Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. AB Fonları ile Yürütülen Projelerde Sözleşme Hazırlama ve Satın Alma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. AB Fonları ile Yürütülen Projelerde Sözleşme Hazırlama ve Satın Alma"

Transkript

1 Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

2 REC Türkiye Hakkında REC Türkiye, siyasî görüşlerden ve çıkar gruplarından bağımsız, kâr amacı gütmeyen, uluslararası bir kuruluş olan Orta ve Doğu Avrupa için Bölgesel Çevre Merkezi nin (REC) Türkiye deki ofisidir. REC Türkiye nin genel amacı, Türkiye nin çevre konusunda hukuki, kurumsal, teknik ve yatırım alanlarına yönelik kapasitesini güçlendirmek, böylelikle de AB çevre müktesebatının etkili bir şekilde uygulanması sürecini hızlandırmaktır. REC Türkiye, bu hedefe ulaşabilmek için, farklı finansal kaynaklar aracılığı ile yürütmekte olduğu çalışmalar çerçevesinde, hükümetler, sivil toplum kuruluşları (STK lar), özel sektör ve diğer çevresel paydaşlar arasında işbirliğini, bilgi paylaşımını ve çevresel karar alma süreçlerine halkın katılımını desteklemektedir. Bu yayının bütün hakları saklıdır. 2010, Bölgesel Çevre Merkezi - REC Türkiye Bu yayının basımı yararlanıcısının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve sözleşme biriminin Merkezi Finans ve İhale Birimi olduğu Çevre Alanında Kapasite Geliştirme projesi kapsamında REC Türkiye tarafından Avrupa Komisyonu nun mali desteği ile gerçekleştirilmiştir. Ancak, yayının içeriği hiçbir şekilde REC Türkiye nin, Avrupa Komisyonu nun ya da diğer ilgili kurumların resmi görüşlerini yansıtıyor olarak algılanmamalıdır. Bu yayanın bütün hakları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı na aittir ve hiçbir kısmı herhangi bir formda, yayın sahibi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve yayımcı Bölgesel Çevre Merkezi nden izin alınmadan satılamaz ya da satılmak için çoğaltılamaz. 2011, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ISBN: Yayımcı: Bölgesel Çevre Merkezi REC Türkiye İlkbahar Mahallesi 571. Cadde 617. Sokak No:8 Yıldız Ankara, Türkiye Tel: +90 (312) Faks: +90 (312) E-posta: Web sitesi: Yazar: Murad Çağlıdil Editör: Gülnaz Akşahin Redaktör: Melda Tanrıkulu Yayın Koordinatörü: Yeşim Aslıhan Çağlayan Kapak çizimi: Özgür Kuvvet Kapak ve iç sayfa tasarımı: Myra Ajans Baskı hazırlık ve takip: Bayt Ltd. Şti. Basım: Tuna Matbaaclık San. ve Tic. A. Ş.

3 İçindekiler İçindekiler Önsöz...1 Avrupa Birliği Mali Yardımlarında Satın Alma...3 Satın Alma nın Proje Döngüsündeki Yeri...5 Satın Alma Faaliyetleri ve Temel Kurallar...7 Satın Alma Yönetim Modülleri ve Genel Uygulamalar...9 AB Satın Alma Kuralları ve Temel İlkeler...12 Satın Alma Prosedürleri...16 İhale Dosyasının Bileşenleri...30 Ön Alım Duyurusu Örneği...32 Yerel Açık İhalelerde Standart Gazete İlanı...34 iii

4

5 Önsöz Önsöz Bu yayın, satın alma ilkeleri ve AB satın alma kuralları çerçevesinde genel ilkeleri ve çerçeveyi rehber niteliğindeki belgelerde yer alan bilgilere kolay erişimi, ve bu bilgilerin yorumlanmasına ilişkin dayanakları ortaya koymak üzere hazırlanmıştır. Bu kitapçık, kamuda görev alan personelin AB projeleri kapsamında yürüteceği satın alma faaliyetleri için özet bilgileri ve başvuru kaynaklarını ele almaktadır. Yayından daha önce satın alma faaliyeti yürütmemiş ama konuyla ilgili personelin yanı sıra kamu ihale kanunu çerçevesinde deneyim kazanmış, ihale komisyonlarında yer almış personelin de yararlanabileceği varsayılmıştır. Yayına kaynak teşkil eden Avrupa Topluluğu İhale Uygulama Kılavuzu (PraG) (http://www. abgs.gov.tr/files/sozluk/glossary_for_the_european_union.pdf) belgeleri, satın almaya ilişkin bilgileri kategorize edilmiş şekilde yararlanıcının kullanımına sunmaktadır. Bu yayının amacı sistematik bir sınıflamaya gitmek yerine temel konulara açıklık getirerek, PraG kullanımını ve sözleşme yönetimini kolaylaştırmaktır. Tüm AB ilişkili yayınlarda olduğu gibi, burada yer alan görüşlerle ilgili de AB Komisyonu herhangi sorumluluk taşımamaktadır. 1 İşbu yayın, Ocak 2012 de yayınlanan revize PRAG daki en güncel koşullara göre hazırlanmıştır. Bir başka revizyonun yayımlanması durumunda bu yayında açıklık getirilen hususlarda da değişiklik ya da yeni düzenlemeler söz konusu olabileceği dikkate alınmalıdır. Sibel Sezer Eralp Direktör Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye 1 Standart sorumluk reddi (disclaimer ibaresi) kapakta yer alma(lı)ktadır. 1

6

7 Avrupa Birliği Mali Yardımlarında Satın Alma Avrupa Birliği Mali Yardımlarında Satın Alma IPA programlarındaki yönetsel model, merkezi olmayan bir yapıdadır ve bu yapı ön kontrol (ex-ante control) ve onay süreçlerine tabiidir. Süreçteki hukuki finansal araç, mali destek anlaşmalarıdır. Söz konusu yapıda, Avrupa Birliği satın alma usulleri uygulanmaktadır. Satın alma usullerinde PraG (Practical Guideline) 2 yanı sıra, onay gördüğü takdirde, eş mali desteği sağlayan yararlanıcı ülkenin mevzuatında yer alan uluslararası kabul görmüş en iyi uygulamalar ında (international best practice) yer alabileceği usullere bağlıdır. PraG 2001 Ocak ayında uygulamaya girmiş ve sonrasında çok sayıda revizyon ve düzenleme 3 geçirmiştir. Çerçeve Anlaşmaları (Framework Contracts) ve Eşleşme (Twinning) projeleri hariç hizmet, tedarik (mal alımı), yapım işleri ve hibe projeleri ile ilgili tüm anlaşma prosedürlerini tanımlamaktadır. Çerçeve ve eşleşme projeleri ayrı rehberler aracılığıyla yürütülmektedir. İlk aşamadan ihale kalma aşamasına kadarki tüm adımlara yönelik izlenmesi gereken yolları tariflemektedir. Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği arasındaki mali işbirliği çerçevesinde temin edilecek mali yardımların uygulanmasına ilişkin çerçeve anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair Kanun 5303 sayılı, tarihli kanundur. Kısmi alıntı (lar): programlamaya ilişkin sebeplerden ötürü, tek bir çerçevenin oluşturulmasına ihtiyaç duyulduğundan ve bu Finansman Zabıtları/Anlaşmaları Türkiye tarafından, Merkezi Finans ve İhale Birimi ile Ulusal Fon aracılığı ile bu birimler kurulup Komisyon tarafından akredite olduktan sonra, merkezi olmayan yapılanma çerçevesinde uygulanacağından İlgili referans, başlık II, uygulama, madde 2 de, genel Yararlanıcı, yukarıdaki kuralların uygulanması amacıyla, İngilizce versiyonları ve comm/europaid/tender web sitelerinde mevcut olan Avrupa Topluluğu Dış Yardım Sözleşme Prosedürleri için Uygulama Rehberi nde (veya Komisyon tarafından sağlanan müteakip herhangi bir güncel hali) ortaya konulan prensip ve kurallara uymayı taahhüt eder şeklinde belirlenmiştir sayılı kanun kamu ihale kanunu; İstisnalar Madde 3 - (Değişik: 30/7/ /2 md.) e göre; c) Uluslararası anlaşmalar gereğince sağlanan dış finansman ile yaptırılacak olan ve finansman anlaşmasında farklı ihale usul ve esaslarının uygulanacağı belirtilen mal veya hizmet alımları ile yapım işleri; uluslararası sermaye piyasalarından yapılacak borçlanmalara ilişkin her türlü danışmanlık ve kredi derecelendirme hizmetleri; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının banknot ve kıymetli evrak üretim ve basımı ile ilgili mal veya hizmet alımları,(ek İbareler: 27/4/ / 2 md.) özelleştirme uygulamaları için 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanun çerçevesinde yapılacak her türlü danışmanlık hizmet alımları; hava taşımacılığı yapan teşebbüs, işletme ve şirketlerin ticari faaliyetlerine ilişkin mal ve hizmet alımları 4 olarak tanımlanmıştır. Kamu İhale Yasası ve Pratik Rehber (PraG) usuller ve ilkeler yönleriyle genel olarak paraleldir. Ancak, diğer bir yandan Kamu İhale Yasası ve yönetmelik/tebliğlerinde ihale usullerini belir , 2006(2), 2007, 2008, 2009, 2010, 2011(2), 2012 yıllarında. 4 Diğer yasal çerçeve; AB Mali Tüzük (Avrupa toplulukları genel bütçesi), AB Konseyi ve AB Komisyonu IPA Tüzükleri 3

8 Avrupa Birliği Mali Yardımlarında Satın Alma leyen eşikler, şartnamelerin hazırlanmasına yönelik yönergeler, ilan süreleri ve ilanın verildiği yer(ler); teklifte yer alan belgelerin sunuluşuna ilişkin düzenlemeler, aşırı düşük tekliflere ilişkin düzenlemeler, nicel büyüklükler (süreler, oranlar, parasal değerler) gibi detaylarla yerel mevzuatı ilgilendiren konularda, Pratik Rehber le farklılıklar görülmektedir. PraG- Pratik Rehber- Avrupa Komisyonu nun aldığı karar ve protokollere göre güncellenmektedir. Son olarak Ocak 2012 tarihinde güncellenmiş ve yapılan değişiklikler ayrı bir dosyada gösterilmiştir. PRAG doğrultusunda tanımlanan ihale sürecine bakıldığında belli başlı birbirine bağımlı bazı aşamalardan oluştuğu görülmektedir. Bunlar, kuruluş İhtiyaçlarının belirlenmesi, ihale stratejisinin kararlaştırılması, iş tanımı/şartnamenin hazırlanması, ihale dosyasının hazırlanması, ihalenin duyurulması, tekliflerin yazılı olarak alınması, tekliflerin değerlendirilmesi, ihalenin sonuçlandırılması ve sözleşmenin uygulanması bir ihalenin safhaları olarak kabul edilmektedir. Sürecin rekabeti teşvik edecek şekilde, adil ve şeffaf yürütülebilmesi için bir istekli tarafın istediği açıklamaya ait bilgiler, istekli tarafların tümüyle eş zamanlı olarak paylaşılmaktadır. Bu şekilde istekli taraflar arasında asimetrik bilgilenmenin önüne geçilmesi sağlanmaktadır. İhale takviminde istekli tarafların hangi tarihlere kadar bilgi alabileceği, varsa, toplantı tarihi ve Sözleşme Makamı nın istekli taraflara yapacağı açıklamalar için belirlediği eşik gün değeri açıklanarak duyurulmaktadır. 4

9 Satın Alma nın Proje Döngüsündeki Yeri Satın Alma nın Proje Döngüsündeki Yeri Satın alma, projedeki faaliyetlerini gerçekleştirmeye yönelik ihtiyaç duyulan kaynakları (girdileri) kurum öz kaynakları dışından sağlama faaliyetleri olarak tanımlanmaktadır. Satın alma yapan tarafın nitelik, nicelik, yer ve zamana göre gereksinimi olan ürün ve/veya hizmetleri olası en iyi koşullarla ve en uygun maliyetle temin etmesidir. Başka bir deyişle, söz konusu ürün ve/veya hizmetlerin en uygun elde etme maliyeti ne göre tedarik edilmesidir. Proje döngüsünde, faaliyetleri gerçekleştirmeye yönelik varsayımlar arasında satın alma ihtiyaçları gösterilebilmektedir. Proje döngüsü yönteminde; genel hedef, bu hedefe yönelik katkıda bulunmak üzere projede belirlenmiş olan amaç, bu amaca yönelik elde edilmesi beklenen sonuçlar ve bu sonuçları sağlayacak faaliyetler yukardan aşağıya dikey olarak sıralanmakta ve bunlar arasındaki ilişki kurgusu mantıksal çerçevede sunulmaktadır. Satın alma, bu sıralamada hedeflenen sonuçlara ulaşmayı sağlayacak faaliyetleri gerçekleştirmeye yönelik temel ve kilit aracı bir faaliyet olarak kabul edilmektedir. Mantıksal çerçeve matrisinin bileşenleri bazında satın alma sürecinin irdelenmesi oldukça önemlidir. Satın alma süreçlerinde çerçevenin her bileşeni üzerinden dikkate alınması gereken bazı önemli hususlar bulunmaktadır. Satın alma faaliyetleri, mantıksal çerçevede faaliyetler arasında yer alabilmektedir. Ancak satın alma faaliyetini düzenleyen temel varsayımlar ve mali kaynakların kullanımına ilişkin varsayımlar mantıksal çerçevenin indirgeme/sadeleştirme mantığını güçleştirdiği için bu varsayımların çerçeve dışında izlenmesini getirmektedir. Satın alma işlemleriyle ilgili temel varsayım gerekli finansman desteğinin sağlanmış olması ve finansman anlaşmasının imzalanmış olmasıdır. Finansman desteğinin kesinleşmediği durumlarda ilke olarak; satın alma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinden bahsedilemez. 5 Faaliyetlerle ilişkili olarak takvim hazırlanırken dikkat edilmesi gereken püf nokta, şayet satın alma faaliyeti bir proje faaliyetinin öncülü/önkoşulu ise satın alma faaliyeti ve ilişkili alt faaliyetleri ki bunlar ihalenin ön duyurusu, duyuru, teklif verme, değerlendirme, sonuçlandırma ve geçici kabul/teslim gibi alt faaliyetleri de içerebilmektedir; çok aşamalı bu faaliyetler dizisi diğer faaliyet(ler)in takvimini etkileyebilmektedir. Birçok durumda, ihale süreçlerindeki bir aksama proje takviminin gözden geçirilmesine yol açabilmektedir. Bu nedenle, satın alma faaliyetleri ile ilgili zaman planlaması yapılırken, bu faaliyetler dizinine bağlı/bağımlı olan faaliyetler mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. Satın alma süreçlerinde önemli bir kavram daha bulunmaktadır; elde etme maliyeti. Elde etme maliyeti satın alma bedelinden farklılık gösterebilmektedir. Proje maliyetlerinin ve elde etme maliyetinin ortaya çıkmasında hesaba katılan unsurlar; satış liste fiyatı, yerinde teslim ve sigorta, kurulum ve satış sonrası hizmetler, garantiler ve program kapsamında dâhil edilmesine izin verilen diğer maliyetlerdir, (Ör. amortisman eklenmesi) elde etme maliyeti yukarda sayılan tüm unsurların dahil edilerek hesaplandığı toplam maliyete karşılık gelmektedir. 5 AB sözleşmelerindeki istisnası; askıya alınma maddesiyle birlikte ihale duyurusu yapılan, mali destek kararı henüz alınmamış veya imzalanmamış ihale usullerinde görülmektedir. 5

10 Satın Alma nın Proje Döngüsündeki Yeri Satın alma değeri ise, toplam maliyetin altında ve onun ancak bir kısmını içermektedir. Henüz satın alma işleminin tamamlanmadığı durumlarda dahi; ör. nakliye, sigorta, kurulum, test vb. tüm giderlerin yüklenici firmaya ait olduğu AB sözleşmelerinde uygulanan DDP/ DDU 6 - yerinde teslim sözleşmelerinde olduğu gibi- sözleşmede ayrıca belirtilmediyse, kurulum işleminin sözleşmedeki teslim yerinden farklı bir yerde yapılması durumunda sigorta dahil teslim yerinden itibaren oluşan tüm giderler sözleşme makamına ait olmaktadır. Satın alma işlemlerinde, gözetilmesi gereken bazı önemli hususlar vardır. Bunlar, ilgili kuruluşun ihtiyaçları, bütçeye uygunluğu, ekonomik etkinlik, rekabette adil olma, doğruluk ve şeffaflık satın alma işlemlerinde gözetilmesi gereken temel kavramlardır. Satın alma ihtiyaçları proje mantıksal çerçevesindeki hedeflerle ilişkilendirilebilir olmalıdır. Proje dokümanında tanımlanan faaliyetlerin gerçekleştirilmesine hizmet etmelidir. Etkin bir satın alma duyurusu/ilanı ihale sonuçları üzerinde etkilidir. Başarılı bir satın alma faaliyeti gereksinimler kesinleştirildikten sonra verimlilik esasına göre yürütülmektedir. Bu gereksinimlerin belirlenebilmesi için de bir ihtiyaç analizi yapılmaktadır. İhtiyaçların belirlenmesine yönelik olarak yapılan ihtiyaç analizi çalışmaları satın alma faaliyetinde; teknik şartname ve görev tanımı gibi sözleşme konusunu bütünleyen belgelerin oluşturulmasında kullanılmaktadır. Satın alma faaliyeti mantıksal çerçeve hazırlıklarının yapıldığı iki aşamada da yer alabilmektedir. Bu aşamalar, analiz ve planlama aşamalarıdır. Mantıksal çerçevenin analiz aşamasında paydaş ve sorun analizlerinden yapılan çıkarsamalarla hedefler ve araçlar ile amaçların İlişkisi belirlenmektedir, bu aşamada satın alma ihtiyaçları gözden geçirilmekte, stratejinin saptanmasıyla birlikte mantıksal çerçevenin planlanması (kurgulanması) aşamasına geçilmektedir. Satın almanın bütçesinin oluşturulması, faaliyetler ve uygulama planıyla, takviminin belirlenmesi ve faaliyet planına uygun olarak kaynak ihtiyaçlarının tespit edilmesiyle oluşturulmaktadır. Mantıksal çerçevede analiz ve planlama aşamaları ANALİZ Paydaş analizi: mevcut sosyal paydaşların belirlenmesi, kapasitelerinin değerlendirilmesi Sorun analizi: önemli sorunların belirlenmesi, fırsatların, zorlukların & neden-sonuç ilişkisinin belirlenmesi Hedef analizi: belirlenen sorunlara çözümlerin ve kullanılacak araçların belirlenmesi Strateji analizi: sorunların çözümüne yönelik çeşitli yöntemlerin belirlenmesi, en uygun stratejinin seçilmesi PLANAMA Mantıksal çerçeve matrisi geliştirilmesi proje yapısının tamamlanması, başarı için ölçümlenebilir göstergelerin oluşturulması. Faaliyet planlaması: Faaliyet sırası ve kapsamının belirlenmesi, zamanlamanın yapılması sorumluların belirlenmesi Kaynak planlaması: Faaliyetler bazında bütçenin oluşturulması 6 AB projelerinde, yerel uygulamalarda Uluslararası Ticaret Odası nın (ICC) yayımladığı teslim koşulları (Incoterms) arasında yer alan DDU ( Incoterms 2010 terimiyle DAP) ve DDP teslimatlara izin verilmektedir. (sırasıyla gümrük resim ödenmemiş ve ödenmiş) 6

11 Satın Alma Faaliyetleri ve Temel Kurallar Satın Alma Faaliyetleri ve Temel Kurallar Avrupa Birliği tarafından yayımlanan PraG kılavuzunda Genel bütçe kaynaklı ve EDF (Avrupa Kalkınma Fonu) kaynaklı destekleri ayrı başlıklar altında almıştır. Bu başlıklara göre projenin yönetimi; merkezi, dolaylı merkezi, ve yetkilendirme aracılığıyla yapılabilmektedir. Bu yapıda onay süreçleri İşlem Sırasında (Ex-anteön kontrol) ve İşlemden sonra (Ex-post sonrasında yapılan kontrol) olarak ayrılmaktadır. Proje için tahsis edilen finansman desteğinin kullanımı, desteğin kaynağı, yönetsel aygıt, kontrol ve onay süreçleri kapsamında farklılık gösterebilmektedir. AB projelerinde fon kullanımını belirleyen temel kavramlar bulunmaktadır. Türkiye nin Avrupa Birliği (AB) fonlarından etkili bir şekilde yararlanması için 7 tahsis edilen fonların serbest rekabet, şeffaflık, adalet ve hakkaniyet ilkelerine sadık kalınarak uygulanan ihale prosedürü ve proje uygulama ilkeleriyle harcanması, yönetilmesi ve tüm bu aşamaların usulünce belgelenmesi gerekmektedir. Satın Almanın Tarafları Satın almanın tarafları, Sözleşme Makamı ve potansiyel olarak ihale sürecine katılabilecek teklif sahipleri yani istekliler ve başvuru sahipleridir. Sözleşmenin tarafları ise sözleşme makamı ve yüklenici(ler)dir. - Yüklenici; sözleşmeyi yürütmek üzere taraf olan ürün (tedarikçi) veya hizmet sağlayıcı tüzel ve/veya gerçek kişileri, - Altyüklenici; yüklenici ile yaptığı sözleşme aracılığıyla, yüklenicinin sözleşme makamı ile yaptığı sözleşmede yer alan işlerin bir kısmını yüklenen tüzel ve/veya gerçek kişileri, - İstekli veya başvuru sahibi; satın alma sürecinde potansiyel yüklenici olma haliyle tanımlanan veya başvuru yapan tüzel ve/veya gerçek kişileri ifade etmektedir. İhaleyi alan istekli kurumların, yüklenici sıfatıyla altyüklenici ile yaptıkları sözleşmelerde Sözleşme Makamı bu kez yüklenici tarafı (işvereni) ifade etmektedir. Sözleşme Makamı AB Komisyonu veya IPA programları kapsamında Merkezi Finans ve İhale Birimi veya kendisine AB Komisyonu tarafından yönetim yetkisi devredilmiş olan, program bileşenlerinden sorumlu kurumlar sözleşme makamı olarak anlımaktadır. AB tüzüğü, AB mali yardımının uygulanması konusunda Merkezi Olmayan Uygulama Sistemi nin (DIS) üstlenilmesine işaret edecek şekilde, Türkiye yi diğer üye ülkelerle Merkezi olmayan uygulama, sorumluluğun Komisyondan yararlanıcı ülkeye devrini içermektedir. Sözleşme Makamı, ulusal idare olarak, ihale ve sözleşme işlerinin yanı sıra ödemeler dâhil olmak üzere projelerin mali ve idari yönetiminden sorumlu olmaktadır. 8 7 Merkezi Finans Ve İhale Birimi tarafından yayınlanankıdemli Program Görevlileri için Program Yönetim Rehberi 1. Bölüm Program Uygulama Rehberi, 2009, kısaca uygulama rehberi olarak anılacaktır. 8 Uygulama rehberi 7

12 Satın Alma Faaliyetleri ve Temel Kurallar Belgelerin Öncelik Sırası Öncelik sırasına göre sözleşme, özel koşullar (genel koşullarda yer almayan konuları veya genel koşullardan derogasyonla üzerinde değişiklik yapılan maddeleri düzenler ve genel koşullarla çelişemez) 9, genel koşullar (değiştirilemez), teknik şartname (ihaleden önce istekli taraflara yapılan açıklamalar dâhil), teknik teklif (ihale sürecinde yüklenici tarafından yapılan açıklamalar dâhil), bütçe dökümü ve diğer ilgili belgeler şeklindedir. Zeyilnameler üzerinde değişiklik yapılan belge ile önceliklendirilirler. Sözleşme, özel koşullar ve genel koşulları takip eden belgelerin öncelik sırası satın alma türlerine göre yer değiştirebilir. Sözleşme ile ilgili bir konuya birden fazla belgede atıfta bulunulmuşsa, belgelerin öncelik sırasına göre yorumlanır. SÖZLEŞME EKLERİ ÖNCELİK SIRASI 1 Satış Sözleşmesi 2 Özel koşullar 3 Teknik Şartname 4 Bütçe/fiyat dökümü İhale Sürecinin Kapsamı İhale süreci ihalenin ön duyurusunun yapıldığı tarihten itibaren verilen tekliflerin geçerlilik süresinin sonuna ya da sözleşmenin imzalandığı tarihe kadar olan süreyi kapsar. Bu süre ihalenin türüne göre çok değişkendir. İhalelerdeki tahmini taslak süreler uygulama rehberinde yer almaktadır 10. Beklenmeyen durumlarda, itiraz ve tahkim süreçlerini de göz önüne almak gerekmektedir. Genel teamülde aksaklık olduğu durumlarda sürecin uzaması halinde ihale sözleşme makamı tarafından iptal edilir. Tekliflerinin gerçerliliği İstekli taraflar ihale dosyasında ve/veya dosyada yer alan isteklilere talimatlar bölümünde bildirilen tekliflerin geçerlilik süresine uymak durumundadırlar. Bu süre, sözleşme makamının teklifleri incelemesi, ihalenin verilme kararının onayı, ihale sonucunun duyurulması ve sözleşmenin imzalanması için öngörülmüştür. Tekliflerin geçerlilik süresi tekliflerin verildiği son tarihten itibaren 90 gün olarak sabitlenmiştir. İstisnai durumlarda, sözleşme makamı tekliflere bağlı kalma süresini 40 günü aşmayacak şekilde ilave süre olarak uzatmalarını istekli taraflardan talep edebilir. İhalenin üstüne kaldığı taraf teklifinin geçerlilik süresinin ilave bir 60 gün için geçerli olduğunu her durumda kabul eder. 9 Özel koşullarda genel koşullardaki bir maddeye özel bir imtiyaz/tadil (derogasyon) getirilmişse, özel koşulların ilgili maddesinde genel koşullardaki maddeye atıfta bulunarak belirtilir. 10 uygulama rehberinden 8

13 Satın Alma Yönetim Modülleri ve Genel Uygulamalar Satın Alma Yönetim Modülleri ve Genel Uygulamalar Avrupa Birliği satın alma türleri tedarik (mal alımı), hizmet ve yapım işleri olmak üzere üç çeşittir. Hizmet alımları; teknik yardım, etütler, eğitim ve teknik bilgi aktarımı, danışmanlık, baskı işleri dağıtım vb. işler iken mal alımları; ekipman alımı veya kiralanması gibi işlerdir. Yapım işleri ise altyapı ve diğer mühendislik işlerini kapsamaktadır. Satın alma faaliyetleri, türüne göre farklı süreçlerde ihale edilmektedir. Mal, hizmet ve yapım satın alma faaliyetleri bir arada ihale edilememektedir. Satın alma faaliyetinin birden fazla unsuru içermesi durumunda (örneğin hizmet artı mal alımı) bu unsurların bir arada ihale edilmesi satın alma ilkelerine göre fayda sağlıyorsa aynı ihalede yer alırlar ancak ihale tek bir usule göre (bu türlerden uygun olanına göre) yürütülür. İhalenin planlanması safhasında yapılacak satın almanın gerçekte bir mal, hizmet, ya da yapım işleri mi olduğuna karar verilmesi gerekmektedir. 11 Bir satın alma faaliyeti mal, hizmet ve yapım unsurları arasında birden fazlasını içeriyorsa ölçülülük ilkesine göre satın alma unsurları arasında maddi olarak öne çıkan ürün, hizmet veya yapım işlerinin ağırlığına göre satın almanın hangi türde yer aldığına karar verilebilir. Mimarlık, mühendislik, danışmanlık gibi hizmetler, hizmet unsuru içermelerine rağmen yapım işlerinin bir parçası olabilirler. Keza satış sonrası destek hizmetleri mal alım sürecinin bir kısmı olarak yer alabilir. AB kurallarına göre satın alma faaliyetinin farklı bir ihale usulünde gerçekleştirilmek üzere yapay olarak bölümlenmesi uygun değildir. Bütçelendirme Satın alma bütçesinin hazırlama ilkeleri genellik ilkesine uymalıdır. Satın almanın kaynakları ve harcamalar ayrıntılarıyla bütçede gösterilir. Gelir ve giderler karşılıklı mahsup yapılmadan brüt tutarlar üzerinden gösterilir. AB bütçelerinde fon kaynaklarına bakılmaksızın, fon kaynağı ve eş-finansmanın oluşturduğu bütçenin (havuz) niteliğinde olduğu ve adem-i tahsis ilkesi gereği, herhangi bir gelir kaynağın doğrudan bir harcama kalemine bağlanamayacağı, bütçelerin tahmini harcama gerçekleşme çizelgeleri olduğu ön kabuller arasındadır. Satın almanın planlama aşamasında piyasa araştırmalarının yürütülmesi önemli bir çalışmadır. Araştırmaların yürütülmesi sırasında; ihtiyaç analiziyle belirlenen ürün ya da hizmetlerin ticari olarak piyasada bulunan ürün ve hizmetler olması, bir takım değişiklikler gerektiren ticari ürün ve hizmetler ya da sadece projeye özgü üretim ve hizmetler mi olacağına da karar verilerek planlama yapılır. Satın almanın hazırlığının yapıldığı dönemde (bütçe oluşturma dönemi) piyasa araştırmaları yoluyla ihtiyaçlar piyasada bulunan koşullarla karşılaştırılır. Piyasada bulunan ürün ve hizmetlerin ticari olarak piyasada bulunan nicel ve nitelikte olması, ticari olarak piyasada bulunmakla birlikte üzerinde değişiklik, geliştirme ve yenileme yapılacak olması, ya da projeye özgü üretim ve hizmetler oluşuna bakılarak araştırmaların kapsamı geliştirilir. 11 İstisnası; mal alım işlerinde özel üretim nedeniyle bir hizmet geliştirilmesi, ör. Yazılım olduğu takdirde, bu iki satın alma faaliyeti farklı tedarikçilerden sağlanabiliyorsa, aynı ihale altında bir mal alımı ihalesi ve götürü fiyatlı hizmet ihalesi yapılabilmektedir. 9

14 Satın Alma Yönetim Modülleri ve Genel Uygulamalar Araştırmanın Kapsamı Piyasa Ürünü Tadil Edilmiş Ürün Projeye Özgü Üretim Piyasa araştırması döneminde, fiyat teklifinin yanı sıra, tadilat ve uyarlama giderleri, garanti, indirim ve finansman olanakları ürün ve hizmetlerin bürokratik izinler karşısındaki durumu, norm ve garanti güvence standartları, dağıtım ve satış sonrası hizmetler, menşe kuralına uygunluk gibi bir kısmı fiyat teklifi içinde yer alabilen, bir kısmı da seçilme kriterleriyle ilişkilendirilebilecek hususlar planlamaya dahil edilmesi gerekmektedir. Piyasa araşırması süreçleri bazı belgelerle desteklenmektedir. Proforma faturalar, cari dönemi gösterir şekilde potansiyel istekli firmalardan temin edilebilir. Piyasa araştırmalarında kullanılacak değerin hesaplanmasında firmalardan alınan tekliflerin ortalaması kabul edilmektedir. Sınırlı sayıda istekli firma olduğu takdirde alınan tekliflerin geçerliliği gözden geçirilebilir. Teklif mektupları ve internet katalog fiyatları araştırmalara referans teşkil edebilir. Bir ürün bileşenlerden oluşuyorsa, ürünün tamamı üzerinden marka ve model de belirtilerek piyasa araştırması tamamlanabilir. Marka ve model belirtilmesi ihale süreci içinde olanak dışıdır. Piyasa araştırması döneminde ise -eldeki bilgileri doğrulayıcı nitelikte olduğu için- piyasada mevcut marka ve modellerin de belirtilmesinde yarar vardır PraG ile gelen en önemli değişkliklerden biri hizmet sözleşmelerinin satın alma yöntemleri ile ilgilidir. Bir hizmet iki farklı yoldan satın alınabilmektedir. Bunlar ücret temelli (fee based) ve genel fiyat (global) fiyatlandırma yöntemleridir PraG ın yayımlandığı tarihe kadar ağırlıklı olarak ücret temelli bütçelendirilmiş satın alma çağrıları görülmekte idi. Bu yeni ek bölüm ile birlikte bundan sonraki çağrılarda daha fazla genel fiyat landırma temelli ya da her ikisinin bir arada kullanıldığı satın alım çağrıları beklenmektedir. 12 AB destekli projelerde piyasa araştırmasının nasıl yapılacağına ilişkin rehber: 10

15 Satın Alma Yönetim Modülleri ve Genel Uygulamalar Yüklenici Firma Şartname ve görev tanımlarının teknik destek gerektirdiği durumlarda sözleşme makamı hizmet satın alma yoluyla yüklenici bir firmadan destek alabilir. Ancak danışman niteliğindeki yüklenici firma veya hissedarı durumundaki ortakları çıkar çatışması nedeniyle danışmanlığını üstlendikleri projenin ihalesine katılamazlar. Bu durumun istisnası ise; PraG da belirtilen ve Sözleşme Makamı nın istekli firmalarla karşılıklı görüş alışverişi yoluyla ihtiyaçları saptadıkları rekabetçi pazarlık ihale yöntemidir. Lot Kavramı Piyasadaki işleyiş veya uygulama aşamaları/yeri gereği tek bir firmanın tüm satın alma/yapım kalemlerine ilişkin teklif vermesinin beklenmediği durumda satın alma/yapım planı açısından birbiriyle ilişkili görünen kalemler bir grupta toplanır. Bu kalemler bir arada toplanarak lot u (paketi) oluştururlar. İstekli firmalar teklif verme sürecinde tek lota veya birden fazla lota teklif verebilirler. İhale sürecinde istekli firmaların birden fazla lot için veya lotların tamamı için teklif verip veremeyeceği tanımlanır. Her bir lot için ayrı bir şartname ve ihale sonucunda ayrı bir sözleşme düzenlenir. Hiçbir sözleşme kurallara uygunluktan kaçınmak için ya da daha elverişli bir usulü kullanmak amacıyla bölünemez. İhalelerde Lot Yapılandırması 11

16 AB Satın Alma Kuralları ve Temel İlkeler AB Satın Alma Kuralları ve Temel İlkeler AB satın alma temel uygulamaları 4 ilke üzerinde biçimlendirilmektedir. Bunlar, ortak (tüm uygulamalarda ortak) ilan kuralları, ihale kuralları, teknik değerlendirme kuralları, katılım değerlendirme ve ihale verme kuralları 13 dır. AB kuralları uyruk ve menşe kurallarına satın alma sürecinde uyulmasını zorunlu kılmaktadır. Bu kriterlere uyulmadığı takdirde yapılan satın alma harcamaları uygun maliyet sayılmayabilecek ve mali destek sağlanmayabilecektir. Uyruk kuralı istekli tarafın gerçek ve tüzel kişilerin AB üye/aday ülkeleri veya uygun olarak ilan edilen ülkelerden olmasını gerektirmektedir. Türkiye ilan edilen uygun ülkeler arasındadır yılında yapılan revizyon ile Prag daha net bir tanımlama getirmiş ve uygun olarak ilan edilen ülkelerde yerleşik tüzel kişilerin de uyrukluk koşulunu yerine getirmiş sayılacağı belirtilmiştir. Mali anlaşmada tersine bir hüküm olmadıkça isteklilerin herhangi bir ülke uyruğunda olan kişileri uzman olarak çalıştırabilecekleri belirtilmektedir. Özellikle tüzel kişi istekli firmaların, uygun ülkelerdeki faaliyetleri bir tabela şirketinden (posta kutusu adresi) ibaret ise, bu girişim uygunluk ölçütünü sağlamamaktadır. Menşe Belgesi Menşe belgesi, Topluluk Gümrük Tarifelerinin 24. maddesi uyarınca, dönüşümün önemli ölçüde gerçekleştirildiği ve bunun ekonomik olarak doğrulandığı ülkeye aittir. Üretilen ürünün dönüştürüldüğü son ülke (menşe aldığı ülke) Avrupa Birliği üye/aday devletleri veya ilan edilen uygun ülkeler değilse bu projede yapılan ihalelerde bu ürünler satın alınamaz. Ancak bir malın uygun ülkelerden herhangi birinde üretilmediğine dair somut veriler var ise özel imtiyaz talebi AB Komisyonu veya Delegasyonu tarafından onaylandığı takdirde (derogasyon aracılığı ile) bu alımlar gerçekleşebilir. Derogasyon tanındığı takdirde satın alma ilanında bu durumun duyurulması zorunludur. Derogasyon sadece bir ülkeyi değil tüm uyruk ve menşeleri kapsar PraG menşe kapsamının belirlenmesi konusunda önemli değişiklikler getirmiştir ve 2012 PraG da dahil olmak üzere sonraki revizyonlarda bu düzenlemeler değiştirilmemiştir. Buna göre menşe kuralının sorgulanması için satın alma işleminin tamamlanması, yani mülkiyetin sözleşme makamına geçmesi koşuldur. Mal tedarikindeki alımlar ile yapım işlerindeki malzeme, ürün ve bileşenler bu kapsama dahil değildir. Yüklenici tarafından geçici olarak kullanılan ve mülkiyeti sözleşme makamına geçmeyen, ör. test ekipmanı, veya yol inşaatına kullanılan araçlar ya da danışman firmanın proje için kullandığı bilgisayarda, bu ekipmanlar proje sonunda sözleşme makamı mülkiyetine geçmeyecek ise menşe koşulu aranmaz. Menşe belgesi (certificate of origin) ülkelerdeki ticaret ve sanayi odaları tarafından düzenlenen 13 Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafından yayınlanan program işletim rehberi, işletim rehberi 12

17 AB Satın Alma Kuralları ve Temel İlkeler ve dış ticaret işlemi esnasında ilgili gümrük otoritesi tarafından ticarete konu olan eşya bazında onaylanan bir belgedir. Yerli üretimler için gümrük onayına tabi olmaksızın ilgili ticaret ve sanayi odalarının verdiği yerli malı belgeleri geçerli olmaktadır. Dış ticarete konu diğer dolaşım belgeleri veya firma beyanları, uluslararası kalite güvence belgeleri menşe belgesi yerine geçmez. Yerli Malı Belgesi Yerli malı belgesini istekli firmalar, üretimin yapıldığı yerdeki kayıtlı bulundukları Sanayi ve Ticaret Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar Oda sından temin edebilirler. TOBB ve TESK tarafından yerli malı belgesi düzenlenmesine ilişkin esaslar yayınlanmaktadır. 14 Merkezi Finans ve İhale Birimi, internet sayfasında ortak nitelikte bazı giderlere ilişkin yaptığı açıklamalarda; Menşe belgesi veya yerli malı belgesinin (belge orjinali veya noterden onaylı sureti) dışında bir belgenin menşe belgesi olarak kabul edilmeyeceğini duyurmaktadır. Bu iki belgenin de zorunlu nedenlerden dolayı sunulamadığı durumlarda; - Malın üretildiği yerdeki Ticaret ve/veya Sanayi Odasınca düzenlenmiş, malın o ülkede üretildiğini teyit eden, üreticinin ve üretim yerinin adres bilgilerini de içeren resmi yazı, - Üretim yeri bilgisini içermesi halinde, malın Ticaret ve/veya Sanayi Odası onaylı barkodu çözümü veya Faaliyet Belgesi veya Oda Sicil Kayıt Suretinde yer alacak, üreticinin. marka malın üretimi ile iştigal ettiğini gösterir bir ifade, - Malın üretildiği yerdeki Ticaret ve/veya Sanayi Odasınca düzenlenmiş, üretici ve üretim yeri bilgilerini de içeren Ekspertiz Raporu, - Ürün ve üretim yeri bilgilerini de içermesi halinde TSE tarafından düzenlenmiş geçerlilik süresi dolmamış İşyeri Yeterlik Belgesi, - Malın üretildiği yerdeki Ticaret ve/veya Sanayi Odasınca onaylanmış (mühür ve imzalı) olması kaydıyla üretici firmanın menşe beyan (declaration of origin) yazısı menşe belgesini ikame edebilecektir. Ancak diğer yazılı beyanlar, kapasite raporu, dolaşım ve kalite güvence belgeleri menşe koşulunu sağlamamaktadırlar. İstekli firmalar, ihale edilen malın menşe belgesini açık ve net olarak ispat etmekle yükümlüdür. İhale anında bu koşulun yerine getirileceğine ilişkin beyan verebilirler veya ihale komisyonun talebi ile bu yönde daha önce gerçekleştirdikleri teslimatlara ilişkin kanıt sunabilirler. İhale üstüne kalan istekli taraf ek kanıt istendiği takdirde ihale oturum tarihinden itibaren makul bir süre içinde kanıtlarını sunabilmelidir. Görünürlük Mali desteğin AB Komisyonu tarafından sağlandığı durumlarda AB görünürlük kuralları

18 AB Satın Alma Kuralları ve Temel İlkeler dâhilinde verilen bu destekle ilgili görünürlük unsurlarına yer verilmesi yüklenici tarafın sorumlulukları arasındadır. Görünürlük AB projelerinde önemli bir bileşendir ve görünürlükle ilgili kural rehberi Europeaid Internet sitelerinde yayınlanmaktadır. 44 sayfalık bu metinde kurallar yanında basılı materyallere ait ölçüler ve yerleştirme kuralları dâhil detaylar yer almaktadır. 15 Görünürlük kurallarının amacı şu şekilde bildirilmiştir: 16 Avrupa Komisyonu tarafından sağlanan fonun rolünün vurgulanması, Avrupa Komisyonu tarafından ortak fon sağlanan faaliyetlerle ilgili kamuoyundaki bilincin yükseltilmesi ve şeffaflığın artırılması, var olan finansman olanakları hakkında muhtemel faydalanıcıların bilgilendirilmesi 2012 PraG ile görünürlük süreçleri ile ilgili bir yenilik ya da düzenleme yapılmamıştır. Bu tarihe kadarki en önemli düzenleme 2010 PRaG değişiklikleri ile AB Komisyonu adına fonları yöneten kurumlar ve tedarikçilerin sözleme makamının onayına sunmak üzere bir iletişim planı hazırlamalarının kayda geçirilmesidir. Dinamik bir iletişim stratejisinin nasıl geliştirileceği ile ilgili kurallar rehberde detaylı olarak yer almaktadır. Muafiyet ve İstisnalar KDV ödemeleri ile Özel tüketim vergisi, damga ve gümrük vergilerinde muafiyet tanınmıştır. Bu muafiyet yapım işlerindeki yüklenici firmaların AB projesiyle ilişkili olarak yaptıkları alımları da kapsar. Bu türden vergi ödemeleri harcamalara dahil edildiği takdirde uygun maliyet sayılmamaktadır. Ödenen KDV tutarlarının ilgili (bağlı bulunduğu) vergi dairesine başvuru yoluyla yeniden tahsili mevzuat uyarınca kabul gören bir işlemdir. Eğer AB yüklenicisi veya tedarikçi bu imkânı kullanamazsa, KDV nin iadesine ilişkin Türkiye Cumhuriyeti Kanunları kapsamında istenilen gerekli belgeleri ekleyerek vergi idaresine yazılı talepte bulunması halinde bu talebi takip eden azami 10 günlük bir sürede KDV iadesini yapar. KDV muafiyeti mevcut KDV nin yerini alan veya bu vergiye ek olarak tesis edilebilecek olan herhangi bir benzeri vergiye de uygulanır. İlgili vergi idaresi bu Anlaşma hükümleri uyarınca muafiyet tanınan AB yüklenicisine yazılı talebi üzerine, bu muafiyeti teyit eden bir sertifika verir. Söz konusu talep, talep eden AB yüklenicisinin kimliği ve statüsünü teyit eden belgeyi de içermelidir. AB sözleşmeleri, Türkiye de damga vergisine veya tescil harcına, mevcut veya getirilecek olan bunlara eşdeğer diğer herhangi bir yükümlülüğe tabi olmayacaktır. AB yüklenicilerinin harcamaları Özel Tüketim Vergisinden muaf tutulur. Bu muafiyet sadece, AB sözleşmesi kapsamında AB yüklenicisi tarafından tedarik edilen mallar ve/veya sunulan hizmetler ve/veya yapılan işler ile bağlantılı harcamalara uygulanır. Geçici Tesis ve Yerleşim Hakkı Yapım işi, mal alım, hizmet alım ve hibe sözleşmelerinde ihale sürecine katılmaya uygun özel ya da tüzel kişiler sözleşme ihtiyaçlarının gerektirdiği durumlarda geçici tesis ve yerleşim hakkına sahiptir. Bu hak ancak teklif verme daveti gönderildikten sonra kazanılır ve teklif hazırlıklarında uygulama rehberi 14

19 AB Satın Alma Kuralları ve Temel İlkeler görevlendirilen teknik yardım ekibi tarafından kullanılır. Yüklenicinin belirlenmesini takiben bir ay sonra bu hak sona erer. Topluluk tarafından finansmanı sağlanan yapım işi, mal alım, hizmet alım ve/veya hibe sözleşmelerinde yer alan personele ve birinci dereceden aile mensuplarına sözleşmenin içeriğine göre uygun olan durumlarda, Türkiye ye giriş, yerleşme, çalışma ve sözü edilen ülkeden ayrılma izni tanır. Ekipman Tedariki Ekipman ithalatı ve yeniden ihraç edilmesi durumunda yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere uygun olarak Projenin yürütülmesi için gerekli olan motorlu araçların da dâhil olduğu mesleki ekipmanlar için gerekli giriş iznini verir. Geçici ithalat gereken durumlarda, mesleki teçhizat ithal eden gerçek ve tüzel kişiler, eğer talep ederler ise, o teçhizata ilişkin olarak Türkiye deki ulusal mevzuatta tarif edildiği şekilde geçici ithalat sisteminden istifade ederler. Kambiyo Kontrolünde, AB tarafından finansmanı sağlanan projeler mal ve/veya hizmet bedellerinin yurt dışındaki AB yüklenicilerine Türkiye deki bankalar ya da mali kurumlar aracılığıyla aktarılmasına ilişkin prosedürlerden muaftır. 15

20 Satın Alma Prosedürleri Satın Alma Prosedürleri Satın alma prosedürlerinde irdelenmesi gereken bazı önemli alanlar bulunmaktadır. Bunlar satın almanın ilkeleri, satın alma usulleri, ihaleye davet türleri, seçim kriterleri, ihalenin üstüne kalma süreci ve devam eden uygulamalarla ilgili süreçlerdir. Bu süreçlerin doğru bir mantıksal akış içerisinde birbirleri ile olan ilişkilerinin kavranması da oldukça önemlidir. Satın Almanın İlkeleri Paranın etkin kullanılması için her satın alma faaliyetinin kesinlikle izlemesi gereken satın alma kuralları vardır. Ayrım gözetmeme; ürünlere, hizmetlere, istekli firmalara, yüklenicilere veya hizmet sunucularına milliyetleri bakımından ayrım yapılamaz. Teknik bakımdan veya kalite ve güvenlik özellikleri için fark gözetilebilir fakat bunun için de objektif bir değerlendirme yapılması gereklidir. Adil rekabet ortamı tüm istekli taraflar nezdinde yaratılmalıdır. Sözleşme usullerinde gerçek ya da potansiyel katılımcılarla yapılan görüşmelerde rekabeti zayıflatıcı şekilde davranılamaz. Bunun anlamı, bütün taraflara kazanabilecekleri tekliflerle gelebilmeleri için eşit bilgi ve fırsat sağlanmasıdır. Kolay anlaşılabilir teknik şartname; İstekli taraflar, Sözleşme Makamının gereksinimlerini kesin olarak bilmemeleri durumunda etkin bir şekilde yarışamazlar. Bu yüzden şartnamenin gereklilikleri tanımlanırken, bilinen teknik özelliklere ve gerekli hallerde, kalite güvenlik standartlarına ve uygun seviyede sertifikalandırmaya atıfta bulunmalı, anlaşılır ve yeterli detayları içerir olmalıdır. Etkin yayınlama (Duyuru); Seçilen projelerdeki karar detaylarının yayımlanması da önemlidir. Ayrıca, isteklilerin yetenek ve verimliliğinin geliştirilmesine, başvuru ve bilgi alma hakkının kullanılmasına yönelik olarak, tüm teklif sahiplerine neden seçildikleri veya seçilmedikleri ve ihale sonuç duyurusuna göre neden başarılı veya başarısız oldukları hakkında bilgi verilmelidir. Yeterli zaman tanınması; Diğer önemli ilke ise isteklilerin ilana cevap vermeleri için tanınan zamanın sözleşme makamının ihtiyaçlarına olan ilgilerinin açıklanması, ihaleye katılım için yapılan çağrıya cevap vermeleri ve tekliflerinin hazırlanması/ teslim edilmesi açısından yeterli olmasıdır. İlgili objektif kriterlerin kullanılması; uygun olmayan adayların elenmesi için kullanılan kriterler, sözleşme usullerine uygun olmalıdır. Bu ihtiyaçlar İş Tanımlarında (hizmet alımı ihaleleri için) ya da Teknik Şartnamelerde (satın alma ya da yapım işi ihaleleri için) tanımlanır. Değerlendirme kriterleri ihale dosyasında yer alır ve istekli tarafların değerlendirmenin ne şekilde yapılacağı konusunda bilgi sahibi olması sağlanır. Yeterli Kayıtların Tutulması; İleriki dönemlerde önceden alınmış kararlarla ilgili herhangi bir iddia ya da şüphenin olması durumunda, tüm işlemlerin doğrulanabilir olması önemlidir. Bu yüzden kayıtlar (raporlama, mali kayıtlar vb.) kararların nedenlerini gösterecek şekilde iyi tutulmalıdır. Satın alma (ihale) işleminin gerçekleşmiş (geçmişe yönelik) işlemleri kapsamaması; Sözleşme imzalanmadan önce gerçekleştirilmiş satın almalar ihale konusu yapılamaz. Sözleşme imzalanmadan önce yapılmış olan ödemeler ile teslim alınan mal ve hizmetler geçersiz sayılır. 16

PROJE UYGULAMA SÜRECİ 2010 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI SATIN ALMA EĞİTİMİ

PROJE UYGULAMA SÜRECİ 2010 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI SATIN ALMA EĞİTİMİ PROJE UYGULAMA SÜRECİ 2010 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI SATIN ALMA EĞİTİMİ 2 İÇERİK SATIN ALMA NEDİR? GENEL ÇERÇEVE SATIN ALMA STRATEJİSİ / PLANI SATIN ALMA SÜREÇLERİNİN İZLENMESİ ÖZEL DURUMLAR 3 Satın

Detaylı

2014 Mali Destek Programları Satınalma Eğitimi. 18 Temmuz 2014

2014 Mali Destek Programları Satınalma Eğitimi. 18 Temmuz 2014 2014 Mali Destek Programları Satınalma Eğitimi 18 Temmuz 2014 2/45 Harcamalarımızda hangi kurallara tabiyiz? SATIN ALMA YÖNTEMİ Harcamaları bir kanuna bağlanmış yararlanıcılar Harcamaları hiçbir kanun

Detaylı

PROJE UYGULAMA SÜRECİ SATIN ALMA

PROJE UYGULAMA SÜRECİ SATIN ALMA PROJE UYGULAMA SÜRECİ SATIN ALMA SUNUM İÇERİĞİ Satın Alma Nedir? Genel Çerçeve Genel Süreç Satın Alma Stratejisi/Planı Satın Alma Usulleri Doğrudan Temin Pazarlık Usulü Açık İhale Usulü Satın Alma Süreçlerinin

Detaylı

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Mal Alımları İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır.

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Mal Alımları İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. 25.01.2017 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Mal Alımları İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. Söz Konusu Değişiklikler Yayım Tarihinde Yürürlüğe Girecektir.

Detaylı

Tarihli Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Değişiklikleri

Tarihli Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Değişiklikleri www.itirazci.com 25.01.2017 Tarihli Değişiklikleri DEĞİŞEN MEVZUAT DEĞİŞEN MADDE YÜRÜRLÜĞE GİRME TARİHİ MADDENİN DEĞİŞİKLİKTEN ÖNCEKİ HALİ 30. Madde 25.1.2017 İstenecek belgeler MADDE 30 (1) Ekonomik ve

Detaylı

Avrupa Birliği Proje Uzmanlığı Kampı (Proje Hazırlama, Proje Yönetimi ve Bağımsız Değerlendirici)

Avrupa Birliği Proje Uzmanlığı Kampı (Proje Hazırlama, Proje Yönetimi ve Bağımsız Değerlendirici) Adaylık Döneminde Türkiye ye Sağlanan Mali Yardımlar Nelerdir? Katılım Öncesi AB Mali Yardımı Avrupa Yatırım Bankası Kredileri Topluluk ları (. Çerçeve ı, Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik ları, Kültür ı, Rekabetçilik

Detaylı

TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ ÇERÇEVE ANLAŞMASI GENEL TEBLİĞİ

TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ ÇERÇEVE ANLAŞMASI GENEL TEBLİĞİ TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ ÇERÇEVE ANLAŞMASI GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 2) Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye arasında, AB'nin finanse ettiği ya da Türkiye-AB ortak finansmanı ile yürütülen

Detaylı

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Hizmet Alımı İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır.

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Hizmet Alımı İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. 25.01.2017 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Hizmet Alımı İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. Söz Konusu Değişiklikler Yayım Tarihinde Yürürlüğe Girecektir.

Detaylı

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİKLER

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİKLER MADDE 30 (1) Ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere aday veya isteklilerden istenecek belgeler aşağıdaki esaslara göre belirlenir: a) Yaklaşık

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder. MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIM ŞEMASI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Mali işlemlerin süreç ve akım şemasının amacı, Iğdır Üniversitesi harcama birimlerinin faaliyetlerinin

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2006/39 İstanbul,24 Nisan 2006 KONU : KDV Yönünden Mükellefiyet

Detaylı

KARACADAĞ KALKINMA AJANSI DEVELOPMENT AGENCY

KARACADAĞ KALKINMA AJANSI DEVELOPMENT AGENCY Satın Alma Mal alımı, hizmet temini ve yapım işlerinde; İlgili kuruluşun proje hedeflerinin ve amaçlarının detaylı bir şekilde açıklanması Rekabette adillik, doğruluk ve şeffaflığın sağlanması, Ekonomiklik

Detaylı

KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI- TOKİ

KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI- TOKİ T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ

Detaylı

Hibe Programları ve Hibe Başvurusunun Yapılması

Hibe Programları ve Hibe Başvurusunun Yapılması Hibe Programları ve Hibe Başvurusunun Yapılması İÇERİK I. HİBE PROGRAMI VE PROJELERİN HAZIRLANMASI II. III. IV. BAŞVURU DOSYASININ HAZIRLANMASI VE TESLİM EDİLMESİ BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ SÖZLEŞMENİN

Detaylı

PRAG. Avrupa Birliğinin Dış Faaliyetlerine İlişkin Sözleşme Usulleri için Uygulama Rehberi. Esin Seitters March 2011

PRAG. Avrupa Birliğinin Dış Faaliyetlerine İlişkin Sözleşme Usulleri için Uygulama Rehberi. Esin Seitters March 2011 PRAG Avrupa Birliğinin Dış Faaliyetlerine İlişkin Sözleşme Usulleri için Uygulama Rehberi Esin Seitters March 2011 Prag Nedir AB ihale prosedürlerini ve kurallarını içeren ana kaynak AB genel bütçesi ve

Detaylı

MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 16 Ağustos 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29090 YÖNETMELİK Kamu İhale Kurumundan: MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK Değişiklik Eski Yeni MADDE 1 4/3/2009

Detaylı

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZMİR OPERA BİNASI YAPILMASI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KARKAS ET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA İSTEKLİ TEDARİKÇİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını,

Detaylı

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU. Mali Yardımlar ve IPA N. Alp EKİN/Uzman

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU. Mali Yardımlar ve IPA N. Alp EKİN/Uzman TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU Mali Yardımlar ve IPA N. Alp EKİN/Uzman 2 AB MALİ YARDIMLARI Ekonomik ve sosyal gelişmişlik farklılıklarını gidermek 3 AB MALİ YARDIMLARI AB Üyeliğine hazırlanmaları

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME VE YAKLAŞIK MALİYET

TEKNİK ŞARTNAME VE YAKLAŞIK MALİYET T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü KAMU İHALE KANUNU EĞİTİMİ TEKNİK ŞARTNAME VE YAKLAŞIK MALİYET 1 İhtiyacın Ortaya Çıkması İHALE İŞLEM ADIMLARI 2 Teknik Şartnamenin Hazırlanması

Detaylı

Hizmet Alımı İhaleleri Mevzuatı

Hizmet Alımı İhaleleri Mevzuatı Hizmet Alımı İhaleleri Mevzuatı Dr. Eren TOPRAK Kamu İhale Uzmanı Çanakkale, 26 Ekim 2016 Mevzuatın Kaynakları 1) Ana Kaynaklar 2) Yardımcı Kaynaklar Mevzuatın Kaynakları Ana Kaynaklar 1) 4734 Sayılı Kamu

Detaylı

3 İSTEKLİNİN BEYAN(LAR)I: Ekli form, ihaleye teklif veren istekli tarafından doldurularak imzalanacaktır

3 İSTEKLİNİN BEYAN(LAR)I: Ekli form, ihaleye teklif veren istekli tarafından doldurularak imzalanacaktır EK 4 - TEKLİF SUNUM FORMU Bu form, teklifi veren firma tarafından kendine ait bilgiler girilerek doldurulacaktır. Satınalma no Satınalma adı : 2014/ :.. alımı < Yer ve tarih > 1 TEKLİF SAHİBİ Tüzel kişiliğin

Detaylı

Destekli Proje İşletme Prosedürü

Destekli Proje İşletme Prosedürü Destekli Proje İşletme Prosedürü Teknoloji Transfer Ofisi 2014 Yazan(lar) : Tarih : İlker KÖSE TTO Direktörü Onaylayan(lar) : Tarih : Prof. Dr. Ömer Ceran Genel Sekreter V. Prof. Dr. Sabahattin Aydın Rektör

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ ERASMUS PROGRAMI UYGULAMA YÖNERGESİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ ERASMUS PROGRAMI UYGULAMA YÖNERGESİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ ERASMUS PROGRAMI UYGULAMA YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1 - Bu yönergenin amacı, Erasmus Programının ve tüm alt faaliyetlerinin Ankara Üniversitesi nde uygulanmasını

Detaylı

İHALEYE DAVET MEKTUBU. Finansmanı Avrupa Birliği tarafından sağlanan KOBI Ürün ve Hizmetlerinin Modernizasyonu projesinin uygulanması çerçevesinde

İHALEYE DAVET MEKTUBU. Finansmanı Avrupa Birliği tarafından sağlanan KOBI Ürün ve Hizmetlerinin Modernizasyonu projesinin uygulanması çerçevesinde İHALEYE DAVET MEKTUBU Sayın Yetkili Satınalma Adı: Yazılım alımı. Satınalma Numarası: 2014/340-774-01 Finansmanı Avrupa Birliği tarafından sağlanan KOBI Ürün ve Hizmetlerinin Modernizasyonu projesinin

Detaylı

Hizmet Alımı İhaleleri Mevzuatı

Hizmet Alımı İhaleleri Mevzuatı Hizmet Alımı İhaleleri Mevzuatı Eren TOPRAK Kamu İhale Uzmanı Giresun, 13 Haziran 2012 Mevzuatın Kaynakları 1) Ana Kaynaklar 2) Yardımcı Kaynaklar Mevzuatın Kaynakları Ana Kaynaklar 1) 4734 Sayılı Kamu

Detaylı

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre İhale Tarihleri 12 Ekim 2017 14:30 Denizli İli, Güney İlçesi, Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. T.C. BAŞBAKANLIK

Detaylı

SATIN ALMA-SATMA VE İHALE PROSEDÜRÜ

SATIN ALMA-SATMA VE İHALE PROSEDÜRÜ SATIN ALMA-SATMA VE İHALE PROSEDÜRÜ AMAÇ VE KAPSAM Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş dağıtım faaliyeti kapsamında gerçekleştireceği yapım, mal ve hizmet alımı ile varlık ve hizmet satışı işlerine esas yapılacak

Detaylı

Bu çalışmada güncel Kalkınma Ajansı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler www.doka.org.tr adresinden alıntıdır.

Bu çalışmada güncel Kalkınma Ajansı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler www.doka.org.tr adresinden alıntıdır. Bu çalışmada güncel Kalkınma Ajansı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler www.doka.org.tr adresinden alıntıdır. Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı İçindekiler Tablosu Genel Bilgiler...

Detaylı

YÖNETMELİK MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 25 Ocak 2017 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29959 Kamu İhale Kurumundan: YÖNETMELİK MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ

DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Kamu İhale Genel Tebliği Madde 4-Tanımlar : Doğrudan Temin Tanımı Madde 22: Açıklayan Madde Madde 62 (ı) bendi: Ödeneklerin %

Detaylı

Sayfa 1/10

Sayfa 1/10 Kurumsal Müşteri İlişkileri İK Bize Ulaşın Beni Hatırla Şifremi Unuttum Deneme Kullanımı Yayınlarımız Eğitimlerimiz Abone Olun Çeşitli Bilgiler > MEVZUATTAKİ SON DEĞİŞİKLİKLER > 2017 Mevzuattaki Son Değisiklikler

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2015/117 Ref: 4/117

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2015/117 Ref: 4/117 SİRKÜLER İstanbul, 24.06.2015 Sayı: 2015/117 Ref: 4/117 Konu: TÜRKİYE - AVRUPA BİRLİĞİ KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI (IPA) ÇERÇEVE ANLAŞMASI GENEL TEBLİĞİ NDE (SIRA NO:1) DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Detaylı

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE 25.01.2017 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. Söz Konusu Değişiklikler Bu Yönetmeliğin 9 uncu Maddesi

Detaylı

TEBLİĞ. MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 4734 sayılı Kanunun 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

TEBLİĞ. MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 4734 sayılı Kanunun 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine dayanılarak hazırlanmıştır. 13 Eylül 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29118 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TEBLİĞ YERLİ MALI TEBLİĞİ (SGM 2014/35) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 4/1/2002 tarihli ve 4734

Detaylı

YÖNETMELİK. j) Endeks: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksini (Yİ-ÜFE),

YÖNETMELİK. j) Endeks: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksini (Yİ-ÜFE), 7 Haziran 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29023 Kamu İhale Kurumundan: YÖNETMELİK DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli

Detaylı

PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 5: ANKARA KALKINMA AŞANSI DESTEK PROGRAMLARI 1

PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 5: ANKARA KALKINMA AŞANSI DESTEK PROGRAMLARI 1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 5: ANKARA KALKINMA AŞANSI DESTEK PROGRAMLARI 1 Ankara Kalkınma Ajansı tarafından sağlanan destekler; teknik destek ve

Detaylı

AB Mali Eşik Değerlerini Anlamak

AB Mali Eşik Değerlerini Anlamak Dosya 5 Eylül 2016 Kamu Alımları AB Mali Eşik Değerlerini Anlamak İÇİNDEKİLER Mevcut eşik değerler Mali eşik değerler ne zaman belirlenir? Mali eşik değerlerin hesaplanmasında hangil ilkeler uygulanır?

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç ve Kapsam Madde 1 (1) Bu Usul ve Esasların amacı, Yükseköğretim Kalite Kurulu nun

Detaylı

YÖNETMELİK KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 8 Eylül 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29825 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: YÖNETMELİK KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

Her pozisyon için aranan nitelikler, pozisyon referans kodları ile birlikte pozisyon referans listesinde bulunmaktadır.

Her pozisyon için aranan nitelikler, pozisyon referans kodları ile birlikte pozisyon referans listesinde bulunmaktadır. UZMAN VE PROJE ASİSTANI İSTİHDAM DUYURUSU 05.06.2013 ve 10.02.2014 tarihlerinde internet sayfalarımızda yayınlanan iş ilanları iptal edilmiş olup geçerli olan son ilanımız aşağıdaki gibidir: T.C. Çevre

Detaylı

SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI

SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA MAL ALIMI TEMEL SÜREÇ ve ALT SÜREÇLERİ Ortaya çıkan ihtiyaca göre, satın alınması düşünülen mal ile ilgili bilgilerin (katalog, resim, teknik

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu: Yeni bir başlangıç BT Yol haritası

Yeni Türk Ticaret Kanunu: Yeni bir başlangıç BT Yol haritası Yeni Türk Ticaret Kanunu: Yeni bir başlangıç BT Yol haritası 15 Haziran 2011 Hukuk Kurumsal yönetim Yeni TTK ya uyum süreci Bilgi teknolojileri Muhasebe ve finansal raporlama 2 Yeni TTK Yeni bir başlangıç

Detaylı

FASIL 5 KAMU ALIMLARI

FASIL 5 KAMU ALIMLARI FASIL 5 KAMU ALIMLARI Öncelik 5.1 Kamu alımları konusunda tutarlı bir politika oluşturulması ve bu politikanın uygulanmasının izlenmesi görevinin bir kuruma verilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 5.1.1

Detaylı

KARKİM SONDAJ AKIŞKANLARI ENERJİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

KARKİM SONDAJ AKIŞKANLARI ENERJİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI KARKİM SONDAJ AKIŞKANLARI ENERJİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1- Amaç BİLGİLENDİRME POLİTİKASI Karkim Sondaj Akışkanları Enerji Mühendislik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Sermaye Piyasası

Detaylı

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İhale Şehri :Afyon İş Şehri :Afyon Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :İstinat Duvarı Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 02.11.2011 14:00

Detaylı

AB Destekleri İçin Kılavuz Dokümanlar

AB Destekleri İçin Kılavuz Dokümanlar AB Destekleri İçin Kılavuz Dokümanlar AB projeleri hazırlarken sivil toplum örgütlerinin baş vurabilecekleri belge, bilgi ve temel dokümanları STÖ'ler için derledik. AB - Türkiye Mali İşbirliği "AB Katılım

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ UÇAK BİLETİ ALIMI, VİZE İŞLEMLERİ VE OTEL REZERVASYONU HİZMET TEMİNİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA: DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Ek 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Ek 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 5 Mayıs 2009 SALI Resmî Gazete Sayı : 27219 YÖNETMELİK Kapadokya Meslek Yüksekokulundan: KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İŞİ İHALESİ İLANI

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İŞİ İHALESİ İLANI EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İŞİ İHALESİ İLANI Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Eğitimde Fatih Projesi 2. Faz Yerel Alan Ağı Kurulumu

Detaylı

İHALE İLANI T.C. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

İHALE İLANI T.C. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı İHALE İLANI T.C. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mühendislik Laboratuvar Binası Yapım İşi Açık

Detaylı

EPDAD Bütçe ve Mali İşler Yönetmeliği

EPDAD Bütçe ve Mali İşler Yönetmeliği EPDAD Bütçe ve Mali İşler Yönetmeliği EPDAD EĞİTİM FAKÜLTELERİ PROGRAMLARINI DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON DERNEĞİ Eğitim Fakülteleri Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği tarafından öğretmen

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI PROJE HAZIRLAMA, GELİŞTİRME VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI PROJE HAZIRLAMA, GELİŞTİRME VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 02.04.2013 Sayı : 45 Resmi Gazete Yayım Tarihi : 07.06.2013 Sayı : 28670 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI PROJE HAZIRLAMA, GELİŞTİRME VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ

Detaylı

Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi

Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Yemek Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :22.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130410-18.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130410-18.htm Sayfa 1 / 6 10 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28614 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK VE TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHRACAT VE İTHALATA İLİŞKİN TEBLİĞ

Detaylı

Kıbrıs Türk toplumunun ekonomik kalkınmasını teşvik etmek amacıyla mali destek aracı oluşturan ve Avrupa Yeniden Yapılanma Ajansı na ilişkin 2667/2000 sayılı Konsey Tüzüğü nü değiştiren 27 Şubat 2006 tarihli

Detaylı

Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine Dair Tebliğ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar

Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine Dair Tebliğ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine Dair Tebliğ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Tebliğin amacı, 09.02.2004 tarih ve 25368

Detaylı

Bilgilendirme Politikası, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır.

Bilgilendirme Politikası, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır. Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş. Bilgilendirme Politikası 1-Amaç Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş. bilgilendirme politikasında amaç, Ortaklığın hissedarlarıyla şeffaf ve yakın bir iletişim kurarak Ortaklığa ilişkin

Detaylı

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI MESLEK İÇİ EĞİTİM ve BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI MESLEK İÇİ EĞİTİM ve BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI MESLEK İÇİ EĞİTİM ve BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeofizik mühendisleri Odası Meslek İçi Eğitim ve Belgelendirme Yönetmeliği 12 Nisan

Detaylı

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 33 (ilanın elektronik araçlarla hazırlanması ve gönderilmesinden dolayı 7 gün süre indirimi) Yasal Kapsam : 13/a İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 4.

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum :T. C Kütahya İl Özel İdaresi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 03.11.2011 10:00 İhale Usulü

Detaylı

ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI. 1- Amaç

ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI. 1- Amaç ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1- Amaç Alternatif Yatırım Ortaklığı A.Ş., Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında, tüm pay sahiplerimiz

Detaylı

İhale ve İhale Usulleri. Prof. Dr. Zeki GÜNDÜZ Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGÜL Yrd. Doç. Dr. İsmail Hakkı DEMİR

İhale ve İhale Usulleri. Prof. Dr. Zeki GÜNDÜZ Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGÜL Yrd. Doç. Dr. İsmail Hakkı DEMİR İhale ve İhale Usulleri Prof. Dr. Zeki GÜNDÜZ Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGÜL Yrd. Doç. Dr. İsmail Hakkı DEMİR İHALE NEDİR? İhale, mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin istekliler arasından seçilecek

Detaylı

İZLEME DEĞERLENDİRME BİRİMİ SIKÇA SORULAN SORULAR. Başvuru sahibi kimdir? Proje nedir?

İZLEME DEĞERLENDİRME BİRİMİ SIKÇA SORULAN SORULAR. Başvuru sahibi kimdir? Proje nedir? Proje nedir? Mali destekten yararlanmak üzere Ajansa sunulan belli bir amaca odaklanmış, bütçesi ile bütünlük arz eden, belirli, süreli ve düzenli faaliyetler bütününe denir. Başvuru Rehberi nedir? Ajans

Detaylı

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri: Eskişehir Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi E.s.k.i. Genel Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi: 15.11.2011 14:00 İhale

Detaylı

18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR

18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi AB Çevresel Bilgiye Erişim Direktifi nin Uyumlaştırılması ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü Semineri 18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR 1 2003/4 Çevresel

Detaylı

Tanımlar ve kısaltmalar MADDE 4 (1) Bu Esaslarda geçen;

Tanımlar ve kısaltmalar MADDE 4 (1) Bu Esaslarda geçen; KALKINMA BAKANLIĞI AVRUPA BĐRLĐĞĐ REKABET EDEBĐLĐRLĐK VE YENĐLĐK ÇERÇEVE PROGRAMI BĐLGĐ VE ĐLETĐŞĐM TEKNOLOJĐLERĐ POLĐTĐKA DESTEK PROGRAMI YURTDIŞI TOPLANTI DESTEĞĐ ÖDENEĞĐNE ĐLĐŞKĐN USUL VE ESASLAR Amaç

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER 1 Proje incelemesi 2 Röleve projeleri 3 Tadilat projeleri

Detaylı

Destekli Proje Başvuru Prosedürü

Destekli Proje Başvuru Prosedürü Destekli Proje Başvuru Prosedürü Teknoloji Transfer Ofisi 2016 Yazan(lar) : Tarih : İlker KÖSE TTO Direktörü Onaylayan(lar) : Tarih : Prof. Dr. Ömer Ceran Genel Sekreter V. Prof. Dr. Sabahattin Aydın Rektör

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN 6545 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3096 Kabul Tarihi : 4/12/1984 Yayımlandığı R. Gazete

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ Karar Tarihi : 10/10/2014 Toplantı Sayısı : 397 Karar Sayısı : 3380 ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ 3380- Yönetmelik Komisyonu tarafından incelenen, Ankara Üniversitesi Avrupa Birliği Erasmus Programı

Detaylı

/ 93 AVRUPA BİRLİĞİ ÇERÇEVE ANLAŞMASI KAPSAMINDA YAPILAN KDV İADELERİ

/ 93 AVRUPA BİRLİĞİ ÇERÇEVE ANLAŞMASI KAPSAMINDA YAPILAN KDV İADELERİ 24.04.2006 / 93 AVRUPA BİRLİĞİ ÇERÇEVE ANLAŞMASI KAPSAMINDA YAPILAN KDV İADELERİ Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye arasında, AB nin finanse ettiği ya da Türkiye-AB ortak finansmanı ile yürütülen projeler,

Detaylı

ONAYLANMIŞ KURULUŞ NUMARASI VE LOGO KULLANIM TALİMATI

ONAYLANMIŞ KURULUŞ NUMARASI VE LOGO KULLANIM TALİMATI 1.AMAÇ VE KAPSAM 1.1.Bu talimatının amacı; Müşterilerin deney veya performansın değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması faaliyetleri kapsamında sunulan hizmetlerin birey veya kuruluşlar tarafından

Detaylı

Doğrudan Temin Alımlarında (22/f) Belirli Süreli Sözleşmeler

Doğrudan Temin Alımlarında (22/f) Belirli Süreli Sözleşmeler Doğrudan Temin Alımlarında (22/f) Belirli Süreli Sözleşmeler Mehmet Akif OSMANOĞLU Tedarik Yöntemleri Düzenleme Daire Başkanlığı 28-30 Mayıs 2013 AFYONKARAHİSAR 1 Sunum Planı -1- TANIMLAR a. Doğrudan Temin

Detaylı

a) Adresi : Alemdar Mahallesi, Ankara Caddesi, Hükümet Konağı Sokak, No: Cağaloğlu Fatih/İSTANBUL : https://ekap.kik.gov.

a) Adresi : Alemdar Mahallesi, Ankara Caddesi, Hükümet Konağı Sokak, No: Cağaloğlu Fatih/İSTANBUL : https://ekap.kik.gov. İLAN İSTANBUL VERGİ DENETİM KURULU PENDİK HİZMET BİNASINA AİT ZEMİN ETÜDLERİ, MİMARİ, STATİK, MEKANİK, ELEKTRİK, ALTYAPI VE PEYZAJ UYGULAMA PROJELERİ, MAHAL LİSTELERİ, METRAJ, YAKLAŞIK MALİYET HESAPLARI

Detaylı

AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ 24 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28627 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: TEBLİĞ AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE Amaç ve kapsam YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN

Detaylı

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. (İHALE KOMİSYONU) BAŞKANLIĞI NDAN ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. NİN ENA ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED

Detaylı

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Genel Hükümler Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Dayanak Madde 4- İlkeler İkinci Bölüm Muayene ve Kabul Komisyonlarının Kuruluşu

Detaylı

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI GÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI 017.MLZ.İŞL.19 İLETKEN, NYY KABLO, AER KABLO ve XLPE KABLO ALIMI İŞİ Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda verilmiştir.

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA TAKVİMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA TAKVİMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA TAKVİMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Türkiye İstatistik Kurumunun

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ AĞ ANAHTARI VE AĞ YÖNETİM YAZILIMI ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 5 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Genel Müdürlüğümüz Çağlayan

Detaylı

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI GÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI 207.MLZ.İŞL.7 4 GRUP MUHTELİF AYDINLATMA MALZEMESİ ALIMI İŞİ Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda verilmiştir. -Şirketin

Detaylı

İÇİNDEKİLER KAMU İHALE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

İÇİNDEKİLER KAMU İHALE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler İÇİNDEKİLER KAMU İHALE KANUNU BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Uygulama İlkeleri Madde 1-Amaç 15 Madde 2- Kapsam 15 Madde 3- İstisnalar 16 Madde 4-Tanımlar 19 Madde 5- Temel İlkeler 22 Madde 6- İhale Komisyonu

Detaylı

MUTABAKAT TUTANAĞI VE ÇALIŞMA, İŞLEYİŞ USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ

MUTABAKAT TUTANAĞI VE ÇALIŞMA, İŞLEYİŞ USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ TÜRKİYE ALKOL POLİTİKALARI PLATFORMU (TAPP) MUTABAKAT TUTANAĞI VE ÇALIŞMA, İŞLEYİŞ USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ PLATFORMUN ADI 1- Platformun adı, Türkiye Alkol Politikaları Platformu dur. Kısa adı ise TAPP

Detaylı

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Ödenek Teminine

Detaylı

TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Erdemli-Silifke-Taşucu 13Bl HdYolu Km:160+200-165+400

Detaylı

KAMU İHALE KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KAMU İHALE KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KAMU İHALE KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 2 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU... 4 SAYIŞTAYIN

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Temizlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :17.11.2011 10:00 İhale Usulü

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SATINALMA BÜROSU HİZMET ALIMLARI SORUMLUSU GÖREV TANIMI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SATINALMA BÜROSU HİZMET ALIMLARI SORUMLUSU GÖREV TANIMI Sayfa No : 1 / 5 Unvanı: Satın Alma Bürosu Hizmet Alımları Sorumlusu Bağlı Olduğu Pozisyon: Şube Müdürü Vekili: Şube Müdürü tarafından yetkilendirilmiş personel Nitelikler: 657 Sayılı Devlet Memurları

Detaylı

TEKLİF MEKTUBU

TEKLİF MEKTUBU <Teklif veren tedarikçinin anteti> Sayın: TEKLİF MEKTUBU Sayın Süleyman KARABÜK Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Hançerli Mah. Buğday Pazarı Abbas Ağa Sok. No:8,Samsun

Detaylı

Bölge Altyapısının Geliştirilmesi (BAP) Mali Destek Programı Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları Listesi

Bölge Altyapısının Geliştirilmesi (BAP) Mali Destek Programı Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları Listesi Bölge Altyapısının Geliştirilmesi (BAP) Mali Destek Programı Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları Listesi (Son Güncelleme Tarihi: 27.12.2013) + Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu 1. Başvuru Sahibi ve ortaklarının

Detaylı

MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 16 Mart 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27876 YÖNETMELİK Kamu İhale Kurumundan: MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ DARÜŞŞAFAKA EĞİTİM KURUMLARI 2015 2016 EĞİTİM YILI KIRTASİYE MALZEMELERİ ALIM İŞİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ

Detaylı

T.C. ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı DAĞITIM YERLERİNE

T.C. ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı DAĞITIM YERLERİNE Sayı : 97342770-934.99-E.1758100 08.08.2016 Konu : Personel Çalıştırılması DAĞITIM YERLERİNE Orman Mühendisleri Odası Başkanlığınca bazı Bölge Müdürlüklerimizde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı

Detaylı

DİCLE KALKINMA AJANSI 2010 KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ MALİ DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI Başvuru Sahibinin UYGUNLUĞU

DİCLE KALKINMA AJANSI 2010 KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ MALİ DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI Başvuru Sahibinin UYGUNLUĞU DİCLE KALKINMA AJANSI 2010 KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ MALİ DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI Sahibinin UYGUNLUĞU 1 2 Belediyelerin vergi borcu olması durumunda Ajansa başvurmasında

Detaylı

KAMU İHALE YASASI. (20/2016 Sayılı Yasa) Madde 86 Altında Yapılan Tüzük

KAMU İHALE YASASI. (20/2016 Sayılı Yasa) Madde 86 Altında Yapılan Tüzük KAMU İHALE YASASI (20/2016 Sayılı Yasa) Madde 86 Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Kamu İhale Yasasının 86 ıncı maddesinin (3) üncü fıkrasının kendisine verdiği yetkiye

Detaylı

MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 8275 MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4743 Kabul Tarihi : 30/1/2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 31/1/2002

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :23.11.2011 10:00 İhale

Detaylı