The Effect of Back School Program on Fear Avoidance Behavior, Disability and Pain in Chronic Mechanic Low Back Pain

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "The Effect of Back School Program on Fear Avoidance Behavior, Disability and Pain in Chronic Mechanic Low Back Pain"

Transkript

1 e l A þ t ý m The Effect of Bck School Pogm on Fe Avoidnce Behvio, Disbility nd Pin in Chonic Mechnic Low Bck Pin n i j i O O i g in Konik Meknik Bel Ağısınd Bel Okulu Pogmının Ağı, Özü ve Koku Kçınm Dvnışı Üzeine Etkisi h c s Re l Konik Meknik Bel Ağısınd Bel Okulu Pogmı / Bck School Pogm in Chonic Mechnicl Low Bck Pin Şule Şimşek 1, Nesin Yğcı 2, Eim Gedik 3 1 Denizli Devlet Hstnesi, Fizik Tedvi ve Rehbilitsyon Biimi, 2 Pmukkle Ünivesitesi, Fizik Tedvi ve Rehbilitsyon Yüksekokulu, 3 Denizli Devlet Hstnesi, Anestezi ve Renimsyon Biimi, Denizli Tükiye Özet Amç: Bu çlışmnın mcı konik meknik bel ğılı hstld bel okulu pogmının ğı, özü ve koku kçınm dvnışın etkisini ştımktı. Geeç ve Yöntem: Çlışmy 54 konik meknik bel ğılı hst dâhil edildi. Hstlın Syısl Deecelendime Sklsı (SDS) ile istiht ve ktivite sısındki ğı düzeylei değelendiildi. Fonksiyonel özü düzeyini belilemek için Oswesty Özü İndeksi (OÖİ), koku kçınm dvnışı için Koku Kçınm İnnışl Anketi (KKİA) kullnıldı. Çlışm gubundki 28 hsty bel okulu pogmı ve ev egzesiz eğitimi uygulndı. Kontol gubundki 26 hsty sdece ev egzesiz pogmı veileek tkip edildi. Bulgul: Gupl kşılştııldığınd, ğı şiddeti, özü düzeyi ve koku kçınm dvnışı skolının eğitim öncesi ilk değelendimelei sınd fk bulunmmıştı (p>0,05). He iki gupt d 3 hft son ğı ve özü düzeyleinde iyileşme tespit edilmiş, KKİA skolınd düzelme sptnmıştı. Gupl kşılştııldığınd 3 hft sonki ğı şiddeti, özü düzeyi ve koku kçınm dvnışı sınd nlmlı fk tespit edilememişti (p>0,05). 3 y sonki ölçümle kşılştııldığınd sdece KKİA iş ktivitesi skolınd gupl sınd nlmlı düzeyde fk sptnmıştı (p<0,05). Guplın 3 hft ve 3 y sonki ölçüm fklı kşılştııldığınd OÖİ ve KKİA skolı sınd eğitim gubu lehine ilei düzeyde isttistiksel nlmlı fk tespit edilmişti (p<0,001). Ttışm: Bel Okulu pogmı ot dönemde özü düzeyi ve koku kçınm dvnışını zltmktdı. Çlışmmız, bel okulunun sdece postü ve fonksiyonel ktivite eğitimi olmdığını göstemiş, psikososyl yönden de tedvinin önemli bi pçsı olduğunu vugulmıştı. Anht Kelimele Meknik Bel Ağısı; Bel Okulu; Koku Kçınm Dvnışı; Özü Abstct Aim: The im of this study is to investigte the effect of bck school pogm on pin, disbility nd fe voidnce belief in chonic mechnicl low bck pin ptients. Mteil nd Method: 54 chonic mechnicl low bck pin ptients enolled in the study. Pin intensity levels t est nd ctivity wee mesued by numeicl ting scle. Oswesty Disbility Index (ODI) ws used fo mesuing functionl disbility level nd Fe Avoidnce Belief Questionnie (FABQ) ws fo fe voidnce belief. Bck school nd home execise pogm ws pefomed on 28 ptients in the expeimentl goup. Contol goup consist of 26 ptients ws followed with home execise pogm only. Results: No significnt diffeence ws found in tems of pin intensity, disbility level nd fe voidnce belief scoes t initil ssessment of the goups. Impovement hs been identified in pin, disbility level nd fe voidnce scoes fo both goups t 3 week follow up. Thee ws no significnt diffeence in tems of pin intensity, disbility level nd fe voidnce belief scoes on 3 week follow up ssessment between goups (p>0,05). Thee ws significnt diffeence in FABQ wok ctivity scoes between goups t 3 months follow up ssessment (p<0,05). When it compes to diffeences between 3 week nd 3 months follow up ssessment, thee ws sttisticlly significnt diffeence in fvo of eduction goup between ODI nd FABQ scoes (p<0,001). Discussion: Bck school pogm educes the level of disbility nd fe voidnce behvio in the medium tem. Ou study showed tht bck school is not only postue nd ctivity eduction pogm but lso hs n impotnt pt of the tetment on psychosocil spects. Keywods Mechnicl Low Bck Pin; Bck School; Fe Avoidnce Belief; Disbility DOI: /JCAM.3199 Received: Accepted: Published Online: Coesponding Autho: Nesin Yğcı; Pmukkle Univesitesi, Fizik Tedvi ve Rehbilitsyon Yüksekokulu, Kınıklı Kmpüsü, 20000, Denizli, Tükiye. T.: F.: E-Mil: Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine 1

2 Konik Meknik Bel Ağısınd Bel Okulu Pogmı / Bck School Pogm in Chonic Mechnicl Low Bck Pin Giiş Bel ğısı toplumlın genelini ilgilendien, iş gömezliğe ve sğlık hizmetleinin sık olk kullnılmsın neden oln önemli bi hlk sğlığı sounudu. İlgili ştıml nokt pevelnsın %12-33, yıllık pevlnsın %22-65 ve yşm boyu pevlnsın ise %11-84 sınd değiştiğini göstemişti. Tepe pevlns değei ise yşlınd gözlenmektedi. Bel ğısı yygınlığı, neden olduğu işgünü kyıplı, uzun süen tedvisi nedeniyle sğlık mliyeti çısındn toplumlın yşm klitesi ve ülkelein ekonomisi üzeinde ciddi olumsuz etkilei oln bi sğlık sounudu [1]. Bel ğısı ndien ltt ytn ptolojiyi işet etse de 1 vey 2 hftdn fzl bel ğısı oln hstl uzun dönem yetesizlik için isk gubunddı ve teklı tedviye ihtiyç duyl. Kuzey ülkeleinde bel ğısıyl ilişkili yetesizlik ve işe devm edememe yüksek ekonomik mliyetlee neden olu. Ameik d diekt ve endiekt mliyetin yıllık 50 milyon doldn fzl olduğu thmin edilmektedi de Hollnd d finnsl yükün mliyeti ise 5 milyon doldı [2,3]. Bu yüzden bel ğısının oluşmsını engelleyici kouyucu önlemlein etkin biçimde yşm geçiilmesi geeklidi. Bel ğısı hekime bşvum nedenlei sınd 5. sıd ye lmktdı. Kık beş yş ltındki kişilede ktivite kısıtlmsın yol çmktdı. Bel ğısı intevetebl disk, fset eklem, skoilik eklem, ksl, fsy, kemikle, sinile ve meningsleden kynklnmktdı. Nedenlei sınd omug ile ilgili disk poblemlei, osteotit, myofsil sendom, spondilolistezis, nkilozon spondilit, omtoid tit, fibozis, tümö ve enfeksiyon ye lmktdı [4]. Bel ğısı nedenlei %90 onınd meknik kynklıdı [1]. Meknik bel ğılı tümöl, enfeksiyöz y d omtizml gibi nedenle olmksızın, omugyı oluştun kemik, ks, eklem ve ligmn dokulıyl nöl ve meningel dokulın ylnmlı, dejenesyonlı ve zolnmlı nedeniyle oty çıkn bel ğılı olk tnımlnmktdı. Meknik kynklı bel ğılı; fiziksel ktivite ile tn, istiht ile zln sıklıkl noml ntomik ypının şıı kullnımın, ylnmsın vey defomitesine bğlı olk oty çıkn duumlı tnımlyn bi teimdi. Meknik bel ğısın neden oln ypılın işlevlei, ğı oluşm meknizmlı ve omug biyomekniğine ilişkin bilgilein gideek tmsı ile tnı ve göüntüleme teknikleinin gelişmesi bel ğısını oty çıktn süeçlein dh iyi nlşılmsını sğlmktdı [4]. Akut ve konik hst tedvisinde tnılyıcı ve tedvi edici posedüle ols d bu tedvi posedüleinin etkisi ttışmlıdı. Özellikle 30 yıl içinde fklı meknik yüklenmele sısınd intevetebl diske binen yükle ilgili çlışml; bel ğısının uygunsuz vücut postüü ve heketlei sonucu oluştuğunu göstemişti. Bu duum önleyici tedvile sınd ye ln bel okulunun gelişimine ktkıd bulunmuştu [5]. Bel Okulu ilk kez 1969 yılınd İsveç te bşlmıştı. Bu eğitim intevetebl disk, spinl ntomi ve fizyoloji ve egonomik pensiplee dynı. Hstl günlük yşm ktivitelei sısınd spinl ypılını nsıl kouycğı konusund eğitili. Dh son egzesiz pogmı ekleni ve bel okullı kpsmlı multidisipline pogm ve fonksiyonel estosyonu kps [6]. Günümüzde bel okulu kut ve konik hst tedvisinde yktn ve ytk tedvinin bi pçsıdı. Bel okulu, ğı eğitiminde biyomedikl modeli temsil ede, ğıy neden oln fktölei ve biomekniksel yklşımı tnıml. Psikososyl fktöle, bel ğısın bğlı olk konik özülülük gelişiminde oldukç önemli ol oynmktdı. Anksiyete, depesyon, ğıy bğlı koku ve ğı innışlı en çok kşılşıln psikososyl fktöledi. Konik bel ğısı ve fonksiyonel yetesizlik gelişiminde ğıy bğlı koku ve kçınm dvnışlının olü günümüzde ilgi çekmektedi [7]. Ağılı duuml vey ylnml sonucund, poblemin tek etmesi kokusu ile fiziksel heket ve ktiviteden şıı kçınm teimi kinezyofobi olk tnımlnmktdı. Ağıy bğlı koku ve bunun sonucu olk kçınm ile bel ğısı sınd ilişki ilk olk 1983 de Lethem tfındn tnımlnmıştı [8]. Koku kçınm innışın eğitimle zldığını gösteen çlışml vdı [9,10]. Konik ğı fiziksel öze, fonksiyonel duumd bozulmy yol ç. Özellikle meknik bel ğısı oln hstld özü düzeyinin yüksek olduğu bildiilmişti (10). Çlışmmız meknik bel ğılı hstld bel okulu pogmının ğı, özü ve koku kçınm dvnışı üzeine etkisini belilemek mcıyl plnlnmıştı. Geeç ve Yöntem Çlışmy Denizli Devlet Hstnesi nde çlışn ve 3 ydn fzl bel ğısı şikâyetiyle polikliniğe bşvuup meknik bel ğısı tnısı konmuş, çlışmy ktılmyı kbul eden ve yşlı yıl sınd değişen 54 (42 kdın/12 ekek) pesonel dâhil edilmişti. Çlışmnın bşınd zf usulü ile ypıln ndomizsyon göe ktılımcıl 2 gub yılmışldı. 1. guptki 28 ktılımcıy bel okulu pogmı ile bilikte ev egzesiz eğitimi veiliken, 2. guptki 26 ktılımcıy sdece ev egzesiz pogmı veilmişti. Ktılımcıl tüm eğitim pogmlı fizyotepi lnınd 13 yıl deneyimli bi fizyotepist tfındn veilmişti. Ktılımcılın yş, boy uzunluğu, vücut kütle indeksi, eğitim düzeyi, meslek, sig lışknlığı, egzesiz lışknlığı, günlük çlışm stlei, opesyon duumu ile ilgili sosyo-demogfik özelliklei sogulnmıştı. Ağı Değelendimesi Ktılımcılın ğı duumunu değelendimek için Syısl Deecelendime Sklsı (SDS) kullnılmıştı. Öncelikle ktılımcıl ğı sklsı kullnımı hkkınd bilgilendiilmişledi. (0= hiç ğı yok, 5=ot şiddette ğı, 10=dynılmyck şiddette ğı). Ktılımcıldn istiht ve ktivite sısınd hissettiklei ğı düzeyini ğı sklsı üzeinde işetlemelei istenmişti. Özü Duumunun Değelendiilmesi Ağı kynklı özü düzeyini belimek için Oswesty Özü İndeksi (OÖİ) kullnılmıştı. Anket 10 lt guptn oluşmktdı ve bunl 0-5 sınd punlnmktdı. Alt gupl ğı şiddeti, kendine bkım, kldım-tşım, yüüyüş, otum, ykt dum, uyku, cinsel yşm, yolculuk etme ve sosyl hytı sogulmktdı. Tükçe geçeliliği ve güvenililiği Ykut ve kdşlı tfındn ypıln nketin toplm skou 0 50 sınd değişmektedi. Toplm sko ttıkç özü düzeyi de tmktdı. Ktılıcıldn sklyı okuyk lt bşlıklın ltındki kendi duumun uygun mddelein ynındki kutucukl işet koymsını istemişti [11]. 2 Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine

3 Konik Meknik Bel Ağısınd Bel Okulu Pogmı / Bck School Pogm in Chonic Mechnicl Low Bck Pin Koku Kçınm Dvnışının Değelendiilmesi Wddel ve kdşlının 1993 yılınd geliştidiklei Koku- Kçınm İnnışlı Anketi (KKİA) 16 sou ve 2 bölümden oluşmktdı. İlk bölümde fiziksel ktivitele, ikinci bölümde iş ile ilgili soul ye lmktdı. 7 li Liket tip skl ile değelendiilen nkette, fiziksel ktivitele 0-24 sınd punlnıken, iş ile ilgili soul 0-36 sınd punlnmktdı [12]. Çlışmmızd Tükçe geçeliliği ve güvenililiği Bingül ve Bş Asln tfındn ypıln KKİA nketi kullnılmıştı [13]. Meknik bel ğısı tnısı oln ktılımcıldn inflmtu ve enfeksiyöz omug htsızlığı olnl, tümol duumu olnl, omug cehisi geçimiş olnl, iç ognldn ynsıyn ğısı olnl, omugd kıığı olnl ile sistemik hstlığı olnl çlışmy dâhil edilmemişti. Düzenli olk bel okulu eğitimini tmmlmynl, egzesiz pogmını uygulmynl, ştım süesi içinde kendi isteği ile çlışmdn yılmk isteyenle çlışm dışı bıkılmıştı. Eğitim süesi hftd 1 des toplm 3 des(toplm 3 hft) şeklinde plnlnmıştı. Eğitim gubunun ilk değelendimelei ypıldıktn son bel okulu pogmın lınmıştı. İlk deste omugnın ypısı, ntomisi, biyomekniği, isk fktölei, ğıy neden oln fktöle, omugnın nötl pozisyonu, uygun ytk seçimi ve beli koum yöntemlei sunum şeklinde nltılmıştı. İkinci deste uygulmlı olk uygun tşım, kldım yöntemlei ve omuz seviyesinin üzeindeki nesneye uznm ktiviteleinin nsıl ypılcğı teoik ve uygulmlı olk gösteilmişti. Üçüncü deste isk ytn 3 ktivite ile ilgili uygulml gözden geçiilip, kın kslını kuvvetlendime, posteio pelvik tilt, sıt kslını kuvvetlendime, kedi deve egzesizi ve hmsting kslını geme egzesizi uygulmlı olk gösteilmiş, omugnın nötl pozisyonunu koum yönünde ptik uygulm ypılmıştı. Hftlık tkiplele egzesiz pogmı kontol edilmiş, bel okulu pogmının bitişinden itiben 3 hft ve 3 y son ynı değelendimele tek edilmişti. Kontol gubunun ilk değelendimelei ypıldıktn son eğitim gubun veilen ynı egzesizleden oluşn pogm veilmişti. Egzesiz pogmı hftlık tkiplele kontol edilmiş, egzesiz pogmını tkiben 3 hft ve 3 y son değelendimele tek edilmişti. Çlışmmız için etik kuul onyı Pmukkle Ünivesitesi Giişimsel Olmyn Klinik Aştıml Etik Komitesi tfındn veilmişti ( /08). Gönüllü olu fomu çlışm öncesinde bütün ktılımcıldn lınmıştı. İsttistiksel Anliz Veile SPSS 21,0 pket pogmıyl nliz edildi. Süekli değişkenle otlm ± stndt spm ve ktegoik değişkenle syı (yüzde) olk veildi. Bğımsız gup kşılştımlınd, pmetik test vsyımlı sğlndığınd İki Otlm Asındki Fkın Önemlilik Testi; pmetik test vsyımlı sğlnmdığınd ise Mnn-Whitney U testi kullnıldı. Bğımlı gup kşılştımlınd Fiedmn Testi kullnıldı. Aynı zmnd ktegoik değişkenlein kşılştıılmsınd Ki-ke nlizi kullnıldı. He bi sonuç ölçümünün ynıtı otlmlın etki büyüklüklei(ilk ölçüm ile bi sonki ölçümün otlmlı sındki fk / ilk ölçümün stndt spmsı) belileneek değelendiildi. Pozitif etki büyüklüğü gelişmeyi gösteiken, negtif etki büyüklüğü kötüleşmeyi temsil etti. P<0,05 nlmlı kbul edildi. Veilein noml dğılım uygunluğunun ştıılmsınd Shpio-Wilk testi kullnıldı. Sonuçl Meknik bel ğısı tnısı konmuş ktılımcılın demogfik özelliklei Tblo 1 de veilmişti. Cinsiyet dğılımı, vücut kitle indeksi, medeni duumlı, eğitim düzeylei, sig, lkol kullnımı ve egzesiz lışknlıklı çısındn gupl sınd nlmlı fk sptnmmıştı (p>0,05). Gupl sınd yş otlmlının Gfik 1. Bel okulu pogmının teklı ölçüm sonuçlı Gfik 2. Kontol gubunun teklı ölçüm sonuçlı Tblo 1. Meknik Bel Ağısı oln Ktılımcılın Demogfik Özellikleinin Kşılştıılmsı Eğitim Gubu (n=28) Cinsiyet (K/E) 24/4 18/8 Kontol Gubu (n=26) Yş(yıl) 37,28±8,74 42,19±9,01 <0,05* VKİ(kg/cm²) 24,67±2,17 25,24±1,96 >0,05* Medeni Duum >0,05** Evli 16(%57,1) 12(%46,1) Dul 5(%17,8) 3(%11,5) Bek 7(%25) 11(%42,3) Eğitim Düzeyi(yıl) 14±1,57 13±1,83 >0,05* Semptom Süesi(y) 33,40±2,98 19,73± 9,19 <0,05* Sig Kullnımı >0,05** Evet 18(%64,2) 18(%69,2) Hyı 10(%35,7) 8(%30,7) Alkol Kullnımı >0,05** Evet 3(%10,7) 4(%15,3) Hyı 25(%89,3) 22(%84,7) Egzesiz Alışknlığı >0,05** V 7(%25) 7(%26,9) Yok 21(%75) 19(%73,1) VKİ: Vücut Kitle İndeksi; * İki Otlm sındki fkın önemlilik testi ypılmıştı; **: Ki-Ke testi ypılmıştı. P 3 Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine

4 Konik Meknik Bel Ağısınd Bel Okulu Pogmı / Bck School Pogm in Chonic Mechnicl Low Bck Pin fklı olduğu tespit edilmişti (p<0,05) (Tblo 1). Guplın teklı ölçüm sonuçlı gfik 1 ve 2 de gösteilmişti. He iki gubun d teklı ölçüm sonuçlı incelendiğinde tüm pmetelede pozitif etki büyüklüğü gösteilmişti. He iki Tblo 2. Guplın teklı ölçüm sonuçlı (otlm, stndt spm ve etki büyüklüklei) Ölçümle Gupl İlk değ. 3 hft İlk-3 hf. 3 y ilk-3 y Ağı-ist Bel Okulu 2,68±1,19 2,29±0, ,61±0,63 0,9 0,8 3 hf-3 y Egzesiz 2,57±1,77 2,00±1,57 0,64 1,73±0,72 0,94 0,34 Ağı-kt. Bel Okulu 4,86±1,46 3,86±1,08 0,68 2,93±0,77 1,32 0,86 Egzesiz 4,3±1,78 3,65±1,26 0,37 2,81±1,13 0,84 0,67 Oswesty Bel Okulu 29,54±7,06 27,04±5,65 0,35 23,39±5,33 0,87 0,65 Egzesiz 28,20±5,71 27,65±5,39 0,09 25,31±4,56 0,5 0,43 KKİA (fiz kt.) Bel Okulu 16,71±3,16 14,36±2,59 0,74 12,00±1,96 1,49 0,91 Egzesiz 17,00±3,15 6,85±3,03 0,05 15,88±2,41 0,36 0,32 KKİA(iş) Bel Okulu 28,79±5,12 25,43±3,82 0,66 22,00±3,24 1,33 0,9 Egzesiz 26,55±5,29 26,1±5,12 0,06 24,54±3,88 0,36 0,32 Pozitif etki büyüklüğü iyileşmeyi temsil etmektedi. KKİA: Koku Kçınm İnnışlı Anketi; By: Büyüklüğü; ist: istiht; kt: ktivite; fiz: fiziksel. gupt d ğı, özü ve koku kçınm dvnışlınd olumlu düzelmele sptnmıştı (Tblo 2). Guplın etki büyüklük değelei kıyslndığınd istihtteki ğı skounun ilk ve 3hft sonki etki büyüklüğü değei hiç; ğı, özü düzeyi ve koku kçınm dvnışı etki büyüklüğü değelei eğitim gubund dh yüksekti. Bu d bel okulu eğitiminin sdece egzesiz veilen gub göe ğı, özü duumu ve koku kçınm dvnışını dh fzl zlttığını göstei. Gupl kşılştııldığınd, ğı şiddeti, özü düzeyi ve koku kçınm dvnışınd eğitim öncesi ilk değelendimelede fk bulunmmıştı (p>0,05). Bu duum guplın homojen olduğunu göstemektedi. Gupl sınd 3 hft sonki ğı şiddeti, özü düzeyi ve koku kçınm dvnışı sınd nlmlı fk tespit edilememişti (p>0,05). 3 y sonki ölçümle kşılştııldığınd sdece KKİA iş ktivitesi skolınd eğitim gubu lehine gupl sınd nlmlı düzeyde fk sptnmıştı (p<0,05) (Tblo 3). Guplın 3 hft ve 3 y sonki ölçüm fklı kşılştııldığınd OÖİ ve KKİA skolı sınd eğitim gubu lehine ilei düzeyde isttistiksel nlmlı fk tespit edilmişti (p<0,001) (Tblo 4). Tblo 3. Meknik Bel ğısı oln ktılımcılın ğı, Oswesty Özü İndeksi ve Koku Kçınm İnnışlı Anketinin Ölçüm Sonuçlının Kşılştıılmsı SDS ğı-ist. Eğitim Gubu(n=28) Kontol Gubu(n=26) p* İlk Değelendime 2,68±1,19 2,58± 0,91 >0,05 3 hft son 2,29 ± 0,85 2 ± 0,85 >0,05 3 y son 1,61 ± 0,63 1,73 ± 7,24 >0,05 SDS ğı-kt. İlk Değelendime 4,86±1,46 4,31± 1,79 >0,05 3 hft son 3,86 ± 1,08 3,65 ± 1,26 >0,05 3 y son 2,93 ± 0,77 2,81 ± 1,13 >0,05 OÖİ İlk Değelendime 29,53±7,06 28,29± 5,71 >0,05 3 hft son 27,03 ± 5,65 27,65 ± 5,38 >0,05 3 y son 23,39 ± 5,32 25,31 ± 4,55 >0,05 KKİA (fiz. kt.) İlk Değelendime 16,71±3,16 17± 3,15 >0,05 3 hft son 14,36 ± 2,59 16,84 ± 3,03 >0,05 3 y son 12 ± 1,96 15,88 ± 2,4 >0,05 KKİA (İş kt.) İlk Değelendime 28,79±5,12 26,50± 5,52 >0,05 3 hft son 25,43± 3,82 26,20 ± 5,12 >0,05 3 y son 22 ± 3,24 24,54 ± 3,88 <0,05 KKİA: Koku Kçınm İnnışlı Anketi; OÖİ: Oswesty Özü İndeksi; SDS: Syısl Deecelendime Sklsı; * İki Otlm sındki fkın önemlilik testi ypılmıştı. Ttışm Çlışmmızd konik meknik bel ğılı hstld bel okulu pogmı kıs ve ot dönemde ğı şiddetinde düzelme sğlmzken, özü düzeyi ve koku kçınm dvnışınd isttistiksel olk nlmlı düzelme sğlnmıştı. Litetüde kut, subkut ve konik dönem bel ğılı hstld bel okulunun etkinliğini ştın çlışml bulunmktdı. Akut bel ğılı hstld Mc Kenzie egzesizlei ile bilikte uygulnn bel okulu eğitiminin ğı tekını ve iş gücü kybını zlttığı gözleniken, subkut dönemde ise bel okulunun d içinde bulunduğu 4 konsevtif tedvi yöntemi içinden bel okulunun diğe 3 tedvi yöntemi kd etkili olduğu gösteilmişti [14]. Soyubtmz ve kdşlı konik meknik bel ğılı hstld bel okulu pogmının mobilite ve yşm klitesini tıdığını sptmışldı [15]. Bel okulunun etkinliği ölçüm ypıln zmn ve sonuç kiteleine göe değişi [11]. Konik, teklyn bel ğılı hstld, bel okulu kıs ve ot vdede ğı ve fonksiyonel duumd iyileşme sğl [16]. Bel okulu eğitiminin kıs dönemde fonksiyonel kpsiteyi ve sğlık duumunu geliştidiği gözlenmişti [17]. Konik meknik bel ğılı hstld diğe tedvi modlitelei ile bilikte uygulnn fonksiyonel bel okulu kıs dönemde subjektif ğı duyusund zlm, fonksiyonel yetesizlikte iyileşme sğldığı po edilmişti [18]. Aktif bel okulu pogmlı 3 yıllık dönemde ğı tekını ve şiddetini zltı [19]. Konik meknik bel ğılı hstld geleneksel fizik tedvi modliteleine ek olk uygulnn bel okulu pogmı, uzun dönemde ğı ve fonksiyonelliğin iyileşmesinde olumlu etki sğldığı bildiilmişti [20]. Çlışmmızd bel okulu eğitim pogmının kıs ve ot dönemde ğı şiddetinde nlmlı iyileşme sğlmdığı, özü düzeyi ve koku kçınm dvnışını zlttığı gözlenmişti. Bezilydki bel okullının içeiğinde ğı değelendimesinde en çok GAS ın kullnıldığı, diğe çlışmlın ise Syısl Deecelendime Sklsı ve yı ypılndıılmış nketlein kullnıldığı göülmüştü. Ağının neden olduğu özün değelendiilmesinde ise Rollnd Mois ve Oswesty Özü İndeksi kullnılmıştı [21]. Biçok ştımcı bel okulu pogmının etkinliğini ştııken ğı şiddetini dh objektif olmsı çısındn GAS ı kullnmışldı [19,21]. Gci ve k. ğıyı Syısl Deecelendime Skl- 4 Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine

5 Konik Meknik Bel Ağısınd Bel Okulu Pogmı / Bck School Pogm in Chonic Mechnicl Low Bck Pin Tblo 4. Meknik Bel ğısı oln ktılımcılın Ölçüm Fklının Kşılştıılmsı Değişkenle SDS ğı-ist. Eğitim Gubu (n=28) Δ ± SS Kontol Gubu (n=26) Δ ± SS 3 hft son -0,39 ± 0,62-0,57± 0,85 >0,05 3 y son -1,07 ± 0,89-0,84 ± 0,88 >0,05 SDS ğı-kt. 3 hft son -1,0 ± 0,86-0,65 ± 0,84 >0,05 3 y son -1,92 ± 1,08-1,5 ± 1,14 >0,05 OÖİ 3 hft son -2,5 ± 2,75-0,53± 1,33 =0,002 3y son -6,14± 3,20-2,88 ± 2,47 =0,0001 KKİA (fiz. kt.) 3 hft son - 2,35 ± 2,04-0,15 ± 0,46 =0,0001 3y son -4, 71 ± 2,38-1,11 ± 1,47 =0,0001 KKİA (İş kt.) 3 hft son -3,35 ± 2,79-0,30 ± 1,46 =0, y son -6,78 ± 3,10-1,96 ± 2,37 =0,0001 KKİA: Koku Kçınm İnnışlı Anketi; OÖİ: Oswesty Özü İndeksi; Ss: Stndt Spm; *: İki Otlm sındki fkın önemlilik testi ypılmıştı. P* sı ile özü ise Rollnd Mois Yetesizlik İndeksi ile değelendimişledi [22]. Çlışmmızd ğı şiddetini Syısl Deecelendime Sklsı ile ğının yol çtığı özü ise Oswesty Özü İndeksi ile değelendidik. Svlli ve kdşlı bel okulu eğitiminde ğı şiddetini Syısl Deecelendime Sklsı ile özü düzeyini ise Quebeck Bel Ağısı Özü Sklsı ile değelendimişle ve özü düzeyinin zldığını, ğı şiddetinin ise zldığını m nlmlı olmdığını göstemişledi [23]. Hsieh ve kdşlı bel okulunun d içeisinde bulunduğu 4 konsevtif tedvi yöntemini kşılştıdıklı çlışmlınd, ğı şiddeti ve özü düzeyinde 3 hft son fk gözleniken 6 ylık tkipte nlmlı fk gözlenmemişti. Bel okulunun diğe 3 tedvi yöntemi kd etkili olduğu vugulnmıştı [14]. Çlışmmızd eğitim gubund ve kontol gubund kıs ve ot vdede ğı şiddetinde zlm ve özü düzeyinde iyileşme göülmüş, fkt gupl sınd nlmlı fk gözlenmemişti. Yüksek yoğunluklu ve düşük yoğunluklu bel okulu eğitimleinin kşılştııldığı bi çlışmd koku kçınm dvnışı Tmp Sklsı ile değelendiilmiş, düşük yoğunluklu bel okulu pogmının 3 ylık dönemde fonksiyonel duum ve koku kçınm dvnışını zlttığı sonucun vılmıştı [24]. Fklı bel sğlığı eğitimleinin ktivite pefomnsı ve koku kçınm dvnışın etkisi incelendiğinde semine ve kitpçık ile veilen eğitimlein konik bel ğılı hstld koku kçınm dvnışını zltıcı, ktivite pefomnsını tııcı etkileinin olduğu sptnmıştı [15]. Güçlü ve kdşlı konik bel ğılı hstld ğı şiddeti, yeti yitimi ve koku kçınm dvnışı sındki ilişkiyi incelemişle ve ğı şiddeti ile yeti yitimi ve koku kçınm dvnışı sınd zyıf pozitif koelsyon sptmışldı. Fiziksel ktivite sısındki koku kçınm dvnışı ve yeti yitimi sınd isttistiksel olk nlmlı fk bulunmzken, iş ktivitelei sısındki koku kçınm dvnışı ve yeti yitimi sınd zyıf-ot pozitif koelsyon göstemişledi [25]. Çlışmmızd bel okulunun ot dönemde koku kçınm dvnışını zlttığını gödük. Bu duum bize hstlın bel okulu eğitimiyle ldıklı bilgile doğultusund dh bilinçli olk bel sğlıklını koumy bşldıklını ve bel ğılı nedeniyle oluştuduklı olumsuz dvnışlı zlttıklını göstemişti. Sonuç olk bel okulu eğitiminin ğı ve fonksiyonel ktivitelede yetesizliği zltmd egzesiz eğitimine göe dh üstün olmdığını gödük. Koku kçınm dvnışındki olumlu iyileşme ise bel okulu eğitiminin psikososyl etkisi olduğunu göstemişti. Konik ğı tedvisinde bu fktölein de değelendiilip, fizyotepi pogmı oluştuuluken dikkt edilmesi geektiğini düşünmekteyiz. Çık Çkışmsı ve Finnsmn Beynı Bu çlışmd çık çkışmsı ve finnsmn destek lındığı beyn edilmemişti. Kynkl 1. Kbb A. Epidemiology of Low Bck Pin. J Neuosug-Specil Topics 2014;3(1): vn Tulde MW, Koes BW, Boute LM. A cost-of-illness study of bck pin in the Nethelnds. Pin 1995;62(2): Lizie DT, Peez MV, Skt RK. Execises fo Tetment of Nonspecific Low Bck Pin. Rev Bs Anestesiol 2012;62(6): Koyuncu H, Bozok N, Ulusoy H, Ylgın S, Kcn İ, Çelikdelen A. Meknik Bel Ağısı Şiddeti ve Süesi ile Ks Kuvveti İlişkisinin Değelendimesi. Diim Tıp Gzetesi 2008;83: Mie-Riehle B, Hte M. The effects of bck schools. Inte J Rehb Res 2001;24: Box JI, Stoheim K, Gotle M, Tveito TH, Indhl A, Eiksen HR. Systemtic eview of bckschools, bief eduction nd fe voidnce tining fo chonic low bck pin. Spine J 2008;8(6): Fitz J, Geoge SZ. Identifying psychosocil vibles in ptients with cute wok-elted low bck pin impotnce of fe voidnce beliefs. Phy The 2002;82(10): Lethem J, Slde PD, Toup JDG, Bentley G. Outline of Fe-Avoidnce Model of exggeted pin peception. Behv Res The 1983;21: Godges JJ, Ange MA, Zimmemn G, Delitto A. Effects of eduction on etun to wok sttus people with fe voidnce beliefs nd cute low bck pin. Phys The 2008;88: Tong E, Dşkpn A, Düge T, Özünlü N. Konik bel ğısınd fklı bel sğlığı eğitimleinin koku kçınm innışlı ve ktivite pefomnsın etkilei. Fizyote Rehbil 2012;23: Ykut E, Düge T, Oksüz C, Yöükn S, Ueten K, Tun D, et l. Vlidtion of the Tukish vesion of the Oswesty disbility index fo ptients with low bck. Spine 2004;29(5): Wddell G, Newton M, Hendeson I, Someville D, Min C. A Fe-Avoidnce Beliefs Questionnie (FABQ) nd the ole of fe-voidnce beliefs in chonic low-bck pin nd disbility. Pin 1993;52: Bingöl ÖÖ, Bş Asln U. Koku-Kçınm İnnışl Anketi nin Tükçe ye uylnmsı, güveniliği ve geçeliği. Fizyote Rehbil 2013;24(1): Hsieh CY, Adms AH, Tobis J, Hong CZ, Dnielson C, Pltt K, et l. Effectiveness of Fou Consevtive Tetments fo Subcute Low Bck Pin. Spine 2002;27: Soyubtmz Ö, Syıne N, Tütün Ş, Özgönenel L, Bunz Ö, Aytekin E. Konik Bel Ağılı Hstld Bel Okulunun Etkinliğinin Aştıılmsı. Istnbul Med J 2011;12(1): Heymns MW, vn Tulde MW, Esmil R, Bombdie C, Koes BW. Bck schools fo nonspesific low-bck pin. Cochne Dtbse of Systemtic Reviews. Spine 2005;30(19): Hodselmns AP, Jeges SM, Göeken LN. Shot-tem outcomes of bck school pogm fo chonic low bck pin.ach Phys Med Rehbil 2001;82(8): Tuğcu İ, Önde ME, Yzıcıoğlu K, Möhü H. Konik Meknik Bel Ağılı Hstld Egzesiz ve Fizik Tedvi Modlitelei ile Bilikte Uygulnn Fonksiyonel Bel Okulunun Etkinliği-Kıs Dönemdeki Sonuçl. Tük Fiz Tıp Rehb Deg 2008;54: Glomsod B, Lonn JH, Soukup MG, Bo K, Lsen S. Active Bck School Pophylctic Mngement fo Low Bck Pin. J Rehbil Med 2001;33(1): Altınbilek T, Çolk KT, Deeli EE, Pehlivn Y, Çvun SS. Meknik özellikte konik bel ğısı oln hstlın tedvisinde bel ğısı okulu pogmının etkinliği. Mm Med J 2014;27(2): Noll M, Viei A, Dski C, Cndotti CT. Bck schools in Bzil: eview of the intevention methodology, ssessment tools, nd esults. Rev Bs Reumtol 2013;54(1): Gci AN, Cost Ld C, d Silv TM, Gondo FL, Cyillo FN, Cost RA, et l. Effectiveness of Bck School Vesus McKenzie Execises in Ptients With Chonic Nonspecific Low Bck Pin. Phy The 2013;93(6): Svlli L, Henndez-Sendin MI, Le Gc de Lnslut P, Bégué M. Bck school Teching pogmme: ou expeience. Annls of Phys Reh Med 2013;56(Suppl.1):S Heymns MW, de Vet HC, Bonges PM, Knol DL, Koes BW, vn Mechelen W. The Effectiveness of High-Intensity Vesus Low-Intensity Bck Schools in n Occuptionl Setting. Spine 2006;31: Güçlü D, Güçlü O, Ozne A, Şenomncı Ö, Konkn R. The Reltionship Between Disbility, Qulity of Life nd Fe-Avoidnce Beliefs in Ptients with Chonic Low Bck Pin. Tukish Neuosugey 2012;22(6): Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine

Pain, Depression and Quality of Life in Patients with Chronic Cervical Miyofascial Pain Syndrome l

Pain, Depression and Quality of Life in Patients with Chronic Cervical Miyofascial Pain Syndrome l e A þ t ý m Pin, Depession nd Qulity of Life in Ptients with Chonic Cevicl Miyofscil Pin Syndome l n i j i O O i g in Konik Sevikl Miyofsiyl Ağı Sendomlu Hstld Ağı, Depesyon ve Yşm Klitesi h c s Re l Konik

Detaylı

Musculoskeletal Pain and Quality of Life Among Obese Children l

Musculoskeletal Pain and Quality of Life Among Obese Children l e A þ t ý m Musculoskeletl Pin nd Qulity of Life Among Obese Childen l n i j i O O i g in Obez Çocukld Ks İskelet Sistemi Ağılı ve Yşm Klitesi h c s Re l Obez Çocukld Muskuloskeletl Ağı / Musculoskeletl

Detaylı

Analysis of Depression and Anxiety Levels in Patients with Dyspnea. Dispneli Hastaların Depresyon ve Kaygı Düzeylerinin Analizi. n i.

Analysis of Depression and Anxiety Levels in Patients with Dyspnea. Dispneli Hastaların Depresyon ve Kaygı Düzeylerinin Analizi. n i. e A þ t ý m Anlysis of Depession nd Anxiety Levels in Ptients with Dyspne l n i j i O O i g in Dispneli Hstlın Depesyon ve Kygı Düzeyleinin Anlizi h c s Re l Dispne ve Kygı / Dyspne nd Anxiety Sevet Kyhn

Detaylı

l Acil Servisde Geriatrik Hasta / Elderly Patients in Emergency Department Orhan Akpınar 1, Kenan Ahmet Türkdoğan 2, Mücahit Kapçı 3, Ali Duman 3

l Acil Servisde Geriatrik Hasta / Elderly Patients in Emergency Department Orhan Akpınar 1, Kenan Ahmet Türkdoğan 2, Mücahit Kapçı 3, Ali Duman 3 e in A þ t ý m Use of Emegency Deptment by Eldely Ptients l n i j i O O i g Geitik Hstlın Acil Sevisi Kullnımı h c s Re l Acil Sevisde Geitik Hst / Eldely Ptients in Emegency Deptment Ohn Akpın 1, Kenn

Detaylı

Screening of Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase Deficiency in Cord Blood l

Screening of Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase Deficiency in Cord Blood l e A þ t ý m Sceening of Glucose-6-Phosphte Dehydogense Deficiency in Cod Blood l n i j i O O i g in Kodon Knınd Glukoz-6-Fosft Dehidogenz Enzim Eksikliği Tmsı h c s Re l Glukoz-6-Fosft Dehidogenz Enzim

Detaylı

Acil Tıp Kliniği, 2 Genel Cerrahi Kliniği, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Erzurum, Türkiye

Acil Tıp Kliniği, 2 Genel Cerrahi Kliniği, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Erzurum, Türkiye e l n i j i O A þ t ý m O i g in Review of the Ptients Hospitlized fom the Emegency Sevice nd Applying to the Emegency Sevice: A Coss-Sectionl Anlysis of Tining Hospitl Acil Sevis Bşvuulının ve Acil Sevisten

Detaylı

In Primary Health Care Childhood Immunization Services Costs, Practices l

In Primary Health Care Childhood Immunization Services Costs, Practices l e A þ t ý m In Pimy Helth Ce Childhood Immuniztion Sevices Costs, Pctices l n i j i O O i g in Biinci Bsmk Sğlık Hizmetleinde Çocukluk Çğı Bğışıklm Hizmetlei Mliyetlei, Uygulmlı h c s Re l Çocukluk Çğı

Detaylı

Preterm Eylem ve Preterm Erken Membran Rüptürü Olgularında Ferritin ve Crp Düzeylerinin Karşılaştırılması h

Preterm Eylem ve Preterm Erken Membran Rüptürü Olgularında Ferritin ve Crp Düzeylerinin Karşılaştırılması h e A þ t ý m Compison of Cp nd Feitin Levels in Petem Lbo nd Pemtue Membne Ruptued Cses l n i j i O O i g in Petem Eylem ve Petem Eken Membn Rüptüü Olgulınd Feitin ve Cp Düzeyleinin Kşılştıılmsı h c s Re

Detaylı

Results of Total Hip Arthroplasty. Total Kalça Protezi Sonuçlarımız. n i. j O. Kalça Protezi / Total Hip Arthroplasty

Results of Total Hip Arthroplasty. Total Kalça Protezi Sonuçlarımız. n i. j O. Kalça Protezi / Total Hip Arthroplasty e in A þ t ý m Results of Totl Hip Athoplsty l n i j i O O i g Totl Klç Potezi Sonuçlımız h c s Re l Klç Potezi / Totl Hip Athoplsty Hlil Gökçe 1, Tık Altunkılıç 2, Snc Sebest 1 1 Vn Bölge Eğitim Aştım

Detaylı

Comparison of Range of Motion After Total Knee Prosthesis According to Different Type of Prosthesis l

Comparison of Range of Motion After Total Knee Prosthesis According to Different Type of Prosthesis l e A þ t ý m Compison of Rnge of Motion Afte Totl Knee Posthesis Accoding to Diffeent Type of Posthesis l n i j i O O i g in Totl Diz Potezi Sonsı Heket Açıklığının Fklı Potez Tipleine Göe Kşılştıılmsı

Detaylı

Mehmet Yakar 1, Zuhal Yıldırım 2, Yusuf Özay 3, M. Kasım Çaycı 1, Hayri Dayıoğlu 1

Mehmet Yakar 1, Zuhal Yıldırım 2, Yusuf Özay 3, M. Kasım Çaycı 1, Hayri Dayıoğlu 1 e A þ t ý m Investigtion of Thyoid Metbolism Diseses in Küthy Region l n i j i O O i g in Küthy Bölgesinde Tioid Metbolizmsın Bğlı Hstlıklın Aştıılmsı h c s Re l Tioid / Thyoid Mehmet Yk 1, Zuhl Yıldıım

Detaylı

g h r l n i j O a O i Nazlı Ülger 1, Ercan Baldemir 2, Betül Battaloğlu İnanç 3 Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 2

g h r l n i j O a O i Nazlı Ülger 1, Ercan Baldemir 2, Betül Battaloğlu İnanç 3 Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 2 e l n i j i O A þ t ý m O i g in h c s Employee Stisfction in Hospitls with Afilsyo; Smple of Tining nd Resech Hospitl of Univesity of Muğl Sıtkı Koçmn Afilisyon Uygulnn Hstnelede Çlışn Memnuniyeti; Muğl

Detaylı

Fırat Seyfettinoğlu 1, Fatih Duygun 2, Ömer Çetin 3, Hakan Çiçek 1, Hasan Ulaş Oğur 1, Osman Çiloğlu 1

Fırat Seyfettinoğlu 1, Fatih Duygun 2, Ömer Çetin 3, Hakan Çiçek 1, Hasan Ulaş Oğur 1, Osman Çiloğlu 1 e l n i j i O A þ t ý m O i g in h c s Re The Effects of Sugicl Tetment on Elbow nd Hnd Functions in Gtlnd Type 3 Childen s Humeus Supcondyl Fctues with Posteio Appoch Posteio Giişimle Tedvi Edilen Gtlnd

Detaylı

Benign Prostat Hiperplazisi Tedavisinde Kullanılan Dört Alfa Blokör Ajanın Etkinliklerinin Karşılaştırılması l

Benign Prostat Hiperplazisi Tedavisinde Kullanılan Dört Alfa Blokör Ajanın Etkinliklerinin Karşılaştırılması l e A þ t ý m Benign Postt Hipeplzisi Tedvisinde Kullnıln Döt Alf Blokö Ajnın Etkinlikleinin Kşılştıılmsı l n i j i O O i g in Compison the Efficcy of Fou Diffeent Alph Blockes in the Tetment of Benign Posttic

Detaylı

Mide Kanserinde D2 Lenf Nodu Diseksiyonu Morbidite ve Mortaliteyi Arttırır mı? h

Mide Kanserinde D2 Lenf Nodu Diseksiyonu Morbidite ve Mortaliteyi Arttırır mı? h e l n i j i O A þ t ý m O i g in Does D2 Lymph Node Dissection Incese Mobidity nd Motlity in Gstic Cnces? Mide Knseinde D2 Lenf Nodu Diseksiyonu Mobidite ve Motliteyi Attıı mı? h c s Re l Mide Knseleinde

Detaylı

Significance of C-reactive Protein in the Endoscopic Retrograd Cholangiopancreatography Related Pancreatitis l

Significance of C-reactive Protein in the Endoscopic Retrograd Cholangiopancreatography Related Pancreatitis l e A þ t ý m Significnce of C-ective Potein in the Endoscopic Retogd Cholngiopncetogphy Relted Pncetitis l n i j i O O i g in Endoskopik Retogd Kolnjiopnketogfi Sonsı Pnketitin Tkibinde C-ektif Poteinin

Detaylı

Feeding Behavior and Nutrition Education in Primary School Students: A School-Based Study l

Feeding Behavior and Nutrition Education in Primary School Students: A School-Based Study l e A þ t ý m Feeding Behvio nd Nutition Eduction in Pimy School Students: A School-Bsed Study l n i j i O O i g in İlköğetim Öğencileinde Beslenme Dvnışlı ve Beslenme Eğitimi: Okul Tbnlı Bi Çlışm h c s

Detaylı

Agoraphobia and Panic Disorder: A Comparative Study. Agorafobi ve Panik Bozukluk: Karşılaştırmalı Bir Çalışma. n i. j O

Agoraphobia and Panic Disorder: A Comparative Study. Agorafobi ve Panik Bozukluk: Karşılaştırmalı Bir Çalışma. n i. j O e in A þ t ý m Agophobi nd Pnic Disode: A Comptive Study l n i j i O O i g Agofobi ve Pnik Bozukluk: Kşılştımlı Bi Çlışm h c s Re l Agofobi ve Pnik Bozukluk / Agophobi nd Pnic Disode Ayşegül Kt¹, M. Hkn

Detaylı

Diz Osteoartritli Hastalarda Kolşisinin Semptom Modifiye Edici Etkisi h

Diz Osteoartritli Hastalarda Kolşisinin Semptom Modifiye Edici Etkisi h e A þ t ý m Symptom Modifying Effect of Colchicine in Ptients with Knee Osteothitis l n i j i O O i g in Diz Osteotitli Hstld Kolşisinin Semptom Modifiye Edici Etkisi h c s Re l Diz Osteotitinde Kolşisin

Detaylı

Comparison of Lumbar Disc Herniation and Degeneration Relationship with the Sagittal Morphology of the Spine l

Comparison of Lumbar Disc Herniation and Degeneration Relationship with the Sagittal Morphology of the Spine l e A þ t ý m Compison of Lumb Disc Henition nd Degenetion Reltionship with the Sgittl Mophology of the Spine l n i j i O O i g in Omugnın Sgittl Mofolojisi ile Lombe Disk Henisi ve Dejenesyonun Kşılştıılmsı

Detaylı

Urine Iodine Excretion and Iodine Deficiency Status in School Age Children at Isparta Province l

Urine Iodine Excretion and Iodine Deficiency Status in School Age Children at Isparta Province l e A þ t ý m Uine Iodine Excetion nd Iodine Deficiency Sttus in School Age Childen t Ispt Povince l n i j i O O i g in Ispt İli Okul Çğı Çocuklınd İd İyot Atılımı ve İyot Eksikliği Duumu h c s Re l Ispt

Detaylı

The Prevalence of Obesity in First Year Primary School Students in Nine Districts of İzmir Province l

The Prevalence of Obesity in First Year Primary School Students in Nine Districts of İzmir Province l e A þ t ý m The Pevlence of Obesity in Fist Ye Pimy School Students in Nine Disticts of İzmi Povince l n i j i O O i g in İzmi e Bğlı Dokuz İlçede İlköğetim Biinci Sınıf Öğencileinde Obezite Sıklığı h

Detaylı

The Evaluation of Fibroblast Growth Factor 23 Levels in Hypogonadotropic Hypogonadism l

The Evaluation of Fibroblast Growth Factor 23 Levels in Hypogonadotropic Hypogonadism l e A þ t ý m The Evlution of Fiboblst Gowth Fcto 23 Levels in Hypogondotopic Hypogondism l n i j i O O i g in Hipogondotopik Hipogondizmde Fiboblst Gowth Fktö 23 Seviyesinin Değelendiilmesi h c s Re l (Hipogondotopik

Detaylı

Acil Servise Başvuran Renal Transplant Hastalarında Mew Skorunun Morbidite Belirleme Etkinliği h

Acil Servise Başvuran Renal Transplant Hastalarında Mew Skorunun Morbidite Belirleme Etkinliği h e A þ t ý m The Efficcy of Mew Scoe in Renl Tnsplnt Recipients Refeed to Emegency Deptment l n i j i O O i g in Acil Sevise Bşvun Renl Tnsplnt Hstlınd Mew Skounun Mobidite Belileme Etkinliği h c s Re l

Detaylı

Aybaşı Öncesi Belirtileri Tarama Gereci: DSM-5 Aybaşı Öncesi Disfori Bozukluğunu Taramada Kullanışlı bir Gereç h

Aybaşı Öncesi Belirtileri Tarama Gereci: DSM-5 Aybaşı Öncesi Disfori Bozukluğunu Taramada Kullanışlı bir Gereç h e A þ t ý m Pemenstul Symptom Sceening Tool: A Useful Tool fo DSM-5 Pemenstul Dysphoic Disode l n i j i O O i g in Aybşı Öncesi Belitilei Tm Geeci: DSM-5 Aybşı Öncesi Disfoi Bozukluğunu Tmd Kullnışlı bi

Detaylı

Mücahit Sabri Bilgin 1, Salim Özenç 2, Oktay Sarı 1, Şirzat Yeşilkaya 1, Ümit Aydoğan 1, Bayram Koç 1

Mücahit Sabri Bilgin 1, Salim Özenç 2, Oktay Sarı 1, Şirzat Yeşilkaya 1, Ümit Aydoğan 1, Bayram Koç 1 e l A þ t ý m A Study on Qulity of Life in Ptients with Dibetes n i j i O O i g Dibet Hstlın Kliteli Yşmsı Üzeine Bi Aştım in h c s Re l Diybet ve Yşm Klitesi / Dibetes nd Qulity of Life Müchit Sbi Bilgin

Detaylı

Chest Traumas due to Bicycle accident in Childhood

Chest Traumas due to Bicycle accident in Childhood e in A þ t ý m Çocukluk Çğınd Bisiklet Kzlın Bğlı Toks Tvmlı l n i j i O O i g Chest Tums due to Bicycle ccident in Childhood h c s Re l Bisiklet Kzlın Bğlı Toks Tvmlı / Chest Tums due to Bicycle Accident

Detaylı

Major Ortopedik Cerrahide %6 Hidroksietil Nişasta ve %4 Jelatin Solüsyonlarının Karşılaştırılması h

Major Ortopedik Cerrahide %6 Hidroksietil Nişasta ve %4 Jelatin Solüsyonlarının Karşılaştırılması h e A þ t ý m Compison of %6 Hydoxyethyl Stch nd %4 Geltine Solutions in Mjo Othopedic Sugey l n i j i O O i g in Mjo Otopedik Cehide %6 Hidoksietil Nişst ve %4 Jeltin Solüsyonlının Kşılştıılmsı h c s Re

Detaylı

Doğum Öncesi Bakım Almayı Etkileyen Faktörlerin Çoklu Analizi: Bir İç Anadolu Örneği h

Doğum Öncesi Bakım Almayı Etkileyen Faktörlerin Çoklu Analizi: Bir İç Anadolu Örneği h e A þ t ý m Multiple Anlyses of the Fctos Affecting the Utiliztion of Antentl Ce: A Middle Antoli Smple l n i j i O O i g in Doğum Öncesi Bkım Almyı Etkileyen Fktölein Çoklu Anlizi: Bi İç Andolu Öneği

Detaylı

Ostium Secundum Type Atrial Septal Defect After Surgical Treatment of Early and Long-Term Results

Ostium Secundum Type Atrial Septal Defect After Surgical Treatment of Early and Long-Term Results e A þ t ý m Ostium Secundum Type Atil Septl Defect Afte Sugicl Tetment of Ely nd Long-Tem Results l n i j i O O i g in Ostium Sekundum Tipi Atiyl Septl Defektlein Cehi Tedvisi Sonsı Eken ve Uzun Dönem

Detaylı

Metin Alkan 1, Gülay Kip 2, Şaziye Şahin 3, Mustafa Sancar Ataç 3, Yeliz Kılınç 3

Metin Alkan 1, Gülay Kip 2, Şaziye Şahin 3, Mustafa Sancar Ataç 3, Yeliz Kılınç 3 e in A þ t ý m Ou Sedtion Expeience on Mentlly Retded Ptients l n i j i O O i g Mentl Retde Hstldki Sedsyon Deneyimleimiz h c s Re l Mentl Retdsyon ve Sedsyon / Mentl Retdtion nd Sedtion Metin Alkn 1,

Detaylı

Evaluation of HbA1c Levels and Postoperative Atrial Fibrillation in Diabetic Patients

Evaluation of HbA1c Levels and Postoperative Atrial Fibrillation in Diabetic Patients e A þ t ý m Evlution of HbA1c Levels nd Postoetive Atil Fibilltion in Dibetic Ptients l n i j i O O i g in Diybetik Hstld HbA1c ile Postoetif Atiyl Fibilsyon İlişkisinin Değelendiilmesi h c s Re l Postoetif

Detaylı

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü 2014-2015 Bahar Yarıyılı Bölüm-4 30.03.2015 Ankara Aysuhan OZANSOY

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü 2014-2015 Bahar Yarıyılı Bölüm-4 30.03.2015 Ankara Aysuhan OZANSOY FİZ2 FİZİK-II Ank Ünivesitesi Fen Fkültesi Kimy Bölümü 24-25 Bh Yıyılı Bölüm-4 Ank Aysuhn OZANSOY Bölüm 4. Elektiksel Potnsiyel. Elektiksel Potnsiyel Eneji 2. Elektiksel Potnsiyel ve Potnsiyel Fk 3. Noktsl

Detaylı

Cerrahi Tedavi Uygulanan 30 Jinekomastili Hastanın Değerlendirilmesi h

Cerrahi Tedavi Uygulanan 30 Jinekomastili Hastanın Değerlendirilmesi h e l n i j i O A þ t ý m O i g in Evlution of 30 Ptients with Gynecomsti Sugiclly Teted Cehi Tedvi Uygulnn 30 Jinekomstili Hstnın Değelendiilmesi h c s Re l Jinekomsti Cehisi / Sugey of Gynecomsti Nuettin

Detaylı

Perkütan Nefrolitotomi de Giriş Yerinin Seçimi: İnterkostal Giriş Subkostal Kadar Güvenli Mi? h

Perkütan Nefrolitotomi de Giriş Yerinin Seçimi: İnterkostal Giriş Subkostal Kadar Güvenli Mi? h e A þ t ý m Choosing the Access Site in ecuneous Nepholithotomy: Is Intecostl Appoch s Sfe s Subcostl? l n i j i O O i g in ekütn Nefolitotomi de Giiş Yeinin Seçimi: İntekostl Giiş Subkostl Kd Güvenli

Detaylı

Referral to the Hospital and Emergency Ambulance Service Uses Patterns of the Inmates and Convicts l

Referral to the Hospital and Emergency Ambulance Service Uses Patterns of the Inmates and Convicts l e A þ t ý m Refel to the Hospitl nd Emegency Ambulnce Sevice Uses Pttens of the Inmtes nd Convicts l n i j i O O i g in Tutuklu ve Hükümlülein Hstneye Sevk Nedenlei ve Acil Ambulns Kullnımı Özelliklei

Detaylı

Effect of Electromagnetic Field (Wi-Fi) on the Pancreas: Role of Selenium and L-Carnitine l

Effect of Electromagnetic Field (Wi-Fi) on the Pancreas: Role of Selenium and L-Carnitine l e A þ t ý m Effect of Electomgnetic Field (Wi-Fi) on the Pnces: Role of Selenium nd L-Cnitine l n i j i O O i g in Elektomnyetik Alnın (Wi-Fi) Pnkes Dokusun Etkisi: Selenyum ve L-Cnitin in Rolü h c s Re

Detaylı

Malign Plevral Mezotelyoma: Klinik, Patolojik ve Radyolojik Bulgular h

Malign Plevral Mezotelyoma: Klinik, Patolojik ve Radyolojik Bulgular h e A þ t ý m Mlignnt Mesotheliom: Clinicl, Pthologicl nd Rdiologicl Findings l n i j i O O i g in Mlign Plevl Mezotelyom: Klinik, Ptolojik ve Rdyolojik Bulgul h c s Re l Mlign Mezotelyom / Mlignnt Mesotheliom

Detaylı

Balneoterapi Gören Yaşlı Hastalarda Cilt Analizi n

Balneoterapi Gören Yaşlı Hastalarda Cilt Analizi n l A þ t ý m Blneotepi Göen Yşlı Hstld Cilt Anlizi n i j i O O i Demtologic Anlysis in Eldely Ptients Duing Blneothepy h c e s Re g in l Blneotepi / Blneothepy Selçuk Özdogn 1, Ekn Ky 1, Ali Hikmet Ky 1,

Detaylı

Deneysel Omurilik Yaralanmalarında Kefirin Lizozomal Proteasların Salınımı Üzerine Etkisi h

Deneysel Omurilik Yaralanmalarında Kefirin Lizozomal Proteasların Salınımı Üzerine Etkisi h e A þ t ý m Efficcy of Kefi on the Relese of Lysosoml Poteses Afte Expemintl Spinl Cod Tum l n i j i O O i g in Deneysel Omuilik Ylnmlınd Kefiin Lizozoml Poteslın Slınımı Üzeine Etkisi h c s Re l Kefi,

Detaylı

Keywords Fall, Childhood, Trauma.

Keywords Fall, Childhood, Trauma. e in l A þ t ý m Çocukluk Çğınd Düşmeye Bğlı Toks Tvmlı n i j i O O i g Chest Tums due to Fll in Childhood h c s Re l Çocukluk Çğınd Toks Tvmlı / Chest Tums in Childhood Ufuk Çobnoğlu 1, Mehmet Melek 2

Detaylı

Tabletlerde Bölünebilirliğin Farmakoekonomik Açıdan Değerlendirilmesi h

Tabletlerde Bölünebilirliğin Farmakoekonomik Açıdan Değerlendirilmesi h e l n i j i O A þ t ý m O i g in Evlution of Tblets Divisibility in Phmcoeconomic Aspects Tbletlede Bölünebililiğin Fmkoekonomik Açıdn Değelendiilmesi h c s Re l Tbletlei Bölmek Ekonomik mi? / Is it Cost-Sving

Detaylı

Nutritional Situation Assessment of 65 Years Old Patient Who Applicate to Emergency Department l

Nutritional Situation Assessment of 65 Years Old Patient Who Applicate to Emergency Department l e r Ar þ t ý r m Nutritionl Sitution Assessment of 65 Yers Old Ptient Who Applicte to Emergency Deprtment l n i j ri O O i g in Acil Servise Bşvurn 65 Yş Üzeri Hstlrd Nütrisyonel Durumun Değerlendirilmesi

Detaylı

How did the General Surgery Department of a Training Hospital Change in Ten Years?

How did the General Surgery Department of a Training Hospital Change in Ten Years? e A þ t ý m How did the Genel Sugey Deptment of Tining Hospitl Chnge in Ten Yes? l n i j i O O i g in Eğitim Hstnesi Genel Cehi Kliniği 10 Yıld Nsıl Değişim Göstedi? h c s Re l Cehi Kliniğinde Değişim

Detaylı

Katı cisimlerin hareketlerinin tanımlanması ve analizi iki yönden önem taşır.

Katı cisimlerin hareketlerinin tanımlanması ve analizi iki yönden önem taşır. RİJİT (KTI) CİSMİN KİNEMTİĞİ Ktı cisimlein heketleinin tnımlnmsı e nlizi iki yönden önem tşı. iincisi sıkç kşılşıln bi duum olup mç, değişik tipte km, dişli, çubuk e bu gibi mkin elemnlını kullnk belili

Detaylı

Investigation of Some Hematological and Biochemical Parameters in Pregnancy and Early Puerperium

Investigation of Some Hematological and Biochemical Parameters in Pregnancy and Early Puerperium e A þ t ý m Investigtion of Some Hemtologicl nd Biochemicl Pmetes in Pegnncy nd Ely Puepeium l n i j i O O i g in Hmilelikte ve Eken Puepeiumd Bzı Hemtolojik ve Biyokimysl Pmetelein Aştıılmsı h c s Re

Detaylı

Şensoy Nazlı 1, Özmen Alparslan 2, Doğan Nurhan 3, Ercan Atilla 4, Karabekir H. Selim 5

Şensoy Nazlı 1, Özmen Alparslan 2, Doğan Nurhan 3, Ercan Atilla 4, Karabekir H. Selim 5 e r Ar þ t ý r m A Reserch on Ptient Stisfction with Primry Helth Cre in the Center of Afyonkrhisr l n i j ri O O i g in Afyonkrhisr İl Merkezinde Birinci Bsmk Sğlık Hizmetlerinde Hst Memnuniyeti Arştırmsı

Detaylı

Foot Disability in Patients with Ankylosing Spondylitis: A Clinical and Ultrasonographic Assessment

Foot Disability in Patients with Ankylosing Spondylitis: A Clinical and Ultrasonographic Assessment e l A þ t ý m Foot Disbility in Ptients with Ankylosing Spondylitis: A Clinicl nd Ultsonogphic Assessment n i j i O O i g in Ankilozn Spondilitli Hstld Ayk Dizbilitesi: Klinik ve Ultsonogfik Değelendime

Detaylı

FIRÇASIZ DOĞRU AKIM MOTOR SİSTEMİNİNİN DENEYSEL OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE SİMÜLASYONU

FIRÇASIZ DOĞRU AKIM MOTOR SİSTEMİNİNİN DENEYSEL OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE SİMÜLASYONU FRÇASZ DOĞRU AKM MOOR SİSEMİNİNİN DENEYSE OARAK GERÇEKEŞİRİMESİ VE SİMÜASYONU Es KANDEMİR 1 H.ık DURU 2 Si ÇAMUR 3 Biol ARİFOĞU 4 Esoy BEŞER 5 Elektik Mühendisliği Bölümü Mühendislik Fkültesi Koceli Ünivesitesi,

Detaylı

Mature Cystic Teratoma of the Ovary Clinical, Radiological and, Histopathologic Aspects l

Mature Cystic Teratoma of the Ovary Clinical, Radiological and, Histopathologic Aspects l e A þ t ý m Mtue Cystic Tetom of the Ovy Clinicl, Rdiologicl nd, Histopthologic Aspects l n i j i O O i g in Ovein Mtü Kistik Tetomunun Klinik Rdyolojik ve Histoptolojik Özelliklei h c s Re l Ovein Mtü

Detaylı

JEOTERMAL REZERVUARLARIN MODELLENMESİ

JEOTERMAL REZERVUARLARIN MODELLENMESİ 233 JEOTERMAL REZERVUARLARIN MODELLENMESİ Hüly SARAK Abduhmn SATMAN ÖZET Litetüde jeoteml ezevu dvnışlını modelleyen çeşitli modelle mevcuttu. Bunl üetim debisi zlm yöntemi, boyutsuz ezevu modellemesi

Detaylı

Lineer Olmayan DC Servo Motorun Bulanık Mantık Denetleyici ile Hız Denetimi. Nonlinear DC Servo Motor Speed Control with Fuzzy Logic Controller

Lineer Olmayan DC Servo Motorun Bulanık Mantık Denetleyici ile Hız Denetimi. Nonlinear DC Servo Motor Speed Control with Fuzzy Logic Controller Eleco 2014 Elektik Elektonik ilgisy ve iyomedikl Mühendisliği Sempozyumu, 27 29 Ksım 2014, us Linee Olmyn DC Sevo Motoun ulnık Mntık Denetleyici ile Hız Denetimi Nonline DC Sevo Moto Speed Contol with

Detaylı

Tablo 1: anket sorularına verilen cevapların % de dağılımı Anket soruları. % c. % a. % b

Tablo 1: anket sorularına verilen cevapların % de dağılımı Anket soruları. % c. % a. % b PROJENİN ADI: Kimy Öğretiminde Alterntif Öğretim Metodu PROJE AMACI: Kimy öğretiminde lterntif uygulm olrk nimsyon sunumu tekniğinin uygulnilirliğini örneklerle göstermek ve dh iyi nsıl öğreteilirim sorusun

Detaylı

Günlük Bülten. 22 Mart 2013. S&P Güney Kıbrıs ın kredi notunu düşürdü. Yurtiçi beyaz eşya satışları Şubat ta geçen yılın %10 üzerinde gerçekleşti

Günlük Bülten. 22 Mart 2013. S&P Güney Kıbrıs ın kredi notunu düşürdü. Yurtiçi beyaz eşya satışları Şubat ta geçen yılın %10 üzerinde gerçekleşti X U1 US D/ TRY (S ğ t f ) Mt 13 Cum Günlük Bülten İMKB veilei İMKB 1 8,373.9 Piys Değei-TÜM ($m) 319,91.9 Hlk Açık Piys Değei-TÜM ($m) 91,4.4 Günlük İşlem Hcmi-TÜM ($m) 1,61.47 Yutdışı piysl Bosl Kpnış

Detaylı

Clinical and Demographic Characteristics of 626 Patients with Moderate and Severe Psoriasis l

Clinical and Demographic Characteristics of 626 Patients with Moderate and Severe Psoriasis l e r Ar þ t ý r m Clinicl nd Demogrphic Chrcteristics of 626 Ptients with Moderte nd Severe Psorisis l n i j ri O O i g in Ort ve Şiddetli Psorizisi Oln 626 Hstnın Klinik ve Demogrfik Özellikleri h c r

Detaylı

LYS1 / 1.DENEME MATEMATİK TESTİ ÇÖZÜMLERİ

LYS1 / 1.DENEME MATEMATİK TESTİ ÇÖZÜMLERİ .. (,! Z ) min için! `, j LYS /.NM MTMTİK TSTİ ÇÖZÜMLRİ evp:. {,,,,,, 7,, 9} Z/'te $ 7,,. $,,. $ 9,,. k ve k ve k ve k f p f p f p f pf pf p evp:. ` j! k 7 ` j! ` j` j 7 ` j!! `-j! `- j!!!.. b. c b c b

Detaylı

Günlük Bülten. Piyasa Yorumu. 03 Nisan 2013. TÜFE'de Mart ayında %0.4 artış bekleniyor, yıl sonu beklentisi %6.90

Günlük Bülten. Piyasa Yorumu. 03 Nisan 2013. TÜFE'de Mart ayında %0.4 artış bekleniyor, yıl sonu beklentisi %6.90 X U 00 USD/ T RY (S ğ t f ) 03 Nisn 203 Slı Günlük Bülten İMKB veilei İMKB 00 86,026.7 Piys Değei-TÜM ($m) 334,67. Hlk Açık Piys Değei-TÜM ($m) 95,660.3 Günlük İşlem Hcmi-TÜM ($m),648.89 TÜFE'de Mt yınd

Detaylı

ÖĞRENME ETKİLİ ÇİZELGELEME PROBLEMİNDE MAKSİMUM GECİKMENİN ENKÜÇÜKLENMESİ İÇİN ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI

ÖĞRENME ETKİLİ ÇİZELGELEME PROBLEMİNDE MAKSİMUM GECİKMENİN ENKÜÇÜKLENMESİ İÇİN ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI V. Ulusl Üetim Aştımlı Sempozyumu, İstbul Ticet Üivesitesi, 25-27 Ksım 2005 ÖĞRENME ETKİLİ ÇİZELGELEME PROBLEMİNDE MAKSİMUM GECİKMENİN ENKÜÇÜKLENMESİ İÇİN ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI Tme EREN Kııkkle Üivesitesi

Detaylı

Halit Çınarka 1, Hülya Kılıç Yılmaz 2, Yelda Yazıcı 3, Servet Kayhan 1, Aziz Gümüş 1

Halit Çınarka 1, Hülya Kılıç Yılmaz 2, Yelda Yazıcı 3, Servet Kayhan 1, Aziz Gümüş 1 e l A þ t ý m A Five Ye Motlity Anlysis in Chest Disese Hospitl Locted in Est Blckse Region n i j i O O i g in Doğu Kdeniz Bölgesindeki Bi Göğüs Hstlıklı Hstnesinde Beş Yıllık Motlite Anlizi h c s Re l

Detaylı

Demet Pepele 1, Mustafa Karakaplan 2, Nurzat Elmalı 2, Haldun Topgül 2, Metehan Özen 2

Demet Pepele 1, Mustafa Karakaplan 2, Nurzat Elmalı 2, Haldun Topgül 2, Metehan Özen 2 e l A þ t ý m Ely Results of Antomic Double Bundle Anteio Cucite Ligment Reconstuction n i j i O O i g in Antomik Çift Demet Ön Çpz Bğ Rekonstüksiyonunun Eken Dönem Sonuçlı h c s Re l Çift Demet Ön Çpz

Detaylı

DERS 12. Belirli İntegral

DERS 12. Belirli İntegral DERS Belili İntegl.. Bi eği ltınd kln ln. Bi [, ] kplı lığı üzeinde süekli i onksionu veilmiş olsun ve e [, ] için olduğunu kul edelim. in giği ile ekseni sınd kln ölgenin lnı ile u deste göeeğimiz elili

Detaylı

Comparison of Intubation with Double Lumen and Single Lumen Tube in Terms of Hemodynamic Response l

Comparison of Intubation with Double Lumen and Single Lumen Tube in Terms of Hemodynamic Response l e r Ar þ t ý r m Comprison of Intubtion with Double Lumen nd Single Lumen Tube in Terms of Hemodynmic Response l n i j ri O O i g in Çift Lümenli ve Tek Lümenli Tüple Entübsyonun Hemodinmik Ynıt Açısındn

Detaylı

The Knowledge About Nutrition During Pregnancy, the Eating Habits and the Affecting Factors in the Pregnant Women

The Knowledge About Nutrition During Pregnancy, the Eating Habits and the Affecting Factors in the Pregnant Women e r l Ar þ t ý r m The Knowledge About Nutrition During Pregnncy, the Eting Hbits nd the Affecting Fctors in the Pregnnt Women n i j ri O O i g in Gebelerin Gebelikte Beslenme Konusundki Bilgi Düzeyleri,

Detaylı

Comparasion of Optic Nerve Head with Stereophotometric and Scanning Laser Ophthalmoscopic Imaging

Comparasion of Optic Nerve Head with Stereophotometric and Scanning Laser Ophthalmoscopic Imaging e l A þ t ý m Compsion of Optic Neve Hed with Steeophotometic nd Scnning Lse Ophthlmoscopic Imging n i j i O O i g in Optik Sini Bşının Steeofotometik ve Scnning Lse Oftlmoskopik Kşılştıılmsı h c s Re

Detaylı

l Lidokain İle Zenginleştirilmiş Kardiyopleji / Lidocaine Enriched Cardioplegia

l Lidokain İle Zenginleştirilmiş Kardiyopleji / Lidocaine Enriched Cardioplegia e l A þ t ý m The Effect of Lidocine Eniched Cdioplegi on Myocdil Ischemi-Repefusion Injuy n i j i O O i g in Lidokin İle Zenginleştiilmiş Kdiyoplejinin Miyokdiyl İskemi-Repefüzyon Hsı Üzeine Etkisi h

Detaylı

A Review of our Clinical Experience: 107 Spontaneus Pneumothorax Cases

A Review of our Clinical Experience: 107 Spontaneus Pneumothorax Cases e l A þ t ý m Yüzyedi Spontn Pnömotoks Olgusund Klinik Deneyimimiz n i j i O O i g in A Review of ou Clinicl Expeience: 107 Spontneus Pneumothox Cses h c s Re l Spontn Pnömotoks / Spontn Pnömotoks Ufuk

Detaylı

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji AD, Sakarya, 2 Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesi Üroloji Kliniği, Konya, 3

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji AD, Sakarya, 2 Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesi Üroloji Kliniği, Konya, 3 e l A þ t ý m The Compison of BCG Mintennce Tetments in High Gde Bldde Tumo Ptient n i j i O O i g in Yüksek Riskli Mesne Tümölü Hstld Uygulnn İdme BCG Tedvileinin Kşılştıılmsı h c s Re l Tm Doz ve Yım

Detaylı

ELEKTRIKSEL POTANSIYEL

ELEKTRIKSEL POTANSIYEL FİZK 14-22 Des 7 ELEKTRIKSEL POTANSIYEL D. Ali ÖVGÜN DAÜ Fizik Bölümü Kynkl: -Fizik 2. Cilt (SERWAY) -Fiziğin Temellei 2.Kitp (HALLIDAY & RESNIK) -Ünivesite Fiziği (Cilt 2) (SEARS ve ZEMANSKY) www.ovgun.com

Detaylı

Sempozyum. Düzenleme Kurulu Organizing Committee. Onur Kurulu Honor Council. Maya CUMANİYAZOVA. Danışma Kurulu Advisory Committee

Sempozyum. Düzenleme Kurulu Organizing Committee. Onur Kurulu Honor Council. Maya CUMANİYAZOVA. Danışma Kurulu Advisory Committee zi ke si e e M sit esi ı y ltü nive edi nlığ ü l K k iz Ü Be şk ü n t e y ı B At Akd Aln s Od t e c i T y n Al Düzenleme Kuulu Ognizing Committee Pof. D. Osmn HORATA Pof. D. İsfil KURTCEPHE Pof. D. Muhem

Detaylı

KESİTSEL ARAŞTIRMALAR

KESİTSEL ARAŞTIRMALAR KESİTSEL RŞTIRMLR KESİTSEL RŞTIRMLR PREVLNS RŞTIRMSI DURUM SPTM RŞTIRMSI ROSSSETIONL STUDY ROSSSETIONL SURVEY PREVLNE STUDY BSELINE SURVEY 1 2 Kesitsel çalışmalar, belirli bir populasyonda, belirli bir

Detaylı

Örnek 1. Çözüm: Örnek 2. Çözüm: 60 30000 300 60 = = = 540

Örnek 1. Çözüm: Örnek 2. Çözüm: 60 30000 300 60 = = = 540 Önek 1 1.8 kn yük altında 175 dev/dak dönen bi mil yatağında çalışacak bilyeli ulman için, 5 saat ömü ve %9 güvenililik istemekteyiz. Öneğin SKF kataloğundan seçmemiz geeken inamik yük sayısı (C 1 ) nedi?

Detaylı

Salter s Innominate Osteotomy in the Treatment of Congenital Hip Dislocation

Salter s Innominate Osteotomy in the Treatment of Congenital Hip Dislocation e l A þ t ý m Slte s Innominte Osteotomy in the Tetment of Congenitl Hip Disloction n i j i O O i g in Gelişimsel Klç Çıkığının Cehi Tedvisinde Açık Redüksiyon ve Slte Innominte Osteotomisinin Sonuçlı

Detaylı

BİRECİK MYO MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI N.Ö DERS İÇERİKLERİ 1.YIL1. YARIYIL (1. SINIF GÜZ YARIYILI)

BİRECİK MYO MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI N.Ö DERS İÇERİKLERİ 1.YIL1. YARIYIL (1. SINIF GÜZ YARIYILI) BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI 1.SINIFGÜZYARIYILI (1.Yrıyıl) Sır D.Kodu DERSİN ADI Uygulm 1 1205141 TÜRK DİLİ-I 2 0 2 Z 2 2 1205142 ATATÜRK İLKELERİVEİNKILAPTARİHİ-I

Detaylı

Günlük Bülten. 09 Nisan 2013. TÜİK Şubat ayı sanayi üretim rakamlarını açıkladı

Günlük Bülten. 09 Nisan 2013. TÜİK Şubat ayı sanayi üretim rakamlarını açıkladı X U10 0 USD/T RY (S ğ t f ) 09 Nisn 2013 Slı Günlük Bülten İMKB veilei İMKB 100 83,346.5 Piys Değei-TÜM ($m) 327,914.7 Hlk Açık Piys Değei-TÜM ($m) 93,738.0 Günlük İşlem Hcmi-TÜM ($m) 1,470.23 Yutdışı

Detaylı

Kısa Süreli Cerrahide Sugammadeks ile Neostigminin Karşılaştırılması h

Kısa Süreli Cerrahide Sugammadeks ile Neostigminin Karşılaştırılması h e A þ t ý m Compison of Sugmmdex nd Neostigmine in Shot Tem Sugey l n i j i O O i g in Kıs Süeli Cehide Sugmmdeks ile Neostigminin Kşılştıılmsı h c s Re l Sugmmdeks ile Neostigmin Kşılştıılmsı / Compison

Detaylı

HASTANE TEDAVİSİ GEREKTİREN İNTİHAR GİRİŞİMLERİ

HASTANE TEDAVİSİ GEREKTİREN İNTİHAR GİRİŞİMLERİ Kriz Dergisi 1(3): 129-133 HASTANE TEDAVİSİ GEREKTİREN İNTİHAR GİRİŞİMLERİ Dr. Ahmet Rıft ŞAHİN*, Dr. Aysen ÖZKAN** Özet: İntihr girişimi nedeniyle medikl vey cerrhi tedvi gerektiren 3 hstnın dosylrı incelendi.

Detaylı

LYS 1 / MATEMATİK DENEME ÇÖZÜMLERİ

LYS 1 / MATEMATİK DENEME ÇÖZÜMLERİ YS / TTİ N ÇÖZÜRİ eneme -. +. + + ti. - + + - + + > ise - + - + evp. ^ + ^- ^- +. z z + + + + evp z + -. c- m z z + - + + + z z z ^ ^ evp. çift sı olmlı Ç+ T T. Ştı sğln sdece vdı.. + + lde tne sl sı vdı.

Detaylı

Temel Elektrik Kavramlar Aşağıdaki notlar, D.J.Griffit s in Elektromanyetik Teori kitabından alınmıştır.

Temel Elektrik Kavramlar Aşağıdaki notlar, D.J.Griffit s in Elektromanyetik Teori kitabından alınmıştır. 1 Temel Elektik Kvml Aşğıdki notl, D.J.Giffit s in Elektomnyetik Teoi kitındn lınmıştı. 1- Elektik Aln (E) Yüklü i cisim, fzl elekton vey potonu oln i cisimdi. Cisimdeki u fzl net yükün üyüklüğü, fzl oln

Detaylı

Adı ve Soyadı : Nisan 2011 No :... Bölümü :... MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ARA SINAV SORULARI

Adı ve Soyadı : Nisan 2011 No :... Bölümü :... MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ARA SINAV SORULARI Adı ve Soydı :................ 16 Nisn 011 No :................ Bölümü :................ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ARA SINAV SORULARI 1) Aşğıdkile hngisi/hngilei doğudu? I. Coulomb yssındki Coulomb sbiti k

Detaylı

Cumhuriyet Dental Journal. Conservative approach for condylar fractures of children: a case report

Cumhuriyet Dental Journal. Conservative approach for condylar fractures of children: a case report Cumhuriyet Dentl Journl Volume 17 Issue 3 doi:10.7126/cdj.58140.1008001903 ville t http://dergiprk.ulkim.gov.tr/cumudj/ CASE REPORT Conservtive pproch for condylr frctures of children: cse report Niht

Detaylı

Retrospective Evaluation of the Pancreatic Cancer Patients Who Received Chemoradiotherapy l

Retrospective Evaluation of the Pancreatic Cancer Patients Who Received Chemoradiotherapy l e r Ar þ t ý r m Retrospective Evlution of the Pncretic Cncer Ptients Who Received Chemordiotherpy l n i j ri O O i g in Pnkres Knserli Kemordyoterpi Uygulnn Hstlrımızın Retrospektif Olrk Değerlendirilmesi

Detaylı

Semptomatik perikardiyal efüzyonların cerrahi tedavisinde VATS, subksifoid ve minitorakotomi perikardiyal pencerenin etkinliği

Semptomatik perikardiyal efüzyonların cerrahi tedavisinde VATS, subksifoid ve minitorakotomi perikardiyal pencerenin etkinliği Dicle Tıp Dergisi / 2014; 41 (1): 99-107 Dicle Medicl Journl doi: 10.5798/diclemedj.0921.2014.01.0381 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Semptomtik perikrdiyl efüzyonlrın cerrhi tedvisinde VATS, suksifoid

Detaylı

Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının İhtiyaç Yayıncılık ın yazılı izni olmadan kopya

Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının İhtiyaç Yayıncılık ın yazılı izni olmadan kopya KMU PERSONEL SEÇME SINVI LİSNS ÖĞRETMENLİK LN BİLGİSİ ORTÖĞRETİM MTEMTİK TESTİ ÇÖZÜM KİTPÇIĞI T.C. KİMLİK NUMRSI : DI : SOYDI : TG Mıs DİKKT! ÇÖZÜMLERLE İLGİLİ ŞĞID VERİLEN UYRILRI MUTLK OKUYUNUZ.. Tstli

Detaylı

Simultaneus Bilateral Spontaneus Pneumothoraces: A Retrospective Analysis of 11 Cases

Simultaneus Bilateral Spontaneus Pneumothoraces: A Retrospective Analysis of 11 Cases e r Ar þ t ý r m Eş zmnlı Bilterl Spontn Pnömotorks: 11 Olgunun Retrospektif Anlizi l n i j ri O O i g in Simultneus Bilterl Spontneus Pneumothorces: A Retrospective Anlysis of 11 Cses h c r s Re l Bilterl

Detaylı

Muhasebe Bilgilerinin Değer İlişkisinde Firmalara Özgü Faktörlerin Etkisi (*)

Muhasebe Bilgilerinin Değer İlişkisinde Firmalara Özgü Faktörlerin Etkisi (*) Attürk Üniversitesi Sosyl Bilimler Enstitüsü Dergisi 2013 17 (3): 313-326 Muhsebe Bilgilerinin Değer İlişkisinde Firmlr Özgü Fktörlerin Etkisi (*) Bülent AKKAYA (**) Hüseyin AKTAŞ (***) Öz: Muhsebe bilgilerinin

Detaylı

İnşaat Sektörüne Özgü İş Güvenliği Yönetim Sisteminin Aksiyomatik Tasarım İlkeleriyle Oluşturulması

İnşaat Sektörüne Özgü İş Güvenliği Yönetim Sisteminin Aksiyomatik Tasarım İlkeleriyle Oluşturulması İnşt Sektörüne Özgü İş Güvenliği Yönetim Sisteminin Aksiyomtik Tsrım İlkeleriyle Oluşturulmsı Öğr. Gr. Mert UZUN (mertuzunn@gmil.com) Doç. Dr. Selçuk ÇEBİ (scebi@yildiz.edu.tr) İçindekiler Amç Yöntem Bulgulr

Detaylı

LYS1 / 4.DENEME MATEMATİK TESTİ ÇÖZÜMLERİ

LYS1 / 4.DENEME MATEMATİK TESTİ ÇÖZÜMLERİ . İki bsmklı toplm sı vdı. ile lınd sl olmsı için ve e tm bölünmemeli e bölünen sıl 8 det e bölünen sıl det LYS /.NM MTMTİK TSTİ ÇÖZÜMLİ 8. - ` j - 8 k - 8 8-8 8 nck ʼin ktı oln sıl ( tne) kee lındı. -

Detaylı

Çocuk Acil Ünitesine Başvuran 0-18 Yaş Arası Zehirlenme Olgularının İncelenmesi

Çocuk Acil Ünitesine Başvuran 0-18 Yaş Arası Zehirlenme Olgularının İncelenmesi Arştırmlr / Reserches DOI: 10.5350/SEMB2014480105 Çocuk Acil Ünitesine Bşvurn 0-18 Yş Arsı Zehirlenme Olgulrının İncelenmesi Dilek Aygin 1, Hnde Açıl 1 ÖZET: Çocuk cil ünitesine bşvurn 0-18 yş rsı zehirlenme

Detaylı

Pankreas Kanserli Kemoradyoterapi Uygulanan Hastalarımızın Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi h

Pankreas Kanserli Kemoradyoterapi Uygulanan Hastalarımızın Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi h e r Ar þ t ý r m Retrospective Evlution of the Pncretic Cncer Ptients Who Received Chemordiotherpy l n i j ri O O i g in Pnkres Knserli Kemordyoterpi Uygulnn Hstlrımızın Retrospektif Olrk Değerlendirilmesi

Detaylı

Multipl Sklerozda Depresyon, Fonksiyonel Durum ve Yaşam Kalitesi İlişkisi: Bir Rehabilitasyon Merkezi Deneyimi

Multipl Sklerozda Depresyon, Fonksiyonel Durum ve Yaşam Kalitesi İlişkisi: Bir Rehabilitasyon Merkezi Deneyimi Özgün Arştırm / Originl Investigtion Multipl Sklerozd Depresyon, Fonksiyonel Durum ve Yşm Klitesi İlişkisi: Bir Rehbilitsyon Merkezi Deneyimi Reltionship with Functionl Sttus nd Qulity of Life Associted

Detaylı

ÇÖZÜM SORU. Küpün yan yüzünü açal m. En k sa yol, do rusal uzakl k oldu undan, Bir dikdörtgenler prizmas n n ayr tlar a, b, c dir.

ÇÖZÜM SORU. Küpün yan yüzünü açal m. En k sa yol, do rusal uzakl k oldu undan, Bir dikdörtgenler prizmas n n ayr tlar a, b, c dir. GMTR eginin bu sy s nd Uzy Geometi, isimlein ln ve Hcimlei konusund çözümlü soul ye lmktd. u konud, ÖSS de ç kn soul n çözümü için geekli temel bilgilei ve ptik yoll, soul m z n çözümü içinde t ltmy mçld

Detaylı

İstatistik I Bazı Matematik Kavramlarının Gözden

İstatistik I Bazı Matematik Kavramlarının Gözden İsttistik I Bzı Mtemtik Kvrmlrının Gözden Geçirilmesi Hüseyin Tştn Ağustos 13, 2006 İçindekiler 1 Toplm İşlemcisi 2 2 Çrpım İşlemcisi 6 3 Türev 7 3.1 Türev Kurllrı.......................... 8 3.1.1 Sbit

Detaylı

Günlük Bülten. 26 Mart 2013. TCMB bugün saat 14:00'da faiz kararını açıklayacak

Günlük Bülten. 26 Mart 2013. TCMB bugün saat 14:00'da faiz kararını açıklayacak X U10 0 US D/ TRY (S ğ t f ) 26 Mt 2013 Slı Günlük Bülten İMKB veilei İMKB 100 82,765.6 Piys Değei-TÜM ($m) 321,134.8 Hlk Açık Piys Değei-TÜM ($m) 91,731.9 Günlük İşlem Hcmi-TÜM ($m) 1,258.63 Yutdışı piysl

Detaylı

Mustafa YAĞCI, yagcimustafa@yahoo.com Parabolün Tepe Noktası

Mustafa YAĞCI, yagcimustafa@yahoo.com Parabolün Tepe Noktası Mustf YĞCI www.mustfgci.com.tr, 11 Ceir Notlrı Mustf YĞCI, gcimustf@hoo.com Prolün Tepe Noktsı Ö nce ir prolün tepe noktsı neresidir, onu htırltlım. Kc, prolün rtmktn zlm ve zlmktn rtm geçtiği nokt dieiliriz.

Detaylı

Web Tabanlı Yoğun Bakım Karar Destek Sistemi

Web Tabanlı Yoğun Bakım Karar Destek Sistemi TURKMIA 10 Proceedings 26 VII. Ulusl Tıp Bilişimi Kongresi Bildirileri Web Tbnlı Yoğun Bkım Krr Destek Sistemi Deniz ÖZEL, Uğur BİLGE, Neşe ZAYİM, Melike CENGİZ Osmn SAKA b, Ftih ÖZBEK, Biyoisttistik ve

Detaylı

l Dil Kanserlerinde Boyun Metastazı / Neck Metastasis in Tongue Cancer

l Dil Kanserlerinde Boyun Metastazı / Neck Metastasis in Tongue Cancer e l A þ t ý m The Effects of Tumou Thickness nd Size on Cevicl Lymph Node Metstsis in Tongue Cnce n i j i O O i g in Dil Knseleinde Tümö Klınlığı ve Boyutun Sevikl Lenf Nodu Metstzın Etkilei h c s Re l

Detaylı

Velilere Yönelik Soru Formu

Velilere Yönelik Soru Formu Velilere Yönelik Soru Formu Eğitim Stndrtlrı Pilot Çlışmsı 4. Sınıf Mtemtik Okul Sınıf Öğrenci Sevgili veliler, Sevgili velyet shipleri, Çocuğunuzun sınıfı, mtemtik eğitim stndrtlrın ilişkin bir pilot

Detaylı

EMEKLILIK SİSTEMLERİ SINAV SORULARI WEB-ARALIK 2015. Bireysel emeklilik sistemine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi(leri) yanlıştır?

EMEKLILIK SİSTEMLERİ SINAV SORULARI WEB-ARALIK 2015. Bireysel emeklilik sistemine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi(leri) yanlıştır? EMEKLILIK SİSTEMLERİ SINAV SORULARI WEB-ARALIK 2015 Sou-1 Bieysel emeklilik sistemine ilişkin olaak aşağıdakileden hangisi(lei) yanlıştı? I. Bieysel emeklilik sistemindeki biikimle Sosyal Güvenlik Sistemine

Detaylı

1. Değişkenler ve Eğriler: Matematiksel Hatırlatma

1. Değişkenler ve Eğriler: Matematiksel Hatırlatma DERS NOTU 01 Son Hli Değildir, tslktır: Ekleme ve Düzenlemeler Ypılck BİR SOSYAL BİLİM OLARAK İKTİSAT VE TEMEL KAVRAMLAR 1 Bugünki dersin işleniş plnı: 1. Değişkenler ve Eğriler: Mtemtiksel Htırltm...

Detaylı

Knowlodge of Tuberculosis Among Health Higher School Students. Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Tüberküloz Bilgi Düzeyi. n i. j O.

Knowlodge of Tuberculosis Among Health Higher School Students. Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Tüberküloz Bilgi Düzeyi. n i. j O. e l A þ t ý m Knowlodge of Tubeculosis Among Helth Highe School Students n i j i O O i g in Sğlık Yüksekokulu Öğencileinin Tübeküloz Bilgi Düzeyi h c s Re l Tübeküloz Bilgi Düzeyi / Tubeculosis Knowledge

Detaylı