BİMER SİSTEMİ KULLANICI REHBERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİMER SİSTEMİ KULLANICI REHBERİ"

Transkript

1 BİMER SİSTEMİ KULLANICI REHBERİ

2 İÇİNDEKİLER Başbakanlık Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı 4-5 Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı nın Görevleri 6 BİMER Nedir? 7 BİMER e nasıl başvurular? 8 Alo150 Nedir? 9 BİMER in İşleyişi 10 BİMER kullanıcılarının dikkat etmesi gereken hususlar BİMER Sisteminin Kullanımı 15 Sistem Sayfası 16 Sistem Giriş Sayfası 17 Duyuru Sayfası 18 Kullanıcı Formu 19 Birim Ekleme Formu 20 Sisteme İlk Kez Giriş 21 Şifre Oluşturma Sisteme Giriş 24 ******İçindekiler sayfasına dönmek için lütfen sayfalardaki BİMER logosuna tıklayınız 2

3 Yetkili/ Koordinatör 25 Sistem Giriş Ekranı 26 Başvuru Ekranı Yeni Başvurular Kutusu 29 Gelen Kutusu 30 Gelen Kutusu ve Açılan Başvuruya İşlem Yapılması Gelen Kutusu ve Açılan Başvuruya Eposta ile Cevap Verilmesi Gelende Bekleyenler Raporu Yazışma Süreci Beklenen Başvuruların Sonlandırılması İşlem Yapılan/Sevk Edilmiş Başvuru Üzerinde Tekrar İşlem Yapılması İşlem Yapılan/Sevk Edilmiş Başvuruya Eposta ile Cevap Verilmesi Döküm Butonu Ayrıntıları 46 Giden Kutusu 47 İşlem Yapılanlar Kutusu 48 Geçersiz Başvurular Kutusu 49 Kullanıcı Tanımlama 50 Kullanıcı Ekleme 51 Kullanıcı İşlemleri 52 Detaylı Sorgulama Detaylı Sorgulama Sonucu 55 İstatistik

4 Başbakanlık Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı 3056 Sayılı Kanun ve 2006/3 ile 2006/12 sayılı Başbakanlık Genelgeleri ile Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı nın görevleri şöyle sayılmıştır: Hükümet çalışmalarının kamuoyundaki tesirlerini değerlendirmek, Vatandaşlar tarafından Başbakanlığa gönderilen her türlü yazılı ihbar, şikâyet ve dilekleri değerlendirmek ve cevaplandırmak için gerekli işlemleri yapmak, Kamu görevleri ile ilgili olarak vatandaşlara idari danışma hizmeti yapmak, bu konularda Başbakanlığa bağlı kuruluşlar ve Bakanlıklardaki koordinasyonu sağlamak, Bakanlık, valilik ve kamu kurum ve kuruluşlarından başvurulara ilişkin gelen sonuçları vatandaşlara bildirmek, 4

5 Başbakanlık Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı Başbakanlık Makamına ve Başbakanlığa elektronik ortamda gelen başvuruların işlemlerini yapmak, Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) faaliyetleri çerçevesinde valiliklerde oluşturulan Alo 150 çağrı merkezlerinin çalışmalarını denetlemek, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu uyarınca yapılacak bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru bir şekilde sonuçlandırmak üzere gerekli tedbirleri almak, Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu'nun sekretarya hizmetlerini yürütmek. 5

6 Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı nın Görevleri "Başbakanlık İletişim Merkezi" BİMER; bilişim ve iletişim teknolojileri kullanılarak hayata geçirilen bir halkla ilişkiler uygulamasıdır. Başbakanlık Bilgi İşlem Başkanlığınca «BİMER SİSTEM PROGRAMI» oluşturulmuştur. Bu sistem sayesinde vatandaş ile devlet arasındaki iletişim kanalları açık tutularak, müracaatlar her zaman ve her yerden yapılabilmektedir. Bunun yanı sıra, müracaatlara daha hızlı, etkin ve ekonomik bir şekilde cevap verilebilmesine imkan sağlanmıştır. BİMER uygulaması kapsamında Başbakanlık, Bakanlık, Valilik ve Kaymakamlıkların tümünde "Halkla İlişkiler Müracaat Büroları" kurulmuştur. 6

7 BİMER nedir? Başbakanlık Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı, Başbakanlığa gelerek taleplerini sözlü olarak iletmek isteyenlere de danışma hizmeti vermektedir. Sayın Başbakan'a ve Başbakanlığa bilgisayar ortamında ulaşan mesajlar Halkla İlişkiler Dairesinde işlem görmektedir. Başbakanlığa Bilgi Edinme Hakkı Kanunu uyarınca yapılan başvuruların işlemleri Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı'nda yapılmaktadır. Bu kanun gereği Başkanlık bünyesinde Bilgi Edinme Ünitesi oluşturulmuştur. Bilgi Edinme Ünitesi görevlileri yazılı, faks ya da internet yoluyla yapılan başvuruları inceleyerek cevaplandırmakta ya da gereğinin yapılması için ilgili makama göndermektedir. Başvuru bir başka makama gönderilmiş ise, bu bir yazıyla başvuru sahibine bildirilmektedir. Aynı Kanun uyarınca Başbakanlık bünyesinde oluşturulan, Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu'nun sekreterya hizmetleri de Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. 7

8 BİMER e Nasıl Başvurulur? BİMER e telefonla başvurmak için Türkiye nin her yerinden Alo150 numarası çevrilir. İnternetten başvuru yapmak için ise adresinden BİMER logosu tıklanır ya da doğrudan adresinden Başvuru Yap butonu tıklanır. 8

9 Alo150 Nedir? "Alo 150" aramalarını cevaplamak üzere sadece valiliklerimizde çağrı merkezleri bulunmaktadır. "Alo 150" numarası herhangi bir ilimizden arandığında o ilin valiliğindeki halkla ilişkiler görevlisi telefonu açar. BİMER web sayfası üzerinden telefonla arayan vatandaşın kişisel bilgilerini, müracaatının konusunu ve detaylarını kaydeder. Daha sonra kayıt altına alınan bu müracaat, Valilikteki yetkili tarafından Bakanlık, Belediyeler, Kaymakamlık, İl - ilçe Müdürlüğü veya Bölge Müdürlüğü'ne sistem üzerinden gönderilir. Gönderilen müracaat ilgili kurumlarca sonuçlandırılır ve müracaat sahibine bilgi verilir. 9

10 BİMER in İşleyişi BİMER sisteminde Valilik ve Valilik kapsamındaki Kaymakamlık, İl-İlçe Müdürlüğü ve Bölge Müdürlükleri ile Bakanlıkların Merkez Teşkilatı, Genel Müdürlük, Müstakil Daire Başkanlığı ve yine Bakanlıkların bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşlarına kullanıcı adı ve sisteme giriş şifresi tahsis edilmiştir. Tüm kullanıcılar her gün kullanıcı adı ve şifresi ile BİMER programına girer ve o gün kendisine gelen başvuruların işlemini yapar. BİMER uygulamasında valilikler, il kapsamındaki kaymakamlıkların, il-ilçe müdürlüklerinin ve bölge müdürlüklerinin koordinasyon ve takibinden sorumludur. Yine Bakanlıklar da merkez, bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarına BİMER aracılığı ile gönderilen müracaatların takip ve koordinasyonundan sorumludur. BİMER e yazılı, sözlü, faks ya da internet yoluyla yapılan tüm başvurular Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ile Dilekçe Hakkının Kullanılması Hakkındaki Kanun ve bunlarla ilgili yönetmelikler çerçevesinde değerlendirilir. 10

11 BİMER Kullanıcılarının Dikkat Etmesi Gereken Hususlar BİMER Sistemi üzerinden alınan başvurular 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, 3071 Sayılı Dilekçe Hakkı Kanunu ve 2006/3 Başbakanlık Genelgesine göre işleme alınmaktadır. BİMER kullanıcıları şifrelerini başkalarıyla paylaşmamalı, başka bir kullanıcı adına işlem yapmamalıdırlar. Bir birime birden fazla kullanıcı tanımlanabilir. Şifrenizi unuttuğunuzda ya da başkaları tarafından öğrenildiğini düşündüğünüzde, yeni şifre oluşturmak için, «koordinatör» olan KENDİ ÜST YETKİLİNİZİ ARAYARAK, şifrenizin sıfırlanmasını sağlayabilirsiniz (Bakanlıklarda BİMER Sorumluları, İllerde Valilik, ilçelerde Kaymakamlık koordinatörleri şifre sıfırlama-resetleme yetkisine sahiptirler) BİMER sistemi günlük takip edilmeli ve evrakların yasal süreleri geçmeden işlem yapılması sağlanmalıdır. Alt birimler bu konuda belirli aralıklarla denetlenmelidir. Başvuru sahibine (iletişim/adres bilgilerine göre) yapılan işlem ya da işlemler sonucundan bilgi verilmeli, ayrıca yapılan işlem ayrıntılı olarak sisteme kaydedilmelidir. Eposta ile cevap verilirken Gönderen Birim bölümüne Birim adının KULLANICI tarafından yazılması gerekmektedir. 11

12 BİMER Kullanıcılarının Dikkat Etmesi Gereken Hususlar Şikâyet/İhbar içerikli başvurularda ve GİZLİLİK ESASINA RİAYET EDİLMESİ RİCASIYLA ibaresi bulunan başvurularda vatandaşların işlemlerinin gizlilik içerisinde yapılmasına özen gösterilmelidir. Kimlik bilgileri gizlenmiş başvurular için izlenecek yol şudur: Dilekçe ve Bilgi Edinme Hakkının kullanılmasını yeniden düzenleyen 2004/12 sayılı Başbakanlık Genelgesinde yer alan ad, soyad ve adres bulunmayan, imza taşımayan, belli bir konu içermeyen, ya da yargı mercilerinin görevine giren konularla ilgili dilekçeler cevaplandırılmayacaktır. Ancak, bu unsurları ihtiva etmemekle birlikte, başvurulara olayla ilgili inandırıcı mahiyette bilgi ve belgeler eklenmiş veya somut nitelikte bilgi, bulgu ya da olaylara dayanılıyor ise, bu hususlar ihbar kabul edilerek idarece işlem yapılabilir maddesine istinaden bu tarz kimlik bilgileri gizlenmiş başvurular işleme alınabilmektedir. 12

13 BİMER Kullanıcılarının Dikkat Etmesi Gereken Hususlar Internet üzerinden gelen «Kimlik Bilgileri Gizlenmiş» başvurulara iletişim bilgileri Başbakanlık BİMER de kayıtlı olduğu için Eposta butonu ile cevap verme imkanı bulunmaktadır. Eposta metni vatandaşa gönderildikten sonra cevap otomatik olarak «Yapılan İşlem» bölümüne eklenecektir. ANCAK e-posta adresi olmayan (mektup, telefon, faks yoluyla gelen) başvurularda Başkanlığımıza telefonla ulaşan vatandaşlarımıza başvuruları ile ilgili bilgi verilebilmesi için cevabın MUTLAKA sisteme işlenmesi gerekmektedir. 13

14 BİMER Kullanıcılarının Dikkat Etmesi Gereken Hususlar Gerekli durumlar haricinde evrakların çıktısı verilmemelidir. Başvuruya ilişkin çıktı verilmesi gerekiyorsa, başvuru sahibi kimliğini ibraz etmesi halinde sevk zincirinde BİMER kullanıcılarının isimleri gizlenerek, kurum amirinin imzası dâhilinde verilmelidir. 150 hattından alınan başvurularda şahısların takip edebilmesi için evrak takip tarih ve sayıları verilir. Başvuran kişi haricinde evrak hakkında başka kişilere bilgi verilemez. Kurumunuza sevk edilmiş evrak, sehven(yanlışlıkla) sevk edilmiş ise dosyaya kaldırılmamalı, üst birime iadesi ya da ilgili kuruma sevki gerçekleştirilmelidir. Soruşturma/inceleme gerektiren başvurularda yasal cevap verme süresi aşılabilir. Bu gibi durumlarda ilgili kurum tarafından şahsa, süre aşımı konusunda bilgi verilmelidir. Vatandaşlarımız BİMER sitesi üzerinden başvurusunu sorguladığında talep/şikayetinin hangi tarihte ilgili kuruma iletildiği bilgisini görebilmektedir. Açıklama bölümüne eklenen cevaplar vatandaşlar tarafından görülmemektedir. 14

15 BİMER SİSTEMİNİN KULLANIMI 15

16 Sistem Sayfası BİMER sistemine https://bimer.basbakanlik.gov.tr internet adresinden giriş yapılmaktadır. 16

17 Sistem Giriş Sayfası Sistem giriş sayfasında; BİMER KULLANICI REHBERİ - Eski sisteme ulaşmak için link - Sisteme giriş için doldurulacak Kullanıcı TC No, Şifre ve Güvenlik Kodu Kutuları - BİMER Kullanıcı Rehberi - Duyurular - Başbakanlık Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı İletişim Bilgileri bulunmaktadır. 17

18 Duyuru Sayfası Kullanıcı Başvuru Formu: Bağlı bulunduğunuz kurumdaki BİMER Koordinatörü Kullanıcı tanımlaması yapabilir. Birim Ekleme Başvuru Formu: Birim ekleme yetkisi sadece Başbakanlık BİMER Koordinatörlerinde bulunmaktadır. Alo150 ses kayıtları: Valilikler tarafından kullanılmaktadır. 18

19 Kullanıcı Formu Kullanıcı ekleme formu eksiksiz olarak doldurularak kurumunuzda bulunan BİMER koordinatörlerine iletilir. Kullanıcı sisteme kayıtlı ise; bu kullanıcı için «taşıma» işlemi yapılması gerekir. Kullanıcı Taşıma işlemleri sadece Başbakanlık BİMER Koordinatörleri tarafından gerçekleştirilmektedir. Herhangi bir sorunla karşılaşıldığında adresine mail atılarak ilgili Başbakanlık BİMER koordinatöründen destek alınabilir. 19

20 Birim Ekleme Formu Birim Ekleme Formundaki tüm bilgiler doldurularak adresine mail atılır. İşlem ilgili Başbakanlık BİMER koordinatörü tarafından gerçekleştirilir. Birim ismi değiştirilmesine veya kaldırılan birimlerin pasif hale getirilmesine yönelik talepler de bu form kullanılarak yapılabilir. Birim Ekleme ve Kullanıcı Taşıma işlemleri sadece Başbakanlık BİMER Koordinatörlüğü tarafından uygulanabilmektedir. 20

21 Sisteme İlk Kez Giriş Sayfada kullanıcı TC no, şifre ve güvenlik kodu bulunmaktadır. Kullanıcı adı her kullanıcının kendi TC kimlik numarasıdır. Sisteme ilk defa giriş yapacak olan kullanıcı, bir defaya mahsus olmak üzere kullanıcı TC no ve şifre bölümüne TC kimlik numarasını girer ve güvenlik kodunu da girdikten sonra giriş butonuna basarak sisteme giriş yapar. Karşısına şifre oluşturma ekranı gelir. 21

22 Şifre Oluşturma Sisteme giriş yaptıktan sonra sayfa kullanıcının şifresini değiştirmesi gerektiğine dair uyarı verir. Oluşturulacak şifrenin 8 karakterli olması ve içerisinde en az 2 rakam bulunması gerekir. Türkçe karakterler kullanılmaz (ö,ş,ğ,ü,ç gibi..). Kullanıcı adı ve yeni şifre 2 kez girildikten sonra değiştir butonuna basılarak sisteme giriş sayfasına dönüş yapılır. 22

23 Şifre Oluşturma Şifrenizi unuttuğunuzda veya değiştirilmesini istediğinizde; Bakanlık, Valilik, Kaymakamlık ya da Başbakanlık BİMER Koordinatörlüğünü arayarak şifrenizin sıfırlanmasını sağlamalısınız. Koordinatörler için: Kullanıcı şifresini unuttu ise veya değiştirmek istiyorsa, o kişinin kullanıcı bilgileri açılır ve Reset butonu tıklanır, kaydet e basılır ve kapatılır. Reset işlemi yapılmış olan kullanıcı yeniden şifre oluşturmak zorundadır. 23

24 Sisteme Giriş BİMER sistemine giriş yapıldığında sayfada sistem çubuğu ve Gelen Kutusu bulunmaktadır. Sayfada görünen menüler BİMER Koordinatörleri ve Yetkilileri için farklılıklar göstermektedir. 24

25 Yetkili Koordinatör BİMER YETKİLİSİ : Sisteme yeni başvuru ekleyebilir, başvuru sevki yapabilir. Alt birimi olmayan kurumlara BİMER Yetkilisi tanımlanır. BİMER KOORDİNATÖRÜ : Sisteme yeni başvuru ekleyebilir, başvuru sevki yapabilir, kendi birimi ve alt birimlerine ait sevk ve işlemleri izleyebilir, kullanıcı ekleyebilir ve şifre sıfırlayabilir. Bimer Koordinatörü Bimer Yetkilisine göre üst düzeyde yetkiye sahiptir. 25

26 Sistem Giriş Ekranı BİMER ana sayfasına giriş yapıldığında ekranda sistem çubuğu ve gelen kutusu görünmektedir. Sistem çubuğunda- Yetkili Kullanıcı için- Başvuru İşlemleri, Detaylı Sorgu, İstatistik ve Çıkış butonları bulunmaktadır. -Koordinatör Kullanıcı için- Başvuru işlemleri, Kullanıcı İşlemleri, Detaylı Sorgu, İstatistik ve Çıkış butonları bulunmaktadır. 26

27 Başvuru Ekranı Başvuran bilgileri(adı soyadı, TC no, adres, telefon, varsa e-posta) girildikten sonra başvuru yolundan seçim yapılarak başvuru metni kişinin talebi yazılarak oluşturulur. Eğer kişi kimlik bilgilerinin gizli kalmasını talep ediyorsa başvuran bilgilerinin üstünde bulunan «kimlik gizli mi» kutucuğu tıklanır. Kişinin talebi istek şikâyet ihbar görüş öneri butonlarından hangisine uygunsa seçilerek Kaydet tuşuna basılır. Sistem bu başvuruya otomatik olarak sayı verir ve başvuru kaydeden kişinin üzerine kilitlenir. Başka bir kullanıcı tarafından bu başvuru üzerinde işlem yapılamaz. 27

28 Başvuru Ekranı Başvuru üzerinde herhangi bir düzeltme ya da ekleme yapılması gerektiğinde tekrar kaydet tuşuna basılarak başvuru güncellenir.... sayılı başvuru güncellendi ibaresi çıktıktan sonra evrak sevk edilecekse sevk butonuna, işlem yapılacaksa işlem butonuna tıklanır. Eğer evrak üzerinde işlem yapılmadan ekran kapatılırsa, başvuru Yeni Başvurular kutusuna düşer. 28

29 Yeni Başvurular Kutusu Henüz açılmamış başvuruların yanında «açık kilit» bulunmakta, başvuru bir kullanıcı tarafından açıldığı anda kilit kapanmakta ve başvuru söz konusu kullanıcının üzerine kilitlenmektedir. Yeni Başvurular Kutusu ilgili birim tarafından kaydedilmiş başvuruların göründüğü kutudur. Birimler kendileri kayıt yapmadıkları sürece bu bölümde başvuru bulunmamaktadır. 29

30 Gelen Kutusu Gelen Kutusunda birime gelen başvurular bulunmaktadır. Kapalı zarf olarak görünenler henüz açılmamış ve üzerinde işlem yapılmamış başvurulardır. Açık zarf olarak görünenler ise tıklanarak açılmış ancak üzerinde işlem yapılmamış başvurulardır. İkonun üzerinde beklendiğinde evrakın okunma tarihi ve saati görünür. 30

31 Gelen Kutusu ve Açılan Başvuruya İşlem Yapılması Başvuru açıldığında başvuran bilgileri ve başvuru metni sayfada yer alır. Başvuru okunduktan sonra sevk edilmesi gerekiyorsa sevk butonuna tıklanır. 31

32 Gelen Kutusu ve Açılan Başvuruya İşlem Yapılması Sevk butonuna tıklandıktan sonra alt birim seçilir; alt birim seçildiğinde birim adı kırmızı olur. Gereği ya da bilgi amaçlı mı gönderileceği seçilir. Konu ve alt konu başlığı seçilir. Açıklama yazılması gerekiyorsa yazıldıktan sonra sağ üstte bulunan ekle butonuna basılır. 32

33 Gelen Kutusu ve Açılan Başvuruya İşlem Yapılması Eğer ekleme ya da düzeltme yapılacaksa eklenen birimin yanında bulunan sil butonuna basılarak silinir, gerekli düzeltme yapıldıktan sonra tekrar ekle butonuna basılır. Eğer birden fazla kuruma sevk yapılacaksa birimler seçilerek ekle tuşuna basılır, birimler alt alta sıralanır. Sevk butonuna basıldığında evrak sevk edilmiş olur. 33

34 Gelen Kutusu ve Açılan Başvuruya İşlem Yapılması Eğer evrak üzerinde işlem yapılacaksa işlem butonuna tıklanır. İşlem butonunda 5 seçenek bulunur. Bunlar gereği yapıldı, dosyaya kaldırıldı, kişiye cevap yazıldı, ilgili kuruma/ birime gönderildi yazışma süreci beklenenler. İşlem türlerinden biri seçildikten sonra yapılan işlemin açıklaması sağ tarafta bulunan kutucuğa yazılarak kaydet tuşuna basılır. 34

35 Gelen Kutusu ve Açılan Başvuruya İşlem Yapılması Evrak kurumunuza sehven (yanlışlıkla )gönderilmiş ise iade butonuna tıklanır. Evrak iade edilirken iade nedeni mutlaka yazılmalıdır (açıklama kısmına yazı yazılmadan evrak iade edilememektedir). Sevk zincirine uygun olarak evrakı hangi kurum sevk ettiyse, bir üst kuruma iade etmesi gerekmektedir. Evrakın hangi kuruma gideceği biliniyorsa açıklama yapılarak iade edilmeli, gönderilecek kurum bilinmiyorsa bir üst birime açıklaması yapılarak iade edilmelidir. 35

36 Gelen Kutusu ve Açılan Başvuruya Eposta ile Cevap Verilmesi Eğer gelen kutusundan açmış olduğunuz başvuruya doğrudan cevap vermek istiyorsanız, sevk ekranı üzerinde «E-posta Metni» bölümüne vereceğiniz cevabı yazdıktan sonra «E-posta Gönderen Birim» bölümüne biriminizin adını yazmanız ve daha sonra Eposta butonuna tıklamanız gerekmektedir. Yapacağınız işlemi onayladıktan sonra girdiğiniz metin başvuru sahibinin kayıtlı eposta adresine otomatik olarak gönderilecektir. 36

37 Gelen Kutusu ve Açılan Başvuruya Eposta ile Cevap Verilmesi Vatandaşa gönderilen e-postada BİMER başvuru sayısı ve açıklama bölümüne eklenmiş olan cevap ve cevabı gönderen birim adı yer alacaktır. Evrak üzerinde yaptığınız işlem Eposta ile cevap verildi olarak kaydedilecek ve gönderilmiş olan cevap da Yapılan İşlem bölümüne otomatik olarak eklenecektir. GİZLENMİŞ BAŞVURULARA CEVAP VERİLMESİ BİMER'e Başvurularını Kimlik Bilgileri Gizlenmiş olarak yapan kişilerin iletişim bilgileri Başbakanlık ta saklı olduğundan, bu başvurulara da cevap gönderme imkânı bulunmaktadır. Kimlik Bilgileri Gizlenmiş olan başvurulara da yukarıda belirtildiği şekilde işlem yapıldığında, cevap başvuru sahibinin e-posta adresine doğrudan gönderilmiş olacaktır. Vermiş olduğunuz cevap aynı zamanda sisteme de otomatik olarak işlenecektir. 37

38 Gelende Bekleyenler Raporu Detaylı Sorgu Sekmesinin altında «Gelende Bekleyenler» tıklandığında birimler Gelen kutularında bekleyen evrak sayılarını (okunmuş ve okunmamış ayrımı yapılmaksızın) görebilmektedir. 1. Raporu hangi birim/ alt birim için almak istediğinizi soldaki BİMER ağacından seçiniz (birim-altbirim adı kırmızıya döndüğünde seçili anlamına gelmektedir). 2. Rapordaki verilerin sıralamasını gelen kutularındaki evrak sayısına veya kurum birim adına göre yapabilirsiniz. Bunun için ilk olarak Sayıya göre/ Ada göre seçiminizi yapınız. 3. Ekrandaki kutuya yazılan sayıya (yani bekleme süresine) göre seçilen birimin gelen kutusunda kaç adet evrak olduğu raporlanacaktır. Örneğin: 30 yazıp büyüteç simgesine tıkladığınızda Gelen Kutunuzda 30 gün ve daha uzun süredir bekleyen evrakların sayısı raporlanacaktır. Büyüteç simgesi yerine soldaki Excel simgesine tıkladığınızda rapor Excel dosyası olarak bilgisayarınıza indirilecektir. 4. Ekranın üst kısmında da seçili birimde ve alt birimlerinde bekleyen toplam evrak sayısı görüntülenecektir. 38

39 Gelende Bekleyenler Raporu ÖRNEK UYGULAMA: Ekonomi Bakanlığı Kullanıcısı soldaki BİMER ağacından Ekonomi Bakanlığı nı, daha sonra Ada göre yi seçip; gün sayısı olarak da 15 yazıp Büyüteç simgesini tıkladığında karşısına gelecek olan ekran aşağıdaki gibi olacaktır. Buna göre Ekonomi Bakanlığının Gelen Kutusunda 15 gün ve daha uzun süredir bekleyen evrakların sayısı 11 dir. Ekonomi Bakanlığının alt birimi tanımlı olmadığı için 11 sayısı sadece Bakanlığa ait Gelen Kutusundaki bekleyen evrak sayısını göstermektedir. Alt birim tanımlı olduğu taktirde listede söz konusu birimler ve bekleyen evrak sayıları da görüntülenecektir. 39

40 Yazışma Süreci Beklenen Başvuruların Sonlandırılması Evrakla ilgili olarak sistem üzerinde tanımlı olmayan birimlerinizden bilgi/cevap istenecekse İşlem Türlerinden Yazışma Süreci Beklenenler seçilerek İşlemin açıklaması bölümü doldurulur. 40

41 Yazışma Süreci Beklenen Başvuruların Sonlandırılması İlgili biriminizden cevap/ bilgi geldiğinde sisteme işleyebilmek için İşlemi Bitenler Kutusundan Yazışma Süreci Beklenenler i seçmeniz ve buradan işlem yapacağınız evrağı seçerek okla işaret edilen çark işaretini tıklamanız gerekmektedir. 41

42 Yazışma Süreci Beklenen Başvuruların Sonlandırılması İşlem açıklaması bölümüne tarafınıza gönderilen cevabı işledikten sonra Kaydet butonuna bastığınızda evrak Yazışma Süreci Beklenenler kutusundan düşmüş olacaktır.!! Başvuru ekranından Evveliyat Bul butonu aracılığıyla işlem yapsanız dahi (eposta gönderildi /kişiye cevap yazıldı vs.) bu ekrandan işlem yapmadığınız taktirde başvurularınız Yazışma Süreci Beklenenler kutusunda beklemeye devam edecektir. 42

43 İşlem Yapılan/Sevk Edilmiş Evrak Üzerinde Tekrar İşlem Yapılması Sevk edilmiş ya da üzerinde ikinci defa işlem yapılması gereken bir evrak için Evveliyatı bul butonu kullanılır. Kurum tarafından cevap geldiğinde, bu cevabın işlenebilmesi için başvuru işlemleri butonunun üzerine gelinerek başvuru tıklanır. Boş başvuru sayfasının sol alt köşesinde bulunan, evveliyatı bul butonunun yanındaki kutucuğa evrakın sayısı yazılarak tıklanır. 43

44 İşlem Yapılan/Sevk Edilmiş Evrak Üzerinde Tekrar İşlem Yapılması Karşımıza çıkan sayfada yanında yeşil tik işareti bulunan kişinin adı ve ili yazan evraka tıklanır. Başvuru ekrana gelir ve daha önce belirtildiği gibi, işlem ya da sevk butonlarına basılarak bu başvuru için yeni bir işlem yapılabilir. Biriminizce kaydedilmemiş ya da biriminize sevk edilmemiş olan başvurular Evveliyat Bul ile sorgulandığında «Kendinize Ait Olmayan Sorgulamaları Göremezsiniz» uyarısı çıkar. 44

45 İşlem Yapılan/Sevk Edilmiş Başvuruya Eposta ile Cevap Verilmesi Daha önce sevk edilen ya da işlem yapılan bir başvuruya Eposta göndermek için: Başvuru ekranı üzerinden başvuru sayısı ya da başvuru sahibinin TC kimlik numarası yazılarak Evveliyat Bul butonuna tıklanır. İlgili evrak seçilerek İşlem butonu tıklanır. 45

46 İşlem Yapılmış/Sevk Edilmiş Başvuruya Eposta ile Cevap Verilmesi Vatandaşa gönderilen epostada BİMER başvuru sayısı ve açıklama bölümüne eklenmiş olan cevap yer alacaktır. Evrak üzerinde yaptığınız işlem Eposta ile cevap verildi olarak kaydedilecek ve gönderilmiş olan cevap da Yapılan İşlem bölümüne otomatik olarak eklenecektir. İşlem Türlerinden E-posta ile cevap verildi seçilerek kişiye gönderilecek eposta metni Yapılan İşlem Açıklaması bölümüne eklenir; Gönderilen Birim Adı" bölümü de doldurularak Kaydet butonuna basılır. İşlem onaylandığında yazılan cevap sistem tarafından doğrudan vatandaşın kayıtlı e-posta adresine gönderilecektir. Başvuru sahibinin kayıtlı eposta adresi yoksa, Yapılan işlemin açıklaması veya Gönderen birim adı boş bırakılırsa sistem uyarı verecektir. Tüm alanlar doldurulduktan sonra başvuru sahibine Eposta gönderilecektir. 46

47 Döküm Butonu Ayrıntıları Başvuru sahiplerine gönderilecek olan matbu cevap/yazı şablonları bu bölümde yer alır. Kişiye gönderilmesi gereken cevap/yazı hangi konu ile ilgili ise, o yazının üstü tıklanır. Açılan sayfada kişinin adresi otomatik olarak yer almaktadır. Bu sayfanın yazıcıdan çıktısı alınarak kişiye/vatandaşa postalanır. İnternet yoluyla yapılmış başvuru ise, yazının metni kopyalanarak, e-posta adresine gönderilir. Ayrıca, başvuruya ilişkin cevap/yazı metni kopyalanır, «işlem» butonu açılarak, «kişiye cevap» kısmı işaretlenir, sonra açıklama kısmına yapıştırılır ve kaydedilir. 47

48 Giden Kutusu Giden kutusunda biriminizden sevk edilmiş evrakların listesi toplu olarak görülebilir. 48

49 İşlem Yapılanlar Kutusu İşlem kutusunda işlemi biten evraklar yeni tarihten eski tarihe göre listelenmektedir. Dosyaya Kaldırıldı Gereği Yapıldı Kişiye Cevap Yazıldı İlgili Kuruma-Birime Gönderildi Yazışma Süreci Beklenenler 49

50 Geçersiz Başvurular Kutusu Geçersiz başvurular kutusunda son 1 ay içinde Geçersiz yapılmış başvurular listelenmektedir. Geçersiz yap butonu mükerrer kayıtlarda kullanılabilir. 50

51 Kullanıcı Tanımlama Kullanıcı eklemek için Kullanıcı İşlemlerinin alt sekmesi olan kullanıcı ekle seçilir. Kullanıcının ekleneceği birim, sol tarafta yer alan ağaçtan seçilir. Tanımlanacak birim adının üzerine tıklanır. Birim seçildiğinde rengi kırmızı olur. Kullanıcı ekle nin üzerinde ilgili birimin adı çıkar. Eklenecek olan kullanıcının bilgilerinin güncel olması gerekmektedir. 51

52 Kullanıcı Ekleme Tanımlı olan birimin alt birimleri varsa ve bu birime kullanıcı eklenecek ise yetki seviyesi «Koordinatör» olarak seçilerek tanımlanır. BİMER koordinatörü, kullanıcı tanımlama, şifre sıfırlama gibi işlemleri yapabilir. BİMER koordinatörü, alt birimlerinin gelen kutusunu belirli aralıklarla kontrol etmekle de görevlidir. Kullanıcı tanımlanan birimde «Alt birimler» bulunmuyorsa, kullanıcının yetki seviyesi «Yetkili» olarak seçilerek tanımlanır. (AYRINTILI BİLGİ İÇİN BKZ: KULLANICI FORMU BAŞLIKLI SAYFA) 52

53 Kullanıcı İşlemleri Kullanıcı görevden ayrılmış ise, koordinatör tarafından ilgili birim üzerinde tüm kullanıcılar listesinden ismi bulunur. İsminin yanındaki ikon tıklanır, çıkan kullanıcı bilgisi menüsündeki Pasif butonu tıklanıp, kaydet e basılır. Pasif hale getirilmiş kişilerin kullanıcı listesindeki bilgileri kırmızı yazı ile görüntülenir. 53

54 Detaylı Sorgulama Bir evrak üzerinde yapılan işlemleri ve kişinin diğer başvurularını görebilmek için sistem çubuğunda yer alan detaylı sorgu butonu tıklanır. Sorgu Kriterleri 1. Ad, 2 Soyad, 3.Ad Soyad, 4.Ad Soyad Tc Kimlik No,5. Başvuru Tarihi, 6. Başvuru Sayısı, 7. Metin İçinde Geçen Alan, 8.Ad ve İl, 9.Ad Soyad ve İl,10.Soyad ve İl,11 Tarih Aralığı, 12 Tarih Aralığı, Ad ve Soyad'a göre, 13. E-Postaya Göre, 14. Tarih Aralığı ve Metine Göre. Bu kriterlerden biri kullanılarak bul butonuna tıklanır. 54

55 Detaylı Sorgulama Kişinin evrakı detaylı sorgudan bulunduğunda; sağ tarafta bulunan yazıcı işareti tıklanır. 55

56 Detaylı Sorgu Sonucu Yazıcı işareti tıklandıktan sonra başvurun tüm detayları ekrana gelir. Bu ekran sayfası bazen birkaç sayfadan oluşabilir. İşlem sonucunu görmek için sayfaların en sonuna bakmakta yarar vardır. İstenildiğinde başvurunun çıktısı alınabilir. 56

57 İstatistik Sistemde istatistik alabilmek için, sistem çubuğunda yer alan istatistik butonuna tıklanır. İlgili birimin üzerine tıklandığında den günümüze kadarki tarih aralığını verir. Eğer tarih aralığı seçerek istatistik almak isteniyorsa (örneğin 1 günlük, aylık ya da yıllık gibi) merceğin yanında bulunan kutucuklara tarih aralığı yazılarak merceğe tıklanır. Sistem belirttiğimiz tarih aralığındaki istatistik bilgisini verir. 57

58 İstatistik Günlük, aylık olan başvuruların toplamı ile yıllık alınan istatistiğin arasında fark olabilir. Bu fark, sistem üzerinde bir evrak üzerinde birden fazla işlem yapılmasından kaynaklanır. (Örneğin; toplam evrak sayısı=yeni başvurular olarak alınmış evrak sayısı + giden evrak sayısı{sevk edilmiş} +işlem yapılan evrak sayısı) Yeni BİMER sistemine tarihinde geçiş yapılmıştır. Eğer kullanıcı eski sisteme kayıtlı değilse 2011 yılı Eylül ayından önceki başvuruların istatistiği için Başbakanlık BİMER Koordinatörleriyle iletişime geçilmelidir. 58

59 Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı BAŞBAKANLIK İLETİŞİM MERKEZİ (BİMER) Tüm Kullanıcılara İyi Çalışmalar Diler 59

BAŞBAKANLIK HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI

BAŞBAKANLIK HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI BAŞBAKANLIK HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI 19 Ekim 1984 tarihinde yürürlüğe giren 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ile Halkla

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Hasta Hakları ve Tıbbi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Hasta Hakları ve Tıbbi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı HASTA BAŞVURU BİLDİRİM SİSTEMİ (HBBS) KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER (Başlık üzerine CTRL + Mouse sol tıklama ile ilgili sayfaya gidilir.) 1. HASTA BAŞVURU BİLDİRİM SİSTEMİ (HBBS) 3 2. PERSONEL GİRİŞİ/PERSONEL

Detaylı

MÜLKİ İDARE AMİRLERİ ATAMA MODÜLÜ

MÜLKİ İDARE AMİRLERİ ATAMA MODÜLÜ MÜLKİ İDARE AMİRLERİ ATAMA MODÜLÜ (PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - MÜKİ İDARE AMİRLERİ ATAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) KULLANICI KLAVUZU Temmuz 2011 Havva Yıldırım İçindekiler 1 Amaç 4 2 Giriş 4 3 Arama ve İşlemler 6

Detaylı

Kurumsal Grup E-Posta Eğitim Dokümanı

Kurumsal Grup E-Posta Eğitim Dokümanı Kurumsal Grup E-Posta Eğitim Dokümanı Bu Eğitim Dokümanı Bilişim Merkezi Modelleme Grubu Öğrencileri Tarafından Hazırlanmıştır. İçindekiler Kurumsal Grup E-Posta Nedir?... 2 Amaçlar... 3 1. Liste Talebinde

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI (EBYS) ELEKTRONİK İMZA İLE EVRAK İMZALAMA KULLANICI KILAVUZU

T.C. MALİYE BAKANLIĞI (EBYS) ELEKTRONİK İMZA İLE EVRAK İMZALAMA KULLANICI KILAVUZU T.C. MALİYE BAKANLIĞI (EBYS) ELEKTRONİK İMZA İLE EVRAK İMZALAMA KULLANICI KILAVUZU 2015 ARALIK I 1. İçindekiler 1.1 Paraf Bekleyenler... - 1-1.2 İmza Bekleyenler... - 2-1.3 e-imzalama İşlemi... - 4-1.4

Detaylı

IOSİS SOS BAYIPUAN BAYI KULLANICI KILAVUZU

IOSİS SOS BAYIPUAN BAYI KULLANICI KILAVUZU IOSİS SOS BAYIPUAN BAYI KULLANICI KILAVUZU Revizyon numarası: 0 Revizyon tarihi: 03.04.2013 Sistek Bilgisayar Yazılım ve Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti. REVİZYON TAKİBİ Revizyon No Tarih Açıklama veya

Detaylı

Mustafa DAKMAz Uyumsoft Mersis Eğitim ve Uygulama Danışmanı

Mustafa DAKMAz Uyumsoft Mersis Eğitim ve Uygulama Danışmanı Mustafa DAKMAz Uyumsoft Mersis Eğitim ve Uygulama Danışmanı MERSİS sayesinde şirket kuruluş işlemleri artık, online olarak süratli bir şekilde gerçekleşebilecektir. Sisteme giriş, http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/

Detaylı

HYS KANITLAYICI BELGE KILAVUZU. TEMMUZ-2014 Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi

HYS KANITLAYICI BELGE KILAVUZU. TEMMUZ-2014 Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi HYS KANITLAYICI BELGE KILAVUZU TEMMUZ-2014 Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi İçindekiler Tablosu GİRİŞ...2 I. BÖLÜM...3 HARCAMA BİRİMİ TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER...3 A. Kanıtlayıcı Belge Ekleme...3

Detaylı

PERSONEL KAYMAKAM ADAYLIĞI MODÜLÜ

PERSONEL KAYMAKAM ADAYLIĞI MODÜLÜ PERSONEL KAYMAKAM ADAYLIĞI MODÜLÜ (PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAYMAKAM ADAYLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) KULLANICI KLAVUZU Eylül 2011 Havva Yıldırım İçindekiler 1 AMAÇ... 4 2 GİRİŞ... 4 3 KAYMAKAM ADAYLARI... 6 3.1.STAJ

Detaylı

MERSİS sayesinde şirket kuruluş işlemleri artık, online olarak süratli bir şekilde gerçekleşebilecektir.

MERSİS sayesinde şirket kuruluş işlemleri artık, online olarak süratli bir şekilde gerçekleşebilecektir. MERSİS sayesinde şirket kuruluş işlemleri artık, online olarak süratli bir şekilde gerçekleşebilecektir. Sisteme giriş, http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresinden gerçekleştirilir. İşlem yapabilmek

Detaylı

TAŞINIR MAL KAYIT VE TAKİP MODÜLÜ

TAŞINIR MAL KAYIT VE TAKİP MODÜLÜ MALİYE SGB..net TAŞINIR MAL KAYIT VE TAKİP MODÜLÜ 1 Taşınır Mal Yönetimi Taşınır Mal Yönetimi ile ilgili işlemlere Kaynak Yönetimi menüsü altındaki Taşınır Mal alt menüsünden ulaşıyoruz. Bu menünün seçenekleri

Detaylı

DUYURU PANELİ KULLANMA YÖNERGESİ

DUYURU PANELİ KULLANMA YÖNERGESİ 1 DUYURU PANELİ KULLANMA YÖNERGESİ Duyuru Paneli, Üniversitemiz web sitesinde, birimlerimize ait web sayfalarına duyuru ekleme, silme vb. işlemleri yapabilmek, duyuruları takip edebilmek amacıyla hazırlanmıştır.

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMİ ÖĞRENCİ EKRANLARI KULLANIM KILAVUZU

UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMİ ÖĞRENCİ EKRANLARI KULLANIM KILAVUZU UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMİ ÖĞRENCİ EKRANLARI KULLANIM KILAVUZU 1 GİRİŞ Bu doküman içerisinde, hizmete sunulan Uzaktan Eğitim Sistemi (UZEM) öğrenci ekranlarının kullanımına yönelik yardım içeriği bulunmaktadır.

Detaylı

GİDEN EVRAK KAYIT SAYFASI KULLANICI KILAVUZU

GİDEN EVRAK KAYIT SAYFASI KULLANICI KILAVUZU GİDEN EVRAK KAYIT SAYFASI KULLANICI KILAVUZU 2012 İÇERİK 1 EVRAK OLUŞTUR... 3 1.1 Gizlilik Derecesi... 5 1.2 Yazı Durumu... 5 1.3 Konu Grubu ve Konu seçme... 6 1.3.1 Konu Grubu Favori Belirleme... 7 1.4

Detaylı

Broker, Acente, Banka Online Sigortacılık Portali

Broker, Acente, Banka Online Sigortacılık Portali Broker, Acente, Banka Online Sigortacılık Portali www.neosinerji.com.tr / www.babonline.com.tr TEKNİK DESTEK e-mail: acentedestek@mapfregenelsigorta.com tel: 212 334 90 90 MAPFRE GENEL SİGORTA SİSTEME

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU AYDIN İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU AYDIN İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU AYDIN İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Elektronik - Sağlık Personeli Bilgi Sistemi 12.11.2015 2 E-SPEBİS NEDİR? Elektronik Sağlık Personeli

Detaylı

SATIŞ EKRANININ KULLANIMI:

SATIŞ EKRANININ KULLANIMI: , Teperes KULLANIM PROGRAMI ÇALIŞTIRMAK: Programı çalıştırmak için masa üstündeki, Teperes Sale simgesine çift tıklayınız. Açılan pencerede işlem yapılacak P.O.S u ( point tof sale) seçiniz ve satış görünümüne

Detaylı

Doküman Adı Doküman No İMİ.KY.KV.02 HTYS KULLANICI KLAVUZU

Doküman Adı Doküman No İMİ.KY.KV.02 HTYS KULLANICI KLAVUZU Sayfa No 1/14 KULLANICI EKRANI KULLANICI EKRANLARININ KULLANILMASI ne Giriş İçin Site Adresinin Yazılması İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı tarafından yerine getirilen hizmet ve araç taleplerinin

Detaylı

PCB ENVANTER PROGRAMI TESİSLER İÇİN KULLANIM KILAVUZU

PCB ENVANTER PROGRAMI TESİSLER İÇİN KULLANIM KILAVUZU PCB ENVANTER PROGRAMI TESİSLER İÇİN KULLANIM KILAVUZU Tesisler için Kullanım Kılavuzu 1. Çevre Bilgi Sistemi için sahip olduğunuz ya da Đl Müdürlüğü nden yeni aldığınız kullanıcı kodu ve parolayı kullanarak

Detaylı

Kullanıcı Kılavuzu. T.C. İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı YETKİ MODÜLÜ YETKİ TALEP İŞLEMİ. Didem AKKAYA Şubat 2014 v1.

Kullanıcı Kılavuzu. T.C. İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı YETKİ MODÜLÜ YETKİ TALEP İŞLEMİ. Didem AKKAYA Şubat 2014 v1. Kullanıcı Kılavuzu T.C. İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı YETKİ MODÜLÜ YETKİ TALEP İŞLEMİ Didem AKKAYA Şubat 2014 v1.0 İçindekiler 1. Giriş... 2 2. Kullanıcı Tarafından Yetki Talep Edilmesi...

Detaylı

LOGO TURKCELL AKILLI FAKS ENTEGRASYONU BİLGİ DOKÜMANI

LOGO TURKCELL AKILLI FAKS ENTEGRASYONU BİLGİ DOKÜMANI LOGO TURKCELL AKILLI FAKS ENTEGRASYONU BİLGİ DOKÜMANI Logo Turkcell Akıllı Faks Entegrasyonu Logo Turkcell Akıllı Faks entegrasyonu ile, faks cihazına ihtiyaç duymadan, GO Plus, GO 3, Tiger Plus ve Tiger

Detaylı

KONFİGURASYON TANIMLARI

KONFİGURASYON TANIMLARI 0 KONFİGURASYON TANIMLARI Konfigurasyon tanımlamalarını yapmak için, ilgili personelin TAKBİS TM Fonksiyonları modülünde "İşlemler" bölümünden İşlemleri ekranı açılır. bölümü seçilir. Randevu Onay 1 Konfigurasyon

Detaylı

GELEN EVRAK KAYIT KULLANICI KILAVUZU

GELEN EVRAK KAYIT KULLANICI KILAVUZU GELEN EVRAK KAYIT KULLANICI KILAVUZU 2012 İÇERİK GELEN EVRAK KAYIT... 4 1.1. Gelen Evrak Detaylı Kayıt... 4 Geliş Şekli: Evrakın birime ulaşma şekli seçilir, birden fazla kutucuk işaretlenebilir.... 5

Detaylı

HAL KAYIT SİSTEMİ HAL HAKEM HEYETİ İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU

HAL KAYIT SİSTEMİ HAL HAKEM HEYETİ İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU HAL KAYIT SİSTEMİ HAL HAKEM HEYETİ İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU Ekim 2015 İçindekiler 1. HAL KAYIT SİSTEMİ NE GİRİŞ... 2 2. HAL HAKEM HEYETİ BAŞVURU OLUŞTURMA SÜRECİ... 2 2.1. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BİLGİLERİN

Detaylı

Okul Web Sitesi Yönetim Paneli Kullanımı

Okul Web Sitesi Yönetim Paneli Kullanımı Millî Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Grup Başkanlığı tarafından ortak web sitesi tasarım çalışması yapılmıştır. Çalışmanın amacı tüm kurumlarımızın standart bir web sayfasına sahip olmalarını sağlamaktır.

Detaylı

Öztiryakiler B2B Kullanıcı Klavuzu

Öztiryakiler B2B Kullanıcı Klavuzu Bu doküman Öztiryakiler şirketi için hazırlanmış B2B sayfalarının kullanım bilgilerini detaylı olarak anlatır. Öztiryakiler B2B Kullanıcı Klavuzu Soner Baştaş İçindekiler Doküman Geçmişi... 2 B2B ye Erişim...

Detaylı

KAMU HARCAMA ve MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİNDE VERGİ BORÇU SORGULAMA YETKİLENDİRME ve UYGULAMA KILAVUZU

KAMU HARCAMA ve MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİNDE VERGİ BORÇU SORGULAMA YETKİLENDİRME ve UYGULAMA KILAVUZU KAMU HARCAMA ve MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİNDE VERGİ BORÇU SORGULAMA YETKİLENDİRME ve UYGULAMA KILAVUZU EYLÜL 2010 BİM UYGULAMA VE GELİŞTİRME DESTEK ŞUBESİ ve KİMLİK YÖNETİMİ VE BİLGİ GÜVENLİĞİ ŞUBESİ İçindekiler

Detaylı

Proje Takip Platformu Kullanım Kılavuzu

Proje Takip Platformu Kullanım Kılavuzu Proje Takip Platformu Kullanım Kılavuzu Uygulamaya giriş yapabilmek için https://iskop.istanbul.edu.tr/ adresine girilir. Proje Takip Platformu adlı bölümden Proje Takip Platformu linkine tıklanır. Açılan

Detaylı

İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İşlemleri YÖNETİCİ MODÜLÜ Bölüm - 01

İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İşlemleri YÖNETİCİ MODÜLÜ Bölüm - 01 0 İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İşlemleri YÖNETİCİ MODÜLÜ Bölüm - 0 9 0 İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İşlemleri Kullanıcı Girişi 2 3. Güvenlik Kodu örn;5622 alt tarafta bulunan kutuya yazılır.

Detaylı

E-İMZA EVRAK İMZALAMA İŞLEMLERİ KULLANIM KILAVUZU

E-İMZA EVRAK İMZALAMA İŞLEMLERİ KULLANIM KILAVUZU E-İMZA EVRAK İMZALAMA İŞLEMLERİ KULLANIM KILAVUZU 2010 1 İÇİNDEKİLER: 1 AMIR TIPINDEKI KULLANICILARIN E-İMZA İLE EVRAK İMZALAMA İŞLEMLERI... 3 1.1 AMIR KULLANICISI SAYFASI:... 3 1.2 AMIR SAYFASI İMZALAMA

Detaylı

DUMANSIZ HAVA SAHASI DENETĠM SĠSTEMĠ V.1.1. YAZILIM GÜNCELLEME KILAVUZU

DUMANSIZ HAVA SAHASI DENETĠM SĠSTEMĠ V.1.1. YAZILIM GÜNCELLEME KILAVUZU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKĠYE HALK SAĞLIĞI KURUMU Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Daire BaĢkanlığı DUMANSIZ HAVA SAHASI DENETĠM SĠSTEMĠ V.1.1. YAZILIM GÜNCELLEME KILAVUZU ANKARA-2013

Detaylı

MÜŞTERİ EVRAK GİRİŞ SİSTEMİ KULLANICI KILAVUZU

MÜŞTERİ EVRAK GİRİŞ SİSTEMİ KULLANICI KILAVUZU MÜŞTERİ EVRAK GİRİŞ SİSTEMİ KULLANICI KILAVUZU İçindekiler Giriş Müşteri Evrak Giriş Sistemi Adres Bilgileri... 3 Müşteri Evrak Giriş Sistemi Kullanıcı Ekranları Kullanıcı Girişi... 4 Müşteri Bilgileri...

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU PROJE TAKİP VE YÖNETİM SİSTEMİ KULLANICI KILAVUZU

T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU PROJE TAKİP VE YÖNETİM SİSTEMİ KULLANICI KILAVUZU T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU PROJE TAKİP VE YÖNETİM SİSTEMİ KULLANICI KILAVUZU I. İçindekiler 1. PROJE SİSTEMİ WEB ADRESİ... 2 2. GİRİŞ EKRANI... 2 3. KAYIT VE SİSTEME GİRİŞ...

Detaylı

Okul Web Sitesi Yönetim Paneli Kullanımı

Okul Web Sitesi Yönetim Paneli Kullanımı Millî Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Grup Başkanlığı tarafından ortak web sitesi tasarım çalışması yapılmıştır. Çalışmanın amacı tüm kurumlarımızın standart bir web sayfasına sahip olmalarını sağlamaktır.

Detaylı

BELEDİYE ŞİRKETLERİNİN KAMU HARCAMA VE MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİ (KBS) MALİ İSTATİSTİK VERİ GİRİŞLERİNE İLİŞKİN UYGULAMA KILAVUZU

BELEDİYE ŞİRKETLERİNİN KAMU HARCAMA VE MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİ (KBS) MALİ İSTATİSTİK VERİ GİRİŞLERİNE İLİŞKİN UYGULAMA KILAVUZU BELEDİYE ŞİRKETLERİNİN KAMU HARCAMA VE MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİ (KBS) MALİ İSTATİSTİK VERİ GİRİŞLERİNE İLİŞKİN UYGULAMA KILAVUZU 2013 İÇİNDEKİLER 1-SİSTEME GİRİŞ... 2-VERİ GİRİŞ İŞLEMLERİ... a)mizanın

Detaylı

Doküman: EUP Revizyon No: R-02 Tarih: 21.10.2014

Doküman: EUP Revizyon No: R-02 Tarih: 21.10.2014 Sayfa: 0/11 Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 12.08.2011 Kılavuzun ilk yayınlanma tarihi - 05.06.2012 Kurumsallaşma kapsamında minör değişiklikler R-01 21.10.2014 e-başvuru formundaki değişikliklere

Detaylı

Resim 7.20: Yeni bir ileti oluşturma

Resim 7.20: Yeni bir ileti oluşturma F İLETİLER Konuya Hazırlık 1. E-posta adresinden yeni bir ileti nasıl oluşturulur? 1. İLETI GÖNDERME a. Yeni bir ileti oluşturma: Yeni bir ileti oluşturmak için Dosya/Yeni/E-posta iletisi seçilebileceği

Detaylı

SYTP ÜYELİK İŞLEMLERİ

SYTP ÜYELİK İŞLEMLERİ 1-)Kullanıcı,tarayıcının adres çubuğuna, bağlı bulunduğu ilin sytp linkini yazdığı zaman karşısına ilk olarak sağ taraftaki gibi bir ekran gelir. 2-)Sisteme üye olacak olan eczane kullanıcısı sağ taraftaki

Detaylı

PERSONEL BANKA IBAN BİLGİSİ DEĞİŞİKLİĞİ UYGULAMA KILAVUZU

PERSONEL BANKA IBAN BİLGİSİ DEĞİŞİKLİĞİ UYGULAMA KILAVUZU PERSONEL BANKA IBAN BİLGİSİ DEĞİŞİKLİĞİ UYGULAMA KILAVUZU ŞUBAT - 2014 PERSONEL ÖDEMELERİ UYGULAMA GELİŞTİRME VE DESTEK ŞUBESİ 1 İçindekiler GİRİŞ......3 1. HARCAMA BİRİMLERİNCE YAPILACAK İŞLEMLER..3 1.1.

Detaylı

BAŞVURU SAHİBİ KAYIT İŞLEMLERİ

BAŞVURU SAHİBİ KAYIT İŞLEMLERİ TÜBİTAK - BİLGEM YAZILIM TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ (YTE) T.C. KALKINMA BAKANLIĞI İZLEME, DEĞERLENDİRME VE ANALİZ DAİRESİ BAŞKANLIĞI KALKINMA AJANSLARI YÖNETİM SİSTEMİ PROJESİ BAŞVURU SAHİBİ KAYIT

Detaylı

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ (EBYS)

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ (EBYS) ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ (EBYS) AGENT KULLANIM DOKÜMANI HİZMETE ÖZEL 1/21 Rev. 1 İÇİNDEKİLER 1 İÇİNDEKİLER 2 1.1. AYARLAR... 3 1.2. YENİLE... 7 1.3. BİLDİRİM VE GÖREVLER... 9 1.4. ENVİSİON ANA

Detaylı

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü. Kullanma Kılavuzu 1 GİRİŞ... 2 SİSTEME GİRİŞ... 2

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü. Kullanma Kılavuzu 1 GİRİŞ... 2 SİSTEME GİRİŞ... 2 Kullanma Kılavuzu 1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ........................................................ 2 SİSTEME GİRİŞ.................................................. 2 BİLGİSAYAR ENVANTERİ...........................................

Detaylı

İLİŞİK KESME İŞLEMLERİ (İlişik Kesme Formunun Başlatılması)

İLİŞİK KESME İŞLEMLERİ (İlişik Kesme Formunun Başlatılması) 1. Birim Sorumlusu İşlemleri: İLİŞİK KESME İŞLEMLERİ (İlişik Kesme Formunun Başlatılması) 1.1. Adım: Sol üst köşede bulunan logodan açılan pencerede Formlar menüsünden, Personel İlişik Kesme Ekle butonuna

Detaylı

Yardım Masası Ekran Kullanım Kılavuzu

Yardım Masası Ekran Kullanım Kılavuzu 1 Yardım Masası Ekran Kullanım Kılavuzu 1. Giriş Ekranı Yardım Masası uygulamasına, http://yardimmasasi.anadolusigorta.com.tr linki üzerinden, Self Servis kullanıcı adı ve tek şifre ile giriş yapılmaktadır.

Detaylı

ARLAB ARaştırma LABoratuvar Projesi Kullanım Kılavuzu

ARLAB ARaştırma LABoratuvar Projesi Kullanım Kılavuzu 2014 ARLAB ARaştırma LABoratuvar Projesi Kullanım Kılavuzu İ.Ü. KURUMSAL OTOMASYON PROJESİ 1. GİRİŞ... 2 1.1 AMAÇ... 2 2. KULLANICI OLUŞTURMA VE SİSTEME GİRİŞ... 2 3. BİLGİ İŞLEMLERİ... 4 3.1 LABORATUVAR

Detaylı

Birim Gezici Hizmet Lokasyon Atama İşlemleri. Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü. Proje Geliştirme Daire Başkanlığı

Birim Gezici Hizmet Lokasyon Atama İşlemleri. Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü. Proje Geliştirme Daire Başkanlığı YÖNETİM WEB UYGULAMALARI EĞİTİM DOKÜMANI Birim Gezici Hizmet Lokasyon Atama İşlemleri Tarih: 11.06.2015 Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Proje Geliştirme Daire Başkanlığı Hazırlayan: Uğur KAYA Versiyon

Detaylı

Kayıtlı Elektronik Posta Kurumsal Kullanıcı Kılavuzu

Kayıtlı Elektronik Posta Kurumsal Kullanıcı Kılavuzu Kayıtlı Elektronik Posta Kurumsal Kullanıcı İÇİNDEKİLER... 1 KAYITI ELEKTRONİK POSTA BİREYSEL KULLANICI KILAVUZU... 3 Başvuru Süreçleri;... 4 1. Hesap Açma Başvurusu... 4 2. Kimlik Bilgileri... 5 3. Adres

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ E-ANKET SİSTEMİ KULLANIM KLAVUZU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ E-ANKET SİSTEMİ KULLANIM KLAVUZU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ E-ANKET SİSTEMİ KULLANIM KLAVUZU Anket uygulaması, üniversite bünyesinde idari ve akademik anlamda bilgi toplama, analiz etme, yayınlama ihtiyaçları düşünülerek hazırlanmış bir yazılımdır.

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BĠLĠġĠM HĠZMETLERĠ DAĠRESĠ MEZUN ÖĞRENCĠ SORGULAMA MODÜLÜ KULLANIM KILAVUZU

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BĠLĠġĠM HĠZMETLERĠ DAĠRESĠ MEZUN ÖĞRENCĠ SORGULAMA MODÜLÜ KULLANIM KILAVUZU T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BĠLĠġĠM HĠZMETLERĠ DAĠRESĠ MEZUN ÖĞRENCĠ SORGULAMA MODÜLÜ KULLANIM KILAVUZU TERME-2015 1. GĠRĠġ MOS modülü 6111 Sayılı Kanun Teşviki kanunu

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU DESTEK TAKİP VE YÖNETİM SİSTEMİ

T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU DESTEK TAKİP VE YÖNETİM SİSTEMİ T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU DESTEK TAKİP VE YÖNETİM SİSTEMİ KULLANICI KILAVUZU 1 I. İçindekiler 1. DESTEK BAŞVURU SİSTEMİ WEB ADRESİ... 3 2. GİRİŞ EKRANI... 3 3. KAYIT VE

Detaylı

T.C. İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı. e-dilekçe Kullanıcı Kılavuzu. Ekim 2012

T.C. İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı. e-dilekçe Kullanıcı Kılavuzu. Ekim 2012 T.C. İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı e-dilekçe Kullanıcı Kılavuzu Ekim 2012 İçerik 1 e-dilekçe Başvuru İşlemleri... 3 1.1 E-Posta :... 4 1.2 Başvuru Yapılacak Birim :... 5 1.3 Konu :...

Detaylı

KAMU HESAPLARI BİLGİ SİSTEMİNDE BÜTÇE VE KESİN HESAP RAPORLARI İÇİN MERKEZ HARCAMA YETKİLİSİ YETKİLENDİRME KILAVUZU

KAMU HESAPLARI BİLGİ SİSTEMİNDE BÜTÇE VE KESİN HESAP RAPORLARI İÇİN MERKEZ HARCAMA YETKİLİSİ YETKİLENDİRME KILAVUZU KAMU HESAPLARI BİLGİ SİSTEMİNDE BÜTÇE VE KESİN HESAP RAPORLARI İÇİN MERKEZ HARCAMA YETKİLİSİ YETKİLENDİRME KILAVUZU MAYIS 2008 KİMLİK YÖNETİMİ ve BİLGİ GÜVENLİĞİ ŞUBESİ İÇİNDEKİLER 1-SİSTEME GİRİŞ... 3

Detaylı

Satış Destek Personeli Eğitim Dökümanı

Satış Destek Personeli Eğitim Dökümanı Satış Destek Personeli Eğitim Dökümanı İçindekiler 1. Giriş Ekranı 2. Genel Görünüm 3. Dosyalar 4. Firmalar 5. Aktivasyon 1 6. Aktivasyon 2 1. Giriş Ekranı Redcrm sistemine giriş için kullanılacak linkler

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU DESTEK SİSTEMİ KULLANICI KILAVUZU

T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU DESTEK SİSTEMİ KULLANICI KILAVUZU T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU DESTEK SİSTEMİ KULLANICI KILAVUZU I. İçindekiler 1. DESTEK BAŞVURU SİSTEMİ WEB ADRESİ... 2 2. GİRİŞ EKRANI... 2 3. KAYIT VE SİSTEME GİRİŞ...

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. E-DEVLET SİSTEMİNE GİRİŞ... 2 2. KULLANICI İŞLEM MENÜSÜ... 6

İÇİNDEKİLER 1. E-DEVLET SİSTEMİNE GİRİŞ... 2 2. KULLANICI İŞLEM MENÜSÜ... 6 İÇİNDEKİLER. E-DEVLET SİSTEMİNE GİRİŞ.... KULLANICI İŞLEM MENÜSÜ... 6.. YENİ DÖNEM AÇMA... 6.. EĞİTİM DÖNEMLERİ LİSTELE... 7.3. DÖNEME DERS EKLEME/SİLME... 8.4. DERS LİSTELEME... 9.5. DÖNEME KURSİYER EKLEME/SİLME...

Detaylı

Resimdeki alandan tarih aralığı belirterek de (testlerin hasta hesabına aktarıldığı tarihi baz alır). İstek yapılan hasta listesine ulaşabilirsiniz.

Resimdeki alandan tarih aralığı belirterek de (testlerin hasta hesabına aktarıldığı tarihi baz alır). İstek yapılan hasta listesine ulaşabilirsiniz. LABORATUAR MODÜLÜ GENEL İŞLEYİŞ Meddata laboratuar modülünde hastalarınızı dosya numarasıyla onaylı işlemleri id numarasıyla kolaylıkla erişebilirsiniz. Bunun için ilgili alanlara numaraları girip enter

Detaylı

Küresel personel takip programı bordro, mesai hesaplama sürenizi ve alacağınız raporları en kısa sürede almanız için hazırlanmıştır.

Küresel personel takip programı bordro, mesai hesaplama sürenizi ve alacağınız raporları en kısa sürede almanız için hazırlanmıştır. Personel Takip Yazılımı Küresel Personel Devam Kontrol Programı Küresel personel takip programı bordro, mesai hesaplama sürenizi ve alacağınız raporları en kısa sürede almanız için hazırlanmıştır. İçindekiler

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı 2010

Kullanım Kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı 2010 Kullanım Kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı 2010 Bu belge BT Sınıfı Etkinliklerinde Kullanılmak Üzere Hazırlanmıştır İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 3 ÜYE (KAYIT) OLMA... 3 YÖNETİM PANELİ İŞLEMLERİ... 5 ŞABLON AYARLARI...

Detaylı

OKÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ YAZILIMI TANITIM SUNUSU. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı http://bidb.osmaniye.edu.

OKÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ YAZILIMI TANITIM SUNUSU. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı http://bidb.osmaniye.edu. OKÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ YAZILIMI TANITIM SUNUSU OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı http://bidb.osmaniye.edu.tr Osmaniye 2011 Otomasyona Giriş Otomasyona ilk giriş sırasında standart

Detaylı

ENSTİTÜ ONLINE BAŞVURU. /ogrenci/yonetim/enstitubasvuru.aspx

ENSTİTÜ ONLINE BAŞVURU. /ogrenci/yonetim/enstitubasvuru.aspx ENSTİTÜ ONLINE BAŞVURU /ogrenci/yonetim/enstitubasvuru.aspx Enstitüye kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin kayıt işlemlerini yapabilecekleri link aşağıdadır. İnternet sitenizde öğrencilere online kayıt

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU. Reserve Online Reservation Systems www.reserve.com.tr

KULLANIM KILAVUZU. Reserve Online Reservation Systems www.reserve.com.tr KULLANIM KILAVUZU Reserve Online Reservation Systems www.reserve.com.tr RESERVE ONLİNE REZERVASYON YAZILIMI KULLANIM KİTABI...3 ADMİN PANELİ... 3 Admin Panel Giriş (Login)... 3 Yönetim Paneli... 3 OTEL

Detaylı

BİZDOCS KULLANICI EĞİTİMİ

BİZDOCS KULLANICI EĞİTİMİ BİZDOCS KULLANICI EĞİTİMİ İçindekiler BIZdocs Ana Ekranı/Arayüzü... 2 Evrak Ekleme... 3 Şablondan Evrak Üret... 4 Gelen Evrak... 6 EBYS de Bugün ekranı... 7 Havale İşlemleri... 8 İş akışı durumları ve

Detaylı

e-içişleri Projesi e-yazışma Entegrasyonu

e-içişleri Projesi e-yazışma Entegrasyonu e-içişleri Projesi e-yazışma Entegrasyonu 2013 İÇERİK 1 GIDEN EVRAK KAYIT İŞLEMINDE ENTEGRE DIŞ KURUM SEÇIMI... 3 1.1 Fiziki Eklerin Gönderilmesi... 5 1.2 İmzalama Süreci... 6 1.3 Postalama İşlemi... 7

Detaylı

Bu döküman Niğde Üniversitesi Akademik Bilgi Sistemi için kullanma kılavuzudur. İçerik olarak, sistemin kullanım şeklini göstermektedir.

Bu döküman Niğde Üniversitesi Akademik Bilgi Sistemi için kullanma kılavuzudur. İçerik olarak, sistemin kullanım şeklini göstermektedir. Bu döküman Niğde Üniversitesi Akademik Bilgi Sistemi için kullanma kılavuzudur. İçerik olarak, sistemin kullanım şeklini göstermektedir. Akademik Bilgi Sistemi ne http://mf.nigde.edu.tr/akbis adresinden

Detaylı

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ NOTERLİK BİLGİ SİSTEMİ Değişiklik Numarası: 1.8 11/04/2012 İÇİNDEKİLER 1 ŞEKİL LİSTESİ... 3 1 T.N.B. DUYURU SİSTEMİ... 4 2 T.N.B. DUYURU SİSTEMİ UYGULAMASI İÇİN GEREKLİLİKLER... 6 3 T.N.B. DUYURU SİSTEMİ

Detaylı

DÖNER SERMAYE MALİ YÖNETİM SİSTEMİ

DÖNER SERMAYE MALİ YÖNETİM SİSTEMİ I. BÜTÇE MODÜLÜ Yetki ve Yetkililer DÖNER SERMAYE MALİ YÖNETİM SİSTEMİ oluşur. Bütçe modülü, işletme veri giriş yetkisi, işletme bütçe onay yetkisi ve merkez bütçe onay yetkilerinden ve yetkililerinden

Detaylı

Talep ve Şikayet Geri Dönüş Ekranı Kullanım Kılavuzu

Talep ve Şikayet Geri Dönüş Ekranı Kullanım Kılavuzu - SAMBA Uygulaması - Talep ve Şikayet Geri Dönüş Ekranı Kullanım Kılavuzu Türkçe İstanbul, 16.01.2012 Doküman Değişim Takibi Tarih Versiyon Değişikliği Yapan Değişiklik Tanımı 16.01.2012 1 Dilek Güzel

Detaylı

BAŞVURU SAHİBİ KAYIT İŞLEMLERİ

BAŞVURU SAHİBİ KAYIT İŞLEMLERİ TÜBİTAK - BİLGEM YAZILIM TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ (YTE) T.C. KALKINMA BAKANLIĞI İZLEME, DEĞERLENDİRME VE ANALİZ DAİRESİ BAŞKANLIĞI KALKINMA AJANSLARI YÖNETİM SİSTEMİ PROJESİ BAŞVURU SAHİBİ KAYIT

Detaylı

MEDULA Sistemi E-Fatura Gönderme

MEDULA Sistemi E-Fatura Gönderme Versiyon : 1.00 Yayınlama Tarihi : 16.09.2007 23:00 Sayfa Aralığı : 1-19 MEDULA Sistemi E-Fatura Gönderme MEDULA Sistemi ile E-Fatura gönderme işleminde ilk adım gönderilecek faturaların GSS** icmallerinin

Detaylı

SAUPORT V3 (2014) Öğrenci Kullanım Rehberi Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi

SAUPORT V3 (2014) Öğrenci Kullanım Rehberi Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi SAUPORT V3 (2014) Öğrenci Kullanım Rehberi Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Merkezi ne aittir. "Uzaktan

Detaylı

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ NOTERLİK BİLGİ SİSTEMİ Değişiklik Numarası: 1.2 02/11/2011 İÇİNDEKİLER 1 İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİL LİSTESİ... 3 TANIMLAR LİSTESİ... 4 KISALTMALAR LİSTESİ... 4 1.... 5 2. NA GİRİŞ... 6 3. YENİ DEFTER ONAY

Detaylı

KAMU HESAPLARI BİLGİ SİSTEMİNDE MAAŞ UYGULAMASI İÇİN GENEL KULLANICI YETKİLENDİRME KILAVUZU

KAMU HESAPLARI BİLGİ SİSTEMİNDE MAAŞ UYGULAMASI İÇİN GENEL KULLANICI YETKİLENDİRME KILAVUZU KAMU HESAPLARI BİLGİ SİSTEMİNDE MAAŞ UYGULAMASI İÇİN GENEL KULLANICI YETKİLENDİRME KILAVUZU EKİM 2008 KİMLİK YÖNETİMİ VE BİLGİ GÜVENLİĞİ ŞUBESİ İçindekiler 1- SİSTEME GİRİŞ... 4 2- KULLANICI TANIMLAMA

Detaylı

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ TAKİP SİSTEMİ PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ KULLANICI KILAVUZU

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ TAKİP SİSTEMİ PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ KULLANICI KILAVUZU BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ TAKİP SİSTEMİ PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ KULLANICI KILAVUZU Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü 2013 BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ TAKİP

Detaylı

Kırklareli Üniversitesi

Kırklareli Üniversitesi Evrak Kayıt Programı Kullanım Kılavuzu Kırklareli Üniversitesi Evrak takibi açısından kullanıcıya büyük ölçüde hız ve evrakın kolay bulunabilme özelliği vermiştir. Deftere yapılan kayıt esnasında yaşanılan

Detaylı

AYDES PROJESİ MESAJ KUTUSU EĞİTİM DOKÜMANI

AYDES PROJESİ MESAJ KUTUSU EĞİTİM DOKÜMANI AYDES PROJESİ MESAJ KUTUSU İÇINDEKILER 1. DOKÜMAN SÜRÜMLERİ... 4 2. MESAJ KUTUSU ÖZELLİKLERİ... 4 2.1 Mesaj Kutusu Seçim... 4 2.1.1 Mesaj Dizinleri Listeleme / Mesaj Gösterme... 5 2.1.2 Mesaj Silme...

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ E-POSTA YARDIM BELGESİ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ E-POSTA YARDIM BELGESİ Zimbra Webmail GENEL ÖZELLİKLER Zimbra yüksek performanslı bir e-posta programı olup, e-posta, adres defteri, takvim, görev listeleri ve web dokümanları gibi özelliklere sahip bir uygulamadır. e-posta

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi Etkinlik Takip Sistemi Kullanım Kılavuzu

Süleyman Demirel Üniversitesi Etkinlik Takip Sistemi Kullanım Kılavuzu Süleyman Demirel Üniversitesi Etkinlik Takip Sistemi Kullanım Kılavuzu Etkinlik takip sistemine https://etkinlik.sdu.edu.tr adresinden ulaşılmaktadır. Bu sayfa Şekil 1. de gösterilmiştir. SDÜ Etkinlik

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN MEDULA YETKİ SİSTEMİ HAKKINDA DUYURU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN MEDULA YETKİ SİSTEMİ HAKKINDA DUYURU SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN MEDULA YETKİ SİSTEMİ HAKKINDA DUYURU MEDULA Hastane Uygulaması ve Şahıs Ödemeleri Sisteminde kullanıcı tanımlanması ve mevcut kullanıcıların yetkilerinde değişiklik

Detaylı

Web Uygulaması Kullanım Kılavuzu

Web Uygulaması Kullanım Kılavuzu Web Uygulaması Kullanım Kılavuzu 1- Biotekno Hakkında... 2 2- Kullanıcı Bilgileri... 3 3- Sisteme Giriş... 3 4- Telefon Rehberinin Eklenmesi... 5 4.1- Kayıt Ekleme... 6 4.2- Excel den Yapıştırarak Ekleme...

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ EĞİTİM KILAVUZU

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ EĞİTİM KILAVUZU ARMONİ PAZARLAMA PLASTİK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ EĞİTİM KILAVUZU A- TERMİNAL SİPARİŞ SİSTEMİ B- TERMİNAL ELEKTRONİK POSTA GÖNDERME VE ALMA C- TERMİNAL APN BAĞLANTISI SİPARİŞ SİSTEMİ

Detaylı

T.C. İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Evrak Görebilirlik Kuralları Kullanıcı Kılavuzu

T.C. İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Evrak Görebilirlik Kuralları Kullanıcı Kılavuzu T.C. İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Evrak Görebilirlik Kuralları Kullanıcı Kılavuzu Mart 2012 İçerik 1.1 Kişisel Evrak Aramalarında Bulabileceğiniz Evraklar... 4 1.1.1 Kişisel Gelen

Detaylı

Excel Uygulaması Kullanım Kılavuzu

Excel Uygulaması Kullanım Kılavuzu Excel Uygulaması Kullanım Kılavuzu 1- Biotekno Hakkında... 2 2- Kullanıcı Bilgileri... 3 3- Uygulamanın İndirilmesi... 3 4- Ayarlar... 5 5- SMS Gönderimi... 5 6- Raporlar... 10 7- SMS Kişiselleştirme...

Detaylı

ÖĞRENCİ İNTERNET MODÜLÜ KULLANIM KLAVUZU

ÖĞRENCİ İNTERNET MODÜLÜ KULLANIM KLAVUZU ÖĞRENCİ İNTERNET MODÜLÜ KULLANIM KLAVUZU Otomasyona Giriş Otomasyona ilk giriş sırasında standart olarak; Kullanıcı Adı: Öğrenci Numarası Şifre: T.C. Kimlik numaranızın ilk 5 hanesi olarak belirlenir.

Detaylı

Otomasyon Erişimi. Menüler ve İçerikleri. Ana Ekran Unsurları. Sorular. Çıkış

Otomasyon Erişimi. Menüler ve İçerikleri. Ana Ekran Unsurları. Sorular. Çıkış Otomasyon Erişimi Menüler ve İçerikleri Ana Ekran Unsurları Sorular Çıkış Otomasyona nasıl ulaşılabilir? Kullanıcı Adı İlk Şifre Oluşturma Otomasyon Sistemi Otomasyon Sistemine nasıl ulaşılabilir? Üniversitemiz

Detaylı

SIKÇA SORULAN SORULAR

SIKÇA SORULAN SORULAR SIKÇA SORULAN SORULAR 1.) Uygulamaya nasıl bağlanabilirim? Uygulamaya, http: //ebys.tse.org.tr adresinden bağlanmanız gerekmektedir. 2.)"Yanlış kullanıcı adı veya şifre" uyarısı ile karşılaşıyorum. Klavyede

Detaylı

KEÖS UYGULAMALARINA YETKİLENDİRME KILAVUZU

KEÖS UYGULAMALARINA YETKİLENDİRME KILAVUZU KEÖS UYGULAMALARINA YETKİLENDİRME KILAVUZU İçindekiler 1.BİRİM SORUMLUSU TANIMLAMA 3 2.BİRİM SORUMLUSUNA VEKALET VERME İŞLEMİ.12 3.BİRİM SORUMLUSU SERTİFİKA OLUŞTURMA 18 4.TALİMAT AKTARMA YETKİLİSİ VEYA

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAŞVURU PORTALINDAN SERTİFİKA BAŞVURUSUNDA BULUNACAK KULLANICI TALİMATI

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAŞVURU PORTALINDAN SERTİFİKA BAŞVURUSUNDA BULUNACAK KULLANICI TALİMATI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAŞVURU PORTALINDAN SERTİFİKA BAŞVURUSUNDA BULUNACAK KULLANICI Doküman Kodu Yayın Numarası Yayın Tarihi TALM-001-011 00 14.02.2013 DEĞİŞİKLİK KAYITLARI Yayın No Yayın Nedeni Yayın

Detaylı

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ NOTERLİK BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMASI KULLANIM Değişiklik Numarası: 1.5 14/11/2011 İÇİNDEKİLER 1 İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİL LİSTESİ... 3 TANIMLAR LİSTESİ... 4 KISALTMALAR LİSTESİ... 4 1. UYGULAMASI... 5 2. UYGULAMASINA

Detaylı

TÜZEL KİŞİLERDE ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ; tüzel kişiliğin sicilde tescilli unvanının ibraz edilen yetki belgesine göre değiştirilmesi işlemidir.

TÜZEL KİŞİLERDE ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ; tüzel kişiliğin sicilde tescilli unvanının ibraz edilen yetki belgesine göre değiştirilmesi işlemidir. TÜZEL KİŞİLERDE ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ; tüzel kişiliğin sicilde tescilli unvanının ibraz edilen yetki belgesine göre değiştirilmesi işlemidir. GEREKLİ BELGELER AÇIKLAMALAR 1-)Kimlik Belgesi Firma temsilcisi

Detaylı

YEDEKLEME PROGRAMI KURULUM VE KULLANIMI

YEDEKLEME PROGRAMI KURULUM VE KULLANIMI YEDEKLEME PROGRAMI KURULUM VE KULLANIMI Kurulum 1..zip dosyasını açınız. 2. Açılan dosyanın içindeki Yedekleme klasörünü açınız. 3. Yedekleme.exe dosyasını açınız. 4. Üst pencerede ki ekran gözükecektir.

Detaylı

TASNİF DIŞI KAMU SERTİFİKASYON MERKEZİ. Doküman Adı MOBİL İMZA KULLANIM AMAÇLI NİTELİKLİ ELEKTRONİK SERTİFİKA BAŞVURU TALİMATI

TASNİF DIŞI KAMU SERTİFİKASYON MERKEZİ. Doküman Adı MOBİL İMZA KULLANIM AMAÇLI NİTELİKLİ ELEKTRONİK SERTİFİKA BAŞVURU TALİMATI Kamu SM KAMU SERTİFİKASYON MERKEZİ Doküman Adı ELEKTRONİK SERTİFİKA BAŞVURU TALİMATI Doküman Kodu Yayın Numarası Yayın Tarihi 0 Hazırlayanlar Serdar DEMİR Onay Erol KAHRAMAN DEĞİŞİKLİK KAYITLARI Yayın

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ. Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkik Kılavuzu

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ. Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkik Kılavuzu 2015 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkik Kılavuzu GİRİŞ... 2 1.1 AMAÇ...2 2. SİSTEME GİRİŞ... 2 DOKÜMAN YÖNETİMİ... 4 3.1 İÇ TETKİK EKRANI...4 İÇ TETKİK... 5 4.1 İÇ TETKİK

Detaylı

ELEKTRONİK EVRAK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ELEKTRONİK EVRAK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? Tıbbi Cihaz Firmalarının T.C TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU na Serbest Satış Sertifikası ve Kontrol Belgesi için elektronik başvuru yapabilmelerini sağlamak üzere TİTUBB sisteminde kayıtlı ve onaylı

Detaylı

İçindekiler T.C. BAŞBANAKLIK ATATÜRK KÜLTÜR DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU

İçindekiler T.C. BAŞBANAKLIK ATATÜRK KÜLTÜR DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU İçindekiler Yayım Takip Sistemi (YAYSİS)... 2 https://yaysis.ayk.gov.tr... 2 I. Sisteme Kayıt... 2 II. Üye Giriş... 4 III. Eser/Makale Başvurusu... 4 IV. Başvuru Takibi... 7 V. Hakemden Gelen Düzeltmeler...

Detaylı

Bilin tarafından verilen Kullanıcı Adı ve Şifresini bu alanlara giriniz. Bilin Yazılım ve Bilişim Danışmanlığı Ltd. Şti.

Bilin tarafından verilen Kullanıcı Adı ve Şifresini bu alanlara giriniz. Bilin Yazılım ve Bilişim Danışmanlığı Ltd. Şti. Çağrı Takip Sistemi Bilin Çağrı Takip Sistemi ne, Internet Explorer adres sahasına http://www.bilin.com yazarak ulaşabilirsiniz. Açılan sayfada Çağrı Sistemine girebilmeniz için gerekli olan Kullanıcı

Detaylı

TANITIM KILAVUZU. 1- Bilimsel Toplantı katılımcıları için veri tabanına T.C. Kimlik numarası ile başvuru yapılması gerekmektedir

TANITIM KILAVUZU. 1- Bilimsel Toplantı katılımcıları için veri tabanına T.C. Kimlik numarası ile başvuru yapılması gerekmektedir TANITIM KILAVUZU Amaç: Bu kılavuz, 2012 yılı Ocak ayında yürürlüğe girecek 26 Ağustos 2011 tarih, 28037 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkındaki Yönetmelik

Detaylı

HAL KAYIT SİSTEMİ E-BİLDİRİM MODÜLÜ KULLANIM KILAVUZU

HAL KAYIT SİSTEMİ E-BİLDİRİM MODÜLÜ KULLANIM KILAVUZU HAL KAYIT SİSTEMİ E-BİLDİRİM MODÜLÜ KULLANIM KILAVUZU 1 İçindekiler 1. GİRİŞ... 3 1.1. AMAÇ ve KAPSAM... 3 1.2. YAZILIMA GENEL BAKIŞ... 3 2. SİSTEM KULLANMI... 3 2.1. SİSTEME GİRİŞ... 3 2.2. BİLDİRİM İŞLEMİ

Detaylı

TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ

TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ MEKÂNSAL GAYRİMENKUL SİSTEMİ (MEGSİS) BAŞVURU, E-ÖDEME VE FEN KAYIT İŞLEMLERİ DOKÜMANI Sürüm: 0.1 Revizyon Bilgileri Revizyon No: Revizyon Tarihi Revizyonu Yapan Revizyon

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI BAŞVURU PORTALINDAN SERTİFİKA BAŞVURUSUNDA BULUNACAK KULLANICI TALİMATI

SAĞLIK BAKANLIĞI BAŞVURU PORTALINDAN SERTİFİKA BAŞVURUSUNDA BULUNACAK KULLANICI TALİMATI SAĞLIK BAKANLIĞI BAŞVURU PORTALINDAN SERTİFİKA Doküman Kodu Yayın Numarası Yayın Tarihi TALM-001-011 00 14.02.2013 DEĞİŞİKLİK KAYITLARI Yayın No Yayın Nedeni Yayın Tarihi 00 İlk Çıkış 14.02.2013 TALM-001-011

Detaylı

T.C. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Personel Ödemeleri Uygulama Destek Şubesi FİİLİ HİZMET ZAMMI UYGULAMA KILAVUZU

T.C. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Personel Ödemeleri Uygulama Destek Şubesi FİİLİ HİZMET ZAMMI UYGULAMA KILAVUZU T.C. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Personel Ödemeleri Uygulama Destek Şubesi FİİLİ HİZMET ZAMMI UYGULAMA KILAVUZU ARALIK - 2012 SİSTEME GİRİŞ http://kbs.muhasebat.gov.tr/index.html linkine

Detaylı