20 MART 2006 PAZARTESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "20 MART 2006 PAZARTESİ"

Transkript

1 Gün Saat Sadrettin Alpan Salonu 08:30-09:30 KAYIT 09:30:11:00 Açılış Konuşmaları 11:00-11:30 ARA 20 MART 2006 PAZARTESİ 11:30-12:30 Konferans- Dünden Bugüne Granit (Granit Kavramının Evrimi) Yücel Yılmaz Türkiye nin Jeolojik Evrimi Oturumu-1 (Yücel Yılmaz Onuruna) II Tanıtım Konuşmaları Yücel Yılmaz Oturumuna Giriş 13:40-14:00 Menderes Masifi nin Çekirdek Kompleksi Modeli Olarak Evrimi ve Yüzeylenmesinde Kıtasal Ölçekli Sıyrılma Burhan Erdoğan Faylarının Rolünün Tartışılması 14:00-14:20 Batı Anadolunun Geç Tersiyer Jeolojik Evrimi: Menderes Masifinin Yüzeyleme Mekanizması ve İlişkili Sedimanter Gürol Seyitoğlu, Veysel Işık Havza Oluşumu Hakkında Yeni Bir Tektonik Model 14:20-14:40 Menderes Metamorfik Çekirdek Kompleksinde Sıyrılma Fayları ve İlişkili Makaslama Zonları, Batı Anadolu Veysel Işık, Gürol Seyitoğlu 14:40-15:00 15:00-15:20 Menderes Masifi nde Pan-Afrikan Sonrası Uyumsuzluk: Jeolojik ve Jeokronolojik Bir Yaklaşım Menderes Masifi ndeki (Batı Anadolu/Türkiye) Granulit Fasiyesi Metamorfizmasının Yaşı: SHRIMP U-Pb Zirkon Yaşlandırması Osman Candan, Ersin Koralay, O. Özcan Dora, Fukun Chen, Roland Oberhänslı, Cuneyt Akal, Muharrem Satır, Orhan Kaya O. Ersin Koralay, Fukun Chen, Roland Oberhänsli, Yusheng Wan, Osman Candan 15:20-15:40 ARA Türkiye nin Jeolojik Evrimi Oturumu-2 (Yücel Yılmaz Onuruna) II. 15:40-16:00 Kuzeybatı Anadolu da Eosen Magmatizması ve Metamorfizması-Olası Eosen Magmatik Yayı İle İlgili Aral İ. Okay, Muharrem Satır Veriler 16:00-16:20 Kuzeybatı Anadolu Genç Granitik Plütonların Karşılaştırmalı Jeolojisi ve Tersiyer Tektonik Evrimindeki Yeri Erhan Akay 16:20-16:40 16:40-17:00 17:00-17:20 Kuzeybatı Anadolu da Neo-Tetis Çarpışma Zonu Boyunca Litosferik Dilim Kopmasından Türemiş Ilıca, Çataldağ (Balıkesir) ve Kozak (İzmir) Granitoyidlerinin Jeokimyası ve K-Ar Soğuma Yaşları Güney Marmara Granitoidlerinin Petrolojik ve Jeokimyasal Özellikleri, Kuzeybatı Anadolu, Türkiye Batı Anadolu daki Çarpışma Sonrası Magmatizmanın Petrojenetik Evrimi; Foça Volkanikleri Durmus Boztuğ, Yehudit Harlavan, İsa Can, Ramazan Sarı, S. Yılmaz Sahin, Şafak Altunkaynak Zekiye Karacık, Yücel Yılmaz, Julian Pearce Şafak Altunkaynak, Yücel Yılmaz, Nick Rogers, Simon Kelley

2 21 MART 2006 SALI II. 09:50-10:10 10:10-10:30 Türkiye nin Jeolojik Evrimi Oturumu-3 (Yücel Yılmaz Onuruna) Batı Anadolu Bölgesinde Isı ve Manto-Kökenli Helyum Dağılımının Güncel Gerilme Rejimi ve Volkanizmayla İlişkileri Selendi Havzasında Sıyrılma Fayı İlişkili Bimodal Volkanizma ve Sedimantasyon, Batı Anadolu U/Th ca Zengin Radyoaktif Granitoyidlerin Jeokimyası: Kestanbol ve Kaymaz Plütonları, Batı Anadolu, Türkiye 10:30:10:50 Ulukışla Havzasının Evrimine Petrolojik Bir Yaklaşım Nilgün Güleç Yalçın Ersoy, Cahit Helvacı, Erdin Bozkurt, Hasan Sözbilir, Fuat Erkül Sabah Yılmaz Şahin, Yüksel Örgün, Yıldırım Güngör Musa Alpaslan, Robert Frei, Mehmet Ali Kurt, Durmuş Boztuğ, Abidin Temel, Cemal Göncüoğlu, Murat Gül, Ali Uçurum 10:50-11:10 ARA Türkiye nin Jeolojik Evrimi Oturumu-4 (Yücel Yılmaz Onuruna) II. 11:10-11:30 Toros-Anadolu Kıtacığı ve Yakın Çevresinin Geç Neoproterozoik Evrimi Istranca Masifi ndeki Paleozoik Yaşlı Magmatik Olaylar, KB Türkiye Doğu Toroslar daki (Elazığ) Geç Kretase Yaşlı Ofiyolitik ve 11:50-12:10 Granitik Kayaçların Jeokimyası ve Tektonik Önemi, GD Türkiye 12:10-12:30 Türkiye deki Neo-Tetis Ofiyolitlerinde Gözlenen Farklı Magma Oluşumları ve Bunların Tektonik Önemi Osman Parlak Türkiye nin Jeolojik Evrimi Oturumu-5 (Yücel Yılmaz Onuruna) II. 13:30-14:30 Konferans-Yerbilimleri ve Arkeoloji Mehmet Özdoğan ARA 14:50-15:10 Pontidler; Tanımı, İç Ayırtları, Tektonik Düzenlenimi ve Anlamı: Kuzey Anadolu nun Mesozoyik Evrimi Semih Gürsu, M. Cemal Göncüoğlu, Hüseyin Kozlu, Necati Turhan Gürsel Sunal, Boris A. Natal in, Muharrem Satır, Erkan Toraman Tamer Rızaoğlu, Osman Parlak, Fikret İşler Erdinç Yiğitbaş 15:10-15:30 15:30-15:50 15:50-16:10 16:10-16:30 Gümüşhane Yöresinde Mavişist-Fasiyesli Başkalaşım Paleo- Tetis Yitiminin Kalıntısı mı? Kampaniyen-Maastrihtiyen Rudist Paleobiyocoğrafyası: Anatolid-Torid, Arap ve Rodop-Pontid Plakalarının İlişkisine Bir Yaklaşım Bey Dağları Otoktonunun Orta-Kuzey Bölümünde (Elmalı- Çamlıdere Arası) Üst Kretase Karbonatlarının Planktonik Foraminifer, Bentonik Foraminifer ve Rudist Biyostratigrafisi, Batı Toroslar Karacasu Çapraz Grabeni (Batı Anadolu) Pliyo-Kuvaterner Çökellerinin Sedimantolojisi Gültekin Topuz, Rainer Altherr, Winfried Schwarz Sacit Özer Bilal Sarı, Sacit Özer, Kemal Taslı, Sevinç Özkan-Altıner Sanem Açıkalın, Faruk Ocakoğlu

3 22 MART 2006 ÇARŞAMBA Güncel Tektonik ve Depremsellik Oturumu-1 II. Marmara Denizi nde Deprem Araştırmaları: Denizaltı Gözlem İstasyonu Naci Görür 09:50-10:10 Kuzey Anadolu Fayı'nın Trakya'da Oligosen'de ve Orta Aral Okay, Massimiliano Zatin, Miyosen'de Aktif Olduğuna Dair William Cavazza 10:10-10:30 Kuzey Anadolu Fayı 1943 Tosya Depremi Yüzey Kırığı Ömer Emre, Hisao Kondo, Cengiz Yıldırım, Volkan Özaksoy Murat Utkucu, Süleyman S. Nalbant, 10:30:10:50 12 Kasım 1999 Düzce Depremi İle İlişkili Kayma ve John Mccloskey, Sandy Steacy, Gerilme Değişimlerinin Uzay-Zaman Ortamı Dağılımları Canan Çetin, Ömer Alptekin, Mustafa Açlan 10:50-11:10 Orhanlı (Tuzla) Fay Zonundaki Jeolojik-Jeomorfolojik Belirteçler ve Odak Mekanizma Çözümünün Karşılaştırılması: Batı Anadolu da KD-Uzanımlı Doğrultu Bora Uzel, Hasan Sözbilir Atımlı Fayların Reaktivasyonu 11:10-11:30 ARA 11:30-12:30 Konferans-Marmara Bölgesi nin Depremselliği ve Deprem Kaynakları (Faylar) Ali Koçyiğit Güncel Tektonik ve Depremsellik Oturumu-2 II. İzmir Yöresinin Aktif Tektoniği ve Ekim 2005 Ömer Emre, Ahmet Doğan, Sığacık Depremleri Selim Özalp Ege Graben Sisteminin Kuzey Sınırı: Sındırgı-Sincanlı Fay Ahmet Doğan, Ömer Emre 14:50-15:10 Zonu 17 ve 21 Ekim 2005 Tarihinde Oluşan İzmir Depremlerinin Sismik Jeomorfolojisi ve Bölgedeki Gerilme Alanları İle İlişkisi, Batı Anadolu Anadolu Levhası İtiliyor mu Yoksa Çekiliyor mu? Yanıt Yeni Tanımlanan Neotektonik Bir Yapı Olan Eldivan- Elmadağ Tektonik Kamasının Jeolojisinde mi Saklı? Kuzey Anadolu Fayı Zonu ve Kırıkkale-Erbaa Fayı Arasında Kalan Kama Şekilli Alanda Saat Yönü Tersi Dönme İle İlgili Deformasyon Yapıları Ölü Deniz Fay Zonu nun Asi Vadisi ve Amik Ovası 15:10-15:30 (Antakya) Civarında Holosen Aktivitesi 15:30-15:50 ARA Yapısal Jeoloji ve Tektonik Oturumu-1 II. 15:50-16:10 16:10-16:30 16:30-16:50 16:50-17:10 Kiraz Havzasının Tektonik Evrimi: Küçük Menderes Grabeni Doğu Ucu, Batı Anadolu Buldan Sıyrılma Fayının Taban Bloğunda Yeralan Granitik Kayaçların Petrografik ve Yapısal Özellikleri, Batı Anadolu Simav Dağı ndaki Milonitik Zonun Kökeni ve Tektonik Rotasyonu: Yapısal ve Paleomagnetik Veriler Ankara Civarındaki Miyosen Sonrası Sıkışmalı Rejimin Yeni Bir Kanıtı: Angora Çiftlemesi (Çayyolu-Ankara) Hasan Sözbilir, Ökmen Sümer, Bora Uzel, Yalçın Ersoy, Fuat Erkül, Uğur İnci, Cahit Helvacı Gürol Seyitoğlu, Levent Karadenizli, Şevket Şen, Nizamettin Kazancı, Baki Varol, Gerçek Saraç, Veysel Işık, Korhan Esat, Fatih Özcan, Didem Savaşçı, İlker İleri Ergun Gökten, Merih Meydan Volkan Karabacak, Erhan Altunel, H. Serdar Akyüz, C. Çağlar Yalçıner Tahir Emre, Hasan Sözbilir Sibel Tatar-Erkül, Erdin Bozkurt, Hasan Sözbilir, Fuat Erkül Zeynep Üçtaş, Timur Ustaömer Kadir Dirik, Tekin Yürür, Erman Özsayın, Hünkar Demirbağ

4 23 MART 2006 PERŞEMBE II. Yapısal Jeoloji ve Tektonik Oturumu-2 GB-Anadolu nun Aktif Tektonik Yapısı İçinde Burdur Fayının Rolü Kuzey Neo-Tetis Çarpışma Sistemiyle İlgili Orta Anadolu 09:50-10:10 Granitoyidlerinin 207 Pb 206 Pb, K-Ar ve Fission-Track Jeotermokronoloji Yöntemleriyle Yerleşme, Soğuma ve Yüzeylenme Yaşlarının İncelenmesi 10:10-10:30 Sandıklı (Afyonkarahisar) Bölgesinde Alt Kambriyen İstifinin Deformasyonu Talip Güngör 10:30:10:50 Istranca Masifinin Erken Paleozoyik Evrimi; Taşıma Zirkon, Tek Tane Buharlaşma Pb-Pb Çalışması Orhaniye ve Güvenç (KKB Ankara) Civarındaki Yapıların 10:50-11:10 Kinematik Analizi: Ankara Civarında Neojendeki Gerilim Yönlerinin Değişimine Önemli Bir Kanıt 11:10-11:30 ARA 11:30-12:30 Konferans-Ofiyolit Tektoniği Yıldırım Dilek Mineraloji ve Petrografi Oturumu-1 II. Farklı Granitoyid Tiplerinde Zirkon Oluşumu: Orta Anadolu Granitoyidlerinden Örnekler Sarıhacılı Lökogranitinin Mineral Kimyası: Yozgat Batoliti Kuzeyi Mamasun (Aksaray) Gabroyidlerinin, Orta Anadolu Kristalen Kompleksindeki Yeri: Jeoloji ve Jeokimya Erzincan ın Kuzeyindeki Ofiyolitlere Ait Tektonit Kümülat Kayaçlarının Petrojenezine Bir Yaklaşım Fuzuli Yağmurlu, Mustafa Bozcu, Murat Şentürk Durmus Boztug, Yehudit Harlavan, Raymond Jonckheere, Marion Tichomirowa Gürsel Sunal, Boris A. Natal in, Muharrem Satır, Erkan Toraman Moosarreza Toori, Kadir Dirik Serhat Köksal, Fatma Toksoy-Köksal, M. Cemal Göncüoğlu Musa Avni Akçe, Yusuf Kağan Kadıoğlu Bahattin Güllü, Mustafa Yıldız Hayrettin Özen, Aydın Çolakoğlu, Hüseyin Sayak, Cahit Dönmez, Aytekin Türkel, İlhan Odabaşı, Ender Sarıfakıoğlu, John A. Winchester 14:50-15:10 Beypazarı Trona Yatağında Otijenik Mineral Oluşumları İbrahim Gündoğan, Cahit Helvacı 15:10-15:30 ARA Mineraloji ve Petrografi Oturumu-2 II. 15:30-15:50 15:50-16:10 16:10-16:30 16:30-16:50 16:50-17:10 Kurtoğlu Metamorfik Karmaşasında (Gümüşhane, Doğu Pontidler, KD Türkiye) Varistik Amfibolit-Fasiyesli Başkalaşım Bir Yığışım Karmaşasında Mikritik Kireçtaşlarının Aragonitleşmesi: Tavşanlı Zonu, KB Türkiye; Dönüşüm Mekanizmasına İlişkin İpuçları Buldan (Denizli) Metamorfitlerinin Jeolojik, Petrografik ve Petrokimyasal İncelenmesi Biga Yarımadası Çamlıca Metamorfitlerinin Jeolojisi, Petrografisi ve Metamorfizması Güneydoğu Anadolu Otoktonu (Diyarbakır ve Amanoslar Bölgesi) Paleozoyik-Alt Mesozoyik Yaşlı Kayaçlarının Diyajenez-Metamorfizmasına İlişkin Yeni Mineralojik Bulgular Gültekin Topuz, Rainer Altherr, Winfried H. Schwarz, Abdurrahman Dokuz, Hans-Peter Meyer Gültekin Topuz, Aral İ. Okay, Rainer Altherr, Hans-Peter Meyer Fatma Gökgöz, Halis Manav Fırat Şengün, Erdinç Yiğitbaş Ömer Bozkaya, Hüseyin Yalçın, Hüseyin Kozlu

5 24 MART 2006 CUMA Magmatizma Oturumu-1 II. Kütahya-Bolkardağ Kuşağında (Afyon-İhsaniye) Yeralan Pan-Afrikan Yaşlı Felsik Magmatizmanın Petrojenezi S-Tipi Granitoyidlere Bir Örnek; Uludağ Granodiyoritinin 09:50-10:10 (Bursa) Jeokimyası ve Kabuksal Kökenine İlişkin Bulgular Sivrihisar ve Beypazarı Civarındaki Magmatik Kayaçlar ve 10:10-10:30 Bu Kayaçların Birbirleri İle Yer-Zaman İlişkileri Doğanşehir (Malatya) Granitoyidi nin Jeokimyası ve 10:30:10:50 Tektonik Önemi 10:50-11:10 ARA Magmatizma Oturumu-2 II. Orta Anadolu da Dalma-Batma Metasomatizması İçin Kanıt: 11:10-11:30 Balkuyumcu Yöresi Adakit Benzeri Volkanizma Sivrihisar (Eskişehir) Adakitik İntruzif Kayaçlarının Petrolojisi Adakit ve Alkali Magma Evriminin Orta Anadolu Kristalen 11:50-12:10 12:10-12:30 12:30-12:50 Karmaşığındaki Yeri ve Zamanı İgnimbiritlerin Düşey Yöndeki Litolojik Değişimlerinin GPR İle İncelenmesi: İncesu İgnimbiriti (Kayseri) Miyosen Yaşlı Çamlıdere Yöresi Volkanik Kayaçların Petrojenezi Semih Gürsu, M. Cemal Göncüoğlu Aslıhan Yurdagül, Yıldırım Güngör Ramazan Doğan, Engin Faik Ortaç, Ümit Aydın Fatih Karaoğlan, Osman Parlak Elif Varol, Abidin Temel, Alain Gourgaud, Herve Bello Oğuz Zoroğlu, Yusuf Kağan Kadıoğlu Yusuf Kağan Kadıoğlu, Yıldırım Dilek, Kenneth Foland Tamer Koralay, Selma Kadıoğlu, Yusuf Kağan Kadıoğlu Elif Varol, Abidin Temel, Tekin Yürür, Alain Gourgaud, Herve Bellon Gün Saat İhsan Ruhi Berent Salonu 20 MART 2006 PAZARTESİ II. 14:50-15:10 Mühendislik Jeolojisi Oturumu-1 Çağrılı konuşma-melanj ve Matriks İçinde Blok İçeren Kayaların (Bimrocks) Karakterizasyonu ve Jeomekanik Özelliklerinin Belirlenmesi Kaya Dayanım ve Kırılganlık Arasındaki İlişkinin Araştırılması Yapay Sinir Ağlarının Parametre Kestiriminde Kullanımına Bir Örnek Çanakkale-Tuzla Jeotermal Alanı Kayalarının Fiziksel Özellikleri İle Ayrışma-Alterasyon-Kayaç Değişimi Arasındaki İlişkiler Ağırlıklı Eklem Yoğunluğu (wjd) Sonuçları Üzerinde Yönelim Ölçümlerine İlişkin Kontrolsüz Hata Düzeltmesinin Etkisi 15:10-15:30 ARA Mühendislik Jeolojisi Oturumu-2 II. Harun SÖNMEZ Saffet Yağız Candan Gökçeoğlu, Harun Sönmez Erkan Bozkurtoğlu, Gökhan Şans, Mahir Vardar, Fikret Suner Hakan A. Nefeslioğlu, Candan Gökçeoğlu, Harun Sönmez 15:30-15:50 Sıvılaşma Şiddeti ve Haritalanması İçin Yeni Bir İndeks: Sıvılaşma Şiddeti İndeksi Harun Sönmez, Candan Gökçeoğlu 15:50-16:10 Mühendislik Uygulamalarında Jeotekstillerin Kullanımı: Taner Aydoğmuş, Ahmet Turan Örnek Çalışmalar Arslan, M.Yalçın Koca 16:10-16:30 Forekazık Çalışmalarında Sıvı Polimer Bulamacı Kullanımı Adil Özdemir 16:30-16:50 Ankara-İstanbul Otoyolunun Mühendislik Değerlendirmesi İlyas Yılmazer, Yasemin Leventeli, Özgür Yılmazer, Evrim Uluadam, Coşkun Bulut, 16:50-17:10 Ankara İstanbul Hızlı Tren Projesinin Genel Durumu İlyas Yılmazer, Özgür Yılmazer, Sezen Diker, Coşkun Bulut, Yasemin Leventeli

6 21 MART 2006 SALI II. Mühendislik Jeolojisi Oturumu-3 Kaya Kütlelerinin Dayanım ve Deformasyon Özelliklerinin Belirlenmesi Konusundaki Son Gelişmeler Harun Sönmez, Candan Gökçeoğlu, Ali Kayabaşı 09:50-10:10 Mikrotünel Tekniği İle Kanalizasyon Borusu İnşaatı Adil Özdemir 10:10-10:30 Diyojen Tünelinde (Sinop) Zayıf Zeminlerden Kaynaklanan Duraylılık Sorunları Ahmet Özbek, Adnan Aydın 10:30:10:50 Jeolojik Dayanım İndeksi nin Kaya Kütlelerinin Ali Kayabaşı, Harun Sönmez, Geçirimliliğinin Kestiriminde Kullanılabilirliği Üzerine Bir Candan Gökçeoğlu Değerlendirme 10:50-11:10 ARA Mühendislik Jeolojisi Oturumu-4 II. 11:10-11:30 Karabük İli Yerleşim Alanını Arazi Kullanım Özelliklerinin İncelenmesi Barla, Beşparmak ve Kapı Dağlarının (Güney-Batı Toroslar) Kuzey Yamaçlarının ve Moloz Kaynak Alanlarının Morfometrik Özellikleri 11:50-12:10 Türkiye İçin Azalım İlişkisi ve Eş-İvme Haritası Önerisi 12:10-12:30 Çekmece (İstanbul) İlçesi ve Yakın Çevresine Ait Heyelan Duyarlılık Haritası Mühendislik Jeolojisi Oturumu-5 II. Mühendislik Yapılarının Projelendirme ve İnşaat Aşamalarında Jeoteknik Etütlerin Sürekliliği ve Önemi, Örnek Çalışma: Çokal Barajı (Tekirdağ) Kaya Düşmelerinin Kinetik Enerji Dağılımı Açısından Değerlendirilmesine Bir Örnek Çalışma JMO, AB, EFG, Serbest Dolaşım ve Avrupa Jeoloğu Aydın Aras ARA Uzaktan Algılama ve CBS Oturumu II. 14:50-15:10 15:10-15:30 15:30-15:50 15:50-16:10 16:10-16:30 16:30-16:50 Çağrılı Konuşma-Hiperspektral Uydu Görüntülerinin Yer Bilimlerinde Uygulaması Çevresel Yer Bilimleri İçin Uydudan Elde Edilen Sayısal Yükseklik Modellerinin (Sym) Doğruluklarının Değerlendirilmesi İçin Bir Yaklaşım Mühendislik Jeolojisi Haritalarının Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak Hazırlanması (Eskişehir Örneği) Granitoidik Kayaçların Alterasyon Ürünleri Üzerinde Landsat 7 Etm+ Verileri Kullanılarak Yapılan Crosta Teknikleri Uygulaması: Doğu Toros Kuşağında Bir Uygulama (GD Türkiye) Yer Radarı (GPR) Yöntemi İle Bir Mermer Ocağındaki Kalınlıkları ve Süreksizlikleri Görüntüleme Nikel ve Manyezit Oluşumlarının Srtm ve İkonos Uydu Verileri İle İncelenmesi: Mihalıççık-Eskişehir-Türkiye Örneği Yılmaz Aksoy, Hülya Keskin Çıtıroğlu, Aziz Ertunç M. Celal Tunusluoğlu, Candan Gökçeoğlu, Reşat Ulusay Reşat Ulusay, Ergün Tuncay, Harun Sönmez, Candan Gökçeoğlu Tamer Y. Duman, Tolga Çan, Candan Gökçeoğlu, Hakan A. Nefeslioğlu, Harun Sönmez Ali Burak Yener, Ayşe Kanıbir, Nurettin Pelen Müge Akın, Tamer Topal, A. Utku Özden B. Taner San B. Taner San, Hakan A. Nefeslioğlu, M. Lütfi Süzen Emrah Pekkan, Uğur Avdan, Muammer Tün, Metin Altan, Can Ayday Doğan Aydal, Evrim Arda, Özcan Dumanlılar Selma Kadıoğlu, Yusuf Kağan Kadıoğlu Doğan Aydal, İbrahim Çopuroğlu, İpek Taşdelen, Ali Uslu

7 22 MART 2006 ÇARŞAMBA II. 09:50-10:10 Jeo-Arkeoloji ve Jeolojik Miras Oturumu-1 Acil Olarak Korunması Gereken Kula Jeopark Alanındaki Fosil İnsan Ayak İzleri Jeolojik Miras Olarak Güney Şelale Tufaları (Denizli): Jeolojik Özellikleri, Koruma ve Sürdürülebilir Kullanım Önerileri Hülya İnaner, Murat Tokçaer, Tanju Kaya, Aydoğan Akbulut, Faruk Çalapkulu, Mustafa Ergün, Eran Nakoman, Adil Taşkıran Mehmet Ozkul, Ali Gökgöz, Nada Horvatinčić, Jadranka Barešić 10:10-10:30 Aktif Tektonikle İlgili Jeositlere Türkiye den Örnekler Fuat Şaroğlu, Ömer Emre 10:30:10:50 Türkiye deki En Eski Hominin Fosili Buluntusu M. Cihat Alçiçek, Nizamettin Kazancı, Şevket, Şen, John Kappelman, Mehmet Özkul Slayt Gösterisi-Dünya Kültür Mirasına Avusturalya dan Bir 10:50-11:10 Örnek Greater Blue mountains Area, SYDNEY 11:10-11:30 ARA Konferans-Jeoarkeoloji Arkeolojide Yerbilimsel 11:30-12:30 Çalışmalar Jeo-Arkeoloji ve Jeolojik Miras Oturumu-2 II. Medeniyetlerin Taşı Mardin Taşı ve Özellikleri Kültürel Jeoloji, 2008 Dünya Yer Yılı ve Türkiye den Katkılar Van Gölü Havzasında Tarihi Dönemlerde Kullanılmış Taş- Mineral Yatakları ve İşletmeciliği Anadolu da Madenciliğin Tarihçesiyle İlgili Yeni Bir Bulgu; Giresun-Espiye-Çımaklı Eski Bakır İşletmesi 14:50-15:10 ARA Stratigrafi ve Paleontoloji Oturumu-1 II. 15:10-15:30 15:30-15:50 15:50-16:10 16:10-16:30 16:30-16:50 Siyah Aladağ Birliği Geç Permiyen Foraminifer Biyostratigrafisi, GD Yahyalı, Kayseri, Doğu Toroslar Gülbahar Napı nın Orta Karniyen (Geç Triyas) Radyolarya Faunası, Elbistan, Doğu Toroslar Toros Kuşağı-Bornova Vahşi Filiş Zonu (İzmir, Batı Türkiye) İçinde Yeralan Boksitli Kireçtaşı Bloğunun Jeolojisi ve Yaşı Çataltepe Napı (Antalya Nap ları) Yılanlı Birimi Radyolaryalarının Önemi, Eğridir Gölü Güneydoğusu, Isparta, Türkiye Alakırçay Napı (Antalya Nap ları) Kretase Radyolarya Biyostratigrafisi ve Sistematiği, Orta Toroslar, Güney Türkiye Sevim Tuzcu Ünsal Yalçın Deniz İskender Önenç, Necmi Kıral Demir Erkanol, Aytaç Tullukçu Nizamettin Kazancı Sadık Şener, Muzaffer Şenol, Necla Arslan Sevin, Veli Sevin Ahmet Kartalkanat Birşan Özdeyiş Öztürk, Yavuz Okan Uğur Kağan Tekin, Yavuz Bedi İsmail İşintek, Demir Altıner, Sevinç Özkan-Altıner, Jean-Pierre Masse Burcu Coşkun, Demet İslamoğlu Demet İslamoğlu, Vedia Toker 16:50-17:10 Davutlar Formasyonu nun Kampaniyen-Maastrihtiyen Yaşlı Yeni Ostrakod Taksonları, Devrekanı (Kastamonu) Cemal Tunoğlu, İbrahim Kadri Ertekin

8

9 23 MART 2006 PERŞEMBE II. 09:50-10:10 10:10-10:30 10:30:10:50 Stratigrafi ve Paleontoloji Oturumu-2 Pseudomphalocyclus blumenthali Meriç (Foraminifer) in Maastrihtiyen (Geç Kretase) Tetis Okyanusu ndaki Varlığı ve Önemi İzmit Körfezi Kuzeybatısı Geç Kretase-Paleojen Nannoplankton Biyostratigrafisi ve Denizsuyu Isı Değişimleri, Türkiye Somalina Stefaninii Silvestri (Foraminifer) in Erken-Orta Eosen Tetis Okyanusu ndaki Varlığı ve Önemi Orta-Geç Eosen Türbiditik Sedimanlarındaki İz Fosiller, GB Trakya Havzası, Türkiye 10:50-11:10 ARA Stratigrafi ve Paleontoloji Oturumu-3 II. 11:10-11:30 11:50-12:10 12:10-12:30 Batı Anadolu daki Orta-Geç Eosen Mikrofosillerinin Stratigrafik ve Eskiortamsal Önemi İki Farklı Paleobiyocoğrafik Saha Arasındaki İlişki Bölgesi Olarak Erken Oligosen Trakya Havzası (KB Türkiye) Denizli Bölgesindeki (GB Türkiye) Oligosen Yaşlı Lagüner ve Denizel Çökellerin Mollusk, Foraqminifera, Nannoplankton, Mercan ve Ostrakoda Biyostratigrafisi KD-Doğrultulu Kemalpaşa-Torbalı Havzası ve Çubukludağ Grabeni nin Palinostratigrafisi ve Bu Havzaların Oluşumu Sırasındaki İklimsel Değişimler, Batı Anadolu Engin Meriç, Peter Luger, Muhittin Görmüş, Doğan Perinçek, Şükrü Ersoy Ayşegül Aydın, Vedia Toker Engin Meriç, Muhittin Görmüş, Doğan Perinçek Huriye Demircan, Alfred Uchman Mehmet Serkan Akkiraz, Funda Akgün, Sefer Örçen Yeşim İslamoğlu, Mathias Harzhauser, Martin Gross, Stjepan Coric, Gonzalo Jiménez- Moreno, Andreas Kroh Yeşim İslamoğlu, Fatma Gedik, Ayşegül Aydın, Gönül Atay, Aynur Hakyemez, Sedef Babayiğit Mine Sezgül Kayseri, Funda Akgün, Hasan Sözbilir Stratigrafi ve Paleontoloji Oturumu-4 II. Erken-Geç Miyosen Palinolojik Verilerine Dayalı Isı Mine Sezgül Kayseri, Funda Akgün 14:50-15:10 15:10-15:30 Dağılım Haritaları (Türkiye) Hancılı Formasyonu nda (Kalecik-Ankara) Bulunan Bir Hortumlu Memeli Gomphotherium Angustidens (Cuvier) (Proboscidea Mammalia): Türkiye deki En Yaşlı Neojen Proboscidea Bulgusu Mersin Açıklarındaki Şelf Sedimanlarından (Doğu Akdeniz) Pleyistosen-Holosen Yaşlı Üç Yeni Ostrakod Türü: Krithe Mersinensis sp., Bathycythere Mediterranea sp. ve Cytheropteron Grossoalatum sp. Ege ve Güneybatı Akdeniz (Gökçeada-Bozcaada-Midilli Adası ve Antalya) Sahillerinde Gözlenen Güncel, Renkli Bentik Foraminiferlerin Mineralojik ve Jeokimyasal İncelenmesi Kalkan-Kaş-Finike-Tekirova (GB Antalya) Kıyı Alanlarında Gözlenen Textularia, Spiroloculina, Peneroplis, Sorites ve Amphisorus Türlerine Ait Bireylerde Meydana Gelen Anormal Şekilsel Değişimler ve Bu Değişimlerin Nedenleri Doğu Ege Denizi ve Güney Türkiye Kıyılarında Gözlenen Bazı Lessepsiyen Foraminiferler 15:30-15:50 ARA Serdar Mayda, Gerçek Saraç, Gültekin Kavuşan İbrahim Kadri Ertekin, Cemal Tunoğlu Hüseyin Yalçın, Engin Meriç, Niyazi Avşar, Sema Tetiker, İpek F. Barut, Şener Yılmaz, Feyza Dinçer Engin Meriç, Niyazi Avşar, Baki Yokeş, Salim Öncel, Ipek F. Barut Engin Meriç, Niyazi Avşar, Baki Yokeş Sedimantoloji ve Kıyı-Deniz Jeolojisi Oturumu-1 II. 15:50-16:10 Çağrılı Konuşma-Türkiye nin Geç Kuvaterner Buzul Evrimi Attila Çiner, Marek Zreda, 16:10-16:30 16:30-16:50 16:50-17:10 Tuz Gölünde Biyojenik ve Abiyojenik Süreçlerde Çökelen Özel Tip Mevsimsel Halit Oluşumları, Türkiye K.ahramanmaraş Havzası Kuzeybatısında Yüzeylenen Derin Denizel Kırıntılı Sedimanların (Alt-Orta Miyosen) Fasiyes Özellikler Denizli Neojen Havzası nın Sedimanter Fasiyesleri, Depolanma Ortamları ve Paleocoğrafik Gelişimi, GB Anadolu, Türkiye M. Akif Sarıkaya, Serdar Bayarı Erdoğan Tekin, Esat Uyanık, Turhan Ayyıldız, İbrahim Gündoğan Murat Gül, Kemal Gürbüz Hülya Alçiçek

10 24 MART 2006 CUMA Sedimantoloji ve Kıyı-Deniz Jeolojisi Oturumu-2 II. İskenderun Havzası Mesiniyen (Üst Miyosen) Erdoğan Tekin, Baki Varol, Evaporitlerinin Sedimantolojisi Turhan Ayyıldız, Hüseyin Kozlu 09:50-10:10 Acıgöl Grabenindeki Geç Kuvaterner Yaşlı Havza Kenarı Nizamettin Kazancı, Mehmet Özkul, Tortullarının Fasiyes Özellikleri ve Göl Seviyesi Değişimi M.Cihat Alçiçek, Levent Karadenizli Açısından Yorumlanması İklim ve İklim Etkili Deniz Seviyesi Değişimlerinin ve 10:10-10:30 Küresel Okyanusal Olayların Duraylı İzotoplar Aracılığı İle İ. Ö. Yılmaz, T. Vennemann, Tespiti ve Korelasyonda Kullanımı (Barremiyen ve Apsiyen, D. Altıner, M. Satır Toroslar, Sakarya ve Pontidler, Türkiye) 10:30:10:50 Kahramanmaraş Havzası Kuzeybatısının Alt-Orta Miyosen Dönemindeki Paleocoğrafik Evrimi Murat Gül, Kemal Gürbüz 10:50-11:10 ARA Sedimantoloji ve Kıyı-Deniz Jeolojisi Oturumu-3 II. 11:10-11:30 11:50-12:10 12:10-12:30 İTÜ-Doğu Akdeniz Oşinografi ve Limnoloji Merkezi, Doğal Afetler ve Çevre Değişimleri Çalışmaları İçin Yeni Bir Araştırma Alt-Yapısı Antalya Tufalarında Farklı Tip Giysili Tane Oluşumları: Pizolitler ve Onkoidler Saros Körfezi (Kuzey Ege Denizi) Dip Çökellerinde Holosen Transgresyonunun Sedimantolojik Verileri Köprüçay Havzası nın (Antalya) Miyosen Tektonosedimanter Evrimi Namık Çağatay, Lisa Doner, Nilgün Okay, Can Genç, Emin Demirbağ, Remzi Akkök, Mahir Vardar, Okan Tüysüz E.Koşun, A.Sarıgül Faruk Ocakoğlu, Hakan Gençoğlu, Sanem Açıkalın Attila Çiner, Mustafa Karabıyıkoğlu, Max Deynoux, Olivier Monod, Sevim Tuzcu Sedimantoloji ve Kıyı-Deniz Jeolojisi Oturumu-3 II. Doğu Marmara Denizi Sedimentlerinin Bazı Petrografik ve Mustafa Ergin, Nezaket Dönmez, Jeoteknik Özellikleri Arguvan (Malatya) Güneyinde Yüzeyleyen Karasal Neojen Çökellerinin Sedimantolojik Özellikleri İzmit Körfezi Kuvaterner Evriminin Sismik Stratigrafik Yöntemlerle İncelenmesi İstanbul Boğazı nda Yüksek Çözünürlüklü Sismik ve Batimetrik Verilerin Değerlendirilmesi: Boğaz Tabanındaki Erozyonal Etkilere ve Marmara Denizi Çıkışındaki Delta Oluşumuna Ait Deliller Alper Sakitaş İbrahim Türkmen, Ercan Aksoy, Calibe Koç Erdal Dolu, Erkan Gökaşan, Engin Meriç, Mustafa Ergin, Tolga Görüm, Niyazi Avşar, Muhittin Görmüş, Hüseyin Tur, Oktay Çetin Erkan Gökaşan, Oya Algan, Hüseyin Tur, Engin Meriç, Tolga Görüm, Berkan Ecevitoğlu, Buğser Tok, Halim Birkan, Ahmet Türker

11 Gün Saat İhsan Ketin Salonu 20 MART 2006 PAZARTESİ Maden Yatakları ve Jeokimya Oturumu-1 II. Höyük (Afşin-Kahramanmaraş) Pb-Zn Yatağının Jeolojisi Yunus Ay, Özcan Dumanlılar Midi (Karamustafa/Gümüşhane) Zn-Pb (Au, Ag) Yatağında Termodinamik ve Duraylı İzotop (S, O, C) Çalışmaları Abdurrahman Lermi, Necati Tüysüz Hasbey (Bitlis Masifi-Van) Pb-Zn Cevherleşmesinin Mineral Parajenezi ve Deformasyon Dokuları Ali Rıza Çolakoğlu Cehennem Dere (Gönen Balıkesir) Pb-Zn Yatağının Cem Kasapçı, Hüseyin Öztürk, 14:50-15:10 Oluşumunda Etkin Olan Çözeltilerin Niteliği Rift-İlişkili Kuvars-Adularya Tipindeki Altın-Gümüş Cevherleşmesinin (İzmir, Türkiye) Jeokimyası ve Duraylı İzotopları 15:10-15:30 ARA Maden Yatakları ve Jeokimya Oturumu-2 II. 15:30-15:50 15:50-16:10 16:10-16:30 16:30-16:50 16:50-17:10 İnanmış (Oltu Erzurum) Sahasının Cu Au Cevherleşmesine Ait İlk Bulgular Ayyıldız (Oltu Erzurum) Civarındaki Epitermal Cevherleşmenin Jeolojik Özellikleri Karacaali (Kırıkkale) Magmatik Kompleksi Fe, Cu+Mo Cevherleşmeleri: Magma Karışımı ve Metal Zenginleşmelerine Orta Anadolu dan Bir Örnek Attepe (Feke-Adana) Demir Yataklarındaki Siderit Mineralizasyonun C, O, S ve Sr Isotop Çalışmaları ve Jenetik Bulgular Kotana Demir Yatağı nda (Giresun-KD Türkiye) Bulunan Pirotin Cevheriyle İlişkili Olarak Bulunan Sfalerit Kapanımları: Bunlar Gerçek Eksolüsyon Kütleleri mi Yoksa Ornatım Ürünleri mi? Nurullah Hanilçi Hüseyin Yılmaz, Tolga Oyman, A. Rıza Çolakoğlu, Greg B. Arehart, Zeki Billor Mehmet Aslan, Serkan Özkümüş, İsmet Cengiz, Nihat Yıldırım, Nizami Deniz Serkan Özkümüş, Mehmet Aslan, İsmet Cengiz, Fahrettin Çagdaş, Nihat Yıldırım Okan Delibaş, Yurdal Genç Şuayip Küpeli, Ahmet Ayhan, M. Muzaffer Karadağ, Fetullah Arık, Adnan Döyen, Veysel Zedef Emin Çiftçi

12 21 MART 2006 SALI II. Maden Yatakları ve Jeokimya Oturumu-3 Karakaya Kompleks Zonu İçinde Gözlenen Şamlı ve Ayazmant (Balıkesir) Fe Skarn Yataklarının Jeolojisi, Parajenezi ve Oluşumu, Batı Anadolu Ali Rıza Çolakoğlu, Hiroyasu Murakami 09:50-10:10 Nadara Köyü Demir Cevherleşmesi Canan Öner 10:10-10:30 Evciler Skarn Oluşumunda (Kazdağ, Çanakkale/Türkiye) Hidrotermal Akışkanlar ve Granitoyid Arasındaki Etkileşim İle İlgili Oksijen ve Hidrojen İzotop Verileri Yeşim Yücel Öztürk, Cahit Helvacı, Muharrem Satır 10:30:10:50 Maden (Elazığ) Çevresinde Drenaj Jeokimyası Güllü Kırat, Cemal Bölücek 10:50-11:10 ARA Maden Yatakları ve Jeokimya Oturumu-4 II. 11:10-11:30 Mortaş (Seydişehir-Konya) Boksit Yatağının Nadir Toprak Elementi (NTE) Potansiyeli Bolkardağı Bölgesi (Ayrancı-Karaman) Boksit Yatakları: Jeolojisi ve Oluşumuna Ait İlk Bulgular Küçükkoraş (Karaman) Boksit Yataklarının Stratigrafik 11:50-12:10 Konumu Küçükkoraş (Ayrancı-Karaman) Boksit Yataklarının Cevher 12:10-12:30 Parajenezi Maden Yatakları ve Jeokimya Oturumu-5 II. M. Muzaffer Karadağ, Fetullah Arık, Ahmet Ayhan, Adnan Döyen, Şuayip Küpeli, Veysel Zedef Nurullah Hanilçi, İsmet Alan, Halil Keskin, Şenol Şahin, Levent Saçlı Semiha İlhan, M. Gürhan Yalçın, Gürsel Kansun Semiha İlhan, M. Gürhanyalçın Aşağıtırtar (Yalvaç-Isparta) Huntit Mineralizasyonunun Jeokimyasal Özellikleri ve Kökeni Mustafa Kuşcu, Oya Cengiz Diyajenetik Dolomit-Kalsit Ayırdına Dayalı Jeolojik Harita Cengiz Yetiş, Bayram Ali Mert, Alımı ve Bir Örnek: Alişandağı (Ceyhan-Adana) Mesut Anıl Kavakdibi Çevresinde Gözlenen (Bitlis Masifi-Hizan) Metabazit Türü Kayaçların Mineralojisi ve Titan Ali Rıza Çolakoğlu Mineralleri, Güneydoğu Anadolu Jeoistatistiksel Kestirimdeki Lokal Belirsizlikler Arzu Giray Baltacı (Yurdagül), Cem Saraç 14:50-15:10 Faktöriyel Kriging Analizi ve Farklı Ayrıştırma Yöntemlerinin Performansları Sermin Özsayın (Koçer), Cem Saraç 15:10-15:30 ARA Sondaj Uygulamaları Oturumu-1 II. 15:30-15:50 Konik Penetrasyon Sondasında Gevşek Zeminlerde Çalışma Yöntemi ve Çınarlık (Samsun) Örneği Candan Üçkardeşler 15:50-16:10 Sondaj ve Kömür Mehmet Şener 16:10-16:30 Sondaj ve Jeotermal Enerji Ali Koçak 16:30-16:50 Çağrılı konuşma-modern Wireline Formasyon Test Ekipmanları İle Rezervuar ve Rezervuar Akışkanlarının Karekterize Edilmesi Sefer Burhan Coşkun, Baker Hughes, Geoscience Abu Dhabi, Ali Koçak

13 22 MART 2006 ÇARŞAMBA Sondaj Uygulamaları Oturumu-2 II. Altınüzüm (Islahiye) Belediyesi İçin Yapılan İçmesuyu Sondaj Çalışmaları Kemal Akpınar Su ve Jeotermal Sondaj Çalışmalarında Formasyon Kaynaklı 09:50-10:10 Bazı İlerleme Güçlükleri ve Çözümlerine Yönelik Adil Özdemir Yaklaşımlar 10:10-10:30 Yönlendirilebilir Yatay Sondaj Teknolojisi Adil Özdemir 10:30-10:50 Çağrılı konuşma-167 Sayılı Yasa Mahir Rüma Tıbbi Jeoloji Oturumu II. 11:50-12:10 Pöhrenk (Kırşehir) Fluorit Yatağının Çevresinde Yer Alan Pöhrenk, Mahmutlu ve Çevirme Köylerinin Sınırları İçerisinde Yüzeylenen Suların Flor Açısından İncelenmesi İlk Bulgular Madenköy (Niğde/Ulukışla) ve Çevresinde Yetişen Pinus Nigra ve Juniperus Oxycedrus un Biyojeokimyası 12:10-12:30 Enne Barajı ndaki (Kütahya) Kirlilik Düzeyi ve Nedenleri Doğal Afetler Oturumu-1 II. Heyelan Veri Tabanlarının Bilgisayar Destekli Oluşturulması: Ulus (Bartın) Örneği Yusuf Uras, Fevzi Öner, Servet Yaman Tülin Gedik, Mustafa Akyıldız M. Tahir Nalbantçılar, Fetullah Arık, Ahmet Haşimoğlu Murat Ercanoğlu, Özgü Kaşmer, Neslihan Temiz Kar Örtüsü Duraylılığını Belirleme Teknikleri Zafer Yazıcı, Sinan Demir Türkiye deki Çığ Olaylarının Değerlendirilmesi Nehir Özgen Varol, Ömer Murat Yavaş Şırnak-Hakkari Karayolu ndaki Çığ Riski ve Önlenme Ömer Murat Yavaş, Yöntemleri Nehir Özgen Varol 14:50-15:10 Gaz-Ex Sisteminin Palandöken-Erzurum Bölgesinde Ömer Murat Yavaş, Uygulanması Nehir Özgen Varol 15:10-15:30 ARA Doğal Afetler Oturumu-2 II. 15:30-15:50 Çığ Önlem Yapıları ve Bir Uygulaması: Uzungöl Havzası Gökhan Arslan, Mehmet Coşkun 15:50-16:10 Çığ Riskli Arazinin Tanımlanması ve Güvenli Rotaların Seçimi Mete Erengil 16:10-16:30 Kayak Merkezlerinin Planlanması ve Çığ Riskli Alanların Hasan Göksu Babayiğit, Belirlenmesi Sedef Babayiğit 16:30-16:50 Çığ Bölgelerinde Güvenlik Kuralları ve Kurtarma Demet Şahin

14 23 MART 2006 PERŞEMBE II. Çevre Jeolojisi Oturumu Ankara İçmesuyu Projesinin Mühendislik Değerlendirmesi 09:50-10:10 Mühendislik Projelerinde Dayatmalar: Afet Konutları, Van 10:10-10:30 Trafik Kaynaklı Yol Kenarı Toprak Kirlenmesi Niğde Şehri Civarında Örnek Bir Çalışma 10:30:10:50 Munzur Su Kaynaklarının İşletilmesi 10:50-11:10 ARA 11:10-11:30 Akarçay (Afyon) Nehri Yatak Sedimanlarında Jeotermal Kökenli Kirlilik Çevre Kirliliği Araştırmasında (Stuttgart/Almanya) Duraylı İzotop Yöntemlerinin Kullanımı 11:50-12:10 Yaşamın ve Çeşitliliğin Kaynağı Islak Alanlar: Kuzey Kıbrıs Hidrojeoloji Oturumu-1 II. Çağrılı konuşma- Sürdürülebilir ve Emniyetli Akifer Verimleri Çakıloba-Karadoruk (Beypazarı-Ankara) Akifer Sisteminde Hidrojeolojik Yapının Çevresel İzotop Dağılımına Etkisi Gökpınar Karst Kaynaklarının (Gürün-Sivas) Hidrojeoloji İncelemesi Samsun Çarşamba Kumköy Regülatörü Kazı Çukuruna Gelecek Su Miktarının Hesaplanması 14:50-15:10 Kıbrıs ta Su Madenciliğine Son Verme 15:10-15:30 ARA Hidrojeoloji Oturumu-2 II. Kayseri Kenti İçme Suyu Havzasının Mevcut Durumunun 15:30-15:50 Su Kullanımı Açısından İrdelenmesi Harran Ovasında (Şanlıurfa) Sulama Sonrası Oluşan Taban 15:50-16:10 Suyu ve Tuzluluk Sorunlarının Jeolojik ve Hidrojeolojik Yapı İle İlişkisi 16:10-16:30 Tecer Dağının (Sivas) Karst Hidrojeolojisi İncelemesi 16:30-16:50 16:50-17:10 Seyhan Havzasında İklim Değişimlerinin Yüzeysel Su Kaynaklarına Olan Etkilerinin Araştırılması Kaybedilen 2000 Yıllık Kaynakların Geri Kazanılması, Kıbrıs İlyas Yılmazer, Özgür Yılmazer, Yasemin Leventeli, Evrim Uluadam, Coşkun Bulut İlyas Yılmazer, Ali Özvan, Özgür Yılmazer, Sezen Diker, Coşkun Bulut Bilge Manzak, Emin Çiftçi Servet Armaç, İlyas Yılmazer, Özgür Yılmazer, Levent Akduman, Coşkun Bulut Müfit Şefik Doğdu M. Satır, S. Angloher-Reichelt, T. Vennemann, H. Taubald Salih Gücel, İlyas Yılmazer, Hüseyin Gökçekuş, Özgür Yılmazer, Aykan Mert Hasan Yazıcıgil Ahmet Apaydın, Mehmet Ekmekçi Fikret Kaçaroğlu Mete Türker İlyas Yılmazer, Hüseyin Gökçekuş, Salih Gücel, Özgür Yılmazer, Coşkun Bulut Mustafa Değirmenci, Ahmet Altın, Eyüp Atmaca Hasan Kırmızıtaş Tülay Ekemen, Fikret Kaçaroğlu, Kaan Ş. Kavak Dilek Gürkan Salih Gücel, İlyas Yılmazer, Hüseyin Gökçekuş, Özgür Yılmazer, Coşkun Bulut

15 24 MART 2006 CUMA II. 09:30-09:50 09:50-10:10 10:10-10:30 10:30:10:50 Endüstriyel Hammaddeler Oturumu-1 Çağrılı Konuşma-Türkiye de Petrol ve Doğalgaz Aramacılığında Belirgin Tıkanıklık; Uygulanabilir Bazı Yöntem, Fikir ve Yaklaşımlar Sürdürülebilir Bölgesel Kalkınmaya Jeolojinin Katkısı:Van Kapalı Havzası Örneği Arabaalan-Elmalı (Çanakkale) Yöresinde Seramik Sektöründe Kullanılabilecek Hammadde Kaynakları ve Kullanım Özelliklerine Etkisi Afyon Gölsel Kökenli Kireçtaşlarının (Trabej) Mermer Olabilme Özellikleri 10:50-11:10 ARA Endüstriyel Hammaddeler Oturumu-2 II. Bazaltik Tüflerden Hazırlanmış Seramiklerde Farklı 11:10-11:30 Sıcaklıklar Altındaki Mikroyapısal Değişimler Kuzey Kıbrıs Değirmenlik Fliş Türü Kayaçların Tuğla Hammaddesi Olarak Kullanımı Kırşehir Kaman Vollastonitlerinin Jeolojisi, Minerolojisi ve 11:50-12:10 Ekonomikliği 12:10-12:30 Doğal Gübre Taşları Kadir Gürgey Yahya Çiftçi Yasemin Erçetin Akyar, Ayten Çalık, Fırat Şengün Deniz İskender Önenç, Necmi Kıral, Necmettin Akalın, Seyfi Bakır, Hasan Miski, Murat Gündüz, Beyhan Sayın Sibel Ergül, Mustafa. Akyıldız Aydın Aras, Mehmet Necdet, Devrim Pakdemir Necmi Kıral, Deniz İskender Önenç Deniz İskender Önenç, Necmi Kıral, Beyhan Sayın Poster Adı Yazarı Demirci Köyü (KD Sivrihisar) Civarı Evaporitlerinin Jeokimyası ve Kökeni Pelin Güngör, Erdoğan Tekin Landsat 5tm Uydu Görüntüleri Kullanılarak Ulukışla Havzasındaki Dayk Kompleksinin Dağılımının Belirlenmesi Özgür Kalelioğlu, Kemal Zorlu, Mehmet Ali Kurt, Murat Gül Karadeniz Kıyı Kıyımı: Pazar-Arhavi İlyas Yılmazer, Özgür Yılmazer, Levent Akduman,

16 Sezen Diker, Coşkun Bulu 2000 Yıllık Medeniyet Allianoi Yok Olmasın İlyas Yılmazer, Özgür Yılmazer, Levent Akduman, Evrim Uluadam, Coşkun Bulut Çözünmüş Krom Bileşiklerinin Nötr e Yakın Ortamlardaki Redox Davranışları ve Çevresel Etkileri Ziya S. Çetiner, Can Ertekin Van Gölü Doğusundaki Kuvaterner Yaşlı Kıyı Çökellerinin Kil Sedimantolojisi Türker Yakupoğlu, Çetin Yeşilova, Serkan Üner Çamlıca Metamorfitlerindeki Metavolkanik Kayaçların Jeolojik ve Petrografik Özellikleri Fırat Şengün Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesindeki Kültürel Jeoloji Eserleri Sonay Boyraz, Fatih Uysal, Aytaç Engin Eldivan-Elmadağ Tektonik Kamasının Güney Sınırı: Sağ Yanal Doğrultu Atımlı Akarlar Fayı İlker İleri, Veysel Işık, Gürol Seyitoğlu Çanakkale Boğazında Yaşayan Bazı Alg Türlerinde Ağır Metal Düzeylerinin Birikimlerinin Araştırılması Serkan Özden, Sezginer Tunçer Behrek Batoliti Batı Kesimindeki Kontakt Metamorfik Kayaçların Mineralojik-Petrografik Özellikleri, Orta Anadolu Mustafa Açlan, Osman Parlak, Yusuf Topak Türkiye deki Spilitik Kayaçlardan Bir Örnek: Ankara Çevresi Tolga Görmüş Eski Konya Gölü nün Jeolojisi ve Çatalhöyük Yerleşimi İçin Önemi Özer Barış Erdem, Fatih Uysal Ankara Kalesi Yapı Taşlarının Jeolojik Özellikleri Sonay Boyraz, Zeynep Alkan Petrol Aramacılığında Sıvı Kapanım Çalışmaları Gülay Sezerer Kuru Yalova ve Orhangazi (KB Anadolu) Arasındaki Bölgenin İki Değişkenli İstatistiksel Analiz Yöntemi İle Sığ ve Derin Heyelanlar İçin Duraylılık Değerlendirmesi Ferdane Karakaya Gülmez, Serap Durmaz, Tolga Çan Landsat 7 Etm Uydu Görüntülerinin Deniz Taban Morfolojisini Belirlemede Doğan Aydal, Ergun Gökten, İpek Taşdelen Kullanılması; Finike Körfezi-Antalya-Türkiye Örneği Eldivan-Elmadağ Tektonik Kamasının Doğusunda (Çankırı ve Eldivan Arasında) Yer Alan Küçük Tektonik Kama Yapıları Korhan Esat, Gürol Seyitoğlu Kırıkkale-Bala (Ankara) Arasında Üst Kretase-Alt Eosen Yaşlı Alta Bindirmeler (Underthrust) ve Ön Ülke (Foreland) Havza Oluşumları Mustafa Dönmez, Ali Ekber Akçay Türkiye Apatitli Manyetit Yatakları ve Jeokimyasal Özellikleri Hülya Ağcil, Hüseyin Çelebi Koyunbaba Fayı, Çankırı Havzası (Orta Anadolu): Normal Fay mı? Bindirme mi? Zeynep Önal, Veysel Işık, Gürol Seyitoğlu Tetis Bölgesi, Lütesiyen-Bartoniyen Nummulites Türlerine Ait Makrosferik ve Mikrosferik Formların Çap/Kalınlık İle Yarıçap/Tur Sefer Örçen, A. Feray Gökdere, Eylem Çakır Sayısı Diyagramları Temelinde İncelenmesi: Türkiye Karasal Senozoyik Çökellerinde Büyük Memeli Fosil Bulgu Yerleri Gerçek Saraç, Şevket Şen, Levent Karadenizli ve Memeliler Paleontolojisinin Önemi Timar Bölgesindeki (Van Gölü Doğusu) Jipslerin Oluşumuna Ön Yaklaşım Pelin Güngör, Çetin Yeşilova, Yahya Çiftçi Keles-Harmanalan (Bursa) Bitümlü Şeyllerinin Organik Jeokimyasal Özellikleri İlker Şengüler, Turhan Ayyıldız Asidik Tüften Bentonite Dönüşüm Sürecinde Ana, İz ve Nadir Toprak Elementlerinin Mobilizasyonuna Bir Örnek: Dereköy Bentoniti, Balıkesir Cumhur Kocabaş, Fazlı Çoban Mehmet Maral, Burak Sezer, Tuğba Kamışoğlu, Salda Gölünde (Burdur) Doygunluk İndeksi ve Oluşum Koşulları Aykan Kepekli, Demet Kıran, Zeynep Aktuna, Fikret Suner Yeraltısuyu Seviyelerinde Depremler Nedeniyle Oluşan Anomaliler Hasan Kırmızıtaş Karstik Formasyonlarda Yeraltısuyu Sondaj Çalışmaları Sırasında Çıkan Problemler ve Uygulanmış Çözümler Kemal Akpınar Manisa (Merkez) İçmesuyu İnşaatı m 3 lük Depo Yeri Zemin Sondajları Candan Üçkardeşler Kütahya Merkez İlçesinin Revize İmar Planına Esas Jeolojik-Jeofizik- Jeoteknik İncelemesi Ahmet Haşimoğlu, M. Atilla Bağcı, Yahya Daban Yerüstü Patlatma Sondajlarında Delme Yöntemi ve Delici Makina Seçimi Zeki Haspolat, Adil Özdemir Sondaj Çalışmalarında Kullanılan Üç Konili Matkapların Seçimi İçin Yeni Bir Yaklaşım Adil Özdemir, Zeki Haspolat Kayaların Delinebilirliği ve Delme Hızı Tahmini Zeki Haspolat, Adil Özdemir Büyük Menderes Grabeni ve Denizli Havzası Kuzeyinde Paleosismolojik Çalışmalar ve Yaşlandırmada Osl (Optik Lüminesans Yöntemi) Kullanımı Bengi Eravcı, Cenk Erkmen, Müjdat Yaman, Eren Tepeuğur, İsmail Doğan, Türkan Aktan, Ramazan Demirtaş, M.Altay Atlıhan, Niyazi Meriç, Gürol Seyitoğlu Burdur Fay Zonunun Paleosismolojik Özellikleri, GB-Türkiye Mustafa Bozcu, Fuzuli Yağmurlu, Murat Şentürk Erken Miyosen Kılçak Formasyonunun Çankırı Havzasındaki Konumu ve Bunun Orta Anadolu daki Çarpışma Sonrası Tektonik Modeller Üzerine Etkisi Fatih Özcan, Şevket Şen, Levent Karadenizli, Gerçek Saraç, Gürol Seyitoğlu Jeoloji de Kadın: Türkiye-Dünya Karşılaştırması Nilgün Okay Posterler Kurultay süresince panolarda asılı duracaktır. Ancak, 21 Mart 2006 Salı günü Saat 16:30-17:10 ve 22 Mart Çarşamba günü saat 10:50-11:30 arasında yazarlardan en az biri poster başında bulunacaktır.

20. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2004 2006

20. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2004 2006 20. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2004 2006 TMMOB JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI i BERKAY OFSET 0(312) 231 28 42 ii TEŞEKKÜR Odamızın mesleki haklar ve demokrasi mücadele sürecinde bir dönemi daha bitiriyoruz. 20.

Detaylı

Vezirköprü Şahinkaya Kanyonu. www.koeri.boun.edu.tr/atag16 E mail : atag16@boun.edu.tr

Vezirköprü Şahinkaya Kanyonu. www.koeri.boun.edu.tr/atag16 E mail : atag16@boun.edu.tr AKTİF TEKTONİK ARAŞTIRMA GRUBU ATAG 16. ÇALIŞTAYI Vezirköprü Şahinkaya Kanyonu Bildiri Özleri Kitabı 18-19 Ekim 2012, İSTANBUL www.koeri.boun.edu.tr/atag16 E mail : atag16@boun.edu.tr Aktif Tektonik Araştırma

Detaylı

BİLİMSEL PROGRAM SCIENTIFIC PROGRAMME

BİLİMSEL PROGRAM SCIENTIFIC PROGRAMME Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Uluslararası Toprak Yılı BİLİMSEL PROGRAM SCIENTIFIC PROGRAMME www.topraksukongresi2015.org Bilimsel Program / Scientific Programme 1 08:30-09:15

Detaylı

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOĞU AKDENİZ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HATAY İLİ JEOLOJİK ÖZELLİKLERİ

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOĞU AKDENİZ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HATAY İLİ JEOLOJİK ÖZELLİKLERİ MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOĞU AKDENİZ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HATAY İLİ JEOLOJİK ÖZELLİKLERİ 2 1. ÖZ Hatay, Doğu Torosların güneye uzantısı olan, Amanos dağları ile temsil edilir. Amanos dağları,

Detaylı

teskon 2013 Kongre Programı (taslak)» 17 Nisan 2013, Çarşamba

teskon 2013 Kongre Programı (taslak)» 17 Nisan 2013, Çarşamba SAAT ANADOLU SALONU AKDENİZ SALONU EGE SALONU KARADENİZ SALONU MARMARA SALONU 08.30-09.00 KAYIT 09.00-10.30 AÇILIŞ OTURUMU 10.30-11.00 ARA OTURUM 1A AÇILIŞ KONFERANSI 11.00-12.30 11.00-11.45 11.45-12.30

Detaylı

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR YAKIN ÇEVRESİNİN DİRİ FAYLARI VE DEPREM POTANSİYELLERİ MTA Rapor No: 10754 Dr.Ömer EMRE (Jeomorfolog) Dr.Selim ÖZALP (Jeoloji Yük. Müh.) Ahmet DOĞAN (Jeoloji

Detaylı

Teknik ve Bilimsel Etkinlikler. Teknik ve Bilimsel Etkinlikler

Teknik ve Bilimsel Etkinlikler. Teknik ve Bilimsel Etkinlikler Teknik ve Bilimsel Etkinlikler Teknik ve Bilimsel Etkinlikler 193 Teknik ve Bilimsel Etkinlikler Ulusal Yapı Mekaniği Laboratuvarları Toplantısı 14-15 Mayıs 2011, Kocaeli İnşaat Mühendisleri Odası, Kocaeli

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA VE YAKIN ÇEVRESİ YERALTISULARININ HİDROJEOLOJİK, HİDROJEOKİMYASAL VE İZOTOP JEOKİMYASAL İNCELENMESİ VE İÇME SUYU KALİTESİNİN İZLENMESİ

Detaylı

12. TÜRKİYE BİLİMSEL HARİTA VE TEKNİK KURULTAYI

12. TÜRKİYE BİLİMSEL HARİTA VE TEKNİK KURULTAYI 12. TÜRKİYE BİLİMSEL HARİTA VE TEKNİK KURULTAYI 11-15 Mayıs 2009 ODTÜ KÜLTÜR VE KONGRE MERKEZİ ANKARA İletişim Bilgileri Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Sümer 1 Sokak No: 12/4 06440 Kızılay / ANKARA

Detaylı

23. SİNYAL İŞLEME VE İLETİŞİM UYGULAMALARI KURULTAYI

23. SİNYAL İŞLEME VE İLETİŞİM UYGULAMALARI KURULTAYI 23. SİNYAL İŞLEME VE İLETİŞİM UYGULAMALARI KURULTAYI KONFERANS KURULLARI ONURSAL BAŞKAN Prof. Dr. Cemil ÇELİK (İnönü Üniversitesi, Rektör) KURULTAY BAŞKANLARI Prof. Dr. A. Enis ÇETİN Doç. Dr. Mehmet Emin

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Tolga MAZMAN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE İSTATİSTİKSEL ANALİZ TEKNİKLERİ İLE KUMLUCA HAVZASI (GD BARTIN) HEYELAN DUYARLILIK DEĞERLENDİRMESİ

Detaylı

TMMOB DİYARBAKIR KENT SEMPOZYUMU BİLDİRİLER KİTABI TMMOB DİYARBAKIR İL KOORDİNASYON KURULU

TMMOB DİYARBAKIR KENT SEMPOZYUMU BİLDİRİLER KİTABI TMMOB DİYARBAKIR İL KOORDİNASYON KURULU TMMOB DİYARBAKIR KENT SEMPOZYUMU BİLDİRİLER KİTABI TMMOB DİYARBAKIR İL KOORDİNASYON KURULU TMMOB DİYARBAKIR KENT SEMPOZYUMU BİLDİRİLER KİTABI TMMOB DİYARBAKIR İL KOORDİNASYON KURULU Yönetim Yeri: TMMOB

Detaylı

TİD(E)-BÜLTEN. Eylül 2012 - Mart 2013 BÜLTEN İÇERİĞİ: TİDE Paylaşarak Büyümek, Katılımla İlerlemek 18. YIL YAYINCILIK TİDE'DEN HABERLER

TİD(E)-BÜLTEN. Eylül 2012 - Mart 2013 BÜLTEN İÇERİĞİ: TİDE Paylaşarak Büyümek, Katılımla İlerlemek 18. YIL YAYINCILIK TİDE'DEN HABERLER TİD(E)-BÜLTEN Eylül 2012 - Mart 2013 BÜLTEN İÇERİĞİ: YAYINCILIK TİDE'DEN HABERLER IIA DEN HABERLER ECIIA DEN HABERLER ÇALIŞMA KOMİTELERİ NDEN HABERLER EĞİTİM VE SEMİNERLER SERTİFİKASYON ARAMIZA YENİ KATILANLAR

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BİRİNCİ DAİRESİNİN 12/06/2015 TARİHLİ VE 943 SAYILI ADLÎ YARGI KARARNAMESİ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BİRİNCİ DAİRESİNİN 12/06/2015 TARİHLİ VE 943 SAYILI ADLÎ YARGI KARARNAMESİ HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BİRİNCİ DAİRESİNİN 12/06/2015 TARİHLİ VE 943 SAYILI ADLÎ YARGI KARARNAMESİ S.No Sic.No Adı ve Soyadı Bulunduğu Görev Atandığı Görev 1 20745 Ömer KESKİN Gaziosmanpaşa

Detaylı

TUNCELİ VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

TUNCELİ VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ TUNCELİ VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ TUNCELİ İL ÇEVRE DURUM RAPORU 2005 TUNCELİ İLİ ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAYANLAR: Adı Soyadı Unvanı M. Ali ARGUÇ İl Çevre ve Orman Müdürü A.Haydar GÜRSÖNMEZ

Detaylı

KONGRE PROGRAMI BİRİNCİ GÜN - 16 NİSAN 2015 PERŞEMBE

KONGRE PROGRAMI BİRİNCİ GÜN - 16 NİSAN 2015 PERŞEMBE 24. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi / 16-18 Nisan 2015 / Niğde 3 24. ULUSAL EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ 16-17 - 18 NİSAN 2015 NİĞDE ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR MERKEZİ VE KONGRE BİNASI 08.30-09.30 Kayıt 09.30-11.15

Detaylı

Düzenleme Kurulu. ULUSLARARASI BAZ VE DEĞERLĠ METALLER ÇALIġTAYI INTERNATIONAL WORKSHOP ON BASE AND PRECIOUS METALS. ONURSAL BAġKAN.

Düzenleme Kurulu. ULUSLARARASI BAZ VE DEĞERLĠ METALLER ÇALIġTAYI INTERNATIONAL WORKSHOP ON BASE AND PRECIOUS METALS. ONURSAL BAġKAN. ULUSLARARASI BAZ VE DEĞERLĠ METALLER ÇALIġTAYI INTERNATIONAL WORKSHOP ON BASE AND PRECIOUS METALS ONURSAL BAġKAN Mehmet ÜZER MTA Genel Müdürü Düzenleme Kurulu Sekreterya Yahya Çiftçi Pınar Şen DÜZENLEME

Detaylı

YÜKSEK LİSANS NESLİHAN DEMİR 30.04.2013 YÜKSEK LİSANS İLYAS İSEN 30.04.2013 YÜKSEK LİSANS AYÇA AYSUN GÖRGÜLÜER 10.04.2013

YÜKSEK LİSANS NESLİHAN DEMİR 30.04.2013 YÜKSEK LİSANS İLYAS İSEN 30.04.2013 YÜKSEK LİSANS AYÇA AYSUN GÖRGÜLÜER 10.04.2013 ABD BD PRG ADI SOYADI MEZUNIYET TARIHI TEZ KONUSU YÜKSEK LİSANS NESLİHAN DEMİR 30.04.2013 "Genç Tüketicilerin Demografik Özelliklerinin Marka Tercih Etme Nedenlerinde ve Marka Sadakatlerinde Oluşturduğu

Detaylı

AKADEMİK BİLİŞİM 2013 - KONFERANS PROGRAMI

AKADEMİK BİLİŞİM 2013 - KONFERANS PROGRAMI 1. Gün - 23 Ocak 2013 Çarşamba I. Oturum / 09:30-11:00 Salon A Konferans Açılış Salonu 1. Gün - 23 Ocak 2013 Çarşamba II. Oturum / 11:30-13:00 A Konferans Salonu B Likya C Myra D Aspendos E Perge AKADEMİK

Detaylı

2014-2015 Sezonu Üst Klasman Hakem Kadrosu Sıra No Ad Soyad İli 2014-2015

2014-2015 Sezonu Üst Klasman Hakem Kadrosu Sıra No Ad Soyad İli 2014-2015 2014-2015 Sezonu Üst Klasman Hakem Kadrosu Sıra No Ad Soyad İli 2014-2015 1 BÜLENT YILDIRIM ANKARA ÜKH 2 MUSTAFA İLKER COŞKUN ANKARA ÜKH 3 ALİ PALABIYIK ANKARA ÜKH 4 ÖZGÜÇ TÜRKALP ANKARA ÜKH 5 SERKAN TOKAT

Detaylı

T.C. Niğde Üniversitesi Fen Bilimleri Jeoloji Anabilim Dalı. Orta Anadolu nun Sismotektonik Özellikleri. Ernam Öztürk. Seminer

T.C. Niğde Üniversitesi Fen Bilimleri Jeoloji Anabilim Dalı. Orta Anadolu nun Sismotektonik Özellikleri. Ernam Öztürk. Seminer T.C. Niğde Üniversitesi Fen Bilimleri Jeoloji Anabilim Dalı Orta Anadolu nun Sismotektonik Özellikleri Ernam Öztürk Seminer Danışman: Yrd.Doç.Dr. Tekin YEKEN Ocak 2004 1 Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne

Detaylı

Key words: Orta-Şabanözü (Çankırı), geology, coal (lignite)

Key words: Orta-Şabanözü (Çankırı), geology, coal (lignite) Jeoloji Mühendisliği Dergisi 31 (1) 2007 15 Araştırma Makalesi / Research Article Orta-Şabanözü (Çankırı) Yöresinin Jeolojisi ve Kömür Potansiyeli Geology and Coal Potential of Orta-Şabanözü (Çankırı)

Detaylı

S.N. AD SOYAD UNVAN ÜNİTE MERKEZ PUAN SONUÇ 1 TÜLİN ÇETİNER MEMUR ANKARA BAŞMÜD. KEÇİÖREN POSTA DAĞITIM MERKEZİ 92,50 ASİL VE TERCİH ALINACAK 2 MURAT

S.N. AD SOYAD UNVAN ÜNİTE MERKEZ PUAN SONUÇ 1 TÜLİN ÇETİNER MEMUR ANKARA BAŞMÜD. KEÇİÖREN POSTA DAĞITIM MERKEZİ 92,50 ASİL VE TERCİH ALINACAK 2 MURAT S.N. AD SOYAD UNVAN ÜNİTE MERKEZ PUAN SONUÇ 1 TÜLİN ÇETİNER MEMUR ANKARA BAŞMÜD. KEÇİÖREN POSTA DAĞITIM MERKEZİ 92,50 ASİL VE TERCİH ALINACAK 2 MURAT FAİK MEMUR ADANA BAŞMÜD. MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ 91,25 ASİL

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BİRİNCİ DAİRESİNİN 11/06/2014 TARİHLİ VE 1357 SAYILI KARARNAMESİ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BİRİNCİ DAİRESİNİN 11/06/2014 TARİHLİ VE 1357 SAYILI KARARNAMESİ HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BİRİNCİ DAİRESİNİN 11/06/2014 TARİHLİ VE 1357 SAYILI KARARNAMESİ S.No Sic.No Adı ve Soyadı Bulunduğu Görev Atandığı Görev 1 21807 Yalçın KARTOPU Erzurum C.Savcısı Kahramanmaraş

Detaylı

Bildiri Özleri Kitabı

Bildiri Özleri Kitabı 2.TIBBİ JEOLOJİ ÇALIŞTAYI Bildiri Özleri Kitabı Abstracts Book 4-6 Aralık 2013/December 2013 Akdeniz Üniversitesi OLBIA Kültür Sitesi / Antalya Editörler: Doç.Dr.M.Gürhan YALÇIN Prof.Dr.Alper BABA İsrafil

Detaylı

POSTA-KARGO İŞLEME VE DAĞITIM MÜDÜRLÜKLERİ ŞEF GÖREVDE YÜKSELME SINAV SONUÇLARINI GÖSTERİR LİSTE

POSTA-KARGO İŞLEME VE DAĞITIM MÜDÜRLÜKLERİ ŞEF GÖREVDE YÜKSELME SINAV SONUÇLARINI GÖSTERİR LİSTE POSTA-KARGO İŞLEME VE DAĞITIM MÜDÜRLÜKLERİ ŞEF GÖREVDE YÜKSELME SINAV SONUÇLARINI GÖSTERİR LİSTE 1 TÜLİN ÇETİNER MEMUR ANKARA BAŞMÜD. KEÇİÖREN POSTA DAĞITIM POSTA KARGO MÜD. 93,75 ASİL 2 MURAT FAİK MEMUR

Detaylı

AĞAÇ ÇİÇEK VE YEŞİLLİK MEDENİYET DEMEKTİR.

AĞAÇ ÇİÇEK VE YEŞİLLİK MEDENİYET DEMEKTİR. AĞAÇ ÇİÇEK VE YEŞİLLİK MEDENİYET DEMEKTİR. M.Kemal ATATÜRK 2 ULUSAL ÇEVRE ANDI ŞİMDİ VE GELECEK KUŞAKLARIN TEMİZ VE SAĞLIKLI BİR ÇEVREDE YAŞAMA HAKKINA SAHİP OLDUĞU GERÇEĞİNDEN HAREKETLE, ÇEVREYE DUYARLI

Detaylı

COĞRAFYACILAR DERNEĞİ ULUSLARARASI KONGRESİ Avrupa Coğrafyacılar Derneği-EUROGEO Kongresi İle Ortak Olarak PROGRAM

COĞRAFYACILAR DERNEĞİ ULUSLARARASI KONGRESİ Avrupa Coğrafyacılar Derneği-EUROGEO Kongresi İle Ortak Olarak PROGRAM COĞRAFYACILAR DERNEĞİ ULUSLARARASI KONGRESİ Avrupa Coğrafyacılar Derneği-EUROGEO Kongresi İle Ortak Olarak International Congress of the Turkish Association of Geographers as a joint event with the EUROGEO

Detaylı

T.C. KÜTAHYA VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İLMÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU

T.C. KÜTAHYA VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İLMÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU T.C. KÜTAHYA VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İLMÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU KÜTAHYA 2011 II HAZIRLAYANLAR Adı Soyadı: Unvanı: Mehmet DİNÇ İl Müdür Yardımcısı V. Elif IRMAK ÇED Hiz. ve Çevre İzin

Detaylı

IV. UZAKTAN ALGILAMA VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ SEMPOZYUMU ÖZETLER KİTABI. Özetler. 16-19 Ekim 2012 ZONGULDAK

IV. UZAKTAN ALGILAMA VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ SEMPOZYUMU ÖZETLER KİTABI. Özetler. 16-19 Ekim 2012 ZONGULDAK Özetler IV. UZAKTAN ALGILAMA VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ SEMPOZYUMU LER KİTABI Özetler 16-19 Ekim 2012 ZONGULDAK IV. UZAKTAN ALGILAMA VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ SEMPOZYUMU LER KİTABI İLETİŞİM Bülent Ecevit

Detaylı