Türkiye de Kompost Üretimi Yapan Bazı Tesislerin Mekanizasyon Özelliklerinin Belirlenmesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye de Kompost Üretimi Yapan Bazı Tesislerin Mekanizasyon Özelliklerinin Belirlenmesi"

Transkript

1 Türkiye de Kompost Üretimi Yapan Bazı Tesislerin Mekanizasyon Özelliklerinin Belirlenmesi Selim UYGUN 1, İlknur DURSUN 2 1 Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Makinaları A.B.D., Ankara 2 Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları Bölümü, Ankara Özet: Günümüzde tarım ve endüstri alanlarındaki gelişmeler ile nüfusun hızla artmasına bağlı olarak tüketimin de artması, atık sorununun tehlikeli boyutlara ulaşmasına neden olmuştur. Buna paralel olarak endüstriyel, evsel ve tarımsal kökenli atıkların yok edilmesi veya değerlendirilmesi, kaçınılmaz hale gelmiştir. Kompostlaştırma teknolojisi, atıkların değerlendirilmesinde en önemli yöntemlerden bir tanesidir. Organik katı atıklar, kompostlaştırma ile yararlı, kullanılabilir ve ekonomik ürünlere dönüştürülmektedir. Bu araştırmada; ülkemizde kompost üretimi yapan, kamu ve özel sektöre ait bazı kompost tesislerinin mekanizasyon özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda, 6 farklı şehirdeki 13 adet kompost tesisi ziyaret edilerek anketler yapılmıştır. Araştırma sonucunda; incelenen kompost üretim tesislerinin yapısal özellikleri, hammadde olarak kullanılan atığın özellikleri, uygulanan kompostlaştırma yöntemleri, kullanılan aletmakinalar, iş akış planları, üretilen kompostun özellikleri, üretim sırasında karşılaşılan sorunlar vb. gibi bazı değerler ortaya konulmuştur. İncelenen kompost üretim tesislerinin tümünün tam kapasite üretim yaptıkları, hammadde veya atık temininde sıkıntı yaşamadıkları ancak kompostlaştırma için gerekli olan sürenin bazı faktörlere bağlı olarak normalden daha uzun olduğu belirlenmiştir. Anahtar Kelimeler: Kompost, kompostlaştırma, kompostlaştırma teknolojisi, Determination of the Mechanization Properties of Some Compost Production Facilities in Turkey Abstract: Nowadays, with advances in the fields of agriculture and industry due to the rapid increase of population and also the increase in consumption, solid waste problem has reached dangerous proportions. In parallel, industrial, household and agricultural waste disposal or evaluation, become inevitable. Composting technology is one of the most important methods of waste management. Organic solid wastes can be transformed into economic, useful products. The aim of this study is; to identify characteristics of mechanization of some compost production facilities operated by either the public or private sector. In this context, 13 composting facilities in 6 different cities were examined by face to face survey method. The parameters involved in the study were: structural characteristics of compost production facilities, waste characteristics of raw material, the composting methods used, the machinery size and type, work flow plans, characteristics of the compost produced, problems encountered during production and so on. Results showed that; all of the investigated compost production facilities were operated on their full capacity, there had been no problems regarding of raw material provide, but the time required for composting, depending on several factors, determined to be longer than usual. Key words: compost, composting, composting technology, mechanization properties Giriş Son yıllarda sanayi ve tarımsal alanların gelişmesiyle önemli oranda ve farklı özelliklere sahip atıklar ortaya çıkmaktadır. Endüstriyel, evsel ve tarımsal kökenli bu atıkların yok edilmesi veya değerlendirilmesi, günümüz toplumları için kaçınılmaz hale gelmiştir. 93

2 Birçok gelişmiş ülkede katı atıklar; kompostlaştırma işlemi ile yararlı, kullanılabilir ve ekonomik ürünlere dönüştürülmektedir. Fakat ülkemizde ne yeterli sayıda büyük ölçekli kompost tesisi, ne de bu konuda yapılmış yeterli sayıda araştırma bulunmaktadır. Bunun yanında var olan büyük ölçekli kompost tesisleri de ekonomik olarak işletilememektedir. Bu sistemlerin ekonomik olarak işletilmesi hem yatırımcı hem de üretici açısından çok önemlidir (Onursal, 2006). Dünya nüfusunun hızla artmasının yanında artan besin ihtiyacının karşılanması için kimyasal gübreler yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Kimyasal gübrelerin fazla miktarda kullanılması, toprak kirliliği ve toprakların fiziksel özelliklerinin bozulması gibi sorunlara neden olmaktadır. Yıllardır geleneksel yollarla yapılan ve sadece verim artırmak amacıyla kullanılan kimyasal gübreler; toprağın organik madde miktarının azalmasına ve verimin düşmesine sebep olmuştur (Şekerci, 2008). Organik gübrelerden olan önceki ürünün hasadından sonra tarla yüzeyinde kalan anız, sap, saman gibi bitkisel kökenli yüzey artıkları genellikle yakılmaktadır. Hayvansal kökenli organik gübrelerin ise değerlendirilmesi çok kısıtlıdır. Katı atığın organik bileşeninin değerlendirilmesinde en etkili ve sürdürülebilir nitelikteki çözüm önerilerinden birisi, kompostlaştırma işlemidir (Topkaya, 2004). Kompostlaştırma; organik maddelerin kontrollü şartlar altında, depo edilmesi, taşınması ve arazi uygulamalarının çevreye zarar vermeyecek bir ürüne biyolojik olarak ayrıştırılmasıdır (Golueke, 1977). Kompostlaştırma işlemi sonucunda, kompost olarak bilinen ve toprak düzenleyicisi ve/veya organik gübre olarak kullanılabilen humusa benzer bir ürün elde edilir (Tanuğur, 2009). Kompost uygulandığı toprağın organik madde içeriğini, killi toprakların geçirgenliğini ve kumlu toprakların su tutma kapasitesini arttırır. Ayrıca bitki kök büyümesini teşvik ederek, su ve hava için gerekli ortak hacim oluşturur. Humus, toprağın organik madde ihtiyacını azaltır. Azotun tutulmasını sağlar ve yer altı suyuna karışmasını önler. Humus açısından zengin topraklar; yetiştirilen bitkilerin daha sağlıklı, hastalıklara ve zararlılara karşı daha dayanıklı olmasına olanak sağlarlar. Böylece ilaçla mücadele ihtiyacı azalır. Bunların yanı sıra kompost toprak yapısını geliştirerek toprağın su geçirgenliğini arttırır. Özellikle yağmur ile toprak yüzeyine ulaşan suyun yüzey akışa geçmek yerine daha kolay yeraltına süzülmesini sağlayarak toprak erozyonunu azaltır (Avcıoğlu ve ark., 2011). Kompost aynı zamanda kültür mantarı yetiştiriciliğinde de yetiştirme ortamı olarak kullanılmaktadır. Mantar yetiştiriciliğinin geliştiği ülkelerde, ülkenin hatta bölgelerin organik madde varlığına göre birçok kompost formülü geliştirilerek uygulamaya aktarılmıştır. Ülkemizde de bölgelere göre yaygın olarak tarımı yapılan ürünlere ait bol miktarda bulunan atıkların kompost yapımında kullanılması hem ekonomiye katkı sağlanması hem de çevre kirliliğinin önlenmesi bakımından büyük önem taşımaktadır (Pekşen ve Günay, 2009). Kompost; organik gübre, toprak iyileştirici ve yetiştirme ortamı gibi isimler altında satılabilen ticari bir değere sahiptir. Kompost ile elde edilebilecek tüm bu faydalar ise ancak kontrollü ve başarılı bir kompostlaştırma işlemi ile elde edilebilir. Kompost oluşum sürecinde meydana gelen değişimler ve kompost oluşum etkenleri Şekil 1 de gösterilmiştir (Rynk, 1992). 94

3 Şekil 1. Kompostlaştırma işlemi (Rynk, 1992) Kompostlaştırmada organik maddeler harcanırken, mikroorganizmalar oksijeni tüketirler. İşlem sırasında fazla miktarda ısı ve CO 2 üretilir ve su buharı havaya karışır. CO 2 ve su kayıpları, birincil maddelerin ağırlığının yaklaşık yarısına eşittir. Kompostlaştırma böylece ham maddeleri değerli toprak şartlandırıcısına dönüştürürken onların hem hacmini hem de ağırlığını azaltır (Öztürk ve Bildik, 2005). Kompostlaştırma işleminde en önemli faktörler C/N oranı, nem miktarı ve uçucu katı miktarıdır. Nem miktarının işlem sırasında %40-60 aralığında olması sağlanmalıdır. Atıktaki C/N oranı 30/1, uçucu katı ise %50 nin üzerinde olmalıdır. İşletme şartlarının uygun hale getirilmesi ile kompostlaştırma sırasında besin elementi kayıpları en aza indirilebilir. Partikül çapı 12 mm nin altında, ph ı aralığında, çözünmüş tuz seviyesi 2500 mmhos/cm özelliklerinde bir kompost idealdir. Kompostun toprakta güvenle kullanılabilmesi için stabilizasyonun tamamlanmış olması, fitotoksik maddelerin bulunmaması ve patojen içermemesi gerekmektedir. Suda çözünebilen organik C/Toplam Organik N oranının 0,7 nin altına indiğinde stabilizasyonun tamamlanmış olduğu kabul edilir. Stabilizasyonun tamamlandığı kompostta NH 4 un azalıp NO 3 ün artmasından da anlaşılabilmektedir. İdeal bir kompostta NH 4 içeriğinin %0,04 ün üstünde olmaması gerekmektedir. Bunların dışında kompostun idealliğinin belirlenmesi için önerilen birçok yöntem vardır. Kompostun stabilizasyonunun tamamlanma süresi atığa ve uygulanan sisteme bağlı olup gün aralığındadır (Avcıoğlu ve ark., 2011). Dünyada ve ülkemizde atıkların özelliklerine ve kompostun kullanılacağı alana göre kompostlaştırma işleminde farklı yöntemler ve teknolojiler bulunmaktadır. İşlem tiplerine göre üretim sistemleri; 1) Pasif kompostlaştırma 2) Karıştırmalı yığın kompostlaştırma 3) Havalandırmalı statik yığın kompostlaştırma a) Pasif havalandırmalı sistemler b) Zorlamalı havalandırmalı sistemler 4) Kapalı sistemlerde kompostlaştırma a) Depoda kompostlaştırma b) Tünel kompostlaştırma 95

4 c) Kule tipi reaktörlerde kompostlaştırma d) Döner tambur tipi kompostlaştırma şeklinde sıralanabilir (Haug, 1993; Öztürk ve Bildik, 2005). Her ne kadar kompostlaştırma işlemi yukarıda sıralandığı gibi mekanizasyon sistemlerine göre sınıflandırılabilse de, günümüzde gerek teknolojik ve gerekse ekonomik faktörlerin etkisi ile yukarıda sayılan sistemlerin kombinasyonlarının yer aldığı sistemlerin uygulama da olduğu bilinmektedir (Haug, 1993). Bu çalışmada; ülkemizde kompost üretimi yapan kamu ve özel sektöre ait bazı kompost tesislerinin mekanizasyon yapısı ve özellikleri incelenmiştir. Materyal ve Yöntem Bu çalışmanın materyalini, Türkiye de kompost üretimi yapan bazı tesislerden anket yoluyla elde edilen veriler oluşturmuştur. Anket çalışmaları 6 farklı şehirdeki 13 adet kompost tesisine ziyaret edilerek yüz yüze görüşmeler şeklinde yapılmıştır. İncelemelerde bulunulan tesisler Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile görüşmeler ve internet araştırmaları neticesinde belirlenmiştir. Ayrıca bu çalışma kapsamında kompostlaştırma işlemleri için makina ve sistemler üreten yerli bir işletmeye de ziyaret gerçekleştirilmiş detaylı bilgiler alınmıştır. Hazırlanan anket formu, tesislerin yapısal özelliklerini, hammadde olarak kullanılan atıkların özelliklerini, uygulanan kompostlaştırma yöntemlerini, kullanılan alet ve makinaları, iş akış planlarını, üretilen kompostun özelliklerini ve üretim sırasında karşılaşılan sorunları belirlemeye yönelik olarak hazırlanmıştır. Görüşme yapılan tesis yetkililerine araştırma sonuçlarının, işletme sorunlarının çözümüne sağlayacağı yararlar anlatılmıştır. Böylece araştırmaya güven duyulması sağlanmaya çalışılmıştır. Tesis bilgileri ve isimleri bu çalışma kapsamında açıklanmamış, gizli tutulmuştur. Araştırma Bulguları Araştırmada elde edilen sonuçlar aşağıda açıklanmıştır. Buna göre; 1. Araştırma kapsamında incelemelerde bulunulan tesislerin %23 ü mantar yetiştirme ortamı olarak kullanılan kompost üretim tesisi iken %76 si ise toprak iyileştirici ya da organik gübre olarak kullanılan kompost üretim tesisidir (Şekil 2). Şekil 2. İncelenen tesislerin kompost üretim amaçlarına göre yüzdeleri 2. Tesislerin kompostlaştırma işlemlerinde birincil madde olarak kullandıkları atık yüzdeleri Şekil 3 de gösterilmiştir. 96

5 Şekil 3. Kullanılan atık cinsine göre tesis yüzdeleri İncelemelerde bulunulan tesislerin; %46 sı büyükbaş hayvan atıklarını, %23 ü kanatlı hayvan atıklarını, %23 ü bitkisel materyalleri, %8 i ise yemek atıklarını kompostlaştırmaktadır. 3. Birincil maddeleri saman olan işletmelerin azot kaynağı olarak tavuk gübresi ilave ettikleri gözlenmiştir. Evsel atıklardan kompostlaştırma işleminde bahçe budama atıkları ilave edilirken, büyük baş hayvan atıklarından kompost üreten tesisler ise çoğunlukla altlık malzemesi ile gübre tesislere karışık hale geldiğinden herhangi bir ilave madde koymadıkları belirlenmiştir. Tesislerden sadece bir tanesi karbon kaynağı olarak talaş kullanmaktadır. 4. Kompostlaştırma işlemi için kullanılan materyaller karıştırılırken, tesislerin %16 sı C/N oranını önemserken, %69 u tecrübeye bağlı karışım oluşturmaktadır. %15 i ise birincil maddeye herhangi bir karıştırma işlemi uygulamamaktadır (Şekil 4). Şekil 4. Kompostlaştırma işleminde tesislerin karışım oluşturma yüzdeleri 5. İncelemelerde bulunulan İşletmelerin %46 sı herhangi bir üretim sonunda meydana gelen atıklarını kompostlaştırırken, %54 ü başka işletmelerden hammaddelerini temin etmektedir (Şekil 5). Şekil 5. Tesislerin atık temin yüzdeleri 6. Ham maddelerin komposta dönüşebilmesi için uygun C/N oranının belirlenmesinin yanı sıra sıcaklık ve nem kontrolleri de önemli etkenlerdendir. Tesislerin %85 i bu ölçümleri 97

6 gerçekleştirmektedir (Şekil 6). Tüm bu faktörler kompostlaştırma süresi üzerinde etkilidir. Ölçüm yapan tesisler sıcaklık ve nem değerlerini istenilen aralıkta tutmaya çalıştıkları gözlenmiştir. Şekil 6. Sıcaklık ve nem kontrolü yapan tesisler 7. Gereken kompostlaştırma süresi, kompostun kullanım amacına, materyal seçimine ve tercih edilen kompostlaştırma yöntemine bağlı olarak değişir. Örneğin, kompost bitki büyüme döneminden önce tarlaya uygulanırsa burada olgunlaşabilir. Kompostun kısmen kuru olması isteniyorsa buna bağlı olarak kompostlaştırma süresi uzatılır. Şekil 7 de tesislerin kompostlaştırma süreleri verilmiştir. Şekilde 3, 5 ve 9 numaralarıyla gösterilen tesisler mantar yetiştirme ortamı hazırlama amaçlı kompost üretmektedir. Kullanılan kompostlaştırma yöntemleri ve kullanım amaçları aynı olmasına rağmen kompostlaştırma için tercih ettikleri ham maddelerin farklı olmasından dolayı kompostlaştırma sürelerinde farklılıklar gözlenmiştir. Diğer numaralarla ifade edilen tesislerin kompostlaştırma sürelerindeki aşırı fark ise tamamıyla kompostlaştırma yöntemlerinin farklı olmasından kaynaklanmaktadır. Şekil 7. Kompostlaştırma süreleri (gün) 8. Kompost tesisleri üretim için farklı teknolojiler kullanmaktadır. Çizelge 1 de tesislerdeki üretim sistemleri yer almaktadır. 98

7 Çizelge 1. Tercih edilen kompostlaştırma yöntemleri Kompostlaştırma Yöntemleri Tesis Sayısı Pasif kompostlaştırma 2 Karıştırmalı yığın kompostlaştırma 2 Tambur+Karıştırmalı yığın 1 Tünel kompostlaştırma 3 Depoda kompostlaştırma 3 Depo+Karıştırmalı yığın 1 Kule tipi kompostlaştırma 1 Toplam 13 Çizelge 1 incelendiğinde en çok tercih edilen yöntemlerin tünel ve depoda kompostlaştırma işlemleri olduğu görülmektedir. Ayrıca araştırma sonucunda, ülkemizde gerek teknolojik ve gerekse ekonomik faktörlerin etkisi ile birden fazla yöntemin bir arada kullanıldığı, havalandırmalı statik yığın kompostlaştırma yönteminin ise tercih edilmediği gözlenmiştir. Pasif kompostlaştırma yönteminde havalandırma, yığınların içine doğru pasif bir şekilde olmaktadır. Bu nedenle yığınlar, küçük ve yüksekliği az olacak şekilde oluşturulmaktadır. Bu yöntemde, minimum ölçüde emek ve ekipmana ihtiyaç duyulmaktadır. 150 günlük kompostlaştırma sürelerinde yığınlar, kepçe veya ön yükleyicili traktör ile 2-3 kez alt üst edilmektedir. Pasif kompostlaştırma yapılan işletmelerde büyükbaş hayvan atıkları ile saman karıştırılmakta mevsimsel şartlara bağlı olarak yığınların üstü kapatılıp açılmaktadır. Havalandırma oranı düşük olduğundan bu yöntemde kompostlaştırma işlemi yavaş gerçekleşir ve koku problemi fazladır. Gerek dünyada gerekse ülkemizde yaygın olarak uygulanan kompostlaştırma yöntemlerinden biri olan karıştırmalı yığın kompostlaştırma, ham madde karışımının uzun yığınlar şeklinde oluşturulup, düzenli aralıklarla karıştırılması ile gerçekleştirilmektedir (Şekil 8). Şekil 8. Karıştırmalı yığın kompostlaştırma Karıştırmalı yığın kompostlaştırma yöntemini tercih eden tesislerde, çoğunlukla su geçirmez bir zemin üzerinde oluşturulan yığınların karıştırılması için özel makinalar kullanılmaktadır. Türkiye de en yaygın kullanılanı, traktörle çekilir tip kompost karıştırma makinasıdır (Şekil 9). Bu makinalar; yığın içerisindeki poroziteyi arttırmak, işlem homojenliği için madde dağılımını sağlamak ve büyük maddeleri parçalamak gibi görevleri yerine getirmektedir. İncelen işletmeler, yerli üretim makina tercih etmişlerdir. 99

8 Şekil 9. Traktörle çekilir tip kompost karıştırıcı Karıştırıcının, materyali karıştırma ve çevirme kapasitesi 630 m 3 /h tir. Karıştırıcı maksimum 2,5 m genişliğinde ve 1,5 m yüksekliğindeki yığınlarda kullanılabilmektedir. Çalışma hızı 0,1-0,3 km/h tir. Karıştırılan materyal 1,5-2 m geriye atılmaktadır. Böylece yığınlar her karıştırmada makinanın ilerleme yönünün tersine hareket etmektedir. Gerekli traktör gücü ihtiyacı 75 kw kadardır. Döner tambur reaktörü ile kompostlaştırmada tambur içindeki maddeler devamlı ya da aralıklı olarak yavaş bir şekilde döndürülmektedir. Döndürme işlemi, tamburun içindeki materyalleri karıştırmakta ve tambur boyunca hareket etmesini sağlamaktadır. İncelenen tesislerde, tamburdan çıkan ürün kompost karıştırıcısı ile olgunluk süresini tamamlamaktadır. Bu işlemlerin tamamı yaklaşık 20 gün sürmektedir. Tambur kompostlaştırma sürecinde herhangi bir dış ısı kaynağına ihtiyaç duymamaktadır. Tambur içerisindeki fermantasyon ile istenilen sıcaklığa ulaşılabilmektedir. Sistemler, tam otomatik ve dokunmatik bir PLC kontrol paneli tarafından yönetilmektedir. İstenilen sistem değerleri bu bilgisayar panelinden izlenebilinmektedir. Tambur kapasitesi 18 m 3 tür. Materyaller tambur içerisinde ortalama 3 gün kalmaktadır. Tünel kompostlaştırma sistemlerinde kompostlaştırılacak materyaller, beton duvarlı kanallar içinde oluşturulmuş uzun, dar ve yatay yatak içinde kontrol altında tutulmaktadır (Şekil 10). Kanalın duvarları üzerindeki raylarla idare edilen karıştırıcı, yatakta otomatik olarak hareket etmektedir. Hammadde kanalın ön ucundan yüklenmekte, kompost diğer uçtan alınmaktadır. Bu sistemlerde kontrollü havalandırma ve materyali döndürme işlemleri bir arada yapılmaktadır. Havalandırma boruları yatak tabanına gömülmüş ve üzeri ızgaralar ile kapatılmıştır. İki döndürme arasında kompost üfleyicilerle havalandırılarak soğutulur. İşletmeler, bu sistemleri yurt dışından ithal etmiştir. 100

9 Şekil 10. Tünel kompostlaştırna sistemi Kule tipi reaktörlerde kompostlaştırma sisteminde, materyalin yukarıdan aşağı doğru hareket ettiği, dikey olarak konumlandırılmış silolar kullanılmaktadır (Şekil 11). İşletme yumurta üretimi sonucunda oluşan atıklarını kompostlaştırmaktadır. Kümeslerden çıkan atıklar tam otomatik sistemle doğrudan reaktöre gelmektedir. Kule reaktörün çapı 5 m, yüksekliği dıştan 6 m, içten 4,5 m olup, toplam 3 adet kule reaktör vardır. Reaktörlerin her biri 5 kw gücünde motorlarla çalışmaktadır. Bir gün boyunca karıştırılan materyal daha sonra beton bir zemin üzerine serilerek 20 gün bekletilmektedir. Su ilavesi yapılmamaktadır. Reaktör iç sıcaklığı 70 0 C dir. Sistemde materyallerin dikey olarak yığılması, silonun daha derin bölgelerinde havalandırmanın yetersiz kalmasına ve materyallerin sıkışmasına neden olmaktadır. Şekil 11. Kule tipi reaktörler Depoda kompostlaştırma yöntemini daha çok mantar kompostu üreten tesisler tercih etmekle birlikte evsel atıkların işlendiği tesislerde de yaygın olarak kullanılmaktadır. Atıklar, duvarlar ve çatıdan oluşan bir yapı içinde kompostlaştırılmaktadır. Bu yöntem basınçlı havalandırma ile deponun tabanından hava verilerek yapılmakta ve materyaller çok seyrek döndürülmektedir (Şekil 12). İşletmeler diğer yöntemlere oranla ısı ve nem kontrolünün daha kolay olmasından dolayı bu yöntemi tercih etmişlerdir. 101

10 Şekil 12. Depoda kompostlaştırma yönteminde havalandırma sistemi 9. İncelemelerde bulunulan tesislerde, gelen atıkların herhangi bir ayırma veya parçalama işlemine tabi tutulmaksızın hemen işleme alındığı belirlenmiştir. Bu da özellikle karıştırmalı yığın kompostlaştırma yöntemi ile üretim yapan tesislerde büyük sıkıntılara sebep olmaktadır. Atık içerisinden taş vb. istenmeyen maddeler çıktığında kompost karıştırma makinası durmak zorunda kalmaktadır. Kapalı sistemlerde ise en çok karşılaşılan sorun koku problemidir. Tesis içi havalandırmaya önem verilmediği gözlemlenmiştir. 10. Ziyaret edilen tesislerin %62 sinde paketleme sistemlerinin, %46 sında ise peletleme sistemlerinin olduğu görülmüştür (Şekil 13 ve 14). Tesislerin genel hatları ile üretim aşamaları Şekil 15 de verilmiştir. Şekil 13. Paketleme yapan tesis yüzdeleri Şekil 14. Peletleme yapan tesis yüzdeleri 102

11 Şekil 15. Kompostlaştırmada işlem akışı Tartışma ve Sonuç Türkiye de kompost üretimi yapan bazı tesislerin mekanizasyon özellikleri hakkında bilgi edinilmesi amacıyla hazırlanan bu çalışmada elde edilen başlıca sonuçlar aşağıda özetlenmiştir. Buna göre; 1. İncelenen tesislerin büyük bir çoğunluğu (%77) kompostu, toprak iyileştiricisi olarak üretmektedir. 2. Tesislerde işlenen atık türünün %46 ile en fazla büyükbaş hayvan gübresi olduğu belirlenmiştir. 3. Kompostlaştırma işleminde birincil madde olarak bitkisel atıkları kullanan işletmeler ikincil madde olarak tavuk gübresi, evsel atıklardan kompostlaştırmada ise budama atıkları kullanıldığı belirlenmiştir. 4. Kompostlaştırma işleminde C/N oranı, istenilen sınırın üzerinde olursa işlem yavaşlayacağından dikkat edilmesi gereken en önemli faktörlerdendir. Böyle olmasına rağmen inceleme yapılan tesislerin sadece %16 sı bu değeri önemsemektedir. Tesislerin büyük çoğunluğu tecrübeye bağlı karışım oluşturmaktadırlar. 5. Tesislerin %54 ü ham maddelerini başka işletmelerden temin etmektedir. Ülkemizdeki büyükbaş ve kanatlı hayvan potansiyelini göze alacak olursak, atık miktarı hayli fazla olduğu göze çarpmaktadır. Kompostlaştırma, atıkların faydaya dönüşümünde göze çarpan önemli bir yöntemdir. 6. Uygun bir kompostlaştırma işlemi yapabilmek için nem ve sıcaklık değerleri istenilen aralıklarda kalması sağlanmalıdır. İnceleme yapılan işletmelerin %85 i bu kontrolleri yapmaktadır. Kompostlaştırma işleminde nem ve sıcaklık değerlerinin kompostlaştırma süresinde etkili olduğunu işletmeler tarafından bilinmektedir. 103

12 7. Kompostlaştırma süresi; kompostun kullanım amacına, materyal seçimine ve tercih edilen kompostlaştırma yöntemine bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Geç kompostlaştırma zaman ve maddi kayıplara neden olurken, işlemi erken bitirmek ise kompostun olgunlaşmamasına, haliyle komposttan maksimum verim alınamamasına sebep olmaktadır. 8. Ülkemizde pasif kompostlaştırma, karıştırmalı yığın kompostlaştırma ve kapalı sistemlerde kompostlaştırma yöntemlerinin yaygın olarak tercih edildiği belirlenmiş, havalandırmalı statik yığın kompostlaştırma yöntemlerinin ise tercih edilmediği göze çarpmaktadır. 9. Tesislerin çoğunda eleme ve parçalama işlemi yapılmadığından atık içerisinden çıkan istenmeyen maddeler kompostlaştırma işleminde sorun teşkil etmektedir. 10. Tesislerin %62 si paketleme, %54 ü ise peletleme yapmadan kompostu değerlendirmektedir. Kompostlaştırma, özellikle tarımsal işletmelerin atık sorununun etkin bir şekilde çözülebilmesi için geri dönüşüm yöntemleri içinde önemli paya sahiptir. Kompost üretim ve uygulama mekanizasyonu ne kadar güçlü ve etkili olursa kazanımda aynı oranda artacaktır. Ülkemizde kompostlaştırma ile beraber kompost yöntemleri ve makinalarının da hızla geliştiği ve yaygınlaştığı, sadece kompost makina ve sistemleri üreten yeni işletmeler kurulduğu gözlemlenmektedir. Literatür Listesi Avcıoğlu, A., Türker, U., Atasoy, Z. ve Koçtürk, D Tarımsal Kökenli Yenilenebilir Enerjiler Biyoyakıtlar. Nobel,493, Ankara. Golueke, C.G Biological Reclamation of Solid Wastes. Emmaus, PA: Rodale Press. Haug, R. T The Practical handbook of compost engineering. Boca Raton, FL: Lewis Publishers. Onursal, E Gül işleme atıklarının kompostlaştırılmasında optimum C/N oranlarının belirlenmesi üzerine bir çalışma. Yüksek lisans tezi. Süleyman Demirel Üniversitesi, 82 s., Isparta. Öztürk, M. ve Bildik, B Hayvan çiftliklerinde kompost üretimi. Çevre ve Orman Bakanlığı, 160 s., Ankara. Pekşen, A., Günay A Kültür mantarı yetiştiriciliğinde çay atığı ve buğday sapı karışımından hazırlanan kompostların kullanımı. Ekoloji 19, 73, Rynk, R On farm composting handbook. NRAES-54, Cooperative Extension Service, Northeast Regional Agricultural Engineering Services, Ithaca NY, USA. Şekerci, Y Karaman ilinde elma ağaçlarına uygulanan kentsel katı atık kompostunun toprak ve bitkinin bazı özelliklerine etkileri. Yüksek lisans tezi. Selçuk Üniversitesi, 91 s., Konya. Tanuğur, I Besi tavuğu kümes atıklarının farklı katı malzemeleriyle aerobik kompostlaştırılması. Yüksek lisans tezi. İstanbul Teknik Üniversitesi, 93 s., İstanbul. Topkaya, B Kompost. Ders notu (basılmamış). Akdeniz Üniversitesi, 17 s., Antalya. 104

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ÜLKEMİZDE KOMPOST ÜRETİMİ YAPAN BAZI TESİSLERDEKİ MEKANİZASYON UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Selim UYGUN TARIM MAKİNALARI ANABİLİM DALI

Detaylı

Türkiye de Tarımsal Atıklardan Kompost Üretim Sektörünün Gelişimi

Türkiye de Tarımsal Atıklardan Kompost Üretim Sektörünün Gelişimi Türkiye de Tarımsal Atıklardan Kompost Üretim Sektörünün Gelişimi Recep KÜLCÜ 1 Ramazan ÇAYLAK 1 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makianaları Bölümü, Isparta. recepkulcu@sdu.edu.tr

Detaylı

Neobioplus Nasıl Üretilir?

Neobioplus Nasıl Üretilir? Seperasyon Neobioplus Nasıl Üretilir? NH3, NH4, CH4, H2S Gibi Zararlı Bileşenlerin Giderimi Böcek Yumurta Yabancı Ot Tohum Giderimi Pelet Toz Hayvan Dışkıları Bitkisel Atıklar Anaerobik Ortamda Fermentasyon

Detaylı

Biyogaz Yakıtlı Kojenerasyon Uygulamaları

Biyogaz Yakıtlı Kojenerasyon Uygulamaları Biyogaz Yakıtlı Kojenerasyon Uygulamaları Sedat Akar Turkoted Yönetim Kurulu Üyesi Biyogaz Nedir? Biyogaz, mikrobiyolojik floranın etkisi altındaki organik maddelerin oksijensiz bir ortamda çürütülmesi

Detaylı

Biyo Atıklardan Küçük ve Orta Ölçekli Kompost Üretimi

Biyo Atıklardan Küçük ve Orta Ölçekli Kompost Üretimi Biyo Atıklardan Küçük ve Orta Ölçekli Kompost Üretimi Datça da Doğa Dostu Tarım için Biyo-Atıklardan Organik Gübre Üretimi, 2015 Birleşmiş Milletler Küresel Çevre Fonu (GEF) Küçük Destek Programı (SGP)

Detaylı

Türk Tarımı nda verimi ve kaliteyi arttırmak için Yerli organik kaynaklardan üretilen Organomineral gübre Hexaferm in kullanımı

Türk Tarımı nda verimi ve kaliteyi arttırmak için Yerli organik kaynaklardan üretilen Organomineral gübre Hexaferm in kullanımı Türk Tarımı nda verimi ve kaliteyi arttırmak için Yerli organik kaynaklardan üretilen Organomineral gübre Hexaferm in kullanımı Hexaferm, organomineral gübre olarak adlandırılan yeni nesil bir gübre cinsidir.

Detaylı

Organik Atıkların Değerlendirilmesi- BİYOGAZ: Üretimi ve Kullanımı ECS KĐMYA ĐNŞ. SAN. VE TĐC. LTD. ŞTĐ.

Organik Atıkların Değerlendirilmesi- BİYOGAZ: Üretimi ve Kullanımı ECS KĐMYA ĐNŞ. SAN. VE TĐC. LTD. ŞTĐ. Organik Atıkların Değerlendirilmesi- BİYOGAZ: Üretimi ve Kullanımı ECS KĐMYA ĐNŞ. SAN. VE TĐC. LTD. ŞTĐ. BİYOGAZ NEDİR? Anaerobik şartlarda, organik atıkların çeşitli mikroorganizmalarca çürütülmesi sonucu

Detaylı

Ekolojik Yerleşimlerde Atık Yönetiminin Temel İlkeleri

Ekolojik Yerleşimlerde Atık Yönetiminin Temel İlkeleri i Ekolojik Yerleşimlerde Atık Yönetiminin Temel İlkeleri Ekoljik yerleşimler kaynakların kullanımında tutumludur. Atık Yönetimi ve geri dönüşüm bu yerleşimlerde kaynak yönetiminin ayrılmaz bir bileşenidir.

Detaylı

Kompostlaştırma Tesislerinde Farklı Mekanizasyon Uygulamalarının Yatırım ve Üretim Maliyetlerine Etkilerinin Belirlenmesi

Kompostlaştırma Tesislerinde Farklı Mekanizasyon Uygulamalarının Yatırım ve Üretim Maliyetlerine Etkilerinin Belirlenmesi Tarım Makinaları Bilimi Dergisi 2005, 1 (3), 189-196 Kompostlaştırma Tesislerinde Farklı Mekanizasyon Uygulamalarının Yatırım ve Üretim Maliyetlerine Etkilerinin Belirlenmesi Recep KÜLCÜ 1, Osman YALDIZ

Detaylı

Tavuk Gübresi, Karanfil ve Çim Atıklarının Kompostlaştırılmasında İşlem Parametrelerinin Belirlenmesi

Tavuk Gübresi, Karanfil ve Çim Atıklarının Kompostlaştırılmasında İşlem Parametrelerinin Belirlenmesi Tarım Makinaları Bilimi Dergisi 2007, 3 (3), 161-167 Tavuk Gübresi, Karanfil ve Çim Atıklarının Kompostlaştırılmasında İşlem Parametrelerinin Belirlenmesi Recep KÜLCÜ, Osman YALDIZ Akdeniz Üniversitesi

Detaylı

İNSAN DÜNYANIN YÖNETİCİSİ

İNSAN DÜNYANIN YÖNETİCİSİ İNSAN DÜNYANIN YÖNETİCİSİ TARIM EKOSİSTEMLERİ (KÖPRÜ) ÜRETİCİ-KÖPRÜ İNTERAKSİYONU DOĞAL EKOSİSTEMLER (ÜRETİCİ) ÜRETİCİ+KÖPRÜ+PARAZİT İNTERAKSİYONU KÖPRÜ-PARAZİT İNTERAKSİYONU ÜRETİCİ-PARAZİT İNTERAKSİYONU

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KATI ATIK YÖNETİMİ PROJESİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KATI ATIK YÖNETİMİ PROJESİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KATI ATIK YÖNETİMİ PROJESİ Belirlenmiş olan yerleşim bölgeleri için 2022-2041 dönemini kapsayacak entegre katı atık yönetimi planı hazırlanacaktır. Yönetim

Detaylı

KATI ATIKLARIN BERTARAFINDA BİYOTEKNOLOJİ UYGULAMALARI. Doç. Dr. Talat Çiftçi ve Prof. Dr. İzzet Öztürk Simbiyotek A.Ş. ve İTÜ

KATI ATIKLARIN BERTARAFINDA BİYOTEKNOLOJİ UYGULAMALARI. Doç. Dr. Talat Çiftçi ve Prof. Dr. İzzet Öztürk Simbiyotek A.Ş. ve İTÜ KATI ATIKLARIN BERTARAFINDA BİYOTEKNOLOJİ UYGULAMALARI Doç. Dr. Talat Çiftçi ve Prof. Dr. İzzet Öztürk Simbiyotek A.Ş. ve İTÜ 1 KATI ATIK ÇEŞİTLERİ Evsel ve Kurumsal Çöpler Park ve Bahçelerden Bitkisel

Detaylı

Iğdır İlinin Hayvansal Atık Kaynaklı Biyogaz Potansiyeli. Biogas Potential from Animal Waste of Iğdır Province

Iğdır İlinin Hayvansal Atık Kaynaklı Biyogaz Potansiyeli. Biogas Potential from Animal Waste of Iğdır Province Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 2(1): 61-66, 2012 Iğdır İlinin Hayvansal Atık Kaynaklı Biyogaz Potansiyeli Iğdır Üniversitesi

Detaylı

Kompostlaştırma Prosesinde Sıcaklık ve Havalandırma Oranı Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi

Kompostlaştırma Prosesinde Sıcaklık ve Havalandırma Oranı Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 9 (1):118-126, 2014 ISSN 1304-9984, Araştırma Makalesi Kompostlaştırma Prosesinde Sıcaklık ve Havalandırma Oranı Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi

Detaylı

1. Giriş. 2. Toprak kompozisyonu. Bölüm 1 - Topraklar ve Toprak Verimliliği. Modül 2 Toprak ve Besin Döngüsü

1. Giriş. 2. Toprak kompozisyonu. Bölüm 1 - Topraklar ve Toprak Verimliliği.  Modül 2 Toprak ve Besin Döngüsü Modül 2 Toprak ve Besin Döngüsü Bölüm 1 - Topraklar ve Toprak Verimliliği www.econewfarmers.eu 1. Giriş Tanıtım modülünden hatırlayacağınız gibi organik tarım en az sentetik girdi ile bitki yetiştirmek

Detaylı

Kompost Teknolojleri : bir OCENE Departmanı

Kompost Teknolojleri : bir OCENE Departmanı Kompost Teknolojleri : bir OCENE Departmanı SAS OCENE Avenue de Monthorin 35420 LOUVIGNE - FRANCE Tél : +33 (0)2.99.98.55.06 Fax : +33 (0)2.99.98.14.20 Ocene, Bir SERAFEL group Şirketi Ocene, Kalite işlemini

Detaylı

HUBER Solar aktif çamur kurutma teknolojisi ile daha az koku, daha yüksek kurutma performansı

HUBER Solar aktif çamur kurutma teknolojisi ile daha az koku, daha yüksek kurutma performansı HUBER Solar aktif çamur kurutma teknolojisi ile daha az koku, daha yüksek kurutma performansı Çamuru neden kurutmalıyız? KM giriş= %25 KM çıkış= %75 Kurutma Ağırlık= 1000 kg Hacim= 1 m³ Ağırlık= 333 kg

Detaylı

KOMPOST TEKNOLOJİLERİ VE İSTANBUL DAKİ UYGULAMALARI

KOMPOST TEKNOLOJİLERİ VE İSTANBUL DAKİ UYGULAMALARI KOMPOST TEKNOLOJİLERİ VE İSTANBUL DAKİ UYGULAMALARI Şenol YILDIZ, Esra ÖLMEZ, Alpaslan KİRİŞ İSTAÇ A.Ş syıldız@istac.com.tr ; eolmez@istac.com.tr ; akiris@istac.com.tr 1.ÖZET Hızla artan insan nüfusu,

Detaylı

Uluslararası Kompost Konferansı

Uluslararası Kompost Konferansı Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey Çöp Değil, Kompost TÜRKİYE ÇÖPÜNÜ DÖNÜŞTÜRÜYOR!

Detaylı

Aydın İlindeki Bazı Süt Sağım Tesislerinin Teknik Özellikleri. Technical Properties of Some Milking Parlours in Aydın Province

Aydın İlindeki Bazı Süt Sağım Tesislerinin Teknik Özellikleri. Technical Properties of Some Milking Parlours in Aydın Province Aydın İlindeki Bazı Süt Sağım Tesislerinin Teknik Özellikleri Türker SARAÇOĞLU, Nurettin TOPUZ, Cengiz ÖZARSLAN Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları Bölümü, Aydın turksar@hotmail.com

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE'DE ÇEVRE SORUNLARI DOÇ. DR.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE'DE ÇEVRE SORUNLARI DOÇ. DR. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE'DE ÇEVRE SORUNLARI DOÇ. DR. SEVİM BUDAK Katı Atıklar Dünya nüfusu gün geçtikçe ve hızlı bir şekilde artmaktadır.

Detaylı

BİYOLOJİK ATIK KOMPOSTLAMA

BİYOLOJİK ATIK KOMPOSTLAMA BİYOLOJİK ATIK KOMPOSTLAMA BIOSOLUTION TARIM DANIŞMANLIK İTHALAT VE İHRACAT TİC. LTD. ŞTİ. 1479 Sok. Kristal İş Merkezi, No. 15, Kat 5, Daire 22 Alsancak / İzmir Tel.: +90 232 464 71 21 / Faks: +90 232

Detaylı

1. Giriş. 2. Besinler Besin kaynakları. Bölüm 4 Gübreler ve İlave besinler. Modül 2 Toprak ve Besin döngüsü

1. Giriş. 2. Besinler Besin kaynakları. Bölüm 4 Gübreler ve İlave besinler.  Modül 2 Toprak ve Besin döngüsü Modül 2 Toprak ve Besin döngüsü Bölüm 4 Gübreler ve İlave besinler www.econewfarmers.eu 1. Giriş Bir önceki bölümde besin temininde ekim nöbetinin önemini gördünüz. Bu bölümde organik çiftçilerin kullandığı

Detaylı

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programının amacı Amaç: Doğal kaynakların korunmasını dikkate alarak; Kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi,

Detaylı

Biyogaz Temel Eğitimi

Biyogaz Temel Eğitimi Biyogaz Temel Eğitimi Sunanlar: Dursun AYDÖNER Proje Müdürü Rasim ÜNER Is Gelistime ve Pazarlama Müdürü Biyogaz Temel Eğitimi 1.Biyogaz Nedir? 2.Biyogaz Nasıl Oluşur? 3.Biyogaz Tesisi - Biyogaz Tesis Çeşitleri

Detaylı

Şanlıurfa Kuru Tarım İşletmelerinde Farklı Makina Seti ve Arazi Büyüklüğüne Göre Optimum Ürün Deseninin Belirlenmesi

Şanlıurfa Kuru Tarım İşletmelerinde Farklı Makina Seti ve Arazi Büyüklüğüne Göre Optimum Ürün Deseninin Belirlenmesi Şanlıurfa Kuru Tarım lerinde Farklı Makina Seti ve Arazi Büyüklüğüne Göre Optimum Ürün Deseninin Belirlenmesi Cevdet SAĞLAM 1, Refik POLAT 2 1 Harran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım makineları Bölümü,

Detaylı

BİYOKÜTLE ENERJİ SANTRALİ BİOKAREN ENERJİ

BİYOKÜTLE ENERJİ SANTRALİ BİOKAREN ENERJİ BİYOKÜTLE ENERJİ SANTRALİ BİOKAREN ENERJİ BİYOKÜTLE SEKTÖRÜ Türkiye birincil enerji tüketimi 2012 yılında 121 milyon TEP e ulaşmış ve bu rakamın yüzde 82 si ithalat yoluyla karşılanmıştır. Bununla birlikte,

Detaylı

ATIK YÖNETİMİNDE BİYOMETANİZASYON TEKNOLOJİSİ

ATIK YÖNETİMİNDE BİYOMETANİZASYON TEKNOLOJİSİ ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİNDE BİYOMETANİZASYON TEKNOLOJİSİ Ufuk SAYIN Demet ERDOĞAN 17 Haziran 2011-ICCI-İstanbul Atık Yönetimi Hiyerarşisi EHCIP KAAP Atık

Detaylı

TAVUK GÜBRESİ KURUTUCU

TAVUK GÜBRESİ KURUTUCU Dorset POLLO TAVUK GÜBRESİ KURUTUCU Tavuk gübresinin kurutulması Kümes içerisindeki hava ile Dış ısı kaynağı ile Kompakt ve düşük bakım maliyetli Ön kurutmasız İnce tozda yüksek oranda azalma Pelet üretimi

Detaylı

Atıkları kaliteli komposta dönüştürür

Atıkları kaliteli komposta dönüştürür Atıkları kaliteli komposta dönüştürür Bir Markası su hijyen çevre Çalışma Alanları 30 yıllık deneyim bilgimizi kanıtlamak için 1976 yılından bu yana, profesyonel sistemlerin geliştirilmesi, üretimi ve

Detaylı

Uluslararası(Kompost(Konferansı((

Uluslararası(Kompost(Konferansı(( Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey Çöp Değil, Kompost TÜRKİYE ÇÖPÜNÜ DÖNÜŞTÜRÜYOR!

Detaylı

Organik Meyve Yetiştiriciliğinin Temel Esasları

Organik Meyve Yetiştiriciliğinin Temel Esasları Yayın No: 42 Yayın Tarihi: 15.11.2011 Organik Meyve Yetiştiriciliğinin Temel Esasları Adem ATASAY Organik Tarım, doğadaki dengeyi koruyan, toprak verimliliğinde devamlılığı sağlayan, hastalık ve zararlıları

Detaylı

Dicle Vadisinde Pamuk Üretimi Yapan İşletmelerin Mekanizasyon Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma

Dicle Vadisinde Pamuk Üretimi Yapan İşletmelerin Mekanizasyon Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma Dicle Vadisinde Pamuk Üretimi Yapan İşletmelerin Mekanizasyon Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma Abdullah SESSİZ 1, M. Murat TURGUT 2, F. Göksel PEKİTKAN 3 1 Dicle Üniversitesi, Ziraat Fakültesi,

Detaylı

DORSET BİYOKÜTLE VE TAVUK GÜBRESİ KURUTMA SİSTEMİ

DORSET BİYOKÜTLE VE TAVUK GÜBRESİ KURUTMA SİSTEMİ DORSET BİYOKÜTLE VE TAVUK GÜBRESİ KURUTMA SİSTEMİ n Kurutma Biyokütle Biyogaz tesisi çıktısı Yonga Arıtma Çamuru Tavuk Gübresi Gıda atıkları vs. n Kompakt ve esnek n Peletleme tesisi n Sanitasyon n Çuvallama

Detaylı

HİDROLOJİ. Buharlaşma. Yr. Doç. Dr. Mehmet B. Ercan. İnönü Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

HİDROLOJİ. Buharlaşma. Yr. Doç. Dr. Mehmet B. Ercan. İnönü Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü HİDROLOJİ Buharlaşma Yr. Doç. Dr. Mehmet B. Ercan İnönü Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü BUHARLAŞMA Suyun sıvı halden gaz haline (su buharı) geçmesine buharlaşma (evaporasyon) denilmektedir. Atmosferden

Detaylı

1) Biyokütleye Uygulanan Fiziksel Prosesler

1) Biyokütleye Uygulanan Fiziksel Prosesler 1) Biyokütleye Uygulanan Fiziksel Prosesler 1. Su giderme 2. Kurutma 3. Boyut küçültme 4. Yoğunlaştırma 5. Ayırma Su giderme işleminde nem, sıvı fazda gideriliyor. Kurutma işleminde nem, buhar fazda gideriliyor.

Detaylı

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI EĞİTİM YAYIM VE YAYINLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMLARI MÜFREDATLARI BÖLÜM I

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI EĞİTİM YAYIM VE YAYINLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMLARI MÜFREDATLARI BÖLÜM I Versiyon Tarih Hazırlayanlar Tanımlama Taslak 24.11.2014 Mesut GÖLBAŞI Ersin AKILLI Hüseyin AYDIN Antalya-Alanya Hizmet İçi Değerlendirme Toplantısında düzenlenmiştir. BÖLÜM I Hizmet İçi Eğitim Programının

Detaylı

Yenilebilir mantarlar Craterellus cornucopioides Gelincik, sezar (A manita caesarea Çayır, Agaricus campestri

Yenilebilir mantarlar Craterellus cornucopioides Gelincik, sezar (A manita caesarea Çayır, Agaricus campestri Yenilebilir mantarlar Genel özellikleri: Klorofil sentezi yapamazlar Sporları ile eşeyli ve eşeysiz çoğalabilirler. Organik maddeyi diğer canlılardan ve besin atıklarını parçalayarak alırlar. Ömürleri

Detaylı

12. BÖLÜM: TOPRAK EROZYONU ve KORUNMA

12. BÖLÜM: TOPRAK EROZYONU ve KORUNMA 12. BÖLÜM: TOPRAK EROZYONU ve KORUNMA TOPRAK EROZYONU Toprakların bulunduğu yada oluştuğu yerden çeşitli doğa kuvvetlerinin (rüzgar, su, buz, yerçekimi) etkisi ile taşınmasıdır. Doğal koşullarda oluşan

Detaylı

ŞEKİL LİSTESİ... ix TABLO LİSTESİ... xxxi MEVCUT TESİSLERİN İNCELENMESİ (İP 1)... 1

ŞEKİL LİSTESİ... ix TABLO LİSTESİ... xxxi MEVCUT TESİSLERİN İNCELENMESİ (İP 1)... 1 İÇİNDEKİLER ŞEKİL LİSTESİ... ix TABLO LİSTESİ... xxxi MEVCUT TESİSLERİN İNCELENMESİ (İP 1)... 1 Bölgesel Değerlendirme... 2 Marmara Bölgesi... 2 Karadeniz Bölgesi... 13 1.1.3. Ege Bölgesi... 22 Akdeniz

Detaylı

SERA TASARIMI ve İKLİMLENDİRME. Cengiz TÜRKAY Ziraat Yüksek Mühendisi. Alata Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu Erdemli-Mersin 12 Ekim 2012

SERA TASARIMI ve İKLİMLENDİRME. Cengiz TÜRKAY Ziraat Yüksek Mühendisi. Alata Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu Erdemli-Mersin 12 Ekim 2012 SERA TASARIMI ve İKLİMLENDİRME Cengiz TÜRKAY Ziraat Yüksek Mühendisi Alata Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu Erdemli-Mersin 12 Ekim 2012 Sera nedir? Bitki büyüme ve gelişmesi için gerekli iklim etmenlerinin

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM: GÜBRE VE GÜBRELEMENİN TEMEL İLKELERİ...1 1. GÜBRE VE GÜBRELEMENİN TANIMI...3 KAYNAKÇA...6

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM: GÜBRE VE GÜBRELEMENİN TEMEL İLKELERİ...1 1. GÜBRE VE GÜBRELEMENİN TANIMI...3 KAYNAKÇA...6 İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM: GÜBRE VE GÜBRELEMENİN TEMEL İLKELERİ...1 1. GÜBRE VE GÜBRELEMENİN TANIMI...3 KAYNAKÇA...6 2. GÜBRE-ÜRÜN İLİŞKİSİ...9 KAYNAKÇA...19 3. GÜBRE-ÇEVRE İLİŞKİSİ...23 3.1. Azotlu Gübrelerin

Detaylı

YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR

YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR Çağrı Dönemi Tedbir 3: Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar Sektör 3-3: Kanatlı

Detaylı

Kompost Yapım Teknikleri Kompostlamanın temel amacı organik atık ve artıkların bitkiler için yarayışlı hale getirilmesi ve toprak

Kompost Yapım Teknikleri Kompostlamanın temel amacı organik atık ve artıkların bitkiler için yarayışlı hale getirilmesi ve toprak 7.5.1. Kompost Yapım Teknikleri Kompostlamanın temel amacı organik atık ve artıkların bitkiler için yarayışlı hale getirilmesi ve toprak verimliliğinin sağlanmasıdır. Bu amaca uygun olarak hayvansal ve

Detaylı

KOMPOSTLAMADA VİNASIN ETKİSİ Sevgi FERSİZ a,*, Sevil VELİ b, Levent DAĞAŞAN c, Mustafa TÜRKER d

KOMPOSTLAMADA VİNASIN ETKİSİ Sevgi FERSİZ a,*, Sevil VELİ b, Levent DAĞAŞAN c, Mustafa TÜRKER d KOMPOSTLAMADA VİNASIN ETKİSİ Sevgi FERSİZ a,*, Sevil VELİ b, Levent DAĞAŞAN c, Mustafa TÜRKER d a,* Kocaeli Üniversitesi, Köseköy MYO, Kocaeli, e-posta: bozdemir@kocaeli.edu.tr b Kocaeli Üniversitesi Müh.

Detaylı

Toprak İşleme Alet ve Makinaları Dersi

Toprak İşleme Alet ve Makinaları Dersi Toprak İşleme Alet ve Makinaları Dersi Tırmıklar e-mail: dursun@agri.ankara.edu.tr Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü 2017 nde Yararlanılan Ders

Detaylı

TRAKYA BÖLGESİNDE BİYOGAZ ENERJİSİNİN KULLANILABİLİRLİLİĞİ

TRAKYA BÖLGESİNDE BİYOGAZ ENERJİSİNİN KULLANILABİLİRLİLİĞİ TRAKYA BÖLGESİNDE BİYOGAZ ENERJİSİNİN KULLANILABİLİRLİLİĞİ Yard.Doç.Dr.Fulya TORUK T.Ü.Tekirdağ Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü TEKİRDAĞ ftoruk@tu.tzf.edu.tr Tel: 0 282 293 14 42, Fax: 0 282 293

Detaylı

TARIM SİSTEMLERİ 3. Nemli Tarım

TARIM SİSTEMLERİ 3. Nemli Tarım NEMLİ TARIM TARIM SİSTEMLERİ 3 Nemli Tarım Nemli Tarım Yağan yağışlarla gelen su, evaporasyon ve transpirasyonla harcanan sudan fazla olur ise böyle yerlere nemli bölgeler denir. Bu bölgelerde uygulanan

Detaylı

GIDA VE ATIKLAR. Açık Havada Eğitim

GIDA VE ATIKLAR. Açık Havada Eğitim GIDA VE ATIKLAR Açık Havada Eğitim Lineer Ekonomi / Beşikten Mezara LINEAR ECONOMY TAKE RESOURCES WASTE ENERGY & MATERIAL WASTE DISPOSE REDUCES NATURAL CAPITAL MAKE CONSUMERS WASTE... DOWNCYCLE? FOSSIL

Detaylı

Biyogaz Sistem Mühendisliği

Biyogaz Sistem Mühendisliği 2013 Biyogaz Sistem Mühendisliği İÇİNDEKİLER: 1 Sistem Veri Özeti 2.Tesis Verileri ; Sistem Ana Akış diagramı 3.Sistem Ekonomik Göstergeleri, 4.Notlar, 5. Sistem Çalışma Prensibi 6. Biyogaz Ölçüm Ekipmanları

Detaylı

GÖNEN BİYOGAZ TESİSİ

GÖNEN BİYOGAZ TESİSİ GÖNEN BİYOGAZ TESİSİ Ülkemizde, gıda ve elektrik enerjisi ihtiyacı, ekonomik gelişme ve nüfus artışı gibi nedenlerden dolayı hızla artmaktadır. Gıda miktarlarında, artan talebin karşılanamaması sonucunda

Detaylı

İZMİR KÖRFEZİNİ SOLUCANLARLA TEMİZLİYORUZ

İZMİR KÖRFEZİNİ SOLUCANLARLA TEMİZLİYORUZ İZMİR KÖRFEZİNİ SOLUCANLARLA TEMİZLİYORUZ HAZIRLAYAN ÖĞRENCİLER 7-E Doruk TURANLI Doruk ÜNAL DANIŞMAN ÖĞRETMEN Nilüfer DEMİR İZMİR 2014 İÇİNDEKİLER 1.PROJENİN AMACI...2 2. İZMİR KÖRFEZİ...2 3. KALİFORNİYA

Detaylı

Geri Dönüşüme Katıl,Dünyaya Sahip Çık İLERİ PİROLİZ

Geri Dönüşüme Katıl,Dünyaya Sahip Çık İLERİ PİROLİZ BİYO KÜTLE ENERJİ Geri Dönüşüme Katıl,Dünyaya Sahip Çık İLERİ PİROLİZ «Son balık tutulduğunda, Son kuş vurulduğunda, Son ağaç kesildiğinde, Son nehir kuruduğunda, Paranın yenilecek bir şey olmadığını anlayacaksınız!»

Detaylı

İÇ SU BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SU KALİTESİ

İÇ SU BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SU KALİTESİ İÇ SU BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SU KALİTESİ Karada bir su ürünleri işletmesi kurulacaksa, su kaynağı olarak kaynak suyu, dere, ırmak, akarsu, göl, baraj suları veya yeraltı suları kullanılabilir. Yetiştiriciliğin

Detaylı

EVALUATION OF THE POTENTIAL OF LIVESTOCK BREEDING IN THE CITY OF MUŞ FOR THE RESEARCH OF BIOGAS PRODUCTION

EVALUATION OF THE POTENTIAL OF LIVESTOCK BREEDING IN THE CITY OF MUŞ FOR THE RESEARCH OF BIOGAS PRODUCTION Muş Alparslan Üni versi tesi Fen Bilimleri Dergisi Muş Alparslan University Journal of Science ISSN:2147-7930 Cilt/Volume:2 Sayı/ Issue:1 Haziran/June: 2014 MUŞ İLİNDE HAYVAN POTANSİYELİNİN DEĞERLENDİRİLEREK

Detaylı

Diyarbakır İlindeki Hayvancılık İşletmelerinin Mekanizasyonu

Diyarbakır İlindeki Hayvancılık İşletmelerinin Mekanizasyonu Diyarbakır İlindeki Hayvancılık İşletmelerinin Mekanizasyonu Abdullah SESSİZ 1, M. Murat TURGUT 2, H. Deniz ŞİRELİ 3 1 Dicle Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları Bölümü, Diyarbakır 2 Çukurova

Detaylı

Dünyada 3,2 milyon tona, ülkemizde ise 40 bin tona ulaşan pestisit tüketimi bunun en önemli göstergesidir. Pestisit kullanılmaksızın üretim yapılması

Dünyada 3,2 milyon tona, ülkemizde ise 40 bin tona ulaşan pestisit tüketimi bunun en önemli göstergesidir. Pestisit kullanılmaksızın üretim yapılması Pestisit; herhangi bir istenmeyen canlının (zararlı organizma), yayılmasını engelleyen, uzaklaştıran ya da ondan koruyan her türlü bileşik ya da bileşikler karışımıdır. Tarımda pestisitler, zararlı organizmaları

Detaylı

ZBB306 KODLU SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ DERSİ NOTLARI. Doç.Dr. Soner KAZAZ

ZBB306 KODLU SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ DERSİ NOTLARI. Doç.Dr. Soner KAZAZ ZBB306 KODLU SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ DERSİ NOTLARI Doç.Dr. Soner KAZAZ Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü 06110-Ankara skazaz@ankara.edu.tr KASIMPATI (KRZANTEM) YETİŞTİRİCİLİĞİ-1

Detaylı

VAHŞİ DEPOLAMA SAHALARININ ISLAHI

VAHŞİ DEPOLAMA SAHALARININ ISLAHI VAHŞİ DEPOLAMA SAHALARININ ISLAHI Vahşi mi? Atıkların gelişigüzel tabiata dökülmesiyle Koku kirliliği Yüzey suyu kirliliği Yeraltı suyu kirliliği Atıkların çevreye dağılması Kirliliğin, atıklardan beslenen

Detaylı

Gönen Enerji Biyogaz, Sentetik Petrol, Organik Gübre ve Hümik Asit Tesisleri: Ar-Ge Odaklı Örnek Bir Simbiyoz Çalışması Hasan Alper Önoğlu

Gönen Enerji Biyogaz, Sentetik Petrol, Organik Gübre ve Hümik Asit Tesisleri: Ar-Ge Odaklı Örnek Bir Simbiyoz Çalışması Hasan Alper Önoğlu Gönen Enerji Biyogaz, Sentetik Petrol, Organik Gübre ve Hümik Asit Tesisleri: Ar-Ge Odaklı Örnek Bir Simbiyoz Çalışması Hasan Alper Önoğlu Altaca Çevre Teknolojileri ve Enerji Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu

Detaylı

Kanalizasyon Atıklarının Geri Dönüşümü Projesi (Antalya Tesisi)

Kanalizasyon Atıklarının Geri Dönüşümü Projesi (Antalya Tesisi) Kanalizasyon Atıklarının Geri Dönüşümü Projesi (Antalya Tesisi) Hakkımızda Şirketimiz DEMİREKEN ENERJİ AŞ. 2012 yılından bu yana yenilenebilir enerji alanında yatırım yapmayı hedef olarak benimsemiştir.

Detaylı

7.6. Hayvansal Dışkıların Organik Gübreye Dönüştürülmesi Tavuk Dışkılarını Kompostlamanın Faydaları

7.6. Hayvansal Dışkıların Organik Gübreye Dönüştürülmesi Tavuk Dışkılarını Kompostlamanın Faydaları 7.6. Hayvansal Dışkıların Organik Gübreye Dönüştürülmesi Organik gübreler içerisinde ahır gübresi ilk sırada gelmesine karşın, ülkemizde hayvancılığın çeşitli nedenlerden dolayı gerilemesi sonucu ahır

Detaylı

Düşük Karbonlu Kalkınma İçin Çözümsel Tabanlı Strateji ve Eylem Geliştirilmesi Teknik Yardım Projesi

Düşük Karbonlu Kalkınma İçin Çözümsel Tabanlı Strateji ve Eylem Geliştirilmesi Teknik Yardım Projesi TARIM - AGRICULTURE İlkay Dellal 7 th December2017, Bilkent Hotel, Bilkent- Ankara 7 Aralık 2017, Bilkent Otel, Bilkent Ankara Tarımda durum/status in Agriculture Türkiye de tarım Türkiye AB-27 İşlenen

Detaylı

TARIMSAL KAYNAKLI NİTRAT KİRLİLİĞİNE KARŞI SULARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ TARIMSAL KAYNAKLI NİTRAT KİRLİLİĞİNE KARŞI SULARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ

TARIMSAL KAYNAKLI NİTRAT KİRLİLİĞİNE KARŞI SULARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ TARIMSAL KAYNAKLI NİTRAT KİRLİLİĞİNE KARŞI SULARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ TARIMSAL KAYNAKLI NİTRAT KİRLİLİĞİNE KARŞI SULARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ TARIMSAL KAYNAKLI NİTRAT KİRLİLİĞİNE KARŞI SULARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Çevre ve Orman Bakanlığından

Detaylı

Hatay İlinin Tarımsal Mekanizasyon Özellikleri. Agricultural Mechanization Properties of Hatay Province

Hatay İlinin Tarımsal Mekanizasyon Özellikleri. Agricultural Mechanization Properties of Hatay Province Hatay İlinin Tarımsal Mekanizasyon Özellikleri Mehmet AKAR 1, Mehmet Zahid MALASLI 2, Ahmet ÇELİK 1 1 Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları Bölümü, Erzurum 2 Bingöl Üniversitesi, Ziraat

Detaylı

Gübreleme makinaları Sınıflandırma: kullanılan gübrelerin özelliğine

Gübreleme makinaları Sınıflandırma: kullanılan gübrelerin özelliğine 1 Gübreleme makinaları Bitkisel üretimde bitkilerin büyümesi ve ürün vermesi için gerekli besin maddelerini içeren gübreleri toprağa veren makinalardır. Sınıflandırma: Gübreleme makinaları, kullanılan

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE ÇEVRE MEVZUATI

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE ÇEVRE MEVZUATI YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE ÇEVRE MEVZUATI Dr. Gülnur GENÇLER ABEŞ Çevre Yönetimi ve Denetimi Şube Müdürü Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 06/02/2016 YENİLENEBİLİR ENERJİ NEDİR? Sürekli devam eden

Detaylı

Atıkları kaliteli. gübreye dönüştürür. su hijyen çevre. Bir OCENE markası

Atıkları kaliteli. gübreye dönüştürür. su hijyen çevre. Bir OCENE markası Atıkları kaliteli gübreye dönüştürür Bir OCENE markası su hijyen çevre 1976 yılından bu yana, profesyonel sistemlerin geliştirilmesi, üretimi ve temini konusundan uzmanlaşan OCENE, tarım, içecek, bira,

Detaylı

Biyosistem Mühendisliğine Giriş

Biyosistem Mühendisliğine Giriş Biyosistem Mühendisliğine Giriş TARIM Nedir? Yeryüzünde insan yaşamının sürdürülmesi ve iyileştirilmesi için gerekli olan gıda, lif, biyoyakıt, ilaç vb. diğer ürünlerin sağlanması için hayvanlar, bitkiler,

Detaylı

Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği

Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Doç.Dr.Tufan BAL 6.Bölüm Tarımsal Üretim Faktörleri Not: Bu sunuların hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.İ.Hakkı İnan ın Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Kitabından Faydalanılmıştır.

Detaylı

BİTKİSEL VE HAYVANSAL ATIKLARDAN BİYOGAZ VE ENERJİ ÜRETİM TESİSİ

BİTKİSEL VE HAYVANSAL ATIKLARDAN BİYOGAZ VE ENERJİ ÜRETİM TESİSİ BİTKİSEL VE HAYVANSAL ATIKLARDAN BİYOGAZ VE ENERJİ ÜRETİM TESİSİ Tesisin Amacı Organik yapıdaki hammaddelerin oksijensiz ortamda bakteriler yoluyla çürütülerek enerji potansiyeli olan biyogaza ve biyogazın

Detaylı

Tarım Sayımı Sonuçları

Tarım Sayımı Sonuçları Tarım Sayımı Sonuçları 2011 DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ İstatistik ve Araştırma Dairesi Ocak 2015 TARIM SAYIMININ AMACI Tarım Sayımı ile işletmenin yasal durumu, arazi kullanımı, ürün bazında ekili alan, sulama

Detaylı

Sıcak Sulu Isıtma Sistemleri

Sıcak Sulu Isıtma Sistemleri VERİMLİ KÜMES SİSTEMLERİ Sıcak Sulu Isıtma Sistemleri www.tavsan.com.tr Tek bir hava dağıtım ünitesinden kuru ısı. Sadece mükemmel! Kümesler için sıcak sulu ısıtma sistemleri Kümeste canlı sağlığı ve verimliliği

Detaylı

M-U-T KOMPOST SİSTEMİNİN TARİFİ

M-U-T KOMPOST SİSTEMİNİN TARİFİ M-U-T KOMPOST SİSTEMİNİN TARİFİ A.) Kompostlama İşlemi M-U-T-Kyberferm (patentli) Kompost Teknolojisi M-U-T Kompostlama sistemi 3 ana bölümden oluşmaktadır. Bunlar ön işlem aşaması, Kyberferm ve son fermantasyon

Detaylı

TARIMSAL MEKANİZASYON ARAÇLARI 2017 YILI DENEY ÜCRET TARİFESİ

TARIMSAL MEKANİZASYON ARAÇLARI 2017 YILI DENEY ÜCRET TARİFESİ SIRA NO TARIMSAL MEKANİZASYON ARAÇLARI 2017 YILI DENEY ÜCRET TARİFESİ ARACIN CİNSİ 2017 YILI KDV siz DENEY ÜCRETİ (TL) ENERJİ ve GÜÇ ÜNİTELERİ 1 Traktörler (OECD Kod 2 ye göre) a) 0-20 kw arası 6.285,00

Detaylı

4. Organik Tarımda Türkiye nin Yeri

4. Organik Tarımda Türkiye nin Yeri Dünyada organik ürün ticareti de giderek artmaktadır (Yussefi ve Willer, 2007). Günümüzde sadece gelişmiş ülkeler organik ürünlerin temel tüketicileri olarak görülmekte ve ihracata yönelik çalışan ülkeler

Detaylı

BİYOLOJİK PROSESLERE GENEL BAKIŞ

BİYOLOJİK PROSESLERE GENEL BAKIŞ BİYOLOJİK PROSESLERE GENEL BAKIŞ Dr.Murat SOLAK Biyolojik Arıtma Yöntemleri Biyokimyasal reaksiyonlar neticesinde atık sudaki çözünmüş organik kirleticilerin uzaklaştırıldığı yöntemlerdir. BİYOPROSESLER

Detaylı

Topraktaki temel özellikler:

Topraktaki temel özellikler: Topraktaki temel özellikler: Toprak tekstürü Toprak yapısı Toprağı ğın agregat yapısı / suya dayanıkl klı agregatlar Toprak ph ı Organik k madde düzeyid Solucan popülasyonu (800.000 1.2 milyon/hektar yon/hektar)

Detaylı

Sağlıklı Tarım Politikası

Sağlıklı Tarım Politikası TARLADAN SOFRAYA SAĞLIKLI BESLENME Sağlıklı Tarım Politikası Prof. Dr. Ahmet ALTINDĠġLĠ Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü ahmet.altindisli@ege.edu.tr Tarım Alanları ALAN (1000 ha)

Detaylı

Çukurova Bölgesinde Oluşan Tarımsal ve Hayvansal Atıklardan Biyogaz Yoluyla Enerji Üretimi

Çukurova Bölgesinde Oluşan Tarımsal ve Hayvansal Atıklardan Biyogaz Yoluyla Enerji Üretimi Çukurova Bölgesinde Oluşan Tarımsal ve Hayvansal Atıklardan Biyogaz Yoluyla Enerji Üretimi Yrd.Doç.Dr. N.Altınay Perendeci Dr. Aslı Çığgın Akdeniz Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Hüseyin Karışlı Erka

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ. Sadettin DİKMEN Şubat 2015

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ. Sadettin DİKMEN Şubat 2015 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ Sadettin DİKMEN Şubat 2015 SUNUM PLANI I. TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARI II. MAKİNE VE EKİPMAN ALIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI SUNUM

Detaylı

Mekanik Ayırma, Biyokurutma ve Biyometanizasyon Tesisleri İle Fermente Ürün Yönetimi Tebliği ve Uygulamaları

Mekanik Ayırma, Biyokurutma ve Biyometanizasyon Tesisleri İle Fermente Ürün Yönetimi Tebliği ve Uygulamaları ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Atık Yönetim Dairesi Başkanlığı Mekanik Ayırma, Biyokurutma ve Biyometanizasyon Tesisleri İle Fermente Ürün Yönetimi Tebliği ve Uygulamaları REW, 2016 İstanbul Mekanik Ayırma,

Detaylı

TANIMI Aktif karbon çok gelişmiş bir gözenek yapısına ve çok büyük iç yüzey alanına sahip karbonlaşmış bir malzemedir.

TANIMI Aktif karbon çok gelişmiş bir gözenek yapısına ve çok büyük iç yüzey alanına sahip karbonlaşmış bir malzemedir. AKTİF KARBON NEDİR? TANIMI Aktif karbon çok gelişmiş bir gözenek yapısına ve çok büyük iç yüzey alanına sahip karbonlaşmış bir malzemedir. Bu nitelikler aktif karbona çok güçlü adsorpsiyon özellikleri

Detaylı

RENSEF Yenilenebilir Enerji Sistemleri ve Enerji Verimliliği Fuarı - 2015 Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programları

RENSEF Yenilenebilir Enerji Sistemleri ve Enerji Verimliliği Fuarı - 2015 Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programları RENSEF Yenilenebilir Enerji Sistemleri ve Enerji Verimliliği Fuarı - 2015 Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programları Seyitcan ALTINKAYNAK BAKA Antalya YDO Uzmanı Ekim 2015

Detaylı

Akvaryum veya küçük havuzlarda amonyağın daha az zehirli olan nitrit ve nitrata dönüştürülmesi için gerekli olan bakteri populasyonunu (nitrifikasyon

Akvaryum veya küçük havuzlarda amonyağın daha az zehirli olan nitrit ve nitrata dönüştürülmesi için gerekli olan bakteri populasyonunu (nitrifikasyon Azotlu bileşikler Ticari balık havuzlarında iyonize olmuş veya iyonize olmamış amonyağın konsantrasyonlarını azaltmak için pratik bir yöntem yoktur. Balık havuzlarında stoklama ve yemleme oranlarının azaltılması

Detaylı

GPS ile Hassas Tarım Uygulamaları

GPS ile Hassas Tarım Uygulamaları GPS ile Hassas Tarım Uygulamaları Hassas tarım değişken oranlar ilkesiyle gerekeni, gerektiği yere, gerektiği zaman, gerektiği kadar kullanımı temel almış olan bir teknoloji olduğu için, konumsal bilgi

Detaylı

OTEKOLOJİ TOPRAK FAKTÖRLERİ

OTEKOLOJİ TOPRAK FAKTÖRLERİ OTEKOLOJİ TOPRAK FAKTÖRLERİ - Kayaların ayrışması + organik maddeler - Su ve hava içerir - Bitki ve hayvanlar barındırır - Mineral maddeler TOPRAKLARI OLUŞTURAN ANA MATERYAL TİPLERİ - Toprak tipi-ana materyalin

Detaylı

Alüminyum Cürufundan Alüminyum Metali ve Flaks Eldesi

Alüminyum Cürufundan Alüminyum Metali ve Flaks Eldesi Alüminyum Cürufundan Alüminyum Metali ve Flaks Eldesi 1 *Nedim SÖZBİR, 2 Mustafa AKÇİL and 3 Hasan OKUYUCU 1 *Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makina Müh. Bölümü, 54187 Esentepe, Sakarya 2

Detaylı

TEHLİKELİ ATIK ÖN İŞLEM TESİSLERİ

TEHLİKELİ ATIK ÖN İŞLEM TESİSLERİ TEHLİKELİ ATIK ÖN İŞLEM TESİSLERİ i. Elleçleme (Handling) Tesisi Elleçleme tesisi, uygun tehlikeli ve tehlikesiz endüstriyel atıkların, parçalanması ve termal bertaraf tesislerinin istediği fiziksel şartları

Detaylı

ÜNİTE 4 DÜNYAMIZI SARAN ÖRTÜ TOPRAK

ÜNİTE 4 DÜNYAMIZI SARAN ÖRTÜ TOPRAK ÜNİTE 4 DÜNYAMIZI SARAN ÖRTÜ TOPRAK ÜNİTENİN KONULARI Toprağın Oluşumu Fiziksel Parçalanma Kimyasal Ayrışma Biyolojik Ayrışma Toprağın Doğal Yapısı Katı Kısım Sıvı Kısım ve Gaz Kısım Toprağın Katmanları

Detaylı

Toprak İşleme Alet ve Makinaları Dersi

Toprak İşleme Alet ve Makinaları Dersi Toprak İşleme Alet ve Makinaları Dersi Kültivatörler Prof. Dr. İlknur DURSUN e-mail: dursun@agri.ankara.edu.tr Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü

Detaylı

Türkiye Tarımında Enerji Tüketimi

Türkiye Tarımında Enerji Tüketimi ÖZET Türkiye Tarımında Enerji Tüketimi H.Hüseyin ÖZTÜRK Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü01330 Adana hhozturk@cu.edu.tr Bu çalışmada, Türkiye tarımında enerji tüketimi incelenmiştir.

Detaylı

TOPRAK TOPRAK TEKSTÜRÜ (BÜNYESİ)

TOPRAK TOPRAK TEKSTÜRÜ (BÜNYESİ) TOPRAK Toprak esas itibarı ile uzun yılların ürünü olan, kayaların ve organik maddelerin türlü çaptaki ayrışma ürünlerinden meydana gelen, içinde geniş bir canlılar âlemini barındırarak bitkilere durak

Detaylı

SERALARIN TASARIMI (Seralarda Isıtma Sistemleri) Doç. Dr. Berna KENDİRLİ A. Ü. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü

SERALARIN TASARIMI (Seralarda Isıtma Sistemleri) Doç. Dr. Berna KENDİRLİ A. Ü. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü SERALARIN TASARIMI (Seralarda Isıtma Sistemleri) Doç. Dr. Berna KENDİRLİ A. Ü. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Seralarda Isıtma Sistemlerinin Planlanması Bitki büyümesi ve gelişmesi

Detaylı

Tersakan nehri su kalitesinin artırılmasına ve Amasya, Suluova daki biyogaz tesisinin yapımına yönelik konsept

Tersakan nehri su kalitesinin artırılmasına ve Amasya, Suluova daki biyogaz tesisinin yapımına yönelik konsept Tersakan nehri su kalitesinin artırılmasına ve Amasya, Suluova daki biyogaz tesisinin yapımına yönelik konsept Ingenieurbüro H. Berg & Partner GmbH Malmedyer Straße 30, 52066 Aachen, Germany T +49 241

Detaylı

HEXAFERM in Türkiye ve Dünya Açısından Stratejik Önemi Şubat Hexaferm.com

HEXAFERM in Türkiye ve Dünya Açısından Stratejik Önemi Şubat Hexaferm.com HEXAFERM in Türkiye ve Dünya Açısından Stratejik Önemi Şubat 2017 HEXAFERM in Finans Kaynağı ve Ortağı Dünya Bankası Bir Kıraça Holding ve Hexagon Grubu kuruluşu olan Hexagon Katı Atık ve ona ait organomineral

Detaylı

DÜNYADA ve TÜRKİYE DE YEMEKLİK TANE BAKLAGİLLER TARIMI

DÜNYADA ve TÜRKİYE DE YEMEKLİK TANE BAKLAGİLLER TARIMI DÜNYADA ve TÜRKİYE DE YEMEKLİK TANE BAKLAGİLLER TARIMI Prof. Dr. Cemalettin Yaşar ÇİFTÇİ Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Ankara 2004 1 TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI TEKNİK

Detaylı

ÇALIŞMA YAPRAĞI KONU ANLATIMI

ÇALIŞMA YAPRAĞI KONU ANLATIMI ÇALIŞMA YAPRAĞI KONU ANLATIMI HATUN ÖZTÜRK 20338647 Küresel Isınma Küresel ısınma, dünya atmosferi ve okyanuslarının ortalama sıcaklıklarında belirlenen artış için kullanılan bir terimdir. Fosil yakıtların

Detaylı

KATI ATIKLARDAN ENERJİ ÜRETİMİ

KATI ATIKLARDAN ENERJİ ÜRETİMİ KATI ATIKLARDAN ENERJİ ÜRETİMİ Artan nüfus, kentlesme ve sanayilesmeye paralel olarak olusan katı atık miktarı da hızla artmakta ve kentler için giderek daha büyük bir sorun haline gelmektedir. Gelismis

Detaylı