Geçen yılki Bilişim Olimpiyatı nda Dünya nın genç bilişimcileri Ankara da buluştu.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Geçen yılki Bilişim Olimpiyatı nda Dünya nın genç bilişimcileri Ankara da buluştu."

Transkript

1 01 Geçen yılki Bilişim Olimpiyatı nda Dünya nın genç bilişimcileri Ankara da buluştu. Eğitimde Bilişim Kültürü Oluşuyor EBİKO - Eğitimde Bilişim ve İnternet Kültürü Oluşumu - Geleceğin genç bilişimcilerini yetiştirmek, öğrencileri gelişen ve hızla ilerleyen teknolojiden, bilgisayar ve internet kültüründen haberdar etmek, bilişim teknolojileri ve internet konusuna ilgi duyan, istekli, üretici ilköğretim ve lise öğrencilerini teşvik etmek amacıyla 2004 ten beri düzenlenen uluslararası bilişim olimpiyatıdır.

2 9. Uluslararası Bilişim Olimpiyatı / 9 th International ICT Olympiad Ömer DİNÇER Milli Eğitim Bakanı Fatih Projesiyle çocuklarımızı çağın getirdiği teknolojileri kullanan, bilgiye daha hızlı erişen ve bu bilgileri hayatlarında daha verimli, üretken bir şekilde kullanabilen bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Binali YILDIRIM T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Türkiye nin internette zararlı içerik arama hususunda baş sıraları çektiğini, ifade eden bakan; EBİKO Bilişim Olimpiyatları sayesinde eğitimde etkinliği ve verimliliği artırarak öğrencilerde bilişim-internet kültürü oluşturmayı hedeflediklerini söyledi. EBİKO nun alanında dünyanın en büyük bilişim organizasyonu olduğunu da sözlerine ekledi. Nimet ÇUBUKÇU Milli Eğitim Eski Bakanı Bilgi toplumu olma yolunda adımların atıldığı günümüzde, öğrencilerimiz gelişen ve hızla ilerleyen teknolojilerden, bilgisayar ve internet kültüründen haberdar edilerek, bilişim ve internet teknolojileri konusunda araştırmaya teşvik edici proje bazlı çalışmalara yönlendirilerek başarılı olmalarını özendirici ve özgüvenlerini artırıcı Ebiko gibi etkinlikleri destekliyorum. 02

3 03 Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK Milli Eğitim Eski Bakanı Bu projelerin Türkiyenin önünü açaçağını ve bunun gibi çalışmaların ülkemizin 21 inci yüzyılı daha iyi görmesini temin edeceğini belirterek, çalışmalara bulunanlara teşekkür etti. Olimpiyatta yarışan projeleri Türkiye yi 21 inci yüzyıla taşıyacak ufku açacak projeler olarak niteleyen Milli Eğitim Bakanı Türkiye sizlere minnettardır dedi İsmet YILMAZ Milli Savunma Bakanı Genç bilişimciler medya okur yazarlığı konusunda yarıştılar. Medya Okur Yazarlığı Türkiye de önemli bir görev üstlenmiştir. Medyanın olumlu kültürel öğeleri aktarmasında önemli bir proje olan Medya Okur Yazarlığı nın vatandaşlara katkılarının çok olacağını söyledi. Mahmut TÜNCEL Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Eski Genel Müdürü Bazı organizasyonlar, bazı yapıtlar vardır içinde ufak bir tuzunuz olsa, bir tuğla koysanız gurur duyarsınız. Ebiko, bu tür bir organizasyondur. Eğer geleceğimiz olan çocuklarımızı bir şekilde internetin zararlarında, bilgisayarın zararlarından uzak tutmak istiyorsak onlara güzeli doğruyu öğretmek istiyorsak onlara iltifat etmemiz, onları onurlandırmamız, onlara ödül vermemiz lazım. dedi.

4 9. Uluslararası Bilişim Olimpiyatı / 9 th International ICT Olympiad Düzenleyen ve Destekleyen Kurumlar 04

5 05 ÖNSÖZ Dünya çapında yoğun bir şekilde kullanılan ve kullanıcı sayısı her geçen gün artan, dünyanın çeşitli bölgelerinde insanların en çok bir araya geldiği önemli bir bilgi ortamı olan bilişim ve internet, evrensel boyutta diğer sosyal oluşumlardan farklı olarak kendiliğinden, çok hızlı bir şekilde gelişmektedir. Bunun sonucu olarak da Bilgi toplumuna doğru giden dünyada internet, araştırma, eğitim, iletişim, politika, eğlence ve ticaret gibi insanları ilgilendiren tüm faaliyetleri çevreleyen bir kullanıma ulaşmıştır. Bilişim teknolojilerinin gündelik yaşamımıza çok hızlı bir şekilde girmesi ve giderek vazgeçilmez olması değişimi de beraberinde getirmiştir. Bunun sonucunda, bu sürece uyum gösterebilenler ve gösteremeyenler arasında telafisi mümkün olmayan ayırımlar oluşacaktır. Değişimin farkında olmak e-yaşam ın zorunluluğunu görebilmekle eşdeğerdir. Gelişmiş dünyadan kopmak istemeyen ülkelerin tüm katmanlarında bilişim kültürünü oluşturmaları zorunluluk haline gelmiştir. Bu doğrultuda EBİKO, bilişimi eğitimle buluşturarak Bilişim Kültürü oluşturmada çok önemli bir rol üstlenmiştir. Ülkemizin bilgi toplumuna dönüşümünü gerçekleştirmek üzere hayata geçirilen e-dönüşüm Türkiye projesi kapsamında birçok çalışma gerçekleştirilmektir. T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı, e-devlet kapısı, e-dönüşüm Türkiye projesi, FATİH projesi, e-kitap projesi, Kalkınma Planları ve bilişim ile ilgili politika dokümanlarında belirlenen hedefler doğrultusunda ülkemizin gelişmesi ve kalkınmasında etkili olacak, bilişim teknolojilerinin eğitim, öğretim ve yönetimde kullanılmasına yönelik, FATİH projesi başta olmak üzere birçok projeyi uygulamaya koymuştur. Umudumuz o ki, EBİKO nun, bundan sonraki yıllarda da sizlerin desteği ile daha da büyüyerek bilişim ve eğitim dünyasındaki etkisini giderek artırması; bilişimin insanlığa ve ülkemize hizmet etmesi ve bunun da herkese fayda sağlamasıdır. Ebiko Yürütme Kurulu

6 9. Uluslararası Bilişim Olimpiyatı / 9 th International ICT Olympiad E-BİKO nedir? Gelişmişliğin genel simgesi teknolojidir. Bireyler ve toplumlar, ihtiyaçlarını teknoloji aracılığıyla daha kolay karşılamaktadırlar. Teknolojik gelişmelerini tamamlamış ve çağa uyum sağlamış toplumların yaşam ve kültür düzeylerinin yüksek olduğu gözlenmektedir. Birçok yenilikler gibi teknolojik yeniliklerin de öncelikle eğitim kurumlarına taşınarak gençlerin yetişmesine ışık tutması sağlanmalıdır. Geleceği hayalleriyle inşa edecek ve bu hayalleri projelendirerek hayata geçirecek istekli ve üretici ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerini teşvik etmek, onların gelecekte iyi bir teknoloji okur-yazarı olmasının yanında bu kültürü yaşayan ve yaşatan bireyler olmaları amacıyla düzenlenen bir organizasyondur. Yarışma Yöntemi Yarışma üç aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşamada kendi alanında uzman jüri üyeleri tarafından gönderilen projeler ön değerlendirmeye tabi tutulur, ikinci aşamada finale kalan yarışmacılar proje sunumlarını gerçekleştirir ve üçüncü aşamada ise jüri tarafından final değerlendirmeleri yapılır ve sonuçlar ilan edilir. İlköğretim Kategorisi: 1. Web Sitesi / Portal Tasarımı 2. Eğitimde Bilişimin Yeri 3. Eğlenerek Öğrenelim / Animasyon Ortaöğretim Kategorisi: 1. Web Sitesi / Portal Tasarımı 2. Yazılım Geliştirme 3. Eğitimde Ar-Ge 4. Eğlenerek Öğrenelim / Animasyon Eğitimde Bilişimin Yeri Amaç: Hızlı gelişen teknoloji, eğitimde öğretim teknolojilerinin kullanılmasını zorunlu hale getir-miştir. Ülkelerin gelişmiş insan gücünü artırmanın yolunun bilişim ve internet teknolojilerini eğitim ve öğretim ile bütünleşmesiyle sağlanabileceği artık kaçınılmaz bir gerçektir. Bu teknolojilerin kullanıl-masına yaygınlaştırılması ancak ve ancak bu alanda farklı uygulamaların geliştirilmesine ve bunların hayata geçirilmesiyle mümkün olmaktadır. İnternet veya farklı bir kaynak üzerinde yapılacak her hangi bir eğitimde bilişim uygulaması ile ilgili araştırma, inceleme, gözlem vb unsurları bir araya getirme, derleme, raporlama ve sunma yeteneklerinin ortaya çıkartıl-ması veya özgün bir çalışma yapılmasını da amaçla-maktadır. Kapsam: Bilişim teknolojileri alanı ile birlikte nasıl bir insan tipinin yetiştirilmesi gerektiği, bu alanın doğrultusunda çalışacaklara hangi davranışların nasıl ve hangi yollarla kazandırılacağı, insanların kendi kendilerine öğrenmeyi nasıl ve hangi teknolojilerin ışığında sağlıklı bir şekilde gerçekleş-tirebilecekleri, bilişim teknolojilerinin 06

7 07 kullanımıyla zamandan sağlanacak tasarruf ve verilen eğitim kalitesinin ne olabile-ceği, teknolojiye dayalı bu süreç içerisinde öğrencilerin, velilerin ve eğitimcilerin rolleri, görevleri, okul idarecileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler arasında var olan sorunlar ile bu sorunların çözümüne getirilebilecek çözümleri kapsamaktadır. Örnek konu başlıkları: Eğitimde 3G uygulamaları, eğitim kurumlarında teknoloji kullanımı, güvenli internet kullanımı, bilişimde sertifikasyon, bilişim teknolojileri eğitimi, çoklu ortamlar ve eğitim, e-öğrenme, eğitimde bilgi güvenliği, uzaktan eğitimde ölçme ve değerlendirme, yaşam boyu eğitim, verimli ve güvenli internet kullanımı, e-okul modelleri, bilişimin çocuklar üzerindeki etkileri, bilişim haritaları, etkileşimli ders, bilgisayar destekli eğitim, internet ortamında eğitim, akıllı okul, mekansal bilişim, bilgisayar destekli tasarımın eğitimde kullanılması, ontoloji tabanlı bir kitap sorgulama sistemi, ödev kopyacılığında internetin rolü ve önlemler vb.

8 9. Uluslararası Bilişim Olimpiyatı / 9 th International ICT Olympiad Web Sitesi / Portal Tasarımı Amaç: Web ve internet teknolojileri kullanılarak başarılı projelerin geliştirilmesi, yaygınlaştırılması, tanıtılması, raporlanması, bu alanda yapılacak calismalarin ve yatırımların özendirilmesine katkılar sağlaması amaçlanmaktadır. Kapsam: Web sayfası tamamen öğrencinin kendi çalışması olmalıdır. Hazırlanan Web sayfası / Sitesi, eğer sunucu taraflı (asp.net ve.php) ise, bir web alanında yayınlanarak adresinin yarışma dosyasında belirtilmesi gerekmektedir. Web sayfasının tamamı veya çoğunluğu web template ve hazır kodlar kullanılarak hazırlanmamalıdır. Web sayfasında kullanılan yazılı ve görsel öğeler konu ile alakalı olup genel ahlak kuralları dışına çıkmamalıdır. Sayfalarda kullanılacak web programlama dilleri (php, asp, jsp, cgi, perl, html, xml, xhtml, cfml, action script, sql, cold fusion, VBScript, javascript. vb.) ve diğer yazılımlar (photoshop, flash vb.) katılımcılara bırakılmıştır. Web sayfasında dikkat edilecek özellikler: 1. Tasarım: Site tasarımının kullanıcı kitlesinin ihtiyaçlarına göre ne derecede başarılı olduğudur. 2. Navigasyon: Site akışının ne kadar kolay anlaşılabilir ve kullanılabilir nitelikte yapılandırılmış olduğu değerlendirilir. 3. İçerik: Sitenin içeriği, hedef kitleye uygunluk, güncellik ve ilgi çekicilik açısından değerlendirilirken, sitedeki metinlerin, gerekli mesajları ne kadar etkin aktarabildiği de dikkate alınır. 4. Teknoloji: Sitenin, kullanıcı deneyimini iyileştirmek için teknolojiyi ne derecede başarı ile kullanabildiği değerlendirilir. 5. Etkileşim: Kullanıcıların, site sahibi ile ne derece kolay ve etkin şekilde etkileşim ve iletişime geçebildiği değerlendirilir. 6. Yenilik: Sitenin, mimari, tasarım, içerik ve teknoloji açısından ne derecede yaratıcı ve/veya yeni yaklaşımlar sunabildiği değerlendirilir. 7. Gizlilik Politikası / Bilgi Güvenliği: Sitenin kullanıcı bilgilerinin gizliliğine ve güvenliğine yönelik politikalarının oluşturulup oluşturulmadığı, gerekli açıklamalar ve önlemlerin yeterliliği değerlendirilir. 8. Genel Deneyim / Kullanılabilirlik: Birinin siteyi düzenli olarak ziyaret etmesi, bülten için kayıt olması, arkadaşlarına e-postayla tavsiye etmesi, sitede bir süre kalması, sitenin merak uyandırdığı, ziyaretçinin ayrıcalıklı bir deneyim yaşadığı anlamına gelir. 08

9 09 Eğlenerek Öğrenelim / Animasyon Amaç: Bilgisayar animasyon teknolojileri kullanılarak, eğitimin ve öğretimin daha eğlenceli ve öğretici olması, konuların güncel olması, çevreye duyarlı olarak geliştirilmesi, kullanıcı dostu olması, bilişim kültürünün öğrenilmesi ve yaygınlaştırılmasına katkılar sağlaması gerekmektedir. Kapsam: Aşağıda animasyon uygulama alanları belirtilmektedir. Bu alanlardan birine uygun animasyon yapılmasını kapsamaktadır. Kullanılacak animasyon programlarında her hangi bir kısıtlama yoktur. Eğitim: Eğitimin daha zevkli ve daha çekici hale getirilmesi için birçok araştırma yapılmaktadır. Bilgisayar animasyonları sayesinde çocukların hem kavrama kabiliyetleri artırılmakta hem de bu animasyonların onların ilgisini çekecek tarzda hazırlanmasıyla konuya ilgileri daha kolay toparlanmaktadır. Bilimsel canlandırma: Bilgisayarlar tarafından hazırlanan grafik ve canlandırmalar, bilimin hemen hemen her dalında yararlanılan vazgeçilmez öğelerdir. Astronomi, denizbilimi, yüksek atom fiziki vb. birçok bilim dalı bilgisayar animasyonları sayesinde daha anlaşılabilir hale getirilebilmektedir. Eğlence: Bu konuda sadece günümüzde oynanan bilgisayar oyunlarına bakılması yeterli olacaktır. Her oyunda, oyunun tanıtımı amacıyla yapılmış animasyonları ve oyunun içerisinde yüzlerce animasyon da bulunması mümkündür. Multimedya: Özellikle sunum oluşturulması işlemlerinde çok yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Kullanılan bilgisayar animasyonları sayesinde, uygulamalar çok daha canlı ve etkileyici olmaktadır. Mühendislik: Animasyonlar sayesinde artık tasarlanan ve geliştirilen her türlü araç ya da parça canlandırılabiliyor. Özellikle otomotiv ve uçak sanayinde çok yoğun bir şekilde animasyonlardan faydalanılmakta, tasarlanan her türlü hareketli parça, animasyonlar sayesinde incelenebilmektedir. Reklam Sektörü: Animasyonların reklam sektöründe kullanılmasıyla, reklamların etkinliği ve akılda kalıcılığı artırılırken, her türlü reklam ırsatı kullanılabilir hale gelmiştir. Günümüzde, reklam filmlerinde sıkça gördüğümüz, cansız eşyaların insan gibi hareket etmesi işlemi de, animasyonlardan faydalanılarak yapılmaktadır. (Meselâ, dans eden bulaşık deterjanları vb.) Sinema: Gerçekleştirilmesi oldukça pahalı ve zor olan birçok film sahnesinde özel efektler yapmak amacıyla kullanılmaktadır. Terminatör ve Jurrassic Park vb gibi filmlerdeki özel sahnelerde bilgisayar efektleri kullanılmıştır. Televizyon: TV lerdeki programların jeneriklerinden, sanal stüdyoların gerçekleştirilmesine kadar birçok alanda bilgisayar animasyonları kullanılmaktadır. Video: Bir hikayenin tamamıyla canlandırarak sunulması amacıyla da kullanılıyor. Bu teknikle oluşturulan birçok video filmi de mevcuttur. Walt Disney ve bazı firmaların hazırladığı videolar, bu konudaki en iyi örneklerdendir.

10 9. Uluslararası Bilişim Olimpiyatı / 9 th International ICT Olympiad Yazılım Geliştirme Amaç: Öğrencilerin bilgi ve hayal güçlerine sınır koymadan insan hayatını kolaylaştırıcı programların/kodların yazılması amaçlanmaktadır. Kapsam ve Kriterler: Girilen uygulamanın açıklamasını, işlevi hakkında anahtar noktaları, kodlarının nasıl çalıştığı ve desteklediği platformları belirtmesi gereklidir. Yazılım geliştirilirken kullanılan yazılım geliştirme süreci veya varsa referans alınan süreç modeli belirtilmelidir. Projeler, yenilikler açısından özgün olmalıdır. Yazılımın kullanımının kolay olması ve bir yardım dosyasının bulunması önemlidir. Uygulamanın sorunu çözen, üretken ve eğlenceli bir yapısının olması önemlidir. Yazılımın çözüm getirdiği problem alanının ne olduğu ve nasıl bir çözüm amacıyla yazılımın geliştirildiği belirtilmelidir. Uygulamanın hedefi tarayıcı uygulaması olarak çalışmak ise, uygulamayı hem web tarayıcıda çalışan bir aplet veya server üzerinde çalışan tamamen server side çalışan uygulama olmalıdır. Uygulamanın (sadece tarayıcı üzerinde Çalışan) kontrolü için uygulamanın testinin yapılabileceği internet adresi de verilmelidir. Uygulamanın hedefi masaüstü uygulaması olarak çalışmak ise kendi kendine çalışabilir hale getirilmesi gereklidir. Bir kullanıcı ara yüzünün geliştirilmiş olması da artı bir nokta olacaktır. Kod yazımında kullanılan algoritma ve veri yapısı bağlamındaki özgünlük ön planda olmalıdır. Not: Yukarıda belirtilen alanlar fikir vermesi amacıyla örnek olarak konulmuştur. 10

11 11 Program tamamen öğrencinin kendi ürünü olmalıdır. Uygulama veya yardımcı programını çalıştırmak için tüm kaynak malzemeleri göndermeniz gerekmektedir. Program kütüphanelerinin kullanımı dışında yabancı kod kullanılmamalıdır. Katılımcılar üçüncü açık kaynak kütüphaneleri ve/veya uygulama kodu kullanırlarsa, ilgili üçüncü kaynağın lisans şartlarına uygunluğu kendi yükümlülüğündedir. Uygulama en az bunlardan birini destekliyor olmalıdır (i) Windows XP SP3 ve üstü, Firefox 3.0, JRE 1.6u12 (veya üzeri), Firefox 3.0, JRE 1.6u12 (veya üzeri) (iii) MacOS , Safari 3, Java SE 1.6.0_07 (veya üzeri), (iv) JavaFX 1,1 Mobil Öykünücüsü (veya üzeri) Herhangi bir içeriği genel ahlâk kurallarına aykırı olmamalıdır. Rapor: a) Projenin Yüklenmesi: Projeler, kapsamı açıklayan, çözümü amaçlanan problemin ve bu probleme nasıl bir çözüm getirildiğinin anlatıldığı kısa bir doküman içermelidir. Projeler bir kurulum dosyası içermeli ve çalıştırıldığında sorunsuz olarak kurulumunu tamamlamalıdır. (Örn: Directx bulunmayan bir bilgisayara proje kurulumu yapılıyorsa Directx otomatik kurulumun parçası olarak yüklenmelidir) Projeler çalıştırılacağı bilgisayarın üzerindeki programlar hakkında herhangi bir ön koşul içermemelidir. Dosya yükleme hatalarına dikkat edilmelidir. b) Çözümün Yeterliliği ve Kalitesi: Çözüme ulaşılırken paket program kullanılmaması kullanılacaksa da sınırlı sayıda (3-4) dll kullanılmalıdır. Proje yazılımı, hedeflediği problemi mümkün olduğu kadar kapsamlı olarak ele almalıdır. Proje, getirdiği çözümler açısından belli bir kaliteye sahip olmalıdır. Örnek olarak, problemin çözümünde yardımcı olacak en son teknolojilerin kullanılmış olması, doğru sonuçlar üretilmesi, kullanacağınız Bilgisayar Bilimsel yöntem(ler)i, programlama ortamınızın gerçeklerini (İşlemci hızı ve yeteneği/hafıza sığası/ Problemin doğasından gelen zaman kısıtları) göz önünde bulundurarak irdelenmesi gerekir.

12 9. Uluslararası Bilişim Olimpiyatı / 9 th International ICT Olympiad Eğitimde Ar-Ge Amaç: Eğitim alanında araştırma, geliştirme ile eğitim kurumlarımızı daha kullanılır duruma getirebilecek projelerin üretilmesi ve üretilen projelerin uygulanabilir olanların hayata geçirilmesi amaçlanmaktadır. Kapsam ve Kriterler: Proje aşamasındaki Ar-Ge çalışmaları: Yapılan Ar-Ge çalışmalarında bir aşamaya (proje özelliği kazanmış) getirilen fakat uygulama imkanı elde edilememiş projeleri kapsamaktadır. Bu aşama da sunu veya rapor hazırlama şeklinde gerçekleştirilebilir. Örnek Konu Başlıkları: Bilgiye Erişim Hakkı, e-öğrenme, gelecek için hazır mıyız, sayısal uçurum, bilgi ekonomi yarışının neresinde, önümüzdeki 50 yılda bilişim, sosyal bulunuşluk algısına ilişkin uzaktan eğitim çözümleri, cepte taşınabilir aygıtların eğitimde kullanılması, e-öğrenmede açık kaynak kodlu çevrimiçi eğitim yazılım uygulamaları, Web 2.0 ve üstü araçlarının öğretmen eğitiminde kullanımı, Çok-Kullanıcılı sanal ortamların oryantasyon amaçlı kullanımı. Uygulama aşamasındaki Ar-Ge çalışmaları: Yapılan Ar-Ge çalışmalarında uygulama aşamalarını (kavram geliştirme, teknolojik/teknik ve ekonomik yapılabilirlik, geliştirilen kavramdan tasarıma geçiş süreci, tasarım, tasarım geliştirme ve tasarım doğrulama çalışmaları, örnek model yapımı ve deneme aşaması) gerçekleştirerek ortaya bir Ar-Ge uygulaması (örnek model) ortaya çıkartmak amaçlanmaktadır. Rapor: Proje aşamasındaki Ar-Ge çalışmaları: Bu kategoride, ele alınan probleme önerilen çözümün proje dahilinde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Fakat önerilen çözüm, günümüz teknolojileri veya daha sonraki yıllarda geliştirilebilecek teknolojiler kullanılarak, yeterli maddi olanaklar sağlanıldığında, makul bir süre içerisinde bir ürün haline (yazılım, donanım vs.) getirilebilmelidir. Bunun için projeler dahilinde detaylı bir fizibilite analizi yapılmalı ve ürünün gerçekleştirilebileceğine dair ikna edici veriler öne sürülmelidir. Önerilen çözüm, eldeki problemi yeterli bir şekilde çözülerek bir rapor haline getirilmelidir. Uygulama aşamasındaki Ar-Ge çalışmaları: Ortaya konulan Ar-Ge uygulamasının proje aşamaları ( kavram geliştirme, teknolojik/teknik ve ekonomik yapılabilirlik, geliştirilen kavramdan tasarıma geçiş süreci, tasarım, tasarım geliştirme ve tasarım doğrulama çalışmaları, örnek model yapımı ve deneme aşaması) bir rapor haline getirilmelidir. Ön değerlendirmeler rapor üzerinden gerçekleştirilecektir. Finale kalan projeler örnek modeli sunum alanına getirmeleri gerekmektedir. 12

13 13 Genel Kurallar 1. Yarışmada tüm işlemler (başvuru, proje yükleme, duyuru vs.) web sitemiz üzerinden gerçekleştirilecektir. 2. Projelerin özgün olması şart olup, projenin daha önce (2011 yılı organizasyonları hariç) herhangi bir ulusal veya uluslararası yarışmada derece almamış olması gerekmektedir. 3. Yarışmaya, ilköğretim ve ortaöğretim öğrencileri katılabilir. 4. Yarışmaya, bireysel veya en fazla üç kişiden oluşan grup halinde başvuru yapılabilir. 5. Grup başvuruları aynı kategoride (ilköğretim veya ortaöğretim) yer almak şartıyla farklı okullardan olabilir. 6. Yarışmaya tek alanda başvurabilirsiniz. Bir grup içinde yer alıyorsanız grubun katıldığı alanda bireysel ya da ikinci bir grupla başvuru yapılmamaktadır. 7. Grup katılımcılarına ödül kazanması halinde tek bir ödül verilmektedir. 8. Tüm yarışma alanlarında proje raporu hazırlanması gerekmektedir. 9. Katılımcı; telif hakkı, marka, gizlilik, tanıtım, herhangi bir kişi veya kurumun diğer fikri haklarını ihlal etmemelidir. Online Başvuru 1. Uluslararası bu yarışmaya, ilköğretim ve ortaöğretim öğrencileri katılabilir. 2. Yarışmaya, ilköğretim ve ortaöğretim öğrencileri bireysel veya en fazla üç kişiden oluşan grup halinde başvuru yapabilir. 3. Yarışmaya tek alanda başvurabilirsiniz. Bir grup içinde yer alıyorsanız grubun katıldığı alanda bireysel ya da ikinci bir grupla başvuru yapılmamalıdır. 4. Yarışmacının online başvuru için öncelikle sisteme kayıt yaptırması gerekmektedir. Kayıt sırasında kullanıcı adı ve şifre yarışmacı tarafından bir kez tespit edilir ve yarışma süresince değiştirilemez. 5. Kullanıcı adı en fazla 20 karakter, şifre en az 6 en fazla 8 karakter olarak belirlenmelidir. 6. Başvuru Formu eksiksiz olarak doldurulmalıdır. 7. Jüriye sunulacak olan projeler, dijital ortamda hazırlanıp sisteme yüklenmelidir. 8. Online başvuru sürecinde Online sekreterlik yarışmacıyı yönlendirecektir. 9. Online başvuru Kimlik Bilgi Formunun doldurulması ile tamamlanır.

14 9. Uluslararası Bilişim Olimpiyatı / 9 th International ICT Olympiad Ödüller 14

15 15

16 9. Uluslararası Bilişim Olimpiyatı / 9 th International ICT Olympiad 36 Başvuru Yapan Ülke Sayıları Başvuru Yapan Ülke Sayısı Başvuru Yapan Okul Sayıları Başvuru Yapan Okul Sayısı Başvuru Yapan Öğrenci Sayıları Başvuru Yapan Öğrenci Sayısı

17 Başvuru Yapan Proje Sayıları Başvuru Yapan Proje Sayısı Finale Kalan Proje Sayıları Finale Kalan Proje Sayısı Ödül Alan Proje Sayıları Ödül Alan Proje Sayısı

18 9. Uluslararası Bilişim Olimpiyatı / 9 th International ICT Olympiad Uluslararası Türkiye Afganistan Amerika Arnavutluk Avusturalya Azerbaycan Bangladeş Çek Cumhuriyeti Endonezya Filipinler Gana Güney Afrika Cumhuriyeti Gürcistan Hindistan Irak İngiltere Kamerun Kazakistan Kenya Kırgızistan Makedonya Malawi Moğolistan Moldova Nijer Nijerya Pakistan Romanya Sudan Tayland Togo Türkmenistan Ukrayna 18

19 19 Ulusal Adana Adıyaman Afyonkarahisar Ağrı Amasya Ankara Antalya Artvin Aydın Balıkesir Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Isparta İçel İstanbul İzmir Kars Kastamonu Kayseri Kırklareli Kırşehir Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Kahramanmaraş Muğla Nevşehir Niğde Ordu Rize Sakarya Samsun Sinop Sivas Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Şanlıurfa Uşak Van Yozgat Zonguldak Karaman Kırıkkale Batman Bartın Yalova Karabük Kilis Osmaniye Düzce

20 9. Uluslararası Bilişim Olimpiyatı / 9 th International ICT Olympiad 2012 SPONSORLARIMIZ Katkılarından dolayı teşekkür ederiz. 20

21 21 DESTEKLEYEN KURUMLAR Desteklerinden dolayı teşekkür ederiz.

22 9. Uluslararası Bilişim Olimpiyatı / 9 th International ICT Olympiad Geleceğe Açılan Kapı Eğitimde Fatih Projesi Günümüzde teknolojik ilerlemelerden en etkili şekilde yararlanan ülkeler, uygarlık yarışında en ön saflarda yer almaktadır. Bilgisini sürekli yenileyen ve bulundukları çağın koşullarına ayak uydurabilen toplumlar dünya üzerinde kalıcı etkiler bırakabilmektedir. Ülkemizde bilgi teknolojileri son 10 yıldır eğitimde kullanılmaktadır. Bu süre zarfında 8 derslik ve üzeri tüm okullarda 29 bin 428 bilişim teknolojisi sınıfı kurulmuş, tüm okullara 896 bin 521 bilgisayar sağlanmıştır. ADSL kurulumu olan okul oranı ortaöğretimde yüzde 100 e, ilköğretimde ise yüzde 98 e çıkarılmıştır. Bu gelişmelerin sonunda gelinen noktada Eğitimde Fatih Projesi ortaya çıkmış ve eğitimin seyri değişmiştir. Fatih Projesi ile eğitim ve öğretim felsefemizde köklü değişikliler meydana gelmiş, bulunduğumuz çağın gereklerine uygun teknoloji kullanımı sayesinde modern eğitim anlayışı sınıflara taşınmıştır. Fatih Projesi öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin, velilerimizin ve tüm toplumumuzun eğitimden beklentilerini ve ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde planlanmıştır. Fatih Projesi ile sadece Türk milli eğitim sisteminde değil, uluslararası arenada eğitimde yeni bir dönem başlamıştır. Türkiye eğitim alanındaki bu yenilik ile tüm dünyaya model olma durumundadır. Şu anda dünyanın birçok ülkesi, Fatih Projesini büyük bir merakla izlemektedir. 22

23 23 Tarihten de bilindiği üzere, Fatih Sultan Mehmet in büyük projesi İstanbul un fethi ile, Orta Çağ a kapanmış ve yeni bir çağın kapıları ardına kadar açılmıştır. İşte bugün de sosyal bir proje olan Fatih Projesi ile sadece eğitim sisteminde değil, bilgi toplumuna dönüşüm sürecinde yeni bir kapı aralanmış, eğitimin etkilediği her alanda bir çağ kapanmış ve bilgi teknolojileri çağı açılmıştır. Şu anda 17 ilimizde, 52 okulumuzda Fatih Projesi uygulamaları başlamıştır. Fatih Projesi nin başlamasıyla Türkiye bilgi teknolojileri alanında önemli bir döneme girmiştir. Türkiye genelinde, ilk etapta pilot uygulama olarak, 12 bin 800 adet tablet bilgisayar öğrencilerimize dağıtılmıştır. Bu yılın Eylül ayına kadar 3 bin 657 orta öğretim kurumunda, Fatih Projesi uygulamalarına yönelik çalışmalar tamamlanmış olacaktır. 4 yıl içinde de ülkemiz genelindeki yaklaşık olarak 42 bin okulda, 570 bin sınıfta Fatih Projesi ile çocuklarımız yeniçağın yeni eğitim sistemi ile öğrenimlerine devam edecektir. Fatih Projesi kapsamında okullarımıza ve sınıflarımıza etkileşimli tahta dışında başka bilişim teknolojileri cihazları da konulacaktır. Her okula, 1 tane çok fonksiyonlu yazıcı, 1 tane de doküman kamera kazandırılacaktır. Bu projeyle, sadece okullar değil, tek tek tüm sınıflar, yüksek hızlı internet bağlantısına kavuşturulacaktır. Öğrencilerimiz tablet bilgisayarlarına yüklenen ders kitapları sayesinde ağır çantaların yol açtığı olumsuz etkilerden kurtulacaktır. Kablosuz internet sayesinde bilgiye hızla ulaşabilecekler, etkileşimli tahta ve en son bilgileri içeren eğitim içerikleriyle çağın koşullarına uygun şekilde eğitimlerini sürdüreceklerdir. Böylelikle öğrencilerimiz uluslararası arenada akranlarıyla rekabet edebilecek, öğretmenlerimiz de kendi kişisel gelişimlerine teknoloji desteğiyle daha fazla katkı sağlayabilecek; 21. yüzyıl öğretmenine yakışır koşullarda eğitim verebilecektir. Fatih Projesi bilgi teknolojileri, yazılım, donanım alanında yerli sanayinin gelişmesine önemli katkı sağlayacaktır. Etkileşimli tahta ve tablet üretimi ile yazılımların oluşturulmasında yerli katkı oranının mümkün olduğunca artırılması için gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Bundan sonraki süreçte yerli üretici katkısını daha da artırmak için TÜBİTAK başkanlığında kurulan bir komisyonla birlikte; ilgili bütün bakanlıklar, kurumlar, üniversiteler ile çalışılmaktadır. Artık eğitimde yeni bir dönemece girilmiştir. Bugünden itibaren bilgi dünyasına en son teknolojiyle birlikte yeni ve heyecanlı bir yolculuk başlamıştır. Proje sosyal yapımızı ve kurumlarımızı bütünüyle etkileyerek Türkiye nin 21. yüzyıl bilgi toplumuna dönüşüm sürecinde büyük katkı sağlayacaktır. Bilgi toplumunda eğitim artık geleneksel okul anlayışında olduğu gibi dört duvar arasında, durağan ve toplumdan kopuk değildir. Aksine toplumla iç içe, toplumla bütünleşmiş olarak değişim ve gelişime açık dinamik yapı durumundadır. Projenin özellikle değişik sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel yapılardan gelen öğrenciler arasında fırsat eşitsizliklerini gidereceği düşünülmektedir. Fatih Projesi ile hedefimiz 21. yüzyıl bilgi toplumundaki insan profiliyle örtüşen nesiller yetiştirmektir. Bu insan profili bilgi ve iletişim teknolojilerini aktif olarak kullanılabilen bilgi çağı becerilerini kazanmış, yenilikçi, girişimci, bilgisayar okuryazarı özelliklerini taşımaktadır. Fatih Projesi, donanım ve yazılım, eğitsel e-içerik, öğretmen kılavuzu kitapları, öğretmene hizmet içi eğitim ve çok önemli bir konu olan güvenli internet kullanımı bileşenlerinden oluşmaktadır. Bu yapılarıyla Fatih Projesi tek bir boyutu olan bir proje değildir. Çok kapsamlı her bir boyutu ayrı bir proje olarak nitelendirilebilecek dev bir programdır. Ülkemizin 2023 vizyonu sürecinde dünyanın en gelişmiş 10 ekonomisinden biri olma hedefine eğitim alanında yapılacak büyük atılımlar ve projeler ile ulaşılması mümkündür. Fatih Projesi, ülkemizin 2023 vizyonuna yönelik hedeflerini gerçekleştirme sürecinde önemli bir misyonu üstlenmiştir. Ömer DİNÇER Milli Eğitim Bakanı

24 9. Uluslararası Bilişim Olimpiyatı / 9 th International ICT Olympiad Bilişim Kültürü Oluşturmanın Gerekliliği Mahmut TÜNCEL / Eski Genel Müdür - Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Gelişmiş toplumların ve modern çağın bir göstergesi olan bilim ve teknoloji; bilişim kültürünün bilinçli kullanımıyla birlikte tek tuşla bilgiye ulaşımı sağlamış; bir yandan da toplusal ilişkileri artırmıştır. Günümüzde sıkça kullanılan ve hemen hemen her alanda karşımıza çıkan bilişim ya da bilgi teknolojileri kavramı (information tecnology) değişen ve gelişen dünyada, insan merkezli olan tüm alanlara entegre edilmektedir. Küreselleşme olgusunun gelişiminde önemli etkisi olan bilgi ve iletişim teknolojilerindeki ye nilikler, ekonomik ve sosyal yaşamın her alanını ve toplumun tüm kesimlerini çeşitli yönlerden et-kisi altına almakta; kamu yönetimi yaklaşımlarını, çalışma biçimlerini ve bireylerin yaşamlarını derinden etkilemekte; bir başka ifa deyle toplumsal bir dönüşüme neden olmaktadır. Yirmi birinci yüzyıla şimdiden damgasını vuran bu teknolojiler, yeni bir toplumsal dönüşüme yani bilgi toplumu na da zemin oluşturmaktadır. 24

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1 Mayıs 2013 - Düzce 1 İçerik Giriş Kamu Üniversite Sanayi İşbirliğinde En Somut Ara Yüzler: Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Ülkemizde Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin Bölgesel

Detaylı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı 15/06/2011-05/08/2011 Tarihleri Arasında Başkanlığımız İnternet Sitesinde Yayınlanan "Hizmetiçi Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi Anketi"ne Katılan 7.191 Personelin 58.878 Tercihin, "Tercih Edilen Eğitim

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TELİF HAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTATİSTİKSEL BİLGİLENDİRME RAPORU (SERTİFİKA) Hazırlayan: İrfan Taylan ÇOKYAMAN OCAK 2013 ANKARA SERTİFİKA BÖLÜM İSTATİSTİKLERİ 2 1) SERTİFİKA

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR

SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR BÜLTEN 21.05.2015 SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR 7 Haziran genel seçimine günler kala nefesler tutuldu, gözler yapılan anket çalışmalarına ve seçim vaatlerine çevrildi. Liderlerin seçim savaşının

Detaylı

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO Oto Kalorifer Peteği Temizleme Makinası, Araç Kalorifer Petek Temizliği Cihazı. kalorifer peteği nasıl temizlenir, kalorifer peteği temizleme fiyatları, kalorifer

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 06/03/2014 tarihinde 2013 yılı Hanehalkı İşgücü İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2013 yılında bir önceki yıla göre;

Detaylı

Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri"

Türkiye'nin en rekabetçi illeri yorgun devleri Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri" Türkiye nin kalkınmasında önemli rol üstlenen İstanbul, Ankara ve İzmir, iller arasında rekabet sıralamasında da öne çıktı. İSTANBUL - Elif Ferhan Yeşilyurt

Detaylı

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI SONUÇ RAPORU-EKLER Mühendislik Anonim

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU KASIM 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 05/12/2016 tarihinde 2016 yılı Kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/10/2016 tarihinde 2016 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

19 MAYIS ÖN HAZIRLIK TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 9-10 Nisan 2005, Ankara

19 MAYIS ÖN HAZIRLIK TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 9-10 Nisan 2005, Ankara 19 MAYIS ÖN HAZIRLIK TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 9-10 Nisan 2005, Ankara 9-10 Nisan 2005 tarihinde Ankara Başkent Öğretmen evinde yapılan hazırlık toplantısına Elazığ, Adana, Antakya, Erzurum, Denizli,

Detaylı

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2012 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2014 tarihinde 2014 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2014 tarihinde 2014 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/06/2016 tarihinde 2016 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 05/09/2016 tarihinde 2016 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

SON DÖNEM DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ

SON DÖNEM DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ SON DÖNEM DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ DEVLET DESTEKLERİ 1- AJANSIN MALİ DESTEKLERİ 2- DEVLETİN YATIRIM TEŞVİKLERİ 3- DEVLETİN HİZMETLER SEKTÖRÜNE VE İHRACAT A YÖNELİK TEŞVİKLERİ İller arası Sosyo Ekonomik

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. B A Ş B A K A N L I K YENİ TEŞVİK K SİSTEMS STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki KDV

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU OCAK 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/02/2016 tarihinde 2016 yılı Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

(ki-kare) analizi ( Tablo 1. Araştırmaya Katılanların Çalıştıkları Okul Türüne Göre Dağılımı. Sayı % 1259 65,6 659 34,4 1918 100,0

(ki-kare) analizi ( Tablo 1. Araştırmaya Katılanların Çalıştıkları Okul Türüne Göre Dağılımı. Sayı % 1259 65,6 659 34,4 1918 100,0 ÖĞRENME ORTAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ARAŞTIRMASI Eğitimin kalitesi, öğrenme ortamlarının kalitesiyle doğru orantılıdır. Nitelikli öğrencilerin yetişmesi için nitelikli öğretmenlerin yanında öğrenme ortamlarının

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2015 tarihinde 2015 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU OCAK 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/02/2015 tarihinde 2015 yılı Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ 2015 TEMMUZ- AĞUSTOS EKONOMİK İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ Erdem ALPTEKİN Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; 2014 yılında ülkemizde işsizlik oranı % 9,9 seviyesinde gerçekleşti.

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 05/10/2015 tarihinde 2015 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU Temel Ekonomik Göstergeler: Temmuz ayında; Üretici fiyatları genel indeksinde(üfe), Bir önceki aya göre %1,25 artış Bir önceki yılın Aralık

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU ARALIK 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 04/01/2016 tarihinde 2015 yılı Aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2015 tarihinde 2015 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Bilindiği üzere Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni teşvik sistemi açıklandı. Bu açıklamaya dayanarak aşağıda yeni teşvik sistemi genel hatlarıyla ifade edilecektir.

Detaylı

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2014 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü VALİLİĞİNE (İl Mîlli Eğitim Müdürlüğü) İlgi : a) Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği, b) Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı. BASIN DUYURUSU (13 Ağustos 2010) 2010-ÖSYS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı. BASIN DUYURUSU (13 Ağustos 2010) 2010-ÖSYS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı BASIN DUYURUSU (13 Ağustos 2010) 2010-ÖSYS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI 11 Nisan 2010 da yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)

Detaylı

ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 24-28 Mart 2015

ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 24-28 Mart 2015 ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 24-28 Mart 2015 KTO Tüyap Konya Uluslararası Fuar Merkezi İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE

Detaylı

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 1. CUMHURBAŞKANLIĞI 1.1. Devlet Denetleme Kurulu UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 2. BAŞBAKANLIK 2.1. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği(MGK) 2.2. Atatürk Kültür, Dil ve tarih Yüksek

Detaylı

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 1 30 Ocak 2016 tarih ve 29609 sayılı Resmi Gazete de Yayınlanan İşkollarındaki Ve Sendikaların Üye na İlişkin 2016 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında

Detaylı

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA )

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA ) KURUM KODU DPB NO KURUM ADI / POZİSYON UNVANI İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF 490060001 12062 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ IĞDIR TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 999 1000 1001 490060003 12079 AİLE VE

Detaylı

T.C. GENÇLĠK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. GENÇLĠK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. GENÇLĠK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI ĠL SPOR MERKEZLERĠ UYGULAMALARINA AĠT RAPOR VE ĠSTATĠSTĠKÎ BĠLGĠLER 2015 ANKARA ĠL SPOR MERKEZLERĠ Büyüyen gelişen ve genç nüfusa sahip Türkiye

Detaylı

ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 27-31 Mayıs 2014

ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 27-31 Mayıs 2014 ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 27-31 Mayıs 2014 KTO Tüyap Konya Uluslararası Fuar Merkezi İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE

Detaylı

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu VERGİ BİRİMLERİ Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu 2. Vergi Birimleri. 2.1. Vergi Birimlerinin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu Birimin Adı 31/12/1996 31/12/1997 31/12/1998

Detaylı

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN ARALIK 2016 Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek koşulu ile alıntı yapmak

Detaylı

BURTARIM 2014 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI

BURTARIM 2014 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI BURTARIM 2014 Bursa 12. Uluslararası Tarım, Tohumculuk, Fidancılık ve Süt Endüstrisi Fuarı BURSA 7. ULUSLARARASI HAYVANCILIK VE EKİPMANLARI FUARI 14 18 Ekim 2014 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI Bursa

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri Yeni Teşvik Sistemi 4. Bölge Teşvikleri Ekim 2013 İçerik Yeni Teşvik Sistemi Amaçları Yeni Teşvik Sistemi Uygulamaları Genel Teşvikler Bölgesel Teşvikler Büyük Ölçekli Ya>rımlar Stratejik Ya>rımlar 4.

Detaylı

CEYHAN SOSYO- EKONOMİK RAPORU

CEYHAN SOSYO- EKONOMİK RAPORU CEYHAN TİCARET ODASI CEYHAN SOSYO- EKONOMİK RAPORU 2013 YILI Ceyhan Ticaret Odası 2013 CEYHAN T İ CARET ODASI BAŞKANDAN; Değerli Ceyhanlılar, Bilindiği gibi Ceyhan Adana nın en eski ilçelerindenn birisi

Detaylı

İstatistik ve Sicil İzleme Dairesi Başkanlığı

İstatistik ve Sicil İzleme Dairesi Başkanlığı 1 İçindekiler Bölüm 1 2004 Yılı Dört Aylık Sonuçlar Bölüm 2 Teyit Sonuçları Bölüm 3 Internet Üzerinden İhale İşlemi Yapan İdarelerin İllerine ve Yapılarına Göre Dağılımları 2 2003 yılında ve 2004 yılının

Detaylı

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 100,54% A4 ELAZIĞ 5 39 308 309 100,32% A5 YALOVA 2 13

Detaylı

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ ADIYAMAN 1. DERECE 0 3 756 2.067 0 2.826 ADIYAMAN 2. DERECE 0 0 350 210 0 560 ADIYAMAN KÖY İÇİ YOL 0 0 636 173 22 0 831 ADIYAMAN TOPLAM 0 3 1.742 2.450 22 0 4.217 AFYONKARAHİSAR 1. DERECE 67 115 216 1.868

Detaylı

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014)

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014) 7942 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADANA TÜM İLÇELER Taşra YH 12 9 2001 7943 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra YH 12 5 2001 7944 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli AFYONKARAHİSAR

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. . KPSS-2014/2 310020001 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 86,13395 86,13395 310020003 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 87,43649 87,43649 310020005 ADIYAMAN

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA AKTARILACAK TUTARLARIN KULLANIMI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ,

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Büyükçekmece İstanbul İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ

Detaylı

Gayri Safi Katma Değer

Gayri Safi Katma Değer Artıyor Ekonomik birimlerin belli bir dönemde bir bölgedeki ekonomik faaliyetleri sonucunda ürettikleri mal ve hizmetlerin (çıktı) değerinden, bu üretimde bulunabilmek için kullandıkları mal ve hizmetler

Detaylı

Olimpik Yüzme Günleri Kardeş İller Projesi Bölgesel ve Türkiye Finali Müsabaka Reglemanı

Olimpik Yüzme Günleri Kardeş İller Projesi Bölgesel ve Türkiye Finali Müsabaka Reglemanı Olimpik Yüzme Günleri Kardeş İller Projesi Bölgesel ve Türkiye Finali Müsabaka Reglemanı Final Müsabaka Yeri : Mersin ya da Adana Müsabaka tarihi : Eylül 2014 Teknik Toplantı : Müsabakalardan 1 gün önce

Detaylı

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Konu: Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezi 03.06.2005/8148 VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Bilindiği üzere Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezlerinin açılış, işleyiş ve denetim işlemleri 18.07.1997

Detaylı

Türkiye'nin en yaşanabilir illeri listesi

Türkiye'nin en yaşanabilir illeri listesi On5yirmi5.com Türkiye'nin en yaşanabilir illeri listesi Hangi şehrin yaşam standartları daha yüksek, hangi şehirde yaşam daha kolay? Yayın Tarihi : 11 Kasım 2012 Pazar (oluşturma : 2/6/2016) Aylık iş ve

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim) 10020121001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SANTRAL MEMURU (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 90,04922 90,04922 10020121003 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ (ADIYAMAN / MERKEZ - Taşra) 1 0 86,74214

Detaylı

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI MÜBAREK GÜN ve GECELER Yılbaşı 1 Ocak Cuma Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Cumartesi Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Pazar Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs

Detaylı

Google Etiketler: FEDERAL KAMPANA TORNA MAKİNASI - FİRMAMIZ

Google Etiketler: FEDERAL KAMPANA TORNA MAKİNASI - FİRMAMIZ Federal Kampana Torna Makinası Firması; 1999 Yılında kurulmuştur. Federal Otomotiv Ltd. Şti. Otomotiv Servis Ekipmanları sektöründe hizmet vermektedir. Kurulduğundan bu gün müessesemiz, müşterileri ve

Detaylı

C. Kurulların Görev ve Sorumlulukları, 1. Yürütme Kurulları,Yönerge nin 11. maddesi hükümlerince oluşturulacak ve 12. maddede belirtilen görevleri

C. Kurulların Görev ve Sorumlulukları, 1. Yürütme Kurulları,Yönerge nin 11. maddesi hükümlerince oluşturulacak ve 12. maddede belirtilen görevleri Ek-1 2013-2014 ÖĞRETİM YILI HATİP VE İMAM HATİP LİSELERİ KUR AN-I KERİM İ GÜZEL OKUMA, HAFIZLIK VE EZAN OKUMA LARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR A. Yarışmalara Başvurular, 1. Öğrencilerin başvuruları Yönerge

Detaylı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ Trafik Hizmetleri Başkanlığı ÜLKE GENELİ Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı TEMMUZ-2015 AÇIKLAMALAR AYLIK TRAFİK İSTATİSTİK

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans) KURUM ADI ADI 390160001 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (AĞRI TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,44764 72,44764 390160003 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (ARDAHAN TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,11422 72,11422 390160005 SAĞLIK BAKANLIĞI

Detaylı

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL YERLEŞİMLERDEKİ NÜFUS %'Sİ... 4 EK 1.2... 6 KİŞİ BAŞI REEL GSYİH,

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : 2017 Yıllık Kullanım Hakkı Ücretleri. : Yetkilendirme Dairesi Başkanlığının hazırladığı takrir ve

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : 2017 Yıllık Kullanım Hakkı Ücretleri. : Yetkilendirme Dairesi Başkanlığının hazırladığı takrir ve BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 14.12.2016 Karar No : 2016/DK-YED/486 Gündem Konusu : 2017 Yıllık Kullanım Hakkı Ücretleri KARAR ekleri incelenmiştir. : Yetkilendirme Dairesi

Detaylı

Tablo Yılında İnternet Erişimi Olan Girişimlerin, İnterneti Kullanım Amaçları

Tablo Yılında İnternet Erişimi Olan Girişimlerin, İnterneti Kullanım Amaçları gayrimenkul faaliyetleri gösteren girişimlerde %7,9 oranı ile en düşük düzeyde gerçekleşmiştir. 2010 yılında İnternet erişimine sahip girişimlerin %78,1 i interneti bankacılık ve finansal hizmetler için,

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 1 İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE ÖRNEK YAPISI 3 2. FUAR SONUÇ ÖZET BİLGİLERİ

Detaylı

İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu. Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 2010

İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu. Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 2010 İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 200 Bilgisayarlı Tomografi milyon kişiye düşen cihaz sayısı İlk

Detaylı

ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 24 27 Nisan 2014 KONMAK 2014 KONELEX 2014 İSKON 2014

ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 24 27 Nisan 2014 KONMAK 2014 KONELEX 2014 İSKON 2014 ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 24 27 Nisan 2014 KONMAK 2014 Konya 11. Uluslararası Metal İşleme Makineleri, Kaynak, Delme, Kesme, Teknolojileri, Malzemeler, El Aletleri, Hidrolik ve Pnömatik Fuarı KONELEX 2014

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu

İÇİNDEKİLER. Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu İÇİNDEKİLER Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu Çizelge 1 Türkiye genelinde il merkezlerinin su ihtiyaçları ve ihtiyaçların karşılanma durumu icmali Çizelge 2. 2013-2015 yılları

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Nisan Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından tarihinde açıklanan, 2011 yılı Nisan ayı

Detaylı

DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014

DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014 DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

BASIN AÇIKLAMASI (Sözleşmeli Öğretmen Görevlendirmesi)

BASIN AÇIKLAMASI (Sözleşmeli Öğretmen Görevlendirmesi) BASIN AÇIKLAMASI (Sözleşmeli Öğretmen Görevlendirmesi) Bakanlığımıza bağlı resmî eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacını karşılamak üzere 05-12 Aralık 2007 tarihleri arasında, elektronik ortamda alınacak

Detaylı

ek: eğitim izleme göstergeleri

ek: eğitim izleme göstergeleri ek: eğitim izleme göstergeleri, eğitim izleme raporu 2010, sayfa 107-164 ek: eğitim izleme göstergeleri Geçtiğimiz yılki Eğitim İzleme Raporu nda ilk kez kamuoyuna sunulan Eğitim İzleme Göstergeleri nin

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLİM VE SANAT MERKEZLERİNE ÖĞRETMEN BAŞVURU VE ATAMA KILAVUZU 2010-1

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLİM VE SANAT MERKEZLERİNE ÖĞRETMEN BAŞVURU VE ATAMA KILAVUZU 2010-1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLİM VE SANAT MERKEZLERİNE ÖĞRETMEN BAŞVURU VE ATAMA KILAVUZU 2010-1 1 2 İÇİNDEKİLER 1. İlgili Mevzuat 4 2. İlkeler 4 3. Genel Açıklamalar 4 4. Atamalarda

Detaylı

TC SAGLlK BAKANLlGI. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

TC SAGLlK BAKANLlGI. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü TC SAGLlK BAKANLlGI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü L.C. SAGLIK BAKM'LIGI _ SAGLlKHİZMETLER1 GENEL MüDüRLüGÜ - SAGLIK. B.AK.M'LIGI OROAN,OOKU NAKl1 VE DİYALİZ HİZMEnERİ DAİREBAŞKANLIGI ~ 19. l"ıllliıliilııliiııınıılli

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans) KURUM ADI ADI 290160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 85,13376 85,13376 290160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER Taşra) 2 0 81,03624 82,65201

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMĐ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMĐ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. B A Ş B A K A N L I K YENĐ TEŞVĐK K SĐSTEMS STEMĐ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI MEVCUT TEŞVĐK SĐSTEMĐ Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki KDV

Detaylı

İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9

İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9 BAŞVURU ADEDİ 335 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2010 BAŞVURU İSTATİSTİKLERİ ANA BRANŞ BAZINDA DAĞILIM HAYAT DIŞI 307 HAYAT 28 İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9

Detaylı

M. SALİH URAS TÜİK DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015

M. SALİH URAS TÜİK DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015 M. SALİH URAS TÜİK DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015 Diyarbakır Bölge Müdürlüğü 1 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Sanayi Milli

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Stratejik Yatırımların Teşviki KDV İstisnası ü ü ü ü. Bölgesel Teşvik Uygulamaları

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Stratejik Yatırımların Teşviki KDV İstisnası ü ü ü ü. Bölgesel Teşvik Uygulamaları UYGULAMALAR YENİ TEŞVİK SİSTEMİ 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi 4 farklı uygulamadan oluşmaktadır: 1- Genel Teşvik Uygulamaları 2- Bölgesel

Detaylı

BÖLGE GRUP SIRALAMASI

BÖLGE GRUP SIRALAMASI ACİL TIP TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM TEKNİKERİ) ADANA İZMİR GAZİANTEP ANKARA MERSİN ESKİŞEHİR KONYA ZONGULDAK ÇANAKKALE HATAY DENİZLİ TEKİRDAĞ YALOVA AYDIN EDİRNE ANTALYA KAYSERİ ISPARTA BOLU UŞAK BİLECİK

Detaylı

-TÜRKİYE DE KİŞİ BAŞINA TÜKETİCİ BORCU 4 BİN TL YE YAKLAŞTI

-TÜRKİYE DE KİŞİ BAŞINA TÜKETİCİ BORCU 4 BİN TL YE YAKLAŞTI Umut Oran Basın Açıklaması 27.5.2013 -TÜRKİYE DE KİŞİ BAŞINA TÜKETİCİ BORCU 4 BİN TL YE YAKLAŞTI -SON ÜÇ YILDA KİŞİBAŞINA DÜŞEN TÜKETİCİ BORCU YÜZDE 90 ORANINDA ARTARKEN, AYNI DÖNEMDE TASARRUF NDAKİ ARTIŞ

Detaylı

İSTATİSTİK, ANALİZ VE RAPORLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI

İSTATİSTİK, ANALİZ VE RAPORLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI RAPOR BÜLTENİ İSTATİSTİK, ANALİZ VE RAPORLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri (TKHK, 13-) Tarih: 13/11/ Sayı : 12 Editör Aziz KÜÇÜK Hazırlayan Alpay KÖMBE Katkıda Bulunanlar Uğur TEKKANAT

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI ÖĞRETMENLERİN ALAN DEĞİŞTİRME KILAVUZU 1 İÇİNDEKİLER 1. İLGİLİ MEVZUAT 3 2. İLKELER 3 3. GENEL AÇIKLAMALAR 3 A. ALAN DEĞİŞTİRMELER 4 1. Başvuru

Detaylı

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI İL SPOR MERKEZLERİ UYGULAMALARINA AİT RAPOR VE İSTATİSTİKÎ BİLGİLER 2014 - ANKARA İL SPOR MERKEZLERİ Büyüyen gelişen ve genç nüfusa sahip Türkiye

Detaylı

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR Karar Tarihi:14.07.2009 Karar Sayısı:2009/15199 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı:16.07.2009/227290 Yürürlükte olan düzenleme üç farklı kategoride

Detaylı

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/09/2015

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/09/2015 KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/09/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Gümrükler Genel Müdürlüğü / DAĞITIM YERLERİNE

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Gümrükler Genel Müdürlüğü / DAĞITIM YERLERİNE T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : 85593407-156.01 Konu : ÖTV (I) sayılı liste bakımından görevlendirilmiş/yetkilendirilmiş vergi dairesi listesi 05.05.2016 / 15815308 DAĞITIM

Detaylı

TJOD 2009 KONGRESĐ BĐLET DETAYLARI

TJOD 2009 KONGRESĐ BĐLET DETAYLARI TJOD 2009 KONGRESĐ BĐLET DETAYLARI MADDE 1-GENEL KURALLAR a) 14 Mayıs 2009 tarihinde Türkiye den Kıbrıs a gidiş ve 19 Mayıs 2009 tarihinde Kıbrıs tan Türkiye ye dönüş olacak şekilde bilet tercihi yapılacaktır.

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans) 20020123801 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 77,71676 77,71676 20020123803 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 2 0 77,52866 78,22274 20020123805

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Gözden Geçirme Notları 2013 Yılı Mayıs Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından 03/05/2013 tarihinde açıklanan, 2013 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) haber bültenine göre Endeks; Aylık

Detaylı

122. GRUPTA İHALE EDİLECEK SAHALARIN LİSTESİ. Belirlenen Taban İhale Bedeli TL. 1 Adana 3327245 3183357 II. Grup 81.07 Arama 6.06.2016 9,30 60.

122. GRUPTA İHALE EDİLECEK SAHALARIN LİSTESİ. Belirlenen Taban İhale Bedeli TL. 1 Adana 3327245 3183357 II. Grup 81.07 Arama 6.06.2016 9,30 60. 122. GRUPTA İHALE EDİLECEK SAHALARIN LİSTESİ Sıra No İli Erişim İlişkili Erişim Maden Grubu Alanı Ruhsat Safhası İhale Tarihi Saati Belirlenen Taban İhale Bedeli TL. 1 Adana 3327245 3183357 II. Grup 81.07

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) Dr.Sait SEVİNÇ Kasım 2011 ANTALYA. T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı MHRS Nedir? Merkezi Hastane Randevu Sistemi

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/09/2015

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/09/2015 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/09/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

HİZMETİÇİ EĞİTİM FAALİYETLERİ İHTİYAÇ ANALİZİ

HİZMETİÇİ EĞİTİM FAALİYETLERİ İHTİYAÇ ANALİZİ HİZMETİÇİ EĞİTİM FAALİYETLERİ İHTİYAÇ ANALİZİ 1. Sunuş Günümüzde yeni teknolojilerin kullanılması ve yayılmasında, insan kaynaklarının çok önemli bir rolü olduğu kabul edilmektedir. Kamu kuruluşları da,

Detaylı