OPRİSK DERGİSİ ABONELİK KOŞULLARI VE SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OPRİSK DERGİSİ ABONELİK KOŞULLARI VE SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ"

Transkript

1 OPRİSK DERGİSİ ABONELİK KOŞULLARI VE SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ FORS Kurumsal Risk Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.(FORS) tarafından yürütülen ve işbu sözleşme kapsamında belirtilen hizmetlerin sağlandığı OpRisk Dergisi internet sitesinin müşterileri (Abone/Kullanıcı) tarafından kullanımına yönelik genel şart ve koşullar aşağıda düzenlemiş olup, bu şart ve koşullar bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır. İşbu Sözleşme FORS Kurumsal Risk Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ile OpRisk Dergisi ne abonelik isteğini beyan eden Abone arasında, Kullanıcının Abone adına OpRisk Dergisi ne abonelik şartlarını okuyup, Abonenin temsil ve ilzam yetkilerinin ıslak imzalarını ve yetki belgelerinin onaylı suretlerini içeren basılı Sözleşmenin OpRisk Dergisi ne ulaşması ve OpRisk Dergisi nin sözleşmeyi kabul ettiği beyanı ile geçerlilik kazanır. Abone OpRisk Dergisi ne üye olarak, OpRisk Dergisi Abonelik Koşulları ve Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi'nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile müzakere ettiğini ve anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul eder. OpRisk Dergisi tarafından sunulan içerik, telif hakları hukuku ve milletlerarası telif hakları anlaşmaları ile korunmuştur. OpRisk Dergisi tarafından sunulan içerik, hiçbir şekil ve şart dâhilinde Abone ye satılmamış olup, Abone ye ancak ve sadece lisans alarak kendi ihtiyaçları doğrultusunda kullanma hakkı verilmiştir. 1. TANIMLAR Bu Sözleşmenin başka bölümlerinde tanımlanan diğer koşullara ilaveten, aksi belirmediği sürece aşağıdaki tanımlar Sözleşme genelinde geçerli olacaktır: A. OpRisk Dergisi ve markası FORS Kurumsal Risk Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri Ltd.Şti ne ait olup, yönetimi ve her türlü hakkı ve sorumluluğu da FORS Kurumsal Risk Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri Ltd.Şti ne aittir. B. Abone; işbu Sözleşmeye taraf olan gerçek veya tüzel kişidir. C. Kullanıcı; OpRisk Dergisi Platformunu, kendisi veya Abone tüzel kişilik adına, üyelik ve lisans koşullarına uygun olarak kullanan gerçek kişidir. D. OpRisk Dergisi Platformu; OpRisk Dergisi'ne ait internet sitesi/siteleri, uygulamalar, araçlar, platformlar ve/veya söz konusu hizmetin sunulduğu diğer elektronik ortamlar anlamına gelecektir. E. Müşteri Hizmetleri; OpRisk Dergisi nin veya bu Sözleşmede belirtilen benzer bir adresten ulaşılabilen OpRisk Dergisi ne ait müşteri hizmetleri servisi anlamına gelecektir. F. Harici Ağ; (kullanıcı adı ve şifrenin tanımlanmasından sonra) sayfasından Kullanıcı Bilgilerini yüklemek, değiştirmek, doğrulamak, güncellemek ve/veya düzeltmek üzere Kullanıcının erişimine açık çevrimiçi (online) sistem anlamına gelecektir. G. Fikri Mülkiyet Hakkı; FORS mülkiyeti altındaki OpRisk Dergisi nin patent, telif hakkı, icat, veri tabanı hakları, tasarım hakkı, tescilli tasarım, tescilli marka, ticari ünvan, marka, logo, hizmet markası, teknik bilgi, faydalı model, tescilsiz tasarım veya ilgili durumlarda benzeri bir hak, teknik bilgi, firma adı veya ticari ünvan, alan adı (örneğin;.com,.nl,.fr,.eu vb her türlü uzantıya sahip) edinmeye yönelik herhangi bir başvuru, veya tescilli veya tescilsiz benzeri başka 1/8

2 2/8 hak ve yükümlülükler veya dünyadaki herhangi bir ülkede veya yetki alanında geçerli diğer bir sınai veya fikri mülkiyet hakkına işaret eder. H. Platformlar; OpRisk Dergisi nin ürün ve hizmetlerinin sunulduğu OpRisk Dergisi ve FORS un iştiraki diğer şirketler ile iş ortaklarına ait internet sitesi/siteleri uygulamalar, araçlar, platformlar ve bu anlamdaki her türlü diğer elektronik ve/veya basılı iletişim araçları kastedilir. I. Hizmet; Kullanıcıların, OpRisk Dergisi web sitesinde sunulan bilgileri okuyabilmelerine, OpRisk Dergisi sisteminde bulunan ve Kullanıcı bazında tanımlanmış belirli dosyaları transfer edebilmelerine olanak sağlayan işlemler bütününü ifade eder. 2. HİZMETTEN FAYDALANMA KOŞULLARI A. OpRisk Dergisi nin hizmetleri, OpRisk Dergisi sistemine kayıtlı üye Kullanıcılara özeldir. Kullanıcı, bu amaçla OpRisk Dergisi tarafından kendisine sağlanan şifresini paylaşamaz. Birden fazla Kullanıcısı olan kurumlarda işbu sözleşme her bir Kullanıcı için ayrı ayrı olmak ve tüm şartları ile hüküm ifade etmek üzere bağlayıcıdır. B. Her bir Kullanıcı sadece tek bir lisans hakkına sahiptir. Her bir ilave Kullanıcı için ayrı bir lisans alınması gerekmektedir. OpRisk Dergisi hizmetleri için alınan bir lisans, değişik bilgisayarlar arasında paylaşılamaz veya aynı zamanda kullanılamaz. C. OpRisk Dergisi nden hizmet almak isteyen Kullanıcıların, web sayfası arayüzü üzerinden Kullanıcı üyelik kaydı yapması ve kullanıcı adı ile şifresi alması gerekmektedir. Kullanıcı, web sayfasında belirlenen bilgileri tam, doğru ve eksiksiz olarak doldurmayı ve söz konusu bilgilerin kendisine ait ve güncel olduğunu kabul ve taahhüt eder. D. Abonelik; Abone veya Aboneyi temsil ve ilzama yetkili kişiler ile Kullanıcının ıslak imzaları bulunan Sözleşmenin, en son imza sirküleri ile birlikte OpRisk Dergisi ne ulaştırılması ve Abone için belirlenmiş bulunan yıllık kullanım bedelinin peşin olarak OpRisk Dergisi banka hesaplarına yatırılması ile başlar. OpRisk Dergisi nin her zaman, hiçbir gerekçe göstermeksizin, yatırılan ücreti iade ederek Abonelik başvurusunu reddetmesi hakkı saklıdır. E. Abonelik kaydı esnasında; tüzel kişilerin şirket unvanı, vergi dairesi, vergi numarası, adresi ile şirket temsilcisinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası bilgileri ve Şirketi temsil ve ilzama yetki belgesi örneği; yabancı tüzel kişi temsilcisi ise az evvel sayılanlara ek olarak, pasaport numaraları; gerçek kişi kullanıcıların ise Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası bilgilerinin belirtilmesi zorunludur. Aksi takdirde abonelik kabul edilmeyecektir. F. Abonelik kaydı sırasında, her Kullanıcı'ya, bir Kullanıcı adı ve Şifresi atanır. Bu şekilde OpRisk dergisi, her kullanıcı için bir Abonelik hesabı açmış olur. Abone ismi, bir e-posta adresi veya internet alan adı olamaz, hakaret içeren bir söz veya ahlaka mugayir bir ifade kullanılamaz. Bu tarz bir kullanım durumunda OpRisk Dergisi durumu fark ettiği anda söz konusu Kullanıcı'nın aboneliğini sona erdirmeye yetkili olup, oluşabilecek zararlardan da mesul olmayacaktır. Farklı isimlerle birden fazla abonelik hesabı oluşturulması OpRisk Dergisi nin yazılı onayına tabidir. Kayıt işlemi uygun şekilde tamamlandıktan ve ödeme gerçekleştikten sonra OpRisk Dergisi; Kullanıcı nın belirttiği adresine, Kullanıcı ya ait olan şifre ve kullanıcı adı içeren bir e-posta ile onay bilgisi gönderir. G. Yukarıda yazılanlara uygun olmayan şekilde; yanlış, yanıltıcı veya hatalı beyan ve bilgilerle abonelik işlemi gerçekleştiren Kullanıcıların, olası talep ve itirazları karşısında OpRisk Dergisi nin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3 3/8 H. OpRisk Dergisi, bu sözleşmedeki şartları öncelikle Abone bilgisine sunarak, her zaman ve tek taraflı olarak değiştirme hakkına sahiptir. OpRisk Dergisi, bu yöndeki bildirimlerini Abone ye kayıtlı e-posta yolu ile yapacaktır. I. Abone, OpRisk Dergisi tarafından kendisine yapılan OpRisk Dergisi Sözleşme değişiklik bildirimine, bu bildirimin kendisine ait e-posta adresine iletilmesinden itibaren 10 iş günü içerisinde itiraz etmezse, söz konusu değişikliği kayıtsız şartsız kabul etmiş sayılır. Bu halde, yapılan değişiklik işbu Sözleşme nin ayrılmaz bir parçası olarak taraflar arasında geçerlidir. Abone nin söz konusu değişikliğe itiraz etmesi halinde ise taraflar öncelikle konuyu görüşerek, değişiklik önerisini iyi niyetli bir çaba ile karşılıklı olarak müzakere ederler. Bu müzakereden bir sonuç çıkmaması durumunda OpRisk Dergisi, ilgili Kullanıcının aboneliğini sona erdirme hakkına sahiptir. J. Kullanıcı, OpRisk Dergisi sitesinde yayınlanan aboneliğine münhasır bilgi, görsel, sunum, hesaplama, gibi her türlü elektronik ya da fiziksel veriyi yalnızca kendi kullanımı için edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu verilerin Kullanıcı tarafından üçüncü şahıslar ile ücretli ya da ücretsiz olarak her şekilde paylaşılması durumunda OpRisk Dergisi, işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedip, Kullanıcının Aboneliğini sona erdirme ve her türlü yasal yollara başvurma hakkına sahiptir. K. Tüzel kişi çoklu Abone, tüm Kullanıcılarının bu sözleşme koşullarına uymasını sağlamakla yükümlüdür. L. Tüzel kişi çoklu Aboneliklerde, Kullanıcıların bu sözleşmeye aykırı eylemlerinden, Kullanıcı ve Abone tüzel kişiliği müşterek olarak ve müteselsilen sorumludur. 3. KULLANICI HESABI ve SİSTEM BÜTÜNLÜĞÜ A. Her Kullanıcı, hesabındaki bilgilerin doğru ve güncel tutulmasından sorumludur. Eğer Kullanıcı bilgilerinde bir değişiklik olursa, ya da Kullanıcı Abone firmadan ayrılırsa, Abone bunu, OpRisk Dergisi ne en geç iki işgünü içinde bildirmek zorundadır. B. Bir Kullanıcı hesabı başka bir gerçek ya da tüzel kişiye devredilemez veya başkasına amaç ne olursa olsun kullandırılamaz. Her Kullanıcı, kendi hesabının sadece kendisi tarafından kullanılıyor olmasından sorumludur. Bu sebepten dolayı her Kullanıcı şifresini gizli tutmakla yükümlüdür. Bu çerçevede, bir Kullanıcı hesabı üzerinden yapılan her türlü işlemden her durum ile her hal ve karda, şifrenin iletilmiş olduğu Kullanıcı sorumludur. C. Eğer Kullanıcı kendi hesap bilgilerinin üçüncü şahısların eline geçtiğini fark ederse, OpRisk Dergisi ni bu konuyla ilgili derhal bilgilendirmelidir. OpRisk Dergisi, Kullanıcı tarafından bildirilen problemli hesabı bloke eder (engeller) ve problem çözülünceye kadar hesap kapalı kalır. Sorunun Kullanıcı tarafından fark edilmesi ve OpRisk Dergisi ne bildirilmesi ile OpRisk Dergisi nin hesabı bloke etmesine (engellemesi) kadar geçen süre zarfında, hesaptan yapılmış her türlü işlemden ve bu işlemler sebebiyle FORS un uğrayabileceği zararlardan Kullanıcı ve Abone müştereken sorumludur; Kullanıcı bu sebepten ötürü OpRisk Dergisine herhangi bir sorumluluk yükleyemez ve herhangi bir sorumluluk rücu edemez. D. Kullanıcılar OpRisk Dergisi nin yarattığı içeriği, yeniden yazamazlar, herhangi bir şekilde değiştiremezler, ücretli ya da ücretsiz olarak paylaşım, satış, dağıtım ve pazarlamasını yapamazlar. Bu durumda OpRisk Dergisi, sistem güvenliği ve devamlılığı açısından, hesap bloke etme (engelleme) dâhil, her türlü tedbiri alma ve kullanıcı ve ilgili abone hakkında yasal yollara başvurarak tazminat talep etme hakkına sahiptir.

4 4/8 4. ABONELİK ÜCRETİ ÖDEMELERİ A. Aboneler, ödeyecekleri yıllık hizmet dönem bedellerini, OpRisk tarafından belirlenen tutarlarda ve OpRisk dergisi hesabına, abonelik dönemi başında peşin olarak öderler. Abonelik başlangıcında yapılan ödeme tutarı, ücret tamamen ödendikten sonra, OpRisk Dergisi tarafından dönem içinde değiştirilemez. Ancak OpRisk dergisi, ödeme tutarlarını herhangi bir zamanda değiştirme hakkını ve abonenin yeni dönem/takip eden dönem için yapacağı ödemesinin, belirlediği yeni tutarlar üzerinden yapılmasını isteme hakkını her zaman saklı tutar. B. OpRisk Dergisi abonelik bedeli; a) Tek kullanıcı paketi için 500 ABD Doları, b) 2-4 kullanıcı paketi için kullanıcı başına 400 ABD Doları, c) 5-9 kullanıcı paketi için kullanıcı başına 350 ABD Doları, d) 10+ kullanıcı paketi için 5,000 ABD Doları olarak hesaplanır. Ödemeler yıllık bazda ve peşin olarak tahsil edilir. C. OpRisk Dergisinin Abonelerin sistemleri ile entegre edilmesi mümkündür. bu durumda ücretlendirme, sisteme bağlı kullanıcı sayısı üzerinden, (B) şıkkında belirtilen esaslara göre yapılır. D. ABD Dolarının TL karşılığı, ödeme tarihindeki T.C. Merkez Bankası Döviz Alış Kuru üzerinden hesaplanır. E. Fiyatlara KDV dâhil değildir. F. Ödeme; Abone tarafından, OpRisk Dergisi nin bildirdiği banka hesaplarına ve %18 oranındaki KDV ilave edilmiş tutar üzerinden yapılacaktır. Ödemeler için bankalar tarafından alınabilecek olan tüm masraflar Abone ye aittir. G. OpRisk dergisi tarafından düzenlenecek olan Fatura Abonenin belirttiği adrese posta, faks veya e-posta ile gönderilecektir. H. Abone; işbu Sözleşmenin imzalanmasından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak OpRisk Dergisi ne bildirim yapmak şartıyla, abonelikten vazgeçme hakkına sahiptir. Ancak bu durumda dahi, Sözleşmenin V, VII, VIII ve IX. Maddeleri geçerli kalacaktır. Bu durumda OpRisk dergisi, Aboneden aldığı ödeme tutarının yarısını iade eder. 5. OPRİSK DERGİSİ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ A. OpRisk Dergisi Kullanıcıdan site ile ilgili yorum ve sitenin belirli yönleriyle ilgili olarak bir puanlama yapmalarını isteyebilir. B. OpRisk Dergisi nin bu yorumları ve puanları (isim ve abone adı belirtmeden) kendi Platformlarına koyma veya diğer medya kanallarında yayınlama hakkını saklı tutar. Abone ve Kullanıcı, OpRisk Dergisi nin bu yorumların yayımcısı değil dağıtıcısı olduğunu (doğruluğunu ispatlama yükümlülüğü olmadığını) kabul eder. C. OpRisk Dergisi, Kullanıcı değerlendirmelerini hakaret veya bir bireyin adının anılması ihtimaline karşın izlemek ve değerlendirmek için azami çabayı göstermeyi taahhüt eder. OpRisk Dergisi, değerlendirmelerin küfür içermesi veya bir bireyin adına atıfta bulunması ihtimaline

5 5/8 karşın istenmeyen değerlendirmeleri reddetme, düzeltme veya yayından kaldırma haklarını muhafaza eder. D. OpRisk Dergisi Kullanıcı değerlendirmeleri (ve bunların içeriği veya yayınlanmasının veya dağıtımının sonuçları) hakkında Kullanıcı ile herhangi bir tartışma, müzakere veya muhaberatta bulunmayacaktır. 6. ÇEVRİMİÇİ PAZARLAMA ve PPC BAZLI REKLAMLAR A. OpRisk Dergisi, Kullanıcının ad(lar)ını e-posta ile pazarlama ve/veya tıklama başına ödeme (PPC) esaslı reklamlar dâhil olmak üzere çevrimiçi pazarlamada kullanarak Kullanıcının tanıtımını yapma hakkına sahiptir. OpRisk Dergisi kendi hesabına ve takdirine bağlı olmak suretiyle çevrimiçi pazarlama kampanyaları yürütür. B. Abone ve Kullanıcı, OpRisk Dergisi nin Fikri Mülkiyet Haklarını kullanan anahtar sözcükleri satın almak yoluyla özellikle OpRisk Dergisi markasını hedeflememeyi kabul eder. 7. BEYAN VE TAAHHÜTLER Aboneler ve Kullanıcılar, işbu Sözleşmenin süresi boyunca; A. OpRisk Dergisi nin bilgi kaynağı olarak kullandığı Üçüncü Tarafların açıklamalarıyla ilgili herhangi bir fiil, yanlışlık veya eksiklikten, OpRisk Dergisi ni herhangi bir şekilde sorumlu tutamaz. B. FORS un üçüncü tarafların açıklamalarını esas alarak kendisinin yaptığı ve OpRisk Dergisinde yer verdiği tanımlamalar, sınıflandırmalar, analizler ve benzeri çalışmalar Veritabanı Nasıl Okunmalı açıklamasında yer verildiği şekliyle yapılacak olup, kullanıcı ve abone OpRisk Dergisini Veritabanı nasıl okunmalı dokümanında açıklandığı şekliyle kabul ettiğini ve kullanacağını taahhüt eder. C. Abone ve Kullanıcılar, faaliyet ve işlerini idare, icra ve devam ettirmek için gerekli her türlü izin, ruhsat ve diğer idari salahiyetlere haiz olduğunu ve riayet ettiğini beyan ve taahhüt eder. D. Oprisk Dergisi, kendisinin ağır kusur veya ihmalinden kaynaklanan haller hariç olmak üzere Platformlardaki, Hizmetteki ve/veya Harici Ağdaki herhangi bir (geçici ve/veya kısmi) arıza, aksaklık süresi, kesinti veya kullanılamama durumu ile ilgili olarak Abone ve Kullanıcılara karşı yükümlülük kabul etmez. 8. TAZMINAT VE YÜKÜMLÜLÜK Abone ve/veya Kullanıcı tarafından; ya da Abone ve/veya Kullanıcının bilgisi dahilinde olsun veya olmasın kullanıcı bilgileri her ne şekilde edinilmiş olursa olsun; Abone ve/veya Kullanıcı dışındaki üçüncü kişilerce OpRisk Dergisi sitesinden temin edilen ve sadece aboneliğe münhasır olan: bilgi, doküman, görsel, sunum, tablo, hesaplama gibi her türlü elektronik ya da fiziksel verinin ücretli ya da ücretsiz olarak 3. taraflarla paylaşım, satış, dağıtım ve pazarlanması durumunda, gerçek ve/veya tüzel kişi Abone, Fikri Mülkiyet Hakkını ihlaline dayalı olarak 100,000 TL tutarında tazminatı nakden ve defaten OpRisk Dergisi ne ödemeyi; buna ilaveten, bu paylaşım, satış, dağıtım ve pazarlama faaliyetinden sağladığı ücreti ve bu işlemlerle ilgili olarak OpRisk Dergisi nin yaptığı hukuki takibat ve masrafları (yasal avukatlık ücretleri ve masrafları sınırsız olarak dahil olmak üzere) ile OpRisk Dergisinin bu sebepten ötürü uğradığı

6 6/8 tahribatın tüm manevi zararlarını da telafi ve tazmin etmeyi gayrikabili rücu olarak kabul eder. Bu konuda OpRisk Dergisinin her türlü yasal hakkı saklıdır. 9. SÜRE, FESIH VE TECIL A. Aksi şekilde mutabakata varılmadığı sürece işbu Sözleşme, taraflarca yukarıda belirtildiği şekil ve çerçevede ıslak imzaları haiz olarak onaylandıktan ve abonelik ücreti yatırıldıktan sonra, (OpRisk Dergisi tarafından da imzalanmasını müteakip, imza tarihi itibariyle 1 yıl süre ile geçerlidir. B. Taraflardan biri, 30 gün önceden diğer tarafa yazılı olarak fesih ihbarında bulunarak işbu sözleşmeyi, süre sonundan evvel fesih hakkına sahiptir. Fesih durumunda 4.F maddesi hariç olmak üzere, OpRisk dergisi almış olduğu abonelik tutarını iade etmez. C. Bir yıllık sürenin sonunda, taraflardan biri, süre bitiminden evvel 30 gün önceden diğer tarafa yazılı olarak sözleşmenin yenilemeyeceği ihbarında bulunmaz ise işbu sözleşme, ödeme tutarı hariç olmak üzere, aynı şartlar ile uzar. Ödeme tutarı, yeni abonelik dönemi için OpRisk dergisinin belirlediği ve ilan ettiği yeni ödeme tutarları üzerinden yapılır. Ödeme yapılmadığı sürece OpRisk dergisi Aboneye yeni dönem için bilgi/veri iletimini, yeni dönem ödemesi yapılıncaya kadar engelleme hakkını diğer tüm yasal hakları ile birlikte haizdir. D. OpRisk dergisi aşağıdaki durumlarda, gerekçesiz olarak ve önceden her hangi bir bildirim yapması beklenmeksizin işbu Sözleşmeyi derhal geçerli olacak şekilde tek taraflı olarak feshedebilir. a. Diğer Tarafın Sözleşme koşullarından herhangi birini ihlal etmesi. b. Abonenin İflas (ilanı veya talep arzı) hali içine girmesi veya kullanım ücreti ödemesini yapmaması. OpRisk Dergisi, bu şartların herhangi birinin gerçekleştiği ve sözleşmeyi feshetmesi durumunda, almış olduğu abonelik tutarını hiç bir şekilde iade etmez. Abone; bu durum karşısında OpRisk Dergisi ne her hangi bir hak ve sorumluluk ihlali isnat ederek hiçbir şekilde tazminat talep etme ve/veya tazmin isteğini rücu etmeyeceğini kabul eder. 10. ABONELİĞİN ASKIYA ALINMASI OpRisk Dergisi; aşağıdaki durumlardan herhangi birinde Aboneye yönelik olarak ve Abone nezdindeki bütün hizmetlerini derhal askıya alma hakkına sahiptir. Hizmetin askıya alınması durumunda Abone, OpRisk Dergisine maddi veya manevi her hangi bir hak kaybı, tazminat, ödeme iadesi ve benzeri, kayba delalet eden şart ve hizmet eksikliği talebinde bulunamaz. A. Abonenin kullanım ücretlerini ödememesi veya eksik ödemesi. B. Abonenin ve/veya Kullanıcının Harici Ağa yanlış veya yanıltıcı bilgi yerleştirmesi. 11. GEÇERLİLİĞİ KAYBOLMAYAN HUSUSLAR İşbu sözleşme nin V, VII, VIII ve IX. Maddelerinin geçerliliği bila kayd-u şart olarak yürürlükte olup, her türlü fesih, askıya alma ve/veya sözleşmenin süresinde sona ermesi hallerinde dahi geçerlilik arzedecektir.

7 7/8 12. DEFTER VE KAYITLAR Bir anlaşmazlık durumunda OpRisk Dergisi nin her türlü yasal defter ve kayıtları ile diğer maddi kayıtları (Harici Ağ bildirimleri, fakslar, e-postalar), kesin delil sayılacaktır. 13. GİZLİLİK A. Gizli Bilgiler; OpRisk dergisi Sitesinde yayınlanan her türlü veri, müşteri bilgileri, işlem hacmi, pazarlama ve iş planları, OpRisk Dergisinin özel veya gizli bilgi olarak sınıflandırdığı veya bu ibare ile açıkladığı veya Aboneye, özel ve gizli muamelesi yapması gerektiğini bildirdiği ticari, mali, teknik, operasyonel ve kamuya açık olan ve olmayan tüm bilgi ve benzeri diğer bilgilerden oluşur. B. İşbu Sözleşmenin Tarafları: a. Gizli Bilgilerin, OpRisk Dergisinin münhasır mülkiyetinde olduğunu bilmek ve Gizli Bilgileri işbu Sözleşmenin amacı dışında başka bir amaçla kullanmamak, b. Gizli Bilgilerin mahremiyetini ve gizliliğini korumak için; kullanıcılarının, çalışanlarının, yetkililerinin, temsilcilerini uyarmak, bilgilendirmek ve bu amaçla ihtiyati yöntemlere başvurmak, c. Gizli Bilgileri sadece bu Sözleşmenin amacı için ve bu bilgileri bilmesi gereken yetkilendirilmiş Kişilerle paylaşmak. d. Gizli Bilgileri kopyalamamak, yayımlamamak, satış, dağıtım ve pazarlamasını yapmamak ve/veya bu amaca matuf veya bu sonucu doğuracak olan eylemlere taraf ve aracı olmamak, diğer kişilere ifşa etmemek veya (işbu Sözleşmenin koşulları uyarınca olmayan amaçlarla) kullandırmamak ve yetkilendirilmiş Kişilerin de bu amaca uygun davranmasını sağlamayı temin etmek; e. OpRisk Dergisinin yazılı talebini iletmesi durumunda Abone, söz konusu Gizli Bilgileri (basılı ve elektronik) kopyalarıyla beraber iade veya itlaf etmek konularında mutabık kalmışlardır. C. Yukarıda 2. Maddede anılanlardan bağımsız olarak; a. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından açıklanan, kamu malı sayılan veya kamu malı olduğu sonradan açıklanan b. Kanun, mahkeme emri, celp veya devlet salahiyeti uyarınca ifşa edilmesi gereken ve istenen bilgiler Gizli Bilgi olarak addedilmeyecektir. D. Taraflar, verilerin gizliliğini ve mahremiyetini muhafaza etmek ve izinsiz kullanımı veya dağıtımını engellemek için ticari aklıselim çerçevesinde çaba gösterecektir. Taraflar, kişisel verilerin işlenmesi ve gizliliğin korunması ile ilgili olarak AB Parlamentosu ve AB Konseyi nin bu konudaki 95/46/EC ve 2002/58/EC sayılı Yönergelerine riayet etmeyi kabul ederler. 14. DİĞER KONULAR A. Abone, OpRiskDergisi nin yazılı izin ve onayını almadan, işbu Sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini devir ve temlik edemez. OpRisk Dergisi bu hak ve yükümlülüklerini, Abone nin onay ve iznine tabi olmadan; iştiraki olan ve/veya dolaylı olarak iştirak ettiği şirketler ile

8 8/8 istediği veya partner, banner veya benzer bir ticari işbirliği içinde olduğu yasal elektronik veya basılı iletişim kanallarına devredebilir. B. İşbu sözleşme ve koşulların özgün Türkçe nüshası başka dillere tercüme edilmiş olabilir. Bu halde, tercüme, nezaketen yapılmış olup sadece ofis içi bilgi notu olarak kullanılabilir. Sözleşmenin bu şart ve koşullarının yorumunda veya içeriklerde anlaşmazlık olması durumunda veya Türkçe nüshası ve diğer dillerdeki nüshalar arasında çakışma, belirsizlik, tutarsızlık veya uyuşmazlık durumlarında Türkçe imzalı nüsha hâkim, bağlayıcı ve nihai olacaktır. 15. YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ İşbu Sözleşme münhasıran Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve mevzuatına tabi olacaktır. İşbu Sözleşmede aksi belirtilmediği sürece, Sözleşmeden kaynaklanan veya Sözleşme ile ilgili olarak ortaya çıkan anlaşmazlıklar veya ihlal hallinde münhasıran İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır. İşbu Sözleşme../../. tarihinde İstanbul da 6 sayfa ve 1 nüsha olarak imzalanmış ve asıl nüsha OpRisk Dergisinde kalmak üzere Aboneye aslının onaylı kopyası verilmiştir. Sözleşmenin Damga Vergisi yükümlülüğü Aboneye aittir. Damga vergisi OpRisk Dergisi tarafından makbuz mukabili yerine getirilecek, hissesine düşen kısım için Aboneye rücu edilecektir. OpRisk Dergisi FORS Kurumsal Risk Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. Barbaros Bulvarı, Serencebey Yokuşu, Fırat İş Hanı, No: 1 Kat: 4 Daire: 31 Beşiktaş / İSTANBUL Beşiktaş Vergi Dairesi No: Temsil ve İlzama Yetkili Olan Kişiler ABONE Firma Ünvanı Adresi Vergi Dairesi ve No. Telefon Fax Web Adresi Temsil ve İlzama Yetkili Olan Kişiler KULLANICI(LAR) E-posta Adresi : Telefon No : Fax :

FİRMA TANITIM FORMU ADINIZ:... SOYADINIZ:... ÜNVAN / GÖREV:... FİRMA ÜNVANI :... VERGİ DAİRESİ:... VERGİ NO:... ADRESİ:... ...

FİRMA TANITIM FORMU ADINIZ:... SOYADINIZ:... ÜNVAN / GÖREV:... FİRMA ÜNVANI :... VERGİ DAİRESİ:... VERGİ NO:... ADRESİ:... ... Düzenleme Tarihi:.../.../20... FİRMA TANITIM FORMU KİŞİSEL BİLGİLER ADINIZ:... SOYADINIZ:... ÜNVAN / GÖREV:... GSM:... E-POSTA:... TC:... WEB SİTESİ:... FİRMA BİLGİLERİ FİRMA ÜNVANI :... VERGİ DAİRESİ:...

Detaylı

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ. Site: domaintedarik.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ. Site: domaintedarik.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi ÜYELİK SÖZLEŞMESİ İşbu Üyelik Sözleşmesi (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır); domaintedarik.com sitesi (bundan böyle Site olarak anılacaktır) tasarımcısı,yazılımcısı ve bu Sitenin her türlü fikri

Detaylı

ÖZEL ENTEGRATÖR MÜŞTERİ HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

ÖZEL ENTEGRATÖR MÜŞTERİ HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ Sözleşme No: Müşteri No: ÖZEL ENTEGRATÖR MÜŞTERİ HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ Madde 1. Sözleşmenin Tarafları İşbu müşteri hizmetleri sözleşmesi ( Sözleşme ); Mecidiyeköy Mah. Büyükdere Cad. Stadhan No:85 Kat:1

Detaylı

İKİNCİ EL ARAÇLARIN GARANTİ FİLO İKİNCİ EL WEB SİTESİ ÜZERİNDEN SATIŞA SUNULMASINA İLİŞKİN ONLİNE SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU

İKİNCİ EL ARAÇLARIN GARANTİ FİLO İKİNCİ EL WEB SİTESİ ÜZERİNDEN SATIŞA SUNULMASINA İLİŞKİN ONLİNE SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU İKİNCİ EL ARAÇLARIN GARANTİ FİLO İKİNCİ EL WEB SİTESİ ÜZERİNDEN SATIŞA SUNULMASINA İLİŞKİN ONLİNE SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU Önemli Açıklama: Ekte bir örneği yer alan İkinci El Araçların Garanti Filo

Detaylı

PAYNET ÖDEME HİZMETLERİ BAYİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

PAYNET ÖDEME HİZMETLERİ BAYİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ I. TARAFLAR : A. PAYNET ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. PAYNET ÖDEME HİZMETLERİ BAYİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Adres : Göktürk Mahallesi Göktürk Cad. No:4, 34077 Eyüp / İstanbul e-mail : destek@paynet.com.tr Tel : 444

Detaylı

KURUMSAL ABONELER İÇİN ALFANUMERİK BAŞLIK TALEP FORMU VE SÖZLEŞME EKSİK BELGELER VE BİLGİLER VAR İSE KABUL EDİLMEYECEKTİR.

KURUMSAL ABONELER İÇİN ALFANUMERİK BAŞLIK TALEP FORMU VE SÖZLEŞME EKSİK BELGELER VE BİLGİLER VAR İSE KABUL EDİLMEYECEKTİR. KURUMSAL ABONELER İÇİN ALFANUMERİK BAŞLIK TALEP FORMU VE SÖZLEŞME EKSİK BELGELER VE BİLGİLER VAR İSE KABUL EDİLMEYECEKTİR. Ticari Unvan Vergi Dairesi TÜZEL BİLGİLER Vergi Numarası Adres Telefon No Siteye

Detaylı

ABONELİK SÖZLEŞMESİ COMPATEL TELEKOMÜNİKASYON HİZ. LTD. ŞTİ...

ABONELİK SÖZLEŞMESİ COMPATEL TELEKOMÜNİKASYON HİZ. LTD. ŞTİ... ABONELİK SÖZLEŞMESİ Bu abonelik sözleşmesi, COMPATEL TELEKOMÜNİKASYON HİZ. LTD. ŞTİ. (bundan böyle kısaca: "COMPATEL") ile... (bundan böyle kısaca: ABONE ) arasında ve aşağıda tamamen mutabık kalınan şartlar

Detaylı

FATURAKOM ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. ile

FATURAKOM ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. ile FATURAKOM ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. ile... Arasındaki../. 2015 Tarihli TEMSİLCİLİK SÖZLEŞMESİ 1 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İşbu Temsilcilik Sözleşmesi( Sözleşme ) /./2015 tarihinde; 1.1 Türk hukukuna uygun olarak

Detaylı

PAYU HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır)

PAYU HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır) 1. Taraflar İşbu Sözleşme, PAYU HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır) (a) Otakçılar Cad. No:78, Flat Ofis D-Blok, 34050 Eyüp, İstanbul adresinde mukim PayU Ödeme Kuruluşu

Detaylı

TÜRKĠYE HALK BANKASI A.ġ ÜYE ĠġYERĠ SÖZLEġMESĠ

TÜRKĠYE HALK BANKASI A.ġ ÜYE ĠġYERĠ SÖZLEġMESĠ TÜRKĠYE HALK BANKASI A.ġ ÜYE ĠġYERĠ SÖZLEġMESĠ BANKA Vergi Kimlik Numarası (4560004685) Vergi Dairesi Bilgisi (Maltepe Vergi Dairesi Müdürlüğü) Ticaret Sicil Numarası (1070) Ticaret Unvanı (Türkiye Halk

Detaylı

Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi

Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi OPLAVUS TEKNOLOJİ TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ. Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi SÖZLEŞME TARİHİ : SÖZLEŞME NO : MÜŞTERİ ADI / ÜNVANI / KAŞESİ : TOPLU SMS SÖZLEŞMESİ İşbu sözleşme Oplavus Tekonoloji,

Detaylı

TOPLU MESAJ HİZMET SÖZLEŞMESİ

TOPLU MESAJ HİZMET SÖZLEŞMESİ TOPLU MESAJ HİZMET SÖZLEŞMESİ İşbu Sözleşme Serçeönü Mah. Ahmet Paşa Cad. Çiçek İş Merkezi Kat:7 No:26 Kocasinan-KAYSERİ TÜRKİYE adresinde yerleşik PRATİK TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET LTD.

Detaylı

ÖZTEK HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TİP STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ

ÖZTEK HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TİP STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ ÖZTEK HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TİP STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- ÖZTEK HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. (ÖZTEK) Adres:Şerefiye mah. Ümit sok No:26/B 81100 DÜZCE Tel: 0380 524 5 524

Detaylı

PRATİK TELEKOMÜNİKASYON BİL. ve ARACILIK.HİZ.TİC.SAN.LTD.ŞTİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ

PRATİK TELEKOMÜNİKASYON BİL. ve ARACILIK.HİZ.TİC.SAN.LTD.ŞTİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ PRATİK TELEKOMÜNİKASYON BİL. ve ARACILIK.HİZ.TİC.SAN.LTD.ŞTİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- PRATİK TELEKOMİNİKASYON BİLİŞİM VE ARC.TİC.SAN.LTD.STİ (PRATİK TELEKOMİNİKASYON BİLİŞİM VE ARC.TİC.SAN.LTD.STİ

Detaylı

AVEA MOBİL TELEFON HİZMETLERİ KURUMSAL TİP ABONELİK SÖZLEŞMESİ

AVEA MOBİL TELEFON HİZMETLERİ KURUMSAL TİP ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1 / V: 1.4 AVEA MOBİL TELEFON HİZMETLERİ KURUMSAL TİP ABONELİK SÖZLEŞMESİ Lütfen formu büyük harfle ve tükenmez kalem kullanarak, kutucukların dışına taşmayacak şekilde doldurun. Avea No Tarife Seçenekleri

Detaylı

ALANYA SMS ABONELİK SÖZLEŞMESİ

ALANYA SMS ABONELİK SÖZLEŞMESİ ALANYA SMS ABONELİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- ALANYA SMS Adres: GALATASARAY CAD.ÇELİK APT.NO:18 ALANYA/ANTALYA Tel: 02425127475 Fax: 02425137513 E-MAİL:bilgi@alanyasms.com 1.2-..... (ABONE) Adres:

Detaylı

NATRO GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ ŞARTLARI

NATRO GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ ŞARTLARI Son Revizyon Tarihi: 22.06.2011 NATRO GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ ŞARTLARI İŞBU HİZMET SÖZLEŞMESİ GENEL HÜKÜMLERİ YASAL HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER İLE İLGİLİ OLARAK ÖNEMLİ BİLGİLER İÇERMEKTEDİR. 1. GENEL AÇIKLAMALAR

Detaylı

OTEL.ORG SİTE ÜYELİK VE KULLANIM SÖZLEŞMESİ

OTEL.ORG SİTE ÜYELİK VE KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1 TARAFLAR OTEL.ORG SİTE ÜYELİK VE KULLANIM SÖZLEŞMESİ Bu sözleşmenin kurucu tarafı Bonanza İnt.Paz.Tur.San. ve Dış Tic. Ltd.Şti. dir. Sözleşme ile siteye dahil olmak isteyen konaklama tesislerinin işletmecilerinin

Detaylı

ORGANİK HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ BİLİŞİM SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Bayilik Sözleşmesi BAYİ ŞİRKETİN TAM ADI

ORGANİK HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ BİLİŞİM SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Bayilik Sözleşmesi BAYİ ŞİRKETİN TAM ADI ORGANİK HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ BİLİŞİM SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Bayilik Sözleşmesi BAYİ ŞİRKETİN TAM ADI Bu sözleşme Güzeloba Mah. 2166 Sok. Atakan Sitesi A Blok No : 3/11 Muratpaşa / Antalya adresinde

Detaylı

AKASYA ELEKTRONİK E-TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ

AKASYA ELEKTRONİK E-TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ Sözleşme Numarası : AKASYA ELEKTRONİK E-TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- Sözleşme Tarafları Bu sözleşme bir taraftan adresinde mukim ( Bundan böyle BAYI olarak anılacaktır ) ile diğer taraftan Hakimiyeti

Detaylı

Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi

Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi emarka İletişim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi www.iletimerkezi.com www.emarka.com.tr Bu sözleşme Zuhuratbaba Cd. No:13 Kat 2 D.4 34147 Bakırköy / İstanbul adresinde mukim, EMARKA

Detaylı

TOPLU SMS HİZMET SÖZLEŞMESİ. www.birikimsms.com www.birikimbilisim.com.tr

TOPLU SMS HİZMET SÖZLEŞMESİ. www.birikimsms.com www.birikimbilisim.com.tr TOPLU SMS HİZMET SÖZLEŞMESİ www.birikimsms.com www.birikimbilisim.com.tr 1 Bu sözleşme Hürriyet Cad. Tekin Sk. No:29 Kat 2. Şirinevler Bahçelievler - İSTANBUL adresinde mukim, Birikim Bilişim Sanayi ve

Detaylı

CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ

CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ Bir taraftan 1365 SOK. NO:7/B Büyükçamlıbel İş Merkezi Çankaya/İZMİR adresinde iş gören TEOREM Bilgisayar Ticaret Limited Şirketi (kısaca TEOREM diye anılacaktır) ile diğer taraftan

Detaylı

VODAFONE NET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ÇEVRİMİÇİ HİZMETLER MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ

VODAFONE NET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ÇEVRİMİÇİ HİZMETLER MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ VODAFONE NET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ÇEVRİMİÇİ HİZMETLER MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ MADDE 1. TARAFLAR İşbu Çevrimiçi Hizmetler Müşteri Sözleşmesi ( Sözleşme ), Büyükdere Cad. No. 251, 34398 Maslak, İstanbul adresinde

Detaylı

İŞBU HİZMET SÖZLEŞMESİ GENEL HÜKÜMLERİ YASAL HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER İLE İLGİLİ OLARAK ÖNEMLİ BİLGİLER İÇERMEKTEDİR.

İŞBU HİZMET SÖZLEŞMESİ GENEL HÜKÜMLERİ YASAL HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER İLE İLGİLİ OLARAK ÖNEMLİ BİLGİLER İÇERMEKTEDİR. İŞBU HİZMET SÖZLEŞMESİ GENEL HÜKÜMLERİ YASAL HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER İLE İLGİLİ OLARAK ÖNEMLİ BİLGİLER İÇERMEKTEDİR. 1. GENEL AÇIKLAMALAR Bu Genel Hizmet Sözleşmesi Şartları (bu Sözleşme ), İsim Kayıt Bilişim

Detaylı

Magic Workers. Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi www.kurumsalsmspaketim.com

Magic Workers. Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi www.kurumsalsmspaketim.com Magic Workers Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi www.kurumsalsmspaketim.com Bu sözleşme Atatürk Bulvarı Mehmet Emin Kaya İş Merkezi No: 69 Kat: 1 İnegöl / Bursa adresinde mukim, Magic Workers (Bundan böyle kısaca

Detaylı

BAREMNET e TİCARET BAYİLİK SÖZLEŞMESİ BAYİ İLK BAŞVURUSU VE EVRAKLARI

BAREMNET e TİCARET BAYİLİK SÖZLEŞMESİ BAYİ İLK BAŞVURUSU VE EVRAKLARI BAREM BİLGİSAYAR HİZMETLERİ TİC LTD ŞTİ Gülbahar Mah Gülbağ Cad No:12/F Meriç Apt. Asma Kat. 34394 Mecidiyeköy - İstanbul Vergi Dairesi / No : Zincirlikuyu / 1420017930 İstanbul Tic Sic Müd.No: 291098

Detaylı

Korubin Gizlilik Sözleşmesi

Korubin Gizlilik Sözleşmesi Korubin Gizlilik Sözleşmesi 1. Taraflar a) www.korubin.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Gülük Mahallesi Nazımbey Caddesi No: 24/A PK: 38050 Melikgazi Kayseri TR adresinde mukim Korusu Ltd.

Detaylı

MALCOM BİLGİSAYAR ELEKTRİK ELEKTRONİK İLETİŞİM SAN. TİC. LTD. ŞTİ. WWW.E-MALCOM.COM KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- Sözleşme Tarafları Bu sözleşme bir taraftan

MALCOM BİLGİSAYAR ELEKTRİK ELEKTRONİK İLETİŞİM SAN. TİC. LTD. ŞTİ. WWW.E-MALCOM.COM KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- Sözleşme Tarafları Bu sözleşme bir taraftan MALCOM BİLGİSAYAR ELEKTRİK ELEKTRONİK İLETİŞİM SAN. TİC. LTD. ŞTİ. WWW.E-MALCOM.COM KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- Sözleşme Tarafları Bu sözleşme bir taraftan Adresinde mukim (Bundan böyle BAYİ olarak anılacaktır.)

Detaylı

NETGLOBAL ALFANUMERİK FORMU MÜŞTERİ BİLGİLERİ VE ÖN ÖDEMELİ FİYAT TARİFESİ. Kullanıcı Adı Abone No 0 850 750 0 MÜŞTERİ BİLGİLERİ

NETGLOBAL ALFANUMERİK FORMU MÜŞTERİ BİLGİLERİ VE ÖN ÖDEMELİ FİYAT TARİFESİ. Kullanıcı Adı Abone No 0 850 750 0 MÜŞTERİ BİLGİLERİ NETGLOBAL ALFANUMERİK FORMU MÜŞTERİ BİLGİLERİ VE ÖN ÖDEMELİ FİYAT TARİFESİ Kullanıcı Adı Abone No 0 850 750 0 Sözleşme Tarihi../../. Şahıs AlfaNumerik 1 Aktivasyon Tarihi./../. Şirket AlfaNumerik 2 Firma

Detaylı