The Evaluation of Fibroblast Growth Factor 23 Levels in Hypogonadotropic Hypogonadism l

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "The Evaluation of Fibroblast Growth Factor 23 Levels in Hypogonadotropic Hypogonadism l"

Transkript

1 e A þ t ý m The Evlution of Fiboblst Gowth Fcto 23 Levels in Hypogondotopic Hypogondism l n i j i O O i g in Hipogondotopik Hipogondizmde Fiboblst Gowth Fktö 23 Seviyesinin Değelendiilmesi h c s Re l (Hipogondotopik Hipogondizmde FGF-23 / FGF-23 in Hypopondotopic Hypogondism Hkn Demici 1, Mustf Kpln 2, Aif Yonem 3 1 Deptment of Gstoenteology, Gulhne Mility Medicl Acdemy, Ank, 2 Deptment Intenl Medicine, Gulhne Mility Medicl Acdemy, Hydps Tining Hospitl, Istnbul, 3 Deptment of Endocinology nd Metbolism, Gulhne Mility Medicl Acdemy, Hydps Tining Hospitl, Istnbul, Tukey Özet Amç: Bu çlışmdki mç hipogonodotopik hipogondizmli ekek hstld seum FGF-23 seviyesini ve bunun PTH, C, P ile oln ilişkisini ştımk. Geeç ve Yöntem: Çlışmy 31 hipogonodotopik hipogondizmli ekek hst ve 20 sğlıklı kontol dhil edildi. Tüm hst ve kontol gubundn seum testosteon, FSH, LH, PTH, P, C ve utin biyokimysl tetkikle için peifeik kn öneklei lındı. Seum FGF-23 nlizi için önekle 80 0C de sklndı. Bulgul: Hst gubund, kontol gubuyl kıyslndığınd seum P seviyesinde tış ve PTH seviyesinde zlm izlendi. Fkt seum FGF-23 ve C seviyesleinde fklılık yoktu. Koelsyon nlizinde ise FGF-23 ile P seviyeleinde ve PTH ile C seviyeleinde isttistiksel olk nlmlı fklılık sptndı. Ttışm: Önceki çlışmld ekek hipogondotopik hipogondizmli hstld sekonde osteopooz, seum P ve PTH seviyeleinde değişiklikle gösteilmişti. Bu çlışmd, tüm bu değişikliklein ve mjo egulto fktöleden bii oln P ve FGF-23 ün koelsyon göstemediği izlenmişti. Anht Kelimele Hipogondotopik Hipogondizm; FGF-23; Pthomon; Fosfo-Klsiyum Abstct Aim: Ou im in this study ws to investigte seum FGF-23 levels nd its eltionship with PTH, C nd P in mle ptients with hypogondotopic hypogondism. Mteil nd Method: Thity-one mle ptients with hypogondotopic hypogondism nd twenty helthy contols wee enolled in the study. The peifeic venous blood smples of ll the subjects involved in the study wee tken fo outine lbotoy tests nd seum testosteon, FSH, LH, PTH, P nd C levels nlysis. The seum smples wee collected nd stoed t deep-feeze fo seum FGF-23 level nlysis. Results: It ws obseved tht thee ws incese in seum P levels nd thee ws decese in PTH levels in ptients with hypogondotopic hypogondism when comped with contol goup, howeve thee ws no diffeence in C nd FGF-23 levels. It ws detemined tht thee wee sttisticlly significnt diffeence between FGF-23 with P levels nd PTH with C levels in coeltion nlysis. Discussion: The pevious clinicl studies hve shown tht thee wee bone metbolism disodes, secondy osteopoosis, chnges in seum P nd PTH levels in mle ptients with hypogondotopic hypogondism. In this study, we hve obseved tht thee is no coeltion between ll of those chnges nd one of the mjo egultos seum P, FGF-23. Keywods Hypogondotopic Hypogondism; FGF-23; Pthomone; Phosphte; Clcium DOI: /JCAM.3760 Received: Accepted: Published Online: Coesponding Autho: Hkn Demici, Deptment of Gstoenteology, Gulhne Mility Medicl Acdemy, 06010, Etlik, Ank, Tukey. F.: E-Mil: Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine 1

2 Hipogondotopik Hipogondizmde FGF-23 / FGF-23 in Hypopondotopic Hypogondism Giiş Hipogondizm, testosteon üetimindeki yetesizlik sonucu oty çıkn klinik bi tblodu. Hipogondotopik hipogondizm konjenitl vey edinsel olk oty çıkbilmektedi. Fkt sıklıkl idiyoptik hipogondotopik hipogondizmin (İHH) vklı göülmektedi. Hipogondizmli hstld sdece libido zlmsı, ksld tofi, depesyon, fiziksel güçsüzlük gibi bulgul oty çıkmkl klmyıp; bunun ynınd osteopooz, konik metbolik bozuklukl ve kdiyovsküle hstlık iskinde de tış gözlenmektedi. Dh önce ypıln çlışmld ekeklede gondl yezmezlik duumlınd tmış kemik esobsiyonu ve tmış seum fosfo (P) seviyelei gözlenmişti [1]. Akut gondl yetmezlikte genellikle tmış kemik döngüsü mevcut iken, konik süeçli hipogondizmde kemik döngüsü zlmış y d noml olbili [2]. Hyvn çlışmlı d tn P düzeyleinin minelize kemik dokusundn kynklndığını doğulmktdı [3]. Hipogondizm vlığınd seum P düzeyinde, hem ekeklede hemde kdınld tış gözlenmektedi [4]. Seum P düzeyleindeki bu tış, kemik esobsiyonun yd fosfoun enl ebsobsiyonundki tışın sekonde olk oty çıkbilmektedi [5,6]. Fiboblst gowth fktö (FGF) ilesinin bi üyesi oln FGF-23 yeni bi fosftüik fktödü. Son çlışmld gösteilmişti ki; seum P, diyet P ve 1.25 dihidoksivitmin D dolşımdki FGF- 23 seviyeleini egüle etmektedi [7]. idiyoptik hipogondotopik hipogondizm olgulınd FGFR-1 mutsyonlı sptnmış olmsı ve yine ynı gup hstd seum P ve pthomon (PTH) değeleindeki değişiklikle FGF-23 düzeyinin bu hstlığın ptogenezinde ye lbileceğini düşündümektedi. FGF- 23 kn fosfo düzeyleinin mjo düzenleyicileinden biidi [8]. FGF-23 ynı zmnd vitmin D metbolizmsının d düzenleyicisidi. Ayıc, osteoblst difensiysyonunu ve mtiks mineilizsyonunu zltı. Tüm bu bulgul eşliğinde hipogondotopik hipogondizmli hstld oluşn kn P düzeyindeki değişikliklee göe, FGF-23 gibi önemli bi P düzenleyici potein tfındn etkilenmiş olbileceği düşünülebili. Biz bu çlışmd hipogondotopik hipogondizmli ekek hstld FGF-23 ile PTH, klsiyum (C) ve P düzeyleinde bi bğlntı olup olmdığını ştımyı mçldık. Geeç ve Yöntem Hstlın Seçimi Konolojik olk 20 yşın üzeinde oln, hipogondizmin klinik beliti ve bulgulı fizik muyene ile tespit edilen genç ekek hstl çlışmy dhil edildi. Bu hstld testosteon düzeyleinin düşüklüğü ile bilikte luteinize edici homon (LH) ve follikül stimüle edici homon (FSH) düzeyleinin noml vey düşük olmsı, mgnetik ezonns göüntülemede hipotlmo-hipofize lnın noml olmsı, önceden vey hlen hipogondizm ile ilgili hehngi bi ilç kullnmıyo olmsı kitelei göz önünde bulunduuldu. Hst gubun yşlı sınd oln 31 IHH hst, kontol gubun ise, hstll ynı yş lığınd, sğlıklı, 20 gönüllü ekek biey dhil edilmişti. IHH tnı kiteleini kşılmyn hipogondizm hstlı ile lbotu sonuçlınd hipotlmo-hipofize-testiküle kst bşk bi ptolojiyi düşündüen noml sonucu oln hstl, vücut kitle endeksi > 30 kg/m², dibetes mellitus, iskemik klp hstlığı, konik böbek yetesizliği gibi konik ogn yetmezliği oln hstl, denl yetmezlik, hipotioidi, hipoptioidi ve hipopituitizm gibi homonl yetmezlikle, tıbbi tedvi geektien psikiytik hstlığı bulunnl, kongnitif fonksiyonlı bozuk oln hstl, hlen vey dh önce hipogondizm nedeniyle ilç kullnn hstl çlışmy dhil edilmedi. Çlışmy dhil edilen tüm ktılımcıldn (hst ve kontol gubu) yı yı ştımnın mcı ve ypılck işlemle hkkınd yıntılı bilgi veilmek suetiyle, gönüllü olk ktıldıklın di imzlı onm fomu lındı. Çlışm için GATA Ank Tıbbi Etik Kuul (Rpo No: / ) onyı lındı. Kn Alımı ve Lbotu İncelemesi Çlışmy dhil edilmesi plnlnn he bieyden 12 st çlık sonsınd sbh 08:00-09:00 sınd Testosteon, FSH, LH, PTH, P, C için venöz kn ve yıc seum FGF-23 için 5 mililite EDTA lı tüpe venöz kn öneği lındı. Alınn önekleden Totl Testosteon, FSH, LH düzeylei homon nlizöünde (Roche E-170, Hitchi Copotion, Osk, JAPAN) kemilüminesns yöntemi ile çlışıldı. Sebest testosteon ise DSL-4900 ACTI- VE (Texs USA) kiti ile Rdioimmuno ssy (RIA) yöntemiyle çlışıldı. Seum FGF-23 düzeyi ölçümü için, 12 st çlık sonsı ntekubitl venden lınn kn öneklei 5000 pm de 5 dk sntifüj edildikten son lınn plzml Eppendof tüpleine ktılıp, dein donduucud (New Bunswıck Scıentıfıc, Model: U410-86) C biiktiildi. Plnlnn syıd önek lınmsının tmmlnmsındn son, toplnn önekleden ELISA yöntemiyle plzm FGF-23 düzeylei çlışıldı. FGF-23 ün hem intkt peptid hemde kboksi-teminl (C-teminl) fgmnının ölçümü ypıldı. FGF-23 C-teminl ölçümü tici bi ELISA kiti ile (Humn FGF-23 kit, C-tem Immutopics, Inc, Sn Clemente, CA, USA) ypıldı. Kitin sensivitesi (minimum öçülebilen konsntsyon = 0 pg/ml), spesifitesi ( int-ssy vition: <% 5, inte- ssy vition: <% 7) idi. Intct FGF-23 ölçümü de yine ynı tici kitin (Immutopics, Inc, Sn Clemente, CA, USA nin Humn Intct FGF-23 Elis kit) kullnımıyl ypıldı. Kitin sensivitesi ( minimum ölçülebilen konsntsyon= 1.0 pg/ml ), spesifitesi ( int-ssy vition: <% 4.4, inte- ssy vition: <% 6.1) idi. FGF-23 ün yı ömünün 30 dkik olmsı nedeniyle hstldn FGF-23 için kn öneği lınıken bu öneğin sntifüj edilmesi ve C de sklnmsı için hzılıkl ypıldı. Dolyısıyl tüm bu süeç 30 dkikdn dh kıs bi zmn zfınd geçekleştiildi ve böylece FGF-23 seviyeleinde oluşbilecek değişiklikle miniml düzeyde tutulmy çlışıldı. İsttistik Çlışmd ele lınn pmetele otlm ± stndt spm (X±SD) şeklinde gösteildi. Veilein nlizi bilgisyl uyumlu bi pket isttistik pogmı (SPSS v.15) ydımıyl geçekleştiildi. Gupl sı kşılştımld; nonpmetik dğılım gösteen süekli değişkenle için Mnn Whitney U testi kullnılmıştı. Değişkenle sı ilişkinin değelendiilmesinde Peson Koelsyon testi kullnılmıştı. İsttistiksel olk p<0.05 düzeyi nlmlı kbul edilmişti. 2 Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine

3 Hipogondotopik Hipogondizmde FGF-23 / FGF-23 in Hypopondotopic Hypogondism Sonuç Çlışmy dhil edilen hst syısı 31 olup, yşlı otlm 21.8±1.3 yıldı. Kontol olgulın syısı 20 olup, otlm yşlı 22.0±1.5 yıl idi. He iki gubun yşlı sınd nlmlı bi fk yoktu (p>0.05). Çlışmy lınn olgulın tmmı genç ekekledi. Çlışm ve kontol gubu olgulının lbotu değelei Tblo 1 de veilmişti. Tblo 1. Çlışm ve kontol gubu olgulının lbotu değelei Hst Gubu (n:31) Kontol Gubu (n:20) FGF 23 (pg/ml) 24.19± ± FGF 23 CT (RU/mL) ± ± Totl Testosteon (ng/dl) 1.58± ±0.62 <0.001 Sebest Testosteon (pg/ml) 3.16± ±1.61 <0.001 FSH (miu/ml) 4.10± ±2.06 <0.001 LH (miu/ml) 3.73± ±0.33 <0.001 PTH (pg/ml) 40.91± ± P (mg/dl) 4.42± ± C (mg/dl) 9.32± ± FGF-23: Fiboblst Gowth Fktö-23, FGF-23 CT: Fiboblst Gowth Fktö-23 C Teminl, FSH: Follikül stimüle edici homon, LH: Luteinize edici homon, PTH: Pthomon, P: Fosfo, C: Klsiyum Hst gubund otlm seum totl testosteon, sebest testosteon, FSH, ve LH düzeylei, sısıyl; 1.58±0.36 ng/dl, 3.16±0.87 pg/ml, 4.10±0.56 miu/ml, 3.73±1.49 miu/ml idi. Aynı pmetelein kontol gubundki otlm düzeylei ise sısıyl; 7.48±0.62 ng/dl, 18.82±1.61 pg/ml, 4.94±2.06 miu/ ml, 3.81±0.33 miu/ml İdi. Bu pmetele hst gubund kontol gubun kıysl nlmlı düzeyde düşüktü (p<0.01). Hst ve kontol gubunun PTH düzeylei, sısıyl; 40.91±4.07 pg/ml vs ±4.51 pg/ml olup, he iki gup sınd PTH düzeylei sınd isttistiksel olk ilei düzeyde nlmlı fklılık bulunmktdı (p<0.01). Hst gubund seum P düzeylei 4.42±0.12 mg/dl, kontol gubund seum P düzeylei 3.90±0.15 mg/dl olup, hst gubunun P düzeylei kontol gubun göe yüksek bulundu (p<0.01). Gupl göe olgulın FGF-23, FGF-23 C-Teminl ve C düzeylei sınd isttistiksel olk nlmlı bi fklılık bulunmmktdı (p>0.05). Hst ve kontol gubund FGF-23, PTH, P ve C değelei sınd hehngi bi bğlntı olup olmdığını değelendimek için Peson koelsyon nlizi uygulndı. Çlışm ve kontol gubunun Peson koelsyon nlizi ile incelenmesi sonucund FGF-23 ile P seviyelei sınd isttistiki olk nlmlı deecede fk sptndı (p=0.049). Ayıc PTH ile C sınd seviyelei sınd isttistiki olk nlmlı deecede fk sptndı (p=0.002). Diğe pmetele sınd isttistiki fklılık sptnmdı (p>0.05). P Ttışm Hipogondotopik hipogondizm konjenitl vey edinsel biçok bozukluk sonucu oty çıkn bi hstlıktı. Olgulın önemli bi bölümünü oluştun İHH nin moleküle düzeydeki temelleine yönelik çlışml son dönemlede hız kznmıştı. Hipotlmohipofize gondl ksın en üst bsmğını oluştun gondotopin elsing homon (GnRH) sekesyonunun bozulmuş meknizmsı, embiyogenez sısındki GnRH nöonlının hipotlmus göçündeki ptolojiyle çıklnmktdı. Hem insn hem hyvn çlışmlı göstemektedi ki, GnRH nöonlı, fetl hyt sısınd olfktö lndn hipotlmus göç etmektedi [9]. İHH in bi tüü oln Klmnn Sendomund (KS) çok ykın yılld FGFR-1 mutsyonunun sptnmsı hipogondizmli hstlın etyoptogenezi çısındn fklı bi bkış çısı yttı ve hemen dındn olyın genetik temellei önem kznmy bşldı [10]. Hstlığın etyolojisini ydınltmy yönelik ypıln ştımld GnRH ve gondotopin sentez y d sekesyonunu bozk, gondotopin eksikliğine yol çn, GnRH nöonlının migsyonu ve fonksiyonu, GnRH sentez ve sekesyonu, GnRH y cevp ve gondotopin biyosentezi şmlınd bi dizi genetik defekt sptnmıştı [11]. 8p11.2-p11.1 üzeinde loklize oln FGFR-1 de nöonl migsyond önemli ole shipti ki, nosminin eşlik ettiği hipogondizmli hstld mutsyonun sıklıkl stlnmktdı. 822 minositten oluşn plzm membn eseptöü FGFR-1 deki missense mutsyonl kendini otozoml dominnt geçiş gösteen KS olk gösteebili [11]. FGF-23 geninin blsyonu felede bi dizi biyokimysl ve mofolojik değişikliklele bebe hyt süesinin kıslmsı ile sonuçlnmıştı. Bu değişiklikle sınd kifoz, hipogondizm ve infetilite, osteopeni, pulmone mfizem, ciddi vsküle ve yumuşk doku klsifiksyonlı ve pek çok dokud genelize tofi vdı [12]. FGF-23 geninin onılıp FGF-23 seviyeleinin noml düzeye çıkmsıyl ypıln gözlemlede yukıd syıln değişikliklein düzeldiği sptnmıştı. Bşlıc düzelen fonksiyonl; fetilite ve sğklım süesinin tmsı, klsiyum ve fosfo düzeyleinin nomle dönmesidi. Htt P seviyeleinde bi mikt düşme gözlenmişti. Noml D vitmini ve düşük P düzeylei enl tubullede bulunn NPi2 ve 1-lf hidoksilz seviyeleinin FGF23(-/-) felee göe dh düşük seviyelee inmesiyle ilşkilidi [13]. Seum ve diyet fosftı sındki ilişkide tm bi konsensus sğlnmış değildi. Ypıln bi çlışmd kontol gubu olk seçilmiş sğlıklı 6 ekek olgud fosft yüklemesinin y d kısıtlmsının FGF-23 düzeyleini değiştimediğini göstemişti [14]. 29 ve 13 ekek olgunun lındığı iki çlışmd ise diyet fosftındki zlmnın FGF-23 seviyeleini zlttığı fkt diyet fosftındki tışın FGF-23 seviyeleini etkilemediği göülmüştü [15]. Hstlığın genetik temellei incelendiğinde GnRH nöonlının fetl hytt beyin gelişimindeki şmldn geçeken olfktö pltodn hipotlmus göç etmelei sısınd oluşbilecek defektle kşımız çıkmktdı [16]. KAL1 ve FGFR1 bşt olmk üzee GPR54, NELF, TAC3, TACR3, LEP, LEPR, PROK2 ve PROKR2 genleinde defektle sptnmıştı. Hem FGFR-1 de hem de FGF-8 de mutsyon tespit edilmişti [17]. FGFR-1 mutsyonun bğlı KS nd geçiş otozoml dominnttı ve hipogondizme yık dmk, dentl genezide eşlik edebili. FGFR-1 mutsyonlı dh çok nosminin eşlik etmediği hipogond hstld tespit edilmişti. FGFR, diş ve dmk gelişiminde nht ol oyn. FGFR-1 ve FGFR-2, mezenkium ve epitelyumd fklı ekspese edilile. Hipogondizmin neden olduğu hipefosftemi ve FGF-23 değelei ile ilgili bşk bi çlışmyı d Gupt ve kdşlı 3 Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine

4 Hipogondotopik Hipogondizmde FGF-23 / FGF-23 in Hypopondotopic Hypogondism ypmışldı [18]. Bu çlışmd seçilen hstl ynı zmnd hipoptioidizmli olduklı için P seviyeleindeki yükseklik dh fzl bulunmuştu. Bizim çlışmmızd otlm P değei 4.4±0.6 mg/dl, Shei-Ann M. ve kdşlının yptığı çlışmd 4.3±0.4 mg/dl, Gupt ve kdşlının yptığı çlışmd ise 5.6±1.1 mg/dl olk sptnmıştı. Ypıln FGF-23 ölçümleinde hem bizim çlışmmız hem de Shei-Ann M. ve kdşlının yptığı çlışm ile tezt sonuçl sptnmış olup FGF-23 değeleinde yükseklik tespit edilmişti. Anck tmış FGF-23 seviyelei hstlın ynı zmnd konik hipoptioidizmli olmsı ve P düzeyleinin supfizyolojik düzeyde olmsın bğlnmlıdı. Supfizyolojik düzeydeki P seviyelei FGF-23 üzeinde dh fzl stimulsyon ypıyo olbili. Shei-Ann M. ve kdşlının yptığı çlışmd, 25 sğlıklı ekek he 4 hftd bi kez 12 hft boyunc bi GnRH nlogu oln 3,6 mg goseelin subkutn veilmek suetiyle kut bi hipogondizm tblosu içine sokulmuşldı. Testosteon seviyelei 12 hftnın sonund 543±160 ng/dl den 20±10 ng/dl geilemişti. Bu hst gubund d seum fosft düzeyleinde tm, PTH düzeyleinde zlm gözlenmiş fkt FGF-23 seviyeleinde hehngi bi değişiklik olmmıştı [19]. Bu iki benze çlışmdki sonuçl sındki fk Gupt ve kdşlşlının yptığı çlışmdki hst gubunun ynı zmnd konik hipoptioidi hstlı olmsındn kynklnıyo olbili. Çünkü konik hipoptioidili gupt seum P seviyelei diğe gub onl nlmlı deecede yüksek sptnmıştı. Supfizyolojik düzeyledeki P seviyeleinin FGF-23 seviyesini dh fzl stimüle etmiş olbileceği düşünülmelidi. Meic C ve kdslının yptığı çlışmd hipogondizmli ekek hstld FGF-23, osteopotegein ve D vitmini seviyelei çlışılmış; bunlın endotelil disfonksiyon ve insülin ezistnsi ile bğlntılı oty konulmuştu. Bizim çlışmmızl uyumlu olk FGF-23 seviyeleinde hst ve kontol gubund isttistiksel olk nlmlı fk sptnmmıştı [20]. Çlışmmızd kontol gubu ile kıyslndığınd fosfo düzeyleinin dh yüksek, bununl tes ontılı olk d PTH düzeyleinin düşük olduğunu sptdık. Bu bulgu beklenebili bi duumdu, çünkü dh önce ypılmış çlışml, hipogondizm vlığınd seum P düzeyinin hem ekeklede hemde kdınld tmış olduğunu işet etmektedi [21,22]. Seum P düzeyleindeki bu tışın; kemik ezopsiyonun bğlı, fosfoun enl ebsobsiyonundki tışın sekonde y d he iki meknizmnın bebe olk oty çıktığı düşünülebili [3,6]. Tüm bu değişimlee ğmen FGF-23 (C-Teminl ve intct FGF-23) değeleinde nlmlı değişim sptnmdı. Bu çlışm geçek hipogondotopik hipogondizmli ekek hstld ypıln öncü çlışmldn biidi. Dh önce benze bi çlışm olk Shei-Ann M. ve kdşlının yptığı çlışm d önek gösteilebili [19]. Fkt bu çlışmd noml oln ekek bieyle, 4 hftd bi kez 12 hft boyunc bi GnRH nlogu oln 3,6 mg goseelin subkutn veilmek suetiyle kut bi gondl yetmezlik tblosu içine sokulmuşldı. Adındn ypıln incelemelede bizim çlışmmızl plellik gösteen bulgul sptnmıştı. P yüksek, PTH düşük ve FGF-23 seviyelei değişmemiş olk sptnmıştı. Fkt bu çlışm ile bizim yptığımız çlışm sındki n fk hstlın hipogondizm ile geçidiği süedi. Yni bi gupt hstl kut bi gondl yetmezlik tblosun sokulup değele ni ve hızlı bi şekilde değişiken, diğe tftki hstld dh doğl ve konik bi süeç mevcuttu. Bu uzun süeçte hipotlmo-hipofize ks, P ve PTH dengesi dh fklı bi seyi izleyebili. Dolyısıyl fklı bi sonuç çıkmış olmsı şşıtıcı olmz idi. FGF-23 ölçümleinde hem intkt hem de c-teminl FGF-23 ölçülmesinin sebebi ypıln bzı çlışmld C-teminl fgmnının biyolojik olk inktif sptndığın it veilein olmsıdı [23]. Fkt ypıln ölçümlede he iki fgmnd d nlmlı değişiklikle sptnmmıştı. Sonuç olk; Bu çlışm, olgu syısı sınılı ols d, geçek hipogondotopik hipogondizmli genç ekek hstld seum P ve PTH düzeyleinin değişikliğinde FGF-23 ün olünü inceleyen öncü çlışmldn bii olm özelliğini tşımktdı. Bu çlışm göstemişti ki; hipogondizmde oluşn P yüksekliğine dolşımdki FGF-23 seviyeleindeki değişiklik eşlik etmemektedi. Bu bulgul eşliğinde FGF-23 ün P metbolizmsındki etkisinin sdece kn P düzeyine bğlı olmyıp, diyet P ve 1.25 dihidoksi vitmin D düzeyleinin de etkili olduğu düşünülmelidi. Dh geniş ve moleküle düzeyde düşünüldüğünde ise FGF-23 ün sinylizsyonunu geçekleştidiği eseptö oln FGFR-1 mutsyonlı d bu süeçte etkili olbili. Çlışmmızdki eksik kldığını düşündüğümüz bşlıc husus ise; D vitmini ölçümünün ypılmmış olmsıydı. Bu önemli ölçüde mli ve teknik kısıtlılıkl bğlı olk geçekleştiilemedi. Bun ğmen çlışmmız bu konud ypılck dh kpsmlı ve pospektif çlışml öncülük edebilecek bi çlışm olk göülebili. Tüm bu bulgulın ışığı ltınd dh geniş hst seileinde ve genetik incelemelele bebe ypılck pospektif ilei düzey çlışml ihtiyç vdı. Çık Çkışmsı ve Finnsmn Beynı Bu çlışmd çık çkışmsı ve finnsmn destek lındığı beyn edilmemişti. Kynkl 1.Stepn JJ, Lchmn M, Zvein J, Pcovsky V, Bylink DJ. Cstted men exhibit bone loss: effect of clcitonin tetment on biochemicl indices of bone emodeling. J Clin Endocinol Metb 1989;69(3): Fncis RM, Pecock M, Aon JE. Osteopoosis in hypogondl men: ole of decesed plsm 1,25-dihydoxyvitmin D, clcium mlbsoption, nd low bone fomtion. Bone 1986;7(4): Boulik PD, Rosenkncov J, Ruzick P, Sedlcek R. Effect of lendonte dministtion on bone minel density nd bone stength in cstted ts. Hom Metb Res 2005;37(7): Goldy D, Weismn Y, Jccd N, Medle C, Chen J, Mtzkin H. Decesed bone density in eldely men teted with the gondotopin-elesing homone gonist decpeptyl D-Tp6-GnRH. J Clin Endocinol Metb 1993;76(2): Gllghe JC, Riggs BL, DeLuc HF. Effect of estogen on clcium bsoption nd seum vitmin D metbolites in postmenopusl osteopoosis. J Clin Endocinol Metb 1980;51(6): Mois HA, Pote SJ, Dubidge TC, Mooe RJ, Need AG, Nodin BE. Effects of oophoectomy on biochemicl nd bone vibles in the t. Bone Mine 1992;18(2): ADHR Consotium. Autosoml dominnt hypophosphtemic ickets is ssocited with muttions in FGF23. Nt Genet 2000;26(3): Bum M, Schivi S, Dwknth V, Quigley R. Effect of fiboblst gowth fcto-23 on phosphte tnspot in poximl tubules. Kidney Int 2005;68(3): Schwnzel-Fukud M, Bick D, Pfff DW. Luteinizing homone elesing homone (LHRH)-expessing cells do not migte nomlly in n inheited hypogondl (Kllmnn) syndome. Bin Res Mol Bin Res 1989;6(4): Lovne A, Chnl A, Nicols R. New insights in the genetics of isolted hypogondotopic hypogondism. Eu J Endocinol 2004;151 Suppl 3: Tsi PS, Moente SM, Postigo HR, El Mjdoubi M, Pk TR, Gill JC, et l. Tgeted expession of dominnt-negtive fiboblst gowth fcto (FGF) ecepto in gondotopin elesing homone (GnRH) neuons educes FGF esponsiveness nd the size of GnRH neuonl popultion. Mol Endocinol 2005;19(1): Rzzque MS. FGF-23 medited egultion of systemic phosphte homeost- 4 Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine

5 Hipogondotopik Hipogondizmde FGF-23 / FGF-23 in Hypopondotopic Hypogondism sis: is Klotho n essentil plye. Am J Physiol Renl Physiol 2009;296(3): DeLuc S, Sit D, Kng K, Msell R, Jonsson K, Tguchi T, et l. Ameliotion of the pemtue geing-like fetues of FGF-23 knockout mice by geneticlly estoing the systemic ctions of FGF-23. J Pthol 2008;216(3): Lsson T, Nisbeth U, Ljunggen O, Juppne H, Jonsson KB. Ciculting concenttion of FGF-23 inceses s enl function declines in ptients with chonic kidney disese, but does not chnge in esponse to vition in phosphte intke in helthy voluntees. Kidney Int 2003;64(6): Antoniucci DM, Ymshit T, Potle AA. Diety phosphous egultes seum fiboblst gowth fcto-23 concenttions in helthy men. J Clin Endocinol Metb 2006;91(8): Schwnzel-Fukud M, Pfff DW. Oigin of luteinizing homone elesing homone neuons. Ntue 1989;338(6211): Ctheine D, Jen-Piee H. Kllmnn syndome. Eu J Hum Genet 2009;17(2): Gupt A, Wine K, Econs MJ, Mx SJ, Collins MT. FGF-23 is elevted by chonic hypephosphtemi. J Clin Endocinol Metb 2004;89(9): Bunett SA, Mendoz N, Lede Z. Effects of gondl steoid withdwl on seum phospte nd FGF-23 levels in men. Bone 2007;40(4): Meic C, Sonmez A, Aydogdu A, Tpn S, Hymn C, Bsn Y, et l. Osteopotegein, fiboblst gowth fcto 23, nd vitmin D3 levels in mle ptients with hypogondism. Hom Metb Res 2014;46(13): Millefet JF, Sibili J, Michel F, Sussine C, Jvie RM, Tvenie C. Bone minel density in men teted with synthetic gondotopin-elesing homone gonists fo posttic ccinom. J Uol 1999;161(4): Rlston SH, Fogelmn I, Leggte J, Ht DM, Fish E, Fletche CD, et l. Effect of subdeml oestogen nd estogen/testosteone implnts on clcium nd phosphous homeostsis fte oophoectomy. Mtuits 1984;6(4): Bunett SA, Gunwdene S, Binghust FR, Jüppne H, Lee H, Finkelstein J. Regultion of C-Teminl nd Intt FGF-23 by Diety Phosphte in Men nd Women. J Bone Mine Res 2006;21(8): How to cite this ticle: Demici H, Kpln M, Yonem A. The Evlution of Fiboblst Gowth Fcto 23 Levels in Hypogondotopic Hypogondism. J Clin Anl Med 2015; DOI: /JCAM Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine

Mehmet Yakar 1, Zuhal Yıldırım 2, Yusuf Özay 3, M. Kasım Çaycı 1, Hayri Dayıoğlu 1

Mehmet Yakar 1, Zuhal Yıldırım 2, Yusuf Özay 3, M. Kasım Çaycı 1, Hayri Dayıoğlu 1 e A þ t ý m Investigtion of Thyoid Metbolism Diseses in Küthy Region l n i j i O O i g in Küthy Bölgesinde Tioid Metbolizmsın Bğlı Hstlıklın Aştıılmsı h c s Re l Tioid / Thyoid Mehmet Yk 1, Zuhl Yıldıım

Detaylı

Screening of Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase Deficiency in Cord Blood l

Screening of Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase Deficiency in Cord Blood l e A þ t ý m Sceening of Glucose-6-Phosphte Dehydogense Deficiency in Cod Blood l n i j i O O i g in Kodon Knınd Glukoz-6-Fosft Dehidogenz Enzim Eksikliği Tmsı h c s Re l Glukoz-6-Fosft Dehidogenz Enzim

Detaylı

Analysis of Depression and Anxiety Levels in Patients with Dyspnea. Dispneli Hastaların Depresyon ve Kaygı Düzeylerinin Analizi. n i.

Analysis of Depression and Anxiety Levels in Patients with Dyspnea. Dispneli Hastaların Depresyon ve Kaygı Düzeylerinin Analizi. n i. e A þ t ý m Anlysis of Depession nd Anxiety Levels in Ptients with Dyspne l n i j i O O i g in Dispneli Hstlın Depesyon ve Kygı Düzeyleinin Anlizi h c s Re l Dispne ve Kygı / Dyspne nd Anxiety Sevet Kyhn

Detaylı

Investigation of Some Hematological and Biochemical Parameters in Pregnancy and Early Puerperium

Investigation of Some Hematological and Biochemical Parameters in Pregnancy and Early Puerperium e A þ t ý m Investigtion of Some Hemtologicl nd Biochemicl Pmetes in Pegnncy nd Ely Puepeium l n i j i O O i g in Hmilelikte ve Eken Puepeiumd Bzı Hemtolojik ve Biyokimysl Pmetelein Aştıılmsı h c s Re

Detaylı

Preterm Eylem ve Preterm Erken Membran Rüptürü Olgularında Ferritin ve Crp Düzeylerinin Karşılaştırılması h

Preterm Eylem ve Preterm Erken Membran Rüptürü Olgularında Ferritin ve Crp Düzeylerinin Karşılaştırılması h e A þ t ý m Compison of Cp nd Feitin Levels in Petem Lbo nd Pemtue Membne Ruptued Cses l n i j i O O i g in Petem Eylem ve Petem Eken Membn Rüptüü Olgulınd Feitin ve Cp Düzeyleinin Kşılştıılmsı h c s Re

Detaylı

Acil Servise Başvuran Renal Transplant Hastalarında Mew Skorunun Morbidite Belirleme Etkinliği h

Acil Servise Başvuran Renal Transplant Hastalarında Mew Skorunun Morbidite Belirleme Etkinliği h e A þ t ý m The Efficcy of Mew Scoe in Renl Tnsplnt Recipients Refeed to Emegency Deptment l n i j i O O i g in Acil Sevise Bşvun Renl Tnsplnt Hstlınd Mew Skounun Mobidite Belileme Etkinliği h c s Re l

Detaylı

Pain, Depression and Quality of Life in Patients with Chronic Cervical Miyofascial Pain Syndrome l

Pain, Depression and Quality of Life in Patients with Chronic Cervical Miyofascial Pain Syndrome l e A þ t ý m Pin, Depession nd Qulity of Life in Ptients with Chonic Cevicl Miyofscil Pin Syndome l n i j i O O i g in Konik Sevikl Miyofsiyl Ağı Sendomlu Hstld Ağı, Depesyon ve Yşm Klitesi h c s Re l Konik

Detaylı

Mide Kanserinde D2 Lenf Nodu Diseksiyonu Morbidite ve Mortaliteyi Arttırır mı? h

Mide Kanserinde D2 Lenf Nodu Diseksiyonu Morbidite ve Mortaliteyi Arttırır mı? h e l n i j i O A þ t ý m O i g in Does D2 Lymph Node Dissection Incese Mobidity nd Motlity in Gstic Cnces? Mide Knseinde D2 Lenf Nodu Diseksiyonu Mobidite ve Motliteyi Attıı mı? h c s Re l Mide Knseleinde

Detaylı

Significance of C-reactive Protein in the Endoscopic Retrograd Cholangiopancreatography Related Pancreatitis l

Significance of C-reactive Protein in the Endoscopic Retrograd Cholangiopancreatography Related Pancreatitis l e A þ t ý m Significnce of C-ective Potein in the Endoscopic Retogd Cholngiopncetogphy Relted Pncetitis l n i j i O O i g in Endoskopik Retogd Kolnjiopnketogfi Sonsı Pnketitin Tkibinde C-ektif Poteinin

Detaylı

Diz Osteoartritli Hastalarda Kolşisinin Semptom Modifiye Edici Etkisi h

Diz Osteoartritli Hastalarda Kolşisinin Semptom Modifiye Edici Etkisi h e A þ t ý m Symptom Modifying Effect of Colchicine in Ptients with Knee Osteothitis l n i j i O O i g in Diz Osteotitli Hstld Kolşisinin Semptom Modifiye Edici Etkisi h c s Re l Diz Osteotitinde Kolşisin

Detaylı

Urine Iodine Excretion and Iodine Deficiency Status in School Age Children at Isparta Province l

Urine Iodine Excretion and Iodine Deficiency Status in School Age Children at Isparta Province l e A þ t ý m Uine Iodine Excetion nd Iodine Deficiency Sttus in School Age Childen t Ispt Povince l n i j i O O i g in Ispt İli Okul Çğı Çocuklınd İd İyot Atılımı ve İyot Eksikliği Duumu h c s Re l Ispt

Detaylı

The Effect of Back School Program on Fear Avoidance Behavior, Disability and Pain in Chronic Mechanic Low Back Pain

The Effect of Back School Program on Fear Avoidance Behavior, Disability and Pain in Chronic Mechanic Low Back Pain e l A þ t ý m The Effect of Bck School Pogm on Fe Avoidnce Behvio, Disbility nd Pin in Chonic Mechnic Low Bck Pin n i j i O O i g in Konik Meknik Bel Ağısınd Bel Okulu Pogmının Ağı, Özü ve Koku Kçınm Dvnışı

Detaylı

Benign Prostat Hiperplazisi Tedavisinde Kullanılan Dört Alfa Blokör Ajanın Etkinliklerinin Karşılaştırılması l

Benign Prostat Hiperplazisi Tedavisinde Kullanılan Dört Alfa Blokör Ajanın Etkinliklerinin Karşılaştırılması l e A þ t ý m Benign Postt Hipeplzisi Tedvisinde Kullnıln Döt Alf Blokö Ajnın Etkinlikleinin Kşılştıılmsı l n i j i O O i g in Compison the Efficcy of Fou Diffeent Alph Blockes in the Tetment of Benign Posttic

Detaylı

l Acil Servisde Geriatrik Hasta / Elderly Patients in Emergency Department Orhan Akpınar 1, Kenan Ahmet Türkdoğan 2, Mücahit Kapçı 3, Ali Duman 3

l Acil Servisde Geriatrik Hasta / Elderly Patients in Emergency Department Orhan Akpınar 1, Kenan Ahmet Türkdoğan 2, Mücahit Kapçı 3, Ali Duman 3 e in A þ t ý m Use of Emegency Deptment by Eldely Ptients l n i j i O O i g Geitik Hstlın Acil Sevisi Kullnımı h c s Re l Acil Sevisde Geitik Hst / Eldely Ptients in Emegency Deptment Ohn Akpın 1, Kenn

Detaylı

Metin Alkan 1, Gülay Kip 2, Şaziye Şahin 3, Mustafa Sancar Ataç 3, Yeliz Kılınç 3

Metin Alkan 1, Gülay Kip 2, Şaziye Şahin 3, Mustafa Sancar Ataç 3, Yeliz Kılınç 3 e in A þ t ý m Ou Sedtion Expeience on Mentlly Retded Ptients l n i j i O O i g Mentl Retde Hstldki Sedsyon Deneyimleimiz h c s Re l Mentl Retdsyon ve Sedsyon / Mentl Retdtion nd Sedtion Metin Alkn 1,

Detaylı

Agoraphobia and Panic Disorder: A Comparative Study. Agorafobi ve Panik Bozukluk: Karşılaştırmalı Bir Çalışma. n i. j O

Agoraphobia and Panic Disorder: A Comparative Study. Agorafobi ve Panik Bozukluk: Karşılaştırmalı Bir Çalışma. n i. j O e in A þ t ý m Agophobi nd Pnic Disode: A Comptive Study l n i j i O O i g Agofobi ve Pnik Bozukluk: Kşılştımlı Bi Çlışm h c s Re l Agofobi ve Pnik Bozukluk / Agophobi nd Pnic Disode Ayşegül Kt¹, M. Hkn

Detaylı

Comparison of Lumbar Disc Herniation and Degeneration Relationship with the Sagittal Morphology of the Spine l

Comparison of Lumbar Disc Herniation and Degeneration Relationship with the Sagittal Morphology of the Spine l e A þ t ý m Compison of Lumb Disc Henition nd Degenetion Reltionship with the Sgittl Mophology of the Spine l n i j i O O i g in Omugnın Sgittl Mofolojisi ile Lombe Disk Henisi ve Dejenesyonun Kşılştıılmsı

Detaylı

Musculoskeletal Pain and Quality of Life Among Obese Children l

Musculoskeletal Pain and Quality of Life Among Obese Children l e A þ t ý m Musculoskeletl Pin nd Qulity of Life Among Obese Childen l n i j i O O i g in Obez Çocukld Ks İskelet Sistemi Ağılı ve Yşm Klitesi h c s Re l Obez Çocukld Muskuloskeletl Ağı / Musculoskeletl

Detaylı

Acil Tıp Kliniği, 2 Genel Cerrahi Kliniği, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Erzurum, Türkiye

Acil Tıp Kliniği, 2 Genel Cerrahi Kliniği, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Erzurum, Türkiye e l n i j i O A þ t ý m O i g in Review of the Ptients Hospitlized fom the Emegency Sevice nd Applying to the Emegency Sevice: A Coss-Sectionl Anlysis of Tining Hospitl Acil Sevis Bşvuulının ve Acil Sevisten

Detaylı

In Primary Health Care Childhood Immunization Services Costs, Practices l

In Primary Health Care Childhood Immunization Services Costs, Practices l e A þ t ý m In Pimy Helth Ce Childhood Immuniztion Sevices Costs, Pctices l n i j i O O i g in Biinci Bsmk Sğlık Hizmetleinde Çocukluk Çğı Bğışıklm Hizmetlei Mliyetlei, Uygulmlı h c s Re l Çocukluk Çğı

Detaylı

Aybaşı Öncesi Belirtileri Tarama Gereci: DSM-5 Aybaşı Öncesi Disfori Bozukluğunu Taramada Kullanışlı bir Gereç h

Aybaşı Öncesi Belirtileri Tarama Gereci: DSM-5 Aybaşı Öncesi Disfori Bozukluğunu Taramada Kullanışlı bir Gereç h e A þ t ý m Pemenstul Symptom Sceening Tool: A Useful Tool fo DSM-5 Pemenstul Dysphoic Disode l n i j i O O i g in Aybşı Öncesi Belitilei Tm Geeci: DSM-5 Aybşı Öncesi Disfoi Bozukluğunu Tmd Kullnışlı bi

Detaylı

Fırat Seyfettinoğlu 1, Fatih Duygun 2, Ömer Çetin 3, Hakan Çiçek 1, Hasan Ulaş Oğur 1, Osman Çiloğlu 1

Fırat Seyfettinoğlu 1, Fatih Duygun 2, Ömer Çetin 3, Hakan Çiçek 1, Hasan Ulaş Oğur 1, Osman Çiloğlu 1 e l n i j i O A þ t ý m O i g in h c s Re The Effects of Sugicl Tetment on Elbow nd Hnd Functions in Gtlnd Type 3 Childen s Humeus Supcondyl Fctues with Posteio Appoch Posteio Giişimle Tedvi Edilen Gtlnd

Detaylı

Perkütan Nefrolitotomi de Giriş Yerinin Seçimi: İnterkostal Giriş Subkostal Kadar Güvenli Mi? h

Perkütan Nefrolitotomi de Giriş Yerinin Seçimi: İnterkostal Giriş Subkostal Kadar Güvenli Mi? h e A þ t ý m Choosing the Access Site in ecuneous Nepholithotomy: Is Intecostl Appoch s Sfe s Subcostl? l n i j i O O i g in ekütn Nefolitotomi de Giiş Yeinin Seçimi: İntekostl Giiş Subkostl Kd Güvenli

Detaylı

Comparison of Range of Motion After Total Knee Prosthesis According to Different Type of Prosthesis l

Comparison of Range of Motion After Total Knee Prosthesis According to Different Type of Prosthesis l e A þ t ý m Compison of Rnge of Motion Afte Totl Knee Posthesis Accoding to Diffeent Type of Posthesis l n i j i O O i g in Totl Diz Potezi Sonsı Heket Açıklığının Fklı Potez Tipleine Göe Kşılştıılmsı

Detaylı

Evaluation of HbA1c Levels and Postoperative Atrial Fibrillation in Diabetic Patients

Evaluation of HbA1c Levels and Postoperative Atrial Fibrillation in Diabetic Patients e A þ t ý m Evlution of HbA1c Levels nd Postoetive Atil Fibilltion in Dibetic Ptients l n i j i O O i g in Diybetik Hstld HbA1c ile Postoetif Atiyl Fibilsyon İlişkisinin Değelendiilmesi h c s Re l Postoetif

Detaylı

Cerrahi Tedavi Uygulanan 30 Jinekomastili Hastanın Değerlendirilmesi h

Cerrahi Tedavi Uygulanan 30 Jinekomastili Hastanın Değerlendirilmesi h e l n i j i O A þ t ý m O i g in Evlution of 30 Ptients with Gynecomsti Sugiclly Teted Cehi Tedvi Uygulnn 30 Jinekomstili Hstnın Değelendiilmesi h c s Re l Jinekomsti Cehisi / Sugey of Gynecomsti Nuettin

Detaylı

Feeding Behavior and Nutrition Education in Primary School Students: A School-Based Study l

Feeding Behavior and Nutrition Education in Primary School Students: A School-Based Study l e A þ t ý m Feeding Behvio nd Nutition Eduction in Pimy School Students: A School-Bsed Study l n i j i O O i g in İlköğetim Öğencileinde Beslenme Dvnışlı ve Beslenme Eğitimi: Okul Tbnlı Bi Çlışm h c s

Detaylı

Results of Total Hip Arthroplasty. Total Kalça Protezi Sonuçlarımız. n i. j O. Kalça Protezi / Total Hip Arthroplasty

Results of Total Hip Arthroplasty. Total Kalça Protezi Sonuçlarımız. n i. j O. Kalça Protezi / Total Hip Arthroplasty e in A þ t ý m Results of Totl Hip Athoplsty l n i j i O O i g Totl Klç Potezi Sonuçlımız h c s Re l Klç Potezi / Totl Hip Athoplsty Hlil Gökçe 1, Tık Altunkılıç 2, Snc Sebest 1 1 Vn Bölge Eğitim Aştım

Detaylı

Major Ortopedik Cerrahide %6 Hidroksietil Nişasta ve %4 Jelatin Solüsyonlarının Karşılaştırılması h

Major Ortopedik Cerrahide %6 Hidroksietil Nişasta ve %4 Jelatin Solüsyonlarının Karşılaştırılması h e A þ t ý m Compison of %6 Hydoxyethyl Stch nd %4 Geltine Solutions in Mjo Othopedic Sugey l n i j i O O i g in Mjo Otopedik Cehide %6 Hidoksietil Nişst ve %4 Jeltin Solüsyonlının Kşılştıılmsı h c s Re

Detaylı

Balneoterapi Gören Yaşlı Hastalarda Cilt Analizi n

Balneoterapi Gören Yaşlı Hastalarda Cilt Analizi n l A þ t ý m Blneotepi Göen Yşlı Hstld Cilt Anlizi n i j i O O i Demtologic Anlysis in Eldely Ptients Duing Blneothepy h c e s Re g in l Blneotepi / Blneothepy Selçuk Özdogn 1, Ekn Ky 1, Ali Hikmet Ky 1,

Detaylı

Ostium Secundum Type Atrial Septal Defect After Surgical Treatment of Early and Long-Term Results

Ostium Secundum Type Atrial Septal Defect After Surgical Treatment of Early and Long-Term Results e A þ t ý m Ostium Secundum Type Atil Septl Defect Afte Sugicl Tetment of Ely nd Long-Tem Results l n i j i O O i g in Ostium Sekundum Tipi Atiyl Septl Defektlein Cehi Tedvisi Sonsı Eken ve Uzun Dönem

Detaylı

Deneysel Omurilik Yaralanmalarında Kefirin Lizozomal Proteasların Salınımı Üzerine Etkisi h

Deneysel Omurilik Yaralanmalarında Kefirin Lizozomal Proteasların Salınımı Üzerine Etkisi h e A þ t ý m Efficcy of Kefi on the Relese of Lysosoml Poteses Afte Expemintl Spinl Cod Tum l n i j i O O i g in Deneysel Omuilik Ylnmlınd Kefiin Lizozoml Poteslın Slınımı Üzeine Etkisi h c s Re l Kefi,

Detaylı

The Prevalence of Obesity in First Year Primary School Students in Nine Districts of İzmir Province l

The Prevalence of Obesity in First Year Primary School Students in Nine Districts of İzmir Province l e A þ t ý m The Pevlence of Obesity in Fist Ye Pimy School Students in Nine Disticts of İzmi Povince l n i j i O O i g in İzmi e Bğlı Dokuz İlçede İlköğetim Biinci Sınıf Öğencileinde Obezite Sıklığı h

Detaylı

Effect of Electromagnetic Field (Wi-Fi) on the Pancreas: Role of Selenium and L-Carnitine l

Effect of Electromagnetic Field (Wi-Fi) on the Pancreas: Role of Selenium and L-Carnitine l e A þ t ý m Effect of Electomgnetic Field (Wi-Fi) on the Pnces: Role of Selenium nd L-Cnitine l n i j i O O i g in Elektomnyetik Alnın (Wi-Fi) Pnkes Dokusun Etkisi: Selenyum ve L-Cnitin in Rolü h c s Re

Detaylı

g h r l n i j O a O i Nazlı Ülger 1, Ercan Baldemir 2, Betül Battaloğlu İnanç 3 Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 2

g h r l n i j O a O i Nazlı Ülger 1, Ercan Baldemir 2, Betül Battaloğlu İnanç 3 Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 2 e l n i j i O A þ t ý m O i g in h c s Employee Stisfction in Hospitls with Afilsyo; Smple of Tining nd Resech Hospitl of Univesity of Muğl Sıtkı Koçmn Afilisyon Uygulnn Hstnelede Çlışn Memnuniyeti; Muğl

Detaylı

Keywords Fall, Childhood, Trauma.

Keywords Fall, Childhood, Trauma. e in l A þ t ý m Çocukluk Çğınd Düşmeye Bğlı Toks Tvmlı n i j i O O i g Chest Tums due to Fll in Childhood h c s Re l Çocukluk Çğınd Toks Tvmlı / Chest Tums in Childhood Ufuk Çobnoğlu 1, Mehmet Melek 2

Detaylı

Mature Cystic Teratoma of the Ovary Clinical, Radiological and, Histopathologic Aspects l

Mature Cystic Teratoma of the Ovary Clinical, Radiological and, Histopathologic Aspects l e A þ t ý m Mtue Cystic Tetom of the Ovy Clinicl, Rdiologicl nd, Histopthologic Aspects l n i j i O O i g in Ovein Mtü Kistik Tetomunun Klinik Rdyolojik ve Histoptolojik Özelliklei h c s Re l Ovein Mtü

Detaylı

Referral to the Hospital and Emergency Ambulance Service Uses Patterns of the Inmates and Convicts l

Referral to the Hospital and Emergency Ambulance Service Uses Patterns of the Inmates and Convicts l e A þ t ý m Refel to the Hospitl nd Emegency Ambulnce Sevice Uses Pttens of the Inmtes nd Convicts l n i j i O O i g in Tutuklu ve Hükümlülein Hstneye Sevk Nedenlei ve Acil Ambulns Kullnımı Özelliklei

Detaylı

Chest Traumas due to Bicycle accident in Childhood

Chest Traumas due to Bicycle accident in Childhood e in A þ t ý m Çocukluk Çğınd Bisiklet Kzlın Bğlı Toks Tvmlı l n i j i O O i g Chest Tums due to Bicycle ccident in Childhood h c s Re l Bisiklet Kzlın Bğlı Toks Tvmlı / Chest Tums due to Bicycle Accident

Detaylı

How did the General Surgery Department of a Training Hospital Change in Ten Years?

How did the General Surgery Department of a Training Hospital Change in Ten Years? e A þ t ý m How did the Genel Sugey Deptment of Tining Hospitl Chnge in Ten Yes? l n i j i O O i g in Eğitim Hstnesi Genel Cehi Kliniği 10 Yıld Nsıl Değişim Göstedi? h c s Re l Cehi Kliniğinde Değişim

Detaylı

LYS1 / 1.DENEME MATEMATİK TESTİ ÇÖZÜMLERİ

LYS1 / 1.DENEME MATEMATİK TESTİ ÇÖZÜMLERİ .. (,! Z ) min için! `, j LYS /.NM MTMTİK TSTİ ÇÖZÜMLRİ evp:. {,,,,,, 7,, 9} Z/'te $ 7,,. $,,. $ 9,,. k ve k ve k ve k f p f p f p f pf pf p evp:. ` j! k 7 ` j! ` j` j 7 ` j!! `-j! `- j!!!.. b. c b c b

Detaylı

Tabletlerde Bölünebilirliğin Farmakoekonomik Açıdan Değerlendirilmesi h

Tabletlerde Bölünebilirliğin Farmakoekonomik Açıdan Değerlendirilmesi h e l n i j i O A þ t ý m O i g in Evlution of Tblets Divisibility in Phmcoeconomic Aspects Tbletlede Bölünebililiğin Fmkoekonomik Açıdn Değelendiilmesi h c s Re l Tbletlei Bölmek Ekonomik mi? / Is it Cost-Sving

Detaylı

Katı cisimlerin hareketlerinin tanımlanması ve analizi iki yönden önem taşır.

Katı cisimlerin hareketlerinin tanımlanması ve analizi iki yönden önem taşır. RİJİT (KTI) CİSMİN KİNEMTİĞİ Ktı cisimlein heketleinin tnımlnmsı e nlizi iki yönden önem tşı. iincisi sıkç kşılşıln bi duum olup mç, değişik tipte km, dişli, çubuk e bu gibi mkin elemnlını kullnk belili

Detaylı

Mücahit Sabri Bilgin 1, Salim Özenç 2, Oktay Sarı 1, Şirzat Yeşilkaya 1, Ümit Aydoğan 1, Bayram Koç 1

Mücahit Sabri Bilgin 1, Salim Özenç 2, Oktay Sarı 1, Şirzat Yeşilkaya 1, Ümit Aydoğan 1, Bayram Koç 1 e l A þ t ý m A Study on Qulity of Life in Ptients with Dibetes n i j i O O i g Dibet Hstlın Kliteli Yşmsı Üzeine Bi Aştım in h c s Re l Diybet ve Yşm Klitesi / Dibetes nd Qulity of Life Müchit Sbi Bilgin

Detaylı

Doğum Öncesi Bakım Almayı Etkileyen Faktörlerin Çoklu Analizi: Bir İç Anadolu Örneği h

Doğum Öncesi Bakım Almayı Etkileyen Faktörlerin Çoklu Analizi: Bir İç Anadolu Örneği h e A þ t ý m Multiple Anlyses of the Fctos Affecting the Utiliztion of Antentl Ce: A Middle Antoli Smple l n i j i O O i g in Doğum Öncesi Bkım Almyı Etkileyen Fktölein Çoklu Anlizi: Bi İç Andolu Öneği

Detaylı

JEOTERMAL REZERVUARLARIN MODELLENMESİ

JEOTERMAL REZERVUARLARIN MODELLENMESİ 233 JEOTERMAL REZERVUARLARIN MODELLENMESİ Hüly SARAK Abduhmn SATMAN ÖZET Litetüde jeoteml ezevu dvnışlını modelleyen çeşitli modelle mevcuttu. Bunl üetim debisi zlm yöntemi, boyutsuz ezevu modellemesi

Detaylı

Malign Plevral Mezotelyoma: Klinik, Patolojik ve Radyolojik Bulgular h

Malign Plevral Mezotelyoma: Klinik, Patolojik ve Radyolojik Bulgular h e A þ t ý m Mlignnt Mesotheliom: Clinicl, Pthologicl nd Rdiologicl Findings l n i j i O O i g in Mlign Plevl Mezotelyom: Klinik, Ptolojik ve Rdyolojik Bulgul h c s Re l Mlign Mezotelyom / Mlignnt Mesotheliom

Detaylı

Şensoy Nazlı 1, Özmen Alparslan 2, Doğan Nurhan 3, Ercan Atilla 4, Karabekir H. Selim 5

Şensoy Nazlı 1, Özmen Alparslan 2, Doğan Nurhan 3, Ercan Atilla 4, Karabekir H. Selim 5 e r Ar þ t ý r m A Reserch on Ptient Stisfction with Primry Helth Cre in the Center of Afyonkrhisr l n i j ri O O i g in Afyonkrhisr İl Merkezinde Birinci Bsmk Sğlık Hizmetlerinde Hst Memnuniyeti Arştırmsı

Detaylı

Nutritional Situation Assessment of 65 Years Old Patient Who Applicate to Emergency Department l

Nutritional Situation Assessment of 65 Years Old Patient Who Applicate to Emergency Department l e r Ar þ t ý r m Nutritionl Sitution Assessment of 65 Yers Old Ptient Who Applicte to Emergency Deprtment l n i j ri O O i g in Acil Servise Bşvurn 65 Yş Üzeri Hstlrd Nütrisyonel Durumun Değerlendirilmesi

Detaylı

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü 2014-2015 Bahar Yarıyılı Bölüm-4 30.03.2015 Ankara Aysuhan OZANSOY

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü 2014-2015 Bahar Yarıyılı Bölüm-4 30.03.2015 Ankara Aysuhan OZANSOY FİZ2 FİZİK-II Ank Ünivesitesi Fen Fkültesi Kimy Bölümü 24-25 Bh Yıyılı Bölüm-4 Ank Aysuhn OZANSOY Bölüm 4. Elektiksel Potnsiyel. Elektiksel Potnsiyel Eneji 2. Elektiksel Potnsiyel ve Potnsiyel Fk 3. Noktsl

Detaylı

KOBAYLARDA GENTAMİSİN'İN KARACİĞER TOKSİTESİNİN ARAŞTIRILMASI : E VİTAMİNİ'NİN ETKİSİ

KOBAYLARDA GENTAMİSİN'İN KARACİĞER TOKSİTESİNİN ARAŞTIRILMASI : E VİTAMİNİ'NİN ETKİSİ NKR TIP MECMUSI (THE JOURNL OF THE FCULTY OF MEDICINE) Voİ. 48 : 191-198, 1995 KOBYLRD GENTMİSİN'İN KRCİĞER TOKSİTESİNİN RŞTIRILMSI : E VİTMİNİ'NİN ETKİSİ Orhn Cnbolt* Mustf Kvutcu* Serdr Öztürk* Ekmel

Detaylı

Halit Çınarka 1, Hülya Kılıç Yılmaz 2, Yelda Yazıcı 3, Servet Kayhan 1, Aziz Gümüş 1

Halit Çınarka 1, Hülya Kılıç Yılmaz 2, Yelda Yazıcı 3, Servet Kayhan 1, Aziz Gümüş 1 e l A þ t ý m A Five Ye Motlity Anlysis in Chest Disese Hospitl Locted in Est Blckse Region n i j i O O i g in Doğu Kdeniz Bölgesindeki Bi Göğüs Hstlıklı Hstnesinde Beş Yıllık Motlite Anlizi h c s Re l

Detaylı

Clinical and Demographic Characteristics of 626 Patients with Moderate and Severe Psoriasis l

Clinical and Demographic Characteristics of 626 Patients with Moderate and Severe Psoriasis l e r Ar þ t ý r m Clinicl nd Demogrphic Chrcteristics of 626 Ptients with Moderte nd Severe Psorisis l n i j ri O O i g in Ort ve Şiddetli Psorizisi Oln 626 Hstnın Klinik ve Demogrfik Özellikleri h c r

Detaylı

Comparasion of Optic Nerve Head with Stereophotometric and Scanning Laser Ophthalmoscopic Imaging

Comparasion of Optic Nerve Head with Stereophotometric and Scanning Laser Ophthalmoscopic Imaging e l A þ t ý m Compsion of Optic Neve Hed with Steeophotometic nd Scnning Lse Ophthlmoscopic Imging n i j i O O i g in Optik Sini Bşının Steeofotometik ve Scnning Lse Oftlmoskopik Kşılştıılmsı h c s Re

Detaylı

Lineer Olmayan DC Servo Motorun Bulanık Mantık Denetleyici ile Hız Denetimi. Nonlinear DC Servo Motor Speed Control with Fuzzy Logic Controller

Lineer Olmayan DC Servo Motorun Bulanık Mantık Denetleyici ile Hız Denetimi. Nonlinear DC Servo Motor Speed Control with Fuzzy Logic Controller Eleco 2014 Elektik Elektonik ilgisy ve iyomedikl Mühendisliği Sempozyumu, 27 29 Ksım 2014, us Linee Olmyn DC Sevo Motoun ulnık Mntık Denetleyici ile Hız Denetimi Nonline DC Sevo Moto Speed Contol with

Detaylı

1. Değişkenler ve Eğriler: Matematiksel Hatırlatma

1. Değişkenler ve Eğriler: Matematiksel Hatırlatma DERS NOTU 01 Son Hli Değildir, tslktır: Ekleme ve Düzenlemeler Ypılck BİR SOSYAL BİLİM OLARAK İKTİSAT VE TEMEL KAVRAMLAR 1 Bugünki dersin işleniş plnı: 1. Değişkenler ve Eğriler: Mtemtiksel Htırltm...

Detaylı

ÖĞRENME ETKİLİ ÇİZELGELEME PROBLEMİNDE MAKSİMUM GECİKMENİN ENKÜÇÜKLENMESİ İÇİN ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI

ÖĞRENME ETKİLİ ÇİZELGELEME PROBLEMİNDE MAKSİMUM GECİKMENİN ENKÜÇÜKLENMESİ İÇİN ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI V. Ulusl Üetim Aştımlı Sempozyumu, İstbul Ticet Üivesitesi, 25-27 Ksım 2005 ÖĞRENME ETKİLİ ÇİZELGELEME PROBLEMİNDE MAKSİMUM GECİKMENİN ENKÜÇÜKLENMESİ İÇİN ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI Tme EREN Kııkkle Üivesitesi

Detaylı

3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Aç, Kps, Dynk, Tnılr ve Kısltlr Aç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin cı, IMT 2000/UMTS Altypılrının Kurulsı

Detaylı

ELEKTRIKSEL POTANSIYEL

ELEKTRIKSEL POTANSIYEL FİZK 14-22 Des 7 ELEKTRIKSEL POTANSIYEL D. Ali ÖVGÜN DAÜ Fizik Bölümü Kynkl: -Fizik 2. Cilt (SERWAY) -Fiziğin Temellei 2.Kitp (HALLIDAY & RESNIK) -Ünivesite Fiziği (Cilt 2) (SEARS ve ZEMANSKY) www.ovgun.com

Detaylı

The Knowledge About Nutrition During Pregnancy, the Eating Habits and the Affecting Factors in the Pregnant Women

The Knowledge About Nutrition During Pregnancy, the Eating Habits and the Affecting Factors in the Pregnant Women e r l Ar þ t ý r m The Knowledge About Nutrition During Pregnncy, the Eting Hbits nd the Affecting Fctors in the Pregnnt Women n i j ri O O i g in Gebelerin Gebelikte Beslenme Konusundki Bilgi Düzeyleri,

Detaylı

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI YILLAR 00 00 004 00 006 007 008 009 010 011 ÖSS-YGS - 1 - - 1-1 1 SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI,b,c,d birer rkm olmk üzere ( 0) b = 10 + b bc = 100+10+b bc = 100+10b+c bcd =1000+100b+10c+d

Detaylı

Comparison of Intubation with Double Lumen and Single Lumen Tube in Terms of Hemodynamic Response l

Comparison of Intubation with Double Lumen and Single Lumen Tube in Terms of Hemodynamic Response l e r Ar þ t ý r m Comprison of Intubtion with Double Lumen nd Single Lumen Tube in Terms of Hemodynmic Response l n i j ri O O i g in Çift Lümenli ve Tek Lümenli Tüple Entübsyonun Hemodinmik Ynıt Açısındn

Detaylı

DERS 12. Belirli İntegral

DERS 12. Belirli İntegral DERS Belili İntegl.. Bi eği ltınd kln ln. Bi [, ] kplı lığı üzeinde süekli i onksionu veilmiş olsun ve e [, ] için olduğunu kul edelim. in giği ile ekseni sınd kln ölgenin lnı ile u deste göeeğimiz elili

Detaylı

Örnek 1. Çözüm: Örnek 2. Çözüm: 60 30000 300 60 = = = 540

Örnek 1. Çözüm: Örnek 2. Çözüm: 60 30000 300 60 = = = 540 Önek 1 1.8 kn yük altında 175 dev/dak dönen bi mil yatağında çalışacak bilyeli ulman için, 5 saat ömü ve %9 güvenililik istemekteyiz. Öneğin SKF kataloğundan seçmemiz geeken inamik yük sayısı (C 1 ) nedi?

Detaylı

l Dil Kanserlerinde Boyun Metastazı / Neck Metastasis in Tongue Cancer

l Dil Kanserlerinde Boyun Metastazı / Neck Metastasis in Tongue Cancer e l A þ t ý m The Effects of Tumou Thickness nd Size on Cevicl Lymph Node Metstsis in Tongue Cnce n i j i O O i g in Dil Knseleinde Tümö Klınlığı ve Boyutun Sevikl Lenf Nodu Metstzın Etkilei h c s Re l

Detaylı

Pankreas Kanserli Kemoradyoterapi Uygulanan Hastalarımızın Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi h

Pankreas Kanserli Kemoradyoterapi Uygulanan Hastalarımızın Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi h e r Ar þ t ý r m Retrospective Evlution of the Pncretic Cncer Ptients Who Received Chemordiotherpy l n i j ri O O i g in Pnkres Knserli Kemordyoterpi Uygulnn Hstlrımızın Retrospektif Olrk Değerlendirilmesi

Detaylı

Retrospective Evaluation of the Pancreatic Cancer Patients Who Received Chemoradiotherapy l

Retrospective Evaluation of the Pancreatic Cancer Patients Who Received Chemoradiotherapy l e r Ar þ t ý r m Retrospective Evlution of the Pncretic Cncer Ptients Who Received Chemordiotherpy l n i j ri O O i g in Pnkres Knserli Kemordyoterpi Uygulnn Hstlrımızın Retrospektif Olrk Değerlendirilmesi

Detaylı

HASTANE TEDAVİSİ GEREKTİREN İNTİHAR GİRİŞİMLERİ

HASTANE TEDAVİSİ GEREKTİREN İNTİHAR GİRİŞİMLERİ Kriz Dergisi 1(3): 129-133 HASTANE TEDAVİSİ GEREKTİREN İNTİHAR GİRİŞİMLERİ Dr. Ahmet Rıft ŞAHİN*, Dr. Aysen ÖZKAN** Özet: İntihr girişimi nedeniyle medikl vey cerrhi tedvi gerektiren 3 hstnın dosylrı incelendi.

Detaylı

Günlük Bülten. 22 Mart 2013. S&P Güney Kıbrıs ın kredi notunu düşürdü. Yurtiçi beyaz eşya satışları Şubat ta geçen yılın %10 üzerinde gerçekleşti

Günlük Bülten. 22 Mart 2013. S&P Güney Kıbrıs ın kredi notunu düşürdü. Yurtiçi beyaz eşya satışları Şubat ta geçen yılın %10 üzerinde gerçekleşti X U1 US D/ TRY (S ğ t f ) Mt 13 Cum Günlük Bülten İMKB veilei İMKB 1 8,373.9 Piys Değei-TÜM ($m) 319,91.9 Hlk Açık Piys Değei-TÜM ($m) 91,4.4 Günlük İşlem Hcmi-TÜM ($m) 1,61.47 Yutdışı piysl Bosl Kpnış

Detaylı

Demet Pepele 1, Mustafa Karakaplan 2, Nurzat Elmalı 2, Haldun Topgül 2, Metehan Özen 2

Demet Pepele 1, Mustafa Karakaplan 2, Nurzat Elmalı 2, Haldun Topgül 2, Metehan Özen 2 e l A þ t ý m Ely Results of Antomic Double Bundle Anteio Cucite Ligment Reconstuction n i j i O O i g in Antomik Çift Demet Ön Çpz Bğ Rekonstüksiyonunun Eken Dönem Sonuçlı h c s Re l Çift Demet Ön Çpz

Detaylı

Foot Disability in Patients with Ankylosing Spondylitis: A Clinical and Ultrasonographic Assessment

Foot Disability in Patients with Ankylosing Spondylitis: A Clinical and Ultrasonographic Assessment e l A þ t ý m Foot Disbility in Ptients with Ankylosing Spondylitis: A Clinicl nd Ultsonogphic Assessment n i j i O O i g in Ankilozn Spondilitli Hstld Ayk Dizbilitesi: Klinik ve Ultsonogfik Değelendime

Detaylı

Yüksek Kolesterollü Diyetle Beslenen Sıçanlarda Thymus fallax F. (kekik) Yapraklarının Kan Kolesterol Seviyesi Üzerine Etkisi

Yüksek Kolesterollü Diyetle Beslenen Sıçanlarda Thymus fallax F. (kekik) Yapraklarının Kan Kolesterol Seviyesi Üzerine Etkisi Vn Tıp Dergisi: 13 (3):71-77,2006 Kekikğin Kollestrol Düzeyine Etkisi Yüksek Kolesterollü Diyetle Beslenen Sıçnlrd Thymus fllx F. (kekik) Yprklrının Kn Kolesterol Seviyesi Üzerine Etkisi Hnefi Özbek*,

Detaylı

Günlük Bülten. 09 Nisan 2013. TÜİK Şubat ayı sanayi üretim rakamlarını açıkladı

Günlük Bülten. 09 Nisan 2013. TÜİK Şubat ayı sanayi üretim rakamlarını açıkladı X U10 0 USD/T RY (S ğ t f ) 09 Nisn 2013 Slı Günlük Bülten İMKB veilei İMKB 100 83,346.5 Piys Değei-TÜM ($m) 327,914.7 Hlk Açık Piys Değei-TÜM ($m) 93,738.0 Günlük İşlem Hcmi-TÜM ($m) 1,470.23 Yutdışı

Detaylı

MALTA HAÇI MEKANİZMASININ KİNEMATİĞİ ÜZERİNE

MALTA HAÇI MEKANİZMASININ KİNEMATİĞİ ÜZERİNE MALTA HAÇI MEKANİZMASININ KİNEMATİĞİ ÜZERİNE Yrdımcı Doçent Doktor Yılmz YÜKSEL 1. GİRİŞ Tekstil Mklnlrmd hmmddeyi mmul mdde hline getirirken çoğu kere bir çok teknik iş belirli bir sıry göre rdrd ypılmktdır.

Detaylı

l Lidokain İle Zenginleştirilmiş Kardiyopleji / Lidocaine Enriched Cardioplegia

l Lidokain İle Zenginleştirilmiş Kardiyopleji / Lidocaine Enriched Cardioplegia e l A þ t ý m The Effect of Lidocine Eniched Cdioplegi on Myocdil Ischemi-Repefusion Injuy n i j i O O i g in Lidokin İle Zenginleştiilmiş Kdiyoplejinin Miyokdiyl İskemi-Repefüzyon Hsı Üzeine Etkisi h

Detaylı

Is Surgical Biopsy Necessary for Diagnosis of Interstitial Lung Diseases: A Retrospective Clinical Study

Is Surgical Biopsy Necessary for Diagnosis of Interstitial Lung Diseases: A Retrospective Clinical Study e l A þ t ý m Is Sugicl Biopsy Necessy fo Dignosis of Intestitil Lung Diseses: A Retospective Clinicl Study n i j i O O i g in İntestisyel Akciğe Hstlıklınd Cehi Biyopsi Geekli Midi: Retospektif Klinik

Detaylı

Tip 3 Kronik Prostatit (Kronik Pelvik Ağrı Sendromu) Üzerine Üç Farklı Tedavi Protokolünün Etkinliğinin Karşılaştırılması

Tip 3 Kronik Prostatit (Kronik Pelvik Ağrı Sendromu) Üzerine Üç Farklı Tedavi Protokolünün Etkinliğinin Karşılaştırılması n i j l A þ t ý m Tip 3 Konik Posttit (Konik Pelvik Ağı Sendomu) Üzeine Üç Fklı Tedvi Potokolünün Etkinliğinin Kşılştıılmsı i O O The Compison of the Efficcy of Thee Diffeent Tetment Potocols h c e s Re

Detaylı

Tablo 1: anket sorularına verilen cevapların % de dağılımı Anket soruları. % c. % a. % b

Tablo 1: anket sorularına verilen cevapların % de dağılımı Anket soruları. % c. % a. % b PROJENİN ADI: Kimy Öğretiminde Alterntif Öğretim Metodu PROJE AMACI: Kimy öğretiminde lterntif uygulm olrk nimsyon sunumu tekniğinin uygulnilirliğini örneklerle göstermek ve dh iyi nsıl öğreteilirim sorusun

Detaylı

Cumhuriyet Dental Journal. Conservative approach for condylar fractures of children: a case report

Cumhuriyet Dental Journal. Conservative approach for condylar fractures of children: a case report Cumhuriyet Dentl Journl Volume 17 Issue 3 doi:10.7126/cdj.58140.1008001903 ville t http://dergiprk.ulkim.gov.tr/cumudj/ CASE REPORT Conservtive pproch for condylr frctures of children: cse report Niht

Detaylı

Günlük Bülten. 26 Mart 2013. TCMB bugün saat 14:00'da faiz kararını açıklayacak

Günlük Bülten. 26 Mart 2013. TCMB bugün saat 14:00'da faiz kararını açıklayacak X U10 0 US D/ TRY (S ğ t f ) 26 Mt 2013 Slı Günlük Bülten İMKB veilei İMKB 100 82,765.6 Piys Değei-TÜM ($m) 321,134.8 Hlk Açık Piys Değei-TÜM ($m) 91,731.9 Günlük İşlem Hcmi-TÜM ($m) 1,258.63 Yutdışı piysl

Detaylı

FIRÇASIZ DOĞRU AKIM MOTOR SİSTEMİNİNİN DENEYSEL OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE SİMÜLASYONU

FIRÇASIZ DOĞRU AKIM MOTOR SİSTEMİNİNİN DENEYSEL OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE SİMÜLASYONU FRÇASZ DOĞRU AKM MOOR SİSEMİNİNİN DENEYSE OARAK GERÇEKEŞİRİMESİ VE SİMÜASYONU Es KANDEMİR 1 H.ık DURU 2 Si ÇAMUR 3 Biol ARİFOĞU 4 Esoy BEŞER 5 Elektik Mühendisliği Bölümü Mühendislik Fkültesi Koceli Ünivesitesi,

Detaylı

4. DEVİRLİ ALT GRUPLAR

4. DEVİRLİ ALT GRUPLAR 4. DEVİRLİ ALT GRUPLAR Tım 4.1. M, bi G gubuu bi lt kümei olu. M yi kpy, G i bütü lt guplıı keitie M i üettiği (doğuduğu) lt gup dei ve M ile göteili. M i elemlı d M gubuu üeteçlei (doğuylı) dei. Öeme

Detaylı

on8 S İ G O R T A C I L I K S E K T Ö R Ü K U R U M S A L W E B S İ T E L E R İ G E N E L A N A L İ Z Ç A L I Ş M A S I

on8 S İ G O R T A C I L I K S E K T Ö R Ü K U R U M S A L W E B S İ T E L E R İ G E N E L A N A L İ Z Ç A L I Ş M A S I on8 S İ G O R T A C I L I K S E K T Ö R Ü K U R U M S A L W E B S İ T E L E R İ G E N E L A N A L İ Z Ç A L I Ş M A S I Kurumsl web sitelerinin en büyük hedefi; kullnıcılrı müşteri, müşterileri kullnıcı

Detaylı

Çocuk Acil Ünitesine Başvuran 0-18 Yaş Arası Zehirlenme Olgularının İncelenmesi

Çocuk Acil Ünitesine Başvuran 0-18 Yaş Arası Zehirlenme Olgularının İncelenmesi Arştırmlr / Reserches DOI: 10.5350/SEMB2014480105 Çocuk Acil Ünitesine Bşvurn 0-18 Yş Arsı Zehirlenme Olgulrının İncelenmesi Dilek Aygin 1, Hnde Açıl 1 ÖZET: Çocuk cil ünitesine bşvurn 0-18 yş rsı zehirlenme

Detaylı

İstatistik I Bazı Matematik Kavramlarının Gözden

İstatistik I Bazı Matematik Kavramlarının Gözden İsttistik I Bzı Mtemtik Kvrmlrının Gözden Geçirilmesi Hüseyin Tştn Ağustos 13, 2006 İçindekiler 1 Toplm İşlemcisi 2 2 Çrpım İşlemcisi 6 3 Türev 7 3.1 Türev Kurllrı.......................... 8 3.1.1 Sbit

Detaylı

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji AD, Sakarya, 2 Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesi Üroloji Kliniği, Konya, 3

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji AD, Sakarya, 2 Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesi Üroloji Kliniği, Konya, 3 e l A þ t ý m The Compison of BCG Mintennce Tetments in High Gde Bldde Tumo Ptient n i j i O O i g in Yüksek Riskli Mesne Tümölü Hstld Uygulnn İdme BCG Tedvileinin Kşılştıılmsı h c s Re l Tm Doz ve Yım

Detaylı

LYS 1 / MATEMATİK DENEME ÇÖZÜMLERİ

LYS 1 / MATEMATİK DENEME ÇÖZÜMLERİ YS / TTİ N ÇÖZÜRİ eneme -. +. + + ti. - + + - + + > ise - + - + evp. ^ + ^- ^- +. z z + + + + evp z + -. c- m z z + - + + + z z z ^ ^ evp. çift sı olmlı Ç+ T T. Ştı sğln sdece vdı.. + + lde tne sl sı vdı.

Detaylı

Sempozyum. Düzenleme Kurulu Organizing Committee. Onur Kurulu Honor Council. Maya CUMANİYAZOVA. Danışma Kurulu Advisory Committee

Sempozyum. Düzenleme Kurulu Organizing Committee. Onur Kurulu Honor Council. Maya CUMANİYAZOVA. Danışma Kurulu Advisory Committee zi ke si e e M sit esi ı y ltü nive edi nlığ ü l K k iz Ü Be şk ü n t e y ı B At Akd Aln s Od t e c i T y n Al Düzenleme Kuulu Ognizing Committee Pof. D. Osmn HORATA Pof. D. İsfil KURTCEPHE Pof. D. Muhem

Detaylı

Kısa Süreli Cerrahide Sugammadeks ile Neostigminin Karşılaştırılması h

Kısa Süreli Cerrahide Sugammadeks ile Neostigminin Karşılaştırılması h e A þ t ý m Compison of Sugmmdex nd Neostigmine in Shot Tem Sugey l n i j i O O i g in Kıs Süeli Cehide Sugmmdeks ile Neostigminin Kşılştıılmsı h c s Re l Sugmmdeks ile Neostigmin Kşılştıılmsı / Compison

Detaylı

Factors Affecting Success and Complication of Percutaneous Nephrolithotomy

Factors Affecting Success and Complication of Percutaneous Nephrolithotomy e l A þ t ý m Fctos Affecting Success nd Compliction of Pecutneous Nepholithotomy n i j i O O i g in Pekütn Nefolitotomide Bşıyı ve Kompliksyonlı Etkileyen Fktöle h c s Re l Pekutn Nefolitotomi / Pecutneous

Detaylı

Semptomatik perikardiyal efüzyonların cerrahi tedavisinde VATS, subksifoid ve minitorakotomi perikardiyal pencerenin etkinliği

Semptomatik perikardiyal efüzyonların cerrahi tedavisinde VATS, subksifoid ve minitorakotomi perikardiyal pencerenin etkinliği Dicle Tıp Dergisi / 2014; 41 (1): 99-107 Dicle Medicl Journl doi: 10.5798/diclemedj.0921.2014.01.0381 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Semptomtik perikrdiyl efüzyonlrın cerrhi tedvisinde VATS, suksifoid

Detaylı

TEST 12-1 KONU. çembersel hareket. Çözümlerİ ÇÖZÜMLERİ s ise. 1. H z ve ivme vektörel olduğundan her ikisinin yönü değişkendir. 7.

TEST 12-1 KONU. çembersel hareket. Çözümlerİ ÇÖZÜMLERİ s ise. 1. H z ve ivme vektörel olduğundan her ikisinin yönü değişkendir. 7. KOU çebesel heket Çözüle S - ÇÖÜMLR. H z ve ive vektöel olduğundn he ikisinin yönü değişkendi. 6. 30 s ise 3 4 sniye f Hz 4. F, ıçp vektöü ile hız vektöü sındki çı 90 di. k 7. 000 7. 7 h 3600s 0 /s X t

Detaylı

İlişkisel Veri Modeli. İlişkisel Cebir İşlemleri

İlişkisel Veri Modeli. İlişkisel Cebir İşlemleri İlişkisel Veri Modeli İlişkisel Cebir İşlemleri Veri işleme (Mnipultion) işlemleri (İlişkisel Cebir İşlemleri) Seçme (select) işlemi Projeksiyon (project) işlemi Krtezyen çrpım (crtesin product) işlemi

Detaylı

A Review of our Clinical Experience: 107 Spontaneus Pneumothorax Cases

A Review of our Clinical Experience: 107 Spontaneus Pneumothorax Cases e l A þ t ý m Yüzyedi Spontn Pnömotoks Olgusund Klinik Deneyimimiz n i j i O O i g in A Review of ou Clinicl Expeience: 107 Spontneus Pneumothox Cses h c s Re l Spontn Pnömotoks / Spontn Pnömotoks Ufuk

Detaylı

Araştırmalar / Researches. Sibel Serin 1, Yıldız Okuturlar 2, Ayşe Gözkaman 2, Belkıs Nihan Coşkun 2, Vehbi Yağız 1, Kamil Dilek 3

Araştırmalar / Researches. Sibel Serin 1, Yıldız Okuturlar 2, Ayşe Gözkaman 2, Belkıs Nihan Coşkun 2, Vehbi Yağız 1, Kamil Dilek 3 Arştırmlr / Reserches DOI: 10.5350/SEMB.20141014064600 Romtoid Artritli ve Ankilozn Sondilitli Hstlrd Adlimumb ve İnfiliksimb Kullnımının İnflmtuvr Belirteçler, Sitokinler ve Mtriks Metlloroteinz-3 Düzeylerine

Detaylı

2005 ÖSS BASIN KOPYASI SAYISAL BÖLÜM BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90 DIR. Matematiksel İlişkilerden Yararlanma Gücü,

2005 ÖSS BASIN KOPYASI SAYISAL BÖLÜM BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90 DIR. Matematiksel İlişkilerden Yararlanma Gücü, 005 ÖSS SIN KPYSI SYISL ÖLÜM İKKT! U ÖLÜME EVPLYĞINIZ TPLM SRU SYISI 90 IR. İlk 45 Soru Son 45 Soru Mtemtiksel İlişkilerden Yrrlnm Gücü, Fen ilimlerindeki Temel Kvrm ve İlkelerle üşünme Gücü ile ilgilidir.

Detaylı

Jüvenil Miyasteni Gravis: Üç Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi h

Jüvenil Miyasteni Gravis: Üç Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi h e r Ar þ t ý r m Juvenile Mystheni Grvis: A Report of Three Cses nd Literture Review l n i j ri O O i g in Jüvenil Miysteni Grvis: Üç Olgu Sunumu ve Litertürün Gözden Geçirilmesi h c r s Re l Jüvenil Miysteni

Detaylı

Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması 2015-2016 Güz Dönemi

Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması 2015-2016 Güz Dönemi Andolu Üniversitesi Mühendislik Fkültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Plnlmsı 2015-2016 Güz Dönemi 2 Tesis (fcility) Tesis : Belli bir iş için kurulmuş ypı Tesis etmek :

Detaylı

rus[i L)'nın kimyasal savaı metotları üzerinde aralllrmalar

rus[i L)'nın kimyasal savaı metotları üzerinde aralllrmalar Türk. bitki kor. derg (1935), 9 : 247-253 ISSN 0254-5454 EgeBölgesi turuntoillerinde zrr ypn Knlı blsır ([ eropistes rus[i L)'nın kimysl svı metotlrı üzerinde rlllrmlr E. Pervin ÖNDER* Orhn ULU* Aydın

Detaylı

T.C.. VALİLİĞİ.. OKULU/LİSESİ

T.C.. VALİLİĞİ.. OKULU/LİSESİ T.C.. VALİLİĞİ.. OKULU/LİSESİ../. EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİNİN Adı Soydı Sınıfı No Eğitimde fed edilecek fert yoktur. Mustf Keml ATATÜRK T.C... VALİLİĞİ/KAYMAKAMLIĞI Milli Eğitim Müdürlüğü. OKULU/LİSESİ

Detaylı