: 2012 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Arzu Araz 2. Doğum Tarihi: 17/ 04/ 1967 3. Ünvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Ege Üniversitesi 1988 Y. Lisans Sosyal Psikoloji

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İktisat Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1991 Yüksek Lisans İktisat Bilkent Üniversitesi 1994

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İktisat Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1991 Yüksek Lisans İktisat Bilkent Üniversitesi 1994 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Sıdıka Başçı 2. Doğum Tarihi: 1 Ocak 1970 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İktisat Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1991 Yüksek Lisans

Detaylı

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU BİLECİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı SERPİL TÜRKYILMAZ Ünvanı Yardımcı Doçent Doktor Birimi SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Doğum Yeri ESKİŞEHİR E-Posta serpil.turkyilmaz@bilecik.edu.tr

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİS VE ESERLER LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİS VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Fatma DEMİR Doğum Tarihi: 09.02.1972 Unvanı: Yrd.Doç.Dr. Öğrenim Durumu: Doktora AKADEMİK ÖZGEÇMİS VE ESERLER LİSTESİ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sınıf Öğretmenliği Abant İzzet Baysal

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Resül YAZICI Ünvanı Yrd.Doç.Dr. Birimi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü Doğum Yeri Trabzon Doğum Tarihi 01.01.1966 E-Posta resul.yazici

Detaylı

Bahar Keçeli-Kaysılı, Ph. D. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü (0312) 363-3350/7104 bkaysili@ankara.edu.

Bahar Keçeli-Kaysılı, Ph. D. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü (0312) 363-3350/7104 bkaysili@ankara.edu. Bahar Keçeli-Kaysılı, Ph. D. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü (0312) 363-3350/7104 bkaysili@ankara.edu.tr Uzmanlık Alanları İletişim, dil gelişimi ve sosyal etkileşim

Detaylı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı Arş. Gör. Dr. Murat BARTAN Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Merba TAT 2. Doğum Tarihi: 1977 3. Ünvanı: Dr., Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Merba TAT 2. Doğum Tarihi: 1977 3. Ünvanı: Dr., Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Merba TAT 2. Doğum Tarihi: 1977 3. Ünvanı: Dr., Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Halkla İlişkiler ve Ege Üniversitesi 2007 Y. Lisans Halkla

Detaylı

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47.

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47. ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: AYŞE AYPAY Doğum Tarihi: 24 02 1969 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Bölümü Ankara Üniversitesi 1989 Y. Lisans

Detaylı

Öğr. Gör. Dilruba BİNBOĞA

Öğr. Gör. Dilruba BİNBOĞA Öğr. Gör. Dilruba BİNBOĞA ÖZGEÇMİŞ 1958 Eskişehir doğumludur. 1982. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Lisans, 2002 Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde hemşirelik esaslarında yüksek

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

ÖZGEÇMĠġ. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ÖZGEÇMĠġ Adı-Soyadı Yrd. Doç. Dr. İsmail KARAKAYA Uzmanlık Alanı Ölçme ve Değerlendirme Doğum Yeri ve Tarihi Balıkesir. 1979 EĞĠTĠM Doktora Yüksek Lisans Lisans 2002 2007 Öğrenci Seçme Sınavının (ÖSS)

Detaylı

SİNPAŞ YAPI bütün departmanlarını kapsayan risk yönetimi odaklı iç denetim metodolojisine paralel rutin iç denetim hizmetlerinin verilmesi.

SİNPAŞ YAPI bütün departmanlarını kapsayan risk yönetimi odaklı iç denetim metodolojisine paralel rutin iç denetim hizmetlerinin verilmesi. Davut PEHLİVANLI, Dr. ÖZGEÇMİŞ İŞ DENEYİMİ İç Denetim Yöneticisi, ASİL Denetim (2010 2011 Yarı Zamanlı; 2011 -... Tam Zamanlı) Maltepe Üniversitesi / Yrd. Doç. Dr. (Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muhasebe-Denetim

Detaylı

Dr. Nur DEMİRBAŞ ÇELİK

Dr. Nur DEMİRBAŞ ÇELİK İLETİŞİM BİLGİLERİ Adres: Çağlayan mah. Cendere Cad. Profilo Teknik ve EML Kağıthane/İST GSM : 506 253 04 90 E- Posta : demirbas.nur@gmail.com Dr. Nur DEMİRBAŞ ÇELİK EĞİTİM Doktora: (2010 2014). İSTANBUL

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Esma ESGİN GÜNDER

Yrd. Doç. Dr. Esma ESGİN GÜNDER ÖZGEÇMİŞ Yrd. Doç. Dr. Esma ESGİN GÜNDER Doğum Yeri ve Yılı : Bandırma / 977 Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. Yabancı Dili : İngilizce Çalışma Alanı : Eğitim Sosyolojisi Mail Adresi : esma.esgin@bayar.edu.tr Tel

Detaylı

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mikail YALÇIN 2. Doğum Tarihi: 1985 3. Unvanı: Araştırma Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İlköğretim Matematik Öğretmenliği Cumhuriyet Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Mezun Olduğu Lise : Türkoğlu Yabancı Dil Ağırlıklı Lisesi (Süper Lise), 2001 Kahramanmaraş

ÖZGEÇMİŞ. Mezun Olduğu Lise : Türkoğlu Yabancı Dil Ağırlıklı Lisesi (Süper Lise), 2001 Kahramanmaraş ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Doğum Tarihi ve Yeri : Ali ERDEM : 01.12.1982, İslahiye- Gaziantep Eğitim Durumu Mezun Olduğu Lise : Türkoğlu Yabancı Dil Ağırlıklı Lisesi (Süper Lise), 2001 Kahramanmaraş Lisans Diploması

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Emin AVCI Doğum Tarihi: 20.07.1976 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İngilizce İşletme Bölümü Marmara Üniversitesi 1994-1998 Yüksek

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. SÜLEYMAN KARATAŞ

Yrd.Doç.Dr. SÜLEYMAN KARATAŞ Yrd.Doç.Dr. SÜLEYMAN KARATAŞ ÖZGEÇMİŞ DOSYASI KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yılı : Doğum Yeri : Sabit Telefon : Faks : E-Posta Adresi : Web Adresi : Posta Adresi : 1976 BİRECİK T: 242 2274400 4609 F: skaratas@akdeniz.edu.tr

Detaylı

University of Strathclyde Business School: Advanced Financial Management Techniques (a 13 week residential course) -1990.

University of Strathclyde Business School: Advanced Financial Management Techniques (a 13 week residential course) -1990. 1. ADI SOYADI : İsmail Melih Baş 2. DOĞUM TARİHİ : 3. UNVANI : Doçent 4. ÖĞRENİM DURUMU : University of Strathclyde Business School: Advanced Financial Management Techniques (a 13 week residential course)

Detaylı

Türkiye nin ilk ve tek kentsel markalama ajansı. cels.us

Türkiye nin ilk ve tek kentsel markalama ajansı. cels.us Türkiye nin ilk ve tek kentsel markalama ajansı cels.us PROF. DR. ÖMER BAYBARS TEK ÖZGEÇMİŞ Prof. Dr. Ömer Baybars Tek 1945 yılında İstanbul 'da doğmuştur. 1968-1969 yılları arasında Maliye Bakanlığı Bütçe

Detaylı

AHMET SELAMOĞLU Kocaeli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü,

AHMET SELAMOĞLU Kocaeli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, AHMET SELAMOĞLU, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, KİŞİSEL BİLGİLER 15.05.1964, İstanbul. Evli ve bir kızı var. EĞİTİM DURUMU 1990 1994 Doktora, Tez Konusu: Sendikacılığın Gücündeki Değişim (Gelişmeler-Nedenler-Eğilimler)

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Recep Serkan Arık

Yrd. Doç. Dr. Recep Serkan Arık Yrd. Doç. Dr. Recep Serkan Arık Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon:

Detaylı

CV - AKADEMİK PERSONEL

CV - AKADEMİK PERSONEL FOTOĞRAF: 1.! ADI: Ariz 2.! SOYADI: QURIESH 3.! DOĞUM YERİ: Nablus-Filistin 4.! DOĞUM TARİHİ (GG.AA.YYYY): 21.05.1977 5.! İLETİŞİM BİLGİLERİ: 5.1. BÖLÜM: Mimarlık 5.2. TELEFON NUMARASI: 009 (0530) 049

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. :Gökömer Mahallesi Hacılar Sokak No: 66 Altınordu / ORDU : ev tel: 0 (452) :

ÖZGEÇMİŞ. :Gökömer Mahallesi Hacılar Sokak No: 66 Altınordu / ORDU : ev tel: 0 (452) : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Özcan PALAVAN İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail Kişisel Web Adres :Gökömer Mahallesi Hacılar Sokak No: 66 Altınordu / ORDU : 0 544 655 52 99 ev tel: 0 (452) 264 22 24 : ozcanpalavan@hotmail.com

Detaylı

Doç.Dr. OSMAN ERALP ÇOLAKOĞLU

Doç.Dr. OSMAN ERALP ÇOLAKOĞLU Doç.Dr. OSMAN ERALP ÇOLAKOĞLU Turizm Fakültesi Seyahat İşletmeciliği Bölümü Seyahat İşletmeciliği Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri Aydın Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik 1981-1986 Lisans Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

1. Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü ( ) 2. Öğretmen (MEB )

1. Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü ( ) 2. Öğretmen (MEB ) ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Aybala ÇAYIR Doğum Tarihi: 05.11.1984 İletişim: Tel: e-posta: aybalacayir@gmail.com Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Sınıf Öğretmenliği

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl

Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Çetin DOĞAN 2. Doğum Tarihi : 28.01.1964 3. Unvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Doktora İktisat Bölümü Bradford Üniversitesi, 1993 İngiltere

Detaylı

Arş. Gör. Abdullah KALDIRIM

Arş. Gör. Abdullah KALDIRIM Arş. Gör. Abdullah KALDIRIM Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta: Web:

Detaylı

T.C. Akdeniz Üniversitesi AKĠġMER Teknoloji Transfer Merkezi

T.C. Akdeniz Üniversitesi AKĠġMER Teknoloji Transfer Merkezi M. Cem SAKARYA Pozisyon Bilgisi: AKİŞMER TTM Müdür Yardımcısı AKİŞMER TTM Yönetim Kurulu Üyesi A.Ü. Kalite Yönetim Birimi Sorumlusu ĠletiĢim: 0 533 498 66 22 KiĢisel Bilgiler Doğum Yeri/Tarihi: 27 /04/1977

Detaylı

Arş. Gör. Mustafa BAKIR

Arş. Gör. Mustafa BAKIR Arş. Gör. Mustafa BAKIR Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü İlköğretim Matematik Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: 274-265

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Mustafa HOTAMIŞLI Ünvanı: Doç.Dr. Yabancı Dil: Fransızca,İngilizce Öğrenim Durumu: Lisans Üstü Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tur.İşl. ve Otel.

Detaylı

AOSB EĞİTİM VE KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ

AOSB EĞİTİM VE KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTMEN Prof. Dr. ERHAN EROĞLU NUN ÖZGEÇMİŞİ 1. Doğum tarihi: 2 NBisan 1972 2.Öğrenim durumu: Okul Bölüm İletişim Bilimleri Fakültesi Eğitim İleitşimi ve Planlaması Bölümü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı(Yüksek

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım İstanbul Ü. 2007

ÖZGEÇMİŞ. İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım İstanbul Ü. 2007 ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : Gülnur KAPLAN ESEN 2.Doğum Tarihi : 29 Ekim 1968 3.Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4.Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Mimar Sinan

Detaylı

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Evliya Çelebi Yerleşkesi (3100) KÜTAHYA Doğum Yeri ve Yılı: Isparta/Yalvaç Cep Telefonu: Telefon:765031-58 E-posta:

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. GÖZDE İNAL KIZILTEPE

Yrd.Doç.Dr. GÖZDE İNAL KIZILTEPE Yrd.Doç.Dr. GÖZDE İNAL KIZILTEPE Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitim Bilgileri Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul 1999-2003 Lisans Hacettepe Üniversitesi Öncesi 2003-2006 Yüksek

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI MALİYE Tezli Yüksek Lisans Programı Maliye tezli yüksek lisans programının eğitim

Detaylı

Arş. Gör. Aysel Zeynep KELEŞ GENÇ

Arş. Gör. Aysel Zeynep KELEŞ GENÇ Arş. Gör. Aysel Zeynep KELEŞ GENÇ Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: 02742652031/4614

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. HASAN MEMİŞ Adı-Soyadı Hasan MEMİŞ D. Yeri D. Tarihi Balıkesir-16.09.1965 Telefon +90 348 813 93 34 1515 Faks +90 348 813 93 36 E-Posta Yabancı Dil hasanmemis@kilis.edu.tr İngilizce Web Öğrenim

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU KİŞİSEL BİLGİLER

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU KİŞİSEL BİLGİLER Cihad ŞENTÜRK Ünvanı Öğretim Görevlisi Birimi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sağlık Yüksekokulu (Görevlendirme)

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : / :

ÖZGEÇMİŞ. : / : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Serdal IŞIKTAŞ Adres Telefon Mail : Yakın Doğu Üniversitesi / Kıbrıs Sağlık Toplum Bilimleri Üniversitesi : 0533 860 74 69 / 0541 206 91 93 : serdallisiktas@gmail.com, serdal.isiktas@neu.edu.tr.

Detaylı

Derece Alan Üniversite Mezuniyet Yılı RESİM / SANAT Anadolu Üniversitesi Lisans. GÜZEL Anadolu Üniversitesi Doktora (Bütünleşik 2014 Program) EĞİTİMİ

Derece Alan Üniversite Mezuniyet Yılı RESİM / SANAT Anadolu Üniversitesi Lisans. GÜZEL Anadolu Üniversitesi Doktora (Bütünleşik 2014 Program) EĞİTİMİ 1. Adı Soyadı : Evrim ÇAĞLAYAN 2. Doğum Tarihi : 04.02.1984 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Mezuniyet Yılı RESİM / SANAT Anadolu Üniversitesi Lisans 2006 EĞİTİMİ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. : Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Tülay GÖRÜ DOĞAN İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail : Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü : 0322 338 67 77 / 253 : tulaygoru@hotmail.com,

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014 AYHAN KARAMAN ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014 Adres : Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü 57000 SİNOP Telefon : 3682715526-2079 E-posta : akaraman@sinop.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 2. Kurum:BeykentÜniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu

ÖZGEÇMİŞ. 2. Kurum:BeykentÜniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: M. Süheyl Pozantı 2. Kurum:BeykentÜniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu 3. Görev : Yardımcı Doçent Doktor Telefon: 444 1997 E-mail: suheylpozanti@beykent.edu.tr 4. Doğum Tarihi:

Detaylı

Dr. Yasemin ESEN ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Doktor. Ankara Üniversitesi. Sosyal Bilgiler Eğitimi. esenyasemin@hotmail.com. yesen@ankara.edu.

Dr. Yasemin ESEN ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Doktor. Ankara Üniversitesi. Sosyal Bilgiler Eğitimi. esenyasemin@hotmail.com. yesen@ankara.edu. Dr. Yasemin ESEN ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ünvanı: Kurumu: Fakültesi: Bölümü: Anabilim Dalı: Yasemin Esen Yardımcı Doçent Doktor Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri İlköğretim Sosyal Bilgiler Eğitimi Tel (İş):

Detaylı

1. Adı Soyadı: M. Ali BİLGİNOĞLU 2. Doğum Tarihi: 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu:

1. Adı Soyadı: M. Ali BİLGİNOĞLU 2. Doğum Tarihi: 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: M. Ali BİLGİNOĞLU 2. Doğum Tarihi: 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Hacettepe Üniversitesi 1976 Y. Lisans Mezuniyet

Detaylı