KARTI/KREDİ KARTI SİSTEMİ: MASTERCARD INTERNATIONAL, VISA INTERNATIONAL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KARTI/KREDİ KARTI SİSTEMİ: MASTERCARD INTERNATIONAL, VISA INTERNATIONAL"

Transkript

1 Finansör Sözleşmesi Sayfa 1 of TANIMLAR FİNANSÖR SÖZLEŞMESİ BANKA: Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş yi; MÜŞTERİ: Banka tarafından, işbu sözleşmedeki Limit dâhilinde kendisine Finansör ve Finansöre tanımlı Kredi Limiti tahsis edilen gerçek veya tüzel kişiyi; SÖZLEŞME: İşbu Finansör Sözleşmesi ni; FİNANSÖR HESABI : Banka nezdinde Müşteri adına açılan ve Finansör Şifresi (PIN) ile yapılacak işlemler neticesi oluşacak borç ve alacaklar ile sair kalemlerin kaydedileceği hesabı; FİNANSÖR: Müşteri nin talebi üzerine Bankanın tahsis ettiği, kredi kullandırım oranı ve taksit sayısı Banka ve Müşteri arasında belirlenmiş olan Finansöre tanımlı Kredi Limitinin, yurtiçindeki Üye işyerlerinde yapılacak mal ve hizmet alımlarında kullanılmasını ve Müşteri nin POS, ATM ve diğer kart kabul eden terminaller aracılığı ile Banka nezdindeki özel cari ve katılma hesaplarına ulaşarak bankacılık hizmetlerini almasını sağlayan, özel isimli/isimsiz plastik banka (debit) kartları; ÜYE İŞYERİ: Banka Kartı/Kredi Kartı Sistemine bağlı herhangi bir banka veya mali kuruluş ile Üye İşyeri Sözleşmesi imzalamış olup, Kart hamillerine her türlü mal ve hizmeti sunan gerçek ve tüzel kişileri; BANKA KARTI/KREDİ KARTI SİSTEMİ: MASTERCARD INTERNATIONAL, VISA INTERNATIONAL gibi uluslararası Kredi Kartı sistemleri ve BKM yi (Bankalar arası Kart Merkezi); SATIŞ BELGESİ (Sales Draft) : Üye işyeri tarafından düzenlenen, Kart Hamilinin Kartı ile satın aldığı mal, yararlandığı hizmet veya yapmış olduğu işleme ilişkin bedeli gösteren ve Kart Hamilinin kimliğinin bir kod numarası, şifre veya kimliği belirleyici başka bir yöntemle belirlendiği haller dışında Kart Hamilinin imzasını içeren belgeyi; ALACAK BELGESİ (Credit Voucher): Finansöre tanımlı kredi limiti kullanılarak alınmış bir mal veya hizmetin iadesinde veya yapılmış bir işlemin iptalinde ya da sehven yapılan fazla tahsilât halinde işlemin iptaline ilişkin Üye İşyeri tarafından düzenlenerek imzalanan belgeyi; MİNİMUM TAKSİTLENDİRME TUTARI: Dönem içinde yapılan kesinleşmiş işlem tutarlarının toplamının taksitlendirilebileceği (başvuru esnasında anlaşılmış olan taksit sayısına bölünebilecek) minimum tutarı; MİNİMUM İŞLEM TUTARI: POS tan geçecek işlemlerde, Finansör için önceden belirlenmiş olan minimum işlem tutarını; PEŞİN İŞLEM: Hesap kesim tarihlerinde gerçekleşen işlemler toplamının, minimum taksitlendirme tutarının altında kalması durumunda taksitlendirilmemesini; HESAP ÖZETİ (EKSTRE): Banka tarafından Müşteri ye gönderilen ve Finansöre tanımlı kredi limitinden yapılan harcama kayıtlarını, borç ve alacak kayıtlarını, kalan taksit sayısını, taksit ödeme tutarlarını ve son ödeme tarihini, Finansöre tanımlı kredinin limitlerini vb. hususları gösteren hesap dökümünü;

2 Finansör Sözleşmesi Sayfa 2 of 21 HESAP KESİM TARİHİ: Müşterinin Finansöre tanımlı kredi limitinden yapmış olduğu kullanımların (borç hareketlerinin) hesap özetine dökülerek, Müşteri nin borcunun saptandığı tarihi; SON ÖDEME TARİHİ: Müşterinin, Finansöre tanımlı kredi limitinden yapmış olduğu kullanımlara ilişkin dönem borcunun gecikmeye düşmeden ödenebileceği son gün olarak hesap özetinde bildirilen tarihi; ÖDENMESİ GEREKEN TUTAR: Peşin işlem tutarları, taksit tutarları, önceki dönemlerden devreden bakiye, kar payı tutarları, tahsis ücretleri ve vergilerin tamamı da dahil olmak üzere Son Ödeme Tarihi ne kadar ödenmesi gereken tutarı; ATM: Müşterinin yurtiçinde PIN numaralarını kullanmak suretiyle otomatik olarak, Finansöre tanımlı kredi limitinden harcamalarına ilişkin hesap özeti bilgilerini görüntüleyebilecekleri ve Finansörle Banka nezdindeki özel cari ve katılma hesaplarına ulaşarak bankacılık işlemlerini gerçekleştirebilecekleri elektronik makineleri; PIN (Şifre) : Müşterinin Finansörle yapacağı bankacılık işlemlerinde ve Finansöre tanımlı kredi limiti kullanımına ilişkin alışverişlerde kullanacağı kişiye özel numarayı; KREDİ LİMİTİ: Müşterinin talebi üzerine Banka nın işbu sözleşmedeki şartlar çerçevesinde tahsis ettiği, Finansör aracılığıyla (Finansöre bağlı olarak)-limit geçerlilik süresince kullanılabilen, kredi kullandırım oranı, taksit sayısı ve tahsis ücreti Banka ve Müşteri arasında belirlenen, kullanıldığı gün itibari ile günlük kar işletilen, kullanıldıkça azalan ve ödeme yapıldıkça açılan Türk Lirası cinsinden kredi limitini; SATICI: Kredilendirilen tüketici işlemine konu Malları satan, sağlayan, devreden, kullandıran veya vaat eden, ithalatçı, imalatçı veya sair biçim ve sıfatla hukuki ilişkinin bir tarafını oluşturarak, taahhüt ve yükümlülük altına giren gerçek veya tüzel kişileri; MAL: Bu Sözleşme kapsamında Finansöre tanımlı Kredi Limiti kapsamında alım satımı kredilendirilen her türlü maddi, gayri maddi; taşınır, taşınmaz varlıklar ile ekonomik değeri bulunan hak ve hizmetleri; AKDİ KAR ORANI/ TUTARI: Finansöre tanımlı kredi limitinden alışveriş yapılmak suretiyle kullanılan krediye ilişkin, günlük olarak uygulanan kredi kullandırım kâr oranını ve bu oran uygulanarak bulunan kâr tutarını; TAHSİS ÜCRETİ: Finansöre tanımlı Kredi Limitinden yapılacak alışverişlerde, her alışveriş işlemi için, mevzuatta belirtilen sınırlamalar dahilinde alınacak olan ücreti; BANKA PROJE DÖVİZ ALIŞ / SATIŞ KUR U: Banka tarafından Kredilere ilişkin günlük olarak belirlenen döviz alış ve satış kurlarını; BORÇLAR: Müşteri nin Sözleşmeden kaynaklanan her türlü borcu ve her türlü vergi, resim, harç v.b. mali yükümlülükler ile mevzuatta belirtilen sınırlamalar dahilinde gider, ücret, komisyon ve masraflardan kaynaklanan borçları ile, Müşteri nin bu kalemlerden dolayı doğacak anapara, kâr, mahrum kalınan kâr, tahsis ücreti, avukatlık ücreti, temerrüt halinde yasa ve sözleşme gereği ödenmesi gereken fer iler Müşteri nin Bankaya olan borçlarını (Bundan böyle Borçlar olarak anılacaktır);

3 Finansör Sözleşmesi Sayfa 3 of 21 FİNANSÖR TALEP VE BİLGİ FORMU: Finansöre tanımlı Kredi Limiti kapsamında verilen hizmetler için Banka nın mevzuatta belirtilen sınırlamalar dahilinde Müşteri den alacağı ücret, masraf ve komisyon tutarlarını/oranlarını, bunların geçerli olduğu süreyi ve değiştirme usulünü gösteren formu; LİMİT GEÇERLİLİK SÜRESİ: Finansöre tanımlı Kredi Limiti nin kullanılabileceği, Banka tarafından kararlaştırılan süreyi; PAKET: Finansöre tanımlı Kredi Limitinin hangi sektörden yapılacak alışverişlerde kullanılabileceği, kredi kullandırım oranı, taksit sayısı tahsis ücreti vb. finansöre tanımlı krediye ilişkin şartların yer aldığı formu, MCC: Üye işyerinin sektörel olarak kategori edilmesi adına kredi kartı kuruluşlarınca belirlenen 4 basamaklı kodu;pos (SATIŞ NOKTASI TERMİNALİ): Elektrik ve herhangi bir iletişim hattına bağlı, ana cihaz, yazıcı ve gerekirse şifre klavyesinden oluşan, işlem bilgileri girildiğinde satış belgesi veya alacak belgesi üreten, otomatik olarak Banka Bilgi işlem Merkezi sisteminden elektronik yolla provizyon (otorizasyon) kodu alabilen, yapılan işlemleri Banka Bilgi İşlem Merkezine gönderebilen masa üstü veya mobil cihazları, ifade eder. 2. SÖZLEŞMENİN KAPSAMI 2.1. İşbu Sözleşme, Müşteri nin talebi üzerine, Bankanın tahsis ettiği, Limit Geçerlilik Süresi içerisinde kullanılabilecek olan, kredi kullandırım oranı, taksit sayısı ve tahsis ücreti için Banka ve Müşterinin mutabık kaldığı Kredi Limiti nin Finansör aracılığıyla Banka nın teknik altyapısının izin verdiği ölçüde yurtiçi ve yurtdışındaki Üye İşyerleri nde ve/veya elektronik ticaret aracılığı ile yapılacak mal ve hizmet alımlarında kullanılmasına, bu şekilde kullanılan kredinin tediyetahsil ve takibine ve Finansör kullanılmak suretiyle Müşteri nin Banka nezdindeki özel cari ve katılma hesaplarına ulaşarak bankacılık hizmetleri almasına ilişkin usul ve esaslar ile tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir Banka ile Müşteri arasındaki ilişkilere öncelikle işbu Sözleşme hükümleri, Müşteri ile Banka arasında münakit sair sözleşme hükümleri, buralarda hüküm bulunmaması halinde mahiyetine uygun olduğu oranda tüketici kredisi mevzuatı ve yine mahiyetine uygun olduğu oranda banka kartı ve kredi kartı mevzuatı, bu konulardaki bankacılık teamülleri ve uluslararası banka ve kredi kartı kuralları uygulanır. 3. SÖZLEŞMENİN YORUM VE UYGULAMASINDA BANKANIN NİTELİĞİNİN ESAS ALINMASI İşbu Sözleşmenin yorum ve uygulamasında Bankanın, Finansöre tanımlı Kredi Limiti kapsamında alım satımı kredilendirilen Malın üreticisi, satıcısı ve sağlayıcısı olmadığı, sadece sözkonusu alım satımın finansmanını sağlayan Banka olduğu esas alınacaktır. Bu sebeple Banka, Mala ilişkin ayıplardan, teslimden, alınması gereken izinlerin alınmamasından vs. mevzuatın Malın satıcısına,

4 Finansör Sözleşmesi Sayfa 4 of 21 sağlayıcısına, üreticisine veya alıcısına yüklediği sorumluluklardan hiçbir şekilde sorumlu değildir. 4. FİNANSÖRE TANIMLI KREDİ LİMİTİNİN KULLANDIRIMINA İLİŞKİN HÜKÜMLER 4.1. Banka, tahsis tarihindeki piyasa koşullarını, Müşterinin mevcut ve Bankaya beyan etmiş olduğu mali-ekonomik durumunu, teminatlarını, teminatların değerini ve bunlarla sınırlı olmamak kaydı ile geri ödemeleri etkileyebilecek sair şartları dikkate alarak Finansöre tanımlı Kredi Limiti tahsisi yapar. Söz konusu şartlardan herhangi birinde kredinin geri dönüşünü, tahsis tarihindeki şartlara ve Müşterinin beyanlarına nazaran olumsuz yönde etkileyecek nitelikte değişiklik olması halinde Banka, tahsis edilen Finansöre tanımlı Kredi Limitinin kullandırım şartlarını yeniden belirlemeye ve/veya değiştirmeye, teminatları değiştirmeye veya ilave teminat verilmesini istemeye, Kredi Limitini dondurmaya ve/veya azaltmaya ve/veya iptal etmeye yetkilidir. Bu hallerde Banka, teminatlar alınmış olsa dahi Finansöre tanımlı Kredi Limitini kullandırmama hakkına sahiptir Müşteri, talebi üzerine Bankanın tahsis ettiği Finansöre tanımlı Kredi Limitini kullanmaktan tek taraflı iradesi ile vazgeçer veya kredi koşullarını yerine getirmez ise, ilgili krediye ilişkin olarak mevzuattaki sınırlamalar dahilinde Bankanın tüm masraflarını, nakden ve defaten ödemeyi kabul ve beyan eder Banka Finansöre tanımlı Kredi Limiti tahsisini uygun gördüğü takdirde, Müşteri adına Banka nezdinde bir Finansör Hesabı açılır veya Müşterinin daha evvel Banka nezdinde hesabı var ise bu hesap Finansöre tanımlanır ve Müşteriye Finansör verilir. Banka dilerse, tek bir Finansör Hesabına / hesaplarına birden çok Finansör ve buna bağlı ek hizmet kartları verebilir Banka nın Müşteri ye başvuru esnasında Finansör vermesi, bu karta tanımlı herhangi bir miktarda Kredi Limiti tahsis edeceği anlamına gelmemekte vebankanın bu hususta herhangi bir bildirimde bulunma yükümlülüğü bulunmamaktadır Finansör, Müşteriye Şube tarafından teslim edilir veya yasal sınırlar çerçevesinde belirlenecek yöntemlerle Müşteriye ulaştırılır Finansöre tanımlı Kredi Limiti kapsamında yapılan Mal alışverişi tutarına, Müşterinin seçtiği Finansör Paketinde belirtilen Akdi Kar Oranı/Tutarı üzerinden günlük olarak kâr işletilmek ve vergi, resim, harç, Tahsis Ücreti ve masraflar ilave edilmek suretiyle kredi borcu belirlenir. Yapılan dönem içi toplam alışveriş tutarı, Müşterinin seçtiği Finansör Paketinde belirtilen taksit sayısına bölünür ve Hesap Özeti ile Müşteri ye bildirilir. Banka, alışveriş tutarına (ana para borç tutarına) mevzuattaki sınırlamalar dâhinde Tahsis Ücreti ve Müşterinin seçtiği Finansör Paketinde yer alan Akdi Kar Oranı/Tutarı üzerinden alışverişin yapıldığı tarihten ödemenin yapıldığı tarihe kadar, günlük olarak kar işletecektir. Hesap kesim tarihinden ödeme yapılan tarihe kadar günlük kar işlemeye devam edecektir Müşteri, Finansöre tanımlı Kredi Limiti kapsamında yapmış olduğu alışveriş tutarının tamamını, dönem içinde veya hesap kesim tarihinden önce ödeyebileceği

5 Finansör Sözleşmesi Sayfa 5 of 21 gibi, Hesap Özetinde belirtilen taksit tutarlarında ve son ödeme tarihinde de ödeyebilir. Müşteri, Finansör hesabındaki bakiyenin Finansöre tanımlı kredi limiti kapsamında doğan borçların tahsili için yatırılmış sayılacağını peşinen kabul beyan ve taahhüt eder Finansöre tanımlı Kredi Limiti, Paket kapsamında belirlenen Limit Geçerlilik Süresi içerisinde kullanılabilir. Bu sürenin sonunda Finansöre tanımlı Kredi Limiti bulunsa dahi kullanılamaz Finansöre tanımlı Kredi Limiti dönerli olup, harcama yapıldıkça azalmakta, ödeme yapıldıkça limit açılmaktadır Finansöre tanımlı Kredi Limiti, Müşteri tarafından başvuru esnasında seçilen Finansör paketi kapsamındaki MCC kodlarına dahil olan üye işyerlerinde seçilen finansör paketinde mevzuatta belirtilen sınırlamalar dahilinde belirtilen Tahsis Ücreti ve kâr oranı karşılığında, yalnızca mal veya hizmet alışveriş işlemlerinde kullanılabilecektir Finansör, Finansör e tanımlı MCC bazlı paketlerden oluşmaktadır. Her bir Pakette farklı MCC/MCC ler olabilecektir. Pakete tanımlı olmayan veya yasaklı olan MCC lerde Finansör kullanılamayacaktır. Paket bazında tahsis ücreti, kar oranı, limit geçerlilik süresi, taksit sayısı vs. farklılaşabilecektir Seçilen Finansör paketinde belirtilen Minimum İşlem Tutarının altında işlem yapılmasına izin verilmeyecektir Finansöre tanımlı kredi limitinden nakit çekim yapılamayacaktır Üye İşyerlerinde yapılan MAL alımlarında, işlem şifre girilerek sonuçlandırılır. Müşteri, Finansörü şifre girerek kullanmak ve satış belgesini saklamak zorundadır. İşlem şifrenin girilmesi ile tamamlanır ve Müşteri nin Bankaya borcu bu anda doğar Banka, Finansöre tanımlı Kredi Limitini, işbu sözleşmede belirtilen şartlar ve mevzuatın öngördüğü sınırlar dâhilinde, limit tahsisi hangi para cinsinden yapılmış olursa olsun Türk Lirası, döviz veya dövize endeksli olarak kullandırmaya yetkilidir. 5. CAYMA HAKKI 5.1. Müşteri, herhangi bir gerekçe göstermeksizin, Sözleşme nin imzalandığı tarihten itibaren 14 gün içerisinde, aşağıda belirtilen şartlarla, işbu Sözleşme den cayma hakkına sahiptir Cayma bildiriminin geçerli olabilmesi için; i- yukarıda belirtilen 14 günlük süre içerisinde ve yazılı olarak Banka ya ulaşmış olması, ii- Müşterinin Kredi Limitinden faydalandığı hallerde cayma bildiriminin yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde, kullanılan kredi bedelinin tüm anaparası ve kredinin kullanıldığı tarihten anaparanın ödendiği tarihe kadar işleyen kâr payı ile bir kamu kurum veya kuruluşuna veya üçüncü kişilere ödenmiş masrafların Banka ya nakden ve

6 Finansör Sözleşmesi Sayfa 6 of 21 defaten ödenmiş olması gerekmektedir. Bu şartların tamamının birlikte gerçekleşmediği hallerde, Sözleşme den cayılmamış sayılacaktır. 6. FİNANSÖR ÜN VE FİNANSÖR E TANIMLI KREDİ LİMİTİNİN GEÇERLİLİK SÜRESİ 6.1. Banka, Finansör Kartın geçerlilik süresini ve Finansöre tanımlı Kredi Limitinin kullanım süresi olan Limit Geçerlilik Süresini tek taraflı olarak tayin etme hakkını haizdir. Banka, tayin ettiği geçerlilik sürelerini, işbu Sözleşmeye, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun a ve Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'na, Uluslararası EUROPAY INT.SA/ MASTERCARD INT. INC ve VISA INT. INC.'in kurallarına, BKM kurallarına, Bankacılık teamüllerine ve ilgili mevzuata uygun hareket edilmemesi veya Müşterinin ekonomik durumundaki kötüleşme emarelerinin Banka tarafından tespit edilmesi vb. nedenlerle uzatabilir, kısaltabilir ve Finansöre tanımlı kredi limitine bloke koyabilir, Finansör Kartın kullanımını durdurabilir ve iadesini isteyebilir. Banka nın Hesap Ekstresiyle, SMS le veya başka bir suretle bildirimde bulunmasından itibaren Müşteri, kendisine bildirilen değişiklikleri bilmediği iddiasında bulunamaz Müşteri, kartın geçerlilik süresini ve Limit Geçerlilik Süresini dikkate alarak işlem yapmayı, bankacılık işlemleri için kart üzerinde yer alan son kullanma tarihini dikkate almayı ve hiçbir surette bu tarihten sonra kullanmamayı, Finansöre tanımlı Kredi Limitini ise Limit Geçerlilik Süresi içinde kullanmayı, bu sürenin bitiminden itibaren hiçbir şekilde kullanmamayı kabul,beyan ve taahhüt eder Üzerinde son kullanma tarihi gün olarak belirtilmeyip ay ve yıl olarak yazılı olan Kart, bankacılık işlemleri için belirtilen ayın son gününe kadar (son gün dâhil) geçerlidir. Banka, süresi dolan Kartları yenileyip yenilememekte serbesttir. Finansör Kartın süresi yenilenmediği veya limite bloke konulduğu hallerde Banka, Müşteriye herhangi bir ihbarda bulunmak zorunda değildir. Finansör kartın fiziken yenilenmesi, Finansöre tanımlı Kredi Limitinin yeniden verildiği veya Limit Geçerlilik Süresinin uzatıldığı manasına gelmemektedir Kredi Limiti, Limit Geçerlilik Süresi içerisinde kullanılabilir, bu sürenin sonunda Finansör kart yalnızca bankacılık işlemlerinde kullanılabilir. 7. FİNANSÖRÜN MÜLKİYETİ, KAYBOLMA VE ÇALINMA HALİ 7.1. Finansörün mülkiyeti Bankaya aittir Müşteri, Finansörün zilyetliğinin kendilerine geçmesi veya sadece kart numarasının ve şifresinin öğrenildiği andan itibaren Finansörün kullanımından, muhafazasından, işbu sözleşmede ve/veya mevzuatta belirtilen sair hususlardan sorumludur Müşteri; Finansör kullanımı için kendisine verilen şifre bilgilerini güvenli bir şekilde korumak ve bu bilgilerin başkaları tarafından kullanılmasına engel olacak tüm önlemleri almakla, keza kartının kaybolması, çalınması halinde veya iradesi dışında gerçekleşmiş herhangi bir işlemi öğrenmesi durumunda bu hususu hesabının bulunduğu Banka Şubesine veya Bankanın Genel Müdürlük Müşteri Hizmetleri Bölümüne derhal bildirimde bulunmakla yükümlüdür.

7 Finansör Sözleşmesi Sayfa 7 of Finansörün ve/veya Finansörün kullanımında gerekli olan şifre bilgilerinin kaybolması, çalınması veya irade dışı kullanılması halinde Müşterinin Bankaya yapacağı bildirimden önceki yirmi dört saat içinde gerçekleşen kullanımlardan doğan zararlardan, Müşteri 150 TL ile sınırlı olarak sorumludur. Ancak, Finansörün ve/veya şifre bilgilerinin kaybolması, çalınması veya irade dışı kullanılması halinde Bankaya, sözkonusu olayın gerçekleşmesi anından itibaren 24 saat içinde bildirimde bulunulmaması veya hukuka aykırı kullanımın Müşterinin ağır ihmalinden veya kastından kaynaklanması hallerinde herhangi bir süre ile sınırlı olmaksızın doğan zararların tamamından Müşteri sorumludur.

8 Finansör Sözleşmesi Sayfa 8 of Kaybolma, çalınma veya irade dışı kullanılma olaylarının gerçekleşme anından itibaren 24 saat içinde bildirimde bulunulmuş olsa dahi herhalde, bildirimden önceki 24 saatten de evvel gerçekleştirilen hukuka aykırı kullanımlardan doğan zararların tamamından Müşteri sorumludur Müşteri, hukuka aykırı kullanımdan doğan zararlardan dolayı ödemekle yükümlü olduğu meblağı, Bankanın ilk talebinde derhal ödemeyi, gerektiğinde Bankanın hesaplarından virman, takas-mahsup yapmak suretiyle zararını tazmin etmeye yetkili olduğunu kabul ve taahhüt eder Müşteri Finansörün hukuka aykırı kullanımından dolayı ödemekle yükümlü olduğu meblağı, talepte bulunmak ve sigorta primini peşin ödemek suretiyle Banka aracılığı ile sigortalatabilir Kayıp bildiriminde bulunan Müşteri, bildirimden sonra Finansörü bulsa dahi kullanamaz, Finansörün yenilenmesi halinde, Müşteri, yenilenme nedeniyle doğacak kayıp/çalıntı duyuru bedelini ve diğer masrafları peşinen ödemeyi kabul ve taahhüt eder Müşterinin ölümünün derhal Bankaya bildirilmemesi ve Finansörün iadesinin sağlanmaması hali, ağır ihmal addedilir. Bu halde Finansörün Kart üzerindeki bilgilerin ve Şifrenin kullanılması suretiyle yapılan harcamalar nedeniyle Banka hiçbir surette sorumlu olmayacaktır. 8. MÜŞTERİNİN KENDİ ADINA VE KENDİ HESABINA HAREKET ETMESİ Müşteri, Banka nezdindeki işlemlerde kendi adına ve kendi hesabına hareket ettiğini, başkası hesabına hareket etmediğini, Finansörün yalnız kendisi tarafından kullanılacağını, hiçbir şekilde başkaları tarafından ve/veya başkaları hesabına kullanılmayacağını kabul beyan ve taahhüt eder. 9. MÜŞTERİNİN BİLGİ VE BELGE VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ Müşteri Finansöre tanımlı Kredi Limitinin tahsisi, devamı ve tasfiyesi aşamasında Bankanın talep edeceği her türlü bilgi ve belgeler ile kredinin Bankaya geri dönüşünü etkilemesi muhtemel mali ve ekonomik durumundaki değişiklikler ve aleyhindeki icra takibi ve davalar dâhil tüm gelişmeler hakkındaki bilgi ve belgeleri Bankaya derhal vermeyi kabul ve taahhüt eder. Bu yükümlülüğe aykırı davranılması veya bilgi ve belgelerin doğru olmadığının veya sahte olduğunun Banka tarafından anlaşılması halinde Banka, uğradığı/uğrayacağı her türlü zararın, nakden ve defaten ödenmesini talep edebilir, Finansöre tanımlı kredi limitinin kullanımını durdurabilir, iptal edebilir. Müşteri Banka nın talebini nakden ve defaten yerine getirmeyi kabul ve beyan eder. 10. BANKANIN MÜŞTERİ HAKKINDA BİLGİ / BELGE ALMA VE VERME YETKİSİ Banka, Müşterinin mali gücü ve malvarlıkları hakkında diğer bankalar ile diğer kurum veya kuruluşlar, Vergi Daireleri, Tapu Sicil Müdürlükleri, Sicil Memurlukları ve sair gerçek ve tüzel kişiler, resmi makam ve merciler nezdinde

9 Finansör Sözleşmesi Sayfa 9 of 21 bilgi toplamaya ve gerektiğinde suretlerini almaya tam yetkili olup, bu Sözleşme Bankaya verilmiş yetki belgesi hükmündedir. Müşteri, Bankanın hakkındaki bilgi ve belgeleri Bankacılık Kanunu 73. maddesinde belirtilen kişilerle, bankanın program ortaklarıyla ve hizmet aldığı firmalarla, muhabir bankalar aracılığıyla gerçekleştirilen işlemlerde muhabir bankalarla, konsolide finansal tablo hazırlama - risk yönetimi ve iç denetim uygulamalarıyla ilgili olarak Banka ortakları ile paylaşmasına açıkça muvafakat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 11. BANKANIN MÜŞTERİYE VERECEĞİ MAKBUZLAR, HESAP ÖZETLERİ Bankanın Müşteriye vereceği makbuzlarda, alacakların aslı ile birlikte, vergi, masraf ve diğer eklentilerine ilişkin haklarını saklı tuttuğuna dair bir kayıt olmasa dahi Müşteri, Bankaya olan borcunun bu sebeple sona ermeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Müşterinin borçluluk hali, herhalde Banka kayıt ve defterlerine göre alacağın aslı, kâr, KKDF, BSMV, komisyon, ücret, masraf, mahrum kalınan kâr vs. ile birlikte tüm borçlar tamamen ödeninceye kadar devam eder. 12. MALIN AYIPLI ÇIKMASI Finansöre tanımlı Kredi Limiti kapsamında satın alınacak Mal ın ve Satıcı nın bulunması, seçilmesi, teslim alınması, kontrol edilmesi, izne tabi olanlarda gerekli izinlerin alınması, ilgili merciiler tarafından talep edilen tüm belgelerin tevdi edilmesi gibi yükümlülüklerin tümü Müşteriye aittir. Müşteri, Finansöre tanımlı Kredi Limiti kapsamında almış olduğu Mal ın teslim edilmediği/yerine getirilmediği iddiasını Bankaya karşı ileri süremez Müşteri, Malın istenilen evsafta olmaması, üçüncü kişilerin Mal üzerinde hak iddia etmeleri, Malın hacizli veya hasarlı olması ve benzeri ayıp ve zapt nedenleriyle, Bankaya rücu hakkının olmadığını; muhatabının Satıcı olduğunu, Satıcı ile arasında doğabilecek ihtilafların Bankaya karşı olan yükümlülüklerini yerine getirmeye engel teşkil etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 13. MÜŞTERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ Müşteri, Finansöre tanımlı Kredi Limitini ve Finansör Kartı kullanırken, işbu Sözleşme nin diğer hükümleri ile birlikte aşağıda belirtilen yükümlülükleri de yerine getirmeyi kabul beyan ve taahhüt eder Müşteri, Finansörü, Kart Numarasını ve Şifresini, işbu Sözleşmeye, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun a, Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'na, Uluslararası EUROPAY INT.SA/ MASTERCARD INT. INC ve VISA INT. INC.'in kurallarına, BKM kurallarına ve Bankacılık teamüllerine uygun olarak, kullanmayı kabul beyan ve taahhüt eder Müşteri, Finansörü, Kart Numarasını ve Şifresini Elektronik Havale (WTMO) gönderiminde, içkili yerlerde, döviz alımında, mal ve hizmet alışverişine dayanmayan borç ödemelerinde, kumar ve bahislerde kullanmamayı peşinen kabul ve taahhüt eder. Banka bu sayılan ve benzeri alanlarda Finansör kullanımını, herhangi ihtara ve ihbara gerek olmaksızın engelleyebilir.

10 Finansör Sözleşmesi Sayfa 10 of Müşteri, Finansörü ticari iş ve işlemlerde kullanamaz Finansörün ve/veya Finansör şifresinin Müşteri dışındaki kişiler tarafından kullanılması kesinlikle yasaktır. Bu şekilde kullanımdan dolayı doğacak her türlü işlemden ve zarardan, Müşteri sorumludur Müşteri nin, Finansörü, kendisine ait Üye İşyerinde kullanması veya kartın hep aynı Üye işyerinde kullanılması ve benzeri işlemler fiktif kullanım sayılır. Fiktif kullanımın Banka tarafından tespit edilmesi durumunda Banka Finansöre tanımlı Kredi Limitini herhangi bir bildirime gerek olmaksızın dondurmaya veya iptal etmeye yetkilidir. Müşteri, fiktif kullanım neticesi ile oluşabilecek Bankanın tüm masraflarını ve bu sebeple uğradığı zararlarını nakden ve defaten ödemeyi kabul ve beyan eder. 14. HESAP ÖZETİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER Hesap Özeti, Finansör e tanımlı kredi hesabındaki harcama, borç ve alacak kayıtlarını, kalan borç tutarını ve taksit sayısını, ilgili aya ait Ödenmesi Gereken Tutar ı ve Son Ödeme Tarihini, Finansöre tanımlı Kredi Limitini ve işbu sözleşmeye ilişkin değişiklikleri (kar oranı Tahsis Ücreti vb.) içerir. Hesap Özetinde yer alan tüm açıklama, ihtar ve bildirimler, işbu sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçası sayılır Hesap kesim tarihinde ilgili ay içerisinde gerçekleşen işlemlerin ana paraları toplanır ve başvuru esnasında Müşterinin seçtiği Pakette belirlenen taksit sayısına bölünür. Toplam tutarın, Müşterinin seçtiği Pakette belirtilen Minimum Taksitlendirme Tutarının altında kalması durumunda, işlemler Hesap Özetine Peşin İşlem olarak yansıtılır İşbu Sözleşme nin imzalandığı tarihte henüz alışveriş yapılmadığından ve borç doğmamış olduğundan, Sözleşme ile birlikte geri ödeme planı/taksit planı verilememektedir. Müşteri nin borcu, alışverişin yapılması ile doğmakta, yapılan alışveriş tutarı, alışverişin yapıldığı tarihten itibaren, Müşteri tarafından seçilen Pakette belirtilen taksit sayısı kadar, yine Pakette belirtilen oran üzerinden kredilendirilmektedir Hesap Özeti ve taksit planı Banka şubelerinden ve Bankanın internet şubesinden izlenebilecektir.

11 Finansör Sözleşmesi Sayfa 11 of Taksit planı: Finansöre tanımlı Kredi Limitinin, Limit Geçerlilik Süresi içerisinde yapılacak toplam işlemlerin anapara borcunun (Minimum Taksitlendirme Tutarı üzerinde kalan borcun), Müşterinin seçtiği Pakette belirlenen şekilde kredilendirilerek taksit sayısına bölünmesi ve her bir ayda gelen taksit anapara tutarlarının kümülatif olarak toplanarak hesap özetine yansıtılmasıdır. Örnek Taksit Planı: Müşterinin Banka tarafından tahsis edilen Finansöre tanımlı 10,000 TL lik Kredi Limitini tek seferde yapacağı alışverişte kullanması durumunda oluşacak taksit planı örneği aşağıdaki şekildedir Banka, işbu sözleşme çerçevesinde değiştirdiği kredi kullandırım oranını veya kredi kullandırım şartlarını ve işbu Sözleşmede yapılacak değişiklikleri, en az 30 gün önce, Talep ve Bilgi Formunda bildirilen usullerle veya Hesap Özeti ile Müşteriye bildirir Banka tarafından Hesap Özeti ile bildirilen değişiklikler, Bankaca bildirimin yapıldığı tarihten itibaren en az 30 gün geçtikten sonra hüküm ifade eder. Bu bildirim üzerine Müşterinin değişikliğin uygulanmaya başladığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde Finansör ün kullanımından vazgeçme hakkı bulunmaktadır. Bu hakkın kullanılması halinde Müşteriden değişikliğin uygulanmaya başladığı tarihten itibaren yapmış olduğu işlemlerde ilave kar payı, tahsis ücreti vs. talep edilmez, harcama bedeli değişiklikten önceki kar payı ve tahsis ücreti üzerinden kredilendirilir. Müşteri, bildirimin ait olduğu döneme ilişkin son ödeme tarihinden sonra Finansöre tanımlı Kredi Limitinden harcama yapması halinde Hesap Özeti nde bildirilen değişiklikleri kabul etmiş sayılır Banka Finansöre tanımlı Kredi Limiti kapsamındaki borç ve alacak kayıtlarını gösteren Hesap Özetini, Hesap Kesim Tarihinden sonra Müşteri nin Sözleşmede veya Sözleşme eklerinde belirttiği veya sair şekillerde Bankaya bildirdiği adresine gönderecektir. Hesap Özeti, Hesap Kesim Tarihinden itibaren 10 (on) gün içinde Müşteri nin eline geçmese dahi, Müşteri o döneme ait Hesap Özetinin eline

12 Finansör Sözleşmesi Sayfa 12 of 21 geçmediğini hesap kesim tarihinden itibaren 10 (on) gün içinde Banka ya ulaşacak şekilde noter aracılığı veya yazı ile Banka dan Hesap Özetini istediğini ispat etmedikçe, Hesap Özetini almış ve muhtevasını kabul etmiş sayılır. Bu halde Hesap özeti, İcra ve İflas yasasının 68/1 maddesinde zikredilen kesin belgelerden sayılır Banka, Hesap Özetini, diğer etkin kanalları (e-posta, SMS, Bankanın İnternet Bankacılığı, ATM vb.) kullanarak da bildirebilir. Müşteri bu bildirimlerin geçerli olacağını ve bu durumda hesap özetinin kendisine gönderilmediğinden bahisle borcu ödemekten imtina edemeyeceğini kabul ve beyan eder. Hesap Özetinin bildirim periyotlarındaki değişiklik Müşteri ye yine Hesap Özeti ile bildirilir Banka, Finansöre tanımlı Kredi Limiti kapsamında yapılan Mal alışverişi tutarına, Müşteri tarafından seçilen Paket te belirtilen Akdi Kar Oranı/Tutarı üzerinden alışverişin yapıldığı tarihten ödemenin yapıldığı tarihe kadar günlük olarak kâr işletecektir. Hesap kesim tarihinden ödeme yapılan tarihe kadar günlük kar işlemeye devam edecektir Müşteri, tahsis ücretini, birer aylık hesap devreleri itibariyle tahakkuk edecek kâr payınıbunların vergilerini ve Hesap Özetinde belirtilen taksit tutarını, Son Ödeme Tarihinde Bankaya ödemekle yükümlüdür Banka, Müşterinin Finansör ün kullanımına ilişkin şikâyetlerini ve itirazlarını, başvuru tarihinden itibaren otuz (30) gün içerisinde Müşteri nin başvuru yöntemini kullanarak ve gerekçeli şekilde cevaplar Müşteri, en fazla, üç (3) ay öncesine ilişkin ekstre gönderilmesi ya da yapılmış harcamalara ilişkin kayıtların verilmesi talebinde bulunabilir. 15. TAHSİS ÜCRETİ, VERGİ VE MASRAFLAR Müşteri, Banka nın Finansöre Tanımlı Kredi Limiti kapsamında yapılan alışveriş tutarı üzerinden, verdiği tüm hizmetler (ekpertiz, ihbar-ihtar, ipotek tesisi, ipotek fekki vs) için, mevzuatta belirtilen sınırlar dahilinde olmak kaydı ile Talep ve Bilgi Formu nda veya Hesap Özetinde bildirdiği tutarda/oranda kâr payı, ücret, masraf ve komisyon ile bunlara ilişkin vergileri talep etme hakkı bulunduğunu kabul ve beyan eder. Talep ve Bilgi Formu nda bildirilen ücret, masraf ve komisyonlar, Talep ve Bilgi Formu nun imza tarihinde yürürlükte olan tutar/oranlardır Müşteri Bankanın ücret/masraflara ilişkin tutarları belirlemeye, artırmaya ve eksiltmeye tek taraflı olarak yetkili olduğunu, zaman içerisinde Banka politikaları, piyasa koşulları, maliyetlerdeki artış, ulusal ve uluslararası ekonomik ve mali nedenlerle, Talep ve Bilgi Formunda belirtilen usullerle değiştirme hakkına sahip olduğunu ve yapılan değişikliklerin Hesap Özetinde bildirilmesinin yeterli olduğunu kabul ve beyan eder Ücret ve masraflara ilişkin değişiklikler, değişikliğin uygulanmaya başlayacağı tarihten en az 30 gün önce bildirilir. Bu bildirim üzerine Müşterinin, değişikliğin uygulanmaya başladığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde Finansör ün kullanımından vazgeçme hakkı bulunmaktadır. Bu hakkın kullanılması halinde, değişikliğin uygulanmaya başladığı tarihten itibaren yapılmış işlemlerde

13 Finansör Sözleşmesi Sayfa 13 of 21 Müşteriden ilave kar payı, tahsis ücreti vs. talep edilmez, harcama bedeli değişiklikten önceki kar payı ve tahsis ücreti üzerinden kredilendirilir. Değişikliğin uygulanmaya başladığı tarihten sonra Finansöre tanımlı Kredi Limitinden harcama yapılması halinde değişiklikler kabul edilmiş sayılır Ücret/masraflara ilişkin değişikliğin kabul edilmemesi durumunda Bankanın hizmet vermeyi durdurma hakkı saklıdır Kar payı ve tahsis ücreti oranlarındaki değişiklikler, Müşterinin aldığı Finansör Paketlerini etkilememektedir. Ancak Pakette belirtilen Kredi Limiti Geçerlilik Süresi sonunda Müşterinin yeni alacağı Finansör Paketlerinde, yeni alınan Pakette belirtilen kar payı ve ücretler uygulanacaktır Banka tarafından üçüncü kişilere ödenmiş/ödenecek olan her türlü ücret, masraf, vergi, sigorta primleri vb. her türlü borç Müşteriye aittir, Müşteri bu bedelleri ilk talepte nakden ve defaten ödemeyi, Banka nın bu bedelleri hesaplarına borç kaydetmeye ve re sen tahsile yetkili olduğunu kabul ve beyan eder Mevzuatın halihazırda öngördüğü veya daha sonra çıkaracağı her türlü vergi, resim, harçlar ile fonlar dahil her türlü mali yükümlülükler ve masraflar ile bunlara gelecek zamlar, ihdas ve ekler, cezalar ve gecikme hallerindeki feriler tamamen Müşteriye aittir. Müşteri, mevzuatın öngördüğü değişikliklerin, değişiklik tarihinden itibaren, ihtara ve ihbara gerek kalmaksızın uygulanmasını kabul ve beyan eder Finansör Hesabına yapılacak ödemelerin Müşterinin hangi borcuna ve/veya borcun aslına mı, yoksa tahsis ücreti, ceza, masraf ve vergilere mi mahsup edileceğini tayin yetkisi, kanuni sınırlamalar çerçevesinde Bankaya aittir. 16. BORCUN ÖDENME YOLLARI Müşteri, Finansöre tanımlı Kredi Limiti kapsamında doğan borçlarını, Banka nın İnternet Şubesi nden, ATM lerden, Müşteri İletişim Merkezinden ve Şubelerinden ödeyebileceği gibi, ödemelerin Banka nezdindeki hesaplarından otomatik olarak yapılması için Bankaya otomatik ödeme talimatı da verebilir. 17. OTOMATİK ÖDEME İLE İLGİLİ HÜKÜMLER Müşteri Finansöre Tanımlı Kredi Limiti kapsamında doğan borçlarının, banka nezdindeki özel cari hesaplarından otomatik olarak tahsil edilmesi konusunda Banka ya yazılı olarak veya Bankanın internet şubesinden talimat verebilir. Otomatik Ödeme talimatının tüm sorumluluğu Müşteri ye ait olup, otomatik ödeme yapılması için gerekli işlemin tamamlanmasından sonra Müşterinin talimatını geri alması veya işlemden cayması mümkün değildir Müşteri, otomatik ödeme talimatı vermiş olmasına rağmen, aynı işlem için vezneden yapılan veya Banka nın diğer hizmet kanallarından veya Banka dışından yapılan mükerrer ödemelerden ve sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu, Banka nın bu hususta hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan eder.

14 Finansör Sözleşmesi Sayfa 14 of Otomatik ödeme talimatı verilmesi halinde, Hesap Özetinde bildirilen Son Ödeme Tarihinde, Hesap Özetinde bildirilen Ödenmesi Gereken Tutar hesaptan tahsil edilir.

15 Finansör Sözleşmesi Sayfa 15 of Otomatik ödeme ile ilgili olarak, Müşteri; Otomatik ödeme için son ödeme gününde hesabının müsait olmamasından, Hesabın müsait olmasına rağmen hesaba haciz, rehin veya tedbir konulmasından dolayı ödemenin hukuken yapılamamasından, İşlemlerin Bankanın kusurundan kaynaklanmayan (mücbir sebep, vs.) nedenlerle yapılmaması veya geç yapılmasından dolayı, Banka nın sorumlu olmayacağını kabul beyan ve taahhüt eder. 18. FİNANSÖRÜN BANKA KARTI OLARAK KULLANILMASI Finansör bir tür debit kart olup, Müşteri Finansör ile POS, ATM ve diğer kart kabul eden terminaller aracılığı ile Banka nezdindeki özel cari ve katılma hesaplarına ulaşarak, kendisine tanınan limitler dahilinde bankacılık hizmeti alabilir Müşteri; Banka tarafından kendisine verilen Finansör aracılığı ile ATM'lerden yararlanmak suretiyle yapacağı para yatırma işlemlerinde, Bankanın fiili para sayımı neticesinde tespit edeceği tutarın esas alınacağını buna hiçbir itirazının olmayacağını peşinen kabul eder Müşteri; Finansör ile hesaptan para çekme veya hesaba para yatırma işlemlerinde, işlemin saat 14:00 a kadar yapılması halinde aynı günün, saat 14:00 dan sonra yapılması halinde ertesi işgününün, çekilen tutarlara ise çekildikleri günün valör olarak verileceğini, mesai saatleri dışında yatan tutarlara bir sonraki işgününün, çekilen tutarlara ise bir önceki işgününün valör olarak verileceğini kabul beyan ve taahhüt eder. Finansöre tanımlı Kredi Limitinden nakit çekilemez Finansör ile yapılan para çekme işlemlerinde Müşteriye fazla ödeme yapıldığı takdirde Banka fazla ödenen tutarı Müşteri nin hesabından re sen tahsil edebileceği gibi, hesapta bakiye mevcut olmaması halinde Müşteri fazla ödenen tutarı ilk talepte derhal Bankaya iade etmeyi kabul ve taahhüt eder Bankanın dışındaki nedenlerle veya Bankaya kusur isnat edilemeyecek teknik arıza vb. sebeplerle hizmetin verilememesinden veya gecikerek verilmesinden Banka sorumlu değildir. 19. DÖVİZE ENDEKSLİ KREDİLERDE UYGULANACAK KUR Müşteri, Dövize Endeksli Kredilerden doğan borçlarını, fiili ödeme günündeki Banka Proje Döviz Satış Kur u üzerinden hesaplanacak Türk Lirası karşılığını Bankaya ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Banka, dövize endeksli kredi alacağı nedeniyle döviz cinsinden icra takibi yapabilecektir.

16 Finansör Sözleşmesi Sayfa 16 of BORCUN TAKSİT TARİHLERİNDEN ÖNCE ÖDENMESİ Müşteri, Finansöre tanımlı kredi limiti kapsamında yapmış olduğu alışveriş tutarının tamamını, dönem içinde veya hesap kesim tarihinden önce ödeyebileceği gibi, Hesap Özetinde belirtilen taksit tutarlarında ve son ödeme tarihinde de ödeyebilir. Ancak Müşteri, en geç Hesap Özetinde belirtilen Son Ödeme tarihinde, en az Hesap Özetinde belirtilen Ödenmesi Gereken Tutar ı ödemekle yükümlüdür Borcun Hesap Özetinde bildirilen Son Ödeme Tarihinden önce ödenmesi halinde, yapılmış olan söz konusu ödeme, toplam Borç tutarından mahsup edilir, Hesap Kesim Tarihindeki kalan borç tutarı dikkate alınarak Ödenmesi Gereken Tutar tespit edilir ve Hesap Özeti ile Müşteriye bildirilir. Alışverişin yapıldığı tarihten ödemenin yapıldığı tarihe kadar geçen sürenin kar payı tahsil edilir. 21. MUACCELİYET ŞARTLARI VE TEMERRÜT Müşteri, Finansöre tanımlı kredi limitinden yapmış olduğu alışveriş tutarının tamamını, dönem içinde veya hesap kesim tarihinden önce ödeyebileceği gibi, Hesap Özetinde belirtilen taksit tutarlarında ve Son Ödeme Tarihinde de ödeyebilir. Hesap özetinde bildirilen Ödenmesi Gereken Tutar, Son Ödeme Tarihinde kendiliğinden muacceldir, Son Ödeme Tarihinin resmi tatil olması halinde izleyen ilk iş günü ödeme ve muacceliyet tarihidir. Hesap Özetinde belirtilen ödenmesi gereken tutar, Son Ödeme Tarihinde tamamen ödenmediğinde, herhangi ihtara ve ihbara gerek olmaksızın temerrüt kendiliğinden oluşur Müşteri nin, birbirini izleyen iki (2) taksidi vadesinde ve tam olarak ödememesi halinde, Banka ödenmeyen taksitlerin, tahsis ücreti, masraf, alışveriş tarihinden ödeme tarihine kadar Müşteri ile mutabık kalınan oran üzerinden işleyecek kâr ve vergileriyle birlikte 30 (otuz) gün içerisinde ödenmesi ihtarında bulunarak, Müşterinin Banka ya olan tüm Borçlarını muaccel kılma hak ve yetkisine sahiptir. Otuz (30) günlük süre içerisinde ödenmeyen taksitlerle birlikte, bu taksitlere ilişkin kâr, masraf ve tahsis ücretlerinin tamamen ödenmemesi halinde, otuz (30) günlük sürenin sonunda tüm borç kendiliğinden muaccel hale gelirve temerrüt oluşur Hesap Özetinde belirtilen ödemeler, Son Ödeme tarihinde yapılmış olsa dahi, aşağıdaki hallerde Banka, tüm borcu otuz (30) gün süre vermek suretiyle muaccel kılma ve Müşteri hakkında yasal yollara başvurma hakkını haizdir, Müşteri otuz (30) günlük sürenin sonunda kendiliğinden temerrüde düşer. Müşteri nin Bankaya vermiş olduğu bilgi ve belgelerin gerçeğe uygun olmadığının Banka tarafından tespit edilmesi, Teminatların, herhangi bir şekilde geçersiz hale gelmesi veya teminat vasfını kaybetmesi veya değerlerinin azalması halinde teminatların yenilenmesine veya tamamlanmasına ilişkin Bankanın talebinin, Bankaca verilen süre içerisinde yerine getirilmemesi, Müşterinin haksız davranışlarından kaynaklanan nedenlerle Sözleşmenin devamının, Banka açısından çekilmez hale gelmesi (Örneğin, müşterinin bir

17 Finansör Sözleşmesi Sayfa 17 of 21 taksit ara ile taksitleri ödemede temerrüde düşmeyi itiyad haline getirmesi vs.) Temerrüt halinde Banka, alacağını tahsil edebilmek için Müşteri ile birlikte, kefil, ipotek borçlusu ve sair ilgililerin tamamı hakkında tahsilde tekerrür olmamak kaydıyla ihtiyati haciz, ihtiyati tedbir, haciz, iflas ve ipoteğin paraya çevrilmesi dâhil bilcümle yasal yollardan dilediğine başvurabilir. Kefalet ile ilgili mevzuat hükümleri saklıdır. 22. TEMİNATLARA İLİŞKİN HÜKÜMLER Müşteri; Bankaya karşı doğmuş ve doğacak borçlarının teminatını teşkil etmek üzere, Bankanın talep ettiği gayrimenkul ipoteği, menkul rehni, cari hesap/katılma hesabı rehni, kefalet, alacak temliki, teminat senetleri ve sair teminatları vermeyi kabul ve taahhüt eder. Teminatlar verilmedikçe Banka Finansöre tanımlı Kredi Limitini azaltma, dondurma, iptal etme hak ve yetkilerine sahiptir Müşteri; Borçların teminatını teşkil etmek üzere işbu sözleşmenin ekinde bilgileri bulunan gayrimenkul / araç üzerinde ipotek/rehin ile Bankanın talep ettiği sair menkul rehni, hesap rehni, alacak temliki, kefalet ve sair teminatların tesis edilmesini sağlamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Teminatlar tesis edilmedikçe Banka Kredi Limitinin kullanılmasını engelleme hakkına sahiptir Üçüncü şahıslar tarafından verilen teminatlar, işbu Sözleşme den kaynaklanan Borçlar ile teminata ilişkin aktedilen sözleşmede (ipotek akit tablosu, rehin sözleşmesi, kefalet sözleşmesi gibi) belirtilen doğmuş ve doğacak borçların teminatını teşkil etmektedir Temerrüt halinde Banka, alacağını tahsil edebilmek için, ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydı ve tahsilde tekerrür olmamak üzere Müşteri ile birlikte tüm teminatlara başvurma hakkını haizdir Teminatlar, işbu Sözleşme ile teminata ilişkin akdedilen sözleşmede (ipotek akit tablosu, rehin sözleşmesi, kefalet sözleşmesi gibi) belirtilen tüm borçların tamamen ödenmesi kaydı ile, mevzuattaki sınırlamalar dahilinde iadeye veya fekke ilişkin tüm ücret ve masrafların ödenmesi halinde iade edilecek/fekkedilecektir. Taraflar fek ücreti, yalnızca fek hizmetinin üçüncü kişiden alınması halinde ve maliyeti kadar tahakkuk edeceğini kabul, beyan ve taahhüt ederler. 23. BANKANIN REHİN, HAPİS VE TAKAS-MAHSUP HAKKI Banka, Finansöre tanımlı Kredi Limiti kapsamında yapılan alışveriş tutarını Finansör Hesabı bakiyesinden, aynı gün tahsil etme hak ve yetkisine sahiptir. Müşteri Finansör hesabındaki bakiyenin, Finansöre tanımlı kredi limiti kapsamında doğan borçların tahsili için yatırılmış sayılacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Banka, tahsilatı, mevzuatın izin verdiği ölçüde, anapara, kar, tahsis ücreti, vergi ve masraf alacağından dilediğine mahsup etme hakkına sahiptir Müşteri, Banka ya karşı bu Sözleşmeden doğmuş ve doğacak her türlü borçlarına karşılık, Banka nın merkez ve şubeleri nezdinde doğmuş ve doğacak, vadesi hulul etmiş veya etmemiş her türlü alacakları, özel cari, katılma, kıymetli maden depo hesapları ve yatırım hesapları, nakit senet ve sair tüm kıymetli evrakları üzerinde

18 Finansör Sözleşmesi Sayfa 18 of 21 Banka nın rehin ve hapis hakkı olduğunu, herhangi bir ihbara lüzum kalmaksızın ve muaccel olup olmadığına bakılmaksızın alacakları ile re sen takas ve mahsuba yetkili olduğunu; Banka nın rehin, virman, takas ve hapis hakkını kullanıpkullanmamakta serbest olduğunu, hesaptan zaman zaman işlem yapılmasının rehnin sıhhatini etkilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri, lehine gelmiş veya gelecek havaleler üzerinde de Banka nın rehin/hapis hakkı bulunduğunu ve kendisine ihbarda bulunmadan da gelen havaleleri kabul ederek, Müşterinin Banka ya olan borçlarına yukarıdaki hükümler dairesinde mahsup etmeye yetkili olduğunu kabul eder. 24. SİGORTA İLE İLGİLİ HÜKÜMLER Müşterinin yazılı veya e-posta veya GSM numarasından gönderdiği ileti ile yapmış olduğu açık talebi olmaksızın kredi ile ilgili sigorta yapılmaz. Müşteri sigortayı dilerse Bankamız aracılığıyla, Bankamızın acentesi olduğu sigorta şirketlerinden birine yaptırabilir, dilerse başka bir sigorta şirketine yaptırabilir Sigorta yaptırılmasının talep etmesi halinde Müşteri; Yapılan sigortanın, Finansör borcu süresince, Bankanın gerekli göreceği her türlü rizikoları kapsayacağını, süresi biten sigorta poliçesini, süresi bitmeden evvel aynı şartlarla yenileteceğini, Sigorta ile ilgili tüm prim ve masraflarla, gider vergilerini ödemeyi, Önceden yapılmış olan veya yapılacak olan sigorta poliçesinde Bankanın dain-i mürtehin olarak gösterilmesini, Sigorta süresince vefat halinde sigorta şirketince ödenecek tazminattan Bankaya olan borcun mahsubundan sonra kalacak miktarın kanuni mirasçılara ödenmesini, kabul ve beyan eder Banka, Müşteri nin söz konusu sigortaları yukarıda belirtilen şekilde yaptırmaması veya süresi bitenleri aynı şartlarda yenilememesi halinde, tüm masrafları Müşteriye ait olmak üzere sigorta yaptırmaya ve masrafları Müşterinin hesabına resen borç kaydetmeye yetkilidir Sigortaların yapılması/yenilenmesi Bankanın yükümlülüğü olmayıp, Müşteri sigortaların yapılıp yapılmadığını, yapılmış olması halinde sigortanın kapsamını (süre-rizikolar-tutar vs) ve süresi biten sigortaların yenilenip yenilenmediğini takip ile yükümlüdür. Müşteri, Mal ın veya teminatın, mevzuattan veya malın özellikleri ve şartlardan dolayı sigortalanmasının gerekip, gerekmediğini ve sigortanın hangi riskleri kapsayacak tarzda yapılması gerektiğini bilmek ve gereğini yapmakla yükümlüdür Müşteri, sigorta tazminatının doğrudan doğruya Banka ya ödenmesini, kabul ve beyan eder. İşbu Sözleşme, sigorta tazminatının doğrudan Bankaya ödenmesi için ilgili sigorta şirketine verilmiş talimat hükmündedir Müşteri, Banka ile sigorta şirketi arasında çıkabilecek ihtilaflar nedeni ile açılacak dava ve takip masraflarının tümünün kendisine ait olduğunu ve ihtilafın Banka aleyhine sonuçlanması halinde Bankadan herhangi bir talepte bulunmayacağını gayrikabili rücu kabul ve taahhüt eder.

19 Finansör Sözleşmesi Sayfa 19 of SÖZLEŞMEDEN DOĞAN HAKLARIN, ALACAKLARIN VE BORÇLARIN TEMLİKİ Banka işbu sözleşmeden doğan tüm hak ve alacaklarını, dilediği bankaya veya üçüncü kişilere Müşterinin muvafakatine gerek olmaksızın devir ve temlik edebilir. Bu durumda Müşteri temlik alanın yapacağı bildirim üzerine işbu sözleşmeden doğan borçlarını temlik alana ödeyeceğini kabul eder Müşteri, sözleşmeden doğan hak ve borçlarını, Bankadan önceden yazılı ve açık onay almak kayıt ve şartı ile üçüncü kişilere devir ve temlik edebilir. Aksi halde söz konusu devir ve temlik Bankaya karşı hüküm ifade etmez. 26. DELİL SÖZLEŞMESİ Taraflar, işbu Sözleşme hükümlerinden veya uygulamalarından doğabilecek tüm ihtilaflarda, Bankanın müstenitli olsun veya olmasın defter ve kayıtları ile Müşterinin işbu sözleşmede veya sözleşme eklerinde veya sair suretle Bankaya bildirdiği faks numarasından, adresinden, GSM numarasından veya Kayıtlı Elektronik Posta ( KEP ) adresinden göndermiş olduğu iletilerin Banka bilgisayarına ulaşan hali dâhil tüm bilgisayar kayıtları, Banka tarafından tutulmuş olan ses ve görüntü kayıtları, belgeler, mikrofilm, mikrofiş vs. bankanın tüm kayıtları ile Müşterinin usulüne uygun tutulmuş defterlerinin Hukuk Muhakemeleri Kanunu 193. madde gereğince kesin delil teşkil ettiğini, kabul ve beyan ederler. 27. ADRES SÖZLEŞMESİ VE MÜŞTERİNİN İLETİŞİM BİLGİLERİNDE MEYDANA GELECEK DEĞİŞİKLİKLER Adres Sözleşmesi: Müşteri, işbu Sözleşmede yazılı adresinin veya herhangi bir sebeple Bankaya yazılı olarak bildirdiği adresinin veya gerçek kişi olması halinde Banka nın Kimlik Paylaşım Sistemi nden alacağı güncel adresin, kanuni ikametgah adresi olduğunu, adres değişikliklerini noter aracılığı ile 15 gün içerisinde bildirmediği sürece bu adreslerine gönderilecek tebligatların kendisine yapılmış sayılacağını kabul eder İletişim Bilgilerinde Değişiklik: Müşteri, işbu Sözleşmede veya sözleşme eklerinde veya sair suretle Bankaya bildirmiş olduğu adresi, KEP adresi, faks numarası ve GSM numarasında meydana gelen değişiklikleri derhal ve imza karşılığı Bankaya bildirmeyi, aksi halde eski iletişim bilgileri kullanılarak yapılan bildirimlerin kendisine ulaşmış kabul edileceğini ve bunun tüm hukuki sonuçlarına katlanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 28. DAVA VE İCRA MASRAFLARI, AVUKATLIK ÜCRETİ VE CEZAEVİ HARCI Müşteri, Banka nın bu Sözleşmeden kaynaklanan taahhütlerden dolayı dava açmak ya da icra takibi yapmak, ihtiyat-i haciz-ihtiyat-i tedbir almak vs. hukuki başvurularda bulunmak durumunda kaldığı hallerde, Banka tarafından ödenmesi gereken başvuru harcı, tahsil harcı, cezaevi harcı, feragat harcı dahil her türlü harç, vergi, resim, fon ve masraf ile Avukatlık Vekalet Ücretini ödemeyi kabul ve taahhüt eder Banka tarafından Müşteri aleyhine alınacak ihtiyati haciz, ihtiyati tedbir kararı ve sair işlemler nedeni ile alacağı teminat mektubu ve sair belgelere ait damga

20 Finansör Sözleşmesi Sayfa 20 of 21 vergisi ve sair vergi, harç ve resimler ile ödenmesi gereken komisyonlar Müşteriye ait olup, Banka yapacağı ödemeleri Müşteri hesabına borç kaydedecektir. 29. SÖZLEŞMENİN İMZASI Müşteri, birbirini takip eden 19 sayfa, 29 ana madde ve bir ekten oluşan işbu Sözleşme nin tamamını okuduğunu, Sözleşmenin bir bütün olduğunu, sadece imza hanesinin bulunduğu son sayfasının imzalanmış olmasının, Sözleşmenin tüm sayfalarındaki hükümlerin kabul edildiğini gösterdiğini, her sayfaya imza atmaya gerek olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. BANKA Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş..Şubesi MÜŞTERİ Adı, Soyadı/Unvanı : Adresi : Adresi : KEP Adresi : Faks Numarası : GSM Numarası : Tarih : İmza : Sözleşmenin bir nüshasını elden aldım. Müşteri Ad Soyad / Unvanı : İmza :

KARTI/KREDİ KARTI SİSTEMİ: MASTERCARD INTERNATIONAL, VISA INTERNATIONAL

KARTI/KREDİ KARTI SİSTEMİ: MASTERCARD INTERNATIONAL, VISA INTERNATIONAL Finansör Sözleşmesi Sayfa 1 of 20 1. TANIMLAR FİNANSÖR SÖZLEŞMESİ BANKA: Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş yi; MÜŞTERİ: Banka tarafından, işbu sözleşmedeki Limit dâhilinde kendisine Finansör ve Finansöre

Detaylı

FİNANSÖR SÖZLEŞMESİ. Genele Açık / Public

FİNANSÖR SÖZLEŞMESİ. Genele Açık / Public FİNANSÖR SÖZLEŞMESİ 1. TANIMLAR BANKA: Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş yi; MÜŞTERİ: Banka tarafından, işbu sözleşmedeki Limit dâhilinde kendisine Finansör ve Finansöre tanımlı Kredi Limiti tahsis edilen

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ : TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ : TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. 1- TANIMLAR : TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ BANKA : TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. MÜŞTERİ : Banka tarafından, işbu sözleşmedeki Limit dâhilinde kendisine tüketici kredisi tahsis edilen ismi/ünvanı

Detaylı

FİNANSÖR SÖZLEŞMESİ 1. TANIMLAR BANKA

FİNANSÖR SÖZLEŞMESİ 1. TANIMLAR BANKA FİNANSÖR SÖZLEŞMESİ 1. TANIMLAR BANKA: Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş yi; MÜŞTERİ: Banka tarafından, işbu sözleşmedeki Limit dâhilinde kendisine Finansör ve Finansöre tanımlı Kredi Limiti tahsis edilen

Detaylı

ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI

ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI MÜŞTERİ/TC Kimlik No: MUHATAP : Vakıf Katılım Bankası A.Ş. Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:10 Ümraniye / İstanbul KONU

Detaylı

TÜKETİCİ FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME İLE TALEP VE BİLGİ FORMU

TÜKETİCİ FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME İLE TALEP VE BİLGİ FORMU TÜKETİCİ FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME İLE TALEP VE BİLGİ FORMU 1. Kredinin Türü: İşbu sözleşme konusu kredi, belirli süreli tüketici kredisidir. 2. Kredinin Süresi: Sözleşme, ödeme planında

Detaylı

FİNANSÖR SÖZLEŞMESİ 1. TANIMLAR BANKA

FİNANSÖR SÖZLEŞMESİ 1. TANIMLAR BANKA FİNANSÖR SÖZLEŞMESİ 1. TANIMLAR BANKA: Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş yi; MÜŞTERİ: Banka tarafından, işbu sözleşmedeki Limit dâhilinde kendisine Finansör ve Finansöre tanımlı Finansman Limiti tahsis

Detaylı

Aylık Akdî Kâr Oranı (Net Basit) Tahsis Ücreti Tutarı (BSMV Dahil İpotek Tesis Ücreti (BSMV Dahil) Ekspertiz Ücreti KKDF Oranı BSMV Oranı

Aylık Akdî Kâr Oranı (Net Basit) Tahsis Ücreti Tutarı (BSMV Dahil İpotek Tesis Ücreti (BSMV Dahil) Ekspertiz Ücreti KKDF Oranı BSMV Oranı TÜKETİCİ FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME İLE TALEP VE BİLGİ FORMU 1. Kredinin Türü: İşbu sözleşme konusu kredi, belirli süreli tüketici kredisidir. 2. Kredinin Süresi: Sözleşme, ödeme planında

Detaylı

KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME VE KREDİ KARTI TALEP VE BİLGİ FORMU

KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME VE KREDİ KARTI TALEP VE BİLGİ FORMU KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME VE KREDİ KARTI TALEP VE BİLGİ FORMU I- GENEL İŞLEM ŞARTLARINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME 1. Bankanın düzenlemiş olduğu Kredi

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SİSTEMİ KAPSAMINDA TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

KONUT FİNANSMANI SİSTEMİ KAPSAMINDA TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ KONUT FİNANSMANI SİSTEMİ KAPSAMINDA TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ 1- TANIMLAR : BANKA : TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. MÜŞTERİ : Banka tarafından, işbu sözleşmedeki Limit dâhilinde kendisine konut finansmanı

Detaylı

YEDEK HESAP SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME İLE TALEP VE BİLGİ FORMU

YEDEK HESAP SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME İLE TALEP VE BİLGİ FORMU YEDEK HESAP SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME İLE TALEP VE BİLGİ FORMU 1. Finansmanın Türü: İşbu sözleşme konusu finansman, belirsiz süreli tüketici kredisi dir. 2. Formdaki Bilgilerin Geçerli Olduğu Süre

Detaylı

KARZ-I HASEN Lİ YEDEK HESAP SÖZLEŞMESİ. : TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. yi ifade eder.

KARZ-I HASEN Lİ YEDEK HESAP SÖZLEŞMESİ. : TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. yi ifade eder. 1- TANIMLAR : KARZ-I HASEN Lİ YEDEK HESAP SÖZLEŞMESİ BANKA : TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. yi ifade eder. MÜŞTERİ : Banka tarafından, işbu sözleşmedeki kar paysız Karz-ı Hasenli Yedek Hesap Limiti

Detaylı

KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME VE KREDİ KARTI TALEP VE BİLGİ FORMU

KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME VE KREDİ KARTI TALEP VE BİLGİ FORMU KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME VE KREDİ KARTI TALEP VE BİLGİ FORMU I- GENEL İŞLEM ŞARTLARINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME 1. Bankanın düzenlemiş olduğu Kredi

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ 1- TANIMLAR : TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ BANKA : TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. MÜŞTERİ : Banka tarafından, işbu sözleşmedeki Limit dâhilinde kendisine tüketici kredisi tahsis edilen ismi/unvanı

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 AMAÇ İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun un 23.maddesi uyarınca sözleşmenin

Detaylı

KARZ-I HASEN Lİ YEDEK HESAP SÖZLEŞMESİ

KARZ-I HASEN Lİ YEDEK HESAP SÖZLEŞMESİ KARZ-I HASEN Lİ YEDEK HESAP SÖZLEŞMESİ 1- TANIMLAR : BANKA : TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. yi ifade eder. MÜŞTERİ : Banka tarafından, işbu sözleşmedeki Finansman Limiti dâhilinde kendisine Yedek

Detaylı

FİNANSÖR SÖZLEŞMESİ 1. TANIMLAR

FİNANSÖR SÖZLEŞMESİ 1. TANIMLAR 1. TANIMLAR FİNANSÖR SÖZLEŞMESİ BANKA: Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş yi; MÜŞTERİ: Banka tarafından, işbu sözleşmedeki Limit dâhilinde kendisine Finansör ve Finansöre tanımlı Finansman Limiti tahsis

Detaylı

Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu

Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Konut Finansmanı Kuruluşlarınca Verilecek Sözleşme

Detaylı

FAAL KART SÖZLEŞMESİ VE EKLERİ MÜŞTERİ NÜSHASI

FAAL KART SÖZLEŞMESİ VE EKLERİ MÜŞTERİ NÜSHASI FAAL KART SÖZLEŞMESİ VE EKLERİ MÜŞTERİ NÜSHASI Ticarete Hız Veren Kart Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş www.turkiyefinans.com.tr Mersis No: 0068006387095226 Tic.Sic.No: 401492/349074 Genel Müdürlük:

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Vadesiz Hesap No 1. AMAÇ KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Tarih :././.. İşbu Kredili Mevduat Hesabı Sözleşmesi ( Sözleşme ) ile Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ( Banka

Detaylı

BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu form Banka dan talep edilen bireysel krediye ve kredi sözleşmesine ilişkin koşullar hakkında bilgi verilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Aşağıda detayları belirtilen

Detaylı

FİNANSÖR SÖZLEŞMESİ VE EKLERİ FİNANSÖR SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU

FİNANSÖR SÖZLEŞMESİ VE EKLERİ FİNANSÖR SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU 1 FİNANSÖR SÖZLEŞMESİ VE EKLERİ FİNANSÖR SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU 1- Banka, Finansör ün alınması, kullanılması ve sair hususları düzenlemek üzere, Finansör Sözleşmesi

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * :

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * : İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

FAAL KART BAŞVURU FORMU

FAAL KART BAŞVURU FORMU FAAL KART BAŞVURU FORMU KİŞİSEL BİLGİLER Uyruk TC. Diğer ------------------------------------------------------ T.C.Kimlik No Adınız -------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı:... KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Madde 1- Müşteri ile Banka arasında, aşağıda yazılı ve taraflarca kabul edilen hükümler doğrultusunda (.) TL (Yalnız ) limitli Kredili

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Tarih: Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası : : SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. TÜKETİCİ KREDİLERİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 1- Giriş İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 23. maddesi uyarınca tüketiciye tüketici

Detaylı

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER Müşteri No. İşbu Ev Değiştiren Mortgage Krediye şkin Bilgiler sayfası, Ödeme Planı, Ev Değiştiren Mortgage Konut Finansman Kredisi İle İlgili Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Kapak Sayfası, Sözleşme Öncesi

Detaylı

KREDİ KARTI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME İLE TALEP VE BİLGİ FORMU

KREDİ KARTI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME İLE TALEP VE BİLGİ FORMU KREDİ KARTI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME İLE TALEP VE BİLGİ FORMU 1. Kredinin Türü: İşbu sözleşme konusu işlemlerden, kâr payı karşılığı ödemenin üç aydan uzun süre ertelendiği veya taksitlendirildiği

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - TANIM İşbu kredi sözleşmesi metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir. Banka:

Detaylı

FİNANSÖR SÖZLEŞMESİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA FORMU

FİNANSÖR SÖZLEŞMESİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA FORMU FİNANSÖR SÖZLEŞMESİ VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA FORMU I. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA 1- Müşteri nin, paylaşmış olduğu kişisel veriler ile özel nitelikli kişisel

Detaylı

KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Tarih:.../../ Müşteri Müşteri Numarası :. :. KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ T. Garanti Bankası A.Ş. olarak biz ( Biz ), Konut Finansmanı Çerçeve Sözleşmesi ( Çerçeve Sözleşme ) ve ekinde imzalanacak

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİLENDİRME VE TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI: MASRAF TUTARI

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİLENDİRME VE TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI: MASRAF TUTARI ÜRÜNE AİT BİLGİLER: İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİLENDİRME VE TALEP FORMU Ürünün Adı /Tanımı Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı İHTİYAÇ KREDİSİ TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI: FAİZ MASRAFIN

Detaylı

Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. a) Konut finansmanı kuruluşunun unvan, açık adres, telefon ve varsa diğer erişim bilgileri:

Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. a) Konut finansmanı kuruluşunun unvan, açık adres, telefon ve varsa diğer erişim bilgileri: Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Konut Finansmanı Kuruluşlarınca Verilecek Sözleşme Öncesi Bilgi

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu form Banka dan talep edilen konut kredisine ve kredi sözleşmesine ilişkin koşullar hakkında bilgi verilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Aşağıda detayları belirtilen

Detaylı

FAAL KART SÖZLEŞMESİ VE EKLERİ

FAAL KART SÖZLEŞMESİ VE EKLERİ FAAL KART SÖZLEŞMESİ VE EKLERİ Ticarete Hız Veren Kart Müşteri Numarası : Adı Soyadı / Unvanı : Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş www.turkiyefinans.com.tr Mersis No: 0068006387095226 Tic.Sic.No: 401492/349074

Detaylı

FİNANSÖR SÖZLEŞMESİ VE EKLERİ FİNANSÖR SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU

FİNANSÖR SÖZLEŞMESİ VE EKLERİ FİNANSÖR SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU FİNANSÖR SÖZLEŞMESİ VE EKLERİ FİNANSÖR SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU 1- Banka, Finansör ün alınması, kullanılması ve sair hususları düzenlemek üzere, Finansör Sözleşmesi

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*):

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): MASRAFIN ADI Faiz Oranı

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SİSTEMİ KAPSAMINDA TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

KONUT FİNANSMANI SİSTEMİ KAPSAMINDA TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ KONUT FİNANSMANI SİSTEMİ KAPSAMINDA TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ 1. TANIMLAR: LİMİT : Banka nın işbu sözleşmedeki şartlar çerçevesinde tahsis ettiği, Türk Lirası veya Döviz cinsinden "Toplam Borç Tutarı"na

Detaylı

FAAL KART SÖZLEŞMESİ VE EKLERİ

FAAL KART SÖZLEŞMESİ VE EKLERİ FAAL KART SÖZLEŞMESİ VE EKLERİ Müşteri Numarası : Adı Soyadı / Unvanı : Ticarete Hız Veren Kart Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş www.turkiyefinans.com.tr Mersis No: 0068006387095226 Tic.Sic.No: 401492/349074

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 33. maddesi ile Konut Finansmanı Kuruluşlarınca

Detaylı

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ SANKO KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ TARAFLAR Bir tarafta, SANKO MENKUL DEÐERLER A.Þ. (Bundan sonra ARACI KURUM olarak anýlacaktýr.) ile diðer tarafta.... bundan sonra kýsaca MÜÞTERÝ/LER

Detaylı

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür .. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil) Bankamız ile.. A.Ş arasındaki kredi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Nakit Kredi Taahhütnamesinin bir örneği ve bu Taahhütnamenin

Detaylı

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA VE VADELİ İŞLEMLERDEKİ RİSKLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA VE VADELİ İŞLEMLERDEKİ RİSKLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA VE VADELİ İŞLEMLERDEKİ RİSKLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU 1- Banka, Kredi ve Kredi sayılan işlemlerde karşılaşılan

Detaylı

TÜKETİCİ FİNANSMANI SÖZLEŞMESİ

TÜKETİCİ FİNANSMANI SÖZLEŞMESİ Madde 1- TANIMLAR: TÜKETİCİ FİNANSMANI SÖZLEŞMESİ LİMİT: Banka nın işbu sözleşmedeki şartlar çerçevesinde tahsis ettiği, Türk Lirası veya Döviz cinsinden "Toplam Borç Tutarı"na eşit tutarda Finansman limitini

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU MÜŞTERİ NO : ADI SOYADI : MADDE 1 TANIMLAR İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir.

Detaylı

Tarih :../../. Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Başvuru Numarası

Tarih :../../. Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Başvuru Numarası Tarih :../../. Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Başvuru Numarası : : : Kredi türü ihtiyaç ise; TÜKETİCİ KREDİSİ KULLANDIRIM BİLGİLENDİRME FORMU (İhtiyaç Kredisi) Kredi türü taşıt ise; TÜKETİCİ KREDİSİ

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %..

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %.. İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 AMAÇ İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun un 23.maddesi uyarınca sözleşmenin

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ ÜCRET ve MASRAF TUTARLARI (*): FAİZİN/MASRAFIN/ÜCRETİN FAİZ MASRAF

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER Kredi Türü Kredinin Toplam Tutarı (Anapara Tutarı) (TL) Belirli Süreli Tüketici Kredisi Kredi Vadesi/Süresi (Ay) BSMV Oranı

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı:... KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Madde 1- Müşteri ile Banka arasında, aşağıda yazılı ve taraflarca kabul edilen hükümler doğrultusunda (.) TL (Yalnız ) limitli Kredili

Detaylı

HIZLI KREDİ SÖZLEŞMESİ

HIZLI KREDİ SÖZLEŞMESİ Madde 1: Tanımlar İşbu sözleşmede yer alan; Banka: Türkiye İş Bankası A.Ş. yi ve özellikle işbu sözleşme konusu krediyi kullandıran şubesini, Müşteri: Banka tarafından kendisine tüketici kredisi tahsis

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİNİN ADI SOYADI/ÜNVANI : VERGİ KİMLİK NO : TCK NO : KREDİ LİMİTİ TL : AYLIK FAİZ ORANI : SÖZLEŞME TARİHİ : Madde 1- TARAFLAR : Bir tarafta BURGAN BANK A.Ş. (kısaca

Detaylı

BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ AMAÇ

BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ AMAÇ BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ AMAÇ 1. Bu kredi Müşteri nin satın aldığı veya alacağı taşınır/taşınmaz mal yahut yararlanacağı hizmetin finansmanında kullanılmak üzere tahsis edilmiş olup, Müşteri bu krediyi

Detaylı

Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş. TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU

Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş. TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş. ne TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU KREDİ VERENE AİT BİLGİLER Kredi Verenin Unvanı Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş. Mersis No 0267018932800017 Adresi

Detaylı

KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ AMAÇ

KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ AMAÇ KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ AMAÇ 1. Bu kredi Müşterinin satın aldığı veya alacağı taşınmazın finansmanında kullanılmak üzere tahsis edilmiş olup, Müşteri bu krediyi amacı dışında kullanamaz. TANIMLAR 2. Bu

Detaylı

Doküman No 07.KRE.FR.1709 Sayfa No 1/5. Sabit Faizli Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu

Doküman No 07.KRE.FR.1709 Sayfa No 1/5. Sabit Faizli Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Doküman No 07.KRE.FR.1709 Sayfa No 1/5 Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Ticaret Sicil No: 189356 Mersis No: 0876004342000105 TEB Kampüs C ve D Blok Saray Mah. Sokullu Cad. No:7A - 7B Ümraniye/ İSTANBUL www.teb.com.tr

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI (KURTARAN HESAP) SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : [1]

KREDİLİ MEVDUAT HESABI (KURTARAN HESAP) SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : [1] KREDİLİ MEVDUAT HESABI (KURTARAN HESAP) SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : [1] I. TARAFLAR: Bu Kredili Mevduat Hesabı (Kurtaran Hesap) Sözleşmesi (Sözleşme), Ticaret Unvanı : Denizbank A.Ş Merkez Adresi : Şube Adresi

Detaylı

YEDEK HESAP SÖZLEŞMESİ

YEDEK HESAP SÖZLEŞMESİ 1- TANIMLAR : YEDEK HESAP SÖZLEŞMESİ BANKA : TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. yi ifade eder. MÜŞTERİ : Banka tarafından, işbu sözleşmedeki Finansman Limiti dâhilinde kendisine Yedek Hesap finansmanı

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu form Banka dan talep edilen konut kredisine ve kredi sözleşmesine ilişkin koşullar hakkında bilgi verilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Aşağıda detayları belirtilen

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ ÜCRET ve MASRAF TUTARLARI (*): FAİZİN/MASRAFIN/ÜCRETİN FAİZ MASRAF

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 1-Giriş İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formunda yer alan bilgiler, işbu formun tüketiciye verildiği tarihten

Detaylı

DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Tarih: Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası : : DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME İLE TALEP VE BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME İLE TALEP VE BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME İLE TALEP VE BİLGİ FORMU İşbu Formun Müşteriye verilmesi, Banka tarafından Finansman sağlanacağına ilişkin taahhüt sayılmayıp, yapılacak değerlendirme sonucunda

Detaylı

ANINDA PARA HESABI SÖZLEŞMESİ

ANINDA PARA HESABI SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : [1] ANINDA PARA HESABI SÖZLEŞMESİ I. TARAFLAR: Bu Anında Para Hesabı Sözleşmesi (Sözleşme), Ticaret Ünvanı : DenizBank A.Ş. Merkez Adresi : Şube Adresi (TEBLİGAT ADRESİDİR) : [2] Ticaret

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU Arşiv-Araştırma Ücreti Türkiye İş Bankası A.Ş. Mersis No: 8943397612554680 Açık Adres: Konaklar Mh. Meltem S. İş Kuleleri No:1 Levent/ Beşiktaş / İstanbul www.isbank.com.tr Telefon: +90 850 724 0 724 Şube

Detaylı

ÖNCE SABİT SONRA DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

ÖNCE SABİT SONRA DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Tarih: Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası : : ÖNCE SABİT SONRA DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ EK SÖZLEŞMESİ. Kredi Tipi

TÜKETİCİ KREDİSİ EK SÖZLEŞMESİ. Kredi Tipi Başvuru Bilgileri Başvuru No Ad TCKN İletişim Bilgileri Ev Adresi İş Adresi Cep Telefonu İş Telefonu Ev Telefonu İletişim Telefonu İletişim Adresi İletişim Eposta Adresi KEP Adresi TÜKETİCİ KREDİSİ EK

Detaylı

ÖRNEKTİR KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU. Form No.:...[1]

ÖRNEKTİR KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU. Form No.:...[1] KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Form No.:...[1] Bu formda bilgileri yer alan konut finansmanı (mortgage) kredisinin kullanılabilmesi için konut sigortası ve hayat sigortası yaptırılması

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

TAŞIT KREDİSİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Form No.:...[1] TAŞIT KREDİSİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu formda yer alan bilgiler ve kredi koşulları. [2] tarihi itibari ile düzenlenmiş olup, verilen bilgiler. [3] tarihine kadar geçerlidir.

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU Arşiv Araştırma Ücreti Türkiye İş Bankası A.Ş. Mersis No: 8943397612554680 Açık Adres: Konaklar Mh. Meltem S. İş Kuleleri No:1 Levent/ Beşiktaş/ İstanbul www.isbank.com.tr Telefon: +90 850 724 0 724 Şube

Detaylı

Ücreti, (varsa) İpotek Tesis (Yıllık Maliyet Oranı)

Ücreti, (varsa) İpotek Tesis (Yıllık Maliyet Oranı) ÜRÜNE AİT BİLGİLER Ürünün Adı/Tanımı Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı (TL) Kredi Taksit Tutarı (TL) Toplam Geri Ödeme Tutarı (TL) BSMV Oranı (%) KKDF Oranı (%) TL TKHK İhtiyaç Kredisi Banka Sigorta Muamele

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SİSTEMİ (MORTGAGE) SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI SİSTEMİ (MORTGAGE) SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI SİSTEMİ (MORTGAGE) SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU MADDE 1 AMAÇ İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun un 33. maddesi

Detaylı

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. TİCARİ KART / BUSİNESS KART/ SİFTAH KART ÜYELİK SÖZLEŞMESİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. TİCARİ KART / BUSİNESS KART/ SİFTAH KART ÜYELİK SÖZLEŞMESİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. TİCARİ KART / BUSİNESS KART/ SİFTAH KART ÜYELİK SÖZLEŞMESİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU 1. Banka, Kart ın alınması, kullanılması ve sair hususları

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİ VERECEK KURULUŞ : ICBC TURKEY BANK A.Ş. KREDİ TALEBİNDE BULUNAN : Müşterinin Adı Soyadı, Adresi ve Telefonu KREDİ TÜRÜ TEMİNAT GÖSTERİLEN) : KONUT KREDİSİ

Detaylı

İPOTEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ / EV GELİŞTİRME KREDİSİ / ARSA KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU (Konut Finansmanı Harici) FAİZ ORANI

İPOTEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ / EV GELİŞTİRME KREDİSİ / ARSA KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU (Konut Finansmanı Harici) FAİZ ORANI İPOTEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ / EV GELİŞTİRME KREDİSİ / ARSA KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU (Konut Finansmanı Harici) ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İPOTEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ / EV GELİŞTİRME KREDİSİ / ARSA KREDİSİ

Detaylı

ÖRNEKTIR. Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık. Takip eden ilk hesap %3, TL ; %3, TL özetine yansıtılır.. Yurtiçi Diğer Banka ATM Nakit Avans

ÖRNEKTIR. Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık. Takip eden ilk hesap %3, TL ; %3, TL özetine yansıtılır.. Yurtiçi Diğer Banka ATM Nakit Avans KREDİ KARTI ÜRÜN BİLGİ FORMU TAHSİL EDİLECEK ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI ÜRÜN ADI: KREDİ KARTI Ürün Adı Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık Üyelik Ücreti Üyelik Ücreti CardFinans 103TL 51.5TL CardFinans

Detaylı

ÖRNEKTİR TAŞIT KREDİSİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU. Form No :... [1]

ÖRNEKTİR TAŞIT KREDİSİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU. Form No :... [1] TAŞIT KREDİSİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Form No :... [1] Bu formda yer alan bilgiler ve kredi koşulları. [2] tarihi itibari ile düzenlenmiş olup, verilen bilgiler. [3] tarihine kadar geçerlidir.

Detaylı

ÖRNEKTIR. Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık. Takip eden ilk hesap %3, TL ; %3, TL özetine yansıtılır.. Yurtiçi Diğer Banka ATM Nakit Avans

ÖRNEKTIR. Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık. Takip eden ilk hesap %3, TL ; %3, TL özetine yansıtılır.. Yurtiçi Diğer Banka ATM Nakit Avans KREDİ KARTI ÜRÜN BİLGİ FORMU TAHSİL EDİLECEK ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI ÜRÜN ADI: KREDİ KARTI Ürün Adı Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık Üyelik Ücreti Üyelik Ücreti CardFinans 103TL 51.5TL CardFinans

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI (EK HESAP) SÖZLEŞMESİ. Tahsilat Dönemi. Açıklama. %2,52 Aylık BSMV ve KKDF hariçtir.

KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI (EK HESAP) SÖZLEŞMESİ. Tahsilat Dönemi. Açıklama. %2,52 Aylık BSMV ve KKDF hariçtir. Tarih: Kredi Hesap No KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI (EK HESAP) SÖZLEŞMESİ KREDİ TÜRÜ: Belirsiz Süreli Tüketici Kredisi KREDNİN ADI/TANIMI: Kredili Mevduat Hesabı (Ek Hesap) TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF

Detaylı

ÖRNEKTİR BİREYSEL KREDİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU. Form No :... [1]

ÖRNEKTİR BİREYSEL KREDİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU. Form No :... [1] BİREYSEL KREDİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Form No :... [1] Bu formda yer alan bilgiler ve kredi koşulları. [2] tarihi itibari ile düzenlenmiş olup, verilen bilgiler. [3] tarihine kadar geçerlidir.

Detaylı

Hayat Sigortası, Konut Sigortası gibi yapılması isteğe bağlı sigortaların yaptırılması zorunlu değildir.

Hayat Sigortası, Konut Sigortası gibi yapılması isteğe bağlı sigortaların yaptırılması zorunlu değildir. KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Sözleşme Öncesi Bilgi Formunun amacı, konut finansmanı kuruluşlarınca tüketicilere verilecek olan Sözleşme Öncesi Bilgi Formunun usul ve esaslarını düzenlemektir.

Detaylı

Gecikme Cezası Oranı(aylık) %... * Kefil ile akdedilecek her türlü sözleşme türü; adi kefalettir. Adı Tutarı/Oranı Geçerlilik Süresi

Gecikme Cezası Oranı(aylık) %... * Kefil ile akdedilecek her türlü sözleşme türü; adi kefalettir. Adı Tutarı/Oranı Geçerlilik Süresi Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Merkez Adresi: Büyükdere Cad. No:129/1 Esentepe/Şişli/İst. Tel: 444 0 123 Ticaret Sicil No:198060/250489 Mersis No: 3714 4399 8856 5282 Web Adresi: www.kuveytturk.com.tr

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 10/B maddesi ile Konut Finansmanı Kuruluşlarınca

Detaylı

FİNANSÖR KULLANIM KILAVUZU. Ferahlayın! Daralmayın, Kart şeklinde. ihtiyaç finansmanı.

FİNANSÖR KULLANIM KILAVUZU. Ferahlayın! Daralmayın, Kart şeklinde. ihtiyaç finansmanı. Daralmayın, Ferahlayın! Kart şeklinde ihtiyaç finansmanı. FİNANSÖR KULLANIM KILAVUZU finansör nedir?? * Finansör, kar oranı ve taksit sayısı banka ve müşteri arasında başvuru esnasında belirlenen ve müşteri

Detaylı

GERÇEK KİŞİ YATIRIM AMAÇLI İŞYERİ KREDİSİ İLE İLGİLİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

GERÇEK KİŞİ YATIRIM AMAÇLI İŞYERİ KREDİSİ İLE İLGİLİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU GERÇEK KİŞİ YATIRIM AMAÇLI İŞYERİ KREDİSİ İLE İLGİLİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No: İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, Gerçek Kişi Yatırım Amaçlı İşyeri Kredisi i İle İlgili Sözleşme Öncesi Bilgi

Detaylı

İHTİYAÇ PRATİK SÖZLEŞMESİ

İHTİYAÇ PRATİK SÖZLEŞMESİ İHTİYAÇ PRATİK SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme bir tarafta aşağıda Banka olarak adlandırılan, idare merkezi Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:10, 34768 Ümraniye/İSTANBUL adresinde bulunan

Detaylı

ÖRNEKTİR BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ. Sözleşme No :... [1]

ÖRNEKTİR BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ. Sözleşme No :... [1] BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ Sözleşme No :... [1] Bir taraftan DenizBank A.Ş. [2] Şubesi ( Banka olarak anılacaktır), diğer taraftan [3] ( Müşteri olarak anılacaktır) ve... ile... [4] ( Kefiller olarak anılacaktır)

Detaylı

ÖRNEK. *Ödenecek Toplam Borç Tutarı; kredinin, faiz, fon, vergi, ücret ve diğer maliyetler dahil toplam fiyatıdır.

ÖRNEK. *Ödenecek Toplam Borç Tutarı; kredinin, faiz, fon, vergi, ücret ve diğer maliyetler dahil toplam fiyatıdır. MESAFELİ İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU KREDİ VERENE İLİŞKİN BİLGİLER Kredi Verenin Unvanı Akbank T.A.Ş. (Banka) Adresi Akbank Genel Müdürlüğü Sabancı Center 34330 4. Levent İstanbul

Detaylı

ING Bank A.Ş. : Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:8 Sarıyer/İSTANBUL

ING Bank A.Ş. : Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:8 Sarıyer/İSTANBUL Tüketici Ödeme Hizmetleri Çerçeve Sözleşmesi ( Çerçeve Sözleşme ) Taraflar ING Bank A.Ş. : Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:8 Sarıyer/İSTANBUL Telefon: 0850 222 0 600 Faks: 0212 286 61 00

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %..

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %.. İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

Akdi Faiz Oranı (Aylık) (%) - - Akdi Faiz Oranı (Yıllık) (%) - -

Akdi Faiz Oranı (Aylık) (%) - - Akdi Faiz Oranı (Yıllık) (%) - - Türkiye İş Bankası A.Ş. - Mersis No: 0481005859000909 Açık Adres: Konaklar Mh. Meltem S. İş Kuleleri No:1 Levent/ Beşiktaş/ İstanbul www.isbank.com.tr Telefon: +90 850 724 0 724 Şube Adı / Adresi: Telefon

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 33. maddesi,5582 sayılı Konut Finansmanına İlişkin Çeşitli

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ 1 KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Bir tarafta Tekstil Bankası A.Ş. adına... Şubesi (aşağıda kısaca Banka olarak anılacaktır.) ile diğer tarafta... (aşağıda kısaca Müşteri olarak anılacaktır.) ve bu sözleşmede

Detaylı

ANINDA/MESAFELİ KREDİ SÖZLEŞMESİ. Kredinin Türü: Belirli süreli tüketici kredisi

ANINDA/MESAFELİ KREDİ SÖZLEŞMESİ. Kredinin Türü: Belirli süreli tüketici kredisi Müşteri Adı Soyadı Kredi Numarası Türkiye İş Bankası A.Ş. - Mersis No: 0481005859000909 Açık Adres: Konaklar Mh. Meltem S. İş Kuleleri No:1 Levent/ Beşiktaş/ İstanbul www.isbank.com.tr Telefon: +90 850

Detaylı

KREDİ KARTI SİSTEMİ : MASTERCARD INTERNATIONAL, VISA INTERNATIONAL gibi uluslararası Kredi Kartı sistemleridir.

KREDİ KARTI SİSTEMİ : MASTERCARD INTERNATIONAL, VISA INTERNATIONAL gibi uluslararası Kredi Kartı sistemleridir. TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Bir tarafta TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. ( Banka olarak anılacaktır ) ile diğer tarafta, KART HAMİLİ/EK KART HAMİLİ arasında, aşağıdaki

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir. 14 Ocak 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29236 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

Genele Açı k / Public. Sayfa 1 21. SOZ_BTKM_10 Ana Dok: Kredi Kartı Başvuru ve Tahsis Süreci Versiyon Tarihi : 17.11.2014 Versiyon No: R01

Genele Açı k / Public. Sayfa 1 21. SOZ_BTKM_10 Ana Dok: Kredi Kartı Başvuru ve Tahsis Süreci Versiyon Tarihi : 17.11.2014 Versiyon No: R01 TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Bir tarafta TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. ile diğer tarafta, KART HAMİLİ/EK KART HAMİLİ arasında, aşağıdaki şartlarla işbu Kredi

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %..

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %.. İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı