Lise TED Ankara Koleji. Lisans Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Yüksek Lisans

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Lise TED Ankara Koleji. Lisans Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü 1988. Yüksek Lisans"

Transkript

1 Doç Dr. Özlem ÖZKANLI Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı Cebeci/ Ankara Türkiye Tel: Faks: E-Posta Adresi : EĞİTİM Lise TED Ankara Koleji Lisans Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü 1988 Yüksek Lisans Hacettepe Üniversitesi İİBF- İşletme 1991 Doktora Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Aralık 1995 İŞ TECRÜBESİ Milli Prodüktivite Merkezi Yardımcı Doçent İş Etüdü ve İşletme Organizasyonu Bölümü Uzman-REFA İş Etüdü Öğretmeni Verimlilik Ölçme ve İzleme Bölümü Uzman Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Yönetim-Organizasyon Anabilim Dalı Eylül 1996 Nisan 2003 Bölüm Başkan Yardımcısı Doçent Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Nisan Yönetim-Organizasyon Anabilim Dalı Başkanı

2 AKADEMİK ÇALIŞMALAR YAYINLAR Yüksek Lisans Tezi Özlem Atay, Otel İşletmelerinde Bölümlere Ayırma ile Örgütsel Verimlilik ve Etkililik İlişkisi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara, Ocak, Doktora Tezi Özlem Özkanlı, Personel Politikalarının Belirlenmesinde Performans Değerlemenin Yeri ve Ülkemiz Büyük Sanayi İşletmelerindeki Uygulama, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara, Uluslararası yabancı dillerde basılan uluslararası yayınevlerince yayınlanacak kitapta bölüm - Philipson, N. ve N. Aydoğdu(Editörler), Innovation Policies, Business Creation and Economic Development, Springer Publication tarafından kitapta bölüm olarak Haziran 2008 de yayınlanmak üzere Özkanlı, O., E. Akdeve, Innovation Ability of Small Firms in Turkish Industrial Clusters : Ankara Ivedik Industrial Region Case kabul edildi. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan/ Yayınlanmak Üzere Kabul Edilen Makaleler - Özkanlı, Ö., E. Erdil, E. Akdeve, Innovation and Relationships in Industrial Districts: The Case of Turkey, International Journal of Innovative Marketing, Vol. 4, Issue: 1, 2008 (Kapsandığı Endeksler: EconLit, IBSS). - Özkanlı, Ö., K. White, Leadership and Strategic Choices : Female Professors in Australia and Turkey, Journal of Higher Education Policy and Management, 30:1, 2008, s.s (Kapsandığı Endeksler:Academic Search, Australian Education Index, Contents Pages in Education, EBSCO Online, EBSCO CD Rom Database, EconLit, Education Journal, Educational Research Abstracts Online (ERA), e-jel, ERIC, Higher Education Abstracts, Journal of Economic Literature, Research into Higher Education Abstracts, Sociological Abstracts). -Özkanlı, Ö., İ. Durak, Network Organizations in the Turkish Textile Sector, Problems and Perspectives in Management Journal, Vol. 5, Issue:2, 2007, s.s (Kapsandığı Endeksler: EconLit, IBSS). - Özkanlı, O., E. Akdeve, S.Benek, Export Barriers of Small Firms in Turkey: A Study of Ankara-İvedik Industrial District, Problems and Perspectives in Management Journal, Issue:3, 2006, s.s (Kapsandığı Endeksler: EconLit, IBSS). - Özkanlı, O., M. Bumin, The Relationship Between Downsizing and Financial Performance of Turkish Banks, Banks and Bank Systems Journal, Issue: 3, 2006, s.s (Kapsandığı Endeksler: EconLit, IBSS). 2

3 - Özkanlı, O., K. Namazalieva, Kırgızistan da Faaliyet Gösteren Bazı Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Yönetim Sorunları Üzerine Bir Araştırma BILIG Journal of Social Sciences of the Turkish World, Issue: 39, Autumn 2006 (Kapsandığı Endeksler: MLA International Bibliography, Cambridge Scientific Abstracts, IBSS). Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan/ Yayınlanmak Üzere Kabul Edilen Makaleler Özkanlı, Ö., The Situation of Academic Women in Turkey, TED Eğitim ve Bilim Dergisi, Cilt:32, Sayı: 144, Nisan 2007, s.s Özkanlı,Ö.,"Temel Yetenekler, Ar-Ge Yönetimi ve Ortaklıklar", TED Eğitim ve Bilim Dergisi', Cilt: 31, Sayı: 141, Temmuz 2006 s.s Özkanlı, Ö., "Women's Employment In Turkey-Trends and Prospects", Hacettepe Üniversitesi H.B.F. Dergisi,Cilt:19, Sayı:2-2001, s.s Özkanlı, Ö., "Sorumluluk Merkezleri ve Transfer Fiyatlaması: Çokuluslu Şirketlerde Uygulama ", Gazi Üniversitesi I.I.B.F. Dergisi, Cilt:5, Sayı:3, KIŞ 2003, s.s Özkanlı, Ö., "A Comparative Study of Employment Services in Great Britain and Turkey", The Turkish Year Book of International Relations, Number:XXXII, Year:2001, s.s Özkanlı, Ö., A. Korkmaz,"Türkiye de Kadın Akademisyenlerde Cinsiyet Ayırımcılığı Konusundaki Kanıların Rol Çatışmalarıyla İlişkisi", Hacettepe Üniversitesi H.B.F. Dergisi,Cilt:20, Sayı:1-2002, s.s Özkanlı, Ö.,"Ülkemizde Küçük İşletmelerin Başarısında Yönetim Becerisinin Etkisi",Verimlilik Dergisi, 2001/2, M.P.M. Yayını, Ankara, s.s Özkanlı, Ö.,"Ülkemiz İşletmelerinde Üretim Maliyetlerini Düşürme Amaçlı İyileştirme Çalışmalarının Uygulanma Düzeyi", Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Ocak Aralık 1998, Cilt : 53, No:1-4, Ankara, s.s Özkanlı, Ö.,"Dünyada ve Ülkemizde Çevre Politikaları: Turizme Özgü Cevre Sorunları Açısından Bir İnceleme", Verimlilik Dergisi, 1994/1, M.P.M Yayını, Ankara, s. s Özkanlı, Ö., E. Akdeve, S. Benek, Ankara-İvedik Organize Sanayi Bölgesi ndeki Küçük İmalat İşletmelerinde Kalite Sistem Standartlarının Uygulanma Düzeyi, Verimlilik Dergisi Kalite Özel Sayısı nda yayınlanmak üzere kabul edilmiştir. 3

4 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan/ basılmak üzere kabul edilen bildiriler - Özkanlı, Ö., K. White, M. De Lourdes Cross cultural perspectives of gender and management in HEIs: changing organisational and management structures, 30th Annual EAIR Forum da sunulmak üzere kabul edilmiştir, Kopenhag, Danimarka, Ağustos Özkanlı, Ö., K. White, Leadership and Strategic Management: Women as Senior Managers in Turkish and Australian Universities, IV. International Strategic Management Conference da sunulmak üzere kabul edilmiştir, Saraybosna, Haziran Özkanlı, Ö., Structural and Cultural Barriers for Women in Senior Management in Turkish Universities, Women s World 2008 Conference da sunulmak üzere kabul edilmiştir, Madrid, 3-9 Temmuz Özkanlı, Ö., K. White, M. De Lourdes, B. Bagilhole, Breaking the Barriers to Women Achieving Seniority in Universities, 29th Annual EAIR Forum Proceedings Book, Innsbruck, Avusturya, Ağustos Özkanlı, Ö., M. Bickley, S. Fyfe, L. Lord, Attitudes and Experiences of University Academic Leaders, III. International Strategic Management Conference Prooceedings Book, Antalya, Türkiye,21-23 Haziran Özkanlı, Ö., Women in Senior Management in Turkish Higher Education, Meeting of Investigators Nine-Country Study on Women in Senior Management in Higher Education, Universidades Portuguesas Centro de Investigaçao de Politicas do Ensino Superior (CIPES), Porto, Portekiz, 4-6 Mayıs Özkanlı, Ö., E. Akdeve, Cluster and Innovation as Regional Development, II. International Strategic Management Conference Proceedings Book, Uç-Er Ofset, Istanbul, Turkiye, 8-10 Mayıs 2006, s.s Özkanlı, Ö., The Relationship Between Human Resources Management Practices and Performance In Turkish Large Industrial Enterprises, The Global Awareness Society Eleventh International Conference Proceedings Book, Bloomsburg University Yayını, Vancouver, Kanada, Mayıs 2002, s.s Özkanlı, Ö., M. Ozbilgin, The Way Forward For Equal Opportunities By Sex In Employment In Turkey and Britain, Eighth Annual International Conference On Advances In Management Proceedings Book, Atina, Yunanistan, Temmuz 2001, s.s Özkanlı, Ö., Capacity Planning Problems In Turkish Industrial Enterprises: An Emerging Economies Perspective, 2001 Academy of Business and Administrative Sciences International Conference Proceedings Book, St. Bonaventure University Yayini, Quebec, Kanada, Temmuz 2001, s.53.

5 - Özkanlı, Ö., A. Korkmaz, Turkish Women in Academic Life: Attitude Measurement Towards Gender Discrimination in Academic Promotion and Administration, Emerging Economies: Academy of Business Administrative Sciences 2000 International Conference Proceedings Book, St. Bonaventure University Yayini, Prag, Çekoslavakya, Temmuz 2000, s.56( Award of Excellence ). - Özkanlı, Ö., A. Korkmaz, Academic Women in Turkey: The Structure of Attitudes Towards Role Conflict, The Global Awareness Society International Ninth Annual International Conference Proceedings Book, Bloomsburg University Yayını, New York, ABD, Mayıs 2000, s.s Özkanlı, Ö., A. Öztürk, Ülkemizde Bankacılık Sektöründe Kadınlar ve Yönetimde Fırsat Eşitsizliği, Türkiye de Kadının Yüz Yılı Uluslararası Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Boğaziçi Üniversitesi Yayını, İstanbul, Nisan 2000 (Simültane tercüme yapıldı). - Özkanlı, Ö., Ö. Ateş, Quality Control Circles Applications In Turkish Enterprises and Confronting Paradoxes, 1999 Academy Of Business and Administrative Sciences International Conference Proceedings Book, St. Bonaventure University Yayını, Barselona, İspanya, Temmuz 1999,s Özkanlı, Ö., The Impact of Organisation Structure on Productivity", Ninth World Productivity Congress Proceedings Book, Volume: 2, İstanbul, 4-7 Haziran 1995, s. s.: Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler - Özkanlı, Ö., H. Yıldırım, Çokuluslu İşletmelerde Personel Seçme Politikası: Ankara ve İstanbul da Faaliyet Gösteren İşletmelerdeki Uygulama, 9. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, İ.Ü. İşletme Fakültesi, İstanbul, Mayıs 2001, s.s Özkanlı, Ö., O.K. Ağaoğlu, "Denizli İl Merkezinde Faaliyette Bulunan Orta Ölçekli Tekstil İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetiminde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri", VII. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, Bilgi Üniversitesi, İstanbul, Mayıs 1999, s.s Özkanlı, Ö., A. Öztürk, "Yönetim ve Kadın: Bankacılık Sektöründe Durum", VII. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, Bilgi Üniversitesi, İstanbul, Mayıs 1999, s.s Özkanlı, Ö., M. Öncer, "Ülkemiz İşletmelerinde Çalışma Yeri Düzenleme Tekniklerinin Uygulanma Düzeyi", 6. Ergonomi Kongresi Tebliğler Kitabı, M. P. M. Yayını, Ankara, Mayıs 1998, s.s Özkanlı, Ö., "Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Örgütsel Etkililiği Artırmaya Yönelik Yeni Bir Yaklaşım Denemesi", 21. Yüzyılın Eşiğinde Türkiye Turizmi Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Başkent Üniversitesi Yayını, Ankara, 16 Nisan 1998.

6 - Özkanlı, Ö., A. E. Eke, "Personel Politikalarının Belirlenmesinde Performans Değerlemenin Yeri - Ülkemiz Büyük Sanayi İşletmelerindeki Uygulama", V. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Tebliğler Kitabı, Başkent Üniversitesi, Ankara, Mayıs Özkanlı, Ö., M. Öncer, "Ülkemiz İşletmelerinde İş Etüdü Tekniklerinin Uygulanma Düzeyi", III. Verimlilik Kongresi Tebliğler Kitabı, M. P. M. Yayını, Ankara, Mayıs 1997, s.s Özkanlı, Ö., A. E. Eke, "Ülkemiz Büyük Sanayi İşletmelerinde Performans Değerleme Yöntemlerinin Uygulanma Düzeyi", IV. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Tebliğler Kitabı, ODTÜ, Ankara, Mayıs 1996, s.s Özkanlı, Ö., "Turizm ve Çevre Sorunlarına İlişkin Alternatif Çözüm Arayışları", Çevre 89 Beşinci Bilimsel ve Teknik Çevre Kongresi Tebliğler Kitabı, Adana, 1989, s. s. : Kitaplar - Özkanlı, O., A. Korkmaz, Kadın Akademisyenler, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayını, Ankara, Haziran Özkanlı, O., İşbirliği ve Yönetim, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayını, Ankara, Mart Özkanlı, O., M. Öncer, Ülkemiz İşletmelerinde İş Etüdü Tekniklerinin Uygulanma Düzeyi, M. P. M. Yayını, No: 576, Ankara, Aralık Araştırmalar -"Türk Sanayi İşletmelerinde Karşılaşılan Sorunlar", Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, "Sanayi İşletmeleri" Dersi Sunumu, "Management and Organisation of Business Firms with Special Reference to Human Resources "Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, İngilizce Konferanslar Dizisi, "Woman In Management", Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, İngilizce Konferanslar Dizisi, "Kadın-Erkek Eşitsizliği Sorunu", Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, "Personel Yönetimi" Dersi Sunumu, "Leasing", M. P. M., "Performans Değerleme Teknikleri", M. P. M., "İmalatçı Kamu ve Özel Kesim Kuruluşlarında Firmalar arası Verimlilik Karşılaştırması", M. P. M., "İşletme Düzeyinde Verimlilik Ölçme Modelleri", M. P. M.,

7 -"Özelleştirilen Çimento Kuruluşlarında Özelleştirme Öncesi ve Sonrası Kârlılık ve Verimlilik Analizleri", M. P. M., Diğer Yayınlar Özkanlı, O., M. Öncer,"Verimlilik Artırma Aracı Olarak İş Etüdü: İsletmeler İçin Nimet mi, Yoksa Külfet mi?", Anahtar Gazetesi, M. P. M. Yayını, Ankara, Ekim 1997, s. s ÜNİVERSİTEDE VERİLEN/VERİLMEKTE OLAN DERSLER 7 MPM DE ÇALIŞIRKEN EĞİTİM HİZMETİ VERİLEN KURULUŞLAR MPM DE ÇALIŞIRKEN DANIŞMANLIK HİZMETİ VERİLEN KURULUŞLAR Özkanlı, O.,"Turizm ve Doğal Cevre İlişkisi", Anahtar Gazetesi, Mart 1994, M. P. M. Yayını, Ankara, s.15. Modern Yönetim Kuramı (Y.Lisans)(SBF) İnsan Kaynakları Yönetimi (Tezsiz Y. Lisans) (SBF) İşletme Yönetimi(Tezsiz Y. Lisans) (SBF) İşletme Politikası ve Stratejik Yönetim (Doktora) (SBF) Yönetim ve Kadın(Doktora) (SBF) Türk İşletmelerinde Yönetim Uygulamaları (Y.Lisans) (SBF) Küreselleşme Sürecinde Yönetsel İşlevlerdeki Farklılaşma (Doktora) (SBF) Çokuluslu İşletmelerde Yönetim (Lisans) (SBF) İnsan Kaynakları Yönetimi(Lisans) (SBF) Davranış Bilimi(Lisans) (SBF) Yönetim ve Organizasyon(Lisans) (SBF) Yönetim ve Organizasyon(Y. Lisans) (SBF) Örgüt Kuramı(Lisans) (SBF) Yönetim(Lisans)(Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu) Genel İşletme (Lisans)( Sağlık Eğitim Fakültesi) İş Etüdü Stajı Yapılan Kuruluşlar: Erkunt A. Ş. Ankara, Mensan A. Ş. Ankara REFA İş Etüdü Temel Eğitim A ve B Kurslarında Öğretmenlik Yapılan Kuruluşlar: İsdemir İskenderun Tüvesaş Adapazarı Petlas Kırşehir Denizli Sanayi Odası Döktaş Bursa Ankara Büyükşehir Belediyesi MPM İçi Düzenlenen Kurslar (Ankara İstanbul-İzmir) Anadolu Üniversitesi-Eskişehir Gazi Üniversitesi-Ankara MAN A. Ş. Ankara Deniz Kuvvetleri Komutanlığı-Ankara Sümerbank-Nevşehir Birim Maliyetlerin Belirlenmesi Projesi Nikel Hidrolik Kriko ve Makine A. Ş. Ankara İş Değerleme, Başarı Değerleme ve Ücretlendirme Projesi Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Ankara İş Analizi ve İş Değerleme Projesi Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu

8 İş Etüdü Projesi Ankara Büyükşehir Belediyesi Zaman Ölçümü ve Birim Maliyetlerin Belirlenmesi Projesi Deva İlaç Sanayi A. Ş. İstanbul MPM DE ÇALIŞIRKEN VERİLEN SEMİNERLER Özelleştirilen Kuruluşlarda Özelleştirme Öncesi ve Sonrası Kârlılık ve Verimlilik Analizleri Çalışması Özelleştirilen Çimento Kuruluşları İş Etüdü ve Verimlilik İlişkisi Eskişehir Sanayi Odası İstanbul Teknik Üniversitesi Gazi Üniversitesi-Ankara Testaş A. Ş. Ankara Layne-Bowler A. Ş. Ankara Selnikel A. Ş. Ankara Man A. Ş. Ankara Milli Prodüktivite Merkezi Ankara-İstanbul-İzmir) Kimya Mühendisleri Odası-Ankara Verimlilik Artırma Teknikleri Afyon Şeker Fabrikası İş Analizi Ankara Büyükşehir Belediyesi Performans Değerleme M. P. M DİĞER KURULUŞLARDA VERİLEN SEMİNERLER İşbirliği ve Yönetim Dünya Bankası Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İstihdam ve Danışmanlık Hizmetleri Eğitim Programı İnsan Kaynakları Yönetimi İletişim ve Liderlik İş Değerleme, Performans Değerleme ve Ücretlendirme Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Mühendisler İçin İşletme Yönetimi Eğitimi Programı (MİYEP) Beşeri İlişkiler Etkili Görüşme Teknikleri Etkili İletişim Becerileri ve Beden Dili Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Tıbbi Mümessil Eğitim Programı 8 Çokuluslu İşletmelerde İnsan Kaynakları Yönetimi Politikası, İş Değerleme, Performans Değerleme ve Ücretlendirme, Yönetim Süreçleri ve İletişim, Etkili İletişim Becerileri Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi İnsan Kaynakları Yönetimi Sertifikalı Eğitim Programı

9 İnsan İlişkileri A.Ü. Sürekli Eğitim Merkezi Dış Ticaret Uzmanı Yetiştirme Sertifikalı Eğitim Programı Ekip Çalışması, Çatışma Yönetimi, Karar Verme Teknikleri Hacettepe Üniversitesi Finansal Araştırmalar Merkezi Genel İşletme Yönetimi Eğitim Programı İnsan Kaynakları Yönetimi Hacettepe Üniversitesi Eğitim Vakfı London Centre of Management İleri Düzey Uluslararası İşletme Yönetimi Diploma Programı Hacettepe Üniversitesi Eğitim Vakfı İnsan Kaynakları İnsan Kaynakları Yönetimi Sertifikalı Eğitim Programı Veli-Öğretmen-Öğrenci Etkili İletişim Becerileri Türk Eğitim Derneği Karabük Koleji Türk Eğitim Derneği Kayseri Koleji Türk Eğitim Derneği Gaziantep Koleji MİLLİ PRODÜKTİVİTE MERKEZİ NDE KATILINAN HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMLARI REFA (Reichsausschuss Für Arbeitsstudium) İş Etüdü Temel Eğitim A Kursu ( ) REFA İş Etüdü Temel Eğitim B Kursu ( ) REFA Maliyet Muhasebesi Kursu ( ) REFA Planlama Yöneltme Yöntem Bilgisi Kursu ( ) REFA Öğretmenlik Eğitimi (Retorik Metot - Pedagoji) ( , ) MS-DOS Kursu ( ) Wordstar Kursu ( ) Lotus 123 Kursu ( ) Unix İletişim Sistemleri Kursu ( ) DBase 3 Plus Kursu ( ) SPSS for Windows Eğitimi ( ) İnsan Kaynakları Yönetimi Semineri ( ) Hızlı Okuma Kursu ( ) Tekdüzen Maliyet Muhasebesi ve Mali Tablolar Semineri ( ) İşçi-İşveren İlişkileri ve Yüksek Verimlilik Semineri ( ) Girişimciliğin Gelişmesi Semineri ( ) Maliyet Sistemleri ve Standart Maliyetler Semineri ( ) Kalite ve Verimlilik İlişkisi ( ) Kalite Kontrol Çemberleri Semineri ( ) Araştırma Teknikleri ve Yöntemleri Semineri ( ) Stres Yönetimi Semineri ( ) Mali Tabloların Düzenlenmesi Semineri ( ) Mühendisler İçin Maliyet Muhasebesi Semineri ( ) Maliyet Analizleri Semineri ( ) Excel 5. 0 Kursu ( ) Windows Kursu ( ) Word Kursu ( ) 9

10 DİĞER KURULUŞLARDA KATILINAN HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMLARI Almanca, Sertifika (Goethe Institut Zertifikat Deutsch Als Fremdsprache) Alman Kültür Merkezi ( ) İngilizce Konuşma Kursu Türk Amerikan Kültür Derneği ( ) İngilizce Konuşma Kursu Türk İngiliz Kültür Derneği ( ) Mesleki İngilizce Çeviri Kursu Uluslararası Dil Merkezi ( ) Bilgisayar Temel Eğitim Programı ( Sertifika ) Çankaya Halk Eğitim Merkezi ( ) Dendroloji ve Orman Ekolojisi Okulu ( Sertifika ) Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği ( ) Eğiticilerin Eğitimi Semineri (İngilizce) Merkez Bankası ( ve ) Etkili İletişim Becerileri ( Sertifika ) Atölye Tempo Kişisel Gelişim ve Psikolojik Danışma Merkezi ( ) Kişisel Gücümü Kullanıyorum ( Sertifika ) Atölye Tempo Kişisel Gelişim ve Psikolojik Danışma Merkezi ( ) E-MBA- Vision and Tools for Managers: WEB Tabanlı Dersler ve Çalıştay, The MBA Club ( ) KAZANILAN YURTDIŞI BURSLAR İngiltere Londra da London School of Economics, University of Hertfordshire ve Manchester da Manchester School of Management Kütüphanelerinde literatür tarama, öğretim üyeleriyle bilgi alışverişi, ortak bilimsel çalışma imkanı Dünya Bankası Sosyal Bilimlerde Yurtdışı Uluslararası Bilimsel Etkinliklere Katılma Desteği Programı çerçevesinde ABD nin New York şehrinde düzenlenen The Global Awareness Society Ninth Annual International Conference da Academic Women in Turkey: The Scructure of Attitudes Towards Role Conflict adlı tebliğ sunuşu desteklenmiştir Türkiye Bilimler Akademisi A.Ü. Bilimsel Yayınları Özendirme Desteği çerçevesinde Avustralya nın Fremantle şehrinde düzenlenen Changes, Challenges, and Choices: The Inaugural International Women and Leadership Conference da The Situation of Academic Women in Turkish Universities adlı tebliğ sunuşu desteklenmiştir. Ankara Üniversitesi A.Ü. Bilimsel Yayınları Özendirme Desteği çerçevesinde Avusturya nın Innsbruck şehrinde düzenlenen 29th Annual EAIR Forum In Search of Identity: Dilemmas in Higher Education da Breaking the Barriers to Women Achieving Seniority in Universities adlı tebliğ sunuşu desteklenmiştir. Ankara Üniversitesi

11 A.Ü. Avrupa Birliği Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Çerçeve Programlarına Proje ile Katılımı Özendirme Desteği çerçevesinde Portekiz in Porto şehrinde düzenlenen Meeting of Investigators Nine-Country Study on Women in Senior Management in Higher Education da Women in Senior Management in Turkish Higher Education adlı tebliğ sunuşu desteklenmiştir. Ankara Üniversitesi Curtin University of Technology Graduate School of Business Research and Development Committee Araştırma Bursu Curtin University of Technology Graduate School of Business, Perth, Australia , HAKEMLİK YAPILAN DERGİLER TED Eğitim ve Bilim Dergisi Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Dergisi Hacettepe Üniversitesi İİBF Dergisi The Turkish Year Book Of International Relations Journal Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi MPM Verimlilik Dergisi A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi A.Ü. ATAUM Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi Kara Harp Okulu Bilim Dergisi Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi Ege Akademik Bakış İktisadi, İdari ve Siyasal Bilimler Dergisi Applied Economic Letters ÜYE OLUNAN KURULUŞLAR ÖDÜLLER TED Yönetim Kurulu TED Bilim Kurulu TED Ankara Koleji Mezunlar Derneği TED Vakfı Mülkiyeliler Birliği Mülkiye Spor Kulübü Ankara Üniversitesi Mezunlar Derneği Personel Yöneticileri Derneği Finans Topluluğu Award of Excellence 2000 Emerging Economies: Academy of Business Administrative Sciences 2000 International Conference, Turkish Women In Academic Life: Attitude Measurement Towards Gender Discrimination in Academic Promotion and Administration, Temmuz 2000, Prague, Czech Republic. PROJE DENEYİMİ TÜBİTAK kapsamında OSB Yenilik ve Teknolojik Değişim Değerlendirmesi: Ankara 1. OSB konulu araştırma desteklenmektedir. Destekleyen: TÜBİTAK ( ) 11 Nine-Country Study on Women in Senior Management in Higher Education konulu araştırmayı kendi imkânlarımla yürütmekteyim ( ).

12 Academic Women in Senior Management in Turkish and Australian Universities konulu araştırma Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Müdürlüğü tarafından desteklenmektedir ( ) Curtin University of Technology Graduate School of Business Research and Development Committee Araştırma Bursu kapsamında International Comparative Study of Academic Women in Australian and Turkish Universities konulu araştırma yapılması. Destekleyen: Curtin University of Technology Graduate School of Business, Perth, Australia ( , ) Ankara Üniversitesi nde Çalışan Kadın Akademisyenlerin Durumuna İlişkin Genel Bir Değerleme. Destekleyen: A. Ü. Rektörlüğü Araştırma Fon Müdürlüğü (Ocak 1999 Haziran 2000) İstihdam ve Danışmanlık Hizmetleri Projesi kapsamında İşbirliği ve Yönetim konulu kitabın hazırlanması ve den itibaren İş ve İşçi Bulma Kurumu personeline eğitim verilmesi (1997-Aralık 2000) Mersin İş ve İşçi Bulma Kurumu nda uygulama eğitimi verilmesi ( ) İstanbul İş ve İşçi Bulma Kurumu nda uygulama eğitimi verilmesi (31, ) Mersin İş ve İşçi Bulma Kurumu nda uygulama eğitimi verilmesi ( ) Muğla İş ve İşçi Bulma Kurumu nda uygulama eğitimi verilmesi ( ) Destekleyen: Dünya Bankası, İş ve İşçi Bulma Kurumu YABANCI DİL BİLGİSİ İngilizce: Çok İyi Almanca: İyi HOBİLERİ Basketbol (Profesyonel- Kolejliler Spor Kulübü, Mülkiye Spor Kulübü) Masa Tenisi (Profesyonel- Kolejliler Spor Kulübü) 12

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER. İİBF, İşletme Bölümü. isa.ipcioglu@bilecik.edu.tr / isaipcioglu@yahoo.com EĞİTİM BİLGİLERİ AKADEMİK GÖREVLER

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER. İİBF, İşletme Bölümü. isa.ipcioglu@bilecik.edu.tr / isaipcioglu@yahoo.com EĞİTİM BİLGİLERİ AKADEMİK GÖREVLER AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı İsa İPÇİOĞLU Ünvanı Doç. Dr. Birimi İİBF, İşletme Bölümü Doğum Yeri Ünye E-Posta isa.ipcioglu@bilecik.edu.tr / isaipcioglu@yahoo.com EĞİTİM BİLGİLERİ Derecesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Ali Şükrü ÇETİNKAYA Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü KİŞİSEL BİLGİLER

ÖZGEÇMİŞ. Ali Şükrü ÇETİNKAYA Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü KİŞİSEL BİLGİLER ÖZGEÇMİŞ Ali Şükrü ÇETİNKAYA Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yeri : Ereğli (Konya) Medeni Hali : Evli Yabancı Dil : İngilizce

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Prof. Dr. Jülide Kesken Doğum Tarihi: 16 Ocak 1966 Akademik Dereceler: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çalışma Ekonomisi ve Ankara Üniversitesi 1986 Endüstri İlişkileri

Detaylı

Prof. Dr. Adem ÖĞÜT Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalı

Prof. Dr. Adem ÖĞÜT Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalı Prof. Dr. Adem ÖĞÜT Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalı KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yeri : Konya Medeni Hali : Evli Yabancı Dil : İngilizce KPDS (97,00)

Detaylı

Doç. Dr. Ali Şükrü ÇETİNKAYA DETAYLI ÖZGEÇMİŞ

Doç. Dr. Ali Şükrü ÇETİNKAYA DETAYLI ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. Ali Şükrü ÇETİNKAYA DETAYLI ÖZGEÇMİŞ İLETİŞİM BİLGİLER Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü Alaaddin Keykubat Yerleşkesi 42250, Selçuklu / Konya

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Fatma Nur İPLİK Öğrenim Durumu : Doktora Unvanı : Doçent Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Mersin Üniversitesi 1999 Yüksek Lisans İşletme Ana Bilim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Erol EREN 2. Doğum Tarihi : 26 Ekim 1946 3. Unvanı : Dr.Profesör 4. Öğrenim Durumu :

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Erol EREN 2. Doğum Tarihi : 26 Ekim 1946 3. Unvanı : Dr.Profesör 4. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Erol EREN 2. Doğum Tarihi : 26 Ekim 1946. Unvanı : Dr.Profesör 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İktisatçı-Maliyeci İstanbul Üniversitesi 1969 İktisat Fakültesi

Detaylı

FUNDA SİVRİKAYA ŞERİFOĞLU

FUNDA SİVRİKAYA ŞERİFOĞLU FUNDA SİVRİKAYA ŞERİFOĞLU Düzce Üniversitesi Kurucu Rektörü Tel: 380 542 1101 Faks: 380 542 1109 e-posta: fundaserifoglu@duzce.edu.tr ÖĞRENİM 1991-1997 Doktora, Endüstri Mühendisliği, Boğaziçi Üniversitesi,

Detaylı

PROF. DR. MEHMET HÜSEYİN BİLGİN Yönetim Kurulu Başkanı İstanbul Ekonomik Araştırmalar Derneği www.iead.org.tr

PROF. DR. MEHMET HÜSEYİN BİLGİN Yönetim Kurulu Başkanı İstanbul Ekonomik Araştırmalar Derneği www.iead.org.tr PROF. DR. MEHMET HÜSEYİN BİLGİN Yönetim Kurulu Başkanı İstanbul Ekonomik Araştırmalar Derneği www.iead.org.tr Tel: 0-212-220-54-51 Faks: 0-212-220-54-52 E-mail: mhbilgin@iead.org.tr EĞİTİM 1996-2000, Doktora,

Detaylı

Prof. Dr. Ekrem ERDEM

Prof. Dr. Ekrem ERDEM Prof. Dr. Ekrem ERDEM KİŞİSEL BİLGİLERİ Üniversite Fakülte Bilim Dalı Anabilim Dalı İş Telefonu Dekanlık Ofis :Erciyes Üniversitesi :İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi :İktisat :İktisat Politikası :0

Detaylı

Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM (Haziran 2015) BİYOGRAFİ

Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM (Haziran 2015) BİYOGRAFİ Doç. Dr. Hasan Hüseyin Yıldırım-CV 1/28 Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM (Haziran 2015) Öğretim Üyesi Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık İdaresi Bölümü Beytepe 06800 Ankara

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ġlhan EGE Doğum Tarihi: 16.04.1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ĠĢletme Çukurova Üniversitesi 1995 Y. Lisans ĠĢletme Çukurova

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm Üniversite Yıl Lisans İngiliz Dili ve Hacettepe Üniversitesi 1985

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm Üniversite Yıl Lisans İngiliz Dili ve Hacettepe Üniversitesi 1985 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Feyza Doyran Doğum Tarihi: 06/06/1964 Ünvan: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm Üniversite Yıl Lisans İngiliz Dili ve Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

Doç. Dr. İsmail Hakkı BİÇER

Doç. Dr. İsmail Hakkı BİÇER Doç. Dr. İsmail Hakkı BİÇER Doğum tarihi, Yeri : 1952, Simav / Kütahya Adresi : İ.T.Ü. İşletme Fakültesi İşletme Mühendisliği Bölümü 34367 MAÇKA / İSTANBUL. Telefon : 0212-293 13 00 / 2005 veya 2051 Fax

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Bir Yatırım Kararı Destek Modeli İçin Analitik Hiyerarşi Yaklaşımı, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, (1997).

ÖZGEÇMİŞ. 1. Bir Yatırım Kararı Destek Modeli İçin Analitik Hiyerarşi Yaklaşımı, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, (1997). ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Demet BAYRAKTAR 2. İletişim Bilgileri Adres E.posta : Süleyman Şah Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi İşletme Bölümü 34864 Kartal-İSTANBUL : dbayraktar@ssu.edu.tr

Detaylı

PROF. DR. EKREM ERDEM ekremerdem@erciyes.edu.tr

PROF. DR. EKREM ERDEM ekremerdem@erciyes.edu.tr KİŞİSEL BİLGİLERİ PROF. DR. EKREM ERDEM ekremerdem@erciyes.edu.tr Bilim Dalı Anabilim Dalı İktisat İktisat Politikası Fakülte İş Telefonu Dekanlık Ofis İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 0 352 4373240-4374913

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 7. Hazırlanan Tezler Tez Tez Konusu Danışman Öğretim Üyesi Yıl

ÖZGEÇMİŞ. 7. Hazırlanan Tezler Tez Tez Konusu Danışman Öğretim Üyesi Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Mahmut ÖZDEVECİOĞLU 2. Doğum Tarihi ve Yeri : 05.01.1968 Kayseri-Melikgazi 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Mail : mozdevecioglu@meliksah.edu.tr 5. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ YALOVA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 2012 FAALİYET RAPORU MART 2013 İçindekiler 1- Rektörün Mesajı... 1 2- Dekanın Önsözü... 2 3- Bölüm Başkanının Önsözü... 3 4- Genel Bilgi ve Bölüm Tarihçesi... 4 5- Vizyon...

Detaylı

Prof. Dr. M. Erdal BALABAN Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi erdal.balaban@isikun.edu.tr ÖZGEÇMİŞ

Prof. Dr. M. Erdal BALABAN Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi erdal.balaban@isikun.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mehmet Erdal Balaban Prof. Dr. M. Erdal BALABAN Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi erdal.balaban@isikun.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi ve Yeri: 5 / 7 / 1953, Hendek(Sakarya) 3. Unvanı:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Eğitimde Psikolojik Hizmetler (1979 1980: 30 Kredi saat ders - Çıkış Belgesi)

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Eğitimde Psikolojik Hizmetler (1979 1980: 30 Kredi saat ders - Çıkış Belgesi) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Abdullah Ata TEZBAŞARAN. Doğum Tarihi : 195. Ünvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Ankara

Detaylı

İBRAHİM BİRKAN. ibrahim.birkan@atilim.edu.tr ibrahim.birkan@nurol.com.tr

İBRAHİM BİRKAN. ibrahim.birkan@atilim.edu.tr ibrahim.birkan@nurol.com.tr İBRAHİM BİRKAN ibrahim.birkan@atilim.edu.tr ibrahim.birkan@nurol.com.tr EĞİTİM Profesör T.C. Üniversitelerarası Kurul Atılım Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Turizm ve Otel İşletmeciliği, 1 Nisan 2013.

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Dokuz Eylül Üniversitesi. Y. Lisans İşletme Erciyes Üniversitesi 2003 Doktora/ Doktora Araştırması

Derece Alan Üniversite Yıl Dokuz Eylül Üniversitesi. Y. Lisans İşletme Erciyes Üniversitesi 2003 Doktora/ Doktora Araştırması 1. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Dokuz Eylül Üniversitesi 1999 Y. Lisans İşletme Erciyes Üniversitesi 2003 Doktora/ Doktora Araştırması Muhasebe ve Finans Finans Erciyes Üniversitesi

Detaylı

Doç.Dr. S.Gül (PAÇACI) GÜNEŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

Doç.Dr. S.Gül (PAÇACI) GÜNEŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Doç.Dr. S.Gül (PAÇACI) GÜNEŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Peyzaj Mimarlığı Ankara Üniversitesi 1992 Master Environmental Management International

Detaylı

Hayatta en hakiki mursit ilimdir fendir, ilim ve fenden başka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir.

Hayatta en hakiki mursit ilimdir fendir, ilim ve fenden başka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir. Hayatta en hakiki mursit ilimdir fendir, ilim ve fenden başka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir. 1 ÖNSÖZ Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 29 Mayıs 2007 tarihinde 5662 sayılı Kanunla

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 2. Merve EKMEKÇİ, 2014, Değişim Mühendisliği, Nepotizm ve Mobbingin Çalışan Performansı Üzerindeki Etkisi

ÖZGEÇMİŞ. 2. Merve EKMEKÇİ, 2014, Değişim Mühendisliği, Nepotizm ve Mobbingin Çalışan Performansı Üzerindeki Etkisi ÖZGEÇMİŞ 1- Adı Soyadı :Sefer GÜMÜŞ 2- Doğum Tarihi :01.03.1946 3- Unvanı : Yrd.Doç.Dr. 4- Öğrenim Durumu : Üniversite Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Pazarlama Marmara Üniv.İİBF. 1975 Y.Lisans Pazarlama

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1. Adı Soyadı: Ayşe ERDEM AKNESİL 2. Doğum Tarihi: 27 Nisan 1965 3. Ünvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Mimarlık Yıldız Teknik Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Yavuz KAHRAMAN Doğum Yeri ve Tarihi Alaşehir, 14/09/1968 Askerlik Durumu 20.11.2001-20.7.2002 de J.Er, Psk.Dnş.,Van İl Jan. K.lığında yaptı. ÖĞRENİM DURUMU

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doçent (Finans) Korkut Ata Üniv. 2013 - Devam Ediyor

ÖZGEÇMİŞ. Doçent (Finans) Korkut Ata Üniv. 2013 - Devam Ediyor ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mehmet Cihangir 2. Doğum Tarihi: 01 Ekim 1964 3. Unvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Çukurova Üniversitesi İktisadi 1986 ve İdari Bilimler

Detaylı