Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. AB Fonları ile Yürütülen Projelerde Sözleşme Hazırlama ve Satın Alma

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. AB Fonları ile Yürütülen Projelerde Sözleşme Hazırlama ve Satın Alma"

Transkript

1 Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

2 REC Türkiye Hakkında REC Türkiye, siyasî görüşlerden ve çıkar gruplarından bağımsız, kâr amacı gütmeyen, uluslararası bir kuruluş olan Orta ve Doğu Avrupa için Bölgesel Çevre Merkezi nin (REC) Türkiye deki ofisidir. REC Türkiye nin genel amacı, Türkiye nin çevre konusunda hukuki, kurumsal, teknik ve yatırım alanlarına yönelik kapasitesini güçlendirmek, böylelikle de AB çevre müktesebatının etkili bir şekilde uygulanması sürecini hızlandırmaktır. REC Türkiye, bu hedefe ulaşabilmek için, farklı finansal kaynaklar aracılığı ile yürütmekte olduğu çalışmalar çerçevesinde, hükümetler, sivil toplum kuruluşları (STK lar), özel sektör ve diğer çevresel paydaşlar arasında işbirliğini, bilgi paylaşımını ve çevresel karar alma süreçlerine halkın katılımını desteklemektedir. Bu yayının bütün hakları saklıdır. 2010, Bölgesel Çevre Merkezi - REC Türkiye Bu yayının basımı yararlanıcısının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve sözleşme biriminin Merkezi Finans ve İhale Birimi olduğu Çevre Alanında Kapasite Geliştirme projesi kapsamında REC Türkiye tarafından Avrupa Komisyonu nun mali desteği ile gerçekleştirilmiştir. Ancak, yayının içeriği hiçbir şekilde REC Türkiye nin, Avrupa Komisyonu nun ya da diğer ilgili kurumların resmi görüşlerini yansıtıyor olarak algılanmamalıdır. Bu yayanın bütün hakları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı na aittir ve hiçbir kısmı herhangi bir formda, yayın sahibi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve yayımcı Bölgesel Çevre Merkezi nden izin alınmadan satılamaz ya da satılmak için çoğaltılamaz. 2011, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ISBN: Yayımcı: Bölgesel Çevre Merkezi REC Türkiye İlkbahar Mahallesi 571. Cadde 617. Sokak No:8 Yıldız Ankara, Türkiye Tel: +90 (312) Faks: +90 (312) E-posta: Web sitesi: Yazar: Murad Çağlıdil Editör: Gülnaz Akşahin Redaktör: Melda Tanrıkulu Yayın Koordinatörü: Yeşim Aslıhan Çağlayan Kapak çizimi: Özgür Kuvvet Kapak ve iç sayfa tasarımı: Myra Ajans Baskı hazırlık ve takip: Bayt Ltd. Şti. Basım: Tuna Matbaaclık San. ve Tic. A. Ş.

3 İçindekiler İçindekiler Önsöz...1 Avrupa Birliği Mali Yardımlarında Satın Alma...3 Satın Alma nın Proje Döngüsündeki Yeri...5 Satın Alma Faaliyetleri ve Temel Kurallar...7 Satın Alma Yönetim Modülleri ve Genel Uygulamalar...9 AB Satın Alma Kuralları ve Temel İlkeler...12 Satın Alma Prosedürleri...16 İhale Dosyasının Bileşenleri...30 Ön Alım Duyurusu Örneği...32 Yerel Açık İhalelerde Standart Gazete İlanı...34 iii

4

5 Önsöz Önsöz Bu yayın, satın alma ilkeleri ve AB satın alma kuralları çerçevesinde genel ilkeleri ve çerçeveyi rehber niteliğindeki belgelerde yer alan bilgilere kolay erişimi, ve bu bilgilerin yorumlanmasına ilişkin dayanakları ortaya koymak üzere hazırlanmıştır. Bu kitapçık, kamuda görev alan personelin AB projeleri kapsamında yürüteceği satın alma faaliyetleri için özet bilgileri ve başvuru kaynaklarını ele almaktadır. Yayından daha önce satın alma faaliyeti yürütmemiş ama konuyla ilgili personelin yanı sıra kamu ihale kanunu çerçevesinde deneyim kazanmış, ihale komisyonlarında yer almış personelin de yararlanabileceği varsayılmıştır. Yayına kaynak teşkil eden Avrupa Topluluğu İhale Uygulama Kılavuzu (PraG) (http://www. abgs.gov.tr/files/sozluk/glossary_for_the_european_union.pdf) belgeleri, satın almaya ilişkin bilgileri kategorize edilmiş şekilde yararlanıcının kullanımına sunmaktadır. Bu yayının amacı sistematik bir sınıflamaya gitmek yerine temel konulara açıklık getirerek, PraG kullanımını ve sözleşme yönetimini kolaylaştırmaktır. Tüm AB ilişkili yayınlarda olduğu gibi, burada yer alan görüşlerle ilgili de AB Komisyonu herhangi sorumluluk taşımamaktadır. 1 İşbu yayın, Ocak 2012 de yayınlanan revize PRAG daki en güncel koşullara göre hazırlanmıştır. Bir başka revizyonun yayımlanması durumunda bu yayında açıklık getirilen hususlarda da değişiklik ya da yeni düzenlemeler söz konusu olabileceği dikkate alınmalıdır. Sibel Sezer Eralp Direktör Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye 1 Standart sorumluk reddi (disclaimer ibaresi) kapakta yer alma(lı)ktadır. 1

6

7 Avrupa Birliği Mali Yardımlarında Satın Alma Avrupa Birliği Mali Yardımlarında Satın Alma IPA programlarındaki yönetsel model, merkezi olmayan bir yapıdadır ve bu yapı ön kontrol (ex-ante control) ve onay süreçlerine tabiidir. Süreçteki hukuki finansal araç, mali destek anlaşmalarıdır. Söz konusu yapıda, Avrupa Birliği satın alma usulleri uygulanmaktadır. Satın alma usullerinde PraG (Practical Guideline) 2 yanı sıra, onay gördüğü takdirde, eş mali desteği sağlayan yararlanıcı ülkenin mevzuatında yer alan uluslararası kabul görmüş en iyi uygulamalar ında (international best practice) yer alabileceği usullere bağlıdır. PraG 2001 Ocak ayında uygulamaya girmiş ve sonrasında çok sayıda revizyon ve düzenleme 3 geçirmiştir. Çerçeve Anlaşmaları (Framework Contracts) ve Eşleşme (Twinning) projeleri hariç hizmet, tedarik (mal alımı), yapım işleri ve hibe projeleri ile ilgili tüm anlaşma prosedürlerini tanımlamaktadır. Çerçeve ve eşleşme projeleri ayrı rehberler aracılığıyla yürütülmektedir. İlk aşamadan ihale kalma aşamasına kadarki tüm adımlara yönelik izlenmesi gereken yolları tariflemektedir. Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği arasındaki mali işbirliği çerçevesinde temin edilecek mali yardımların uygulanmasına ilişkin çerçeve anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair Kanun 5303 sayılı, tarihli kanundur. Kısmi alıntı (lar): programlamaya ilişkin sebeplerden ötürü, tek bir çerçevenin oluşturulmasına ihtiyaç duyulduğundan ve bu Finansman Zabıtları/Anlaşmaları Türkiye tarafından, Merkezi Finans ve İhale Birimi ile Ulusal Fon aracılığı ile bu birimler kurulup Komisyon tarafından akredite olduktan sonra, merkezi olmayan yapılanma çerçevesinde uygulanacağından İlgili referans, başlık II, uygulama, madde 2 de, genel Yararlanıcı, yukarıdaki kuralların uygulanması amacıyla, İngilizce versiyonları ve comm/europaid/tender web sitelerinde mevcut olan Avrupa Topluluğu Dış Yardım Sözleşme Prosedürleri için Uygulama Rehberi nde (veya Komisyon tarafından sağlanan müteakip herhangi bir güncel hali) ortaya konulan prensip ve kurallara uymayı taahhüt eder şeklinde belirlenmiştir sayılı kanun kamu ihale kanunu; İstisnalar Madde 3 - (Değişik: 30/7/ /2 md.) e göre; c) Uluslararası anlaşmalar gereğince sağlanan dış finansman ile yaptırılacak olan ve finansman anlaşmasında farklı ihale usul ve esaslarının uygulanacağı belirtilen mal veya hizmet alımları ile yapım işleri; uluslararası sermaye piyasalarından yapılacak borçlanmalara ilişkin her türlü danışmanlık ve kredi derecelendirme hizmetleri; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının banknot ve kıymetli evrak üretim ve basımı ile ilgili mal veya hizmet alımları,(ek İbareler: 27/4/ / 2 md.) özelleştirme uygulamaları için 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanun çerçevesinde yapılacak her türlü danışmanlık hizmet alımları; hava taşımacılığı yapan teşebbüs, işletme ve şirketlerin ticari faaliyetlerine ilişkin mal ve hizmet alımları 4 olarak tanımlanmıştır. Kamu İhale Yasası ve Pratik Rehber (PraG) usuller ve ilkeler yönleriyle genel olarak paraleldir. Ancak, diğer bir yandan Kamu İhale Yasası ve yönetmelik/tebliğlerinde ihale usullerini belir , 2006(2), 2007, 2008, 2009, 2010, 2011(2), 2012 yıllarında. 4 Diğer yasal çerçeve; AB Mali Tüzük (Avrupa toplulukları genel bütçesi), AB Konseyi ve AB Komisyonu IPA Tüzükleri 3

8 Avrupa Birliği Mali Yardımlarında Satın Alma leyen eşikler, şartnamelerin hazırlanmasına yönelik yönergeler, ilan süreleri ve ilanın verildiği yer(ler); teklifte yer alan belgelerin sunuluşuna ilişkin düzenlemeler, aşırı düşük tekliflere ilişkin düzenlemeler, nicel büyüklükler (süreler, oranlar, parasal değerler) gibi detaylarla yerel mevzuatı ilgilendiren konularda, Pratik Rehber le farklılıklar görülmektedir. PraG- Pratik Rehber- Avrupa Komisyonu nun aldığı karar ve protokollere göre güncellenmektedir. Son olarak Ocak 2012 tarihinde güncellenmiş ve yapılan değişiklikler ayrı bir dosyada gösterilmiştir. PRAG doğrultusunda tanımlanan ihale sürecine bakıldığında belli başlı birbirine bağımlı bazı aşamalardan oluştuğu görülmektedir. Bunlar, kuruluş İhtiyaçlarının belirlenmesi, ihale stratejisinin kararlaştırılması, iş tanımı/şartnamenin hazırlanması, ihale dosyasının hazırlanması, ihalenin duyurulması, tekliflerin yazılı olarak alınması, tekliflerin değerlendirilmesi, ihalenin sonuçlandırılması ve sözleşmenin uygulanması bir ihalenin safhaları olarak kabul edilmektedir. Sürecin rekabeti teşvik edecek şekilde, adil ve şeffaf yürütülebilmesi için bir istekli tarafın istediği açıklamaya ait bilgiler, istekli tarafların tümüyle eş zamanlı olarak paylaşılmaktadır. Bu şekilde istekli taraflar arasında asimetrik bilgilenmenin önüne geçilmesi sağlanmaktadır. İhale takviminde istekli tarafların hangi tarihlere kadar bilgi alabileceği, varsa, toplantı tarihi ve Sözleşme Makamı nın istekli taraflara yapacağı açıklamalar için belirlediği eşik gün değeri açıklanarak duyurulmaktadır. 4

9 Satın Alma nın Proje Döngüsündeki Yeri Satın Alma nın Proje Döngüsündeki Yeri Satın alma, projedeki faaliyetlerini gerçekleştirmeye yönelik ihtiyaç duyulan kaynakları (girdileri) kurum öz kaynakları dışından sağlama faaliyetleri olarak tanımlanmaktadır. Satın alma yapan tarafın nitelik, nicelik, yer ve zamana göre gereksinimi olan ürün ve/veya hizmetleri olası en iyi koşullarla ve en uygun maliyetle temin etmesidir. Başka bir deyişle, söz konusu ürün ve/veya hizmetlerin en uygun elde etme maliyeti ne göre tedarik edilmesidir. Proje döngüsünde, faaliyetleri gerçekleştirmeye yönelik varsayımlar arasında satın alma ihtiyaçları gösterilebilmektedir. Proje döngüsü yönteminde; genel hedef, bu hedefe yönelik katkıda bulunmak üzere projede belirlenmiş olan amaç, bu amaca yönelik elde edilmesi beklenen sonuçlar ve bu sonuçları sağlayacak faaliyetler yukardan aşağıya dikey olarak sıralanmakta ve bunlar arasındaki ilişki kurgusu mantıksal çerçevede sunulmaktadır. Satın alma, bu sıralamada hedeflenen sonuçlara ulaşmayı sağlayacak faaliyetleri gerçekleştirmeye yönelik temel ve kilit aracı bir faaliyet olarak kabul edilmektedir. Mantıksal çerçeve matrisinin bileşenleri bazında satın alma sürecinin irdelenmesi oldukça önemlidir. Satın alma süreçlerinde çerçevenin her bileşeni üzerinden dikkate alınması gereken bazı önemli hususlar bulunmaktadır. Satın alma faaliyetleri, mantıksal çerçevede faaliyetler arasında yer alabilmektedir. Ancak satın alma faaliyetini düzenleyen temel varsayımlar ve mali kaynakların kullanımına ilişkin varsayımlar mantıksal çerçevenin indirgeme/sadeleştirme mantığını güçleştirdiği için bu varsayımların çerçeve dışında izlenmesini getirmektedir. Satın alma işlemleriyle ilgili temel varsayım gerekli finansman desteğinin sağlanmış olması ve finansman anlaşmasının imzalanmış olmasıdır. Finansman desteğinin kesinleşmediği durumlarda ilke olarak; satın alma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinden bahsedilemez. 5 Faaliyetlerle ilişkili olarak takvim hazırlanırken dikkat edilmesi gereken püf nokta, şayet satın alma faaliyeti bir proje faaliyetinin öncülü/önkoşulu ise satın alma faaliyeti ve ilişkili alt faaliyetleri ki bunlar ihalenin ön duyurusu, duyuru, teklif verme, değerlendirme, sonuçlandırma ve geçici kabul/teslim gibi alt faaliyetleri de içerebilmektedir; çok aşamalı bu faaliyetler dizisi diğer faaliyet(ler)in takvimini etkileyebilmektedir. Birçok durumda, ihale süreçlerindeki bir aksama proje takviminin gözden geçirilmesine yol açabilmektedir. Bu nedenle, satın alma faaliyetleri ile ilgili zaman planlaması yapılırken, bu faaliyetler dizinine bağlı/bağımlı olan faaliyetler mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. Satın alma süreçlerinde önemli bir kavram daha bulunmaktadır; elde etme maliyeti. Elde etme maliyeti satın alma bedelinden farklılık gösterebilmektedir. Proje maliyetlerinin ve elde etme maliyetinin ortaya çıkmasında hesaba katılan unsurlar; satış liste fiyatı, yerinde teslim ve sigorta, kurulum ve satış sonrası hizmetler, garantiler ve program kapsamında dâhil edilmesine izin verilen diğer maliyetlerdir, (Ör. amortisman eklenmesi) elde etme maliyeti yukarda sayılan tüm unsurların dahil edilerek hesaplandığı toplam maliyete karşılık gelmektedir. 5 AB sözleşmelerindeki istisnası; askıya alınma maddesiyle birlikte ihale duyurusu yapılan, mali destek kararı henüz alınmamış veya imzalanmamış ihale usullerinde görülmektedir. 5

10 Satın Alma nın Proje Döngüsündeki Yeri Satın alma değeri ise, toplam maliyetin altında ve onun ancak bir kısmını içermektedir. Henüz satın alma işleminin tamamlanmadığı durumlarda dahi; ör. nakliye, sigorta, kurulum, test vb. tüm giderlerin yüklenici firmaya ait olduğu AB sözleşmelerinde uygulanan DDP/ DDU 6 - yerinde teslim sözleşmelerinde olduğu gibi- sözleşmede ayrıca belirtilmediyse, kurulum işleminin sözleşmedeki teslim yerinden farklı bir yerde yapılması durumunda sigorta dahil teslim yerinden itibaren oluşan tüm giderler sözleşme makamına ait olmaktadır. Satın alma işlemlerinde, gözetilmesi gereken bazı önemli hususlar vardır. Bunlar, ilgili kuruluşun ihtiyaçları, bütçeye uygunluğu, ekonomik etkinlik, rekabette adil olma, doğruluk ve şeffaflık satın alma işlemlerinde gözetilmesi gereken temel kavramlardır. Satın alma ihtiyaçları proje mantıksal çerçevesindeki hedeflerle ilişkilendirilebilir olmalıdır. Proje dokümanında tanımlanan faaliyetlerin gerçekleştirilmesine hizmet etmelidir. Etkin bir satın alma duyurusu/ilanı ihale sonuçları üzerinde etkilidir. Başarılı bir satın alma faaliyeti gereksinimler kesinleştirildikten sonra verimlilik esasına göre yürütülmektedir. Bu gereksinimlerin belirlenebilmesi için de bir ihtiyaç analizi yapılmaktadır. İhtiyaçların belirlenmesine yönelik olarak yapılan ihtiyaç analizi çalışmaları satın alma faaliyetinde; teknik şartname ve görev tanımı gibi sözleşme konusunu bütünleyen belgelerin oluşturulmasında kullanılmaktadır. Satın alma faaliyeti mantıksal çerçeve hazırlıklarının yapıldığı iki aşamada da yer alabilmektedir. Bu aşamalar, analiz ve planlama aşamalarıdır. Mantıksal çerçevenin analiz aşamasında paydaş ve sorun analizlerinden yapılan çıkarsamalarla hedefler ve araçlar ile amaçların İlişkisi belirlenmektedir, bu aşamada satın alma ihtiyaçları gözden geçirilmekte, stratejinin saptanmasıyla birlikte mantıksal çerçevenin planlanması (kurgulanması) aşamasına geçilmektedir. Satın almanın bütçesinin oluşturulması, faaliyetler ve uygulama planıyla, takviminin belirlenmesi ve faaliyet planına uygun olarak kaynak ihtiyaçlarının tespit edilmesiyle oluşturulmaktadır. Mantıksal çerçevede analiz ve planlama aşamaları ANALİZ Paydaş analizi: mevcut sosyal paydaşların belirlenmesi, kapasitelerinin değerlendirilmesi Sorun analizi: önemli sorunların belirlenmesi, fırsatların, zorlukların & neden-sonuç ilişkisinin belirlenmesi Hedef analizi: belirlenen sorunlara çözümlerin ve kullanılacak araçların belirlenmesi Strateji analizi: sorunların çözümüne yönelik çeşitli yöntemlerin belirlenmesi, en uygun stratejinin seçilmesi PLANAMA Mantıksal çerçeve matrisi geliştirilmesi proje yapısının tamamlanması, başarı için ölçümlenebilir göstergelerin oluşturulması. Faaliyet planlaması: Faaliyet sırası ve kapsamının belirlenmesi, zamanlamanın yapılması sorumluların belirlenmesi Kaynak planlaması: Faaliyetler bazında bütçenin oluşturulması 6 AB projelerinde, yerel uygulamalarda Uluslararası Ticaret Odası nın (ICC) yayımladığı teslim koşulları (Incoterms) arasında yer alan DDU ( Incoterms 2010 terimiyle DAP) ve DDP teslimatlara izin verilmektedir. (sırasıyla gümrük resim ödenmemiş ve ödenmiş) 6

11 Satın Alma Faaliyetleri ve Temel Kurallar Satın Alma Faaliyetleri ve Temel Kurallar Avrupa Birliği tarafından yayımlanan PraG kılavuzunda Genel bütçe kaynaklı ve EDF (Avrupa Kalkınma Fonu) kaynaklı destekleri ayrı başlıklar altında almıştır. Bu başlıklara göre projenin yönetimi; merkezi, dolaylı merkezi, ve yetkilendirme aracılığıyla yapılabilmektedir. Bu yapıda onay süreçleri İşlem Sırasında (Ex-anteön kontrol) ve İşlemden sonra (Ex-post sonrasında yapılan kontrol) olarak ayrılmaktadır. Proje için tahsis edilen finansman desteğinin kullanımı, desteğin kaynağı, yönetsel aygıt, kontrol ve onay süreçleri kapsamında farklılık gösterebilmektedir. AB projelerinde fon kullanımını belirleyen temel kavramlar bulunmaktadır. Türkiye nin Avrupa Birliği (AB) fonlarından etkili bir şekilde yararlanması için 7 tahsis edilen fonların serbest rekabet, şeffaflık, adalet ve hakkaniyet ilkelerine sadık kalınarak uygulanan ihale prosedürü ve proje uygulama ilkeleriyle harcanması, yönetilmesi ve tüm bu aşamaların usulünce belgelenmesi gerekmektedir. Satın Almanın Tarafları Satın almanın tarafları, Sözleşme Makamı ve potansiyel olarak ihale sürecine katılabilecek teklif sahipleri yani istekliler ve başvuru sahipleridir. Sözleşmenin tarafları ise sözleşme makamı ve yüklenici(ler)dir. - Yüklenici; sözleşmeyi yürütmek üzere taraf olan ürün (tedarikçi) veya hizmet sağlayıcı tüzel ve/veya gerçek kişileri, - Altyüklenici; yüklenici ile yaptığı sözleşme aracılığıyla, yüklenicinin sözleşme makamı ile yaptığı sözleşmede yer alan işlerin bir kısmını yüklenen tüzel ve/veya gerçek kişileri, - İstekli veya başvuru sahibi; satın alma sürecinde potansiyel yüklenici olma haliyle tanımlanan veya başvuru yapan tüzel ve/veya gerçek kişileri ifade etmektedir. İhaleyi alan istekli kurumların, yüklenici sıfatıyla altyüklenici ile yaptıkları sözleşmelerde Sözleşme Makamı bu kez yüklenici tarafı (işvereni) ifade etmektedir. Sözleşme Makamı AB Komisyonu veya IPA programları kapsamında Merkezi Finans ve İhale Birimi veya kendisine AB Komisyonu tarafından yönetim yetkisi devredilmiş olan, program bileşenlerinden sorumlu kurumlar sözleşme makamı olarak anlımaktadır. AB tüzüğü, AB mali yardımının uygulanması konusunda Merkezi Olmayan Uygulama Sistemi nin (DIS) üstlenilmesine işaret edecek şekilde, Türkiye yi diğer üye ülkelerle Merkezi olmayan uygulama, sorumluluğun Komisyondan yararlanıcı ülkeye devrini içermektedir. Sözleşme Makamı, ulusal idare olarak, ihale ve sözleşme işlerinin yanı sıra ödemeler dâhil olmak üzere projelerin mali ve idari yönetiminden sorumlu olmaktadır. 8 7 Merkezi Finans Ve İhale Birimi tarafından yayınlanankıdemli Program Görevlileri için Program Yönetim Rehberi 1. Bölüm Program Uygulama Rehberi, 2009, kısaca uygulama rehberi olarak anılacaktır. 8 Uygulama rehberi 7

12 Satın Alma Faaliyetleri ve Temel Kurallar Belgelerin Öncelik Sırası Öncelik sırasına göre sözleşme, özel koşullar (genel koşullarda yer almayan konuları veya genel koşullardan derogasyonla üzerinde değişiklik yapılan maddeleri düzenler ve genel koşullarla çelişemez) 9, genel koşullar (değiştirilemez), teknik şartname (ihaleden önce istekli taraflara yapılan açıklamalar dâhil), teknik teklif (ihale sürecinde yüklenici tarafından yapılan açıklamalar dâhil), bütçe dökümü ve diğer ilgili belgeler şeklindedir. Zeyilnameler üzerinde değişiklik yapılan belge ile önceliklendirilirler. Sözleşme, özel koşullar ve genel koşulları takip eden belgelerin öncelik sırası satın alma türlerine göre yer değiştirebilir. Sözleşme ile ilgili bir konuya birden fazla belgede atıfta bulunulmuşsa, belgelerin öncelik sırasına göre yorumlanır. SÖZLEŞME EKLERİ ÖNCELİK SIRASI 1 Satış Sözleşmesi 2 Özel koşullar 3 Teknik Şartname 4 Bütçe/fiyat dökümü İhale Sürecinin Kapsamı İhale süreci ihalenin ön duyurusunun yapıldığı tarihten itibaren verilen tekliflerin geçerlilik süresinin sonuna ya da sözleşmenin imzalandığı tarihe kadar olan süreyi kapsar. Bu süre ihalenin türüne göre çok değişkendir. İhalelerdeki tahmini taslak süreler uygulama rehberinde yer almaktadır 10. Beklenmeyen durumlarda, itiraz ve tahkim süreçlerini de göz önüne almak gerekmektedir. Genel teamülde aksaklık olduğu durumlarda sürecin uzaması halinde ihale sözleşme makamı tarafından iptal edilir. Tekliflerinin gerçerliliği İstekli taraflar ihale dosyasında ve/veya dosyada yer alan isteklilere talimatlar bölümünde bildirilen tekliflerin geçerlilik süresine uymak durumundadırlar. Bu süre, sözleşme makamının teklifleri incelemesi, ihalenin verilme kararının onayı, ihale sonucunun duyurulması ve sözleşmenin imzalanması için öngörülmüştür. Tekliflerin geçerlilik süresi tekliflerin verildiği son tarihten itibaren 90 gün olarak sabitlenmiştir. İstisnai durumlarda, sözleşme makamı tekliflere bağlı kalma süresini 40 günü aşmayacak şekilde ilave süre olarak uzatmalarını istekli taraflardan talep edebilir. İhalenin üstüne kaldığı taraf teklifinin geçerlilik süresinin ilave bir 60 gün için geçerli olduğunu her durumda kabul eder. 9 Özel koşullarda genel koşullardaki bir maddeye özel bir imtiyaz/tadil (derogasyon) getirilmişse, özel koşulların ilgili maddesinde genel koşullardaki maddeye atıfta bulunarak belirtilir. 10 uygulama rehberinden 8

13 Satın Alma Yönetim Modülleri ve Genel Uygulamalar Satın Alma Yönetim Modülleri ve Genel Uygulamalar Avrupa Birliği satın alma türleri tedarik (mal alımı), hizmet ve yapım işleri olmak üzere üç çeşittir. Hizmet alımları; teknik yardım, etütler, eğitim ve teknik bilgi aktarımı, danışmanlık, baskı işleri dağıtım vb. işler iken mal alımları; ekipman alımı veya kiralanması gibi işlerdir. Yapım işleri ise altyapı ve diğer mühendislik işlerini kapsamaktadır. Satın alma faaliyetleri, türüne göre farklı süreçlerde ihale edilmektedir. Mal, hizmet ve yapım satın alma faaliyetleri bir arada ihale edilememektedir. Satın alma faaliyetinin birden fazla unsuru içermesi durumunda (örneğin hizmet artı mal alımı) bu unsurların bir arada ihale edilmesi satın alma ilkelerine göre fayda sağlıyorsa aynı ihalede yer alırlar ancak ihale tek bir usule göre (bu türlerden uygun olanına göre) yürütülür. İhalenin planlanması safhasında yapılacak satın almanın gerçekte bir mal, hizmet, ya da yapım işleri mi olduğuna karar verilmesi gerekmektedir. 11 Bir satın alma faaliyeti mal, hizmet ve yapım unsurları arasında birden fazlasını içeriyorsa ölçülülük ilkesine göre satın alma unsurları arasında maddi olarak öne çıkan ürün, hizmet veya yapım işlerinin ağırlığına göre satın almanın hangi türde yer aldığına karar verilebilir. Mimarlık, mühendislik, danışmanlık gibi hizmetler, hizmet unsuru içermelerine rağmen yapım işlerinin bir parçası olabilirler. Keza satış sonrası destek hizmetleri mal alım sürecinin bir kısmı olarak yer alabilir. AB kurallarına göre satın alma faaliyetinin farklı bir ihale usulünde gerçekleştirilmek üzere yapay olarak bölümlenmesi uygun değildir. Bütçelendirme Satın alma bütçesinin hazırlama ilkeleri genellik ilkesine uymalıdır. Satın almanın kaynakları ve harcamalar ayrıntılarıyla bütçede gösterilir. Gelir ve giderler karşılıklı mahsup yapılmadan brüt tutarlar üzerinden gösterilir. AB bütçelerinde fon kaynaklarına bakılmaksızın, fon kaynağı ve eş-finansmanın oluşturduğu bütçenin (havuz) niteliğinde olduğu ve adem-i tahsis ilkesi gereği, herhangi bir gelir kaynağın doğrudan bir harcama kalemine bağlanamayacağı, bütçelerin tahmini harcama gerçekleşme çizelgeleri olduğu ön kabuller arasındadır. Satın almanın planlama aşamasında piyasa araştırmalarının yürütülmesi önemli bir çalışmadır. Araştırmaların yürütülmesi sırasında; ihtiyaç analiziyle belirlenen ürün ya da hizmetlerin ticari olarak piyasada bulunan ürün ve hizmetler olması, bir takım değişiklikler gerektiren ticari ürün ve hizmetler ya da sadece projeye özgü üretim ve hizmetler mi olacağına da karar verilerek planlama yapılır. Satın almanın hazırlığının yapıldığı dönemde (bütçe oluşturma dönemi) piyasa araştırmaları yoluyla ihtiyaçlar piyasada bulunan koşullarla karşılaştırılır. Piyasada bulunan ürün ve hizmetlerin ticari olarak piyasada bulunan nicel ve nitelikte olması, ticari olarak piyasada bulunmakla birlikte üzerinde değişiklik, geliştirme ve yenileme yapılacak olması, ya da projeye özgü üretim ve hizmetler oluşuna bakılarak araştırmaların kapsamı geliştirilir. 11 İstisnası; mal alım işlerinde özel üretim nedeniyle bir hizmet geliştirilmesi, ör. Yazılım olduğu takdirde, bu iki satın alma faaliyeti farklı tedarikçilerden sağlanabiliyorsa, aynı ihale altında bir mal alımı ihalesi ve götürü fiyatlı hizmet ihalesi yapılabilmektedir. 9

14 Satın Alma Yönetim Modülleri ve Genel Uygulamalar Araştırmanın Kapsamı Piyasa Ürünü Tadil Edilmiş Ürün Projeye Özgü Üretim Piyasa araştırması döneminde, fiyat teklifinin yanı sıra, tadilat ve uyarlama giderleri, garanti, indirim ve finansman olanakları ürün ve hizmetlerin bürokratik izinler karşısındaki durumu, norm ve garanti güvence standartları, dağıtım ve satış sonrası hizmetler, menşe kuralına uygunluk gibi bir kısmı fiyat teklifi içinde yer alabilen, bir kısmı da seçilme kriterleriyle ilişkilendirilebilecek hususlar planlamaya dahil edilmesi gerekmektedir. Piyasa araşırması süreçleri bazı belgelerle desteklenmektedir. Proforma faturalar, cari dönemi gösterir şekilde potansiyel istekli firmalardan temin edilebilir. Piyasa araştırmalarında kullanılacak değerin hesaplanmasında firmalardan alınan tekliflerin ortalaması kabul edilmektedir. Sınırlı sayıda istekli firma olduğu takdirde alınan tekliflerin geçerliliği gözden geçirilebilir. Teklif mektupları ve internet katalog fiyatları araştırmalara referans teşkil edebilir. Bir ürün bileşenlerden oluşuyorsa, ürünün tamamı üzerinden marka ve model de belirtilerek piyasa araştırması tamamlanabilir. Marka ve model belirtilmesi ihale süreci içinde olanak dışıdır. Piyasa araştırması döneminde ise -eldeki bilgileri doğrulayıcı nitelikte olduğu için- piyasada mevcut marka ve modellerin de belirtilmesinde yarar vardır PraG ile gelen en önemli değişkliklerden biri hizmet sözleşmelerinin satın alma yöntemleri ile ilgilidir. Bir hizmet iki farklı yoldan satın alınabilmektedir. Bunlar ücret temelli (fee based) ve genel fiyat (global) fiyatlandırma yöntemleridir PraG ın yayımlandığı tarihe kadar ağırlıklı olarak ücret temelli bütçelendirilmiş satın alma çağrıları görülmekte idi. Bu yeni ek bölüm ile birlikte bundan sonraki çağrılarda daha fazla genel fiyat landırma temelli ya da her ikisinin bir arada kullanıldığı satın alım çağrıları beklenmektedir. 12 AB destekli projelerde piyasa araştırmasının nasıl yapılacağına ilişkin rehber: 10

15 Satın Alma Yönetim Modülleri ve Genel Uygulamalar Yüklenici Firma Şartname ve görev tanımlarının teknik destek gerektirdiği durumlarda sözleşme makamı hizmet satın alma yoluyla yüklenici bir firmadan destek alabilir. Ancak danışman niteliğindeki yüklenici firma veya hissedarı durumundaki ortakları çıkar çatışması nedeniyle danışmanlığını üstlendikleri projenin ihalesine katılamazlar. Bu durumun istisnası ise; PraG da belirtilen ve Sözleşme Makamı nın istekli firmalarla karşılıklı görüş alışverişi yoluyla ihtiyaçları saptadıkları rekabetçi pazarlık ihale yöntemidir. Lot Kavramı Piyasadaki işleyiş veya uygulama aşamaları/yeri gereği tek bir firmanın tüm satın alma/yapım kalemlerine ilişkin teklif vermesinin beklenmediği durumda satın alma/yapım planı açısından birbiriyle ilişkili görünen kalemler bir grupta toplanır. Bu kalemler bir arada toplanarak lot u (paketi) oluştururlar. İstekli firmalar teklif verme sürecinde tek lota veya birden fazla lota teklif verebilirler. İhale sürecinde istekli firmaların birden fazla lot için veya lotların tamamı için teklif verip veremeyeceği tanımlanır. Her bir lot için ayrı bir şartname ve ihale sonucunda ayrı bir sözleşme düzenlenir. Hiçbir sözleşme kurallara uygunluktan kaçınmak için ya da daha elverişli bir usulü kullanmak amacıyla bölünemez. İhalelerde Lot Yapılandırması 11

16 AB Satın Alma Kuralları ve Temel İlkeler AB Satın Alma Kuralları ve Temel İlkeler AB satın alma temel uygulamaları 4 ilke üzerinde biçimlendirilmektedir. Bunlar, ortak (tüm uygulamalarda ortak) ilan kuralları, ihale kuralları, teknik değerlendirme kuralları, katılım değerlendirme ve ihale verme kuralları 13 dır. AB kuralları uyruk ve menşe kurallarına satın alma sürecinde uyulmasını zorunlu kılmaktadır. Bu kriterlere uyulmadığı takdirde yapılan satın alma harcamaları uygun maliyet sayılmayabilecek ve mali destek sağlanmayabilecektir. Uyruk kuralı istekli tarafın gerçek ve tüzel kişilerin AB üye/aday ülkeleri veya uygun olarak ilan edilen ülkelerden olmasını gerektirmektedir. Türkiye ilan edilen uygun ülkeler arasındadır yılında yapılan revizyon ile Prag daha net bir tanımlama getirmiş ve uygun olarak ilan edilen ülkelerde yerleşik tüzel kişilerin de uyrukluk koşulunu yerine getirmiş sayılacağı belirtilmiştir. Mali anlaşmada tersine bir hüküm olmadıkça isteklilerin herhangi bir ülke uyruğunda olan kişileri uzman olarak çalıştırabilecekleri belirtilmektedir. Özellikle tüzel kişi istekli firmaların, uygun ülkelerdeki faaliyetleri bir tabela şirketinden (posta kutusu adresi) ibaret ise, bu girişim uygunluk ölçütünü sağlamamaktadır. Menşe Belgesi Menşe belgesi, Topluluk Gümrük Tarifelerinin 24. maddesi uyarınca, dönüşümün önemli ölçüde gerçekleştirildiği ve bunun ekonomik olarak doğrulandığı ülkeye aittir. Üretilen ürünün dönüştürüldüğü son ülke (menşe aldığı ülke) Avrupa Birliği üye/aday devletleri veya ilan edilen uygun ülkeler değilse bu projede yapılan ihalelerde bu ürünler satın alınamaz. Ancak bir malın uygun ülkelerden herhangi birinde üretilmediğine dair somut veriler var ise özel imtiyaz talebi AB Komisyonu veya Delegasyonu tarafından onaylandığı takdirde (derogasyon aracılığı ile) bu alımlar gerçekleşebilir. Derogasyon tanındığı takdirde satın alma ilanında bu durumun duyurulması zorunludur. Derogasyon sadece bir ülkeyi değil tüm uyruk ve menşeleri kapsar PraG menşe kapsamının belirlenmesi konusunda önemli değişiklikler getirmiştir ve 2012 PraG da dahil olmak üzere sonraki revizyonlarda bu düzenlemeler değiştirilmemiştir. Buna göre menşe kuralının sorgulanması için satın alma işleminin tamamlanması, yani mülkiyetin sözleşme makamına geçmesi koşuldur. Mal tedarikindeki alımlar ile yapım işlerindeki malzeme, ürün ve bileşenler bu kapsama dahil değildir. Yüklenici tarafından geçici olarak kullanılan ve mülkiyeti sözleşme makamına geçmeyen, ör. test ekipmanı, veya yol inşaatına kullanılan araçlar ya da danışman firmanın proje için kullandığı bilgisayarda, bu ekipmanlar proje sonunda sözleşme makamı mülkiyetine geçmeyecek ise menşe koşulu aranmaz. Menşe belgesi (certificate of origin) ülkelerdeki ticaret ve sanayi odaları tarafından düzenlenen 13 Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafından yayınlanan program işletim rehberi, işletim rehberi 12

17 AB Satın Alma Kuralları ve Temel İlkeler ve dış ticaret işlemi esnasında ilgili gümrük otoritesi tarafından ticarete konu olan eşya bazında onaylanan bir belgedir. Yerli üretimler için gümrük onayına tabi olmaksızın ilgili ticaret ve sanayi odalarının verdiği yerli malı belgeleri geçerli olmaktadır. Dış ticarete konu diğer dolaşım belgeleri veya firma beyanları, uluslararası kalite güvence belgeleri menşe belgesi yerine geçmez. Yerli Malı Belgesi Yerli malı belgesini istekli firmalar, üretimin yapıldığı yerdeki kayıtlı bulundukları Sanayi ve Ticaret Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar Oda sından temin edebilirler. TOBB ve TESK tarafından yerli malı belgesi düzenlenmesine ilişkin esaslar yayınlanmaktadır. 14 Merkezi Finans ve İhale Birimi, internet sayfasında ortak nitelikte bazı giderlere ilişkin yaptığı açıklamalarda; Menşe belgesi veya yerli malı belgesinin (belge orjinali veya noterden onaylı sureti) dışında bir belgenin menşe belgesi olarak kabul edilmeyeceğini duyurmaktadır. Bu iki belgenin de zorunlu nedenlerden dolayı sunulamadığı durumlarda; - Malın üretildiği yerdeki Ticaret ve/veya Sanayi Odasınca düzenlenmiş, malın o ülkede üretildiğini teyit eden, üreticinin ve üretim yerinin adres bilgilerini de içeren resmi yazı, - Üretim yeri bilgisini içermesi halinde, malın Ticaret ve/veya Sanayi Odası onaylı barkodu çözümü veya Faaliyet Belgesi veya Oda Sicil Kayıt Suretinde yer alacak, üreticinin. marka malın üretimi ile iştigal ettiğini gösterir bir ifade, - Malın üretildiği yerdeki Ticaret ve/veya Sanayi Odasınca düzenlenmiş, üretici ve üretim yeri bilgilerini de içeren Ekspertiz Raporu, - Ürün ve üretim yeri bilgilerini de içermesi halinde TSE tarafından düzenlenmiş geçerlilik süresi dolmamış İşyeri Yeterlik Belgesi, - Malın üretildiği yerdeki Ticaret ve/veya Sanayi Odasınca onaylanmış (mühür ve imzalı) olması kaydıyla üretici firmanın menşe beyan (declaration of origin) yazısı menşe belgesini ikame edebilecektir. Ancak diğer yazılı beyanlar, kapasite raporu, dolaşım ve kalite güvence belgeleri menşe koşulunu sağlamamaktadırlar. İstekli firmalar, ihale edilen malın menşe belgesini açık ve net olarak ispat etmekle yükümlüdür. İhale anında bu koşulun yerine getirileceğine ilişkin beyan verebilirler veya ihale komisyonun talebi ile bu yönde daha önce gerçekleştirdikleri teslimatlara ilişkin kanıt sunabilirler. İhale üstüne kalan istekli taraf ek kanıt istendiği takdirde ihale oturum tarihinden itibaren makul bir süre içinde kanıtlarını sunabilmelidir. Görünürlük Mali desteğin AB Komisyonu tarafından sağlandığı durumlarda AB görünürlük kuralları

18 AB Satın Alma Kuralları ve Temel İlkeler dâhilinde verilen bu destekle ilgili görünürlük unsurlarına yer verilmesi yüklenici tarafın sorumlulukları arasındadır. Görünürlük AB projelerinde önemli bir bileşendir ve görünürlükle ilgili kural rehberi Europeaid Internet sitelerinde yayınlanmaktadır. 44 sayfalık bu metinde kurallar yanında basılı materyallere ait ölçüler ve yerleştirme kuralları dâhil detaylar yer almaktadır. 15 Görünürlük kurallarının amacı şu şekilde bildirilmiştir: 16 Avrupa Komisyonu tarafından sağlanan fonun rolünün vurgulanması, Avrupa Komisyonu tarafından ortak fon sağlanan faaliyetlerle ilgili kamuoyundaki bilincin yükseltilmesi ve şeffaflığın artırılması, var olan finansman olanakları hakkında muhtemel faydalanıcıların bilgilendirilmesi 2012 PraG ile görünürlük süreçleri ile ilgili bir yenilik ya da düzenleme yapılmamıştır. Bu tarihe kadarki en önemli düzenleme 2010 PRaG değişiklikleri ile AB Komisyonu adına fonları yöneten kurumlar ve tedarikçilerin sözleme makamının onayına sunmak üzere bir iletişim planı hazırlamalarının kayda geçirilmesidir. Dinamik bir iletişim stratejisinin nasıl geliştirileceği ile ilgili kurallar rehberde detaylı olarak yer almaktadır. Muafiyet ve İstisnalar KDV ödemeleri ile Özel tüketim vergisi, damga ve gümrük vergilerinde muafiyet tanınmıştır. Bu muafiyet yapım işlerindeki yüklenici firmaların AB projesiyle ilişkili olarak yaptıkları alımları da kapsar. Bu türden vergi ödemeleri harcamalara dahil edildiği takdirde uygun maliyet sayılmamaktadır. Ödenen KDV tutarlarının ilgili (bağlı bulunduğu) vergi dairesine başvuru yoluyla yeniden tahsili mevzuat uyarınca kabul gören bir işlemdir. Eğer AB yüklenicisi veya tedarikçi bu imkânı kullanamazsa, KDV nin iadesine ilişkin Türkiye Cumhuriyeti Kanunları kapsamında istenilen gerekli belgeleri ekleyerek vergi idaresine yazılı talepte bulunması halinde bu talebi takip eden azami 10 günlük bir sürede KDV iadesini yapar. KDV muafiyeti mevcut KDV nin yerini alan veya bu vergiye ek olarak tesis edilebilecek olan herhangi bir benzeri vergiye de uygulanır. İlgili vergi idaresi bu Anlaşma hükümleri uyarınca muafiyet tanınan AB yüklenicisine yazılı talebi üzerine, bu muafiyeti teyit eden bir sertifika verir. Söz konusu talep, talep eden AB yüklenicisinin kimliği ve statüsünü teyit eden belgeyi de içermelidir. AB sözleşmeleri, Türkiye de damga vergisine veya tescil harcına, mevcut veya getirilecek olan bunlara eşdeğer diğer herhangi bir yükümlülüğe tabi olmayacaktır. AB yüklenicilerinin harcamaları Özel Tüketim Vergisinden muaf tutulur. Bu muafiyet sadece, AB sözleşmesi kapsamında AB yüklenicisi tarafından tedarik edilen mallar ve/veya sunulan hizmetler ve/veya yapılan işler ile bağlantılı harcamalara uygulanır. Geçici Tesis ve Yerleşim Hakkı Yapım işi, mal alım, hizmet alım ve hibe sözleşmelerinde ihale sürecine katılmaya uygun özel ya da tüzel kişiler sözleşme ihtiyaçlarının gerektirdiği durumlarda geçici tesis ve yerleşim hakkına sahiptir. Bu hak ancak teklif verme daveti gönderildikten sonra kazanılır ve teklif hazırlıklarında uygulama rehberi 14

19 AB Satın Alma Kuralları ve Temel İlkeler görevlendirilen teknik yardım ekibi tarafından kullanılır. Yüklenicinin belirlenmesini takiben bir ay sonra bu hak sona erer. Topluluk tarafından finansmanı sağlanan yapım işi, mal alım, hizmet alım ve/veya hibe sözleşmelerinde yer alan personele ve birinci dereceden aile mensuplarına sözleşmenin içeriğine göre uygun olan durumlarda, Türkiye ye giriş, yerleşme, çalışma ve sözü edilen ülkeden ayrılma izni tanır. Ekipman Tedariki Ekipman ithalatı ve yeniden ihraç edilmesi durumunda yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere uygun olarak Projenin yürütülmesi için gerekli olan motorlu araçların da dâhil olduğu mesleki ekipmanlar için gerekli giriş iznini verir. Geçici ithalat gereken durumlarda, mesleki teçhizat ithal eden gerçek ve tüzel kişiler, eğer talep ederler ise, o teçhizata ilişkin olarak Türkiye deki ulusal mevzuatta tarif edildiği şekilde geçici ithalat sisteminden istifade ederler. Kambiyo Kontrolünde, AB tarafından finansmanı sağlanan projeler mal ve/veya hizmet bedellerinin yurt dışındaki AB yüklenicilerine Türkiye deki bankalar ya da mali kurumlar aracılığıyla aktarılmasına ilişkin prosedürlerden muaftır. 15

20 Satın Alma Prosedürleri Satın Alma Prosedürleri Satın alma prosedürlerinde irdelenmesi gereken bazı önemli alanlar bulunmaktadır. Bunlar satın almanın ilkeleri, satın alma usulleri, ihaleye davet türleri, seçim kriterleri, ihalenin üstüne kalma süreci ve devam eden uygulamalarla ilgili süreçlerdir. Bu süreçlerin doğru bir mantıksal akış içerisinde birbirleri ile olan ilişkilerinin kavranması da oldukça önemlidir. Satın Almanın İlkeleri Paranın etkin kullanılması için her satın alma faaliyetinin kesinlikle izlemesi gereken satın alma kuralları vardır. Ayrım gözetmeme; ürünlere, hizmetlere, istekli firmalara, yüklenicilere veya hizmet sunucularına milliyetleri bakımından ayrım yapılamaz. Teknik bakımdan veya kalite ve güvenlik özellikleri için fark gözetilebilir fakat bunun için de objektif bir değerlendirme yapılması gereklidir. Adil rekabet ortamı tüm istekli taraflar nezdinde yaratılmalıdır. Sözleşme usullerinde gerçek ya da potansiyel katılımcılarla yapılan görüşmelerde rekabeti zayıflatıcı şekilde davranılamaz. Bunun anlamı, bütün taraflara kazanabilecekleri tekliflerle gelebilmeleri için eşit bilgi ve fırsat sağlanmasıdır. Kolay anlaşılabilir teknik şartname; İstekli taraflar, Sözleşme Makamının gereksinimlerini kesin olarak bilmemeleri durumunda etkin bir şekilde yarışamazlar. Bu yüzden şartnamenin gereklilikleri tanımlanırken, bilinen teknik özelliklere ve gerekli hallerde, kalite güvenlik standartlarına ve uygun seviyede sertifikalandırmaya atıfta bulunmalı, anlaşılır ve yeterli detayları içerir olmalıdır. Etkin yayınlama (Duyuru); Seçilen projelerdeki karar detaylarının yayımlanması da önemlidir. Ayrıca, isteklilerin yetenek ve verimliliğinin geliştirilmesine, başvuru ve bilgi alma hakkının kullanılmasına yönelik olarak, tüm teklif sahiplerine neden seçildikleri veya seçilmedikleri ve ihale sonuç duyurusuna göre neden başarılı veya başarısız oldukları hakkında bilgi verilmelidir. Yeterli zaman tanınması; Diğer önemli ilke ise isteklilerin ilana cevap vermeleri için tanınan zamanın sözleşme makamının ihtiyaçlarına olan ilgilerinin açıklanması, ihaleye katılım için yapılan çağrıya cevap vermeleri ve tekliflerinin hazırlanması/ teslim edilmesi açısından yeterli olmasıdır. İlgili objektif kriterlerin kullanılması; uygun olmayan adayların elenmesi için kullanılan kriterler, sözleşme usullerine uygun olmalıdır. Bu ihtiyaçlar İş Tanımlarında (hizmet alımı ihaleleri için) ya da Teknik Şartnamelerde (satın alma ya da yapım işi ihaleleri için) tanımlanır. Değerlendirme kriterleri ihale dosyasında yer alır ve istekli tarafların değerlendirmenin ne şekilde yapılacağı konusunda bilgi sahibi olması sağlanır. Yeterli Kayıtların Tutulması; İleriki dönemlerde önceden alınmış kararlarla ilgili herhangi bir iddia ya da şüphenin olması durumunda, tüm işlemlerin doğrulanabilir olması önemlidir. Bu yüzden kayıtlar (raporlama, mali kayıtlar vb.) kararların nedenlerini gösterecek şekilde iyi tutulmalıdır. Satın alma (ihale) işleminin gerçekleşmiş (geçmişe yönelik) işlemleri kapsamaması; Sözleşme imzalanmadan önce gerçekleştirilmiş satın almalar ihale konusu yapılamaz. Sözleşme imzalanmadan önce yapılmış olan ödemeler ile teslim alınan mal ve hizmetler geçersiz sayılır. 16

KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER İÇİN SATIN ALMA REHBERİ

KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER İÇİN SATIN ALMA REHBERİ KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER İÇİN SATIN ALMA REHBERİ İçindekiler 1. GENEL ÇERÇEVE... 4 1.1. Satın Alma Nedir?... 4 1.2. Satın Alma Stratejisi/Planı... 5 1.3. Temel Satın Alma Kuralları...

Detaylı

DESTEK YARARLANICILARININ TABİ OLDUKLARI SATIN ALMA KURALLARI

DESTEK YARARLANICILARININ TABİ OLDUKLARI SATIN ALMA KURALLARI EK IV DESTEK YARARLANICILARININ TABİ OLDUKLARI SATIN ALMA KURALLARI Tanımlar Satın alma faaliyetleri kapsamında sıkça kullanılan temel tanımlar aşağıda yer almaktadır: Açık İhale Usulü Danışman Doğrudan

Detaylı

AB Projelerinde Hibe Uygulama Süreçleri

AB Projelerinde Hibe Uygulama Süreçleri AB Projelerinde Hibe Uygulama Süreçleri Eğitim Gündemi Hibe Programları Uygulamadaki Kilit Aktörler Hibe Sözleşmelerinin Yönetimi o Hibe Süreci,Başvuru Süreci, Değerlendirme Süreci, Hibe Sözleşmesi, Uygulama,

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MALİ DESTEK PROGRAMLARI SATIN ALMA REHBERİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MALİ DESTEK PROGRAMLARI SATIN ALMA REHBERİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MALİ DESTEK PROGRAMLARI SATIN ALMA REHBERİ. Mali destek programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı mali destek programları

Detaylı

PROJE UYGULAMA REHBERİ

PROJE UYGULAMA REHBERİ T.C. KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER İÇİN PROJE UYGULAMA REHBERİ Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü ANKARA, 2009 1 GİRİŞ... 2 1.1 KAPSAM... 2 1.2 YASAL

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI DESTEK YÖNETİMİ KILAVUZU

KALKINMA AJANSLARI DESTEK YÖNETİMİ KILAVUZU T.C BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI KALKINMA AJANSLARI DESTEK YÖNETİMİ KILAVUZU Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü Ankara, 2009 İÇİNDEKİLER TANIMLAR...5 KISALTMALAR...10

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 04.03.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27159 Mükerrer

Resmi Gazete Tarihi: 04.03.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27159 Mükerrer Resmi Gazete Tarihi: 04.03.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27159 Mükerrer DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Malİ Destek Programı (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ) SOSYAL VE KENTSEL KALKINMA SON BAŞVURU TARİHİ 14.02.2014 CUMA. Referans No: TR72/14/SOSYAL

Malİ Destek Programı (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ) SOSYAL VE KENTSEL KALKINMA SON BAŞVURU TARİHİ 14.02.2014 CUMA. Referans No: TR72/14/SOSYAL 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI SOSYAL VE KENTSEL KALKINMA Malİ Destek Programı (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ) (SİVAS & YOZGAT İLLERİ KAR AMACI GÜTMEYEN KURUMLAR) BAŞVURU REHBERİ SON BAŞVURU TARİHİ 14.02.2014

Detaylı

RESMİ OLMAYAN, BİLGİ AMAÇLI TASLAK ÇEVİRİ

RESMİ OLMAYAN, BİLGİ AMAÇLI TASLAK ÇEVİRİ Ortak Kültürel Miras: Türkiye ve AB Arasında Koruma ve Diyalog-Faz II Hibe Başvuru Rehberi Bu program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir Sözleşme Makamı: Merkezi Finans

Detaylı

GELİŞEN SEKTÖRLERDE REKABETÇİ KOBİ'LER MALİ DESTEK PROGRAMI

GELİŞEN SEKTÖRLERDE REKABETÇİ KOBİ'LER MALİ DESTEK PROGRAMI T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI TEKLİF ÇAĞRISI GELİŞEN SEKTÖRLERDE REKABETÇİ KOBİ'LER MALİ DESTEK PROGRAMI (KAR AMACI GÜDEN KURUMLAR) BAŞVURU REHBERİ SON BAŞVURU TARİHİ 15/03/2013 CUMA SAAT: 18:00 Referans

Detaylı

DOĞU ANADOLU KALK NMA A ANS ÇL İRİŞİMCİLİK

DOĞU ANADOLU KALK NMA A ANS ÇL İRİŞİMCİLİK ÇL İRİŞİMCİLİK MALİ D ST K RO RAM DOĞU ANADOLU KALK NMA A ANS ÇL İRİŞİMCİLİK MALİ D ST K RO RAM 2 ılı Teklif Çağrısı Başv r Reh eri Referans No: TRB2/14/GMDP S T S S T T S III PROGRAM KÜNYESİ Program Adı

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Bu Program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından ortak finanse edilmektedir Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı SEKTÖREL YATIRIM ALANLARINDA

Detaylı

Mal Alımı İçin İhale İlanı

Mal Alımı İçin İhale İlanı İHALE DOSYASI Mal Alımı İçin İhale İlanı Adapa Bilgi Sistemleri Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş, İzmir Kalkınma Ajansı 2012 Yılı Projesi kapsamında T P M A N Toplam Verimlilik Yönetimi Sisteminin Geliştirilmesi

Detaylı

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ 2011 YILI REFERANS NO: TRA2-11-DFD SON BAŞVURU TARİHİ: 30.11.2011 SAAT: 18.00

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ 2011 YILI REFERANS NO: TRA2-11-DFD SON BAŞVURU TARİHİ: 30.11.2011 SAAT: 18.00 biz buradayız! T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI 2011 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ T. C. SERHAT KALKINMA AJANSI Ortakapı Mah. Atatürk Cad. No:117 KARS - TÜRKİYE Tel: +90 474 212 52

Detaylı

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale

Detaylı

Prodea Bilgi Teknolojileri LTD. ŞTİ Kurumsal ERP Uygulayıcılarına Yönelik Mobil Süreç Yönetim Paketi Projesi Mal Alımı İhalesi TEKLİF DOSYASI

Prodea Bilgi Teknolojileri LTD. ŞTİ Kurumsal ERP Uygulayıcılarına Yönelik Mobil Süreç Yönetim Paketi Projesi Mal Alımı İhalesi TEKLİF DOSYASI Prodea Bilgi Teknolojileri LTD. ŞTİ Kurumsal ERP Uygulayıcılarına Yönelik Mobil Süreç Yönetim Paketi Projesi Mal Alımı İhalesi TEKLİF DOSYASI Bölüm A: İsteklilere Talimatlar Kalkınma Ajansları Tarafından

Detaylı

KÜÇÜK GİRİŞİMCİLİĞİN DESTEKLENMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

KÜÇÜK GİRİŞİMCİLİĞİN DESTEKLENMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI KÜÇÜK GİRİŞİMCİLİĞİN DESTEKLENMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 05 STAGE ZANAATKARLAR KADIN GİRİŞİMCİLER AR - GE ENGELLİLER 2015 YILI TEKLiF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERi Son Çevrimiçi Başvuru Tarihi 18 Ağustos 2015

Detaylı

T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI. 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Başvuru Rehberi

T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI. 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Başvuru Rehberi T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Başvuru Rehberi Referans No: TR81/2011/DFD/01 Son Başvuru Tarihi: 01.11.2011 Saat: 17:00 İÇİNDEKİLER 1. DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ...

Detaylı

Ek 3 Teklif Dosyası TEKLİF DOSYASI

Ek 3 Teklif Dosyası TEKLİF DOSYASI SR Ek-3 Teklif Dosyası Satın Alma Rehberi Ek 3 Teklif Dosyası TEKLİF DOSYASI SR Ek-3 Teklif Dosyası Satın Alma Rehberi Bölüm A: İsteklilere Talimatlar Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan

Detaylı

SOSYAL KALKINMA ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

SOSYAL KALKINMA ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI SOSYAL KALKINMA ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ İnternet Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 24/03/2014 Saati: 23:50 Proje Dosyası Son Teslim Tarihi:

Detaylı

ARAÇ ALIMI İHALESİ TEKLİF DOSYASI

ARAÇ ALIMI İHALESİ TEKLİF DOSYASI ARAÇ ALIMI İHALESİ TEKLİF DOSYASI İÇİNDEKİLER Bölüm A: İsteklilere Talimatlar Bölüm B: Taslak Sözleşme (Özel Koşullar) ve Ekleri o Söz. Ek-1: Genel Koşullar o Söz. Ek-2: Teknik Şartname o Söz. Ek-3: Teknik

Detaylı

SR Ek 1 - Ilanli Usul Için Standart Gazete Ilani Formu

SR Ek 1 - Ilanli Usul Için Standart Gazete Ilani Formu SR Ek 1 - Ilanli Usul Için Standart Gazete Ilani Formu Satın Alma Reh İLANLI USUL İÇİN STANDART GAZETE İLANI FORMU Mal Alımı İçin İhale İlanı Elmaslar İmalat Tıbbi Cihazlar İnş. Taş. İth. İhr. San. ve

Detaylı

DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI

DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI T.C. DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI www.doka.org.tr doka@doka.org.tr KAYS Üzerinden Son Başvuru Proje Dosyasının Ajansa Son Teslim Tarihi 30 Mayıs 2014 Saat: 23.9 6 Haziran 2014 Saat: 17.00 Referans No:

Detaylı

Küçük Ölçekli Altyapı. Başvuru Rehberi. Mali Destek Programı 13.03.2015 20:00. Son Başvuru Tarihi. www.gmka.gov.tr

Küçük Ölçekli Altyapı. Başvuru Rehberi. Mali Destek Programı 13.03.2015 20:00. Son Başvuru Tarihi. www.gmka.gov.tr Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı 2015 Başvuru Rehberi Son Başvuru Tarihi 13.03.2015 20:00 www.gmka.gov.tr 2015 GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI 2015 YILI KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI Başvuru Rehberi Referans

Detaylı

TÜBİTAK ÖNCELİKLİ ALANLAR ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI

TÜBİTAK ÖNCELİKLİ ALANLAR ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI TÜBİTAK ÖNCELİKLİ ALANLAR ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının

Detaylı

TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ

TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ 2015 YILI TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI (TZKOBİ) Kar Amacı Güden Kurumlara Yönelik 2015 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: TR63-15-TZKOBİ Ocak, 2015 arti5medya.com www.dogaka.gov.tr

Detaylı

İHALEYE DAVET MEKTUBU

İHALEYE DAVET MEKTUBU TEKLİF DOSYASI 04.10.2013Sayın: İHALEYE DAVET MEKTUBU YETKİLİ Proje Adı: Bilişim Teknolojileri Akademisi 1. Sizi aşağıda belirtilen hizmet işi alımı için teknik teklif ve fiyat teklif(ler)i vermeye davet

Detaylı

TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ

TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ 2015 TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ Referans No: TR72/15/TD Başvuru yapılacak dönemlere ilişkin program referans numaraları ve son başvuru tarihleri aşağıdaki gibidir: Dönem Referans No Son Başvuru

Detaylı

İHALEYE DAVET MEKTUBU

İHALEYE DAVET MEKTUBU SR Ek 2 İhaleye Davet Mektubu Satın Alma Rehberi Sayın: Proje Adı : İHALEYE DAVET MEKTUBU././2015.. 1. Sizi aşağıda

Detaylı

ĠLANLI USUL ĠÇĠN STANDART GAZETE ĠLANI FORMU

ĠLANLI USUL ĠÇĠN STANDART GAZETE ĠLANI FORMU ĠLANLI USUL ĠÇĠN STANDART GAZETE ĠLANI FORMU Mal Alımı için ihale ilanı Martest Analiz Laboratuvarları Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi, Dicle Kalkınma Ajansı KOBİ Mali Destek Programı kapsamında sağlanan

Detaylı