Geçen yılki Bilişim Olimpiyatı nda Dünya nın genç bilişimcileri Ankara da buluştu.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Geçen yılki Bilişim Olimpiyatı nda Dünya nın genç bilişimcileri Ankara da buluştu."

Transkript

1 01 Geçen yılki Bilişim Olimpiyatı nda Dünya nın genç bilişimcileri Ankara da buluştu. Eğitimde Bilişim Kültürü Oluşuyor EBİKO - Eğitimde Bilişim ve İnternet Kültürü Oluşumu - Geleceğin genç bilişimcilerini yetiştirmek, öğrencileri gelişen ve hızla ilerleyen teknolojiden, bilgisayar ve internet kültüründen haberdar etmek, bilişim teknolojileri ve internet konusuna ilgi duyan, istekli, üretici ilköğretim ve lise öğrencilerini teşvik etmek amacıyla 2004 ten beri düzenlenen uluslararası bilişim olimpiyatıdır.

2 9. Uluslararası Bilişim Olimpiyatı / 9 th International ICT Olympiad Ömer DİNÇER Milli Eğitim Bakanı Fatih Projesiyle çocuklarımızı çağın getirdiği teknolojileri kullanan, bilgiye daha hızlı erişen ve bu bilgileri hayatlarında daha verimli, üretken bir şekilde kullanabilen bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Binali YILDIRIM T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Türkiye nin internette zararlı içerik arama hususunda baş sıraları çektiğini, ifade eden bakan; EBİKO Bilişim Olimpiyatları sayesinde eğitimde etkinliği ve verimliliği artırarak öğrencilerde bilişim-internet kültürü oluşturmayı hedeflediklerini söyledi. EBİKO nun alanında dünyanın en büyük bilişim organizasyonu olduğunu da sözlerine ekledi. Nimet ÇUBUKÇU Milli Eğitim Eski Bakanı Bilgi toplumu olma yolunda adımların atıldığı günümüzde, öğrencilerimiz gelişen ve hızla ilerleyen teknolojilerden, bilgisayar ve internet kültüründen haberdar edilerek, bilişim ve internet teknolojileri konusunda araştırmaya teşvik edici proje bazlı çalışmalara yönlendirilerek başarılı olmalarını özendirici ve özgüvenlerini artırıcı Ebiko gibi etkinlikleri destekliyorum. 02

3 03 Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK Milli Eğitim Eski Bakanı Bu projelerin Türkiyenin önünü açaçağını ve bunun gibi çalışmaların ülkemizin 21 inci yüzyılı daha iyi görmesini temin edeceğini belirterek, çalışmalara bulunanlara teşekkür etti. Olimpiyatta yarışan projeleri Türkiye yi 21 inci yüzyıla taşıyacak ufku açacak projeler olarak niteleyen Milli Eğitim Bakanı Türkiye sizlere minnettardır dedi İsmet YILMAZ Milli Savunma Bakanı Genç bilişimciler medya okur yazarlığı konusunda yarıştılar. Medya Okur Yazarlığı Türkiye de önemli bir görev üstlenmiştir. Medyanın olumlu kültürel öğeleri aktarmasında önemli bir proje olan Medya Okur Yazarlığı nın vatandaşlara katkılarının çok olacağını söyledi. Mahmut TÜNCEL Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Eski Genel Müdürü Bazı organizasyonlar, bazı yapıtlar vardır içinde ufak bir tuzunuz olsa, bir tuğla koysanız gurur duyarsınız. Ebiko, bu tür bir organizasyondur. Eğer geleceğimiz olan çocuklarımızı bir şekilde internetin zararlarında, bilgisayarın zararlarından uzak tutmak istiyorsak onlara güzeli doğruyu öğretmek istiyorsak onlara iltifat etmemiz, onları onurlandırmamız, onlara ödül vermemiz lazım. dedi.

4 9. Uluslararası Bilişim Olimpiyatı / 9 th International ICT Olympiad Düzenleyen ve Destekleyen Kurumlar 04

5 05 ÖNSÖZ Dünya çapında yoğun bir şekilde kullanılan ve kullanıcı sayısı her geçen gün artan, dünyanın çeşitli bölgelerinde insanların en çok bir araya geldiği önemli bir bilgi ortamı olan bilişim ve internet, evrensel boyutta diğer sosyal oluşumlardan farklı olarak kendiliğinden, çok hızlı bir şekilde gelişmektedir. Bunun sonucu olarak da Bilgi toplumuna doğru giden dünyada internet, araştırma, eğitim, iletişim, politika, eğlence ve ticaret gibi insanları ilgilendiren tüm faaliyetleri çevreleyen bir kullanıma ulaşmıştır. Bilişim teknolojilerinin gündelik yaşamımıza çok hızlı bir şekilde girmesi ve giderek vazgeçilmez olması değişimi de beraberinde getirmiştir. Bunun sonucunda, bu sürece uyum gösterebilenler ve gösteremeyenler arasında telafisi mümkün olmayan ayırımlar oluşacaktır. Değişimin farkında olmak e-yaşam ın zorunluluğunu görebilmekle eşdeğerdir. Gelişmiş dünyadan kopmak istemeyen ülkelerin tüm katmanlarında bilişim kültürünü oluşturmaları zorunluluk haline gelmiştir. Bu doğrultuda EBİKO, bilişimi eğitimle buluşturarak Bilişim Kültürü oluşturmada çok önemli bir rol üstlenmiştir. Ülkemizin bilgi toplumuna dönüşümünü gerçekleştirmek üzere hayata geçirilen e-dönüşüm Türkiye projesi kapsamında birçok çalışma gerçekleştirilmektir. T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı, e-devlet kapısı, e-dönüşüm Türkiye projesi, FATİH projesi, e-kitap projesi, Kalkınma Planları ve bilişim ile ilgili politika dokümanlarında belirlenen hedefler doğrultusunda ülkemizin gelişmesi ve kalkınmasında etkili olacak, bilişim teknolojilerinin eğitim, öğretim ve yönetimde kullanılmasına yönelik, FATİH projesi başta olmak üzere birçok projeyi uygulamaya koymuştur. Umudumuz o ki, EBİKO nun, bundan sonraki yıllarda da sizlerin desteği ile daha da büyüyerek bilişim ve eğitim dünyasındaki etkisini giderek artırması; bilişimin insanlığa ve ülkemize hizmet etmesi ve bunun da herkese fayda sağlamasıdır. Ebiko Yürütme Kurulu

6 9. Uluslararası Bilişim Olimpiyatı / 9 th International ICT Olympiad E-BİKO nedir? Gelişmişliğin genel simgesi teknolojidir. Bireyler ve toplumlar, ihtiyaçlarını teknoloji aracılığıyla daha kolay karşılamaktadırlar. Teknolojik gelişmelerini tamamlamış ve çağa uyum sağlamış toplumların yaşam ve kültür düzeylerinin yüksek olduğu gözlenmektedir. Birçok yenilikler gibi teknolojik yeniliklerin de öncelikle eğitim kurumlarına taşınarak gençlerin yetişmesine ışık tutması sağlanmalıdır. Geleceği hayalleriyle inşa edecek ve bu hayalleri projelendirerek hayata geçirecek istekli ve üretici ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerini teşvik etmek, onların gelecekte iyi bir teknoloji okur-yazarı olmasının yanında bu kültürü yaşayan ve yaşatan bireyler olmaları amacıyla düzenlenen bir organizasyondur. Yarışma Yöntemi Yarışma üç aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşamada kendi alanında uzman jüri üyeleri tarafından gönderilen projeler ön değerlendirmeye tabi tutulur, ikinci aşamada finale kalan yarışmacılar proje sunumlarını gerçekleştirir ve üçüncü aşamada ise jüri tarafından final değerlendirmeleri yapılır ve sonuçlar ilan edilir. İlköğretim Kategorisi: 1. Web Sitesi / Portal Tasarımı 2. Eğitimde Bilişimin Yeri 3. Eğlenerek Öğrenelim / Animasyon Ortaöğretim Kategorisi: 1. Web Sitesi / Portal Tasarımı 2. Yazılım Geliştirme 3. Eğitimde Ar-Ge 4. Eğlenerek Öğrenelim / Animasyon Eğitimde Bilişimin Yeri Amaç: Hızlı gelişen teknoloji, eğitimde öğretim teknolojilerinin kullanılmasını zorunlu hale getir-miştir. Ülkelerin gelişmiş insan gücünü artırmanın yolunun bilişim ve internet teknolojilerini eğitim ve öğretim ile bütünleşmesiyle sağlanabileceği artık kaçınılmaz bir gerçektir. Bu teknolojilerin kullanıl-masına yaygınlaştırılması ancak ve ancak bu alanda farklı uygulamaların geliştirilmesine ve bunların hayata geçirilmesiyle mümkün olmaktadır. İnternet veya farklı bir kaynak üzerinde yapılacak her hangi bir eğitimde bilişim uygulaması ile ilgili araştırma, inceleme, gözlem vb unsurları bir araya getirme, derleme, raporlama ve sunma yeteneklerinin ortaya çıkartıl-ması veya özgün bir çalışma yapılmasını da amaçla-maktadır. Kapsam: Bilişim teknolojileri alanı ile birlikte nasıl bir insan tipinin yetiştirilmesi gerektiği, bu alanın doğrultusunda çalışacaklara hangi davranışların nasıl ve hangi yollarla kazandırılacağı, insanların kendi kendilerine öğrenmeyi nasıl ve hangi teknolojilerin ışığında sağlıklı bir şekilde gerçekleş-tirebilecekleri, bilişim teknolojilerinin 06

7 07 kullanımıyla zamandan sağlanacak tasarruf ve verilen eğitim kalitesinin ne olabile-ceği, teknolojiye dayalı bu süreç içerisinde öğrencilerin, velilerin ve eğitimcilerin rolleri, görevleri, okul idarecileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler arasında var olan sorunlar ile bu sorunların çözümüne getirilebilecek çözümleri kapsamaktadır. Örnek konu başlıkları: Eğitimde 3G uygulamaları, eğitim kurumlarında teknoloji kullanımı, güvenli internet kullanımı, bilişimde sertifikasyon, bilişim teknolojileri eğitimi, çoklu ortamlar ve eğitim, e-öğrenme, eğitimde bilgi güvenliği, uzaktan eğitimde ölçme ve değerlendirme, yaşam boyu eğitim, verimli ve güvenli internet kullanımı, e-okul modelleri, bilişimin çocuklar üzerindeki etkileri, bilişim haritaları, etkileşimli ders, bilgisayar destekli eğitim, internet ortamında eğitim, akıllı okul, mekansal bilişim, bilgisayar destekli tasarımın eğitimde kullanılması, ontoloji tabanlı bir kitap sorgulama sistemi, ödev kopyacılığında internetin rolü ve önlemler vb.

8 9. Uluslararası Bilişim Olimpiyatı / 9 th International ICT Olympiad Web Sitesi / Portal Tasarımı Amaç: Web ve internet teknolojileri kullanılarak başarılı projelerin geliştirilmesi, yaygınlaştırılması, tanıtılması, raporlanması, bu alanda yapılacak calismalarin ve yatırımların özendirilmesine katkılar sağlaması amaçlanmaktadır. Kapsam: Web sayfası tamamen öğrencinin kendi çalışması olmalıdır. Hazırlanan Web sayfası / Sitesi, eğer sunucu taraflı (asp.net ve.php) ise, bir web alanında yayınlanarak adresinin yarışma dosyasında belirtilmesi gerekmektedir. Web sayfasının tamamı veya çoğunluğu web template ve hazır kodlar kullanılarak hazırlanmamalıdır. Web sayfasında kullanılan yazılı ve görsel öğeler konu ile alakalı olup genel ahlak kuralları dışına çıkmamalıdır. Sayfalarda kullanılacak web programlama dilleri (php, asp, jsp, cgi, perl, html, xml, xhtml, cfml, action script, sql, cold fusion, VBScript, javascript. vb.) ve diğer yazılımlar (photoshop, flash vb.) katılımcılara bırakılmıştır. Web sayfasında dikkat edilecek özellikler: 1. Tasarım: Site tasarımının kullanıcı kitlesinin ihtiyaçlarına göre ne derecede başarılı olduğudur. 2. Navigasyon: Site akışının ne kadar kolay anlaşılabilir ve kullanılabilir nitelikte yapılandırılmış olduğu değerlendirilir. 3. İçerik: Sitenin içeriği, hedef kitleye uygunluk, güncellik ve ilgi çekicilik açısından değerlendirilirken, sitedeki metinlerin, gerekli mesajları ne kadar etkin aktarabildiği de dikkate alınır. 4. Teknoloji: Sitenin, kullanıcı deneyimini iyileştirmek için teknolojiyi ne derecede başarı ile kullanabildiği değerlendirilir. 5. Etkileşim: Kullanıcıların, site sahibi ile ne derece kolay ve etkin şekilde etkileşim ve iletişime geçebildiği değerlendirilir. 6. Yenilik: Sitenin, mimari, tasarım, içerik ve teknoloji açısından ne derecede yaratıcı ve/veya yeni yaklaşımlar sunabildiği değerlendirilir. 7. Gizlilik Politikası / Bilgi Güvenliği: Sitenin kullanıcı bilgilerinin gizliliğine ve güvenliğine yönelik politikalarının oluşturulup oluşturulmadığı, gerekli açıklamalar ve önlemlerin yeterliliği değerlendirilir. 8. Genel Deneyim / Kullanılabilirlik: Birinin siteyi düzenli olarak ziyaret etmesi, bülten için kayıt olması, arkadaşlarına e-postayla tavsiye etmesi, sitede bir süre kalması, sitenin merak uyandırdığı, ziyaretçinin ayrıcalıklı bir deneyim yaşadığı anlamına gelir. 08

9 09 Eğlenerek Öğrenelim / Animasyon Amaç: Bilgisayar animasyon teknolojileri kullanılarak, eğitimin ve öğretimin daha eğlenceli ve öğretici olması, konuların güncel olması, çevreye duyarlı olarak geliştirilmesi, kullanıcı dostu olması, bilişim kültürünün öğrenilmesi ve yaygınlaştırılmasına katkılar sağlaması gerekmektedir. Kapsam: Aşağıda animasyon uygulama alanları belirtilmektedir. Bu alanlardan birine uygun animasyon yapılmasını kapsamaktadır. Kullanılacak animasyon programlarında her hangi bir kısıtlama yoktur. Eğitim: Eğitimin daha zevkli ve daha çekici hale getirilmesi için birçok araştırma yapılmaktadır. Bilgisayar animasyonları sayesinde çocukların hem kavrama kabiliyetleri artırılmakta hem de bu animasyonların onların ilgisini çekecek tarzda hazırlanmasıyla konuya ilgileri daha kolay toparlanmaktadır. Bilimsel canlandırma: Bilgisayarlar tarafından hazırlanan grafik ve canlandırmalar, bilimin hemen hemen her dalında yararlanılan vazgeçilmez öğelerdir. Astronomi, denizbilimi, yüksek atom fiziki vb. birçok bilim dalı bilgisayar animasyonları sayesinde daha anlaşılabilir hale getirilebilmektedir. Eğlence: Bu konuda sadece günümüzde oynanan bilgisayar oyunlarına bakılması yeterli olacaktır. Her oyunda, oyunun tanıtımı amacıyla yapılmış animasyonları ve oyunun içerisinde yüzlerce animasyon da bulunması mümkündür. Multimedya: Özellikle sunum oluşturulması işlemlerinde çok yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Kullanılan bilgisayar animasyonları sayesinde, uygulamalar çok daha canlı ve etkileyici olmaktadır. Mühendislik: Animasyonlar sayesinde artık tasarlanan ve geliştirilen her türlü araç ya da parça canlandırılabiliyor. Özellikle otomotiv ve uçak sanayinde çok yoğun bir şekilde animasyonlardan faydalanılmakta, tasarlanan her türlü hareketli parça, animasyonlar sayesinde incelenebilmektedir. Reklam Sektörü: Animasyonların reklam sektöründe kullanılmasıyla, reklamların etkinliği ve akılda kalıcılığı artırılırken, her türlü reklam ırsatı kullanılabilir hale gelmiştir. Günümüzde, reklam filmlerinde sıkça gördüğümüz, cansız eşyaların insan gibi hareket etmesi işlemi de, animasyonlardan faydalanılarak yapılmaktadır. (Meselâ, dans eden bulaşık deterjanları vb.) Sinema: Gerçekleştirilmesi oldukça pahalı ve zor olan birçok film sahnesinde özel efektler yapmak amacıyla kullanılmaktadır. Terminatör ve Jurrassic Park vb gibi filmlerdeki özel sahnelerde bilgisayar efektleri kullanılmıştır. Televizyon: TV lerdeki programların jeneriklerinden, sanal stüdyoların gerçekleştirilmesine kadar birçok alanda bilgisayar animasyonları kullanılmaktadır. Video: Bir hikayenin tamamıyla canlandırarak sunulması amacıyla da kullanılıyor. Bu teknikle oluşturulan birçok video filmi de mevcuttur. Walt Disney ve bazı firmaların hazırladığı videolar, bu konudaki en iyi örneklerdendir.

10 9. Uluslararası Bilişim Olimpiyatı / 9 th International ICT Olympiad Yazılım Geliştirme Amaç: Öğrencilerin bilgi ve hayal güçlerine sınır koymadan insan hayatını kolaylaştırıcı programların/kodların yazılması amaçlanmaktadır. Kapsam ve Kriterler: Girilen uygulamanın açıklamasını, işlevi hakkında anahtar noktaları, kodlarının nasıl çalıştığı ve desteklediği platformları belirtmesi gereklidir. Yazılım geliştirilirken kullanılan yazılım geliştirme süreci veya varsa referans alınan süreç modeli belirtilmelidir. Projeler, yenilikler açısından özgün olmalıdır. Yazılımın kullanımının kolay olması ve bir yardım dosyasının bulunması önemlidir. Uygulamanın sorunu çözen, üretken ve eğlenceli bir yapısının olması önemlidir. Yazılımın çözüm getirdiği problem alanının ne olduğu ve nasıl bir çözüm amacıyla yazılımın geliştirildiği belirtilmelidir. Uygulamanın hedefi tarayıcı uygulaması olarak çalışmak ise, uygulamayı hem web tarayıcıda çalışan bir aplet veya server üzerinde çalışan tamamen server side çalışan uygulama olmalıdır. Uygulamanın (sadece tarayıcı üzerinde Çalışan) kontrolü için uygulamanın testinin yapılabileceği internet adresi de verilmelidir. Uygulamanın hedefi masaüstü uygulaması olarak çalışmak ise kendi kendine çalışabilir hale getirilmesi gereklidir. Bir kullanıcı ara yüzünün geliştirilmiş olması da artı bir nokta olacaktır. Kod yazımında kullanılan algoritma ve veri yapısı bağlamındaki özgünlük ön planda olmalıdır. Not: Yukarıda belirtilen alanlar fikir vermesi amacıyla örnek olarak konulmuştur. 10

11 11 Program tamamen öğrencinin kendi ürünü olmalıdır. Uygulama veya yardımcı programını çalıştırmak için tüm kaynak malzemeleri göndermeniz gerekmektedir. Program kütüphanelerinin kullanımı dışında yabancı kod kullanılmamalıdır. Katılımcılar üçüncü açık kaynak kütüphaneleri ve/veya uygulama kodu kullanırlarsa, ilgili üçüncü kaynağın lisans şartlarına uygunluğu kendi yükümlülüğündedir. Uygulama en az bunlardan birini destekliyor olmalıdır (i) Windows XP SP3 ve üstü, Firefox 3.0, JRE 1.6u12 (veya üzeri), Firefox 3.0, JRE 1.6u12 (veya üzeri) (iii) MacOS , Safari 3, Java SE 1.6.0_07 (veya üzeri), (iv) JavaFX 1,1 Mobil Öykünücüsü (veya üzeri) Herhangi bir içeriği genel ahlâk kurallarına aykırı olmamalıdır. Rapor: a) Projenin Yüklenmesi: Projeler, kapsamı açıklayan, çözümü amaçlanan problemin ve bu probleme nasıl bir çözüm getirildiğinin anlatıldığı kısa bir doküman içermelidir. Projeler bir kurulum dosyası içermeli ve çalıştırıldığında sorunsuz olarak kurulumunu tamamlamalıdır. (Örn: Directx bulunmayan bir bilgisayara proje kurulumu yapılıyorsa Directx otomatik kurulumun parçası olarak yüklenmelidir) Projeler çalıştırılacağı bilgisayarın üzerindeki programlar hakkında herhangi bir ön koşul içermemelidir. Dosya yükleme hatalarına dikkat edilmelidir. b) Çözümün Yeterliliği ve Kalitesi: Çözüme ulaşılırken paket program kullanılmaması kullanılacaksa da sınırlı sayıda (3-4) dll kullanılmalıdır. Proje yazılımı, hedeflediği problemi mümkün olduğu kadar kapsamlı olarak ele almalıdır. Proje, getirdiği çözümler açısından belli bir kaliteye sahip olmalıdır. Örnek olarak, problemin çözümünde yardımcı olacak en son teknolojilerin kullanılmış olması, doğru sonuçlar üretilmesi, kullanacağınız Bilgisayar Bilimsel yöntem(ler)i, programlama ortamınızın gerçeklerini (İşlemci hızı ve yeteneği/hafıza sığası/ Problemin doğasından gelen zaman kısıtları) göz önünde bulundurarak irdelenmesi gerekir.

12 9. Uluslararası Bilişim Olimpiyatı / 9 th International ICT Olympiad Eğitimde Ar-Ge Amaç: Eğitim alanında araştırma, geliştirme ile eğitim kurumlarımızı daha kullanılır duruma getirebilecek projelerin üretilmesi ve üretilen projelerin uygulanabilir olanların hayata geçirilmesi amaçlanmaktadır. Kapsam ve Kriterler: Proje aşamasındaki Ar-Ge çalışmaları: Yapılan Ar-Ge çalışmalarında bir aşamaya (proje özelliği kazanmış) getirilen fakat uygulama imkanı elde edilememiş projeleri kapsamaktadır. Bu aşama da sunu veya rapor hazırlama şeklinde gerçekleştirilebilir. Örnek Konu Başlıkları: Bilgiye Erişim Hakkı, e-öğrenme, gelecek için hazır mıyız, sayısal uçurum, bilgi ekonomi yarışının neresinde, önümüzdeki 50 yılda bilişim, sosyal bulunuşluk algısına ilişkin uzaktan eğitim çözümleri, cepte taşınabilir aygıtların eğitimde kullanılması, e-öğrenmede açık kaynak kodlu çevrimiçi eğitim yazılım uygulamaları, Web 2.0 ve üstü araçlarının öğretmen eğitiminde kullanımı, Çok-Kullanıcılı sanal ortamların oryantasyon amaçlı kullanımı. Uygulama aşamasındaki Ar-Ge çalışmaları: Yapılan Ar-Ge çalışmalarında uygulama aşamalarını (kavram geliştirme, teknolojik/teknik ve ekonomik yapılabilirlik, geliştirilen kavramdan tasarıma geçiş süreci, tasarım, tasarım geliştirme ve tasarım doğrulama çalışmaları, örnek model yapımı ve deneme aşaması) gerçekleştirerek ortaya bir Ar-Ge uygulaması (örnek model) ortaya çıkartmak amaçlanmaktadır. Rapor: Proje aşamasındaki Ar-Ge çalışmaları: Bu kategoride, ele alınan probleme önerilen çözümün proje dahilinde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Fakat önerilen çözüm, günümüz teknolojileri veya daha sonraki yıllarda geliştirilebilecek teknolojiler kullanılarak, yeterli maddi olanaklar sağlanıldığında, makul bir süre içerisinde bir ürün haline (yazılım, donanım vs.) getirilebilmelidir. Bunun için projeler dahilinde detaylı bir fizibilite analizi yapılmalı ve ürünün gerçekleştirilebileceğine dair ikna edici veriler öne sürülmelidir. Önerilen çözüm, eldeki problemi yeterli bir şekilde çözülerek bir rapor haline getirilmelidir. Uygulama aşamasındaki Ar-Ge çalışmaları: Ortaya konulan Ar-Ge uygulamasının proje aşamaları ( kavram geliştirme, teknolojik/teknik ve ekonomik yapılabilirlik, geliştirilen kavramdan tasarıma geçiş süreci, tasarım, tasarım geliştirme ve tasarım doğrulama çalışmaları, örnek model yapımı ve deneme aşaması) bir rapor haline getirilmelidir. Ön değerlendirmeler rapor üzerinden gerçekleştirilecektir. Finale kalan projeler örnek modeli sunum alanına getirmeleri gerekmektedir. 12

13 13 Genel Kurallar 1. Yarışmada tüm işlemler (başvuru, proje yükleme, duyuru vs.) web sitemiz üzerinden gerçekleştirilecektir. 2. Projelerin özgün olması şart olup, projenin daha önce (2011 yılı organizasyonları hariç) herhangi bir ulusal veya uluslararası yarışmada derece almamış olması gerekmektedir. 3. Yarışmaya, ilköğretim ve ortaöğretim öğrencileri katılabilir. 4. Yarışmaya, bireysel veya en fazla üç kişiden oluşan grup halinde başvuru yapılabilir. 5. Grup başvuruları aynı kategoride (ilköğretim veya ortaöğretim) yer almak şartıyla farklı okullardan olabilir. 6. Yarışmaya tek alanda başvurabilirsiniz. Bir grup içinde yer alıyorsanız grubun katıldığı alanda bireysel ya da ikinci bir grupla başvuru yapılmamaktadır. 7. Grup katılımcılarına ödül kazanması halinde tek bir ödül verilmektedir. 8. Tüm yarışma alanlarında proje raporu hazırlanması gerekmektedir. 9. Katılımcı; telif hakkı, marka, gizlilik, tanıtım, herhangi bir kişi veya kurumun diğer fikri haklarını ihlal etmemelidir. Online Başvuru 1. Uluslararası bu yarışmaya, ilköğretim ve ortaöğretim öğrencileri katılabilir. 2. Yarışmaya, ilköğretim ve ortaöğretim öğrencileri bireysel veya en fazla üç kişiden oluşan grup halinde başvuru yapabilir. 3. Yarışmaya tek alanda başvurabilirsiniz. Bir grup içinde yer alıyorsanız grubun katıldığı alanda bireysel ya da ikinci bir grupla başvuru yapılmamalıdır. 4. Yarışmacının online başvuru için öncelikle sisteme kayıt yaptırması gerekmektedir. Kayıt sırasında kullanıcı adı ve şifre yarışmacı tarafından bir kez tespit edilir ve yarışma süresince değiştirilemez. 5. Kullanıcı adı en fazla 20 karakter, şifre en az 6 en fazla 8 karakter olarak belirlenmelidir. 6. Başvuru Formu eksiksiz olarak doldurulmalıdır. 7. Jüriye sunulacak olan projeler, dijital ortamda hazırlanıp sisteme yüklenmelidir. 8. Online başvuru sürecinde Online sekreterlik yarışmacıyı yönlendirecektir. 9. Online başvuru Kimlik Bilgi Formunun doldurulması ile tamamlanır.

14 9. Uluslararası Bilişim Olimpiyatı / 9 th International ICT Olympiad Ödüller 14

15 15

16 9. Uluslararası Bilişim Olimpiyatı / 9 th International ICT Olympiad 36 Başvuru Yapan Ülke Sayıları Başvuru Yapan Ülke Sayısı Başvuru Yapan Okul Sayıları Başvuru Yapan Okul Sayısı Başvuru Yapan Öğrenci Sayıları Başvuru Yapan Öğrenci Sayısı

17 Başvuru Yapan Proje Sayıları Başvuru Yapan Proje Sayısı Finale Kalan Proje Sayıları Finale Kalan Proje Sayısı Ödül Alan Proje Sayıları Ödül Alan Proje Sayısı

18 9. Uluslararası Bilişim Olimpiyatı / 9 th International ICT Olympiad Uluslararası Türkiye Afganistan Amerika Arnavutluk Avusturalya Azerbaycan Bangladeş Çek Cumhuriyeti Endonezya Filipinler Gana Güney Afrika Cumhuriyeti Gürcistan Hindistan Irak İngiltere Kamerun Kazakistan Kenya Kırgızistan Makedonya Malawi Moğolistan Moldova Nijer Nijerya Pakistan Romanya Sudan Tayland Togo Türkmenistan Ukrayna 18

19 19 Ulusal Adana Adıyaman Afyonkarahisar Ağrı Amasya Ankara Antalya Artvin Aydın Balıkesir Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Isparta İçel İstanbul İzmir Kars Kastamonu Kayseri Kırklareli Kırşehir Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Kahramanmaraş Muğla Nevşehir Niğde Ordu Rize Sakarya Samsun Sinop Sivas Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Şanlıurfa Uşak Van Yozgat Zonguldak Karaman Kırıkkale Batman Bartın Yalova Karabük Kilis Osmaniye Düzce

20 9. Uluslararası Bilişim Olimpiyatı / 9 th International ICT Olympiad 2012 SPONSORLARIMIZ Katkılarından dolayı teşekkür ederiz. 20

21 21 DESTEKLEYEN KURUMLAR Desteklerinden dolayı teşekkür ederiz.

22 9. Uluslararası Bilişim Olimpiyatı / 9 th International ICT Olympiad Geleceğe Açılan Kapı Eğitimde Fatih Projesi Günümüzde teknolojik ilerlemelerden en etkili şekilde yararlanan ülkeler, uygarlık yarışında en ön saflarda yer almaktadır. Bilgisini sürekli yenileyen ve bulundukları çağın koşullarına ayak uydurabilen toplumlar dünya üzerinde kalıcı etkiler bırakabilmektedir. Ülkemizde bilgi teknolojileri son 10 yıldır eğitimde kullanılmaktadır. Bu süre zarfında 8 derslik ve üzeri tüm okullarda 29 bin 428 bilişim teknolojisi sınıfı kurulmuş, tüm okullara 896 bin 521 bilgisayar sağlanmıştır. ADSL kurulumu olan okul oranı ortaöğretimde yüzde 100 e, ilköğretimde ise yüzde 98 e çıkarılmıştır. Bu gelişmelerin sonunda gelinen noktada Eğitimde Fatih Projesi ortaya çıkmış ve eğitimin seyri değişmiştir. Fatih Projesi ile eğitim ve öğretim felsefemizde köklü değişikliler meydana gelmiş, bulunduğumuz çağın gereklerine uygun teknoloji kullanımı sayesinde modern eğitim anlayışı sınıflara taşınmıştır. Fatih Projesi öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin, velilerimizin ve tüm toplumumuzun eğitimden beklentilerini ve ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde planlanmıştır. Fatih Projesi ile sadece Türk milli eğitim sisteminde değil, uluslararası arenada eğitimde yeni bir dönem başlamıştır. Türkiye eğitim alanındaki bu yenilik ile tüm dünyaya model olma durumundadır. Şu anda dünyanın birçok ülkesi, Fatih Projesini büyük bir merakla izlemektedir. 22

23 23 Tarihten de bilindiği üzere, Fatih Sultan Mehmet in büyük projesi İstanbul un fethi ile, Orta Çağ a kapanmış ve yeni bir çağın kapıları ardına kadar açılmıştır. İşte bugün de sosyal bir proje olan Fatih Projesi ile sadece eğitim sisteminde değil, bilgi toplumuna dönüşüm sürecinde yeni bir kapı aralanmış, eğitimin etkilediği her alanda bir çağ kapanmış ve bilgi teknolojileri çağı açılmıştır. Şu anda 17 ilimizde, 52 okulumuzda Fatih Projesi uygulamaları başlamıştır. Fatih Projesi nin başlamasıyla Türkiye bilgi teknolojileri alanında önemli bir döneme girmiştir. Türkiye genelinde, ilk etapta pilot uygulama olarak, 12 bin 800 adet tablet bilgisayar öğrencilerimize dağıtılmıştır. Bu yılın Eylül ayına kadar 3 bin 657 orta öğretim kurumunda, Fatih Projesi uygulamalarına yönelik çalışmalar tamamlanmış olacaktır. 4 yıl içinde de ülkemiz genelindeki yaklaşık olarak 42 bin okulda, 570 bin sınıfta Fatih Projesi ile çocuklarımız yeniçağın yeni eğitim sistemi ile öğrenimlerine devam edecektir. Fatih Projesi kapsamında okullarımıza ve sınıflarımıza etkileşimli tahta dışında başka bilişim teknolojileri cihazları da konulacaktır. Her okula, 1 tane çok fonksiyonlu yazıcı, 1 tane de doküman kamera kazandırılacaktır. Bu projeyle, sadece okullar değil, tek tek tüm sınıflar, yüksek hızlı internet bağlantısına kavuşturulacaktır. Öğrencilerimiz tablet bilgisayarlarına yüklenen ders kitapları sayesinde ağır çantaların yol açtığı olumsuz etkilerden kurtulacaktır. Kablosuz internet sayesinde bilgiye hızla ulaşabilecekler, etkileşimli tahta ve en son bilgileri içeren eğitim içerikleriyle çağın koşullarına uygun şekilde eğitimlerini sürdüreceklerdir. Böylelikle öğrencilerimiz uluslararası arenada akranlarıyla rekabet edebilecek, öğretmenlerimiz de kendi kişisel gelişimlerine teknoloji desteğiyle daha fazla katkı sağlayabilecek; 21. yüzyıl öğretmenine yakışır koşullarda eğitim verebilecektir. Fatih Projesi bilgi teknolojileri, yazılım, donanım alanında yerli sanayinin gelişmesine önemli katkı sağlayacaktır. Etkileşimli tahta ve tablet üretimi ile yazılımların oluşturulmasında yerli katkı oranının mümkün olduğunca artırılması için gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Bundan sonraki süreçte yerli üretici katkısını daha da artırmak için TÜBİTAK başkanlığında kurulan bir komisyonla birlikte; ilgili bütün bakanlıklar, kurumlar, üniversiteler ile çalışılmaktadır. Artık eğitimde yeni bir dönemece girilmiştir. Bugünden itibaren bilgi dünyasına en son teknolojiyle birlikte yeni ve heyecanlı bir yolculuk başlamıştır. Proje sosyal yapımızı ve kurumlarımızı bütünüyle etkileyerek Türkiye nin 21. yüzyıl bilgi toplumuna dönüşüm sürecinde büyük katkı sağlayacaktır. Bilgi toplumunda eğitim artık geleneksel okul anlayışında olduğu gibi dört duvar arasında, durağan ve toplumdan kopuk değildir. Aksine toplumla iç içe, toplumla bütünleşmiş olarak değişim ve gelişime açık dinamik yapı durumundadır. Projenin özellikle değişik sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel yapılardan gelen öğrenciler arasında fırsat eşitsizliklerini gidereceği düşünülmektedir. Fatih Projesi ile hedefimiz 21. yüzyıl bilgi toplumundaki insan profiliyle örtüşen nesiller yetiştirmektir. Bu insan profili bilgi ve iletişim teknolojilerini aktif olarak kullanılabilen bilgi çağı becerilerini kazanmış, yenilikçi, girişimci, bilgisayar okuryazarı özelliklerini taşımaktadır. Fatih Projesi, donanım ve yazılım, eğitsel e-içerik, öğretmen kılavuzu kitapları, öğretmene hizmet içi eğitim ve çok önemli bir konu olan güvenli internet kullanımı bileşenlerinden oluşmaktadır. Bu yapılarıyla Fatih Projesi tek bir boyutu olan bir proje değildir. Çok kapsamlı her bir boyutu ayrı bir proje olarak nitelendirilebilecek dev bir programdır. Ülkemizin 2023 vizyonu sürecinde dünyanın en gelişmiş 10 ekonomisinden biri olma hedefine eğitim alanında yapılacak büyük atılımlar ve projeler ile ulaşılması mümkündür. Fatih Projesi, ülkemizin 2023 vizyonuna yönelik hedeflerini gerçekleştirme sürecinde önemli bir misyonu üstlenmiştir. Ömer DİNÇER Milli Eğitim Bakanı

24 9. Uluslararası Bilişim Olimpiyatı / 9 th International ICT Olympiad Bilişim Kültürü Oluşturmanın Gerekliliği Mahmut TÜNCEL / Eski Genel Müdür - Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Gelişmiş toplumların ve modern çağın bir göstergesi olan bilim ve teknoloji; bilişim kültürünün bilinçli kullanımıyla birlikte tek tuşla bilgiye ulaşımı sağlamış; bir yandan da toplusal ilişkileri artırmıştır. Günümüzde sıkça kullanılan ve hemen hemen her alanda karşımıza çıkan bilişim ya da bilgi teknolojileri kavramı (information tecnology) değişen ve gelişen dünyada, insan merkezli olan tüm alanlara entegre edilmektedir. Küreselleşme olgusunun gelişiminde önemli etkisi olan bilgi ve iletişim teknolojilerindeki ye nilikler, ekonomik ve sosyal yaşamın her alanını ve toplumun tüm kesimlerini çeşitli yönlerden et-kisi altına almakta; kamu yönetimi yaklaşımlarını, çalışma biçimlerini ve bireylerin yaşamlarını derinden etkilemekte; bir başka ifa deyle toplumsal bir dönüşüme neden olmaktadır. Yirmi birinci yüzyıla şimdiden damgasını vuran bu teknolojiler, yeni bir toplumsal dönüşüme yani bilgi toplumu na da zemin oluşturmaktadır. 24

E itimde F rsat E itli ini Sa lama Arac Olarak Fatih Projesi

E itimde F rsat E itli ini Sa lama Arac Olarak Fatih Projesi E itimde F rsat E itli ini Sa lama Arac Olarak Fatih Projesi Ahmet GÜNDO DU E itim-bir-sen ve Memur Sen Genel Ba kan Yakın geçmişe kadar birçok yenilikleri ve fırsatları kaçıran Türkiye, zaman kaybetmeksizin

Detaylı

2014 YILI BÜTÇE SUNUÞU TBMM GENEL KURULU

2014 YILI BÜTÇE SUNUÞU TBMM GENEL KURULU T.C. M LLÎ E T M BAKANLI I 2014 YILI BÜTÇE SUNUÞU TBMM GENEL KURULU Nabi AVCI Millî E itim Bakanı 15 Aralık 2013 T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2014 YILI BÜTÇE SUNUŞU TBMM

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı DPT Yayın No: 2826 BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2011 Haziran 2011 ISBN: 978-975-19-5171-7 Devlet Planlama

Detaylı

4 Temmuz - Ağustos. eğitim ve teknolojinin buluştuğu dergi

4 Temmuz - Ağustos. eğitim ve teknolojinin buluştuğu dergi 4 Temmuz - Ağustos eğitim ve teknolojinin buluştuğu dergi içindekiler 3 eğitim ve teknolojinin buluştuğu dergi Mayıs - Haziran Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Dergisi HABERLER 2 İki Ayda Bir Yayımlanır

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI (2006-2010) NİHAİ DEĞERLENDİRME RAPORU KASIM 2011 BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI (2006-2010) NİHAİ DEĞERLENDİRME RAPORU KASIM 2011 BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI (2006-2010) NİHAİ DEĞERLENDİRME RAPORU KASIM 2011 BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI (2006-2010) NİHAİ DEĞERLENDİRME RAPORU

Detaylı

Karşılaştırılabilirlik

Karşılaştırılabilirlik Karşılaştırılabilirlik Bilimsellik Güvenilirlik Tutarlılık Bireysel Verilerde Kullanıcı Odaklılık Erişebilirlik Mesleki Bağımsızlık Güncellik Faaliyet Raporu 2013 Mali Yılı TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Yayın

Detaylı

TÜRMOB 2014 ÇALIŞMA RAPORU TESMER. (Temel Eğitim ve Staj Merkezi

TÜRMOB 2014 ÇALIŞMA RAPORU TESMER. (Temel Eğitim ve Staj Merkezi TESMER (Temel Eğitim ve Staj Merkezi 1 TESMER YÖNETİM KURULU Merkez Başkanı Merkez Başkan Yardımcısı Merkez Sekreteri Merkez Saymanı Üye Üye Üye Nail SANLI Yücel AKDEMİR Rıfat T. NALBANTOĞLU Ali Rıza AKDORA

Detaylı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı

LEONARDO da VINCI ORTAKLIKLARI

LEONARDO da VINCI ORTAKLIKLARI aral k 2007 YIL:2 Say alt Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Yayınıdır (ücretsizdir) 2007 2013 YEN B R YILDA YEPYEN B R FAAL YET LEONARDO da VINCI ORTAKLIKLARI Hayatboyu Ögrenme

Detaylı

BÖLÜM II 128. YILINDA DAHA DİNAMİK VE ÖZGÜN BİR KURUM: İZMİR TİCARET ODASI

BÖLÜM II 128. YILINDA DAHA DİNAMİK VE ÖZGÜN BİR KURUM: İZMİR TİCARET ODASI BÖLÜM II 128. YILINDA DAHA DİNAMİK VE ÖZGÜN BİR KURUM: İZMİR TİCARET ODASI 1. İzmir Ticaret Odası Tarihi İzmir Ticaret Odası, 1884 yılında başlatılan işlemler sonunda 1885 te kurularak İzmir in ticaret

Detaylı

2008 UYGULAMA RAPORU HAYATBOYU ÖGRENME PROGRAMI (LLP) - ducation and Traini~ AB EGiTiM VE GENÇLiK PROGRAMLARI MERKEZi BAŞKANllGI ~ Eğitim ve Kültür ~

2008 UYGULAMA RAPORU HAYATBOYU ÖGRENME PROGRAMI (LLP) - ducation and Traini~ AB EGiTiM VE GENÇLiK PROGRAMLARI MERKEZi BAŞKANllGI ~ Eğitim ve Kültür ~ 2008 UYGULAMA RAPORU HAYATBOYU ÖGRENME PROGRAMI (LLP) - ducation and Traini~ AB EGiTiM VE GENÇLiK PROGRAMLARI MERKEZi BAŞKANllGI ~ Eğitim ve Kültür ~ ÖNSÖZ 1999 yılında başlayan adaylık sürecinin

Detaylı

Final Aşaması Sonuçlandı

Final Aşaması Sonuçlandı Yaratıcı Kalkınma Fikirleri Yarışması 2009, Türkiye İçindekiler Final Aşaması Sonuçlandı Yarışmanın Final Aşaması Yarışmaya Ait Bazı İstatistik- 2 6 Dünya Bankası tarafından Türkiye'de Gençlik: Geleceğimizi

Detaylı

2010-2011 Faaliyet Raporu

2010-2011 Faaliyet Raporu 2010-2011 Faaliyet Raporu İçindekiler 1 - Kısaca AÇEV 2 - Amacımız, Strateji ve Eğitim Yaklaşımımız, Hedeflerimiz 4 - AÇEV in Programlarının Uygulandığı İllerimiz ve Yabancı Ülkeler 6 - Başkan ın Mesajı

Detaylı

MALÎ YILI PERFORMANS PROGRAMI

MALÎ YILI PERFORMANS PROGRAMI www.meb.gov.tr Hazırlık - Baskı: GAZİ MEM Matbaası, 2011 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 2011 MALÎ YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI MALÎ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Detaylı

Bu proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Bu proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Bu proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Bu projenin sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi dir. Bu proje, UNICEF in teknik desteği ile yürütülmektedir.

Detaylı

Bölüm 2 TİCARETE YÖN VEREN KÖKLÜ BİR KURUM: İZMİR TİCARET ODASI

Bölüm 2 TİCARETE YÖN VEREN KÖKLÜ BİR KURUM: İZMİR TİCARET ODASI Bölüm 2 TİCARETE YÖN VEREN KÖKLÜ BİR KURUM: İZMİR TİCARET ODASI BÖLÜM II TİCARETE YÖN VEREN KÖKLÜ BİR KURUM: İZMİR TİCARET ODASI 1. İzmir de Köklü Bir Kurum: İzmir Ticaret Odası nın Tarihi İzmir Ticaret

Detaylı

Performans Denetimi Raporu. e-devlete GEÇİŞTE KAMU KURUMLARI İNTERNET SİTELERİ

Performans Denetimi Raporu. e-devlete GEÇİŞTE KAMU KURUMLARI İNTERNET SİTELERİ Performans Denetimi Raporu e-devlete GEÇİŞTE KAMU KURUMLARI İNTERNET SİTELERİ Haziran-2006 832 sayılı Sayıştay Kanunu na 4149 sayılı Kanun ile eklenen Ek 10 uncu madde uyarınca hazırlanan bu raporun Sayıştay

Detaylı

5449 SAYILI KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN GENEL GEREKÇESİ

5449 SAYILI KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN GENEL GEREKÇESİ 5449 SAYILI KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN GENEL GEREKÇESİ Ulusal kalkınmanın, çeşitli toplum kesimleri ve bölgeler arasında dengeli bir işbölümü ile gerçekleştirilmesi

Detaylı

T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİMİN KALİTESİNİ OLUMLU YÖNDE ARTIRABİLMEK ÜZERE İLKÖĞRETİM OKULLARINDAKİ ALTYAPISI

Detaylı

ÇAĞRI MERKEZİ FIRSATI

ÇAĞRI MERKEZİ FIRSATI T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI SERHAT BÖLGESİNİN KALKINMASINDA ÇAĞRI MERKEZİ FIRSATI T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI SERHAT BÖLGESİNİN KALKINMASINDA ÇAĞRI MERKEZİ FIRSATI HAZIRLAYANLAR Metehan AKKAYA Muhammed

Detaylı

Kar yer GUNDEM GÜNDEM. Sanal Rehberlik

Kar yer GUNDEM GÜNDEM. Sanal Rehberlik Kar yer GELİŞEN İNSAN KAYNAKLARI GUNDEM GÜNDEM Her İşsize Bir Danışman Türkiye de İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Malatya dan Fransa ya Uzanan Bir Başarı Öyküsü İnşa Edilen Yapıların Kalitesi Sosyal

Detaylı

2009 YILI FAALİYET RAPORU

2009 YILI FAALİYET RAPORU T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOSGEB KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 2009 YILI FAALİYET RAPORU Ankara BAKAN SUNUŞU Küçük ve orta ölçekli işletmeler, ekonomik

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Bu Program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından ortak finanse edilmektedir Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı SEKTÖREL YATIRIM ALANLARINDA

Detaylı

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik teşvik kredi girişim sermayesi girişimcilik yeni girişimci sermaye yenilikçilik girişimcilik ve Yenilik Programı işgem risk iş melekleri işkur tübitak araştırma-geliştirme rekabet edebilirlik ORTA KARADENİZ

Detaylı

BEŞİNCİ BÖLÜM İNTERNETİN BİLİNÇLİ, GÜVENLİ VE ETKİN KULLANIMI

BEŞİNCİ BÖLÜM İNTERNETİN BİLİNÇLİ, GÜVENLİ VE ETKİN KULLANIMI 640 BEŞİNCİ BÖLÜM İNTERNETİN BİLİNÇLİ, GÜVENLİ VE ETKİN KULLANIMI İnternet, çağımızın en büyük buluşlarından biri olup; tüm dünyaya yayılmış, birbirleri ile bağlantılı, yani birbirleri ile konuşabilen

Detaylı

2000-2010 Yılları Arasında Bilgisayar Teknolojileri ve Eğitimde Kullanımlarına Yönelik Yürütülen Hizmet İçi Eğitim Kursların İncelenmesi *

2000-2010 Yılları Arasında Bilgisayar Teknolojileri ve Eğitimde Kullanımlarına Yönelik Yürütülen Hizmet İçi Eğitim Kursların İncelenmesi * Journal of Instructional Technologies & Teacher Education Vol.1 No2 (2013), 164-194 2000-2010 Yılları Arasında Bilgisayar Teknolojileri ve Eğitimde Kullanımlarına Yönelik Yürütülen Hizmet İçi Eğitim Kursların

Detaylı

Prof. Dr. M. Hakkı Alma Araş. Gör. Tufan Salan Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mayıs, 2013 alma@ksu.edu.

Prof. Dr. M. Hakkı Alma Araş. Gör. Tufan Salan Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mayıs, 2013 alma@ksu.edu. Prof. Dr. M. Hakkı Alma Araş. Gör. Tufan Salan Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mayıs, 2013 alma@ksu.edu.tr TÜBİTAK, TEKNLJİ VE YENİLİK DESTEK PRGRAMLARI BAŞKANLIĞI

Detaylı

14. 12. 10. 16. 30. 29. 36. # Çağrı Merkezleri Derneği Üyelik Avantajları İÇİNDEKİLER. 2013 Nasıl Geçti. ÇMD Hakkında. Önsöz

14. 12. 10. 16. 30. 29. 36. # Çağrı Merkezleri Derneği Üyelik Avantajları İÇİNDEKİLER. 2013 Nasıl Geçti. ÇMD Hakkında. Önsöz İÇİNDEKİLER 4. 2013 Nasıl Geçti 6. Önsöz 9. ÇMD Hakkında 10. Yönetim ve Denetim Kurulumuz 12. Üyelerimiz 14. Komisyonlarımız 16. Projelerimiz ve Faaliyetlerimiz 29. Çağrı Merkezi Fuarları 30. Düzenlediğimiz

Detaylı

DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU ZORUNLU DEPREM SİGORTASI 2010 FAALİYET RAPORU

DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU ZORUNLU DEPREM SİGORTASI 2010 FAALİYET RAPORU DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU ZORUNLU DEPREM SİGORTASI 2010 FAALİYET RAPORU Nişantaşı Rumeli Caddesi No: 48 Kat: 7 Şişli - 34365 İstanbul www.dask.gov.tr 0212 368 0 800 İ Ç İ N D E K İ L E R Yönetim Kurulu

Detaylı

Değerli Standard Okuyucuları,

Değerli Standard Okuyucuları, Basyazı, Yıl: 50 Sayı: 592 EYLÜL 2011 Sahibi Türk Standardları Enstitüsü Adına Hulusi ŞENTÜRK Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Bilal DURDALI Yayına Hazırlayanlar O. Murat PERÇİN A. Sabit YÖNEY Türkay BİRBEN

Detaylı