İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM GİRİŞ... 31

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM GİRİŞ... 31"

Transkript

1 İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM GİRİŞ GENEL DEĞERLENDİRME TÜRK HUKUKUNDAKİ TARİHSEL GELİŞME Mülga 4077 sayılı Tüketicinin Kanunun Yürürlüğe Girmesi Mülga 4077 sayılı Kanunda Yapılan Değişiklikler Mülga TKHK da 4226 sayılı Kanunla Yapılan Değişiklik Mülga TKHK da 4822 sayılı Kanunla Yapılan Değişiklik Mülga TKHK da 5197 sayılı Kanunla Yapılan Değişiklik Mülga TKHK da 5582 sayılı Kanunla Yapılan Değişiklik Mülga TKHK da 5728 sayılı Kanunla Yapılan Değişiklik sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun Amacı Yeni Tüketici Kanunu Yapılmasına Etkili Olan Sebepler Yeni Tüketici Kanunu Değişikliğine İlişkin Teknik Ayrıntılar Yeni Tüketici Kanunu Değişikliğine İlişkin Maddi Ayrıntılar Yeni Tüketici Kanununda Öne Çıkan Konular Yeni Tüketici Kanununun Zaman Bakımından Uygulanması sayılı TKHK Öncesi Açılan Davalar sayılı TKHK Yürürlüğünden Sonra Açılan Davalar Tüketici Kavramı Tüketici Sözleşmesi Tüketici Hukukunun Diğer Hukuk Dalları İle İlişkisi Tüketici Hukuku Sistemleri Objektif (Sözleşme Esaslı) Sistem Sübjektif (Tüketiciyi Esas Alan) Sistem Karma Sistem Ülkemizde Geçerli Sistem TÜKETİCİ İŞLEMİNİN ÖZELLİKLERİ VE TEMEL İLKELER Tüketici Zayıf Konumdadır Genellikle Mal ve Hizmet Alımına Yöneliktir Sözleşmenin Çeşidi ve Niteliği Önem Arz etmez Sözleşmenin Bir Tarafı Daima Tüketicidir Sözleşmenin Karşı Tarafı Daima Müteşebbistir Karşı Taraf Ticari ve Mesleki Amaçla Hareket Eder Tüketici Sözleşmeleri İvazlı Sözleşmelerdir Tüketiciye Karşı Satış ve Hizmet Vermekten Kaçınılamaz Tüketici Sözleşmeleri Çoğunlukla Ticari İş Sayılır Tüketici Sözleşmelerinde Taraflar Avans Faiz İsteyebilir Tüketici Lehine Yorum İlkesi Geçerlidir Tüketici Lehine Verilen Şahsi Teminatlar Adi Kefalet Sayılır Müteşebbis Lehine Şahsi Teminat Müteselsil Kefalet Sayılır Kambiyo Senedinin Nama Yazılı Olması Zorunludur Görevli Mahkeme Tüketici Mahkemesidir Tüketici Kendi İkametgâhında Dava Açabilir Sözleşme Giderlerinden Kural Olarak Girişimci Sorunludur Sözleşme Öncesi Görüşmeler Sözleşme Hükümlerine Tabidir Bileşik Faiz Uygulaması Yasaktır Sözleşmenin Parasal Değeri İle İlgili Sınır Yoktur Maddi ve Manevi Tazminat Talep Edilebilir Tüketiciler Yargı Harçlarından Muaftır Tüketici Davalarında HMK Yargılama İlkeleri Geçerlidir İspat Yükü Kural Olarak Müteşebbise Aittir Tüketici Sipariş Etmediği Mal Nedeniyle Sorumlu Olmaz Tüketici Sözleşmesinde Kural Olarak Şekil Serbestîsi Esastır Sözleşme Şartları Tüketici Aleyhine Değiştirilemez Nispi Geçersizlik Kuralı Esastır Teminat Olarak Tüketiciden Sadece Nama Yazılı Kambiyo Senedi Alınabilir

2 3.30. Konut Kredisi Kullanan Kooperatif Ortağı Tüketici Sayılır Her Tür Mal ve Eşya Sözleşme Konusu Olabilir Muacceliyet Şarta Bağlıdır Cayma Hakkının Karşı Tarafa Yöneltilmesi Yeterlidir Tüketicinin Fiil Ehliyeti Yoksa Sözleşme Geçersiz Sayılır Tüketiciye Yönelik Bilgilendirmeler Yazılı Olmalıdır Her Türlü Davanın Açılması Mümkündür Reklam ve İlanlarda Güven Sorumluluğu Vardır TBK Faiz Sınırlamaları Uygulanır Belli Miktarı Aşmayan Uyuşmazlıklarda Tüketici Hakem Heyetine Başvuru Zorunludur Tüketici İşlemlerinde Sözleşmenin Nispiliği İlkesi Geçerlidir Sözleşmedeki Haksız Şartlar Geçersizdir Tüketiciye Daha Fazla Koruma Sağlayan Norm Uygulanır TÜKETİCİ KANUNUNDA YAPILAN TANIMLAR Tüketici Tüketici İşlemi Satıcı Sağlayıcı Mal Hizmet Üretici İthalatçı Konut Finansman Kuruluşu Kredi Veren Kalıcı Veri Sağlayıcı Teknik Düzenleme Tüketici Örgütleri Diğer Tanımlar TÜKETİCİYİ KORUMA NEDENLERİ Genel Kanunların Korumadaki Yetersizliği Ekonomik Gelişmeler Reklam Ve Pazarlama Tekniklerindeki Gelişmeler Tüketicinin Zayıf Konumda Bulunması TÜKETİCİ HUKUKUNUN KORUMA ALANI VE AMACI Sağlık Güvenlik Ekonomik Çıkarları Koruma Bilgilendirme - Aydınlatma Eğitim Çevresel Tehlikelerden Koruma Ve Korumaya Özendirme Örgütlenmeye Teşvik Maddi Ve Manevi Zararları Gidermek TÜKETİCİ İŞLEMİ VE ÖZELLİKLERİ HAKSIZ ŞARTLAR VE GENEL İŞLEM KOŞULLARI Haksız Şartın Tanımı ve Unsurları Tek Taraflı Düzenleme Olmalı Dürüstlük Kuralına Aykırı Düzenleme Olmalı Düzenleme Tüketici Aleyhine Dengesizlik Yaratmalı Haksız Şartın Hükümleri Haksız Şartlar Tüketici Yönünden Geçersiz Sayılır Tüketici Lehine Yorum Kuralı Geçerlidir Müzakere Yapıldığını İspat Yükü Müteşebbise Aittir Tüm Sözleşme Türleri İçin Haksız Şart Denetimi Yapılabilir Denetim Sözleşmenin Yapıldığı Zamana Göre Yapılır Sözleşmede Haksız Şart Denetimi Yöntemleri Birlikte Hazırlama Yöntemi Mahkeme Denetimi Yöntemi İdari Denetim Yöntemi Tüketici Kanununda İdari Yoldan Denetim Usulü Haksız Şart Örnekleri Türk Borçlar Kanununda Genel İşlem Koşulları Genel İşlem Koşullarının Hukuki Niteliği

3 Genel İşlem Koşullarının Unsurları Çok Sayıda Sözleşmede Kullanılmak İçin Hazırlanmalı Taraflardan Sadece Biri Hazırlamalı Soyut ve Genel Nitelikli Olmalı Sözleşme Kapsamında Bulunmalı Genel İşlem Koşullarının Denetimi İdari Kontrol Birlikte Hazırlama Yöntemi Mahkeme Denetimi Karşı Tarafın Menfaatine Aykırı Genel İşlem Koşulları Yazılmamış Sayılır Bilgilendirme Yapılması Zorunludur Yazılmamış Sayılan Sözleşme Hükümleri Dışında Kalan Hükümler Geçerliliğini Korur Düzenleyen Aleyhine Yorum Kuralı Geçerlidir Sözleşmede Tek Taraflı Değişiklik Yapmak Yasaktır Dürüstlük Kuralına Aykırı Hüküm Konulamaz Haksız Şart Hükümleri ve GİK Arasındaki Benzerlikler Haksız Şartlar ile Genel İşlem Koşulları Arasındaki Farklar GARANTİ BELGESİ VE UYGULAMASI Zorunlu Garanti Garanti Belgesi Verilmesi Zorunludur Garanti Süresi Asgari İki Yıldır Garanti Belgesinde Bulunması Zorunlu Bilgiler Zorunlu Garanti Nedeni ile Onarım İstenebilir Garanti Belgesinin Sağladığı Diğer Haklar Değiştirilen Ürünün Garanti Süresi Kullanım Hatası Servis Hizmeti Verilmesi Zorunludur Garanti Süresinde Tamir 10 İş Gününü Geçerse Tüketiciye Kullanması İçin Benzer Bir Mal Verilmesi Zorunludur Paralel İthalatta Ayıptan Sorumlu Kişinin Tespiti İhtiyari Garanti Belgesi İhtiyari Garanti Belgesinin Kapsamı İhtiyari Garanti Süresi Zorunlu Garanti Kapsamında Olan Ürünlerde İhtiyari Garanti Süresi Zorunlu Garanti Kapsamında Olmayan Ürünlerde İhtiyari Garanti Süresi İhtiyari Garanti Süresinde Tüketiciden Masraf İstenemez İhtiyari Garanti Veren Reklam ve İlanlardan Sorumludur İhtiyari Garanti Yazılı Olarak Verilmelidir İhtiyari Garantinin Öngörülen Özellikleri Taşımaması FİYAT ETİKET BELGESİ Etiket Konulması Zorunludur Tarife Ve Fiyat Listesi Konulması Zorunludur İndirimli Satışların Gerçekçi Olması Zorunludur Etiket Konulması Zorunlu Olmayan Haller Tarife Ve Fiyat Etiket Kontrolü TİCARİ REKLAM VE HAKSIZ TİCARİ UYGULAMALAR Ticari Reklam Tanımı ve Ticari Reklamın Uygulama Alanı Ticari Reklam İlkelerini Reklam Kurulu Belirler Aldatıcı Reklam Yapılması Yasaktır Örtülü Reklam Yapılması Yasaktır Karşılaştırmalı Reklam Yapılabilir Reklamdaki İddiaların İspatı Reklam Verene Aittir Yasak Reklam Yapılmasının Müeyyidesi Ticari Reklamlarda Uyulması Gereken Diğer Kurallar Haksız Ticari Uygulama Tanımı ve Kapsamı Tüketiciye Yönelik Haksız Ticari Uygulamalar Yasaktır Haksız Uygulama Olmadığını İspat Yükü Tacire Aittir Haksız Ticari Uygulamalar İçin Reklam Yapılamaz Haksız Ticari Uygulama Örnekleri ve Tespit Usulü REKLAM KURULU

4 12.1. Reklam Kurulunun Oluşumu Reklam Kurulunun Görevleri SATIŞ SONRASI HİZMETLER Belirlenen Sürede Satış Sonrası Hizmet Vermek Zorunludur Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi Alınması Zorunludur Azami Tamir Süresi Aşılamaz Servis Hizmeti Vermek ve İstasyon Kurmak Zorunludur Yetkili ve Özel Servisler Tüketiciye Karşı Sorumludur Ticari Faaliyetin Sona Ermesi Halinde Sorumluluk Garanti Süresinde Ticari Faaliyetin Sona Ermesi Garanti Süresi Dolduktan Sonra Ticari Faaliyetin Sona Ermesi Servis Hizmeti ve Yedek Parça Bulundurma Zorunluluğuna Aykırı Hareket Edilmesi Halinde Tüketicinin Talep Hakları Garanti Süresinde Tamirin 10 İş Gününü Geçmesi Halinde Tüketiciye Kullanım İçin Benzer Özellikte Ürün Verilmesi Zorunludur TÜKETİCİ KONSEYİ VE REKLAM KONSEYİ Tüketici Konseyi Reklam Konseyi ZARARLI VE TEHLİKELİ MAL VE HİZMETLER Avrupa Birliğindeki Durum Ülkemizdeki Durum TÜKETİCİ ÜRÜNÜ VE HİZMET DENETİMİ Tüketici Ürünü Denetim Usulü TÜKETİCİNİN EĞİTİLMESİ TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Türkçe Kullanma kılavuzu verilmesi zorunludur Tanıtma Ve Kullanma Kılavuzuyla Satılacak Mallar Tanıtma Ve Kullanma Kılavuzunda Bulunması Gerekli Bilgiler Üretici, İthalatçı Ve Satıcının Sorumluluğu SATIŞTAN KAÇINMA SİPARİŞ EDİLMEYEN MAL VE HİZMETLER TÜKETİCİ ÖDÜLLERİ YİYECEK TAKLİDİ ÜRÜNLER TEST, MUAYENE VE ANALİZLER YASAK SATIŞ YÖNTEMLERİ (Piramit Satışlar) SAYILI KANUN DA CEZA HÜKÜMLERİ İdari Para Cezası Gerektiren Fiiller İdari Para Cezalarında Yetki İdari Para Cezalarına İtiraz BÖLÜM GÖREV GENEL OLARAK GÖREV İLK DERECE HUKUK MAHKEMELERİ Genel Mahkemeler Asliye Hukuk Mahkemeleri Sulh Hukuk Mahkemeleri Özel Mahkemeler Tüketici Mahkemeleri Kadastro Mahkemeleri İş Mahkemeleri İcra Mahkemeleri Aile Mahkemeleri Denizcilik İhtisas Mahkemeleri Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemeleri TÜKETİCİ MAHKEMELERİNİN GÖREV ALANI Sözleşme Çeşidine Göre Değerlendirme Satış Sözleşmesi Mal Değişim (Trampa) Sözleşmesi Bağışlama Sözleşmesi Kira Sözleşmesi Finansal Kiralama Sözleşmesi Tüketim Ödüncü (Karz) Sözleşmesi

5 Kullanma Ödüncü (Ariyet) Sözleşmesi Eser Sözleşmesi Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Vekâlet Sözleşmesi Taşıma Sözleşmesi Sigorta Sözleşmeleri Sigorta Türleri Sigorta Alanında Tüketiciyi Koruyucu Hükümler Sigorta Sözleşmelerinin Tüketici İşlemi Sayılması Koşulları Sigortacının Tüketiciyi Bilgilendirmesi Zorunludur Bilgilendirmenin Yapıldığını Sigortacı İspatla Yükümlüdür Sigortacının Rücu Davası Açma Hakkı Farklı Durumlarda Sigorta Sözleşmelerinde Görevli Mahkeme Sigorta Tahkim Komisyonuna Başvuru Yapılabilir Hizmet Sözleşmesi Pazarlamacılık Sözleşmesi Yayım Sözleşmesi Komisyonculuk ve Simsarlık Sözleşmesi Saklama Sözleşmesi Kefalet Sözleşmesi Genel Olarak Kefalet Sözleşmesi Kefalet Sözleşmesi Mevcut Ve Geçerli Bir Borç İçin Yapılır Kefalet Sözleşmesinin Yazılı Olması Zorunludur Karı, Kocadan Birinin Kefil Olması Kefalet Sözleşmesinin Türleri Asıl Borç Sona Erdiğinde Kefalet Son Bulur İleride Doğacak Muhtemel Borç İçin Kefalet Verilebilir Süreli Kefalet Geçerlidir Tüketici Sözleşmelerine Kefalet ve Hükümleri Adi Kefile Ait İpotek Doğrudan Paraya Çevrilebilir Müteşebbisin Edimlerinin Teminatı Olarak Verilen Şahsi Teminatlar Asgari Müteselsil Kefalet Sayılır Tüketici Edimlerine Verilen Kefalet Adi Kefalet Sayılır Tüketici Sözleşmelerinde Kefaletin Yazılı Olması Zorunludur Kefilin Sorumlu Olacağı Azami Miktar ve Kefalet Tarihi Sözleşmede Kefilin Kendi El Yazısıyla Yazılmalıdır Kefalet Sözleşmesindeki Değişikliklerin Yazılı Yapılması Gerekir Eşin Rızasının Alınması Zorunludur Rehinle Temin Edilmiş Alacakta Öncelikle Rehinin Paraya Çevrilmesi Zorunludur Kefil Asıl Borçluya Ait Bütün Def ileri İleri Sürebilir Borcu Ödeyen Kefil Bunu Asıl Borçluya Bildirmek Zorundadır Asıl Borcun Sona Ermesi İle Kefalet Son Bulur Kefalet Sözleşmesi 10 Yıl Sonra Kendiliğinden Son Bulur Kefaletin Yazılı Şekilde Yapılması, Kefil Olma Ehliyeti Ve Eşin Rızasına İlişkin Koşullar, Tüketici Sözleşmeleri İçin Uygulanır Bireysel Bankacılık Sözleşmeleri Tüketici Kredi Sözleşmesi Tüketici Kredi Sözleşmelerinin Temel Özellikleri Tüketici Mahkemesinin İhtilafsız Görevli Sayıldığı Sözleşmeler Tüketici Mahkemesinin Görevsiz Sayıldığı Sözleşmeler Her İki Tarafı Tüketici Olan Sözleşmeler Her İki Tarafı Tacir Olan Sözleşmeler Gelir Elde Etme Amacı İle Yapılan Sözleşmeler SAYILI HMK VE GETİRDİĞİ YENİLİKLER Yargılama Usulü Kural Olarak Yazılı Yargılamadır Parasal Konularda Görevli Mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesidir Yargılamaya Hâkim Olan İlkeler Sayılmıştır Tasarruf İlkesi Taraflarca Getirilme İlkesi Taleple Bağlılık İlkesi Hukuki Dinlenilme Hakkı

6 Aleniyet İlkesi Dürüst Davranma ve Doğruyu Söyleme Yükümlülüğü Usul Ekonomisi İlkesi Hâkimin Davayı Aydınlatma Ödevi Yargılamanın Sevk ve İdaresi Türk Hukukunun Resen Uygulanması İlkesi Hâkimlerin Hukuki Sorumluluğu Davaya Vekâlet Kapsamı Genişletilmiştir Dava Çeşitleri Sayılmıştır Dava Şartları Sayılmıştır Dava Aşamaları Birinci Aşama, Davanın Açılması İkinci Aşama, Karşılıklı Dilekçelerin Verilmesi Üçüncü Aşama, Ön İnceleme Dördüncü Aşama, Tahkikat Beşinci Aşama, Sözlü Yargılama ve Hüküm aşaması Davanın Müracaata Bırakılması Görev Kurallarının Niteliği Görev Kurallarına Aykırılığın Sonuçları Görevsizlik Kararı ve Sonuçları GÖREVSİZLİK KARARI ÜZERİNE YAPILACAK İŞLEMLER BÖLÜM YETKİ GENEL OLARAK YETKİ GENEL YETKİLİ MAHKEME GENEL OLARAK ÖZEL YETKİ KURALLARI Bir Yerde Geçici Oturanlara Karşı Açılacak Davalarda Yetki Sözleşmeden Doğan Davalarda Yetki Haksız Fiilden Kaynaklanan Davalarda Yetki Mirastan Doğan Davalarda Yetki Sigorta Sözleşmesinden Doğan Davalarda Yetki Taşınmazın Aynından Doğan Davalarda Yetki Tüketici İşleminde Taşınmazın Aynından Doğan Davalarda Yetki Şubeler Ve Tüzel Kişilerle İlgili Davalarda Yetki Davalının Birden Fazla Olması Halinde Yetki Türkiye de Yerleşim Yeri Bulunmaması Halinde Yetki Karşı Davada Yetki Özel Kanunlarda Öngörülen Yetki Halleri Tüketici İşlemlerinde (Sözleşmelerinde) Yetki Yetki Sözleşmesi Yetki Sözleşmesinin Geçerlilik Şartları Kesin Yetki Durumu Olmamalıdır Yetki Sözleşmesi Yazılı Şekilde Olmalıdır Uyuşmazlık Konusu ve Mahkeme Belirli Olmalıdır Yetki Sözleşmesinde Belirlenen Mahkemeye Dava Açılması Yetki Kurallarına Aykırılık Sonuçları YETKİSİZLİK KARARI ÜZERİNE YAPILACAK İŞLEMLER BÖLÜM TÜKETİCİ MAHKEMELERİ GENEL OLARAK TÜKETİCİ MAHKEMELERİNİN NİTELİĞİ TÜKETİCİ MAHKEMELERİNİN GÖREV ALANI TÜKETİCİ MAHKEMELERİNİN YETKİ ALANI BASİT YARGILAMA USULÜ UYGULANIR Basit Yargılama Usulünün Özellikleri Dava Dilekçesinin Mahkemeye Verilmesi ile Dava Açılır Dilekçelerle Birlikte Tüm Deliller Bildirilmelidir Dilekçeler Verilince Artık İddia ve Savunma Değiştirilemez Dosya Üzerinde Karar Verilebilir Ön İnceleme Duruşması Zorunlu Değildir Dava En Fazla Bir Kez Yenilenebilir TÜKETİCİ MAHKEMELERİNDE DAVACI

7 7. TÜKETİCİ MAHKEMELERİNDE DAVALI TEBLİGAT USULÜ TÜKETİCİ MAHKEMESİNDE AÇILABİLEN DAVA ÇEŞİTLERİ Eda Davası Tespit Davası Belirsiz Alacak ve Tespit Davası Belirsiz Alacak Davası ve Tespit Davası Açılabilecek Haller Belirsiz Alacak Davasının Faydaları Yenilik Doğuran (İnşai) Davalar Terditli Davalar Seçimlik Dava Davaların Yığılması Kısmi Dava Yarışan Haklara Dayalı Davalar Topluluk Davası Tüketici Hukuku Alanında Topluluk Davası Tüketici Hukukunda Menfi Tespit ve İstirdat Davası İtirazın İptali Davası Tapu İptali ve Tescil Davası Muarazanın Önlenmesi Davası DAVA AÇILMASI DAVAYA CEVAP VERİLMESİ Karşı Dava ÖN İNCELEME TAHKİKAT DURUŞMA Duruşma Yapılması İsticvap Bekletici Sorun - Ön Sorun Islah Taraflar Bir Defa Islah Yapabilir Davanın Tamamen veya Kısmen Islahı Mümkündür Islah Yazılı veya Sözlü Yapılabilir Islah Yapılamayacak İşlemler Kötü Niyetli Islah Yapılamaz Maddi Hatalar Her Zaman Düzeltilebilir Dava Konusunun Devri Davaların Ayrılması-Birleştirilmesi Adli Tatil Adli Tatile Tabi Olan Dava ve İşlerde Süre Uzar Adli Tatile Tabi Olmayan Dava ve İşlerde Süre Uzamaz Geçici Hukuki Korumalar İhtiyati Tedbir İhtiyati Haciz İhtiyati Tedbir ve İhtiyati Hacizde Teminat İadesinin Koşulları Delil Tespiti Görevli Mahkeme Ceza Yargılamasının Hukuk Yargılamasına Etkisi TAHKİKATIN SONA ERMESİ VE SÖZLÜ YARGILAMA KARAR SAFHASI Hükmün Kesinleşmesi Hüküm Tarafların Talebi Olmadan Tebliğe Çıkartılamaz Hükmün Kesinleşmesinin Sonuçları Yargılama Giderleri Yargı Harçları Yargılama Sırasında Yapılan Giderler Vekâlet Ücreti Görevsizlik Ve Yetkisizlik Halinde Vekâlet Ücreti Verilmez Gider Avansı ve Delil Avansı Ayrımı Yargılama Giderlerinden Sorumluluk YETKİ SÖZLEŞMESİ TAHKİM ŞARTI Tüketici Hukukunda Tahkim TÜKETİCİ MAHKEMELERİNDE KONUN YOLLARI.. 591

8 18.1. İstinaf Kanun Yolu Temyiz Ve Karar Düzeltme BÖLÜM TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ GENEL OLARAK TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNİN OLUŞUMU Hakem Heyetlerinde Kadrolu Raportörler Göre Yapar HAKEM HEYETLERİNİN GÖREV ALANI Her Yıl Belirlenen Parasal Miktarlar İçin Başvuru Zorunludur Başvuru Tarihindeki Parasal Sınır Geçerlidir Delil Niteliğinde Karlar İçin Başvuru Yapılamaz Hakem Heyetine Başvuru Sınırı Her Yıl Yeniden Belirlenir Tüketici Hakem Heyetleri İçin Görev Sınırlaması Yoktur Tüketici Hakem Heyetlerine Her Türlü Dava Açılabilir Sayılı Kanunundan Önce Yapılan Başvurularda Görev Sorunu Değeri 3 bin Türk Lirasını Geçmeyen Başvurular Değeri 3 bin Türk Lirasını Aşan Başvurular TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNİN YETKİ ALANI Tüketici Kanununda Yetkili Sayılan Hakem Heyetleri Tüketicinin Yerleşim Yeri Hakem Heyeti Yetkilidir Tüketici İşleminin Yapıldığı Yer Hakem Heyeti Yetkilidir Hukuk Muhakemeleri Kanununa Göre Yetkili Hakem Heyetleri Karşı Tarafının Yerleşim Yerinde Başvuru Yapılabilir Özel Yetki Kurallarına Göre Başvuru Yapılabilir HAKEM HEYETLERİNE BAŞVURU VE ÇALIŞMA USULÜ Toplantı Yeri ve Karar TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNİN İNCELEME ŞEKLİ Bilirkişi İncelemesi ve Keşif Yapabilir Her Türlü Bilgi ve Belgenin Gönderilmesi İstenebilir HAKEM HEYETİ İNCELEME SONUNDA KARAR VERİR Tüketici Hakem Heyeti Usule İlişkin Nihai Karar Verebilir Tüketici Hakem Heyeti Esasa İlişkin Nihai Karar Verebilir Hakem Heyeti Kararları Taraflara Resen Tebliğ Edilir HAKEM HEYETİ KARARI TARAFLARI BAĞLAR Tüketici Hakem Heyeti Kararları İlam Hükmündedir Delil Niteliğinde Kararlar İçin Başvuru Yapılamaz Para İle Ölçülebilen Ve Ölçülemeyen Taleplerin Bir Arada Olması HAKEM HEYTİ KARAR VERMEKTEN KAÇINAMAZ HAKEM HEYETİ KARARINA İTİRAZ Hakem Heyeti Kararları İçin İlamlı İcra Yapılabilir Kararlar Tebligat Kanununa Göre Tebliğ Edilir Tüketici Hakem Heyeti Kararına İtiraz Edilebilir İtirazın Yapılacağı Tüketici Mahkemesinin Yetkisi Kesindir İtiraz Üzerine Verilen Karar Kesindir İcrası Durdurulabilir İtiraz Üzerine Mahkeme Kararın İcrasını Tedbiren Durdurulabilir İTİRAZ ÜZERİNE VERİLEBİLECEK KARARLAR İtirazın Reddi ve Hakem Heyeti Kararının Onanması İtirazın Kabulü ve Hakem Heyeti Kararın İptali İtirazın Kısmen Kabulü ve Kararın Kısmen İptali (Bozulması) Kararın Düzeltilerek Onanması İtirazın (Davanın) Konusuz Kalması Karardaki Maddi Hatalar Her Zaman Düzeltebilir TÜKEİCİ HAKEM HEYETİNE AÇILABİLECEK DAVALAR HAKEM HEYETLERİNDE YARGILAMA GİDERLERİ Hakem Heyetine Yapılan Başvurularda Harç Alınmaz Hakem Heyetine Başvuru Nedeni İle Giderlerden Sorumluluk Hakem Heyetinin Yaptığı Giderlerden Sorumluluk Tarafların Bizzat Yaptığı Giderlerden Sorumluluk Tüketici Hakem Heyetleri Vekâlet Ücreti Hükmedemezler Hakem Heyeti Kararına İtiraz Halinde Vekâlet Ücreti Tüketicinin Lehine Olan Karara İtiraz Halinde Vekâlet Ücreti Tüketicinin Aleyhine Olan Karara İtiraz Halinde Vekâlet Ücreti. 714

9 Tüketicinin Kısmen Aleyhine Olan Karara İtiraz Halinde Vekâlet Ücreti BÖLÜM AYIPLI MAL VE AYIPLI HİZMET I-AYIPLI MAL GENEL DEĞERLENDİRME AYIPLI MAL EKSİK İŞ AYIPLI İŞ AÇIK AYIP-GİZLİ AYIP Açık Ayıp Gizli Ayıp Muayene Külfeti İhbar Külfeti Ayıbın Bulunması Gereken Zaman Defolu Mal Satışlarında Ayıp AYIPLI MAL NEDENİ İLE SEÇİMLİK HAKLAR Malı İade ve Sözleşmeden Dönme Malın Ayıpsız Yenisi İle Değişimini Talep Etmek Bedelde İndirim Talep Etme Ücretsiz Onarım İsteme Hakkı AYIP NEDENİYLE TAZMİNAT İSTENEBİLİR AYIP NEDENİYLE SORUMLU KİŞİLER Garantiden Doğan Ek Talepler Ve Seçimlik Hakların İlişkisi AYIPLI MAL NEDENİ İLE İSPAT YÜKÜ ZAMANAŞIMI II-AYIPLI HİZMET GENEL DEĞERLENDİRME AYIPLI HİZMETİN TANIMI VE UNSURLARI AÇIK AYIP VE GİZLİ AYIP İhbar ve Muayene Yükümlülüğü AYIPLI HİZMET NEDENİYLE SEÇİMLİK HAKLAR AYIP NEDENİYLE TAZMİNAT TALEP EDİLEBİLİR AYIP NEDENİYLE SORUMLU KİŞİLER Sağlayıcının Sorumluğu Bağlı Kredi Veren Kuruluşun Sorumluluğu ZAMANAŞIMI BÖLÜM TAKSİTLİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ VE ÖN ÖDEMELİ SATIŞLAR. 835 I-TAKSİTLİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ GENEL DEĞERLENDİRME TÜRK BORÇLAR KANUNUNDA SATIŞ SÖZLEŞMESİ Örnek Üzerine Satış Beğenme Koşuluyla Satış Açık Artırma Yolu İle Satış Kısmi Ödemeli Satışlar Taksitli Satış Ön Ödemeli Taksitli Taşınır Satışları Sözleşmenin Nitelikli Yazılı Şekilde Yapılması Zorunludur Taksitlerin Bankaya Ödenmesi Zorunludur Alıcının Malın Devrini İstemesi İçin Ödemeyi Yapması Gerekir Satıcı Kararlaştırılan Bedeli Tek Taraflı Arttıramaz Alıcı Sözleşmeden Cayma (Dönme) Hakkına Sahiptir Sözleşmedeki İfanın Belli Sürede Yapılması Gerekir Alıcının Temerrüdü Şarta Bağlıdır Dönme (Cayma) Beyanının Kullanılması Yeterlidir SAYILI TÜKETİCİ KANUNU NDA TAKSİTLİ SATIŞ Sözleşmenin Tanımı ve Unsurları Sözleşmenin Nitelikli Yazılı Şekilde Yapılması Zorunludur Sözleşmede Zorunlu Bilgilerin Bulunması Gerekir En Az İki Taksit Kararlaştırılmalıdır Sözleme Örneğinin Tüketiciye Verilmesi Zorunludur Tüketici Cayma Hakkını Kullanabilir

10 3.7. Muacceliyet Belli Şartların Gerçekleşmesine Bağlıdır Erken Ödemede İndirim Yapılması Zorunludur Kambiyo Senetleri Nama Yazılı Olmalıdır Temel İlkeler Taksitli Satışlar için Aynen Geçerlidir II-ÖN ÖDEMELİ TAKSİTLİ TAŞINIR SATIŞLARI GENEL DEĞERLENDİRME SÖZLEŞMENİN TANIMI VE UNSURLARI ÖN ÖDEMELİ SATIŞLARA TBK HÜKÜMLERİ UYGULANIR Sözleşmenin Nitelikli Yazılı Şekilde Yapılması Zorunludur Taksitlerin Bankaya Ödenmesi Zorunludur Tüketicinin Malın Devrini İstemesi İçin Ödemeyi Yapması Gerekir Satıcı Sözleşmede Kararlaştırılan Bedeli Tek Taraflı Arttıramaz Tüketici Sözleşmeden Cayma (Dönme) Hakkına Sahiptir Sözleşmedeki İfanın Belli Sürede Yapılması Gerekir Tüketicinin Temerrüdü Şarta Bağlıdır Dönme (Cayma) Beyanının Yapılması Yeterlidir Tüketici Aleyhine Olan Yetki Ve Tahkim Şartı Geçersizdir Temel İlkeler Ön Ödemeli Taşınır Satışlar Yönünden Geçerlidir. 879 III- ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞ SÖZLEŞMESİ GENEL DEĞERLENDİRME SÖZLEŞMENİN TANIMI VE UNSURLARI SÖLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME ZORUNLUDUR İNŞAAT RUHSATI ALINMADAN SÖZLEŞME YAPILAMAZ SÖZLEŞMENİN RESMİ ŞEKİLDE YAPILMASI ZORUNLUDUR SÖZLEŞMENİN ZORUNLU İÇERİĞİ BİNA TAMAMLAMA SİGORTASI YAPILMASI ZORUNLUDUR Tüketiciye Yönelik Diğer Teminatlar TÜKETİCİ CAYMA HAKKINA SAHİPTİR TÜKETİCİ TESLİME KADAR SÖZLEŞMEDEN DÖNEBİLİR KONUTUN TÜKETİCİYE TESLİMİ 36 AYI GEÇEMEZ TEMEL İLKELER GEÇERLİDİR BÖLÜM DEVRE TATİL VE UZUN SÜRELİ TATİL SÖZLEŞMELERİ VE PAKET TUR SÖZLEŞMELERİ I-DEVRE TATİL VE UZUN SÜRELİ TATİL SÖZLEŞMELERİ GENEL DEĞERLENDİRME SÖZLEŞMENİN TANIMI VE UNSURLARI Sözleşme Nitelikli Yazılı Şekilde Yapılmalıdır Taraflardan Biri Tüketici Karşı Taraf Sağlayıcı Olmalıdır Sözleşme Bir Yıldan Uzun Süre İçin Yapılmalıdır Sözleşmede Birden Fazla Dönem Bulunmalıdır Tüketiciye En Az Bir Gecelik Kullanma Hakkı Verilmelidir Taşınmazın Kullanım Hakkı Veya Devir Taahhüdü Yapılmalıdır Tüketicinin Kullanacağı Dönem Açıkça Belirlenmelidir Tüketici Kararlaştırılan Bedeli Ödemelidir Sağlayıcı Tatil Konusu Yeri Kullanıma Hazır Bulundurmalıdır TÜKETCİYE ÖN BİLGİLENDİRME YAPILMALIDIR TÜKETİCİ CAYMA HAKKINA SAHİPTİR Bağlı Kredi Kuruluşuna Cayma Bildirimi Yapılmalıdır Devre Tatil Sözleşmesi Tecrübe ve Muayene Koşuluna Bağlıdır Cayma Halinde Satıcının Yükümlülükleri SORUMSUZLUK KAYITLARI GEÇERSİZDİR ÖN ÖDEMELİ SATIŞ YAPILABİLİR Teslim Tarihine Kadar Tüketici Sözleşmeden Dönebilir Ayni Hak Sağlayan Sözleşmelerde Ön Ödemeli Satış Şahsi Hak Sağlayan Sözleşmelerde Ön Ödemeli Satış DEVRE TATİL HAKKININ DEVRİ DEVRE MÜLK SÖZLEŞMELERİNİN HUKUKİ DURUMU ZAMANAŞIMI TEMEL İLKELER GEÇERLİDİR II- PAKET TUR SÖZLEŞMELERİ GENEL DEĞERLENDİRME SÖZLEŞMENİN TANIMI VE UNSURLARI Taraflardan Biri Tüketici, Karşı Taraf Tur Düzenleyicisi Olmalıdır. 950

11 2.2. Ulaştırma, Konaklama veya Bunlara Bağlı Olmayan Yardımcı Hizmetlerin En Az İkisinin Birlikte Verilmesi Gerekir Fiyatın Her Şey Dâhil Olarak Karalaştırılması Zorunludur Hizmet 24 Saatten Uzun Olmalı veya En Az Bir Gecelik Konaklamayı Kapsamalıdır Tarafların Anlaşması ÖN BİLGİLENDİRME YAPILMASI ZORUNLUDUR SÖZLEŞME NİTELİKLİ YAZILI ŞEKİLDE YAPILMALIDIR Sözleşmenin Bir Nüshası Tüketiciye Verilmelidir Yolculuk Öncesinde Tüketiciye Bilgilendirme Yapılmalıdır SÖZLEŞMEDE KARARLAŞTIRILAN FİYAT ARTTIRILAMAZ SÖZLEŞMEDE ESASLI DEĞİŞİKLİK YAPILAMAZ Esaslı Değişiklik Halinde Tüketici Sözleşmeden Dönebilir Esaslı Olmayan Değişiklikler İçin Sözleşmeden Dönülemez SÖZLEŞMEYE AYKIRI UYGULAMA YAPILMAZ Sözleşmenin Tur Düzenleyicisi Tarafından İptali Sözleşmede Kararlaştırılan İfanın Eksik Veya Ayıplı Olması Tüketici Eksik Veya Ayıplı İfayı İhbar Etmelidir Sağlayıcının Sorumluluğu ve Sorumluluktan Kurtulma Koşulları SÖZLEŞMENİN DEVRİ MÜMKÜNDÜR HAKSIZ FESİH HALİNDE TÜKETİCİNİN HAKLARI TÜKETİCİNİN SÖZLEŞMEYİ FESİH ETMESİ Fesih Tarihinde Turun Başlamasına 30 Gün Süre Bulunması Fesih Tarihinde 30 Günden Az Süre Bulunması Mücbir Sebepler Nedeniyle Fesih Yapılması SORUMSUZLUK KAYITLARI GEÇERSİZDİR PAKET TURA KATILAN HERKES TÜKETİCİ SAYILIR TEMEL İLKELER GEÇERLİDİR SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ VE ZAMANAŞIMI BÖLÜM İŞYERİ DIŞINDA KURULAN SÖZLEŞMELER VE MESAFELİ SÖZLEŞMELER I-İŞ YERİ DIŞINDA YAPILAN SÖZLEŞMELER GENEL DEĞERLENDİRME: SÖZLEŞMENİN TANIMI VE UNSURLARI Satıcıya Ait İş Yeri Dışında Sözleşme Yapılması Ön Görüşmenin Hemen Sonrasında Sözleşme Yapılması Gezi Sırasında Sözleşme Yapılması Taraflardan Biri Tüketici Karşı Taraf Satıcı Olmalıdır Önceden Mutabakat Olması Gerekmez Kapsam Dışı Mal ve Hizmet Satışı Olmamalıdır Tarafların Anlaşması Gerekir TARAFLARIN HAK VE BORÇLARI YETKİ BELGESİ ALINMASI ZORUNLUDUR Yetki Belgesi Başvurusu Koşulları Ve Süresi TÜKETCİYE ÖN BİLGİLENDİRME YAPILMALIDIR SÖZLEŞME NİTELİKLİ YAZILI ŞEKİLDE YAPILMALIDIR TÜKETİCİNİN CAYMA HAKKI VE SÜRESİ Cayma Süresinin Başlangıcı Mal veya Hizmetin Aynı Anda Teslim Edilmesi Sözleşme Tarihinden Sonra Teslim Yapılması Tüketicinin Eksik Bilgilendirilmesi Halinde Cayma Süresi 1 Yıldır Cayma Hakkının Kullanılması Şekli Satıcının Yükümlülükleri Tüketicinin Sorumluluğu Caymanın Yan Sözleşmelere Etkisi Cayma Hakkının İstisnaları DOĞRUDAN SATIŞLAR TEMEL İLKELER SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ VE ZAMANAŞIMI II-MESAFELİ SÖZLEŞMELER GENEL DEĞERLENDİRME:

12 2. SÖZLEŞMENİN TANIMI VE UNSURLARI Taraflardan Biri Tüketici Karşı Taraf Müteşebbis Olmalıdır Sözleşme Uzaktan İletişim Araçları Kullanılarak Yapılmalıdır Taraflar Yüz Yüze Gelmemelidir Tarafların Anlaşması Sözleşmenin Kapsamı TÜKETİCİYE ÖN BİLGİLENDİRME YAPILMALIDIR Ön Bilgilendirmenin Kapsamı Ön Bilgilendirme Yöntemi Ön Bilgilendirmenin Teyidi Zorunludur Ön Bilgilendirmeye İlişkin Diğer Yükümlülükler TARAFLARIN HAK VE BORÇLARI Sözleşmenin İfası ve Teslimin Yapılması Zarardan Sorumluluk Telefon Kullanma Ücreti İlave Ödemeler Bilgilerin Saklanması ve İspat Yükümlülüğü CAYMA HAKKI VE TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ Cayma Hakkı Süresi Eksik Bilgilendirmede Halinde Cayma Süresi 1 Yıldır Cayma Hakkının Kullanılması Yöntemi Caymanın Yan Sözleşmelere Etkisi Cayma Hakkının İstisnaları Cayma Halinde Satıcının Yükümlülükleri Cayma Halinde Tüketicinin Yükümlülükleri TEMEL İLKELER GEÇERLİDİR SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ VE ZAMANAŞIMI III- FİNASAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER GENEL DEĞERLENDİRME SÖZLEŞMENİN TANIMI VE UNSURLARI Taraflarından Biri Tüketici Karşı Taraf Sağlayıcı olmalıdır Taraflar Yüz Yüze Gelmeden Oluşturulan Bir Sistem Olmalıdır Sözleşme Uzaktan İletişim Araçları Kullanılarak Yapılmalıdır Tarafların Anlaşması Sözleşmenin Kapsamı TÜKETİCİYE ÖN BİLGİLENDİRME YAPILMALIDIR Ön Bilgilendirmenin Kapsamı Ön Bilgilendirme Yöntemi CAYMA HAKKI VE TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ Cayma Hakkı Süresi Cayma Hakkının Kullanılması Yöntemi Eksik Bilgilendirmede Halinde Cayma Süresi İşlemez Caymanın Yan Sözleşmelere Etkisi Cayma Hakkının İstisnaları Cayma Halinde Sağlayıcının Yükümlülükleri Cayma Halinde Tüketicinin Yükümlülükleri İspat Yükü ve Bilgilerin Saklanması Bilgilerin Saklanması Yükümlülüğü İletişim Araçlarının Kullanılmasına Yönelik Kısıtlamalar Telefon Kullanım Ücreti Banka Kartı İle Ödeme Halinde Sorumluluk TÜKETİCİ SÖZLEŞMEYİ SONA ERDİREBİLİR TEMEL İLKELER GEÇERLİDİR SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ VE ZAMANAŞIMI BÖLÜM ABONELİK SÖZLEŞMELERİ VE SÜRELİ YAYIN PROMOSYONLARI I-ABONELİK SÖZLEŞMELERİ GENEL DEĞERLENDİRME SÖZLEŞMENİN TANIMI VE UNSURLARI TÜKETİCİYE ÖN BİLGİLENDİRME YAPILMALIDIR SÖZLEŞMENİN ŞEKLİ VE İÇERİĞİ Sözleşme Nitelikli Yazılı Şekilde Yapılmalıdır Satıcı Veya Sağlayıcı Abonelik Sözleşmesi Yapmaktan Kaçınamaz. 1083

13 5. TÜKETİCİNİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ SATICI VEYA SAĞLAYICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ Faturalandırma Dönemi Açma ve Kapatma Ücreti Tarife Değişikliği Önceden Bildirilmelidir Belirli Süreli Sözleşmelerde Sürenin Uzatılması Önceki Abonenin Borcu Yeni Aboneden Talep Edilemez Ödeme Bildirimi Tüketiciye Tebliğ Edilmelidir TAAHHÜTLÜ ABONELİK VE HÜKÜMLERİ Tüketiciye Yazılı Taahhüt Verilmesi Zorunludur Tüketicinin Taahhüt Süresi Bitmeden Fesih Yapması Satıcı ve Sağlayıcı Ayıptan Sorumludur TÜKETİCİNİN SÖZLEŞEYİ FESİH KOŞULLARI Fesih Bildiriminin Yapılması Yöntemi Fesih Talebinin Yerini Getirilme Süresi Fesih Yapılmasının Sonuçları ELEKTRONİK HABERLEŞME ABONELİK SÖZLEŞMELERİ Elektronik Haberleşme Abonelik Sözleşmesi Tanımı ve Unsurları Sözleşme Nitelikli Yazılı Şekilde Yapılmalıdır Tüketicinin Hak Ve Yükümlülükleri Tüketici Faturaya Üst Sınır Koyabilir Tüketicinin Abonelik Talebi Reddedilemez Tüketicinin Bilgi Alma Hakkı Vardır Özel İçerikli Hizmetler Kural Olarak Verilemez Kampanyalar Açık Ve Anlaşılır Biçimde Olmalıdır Tüketiciye Bildirim Yapılmadan Tarife Değiştirilemez Kesintisiz ve Kaliteli Hizmet Verilmelidir İnternet Hizmetinin Güvenliği Sağlanmalıdır Sözleşmedeki Haksız Şartlar Geçersizdir Abonenin İşletmeci Değiştirme Hakkı Vardır Faturalar Tüketiciye Düzenli Gönderilmelidir Kademeli Ücret Tarifelerinde Sınırsız Tarife Ücreti Aşılamaz Tüketici Sözleşmeyi Fesih Etme Hakkına Sahiptir Fesih Bildirimi Ulaşınca 24 Saat İçinde Hizmet Durdurulmalıdır Bildirimden İtibaren 7 Gün, İçinde Fesih Tamamlamalıdır Sözleşmenin Fesih Edilmesi Zorlaştırılamaz Sözleşmedeki Değişiklikler Tüketiciye Bildirilmelidir Fesih Yapılmasının Sonuçları TEMEL İLKELER SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ VE ZAMANAŞIMI II-SÜRELİ YAYINLAR VE PROMOSYON UYGULAMALARI GENEL DEĞERLENDİRME PROMOSYON UYGULAMASININ TANIMI VE UNSURLARI PROMOSYON UYGULAMASININ KONUSU VE KAPSAMI PROMOSYON UYGULAMASININ SÜRESİ FİYAT ARTIŞI YAPILAMAZ TESLİM VE İFA SÜRESİ DAGITIM BÖLÜNEREK YAPILAMAZ REKLAM VE İLANLARDAN SORUMLULUK TEMEL İLKELER GEÇERLİDİR SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ VE ZAMANAŞIMI BÖLÜM TÜKETİCİ KREDİLERİ VE KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ I-TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİ GENEL DEĞERLENDİRME SÖZLEŞMENİN TANIMI VE UNSURLARI Krediyi Kullanan Kişi Tüketici Olmalıdır Kredi Veren Kişi Yetkili Olmalıdır Kredi Tüketicinin Finansman İhtiyacını Karşılamalıdır Kredi Veren Faiz Veya Başka Bir Menfaat Elde Etmelidir Tarafların Sözleşme Konusunda Anlaşmaları Gerekir Yapılan Sözleşme Kapsam Dışı Olmamalıdır

14 3. SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME ZORUNLUDUR SÖZLEŞME NİTELİKLİ YAZILI ŞEKİLDE YAPILMALIDIR Sözleşmenin Zorunlu İçeriği KREDİNİN KULLANIM AMACI ÖNEM ARZETMEZ TÜKETİCİ CAYMA HAKKINA SAHİPTİR Cayma Süresinin Başlangıcı Cayma Beyanının Kredi Verene Yöneltilmesi Yeterlidir Cayma Halinde Alınan Kredi Faizi İle Birlikte İade Edilir KURAL OLARAK SÖZLEMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILAMA SÖZLEŞMEYE KONULAN HAKSIZ ŞARTLAR GEÇERSİZDİR ERKEN ÖDEMEDE VE FAİZ ORANI MUACCELİYET KOŞULU ŞARTA BAĞLIDIR Sözleşmede Hüküm Bulunmalıdır Kredi Veren Bütün Edimlerini İfa Etmiş Olmalıdır Birbirini İzleyen En Az İki Taksit Ödenmemelidir Tüketiciye Ödeme İçin En Az 30 Gün Süre Verilmelidir BAĞLI KREDİ VERİLMESİ MÜMKÜNDÜR İki Sözleşme Arasında Ekonomik Birlik Bulunmalıdır Cayma Halinde Bağlı Kredi Sözleşmesi Sona Erer Bağlı Kredilerde Kredi Verenin Sorumluluğu Kredi Veren İfanın Yapılmamasından Sorumludur Kredi Veren Ayıptan Sorumludur TÜKETİCİNİN TALEBİ OLMADAN SİGORTA YAPILAMAZ TAKSİTLİ AVANS KREDİSİ VE LİMİT AŞIMI TEMEL İLKELER Tüketicinin Borcu İçin Verilen Şahsi Teminat Adi Kefalet Sayılar Kambiyo Senetlerinin Nama Yazılı Olması Zorunludur SÖZLEŞME MASRAFLARINDAN SORUMLULUK Zorunlu Giderler Tüketiciden Alınabilecek Masrafları BDDK Belirler BDDK Tarafından Belirlenen Masraflar BDDK Tarafından Belirlenen Giderleri İsteme Koşulları Talep Edilen Giderler Haklı Olmalıdır Talep Edilen Giderler Makul Olmalıdır Talep Edilen Giderler Belgelendirilmelidir SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ ZAMANAŞIMI Kredinin Tüketiciye Verilmemesi Halinde Zamanaşımı Süresi Ödemeyen Taksitler Nedeni İle Zamanaşımı Süresi II. KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ GENEL DEĞERLENDİRME SÖZLEŞMENİN TANIMI VE UNSURLARI Krediyi Kullanan Kişi Tüketici Olmalıdır Kredi Veren Konut Finansmanı Kuruluşu Olmalıdır Kredi Tüketicinin Konut İhtiyacı İçin Alınmalıdır Kredi Nakit Veya Finansal Kiralama Olarak Verilmelidir Kredi Veren Faiz Veya Başka Bir Menfaat Elde Etmelidir Tarafların Sözleşme Kurma Konusunda Anlaşmaları Gerekir KONUT FİNANSMAN SÖZLEŞMESİNİN ÇEŞİTLERİ Basit Konut Kredisi Sözleşmeleri Yeniden Finansman (Refinansman-Yapılandırma) Sözleşmeleri Konut Teminatlı Sözleşmeler Finansal Kiralama Yöntemi İle Kurulan Sözleşmeler Tarafların Hak ve Borçları KREDİ VEREN KURULUŞUN HAK VE BORÇLARI Tüketiciyi Bilgilendirme Yükümlülüğü Krediyi Tüketiciye Ödeme Borcu TÜKETİCİNİN HAK VE BORÇLARI Krediyi Kabul Borcu Krediyi Geri Ödeme Borcu Doğru Bilgi Verme Yükümlülüğü Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Zorunludur Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Vermek Zorunludur SÖZLEŞME NİTELİKLİ YAZILI ŞEKİLDE YAPILMALIDIR. 1279

15 6.1. Yazılı Sözleşmenin Zorunlu İçeriği Yazılı Şekilde Yapılmayan Sözleşme Hükümsüzdür Sözleşmenin Bir Nüshası Tüketiciye Verilmelidir SÖZLEŞMEYE KONULAN HAKSIZ ŞARTLAR GEÇERSİZDİR FAİZ ORANI ERKEN ÖDEMEDE FAİZ İNDİRİMİ ZORUNLUDUR Sabit Faizli Kredilerde Erken Ödeme Tazminatı Talep Edilebilir TEMERRÜT VE MUACCELLİYET ŞARTA BAĞLIDIR Sözleşmede Hüküm Bulunmalıdır Kredi Veren Bütün Edimlerini İfa Etmiş Olmalıdır Birbirini İzleyen En Az İki Taksit Ödenmemelidir Tüketiciye Ödeme İçin En Az 30 Gün Süre Verilmelidir Finansal Kiralama Sözleşmelerinde Muacceliyet Koşulları BAĞLI KREDİ VERİLMESİ MÜMKÜNDÜR İki Sözleşme Arasında Ekonomik Birlik Bulunmalıdır Bağlı Kredilerde Konut Kredisi Verenin Sorumluluğu Kredi Veren İfanın Hiç Yapılmamasından Sorumludur Kredi Veren Konutun Ayıplı Olmasından Sorumludur SİGORTA YAPILMASI TÜKETİCİNİN TALEBİNE BAĞLIDIR TEMEL İLKELER Tüketici Lehine Verilen Şahsi Teminatlar Adi Kefalet Sayılır Kambiyo Senetlerinin Nama Yazılı Olması Zorunludur SÖZLEŞME MASRAFLARINDAN SORUMLULUK Zorunlu Giderler Tüketiciden Alınabilecek Masrafları BDDK Belirler BDDK Tarafından Belirlenen Masraflar BDDK Tarafından Belirlenen Giderleri İsteme Koşulları Talep Edilen Giderler Haklı Olmalıdır Talep Edilen Giderler Makul Olmalıdır Talep Edilen Giderler Belgelendirilmelidir SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ Tüketicinin Ölmesi Veya Fiil Ehliyetini Kaybetmesi Konut Finansman Şirketinin İflası Veya Faaliyet İzninin İptali İFANIN İMKÂNSIZLIĞI VE UYARLAMA DAVASI Genel Değerlendirme Türk Borçlar Kanununda Uyarlamanın Koşulları Taraflar Arasında Sözleşme Bulunmalı Öngörülmeyen Hal Olağanüstü Olmalıdır Edimler Arasındaki Denge Aşırı Derecede Bozulmalıdır İfayı İstemek Dürüstlük Kuralına Aykırılık Oluşturmalı Borçlunun Kusuru Olmamalı Edim İfa Edilmemiş Olmalıdır Uyarlamayı Engelleyen Bir Hüküm Olmamalı Uyarlama Talep Edilmiş Olmalıdır Uygun İlliyet Bağı Bulunmalıdır ZAMANAŞIMI BÖLÜM KREDİ KARTI VE BANKA KARTLARI GENEL DEĞERLENDİRME KREDİ KARTININ TARAFLAR YÖNÜNDEN ETKİLERİ Kart Hamili Yönünden Olumlu ve Olumsuz Etkileri Banka Yönünden Olumlu ve Olumsuz Etkileri Üye İşyeri Yönünden Olumlu ve Olumsuz Etkileri Ekonomiye Etkisi KREDİ KARTININ HUKUKİ NİTELİĞİ KREDİ KARTI MEVZUATI Tüketici Kanununda Yapılan Düzenleme Kredi Kartları Kanunu İle Yapılan Düzenleme KREDİ KARTI KANUNUNDAKİ ÖNEMLİ TANIMLAR KREDİ KARTI ÇIKARMAK İZNE TABİDİR ÜYE İŞYERİ SÖZLEŞMESİ Sözleşmenin Hukuki Niteliği Üye İşyeri Sözleşmenin Tanımı Ve Unsurları

16 Üye İşyeri Kredi Kartını Ödeme Aracı Olarak Kabul Eder Banka Harcama Belgesi Tutarını Üye İşyerine Öder Tarafların Anlaşması Üye İşyeri Sözleşmesinde Şekil Zorunluluğu Yoktur Üye İşyeri Sözleşmesinde Tarafların Hak Ve Borçları Kart Çıkaran Kuruluşun (Bankanın) Borçları Üye İşyerinin Borçları KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Sözleşmenin Tanımı ve Unsurları Nakit Ödemeden Alış Veriş İmkânı Sağlamalı Yapılan Harcama Tutarlarını Ödemesi Gerekir Tarafların Anlaşması Kredi Kartı Sözleşmesinin Yazılı Şekilde Olması Zorunludur Kredi Kartı Sözleşmelerinde Bulunması Zorunlu Hükümler Kredi Kartı Teslimi Sırasında Yapılacak İşlemler Sözleşmede Yapılacak Değişikliklerin Yazılı Olması Zorunludur GERÇEK KİŞİLERE BİLEŞİK FAİZ UYGULAMAZ SÖZLEŞMEDE TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ Kart Çıkaran Kuruluşun (Bankanın) Yükümlülükleri Nakit Ödemeden Alışveriş İmkânı Sağlamak Kredi Kartı Çıkartmak Harcama Tutarlarını Üye İşyerine Ödemek Kullanımı Yasaklama ve Üye İşyerlerine Bildirmek Gerekli Güvenlik Sistemini Kurmak Kredi Kartının Bizzat Kart Hamiline Teslimini Sağlamak Kredi Kartına Limit Belirlemek Kart Hamilini Bilgilendirmek Hesap Özeti Düzenlemek Kart Hamilinin Yükümlülükleri Harcama Bedellerini Ödemek Faiz Ödemek Giriş Aidatı ve Yıllık Üyelik Bedeli Ödemek Bildirim Yükümlülüğü Kart Hamilinin Diğer Yükümlülükleri Ödenmeyen Kredi Kartı Borçlarının Yapılandırılması TÜKETİCİ LEHİNE VERİLEN ŞAHSİ TEMİNAT ADİ KEFALET SAYILIR KART HAMİLİ İLE ÜYE İŞYERİ ARASINDAKİ HUKUKİ İLİŞKİ İşyerinin Yükümlülükleri Kart Hamilinin Yükümlülükleri KREDİ KARTININ HAKSIZ KULLANILMASINDA TARAFLARIN SORUMLULUĞU Özen Borcuna Aykırılık Nedeniyle Sorumluluk Kart Çıkaran Kuruluşun (Bankanın) Özen Yükümlülüğü Banka Kart Hamilini Seçerken Gerekli Özeni Göstermelidir Banka Üye İşyeri Seçiminde Gerekli Özeni Göstermelidir Banka Bilgilendirme Sistemini Özenle Kurmak Ve Sistemin Çalışmasını Temin Etmek Zorundadır Banka Kredi Kartının Güvenli Biçimde Kullanılması İçin Gerekli Olan Teknolojik Altyapıyı Kurmak Zorundadır Banka Kredi Kartını Bizzat Kart Hamiline Teslim Etmelidir Banka Harcama Belgelerinin Kontrolünü Özenle Yapmalıdır Kart Hamilinin Özen Yükümlülüğü İşyerinin Özen Yükümlülüğü Kredi Kartının Usulsüz Kullanımında Zarardan Sorumluluk Bankanın Sorumluluğu Kart Hamilinin Sorumluluğu İşyerinin Sorumluluğu Üçüncü Kişinin Sorumluluğu TÜZEL KİŞİ KART HAMİLLERİNE UYGULANMAYACAK HÜKÜMLER Ödemede Temerrüt Durumunda Kartın İptal Zorunluluğu Yoktur Tacirler İçin Kredi Kartı Limiti Serbestçe Belirlenebilir Tacirler İçin Haksız Kullanımda Parasal Sınır Uygulanmaz Tacirler İçin Sözleşmenin Yazılı Olması Zorunlu Değildir. 1483

17 14.5. Banka Faiz Oranını Bildirim Yapmadan Değiştirebilir Bileşik Faiz Uygulaması Yasaktır GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME Kart Hamili Tüketicinin Dava Açması Kart Hamilinin Tacir veya Tüzel Kişi Olması Davayı Bankanın Açması Halinde Görevli Ve Yetkili Mahkeme Sayılı TKHK nın Görev Konusuna Etkisi Sayılı Kanun 44/2 Fıkranın Tüketici Aleyhine Meydana Getirdiği Olumsuz Sonuçlar Karşılık Dava Davaların Birleştirilmesi Bekletici Mesele Yargıtay Temyiz Dairesi Değişebilir KREDİ KARTI SÖZLEMESİNDE TEBLİGAT USULÜ KREDİ KARTI SÖZLEŞMESİNDE İSPAT YÜKÜ KREDİ KARTI SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ Dar Anlamda Borcun Sona Ermesi Geniş Anlamda Borcun Sona Ermesi ZAMANAŞIMI Kredi Kartının Alınması ve Verilmesinde Zamanaşımı Kart Hamilinin Ödemede Temerrüdü Halinde Zamanaşımı TÜKETİCİDEN KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİ ALINABİLİR Üyelik Ücreti Alınmayan Bir Kart Çıkarılması Zorunludur Bankalar Üyelik Ücreti Alınabilen Kredi Kartı Çıkarabilirler KAVRAM ARAMA CETVELİ

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN TASARISI

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN TASARISI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN TASARISI BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını

Detaylı

SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİİ KAYNAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ KOMİSYONU METNİ

SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİİ KAYNAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ KOMİSYONU METNİ SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİİ KAYNAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ KOMİSYONU METNİ Esas No : 1/787, 2/34, 2/49, 2/109, 2/280, 2/461, 2/576, 2/726, 2/882 4/7/2013 Karar No: 14 TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN

Detaylı

TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDE 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE 4077 SAYILI YASA İLE KARŞILAŞTIRMA

TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDE 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE 4077 SAYILI YASA İLE KARŞILAŞTIRMA TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDE 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE 4077 SAYILI YASA İLE KARŞILAŞTIRMA 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 07.11.2013

Detaylı

4077 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN (06.03.2003 TARİH VE 4822 SAYILI KANUNLA YAPILAN DFĞİŞİKLERE GÖRE UYARLANMIŞ HALİ)

4077 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN (06.03.2003 TARİH VE 4822 SAYILI KANUNLA YAPILAN DFĞİŞİKLERE GÖRE UYARLANMIŞ HALİ) 4077 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN (06.03.2003 TARİH VE 4822 SAYILI KANUNLA YAPILAN DFĞİŞİKLERE GÖRE UYARLANMIŞ HALİ) BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar Amaç Madde l-)(değişik 06.03.2003

Detaylı

Tüketici Yasası Çıktı... 4822 Sayılı Kanun ile Değişik 4077 sayılı TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN. Kabul Tarihi:6.3.2003

Tüketici Yasası Çıktı... 4822 Sayılı Kanun ile Değişik 4077 sayılı TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN. Kabul Tarihi:6.3.2003 Tüketici Yasası Çıktı... 4822 Sayılı Kanun ile Değişik 4077 sayılı TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN Kabul Tarihi:6.3.2003 BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Kanunun amacı, kamu yararına

Detaylı

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4077 Kabul Tarihi : 23/2/1995 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 8/3/1995 Sayı : 22221 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 34 BİRİNCİ KISIM Amaç,

Detaylı

d) Hizmet: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan bedenî ve/veya fikrî faaliyetleri,

d) Hizmet: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan bedenî ve/veya fikrî faaliyetleri, KANUN NO: 4077 TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN Kabul Tarihi: 23 Şubat 1995 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 8 Mart 1995 - Sayı: 22221 5.t. Düstur, c.34 - s. BİRİNCİ KISIM AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR AMAÇ

Detaylı

EMSALYARGITAY KARARLARI

EMSALYARGITAY KARARLARI AVUKAT Nihat MEYDAN AVUKAT Fadime YAPAL TÜRK BORÇLAR KANUNU EMSALYARGITAY KARARLARI ZİGANA YAYINCILIK PAZARLAMA İstanbul 2014 TÜRK BORÇLAR KANUNU EMSAL YARGITAY KARARLARI Hukuk Serisi No: 6 1. Bası - Haziran

Detaylı

4822 SAYILI YASA İLE DEĞİŞİK 4077 SAYILI YASA DA TANIMLANAN KONUT NEDİR?

4822 SAYILI YASA İLE DEĞİŞİK 4077 SAYILI YASA DA TANIMLANAN KONUT NEDİR? 4822 SAYILI YASA İLE DEĞİŞİK 4077 SAYILI YASA DA TANIMLANAN KONUT NEDİR? Naci ÖZDAMAR * AYIPLI MAL Madde 4. Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda ya da reklam ve ilanlarında yer alan

Detaylı

BANKA TÜKETİCİ VE KONUT KREDİSİ YARGI KARARLARI IŞIĞINDA KREDİ MASRAF İADESİ

BANKA TÜKETİCİ VE KONUT KREDİSİ YARGI KARARLARI IŞIĞINDA KREDİ MASRAF İADESİ BANKA TÜKETİCİ VE KONUT KREDİSİ YARGI KARARLARI IŞIĞINDA KREDİ MASRAF İADESİ A) GİRİŞ Av.Sedat KARTAL Tüketici nin kullanmış olduğu ve özelinde banka ve finans kuruluşlarınca sağlanmış olan tüm kredilerin

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİLERİ Mesut Cemil Cad. Murat İş Hanı B Blok Kat:6 Daire:21 Kuştepe-Mecidiyeköy / İSTANBUL

TÜKETİCİ KREDİLERİ Mesut Cemil Cad. Murat İş Hanı B Blok Kat:6 Daire:21 Kuştepe-Mecidiyeköy / İSTANBUL TÜKETİCİ KREDİLERİ 1 TÜKETİCİ KREDİLERİ A)Türk Tüketici Hukukunda Tüketici Kredilerine İlişkin Düzenleme 1. TKHK'daki Tüketici Kredilerine ilişkin Düzenlemenin Amacı ve Kapsamı: Hukukumuzda Tüketicinin

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü 101 SORUDA TÜKETİCİ MEVZUATI VE ÖRNEK YARGITAY KARARLARI Haziran 2006 ANKARA Yayın No:158 SUNUŞ Son 60 yıl içinde büyük

Detaylı

SON DEĞİŞİKLİKLER ÇERÇEVESİNDE HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU İLE BORÇLAR KANUNU İLİŞKİSİ

SON DEĞİŞİKLİKLER ÇERÇEVESİNDE HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU İLE BORÇLAR KANUNU İLİŞKİSİ SON DEĞİŞİKLİKLER ÇERÇEVESİNDE HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU İLE BORÇLAR KANUNU İLİŞKİSİ Prof. Dr. Seyithan Deliduman A- GİRİŞ Medeni usul hukuku (hukuk muhakemeleri usulü hukuku; medeni yargılama hukuku),

Detaylı

BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI KANUNU

BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI KANUNU BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI KANUNU Kanun Numarası : 5464 Kabul Tarihi : 23/2/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 1/3/2006 Sayı : 26095 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 Amaç MADDE 1 Bu Kanunun

Detaylı

BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI KANUNU

BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI KANUNU 9703 BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI KANUNU Kanun Numarası : 5464 Kabul Tarihi : 23/2/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 1/3/2006 Sayı : 26095 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 Amaç MADDE 1

Detaylı

Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunu Bilgilendirme Toplantısı. 6 Haziran 2011 Mersin

Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunu Bilgilendirme Toplantısı. 6 Haziran 2011 Mersin Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunu Bilgilendirme Toplantısı 6 Haziran 2011 Mersin Timuçin Cengiz Deloitte Türkiye Aile Şirketleri Hizmetleri Direktörü 1 Gündem 14:00 14:20 14:20 16:00 Açılış konuşmaları

Detaylı

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un Getirdiği 1

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un Getirdiği 1 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un Getirdiği 1 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN UN GETİRDİĞİ YENİLİKLERE GENEL BAKIŞ, SÖZLEŞMEYE AYKIRILIK, AYIPLI İFA KAVRAMLARINA GETİRDİĞİ

Detaylı

Hukuk Muhakemeleri Kanunu HUKUK YARGILAMAMIZA NE GETİRİYOR (HMK nın Tümü Hakkında Genel Bilgi) Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES.

Hukuk Muhakemeleri Kanunu HUKUK YARGILAMAMIZA NE GETİRİYOR (HMK nın Tümü Hakkında Genel Bilgi) Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES. Hukuk Muhakemeleri Kanunu HUKUK YARGILAMAMIZA NE GETİRİYOR (HMK nın Tümü Hakkında Genel Bilgi) Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES Kasım 2011, İzmir Bu bir eğitim materyalidir ve tüm yayın hakları Prof.Dr.Muhammet

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUNU Kanun No. 6102 Kabul Tarihi: 13/1/2011 BAŞLANGIÇ

TÜRK TİCARET KANUNU Kanun No. 6102 Kabul Tarihi: 13/1/2011 BAŞLANGIÇ TÜRK TİCARET KANUNU Kanun No. 6102 Kabul Tarihi: 13/1/2011 A) Kanunun uygulama alanı I - Ticari hükümler BAŞLANGIÇ MADDE 1- (1) Türk Ticaret Kanunu, 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun

Detaylı

Kanun No. 6102 Kabul Tarihi: 13/1/2011

Kanun No. 6102 Kabul Tarihi: 13/1/2011 TÜRK TİCARET KANUNU Kanun No. 6102 Kabul Tarihi: 13/1/2011 BAŞLANGIÇ A) Kanunun uygulama alanı I - Ticari hükümler MADDE 1- (1) Türk Ticaret Kanunu, 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun

Detaylı

TÜKETİCİ SORUNLARI Hakem Heyeti Bülteni

TÜKETİCİ SORUNLARI Hakem Heyeti Bülteni sürecinde elde edilen deneyimlerin aktarılması ve yeni tedbirler alarak daha ileri düzeyde tüketicinin korunmasını sağlamak amacıyla 2003 yılında kanun değişikliğine gidilmiştir. YENĠ KANUNLA BĠRLĠKTE

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUNU (1)

TÜRK TİCARET KANUNU (1) 10975 TÜRK TİCARET KANUNU (1) Kanun Numarası : 6102 Kabul Tarihi : 13/1/2011 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 14/2/2011 Sayı : 27846 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 50 BAŞLANGIÇ A) Kanunun uygulama

Detaylı

BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar. Amaç

BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar. Amaç Kanun Numarası : 4077 Kabul Numarası : 23/2/1995 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 8/3/1995 Sayı : 22221 Yayımlandığı Düstür : Tertip : 5 Cilt : 34 Sayfa : Amaç BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar Madde

Detaylı

Ticari İşletme Hukuku

Ticari İşletme Hukuku Prof. Dr. Mehmet HELVACI İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hüseyin ÜLGEN İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı E. Başkanı

Detaylı

TİCARET HUKUKU DERS NOTLARI Prof.Dr. Veliye YANLI

TİCARET HUKUKU DERS NOTLARI Prof.Dr. Veliye YANLI TİCARİ İŞLETME HUKUKU TİCARİ İŞLETME TİCARET HUKUKU DERS NOTLARI Prof.Dr. Veliye YANLI Ticaret Kanunu Ticari İşletme" esasına dayanmaktadır. Bununla beraber ticari işletme kavramı kanunda tanımlanmış değildir.

Detaylı

AVUKATLAR İÇİN TÜKETİCİ HUKUKU REHBERİ ANKARA BAROSU TÜKETİCİ HAKLARI KURULU

AVUKATLAR İÇİN TÜKETİCİ HUKUKU REHBERİ ANKARA BAROSU TÜKETİCİ HAKLARI KURULU AVUKATLAR İÇİN TÜKETİCİ HUKUKU REHBERİ ANKARA BAROSU TÜKETİCİ HAKLARI KURULU Ankara 2012 Avukatlar İçin Anıl Matbaacılık Ltd. Şti. Özveren Sk. No:13/A Kızılay / ANKARA Tel: (0.312) 229 37 41 Faks: (0.312)

Detaylı

Sayı : 2015 / 24 Konu: Bilgilendirme 16 Ocak 2015

Sayı : 2015 / 24 Konu: Bilgilendirme 16 Ocak 2015 Sayı : 2015 / 24 Konu: Bilgilendirme 16 Ocak 2015 Değerli Üyemiz, Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 13 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur. Bilgilerinizi rica eder, çalışmalarınızda

Detaylı

Bu Kanunun 5 ve 6 ncı madde hükümleri, tahkim yerinin Türkiye dışında belirlendiği durumlarda da uygulanır.

Bu Kanunun 5 ve 6 ncı madde hükümleri, tahkim yerinin Türkiye dışında belirlendiği durumlarda da uygulanır. MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNU MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNU Kanun No: 4686 Kabul Tarihi: 21/06/2001 Resmi Gazete Tarihi: 05/07/2001 Resmi Gazete Sayısı: 24453 BİRİNCİ BÖLÜM : GENEL HÜKÜMLER AMAÇ VE KAPSAM

Detaylı

Açıklamalı ve İçtihatlı Son Değişikliklerle İpotek ve İpoteğin Paraya Çevrilmesi

Açıklamalı ve İçtihatlı Son Değişikliklerle İpotek ve İpoteğin Paraya Çevrilmesi Açıklamalı ve İçtihatlı Son Değişikliklerle İpotek ve İpoteğin Paraya Çevrilmesi Nazif KAÇAK Avukat Açıklamalı ve İçtihatlı Son Değişikliklerle İPOTEK VE İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ Gözden Geçirilmiş ve

Detaylı

KAMU İHALE KURUMU KAMU İHALE UZMAN YARDIMCILIĞI SINAVI (Kamu Hukuku ve Özel Hukuk Soruları) 10 ARALIK 2006

KAMU İHALE KURUMU KAMU İHALE UZMAN YARDIMCILIĞI SINAVI (Kamu Hukuku ve Özel Hukuk Soruları) 10 ARALIK 2006 KAMU İHALE KURUMU KAMU İHALE UZMAN YARDIMCILIĞI SINAVI (Kamu Hukuku ve Özel Hukuk Soruları) 10 ARALIK 2006 A ALAN BİLGİSİ TESTİ KAMU HUKUKU KİK 2006 1. Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının, bir kez

Detaylı