ADRESA BĐLĐŞĐM TEKNOLOJĐLERĐ SAN.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ADRESA BĐLĐŞĐM TEKNOLOJĐLERĐ SAN."

Transkript

1 LĐK ve ONLĐNE LĐK SÖZLEŞMESĐ Bir taraftan: Kırcaali mah gazcılar cad anafarta sok no:4/d Bursa adresinde mukim Adresa Bilişim teknolojileri San.ve Tic. LTD ŞTĐ. Diğer taraftan: adresinde mukim (Bundan böyle diye anılacaktır.) arasında aşağıdaki şartlarda bir sözleşme yapılmıştır. 1. DEYĐMLER Bu sözleşmede aşağıdaki deyimler, aksine bir açıklama olmadıkça hizalarında gösterilen anlamı ifade edecektir. ADRESA : Adresa Bilişim teknolojileri San. ve Tic. LTD ŞTĐ. : Bu anlaşmanın bir tarafını oluşturan ve bu sözleşme doğrultusunda LĐK hizmetlerini veren, pazarlayan gerçek veya tüzel kişi. YETKĐLĐ SERVĐS : ADRESA ile yetkili servis anlaşması imzalamış gerçek veya tüzel kişiler. MÜŞTERĐ : den veya doğrudan ADRESA dan sözleşme konusu ÜRÜNLER i satın alan gerçek veya tüzel kişi. ÜRÜNLER : ADRESA ın pazarladığı tüm ürünler. ADRESA.COM.TR : ADRESA ın leri ile arasında gerçekleşen iş uygulamalarını adresinde elektronik ortama taşıyan internet tabanlı platform. KURUM : lik müracaatında bulunan tüzel kişi. ADRESA MERKEZ DEPO : Kırcaali mah gazcılar cad anafarta sok no:4/d Bursa BANKA : Adresa.com.tr üzerinden ADRESA ve arasında gerçekleşen online havale ve eft işlemleri altyapısını sağlayan banka veya finansal kurum. 2. SÖZLEŞMENĐN KONUSU Bu sözleşme ile ADRESA, sözleşme ekinde gösterilen ÜRÜNLER in, TÜRKĐYE CUMHURĐYETĐ SINIRLARI içinde bu sözleşme ve eklerinde belirtilen hüküm ve şartlarla pazarlanıp satılması amacıyla adı/ünvanı ve adresi yukarıda belirtilen gerçek veya tüzel kişiyi olarak tayin eder. 3. ADRESA.COM.TR HĐZMETLERĐ 3.1. HĐZMETLERĐN KAPSAMI ADRESA işbu sözleşmeyi fiziken imzalayan veya online formlar üzerinde kabul ettiğini beyan eden bütün lerine, imza veya online kabul tarihinden itibaren Adresa.com.tr hizmetlerini kullanma imkânı verir. lerin Adresa.com.tr de ulaşabileceği bilgiler ve yapabileceği işlemler; statüsü, teminat mektubu vadesi, kredi limiti, risk tutarı ve sair kriterler ile kontrol edilerek kısıtlanabilir ADRESA.COM.TR HĐZMETLERĐNĐN TANIMI ÜRÜN BĐLGĐLERĐ VE SĐPARĐŞ ADRESA, Adresa.com.tr de, ÜRÜNLER hakkında genel ve teknik bilgi, ÜRÜN modelleri, ÜRÜN stok durumu gibi bilgiler gösterir ve lerin sipariş girmeleri için gerekli ortamı sağlar MÜZAYEDELĐ SATIŞ Bazı seçilen ÜRÜNLER, Adresa.com.tr de müzayede ile de satışa çıkartılır. Müzayedelerde çeşitli açık artırma usulleri veya başka metodlar uygulanabilir FĐNANSAL BĐLGĐLER ADRESA, otomasyon sisteminde kayıtlı bulunan, ye ait firma kartı ve cari kartlarındaki finans hareketlerini, kredi limitini, risk tutarını ve benzeri bilgileri ye gerçek zamanlı (real time) görüntüleme imkânı verecek araçlar sunar ve bu bilgileri kullanarak siparişler üzerinde kontrol mekanizması kurar ÖDEME ler, Madde 7.6 da belirtilen hükümler çerçevesinde, Adresa.com.tr üzerinden BANKA havalesi, kredi kartı (kişisel,müşteri veya kurumsal), elektronik cüzdan, elektronik nakit, elektronik çek ve benzeri yöntemler ile ödeme yapabilir GÜVENLĐK VE MAHREMĐYET ADRESA GÜVENLĐK VE MAHREMĐYET POLĐTĐKASI isimli dokümanda belirtilen esaslar uygulanır. Bu doküman her zaman Adresa.com.tr de yer alır ve ADRESA bu doküman üzerinde istediği zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar ONLINE LĐK Bilgisayar donanım ve yazılım hizmeti veren KURUM lar, olmak üzere online müracaatta bulunabilir. Bu müracaatlarda verilen bilgiler gerçek-zamanlı olarak, önceden belirlenmiş kıstaslar çerçevesinde, ADRESA veritabanlarındaki bilgiler ile karşılaştırılarak sistem tarafından kabul veya red edilir.

2 4. NĐN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERĐ 4.1., ÜRÜN leri TÜRKĐYE CUMHURĐYETĐ SINIRLARI içinde kendi nam ve hesabına pazarlayarak satmaya yetkilidir. 4.2., ÜRÜNLER in satışının artırılması ve geliştirilmesi için mümkün olan her türlü çabayı ADRESA tarafından tespit edilen satış politikalarına uygun olarak gösterecektir. 4.3., faaliyetlerini rekabet ve iş ahlakı prensiplerine uygun olarak yürütecek ve yönlendirecektir. 4.4., tatminkar seviyede pazarlama, satış ve satış sonrası destek hizmeti verebilecek en az 3 kişilik tecrübeli eleman istihdam edecektir., bu elemanları ADRESA ın yapacağı eğitim seminerlerine göndermekle yükümlüdür. 4.5., ADRESA ın acentası ve kanuni temsilcisi olmayıp ADRESA namına veya hesabına hiçbir şekilde herhangi bir sözleşme yapamayacağı veya sözleşmelere katılamayacağı gibi, ADRESA ı taahhüt altına sokan, ADRESA a mükellefiyet veya sorumluluk yükleyen herhangi bir işlemde bulunamayacak, ADRESA adına veya hesabına sorumluluk veya yükümlülük kabul edemeyecek, hiçbir şekilde ADRESA ı resmi merciler dahil üçüncü kişilere karşı temsil edemeyecektir ADRESA ın sözleşmeli bayileri, marjlarından fedakarlık ederek, ADRESA ın ürünlerini pazarlayacak tali bayilikler oluşturabilir. Ancak bu bayilerin bir listesini ADRESA a önceden bildirerek onaylatmak zorundadırlar. ADRESA ın tali bayilere karşı hiçbir hukuki sorumluluğu yoktur adına Adresa.com.tr de işlem yapacak kullanıcılar KULLANICI ADI ve ŞĐFRE lerini kullanarak Adresa.com.tr ye girerler Bütün KULLANICI AD ları sadece o KULLANICI ADI ile beraber kullanılabilecek bir ŞĐFRE ye sahip olmalıdır. ŞĐFRE ler kullanıcının kendisi tarafından sistem üzerinde değiştirilebilir ADRESA, her de tam yetkili olan bir kişiye sadece o ye mahsus bir MASTER KULLANICI ADI tanımlar ve sadece bu KULLANICI ADI ile geçerli olan bir ŞĐFRE verir. MASTER KULLANICI nın diğer kullanıcılardan farkı, Adresa.com.tr de adına erişen kullanıcıları yönetmesi, gerektiğinde yeni KULLANICI hesapları açabilmesi ve yetkilerini belirleyebilmesidir. Bütün bu hesapları kullanan kişilerin yapacağı işlemlerden sorumludur. KULLANICI AD ları genel ahlâka aykırı, kişileri veya kurumları rencide edici nitelikte olamaz KULLANICI AD ları ve ŞĐFRE lerinin yetkisiz kişiler tarafından kullanılmasının doğuracağı zararlardan nin 1kendisi sorumludur; ADRESA sorumlu tutulamaz , MASTER KULLANICI ADI ve ŞĐFRE si ile kendisinin tanımladığı KULLANICI ADI ve ŞĐFRE lerini yi temsil yetkisi olmayan kişilere veremez. Vermesi halinde, üçüncü gerçek ve tüzel kişilerin yol açacağı her türlü müspet ve menfi zararlardan ve kâr kaybından sorumludur Adresa.com.tr yi oluşturan veritabanları, yazılımlar, resimler, hareketli veya hareketsiz görüntüler ve her türlü kod un telif hakkı ADRESA a aittir., bunlara ve bunları üzerinde bulunduran donanımlara madde 4.7 da belirtilen şeklin dışında ve kendisine verilen yetki haricinde ulaşmaya çalışmayacağını beyan ve taahhüt eder. Böyle bir teşebbüs vukuunda ADRESA işbu sözleşmeyi derhal fesh edebilir Adresa.com.tr de yer alan ÜRÜN lere ait fiyatları, stok bilgileri ve benzeri bilgiler ADRESA ile arasındaki ticari sırlardır. buradan elde edeceği bilgileri hiçbir şekilde üçüncü gerçek ve tüzel kişiler ile paylaşamaz., edindiği bilgilerin gizliğinden sorumludur ADRESA ın Adresa.com.tr de yapacağı duyurular, ye bizzat yapılmış demektir., Adresa.com.tr ye bağlanarak, ADRESA ın yapacağı duyuruları ve meydana gelebilecek değişiklikleri kontrol etmekle yükümlüdür , ADRESA istediği takdirde, satış yaptığı müşterilerine ait sair bilgileri bir liste halinde vermekle mükelleftir , ADRESA dan teslim alacağı ÜRÜNLER i teslim aldığı gün kontrol edecek ve varsa nakliye sırasında vuku bulmuş hasarları ve noksanları, teslimatı yapan kargo şirketi temsilcisi ile tutacağı tutanağı derhal ADRESA a bildirecektir. Aksi takdirde, bu hasar ve eksiklik garanti kapsamında olmadığından, ücretsiz giderilemeyecektir , siparişlerini Adresa.com.tr üzerinden bizzat kendisi veya ADRESA daki müşteri temsilcisi vasıtası ile ADRESA a ulaştıracaktır. ADRESA daki müşteri temsilcisine verilen siparişlerde sevk adresi ile ilgili değişiklikler, ADRESA daki müşteri temsilcisine elektronik posta veya faks yolu ile bildirilmelidir , ÜRÜNLER e ilişkin siparişlerinde ADRESA ın sözleşme ekinde, aylık listelerinde veya Adresa.com.tr de belirtilen satış ve ödeme şartlarına uymak zorundadır. ADRESA, bir (1) hafta önceden ye bildirmek kaydıyla satış ve ödeme şartlarını (kabul edilen siparişlere ilişkin olanlar hariç) değiştirebilir. Ancak ithalat maliyetine tesir edecek herhangi bir hususta, vuku bulacak değişiklikler, kabul edilmiş siparişler dahil satış şartlarına, herhangi bir önceden bildirime gerek olmaksızın derhal intikal ettirilir.

3 4.19. Bayilik ile ilgili bildirmiş olduğu bütün bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu (şifre unutma gibi)durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul eder Adresa.com.tr ye erişim için kendisine verilen ŞĐFRE nin ve kendi oluşturacağı KULLANICI ADI ve ŞĐFRE lerin güvenliğinden sorumlu olduğunu, bu KULLANICI ADI ve ŞĐFRE lerle yapılacak işlemlerin adına yapıldığı ve bu AD ile ŞĐFRE leri kullanan kişilerin tarafından yetkilendirildiğini kabul eder , Adresa.com.tr ve ADRESA ın diğer internet satış sitelerinden veya telefonla vermiş olduğu siparişe bağlı olarak yapmış olduğu alışverişlerde kullandığı kredi kartlarının sahte, kayıp, çalıntı vs. kart olmadığını, kart sahibinin bilgisi dahilinde kullanıldığını, kullanılan kart ile ilgili her hangi bir nedenle ödeme iptali olması halinde ve/veya iade talebi olması halinde ADRESA nezdinde doğacak tüm zararlardan sorumlu olduğunu, bu zararların ADRESA nezdindeki cari hesabına borç olarak kaydedileceğini ve ADRESA tarafından talep edildiğinde, tüm fer ileriyle derhal ve nakden ADRESA a ödeyeceğini ve/veya ADRESA nezdindeki cari hesabında mevcut bedellerden her hangi bir ihtar, ihbar ve/veya hüküm tesisine gerek kalmaksızın tahsil edilmesine muvafakatinin olduğunu, bu kart kullanımı ile ilgili tüm hukuki ve cezai sorumluluğun şahsına ait olduğunu, kabul beyan ve taahhüt eder. 5. ADRESA IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERĐ 5.1. ADRESA, kamu ihalelerine doğrudan kendi adına ve hesabına katılma hakkına sahip olduğu gibi dilediği özel ve tüzel kişilere doğrudan kendi adına ve hesabına satış yapma hakkına da sahiptir ADRESA, ÜRÜNLERĐN cari satış bedellerini gerek gördükçe yeniden tespit ederek, ye bildirir. önceden izin almaksızın ilan edilen tüketici fiyatlarından %5 den fazla iskonto yapamaz ADRESA, Adresa.com.tr yi sürekli olarak açık tutmaya gayret edecektir. Sistem bakımı, yazılım bakımı, yenileme, Internet hatlarında meydana gelebilecek problemler sebebiyle meydana gelebilecek hizmet kesintilerinden ve nin Internet e bağlanmakta yaşayacağı problemlerden ADRESA sorumlu tutulamaz ADRESA, gerekli gördüğünde nin Adresa.com.tr erişimini engelleyebilir ADRESA, Adresa.com.tr de sağladığı bilgilerin ve gerçekleşen işlemlerin doğruluğu için gerekli yazılım ve donanım altyapısını kurar ve bunun devamlılığı için gayret gösterir. Ancak muhtelif sebeplerle meydana gelebilecek yanlışlıklardan ve bunların doğuracağı zararlardan sorumlu tutulamaz ADRESA, bayi bilgilerinin güvenlik ve mahremiyetini madde 3.3 de belirtilen hususlara uygun olarak sağlamak için gerekli altyapıyı kurar ve devamlılığı için gayret gösterir. Buna rağmen istenmeyen şartlar altında meydana gelebilecek zararlardan ADRESA sorumlu değildir Adresa.com.tr de düzenlenen müzayedelere katılım, belirli şartlar gerektirebilir. ADRESA, her müzayedede farklı şartlar ve kurallar uygulayabilir, fakat bir müzayede başladıktan sonra bitene kadar kuralları değiştirmez Adresa.com.tr de düzenlenen müzayedeler, olağan açık artırma usulü ile yapılabileceği gibi, farklı zamanlarda farklı müzayede usulleri de uygulanabilir ADRESA, bütün durumlarda, müzayedelerin adaletli bir şekilde cereyan etmesi konusunda gerekli şartları ve LER arasında adaleti sağlamak için gayret gösterir ADRESA, Adresa.com.tr de verdiği hizmetlere yenisini ilave edebilir, bazı hizmetleri kaldırabilir veya istediği değişikliği yapabilir. 6. LĐK KABULÜ 6.1. LĐK müracaatları fiziki ve online olarak kabul edilir. Online müracaatın kabulü halinde KURUM a geçici bayilik statüsü verilir Geçici statüsü alan KURUM lar, işbu sözleşmeyi imzalayarak diğer evraklar ile beraber yedi (7) gün içerisinde ADRESA a ulaştırmakla yükümlüdür. Evrakların bu süre içerisinde ulaşmaması halinde, ADRESA, KURUM un geçici LĐK statüsüne son verebilir veya bir süre daha uzatmaya karar verebilir ADRESA, geçici statüsü verilen KURUM hakkında araştırma yapar ve madde 6.2 de belirtilen süre sonunda KURUM un olmasına veya ADRESA ile olan LĐK sözleşmesinin son bulmasına karar verir KURUM un, geçici LĐK statüsüne sahip olduğu süre zarfında verdiği siparişler, geçici LĐK statüsü sona ermiş ve LĐK müracaatı reddedilmiş olsa bile geçerlidir ve ADRESA ın onayı olmadan KURUM tarafından iptal edilemez. KURUM, sipariş ettiği ÜRÜN ve hizmetlerin bedelini, ödemekle yükümlüdür Adresa.com.tr üzerinden online olarak LĐK müracaatında bulunan KURUM veya kişiler, verdikleri bilgilerin doğruluğunu taahhüt eder ve verdikleri bilgilerin yanlışlığı ve eksikliği neticesinde ADRESA ın uğrayacağı zararı veya kâr kaybını tazmin etmeyi kabul eder Her türlü ihtilaf vukuunda ADRESA ın bilgisayar ve muhasebe kayıtları esas alınır.

4 7. SATIŞ VE ÖDEME ĐLE ĐLGĐLĐ HUSUSLAR 7.1. TEMĐNAT MEKTUBU, eline ulaşmış, yoldaki malların ve portföydeki ödeme araçlarının riskini karşılamak üzere ADRESA ya asgari USD ve/veya TL bedelli kesin ve süresiz banka teminat mektubu vermeyi kabul ve taahhüt eder SATIŞ TAHMĐNLERĐ, Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarının ilk haftasında, bu tarihlerden en az üç ay sonrasındaki dönemde ADRESA dan teslim almayı planladığı ekipman için tahminlerini, talep etmesi halinde ADRESA a yazılı olarak verecektir. Bu tahminler, bakımından, (+ veya -) %20 oranında bağlayıcıdır; aksi halde, ADRESA ın her türlü müsbet ve menfi zararı ile kar kaybı zararından sorumlu olur. Yine bu tahminlerin, ADRESA ın ithalat planlaması yapması ve stok sorunu yaşanmaması için sağlıklı yapılması gerekir. ADRESA, nin tahminleri ile bağlı değildir ve bu tahminleri gerçekleştirme yükümlülüğü altına girmez. lerin makina taleplerinde öncelik sırası bu tahmin listesine göre olacaktır FĐYATLAR, ÜRÜNLERĐ, ADRESA ın düzenleyeceği ve gerek gördükçe değiştireceği ve sipariş tarihinde cari olan FĐYAT LĐSTESĐ nde gösterilen fiyatlardan, varsa ek bayi iskontosunu düşerek alır. tarafından ADRESA dan satın alınacak Donanım / Yazılım ÜRÜNLERĐ nin fiyatları ve varsa bu fiyata dahil sair hususlar Adresa.com.tr sayfası üzerinde gösterilir YURT ĐÇĐ SATIŞLAR , ürün fiyatlarının, Adresa.com.tr de döviz olarak belirtilmiş olması halinde, bu bedelin Türk Lirası karşılığı, fatura ediliş tarihindeki T.C. Merkez Bankası efektif satış kuru üzerinden hesaplanarak fatura üzerinde gösterilir. T.C. Merkez Bankası kur uygulaması piyasa şartları doğrultusunda Adresa.com.tr de gösterilmek koşuluyla ADRESA tarafından değiştirilebilir., ödeme tarihlerine göre ADRESA aleyhine olabilecek kur farkından ADRESA a karşı sorumlu olacaktır ve yüksek oranlı devalüasyon iddiasına dayalı olarak uyarlama veya herhangi bir bedel indirimi talebinde bulunamayacaktır nin Adresa.com.tr yi kullanarak veya ADRESA daki müşteri temsilcisi vasıtası ile vermiş olduğu siparişinin tarihi ile ÜRÜNLER in fiilen ithallerine kadarki dönemde, gümrük tarife ve resimlerde ve/veya ithalat maliyetine tesir edecek herhangi bir hususta vuku bulacak değişiklikler, fiyatlara aksettirilecektir , hiçbir müşteri kesimi için satış yapmamaya zorlanamaz. Ancak ADRESA, doğrudan kendi satış grubu tarafından bakılan müşterilere satış yapması halinde, dilediği fiyattan bu satışları gerçekleştirebilir; fiyatlarına uyma yükümlülüğü yoktur YURT DIŞINA SATIŞ, ÜRÜNLER i, ADRESA ın önceden yazılı müsaadesini almaksızın yurt dışına satamaz, ihraç edemez ve başka suretle gönderemez ÖDEME nin satın alacağı ÜRÜNLER için ödeme planı, nin kendisinin seçmiş olduğu ödeme planı, SĐPARĐŞ ONAY SAYFASI nda gösterilir ve nin onaylaması beklenir. Sipariş işlemi sonrasında ye gönderilen de de sipariş ile ilgili bütün bilgiler yer alır. Bu , tamamen bilgilendirici mahiyette olup, sistem tarafından otomatik olarak üretilmektedir ve meydana gelebilecek herhangi bir yanlışlıktan ADRESA sorumlu tutulamaz. Meydana gelen yanlışlıklar fark edildiğinde ADRESA tarafından düzeltilerek ye bildirilir ADRESA tarafından tedarik edilecek muhtelif ÜRÜN ve servislere ait fatura bedelleri, fatura tarihinden Itibaren üç (3) iş günü içinde ADRESA a faturada yazılı vadesine uygun aşağıda yazılı ödeme araçları ile ödenecektir. tüm ödemeleri, nakden, banka havalesi, kredi kartı (kişisel, müşteri, kurumsal), elektronik cüzdan, elektronik nakit, elektronik çek veya kendi tanzim ettiği ya da ciroladığı çeklerle yapar. nin, avanslar dahil geciken ödemeleri için aylık, ADRESA ın cari olan vade farkından finansman kaybı hesaplanacaktır. bu ödemeyi kendisine yazılı yapılacak tebliğden sonra üç (3) iş günü içinde nakden ADRESA a ödemekle yükümlüdür , sipariş sırasında, ADRESA ile anlaşması olan BANKA lar aracılığı ile Adresa.com.tr üzerinden otomatik talimat vererek havale ile ödeme yapmayı tercih edebilir. Bu durumda, ödeme, ve BANKA arasında yapılan sözleşmeye istinaden peşin havale, taksitlendirme veya kredilendirme seçenekleri ile olabilir. Taksitlendirme seçeneğinde, nin vadesi gelen borcu, ödeme planına uygun olarak BANKA tarafından ADRESA hesabına havale edilir. Kredilendirme opsiyonunda ise, ve BANKA arasında kredi anlaşması mevcut olmak şartıyla, nin vadesi gelen borcu, ödeme planına uygun olarak BANKA tarafından ADRESA hesabına ödenir.

5 Madde e istinaden yapılan taksitli ve kredili ödemelerde, taksit vadesi geldiğinde, hesabında yeterli tutar bulunmaması, kredi limitinin yetersiz olması veya başka bir sebeple havalenin gerçekleşmemesi halinde madde te belirtilen hükümler uygulanır , satış bedellerini belirlenen günlerde nakten ve defaten ödemek durumundadır. Aksi takdirde bakiye bütün bedeller hiçbir ihtar ve ihbara yer olmaksızın muacceliyet kesbeder. Muacceliyet kesbeden bu bedel ve temerrüde düşülen toplam bedel üç gün içinde ödenmediği taktirde hiçbir ihtarata lüzum kalmaksızın, dava/takip açılmış olsun veya olmasın, fiili ödeme gününe kadar geçecek her gün için %... özel ceza-i şartı ile %... akti temerrüt faizini ödemeyi kabul ve taahhüt eder. ADRESA bir yandan bu ödemeleri kabul edebilir ve diğer yandan da haklı olarak işbu akti feshedebilir. Aradan zaman geçmesi aktin feshini imkansız kılmaz Fer i alacaklar, tazminat, özel ceza-i şartlar ve sair ödemeler için de, madde de belirtilen hükümler aynen uygulanır , Adresa.com.tr de yaptığı online kredi kartı veya online banka havale işlemlerinin geri alınmasını, her ne şart altında olursa olsun, ilgili banka veya kredi kartı şirketinden talep etmeyeceğini kabul eder. Đhtilaf vukuunda, talebini ADRESA a ile bildirecek ve ters işlem, uygun gördüğü takdirde, ADRESA tarafından yapılacaktır Gerek nakit, gerek çek, gerekse kredi kartıyla yapılan TL ödemeler o günkü T.C. Merkez Bankası efektif satış kurundan USD ye çevrilerek cari hesabına alacak kaydedilir , Adresa.com.tr üzerinden ve mail order talimatıyla kredi kartları ile yaptığı bütün ödemelerde; kart sahibine ait yazılı ve imzalı mail order talimatı, kart sahibinin kimlik ve kredi kartı fotokopilerini alarak muhafaza etmek ve ADRESA ın bu bilgileri istediğinde göndermek zorundadır RISTURN VE ĐSKONTO UYGULAMALARI Bayi iskontosu ve risturn uygulaması, ciro, satış platformu vesaire gibi kıstaslar esas alınarak uygulanacaktır. Risturn ve iskonto oranları dönemsel olarak ye bidirilecektir VERGĐLER ADRESA ın bütün ürün bedelleri, NET olup KDV dahil herhangi bir nam altındaki hiçbir vergiyi ihtiva etmez. veya MÜŞTERĐ si tarafından ödenmesi gereken ancak fiilen ADRESA tarafından ödenen her türlü vergiyi, bildiriminde madde deki şartlar dahilinde ADRESA a ödeyecektir. 8. ADRESA TARAFINDAN SON KULLANICIYA YAPILAN SATIŞLAR 8.1. ADRESA, ye yaptığı satışların dışında, MÜŞTERĐ ye Adresa.com.tr sitesinden veya başka yollarla ÜRÜN satışı gerçekleştirebilir ve bu satışlarla ilgili olarak ÜRÜN teslimi ve bununla ilgili diğer hususların tarafından yerine getirilmesini isteyebilir ADRESA, madde 8.1 e istinaden yapılan satışlar çerçevesinde hizmet veren ye, ilgili satış modelinde belirtilen oranda veya tutarda komisyon verir Teslimatın üzerinden yapıldığı durumlarda, aşağıdaki hükümler uygulanır: Kargo ücreti her satış modelinde açıkça belirtilen taraf tarafından ödenir. Kargo ücretinin müşteri tarafından ödeneceği durumlarda kargo ücreti tahsilatı peşin olarak yapılır MÜŞTERĐ, ödemesini sipariş sırasında kredi kartı, elektronik cüzdan, elektronik nakit, elektronik çek, online BANKA havalesi veya diğer elektronik ödeme metodları ile yapar. ADRESA, online yapılan ödeme işlemine dair matbu bir belge düzenleyerek bu belgenin mal teslimi sırasında MÜŞTERĐ tarafından kimlik göstermek suretiyle imzalanmasını talep edebilir. Teslimatı yapan, MÜŞTERĐ nin belgeyi imzalamaması veya kimliğini ibraz edememesi halinde teslimatı yapmayacaktır ADRESA tarafından aksi yazılı olarak belirtilmedikçe,, Adresa.com.tr sitesinden yapılan ÜRÜN satışı ile ilgili olarak herhangi bir tahsilat yapmayacaktır. nin kendisinin MÜŞTERĐ ye yaptığı satışlar bunun dışındadır ÜRÜN ün ADRESA tarafından adına faturalanması halinde,, ADRESA ın kendisine kestiği fatura tutarına eşit tutarda veya kendisine yazılı olarak bildirilen tutarda faturayı MÜŞTERĐ adına tanzim edecektir. nin teslimat sırasında, MÜŞTERĐ ye, bu ÜRÜN dışında başka bir satış yapması durumunda, o satışın tutarını bu faturaya dahil etmeyecektir , ÜRÜN kendisine ulaştığında MÜŞTERĐ ye telefon ederek ÜRÜN ünü teslim alabileceğini bildirmekle yükümlüdür , teslim aldığı ve MÜŞTERĐ ye ait olan ÜRÜN ü MÜŞTERĐ talep ettiği anda teslim etmekle yükümlüdür.

6 MÜŞTERĐ, ÜRÜN ü, teslim aldığı andaki şekliyle kanun tarafından belirtilen zaman zarfında iade edebilir., ÜRÜN ün orijinal durumda ve hasarsız olduğundan emin olacak ve ADRESA a göndermek üzere teslim alacaktır.faturasını iptal etmek nin sorumluluğundadır ve iptal edilmemiş olması ADRESA ı herhangi bir yükümlülük altınasokmaz ÜRÜN iadesi vukuunda,, ÜRÜN ü müşteriden kanuni şartlar çerçevesinde teslim alır ve iade faturası keserek ADRESA a kargo ile ödemeli gönderir. ADRESA, ÜRÜN ü teslim aldığında, ÜRÜN ücreti ve KDV yi MÜŞTERĐ nin kredi kartına iade eder (charge-back), buna mukabil hesabına kaydettiği tahsilatı geri alır ve nin ADRESA a kesmiş olduğu komisyon faturası tutarında bir iade faturasını adına tanzim eder. ÜRÜN gönderimi sırasında kargo ücreti MÜŞTERĐ tarafından ödenmişse bunu iade etmez., ÜRÜN ü kendi satın almayı tercih ederse, nin hesabı ÜRÜN tutarı kadar alacaklandırılır , hizmetinin bedeli olarak, her satış modelinde önceden belirlenen oranda ve ADRESA in kendisine yazılı olarak bildirdiği tutarda bir faturayı ADRESA e kesecektir. ADRESA tarafından kendisine bildirilen tutar önceden mail ile bidirilen orandan farklıysa, bu durumu en kısa zamanda ADRESA e bildirerek düzeltilmesini talep edecektir Satılan ÜRÜN ün ve aplikasyon yazılımlarının tatbiki ve işletilmesi tamamiyle MÜŞTERĐ nin sorumluluğundadır. Đsterse den ücret karşılığı hizmet talep edebilir. 9. TESLĐM, KURULUŞ VE ĐADE 9.1. nin siparişleri, ÜRÜNLER in siparişin verildiği depoda mevcut bulunması ve nin finansal riskinin müsait olması şartıyla, geliş sırasına göre en kısa zamanda faturalanarak sevk edilir. Risk hesabı, ye kesilmiş olan faturalar ve bayinin ödeme tip ve tutarları dikkate alınarak ADRESA otomasyon sisteminde tanımlı formüller ile yapılır. ADRESA, gerek gördüğünde bu formülleri değiştirme hakkına sahiptir Yurt içi satışlarda, bütün ÜRÜNLER in sevki, ye ADRESA ın anlaşmalı olduğu kargo şirketleri ile yapılır. Kargoya teslim edilmiş ÜRÜNLER, ye teslim edilmiş kabul edilir. Kargoda meydana gelecek hertürlü gecikme ve kayıp işlemlerinden dolayı nin maruz kalabileceği zarar ve ziyandan ADRESA sorumlu tutulmayacaktır Her türlü ürün sevkinde belirlenen limit sipariş tutarına kadar kargo ücretleri ye aittir. Limit üzerindeki kargo ücretleri ADRESA tarafından ödenir. Limit miktarı dönemsel olarak tesbit edilerek katalogları ve Adresa.com.tr de duyurulur Satılan ÜRÜN lerin ve aplikasyon yazılımlarının tatbiki ve işletilmesi tamamiyle nin veya MÜŞTERĐ nin sorumluluğundadır ADRESA, online yapılan ödeme işlemlerine dair kredi kartı, BANKA havale emri gibi belgeler düzenleyerek bu belgelerin mal teslimi sırasında yetkili kişilerce kimlik göstermek suretiyle imzalanmasını talep edebilir. Belgelerin imzalanmaması veya imza yetkisine sahip kişinin bulunmaması halinde teslimatın gerçekleşmesini engelleme hakkına sahiptir. 9.6., ÜRÜN leri teslim aldığı anındaki şekliyle ilgili kanunlarda belirtilen zaman zarfında iade edebilir. 9.7., kargodan gelen ürünleri kontrol ederek alır. ÜRÜNLER de eksik veya hasar varsa tutanak tutar ve kargo şirketi elemanına bu tutanağı imzalatarak ürünleri teslim alır veya kargodan ürünü teslim almayarak durumu ADRESA a bildirir Kargo ile gerçekleştirilen ürün teslimatı sürecinde müşteri sistemde belirtilen adreste bulunamaz ise müşteriye kargo elemanı tarafından ziyaret notu bırakılır. Müşteri üç gün içinde aradığı takdirde teslimat aynı adrese ek ücret karşılığı gerçekleştirilir. Müşteri üç gün içinde aramadığı takdirde, ürün siparişi verilmemiş kabul edilir. Ancak bu takdirde dahi kargo ücreti nin cari hesabına borç olarak kaydedilecek, kredi kartı ile yapılmış siparişlerde ise kredi kartından bu bedel tahsil edilecektir. Ürün nakliyesini ADRESA ile anlaşmalı kargo şirketlerinin gerçekleştirmediği alışverişlerde, taşıma koşulları ilgili kargo şirketi tarafından belirlenir siparişlerini müşteri temsilcisi ve Adresa.com.tr yi kullanarak verebilir. Müşteri temsilcisine verilen siparişlerde sevk adresi ilgili müşteri temsilcisine elektronik posta veya faks yolu ile ulaştırılmalıdır. adına yapılacak olan teslimat adresleri Adresa.com.tr internet sitesi veya ADRESA ın daha sonra duyuracağı diğer teknik altyapılar ile bu bilgiler belirtilen bölümlere girilmek veya ADRESA ın talep ettiği data formatlarında göndermek suretiyle ADRESA a ulaştırılabilecektir. Teslim alacak kişilerin isimleri belirtilmesi halinde teslimat bu kişilere kimlik doğrulama yöntemi ile yapılacaktır. Belirtilmemesi durumunda adreste belirtilen yetkili kişilere teslimat yapılacak teslimatın yapıldığı kişilerin isimleri kayıt altına alınacaktır.

7 9.10. Đrsaliyenin imzalanmış olması ile malları teslim almış kabul edilecektir. Burada teslim alan kişinin kimlik kontrolü yapılacak ve tarafından teslim alınmadığına dair yapılan hiçbir itiraz kabul edilmeyecektir. Bu şekilde teslimatı yapılan siparişlerin takibi için, ADRESA uygun görürse Adresa.com.tr adresinde, sipariş takip bölümünde bir geliştirme yaparak irsaliyeli teslimatları ayrıca raporlayabilecektir. Bu şekilde yapılan teslimatlarının tümünün tarafından alınmış kabul edileceği tarafından kabul ve beyan edilmiştir. 10. ÜRÜN VE HĐZMETLERE DAĐR HÜKÜMLER GARANTĐ VE TEKNĐK SERVĐS Donanım ÜRÜNLER inin garanti müddetleri ve kapsamları, ÜRÜNLERĐ in teslimlerinde birlikte verilecek olan GARANTĐ KARTLARI nda belirtilir. GARANTĐ MÜDDETĐ nin başlangıcı, nin kendi kullanacağı ÜRÜNLER için, ADRESA faturasının tarihi; nin ÜRÜNLER i kendisi kullanmadan satması halinde ise nin bu ürün için MÜŞTERĐ sine çıkaracağı faturanın tarihidir. Ancak bu halde, garanti müddetinin tarihi, ADRESA ın bu ürün için ye çıkarttığı faturanın tarihinden üç (3) ay sonrayı geçemez. Garanti kapsamındaki veya garantisi dolmuş cihazların bakımı yetkili servislerce yapılır. Bu servis noktalarında tamir edilemeyen arızalı cihazlar ADRESA MERKEZ DEPO suna teslim edilir. Yetkili Teknik Servis anlaşması olmayan ler teslim aldıkları arızalı cihazları gerekli açıklamayla birlikte, kargo ve nakliye ücretleri kendilerine/müşterisine ait olmak üzere, en yakın Yetkili Servise teslim edecekler ya da MÜŞTERĐ sinin teslimini temin edeceklerdir. Bayi, ürünlerle beraber gelen garanti kartını uygun şekilde doldurarak müşteri ve/veya ADRESA a teslimle yükümlüdür DESTEK nin ADRESA ile Teknik Servis sözleşmesi de imzalaması halinde, kendisinin ya da başka bir nin satmış olduğu veya ADRESA ın satışını yapmış olduğu ÜRÜNLER için, YETKĐLĐ TEKNĐK SERVĐS sözleşmesi şartları çerçevesinde, Donanım Teknik Arıza / Bakımını TEKNĐK SERVĐS departmanı ile vermeyi kabul eder MALZEME Kağıt, mürekkepli şerit, disk paketleri, baskı ünitelerinin baskı kafaları ve bandları vesaire gibi her türlü sarf malzemesi, ÜRÜNLER in satış bedellerine dahil olmadığı gibi garanti kapsamında da değildir. ADRESA bu gibi sarf malzemelerini elinde satış için mevcut oldukları müddetçe ve ADRESA ın tesbit edilmiş fiyatlarıyla normal fatura şartlarına göre ye veya MÜŞTERĐ sine satmayı kabul eder. Tariflerine uygun olmayan malzeme kullanımı yüzünden ÜRÜNLER in maruz kalacağı hasar veya meydana gelebilecek başka zararlardan, ADRESA sorumlu değildir. 11. MARKALAR VE BUNLARA ĐLĐŞKĐN HUSUSLAR ye satılacak veya tevdi edilecek ÜRÜNLER in markaları üzerinde münhasır haklara sahip bulunmaktadır., münhasıran ADRESA a veya diğer 3. şahıslara ait olan bu marka, tanıtıcı işaretleri, Ticaret Ünvanlarını, kendi Ticaret Ünvanı, Đşletme Adı olarak veya bu ünvan ve adlarla birlikte kullanamaz. 12. PATENTLER VE TELĐF HAKLARI 12.1., ADRESA a ait bulunan FĐKĐR ÜRÜNLERĐ ne (intellectual properties), ADRESA ın geliştirdiği veya üçüncü şahıslar tarafından geliştirilip ADRESA tarafından pazarlanan yazılım ÜRÜNLER i ve bunların source ve object kodlamalarına; ADRESA ın GĐZLĐDĐR (Confidential) işaretini taşıyan her türlü Resim, Teknik Resim, Plan, Bilgi, vesaire gibi hususlara ilişkin olarak ADRESA in belirlediği ve zaman zaman değiştirebileceği esas ve kurallara aynen uymak zorundadır , ADRESA a ait bulunan FĐKĐR ÜRÜNLERĐ (Intellectual Properties) veya üçüncü şahıslar tarafından geliştirilip ADRESA tarafından pazarlanan yazılım ÜRÜNLERĐ nin aşağıdaki şartlara uygun olarak kullanmayı kabul ettiğini ve bu şartlara aykırı davranışlardan doğabilecek her türlü zararı tazmin edeceğini beyan ve kabul eder Her fatura edilen program sadece tek bir lokasyondaki tek bir makinada kullanılır Programlar sadece emniyet veya düzeltme gayeleri ile kopya edilebilir Programların bir başka kişi veya kuruluşa devredilmesi durumunda yeni kullanıcı bu taahhütnamede belirtilen hususları kabul etmek zorundadır. Ancak fatura ile yapılabilecek bu devir esnasında, eski kullanıcı elinde bulunan bütün kopyaları imha edecektir Bu gibi durumlarda nin veya alt bayisinin programları kopyalayıp başkalarına verdiğinin tesbit edilmesi halinde her kopya için en az 5 misli cari bedelden ADRESA, ye fatura kesecektir. Bu durum, ADRESA tarafından haklı fesih nedenidir.

Bir taraftan: Mahmut mah. İstoç 14. ada no:18/20 adresinde mukim tori bilgisayar Telekom elektronik elek. Malz. Tic. Ltd. şti.

Bir taraftan: Mahmut mah. İstoç 14. ada no:18/20 adresinde mukim tori bilgisayar Telekom elektronik elek. Malz. Tic. Ltd. şti. TORİ BİLGİSAYAR TELEKOM. ELEKTRONİK ELK. MALZ. TİC. LTD. ŞTİ. Bir taraftan: Mahmut mah. İstoç 14. ada no:18/20 adresinde mukim tori bilgisayar Telekom elektronik elek. Malz. Tic. Ltd. şti. Diğer taraftan:

Detaylı

FİRMA TANITIM FORMU ADINIZ:... SOYADINIZ:... ÜNVAN / GÖREV:... FİRMA ÜNVANI :... VERGİ DAİRESİ:... VERGİ NO:... ADRESİ:... ...

FİRMA TANITIM FORMU ADINIZ:... SOYADINIZ:... ÜNVAN / GÖREV:... FİRMA ÜNVANI :... VERGİ DAİRESİ:... VERGİ NO:... ADRESİ:... ... Düzenleme Tarihi:.../.../20... FİRMA TANITIM FORMU KİŞİSEL BİLGİLER ADINIZ:... SOYADINIZ:... ÜNVAN / GÖREV:... GSM:... E-POSTA:... TC:... WEB SİTESİ:... FİRMA BİLGİLERİ FİRMA ÜNVANI :... VERGİ DAİRESİ:...

Detaylı

BAYİ BAŞVURU FORMU DİĞERÜRÜNTEDARİKÇİLERİNİZ: FİRMAADI SATINALMA %

BAYİ BAŞVURU FORMU DİĞERÜRÜNTEDARİKÇİLERİNİZ: FİRMAADI SATINALMA % VER. 2.2 TARİH:../ /20. BAYİ BAŞVURU FORMU FİRMA AÇIK ÜNVANI ORTAKLARIN İSMİ KURULUŞ TARİHİ AÇIK ADRES İŞ TELEFONU FAX E-MAİL WEB ADRESİ VERGİ DAİRESİ VERGİ NO/TCNO TAHMİNİ AYLIK ŞİRKET CİROSU SİPARİŞVERMEYEYETKİLİKİŞİLER

Detaylı

ALTINAY ELEKTRONİK E-TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- Sözleşme Tarafları

ALTINAY ELEKTRONİK E-TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- Sözleşme Tarafları Sözleşme Numarası : ALTINAY ELEKTRONİK E-TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- Sözleşme Tarafları Bu sözleşme ; Firma Yetkili Adresi :.. :. :.,... İlçe :. İli :... Vergi dairesi : Vergi No : Yukarıda firma bilgileri

Detaylı

WWW. ALTINOKBURO. COM.TR. BAYİ ÜYELİK VE CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ

WWW. ALTINOKBURO. COM.TR. BAYİ ÜYELİK VE CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ MADDE 1 - TARAFLAR : WWW. ALTINOKBURO. COM.TR. BAYİ ÜYELİK VE CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ Bir tarafta; ALTINOK&KADIOĞLU BURO MAK.İTHALAT PAZARLAMA SAN.TİC.A.Ş., Eğitim Mah.Poyraz Sk. No:18 34722 Hasanpaşa Kadıköy

Detaylı

PAYNET ÖDEME HİZMETLERİ BAYİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

PAYNET ÖDEME HİZMETLERİ BAYİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ I. TARAFLAR : A. PAYNET ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. PAYNET ÖDEME HİZMETLERİ BAYİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Adres : Göktürk Mahallesi Göktürk Cad. No:4, 34077 Eyüp / İstanbul e-mail : destek@paynet.com.tr Tel : 444

Detaylı

CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ

CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ Bir taraftan 1365 SOK. NO:7/B Büyükçamlıbel İş Merkezi Çankaya/İZMİR adresinde iş gören TEOREM Bilgisayar Ticaret Limited Şirketi (kısaca TEOREM diye anılacaktır) ile diğer taraftan

Detaylı

ALT BAYİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR

ALT BAYİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR ALT BAYİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR Bir tarafta adresi Çiftlik Mh. Lise Cd. Yıldız Sk. No:6 İlkadım /SAMSUN olan ve ünvanı TECHNOVATAN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ.(Bundan sonra TECHNOVATAN olarak anılacaktır) Diğer

Detaylı

YURTDIŞI BORSALARDA SERMAYE PĐYASASI ARAÇLARI ALIM SATIM ĐŞLEMLERĐNE ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ

YURTDIŞI BORSALARDA SERMAYE PĐYASASI ARAÇLARI ALIM SATIM ĐŞLEMLERĐNE ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ YURTDIŞI BORSALARDA SERMAYE PĐYASASI ARAÇLARI ALIM SATIM ĐŞLEMLERĐNE ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ Madde 1 TARAFLAR I- GENEL HÜKÜMLER Đş bu Yurtdışı Borsalarda Sermaye Piyasası Araçları Alım-Satım Đşlemlerine

Detaylı

4. FİKRİSINAİ HAKLARI:

4. FİKRİSINAİ HAKLARI: BAYİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR Bir tarafta Necatibey Bulvarı No:17 Çankaya / İZMİR adresinde mukim Çobanoğlu Bilgisayar Sanayi Tic. Ltd. Şti. (Bundan sonra ÇOBANOĞLU BİLGİSAYAR olarak anılacaktır) Diğer tarafta

Detaylı

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kredi Kartı Sözleşmesi

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kredi Kartı Sözleşmesi Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kredi Kartı Sözleşmesi BANKA Ticaret Unvanı : Türkiye Halk Bankası A.Ş. Ticaret Sicil Numarası : 862070 İşletme Merkezi : Barbaros Mah. Şebboy Sk. No: 4 Ataşehir/İstanbul İnternet

Detaylı

BAYİ S ÖZLEŞMESİ. 2. SÖZLEŞME KONUSU İşbu sözleşme; PENTA nın BAYİ ile arasındaki ticari ilişkileri düzenlemek amacıyla tanzim ve imza edilmiştir.

BAYİ S ÖZLEŞMESİ. 2. SÖZLEŞME KONUSU İşbu sözleşme; PENTA nın BAYİ ile arasındaki ticari ilişkileri düzenlemek amacıyla tanzim ve imza edilmiştir. BAYİ S ÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR Bir tarafta Dudullu Organize S a n a yi B ö l ge s i N at o Yo l u 4. C d. No:1 Ümraniye/ İstanbul adresinde mukim Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım A.Ş. (Bundan sonra PENTA

Detaylı

BAREMNET e TİCARET BAYİLİK SÖZLEŞMESİ BAYİ İLK BAŞVURUSU VE EVRAKLARI

BAREMNET e TİCARET BAYİLİK SÖZLEŞMESİ BAYİ İLK BAŞVURUSU VE EVRAKLARI BAREM BİLGİSAYAR HİZMETLERİ TİC LTD ŞTİ Gülbahar Mah Gülbağ Cad No:12/F Meriç Apt. Asma Kat. 34394 Mecidiyeköy - İstanbul Vergi Dairesi / No : Zincirlikuyu / 1420017930 İstanbul Tic Sic Müd.No: 291098

Detaylı

TÜRKĠYE HALK BANKASI A.ġ ÜYE ĠġYERĠ SÖZLEġMESĠ

TÜRKĠYE HALK BANKASI A.ġ ÜYE ĠġYERĠ SÖZLEġMESĠ TÜRKĠYE HALK BANKASI A.ġ ÜYE ĠġYERĠ SÖZLEġMESĠ BANKA Vergi Kimlik Numarası (4560004685) Vergi Dairesi Bilgisi (Maltepe Vergi Dairesi Müdürlüğü) Ticaret Sicil Numarası (1070) Ticaret Unvanı (Türkiye Halk

Detaylı

EK-1 deki Talep Ve Bilgilendirme Formu nu inceleyip, imzalayarak; komisyon, ücret, kâr ve masraflara ilişkin ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz.

EK-1 deki Talep Ve Bilgilendirme Formu nu inceleyip, imzalayarak; komisyon, ücret, kâr ve masraflara ilişkin ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz. 1. TARAFLAR Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. (Banka) ile sözleşmenin sonunda adı/unvanı yazılı (Müşteri) arasında, aşağıdaki maddelerde yazılı şartlar üzerinde mutabık kalınarak işbu Sözleşme imza edilmiştir.

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No:

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: MADDE 2. TANIMLAR VE KISALTMALAR MADDE 1. TARAFLARI TANITICI BİLGİLER 1.1 İşbu sözleşme bir tarafta: Büyükdere Cad.

Detaylı

B2B E-TİCARET SÖZLEŞMESİ

B2B E-TİCARET SÖZLEŞMESİ 1 B2B E-TİCARET SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme bir tarafta, Kavacık mah. Çavuşbaşı cd. Yayabeyi sok. no:8 Beykoz/İstanbul adresinde mukim ÖNCÜ GÜVENLİK SİSTEMLERİ ve diğer tarafta adresinde mukim arasında kararlaştırılmış,

Detaylı

FATURAKOM ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. ile

FATURAKOM ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. ile FATURAKOM ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. ile... Arasındaki../. 2015 Tarihli TEMSİLCİLİK SÖZLEŞMESİ 1 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İşbu Temsilcilik Sözleşmesi( Sözleşme ) /./2015 tarihinde; 1.1 Türk hukukuna uygun olarak

Detaylı

E- TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ

E- TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ E- TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- TARAFLAR : 1.1 Segment Bilgisayar Dış Tic.Ltd.Şti. (Bundan sonra SEGMENT olarak anılacaktır) Dereboyu caddesi No:65 Mecidiyeköy-İSTANBUL 1.2. (Bundan sonra BAYİ olarak

Detaylı

MALCOM BİLGİSAYAR ELEKTRİK ELEKTRONİK İLETİŞİM SAN. TİC. LTD. ŞTİ. WWW.E-MALCOM.COM KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- Sözleşme Tarafları Bu sözleşme bir taraftan

MALCOM BİLGİSAYAR ELEKTRİK ELEKTRONİK İLETİŞİM SAN. TİC. LTD. ŞTİ. WWW.E-MALCOM.COM KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- Sözleşme Tarafları Bu sözleşme bir taraftan MALCOM BİLGİSAYAR ELEKTRİK ELEKTRONİK İLETİŞİM SAN. TİC. LTD. ŞTİ. WWW.E-MALCOM.COM KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- Sözleşme Tarafları Bu sözleşme bir taraftan Adresinde mukim (Bundan böyle BAYİ olarak anılacaktır.)

Detaylı

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ I. GENEL HÜKÜMLER: Finansbank A.Ş. (kısaca Banka diye anılacaktır.) ile ismi bu Sözleşmenin son sayfasında yer alan Müşteri (kısaca Müşteri diye anılacaktır.), aşağıdaki hüküm ve şartlarda anlaşmışlar

Detaylı

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Temel Bankacılık

Detaylı

İNTERNET ÜZERİNDEN SATIŞ SÖZLEŞMESİ (Uzak Mesafeli Satış Sözleşmesi) Madde 1- Taraflar. 1.1. Satıcı

İNTERNET ÜZERİNDEN SATIŞ SÖZLEŞMESİ (Uzak Mesafeli Satış Sözleşmesi) Madde 1- Taraflar. 1.1. Satıcı İNTERNET ÜZERİNDEN SATIŞ SÖZLEŞMESİ (Uzak Mesafeli Satış Sözleşmesi) Madde 1- Taraflar 1.1. Satıcı Adı : Firma Ekipmanları Taner Kaya (Bundan sonra www.firmaekipmanlari.com / SATICI olarak anılacaktır)

Detaylı

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Temel Bankacılık

Detaylı

İKİNCİ EL ARAÇLARIN GARANTİ FİLO İKİNCİ EL WEB SİTESİ ÜZERİNDEN SATIŞA SUNULMASINA İLİŞKİN ONLİNE SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU

İKİNCİ EL ARAÇLARIN GARANTİ FİLO İKİNCİ EL WEB SİTESİ ÜZERİNDEN SATIŞA SUNULMASINA İLİŞKİN ONLİNE SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU İKİNCİ EL ARAÇLARIN GARANTİ FİLO İKİNCİ EL WEB SİTESİ ÜZERİNDEN SATIŞA SUNULMASINA İLİŞKİN ONLİNE SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU Önemli Açıklama: Ekte bir örneği yer alan İkinci El Araçların Garanti Filo

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. BİREYSEL BANKACILIK KREDİ, ÜRÜN VE HİZMET PAKETİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME 1 T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. BİREYSEL BANKACILIK KREDİ, ÜRÜN VE HİZMET PAKETİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİNİN

Detaylı

ANA SÖZLEŞME. Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A. Ş. Kablo Hizmetleri Sözleşmesi

ANA SÖZLEŞME. Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A. Ş. Kablo Hizmetleri Sözleşmesi Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A. Ş. Kablo Hizmetleri Sözleşmesi ANA SÖZLEŞME Madde 1 Taraflar Versiyon No: ANA12.0.0 Hizmet Veren : TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. ( TÜRKSAT)

Detaylı

TELEKOM NET İLETİŞİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.

TELEKOM NET İLETİŞİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. TELEKOM NET İLETİŞİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. ÇÖZÜM ORTAKLIĞI SÖZLEŞMESİ İşbu SÖZLEŞME, Çeliktepe Mah. İnönü Caddesi, Şairane Sok. No: 1, Daire: 4 Çeliktepe, Kağıthane 34413 - İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren,

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş. BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş. BANKACILIK GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ BankPozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş. (Banka) nezdinde açılmış ve açılacak tüm hesapların kullanılması ve bunlarla ilgili

Detaylı

MÜŞTERİ NO:... YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ

MÜŞTERİ NO:... YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ NO:.... YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ 1 1 TARAFLAR Bir taraftan, sözleşmenin 32.sayfasında imzası bulunan MÜŞTERİ

Detaylı