ŞİRKET KAŞESİ VE YETKİLİLERİN İMZALARI (İMZALAYANLARIN ADLARI YAZILACAK) BAŞVURU FORMUYLA BİRLİKTE ALINIP FİRMA DOSYASINDA SAKLANACAK BELGELER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ŞİRKET KAŞESİ VE YETKİLİLERİN İMZALARI (İMZALAYANLARIN ADLARI YAZILACAK) BAŞVURU FORMUYLA BİRLİKTE ALINIP FİRMA DOSYASINDA SAKLANACAK BELGELER"

Transkript

1 ÜYE İŞYERİ BAŞVURU FORMU VE SÖZLEŞMESİ ÜYE İŞYERİ NO TİCARET SİCİL UNVANI (Sicilde yazıldığı şekliyle eksiksiz) KAYITLI OLDUĞU ODA/DERNEK TİCARET SİCİL Tescil Tarihi ODA KAYDI Kayıt Tarihi BİLGİLERİ Sicil No BİLGİLERİ Kayıt No ÜYE İŞYERİ TABELA ADI VERGİ DAİRESİ VERGİ SİCİL NO: FAALİYET KONUSU FİRMA SAHİPLERİNİN ADI SOYADI 1) 2) T.C. KİMLİK NO 1) 2) DOĞUM TARİHİ 1) / / 2) / / DOĞUM YERİ 1) 2) ANA ADI 1) 2) VARSA FİRMA SAHİBİ DIŞINDAKİ YETKİLİNİN BAYI VEYA ACENTA İSE ANA FİRMA ADI ŞİRKET MERKEZİNİN ADRESİ İLETİŞİM BİLGİLERİ ADI SOYADI T.C. KİMLİK NO DOĞUM TARİHİ / / DOĞUM YERİ TELEFON: 0( ) FAKS NO : 0( ) CEP TELEFONU: 0( ) EKSTRENİN GÖNDERILECEĞİ ADRES İLÇE : İL : POSTA KODU : ADRESİ: WEB ADRESİ (Varsa) www. Işverinin binası.. KENDİ MÜLKÜ: KİRA: Kaç yıldır bu faaliyeti yürütüyor? Firma sahiplerinin başka firmaları varsa bunların unvanları ve faaliyet konuları Geçen yılki bir yıllık toplam cirosu (nakit ve kredi kartı birlikte) Halihazırda hangi bankalarla üye işyeri çalışması var? Kaç Yıldır Bankamız müşterisi? Bankamızla olan çalışmaları... YUKARIDAKİ BİLGİLERİN DOĞRULUĞUNU KABUL VE BEYAN EDERİM/EDERİZ. TARİH:.../.../... ŞİRKET KAŞESİ VE YETKİLİLERİN İMZALARI (İMZALAYANLARIN ADLARI YAZILACAK) BAŞVURU FORMUYLA BİRLİKTE ALINIP FİRMA DOSYASINDA SAKLANACAK BELGELER 1) ŞAHIS FİRMALARINDA: a) Firma sahibi ve varsa yetkilisinin Nüfus Cüzdan Fotokopisi b) Vergi Levhası c) İmza Sirküleri d) Sözleşme vekaleten imzalanacak ise Noter tasdikli vekaletname 2) TÜZEL KİŞİLİĞİ OLAN FİRMALARDA (ŞİRKETLER vs.) a) Kuruluşa ilişkin Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi b) İmza Sirküleri c) Vergi Levhası d) Şirket yetkilisinin nüfus cüzdan fotokopisi e) Şirket adına işlem yapacak kişiyle ilgili Yetki Belgesi 1 / 11

2 TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. UYE İŞYERİ SÖZLEŞMESİ Bir taraftan Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ile (Bundan böyle Banka olarak anılacaktır.) diğer taraftan aşağıda adı unvanı ve sair bilgiler bulunan gerçek veya tüzel kişi (bundan böyle işyeri olarak anılacaktır.) aralarında aşağıda belirtilen hususlarda tam bir anlaşmaya varmışlardır. TANIMLAR VE KISALTMALAR MADDE 1.Bu sözleşmede geçen; BANKA: TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.'nı; KREDİ KARTLARI BAŞKANLIĞI (K.K.B.): Bankanın kredi kartı işlemlerini yürüten Başkanlığını; ÜYE İŞYERİ: Banka ile işbu üye işyeri sözleşmesini imzalamış, kredi kartı hamillerine her türlü mal ve/veya hizmetleri sunan, faaliyet konusu tek bir "kategori kodu" ile tanımlanmış, gerçek ve tüzel kişileri; VISA INTERNATIONAL S.A. / MASTERCARD INTERNATIONAL INC.: Bankanın doğrudan üyesi bulunduğu kredi kartı sistemlerini; BKM: Bankalararası Kart Merkezi A.Ş.'ni; KREDİ KARTI: Bankanın, Visa ve/veya MasterCard ihraç eden diğer Banka ve kuruluşların kart hamillerine vermiş olduğu ve herhangi bir bedel ve nakit ödemeden üye işyerlerinde alışveriş yapma ve hizmet sağlama olanağı veren Visa/MasterCard kredi kartını; BANKA KARTI (DEBİT KART): Kart hamilinin Bankadaki hesabına bağlı olarak çalışan, genelde şifre kullanılarak işlem gören, şifre kullanılmadan POS cihazının işlem yapması halinde iş yerinin mutlaka imza ve kimlik kontrolü yapmak zorunda olduğu, üzerinde Elektron, Maestro gibi uluslararası logolar taşıyabilen veya Türkiye'de herhangi bir bankanın logo ve unvanını taşıyan Bankadaki bir hesaptan provizyon alınarak kullanılan kartları; KART HAMİLİ: Banka ve/veya Visa-MasterCard International sistemindeki mali kuruluşlar tarafından çıkarılmış olan Visa ve/veya MasterCard kredi kartlarına ve/veya banka kartlarına sahip ve doğrudan kullanmaya yetkili olan gerçek veya tüzel kişiyi; SATIŞ BELGESİ (SLİP): Satın alınan mal ve/veya hizmet karşılığında üye işyeri tarafından düzenlenen, kart hamilinin işlemden doğan borcu ile diğer bilgileri içeren ve kart hamilinin kimliğinin bir kod numarası, şifre veya kimliği belirleyici başka bir yöntemle belirlendiği haller dışında kart hamili tarafından imzalanan belgeyi; ALACAK BELGESİ: Kredi kartı kullanılarak satın alınmış bir mal veya hizmetin iadesi yada iptali halinde, bedelin geri ödenmesini sağlamak üzere, üye işyeri tarafından düzenlenmiş, kart hamilinin kimliğinin bir kod numarası, şifre veya kimliği belirleyici başka bir yöntemle belirlendiği haller dışında kart hamilince/üye işyerince imzalanan belgeyi; İMPRİNTER: Kredi kartları üzerinde bulunan bilgilerin standart satış veya alacak belgesi üzerine geçirilmesini sağlayan ve banka tarafından temin edilen özel mekanik makineyi; SATIŞ NOKTASI TERMİNALİ (POS): Bir ana cihaz, bir yazıcı ve bir şifre klavyesinden oluşan veya tüm bu üniteleri bir cihaz üzerinde taşıyan çevrimiçi veya çevrimdışı çalışabilen; işlem bilgileri girilince satış belgesi veya alacak belgesi üreten, otomatik olarak bağlı bulunduğu provizyon merkezinden provizyon alabilen; kayıp/çalıntı veya sakıncalı kart numarası kontrolü yapabilen ve işlem kayıtlarını bağlı bulunduğu kart merkezine iletebilen cihazları; ŞİFRE KLAVYESİ: Kart üzerindeki ve yapılan satışla veya diğer işlemlerle ilgili bilgileri veya kart hamilinin özel kart şifresini yazması amacıyla kullanılan POS'un içinde veya üstünde yer alan ve POS'a bağlı olarak çalışan klavyeyi; PROVİZYON (OTORİZASYON): Üye işyerinin kartla işlem yapmadan önce Bankanın Otorizasyon Merkezi'ni arayıp, kartın işlem yapmaya müsait olup olmadığı konusunda onay almasını veya POS cihazı üzerinden kartı çıkaran bankadan alınan onayı, KATEGORİ KODU: Üye işyerinin faaliyet alanını uluslararası kuruluşların standartlarına göre belirleyen numarayı; MAİL/ORDER (POSTA EMRİ): Türk bankalarının ve yurt dışı bankaların çıkartmış oldukları Visa/MasterCard kredi kartı hamillerinin satın alacakları mal ve/veya hizmetlerin bedellerini üye işyerlerine posta, telefon, faks, vb. yollarla verecekleri talimatlarla kredi kartı hesaplarından ödemelerini;taksitli SATIŞ İŞLEMİ: Kart hamili ve işyeri arasında anlaşılan adette taksit sayısı uygulanması suretiyle kredi kartı kabul ederek ve POS kullanılarak yapılacak mal ve/veya hizmet satışını; TAKSİT SAYISI: Taksitli satış tutarının kararlaştırılan tarihlerde ve miktarlarda kart hamili tarafından sırayla ödenebilmesini sağlayacak ödeme sayısını; İSKONTO: Üye işyerinin taksitli satış işlemlerinden oluşan vadeli alacaklarının taksit tarihlerini beklemeksizin bankaca belirlenen komisyon tutarı düşülmek suretiyle üye işyerine peşin ödenmesini, VAKIFPARA ÖDÜL PROGRAMI: Vakıfbank kredi kartı hamillerinin Vakıfbank kredi kartlarıyla üye işyerlerinde yapacakları mal ve hizmet alımları nedeniyle kazanacakları ödülleri ve bu ödüllerin kullanım koşullarını düzenleyen programı; İŞYERİ VAKIFPARA KATKISI: Üye işyerinde Vakıfbank kredi kartları ile yapılan mal ve hizmet alımları nedeniyle üye işyerinin toplam alışveriş tutarı üzerinden Banka nezdindeki VakıfPara havuzuna işyeri VakıfPara katkı payı oranına göre aktaracağı tutarı; İŞYERİ VAKIFPARA KATKI ORANI: üye işyerinde Vakıfbank kredi kartları ile yapılan mal ve hizmet alımları nedeniyle üye işyerinin toplam alışveriş tutarı üzerinden Banka nezdindeki VakıfPara havuzuna aktaracağı işyeri VakıfPara katkısını belirleyen oranı; İŞYERİ EKSTRA VAKIFPARA KATKISI; Üye işyerinde Vakıfbank Kredi Kartları ile yapılan mal ve hizmet alımlarında işyerinin Bankayla anlaşılmış olan işyeri VakıfPara Katkısına ilaveten kart hamiline vereceği VakıfParayı; NAKİT SATIŞ KARŞILIĞI VAKIFPARA: Vakıfbank kredi kartı hamillerinin üye işyerinden nakit ödemek suretiyle mal ve hizmet almaları halinde üye işyerinin Bankayla anlaşmış olduğu oranda kredi kartı hamillerine vereceği VakıfParayı; VAKIFPARA HAVUZU: Üye işyerinde Vakıfbank Kredi kartları ile yapılan mal ve hizmet alımları nedeniyle üye işyerlerinin VakıfPara Katkıları ile Banka tarafından uygun görülmesi halinde Bankanın da katkısı ile oluşan, VakıfParaların toplandığı ve tüm haklarının Bankaya ait olduğu sistemi; VAKIFPARA HARCAMA KOMİSYONU: Kart hamilinin üye işyerinde yapmış olduğu harcamaların bedelini kartında birikmiş VakıfParalarıyla ödemesi halinde, VakıfParayla yapılan ödeme meblağı üzerinden Bankanın üye işyerinden aldığı komisyonu ifade etmektedir. KREDİ KARTININ NİTELİKLERİ: MADDE 2: Bu sözleşmede anılan; a) Halen Visa kart sisteminde yürürlükte olan kredi kartlarının nitelikleri aşağıda belirtilmiştir. Visa kartının sağ tarafında, kartın yüzeyinin %4,5 ile %15'lik bölümünü kaplayan Marka Paneli yer alır. Marka Panelinin üst kısmında mavi beyaz altın veya kartın dört köşesinden herhangi birinde beyaz zemin üzerine mavi Visa logosu, logonun hemen altında ya da kartın arkasında üç boyutlu güvercin hologramı, bazı kartlarda Visa için italik "V" harfi, chipli kartlarda ön yüzün sol orta kısmında chip; Kartın yüzeyinin geri kalan bölümünde ise kartı çıkaran Banka/Mali Kuruluşu tanıtan amblem-logo yer alır. (örneğin, Vakıfbank, Carte Blue vb.); Visa kredi kartının üzerinde 4 ile başlayan 13 veya 16 hanelik bir rakam dizisinden oluşan kart numarası, kartın geçerlilik süresi ve kart hamilinin adı soyadı kabartılmış bir biçimde yazılmıştır. Kart numarasının ilk dört hanesi, kabartma numaralarının ilk dört hanesinin altında ya da üstünde tekrar basılmış olabilir. Kartın arka yüzünde manyetik bant ve imza paneli ve imza panelinin üzerinde kartı kullanan kart hamilinin imzası ve 3 rakamdan oluşan Güvenlik Kodu, (Card Verification Value: CVV2) kodu bulunur. b) Halen MasterCard kredi kartı sisteminde yürürlükte olan kredi kartlarının nitelikleri aşağıda belirtilmiştir: Kartın alt bölümünde, hologramın ön yüzde yer alması halinde kart yüzeyinin % 15'lık bölümünü, hologramın arka yüzde yer alması halinde %4,5 luk bölümünü kaplayan üzerinde MasterCard yazılı iç içe geçmiş, kırmızı ve altın renkli iki adet daire, bu bölümün sağ kısmında ya da kartın arka tarafında üç boyutlu MasterCard hologramı, chipli kartlarda ön yüzün sol orta kısmında chip bulunur; Kartın üzerinde 5 ile başlayan 16 haneli bir rakam dizisinden oluşan kart numarası, kartın geçerlilik süresi, kart hamilinin adı soyadı kabartılmış bir biçimde yazılmıştır. Kart numarasının ilk dört hanesi, kabartma numaralarının ilk dört hanesinin altında ya da üstünde tekrar basılmıştır. Kartın arka yüzünde manyetik bant, imza paneli ve imza panelinin üzerinde kartı kullanan kart hamilinin imzası ve 3 rakamdan oluşan Güvenlik Kodu, (Card Verification Code: CVC2) kodu bulunur. GENEL ESASLAR: MADDE:3.1- Üye işyeri, Visa International / MasterCard International Incorporated sistemlerinin doğrudan üyesi olan, Banka'nın çıkardığı Visa/MasterCard kartları ile diğer Visa/MasterCard kuruluşlarınca yurt içinde ve yurt dışında çıkartılan ve çıkartılacak olan söz konusu sistemlere dahil tüm kredi/debit kartlarının, üye işyerinin merkez ve şubelerinde ödeme aracı olarak geçerliliğini ve Banka ile işbu sözleşme hükümleri uyarınca çalışmayı kabul etmiştir. Bu nedenle; a) Gerekli mal ve hizmetler alındıktan sonra, ödemenin Visa International/MasterCard kredi/debit kartları ile yapılmak istenmesi halinde, üye işyeri, söz konusu kredi kartlarını herhangi bir ayırım yapmaksızın ve alışveriş tutarına ilişkin bir sınırlama olmaksızın ödeme aracı olarak kabul etmek zorundadır. Üye işyerleri, banka kartı ve kredi kartı ile işlem yapıldığını gösteren işaretleri, işyerinin girişinde ve kart hamilleri tarafından kolayca görülebilecek bir yere koymak, üye işyeri sözleşmeleri herhangi bir nedenle sona erdiği takdirde de, bu işaretleri kaldırmakla yükümlüdür. Üye işyerleri, teknik bir nedenle geçici bir süreyle işlem yapılamadığı hallerde kart hamillerini uyarmakla yükümlüdür. b) Üye işyeri, nakit para ile ödeme yapan bir müşteri için geçerli fiyat ve koşulları aynen kart hamiline de uygulamak zorundadır. Üye işyeri, Banka'ya ödeyeceği komisyon tutarını kart hamiline hiçbir şekilde yükleyemez. Aksi takdirde tüm hukuksal ve cezai sorumluluk üye işyerine ait olacaktır. c) Üye işyeri, yürürlükteki tüm mevzuata uymayı, yabancı uyruklu kart hamilleri için geçerli olan vergi indirimine ilişkin Kanun ve Tebliğler (eğer varsa) uygulamayı kabul eder. d) Üye işyeri tenzilat dönemi olduğunu ileri sürerek kredi kartı kabulünden imtina edemez, mal ve/veya hizmet bedeline komisyon veya masraf vs. ilavesi yapamaz. e) Üye işyerine komisyon tutarı olarak bir fark ödediğini kanıtlayan kart hamilinin talebi üzerine, Banka'nın söz konusu tutarı üye işyerinin hesabından mahsup edip ilgiliye ödeyebileceğini, üye işyeri peşinen kabul eder. Bundan başka kredi kartı hamillerinden satış tutarına ilaveten herhangi bir şekilde komisyon talep eden üye işyeri, üye işyeri sözleşmesinin feshedileceğini peşinen kabul eder. Bu şekilde işlem yapan üye işyerleri ile bir yıl süre ile üye işyeri sözleşmesi yapılmaz. f) Banka, kart hamili ile üye işyeri arasında, alışveriş konusu olan mal ve/veya hizmetlerin kalitesi, miktarı, nakliyesi, teslimi, cinsi, fiyatı ve ifası ile ilgili olayları bilme, takip etme ve bunlarla ilgili anlaşmazlıklarda taraf olma ve hiçbir suretle karar verme durumunda değildir. Ancak Banka'nın, konuyla ilgili belgeleri, üye işyerinden talep etme hakkı saklıdır. Banka, üye işyeri ile kart hamili arasında çıkabilecek anlaşmazlıkların tarafı olmaz ve bu hususta hiçbir sorumluluk kabul etmez. Diğer yandan, üye işyerinin sahibi olan gerçek kişiler, üye işyeri şirket ise şirketin ortağı olan kişiler, üye işyerinde çalışanlar ve bu sayılan kişilerin 2.dereceye kadar kan ve sihri hısımları, kart hamili olsalar dahi kendi üye işyerlerinden kart ile gerçek alışveriş olmadığı, finansman sağlamak amacıyla yapıldığı şüphesini uyandıracak şekilde alışveriş yapamazlar. Kurala aykırı davranılması durumunda tazmin sorumluluğu dahil tüm sorumluluk üye işyerine ait olacaktır. g) Üye işyeri, kredi kartıyla döviz satışı yapamaz. Üye işyerinin bu kurallara aykırı işlem yapmasından dolayı Bankanın ödemek zorunda kalacağı tüm masraf ve cezaları üye işyeri hiçbir itiraz ileri sürmeksizin Bankaya derhal ödemeyi kabul ve taahhüt eder. h) işbu sözleşmede yer alan kredi kartı kurallarının aynısı banka kartları için de geçerlidir. Bankanın değişen şartlara göre kuralları değiştirme hakkı saklıdır. ı) Üye işyeri, kart hamili itirazlarında Visa International/MasterCard Intemational/BKM ve sair ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşlar nezdinde bulunan Hakem Komitesi ve diğer merciler tarafından, gerek bu maddede ve bu sözleşmede bahsedilen kurallara uyulmaması, gerekse herhangi bir başka nedenle ortaya çıkan 2 / 11

3 herhangi bir sorunlu/ihtilaflı/itirazlı işlem nedeniyle, her ne nam altında olursa olsun tahakkuk ettirilecek değerlendirme ve ceza bedellerinden uluslararası Visa/MasterCard kuralları ve ilgili diğer ulusal ve uluslararası mevzuat hükümleri gereğince, her türlü ulusal ve uluslararası kuruluş/komite/birlik tarafından üye işyeri aleyhine tahakkuk ettirilebilecek tüm ücret ve ceza tutarlarından münhasıran sorumlu olduğunu ve bu bedellerin de kendisinden tahsil edileceğini; BANKA'nın bu bedelleri, üye işyerinin Banka nezdindeki hesaplarından her zaman, herhangi bir ihbara gerek olmaksızın re'sen almaya/üye işyeri hesaplarına re'sen borç kaydetmeye yetkili olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. i) Üye işyeri, uluslararası Visa/MasterCard/BKM kuralları ve ilgili diğer ulusal ve uluslararası mevzuat hükümleri gereğince, bilgi güvenliği, gizliliği hususunda ilgili kredi kartı kuruluşları tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde (AlS-Visa Account Information Security, SDP-MasterCard Site Data Protection) yine Visa/MasterCard/BKM tarafından yetki verilmiş firmalar tarafından denetlenmesine gereksinim duyulması halinde, bu denetimleri yaptıracağını, denetim maliyetlerinin üye işyeri tarafından karşılanacağını, denetim raporunu/sonuçlarını BANKA ile paylaşacağını, denetim raporunu, denetimin yapılmasını müteakip BANKA'ya iadeli taahhütlü göndereceğini, denetimin yapılmaması halinde oluşacak finansal kayıplardan üye işyerinin sorumlu olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder. Denetim, başarısız sonuçlanması halinde yapılmamış kabul edilecektir. j) Yurtdışı bankalara ait kredi/banka kartları ile üye işyerinde yapılan ve itiraza neden olan işlemler ile ilgili olarak; Banka, Uluslararası Visa/MasterCard/BKM kuralları gereğince ve/veya işbu sözleşmedeki başkaca hususlar nedeni ile itiraz bedelinin üye işyerine borç kaydını gerektiren hallerde, itiraz bedelinin Bankaya ulaştığı günkü döviz satış kuru üzerinden YTL'ye çevirerek üye işyeri hesabına, borç kaydetme hakkını saklı tutar. k) Üye işyeri'nin aynı işyerinde kart hamillerinin tek bir kredi kartı ile yaptığı tüm mal ve hizmet alımları için tek bir satış belgesi düzenlemesi esas olup, hangi nedenle olursa olsun buna aykırı olarak aynı KART ile aynı gün ve aynı yerde, kısa aralıklarla birden fazla satış yapılmış gibi gösterilerek, onay kodu (provizyon/otorizasyon) alınmış olması veya provizyon limiti altında olduğu takdirde onay alınmaksızın birden çok Satış Belgesi düzenlenmesi halinde ya da provizyon verilmesi, Kart'ı ihraç eden kuruluş tarafından POS aracılığı ile reddedildiği (onay verilmediği) halde, üye işyeri'nin provizyon tutarını daha alt tutar ya da tutarlara indirerek onay alıncaya kadar işlemini sürdürmesi ve sonunda onay alması halinde ya da benzer durumlarda, Kart Hamili'nin bu işlemlere ayrıca yazılı muvafakat ettiğini, işlem yapan KART'ı ihraç eden Kuruluşa (Bankaya) bildirmesine kadar BANKA'nın üye işyeri'ne ödeme yapmama yetkisine sahip olduğunu üye işyeri gayri kabili rucu olarak kabul ve taahhüt eder. Bu gibi hallerde satış belgesi tutarının üzerinde üye işyeri'nin bir alacak hakkı sahibi olması ve bu tutarlar üzerinde tasarruf edebilmesi için hesabına alacak kaydedilmesi ancak kart hamilinin yazılı onayı ile mümkün olabilecek, bu süre Satış Belgesi'ndeki bilgilerin Banka'ya ulaşmasından itibaren 180 (yüzseksen) günü aşmayacaktır. Üye işyeri bu 180 günlük süre boyunca bir başka deyişle, tutarların Üye işyeri'nin hesabına alacak kaydedilmesine kadar geçecek mühlet boyunca, Banka'dan bu tutarların nemalandırılması/faizlendirilmesi ile ilgili olarak hiçbir talepte bulunmayacağını; bu tutarların Banka'nın işbu sözleşme hükümleri uyarınca mevcut olan rehin hakkına istinaden Banka'ya rehinli olacağını ve işbu rehne dayalı olarak bloke edileceğini ve işbu tutarlar üzerinde hiçbir şekilde tasarrufta bulunmayacağını ve Banka'dan herhangi bir nedenle oluşan hak ve alacaklarından mahsup edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye işyeri, bu gibi durumlarda ancak BANKA tarafından uygun görülecek tutarda ve cinste teminatlar vermesi karşılığında ve satış ile ilgili Satış Belgesi ile faturaları ve Banka'nın isteyeceği satış ile ilgili belgeleri ibraz ederek ödeme yapılmasını isteyebilir. Yukarıda açıklanan haller ya da benzer durumlar olmasına karşın, Banka tarafından herhangi bir nedenle üye işyerine bir ödeme yapılmış ise, BANKA bu tutarları ödeme tarihinden itibaren 15. maddede esasları belirtilen temerrüt faizi ile birlikte Üye işyeri hesabından her zaman re'sen geri alma yetkisine sahip olup, hesapta yeterli bakiye bulunmaması halinde Üye işyeri, bu tutarı yine 15. Maddede belirtilen temerrüt faizi ile birlikte derhal Banka'ya geri ödemeyi kabul beyan ve taahhüt eder Üye işyeri, işlemlerini bankanın işbu sözleşme ile düzenlediği ve ulusal ve uluslararası ödeme sistemlerinin (BKM, Visa ve MasterCard gibi) belirledikleri kurallara ve daha sonra yürürlüğe girecek olan ve/veya değiştirilen tüm mevzuata (kanun, kararname, yönetmelik, tebliğ vb.) uygun olarak yapmayı kabul ve taahhüt eder. İşlemlerin söz konusu kurum ve kuruluşların belirlediği kurallara ve/veya kanun, kararname, yönetmelik ve tebliğlere aykırı yapılması durumunda ilgili kuruluşlar tarafından ve/veya kanunda öngörülen cezai yaptırımların uygulanacağını kabul ve taahhüt eder. ÜYE İŞYERİNİN İŞLEMLERLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ: A-KART KABULÜNDE YAPILACAK İŞLEMLER MADDE: 4- Üye işyeri, bir kredi kartı ile satış işlemini tamamlamadan önce; 4.1- Kartın görünümünü ve kart hamilinin adı soyadı, kart numarası, geçerlilik süresi vs. gibi gerekli tüm bilgileri taşıdığını ve bunlara göre işleme kabul edilebilecek nitelikte bir kart olduğunu, kartın tahrifata uğrayıp uğramadığını, tahrifat yapılan kartın kabul edilmemesi gerektiğini, Kart Visa Kartı ise Visa'nın, MasterCard ise MasterCard'ın logolarının bulunup bulunmadığını, Maddede sayılan kart özelliklerini kontrol etmesi gerektiğini, 4.3- Kartın geçerlilik süresi içinde kullanılmakta olduğunu, 4.4- Kartın ön yüzündeki kart numarası ile satış belgesi üzerine çıkan kart numarasının aynı olduğunu, 4.5- Kartın ön yüzündeki kart numarasının ilk dört hanesinin, kabartma numaraların ilk dört hanesinin altında ya da üstünde düz olarak (kabartma olmayacak şekilde) basılmış olduğunu, 4.6- Kartın arka yüzeyindeki imza bandının kart hamili tarafından daha önceden imzalanmış bulunduğunu ve kart hamilinin satış belgeleri üzerine alınacak imzasının, bu imza ile uygunluğunu kontrol etmekle yükümlüdür. Kartın imza bandı kart hamili tarafından imzalanmamış ise kimlik kontrolü yaparak (gerektiğinde ikinci bir kimlik kartı istenmelidir.) kartın imza panelini kart hamiline imzalatmalıdır Kart hamilinden resmi olarak geçerliliği bulunan resimli bir kimlik belgesi (Nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport vb.) istemek suretiyle kimlikte yazılı ad soyadı ile kartın ön yüzündeki ad soyadını, satış belgesi üzerinde kart hamilinin adı soyadı yazılı ise bununla da kart ve kimlik üzerindeki ad soyadının aynı olduğunu kontrol edip, kartı kullanan kişinin gerçek kart hamili olduğunu, 4.8- Şüpheli bir durum halinde (kartı ibraz eden kişinin kartla ödemek istediği alışveriş tutarının üye işyerinin günlük işlem hacminin üzerinde olması, kartı ibraz eden kişinin satın aldığı malların bedellerini bir kerede ödemek yerine birden fazla işlem yaptırarak ödemek istemesi, yurt dışındaki bir bankaya ait kartla yabancı bir turist tarafından satın alınması olağan karşılanamayacak bir mal ya da hizmet alınmak istenmesi vb) POS üzerinden otorizasyon alınsa dahi, Banka'nın otorizasyon merkezinden parola olarak "Kod 10" mesajını söyleyerek işlemde kullanılan kartın gerçek kart hamili tarafından kullanılıp kullanılmadığını, Kontrol ve tespit etmekle yükümlüdür. B-SATIS BELGESİ VE DÜZENLENMESİ MADDE: 5.1- Satış belgesi düzenlenebilmesi için üye işyerinin dördüncü maddedeki kontrol ve tespitleri yapması şarttır Üye işyeri, Banka tarafından verilen standart satış belgelerini kullanmakla yükümlüdür Üye işyeri POS cihazıyla satış belgesi düzenlemeden önce 4. maddedeki kontrol ve tespitleri yapmakla yükümlüdür. POS cihazlarından iki nüsha olarak çıkacak satış belgesinin birinci nüshasına imza satırının çıkması halinde müşteri imzası alındıktan sonra, ikinci nüshası kart sahibine verilecek, birinci nüshası işyerinde en az 5 yıl süreyle o güne ait gün sonu raporuyla birlikte muhafaza edilecektir. Kart hamili doğrulamasının şifre ile yapıldığı durumda satış belgesi imzalatılmadan işlem tamamlatılarak satış belgesi muhafaza edilecek ve talep halinde Banka ya ibraz edilecektir Banka üye işyerine her ayın son gününü takip eden 10 gün içinde aylık olarak düzenlenecek üye işyeri hesap ekstresi gönderecektir. Üye işyeri, bu ekstrenin kendisine tebliği için belirtilen 10 günlük süreyi izleyen 10 gün içinde ekstreyi almadığını ve/veya içindeki borç ve alacak hareketlerine itirazlarını yazılı olarak bankaya bildirmediği sürece hesap ekstresini almış ve içeriğini aynen kabul etmiş sayılacağını kabul ve taahhüt eder POS makinesinin kullanılmadığı hallerde kartın üzerindeki kabartmalı olarak yer alan bilgiler (kart numarası, kart hamilinin ismi, kartın geçerlilik süresi vs.) üye işyeri tarafından mutlaka imprinter makinesi kullanılarak okunaklı bir biçimde satış belgesi üzerine geçirilecek, satış belgesi üzerinde yer alan tarih, otorizasyon kodu, ara toplam, vergi, toplam haneleri vs. yine okunaklı bir biçimde kalemle doldurulacaktır. Belge üzerinde kazıntı, silinti, ekleme ve tahrifat yapılmayacaktır, imprinter veya POS cihazı kullanılmadan hiçbir şekilde elle vs. satış veya alacak belgesi düzenlenmeyecektir. Düzenlenmesi halinde, BANKA ödeme yapmama, ödeme yaptı ise de bu ödemeyi geri alma hakkını saklı tutar Üye işyeri, banka kartlarını (debit kartları) kesinlikle imprinterde kullanmayacak, banka kartları imprinterde kullanılmak suretiyle düzenlenmiş olan satış belgelerinin bedellerini banka üye işyerine ödemeyecektir. Üye işyeri banka kartları ile yapılan mal/hizmet satışlarında, sadece POS cihazını kullanacak ve mutlaka POS aracılığı ile bankadan, kart hamilinin hesabıyla ilgili provizyon alacaktır. Provizyonsuz satış belgelerini banka üye işyerine ödemeyecektir Satılan mal ve/veya hizmetin bedeli ile satış tarihi açık ve net olarak okunacak şekilde satış belgesine yazılacaktır. Satış belgesinin Yeni Türk Lirası üzerinden düzenlenmesi ve başka bir para birimi cinsinden bir not konulmaması şarttır Satış belgesi üzerinde üye işyerinin ticaret unvanı ve üye işyeri numarası açıkça belirtilecektir. Bunun için üye işyeri; Kredi Kartları Başkanlığı tarafından verilecek adres plaketini imprinter makinesine takmakla yükümlü olup, bu plaket verilene kadar kendi kaşesini kullanabilecektir Otorizasyon alınması halinde, Üye işyeri provizyon kodunu satış belgesindeki Provizyon Numarası" (Otorizasyon) bölümüne yazacaktır Satış belgesi, kart hamilinin borçlandığını belirten kesin bir belge olup, üye işyeri, satış belgesinin kart hamili tarafından imzalanmasından sonra belge üzerinde hiçbir değişiklik yapamaz. Üye işyerinin düzenlediği satış belgesi başka işyerlerine verilemez, ciro edilemez. C- PROVİZYON LİMİTİ MADDE: 6.1- Provizyon limiti, ödeme noktasına bakılmaksızın, 0 YTL (sıfır Yeni Türk Lirası) olarak saptanmıştır. Bir başka deyişle, her işlem için, meblağı ne olursa olsun provizyon alınması zorunludur. Banka, dilediği zaman, bu uygulamayı tek yanlı olarak değiştirme yetkisine sahiptir. Buna göre, üye işyeri uygulamada provizyon limitlerine ilişkin olarak yapılabilecek değişiklikleri peşinen kabul ettiğini ve bu değişikliklere, kendisine yazılı olarak bildirildiği tarihten itibaren kayıtsız şartsız uymayı taahhüt eder Üye işyerince satış belgesi üzerine provizyon kodunun yazılmamış olması veya üye işyerinin provizyon almadan işlem yapmış olması hallerinde Banka, bu 3 / 11

4 satış belgelerinin tutarını üye işyerine ödememe hakkına sahiptir. Eğer işbu bedeller üye işyerine ödenmiş ise, Banka üye işyerine ödenen bedeli, temerrüt faizi ile birlikte üye işyerinden isteyebilir, üye işyerinin bankadaki hesaplarından herhangi bir ihtar ve ihbarda bulunmaksızın re'sen çekebilir. D-ALACAK BELGESİNİN DÜZENLENMESİ, İADE EDİLEN MAL VEYA FAYDALANILMAMIŞ HİZMETLERLE İLGİLİ BELGELERİN GERİ ÖDENMESİ MADDE: 7.- Kart hamili ile üye işyeri, aralarında mutabakata vararak kredi kartı karşılığında satılmış olan bir mal veya hizmetin üye işyerine iadesi hususunu kararlaştırabilir. Böyle bir işlemin yapılması gerektiği taktirde; a) Üye işyeri, Banka tarafından kendisine verilen standart matbuayı alıp (sales draft, satış belgesi) kullanmak suretiyle alacak belgesi düzenlemek zorundadır. Bu belge, POS makinesinin kullanılmadığı hallerde mevcut satış belgesi üzerinde yazan sales draft yazısı yerine credit voucher, satış belgesi yazısı yerine de alacak belgesi yazılarak ve kart imprinter makinesinden geçirilerek düzenlenir. Kart hamili ve işyerince imzalanan alacak belgelerinin birinci nüshası kart hamiline verilecektir. POS'tan düzenlenen ve üzerinde "İADE" kaydı bulunan alacak belgeleri de yine aynı şekilde kart hamilince imzalanacak ve slibin birinci nüshası kart hamiline verilecektir. b) İade işlemine konu olan alışveriş veya hizmet bedeli Banka tarafından üye işyerine ödenmiş ise; üye işyeri, alacak belgesine konu olan bedeli kart hamiline ödeyemez. Aksi halde, Banka'dan tahsil ettiği miktarı, Banka'nın ödeme tarihinden itibaren işleyecek temerrüt faiziyle birlikte Banka'ya iade etmek zorundadır. c) Üye işyeri, iade konusu olan alacak belgelerini iade tarihinden itibaren en geç 7 işgünü içinde, bedelini tahsil etmiş ise tutarıyla birlikte, tahsil etmemiş ise ilgili satış belgesiyle birlikte Banka'ya ibraz etmekle yükümlüdür. d) Banka'ya ibraz edilen alacak belgeleri tutarını Üye işyeri, derhal Banka'ya ödemek zorundadır. Ancak üye işyeri tarafından alacak belgesi ibraz edildiğinde henüz bedeli ödenmeyen satış belgeleri varsa, satış belgesi tutarı alacak belgesi tutarına mahsup edilir. Alacak belgesi tutarı bedeli ödenmemiş satış belgesi tutarından fazla ise, aradaki fark üye işyeri tarafından derhal Banka'ya ödenir. Şu kadar ki alacak belgesinin düzenlenmesinden sonra iptal edilmiş olan satış belgesi nedeniyle almış olduğu hizmet komisyonunu Banka iade edip etmemekte serbesttir. Yurt dışı bankalarca çıkarılmış olan kredi kartı ve banka kartları ile yapılan işlemlerde iade söz konusu olduğunda doğacak kur farkı üye işyeri tarafından Bankaya derhal ödenecektir. Üye işyeri, ödemenin geç yapılması halinde alacak belgesinin düzenlendiği tarihinden başlamak üzere üye işyeri tarafından slip bedelinin Bankaya ödendiği tarihe kadar 15. maddede belirtilen oranda faiz yürütüleceğini kabul ve beyan eder. e) Alacak belgesi Banka'ya ibraz edildiğinde, iade konusu olan alışveriş tutarı üye işyeri ve kart hamili arasında (malın eksik teslimi, zamanında teslim edilmemesi, iptal müracaatının verilen opsiyonu geçmesi gibi herhangi bir sebeple) anlaşmazlık konusu haline gelir ve kart hamili Banka'ya iade miktarı dışında kalan bedeli ödemekten kaçınırsa, üye işyerine önceden ödenmiş olan bu fark bedeli üye işyeri tarafından Banka'ya ilk talepte derhal ve defaten geri ödenecektir. E- POS CİHAZLARININ KURULUMU, TAMİR BAKIMI, GERİ ALINMASI MADDE 8.1- Üye işyerinin kart işlemlerinde kullanacağı POS cihazları Banka tarafından sağlanacaktır. Üye işyeri POS cihazını Vakıfbank sistemi dahilinde kullanmayı kabul ve taahhüt eder POS cihazı MasterCard ve Visa kartlarına hizmet vermek amacıyla kullanılacaktır. Bankanın lüzum gördüğü başka kartları da hizmet kapsamına alması hakkı saklıdır Banka üye işyerine sözleşme konusu işlemlerin yapılabilmesi için uygun gördüğü sayıda mülkiyeti bankaya ait POS cihazını kurulu ve çalışır vaziyette ariyet olarak kullandırılmak üzere teslim edecektir. Üye işyeri teslim edilen cihazın çalışır durumda olmasından ve her türlü zarara karşı korunmasından, çalınmasından, kaybolmasından, yanmasından Bankaya karşı sorumludur Üye işyeri, cihazın tüm bakım, onarım, yenileme işlemlerini yalnızca bankanın yetkili kıldığı teknik servis elemanlarınca banka tarafından uygun görülecek yerde yapılacağını, başka hiçbir kişi veya kuruluş tarafından bakım, onarım, yenileme vs. adı altında cihazlara müdahale edilemeyeceğini buna izin vermeyeceğini, bankanın talebi halinde cihazların tüm onarım vs. giderlerini ve doğan tüm zararlarını ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder POS cihazının bağlı olduğu telefon hattının ya da kiralık hattın her türlü kuruluş masrafı, kirası, aylık kullanım ücreti, vergisi vb. giderleri üye işyeri tarafından ödenecektir POS cihazlarının kullanımı ile ilgili eğitim banka tarafından verilecektir. Üye işyeri, cihazı kullanırken bankanın vereceği POS kullanım kılavuzunda belirtilen esaslara uymak zorundadır Banka üye işyerine sözleşme süresince tahsis edilen cihaza ekleme ve çıkartmalar yapabilir, dilediği zaman ve yerde bakım ve onarımını yapabilir Banka önceden yazılı bildirimde bulunmak kaydıyla sözleşmeyi her zaman feshedip, POS cihazını geri alabilir Üye işyerine ariyet olarak verilen POS cihazının her ne sebeple olursa olsun banka sistemi dışında kullanılması veya başka bir yere taşınması veya başkalarına kullandırılması veya üye işyerinin POS cihazının kullanılması ile ilgili olarak sözleşmede belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde sözleşme kendiliğinden feshedilmiş sayılır. Fesih halinde, üye işyeri POS cihazını derhal bankaya iade etmekle mükelleftir. Şu kadarki sözleşmenin feshedilmiş sayılması üye işyerinin sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmesini engellemeyecektir Banka üye işyerine vermiş olduğu POS cihazı için tek taraflı olarak aylık asgari ciro hacmi belirleyebilir. Üye işyeri, bankaca bildirilecek bu aylık asgari POS ciro limitinin (bu limiti artırıp eksiltmeye banka tek taraflı yetkilidir.) altında kaldığı takdirde Bankanın üye işyerinden aylık bir donanım ve POS kullanım bedeli talep etme hakkı olduğunu kabul ve taahhüt eder. Üye işyeri bu POS donanım ve kullanım bedelini Bankanın ilk talebinde ödemezse; Bankanın sözleşmeyi feshetme ve POS cihazını geri alma hakkı vardır. Banka GSM POS cihazları için ayrıca ciro limiti belirleyebileceği gibi POS cihazının sim kart ve iletişim ücretleri, üye işyeri tarafından karşılanacaktır. Üye işyeri GSM POS lar için aylık YTL POS kullanım bedelini ödeyeceğini peşinen kabul ve taahhüt eder. BANKANIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ: A- MATBUA-ARAÇ VE GEREÇLERİN TEMİNİ: MADDE: 9- Banka günün koşulları içinde kredi kartlarının kullanılmasına ilişkin tüm bilgiler ile matbuayı üye işyerine verecektir. Banka, Visa/MasterCard Kredi Kartlarının uygulamasındaki işyerlerini ilgilendiren değişiklikleri üye işyerine bildirecektir. B- ÖDEME VE KOMİSYON: MADDE: Mal ve hizmet karşılığı olan satış belgelerine ilişkin ödemeler, Bankaca bildirilen Şubelerde ve sair birimlerde gerekli kontroller yapıldıktan sonra şube nezdinde işyeri adına açılmış hesaba Yeni Türk Lirası olarak yatırılır. Banka, üye işyeri tarafından talep edildiğinde, yabancı kartlarla yapılan alışverişler için Döviz Alım Belgesi düzenleyecektir Üye işyerince getirilecek veya POS'tan transfer edilecek satış belgelerinin (slip) toplam tutarı üzerinden Bankaca aşağıda belirtilen oranlarda komisyon alınır. İmprinter makinesi ile yapılan işlemlerde aşağıda belirtilen çalışma şartları uygulanacaktır. İmprinter Makinası ile Yapılan İşlemler İçin Çalışma Şartları Vakıfbank kredi kartlarıyla düzenlenmiş satış belgeleri için Yurtdışı Bankaların verdiği kredi kartlarıyla düzenlenmiş olan satış belgeleri için Türkiye'deki Banka ve Kuruluşların verdiği kredi kartlarıyla düzenlenmiş satış belgeleri için Vakıfbank ticari kredi kartlarıyla düzenlenmiş satış belgeleri için Diğer Bankalar tarafından verilen ticari kredi kartlarıyla düzenlenmiş olan satış belgeleri için Komisyon Oranı (%) Valör (Gün) Vadesiz Mevduat Şartı (%) Maktu Komisyon (YTL) POS aracılığı ile yapılan işlemlerde aşağıda belirtilen çalışma şartlan uygulanacaktır. Pos Aracılığı ile yapılan işlemler için çalışma şartları Vakıfbank kredi kartlarıyla düzenlenmiş satış belgeleri için Yurtdışı Bankaların verdiği kredi kartlarıyla düzenlenmiş olan satış belgeleri için Türkiye'deki Banka ve Kuruluşların verdiği kredi kartlarıyla düzenlenmiş satış belgeleri için Vakıfbank banka kartlarıyla düzenlenmiş satış belgeleri için Yurtdışı Bankaların verdiği banka kartlarıyla düzenlenmiş satış belgeleri için Türkiye'deki Banka ve Kuruluşların verdiği banka kartlarıyla düzenlenmiş olan satış belgeleri için Vakıfbank ticari kredi kartlarıyla düzenlenmiş satış belgeleri için Diğer Bankalar tarafından verilen ticari kredi kartlarıyla düzenlenmiş olan satış belgeleri için Komisyon Oranı (%) Valör (Gün) Vadesiz Mevduat Şartı (%) Maktu Komisyon (YTL) 4 / 11

5 Bankanın işbu komisyon oranlarını günün koşullarına göre tek yanlı olarak ve üye işyerine önceden haber verme gereği olmadan arttırıp eksiltmeye yetkili olduğunu ve bu artırım ve eksiltmelere yürürlük tarihinden itibaren uyacağını üye işyeri kabul ve taahhüt eder. Üye işyeri ayrıca gider vergisi, kaynak kullanımı destekleme fonu oranlarındaki değişikliklerin veya yeni bir vergi veya fon konulması halinde bu tutarların da yürürlüklerinden itibaren komisyon oranına ekleneceğini ve bu yeni komisyon oranı üzerinden ödeme yapmayı kabul, beyan ve taahhüt eder Imprinter ile düzenlenmiş satış veya alacak belgeleri, yetki belgesi ve imza sirküleri önceden Banka'ya verilmiş olan üye işyeri yetkilisi tarafından Banka'ya ibraz edilir. Imprinter ile düzenlenmiş satış belgeleriyle alacak belgelerinin müşteri nüshası dışında kalan nüshalarının en geç 7 iş günü içinde Banka'ya ibrazı zorunludur. Banka bu süre içinde Banka'ya ulaştırılmayan satış belgelerinin tutarlarını kart hamilinden tamamen tahsil ettikten sonra öder. ibraz süresi 20 günü geçtiği taktirde, Banka bu satış belgelerinin bedellerini ödemekle yükümlü değildir. Üye işyeri, bankaca kendisine POS verilmişse her gün saat 23:00'e kadar üye işyeri yetkilisi tarafından POS'tan dizi gönderimi işlemini yapıp, gün sonu raporunu almak zorundadır. Dizi gönderimi yapılamamasından veya eksik yapılmasından doğabilecek zararlardan üye işyeri sorumlu olup, bu durumda banka satış belgesi tutarını ödemeyecek, ödenmiş ise üye işyeri hesabından re'sen geri alabilecektir Banka üye işyerinden alınacak maddedeki komisyonları ve ayrıca komisyonlar üzerinden hesaplanacak gider vergisini satış belgesi tutarından kesinti yoluyla tahsil ettikten sonra kalan tutarı; POS ile yapılan işlemlerde her akşam yapılması gereken dizi gönderim işlemi yapıldıktan ve Gün Sonu Raporu alındıktan sonra, dizi gönderiminin yapıldığı günü takip eden günden başlamak üzere.. inci gün; imprinter ile yapılan işlemlerde işlemin üye işyerince satış belgelerinin, yetki belgesi ve imza sirküleri önceden Banka'ya verilmiş olan yetkilisi tarafından işyerinin hesabının bulunduğu Banka şubesine ibraz edildiği günü izleyen... inci gün, üye işyerinin bankada açtıracağı ve sadece bu işlemlerle ilgili kullanacağı cari hesabına alacak kaydedilerek ödenecektir. Banka tarafından üye işyerine yapılacak ödeme gününün Cumartesi, Pazar ve/veya diğer resmi tatil günlerine rastlaması halinde ödeme tatilin bitimini izleyen ilk işgünü yapılacaktır. Banka yapılan işlemlerin detaylarıyla ilgili araştırma yapma ihtiyacı hissettiğinde, araştırma sonuçlanıncaya kadar üye işyerine ödeme yapmaz Satış belgelerinin Banka tarafından kontrol edilerek ödenmesi, Banka'nın işbu bedelleri üye işyerinden geri isteme ve satış belgeleri nedeniyle doğmuş zararları için Üye işyerine rücu etme hakkını ortadan kaldırmaz. REKLAM VE TANITMA: MADDE:11- Üye işyeri, Banka tarafından kendisine verilecek olan reklam malzemelerini amacına uygun olarak kullanacak ve Vakıfbank, Visa/MasterCard veya BKM vs. amblemlerini işyerinin kapısına veya vitrinine dışarıdan kolaylıkla görülebilecek yerlerine asacak veya yapıştıracaktır. Banka, reklam ve duyurularında gerek gördüğü takdirde, kendi üye işyeri olduğunu belirtmek amacıyla, üye işyerinin ticaret unvanını ve/veya amblem, logo veya sair tanıtıcı işaretini üye işyerinden ayrıca onay alınmasına gerek olmaksızın ve ücretsiz olarak kullanabilecektir. DEVİR YASAĞI: MADDE: 12- işbu sözleşme ile ilgili hak ve yükümlülükler başkasına devredilemez. Üye işyeri, işyerinin kapatılması, başkası ile birleşmesi, işyerini devretmesi, infisah etmesi ve ortaklık yapısının değişmesi hallerinde durumu derhal Banka'ya bildirmek zorundadır. Üye işyeri sahibinin ölmesi ve medeni haklarını kullanma ehliyetinin kısıtlanması hallerinde de durum derhal Banka'ya bildirilir. Sözleşme, bu bildirimin Banka'ya ulaştığı tarihte feshedilmiş sayılır. Yukarıda sayılan hallerden birinin gerçekleştiğinin Bankaca öğrenilmesi halinde, Banka sözleşmeyi derhal feshetme hakkına sahiptir. Fesih halinde Madde 19.4 hükmü saklıdır. SATIŞ VE ALACAK BELGELERİNİN SAKLANMASI: MADDE:13-Üye işyeri, bu husustaki yasal yükümlülükler saklı olmak kaydıyla; düzenlemiş olduğu satış ve alacak belgelerinin kendisine ait nüshalarını düzenleme tarihinden itibaren en az 5 yıl süreyle ve bu belgelerle ilgili olarak kendisi ile Banka veya kart hamili ya da Banka ile kart hamili arasında bir ihtilaf çıkmışsa, bu ihtilaf kesin olarak çözümleninceye kadar saklamak ve bu süre içinde Banka'nın talebi halinde fatura, yazar kasa fişi, irsaliye, gümrük çıkış belgesi, PTT alındı belgesi vs ile birlikte Banka'ya 5 gün içerisinde vermek zorundadır. Belgeler, Banka'ya ibraz edilmediği taktirde, Banka satış belgesi tutarını üye işyerinin hesabından re'sen tahsil etme hakkına sahiptir. Ayrıca Banka, gerek gördüğü zaman satış, alacak belgeleri ve POS veya imprinter işlemleri sonucunda üretilen diğer belgeler ile birlikte, bu işlemlerin dayanağını oluşturan üye işyeri kayıt ve belgelerini de talep etme ve bu belgelerin ibrazına kadar ödeme yapmama, ödeme yaptı ise de bu ödemeyi geri alma hakkını saklı tutar. Üye işyeri, Banka'ca talep edilen bu belge ve bilgileri derhal ibraz etmeyi kabul ve taahhüt eder. SORUMLULUK: MADDE işbu sözleşme hükümlerine uymama nedeni ile doğabilecek zararlar ile üye işyerinin ihmal ve kusurundan kaynaklanan her türlü zarardan dolayı, üye işyeri Banka'ya karşı sorumludur Üye işyerinin sahibi/sahipleri, ortağı/ortakları ve yetkilileri ile istihdam ettikleri personelin münferiden veya kişilerle müştereken gerçekleştirebilecekleri mükerrer satış ve/veya alacak belgeleri düzenlemesi ya da tahribat veya tahrifatla iş bu belgelerin meblağlarının veya sair unsurlarının değiştirilmesi, mail/order işlemlerde kart hamilinin herhangi bir yazılı talimatı bulunmaksızın veya talimatından farklı olarak işlem yapılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar, masraf ve her türlü harcamalardan dolayı (avukatlık ücreti, yargılama ve icra giderleri, maddi ve manevi tazminat ve sair talepler de dahil olmak üzere), üye işyeri Banka'ya karşı sorumludur Banka aşağıda belirtilen hallerde, daha önce üye işyerine yapmış olduğu ödemeleri üye işyerinden geri isteyebileceği gibi, henüz ödemesini yapmamış olduğu satış belgelerinin bedellerini Bankanın kart sahibine ödeme yükümlülüğü sona erinceye kadar üye işyerine ödemez. Üye işyeri açıklanan sebeplerle kendisine ödemenin geç yapılmasından dolayı, Bankadan herhangi bir faiz, komisyon ve her ne nam altında olursa olsun herhangi bir ödeme talebinde bulunmamayı peşinen kabul eder. a) Üye işyeri tarafından Kredi Kartları Başkanlığı'ndan veya Banka'nın belirlediği diğer otorizasyon merkezlerinden otorizasyon alınmamış veya otorizasyon alınmış olmasına rağmen satış belgesine otorizasyon kodunun işlenmemiş veya yanlış işlenmiş olması, ayrıca otorizasyon merkezinin vereceği özel talimatlara uygun hareket edilmemesi, b) Risk kontrolünü engellemek amacıyla aynı harcama için birden fazla belgenin (slip) düzenlenmiş olması, c) Satış belgesine, daha önceden başka bir harcama için alınmış otorizasyon kodunun yazılmış olması, d) Gerek telefonla otorizasyon alınırken reddedilen kartlar ile gerekse POS cihazları tarafından reddedilen kartlar veya yazılı bildirim ile Visa/MasterCard kredi kartının kabul edilmeyecek kartlardan olduğunun bildirilmiş olmasına rağmen kartın işleme kabul edilerek satış belgesinin düzenlenmiş olması, e) Satış belgesinde gerçek kart hamilinin imzasının bulunmaması, f) Satış belgesinin okunaklı bir şekilde doldurulmamış olması, g) Satış belgesinin tahsil için Banka'ya madde 10.3'te belirtilen süre içinde getirilmemesi, h) Kart üzerinde kabartılmış olarak bulunan Visa-MasterCard kredi kart hamili hakkındaki bilgilerin satış belgesinde eksik olması, ı) Kart hamilinin Banka'ya yazılı olarak müracaatta bulunarak satış belgesini onaylamaması veya harcamanın yapılmadığını belirtmesi ve üye işyeri tarafından bunun aksinin kanıtlanamaması, i) Banka tarafından, başka bir para birimi cinsinden düzenlenebileceği şeklinde bir yetki verilmediği halde üye işyeri tarafından satış belgesi üzerine YTL dışında başka bir para biriminin yazılması, j) Üye işyerinin satış belgesiyle ilgili malı kart hamiline teslim ettiğini (mal kart hamiline satış esnasında teslim edilmeyip, satıştan sonra teslim edileceği hallerde, üye işyeri malı bizzat kart hamilinin kendisine veya yetki verdiği kişiye teslim ettiğini kart hamilinin ya da yetki verdiği kişinin imzasını taşıyan teslim belgesiyle ispatlaması gerekmektedir.), hizmet satışlarında ise kart hamilinin hizmetten yararlandığını kanıtlayamaması, k) Geçerli bir kredi kartı üzerindeki bilgilerin, bir başka kart üzerine basılması veya geçerli bir kartın manyetik bandı üzerindeki bilgilerin optik okuyucu cihazlarla okunarak bir başka kart üzerine kopyalanması suretiyle oluşturulmuş olan sahte kartlarla yapılan satışlarda üye işyerinin işbu sözleşmede yazılı yükümlülükleri tam ve eksiksiz olarak yerine getirdiğini kanıtlayamaması, I) Gerçeğe aykırı olarak harcama ve/veya alacak belgesi düzenlenmesi, m) Harcama veya alacak belgesinin üye işyerinden talep edilmesine rağmen süresi içinde ibraz edilmemesi, TEMERRÜT FAİZİ: MADDE:15- işbu sözleşme nedeniyle Banka'ya temerrüt faizi ödenmesi gereken hallerde temerrüt faiz oranı, Bankanın YTL işlemlerinde kısa vadeli senet karşılığı avans kredileri yıllık cari faiz oranının %50 fazlası, YP işlemlerde ise kısa vadeli döviz kredileri yıllık cari faiz oranının %50 fazlası ile hesaplanacaktır. Temerrüt faizine ilişkin Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi ile KKDF de üye işyeri tarafından ödenecektir. FAALİYET (KATEGORİ): MADDE 16: Üye işyerinin kategori kodu... olup, üye işyeri bu faaliyet sınırlarını aşamaz; aştığı veya faaliyetini değiştirdiği taktirde Banka'ya yazılı bilgi vermekle mükelleftir. Firmanın iştigal konusu dışında faaliyet göstermesi nedeniyle Visa/MasterCard/BKM tarafından belirlenen kurallara göre Bankanın herhangi bir finansal kayba uğraması nedeniyle oluşacak kayıplardan üye işyeri sorumludur. 5 / 11

6 GİZLİLİK: MADDE: 17- Üye işyeri, bu sözleşme konusu işlemlerin yapılmasıyla ilgili tüm bilgileri bu sözleşme amaçları için kullanmayı beyan ve taahhüt eder. Aksi halde doğabilecek zararlardan sorumlu olacaktır. Üye işyerleri, kartın kullanımı sonucunda kart ve kart hamili ile ilgili edindikleri bilgileri, kanunla yetkili kılınan kişi, kurum ve kuruluşlar hariç olmak üzere kart hamilinin yazılı rızasını almadan başkasına açıklayamaz. Üye işyerleri kartın kullanımı sonucu edinilen bu bilgileri hiçbir şekilde saklayamaz, kopyalayamaz, başka şahıs ve kuruluşlarla paylaşamaz, satamaz, satın alamaz ve takas edemez. Bu nedenle oluşan kayıplardan üye işyeri sorumludur. Üye işyeri, kart çıkaran kuruluşlar tarafından kartların kullanılması bir kod numarası, şifre ya da kimliği belirleyici başka bir yöntemin kullanılmasını gerektiren durumlarda, bu tür bilgilerin edinilmesi halinde bu tür bilgilerin gizli kalması amacıyla gerekli önlemleri almak zorundadır. Bu nedenle oluşabilecek tüm kayıplardan üye işyeri sorumludur. Kartların kullanılması için zorunlu olup gizli kalması gereken kod numarası, kart numarası, şifre ya da kimliği belirleyici başka bir yöntemin dikkatsizlik veya tedbirsizlik veya emir ve kurallara aykırılık nedeniyle açığa çıkmasına neden olan üye işyerleri bu nedenle oluşabilecek tüm kayıplardan sorumludur. BANKA KAYITLARININ KESİN DELİL OLMA NİTELİĞİ: MADDE: 18- Üye işyeri, sözleşmeden doğacak her türlü uyuşmazlıklarda bilgisayar ortamında saklanan kayıtlar da dahil olmak üzere Banka defter ve kayıtlarının geçerli ve kesin delil olacağını, bunlara karşı her türlü itiraz ve defi haklarından ve dava halinde Banka defterlerinin usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklifi haklarından peşinen feragat ettiğini kabul ve beyan eder. Banka gerek gördüğü her zaman satış ve alacak belgeleri ile birlikte bunların dayanağını oluşturan üye işyeri kayıt ve belgelerini de talep etme ve bunların ibrazına kadar ödeme yapmama, ödeme yaptı ise de bu ödemeyi geri alma hakkını saklı tutar. Üye işyeri bankaca talep edilen bu belge ve bilgileri derhal ibraz etmeyi kabul ve taahhüt eder. SÖZLEŞMENİN GEÇERLİLİK SÜRESİ-FESİH-HÜKÜM VE SONUÇLARI: MADDE: işbu sözleşme, imza tarihinde yürürlüğe girer ve bu tarihten itibaren bir yıl süreyle geçerlidir Taraflardan biri sözleşmeyi, süresi sona ermeden bir ay önce karşı tarafa ihbarda bulunarak feshetmediği taktirde, sözleşme aynı koşullarla kendiliğinden bir yıl daha uzatılmış olur. İşbu sözleşmede saptanan şartlardan herhangi birine uyulmadığı taktirde, üye işyeri en az bir ay önceden; Banka süreye bağlı kalmaksızın yazılı ihbarda bulunarak sözleşmeyi tek yanlı olarak feshedebilir Banka'nın hiçbir neden göstermeksizin yazılı olarak bildirimde bulunmak kaydıyla tek taraflı olarak fesih hakkı saklıdır Sözleşmenin feshi halinde üye işyeri kendisine Bankaca verilmiş tüm matbu evrak, imprinter, satış noktası terminali (POS), yazıcı, şifre klavyesi ve diğer malzemeleri fesih tarihinden itibaren 7 gün içinde iade etmekle yükümlüdür. Sözleşmenin feshi veya herhangi bir nedenle iptal edilmesi, tarafların önceki yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz. Sözleşme sırasında yapılan bir işlemden dolayı üye işyerinin iade etmekle yükümlü olduğu bir harcama bedelini, Banka'ya geri ödeyeceğini üye işyeri kabul ve taahhüt eder. İlişki tasfiye edilinceye kadar, Banka'nın komisyon alma hakkı devam eder Üye işyeri, işbu sözleşmeden doğan yükümlülükleri yerine getirmemesi nedeniyle, Banka'nın sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetmesine veya herhangi bir nedenle iptaline sebebiyet vermesi halinde; Banka'nın keyfiyeti kredi kartları ile ilgili kurumlara duyurma hakkının olacağını ve bunu peşinen onayladığını buna hiçbir şekilde itiraz etmeyeceğini gayrikabili rücu beyan, kabul ve taahhüt eder. ÜYE İŞYERİNİN YASAL İKAMETGAHI İLE DİĞER DEĞİŞİKLİKLERİ BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ: MADDE:20.1- Üye işyeri, işbu sözleşmede gösterdiği adresini yasal ikametgah olarak kabul ettiğini beyan eder. işbu ikametgahta olabilecek değişiklikleri üye işyeri Banka'ya noter aracılığı ile bildirmekle yükümlüdür. Aksi halde Banka tarafından ikametgah olarak seçtikleri bu adrese gönderilecek her türlü tebligatın, ellerine geçmese dahi, bizzat kendilerine tebliğ edilmiş sayılacağını kabul ettiğini üye işyeri beyan eder Onüçüncü madde gereğince yapılması gereken bildirimler de noter aracılığıyla yapılacaktır. BANKANIN REHİN, HAPİS VE MAHSUP HAKKI: MADDE:21- Üye işyeri; - Banka'ya karşı doğmuş tüm borçları için, Banka'nın tüm şubelerinde mevcut olan ve olabilecek her türlü hak ve alacakları, mevduat hesapları, döviz tevdiat hesapları, bloke hesapları üzerinde Banka lehine rehin hakkı tesis ettiğini, - Herhangi bir şekilde Banka nezdinde bulunabilecek senetler, çekler, nama ve hamiline yazılı hisse senetleri, tahvilleri üzerinde Banka'nın hapis hakkı bulunduğunu; - Banka'nın alacaklarından (Muaccel olsun olmasın) herhangi birini veya hepsini, ihbarda bulunmadan Banka'da mevcut her türlü alacakları, mevduat hesapları, döviz tevdiat hesapları, bloke hesapları veya tahsil edilen çek bedelleri ile takas ve mahsup hakkının bulunduğunu; - Üye işyeri tarafından yapılan ödemelerin hangi borcuna, borcun aslına, ferilerine mahsup edileceği hususunda Banka'nın tek taraflı tayin yetkisi bulunduğunu; Yine Banka'nın, üye işyeri lehine gelmiş olan havaleleri, ihbarda bulunmadan adına kabul etmeye yetkili olduğunu; - Havale tutarı üzerinde rehin ve mahsup hakkı bulunduğunu, ayrıca Banka'nın merkez ve şubeleri aracılığı ile yapacağı havale meblağları üzerinde de aynı şekilde rehin ve mahsup hakkı bulunduğunu kabul eder. BANKANIN ÜYE İŞYERİYLE İLGİLİ BİLGİ/BELGE VERME YETKİSİ: MADDE: 22- Üye işyeri, işbu sözleşmeye konu hesapları ile ilgili olarak, resmi merciler veya Bankalararası Kart Merkezi A.Ş. (BKM A.Ş.) veya Visa International S.A. veya MasterCard International Inc. gibi uluslararası kredi kartı kuruluşları tarafından üye işyerine ilişkin bilgi veya belge, özellikle adres, ciro vs. bilgilerin talep edilmesi halinde Bankanın bu bilgi ve belgeleri talep eden mercilere/kuruluşlara verebileceğini, bu hususta hiçbir itirazda bulunmadığını ve bulunmayacağını; talep edilen bilgi ve belgelerin verilmesine peşinen muvafakati olduğunu ve bu tür işlemlerin Bankalar Kanunu'nun müşteri sırrını açıklama yasağına ilişkin maddesine aykırılık teşkil etmeyeceğini peşinen kabul, beyan etmiştir. AVUKATLIK ÜCRETİ DAVA VE İCRA MASRAFLARININ ÜYE İŞYERİ TARAFINDAN ÖDENMESİ: MADDE: 23- İş bu sözleşmeden doğan borçların tahsili hususunda Banka dava açmak veya icra takibine başvurmak durumunda kalırsa, bu konuda yasalarda yer alsın veya almasın, takdiri Banka'ya ait olmak üzere yapılacak her türlü masrafı aynen ve avukatlık ücreti tarifesine göre ödenmesi gereken avukatlık ücretini ödemeyi üye işyeri kabul ve taahhüt eder. YETKİLİ MAHKEME: MADDE: 24- Bu sözleşmeden doğan anlaşmazlıkların çözümünde...mahkemeleri ve icra Daireleri yetkilidir. MADDE: 25- işbu sözleşme 25 (Yirmibeş) maddeden ibaret olup...tarihinde... nüsha olarak düzenlenmiş ve taraflarca kabul ve imza olunmuştur. işbu sözleşme şartlarının tümünü okuyarak imzalamış olduğumuzu beyan ederiz. ÜYE İŞYERİ TİCARET UNVANI... VERGİ DAİRESİ:...VERGİ SİCİL NO:... ÜYE İŞYERİ YETKİLİSİNİN ADI, SOYADI: 1). T.C. KİMLİK NO:.. 2) T.C. KİMLİK NO:.. ÜYE İŞYERİNİN ADRESİ:... POSTAKODU:... TELEFON NO:... FAKS NO:... Üye işyerinin Ticari Unvanı Yazılı Kaşe ve Şirket Yetkililerinin imza/imzaları TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. (Şube Kaşesi ve Yetkili imzaları) 6 / 11

7 MAİL ORDER İŞLEMLERE İLİŞKİN EK SÖZLEŞME TARAFLAR MADDE: 1- Bir taraftan Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ile (bundan böyle banka olarak anılacaktır.) diğer taraftan aşağıda unvanı ve diğer bilgileri bulunan gerçek ve tüzel kişi (bundan böyle üye işyeri olarak anılacaktır.) aralarında / / tarihli "Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Üye işyeri Sözleşmesi ne ek olarak aşağıda belirtilen hususlarda tam bir anlaşmaya varmışlardır. MADDE: 2.1- Üye işyeri, üzerinde kredi kartı numarasının, son kullanım tarihinin (geçerlilik tarihi), kredi kartının arkasında bulunan güvenlik numarasının (CVV2, CVC2), karttan tahsil edilecek meblağın ve tahsil edileceği tarihin ve/veya tarihlerin eksiksiz yazılı olduğu, kredi kartı hamilinin imzasını taşıyan mail order talimat formuna istinaden POS cihazı üzerine istenilen bilgileri girmek suretiyle işlem yapacaktır. Üye işyeri, tahsil edilecek tutar 1 YTL dahi olsa mutlaka otorizasyon almak zorundadır. Banka gerek gördüğü takdirde üye işyeri için işlem limiti belirleme ve bu limiti değiştirme hakkı saklıdır Banka, ödemesi kart ile yapılacak alışveriş nedeniyle kart hamili ve üye işyeri arasında mal ve hizmetin bedeliyle, mal veya hizmetin teslimi ve kullandırımındaki kusur ve eksiklikler ile mal veya hizmetin teslimatı, kullanımı sonrası veya Tüketicinin Korunması ile ilgili mevzuat kapsamında çıkabilecek ihtilaflara ya da başkasına ait kartın (bilgisinin) veya gerçek olmayan kart kullanımı gibi nedenlerle çıkabilecek uyuşmazlıklara karışmaz ve hiçbir surette sorumluluk kabul etmez. Kredi Kartı hamillerinin üye işyerinden mal ve/veya hizmet talebinde bulunmadıkları veya sipariş konusu mal ve hizmetin kendilerine ulaşmadığı ya da olması gerekenden fazla tahsilat yapıldığı gibi harcamayla ilgili her türlü itirazlarını Bankaya yazılı olarak iletmeleri üzerine, Banka üye işyerine dönüp, itiraz konusu işlem hakkındaki tüm bilgi ve belgeleri 5 işgünü içerisinde göndermesini talep eder. Üye işyerinin süresi içerisinde gerekli evrakları gönderememesi veya üye işyerince ibraz edilen belgelerin kart hamili bankasınca kabul edilmemesi durumunda, Banka kredi kartı hamillerinin ilgili borçlarını üye işyerinin Bankadaki hesabından/hesaplarından veya her türlü hak ve alacaklarından re'sen takas ve mahsuba yetkilidir. Üye işyerinin Banka hesabının müsait olmaması halinde, Bankanın ilk talebinde kredi kartı hamillerince itiraz konusu yapılmış ve aksi belgelenememiş tutarları (15. maddeye göre hesaplanacak faiz, fon, gider vergisi ve her türlü masraflarıyla birlikte) Bankaya ödemeyi üye işyeri kabul ve taahhüt eder. Bu durumda banka elinde bulunan bilgi ve belgeleri kredi kartı hamiline karşı adli ve icrai takipte bulunabilmeleri için mümkün olan en kısa süre içerisinde üye işyerine verebilir. Üye işyeri, istihdam ettiği şahısların doğrudan veya dolaylı olarak her türlü işlem ve eylemlerinden, kasıt ve ihmalleri ile sahtecilik, emniyeti suistimal ve dolandırıcılık gibi fiillerinden sorumludur. MADDE: Üye işyerince POS'tan transfer edilecek satış belgeleri toplam tutarı üzerinden Bankaca aşağıda belirtilen oranlarda komisyon alınır. POS'tan Transferi Yapılan İşlemler İçin Çalışma Şartları Komisyon Oranı (%) Valör (Gün) Vadesiz Mevduat Şartı (%) Vakıfbank kredi kartlarıyla düzenlenmiş satış belgeleri için Yurtdışı Bankaların verdiği kredi kartlarıyla düzenlenmiş olan satış belgeleri için Türkiye'deki Banka ve Kuruluşların verdiği kredi kartlarıyla düzenlenmiş satış belgeleri için Bankanın işbu komisyon oranlarını günün koşullarına göre tek yanlı olarak ve üye işyerine önceden haber verme gereği olmadan artırma ve/veya eksiltmeye yetkili olduğunu ve bu artırım ve eksiltmelere yürürlük tarihinden itibaren uyacağını üye işyeri kabul ve taahhüt eder Banka üye işyerinden alınacak 3.1. maddedeki komisyonları ve ayrıca komisyonlar üzerinden hesaplanacak gider vergisini satış belgesi tutarından kesinti yoluyla tahsil ettikten sonra kalan tutarı; POS ile yapılan işlemlerde her akşam yapılması gereken dizi gönderim işlemi yapıldıktan ve Gün Sonu Raporu alındıktan sonra, dizi gönderimini izleyen...inci gün üye işyerinin bankada açtıracağı ve sadece bu işlemlerle ilgili kullanacağı cari hesabına alacak kaydedilerek ödenecektir. Banka tarafından üye işyerine yapılacak ödeme gününün Cumartesi, Pazar ve/veya diğer resmi tatil günlerine rastlaması halinde ödeme tatilin bitimini izleyen ilk işgünü yapılacaktır. Banka yapılan işlemlerin detaylarıyla ilgili araştırma yapma ihtiyacı hissettiğinde, araştırma sonuçlanıncaya kadar, üye işyerine ödeme yapmaz. MADDE 4- Üye işyeri; kart hamilinin herhangi bir yazılı talimatı bulunmaksızın veya talimatından farklı olarak işlem yapılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar, masraf ve her türlü harcamalardan dolayı (avukatlık ücreti, yargılama ve icra giderleri, maddi ve manevi tazminat ve sair talepler de dahil olmak üzere) Banka'ya karşı sorumludur. Kart numarası bildirilmek suretiyle üye işyerinden telefon-mail order, sipariş formu veya diğer iletişim araçları yoluyla yapılan işlemlerden doğacak anlaşmazlıklarda ispat yükü üye işyerine aittir. Ayrıca üye işyeri, işlemin niteliği nedeniyle harcama ve alacak belgesi düzenleme imkânı olmayan hallerde kartlar, hamil tarafından çeşitli iletişim araçları ile kart numarası bildirilmek veya imza yerine geçen kod numarası, şifre ya da kimliği belirleyici benzeri başka bir yöntemle, çeşitli iletişim araçları yoluyla veya sipariş formu vasıtasıyla işlem yapılmasına olanak sağlamak üzere kuracakları sistemlerin güvenli bir şekilde çalışmasını temin etmekle yükümlüdür. Bu sistemin güvenli çalışmaması ve/veya bu sistemden elde edilen bilgilerin kötü niyetli kullanımları nedeniyle oluşacak kayıplardan, Visa/MasterCard/BKM tarafından uygulanacak ve/veya kanunda öngörülen cezai yaptırımlardan üye işyeri sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. MADDE 5- Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Üye işyeri Sözleşmesinin feshi halinde işbu ek sözleşme de kendiliğinden sona erer. Bankanın, üye işyeri sözleşmesini iptal etmeden sadece işbu ek sözleşmeyi iptal etme hakkı saklıdır. MADDE 6- işbu ek sözleşme... /.../ tarihinde düzenlenmiş olup, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ile aşağıda unvanı ve adresi belirtilen üye işyeri arasında imzalanan../../.tarihli "Türkiye Vakıflar Bankası Üye işyeri Sözleşmesinin ayrılmaz ekidir. ÜYE İŞYERİ TİCARET UNVANI... VERGİ DAİRESİ:... VERGİ SİCİL NO: ÜYE İŞYERİ YETKİLİSİNİN ADI, SOYADI: 1).... T.C. KİMLİK NO: 2).... T.C. KİMLİK NO: ÜYE İŞYERİNİN ADRESİ:... POSTA KODU:...TELEFON NO:... FAKS NO :.. Üye işyerinin Ticari Unvanı Yazılı Kaşe ve Şirket Yetkililerinin imza/imzaları TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.AO. (Şube Kaşesi ve Yetkili imzaları) 7 / 11

8 TAKSİTLİ SATIŞ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN EK SÖZLEŞME TARAFLAR MADDE: 1- Bir taraftan Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ile (bundan böyle banka olarak anılacaktır.) diğer taraftan aşağıda unvanı ve diğer bilgileri bulunan gerçek ve tüzel kişi (bundan böyle üye işyeri olarak anılacaktır.) aralarında / / tarihli "Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Üye işyeri Sözleşmesi ne ek olarak aşağıda belirtilen hususlarda tam bir anlaşmaya varmışlardır. ŞARTLARI MADDE: 2.1- İşyeri Vakıfbank kredi kartı hamillerine azami... taksit sayısı ile satış yapacaktır. Düzenlenecek satış belgesindeki taksit sayısı...'ı aşmayacaktır, işyeri satış belgesini, azami taksit sayısını aşmamak koşuluyla kart hamillerine uygulamayı duyurduğu ve satış esnasında kart hamili ile anlaştığı taksit sayısına uygun olarak düzenlemek zorundadır Üye işyeri taksitli satış işlemini kredi kartının manyetik bandını veya kartın çipini POS 'a okutup, taksitli satış toplam tutarını kart hamilinin kabul ettiği taksit sayısını POS'a girmek suretiyle otorizasyon almasını müteakiben POS'tan iki nüsha halinde çıkan ve üzerinde taksitli satış işleminin onaylandığını belirtir boş imza hanesi, taksit tarihleri ve provizyon numarasının yer aldığı satış belgesini kart hamiline imzalatacaktır. Satış belgesinin orijinal nüshası üye işyerinde kalacak, sureti ise kart hamiline verilecektir. Satışın kart hamili tarafından şifre (PIN) girilerek yapılması halinde satış belgesinin ayrıca imzalatılmasına gerek kalmayacak ancak, slip üzerinde imza satırı bulunan slipler mutlaka imzalatılacaktır POS'tan çıkan slip üzerinde taksitli satış işleminin onaylandığını gösterir provizyon numarasının yer almaması halinde iş yeri slip üzerinde yazacak mesaja göre hareket edecek ve provizyon alınmamış işlem için satış yapmayacaktır. MADDE: 3.1- Üye işyerince POS'tan transfer edilecek satış belgeleri toplam tutarı üzerinden Bankaca aşağıda belirtilen oranlarda komisyon alınır. - Taksitli satış işlemlerinde ilk taksit bedeli, anlaşma gereği üye işyeri tarafından her akşam yapılması gereken dizi gönderimi işlemi yapıldıktan ve Gün Sonu Raporu alındıktan sonra, dizi gönderimini izleyen inci gün, taksit bedeli üzerinden (%... ) komisyon kesilerek, ikinci ve takip eden diğer taksitlerin bedelleri ise birinci taksidin vade tarihinden (..)'ar gün sonra ve her taksit tutarı üzerinden (%...) komisyon kesildikten sonra üye işyerinin şube nezdindeki hesabına yatırılacaktır. Banka tarafından üye işyerine yapılacak ödeme gününün Cumartesi, Pazar ve/veya diğer resmi tatil günlerine rastlaması halinde ödeme tatilin bitimini izleyen ilk işgünü yapılacaktır. Banka yapılan işlemlerin detaylarıyla ilgili araştırma yapma ihtiyacı hissettiğinde, araştırma sonuçlanıncaya kadar, üye işyerine ödeme yapmaz Üye işyerinin taksitli satıştan doğan alacaklarını dizi gönderimini izleyen işgününde tahsil etmek istemesi halinde; Bankaca her bir taksitli satış tutarı üzerinden aşağıdaki tabloda belirtilen iskonto komisyonları (faiz, kkdf ve bmv dahildir.) kesilmek suretiyle üye işyerinin banka şubesi nezdindeki hesabına yatırılacaktır. Taksit Sayısı iskonto Oranı (%) Taksit Sayısı İskonto Oranı (%) Bankanın işbu komisyon ve iskonto oranlarını günün koşullarına göre tek yanlı olarak ve üye işyerine önceden haber verme gereği olmadan arttırıp eksiltmeye yetkili olduğunu ve bu arttırım ve eksiltmelere yürürlük tarihinden itibaren uyacağını üye işyeri kabul ve taahhüt eder. Üye işyeri ayrıca gider vergisi, kaynak kullanımı destekleme fonu oranlarındaki değişikliklerin veya yeni bir vergi veya fon konulması halinde bu tutarların da yürürlüklerinden itibaren komisyon oranına ekleneceğini ve bu yeni komisyon oranı üzerinden ödeme yapmayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Banka yapılan işlemlerin detaylarıyla ilgili araştırma yapma ihtiyacı hissettiğinde, araştırma sonuçlanıncaya kadar, üye işyerine ödeme yapmaz. MADDE 4- Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Üye işyeri Sözleşmesinin feshi halinde işbu ek sözleşmede kendiliğinden sona erer. Bankanın, üye işyeri sözleşmesini iptal etmeden sadece işbu ek sözleşmeyi iptal etme hakkı saklıdır. MADDE 5- işbu ek sözleşme... /... /...tarihinde düzenlenmiş olup, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ile aşağıda unvanı ve adresi belirtilen üye işyeri arasında imzalanan./... /... tarihli "Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Üye işyeri Sözleşmesi"nin ayrılmaz ekidir. MADDE 6.1- Üye işyeri, kendisine bağlı tüm şube ve acentalarında Vakıfbank kart hamilleri tarafından yapılacak mal/hizmet alımlarında; mal ya da hizmet bedelinin taksitle ödenen toplam bedeli üzerinden Banka tarafından piyasa koşullarına göre belirlenecek ve üye işyerine bildirilecek oranda Vade Farkı uygulayabilir. Üye işyerinin vade farkı uygulaması durumunda, uygulayacağı vade farkı, Banka'nın üye işyeri için karşılıklı görüşme ve mutabakat sonucunda belirlemiş ve bildirmiş olduğu vade farkından daha fazla olamayacaktır. Üye işyeri'nin, Banka ile müştereken belirlemiş olduğu vade farkı oranının üzerinde bir uygulama yaptığının Banka tarafından tespit edilmesi halinde, bu fark kart hamiline iade edilecek ve üye işyerinin hesabından ve/veya alacaklarından re'sen tahsil edilecektir. Banka'nın üye işyerine karşı sair yasal hakları saklıdır Üye işyeri, vade farklı taksitli satış yapmak için satışı yapılacak ürünün peşin satış fiyat bilgisini POS üzerinden girişini yapacak ve kart hamili ile anlaştığı herhangi bir taksit sayısını POS ekranına yazacaktır. Taksit sayısı için geçerli olan faiz oranı üzerinden vade farkı tutarı hesaplanarak Satış Belgesi üzerinde Tutar, Vade Farkı ve Toplam Tutar bilgileri gösterilecektir. Taksit için hesaplanacak vade farkı tutarı, Bankanın işlemi taksitlendirmesinden dolayı yansıtılan faizi ifade etmektedir. Vakıfbank kart hamili, Bankaya geri ödemelerini taksitler halinde yapacak; ancak üye işyeri için işlem, peşin satış işlemi gibi olacaktır. Üye işyerinin hesabına alacak kaydedilecek tutar ürünün peşin fiyatı olacaktır. Üye işyeri tarafından, satış işlemine ilişkin fiş/fatura, ürünün satış fiyatı üzerinden düzenlenecektir. 6.3-Üye işyerinden, Vade Farklı Satış işlemleri için işlem başına Banka tarafından %... oranında komisyon kesilecektir. ÜYE İŞYERİ TİCARET UNVANI:... VERGİ DAİRESİ:... VERGİ SİCİL NO:... ÜYE İŞYERİ YETKİLİSİNİN ADI, SOYADI: 1).. 2)... T.C. KİMLİK NO:... T.C. KİMLİK NO:... ÜYE İŞYERİNİN ADRESİ:... Üye işyerinin Ticari Unvanı Yazılı Kaşe ve Şirket Yetkililerinin imza/imzaları TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. (Şube Kaşesi ve Yetkili imzaları) 8 / 11

9 VAKIFPARA İŞLEMLERİNE İLİŞKİN EK SÖZLEŞME TARAFLAR MADDE: 1- Bir taraftan Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ile (bundan böyle banka olarak anılacaktır.) diğer taraftan aşağıda unvanı ve diğer bilgileri bulunan gerçek ve tüzel kişi (bundan böyle üye işyeri olarak anılacaktır.) aralarında.../.../ tarihli "Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Üye işyeri Sözleşmesi ne ek olarak aşağıda belirtilen hususlarda tam bir anlaşmaya varmışlardır. ŞARTLARI MADDE: 2.1- Üye işyeri Banka tarafından Vakıfbank Kredi Kartları için düzenlenen ödül programını aşağıda yazılı şart ve hükümler çerçevesinde uygulamayı ve kredi kartı hamillerinin ödül programından aşağıdaki koşullar kapsamında yararlanmasına olanak tanımayı kabul ve taahhüt etmiştir. VakıfPara ödül Programı, Vakıfbank Kredi Kartı ile üye işyerlerinden mal ve hizmet alan kredi kartı hamillerine uygulanacaktır. Üye işyeri VakıfParaların kullanımı esnasında kredi kartı hamilinin ibraz ettiği Vakıfbank Kredi Kartının geçerli olup olmadığını;.../.../ tarihli Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O Üye işyeri Sözleşmesi'nin 4.maddesine göre saptayacaktır. Üye işyerinin yapacağı inceleme sonucunda ibraz edilen kart harcama için kabul edilmemesi gereken bir kredi kartı ise VakıfPara ödül Programını uygulamayacaktır. VakıfPara Ödül Programından yalnızca Vakıfbank kredi kartı hamilleri yararlanabilecektir. Bununla birlikte, Banka dilerse, başka kartları da VakıfPara ödül Programı kapsamına alabilir. Bankanın başka kartları da VakıfPara ödül Programı kapsamına alması halinde, buna ilişkin uygulamanın koşulları ayrıca ve münhasıran Banka tarafından belirlenecektir. Banka sistemlerinde herhangi bir teknik sorun yaşanması halinde, imprinter veya POS üzerinden off-line düzenlenen satış belgelerinin Banka tarafından yapılacak sistem girişlerinde VakıfPara ödül Programı uygulanmayacaktır. Üye işyeri bu uygulamayı ve tüm sonuçlarını peşinen kabul eder. VakıfParanın hesaplanmasında Banka kayıtları esas olacaktır. Banka üye işyerine yazılı bildirimde bulunmak suretiyle VakıfPara kullandırım esaslarını belirleme ve değiştirme hakkına sahiptir. Üye işyeri tarafından kart hamiline VakıfPara karşılığında nakit ödemesi yapılamayacaktır. Üye işyeri bu tür talepleri reddetmek zorundadır. Bu konuda uygulama değişikliğine gidilmesi halinde Banka tarafından üye işyerine ayrıca yazılı bildirim yapılacak olup, üye işyeri bu bildirim tarihinden itibaren bildirimde belirtilecek şekilde uygulama yapmak zorundadır. Üye işyeri, işbu sözleşme yürürlükte olduğu sürece, müşterilerine, VakıfPara Programı ve VakıfPara Oranından daha avantajlı bir indirim/hediye/ödül sistemini uygulamaya başlamadan önce durumu Bankaya yazılı olarak bildirmeyi kabul ve taahhüt eder. Üye işyeri, pazarlama amaçlı olarak üye işyeri faaliyetleriyle ilgili bir kısım matbuanın posta yoluyla kredi kartı hamillerine gönderilmesini talep ederse bu uygulamaya ilişkin tüm kurallar ve uygulama Banka tarafından belirlenecek ve uygulamanın yapılması kararlaştırıldığı takdirde yapılacak tüm masraflar üye işyerine ait olacaktır Üye işyeri, Vakıfbank kredi kartı ile mal/hizmet alan kart hamillerine yapmış oldukları mal/hizmet alımı tutarının belirli bir yüzdesi kadar işyeri VakıfPara Katkı Oranı ve bu orana isabet eden miktarda VakıfPara uygulayacaktır. Bu oran üye işyeri tarafından belirlenecek olup, Bankanın bu oranı uygun bulması halinde üye işyeri bu oran doğrultusunda işyeri VakıfPara Katkı Oranı ve işyeri VakıfPara Katkısı uygulamayı kabul ve taahhüt eder. Bu oran, sözleşmenin imza tarihi itibariyle tek ödemeler (taksitsiz) için %. taksitli ödemeler için %... nakit karşılığı satışlar için %. olarak tespit edilmiştir. Üye işyeri, önceden Bankaya yazılı olarak bildirmek ve bu talebinin Banka tarafından kabul edilmesi halinde kart hamillerine Ekstra VakıfPara uygulayabilir. ilgili harcama tutarı üzerinden yukarıdaki oranlara göre hesaplanacak işyeri VakıfPara Katkısı ile işyeri Ekstra VakıfPara Katkısı././. tarihli "Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Üye işyeri Sözleşmesi"nin 10.maddesinde belirtilen ödeme günlerinde üye işyerinin hesabına yatırılacak harcama bedellerinden mahsup edilmek suretiyle tahsil edilecektir. Taksitli yapılan mal ve hizmet satışlarında, işbu sözleşme kapsamında kesilecek işyeri VakıfPara Katkısı toplam satış bedeli üzerinden tahakkuk ettirilip, ilk taksit bedelinin üye işyerinin hesabına yatırılacağı tarihte, ilk taksit bedelinden mahsup edilecektir. Üye işyeri, Vakıfbank kredi kartlarıyla nakit karşılığı mal/hizmet satışında, kart hamiline verdiği Nakit Satış Karşılığı VakıfPara tutarını işlem tarihini takip eden işgünü Banka nezdindeki hesabında bulundurmakla yükümlüdür. Üye işyeri, hesabında kart hamillerine verdiği Nakit Satış Karşılığı VakıfPara tutarı kadar bakiyeyi bulundurmaması halinde, ödenmesi gereken tutar dışında ayrıca Bankaya tahsil edilemeyen tutar üzerinden 15. maddeye göre hesaplanacak temerrüt faizini ödemek zorundadır. Banka, üye işyerinde VakıfPara kullanımı suretiyle yapılacak mal/hizmet alımlarının bedellerini, POS'tan dizi gönderimi işlemi yapıldıktan ve Gün Sonu Raporu alındıktan sonra, dizi gönderimini izleyen..inci gün, harcama bedeli üzerinden %... oranında VakıfPara Harcama Komisyonunu mahsup etmek suretiyle üye işyerinin hesabına yatıracaktır, ödeme gününün Cumartesi, Pazar veya diğer resmi tatil günlerine rastlaması halinde ödeme tatilin bitimini izleyen ilk işgünü yapılacaktır. Üye işyeri en geç 48 saat öncesinden Bankaya yazılı olarak bildirmek kaydı ile söz konusu işyeri VakıPara Katkı Oranını arttırabilir. Bu halde söz konusu artış 48 saatin sona ermesini müteakip Bankanın gün sonu işlemi bitişinden sonra yürürlüğe girecektir. Banka söz konusu artışı, üyelere daha sonra ayrıca bildirebilecektir. Üye işyeri en geç kırk (40) gün öncesinden Bankaya yazılı olarak bildirmek kaydı ile söz konusu işyeri Vakıfpara Katkı Oranını azaltabilir. Banka, üye işyerindeki mal/hizmet alım tutarının işyeri VakıfPara Katkı Oranına tekabül eden kısmını VakıfPara Havuzuna aktaracaktır. Üye işyeri, kredi kartı hamilinin alışverişe itiraz etmesi halinde VakıfPara Havuzuna kaydedilen işyeri VakıfPara Katkısının VakıfPara Havuzundan iade alınamayacağını peşinen kabul ve beyan eder. Üye işyeri, Vakıfbank Kredi Kartıyla başka banka POS'ları aracılığı ile yapılan mal/hizmet alımlarında dahi Bankaya bu mal/hizmet alım tutarları nedeniyle de işyeri VakıfPara Katkısını ödemekle yükümlü olduğunu peşinen kabul etmiştir. Üye işyeri tarafından VakıfPara Katkısının Banka nezdindeki VakıfPara Havuzuna aktarılmaması halinde, aktarılmayan tutarı Bankanın; üye işyerinin Banka nezdindeki hesaplarından re'sen ve herhangi bir bildirim veya yasal işleme gerek olmaksızın tahsil edilerek VakıfPara Havuzuna aktarılması konusunda yetkili olduğunu üye işyeri kabul ve beyan eder. MADDE 3- Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Üye işyeri Sözleşmesinin feshi halinde işbu ek sözleşmede kendiliğinden sona erer. Bankanın, üye işyeri sözleşmesini iptal etmeden sadece işbu ek sözleşmeyi iptal etme hakkı saklıdır. MADDE 4- işbu ek sözleşme... /... /...tarihinde düzenlenmiş olup, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ile aşağıda unvanı ve adresi belirtilen üye işyeri arasında imzalanan.../... /... tarihli "Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Üye işyeri Sözleşmesi"nin ayrılmaz ekidir. ÜYE İŞYERİ TİCARET UNVANI:... VERGİ DAİRESİ:... VERGİ SİCİL NO:... ÜYE İŞYERİ YETKİLİSİNİN ADI, SOYADI: 1). T.C. KİMLİK NO: 2). T.C. KİMLİK NO:.... ÜYE İŞYERİNİN ADRESİ:... Üye işyerinin Ticari Unvanı Yazılı Kaşe ve Şirket Yetkililerinin imza/imzaları TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. (Şube Kaşesi ve Yetkili imzaları) 9 / 11

10 ELEKTRONİK TİCARET (VPOS) İŞLEMLERİNE İLİŞKİN EK SÖZLEŞME TARAFLAR MADDE: 1- Bir taraftan Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ile (bundan böyle banka olarak anılacaktır.) diğer taraftan aşağıda unvanı ve diğer bilgileri bulunan gerçek ve tüzel kişi (bundan böyle üye işyeri olarak anılacaktır.) aralarında /. /.. tarihli "Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Üye işyeri Sözleşmesine ek olarak aşağıda belirtilen hususlarda tam bir anlaşmaya varmışlardır. TANIMLAR VE KISALTMALAR MADDE: 2.-Bu sözleşmede geçen; VPOS724 (Sanal POS), Elektronik ortamda (internet üzerinden) yapılacak alışverişlerde ÜYE İŞYERİ tarafından BANKA'dan kredi kartlarına provizyon alınması aşamasında kullanılan yazılım ve sistem altyapısını ifade etmektedir. KARTLARIN ÖDEME ARACI NİTELİĞİ MADDE 3- ÜYE İŞYERİ, satacağı mal veya hizmet karşılığı olarak, yukarıdaki tanımlarda yer alan KART HAMILI'nin hamili olduğu KART'ı ayırım yapmadan, elektronik ortamda (internet) ödeme aracı olarak geçerliliğini ve BANKA ile işbu sözleşme hükümleri uyarınca çalışmayı kabul ve taahhüt eder. BANKA'nın ÜYE İŞYERİ'ne elektronik ortamda vereceği onay kodundan sonra ÜYE İŞYERİ, BANKA'dan onay aldığı talep için KART HAMILI'ne mal veya hizmet satışını gerçekleştirmekle yükümlüdür. İNTERNET İLE ALIŞVERİŞİN GERÇEKLEŞMESİ VE ÖDEME KOŞULLARI MADDE 4- BANKA, işbu sözleşmeye konu mal ve hizmet alışverişleriyle ilgili olarak ÜYE İŞYERİ'nin VPOS724 yazılımını kullanabilmesi için gerekli tanımları yapar. ÜYE İŞYERİ'nin kart hamiline yapacağı her mal ve hizmet satışında KART ile ödeme işlemi VPOS724 aracılığı ile elektronik ortamda gerçekleşecek ve satış bedellerine ilişkin kayıtlar BANKA'ya elektronik ortamda ulaşacaktır. Internet aracılığı ile yapılan işlemlerde maddi anlamda SATIŞ BELGESİ düzenlenip imzalanmamakta, satış bedellerine ilişkin bilgi yazılım kanalı ile BANKA'ya elektronik ortamda ulaşmaktadır. ÜYE İŞYERİ, internet ortamında kendisine ulaşan işlem tutarını KREDİ KARTI hamilinden nakit veya çek gibi başka hiçbir şekilde tahsil edemez. ÜYE İŞYERİ, KART HAMİLİ'nden kredi kartı ile alışveriş yapılmasından dolayı komisyon veya benzeri bir isim altında ödemede bulunmasını isteyemez. ÜYE İŞYERİ, BANKA'nın çıkaracağı uygulama talimatlarına, VPOS724 yazılımı içinde kendisine sunulan bilgilere ve tüm bunlardaki değişikliklere, bildirim tarihinden itibaren; yürürlükte olan ve ileride yürürlüğe girecek tüm mevzuata (kanun, KHK, talimat, genelge, tebliğ, vs.) Genel Bankacılık Uygulamaları ve Visa/MasterCard gibi uluslararası kredi kartı kuruluşlarınca uygulanan kredi kartı kuralları ile bunlarla ilgili değişiklilere derhal ve ayrıca ihbara gerek olmaksızın yürürlük tarihlerinden itibaren uymayı, yabancı uyruklu kredi kartı hamili için geçerli olan vergi indirimine ilişkin kanun ve tebliğleri uygulamayı kabul ve taahhüt eder. BANKA, ayrıca yetki vermediği sürece ÜYE İŞYERİ karta dayalı nakit para ödemesi yapamaz. ÜYE İŞYERİ tarafından işbu sözleşme kapsamında düzenlenecek tüm belgeler Yeni Türk Lirası üzerinden tanzim edilmek zorundadır. Buna rağmen ÜYE İŞYERİ yurtdışı KREDİ KARTI hamillerinden alacağı ALIM TALEBİNİ Yeni Türk Lirası olarak değilde döviz olarak kabul ederse KART HAMILI'nin bu talebindeki döviz tutarı ile ilgili provizyon, BANKA'ca belirlenecek döviz kuru karşılığı Yeni Türk Lirası üzerinden verilecek ve ÜYE İŞYERİ hesabına YTL tutar üzerinden geçilecektir. BANKA, ÜYE İŞYERİ'ne her ayın son gününü takip eden 10 gün içinde aylık düzenlenecek Üye işyeri Hesap Bildirim Cetveli gönderecektir. ÜYE İŞYERİ, bu cetvelin kendisine tebliği için belirtilen bu 10 günlük süreyi izleyen 10 gün içinde cetveli almadığını ve/veya içindeki borç ve alacak hareketlerine itirazlarını yazılı olarak BANKA'ya bildirmediği sürece Hesap Bildirim Cetvelini almış ve içeriğini aynen kabul etmiş sayılacağını kabul ve taahhüt eder. ÜYE İŞYERİ'nce hazırlanıp Banka'ya transfer edilen batch bilgileri (Detay Satış Bilgileri) Bankaya transfer edildiği günün ertesi işgünü işlenecek ve ÜYE İŞYERİ bu bilgilere internet üzerinden her an erişebilecektir. Internet üzerinden yapılacak işlemlerde provizyon işlemleri ve onayları bu işe özgü olarak ÜYE İŞYERİ'ne tahsis edilen yazılım kanalı ile otomatik olarak yapılacaktır. ÜYE İŞYERİ elektronik işlemlerini münhasıran kendisinin gerçekleştireceğini, kendisine verilen şifre, anahtar vb. bilgilerin gizli kalması için gerekli özen ve dikkati göstereceğini, herhangi bir 3. şahsa açıklamayacağını veya bunların 3. şahıslar tarafından kullanımına izin vermeyeceğini, aksine davranışlarının sonuçlarından tamamıyla kendisinin sorumlu olduğunu beyan ve kabul eder. ÜYE İŞYERİ'nin BANKA nezdindeki hesabının kapanması ve ÜYE İŞYERİ'nin bu sözleşmedeki taahhütlerine aykırı davranması halinde BANKA geçici olarak sözleşmeyi askıya alabilir, hizmet verilmesini durdurabilir. BANKA ÜYE İŞYERİ 'ne durumu bildirerek, açıklama ve/veya durumun giderilmesini ister ve bu süre içerisinde BANKA'ya zarar gelebileceği kanaati hasıl olursa VPOS724 sistemini geçici olarak kapatabilir. Bu bildirimin tebliği tarihinden itibaren on beş gün içerisinde ÜYE İŞYERİ ile mutabakat sağlanamazsa BANKA ÜYE İŞYERİ'nin şifresini ve üyeliğini iptal edebilir. İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILACAK SATIŞ TUTARLARININ KART HAMİLİDEN TAHSİL EDİLEMEMESİ/TEMERRÜT FAİZİ MADDE 5- BANKA, internet üzerinden yapılan işlem ile mal bedeli ÜYE İŞYERİ hesabına alacak geçtiği halde, ÜYE İŞYERİ'nin malı teslim etmeme vb. kusur ve/veya ihmali veya KART HAMİLİ'nin herhangi bir itirazı nedeniyle işlem tutarı kısmen veya tamamen KART HAMİLİ'nden BANKA'ca tahsil edilemez veya tahsil edildiği halde herhangi bir nedenle, KART HAMILI'nin hesabına iade edilir ise BANKA, KART HAMILI'ne ödenmeyen veya KART HAMİLİ'ne BANKA'ca geri ödenen veya hesabına alacak geçilen bu tutarı, ÜYE İŞYERİ'nin hesabına alacak geçtiği veya nakden ödediği tarihten, bu tutar BANKA'ya tamamen geri ödeninceye kadar geçen günler için BANKA'nın kısa vadeli kredilere uyguladığı cari faiz oranının % 50 fazlası üzerinden hesaplanacak temerrüt faizi ve fon ve gider vergisi ve her türlü masraflar ile birlikte, ÜYE İŞYERİ'nin BANKA'daki herhangi bir hesabından veya sair hak ve alacağından nakden ya da hesaben re'sen takas ve mahsuba yetkilidir. ÜYE İŞYERİ, bu borcunun BANKA nezdindeki hak ve alacaklarından karşılanamaması halinde; bu borcunu BANKA'nın talebi ile hiçbir itiraz ileri sürmeksizin ve yasal merasim aramaksızın, derhal ödemeyi gayrı kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder. KART HAMİLİ- ÜYE İŞYERİ İHTİLAFLARI MADDE 6- BANKA, ödemesi KART ile yapılacak alışveriş nedeniyle KART HAMİLİ ile ÜYE İŞYERİ arasında mal ve hizmetin bedeliyle, mal veya hizmetin teslimi ve kullandırımındaki kusur ve eksiklikler ile mal veya hizmetin teslimatı, kullanımı sonrası veya Tüketicinin Korunması ile ilgili mevzuat kapsamında çıkabilecek ihtilaflara ya da başkasına ait KART'ın (bilgisinin) veya gerçek olmayan kart kullanımı gibi nedenlerle çıkabilecek uyuşmazlıklara karışmaz ve hiçbir surette sorumluluk kabul etmez. Kart numarasının elektronik ortamda bildirilmesi suretiyle üye işyerinden telefon-mail order, sipariş formu veya diğer iletişim araçları yoluyla yapılan işlemlerden doğacak anlaşmazlıklarda ispat yükü üye işyerine aittir. Kredi Kartı hamillerinin üye işyerinden mal ve/veya hizmet talebinde bulunmadıkları veya sipariş konusu mal ve hizmetin kendilerine ulaşmadığı ya da olması gerekenden fazla tahsilat yapıldığı gibi harcamayla ilgili her türlü itirazlarını Bankaya yazılı olarak iletmeleri halinde, banka üye işyerine dönüp, itiraz konusu işlem hakkındaki tüm bilgi ve belgeleri 5 işgünü içerisinde göndermesini talep eder. Üye işyerinin süresi içerisinde gerekli evrakları gönderememesi veya üye işyerince ibraz edilen belgelerin kart hamili bankasınca kabul edilmemesi durumunda, Banka kredi kartı hamillerinin ilgili borçlarını üye işyerinin BANKA'daki hesabından/hesaplarından veya her türlü hak ve alacaklarından re'sen takas ve mahsuba yetkilidir. Üye işyerinin Banka hesabının müsait olmaması halinde, Bankanın ilk talebinde kredi kartı hamillerince itiraz konusu yapılmış ve aksi belgelenememiş tutarları (5.maddeye göre hesaplanacak faiz, fon, gider vergisi ve her türlü masaraflarıyla birlikte) BANKA'ya ödemeyi üye işyeri kabul ve taahhüt eder. Bu durumda BANKA elinde bulunan bilgi ve belgeleri kredi kartı hamiline karşı adli ve icrai takipte bulunabilmeleri için mümkün olan en kısa süre içerisinde üye işyerine verebilir. ÜYE İŞYERİ, istihdam ettiği şahısların doğrudan veya dolaylı olarak her türlü işlem ve eylemlerinden, kasıt ve ihmalleri ile sahtecilik, emniyeti suistimal ve dolandırıcılık gibi fiillerinden sorumludur. Ayrıca üye işyeri, uluslararası Visa/MasterCard kuralları ve ilgili diğer ulusal ve uluslararası mevzuat hükümleri gereğince, bilgi güvenliği, gizliliği hususunda ilgili kredi kartı kuruluşları tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde (AlS-Visa Account Information Security, SDP-MasterCard Site Data Protection) yine Visa/MasterCard/BKM tarafından yetki verilmiş firmalar tarafından denetlenmesine gereksinim duyulması halinde veya üye işyerinin yapmış olduğu işlem adetlerinin ilgili kuruluşlar tarafından belirlenen sayıda network denetimi yaptırmasını gerektiren eşikleri aşması durumunda sözkonusu denetimleri yaptıracağını, denetim maliyetlerinin üye işyeri tarafından karşılanacağını, denetim raporunu/sonuçlarını BANKA ile paylaşacağını, denetim raporunu, denetimin yapılmasını müteakip BANKA'ya iadeli taahhütlü göndereceğini, denetimin yapılmaması halinde oluşacak finansal kayıplardan üye işyerinin sorumlu olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder. Denetim, başarısız sonuçlanması halinde yapılmamış kabul edilecektir. Ayrıca üye işyeri, işlemin niteliği nedeniyle harcama ve alacak belgesi düzenleme imkânı olmayan hallerde kartlar, hamil tarafından çeşitli iletişim araçları ile kart numarası bildirilmek veya imza yerine geçen kod numarası, şifre ya da kimliği belirleyici benzeri başka bir yöntemle, çeşitli iletişim araçları yoluyla veya sipariş formu vasıtasıyla işlem yapılmasına olanak sağlamak üzere kuracakları sistemlerin güvenli bir şekilde çalışmasını temin etmekle yükümlüdür. Bu sistemin güvenli çalışmaması ve/veya bu sistemden elde edilen bilgilerin kötü niyetli kullanımları nedeniyle oluşacak kayıplardan, Visa/MasterCard/BKM tarafından uygulanacak ve/veya kanunda öngörülen cezai yaptırımlardan üye işyeri sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahüt eder. Yurtdışı bankalara ait kredi/banka kartları ile üye işyerinde yapılan ve itiraza neden olan işlemler ile ilgili olarak; Banka, Uluslararası Visa/MasterCard/BKM kuralları gereğince ve/veya işbu sözleşmedeki başkaca hususlar nedeni ile itiraz bedelinin üye işyerine borç kaydını gerektiren hallerde, itiraz bedelinin Bankaya ulaştığı günkü döviz satış kuru üzerinden YTL'ye çevirerek üye işyeri hesabına, borç kaydetme hakkını saklı tutar. 10 / 11

11 INTERNET ÜZERİNDEN KREDİ KARTI İLE YAPILAN SATIŞ BEDELLERİNİN UYE ISYERI'NE ÖDENMESİ VE BANKA'NIN KOMİSYON ALACAKLARININ TAHSİLİ MADDE 7- BANKA Internet üzerinden gerçekleşecek satış tutarları (KDV dahil) üzerinden aşağıda belirtilen oranlarda komisyon tutarını ve gider vergisini kendisine elektronik ortamda ulaşacak ve ÜYE İŞYERİ'ne ödenecek satış bedellerinden re'sen mahsup suretiyle tahsile yetkilidir. İnternetten satış gerçekleştirilecek olan ÜYE İŞYERİ, işbu sözleşmenin imzalanmasını takiben ve bir kereye mahsus...ytl/abd Doları giriş ücretini; her ay/yıl YTL/ABD Doları aylık kullanım bedeli'ni BANKA'ya vergileri ile birlikte ödeyecektir. İnternet üzerinden yapılan işlemlerde aşağıda belirtilen çalışma şartları uygulanacaktır. İnternet Üzerinden Yapılan İşlemler İçin Çalışma Şartları Vakıfbank kredi kartlarıyla düzenlenmiş satış belgeleri için Yurtdışı Bankaların verdiği kredi kartlarıyla düzenlenmiş olan satış belgeleri için Türkiye'deki Banka ve Kuruluşların verdiği kredi kartlarıyla düzenlenmiş satış belgeleri için Vakıfbank banka kartlarıyla düzenlenmiş satış belgeleri için Yurtdışı Bankaların verdiği banka kartlarıyla düzenlenmiş satış belgeleri için Türkiye'deki Banka ve Kuruluşların verdiği banka kartlarıyla düzenlenmiş olan satış belgeleri için Komisyon Oranı (%) Valör (Gün) Vadesiz Mevduat Şartı (%) Maktu Komisyon (YTL) 0 (sıfır) komisyon oranı uygulanan ÜYE İŞYERLERİ hariç tutulmak kaydı ile, BANKA'nın işbu komisyon oranlarını günün koşullarına göre tek yanlı olarak ve ÜYE İŞYERİNE önceden haber verme gereği olmadan, dilediği zamanda artırıp eksiltmeğe yetkili olduğunu ve bu artırım ve eksiltmelere yürürlük tarihinden itibaren uyacağını, ÜYE İŞYERİ kabul ve taahhüt eder. ÜYE İŞYERİ ayrıca gider vergisi, Kaynak Kullanım Destekleme Fonu oranlarındaki değişikliklerin veya yeni bir vergi veya fon konulması halinde, bu tutarların da yürürlüklerinden itibaren komisyon oranına ekleneceğini kabul ile, bu yeni komisyon oranı üzerinden ödeme yapmayı kabul ve taahhüt eder. 0 (sıfır) komisyon oranı uygulanan ÜYE İŞYERLERİ için de bu koşul geçerlidir. BANKA, ÜYE İŞYERİ'nden alınacak yukarıda belirtilen komisyonları tahsil ettikten sonra kalan tutarı satış bilgisinin elektronik ortamda BANKA'ya ulaştığı günü takip eden...günde, ÜYE İŞYERİ'nin BANKA'da açtıracağı ve sadece bu işlemlerle ilgili olarak kullanacağı cari hesaba alacak kaydedilecektir. Üye işyerinin cari hesabına alacak kaydedilecek günün Cumartesi, Pazar ve/veya diğer resmi tatil günlerine rastlaması halinde alacak kaydı tatilin bitimini izleyen ilk işgünü yapılacaktır. Komisyon oranı 0 (sıfır) olarak tespit edilen ÜYE İŞYERLERİ için, BANKA'nın işbu gün sayısını günün koşullarına göre tek yanlı olarak ve ÜYE İŞYERİNE önceden haber verme gereği olmadan, dilediği zamanda arttırıp eksiltmeğe yetkili olduğunu ve bu artırım ve eksiltmelere yürürlük tarihinden itibaren uyacağını, ÜYE İŞYERİ kabul ve taahhüt eder. BANKA, yapılan işlemin detayları ile ilgili araştırma yapma ihtiyacı hissettiğinde, araştırma sonuçlanıncaya kadar ÜYE İŞYERİ'ne ödeme yapılmaz. ÜYE İŞYERİ, BANKA nezdinde mevcut veya ileride açılacak tüm hesaplarından, doğmuş ve doğacak her türlü hak ve alacaklarından BANKA'nın bu sözleşmeden doğacak tüm alacaklarını (fer'iler dahil herhangi bir bildirimde bulunmaksızın) re'sen takas, mahsup ya da virman suretiyle tahsile tam olarak yetkili olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. ÜYE İŞYERİ, gerekli işlemler için BANKA şubesinde açtıracağı hesapları ve diğer tüm hesapları ile BANKA nezdinde doğmuş ve doğacak diğer her türlü hak ve alacaklarının ve kıymetli evraklarının, havalelerinin işbu sözleşmenin ifasından BANKA'ya karşı doğabilecek nedeni ne olursa olsun tüm borçlarına karşılık BANKA'ya rehinli olduğunu BANKA'nın bunlar üzerinde hapis hakkı bulunduğunu, yine BANKA'nın lehine gelmiş olan havaleleri ihbarda bulunmadan adına kabul etmeye yetkili olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. İNTERNET ÜZERİNDEN BANKA KARTI İLE SATILAN MAL VE HİZMET BEDELLERİNİN ÜYE İS YERİNE ÖDENMESİ MADDE 8- ÜYE İŞYERİ internet üzerinden Vakıfbank Debit Kartları (BANKA KARTI) ile işlem yapmak isteyen müşterileri adresine yönlendirecektir. BANKA, kendi debit kartları ile bağış veya benzeri tahsilat veya ödemeleri yapan, kişilere ve ödemeye ilişkin bilgileri işlemin yapıldığı günün ertesi iş günü karşılıklı mutabakata varılacak desen ve ortamda ÜYE İŞYERİ'ne gönderecektir. Bu şekilde yapılan tahsilat tutarlarını Madde 7'de belirtilen şartlarla ÜYE İŞYERİ hesabına alacak geçecektir. YÜRÜRLÜK SÜRESİ VE FESİH MADDE 9- İşbu sözleşme tanzim ve imza tarihinden itibaren yürürlüğe girer ve bu tarihten başlayarak bir yıl geçerlidir. ÜYE İŞYERİ, sözleşme süresi sona ermeden en az bir ay önce BANKA'ya yazılı ihbarda bulunarak sözleşmeyi tek taraflı feshedebilir. BANKA ise, hiçbir süreye bağlı olmaksızın ve hiçbir neden göstermeksizin bu sözleşmeyi yazılı bildirimde bulunmak koşuluyla her zaman feshetmeye yetkilidir. ÜYE İŞYERİ ve BANKA, sözleşmeyi bu suretle feshetmediği takdirde, sözleşme aynı koşullarla birer yıllık sürelerle yenilenmiş sayılır. Diğer taraftan, ÜYE İŞYERİ'nin ilgili internet kuruluşu (servis sağlayıcı) ile imzaladığı veya imzalayacağı, ÜYE İŞYERİ'ne internet sayfası açılmasına temel teşkil eden sözleşmenin herhangi bir nedenle sona ermesi veya ÜYE İŞYERİ'ne internet sayfası tahsisinin son bulması halinde işbu sözleşme kendiliğinden hükümsüz kalacaktır. ÜYE İŞYERİ ile internet kuruluşu arasında yeniden bir sözleşme ilişkisi kurulduğu ve internet sayfası tahsis edildiği takdirde ÜYE İŞYERİ'ne yeniden VPOS724 tahsisi tamamen BANKA'nın yetkisinde olup, yeniden yazılım tahsis edilmesi halinde işbu sözleşme hükümleri kendiliğinden bir yıl süre ile geçerli olacaktır. Sözleşmenin feshi veya herhangi bir nedenle iptal edilmesi, tarafların sözleşmeye dayalı, önceden doğmuş hak ve yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz. BİLGİ DEĞİŞİKLİKLERİ VE TEBLİGAT ADRESİ MADDE 10- ÜYE İŞYERİ, işbu sözleşme konusu araç ve imkanların kendisine tahsisi için BANKA'ya verdiği, kendisine ilişkin unvan, adres, yetki belgesi ve sair tüm bilgi ve belgelerin doğru olduğunu beyan ile, bunlarda oluşabilecek tüm değişiklikleri, işyerinin satılması, kiralanması veya el değiştirmesi, devredilmesi ve ÜYE İŞYERİ SÖZLEŞMESİ BAŞVURU FORMU'nda belirtilen diğer herhangi bir bilginin değişikliğini, anında BANKA'ya Noter aracılığıyla bildirmekle yükümlüdür. Internet üzerinden yapılacak işlemler ile ilgili olarak ÜYE İŞYERİ, sözleşmenin imza tarihi itibarı ile sürdürdüğü faaliyet alanında daha sonra değişiklik olması, dolayısıyla sunduğu mal ve/veya hizmetlerin nitelik olarak tamamen farklılaşması halinde bu hususu BANKA'ya veya BANKA kanalı ile anlaşma yaptığı aracı internet servis sağlayıcı kuruluşa derhal bildirmek zorundadır. Aksi halde BANKA, VPOS724 yazılımını iptal edebileceği gibi, işbu sözleşmeyi tamamen de feshedebilecek, bu konuda doğabilecek maddi, manevi her türlü zarar ve cezai sorumluluk ÜYE İŞYERİ'ne ait olacaktır. ÜYE İŞYERİ, işbu sözleşme sonunda yazılı adresini kanuni ikametgah olarak kabul ettiğini, bu adreste vaki olabilecek herhangi bir değişikliği Noter aracılığıyla BANKA'ya bildireceğini, bildirmediği takdirde önceki adrese yapılacak her türlü tebligatın kendisine yapılmış sayılacağını o yerde bulunmasa bile tebligatın iade edilmeyip Tebligat Kanunu'nun 21. maddesinin uygulanmasını kabul ve beyan eder. Aksi halde doğacak her türlü sorumluluk ÜYE İŞYERİ'ne ait olacaktır. Üye işyeri, satışları veya hesapları VPOS724 yazılımı ve sair araçların sağlanmasını teminen BANKA'ya vereceği kendisi ile ilgili tüm bilgileri BANKA'nın işbu sözleşmede bahsi geçen sistem kuruluşlarından gerekli gördüklerine aktarmaya, bunları ayrıca talepleri halinde resmi mercilere bildirmeye yetkili olduğunu, bu hususa peşinen muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder. MADDE 11- işbu ek sözleşme.../.../.. tarihinde düzenlenmiş olup, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ile aşağıda unvanı ve adresi belirtilen üye işyeri arasında imzalanan../../... tarihli "Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Üye işyeri Sözleşmesi"nin ayrılmaz ekidir. ÜYE İŞYERİ TİCARET UNVANI:... VERGİ DAİRESİ:... VERGİ SİCİL NO:... ÜYE İŞYERİ YETKİLİSİNİN ADI, SOYADI: 1) T.C. KİMLİK NO:.... 2) T.C. KİMLİK NO:.... ÜYE İŞYERİNİN ADRESİ:... Üye işyerinin Ticari Unvanı (Yazılı Kaşe ve Şirket Yetkililerinin imza/imzaları) TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. (Şube Kaşesi ve Yetkili imzaları) 11 / 11

C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İş bu sözleşme; Akaretler, Süleyman Seba Cad. Bjk Plaza B Blok K:1 34357, Beşiktaş/İstanbul adresinde yerleşik

Detaylı

ŞİRKET KREDİ KARTI BAŞVURU FORMU

ŞİRKET KREDİ KARTI BAŞVURU FORMU ŞİRKET KREDİ KARTI BAŞVURU FORMU Şirket Adı / Ünvanı: Kartın üzerine basılmasını istediğiniz Şirket Adı: Boşluklar dahil en fazla 21 karakterdir. Şirket Tipi: Adi Şirket Limited Şirket Anonim Şirket Komandit

Detaylı

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER Müşteri No. İşbu Ev Değiştiren Mortgage Krediye şkin Bilgiler sayfası, Ödeme Planı, Ev Değiştiren Mortgage Konut Finansman Kredisi İle İlgili Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Kapak Sayfası, Sözleşme Öncesi

Detaylı

SÖZLEŞME MUTLAKA İKİ (2) NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR.

SÖZLEŞME MUTLAKA İKİ (2) NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. SÖZLEŞME MUTLAKA İKİ (2) NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. Ayrıca aşağıdaki belgeler sözleşme ile birlikte mutlaka gönderilmelidir. - Vergi Levhası - Ticaret Sicil Gazetesi - İmza sirküleri (sözleşmedeki

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - TANIM İşbu kredi sözleşmesi metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir. Banka:

Detaylı

ATAÇLAR TAHSİLAT SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

ATAÇLAR TAHSİLAT SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ ATAÇLAR TAHSİLAT SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İş bu sözleşme; Tekstilkent Koza Plaza A Blk.Kat:19 No:71 Esenler-İSTANBUL adresinde yerleşik ATAÇLAR İLETİŞİM

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU MÜŞTERİ NO : ADI SOYADI : MADDE 1 TANIMLAR İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir.

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı:... KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Madde 1- Müşteri ile Banka arasında, aşağıda yazılı ve taraflarca kabul edilen hükümler doğrultusunda (.) TL (Yalnız ) limitli Kredili

Detaylı

YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME

YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME... (isim),...... (adres) (Bundan böyle Müşteri olarak anılacaktır) ve Mecidiyeköy Yolu Sok. No:286 Şişli 80260 İstanbul adresinde faaliyette bulunan

Detaylı

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır)

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır) Türkiye Bankalar Birliği'nden: TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ RİSK MERKEZİ ÜYELERİNİN MÜŞTERİLERİNİN RİSK MERKEZİ NEZDİNDEKİ BİLGİLERİNİN KENDİLERİNE YA DA ONAY VERMELERİ KOŞULUYLA BELİRLEDİKLERİ GERÇEK VEYA

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 AMAÇ İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun un 23.maddesi uyarınca sözleşmenin

Detaylı

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme, Yaşar Üniversitesi ile Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Kampüsü içerisinde yer alan Kuluçka Merkezi içinde yer almaya hak kazanan.

Detaylı

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür .. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil) Bankamız ile.. A.Ş arasındaki kredi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Nakit Kredi Taahhütnamesinin bir örneği ve bu Taahhütnamenin

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * :

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * : İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ SANKO KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ TARAFLAR Bir tarafta, SANKO MENKUL DEÐERLER A.Þ. (Bundan sonra ARACI KURUM olarak anýlacaktýr.) ile diðer tarafta.... bundan sonra kýsaca MÜÞTERÝ/LER

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*):

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): MASRAFIN ADI Faiz Oranı

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ ÜCRET ve MASRAF TUTARLARI (*): FAİZİN/MASRAFIN/ÜCRETİN FAİZ MASRAF

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER Kredi Türü Kredinin Toplam Tutarı (Anapara Tutarı) (TL) Belirli Süreli Tüketici Kredisi Kredi Vadesi/Süresi (Ay) BSMV Oranı

Detaylı

Kredi ve Taksit Kart ile Ödeme Sözleşmesi

Kredi ve Taksit Kart ile Ödeme Sözleşmesi Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş. MADDE 1. TARAFLAR Bir tarafta, Saray Mahallesi, Site Yolu Sokak, Anel İş Merkezi, No:5 K:8 34768 Ümraniye İSTANBUL adresinde mukim Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş.

Detaylı

3. Partilere Ürün Sevkiyatı Sözleşmesi

3. Partilere Ürün Sevkiyatı Sözleşmesi Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş. MADDE 1. TARAFLAR Bir tarafta, Saray Mahallesi Site Yolu Sokak Anel İş Merkezi No:5 Kat 8 34768 Ümraniye İSTANBUL adresinde mukim Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş.

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı:... KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Madde 1- Müşteri ile Banka arasında, aşağıda yazılı ve taraflarca kabul edilen hükümler doğrultusunda (.) TL (Yalnız ) limitli Kredili

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Vadesiz Hesap No 1. AMAÇ KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Tarih :././.. İşbu Kredili Mevduat Hesabı Sözleşmesi ( Sözleşme ) ile Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ( Banka

Detaylı

Vodafone İş Ortağım ipad Retina ve ipad Mini Kampanya Taahhütnamesi

Vodafone İş Ortağım ipad Retina ve ipad Mini Kampanya Taahhütnamesi ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım ipad Retina ve ipad Mini Kampanyaları ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli, Ek te belirtilen hatlarımız için

Detaylı

SÖZLEŞME İKİ NUSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR.

SÖZLEŞME İKİ NUSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. SÖZLEŞME İKİ NUSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. İstenilen Evraklar: Şirketler için; Vergi levhası fotokopisi İmza sirküleri fotokopisi (İmza sirkülerinde ki imza ile sözleşmedeki imza aynı olmalıdır)

Detaylı

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.1.. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul 1.2. Ltd. Şti... MADDE 2- TANIMLAMALAR: 2.1. ALICI madde 1.2. adı geçen. yı 2.2. SATICI madde 1.1. de adı geçen. Ltd. Şti. yi 2.3.

Detaylı

ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI

ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI MÜŞTERİ/TC Kimlik No: MUHATAP : Vakıf Katılım Bankası A.Ş. Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:10 Ümraniye / İstanbul KONU

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %..

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %.. İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

... adet... (...) GB internet kullanımı içeren ve kampanya süresince aylık... (...) TL

... adet... (...) GB internet kullanımı içeren ve kampanya süresince aylık... (...) TL Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye, Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım Vodafone Yarına Hazırlayan Smart Tab 6 Tablet Kampanyaları ndan (Kampanya) yararlanmak

Detaylı

... adet... (...) GB internet kullanımı içeren ve kampanya süresince aylık... (...) TL

... adet... (...) GB internet kullanımı içeren ve kampanya süresince aylık... (...) TL ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım Vodafone ipad Air ve Mini Retina Tablet Kampanyaları ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli, Ek te belirtilen

Detaylı

PORTE OSGB EĞİTİM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, MÜŞTERİ TAKSİTLİ SATIŞ ÜYELİĞİ VE TAKSİTLİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

PORTE OSGB EĞİTİM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, MÜŞTERİ TAKSİTLİ SATIŞ ÜYELİĞİ VE TAKSİTLİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ PORTE OSGB EĞİTİM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, MÜŞTERİ TAKSİTLİ SATIŞ ÜYELİĞİ VE TAKSİTLİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ Sözleşmenin Tarafları: Bir tarafta Porte Osgb Eğitim ve Ticaret Ltd. Şti. (Bundan sonra kısaca

Detaylı

.. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil)

.. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil) .. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil) Bankamız ile.. A.Ş arasındaki kredi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Takas Kredisi Taahhütnamesinin bir örneği ve bu Taahhütnamenin

Detaylı

ÖRNEKTİR ÜYE İŞYERİ SÖZLEŞMESİ

ÖRNEKTİR ÜYE İŞYERİ SÖZLEŞMESİ ÜYE İŞYERİ SÖZLEŞMESİ Bir taraftan DENİZBANK A. Ş. ( Banka olarak anılacaktır) ile diğer taraftan bu sözleşmenin sonunda adı/soyadı, ünvanı ve işletme adı yazılı müşteri (bundan böyle Üye İşyeri olarak

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 7 Eylül 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29824 Sermaye Piyasası Kurulundan: YÖNETMELİK 6362 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNUNUN 13 ÜNCÜ MADDESİNİN DÖRDÜNCÜ FIKRASININ KISMEN İPTALİ ÜZERİNE YATIRIMCI TAZMİN

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir. 14 Ocak 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29236 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3 GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İhale Kayıt Numarası 04/3364 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik

Detaylı

Vodafone İş Ortağım Smart Tab 10 Ve Yeni ipad Kampanyası

Vodafone İş Ortağım Smart Tab 10 Ve Yeni ipad Kampanyası ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım Smart Tab 10 ve Yeni ipad Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli, Ek te belirtilen hatlarımız için

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI (KURTARAN HESAP) SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : [1]

KREDİLİ MEVDUAT HESABI (KURTARAN HESAP) SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : [1] KREDİLİ MEVDUAT HESABI (KURTARAN HESAP) SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : [1] I. TARAFLAR: Bu Kredili Mevduat Hesabı (Kurtaran Hesap) Sözleşmesi (Sözleşme), Ticaret Unvanı : Denizbank A.Ş Merkez Adresi : Şube Adresi

Detaylı

SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI Bir taraftan ARTI 1 GARANTİ TEKNİK SERVİS HİZM.VE İLETİŞİM ARAÇLARI PAZARLAMA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (İşbu sözleşmede kısaca ARTI 1 GARANTİ olarak

Detaylı

BAŞVURU FORMU SERBEST MESLEK FAALİYETİ OLARAK TÜZEL KİŞİLİK ORTAKLIĞI

BAŞVURU FORMU SERBEST MESLEK FAALİYETİ OLARAK TÜZEL KİŞİLİK ORTAKLIĞI BAŞVURU SAHİBİNİN ADI SOYADI TC KİMLİK NO KARNE NO BİLGE KULLANICI KODU FAALİYET ADRESİ İKAMETGAH ADRESİ TEBLİĞ KAPSAMI FAALİYETLERİN NE ŞEKİLDE YÜRÜTÜLECEĞİ TÜZEL KİŞİNİN(*) TİCARET ÜNVANI VERGİ NUMARASI

Detaylı

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme; a) Türk hukukuna uygun olarak kurulmuş,... adresinde mukim.. (bundan böyle KURUMSAL BAŞVURU SAHİBİ (KBS) olarak anılacaktır) ve, b) Türk hukukuna

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Tarih: Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası : : SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

TAKASBANK PARA PİYASASI TAAHHÜTNAMESİ

TAKASBANK PARA PİYASASI TAAHHÜTNAMESİ Bu Taahhütname, TAKASBANK -İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. (ki bundan sonra bu taahhütnamede kısaca TAKASBANK olarak anılacaktır) tarafından organize edilen TAKASBANK PARA PİYASASI (ki bundan böyle

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR Madde 1- Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünün

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. TÜKETİCİ KREDİLERİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 1- Giriş İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 23. maddesi uyarınca tüketiciye tüketici

Detaylı

Vodafone İş Ortağım Internet Paylaşımı Tabletler Kampanyaları Taahhütnamesi

Vodafone İş Ortağım Internet Paylaşımı Tabletler Kampanyaları Taahhütnamesi ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım Internet Paylaşımı Tabletler Kampanyaları ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli, Ek te belirtilen hatlarımız

Detaylı

e-icrapro SATIŞ SÖZLEŞMESİ

e-icrapro SATIŞ SÖZLEŞMESİ e-icrapro SATIŞ SÖZLEŞMESİ A. SÖZLEŞMENİN KONUSU İşbu sözleşme e-icrapro UYAP entegrasyon yazılımı ürününün satışı, kurulumu ile tarafların karşılıklı yükümlülüklerini düzenlemektedir. B. TARAFLAR 1. ZİRVE

Detaylı

KURUM PORTAL KULLANIMINA İLİŞKİN ÜCRET VE DİĞER ESASLARA DAİR SÖZLEŞME

KURUM PORTAL KULLANIMINA İLİŞKİN ÜCRET VE DİĞER ESASLARA DAİR SÖZLEŞME KURUM PORTAL KULLANIMINA İLİŞKİN ÜCRET VE DİĞER ESASLARA DAİR SÖZLEŞME 1. TARAFLAR l.l. Bu Sözleşmenin tarafları; Adalet Bakanlığı ve... kurum/şirketidir.... kurumu/şirketi bundan sonra "Kurum" olarak

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ ÜCRET ve MASRAF TUTARLARI (*): FAİZİN/MASRAFIN/ÜCRETİN FAİZ MASRAF

Detaylı

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ Madde 1 SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ İşbu sözleşme, bir tarafta GÜRGENLER İNŞAAT VE TESİSAT MALZ.SAN VE TİC A.Ş (bundan sonra GÜRGENLER olarak yazılacaktır) ile diğer

Detaylı

MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR İşbu sözleşme ve eki Gizlilik Politikası ndan oluşan işbu MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ ("KULLANICI

MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR İşbu sözleşme ve eki Gizlilik Politikası ndan oluşan işbu MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ (KULLANICI MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR İşbu sözleşme ve eki Gizlilik Politikası ndan oluşan işbu MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ ("KULLANICI SÖZLEŞMESİ"), KASABA BİLGİ TEKNOLOJİLERİ TİC A.Ş. ("MOBİKASABA")

Detaylı

Adı - SOYADI/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 4

Adı - SOYADI/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 4 İhale Kayıt Numarası 0/89660 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik Numarası BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA..

Detaylı

KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Tarih:.../../ Müşteri Müşteri Numarası :. :. KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ T. Garanti Bankası A.Ş. olarak biz ( Biz ), Konut Finansmanı Çerçeve Sözleşmesi ( Çerçeve Sözleşme ) ve ekinde imzalanacak

Detaylı

KULLANICI SÖZLEŞMESİ

KULLANICI SÖZLEŞMESİ KULLANICI SÖZLEŞMESİ 1 - Taraflar 1.1: Bu sözleşme hizmetler bölümünde belirtilen hizmetleri (Hizmetler olarak anılacaktır) sağlayan www.heryersms.com (bundan sonra Heryer SMS olarak anılacaktır) ile yeni

Detaylı

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. (İHALE KOMİSYONU) BAŞKANLIĞI NDAN ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. NİN ENA ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİNİN ADI SOYADI/ÜNVANI : VERGİ KİMLİK NO : TCK NO : KREDİ LİMİTİ TL : AYLIK FAİZ ORANI : SÖZLEŞME TARİHİ : Madde 1- TARAFLAR : Bir tarafta BURGAN BANK A.Ş. (kısaca

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KARKAS ET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA İSTEKLİ TEDARİKÇİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını,

Detaylı

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır).

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır). DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ MALTEPE REZİDANS ASANSÖR REVİZYON İŞİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca

Detaylı

ŞİRKET KREDİ KARTI BAŞVURU FORMU

ŞİRKET KREDİ KARTI BAŞVURU FORMU ŞİRKET KREDİ KARTI BAŞVURU FORMU Şirket Adı / Ünvanı: Kartın Üzerine basılmasını istediğiniz Şirket Adı: Boşluklar dahil en fazla 21 karakterdir. Şirket Tipi: Adi Şirket Limited Şirket Anonim Şirket Komandit

Detaylı

www.parantezelektronik.com B2B ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

www.parantezelektronik.com B2B ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Parantez Elektronik ve Bilişim Sistemleri Satış Dağıtım Tic. Ltd. Sti. Perpa Tic.Mrk. A Blok Kat:11 No: 1554 34384 Okmeydanı Şişli / İSTANBUL Tel : (0212) 320 84 58 info@parantezelektronik.com MADDE 1-

Detaylı

S.S.OSMANGAZİLİLER TÜKETİM KOOPERATİFİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NA ESKİŞEHİR

S.S.OSMANGAZİLİLER TÜKETİM KOOPERATİFİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NA ESKİŞEHİR S.S.OSMANGAZİLİLER TÜKETİM KOOPERATİFİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NA Kooperatif Ana sözleşmesini okudum. Ana sözleşmede yazılı olan tüm şartları kabul ediyorum ve 100,00.- TL pay ödemeli kooperatifinize

Detaylı

BILSAM BILGISAYAR BEHİCE HOŞDER WEB SAYFASI (www.b2bdepo.com) ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

BILSAM BILGISAYAR BEHİCE HOŞDER WEB SAYFASI (www.b2bdepo.com) ÜYELİK SÖZLEŞMESİ BILSAM BILGISAYAR BEHİCE HOŞDER WEB SAYFASI (www.b2bdepo.com) ÜYELİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İş bu sözleşme; BİLSAM BİLGİSAYAR-BEHİCE HOŞDER (Bundan böyle kısaca BİLSAM olarak anılacaktır)

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU Arşiv Araştırma Ücreti Türkiye İş Bankası A.Ş. Mersis No: 8943397612554680 Açık Adres: Konaklar Mh. Meltem S. İş Kuleleri No:1 Levent/ Beşiktaş/ İstanbul www.isbank.com.tr Telefon: +90 850 724 0 724 Şube

Detaylı

MAL VE HİZMET BEDELLERİNİN ÖDENMESİ VE TEVSİKİ (BELGELENDİRİLMESİ)

MAL VE HİZMET BEDELLERİNİN ÖDENMESİ VE TEVSİKİ (BELGELENDİRİLMESİ) MAL VE HİZMET BEDELLERİNİN ÖDENMESİ VE TEVSİKİ (BELGELENDİRİLMESİ) GİRİŞ Rasim SEZER 1 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257. maddesi ile, mükelleflere muameleleri ile ilgili tahsilat ve ödemelerini

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ. 2... adresinde mukim (bundan böyle kısaca OSGB olarak anılacaktır.)

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ. 2... adresinde mukim (bundan böyle kısaca OSGB olarak anılacaktır.) DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak - Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ile (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA

Detaylı

ÖRNEKTİR KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU. Form No.:...[1]

ÖRNEKTİR KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU. Form No.:...[1] KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Form No.:...[1] Bu formda bilgileri yer alan konut finansmanı (mortgage) kredisinin kullanılabilmesi için konut sigortası ve hayat sigortası yaptırılması

Detaylı

AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ 24 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28627 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: TEBLİĞ AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE Amaç ve kapsam YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN

Detaylı

TEKLİF ve TAAHHÜTNAME FORMU

TEKLİF ve TAAHHÜTNAME FORMU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU İştirakler ve Gayrimenkuller Daire Başkanlığı Büyükdere Cad.No:143 Kat:8 Esentepe İstanbul Tel: 0212 340 22 35 Faks: 0212 275 30 26 Web: www.tmsf.org.tr/satış ilanları Tarih:../../

Detaylı

VODAFONE SMART TAB 10 TABLET KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE SMART TAB 10 TABLET KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone Smart Tab 10 Tablet Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, [...] numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone Tip

Detaylı

PROTOKOL MADDE 1 TARAFLAR

PROTOKOL MADDE 1 TARAFLAR PROTOKOL MADDE 1 TARAFLAR Bir taraftan.. (bundan böyle kısaca SİTE/APARTMAN olarak anılacaktır) ile diğer taraftan YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş.(bundan böyle kısaca BANKA olarak anılacaktır) Aidat Ödemeleri

Detaylı

EK/1 Portföy Yönetim Şirketi Kurucularına/Pay Devralacaklara İlişkin Beyanname (Tüzel Kişiler İçin ) Tüzel Kişinin

EK/1 Portföy Yönetim Şirketi Kurucularına/Pay Devralacaklara İlişkin Beyanname (Tüzel Kişiler İçin ) Tüzel Kişinin EK/ Portföy Yönetim Şirketi Kurucularına/Pay Devralacaklara İlişkin Beyanname (Tüzel Kişiler İçin ) Tüzel Kişinin Unvanı : Vergi Dairesi ve Numarası: Ticaret Merkezi ve Sicil Numarası: Kuruluş Tarihi:

Detaylı

... TL. Geçerlilik süresi: Bu sözleşme öncesi bilgilendirme formu, telefonla görüşme yapılan tarihin mesai bitimine kadar geçerlidir.

... TL. Geçerlilik süresi: Bu sözleşme öncesi bilgilendirme formu, telefonla görüşme yapılan tarihin mesai bitimine kadar geçerlidir. 1/2 MESAFELİ - İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİLENDİRME FORMU (İHTİYAÇ KREDİSİ YENİDEN YAPILANDIRMA) Uzaktan iletişim aracıyla başvurmuş olduğunuz ihtiyaç kredisi işlemine ilişkin bilgileri aşağıda bilgilerinize

Detaylı

EMİR ISITMA E-TOPTAN SATIŞ PLATFORMU E-BAYİLİK SÖZLEŞMESİ

EMİR ISITMA E-TOPTAN SATIŞ PLATFORMU E-BAYİLİK SÖZLEŞMESİ EMİR ISITMA E-TOPTAN SATIŞ PLATFORMU E-BAYİLİK SÖZLEŞMESİ MADDE-1: SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İş bu sözleşme Emir ısıtma Klima Sistemleri Havalandırma ve Mühendislik San ve Tic Ltd Şti (Bundan sonra Emir ısıtma

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. TÜKETİCİ AVANS KREDİSİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME 1/5 T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. TÜKETİCİ AVANS KREDİSİ SÖZLEŞMESİ MADDE - 1) TARAFLAR VE KREDİ LİMİTİ Bir taraftan aşağıda

Detaylı

Mersis No: Tel: No: 129 / 1 Esentepe / Şişli / İstanbul ÇOKLU HIZLI GEÇİŞ SİSTEMİ (HGS) ETİKETİ SÖZLEŞMESİ

Mersis No: Tel: No: 129 / 1 Esentepe / Şişli / İstanbul ÇOKLU HIZLI GEÇİŞ SİSTEMİ (HGS) ETİKETİ SÖZLEŞMESİ Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Merkez Adresi: Büyükdere Caddesi Mersis No: 06 0000 2681 4000 74 Tel: 444 0 123 No: 129 / 1 Esentepe / Şişli / İstanbul Ticaret Sicil No: 250489 Web Adresi: www.kuveytturk.com.tr

Detaylı

Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu

Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Konut Finansmanı Kuruluşlarınca Verilecek Sözleşme

Detaylı

*İkamet Adresi fotoğraf

*İkamet Adresi fotoğraf Abone No *TC Kimlik No *Adı - Soyadı BİSİKLET ABONE BİLGİ FORMU ÇABİS. *İkamet Adresi fotoğraf İş Adresi Ev Telefonu İş Telefonu *GSM E Mail *Doğum Yeri ve Tarihi İş bu sözleşme ABONE tarafından doldurulmuş,

Detaylı

Ön İnceleme Çalışması Gizlilik Sözleşmesi

Ön İnceleme Çalışması Gizlilik Sözleşmesi EK 14 Ön İnceleme Çalışması Gizlilik Sözleşmesi 1) Taraflar İşbu Sözleşme, merkezi..., Türkiye adresinde bulunan. (bundan sonra Şirket olarak anılacaktır) ile merkezi., Türkiye adresinde bulunan Turquality

Detaylı

ÖRNEKTIR. Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık. Takip eden ilk hesap %3, TL ; %3, TL özetine yansıtılır.. Yurtiçi Diğer Banka ATM Nakit Avans

ÖRNEKTIR. Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık. Takip eden ilk hesap %3, TL ; %3, TL özetine yansıtılır.. Yurtiçi Diğer Banka ATM Nakit Avans KREDİ KARTI ÜRÜN BİLGİ FORMU TAHSİL EDİLECEK ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI ÜRÜN ADI: KREDİ KARTI Ürün Adı Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık Üyelik Ücreti Üyelik Ücreti CardFinans 103TL 51.5TL CardFinans

Detaylı

Ofisim.com Kullanım Sözleşmesi

Ofisim.com Kullanım Sözleşmesi Ofisim.com Kullanım Sözleşmesi Bu Sözleşme, Ofisim.com 'un Müşteri ye CRM hizmetlerinin satış ve kullanım şartlarını düzenlemektedir. Müşteri ve Ofisim.com, aşağıda belirtilen şartlar üzerinde tam bir

Detaylı

KURUMSAL İŞ BİRLİĞİ SÖZLEŞMESİ

KURUMSAL İŞ BİRLİĞİ SÖZLEŞMESİ KURUMSAL İŞ BİRLİĞİ SÖZLEŞMESİ Bir tarafta Bir tarafta Büyük İstanbul Otogarı No: 49 / 50 Bayrampaşa / Esenler / İstanbul adresinde mukim İSTANBUL METRO TURİZM SEYAHAT LİMİTED ŞİRKETİ (ki bundan sonra

Detaylı

Saygılarımızla, Ekler: (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi. Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. / / tarihinde tebellüğ aldım. Unvan: İmza :

Saygılarımızla, Ekler: (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi. Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. / / tarihinde tebellüğ aldım. Unvan: İmza : . Bankamız ile sizin arasındaki veri iletimi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi nin bir örneği ile bu sözleşmenin Bankamız açısından vazgeçilmez nitelikteki

Detaylı

KREDİ KARTI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME İLE TALEP VE BİLGİ FORMU

KREDİ KARTI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME İLE TALEP VE BİLGİ FORMU KREDİ KARTI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME İLE TALEP VE BİLGİ FORMU 1. Kredinin Türü: İşbu sözleşme konusu işlemlerden, kâr payı karşılığı ödemenin üç aydan uzun süre ertelendiği veya taksitlendirildiği

Detaylı

KİRALIK KASA SÖZLEŞMESİ. Kiralık Kasa Ürün Özellikleri ve Katılım Esasları

KİRALIK KASA SÖZLEŞMESİ. Kiralık Kasa Ürün Özellikleri ve Katılım Esasları KİRALIK KASA SÖZLEŞMESİ Kiralık Kasa Ürün Özellikleri ve Katılım Esasları 1. Kasa, ancak para, mücevherat, hisse senedi, tahvilat, kıymetli evrak,önemli belgeler gibi değerlerin saklanması için kullanılır.

Detaylı

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ekonomik Nitelikli Krediler)

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ekonomik Nitelikli Krediler) FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ekonomik Nitelikli Krediler) İdaremiz ile aşağıda ad- adresleri yazılı olan borçlu ve kefiller arasında, müştereken belirlenen şartlarla kredi sözleşmesi akdedilmiştir. Madde 1-

Detaylı

İPOTEK TEMİNATLI İHTİYAÇ KREDİSİ ÜRÜN BİLGİ FORMU

İPOTEK TEMİNATLI İHTİYAÇ KREDİSİ ÜRÜN BİLGİ FORMU Sermayesi: 1.250.000.000 MÜŞTERİYE AİT BİLGİLER : Müşterinin Adı Soyadı TCKN/YKN - Müşteri Numarası İPOTEK TEMİNAI İHTİYAÇ KREDİSİ ÜRÜN BİLGİ FORMU KREDİ KURULUŞUNA AİT BİLGİLER: Kredi Kuruluşu (İşbu bilgi

Detaylı

DAVAPRO DAVA TAKİP YAZILIMI SATIŞ SÖZLEŞMESİ

DAVAPRO DAVA TAKİP YAZILIMI SATIŞ SÖZLEŞMESİ DAVAPRO DAVA TAKİP YAZILIMI SATIŞ SÖZLEŞMESİ A- TARAFLAR : 1-ZİRVE BİLGİSAYAR TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ ( Hacettepe Üniversitesi İvedik OSB Teknokenti 1368. Cadde No : 61 Kat : 3 Ofis No : 15 İvedik / ANKARA)

Detaylı

MADDE 2- KAPSAM: Bu sözleşme, tamamen BORÇLU tarafından belirlenen bir ihtiyaç için kullanılmak üzere, BORÇLU ya kredi açılmasını amaçlamaktadır.

MADDE 2- KAPSAM: Bu sözleşme, tamamen BORÇLU tarafından belirlenen bir ihtiyaç için kullanılmak üzere, BORÇLU ya kredi açılmasını amaçlamaktadır. HSBC İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TANIMLAR: İşbu sözleşmede yer alan; BANKA: HSBC Bank A.Ş. yi; BORÇLU: BANKA tarafından kendisine İhtiyaç Kredisi tahsis edilen ve bu krediyi kullanma yetkisine

Detaylı

HIZLI KREDİ SÖZLEŞMESİ

HIZLI KREDİ SÖZLEŞMESİ Madde 1: Tanımlar İşbu sözleşmede yer alan; Banka: Türkiye İş Bankası A.Ş. yi ve özellikle işbu sözleşme konusu krediyi kullandıran şubesini, Müşteri: Banka tarafından kendisine tüketici kredisi tahsis

Detaylı

SÖZLEŞME İKİ NUSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR.

SÖZLEŞME İKİ NUSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. SÖZLEŞME İKİ NUSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. İstenilen Evraklar: Şirketler için; Vergi levhası fotokopisi İmza sirküleri fotokopisi (İmza sirkülerinde ki imza ile sözleşmedeki imza aynı olmalıdır)

Detaylı

ÖRNEKTIR. Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık. Takip eden ilk hesap %3, TL ; %3, TL özetine yansıtılır.. Yurtiçi Diğer Banka ATM Nakit Avans

ÖRNEKTIR. Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık. Takip eden ilk hesap %3, TL ; %3, TL özetine yansıtılır.. Yurtiçi Diğer Banka ATM Nakit Avans KREDİ KARTI ÜRÜN BİLGİ FORMU TAHSİL EDİLECEK ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI ÜRÜN ADI: KREDİ KARTI Ürün Adı Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık Üyelik Ücreti Üyelik Ücreti CardFinans 103TL 51.5TL CardFinans

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.)

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.) DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ MADDE 1: TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. Darüşşafaka Mh. Darüşşafaka Cd. No:5/9 34457 Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle

Detaylı

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye,

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye, ye, (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen Karne Hediyesi Cihaz Kampanyası ndan ( Kampanya ) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, [ ] numaralı adıma kayıtlı ve faturalı GSM hattı için imzaladığım

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU Arşiv-Araştırma Ücreti Türkiye İş Bankası A.Ş. Mersis No: 8943397612554680 Açık Adres: Konaklar Mh. Meltem S. İş Kuleleri No:1 Levent/ Beşiktaş / İstanbul www.isbank.com.tr Telefon: +90 850 724 0 724 Şube

Detaylı

BNP PARIBAS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

BNP PARIBAS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. BNP PARIBAS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. Bir Sözden Daha Fazlası.. 5 Taahhütümüz Değerli müşterimiz, UZMANLIK BNP Paribas Finansal Kiralama A.Ş. dünyasına hızlı ve kolay bir biçimde giriş yaparak tüm fırsatlardan

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 AMAÇ İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun un 23.maddesi uyarınca sözleşmenin

Detaylı

ANINDA PARA HESABI SÖZLEŞMESİ

ANINDA PARA HESABI SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : [1] ANINDA PARA HESABI SÖZLEŞMESİ I. TARAFLAR: Bu Anında Para Hesabı Sözleşmesi (Sözleşme), Ticaret Ünvanı : DenizBank A.Ş. Merkez Adresi : Şube Adresi (TEBLİGAT ADRESİDİR) : [2] Ticaret

Detaylı

ÖRNEK. *Ödenecek Toplam Borç Tutarı; kredinin, faiz, fon, vergi, ücret ve diğer maliyetler dahil toplam fiyatıdır.

ÖRNEK. *Ödenecek Toplam Borç Tutarı; kredinin, faiz, fon, vergi, ücret ve diğer maliyetler dahil toplam fiyatıdır. MESAFELİ İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU KREDİ VERENE İLİŞKİN BİLGİLER Kredi Verenin Unvanı Akbank T.A.Ş. (Banka) Adresi Akbank Genel Müdürlüğü Sabancı Center 34330 4. Levent İstanbul

Detaylı

İPOTEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ / EV GELİŞTİRME KREDİSİ / ARSA KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU (Konut Finansmanı Harici) FAİZ ORANI

İPOTEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ / EV GELİŞTİRME KREDİSİ / ARSA KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU (Konut Finansmanı Harici) FAİZ ORANI İPOTEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ / EV GELİŞTİRME KREDİSİ / ARSA KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU (Konut Finansmanı Harici) ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İPOTEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ / EV GELİŞTİRME KREDİSİ / ARSA KREDİSİ

Detaylı

VODAFONE İŞ ORTAĞIM SMS PAKETLERİ %50 İNDİRİM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE İŞ ORTAĞIM SMS PAKETLERİ %50 İNDİRİM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ye (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen İşOrtağım SMS Paketleri %50 İndirim Kampanyası ndan ( Kampanya ) yararlanmak istememiz sebebiyle Ek-2 de yer alan listedeki GSM hatlarımız için imzaladığımız

Detaylı

VODAFONE SMART TAB 10 KAMPANYASI GENÇLİK TEKLİFİ TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE SMART TAB 10 KAMPANYASI GENÇLİK TEKLİFİ TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone Smart Tab 10 Kampanyası Gençlik Teklifi nden (Kampanya) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, [...] numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone

Detaylı