İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER KURUL HAKKINDA GENEL BİLGİLER KURULUN YÜRÜTTÜĞÜ FAALİYET VE HİZMETLER... 17

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 1. KURUL HAKKINDA GENEL BİLGİLER... 4 2. KURULUN YÜRÜTTÜĞÜ FAALİYET VE HİZMETLER... 17"

Transkript

1 0

2 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER KURUL HAKKINDA GENEL BİLGİLER KURULUN MİSYON VE VİZYONU Misyon Bildirimi Vizyon Bildirimi KURULUN YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI KURULUN YAPISINA İLİŞKİN BİLGİLER TEŞKİLAT YAPISI Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurul Birinci Daire İkinci Daire Üçüncü Daire Hizmet Birimleri Genel Sekreterlik Teftiş Kurulu Başkanlığı FİZİKİ ALT YAPI TEKNOLOJİK ALT YAPI İNSAN KAYNAKLARI KURULUN YÜRÜTTÜĞÜ FAALİYET VE HİZMETLER ADAYLIK VE MESLEĞE KABUL İLE İLGİLİ FAALİYETLER Adaylığı Devam Edenler Mesleğe Kabul Edilenler Mesleğe Kabul Edilen Hâkim Savcı Adayı Sayılar Mesleğe Yeniden Kabul ile İlgili Sayısal Veriler HÂKİM VE SAVCILARLA İLGİLİ İŞLEMLER ATAMA KARARNAMELERİ Adlî ve İdarî Yargı Atama Kararnameleri Mesleğe Kabul Edilip Ataması Yapılanlar Adlî ve İdarî Yargı İptal Edilen Atama Kararnameleri Atama Kararnamelerinde Yeniden İnceleme ve İtiraz MÜSTEMİR YETKİ KARARNAMELERİ Müstemir Yetki Kararnameleri Müstemir Yetki Kararnamelerinde Yeniden İnceleme ve İtiraz TERFİ İŞLEMLERİ Terfi İşlemleri Terfiye Esas Yeniden İnceleme ve İtiraz İşlemleri MESLEĞİN SONA ERMESİ

3 ŞİKÂYET İŞLEMLERİ Şikâyet İşlemleri İş Cetveli Hâkim Savcı Şikâyet İşlemlerinde Yeniden İnceleme ve Genel Kurula İtiraz DİSİPLİN İŞLEMLERİ Disiplin İşlemleri İş Cetveli Derdest Dosyaların Dağılımı Nihai Karar Niteliğinde Verilen Karar Sayıları Nihai Karar Niteliğinde Olmayan Karar Sayıları Disiplin İşlemlerinde Yeniden İnceleme ve Genel Kurula İtiraz En Üst dereceli Kolluk Amiri Şikâyetleri DENETİM İŞLEMLERİ Kadro Durumu Denetleme Programı İnceleme Soruşturma İşlemleri DAVA İŞLERİ Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun Taraf Olduğu Davaların Safahatına, Konularına ve Sonuçlarına Göre Dağılımı YARGI İLE İLGİLİ DİĞER İŞLEMLER Adliye Birleştirme İşlemleri İstanbul Ağır Ceza Merkezlerinin Mülhakatı Kurulan ve Faaliyete Geçirilen Mahkemeler Yüksek Yargı Üyeliği Seçimi MESLEKİ YETKİNLİĞİN ARTIRILMASINA YÖNELİK FAALİYETLER Meslek İçi Eğitim Faaliyetleri Yurtdışı Eğitim İdari Personele Yönelik Hizmet İçi Eğitim Faaliyetleri Kurul Tetkik Hâkimlerine Yönelik Meslek İçi Eğitim Faaliyetleri Kurumsal Kültür Faaliyetleri MEVZUAT ÇALIŞMALARI Yürürlüğe Giren Yönetmelikler Taslak Halindeki Yönetmelik Çalışmaları Genelgeler Mevzuat İşleri Bürosu iş cetveli DIŞ İLİŞKİLER KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Uluslararası Sempozyum Yurtdışından Gelen Yabancı Heyetler Yurtdışı Çalışma Ziyaretleri ve Toplantıları PROJE ÇALIŞMALARI Hukuki Müzakere Toplantıları Projesi (HMT) Yüksek Yargı Kurumlarının Avrupa Standartları Bakımından Rollerinin Güçlendirilmesi Ortak Projesi Leonardo Da Vinci Hareketlilik Projesi Mahkeme Yönetim Sisteminin Güçlendirilmesi Ortak Projesi Yargı Etiği Projesi İDARİ FAALİYETLER Bilgi İşlem Çalışmaları UYAP Entegrasyon Çalışmaları İnternet ve Portal Çalışmaları

4 Yargı Kürsüsü Çalıştay Portalı Yazılım Çalışmaları Açık Sicil Kayıtlarına Erişim İzin İşlemleri Hâkim ve Savcı Şikâyeti Bürosu Yazılımı Diğer Yazılım Çalışmaları Donanım Alımları Bilgi İşlem Bürosu Tarafından Verilen Hizmetler Gelen Giden Evrak Akışı Yıl İçinde Gelen Evrak Dağılımı Yıl İçinde Giden Evrak Dağılımı Bilgi Edinme Talepleri Bütçe İşlemleri İlk 6 Aylık Harcamalar

5 1. KURUL HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1.1. KURULUN MİSYON VE VİZYONU Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince faaliyet raporlarında kurulun misyon ve vizyon bildiriminin bulunması gerekmektedir Misyon Bildirimi Misyon bir kuruluşun varlık sebebidir; kuruluşun ne yaptığını, nasıl yaptığını ve kimin için yaptığını açıkça ifade eder. Misyon bildirimi stratejik planın diğer kısımlarına da temel oluşturmaktadır. Misyon bildirimi, kuruluşun sunduğu tüm hizmet ve faaliyetleri kapsayan bir şemsiye kavramdır. Stratejik Plan Hazırlık Çalıştaylarında özellikle üzerinde durulan konulardan biri misyon ve vizyon bildirimi olmuştur. Bu çalıştaylarda katılımcı bir anlayışla misyon ve vizyon bildirimi tespit edilmeye çalışılmıştır. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun varlık sebebi yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığını temin etmek ve buna bağlı olarak yargı hizmetlerinin etkin, hızlı ve adil bir şekilde yürütülmesine imkân sağlamaktır. Kurulun hizmet ve faaliyetlerine bakıldığında, birincil görevinin hâkim ve savcıların atama, nakil, terfi, disiplin ve eğitim ile ilgili işlemlerini yerine getirmek olduğu görülmektedir. Bu anlamda Kurul, hizmet ve faaliyetlerini hâkim ve savcılara yönelik yaptığı için birincil hedef kitlesi hâkim ve savcılardır. İkinci olarak Kurulun, paydaş kurumlara yönelik iş ve işlemleri vardır ki bunlar; Yargıtay ve Danıştay üyeliğine seçim işlemleri ile Adalet Bakanlığı ile ilgili olarak mahkemelerin kurulması ve faaliyete geçirilmesine ilişkin iş ve işlemlerdir. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca yerine getirilen tüm bu hizmet ve faaliyetler, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının temin edilmesi, yargı hizmetlerinin etkin, hızlı ve adil bir şekilde yürütülebilmesine imkân sağlamak amacıyla yapılmaktadır. Bu bakımdan Kurulun yürüttüğü hizmet ve faaliyetlerde nihai hedef kitle, yargı hizmetlerinin son kullanıcısı olan vatandaşlardır. Tüm bu hususlar dikkate alınarak Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun misyonu şu şekilde belirlenmiştir. MİSYONUMUZ Yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı ilkelerini esas alarak, yargı hizmetlerinin adil, hızlı ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla; hâkim ve savcılarla ilgili iş ve işlemlerin; adalet, tarafsızlık, doğruluk, dürüstlük, tutarlılık, eşitlik, ehliyet ve liyakat ilkeleri çerçevesinde yürütülmesini temin etmektir. 4

6 Vizyon Bildirimi Stratejik planların önemli bir unsurunu oluşturan vizyon bildirimi kuruluşun ideal geleceğini sembolize eder. Kuruluşun uzun vadede neleri yapmak istediğinin güçlü bir anlatımıdır. Vizyon, bir kuruluşun farklı birimleri arasında birleştirici bir unsurdur. Bu yüzden, birçok işlevi yerine getiren kuruluşlarda daha da önemli bir role sahiptir. Vizyon bildirimi kuruluşun ulaşmayı arzu ettiği geleceğin iddialı ve gerçekçi bir ifadesidir. Bu ifade, bir yandan çalışanları ve karar alıcıları ilerlemeye teşvik etmeli, diğer yandan da ulaşılabilir olmalıdır. Vizyon bildirimi, misyon bildirimi ile birlikte kuruluş planının çatısını oluşturur. HSYK nın vizyon bildirimi belirlenmeye çalışılırken, yargı mensupları ve çalışanları ile halkımızın beklentileri dikkate alınarak, hedef kitlenin yakın gelecekte nasıl bir HSYK görmek istediği sorusuna cevap aranmıştır. Bu kapsamda vizyon bildiriminde Kurulun varlık nedeni olan bağımsızlık ve tarafsızlık kavramlarına yer verilmiş olup, söz konusu kavramların vizyon cümlesine alınmasıyla, hem algı, hem de olgu yönüyle yargı sisteminin gerçekten bağımsız ve tarafsız olması yönünde atılması gereken adımlara işaret edilmiştir. Bu noktada bağımsızlık ve tarafsızlık kavramlarının sadece Kurulun değil, bir bütün olarak yargının bağımsızlık ve tarafsızlığına işaret ettiğini belirtmek gerekir. Yargı erkinin bağımsız ve tarafsız olmasının yanında, mevzuat hükümleri ve uygulamanın da halkın adalet duygusunu tatmin etmesi gerekmektedir. Zira, hâkimler ve savcılar önlerine gelen mevzuat hükümleri çerçevesinde vicdanlarına göre hüküm vermekte olup, verilen kararların da halkın adalet beklentisine cevap verebilmesi gerekmektedir. Bu nedenle vizyon bildiriminde adil yargının teminatı olma idealine de yer verilmiş; adil, hızlı, etkin ve verimli bir yargı sisteminin oluşturulmasında HSYK ya da görevler düştüğü vurgulanmıştır. Yukarıdaki açıklamalar ışığında HSYK nın vizyon bildirimi şu şekilde belirlenmiştir. VİZYONUMUZ Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı 5

7 1.2. KURULUN YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI HSYK nın yetki görev ve sorumlulukları başta 1982 Anayasasının 159 uncu maddesi olmak üzere, 18/12/2010 tarihli RG de yayımlanarak yürürlüğe giren 6087 sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu nda belirtilmiştir. Bunun dışında diğer bazı kanunlarda da HSYK ya görev ve sorumluluklar yükleyen hükümler bulunmaktadır. Buna göre HSYK nın görev ve sorumluluk alanı ile ilgili mevzuat şu başlıklardan oluşmaktadır. 1) 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 2) 6087 sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu 3) 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu 4) 2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun 5) 4954 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Kanunu (Hâkim ve savcı adaylarının eğitimi ile meslek içi eğitim yönüyle) 6) 2797 sayılı Yargıtay Kanunu (Üye seçimi yönüyle) 7) 2575 sayılı Danıştay Kanunu (Üye seçimi yönüyle) 8) 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun 9) 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun 10) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu (Hâkim ve savcılar için 2802'de atıf yapılan hükümler yönüyle) 11) 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu 12) 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun 13) 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu 14) 4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun 15) 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu 16) 2577 sayılı İdari Yargılama Usul Kanunu 17) 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Söz konusu mevzuat çerçevesinde HSYK nın görev ve sorumlulukları temel olarak aşağıdaki şekilde sıralanmıştır. 6

8 Bir mahkemenin kaldırılması veya yargı çevresinin değiştirilmesi konusundaki Adalet Bakanlığının tekliflerini karara bağlamak. Hâkim ve savcılarla ilgili olarak; mesleğe kabul etme, atama ve nakletme, geçici yetki verme, her türlü yükselme ve birinci sınıfa ayırma, kadro dağıtma, meslekte kalmaları uygun görülmeyenler hakkında karar verme, disiplin cezası verme, görevden uzaklaştırma işlemlerini yapmak. Hâkim ve savcıların görevlerini; kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgelere uygun olarak yapıp yapmadıklarını denetlemek; görevlerinden dolayı veya görevleri sırasında suç işleyip işlemediklerini, hâl ve eylemlerinin sıfat ve görevleri icaplarına uyup uymadığını araştırmak ve gerektiğinde haklarında inceleme ve soruşturma işlemlerini yürütmek. Yargı yetkisinin kullanımına ilişkin hususlar hariç olmak üzere hâkimlerin, idarî görevleri ile delilleri değerlendirme ve suçu niteleme yetkisi hariç olmak üzere savcıların adlî görevlerine ilişkin konularda genelge düzenlemek. Yargıtay ve Danıştaya üye seçmek. Hâkim ve savcıların hak ve ödevi olan meslek içi eğitimlerini yaptırmak. Hâkim ve savcıların eğitim programlarına katılmalarına izin vermek. Bilgi ve görgülerini artırmak, meslekleriyle ilgili staj ve araştırma yapmak, kurs, eğitim ve öğrenim görmek üzere hâkim ve savcıları yurtdışına göndermek. 7

9 1.3. KURULUN YAPISINA İLİŞKİN BİLGİLER TEŞKİLAT YAPISI 6087 sayılı Yasaya göre HSYK, Genel Kurul ve üç daire halinde çalışmaktadır. HSYK da, Genel Sekreterlik ve Teftiş Kurulu olmak üzere iki hizmet birimi bulunmaktadır. Kurulun sekreterya hizmetleri Genel Sekreterlik tarafından yerine getirilmektedir. Teftiş Kurulu ise Üçüncü Daire Başkanının gözetiminde Kurul adına görev yapmaktadır. Genel Sekreterlik ve Teftiş Kurulu bürolar şeklinde teşkilatlanmıştır. 8

10 Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurul HSYK Genel Kurulu 22 üyeden oluşmaktadır. Kurulun Başkanı Adalet Bakanı olup, Müsteşar Kurulun tabii üyesidir. Kurulun diğer üyeleri ise; birinci sınıf adli yargı hâkim ve savcılarının kendi aralarından seçtikleri yedi, birinci sınıf idari yargı hâkim ve savcılarının kendi aralarından seçtikleri üç, Yargıtay Genel Kurulunun kendi üyeleri arasından seçtiği üç, Danıştay Genel Kurulunun kendi üyeleri arasından seçtiği iki, Türkiye Adalet Akademisi Genel Kurulunun kendi üyeleri arasından seçtiği bir ve Cumhurbaşkanının hukukçu öğretim üyeleri ve avukatlar arasından seçtiği dört üyeden oluşmaktadır. HSYK Üyelerinin Geldiği Kaynaklar Sayı 1 Adalet Bakanı 1 2 Birinci sınıf adli yargı hâkim ve savcıları arasından 7 3 Birinci sınıf idari yargı hâkim ve savcıları arasından 3 4 Yargıtay Genel Kurulundan 3 5 Danıştay Genel Kurulundan 2 6 Türkiye Adalet Akademisi Genel Kurulundan 1 7 Hukukçu öğretim üyeleri ve avukatlar arasından Cumhurbaşkanınca seçilen üyelerden 4 8 Adalet Bakanı Müsteşarı 1 Toplam 22 9

11 Genel Kurulun Görevleri şunlardır. HSYK Başkanvekilini ve daire başkanlarını seçmek. Üyelerin hangi dairede asıl ve tamamlayıcı üye olarak görev yapacağına, seçimle karar vermek. Dairelerin kararlarına karşı yapılan itirazları inceleyip karara bağlamak. Daireler arasında çıkan görev ve işbölümü uyuşmazlıklarını kesin olarak karara bağlamak. Kurulun görev alanına giren, fakat Genel Kurul veya dairelerin görevleri arasında gösterilmeyen konularda karar merciini belirlemek. Dairelerden birine gelen ve olağan çalışmalar ile karşılanamayacak oranda artan işlerden bir kısmını diğer bir daireye vermek. Kurul üyeleri hakkındaki suç soruşturması ile disiplin soruşturma ve kovuşturma işlemlerini yürütmek ve bu konuda gerekli kararları vermek. Bakanlığın, bir mahkemenin kaldırılması veya yargı çevresinin değiştirilmesi konusundaki tekliflerini karara bağlamak. Yargıtay ve Danıştaya üye seçmek. Genel Sekreterin atanması için Başkana üç aday teklif etmek. Teftiş Kurulu Başkanını, Teftiş Kurulu başkan yardımcılarını, genel sekreter yardımcılarını, Kurul başmüfettişlerini, Kurul müfettişlerini ve Kurulda geçici veya sürekli olarak görev yapacak tetkik hâkimlerini atamak. Kurulun görev alanına ilişkin yönetmelik çıkarmak ve genelge düzenlemek. Kurulun stratejik plânını onaylamak ve uygulamasını takip etmek. Görev alanını ilgilendiren kanun, tüzük ve yönetmelik taslakları hakkında görüş bildirmek Birinci Daire Birinci Daire; Adalet Bakanlığı Müsteşarı, Yargıtay dan seçilen bir, adlî yargı hâkim ve savcıları arasından seçilen üç, idarî yargı hâkim ve savcıları arasından seçilen bir ve Cumhurbaşkanınca seçilen bir asıl üyeden oluşmaktadır. Birinci Dairenin görevleri şunlardır; Hâkim ve savcılarla ilgili olarak; atama ve nakletme, geçici yetki verme, kadro dağıtma, müstemir yetkileri düzenleme, yıllık ve mazeret izinleri dışında her türlü izin verme işlemlerini yapmak. 10

12 Meslek içi eğitim programlarına katılmaya ilişkin izin verme işlemlerini yapmak. Meslek öncesi eğitimde staj mahkemelerini belirlemek İkinci Daire İkinci Daire; Yargıtay ve Danıştay dan seçilen birer, adlî yargı hâkim ve savcıları arasından seçilen iki, idarî yargı hâkim ve savcıları arasından seçilen bir ve Cumhurbaşkanınca seçilen iki asıl üyeden oluşmaktadır. İkinci Dairenin görevleri şunlardır; Hâkim ve savcıların; Her türlü yükselme ve birinci sınıfa ayırma işlemlerini yapmak. Görevlerinden dolayı veya görevleri sırasındaki suç soruşturması ile disiplin soruşturma ve kovuşturması sonucu hakkında karar vermek. Disiplin veya suç soruşturma ve kovuşturması nedeniyle geçici yetkiyle yer değiştirmesine veya görevden uzaklaştırılmasına karar vermek. Meslekte kalmaları uygun görülmeyenler hakkında karar vermek. Diğer kurumların geçici görevlendirme ve nakil taleplerine ilişkin izin işlemlerini yürütmek Üçüncü Daire Üçüncü Daire; Yargıtay ve Danıştay dan seçilen birer, Türkiye Adalet Akademisi Genel Kurulunca seçilen bir, adlî yargı hâkim ve savcıları arasından seçilen iki, idarî yargı hâkim ve savcıları arasından seçilen bir ve Cumhurbaşkanınca seçilen bir asıl üyeden oluşmaktadır. Üçüncü Dairenin görevleri şunlardır; Hâkim ve savcı adaylarını mesleğe kabul etmek. Hâkim ve savcıların görevlerini; kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgelere uygun olarak yapıp yapmadıklarına ilişkin denetleme işlemlerini Teftiş Kuruluna yaptırmak. Hâkim ve savcılar hakkındaki ihbar ve şikâyetleri inceleyip gereğini yapmak. Hâkim ve savcıların görevlerinden dolayı veya görevleri sırasında suç işleyip işlemediklerini, hâl ve eylemlerinin sıfat ve görevleri icaplarına uyup uymadığını Teftiş Kurulu eliyle araştırmak ve gerektiğinde haklarında inceleme ve soruşturma işlemleri için Başkana teklifte bulunmak. 11

13 Hâkimlik ve savcılık görevine tekrar atanma ile diğer hizmetlerden mesleğe atanma talepleri hakkında karar vermek. Meslekten çekilme, çekilmiş sayılma ve görevin sona ermesi hakkında karar vermek. İlgili kanunlarda verilen görevlerin yerine getirilmesi bakımından en yakın ağır ceza, bölge adliye ve bölge idare mahkemesini belirlemek Hizmet Birimleri Genel Sekreterlik Genel Sekreterlik, Kurulun idarî ve malî işleri ile sekreterya hizmetlerini yerine getirmek amacıyla kurulmuştur. Genel Sekreterlik; Genel Sekreter, dört genel sekreter yardımcısı ile yeteri kadar tetkik hâkimi ve bürolardan oluşur. Genel Sekreter, birinci sınıf hâkim ve savcılardan Genel Kurulun teklif ettiği üç aday arasından Başkan tarafından seçilir. Genel sekreter yardımcıları ise birinci sınıfa ayrılmış hâkim ve savcılar arasından, muvafakatleri alınarak, Genel Kurul tarafından atanmaktadır. Genel Sekreterlikte ayrıca, hâkimlik ve savcılık mesleğinde fiilen en az beş yıl görev yapmış ve üstün başarısı ile Kurul hizmetlerinde yararlı olacağı anlaşılmış bulunanlar arasından Genel Kurul tarafından seçilen tetkik hâkimleri görev yapar. Kurul personeli, Genel Sekreterin teklifi üzerine Başkanvekili tarafından atanır. Genel Sekreterliğin görevleri şunlardır; Kurulun büro işlemlerini yürütmek. Kurulun taraf olduğu adlî ve idarî davalar ile icra takiplerinde avukatlar vasıtasıyla Kurulu temsil etmek, davaları takip etmek, ettirmek, hukukî hizmetleri yürütmek. Hâkim ve savcıların sicilleri ile şahsî dosyalarını tutmak. Kurulun arşiv hizmetlerini yürütmek. Kanunlarla malî hizmet ve strateji geliştirme birimlerine verilen görevleri yapmak. Hâkim ve savcıların izin ve emeklilik işlemlerini yürütmek. Kurul üyeleri ile Kurulda görev yapanların özlük işlemlerini yürütmek. Kurulun görev alanıyla ilgili hususlarda Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sisteminin (UYAP) kullanılmasını sağlamak. Kurul stratejik plânına, performans ölçütlerine ve hizmet kalite standartlarına uygun bir çalışma ortamı oluşturmak, Genel Sekreterliğin verimli, uyumlu ve düzenli bir şekilde çalışmasını sağlamak. 12

14 Genel Sekreterlik Hâkim Sınıfı Kadro Durumu Yasal Kadro Dolu Boş Geçici Görevli Genel Sekreter Genel Sekreter Yardımcısı Tetkik Hâkimi Toplam Teftiş Kurulu Başkanlığı Teftiş Kurulu Başkanı, iki başkan yardımcısı, başmüfettiş ve müfettişlerden oluşan Teftiş Kurulu, Üçüncü Daire Başkanının gözetiminde Kurul adına görev yapmaktadır. Kurul müfettişleri, görevlerini yerine getirirken Teftiş Kurulu Başkanına; Teftiş Kurulu Başkanı ise Kurula karşı sorumludur. Teftiş Kurulunda görevli olanların atanma şekilleri şu şekildedir. Teftiş Kurulu Başkanı ve başkan yardımcıları, birinci sınıf hâkim ve savcılar arasından, Kurul başmüfettişleri, Teftiş Kurulunda fiilen beş yılını doldurmuş, birinci sınıfa ayrılmış ve birinci sınıfa ayrılma niteliklerini yitirmemiş olan müfettişler arasından, kıdem sırasına göre, Kurul müfettişleri, hâkimlik ve savcılık mesleğinde fiilen en az beş yıl görev yapmış ve üstün başarısı ile Kurul müfettişliği hizmetinde yararlı olacağı anlaşılmış bulunanlar arasından muvafakatları alınarak Genel Kurul tarafından atanır. Teftiş Kurulunun görevleri şunlardır; Adlî ve idarî yargı hâkim ve savcılarının görevlerini kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgelere uygun olarak yapıp yapmadıklarını denetlemek; görevlerinden dolayı veya görevleri sırasında suç işleyip işlemediklerini, hâl ve eylemlerinin sıfat ve görevleri icaplarına uyup uymadığını araştırmak ve gerektiğinde haklarında inceleme ve soruşturma işlemlerini yapmak. Görev alanına giren konularda, uygulamada ortaya çıkan mevzuat yetersizliği ve aksaklıklar ile ilgili hususlarda gerekli inceleme ve araştırmaları yaparak alınması gerekli kanunî ve idarî tedbirler konusunda Kurula teklifte bulunmakla görevlidir. 13

15 Teftiş Kurulu Kadro Durumu Yasal Kadro Dolu Boş Başkan Başkan Yardımcısı Baş Müfettiş Müfettiş Toplam FİZİKİ ALT YAPI HSYK nın henüz müstakil bir binası bulunmamaktadır. Halen Adalet Bakanlığının Konya Yolu üzerindeki zemin artı 16 katlı Gazi Ek Binasının boşaltılan 10 katında hizmet vermektedir. Mevcut binanın m² kapalı alanı, m² açık alanı bulunmaktadır. HSYK için yeni bir hizmet binası inşa edilinceye kadar Adalet Bakanlığına ait mevcut binada hizmet verilmeye devam edilecektir. Mevcut binanın halen ilk on katı kurul tarafından diğer katları ise Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü tarafından kullanılmaktadır TEKNOLOJİK ALT YAPI HSYK faaliyete geçer geçmez UYAP sistemi ile entegrasyonunu tamamlamış ve UYAP ın sunduğu hizmetlerden faydalanmaya başlamıştır. Kurum içi yazışmalar DYS ortamında e-imza yöntemiyle yapılmakta olup kâğıtsız ofis ortamı yaygınlaştırılmaya çalışılmaktadır. Teknolojik Kaynaklar Cinsi Sayı Masaüstü bilgisayar 267 Dizüstü bilgisayar 43 Yazıcı 101 Tarayıcı 4 Fotokopi makinesi 24 Projeksiyon cihazı 7 14

16 İNSAN KAYNAKLARI Genel İdari Hizmetler Sınıfı Kadro Durumu Yasal Kadro Dolu Boş Geçici Avukat Toplam Çalışan Şube Müdürü Bilgi İşlem Müdürü Şef Bilgisayar İşletmeni V.H.K.İ Sekreter Programcı Mali Hizmet Uzmanı Mali Hizmet Uzman Yardımcısı Uzman Mütercim Şoför Mühendis Teknisyen İstatistikçi Hizmetli Kaloriferci Bekçi Dağıtıcı Çözümleyici Psikolog Sosyolog Teknisyen Yrd Toplam

17 Genel Sekreterlik HSYK Genel Kadro Durumu Teftiş Kurulu Genel İdari Hizmetler Sınıfı Toplam Kadro Dolu Boş Geçici Toplam Çalışan

18 2. KURULUN YÜRÜTTÜĞÜ FAALİYET VE HİZMETLER Faaliyet Alanları Kurulun Yürüttüğü Faaliyet ve Hizmetler Adaylıkla İlgili Faaliyetler Hâkim ve Savcılarla İlgili İşlemler Disiplin ve Şikâyet İşlemleri Teftiş Kurulu ile İlgili Faaliyetler 1. Staj mahkemelerini belirlemek 2. Hâkim savcı meslek kurası için görüş bildirme 3. Hâkim ve Cumhuriyet savcılarının mesleğe kabulünü yapmak 4. Adayların kura ile atamalarını yapmak 1. Atama 2. Nakil 3. Müstemir yetki 4. Geçici yetki 5. Başka kurumlara geçici görevlendirme 6. Kadro dağıtma 7. Terfi 8. İzin işlemlerini yapmak 9. Emeklilik ve meslekten çekilme taleplerini karara bağlamak 10.Meslekten çekilmiş sayılma ve görevin sona ermesi hakkında karar vermek 11. Sicil ile şahsi dosyaları tutmak 1. Hâkim ve savcılar hakkında ihbar ve şikâyetleri inceleyip gereğini yapmak. 2. İnceleme ve soruşturma işlemleri için teklifte bulunmak 3. Hâkim ve savcıların görevlerinden dolayı ve görevleri sırasındaki suç soruşturması hakkında karar vermek 4. Disiplin soruşturma ve kovuşturma sonucu hakkında karar vermek 5. Disiplin veya suç soruşturma ve kovuşturması nedeniyle geçici yetkiyle yer değiştirmesine veya görevden uzaklaştırmasına karar vermek, 6. Meslekte kalmaları uygun görülmeyenler hakkında karar vermek. 1. Denetim programı hazırlamak 2. Hâkim ve savcıları denetlemek 3. Soruşturma işlemlerini yapmak 4. Soruşturma raporlarını hazırlamak 5. Değerlendirme toplantıları yapmak 17

19 Meslek İçi Eğitim ile İlgili Faaliyetler Yargıyla İlgili Diğer İşlemler Kurumsal Faaliyetler İdari Faaliyetler 6. Tavsiyeler listesini hazırlamak 1.Adalet Akademisi ile işbirliği içinde meslek içi eğitim yaptırmak 2. Mesleki yetkinliği artırmak için meslek içi eğitim faaliyetleri düzenlemek 3. Eğitim programlarına katılmaya ilişkin izin verme işlemlerini yapmak 1. Yargısal faaliyetler yönünden en yakın yargı merciini belirlemek 2. Mahkemelerin kurulması, kaldırılması ve yargı çevresinin değiştirilmesi işlemlerini yapmak 3. Yargıtay ve Danıştay a üye seçmek 1. Kurulun görev alanı ile ilgili düzenleyici işlemleri yapmak. 2. Görev alanı ile ilgili konularda görüş bildirmek 3. Etkin, hızlı, adil ve güvenilir bir yargı sistemine ulaşmak için mevzuat çalışmalarına katılmak 4. Yabancı ülkelerdeki yüksek yargı kurulları ile ilişkileri geliştirmek 5. Görev alanına giren konulardaki uluslararası toplantılara katılmak 1. Kurulun fiziki alt yapısını geliştirmek 2. Görev alanına gire konularda UYAP ın kullanılmasını sağlamak 3. Kurulun insan kaynaklarının kapasitesini geliştirmek 4. Kurul üyeleri ile Kurul çalışanlarının özlük işlemlerini yapmak 5. Kurulun bütçe ve planlama çalışmalarını yürütmek 18

20 2.1. ADAYLIK VE MESLEĞE KABUL İLE İLGİLİ FAALİYETLER Adaylığı Devam Edenler Erkek Kadın Toplam Adlî İdarî Toplam Mesleğe Kabul Edilenler Mesleğe Kabul Edilen Hâkim Savcı Adayı Sayılar Adli Yargı Mesleğe kabul edilen adli yargı hâkim adayı sayısı 161 Mesleğe kabul edilen adli yargı savcı adayı sayısı 96 Mesleğe kabul edilmeyen adli yargı hâkim adayı sayısı - Mesleğe kabul edilmeyen adli yargı savcı adayı sayısı - Toplam 257 İdari Yargı Mesleğe kabul edilen İdari yargı hâkim adayı sayısı - Mesleğe kabul edilmeyen idari yargı hâkim adayı sayısı Mesleğe Yeniden Kabul ile İlgili Sayısal Veriler Mesleğe Yeniden Kabul Yeniden mesleğe kabul edilen hâkim ve savcı sayısı 9 Yeniden mesleğe kabul edilme talebi reddedilen hâkim ve savcı sayısı 6 Yeniden inceleme talebi reddedilen hâkim ve savcı sayısı 7 İtiraz talebi reddedilen hâkim ve savcı sayısı 23 19

21 Hâkim Savcı Hâkim Savcı Yargıtay T.Hâkimi Yargıtay C.Savcısı Anayasa Anayasa BİM İdare Vergi Danıştay T.Hâkimi Danıştay Savcısı 2.2. HÂKİM VE SAVCILARLA İLGİLİ İŞLEMLER ATAMA KARARNAMELERİ Adlî ve İdarî Yargı Atama Kararnameleri Kararname Tarihi Atama Nakil Toplamı BAM ADLÎ İDARÎ Toplam Genel Toplam

22 Mesleğe Kabul Edilip Ataması Yapılanlar Kararname Tarihi Atama Nakil Toplamı Hâkim Adaylığından Avukatlar Eski Hâkim Ve Savcı Hâkim Savcı İdarî Yargı Hâkim Savcı İdarî Yargı Hâkim Savcı İdarî Yargı Toplam Genel Toplam Adlî ve İdarî Yargı İptal Edilen Atama Kararnameleri Kararname Tarihi Adli Yargı İdari Yargı Toplam Toplam

23 Atama Kararnamelerinde Yeniden İnceleme ve İtiraz Atama Kararnameleri Yeniden İnceleme ve İtiraz Sayıları Yeniden İnceleme İtiraz Talep Kabul Ret Talep Kabul Ret Hâkim Savcı İdari Yargı Toplam MÜSTEMİR YETKİ KARARNAMELERİ Müstemir Yetki Kararnameleri Adli Yargı Müstemir Yetki Kararnameleri Kararname Tarihi Sayı Açıklama Adli yargı hâkimleri Adli yargı hâkimleri Toplam Müstemir Yetki Kararnamelerinde Yeniden İnceleme ve İtiraz Müstemir Yetki Yeniden İnceleme ve İtiraz Yeniden İnceleme İtiraz Talep Kabul Ret Talep Kabul Ret Adlî İdarî Toplam

24 TERFİ İŞLEMLERİ Terfi İşlemleri 2011 Aralık Defterine Esas Derece terfisi yapan hâkim ve savcı sayısı 360 Birinci sınıfa ayrılma incelemesi yapılan hâkim ve savcı sayısı 86 Birinci sınıf olma incelemesi yapılan hâkim ve savcı sayısı 64 Puan incelemesine giren hâkim ve savcı sayısı 418 Hâkim savcı başarı incelemesi 163 Toplam Nisan Defterine Esas Derece terfisi yapan hâkim ve savcı sayısı 1199 Birinci sınıfa ayrılma incelemesi yapılan hâkim ve savcı sayısı 90 Birinci sınıf olma incelemesi yapılan hâkim ve savcı sayısı 301 Puan incelemesine giren hâkim ve savcı sayısı 386 Hâkim savcı başarı incelemesi 42 Toplam Terfiye Esas Yeniden İnceleme ve İtiraz İşlemleri Terfi İşlemlerinde Yeniden İnceleme ve İtiraz Yeniden İnceleme İtiraz Talep Kabul Ret Talep Kabul Ret Adli Yargı İdarî Yargı Toplam

25 MESLEĞİN SONA ERMESİ Mesleğin Sona Ermesine İlişkin istatistikler 1 Meslekten çıkarılma* 5 2 Mesleğe alınma koşullarından birini taşımadığının sonradan anlaşılması - 3 Türk vatandaşlığından çıkma - 4 Kamu haklarından yasaklı olma - 5 Sağlık ve özür nedeniyle 1 6 Meslekten çekilme 7 7 Meslekten çekilmiş sayılma - 8 İsteği üzerine emeklilik 65 9 Yaş haddinden emeklilik Malulen emeklilik 0 11 Ölüm 6 Toplam 127 * Meslekten çıkarılma kararları kesinleşmemiş olup, yeniden inceleme ve itiraz süreçleri devam etmektedir ŞİKÂYET İŞLEMLERİ Şikâyet İşlemleri İş Cetveli İş Cetveli Birinci 3 Ay İkinci 3 Ay Toplam İşleme konmayan şikâyet sayısı Soruşturma izni verilmeyen dosya sayısı İnceleme izni verilen dosya sayısı Soruşturma izni verilen dosya sayısı İncelemeye alınması Toplam

26 Hâkim Savcı Şikâyet İşlemlerinde Yeniden İnceleme ve Genel Kurula İtiraz Şikayet İşlemleri Yeniden İnceleme ve İtiraz Sayıları Yeniden İnceleme İtiraz Talep Kabul Ret Talep Kabul Ret DİSİPLİN İŞLEMLERİ Disiplin İşlemleri İş Cetveli Disiplin Dosyaları İş Cetveli Yıl Devreden İlk 6 Ay Gelen Toplam Kesinleşen Kalan Derdest Dosyaların Dağılımı Derdest Dosyaların Dağılımı Mucipsiz Sunulmayan Yeni Dosya Sayısı 103 Mucipsiz Olup, Savunma İstenen Dosya Sayısı 79 Mucipsiz Olup, Kovuşturma İzni Verilen+Savunma İstenen Dosya Sayısı 16 25

27 Mucipsiz Olup, Savunma İstenen ve Savunma Gelen Dosya Sayısı 15 Yeniden İnceleme Dosya Sayısı 25 Kovuşturma Sonucu Gelen Dosya Sayısı 4 Kovuşturma Sonucu Bekleyen Dosya Sayısı 67 İncelemeye Alınan Dosya Sayısı 0 Tebligat Aşamasında Olan Dosya Sayısı 268 İtiraz Dosya Sayısı 19 Dilekçe Başvuru Sayısı 1 Toplam Nihai Karar Niteliğinde Verilen Karar Sayıları Nihai Karar Niteliğinde Verilen Karar Sayıları 1 Uyarma , 70/2 ile ortadan kaldırma , 70/1 Aylıktan Kesme 4 Aylıktan kesme , 70/1 kınama 6 64, 70/2 Uyarma 7 Kınama 22 8 Kınama, 70/1 KİD 9 Kınama, 70/2 aylıktan kesme Kademe ilerlemesini durdurma , 70/2 kınama , 70/1 Derece Yükselmesini Durdurma 13 Derece yükselmesini durdurma 14 Yer değiştirme , 70/2 DYD , 70/1 Meslekten Çıkarma 17 Meslekten çıkarma 5 18 Ceza tayinine yer olmadığı Af nedeniyle işlemden kaldırma 2 20 Ölüm, zamanaşımı v.s işlemden kaldırma 12 Toplam

28 Nihai Karar Niteliğinde Olmayan Karar Sayıları Nihai Karar Niteliğinde Olmayan Karar Sayıları İşlem Gören Kişi Sayısı 633 Kovuşturma Sonucu Beklenmesine Dair Verilen Karar Sayısı 15 Başka Dosyadaki Soruşturma Sonucunun Beklenmesine Dair Verilen Karar Sayısı 1 İncelemeye Alınmasına Dair Verilen Karar Sayısı 2 Yeniden İnceleme Talebi Üzerine Verilen Karar Sayısı 104 Evrakın İşlemden Kaldırılmasına Dair Verilen Karar Sayısı 162 Kov. Yer Olmadığına, Son Savunma Alınmasına Dair Verilen Karar Sayısı 159 Kovuşturma İzni Verilmesine + Savunma İstenmesine Dair Karar Sayısı 12 Kovuşturma İzni Verilmesinin Bir Sonraki Gündeme Bırakılmasına Dair Verilen Karar Sayısı Karar Verilmesine Yer Olmadığına Madde Uyarınca Kovuşturma İzni Verilen Madde Uyarınca Kovuşturma İzni Verilmeyen 8 Dilekçe Üzerine Verilen Karar Sayısı (Silinmesi veya reddi v.s.) 20 Tedbir Kabul veya red (Geçici Yetki, Gör. Uzaklaştırma) 33 Bir Sonraki Gündemde Görüşülmesine Dair Verilen Karar Sayısı 2 Birleştirme 5 Kolluk (Kovuşturma izni verilmesi-verilmemesi/işlemden kaldırılması) 16 Tefrik Muvafakat Talebi Üzerine Verilen Karar Sayısı 4 Görevsizlik Yönünde Verilen Karar Sayısı Dosyanın Adalet Bakanlığına Gönderilmesine Dair Karar Sayısı Dosyanın Üçüncü Daireye Gönderilmesine Dair Karar Sayısı (Kısmi olan da dâhil) Toplantı Gün ve Saatinin Belirlenmesi 4 Müştekilere Bilgi Verilmesi Hususunun Tespiti 1 Toplam

29 Disiplin İşlemlerinde Yeniden İnceleme ve Genel Kurula İtiraz Disiplin İşlemleri Yeniden İnceleme ve İtiraz Sayıları Yeniden İnceleme İtiraz Talep Kabul Ret Talep Kabul Ret En Üst dereceli Kolluk Amiri Şikâyetleri İlk 3 Aylık İş Cetveli İlk 3 Ay İkinci 3 Ay Toplam İnceleme izni verilen en üst dereceli kolluk amiri sayısı Soruşturma izni verilen en üst dereceli kolluk amiri sayısı Mahalline iade edilen en üst dereceli kolluk amiri dosyası (Gönderme) Soruşturma izni verilmesine yer olmadığı kararı verilen en üst dereceli kolluk amiri sayısı Şikâyetin işleme konulmasına yer olmadığı kararı verilen en üst dereceli kolluk amiri sayısı Eksiğe gönderme dosya sayısı 1 Soruşturma izni verilmeyip yeniden inceleme talebi reddedilen en üst dereceli kolluk amiri sayısı İnceleme kararı verilip, inceleme fezlekesi gelen dosyalardan soruşturma izni verilen dosya sayısı İnceleme kararı verilip, inceleme fezlekesi gelen dosyalardan soruşturma izni verilmesine yer olmadığına dair karar verilen dosya sayısı İnceleme kararı verilip, inceleme fezlekesi gelen dosyalardan gönderme kararı verilen dosya sayısı Toplam

30 DENETİM İŞLEMLERİ Kadro Durumu tarihli Genel Kurul Kararı ile 21 HSYK Müfettişi alımı gerçekleştirilmiş, 11 Başmüfettiş Teftiş Kurulu Başkanlığındaki görevlerinden ayrılmışlardır. Halen Teftiş Kurulunda 1 Başkan 2 Başkan Yardımcısı 60 HSYK Başmüfettişi ve 53 HSYK Müfettişi olmak üzere toplam 116 kişi görev yapmaktadır... Teftiş Kurulu Kadro Durumu Yasal Kadro Dolu Boş Başkan Başkan Yardımcısı Baş Müfettiş Müfettiş Toplam Teftiş Kurulu Personel Durumu Şube Müdürü 2 Şef 1 Bilgisayar İşletmeni 3 VHKİ 5 Hizmetli 1 Şoför 1 Toplam 13 29

31 Denetleme Programı 30

32 İnceleme Soruşturma İşlemleri 31

7. DİSİPLİN BÜROSU... 47 Disiplin Bürosunun yetki, görev ve sorumlulukları... 47 Disiplin Bürosunun Faaliyetleri... 48 8. İNSAN KAYNAKLARI BÜROSU...

7. DİSİPLİN BÜROSU... 47 Disiplin Bürosunun yetki, görev ve sorumlulukları... 47 Disiplin Bürosunun Faaliyetleri... 48 8. İNSAN KAYNAKLARI BÜROSU... İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER TABLOSU... 1 GİRİŞ... 4 A. YARGIDA DURUM ANALİZİ TOPLANTILARI... 6 Mevzuat değişiklikleri... 7 Mesleki sorunlar... 11 2012 2016 Stratejik Plan Hazırlık Çalıştayları... 15 B. HSYK

Detaylı

YARGIDA DURUM ANALİZİ TOPLANTILARI

YARGIDA DURUM ANALİZİ TOPLANTILARI YARGIDA DURUM ANALİZİ TOPLANTILARI SONUÇ RAPORU Ocak 2012 HSYK Strateji Geliştirme Bürosu YARGIDA DURUM ANALİZİ TOPLANTILARI SONUÇ RAPORU 24-25 Aralık 2010 Erzurum, Kahramanmaraş, Midyat, Van 30-31 Aralık

Detaylı

T.C. DANIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. DANIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. DANIŞTAY BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLAN 2014-2018 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM 4 STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ 4 1.STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ 4 1.1 YASAL ÇERÇEVE 4 1.2 STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA SÜRECİ 5 1.2.1

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI 2006 YILI BAKANLIK FAALİYET RAPORU

T.C. ADALET BAKANLIĞI 2006 YILI BAKANLIK FAALİYET RAPORU T.C. ADALET BAKANLIĞI 2006 YILI BAKANLIK FAALİYET RAPORU NİSAN-2007 İstiklal, istikbal, hürriyet her şey adaletle kaimdir. II İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...III TABLOLAR...V GRAFİKLER...IX BAKAN SUNUŞU... 1

Detaylı

TÜRKİYE DE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNDEN BİR GRUP: HÂKİM VE SAVCILAR PERSONEL DÜZENLEMELERİ VE SORUNLARI. Yrd. Doç. Dr. Ayşe Yıldız Özsalmanlı 1

TÜRKİYE DE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNDEN BİR GRUP: HÂKİM VE SAVCILAR PERSONEL DÜZENLEMELERİ VE SORUNLARI. Yrd. Doç. Dr. Ayşe Yıldız Özsalmanlı 1 TÜRKİYE DE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNDEN BİR GRUP: HÂKİM VE SAVCILAR PERSONEL DÜZENLEMELERİ VE SORUNLARI Yrd. Doç. Dr. Ayşe Yıldız Özsalmanlı 1 ÖZET Ülkemizde 1982 yılında yargı organlarına ve özellikle idari

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI FAALİYET RAPORU T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI FAALİYET RAPORU 1 2 İçindekiler SUNUŞ... 5 BÖLÜM I... 7 GENEL BİLGİLER... 7 A. MİSYON VE VİZYON... 7 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 7 C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER...

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2010

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2010 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2010 ANKARA, OCAK 2011 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 2010 YILI 01/01/2010 31/12/2010 I- GENEL BİLGİLER... 3 A- Misyon ve Vizyon...3 B-

Detaylı

DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI 2013-2017 STRATEJİK PLANI

DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI 2013-2017 STRATEJİK PLANI DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI 2013-2017 STRATEJİK PLANI 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No: 1. Giriş 3 2. Durum Analizi 5 2.1. Tarihsel Gelişim 5 2.2. Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi 7 2.2.1. 217 sayılı KHK ile

Detaylı

Adres : Kavaklıdere Mah. Nevzat Tandoğan Cad. No: 4 Çankaya / ANKARA Telefon : 0312 465 22 00 Faks : 0312 465 22 65 E-posta :

Adres : Kavaklıdere Mah. Nevzat Tandoğan Cad. No: 4 Çankaya / ANKARA Telefon : 0312 465 22 00 Faks : 0312 465 22 65 E-posta : 2014 YILLIK RAPORU Adres : Kavaklıdere Mah. Nevzat Tandoğan Cad. No: 4 Çankaya / ANKARA Telefon : 0312 465 22 00 Faks : 0312 465 22 65 E-posta : iletisim@ombudsman.gov.tr. İnternet Adresi : www.ombudsman.gov.tr

Detaylı

ADLİYE PERSONELİ EL KİTABI

ADLİYE PERSONELİ EL KİTABI ADLİYE PERSONELİ EL KİTABI Mahkeme Yönetimi Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi Bu kitapta yer alan değerlendirmeler yazarların kişisel fikirleridir. Söz konusu değerlendirmelerden, bu değerlendirmelerde

Detaylı

Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı

Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN T.C. Başbakanı M. Cahit KIRAÇ İzmir Valisi Aziz KOCAOĞLU İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Kaan PEKER Bayraklı Kaymakamı Hasan KARABAĞ Makina Mühendisi

Detaylı

2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI. Strateji Geliştirme Başkanlığı

2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI. Strateji Geliştirme Başkanlığı ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız.

Detaylı

SUNUŞ. STRATEJiK PLAN 2011-2015

SUNUŞ. STRATEJiK PLAN 2011-2015 STRATEJiK PLAN 2011-2015 SUNUŞ Vilayetler Hizmet Birliği, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu ile belirlenmiş görev ve sorumluluklarını kurulduğu tarihten itibaren üstün hizmet anlayışı içerisinde

Detaylı

İŞKUR 2010 YILI FAALİYET RAPORU

İŞKUR 2010 YILI FAALİYET RAPORU 10 2010 YILI FAALİYET RAPORU Yayın No: 358 Ankara 2010 2010 YILI FAALİYET RAPORU ...BU ULUSA VE ÜLKEYE HİZMET GÖREVİ BİTMEYECEKTİR. yılında tüm dünyaya yayılarak 2009 yılında zirve yapan 2008 son ekonomik

Detaylı

2011 FAALİYET RAPORU

2011 FAALİYET RAPORU TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAMU İHALE KURUMU 2011 FAALİYET RAPORU Yayın No: 28 Nisan 2012 - Ankara KAMU İHALE KURUMU Mevlana Bulvarı (Konya Yolu) No: 186 06520 Balgat-ANKARA Tel: 0 312 218 45 00 www.kik.gov.tr

Detaylı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı

Adalet gücü bağımsız olmayan bir milletin, devlet halinde varlığı kabul olunmaz. M. Kemal ATATÜRK

Adalet gücü bağımsız olmayan bir milletin, devlet halinde varlığı kabul olunmaz. M. Kemal ATATÜRK Adalet gücü bağımsız olmayan bir milletin, devlet halinde varlığı kabul olunmaz. M. Kemal ATATÜRK Üst Yönetici Sunuşu Yargıtay Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına göre adli yargı ilk derece mahkemelerince

Detaylı

4 Hasan GERÇEKER Yargıtay Birinci Başkanı

4 Hasan GERÇEKER Yargıtay Birinci Başkanı Sayın Cumhurbaşkanım, Değerli konuklar, Değerli meslektaşlarım, Yazılı ve görsel basının değerli mensupları, Sözlerime başlarken sizleri saygı ve sevgi ile selamlıyorum. İslâm dünyasının kutsal ayı olan

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 2006 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 30 NİSAN 2007 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İ Ç İ N D E K İ L E R Bakan Sunuşu 4 Üst Yönetici Sunuşu 5 I- GENEL BİLGİLER 6 A- ULAŞTIRMA BAKANLIĞININ

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI ŞUBAT-2015

T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI ŞUBAT-2015 T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI ŞUBAT-2015 FAALİYET RAPORU 2014 SUNUŞ İslâm dininin inançları, ibadet ve ahlâk esasları ile ilgili işleri yürütmek, din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet

Detaylı

03.03.2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU

03.03.2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU 03.03.2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I- GENEL BİLGİLER... 5 A- Misyon ve Vizyon... 5 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 5 C- İdareye İlişkin Bilgiler...

Detaylı

İÇİNDEKİLER... 2 SUNUŞ...

İÇİNDEKİLER... 2 SUNUŞ... Sayfa 1 / 92 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 SUNUŞ... 3 1 GENEL BİLGİLER... 4 1.1 Misyon ve Vizyon... 4 1.2 Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 5 1.3 Ajansa İlişkin Bilgiler... 6 1.3.1 Fiziksel Yapı... 6 1.3.2

Detaylı

İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 4917 İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 26/6/2006 No : 2006/10654 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No: 5018 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi

Detaylı

Karşılaştırılabilirlik

Karşılaştırılabilirlik Karşılaştırılabilirlik Bilimsellik Güvenilirlik Tutarlılık Bireysel Verilerde Kullanıcı Odaklılık Erişebilirlik Mesleki Bağımsızlık Güncellik Faaliyet Raporu 2013 Mali Yılı TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Yayın

Detaylı

EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI MENSUPLARI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI MENSUPLARI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ 2931 EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI MENSUPLARI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 6.8.1992, No: 92/3393 Dayandığı Kanunun Tarihi : 4.6.1937, No: 3201 Yayımlandığı R.Gazetenin

Detaylı

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 Bu stratejik plan Hatay İl Özel İdaresi tarafından Yrd. Doç. Dr. Ali Arslan ve ARGEDA Araştırma Geliştirme Eğitim ve Danışmanlık Merkezi süreç ve yöntem

Detaylı

KISALTMALAR. : Avrupa Birliği. : Avrupa Đnsan Hakları Mahkemesi. : Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu. : Milli Eğitim Bakanlığı

KISALTMALAR. : Avrupa Birliği. : Avrupa Đnsan Hakları Mahkemesi. : Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu. : Milli Eğitim Bakanlığı KISALTMALAR AB AĐHM HSYK MEB MSB TAA TBB TBMM UYAP YÖK : Avrupa Birliği : Avrupa Đnsan Hakları Mahkemesi : Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu : Milli Eğitim Bakanlığı : Milli Savunma Bakanlığı : Türkiye

Detaylı

o ALTUN/TAPEC/TR0702.28-01/FWC/041/BIS KAMU ETİK KOMİSYONLARININ İHTİYAÇ DEĞERLENDİRMESİNE İLİŞKİN TEKNİK YARDIM Nihai Rapor

o ALTUN/TAPEC/TR0702.28-01/FWC/041/BIS KAMU ETİK KOMİSYONLARININ İHTİYAÇ DEĞERLENDİRMESİNE İLİŞKİN TEKNİK YARDIM Nihai Rapor o ALTUN/TAPEC/TR0702.28-01/FWC/041/BIS KAMU ETİK KOMİSYONLARININ İHTİYAÇ DEĞERLENDİRMESİNE İLİŞKİN TEKNİK YARDIM Nihai Rapor Nisan 2011 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR... 3... 5 1 VE YAPISI ARAMASI... 11 1.1

Detaylı

TÜRKİYE DE İDARİ SİSTEM VE ÖRGÜTLENME

TÜRKİYE DE İDARİ SİSTEM VE ÖRGÜTLENME TÜRKİYE DE İDARİ SİSTEM VE ÖRGÜTLENME Yrd. Doç. Dr. İpek ÖZKAL SAYAN Türkiye nin yönetim yapısı idari (genel), askeri, adli ve akademik 1 olmak üzere dört alan üzerinde yükselmektedir. Bunlardan idari

Detaylı

2013-2017 STRATEJİK PLANI

2013-2017 STRATEJİK PLANI 2013-2017 STRATEJİK PLANI Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA ÇALIŞMADAN, YORULMADAN, ÖĞRENMEDEN, RAHAT YAŞAMA YOLLARINI ARAMAYI İHTİYAT HALİNE GETİRMİŞ MİLLETLER, EVVELA

Detaylı