İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM GİRİŞ... 31

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM GİRİŞ... 31"

Transkript

1 İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM GİRİŞ GENEL DEĞERLENDİRME TÜRK HUKUKUNDAKİ TARİHSEL GELİŞME Mülga 4077 sayılı Tüketicinin Kanunun Yürürlüğe Girmesi Mülga 4077 sayılı Kanunda Yapılan Değişiklikler Mülga TKHK da 4226 sayılı Kanunla Yapılan Değişiklik Mülga TKHK da 4822 sayılı Kanunla Yapılan Değişiklik Mülga TKHK da 5197 sayılı Kanunla Yapılan Değişiklik Mülga TKHK da 5582 sayılı Kanunla Yapılan Değişiklik Mülga TKHK da 5728 sayılı Kanunla Yapılan Değişiklik sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun Amacı Yeni Tüketici Kanunu Yapılmasına Etkili Olan Sebepler Yeni Tüketici Kanunu Değişikliğine İlişkin Teknik Ayrıntılar Yeni Tüketici Kanunu Değişikliğine İlişkin Maddi Ayrıntılar Yeni Tüketici Kanununda Öne Çıkan Konular Yeni Tüketici Kanununun Zaman Bakımından Uygulanması sayılı TKHK Öncesi Açılan Davalar sayılı TKHK Yürürlüğünden Sonra Açılan Davalar Tüketici Kavramı Tüketici Sözleşmesi Tüketici Hukukunun Diğer Hukuk Dalları İle İlişkisi Tüketici Hukuku Sistemleri Objektif (Sözleşme Esaslı) Sistem Sübjektif (Tüketiciyi Esas Alan) Sistem Karma Sistem Ülkemizde Geçerli Sistem TÜKETİCİ İŞLEMİNİN ÖZELLİKLERİ VE TEMEL İLKELER Tüketici Zayıf Konumdadır Genellikle Mal ve Hizmet Alımına Yöneliktir Sözleşmenin Çeşidi ve Niteliği Önem Arz etmez Sözleşmenin Bir Tarafı Daima Tüketicidir Sözleşmenin Karşı Tarafı Daima Müteşebbistir Karşı Taraf Ticari ve Mesleki Amaçla Hareket Eder Tüketici Sözleşmeleri İvazlı Sözleşmelerdir Tüketiciye Karşı Satış ve Hizmet Vermekten Kaçınılamaz Tüketici Sözleşmeleri Çoğunlukla Ticari İş Sayılır Tüketici Sözleşmelerinde Taraflar Avans Faiz İsteyebilir Tüketici Lehine Yorum İlkesi Geçerlidir Tüketici Lehine Verilen Şahsi Teminatlar Adi Kefalet Sayılır Müteşebbis Lehine Şahsi Teminat Müteselsil Kefalet Sayılır Kambiyo Senedinin Nama Yazılı Olması Zorunludur Görevli Mahkeme Tüketici Mahkemesidir Tüketici Kendi İkametgâhında Dava Açabilir Sözleşme Giderlerinden Kural Olarak Girişimci Sorunludur Sözleşme Öncesi Görüşmeler Sözleşme Hükümlerine Tabidir Bileşik Faiz Uygulaması Yasaktır Sözleşmenin Parasal Değeri İle İlgili Sınır Yoktur Maddi ve Manevi Tazminat Talep Edilebilir Tüketiciler Yargı Harçlarından Muaftır Tüketici Davalarında HMK Yargılama İlkeleri Geçerlidir İspat Yükü Kural Olarak Müteşebbise Aittir Tüketici Sipariş Etmediği Mal Nedeniyle Sorumlu Olmaz Tüketici Sözleşmesinde Kural Olarak Şekil Serbestîsi Esastır Sözleşme Şartları Tüketici Aleyhine Değiştirilemez Nispi Geçersizlik Kuralı Esastır Teminat Olarak Tüketiciden Sadece Nama Yazılı Kambiyo Senedi Alınabilir

2 3.30. Konut Kredisi Kullanan Kooperatif Ortağı Tüketici Sayılır Her Tür Mal ve Eşya Sözleşme Konusu Olabilir Muacceliyet Şarta Bağlıdır Cayma Hakkının Karşı Tarafa Yöneltilmesi Yeterlidir Tüketicinin Fiil Ehliyeti Yoksa Sözleşme Geçersiz Sayılır Tüketiciye Yönelik Bilgilendirmeler Yazılı Olmalıdır Her Türlü Davanın Açılması Mümkündür Reklam ve İlanlarda Güven Sorumluluğu Vardır TBK Faiz Sınırlamaları Uygulanır Belli Miktarı Aşmayan Uyuşmazlıklarda Tüketici Hakem Heyetine Başvuru Zorunludur Tüketici İşlemlerinde Sözleşmenin Nispiliği İlkesi Geçerlidir Sözleşmedeki Haksız Şartlar Geçersizdir Tüketiciye Daha Fazla Koruma Sağlayan Norm Uygulanır TÜKETİCİ KANUNUNDA YAPILAN TANIMLAR Tüketici Tüketici İşlemi Satıcı Sağlayıcı Mal Hizmet Üretici İthalatçı Konut Finansman Kuruluşu Kredi Veren Kalıcı Veri Sağlayıcı Teknik Düzenleme Tüketici Örgütleri Diğer Tanımlar TÜKETİCİYİ KORUMA NEDENLERİ Genel Kanunların Korumadaki Yetersizliği Ekonomik Gelişmeler Reklam Ve Pazarlama Tekniklerindeki Gelişmeler Tüketicinin Zayıf Konumda Bulunması TÜKETİCİ HUKUKUNUN KORUMA ALANI VE AMACI Sağlık Güvenlik Ekonomik Çıkarları Koruma Bilgilendirme - Aydınlatma Eğitim Çevresel Tehlikelerden Koruma Ve Korumaya Özendirme Örgütlenmeye Teşvik Maddi Ve Manevi Zararları Gidermek TÜKETİCİ İŞLEMİ VE ÖZELLİKLERİ HAKSIZ ŞARTLAR VE GENEL İŞLEM KOŞULLARI Haksız Şartın Tanımı ve Unsurları Tek Taraflı Düzenleme Olmalı Dürüstlük Kuralına Aykırı Düzenleme Olmalı Düzenleme Tüketici Aleyhine Dengesizlik Yaratmalı Haksız Şartın Hükümleri Haksız Şartlar Tüketici Yönünden Geçersiz Sayılır Tüketici Lehine Yorum Kuralı Geçerlidir Müzakere Yapıldığını İspat Yükü Müteşebbise Aittir Tüm Sözleşme Türleri İçin Haksız Şart Denetimi Yapılabilir Denetim Sözleşmenin Yapıldığı Zamana Göre Yapılır Sözleşmede Haksız Şart Denetimi Yöntemleri Birlikte Hazırlama Yöntemi Mahkeme Denetimi Yöntemi İdari Denetim Yöntemi Tüketici Kanununda İdari Yoldan Denetim Usulü Haksız Şart Örnekleri Türk Borçlar Kanununda Genel İşlem Koşulları Genel İşlem Koşullarının Hukuki Niteliği

3 Genel İşlem Koşullarının Unsurları Çok Sayıda Sözleşmede Kullanılmak İçin Hazırlanmalı Taraflardan Sadece Biri Hazırlamalı Soyut ve Genel Nitelikli Olmalı Sözleşme Kapsamında Bulunmalı Genel İşlem Koşullarının Denetimi İdari Kontrol Birlikte Hazırlama Yöntemi Mahkeme Denetimi Karşı Tarafın Menfaatine Aykırı Genel İşlem Koşulları Yazılmamış Sayılır Bilgilendirme Yapılması Zorunludur Yazılmamış Sayılan Sözleşme Hükümleri Dışında Kalan Hükümler Geçerliliğini Korur Düzenleyen Aleyhine Yorum Kuralı Geçerlidir Sözleşmede Tek Taraflı Değişiklik Yapmak Yasaktır Dürüstlük Kuralına Aykırı Hüküm Konulamaz Haksız Şart Hükümleri ve GİK Arasındaki Benzerlikler Haksız Şartlar ile Genel İşlem Koşulları Arasındaki Farklar GARANTİ BELGESİ VE UYGULAMASI Zorunlu Garanti Garanti Belgesi Verilmesi Zorunludur Garanti Süresi Asgari İki Yıldır Garanti Belgesinde Bulunması Zorunlu Bilgiler Zorunlu Garanti Nedeni ile Onarım İstenebilir Garanti Belgesinin Sağladığı Diğer Haklar Değiştirilen Ürünün Garanti Süresi Kullanım Hatası Servis Hizmeti Verilmesi Zorunludur Garanti Süresinde Tamir 10 İş Gününü Geçerse Tüketiciye Kullanması İçin Benzer Bir Mal Verilmesi Zorunludur Paralel İthalatta Ayıptan Sorumlu Kişinin Tespiti İhtiyari Garanti Belgesi İhtiyari Garanti Belgesinin Kapsamı İhtiyari Garanti Süresi Zorunlu Garanti Kapsamında Olan Ürünlerde İhtiyari Garanti Süresi Zorunlu Garanti Kapsamında Olmayan Ürünlerde İhtiyari Garanti Süresi İhtiyari Garanti Süresinde Tüketiciden Masraf İstenemez İhtiyari Garanti Veren Reklam ve İlanlardan Sorumludur İhtiyari Garanti Yazılı Olarak Verilmelidir İhtiyari Garantinin Öngörülen Özellikleri Taşımaması FİYAT ETİKET BELGESİ Etiket Konulması Zorunludur Tarife Ve Fiyat Listesi Konulması Zorunludur İndirimli Satışların Gerçekçi Olması Zorunludur Etiket Konulması Zorunlu Olmayan Haller Tarife Ve Fiyat Etiket Kontrolü TİCARİ REKLAM VE HAKSIZ TİCARİ UYGULAMALAR Ticari Reklam Tanımı ve Ticari Reklamın Uygulama Alanı Ticari Reklam İlkelerini Reklam Kurulu Belirler Aldatıcı Reklam Yapılması Yasaktır Örtülü Reklam Yapılması Yasaktır Karşılaştırmalı Reklam Yapılabilir Reklamdaki İddiaların İspatı Reklam Verene Aittir Yasak Reklam Yapılmasının Müeyyidesi Ticari Reklamlarda Uyulması Gereken Diğer Kurallar Haksız Ticari Uygulama Tanımı ve Kapsamı Tüketiciye Yönelik Haksız Ticari Uygulamalar Yasaktır Haksız Uygulama Olmadığını İspat Yükü Tacire Aittir Haksız Ticari Uygulamalar İçin Reklam Yapılamaz Haksız Ticari Uygulama Örnekleri ve Tespit Usulü REKLAM KURULU

4 12.1. Reklam Kurulunun Oluşumu Reklam Kurulunun Görevleri SATIŞ SONRASI HİZMETLER Belirlenen Sürede Satış Sonrası Hizmet Vermek Zorunludur Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi Alınması Zorunludur Azami Tamir Süresi Aşılamaz Servis Hizmeti Vermek ve İstasyon Kurmak Zorunludur Yetkili ve Özel Servisler Tüketiciye Karşı Sorumludur Ticari Faaliyetin Sona Ermesi Halinde Sorumluluk Garanti Süresinde Ticari Faaliyetin Sona Ermesi Garanti Süresi Dolduktan Sonra Ticari Faaliyetin Sona Ermesi Servis Hizmeti ve Yedek Parça Bulundurma Zorunluluğuna Aykırı Hareket Edilmesi Halinde Tüketicinin Talep Hakları Garanti Süresinde Tamirin 10 İş Gününü Geçmesi Halinde Tüketiciye Kullanım İçin Benzer Özellikte Ürün Verilmesi Zorunludur TÜKETİCİ KONSEYİ VE REKLAM KONSEYİ Tüketici Konseyi Reklam Konseyi ZARARLI VE TEHLİKELİ MAL VE HİZMETLER Avrupa Birliğindeki Durum Ülkemizdeki Durum TÜKETİCİ ÜRÜNÜ VE HİZMET DENETİMİ Tüketici Ürünü Denetim Usulü TÜKETİCİNİN EĞİTİLMESİ TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Türkçe Kullanma kılavuzu verilmesi zorunludur Tanıtma Ve Kullanma Kılavuzuyla Satılacak Mallar Tanıtma Ve Kullanma Kılavuzunda Bulunması Gerekli Bilgiler Üretici, İthalatçı Ve Satıcının Sorumluluğu SATIŞTAN KAÇINMA SİPARİŞ EDİLMEYEN MAL VE HİZMETLER TÜKETİCİ ÖDÜLLERİ YİYECEK TAKLİDİ ÜRÜNLER TEST, MUAYENE VE ANALİZLER YASAK SATIŞ YÖNTEMLERİ (Piramit Satışlar) SAYILI KANUN DA CEZA HÜKÜMLERİ İdari Para Cezası Gerektiren Fiiller İdari Para Cezalarında Yetki İdari Para Cezalarına İtiraz BÖLÜM GÖREV GENEL OLARAK GÖREV İLK DERECE HUKUK MAHKEMELERİ Genel Mahkemeler Asliye Hukuk Mahkemeleri Sulh Hukuk Mahkemeleri Özel Mahkemeler Tüketici Mahkemeleri Kadastro Mahkemeleri İş Mahkemeleri İcra Mahkemeleri Aile Mahkemeleri Denizcilik İhtisas Mahkemeleri Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemeleri TÜKETİCİ MAHKEMELERİNİN GÖREV ALANI Sözleşme Çeşidine Göre Değerlendirme Satış Sözleşmesi Mal Değişim (Trampa) Sözleşmesi Bağışlama Sözleşmesi Kira Sözleşmesi Finansal Kiralama Sözleşmesi Tüketim Ödüncü (Karz) Sözleşmesi

5 Kullanma Ödüncü (Ariyet) Sözleşmesi Eser Sözleşmesi Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Vekâlet Sözleşmesi Taşıma Sözleşmesi Sigorta Sözleşmeleri Sigorta Türleri Sigorta Alanında Tüketiciyi Koruyucu Hükümler Sigorta Sözleşmelerinin Tüketici İşlemi Sayılması Koşulları Sigortacının Tüketiciyi Bilgilendirmesi Zorunludur Bilgilendirmenin Yapıldığını Sigortacı İspatla Yükümlüdür Sigortacının Rücu Davası Açma Hakkı Farklı Durumlarda Sigorta Sözleşmelerinde Görevli Mahkeme Sigorta Tahkim Komisyonuna Başvuru Yapılabilir Hizmet Sözleşmesi Pazarlamacılık Sözleşmesi Yayım Sözleşmesi Komisyonculuk ve Simsarlık Sözleşmesi Saklama Sözleşmesi Kefalet Sözleşmesi Genel Olarak Kefalet Sözleşmesi Kefalet Sözleşmesi Mevcut Ve Geçerli Bir Borç İçin Yapılır Kefalet Sözleşmesinin Yazılı Olması Zorunludur Karı, Kocadan Birinin Kefil Olması Kefalet Sözleşmesinin Türleri Asıl Borç Sona Erdiğinde Kefalet Son Bulur İleride Doğacak Muhtemel Borç İçin Kefalet Verilebilir Süreli Kefalet Geçerlidir Tüketici Sözleşmelerine Kefalet ve Hükümleri Adi Kefile Ait İpotek Doğrudan Paraya Çevrilebilir Müteşebbisin Edimlerinin Teminatı Olarak Verilen Şahsi Teminatlar Asgari Müteselsil Kefalet Sayılır Tüketici Edimlerine Verilen Kefalet Adi Kefalet Sayılır Tüketici Sözleşmelerinde Kefaletin Yazılı Olması Zorunludur Kefilin Sorumlu Olacağı Azami Miktar ve Kefalet Tarihi Sözleşmede Kefilin Kendi El Yazısıyla Yazılmalıdır Kefalet Sözleşmesindeki Değişikliklerin Yazılı Yapılması Gerekir Eşin Rızasının Alınması Zorunludur Rehinle Temin Edilmiş Alacakta Öncelikle Rehinin Paraya Çevrilmesi Zorunludur Kefil Asıl Borçluya Ait Bütün Def ileri İleri Sürebilir Borcu Ödeyen Kefil Bunu Asıl Borçluya Bildirmek Zorundadır Asıl Borcun Sona Ermesi İle Kefalet Son Bulur Kefalet Sözleşmesi 10 Yıl Sonra Kendiliğinden Son Bulur Kefaletin Yazılı Şekilde Yapılması, Kefil Olma Ehliyeti Ve Eşin Rızasına İlişkin Koşullar, Tüketici Sözleşmeleri İçin Uygulanır Bireysel Bankacılık Sözleşmeleri Tüketici Kredi Sözleşmesi Tüketici Kredi Sözleşmelerinin Temel Özellikleri Tüketici Mahkemesinin İhtilafsız Görevli Sayıldığı Sözleşmeler Tüketici Mahkemesinin Görevsiz Sayıldığı Sözleşmeler Her İki Tarafı Tüketici Olan Sözleşmeler Her İki Tarafı Tacir Olan Sözleşmeler Gelir Elde Etme Amacı İle Yapılan Sözleşmeler SAYILI HMK VE GETİRDİĞİ YENİLİKLER Yargılama Usulü Kural Olarak Yazılı Yargılamadır Parasal Konularda Görevli Mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesidir Yargılamaya Hâkim Olan İlkeler Sayılmıştır Tasarruf İlkesi Taraflarca Getirilme İlkesi Taleple Bağlılık İlkesi Hukuki Dinlenilme Hakkı

6 Aleniyet İlkesi Dürüst Davranma ve Doğruyu Söyleme Yükümlülüğü Usul Ekonomisi İlkesi Hâkimin Davayı Aydınlatma Ödevi Yargılamanın Sevk ve İdaresi Türk Hukukunun Resen Uygulanması İlkesi Hâkimlerin Hukuki Sorumluluğu Davaya Vekâlet Kapsamı Genişletilmiştir Dava Çeşitleri Sayılmıştır Dava Şartları Sayılmıştır Dava Aşamaları Birinci Aşama, Davanın Açılması İkinci Aşama, Karşılıklı Dilekçelerin Verilmesi Üçüncü Aşama, Ön İnceleme Dördüncü Aşama, Tahkikat Beşinci Aşama, Sözlü Yargılama ve Hüküm aşaması Davanın Müracaata Bırakılması Görev Kurallarının Niteliği Görev Kurallarına Aykırılığın Sonuçları Görevsizlik Kararı ve Sonuçları GÖREVSİZLİK KARARI ÜZERİNE YAPILACAK İŞLEMLER BÖLÜM YETKİ GENEL OLARAK YETKİ GENEL YETKİLİ MAHKEME GENEL OLARAK ÖZEL YETKİ KURALLARI Bir Yerde Geçici Oturanlara Karşı Açılacak Davalarda Yetki Sözleşmeden Doğan Davalarda Yetki Haksız Fiilden Kaynaklanan Davalarda Yetki Mirastan Doğan Davalarda Yetki Sigorta Sözleşmesinden Doğan Davalarda Yetki Taşınmazın Aynından Doğan Davalarda Yetki Tüketici İşleminde Taşınmazın Aynından Doğan Davalarda Yetki Şubeler Ve Tüzel Kişilerle İlgili Davalarda Yetki Davalının Birden Fazla Olması Halinde Yetki Türkiye de Yerleşim Yeri Bulunmaması Halinde Yetki Karşı Davada Yetki Özel Kanunlarda Öngörülen Yetki Halleri Tüketici İşlemlerinde (Sözleşmelerinde) Yetki Yetki Sözleşmesi Yetki Sözleşmesinin Geçerlilik Şartları Kesin Yetki Durumu Olmamalıdır Yetki Sözleşmesi Yazılı Şekilde Olmalıdır Uyuşmazlık Konusu ve Mahkeme Belirli Olmalıdır Yetki Sözleşmesinde Belirlenen Mahkemeye Dava Açılması Yetki Kurallarına Aykırılık Sonuçları YETKİSİZLİK KARARI ÜZERİNE YAPILACAK İŞLEMLER BÖLÜM TÜKETİCİ MAHKEMELERİ GENEL OLARAK TÜKETİCİ MAHKEMELERİNİN NİTELİĞİ TÜKETİCİ MAHKEMELERİNİN GÖREV ALANI TÜKETİCİ MAHKEMELERİNİN YETKİ ALANI BASİT YARGILAMA USULÜ UYGULANIR Basit Yargılama Usulünün Özellikleri Dava Dilekçesinin Mahkemeye Verilmesi ile Dava Açılır Dilekçelerle Birlikte Tüm Deliller Bildirilmelidir Dilekçeler Verilince Artık İddia ve Savunma Değiştirilemez Dosya Üzerinde Karar Verilebilir Ön İnceleme Duruşması Zorunlu Değildir Dava En Fazla Bir Kez Yenilenebilir TÜKETİCİ MAHKEMELERİNDE DAVACI

7 7. TÜKETİCİ MAHKEMELERİNDE DAVALI TEBLİGAT USULÜ TÜKETİCİ MAHKEMESİNDE AÇILABİLEN DAVA ÇEŞİTLERİ Eda Davası Tespit Davası Belirsiz Alacak ve Tespit Davası Belirsiz Alacak Davası ve Tespit Davası Açılabilecek Haller Belirsiz Alacak Davasının Faydaları Yenilik Doğuran (İnşai) Davalar Terditli Davalar Seçimlik Dava Davaların Yığılması Kısmi Dava Yarışan Haklara Dayalı Davalar Topluluk Davası Tüketici Hukuku Alanında Topluluk Davası Tüketici Hukukunda Menfi Tespit ve İstirdat Davası İtirazın İptali Davası Tapu İptali ve Tescil Davası Muarazanın Önlenmesi Davası DAVA AÇILMASI DAVAYA CEVAP VERİLMESİ Karşı Dava ÖN İNCELEME TAHKİKAT DURUŞMA Duruşma Yapılması İsticvap Bekletici Sorun - Ön Sorun Islah Taraflar Bir Defa Islah Yapabilir Davanın Tamamen veya Kısmen Islahı Mümkündür Islah Yazılı veya Sözlü Yapılabilir Islah Yapılamayacak İşlemler Kötü Niyetli Islah Yapılamaz Maddi Hatalar Her Zaman Düzeltilebilir Dava Konusunun Devri Davaların Ayrılması-Birleştirilmesi Adli Tatil Adli Tatile Tabi Olan Dava ve İşlerde Süre Uzar Adli Tatile Tabi Olmayan Dava ve İşlerde Süre Uzamaz Geçici Hukuki Korumalar İhtiyati Tedbir İhtiyati Haciz İhtiyati Tedbir ve İhtiyati Hacizde Teminat İadesinin Koşulları Delil Tespiti Görevli Mahkeme Ceza Yargılamasının Hukuk Yargılamasına Etkisi TAHKİKATIN SONA ERMESİ VE SÖZLÜ YARGILAMA KARAR SAFHASI Hükmün Kesinleşmesi Hüküm Tarafların Talebi Olmadan Tebliğe Çıkartılamaz Hükmün Kesinleşmesinin Sonuçları Yargılama Giderleri Yargı Harçları Yargılama Sırasında Yapılan Giderler Vekâlet Ücreti Görevsizlik Ve Yetkisizlik Halinde Vekâlet Ücreti Verilmez Gider Avansı ve Delil Avansı Ayrımı Yargılama Giderlerinden Sorumluluk YETKİ SÖZLEŞMESİ TAHKİM ŞARTI Tüketici Hukukunda Tahkim TÜKETİCİ MAHKEMELERİNDE KONUN YOLLARI.. 591

8 18.1. İstinaf Kanun Yolu Temyiz Ve Karar Düzeltme BÖLÜM TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ GENEL OLARAK TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNİN OLUŞUMU Hakem Heyetlerinde Kadrolu Raportörler Göre Yapar HAKEM HEYETLERİNİN GÖREV ALANI Her Yıl Belirlenen Parasal Miktarlar İçin Başvuru Zorunludur Başvuru Tarihindeki Parasal Sınır Geçerlidir Delil Niteliğinde Karlar İçin Başvuru Yapılamaz Hakem Heyetine Başvuru Sınırı Her Yıl Yeniden Belirlenir Tüketici Hakem Heyetleri İçin Görev Sınırlaması Yoktur Tüketici Hakem Heyetlerine Her Türlü Dava Açılabilir Sayılı Kanunundan Önce Yapılan Başvurularda Görev Sorunu Değeri 3 bin Türk Lirasını Geçmeyen Başvurular Değeri 3 bin Türk Lirasını Aşan Başvurular TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNİN YETKİ ALANI Tüketici Kanununda Yetkili Sayılan Hakem Heyetleri Tüketicinin Yerleşim Yeri Hakem Heyeti Yetkilidir Tüketici İşleminin Yapıldığı Yer Hakem Heyeti Yetkilidir Hukuk Muhakemeleri Kanununa Göre Yetkili Hakem Heyetleri Karşı Tarafının Yerleşim Yerinde Başvuru Yapılabilir Özel Yetki Kurallarına Göre Başvuru Yapılabilir HAKEM HEYETLERİNE BAŞVURU VE ÇALIŞMA USULÜ Toplantı Yeri ve Karar TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNİN İNCELEME ŞEKLİ Bilirkişi İncelemesi ve Keşif Yapabilir Her Türlü Bilgi ve Belgenin Gönderilmesi İstenebilir HAKEM HEYETİ İNCELEME SONUNDA KARAR VERİR Tüketici Hakem Heyeti Usule İlişkin Nihai Karar Verebilir Tüketici Hakem Heyeti Esasa İlişkin Nihai Karar Verebilir Hakem Heyeti Kararları Taraflara Resen Tebliğ Edilir HAKEM HEYETİ KARARI TARAFLARI BAĞLAR Tüketici Hakem Heyeti Kararları İlam Hükmündedir Delil Niteliğinde Kararlar İçin Başvuru Yapılamaz Para İle Ölçülebilen Ve Ölçülemeyen Taleplerin Bir Arada Olması HAKEM HEYTİ KARAR VERMEKTEN KAÇINAMAZ HAKEM HEYETİ KARARINA İTİRAZ Hakem Heyeti Kararları İçin İlamlı İcra Yapılabilir Kararlar Tebligat Kanununa Göre Tebliğ Edilir Tüketici Hakem Heyeti Kararına İtiraz Edilebilir İtirazın Yapılacağı Tüketici Mahkemesinin Yetkisi Kesindir İtiraz Üzerine Verilen Karar Kesindir İcrası Durdurulabilir İtiraz Üzerine Mahkeme Kararın İcrasını Tedbiren Durdurulabilir İTİRAZ ÜZERİNE VERİLEBİLECEK KARARLAR İtirazın Reddi ve Hakem Heyeti Kararının Onanması İtirazın Kabulü ve Hakem Heyeti Kararın İptali İtirazın Kısmen Kabulü ve Kararın Kısmen İptali (Bozulması) Kararın Düzeltilerek Onanması İtirazın (Davanın) Konusuz Kalması Karardaki Maddi Hatalar Her Zaman Düzeltebilir TÜKEİCİ HAKEM HEYETİNE AÇILABİLECEK DAVALAR HAKEM HEYETLERİNDE YARGILAMA GİDERLERİ Hakem Heyetine Yapılan Başvurularda Harç Alınmaz Hakem Heyetine Başvuru Nedeni İle Giderlerden Sorumluluk Hakem Heyetinin Yaptığı Giderlerden Sorumluluk Tarafların Bizzat Yaptığı Giderlerden Sorumluluk Tüketici Hakem Heyetleri Vekâlet Ücreti Hükmedemezler Hakem Heyeti Kararına İtiraz Halinde Vekâlet Ücreti Tüketicinin Lehine Olan Karara İtiraz Halinde Vekâlet Ücreti Tüketicinin Aleyhine Olan Karara İtiraz Halinde Vekâlet Ücreti. 714

9 Tüketicinin Kısmen Aleyhine Olan Karara İtiraz Halinde Vekâlet Ücreti BÖLÜM AYIPLI MAL VE AYIPLI HİZMET I-AYIPLI MAL GENEL DEĞERLENDİRME AYIPLI MAL EKSİK İŞ AYIPLI İŞ AÇIK AYIP-GİZLİ AYIP Açık Ayıp Gizli Ayıp Muayene Külfeti İhbar Külfeti Ayıbın Bulunması Gereken Zaman Defolu Mal Satışlarında Ayıp AYIPLI MAL NEDENİ İLE SEÇİMLİK HAKLAR Malı İade ve Sözleşmeden Dönme Malın Ayıpsız Yenisi İle Değişimini Talep Etmek Bedelde İndirim Talep Etme Ücretsiz Onarım İsteme Hakkı AYIP NEDENİYLE TAZMİNAT İSTENEBİLİR AYIP NEDENİYLE SORUMLU KİŞİLER Garantiden Doğan Ek Talepler Ve Seçimlik Hakların İlişkisi AYIPLI MAL NEDENİ İLE İSPAT YÜKÜ ZAMANAŞIMI II-AYIPLI HİZMET GENEL DEĞERLENDİRME AYIPLI HİZMETİN TANIMI VE UNSURLARI AÇIK AYIP VE GİZLİ AYIP İhbar ve Muayene Yükümlülüğü AYIPLI HİZMET NEDENİYLE SEÇİMLİK HAKLAR AYIP NEDENİYLE TAZMİNAT TALEP EDİLEBİLİR AYIP NEDENİYLE SORUMLU KİŞİLER Sağlayıcının Sorumluğu Bağlı Kredi Veren Kuruluşun Sorumluluğu ZAMANAŞIMI BÖLÜM TAKSİTLİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ VE ÖN ÖDEMELİ SATIŞLAR. 835 I-TAKSİTLİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ GENEL DEĞERLENDİRME TÜRK BORÇLAR KANUNUNDA SATIŞ SÖZLEŞMESİ Örnek Üzerine Satış Beğenme Koşuluyla Satış Açık Artırma Yolu İle Satış Kısmi Ödemeli Satışlar Taksitli Satış Ön Ödemeli Taksitli Taşınır Satışları Sözleşmenin Nitelikli Yazılı Şekilde Yapılması Zorunludur Taksitlerin Bankaya Ödenmesi Zorunludur Alıcının Malın Devrini İstemesi İçin Ödemeyi Yapması Gerekir Satıcı Kararlaştırılan Bedeli Tek Taraflı Arttıramaz Alıcı Sözleşmeden Cayma (Dönme) Hakkına Sahiptir Sözleşmedeki İfanın Belli Sürede Yapılması Gerekir Alıcının Temerrüdü Şarta Bağlıdır Dönme (Cayma) Beyanının Kullanılması Yeterlidir SAYILI TÜKETİCİ KANUNU NDA TAKSİTLİ SATIŞ Sözleşmenin Tanımı ve Unsurları Sözleşmenin Nitelikli Yazılı Şekilde Yapılması Zorunludur Sözleşmede Zorunlu Bilgilerin Bulunması Gerekir En Az İki Taksit Kararlaştırılmalıdır Sözleme Örneğinin Tüketiciye Verilmesi Zorunludur Tüketici Cayma Hakkını Kullanabilir

10 3.7. Muacceliyet Belli Şartların Gerçekleşmesine Bağlıdır Erken Ödemede İndirim Yapılması Zorunludur Kambiyo Senetleri Nama Yazılı Olmalıdır Temel İlkeler Taksitli Satışlar için Aynen Geçerlidir II-ÖN ÖDEMELİ TAKSİTLİ TAŞINIR SATIŞLARI GENEL DEĞERLENDİRME SÖZLEŞMENİN TANIMI VE UNSURLARI ÖN ÖDEMELİ SATIŞLARA TBK HÜKÜMLERİ UYGULANIR Sözleşmenin Nitelikli Yazılı Şekilde Yapılması Zorunludur Taksitlerin Bankaya Ödenmesi Zorunludur Tüketicinin Malın Devrini İstemesi İçin Ödemeyi Yapması Gerekir Satıcı Sözleşmede Kararlaştırılan Bedeli Tek Taraflı Arttıramaz Tüketici Sözleşmeden Cayma (Dönme) Hakkına Sahiptir Sözleşmedeki İfanın Belli Sürede Yapılması Gerekir Tüketicinin Temerrüdü Şarta Bağlıdır Dönme (Cayma) Beyanının Yapılması Yeterlidir Tüketici Aleyhine Olan Yetki Ve Tahkim Şartı Geçersizdir Temel İlkeler Ön Ödemeli Taşınır Satışlar Yönünden Geçerlidir. 879 III- ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞ SÖZLEŞMESİ GENEL DEĞERLENDİRME SÖZLEŞMENİN TANIMI VE UNSURLARI SÖLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME ZORUNLUDUR İNŞAAT RUHSATI ALINMADAN SÖZLEŞME YAPILAMAZ SÖZLEŞMENİN RESMİ ŞEKİLDE YAPILMASI ZORUNLUDUR SÖZLEŞMENİN ZORUNLU İÇERİĞİ BİNA TAMAMLAMA SİGORTASI YAPILMASI ZORUNLUDUR Tüketiciye Yönelik Diğer Teminatlar TÜKETİCİ CAYMA HAKKINA SAHİPTİR TÜKETİCİ TESLİME KADAR SÖZLEŞMEDEN DÖNEBİLİR KONUTUN TÜKETİCİYE TESLİMİ 36 AYI GEÇEMEZ TEMEL İLKELER GEÇERLİDİR BÖLÜM DEVRE TATİL VE UZUN SÜRELİ TATİL SÖZLEŞMELERİ VE PAKET TUR SÖZLEŞMELERİ I-DEVRE TATİL VE UZUN SÜRELİ TATİL SÖZLEŞMELERİ GENEL DEĞERLENDİRME SÖZLEŞMENİN TANIMI VE UNSURLARI Sözleşme Nitelikli Yazılı Şekilde Yapılmalıdır Taraflardan Biri Tüketici Karşı Taraf Sağlayıcı Olmalıdır Sözleşme Bir Yıldan Uzun Süre İçin Yapılmalıdır Sözleşmede Birden Fazla Dönem Bulunmalıdır Tüketiciye En Az Bir Gecelik Kullanma Hakkı Verilmelidir Taşınmazın Kullanım Hakkı Veya Devir Taahhüdü Yapılmalıdır Tüketicinin Kullanacağı Dönem Açıkça Belirlenmelidir Tüketici Kararlaştırılan Bedeli Ödemelidir Sağlayıcı Tatil Konusu Yeri Kullanıma Hazır Bulundurmalıdır TÜKETCİYE ÖN BİLGİLENDİRME YAPILMALIDIR TÜKETİCİ CAYMA HAKKINA SAHİPTİR Bağlı Kredi Kuruluşuna Cayma Bildirimi Yapılmalıdır Devre Tatil Sözleşmesi Tecrübe ve Muayene Koşuluna Bağlıdır Cayma Halinde Satıcının Yükümlülükleri SORUMSUZLUK KAYITLARI GEÇERSİZDİR ÖN ÖDEMELİ SATIŞ YAPILABİLİR Teslim Tarihine Kadar Tüketici Sözleşmeden Dönebilir Ayni Hak Sağlayan Sözleşmelerde Ön Ödemeli Satış Şahsi Hak Sağlayan Sözleşmelerde Ön Ödemeli Satış DEVRE TATİL HAKKININ DEVRİ DEVRE MÜLK SÖZLEŞMELERİNİN HUKUKİ DURUMU ZAMANAŞIMI TEMEL İLKELER GEÇERLİDİR II- PAKET TUR SÖZLEŞMELERİ GENEL DEĞERLENDİRME SÖZLEŞMENİN TANIMI VE UNSURLARI Taraflardan Biri Tüketici, Karşı Taraf Tur Düzenleyicisi Olmalıdır. 950

11 2.2. Ulaştırma, Konaklama veya Bunlara Bağlı Olmayan Yardımcı Hizmetlerin En Az İkisinin Birlikte Verilmesi Gerekir Fiyatın Her Şey Dâhil Olarak Karalaştırılması Zorunludur Hizmet 24 Saatten Uzun Olmalı veya En Az Bir Gecelik Konaklamayı Kapsamalıdır Tarafların Anlaşması ÖN BİLGİLENDİRME YAPILMASI ZORUNLUDUR SÖZLEŞME NİTELİKLİ YAZILI ŞEKİLDE YAPILMALIDIR Sözleşmenin Bir Nüshası Tüketiciye Verilmelidir Yolculuk Öncesinde Tüketiciye Bilgilendirme Yapılmalıdır SÖZLEŞMEDE KARARLAŞTIRILAN FİYAT ARTTIRILAMAZ SÖZLEŞMEDE ESASLI DEĞİŞİKLİK YAPILAMAZ Esaslı Değişiklik Halinde Tüketici Sözleşmeden Dönebilir Esaslı Olmayan Değişiklikler İçin Sözleşmeden Dönülemez SÖZLEŞMEYE AYKIRI UYGULAMA YAPILMAZ Sözleşmenin Tur Düzenleyicisi Tarafından İptali Sözleşmede Kararlaştırılan İfanın Eksik Veya Ayıplı Olması Tüketici Eksik Veya Ayıplı İfayı İhbar Etmelidir Sağlayıcının Sorumluluğu ve Sorumluluktan Kurtulma Koşulları SÖZLEŞMENİN DEVRİ MÜMKÜNDÜR HAKSIZ FESİH HALİNDE TÜKETİCİNİN HAKLARI TÜKETİCİNİN SÖZLEŞMEYİ FESİH ETMESİ Fesih Tarihinde Turun Başlamasına 30 Gün Süre Bulunması Fesih Tarihinde 30 Günden Az Süre Bulunması Mücbir Sebepler Nedeniyle Fesih Yapılması SORUMSUZLUK KAYITLARI GEÇERSİZDİR PAKET TURA KATILAN HERKES TÜKETİCİ SAYILIR TEMEL İLKELER GEÇERLİDİR SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ VE ZAMANAŞIMI BÖLÜM İŞYERİ DIŞINDA KURULAN SÖZLEŞMELER VE MESAFELİ SÖZLEŞMELER I-İŞ YERİ DIŞINDA YAPILAN SÖZLEŞMELER GENEL DEĞERLENDİRME: SÖZLEŞMENİN TANIMI VE UNSURLARI Satıcıya Ait İş Yeri Dışında Sözleşme Yapılması Ön Görüşmenin Hemen Sonrasında Sözleşme Yapılması Gezi Sırasında Sözleşme Yapılması Taraflardan Biri Tüketici Karşı Taraf Satıcı Olmalıdır Önceden Mutabakat Olması Gerekmez Kapsam Dışı Mal ve Hizmet Satışı Olmamalıdır Tarafların Anlaşması Gerekir TARAFLARIN HAK VE BORÇLARI YETKİ BELGESİ ALINMASI ZORUNLUDUR Yetki Belgesi Başvurusu Koşulları Ve Süresi TÜKETCİYE ÖN BİLGİLENDİRME YAPILMALIDIR SÖZLEŞME NİTELİKLİ YAZILI ŞEKİLDE YAPILMALIDIR TÜKETİCİNİN CAYMA HAKKI VE SÜRESİ Cayma Süresinin Başlangıcı Mal veya Hizmetin Aynı Anda Teslim Edilmesi Sözleşme Tarihinden Sonra Teslim Yapılması Tüketicinin Eksik Bilgilendirilmesi Halinde Cayma Süresi 1 Yıldır Cayma Hakkının Kullanılması Şekli Satıcının Yükümlülükleri Tüketicinin Sorumluluğu Caymanın Yan Sözleşmelere Etkisi Cayma Hakkının İstisnaları DOĞRUDAN SATIŞLAR TEMEL İLKELER SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ VE ZAMANAŞIMI II-MESAFELİ SÖZLEŞMELER GENEL DEĞERLENDİRME:

12 2. SÖZLEŞMENİN TANIMI VE UNSURLARI Taraflardan Biri Tüketici Karşı Taraf Müteşebbis Olmalıdır Sözleşme Uzaktan İletişim Araçları Kullanılarak Yapılmalıdır Taraflar Yüz Yüze Gelmemelidir Tarafların Anlaşması Sözleşmenin Kapsamı TÜKETİCİYE ÖN BİLGİLENDİRME YAPILMALIDIR Ön Bilgilendirmenin Kapsamı Ön Bilgilendirme Yöntemi Ön Bilgilendirmenin Teyidi Zorunludur Ön Bilgilendirmeye İlişkin Diğer Yükümlülükler TARAFLARIN HAK VE BORÇLARI Sözleşmenin İfası ve Teslimin Yapılması Zarardan Sorumluluk Telefon Kullanma Ücreti İlave Ödemeler Bilgilerin Saklanması ve İspat Yükümlülüğü CAYMA HAKKI VE TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ Cayma Hakkı Süresi Eksik Bilgilendirmede Halinde Cayma Süresi 1 Yıldır Cayma Hakkının Kullanılması Yöntemi Caymanın Yan Sözleşmelere Etkisi Cayma Hakkının İstisnaları Cayma Halinde Satıcının Yükümlülükleri Cayma Halinde Tüketicinin Yükümlülükleri TEMEL İLKELER GEÇERLİDİR SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ VE ZAMANAŞIMI III- FİNASAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER GENEL DEĞERLENDİRME SÖZLEŞMENİN TANIMI VE UNSURLARI Taraflarından Biri Tüketici Karşı Taraf Sağlayıcı olmalıdır Taraflar Yüz Yüze Gelmeden Oluşturulan Bir Sistem Olmalıdır Sözleşme Uzaktan İletişim Araçları Kullanılarak Yapılmalıdır Tarafların Anlaşması Sözleşmenin Kapsamı TÜKETİCİYE ÖN BİLGİLENDİRME YAPILMALIDIR Ön Bilgilendirmenin Kapsamı Ön Bilgilendirme Yöntemi CAYMA HAKKI VE TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ Cayma Hakkı Süresi Cayma Hakkının Kullanılması Yöntemi Eksik Bilgilendirmede Halinde Cayma Süresi İşlemez Caymanın Yan Sözleşmelere Etkisi Cayma Hakkının İstisnaları Cayma Halinde Sağlayıcının Yükümlülükleri Cayma Halinde Tüketicinin Yükümlülükleri İspat Yükü ve Bilgilerin Saklanması Bilgilerin Saklanması Yükümlülüğü İletişim Araçlarının Kullanılmasına Yönelik Kısıtlamalar Telefon Kullanım Ücreti Banka Kartı İle Ödeme Halinde Sorumluluk TÜKETİCİ SÖZLEŞMEYİ SONA ERDİREBİLİR TEMEL İLKELER GEÇERLİDİR SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ VE ZAMANAŞIMI BÖLÜM ABONELİK SÖZLEŞMELERİ VE SÜRELİ YAYIN PROMOSYONLARI I-ABONELİK SÖZLEŞMELERİ GENEL DEĞERLENDİRME SÖZLEŞMENİN TANIMI VE UNSURLARI TÜKETİCİYE ÖN BİLGİLENDİRME YAPILMALIDIR SÖZLEŞMENİN ŞEKLİ VE İÇERİĞİ Sözleşme Nitelikli Yazılı Şekilde Yapılmalıdır Satıcı Veya Sağlayıcı Abonelik Sözleşmesi Yapmaktan Kaçınamaz. 1083

13 5. TÜKETİCİNİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ SATICI VEYA SAĞLAYICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ Faturalandırma Dönemi Açma ve Kapatma Ücreti Tarife Değişikliği Önceden Bildirilmelidir Belirli Süreli Sözleşmelerde Sürenin Uzatılması Önceki Abonenin Borcu Yeni Aboneden Talep Edilemez Ödeme Bildirimi Tüketiciye Tebliğ Edilmelidir TAAHHÜTLÜ ABONELİK VE HÜKÜMLERİ Tüketiciye Yazılı Taahhüt Verilmesi Zorunludur Tüketicinin Taahhüt Süresi Bitmeden Fesih Yapması Satıcı ve Sağlayıcı Ayıptan Sorumludur TÜKETİCİNİN SÖZLEŞEYİ FESİH KOŞULLARI Fesih Bildiriminin Yapılması Yöntemi Fesih Talebinin Yerini Getirilme Süresi Fesih Yapılmasının Sonuçları ELEKTRONİK HABERLEŞME ABONELİK SÖZLEŞMELERİ Elektronik Haberleşme Abonelik Sözleşmesi Tanımı ve Unsurları Sözleşme Nitelikli Yazılı Şekilde Yapılmalıdır Tüketicinin Hak Ve Yükümlülükleri Tüketici Faturaya Üst Sınır Koyabilir Tüketicinin Abonelik Talebi Reddedilemez Tüketicinin Bilgi Alma Hakkı Vardır Özel İçerikli Hizmetler Kural Olarak Verilemez Kampanyalar Açık Ve Anlaşılır Biçimde Olmalıdır Tüketiciye Bildirim Yapılmadan Tarife Değiştirilemez Kesintisiz ve Kaliteli Hizmet Verilmelidir İnternet Hizmetinin Güvenliği Sağlanmalıdır Sözleşmedeki Haksız Şartlar Geçersizdir Abonenin İşletmeci Değiştirme Hakkı Vardır Faturalar Tüketiciye Düzenli Gönderilmelidir Kademeli Ücret Tarifelerinde Sınırsız Tarife Ücreti Aşılamaz Tüketici Sözleşmeyi Fesih Etme Hakkına Sahiptir Fesih Bildirimi Ulaşınca 24 Saat İçinde Hizmet Durdurulmalıdır Bildirimden İtibaren 7 Gün, İçinde Fesih Tamamlamalıdır Sözleşmenin Fesih Edilmesi Zorlaştırılamaz Sözleşmedeki Değişiklikler Tüketiciye Bildirilmelidir Fesih Yapılmasının Sonuçları TEMEL İLKELER SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ VE ZAMANAŞIMI II-SÜRELİ YAYINLAR VE PROMOSYON UYGULAMALARI GENEL DEĞERLENDİRME PROMOSYON UYGULAMASININ TANIMI VE UNSURLARI PROMOSYON UYGULAMASININ KONUSU VE KAPSAMI PROMOSYON UYGULAMASININ SÜRESİ FİYAT ARTIŞI YAPILAMAZ TESLİM VE İFA SÜRESİ DAGITIM BÖLÜNEREK YAPILAMAZ REKLAM VE İLANLARDAN SORUMLULUK TEMEL İLKELER GEÇERLİDİR SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ VE ZAMANAŞIMI BÖLÜM TÜKETİCİ KREDİLERİ VE KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ I-TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİ GENEL DEĞERLENDİRME SÖZLEŞMENİN TANIMI VE UNSURLARI Krediyi Kullanan Kişi Tüketici Olmalıdır Kredi Veren Kişi Yetkili Olmalıdır Kredi Tüketicinin Finansman İhtiyacını Karşılamalıdır Kredi Veren Faiz Veya Başka Bir Menfaat Elde Etmelidir Tarafların Sözleşme Konusunda Anlaşmaları Gerekir Yapılan Sözleşme Kapsam Dışı Olmamalıdır

14 3. SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME ZORUNLUDUR SÖZLEŞME NİTELİKLİ YAZILI ŞEKİLDE YAPILMALIDIR Sözleşmenin Zorunlu İçeriği KREDİNİN KULLANIM AMACI ÖNEM ARZETMEZ TÜKETİCİ CAYMA HAKKINA SAHİPTİR Cayma Süresinin Başlangıcı Cayma Beyanının Kredi Verene Yöneltilmesi Yeterlidir Cayma Halinde Alınan Kredi Faizi İle Birlikte İade Edilir KURAL OLARAK SÖZLEMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILAMA SÖZLEŞMEYE KONULAN HAKSIZ ŞARTLAR GEÇERSİZDİR ERKEN ÖDEMEDE VE FAİZ ORANI MUACCELİYET KOŞULU ŞARTA BAĞLIDIR Sözleşmede Hüküm Bulunmalıdır Kredi Veren Bütün Edimlerini İfa Etmiş Olmalıdır Birbirini İzleyen En Az İki Taksit Ödenmemelidir Tüketiciye Ödeme İçin En Az 30 Gün Süre Verilmelidir BAĞLI KREDİ VERİLMESİ MÜMKÜNDÜR İki Sözleşme Arasında Ekonomik Birlik Bulunmalıdır Cayma Halinde Bağlı Kredi Sözleşmesi Sona Erer Bağlı Kredilerde Kredi Verenin Sorumluluğu Kredi Veren İfanın Yapılmamasından Sorumludur Kredi Veren Ayıptan Sorumludur TÜKETİCİNİN TALEBİ OLMADAN SİGORTA YAPILAMAZ TAKSİTLİ AVANS KREDİSİ VE LİMİT AŞIMI TEMEL İLKELER Tüketicinin Borcu İçin Verilen Şahsi Teminat Adi Kefalet Sayılar Kambiyo Senetlerinin Nama Yazılı Olması Zorunludur SÖZLEŞME MASRAFLARINDAN SORUMLULUK Zorunlu Giderler Tüketiciden Alınabilecek Masrafları BDDK Belirler BDDK Tarafından Belirlenen Masraflar BDDK Tarafından Belirlenen Giderleri İsteme Koşulları Talep Edilen Giderler Haklı Olmalıdır Talep Edilen Giderler Makul Olmalıdır Talep Edilen Giderler Belgelendirilmelidir SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ ZAMANAŞIMI Kredinin Tüketiciye Verilmemesi Halinde Zamanaşımı Süresi Ödemeyen Taksitler Nedeni İle Zamanaşımı Süresi II. KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ GENEL DEĞERLENDİRME SÖZLEŞMENİN TANIMI VE UNSURLARI Krediyi Kullanan Kişi Tüketici Olmalıdır Kredi Veren Konut Finansmanı Kuruluşu Olmalıdır Kredi Tüketicinin Konut İhtiyacı İçin Alınmalıdır Kredi Nakit Veya Finansal Kiralama Olarak Verilmelidir Kredi Veren Faiz Veya Başka Bir Menfaat Elde Etmelidir Tarafların Sözleşme Kurma Konusunda Anlaşmaları Gerekir KONUT FİNANSMAN SÖZLEŞMESİNİN ÇEŞİTLERİ Basit Konut Kredisi Sözleşmeleri Yeniden Finansman (Refinansman-Yapılandırma) Sözleşmeleri Konut Teminatlı Sözleşmeler Finansal Kiralama Yöntemi İle Kurulan Sözleşmeler Tarafların Hak ve Borçları KREDİ VEREN KURULUŞUN HAK VE BORÇLARI Tüketiciyi Bilgilendirme Yükümlülüğü Krediyi Tüketiciye Ödeme Borcu TÜKETİCİNİN HAK VE BORÇLARI Krediyi Kabul Borcu Krediyi Geri Ödeme Borcu Doğru Bilgi Verme Yükümlülüğü Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Zorunludur Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Vermek Zorunludur SÖZLEŞME NİTELİKLİ YAZILI ŞEKİLDE YAPILMALIDIR. 1279

15 6.1. Yazılı Sözleşmenin Zorunlu İçeriği Yazılı Şekilde Yapılmayan Sözleşme Hükümsüzdür Sözleşmenin Bir Nüshası Tüketiciye Verilmelidir SÖZLEŞMEYE KONULAN HAKSIZ ŞARTLAR GEÇERSİZDİR FAİZ ORANI ERKEN ÖDEMEDE FAİZ İNDİRİMİ ZORUNLUDUR Sabit Faizli Kredilerde Erken Ödeme Tazminatı Talep Edilebilir TEMERRÜT VE MUACCELLİYET ŞARTA BAĞLIDIR Sözleşmede Hüküm Bulunmalıdır Kredi Veren Bütün Edimlerini İfa Etmiş Olmalıdır Birbirini İzleyen En Az İki Taksit Ödenmemelidir Tüketiciye Ödeme İçin En Az 30 Gün Süre Verilmelidir Finansal Kiralama Sözleşmelerinde Muacceliyet Koşulları BAĞLI KREDİ VERİLMESİ MÜMKÜNDÜR İki Sözleşme Arasında Ekonomik Birlik Bulunmalıdır Bağlı Kredilerde Konut Kredisi Verenin Sorumluluğu Kredi Veren İfanın Hiç Yapılmamasından Sorumludur Kredi Veren Konutun Ayıplı Olmasından Sorumludur SİGORTA YAPILMASI TÜKETİCİNİN TALEBİNE BAĞLIDIR TEMEL İLKELER Tüketici Lehine Verilen Şahsi Teminatlar Adi Kefalet Sayılır Kambiyo Senetlerinin Nama Yazılı Olması Zorunludur SÖZLEŞME MASRAFLARINDAN SORUMLULUK Zorunlu Giderler Tüketiciden Alınabilecek Masrafları BDDK Belirler BDDK Tarafından Belirlenen Masraflar BDDK Tarafından Belirlenen Giderleri İsteme Koşulları Talep Edilen Giderler Haklı Olmalıdır Talep Edilen Giderler Makul Olmalıdır Talep Edilen Giderler Belgelendirilmelidir SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ Tüketicinin Ölmesi Veya Fiil Ehliyetini Kaybetmesi Konut Finansman Şirketinin İflası Veya Faaliyet İzninin İptali İFANIN İMKÂNSIZLIĞI VE UYARLAMA DAVASI Genel Değerlendirme Türk Borçlar Kanununda Uyarlamanın Koşulları Taraflar Arasında Sözleşme Bulunmalı Öngörülmeyen Hal Olağanüstü Olmalıdır Edimler Arasındaki Denge Aşırı Derecede Bozulmalıdır İfayı İstemek Dürüstlük Kuralına Aykırılık Oluşturmalı Borçlunun Kusuru Olmamalı Edim İfa Edilmemiş Olmalıdır Uyarlamayı Engelleyen Bir Hüküm Olmamalı Uyarlama Talep Edilmiş Olmalıdır Uygun İlliyet Bağı Bulunmalıdır ZAMANAŞIMI BÖLÜM KREDİ KARTI VE BANKA KARTLARI GENEL DEĞERLENDİRME KREDİ KARTININ TARAFLAR YÖNÜNDEN ETKİLERİ Kart Hamili Yönünden Olumlu ve Olumsuz Etkileri Banka Yönünden Olumlu ve Olumsuz Etkileri Üye İşyeri Yönünden Olumlu ve Olumsuz Etkileri Ekonomiye Etkisi KREDİ KARTININ HUKUKİ NİTELİĞİ KREDİ KARTI MEVZUATI Tüketici Kanununda Yapılan Düzenleme Kredi Kartları Kanunu İle Yapılan Düzenleme KREDİ KARTI KANUNUNDAKİ ÖNEMLİ TANIMLAR KREDİ KARTI ÇIKARMAK İZNE TABİDİR ÜYE İŞYERİ SÖZLEŞMESİ Sözleşmenin Hukuki Niteliği Üye İşyeri Sözleşmenin Tanımı Ve Unsurları

16 Üye İşyeri Kredi Kartını Ödeme Aracı Olarak Kabul Eder Banka Harcama Belgesi Tutarını Üye İşyerine Öder Tarafların Anlaşması Üye İşyeri Sözleşmesinde Şekil Zorunluluğu Yoktur Üye İşyeri Sözleşmesinde Tarafların Hak Ve Borçları Kart Çıkaran Kuruluşun (Bankanın) Borçları Üye İşyerinin Borçları KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Sözleşmenin Tanımı ve Unsurları Nakit Ödemeden Alış Veriş İmkânı Sağlamalı Yapılan Harcama Tutarlarını Ödemesi Gerekir Tarafların Anlaşması Kredi Kartı Sözleşmesinin Yazılı Şekilde Olması Zorunludur Kredi Kartı Sözleşmelerinde Bulunması Zorunlu Hükümler Kredi Kartı Teslimi Sırasında Yapılacak İşlemler Sözleşmede Yapılacak Değişikliklerin Yazılı Olması Zorunludur GERÇEK KİŞİLERE BİLEŞİK FAİZ UYGULAMAZ SÖZLEŞMEDE TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ Kart Çıkaran Kuruluşun (Bankanın) Yükümlülükleri Nakit Ödemeden Alışveriş İmkânı Sağlamak Kredi Kartı Çıkartmak Harcama Tutarlarını Üye İşyerine Ödemek Kullanımı Yasaklama ve Üye İşyerlerine Bildirmek Gerekli Güvenlik Sistemini Kurmak Kredi Kartının Bizzat Kart Hamiline Teslimini Sağlamak Kredi Kartına Limit Belirlemek Kart Hamilini Bilgilendirmek Hesap Özeti Düzenlemek Kart Hamilinin Yükümlülükleri Harcama Bedellerini Ödemek Faiz Ödemek Giriş Aidatı ve Yıllık Üyelik Bedeli Ödemek Bildirim Yükümlülüğü Kart Hamilinin Diğer Yükümlülükleri Ödenmeyen Kredi Kartı Borçlarının Yapılandırılması TÜKETİCİ LEHİNE VERİLEN ŞAHSİ TEMİNAT ADİ KEFALET SAYILIR KART HAMİLİ İLE ÜYE İŞYERİ ARASINDAKİ HUKUKİ İLİŞKİ İşyerinin Yükümlülükleri Kart Hamilinin Yükümlülükleri KREDİ KARTININ HAKSIZ KULLANILMASINDA TARAFLARIN SORUMLULUĞU Özen Borcuna Aykırılık Nedeniyle Sorumluluk Kart Çıkaran Kuruluşun (Bankanın) Özen Yükümlülüğü Banka Kart Hamilini Seçerken Gerekli Özeni Göstermelidir Banka Üye İşyeri Seçiminde Gerekli Özeni Göstermelidir Banka Bilgilendirme Sistemini Özenle Kurmak Ve Sistemin Çalışmasını Temin Etmek Zorundadır Banka Kredi Kartının Güvenli Biçimde Kullanılması İçin Gerekli Olan Teknolojik Altyapıyı Kurmak Zorundadır Banka Kredi Kartını Bizzat Kart Hamiline Teslim Etmelidir Banka Harcama Belgelerinin Kontrolünü Özenle Yapmalıdır Kart Hamilinin Özen Yükümlülüğü İşyerinin Özen Yükümlülüğü Kredi Kartının Usulsüz Kullanımında Zarardan Sorumluluk Bankanın Sorumluluğu Kart Hamilinin Sorumluluğu İşyerinin Sorumluluğu Üçüncü Kişinin Sorumluluğu TÜZEL KİŞİ KART HAMİLLERİNE UYGULANMAYACAK HÜKÜMLER Ödemede Temerrüt Durumunda Kartın İptal Zorunluluğu Yoktur Tacirler İçin Kredi Kartı Limiti Serbestçe Belirlenebilir Tacirler İçin Haksız Kullanımda Parasal Sınır Uygulanmaz Tacirler İçin Sözleşmenin Yazılı Olması Zorunlu Değildir. 1483

17 14.5. Banka Faiz Oranını Bildirim Yapmadan Değiştirebilir Bileşik Faiz Uygulaması Yasaktır GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME Kart Hamili Tüketicinin Dava Açması Kart Hamilinin Tacir veya Tüzel Kişi Olması Davayı Bankanın Açması Halinde Görevli Ve Yetkili Mahkeme Sayılı TKHK nın Görev Konusuna Etkisi Sayılı Kanun 44/2 Fıkranın Tüketici Aleyhine Meydana Getirdiği Olumsuz Sonuçlar Karşılık Dava Davaların Birleştirilmesi Bekletici Mesele Yargıtay Temyiz Dairesi Değişebilir KREDİ KARTI SÖZLEMESİNDE TEBLİGAT USULÜ KREDİ KARTI SÖZLEŞMESİNDE İSPAT YÜKÜ KREDİ KARTI SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ Dar Anlamda Borcun Sona Ermesi Geniş Anlamda Borcun Sona Ermesi ZAMANAŞIMI Kredi Kartının Alınması ve Verilmesinde Zamanaşımı Kart Hamilinin Ödemede Temerrüdü Halinde Zamanaşımı TÜKETİCİDEN KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİ ALINABİLİR Üyelik Ücreti Alınmayan Bir Kart Çıkarılması Zorunludur Bankalar Üyelik Ücreti Alınabilen Kredi Kartı Çıkarabilirler KAVRAM ARAMA CETVELİ

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 I.BÖLÜM

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 I.BÖLÜM İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 I.BÖLÜM 101 SORUDA TÜKETİCİ MEVZUATI 11 Soru 1: Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna (TKHK) göre mal nedir? 13 Soru 2: Konut ve tatil amaçlı taşınmaz mal satımından kaynaklanan uyuşmazlıkların

Detaylı

SİGORTA TÜKETİCİ HUKUKU

SİGORTA TÜKETİCİ HUKUKU Prof. Dr. SAMİM ÜNAN T.C. Galatasaray Üniversitesi (E.) Öğretim Üyesi SİGORTA TÜKETİCİ HUKUKU TÜKETI CI NI N KORUNMASI HAKKINDA KANUN DA YER ALAN SI GORTA I LE I LGI LI TEMEL HÜKÜMLER ŞERHI I LGI LI YÖNETMELI

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir. 14 Ocak 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29236 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

İçindekiler. Önsöz III BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM. Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri

İçindekiler. Önsöz III BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM. Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri İçindekiler Önsöz III BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri A. Sözleşmenin kurulması 1 I. İrade açıklaması 1 II. Öneri

Detaylı

MEDENİ USUL HUKUKU ÖZEL HUKUK YARGISI

MEDENİ USUL HUKUKU ÖZEL HUKUK YARGISI İsmail ERCAN Avukatlar ve Hâkimler için MEDENİ USUL HUKUKU ÖZEL HUKUK YARGISI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... VII BİRİNCİ KISIM USUL HUKUKUNA GIRIŞ BIRINCI BÖLÜM TEMEL KAVRAMLAR I. TERİM SORUNU... 3 II. USUL HUKUKUNUN

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN BİRİNCİ KISIM AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN BİRİNCİ KISIM AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR İÇİNDEKİLER 2. BASKI ÖNSÖZ...V ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX BİRİNCİ BÖLÜM TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN BİRİNCİ KISIM AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR Madde 1 -AMAÇ... 1 İÇTİHATLAR...2 Madde 2 - KAPSAM...14

Detaylı

TÜKETİCİ HAKLARINDA YENİ DÖNEM

TÜKETİCİ HAKLARINDA YENİ DÖNEM TÜKETİCİ HAKLARINDA YENİ DÖNEM Tüketici haklarında yeni bir dönem başlıyor. Yeni Tüketici Kanunu ile birlikte hukuk sistemine ilk kez giren pek çok düzenleme bulunmaktadır. Bunlardan bazıları; Aidatsız

Detaylı

Dr. Sezer ÇABRİ Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ

Dr. Sezer ÇABRİ Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ Dr. Sezer ÇABRİ Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...xxi GİRİŞ...1 I. KONUNUN SUNUMU...1

Detaylı

Türkiye Adalet Akademisi HMK Toplantısı

Türkiye Adalet Akademisi HMK Toplantısı Türkiye Adalet Akademisi HMK Toplantısı HMK da GENEL HÜKÜMLERH Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES Bu bir eğitim materyali olup, izinsiz kullanılması, çoğaltılması, atıf yapılmadan yararlanılması halinde gerekli

Detaylı

BELİRSİZ ALACAK DAVASI

BELİRSİZ ALACAK DAVASI Dr. Cemil SİMİL İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Usûl ve İcra İflâs Hukuku ABD BELİRSİZ ALACAK DAVASI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII TEŞEKKÜR... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR CETVELİ...XXIII

Detaylı

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ÜÇÜNCÜ BASKI (TIPKI BASIM) İÇİN ÖNSÖZ Şubat 2008 de

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM

İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM VII İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 3 İÇİNDEKİLER 5 KISALTMALAR 28 1. BÖLÜM GİRİŞ 31 1. GENEL DEĞERLENDİRME 31 2. TÜRK HUKUKUNDAKİ TARİHSEL GELİŞME 33 2.1. 4077 S. Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun Yürürlüğe

Detaylı

Yönetmelik hükümleri, katılım bankaları yönünden kar payı dikkate alınarak uygulanacaktır.

Yönetmelik hükümleri, katılım bankaları yönünden kar payı dikkate alınarak uygulanacaktır. 16.01.2015 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2015/16 KONU: Taksitle Satış Sözleşmeleri Hakkında Yönetmelik Taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 410 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/21152 Karar No. 2012/20477 Tarihi: 12.06.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 DAVA ŞARTI GİDER AVANSININ

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İdarenin Denetlenmesi I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM HUKUK HAKKINDA GENEL BİLGİLER A. HUKUK B. TOPLUMSAL KURALLAR VE MÜEYYİDELERİ 1. Toplumsal Kuralların Gerekliliği 2. Toplumsal Kuralların Sınıflandırılması a. Görgü

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İDARENIN DENETLENMESI I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

KİRA İLİŞKİSİNİN SONA ERMESİ

KİRA İLİŞKİSİNİN SONA ERMESİ KİRA İLİŞKİSİNİN SONA ERMESİ Belirli Süreli Kira İlişkisi (TBK, 300) Belirsiz Süreli Kira İlişkisi (TBK, 327/ II) (TBK,327) (TBK, 300) Sürenin Geçmesi ile (TBK,327) Fesih Bildirimi ile (Fesih beyanına

Detaylı

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun İle Getirilen Değişiklikler

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun İle Getirilen Değişiklikler 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun İle Getirilen Değişiklikler 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 07.11.2013 tarihi itibariyle TBMM de kabul edilmiş olup 28 Kasım 2013 tarihinde

Detaylı

TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDEKİ HAKSIZŞARTLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDEKİ HAKSIZŞARTLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 17 Haziran 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 29033 YÖNETMELİK Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDEKİ HAKSIZŞARTLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... Birinci Bölüm TÜRK ÖZEL HUKUKUNUN DAYANAKLARI

İÇİNDEKİLER. Önsöz... Birinci Bölüm TÜRK ÖZEL HUKUKUNUN DAYANAKLARI İÇİNDEKİLER Önsöz... v Birinci Bölüm TÜRK ÖZEL HUKUKUNUN DAYANAKLARI 1. TÜRK ÖZEL HUKUKUNUN DAYANAKLARI... 1 1.1. Hukukun Tanımı... 1 1.2. Hukukun Dayanağı İle İlgili Kuramlar... 1 1.3. Hukukun Kollara

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İdarenin Denetlenmesi I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ Dr. MÜJGAN TUNÇ YÜCEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii YAZARIN

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Güler GÜMÜŞSOY KARAKURT ESER SÖZLEŞMESİNDE YÜKLENİCİNİN BORCA AYKIRILIĞININ ÖNCEDEN BELLİ OLMASI

Yrd. Doç. Dr. Güler GÜMÜŞSOY KARAKURT ESER SÖZLEŞMESİNDE YÜKLENİCİNİN BORCA AYKIRILIĞININ ÖNCEDEN BELLİ OLMASI Yrd. Doç. Dr. Güler GÜMÜŞSOY KARAKURT ESER SÖZLEŞMESİNDE YÜKLENİCİNİN BORCA AYKIRILIĞININ ÖNCEDEN BELLİ OLMASI İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR... XXV GİRİŞ...1 BİRİNCİ

Detaylı

Ayıplı aracın varlığı halinde tüketicinin 6502 sayılı yasaya göre seçimlik hakları

Ayıplı aracın varlığı halinde tüketicinin 6502 sayılı yasaya göre seçimlik hakları Otomobilin arızalanması halinde tüketici sıfatına sahip araç sahibinin 6502 sayılı kanundan tüketici olmayanların da 6098 sayılı kanundan doğan hakları vardır. Genellikle Satıcı bu gibi durumda tamir seçeneğini

Detaylı

Genel İşlem Koşulları

Genel İşlem Koşulları Dr. Osman Açıkgöz Tüketicinin Korunması Çerçevesinde Mobil Haberleşme Abonelik Sözleşmesinde Genel İşlem Koşulları İÇİNDEKİLER Prof. Dr. Serap Helvacı nın Önsözü...VII Yazarın Önsözü... XI İÇİNDEKİLER...XV

Detaylı

TÜKETİCİNİN KORUNMASI AÇISINDAN HUKUKA AYKIRI REKLAMLAR

TÜKETİCİNİN KORUNMASI AÇISINDAN HUKUKA AYKIRI REKLAMLAR Ar. Gör. NUMAN TEKELİOĞLU Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı TÜKETİCİNİN KORUNMASI AÇISINDAN HUKUKA AYKIRI REKLAMLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII TEŞEKKÜR... IX İÇİNDEKİLER...

Detaylı

BÖLÜM I TÜKETİCİ HUKUKUNUN TARİHİ GELİŞİMİ VE YERİ

BÖLÜM I TÜKETİCİ HUKUKUNUN TARİHİ GELİŞİMİ VE YERİ IÇINDEKILER GİRİŞ 1. TÜKETİCİ KAVRAMI VE TANIMI 1 1.1. TÜKETİCİ KAVRAMI 1 1.2. TÜKETİCİ TANIMI 2 1.3. TÜKETİCİ TANIMININ UNSURLARI 3 1.3.1. Ticari ve Mesleki Amaçlı Olmama 3 1.3.2. Gerçek veya Tüzel Kişi

Detaylı

ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 27.11.2014 Resmi Gazete Sayısı: 29188 ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, ön ödemeli

Detaylı

TAKİP HUKUKU EL KİTABI

TAKİP HUKUKU EL KİTABI İsmail ERCAN Avukatlar ve Hâkimler için TAKİP HUKUKU EL KİTABI İcra Hukuku İflas Hukuku İyi leştiṙme (Konkordato ve Yeniden Yapılandırma) Hukuku Alacaklıları Koruyucu Diğer Önlemler İÇİNDEKİLER Takip Hukukuna

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İÇİNDEKİLER Takip Hukukuna Giriş I. KAVRAM...3 II. TAKİP HUKUKUNDA TARAFLAR...4 A. Taraf Ehliyeti...4 B. Takip Ehliyeti...5 C. Sıfat (Husumet)...6

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İÇİNDEKİLER Takip Hukukuna Giriş I. KAVRAM...3 II. TAKİP HUKUKUNDA TARAFLAR...4 A. Taraf Ehliyeti...4 B. Takip Ehliyeti...5 C. Sıfat (Husumet)...6

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İÇİNDEKİLER TAKIP HUKUKUNA GIRIŞ I. KAVRAM...3 II. TAKİP HUKUKUNDA TARAFLAR...4 A. Taraf Ehliyeti...4 B. Takip Ehliyeti...5 C. Sıfat (Husumet)...6

Detaylı

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU 6 6 HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU Kavramlar Tebligat Kanunu Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Adliye Mahkemelerinin Kuruluş Görev ve Yetkileri Hakkında

Detaylı

KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Tarih:.../../ Müşteri Müşteri Numarası :. :. KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ T. Garanti Bankası A.Ş. olarak biz ( Biz ), Konut Finansmanı Çerçeve Sözleşmesi ( Çerçeve Sözleşme ) ve ekinde imzalanacak

Detaylı

Menfi Tespit Davasında Görevli - Yetkili Mahkeme ve Yargılama Usulü. İcra Takibinden Önce ve Sonra Açılan Menfi Tespit Davası

Menfi Tespit Davasında Görevli - Yetkili Mahkeme ve Yargılama Usulü. İcra Takibinden Önce ve Sonra Açılan Menfi Tespit Davası MENFİ TESPİT DAVASI İÇİNDEKİLER davası Menfi Tespit Davasında Görevli - Yetkili Mahkeme ve Yargılama Usulü İcra Takibinden Önce ve Sonra Açılan Menfi Tespit Davası Menfi Tespit Davasının Borçlu Lehine

Detaylı

6502 sayılı TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN

6502 sayılı TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN 6502 sayılı TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN bul Tarihi: 07/11/2013 rürlüğe Giriş Tarihi : 28/06/2014 Sinan KALENDER 1 Tüketici Hakları Zabıta Tüketici Hakkı Kul Hakkıdır 2 MADDE 1:Amaç Tüketicinin

Detaylı

İş bu sözleşme kapsamında ALICI caddeonline.com internet sitesinden sipariş veren

İş bu sözleşme kapsamında ALICI caddeonline.com internet sitesinden sipariş veren MADDE 1: TARAFLAR 1.1.SATICI: Ünvanı : caddeonline.com Mail: info@caddeonline.com 1.2 ALICI: İş bu sözleşme kapsamında ALICI caddeonline.com internet sitesinden sipariş veren kişidir. ALICI nın, üye olurken

Detaylı

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP İÇİNDEKİLER İKİNCİ BASKI (TIPKI BASIM) İÇİN ÖNSÖZ...

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010 Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010 T.C. Resmi Gazete Yayın Tarihi 24 Aralık 2009 PERŞEMBE Sayı : 27442 GENEL HÜKÜMLER Konu ve kapsam MADDE 1 (1) Bütün hukuki yardımlarda avukat

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII BİRİNCİ KISIM USUL HUKUKUNA GİRİŞ Temel Kavramlar I. TERİM SORUNU...3 II. USUL HUKUKUNUN AMACI...4 III. USUL HUKUKUNUN YERİ...5 IV. USUL HUKUKUNUN

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 15 KISALTMALAR 17 ÇİRİŞ 19 BİRİNCİ BÖLÜM TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN AMAÇ KAPSAM TANIMLAR A. AMAÇ 27 B. KAPSAM 27 C.

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 15 KISALTMALAR 17 ÇİRİŞ 19 BİRİNCİ BÖLÜM TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN AMAÇ KAPSAM TANIMLAR A. AMAÇ 27 B. KAPSAM 27 C. İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 15 KISALTMALAR 17 ÇİRİŞ 19 BİRİNCİ BÖLÜM TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN AMAÇ KAPSAM TANIMLAR A. AMAÇ 27 B. KAPSAM 27 C. TANIMLAR 28 İKİNCİ BÖLÜM AYIPLI MAL VE HİZMET TÜKETİCİNİN

Detaylı

SİGORTA HAKEMİ DR. MEHMET ÇAĞRI BAĞATUR HANDE ÖGE SORULARLA SİGORTA TAHKİM

SİGORTA HAKEMİ DR. MEHMET ÇAĞRI BAĞATUR HANDE ÖGE SORULARLA SİGORTA TAHKİM SİGORTA HAKEMİ DR. MEHMET ÇAĞRI BAĞATUR HANDE ÖGE SORULARLA SİGORTA TAHKİM Sigorta Tahkim Komisyonu Sigorta Tahkim Komisyonu Niteliği, Başvuru Süreci Örnek Uyuşmazlık/İtiraz Hakem Kararları (Karayolları

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü)

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) IV- KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİ İLE İLGİLİ GENELGELER 1. GENELGE NO: 2007/02 Tüketicinin ve Rekabetin Korunması lüğü GENELGE NO: 2007/02...VALİLİĞİNE Tüketiciler tarafından Bakanlığımıza ve Tüketici Sorunları

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 33. maddesi ile Konut Finansmanı Kuruluşlarınca

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII BİRİNCİ KISIM USUL HUKUKUNA GİRİŞ Temel Kavramlar I. TERİM SORUNU...3 II. USUL HUKUKUNUN AMACI...4 III. USUL HUKUKUNUN YERİ...5 IV. USUL HUKUKUNUN

Detaylı

FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI

FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği, 31.01.2015 tarihli ve 29253 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

Detaylı

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2013-31.12.2013

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2013-31.12.2013 ANKARA BAROSU AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0 -..0 0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun..0 gün ve / sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * :

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * : İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ YAZARIN ÖNSÖZÜ İÇİNDEKİLER KISALTMALAR KAYNAKÇA vii xi xv xxv xxix GİRİŞ 1 Birinci Bölüm KREDİ, KREDİ TEMİNATI OLARAK TAŞINMAZ REHNİ VE İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİN TEMELİ

Detaylı

6502 sayılı TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN

6502 sayılı TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN 6502 sayılı TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN Kabul Tarihi: 07/11/2013 Yürürlüğe Giriş Tarihi : 28/06/2014 Hazırlayan: Sinan KALENDER sinan.kalender@ibb.gov.tr Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun

Detaylı

Kiralananın Devri ve Sınırlı Ayni Hakka Konu Olması

Kiralananın Devri ve Sınırlı Ayni Hakka Konu Olması Yrd. Doç. Dr. Seda ÖKTEM ÇEVİK Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi Kira Sözleşmesine Etkisi Bakımından Kiralananın Devri ve Sınırlı Ayni Hakka Konu Olması İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII

Detaylı

II. ANAYASA MAHKEMESİNİN YETKİSİNİN KAPSAMI

II. ANAYASA MAHKEMESİNİN YETKİSİNİN KAPSAMI İÇİNDEKİLER I. GENEL AÇIKLAMALAR 1. Bireysel başvuru nedir? 2. Bireysel başvurunun temel nitelikleri nelerdir? 3. Bireysel başvuru yolu hangi ülkelerde uygulanmaktadır? 4. Ülkemizde bireysel başvuru kurumuna

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 1-Giriş İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formunda yer alan bilgiler, işbu formun tüketiciye verildiği tarihten

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM Usul Hukukuna Giriş Temel Kavramlar I. TERİM SORUNU...3 II. USUL HUKUKUNUN AMACI...4 III. USUL HUKUKUNUN YERİ...5 IV. USUL HUKUKUNUN KAYNAKLARI...5

Detaylı

İÇİNDEKİLER KISALTMALAR GENEL GİRİŞ Common Law Sisteminde Aynen İfa Talebi 5

İÇİNDEKİLER KISALTMALAR GENEL GİRİŞ Common Law Sisteminde Aynen İfa Talebi 5 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER KISALTMALAR VII XI XVII GENEL GİRİŞ 1 1. Common Law Sisteminde Aynen İfa Talebi 5 I. Giriş 5 II. Tarihi Gelişimi 7 A. Roma Hukukunda Aynen İfa Talebinin Gelişimi 7 B. İngiliz

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM USUL HUKUKUNA GIRIŞ TEMEL KAVRAMLAR I. TERİM SORUNU...3 II. USUL HUKUKUNUN AMACI VE NİTELİĞİ...4 III. USUL HUKUKUNUN KAYNAKLARI...5 IV.

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM Usul Hukukuna Giriş Temel Kavramlar I. TERİM SORUNU...3 II. USUL HUKUKUNUN AMACI VE NİTELİĞİ...4 III. USUL HUKUKUNUN KAYNAKLARI...5 IV.

Detaylı

İçindekiler HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

İçindekiler HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler İçindekiler Sunuş 5 İkinci Baskıya Önsöz 7 Yeni Eski Karşılaştırma Tablosu 29 Eski Yeni Karşılaştırma Tablosu 35 GENEL GEREKÇE (HÜKÜMET GEREKÇESİ) 43 ADALET KOMİSYONU RAPORU (ADALET KOMİSYONU RAPORUNDAKİ

Detaylı

ÖZEL HUKUKTA ZAMANAŞIMI

ÖZEL HUKUKTA ZAMANAŞIMI Yrd. Doç. Dr. Mehmet ERDEM Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı ÖZEL HUKUKTA ZAMANAŞIMI İçindekiler Önsöz... vii İçindekiler...ix Kısaltmalar...xv Giriş...1 Birinci Bölüm

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI Tüketici Kredisi Sözleşmeleri Yönetmeliği ( Yönetmelik ) 22.05.2015 tarihli ve 29363 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Yönetmelik yayımı tarihinden

Detaylı

İÇİNDEKİLER TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN

İÇİNDEKİLER TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 KISALTMALAR 21 TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN BİRİNCİ KISIM AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR Madde 1: Amaç 25 A. Genel Olarak 25 B. Korunmanın Amacı ve Kapsamı 25 1. Tüketiciler Açısından

Detaylı

ÖNSÖZ... V GİRİŞ YABANCI HUKUKLARDA TÜRK HUKUKUN'DA... 6 NOTERLİK MESLEĞİNİN TANIMI VE HUKUKİ STATÜSÜ

ÖNSÖZ... V GİRİŞ YABANCI HUKUKLARDA TÜRK HUKUKUN'DA... 6 NOTERLİK MESLEĞİNİN TANIMI VE HUKUKİ STATÜSÜ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V ÖZ-ABSTRACT... VII KISALTMALAR... XVII GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM NOTERLİK MESLEĞİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ 1. NOTERLİK MESLEĞİNİN TARİHÇESİ... 3 1.1. YABANCI HUKUKLARDA... 3 1.2. TÜRK

Detaylı

4.900,00 TL 5.500,00 TL

4.900,00 TL 5.500,00 TL 01.01.2017-31.12.2017 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 4.900,00 2 Mirasçılık belgesinin

Detaylı

6166 sk. No:24/F Karacaoğlan Mh. Işıkkent- İZMİR TEL: (0232) 472 14 22-23 FAX: (0232) 472 01 10 * www.naturak.com.tr * info@naturak.com.

6166 sk. No:24/F Karacaoğlan Mh. Işıkkent- İZMİR TEL: (0232) 472 14 22-23 FAX: (0232) 472 01 10 * www.naturak.com.tr * info@naturak.com. MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR 1.1 - SATICI Ünvanı Naturak Gıda Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (b2b.naturak.com.tr) Adresi Karacaoğlan Mah. 6166 Sk. No24/F Işıkkent-Bornova / İZMİR

Detaylı

MADDE 4 - MAL/HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ:

MADDE 4 - MAL/HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ: MADDE 1 - SÖZLEŞMENİN TARAFLARI SATICI: MISIR ÇARŞISI BAHARAT İTH. İHR. LTD. ŞTİ. Adresi: Selanik cad. 14/C Kızılay-ANKARA ALICI: Müşteri MADDE 2 - SÖZLEŞMENİN KONUSU: İş bu sözleşmenin konusu, Alıcının

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ali DEMİRBAŞ. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda ESER SAHİBİNİN MALİ HAKLARINA TECAVÜZ HALİNDE HAK SAHİBİNE SAĞLANAN HUKUKİ KORUMA

Yrd. Doç. Dr. Ali DEMİRBAŞ. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda ESER SAHİBİNİN MALİ HAKLARINA TECAVÜZ HALİNDE HAK SAHİBİNE SAĞLANAN HUKUKİ KORUMA Yrd. Doç. Dr. Ali DEMİRBAŞ Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda ESER SAHİBİNİN MALİ HAKLARINA TECAVÜZ HALİNDE HAK SAHİBİNE SAĞLANAN HUKUKİ KORUMA İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu form Banka dan talep edilen konut kredisine ve kredi sözleşmesine ilişkin koşullar hakkında bilgi verilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Aşağıda detayları belirtilen

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %..

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %.. İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

Yeni Tüketici Kanunu Neleri Düzenliyor?

Yeni Tüketici Kanunu Neleri Düzenliyor? Giriş 28 Kasım 2013 tarihinde Resmi Gazete de yayımlanan 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ( YTKHK ), özellikle bankalar ile gerçekleştirilen tüketici işlemleri kapsamında, tüketicilerin

Detaylı

ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Duyuru Tarihi: 05.06.2014 Duyuru No: 2014/ 11 ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, ön ödemeli konut satışlarına

Detaylı

Türk Tüketici Hukuku nun AB Hukuku İle Uyumu Sorunu. Doç. Dr.Yeşim M. Atamer

Türk Tüketici Hukuku nun AB Hukuku İle Uyumu Sorunu. Doç. Dr.Yeşim M. Atamer Türk Tüketici Hukuku nun AB Hukuku İle Uyumu Sorunu Doç. Dr.Yeşim M. Atamer Tüketicinin Korunması Alanında AB Yönergeleri ve Türk Hukukunda Karşılıkları 1984 Karşılaştırmalı Reklamlar 1985 İmalatçının

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ BORÇLAR HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER DERSİ KİRA SÖZLEŞMELERİ DERS NOTLARI

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ BORÇLAR HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER DERSİ KİRA SÖZLEŞMELERİ DERS NOTLARI TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ BORÇLAR HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER DERSİ KİRA SÖZLEŞMELERİ DERS NOTLARI (2013-2014) PROF.DR İBRAHİM KAPLAN Sayfa 1 Kira sözleşmeleri ile ilgili bölümün üç ayrımında ilk

Detaylı

İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005

İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005 İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005 MADDE 1.- 9.6.1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 10/a maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki

Detaylı

Kefilin Sorumluluğunun Sona Ermesi

Kefilin Sorumluluğunun Sona Ermesi Yrd. Doç. Dr. Ömer ÇINAR İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Türk Borçlar Kanununa Göre Kefilin Sorumluluğunun Sona Ermesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER...VII KISALTMALAR...XIII

Detaylı

ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 2013 YILI BARO TAVSİYE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİDİR.

ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 2013 YILI BARO TAVSİYE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİDİR. ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 2013 YILI BARO TAVSİYE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİDİR. A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Mirasçılık belgesinin

Detaylı

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKARA BAROSU AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ (01.01.2008-31.12.2008) 2008 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun...12.2007 gün ve 12/... sayılı Kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza

Detaylı

İZMİR BAROSU 01.01.2011-31.12.2011 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

İZMİR BAROSU 01.01.2011-31.12.2011 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ İZMİR BAROSU 01.01.2011-31.12.2011 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 01.01.2011-31.12.2011 DÖNEMİ AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ Avukatlık ücreti peşin ödenir. Tarifede belirlenen ücretler

Detaylı

A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR Avukatlık Ücreti Peşin Ödenir. K.D.V. ayrıca eklenir. A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Mirasçılık Belgesinin Alınması 900,00 TL. 2 Tahliye Davaları 3 Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan

Detaylı

DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 4.700,00 TL

DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 4.700,00 TL 01.01.201-31.12.201 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık belgesinin alınması

Detaylı

İÇİNDEKİLER BIRINCI BOLUM KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE TARIHSEL GELIŞIM

İÇİNDEKİLER BIRINCI BOLUM KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE TARIHSEL GELIŞIM İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ KISALTMALAR VII IX GİRİŞ 1 BIRINCI BOLUM KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE TARIHSEL GELIŞIM 1. BORÇ KAVRAMı VE ALACAKLıNıN TEMERRÜDÜNE KONU OLABILECEK BORÇLAR 5 I. BORÇ VE BORÇ İLİŞKİSİ 5 n. BORCUN

Detaylı

(3) Bu Tarife hükümleri altında kararlaştırılan akdi avukatlık ücretleri, Tarife hükümleri üzerinden yapılmış olarak kabul edilir.

(3) Bu Tarife hükümleri altında kararlaştırılan akdi avukatlık ücretleri, Tarife hükümleri üzerinden yapılmış olarak kabul edilir. 2 Ocak 2017 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29936 TEBLİĞ Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından: AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ GENEL HÜKÜMLER Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Mahkemelerde, tüm hukuki yardımlarda,

Detaylı

SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 01- Mirasçılık Belgesi Alınması : 780,00. TL 02- Tahliye ve akdin feshi davaları (yıllık kira Bedeli 4.000,00.TL'den fazla ise) ( + dava değerinin %10'u ) 03-

Detaylı

DÖNEMİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ. A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti

DÖNEMİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ. A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti 01.01.2016-31.12.2016 DÖNEMİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti 4.700,00 Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık belgesinin 2.500,00 alınması 3

Detaylı

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu nun Getirdiği Değişiklikler ve Yenilikler

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu nun Getirdiği Değişiklikler ve Yenilikler Av. Umut YENİOCAK 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu nun Getirdiği Değişiklikler ve Yenilikler Genel Hükümler İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII TEŞEKKÜR... IX İÇİNDEKİLER... XI KAYNAKÇA... XVII KISALTMALAR... XXV GİRİŞ...1

Detaylı

BORÇLAR HUKUKU AÇISINDAN YAPIM SÖZLEŞMELERİ-2 (DERS-04 EKİDİR)

BORÇLAR HUKUKU AÇISINDAN YAPIM SÖZLEŞMELERİ-2 (DERS-04 EKİDİR) İNŞAAT PROJELERİNDE SÖZLEŞME VE TALEP YÖNETİMİ INS5807 BORÇLAR HUKUKU AÇISINDAN YAPIM SÖZLEŞMELERİ-2 (DERS-04 EKİDİR) Doç. Dr. Deniz Güney Y. Mimar Vedat Akan 23 Ekim 2015 1 YÜKLENİCİNİN BORÇLARINI YERİNE

Detaylı

Dr. ABDULKERİM YILDIRIM MESAFELİ SÖZLEŞMELERDE TÜKETİCİNİN KORUNMASI

Dr. ABDULKERİM YILDIRIM MESAFELİ SÖZLEŞMELERDE TÜKETİCİNİN KORUNMASI Dr. ABDULKERİM YILDIRIM MESAFELİ SÖZLEŞMELERDE TÜKETİCİNİN KORUNMASI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii SUNUŞ...ix İÇİNDEKİLER...xi KISALTMALAR CETVELİ...xxiii GİRİŞ KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ, ÇALIŞMA PLANI, TERMİNOLOJİ

Detaylı

GAZİANTEP BAROSU DÖNEMİ AVUKAT-VEKİL ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

GAZİANTEP BAROSU DÖNEMİ AVUKAT-VEKİL ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ GAZİANTEP BAROSU 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİL ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 3.600,00 2

Detaylı

KESİN SÜRE VERİLİRKEN GİDERLERİN KALEM KALEM AÇIKLANMASI GEREKTİĞİ

KESİN SÜRE VERİLİRKEN GİDERLERİN KALEM KALEM AÇIKLANMASI GEREKTİĞİ İDER AVANSI, GİDERLERİN KALEM KALEM AÇIKLANMASI GEREKTİĞİ YARGITAY 17. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2012/13494 KARAR NO : 2013/12373 GİDER AVANSI VE DELİL AVANSI ARASINDAKİ FARKLAR KESİN SÜRE VERİLİRKEN GİDERLERİN

Detaylı

Av. Hale MANAV İŞ SÖZLEŞMESİNDE FESHİN GEÇERSİZLİĞİNİN TESPİTİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

Av. Hale MANAV İŞ SÖZLEŞMESİNDE FESHİN GEÇERSİZLİĞİNİN TESPİTİ VE HUKUKİ SONUÇLARI Av. Hale MANAV İŞ SÖZLEŞMESİNDE FESHİN GEÇERSİZLİĞİNİN TESPİTİ VE HUKUKİ SONUÇLARI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...xv GİRİŞ...1 Birinci Bölüm İŞ GÜVENCESİ KAVRAMI VE UYGULAMA KOŞULLARI

Detaylı

DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.07.2006-31.12.2006 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Mirasçılık belgesinin alınması 2 Tahliye 2.500,00 YTL den az olmamak üzere

Detaylı

01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık belgesinin

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. MEDENÎ USÛL HUKUKUNA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER 37 1. UYUŞMAZLIĞIN ORTAYA ÇIKIŞI VE ÇÖZÜM YOLLAR] 40 II. HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜ - HUKUKÎ KORUNMA TALEBİ VE ADALETE ERİŞİM 43 III. MEDENÎ USÛL HUKUKUNUN

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM BANKACILIK MEVZUATI

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM BANKACILIK MEVZUATI İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM BANKACILIK MEVZUATI A- GENEL OLARAK BANKACILIK 1 B- BANKALARIN KURULUŞU, FAALİYETİ VE HUKUKİ NİTELİĞİ 3 1. Bankaların kuruluşu 3 2. Bankaların Faaliyeti 4 3. Bankaların Hukuki Niteliği

Detaylı

MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 06.03.2011 Resmi Gazete Sayısı: 27866 Amaç MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; mesafeli sözleşmelere

Detaylı

İZMİR BAROSU 01.01.2013-31.12.2013 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

İZMİR BAROSU 01.01.2013-31.12.2013 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ İZMİR BAROSU 01.01.2013-31.12.2013 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 01.01.2013-31.12.2013 DÖNEMİ TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ Avukatlık ücreti peşin ödenir. Tarifede

Detaylı

Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş. TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU

Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş. TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş. ne TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU KREDİ VERENE AİT BİLGİLER Kredi Verenin Unvanı Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş. Mersis No 0267018932800017 Adresi

Detaylı

İZMİR BAROSU 01.01.2015-31.12.2015 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

İZMİR BAROSU 01.01.2015-31.12.2015 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ İZMİR BAROSU 01.01.2015-31.12.2015 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ Avukatlık ücreti peşin ödenir. Tarifede

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 AMAÇ İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun un 23.maddesi uyarınca sözleşmenin

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I TÜKETİCİ HUKUKUNUN TARİHİ GELİŞİMİ VE YERİ 1. TÜKETİCİ HUKUKUNUN TARİHİ GELİŞİMİ... 37 1.1. GENEL OLARAK... 37

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I TÜKETİCİ HUKUKUNUN TARİHİ GELİŞİMİ VE YERİ 1. TÜKETİCİ HUKUKUNUN TARİHİ GELİŞİMİ... 37 1.1. GENEL OLARAK... 37 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 1. TÜKETİCİ KAVRAMI VE TANIM I...1 1.1. TÜKETİCİ KAVRAMI... 1 1.2. TÜKETİCİ TANIM I...2 1.3. TÜKETİCİ TANIMININ UNSURLARI... 4 1.3.1. Ticari ve Mesleki Amaçlı O lm am a...4 1.3.2.

Detaylı