DASK YENĐ YAZILIM ÜRETĐM MODÜLÜ KULLANIM KILAVUZU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DASK YENĐ YAZILIM ÜRETĐM MODÜLÜ KULLANIM KILAVUZU"

Transkript

1 DASK YENĐ YAZILIM ÜRETĐM MODÜLÜ KULLANIM KILAVUZU

2 ĐÇERĐK 1 Değişiklik Tarihçesi Genel Bilgiler Üretim Ekranları Fiyatlama Ekranı Ekran Fnksiynları Ekran Görüntüleri Pliçe Oluşturma Ekranı Ekran Fnksiynları Ekran Görüntüleri Pliçe Srgulama Ekranı Ekran Fnksiynları Ekran Görüntüleri Pliçe Đşlemleri Ekranı Ekran Fnksiynları Ekran Görüntüleri Sigrtalı Sigrta Ettiren Değişikliği Zeyili Ekran Fnksiynları Ekran Görüntüleri Bina Yapı Tarzı Zeyili Ekran Fnksiynları Ekran Görüntüleri Metrekare Değişikliği Zeyili Ekran Fnksiynları Ekran Görüntüleri Tarife Değişikliği Zeyili Ekran Fnksiynları Ekran Görüntüleri Rehinli Alacaklı Değişikliği Zeyili Ekran Fnksiynları Ekran Görüntüleri Risk Bilgileri Değişikliği Zeyili Ekran Fnksiynları Ekran Görüntüleri Pliçe Devir Zeyili Ekran Fnksiynları Ekran Görüntüleri Kısmi Đptal Zeyili Ekran Fnksiynları Ekran Görüntüleri Mebdeinden Đptal Zeyili Ekran Fnksiynları Ekran Görüntüleri Pliçe Görüntüleme Ekranı Ekran Fnksiynları Ekran Görüntüleri Pliçe Basım Ekranı

3 Ekran Fnksiynları Ekran Görüntüleri Pliçe Yenileme Ekran Fnksiynları Ekran Görüntüleri DASK Onay Havuzu Ekran Fnksiynları Ekran Görüntüleri Yenileme Listesi Ekran Fnksiynları Ekran Görüntüleri Grup Kdu Tanımlama Ekran Fnksiynları Ekran Görüntüleri Grup Pliçe Đşlemleri Ekran Fnksiynları Ekran Görüntüleri Taslak Pliçe Listeleme Ekranı Ekran Fnksiynları Ekran Görüntüleri Pliçeleşmiş Grup Pliçeleri Listeleme Ekranı Ekran Fnksiynları Ekran Görüntüleri Yenileme Taslak Pliçe Listeleme Ekranı Ekran Fnksiynları Ekran Görüntüleri Grup Tanımı Değişiklik Ekranı Ekran Fnksiynları Ekran Görüntüleri Grup Tanımı Silme Ekranı Ekran Fnksiynları Ekran Görüntüleri TC Kimlik Numarası Srgulama Ekranı Ekran Fnksiynları Ekran Görüntüleri Kimlik Bilgileri Uyumsuz Kayıtlar Listesi Ekran Fnksiynları Ekran Görüntüleri Geriye Pliçe Transfer Ekran Fnksiynları Ekran Görüntüleri

4 1 Değişiklik Tarihçesi Versiyn Tarih Değişiklik Özeti Đşaret V Đlk yazım V Pliçe Srgulama ekranında Şirket kdu ve Acente kdu srgulama kriterleri kaldırıldı, kullanıcı şirket ve acentesine bağlı larak kntrllerin yapılması sağlandı. Zrunluluk kntrleri yeniden düzenlendi. 2 Genel Bilgiler Dask Web uygulamasına girişte aşağıdaki şekilde bir kullanıcı giriş ekranı açılır. Bu ekranda Kullanıcı Adı ve Şifresi girilerek Giriş butnu ile sisteme girilir. Ana Menü görüntüsü aşağıdaki şekildedir.

5 Ana Menü görüntüsünde sl bölümde en altta aşağıdaki butnlar bulunur. Çıkış butnu ile prgramdan çıkış yapılır. Ana Menü butnu ile içinde bulunulan işlem ekranından çıkılır ve Ana Menü ekran görüntüsüne dönülür. Şifre Değiştir butnu ile şifre değişikliğinin yapılabileceği aşağıdaki ekrana geçilir. Ekranda gelen Eski Şifre alanına mevcut şifre, Yeni Şifre ve Yeni Şifre Tekrar alanlarına yeni şifre girilip Tamam butnu ile şifre değişikliği tamamlanır. Yeni Şifre ve Yeni Şifre Tekrar alanlarının birbiri ile aynı ve eski şifreden farklı girilmiş lması gerekir. (Kullanıcı şifrelerinin belirli periydlarda değiştirilmesi gerekecektir. Şifre değişiklik zamanı geldiğinde sisteme girişte bir uyarı gelir ve bu ekrandan şifre değişikliği yapılması gerekir.)

6 Menüde üst bölümde şirket kullanıcısı ile girilmiş ise Şirket Đsmi, Acente Kullanıcısı ile girilmiş ise Şirket ve Acente ismi çıkar, bu bilgiler değiştirilemez. Şirket kullanıcısı ile girildiğinde Acente Değiştir butnu ile istenen acente seçilerek seçilen acenteye ait işlemler yapılabilir. Acente Değiştir butnuna basıldığında aşağıdaki alan ve bilgiler gelir. Acente kdu biliniyr ise kdu girilip yeşil check işaretine basıldığında acente seçilmiş lur. Acente kdu bilinmiyr ise Acente Bul butnu ile acente aranarak ekrana getirilebilir. Daha snra yeşil check işaretine basıldığında acente seçilmiş lur.

7 3 Üretim Ekranları Üretim ekranlarına sl taraftaki Üretim ve Grup Pliçeleri menü başlıkları altından ulaşılabilir. 3.1 Fiyatlama Ekranı Pliçe luşturmadan önce müşterinin ödemesi gereken sigrta primini hesaplamak için kullanılacak ekrandır. Bu ekran teklif yaratma amaçlı kullanılmayacak, simulasyn amaçlı kullanılacak lup, prim hesaplaması yapılacaktır. Ekranda aşağıdaki alanlar girilerek bedel ve prim srgulaması yapılır. Ürün Tarife Đl ilçe belde Bina yapı tarzı Daire yüzölçümü Grup Pliçe Đl bilgisi girilir. Zrunlu alandır. Đle bağlı ilçeler ilçe alanından listelenir, buradan ilçe seçilir. Zrunlu alandır. Đl-ilçeye bağlı beldeler belde alanında listelenir, bu alandan belde seçilir. Zrunlu alandır. Bina yapı tarzı kmbdan seçilir. Zrunlu alandır. Çelik, betnarme karkas Yığma kagir yapılar Diğer yapılar Daire yüzölçümü numerik larak girilir. Maksimum 4 hane girilebilir. Zrunlu bir alandır. Minimum 10m2 girilebilir, 10 dan küçük bir değer girilirse uyarı mesajı verilir. ( Lütfen daire yüzölçümünü ( ) aralığında giriniz. )

8 Grup pliçe seçeneği grup mantığında indirimli prim hesaplaması yapılacağı zaman kullanılır. Bilgiler girilip hesapla butnuna basıldığında girilen bilgilere göre sigrta primi ve bedeli hesaplanarak ekranda gösterilir. Eğer zrunlu alanlardan biri girilmemiş ise ekranda hata mesajı çıkar, ilgili bilginin girilmesi için yönlendirme yapılır Ekran Fnksiynları Hesapla Ekrandaki bilgilere göre teminat ve prim hesaplaması yapılması için kullanılır. Ekranda bir bilgi değiştirilip tekrar hesapla butnuna basılabilir. Temizle Ekrandaki alanların bşaltılması için kullanılır. Pliçeye aktar Ekranda prim luştuktan snra, pliçe ekranına geçilebilmesini ve girilen bilgilerin pliçe luşturma ekranına aktarılmasını sağlar Ekran Görüntüleri

9 3.2 Pliçe Oluşturma Ekranı DASK pliçelerinin luşturulduğu ekrandır. Ekranın üst bölümünde şirket ve acente bilgileri görüntülenir. Acenteler sadece kendi acentelerinde işlem yapabileceği için bu alanı değiştiremez. Sigrta şirketi genel müdürlüğü kendine bağlı acentelerden birini seçerek işleme devam eder. Şirket Bilgileri ( Şirket, acente) Pliçe giriş ekranı 6 ayrı başlıktan luşur: Sigrtalı Bilgileri Sigrta Ettiren Bilgileri Rehinli Alacaklı Bilgileri Risk Bilgileri Đletişim Adresi Ödeme Bilgileri Bu başlıklardaki ekranlara Đleri tuşu kullanılarak sıra ile geçilebilir. Sigrtalı Bilgileri Ekranda her sigrtalı için aşağıda açıklanan bilgiler girilerek tanımlama yapılır. Sigrtalının birden fazla lması durumunda giriş yapılıp ekleme yapılarak N tane giriş yapılabilir. Sigrtalı bilgileri ekranında aşağıdaki alanlar bulunur. Gerçek/Tuzel TC uyruklu/yabancı uyruklu Rehinli Alacaklı var TC Kimlik N Ad Syad Ünvan Vergi N Vergi dairesi Pasaprt N Cep Telefnu Ev/Đş Telefnu Gerçek/Tüzel seçeneğinden girilen sigrtalının tipi belirlenir. TC uyruklu/yabancı uyruklu alanı gerçek her taraf girişi için seçilecek, girilecek kimlik numarası tipini belirlemek için kullanılacaktır. TC uyruklu seçili ise TC Kimlik numarası girişi zrunludur. Yabancı Uyruklu seçili ise vergi numarası veya pasaprt numarası bilgilerinden en az birinin girilmesi zrunludur. Ekranda girilecek diğer bilgiler Gerçek/Tüzel ve TC uyruklu/yabancı uyruklu alanı seçimlerine göre belirlenerek getirilir. Rehinli alacaklı var seçildiğinde devam tuşu ile sayfalarda ilerlerken rehinli alacaklı sayfasına girilir ve zrunlu bilgilerin dldurulması gerekir. Eğer Rehinli alacaklı var

10 seçilmemiş ise Đleri tuşu ile ilerlenirken rehinli alacaklı bilgileri sayfası atlanarak snraki sayfaya geçilir. TC Kimlik N alanı TC uyruklu gerçek kişi için dldurulacaktır. TC uyruklu seçimi yapıldığı zaman zrunlu alandır, yabancı uyruklu seçiminde inaktif lur. Algritma/ check digit kntrlü yapılır. Algritmaya uymayan TC Kimlik numaraları için hata mesajı verilir. TC Kimlik numarası bilinmiyr ise TC Kimlik N butnuna basılır ve TC Kimlik N srgulama ekranı açılır. Bu ekrandan gerekli bilgiler girilip TC Kimlik Numarası bilgisi bulunduktan snra ilgili kayıt seçilerek TC Kimlik numarası, Ad ve Syad bilgileri pliçe giriş ekranına aktarılır. TC Kimlik Numarası srgulama ekranında aşağıdaki Srgulama tiplerine göre srgulama yapılabilir. (Bakınız: TC Kimlik N Srgulama) Kişi Bilgileri Đle Srgulama T.C. Kimlik N Đle Srgulama Kimlik Bilgileri Đle Srgulama Ad bilgisi, Gerçek müşteri için zrunlu bir alandır. TC kimlik numarası girildiği durumda, TC kimlik srgulama işlemi snucunda tmatik larak gelir ve değiştirilemez. Sadece bağlantı prblemi esnasında manuel giriş yapılabilir. Yabancı uyruklu gerçek müşteri için vergi veya pasaprt numarası girildiğinde manuel larak girilir. Syad bilgisi, Gerçek müşteri için zrunlu bir alandır. TC kimlik numarası girildiği durumda, TC kimlik srgulama işlemi snucunda tmatik larak gelir ve değiştirilemez. Sadece bağlantı prblemi esnasında manuel giriş yapılabilir. Yabancı uyruklu gerçek müşteri için vergi veya pasaprt numarası girildiğinde manuel larak girilir. Ünvan bilgisi, Tüzel müşteriler için girilmesi zrunludur. Vergi numarası, Tüzel müşteri için girişi zrunlu alandır. Yabancı uyruklu seçildiği durumda da girilebilir. Algritma/ check digit kntrlü yapılır. Algritmaya uymayan vergi numaraları için hata mesajı verilir. ( Lütfen geçerli bir vergi numarası giriniz ) Vergi dairesi alanına vergi numarası girişi yapıldığında bilgi girilebilir. Zrunlu bir alan değildir. Pasaprt N alanı yabancı uyruklu müşteriler için girilebilir bir alandır. Yabancı uyruklu seçimi yapıldığı zaman vergi numarası veya pasaprt bilgilerinden birinin girilmesi zrunludur. Uyruk alanında TC bilgisi var ise bu alan inaktif lur. Sigrtalı için Cep Telefnu veya Ev/Đş Telefnu bilgilerinden en az birinin girilmesi zrunludur. Telefn numarası girişinde hata lmaması için tplam 10 hane telefn numarası girildiği kntrl edilir. Sigrtalı için Adresi girilir, zrunlu bir alan değildir.

11 Ekle tuşuna basıldığında ekranda zrunlu girilmesi gereken alanların girilip girilmediği kntrl edilir, girilmeyen zrunlu bilgi var ise mesaj ile belirtilir, sigrtalı kayıdı listeye eklenmez. Eğer ekrandaki zrunlu bilgilerin girişi yapılmış ise kayıt aşağıdaki tablya atılır ve ekrandaki bilgiler temizlenir. Bu aşamada birden fazla sigrtalı varsa her sigrtalının bilgisi girildikten snra ekle butnu ile aşağıdaki listeye eklenmelidir. Tablya eklenen sigrtalı kayıtlarından biri silinmek istendiğinde ilgili kayıt seçilerek Sil butnuna basılır. Tablya eklenen kayıtlardan birindeki bilgiler değiştirilmek isteniyr ise ilgili kayıt seçilir ve değiştir butnuna basılır. Seçilen sigrtalı bilgileri listenin yukarısındaki alanlara gelir, istenen değişiklik yapıldıktan snra Ekle butnu ile tekrar eklenir. Sigrtalı tablsuna kayıt ekleme esnasında TC Kimlik, vergi veya pasaprt numarası üzerinden aynı kayıdın listede lup lmadığı kntrl edilir ve uyarı verilir. Girilen sigrtalılardan biri ile sigrta ettiren aynı kişi ise ilgili sigrtalı kayıdı seçilip Sigrta Ettirene Kpyala butnu ile sigrtalı bilgileri sigrta ettiren bilgilerine tmatik larak kpyalanır. Sigrtalı bilgileri girişi tamamlandıktan snra snraki ekrana geçilebilir. Sigrta Ettiren Bilgileri Sigrta Ettiren bilgileri ekranında aşağıdaki alanlar bulunur. Gerçek/Tüzel TC uyruklu/yabancı uyruklu TC Kimlik N Ad Syad Ünvan Vergi N Vergi dairesi Pasaprt N Cep Telefnu Ev/Đş Telefnu Sıfatı Sigrtalı Bilgileri sayfasında bir sigrtalı bilgisi seçilmiş ve Sigrta Ettirene Kpyala butnu ile kpyalama yapılmışsa bu sayfadaki bilgiler sigrtalı bilgileri larak tmatik dldurulmuş lur. Sigrtalı ile sigrta ettiren aynı değil ise, Sigrta ettiren için yukarıdaki bilgiler manuel girilir. Alan kntrlleri Sigrtalı Bilgileri bölümünde açıklanan kntrller ile aynıdır. Gerçek/Tüzel seçeneğinden girilen sigrta ettiren tipi belirlenir. TC uyruklu/yabancı uyruklu alanı gerçek tipinde sigrta ettiren girişi için seçilecek, girilecek kimlik numarası tipini belirlemek için kullanılacaktır. TC uyruklu seçili ise TC Kimlik numarası girişi zrunludur. Yabancı Uyruklu seçili ise vergi numarası veya pasaprt numarası bilgilerinden en az birinin girilmesi zrunludur. Ekranda girilecek diğer bilgiler Gerçek/Tüzel ve TC uyruklu/yabancı uyruklu alanı seçimlerine göre belirlenerek getirilir.

12 TC Kimlik N alanı TC uyruklu gerçek kişi için dldurulacaktır. TC uyruklu seçimi yapıldığı zaman zrunlu alandır, yabancı uyruklu seçiminde inaktif lur. Algritma/ check digit kntrlü yapılır. Algritmaya uymayan TC Kimlik numaraları için hata mesajı verilir. TC Kimlik numarası bilinmiyr ise TC Kimlik N butnuna basılır ve TC Kimlik N srgulama ekranı açılır. Bu ekrandan gerekli bilgiler girilip TC Kimlik Numarası bilgisi bulunduktan snra ilgili kayıt seçilerek TC Kimlik numarası, Ad ve Syad bilgileri pliçe giriş ekranına aktarılır. TC Kimlik Numarası srgulama ekranında aşağıdaki Srgulama tiplerine göre srgulama yapılabilir. (Bakınız: TC Kimlik N Srgulama) Kişi Bilgileri Đle Srgulama T.C. Kimlik N Đle Srgulama Kimlik Bilgileri Đle Srgulama Ad bilgisi, Gerçek müşteri için zrunlu bir alandır. TC kimlik numarası girildiği durumda, TC kimlik srgulama işlemi snucunda tmatik larak gelir ve değiştirilemez. Sadece bağlantı prblemi esnasında manuel giriş yapılabilir. Yabancı uyruklu gerçek müşteri için vergi veya pasaprt numarası girildiğinde manuel larak girilir. Syad bilgisi, Gerçek müşteri için zrunlu bir alandır. TC kimlik numarası girildiği durumda, TC kimlik srgulama işlemi snucunda tmatik larak gelir ve değiştirilemez. Sadece bağlantı prblemi esnasında manuel giriş yapılabilir. Yabancı uyruklu gerçek müşteri için vergi veya pasaprt numarası girildiğinde manuel larak girilir. Ünvan bilgisi, Tüzel müşteriler için girilmesi zrunludur. Vergi numarası, Tüzel müşteri için girişi zrunlu alandır. Yabancı uyruklu seçildiği durumda da girilebilir. Algritma/ check digit kntrlü yapılır. Algritmaya uymayan vergi numaraları için hata mesajı verilir. ( Lütfen geçerli bir vergi numarası giriniz ) Vergi dairesi alanına vergi numarası girişi yapıldığında bilgi girilebilir. Zrunlu bir alan değildir. Pasaprt N alanı yabancı uyruklu müşteriler için girilebilir bir alandır. Yabancı uyruklu seçimi yapıldığı zaman vergi numarası veya pasaprt bilgilerinden birinin girilmesi zrunludur. Uyruk alanında TC bilgisi var ise bu alan inaktif lur. Sigrta Ettiren için Cep Telefnu veya Ev/Đş Telefnu bilgilerinden en az birinin girilmesi zrunludur. Telefn numarası girişinde hata lmaması için tplam 10 hane telefn numarası girildiği kntrl edilir. Sigrta Ettiren için Adresi girilir, zrunlu bir alan değildir. Sıfatı alanında cmb bxta tmatik larak Mal Sahibi bilgisi gelir. Değiştirilebilir alandır.

13 Đleri tuşuna basıldığında veya bir snraki sayfa seçildiği durumda ekranda zrunlu girilmesi gereken alanların girilip girilmediği kntrl edilir. Sigrta Ettiren için girilmeyen zrunlu bir bilgi var ise mesaj ile belirtilir, snraki sayfaya geçilemez. Eğer ekrandaki zrunlu bilgilerin girişi yapılmış ise diğer sayfalara geçilerek bilgi girişine devam edilir. Rehinli Alacaklı Bilgileri Rehinli Alacaklı bilgileri ekranında aşağıdaki alanlar bulunur. Eğer Sigrtalı ekranında Rehinli alacaklı var seçimi yapılmış ise bu sayfaya gelinebilecek ve giriş yapılabilecektir. Rehinli Alacaklı kurum Banka, Finansal Kurum Rehinli Alacaklı Banka Rehinli Alacaklı Şube Rehinli Alacaklı Finansal Kurum Rehinli Alacaklı Hesap/Sözleşme N Kredi Bitiş Tarihi Kredi Tutarı Kredi Döviz Kdu Rehinli Alacaklı kurum alanı default larak Banka seçili gelir, Banka veya Finansal Kurumdan biri larak seçilir. Rehinli alacaklı banka alanı, Rehinli Alacaklı kurum alanı Banka larak seçildiği durumda girişi zrunlu bir alandır. Eğer Rehinli alacaklı kurum seçimi Finansal Kurum ise bu alan inaktif lur. Rehinli Alacaklı şube, rehinli alacaklı banka ise cmb bxtan seçilerek girilecektir. Rehinli alacaklı banka lması durumunda seçilmesi zrunludur. Rehinli alacaklı finansal kurum alanı, Rehinli Alacaklı kurum alanı Finansal kurum larak seçildiği durumda girişi zrunlu bir alandır. Eğer Rehinli alacaklı kurum seçimi banka ise bu alan inaktif lur. Rehinli Alacaklı hesap/sözleşme n rehinli alacaklı var seçildiğinde girişi zrunludur. Kredi bitiş tarihi girişi zrunlu bir alandır. Kredi tutarı girişi zrunlu bir alan değildir. Kredi döviz girişi zrunlu bir alan değildir. Bilgi girişi yapıldıktan snra Đleri tuşuna basıldığında veya snraki sayfa manuel seçildiğinde ekrandaki alanların zrunluluk kntrlleri yapılır. Zrunlu lup girilmemiş bir alan varsa uyarı mesajı çıkar, snraki sayfaya geçilemez. Zrunlu bilgi girişleri yapılmış ise snraki sayfaya geçilir. Risk Bilgileri Risk bilgileri ekranında aşağıdaki alanlar bulunur. Input alanlar: Ürün Tarife Başlangıç/Bitiş Tarihi Đl / ilçe / Belde

14 Semt Mahalle Cadde Skak Site / Apartman adı Bina N Daire N Kat n Psta Kdu Ada Pafta Parsel Sayfa Daire Yüzölçümü Bina Yapı Tarzı Bina Đnşa Yılı Tplam Kat Sayısı Daire Kullanım Şekli Bina Önceden Hasar Gördü Mü? Evrak Tarih Sayı Otmatik yenilenecek mi? Otmatik yenileme süresi Đhtiyari pliçesi var mı? Đhtiyari Pliçe Şirket Adı Đhtiyari Pliçe N Ürün bilgisi default larak Zrunlu Deprem Sigrtası larak gelir. Tarife bilgisi default larak Zrunlu Deprem Sigrtası larak gelir. Pliçe Başlangıç Tarihi günün tarihi lacak şekilde tmatik larak gelir. Geçmiş bir tarih girilemez. Sistemde belirli bir gün sayısına kadar ileri tarih girilmesine izin verilir. Pliçe Bitiş Tarihi Başlangıç tarihinden tam bir sene snrası lacak şekilde tmatik larak gelir, değiştirilemez. Đl-ilçe-belde bilgileri default bş larak gelir. Đl bilgisi, sigrtası yapılacak yerin sınırları içinde bulunduğu il larak listeden seçilir. Zrunlu alandır. (Seçilen il kdu üretime kapalı bir il ise pliçe girişine devam edilmesine izin verilmez, ekranda mesaj verilir.) Seçilen ile bağlı ilçeler ilçe alanından listelenir, buradan ilçe seçilir. Đl bilgisi değiştiğinde resetlenir. Zrunlu alandır. Seçilen Đl-ilçeye bağlı beldeler belde alanında listelenir, sigrtası yapılacak yer beldede ise, seçilen il ve ilçenin hangi beldesinde lduğu listeden seçilmelidir. Đl veya ilçe bilgisi değiştiğinde resetlenir. Zrunlu alandır. Sigrta yapılan mülkün adresine ait aşağıdaki bilgiler girilir. Semt: Sigrtası yapılacak yerin Semt veya Mahalle adı mutlaka girilmesi gereken bir bilgidir. Bilgi girişi yapılırken, harf ve rakam karakterleri birlikte kullanılabilir. Mahalle: Sigrtası yapılacak yerin Semt veya Mahalle adı mutlaka girilmesi gereken bir bilgidir. Bilgi girişi yapılırken, harf ve rakam karakterleri birlikte kullanılabilir.

15 Cadde: Sigrtası yapılacak yerin bulunduğu adreste cadde bilgisi varsa, bu bölüme girilmelidir. Girilmesi zrunlu bir bilgi değildir. Bilgi girişi yapılırken, harf ve rakam karakterleri birlikte kullanılabilir. Skak: Sigrtası yapılacak yerin bulunduğu adreste skak bilgisi varsa, bu bölüme girilmelidir. Girilmesi zrunlu bir bilgi değildir. Bilgi girişi yapılırken, harf ve rakam karakterleri birlikte kullanılabilir. Site - Apartman Adı: Sigrtası yapılacak yerin bulunduğu adresteki Site veya Apartman Adı bu bölüme girilir. Girilmesi zrunlu bir bilgidir. Bilgi girişi yapılırken, harf ve rakam karakterleri birlikte kullanılabilir. Bina N: Sigrtası yapılacak yerin bulunduğu adresteki Bina Kapı N bilgisi bu bölüme girilir. Girilmesi zrunlu bir bilgidir. Bilgi girişi yapılırken, harf ve rakam karakterleri birlikte kullanılabilir. Daire N: Sigrtası yapılacak yerin bulunduğu adresteki Daire Kapı N bilgisi bu bölüme girilir. Girilmesi zrunlu bir bilgidir. Bilgi girişi yapılırken, harf ve rakam karakterleri birlikte kullanılabilir. Kat N: Sigrtası yapılacak yerin tapusu kapsamında geçen kat n bilgisi bu bölüme girilir. Zrunlu bilgi değildir. Psta Kdu: Sigrtası yapılacak yerin psta kdu bilgisi bu bölüme girilmelidir. Girilmesi zrunlu bir bilgidir. Bilgi girişi yapılırken, sadece rakam karakterleri kullanılabilir. Parsel: Sigrtası yapılacak yerin tapusu kapsamında geçen parsel bilgisi bu bölüme girilir. Girilmesi zrunlu bir bilgi değildir. Bilgi girişi yapılırken, harf ve rakam karakterleri birlikte kullanılabilir. Ada: Sigrtası yapılacak yerin tapusu kapsamında geçen ada bilgisi bu bölüme girilir. Girilmesi zrunlu bir bilgi değildir. Bilgi girişi yapılırken, harf ve rakam karakterleri birlikte kullanılabilir. Pafta: Sigrtası yapılacak yerin tapusu kapsamında geçen pafta bilgisi bu bölüme girilir. Girilmesi zrunlu bir bilgi değildir. Bilgi girişi yapılırken, harf ve rakam karakterleri birlikte kullanılabilir. Sayfa: Sigrtası yapılacak yerin tapusu kapsamında geçen sayfa bilgisi bu bölüme girilir. Girilmesi zrunlu bir bilgi değildir. Bilgi girişi yapılırken, harf ve rakam karakterleri birlikte kullanılabilir. Daire Yüzölçümü: Sigrtası yapılacak yerin tapusu kapsamında geçen brüt daire yüzölçümü bilgisi numerik larak bu bölüme girilir. Zrunlu bir alandır. Minimum 10m 2 girilebilir. Maksimum 4 hane girilebilir. Bina Yapı Tarzı: Cmb bx tan aşağıdaki seçenekler arasından seçilir. Zrunlu alandır. Çelik, betnarme karkas Yığma kagir yapılar Diğer yapılar Bina Đnşa Yılı: Cmb bx tan aşağıdaki seçenekler arasından seçilir. Zrunlu alandır ve Öncesi ve Snrası Tplam Kat Sayısı: Cmb bx tan aşağıdaki seçenekler arasından seçilir. Zrunlu alandır Arası Kat Arası Kat 08 ve Üzeri Katlar

16 Daire Kullanım Şekli: Cmb bx tan seçilir. Zrunlu alandır. Bina Önceden Hasar Gördü mü: Bina Hasar Durumu Cmb bx tan seçilir. Girilmesi zrunlu bir bilgidir. Evrak Tarih Sayı: Kısmi Hasar snucu ödenen tazminatın, sigrtası yapılan yere narım masrafı larak harcanmış ve bunun snrasında ilgili Đlin Bayındırlık Bakanlığından turulabilir rapru alınmış ise bu raprun Evrak numarası girilmelidir. Opsiynel bir alandır. Otmatik yenilenecek mi? check bx tikli ise pliçe tmatik yenileme prsedürüne girecektir. D/M li pliçelerde tmatik yenilensin seçeneği tmatik larak seçili lur. Otmatik yenileme süresi: Otmatik yenilenecek mi? seçeneği seçildiği durumda zrunlu alandır. Kaç yıl yenileme yapılacağı girilir. Eğer sigrtalının risk adresine ait ihtiyari knut pliçesi de varsa Đhtiyari pliçesi var mı? checkbx ı işaretlenir. Đhtiyari pliçesi var mı? checkbx ı işaretli ise Đhtiyari pliçe şirket kdu listbx tan seçilir. Đhtiyari pliçesi var mı? checkbx ı işaretli ise Đhtiyari pliçe pliçe numarası girilir. Bilgi girişi yapıldıktan snra Đleri tuşuna basıldığında veya snraki ekran seçildiğinde ekrandaki zrunluluk kntrlleri yapılır. Zrunlu lup girilmemiş bir alan varsa uyarı mesajı çıkar, snraki sayfaya geçilemez. Zrunlu bilgi girişleri yapılmış ise snraki sayfaya geçilir. Đletişim Adresi Đletişim Adresi ekranında aşağıdaki alanlar bulunur. Đletişim Adresi Risk adresi Đle Aynı Đl ilçe Belde Adres Psta kdu Đletişim Adresi Risk adresi Đle Aynı seçimi yapıldığında risk adresi bilgileri iletişim adresine kpyalanır. Đletişim Adresi Risk adresi Đle Aynı seçeneği seçilmemiş ise, Đl-ilçe-belde bilgileri default bş larak gelir. Đl bilgisi, iletişim adresi larak tutulacak yerin sınırları içinde bulunduğu il larak listeden seçilmelidir. Zrunlu alandır. Seçilen ile bağlı ilçeler ilçe alanından listelenir, buradan ilçe seçilir. Đl bilgisi değiştiğinde resetlenir. Zrunlu alandır. Seçilen il-ilçeye bağlı beldeler belde alanında listelenir, iletişim adresi larak tutulacak yer beldede ise, seçilen il ve ilçenin hangi beldesinde lduğu listeden seçilmelidir. Đl veya ilçe bilgisi değiştiğinde resetlenir. Zrunlu alandır.

17 Adres alanına, iletişim adresine ait Semt, Mahalle, Cadde, Skak, Site/Apartman Adı, Bina Kapı N, Daire Kapı N, Kat n gibi bilgiler serbest frmatta girilir. Bu alana bilgi girişi zrunludur. Psta Kdu alanına iletişim adresine ait psta kdu girilir. Girilmesi zrunlu bir bilgidir. Bilgi girişi yapılırken, sadece rakam karakterleri kullanılabilir. Ödeme Bilgileri Đletişim Adresi bilgileri girildikten snra gelen ekranda pliçe teminatı ve primi aşağıdaki başlıklar ile görüntülenir. Pliçe Bedeli Pliçe Primi Bu ekranda Devam tuşuna basıldığında girilen tüm pliçe bilgilerinin listelendiği ekrana geçilir. Gelen ekranda Pliçe luştur butnuna basıldığında pliçe kayıdı luşturulur ve ekranda pliçe numarası ve bilgileri ile birlikte işlemin gerçekleştiğine dair mesaj çıkar. Bu ekranda basıma yönlendirecek bir butn bulunur. Bu butn ile pliçe basımına yönlenilir Ekran Fnksiynları Đleri Bir snraki sayfaya geçiş için kullanılır. Geri Bir önceki sayfaya dönmek için kullanılır. Ekle Sigrtalı listesine yeni sigrtalı kayıdını eklemek için kullanılır. Değiştir Sigrtalı listedesindeki sigrtalı kayıtlarından birini ekrana getirip güncellemek üzere kullanılır. Sil Sigrtalı listesinden seçilen sigrtalı kayıdını silmek için kullanılır. Sigrta Ettirene Kpyala Seçilen sigrtalı için girilen bilgilerin Sigrta Ettirene kpyalanması için kullanılır. Temizle Sigrtalı ve Sigrta Ettiren için ekranda girilmiş bilgileri temizlemek için kullanılır. Pliçe luştur Girilen bilgiler ile pliçe luşturulması için kullanılır. Çıkış

18 Ekrandan çıkmak ve anamenüye dönmek için kullanılır Ekran Görüntüleri

19

20

21

22

23 3.3 Pliçe Srgulama Ekranı Mevcut pliçelerin srgulanarak listelendiği ekrandır. Srgulama kriterleri girilip srgula butnu tıklandığında kriterlere uygun pliçe bilgileri listelenir. Listelenen pliçe kayıtları içerisinden istenen kayıt seçilerek pliçe ile ilgili işlemlerin yapılabileceği ekrana geçilir. Aşağıdaki işlemleri yapabilmek için öncelikle ilgili pliçeye srgulama ekranından ulaşmak ve seçmek gerekir. Zeyil Đşlemleri Đptal Zeyilleri Pliçe Görüntüleme Yenileme Ekranda aşağıdaki srgulama tiplerine göre srgulama yapılabilir. Pliçe Bilgileri Đle Srgulama Pliçe Tarafları Đle Srgulama Pliçe Detayları ile Srgulama Pliçe Bilgileri Đle Srgulama seçildiğinde aşağıdaki bilgiler ile srgulama yapılabilir. Pliçe n Grup n * Pliçe veya grup numaralarından birinin girilmesi zrunludur.

24 Pliçe Tarafları Đle Srgulama seçildiğinde aşağıdaki bilgiler ile srgulama yapılabilir. Ad Syad Ünvan TC kimlik n Vergi n Pasaprt n Đl-Đlçe-Belde Pliçe Detayları Đle Srgulama seçildiğinde aşağıdaki bilgiler ile srgulama yapılabilir. Đl-Đlçe-Belde Parsel Ada Pafta Şirketler sadece kendi acentelerine ait pliçeleri izleyebilir. Bu nedenle şirket kullanıcısı ile giriş yapıldığında şirket kdu tmatik gelir, değiştirilemez. Acenteler sadece kendilerinin ürettiği pliçeleri izleyebilir. Bu nedenle acente kullanıcısı ile girildiği durumda Şirket ve Acente bilgileri tmatik gelir. Otmatik gelen bu bilgiler değiştirilemez. Srgulama snucunda ekranda izlenecek alanlar aşağıdadır: Seri N Pliçe N Yenileme N Zeyil N Grup N Şirket Acente Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Ad Syad Tipi (Sadece Pliçe Tarafları Đle Srgulamada listelenir.) TC Kimlik N (Sadece Pliçe Tarafları Đle Srgulamada listlenir.) Vergi N (Sadece Pliçe Tarafları Đle Srgulamada listlenir.) Pasaprt N (Sadece Pliçe Tarafları Đle Srgulamada listlenir.) Durumu (Ana pliçe, Kısmi iptal, vb.) Đl Đlçe Belde D/M li Semt Mahalle Daire N Kapı N

25 Aynı anda birden fazla kayıt seçilebilir. Tümünü Seç butnu seçildiği durumda listelenen pliçelerin hepsi seçilir. Tplu seçimden vazgeçmek için Seçimi Kaldır butnu kullanılır. Birden fazla kayıt seçilip Tplu Basım butnuna basıldığı durumda seçilen tüm pliçelerin basımları tplu larak luşturulur. Listelenen pliçe kayıtları içerisinden istenen kayıt seçilerek Seç butnu ile pliçe ile ilgili aşağıdaki işlemlerin yapılabileceği Pliçe Đşlemleri ekranına geçilir. Zeyil Đşlemleri Sigrtalı Sigrta Ettiren Değişikliği Bina Yapı Tarzı Değişikliği Metrekare Değişikliği Tarife Değişikliği Rehinli Alacaklı Değişikliği Risk Bilgileri Değişikliği Pliçe Devir Đptal Zeyilleri Başlangıçtan Đptal Kısmi Đptal Pliçe Görüntüleme Görüntüleme Basım Yenileme Ekran Fnksiynları Listele Girilen seçim kriterlerine göre pliçe bilgilerini listelemek için kullanılır. Seç Listelenen pliçe kayıtları içerisinden istenen kayıt seçildikten snra işlem ekranlarına geçiş için kullanılır. Tümünü Seç Listelenen pliçelerin hepsini seçmek için kullanılır. Seçimi Kaldır Ekranda yapılan pliçe seçimlerinin tümünü kaldırmak için kullanılır. Tplu Basım Seçilen pliçelerin tplu basımının yapılabilmesi için kullanılır Ekran Görüntüleri

26

27

28 3.4 Pliçe Đşlemleri Ekranı Pliçe Đşlemleri ekranına pliçe srgulama ekranından ulaşılabilir. Pliçe Srgulama ekranında listelenen pliçe kayıtları içerisinden istenen kayıt seçilerek Seç butnu ile bu ekrana geçilir. Pliçe işlemleri ekranına geçildiğinde Pliçe Görüntüleme ekranı tmatik larak gelir. Pliçe Đşlemleri ekranında aşağıdaki menü adımları ile ilgili işlem ekranlarına geçilir. Zeyil Đşlemleri Đptal Zeyilleri Pliçe Görüntüleme Yenileme Zeyil Đşlemleri: Uygun lan pliçe kayıdı için çıkan Zeyil Đşlemleri başlığı altında pliçeye yapılacak aşağıdaki zeyil türleri görüntülenir. Sigrtalı Sigrta Ettiren Değişikliği Bina Yapı Tarzı Değişikliği Metrekare Değişikliği Tarife Değişikliği Rehinli Alacaklı Değişikliği Risk Bilgileri Değişikliği Pliçe Devir Đstenen zeyil türüne ait menü adımı seçilerek ilgili işlem ekranına geçilir. Zeyil ekranlarından vadesi dlan pliçeye işlem yapılamayacaktır. Kimlik bilgileri uyumsuz kayıtlar listesinde bulunan bir pliçeye sadece Sigrtalı Sigrta Ettiren Değişikliği Zeyili yapılabilir. Bu kntrl bu ekranda yapılır. Zeyil işlemi yapılmak istenen pliçenin il kdu için Đl üretime kapatılmış ise aşağıda belirtilen zeyil türlerinden biri seçilerek işlem yapılmasına izin verilmez. Bina Yapı Tarzı Zeyili M2 Değişikliği Zeyili Tarife Değişikliği (Teminat Arttırım) Zeyili Pliçe başlangıç tarihi geçmiş bir tarih ise, zeyil başlangıç tarihi zeyilin tanzim tarihine yani sistem tarihine eşit lur. Pliçe başlangıç tarihi ileri bir tarih ise zeyil başlangıç tarihi pliçe başlangıç tarihi lur. Seçilmiş lan zeyil türüne göre ilgili alanlar kapalı gelir. Đptal Zeyilleri: Uygun lan pliçe kayıdı için çıkan Đptal Zeyiller başlığı altında pliçeye yapılacak aşağıdaki iptal türleri görüntülenir. Başlangıçtan Đptal

29 Kısmi Đptal Đstenen iptal türüne ait menü adımı seçilerek ilgili işlem ekranına geçilir. Pliçe Görüntüleme Seçilen pliçe kayıdı için Görüntüleme başlığı altında pliçeye yapılacak aşağıdaki işlemler görüntülenir. Görüntüleme Basım Görüntüleme menü adımı ile pliçe görüntüleme ekranına geçilir. Basım menü adımı ile pliçe basım ekranına geçilir. Yenileme: Seçilen pliçe kayıdı için yenileme ekranına bu menü adımından ulaşılır Ekran Fnksiynları Çıkış Ekrandan çıkmak ve Pliçe Srgulama ekranına dönmek için kullanılır Ekran Görüntüleri

30 3.5 Sigrtalı Sigrta Ettiren Değişikliği Zeyili Pliçeye ait Sigrtalı ve Sigrta ettiren bilgilerinin değiştirilmesi için kullanılır. Sigrtalı Sigrta ettiren değişikliği zeyilinde yapılan değişiklik primi değiştirmez. Pliçe işlemleri ekranında Sigrtalı Sigrta Ettiren menü adımı seçilerek Sigrtalı Sigrta Ettiren zeyil işleminin yapılabileceği ekrana geçilir. Sigrtalı Sigrta Ettiren zeyili seçildiğinde ilgili pliçe bilgileri aşağıdaki başlıklar ile ekrana gelir. Sigrtalı Bilgileri Sigrta Ettiren Bilgileri Rehinli Alacaklı Bilgileri Risk Bilgileri Đletişim Adresi Sigrtalı Bilgileri sayfasında Sigrtalı bilgileri değiştirilebilir. Yeni Sigrtalı eklenecek ise bilgileri girilir ve Ekle tuşu ile sigrtalı listesine eklenir. Tabldaki sigrtalı kayıtlarından biri silinmek istendiğinde ilgili kayıt seçilerek Sil butnuna basılır. Tablya eklenen kayıtlardan birindeki bilgiler değiştirilmek isteniyr ise ilgili kayıt seçilir ve değiştir butnuna basılır. Seçilen sigrtalı bilgileri listenin yukarısındaki alanlara gelir, istenen değişiklik yapıldıktan snra Ekle butnu ile tekrar eklenir.

31 Sigrtalı tablsuna kayıt ekleme esnasında TC Kimlik, vergi veya pasaprt numarası üzerinden aynı kayıdın listede lup lmadığı kntrl edilir, mükerrerlik lacak ise kayıt eklenemez. Sigrta Ettiren Bilgileri sayfasında Sigrta Ettiren bilgileri değiştirilebilir. Yeni eklenecek veya değiştirilen sigrtalı ve sigrta ettiren bilgilerinde TC Kimlik numarası bilinmiyr ise TC Kimlik N butnuna basılır ve TC Kimlik N srgulama ekranı açılır. Bu ekrandan gerekli bilgiler girilip TC Kimlik Numarası bilgisi bulunduktan snra seçilen numara ve ad syad bilgileri zeyil ekranına aktarılır. Risk Bilgileri sayfasındaki bilgiler bu zeyil işleminde değiştirilemez. Đletişim adresi sayfasında iletişim adresi bilgileri değiştirilebilir. Bu sayfadaki alanların dlu lması zrunludur. Değişiklikler yapılıp Tamam butnuna basıldığında nay sayfası gelir. Bu ekranda bilgiler kntrl edilir ve Onayla butnu ile zeyil işlemi tamamlanır. Ekranda zeyil numarası ile birlikte işlemin gerçekleştiğine dair mesaj çıkar. Bu ekranda Yazdır butnu ile zeyil işleminin basımı gerçekleştirilir. Sigrtalı, sigrta ettiren veya iletişim bilgilerinden biri değiştirilmeden kaydet denildiğinde değişiklik yapılmadığı mesajı çıkar ve zeyil işlemi yapılmaz Ekran Fnksiynları Ekle Sigrtalı listesine yeni sigrtalı kayıdını eklemek için kullanılır. Değiştir Sigrtalı listedesindeki sigrtalı kayıtlarından birini ekrana getirip güncellemek üzere kullanılır. Sil Sigrtalı listesinden seçilen sigrtalı kayıdını silmek için kullanılır. Temizle Sigrtalı bilgileri sayfasındaki bilgileri temizlemek için kullanılır. Tamam Zeyil işlemini gerçekleştirmek üzere Onay ekranına geçilmesini sağlar. Onayla Onay ekranında zeyil işlemini tamamlamak için kullanılır. Geri Onay ekranından önceki ekrana geri dönmek için kullanılır. Yazdır Pliçe basımını yapmak için kullanılır. Çıkış Ekrandan çıkmak ve anamenüye dönmek için kullanılır.

32 3.5.2 Ekran Görüntüleri

33

34

35 3.6 Bina Yapı Tarzı Zeyili Pliçeye ait bina yapı tarzının değiştirilebileceği zeyil işlemidir. Bu zeyil tipinde yapılan değişiklik primi değiştirir. Pliçe işlemleri ekranında Bina Yapı Tarzı menü adımı seçilerek Bina Yapı Tarzı zeyil işleminin yapılabileceği ekrana geçilir. Bina yapı tarzı zeyili seçildiğinde ilgili pliçe bilgileri aşağıdaki başlıklar ile ekrana gelir. Taraf Bilgileri Risk Bilgileri Rehinli Alacaklı Bilgileri Đletişim Adresi Ödeme Bilgileri Risk Bilgileri sayfasında bina yapı tarzı seçilen pliçe / zeyil hareketindeki bilgi larak ekrana gelir, sadece bu bilgi değiştirilebilir. Hesapla butnuna basıldığında Ödeme Bilgileri bölümündeki Zeyil Sigrta Bedeli ve Zeyil Sigrta Primi değerleri hesaplanarak ekranda gösterilir. Bu alanlar değiştirilemez. Değişiklik snucu luşan Yeni prim eski primden büyük ise prim artı işareti ile gösterilir. Yeni prim eski primden küçük ise prim eksi işareti ile gösterilir. Tamam butnuna basıldığında nay sayfası gelir. Bu ekranda bilgiler kntrl edilir ve Onayla butnu ile zeyil işlemi tamamlanır. Ekranda zeyil numarası ile birlikte işlemin gerçekleştiğine dair mesaj çıkar. Bu ekranda Yazdır butnu ile zeyil işleminin basımı gerçekleştirilir.

36 Bina yapı tarzı değiştirilmeden kaydet denildiğinde değişiklik yapılmadığı mesajı çıkar ve zeyil işlemi yapılmaz Ekran Fnksiynları Hesapla Bina yapı tarzı değiştirildikten snra Zeyil Sigrta Bedeli ve Zeyil Sigrta Primi hesaplanması için kullanılır. Bu butna basıldıktan snra değerler hesaplanarak ekranda gösterilir. Tamam Zeyil işlemini gerçekleştirmek üzere Onay ekranına geçilmesini sağlar. Onayla Onay ekranında zeyil işlemini tamamlamak için kullanılır. Geri Onay ekranından önceki ekrana geri dönmek için kullanılır. Yazdır Pliçe basımını yapmak için kullanılır. Çıkış Ekrandan çıkmak ve anamenüye dönmek için kullanılır.

37 3.6.2 Ekran Görüntüleri

38

39

40 3.7 Metrekare Değişikliği Zeyili Pliçenin luşturulduğu mülke ait daire yüzölçümü bilgisinin değiştirilebileceği ekrandır. Bu zeyil tipinde yapılan değişiklik primi değiştirir. Pliçe işlemleri ekranında Bina Yapı Tarzı menü adımı seçilerek Bina Yapı Tarzı zeyil işleminin yapılabileceği ekrana geçilir. Bina yapı tarzı zeyili seçildiğinde ilgili pliçe bilgileri aşağıdaki başlıklar ile ekrana gelir. Taraf Bilgileri Risk Bilgileri Rehinli Alacaklı Bilgileri Đletişim Adresi Ödeme Bilgileri Risk Bilgileri sayfasında Daire Yüzölçümü değişikliği seçilen pliçe / zeyil hareketindeki bilgi larak ekrana gelir, sadece bu bilgi değiştirilebilir. Daire yüzölçümü bilgisi değiştirilip Hesapla butnuna basıldığında Ödeme Bilgileri bölümündeki Zeyil Sigrta Bedeli ve Zeyil Sigrta Primi değerleri hesaplanarak ekranda gösterilir. Bu alanlar değiştirilemez. Değişiklik snucu luşan Yeni prim eski primden büyük ise prim artı işareti ile gösterilir. Yeni prim eski primden küçük ise prim eksi işareti ile gösterilir. Tamam butnuna basıldığında nay sayfası gelir. Bu ekranda bilgiler kntrl edilir ve Onayla butnu ile zeyil işlemi tamamlanır. Ekranda zeyil numarası ile birlikte işlemin gerçekleştiğine dair mesaj çıkar. Bu ekranda Yazdır butnu ile zeyil işleminin basımı gerçekleştirilir. Daire yüzölçümü değiştirilmeden kaydet denildiğinde değişiklik yapılmadığı mesajı çıkar ve zeyil işlemi yapılmaz Ekran Fnksiynları Hesapla Daire yüzölçümü değiştirildikten snra Zeyil Sigrta Bedeli ve Zeyil Sigrta Primi hesaplanması için kullanılır. Bu butna basıldıktan snra değerler hesaplanarak ekranda gösterilir. Tamam Zeyil işlemini gerçekleştirmek üzere Onay ekranına geçilmesini sağlar. Onayla Onay ekranında zeyil işlemini tamamlamak için kullanılır. Geri Onay ekranından önceki ekrana geri dönmek için kullanılır. Yazdır Pliçe basımını yapmak için kullanılır.

41 Çıkış Ekrandan çıkmak ve anamenüye dönmek için kullanılır.

42 3.7.2 Ekran Görüntüleri

43

44

45 3.8 Tarife Değişikliği Zeyili Tarife değişikliğinin pliçeye yansıtılması için kullanılan zeyil ekranıdır. Bu zeyil tipinde yapılan değişiklik primi değiştirir. Pliçe işlemleri ekranında Tarife menü adımı seçilerek Tarife Değişikliği zeyil işleminin yapılabileceği ekrana geçilir. Tarife zeyili seçildiğinde ilgili pliçe bilgileri aşağıdaki başlıklar ile ekrana gelir. Taraf Bilgileri Rehinli Alacaklı Bilgileri Risk Bilgileri Đletişim Adresi Ürün Tarife Bilgileri Tarife değişikliği zeyilinde ekranda gösterilen alanlardan hiçbiri değiştirilemez. Ürün Tarife Bilgileri sayfasında Hesapla butnuna basıldığında Ödeme Bilgileri bölümündeki Zeyil Sigrta Bedeli ve Zeyil Sigrta Primi değerleri hesaplanarak ekranda gösterilir. Bu alanlar değiştirilemez. Değişiklik snucu luşan Yeni prim eski primden büyük ise prim artı işareti ile gösterilir. Yeni prim eski primden küçük ise prim eksi işareti ile gösterilir. Tamam butnuna basıldığında nay sayfası gelir. Bu ekranda bilgiler kntrl edilir ve Onayla butnu ile zeyil işlemi tamamlanır. Ekranda zeyil numarası ile birlikte işlemin gerçekleştiğine dair mesaj çıkar. Bu ekranda Yazdır butnu ile zeyil işleminin basımı gerçekleştirilir Ekran Fnksiynları Hesapla Tarife değişikliğine bağlı larak snra Zeyil Sigrta Bedeli ve Zeyil Sigrta Primi hesaplanması için kullanılır. Bu butna basıldıktan snra değerler hesaplanarak ekranda gösterilir. Tamam Zeyil işlemini gerçekleştirmek üzere Onay ekranına geçilmesini sağlar. Onayla Onay ekranında zeyil işlemini tamamlamak için kullanılır. Geri Onay ekranından önceki ekrana geri dönmek için kullanılır. Yazdır Pliçe basımını yapmak için kullanılır. Çıkış Ekrandan çıkmak ve anamenüye dönmek için kullanılır.

46 3.8.2 Ekran Görüntüleri

47

48 3.9 Rehinli Alacaklı Değişikliği Zeyili Pliçeye ait rehinli alacaklı bilgilerinin değiştirilmesi için kullanılır. Rehinli Alacaklı zeyilinde yapılan değişiklik primi değiştirmez. Pliçe işlemleri ekranında Rehinli Alacaklı menü adımı seçilerek Rehinli Alacaklı zeyil işleminin yapılabileceği ekrana geçilir. Rehinli Alacaklı zeyili seçildiğinde ilgili pliçe bilgileri aşağıdaki başlıklar ile ekrana gelir. Taraf Bilgileri Rehinli Alacaklı Bilgileri Risk Bilgileri Đletişim Adresi Bu zeyil işleminde sadece Rehinli Alacaklı Bilgileri sayfasındaki aşağıdaki bilgiler değiştirilebilir. Rehinli Alacaklı var Rehinli Alacaklı Kurum Rehinli Alacaklı Finansal Kurum Rehinli Alacaklı Banka Rehinli Alacaklı Şube Rehinli Alacaklı hesap/sözleşme n Kredi bitiş tarihi Kredi tutarı Kredi Döviz cinsi Otmatik Yenileme Süresi

49 Ekrandaki Rehinli alacaklı var alanı seçimi kaldırılırsa ekrandaki bilgiler bşaltılır. Ekranda Rehinli alacaklı var alanı seçilir ise aşağıda anlatılan alan kntrlleri yapılır. Rehinli Alacaklı kurum alanı Banka veya Finansal Kurumdan biri seçilecektir. Rehinli alacaklı finansal kurum alanı, Rehinli Alacaklı kurum alanı Finansal kurum larak seçildiği durumda girişi zrunlu bir alandır. Eğer Rehinli alacaklı kurum seçimi banka ise bu alan inaktif lacaktır. Rehinli alacaklı banka alanı, Rehinli Alacaklı kurum alanı Banka larak seçildiği durumda girişi zrunlu bir alandır. Eğer Rehinli alacaklı kurum seçimi Finansal Kurum ise bu alan inaktif lacaktır. Rehinli Alacaklı şube, rehinli alacaklı banka ise cmb bxtan seçilerek girilir. Rehinli alacaklı banka lması durumunda seçilmesi zrunludur. Rehinli Alacaklı hesap/sözleşme n rehinli alacaklı var seçildiğinde girişi zrunludur. Kredi bitiş tarihi girişi zrunlu bir alandır. Kredi tutarı girişi zrunlu bir alan değildir. Kredi döviz girişi zrunlu bir alan değildir. Otmatik Yenileme Süresi girişi zrunlu bir alandır. Rehinli alacaklı sayfasındaki bilgiler değiştirilip Tamam butnuna basıldığında nay sayfası gelir. Bu ekranda bilgiler kntrl edilir ve Onayla butnu ile zeyil işlemi tamamlanır. Ekranda zeyil numarası ile birlikte işlemin gerçekleştiğine dair mesaj çıkar. Bu ekranda Yazdır butnu ile zeyil işleminin basımı gerçekleştirilir. Rehinli alacaklı bilgileri değiştirilmeden kaydet denildiğinde değişiklik yapılmadığı mesajı çıkar ve zeyil işlemi yapılmaz Ekran Fnksiynları Tamam Zeyil işlemini gerçekleştirmek üzere Onay ekranına geçilmesini sağlar. Onayla Onay ekranında zeyil işlemini tamamlamak için kullanılır. Geri Onay ekranından önceki ekrana geri dönmek için kullanılır. Yazdır Pliçe basımını yapmak için kullanılır. Çıkış Ekrandan çıkmak ve anamenüye dönmek için kullanılır.

50 3.9.2 Ekran Görüntüleri

51

52

53 3.10 Risk Bilgileri Değişikliği Zeyili Pliçeye ait risk bilgilerinin değiştirilmesi için kullanılır. Bu zeyil tipinde yapılan değişiklik primi değiştirmez. Pliçe işlemleri ekranında Risk Bilgileri menü adımı seçilerek Risk Bilgileri zeyil işleminin yapılabileceği ekrana geçilir. Risk Bilgileri zeyili seçildiğinde ilgili pliçe bilgileri aşağıdaki başlıklar ile ekrana gelir. Taraf Bilgileri Rehinli Alacaklı Bilgileri Risk Bilgileri Đletişim Adresi Bu zeyil işleminde sadece Risk Bilgileri sayfasındaki bilgiler değiştirilebilir. Risk Bilgileri sayfasındaki bilgiler değiştirilip Tamam butnuna basıldığında nay sayfası gelir. Bu ekranda bilgiler kntrl edilir ve Onayla butnu ile zeyil işlemi tamamlanır. Ekranda zeyil numarası ile birlikte işlemin gerçekleştiğine dair mesaj çıkar. Bu ekranda Yazdır butnu ile zeyil işleminin basımı gerçekleştirilir. Risk Bilgileri bilgileri değiştirilmeden kaydet denildiğinde değişiklik yapılmadığı mesajı çıkar ve zeyil işlemi yapılmaz. Grup pliçeler için grup kdunda tanımlı grup kriterine göre bazı bilgiler değiştirilemiyr lacaktır. Grup kriteri Skak/Mahalle seçilmiş ise Mahalle, cadde ve skak bilgileri değiştirilemez. Grup kriteri Site/Apartman seçilmiş ise, Site/Apartman adı değiştirilemez Ekran Fnksiynları Tamam Zeyil işlemini gerçekleştirmek üzere Onay ekranına geçilmesini sağlar. Onayla Onay ekranında zeyil işlemini tamamlamak için kullanılır. Geri Onay ekranından önceki ekrana geri dönmek için kullanılır. Yazdır Pliçe basımını yapmak için kullanılır. Çıkış Ekrandan çıkmak ve anamenüye dönmek için kullanılır.

54 Ekran Görüntüleri

55

56

57 3.11 Pliçe Devir Zeyili Pliçenin başka bir acenteye devir edilmesi için kullanılır. Devir işlemi aynı şirkete bağlı acenteler arasında yapılabilecektir.bu zeyil tipinde yapılan değişiklik primi değiştirmez. Pliçe işlemleri ekranında Pliçe Devir menü adımı seçilerek Pliçe Devir zeyil işleminin yapılabileceği ekrana geçilir. Pliçe Devir zeyili seçildiğinde ilgili pliçe bilgileri aşağıdaki başlıklar ile ekrana gelir. Taraf Bilgileri Rehinli Alacaklı Bilgileri Risk Bilgileri Đletişim Adresi Bu zeyil işleminde sadece Devir Alan Acente bilgisi girilebilir alandır. Devir alan acente kdu alanı zrunludur. Acente kduna mevcut bir acente kdu girilebilir. Acente kdu bilinmiyr ise Devir Alan Acente butnuna basılarak seçili şirkete ait tanımlı aktif acenteler listelenir. Listeden bir acente seçilip üzerine çift tıklandığında acenteye kdu ve adı ekrana tmatik larak gelir. Devir alan acente pliçe üzerindeki acente ile aynı acente lmamalıdır. Aynı acente kdu seçildiği durumda uyarı mesajı çıkar ve devir işlemi gerçekleştirilmez. Devir Alan Acente bilgisi girilip Tamam butnuna basıldığında nay sayfası gelir. Bu ekranda bilgiler kntrl edilir ve Onayla butnu ile zeyil işlemi tamamlanır.

58 Ekranda zeyil numarası ile birlikte işlemin gerçekleştiğine dair mesaj çıkar. Bu ekranda Yazdır butnu ile zeyil işleminin basımı gerçekleştirilir. Acente bilgisi değiştirilmeden kaydet denildiğinde değişiklik yapılmadığı mesajı çıkar ve zeyil işlemi yapılmaz. Grup pliçeler için bu ekrandan devir zeyili yapılamaz Ekran Fnksiynları Tamam Zeyil işlemini gerçekleştirmek üzere Onay ekranına geçilmesini sağlar. Onayla Onay ekranında zeyil işlemini tamamlamak için kullanılır. Geri Onay ekranından önceki ekrana geri dönmek için kullanılır. Yazdır Pliçe basımını yapmak için kullanılır. Çıkış Ekrandan çıkmak ve anamenüye dönmek için kullanılır.

59 Ekran Görüntüleri

60

61

62 3.12 Kısmi Đptal Zeyili Pliçenin kısmi iptal edilmesi için kullanılan ekrandır. Pliçe işlemleri ekranında Kısmi Đptal menü adımı seçilerek Kısmi Đptal işleminin yapılabileceği ekrana geçilir. Kısmi Đptal seçildiğinde ilgili pliçe bilgileri aşağıdaki başlıklar ile ekrana gelir. Taraf Bilgileri Rehinli Alacaklı Bilgileri Risk Bilgileri Kısmi Đptal işleminde aşağıdaki alanlar girilebilir alandır. Đptal sebebi Seçimi zrunlu bir bilgidir. Açıklama Zrunlu bir alandır. Đptal Sebebi ve açıklama bilgisi girilip Tamam butnuna basıldığında nay sayfası gelir. Bu sayfada iptal işlemi için hesaplanan Pliçe Bedeli, Tplam Pliçe Primi, Fark Bedel ve Fark Prim bilgileri Ödeme Bilgileri başlığı altında gösterilir. Bu ekranda bilgiler kntrl edilir ve Onayla butnu ile iptal işlemi tamamlanır. Đptal sebebine ve iptal edildiği gün sayısına göre pliçeler DASK nay havuzuna düşebilir. (Bakınız: DASK Onay Havuzu) Ekrandan seçilen Đptal sebep kduna göre naya düşme günsayısı belirlenir. Eğer pliçe başlangıç tarihi üzerinden naya düşme gün sayısından fazla gün sayısı geçmiş ise iptal talebi naya düşer. Eğer pliçe başlangıç tarihi üzerinden iptal kdu için girilmiş gün sayısı henüz geçmemişse iptal işlemi naya düşmeden gerçekleşir. Dask nay havuzuna düşen iptal talebi naylandığı durumda iptal işlemi gerçekleşir. Dask nay havuzuna düşen iptal talebi red edildiği durumda iptal işlemi gerçekleşmez. Onaya gerek lmayan iptallerde ekranda zeyil numarası ile birlikte işlemin gerçekleştiğine dair mesaj çıkar. Bu ekranda Yazdır butnu ile zeyil işleminin basımı gerçekleştirilir. Gruba dahil bir pliçe iptal edilirken grup pliçe sayısı ile ilgili kntrl yapılır, iptal snrasında gruba bağlı pliçe sayısı grupta lması gereken pliçe altına düşecek ise iptale izin verilmez. Kntrl yapılırken nayda bekleyen işlemler de iptal edilmiş gibi dikkate alınır Ekran Fnksiynları Tamam Đptal işlemini gerçekleştirmek üzere Onay ekranına geçilmesini sağlar. Onayla Onay ekranında iptal işlemini tamamlamak için kullanılır.

63 Geri Onay ekranından önceki ekrana geri dönmek için kullanılır. Yazdır Pliçe basımını yapmak için kullanılır. Çıkış Ekrandan çıkmak ve anamenüye dönmek için kullanılır Ekran Görüntüleri

64

65

66 3.13 Mebdeinden Đptal Zeyili Pliçenin başlangıcından itibaren iptal edilmesi için kullanılan ekrandır. Tüm prim müşteriye iade edilir. Pliçe işlemleri ekranında Başlangıçtan Đptal menü adımı seçilerek Kısmi Đptal işleminin yapılabileceği ekrana geçilir. Başlangıçtan Đptal seçildiğinde ilgili pliçe bilgileri aşağıdaki başlıklar ile ekrana gelir. Đptal Bilgileri Taraf Bilgileri Rehinli Alacaklı Bilgileri Risk Bilgileri Đletişim Adresi Başlangıçtan Đptal işleminde aşağıdaki alanlar girilebilir alandır. Đptal sebebi Seçimi zrunlu bir bilgidir. Açıklama Zrunlu bir alandır. Đptal Bilgileri sayfasında iptal işlemi için hesaplanan Pliçe Bedeli, Tplam Pliçe Primi, Fark Bedel ve Fark Prim bilgileri Ödeme Bilgileri başlığı altında gösterilir. Đptal Sebebi ve açıklama bilgisi girilip Tamam butnuna basıldığında nay sayfası gelir. Bu ekranda bilgiler kntrl edilir ve Onayla butnu ile iptal işlemi tamamlanır. Đptal sebebine ve iptal edildiği gün sayısına göre pliçeler DASK nay havuzuna düşebilir. (Bakınız: DASK Onay Havuzu) Ekrandan seçilen Đptal sebep kduna göre naya düşme günsayısı belirlenir. Eğer pliçe başlangıç tarihi üzerinden naya düşme gün sayısından fazla gün sayısı geçmiş ise iptal talebi naya düşer. Eğer pliçe başlangıç tarihi üzerinden iptal kdu için girilmiş gün sayısı henüz geçmemişse iptal işlemi naya düşmeden gerçekleşir. Dask nay havuzuna düşen iptal talebi naylandığı durumda iptal işlemi gerçekleşir. Dask nay havuzuna düşen iptal talebi red edildiği durumda iptal işlemi gerçekleşmez. Onaya gerek lmayan iptallerde ekranda zeyil numarası ile birlikte işlemin gerçekleştiğine dair mesaj çıkar. Bu ekranda Yazdır butnu ile zeyil işleminin basımı gerçekleştirilir. Gruba dahil bir pliçe iptal edilirken grup pliçe sayısı ile ilgili kntrl yapılır, iptal snrasında gruba bağlı pliçe sayısı grupta lması gereken pliçe altına düşecek ise iptale izin verilmez. Kntrl yapılırken nayda bekleyen işlemler de iptal edilmiş gibi dikkate alınır.

67 Ekran Fnksiynları Tamam Đptal işlemini gerçekleştirmek üzere Onay ekranına geçilmesini sağlar. Onayla Onay ekranında iptal işlemini tamamlamak için kullanılır. Geri Onay ekranından önceki ekrana geri dönmek için kullanılır. Yazdır Pliçe basımını yapmak için kullanılır. Çıkış Ekrandan çıkmak ve anamenüye dönmek için kullanılır Ekran Görüntüleri

68

69 3.14 Pliçe Görüntüleme Ekranı Pliçenin detay bilgileri izlenmek istendiğinde kullanılacak ekrandır. Pliçe işlemleri ekranına geçildiğinde Pliçe Görüntüleme ekranı tmatik larak gelir. Pliçe Görüntüleme ekranına ayrıca bu ekranda Görüntüleme menü adımından ulaşılabilir. Pliçe Görüntüleme ekranında pliçe bilgileri aşağıdaki başlıklar ile ekranda gösterilir. Taraf Bilgileri Rehinli Alacaklı Bilgileri Risk Bilgileri Đletişim Adresi Ödeme Bilgileri Ekran Fnksiynları Çıkış Ekrandan çıkmak ve anamenüye dönmek için kullanılır.

70 Ekran Görüntüleri

71

72

73 3.15 Pliçe Basım Ekranı Pliçe giriş, yenileme, zeyil ve iptal işlemleri snucunda knfirmasyn ekranında çıkan Yazdır butnu ile pliçe basım görüntüsü PDF frmatında luşturulur. Ayrıca pliçe işlemleri ekranından da basım işlemi yapılabilmektedir. Pliçe işlemleri ekranında Basım ekranına Basım menü adımından ulaşılabilir. Basım ekranında; Pliçe basımı öncesinde Basım Dili seçimi yapılır, default Türkçe gelir. Basım dili seçilerek Yazdır butnu ile pliçe basımı luşturulur. Gelen ekranda Open seçimi ile basım görüntüsü PDF frmatında görüntülenir ve printer a gönderilebilir. Gelen ekran mesajında Save seçeneği ile basım dsyası bilgisayara kaydedilebilir. Yine Basım Dili seçilip mail adresi girilerek Gönder butnu ile seçilen dilde luşturulan pliçe basımı girilen mail adresine gönderilebilir Ekran Fnksiynları Yazdır Pliçe basımını PDF frmatında luşturmak için kullanılır.

74 Gönder Pliçe basımını mail larak göndermek için kullanılır. adresi girilerek işlem tamamlanır Ekran Görüntüleri

75 3.16 Pliçe Yenileme Pliçe yenilemesinin gerçekleştirildiği ekrandır. Pliçe işlemleri ekranında Yenileme menü adımı seçilerek yenileme işleminin yapılabileceği ekrana geçilir. Yenileme seçildiğinde ilgili pliçe bilgileri aşağıdaki başlıklar ile ekrana gelir. Sigrtalı Bilgileri Sigrta Ettiren Bilgileri Rehinli Alacaklı Bilgileri Risk Bilgileri Đletişim Adresi Gelen ekranda pliçe bilgilerinden iletişim bilgileri haricindeki bilgiler değiştirilemez. Yenilemede sadece aşağıdaki bilgiler değiştirilebilir. Sigrtalı Cep Telefnu Sigrtalı Ev/Đş Telefnu Sigrtalı Adresi Sigrta Ettiren Cep Telefnu Sigrta Ettiren Ev/Đş Telefnu Sigrta Ettiren Adresi Đletişim Adresi Đl bilgisi Đletişim Adresi Đlçe bilgisi Đletişim Adresi Belde bilgisi Đletişim Adresi Đletişim Adresi Psta Kdu Bilgiler kntrl edilip gerekli değişiklikler yapıldıktan snra Tamam butnuna basılarak Pliçe Özet ekranına geçilir. Pliçe Özet sayfasında yenilenen pliçe için hesaplanan Pliçe Bedeli ve Pliçe Primi bilgileri Ödeme Bilgileri başlığı altında gösterilir. Bu ekranda bilgiler kntrl edilir ve Pliçe Oluştur butnu ile yenileme işlemi tamamlanır. Ekranda yenileme numarası ile birlikte işlemin gerçekleştiğine dair mesaj çıkar. Bu ekranda Yazdır butnu ile luşturulan pliçenin basımı gerçekleştirilir. Yenilenen pliçe için Pliçe Başlangıç tarihi tmatik larak belirlenir. Yenilenen pliçe başlangıç tarihi, önceki pliçesinin bitiş tarihi geçmemiş ise önceki pliçe bitiş tarihi lur. Önceki pliçenin vade bitiş tarihi geçmiş bir tarih ise yenilenen pliçe Başlangıç Tarihi günün tarihi lur. Yenilme aşamasında pliçede kayıtlı sigrtalı-sigrtta ettiren TC Kimlik numaraları üzerinden KPS srgulaması yapılarak, ad syad bilgileri güncel hali ile getirilir. Yenilenen pliçe için uyumsuz kayıtlar listesinde kayıt var yenileme işlemi snucunda uyumsuz kayıtlar listesindeki bu kayıtlar silinir. Grup pliçeler bu ekrandan yenilenemeyecektir. Grup işlemleri ekranından yenilenmesi gerekmektedir Ekran Fnksiynları Değiştir

76 Sigrtalı bilgilerinde değişiklik yapmak için kayıdı seçip bilgilerini yukarıdaki alanlara taşımayı sağlar. Güncelle Sigrtalı bilgilerinde yapılan değişikliklerin sigrtalı bilgileri tablsuna kaydedilmesi için kullanılır. Tamam Ekrandan girilen-güncellenen bilgiler ile birlikte yenileme işlemini gerçekleştirmek için kullanılır. Geri Onay ekranından önceki ekrana dönmek için kullanılır. Pliçe Oluştur Onay ekranındaki bilgiler ile yenilemeyi gerçekleştirmek için kullanılır. Yazdır Pliçe basımını gerçekleştirmek için kullanılır. Çıkış Ekrandan çıkmak ve anamenüye dönmek için kullanılır Ekran Görüntüleri

77

78

79 3.17 DASK Onay Havuzu Đptal sebep kdu ve iptal gün sayısına bağlı larak sigrta şirketleri tarafından iptal edilemeyen ve naya düşen iptal kayıtlarının listelendiği, nay durumlarının takip edildiği veya nay bekleyen kayıtlar için iptalden vazgeçme işleminin yapıldığı ekrandır. Ekranda aşağıdaki seçim kriterlerine göre izleme yapılabilir. Şirket Onay durumu (Onay bekliyr, Onaylanmış, Geri alındı, Red edildi, Hepsi) Listeleme Başlangıç Tarihi Listeleme Bitiş Tarihi Sigrta şirketleri kayıtlarının durumlarını görmek için girdiklerinde Şirket Adı kendi şirketleri larak gelir, değiştirilemez. Onay durumu default larak Hepsi larak gelir. Đstenirse izlenmek istenen statü Onay bekliyr, Onaylanmış, Geri alındı veya Red edildi larak seçilir. Zrunlu bilgidir. Listeleme Bitiş Tarihi default larak günün tarihi, başlangıç tarihi de bitiş tarihinin bir ay öncesi larak gelir. Başlangıç ve bitiş tarihleri değiştirilebilir, ancak srgulama yapılan tarih aralığının bir aydan uzun lmasına sistem izin vermeyecektir, uyarı mesajı çıkaracaktır. Listele butnuna basıldığında seçili şirket kduna ait seçili nay durumundaki ve talep tarihi girilen başlangıç ve bitiş tarihleri arasında lan iptal kayıtları listelenir.

80 Listeleme ekranında nay bekleyen, naylanmış, geri çekilmiş ve reddedilmiş iptaller birlikte izlenebilir ve durumları listedeki Onay Durumu klnundan takip edilebilir. Listedeki Onaylanmış durumunda görünen kayıtlar için iptal kayıtları luşmuş demektir. Listedeki kayıtlara ait pliçe detay bilgisine ulaşılmak istendiğinde kayıt seçilerek Görüntüle butnuna basılır ve pliçe görüntüleme ekranı açılır. Listede Onay Bekliyr durumda lan kayıtlar için iptal işleminden vazgeçilebilir. Listeden bir iptal kayıdı geri çekilmek istendiğinde ilgili kayıt seçilir ve Seç butnu ile iptalin geri çekilebileceği ekrana geçilir. Pliçe Đptal Onay ekranında Red Sebebi girilerek Đptalden Vazgeç butnu ile iptal kayıdı geri alınır. Onaylanmamış veya red edilmemiş iptal talebi kayıt ile ilgili nay veya red işlemi yapılana kadar nay havuzunda bekler Ekran Fnksiynları Listele Ekrandaki seçim kriterlerine göre naya gönderilen iptal kayıtlarını listelemek için kullanılır. Görüntüle Seçilen pliçenin detay bilgilerini izlemek için kullanılır. Pliçe görüntüleme ekranına yönlendirir. Seç Đptalden vazgeçmek istenilen kayıt seçildikten snra vazgeçme işleminin tamamlandığı ekrana geçiş için kullanılır. Đptalden Vazgeç Sadece sigrta şirketi tarafından Onaylanmamış kayıdı geri çekmek, iptalden vazgeçmek için kullanılır. Bu butn sadece sigrta şirketleri için ve naylanmamış kayıtlar için aktif lur.

81 Ekran Görüntüleri

82 3.18 Yenileme Listesi Listenin çekildiği tarih aralığında, Vadesi dlmamış lup tmatik yenilenecek, Vadesi dlmamış lup manuel yenilenecek, Vadesi dlmuş lup yenilenmemiş ve manuel yenilenebilecek pliçelerin listesinin izlenebileceği, güncellenebileceği ekrandır. Otmatik yenilenecek pliçeler vadesinden bir gün önce üretime alınır. Ekrandan sistem tarihinden 30 gün geriye ve 60 gün ileriye dönük izleme yapılabilir. Ekranda aşağıdaki Srgulama Tiplerine göre faklı seçim kriterleri ile srgulama yapılabilir. Pliçe Bilgileri Đle Srgulama Pliçe Tarafları Đle Srgulama Pliçe Bilgileri Đle Srgulama Pliçe Bilgileri ile srgulama aşağıdaki seçim kriterleri ile yapılabilir. Şirket Acente bilgileri Pliçe N Listeleme Tipi (Otmatik yenilenecekler, Manuel yenilenecekler) D/M li kayıtlar listelensin (Tüm Kayıtlar, Evet, Hayır) Listeleme Başlangıç Tarihi (Günün tarihinden 30 gün geriye dğru srgulama yapılabilir) Listeleme Bitiş Tarihi (Günün tarihinden 60 gün ileriye ait srgulama yapılabilir. ) Ekranda şirket ve acente bilgileri görüntülenir. Acenteler sadece kendi acentelerinde işlem yapabileceği için bu alanı değiştiremez. Sigrta şirketi Genel Müdürlüğü kendine bağlı acentelerden birini seçerek işleme devam eder. Her acente kendi datasını görebilecektir. Pliçe n girilerek srgulama yapılabilir. Başka şirkete ait bir pliçe yenilenmek istendiği durumda, bu ekrandan pliçe numarası girilerek yapılan srgulama snucu ilgili pliçeye ulaşılarak yenileme yapılabilir. Listeleme Tipi seçeneğinde Otmatik Yenilenecekler seçilirse tmatik yenilenecek pliçeler listelenir. Manuel yenilenecek pliçeler seçilir ise tmatik yenilemede lmayıp, manuel yenilenebilecek pliçeler listelenir. Bu seçenek için Listeleme başlangıç tarihi günün tarihinden küçük girilebilir. Geçmiş tarih aralığı girilir ise girilen tarih aralığında vadesi dlmuş ama yenilenmemiş pliçe kayıtları listelenir. Günün tarihinden ileri tarih aralığı girilir ise girilen tarih aralığında vadesi dlacak ve yenilenebilecek pliçe kayıtları listelenir. D/M li kayıtlar listelensin seçeneği Tüm Kayıtlar seçilir ise srgulama snucu getirilen listede DM li kayıtlar dahil srgulama kriterlerine uyan tüm pliçeler listelenir. D/M li kayıtlar listelensin seçeneği Evet seçilir ise srgulama snucu

83 getirilen listede sadece DM li kayıtlar listelenir. D/M li kayıtlar listelensin seçeneği Hayır seçilir ise srgulama snucu getirilen listede DM li kayıtlar listelenmez. Listeleme Başlangıç Tarihi girilir, listede bu tarihten snraki pliçe bitiş tarihli lup, yenilenmemiş kayıtlar listelenir. Zrunlu bilgidir. Listeleme Bitiş Tarihi girilir. Zrunlu bilgidir. D/M li kayıtlar farklı renkte gösterilir. Pliçe Tarafları Đle Srgulama Pliçe Tarafları ile srgulama aşağıdaki seçim kriterleri ile yapılabilir. Şirket Acente bilgileri TC Kimlik N Vergi N Pasaprt N Ekranda şirket ve acente bilgileri görüntülenir. Acenteler sadece kendi acentelerinde işlem yapabileceği için bu alanı değiştiremez. Sigrta şirketi Genel Müdürlüğü kendine bağlı acentelerden birini seçerek işleme devam eder. Her acente kendi datasını görebilecektir. TC Kimlik, Vergi ve Pasaprt N girilerek srgulama yapılabilir. Seçim Kriterleri girilip Listele butnuna basıldığında seçilen kriterlere göre yenilenebilecek pliçeler listelenir. Listede aşağıdaki bilgiler görüntülenir. Pliçe N Yenileme N Zeyil N Bitiş Tarihi Ad Syad / Ünvan Đl Đlçe Belde Semt Mahalle Kapı n Daire N DM li mi? Yenileme Durumu (Otmatik yenilenecek, Otmatik Yenilenmeyecek, Yenilenmemiş.) Listenin altında listedeki pliçe kayıtlarına ait aşağıdaki tplam bilgiler gösterilir. Liste Tplam Adet Liste Tplam Prim Liste Tplam Kmisyn Liste Tplam Adet alanına ekranda listelenen pliçe adedi gelir. (Srgunun kümül değeridir.)

84 Liste Tplam Prim alanına ekranda listelenen pliçelerin tplam prim tutarı getirilir. (Srgunun kümül değeridir.) Liste Tplam Kmisyn alanına ekranda listelenen pliçelerin tplam kmisyn tutarı getirilir. (Mevcut risk kmisyn tutarı üzerinden hesaplanır.) (Srgunun kümül değeridir.) Gelen listedeki kayıtlardan biri seçilerek Seç butnuna basıldığında seçilen pliçe için görüntüleme, zeyil ve yenileme işlemlerinin gerçekleştirilebileceği ekrana geçilir. OTOMATĐK YENĐLENECEK POLĐÇELER Listedeki tmatik yenilenecek kayıtlardan tmatik yenilemesi kaldırılmak istenen kayıt lursa ilgili pliçe kayıdı seçilerek Seç butnu ile işlem ekranına geçilir. Bu ekranda pliçe görüntülemesi yapılabilir. Yenileme başlığı altında bulunan Otmatik Yenilenmesin menü adımı seçilerek ilgili pliçe için Risk Bilgileri Değişikliği zeyil ekranına geçilir. Zeyil ekranında tmatik yenilensin seçimi kaldırılıp kaydedildiği durumda primsiz zeyil luşur ve kayıt tmatik yenilenecekler listesinden çıkar. OTOMATĐK YENĐLENMEYECEK POLĐÇELER Listedeki manuel yenilenecek kayıtlardan tmatik yenilenmesi istenen kayıt lursa ilgili pliçe kayıdı seçilerek Seç butnu ile işlem ekranına geçilir. Bu ekranda pliçe görüntülemesi yapılabilir. Yenileme başlığı altında bulunan Otmatik Yenilensin menü adımı seçilerek ilgili pliçe için Risk Bilgileri Değişikliği zeyil ekranına geçilir. Zeyil ekranında tmatik yenilensin seçimi yapılıp yenileme süresi girildiği durumda primsiz zeyil luşur ve kayıt tmatik yenilenecekler listesine eklenir. Vadesi dlan pliçe için yenileme listesinden tmatik yenilensin denilemeyecektir. Zeyil ekranlarından vadesi dlan pliçeye işlem yapılamayacağı için, bu durumdaki pliçeler için önce yenileme yapılacak, snra risk bilgileri değişikliği zeyili yapılacaktır. Listedeki manuel yenilenecek kayıtlardan yenilemesi yapılamak istenen pliçe kayıdı seçilerek Seç butnu ile işlem ekranına geçilir. Bu ekranda Yenileme başlığı altında bulunan Yenileme menü adımı seçilerek ilgili pliçe için yenileme ekranına geçilir. Bu ekranda yenileme işlemi tamamlanır Ekran Fnksiynları Listele Seçim kriter ekranında girilen bilgilere göre liste srgulaması yapılmak istendiğinde kullanılır. Seç Listedeki kayıtlardan biri seçilerek işlem ekranına geçilmek istendiğinde kullanılır. Otmatik Yenilensin Otmatik yenileme seçeneği aktif lmayan bir pliçe için tmatik yenileme seçeneğini aktif hale getirmek için Zeyil ekranına geçiş sağlar.

85 Otmatik Yenilenmesin Otmatik yenileme seçeneği aktif lan bir pliçe için tmatik yenileme seçeneğinin kaldırılması için Zeyil ekranına geçiş sağlar. Çıkış Ekrandan çıkmak ve anamenüye dönmek için kullanılır Ekran Görüntüleri

86 3.19 Grup Kdu Tanımlama Grup indirimi uygulanacak bir gruba ait rtak bilgilerin girilerek grup kdunun luşturulduğu ekrandır. Grup kriterine bağlı larak aynı site veya apartman veya mahalle/cadde/skak ta bulunan knutlar grup kapsamına girecektir. Aşağıdaki bilgiler girilerek grup kdu luşturulur. Grup Adı Ürün Tarife Grup Başlangıç Tarihi Đl/Đlçe/Belde Grup kriteri (Skak/Mahalle, Site/Apartman) Mahalle Cadde Skak Site/Apartman Adı Grup Adına luşturulacak grubu tanımlayan bir isim girilir, zrunlu bilgidir. Ürün bilgisi default larak Zrunlu Deprem Sigrtası larak gelir. Tarife bilgisi default larak Zrunlu Deprem Sigrtası larak gelir. Grup Başlangıç Tarihi alanına luşturulacak gruba ait pliçelerin başlangıç tarihi girilir. Zrunlu alandır. Grup luşturulan adrese ait il, ilçe ve belde bilgileri girilir. Zrunlu bilgidir. Seçilen il kdu üretime kapalı ise grup kdu yaratılmasına izin verilmez, ekranda mesaj verilir. Grup kriteri Skak/Mahalle veya Site/Apartman larak belirlenir. Grup kriteri Skak/Mahalle seçilmiş ise Mahalle, cadde ve skak bilgileri girişi zrunludur. Grup kriteri Site/Apartman seçilmiş ise, Site/Apartman adı girişi zrunludur. Bilgiler girilip Tamam tuşuna basıldığında grup kdu tmatik luşturularak ekranda gösterilir. Đşlemin gerçekleştiğine dair bilgi mesajı çıkar Ekran Fnksiynları Tamam Ekrandan girilen bilgileri ile grup tanımını kaydetmek için kullanılır.

87 Ekran Görüntüleri 3.20 Grup Pliçe Đşlemleri Sistemde tanımlı pliçeleşmiş veya pliçeleşmemiş grupların izlendiği ekrandır. Ekrandan aşağıdaki işlemlere geçilir. Grup Tanımı Değişikliği Grup Tanımı Silme Taslak Pliçe Listeleme Pliçe Listeleme Grup Yenileme

88 Aşağıdaki seçim kriterleri girilerek grup bilgileri listelenir. Şirket Kdu Acente Kdu Grup Kdu Grup Adı Đl/Đlçe/Belde Mahalle/Cadde/Skak Site/Apartman Adı Şirketler sadece kendilerine ait grup tanımlarını, acenteler sadece kendi acentelerinden girdikleri grupları izleyebilirler. Acente kullanıcıları giridiğinde Sigrta ve şirket kdu dlu gelir değiştirilemez. Şirket kullanıcısı girdiğinde şirket bilgisi tmatik gelir değiştirilemez. Grup Numarası veya adı girilerek srgulama yapılabilir. Đl, Đlçe, belde girilerek srgulama yapılabilir. Mahalle, cadde, skak veya site/apartman adı alanları girişi srgulama için tekbaşına yeterli lmayacaktır. Đl, ilçe ve belde bilgileri girilmiş lmalıdır. Eğer il, ilçe belde bilgileri girilmemiş ise uyarı mesajı verilir. Seçim kriterleri girilip Srgula butnuna basıldığında kriterlere uyan grup tanımları için aşağıdaki bilgiler listelenir. Grup Kdu Grup Adı Grup Pliçe Başlangıç Tarihi Grup Pliçe Bitiş Tarihi Durumu (Pliçeleşmiş, Pliçeleşmemiş) Mahalle Cadde Skak Site/Apartman Adı Listelenen gruplar içerisinden istenen kayıt seçilerek aşağıdaki işlem butnları ile ilgili ekranlara geçilir. Taslak Pliçeleri Listele Grubu Yenile Grup Değişiklik Grup Silme Pliçe Listele Pliçeleşmemiş gruplar için aşağıdaki işlemler yapılabilir. Taslak Pliçeleri Listele Grup Değişiklik Grup Silme Pliçeleşmiş gruplar için aşağıdaki işlemler yapılabilir. Grubu Yenile Grup Değişiklik

89 Pliçe Listele Taslak Pliçeleri Listele butnu seçilen pliçeleşmemiş grup için Taslak Pliçe Listeleme ekranına geçilmesini sağlar. Bu ekrandan gruba yeni pliçe eklenebilir, varlan taslak pliçeler görüntülenebilir, güncellenebilir, gruptan çıkarılabilir veya grup pliçeleştirilebilir. (Bakınız: Taslak Pliçe Listeleme Ekranı ) Pliçe Listele butnu seçilen pliçeleşmiş grup için Pliçeleşmiş Grup Pliçeleri Listeleme ekranına geçilmesini sağlar. Bu ekrandan gruba yeni pliçe eklenebilir veya varlan pliçeler görüntülenebilir. (Bakınız: Pliçeleşmiş Grup Pliçeleri Listeleme Ekranı ) Grubu Yenile butnu seçilen pliçeleşmiş grup için Yenileme Taslak Pliçe Listeleme ekranına geçilmesini sağlar. Bu ekrandan ilgili gruba ait pliçeler görüntülenebilir, güncellenebilir, gruptan çıkarılabilir veya grup pliçeleştirilebilir. (Bakınız: Yenileme Taslak Pliçe Listeleme Ekranı ) Grup Değişiklik butnu seçilen grup için Grup Tanımı Değişiklik ekranına geçilmesini sağlar. Bu ekrandan grup tanımında güncelleme yapılabilir. (Bakınız: Grup Tanımı Değişiklik Ekranı ) Grup Silme butnu seçilen pliçeleşmemiş grup için Grup Tanımı Silme ekranına geçilmesini sağlar. Bu ekrandan grup tanımı ve altında tanımlı taslak pliçeler silinebilir. (Bakınız: Grup Tanımı Silme Ekranı ) Ekran Fnksiynları Srgula Girilen seçim kriterlerine göre grupları listelemek için kullanılır. Taslak Pliçeleri Listele Seçilen pliçeleşmemiş grup için Taslak Pliçe Listeleme ekranına geçilmesini sağlar. Grubu Yenile Seçilen pliçeleşmiş grup için Yenileme Taslak Pliçe Listeleme ekranına geçilmesini sağlar. Grup Değişiklik Seçilen grup için Grup Tanımı Değişiklik ekranına geçilmesini sağlar. Grup Silme Seçilen pliçeleşmemiş grup için Grup Tanımı Silme ekranına geçilmesini sağlar. Pliçe Listele Seçilen pliçeleşmiş grup için Pliçeleşmiş Grup Pliçeleri Listeleme ekranına geçilmesini sağlar.

90 Ekran Görüntüleri 3.21 Taslak Pliçe Listeleme Ekranı Pliçeleşmemiş gruba ait taslak pliçelerin izlendiği ve aşağıdaki işlemlerin gerçekleştirilebildiği ekrandır. Taslak pliçe görüntülenebilir Gruba yeni pliçe eklenebilir Gruptaki taslak pliçeler güncellenebilir Gruptaki taslak pliçeler gruptan çıkarılabilir Grup pliçeleştirilebilir. Ekranda taslak pliçe listesi ve Grup bilgileri listelenir. Taslak Pliçe Listesi üzerinden aşağıdaki işlemler gerçekleştirilir.

91 Taslak Pliçe Görüntüleme Taslak Pliçe Listesinden bir taslak pliçe seçilerek Pliçe Görüntüle butnuna basıldığında taslak pliçe için görüntüleme ekranına geçilir. Taslak Pliçe Ekleme Gruba yeni taslak pliçeler Pliçe Ekle veya Kpyala ve Pliçe Ekle butnları ile eklenir. Pliçe ekle seçildiğinde pliçe giriş ekranında ilgili grup kdu tanımında tanımlı Başlangıç Tarihi, Đl, Đlçe, Belde, Mahalle/Cadde/Skak veya Site/Apartman Adı tmatik larak gelir, değiştirilemez. Đlk pliçe bu seçenekle eklenebilir. Kpyala ve Pliçe Ekle seçildiğinde listede seçili pliçe bilgileri pliçe giriş ekranına taşınır. Başlangıç Tarihi, Đl, Đlçe, Belde, Mahalle/Cadde/Skak veya Site/Apartman Adı gibi grup tanımından tmatik gelen bilgiler dışında değiştirilmek istenen bilgiler değiştirilerek kayıt işlemi tamamlanır. Listelenen grup kdun tanımında kayıtlı il, üretime kapalı ise pliçe girişine devam edilmesine izin verilmez, Pliçe Ekle veya Kpyala ve Pliçe Ekle butnlarına tıklandığında ekranda mesaj verilir. Pliçeleşmemiş bir gruba farklı günlerde yeni pliçeler ekleniyr labilir. Gruba eklenen taslak pliçelerin başlangıç tarihi, farklı günlerde de eklense grup tanımında kayıtlı başlangıç tarihi lacak şekilde atanır. Bu durum sadece gruba ait ilk pliçenin luşturulmasından snra üretim durdurulmuş ise değişebilir. Üretim durdurulduktan ve tekrar başlatıldıktan snra gruba eklenen pliçeler grubun başlangıç tarihine göre değil, günün tarihi başlangıç tarihli larak luşturulacaktır. Pliçeleşmemiş bir gruba ekleme yapılırken grup tamamlanana kadar pliçe bilgileri tek tek girilip taslak pliçe larak kaydedilir. Gelen pliçe giriş ekranı nrmal pliçe giriş ekranı ile aynıdır. Her pliçe girişi tamamlandıktan snra Gruba Devam Et butnu ile gruba ait taslak pliçe listesine geri dönülür. Yapılmak istenen işlem seçilerek devam edilir. Taslak Pliçe Güncelleme Taslak Pliçe Listesinden bir taslak pliçe seçilerek Pliçe Güncelle butnuna basıldığında taslak pliçe için güncelleme ekranına geçilir. Pliçe Güncelleme ekranında pliçe giriş ekranı yapısında bilgiler ekrana gelir, istenen düzeltme yapılarak pliçe kaydedilir. Pliçe güncelleme işlemi başarı ile tamamlandıktan snra Gruba Devam Et butnu ile gruba ait taslak pliçe listesine geri dönülür. Yapılmak istenen işlem seçilerek devam edilir. Taslak Pliçeyi Gruptan Çıkarma Taslak Pliçe Listesinden bir taslak pliçe seçilerek Gruptan Çıkar butnuna basıldığında taslak pliçe gruptan çıkarılır. Đşlem başarı ile tamamlandıktan snra mesaj ekranında gelen Gruba Devam Et butnu ile gruba ait taslak pliçe listesine geri dönülür. Yapılmak istenen işlem seçilerek devam edilir. Grup Pliçeleştirme

92 Taslak pliçe girişleri tamamlandıktan snra Grubu Pliçeleştir butnu ile Grup Pliçeleştirme Onay ekranına geçilir. Bu ekrandan işlem Onayla butnu ile naylandığında taslak larak kaydedilen pliçeler gerçek pliçe kayıtları larak kaydedilir ve grup pliçeleştirilir. Ekranda pliçeleşmenin gerçekleştiğine dair mesaj verilir. Eğer gruba ait taslak pliçe sayısı grup luşturmak için gerekli minimum pliçe adedinden küçük ise pliçeleştirme işlemi yapılmaz, hata mesajı verilir. Grup Bilgileri Grup Bilgileri bölümünde gruba ait aşağıdaki tplam bilgiler görüntülenir. Gruptaki Pliçe Adedi Tplam Sigrta Bedeli Tplam Prim Tplam Kmisyn Ekran Fnksiynları Pliçe görüntüleme Gruba ait listeden seçilen taslak pliçeyi görütülemek için kulanılır. Pliçe Ekle Gruba yeni taslak pliçe eklemek için kulanılır. Kpyala ve Pliçe ekle Varlan taslak pliçeyi kpyalayarak yeni taslak pliçe luşturmak için kullanılır. Pliçe Güncelle Gruba ait listeden seçilen taslak pliçeyi güncellemek için kullanılır. Gruptan Çıkar Gruba bağlı taslak pliçelerden birini gruptan çıkarmak için kullanılır. Grubu Pliçeleştir Gruba bağlı taslak pliçeleri gerçek pliçe haline getirmek ve grubu pliçeleştirmek için kullanılır. Gruba Devam Et Pliçe ekleme, güncelleme, gruptan çıkarma işlemlerinden snra taslak pliçeler ile ilgili işlemlere devam etmek üzere taslak pliçe izleme ekranına dönmek için kullanılır. Geri Grup Kdu Listeleme ekranına dönmek için kullanılır.

93 Ekran Görüntüleri Grubu Pliçeleştirme:

94 3.22 Pliçeleşmiş Grup Pliçeleri Listeleme Ekranı Pliçeleşmiş gruba ait pliçelerin izlendiği ve aşağıdaki işlemlerin gerçekleştirilebildiği ekrandır. Pliçe görüntülenebilir Gruba yeni pliçe eklenebilir Ekranda Pliçeleşmiş Grup Pliçeleri Listesi ve Grup bilgileri listelenir. Pliçeleşmiş Grup Pliçeleri Listesi üzerinden aşağıdaki işlemler gerçekleştirilir. Pliçe Görüntüleme Pliçeleşmiş Grup Pliçeleri Listesinden bir pliçe seçilerek Pliçe Görüntüle butnuna basıldığında pliçe için görüntüleme ekranına geçilir. Pliçe Ekleme Gruba yeni pliçeler Pliçe Ekle veya Kpyala ve Pliçe Ekle butnları ile eklenir. Pliçe ekle seçildiğinde pliçe giriş ekranında ilgili grup kdu tanımında tanımlı Đl, Đlçe, Belde, Mahalle/Cadde/Skak veya Site/Apartman Adı tmatik larak gelir, değiştirilemez. Pliçe girişi tamamlandığında girilen yeni pliçe gruba eklenmiş lur. Kpyala ve Pliçe Ekle seçildiğinde listede seçili pliçe bilgileri pliçe giriş ekranına taşınır. Đl, Đlçe, Belde, Mahalle/Cadde/Skak veya Site/Apartman Adı gibi grup tanımından tmatik gelen bilgiler dışında değiştirilmek istenen bilgiler değiştirilerek kayıt işlemi tamamlanır. Pliçe girişi tamamlandığında girilen yeni pliçe gruba eklenmiş lur. Her pliçe girişi tamamlandıktan snra ilgili gruba ait girilen pliçelerin listesi ekrana gelir. Yapılmak istenen işlem seçilerek devam edilir. Listelenen grup kdu tanımında kayıtlı il, üretime kapalı ise pliçe girişine devam edilmesine izin verilmez, Pliçe Ekle veya Kpyala ve Pliçe Ekle butnlarına tıklandığında ekranda mesaj verilir. Aynı ay içinde gruba yeni eklenen pliçenin başlangıç tarihi, grup pliçenin başlangıç tarihinden snra ilgili il için üretim durdurma işlemi yapılmamış ise, grup pliçenin başlangıç tarihi lur. Aksi halde pliçenin başlangıç tarihi günün tarihi larak atanır. Farklı bir ayda eklenen pliçe için başlangıç tarihi günün tarihi, bitiş tarihi grup pliçenin bitiş tarihi larak atanır. Grup Bilgileri

95 Grup Bilgileri bölümünde gruba ait aşağıdaki tplam bilgiler görüntülenir. Gruptaki Pliçe Adedi Tplam Sigrta Bedeli Tplam Prim Tplam Kmisyn Ekran Fnksiynları Pliçe görüntüleme Gruba ait listeden seçilen pliçeyi görütülemek için kulanılır. Pliçe Ekle Gruba yeni pliçe eklemek için kulanılır. Kpyala ve Pliçe ekle Gruba tanımlı bir pliçeyi kpyalayarak yeni pliçe luşturmak için kullanılır. Geri Grup Kdu Listeleme ekranına dönmek için kullanılır Ekran Görüntüleri

96 3.23 Yenileme Taslak Pliçe Listeleme Ekranı Grup yenileme işleminde öncelikle sistem gruba yeni bir grup kdu atar ve bu grup kduna bağlı larak yenilenecek pliçelere ait taslak pliçeleri luşturur. Bu ekrandan Yenilenecek gruba ait taslak pliçelerin izlenir ve aşağıdaki işlemler gerçekleştirilebilir. Taslak pliçe görüntülenebilir Gruptaki taslak pliçeler güncellenebilir Gruptaki taslak pliçeler gruptan çıkarılabilir Grup pliçeleştirilebilir. Ekranda Yenilenecek Taslak Pliçe Listesi ve Grup bilgileri listelenir. Yenilenecek Taslak Pliçe Listesi üzerinden aşağıdaki işlemler gerçekleştirilir. Yenilenecek Taslak Pliçe Görüntüleme Yenilenecek Taslak Pliçe Listesinden bir taslak pliçe seçilerek Pliçe Görüntüle butnuna basıldığında taslak pliçe için görüntüleme ekranına geçilir. Yenilenecek Taslak Pliçe Güncelleme Yenilenecek Taslak Pliçe Listesinden bir taslak pliçe seçilerek Pliçe Güncelle butnuna basıldığında taslak pliçe için güncelleme ekranına geçilir. Pliçe Güncelleme ekranında pliçe giriş ekranı yapısında bilgiler ekrana gelir, istenen düzeltme yapılarak pliçe kaydedilir. Pliçe güncelleme işlemi başarı ile tamamlandıktan snra Gruba Devam Et butnu ile gruba ait Yenilenecek taslak pliçe listesine geri dönülür. Yapılmak istenen işlem seçilerek devam edilir. Yenilenecek Taslak Pliçeyi Gruptan Çıkarma Yenilenecek Taslak Pliçe Listesinden bir taslak pliçe seçilerek Gruptan Çıkar butnuna basıldığında taslak pliçe gruptan çıkarılır. Đşlem başarı ile tamamlandıktan snra mesaj ekranında gelen Gruba Devam Et butnu ile gruba ait yenilenecek taslak pliçe listesine geri dönülür. Yapılmak istenen işlem seçilerek devam edilir. Grup Pliçeleştirme - Yenileme Yenilenecek taslak pliçe girişleri tamamlandıktan snra Grubu Pliçeleştir butnu ile Grup Pliçeleştirme Onay ekranına geçilir. Bu ekrandan işlem Onayla butnu ile naylandığında taslak larak kaydedilen pliçeler gerçek pliçe kayıtları larak kaydedilir ve grup pliçeleştirilir. Ekranda yenilemenin gerçekleştiğine dair mesaj verilir. Eğer gruba ait taslak pliçe sayısı grup luşturmak için gerekli minimum pliçe adedinden küçük ise pliçeleştirme işlemi yapılmaz, hata mesajı verilir.

97 Yenilenmek istenen gruba ait il üretime kapalı ise ve grubun vade bitiş tarihi günün tarihi > 30 ise yenileme işlemine izin verilmeyecektir. Grup Pliçe yenilemesinde de pliçe yenileme aşamasındaki kntrller yapılır. Sadece gruba snradan eklenip, bir yıldan kısa süre için luşturulmuş pliçelerin yenilemesi 1 sene üzerinden yani grubun başlangıç bitiş tarihi üzerinden yapılır. Grup Bilgileri Grup Bilgileri bölümünde gruba ait aşağıdaki tplam bilgiler görüntülenir. Gruptaki Pliçe Adedi Tplam Sigrta Bedeli Tplam Prim Tplam Kmisyn Ekran Fnksiynları Pliçe görüntüleme Gruba ait listeden seçilen taslak pliçeyi görütülemek için kulanılır. Pliçe Güncelle Gruba ait listeden seçilen taslak pliçeyi güncellemek için kullanılır. Gruptan Çıkar Gruba bağlı taslak pliçelerden birini gruptan çıkarmak için kullanılır. Grubu Pliçeleştir Gruba bağlı taslak pliçeleri gerçek pliçe haline getirmek ve grubu pliçeleştirmek için kullanılır. Gruba Devam Et Pliçe ekleme, güncelleme, gruptan çıkarma işlemlerinden snra taslak pliçeler ile ilgili işlemlere devam etmek üzere taslak pliçe izleme ekranına dönmek için kullanılır. Geri Grup Kdu Listeleme ekranına dönmek için kullanılır.

98 Ekran Görüntüleri 3.24 Grup Tanımı Değişiklik Ekranı Mevcut Grup Tanımında değişiklik yapılmasını sağlayan ekrandır.

99 Grup Tanımı Değişiklik ekranında gruba ait aşağıdaki bilgiler görüntülenir. Grup Adı Ürün Tarife Grup Başlangıç Tarihi Đl/Đlçe/Belde Grup kriteri (Skak/Mahalle, Site/Apartman) Mahalle Cadde Skak Site/Apartman Adı Grup Adı değiştirilebilir alandır. Grup tanımındaki aşağıdaki bilgiler değiştirilemez bilgilerdir. Ürün Tarife Grup Başlangıç Tarihi Đl/Đlçe/Belde Grup kriteri (Skak/Mahalle, Site/Apartman) Grup kriteri Skak/Mahalle seçilmiş ise Mahalle, cadde ve skak bilgileri değiştirilebilir bilgilerdir. Grup kriteri Site/Apartman seçilmiş ise, Site/Apartman adı girişi değiştirilebilir bilgidir. Bilgiler değiştirilip Tamam tuşuna basıldığında güncelleme işlemi yapılarak ekranda işlemin gerçekleştiğine dair bilgi mesajı çıkar. Pliçeleşmiş bir grup için grup tanımında değişiklik yapıldığı ve aşağıdaki bilgilerden biri değiştirildiği durumda gruba tanımlı tüm pliçeler için tmatik larak Risk Bilgileri Değişikliği zeyili yapılır ve değişen bilgi pliçelerde de güncellenir. Zeyil basımı için pliçe srgulama ekranından tplu basım yapılır. Mahalle Cadde Skak Site/Apartman Adı Ekran Fnksiynları Tamam Ekrandan girilen bilgileri ile grup tanımını kaydetmek için kullanılır. Geri Grup Kdu Listeleme ekranına dönmek için kullanılır.

100 Ekran Görüntüleri

101 3.25 Grup Tanımı Silme Ekranı Pliçeleşmemiş bir grup kdu için, Grup Tanımı ve altındaki taslak pliçelerinin silinmesini sağlayan ekrandır. Grup Tanımı Silme ekranında gruba ait aşağıdaki bilgiler görüntülenir. Grup Adı Ürün Tarife Grup Başlangıç Tarihi Đl/Đlçe/Belde Grup kriteri (Skak/Mahalle, Site/Apartman) Mahalle Cadde Skak Site/Apartman Adı Pliçe Listeleme bölümünde ilgili grup altında girilmiş taslak pliçe bilgileri listelenir. Tamam tuşuna basıldığında grup tanımı ve altındaki taslak pliçeler sistemden silinir ve ekrand işlemin gerçekleştiğine dair bilgi mesajı çıkar. Pliçeleşmiş bir grup için grup tanımı silme işlemi yapılamaz Ekran Fnksiynları Tamam Ekrandan bilgileri görüntülenen grup tanımını silmek için kullanılır. Geri Grup Kdu Listeleme ekranına dönmek için kullanılır.

102 Ekran Görüntüleri 3.26 TC Kimlik Numarası Srgulama Ekranı TC Kimlik numarası bilinmiyr ise TC Kimlik N butnuna basılarak bu ekrana ulaşılır. Bu ekrandan gerekli bilgiler girilip TC Kimlik Numarası bilgisi bulunduktan snra TC Kimlik numarası, ad ve syad bilgileri pliçe giriş ekranına aktarılır. TC Kimlik Numarası srgulama ekranında aşağıdaki Srgulama Tiplerine göre srgulama yapılabilir. Kişi Bilgileri Đle Srgulama T.C. Kimlik N Đle Srgulama Kimlik Bilgileri Đle Srgulama Kişi Bilgileri Đle Srgulamada aşağıdaki zrunlu bilgiler girilerek T.C. kimlik numarası srgulaması yapılır. Ad

103 Syad Baba Adı Anne Adı Dğum Yılı Dğum Yeri Cinsiyeti T.C. Kimlik N Đle Srgulamada T.C. kimlik numarası girilerek srgulama yapılır. Kimlik Bilgileri Đle Srgulamada aşağıdaki zrunlu bilgiler girilerek T.C. kimlik numarası srgulaması yapılır. Đl Đlçe Cilt N Aile Sıra N Birey Sıra N Ara butnu ile ekranda girilen bilgilerle KPS sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası srgulaması yapılır. Srgulama snucu gelen kayıtlar ekranda listelenir. Dğru kayıt seçilip Tamam butnuna basıldığında seçilen TC Kimlik n, ad ve syad bilgileri pliçe ekranına aktarılır Ekran Fnksiynları Ara Girilen bilgilere göre TC kimlik numarasının srgulanması için kullanılır. Tamam Srgulama snucu ekrana gelen TC Kimlik numarasını, ad ve syad bilgisini bu ekrana gelinen bir önceki ekrana taşımak için kullanılır.

104 Ekran Görüntüleri

105 3.27 Kimlik Bilgileri Uyumsuz Kayıtlar Listesi Bağlantı prblemi yaşandığı durumda sigrtalı ve sigrta ettiren bilgileri manuel larak girilen pliçelerde TC Kimlik numarası ve Ad Syad uyumsuzluğu luşabilecektir. Bu şekilde uyumsuzluk içeren pliçe kayıtlarının listelendiği ekrandır.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Bilgi Sistemi(ZOBİS)

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Bilgi Sistemi(ZOBİS) 1. Bölüm 1: Genel Kullanım... 2 1.1. Başlık (1)...3 2.1.1. Kullanıcı Adı...3 2.1.2. Panel Gizleme...3 2.2. Modüller (2)...3 2.3. AnaSayfa (3)... 4 2.3.1. Kullanılan Standart Ekran Tipleri... 4 2.4. Mesajlar

Detaylı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Bilgi Sistemi(ZOBİS)

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Bilgi Sistemi(ZOBİS) 1. Bölüm 1: Genel Kullanım... 2 1.1. Başlık (1)...3 2.1.1. Kullanıcı Adı...3 2.1.2. Panel Gizleme...3 2.2. Modüller (2)...3 2.3. AnaSayfa (3)... 4 2.3.1. Kullanılan Standart Ekran Tipleri... 4 2.4. Mesajlar

Detaylı

MEDULA-REÇETE PROVİZYON SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU

MEDULA-REÇETE PROVİZYON SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU MEDULA-REÇETE PROVİZYON SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU TEMMUZ 2009 HAZIRLAYANLAR Ayşe BURÇ Bengü BOZKAYA Dilek ÇAĞLAYAN Gökçe GÖLLER Abidin ÖREN Tülay ÖZTANÇ Ecz. A.Zekai BARDAKÇI Ecz. Vildan CIGAL Ecz. Fatma

Detaylı

GO Plus Talep Yönetimi

GO Plus Talep Yönetimi GO Plus Talep Yönetimi LOGO Mart 2012 İçindekiler İçindekiler... 2 Talep Yönetimi... 3 Talep Fişleri... 4 Talep Fişi Bilgileri... 5 Talep Fişi Satır Bilgileri... 6 Talep Fişinin Onaylanması... 10 Talep

Detaylı

GO Plus Sistem Yönetmeni

GO Plus Sistem Yönetmeni GO Plus Sistem Yönetmeni LOGO Mart 2012 İçindekiler İçindekiler...2 Sistem Yönetmeni...4 Yönetim...5 Terminaller...6 Grup ve kullanıcılara ait terminallerin belirlenmesi...7 Gruplar...8 Kullanıcılar...9

Detaylı

2.1.2.2.3 Name Server Tanımlama... 34 2.1.2.2.4 Name Server Ekleme... 35 2.1.2.2.5 Name Server Güncelleme... 35 2.1.2.2.6 Name Server Silme...

2.1.2.2.3 Name Server Tanımlama... 34 2.1.2.2.4 Name Server Ekleme... 35 2.1.2.2.5 Name Server Güncelleme... 35 2.1.2.2.6 Name Server Silme... İçerik Tablosu Radore ID nedir?... 5 1. Giriş Ekranı... 5 1.1 Şifremi Unuttum... 5 1.2 Kayıt Ol... 6 1.2.1 Bireysel Müşteri Kaydı Oluşturmak... 6 1.2.2 Kurumsal Müşteri Kaydı Oluşturmak... 9 1.2.3 Üyelik

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI BİLGİ SİSTEMİ TAŞRA KULLANICILARI MODÜLÜ KULLANICI EL KİTABI

İNSAN KAYNAKLARI BİLGİ SİSTEMİ TAŞRA KULLANICILARI MODÜLÜ KULLANICI EL KİTABI Sisteme Nasıl Girilir? İNSAN KAYNAKLARI BİLGİ SİSTEMİ TAŞRA KULLANICILARI MODÜLÜ KULLANICI EL KİTABI Sisteme girmek için Kurum Portal/Intranet sayfasından Kurumsal Uygulamalar İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi

Detaylı

Sistem İşlemleri LOGO Ocak 2012

Sistem İşlemleri LOGO Ocak 2012 Sistem İşlemleri LOGO Ocak 2012 İçindekiler START İçindekiler... 2 Sistem İşlemleri... 5 Firma Tanımları... 6 Firma Detay Bilgileri... 7 Firmanın Genel Bilgileri... 7 Mali Müşavir Bilgileri... 8 Firma

Detaylı

Bunun yanında ekip üyeleri de birbirlerinin konumlarını cep telefonlarından sorgulayarak öğrenebilir ve mesajlaşabilirler.

Bunun yanında ekip üyeleri de birbirlerinin konumlarını cep telefonlarından sorgulayarak öğrenebilir ve mesajlaşabilirler. 0 İçindekiler 1.EkipMobil i Tanıyalım...2 2.EkipMobil Abonelik Bilgileri...2 3.EkipMobil i Kullanmaya Başlarken...3 3.1. EkipMobil Giriş... 3 3.2. Şifremi Unuttum... 4 3.3.EkipMobil Ana Sayfa... 6 4.EkipMobil

Detaylı

LKS2. Sistem İşletmeni

LKS2. Sistem İşletmeni LKS2 Sistem İşletmeni LOGO Ocak 2007 İçindekiler Sistem Yönetmeni... 4 Yönetim... 5 Terminaller... 6 Grup ve kullanıcılara ait terminallerin belirlenmesi... 6 Gruplar... 7 Kullanıcılar... 8 Kullanıcının

Detaylı

Sicil Yönetimi LOGO Kasım 2011

Sicil Yönetimi LOGO Kasım 2011 Sicil Yönetimi LOGO Kasım 2011 içindekiler Sicil Yönetimi... 5 Sicil Kartları... 6 Sicil Bilgileri... 8 Ana Bilgiler... 8 Ödeme Bilgileri... 11 Bordro Bilgileri... 13 Diğer Bilgiler... 14 Muafiyetler...

Detaylı

EK DERS ÜCRET ÖDEMELERİ UYGULAMA KILAVUZU

EK DERS ÜCRET ÖDEMELERİ UYGULAMA KILAVUZU EK DERS ÜCRET ÖDEMELERİ UYGULAMA KILAVUZU KASIM - 2012 BİM PERSONEL ÖDEMELERİ UYGULAMA DESTEK ŞUBESİ EK DERS ÜCRETİ ÖDEMELERİ Kamuda farklı kanunlara tabi olarak istihdam edilen, -657 sayılı Devlet Memurları

Detaylı

1 Onay Modülü Nedir?... 4. 2 Organizasyon Tanımlama... 4

1 Onay Modülü Nedir?... 4. 2 Organizasyon Tanımlama... 4 İçindekiler 1 Onay Modülü Nedir?... 4 2 Organizasyon Tanımlama... 4 2.1 Organizasyon Ekleme... 4 2.2 Şirket Ekleme... 5 2.3 Kullanıcı Ekleme... 6 2.4 İş Akışında Kullanılacak Olan Grup (Birim) ların Tanımlanması...

Detaylı

1 GİRİŞ... 5 2 KULLANICI GİRİŞ EKRANI... 6 3 KULLANICI PANELİ... 10 4 YÖNETİM... 12

1 GİRİŞ... 5 2 KULLANICI GİRİŞ EKRANI... 6 3 KULLANICI PANELİ... 10 4 YÖNETİM... 12 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 5 2 KULLANICI GİRİŞ EKRANI... 6 3 KULLANICI PANELİ... 10 4 YÖNETİM... 12 4.1 GENEL... 12 4.1.1 Şirket Tanımları... 12 4.1.2 Kullanıcı Tanımları... 18 4.1.3 Şifre Değişikliği... 19

Detaylı

1. GENEL BİLGİLER... 5 1.1. AMAÇ... 5 1.2. SİTE OTOMASYONU PROGRAMININ KURULUMU... 5 2. SİTE OTOMASYONU PROGRAMININ ÇALIŞTIRILMASI...

1. GENEL BİLGİLER... 5 1.1. AMAÇ... 5 1.2. SİTE OTOMASYONU PROGRAMININ KURULUMU... 5 2. SİTE OTOMASYONU PROGRAMININ ÇALIŞTIRILMASI... 1. GENEL BİLGİLER... 5 1.1. AMAÇ... 5 1.2. SİTE OTOMASYONU PROGRAMININ KURULUMU... 5 2. SİTE OTOMASYONU PROGRAMININ ÇALIŞTIRILMASI... 6 2.1. YENİ SİTE OLUŞTURULMASI VE SİTE İŞLEMLERİ... 7 2.2. PROGRAMA

Detaylı

GO Plus Teminatlar LOGO Kasım 2012

GO Plus Teminatlar LOGO Kasım 2012 GO Plus Teminatlar LOGO Kasım 2012 İçindekiler Teminatlar... 3 Teminat Bilgileri... 4 Teminat mektubu türündeki teminatlar için Teminat Detay Bilgileri... 6 İpotek Türü Teminatlar için İpotek Detay Bilgileri...

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi ELEKTRONİK KAMU ALIMLARI PLATFORMU Kamu Satınalma Platformu nda Devam Eden İhalelerin Elektronik Kamu Alımları Platformu Üzerinde Yürütülmesi KAP Kullanım

Detaylı

Evrak Dosyaya Kaldırma... 19 Evrak İmzalama İşlemleri... 20 Evrak Sorgulama... 20 TANIMLAR... 22 Alt Bilgi... 22 Paraf... 24 Havale Kural...

Evrak Dosyaya Kaldırma... 19 Evrak İmzalama İşlemleri... 20 Evrak Sorgulama... 20 TANIMLAR... 22 Alt Bilgi... 22 Paraf... 24 Havale Kural... İçindekiler Evrak Modülüne Giriş... 3 Üst Menü Çubuğu... 4 İşlemler Paneli... 4 1. Gelen Evrak... 4 1.1. Bütün Evraklar... 4 1.2. Üzerinde Çalıştıklarım... 5 1.3. Teslim Almadıklarım... 5 Teslim Alma...

Detaylı

VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI (VİOP) TEMSİLCİ EKRANI KULLANIM KILAVUZU

VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI (VİOP) TEMSİLCİ EKRANI KULLANIM KILAVUZU VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI (VİOP) TEMSİLCİ EKRANI KULLANIM KILAVUZU İstanbul, Mayıs 2013 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 8 1.1 KULLANIM KILAVUZU HAKKINDA... 8 2 BORSA İSTANBUL-VİOP İŞLEM SİSTEMİ TEMSİLCİ

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI T.C. MALİYE BAKANLIĞI ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ (EBYS) KULLANICI KILAVUZU 2014 Kasım i İçindekiler GİRİŞ SAYFASI...1 EVRAK ANA SAYFA...2 1.1. Birim Yetkileri...2 1.2. Görevler...3 1.3. Bildirimler...3

Detaylı

1 GİRİŞ... 5 2 KULLANICI GİRİŞ EKRANI... 6 3 KULLANICI PANELİ... 10 4 YÖNETİM... 13

1 GİRİŞ... 5 2 KULLANICI GİRİŞ EKRANI... 6 3 KULLANICI PANELİ... 10 4 YÖNETİM... 13 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 5 2 KULLANICI GİRİŞ EKRANI... 6 3 KULLANICI PANELİ... 10 4 YÖNETİM... 13 4.1 GENEL... 13 4.1.1 Şirket Tanımları... 13 4.1.2 Kullanıcı Tanımları... 33 4.1.3 Şifre Değişikliği... 35

Detaylı

TC MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINIR MALLAR YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU

TC MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINIR MALLAR YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU TC MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINIR MALLAR YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU ANKARA- 2011 KBS SİSTEMİNE GİRİŞ KBS ana sayfasına internet adres çubuğuna www.kbs.gov.tr adresi yazılarak

Detaylı

Bordro LOGO KASIM 2012

Bordro LOGO KASIM 2012 Bordro LOGO KASIM 2012 içindekiler Bordro... 5 Hesap Şablonları... 6 Şablon Tanımları... 7 Puantaj Öndeğerleri... 10 Öndeğer Tanımları... 11 Öndeğer Tanım ve Fonksiyonları... 12 Geçerli olacak parametre

Detaylı

Dış Ticaret İthalat/İhracat LOGO

Dış Ticaret İthalat/İhracat LOGO Dış Ticaret İthalat/İhracat LOGO Ocak 2011 İçindekiler Dış Ticaret... 5 İthalat... 5 İthalat Operasyon Fişleri... 6 İthalat Operasyon Fişi... 8 İthalat Bilgileri... 9 Fatura Bilgileri... 12 Fatura Detay

Detaylı

Faturalar LOGO Haziran 2008

Faturalar LOGO Haziran 2008 Faturalar LOGO Haziran 2008 İçindekiler LOGO - GO Faturalar...4 Alım ve Satış Faturaları...5 Alım ve Satış Fatura Türleri...7 Fatura Bilgileri...8 Fatura Başlık Bilgileri...9 Fatura Satır Bilgileri...10

Detaylı

GO Plus Kasa LOGO Mart 2012

GO Plus Kasa LOGO Mart 2012 GO Plus Kasa LOGO Mart 2012 İçindekiler Kasalar... 3 Kasa Bilgileri... 4 Kasa Hesap Özeti... 6 Hesap Özeti Grafiği... 7 Kasa Döviz Toplamları... 8 Kasa Ekstresi... 9 Kasa İşlemleri... 10 Ekle... 10 Değiştir...

Detaylı

Fatura LOGO Kasım 2009

Fatura LOGO Kasım 2009 Fatura LOGO Kasım 2009 İçindekiler LOGO - GO Faturalar...5 Alım ve Satış Faturaları...6 Alım ve Satış Fatura Türleri...8 Fatura Bilgileri...9 Fatura Başlık Bilgileri...10 Fatura Satır Bilgileri...11 Fatura

Detaylı

AGSoft Randevulu İş Takip Programı Kullanım Kılavuzu

AGSoft Randevulu İş Takip Programı Kullanım Kılavuzu Giriş: Program ilk açıldığında karşımıza çalışmak istediğimiz kullanıcı kodu ve şifre giriş bölümü gelir. Programın demo sürümünde 4 adet kullanıcı tanımlıdır. Bunlar agsoft, agsoft2, agsoft3, agsoft4

Detaylı

Cari Hesap LOGO Haziran 2008

Cari Hesap LOGO Haziran 2008 Cari Hesap LOGO Haziran 2008 İçindekiler Cari Hesap...5 Cari Hesaplar...6 Cari Hesap Kayıt Türleri...8 Cari Hesaplar Listesi'nde İşlem Özellikleri...9 Grup Şirketleri, Hiyerarşi Kodları ve Grup Ağacı...10

Detaylı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı. Merkezi Sicil Kayıt Sistemi MERSİS Uygulaması Ek Yazılım Modülleri Hizmet Alımı Projesi

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı. Merkezi Sicil Kayıt Sistemi MERSİS Uygulaması Ek Yazılım Modülleri Hizmet Alımı Projesi Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Merkezi Sicil Kayıt Sistemi MERSİS Uygulaması Ek Yazılım Modülleri Hizmet Alımı Projesi TSM Ek Modülleri Kullanım Kılavuzu Sürüm 1.0 06.06.2012 İÇİNDEKİLER Değişiklik Geçmişi...

Detaylı