DERS BİLGİ FORMU. DERSİN ADI Matematik -I DERSİN KODU 101 BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DERS BİLGİ FORMU. DERSİN ADI Matematik -I DERSİN KODU 101 BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ"

Transkript

1 Matematik -I DERSİN KODU 101 SÜRE VE ) 1. Yarıyıl / Güz Dönemi *Mesleği için gerekli olan temel matematiksel işlemleri yapabilme. *Öğreneceği temel matematiksel işlemleri mesleği ile ilgili işlemlerde kullanabilme. 1 Sayılar, aritmetik işlemler 2 Üs ve kök hesapları, ikili, sekizli, onaltılı sayı sistemleri ile ilgili işlemler 3 Çarpanlara ayırma, rasyonel ifadeleri sadeleştirme 4 I. ve II. dereceden denklemler 5 I. ve II. dereceden eşitsizlikler ve denklem sistemlerinin çözümleri 6 Fonksiyonlar ve grafik çizimleri 7 Logaritma ve üstel fonksiyonlar 8 Ara Sınav 9 Trigonometri, açısal ölçüleri dönüştürebilme, trigonometrik oranlar 10 Üçgenlerde sinüs ve cosinüs bağıntısı, alan, kenar ve açı hesapları. 11 Geometri, alan ve hacim hesapları 12 Pisagor bağıntısı 13 Öklid bağıntısı 14 Karmaşık sayılar 4

2 Teknolojinin Bilimsel İlkeleri DERSİN KODU 103 SÜRE VE ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİKLER ) 1. Yarıyıl / Güz Dönemi Ders Saati 4 Öğrencinin, ileri aşamadaki eğitimine uyum sağlayabilmesi için temel fizik kurallarını kavrayabilme, malzemeyi tanıyabilme ve deneyler yapabilme. Malzeme, statik, mekanik, akışkanlar, dalga yayınımı, elektrik ve manyetizma konularında temel kuralları kavrayabilme. Laboratuar çalışmalarında değişkenleri belirleme, grafikleri ve analiz becerilerini geliştirme. 1 Malzeme Özellikleri 2 Fiziksel Büyüklükler 3 Statik 4 Dinamik 5 İş, Enerji ve Güç 6 Akışkanlarda Basınç 7 Elektrostatik 8 ARA SINAV 9 Elektrik Akımı 10 Manyetizma 11 Mekanik Dalga Hareketi 12 Elektromanyetik Dalgalar 13 Radyoaktivite 14 Kimyasal Üreteçler

3 DERSİN KODU 105 SÜRE VE ) Entegre Ofis 1. Yarıyıl / Güz Dönemi 5 1. Bilgisayar teknolojisinin ofis ortamında değişik amaçlarla kullanılacağı gerçeğini kavrayabilme. 2. Kelime işlem programını kullanabilme. 3. Bilgisayar teknolojisiyle sunu hazırlayıp takdim edebilme. 4. Çalışma tablosu oluşturabilme, çalışma hayatında sağlayacağı kolaylıkları kavrayabilme. 5. Çalışma tablosunda grafik hazırlayabilme. 6. Veritabanı programının sağladığı avantajların önemini kavrayabilme. 1 Bilgisayar Teknolojileri 2 Bilgisayar Teknolojilerinin ofis ortamında kullanımı 3 Kelime işlemci programına giriş 4 Kelime işlemcilerin ofis ortamında kullanımı 5 Sunu programları ve temel kavramlar 6 Sunu programı ile ilgili uygulamalar 7 Çalışma tablosu programı, temel kavramlar 8 Ara sınav 9 Çalışma tablosu ile ilgili uygulamalar 10 Çalışma tablosu ile yapılan grafikler 11 Veri tabanı, temel kavramlar 12 Veri tabanı hazırlama 13 Hazırlanan veri tabanının kullanımı ve sağladığı kolaylıkla Verileri farklı şekillerde görüntülemek,değiştirmek ve 14 çözümlemek için sorgu oluşturmak

4 DERSİN KODU 107 SÜRE VE Temel Elektronik 1. Yarıyıl / Güz Dönemi ) 4 4. Temel Elektronik Aktif Ve Pasif Devre Elemanlarını Ve Devre Çözümünde Kullanılan Teknikleri Öğretmektir. 1 Elektronikteki Temel Kavramlar 2 Devre Tipleri Ve Uygulamaları 3 Ohm Kanunu Ve Uygulamaları 4 Kirchoff Kanunları, Göz Analizi 5 Düğüm Analizi, Thevenin Teoremi 6 Norton Teoremi, Kaynak Dönüşümleri 7 Süperpozisyon Teoremi, Kapasitans Ve İndüktans 8 ARA SINAV 9 Yarı İletkenlerin Özelllikleri Ve Uygulamaları 10 Sayı Sistemleri 11 Mantık Kapıları 12 Flip-Floplar: JK, RS, T ve D tipi Flip-floplar 13 Kaydediciler, Sayıcılar 14 Decoder,Encoder

5 DERS KODU 109 SÜRE VE ) Algoritma ve Programlamaya Giriş 1. Yarıyıl / Güz Dönemi Dersin amacı, programlama konusunda temel ve gerekli bilgileri uygulama yoluyla aracılığı ile öğretebilmektir. 1 Problem Çözüm İlkeleri 2 Problem Çözüm Evreleri 3 Algoritma ve Akış Şemaları 4 Kritik Noktaları Belirleme 5 Uygulama 6 Bir Problemi Tanımlama 7 Programlama Dili Ortamını Kullanabilme 8 ARA SINAV 9 Kod Yazım Kuralları 10 Değişkenler 11 Kontrol Deyimleri 12 Döngüler 13 Programın Çalıştırılması 14 Programların Testi

6 DERSİN KODU 111 SÜRE VE ) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi - I 1.Yarıyıl / Güz Dönemi Ders Saati Demokratik, lâik, yenilikçi, evrensel değerlere ve gelişmeye açık, gelecekle ilgili hedefleri olan bireyler haline gelmek. 1 Temel Kavramlar (İnkılap, İhtilal, Devrim, Islahat, Hükümet Darbesi.) 2 Osmanlı Devletinin Yıkılış Sebepleri ve Islahatlar Hareketleri. Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı, Birinci Meşrutiyet II. Meşrutiyet 3 Dönemleri 4 XIX. Yüzyılda Osmanlı Devletinde Ortaya Çıkan Fikir Hareketleri 5 İttihat ve Terakki Cemiyeti, Trablusgarp Harbi, Balkan Savaşları I. Dünya Savaşı, Cepheler, Ermeni Meselesi ve I Dünya Savaşı 6 Sırasında Ermeni Olayları 7 Ara Sınav Mondros Mütarekesi ve Sonrası Osmanlı Topraklarında Yapılan 8 İşgaller İşgaller Karşısında Memleketin Durumu ve Atatürk ün Samsun a 9 Çıkışı, Milli Mücadele Dönemi Yeni Türk Devletinin Teşkilatlanması, Kongreler Dönemi ve Misak-ı 10 Milli Kararları 11 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Açılması ve İç Ayaklanmalar Milli Mücadelede Başlıca Cepheler, Birinci ve İkinci İnönü 12 Savaşları Sakarya Savaşı, 13 Başkomutanlık Meydan Muharebesi Mudanya Mütarekesi, 14 Lozan Konferansı ve Lozan Anlaşması 15 Final Sınavı 16

7 DERSİN KODU 113 SÜRE VE ) Türk Dili-I 1. Yıl/Güz Dönemi Dilin insan aklının ürünü olduğunu kavrayabilme Türk dilinin yapısal özelliklerini ve zenginliğini kavrayabilme Yazılı anlatımda başarılı olmanın yollarını kavrayabilme Araştırma, okuma ve bilgilenme kabiliyetlerini uygulayabilme 1 Dil, tanımı, dilinin kazanılması, dilin iletişimdeki yeri ve önemi, 2 Dil-kültür ilişkisi, Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, Türk dilinin gelişimi ve tarihi 3 devreleri, Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları, 4 de sesler ve sınıflandırılması, 5 nin ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar, hece bilgisi, 6 de sesler ve sınıflandırılması, nin hece bilgisi, imla kuralları ve uygulaması, noktalama 7 işaretleri ve uygulaması, 8 Ara Sınav 9 nin yapım ekleri ve uygulaması 10 Kompozisyonla ilgili genel bilgiler, 11 Kompozisyon yazmada kullanılacak plan ve uygulaması, 12 de isim ve fiil çekimleri 13 Kompozisyonda anlatım şekilleri ve uygulaması, 14 Kompozisyonda anlatım şekilleri ve uygulaması, 15 Zarfların, edatların ve bağlaçların deki kullanılışı. 16 Dönem Sonu Sınavı

8 DERSİN KODU 115 SÜRE VE ) Yabancı Dil I (İngilizce) 1.Yarıyıl / Güz Dönemi İngilizce 4 4 İletişimsel yaklaşım öğretim metodunu kullanarak temel düzeyde öğrencilere konuşma, dinleme, okuma ve yazma becerilerini kazandırmak 1 Names, Greetings and Titles, Numbers 2 Greetings and Introductions, Countries and Nationalities 3 Objects, Greeting Friends, Likes and Dislikes (1) 4 Places: Location (1), Jobs 5 The Alphabet, Food Drink and Money 6 Likes and Dislikes (2) 7 Likes and Dislikes (2) 8 Skills and Sports, Age 9 Past Time 10 Shops and Requirements 11 Places: Location (2) 12 Clock Times 13 Fied Times 14 consolidation

9 DERSİN KODU 102 SÜRE VE ) Yabancı Dil II (İngilizce) 2.Yarıyıl/Bahar Dönemi İngilizce 4 4 İletişimsel yaklaşım öğretim metodunu kullanarak temel düzeyde öğrencilere konuşma, dinleme, okuma ve yazma becerilerini kazandırmak 1 Names, Greetings and Titles, Numbers 2 Greetings and Introductions, Countries and Nationalities 3 Objects, Greeting Friends, Likes and Dislikes (1) 4 Places: Location (1), Jobs 5 The Alphabet, Food Drink and Money 6 Likes and Dislikes (2) 7 Likes and Dislikes (2) 8 Skills and Sports, Age 9 Past Time 10 Shops and Requirements 11 Places: Location (2) 12 Clock Times 13 Fied Times 14 consolidation

10 DERSİN KODU 104 SÜRE VE Bilgisayar Donanımı 2.Yarıyıl/Bahar Dönemi Bilgisayar donanımında kullanılan birimleri, kartların ve cihazların yapılarını, çalışmalarını ve kullanımlarını kavrayabilme. 2.Bilgisayar sistemlerinin oluşturulması, montajı, bakım-onarımı için gerekli temel bilgileri ve becerileri edinebilme. ) 3.Programlama ve bilgisayarın işleyişi için gerekli donanım bilgilerini kavrayabilme. 1 Bilgisayar türleri 2 İşlemciler ve Bellekler 3 Anakartlar 4 Bilgisayar kasaları ve güç kaynakları 5 Disk ve disket sürücüler 6 Optik aygıtlar 7 Görüntü kartları 8 ARA SINAV 9 Monitörler 10 Klavye ve fare 11 Ses kartları ve tv kartları 12 Modemler ve Internet 13 Yazıcılar 14 Güvenlik oluşturmak

11 DERSİN KODU 106 SÜRE VE ) Türk Dili-II 2.Yarıyıl/Bahar Dönemi Dilin insan aklının ürünü olduğunu kavrayabilme Türk dilinin yapısal özelliklerini ve zenginliğini kavrayabilme Yazılı anlatımda başarılı olmanın yollarını kavrayabilme Araştırma, okuma ve bilgilenme kabiliyetlerini uygulayabilme Dilin insan hayatındaki önemini 1 Dillerin doğuşu ile dilin özellikleri Dilin insan aklının ürünü olduğu konusu 2 Türk dilinin özellikleri ve zenginliği Dil bilgisinin iletişim açısından önemi, 3 Sözcüklerin kullanım özellikleri ve anlam değeri Sözcük öbeklerinin anlatım açısından önemi 4 Yazılı anlatımda başarılı olmanın yolları 5 Kelimelerin ses ve şekil yapısı İsimler, fiiller, zarflar, edatlar okunuşları, türleri ve `de 6 kullanılışları İsimler, fiiller, zarflar, edatlar okunuşları, türleri ve `de 7 kullanılışları İsimler, fiiller, zarflar, edatlar okunuşları, türleri ve `de 8 kullanılışları 9 Yazılı anlatımın gerçekleşme süreci 10 Yazılı anlatım düzeniyle anlatım biçimlerinin ne olduğu 11 Yazılı anlatımda başarılı olmanın yolları 12 Güzel ve etkili konuşmanın temel ilkeleri 13 Diksiyon konusunda yeni bilgilerin önemi 14 Sözlü anlatımda başarının yolları (çalışma)

12 DERSİN KODU 108 SÜRE VE ) Veri Yapıları ve Programlama 2.Yarıyıl/Bahar Dönemi 4 1. Özel amaçlar için kullanılabilecek veri tiplerini tanımlayabilme. 2. Sıralı yada doğrudan erişimli dosyaları oluşturabilme ve kullanabilme. 3. İşaretçi tip değişkenleri kavrayıp, tanımlayabilme. 4. Kendi kendini çağıran program parçaları oluşturabilme. 5. Sıralama ve arama yöntemlerini kavrayabilme. 6. Programlama dilinin sağladığı olanakları kullanarak kütüphaneler oluşturabilme ve mevcut kütüphaneleri inceleyebilme. 7. Programlama dilinin sağladığı olanakları kullanarak bilgisayar portlarını kullanıp kontrol edebilme. 1 Temel Veri Türleri ve Yapıları 2 Algoritma tasarımına giriş 3 Algoritma öğeleri 4 Algoritmanın PASCAL dilinde gerçeklenmesi 5 Algoritma karmaşıklığı 6 Temel Algoritmalar 7 veri arama algoritmaları 8 ARA SINAV 9 Sıralama algoritmaları (bubble, binary, qsort algoritmaları) 10 Yığıt algoritmaları 11 Sıra algoritmaları 12 Ağaç algoritmaları 13 Programlama 14 Programlama ile Bilgisayar Portlarını Kontrol Etme

13 DERSİN KODU 110 SÜRE VE ) MATEMATİK-II 2.Yarıyıl/Bahar Dönemi 4 *Lineer denklem ve matris sistemleri ile temel hesaplamaları yapabilme. *Limit ve süreklilik kavramlarını açıklayabilme. *Türev kavramını açıklayabilme ve çeşitli fonksiyonların türevlerini alabilme. *İntegral yöntemlerini açıklayabilme ve temel fonksiyonların integralini alabilme. *Diferansiyel denklemleri tanıyabilme ve çözüm yöntemlerini kullanabilme. *İstatistik yöntemlerini açıklayabilme ve uygulayabilme. 1 Lineer denklem sistemleri ve matrisler. 2 Matrisler ve determinantlar. 3 Limit ve limit alma işlemleri. 4 Limit ve süreklilik. 5 Türev kavramı, türev alma kuralları. 6 Türevin geometrik anlamı ve teğet denklemi. 7 Türev yardımıyla Maksimum ve minimum problemlerinin çözümü. 8 Türevle ilgili uygulamalar. 9 Ara Sınav 10 İntegral 11 Belirli integral. 12 İntegral alma teknikleri ve belirsiz integral. 13 İntegral yardımıyla alan ve hacim hesapları. 14 İstatistik

14 DERSİN KODU 114 SÜRE VE ) Veri Tabanı Yönetim Sistemleri- I 2.Yarıyıl/Bahar Dönemi 5 Veri tabanı kavramını algılayarak, veri tabanı oluşturabilmesi,form dizayn edebilmesi ve Sorgular tasarlayabilmesine yöneliktir. 1 Veritabanı işlemleri 2 Microsoft Access ortamı 3 Access programlamaya giriş 4 Sorgular 5 Formlar 6 SQL deyimleri 7 Select komutu 8 ARA SINAV 9 Karmaşık select komutu 10 Update ve Insert komutları 11 Join işlemleri 12 Delete işlemleri 13 Fonksiyonlar 14 Sorgu tabloları Oluşturma

15 DERSİN KODU 116 SÜRE VE ) Grafik ve Animasyon 2.Yarıyıl/Bahar Dönemi Resim Dosyaları, Resim Hazırlama ve Düzenleme, Animasyon Hazırlama ve Düzenleme 1 Grafik tabanlı programların tanıtımı. 2 Resim dosyaları ve formatlarının anlatımı. 3 Bir grafik programı olan Adobe Photoshop'un genel tanıtımı. 4 Resim dosyası üzerinde File menüsü ile yapılan işlemler. 5 Resim dosyası üzerinde Edit menüsü üzerinde papılan işlemler. 6 Resim dosyası üzerinde Image menüsü ile yapılan işlemler. 7 Resim dosyası üzerinde Image menüsü ile yapılan işlemler. 8 ARA SINAV Resim dosyası üzerinde Layer menüsü ile yapılan işlemler,resim 9 dosyası üzerinde Select menüsü ile yapılan işlemler. 10 Resim dosyası üzerinde Filter menüsü ile yapılan işlemler. 11 Resim dosyası üzerinde View menüsü ile yapılan işlemler. 12 Resim dosyası üzerinde Window menüsü ile yapılan işlemler. 13 Animasyon hazırlama tekniklerinin gösterilmesi. 14 Animasyon uygulaması.

16 DERS KODU 118 SÜRE VE ) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi - II 2.Yarıyıl/Bahar Dönemi Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin kuruluşunu, Atatürk ilke ve inkılâplarını tanıtmak 1 Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi dersinin amacı ve ilgili kavramlar 2 Türk inkılabını hazırlayan iç sebepler 3 Türk inkılabını hazırlayan dış sebepler 4 Büyük devletlerin Osmanlı Devleti üzerindeki emelleri ve baskıları 5 XIX. yüzyıl Osmanlı Devleti nde yenilik hareketleri 6 Meşrutiyet Dönemi 7 Osmanlı Devleti ni kurtarmaya yönelik fikir akımları 8 I. Dünya Savaşı öncesinde siyasi ve askeri gelişmeler 9 I. Dünya Savaşının sebepleri 10 Osmanlı Devleti nin savaşa giriş ve cepheler 11 Çanakkale cephesi 12 Osmanlı Devleti ni paylaşma projeleri 13 I. Dünya Savaşının sona ermesi 14 Mondros Mütarekesi ve uygulanması

17 DERSİN ADI Mesleki Yabancı Dil- I DERS KODU 203 DERS KATEGORİSİ SÜRE VE ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİKLER DERSİN İÇERİĞİ VE HAFTALARA GÖRE ) 3.Yarıyıl / Güz Dönemi İngilizce Öğrencilere bilgisayar teknolojisi ve yazılım bilgisi hakkında genel İngilizce terminoloji kazandırmak; bilgisayar programcılığı mesleği ile ilgili kaynak tarama sırasında ihtiyaç duyacakları temel kavramları ve İngilizce bilgisini vermek 1 Random Access Memory (RAM) Some types of Ram, Sram, DRAM How big is RAM? Hard Disks and their construction How does a hard disk work? Back up the files and folders How to back up the windows address book How to back up mail folders, How to restore the windows address book How to restore mail folders, a mini test, Linm A brief history of Linu operating system Current applications of Linu systems Is Linu difficult?.. a mini test 7 1. Ara sınav 8 What is Facebook? 9 How did the Facebook become a real success?, Website features... a mini test 10 Sound card 11 Sound card, A mini test 12 Web site development tools. How to use frontpage

18 Step by step installation 13 How to create a simple page, How to publish your web page 14 Bluetooth, What is wireless technology? What are the bluetooth products? DERSİN ADI Girişimcilik DERS KODU 207 SÜRE VE ) 3.Yarıyıl / Güz Dönemi Bu dersin amacı öğrencileri girişim fikri ve girişimcilik ile ilgili teorik konularda bilgilendirmek ve yardım alabilecekleri kurum ve kuruluşları tanıtarak konuyla ilgili motivasyonlarını artırmaktır. Girişimcilik İle İlgili Kavramlar; Girişimciliğin Önemi ve Gelişimi; Girişimcilerdeki Özellikler; İç ve Dış Girişimcilik; Girişimcilikte Motivasyon; Girişimcilikte Yaratıcılık ve Yenilikçilik; Buluş, Marka ve Tasarımların Korunması; Girişimcilikte İş Fikirleri; İş Planı Hazırlama ve Doküman Haline Getirilmesi; İş Planı İçinde Yönetim, Pazarlama, Finans ve Üretim Planları; Girişimcilik Öyküleri; Girişimcilikte Örnek Olay İncelemeleri. 1 Girişimciliğin Tarihsel Gelişimi 2 Girişimcilik ve Girişimci Kavramları 3 Yeni Bir İş Kurma ve Mevcut Bir İşletmeyi Satın Alma 4 Franchısıng 5 Pazarlama Planının Hazırlanması 6 Yeni Bir İşletme Kurmanın Finansman Boyutu 7 İş Planı 8 Ara Sınav 9 İç Girişimcilik Girişimcilik ve 10 Kültür 11 Kadın Girişimcilik 12 Aile İşletmeleri 13 Aile İşletmelerinde Kurumsallaşmaya Yönelik Engeller 14 İş Ahlakı Sosyal Sorumluluk ve Girişimcilik

19 DERS KODU 209 SÜRE VE ) İşletim Sistemleri 3.Yarıyıl / Güz Dönemi Bilgisayar yazılımlarını sınıflandırılması 2.İşletim sisteminin türlerinin ve tarihçesinin bilinmesidir. 3.Bilgisayar kaynaklarının nasıl yöneltildiğini kavramasıdır. 1 Bilgisayar Yazılımları; Uygulama Programları Hizmet Programları; Sistem Programları; Programlama Dili 2 Sistemi 3 İşletim Sistemlerinin Tarihçesi 4 Bilgisayar Kaynakları ve Kaynak Paylaşımı 5 İşletim Sisteminin Sunduğu Hizmetler 6 Bellek Yönetimi, İşlemci Yönetimi 7 Giriş / Çıkış Birimi Yönetimi, Kütük Yönetimi 8 ARA SINAV 9 İşletim Sisteminin Özellikleri Çok Kullanıcılı Sistemler 10 Etkileşimli Sistemler 11 Zaman Paylaşımlı Sistemler 12 Gerçek Zamanlı Sistemler Dağıtık ve Merkezi Zaman Paylaşımlı Sistemler Dağıtık ve 13 Merkezi İşlemler 14 DOS; Windows; OS / 2; Uni; Ai İşletim Sistemleri

20 DERS KODU 211 SÜRE VE ) Bilgisayar Ağ Sistemleri 3.Yarıyıl / Güz Dönemi Bilgisayar ağlarını tanıyabilme 2.Bilgisayar ağlarında kullanılan kablo çeşitlerini ve özelliklerini tanıyabilme. 3.Bilgisayar ağlarında kullanılan donanım birimlerini tanıyıp ağ bağlantılarını yapabilme. 4.Ağ protokollerini kavrayabilme. 1 Bilgisayar Ağlarına giriş ve terminoloji 2 Yerel alan ağı, geniş alan ağı, metropolitan alan ağı, Internet 3 Kablosuz LAN,Kablosuz MAN(VIMAX) 4 Bilgisayar ağlarında topoloji 5 OSI ve katmanları 6 Ağ standartları 7 Kablo kategorileri, bükümlü, koaksiyel ve fiber optik kablolar 8 ARA SINAV 9 TCP-IP yapısı Ağ donanım 10 cihazları(hub,switch,bridge,router,repeater,multipleer) 11 Ağ bağlantıları(fddi,cddi,ethernet) 12 DSL,GPRS,ATM 13 GSM,HomeRF,X25 14 Ağ sistemleri güvenliği

21 DERS KODU 213 SÜRE VE Görsel Programlama-I 3.Yarıyıl / Güz Dönemi Bilgisayar donanımında kullanılan birimleri, kartların ve cihazların yapılarını, çalışmalarını ve kullanımlarını kavrayabilme. 2.Bilgisayar sistemlerinin oluşturulması, montajı, bakım-onarımı için gerekli temel bilgileri ve becerileri edinebilme. ) 3.Programlama ve bilgisayarın işleyişi için gerekli donanım bilgilerini kavrayabilme. Nesne yönelimli programlamanın ilkeleri ve uygun bir dilin 1 öğretilmesi 2 Değişkenlerin ve Fonksiyonların Nesne Olarak Tanımlanması 3 Nesnelerin Özellikleri ve Bu Özelliklerin Değiştirilmesi 4 Ana-Çocuk Nesneleri Arasındaki İlişkiler 5 Programlama Teknikleri 6 Uygulama 7 Programlamada Nesnelerin Kullanılması 8 ARA SINAV 9 Değişkenler, kontrol deyimleri ve döngüler 10 Fonksiyonlarla Nesne Özelliklerinin Değiştirilmesi Kullanıcılara Nesneler Kullanarak Daha Kullanışlı Arayüzler 11 Hazırlanması Programlamada Nesneler Kullanarak Daha Hızlı ve Daha Kolay 12 Sonuca Ulaşmanın Yolları 13 Uygulama Klasik Programlama ile Nesne Kullanarak Programlama 14 Arasındaki Farklar

22 DERS KODU 215 SÜRE VE ) İnternet Programcılığı- I 3.Yarıyıl / Güz Dönemi 4 4 Dersin amacı öğrencilere İnternet programcığının temeli olan HTML dilinin temel komutları hakkında bilgi vermek ve öğrencilerin bu bilgileri kullanarak Deneme amaçlı WEB siteleri hazırlamalarını sağlayarak internet programcılığına hazırlamaktır. 1 HTML Dosyaları HTML Dosyaları ile ilgili temel işlemler 2 Font seçimi ve karakterleri Biçimlemek. 3 Numaralı ve maddeli liste Hazırlamak. 4 Resimler üzerinde işlem yapmak. 5 Hareketli.gif dosyası hazırlamak. Style sheet kullanımı. 6 işlemleri ve link tanımlamak. 7 Tablo hazırlamak. 8 ARA SINAV 9 Form hazırlamak. 10 Frame-Çerçeve hazırlamak 11 Kayan yazılar hazırlamak. 12 Java Script kullanmak. 13 Frontpage Epress kullanmak. 14 Site Yayımlamak

23 DERS KODU 217 SÜRE VE Veri Tabanı Yönetim Sistemleri- II 3.Yarıyıl / Güz Dönemi 4 5 Veritabanı ile ilgili temel kavramları vermek ve veritabanı mimarisini oluşturmak. ) 1 Veritabanı temel kavramlarının öğretilmesi 2 Veritabanı istemci/sunucu yapısına göre kurulum işlemleri 3 Tablo tasarımı 4 Tablo tasarımı: Birincil anahtar, yabancı anahtar 5 Basit sorgulama kavramları 6 Select/Order by / where / having deyimi 7 tablo değişkenleri (Data Types) 8 ARA SINAV 9 Select/Order by / where / having deyimi 10 Bileşik deyimler/kaydedilmiş Yordamlar 11 Functions ve Operators 12 Delete işlemleri 13 Veritabanı Güvenliği ve Kullanıcı Yetkilendirme 14 Optimization

24 DERS KODU 219 SÜRE VE ) C Programlama Dili I 3.Yarıyıl / Güz Dönemi 4 1.C programlama dili ile ilgili tanım ve yapıları kavrayabilme. 2.C dilindeki yapısal özellikleri kavrayabilme ve programlarında kullanabilme. 3.Döngü ve dallanma yapılarını kavrayabilme ve uygulayabilme. 4.Standart fonksiyonları problemlerde doğru bir şekilde kullanabilme. 5.Kendi ihtiyacına uygun alt programları oluşturabilme. 6.Dosyalama mantığını kavrayabilme ve komutlarını kullanabilme. 1 Temel Kavramlar 2 Temel Kavramlar 3 Programlama dilinin temel özellikleri 4 Programlama dilinin temel özellikleri 5 Yapısal deyimler ve komutlar 6 Yapısal deyimler ve komutlar 7 Yapısal deyimler ve komutlar 8 *ARA SINAV 9 Döngü,dallanma ve dizi yapıları 10 Döngü,dallanma ve dizi yapıları 11 Döngü,dallanma ve dizi yapıları 12 Standart ve kullanıcının hazırladığı fonksiyonlar 13 Standart ve kullanıcının hazırladığı fonksiyonlar 14 Standart ve kullanıcının hazırladığı fonksiyonlar 15

25 DERS KODU 201 SÜRE VE Genel ve Teknik İletişim 3.Yarıyıl / Güz Dönemi X Öğrencilerin sözlü ve yazılı iletişim yeteneklerini geliştirebilmek, mesleki konularla ilgili yazışma ilkelerini uygulayabilmesi ve iletişim tekniklerini karşılaştırıp uygun olanını uygulayabilmesini sağlamaktır. Grup faaliyetleri düzenleyerek bireysel yeteneklerini geliştirmektir 1 Kayıt Yenileme ) 2 İletişim ve İletişimle İlgili Temel Kavramlar 3 İletişim Süreci ve İletişim Türleri 4 İletişim Engelleri 5 İletişim engellerini aşma yolları 6 Sözel İletişim 7 Sözsüz İletişim 8 Ara Sınav 9 Yazılı İletişim 10 İş yaşamı ve İletişim Teknikleri 11 Teknoloji ve İletişim 12 Teknolojik Araçların İletişime Etkileri 13 Etkili İletişim 14 İletişimde Grafik ve Görsel Araçlar 15 İletişimde Görsel Araçların Kullanımının Uygulanışı 16 Dönem Sonu Sınavı

26 DERS KODU 205 SÜRE VE Muhasebe Teknikleri ve Ticari Yazılımlar-I 3.Yarıyıl / Güz Dönemi X Öğrencilerin sözlü ve yazılı iletişim yeteneklerini geliştirebilmek, mesleki konularla ilgili yazışma ilkelerini uygulayabilmesi ve iletişim tekniklerini karşılaştırıp uygun olanını uygulayabilmesini sağlamaktır. Grup faaliyetleri düzenleyerek bireysel yeteneklerini geliştirmektir 1 Temel Kavramlar ve Muhasebe Sistemleri 2 Bilanço ve Gelir Tablosu 3 Paket Program Kullanımı )

27 DERS KODU 202 SÜRE VE ) Görsel Programlama- II 4.Yarıyıl /Bahar Dönemi Görsel bir dilde yeni bileşenler oluşturabilme ve geliştirebilme. 2. Bileşenleri dinamik olarak oluşturabilme. 3. Bileşenleri ileri düzey kullandırma. 4. Veri tabanı uygulamaları yazdırma. 5. ADO Net veya SQL kullanabilme. 6. Değişik veri tabanı sunucularına ulaşım sağlama. İnternet yazılımları yapabilme. Görsel bir programın Kurulum. Programlama ortamı. Temel 1 bileşenler ve tasarım aşaması 2 Dilin Yapıtaşları; Dil Ortamı 3 Görsel Programlama 4 Program Yapısı 5 Dilin Elemanları; Basit Tipler 6 Kayan Noktalı Veri Yapıları; Göstergeler 7 Kütük G/Ç; Görsel Veri Tabanı Araçları 8 ARA SINAV 9 Tablolar; Veri Kümeleri; SQL 10 Nesne Yönelimli Programlama 11 Uygulama 12 Bileşenler 13 Nesneler 14 Gelişmiş Programlama Konuları.

28 DERS KODU 204 SÜRE VE Kalite Güvence ve Standartları 4.Yarıyıl /Bahar Dönemi Ders Saati Standardizasyonun gereğini ve önemini kavratmak. Standardizasyonla ilgili temel bilgileri kavratmak. Kalite ve Kalite Kavramları ile ilgili bilgi vermek Kalite Güvencenin önemini kavratmak Mesleki Standardları açıklamak ) 1 Standardizasyonun Gelişim süreci, tanımı 2 Standardizasyonun konusu, amaçları ve ilkeleri Standardizasyonun üreticiye, tüketiciye ve ekonomiye sağladığı faydalar Türkiye de yapılan standart ve standardizasyon çalışmaları ile standardizasyonun çeşitleri Türk Standartları Enstitüsü ve görevleri Türkiye de belgelendirme çeşitleri Bölgesel ve uluslararası standardizasyon kuruluşları Ulusal ve uluslararası Metroloji, kalibrasyon çalışmaları. Kalitenin tanımı, kaliteyle ilgili kavramlar Kaliteyle ilgili kavramlar arasındaki ilişkiler 8 Ara sınav 9 Kalite yaklaşımları, Kalite ve verimlilik arasındaki ilişkiler Kalite maliyetleri ve riskleri 10 Kalite güvencenin yararları, kalite yönetimi

29 DERS KODU 206 SÜRE VE ) 11 kalite yönetimi 12 Kalite yönetim sistemi 13 ISO 9000 standartları, Diğer standartlar 14 Meslek Standartları İnternet Programcılığı- II 4.Yarıyıl /Bahar Dönemi 4 5 Dersin amacı, öğrencilerin dinamik web içeriği sağlamak için Internet siteleri üzerinde program yazmalarını sağlamaktır. 1 Internet programcılığının temelleri 2 PHP dili öğeleri ve kurulumu 3 Değişkenler 4 Döngüler (for) 5 Döngüler (while döngüleri) 6 MYSQL veritabanı ve PhpMyAdmin 7 MySQL de sorgulama ve erişim 8 ARA SINAV 9 Şifreleme 10 e-satış uygulaması 11 e-satış uygulaması 12 Forum uygulaması 13 e-anket uygulaması 14 Hazırlanan uygulamaları Yayımlamak.

30 Mesleki Yabancı Dil- II DERS KODU 210 SÜRE VE 4.Yarıyıl /Bahar Dönemi İngilizce Öğrencilere bilgisayar teknolojisi ve yazılım bilgisi hakkında genel İngilizce terminoloji kazandırmak; bilgisayar programcılığı mesleği ile ilgili kaynak tarama sırasında ihtiyaç duyacakları temel kavramları ve İngilizce bilgisini vermek 1 Random Access Memory (RAM) Some types of Ram, Sram, DRAM 2 How big is RAM? Hard Disks and their construction 3 How does a hard disk work? Back up the files and folders 4 How to back up the windows address book ) How to back up mail folders How to restore the windows address book 5 How to restore mail folders a mini test Linm A brief history of Linu operating system 6 Current applications of Linu systems Is Linu difficult?.. a mini test 7 1. Ara sınav 8 What is Facebook? How did the Facebook become a real success?, Website features... 9 a mini test 10 Sound card Sound card 11 A mini test 12 Web site development tools. How to use frontpage

31 Step by step installation 13 How to create a simple page, How to publish your web page 14 Bluetooth, What is wireless technology?, DERSİN ADI DERS KODU 212 SÜRE VE ) C Programlama II 4.Yarıyıl /Bahar Dönemi İşaretçi tip değişkenleri kavrayıp, tanımlayabilme. İşaretçi aritmetiğini kullanabilme. 2.Grafik ortamına geçebilme ve temel grafik fonksiyonlarını kullanarak grafik oluşturabilme. 3.Değişik tipteki dosyaları tanımlayıp kullanabilme 4.Programlama dilinin sağladığı olanakları kullanarak bilgisayar portlarını kullanıp kontrol edebilme. 1 İşaretciler ve adres aritmetiği 2 İşaretciler ve adres aritmetiği 3 İşaretciler ve adres aritmetiği 4 Grafikler 5 Grafikler 6 Grafikler 7 Grafikler 8 *ARA SINAV 9 Dosyalar 10 Dosyalar 11 Dosyalar 12 Port Kullanımı 13 Port Kullanımı 14 Port Kullanımı

32 DERS KODU 214 SÜRE VE ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİKLER DERSİN İÇERİĞİ VE ) İşletme Yönetimi 4.Yarıyıl /Bahar Dönemi Yönetimle ilgili temel kavramları açıklayabilme Yönetim fonksiyonlarını açıklayabilme kalite yönetimi anlayışını kavrayabilme Yönetimle ilgili yeni kavram ve Teknikleri öğrenme Dersle ilgili genel bilgilerin açıklanması.yönetimin tanımı anlamı. Yönetim 1 Kademeleri ve yönetim becerileri. Konu ile ilgili soru-cevap ve tartışma Yönetim fonksiyonları ve işletmenin diğer fonksiyonları ile ilişkileri. Konu ile ilgili 2 soru-cevap ve tartışma Planlama, tanımı ve anlamı. Plan çeşitleri. Yarar ve sakıncaları. Planlama sürecinin 3 aşamaları iyi bir planda bulunması gerekeli özellikleri. Konu ile ilgili soru-cevap ve tartışma Örgütleme (organizasyon). Organizasyonun tanımı ve anlamı, örgütlemenin 4 aşamaları, örgüt yapısını belirleyen unsurlar organizasyon teorileri. Konu ile ilgili soru-cevap ve tartışma Organizasyon yapısı ve bölümlere ayırma şekilleri. Organizasyonla ilgili çeşitli 5 sorunlar. Yetki devri. Komuta-Kurmay yetkileri. Sorumluluk ve denetim. Yönetmek (yürütme). Yönetmenin tanımı, anlamı ve kapsamı. İyi bir talimatın 6 özellikleri. Konu ile ilgili soru-cevap ve tartışma Liderlik kavramı. Liderlik tipleri. X, Y ve Z teorileri. Konu ile ilgili sorucevap ve tartışma 7 8 ARA SINAV Koordinasyon. Koordinasyonun tanımı ve anlamı. İşlemin iç ve dış koordinasyonu. 9 Konu ile ilgili soru-cevap ve tartışma Denetim (kontrol). Denetimin tanımı, anlamı ve önemi. Denetim sürecinin 10 aşamaları. Karar verme. Konu ile ilgili soru-cevap ve tartışma Örgüt kültürü tanımı ve işletmeler için önemi, örgüt kültürünü etkileyen unsurlar, 11 örgütsel toplumsallaşma. Konu ile ilgili soru-cevap ve tartışma

33 Toplum kalite yönetimi kavramı. Dünya daki ve Türkiye deki bazı gelişmeler. Konu ile ilgili soru-cevap ve tartışma Kriz yönetimi. Krizin nedenleri. Krizin aşamaları. Konu ile ilgili soru-cevap ve tartışma Yönetimde yeni yaklaşımlar ve yeniden yapılanması. Öğreten örgütler, öz yetenekler, Dış kaynaklardan yararlanma. Konu ile ilgili soru-cevap ve tartışma DERSİN ADI DERS KODU 216 SÜRE VE ) Sistem Analizi ve Tasarımı 4.Yarıyıl /Bahar Dönemi 4 4 Dersin amacı öğrencilerin karşılaşacakları sistemler üzerinde analiz ve tasarım yapma becerisi kazandırmayı sağlamaktır 1 Sistem Analizi ve Tasarımı'na giriş 2 Sistem Gelişimi Yaşam Döngüsü, süreçler ve metodolojiler 3 Proje başlangıcı 4 Proje Yönetimi Veri akış şemaları ile mevcut veya yeni bir bilgi sistemini 5 modelleme 6 Sistem gereksinimlerinin belirlenmesi 7 Use-case analizi 8 ARA SINAV 9 Süreç modelleme 10 Veri modelleme 11 Sistem tasarımı 12 Mimari tasarımı 13 Kullanıcı arabirimi tasarımı 14 Veri saklama ve program tasarımı

34 DERSİN ADI Mikro Bilgisayar Sistemleri ve Assembler DERS KODU 218 SÜRE VE 4.Yarıyıl /Bahar Dönemi 4 4 -Bir mikrobilgisayarın temel donanım birimlerini ve yapılarını kavrayabilme -Mikrobilgisayar donanım birimlerinin işleyişi, birbirleri ile olan bağlantılarını öğrenebilme -Mikrobilgisayar sistemlerini düşük düzey programlama dilleri ile (makine dili) programlanmasını öğrenebilme ve assembly dilinde program yazabilme 1 2 Mikroişlemcilere giriş, mikroişlemcilerin mimarisi, mikroişlemci destek devreleri Mikroişlemcinin yapısı, yazmaçları, yazmaç türleri ve kullanım amaçları ) 3 Mikroişlemcinin yapısı, yazmaçları, yazmaç türleri ve kullanım amaçları Mikroişlemci aritmetik işlem birimi, denetim birimi ve diğer birimlerin 4 işleyişi 5 Mikroişlemcilerin kullandığı bellek yapıları Belleklerin adresleme yöntemleri, basit assembly kodları ile örnek 6 verme Belleklerin adresleme yöntemleri, basit assembly kodları ile örnek 7 verme 8 Arasınav 9 Assembly programlama dilinin yapısı ve temel kavramları 10 Assembly dilinin komut tipleri

BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE PROGRAMLAMA DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL

BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE PROGRAMLAMA DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE PROGRAMLAMA DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Matematik I Sayılar. Cebir. Denklemler ve Eşitsizlikler. Fonksiyonlar. Logaritma. Trigonometri. Geometri. Teknolojinin Bilimsel İlk. Malzeme

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ OSMANCIK ÖMER DERİNDERE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ / BİLGİSAYAR PROĞRAMCILIĞI PROGRAMI

HİTİT ÜNİVERSİTESİ OSMANCIK ÖMER DERİNDERE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ / BİLGİSAYAR PROĞRAMCILIĞI PROGRAMI I. YARIYIL BSPO 101 GENEL MATEMATİK 3 1 4 4 Sayılar, Üslü sayılar, Köklü sayılar, Cebirsel ifadelerde işlemler, Özdeşlikler, Çarpanlarına ayırma, 1. ve 2. Dereceden polinom denklemler, Rasyonel ve köklü

Detaylı

1. SINIF GÜZ YARIYILI ( I. YARIYIL) N.Ö.Ders Kodu

1. SINIF GÜZ YARIYILI ( I. YARIYIL) N.Ö.Ders Kodu NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ SEYDİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ 1. SINIF GÜZ YARIYILI ( I. YARIYIL)

Detaylı

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL DERSİN ADI T U K DERSİN ADI T U K A Eğitimde Bilişim Teknolojileri I 3 2 4 A Eğitimde Bilişim Teknolojileri II 3

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ UZAKTAN EĞİTİM MÜFREDATINDA YER ALAN DERSLERİN İÇERİKLERİ

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ UZAKTAN EĞİTİM MÜFREDATINDA YER ALAN DERSLERİN İÇERİKLERİ KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ UZAKTAN EĞİTİM MÜFREDATINDA YER ALAN DERSLERİN LERİ MAT183 Matematik I (4-0) 4-4 FIZ 183 Genel Fizik I (4-0) 4-4 KIM183 Genel Kimya

Detaylı

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL.

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL. T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL. TRK 101 Türk Dili I (2-0) 2 Dilin Tanımı, Dil-Kültür-Medeniyet İlişkisi, Dilin

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ Ders : YBS101-Algoritma ve Programlamaya Giriş (4 0 4) Problem nedir,

Detaylı

EK-2 BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERSLERİNİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR I. YARIYIL

EK-2 BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERSLERİNİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR I. YARIYIL EK-2 BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERSLERİNİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR AİB 101 ATATÜRK İLKELERİ İNKILÂP TARİHİ- I I. YARIYIL Seviye: Lisans Yarıyıl: 1 Kredi: 2 AKTS kredisi (iş yükü

Detaylı

DERS İÇERİKLERİ 1.SINIF GÜZ DÖNEMİ

DERS İÇERİKLERİ 1.SINIF GÜZ DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ 1.SINIF GÜZ DÖNEMİ BGT-101 SOSYAL SORUMLULUK VE ETİK (3+1) Etik ve Ahlak kavramlarının incelenmesi, Etik sistemlerinin incelenmesi, Ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörlerin incelenmesi,

Detaylı

T.C. NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MOBİL TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI

T.C. NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MOBİL TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI T.C. NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MOBİL TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI A. Amaçlar Dünya yaşamında var olduğumuz ilk günden beri bireylerle iletişim içerisinde bulunmaktayız. İnsanlık tarihinin en

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL DERSLERİ AIT181 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I: Temel Kavram Bilgisi, Osmanlı Devleti ve Çöküşü,

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 1.YIL I. YARIYIL

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 1.YIL I. YARIYIL ENF1 OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 1.YIL I. YARIYIL BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİNE GİRİŞ Bilişim sistemlerine genel bakış, kişisel bilgisayar oluşturma, bilgisayar

Detaylı

Hazırlık Sınıfı Ders Kodu Ders Adı Teorik Pratik Lab/Uyg Akts T.Kredi Saat Türü

Hazırlık Sınıfı Ders Kodu Ders Adı Teorik Pratik Lab/Uyg Akts T.Kredi Saat Türü Hazırlık Sınıfı HAZ-001 Hazırlık Sınıfı 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Zorunlu I. Yarıyıl BIL-101 Algoritma ve Programlama 3,0 1,0 0,0 7,0 3,5 4,0 Zorunlu Algoritma Tasarımı ve Akış Şemaları, C program yapısı.

Detaylı

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL T.C OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ OSMANİYE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Teknik Programlar Bölümü BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL TDL 101 TÜRK DİLİ I (2+0+2) (Teori+UYG +

Detaylı

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İNGİLİZCE ZORUNLU HAZIRLIK SINIFLI DERS PROGRAMI VE DERS İÇERİKLERİ 1 HAZIRLIK SINIFI I. Kodu Dersin adı Teorik

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Of Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Lisans Programı Ders İçerikleri I. DÖNEM

Karadeniz Teknik Üniversitesi Of Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Lisans Programı Ders İçerikleri I. DÖNEM Karadeniz Teknik Üniversitesi Of Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Lisans Programı Ders İçerikleri I. DÖNEM AITB1001 ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ- I 2 0 0 Osmanlı İmparatorluğu'nun Dağılışı

Detaylı

T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Akademik ve Sosyal Oryantasyon Dersin İçeriği 000000000 0 0 0 Beykent Üniversitesinin Tarihçesi, Beykent

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ USİS 2008 DERS İÇERİKLERİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ USİS 2008 DERS İÇERİKLERİ USIS-2008 Kısa Ders İçerikleri YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ USİS 2008 DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL KOD DERS TÜR ST DİL T U L K ECTS 0111521 Bilgisayar

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MALZEME VE MALZEME İŞLEME TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MALZEME VE MALZEME İŞLEME TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MALZEME VE MALZEME İŞLEME TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ LASTİK VE PLASTİK TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ III.DERS İZLENCESİ Diploma Programının

Detaylı

T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Akademik ve Sosyal Oryantasyon 000000000 0 0 0 Beykent Üniversitesinin Tarihçesi, Beykent Üniversitesi

Detaylı

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ÇEMİŞGEZEK MESLEK YÜKSEKOKULU BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. DÖNEM Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi-I Z 2 0 2

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ ALACA MESLEK YÜKSEKOKULU SİVİL SAVUNMA ve İTFAİYECİLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL

HİTİT ÜNİVERSİTESİ ALACA MESLEK YÜKSEKOKULU SİVİL SAVUNMA ve İTFAİYECİLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL EK.3 HİTİT ÜNİVERSİTESİ ALACA MESLEK YÜKSEKOKULU SİVİL SAVUNMA ve İTFAİYECİLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL 9010121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I 2 0 2 2 2 İnkılap ve Benzeri Kavramların

Detaylı

BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ YDL101 Yabancı Dil-I (2-0-2) 2 AKTS am, is, are (to be), presentcontinuous (am doing, is doingaredoing) presentsimple:

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ EK.1.BÖLÜM EĞİTİM BİLGİ SİSTEMİ ÖRNEĞİ NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ A.Amaçlar Programın amacı, finans ve sigortacılık sektöründeki hızlı değişimi yakalayabilen,

Detaylı

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I Bu derste Osmanlı İmparatorluğu nun son dönemlerinde yapılan ıslahatlar ile başarısızlık nedenleri açıklanmaktadır. Osmanlı Devleti

Detaylı

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İ ÇERİ KLERİ SOSYAL GÜVENLİK Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Uzunmustafa Mah. DÜZCE Tel: 0 380 514 4892 - Fax: 0 380 514

Detaylı

LOJİSTİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

LOJİSTİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ LOJİSTİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I Bu derste Türkiye Cumhuriyeti nin kuruluşunu sağlayan gelişmelerin ele alınmaktadır. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi nin Önemi

Detaylı

LİSANS EĞİTİMİ. Hava Harp Okulu lisans eğitiminin amacı;

LİSANS EĞİTİMİ. Hava Harp Okulu lisans eğitiminin amacı; LİSANS EĞİTİMİ Hava Harp Okulu lisans eğitiminin amacı; yürürlüğe girmesi ile birlikte lisans eğitiminden sorumlu olan Öğretim Başkanlığının adı Dekanlık olarak değiştirilmiştir. Askerliğin gerektirdiği

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ) BİL121 AYRIK MATEMATİK 3-0-3 AKTS: 6 Mantık, Kümeler ve Fonksiyonlar; Algoritmanın

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/6 I. YARIYIL DERSLERİ SGK1001 HUKUK BİLİMİNE GİRİŞ (3 0 0) Hukukun temel öğeleri, hukukun kaynakları ve kaynaklar hiyerarşisi, emredici, tamamlayıcı ve yorumlayıcı hukuk kuralları, hakimin boşluk

Detaylı