REHBERİ BİLİNÇLİ TÜKETİCİ ALO 153 ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI ZABITA DESTEK HİZMETLERİ TÜKETİCİ HAKLARI ZABITA AMİRLİĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "REHBERİ BİLİNÇLİ TÜKETİCİ ALO 153 ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI ZABITA DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. @ibbzabita TÜKETİCİ HAKLARI ZABITA AMİRLİĞİ"

Transkript

1 BİLİNÇLİ TÜKETİCİ REHBERİ 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNA GÖRE HAZIRLANMIŞTIR TÜKETİCİ HAKLARI ZABITA AMİRLİĞİ ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI ZABITA DESTEK HİZMETLERİ ALO 153

2 BİLİNÇLİ TÜKETİCİ BİLİNÇLİ TÜKETİCİ Dayanıklı Tüketim Ürünü Satın Alırken Firmanın yaygın ve etkin bir servis ağına sahip olup olmadığını araştırın. Ürünü satın aldıktan sonra garanti belgesini satıcı firmaya ya da yetkili servise mutlaka onaylatın. EN İYİ DENETÇİ TÜKETİCİDİR Piyasayı araştıran, ürünleri kalite ve fiyat açısından karşılaştıran piyasa hakkında her zaman güncel bilgilere sahip olan kişidir. Herhangi bir zarara uğradığı zaman hakkını nerede nasıl arayacağını bilen tüketicidir. Aşırı tüketimi sevmeyen, israftan kaçan kişidir. Alacağınız ürünün fiyat etiketini mutlaka görün. İyi bir piyasa araştırması yapın. Satın alacağınız ürünün fiyat ve kalitesini başka markalarla karşılaştırın. İhtiyacınız yoksa reklamlı, kampanyalı, promosyonlu satışların çekiciliğine kapılmayın. Yıkanarak kullanılan ürünlerin kullanım etiketini okuduktan sonra uygulama yapın. Taklit ve korsan ürünlerden sakının, belgesiz kaçak mal kullanmayın. Belgesiz satın alınan ürünlerde kanuni hak aranması söz konusu değildir. Gıda Ürünleri Satın Alırken Gıda Maddeleri ve ilaçların üretim ve son kullanma tarihlerine bakılması, ürünün veya ambalajının bozuk olup olmadığına dikkat edilmesi gerekmektedir. Üzerinde Türkçe açıklama olmayan ithal gıdaları almamaya özen gösteriniz. Dışı paslı, ezik, kapakları şişmiş konserveleri almayınız. Kozmetik ve Sağlık Ürünü Satın Alırken Özellikle gıda ve kozmetik ürünlere karşı iki kat daha dikkatli olunmalıdır. Her derde deva olduğunu iddia eden gıda takviyesi ve kozmetik reklamlarını izlerken bir kere daha düşünün! Her derde şifaymış gibi reklamı yapılan gıda takviyeleri veya kozmetikler sağlığınızı daha da bozabilir. Tatil Hizmeti Satın Alırken (Yanıltıcı Reklamlar) Her sene yüzlerce reklamda, konaklama tesisleri olduğundan daha çok yıldıza sahipmiş gibi tanıtılıyor. Yanıltıcı yıldız tanıtımlarına karşı uyanık olun. Tatile gitmeden otellerin yıldız sayılarını Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın internet sitesinden inceleyebilirsiniz. Turizm hizmetleri ile ilgili reklamlardaki hizmet kalitesi beyanlarının doğruluğunu araştırın.

3 FİYAT ETİKETİ AYIPLI MAL VE HİZMET Perakende olarak satışa sunulan ürünlerin üzerine görülebilir ve okunabilir şekilde; Ürünün üretim yeri Ayrıcı özelliği (cinsi) Ayrıca lokanta, çay bahçesi ve cafe tarzında işletmelerin, görülebilecek ve kolayca okunabilecek şekilde fiyat tarifesi asma zorunluluğu vardır. Etiket, tarife ve fiyat listelerinde belirtilen fiyat ile kasa fiyatı arasında fark olması durumunda tüketici lehine olan fiyat uygulanır. Vergiler dâhil satış fiyatını gösteren fiyat etiketi konulması yasal bir zorunluluktur. Tüketiciye teslimi anında, taraflarca kararlaştırılmış olan örnek ya da modele uygun olmaması ya da objektif olarak sahip olması gereken özellikleri taşımaması nedeniyle sözleşmeye aykırı olan mal ayıplı kabul edilir. Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda, internet sitesinde yada reklam ve ilanlarında yer alan özelliklerinden bir veya birden fazlasını taşımayan; satıcı tarafından bildirilen veya teknik düzenlemesinde tespit edilen niteliğe aykırı olan; muadili olan malların kullanım amacını karşılamayan, tüketicinin makul olarak beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren mallar da ayıplı kabul edilir. İlk 6 ay içinde ortaya çıkan kusurlarda malın ayıplı olmadığının ispatı satıcıya aittir. Tüketici ayıplı ürün ile karşılaşmışsa; * Ödediği bedelin fatura üzerindeki para iadesini * Ürünün ayıpsız olan yenisi ile değiştirilmesini * Ayıp oranında bedel indirimini * Ücretsiz tamirini talep edebilir. SATILAN MAL GERİ ALINIR! Fiyat etiketi ve listeleri asılı olmayan işletmeleri İl Ticaret Müdürlüklerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi Tüketici Hakları Zabıta Amirliğine İlçe Belediyenize İlgili Meslek Odalarına kayıtlı ise bildirebilirsiniz. İndirimli Satışlar İndirimli satışa konu edilen mal veya hizmetin indirimli satış fiyatı, indirimden önceki fiyatı, tarife ve fiyat listeleri ile etiketlerinde gösterilmesi zorunludur. İndirime konu malın veya hizmetin indirim öncesi satış fiyatıyla birlikte ve aynı büyüklükte gösterilmesi zorunludur. Bir işletmenin, açılması, devredilmesi, işyeri adresi veya faaliyet konusu değişikliği nedeniyle yapacağı indirimli satışların süresi üç ayı, sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre tasfiye durumunda ise altı ayı geçemez. Ayıplı mallarda satıcının sorumluluğu taşınır mallarda, malın tesliminden itibaren 2 yıl; taşınmaz mallarda 5 yıl hile ile gizlenen ayıplarda zaman aşımı yoktur. Satıcı yukarıda bahsedilen seçimlik hakkınızdan birini kabul etmez ise; Tüketici hakkınızı kullanabilmeniz için, ilçe Kayma-kamlık binasında bulunan Tüketici Sorunları Hakem Heyeti'ne aldığınız ürüne ait belgelerle birlikte başvurabilirsiniz.

4 SATIŞTAN KAÇINMA GARANTİ BELGESİ (Teşhir Ürünü Yada Hizmetler) Ticari bir kuruluş; vitrininde, rafında, elektronik ortamında veya kuruluşun açıkça görülebilir bir yerinde teşhir edilen ve üzerinde satılık olmadığı belirtilen bir ibareye yer vermedikçe bir malın satışından kaçınamaz. Hizmet sağlamaktan haklı bir sebep olmaksızın kaçınılamaz. Ticari veya mesleki amaçlarla hareket edenler; aksine bir teamül, ticari örf veya adet ya da haklı bir sebep yoksa bir mal veya hizmetin satışını o mal veya hizmetin, kendisi tarafından belirlenen miktar, sayı, ebat gibi koşullara ya da başka bir mal veya hizmetin satın alınması şartına bağlayamaz. Satıştan kaçınma ile ilgili şikâyetlerinizi; * İl Ticaret Müdürlüklerine * İstanbul Büyükşehir Belediyesi * Tüketici Hakları Zabıta Amirliğine * İlçe Belediyenize Satış Sonrası Hizmetler ve Haklarınız (Yetkili Servisler) Üretici veya ithalatçılar, ürettikleri veya ithal ettikleri mallar için kullanım ömrü süresince, satış sonrası bakım ve onarım hizmetlerini sağlamak zorundadır. Üretici veya ithalatçılar, ürünri için Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca onaylı satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi almak zorundadır. Bir ürünün yetkili servis yerlerindeki tamir süresi, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca belirlenen azami süreyi geçemez. Herhangi bir üretici veya ithalatçıya bağlı olmaksızın faaliyette bulunan servis istasyonları da verdikleri hizmetten dolayı tüketiciye karşı sorumludur. Servis Hizmetleri İlgili Şikâyetlerinizi İl Ticaret Müdürlüklerine iletebilirsiniz Satın alınan ürünlerde, ileride oluşabilecek arızalara karşı tüketiciler garanti belgesi ile koruma altına alınmıştır. Garanti süresi 2 yıldan az olamaz ve ürünün teslim tarihinden itibaren başlar. Garanti belgenizi satıcıya mutlaka onaylatın. Garanti süresi içinde garanti kapsamında olan arızaların onarımı için tüketiciden hiçbir şekilde ücret talep edilemez. Garanti Süresi İçerisinde; Tamir süresi 20 iş gününü geçtiği durumlarda. Tüketici seçimlik haklarından onarım hakkını kullanmışsa, malın garanti süresi içinde tekrar arızalanması veya tamiri için gereken azami sürenin aşılması veya tamirinin mümkün bulunmadığının anlaşılması hallerinde diğer seçimlik haklarını kullanabilir. Satıcı tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı firmalar sorumludur. Tüketiciler - Ürünün yenisi ile değiştirilmesini. - - Ödemiş oldukları bedelin iadesini. - - Ayıp oranında bedel indirimini isteyebilir. - Bu hakların kullanılabilmesi için arızalı ürünü YETKİLİ SERVİS'e tamir ettirme ve tamir fişlerini ibraz etme zorunluluğu vardır. Başvurunuz halinde satıcı veya yetkili servis yukarıdaki taleplerinizden birini kabul etmez ise bu hakkınızı, Tüketici Sorunları Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemesi'ne aldığınız ürüne ait belgelerle başvurarak kullanabilirsiniz.

5 TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİ İŞ YERİ DIŞINDA SATIŞLAR Yazılı olarak düzenlenmesi öngörülen sözleşmeler ile bilgilendirmeler en az 12 punto büyüklüğünde, anlaşılabilir bir dilde, açık, sade ve okunabilir bir şekilde düzenlenir ve bunların bir nüshası kâğıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye verilir. Sözleşmede öngörülen koşullar, sözleşme süre si içinde tüketici aleyhine değiştirilemez Tüketiciden talep edilecek her türlü ücret ve mas rafa ilişkin bilgilerin, sözleşmenin eki olarak kâğıt üze rinde yazılı şekilde tüketiciye verilmesi zorunludur. KAPIDAN SATIŞLAR İşyeri, fuar ve panayır gibi satış yerlerinin dışında yapılan satışlar kapıdan satış olarak adlandırılmıştır. Bu tür satışlarda tüketici 14 gün içerisinde hiçbir gerekçe göstermeden alışverişten cayma hakkına sahiptir. Tüketiciyle akdedilen sözleşmelerde yer alan haksız şartlar kesin olarak hükümsüzdür. Sözleşmede yer alan bir hükmün açık ve anlaşılır olmaması veya birden çok anlama gelmesi halinde, tüketici lehine olan yorum tercih edilir. Ayrıca aşağıdaki durumlarda 14 gün geçse bile cayma hakkı kullanılabilir. Sözleşmelerdeki haksız şartlar ile olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvuru yapabilirsiniz. İmzalamış olduğunuz sözleşmelerindeki haksız şartların iptali için Tüketici Hakem Heyetlerine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilirsiniz. Sipariş Edilmeyen Mal ve Hizmetler Sipariş edilmeyen malların gönderilmesi ya da hizmetlerin sunulması durumunda, tüketiciye karşı herhangi bir hak ileri sürülemez. Bu hâllerde, tüketicinin sessiz kalması ya da mal veya hizmeti kullanmış olması, sözleşmenin kurulmasına yönelik kabul beyanı olarak yorumlanamaz. Tüketicinin malı geri göndermek veya muhafaza etmek gibi bir yükümlülüğü yoktur. Bir mal veya hizmetin sipariş edildiğini iddia eden bu iddiasını ispatla yükümlüdür. Cayma hakkının sözleşmenin ön yüzünde 16 punto iri harfler ile yazılı olmaması, Tüketiciden peşinat alınması, Sözleşme üzerine tüketici tarafından el yazısı ile tarih yazılmaması. Cayma hakkınızı üründen vazgeçtiğinizi satıcıya bildiren iadeli taahhütlü posta gönderisi yazarak kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için Tüketici Hakları Zabıta Amirliği'ne başvurabilirsiniz. Mümkünse satıcı ile muhatap olmayın, bu tip satışlardan kaçının.

6 MESAFELİ SATIŞLAR TAKSİTLE YAPILAN SATIŞLAR Mesafeli Satışlar (İnternet, telefon, tv ve radyo) Yazılı, görsel ve elektronik ortamda satıcı ile yüz yüze gelmeden yapılan satışlardır. Hizmet yerine getirilmeden önce yazılı onay alın. Ancak o zaman sözleşmeyi imzalayın. Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler hariç ürün tesliminden itibaren 14 günlük cayma hakkınız vardır. Taksitle Yapılan Satışlar Ödeme miktarı, taksit miktarı, faiz, gecikme faizi, vade sayısını satıcı ile uzlaşarak sözleşmenizi yapın. Her ay için ayrı ayrı senet imzalayın. Tüketici 7 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin taksitli satış sözleşmesinden cayma hakkına sahiptir. Satıcı veya sağlayıcı, tüketicinin siparişinin kendisine ulaştığı andan itibaren taahhüt edilen süre içinde vaadini yerine getirir. Mal satışlarında bu süre 30 günü geçemez. Tüketici, 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Tüketici, cayma hakkı süresi içinde malın rutin kullanımı sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir. 12 TAKSİT PEŞİN FİYATINA TAKSİT İMKANI Satın AL

7 DEVRA TATİL (DEVRE MÜLK) DEVRA TATİL (DEVRE MÜLK) Devre tatile konu taşınmazın inşa edileceği arsa için yapı ruhsatı alınmadan tüketicilerle ön ödemeli devre tatil sözleşmesi yapılamaz. Tüketici, 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Devre tatile konu taşınmazın ön ödemeli satılması durumunda, devir veya teslim tarihine kadar tüketicinin herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden dönme hakkı vardır. Sözleşmeden dönülmesi durumunda satıcı, sözleşme bedelinin yüzde ikisine kadar tazminat talep edebilir. Satıcı, yükümlülüklerini herhangi bir şekilde yerine getirmez ise tüketiciden herhangi bir bedel talep edemez. Sözleşmeden dönülmesi durumunda, tüketiciye iade edilmesi gereken tutar ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü belge, geri bildiriminin satıcıya ulaştığı tarihten itibaren en geç 90 gün içinde tüketiciye geri verilir. Satıcının aldığı bedeli ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü belgeyi iade ettiği tarihten itibaren, tüketici on gün içinde edinimlerini iade eder.

8 PAKET TUR SÜRELİ YAYINLAR VE ABONELİK Süreli Yayınlar Süreli yayın kuruluşlarınca düzenlenen ve her ne amaç ve şekilde olursa olsun, bilet, kupon, iştirak numarası, oyun, çekiliş ve benzeri yollarla süreli yayın dışında ikinci bir mal veya hizmetin verilmesinin taahhüt edildiği veya verildiği promosyon uygulamalarında; Yönetmelikle belirlenecek süreli yayın amaçlarına uygun kültürel mal veya hizmetler dışında başka bir mal veya hizmet verilemez. Süreli yayının birden fazla sayıda satın alınmasını gerektiren ve belirli bir zamana yayılan promosyon uygulamalarının süresi; günlük süreli yayınlarda 75 beş günü, haftalık süreli yayınlarda 18 haftayı, daha uzun süreli yayınlarda 12 ayı geçemez. Abonelik Sözleşmesi Abonelik sözleşmesi, tüketicinin, belirli bir mal veya hizmeti sürekli veya düzenli aralıklarla edinmesini sağlayan sözleşmelerdir. Paket tur sözleşmesinin kurulmasından önce tüketiciye ön bilgilendirme amaçlı broşür verilmesi zorunludur. Tüketici, kendisinden kaynaklanmayan nedenlerle paket tur sözleşmesinin esaslı unsurlarından birisinin değişmesi veya turun başlamadan önce iptal edilmesi hallerinde bu değişikliği veya paket tur düzenleyicisi tarafından sunulan alternatif bir turu kabul edebileceği gibi sözleşmeden dönme hakkına da sahiptir. Sözleşmeden dönülmesi hâlinde paket tur düzenleyicisi veya aracısının, dönme bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren tüketicinin ödemiş olduğu tüm bedeli herhangi bir kesinti yapmaksızın derhâl iade etmesi zorunludur. Tüketici, belirsiz süreli veya süresi bir yıldan daha uzun olan belirli süreli abonelik sözleşmesini herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin istediği zaman feshetme hakkına sahiptir. Süresi bir yıldan az olan belirli süreli abonelik sözleşmesinde satıcı veya sağlayıcı tarafından sözleşme koşullarında değişiklik yapılması halinde de tüketici sözleşmeyi feshedebilir. Aboneliğin belirlenen süreler içinde sona erdirilmediği durumlarda, bu sürelerin bitiminden itibaren mal veya hizmetten yararlanılmış olsa dahi, tüketiciden herhangi bir bedel talep edilemez sayılı Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri Birliği Kanununun zorunlu sigorta ile ilgili hükümleri saklı olmak üzere, paket tur düzenleyicisi sözleşmenin herhangi bir şekilde ifa edilmemesi nedeniyle tüketicinin uğradığı her türlü zarardan sorumludur. Tüketici boşa harcanan tatil zamanı için de uygun bir tazminat talep edebilir.

9 KREDİ KARTLARI HUKUKSAL MÜCADELE Tüketici talep etmeden kart verilemez. Kart hamili bankadan talep etmek suretiyle kredi kartı ve sözleşmeyi iptal etme hakkına sahiptir. Haklarımızı Nasıl Aramalıyız? 6502 Sayılı Tüketici Kanunda yer alan haklarımızı arayabilmemiz için aldığımız ürünün fiş, fatura, kredi kartı slipleri, garanti belgesi, servis kâğıtları veya aldığımız hizmet ile ilgili sözleşme nüshasının elimizde olması gereklidir. Sorun yaşadığımız ürün veya hizmeti sunan mağaza, firma veya servise ilgili belgelerle sorunumuzu belirtir bir yazılı ihtarname ile başvuru yapılması gerekmektedir. Yapılan başvuruya rağmen ilgili firma veya servis tarafından sorun çözüme kavuşturulmamışsa, firmanın bulunduğu İlçe Kaymakamlığı veya ikamet ettiğimiz İlçe kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyetine elimizdeki belgelerle başvuru yapmamız gerekmektedir. Aldığımız ürünün fatura veya fişindeki fiyatına göre aşağıdaki yazıldığı gibi ayrıştırılmıştır, başvuruların bu oranlara dikkat edilerek yapılması gerekmektedir. Bankalar tarafından Tüketicilere yıllık üyelik aidatı ve benzeri isim altında ücret tahsil edilmeyen bir kredi kartı sunmaları zorunludur. Finansal tüketicilerin yıllık üyelik ücreti bulunan kredi kartını limiti aynı kalmak kaydıyla yıllık üyelik ücreti bulunmayan kredi kartı ile değiştirme talepleri, kart çıkaran kuruluşlar tarafından yerine getirilmek zorundadır. Banka kartları ile sanal kredi kartlarından yıllık üyelik ücreti alınamaz. Asıl karta bağlı olarak sunulan her bir ek kredi kartının yıllık üyelik ücreti, asıl kartın yıllık üyelik ücretinin yüzde ellisini geçemez. Ayıplı mal ve hizmetlere ilişkin TL'nin altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyetlerine TL'nin altında bulunan uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetlerine, Büyükşehir statüsünde bulunan illerde ise TL ile TL arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyet lerine başvuru yapabilirsiniz TL'nin üzerindeki uyuşmazlıklarda ise doğrudan Tüketici Mahkemesi ne başvuru yapabilirsiniz. * 5464 Sayılı Kanunla yeniden düzenlenmiştir. Bu kanun çerçevesinde mevzuatlar ile ilgili 12 punto koyu siyah harfler ile yazılmış, yazılı sözleşme düzenlenir. İmzalanan sözleşmenin 1 nüshası tüketiciye verilmelidir. Sözleşme yükümleri ve kart kullanımı hakkında ayrıntılı bilgi verilmesi zorunludur. Sözleşmede kart hamilinin haklarını zedeleyici tek taraflı haksız şartlara yer verilemez. T.C. Merkez Bankası, azami faiz akdi ve gecikme faiz oranlarını tespit etmeye yetkilidir ve belirlediği bu oranları 3 ayda bir açıklar.

10 KREDİ KARTLARI VE DİĞER KREDİLER KREDİ KARTLARI VE DİĞER KREDİLER Finansman kuruluşunca konuta ipotek tesis edilerek uzun vadeli kredi verilir. Sözleşme yapılmasından bir gün önce, SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU tüketiciye verilmesi, tüketicinin bilgilendirilmesi zorunludur. Tüketici Kredisi Tüketici kredisi sözleşmesi, kredi verenin tüketiciye faiz veya benzeri bir menfaat karşılığında ödemenin ertelenmesi, ödünç veya benzeri finansman şekilleri aracılığıyla kredi verdiği veya kredi vermeyi taahhüt ettiği sözleşmeyi ifade eder. Kredi kartı sözleşmeleri, faiz veya benzeri bir menfaat karşılığında, ödemenin üç aydan daha uzun süre ertelenmesi veya benzer şekilde taksitle ödeme imkanı sağlanması halinde tüketici kredisi sözleşmesi olarak değerlendirilir. Tüketici, 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin tüketici kredisi sözleşmesinden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkını kullanan tüketicinin krediden faydalandığı hallerde, tüketici, anaparayı ve kredinin kullanıldığı tarihten anaparanın geri ödendiği tarihe kadar olan sürede tahakkuk eden faizi en geç cayma bildirimini kredi veren kuruma göndermesinden sonra 30 gün içinde geri öder. Bu süre içinde ödeme yapılmaması halinde tüketici kredisinden cayılmamış sayılır. Faiz, akdi faiz oranına göre he saplanır. Konut Finansman Sistemi Sözleşmelerin yazılı yapılması ve bir nüshasının tüketiciye verilmesi de zorunludur. Sistem sabit faizli, değişken faizli veya her iki yöntem esas alınarak uygulanabilir. Tüketici erken ödeme hakkına sahiptir, yalnız bunun sabit faizli sözleşmelerde yer alması gerekir. Sabit faizli sistemde erken ödemede geriye kalan taksit sayısı 36 aydan az ise tutarın %1' ini 36 aydan fazla ise tutarın %2 sini geçmeyecek şekilde kredi veren kuruluşça erken ödeme ücreti istenebilir. Hayat ve konut sigortasının isteğe bağlı olduğu sözleşme de 16 punto yazılmalıdır.

11 LÜZUMLU TELEFONLAR HAKEM HEYETİ TELEFONLARI İlçe Telefon Fax TÜKETİCİ KANUNUNDAKİ YASAL ÇÖZÜMLER Tüketici Mahkemeleri İSTANBUL ADLİYESİ EK HİZMET BİNASI Abide-i Hürriyet Caddesi Çağlayan Kavşağı Tel: BAKIRKÖY ADLİYE SARAYI Osmaniye Mah. Bakırköy Metro İst. Arkası Bakırköy / İstanbul Tel: KARTAL ADLİYE SARAYI Cevizli Esentepe Mah. E-5 Yanyol Cad. No:39 Kartal / İstanbul Tel: İL HAKEM HEYETİ TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ Aşır Efendi Cd. Kasım Köprülü Sk. No:4 Sirkeci / Fatih Tel: Fax: Gerekli Telefonlar İTFAİYE ACİL SERVİS VEYA HIZIR ACİL BİLİNMEYEN NUMARALAR TELEFON ARIZA İBB BEYAZ MASA POLİS İMDAT GÜVENLİ GIDA HATTI TÜKETİCİ ŞİKAYET HATTI İSTANBUL VALİLİĞİ SU ARIZA ELEKTRİK ARIZA DOĞALGAZ ARIZA MALİYE İHBAR HATTI ADALAR ARNAVUTKOY ATAŞEHİR AVCILAR BAĞCILAR BAHÇELİEVLER BAKIRKÖY BAŞAKŞEHİR BAYRAMPAŞA BEŞİKTAŞ BEYKOZ BEYLİKDÜZÜ BEYOĞLU BÜYÜKÇEKMECE ÇATALCA ÇEKMEKÖY ESENLER ESENYURT EYÜP FATİH GAZİOSMANPAŞA GÜNGÖREN KADIKÖY KÂĞITHANE KARTAL KÜÇÜKÇEKMECE MALTEPE PENDİK SANCAKTEPE SARIYER SİLİVRİ KAYMAKAMLIĞI SULTANBEYLİ SULTANGAZİ ŞİLE ŞİŞLİ TUZLA ÜSKÜDAR ÜMRANİYE ZEYTİNBURNU

12 BİLİNÇLİ TÜKETİCİ BİLİNÇLİ TÜKETİCİ "Rahatınız ve huzurunuz için 7 gün 24 saat görev başındayız" TÜKETİCİ HAKLARI ZABITA AMİRLİĞİ ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI ZABITA DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

13

SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİİ KAYNAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ KOMİSYONU METNİ

SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİİ KAYNAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ KOMİSYONU METNİ SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİİ KAYNAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ KOMİSYONU METNİ Esas No : 1/787, 2/34, 2/49, 2/109, 2/280, 2/461, 2/576, 2/726, 2/882 4/7/2013 Karar No: 14 TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN

Detaylı

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN TASARISI

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN TASARISI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN TASARISI BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını

Detaylı

d) Hizmet: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan bedenî ve/veya fikrî faaliyetleri,

d) Hizmet: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan bedenî ve/veya fikrî faaliyetleri, KANUN NO: 4077 TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN Kabul Tarihi: 23 Şubat 1995 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 8 Mart 1995 - Sayı: 22221 5.t. Düstur, c.34 - s. BİRİNCİ KISIM AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR AMAÇ

Detaylı

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4077 Kabul Tarihi : 23/2/1995 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 8/3/1995 Sayı : 22221 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 34 BİRİNCİ KISIM Amaç,

Detaylı

Tüketici Yasası Çıktı... 4822 Sayılı Kanun ile Değişik 4077 sayılı TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN. Kabul Tarihi:6.3.2003

Tüketici Yasası Çıktı... 4822 Sayılı Kanun ile Değişik 4077 sayılı TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN. Kabul Tarihi:6.3.2003 Tüketici Yasası Çıktı... 4822 Sayılı Kanun ile Değişik 4077 sayılı TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN Kabul Tarihi:6.3.2003 BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Kanunun amacı, kamu yararına

Detaylı

4077 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN (06.03.2003 TARİH VE 4822 SAYILI KANUNLA YAPILAN DFĞİŞİKLERE GÖRE UYARLANMIŞ HALİ)

4077 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN (06.03.2003 TARİH VE 4822 SAYILI KANUNLA YAPILAN DFĞİŞİKLERE GÖRE UYARLANMIŞ HALİ) 4077 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN (06.03.2003 TARİH VE 4822 SAYILI KANUNLA YAPILAN DFĞİŞİKLERE GÖRE UYARLANMIŞ HALİ) BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar Amaç Madde l-)(değişik 06.03.2003

Detaylı

TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDE 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE 4077 SAYILI YASA İLE KARŞILAŞTIRMA

TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDE 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE 4077 SAYILI YASA İLE KARŞILAŞTIRMA TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDE 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE 4077 SAYILI YASA İLE KARŞILAŞTIRMA 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 07.11.2013

Detaylı

Sayı : 2015 / 24 Konu: Bilgilendirme 16 Ocak 2015

Sayı : 2015 / 24 Konu: Bilgilendirme 16 Ocak 2015 Sayı : 2015 / 24 Konu: Bilgilendirme 16 Ocak 2015 Değerli Üyemiz, Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 13 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur. Bilgilerinizi rica eder, çalışmalarınızda

Detaylı

4822 SAYILI YASA İLE DEĞİŞİK 4077 SAYILI YASA DA TANIMLANAN KONUT NEDİR?

4822 SAYILI YASA İLE DEĞİŞİK 4077 SAYILI YASA DA TANIMLANAN KONUT NEDİR? 4822 SAYILI YASA İLE DEĞİŞİK 4077 SAYILI YASA DA TANIMLANAN KONUT NEDİR? Naci ÖZDAMAR * AYIPLI MAL Madde 4. Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda ya da reklam ve ilanlarında yer alan

Detaylı

BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar. Amaç

BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar. Amaç Kanun Numarası : 4077 Kabul Numarası : 23/2/1995 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 8/3/1995 Sayı : 22221 Yayımlandığı Düstür : Tertip : 5 Cilt : 34 Sayfa : Amaç BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar Madde

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü 101 SORUDA TÜKETİCİ MEVZUATI VE ÖRNEK YARGITAY KARARLARI Haziran 2006 ANKARA Yayın No:158 SUNUŞ Son 60 yıl içinde büyük

Detaylı

Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği. Kurum: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kabul Tarihi: 14.01.2015 RGT: 14.01.2015 RG NO: 29236

Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği. Kurum: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kabul Tarihi: 14.01.2015 RGT: 14.01.2015 RG NO: 29236 Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği Kurum: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kabul Tarihi: 14.01.2015 RGT: 14.01.2015 RG NO: 29236 BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

FİNANSAL TÜKETİCİLERDEN FAİZ DIŞINDA ALINACAK ÜCRET, KOMİSYON VE MASRAFLARA İLİŞKİN USÛL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

FİNANSAL TÜKETİCİLERDEN FAİZ DIŞINDA ALINACAK ÜCRET, KOMİSYON VE MASRAFLARA İLİŞKİN USÛL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI FİNANSAL TÜKETİCİLERDEN FAİZ DIŞINDA ALINACAK ÜCRET, KOMİSYON VE MASRAFLARA İLİŞKİN USÛL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

FİNANSAL TÜKETİCİLERDEN ALINACAK ÜCRETLERE İLİŞKİN USÛL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

FİNANSAL TÜKETİCİLERDEN ALINACAK ÜCRETLERE İLİŞKİN USÛL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 3 Ekim 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29138 YÖNETMELİK Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: FİNANSAL TÜKETİCİLERDEN ALINACAK ÜCRETLERE İLİŞKİN USÛL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

TÜKETİCİNİN SAĞLIK VE GÜVENLİĞİNİN KORUNMASI

TÜKETİCİNİN SAĞLIK VE GÜVENLİĞİNİN KORUNMASI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI ULUSAL SAĞLIK PROGRAMI ÇERÇEVESİNDE MEVZUAT UYUMU TÜKETİCİNİN SAĞLIK VE GÜVENLİĞİNİN KORUNMASI BİRİNCİ BASKI ANKARA Kasım, 2001 T.C.

Detaylı

İNTERNET ÜZERİNDEN SATIŞ SÖZLEŞMESİ (Uzak Mesafeli Satış Sözleşmesi) Madde 1- Taraflar. 1.1. Satıcı

İNTERNET ÜZERİNDEN SATIŞ SÖZLEŞMESİ (Uzak Mesafeli Satış Sözleşmesi) Madde 1- Taraflar. 1.1. Satıcı İNTERNET ÜZERİNDEN SATIŞ SÖZLEŞMESİ (Uzak Mesafeli Satış Sözleşmesi) Madde 1- Taraflar 1.1. Satıcı Adı : Firma Ekipmanları Taner Kaya (Bundan sonra www.firmaekipmanlari.com / SATICI olarak anılacaktır)

Detaylı

BANKA TÜKETİCİ VE KONUT KREDİSİ YARGI KARARLARI IŞIĞINDA KREDİ MASRAF İADESİ

BANKA TÜKETİCİ VE KONUT KREDİSİ YARGI KARARLARI IŞIĞINDA KREDİ MASRAF İADESİ BANKA TÜKETİCİ VE KONUT KREDİSİ YARGI KARARLARI IŞIĞINDA KREDİ MASRAF İADESİ A) GİRİŞ Av.Sedat KARTAL Tüketici nin kullanmış olduğu ve özelinde banka ve finans kuruluşlarınca sağlanmış olan tüm kredilerin

Detaylı

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un Getirdiği 1

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un Getirdiği 1 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un Getirdiği 1 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN UN GETİRDİĞİ YENİLİKLERE GENEL BAKIŞ, SÖZLEŞMEYE AYKIRILIK, AYIPLI İFA KAVRAMLARINA GETİRDİĞİ

Detaylı

3.1 Ürünün/lerin türü, cinsi, miktarı, modeli, rengi, satış bedeli, teslimat bilgileri aşağıdaki gibidir. Şöyle ki; Adet Peşin Fiyatı Vadeli Fiyatı

3.1 Ürünün/lerin türü, cinsi, miktarı, modeli, rengi, satış bedeli, teslimat bilgileri aşağıdaki gibidir. Şöyle ki; Adet Peşin Fiyatı Vadeli Fiyatı Mesafeli Satış Sözleşmesi Enka STORE MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI 1.1. ALICI Adı/Soyadı/Unvanı : Adresi : Telefon : Eposta adresi : 1.2. SATICI Unvanı : Adresi : Telefon : Faks :

Detaylı

AVUKATLAR İÇİN TÜKETİCİ HUKUKU REHBERİ ANKARA BAROSU TÜKETİCİ HAKLARI KURULU

AVUKATLAR İÇİN TÜKETİCİ HUKUKU REHBERİ ANKARA BAROSU TÜKETİCİ HAKLARI KURULU AVUKATLAR İÇİN TÜKETİCİ HUKUKU REHBERİ ANKARA BAROSU TÜKETİCİ HAKLARI KURULU Ankara 2012 Avukatlar İçin Anıl Matbaacılık Ltd. Şti. Özveren Sk. No:13/A Kızılay / ANKARA Tel: (0.312) 229 37 41 Faks: (0.312)

Detaylı

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kredi Kartı Sözleşmesi

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kredi Kartı Sözleşmesi Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kredi Kartı Sözleşmesi BANKA Ticaret Unvanı : Türkiye Halk Bankası A.Ş. Ticaret Sicil Numarası : 862070 İşletme Merkezi : Barbaros Mah. Şebboy Sk. No: 4 Ataşehir/İstanbul İnternet

Detaylı

Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi Mesafeli Satış Sözleşmesi Madde1- Taraflar 1.1. Satıcı Adı : Adresi TeleEmail : 1.2. Alıcı Adı soyadı/tc.no Adresi Telefon E-mail Madde 2- Konu İşbu sözleşmenin konusu, ALICI nın SATICI ya ait http://www

Detaylı

Adı : Mesafeli Satış Sözleşmesi. Madde 1- Taraflar. 1.1. Satıcı. Adresi. TeleEmail : 1.2. Alıcı. Adı soyadı/tc.no Adresi Telefon E-mail

Adı : Mesafeli Satış Sözleşmesi. Madde 1- Taraflar. 1.1. Satıcı. Adresi. TeleEmail : 1.2. Alıcı. Adı soyadı/tc.no Adresi Telefon E-mail Mesafeli Satış Sözleşmesi Madde 1- Taraflar 1.1. Satıcı Adı : Adresi TeleEmail : 1.2. Alıcı Adı soyadı/tc.no Adresi Telefon E-mail Madde 2- Konu-Mesafeli Satış Sözleşmesi İşbu sözleşmenin konusu, ALICI

Detaylı

Hayat Sigortası, konut sigortası gibi isteğe bağlı sigortaların yaptırılması zorunlu değildir.

Hayat Sigortası, konut sigortası gibi isteğe bağlı sigortaların yaptırılması zorunlu değildir. KONUT FİNANSMAN KREDİSİ İLE İLGİLİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No: İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, Konut Finansman Kredisi İle İlgili Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Kapak Sayfası, Krediye İlişkin

Detaylı

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No. Soyadı, Adı/Unvanı :... :...

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No. Soyadı, Adı/Unvanı :... :... BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Soyadı, Adı/Unvanı :..... TCKN/VKN :... Amaç ve Kapsam: Müşterinin, Türkiye İş Bankası A.Ş. nezdinde açılmış ve açılacak tüm hesaplarının kullanılmasında;

Detaylı

ANA SÖZLEŞME. Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A. Ş. Kablo Hizmetleri Sözleşmesi

ANA SÖZLEŞME. Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A. Ş. Kablo Hizmetleri Sözleşmesi Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A. Ş. Kablo Hizmetleri Sözleşmesi ANA SÖZLEŞME Madde 1 Taraflar Versiyon No: ANA12.0.0 Hizmet Veren : TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. ( TÜRKSAT)

Detaylı

İKV DEĞERLENDİRME NOTU

İKV DEĞERLENDİRME NOTU 56 Eylül 2012 DEĞERLENDİRME NOTU AB UYUM SÜRECİ: YENİ TÜKETİCİ KANUNU TASARI TASLAĞI İlge Kıvılcım AB UYUM SÜRECİ: YENİ TÜKETİCİ KANUNU TASARI TASLAĞI İKTİSADİ KALKINMA VAKFI Genel Bakış Bilindiği gibi,

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMA T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 3 Ekim 2014 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29138 MİLLETLERARASI ANDLAŞMA Karar Sayısı : 2014/6794 Hükümetimiz

Detaylı

KREDİ KARTLARI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

KREDİ KARTLARI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ KREDİ KARTLARI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. KREDİ KARTLARI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Bir taraftan Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (işbu Sözleşme de kısaca BANKA olarak anılacaktır) diğer taraftan KART

Detaylı

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No. Soyadı, Adı/Unvanı :... :...

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No. Soyadı, Adı/Unvanı :... :... BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Soyadı, Adı/Unvanı :..... TCKN/VKN :... Amaç ve Kapsam: Müşterinin, Türkiye İş Bankası A.Ş. nezdinde açılmış ve açılacak tüm hesaplarının kullanılmasında;

Detaylı