ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI 2013 YILI PERFORMANS DEĞERLENDİRME RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009-2013 STRATEJİK PLANI 2013 YILI PERFORMANS DEĞERLENDİRME RAPORU"

Transkript

1 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI 2013 YILI PERFORMANS DEĞERLENDİRME RAPORU

2 Stratejik Plan ve Risk Yönetim i STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

3 İçindekiler GENEL MÜDÜR SUNUŞU... 3 MİSYON, VİZYON VE İLKELER GENEL DEĞERLENDİRME Hukuki Durum ve Faaliyet Alanı Rezerv Durumu ve Üretim Yerleri Göstergeleri Uzun Vadeli Hedefler STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER YILI HEDEF VE PERFORMANS DEĞERLENDİRME PERFORMANS DEĞERLENDİRME TABLOSU ı Değerlendirme Raporu 2

4 GENEL MÜDÜR SUNUŞU Dr. Orhan YILMAZ Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı 1935 yılında ülkemiz madenlerini (kömür, demir-çelik, alüminyum, bakır, krom, gümüş vs.) ekonomiye kazandırmak amacıyla Etibank adı ile kurulan Genel Müdürlüğümüz, 2005 yılından itibaren sektöründe dünya liderliğine ulaşmıştır. Kuruluşundan günümüze kadar kendisine verilen madencilik, metalürji, kimya, enerji bankacılık sektöründe faaliyetler sürdüren Eti Maden; bankacılık ve sigorta gibi hizmet sektöründen, bakır, alüminyum, gümüş, krom gibi madencilik ve metalürji alanlarından çekildikten sonra ağırlıklı olarak bor sektöründe yoğunlaşmıştır. Stratejik yönetimi ilke edinmiş olan kuruluşumuz, gelecek vizyonu doğrultusunda Büyüme, Rekabet, Kurumsal Gelişim ve Çevre ana eksenleri üzerine kurulu dönemi stratejik planının uygulamaya konulmasıyla; 2000 li yıllardan itibaren söz konusu alanlardaki yükselen değerini daha büyük ivmeyle perçinleyerek hayata geçirmiştir. Kuruluşumuz 2002 yılında 436 bin ton olan toplam üretimini son on yılda 4 kat arttırarak 2013 yılında 1,8 milyon tona çıkarmıştır yılı satışlarından 779 milyon TL kar elde etmiştir. Kâr, son on yılda 26 kat artmıştır. Eti Maden in satışlarından elde ettiği gelir ve karın yaklaşık % 97 lik kısmı ihracat yoluyla gerçekleştirilmektedir. Hazine ye ödenen temettü 2004 yılında 73 milyon TL iken yaklaşık 6 kat artarak 2013 yılında 409 milyon TL ye yükselmiştir. Son on yılda Hazineye 2,3 milyar TL temettü ödenmiştir. Kuruluşumuz bir yandan yapmış olduğu yatırımlarla ülkemizde sermaye birikimine ve istihdama önemli katkılarda bulunmakta, diğer yandan önemli döviz girdisi sağlayarak dış ödemelerde ülkemize önemli katkılar sağlamaktadır. Eti Maden, İstanbul Sanayi Odasının (İSO) "Türkiye nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2012 yılı araştırmasında 779 milyon TL kârıyla beşinci sırada yer almıştır. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) in yapmış olduğu, 2012 yılı Türkiye nin En Büyük 1000 İhracatçı Firma sıralamasında; ihracatta 15. sırada, karlılıkta ise 3. sırada yer almıştır. Eti Maden üretiminde ithal girdi kullanımı çok sınırlı miktarda olduğundan Türkiye nin en büyük net ihracatçısı konumundadır dönemini kapsayan stratejik planın 2013 yılı hedef ve gerçekleşmelerini içeren 2013 ı Değerlendirme Raporu çalışmaları tamamlanmıştır. Değerlendirme Raporu nun hazırlanmasında emeği geçen tüm çalışanlarımıza teşekkür eder, faaliyetlerimizin geleceğe umutla bakmamıza katkı sağlamasını dilerim ı Değerlendirme Raporu 3

5 MİSYON, VİZYON VE İLKELER MİSYON Bor zenginliğimizi sürdürülebilir kalkınma modeli çerçevesinde değerlendirip, bor ürünlerine dönüştürerek tüm insanlığın hizmetine sunmak ve ülke refahına katkıda bulunmaktır. VİZYON Geleneksel bor ürünleri piyasasında istikrarlı büyümesini sürdüren, ayrıcalık yaratacak yeni bor ürünlerinin geliştirilmesinde öncü rolü üstlenen ve ülkemizi dünya bor sektörünün bilgi ve teknoloji havzası haline getirerek bor kaynaklarından maksimum katma değer yaratan kuruluş olmak İLKELER Güvenilirlik: Müşteriler nezdinde ticari etik kurallarına uygun davranış sergilemek. Müşteri Odaklılık: Müşteri beklentilerine uygun, kaliteli ve esnek ürün tedariki sağlamak. Takım Ruhu: Kurumsal sinerjiyi harekete geçirici iş yapma kültürüne sahip olmak. Adaptasyon: Küreselleşme ve hızlı değişim nedeniyle çevresel ve teknolojik yeniliklere zamanında uyum sağlamak. Cesaret: Bor zenginliğimizi ekonomiye kazandırıcı yeniliklere ve gelişime açık olmak. Sosyal Sorumluluk: Yerel halka ve çevreye duyarlı faaliyetlerde bulunmak ı Değerlendirme Raporu 4

6 1. GENEL DEĞERLENDİRME 1.1. Hukuki Durum ve Faaliyet Alanı 1935 yılında ülkemiz madenlerini (kömür, demir-çelik, alüminyum, bakır, krom, gümüş vs.) ekonomiye kazandırmak amacıyla Etibank adı ile kurulan kuruluş, 1998 yılının başında Eti Holding A.Ş. adıyla yapılandırılmış, bugün itibarıyla olarak anılan 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile özel hukuk hükümlerine tabi olan bir İktisadi Devlet Teşekkülüdür sayılı Kanuna göre bor madenlerinin üretilmesi, işletilmesi ve pazarlanması faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. Eti Maden; faaliyetlerini Kanun, Bakanlar Kurulu Kararları, İlgili Yönetmelik ve Genelgeler kapsamında yasal mevzuat çerçevesinde yürütmektedir. Kurumsal karar alma ve yürütme süreçleri 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) hükümlerine, ihale işlemleri 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa, personel işleri ise 399 sayılı KHK ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre yapılmaktadır. Kuruluşumuz planlama, örgütleme, koordinasyon, yürütme ve kontrol fonksiyonlarından oluşan yönetimin her sürecinde hiyerarşik kademelenme ve güç mesafesi yalın bir organizasyon yapısıyla şekillendirilmiş, karar almayı gerekli kılan aşamalarda yetkilendirme yoluyla işlemlerin en kısa süre içerisinde yerine getirilmesi esas alınmıştır. Kuruluşundan günümüze kadar kendisine verilen Madencilik Sektöründe Öncü misyonu doğrultusunda, ülkenin madencilik altyapısının kurulmasında çok önemli roller üstlenerek ekonomiye önemli katkılar yapmıştır. Ancak, özellikle 2000 li yıllardan sonra, Eti Maden bor kimyasalları üretimine ağırlık vererek, bir anlamda kimya kuruluşu hüviyeti kazanmıştır. Eti Maden, sürdürülebilir bir yönetim anlayışı çerçevesinde; Entegre Yönetim Sisteminin (Kalite Yönetim, Çevre Yönetim, İş Sağlığı ve Güveliği, Enerji Yönetim Sistemleri) ile TS-EN ISO/IEC Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Akreditasyonu ve ISO Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemlerinin kurulmasını sağlayarak, standardizasyon sağlamıştır Rezerv Durumu ve Üretim Yerleri Dünyadaki önemli bor yatakları Türkiye, Rusya ve A.B.D de olup Türkiye yaklaşık 3 milyar ton rezerv ile %73,5 lik paya sahiptir. Eti Maden, ülkemizde yaygın olarak bulunan 3 adet (Tinkal, Kolemanit ve Üleksit) bor mineralini Eskişehir/Kırka, Kütahya/Emet, Balıkesir/Bigadiç-Bandırma merkezli 4 adet Bor İşletme Müdürlüğünde kurulu bor tesislerinde işleyerek bor kimyasalı olarak dünya pazarlarına sunmaktadır Göstergeleri Kapasite ve Üretim: Eti Maden in bor kimyasalları ve eşdeğer ürün üretim kurulu kapasitesi 2000 yılında 570 bin ton, Stratejik Plan uygulama dönemi başlangıcında (2009) bin ton iken 2013 yılında bin tona ulaşmıştır. lık bor kimyasalları ve eşdeğer ürün üretimi ise 2000 yılında 435 bin ton, 2009 yılında bin ton iken, 2013 yılında bin ton a yükselmiştir yılında ise bin ton bor kimyasalları üretimi programlanmıştır. Şekil1 de, Kuruluşumuzun yılları arası gerçekleşen ve 2014 yılı için programlanan bor kimyasalları ve eşdeğeri ürün üretim miktarları ve kurulu kapasiteleri verilmektedir ı Değerlendirme Raporu 5

7 MİLYON ABD $ BİN TON Üretim Kurulu Kapasite P Şekil 1: Bor Kimyasalları ve Eşdeğeri Ürün Üretim Miktarı ve Kapasite Satış & Pazar Payı: Eti Maden in 2000 yılında 233 milyon ABD $ toplam satış geliri; Stratejik plan döneminde, 452 milyon ABD $ dan 2013 yılında 829 milyon ABD $ ına yükselmiştir yılı için orta vadeli program da ( ) 886 milyon ABD $ olarak ifade edilen satış hasılatı, sektördeki talep başta olmak üzere güncel gelişmeler ışığında milyon ABD $ olarak revize edillmiştir. Eti Maden in satış gelirlerinin %97 si yurt dışı satışlardan, %3 ü yurt içi satışlardan elde edilmiştir P Şekil 2: Satış Geliri Eti Maden 2000 yılında %31 olan Pazar payını arttırarak 2005 yılından itibaren Dünya Bor Sektörünün Lideri konumuna gelmiştir. Stratejik Plan döneminde pazar payını %37 den %47 seviyesine yükseltmiştir ı Değerlendirme Raporu 6

8 Milyon ABD $ TEDARİKÇİ * ETİ MADEN %31 %36 Dünya Lideri %42 Dünya Lideri %47 Dünya Lideri RİO TİNTO DİĞERLERİ (Rusya, Güney Amerika ve Çin) Bilgiler geçicidir. Şekil 3: Kuruluşumuzun lara Göre Pazar Payı Değişimi Brüt Kar & Temettü: 2004 yılında 17 milyon dolar (24 milyon TL) olan brüt kar 2013 yılında 430 milyon dolar (842 milyon TL) gerçekleşmiştir yılında 51 milyon dolar (73 milyon TL) olan Hazineye ödenen temettü 2012 yılında 316 milyon $, 2013 ında ise sermaye artırımından dolayı 135 milyon $ yedek akçe ayrılmasına bağlı olarak 210 milyon dolar (409 milyon TL) gerçekleşmiştir. Kuruluşumuzun üretim maliyetlerinin büyük bölümü TL iken, hâsılatı büyük oranda döviz bazlıdır. 600 Hazineye Ödenen Temettü Brüt Kar (Bağlı Ortaklık Kar Payı Dahil) (*) 2014P Şekil 4: Brüt Kar ve Hazineye Ödenen Temettü (Hazineye ödenen temettü, stopajlı temettü şeklidir.) (*) 2013 ında sermaye artırımından dolayı 135 milyon ABD $ yedek akçe ayrılmıştır. Hazineye ödenen temettü düşük gerçekleşmiştir ı Değerlendirme Raporu 7

9 İnsan Kaynağı: Teşekkülümüzde mevzuatın imkan verdiği ölçüde kaynak planlaması yapılarak, personelin optimum değerlendirilmesi sağlanmış, bunun sonucu olarak 2000 li yıllara göre personel sayısı azalmasına rağmen, üretim, satış ve verimlilikte artış sağlanmıştır. Eti Maden de 2013 Aralık ayı sonu itibariyle; kadrolu çalışan sayısı si işçi olmak üzere toplam kişidir. Yatırım: Eti Maden, son yıllarda uyguladığı yatırım stratejisi ile pazarda oluşacak fırsatları değerlendirebilmek için, yeni ve modern teknoloji ile büyük ölçekli yatırımlar yaparak pazarda üretim-satış lideri olmayı başarmıştır. Diğer yandan, Teşekkülümüz sadece üretime odaklı yatırımlar gerçekleştirmeyip, aynı zamanda mevcut sistemin iyileştirilmesi, altyapı çalışmalarına yönelik modernizasyon, kapasite artırımı, kalite ve randıman artırma, çevre yatırımı gibi diğer pek çok alanda yatırım yapmaktadır. Madencilik ve İmalat/Kimya sanayi sektörlerinde yatırım faaliyetlerini sürdüren Eti Maden 2013 ı Yatırım Programı ödeneği 305 milyon TL olup 208,6 milyon TL yatırım harcaması yapılmıştır yılı sonunda montaj çalışmaları tamamlanan ve devreye alma çalışmaları devam eden önemli projelerimizden olan ton/yıl kapasiteli Emet Çok Amaçlı Borik Asit Tesisi projesi ile 31 kişiye istihdam oluşturulacaktır. Ayrıca, Gölet Seddelerinin Yükseltilmesi, Konsantratör ve Öğütme (Homojenlendirme Ünitesi) ve t/y kapasiteli Susuz Boraks Kapasite arttırımı 2013 yılında tamamlanan önemli projelerdir. Kuruluşumuzun Türk ekonomisindeki Yeri Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM): TİM in yapmış olduğu, 2012 yılı Türkiye nin En Büyük 1000 İhracatçı Firma sıralamasında; ihracatta 15.sırada, karlılıkta ise 3.sırada yer almıştır. Ayrıca, 2011 ve 2012 yıllarında Kamu kuruluşları arasında ihracatta 1.sırada bulunmaktadır. Eti Maden üretiminde ithal girdi kullanımı çok sınırlı miktarda olduğundan Türkiye nin en büyük net ihracatçısı konumundadır. İstanbul Sanayi Odası (İSO): İSO tarafından yapılan "Türkiye nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2012 yılı araştırmasında 779 milyon TL kârıyla beşinci sırada yer almıştır. FORTUNE 500: Türkiye nin en büyük 500 şirketinin sıralandığı FORTUNE 500 Türkiye listesinde 2010 yılında 83., 2011 yılında 72.sırada olan Eti Maden 2012 yılında 69. Sıraya yükselmiştir Uzun Vadeli Hedefler Kuruluşumuz 2013 yılında bin ton olan bor kimyasalları ve eşdeğeri üretim kapasitesini Cumhuriyetimizin yüzüncü kuruluş yılı olan 2023 yılında 5,5 milyon tona çıkarmayı hedeflemektedir yılı satış geliri hedefi ise yaklaşık 2,5 milyar ABD $ olarak belirlenmiştir. 2. STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER yıllarını kapsayan Stratejik Planımız Büyüme, Rekabet, Kurumsal Gelişim ve Çevre olarak 4 ana tematik eksen üzerine kurulmuştur ı Değerlendirme Raporu 8

10 Stratejik Amaç 1 Üretim kapasitesini artırmak Stratejik Amaç 2 Pazar payını artırmak Stratejik Amaç 3 Bor pazarını büyüten kuruluş olmak Stratejik Amaç 4 Ülkemizde Özel Bor Kimyasalları Sanayinin Kurulması Ve Bora Dayalı Sanayinin Geliştirilmesine Öncülük Etmek Stratejik Amaç 1 Müşteri memnuniyetine öncelik vermek Stratejik Amaç 2 Rekabet edebilir fiyat politikası için maliyet minimizasyonuna gitmek BÜYÜME Hedef 1.1: Dönem sonunda Bor kimyasalları ve eşdeğeri ürün üretim kapasitesi Bin tondan Bin tona çıkarılacaktır. Hedef 2.1: 2013 yılı sonunda pazar payımız %39 olacaktır. Hedef 2.2: Dönem sonuna kadar, Asya kıtasındaki Pazar payımız %2 artırılacaktır. Hedef 3.1: Dönem sonuna kadar kullanım alanı olabilecek iki yeni bor ürününün bulunması yönünde çalışmalar yapılacaktır. Hedef 3.2: Pazar şartları dikkate alınarak dönem sonuna kadar bir yeni kullanım alanı bulunması yönünde çalışmalar yapılacaktır. Hedef 4.1: Özel bor kimyasalları sanayinin ülkemizde kurulması yönünde bir adım olarak 2013 yılı sonuna kadar üç ayrı özel bor kimyasalı üretimi gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır. REKABET Hedef 1.1: Müşterilerin memnuniyet düzeyi oranı 2013 yılı sonuna kadar 5 puan (%70 den %75 e) artırılacaktır. Hedef 1.2: Merkez laboratuvarımıza uluslararası nitelik kazandırılması amacıyla 2010 yılı sonunda ISO Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Akreditasyonu Belgesi alınacaktır. Hedef 2.1: 2013 yılı sonuna kadar teknolojik randımanlarda %5 iyileştirme yapılacaktır. Hedef 2.2: Dönem sonuna kadar kaliteden ödün vermeden birim enerji sarfiyatları %10 azaltılacaktır. Stratejik Amaç 3 Pazarlama ve dağıtım ağını güçlendirmek Hedef 3.1: Dönem sonuna kadar pazarlama ve dağıtım ağının yetersiz olduğu bölgelerde ağın oluşturulması, zayıf olan bölgelerde ise geliştirilmesi için gereken alt yapı çalışmaları yapılacaktır. Hedef 3.2: Üretim ve kapasite artışına paralel olarak limanlardaki depolama kabiliyetini artırmak amacıyla 2010 yılı sonuna kadar liman yükleme tesisi modernizasyonu tamamlanacaktır ı Değerlendirme Raporu 9

11 Stratejik Amaç 1 İnsan kaynağı ve örgütsel kapasiteyi geliştirmek Stratejik Amaç 2 Kurum kültürünün gelişimini ve sürekliliğini sağlamak Stratejik Amaç 3 Gelişen bilişim teknolojilerine uygun olarak kurumun bilişim alt yapısını güncel tutmak Stratejik Amaç 1 Kirliliğin kaynakta önlenmesini sağlamak Stratejik Amaç 2 Avrupa Birliği nezdinde Bor u savunmak KURUMSAL GELİŞİM Hedef 1.1: Kuruluşta İş Analizi çalışması başlatılarak insan kaynağı ve organizasyon yapısının mevcut durumu ortaya konulacak ve çalışma 2010 yılında tamamlanacaktır. Hedef 1.2: İş Analizi çalışması sonucunda ortaya çıkan verilerden faydalanılarak örgütsel kapasitenin geliştirilmesine ve etkin karar almaya yönelik organizasyonel yeniden yapılanma çalışmaları 2010 yılı sonunda tamamlanacaktır. Hedef 1.3: Kuruluşta 2012 yılı sonunda Yönetim Sistemi uygulamasına geçilecektir. Hedef 2.1: Kurum personelinin kurumun vizyonu, misyonu, çalışanlarına sağladığı imkan ve hizmetleri bilme ve benimseme düzeyinin ölçülmesi ve artırılmasına yönelik yöntemlerin belirlenmesi çalışmaları 2010 yılında tamamlanacaktır. Hedef 3.1: İş ve karar alma süreçlerinde etkinliğin sağlanması amacıyla 2010 yılı sonuna kadar Kuruluşumuzda elektronik Doküman Arşiv Yönetim Sistemi (DAYS) yerleştirilecektir. Hedef 3.2: 2010 yılı sonunda e-imza uygulaması başlatılacaktır. Hedef 3.3: Kurumun bilişim alt yapısının güvenliği için 2013 yılı sonunda ISO Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi belgesi alınacaktır. ÇEVRE Hedef 1.1: Dönem boyunca üretim sonucu oluşacak atıkların çevre etkilerinin bertaraf edilmesinin sürekliliği sağlanacak ve atıkların yeniden ekonomiye kazandırılması çalışmaları yapılacaktır. Hedef 1.2: İşletme Müdürlüklerinde ISO Çevre Yönetim Sistemi (ÇYS) yapısı 2013 yılı sonunda kurularak çevre faaliyetlerinin bu sistem çerçevesinde yürütülmesi sağlanacaktır. Hedef 2.1: AB nin Kategori-2 Sınıflandırma kararının yürütmesini durdurmaya ilişkin ilave bilimsel çalışma ve hukuki girişimler 2013 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır YILI HEDEF VE PERFORMANS DEĞERLENDİRME Kuruluşumuz dönemini kapsayan Stratejik Planının 2013 yılı performans hedefleri büyük ölçüde gerçekleşmiştir. Aşağıda tematik başlıklar altında temel hedeflere ilişkin değerlendirmeler yapılmıştır. Ayrıntılı açıklamalar değerlendirme tablolarının açıklama bölümünde verilmektedir ı Değerlendirme Raporu 10

12 Büyüme Stratejik planımızın ana eksenlerinden biri olan Büyüme teması altında yer alan bor kimyasalları ve eşdeğeri ürünler üretim kapasitesinin artırılmasına ilişkin hedefimiz 2013 yılı sonu itibariyle %98 oranında başarıyla gerçekleştirilerek, bin ton bor kimyasalları üretim kapasitesine çıkarılmıştır. Plan dönemi başlangıcında 50 bin ton/yıl kapasiteli Bandırma Boraks çözeltisinde borik asit ve sodyum sülfat üretimi etüt projesi başlanılmış, etüt proje çalışmasının olumlu sonuçlanacağından hareketle, Stratejik plan döneminde tamamlanması öngörülmüştür. Ancak, etüt çalışmalarındaki bulgular projenin çalışmasına devam edilmesini, tesis yapımının ileriki dönemde yeniden değerlendirilmesi sonucunu göstermiştir. Bu nedenle, Bandırma Borik Asit ve Sodyum Sülfat Tesisi Yatırım Programına alınmamıştır. Yine, diğer bir başlık olan Pazar payı hedefi olan %39 aşılarak, %47 mertebesine ulaşmıştır. Diğer yandan pazarın büyütülmesi amacına dönük faaliyetler kapsamında yeni ürün ve yeni kullanım alanları bulunması yönünde yoğun Ar-Ge ve Teknolojik çalışmalar yapılmaktadır. Teşekkülümüz özel bor kimyasalları üretimine dönük olarak Çinko Borat üretim tesisinin ihale süreci devam etmektedir. Rekabet Çağdaş işletmecilik anlayışında müşteri odaklı çalışma esastır. Bu anlayışla hareket eden Kuruluşumuz, müşteri beklenti ve şikayetlerini ölçmeye dönük her yıl düzenli olarak anket uygulaması yapmaktadır. Öncelikle müşteri portföyümüzde yer alan büyük firmalar olmak üzere yapılan çalışmada bilimsel anket teknikleri uygulanarak müşterilerimizden geri bildirim alınmaktadır. Anket sonuçları 100 üzerinden planlandırılmakta olup 70 baz puan olarak alınmaktadır yılı anket sonuçları, müşteri memnuniyet düzeyinde önemli bir ilerleme sağlandığını göstermektedir. Dönem içinde bu oranın üstünde gerçekleşme olmuştur, ancak 2013 yılı sonunda, müşteri şikayetlerinde azalma olmasına rağmen memnuniyet düzeyi %74,2 dolayısıyla başarı oranı %84 olarak gerçekleşmiştir. Teknolojik randıman ve birim enerji tüketimleri hedeflerinde ilgili tablolarda detayı açıklandığı üzere beklenen iyileşme sağlanamamıştır. Genel Müdürlüğümüzce, bu hususlara ilişkin çalışmalar sürdürülmektedir. Kurumsal Gelişim Kuruluşumuzun başarı serüveninin ardında, doğru İnsan kaynakları politikası uygulamaları ve çalışanlara verilen değerin önemi büyüktür. Bu anlamda Kuruluşumuz, çalışanlarına kişisel gelişim ve mesleki eğitimleri düzenli olarak sağlamaktadır. Kuruluşumuzun, yeniden yapılandırma sürecinde öncelikle uzman bir kuruluşa iş analizi çalışmaları yaptırılmıştır. Bu kapsamda, performans yönetim sistemi ve kurum kültürü konularında mevcut durum analizi yapılarak güçlü ve zayıf yönler ortaya konulmuştur. Çalışmalar çerçevesinde performans yönetim sistemi alt yapısı oluşturularak bir yazılım üzerinden performans ölçümü deneme çalışmaları yapılmıştır. Stratejik Planının, Kurumsal Gelişim temasında öngörülen hedefler süresi içinde gerçekleşmiştir. Kurumsal risk yönetim, kontrol ve yönetişim süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek amacına yönelik sistemli ve disiplinli bir yaklaşım olan İç Kontrol Sistemi kapsamında çalışmalara ağırlık verilmiştir. İç Kontrol Sistemi denetimi, yönetimin performansa dayanan ve geçmişe değil, daha çok geleceğe yönelik açılım yapabilen rehberlik edecek bir anlayışta olmasını öngörmektedir. Kamuda İç denetim mevzuatı çerçevesinde, İç Denetim Dairesi Başkanlığı kurulması ve kurum iç denetçi belirleme ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır ı Değerlendirme Raporu 11

13 İlgili kuruluşu bulunduğumuz, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakanlık stratejik planı ile bağlı, İlgili ve ilişkili kuruluşlarının stratejik planlarının koordinasyonun sağlanabilmesini teminen tüm kuruluşların stratejik plan dönemlerinin uyumlaştırılmasını ( Dönemi) talimatlandırmıştır. İlgili mevzuatlar çerçevesinde yıllarını kapsayan stratejik planın hazırlamak üzere danışmanlık hizmeti alımı yapılmış olup, Faststrateji Dan. Pro. Ltd. Şti firması moderatörlüğünde söz konusu çalışmaların gerçekleştirilmesi amacıyla tarihinde anılan firma ile sözleşme imzalanmıştır. Proje yönetimi anlayışıyla 3 modül halinde çalışmaların yürütülmesi planlanmıştır. Modül 1 de, Kuruluşumuzun, stratejik planının hazırlanması, Modül 2 de Stratejik Planının temel alınarak Kurumsal Risk Yönetimi sisteminin kurulması Modül3 te ise Modül 1 ve Modül 2 de çalışılan Stratejik Yönetim ve Kurumsal Risk yönetim Sisteminin Entegre Yönetim sistemi ile entegre bir halde kurulması hedeflenmektedir. Teşekkülümüzün Dönemini kapsayan Stratejik Plan kapsamında kuruluşumuzda Stratejik Yönetim ve Kurumsal Risk Yönetiminin kurulmasına ilişkin çalışmalara devam edilmektedir. Diğer yandan, teknolojik ilerlemenin ülkelerin kalkınmasında belirleyici bir unsur olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Kuruluşumuz teknolojik yenilikleri yakından takip edip, uygulamaya alınmasında her zaman öncü konumunu korumuştur. Kuruluşumuzda, bilgilerin toplanması, işlenmesi, depolanması, ağlar aracılığıyla iletilmesi ve kullanıcıların hizmetine sunulmasında bilişim teknolojilerinden büyük ölçüde yararlanılmaktadır. ISO Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi çalışmaları kapsamında ilgili ve faydalanıcıların eğitim alması sağlanmıştır. Çevre Doğal kaynaklarımızın günümüz tüketicisinin ihtiyaçları yanında gelecek nesillere de yetecek şekilde yaşanılabilir bir çevre olgusu ile üretilmesi önemlidir. Kuruluşumuz da bu gerçeğin farkında olarak çevrenin ve faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak için atıkların çevre etkilerinin bertaraf edilmesine ve/veya yeniden ekonomiye kazandırılmasına yönelik çalışmalar yapmaktadır. Ayrıca, ürünün kaynaktan başlayıp nihai ürün haline gelmesine kadar her aşamada çevreye olan muhtemel zararlarının asgariye indirilmesini tarif eden ISO Çevre Yönetim Sistemi Belgesi çalışmaları 2011 yılı sonunda tüm işletmelerimizde tamamlanarak söz konusu belge alımı gerçekleşmiştir. Bunun yanı sıra, işletmelerimizdeki yürütülen faaliyetlerde iş sağlığı ve iş güvenliğine önem vererek TS belge alım çalışmaları tamamlanmıştır. nde, merkez ve işletmeleri tarafından çeşitli zamanlarda alınan TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, TS EN ISO Çevre Yönetim Sistemi, TS İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve TS ISO Enerji Yönetim Sistemi 2013 yılında merkez ve işletme teşkilatının belgelerinin tek çatı altında toplanması sağlanarak Entegre Yönetim Sistemi kurulmuştur. Diğer yandan, Sodyum boratlar ve borik asit 15 Eylül 2008 tarihinde AB nin 67/548/EEC sayılı Tehlikeli Maddelerin Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Paketlenmesi hakkındaki direktifi kapsamında üreme üzerinde toksik etkisi olan maddeler (toxic to reproduction) Kategori 2, R60-61 olarak sınıflandırılmıştır. Ancak bu karar uygulamaya konmamıştır. (Karar Direktif mertebesinde olduğundan AB üyesi devletlerde yürürlüğe girmesi için üye devlet iç hukukuna bir kanun ile aktarılması gerekiyordu. Fakat AB, kimyasal maddelerin sınıflandırılması ve etiketlenmesi mevzuatını değiştirerek CLP tüzüğü vasıtasıyla GHS e geçiş yaptığından, sodyum boratlar ve borik asitin sınıflandırılması daha sonra CLP kapsamına dahil edilmiştir) ı Değerlendirme Raporu 12

14 Sodyum boratlar ve borik asitin sınıflandırma kararının ertesinde AB, sınıflandırma ve etiketleme mevzuatını, Birleşmiş Milletler çatısı altında geliştirilen GHS (Küresel uyumlaştırma Sistemi) sistemine uyarlamış ve 1272/2008 sayılı CLP (Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures) Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Paketlenmesi ve Etiketlenmesi Tüzüğü 31 Aralık 2008 tarihinde AB Resmi gazetesinde yayımlanarak 20 Ocak 2009 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Sodyum boratlar ve borik asit ise 5 Eylül 2009 tarihinde CLP kapsamında sınıflandırılmıştır (Üremeye toksik etkili maddeler Kategori 1B, H360FD). İlgili etiketleme ve paketleme şartlarına 1 Aralık 2010 tarihi itibarıyla uyum sağlanmış olup AB ye yapılan rafine ürün ihracatımızda CLP etiketli torbalar kullanılmaktadır. Ürün SDS lerimiz (Güvenlik Bilgi Formları) de REACH mevzuatına uyumlu şekilde güncellenmiştir. Kurumumuz Lüksemburg da yerleşik yurtdışı temsilcisi Etimine SA vasıtasıyla, sodyum boratlar ve borik asitin, AB nin 67/548/EEC sayılı direktifinin 30. ATP si kapsamında üremeye toksik etkili maddeler Kategori 2 olarak sınıflandırılması kararını AB Birinci Derece mahkemesinde (EU Court of First Instance) dava etmiştir (5 Aralık 2008). Ürünlerimizin CLP kapsamında sınıflandırılmasının ardından bu karar da mevcut davaya ilave edilmiş ve hem 30.ATP nin (67/548/EEC eki) hem de 1.ATP nin (CLP eki) kısmi iptali için dava genişletilmiştir (26 Kasım 2009). Bu dava 7 Eylül 2010 da AB Genel Mahkemesi tarafından reddedilmiştir. Avrupa Birliği 1 Haziran 2007 den itibaren yürürlüğe giren REACH (Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, Yetkilendirilmesi ve Kısıtlanması) sistemi ile AB ye ithal edilen veya AB de üretilen 1 tondan fazla bütün kimyasal maddelerin kayıt altına alınmasını zorunlu hale getirmiştir. Ürünlerimiz, AB pazarına yılda 10 tondan fazla miktarlarda satıldığı için REACH kapsamında ürün kaydı için Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi yapılması gerekmiştir. Kurumumuz üyesi olduğu EBA (Avrupa Bor Birliği) vasıtasıyla Bor maddeleri-reach Konsorsiyumu na dahil olmuş ve Konsorsiyum lideri olarak rafine bor ürünlerimiz için Kimyasal Güvenlik Raporunun oluşturulması çalışmalarında yer almıştır. Kurumumuz adına yetkili temsilcisi, Etimine SA kayıt yükümlüsü olarak 7 Ekim 2010 da söz konusu ürünlerin bireysel kayıt işlemini tamamlamış ve AKA dan kayıt numaralarını almıştır Söz konusu ürünlerimizin (AB mevzuatında madde olarak geçmektedir) - henüz kesinleşmiş olmamakla birlikte kullanım alanı bazında yetkilendirmeye tabi ürünler listesinde yer almaları söz konusudur. Halihazırda sodyum boratlar ve borik asit 18 Haziran 2010 tarihi itibarıyla REACH in Ek.15 (SVHC listesi) listesine dahil edilmiştir. (Ek. 15 listesi Ek.14 listesi için aday maddeler listesidir. Ek.14 listesi ise yetkilendirmeye tabi maddeler listesidir.) Ürünlerimizin REACH in Ek. 14 listesine dahil edilmesi durumunda bu maddelerin AB sanayisinde kullanılmaya devam edebilmesi için yetki alınması gerekecektir. Bu kapsamda kullanım izni alabilmek için AKA ya yetki başvurusu yapılması da gerekecektir. Almanya ve Danimarka nın borik asit ve susuz borun (buna boraks dekahidrat ve boraks pentahidrat da dahildir) EK.15 listesine alınması için Avrupa Kimyasallar Bürosu na (ECHA) dosya teslim etmesinin ardından EBA koordinasyonunda yapılan girişimlerle AB de yerleşik bor tüketicisi olan sanayi temsilcilerinin ECHA ya borların EK.15 listesine alınmaması için yorum yazıları göndermeleri sağlanmıştır. Bunun dışında EBA ve Prof Dr. Hermann Bolt da borların sanayide kullanımının insan sağlığına olumsuz etkisinin olmadığını belirten yazılar yazmışlar ve ECHA ya göndermişlerdir. Borik asit ve susuz borun 18 Ağustos 2010 da REACH Ek.15 ine dahil edilmesi kararının iptali için AB Genel Mahkemesine dava müracaatı yapılmıştır. 14 Aralık 2010 tarihinde AB 2013 ı Değerlendirme Raporu 13

15 Komisyonu davaya müdahil olmak için müracaat etmiş ve 14 Ocak 2011 de resmen taraf olmuştur. Dava 27/09/2011 tarihinde lack of direct concern kararı ile reddedilmiştir. Hukuki mücadele yanında AB kararına esas tezin gerçeği yansıtmadığını ispatlamak ve kararın tekrar değerlendirilmesini sağlamak için 15 Eylül 2008 tarihinde Teşekkülümüz ve BOREN işbirliği ile borların insan üremesi üzerinde olumsuz bir etkisinin olup olmadığını araştırmak üzere başlatılan bilimsel proje çalışması 2010 yılı içinde tamamlanmış olup proje neticeleri borların insan üremesi üzerinde olumsuz bir etkisinin olmadığını göstermiştir. Bu çalışmadan 5 adet yayın yapılmış olup ilk 2 makale Archives of Toxicology, 3. makale Journal of Toxicology and Environmental Health 4. ve 5. makaleler ise Journal of Trace Elements in Medicine and Biology adlı uluslararası bilim dergilerinde yayımlanmıştır. Proje neticeleri borların sınıflandırmasının yeniden gözden geçirilmesi amacıyla hazırlanan ve AB üyesi bir devlet aracılığıyla AKA ya (Avrupa Kimyasallar Ajansı; ECHA) gönderilmesi planlanan CLH dossier for Boric Acid (Borik Asitin Sınıflandırmasının Gözden Geçirilmesi Dosyası) dosyasında yer almaktadır. REACH tüzüğüne göre sınıflandırma ile ilgili dosyaların AKA ya teslim edilmesi ancak AB üyesi bir devlet aracılığıyla olabilmektedir. Bu kapsamda Avrupa Bor Birliği (EBA) koordinasyonunda birçok üye devlet ile görüşülmüştür. Bu ülkelerden Polonya Borik Asitin Sınıflandırmasının Gözden Geçirilmesi Dosyası nın AKA ya teslim edilmesi konusuyla ilgilenmiş, 9 Kasım 2011 tarihinde AKA ya bor maddeleri için sınıflandırma dosyası vermek isteğini bildirmiş ve 9-10 Ekim 2012 de Polonya da, Polonya Yetkili Makamları ile borik asitin CLH dosyasının toksikolojik değerlendirmesinin yapıldığı bir çalıştay düzenlemiştir. Çalıştaya Bandırma Bor ve Asit Fabrikalarında yürütülen borun insan üreme sağlığı üzerine etkileri konulu proje yürütücüleri Prof.Dr. Nurşen Başaran ve Prof.Dr.Yalçın Duydu da katılarak yaptıkları sunumlarda proje neticelerinin borun insan üremesi üzerinde olumsuz etkisi olduğuna dair bir veri ortaya koymadığını katılımcılara verilerle göstermişlerdir. Çalıştaya Eti Maden dışında EBA üyesi bor üreticileri ve AB ithalatçıları ile bor ürünlerini sanayide kullanan sanayi temsilcileri; bor konusunda çalışmalar yapmış ve yapmakta olan bilim insanları ve toksikologlar katılmıştır. Ayrıca AKA ve AB Komisyonundan da temsilciler yer almıştır. Sunumlar ve tartışmalarla bor toksikolojisi bütün detaylarıyla tartışılmıştır. 19 Aralık 2012 de Polonya borik asitin sınıflandırmasının gözden geçirilmesi amacıyla hazırlanan dosyayı AKA ya sunmuştur. AKA Risk Değerlendirme Komitesi (RAC) 13 Mart 2014 te yaptığı toplantıda Polonya nın sunduğu dosyayı desteklememiş ve borik asitin sınıflandırmasının değişmemesi (Kategori 1B H360FD) yönünde karar vermiştir ı Değerlendirme Raporu 14

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM... 1 Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar, Teşekkül Organizasyon Yapısı... 1 Amaç ve kapsam... 1 Dayanak...

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2012

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2012 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2012 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 1 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 2 Genel Müdürün Mesajı 3 ŞİRKET PROFİLİ 5 Ak-Kim e Bakış 5 Ak-Kim in Kısa Tarihi 6 Markalar ve Ürünler 8 Operasyonel

Detaylı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı

BORSA DIŞI ŞİRKETLER İÇİN FİNANSAL OLMAYAN RAPORLAMA STANDARTLARI: YOİKK 2011

BORSA DIŞI ŞİRKETLER İÇİN FİNANSAL OLMAYAN RAPORLAMA STANDARTLARI: YOİKK 2011 BORSA DIŞI ŞİRKETLER İÇİN FİNANSAL OLMAYAN RAPORLAMA STANDARTLARI: Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Tavsiye Edilen Taslak Format * YOİKK 2011 * Bu rapor 2010 yıl sonu gecerli olan mevzuat hükümlerine göre

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2015

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2015 TÜRK AKREDİTASYON KURUMU 2014 FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2015 2 BAKAN SUNUŞU TÜRKAK bakımından 2014 yılındaki en önemli gelişme, günden güne artan akreditasyon taleplerinin karşılanabilmesi için Kurumun ihtiyaç

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 STRATEJİK PLANI

TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 STRATEJİK PLANI TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 STRATEJİK PLANI Enerji, Sanayileşmenin ve Kalkınmanın Temel Taşıdır. İÇİNDEKİLER GİRİŞ 9 STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ 10 1. BÖLÜM - DURUM

Detaylı

SODA SANAYİİ A.Ş. İçindekiler 2013 FAALİYET RAPORU

SODA SANAYİİ A.Ş. İçindekiler 2013 FAALİYET RAPORU SODA SANAYİİ A.Ş. 2013 FAALİYET RAPORU İçindekiler 02 Finansal Göstergeler 04 Üretim Tesisleri 06 Yönetim Kurulu 08 Ortaklarımıza 10 2013 Yılı Faaliyetleri 14 Risk Yönetimi ve İç Kontrol Sistemi-Konsolidasyona

Detaylı

SODA SANAYİİ A.Ş. 2014 FAALİYET RAPORU

SODA SANAYİİ A.Ş. 2014 FAALİYET RAPORU SODA SANAYİİ A.Ş. 2014 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 01 KISACA SODA SANAYİİ 02 FİNANSAL GÖSTERGELER 04 SODA SANAYİİ ÜRETİM TESİSLERİ 06 YÖNETİM KURULU 07 YÖNETİCİLER 08 ORTAKLARIMIZA 1 1 2014 YILI FAALİYETLERİMİZ

Detaylı

SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI

SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI Faaliyet Raporu 2014 Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir. 2 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 3 TABLO ŞEKİL VE GRAFİKLER 4 TABLOLAR 4 ŞEKİLLER 4 GRAFİKLER 4 KISALTMALAR 5 BAKAN

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2013 İÇİNDEKİLER 3 RAPOR HAKKINDA 11 AKSA HAKKINDA 20 YÖNETİŞİM 36 SÜRDÜRÜLEBİLİR OPERASYONLAR 53 ÇEVRE 67 İNSAN KAYNAKLARI 87 TOPLUM 93 PERFORMANS TABLOLARI 101 GRI GÖSTERGELERİ

Detaylı

STRATEJİK PLAN T.C. BAŞBAKANLIK. Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ISBN 978-975-19-4503-7

STRATEJİK PLAN T.C. BAŞBAKANLIK. Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ISBN 978-975-19-4503-7 T.C. BAŞBAKANLIK Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ISBN 978-975-19-4503-7 Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Yayın ve Temsil Dairesi Başkanlığı Yayın ve Basım Şube Müdürlüğü ANKARA-2009 DPT YAYINLARI

Detaylı

Geçmişten aldığımız güç ve güvenle geleceğe koşuyoruz

Geçmişten aldığımız güç ve güvenle geleceğe koşuyoruz Geçmişten aldığımız güç ve güvenle geleceğe koşuyoruz 2011 FAALİYET RAPORU İçindekiler GENEL BİLGİLER 4 Kısaca Takasbank 6 Vizyon, Misyon ve Kurumsal Değerler 9 Özet Finansal Bilgiler 9 2011 Yılı İçinde

Detaylı

İSKENDERUN DEMİR ve ÇELİK A.Ş 2011 FAALİYET RAPORU

İSKENDERUN DEMİR ve ÇELİK A.Ş 2011 FAALİYET RAPORU İSKENDERUN DEMİR ve ÇELİK A.Ş 2011 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 3 Şirket Profili 5 Göstergeler 6 Kilometre Taşları 8 Yönetimin Mesajı 10 Yönetim Kurulu 11 Üst Yönetim 14 Çelik Sektöründeki Gelişmeler

Detaylı

03.03.2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU

03.03.2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU 03.03.2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I- GENEL BİLGİLER... 5 A- Misyon ve Vizyon... 5 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 5 C- İdareye İlişkin Bilgiler...

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI (2006-2010) NİHAİ DEĞERLENDİRME RAPORU KASIM 2011 BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI (2006-2010) NİHAİ DEĞERLENDİRME RAPORU KASIM 2011 BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI (2006-2010) NİHAİ DEĞERLENDİRME RAPORU KASIM 2011 BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI (2006-2010) NİHAİ DEĞERLENDİRME RAPORU

Detaylı

2006 YILI FAALİYET RAPORU

2006 YILI FAALİYET RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI 2006 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN 2007 1 BAKAN SUNUŞU Kamu kaynaklarının şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkeleri çerçevesinde

Detaylı

İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.

İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamış taslak izahname İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş. Sermaye Piyasası Kanunu nun 16. Maddesi Uyarınca Payları Halka Arz Olunmuş Sayılan Halka Açık Ortaklıkların

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü ULUSAL GERİ DÖNÜŞÜM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü ULUSAL GERİ DÖNÜŞÜM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü ULUSAL GERİ DÖNÜŞÜM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2014-2017 1 İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER LİSTESİ... 3 ÇİZELGELER LİSTESİ... 4 KISALTMALAR LİSTESİ...

Detaylı

2 PERFORMANS PROGRAMI

2 PERFORMANS PROGRAMI 2 PERFORMANS PROGRAMI 3 PERFORMANS PROGRAMI PERFORMANS PROGRAMI 2013 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 4 PERFORMANS PROGRAMI 5 PERFORMANS PROGRAMI BAKAN SUNUŞU Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca

Detaylı

2013 Faaliyet Raporu AKSA Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş.

2013 Faaliyet Raporu AKSA Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. 2013 Faaliyet Raporu İçindekiler 02 Olağan Genel Kurul Gündemi 04 Temel Göstergeler 08 2013 ün Başlıca Gelişmeleri 10 Kısaca Aksa 12 Sermaye ve Ortaklık Yapısı 14 Misyon, Vizyon ve Kurumsal Değerler 16

Detaylı

2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI YILI ÇALIŞMA PROGRAMI 01.01. 31.12. İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 1 1. GİRİŞ... 2 1.1. 2013 Yılı Mali Gerçekleşmeleri... 5 1.1.1. 2013 Mali Yılı Gelir Gerçekleşmeleri (İlk 6 ay)... 5 1.1.2. 2013 Mali Yılı Gider

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2014 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 I. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 2 I.1. PERSONEL GİDERLERİ... 3 I.2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA

Detaylı

2013 HESAP YILI. Kayıtlı Sermaye 100.000.000 TL. Çıkarılmış Sermaye 75.857.033 TL. Merkez Kocaeli

2013 HESAP YILI. Kayıtlı Sermaye 100.000.000 TL. Çıkarılmış Sermaye 75.857.033 TL. Merkez Kocaeli 2013 HESAP YILI 2013 Faaliyet Raporu Kayıtlı Sermaye 100.000.000 TL. Çıkarılmış Sermaye 75.857.033 TL. Merkez Kocaeli 24.03.2014 Pazartesi, Saat: 14:00 da G.O.S.B. İhsan Dede Cad. 700. Sokak Gebze / Kocaeli

Detaylı

Geleceğimizin temelinde. Akçansa 2007-2009 Sürdürülebilirlik Raporu

Geleceğimizin temelinde. Akçansa 2007-2009 Sürdürülebilirlik Raporu Geleceğimizin temelinde 1 Rapor Hakkında Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Akçansa), 2007-2009 dönemini kapsayan ekonomik, çevresel ve sosyal performansını, 100. yılını kutlayan Türkiye çimento sektöründe

Detaylı

EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret

Detaylı

2013-2017 STRATEJİK PLANI

2013-2017 STRATEJİK PLANI 2013-2017 STRATEJİK PLANI Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA ÇALIŞMADAN, YORULMADAN, ÖĞRENMEDEN, RAHAT YAŞAMA YOLLARINI ARAMAYI İHTİYAT HALİNE GETİRMİŞ MİLLETLER, EVVELA

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DEVLET MALZEME OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2013 YILI DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DEVLET MALZEME OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2013 YILI DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DEVLET MALZEME OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2013 YILI DENETĠM RAPORU Bu rapor; 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde

Detaylı

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER LİSTESİ... 4 TABLOLAR LİSTESİ... 5 KISALTMALAR LİSTESİ... 6 1. GİRİŞ... 7 2. YÖNETİCİ ÖZETİ...

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER LİSTESİ... 4 TABLOLAR LİSTESİ... 5 KISALTMALAR LİSTESİ... 6 1. GİRİŞ... 7 2. YÖNETİCİ ÖZETİ... İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER LİSTESİ... 4 TABLOLAR LİSTESİ... 5 KISALTMALAR LİSTESİ... 6 1. GİRİŞ... 7 2. YÖNETİCİ ÖZETİ... 8 3. MEVCUT DURUM... 9 3.1. Ülkemizde Otomotiv Sektörünün Gelişimi...

Detaylı

2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI PERFORMANS PROGRAMI 2015 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 2 PERFORMANS PROGRAMI 2015 PERFORMANS PROGRAMI 2015 3 BAKAN SUNUŞU AK Parti Hükümetleri döneminde uyguladığımız

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 31 Mart 2014 YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 1960 DAN BUGÜNE: AKSİGORTA DA SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜMENİN KİLOMETRE TAŞLARI İlk poliçe 1961 yılında Aksigorta çalışanları tarafından ilk poliçe hazırlanmıştır.

Detaylı