T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ"

Transkript

1 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 1

2 2

3 ATATÜRK DİYOR Kİ Herkesin polisi kendi vicdanıdır, fakat polis vicdanı olmayanların karşısındadır. 3

4 4

5 İÇİNDEKİLER BAKAN SUNUŞU 07 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 09 MİSYONUMUZ 13 VİZYONUMUZ 13 GENEL BİLGİLER A - Yetki Görev ve Sorumluluklar 15 B - Teşkilat Yapısı 17 C - Fiziksel Kaynaklar 18 D - İnsan Kaynakları 22 PERFORMANS BİLGİLERİ A - Temel Politika ve Öncelikler 19 B - Amaç ve Hedefler 26 C - Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler 27 D - İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı 142 5

6 6

7 Bakan Sunuşu Devletin temel görevlerinden biri, bireylerin Anayasa ve yasalarla güvence altına alınan temel hak ve özgürlüklerini, korku ve endişeden uzak, güven içinde kullanmalarına imkân tanıyacak ortamı oluşturmaktır. Hukuk devletine bağlı, temel hak ve özgürlükleri koruyan, insan onuruna saygılı, çağın gerektirdiği imkânlara sahip ve ileri teknolojiyi başarıyla kullanabilen bir teşkilat olmayı temel prensip olarak kabul eden Emniyet Teşkilatı, bu yoldaki kararlılık ve istikrarını bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da sürdürecektir. Bu anlamda Polisimiz, devletin halka dönük yüzü olarak çalışmalarında suçun önlenmesi, azaltılması, aydınlatılması ve suçluların yakalanmasının ötesinde; yasalara saygılı, vatandaşların emniyet ve güvenliğinin sağlanması ile halkımızın sevgi ve güvenini kazanmış bir teşkilat olmayı arzulamaktadır. Unutulmamalıdır ki; devletin şefkat ve merhameti, vatandaşın sadakatini artırır, devlete bağlılığını pekiştirir. İdarelerin, stratejik planıyla uyumlu olarak yıllık performans programlarını hazırlamaları, performans esaslı bütçelerini oluşturmaları ve kamu kaynağının nasıl harcanacağı hususunda kamuoyunu bilgilendirmeleri esastır. Bu bağlamda, Emniyet Genel Müdürlüğü nün 2014 yılı Performans Programında, etkin bir güvenlik sistemi oluşturmak amacıyla, özgürlük için güvenlik yaklaşımı temel politika olarak benimsenmiştir. Programın hazırlığında emeği geçenlere teşekkür eder, 2014 Yılı Performans Programının, kamu kaynaklarının daha etkin ve verimli kullanılmasına, şeffaf ve hesap verebilir bir kamu yönetimi anlayışının gelişmesine vesile olmasını dilerim. Muammer GÜLER İçişleri Bakanı 7

8 8

9 Üst Yönetici Sunuşu Emniyet Teşkilatı olarak devletimizin emrinde vatandaşımızın hizmetinde ve her yıl bir evvelki hedeflerini aşarak, sunduğumuz hizmeti iyileştirerek ve geliştirerek her zaman büyük bir azimle görevimizi yerine getirme gayreti içerisindeyiz. Amacımız toplumun huzur ve güven içinde yaşamasını sağlamaktır. Topluma daha kaliteli güvenlik hizmeti sunabilmek için ortaya konan hedef ve öncelikler, yüksek bir sahiplenmeyle yürütülmektedir. Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülen faaliyetler, hedef ve göstergelere dayalı olarak izlenmektedir. Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması, hizmetleri daha etkili sunum ile emniyet ve asayişin tesisini amaçlamaktadır. Güvenlik hizmetlerinde vatandaşlarımızın memnuniyetini esas almaktayız. Bunun etkin ve kaliteli hizmet sunumuyla sağlanacağının bilincindeyiz. Kaliteyi artırmak için de hizmetlerde; katılımcılık, eşitlik, şeffaflık, profesyonellik, sürat ve etkinlik gibi unsurları daha fazla hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Genel Müdürlüğümüzün performansının ölçülebildiği ve şeffaflık açısından kamu kaynaklarının etkin kullanılması yönünde büyük katkısı olacağını düşündüğüm 2014 Yılı Performans Programının hazırlanması çalışmalarında emeği geçen Genel Müdürlüğümüz personeline teşekkür eder, programın başarıyla uygulanmasını dilerim. Mehmet KILIÇLAR Vali Emniyet Genel Müdürü 9

10 10

11 MİSYONUMUZ Bireylerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması ve toplumun düzen içerisinde yaşamını sürdürmesi için hukuk ilkeleri içerisinde güvenlik hizmeti sunmak VİZYONUMUZ Vatandaşların emniyet ve güvenlik duygusunu artırmaya çalışan, hizmetlerini proaktif polislik anlayışıyla birey ve toplum odaklı yürüten örnek bir teşkilat olmak 11

12 12

13 Genel Bilgiler A- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR Teşkilatımız bireylerin ve toplumun güvenliğini sağlamak adına yasaların verdiği yetki ve sorumluluklar çerçevesinde hukuk ve toplum düzenini sağlamak için suç işlenmesini önlemek ve işlenmiş olan suçları aydınlatarak suçluları yargı makamına teslim etmekle görevlendirilmiştir. Güvenlik hizmeti kapsamında çok geniş bir yelpazede hizmet üreten polis teşkilatı genel bir tanımlama ile adli ve idari polislik olmak üzere iki temel kategorideki görevleri ifa etmektedir. İdari polislik hizmetleri daha çok genel kamu düzeninin sağlanması amacıyla koruyucu tedbirlerin alınmasını içermekle birlikte adli polislik hizmetleri bir suçun işlenmesi durumunda, delillerin toplanması, faillerinin ortaya çıkarılması görevlerini içermektedir sayılı Polis Vazife ve Salahiyetleri kanununun 2. maddesinde Polisin genel emniyetle ilgili görevleri; A) Kanunlara, tüzüklere, yönetmeliklere, Hükümet emirlerine ve kamu düzenine uygun olmayan hareketlerin işlenmesinden önce bu kanun hükümleri dairesinde önünü almak, B) İşlenmiş olan bir suç hakkında Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ile diğer kanunlarda yazılı görevleri yapmak, olarak ifade edilmiştir. Polisin Adli Görevleri Suç işlendikten sonra suçun ve suçluları ortaya çıkarılması amacıyla suç soruşturmasının yürütülmesi işlemleri polisin adli görevidir. Adli görev sürecini takip etmek üzere İl Emniyet Müdürlüklerinde şube müdürlükleri, İlçe Emniyet Müdürlüklerinde ve Amirliklerinde ise büro amirlikleri bulunmaktadır. Suç soruşturmaları, Ceza Muhakemeleri Kanunu ve Emniyet Teşkilatı Kanununda yer alan temel prensiplere uygun olarak, yetkili adli makamların talimatları doğrultusunda yapılır Kamu düzenini bozucu bir suç işlendiğinde polis, delilleri toplama, suçu işleyen şahısları yakalama, Cumhuriyet Savcısı adına soruşturmayı yürütme ve suçluları adalete teslim etme görevlerini yerine getirmektedir. Polisin İdari Görevleri Toplumsal düzenin sağlanmasıyla ilgili kanun, nizam ve emirlerin yerine getirilmesinin sağlanması ve suçun oluşmasını önleyici tedbirlerin alınması polisin idari görevidir. Polis, önleyici, koruyucu ve yardım edici görevleri yerine getirirken suçu oluşturan unsurları göz önüne alarak görevini ifa etmektedir. Polisin idari görevinin en belirgin özelliği, önleyici düzenleyici ve durdurucu nitelikte olmasıdır, polis kanunların suç saydığı fiillerin oluşmaması için önceden bazı önlemler alır ve uygular.gerektiğinde kuvvet kullanarak bu faaliyetleri engeller eğer olmuşsa devamına engel olarak kamu düzenin devamlı olmasını temin eder. Polisin idari görevlerine örnek olarak; Yurt içine zararlı kişi ve maddelerin girmemesi için giriş kapılarında gerekli kontrollerinin yapılması sağlamak, Umuma açık yerlerde suçların oluşmaması için gerekli tedbirleri almak, Suç unsuru olan eşyaya el koymak için önleme aramaları yapmak, Genel ahlaka uygun olmayan hareketleri önlemek, 13

14 Açılması izne bağlı yerlerden izinsiz açılanları kapatmak, Gösteri yürüyüşleri gibi toplu hareketlerin kanun içerisinde devamını sağlamak, Alil ve acizlere yardım ederek terk edilmiş çocukları ilgili müesseselere yerleştirmek. Polise özel olarak verilmiş bazı görevler Polis teşkilatı Adli ve İdari görevlerin haricinde, özel olarak belirlenmiş bazı görevleri yerine getirmekle de görevlendirilmiştir. Bu görevler; Trafik düzenlemeleri, pasaport, silah taşıma/bulundurma belgesi, taşıt sürücü belgesi, araç trafik ve tescil belgesi, özel güvenlik belgeleri, patlayıcı maddelerle ilgili belgeler gibi birçok konuda belgelendirme hizmetlerinin verilmesi görevleridir. Polise yukarıda üç ana başlıkta belirtilen iş ve işlemler için 271 kanun, 51 tüzük, 168 yönetmelik, 87 Bakanlar Kurulu Kararnamesi ve 62 yönerge görev ve sorumluluk vermektedir. Polise Görev Yetki Ve Sorumluluk Veren Bazı Kanunlar T. C. Anayasası Adli Sicil Kanunu Ateşli Silahlar Ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun Asayişe Müessir Bazı Fiilerin Önlenmesi Hakkında Kanun Devlet Memurları Kanunu Ailenin Korunmasına Dair Kanun Ceza Muhakemesi Kanunu Emniyet Teşkilatı Kanunu Kabahatler Kanunu Karayolları Trafik Kanunu Küçükleri Muzir Neşriyattan Koruma Kanunu Pasaport Kanunu Sporda Şiddetin Ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun Terörle Mücadele Kanunu Kaçakçılık Kanunu Kimlik Bildirme Kanunu Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun Polis Vazife Ve Selahiyet Kanunu Tanık Koruma Kanunu Toplantı Ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu Türk Ceza Kanunu İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi Adli Kolluk Yönetmeliği Ceza Muhak. Beden Muay. Gen. İnc. Ve Fiziki Kimliğin Tesp. Hak. Yönetmelik Suç Eşyaları Yönetmeliği Türk Vatandaşlığı Kanunu İnsan Hakları Ve Temel Özgürlüklerini Korumaya Dair Avrupa Sözleşmesi Adli Ve Önleme Aramaları Yönetmeliği Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas Ve Usuller Hakkında Yönetmelik Yakalama Gözaltına Alma Ve İfade Alma Yönetmeliği 14

15 B- TEŞKİLAT YAPISI Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde belediye teşkilatlanması tamamlanmış olan il, ilçe ve beldelerde yaşayan vatandaşların güvenlik, trafik ve bazı belgelendirme hizmetleri Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından sağlanmaktadır. Türk Polis teşkilatı merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatı olarak yapılandırılmıştır. Her geçen gün değişen suç türleri ile etkin mücadelesini ulusal ve uluslararası alanda sürdüren polis teşkilatı yeni uzmanlık birimlerini oluşturmakta ve kendini sürekli yenileyerek verilen görevleri yerine getirmektedir. 15

16 C- FİZİKSEL KAYNAKLAR BİNA VE TESİS DURUMU: Emniyet Genel Müdürlüğü faaliyetlerinin yürütüldüğü bina ve tesislere ait bilgiler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Fiziksel Varlık Envanteri Adet Hizmet Binası Moral Eğitim Merkezi 6 Eğitim ve Dinlenme Tesisi 8 TAŞIT DURUMU: Teşkilatımızda 2013 yılı Ağustos ayı itibariyle adet taşıt bulunmakta olup, yaş gruplarına göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Taşıt Yaşı Sayısı Oranı (%) 0-5 Yaş Arası Yaş Arası Yaş ve Üzere TOPLAM

17 BİLİŞİM SİSTEMLERİ: Teşkilatımız tarafından sunulan hizmetlerin modern devlet anlayışı içinde, şeffaf ve sosyal sorumluluk gibi ilkeler benimsenerek, hızlı ve etkin bir şekilde internet yoluyla vatandaşlarımızın hizmetine sunulmaktadır. Vatandaşlarımız kurumsal internet web sitemiz üzerinden ihbar, bilgi edinme, randevu alma gibi bölümleri kullanarak, kurumumuz hizmetlerine hızlı ve güvenli bir şekilde ulaşabilmektedirler. Vatandaşlarımızın, birçok işlemlerini internet aracılığıyla yapabilmesi de teşkilatımızdaki diğer birimlerimizin iş yoğunluğunu azaltmakta, vatandaşlarımız ile aramızda köprü görevi görmektedir. Kurumsal internet web sitemiz sayesinde her türlü bilgi, haber, ilan ve duyurularımız vatandaşlarımıza anında ulaştırabilmektedir. Bilgi edinme ve Bimer üzerinden birimlerini ilgilendiren alanlarda, halkımızın bilgi ve cevap almak istediği konularda daha çabuk bilgi sahibi olması, aynı soruların tekrarlanarak sorulmasının önüne geçilmesi ve birimlerin bu yöndeki iş yükünü ve zaman kaybını azaltmak amacıyla Kurumsal İnternet web sayfamız (wwvv.egm.gov.tr) üzerinde ve "bilgiedinme.egm.gov.tr" ana sayfasına eklenerek, Dinamik yapıda Sıkça Sorulan Sorular (S.S.S.) sayfası halkımızın hizmetine sunulmuştur. Kurumsal internet web sitemiz, sürekli güncellenen içeriğiyle de teşkilatımızı internette e-devlet kapsamında başarı ile temsil etmektedir. İNTERNET Verilen hizmetlerin internet yoluyla hızlı ve etkin şekilde vatandaşa ulaşmasını sağlanması amacıyla aşağıdaki hizmetler sunulmaktadır. İNTERNET ÜZERİNDEN SUNULAN BAZI HİZMETLER e-pasaport İşlemleri, Çalıntı Oto sorgulama İnsan Hakları Başvuru Formu, Kayıp ve Çalıntı Cep Telefonları, Online İhbar, İhale İlanları, Araç Sorgulama, Hizmet Satışları, Sürücü Ceza Puanı Sorgulama, Bilgi Edinme, Sürücü Belgesi İşlemleri, Basın Bildirileri Kayıp Şahıslar, Duyurular Sıkça Sorulan Sorular(SSS) Mesajlar RSS Haberler İllerden Haberler ASBİS Polis Bülteni Sosyal Medya Ödüller Çocuk Sitesi Anket TNP(Turkish National Police) 17

18 POLİS BİLGİSAYAR AĞI (POL-NET) Polisimizin suç ve suçluyla mücadelesinde görevin süratli, güvenli ve etkin bir şekilde yürütülmesi için, birimlerimizin yürüttüğü hizmetlere bilişim desteği vermek amacıyla kurulmuş olan Polis Bilgisayar Ağı PolNet ; merkez ve taşra polis birimlerimizi kapsayacak şekilde hizmete sunulmuştur. PolNet Bilgi Sistemi nin hizmete girmesiyle teşkilatımız suç ve suçlularla mücadelede bilgiyi etkin bir şekilde kullanmak suretiyle başarıyı yakalamış ve istenilen hedeflere daha çabuk ulaşabilme imkanına kavuşmuştur. Bu kapsamda kurumsal bilgi işlem uygulamaları hizmete konulmuş olup; gelişen teknolojilere ve değişen kurumsal ihtiyaçlara göre güncellemeleri yapılmaktadır. 18

19 D- İNSAN KAYNAKLARI Emniyet Genel Müdürlüğünün Hizmet Sınıflarına göre personel dağılımı aşağıda gösterilmiştir. Personel Sınıfı Toplam Emniyet Hizmetleri Sınıfı Toplamı Genel İdare Hizmetleri Sınıfı Mülki İdare Hizmetleri 1 Teknik Hizmetler Sınıfı 675 Sağlık Hizmetler Sınıfı 412 Eğitim Öğretim Hizmetleri Sınıfı 147 Yardımcı Hizmetler Sınıfı Avukatlık Hizmetleri Sınıfı 1 Akademik Kadro 215 Sözleşmeli 54 Memur ( OHAL ) 1 İşçi GENEL TOPLAM NOT: tarihi itibariyle personel sayısı baz alınmıştır. 19

20 II- Performans Bilgileri A-TEMEL İLKE VE DEĞERLERİMİZ GÜVENİLİRLİK KARARLILIK SAYGINLIK TARAFSIZLIK TEKNOLOJİ ODAKLILIK BİLİMSELLİK HOŞGÖRÜLÜLÜK İNSAN HAKLARINA, HUKUKA ve AHLAKİ DEĞERLERE SAYGILI OLMAK EŞİTLİLİK LİDERLİK YENİLİKÇİLİK SUÇLA MÜCADELEDE ETKİNLİK (SUÇA ODAKLILIK) HESAP VEREBİLİRLİK UZMANLIK VATANDAŞ MEMNUNİYETİ ULAŞILABİLİRLİK BİREY ODAKLILIK 20

21 1- Yönetim Politikası POLİTİKALARIMIZ Çağdaş yönetim fonksiyonlarını tam olarak yerine getiren örnek bir kurum yapısı oluşturmak. 2- Personel Politikası Objektif kriterlerle mesleğe uygun doğru kişileri seçmek. Mesleki uzmanlaşma ve profesyonel hizmet sunumu için personel eğitimini etkin bir şekilde yürütmek. Niteliğine göre personel istihdamını sağlamak. Personelin özlük haklarını ve sosyal imkanlarını artırmak suretiyle daha verimli şekilde halka hizmet sunulmasını sağlamak. 3- Görev Politikası Kanunen verilmiş görevleri yetki ve sorumluluk çerçevesinde eksiksiz bir şekilde yerine getirmek. Genel sorumluluğu başka kurum ve kuruluşlara ait olan iş ve işlemler için, ilgili kurumların talebi halinde destek olmak. 4- Suç Önleme Politikası Öncelikle suçların işlenmesini önleyerek bireysel, toplumsal ve sosyal hayatın devamlılığına katkı sağlamak, maddi ve manevi kayıpların önüne geçerek adalet duygusunun tesisine yardımcı olmak. 5- Suç Aydınlatma Politikası Teknolojik imkanlardan faydalanarak suçları tüm yönleriyle aydınlatmak ve suçluları hızlı bir şekilde adalete teslim etmek. 6- Terörle Mücadele Politikası Terörizmle etkin bir şekilde mücadele ederek halkın devlete olan güven ve inancını artırmak. Terör nedeniyle meydana gelen kayıpları sıfıra indirmek. 7- Halkla İlişkiler Politikası Vatandaş odaklı güvenlik hizmeti anlayışı ile polis halk ilişkilerini en üst seviyeye çıkartmak. 8- Trafik Hizmetleri Politikası Trafik denetimlerini etkinleştirerek can ve mal kayıplarının önlenmesine katkı sağlamak. Karayolu trafik güvenliği eylem planı hedeflerine ulaşmak. 21

22 9- Belgelendirme Hizmetleri Politikası Pasaport, sürücü belgesi, silah ruhsat, patlayıcı maddeler, özel güvenlik, trafik tescil gibi belgelendirme hizmetlerini en hızlı ve en üst kalitede sunmak. 10- Lojistik Hizmetleri Politikası Tüm hizmet binalarını halka daha kaliteli hizmet sunacak şekilde modern ve güvenli bir yapıya kavuşturmak. Şehit, devlet büyüğü, hayırsever vatandaş vb. isimlerin polis merkezleri yerine emniyet binalarındaki konferans, toplantı, spor salonu gibi yerlere verilmesini sağlamak. Teşkilat hizmetlerinde kullanılan araçları meslek ihtiyaçlarına uygun olacak şekilde modern hale getirmek. Bilişim, haberleşme ve teknik alt yapı alanlarında teknolojinin getirdiği tüm imkanlardan faydalanarak halka sunulan hizmet kalitesini artırmak. 11- Uluslararası İlişkiler Politikası Yurtdışı Emniyet Müşavirliği, irtibat görevlisi, BM, AGİT, OECD gibi görevlerde bulunan personel ve kadro sayısını artırmak. İNTERPOL, EUROPOL, SİRENE, İPA, İNTERPA, İAFİ vb. uluslararası kuruluşlara daha fazla katkı sağlamak. Yabancı ülke polislerine yönelik temel ve hizmet içi eğitimlerde daha fazla yer alarak uluslar arası polis ilişkileri alanında etkin olmak. Ülkemiz dış politikası paralelinde uluslararası ilişkilerimizi etkinleştirerek dünya polis teşkilatları arasında örnek olmak. 22

23 B- AMAÇ VE HEDEFLER EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN STRATEJİK AMAÇLARI Emniyet Genel Müdürlüğü Stratejik Planında belirlenmiş olan ve 2014 yılında uygulanması düşünülen stratejik amaç ve hedefleri gösteren tablo: AMAÇ 1: İnsan Kaynakları Yönetiminin Geliştirilmesi Hedef 1-1: Polis işe alım sürecinin etkin bir yapıya kavuşturulması Hedef 1-2: Polis Akademisi eğitim kapasitesinin yükseltilmesi Hedef 1-3: Hizmetiçi eğitimlerin kalitesini yükselterek mesleki becerilerin artırılması Hedef 1-4: Niteliklere Göre Mesleki Yönlendirme Sisteminin Yapılandırılması Hedef 1-5: Personel çalışma sisteminin düzenlenmesi Hedef 1-6: Mesleki Dayanışma ve Sosyal İmkânların Arttırılması AMAÇ 2: Suçla Mücadele Hizmetlerinin Geliştirilmesi Hedef 2-1: Asayiş suçlarında suç soruşturma kapasitesinin artırılması Hedef 2-2: Önleyici polislik kapasitesinin arttırılması Hedef 2-3 Aile içi şiddetle mücadele alanında sorumlu kurumlara destek verilmesi Hedef 2-4: Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Kapasitesinin Artırılması Hedef 2-5: Siber suçlarla mücadele kapasitesinin geliştirilmesi ve uluslararası alanda etkinliğinin artırılması Hedef 2-6: Toplumsal olaylar yönetimi kapasitesinin geliştirilmesi Hedef 2-7: Terörle Mücadele Kapasitesinin Artırılması Hedef 2-8: Özel Harekat birimi kapasitesinin geliştirilmesi Hedef 2-9: Kriminal teknik ve eğitim altyapısı ile kurumsal yapının geliştirilmesi Hedef 2-10: Adli bilişim hizmet standartlarını yükseltmek Hedef 2-11: Önemli kişileri ve tesisleri koruma hizmetlerin de etkinliğin artırılması Hedef 2-12: Deniz Polisi kapasitesinin güçlendirilmesi AMAÇ 3: İdari Nitelikteki Hizmet Kapasitesinin Artırılması Hedef 3-1: Karayolu trafik güvenliğini sağlamakla görevli trafik personelinin yeterli düzeyde eğitilmesi ve yetiştirilmesi Hedef 3-2: Trafik denetimlerinin etkinliğini artırmak ve trafik kazalarından kaynaklı ölümleri azaltmak Hedef 3-3: Araç Tescil ve Sürücü Belgesi İşlemlerinin Kolaylaştırılması Hedef 3-4: E-pasaport ve Güvenli Belgelerin yönetim (alt yapı, standartlar, tasarım ve güvenlik özellikleri) stratejilerinin geliştirilmesi Hedef 3-5: Hudut kapılarında güvenilir ve etkin bir geçiş sistemi oluşturulması Hedef 3-6: Özel güvenlik hizmetlerinin kurumsallaşmasının sağlanması AMAÇ 4: Emniyet Teşkilatının uluslararası ilişkiler kapasitesinin artırılması Hedef 4-1: Uluslararası alanda kurumsal temsilin artırılması Hedef 4-2: Emniyet Genel Müdürlüğünün uluslararası polis işbirliği faaliyetlerinin AB Bilgi Değişim Modeli benzeri bir yapıya kavuşturulması Hedef 4-3: Uluslararası polis eğitimlerinin niteliğinin artırılması AMAÇ 5: Lojistik ve destek hizmetleri kapasitesinin artırılması Hedef 5-1: Emniyet Genel Müdürlüğü lojistik hizmetlerinin verimliliğinin artırılması Hedef 5-2: Taşıt yönetim sisteminin etkin bir yapıya kavuşturulması Hedef 5-3: Emniyet Teşkilatı havacılık kapasitesinin geliştirilmesi Hedef 5-4: Teşkilatın ihtiyaç duyduğu bilgi teknolojileri kapasitesinin artırılması Hedef 5-5: Emniyet Teşkilatı haberleşme sisteminin etkin bir yapıya dönüştürülmesi AMAÇ 6: Yönetim ve teşkilat yapısının daha işlevsel hale getirilmesi Hedef 6-1: Kurumsal bütçe yönetimi kapasitesinin geliştirilmesi Hedef 6-2: Yazışma ve Arşivleme Sisteminin Etkin Hale Getirilmesi Hedef 6-3: Afet ve Acil Durum Yönetiminin etkinleştirilmesi Hedef 6-4: Hukuki işlemlerle ilgili hizmet kapasitesinin geliştirilmesi 23

24 C- PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER Amaç 1 Hedef 1 Polis işe alım sürecinin etkin bir yapıya kavuşturulması PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Emniyet Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Yönetiminin Geliştirilmesi Hedef Polis işe alım sürecinin etkin bir yapıya kavuşturulması Performans Hedefi Polis işe alım sürecinin etkin bir yapıya kavuşturulması Performans Göstergeleri Ölçü Birimi Düzenlenen çalıştay sayısı Adet Faaliyetler 1 Polislik mesleğinin tanıtımı daha etkin yapılacaktır. Meslek standartları oluşturulacaktır. Kaynak İhtiyacı Dışı Toplam Genel Toplam

25 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimleri Emniyet Genel Müdürlüğü Polis işe alım sürecinin etkin bir yapıya kavuşturulması Bir çalışma grubu oluşturularak öncelikle meslek standartları rehberi oluşturulması, Meslek tanıtımının nasıl yapılacağına ilişkin 2 çalıştay düzenlenmesi, Mesleğe uygun kişi standartlarının belirlenmesi ve seçim kriterlerinin güncellenmesi için 1 çalıştay düzenlenmesi POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI Ekonomik Kod 2014 Yılı Ödeneği 01 Personel Giderleri ,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri ,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 05 Cari Transferler ,00 06 Sermaye Giderleri ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Dışı Kaynak Genel Toplam Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt içi 0,00 Yurt Dışı 0,00 Toplam Dışı Kaynak 0, ,00 25

26 Amaç 1 Hedef 1 Polis işe alım sürecinin etkin bir yapıya kavuşturulması Polislik mesleği toplumun en hassas alanı olan güvenlik hizmetini icra etmektedir. Yasaların tanımış olduğu yetkiler çerçevesinde zor kullanma, karmaşık durumları yönetme ve halkın problemlerini çözme gibi önemli görevleri üstlenmektedir. Dolayısıyla bu mesleği icra edecek bireylerin istenilen bilgi, beceri ve özelliklere göre dizayn edilmiş etkin bir işe alma sürecinden geçirilmeleri zorunludur. İşe alım süreci ile ilgili geçmiş dönemlerde bir takım çalışmalar yapılmış olmasına rağmen polislik mesleği için gerekli olan testlerin eksikliğinin yapılan bilimsel araştırmalar sonucu ortaya konulmasından dolayı işe alma sürecinin etkin bir yapıya kavuşturulması hedefi 2014 yılı performans programına alınmıştır. Program hedefleri çerçevesinde gerçekleştirilecek olan çalışmalar sonucu işe alma süreci daha etkin bir yapıya kavuşturulacak ve paralelinde polis temel eğitim standartları yükseltilmiş olacaktır. İşe alma sürecinde yapılması öngörülen değişiklikler ve oluşturulacak yeni testlerle ilgili olarak akademisyen ve alanda uzman kişilerin katılımlarıyla çalıştaylar gerçekleştirilmek suretiyle gerekli olan ürünlerin ortaya konulması hedeflenmektedir. 26

27 Amaç 1 Hedef 2 Polis Akademisi Eğitim Kapasitesinin Yükseltilmesi PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Emniyet Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Yönetiminin Geliştirilmesi. Hedef Polis Akademisi Eğitim Kapasitesinin Yükseltilmesi Performans Hedefi Polis Akademisi Eğitim Kapasitesinin Yükseltilmesi Performans Göstergeleri Ölçü Birimi Düzenlenen eğitim semineri sayısı Adet Düzenlenen çalıştay sayısı Adet Faaliyetler 1 Polis Temel Eğitimi Standartları Yönetmeliği çıkarılacaktır. Eğitim programları mesleki ihtiyaçlar ve uluslararası standartlar doğrultusunda revize edilecektir. Polis temel eğitim kurumlarının merkezi yerlerde ve büyük kapasiteli olarak yapılandırılacaktır. Polis Akademisi bünyesinde Uygulamalı ve Alan Eğitim Merkezi kurulacaktır. Polis Akademisinde görev yapmakta olan eğitici personel yöneticilere yönelik eğitimler düzenlenecektir. Kaynak İhtiyacı Dışı Toplam Genel Toplam

28 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Polis Akademisi eğitim kapasitesinin yükseltilmesi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Polis Temel Eğitimi Standartları Yönetmeliği çıkarılacaktır. Eğitim programları mesleki ihtiyaçlar ve uluslararası standartlar doğrultusunda revize edilecektir. Polis temel eğitim kurumlarının merkezi yerlerde ve büyük kapasiteli olarak yapılandırılacaktır. Polis Akademisi bünyesinde Uygulamalı ve Alan Eğitim Merkezi kurulacaktır. Polis Akademisinde görev yapmakta olan eğitici personel yöneticilere yönelik eğitimler düzenlenecektir. POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI Ekonomik Kod 2014 Yılı Ödeneği 01 Personel Giderleri ,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri ,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 05 Cari Transferler ,00 06 Sermaye Giderleri ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Dışı Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt içi 0,00 Yurt Dışı 0,00 Toplam Dışı Kaynak 0,00 Genel Toplam ,00 28

29 Amaç 1 Hedef 2 Polis Akademisi Eğitim Kapasitesinin Yükseltilmesi Polis Akademisi lisans düzeyinde eğitim vermekte ve teşkilatın amir ihtiyacını karşılamaktadır. Kaliteli bir eğitim ortamı oluşturmanın ilk şartı fiziksel mekanların varlığı gerçeği düşünüldüğünde Polis Akademisi nin fiziksel mekanlarının iyileştirilmesi için yeni binaların tesis edilmesi zorunlu olarak görülmektedir. Bu çerçevede Polis Akademisi nin Gölbaşı kampüsünde uluslararası standartlarda bir eğitim binasının oluşturulması için gerekli çalışmalara başlanmıştır. Yeni inşa edilecek binalarla Polis Akademisi etkin ve verimli bir eğitim ortamına kavuşacaktır. Bunun yanında Polis Akademisi ndeki eğitim kalitesini yükseltmek amacıyla eğitici ve görsel materyaller geliştirilerek çevrimiçi eğitim alanlarının oluşturulması hedeflenmektedir. Ayrıca, öğrencilerin gerekli öz-disiplini kazanabilmeleri ve mesleğe daha iyi hazırlanabilmeleri amacıyla sınıf komiserleri eğitim programları, görev analizleri ve rehberleri hazırlanacaktır. Bütün bu faaliyetlerle polis temel eğitim standartlarının yükseltilmesi hedeflenmektedir. Polis eğitim kurumlarında çalışan yöneticiler ve öğretim elemanları eğitim kalitesinin oluşumunda etkin rol oynamaktadır. Eğitim kurumundaki yöneticilik diğer polislik birimlerindeki yöneticilikten farklılık arz etmektedir. Dolaysıyla, polis birimlerinde çalışmakta olup eğitim kurumlarına atanıp görev yapacaklara yönelik olarak eğitim yöneticiliği alanında programların düzenlenmesi zorunluluktur. Ayrıca ders verecek öğretim elemanlarına eğitim formasyonu kazandırmak amacıyla polis eğitimine özgü olarak hazırlanan Polis Eğiticileri Eğitimi ve Uzmanlık Kursları verilmesi son derece önem arz etmektedir. Bu alanlarda programların oluşturulması ve tüm personele eksiksiz olarak uygulanması kaliteyi de beraberinde getirecektir. Bu hedef kapsamında eğitim kurumlarında çalışacaklara yönelik olarak Polis Eğitim Yöneticiliği eğitim programının hazırlanıp uygulamaya konulması hedeflenmektedir. Ayrıca mevcut durumda eğitim kurumlarında çalışan veya yeni atanacak personele yönelik olarak önceden dizaynı yapılan Polis Eğiticilerin Eğitimi kursları verilerek eğiticilerin eğitim formasyonu kazandırılması hedeflenmektedir. 29

30 Amaç 1 Hedef 3 Hizmet içi eğitimlerin kalitesini yükselterek mesleki becerilerin artırılması PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Emniyet Genel Müdürlüğü Amaç Hedef Performans Hedefi İnsan Kaynakları Yönetiminin Geliştirilmesi. Hizmet içi eğitimlerin kalitesini yükselterek mesleki becerilerin artırılması Hizmet içi eğitimlerin kalitesini yükselterek mesleki becerilerin artırılması Performans Göstergeleri Ölçü Birimi Düzenlenen eğitim sayısı Adet Mevzuat düzenlenmesinin tamamlanması Adet UPEM yerleşkesinin yapımı Yüzde Faaliyetler Eğitim hizmetlerinde görev alan eğitici personelin eğiticilik nitelikleri geliştirilecektir. Genel Geliştirme Eğitimleri için yeterli eğitici kaynağı oluşturulacaktır, Tüm hizmet içi eğitimleri tek çatı altında toplayan bir veri tabanı oluşturulacaktır, Tüm sınav işlemlerinin tek portalda takip edilebilmesi sağlanacaktır, Nitelikli yabancı dil bilen personel sayısı artırılacaktır Kaynak İhtiyacı Dışı Toplam Genel Toplam

31 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Emniyet Genel Müdürlüğü Hizmet içi eğitimlerin kalitesini yükselterek mesleki becerilerin artırılması Eğitim hizmetlerinde görev alan eğitici personelin eğiticilik nitelikleri geliştirilecektir. Genel Geliştirme Eğitimleri için yeterli eğitici kaynağı oluşturulacaktır. Tüm hizmet içi eğitimleri tek çatı altında toplayan bir veri tabanı oluşturulacaktır. Tüm sınav işlemlerinin tek portalda takip edilebilmesi sağlanacaktır. Nitelikli yabancı dil bilen personel sayısı artırılacaktır EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Ekonomik Kod 2014 Yılı Ödeneği 01 Personel Giderleri ,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri ,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 06 Sermaye Giderleri ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Dışı Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt içi 0,00 Yurt Dışı 0,00 Toplam Dışı Kaynak 0,00 Genel Toplam ,00 31

32 Amaç 1 Hedef 4 Niteliklere Göre Personel Seçme ve Mesleki Yönlendirme Sisteminin Yapılandırılması PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Emniyet Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Yönetiminin Geliştirilmesi. Hedef Niteliklere Göre Personel Seçme ve Mesleki Yönlendirme Sisteminin Yapılandırılması Performans Hedefi Niteliklere Göre Personel Seçme ve Mesleki Yönlendirme Sisteminin Yapılandırılması Performans Göstergeleri Ölçü Birimi Düzenlenen çalıştay sayısı Adet Düzenlenen eğitim sayısı Sayı Hazırlanan sonuç raporu sayısı Adet Düzenlenen yurtdışı çalışma ziyareti sayısı Adet Faaliyetler 1 Emniyet Teşkilatında bulunan birimlerin alanına göre personel seçme kriterleri belirlenecektir. Personel seçmeye yönelik bilimsel testler (psiko-teknik testler) incelenecek ve teşkilata uygun olanlar belirlenecektir. Birimlere personel alımında mülakat sistemi oluşturulacaktır. Personel seçmeye yönelik sistem, mevcut PBS ye aktarılacak ve personelin kullanımına açılacaktır Kaynak İhtiyacı Dışı Toplam Genel Toplam

33 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Performans Hedefi Niteliklere Göre Mesleki Yönlendirme Sisteminin Yapılandırılması Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Emniyet Teşkilatında bulunan birimlerin alanına göre personel seçme kriterleri belirlenecektir, Personel seçmeye yönelik bilimsel testler incelenecek ve teşkilata uygun olanlar belirlenecektir. Birimlere personel alımında mülakat sistemi oluşturulacaktır. Personel seçmeye yönelik sistem, mevcut PBS ye aktarılacak ve personelin kullanımına açılacaktır PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Ekonomik Kod 2014 Yılı Ödeneği 01 Personel Giderleri ,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri ,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Dışı Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt içi 0,00 Yurt Dışı 0,00 Toplam Dışı Kaynak 0,00 Genel Toplam ,00 33

34 Amaç 1 Hedef 4 Niteliklere Göre Personel Seçme ve Mesleki Yönlendirme Sisteminin Yapılandırılması Yapılan işin görev tanımlarını ve sınırlarını çizmek ve bu doğrultuda personel seçme işlemlerini yürütmek; personel açısından önemli olduğu kadar kurumun hedeflerine daha kısa sürede ve daha hızlı ulaşması açısından da önem taşımaktadır. Bir kurum içerisinde yapılan iş kadar yapılacak olan işi yerine getiren personelin doğru ve bilimsel yöntemler ile seçimi de bir o kadar önemlidir. Kurum kültürünün yerleşmesi, personel arasında çalışma koşulları ve işin gereklerini karşılama açısından ortak anlayışın oluşması ve daha da önemlisi personelin kendi kendini çalıştığı işe göre motive edebilme fikrinin benimsenmesi açısından niteliklere ve yetkinliklere göre personel seçme ve mesleki yönlendirme projesi önem taşımaktadır. 34

35 Amaç 1 Hedef 5 Personel çalışma sisteminin düzenlenmesi PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Emniyet Genel Müdürlüğü Amaç İnsan Kaynakları Yönetiminin Geliştirilmesi. Hedef Personel çalışma sisteminin düzenlenmesi Performans Hedefi Personel çalışma sisteminin düzenlenmesi Performans Göstergeleri Ölçü Birimi Mevzuat düzenlenmesinin tamamlanması Adet Teşkilata alınacak öğrenci ve memur sayısı Adet Faaliyetler 1 Polis okullarına öğrenci alınacaktır. Teşkilatımıza sivil memur alınacaktır Kaynak İhtiyacı Dışı Toplam Genel Toplam

36 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Personel çalışma sisteminin düzenlenmesi Faaliyet Adı Polis okullarına öğrenci alınacaktır. Teşkilatımıza sivil memur alınacaktır Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Ekonomik Kod 2014 Yılı Ödeneği 01 Personel Giderleri ,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri ,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Dışı Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt içi 0,00 Yurt Dışı 0,00 Toplam Dışı Kaynak 0,00 Genel Toplam ,00 36

37 Amaç 1 Hedef 5 Personel çalışma sisteminin düzenlenmesi Personelin kurumsal aidiyet duygusunun artırılması, görev öncesinde yeterli dinlenme olanağının verilerek göreve dinç bir şekilde gelmesi, çalışma saatlerinin belli olması ile personele kendi yaşamını planlama olanağının verilmesi, çalışma performans ve verimliliğin artırılması, ek görevlerde ve fazla çalışma durumunda ücret verilmesi ile motivasyonunun artırılması amaçlanmaktadır. Personelin iş performansını artırması, fiziksel ve psikolojik sağlığını doğrudan etkilemesi açısından öncelikli olarak performans hedefine konulmuştur. Personelin en fazla şikayet ettiği konuların başında yer alan çalışma saatleri sisteminin düzenlenmesi ile personelden alınan iş performansı ve verimliliği arttırılacaktır. 37

38 Amaç 1 Hedef 6 Mesleki Dayanışma ve Sosyal İmkânların Arttırılması PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Emniyet Genel Müdürlüğü Suçla Mücadele Hizmetlerinin Geliştirilmesi Hedef Mesleki Dayanışma ve Sosyal İmkânların Arttırılması Performans Hedefi Mesleki Dayanışma ve Sosyal İmkânların Arttırılması Performans Göstergeleri Ölçü Birimi Düzenlenen sosyal aktivite sayısı Sayı Düzenlenen eğitim sayısı Sayı Düzenlenen çalıştay sayısı Sayı Faaliyetler 1 Sosyal rehabilitasyon ve rekreasyon merkezleri oluşturulacaktır, Kültürel ve sanatsal faaliyetler yapılacak ve faaliyet alanları oluşturulacaktır, Tarihi, Turistik ve sosyal aktiviteler düzenlenecektir, Eğitim, konferans, seminer, çalıştay, konser gibi sosyal faaliyetler düzenlenecektir Kaynak İhtiyacı Dışı Toplam Genel Toplam

39 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimleri EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Mesleki Dayanışma ve Sosyal İmkânların Arttırılması Sosyal rehabilitasyon ve rekreasyon merkezleri oluşturulacaktır. Kültürel ve sanatsal faaliyetler yapılacak ve faaliyet alanları oluşturulacaktır.tarihi, Turistik ve sosyal aktiviteler düzenlenecektir.eğitim, konferans, seminer, çalıştay, konser gibi sosyal faaliyetler düzenlenecektir SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI Ekonomik Kod 2014 Yılı Ödeneği 01 Personel Giderleri ,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri ,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Dışı Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt içi 0,00 Yurt Dışı 0,00 Toplam Dışı Kaynak 0,00 Genel Toplam ,00 39

40 Amaç 1 Hedef 6 Mesleki Dayanışma ve Sosyal İmkânların Arttırılması Sosyal hizmet faaliyetlerinin mensuplarımızın ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirilerek, personelin görevi esnasında verimliliğini artırıcı ve aidiyet duygusunu pekiştirici tedbirler alınarak, sosyal yaşantısının yenilenmesi, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için yeni sosyal hizmet alanlarının sunulması planlanmaktadır. Ayrıca, moral ve motivasyonu artırıcı ve sosyal hayata yardımcı eğitimler, seminerler ve konferanslar düzenlenecektir. Psiko-sosyal desteğe ihtiyaç duyan emniyet teşkilatı personelinin moral motivasyonunu arttırmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır. Çalışma şartları bakımından ağır şartlara sahip polis teşkilatının üyelerinin ailelerinde olabilecek engelli vakaları ile çatışma ya da olaylarda yaralanan, günlük hayatını idame ettirmekte zorlanan, sosyalleşmeleri sağlanamayan personelimiz ve ailesi için çalışmalar yapılıp teşkilatımızın çeşitli bölümlerinde travmatik ya da psikolojik bakımdan etkilenen personele yönelik sosyopsikolojik destek sağlanması için Sosyal rehabilitasyon ve rekreasyon merkezleri oluşturulacaktır. 40

41 Amaç 2 Hedef 1 Asayiş suçlarında suç soruşturma kapasitesinin artırılması PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef Performans Hedefi Emniyet Genel Müdürlüğü Suçla mücadele hizmetlerinin geliştirilmesi Asayiş suçlarında suç soruşturma kapasitesinin artırılması Asayiş suçlarında suç soruşturma kapasitesinin artırılması 1 Performans Göstergeleri Düzenlenen yurtdışı çalışma ziyareti sayısı Ölçü Birimi Adet Düzenlenen operasyon sayısı Adet Alınan araç-gereç sayısı Adet Düzenlenen eğitim ve seminer sayısı Adet Hazırlanan program sayısı Adet Mevzuat düzenlemesinin tamamlanması Adet Faaliyetler Planlı operasyonların sayısı ve niteliği artırılacaktır. İyi uygulamaların Teşkilatımıza kazandırılması için başarılı olan ülkelere çalışma ziyaretleri gerçekleştirilecektir. İnsan haklarına saygılı, profesyonel, konusunda uzman personel yetiştirilecektir. Gerekli mevzuat düzenlemeleri gerçekleştirilecektir Kaynak İhtiyacı Dışı Toplam Genel Toplam

42 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimleri EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Asayiş suçlarında suç soruşturma kapasitesinin artırılması Planlı operasyonların sayısı ve niteliği artırılacaktır. İyi uygulamaların Teşkilatımıza kazandırılması için başarılı olan ülkelere çalışma ziyaretleri gerçekleştirilecektir. İnsan haklarına saygılı, profesyonel, konusunda uzman personel yetiştirilecektir. Gerekli mevzuat düzenlemeleri gerçekleştirilecektir ASAYİŞ DAİRESİ BAŞKANLIĞI, İL EMNİYET MÜDÜRLÜKLERİ Ekonomik Kod 2014 Yılı Ödeneği 01 Personel Giderleri ,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri ,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 06 Sermaye Giderleri ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Dışı Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt içi 0,00 Yurt Dışı 0,00 Toplam Dışı Kaynak 0,00 Genel Toplam ,00 42

43 Amaç 2 Hedef 1 Asayiş suçlarında suç soruşturma kapasitesinin artırılması Günümüzde, gelişen imkanlar suç işleme yöntemlerinde farklı yaklaşımlar ile karşımıza çıkmaktadır. Bu farklılıkların en başında basit nitelikte olsa da birçok suçun organize bir yapı içerisinde planlı bir şekilde işlendiğidir. Bir hırsızlık olayında hırsızlık yapılacak yerin belirlenmesi ile başlayan süreç, çalınan malın piyasaya sürülmesi ve suçtan gelir elde edilmesi gibi aşamalarla sonuçlanmaktadır. Bu aşamalar içerisinde birden çok şüphelinin rol aldığı ve planlı olarak organize suç işledikleri bilinmektedir. Suçluların ikamet ettikleri il dışında farklı illerde hatta farklı ülkelerde suç işlemelerine imkân tanıyan gelişmeler, suçlular ile münferiden mücadeleden ziyade organize olmuş bu tür suç yapılarına yönelik planlı operasyonları gerekli kılmaktadır. Asayiş suçlarının etkin olarak soruşturulabilmesi, ulusal ve uluslararası suç organizasyonlarının ortaya çıkartılabilmesi ve yapılan soruşturmalardan daha iyi netice alınması amacıyla; soruşturmanın birden fazla ili kapsaması durumunda Genel Müdürlüğümüz koordinesinde konunun ilgilisi illere yeterli çalışma süresi verilmek suretiyle derinleştirilmesi istenilmektedir yıllarında icra edilen 1082 planlı operasyonda 6432 kişi yakalanarak adli mercilere teslim edilmiştir. Bu sayı her yıl asayiş birimlerimizin çalışmaları ile artış sağlamakta ve soruşturma delillerinin en iyi şekilde toplanması için imkan sağlamaktadır. Planlı icra edilen operasyonlar, hukuka uygun ve nitelikli delil toplanması, yeni suç mağdurlarının tespit edilmesi, suçluların birbirleri ile irtibatlarının belirlenmesi ve suçluların işledikleri suçlardan elde ettikleri haksız kazancın delilleri ile ortaya koyulmasına imkan sağlamaktadır. Planlı operasyonların vatandaş üzerinde oluşturduğu güven ortamına sağladığı etkinin yanı sıra suçluların suç işleme motivasyonlarında kırılma meydana getirdiği değerlendirilmektedir. Dünyadaki suçla mücadelede kullanılan iyi uygulamaların belirlenerek Teşkilatımıza kazandırılması için cinayet, gasp, hırsızlık, oto hırsızlığı ve cinsel suçlarla mücadele alanlarında başarılı olan ülkelerle suçla mücadele alanında faaliyet gösteren uluslararası kuruluşlara çalışma ziyaretleri ile yurt dışında önem arz eden eğitim ve işbirliği toplantılarına katılım sağlanarak iyi uygulamaların 2014 yılı içerisinde ülkemize kazandırılması amaçlanmaktadır. Öte yandan, suçtan elde edilen haksız gelirlerin tespit edilebilmesi, suçlarla daha etkili ve kararlı bir mücadelenin gerçekleştirilmesi kapsamında; suç soruşturmaları ile birlikte mali soruşturmanın yürütülebilmesine yönelik izlenilecek yol ve yöntemlerin belirlenmesi; sadece suçluyu yakalayıp adalete teslim etmekten daha önemli hale gelmiştir. Bu nedenle başta TCK yı hazırlarken ceza yasasından esinlenen İtalya ile kendi ülkelerinde suçun ekonomik boyutuyla mücadele için özel birimler kuran Amerika ve İngiltere ye çalışma ziyaretlerinde bulunulması planlanmaktadır. 43

44 Amaç 2 Hedef 2 Önleyici polislik kapasitesinin arttırılması PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Emniyet Genel Müdürlüğü Suçla Mücadele Hizmetlerinin Geliştirilmesi Hedef Önleyici polislik kapasitesinin arttırılması Performans Hedefi Önleyici polislik kapasitesinin arttırılması Performans Göstergeleri Ölçü Birimi Alınan araç sayısı (motosiklet) Adet Düzenlenen çalıştay sayısı Adet Hazırlanan rehber kitapçığı sayısı Adet Faaliyetler 1 Önleyici Polislik Hizmetleri birimlerinde çalışan personelin çalışma usul ve esasları belirlenerek mevzuat çalışması çerçevesinde standartlaştırılacaktır. Devriye Hizmetleri Yönetmeliği hazırlanacaktır. İllerde idarî yaptırım uygulamalarında yaşanan aksaklıkların giderilmesi yönünde uygulama rehberi hazırlanacaktır. Asayiş birimlerimiz araç yönüyle desteklenecektir Kaynak İhtiyacı Dışı Toplam Genel Toplam

45 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimleri EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Önleyici polislik kapasitesinin arttırılması Önleyici Polislik Hizmetleri birimlerinde çalışan personelin çalışma usul ve esasları belirlenerek mevzuat çalışması çerçevesinde standartlaştırılacaktır. Devriye Hizmetleri Yönetmeliği hazırlanacaktır. İllerde idarî yaptırım uygulamalarında yaşanan aksaklıkların giderilmesi yönünde uygulama rehberi hazırlanacaktır. Asayiş birimlerimiz araç yönüyle desteklenecektir ASAYİŞ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Ekonomik Kod 2014 Yılı Ödeneği 01 Personel Giderleri ,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri ,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 06 Sermaye Giderleri ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Dışı Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt içi 0,00 Yurt Dışı 0,00 Toplam Dışı Kaynak 0,00 Genel Toplam ,00 45

46 Amaç 2 Hedef 2 Önleyici polislik kapasitesinin arttırılması Genel Müdürlüğümüz Merkez ve Taşra Teşkilatında görevli personelin meslekleri ile ilgili yeni bilgi, beceri ve teknikleri kazanmaları, mesleki sorunlara çözümler getirebilmeleri, dolayısıyla kuruma uyum sağlamaları sürekli eğitilmeleri ile mümkündür. Sürekli eğitim ilkesi doğrultusunda, ulusal ve uluslararası gelişmeler dikkatle takip edilmekte, insan hak ve özgürlüklerine saygılı polisler yetiştirilmektedir. Bütün eğitsel çalışmalarımızda bilimsel yöntemlerin kullanılmasına önem verilmekte ve bilimsel çevrelerle işbirliği içerisinde planlama yapılmaktadır. Avrupa Birliği yolunda emin adımlarla ilerleyen ülkemizde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinden doğan yükümlülüklere uyum kapsamında, güvenlik güçlerinin insan haklarına saygılı profesyonel ve konusunda uzman personel olarak yetiştirilmesine büyük özen gösterilmektedir Suç ve suçlularla mücadele ederken hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan polisin toplumun huzur ve güveninin sağlanmasında rolü büyüktür. Bununla birlikte yürütülen hizmetlerde polisin de can güvenliğinin sağlanması gerekmektedir. Can güvenliğinin sağlanması amacıyla alınan güvenlik tedbirlerinin ve donanımın yetersizliği polisin görevinde cesaretini ve başarısını olumsuz yönde etkileyecektir. Bu amaçla personelin ergonomik, daha rahat ve konforlu teçhizatla güvenli bir şekilde görev yapması amaçlanmaktadır. 46

47 Amaç 2 Hedef 3 Aile içi şiddetle mücadele alanında sorumlu kurumlara destek verilmesi PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Emniyet Genel Müdürlüğü Amaç Suçla Mücadele Hizmetlerinin Geliştirilmesi Hedef Performans Hedefi Aile içi şiddetle mücadele alanında sorumlu kurumlara destek verilmesi Aile içi şiddetle mücadele alanında sorumlu kurumlara destek verilmesi 1 2 Performans Göstergeleri Hazırlanan web sitesinin tamamlanması Düzenlenen çalıştay ve seminer sayısı Ölçü Birimi Adet Adet Düzenlenen eğitim sayısı Adet Faaliyetler 1 Değişen ve gelişen mevzuatlar takip edilecektir.eğitici sayısı ile eğitim almış personel sayısı artırılacaktır. Uygulamada yaşanan sorunlar tespit edilecektir Kaynak İhtiyacı Dışı Toplam Genel Toplam

48 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimleri EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Aile içi şiddetle mücadele alanında sorumlu kurumlara destek verilmesi Değişen ve gelişen mevzuatlar takip edilecektir.eğitici sayısı ile eğitim almış personel sayısı artırılacaktır.uygulamada yaşanan sorunlar tespit edilecektir ASAYİŞ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Ekonomik Kod 2014 Yılı Ödeneği 01 Personel Giderleri ,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri ,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 06 Sermaye Giderleri ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Dışı Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt içi 0,00 Yurt Dışı 0,00 Toplam Dışı Kaynak 0,00 Genel Toplam ,00 48

49 Amaç 2 Hedef 3 Aile içi şiddetle mücadele alanında sorumlu kurumlara destek verilmesi Suçu önlemenin daha önemli olduğu ve daha az maliyet gerektirdiğinin bilincinde olan teşkilatımız suçu önleme odaklı polislik anlayışını asayiş suçlarına da uyarlamış, toplum destekli hizmet sunma anlayışını ve teknolojik altyapıya dayanan bir mücadele stratejisini benimsemiştir. Polisin asayiş suçları ile mücadele stratejisinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi projesi kapsamında bulunan Aile içi şiddet, modern toplumlarda karşılaşılan güvenlik problemlerinin başında gelmektedir. Aile içinde meydana gelen şiddet olayları toplumun temelini teşkil eden aile müessesesinin yıkılmasına ve toplumsal yaşamın tahrip olmasına neden olmaktadır. Aile kurumunun korunması, huzur ve refahının sağlanması ülkemizde Anayasa ile teminat altına alınmıştır. Uluslararası önem ve önceliğe sahip konuların başında gelen aile içi şiddetle mücadele, güvenlik hizmetleri açısından; farklı sektör ve disiplinlerin katıldığı çok yönlü bir mücadeleyi gerektirmektedir. Vatandaşların aile içi şiddete maruz kaldıklarında yapması gerekenler, sahip oldukları haklar, kolluğun yürüttüğü hizmetler gibi birçok konunun yer alacağı bilgilendirme amaçlı bir web sitesi hazırlanması planlanmaktadır. Değişen ve gelişen mevzuat çerçevesinde uygulamada yaşanan sorunların, eksiklerin ve yapılması gerekenlerin tespitine yönelik olarak çalıştaylar düzenlenecek ve bu çalıştaylar doğrultusunda belirlenecek olan eğitim içeriği ile öncelikle eğitici yetiştirilerek bu alanda görev yapan tüm personelin eğitim alması sağlanacaktır. 49

50 Amaç 2 Hedef 4 Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Kapasitesinin Artırılması PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Emniyet Genel Müdürlüğü Suçla Mücadele Hizmetlerinin Geliştirilmesi Hedef Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Kapasitesinin Artırılması Performans Hedefi Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Kapasitesinin Artırılması 1 Performans Göstergeleri Düzenlenen çalıştay, toplantı ve seminer sayısı Ölçü Birimi Adet Düzenlenen eğitim faaliyeti Adet Yapılan işbirliği faaliyet sayısı Adet Faaliyetler 1 Personelin eğitim düzeyi artırılacaktır. Mevzuat değişikliği çalışmaları yapılacaktır. Suçla mücadelede teknik kapasite güçlendirilecektir. Diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği düzeyi artırılacaktır. Uluslararası işbirliği düzeyi artırılacaktır. Örgütlerin tamamını çökertmeyi hedefleyen planlı operasyon sayıları artırılacaktır Kaynak İhtiyacı Dışı Toplam Genel Toplam

51 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi Faaliyet Adı EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Kapasitesinin Artırılması Personelin eğitim düzeyi artırılacaktır,mevzuat değişikliği çalışmaları yapılacaktır. Suçla mücadelede teknik kapasite güçlendirilecektir. Diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği düzeyi artırılacaktır. Uluslararası işbirliği düzeyi artırılacaktır,örgütlerin tamamını çökertmeyi hedefleyen planlı operasyon sayıları artırılacaktır Sorumlu Harcama Birimleri KAÇ. ORG. SUÇ. MÜC. DAİRESİ BAŞKANLIĞI, İL EMNİYET MÜDÜRLÜKLERİ Ekonomik Kod 2014 Yılı Ödeneği 01 Personel Giderleri ,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri ,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 06 Sermaye Giderleri ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Dışı Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt içi 0,00 Yurt Dışı 0,00 Toplam Dışı Kaynak 0,00 Genel Toplam ,00 51

52 Amaç 2 Hedef 4 Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Kapasitesinin Artırılması Dünyadaki ekonomik ilişkiler ve ticari sistemlerde yaşanan dönüşüm, mal ve para piyasalarındaki süratli değişim ile iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler, kaçakçılık suçlarının işleniş sıklığı ve yöntemlerini aynı ölçüde etkilemektedir. Ayrıca, ulusal ve uluslararası düzeyde görülen siyasi ve sosyal istikrarsızlıklar, ekonomik krizler ve maliye politikalarında yapılan düzenlemeler gibi faktörlerin de kaçakçılık suçlarının oluşumunu tetikleyen unsurlar olabilmektedir. Kaçakçılık suçları, vergi gelirleri açısından büyük önem arz eden temel eşya ve ürünlerin; (akaryakıt ürünleri, tütün mamülleri, alkollü içkiler, elektronik eşyalar, gıda ürünleri, ilaç ve kozmetik ürünleri v.s) kaçakçılığının yapılması nedeniyle, ülkemizin ekonomik yönden güç kaybetmesine yol açarak kayıtlı istihdam alanlarının açılmasını engellemekte ve haksız rekabet nedeniyle yerli işletmelerin faaliyetlerine sekte vurmaktadır. Bunun yanı sıra bu suçlardan beslenen suç örgütleri elde ettikleri haksız kazanç ile doğrudan ya da dolaylı olarak faaliyetlerini finanse etmektedir. Akaryakıt kaçakçılığı diğer kaçakçılık faaliyetleri arasında Türkiye için önemli bir yer tutmaktadır. Zira özel tüketim toplam vergilerinin %51'lik kısmı, akaryakıt ürünlerinden elde edilmektedir. Türkiye, ucuz akaryakıt satışının yapıldığı üretici ülkelere komşu olması ve komşu ülkeler ile ülkemiz arasındaki fiyat farkı nedeniyle akaryakıt kaçakçılığına maruz kalmaktadır. Tütün, tütün mamulleri ve alkollü içki kaçakçılığı ise vergi gelirlerini azaltmakta, toplum sağlığını olumsuz yönde etkileyerek sağlık ve sosyal güvenlik harcamalarının artmasına yol açmakta, ayrıca terör ve organize suç örgütleri için önemli bir finans kaynağı teşkil etmektedir. Toplum sağlığına zarar veren, vergi kaybına neden olan, kayıt dışı ekonomiyi tetikleyen ve istihdamın azalmasına yol açan emtia (eşya) kaçakçılığı ise geniş bir yelpazeye sahiptir. Elektronik eşya, gıda maddeleri, kişisel kullanım malzemeleri, tekstil ve ev eşyaları gibi muhtelif ürünlere ilişkin kaçakçılık emtia kaçakçılığı çerçevesinde değerlendirilmektedir. Uluslararası bağlantılı tarihi eser kaçakçıları, kaçak kazı, hırsızlık ve tesadüfen ortaya çıkarılan tarihi eserleri yüksek fiyata alarak bazı Avrupa ülkelerine ve ABD'ye kaçırmakta, akabinde buralarda faaliyet gösteren ünlü müzayede evleri ve galerilerde yüksek fiyatlarla satışa sunmaktadır. Anadolu kökenli eserlerin kaçırılarak yurtdışında satılması, ülkemizin uluslararası alanda itibarını sarsmakta, bu eserlerin dava yoluyla veya satın alınarak iadesinin sağlanması sırasında yüksek meblağda paraların harcanması ise ekonomimize zarar vermektedir. Kültürel mirasımızın yok olmasına neden olan kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığıyla etkin bir şekilde mücadele edilmektedir. Operasyonel faaliyetlerin yanı sıra, kaçakçılık suçlarıyla mücadeledeki etkinliğin artırılması amacıyla çeşitli suç başlıklarında mücadele eylem planları "Akaryakıt Kaçakçılığı İle Mücadele Eylem Planı", Tütün ve Tütün Mamulleri Kaçakçılığı ile 52

53 Mücadele Eylem Planı ( ), "Özellikli Bazı Kaçakçılık Türleriyle Mücadele Eylem Planı" hazırlanmış, ulusal ve uluslararası işbirliği ile koordinasyon faaliyetleri düzenlenmiş ve çalıştaylar organize edilmiştir. Ülkemizde son yıllarda meydana gelen kaçakçılık suçları olay ve şüpheli sayısı ile ele geçirilen suç delillerine bakıldığında, suç örgütlerince büyük bir rant kapısı olarak görülen kaçakçılık suç faaliyetlerine yönelik denetimlerin artırılması, mücadelenin konusunda uzmanlaşmış personel tarafından yürütülmesi büyük önem taşımaktadır. Bununla birlikte; suçla mücadelede karşılaşılan problemlerin çözümüne yönelik alınabilecek önlemler ve mevcut önlemlerin artırılması ile bu suçun soruşturulmasında gerek personelin uzmanlaşmasını gerekse ulusal/uluslararası tüm kurum, kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri ile işbirliğinin geliştirilmesi gerekmektedir. 53

54 Amaç 2 Hedef 5 Siber suçlarla mücadele kapasitesinin geliştirilmesi ve uluslararası alanda etkinliğinin artırılması PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef Performans Hedefi Emniyet Genel Müdürlüğü Suçla Mücadele Hizmetlerinin Geliştirilmesi Siber suçlarla mücadele kapasitesinin geliştirilmesi ve uluslararası alanda etkinliğinin artırılması Siber suçlarla mücadele kapasitesinin geliştirilmesi ve uluslararası alanda etkinliğinin artırılması Performans Göstergeleri Ölçü Birimi Düzenlenen Eğitim Sayısı Sayı Düzenlenen toplantısı sayısı Adet Hazırlanan program sayısı Adet Faaliyetler 1 Siber suçla ilgili farkındalığın artırılması, soruşturma ve elektronik delillendirme ile önleyici hizmetlerin etkin şekilde yürütülmesi için eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri yürütülecektir.yeni görevlendirilecek personelin nitelikleri, seçimi, sınav şartları, eğitimi, branşa almaçıkarma ve ilgili prosedürleri, görevlendirmeye ilişkin planlamaları ve branş komisyonunun çalışma esasları hususunda gelişime açık usul ve esaslar belirlenecektir Kaynak İhtiyacı Dışı Toplam Genel Toplam

55 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimleri EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Siber suçla ilgili farkındalığın artırılması, soruşturma ve elektronik delillendirme ile önleyici hizmetlerin etkin şekilde yürütülmesi için eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri yürütülecektir.yeni görevlendirilecek personelin nitelikleri, seçimi, sınav şartları, eğitimi, branşa alma-çıkarma ve ilgili prosedürleri, görevlendirmeye ilişkin planlamaları ve branş komisyonunun çalışma esasları hususunda gelişime açık usul ve esaslar belirlenecektir SİBER SUÇLARLA MÜCADELE DAİRE BAŞKANLIĞI Siber suçlarla mücadele kapasitesinin geliştirilmesi ve uluslararası alanda etkinliğinin artırılması Ekonomik Kod 2014 Yılı Ödeneği 01 Personel Giderleri ,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri ,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 05 Cari Transferler ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı Dışı Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt içi 0,00 Yurt Dışı 0,00 Toplam Dışı Kaynak 0,00 Genel Toplam

56 Amaç 2 Hedef 5 Siber suçlarla mücadele kapasitesinin geliştirilmesi ve uluslararası alanda etkinliğinin artırılması Birey, toplum ve kritik altyapılara ait bilgi, iletişim ve kontrol sistemleri ile bu sistemler üzerindeki elektronik verileri hedef alan siber suçların önlenmesi ve soruşturulmasına ilişkin faaliyetler yanında zaman zaman geleneksel suçlara aracılık eden bilişim teknolojileri üzerinde suçu aydınlatmada kullanılacak elektronik iz ve delil elde etmeyi hedefleyen adli bilişim hizmetleri ve siber suçla mücadele kapasitesinin sürekli geliştirilmesi Emniyet Genel Müdürlüğünün öncelikleri arasındadır. Bilindiği gibi, 21. yüzyıla damgasını vuran küreselleşme ve teknoloji, bireysel ve toplumsal hayatımızı her açıdan derinden etkilemiştir. İnsan hareketliliği, mal ve sermaye dolaşımı en üst seviyelere çıkmış, bu mobiliteyi destekleyen internet sayesinde ulusal sınırlar adeta ortadan kalkmıştır. Bu durum, mevcut suç tehditlerine yeni işlenme biçimleri ya da önceden var olmayan yeni suç türleri eklemiştir. Siber suçlar olarak adlandırılan bu suç türünün, çok ciddi kayıplara ve mağduriyetlere sebep olduğu bilinmektedir. Bankalara, finans kurumlarına, ekonomik değeri olan kişisel bilgilere ya da e-devletin bileşenlerine yönelik siber saldırıların yol açtığı zarar ve ziyan bunun somut örnekleridir. Gelişen teknolojinin doğal sonucu olarak gün geçtikçe yaygınlaşan ve daha sofistike bir hal alan siber suçlar ile mücadelede mevcut kurumsal kapasitenin artırılması, uzmanlaşmanın artırılması, uluslararası işbirliği ve bilgilendirme faaliyetleri büyük önem arz etmektedir. Bu kapsamda ; - Siber suçla ilgili farkındalığın artırılması, soruşturma ve elektronik delillendirme ile önleyici hizmetlerin etkin şekilde yürütülmesi için eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri yürütülecektir. - Siber suçlarla mücadele birimlerinde görevlendirilecek personelin nitelikleri hususunda gelişime açık usul ve esaslar belirlenecektir. - Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planında kurulumu öngörülen Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) ve ilgili diğer kurumsal ve sektörel birimler ile koordinasyon sağlanacaktır. - Kurum ve şahısların suç farkındalığının oluşturulmasını sağlamak amacıyla seminerler düzenlenecektir. 56

57 Amaç 2 Hedef 6 Toplumsal olaylar yönetimi kapasitesinin geliştirilmesi PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Emniyet Genel Müdürlüğü Suçla Mücadele Hizmetlerinin Geliştirilmesi Hedef Toplumsal olaylar yönetimi kapasitesinin geliştirilmesi Performans Hedefi Toplumsal olaylar yönetimi kapasitesinin geliştirilmesi Performans Göstergeleri Ölçü Birimi Düzenlenen Eğitim Sayısı Adet Mevzuat düzenlenmesinin tamamlanması Düzenlenen toplantı ve çalıştay sayısı Adet Adet Faaliyetler 1 Toplanma özgürlüğünün kullanımına dair mevzuat güncellenmesi çalışması yapılacaktır. Müzakerecilik sistemi ile ilgili toplumsal olay yönetimi biriminde çalışan personele eğitimler verilecektir.güvenlik birimi personeline Toplumsal olaylara yönelik adli ve idari evrak hazırlama standartları eğitimi verilecektir Kaynak İhtiyacı Dışı Toplam Genel Toplam

58 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimleri EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Toplumsal olaylar yönetimi kapasitesinin geliştirilmesi Toplanma özgürlüğünün kullanımına dair mevzuat güncellenmesi çalışması yapılacaktır. Müzakerecilik sistemi ile ilgili toplumsal olay yönetimi biriminde çalışan personele eğitimler verilecektir.güvenlik birimi personeline Toplumsal olaylara yönelik adli ve idari evrak hazırlama standartları eğitimi verilecektir GÜVENLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Ekonomik Kod 2014 Yılı Ödeneği 01 Personel Giderleri ,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri ,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Dışı Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt içi 0,00 Yurt Dışı 0,00 Toplam Dışı Kaynak 0,00 Genel Toplam ,00 58

59 Amaç 2 Hedef 6 Toplumsal olaylar yönetimi kapasitesinin geliştirilmesi Ülkemizdeki demokratik hak ve özgürlüklerin zenginleşmesine katkı sağlayan ve Anayasamız ile güvence altına alınan, toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme, düşünceyi açıklama ve yayma ile sendikal ve siyasal hakların yasalara uygun bir şekilde kullanımını temin etmek ve diğer vatandaşları rahatsız etmeden bu hakların kullanımını sağlayacak huzurlu ve güvenli bir ortam yaratmak Teşkilatımızın görevleri arasındadır. 59

60 Amaç 2 Hedef 7 Terörle Mücadele Kapasitesinin Artırılması PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Emniyet Genel Müdürlüğü Suçla Mücadele Hizmetlerinin Geliştirilmesi Hedef Terörle Mücadele Kapasitesinin Artırılması Performans Hedefi Terörle Mücadele Kapasitesinin Artırılması Performans Göstergeleri Ölçü Birimi Düzenlenen Eğitim Sayısı Sayı Düzenlenen toplantı ve çalıştay sayısı Düzenlenen yurtdışı çalışma ziyareti sayısı Adet Adet Düzenlenen sosyal aktivite sayısı Sayı Faaliyetler Terörle mücadele birimlerinde görev yapan personelin mesleki bilgi ve kapasitesi artırılacaktır. Terörle etkin mücadele amacıyla, uluslararası kuruluşlar ve ülkeler ile işbirliği faaliyetleri gerçekleştirilecektir.terör ve terör örgütlerinin faaliyetlerine karşı vatandaşları bilinçlendirilme çalışmaları yapılacaktır. Kaynak İhtiyacı Dışı Toplam Genel Toplam

61 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimleri EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Terörle Mücadele Kapasitesinin Artırılması Terörle mücadele birimlerinde görev yapan personelin mesleki bilgi ve kapasitesi artırılacaktır. Terörle etkin mücadele amacıyla, uluslararası kuruluşlar ve ülkeler ile işbirliği faaliyetleri gerçekleştirilecektir.terör ve terör örgütlerinin faaliyetlerine karşı vatandaşları bilinçlendirilme çalışmaları yapılacaktır. TERÖRLE MÜCADELE DAİRESİ BAŞKANLIĞI Ekonomik Kod 2014 Yılı Ödeneği 01 Personel Giderleri ,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri ,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 06 Sermaye Giderleri ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Dışı Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt içi 0,00 Yurt Dışı 0,00 Toplam Dışı Kaynak 0,00 Genel Toplam ,00 61

62 Amaç 2 Hedef 7 Terörle Mücadele Kapasitesinin Artırılması Günümüzde terörizmin evrensel bir sorun haline gelmesi sebebiyle ülkeler ve bölgesel uluslararası kuruluşlar arasındaki işbirliği ve koordinasyonun gerçekleştirilmesi gerektiği düşünülmektedir. Bu çerçevede, terörizmle mücadele konusunda BM, AB, NATO, Avrupa Konseyi, AGİT (Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı), KEİ (Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı), EİT (Ekonomik İşbirliği Teşkilatı), SELEC (Güneydoğu Avrupa Kanun Uygulama Merkezi), TMKF (Terörle Mücadele Küresel Formu) ve İNTERPOL gibi uluslararası ve bölgesel kuruluşlar nezdinde gerçekleştirilen toplantılara Başkanlığımızca destek verilmekte ve aktif olarak katılım sağlanmaktadır. Yurtiçinde ve yurtdışında terörizmle mücadeleye ilişkin güvenlik işbirliği faaliyetleri kapsamında; 2014 yılında 20 ülke ile 80 toplantı, seminer, kurs vb. faaliyetlere katılım sağlanması öngürülmekte olup, BM, SELEC, ŞİÖ (Şangay İşbirliği Örgütü), İİT (İslam İşbirliği Teşkilatı, AGİT gibi uluslararası kuruluşlarla da faaliyetlerde bulunulması planlanmaktadır. Terör örgütlerinin faaliyetlerine karşı vatandaşları bilinçlendirilme çalışmaları yapılacaktır. Toplumda sürdürülebilir barış ve huzur ortamını sağlamaya yönelik başta terör olmak üzere şiddete yönelen aşırılıkların önlenmesi amacı ile hukuk kuralları ve bilimsel temeller çerçevesinde karşılıklı güven ve iletişime dayalı olarak yürütülen Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri ile; terör örgütlerinin eleman kazanımlarının engellenmesi,terörle mücadelede halk desteğinin sağlanması, terör örgütü mensuplarının tekrar topluma kazandırılmalarının sağlanması, şiddete yönelen aşırılıkların önlenmesi amaçlanmaktadır. Başta öğrenciler olmak üzere toplumun bütün kesimlerinde farkındalık oluşturularak, terör örgütlerinin yürüttükleri propagandaların etkisiz hale getirilmesi ve toplumsal birlikteliğin sağlanması amacı ile konferanslar, sınıf ziyaretleri, halk toplantıları gerçekleştirilmekte üniversite kayıt dönemlerinde öğrenci stantları açılmaktadır. Bu çalışmalar ile terör örgütlerinin hem eleman kazanma hem de gruplar arasında ayrımcılık ortaya çıkarma çabaları engellenmekte vatandaşlarımız bilgilendirilmektedir. Bilgilendirme Faaliyetleri; hedef kitlenin genel olarak toplumsal dayanışma konusunda bilgilendirilmesi ve terör örgütlerinin propagandalarına maruz kaldıklarında sağduyulu hareket edebilmelerinin sağlanması amacı ile gerçekleştirilen konferanslar, öğrenci stantları ve halk toplantılarını kapsamaktadır. Bilgilendirme Faaliyetleri nde amaç vatandaşların doğru bilgileri polisten almalarının sağlanmasıdır. Bu faaliyetler kapsamında lise ve üniversitelerde gençlik ve güvenli gelecek konferansları düzenlenmekte, ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik sınıf ziyaretleri gerçekleştirilmektedir. Yapılan bu çalışmalarla öğrencilerin hem terör örgütlerinin propaganda faaliyetlerine karşı bilinçlendirilmesi hem de sergilenen tutum ve davranışlarla rol model olunması amaçlanmaktadır. Üniversite kayıt dönemlerinde üniversite kampüsleri, otogarlar, tren garları ve şehir merkezlerinde İlk Adımda Dost Eli adı altında öğrenci stantları açılmaktadır. Terör 62

63 örgütleri üniversite öğrencilerine yönelik eleman kazanma faaliyetlerini bu dönemlerde yoğunlaştırmakta, kişilerin bu dönemdeki mağduriyetini istismar etmektedir. Yapılan stant çalışmaları ile üniversitelere kayıt için gelen öğrenci ve ailelere yardımcı olunmakta ve terör örgütlerinin kişilerle temas kurmaları engellenmektedir. Bilgilendirme Faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen Halk Toplantıları nda ise özellikle doğu ve güneydoğu illerinde esnaflar, toplumun önde gelenleri ve kanaat önderleri ile toplantılar gerçekleştirilerek terörle mücadelede bu kişilerde farkındalık oluşturulmaktadır. Sosyal Projeler Sosyal Projeler, bireylerin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarından hareketle planlanan ve içerisinde gezi, sportif etkinlikler ve kültürel faaliyetleri barındıran çalışmalardır. Sosyal Projeler de amaç; hedef kitlenin sosyal ihtiyaçlarının terör örgütleri tarafından istismar edilmesini önlemektir. Uzun yıllar terörle mücadele eden ülkemizde, terör nedeni ile sosyal ve kültürel imkânlardan mahrum kalan vatandaşlarımız olmuştur. Gerçekleştirilen sosyal projelerle sorunlu bölgelerimizde hayatın normalleştirilmesi sağlanmaya çalışılır. Sosyal Projeler kapsamında; Çanakkale, İstanbul, Ankara, Erzurum, Sarıkamış başta olmak üzere milli birlik ve beraberliğimizi temsil eden tarihi yerlere geziler düzenlenmektedir. Özellikle doğu ve güneydoğu illerimizde gençlerin sportif ve kültürel faaliyetlere katılarak örgüt propagandalarından uzak kalmalarını sağlamak amacı ile futbol, voleybol, basketbol vb. sportif etkinlikler ve çeşitli alanlarda kültürel faaliyetler düzenlenmektedir. 63

64 Amaç 2 Hedef 8 Özel Harekat birimi kapasitesinin geliştirilmesi PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Emniyet Genel Müdürlüğü Suçla mücadele hizmetlerinin geliştirilmesi Hedef Özel Harekat birimi kapasitesinin geliştirilmesi Performans Hedefi Özel Harekat birimi kapasitesinin geliştirilmesi Performans Göstergeleri Ölçü Birimi Düzenlenen eğitim sayısı Adet Kurulumu yapılan Şube Müdürlüğü sayısı Adet Faaliyetler İnsan kaynakları güçlendirilecektir,branş eğitimi ve hizmet içi eğitimler verilecektir. Gerekli silah, teçhizat, araç, gereç ve fiziki alan kapasitesi geliştirilecektir. Mevzuat güncellemesi yapılacaktır. Arama Kurtarma ve Sualtı Taktik Operasyon Eğitim Merkezi kurulacaktır Kaynak İhtiyacı Dışı Toplam Genel Toplam

65 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimleri EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Özel Harekat birimi kapasitesinin geliştirilmesi İnsan kaynakları güçlendirilecektir. Branş eğitimi ve hizmet içi eğitimler verilecektir. Gerekli silah, teçhizat, araç, gereç ve fiziki alan kapasitesi geliştirilecektir. Mevzuat güncellemesi yapılacaktır. Arama Kurtarma ve Sualtı Taktik Operasyon Eğitim Merkezi kurulacaktır ÖZEL HAREKAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI Ekonomik Kod 2014 Yılı Ödeneği 01 Personel Giderleri ,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri ,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Dışı Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt içi 0,00 Yurt Dışı 0,00 Toplam Dışı Kaynak 0,00 Genel Toplam ,00 65

66 Amaç 2 Hedef 9 Kriminal teknik ve eğitim altyapısı ile kurumsal yapının geliştirilmesi PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Emniyet Genel Müdürlüğü Suçla Mücadele Hizmetlerinin Geliştirilmesi Hedef Kriminal teknik ve eğitim altyapısı ile kurumsal yapının geliştirilmesi Performans Hedefi Kriminal teknik ve eğitim altyapısı ile kurumsal yapının geliştirilmesi Performans Göstergeleri Ölçü Birimi Düzenlenen rapor sayısı Adet İmzalanan protokol sayısı Adet İnceleme yapılan ülke sayısı Sayı Faaliyetler Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı inşa edilecektir. Kursiyer İşleri Bilgi Sistemi (KİBS), KPL ve Olay Yeri İnceleme ( OYİ) Otomasyonları, Bomba Bilgi Merkezi Yönetim Sistemi ve kurumsal hafızayı içeren Bütünleşik Bilgi Sistemi gibi sistemlerin yönetileceği Bütünleşik Yönetim Sistemi oluşturulacaktır. Örgütsel yapı hizmetlerinin verimliliğini artırmak için branş eğitimlerine devam edilecektir. Kaynak İhtiyacı Dışı Toplam Genel Toplam ,

67 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimleri EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kriminal teknik ve eğitim altyapısı ile kurumsal yapının geliştirilmesi Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı inşa edilecektir. Kursiyer İşleri Bilgi Sistemi (KİBS), KPL ve Olay Yeri İnceleme ( OYİ ) Otomasyonları, Bomba Bilgi Merkezi Yönetim Sistemi ve kurumsal hafızayı içeren Bütünleşik Bilgi Sistemi gibi sistemlerin yönetileceği Bütünleşik Yönetim Sistemi oluşturulacaktır. Örgütsel yapı hizmetlerinin verimliliğini artırmak için branş eğitimlerine devam edilecektir. KRİMİNAL POLİS LABORATUVARLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI Ekonomik Kod 2014 Yılı Ödeneği 01 Personel Giderleri ,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri ,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 05 Cari Transferler ,00 06 Sermaye Giderleri ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Dışı Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt içi 0,00 Yurt Dışı 0,00 Toplam Dışı Kaynak 0,00 Genel Toplam ,00 67

68 Amaç 2 Hedef 10 Adli bilişim hizmet standartlarını yükseltmek PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef Emniyet Genel Müdürlüğü Suçla Mücadele Hizmetlerinin Geliştirilmesi Adli bilişim hizmet standartlarını yükseltmek Performans Hedefi Adli bilişim hizmet standartlarını yükseltmek 1 Performans Göstergeleri Kurulumu yapılan bölge merkezi ve büro sayısı Ölçü Birimi Sayı Hazırlanan program sayısı Sayı Düzenlenen toplantı sayısı Sayı Düzenlenen Eğitim sayısı Sayı Faaliyetler Elektronik delillerin en kısa süre içerisinde incelenip raporlanması için tüm illerimizde tam teşekküllü adli bilişim bölge merkezleri veya büroları kurulacaktır. Güncel teknolojiye uygun adli bilişim yazılım ve donanımları kullanılacaktır. Çalışma standartları belirlenerek iyileştirme çalışmaları yapılacaktır Kaynak İhtiyacı Dışı Toplam Genel Toplam

69 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimleri EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Adli bilişim hizmet standartlarını yükseltmek Elektronik delillerin en kısa süre içerisinde incelenip raporlanması için tüm illerimizde tam teşekküllü adli bilişim bölge merkezleri veya büroları kurulacaktır. Güncel teknolojiye uygun adli bilişim yazılım ve donanımları kullanılacaktır. Çalışma standartları belirlenerek iyileştirme çalışmaları yapılacaktır SİBER SUÇLARLA MÜCADELE DAİRE BAŞKANLIĞI Ekonomik Kod 2014 Yılı Ödeneği 01 Personel Giderleri ,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri ,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 05 Cari Transferler ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Dışı Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt içi 0,00 Yurt Dışı 0,00 Toplam Dışı Kaynak 0,00 Genel Toplam ,00 69

70 Amaç 2 Hedef 10 Adli bilişim hizmet standartlarını yükseltmek Bilgi ve iletişim teknolojisindeki hızlı ilerleme neticesinde son yıllarda, elektronik deliller mahkemelerde önemli rol oynamaya başlamıştır. Elektronik, manyetik ve benzeri veri depolayabilen cihazlar üzerinde, yazılım veya donanım kullanılarak, verinin ortaya çıkartılması, korunması, kurtarılması, analiz edilmesi ve sunulması amacıyla yürütülen faaliyetler bütünü olarak tanımlanan Adli Bilişim, siber suçların yanı sıra diğer suç türlerinin soruşturulması ve aydınlatılması amacıyla da yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Gelişen teknolojinin doğal sonucu olarak ortaya çıkan farklı suç türleri ile mücadelede adli bilişim kapasitenin artırılması büyük önem arz etmektedir. Bu kapsamda; - Elektronik delillerin en kısa süre içerisinde incelenip raporlanması için illerimizde tam teşekküllü adli bilişim bölge merkezleri veya büroları kurulacaktır. - Adli bilişim alanında kullanılan yazılım ve cihazların yerli üretimi için TÜBİTAK, üniversiteler, kamu ve/veya özel kuruluşlarla çalışmalarda bulunulacaktır. - Adli bilişime yönelik ilk müdahale, veri inceleme, mobil cihaz inceleme, veri kurtarma, dekriptoloji ve steganografi alanlarında eğitimler düzenlenerek uzman personel sayısı artırılacaktır. - Adli bilişim alanında ulusal ve uluslararası eğitimler düzenlenecektir. 70

71 Amaç 2 Hedef 11 Önemli kişileri ve tesisleri koruma hizmetlerin de etkinliğin artırılması PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef Performans Hedefi Emniyet Genel Müdürlüğü Suçla Mücadele Hizmetlerinin Geliştirilmesi Önemli kişileri ve tesisleri koruma hizmetlerin de etkinliğin artırılması Önemli kişileri ve tesisleri koruma hizmetlerin de etkinliğin artırılması Performans Göstergeleri Ölçü Birimi Alımı Yapılan Güvenlik Cihazı Sayısı Adet Düzenlenen Eğitim Sayısı Adet Modernizasyonu Yapılan Müraacat ve nöbet kulübeleri noktaları Kurulumu Tamamlanan araç altı arama sayısı Adet Adet Faaliyetler Yurt içi ve yurt dışı kurs ihtiyaçları belirlenecek ve kurs planlamaları yapılacaktır,planlama doğrultusunda VİP Önemli Kişileri ve Terörizme Karşı Önemli Tesisleri Koruma Kursu ve Güvenlik Cihazları Kullanım Kursu verilecektir, İl Emniyet Müdürlüklerinin ihtiyaçları doğrultusunda güvenlik cihazları ile ilgili talepler alınarak, ihtiyaçları giderilecektir Kaynak İhtiyacı Dışı Toplam Genel Toplam ,

72 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimleri EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Önemli kişileri ve tesisleri koruma hizmetlerin de etkinliğin artırılması Yurt içi ve yurt dışı kurs ihtiyaçları belirlenecek ve kurs planlamaları yapılacaktır. Planlama doğrultusunda VİP Önemli Kişileri ve Terörizme Karşı Önemli Tesisleri Koruma Kursu ve Güvenlik Cihazları Kullanım Kursu verilecektir. İl Emniyet Müdürlüklerinin ihtiyaçları doğrultusunda güvenlik cihazları ile ilgili talepler alınarak, ihtiyaçları giderilecektir KORUMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI, CUMHURBAŞKANLIĞI KORUMA DAİRE BAŞKANLIĞI, T.B.M.M. KORUMA DAİRE BAŞKANLIĞI, BAŞBAKANLIK KORUMA DAİRE BAŞKANLIĞI Ekonomik Kod 2014 Yılı Ödeneği 01 Personel Giderleri ,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri ,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 06 Sermaye Giderleri ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Dışı Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt içi 0,00 Yurt Dışı 0,00 Toplam Dışı Kaynak 0,00 Genel Toplam ,00 72

73 Amaç 2 Hedef 11 Önemli kişileri ve tesisleri koruma hizmetlerin de etkinliğin artırılması Ülkemiz genelinde hava meydanları, önemli binalar, tesisler ve noktaların güvenlikleri teknolojik cihazların yanı sıra Koruma hizmetlerinde görevlendirilen personel marifetiyle yürütülmektedir. Koruma hizmeti veren personelin, görevlerinde daha etkin ve verimli olmaları, silah kullanma ve atış becerilerinin üstün seviyelere çıkmasını sağlamak amacıyla eğitimler planlanması öngörülmekte olup; 2014 yılı içerisinde düzenlenecek kurslarda sayısal olarak hedefe ulaşılacağı değerlendirilmektedir. 73

74 Amaç 2 Hedef 12 Deniz Polisi kapasitesinin güçlendirilmesi PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Emniyet Genel Müdürlüğü Suçla Mücadele Hizmetlerinin Geliştirilmesi Hedef Deniz Polisi kapasitesinin güçlendirilmesi Performans Hedefi Deniz Polisi kapasitesinin güçlendirilmesi Performans Göstergeleri Ölçü Birimi Düzenlenen Sınav Sayısı Adet Araç Gereç alımlarının tamamlanması Adet Bakımı yapılan deniz botu sayısı Adet Faaliyetler Deniz botları bakımlarına ihtiyaç duyan birimlerin tespitinin yapılması ve öncelik sırasına göre bot bakımları yaptırılacaktır,ihtiyaç duyulan deniz botu alımı yapılacaktır,kurbağa adam branşlı personel sayısı arttırılacaktır Kurbağa adam branşlı personel tarafından kullanılan ekipman temini sağlanacaktır Kaynak İhtiyacı Dışı Toplam Genel Toplam ,

75 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimleri EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Deniz Polisi kapasitesinin güçlendirilmesi Deniz botları bakımlarına ihtiyaç duyan birimlerin tespitinin yapılması ve öncelik sırasına göre bot bakımları yaptırılacaktır. İhtiyaç duyulan deniz botu alımı yapılacaktır. Kurbağa adam branşlı personel sayısı arttırılacaktır. Kurbağa adam branşlı personel tarafından kullanılan ekipman temini sağlanacaktır KORUMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI Ekonomik Kod 2014 Yılı Ödeneği 01 Personel Giderleri ,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri ,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 06 Sermaye Giderleri ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Dışı Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt içi 0,00 Yurt Dışı 0,00 Toplam Dışı Kaynak 0,00 Genel Toplam ,00 75

76 Amaç 2 Hedef 12 Deniz Polisi kapasitesinin güçlendirilmesi Deniz Polisinin yapısının güçlendirilmesi ile arama kurtarma ve suçla mücadelede etkinliğinin artırılması amacıyla; teknik bir hizmet sınıfı olan Deniz Polisimizin hizmetlerinde kullanılan Deniz ulaşım araçlarımızın iç sular ve açık deniz koşullarına göre belirlenerek yenilenmesi, bakım ve onarımları, yeni teknolojilere entegrasyonu, personelin teknik uzmanlıklarının genişletilmesi, branşlaşmaları, eğitimleri, deniz ve iç sularda canmal emniyetini ve güvenliğini sağlanması, deniz ve iç sularda kirliliğin önlenmesi, kurum çalışanlarımızın performans ve uygulama kapasitelerinin artırılması ve deniz polisinin nitelik, araç ve gereç yönüyle güçlendirilmesi hedeflenmiştir. 76

77 Amaç 3 Hedef 1 Karayolu trafik güvenliğini sağlamakla görevli trafik personelinin yeterli düzeyde eğitilmesi ve yetiştirilmesi PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef Performans Hedefi Emniyet Genel Müdürlüğü İdari Nitelikteki Hizmet Kapasitesinin Artırılması Karayolu trafik güvenliğini sağlamakla görevli trafik personelinin yeterli düzeyde eğitilmesi ve yetiştirilmesi Karayolu trafik güvenliğini sağlamakla görevli trafik personelinin yeterli düzeyde eğitilmesi ve yetiştirilmesi 1 Performans Göstergeleri Yapımı tamamlanan misafirhane sayısı Ölçü Birimi Adet Düzenlenen Eğitim Sayısı Sayı Mevzuat düzenlenmesinin tamalanması Güncellemesi yapılan eğitim modeli ve kitap sayısı Adet Adet Faaliyetler Eskişehir Trafik Polis Eğitim Merkezi Müdürlüğünün fiziki kapasitesi artırılacak ve eğitim ortamı iyileştirilecektir. Trafik polislerine yönelik düzenlenen hizmet içi eğitimlerinin hizmetin gerekliliklerine göre çeşitliliği ve sayısı artırılacaktır. İleri ve güvenli sürüş teknikleri eğitimlerinin kapasitesinin artırılarak yeni pistler hizmete sunulacaktır. Kaynak İhtiyacı Dışı Toplam Genel Toplam ,

78 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimleri EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Karayolu trafik güvenliğini sağlamakla görevli trafik personelinin yeterli düzeyde eğitilmesi ve yetiştirilmesi Eskişehir Trafik Polis Eğitim Merkezi Müdürlüğünün fiziki kapasitesi artırılacak ve eğitim ortamı iyileştirilecektir. Trafik polislerine yönelik düzenlenen hizmet içi eğitimlerinin hizmetin gerekliliklerine göre çeşitliliği ve sayısı artırılacaktır. İleri ve güvenli sürüş teknikleri eğitimlerinin kapasitesinin artırılarak yeni pistler hizmete sunulacaktır. TRAFİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI Ekonomik Kod 2014 Yılı Ödeneği 01 Personel Giderleri ,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri ,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Dışı Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt içi 0,00 Yurt Dışı 0,00 Toplam Dışı Kaynak 0,00 Genel Toplam ,00 78

79 Amaç 3 Hedef 2 Trafik denetimlerinin etkinliğini artırmak ve trafik kazalarından kaynaklı ölümleri %35 oranında azaltmak PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef Performans Hedefi Emniyet Genel Müdürlüğü İdari Nitelikteki Hizmet Kapasitesinin Artırılması Trafik denetimlerinin etkinliğini artırmak ve trafik kazalarından kaynaklı ölümleri %35 oranında azaltmak Trafik denetimlerinin etkinliğini artırmak ve trafik kazalarından kaynaklı ölümleri %35 oranında azaltmak Performans Göstergeleri Ölçü Birimi Yapılan trafik denetimleri sayısı Adet Düzenlenen çalıştay, toplantı ve seminer sayısı Adet Düzenlenen eğitim sayısı Adet Araştırma ziyareti yapılan ülke sayısı Adet Hazırlanan broşür, kamu spotu, ekitek ve kitap sayısı Adet Alımı yapılan araç sayısı Adet Faaliyetler Trafik elektronik denetim sistemlerinin (TEDES) şehir içlerinde kullanımının yaygınlaştırılması ve bu uygulamanın şehirlerarası yollarda da kullanılması sağlanacaktır. Denetim hedeflerinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla mevcut denetim ekipleri, araç gereç, malzeme ve personel sayısı artırılacak, uzmanlaşma sağlanacak ve trafik biriminde çalışma özendirilecektir, Kaynak İhtiyacı Dışı Toplam Genel Toplam ,

80 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimleri EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Trafik denetimlerinin etkinliğini artırmak ve trafik kazalarından kaynaklı ölümleri %35 oranında azaltmak Trafik elektronik denetim sistemlerinin (TEDES) şehir içlerinde kullanımının yaygınlaştırılması ve bu uygulamanın şehirlerarası yollarda da kullanılması sağlanacaktır. Denetim hedeflerinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla mevcut denetim ekipleri, araç gereç, malzeme ve personel sayısı artırılacak, uzmanlaşma sağlanacak ve trafik biriminde çalışma özendirilecektir, TRAFİK UYGULAMA VE DENETLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI Ekonomik Kod 2014 Yılı Ödeneği 01 Personel Giderleri ,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri ,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Dışı Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt içi 0,00 Yurt Dışı 0,00 Toplam Dışı Kaynak 0,00 Genel Toplam ,00 80

81 Amaç 3 Hedef 3 Araç Tescil ve Sürücü Belgesi İşlemlerinin Kolaylaştırılması PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef Performans Hedefi Emniyet Genel Müdürlüğü İdari Nitelikteki Hizmet Kapasitesinin Artırılması Araç Tescil ve Sürücü Belgesi İşlemlerinin Kolaylaştırılması Araç Tescil ve Sürücü Belgesi İşlemlerinin Kolaylaştırılması Performans Göstergeleri Ölçü Birimi Düzenlenen çalıştay sayısı Adet Uygulamaya geçilen araç tescil işlemleri sayısı Adet Faaliyetler Araç tescil ve sürücü belgesi işlemleri AB ve e-devlet normlarına uygun bir yapıya kavuşturulacaktır. Araç tescil ve sürücü belgesi işlemlerinin en kısa zamanda en az maliyetle yapılarak vatandaşlarımızın memnuniyetleri artırılacaktır. Yeni araç tescil işlemlerinin Yetkili Bayiler aracılığı ile yapılacağı bir sistem oluşturulacaktır. Kaynak İhtiyacı Dışı Toplam Genel Toplam ,

82 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimleri EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Araç Tescil ve Sürücü Belgesi İşlemlerinin Kolaylaştırılması Araç tescil ve sürücü belgesi işlemleri AB ve e-devlet normlarına uygun bir yapıya kavuşturulacaktır.araç tescil ve sürücü belgesi işlemlerinin en kısa zamanda en az maliyetle yapılarak vatandaşlarımızın memnuniyetleri artırılacaktır. Yeni araç tescil işlemlerinin Yetkili Bayiler aracılığı ile yapılacağı bir sistem oluşturulacaktır. TRAFİK UYGULAMA VE DENETLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI Ekonomik Kod 2014 Yılı Ödeneği 01 Personel Giderleri ,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri ,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Döner Sermaye 0,00 Dışı Diğer Yurt içi 0,00 Kaynak Yurt Dışı 0,00 Toplam Dışı Kaynak 0,00 Genel Toplam ,00 82

83 Amaç 3 Hedef4 E-pasaport ve Güvenli Belgelerin yönetim (alt yapı, standartlar, tasarım ve güvenlik özellikleri) stratejilerinin geliştirilmesi PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef Performans Hedefi Emniyet Genel Müdürlüğü İdari Nitelikteki Hizmet Kapasitesinin Artırılması E-pasaport ve Güvenli Belgelerin yönetim (alt yapı, standartlar, tasarım ve güvenlik özellikleri) stratejilerinin geliştirilmesi E-pasaport ve Güvenli Belgelerin yönetim (alt yapı, standartlar, tasarım ve güvenlik özellikleri) stratejilerinin geliştirilmesi Performans Göstergeleri Ölçü Birimi Düzenlenen Eğitim Sayısı Sayı Düzenlenen toplantısı sayısı Adet İnceleme yapılan ülke sayısı Sayı Katılım yapılan fuar, konferansve seminer sayısı Sayı Faaliyetler 1 E-pasaport ve güvenli belgeler ile ilgili mevzuatta gerekli düzenlemeler yapılacaktır. Hedefin gerçekleştirilmesi için alt yapıya yönelik olarak güvenlik sertifikaları ile ilgili sistemin kurulması ve laboratuar uygulamaları için çalışma sahası dizayn edilecektir.e-pasaport ve güvenli belge standartı ile güvenlik unsurlarını geliştirme ve inceleme laboratuarı kurulacaktır. Polikarbon kart üretim tesisi kurulacaktır. Kaynak İhtiyacı Dışı Toplam Genel Toplam ,

84 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi Faaliyet Adı EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ E-pasaport ve Güvenli Belgelerin yönetim (alt yapı, standartlar, tasarım ve güvenlik özellikleri) stratejilerinin geliştirilmesi E-pasaport ve güvenli belgeler ile ilgili mevzuatta gerekli düzenlemeler yapılacaktır. Hedefin gerçekleştirilmesi için alt yapıya yönelik olarak güvenlik sertifikaları ile ilgili sistemin kurulması ve laboratuar uygulamaları için çalışma sahası dizayn edilecektir. E-pasaport ve güvenli belge standardı ile güvenlik unsurlarını geliştirme ve inceleme laboratuarı kurulacaktır. Polikarbon kart üretim tesisi kurulacaktır Sorumlu Harcama Birimleri PASAPORT VE GÜVENLİ BELGE DAİRE BAŞKANLIĞI Ekonomik Kod 2014 Yılı Ödeneği 01 Personel Giderleri ,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri ,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 06 Sermaye Giderleri ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Dışı Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt içi 0,00 Yurt Dışı 0,00 Toplam Dışı Kaynak 0,00 Genel Toplam ,00 84

85 Amaç 3 Hedef 5 Hudut kapılarında güvenilir ve etkin bir geçiş sistemi oluşturulması PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Emniyet Genel Müdürlüğü İdari Nitelikteki Hizmet Kapasitesinin Artırılması Hedef Hudut kapılarında güvenilir ve etkin bir geçiş sistemi oluşturulması Performans Hedefi Hudut kapılarında güvenilir ve etkin bir geçiş sistemi oluşturulması Performans Göstergeleri Ölçü Birimi Hazırlanan Yazılım Sayısı Adet Geliştirilen Parmak İzi Okuma Sisteminin Tamamlanması Geliştirilen Erken Tespit Uyarı Sisteminin Tamamlanması Yıl Yıl Düzenlenene eğitim sayısı Adet Faaliyetler Geçiş kontrollerinde çipli pasaport sistemine uygun yazılım ve donanım kapasitesinin artırılması ile hudut kapılarımızda pasaport kontrol süreleri azaltılacaktır. Hudut kapılarından yasadışı geçişi engellemek üzere parmak izi okuma sisteminin geliştirilecektir. Orijinal seyahat belgeleri kataloğu ve sahte seyahat belgelerinin erken tespiti uyarı sistemi geliştirilecektir Kaynak İhtiyacı Dışı Toplam Genel Toplam ,

86 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimleri EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Hudut kapılarında güvenilir ve etkin bir geçiş sistemi oluşturulması Geçiş kontrollerinde çipli pasaport sistemine uygun yazılım ve donanım kapasitesinin artırılması ile hudut kapılarımızda pasaport kontrol süreleri azaltılacaktır. Hudut kapılarından yasadışı geçişi engellemek üzere parmak izi okuma sisteminin geliştirilecektir.orijinal seyahat belgeleri katalogu ve sahte seyahat belgelerinin erken tespiti uyarı sistemi geliştirilecektir YABANCILAR HUDUT İLTİCA DAİRESİ BAŞKANLIĞI Ekonomik Kod 2014 Yılı Ödeneği 01 Personel Giderleri ,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri ,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 05 Cari Transferler ,00 06 Sermaye Giderleri ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Dışı Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt içi 0,00 Yurt Dışı 0,00 Toplam Dışı Kaynak 0,00 Genel Toplam ,00 86

87 Amaç 3 Hedef 6 Özel güvenlik hizmetlerinin kurumsallaşmasının sağlanması PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef Performans Hedefi Emniyet Genel Müdürlüğü İdari Nitelikteki Hizmet Kapasitesinin Artırılması Özel güvenlik hizmetlerinin kurumsallaşmasının sağlanması Özel güvenlik hizmetlerinin kurumsallaşmasının sağlanması 1 Performans Göstergeleri Düzenlenen çalıştay ve toplantı sayısı, Ölçü Birimi Adet Düzenlenen eğitim sayısı, Adet Yayımlanan proje sayısı, Adet Hazırlanan kitap sayısı, Adet Faaliyetler 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda değişiklik çalışması yapılacaktır. Günün gelişen ve değişen şartlarına göre özel güvenlik mevzuatı geliştirilecektir. İl Özel Güvenlik Şube Müdürlükleri ile her yıl değerlendirme toplantısı düzenlenecektir,özel güvenlik alanında, ulusal ve uluslararası aktörler ile özel güvenlik hizmetleri değerlendirilecektir Kaynak İhtiyacı Dışı Toplam Genel Toplam ,

88 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi Faaliyet Adı EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Özel güvenlik hizmetlerinin kurumsallaşmasının sağlanması 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda değişiklik çalışması yapılacaktır. Günün gelişen ve değişen şartlarına göre özel güvenlik mevzuatı geliştirilecektir. İl Özel Güvenlik Şube Müdürlükleri ile her yıl değerlendirme toplantısı düzenlenecektir. Özel güvenlik alanında, ulusal ve uluslararası aktörler ile özel güvenlik hizmetleri değerlendirilecektir Sorumlu Harcama Birimleri ÖZEL GÜVENLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Ekonomik Kod 2014 Yılı Ödeneği 01 Personel Giderleri ,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri ,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Dışı Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt içi 0,00 Yurt Dışı 0,00 Toplam Dışı Kaynak 0,00 Genel Toplam ,00 88

89 Amaç 4 Hedef 1 Uluslararası alanda kurumsal temsilin artırılması PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Emniyet Genel Müdürlüğü Amaç Emniyet Teşkilatının uluslararası ilişkiler kapasitesinin artırılması Hedef Performans Hedefi Uluslararası alanda kurumsal temsilin artırılması Uluslararası alanda kurumsal temsilin artırılması 1 Performans Göstergeleri Düzenlenen çalıştay, toplantı ve seminer sayısı Ölçü Birimi Adet Faaliyetler AB ülkeleri, kurum ve kuruluşları ile yapılacak projeler neticesinde kurumsal kapasite artırılacaktır. Yurtdışı Teşkilatı yapısının güçlendirilmesi ve etkinliğinin arttırılması amacıyla ilgili birimlerin katılımı ile toplantılar yapılacaktır. Ülkemiz dış politikası doğrultusunda yabancı ülke polis teşkilatları ve uluslararası kurum/kuruluşlar ile işbirliği faaliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla (toplantı, seminer, sempozyum, konferans, proje, eğitim vb.) etkinlikler düzenlenecektir Kaynak İhtiyacı Dışı Toplam Genel Toplam ,

90 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi Faaliyet Adı EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Uluslararası alanda kurumsal temsilin artırılması AB ülkeleri, kurum ve kuruluşları ile yapılacak projeler neticesinde kurumsal kapasite artırılacaktır. Yurtdışı Teşkilatı yapısının güçlendirilmesi ve etkinliğinin arttırılması amacıyla ilgili birimlerin katılımı ile toplantılar yapılacaktır. Ülkemiz dış politikası doğrultusunda yabancı ülke polis teşkilatları ve uluslararası kurum/kuruluşlar ile işbirliği faaliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla (toplantı, seminer, sempozyum, konferans, proje, eğitim vb.) etkinlikler düzenlenecektir Sorumlu Harcama Birimleri DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI Ekonomik Kod 2014 Yılı Ödeneği 01 Personel Giderleri ,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri ,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 05 Cari Transferler ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Dışı Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt içi 0,00 Yurt Dışı 0,00 Toplam Dışı Kaynak 0,00 Genel Toplam ,00 90

91 ULUSLARARASI POLİS EĞİTİMLERİ Ülkemiz ile diğer ülkeler arasında imzalanan hukuki metinler çerçevesinde oluşturulan eğitim işbirliği faaliyetleri kapsamında, talepte bulunan ülkelerin ihtiyaç duyduğu alanlarda eğitim programları hazırlanmaktadır. Eğitim programları yabancı ülke güvenlik teşkilatı personelinin ülkemize gelmesi veya eğitici personelimizin ilgili ülkeye görevlendirilmesi suretiyle gerçekleştirilmektedir. Son yıllarda yabancı ülke polis teşkilatlarıyla yürütülen eğitim işbirliği çalışmaları hız kazanmış, bu kapsamda yabancı ülke polislerine verilen eğitimlerde büyük bir artış görülmektedir. Çok farklı alanlarda düzenlenen bu eğitimler, teşkilatımızın polislik alanındaki bilgi birikiminin, deneyimlerinin ve kullanmakta olduğu polisiye teknolojinin uluslararası alanda kabul gördüğünün açık göstergesidir. Tablo 1 de görüldüğü üzere 2011 yılında 24 farklı ülkeden yabancı polise eğitim verilmiştir. Teşkilatımız, sahip olduğu bilgi ve deneyimleri diğer ülke polisleri ile paylaşmak amacıyla yürüttüğü eğitim işbirliği çalışmalarına son yıllarda hız vermiştir. Tablo 1: Uluslararası eğitimler kapsamında eğitim verilen yabancı polis sayıları Uluslararası eğitim işbirliği kapsamında 2013 yılında eğitim desteği sağlanan ülke sayısı ve eğitim alan kursiyer sayısını artırmaya yönelik çalışmalara devam edilecektir. ULUSLARARARISI KURULUŞLARLA İŞBİRLİĞİ Güvenlik olgusu günümüzde bireyin ve içinde yaşadığı topluluğun temel ihtiyaçlarının başında yer almaktadır. Bu olguyu tehdit eden unsurların ülke sınırlarını bir engel olarak görmediği 21.yüzyılda bu tehditlere karşı alınacak tedbirler de uluslar arası boyutta olmak zorundadır. 91

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 1 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Atatürk diyor ki... Herkesin

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI ATATÜRK DİYOR Kİ Polis asker kadar disiplinli,hukukçu kadar hukuk adamı,bir anne kadar şefkatli olmalıdır. İÇİNDEKİLER BAKAN

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 MALİ YILI FAALİYET RAPORU GENEL KOORDİNATÖR Ali BAŞTÜRK

Detaylı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı

DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI 2013-2017 STRATEJİK PLANI

DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI 2013-2017 STRATEJİK PLANI DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI 2013-2017 STRATEJİK PLANI 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No: 1. Giriş 3 2. Durum Analizi 5 2.1. Tarihsel Gelişim 5 2.2. Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi 7 2.2.1. 217 sayılı KHK ile

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KASIM / 2014 1 3 5 7 9 I. GENEL BİLGİLER A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 09/01/1985 tarih ve

Detaylı

BAKAN SUNUŞU. Fikri IŞIK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

BAKAN SUNUŞU. Fikri IŞIK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı i BAKAN SUNUŞU Ar Ge ve inovasyona yapmış olduğumuz yatırımların temel çıktıları olan sınai mülkiyet hakları, 2023 yılı hedeflerimize ulaşma sürecinde öncelikli gündem maddelerimizden biridir. Bu itibarla,

Detaylı

2012 YILI FAALİYET RAPORU

2012 YILI FAALİYET RAPORU 2012 YILI FAALİYET RAPORU i BAKAN SUNUŞU Güçlü ve köklü devlet geleneğimiz ile hizmet felsefemiz; hak temelli anlayışıyla sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasi alanlarda, her bir vatandaşımızın dil, din,

Detaylı

MALÎ YILI PERFORMANS PROGRAMI

MALÎ YILI PERFORMANS PROGRAMI www.meb.gov.tr Hazırlık - Baskı: GAZİ MEM Matbaası, 2011 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 2011 MALÎ YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI MALÎ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Detaylı

2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI. Strateji Geliştirme Başkanlığı

2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI. Strateji Geliştirme Başkanlığı ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız.

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2014-2018 Dönemi Stratejik Planı Yayın No: 4

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2014-2018 Dönemi Stratejik Planı Yayın No: 4 Strateji Geliştirme Başkanlığı 2013 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2014-2018 Dönemi Stratejik Planı Yayın No: 4 T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İnönü Bulvarı No: 42 PK: 06520 Emek / Ankara

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017 T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017 T.C. Başbakanlık Kamu Düzeni ve Güvenliği

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2014 Yılı Performans Programı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2014 Yılı Performans Programı T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 Yılı Performans Programı Ekim 2013 1 2 BAKAN SUNUŞU Anayasamızda açıkça öngörüldüğü üzere devletin görevlerinden olan düzenli şehirleşmeyi

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2010

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2010 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2010 ANKARA, OCAK 2011 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 2010 YILI 01/01/2010 31/12/2010 I- GENEL BİLGİLER... 3 A- Misyon ve Vizyon...3 B-

Detaylı

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Yayın No: 187 Nisan 2014 2 3 4 BAKAN SUNUŞU Ülkemiz, AK Parti Hükümetleri döneminde sağlanan siyasi istikrar ve uygulamaya

Detaylı

ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU Nisan ANKARA Mali Hizmetler Müdürlüğü İÇİNDEKİLER SUNUŞ III I- GENEL BİLGİLER 1 A- Misyon ve Vizyon 1 B- Yetki Görev ve Sorumluluk 1 C- İdareye İlişkin

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2014-2018

STRATEJİK PLAN 2014-2018 STRATEJİK PLAN 2014-2018 ŞUBAT 2014 2 / Stratejik Plan 2014-2018 Vatandaşın sağlığı ve sağlamlığı her zaman üzerinde dikkatle durulacak ulusal sorunumuzdur. Bakanın Mesajı Dr. Mehmet MÜEZZİNOĞLU Sağlık

Detaylı

EMNĐYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

EMNĐYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EMNĐYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ULUSAL EMNĐYET VE ĐÇ GÜVENLĐK KAMU ARAŞTIRMA PROGRAMI 2006 1 Đçindekiler Önsöz...3 Sunuş... 4 Araştırma Alanlarının Belirlenmesi ve Proje Seçimi:... 5 Araştırma Alanı 1: Bilişim...

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. BAŞBAKANLIK AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. BAŞBAKANLIK AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI ANKARA - OCAK 2014 2 2014 Yılı Performans Programı Sunuş BAŞBAKAN YARDIMCISI SUNUŞU Doğa ve insan kaynaklı afetlerin

Detaylı

2009-2010-2011 (HAZİRAN) YILI PERFORMANS PROGRAMI İZLEME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2009-2010-2011 (HAZİRAN) YILI PERFORMANS PROGRAMI İZLEME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü 2009-2010-2011 (HAZİRAN) YILI PERFORMANS PROGRAMI İZLEME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME RAPORU İletişim Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Tel: (312)

Detaylı

I. STRATEJİK PLANIN 2009-2013 DEĞERLENDİRME RAPORU

I. STRATEJİK PLANIN 2009-2013 DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı I. STRATEJİK PLANIN 2009-2013 DEĞERLENDİRME RAPORU İletişim Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Tel:

Detaylı

STRATEJİK PLANI 2014-2018

STRATEJİK PLANI 2014-2018 YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 ARALIK -2012 TRABZON BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU Çağımız uluslararası toplumun birbiriyle çok daha sıkı ilişkiler içinde olmasını gerektirmektedir. Bu nedenle

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU BAŞKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU 2010 YILI FAALİYET RAPORU. Mart 2011 ANKARA

T.C. MALİYE BAKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU BAŞKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU 2010 YILI FAALİYET RAPORU. Mart 2011 ANKARA MART 2011 T.C. MALİYE BAKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU BAŞKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU 2010 YILI FAALİYET RAPORU Mart 2011 ANKARA İÇİNDEKİLER Sayfa I-GENEL BİLGİLER... - 3 - A-HESAP UZMANLARI KURULU

Detaylı

SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ

SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ Seyhan İlçe Belediyesi Performans Programı 13 SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 001 Seyhan İlçe Belediyesi Performans Programı 13 Sayfa İÇİNDEKİLER No BAŞKAN SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER..

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI 2006 YILI BAKANLIK FAALİYET RAPORU

T.C. ADALET BAKANLIĞI 2006 YILI BAKANLIK FAALİYET RAPORU T.C. ADALET BAKANLIĞI 2006 YILI BAKANLIK FAALİYET RAPORU NİSAN-2007 İstiklal, istikbal, hürriyet her şey adaletle kaimdir. II İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...III TABLOLAR...V GRAFİKLER...IX BAKAN SUNUŞU... 1

Detaylı

CUMHURİYETÇİ TÜRK PARTİSİ ÖZGÜRLÜK VE REFORM PARTİSİ KOALİSYON HÜKÜMETİ

CUMHURİYETÇİ TÜRK PARTİSİ ÖZGÜRLÜK VE REFORM PARTİSİ KOALİSYON HÜKÜMETİ CUMHURİYETÇİ TÜRK PARTİSİ ÖZGÜRLÜK VE REFORM PARTİSİ KOALİSYON HÜKÜMETİ HÜKÜMET PROGRAMI 30 EYLÜL 2006 Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, Kıbrıs Türk Halkı 24 Nisan 2004'te gerçekleşen Referandum'da

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2013 Mali Yılı Performans Programı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2013 Mali Yılı Performans Programı KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2013 Mali Yılı Performans Programı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Ocak 2013 Üst Yönetici Sunuşu Kırıkkale Üniversitesi, Ankara nın hemen yanı başındaki merkezi konumu ile

Detaylı

İŞKUR 2010 YILI FAALİYET RAPORU

İŞKUR 2010 YILI FAALİYET RAPORU 10 2010 YILI FAALİYET RAPORU Yayın No: 358 Ankara 2010 2010 YILI FAALİYET RAPORU ...BU ULUSA VE ÜLKEYE HİZMET GÖREVİ BİTMEYECEKTİR. yılında tüm dünyaya yayılarak 2009 yılında zirve yapan 2008 son ekonomik

Detaylı

Denizli Belediyesi 2013 Yılı Performans Programı

Denizli Belediyesi 2013 Yılı Performans Programı Denizli Belediyesi 2013 Yılı Performans Programı DENİZLİ BELEDİYESİ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI İçindekiler ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU 4 I. GENEL BİLGİLER 6 A. Yetki, Görev ve SorumlulukLAR 6 B. Teşkilat

Detaylı

2013-2017 STRATEJİK PLANI

2013-2017 STRATEJİK PLANI 2013-2017 STRATEJİK PLANI Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA ÇALIŞMADAN, YORULMADAN, ÖĞRENMEDEN, RAHAT YAŞAMA YOLLARINI ARAMAYI İHTİYAT HALİNE GETİRMİŞ MİLLETLER, EVVELA

Detaylı