OPRİSK DERGİSİ ABONELİK KOŞULLARI VE SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OPRİSK DERGİSİ ABONELİK KOŞULLARI VE SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ"

Transkript

1 OPRİSK DERGİSİ ABONELİK KOŞULLARI VE SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ FORS Kurumsal Risk Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.(FORS) tarafından yürütülen ve işbu sözleşme kapsamında belirtilen hizmetlerin sağlandığı OpRisk Dergisi internet sitesinin müşterileri (Abone/Kullanıcı) tarafından kullanımına yönelik genel şart ve koşullar aşağıda düzenlemiş olup, bu şart ve koşullar bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır. İşbu Sözleşme FORS Kurumsal Risk Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ile OpRisk Dergisi ne abonelik isteğini beyan eden Abone arasında, Kullanıcının Abone adına OpRisk Dergisi ne abonelik şartlarını okuyup, Abonenin temsil ve ilzam yetkilerinin ıslak imzalarını ve yetki belgelerinin onaylı suretlerini içeren basılı Sözleşmenin OpRisk Dergisi ne ulaşması ve OpRisk Dergisi nin sözleşmeyi kabul ettiği beyanı ile geçerlilik kazanır. Abone OpRisk Dergisi ne üye olarak, OpRisk Dergisi Abonelik Koşulları ve Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi'nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile müzakere ettiğini ve anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul eder. OpRisk Dergisi tarafından sunulan içerik, telif hakları hukuku ve milletlerarası telif hakları anlaşmaları ile korunmuştur. OpRisk Dergisi tarafından sunulan içerik, hiçbir şekil ve şart dâhilinde Abone ye satılmamış olup, Abone ye ancak ve sadece lisans alarak kendi ihtiyaçları doğrultusunda kullanma hakkı verilmiştir. 1. TANIMLAR Bu Sözleşmenin başka bölümlerinde tanımlanan diğer koşullara ilaveten, aksi belirmediği sürece aşağıdaki tanımlar Sözleşme genelinde geçerli olacaktır: A. OpRisk Dergisi ve markası FORS Kurumsal Risk Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri Ltd.Şti ne ait olup, yönetimi ve her türlü hakkı ve sorumluluğu da FORS Kurumsal Risk Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri Ltd.Şti ne aittir. B. Abone; işbu Sözleşmeye taraf olan gerçek veya tüzel kişidir. C. Kullanıcı; OpRisk Dergisi Platformunu, kendisi veya Abone tüzel kişilik adına, üyelik ve lisans koşullarına uygun olarak kullanan gerçek kişidir. D. OpRisk Dergisi Platformu; OpRisk Dergisi'ne ait internet sitesi/siteleri, uygulamalar, araçlar, platformlar ve/veya söz konusu hizmetin sunulduğu diğer elektronik ortamlar anlamına gelecektir. E. Müşteri Hizmetleri; OpRisk Dergisi nin veya bu Sözleşmede belirtilen benzer bir adresten ulaşılabilen OpRisk Dergisi ne ait müşteri hizmetleri servisi anlamına gelecektir. F. Harici Ağ; (kullanıcı adı ve şifrenin tanımlanmasından sonra) sayfasından Kullanıcı Bilgilerini yüklemek, değiştirmek, doğrulamak, güncellemek ve/veya düzeltmek üzere Kullanıcının erişimine açık çevrimiçi (online) sistem anlamına gelecektir. G. Fikri Mülkiyet Hakkı; FORS mülkiyeti altındaki OpRisk Dergisi nin patent, telif hakkı, icat, veri tabanı hakları, tasarım hakkı, tescilli tasarım, tescilli marka, ticari ünvan, marka, logo, hizmet markası, teknik bilgi, faydalı model, tescilsiz tasarım veya ilgili durumlarda benzeri bir hak, teknik bilgi, firma adı veya ticari ünvan, alan adı (örneğin;.com,.nl,.fr,.eu vb her türlü uzantıya sahip) edinmeye yönelik herhangi bir başvuru, veya tescilli veya tescilsiz benzeri başka 1/8

2 2/8 hak ve yükümlülükler veya dünyadaki herhangi bir ülkede veya yetki alanında geçerli diğer bir sınai veya fikri mülkiyet hakkına işaret eder. H. Platformlar; OpRisk Dergisi nin ürün ve hizmetlerinin sunulduğu OpRisk Dergisi ve FORS un iştiraki diğer şirketler ile iş ortaklarına ait internet sitesi/siteleri uygulamalar, araçlar, platformlar ve bu anlamdaki her türlü diğer elektronik ve/veya basılı iletişim araçları kastedilir. I. Hizmet; Kullanıcıların, OpRisk Dergisi web sitesinde sunulan bilgileri okuyabilmelerine, OpRisk Dergisi sisteminde bulunan ve Kullanıcı bazında tanımlanmış belirli dosyaları transfer edebilmelerine olanak sağlayan işlemler bütününü ifade eder. 2. HİZMETTEN FAYDALANMA KOŞULLARI A. OpRisk Dergisi nin hizmetleri, OpRisk Dergisi sistemine kayıtlı üye Kullanıcılara özeldir. Kullanıcı, bu amaçla OpRisk Dergisi tarafından kendisine sağlanan şifresini paylaşamaz. Birden fazla Kullanıcısı olan kurumlarda işbu sözleşme her bir Kullanıcı için ayrı ayrı olmak ve tüm şartları ile hüküm ifade etmek üzere bağlayıcıdır. B. Her bir Kullanıcı sadece tek bir lisans hakkına sahiptir. Her bir ilave Kullanıcı için ayrı bir lisans alınması gerekmektedir. OpRisk Dergisi hizmetleri için alınan bir lisans, değişik bilgisayarlar arasında paylaşılamaz veya aynı zamanda kullanılamaz. C. OpRisk Dergisi nden hizmet almak isteyen Kullanıcıların, web sayfası arayüzü üzerinden Kullanıcı üyelik kaydı yapması ve kullanıcı adı ile şifresi alması gerekmektedir. Kullanıcı, web sayfasında belirlenen bilgileri tam, doğru ve eksiksiz olarak doldurmayı ve söz konusu bilgilerin kendisine ait ve güncel olduğunu kabul ve taahhüt eder. D. Abonelik; Abone veya Aboneyi temsil ve ilzama yetkili kişiler ile Kullanıcının ıslak imzaları bulunan Sözleşmenin, en son imza sirküleri ile birlikte OpRisk Dergisi ne ulaştırılması ve Abone için belirlenmiş bulunan yıllık kullanım bedelinin peşin olarak OpRisk Dergisi banka hesaplarına yatırılması ile başlar. OpRisk Dergisi nin her zaman, hiçbir gerekçe göstermeksizin, yatırılan ücreti iade ederek Abonelik başvurusunu reddetmesi hakkı saklıdır. E. Abonelik kaydı esnasında; tüzel kişilerin şirket unvanı, vergi dairesi, vergi numarası, adresi ile şirket temsilcisinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası bilgileri ve Şirketi temsil ve ilzama yetki belgesi örneği; yabancı tüzel kişi temsilcisi ise az evvel sayılanlara ek olarak, pasaport numaraları; gerçek kişi kullanıcıların ise Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası bilgilerinin belirtilmesi zorunludur. Aksi takdirde abonelik kabul edilmeyecektir. F. Abonelik kaydı sırasında, her Kullanıcı'ya, bir Kullanıcı adı ve Şifresi atanır. Bu şekilde OpRisk dergisi, her kullanıcı için bir Abonelik hesabı açmış olur. Abone ismi, bir e-posta adresi veya internet alan adı olamaz, hakaret içeren bir söz veya ahlaka mugayir bir ifade kullanılamaz. Bu tarz bir kullanım durumunda OpRisk Dergisi durumu fark ettiği anda söz konusu Kullanıcı'nın aboneliğini sona erdirmeye yetkili olup, oluşabilecek zararlardan da mesul olmayacaktır. Farklı isimlerle birden fazla abonelik hesabı oluşturulması OpRisk Dergisi nin yazılı onayına tabidir. Kayıt işlemi uygun şekilde tamamlandıktan ve ödeme gerçekleştikten sonra OpRisk Dergisi; Kullanıcı nın belirttiği adresine, Kullanıcı ya ait olan şifre ve kullanıcı adı içeren bir e-posta ile onay bilgisi gönderir. G. Yukarıda yazılanlara uygun olmayan şekilde; yanlış, yanıltıcı veya hatalı beyan ve bilgilerle abonelik işlemi gerçekleştiren Kullanıcıların, olası talep ve itirazları karşısında OpRisk Dergisi nin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3 3/8 H. OpRisk Dergisi, bu sözleşmedeki şartları öncelikle Abone bilgisine sunarak, her zaman ve tek taraflı olarak değiştirme hakkına sahiptir. OpRisk Dergisi, bu yöndeki bildirimlerini Abone ye kayıtlı e-posta yolu ile yapacaktır. I. Abone, OpRisk Dergisi tarafından kendisine yapılan OpRisk Dergisi Sözleşme değişiklik bildirimine, bu bildirimin kendisine ait e-posta adresine iletilmesinden itibaren 10 iş günü içerisinde itiraz etmezse, söz konusu değişikliği kayıtsız şartsız kabul etmiş sayılır. Bu halde, yapılan değişiklik işbu Sözleşme nin ayrılmaz bir parçası olarak taraflar arasında geçerlidir. Abone nin söz konusu değişikliğe itiraz etmesi halinde ise taraflar öncelikle konuyu görüşerek, değişiklik önerisini iyi niyetli bir çaba ile karşılıklı olarak müzakere ederler. Bu müzakereden bir sonuç çıkmaması durumunda OpRisk Dergisi, ilgili Kullanıcının aboneliğini sona erdirme hakkına sahiptir. J. Kullanıcı, OpRisk Dergisi sitesinde yayınlanan aboneliğine münhasır bilgi, görsel, sunum, hesaplama, gibi her türlü elektronik ya da fiziksel veriyi yalnızca kendi kullanımı için edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu verilerin Kullanıcı tarafından üçüncü şahıslar ile ücretli ya da ücretsiz olarak her şekilde paylaşılması durumunda OpRisk Dergisi, işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedip, Kullanıcının Aboneliğini sona erdirme ve her türlü yasal yollara başvurma hakkına sahiptir. K. Tüzel kişi çoklu Abone, tüm Kullanıcılarının bu sözleşme koşullarına uymasını sağlamakla yükümlüdür. L. Tüzel kişi çoklu Aboneliklerde, Kullanıcıların bu sözleşmeye aykırı eylemlerinden, Kullanıcı ve Abone tüzel kişiliği müşterek olarak ve müteselsilen sorumludur. 3. KULLANICI HESABI ve SİSTEM BÜTÜNLÜĞÜ A. Her Kullanıcı, hesabındaki bilgilerin doğru ve güncel tutulmasından sorumludur. Eğer Kullanıcı bilgilerinde bir değişiklik olursa, ya da Kullanıcı Abone firmadan ayrılırsa, Abone bunu, OpRisk Dergisi ne en geç iki işgünü içinde bildirmek zorundadır. B. Bir Kullanıcı hesabı başka bir gerçek ya da tüzel kişiye devredilemez veya başkasına amaç ne olursa olsun kullandırılamaz. Her Kullanıcı, kendi hesabının sadece kendisi tarafından kullanılıyor olmasından sorumludur. Bu sebepten dolayı her Kullanıcı şifresini gizli tutmakla yükümlüdür. Bu çerçevede, bir Kullanıcı hesabı üzerinden yapılan her türlü işlemden her durum ile her hal ve karda, şifrenin iletilmiş olduğu Kullanıcı sorumludur. C. Eğer Kullanıcı kendi hesap bilgilerinin üçüncü şahısların eline geçtiğini fark ederse, OpRisk Dergisi ni bu konuyla ilgili derhal bilgilendirmelidir. OpRisk Dergisi, Kullanıcı tarafından bildirilen problemli hesabı bloke eder (engeller) ve problem çözülünceye kadar hesap kapalı kalır. Sorunun Kullanıcı tarafından fark edilmesi ve OpRisk Dergisi ne bildirilmesi ile OpRisk Dergisi nin hesabı bloke etmesine (engellemesi) kadar geçen süre zarfında, hesaptan yapılmış her türlü işlemden ve bu işlemler sebebiyle FORS un uğrayabileceği zararlardan Kullanıcı ve Abone müştereken sorumludur; Kullanıcı bu sebepten ötürü OpRisk Dergisine herhangi bir sorumluluk yükleyemez ve herhangi bir sorumluluk rücu edemez. D. Kullanıcılar OpRisk Dergisi nin yarattığı içeriği, yeniden yazamazlar, herhangi bir şekilde değiştiremezler, ücretli ya da ücretsiz olarak paylaşım, satış, dağıtım ve pazarlamasını yapamazlar. Bu durumda OpRisk Dergisi, sistem güvenliği ve devamlılığı açısından, hesap bloke etme (engelleme) dâhil, her türlü tedbiri alma ve kullanıcı ve ilgili abone hakkında yasal yollara başvurarak tazminat talep etme hakkına sahiptir.

4 4/8 4. ABONELİK ÜCRETİ ÖDEMELERİ A. Aboneler, ödeyecekleri yıllık hizmet dönem bedellerini, OpRisk tarafından belirlenen tutarlarda ve OpRisk dergisi hesabına, abonelik dönemi başında peşin olarak öderler. Abonelik başlangıcında yapılan ödeme tutarı, ücret tamamen ödendikten sonra, OpRisk Dergisi tarafından dönem içinde değiştirilemez. Ancak OpRisk dergisi, ödeme tutarlarını herhangi bir zamanda değiştirme hakkını ve abonenin yeni dönem/takip eden dönem için yapacağı ödemesinin, belirlediği yeni tutarlar üzerinden yapılmasını isteme hakkını her zaman saklı tutar. B. OpRisk Dergisi abonelik bedeli; a) Tek kullanıcı paketi için 500 ABD Doları, b) 2-4 kullanıcı paketi için kullanıcı başına 400 ABD Doları, c) 5-9 kullanıcı paketi için kullanıcı başına 350 ABD Doları, d) 10+ kullanıcı paketi için 5,000 ABD Doları olarak hesaplanır. Ödemeler yıllık bazda ve peşin olarak tahsil edilir. C. OpRisk Dergisinin Abonelerin sistemleri ile entegre edilmesi mümkündür. bu durumda ücretlendirme, sisteme bağlı kullanıcı sayısı üzerinden, (B) şıkkında belirtilen esaslara göre yapılır. D. ABD Dolarının TL karşılığı, ödeme tarihindeki T.C. Merkez Bankası Döviz Alış Kuru üzerinden hesaplanır. E. Fiyatlara KDV dâhil değildir. F. Ödeme; Abone tarafından, OpRisk Dergisi nin bildirdiği banka hesaplarına ve %18 oranındaki KDV ilave edilmiş tutar üzerinden yapılacaktır. Ödemeler için bankalar tarafından alınabilecek olan tüm masraflar Abone ye aittir. G. OpRisk dergisi tarafından düzenlenecek olan Fatura Abonenin belirttiği adrese posta, faks veya e-posta ile gönderilecektir. H. Abone; işbu Sözleşmenin imzalanmasından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak OpRisk Dergisi ne bildirim yapmak şartıyla, abonelikten vazgeçme hakkına sahiptir. Ancak bu durumda dahi, Sözleşmenin V, VII, VIII ve IX. Maddeleri geçerli kalacaktır. Bu durumda OpRisk dergisi, Aboneden aldığı ödeme tutarının yarısını iade eder. 5. OPRİSK DERGİSİ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ A. OpRisk Dergisi Kullanıcıdan site ile ilgili yorum ve sitenin belirli yönleriyle ilgili olarak bir puanlama yapmalarını isteyebilir. B. OpRisk Dergisi nin bu yorumları ve puanları (isim ve abone adı belirtmeden) kendi Platformlarına koyma veya diğer medya kanallarında yayınlama hakkını saklı tutar. Abone ve Kullanıcı, OpRisk Dergisi nin bu yorumların yayımcısı değil dağıtıcısı olduğunu (doğruluğunu ispatlama yükümlülüğü olmadığını) kabul eder. C. OpRisk Dergisi, Kullanıcı değerlendirmelerini hakaret veya bir bireyin adının anılması ihtimaline karşın izlemek ve değerlendirmek için azami çabayı göstermeyi taahhüt eder. OpRisk Dergisi, değerlendirmelerin küfür içermesi veya bir bireyin adına atıfta bulunması ihtimaline

5 5/8 karşın istenmeyen değerlendirmeleri reddetme, düzeltme veya yayından kaldırma haklarını muhafaza eder. D. OpRisk Dergisi Kullanıcı değerlendirmeleri (ve bunların içeriği veya yayınlanmasının veya dağıtımının sonuçları) hakkında Kullanıcı ile herhangi bir tartışma, müzakere veya muhaberatta bulunmayacaktır. 6. ÇEVRİMİÇİ PAZARLAMA ve PPC BAZLI REKLAMLAR A. OpRisk Dergisi, Kullanıcının ad(lar)ını e-posta ile pazarlama ve/veya tıklama başına ödeme (PPC) esaslı reklamlar dâhil olmak üzere çevrimiçi pazarlamada kullanarak Kullanıcının tanıtımını yapma hakkına sahiptir. OpRisk Dergisi kendi hesabına ve takdirine bağlı olmak suretiyle çevrimiçi pazarlama kampanyaları yürütür. B. Abone ve Kullanıcı, OpRisk Dergisi nin Fikri Mülkiyet Haklarını kullanan anahtar sözcükleri satın almak yoluyla özellikle OpRisk Dergisi markasını hedeflememeyi kabul eder. 7. BEYAN VE TAAHHÜTLER Aboneler ve Kullanıcılar, işbu Sözleşmenin süresi boyunca; A. OpRisk Dergisi nin bilgi kaynağı olarak kullandığı Üçüncü Tarafların açıklamalarıyla ilgili herhangi bir fiil, yanlışlık veya eksiklikten, OpRisk Dergisi ni herhangi bir şekilde sorumlu tutamaz. B. FORS un üçüncü tarafların açıklamalarını esas alarak kendisinin yaptığı ve OpRisk Dergisinde yer verdiği tanımlamalar, sınıflandırmalar, analizler ve benzeri çalışmalar Veritabanı Nasıl Okunmalı açıklamasında yer verildiği şekliyle yapılacak olup, kullanıcı ve abone OpRisk Dergisini Veritabanı nasıl okunmalı dokümanında açıklandığı şekliyle kabul ettiğini ve kullanacağını taahhüt eder. C. Abone ve Kullanıcılar, faaliyet ve işlerini idare, icra ve devam ettirmek için gerekli her türlü izin, ruhsat ve diğer idari salahiyetlere haiz olduğunu ve riayet ettiğini beyan ve taahhüt eder. D. Oprisk Dergisi, kendisinin ağır kusur veya ihmalinden kaynaklanan haller hariç olmak üzere Platformlardaki, Hizmetteki ve/veya Harici Ağdaki herhangi bir (geçici ve/veya kısmi) arıza, aksaklık süresi, kesinti veya kullanılamama durumu ile ilgili olarak Abone ve Kullanıcılara karşı yükümlülük kabul etmez. 8. TAZMINAT VE YÜKÜMLÜLÜK Abone ve/veya Kullanıcı tarafından; ya da Abone ve/veya Kullanıcının bilgisi dahilinde olsun veya olmasın kullanıcı bilgileri her ne şekilde edinilmiş olursa olsun; Abone ve/veya Kullanıcı dışındaki üçüncü kişilerce OpRisk Dergisi sitesinden temin edilen ve sadece aboneliğe münhasır olan: bilgi, doküman, görsel, sunum, tablo, hesaplama gibi her türlü elektronik ya da fiziksel verinin ücretli ya da ücretsiz olarak 3. taraflarla paylaşım, satış, dağıtım ve pazarlanması durumunda, gerçek ve/veya tüzel kişi Abone, Fikri Mülkiyet Hakkını ihlaline dayalı olarak 100,000 TL tutarında tazminatı nakden ve defaten OpRisk Dergisi ne ödemeyi; buna ilaveten, bu paylaşım, satış, dağıtım ve pazarlama faaliyetinden sağladığı ücreti ve bu işlemlerle ilgili olarak OpRisk Dergisi nin yaptığı hukuki takibat ve masrafları (yasal avukatlık ücretleri ve masrafları sınırsız olarak dahil olmak üzere) ile OpRisk Dergisinin bu sebepten ötürü uğradığı

6 6/8 tahribatın tüm manevi zararlarını da telafi ve tazmin etmeyi gayrikabili rücu olarak kabul eder. Bu konuda OpRisk Dergisinin her türlü yasal hakkı saklıdır. 9. SÜRE, FESIH VE TECIL A. Aksi şekilde mutabakata varılmadığı sürece işbu Sözleşme, taraflarca yukarıda belirtildiği şekil ve çerçevede ıslak imzaları haiz olarak onaylandıktan ve abonelik ücreti yatırıldıktan sonra, (OpRisk Dergisi tarafından da imzalanmasını müteakip, imza tarihi itibariyle 1 yıl süre ile geçerlidir. B. Taraflardan biri, 30 gün önceden diğer tarafa yazılı olarak fesih ihbarında bulunarak işbu sözleşmeyi, süre sonundan evvel fesih hakkına sahiptir. Fesih durumunda 4.F maddesi hariç olmak üzere, OpRisk dergisi almış olduğu abonelik tutarını iade etmez. C. Bir yıllık sürenin sonunda, taraflardan biri, süre bitiminden evvel 30 gün önceden diğer tarafa yazılı olarak sözleşmenin yenilemeyeceği ihbarında bulunmaz ise işbu sözleşme, ödeme tutarı hariç olmak üzere, aynı şartlar ile uzar. Ödeme tutarı, yeni abonelik dönemi için OpRisk dergisinin belirlediği ve ilan ettiği yeni ödeme tutarları üzerinden yapılır. Ödeme yapılmadığı sürece OpRisk dergisi Aboneye yeni dönem için bilgi/veri iletimini, yeni dönem ödemesi yapılıncaya kadar engelleme hakkını diğer tüm yasal hakları ile birlikte haizdir. D. OpRisk dergisi aşağıdaki durumlarda, gerekçesiz olarak ve önceden her hangi bir bildirim yapması beklenmeksizin işbu Sözleşmeyi derhal geçerli olacak şekilde tek taraflı olarak feshedebilir. a. Diğer Tarafın Sözleşme koşullarından herhangi birini ihlal etmesi. b. Abonenin İflas (ilanı veya talep arzı) hali içine girmesi veya kullanım ücreti ödemesini yapmaması. OpRisk Dergisi, bu şartların herhangi birinin gerçekleştiği ve sözleşmeyi feshetmesi durumunda, almış olduğu abonelik tutarını hiç bir şekilde iade etmez. Abone; bu durum karşısında OpRisk Dergisi ne her hangi bir hak ve sorumluluk ihlali isnat ederek hiçbir şekilde tazminat talep etme ve/veya tazmin isteğini rücu etmeyeceğini kabul eder. 10. ABONELİĞİN ASKIYA ALINMASI OpRisk Dergisi; aşağıdaki durumlardan herhangi birinde Aboneye yönelik olarak ve Abone nezdindeki bütün hizmetlerini derhal askıya alma hakkına sahiptir. Hizmetin askıya alınması durumunda Abone, OpRisk Dergisine maddi veya manevi her hangi bir hak kaybı, tazminat, ödeme iadesi ve benzeri, kayba delalet eden şart ve hizmet eksikliği talebinde bulunamaz. A. Abonenin kullanım ücretlerini ödememesi veya eksik ödemesi. B. Abonenin ve/veya Kullanıcının Harici Ağa yanlış veya yanıltıcı bilgi yerleştirmesi. 11. GEÇERLİLİĞİ KAYBOLMAYAN HUSUSLAR İşbu sözleşme nin V, VII, VIII ve IX. Maddelerinin geçerliliği bila kayd-u şart olarak yürürlükte olup, her türlü fesih, askıya alma ve/veya sözleşmenin süresinde sona ermesi hallerinde dahi geçerlilik arzedecektir.

7 7/8 12. DEFTER VE KAYITLAR Bir anlaşmazlık durumunda OpRisk Dergisi nin her türlü yasal defter ve kayıtları ile diğer maddi kayıtları (Harici Ağ bildirimleri, fakslar, e-postalar), kesin delil sayılacaktır. 13. GİZLİLİK A. Gizli Bilgiler; OpRisk dergisi Sitesinde yayınlanan her türlü veri, müşteri bilgileri, işlem hacmi, pazarlama ve iş planları, OpRisk Dergisinin özel veya gizli bilgi olarak sınıflandırdığı veya bu ibare ile açıkladığı veya Aboneye, özel ve gizli muamelesi yapması gerektiğini bildirdiği ticari, mali, teknik, operasyonel ve kamuya açık olan ve olmayan tüm bilgi ve benzeri diğer bilgilerden oluşur. B. İşbu Sözleşmenin Tarafları: a. Gizli Bilgilerin, OpRisk Dergisinin münhasır mülkiyetinde olduğunu bilmek ve Gizli Bilgileri işbu Sözleşmenin amacı dışında başka bir amaçla kullanmamak, b. Gizli Bilgilerin mahremiyetini ve gizliliğini korumak için; kullanıcılarının, çalışanlarının, yetkililerinin, temsilcilerini uyarmak, bilgilendirmek ve bu amaçla ihtiyati yöntemlere başvurmak, c. Gizli Bilgileri sadece bu Sözleşmenin amacı için ve bu bilgileri bilmesi gereken yetkilendirilmiş Kişilerle paylaşmak. d. Gizli Bilgileri kopyalamamak, yayımlamamak, satış, dağıtım ve pazarlamasını yapmamak ve/veya bu amaca matuf veya bu sonucu doğuracak olan eylemlere taraf ve aracı olmamak, diğer kişilere ifşa etmemek veya (işbu Sözleşmenin koşulları uyarınca olmayan amaçlarla) kullandırmamak ve yetkilendirilmiş Kişilerin de bu amaca uygun davranmasını sağlamayı temin etmek; e. OpRisk Dergisinin yazılı talebini iletmesi durumunda Abone, söz konusu Gizli Bilgileri (basılı ve elektronik) kopyalarıyla beraber iade veya itlaf etmek konularında mutabık kalmışlardır. C. Yukarıda 2. Maddede anılanlardan bağımsız olarak; a. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından açıklanan, kamu malı sayılan veya kamu malı olduğu sonradan açıklanan b. Kanun, mahkeme emri, celp veya devlet salahiyeti uyarınca ifşa edilmesi gereken ve istenen bilgiler Gizli Bilgi olarak addedilmeyecektir. D. Taraflar, verilerin gizliliğini ve mahremiyetini muhafaza etmek ve izinsiz kullanımı veya dağıtımını engellemek için ticari aklıselim çerçevesinde çaba gösterecektir. Taraflar, kişisel verilerin işlenmesi ve gizliliğin korunması ile ilgili olarak AB Parlamentosu ve AB Konseyi nin bu konudaki 95/46/EC ve 2002/58/EC sayılı Yönergelerine riayet etmeyi kabul ederler. 14. DİĞER KONULAR A. Abone, OpRiskDergisi nin yazılı izin ve onayını almadan, işbu Sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini devir ve temlik edemez. OpRisk Dergisi bu hak ve yükümlülüklerini, Abone nin onay ve iznine tabi olmadan; iştiraki olan ve/veya dolaylı olarak iştirak ettiği şirketler ile

8 8/8 istediği veya partner, banner veya benzer bir ticari işbirliği içinde olduğu yasal elektronik veya basılı iletişim kanallarına devredebilir. B. İşbu sözleşme ve koşulların özgün Türkçe nüshası başka dillere tercüme edilmiş olabilir. Bu halde, tercüme, nezaketen yapılmış olup sadece ofis içi bilgi notu olarak kullanılabilir. Sözleşmenin bu şart ve koşullarının yorumunda veya içeriklerde anlaşmazlık olması durumunda veya Türkçe nüshası ve diğer dillerdeki nüshalar arasında çakışma, belirsizlik, tutarsızlık veya uyuşmazlık durumlarında Türkçe imzalı nüsha hâkim, bağlayıcı ve nihai olacaktır. 15. YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ İşbu Sözleşme münhasıran Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve mevzuatına tabi olacaktır. İşbu Sözleşmede aksi belirtilmediği sürece, Sözleşmeden kaynaklanan veya Sözleşme ile ilgili olarak ortaya çıkan anlaşmazlıklar veya ihlal hallinde münhasıran İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır. İşbu Sözleşme../../. tarihinde İstanbul da 6 sayfa ve 1 nüsha olarak imzalanmış ve asıl nüsha OpRisk Dergisinde kalmak üzere Aboneye aslının onaylı kopyası verilmiştir. Sözleşmenin Damga Vergisi yükümlülüğü Aboneye aittir. Damga vergisi OpRisk Dergisi tarafından makbuz mukabili yerine getirilecek, hissesine düşen kısım için Aboneye rücu edilecektir. OpRisk Dergisi FORS Kurumsal Risk Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. Barbaros Bulvarı, Serencebey Yokuşu, Fırat İş Hanı, No: 1 Kat: 4 Daire: 31 Beşiktaş / İSTANBUL Beşiktaş Vergi Dairesi No: Temsil ve İlzama Yetkili Olan Kişiler ABONE Firma Ünvanı Adresi Vergi Dairesi ve No. Telefon Fax Web Adresi Temsil ve İlzama Yetkili Olan Kişiler KULLANICI(LAR) E-posta Adresi : Telefon No : Fax :

OPRİSK DERGİSİ ABONELİK KOŞULLARI VE SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ

OPRİSK DERGİSİ ABONELİK KOŞULLARI VE SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ 1/5 OPRİSK DERGİSİ ABONELİK KOŞULLARI VE SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ FORS Kurumsal Risk Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.(FORS) tarafından yürütülen ve işbu sözleşme kapsamında belirtilen hizmetlerin

Detaylı

OPRİSK DERGİSİ ABONELİK KOŞULLARI VE SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ

OPRİSK DERGİSİ ABONELİK KOŞULLARI VE SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ OPRİSK DERGİSİ ABONELİK KOŞULLARI VE SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ FORS Kurumsal Risk Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.(FORS) tarafından yürütülen ve işbu sözleşme kapsamında belirtilen hizmetlerin

Detaylı

OPRİSK DERGİSİ ABONELİK KOŞULLARI VE SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ

OPRİSK DERGİSİ ABONELİK KOŞULLARI VE SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ OPRİSK DERGİSİ ABONELİK KOŞULLARI VE SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ FORS Kurumsal Risk Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. (FORS) tarafından yürütülen ve işbu sözleşme kapsamında belirtilen hizmetlerin

Detaylı

OPRİSK DERGİSİ ABONELİK KOŞULLARI VE SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ

OPRİSK DERGİSİ ABONELİK KOŞULLARI VE SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ OPRİSK DERGİSİ ABONELİK KOŞULLARI VE SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ 1/9 FORS Kurumsal Risk Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.(FORS) tarafından yürütülen ve işbu sözleşme kapsamında belirtilen hizmetlerin

Detaylı

Ofisim.com Kullanım Sözleşmesi

Ofisim.com Kullanım Sözleşmesi Ofisim.com Kullanım Sözleşmesi Bu Sözleşme, Ofisim.com 'un Müşteri ye CRM hizmetlerinin satış ve kullanım şartlarını düzenlemektedir. Müşteri ve Ofisim.com, aşağıda belirtilen şartlar üzerinde tam bir

Detaylı

SİTE KULLANIM KOŞULLARI. No:2/1 Şişli-İstanbul adresindeki Rma Aydın Danışmanlık Tanıtım Reklam Tic. Ltd.

SİTE KULLANIM KOŞULLARI. No:2/1 Şişli-İstanbul adresindeki Rma Aydın Danışmanlık Tanıtım Reklam Tic. Ltd. SİTE KULLANIM KOŞULLARI Lütfen sitemizi kullanmadan evvel bu site kullanım şartları nı dikkatlice okuyunuz. Bu sitesiyi kullanan kişilerin aşağıdaki şartları kabul etmiş oldukları varsayılmaktadır: Sitemizdeki

Detaylı

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme; a) Türk hukukuna uygun olarak kurulmuş, adresinde mukim (bundan böyle KURUMSAL BAŞVURU SAHİBİ (KBS) olarak anılacaktır) ve, b) Türk hukukuna uygun

Detaylı

Ofisim.com Kullanım Şartları

Ofisim.com Kullanım Şartları Ofisim.com Kullanım Şartları Versiyon 60104-1 İşbu sözleşme, Müşteri ye Ofisim.com 'un çevrimiçi hizmetlerinin satış ve kullanım şartlarını düzenlemektedir. Müşteri ve Ofisim.com, aşağıda belirtilen şartlar

Detaylı

HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ MADDE 1. TARAFLAR 1- SERVİS SAĞLAYICI : HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ (Sözleşmenin bundan sonraki bölümünde kısaca "Hostbey)"

Detaylı

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme; a) Türk hukukuna uygun olarak kurulmuş,... adresinde mukim.. (bundan böyle KURUMSAL BAŞVURU SAHİBİ (KBS) olarak anılacaktır) ve, b) Türk hukukuna

Detaylı

MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR İşbu sözleşme ve eki Gizlilik Politikası ndan oluşan işbu MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ ("KULLANICI

MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR İşbu sözleşme ve eki Gizlilik Politikası ndan oluşan işbu MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ (KULLANICI MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR İşbu sözleşme ve eki Gizlilik Politikası ndan oluşan işbu MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ ("KULLANICI SÖZLEŞMESİ"), KASABA BİLGİ TEKNOLOJİLERİ TİC A.Ş. ("MOBİKASABA")

Detaylı

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ. -ile- AVEA ve İŞLETMECİ bundan sonra tek tek Taraf ve birlikte Taraflar olarak anılabilecektir. ŞÖYLE Kİ:

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ. -ile- AVEA ve İŞLETMECİ bundan sonra tek tek Taraf ve birlikte Taraflar olarak anılabilecektir. ŞÖYLE Kİ: GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ İşbu gizlilik Sözleşmesi ( Sözleşme ); (1) AVEA İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ( AVEA ) Abdi İpekçi Caddesi No:75, Maçka/İstanbul, Türkiye -ile- (2) ( İŞLETMECİ ) arasında akdedilmiştir.

Detaylı

VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ

VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ Bu Vodafone Toplu Abonelik Satış Sözleşmesi (kısaca Sözleşme ), Yürürlük Tarihi Giriniz tarihinde ( Yürürlük Tarihi ), İstanbul da, 1) Büyükdere Cad. No:251 498,

Detaylı

Sözleşmeler taraflara yüklediği borçlara göre: Tek taraflı borç yükleyen sözleşmeler, İki taraflı borç yükleyen sözleşmeler olarak ayrılır.

Sözleşmeler taraflara yüklediği borçlara göre: Tek taraflı borç yükleyen sözleşmeler, İki taraflı borç yükleyen sözleşmeler olarak ayrılır. DERS NOTU - 3 Sözleşme; hukuki bir sonuç meydana gelmesi için iki veya daha çok kişinin karşılıklı ve birbirleriyle uygun irade beyanları ile gerçekleşen işlemdir. Sözleşmelerin, satış sözleşmesi, kira

Detaylı

Saygılarımızla, Ekler: (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi. Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. / / tarihinde tebellüğ aldım. Unvan: İmza :

Saygılarımızla, Ekler: (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi. Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. / / tarihinde tebellüğ aldım. Unvan: İmza : . Bankamız ile sizin arasındaki veri iletimi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi nin bir örneği ile bu sözleşmenin Bankamız açısından vazgeçilmez nitelikteki

Detaylı

C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İş bu sözleşme; Akaretler, Süleyman Seba Cad. Bjk Plaza B Blok K:1 34357, Beşiktaş/İstanbul adresinde yerleşik

Detaylı

DURMAPAY HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır)

DURMAPAY HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır) DURMAPAY HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır) İşbu Sözleşme,(a) Vatan Caddesi Midilli Sokak No:4/B Odunpazarı/Eskisehir adresinde mukim Durma Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Detaylı

E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz.

E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz. Mehmet Can HANAYLI Sanal ortamda hukuksal kurallara uyarak e-ticaret yapabileceksiniz. E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz. E-Ticarette

Detaylı

Tarih:... /... /... İŞ SÖZLEŞMESİ. Ad Soyad Kaşe - İmza Ad Soyad Kaşe - İmza

Tarih:... /... /... İŞ SÖZLEŞMESİ. Ad Soyad Kaşe - İmza Ad Soyad Kaşe - İmza Tarih:... /... /... İŞ SÖZLEŞMESİ Ad Soyad Kaşe - İmza Ad Soyad Kaşe - İmza 1 heytalks HİZMET İŞBİRLİĞİ SÖZLEŞMESİ Amaç : Bu sözleşme Müşteri heytalks ilişkisinin temel ilkelerine, ticari ve hukuki açıklık

Detaylı

KURUMSAL TİCARİ PROGRAMLAR KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

KURUMSAL TİCARİ PROGRAMLAR KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ KURUMSAL TİCARİ PROGRAMLAR KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ ABONE BİLGİ FORMU Firma Unvanı :... Firma Yetkili Web Mail :... Telefon Faks GSM Adres İlçe/İl Vergi Dairesi Vergi No Faaliyet Alanı OFİSASSİST İŞ YAZILIMLARI

Detaylı

DAVAPRO DAVA TAKİP YAZILIMI SATIŞ SÖZLEŞMESİ

DAVAPRO DAVA TAKİP YAZILIMI SATIŞ SÖZLEŞMESİ DAVAPRO DAVA TAKİP YAZILIMI SATIŞ SÖZLEŞMESİ A- TARAFLAR : 1-ZİRVE BİLGİSAYAR TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ ( Hacettepe Üniversitesi İvedik OSB Teknokenti 1368. Cadde No : 61 Kat : 3 Ofis No : 15 İvedik / ANKARA)

Detaylı

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme, Yaşar Üniversitesi ile Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Kampüsü içerisinde yer alan Kuluçka Merkezi içinde yer almaya hak kazanan.

Detaylı

6166 sk. No:24/F Karacaoğlan Mh. Işıkkent- İZMİR TEL: (0232) 472 14 22-23 FAX: (0232) 472 01 10 * www.naturak.com.tr * info@naturak.com.

6166 sk. No:24/F Karacaoğlan Mh. Işıkkent- İZMİR TEL: (0232) 472 14 22-23 FAX: (0232) 472 01 10 * www.naturak.com.tr * info@naturak.com. MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR 1.1 - SATICI Ünvanı Naturak Gıda Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (b2b.naturak.com.tr) Adresi Karacaoğlan Mah. 6166 Sk. No24/F Işıkkent-Bornova / İZMİR

Detaylı

FACEPARA.COM - ÜYELİK SÖZLEŞMESİ VE GENEL ŞARTLAR

FACEPARA.COM - ÜYELİK SÖZLEŞMESİ VE GENEL ŞARTLAR FACEPARA.COM - ÜYELİK SÖZLEŞMESİ VE GENEL ŞARTLAR 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI: 1.1. İşbu Üyelik sözleşmesi (aşağıda kısaca Sözleşme olarak anılacaktır); Facepara Yayıncılık ve Network Marketing Firması kısaca

Detaylı

İ.Ü. AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ Bilişim Hizmetleri Güvenlik ve Gizlilik Formu

İ.Ü. AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ Bilişim Hizmetleri Güvenlik ve Gizlilik Formu Dök. No: AUZEF-FR-2.5-01 Yayın Tarihi: 30.06.2014 Rev.No: 00 Rev Tarihi: Sayfa 1 / 5 İşbu taahhütname İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Bilişim Hizmetleri (Bundan sonra İÜ AUZEF" olarak

Detaylı

Ön İnceleme Çalışması Gizlilik Sözleşmesi

Ön İnceleme Çalışması Gizlilik Sözleşmesi EK 14 Ön İnceleme Çalışması Gizlilik Sözleşmesi 1) Taraflar İşbu Sözleşme, merkezi..., Türkiye adresinde bulunan. (bundan sonra Şirket olarak anılacaktır) ile merkezi., Türkiye adresinde bulunan Turquality

Detaylı

İŞ TELEFONU OLANA İNDİRİMLİ İŞYERİM FIRSATLARI KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ KAMPANYA KAPSAMI VE KOŞULLARI:

İŞ TELEFONU OLANA İNDİRİMLİ İŞYERİM FIRSATLARI KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ KAMPANYA KAPSAMI VE KOŞULLARI: İŞ TELEFONU OLANA İNDİRİMLİ İŞYERİM FIRSATLARI KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ KAMPANYA KAPSAMI VE KOŞULLARI: 1. Türk Telekomünikasyon A.Ş. ( Türk Telekom ) abonesi olan mevcut tüzel veya

Detaylı

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır).

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır). DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ MALTEPE REZİDANS ASANSÖR REVİZYON İŞİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca

Detaylı

KURUMSAL TİCARİ PROGRAMLAR KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

KURUMSAL TİCARİ PROGRAMLAR KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ KURUMSAL TİCARİ PROGRAMLAR KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ ABONE BİLGİ FORMU Firma Unvanı :... Firma Yetkili Web Mail :... Telefon Faks GSM Adres İlçe/İl Vergi Dairesi Vergi No Faaliyet Alanı OFİSASSİST İŞ YAZILIMLARI

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TTVPN AVANTAJ KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TTVPN AVANTAJ KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TTVPN AVANTAJ KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ KAMPANYANIN KOŞULLARI: Türk Telekomünikasyon A.Ş. (Türk Telekom) abonelerinin ( Abone ), aşağıda belirtilen koşulları

Detaylı

Bölüm 1 de ürün gereklilikleri ve müşteri talepleri doğrultusunda en az 3 (üç) adet alternatif tasarım ortaya konacaktır.

Bölüm 1 de ürün gereklilikleri ve müşteri talepleri doğrultusunda en az 3 (üç) adet alternatif tasarım ortaya konacaktır. TASARIM PROJESİ TEKLİF FORMU Tasarımcı: Bahaeddin Önal Musteri:... Projenin Adı ve Tanımı:... Projenin Aşamaları: Ücret (TL) Süre (İş Günü) Bölüm 1 : Konsept Tasarıma Karar verilmesi Bölüm 2 : Tasarım

Detaylı

KURUM PORTAL KULLANIMINA İLİŞKİN ÜCRET VE DİĞER ESASLARA DAİR SÖZLEŞME

KURUM PORTAL KULLANIMINA İLİŞKİN ÜCRET VE DİĞER ESASLARA DAİR SÖZLEŞME KURUM PORTAL KULLANIMINA İLİŞKİN ÜCRET VE DİĞER ESASLARA DAİR SÖZLEŞME 1. TARAFLAR l.l. Bu Sözleşmenin tarafları; Adalet Bakanlığı ve... kurum/şirketidir.... kurumu/şirketi bundan sonra "Kurum" olarak

Detaylı

KURUMSAL ONLINE HİZMET MERKEZİ ÜYELİK KURALLARI

KURUMSAL ONLINE HİZMET MERKEZİ ÜYELİK KURALLARI KURUMSAL ONLINE HİZMET MERKEZİ ÜYELİK KURALLARI 1. TARAFLAR Kurumsal Online Hizmet Merkezi Üyelik Kuralları ( Kurallar ) Kurallar, Turgut Özal Bulvarı 06103 Aydınlıkevler/Ankara adresinde mukim Türk Telekomünikasyon

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ. 2... adresinde mukim (bundan böyle kısaca OSGB olarak anılacaktır.)

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ. 2... adresinde mukim (bundan böyle kısaca OSGB olarak anılacaktır.) DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak - Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ile (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA

Detaylı

AR-GE DANIŞMANLIK SÖZLEŞMESİ

AR-GE DANIŞMANLIK SÖZLEŞMESİ AR-GE DANIŞMANLIK SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme, merkezi Çankaya Üniversitesi Balgat Kampüsü, Öğretmenler Cad, No: 14, 06530 ANKARA adresinde bulunan Çankaya Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi

Detaylı

İCRAPRO İCRA TAKİP YAZILIMI SATIŞ SÖZLEŞMESİ

İCRAPRO İCRA TAKİP YAZILIMI SATIŞ SÖZLEŞMESİ İCRAPRO İCRA TAKİP YAZILIMI SATIŞ SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞMENİN KONUSU İşbu sözleşme İcraPro Bireysel icra takip yazılımı ürününün satışı, kurulumu ile tarafların karşılıklı yükümlülüklerini düzenlemektedir.

Detaylı

PAYU HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır)

PAYU HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır) PAYU HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır) 1. Taraflar İşbu Sözleşme, (a) Otakçılar Cad. No:78, Flat Ofis D-Blok, 34050 Eyüp, İstanbul adresinde mukim PayU Ödeme Kuruluşu

Detaylı

Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. Abonelik Sözleşmesi Eki Fiber e Gel Kampanyası Taahhütnamesi

Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. Abonelik Sözleşmesi Eki Fiber e Gel Kampanyası Taahhütnamesi Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. Abonelik Sözleşmesi Eki Fiber e Gel Kampanyası Taahhütnamesi Ana Sözleşme Seri No: Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. nin (bundan sonra kısaca TURKCELL SUPERONLINE

Detaylı

Üyelik Sözleşmesi sözleşme detaydanmukemmele.com 1. Üyelik bireysel üye

Üyelik Sözleşmesi sözleşme detaydanmukemmele.com 1. Üyelik bireysel üye Üyelik Sözleşmesi Aşağıda yer alan maddeler ( sözleşme ) saint- gobain rigips alçı sanayi ve ticaret a.ş. ( detaydanmukemmele.com ) ile aranızdaki detaydanmukemmele.com üyeliğinize ilişkin üyelik şart

Detaylı

SÖZLEŞME MUTLAKA İKİ (2) NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR.

SÖZLEŞME MUTLAKA İKİ (2) NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. SÖZLEŞME MUTLAKA İKİ (2) NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. Ayrıca aşağıdaki belgeler sözleşme ile birlikte mutlaka gönderilmelidir. - Vergi Levhası - Ticaret Sicil Gazetesi - İmza sirküleri (sözleşmedeki

Detaylı

e-icrapro SATIŞ SÖZLEŞMESİ

e-icrapro SATIŞ SÖZLEŞMESİ e-icrapro SATIŞ SÖZLEŞMESİ A. SÖZLEŞMENİN KONUSU İşbu sözleşme e-icrapro UYAP entegrasyon yazılımı ürününün satışı, kurulumu ile tarafların karşılıklı yükümlülüklerini düzenlemektedir. B. TARAFLAR 1. ZİRVE

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ UÇAK BİLETİ ALIMI, VİZE İŞLEMLERİ VE OTEL REZERVASYONU HİZMET TEMİNİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA: DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Detaylı

İŞYERİM ABONELERİNE TAKSİTLİ MODEM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

İŞYERİM ABONELERİNE TAKSİTLİ MODEM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ İŞYERİM ABONELERİNE TAKSİTLİ MODEM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ TTNET A.Ş (İŞLETMECİ) nin yeni İşyerim abonelerinin ( Abone ) 12 (on iki) ya da 24 (yirmi dört) ay boyunca taahhüt karşılığı Taksitli Modem Kampanyası

Detaylı

AYIN İLLERİ KAMPANYASI BAŞVURU FORMU

AYIN İLLERİ KAMPANYASI BAŞVURU FORMU AYIN İLLERİ KAMPANYASI BAŞVURU FORMU 1. Ayın İlleri Kampanyası (Bundan böyle Kampanya olarak anılacaktır.); fatura adresi aşağıdaki tabloda belirtilen illerde olan ve madde 2 de yer alan koşulları sağlayan

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KARKAS ET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA İSTEKLİ TEDARİKÇİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını,

Detaylı

MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK UYARINCA HAZIRLANAN ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK UYARINCA HAZIRLANAN ÖN BİLGİLENDİRME FORMU MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK UYARINCA HAZIRLANAN ÖN BİLGİLENDİRME FORMU 1. TANIMLAR KİRAYA VEREN: Ticaret Unvanı: Mobicar Araç Paylaşım Hizmetleri A.Ş. Adresi: Eski Büyükdere Cad. Ayazağa Yolu

Detaylı

... adet... (...) GB internet kullanımı içeren ve kampanya süresince aylık... (...) TL

... adet... (...) GB internet kullanımı içeren ve kampanya süresince aylık... (...) TL ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım Vodafone ipad Air ve Mini Retina Tablet Kampanyaları ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli, Ek te belirtilen

Detaylı

Solucan Haber Mayıs ve Haziran Kampanyası! Memnuniyet Garantili!*

Solucan Haber Mayıs ve Haziran Kampanyası! Memnuniyet Garantili!* Solucan Haber Mayıs ve Haziran Kampanyası! Memnuniyet Garantili!* Merhaba, Kırmızı Solucan ve Gübresi Ticareti yapan bir firma olarak kazancınızı arttırmak ve daha çok müşteriye erişmek istiyorsanız, Türkiye

Detaylı

KURUMSAL JET MODEM 4+4 KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

KURUMSAL JET MODEM 4+4 KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ KURUMSAL JET MODEM 4+4 KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Kurumsal Jet Modem Kampanyası ndan ( Kampanya )... adresinde mukim... ünvanlı şirket olarak işbu Taahhütname de

Detaylı

YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME

YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME... (isim),...... (adres) (Bundan böyle Müşteri olarak anılacaktır) ve Mecidiyeköy Yolu Sok. No:286 Şişli 80260 İstanbul adresinde faaliyette bulunan

Detaylı

PLAKAMNEREDE.COM ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

PLAKAMNEREDE.COM ÜYELİK SÖZLEŞMESİ PLAKAMNEREDE.COM ÜYELİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1. TARAFLAR Bir tarafta Konak Mahallesi, Biletçi Sokak No:3/2 Nilüfer/Bursa adresinde mukim www.plakamnerede.com (kısaca Plakamnerede.com olarak anılacaktır) ile

Detaylı

Vodafone İş Ortağım ipad Retina ve ipad Mini Kampanya Taahhütnamesi

Vodafone İş Ortağım ipad Retina ve ipad Mini Kampanya Taahhütnamesi ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım ipad Retina ve ipad Mini Kampanyaları ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli, Ek te belirtilen hatlarımız için

Detaylı

ATAÇLAR TAHSİLAT SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

ATAÇLAR TAHSİLAT SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ ATAÇLAR TAHSİLAT SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İş bu sözleşme; Tekstilkent Koza Plaza A Blk.Kat:19 No:71 Esenler-İSTANBUL adresinde yerleşik ATAÇLAR İLETİŞİM

Detaylı

Vodafone İş Ortağım Smart Tab 10 Ve Yeni ipad Kampanyası

Vodafone İş Ortağım Smart Tab 10 Ve Yeni ipad Kampanyası ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım Smart Tab 10 ve Yeni ipad Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli, Ek te belirtilen hatlarımız için

Detaylı

BAYİLİK SÖZLEŞMESİ. adresinde kurulu bayii olarak anılacaktır.

BAYİLİK SÖZLEŞMESİ. adresinde kurulu bayii olarak anılacaktır. BAYİLİK SÖZLEŞMESİ Madde 1 TARAFLAR Bir tarafta Şirket; İstiklal Mah. Demirciler Sokak. 11 / 8 26010 Odunpazarı / Eskişehir adresinde mukim KDSL TELEKOMÜNİKASYON INTERNET BİLİŞİM VE HİZ ELEKTRONİK SANAYİ

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TTVPN AVANTAJ KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TTVPN AVANTAJ KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TTVPN AVANTAJ KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ KAMPANYANIN KOŞULLARI: Türk Telekomünikasyon A.Ş. (Türk Telekom) abonelerinin/işletmecilerinin* ( Abone/İşletmeci

Detaylı

A R E S TECHNOLOGY & MONEY

A R E S TECHNOLOGY & MONEY Sayfa 1 / 5 A R E S TECHNOLOGY & MONEY FRANCHİSİNG SÖZLEŞMESİ DÜĞÜN SİTESİ İÇİNDİR Sayfa 2 / 5 A T M - ARES TECHNOLOGY MONEY DÜĞÜN PROJESİ İÇİN FRANCHİSİNG SÖZLEŞMESİDİR. 1 - TARAFLAR A) Franchising Veren

Detaylı

ÖZGÜRLÜK BİZDE KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

ÖZGÜRLÜK BİZDE KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ÖZGÜRLÜK BİZDE KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ Özgürlük Bizde Kampanyası ndan ( Kampanya ) Şirketimiz adına AVEA ya taşınması için talepte bulunduğumuz ve taşınması gerçekleştirilmiş veya yeni hat alımı suretiyle

Detaylı

Vodafone İş Ortağım Internet Paylaşımı Tabletler Kampanyaları Taahhütnamesi

Vodafone İş Ortağım Internet Paylaşımı Tabletler Kampanyaları Taahhütnamesi ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım Internet Paylaşımı Tabletler Kampanyaları ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli, Ek te belirtilen hatlarımız

Detaylı

3. Partilere Ürün Sevkiyatı Sözleşmesi

3. Partilere Ürün Sevkiyatı Sözleşmesi Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş. MADDE 1. TARAFLAR Bir tarafta, Saray Mahallesi Site Yolu Sokak Anel İş Merkezi No:5 Kat 8 34768 Ümraniye İSTANBUL adresinde mukim Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş.

Detaylı

ELEKTRONİK NÜSHA.BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR.

ELEKTRONİK NÜSHA.BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR. YAYIN TARİHİ REV. NO REV. TARİHİ AÇIKLAMA 03.01.2012 01 16.04.2013 Madde 2.6 CPC LOGOSUNUN, İŞARETİNİN, RAPORUNUN, BELGESİNİN VE KİMLİK NUMARASININ KULLANIMI olarak isminin, 2.6.4 Müşteri, CPC raporunu,

Detaylı

Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. Abonelik Sözleşmesi Eki Fiber e Gel Kampanyası Taahhütnamesi

Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. Abonelik Sözleşmesi Eki Fiber e Gel Kampanyası Taahhütnamesi Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. Abonelik Sözleşmesi Eki Fiber e Gel Kampanyası Taahhütnamesi Ana Sözleşme Seri No: Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. nin (bundan sonra kısaca TURKCELL SUPERONLINE

Detaylı

Yalıhost Bilişim ve Internet Hizmetleri Telefon: 0232 306 22 44 Mail: bilgi@yalihost.net www.yalihost.net www.yalibilisim.com

Yalıhost Bilişim ve Internet Hizmetleri Telefon: 0232 306 22 44 Mail: bilgi@yalihost.net www.yalihost.net www.yalibilisim.com 1. TARAFLAR 1.1. Bu sözleşme hizmetler bölümünde belirtilen hizmetleri sağlayan Yalıhost Bilişim Hizmetleri ile Yeni kullanıcı ol bölümünde detayları ile belirtilen kişi/kurum (Müşteri olarak anılacaktır)

Detaylı

KULLANICI SÖZLEŞMESİ

KULLANICI SÖZLEŞMESİ KULLANICI SÖZLEŞMESİ 1 - Taraflar 1.1: Bu sözleşme hizmetler bölümünde belirtilen hizmetleri (Hizmetler olarak anılacaktır) sağlayan www.heryersms.com (bundan sonra Heryer SMS olarak anılacaktır) ile yeni

Detaylı

İHALELERE KATILACAK GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERİN ELEKTRONİK KAMU ALIMLARI PLATFORMUNU KULLANIMINA İLİŞKİN PROTOKOL

İHALELERE KATILACAK GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERİN ELEKTRONİK KAMU ALIMLARI PLATFORMUNU KULLANIMINA İLİŞKİN PROTOKOL Protokol No : 4250759 0000004250759 İHALELERE KATILACAK GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERİN ELEKTRONİK KAMU ALIMLARI PLATFORMUNU KULLANIMINA İLİŞKİN PROTOKOL Madde 1-Taraflar Bu Protokol Kamu İhale Kurumu (bundan

Detaylı

DİYABET PAKETİ (24 AY) KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

DİYABET PAKETİ (24 AY) KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ DİYABET PAKETİ (24 AY) KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin 20 Aralık 2017 tarihine kadar geçerli olacak ( AVEA ) DİYABET PAKETİ 24 AY KAMPANYASI ndan ( Kampanya )... adresinde mukim...

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ EK SÖZLEŞMESİ. Kredi Tipi

TÜKETİCİ KREDİSİ EK SÖZLEŞMESİ. Kredi Tipi Başvuru Bilgileri Başvuru No Ad TCKN İletişim Bilgileri Ev Adresi İş Adresi Cep Telefonu İş Telefonu Ev Telefonu İletişim Telefonu İletişim Adresi İletişim Eposta Adresi KEP Adresi TÜKETİCİ KREDİSİ EK

Detaylı

SÖZLEŞME İKİ NUSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR.

SÖZLEŞME İKİ NUSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. SÖZLEŞME İKİ NUSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. İstenilen Evraklar: Şirketler için; Vergi levhası fotokopisi İmza sirküleri fotokopisi (İmza sirkülerinde ki imza ile sözleşmedeki imza aynı olmalıdır)

Detaylı

1 MBİT/S HIZ SINIRLI KONTRATLI İNTERNET PAKETİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

1 MBİT/S HIZ SINIRLI KONTRATLI İNTERNET PAKETİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ 1 MBİT/S HIZ SINIRLI KONTRATLI İNTERNET PAKETİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. nin (bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır) 08.11.2011 tarihinden

Detaylı

M2M DATA PAKETLERİ TAAHHÜTNAMESİ

M2M DATA PAKETLERİ TAAHHÜTNAMESİ M2M DATA PAKETLERİ TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Avea Taahhütlü Data Paketleri Kampanyası ndan ( Kampanya )... adresinde mukim... ünvanlı şirket olarak işbu Taahhütname de (

Detaylı

... adet... (...) GB internet kullanımı içeren ve kampanya süresince aylık... (...) TL

... adet... (...) GB internet kullanımı içeren ve kampanya süresince aylık... (...) TL Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye, Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım Vodafone Yarına Hazırlayan Smart Tab 6 Tablet Kampanyaları ndan (Kampanya) yararlanmak

Detaylı

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU ÖN BİLGİLENDİRME FORMU İşbu Satış Sözleşmesi Ön Bilgi Formu nun konusu, SATICI' nın, ALICI' ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün/ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ AĞ ANAHTARI VE AĞ YÖNETİM YAZILIMI ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 5 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını

Detaylı

BNP PARIBAS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

BNP PARIBAS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. BNP PARIBAS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. Bir Sözden Daha Fazlası.. 5 Taahhütümüz Değerli müşterimiz, UZMANLIK BNP Paribas Finansal Kiralama A.Ş. dünyasına hızlı ve kolay bir biçimde giriş yaparak tüm fırsatlardan

Detaylı

GPRS-EDGE-3N 8-9- 100 MB, 250 MB, 1 GB, 4 GB, 8 GB 15 GB)

GPRS-EDGE-3N 8-9- 100 MB, 250 MB, 1 GB, 4 GB, 8 GB 15 GB) TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Avea Taahhütlü İnternet Paketleri Kampanyası ndan ( Kampanya )... adresinde mukim... ünvanlı şirket olarak işbu Taahhütname de ( Taahhütname ) belirtilen

Detaylı

14.03.2012 19:53:53 1 BASEAK 9735 v2a. 1 Sponsorluk İlişkisi: bir ASG açısından, kendi üzerinde ve altında yer alan diğer tüm ASG lerdir.

14.03.2012 19:53:53 1 BASEAK 9735 v2a. 1 Sponsorluk İlişkisi: bir ASG açısından, kendi üzerinde ve altında yer alan diğer tüm ASG lerdir. 1. Kabul. Bu Sözleşme yi Amway e sunarak bu belgede ve bu Başvuru Formu nun ön sayfasında açıklanan İlgili Belgeler de belirtilen Kural ve Koşullar a bağlı bir Amway Serbest Girişimcisi ( ASG ) olarak

Detaylı

PRESTİJ MENÜ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

PRESTİJ MENÜ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ PRESTİJ MENÜ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ 1- İşbu Prestij Menü Kampanyası Taahhütnamesi nin ( Taahhütname ) EK-1 inde belirtilen hattımızın/hatlarımızın Prestij Menü Kampanyası ( Kampanya ) kapsamında Avea

Detaylı

GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ

GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ MADDE 1: SÖZLEŞMENİN TARAFLARI 1.1: Hizmet sağlayan, bundan böyle sözleşmede NETİNTERNET olarak anılacaktır. Ünvan : Netinternet Bilgisayar Telekomünikasyon San. ve Tic. Ltd. Şti.

Detaylı

Web Sitesi Kullanım Sözleşmesi

Web Sitesi Kullanım Sözleşmesi Web Sitesi Kullanım Sözleşmesi 1. TARAFLAR İşbu Web sitesi Kullanım Sözleşmesi ("Kullanım Sözleşmesi"),. ile Web sitesi'ne giriş yapan ve/veya üye olan Kullanıcı arasında, Kullanıcı'nın Web sitesi'ni kullanmasına

Detaylı

ÖİV 1-12 ( ) 2- ( ) TL 5 GB

ÖİV 1-12 ( ) 2- ( ) TL 5 GB TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Aşımsız 5GB Gündüz Jeti Tarife sinden ( Tarife ) işbu taahhütnamede ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi, buna

Detaylı

HİZMET VE İŞBİRLİĞİ SÖZLEŞMESİ. Madde 1. Taraflar :

HİZMET VE İŞBİRLİĞİ SÖZLEŞMESİ. Madde 1. Taraflar : 1 HİZMET VE İŞBİRLİĞİ SÖZLEŞMESİ Madde 1. Taraflar : Bu sözleşme; adresinde faaliyette olan. ile, AYVANSARAY CAD. No: 45 FATİH ISTANBUL adresinde faaliyette olan İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ arasında

Detaylı

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Aşımsız 5GB Taahhütlü Modemli Tarife sinden ( Tarife ) işbu taahhütnamede ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi,

Detaylı

BİREYSEL KURUMSAL YETKİLİ TEKNİK PERSONEL TT UZAKTAN VPN HİZMET FORMU (HUKUKİ İŞLEMLERDE) YETKİLİ KİŞİ İRTİBAT BİLGİLERİ 1. TEKNİK KİŞİ 2.

BİREYSEL KURUMSAL YETKİLİ TEKNİK PERSONEL TT UZAKTAN VPN HİZMET FORMU (HUKUKİ İŞLEMLERDE) YETKİLİ KİŞİ İRTİBAT BİLGİLERİ 1. TEKNİK KİŞİ 2. TT UZAKTAN VPN HİZMET FORMU ÇAS ID HF ID Hizmet Numarası: Cinsiyeti: K E BİREYSEL İrtibat Bilgileri: İşyeri Unvanı: Meslek: Eğitim Durumu: Yok İlköğretim Lise Yüksek Okul Üniversite Yüksek Lisans Doktora

Detaylı

Üye, siteye üye olarak Üye Sözleşmesinin tamamını okuduğunu, içeriğini ve bütününü anladığını ve tüm hükümleri onayladığını kabul eder.

Üye, siteye üye olarak Üye Sözleşmesinin tamamını okuduğunu, içeriğini ve bütününü anladığını ve tüm hükümleri onayladığını kabul eder. TARAFLAR Bu sözleşme PozitifAkıl Eğitim&Danışmanlık ile siteye eğitim desteği almak için üye olan (bundan sonra ÜYE olarak anılacaktır) kişi arasında, üyenin siteye üye olması amacı ile ve sözleşmenin,

Detaylı

MEVCUT MÜŞTERİ TAKSİTLİ MODEM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

MEVCUT MÜŞTERİ TAKSİTLİ MODEM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ MEVCUT MÜŞTERİ TAKSİTLİ MODEM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ TTNET A.Ş (İŞLETMECİ) nin mevcut kurumsal/bireysel (Abone) internet hizmeti abonelerinin ( Abone ) peşin,12 (on iki) ya da 24 (yirmi dört) ay boyunca

Detaylı

Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. Abonelik Sözleşmesi Eki Turkcell Superonline a Gelen Kazanır Kampanya Taahhütnamesi

Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. Abonelik Sözleşmesi Eki Turkcell Superonline a Gelen Kazanır Kampanya Taahhütnamesi Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. Abonelik Sözleşmesi Eki Turkcell Superonline a Gelen Kazanır Kampanya Taahhütnamesi Ana Sözleşme Seri No: Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. nin (bundan sonra kısaca

Detaylı

AVANTAJLI PRESTİJ MENÜ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

AVANTAJLI PRESTİJ MENÜ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ AVANTAJLI PRESTİJ MENÜ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ 1- İşbu Avantajlı Menü Kampanyası Taahhütnamesi nin ( Taahhütname ) EK-1 inde belirtilen hattımızın/hatlarımızın Avantajlı Menü Kampanyası ( Kampanya ) kapsamında

Detaylı

KURUMSAL KONTRATLI AKILLI TELEFON KAMPANYASI

KURUMSAL KONTRATLI AKILLI TELEFON KAMPANYASI KURUMSAL KONTRATLI AKILLI TELEFON KAMPANYASI AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Kurumsal Kontratlı Akıllı Telefon Kampanyası ndan ( Kampanya ) işbu Taahhütname de ( Taahhütname ) belirtilen şartlar

Detaylı

KURUMSAL ÜYELİK SÖZLEŞMESİ I. ÖNSÖZ

KURUMSAL ÜYELİK SÖZLEŞMESİ I. ÖNSÖZ KURUMSAL ÜYELİK SÖZLEŞMESİ I. ÖNSÖZ TÛBÂ NM MAĞAZACILIK TURİZM REKLAMCILIK TAŞIMACILIK ELEKTRONİK TİC. SAN. TİC. LTD. ŞTİ (Murat Paşa Mah. Saraybosna Cad. Atalay İş Merkezi 83 No:39 Yakutiye/Erzurum) (Bundan

Detaylı

TEMSİLCİLİK SÖZLEŞMESİ

TEMSİLCİLİK SÖZLEŞMESİ TEMSİLCİLİK SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR 1.1. ÜÇE Çelik Yapı Sanayi Yaşar BİLGİN (bundan böyle "DİSTRİBÜTÖR" olarak anılacaktır)../ İstanbul 1.2. ÜÇE Çelik Yapı Sanayi Yaşar BİLGİN 'in pazarlama yetkilisi olarak

Detaylı

KYK BELGEM BELGE, MARKA VE LOGO KULLANIM PROSEDÜRÜ. YAYIN / DEĞİŞİKLİK DURUMU Revizyon No. Değişiklik Tarihi. Değişikliği Yapan.

KYK BELGEM BELGE, MARKA VE LOGO KULLANIM PROSEDÜRÜ. YAYIN / DEĞİŞİKLİK DURUMU Revizyon No. Değişiklik Tarihi. Değişikliği Yapan. BELGE, MARKA VE LOGO KULLANIM PROSEDÜRÜ DOKÜMAN NO : PR.09 YAYIN / DEĞİŞİKLİK DURUMU Revizyon No Değişiklik No Değişiklik Tarihi 01 01 03.04.2017 Değişikliği Yapan Yıldırım ERTÜRKAN Onaylayan Arda SÜRMELİ

Detaylı

PRESTİJ MENÜ TARİFESİ TAAHHÜTNAMESİ

PRESTİJ MENÜ TARİFESİ TAAHHÜTNAMESİ PRESTİJ MENÜ TARİFESİ TAAHHÜTNAMESİ 1- İşbu Prestij Menü Tarifesi Taahhütnamesinin ( Taahhütname ) EK-1 inde belirtilen hattımızın/hatlarımızın Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. ( AVEA ) tarafından sunulan

Detaylı

TÜRKTELEKOM PRESTİJ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

TÜRKTELEKOM PRESTİJ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ TÜRKTELEKOM PRESTİJ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ 1- İşbu Türk Telekom Kampanyası Taahhütnamesi nin ( Taahhütname ) EK-1 inde belirtilen hattımızın/hatlarımızın Türk Telekom Kampanyası ( Kampanya ) kapsamında

Detaylı

*İkamet Adresi fotoğraf

*İkamet Adresi fotoğraf Abone No *TC Kimlik No *Adı - Soyadı BİSİKLET ABONE BİLGİ FORMU ÇABİS. *İkamet Adresi fotoğraf İş Adresi Ev Telefonu İş Telefonu *GSM E Mail *Doğum Yeri ve Tarihi İş bu sözleşme ABONE tarafından doldurulmuş,

Detaylı

TİCARİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ

TİCARİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ TİCARİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ Madde 1- Taraflar Sağlayıcı Alıcı Unvan KKB Kredi Kayıt Bürosu A.Ş. (Bundan sonra SAĞLAYICI olarak anılacaktır.) Adres Barbaros Mah. Ardıç Sok. Varyap Meridian F Blok Ataşehir-İstanbul

Detaylı

KURUMSAL SÖZLEŞME 1. TARAFLAR

KURUMSAL SÖZLEŞME 1. TARAFLAR KURUMSAL SÖZLEŞME 1. TARAFLAR İşbu sözleşme Kripteks Bilişim Teknolojileri ve Dan. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. (bundan sonra yüklenici olarak anılacaktır) tarafından aşağıdaki koşullar ve temeller çerçevesinde.

Detaylı

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır).

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır). DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ YAKACIK REZİDANS 5 ADET ASANSÖR FENNİ MUAYENE EKSİKLİKLERİ TAMAMLANMASI İŞİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ÖĞRENCİ KIYAFET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını İSTEKLİ TEDARİKÇİ

Detaylı