20 MART 2006 PAZARTESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "20 MART 2006 PAZARTESİ"

Transkript

1 Gün Saat Sadrettin Alpan Salonu 08:30-09:30 KAYIT 09:30:11:00 Açılış Konuşmaları 11:00-11:30 ARA 20 MART 2006 PAZARTESİ 11:30-12:30 Konferans- Dünden Bugüne Granit (Granit Kavramının Evrimi) Yücel Yılmaz Türkiye nin Jeolojik Evrimi Oturumu-1 (Yücel Yılmaz Onuruna) II Tanıtım Konuşmaları Yücel Yılmaz Oturumuna Giriş 13:40-14:00 Menderes Masifi nin Çekirdek Kompleksi Modeli Olarak Evrimi ve Yüzeylenmesinde Kıtasal Ölçekli Sıyrılma Burhan Erdoğan Faylarının Rolünün Tartışılması 14:00-14:20 Batı Anadolunun Geç Tersiyer Jeolojik Evrimi: Menderes Masifinin Yüzeyleme Mekanizması ve İlişkili Sedimanter Gürol Seyitoğlu, Veysel Işık Havza Oluşumu Hakkında Yeni Bir Tektonik Model 14:20-14:40 Menderes Metamorfik Çekirdek Kompleksinde Sıyrılma Fayları ve İlişkili Makaslama Zonları, Batı Anadolu Veysel Işık, Gürol Seyitoğlu 14:40-15:00 15:00-15:20 Menderes Masifi nde Pan-Afrikan Sonrası Uyumsuzluk: Jeolojik ve Jeokronolojik Bir Yaklaşım Menderes Masifi ndeki (Batı Anadolu/Türkiye) Granulit Fasiyesi Metamorfizmasının Yaşı: SHRIMP U-Pb Zirkon Yaşlandırması Osman Candan, Ersin Koralay, O. Özcan Dora, Fukun Chen, Roland Oberhänslı, Cuneyt Akal, Muharrem Satır, Orhan Kaya O. Ersin Koralay, Fukun Chen, Roland Oberhänsli, Yusheng Wan, Osman Candan 15:20-15:40 ARA Türkiye nin Jeolojik Evrimi Oturumu-2 (Yücel Yılmaz Onuruna) II. 15:40-16:00 Kuzeybatı Anadolu da Eosen Magmatizması ve Metamorfizması-Olası Eosen Magmatik Yayı İle İlgili Aral İ. Okay, Muharrem Satır Veriler 16:00-16:20 Kuzeybatı Anadolu Genç Granitik Plütonların Karşılaştırmalı Jeolojisi ve Tersiyer Tektonik Evrimindeki Yeri Erhan Akay 16:20-16:40 16:40-17:00 17:00-17:20 Kuzeybatı Anadolu da Neo-Tetis Çarpışma Zonu Boyunca Litosferik Dilim Kopmasından Türemiş Ilıca, Çataldağ (Balıkesir) ve Kozak (İzmir) Granitoyidlerinin Jeokimyası ve K-Ar Soğuma Yaşları Güney Marmara Granitoidlerinin Petrolojik ve Jeokimyasal Özellikleri, Kuzeybatı Anadolu, Türkiye Batı Anadolu daki Çarpışma Sonrası Magmatizmanın Petrojenetik Evrimi; Foça Volkanikleri Durmus Boztuğ, Yehudit Harlavan, İsa Can, Ramazan Sarı, S. Yılmaz Sahin, Şafak Altunkaynak Zekiye Karacık, Yücel Yılmaz, Julian Pearce Şafak Altunkaynak, Yücel Yılmaz, Nick Rogers, Simon Kelley

2 21 MART 2006 SALI II. 09:50-10:10 10:10-10:30 Türkiye nin Jeolojik Evrimi Oturumu-3 (Yücel Yılmaz Onuruna) Batı Anadolu Bölgesinde Isı ve Manto-Kökenli Helyum Dağılımının Güncel Gerilme Rejimi ve Volkanizmayla İlişkileri Selendi Havzasında Sıyrılma Fayı İlişkili Bimodal Volkanizma ve Sedimantasyon, Batı Anadolu U/Th ca Zengin Radyoaktif Granitoyidlerin Jeokimyası: Kestanbol ve Kaymaz Plütonları, Batı Anadolu, Türkiye 10:30:10:50 Ulukışla Havzasının Evrimine Petrolojik Bir Yaklaşım Nilgün Güleç Yalçın Ersoy, Cahit Helvacı, Erdin Bozkurt, Hasan Sözbilir, Fuat Erkül Sabah Yılmaz Şahin, Yüksel Örgün, Yıldırım Güngör Musa Alpaslan, Robert Frei, Mehmet Ali Kurt, Durmuş Boztuğ, Abidin Temel, Cemal Göncüoğlu, Murat Gül, Ali Uçurum 10:50-11:10 ARA Türkiye nin Jeolojik Evrimi Oturumu-4 (Yücel Yılmaz Onuruna) II. 11:10-11:30 Toros-Anadolu Kıtacığı ve Yakın Çevresinin Geç Neoproterozoik Evrimi Istranca Masifi ndeki Paleozoik Yaşlı Magmatik Olaylar, KB Türkiye Doğu Toroslar daki (Elazığ) Geç Kretase Yaşlı Ofiyolitik ve 11:50-12:10 Granitik Kayaçların Jeokimyası ve Tektonik Önemi, GD Türkiye 12:10-12:30 Türkiye deki Neo-Tetis Ofiyolitlerinde Gözlenen Farklı Magma Oluşumları ve Bunların Tektonik Önemi Osman Parlak Türkiye nin Jeolojik Evrimi Oturumu-5 (Yücel Yılmaz Onuruna) II. 13:30-14:30 Konferans-Yerbilimleri ve Arkeoloji Mehmet Özdoğan ARA 14:50-15:10 Pontidler; Tanımı, İç Ayırtları, Tektonik Düzenlenimi ve Anlamı: Kuzey Anadolu nun Mesozoyik Evrimi Semih Gürsu, M. Cemal Göncüoğlu, Hüseyin Kozlu, Necati Turhan Gürsel Sunal, Boris A. Natal in, Muharrem Satır, Erkan Toraman Tamer Rızaoğlu, Osman Parlak, Fikret İşler Erdinç Yiğitbaş 15:10-15:30 15:30-15:50 15:50-16:10 16:10-16:30 Gümüşhane Yöresinde Mavişist-Fasiyesli Başkalaşım Paleo- Tetis Yitiminin Kalıntısı mı? Kampaniyen-Maastrihtiyen Rudist Paleobiyocoğrafyası: Anatolid-Torid, Arap ve Rodop-Pontid Plakalarının İlişkisine Bir Yaklaşım Bey Dağları Otoktonunun Orta-Kuzey Bölümünde (Elmalı- Çamlıdere Arası) Üst Kretase Karbonatlarının Planktonik Foraminifer, Bentonik Foraminifer ve Rudist Biyostratigrafisi, Batı Toroslar Karacasu Çapraz Grabeni (Batı Anadolu) Pliyo-Kuvaterner Çökellerinin Sedimantolojisi Gültekin Topuz, Rainer Altherr, Winfried Schwarz Sacit Özer Bilal Sarı, Sacit Özer, Kemal Taslı, Sevinç Özkan-Altıner Sanem Açıkalın, Faruk Ocakoğlu

3 22 MART 2006 ÇARŞAMBA Güncel Tektonik ve Depremsellik Oturumu-1 II. Marmara Denizi nde Deprem Araştırmaları: Denizaltı Gözlem İstasyonu Naci Görür 09:50-10:10 Kuzey Anadolu Fayı'nın Trakya'da Oligosen'de ve Orta Aral Okay, Massimiliano Zatin, Miyosen'de Aktif Olduğuna Dair William Cavazza 10:10-10:30 Kuzey Anadolu Fayı 1943 Tosya Depremi Yüzey Kırığı Ömer Emre, Hisao Kondo, Cengiz Yıldırım, Volkan Özaksoy Murat Utkucu, Süleyman S. Nalbant, 10:30:10:50 12 Kasım 1999 Düzce Depremi İle İlişkili Kayma ve John Mccloskey, Sandy Steacy, Gerilme Değişimlerinin Uzay-Zaman Ortamı Dağılımları Canan Çetin, Ömer Alptekin, Mustafa Açlan 10:50-11:10 Orhanlı (Tuzla) Fay Zonundaki Jeolojik-Jeomorfolojik Belirteçler ve Odak Mekanizma Çözümünün Karşılaştırılması: Batı Anadolu da KD-Uzanımlı Doğrultu Bora Uzel, Hasan Sözbilir Atımlı Fayların Reaktivasyonu 11:10-11:30 ARA 11:30-12:30 Konferans-Marmara Bölgesi nin Depremselliği ve Deprem Kaynakları (Faylar) Ali Koçyiğit Güncel Tektonik ve Depremsellik Oturumu-2 II. İzmir Yöresinin Aktif Tektoniği ve Ekim 2005 Ömer Emre, Ahmet Doğan, Sığacık Depremleri Selim Özalp Ege Graben Sisteminin Kuzey Sınırı: Sındırgı-Sincanlı Fay Ahmet Doğan, Ömer Emre 14:50-15:10 Zonu 17 ve 21 Ekim 2005 Tarihinde Oluşan İzmir Depremlerinin Sismik Jeomorfolojisi ve Bölgedeki Gerilme Alanları İle İlişkisi, Batı Anadolu Anadolu Levhası İtiliyor mu Yoksa Çekiliyor mu? Yanıt Yeni Tanımlanan Neotektonik Bir Yapı Olan Eldivan- Elmadağ Tektonik Kamasının Jeolojisinde mi Saklı? Kuzey Anadolu Fayı Zonu ve Kırıkkale-Erbaa Fayı Arasında Kalan Kama Şekilli Alanda Saat Yönü Tersi Dönme İle İlgili Deformasyon Yapıları Ölü Deniz Fay Zonu nun Asi Vadisi ve Amik Ovası 15:10-15:30 (Antakya) Civarında Holosen Aktivitesi 15:30-15:50 ARA Yapısal Jeoloji ve Tektonik Oturumu-1 II. 15:50-16:10 16:10-16:30 16:30-16:50 16:50-17:10 Kiraz Havzasının Tektonik Evrimi: Küçük Menderes Grabeni Doğu Ucu, Batı Anadolu Buldan Sıyrılma Fayının Taban Bloğunda Yeralan Granitik Kayaçların Petrografik ve Yapısal Özellikleri, Batı Anadolu Simav Dağı ndaki Milonitik Zonun Kökeni ve Tektonik Rotasyonu: Yapısal ve Paleomagnetik Veriler Ankara Civarındaki Miyosen Sonrası Sıkışmalı Rejimin Yeni Bir Kanıtı: Angora Çiftlemesi (Çayyolu-Ankara) Hasan Sözbilir, Ökmen Sümer, Bora Uzel, Yalçın Ersoy, Fuat Erkül, Uğur İnci, Cahit Helvacı Gürol Seyitoğlu, Levent Karadenizli, Şevket Şen, Nizamettin Kazancı, Baki Varol, Gerçek Saraç, Veysel Işık, Korhan Esat, Fatih Özcan, Didem Savaşçı, İlker İleri Ergun Gökten, Merih Meydan Volkan Karabacak, Erhan Altunel, H. Serdar Akyüz, C. Çağlar Yalçıner Tahir Emre, Hasan Sözbilir Sibel Tatar-Erkül, Erdin Bozkurt, Hasan Sözbilir, Fuat Erkül Zeynep Üçtaş, Timur Ustaömer Kadir Dirik, Tekin Yürür, Erman Özsayın, Hünkar Demirbağ

4 23 MART 2006 PERŞEMBE II. Yapısal Jeoloji ve Tektonik Oturumu-2 GB-Anadolu nun Aktif Tektonik Yapısı İçinde Burdur Fayının Rolü Kuzey Neo-Tetis Çarpışma Sistemiyle İlgili Orta Anadolu 09:50-10:10 Granitoyidlerinin 207 Pb 206 Pb, K-Ar ve Fission-Track Jeotermokronoloji Yöntemleriyle Yerleşme, Soğuma ve Yüzeylenme Yaşlarının İncelenmesi 10:10-10:30 Sandıklı (Afyonkarahisar) Bölgesinde Alt Kambriyen İstifinin Deformasyonu Talip Güngör 10:30:10:50 Istranca Masifinin Erken Paleozoyik Evrimi; Taşıma Zirkon, Tek Tane Buharlaşma Pb-Pb Çalışması Orhaniye ve Güvenç (KKB Ankara) Civarındaki Yapıların 10:50-11:10 Kinematik Analizi: Ankara Civarında Neojendeki Gerilim Yönlerinin Değişimine Önemli Bir Kanıt 11:10-11:30 ARA 11:30-12:30 Konferans-Ofiyolit Tektoniği Yıldırım Dilek Mineraloji ve Petrografi Oturumu-1 II. Farklı Granitoyid Tiplerinde Zirkon Oluşumu: Orta Anadolu Granitoyidlerinden Örnekler Sarıhacılı Lökogranitinin Mineral Kimyası: Yozgat Batoliti Kuzeyi Mamasun (Aksaray) Gabroyidlerinin, Orta Anadolu Kristalen Kompleksindeki Yeri: Jeoloji ve Jeokimya Erzincan ın Kuzeyindeki Ofiyolitlere Ait Tektonit Kümülat Kayaçlarının Petrojenezine Bir Yaklaşım Fuzuli Yağmurlu, Mustafa Bozcu, Murat Şentürk Durmus Boztug, Yehudit Harlavan, Raymond Jonckheere, Marion Tichomirowa Gürsel Sunal, Boris A. Natal in, Muharrem Satır, Erkan Toraman Moosarreza Toori, Kadir Dirik Serhat Köksal, Fatma Toksoy-Köksal, M. Cemal Göncüoğlu Musa Avni Akçe, Yusuf Kağan Kadıoğlu Bahattin Güllü, Mustafa Yıldız Hayrettin Özen, Aydın Çolakoğlu, Hüseyin Sayak, Cahit Dönmez, Aytekin Türkel, İlhan Odabaşı, Ender Sarıfakıoğlu, John A. Winchester 14:50-15:10 Beypazarı Trona Yatağında Otijenik Mineral Oluşumları İbrahim Gündoğan, Cahit Helvacı 15:10-15:30 ARA Mineraloji ve Petrografi Oturumu-2 II. 15:30-15:50 15:50-16:10 16:10-16:30 16:30-16:50 16:50-17:10 Kurtoğlu Metamorfik Karmaşasında (Gümüşhane, Doğu Pontidler, KD Türkiye) Varistik Amfibolit-Fasiyesli Başkalaşım Bir Yığışım Karmaşasında Mikritik Kireçtaşlarının Aragonitleşmesi: Tavşanlı Zonu, KB Türkiye; Dönüşüm Mekanizmasına İlişkin İpuçları Buldan (Denizli) Metamorfitlerinin Jeolojik, Petrografik ve Petrokimyasal İncelenmesi Biga Yarımadası Çamlıca Metamorfitlerinin Jeolojisi, Petrografisi ve Metamorfizması Güneydoğu Anadolu Otoktonu (Diyarbakır ve Amanoslar Bölgesi) Paleozoyik-Alt Mesozoyik Yaşlı Kayaçlarının Diyajenez-Metamorfizmasına İlişkin Yeni Mineralojik Bulgular Gültekin Topuz, Rainer Altherr, Winfried H. Schwarz, Abdurrahman Dokuz, Hans-Peter Meyer Gültekin Topuz, Aral İ. Okay, Rainer Altherr, Hans-Peter Meyer Fatma Gökgöz, Halis Manav Fırat Şengün, Erdinç Yiğitbaş Ömer Bozkaya, Hüseyin Yalçın, Hüseyin Kozlu

5 24 MART 2006 CUMA Magmatizma Oturumu-1 II. Kütahya-Bolkardağ Kuşağında (Afyon-İhsaniye) Yeralan Pan-Afrikan Yaşlı Felsik Magmatizmanın Petrojenezi S-Tipi Granitoyidlere Bir Örnek; Uludağ Granodiyoritinin 09:50-10:10 (Bursa) Jeokimyası ve Kabuksal Kökenine İlişkin Bulgular Sivrihisar ve Beypazarı Civarındaki Magmatik Kayaçlar ve 10:10-10:30 Bu Kayaçların Birbirleri İle Yer-Zaman İlişkileri Doğanşehir (Malatya) Granitoyidi nin Jeokimyası ve 10:30:10:50 Tektonik Önemi 10:50-11:10 ARA Magmatizma Oturumu-2 II. Orta Anadolu da Dalma-Batma Metasomatizması İçin Kanıt: 11:10-11:30 Balkuyumcu Yöresi Adakit Benzeri Volkanizma Sivrihisar (Eskişehir) Adakitik İntruzif Kayaçlarının Petrolojisi Adakit ve Alkali Magma Evriminin Orta Anadolu Kristalen 11:50-12:10 12:10-12:30 12:30-12:50 Karmaşığındaki Yeri ve Zamanı İgnimbiritlerin Düşey Yöndeki Litolojik Değişimlerinin GPR İle İncelenmesi: İncesu İgnimbiriti (Kayseri) Miyosen Yaşlı Çamlıdere Yöresi Volkanik Kayaçların Petrojenezi Semih Gürsu, M. Cemal Göncüoğlu Aslıhan Yurdagül, Yıldırım Güngör Ramazan Doğan, Engin Faik Ortaç, Ümit Aydın Fatih Karaoğlan, Osman Parlak Elif Varol, Abidin Temel, Alain Gourgaud, Herve Bello Oğuz Zoroğlu, Yusuf Kağan Kadıoğlu Yusuf Kağan Kadıoğlu, Yıldırım Dilek, Kenneth Foland Tamer Koralay, Selma Kadıoğlu, Yusuf Kağan Kadıoğlu Elif Varol, Abidin Temel, Tekin Yürür, Alain Gourgaud, Herve Bellon Gün Saat İhsan Ruhi Berent Salonu 20 MART 2006 PAZARTESİ II. 14:50-15:10 Mühendislik Jeolojisi Oturumu-1 Çağrılı konuşma-melanj ve Matriks İçinde Blok İçeren Kayaların (Bimrocks) Karakterizasyonu ve Jeomekanik Özelliklerinin Belirlenmesi Kaya Dayanım ve Kırılganlık Arasındaki İlişkinin Araştırılması Yapay Sinir Ağlarının Parametre Kestiriminde Kullanımına Bir Örnek Çanakkale-Tuzla Jeotermal Alanı Kayalarının Fiziksel Özellikleri İle Ayrışma-Alterasyon-Kayaç Değişimi Arasındaki İlişkiler Ağırlıklı Eklem Yoğunluğu (wjd) Sonuçları Üzerinde Yönelim Ölçümlerine İlişkin Kontrolsüz Hata Düzeltmesinin Etkisi 15:10-15:30 ARA Mühendislik Jeolojisi Oturumu-2 II. Harun SÖNMEZ Saffet Yağız Candan Gökçeoğlu, Harun Sönmez Erkan Bozkurtoğlu, Gökhan Şans, Mahir Vardar, Fikret Suner Hakan A. Nefeslioğlu, Candan Gökçeoğlu, Harun Sönmez 15:30-15:50 Sıvılaşma Şiddeti ve Haritalanması İçin Yeni Bir İndeks: Sıvılaşma Şiddeti İndeksi Harun Sönmez, Candan Gökçeoğlu 15:50-16:10 Mühendislik Uygulamalarında Jeotekstillerin Kullanımı: Taner Aydoğmuş, Ahmet Turan Örnek Çalışmalar Arslan, M.Yalçın Koca 16:10-16:30 Forekazık Çalışmalarında Sıvı Polimer Bulamacı Kullanımı Adil Özdemir 16:30-16:50 Ankara-İstanbul Otoyolunun Mühendislik Değerlendirmesi İlyas Yılmazer, Yasemin Leventeli, Özgür Yılmazer, Evrim Uluadam, Coşkun Bulut, 16:50-17:10 Ankara İstanbul Hızlı Tren Projesinin Genel Durumu İlyas Yılmazer, Özgür Yılmazer, Sezen Diker, Coşkun Bulut, Yasemin Leventeli

6 21 MART 2006 SALI II. Mühendislik Jeolojisi Oturumu-3 Kaya Kütlelerinin Dayanım ve Deformasyon Özelliklerinin Belirlenmesi Konusundaki Son Gelişmeler Harun Sönmez, Candan Gökçeoğlu, Ali Kayabaşı 09:50-10:10 Mikrotünel Tekniği İle Kanalizasyon Borusu İnşaatı Adil Özdemir 10:10-10:30 Diyojen Tünelinde (Sinop) Zayıf Zeminlerden Kaynaklanan Duraylılık Sorunları Ahmet Özbek, Adnan Aydın 10:30:10:50 Jeolojik Dayanım İndeksi nin Kaya Kütlelerinin Ali Kayabaşı, Harun Sönmez, Geçirimliliğinin Kestiriminde Kullanılabilirliği Üzerine Bir Candan Gökçeoğlu Değerlendirme 10:50-11:10 ARA Mühendislik Jeolojisi Oturumu-4 II. 11:10-11:30 Karabük İli Yerleşim Alanını Arazi Kullanım Özelliklerinin İncelenmesi Barla, Beşparmak ve Kapı Dağlarının (Güney-Batı Toroslar) Kuzey Yamaçlarının ve Moloz Kaynak Alanlarının Morfometrik Özellikleri 11:50-12:10 Türkiye İçin Azalım İlişkisi ve Eş-İvme Haritası Önerisi 12:10-12:30 Çekmece (İstanbul) İlçesi ve Yakın Çevresine Ait Heyelan Duyarlılık Haritası Mühendislik Jeolojisi Oturumu-5 II. Mühendislik Yapılarının Projelendirme ve İnşaat Aşamalarında Jeoteknik Etütlerin Sürekliliği ve Önemi, Örnek Çalışma: Çokal Barajı (Tekirdağ) Kaya Düşmelerinin Kinetik Enerji Dağılımı Açısından Değerlendirilmesine Bir Örnek Çalışma JMO, AB, EFG, Serbest Dolaşım ve Avrupa Jeoloğu Aydın Aras ARA Uzaktan Algılama ve CBS Oturumu II. 14:50-15:10 15:10-15:30 15:30-15:50 15:50-16:10 16:10-16:30 16:30-16:50 Çağrılı Konuşma-Hiperspektral Uydu Görüntülerinin Yer Bilimlerinde Uygulaması Çevresel Yer Bilimleri İçin Uydudan Elde Edilen Sayısal Yükseklik Modellerinin (Sym) Doğruluklarının Değerlendirilmesi İçin Bir Yaklaşım Mühendislik Jeolojisi Haritalarının Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak Hazırlanması (Eskişehir Örneği) Granitoidik Kayaçların Alterasyon Ürünleri Üzerinde Landsat 7 Etm+ Verileri Kullanılarak Yapılan Crosta Teknikleri Uygulaması: Doğu Toros Kuşağında Bir Uygulama (GD Türkiye) Yer Radarı (GPR) Yöntemi İle Bir Mermer Ocağındaki Kalınlıkları ve Süreksizlikleri Görüntüleme Nikel ve Manyezit Oluşumlarının Srtm ve İkonos Uydu Verileri İle İncelenmesi: Mihalıççık-Eskişehir-Türkiye Örneği Yılmaz Aksoy, Hülya Keskin Çıtıroğlu, Aziz Ertunç M. Celal Tunusluoğlu, Candan Gökçeoğlu, Reşat Ulusay Reşat Ulusay, Ergün Tuncay, Harun Sönmez, Candan Gökçeoğlu Tamer Y. Duman, Tolga Çan, Candan Gökçeoğlu, Hakan A. Nefeslioğlu, Harun Sönmez Ali Burak Yener, Ayşe Kanıbir, Nurettin Pelen Müge Akın, Tamer Topal, A. Utku Özden B. Taner San B. Taner San, Hakan A. Nefeslioğlu, M. Lütfi Süzen Emrah Pekkan, Uğur Avdan, Muammer Tün, Metin Altan, Can Ayday Doğan Aydal, Evrim Arda, Özcan Dumanlılar Selma Kadıoğlu, Yusuf Kağan Kadıoğlu Doğan Aydal, İbrahim Çopuroğlu, İpek Taşdelen, Ali Uslu

7 22 MART 2006 ÇARŞAMBA II. 09:50-10:10 Jeo-Arkeoloji ve Jeolojik Miras Oturumu-1 Acil Olarak Korunması Gereken Kula Jeopark Alanındaki Fosil İnsan Ayak İzleri Jeolojik Miras Olarak Güney Şelale Tufaları (Denizli): Jeolojik Özellikleri, Koruma ve Sürdürülebilir Kullanım Önerileri Hülya İnaner, Murat Tokçaer, Tanju Kaya, Aydoğan Akbulut, Faruk Çalapkulu, Mustafa Ergün, Eran Nakoman, Adil Taşkıran Mehmet Ozkul, Ali Gökgöz, Nada Horvatinčić, Jadranka Barešić 10:10-10:30 Aktif Tektonikle İlgili Jeositlere Türkiye den Örnekler Fuat Şaroğlu, Ömer Emre 10:30:10:50 Türkiye deki En Eski Hominin Fosili Buluntusu M. Cihat Alçiçek, Nizamettin Kazancı, Şevket, Şen, John Kappelman, Mehmet Özkul Slayt Gösterisi-Dünya Kültür Mirasına Avusturalya dan Bir 10:50-11:10 Örnek Greater Blue mountains Area, SYDNEY 11:10-11:30 ARA Konferans-Jeoarkeoloji Arkeolojide Yerbilimsel 11:30-12:30 Çalışmalar Jeo-Arkeoloji ve Jeolojik Miras Oturumu-2 II. Medeniyetlerin Taşı Mardin Taşı ve Özellikleri Kültürel Jeoloji, 2008 Dünya Yer Yılı ve Türkiye den Katkılar Van Gölü Havzasında Tarihi Dönemlerde Kullanılmış Taş- Mineral Yatakları ve İşletmeciliği Anadolu da Madenciliğin Tarihçesiyle İlgili Yeni Bir Bulgu; Giresun-Espiye-Çımaklı Eski Bakır İşletmesi 14:50-15:10 ARA Stratigrafi ve Paleontoloji Oturumu-1 II. 15:10-15:30 15:30-15:50 15:50-16:10 16:10-16:30 16:30-16:50 Siyah Aladağ Birliği Geç Permiyen Foraminifer Biyostratigrafisi, GD Yahyalı, Kayseri, Doğu Toroslar Gülbahar Napı nın Orta Karniyen (Geç Triyas) Radyolarya Faunası, Elbistan, Doğu Toroslar Toros Kuşağı-Bornova Vahşi Filiş Zonu (İzmir, Batı Türkiye) İçinde Yeralan Boksitli Kireçtaşı Bloğunun Jeolojisi ve Yaşı Çataltepe Napı (Antalya Nap ları) Yılanlı Birimi Radyolaryalarının Önemi, Eğridir Gölü Güneydoğusu, Isparta, Türkiye Alakırçay Napı (Antalya Nap ları) Kretase Radyolarya Biyostratigrafisi ve Sistematiği, Orta Toroslar, Güney Türkiye Sevim Tuzcu Ünsal Yalçın Deniz İskender Önenç, Necmi Kıral Demir Erkanol, Aytaç Tullukçu Nizamettin Kazancı Sadık Şener, Muzaffer Şenol, Necla Arslan Sevin, Veli Sevin Ahmet Kartalkanat Birşan Özdeyiş Öztürk, Yavuz Okan Uğur Kağan Tekin, Yavuz Bedi İsmail İşintek, Demir Altıner, Sevinç Özkan-Altıner, Jean-Pierre Masse Burcu Coşkun, Demet İslamoğlu Demet İslamoğlu, Vedia Toker 16:50-17:10 Davutlar Formasyonu nun Kampaniyen-Maastrihtiyen Yaşlı Yeni Ostrakod Taksonları, Devrekanı (Kastamonu) Cemal Tunoğlu, İbrahim Kadri Ertekin

8

9 23 MART 2006 PERŞEMBE II. 09:50-10:10 10:10-10:30 10:30:10:50 Stratigrafi ve Paleontoloji Oturumu-2 Pseudomphalocyclus blumenthali Meriç (Foraminifer) in Maastrihtiyen (Geç Kretase) Tetis Okyanusu ndaki Varlığı ve Önemi İzmit Körfezi Kuzeybatısı Geç Kretase-Paleojen Nannoplankton Biyostratigrafisi ve Denizsuyu Isı Değişimleri, Türkiye Somalina Stefaninii Silvestri (Foraminifer) in Erken-Orta Eosen Tetis Okyanusu ndaki Varlığı ve Önemi Orta-Geç Eosen Türbiditik Sedimanlarındaki İz Fosiller, GB Trakya Havzası, Türkiye 10:50-11:10 ARA Stratigrafi ve Paleontoloji Oturumu-3 II. 11:10-11:30 11:50-12:10 12:10-12:30 Batı Anadolu daki Orta-Geç Eosen Mikrofosillerinin Stratigrafik ve Eskiortamsal Önemi İki Farklı Paleobiyocoğrafik Saha Arasındaki İlişki Bölgesi Olarak Erken Oligosen Trakya Havzası (KB Türkiye) Denizli Bölgesindeki (GB Türkiye) Oligosen Yaşlı Lagüner ve Denizel Çökellerin Mollusk, Foraqminifera, Nannoplankton, Mercan ve Ostrakoda Biyostratigrafisi KD-Doğrultulu Kemalpaşa-Torbalı Havzası ve Çubukludağ Grabeni nin Palinostratigrafisi ve Bu Havzaların Oluşumu Sırasındaki İklimsel Değişimler, Batı Anadolu Engin Meriç, Peter Luger, Muhittin Görmüş, Doğan Perinçek, Şükrü Ersoy Ayşegül Aydın, Vedia Toker Engin Meriç, Muhittin Görmüş, Doğan Perinçek Huriye Demircan, Alfred Uchman Mehmet Serkan Akkiraz, Funda Akgün, Sefer Örçen Yeşim İslamoğlu, Mathias Harzhauser, Martin Gross, Stjepan Coric, Gonzalo Jiménez- Moreno, Andreas Kroh Yeşim İslamoğlu, Fatma Gedik, Ayşegül Aydın, Gönül Atay, Aynur Hakyemez, Sedef Babayiğit Mine Sezgül Kayseri, Funda Akgün, Hasan Sözbilir Stratigrafi ve Paleontoloji Oturumu-4 II. Erken-Geç Miyosen Palinolojik Verilerine Dayalı Isı Mine Sezgül Kayseri, Funda Akgün 14:50-15:10 15:10-15:30 Dağılım Haritaları (Türkiye) Hancılı Formasyonu nda (Kalecik-Ankara) Bulunan Bir Hortumlu Memeli Gomphotherium Angustidens (Cuvier) (Proboscidea Mammalia): Türkiye deki En Yaşlı Neojen Proboscidea Bulgusu Mersin Açıklarındaki Şelf Sedimanlarından (Doğu Akdeniz) Pleyistosen-Holosen Yaşlı Üç Yeni Ostrakod Türü: Krithe Mersinensis sp., Bathycythere Mediterranea sp. ve Cytheropteron Grossoalatum sp. Ege ve Güneybatı Akdeniz (Gökçeada-Bozcaada-Midilli Adası ve Antalya) Sahillerinde Gözlenen Güncel, Renkli Bentik Foraminiferlerin Mineralojik ve Jeokimyasal İncelenmesi Kalkan-Kaş-Finike-Tekirova (GB Antalya) Kıyı Alanlarında Gözlenen Textularia, Spiroloculina, Peneroplis, Sorites ve Amphisorus Türlerine Ait Bireylerde Meydana Gelen Anormal Şekilsel Değişimler ve Bu Değişimlerin Nedenleri Doğu Ege Denizi ve Güney Türkiye Kıyılarında Gözlenen Bazı Lessepsiyen Foraminiferler 15:30-15:50 ARA Serdar Mayda, Gerçek Saraç, Gültekin Kavuşan İbrahim Kadri Ertekin, Cemal Tunoğlu Hüseyin Yalçın, Engin Meriç, Niyazi Avşar, Sema Tetiker, İpek F. Barut, Şener Yılmaz, Feyza Dinçer Engin Meriç, Niyazi Avşar, Baki Yokeş, Salim Öncel, Ipek F. Barut Engin Meriç, Niyazi Avşar, Baki Yokeş Sedimantoloji ve Kıyı-Deniz Jeolojisi Oturumu-1 II. 15:50-16:10 Çağrılı Konuşma-Türkiye nin Geç Kuvaterner Buzul Evrimi Attila Çiner, Marek Zreda, 16:10-16:30 16:30-16:50 16:50-17:10 Tuz Gölünde Biyojenik ve Abiyojenik Süreçlerde Çökelen Özel Tip Mevsimsel Halit Oluşumları, Türkiye K.ahramanmaraş Havzası Kuzeybatısında Yüzeylenen Derin Denizel Kırıntılı Sedimanların (Alt-Orta Miyosen) Fasiyes Özellikler Denizli Neojen Havzası nın Sedimanter Fasiyesleri, Depolanma Ortamları ve Paleocoğrafik Gelişimi, GB Anadolu, Türkiye M. Akif Sarıkaya, Serdar Bayarı Erdoğan Tekin, Esat Uyanık, Turhan Ayyıldız, İbrahim Gündoğan Murat Gül, Kemal Gürbüz Hülya Alçiçek

10 24 MART 2006 CUMA Sedimantoloji ve Kıyı-Deniz Jeolojisi Oturumu-2 II. İskenderun Havzası Mesiniyen (Üst Miyosen) Erdoğan Tekin, Baki Varol, Evaporitlerinin Sedimantolojisi Turhan Ayyıldız, Hüseyin Kozlu 09:50-10:10 Acıgöl Grabenindeki Geç Kuvaterner Yaşlı Havza Kenarı Nizamettin Kazancı, Mehmet Özkul, Tortullarının Fasiyes Özellikleri ve Göl Seviyesi Değişimi M.Cihat Alçiçek, Levent Karadenizli Açısından Yorumlanması İklim ve İklim Etkili Deniz Seviyesi Değişimlerinin ve 10:10-10:30 Küresel Okyanusal Olayların Duraylı İzotoplar Aracılığı İle İ. Ö. Yılmaz, T. Vennemann, Tespiti ve Korelasyonda Kullanımı (Barremiyen ve Apsiyen, D. Altıner, M. Satır Toroslar, Sakarya ve Pontidler, Türkiye) 10:30:10:50 Kahramanmaraş Havzası Kuzeybatısının Alt-Orta Miyosen Dönemindeki Paleocoğrafik Evrimi Murat Gül, Kemal Gürbüz 10:50-11:10 ARA Sedimantoloji ve Kıyı-Deniz Jeolojisi Oturumu-3 II. 11:10-11:30 11:50-12:10 12:10-12:30 İTÜ-Doğu Akdeniz Oşinografi ve Limnoloji Merkezi, Doğal Afetler ve Çevre Değişimleri Çalışmaları İçin Yeni Bir Araştırma Alt-Yapısı Antalya Tufalarında Farklı Tip Giysili Tane Oluşumları: Pizolitler ve Onkoidler Saros Körfezi (Kuzey Ege Denizi) Dip Çökellerinde Holosen Transgresyonunun Sedimantolojik Verileri Köprüçay Havzası nın (Antalya) Miyosen Tektonosedimanter Evrimi Namık Çağatay, Lisa Doner, Nilgün Okay, Can Genç, Emin Demirbağ, Remzi Akkök, Mahir Vardar, Okan Tüysüz E.Koşun, A.Sarıgül Faruk Ocakoğlu, Hakan Gençoğlu, Sanem Açıkalın Attila Çiner, Mustafa Karabıyıkoğlu, Max Deynoux, Olivier Monod, Sevim Tuzcu Sedimantoloji ve Kıyı-Deniz Jeolojisi Oturumu-3 II. Doğu Marmara Denizi Sedimentlerinin Bazı Petrografik ve Mustafa Ergin, Nezaket Dönmez, Jeoteknik Özellikleri Arguvan (Malatya) Güneyinde Yüzeyleyen Karasal Neojen Çökellerinin Sedimantolojik Özellikleri İzmit Körfezi Kuvaterner Evriminin Sismik Stratigrafik Yöntemlerle İncelenmesi İstanbul Boğazı nda Yüksek Çözünürlüklü Sismik ve Batimetrik Verilerin Değerlendirilmesi: Boğaz Tabanındaki Erozyonal Etkilere ve Marmara Denizi Çıkışındaki Delta Oluşumuna Ait Deliller Alper Sakitaş İbrahim Türkmen, Ercan Aksoy, Calibe Koç Erdal Dolu, Erkan Gökaşan, Engin Meriç, Mustafa Ergin, Tolga Görüm, Niyazi Avşar, Muhittin Görmüş, Hüseyin Tur, Oktay Çetin Erkan Gökaşan, Oya Algan, Hüseyin Tur, Engin Meriç, Tolga Görüm, Berkan Ecevitoğlu, Buğser Tok, Halim Birkan, Ahmet Türker

11 Gün Saat İhsan Ketin Salonu 20 MART 2006 PAZARTESİ Maden Yatakları ve Jeokimya Oturumu-1 II. Höyük (Afşin-Kahramanmaraş) Pb-Zn Yatağının Jeolojisi Yunus Ay, Özcan Dumanlılar Midi (Karamustafa/Gümüşhane) Zn-Pb (Au, Ag) Yatağında Termodinamik ve Duraylı İzotop (S, O, C) Çalışmaları Abdurrahman Lermi, Necati Tüysüz Hasbey (Bitlis Masifi-Van) Pb-Zn Cevherleşmesinin Mineral Parajenezi ve Deformasyon Dokuları Ali Rıza Çolakoğlu Cehennem Dere (Gönen Balıkesir) Pb-Zn Yatağının Cem Kasapçı, Hüseyin Öztürk, 14:50-15:10 Oluşumunda Etkin Olan Çözeltilerin Niteliği Rift-İlişkili Kuvars-Adularya Tipindeki Altın-Gümüş Cevherleşmesinin (İzmir, Türkiye) Jeokimyası ve Duraylı İzotopları 15:10-15:30 ARA Maden Yatakları ve Jeokimya Oturumu-2 II. 15:30-15:50 15:50-16:10 16:10-16:30 16:30-16:50 16:50-17:10 İnanmış (Oltu Erzurum) Sahasının Cu Au Cevherleşmesine Ait İlk Bulgular Ayyıldız (Oltu Erzurum) Civarındaki Epitermal Cevherleşmenin Jeolojik Özellikleri Karacaali (Kırıkkale) Magmatik Kompleksi Fe, Cu+Mo Cevherleşmeleri: Magma Karışımı ve Metal Zenginleşmelerine Orta Anadolu dan Bir Örnek Attepe (Feke-Adana) Demir Yataklarındaki Siderit Mineralizasyonun C, O, S ve Sr Isotop Çalışmaları ve Jenetik Bulgular Kotana Demir Yatağı nda (Giresun-KD Türkiye) Bulunan Pirotin Cevheriyle İlişkili Olarak Bulunan Sfalerit Kapanımları: Bunlar Gerçek Eksolüsyon Kütleleri mi Yoksa Ornatım Ürünleri mi? Nurullah Hanilçi Hüseyin Yılmaz, Tolga Oyman, A. Rıza Çolakoğlu, Greg B. Arehart, Zeki Billor Mehmet Aslan, Serkan Özkümüş, İsmet Cengiz, Nihat Yıldırım, Nizami Deniz Serkan Özkümüş, Mehmet Aslan, İsmet Cengiz, Fahrettin Çagdaş, Nihat Yıldırım Okan Delibaş, Yurdal Genç Şuayip Küpeli, Ahmet Ayhan, M. Muzaffer Karadağ, Fetullah Arık, Adnan Döyen, Veysel Zedef Emin Çiftçi

12 21 MART 2006 SALI II. Maden Yatakları ve Jeokimya Oturumu-3 Karakaya Kompleks Zonu İçinde Gözlenen Şamlı ve Ayazmant (Balıkesir) Fe Skarn Yataklarının Jeolojisi, Parajenezi ve Oluşumu, Batı Anadolu Ali Rıza Çolakoğlu, Hiroyasu Murakami 09:50-10:10 Nadara Köyü Demir Cevherleşmesi Canan Öner 10:10-10:30 Evciler Skarn Oluşumunda (Kazdağ, Çanakkale/Türkiye) Hidrotermal Akışkanlar ve Granitoyid Arasındaki Etkileşim İle İlgili Oksijen ve Hidrojen İzotop Verileri Yeşim Yücel Öztürk, Cahit Helvacı, Muharrem Satır 10:30:10:50 Maden (Elazığ) Çevresinde Drenaj Jeokimyası Güllü Kırat, Cemal Bölücek 10:50-11:10 ARA Maden Yatakları ve Jeokimya Oturumu-4 II. 11:10-11:30 Mortaş (Seydişehir-Konya) Boksit Yatağının Nadir Toprak Elementi (NTE) Potansiyeli Bolkardağı Bölgesi (Ayrancı-Karaman) Boksit Yatakları: Jeolojisi ve Oluşumuna Ait İlk Bulgular Küçükkoraş (Karaman) Boksit Yataklarının Stratigrafik 11:50-12:10 Konumu Küçükkoraş (Ayrancı-Karaman) Boksit Yataklarının Cevher 12:10-12:30 Parajenezi Maden Yatakları ve Jeokimya Oturumu-5 II. M. Muzaffer Karadağ, Fetullah Arık, Ahmet Ayhan, Adnan Döyen, Şuayip Küpeli, Veysel Zedef Nurullah Hanilçi, İsmet Alan, Halil Keskin, Şenol Şahin, Levent Saçlı Semiha İlhan, M. Gürhan Yalçın, Gürsel Kansun Semiha İlhan, M. Gürhanyalçın Aşağıtırtar (Yalvaç-Isparta) Huntit Mineralizasyonunun Jeokimyasal Özellikleri ve Kökeni Mustafa Kuşcu, Oya Cengiz Diyajenetik Dolomit-Kalsit Ayırdına Dayalı Jeolojik Harita Cengiz Yetiş, Bayram Ali Mert, Alımı ve Bir Örnek: Alişandağı (Ceyhan-Adana) Mesut Anıl Kavakdibi Çevresinde Gözlenen (Bitlis Masifi-Hizan) Metabazit Türü Kayaçların Mineralojisi ve Titan Ali Rıza Çolakoğlu Mineralleri, Güneydoğu Anadolu Jeoistatistiksel Kestirimdeki Lokal Belirsizlikler Arzu Giray Baltacı (Yurdagül), Cem Saraç 14:50-15:10 Faktöriyel Kriging Analizi ve Farklı Ayrıştırma Yöntemlerinin Performansları Sermin Özsayın (Koçer), Cem Saraç 15:10-15:30 ARA Sondaj Uygulamaları Oturumu-1 II. 15:30-15:50 Konik Penetrasyon Sondasında Gevşek Zeminlerde Çalışma Yöntemi ve Çınarlık (Samsun) Örneği Candan Üçkardeşler 15:50-16:10 Sondaj ve Kömür Mehmet Şener 16:10-16:30 Sondaj ve Jeotermal Enerji Ali Koçak 16:30-16:50 Çağrılı konuşma-modern Wireline Formasyon Test Ekipmanları İle Rezervuar ve Rezervuar Akışkanlarının Karekterize Edilmesi Sefer Burhan Coşkun, Baker Hughes, Geoscience Abu Dhabi, Ali Koçak

13 22 MART 2006 ÇARŞAMBA Sondaj Uygulamaları Oturumu-2 II. Altınüzüm (Islahiye) Belediyesi İçin Yapılan İçmesuyu Sondaj Çalışmaları Kemal Akpınar Su ve Jeotermal Sondaj Çalışmalarında Formasyon Kaynaklı 09:50-10:10 Bazı İlerleme Güçlükleri ve Çözümlerine Yönelik Adil Özdemir Yaklaşımlar 10:10-10:30 Yönlendirilebilir Yatay Sondaj Teknolojisi Adil Özdemir 10:30-10:50 Çağrılı konuşma-167 Sayılı Yasa Mahir Rüma Tıbbi Jeoloji Oturumu II. 11:50-12:10 Pöhrenk (Kırşehir) Fluorit Yatağının Çevresinde Yer Alan Pöhrenk, Mahmutlu ve Çevirme Köylerinin Sınırları İçerisinde Yüzeylenen Suların Flor Açısından İncelenmesi İlk Bulgular Madenköy (Niğde/Ulukışla) ve Çevresinde Yetişen Pinus Nigra ve Juniperus Oxycedrus un Biyojeokimyası 12:10-12:30 Enne Barajı ndaki (Kütahya) Kirlilik Düzeyi ve Nedenleri Doğal Afetler Oturumu-1 II. Heyelan Veri Tabanlarının Bilgisayar Destekli Oluşturulması: Ulus (Bartın) Örneği Yusuf Uras, Fevzi Öner, Servet Yaman Tülin Gedik, Mustafa Akyıldız M. Tahir Nalbantçılar, Fetullah Arık, Ahmet Haşimoğlu Murat Ercanoğlu, Özgü Kaşmer, Neslihan Temiz Kar Örtüsü Duraylılığını Belirleme Teknikleri Zafer Yazıcı, Sinan Demir Türkiye deki Çığ Olaylarının Değerlendirilmesi Nehir Özgen Varol, Ömer Murat Yavaş Şırnak-Hakkari Karayolu ndaki Çığ Riski ve Önlenme Ömer Murat Yavaş, Yöntemleri Nehir Özgen Varol 14:50-15:10 Gaz-Ex Sisteminin Palandöken-Erzurum Bölgesinde Ömer Murat Yavaş, Uygulanması Nehir Özgen Varol 15:10-15:30 ARA Doğal Afetler Oturumu-2 II. 15:30-15:50 Çığ Önlem Yapıları ve Bir Uygulaması: Uzungöl Havzası Gökhan Arslan, Mehmet Coşkun 15:50-16:10 Çığ Riskli Arazinin Tanımlanması ve Güvenli Rotaların Seçimi Mete Erengil 16:10-16:30 Kayak Merkezlerinin Planlanması ve Çığ Riskli Alanların Hasan Göksu Babayiğit, Belirlenmesi Sedef Babayiğit 16:30-16:50 Çığ Bölgelerinde Güvenlik Kuralları ve Kurtarma Demet Şahin

14 23 MART 2006 PERŞEMBE II. Çevre Jeolojisi Oturumu Ankara İçmesuyu Projesinin Mühendislik Değerlendirmesi 09:50-10:10 Mühendislik Projelerinde Dayatmalar: Afet Konutları, Van 10:10-10:30 Trafik Kaynaklı Yol Kenarı Toprak Kirlenmesi Niğde Şehri Civarında Örnek Bir Çalışma 10:30:10:50 Munzur Su Kaynaklarının İşletilmesi 10:50-11:10 ARA 11:10-11:30 Akarçay (Afyon) Nehri Yatak Sedimanlarında Jeotermal Kökenli Kirlilik Çevre Kirliliği Araştırmasında (Stuttgart/Almanya) Duraylı İzotop Yöntemlerinin Kullanımı 11:50-12:10 Yaşamın ve Çeşitliliğin Kaynağı Islak Alanlar: Kuzey Kıbrıs Hidrojeoloji Oturumu-1 II. Çağrılı konuşma- Sürdürülebilir ve Emniyetli Akifer Verimleri Çakıloba-Karadoruk (Beypazarı-Ankara) Akifer Sisteminde Hidrojeolojik Yapının Çevresel İzotop Dağılımına Etkisi Gökpınar Karst Kaynaklarının (Gürün-Sivas) Hidrojeoloji İncelemesi Samsun Çarşamba Kumköy Regülatörü Kazı Çukuruna Gelecek Su Miktarının Hesaplanması 14:50-15:10 Kıbrıs ta Su Madenciliğine Son Verme 15:10-15:30 ARA Hidrojeoloji Oturumu-2 II. Kayseri Kenti İçme Suyu Havzasının Mevcut Durumunun 15:30-15:50 Su Kullanımı Açısından İrdelenmesi Harran Ovasında (Şanlıurfa) Sulama Sonrası Oluşan Taban 15:50-16:10 Suyu ve Tuzluluk Sorunlarının Jeolojik ve Hidrojeolojik Yapı İle İlişkisi 16:10-16:30 Tecer Dağının (Sivas) Karst Hidrojeolojisi İncelemesi 16:30-16:50 16:50-17:10 Seyhan Havzasında İklim Değişimlerinin Yüzeysel Su Kaynaklarına Olan Etkilerinin Araştırılması Kaybedilen 2000 Yıllık Kaynakların Geri Kazanılması, Kıbrıs İlyas Yılmazer, Özgür Yılmazer, Yasemin Leventeli, Evrim Uluadam, Coşkun Bulut İlyas Yılmazer, Ali Özvan, Özgür Yılmazer, Sezen Diker, Coşkun Bulut Bilge Manzak, Emin Çiftçi Servet Armaç, İlyas Yılmazer, Özgür Yılmazer, Levent Akduman, Coşkun Bulut Müfit Şefik Doğdu M. Satır, S. Angloher-Reichelt, T. Vennemann, H. Taubald Salih Gücel, İlyas Yılmazer, Hüseyin Gökçekuş, Özgür Yılmazer, Aykan Mert Hasan Yazıcıgil Ahmet Apaydın, Mehmet Ekmekçi Fikret Kaçaroğlu Mete Türker İlyas Yılmazer, Hüseyin Gökçekuş, Salih Gücel, Özgür Yılmazer, Coşkun Bulut Mustafa Değirmenci, Ahmet Altın, Eyüp Atmaca Hasan Kırmızıtaş Tülay Ekemen, Fikret Kaçaroğlu, Kaan Ş. Kavak Dilek Gürkan Salih Gücel, İlyas Yılmazer, Hüseyin Gökçekuş, Özgür Yılmazer, Coşkun Bulut

15 24 MART 2006 CUMA II. 09:30-09:50 09:50-10:10 10:10-10:30 10:30:10:50 Endüstriyel Hammaddeler Oturumu-1 Çağrılı Konuşma-Türkiye de Petrol ve Doğalgaz Aramacılığında Belirgin Tıkanıklık; Uygulanabilir Bazı Yöntem, Fikir ve Yaklaşımlar Sürdürülebilir Bölgesel Kalkınmaya Jeolojinin Katkısı:Van Kapalı Havzası Örneği Arabaalan-Elmalı (Çanakkale) Yöresinde Seramik Sektöründe Kullanılabilecek Hammadde Kaynakları ve Kullanım Özelliklerine Etkisi Afyon Gölsel Kökenli Kireçtaşlarının (Trabej) Mermer Olabilme Özellikleri 10:50-11:10 ARA Endüstriyel Hammaddeler Oturumu-2 II. Bazaltik Tüflerden Hazırlanmış Seramiklerde Farklı 11:10-11:30 Sıcaklıklar Altındaki Mikroyapısal Değişimler Kuzey Kıbrıs Değirmenlik Fliş Türü Kayaçların Tuğla Hammaddesi Olarak Kullanımı Kırşehir Kaman Vollastonitlerinin Jeolojisi, Minerolojisi ve 11:50-12:10 Ekonomikliği 12:10-12:30 Doğal Gübre Taşları Kadir Gürgey Yahya Çiftçi Yasemin Erçetin Akyar, Ayten Çalık, Fırat Şengün Deniz İskender Önenç, Necmi Kıral, Necmettin Akalın, Seyfi Bakır, Hasan Miski, Murat Gündüz, Beyhan Sayın Sibel Ergül, Mustafa. Akyıldız Aydın Aras, Mehmet Necdet, Devrim Pakdemir Necmi Kıral, Deniz İskender Önenç Deniz İskender Önenç, Necmi Kıral, Beyhan Sayın Poster Adı Yazarı Demirci Köyü (KD Sivrihisar) Civarı Evaporitlerinin Jeokimyası ve Kökeni Pelin Güngör, Erdoğan Tekin Landsat 5tm Uydu Görüntüleri Kullanılarak Ulukışla Havzasındaki Dayk Kompleksinin Dağılımının Belirlenmesi Özgür Kalelioğlu, Kemal Zorlu, Mehmet Ali Kurt, Murat Gül Karadeniz Kıyı Kıyımı: Pazar-Arhavi İlyas Yılmazer, Özgür Yılmazer, Levent Akduman,

16 Sezen Diker, Coşkun Bulu 2000 Yıllık Medeniyet Allianoi Yok Olmasın İlyas Yılmazer, Özgür Yılmazer, Levent Akduman, Evrim Uluadam, Coşkun Bulut Çözünmüş Krom Bileşiklerinin Nötr e Yakın Ortamlardaki Redox Davranışları ve Çevresel Etkileri Ziya S. Çetiner, Can Ertekin Van Gölü Doğusundaki Kuvaterner Yaşlı Kıyı Çökellerinin Kil Sedimantolojisi Türker Yakupoğlu, Çetin Yeşilova, Serkan Üner Çamlıca Metamorfitlerindeki Metavolkanik Kayaçların Jeolojik ve Petrografik Özellikleri Fırat Şengün Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesindeki Kültürel Jeoloji Eserleri Sonay Boyraz, Fatih Uysal, Aytaç Engin Eldivan-Elmadağ Tektonik Kamasının Güney Sınırı: Sağ Yanal Doğrultu Atımlı Akarlar Fayı İlker İleri, Veysel Işık, Gürol Seyitoğlu Çanakkale Boğazında Yaşayan Bazı Alg Türlerinde Ağır Metal Düzeylerinin Birikimlerinin Araştırılması Serkan Özden, Sezginer Tunçer Behrek Batoliti Batı Kesimindeki Kontakt Metamorfik Kayaçların Mineralojik-Petrografik Özellikleri, Orta Anadolu Mustafa Açlan, Osman Parlak, Yusuf Topak Türkiye deki Spilitik Kayaçlardan Bir Örnek: Ankara Çevresi Tolga Görmüş Eski Konya Gölü nün Jeolojisi ve Çatalhöyük Yerleşimi İçin Önemi Özer Barış Erdem, Fatih Uysal Ankara Kalesi Yapı Taşlarının Jeolojik Özellikleri Sonay Boyraz, Zeynep Alkan Petrol Aramacılığında Sıvı Kapanım Çalışmaları Gülay Sezerer Kuru Yalova ve Orhangazi (KB Anadolu) Arasındaki Bölgenin İki Değişkenli İstatistiksel Analiz Yöntemi İle Sığ ve Derin Heyelanlar İçin Duraylılık Değerlendirmesi Ferdane Karakaya Gülmez, Serap Durmaz, Tolga Çan Landsat 7 Etm Uydu Görüntülerinin Deniz Taban Morfolojisini Belirlemede Doğan Aydal, Ergun Gökten, İpek Taşdelen Kullanılması; Finike Körfezi-Antalya-Türkiye Örneği Eldivan-Elmadağ Tektonik Kamasının Doğusunda (Çankırı ve Eldivan Arasında) Yer Alan Küçük Tektonik Kama Yapıları Korhan Esat, Gürol Seyitoğlu Kırıkkale-Bala (Ankara) Arasında Üst Kretase-Alt Eosen Yaşlı Alta Bindirmeler (Underthrust) ve Ön Ülke (Foreland) Havza Oluşumları Mustafa Dönmez, Ali Ekber Akçay Türkiye Apatitli Manyetit Yatakları ve Jeokimyasal Özellikleri Hülya Ağcil, Hüseyin Çelebi Koyunbaba Fayı, Çankırı Havzası (Orta Anadolu): Normal Fay mı? Bindirme mi? Zeynep Önal, Veysel Işık, Gürol Seyitoğlu Tetis Bölgesi, Lütesiyen-Bartoniyen Nummulites Türlerine Ait Makrosferik ve Mikrosferik Formların Çap/Kalınlık İle Yarıçap/Tur Sefer Örçen, A. Feray Gökdere, Eylem Çakır Sayısı Diyagramları Temelinde İncelenmesi: Türkiye Karasal Senozoyik Çökellerinde Büyük Memeli Fosil Bulgu Yerleri Gerçek Saraç, Şevket Şen, Levent Karadenizli ve Memeliler Paleontolojisinin Önemi Timar Bölgesindeki (Van Gölü Doğusu) Jipslerin Oluşumuna Ön Yaklaşım Pelin Güngör, Çetin Yeşilova, Yahya Çiftçi Keles-Harmanalan (Bursa) Bitümlü Şeyllerinin Organik Jeokimyasal Özellikleri İlker Şengüler, Turhan Ayyıldız Asidik Tüften Bentonite Dönüşüm Sürecinde Ana, İz ve Nadir Toprak Elementlerinin Mobilizasyonuna Bir Örnek: Dereköy Bentoniti, Balıkesir Cumhur Kocabaş, Fazlı Çoban Mehmet Maral, Burak Sezer, Tuğba Kamışoğlu, Salda Gölünde (Burdur) Doygunluk İndeksi ve Oluşum Koşulları Aykan Kepekli, Demet Kıran, Zeynep Aktuna, Fikret Suner Yeraltısuyu Seviyelerinde Depremler Nedeniyle Oluşan Anomaliler Hasan Kırmızıtaş Karstik Formasyonlarda Yeraltısuyu Sondaj Çalışmaları Sırasında Çıkan Problemler ve Uygulanmış Çözümler Kemal Akpınar Manisa (Merkez) İçmesuyu İnşaatı m 3 lük Depo Yeri Zemin Sondajları Candan Üçkardeşler Kütahya Merkez İlçesinin Revize İmar Planına Esas Jeolojik-Jeofizik- Jeoteknik İncelemesi Ahmet Haşimoğlu, M. Atilla Bağcı, Yahya Daban Yerüstü Patlatma Sondajlarında Delme Yöntemi ve Delici Makina Seçimi Zeki Haspolat, Adil Özdemir Sondaj Çalışmalarında Kullanılan Üç Konili Matkapların Seçimi İçin Yeni Bir Yaklaşım Adil Özdemir, Zeki Haspolat Kayaların Delinebilirliği ve Delme Hızı Tahmini Zeki Haspolat, Adil Özdemir Büyük Menderes Grabeni ve Denizli Havzası Kuzeyinde Paleosismolojik Çalışmalar ve Yaşlandırmada Osl (Optik Lüminesans Yöntemi) Kullanımı Bengi Eravcı, Cenk Erkmen, Müjdat Yaman, Eren Tepeuğur, İsmail Doğan, Türkan Aktan, Ramazan Demirtaş, M.Altay Atlıhan, Niyazi Meriç, Gürol Seyitoğlu Burdur Fay Zonunun Paleosismolojik Özellikleri, GB-Türkiye Mustafa Bozcu, Fuzuli Yağmurlu, Murat Şentürk Erken Miyosen Kılçak Formasyonunun Çankırı Havzasındaki Konumu ve Bunun Orta Anadolu daki Çarpışma Sonrası Tektonik Modeller Üzerine Etkisi Fatih Özcan, Şevket Şen, Levent Karadenizli, Gerçek Saraç, Gürol Seyitoğlu Jeoloji de Kadın: Türkiye-Dünya Karşılaştırması Nilgün Okay Posterler Kurultay süresince panolarda asılı duracaktır. Ancak, 21 Mart 2006 Salı günü Saat 16:30-17:10 ve 22 Mart Çarşamba günü saat 10:50-11:30 arasında yazarlardan en az biri poster başında bulunacaktır.

P R O G R A M. 11. PALEONTOLOJİ - STRATİGRAFİ ÇALIŞTAY PROGRAMI Ekim 2010, ADIYAMAN. 29 Ekim, Cuma

P R O G R A M. 11. PALEONTOLOJİ - STRATİGRAFİ ÇALIŞTAY PROGRAMI Ekim 2010, ADIYAMAN. 29 Ekim, Cuma P R O G R A M 11. PALEONTOLOJİ - STRATİGRAFİ ÇALIŞTAY PROGRAMI 29-31 Ekim 2010, ADIYAMAN 29 Ekim, Cuma 09:00 KAYIT 09:30 AÇILIŞ KONUŞMALARI Sefer ÖRÇEN 11.PSÇ Başkanı Dündar ÇAĞLAN JMO Başkanı Adıyaman

Detaylı

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 NO ADI SOYADI GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 3 SELMAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

Detaylı

1.TİG Kursu "Tüm Yönleriyle TİG" Katılımcı Listesi

1.TİG Kursu Tüm Yönleriyle TİG Katılımcı Listesi 1.TİG Kursu "Tüm Yönleriyle TİG" 09-10 Eylül 2015- Ankara Adı-Soyadı ABDULKADİR DOST ABDULKADİR DENİZ AHMET GENÇ AHMET GÖDEKMERDAN AHMET KÜRŞAT ACAR AHMET ÖZYALÇIN AHMET ÜZÜM AHMET ZEREN ALAİDDİN DOMAÇ

Detaylı

Masifler. Jeo 454 Türkiye Jeoloji dersi kapsamında hazırlanmıştır. Araş. Gör. Alaettin TUNCER

Masifler. Jeo 454 Türkiye Jeoloji dersi kapsamında hazırlanmıştır. Araş. Gör. Alaettin TUNCER Masifler Jeo 454 Türkiye Jeoloji dersi kapsamında hazırlanmıştır. Araş. Gör. Alaettin TUNCER 07.07.2015 MASİF NEDİR? Yüksek basınç ve sıcaklık şartlarından geçmiş, kökeni sedimanter kayaçlara dayanan,

Detaylı

Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Projeleri. TÜBİTAK Projeleri

Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Projeleri. TÜBİTAK Projeleri Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Projeleri Baraj Tipi Büyük Yapılarda Kayaçlardaki Ayrışmaya Bağlı Direnç Azalmasının İyileştirilmesi, 2003 (97K12048), Ayhan Koçbay, R.Pelin Bilgehan. Özet: Obruk baraj

Detaylı

FARABİ KURUM KODLARI

FARABİ KURUM KODLARI FARABİ KURUM KODLARI İstanbul 1. Boğaziçi D34-FARABİ-01 2. Galatasaray D34-FARABİ-02 3. İstanbul Teknik D34-FARABİ-03 Eskişehir 1. Anadolu D26-FARABİ-01 2. Eskişehir Osmangazi D26-FARABİ-02 Konya 1. Selçuk

Detaylı

Çalışma Ziyaretleri 2011 yılı 2.Dönem Kabul Edilen Katılımcılar Listesi Referans No Adı-Soyadı Şehir Ziyaret Grup No Ülke

Çalışma Ziyaretleri 2011 yılı 2.Dönem Kabul Edilen Katılımcılar Listesi Referans No Adı-Soyadı Şehir Ziyaret Grup No Ülke Referans No Adı-Soyadı Şehir Ziyaret Grup No Ülke 2011-SV-02-TR-LLP-02545 Kurtuluş KARAMUSTAFA Kayseri 18 ÇEK CUMHURİYETİ 2011-SV-02-TR-LLP-04619 Zülkif DAĞLI İzmir 18 ÇEK CUMHURİYETİ 2011-SV-02-TR-LLP-02559

Detaylı

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ İL İLÇE S.No. ESKİŞEHİR MİHALIÇÇIK Müstahsil Bilgileri. Tarih :21.08.2015 T.C./Vergi No. Adı Soyadı. Baba Adı. D.Tarih. MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ

Detaylı

Potansiyel. Alan Verileri İle. Hammadde Arama. Endüstriyel. Makale www.madencilik-turkiye.com

Potansiyel. Alan Verileri İle. Hammadde Arama. Endüstriyel. Makale www.madencilik-turkiye.com Makale www.madencilik-turkiye.com Seyfullah Tufan Jeofizik Yüksek Mühendisi Maden Etüt ve Arama AŞ seyfullah@madenarama.com.tr Adil Özdemir Jeoloji Yüksek Mühendisi Maden Etüt ve Arama AŞ adil@madenarama.com.tr

Detaylı

AKSARAY YÖRESĠNĠN JEOLOJĠK ĠNCELEMESĠ

AKSARAY YÖRESĠNĠN JEOLOJĠK ĠNCELEMESĠ T.C. AKSARAY ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ JEOLOJĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ AKSARAY YÖRESĠNĠN JEOLOJĠK ĠNCELEMESĠ HARĠTA ALIMI DERSĠ RAPORU 3. GRUP AKSARAY 2015 T.C. AKSARAY ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ

Detaylı

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.)

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Şube Başkanlıkları 1 NOLU ANKARA ŞUBESİ Mustafa GÜRAN Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tel 5366400073 2 NOLU KAHRAMANMARAŞ ŞUBESİ Mustafa Ertan ATALAR

Detaylı

Divriği Çiğdemli Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği (Köy Sülale Listesi)

Divriği Çiğdemli Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği (Köy Sülale Listesi) ADAR AİLESİ 1 Sadık ADAR 2 Hikmet ADAR ZEHRA ADAR AKAN AİLESİ 1 Hasan AKAN HATİCE AKAN GÜLDANE AKAN AKIŞ AİLESİ 1 Muharrem AKIŞ 2 Ahmet AKIŞ Ahmet AKIŞ Haydar AKIŞ Mustafa AKIŞ İbrahim AKIŞ Güllü AKIŞ

Detaylı

2012 AĞUSTOS DÖNEMİ İTİBARİYLE KISTAS AYLIĞI %83 ORANINA YÜKSELTİLEN CUMHURİYET BAŞSAVCI VE SAVCILARINA AİT LİSTE Sicil No Adı Soyadı Görev Yeri

2012 AĞUSTOS DÖNEMİ İTİBARİYLE KISTAS AYLIĞI %83 ORANINA YÜKSELTİLEN CUMHURİYET BAŞSAVCI VE SAVCILARINA AİT LİSTE Sicil No Adı Soyadı Görev Yeri Sayfa : 1 / 31137 32300 32311 33498 3318 33 3378 33943 3393 3394 3396 33969 33971 33979 33981 33989 33993 33996 34000 34004 34011 34021 34023 34026 34028 34030 3404 Birol ÇİÇEKÇİ Mehmet GÜNCAN Ali ERGEN

Detaylı

EN BÜYÜK PUAN PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK PUAN

EN BÜYÜK PUAN PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK PUAN KAMU YÖNETİMİ YEDİTEPE ÜNİV. (İST.) Kamu Yönetimi (Tam Burs) TM- 2 399.70925 405.83489 İSTANBUL ÜNİV. (İST.) Kamu Yönetimi TM- 2 393.22890 433.71128 GAZİ ÜNİV. (ANKARA) Kamu Yönetimi TM- 2 383.63500 429.91429

Detaylı

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü. Orman Bölge Müdürlüğü. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü. Orman Bölge Müdürlüğü. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü İl Başkanlıkları İLİ GSM KURUM TELEFON KURUM FAKS ADANA 15 NOLU ŞUBE BAŞKANLIĞI Gürdal ERSOY 5358962272 adana@tocbirsen.org.tr ADANA 31 NOLU ŞUBE BAŞKANLIĞI Durmuş Bilal AKKUŞ 5052426404 322 457 06 453

Detaylı

2015 PROGRAM ADI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE İL Türü Öğrenim Şekli Dili Burs KONT/YERLEŞEN

2015 PROGRAM ADI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE İL Türü Öğrenim Şekli Dili Burs KONT/YERLEŞEN PROGRAM ADI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE İL Öğrenim Şekli Dili Burs Büyük 102710387 Acil Yardım ve Afet Yönetimi Çanakkale Onsekiz Mart Ünv. Çanakkale Sağlık Yüksekokulu Çanakkale Devlet 6 6 SAY 27802316 29506409

Detaylı

MEMUR KADROSU İÇİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANANLARA İLİŞKİN KESİNLEŞEN ADAY LİSTESİ

MEMUR KADROSU İÇİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANANLARA İLİŞKİN KESİNLEŞEN ADAY LİSTESİ 1 Özay DAL 2 Ayşe Nevbu ÇETİNKAYA ŞEKERCİOĞLU 3 Turgay TURANLIOĞLU 4 Bülent KOTLUK 5 Halil SARPKAYA 6 Canan UZUN 7 Fatma ÇAKMAK ÜNLÜ 8 Cafer KURT 9 Nusret ERSÖZ 10 Hakan BARAN 11 Mehmet DOĞAN 12 Naime

Detaylı

YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER

YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER 2012 Konte Taban Program Adı Açıklama Üniversite Şehir Üniversite Puan Türü Türü njan Puan Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Abant

Detaylı

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. ÜNİVERSİTE ADI TÜRÜ PROGRAM Açıklaması Öğrenim T. OGR. SÜRE PUAN TÜRÜ 2012 2013-2013 T. Puan kont. yerleşen Boğaziçi Ü. İstanbul

Detaylı

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİTİRME ÖDEVİ SINAV PROGRAMI 20.05.2015 (C-205)

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİTİRME ÖDEVİ SINAV PROGRAMI 20.05.2015 (C-205) JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİTİRME ÖDEVİ SINAV PROGRAMI 20.05.2015 (C-205) Ferhat Bozan Cemal Bölücek Karapürçek (Susurluk-Balıkesir) Köyü ve Cemal Bölücek, Çevresinin Jeolojik

Detaylı

TIP FAKÜLTESİ - Tıp Lisans Programı Sıra No Üniversite Program Puan T. Kont. Taban Tavan 1 İstanbul Üniversitesi Tıp (İngilizce) Cerrahpaşa MF-3 77

TIP FAKÜLTESİ - Tıp Lisans Programı Sıra No Üniversite Program Puan T. Kont. Taban Tavan 1 İstanbul Üniversitesi Tıp (İngilizce) Cerrahpaşa MF-3 77 TIP FAKÜLTESİ - Tıp Lisans Programı Sıra No Üniversite Program Puan T. Kont. Taban Tavan 1 İstanbul Üniversitesi Tıp (İngilizce) Cerrahpaşa MF-3 77 526,60898 572,2366 2 Hacettepe Üniversitesi (Ankara)

Detaylı

DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜLÜĞÜ DAİMİ İŞÇİ AĞIR KAMYON ŞOFÖRÜ (ŞOFÖR) SINAV SONUÇ LİSTESİ

DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜLÜĞÜ DAİMİ İŞÇİ AĞIR KAMYON ŞOFÖRÜ (ŞOFÖR) SINAV SONUÇ LİSTESİ AĞIR KAMYON ŞOFÖRÜ (ŞOFÖR) 1 TRABZON DURSUN SARIALİOĞLU KAZANDI 2 TRABZON SERKAN KÜÇÜK KAZANDI 3 TRABZON AHMET EROĞLU KAZANDI 4 TRABZON HASRET DİLLİ KAZANDI 5 TRABZON FATİH YÜKSEL 1.YEDEK 6 TRABZON CENGİZ

Detaylı

Sicil No İsim Unvan Doğru Yanlış Boş. 468 Gülay GÜDEN Şef Murat BOZKUŞ Şef Derya BOZKUŞ Şef

Sicil No İsim Unvan Doğru Yanlış Boş. 468 Gülay GÜDEN Şef Murat BOZKUŞ Şef Derya BOZKUŞ Şef MÜDÜR Sicil No İsim Unvan Doğru Yanlış Boş 468 Gülay GÜDEN Şef 97 3 0 619 Murat BOZKUŞ Şef 96 4 0 285 Derya BOZKUŞ Şef 93 7 0 295 Çiçek AKTUNA Şef 86 14 0 991 Eylem KANISICAK Şef 85 15 0 324 Sevgül YILMAZ

Detaylı

TARİH BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI.

TARİH BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. TARİH BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. ÜNİVERSİTE ADI TÜRÜ PROGRAM Açıklaması Öğrenim T. OGR. SÜRE PUAN TÜRÜ 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2013- BAŞARI SIRASI (0,12) 2013

Detaylı

TMMOB JEOTERMAL KONGRE PROGRAMI

TMMOB JEOTERMAL KONGRE PROGRAMI TMMOB JEOTERMAL KONGRE PROGRAMI 21 KASIM 2007 ÇARŞAMBA 09:00-10:00 KAYIT 10:00-10:45 AÇILIŞ 10:45-11:00 ARA I.OTURUM 11:00-11:20 Yenilenebilir Enerji ve Jeotermal Kaynaklarımız Hayrullah Dağıstan-Enerji

Detaylı

9. BAŞVURU ÇAĞRI DÖNEMİ

9. BAŞVURU ÇAĞRI DÖNEMİ 9. BAŞVURU ÇAĞRI DÖNEMİ DÖRDÜNCÜ GRUP SÖZLEŞME İMZALAMAYA HAK KAZANANLAR LİSTESİ SÜT ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERE YATIRIM (101-1) 1 BALIKESİR KARDEŞLER TARIM ÜRETİM VE PAZARLAMA A.Ş. 2 BALIKESİR BATIKAN

Detaylı

Page: HÜSEYİN KIVANÇ ERANİL Tur Atlar Pass HAKAN RAMAZAN TEPE İSTANBUL HAKAN RAMAZAN TEPE. Tur Atlar Pass FURKAN ÇAKIR ANKARA FURKAN ÇAKIR

Page: HÜSEYİN KIVANÇ ERANİL Tur Atlar Pass HAKAN RAMAZAN TEPE İSTANBUL HAKAN RAMAZAN TEPE. Tur Atlar Pass FURKAN ÇAKIR ANKARA FURKAN ÇAKIR HÜSEYİN KIVANÇ ERANİL KOCAELİ HÜSEYİN KIVANÇ ERANİL HAKAN RAMAZAN TEPE FURKAN ÇAKIR HİKMET ONUR YÜCER TOKAT YUNUS ERDOĞAN VAN YASİN KARAÇAM HARUN AYYILDIZ ENES KAYAALP ERZURUM FERHAT AKYÜREK METEHAN AYAZ

Detaylı

Coğrafi Bilgi Sistemleri

Coğrafi Bilgi Sistemleri Grup 14 Pazartesi 13:00 16:50 Cad Lab Z-121 Anfi D1-132 Grup 23 Perşembe 17:00 19:50 Cad Lab Z- 119 Anfi D1-132 Ders Düzeni Teori Uygulama Proje Vize sınavları Ders İçeriği Tanımlar CBS Veri Toplama Yöntemleri,

Detaylı

20 MART 2006 PAZARTESİ

20 MART 2006 PAZARTESİ Gün Saat 1. Salon 08:30-09:30 KAYIT 09:30:11:00 Açılış Konuşmaları 11:00-11:30 ARA Konferans- Dünden Bugüne Granit 11:30-12:30 (Granit Kavramının Evrimi) Yücel YILMAZ Türkiye nin Jeolojik Evrimi Oturumu-1

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

Adı Soyadı Sertifika Sınav Hakkı 100034 ÖMER EMRE B 2 MERKEZ Denizli Lisesi

Adı Soyadı Sertifika Sınav Hakkı 100034 ÖMER EMRE B 2 MERKEZ Denizli Lisesi Sınav Kodu Adı Soyadı Sertifika Sınav Hakkı İlçe Adı Kurum Adı 100034 ÖMER EMRE B 2 Denizli 100034 ENGİN GÜLDAL B 3 Endüstri Meslek 100034 BAYRAM KUTLU A2 1 Anafartalar 100034 ÖZCAN CEYHAN B 1 Denizli

Detaylı

Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin. Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre)

Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin. Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre) Sıra No Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin Üniversite 1 Sabancı Üniversitesi (İSTANBUL) Vakıf Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre) Bölüm

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Fen Fak. Aktüerya Bilimleri MF-1 411,216 337,320 72 66.100 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Fen Fak. Astronomi ve Uzay Bilimleri MF-1 241,591 197,251 72 315.000

Detaylı

FARABİ KURUM KODLARI

FARABİ KURUM KODLARI FARABİ KURUM KODLARI İstanbul 1. Boğaziçi D34-FARABİ-01 2. Galatasaray D34-FARABİ-02 3. İstanbul Teknik D34-FARABİ-03 4. İstanbul D34-FARABİ-04 5. Marmara D34-FARABİ-05 Eskişehir 1. Anadolu D26-FARABİ-01

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 BAKÜ DEVLET ÜNİVERSİTESİ YDevlet BAKU Filoloji Fak. Azerbaycan Dili ve Edebiyatı TS-2 273,082 232,896 10 301.000 4 BAKÜ SLAVYAN ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

MEMUR KADROSUNDA ARANAN ŞARTLARI TAŞIYANLARA İLİŞKİN ADAY LİSTESİ

MEMUR KADROSUNDA ARANAN ŞARTLARI TAŞIYANLARA İLİŞKİN ADAY LİSTESİ 1 Özay DAL 2 Ayşe Nevbu ÇETİNKAYA ŞEKERCİOĞLU 3 Turgay TURANLIOĞLU 4 Bülent KOTLUK 5 Halil SARPKAYA 6 Canan UZUN 7 Fatma ÇAKMAK ÜNLÜ 8 Cafer KURT 9 Nusret ERSÖZ 10 Hakan BARAN 11 Mehmet DOĞAN 12 Naime

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 2012-2013 EĞİTİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YEDEK ADAY KAYIT LİSTESİ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 2012-2013 EĞİTİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YEDEK ADAY KAYIT LİSTESİ İLAHİYAT T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 2012-2013 EĞİTİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YEDEK ADAY KAYIT LİSTESİ Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi KAYIT HAKKI KAZANAN

Detaylı

24 İle Yeni Vali Atandı

24 İle Yeni Vali Atandı 24 İle Yeni Vali Atandı Valililer kararnamesinin açıklanmasıyla birlikte 24 ile yeni vali atanırken, 36 ilin valisi de kendi arasında yer değiştirdi. 01.06.2016 / 10:00 Valiler kararnamesi imzalandı. 24

Detaylı

TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Kimya Mühendisleri Odası Maden Mühendisleri Odası Makine Mühendisleri Odası Petrol Mühendisleri Odası

TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Kimya Mühendisleri Odası Maden Mühendisleri Odası Makine Mühendisleri Odası Petrol Mühendisleri Odası Makine Mühendisleri Odası Petrol Mühendisleri Odası JEOTERMAL KONGRESİ KONGRE PROGRAMI 23-25 Aralık 2009 MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SADRETTİN ALPAN KONFERANS SALONU ANKARA KONGRE DÜZENLEME KURULU BAŞKANI Şevket

Detaylı

09:00 09:50 09:00 09:50 10:00 10:50 11:00 11:50 12:00 12:50 13:00 13:50 14:00 14:50 15:00 15:50 16:00 16:50 17:00 17:50

09:00 09:50 09:00 09:50 10:00 10:50 11:00 11:50 12:00 12:50 13:00 13:50 14:00 14:50 15:00 15:50 16:00 16:50 17:00 17:50 Jeoloji Mühendisliği Yüksek Lisans Programı Mineraloji Petrografi Anabilim Dalı İleri Mineraloji 1 802611012001 Cuma B-B.104 0 0 3+0 Prof.Dr. YAŞAR KİBİCİ Uzmanlık Alan Dersi 1 802611012601 Çarşamba B-B.104

Detaylı

2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı)

2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) 105510405 İTÜ Devlet İSTANBUL MF-4 25 + 1 31 31 338,129 94800 92.700 104810565 HACETTEPE Üniv. Devlet ANKARA MF-4 85 + 3 93 93 274,409 164000 150.000 105610731 İSTANBUL Üniv. Devlet İSTANBUL MF-4 90 +

Detaylı

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru.

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru. Devlet Kontenjanları 1189 Vakıf Kontenjanları 636 KKTC Kontenjanları 100 Toplam Kontenjan 1925 ADI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE İL Küçük 100410633 Elektrik Müh. Afyon Kocatepe Ünv. Mühendislik Fakültesi Afyonkarahisar

Detaylı

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012/2 KPSS SONUÇLARINA GÖRE NİTELİKLERİ UYGUN OLAN VE ATAMASI YAPILAN PERSONEL

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012/2 KPSS SONUÇLARINA GÖRE NİTELİKLERİ UYGUN OLAN VE ATAMASI YAPILAN PERSONEL 1 CANAN YILDIZ (BALCI) MÜHENDİS 2 SÜLEYMAN DOĞANAY TEKNİKER 3 YAVUZ GÖKŞEN TEKNİKER 4 ALİME YÜKSEK TEKNİKER 5 NURİ ÖZER VETERİNER 6 ŞÜKRÜ KÜÇÜKHEMEK VETERİNER SAĞLIK TEKNİSYENİ 7 ZEKİ BULUT VETERİNER SAĞLIK

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT ISPARTAKULE EVLERİ YEDEK LİSTESİ

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT ISPARTAKULE EVLERİ YEDEK LİSTESİ EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT ISPARTAKULE EVLERİ YEDEK LİSTESİ BASVURU GRUBU SOY ÖZEL DURUM 1+1 *******6134 NEVRUZ PARLAZ 1 ÖZEL DURUM 1+1 *******7022 HÜSNÜ SAVAŞ 2 ÖZEL DURUM

Detaylı

DUYURU ADAYLARIN DİKKATİNE

DUYURU ADAYLARIN DİKKATİNE DUYURU Kurumumuz Merkez teşkilatında münhal bulunan 25 TÜİK Uzman Yardımcılığı sözlü sınavına katılacak adayların sözlü sınavı 10-11-12-13/09/2013 tarihinde yapılacaktır. Sınav yeri, sınav saati ve adayların

Detaylı

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (MF-4)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (MF-4) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (MF-4) ÜNİVERSİTE D/Ö 2015 2014 2015 2014 2015 2015 2014 2014 B.SIRA B.SIRA T.PUAN T.PUAN KON. YER. KON. YER. BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İngilizce) Devlet 372 440

Detaylı

Mühendislik Grubu Asil Liste DEU

Mühendislik Grubu Asil Liste DEU Mühendislik Grubu Asil Liste DEU 1 ÇAĞRI ÖZDİM 2 GİZEM GALELİ 3 AHMET ÖZMEN 4 HAKAN AYTEKİN DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME 91.24 91.24 4.3.1989 2007 2011 DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME 82.93 82.93 15.5.1988 2006 2011

Detaylı

Kimya Mühendisliği. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) www.acidershaneleri.com.tr - www.acidergisi.com.tr

Kimya Mühendisliği. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) www.acidershaneleri.com.tr - www.acidergisi.com.tr 109710145 ULUDAĞ Üniv. Devlet BURSA MF-2 80 + 2 88 84 197,605 228000 218.000 109730052 ULUDAĞ Üniv. (İÖ) Devlet BURSA MF-2 80 + 2 88 5 199,186 299000 218.000 100410103 AFYON KOCATEPE Üniv. Devlet AFYONKARAHİSAR

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(BOLU) İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 62 62 382,96 457,21 259,14 305,59 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(BOLU) Matematik (İngilizce) MF-1 72 72 279,93 372,86 ABANT

Detaylı

2. Zonguldak Kömürlerinin Briketlenmesi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, 96-115-01-08, Proje Yöneticisi, 1996.

2. Zonguldak Kömürlerinin Briketlenmesi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, 96-115-01-08, Proje Yöneticisi, 1996. Yrd. Doç. Dr. İbrahim BUZKAN 1. Trakya Havzası Kömürlerinde İz Elementlerin İncelenmesi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, 96-115-001-04, Proje Yöneticisi, 1997. 2. Zonguldak Kömürlerinin

Detaylı

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru.

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru. Devlet Kontenjanları 845 Vakıf Kontenjanları 470 KKTC Kontenjanları 154 Toplam Kontenjan 1469 Küçük 103110636 Bilgisayar Bilimleri Dokuz Eylül Ünv. Fen Fakültesi İzmir Devlet 3 SAY 4 #YOK #YOK 101110581

Detaylı

Bilkent Ünv. (Ankara) Özel Mühendislik F. Elektrik-Elektronik Müh. (Kapsamlı Burslu) MF-4 368,794 558,793 589 50 Koç Ünv. (İstanbul) Özel Mühendislik

Bilkent Ünv. (Ankara) Özel Mühendislik F. Elektrik-Elektronik Müh. (Kapsamlı Burslu) MF-4 368,794 558,793 589 50 Koç Ünv. (İstanbul) Özel Mühendislik Bilkent Ünv. (Ankara) Özel Mühendislik F. Elektrik-Elektronik Müh. (Kapsamlı Burslu) MF-4 368,794 558,793 589 50 Koç Ünv. (İstanbul) Özel Mühendislik F. Elektrik-Elektronik Müh. (İngilizce) (Başarı Burslu)

Detaylı

16.PÇG Çalıştayı, 25-28 Ekim 2015, Rize PROGRAM

16.PÇG Çalıştayı, 25-28 Ekim 2015, Rize PROGRAM PROGRAM 1 2 16.PÇG Çalıştayı, 25-28 Ekim 2015, Rize 25.10.2015-PAZAR BATUM GEZİSİ (7.00-19.00) Kalkış: Dedeman Otel önü 26.10.2015-PAZARTESİ AÇILIŞ VE KAYIT (8.00-10.00) 10.00 10.45 AÇILIŞ KONUŞMALARI

Detaylı

OGM ÇALIŞANLARININ SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI

OGM ÇALIŞANLARININ SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI OGM ÇALIŞANLARININ SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI YER ANKARA / KIZILCAHAMAM ÇAM HOTEL TARİH 15-17 ARALIK 2015 S. NO ADI SOYADI UNVANI BİRİMİ 1 İsmail ÜZMEZ Genel Müdür Genel Müdürlük 2 M. Zeki

Detaylı

İKTİSAT BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI

İKTİSAT BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI İKTİSAT BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI ÜNİVERSİTE ADI TÜRÜ FAK-YO ADI PROGRAM Açıklaması Öğrenim T. OGR. SÜRE PUAN TÜRÜ 2012 2013 2013 T. Puan kont. Boğaziçi Ü. İstanbul Devlet

Detaylı

20. Dönem Çalışma Raporu 2004 2006 18.12. 20. ÇALIŞMA DÖNEMİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN PANELLER

20. Dönem Çalışma Raporu 2004 2006 18.12. 20. ÇALIŞMA DÖNEMİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN PANELLER 20. Dönem Çalışma Raporu 2006 18.12. 20. ÇALIŞMA DÖNEMİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN PANELLER Ülkemizin değişik illerinde karşılaşılan Jeolojik Sorunlara karşı mesleki ve toplumsal kamuoyuna gelişmeleri aktarabilmek,

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 KOÇ ÜNİVERSİTESİ Vakıf İSTANBUL İnsani Bilimler ve Edebiyat Fak. Arkeoloji ve Sanat Tarihi İNG TS-1 449,145 446,594 8 3.550 4 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Devlet ESKİŞEHİR İletişim Bilimleri Fak. Basın ve Yayın

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Devlet ADANA Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri MF-2 280,446 255,689 47 192.000 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA

Detaylı

T.C. ANKARA BATI ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

T.C. ANKARA BATI ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI T.C. ANKARA BATI ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 2015 Yılı Yazı İşleri Müdürlüğü Görevde Yükselme Sınavı Başvuru Değerlendirme Formu Sıra No Adı Soyadı Sicili Görev Yeri Eğitim

Detaylı

MEVLANA KURUM KODLARI MEVLANA INSTITUTIONAL CODES

MEVLANA KURUM KODLARI MEVLANA INSTITUTIONAL CODES MEVLANA KURUM KODLARI MEVLANA INSTITUTIONAL CODES İstanbul 1. Boğaziçi D34-MEVLANA-01 2. Galatasaray D34-MEVLANA-02 3. İstanbul Teknik D34-MEVLANA-03 4. İstanbul D34-MEVLANA-04 5. Marmara D34-MEVLANA-05

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Sınıf Öğretmenliği TM-2 113 113 371,81 391,92 348,99 353,41 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Kamu Yönetimi TM-2 82 82 332,89 366,36 284,58 284,58 ABANT İZZET

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

61 ilin emniyet müdürü değişti

61 ilin emniyet müdürü değişti On5yirmi5.com 61 ilin emniyet müdürü değişti İl Emniyet Müdürleri Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 34 İl Emniyet Müdürü merkeze alınırken, 61 ilin emniyet müdürü değiştirildi. Yayın Tarihi

Detaylı

Yüksel Timur johannesburg54@hotmail.com 00278 2 394 40 50 532 517 48 01 Azam Aydın azamaydin@hotmail.com

Yüksel Timur johannesburg54@hotmail.com 00278 2 394 40 50 532 517 48 01 Azam Aydın azamaydin@hotmail.com Burhan Yıldırım Reis yildirimburhan@hotmail.com 533 421 63 62 Eyüp Yıldırım Tuzcu yeyup@hotmail.com 532 236 97 22 Yaşar Şahin Muhasebeci yasarsahin@hotmail.com 535 500 00 18 Muhammed Durmaz Kantinci muhammet_durmaz@hotmail.com

Detaylı

09/09/2009 Tarihli Apple iphone 3G S 16 GB Kazanan Asil Talihliler MAHMUT KEÇECİ BURSA ÜMİT ZUNLUOĞLU İSTANBUL MEHMET YİĞİT KOLATAN İZMİR

09/09/2009 Tarihli Apple iphone 3G S 16 GB Kazanan Asil Talihliler MAHMUT KEÇECİ BURSA ÜMİT ZUNLUOĞLU İSTANBUL MEHMET YİĞİT KOLATAN İZMİR 09/09/2009 Tarihli Apple iphone 3G S 16 GB Kazanan Asil Talihliler MAHMUT KEÇECİ ÜMİT ZUNLUOĞLU MEHMET YİĞİT KOLATAN İZMİR 09/09/2009 Tarihli Apple iphone 3G S 16 GB Kazanan Yedek Talihliler İREM İNAL

Detaylı

10-11 Şubat 2014 DSİ ETLİK EĞİTİM TESİSLERİ ANKARA

10-11 Şubat 2014 DSİ ETLİK EĞİTİM TESİSLERİ ANKARA 10-11 Şubat 2014 DSİ ETLİK EĞİTİM TESİSLERİ ANKARA ÇALIŞMA GRUBU Adı Soyadı Görevi Çalıştığı Kurum Dr. Ozan DENİZ Başkan Çanakkale Onsekiz Mart Üni. Jeoloji Mühendisliği Bölümü Birol ÖZER Başkan Yardımcısı

Detaylı

SİME-SEN EMNİYET ŞUBE DELEGE LİSTESİDİR

SİME-SEN EMNİYET ŞUBE DELEGE LİSTESİDİR SIRA NO SİME-SEN EMNİYET ŞUBE DELEGE LİSTESİDİR ADI SOYADI TC KİMLİK NO İL İŞ YERİ 1 ABDULLAH YAĞMUR 11134468536 KAYSERİ KAYSERİ PMYO 2 ABİDİN KURT 26606274676 BURSA BURSA OSMAN GAZİ İLÇE EMNİYET MD. 3

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük T.C. Ad Soyad Fakülte Bölümü 1 Ahmet GÜNDÜZ 79,46 15,892 60,46898 30,234 61 18,3 64,42649 ASIL 2 68,03 13,606 63,50815 31,754 51 15,3 60,660075 ASIL 3 Gürkan AKSOY Gazi Üniversitesi 67,8 13,56 63,49614

Detaylı

SAĞLIK MESLEK LİSESİ MEZUNLARININ SINAVSIZ GEÇİŞ YAPABİLECEĞİ ÖNLİSANS PROGRAMLARI ( PUANLARI VE PUAN TÜRLERİNİ DİKKATE ALMAYINIZ ) Program Adı

SAĞLIK MESLEK LİSESİ MEZUNLARININ SINAVSIZ GEÇİŞ YAPABİLECEĞİ ÖNLİSANS PROGRAMLARI ( PUANLARI VE PUAN TÜRLERİNİ DİKKATE ALMAYINIZ ) Program Adı SAĞLIK MESLEK LİSESİ MEZUNLARININ SINAVSIZ GEÇİŞ YAPABİLECEĞİ ÖNLİSANS PROGRAMLARI ( PUANLARI VE PUAN TÜRLERİNİ DİKKATE ALMAYINIZ ) Program Adı Puan Genel Yerleşen Türü Kontenjan Aday Sayısı Min Puan Mesleki

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Bursa İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Bursa İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Tarih: Sayı : Sözleşmeli Sağlık Personeli Kura Komisyonu Genel Sekreterliğimize bağlı hastanelerde çalışan tabip ve uzman tabiplerden başvurusu uygun bulunarak 02/04/2015 tarihinde yapılan kura ile görev

Detaylı

2. SKD İSM Eğitimi Katılımcı Listesi (2. Grup)

2. SKD İSM Eğitimi Katılımcı Listesi (2. Grup) 2. SKD İSM Eğitimi Katılımcı Listesi (2. Grup) Katılımcının Adı Soyadı Görev Yeri 1 M.Fikret SERİN Ankara İl Sağlık Müdürlüğü 2 EMİNE KAYA Ankara İl Sağlık Müdürlüğü 3 Aslı AYGEL ÖNER Ankara İl Sağlık

Detaylı

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGERMAN HAKKI AKGERMAN MEHMET AKGERMAN ALTAN AKGERMAN ERDAL AKGERMAN YASİN AKGERMAN MURAT AKGERMAN HALİL AKGERMAN AKGÜL İBRAHİM AKGÜL MEHMET AKGÜL CELAL AKGÜL SEZGİN AKGÜL A K T E

Detaylı

TASARI AKADEMİ YAYINLARI

TASARI AKADEMİ YAYINLARI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Aile ve Tüketici Bilimleri 4 EA 2 4 249412 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu 4 EA 5 15 220 228166 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

Detaylı

İMKB DARICA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ YÜZ YÜZE EĞİTİM PROGRAMI 2015-1.DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI

İMKB DARICA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ YÜZ YÜZE EĞİTİM PROGRAMI 2015-1.DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI İMKB DARICA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ İ HAFTALIK DERS PROGRAMI GÜN SAATLER 10A 10B 10C 11A 11B C U M A R T E S İ P A Z A R 1 09:00-09:40 2 09:40-10:20 3 10:-11:10 4 11:10-11:50 5 12:00-12:40 6 12:40-13:20

Detaylı

2014 - Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Küçük ve En Büyük Puanlar

2014 - Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Küçük ve En Büyük Puanlar 100110399 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) / Mühendislik-Mimarlık Fakültesi / Makine Mühendisliği 13 0 58,33333 76,66667 100110415 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) / Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2016-ÖSYS SPOR DALLARINDA ÜSTÜN BAŞARILI OLAN ADAYLAR İÇİN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI *** LÜTFEN TERCİHLERİNİZİ BELİRLEMEDEN ÖNCE BAKINIZ KOŞULLARINI OKUYUNUZ. KODU PROGRAM ADI KONTENJAN

Detaylı

101110581 Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği MF-4 2 347,463 359,586 101411037 Atatürk Üniversitesi

101110581 Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği MF-4 2 347,463 359,586 101411037 Atatürk Üniversitesi Lisans_KODU UniversiteAdi FakulteYuksekOkulAdi ProgramAdi PuanTuru OkulBirincisiKontenjani OBKTabanPuan OBKTavanPuan 102710387 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çanakkale Sağlık Yüksekokulu Acil Yardım

Detaylı

Sosyal Hizmet. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) www.acidershaneleri.com.tr - www.acidergisi.com.tr

Sosyal Hizmet. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) www.acidershaneleri.com.tr - www.acidergisi.com.tr 109110106 SİNOP Üniv. Devlet SİNOP TS-1 45 + 2 52 52 362,707 31600 26.500 108710139 RECEP TAYYİP ERDOĞAN Devlet RİZE TS-1 50 + 2 57 57 362,577 32100 26.600 103610049 ERZİNCAN Üniv. Devlet ERZİNCAN TS-1

Detaylı

2016 YILINDA PUAN TÜRÜ DEĞİŞEN PROGRAMLARIN 2015 YILI PUAN VE SIRA BİLGİLERİ VE YİNE 2015'E GÖRE DEĞİŞEN PUANDAKİ YERLERİ

2016 YILINDA PUAN TÜRÜ DEĞİŞEN PROGRAMLARIN 2015 YILI PUAN VE SIRA BİLGİLERİ VE YİNE 2015'E GÖRE DEĞİŞEN PUANDAKİ YERLERİ Avrupa Birliği İlişkileri 2015'DE OLUŞAN 2015'E GÖRE HESAPLANAN 2016 KON. BİLGİLERİ 2015'DE 202510185 İstanbul Vakıf İstanbul Bilgi Ü. Sosyal ve Beşeri Bilimler Fak. Tam Burslu İng. TM2 381,584 36.700

Detaylı

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ 15. DÖNEM KOMİSYON ÜYELERİ KOMİSYONLAR KOMİSYON ÜYELERİ ODASI. Nevin KİLECİOĞLU. Kadir Tümay İMRE Doç.Dr.

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ 15. DÖNEM KOMİSYON ÜYELERİ KOMİSYONLAR KOMİSYON ÜYELERİ ODASI. Nevin KİLECİOĞLU. Kadir Tümay İMRE Doç.Dr. KOMİSYONLAR ODASI Ağız Diş Sağlığı Hizmetlerinin Sunumu ve Finansmanı Basın Yayın Dişhekimliğinde İnsangücü Planlaması Dişhekimliğinde Mevzuat ve AB Müktesebatı Uyumlaştırma Çalışmaları İrfan KARABABA

Detaylı

2014-2015 Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Bahar (Ek) Dönemi II. Dönem Derslerine Ait Muafiyet Listesi

2014-2015 Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Bahar (Ek) Dönemi II. Dönem Derslerine Ait Muafiyet Listesi Sıra No Öğrencini n Adı Soyadı Bölümü Muaf Olunan Ders Muafiyet Durumu 1 Fuat YILMAZ Beden Eğitimi Öğretmenlik Uygulaması Muaf 2 Murat PEKTAŞ Türk Dili ve Edebiyatı (TDE) Öğretmenlik Uygulaması Muaf 3

Detaylı

TÜRKIYE ÜNIVERSITELER ATICILIK SAMPIYONASI 17-20 MART 2011 / KARA HARP OKULU

TÜRKIYE ÜNIVERSITELER ATICILIK SAMPIYONASI 17-20 MART 2011 / KARA HARP OKULU TÜRKIYE ÜNIVERSITELER ATICILIK SAMPIYONASI 17-20 MART 2011 / KARA HARP OKULU ERKEKLER TABANCA YARISMASI 5 6 3 Abdulkadir TEMURTAS 2 94 98 94 95 94 96 571 15* 2 Furkan DÜZEN 1 93 92 93 96 93 93 560 10*

Detaylı

İl İl Türkiye'de Çıkarılan Madenler

İl İl Türkiye'de Çıkarılan Madenler On5yirmi5.com İl İl Türkiye'de Çıkarılan Madenler İllere göre ülkemizde çıkarılan önemli madenler şöyle... Yayın Tarihi : 2 Mayıs 2013 Perşembe (oluşturma : 6/22/2016) Yerkabuğunun farklı derinliklerinden

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 21 TS-2 418,

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 21 TS-2 418, TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİ. (ANKARA) Tarih (Tam Burslu) 5 TS-2 459,604 1.450 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tarih (İngilizce) (Tam Burslu) 8 TS-2 459,245 1.480 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tarih (İngilizce)

Detaylı

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SINAV SONUÇ LİSTESİ SIRA SOYAD AD KURUM ADAY NO SERTİFİKA TÜRÜ PUAN SONUÇ. 06924 Çağrı Merkezi Elemanı 95 GEÇTİ

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SINAV SONUÇ LİSTESİ SIRA SOYAD AD KURUM ADAY NO SERTİFİKA TÜRÜ PUAN SONUÇ. 06924 Çağrı Merkezi Elemanı 95 GEÇTİ Sayfa : 1 / 7 1 BULUT Abdulsamet 07001 Çağrı Merkezi Elemanı 85 GEÇTİ 2 AHMET TAHİR Ahmet 06898 Çağrı Merkezi Elemanı 55 GEÇTİ 3 KAYABAŞI Akgün 07002 Çağrı Merkezi Elemanı 50 GEÇTİ 4 DİNÇ Ali 06919 Çağrı

Detaylı

R.G.Tarih: 10.05.2005 R.G.Sayı: 25811

R.G.Tarih: 10.05.2005 R.G.Sayı: 25811 Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik Ekinde Yer Alan Özürlü Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşları Listesinin Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ R.G.Tarih:

Detaylı

S.NO ADI SOYADI KADROSU GÖREV YERİ SINAV PUANI AÇIKLAMA 1 RAMAZAN KILIÇLI HİZMETLİ MERKEZ 88 BAŞARILI

S.NO ADI SOYADI KADROSU GÖREV YERİ SINAV PUANI AÇIKLAMA 1 RAMAZAN KILIÇLI HİZMETLİ MERKEZ 88 BAŞARILI 9.07.0 TARİHİNDE YAPILAN ADLİ TIP KURUMU UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV SONUÇLARI BİYOLOG NUN DERECESİ 5 SAYISI ALTAN GÜNAYDIN 7 BAŞARILI İZMİR BİYOLOG NUN DERECESİ 7 SAYISI BANU SEYHAN VHKİ İZMİR 86 BAŞARILI

Detaylı

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110415 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 13 3162 100110399 Makine Mühendisliği 13 3252 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) 100410245 Malzeme Bilimi ve

Detaylı

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110415 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 10 3162 100110399 Makine Mühendisliği 9 3252 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) 100410245 Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

12 EKİM 2014 HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU ÜYELİĞİ SEÇİMİ MALATYA İLİ ADLİ YARGI SEÇMEN LİSTESİ

12 EKİM 2014 HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU ÜYELİĞİ SEÇİMİ MALATYA İLİ ADLİ YARGI SEÇMEN LİSTESİ İLİ ADLİ YARGI SEÇMEN LİSTESİ SOY 1 AĞCA METİN C.Savcısı 37082 2 AK HASAN C.Savcısı 99314 3 AK NESLİHAN Hâkim 153302 4 AKÇAKAYA ÖZLEM Hâkim 151281 5 AKÇAKAYA ŞEHMUS Hâkim 40580 6 AKÇER İBRAHİM Hâkim 153034

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Radyo, Tv ve Sinema (Tam Burslu) 4 TS-1 483,980 423

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Radyo, Tv ve Sinema (Tam Burslu) 4 TS-1 483,980 423 KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Radyo, Tv ve Sinema (Tam Burslu) 4 TS-1 483,980 423 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Medya ve Görsel Sanatlar (İng.) (Tam Burslu) 8 TS-1 465,251 1.030 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

Detaylı

Yarışma Adı : Atatürk'ü Anma Kros Yarışmaları

Yarışma Adı : Atatürk'ü Anma Kros Yarışmaları Türkiye Atletizm Federasyonu Ankara Atletizm İl Temsilciliği Atatürk'ü Anma Kros Yarışmaları Ankara Yarışma Adı : Atatürk'ü Anma Kros Yarışmaları Mesafe : Kategori : Küçük Erkekler Yarışma Yeri : Ankara

Detaylı

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Yazılı Bölümüne Katılacak Aday Listesi

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Yazılı Bölümüne Katılacak Aday Listesi DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Yazılı Bölümüne Katılacak Aday Listesi Sayfa:1 Sıra No. Adı Soyadı Doğum Yeri ve Yılı 1 Muhammed İrşad Özkaynak Elazığ /

Detaylı

TASARI DGS KURSLARI LİSANS PROGRAMLARINA GÖRE ALFABETİK OLARAK DÜZENLENMİŞ KARŞILAŞTIRMALI TABAN PUANLAR (2004-2008)

TASARI DGS KURSLARI LİSANS PROGRAMLARINA GÖRE ALFABETİK OLARAK DÜZENLENMİŞ KARŞILAŞTIRMALI TABAN PUANLAR (2004-2008) TASARI KURSLARI 2004 GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği EA 5 252,800 248,822 267,253 255.397 272,642 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği

Detaylı

MÜS. YERİ MÜS. TARİHİ. 7.2.2015 İzmir. 8.2.2015 Ankara. 21.3.2015 Eskişehir 2 Nisan 2015/44

MÜS. YERİ MÜS. TARİHİ. 7.2.2015 İzmir. 8.2.2015 Ankara. 21.3.2015 Eskişehir 2 Nisan 2015/44 ÜNİVERSİTESİ GÖREVİ ADI 1 Engin ÖZTEL Dokuz Eylül 2 Melih Metin PEKKAPTAN Orta Doğu Tenik 3 DORUK KAMIŞ Kocaeli 4 AHMET KARAMAN Atatürk Ligi Ligi ÜNİLİG Buz Hokeyi ÜNİLİG Buz Hokeyi TÜRKİYE 7.2.2015 İzmir

Detaylı

XI. THM YUUP Çalıştayı Katılım Listesi

XI. THM YUUP Çalıştayı Katılım Listesi XI. THM YUUP Çalıştayı Katılım Listesi Adı Soyadı Üniversite/Kurum E-Mail Ömer YAVAŞ Ankara Üniversitesi yavas@ankara.edu.tr Orhan ÇAKIR Ankara Üniversitesi ocakir@science.ankara.edu.tr Ayşe HİÇSÖNMEZ

Detaylı