ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI 2013 YILI PERFORMANS DEĞERLENDİRME RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009-2013 STRATEJİK PLANI 2013 YILI PERFORMANS DEĞERLENDİRME RAPORU"

Transkript

1 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI 2013 YILI PERFORMANS DEĞERLENDİRME RAPORU

2 Stratejik Plan ve Risk Yönetim i STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

3 İçindekiler GENEL MÜDÜR SUNUŞU... 3 MİSYON, VİZYON VE İLKELER GENEL DEĞERLENDİRME Hukuki Durum ve Faaliyet Alanı Rezerv Durumu ve Üretim Yerleri Göstergeleri Uzun Vadeli Hedefler STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER YILI HEDEF VE PERFORMANS DEĞERLENDİRME PERFORMANS DEĞERLENDİRME TABLOSU ı Değerlendirme Raporu 2

4 GENEL MÜDÜR SUNUŞU Dr. Orhan YILMAZ Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı 1935 yılında ülkemiz madenlerini (kömür, demir-çelik, alüminyum, bakır, krom, gümüş vs.) ekonomiye kazandırmak amacıyla Etibank adı ile kurulan Genel Müdürlüğümüz, 2005 yılından itibaren sektöründe dünya liderliğine ulaşmıştır. Kuruluşundan günümüze kadar kendisine verilen madencilik, metalürji, kimya, enerji bankacılık sektöründe faaliyetler sürdüren Eti Maden; bankacılık ve sigorta gibi hizmet sektöründen, bakır, alüminyum, gümüş, krom gibi madencilik ve metalürji alanlarından çekildikten sonra ağırlıklı olarak bor sektöründe yoğunlaşmıştır. Stratejik yönetimi ilke edinmiş olan kuruluşumuz, gelecek vizyonu doğrultusunda Büyüme, Rekabet, Kurumsal Gelişim ve Çevre ana eksenleri üzerine kurulu dönemi stratejik planının uygulamaya konulmasıyla; 2000 li yıllardan itibaren söz konusu alanlardaki yükselen değerini daha büyük ivmeyle perçinleyerek hayata geçirmiştir. Kuruluşumuz 2002 yılında 436 bin ton olan toplam üretimini son on yılda 4 kat arttırarak 2013 yılında 1,8 milyon tona çıkarmıştır yılı satışlarından 779 milyon TL kar elde etmiştir. Kâr, son on yılda 26 kat artmıştır. Eti Maden in satışlarından elde ettiği gelir ve karın yaklaşık % 97 lik kısmı ihracat yoluyla gerçekleştirilmektedir. Hazine ye ödenen temettü 2004 yılında 73 milyon TL iken yaklaşık 6 kat artarak 2013 yılında 409 milyon TL ye yükselmiştir. Son on yılda Hazineye 2,3 milyar TL temettü ödenmiştir. Kuruluşumuz bir yandan yapmış olduğu yatırımlarla ülkemizde sermaye birikimine ve istihdama önemli katkılarda bulunmakta, diğer yandan önemli döviz girdisi sağlayarak dış ödemelerde ülkemize önemli katkılar sağlamaktadır. Eti Maden, İstanbul Sanayi Odasının (İSO) "Türkiye nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2012 yılı araştırmasında 779 milyon TL kârıyla beşinci sırada yer almıştır. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) in yapmış olduğu, 2012 yılı Türkiye nin En Büyük 1000 İhracatçı Firma sıralamasında; ihracatta 15. sırada, karlılıkta ise 3. sırada yer almıştır. Eti Maden üretiminde ithal girdi kullanımı çok sınırlı miktarda olduğundan Türkiye nin en büyük net ihracatçısı konumundadır dönemini kapsayan stratejik planın 2013 yılı hedef ve gerçekleşmelerini içeren 2013 ı Değerlendirme Raporu çalışmaları tamamlanmıştır. Değerlendirme Raporu nun hazırlanmasında emeği geçen tüm çalışanlarımıza teşekkür eder, faaliyetlerimizin geleceğe umutla bakmamıza katkı sağlamasını dilerim ı Değerlendirme Raporu 3

5 MİSYON, VİZYON VE İLKELER MİSYON Bor zenginliğimizi sürdürülebilir kalkınma modeli çerçevesinde değerlendirip, bor ürünlerine dönüştürerek tüm insanlığın hizmetine sunmak ve ülke refahına katkıda bulunmaktır. VİZYON Geleneksel bor ürünleri piyasasında istikrarlı büyümesini sürdüren, ayrıcalık yaratacak yeni bor ürünlerinin geliştirilmesinde öncü rolü üstlenen ve ülkemizi dünya bor sektörünün bilgi ve teknoloji havzası haline getirerek bor kaynaklarından maksimum katma değer yaratan kuruluş olmak İLKELER Güvenilirlik: Müşteriler nezdinde ticari etik kurallarına uygun davranış sergilemek. Müşteri Odaklılık: Müşteri beklentilerine uygun, kaliteli ve esnek ürün tedariki sağlamak. Takım Ruhu: Kurumsal sinerjiyi harekete geçirici iş yapma kültürüne sahip olmak. Adaptasyon: Küreselleşme ve hızlı değişim nedeniyle çevresel ve teknolojik yeniliklere zamanında uyum sağlamak. Cesaret: Bor zenginliğimizi ekonomiye kazandırıcı yeniliklere ve gelişime açık olmak. Sosyal Sorumluluk: Yerel halka ve çevreye duyarlı faaliyetlerde bulunmak ı Değerlendirme Raporu 4

6 1. GENEL DEĞERLENDİRME 1.1. Hukuki Durum ve Faaliyet Alanı 1935 yılında ülkemiz madenlerini (kömür, demir-çelik, alüminyum, bakır, krom, gümüş vs.) ekonomiye kazandırmak amacıyla Etibank adı ile kurulan kuruluş, 1998 yılının başında Eti Holding A.Ş. adıyla yapılandırılmış, bugün itibarıyla olarak anılan 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile özel hukuk hükümlerine tabi olan bir İktisadi Devlet Teşekkülüdür sayılı Kanuna göre bor madenlerinin üretilmesi, işletilmesi ve pazarlanması faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. Eti Maden; faaliyetlerini Kanun, Bakanlar Kurulu Kararları, İlgili Yönetmelik ve Genelgeler kapsamında yasal mevzuat çerçevesinde yürütmektedir. Kurumsal karar alma ve yürütme süreçleri 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) hükümlerine, ihale işlemleri 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa, personel işleri ise 399 sayılı KHK ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre yapılmaktadır. Kuruluşumuz planlama, örgütleme, koordinasyon, yürütme ve kontrol fonksiyonlarından oluşan yönetimin her sürecinde hiyerarşik kademelenme ve güç mesafesi yalın bir organizasyon yapısıyla şekillendirilmiş, karar almayı gerekli kılan aşamalarda yetkilendirme yoluyla işlemlerin en kısa süre içerisinde yerine getirilmesi esas alınmıştır. Kuruluşundan günümüze kadar kendisine verilen Madencilik Sektöründe Öncü misyonu doğrultusunda, ülkenin madencilik altyapısının kurulmasında çok önemli roller üstlenerek ekonomiye önemli katkılar yapmıştır. Ancak, özellikle 2000 li yıllardan sonra, Eti Maden bor kimyasalları üretimine ağırlık vererek, bir anlamda kimya kuruluşu hüviyeti kazanmıştır. Eti Maden, sürdürülebilir bir yönetim anlayışı çerçevesinde; Entegre Yönetim Sisteminin (Kalite Yönetim, Çevre Yönetim, İş Sağlığı ve Güveliği, Enerji Yönetim Sistemleri) ile TS-EN ISO/IEC Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Akreditasyonu ve ISO Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemlerinin kurulmasını sağlayarak, standardizasyon sağlamıştır Rezerv Durumu ve Üretim Yerleri Dünyadaki önemli bor yatakları Türkiye, Rusya ve A.B.D de olup Türkiye yaklaşık 3 milyar ton rezerv ile %73,5 lik paya sahiptir. Eti Maden, ülkemizde yaygın olarak bulunan 3 adet (Tinkal, Kolemanit ve Üleksit) bor mineralini Eskişehir/Kırka, Kütahya/Emet, Balıkesir/Bigadiç-Bandırma merkezli 4 adet Bor İşletme Müdürlüğünde kurulu bor tesislerinde işleyerek bor kimyasalı olarak dünya pazarlarına sunmaktadır Göstergeleri Kapasite ve Üretim: Eti Maden in bor kimyasalları ve eşdeğer ürün üretim kurulu kapasitesi 2000 yılında 570 bin ton, Stratejik Plan uygulama dönemi başlangıcında (2009) bin ton iken 2013 yılında bin tona ulaşmıştır. lık bor kimyasalları ve eşdeğer ürün üretimi ise 2000 yılında 435 bin ton, 2009 yılında bin ton iken, 2013 yılında bin ton a yükselmiştir yılında ise bin ton bor kimyasalları üretimi programlanmıştır. Şekil1 de, Kuruluşumuzun yılları arası gerçekleşen ve 2014 yılı için programlanan bor kimyasalları ve eşdeğeri ürün üretim miktarları ve kurulu kapasiteleri verilmektedir ı Değerlendirme Raporu 5

7 MİLYON ABD $ BİN TON Üretim Kurulu Kapasite P Şekil 1: Bor Kimyasalları ve Eşdeğeri Ürün Üretim Miktarı ve Kapasite Satış & Pazar Payı: Eti Maden in 2000 yılında 233 milyon ABD $ toplam satış geliri; Stratejik plan döneminde, 452 milyon ABD $ dan 2013 yılında 829 milyon ABD $ ına yükselmiştir yılı için orta vadeli program da ( ) 886 milyon ABD $ olarak ifade edilen satış hasılatı, sektördeki talep başta olmak üzere güncel gelişmeler ışığında milyon ABD $ olarak revize edillmiştir. Eti Maden in satış gelirlerinin %97 si yurt dışı satışlardan, %3 ü yurt içi satışlardan elde edilmiştir P Şekil 2: Satış Geliri Eti Maden 2000 yılında %31 olan Pazar payını arttırarak 2005 yılından itibaren Dünya Bor Sektörünün Lideri konumuna gelmiştir. Stratejik Plan döneminde pazar payını %37 den %47 seviyesine yükseltmiştir ı Değerlendirme Raporu 6

8 Milyon ABD $ TEDARİKÇİ * ETİ MADEN %31 %36 Dünya Lideri %42 Dünya Lideri %47 Dünya Lideri RİO TİNTO DİĞERLERİ (Rusya, Güney Amerika ve Çin) Bilgiler geçicidir. Şekil 3: Kuruluşumuzun lara Göre Pazar Payı Değişimi Brüt Kar & Temettü: 2004 yılında 17 milyon dolar (24 milyon TL) olan brüt kar 2013 yılında 430 milyon dolar (842 milyon TL) gerçekleşmiştir yılında 51 milyon dolar (73 milyon TL) olan Hazineye ödenen temettü 2012 yılında 316 milyon $, 2013 ında ise sermaye artırımından dolayı 135 milyon $ yedek akçe ayrılmasına bağlı olarak 210 milyon dolar (409 milyon TL) gerçekleşmiştir. Kuruluşumuzun üretim maliyetlerinin büyük bölümü TL iken, hâsılatı büyük oranda döviz bazlıdır. 600 Hazineye Ödenen Temettü Brüt Kar (Bağlı Ortaklık Kar Payı Dahil) (*) 2014P Şekil 4: Brüt Kar ve Hazineye Ödenen Temettü (Hazineye ödenen temettü, stopajlı temettü şeklidir.) (*) 2013 ında sermaye artırımından dolayı 135 milyon ABD $ yedek akçe ayrılmıştır. Hazineye ödenen temettü düşük gerçekleşmiştir ı Değerlendirme Raporu 7

9 İnsan Kaynağı: Teşekkülümüzde mevzuatın imkan verdiği ölçüde kaynak planlaması yapılarak, personelin optimum değerlendirilmesi sağlanmış, bunun sonucu olarak 2000 li yıllara göre personel sayısı azalmasına rağmen, üretim, satış ve verimlilikte artış sağlanmıştır. Eti Maden de 2013 Aralık ayı sonu itibariyle; kadrolu çalışan sayısı si işçi olmak üzere toplam kişidir. Yatırım: Eti Maden, son yıllarda uyguladığı yatırım stratejisi ile pazarda oluşacak fırsatları değerlendirebilmek için, yeni ve modern teknoloji ile büyük ölçekli yatırımlar yaparak pazarda üretim-satış lideri olmayı başarmıştır. Diğer yandan, Teşekkülümüz sadece üretime odaklı yatırımlar gerçekleştirmeyip, aynı zamanda mevcut sistemin iyileştirilmesi, altyapı çalışmalarına yönelik modernizasyon, kapasite artırımı, kalite ve randıman artırma, çevre yatırımı gibi diğer pek çok alanda yatırım yapmaktadır. Madencilik ve İmalat/Kimya sanayi sektörlerinde yatırım faaliyetlerini sürdüren Eti Maden 2013 ı Yatırım Programı ödeneği 305 milyon TL olup 208,6 milyon TL yatırım harcaması yapılmıştır yılı sonunda montaj çalışmaları tamamlanan ve devreye alma çalışmaları devam eden önemli projelerimizden olan ton/yıl kapasiteli Emet Çok Amaçlı Borik Asit Tesisi projesi ile 31 kişiye istihdam oluşturulacaktır. Ayrıca, Gölet Seddelerinin Yükseltilmesi, Konsantratör ve Öğütme (Homojenlendirme Ünitesi) ve t/y kapasiteli Susuz Boraks Kapasite arttırımı 2013 yılında tamamlanan önemli projelerdir. Kuruluşumuzun Türk ekonomisindeki Yeri Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM): TİM in yapmış olduğu, 2012 yılı Türkiye nin En Büyük 1000 İhracatçı Firma sıralamasında; ihracatta 15.sırada, karlılıkta ise 3.sırada yer almıştır. Ayrıca, 2011 ve 2012 yıllarında Kamu kuruluşları arasında ihracatta 1.sırada bulunmaktadır. Eti Maden üretiminde ithal girdi kullanımı çok sınırlı miktarda olduğundan Türkiye nin en büyük net ihracatçısı konumundadır. İstanbul Sanayi Odası (İSO): İSO tarafından yapılan "Türkiye nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2012 yılı araştırmasında 779 milyon TL kârıyla beşinci sırada yer almıştır. FORTUNE 500: Türkiye nin en büyük 500 şirketinin sıralandığı FORTUNE 500 Türkiye listesinde 2010 yılında 83., 2011 yılında 72.sırada olan Eti Maden 2012 yılında 69. Sıraya yükselmiştir Uzun Vadeli Hedefler Kuruluşumuz 2013 yılında bin ton olan bor kimyasalları ve eşdeğeri üretim kapasitesini Cumhuriyetimizin yüzüncü kuruluş yılı olan 2023 yılında 5,5 milyon tona çıkarmayı hedeflemektedir yılı satış geliri hedefi ise yaklaşık 2,5 milyar ABD $ olarak belirlenmiştir. 2. STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER yıllarını kapsayan Stratejik Planımız Büyüme, Rekabet, Kurumsal Gelişim ve Çevre olarak 4 ana tematik eksen üzerine kurulmuştur ı Değerlendirme Raporu 8

10 Stratejik Amaç 1 Üretim kapasitesini artırmak Stratejik Amaç 2 Pazar payını artırmak Stratejik Amaç 3 Bor pazarını büyüten kuruluş olmak Stratejik Amaç 4 Ülkemizde Özel Bor Kimyasalları Sanayinin Kurulması Ve Bora Dayalı Sanayinin Geliştirilmesine Öncülük Etmek Stratejik Amaç 1 Müşteri memnuniyetine öncelik vermek Stratejik Amaç 2 Rekabet edebilir fiyat politikası için maliyet minimizasyonuna gitmek BÜYÜME Hedef 1.1: Dönem sonunda Bor kimyasalları ve eşdeğeri ürün üretim kapasitesi Bin tondan Bin tona çıkarılacaktır. Hedef 2.1: 2013 yılı sonunda pazar payımız %39 olacaktır. Hedef 2.2: Dönem sonuna kadar, Asya kıtasındaki Pazar payımız %2 artırılacaktır. Hedef 3.1: Dönem sonuna kadar kullanım alanı olabilecek iki yeni bor ürününün bulunması yönünde çalışmalar yapılacaktır. Hedef 3.2: Pazar şartları dikkate alınarak dönem sonuna kadar bir yeni kullanım alanı bulunması yönünde çalışmalar yapılacaktır. Hedef 4.1: Özel bor kimyasalları sanayinin ülkemizde kurulması yönünde bir adım olarak 2013 yılı sonuna kadar üç ayrı özel bor kimyasalı üretimi gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır. REKABET Hedef 1.1: Müşterilerin memnuniyet düzeyi oranı 2013 yılı sonuna kadar 5 puan (%70 den %75 e) artırılacaktır. Hedef 1.2: Merkez laboratuvarımıza uluslararası nitelik kazandırılması amacıyla 2010 yılı sonunda ISO Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Akreditasyonu Belgesi alınacaktır. Hedef 2.1: 2013 yılı sonuna kadar teknolojik randımanlarda %5 iyileştirme yapılacaktır. Hedef 2.2: Dönem sonuna kadar kaliteden ödün vermeden birim enerji sarfiyatları %10 azaltılacaktır. Stratejik Amaç 3 Pazarlama ve dağıtım ağını güçlendirmek Hedef 3.1: Dönem sonuna kadar pazarlama ve dağıtım ağının yetersiz olduğu bölgelerde ağın oluşturulması, zayıf olan bölgelerde ise geliştirilmesi için gereken alt yapı çalışmaları yapılacaktır. Hedef 3.2: Üretim ve kapasite artışına paralel olarak limanlardaki depolama kabiliyetini artırmak amacıyla 2010 yılı sonuna kadar liman yükleme tesisi modernizasyonu tamamlanacaktır ı Değerlendirme Raporu 9

11 Stratejik Amaç 1 İnsan kaynağı ve örgütsel kapasiteyi geliştirmek Stratejik Amaç 2 Kurum kültürünün gelişimini ve sürekliliğini sağlamak Stratejik Amaç 3 Gelişen bilişim teknolojilerine uygun olarak kurumun bilişim alt yapısını güncel tutmak Stratejik Amaç 1 Kirliliğin kaynakta önlenmesini sağlamak Stratejik Amaç 2 Avrupa Birliği nezdinde Bor u savunmak KURUMSAL GELİŞİM Hedef 1.1: Kuruluşta İş Analizi çalışması başlatılarak insan kaynağı ve organizasyon yapısının mevcut durumu ortaya konulacak ve çalışma 2010 yılında tamamlanacaktır. Hedef 1.2: İş Analizi çalışması sonucunda ortaya çıkan verilerden faydalanılarak örgütsel kapasitenin geliştirilmesine ve etkin karar almaya yönelik organizasyonel yeniden yapılanma çalışmaları 2010 yılı sonunda tamamlanacaktır. Hedef 1.3: Kuruluşta 2012 yılı sonunda Yönetim Sistemi uygulamasına geçilecektir. Hedef 2.1: Kurum personelinin kurumun vizyonu, misyonu, çalışanlarına sağladığı imkan ve hizmetleri bilme ve benimseme düzeyinin ölçülmesi ve artırılmasına yönelik yöntemlerin belirlenmesi çalışmaları 2010 yılında tamamlanacaktır. Hedef 3.1: İş ve karar alma süreçlerinde etkinliğin sağlanması amacıyla 2010 yılı sonuna kadar Kuruluşumuzda elektronik Doküman Arşiv Yönetim Sistemi (DAYS) yerleştirilecektir. Hedef 3.2: 2010 yılı sonunda e-imza uygulaması başlatılacaktır. Hedef 3.3: Kurumun bilişim alt yapısının güvenliği için 2013 yılı sonunda ISO Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi belgesi alınacaktır. ÇEVRE Hedef 1.1: Dönem boyunca üretim sonucu oluşacak atıkların çevre etkilerinin bertaraf edilmesinin sürekliliği sağlanacak ve atıkların yeniden ekonomiye kazandırılması çalışmaları yapılacaktır. Hedef 1.2: İşletme Müdürlüklerinde ISO Çevre Yönetim Sistemi (ÇYS) yapısı 2013 yılı sonunda kurularak çevre faaliyetlerinin bu sistem çerçevesinde yürütülmesi sağlanacaktır. Hedef 2.1: AB nin Kategori-2 Sınıflandırma kararının yürütmesini durdurmaya ilişkin ilave bilimsel çalışma ve hukuki girişimler 2013 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır YILI HEDEF VE PERFORMANS DEĞERLENDİRME Kuruluşumuz dönemini kapsayan Stratejik Planının 2013 yılı performans hedefleri büyük ölçüde gerçekleşmiştir. Aşağıda tematik başlıklar altında temel hedeflere ilişkin değerlendirmeler yapılmıştır. Ayrıntılı açıklamalar değerlendirme tablolarının açıklama bölümünde verilmektedir ı Değerlendirme Raporu 10

12 Büyüme Stratejik planımızın ana eksenlerinden biri olan Büyüme teması altında yer alan bor kimyasalları ve eşdeğeri ürünler üretim kapasitesinin artırılmasına ilişkin hedefimiz 2013 yılı sonu itibariyle %98 oranında başarıyla gerçekleştirilerek, bin ton bor kimyasalları üretim kapasitesine çıkarılmıştır. Plan dönemi başlangıcında 50 bin ton/yıl kapasiteli Bandırma Boraks çözeltisinde borik asit ve sodyum sülfat üretimi etüt projesi başlanılmış, etüt proje çalışmasının olumlu sonuçlanacağından hareketle, Stratejik plan döneminde tamamlanması öngörülmüştür. Ancak, etüt çalışmalarındaki bulgular projenin çalışmasına devam edilmesini, tesis yapımının ileriki dönemde yeniden değerlendirilmesi sonucunu göstermiştir. Bu nedenle, Bandırma Borik Asit ve Sodyum Sülfat Tesisi Yatırım Programına alınmamıştır. Yine, diğer bir başlık olan Pazar payı hedefi olan %39 aşılarak, %47 mertebesine ulaşmıştır. Diğer yandan pazarın büyütülmesi amacına dönük faaliyetler kapsamında yeni ürün ve yeni kullanım alanları bulunması yönünde yoğun Ar-Ge ve Teknolojik çalışmalar yapılmaktadır. Teşekkülümüz özel bor kimyasalları üretimine dönük olarak Çinko Borat üretim tesisinin ihale süreci devam etmektedir. Rekabet Çağdaş işletmecilik anlayışında müşteri odaklı çalışma esastır. Bu anlayışla hareket eden Kuruluşumuz, müşteri beklenti ve şikayetlerini ölçmeye dönük her yıl düzenli olarak anket uygulaması yapmaktadır. Öncelikle müşteri portföyümüzde yer alan büyük firmalar olmak üzere yapılan çalışmada bilimsel anket teknikleri uygulanarak müşterilerimizden geri bildirim alınmaktadır. Anket sonuçları 100 üzerinden planlandırılmakta olup 70 baz puan olarak alınmaktadır yılı anket sonuçları, müşteri memnuniyet düzeyinde önemli bir ilerleme sağlandığını göstermektedir. Dönem içinde bu oranın üstünde gerçekleşme olmuştur, ancak 2013 yılı sonunda, müşteri şikayetlerinde azalma olmasına rağmen memnuniyet düzeyi %74,2 dolayısıyla başarı oranı %84 olarak gerçekleşmiştir. Teknolojik randıman ve birim enerji tüketimleri hedeflerinde ilgili tablolarda detayı açıklandığı üzere beklenen iyileşme sağlanamamıştır. Genel Müdürlüğümüzce, bu hususlara ilişkin çalışmalar sürdürülmektedir. Kurumsal Gelişim Kuruluşumuzun başarı serüveninin ardında, doğru İnsan kaynakları politikası uygulamaları ve çalışanlara verilen değerin önemi büyüktür. Bu anlamda Kuruluşumuz, çalışanlarına kişisel gelişim ve mesleki eğitimleri düzenli olarak sağlamaktadır. Kuruluşumuzun, yeniden yapılandırma sürecinde öncelikle uzman bir kuruluşa iş analizi çalışmaları yaptırılmıştır. Bu kapsamda, performans yönetim sistemi ve kurum kültürü konularında mevcut durum analizi yapılarak güçlü ve zayıf yönler ortaya konulmuştur. Çalışmalar çerçevesinde performans yönetim sistemi alt yapısı oluşturularak bir yazılım üzerinden performans ölçümü deneme çalışmaları yapılmıştır. Stratejik Planının, Kurumsal Gelişim temasında öngörülen hedefler süresi içinde gerçekleşmiştir. Kurumsal risk yönetim, kontrol ve yönetişim süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek amacına yönelik sistemli ve disiplinli bir yaklaşım olan İç Kontrol Sistemi kapsamında çalışmalara ağırlık verilmiştir. İç Kontrol Sistemi denetimi, yönetimin performansa dayanan ve geçmişe değil, daha çok geleceğe yönelik açılım yapabilen rehberlik edecek bir anlayışta olmasını öngörmektedir. Kamuda İç denetim mevzuatı çerçevesinde, İç Denetim Dairesi Başkanlığı kurulması ve kurum iç denetçi belirleme ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır ı Değerlendirme Raporu 11

13 İlgili kuruluşu bulunduğumuz, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakanlık stratejik planı ile bağlı, İlgili ve ilişkili kuruluşlarının stratejik planlarının koordinasyonun sağlanabilmesini teminen tüm kuruluşların stratejik plan dönemlerinin uyumlaştırılmasını ( Dönemi) talimatlandırmıştır. İlgili mevzuatlar çerçevesinde yıllarını kapsayan stratejik planın hazırlamak üzere danışmanlık hizmeti alımı yapılmış olup, Faststrateji Dan. Pro. Ltd. Şti firması moderatörlüğünde söz konusu çalışmaların gerçekleştirilmesi amacıyla tarihinde anılan firma ile sözleşme imzalanmıştır. Proje yönetimi anlayışıyla 3 modül halinde çalışmaların yürütülmesi planlanmıştır. Modül 1 de, Kuruluşumuzun, stratejik planının hazırlanması, Modül 2 de Stratejik Planının temel alınarak Kurumsal Risk Yönetimi sisteminin kurulması Modül3 te ise Modül 1 ve Modül 2 de çalışılan Stratejik Yönetim ve Kurumsal Risk yönetim Sisteminin Entegre Yönetim sistemi ile entegre bir halde kurulması hedeflenmektedir. Teşekkülümüzün Dönemini kapsayan Stratejik Plan kapsamında kuruluşumuzda Stratejik Yönetim ve Kurumsal Risk Yönetiminin kurulmasına ilişkin çalışmalara devam edilmektedir. Diğer yandan, teknolojik ilerlemenin ülkelerin kalkınmasında belirleyici bir unsur olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Kuruluşumuz teknolojik yenilikleri yakından takip edip, uygulamaya alınmasında her zaman öncü konumunu korumuştur. Kuruluşumuzda, bilgilerin toplanması, işlenmesi, depolanması, ağlar aracılığıyla iletilmesi ve kullanıcıların hizmetine sunulmasında bilişim teknolojilerinden büyük ölçüde yararlanılmaktadır. ISO Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi çalışmaları kapsamında ilgili ve faydalanıcıların eğitim alması sağlanmıştır. Çevre Doğal kaynaklarımızın günümüz tüketicisinin ihtiyaçları yanında gelecek nesillere de yetecek şekilde yaşanılabilir bir çevre olgusu ile üretilmesi önemlidir. Kuruluşumuz da bu gerçeğin farkında olarak çevrenin ve faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak için atıkların çevre etkilerinin bertaraf edilmesine ve/veya yeniden ekonomiye kazandırılmasına yönelik çalışmalar yapmaktadır. Ayrıca, ürünün kaynaktan başlayıp nihai ürün haline gelmesine kadar her aşamada çevreye olan muhtemel zararlarının asgariye indirilmesini tarif eden ISO Çevre Yönetim Sistemi Belgesi çalışmaları 2011 yılı sonunda tüm işletmelerimizde tamamlanarak söz konusu belge alımı gerçekleşmiştir. Bunun yanı sıra, işletmelerimizdeki yürütülen faaliyetlerde iş sağlığı ve iş güvenliğine önem vererek TS belge alım çalışmaları tamamlanmıştır. nde, merkez ve işletmeleri tarafından çeşitli zamanlarda alınan TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, TS EN ISO Çevre Yönetim Sistemi, TS İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve TS ISO Enerji Yönetim Sistemi 2013 yılında merkez ve işletme teşkilatının belgelerinin tek çatı altında toplanması sağlanarak Entegre Yönetim Sistemi kurulmuştur. Diğer yandan, Sodyum boratlar ve borik asit 15 Eylül 2008 tarihinde AB nin 67/548/EEC sayılı Tehlikeli Maddelerin Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Paketlenmesi hakkındaki direktifi kapsamında üreme üzerinde toksik etkisi olan maddeler (toxic to reproduction) Kategori 2, R60-61 olarak sınıflandırılmıştır. Ancak bu karar uygulamaya konmamıştır. (Karar Direktif mertebesinde olduğundan AB üyesi devletlerde yürürlüğe girmesi için üye devlet iç hukukuna bir kanun ile aktarılması gerekiyordu. Fakat AB, kimyasal maddelerin sınıflandırılması ve etiketlenmesi mevzuatını değiştirerek CLP tüzüğü vasıtasıyla GHS e geçiş yaptığından, sodyum boratlar ve borik asitin sınıflandırılması daha sonra CLP kapsamına dahil edilmiştir) ı Değerlendirme Raporu 12

14 Sodyum boratlar ve borik asitin sınıflandırma kararının ertesinde AB, sınıflandırma ve etiketleme mevzuatını, Birleşmiş Milletler çatısı altında geliştirilen GHS (Küresel uyumlaştırma Sistemi) sistemine uyarlamış ve 1272/2008 sayılı CLP (Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures) Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Paketlenmesi ve Etiketlenmesi Tüzüğü 31 Aralık 2008 tarihinde AB Resmi gazetesinde yayımlanarak 20 Ocak 2009 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Sodyum boratlar ve borik asit ise 5 Eylül 2009 tarihinde CLP kapsamında sınıflandırılmıştır (Üremeye toksik etkili maddeler Kategori 1B, H360FD). İlgili etiketleme ve paketleme şartlarına 1 Aralık 2010 tarihi itibarıyla uyum sağlanmış olup AB ye yapılan rafine ürün ihracatımızda CLP etiketli torbalar kullanılmaktadır. Ürün SDS lerimiz (Güvenlik Bilgi Formları) de REACH mevzuatına uyumlu şekilde güncellenmiştir. Kurumumuz Lüksemburg da yerleşik yurtdışı temsilcisi Etimine SA vasıtasıyla, sodyum boratlar ve borik asitin, AB nin 67/548/EEC sayılı direktifinin 30. ATP si kapsamında üremeye toksik etkili maddeler Kategori 2 olarak sınıflandırılması kararını AB Birinci Derece mahkemesinde (EU Court of First Instance) dava etmiştir (5 Aralık 2008). Ürünlerimizin CLP kapsamında sınıflandırılmasının ardından bu karar da mevcut davaya ilave edilmiş ve hem 30.ATP nin (67/548/EEC eki) hem de 1.ATP nin (CLP eki) kısmi iptali için dava genişletilmiştir (26 Kasım 2009). Bu dava 7 Eylül 2010 da AB Genel Mahkemesi tarafından reddedilmiştir. Avrupa Birliği 1 Haziran 2007 den itibaren yürürlüğe giren REACH (Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, Yetkilendirilmesi ve Kısıtlanması) sistemi ile AB ye ithal edilen veya AB de üretilen 1 tondan fazla bütün kimyasal maddelerin kayıt altına alınmasını zorunlu hale getirmiştir. Ürünlerimiz, AB pazarına yılda 10 tondan fazla miktarlarda satıldığı için REACH kapsamında ürün kaydı için Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi yapılması gerekmiştir. Kurumumuz üyesi olduğu EBA (Avrupa Bor Birliği) vasıtasıyla Bor maddeleri-reach Konsorsiyumu na dahil olmuş ve Konsorsiyum lideri olarak rafine bor ürünlerimiz için Kimyasal Güvenlik Raporunun oluşturulması çalışmalarında yer almıştır. Kurumumuz adına yetkili temsilcisi, Etimine SA kayıt yükümlüsü olarak 7 Ekim 2010 da söz konusu ürünlerin bireysel kayıt işlemini tamamlamış ve AKA dan kayıt numaralarını almıştır Söz konusu ürünlerimizin (AB mevzuatında madde olarak geçmektedir) - henüz kesinleşmiş olmamakla birlikte kullanım alanı bazında yetkilendirmeye tabi ürünler listesinde yer almaları söz konusudur. Halihazırda sodyum boratlar ve borik asit 18 Haziran 2010 tarihi itibarıyla REACH in Ek.15 (SVHC listesi) listesine dahil edilmiştir. (Ek. 15 listesi Ek.14 listesi için aday maddeler listesidir. Ek.14 listesi ise yetkilendirmeye tabi maddeler listesidir.) Ürünlerimizin REACH in Ek. 14 listesine dahil edilmesi durumunda bu maddelerin AB sanayisinde kullanılmaya devam edebilmesi için yetki alınması gerekecektir. Bu kapsamda kullanım izni alabilmek için AKA ya yetki başvurusu yapılması da gerekecektir. Almanya ve Danimarka nın borik asit ve susuz borun (buna boraks dekahidrat ve boraks pentahidrat da dahildir) EK.15 listesine alınması için Avrupa Kimyasallar Bürosu na (ECHA) dosya teslim etmesinin ardından EBA koordinasyonunda yapılan girişimlerle AB de yerleşik bor tüketicisi olan sanayi temsilcilerinin ECHA ya borların EK.15 listesine alınmaması için yorum yazıları göndermeleri sağlanmıştır. Bunun dışında EBA ve Prof Dr. Hermann Bolt da borların sanayide kullanımının insan sağlığına olumsuz etkisinin olmadığını belirten yazılar yazmışlar ve ECHA ya göndermişlerdir. Borik asit ve susuz borun 18 Ağustos 2010 da REACH Ek.15 ine dahil edilmesi kararının iptali için AB Genel Mahkemesine dava müracaatı yapılmıştır. 14 Aralık 2010 tarihinde AB 2013 ı Değerlendirme Raporu 13

15 Komisyonu davaya müdahil olmak için müracaat etmiş ve 14 Ocak 2011 de resmen taraf olmuştur. Dava 27/09/2011 tarihinde lack of direct concern kararı ile reddedilmiştir. Hukuki mücadele yanında AB kararına esas tezin gerçeği yansıtmadığını ispatlamak ve kararın tekrar değerlendirilmesini sağlamak için 15 Eylül 2008 tarihinde Teşekkülümüz ve BOREN işbirliği ile borların insan üremesi üzerinde olumsuz bir etkisinin olup olmadığını araştırmak üzere başlatılan bilimsel proje çalışması 2010 yılı içinde tamamlanmış olup proje neticeleri borların insan üremesi üzerinde olumsuz bir etkisinin olmadığını göstermiştir. Bu çalışmadan 5 adet yayın yapılmış olup ilk 2 makale Archives of Toxicology, 3. makale Journal of Toxicology and Environmental Health 4. ve 5. makaleler ise Journal of Trace Elements in Medicine and Biology adlı uluslararası bilim dergilerinde yayımlanmıştır. Proje neticeleri borların sınıflandırmasının yeniden gözden geçirilmesi amacıyla hazırlanan ve AB üyesi bir devlet aracılığıyla AKA ya (Avrupa Kimyasallar Ajansı; ECHA) gönderilmesi planlanan CLH dossier for Boric Acid (Borik Asitin Sınıflandırmasının Gözden Geçirilmesi Dosyası) dosyasında yer almaktadır. REACH tüzüğüne göre sınıflandırma ile ilgili dosyaların AKA ya teslim edilmesi ancak AB üyesi bir devlet aracılığıyla olabilmektedir. Bu kapsamda Avrupa Bor Birliği (EBA) koordinasyonunda birçok üye devlet ile görüşülmüştür. Bu ülkelerden Polonya Borik Asitin Sınıflandırmasının Gözden Geçirilmesi Dosyası nın AKA ya teslim edilmesi konusuyla ilgilenmiş, 9 Kasım 2011 tarihinde AKA ya bor maddeleri için sınıflandırma dosyası vermek isteğini bildirmiş ve 9-10 Ekim 2012 de Polonya da, Polonya Yetkili Makamları ile borik asitin CLH dosyasının toksikolojik değerlendirmesinin yapıldığı bir çalıştay düzenlemiştir. Çalıştaya Bandırma Bor ve Asit Fabrikalarında yürütülen borun insan üreme sağlığı üzerine etkileri konulu proje yürütücüleri Prof.Dr. Nurşen Başaran ve Prof.Dr.Yalçın Duydu da katılarak yaptıkları sunumlarda proje neticelerinin borun insan üremesi üzerinde olumsuz etkisi olduğuna dair bir veri ortaya koymadığını katılımcılara verilerle göstermişlerdir. Çalıştaya Eti Maden dışında EBA üyesi bor üreticileri ve AB ithalatçıları ile bor ürünlerini sanayide kullanan sanayi temsilcileri; bor konusunda çalışmalar yapmış ve yapmakta olan bilim insanları ve toksikologlar katılmıştır. Ayrıca AKA ve AB Komisyonundan da temsilciler yer almıştır. Sunumlar ve tartışmalarla bor toksikolojisi bütün detaylarıyla tartışılmıştır. 19 Aralık 2012 de Polonya borik asitin sınıflandırmasının gözden geçirilmesi amacıyla hazırlanan dosyayı AKA ya sunmuştur. AKA Risk Değerlendirme Komitesi (RAC) 13 Mart 2014 te yaptığı toplantıda Polonya nın sunduğu dosyayı desteklememiş ve borik asitin sınıflandırmasının değişmemesi (Kategori 1B H360FD) yönünde karar vermiştir ı Değerlendirme Raporu 14

16 4. PERFORMANS DEĞERLENDİRME TABLOSU PERFORMANS DEĞERLENDİRME TABLOSU (Mevcut Durum:2012 : 2013) (Tablolarda Mevcut durum Sütunu Bir önceki yılın verilerini ifade etmektedir.) Kuruluş Adı Stratejik Amaç 1 Üretim kapasitesini artırmak Hedef 1.1 Dönem sonunda Bor kimyasalları ve eşdeğeri ürün üretim kapasitesi Bin tondan Bin tona çıkarılacaktır. Mevcut Durum I II III IV Sorumlu Açıklamalar Bor Kimyasalları ve Eşdeğeri Ürün Üretim Kapasitesi Hedef Bin ton Gerçekleşme Bin ton * Fark Bin ton Çıktı/ç *6.000 ton/yıl bor oksit üretim kapasitesi TMH SG Kuruluşumuzun bor kimyasalları ve eşdeğeri ürün üretim kapasitesi 2012 yılında bin ton iken bor oksit üretim kapasitesinin artırılmasıyla bin ton a ulaşmıştır. Kuruluş Adı Stratejik Amaç 2 Hedef 2.1 Hedef Gerçekleşme Fark Çıktı/ç Pazar Payını Artırmak 2013 yılı sonunda pazar payımız %39 olacaktır. Mevcut Durum I II III IV Kimyasal Bor Bileşikleri Satış Geliri Milyon ABD $ Milyon ABD $ Milyon ABD $ Pazarda yıllık toplam dünya bor tüketiminin Eti Madence karşılanma oranı (B 2 O 3 Bazlı) Hedef % - 39 Gerçekleşme % 47 * * * * 47* Fark % - +8 Çıktı/ç * Geçici Sorumlu PS PS Açıklamalar Dünya ekonomisindeki dalgalanmalar ve önemli bazı hedef pazarlardaki talep daralması nedeniyle 826 milyon $ bor bileşikleri satış geliri elde edilmiştir. Son yıllarda Teşekkülümüzün uyguladığı pazarlama stratejileri nedeniyle pazar payında önemli artışlar sağlanmıştır. Stratejik Plan hedefi 2011 yılında yakalanmıştır yılı rakamları henüz netleşmemekle birlikte Dünya pazarındaki payımızın yaklaşık %47 olarak gerçekleştiği tahmin edilmektedir ı Değerlendirme Raporu 15

17 Kuruluş Adı Stratejik Amaç 2 Hedef 2.2 Pazar Payını Artırmak Dönem sonuna kadar, Asya kıtasındaki Pazar payımız %2 artırılacaktır. Mevcut Sorumlu Açıklamalar Durum I II III IV Asya daki Eti Maden in Pazar Payı Hedef % - 46 Gerçekleşme % Fark % Çıktı/ç *Geçici Kuruluş Adı Stratejik Amaç 3 PS Stratejik Planda 2013 yılı için % 46 olarak öngörülen Uzakdoğu Pazar payımız, başta Çin olmak üzere, bölgede yapılan altyapı çalışmaları, müşterilerle olan birebir teknik çözümlemeler ve Çin'in fiberglas sektörü başta olmak üzere, LCD camı, borosilikat camlar üretimlerinde agresif büyümesi nedeniyle ciddi oranda artmıştır yılı rakamları henüz netleşmemiş olup %57 olarak gerçekleştiği tahmin edilmektedir. Bor pazarını büyüten kuruluş olmak Ar-Ge harcamaları Bakanlık Stratejik Planının Hedef 11.2 kapsamında izlenmektedir. Mevcut Sorumlu Açıklamalar Durum I II III IV Ar-Ge Harcamaları Hedef Bin TL Gerçekleşme Bin TL Fark Bin TL Çıktı/ç TG Teşekkülümüz tarafından Sodyum Bor Hidrür üretimi projesi ile ilgili iki defa ihaleye çıkılmış olup, üretim prosesinin knowhow ve teknoloji transferi gerektirdiği ve mevcut koşullarda uluslararası yatırımcılarla gerçekleştirilebileceğinden ötürü ihaleler sonuçlandırılamadığı için harcama planlanandan düşük gerçekleşmiştir ı Değerlendirme Raporu 16

18 Kuruluş Adı Stratejik Amaç 3 Hedef 3.1 Bor pazarını büyüten kuruluş olmak Dönem sonuna kadar kullanım alanı olabilecek iki yeni bor ürününün bulunması yönünde çalışmalar yapılacaktır Mevcut Sorumlu Açıklamalar Durum I II III IV Yeni Ürün Adedi Hedef Adet - 2 Gerçekleşme Adet - 2 Fark Adet - 0 Çıktı/ç Kalsine tinkal ve Borlu Deterjan ürünleridir. Kuruluş Adı Stratejik Amaç 3 Hedef 3.2 TG Borlu Deterjan Eti Matik üretimi gerçekleştirilmi ş ve patent başvurusu yapılmıştır. Bor pazarını büyüten kuruluş olmak Pazar şartları dikkate alınarak dönem sonuna kadar bir yeni kullanım alanı bulunması yönünde çalışmalar yapılacaktır. Mevcut Sorumlu Açıklamalar Durum I II III IV Yeni Kullanım Alanı Hedef Adet - 1 Gerçekleşme Adet - 1 Fark Adet - 0 Çıktı/ç Demir Çelik Sektöründe bor kullanımı TG PS Demir Çelik Sektöründe Bor kullanımı çalışmaları başarı ile sonuçlandırılmış olup, bu sektöre satışlar başlamıştır. Kuruluş Adı Stratejik Amaç 4 Hedef 4.1 Ülkemizde Özel Bor Kimyasalları Sanayinin Kurulması ve Bora Dayalı Sanayinin Geliştirilmesine Öncülük Etmek Özel bor kimyasalları sanayinin ülkemizde kurulması yönünde bir adım olarak 2013 yılı sonuna kadar üç ayrı özel bor kimyasalı üretimi gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır. Mevcut Sorumlu Açıklamalar Durum I II III IV Özel Bor Kimyasalları Tesisi Hedef Adet - 3 Gerçekleşme Adet - 3 Fark Adet - - Çıktı/ç *10 Bin ton/yıl kapasiteli Çinko Borat üretim tesisi *Sodyum Bor Hidrür *10 Bin ton/yıl borlu soda TG SG TMH Çinko borat, borlu soda ihale süreci devam etmekte olup, Sodyum Bor Hidrür ihalesi iptal edildiğinden süreç devam etmektedir ı Değerlendirme Raporu 17

19 Kuruluş Adı Stratejik Amaç 1 Hedef 1.1 Müşteri Memnuniyetine Öncelik Vermek Müşterilerin memnuniyet düzeyi oranı 2013 yılı sonuna kadar 5 puan (%70 den %75 e) artırılacaktır. Mevcut Sorumlu Açıklamalar Durum I II III IV Müşterilerin Memnuniyet Düzeyi Oranı Hedef % Gerçekleşme % 77,6 74,20 Fark % +3,6-0,8 Çıktı/ç *Müşteri memnuniyet anket raporu SG TMH LOJ PS Müşteri memnuniyetini arttırmak için, ambalaj kalitesi, elleçleme ve sevkiyat süreçlerini iyileştirecek köklü değişikliklere gidilmektedir. Bu kapsamda: süreçlerin takibi için TSE den hizmet alımı yoluyla Gözetim hizmeti alınmaktadır. Ayrıca, ürünlerde kekleşmeyi önlemek için konteynerlarda nem tutucu kullanılmaya başlanmış olup, olumlu sonuçlar alınmıştır ı Değerlendirme Raporu 18

20 Kuruluş Adı Stratejik Amaç 2 Hedef 2.1 Rekabet Edebilir Fiyat Politikası İçin Maliyet Minimizasyonuna Gitmek 2013 yılı sonuna kadar teknolojik randımanlarda %5 iyileştirme yapılacaktır. Mevcut Sorumlu Açıklamalar Durum I II III IV Teknolojik Randıman (Tesislerde üretim hatlarından çıkan B 2 O 3 miktarının üretim hatlarına giren B 2 O 3 miktarına oranıdır) Hedef % - 5 Gerçekleşme % -2-1,3 Fark % - -6,3 Çıktı/ç Teknolojik randıman hesap föyü TMH KIR BAN BİG EMT 2013 yılı için teknolojik randıman %1,3 oranında azalmıştır. Teknolojik randıman hedefi, Kırka Bor İşletme Müdürlüğünde kurulan Zayıf Çözeltiden Boraks Dekahidrat tesisinin devreye girmesi ile randımanlarda olumlu etki yapacağı hesap edilerek konmuştur. Ancak süreç içerisinde piyasa talebi nedeniyle tesiste Etibor- 48 üretilerek zayıf çözeltinin göletlere deşarj edilmesi nedeniyle hedefte beklenen gerçekleşme sağlanamamıştır 2013 ı Değerlendirme Raporu 19

2009-2013 STRATEJİK PLAN HEDEFLERİ VE GERÇEKLEŞMELER

2009-2013 STRATEJİK PLAN HEDEFLERİ VE GERÇEKLEŞMELER BÜYÜME TEMA 20092013 STRATEJİK PLAN HEDEFLERİ VE GERÇEKLEŞMELER 2009 Sonu 2010 Yıl Sonu 2011 2012 2013 ler Gösterge Adı Ölçü Birimi 2008 Gerçekleş. Gerçekleş. hedef Gerçekleşen (Mevcut Durum) Dönem sonunda

Detaylı

BOR SEKTÖR RAPORU. Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

BOR SEKTÖR RAPORU. Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü BOR SEKTÖR RAPORU Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 2008 ÖZET Dünya bor piyasasında, 2007 yılında başta ABD ve bazı Batı Avrupa ülkelerindeki konut sektörü kaynaklı finansal krizden dolayı küçülme

Detaylı

2010 YILI BOR SEKTÖR RAPORU

2010 YILI BOR SEKTÖR RAPORU Eti Maden Eti Maden İşletmeleri İşletmeleri Genel Genel Müdürlüğü 2010 YILI BOR SEKTÖR RAPORU MART 2011 ÖZET Dünya bor pazarı 2009 yılında dünya ekonomisinde yaşanan kriz nedeniyle önemli oranda daralmasının

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

Türkiye de Bor Madenciliği ve Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Faaliyetleri. M.S.Uğur BİLİCİ (Maden Yük. Müh.)

Türkiye de Bor Madenciliği ve Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Faaliyetleri. M.S.Uğur BİLİCİ (Maden Yük. Müh.) Türkiye de Bor Madenciliği ve Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Faaliyetleri M.S.Uğur BİLİCİ (Maden Yük. Müh.) BOR Simge : B Atom Numarası : 5 Atom Ağırlığı : 10,81 Yoğunluğu : 2,84 gr/cm 3 Ergime

Detaylı

BOR SEKTÖR RAPORU. Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

BOR SEKTÖR RAPORU. Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü BOR SEKTÖR RAPORU Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 2009 ÖZET Dünya ekonomisinin genel büyüme eğilimi paralelinde 2002 yılından bu yana artış eğiliminde olan bor ürünleri talebi ekonomik kriz nedeniyle

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN PİLOT SEÇİLEN BÖLGELERDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN PİLOT SEÇİLEN BÖLGELERDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN PİLOT SEÇİLEN BÖLGELERDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR Yönetim anlayışındaki değişimler "önce insan" anlayışıyla şekillenen, müşteri odaklı, süreçlerle yönetilen,

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu

e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu N.Murat İNCE DPT Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı 15 Eylül 2005 1 2005 Eylem Planı Genel Tanıtımı - Bilgi Toplumu Stratejisi hazırlıklarının

Detaylı

Bir milletin tealisi, yer altı zenginliklerinin işlem ve değerlendirilmesine bağlıdır.

Bir milletin tealisi, yer altı zenginliklerinin işlem ve değerlendirilmesine bağlıdır. Bir milletin tealisi, yer altı zenginliklerinin işlem ve değerlendirilmesine bağlıdır. 2015-2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI 3 BAKAN SUNUŞU Dünyada mevcut kaynakların yüksek katma değer sağlayacak şekilde

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ 1. Genel Süreç Çevre Faslı Müzakere Sürecine ilişkin; Çevre Faslı Tanıtıcı Tarama Toplantısı 03-11 Nisan 2006, Çevre Faslı Ayrıntılı Tarama Toplantısı 29 Mayıs

Detaylı

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI Oranı Planlanan Maliyet STRATEJİK ALAN 1. HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTME Stratejik Amaç 1.1. Temel Üye Hizmetlerinin

Detaylı

2014 yılı Durumu Neden 2015 yılı Durumu Neden

2014 yılı Durumu Neden 2015 yılı Durumu Neden 1.KURUMSALLAŞMA DÖNGÜSÜNÜN HIZLANDIRILMASI 1.1. Akreditasyon, Yönetim Sistemlerinin revize edilmesi ve yeni yönetim sistemlerinin kurulması 1.1.1. Yönetim sistemi konusunda danışmanlık hizmeti alınması

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI Bir milletin tealisi, yer altı zenginliklerinin işlem ve değerlendirilmesine bağlıdır. Mustafa Kemal ATATÜRK BAKAN SUNUŞU Dünyada

Detaylı

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 1 Adana Gelecek Stratejisi Konferansı Çalışmanın amacı: Adana ilinin ekonomik, ticari ve sosyal gelişmelerinde

Detaylı

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete :20.09.2002 tarih ve 24882 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığından

Detaylı

YILLIK TRANSFER FİYATLANDIRMASI RAPORU. A. Feridun Güngör Yeminli Mali Müşavir

YILLIK TRANSFER FİYATLANDIRMASI RAPORU. A. Feridun Güngör Yeminli Mali Müşavir YILLIK TRANSFER FİYATLANDIRMASI RAPORU A. Feridun Güngör Yeminli Mali Müşavir Belgelendirme Zorunluluğu İlişkili şirketler arasında gerçekleştirilen işlemlerde uygulanan fiyatların emsallere uygunluk ilkesi

Detaylı

Konuşmamda sizlere birkaç gün önce açıklanan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı hakkında bilgi vereceğim.

Konuşmamda sizlere birkaç gün önce açıklanan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı hakkında bilgi vereceğim. 4 Ekim 2009 Tarihinde, DPT Müsteşar Yardımcısı Erhan USTA nın Euro50 Group Seminerinde İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planına İlişkin Konuşma Metni Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Detaylı

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Öncelikler ve İhtisaslaşma Organizasyon ve Eşgüdüm Yaşam Kalitesinin Artırılması Sürdürülebilir Kalkınma Bilgi Toplumuna Dönüşüm Rekabet Gücünün

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 1 Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda, KALKINMA AJANSLARI Düzey 2 bölgeleri esas alınarak Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan, Uygulamacı değil destekleyici, koordinatör

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Türkiye Cumhuriyeti Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Sürdürülebilir Bir Üretim Altyapısı Çevreye Duyarlı VGM Güvenli Verimli BSTB İleri Teknoloji Yüksek Katma Değer 2 20 nün Kuruluşu 17 Ağustos

Detaylı

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ Doç. Dr. Mustafa Türkmen ERÜ Mühendislik Fak. 20 Mayıs 2016 KAYSO Sunum Planı KÜSİ Çalışma Grubu KÜSİ İl Planlama

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü YURTDIŞI YATIRIMLAR 2013 ANKARA YURTDIŞI YATIRIM TANIMI Ülkemiz gerçek ve tüzel kişilerince, Türkiye nin ticari ve

Detaylı

Yeni üretim hattı ile kapasite artısı aylık ve yıllık ciromuzda en az %20'lik artış sağlanmıştır.

Yeni üretim hattı ile kapasite artısı aylık ve yıllık ciromuzda en az %20'lik artış sağlanmıştır. TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için, bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla çalışmalarını

Detaylı

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2008 GİRİŞGİRİŞ GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive () Çevresel Gürültü Direktifi nin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementation

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1-

Detaylı

3. HAFTA-Grup Çalışması

3. HAFTA-Grup Çalışması KAMU MALİYESİNDE KARAR ALMA VE PERFORMANS YÖNETİMİ PROJESİ PERFORMANS YÖNETİMİ VE PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME 3. HAFTA-Grup Çalışması ANKARA 27 Ocak 2011 PERFORMANS ANLAŞMASI DPT den sorumlu bakan ile

Detaylı

TÜBİSAD Bilişim Çözümleri Platformu

TÜBİSAD Bilişim Çözümleri Platformu TÜBİSAD Bilişim Çözümleri Platformu Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmeler sektörde üretilen mal ve hizmetlerin hedef kitleye yeterli düzeyde ulaşmasını da zorlaştırıyor. Artık sadece

Detaylı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi

Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi Dr. Muhyettin SĐRER Saha Koordinatörü GAP Bölge Kalkınma Đdaresi Başkanlığı / Birleşmiş

Detaylı

TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO: 3. www.marelektrik.com KALİTE EL KİTABI : YÖNETİM TEMSİLCİSİ. Sayfa 1 / 6

TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO: 3. www.marelektrik.com KALİTE EL KİTABI : YÖNETİM TEMSİLCİSİ. Sayfa 1 / 6 TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO: 3 KALİTE EL KİTABI HAZIRLAYAN ONAYLAYAN : YÖNETİM TEMSİLCİSİ : YÖN. KURUL BŞK. Sayfa 1 / 6 TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO:3 İÇİNDEKİLER : 1. TANITIM, 2. KALİTE POLİTİKASI

Detaylı

Bilici Yatırım San. Ve Tic. A.Ş. Halka Arz Bilgilendirme Notu

Bilici Yatırım San. Ve Tic. A.Ş. Halka Arz Bilgilendirme Notu Bilici Yatırım San. Ve Tic. A.Ş. Ödenmiş sermayesi 20.073.320 milyon TL olan şirket 9.926.680 TL (nominal) sermaye artırımında bulunacaktır. Halka açıklık oranı ise %33,1 olarak gerçekleşecektir. Halka

Detaylı

Dünya Seramik Sektörü Dış Ticareti a) Seramik Kaplama Malzemeleri

Dünya Seramik Sektörü Dış Ticareti a) Seramik Kaplama Malzemeleri Dünya Seramik Sektörü Dış Ticareti a) Seramik Kaplama Malzemeleri ÜLKE Dünya Seramik Kaplama Malzemeleri Üretiminde İlk 1 Ülke 29 21 211 212 212 Dünya /212 Üretiminden Aldığı Pay Değişim (%) (%) 1 ÇİN

Detaylı

KONYA OTOMOTİV YAN SANAYİ İŞ KÜMESİ

KONYA OTOMOTİV YAN SANAYİ İŞ KÜMESİ KONYA OTOMOTİV YAN SANAYİ İŞ KÜMESİ Ekim 2013 KONYA OTOMOTİV YAN SANAYİ İŞ KÜMESİ Ekim 2013 E-mail:cluster@konyacluster.com Konya Kümelenme Merkezi Konya da kümelenme faaliyetleri 2006-2007 yılında Konya

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ

YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ 2014 OCAK SEKTÖREL YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ Nurel KILIÇ Yurtdışı müteahhitlik hizmetleri sektörü, ekonomiye döviz girdisi, yurt dışında istihdam imkanları, teknoloji transferi ve lojistikten ihracata

Detaylı

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi 2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisadi ve Mali Analiz Yüksek Lisansı Bütçe Uygulamaları ve Mali Mevzuat Dersi Kıvanç

Detaylı

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 30 Haziran 2015 itibarı ile Operasyonel Bilgiler

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 30 Haziran 2015 itibarı ile Operasyonel Bilgiler Kurumsal Yönetim Yönetim Kurulumuz bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Kurumsal Yönetim Komitesi, şirket üst yönetimine 2014 yılı içerisinde şirketimizin mevzuat ile belirlenmiş olan Kurumsal Yönetim İlkeleri

Detaylı

Vizyonumuz Ülkemizin, çevre ve iş güvenliği alanlarında ulusal ve uluslararası rekabet gücünü artıracak çalışmalarda öncü olmaktır.

Vizyonumuz Ülkemizin, çevre ve iş güvenliği alanlarında ulusal ve uluslararası rekabet gücünü artıracak çalışmalarda öncü olmaktır. Kariyer Mühendislik 2011 yılında gelişen çevre ve iş güvenliği mevzuatlarının Türkiye de uygulanmasını hedef alarak kurulmuştur. Şirket çalışanlarının ve kurucusunun yıllar içerisinde elde etmiş olduğu

Detaylı

I- OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

I- OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2010 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2010 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

Bağdat Caddesi Aksan Apt. No:326 D:14 Caddebostan Kadıköy/İSTANBUL

Bağdat Caddesi Aksan Apt. No:326 D:14 Caddebostan Kadıköy/İSTANBUL Bağdat Caddesi Aksan Apt. No:326 D:14 Caddebostan Kadıköy/İSTANBUL Şirket Ünvanı : Mert Group İnşaat, Elektronik Ve Enerji San. Tic. Ltd. Şti. Adres : Bağdat Caddesi Aksan Apt. No:326 D:14 Caddebostan

Detaylı

TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER

TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER KALKINMA AJANSLARI

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ ANTALYA NıN İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 ANTALYA GENEL BİLGİLER Nüfus Antalya: 2.158.265 Türkiye: 76.667.864 KOBİ Sayısı

Detaylı

Azerbaycan Enerji Görünümü GÖRÜNÜMÜ. Hazar Strateji Enstitüsü Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi. www.hazar.org

Azerbaycan Enerji Görünümü GÖRÜNÜMÜ. Hazar Strateji Enstitüsü Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi. www.hazar.org Azerbaycan Enerji GÖRÜNÜMÜ Hazar Strateji Enstitüsü Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi EKİM 214 www.hazar.org 1 HASEN Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi, Geniş Hazar Bölgesi ne yönelik enerji,

Detaylı

Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri. 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi

Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri. 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi Place image here with reference to guidelines Serhat Akmeşe

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI Sürdürülebilirlik vizyonumuz 150 yıllık bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız

Detaylı

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ MÜŞTERİ İYETİ ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU Pazarlama ve Satış Dairesi Başkanlığı ŞUBAT-212 ÖNSÖZ Bilindiği üzere TS EN ISO 91 Standardı, sürekli iyileştirme hedefini

Detaylı

Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Direktifinin Türkiye de Uygulanmasının Desteklenmesi Projesi

Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Direktifinin Türkiye de Uygulanmasının Desteklenmesi Projesi T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Direktifinin Türkiye de Uygulanmasının Desteklenmesi Projesi ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İzin ve

Detaylı

TSE ve RAL-GZ 607/03 belgeleri alınmış olan ürünlerin ISO 9001 ve ISO 9000 kalite yönetim sistemi üzerinde çalışmalar başlatılmıştır.

TSE ve RAL-GZ 607/03 belgeleri alınmış olan ürünlerin ISO 9001 ve ISO 9000 kalite yönetim sistemi üzerinde çalışmalar başlatılmıştır. ACCADO, 2009 yılında Türkiye deki PVC Pencere ve Kapı sektöründeki kuruluşların koşulsuz müşteri memnuniyetlerini ve beklentilerini karşılayabilmek üzere 8000 m² kapalı alanda Antalya da kuruldu. Teknoloji

Detaylı

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş. 30 EYLÜL 2008 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş. 30 EYLÜL 2008 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş. 30 EYLÜL 2008 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1- KISACA AKSA Faaliyet Konusu Ana faaliyet konusu akrilik esaslı tow, tops ve elyaf

Detaylı

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ Kalite Yöneticisi Dök.No KAİM.İKS.FRM.081 Sayfa No 1/ 3 İŞİN KISA TANIMI: Kayısı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü üst yönetimi

Detaylı

ISO NEDİR? TSE, ISO nun üyesi ve Türkiye deki tek temsilcisidir. EN NEDİR?

ISO NEDİR? TSE, ISO nun üyesi ve Türkiye deki tek temsilcisidir. EN NEDİR? ISO Türk Standardları Enstitüsü 132 sayılı kuruluş yasası ile kendisine verilen Standardlara uygun ve kaliteli üretimi teşvik edecek her türlü çalışmayı yapmak ve bunlarla ilgili belgeleri düzenlemek görevini

Detaylı

FASIL 18 İSTATİSTİK. Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması. 1 Mevzuat uyum takvimi

FASIL 18 İSTATİSTİK. Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması. 1 Mevzuat uyum takvimi FASIL 18 İSTATİSTİK Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması 1 Mevzuat uyum takvimi Bu öncelik altında, bu aşamada herhangi bir mevzuat uyumu çalışması öngörülmemektedir.

Detaylı

1Y12 Finansal Sonuçları Analist Toplantısı. 1 Ağustos 2012

1Y12 Finansal Sonuçları Analist Toplantısı. 1 Ağustos 2012 1Y12 Finansal Sonuçları Analist Toplantısı 1 Ağustos 2012 Ajanda Son Gelişmeler Haydar Yenigün Global Ford ve Güncel Pazar Verileri Grant Belanger 1Y12 Finansal Sonuçları Oğuz Toprakoğlu Soru & Cevap Sayfa

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

VERİMLİLİK SEMPOZYUMU 1 FİNANSAL ANALİZ VE VERİMLİLİK KARNE İLİŞKİSİ

VERİMLİLİK SEMPOZYUMU 1 FİNANSAL ANALİZ VE VERİMLİLİK KARNE İLİŞKİSİ VERİMLİLİK SEMPOZYUMU 1 FİNANSAL ANALİZ VE VERİMLİLİK KARNE İLİŞKİSİ Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı Finansal Analiz Daire Başkanlığı, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı sağlık kuruluşlarının

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI

PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI Performans programları, idare bütçelerinin stratejik planlarda belirlenmiş amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanmasına yardımcı olmak üzere hazırlanan temel

Detaylı

Tesis Bilgileri Üretim tesislerimize ait mevcut kapasitelerimiz aşağıdaki tabloda belirtilmektedir. Tesis Toplam Alan Kapalı Alan Kapasite

Tesis Bilgileri Üretim tesislerimize ait mevcut kapasitelerimiz aşağıdaki tabloda belirtilmektedir. Tesis Toplam Alan Kapalı Alan Kapasite Kurumsal Yönetim Yönetimimiz, dönem içerisinde şirket idaresine; şirketimizin mevzuat ile belirlenmiş olan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum seviyesinin belirlenmesi amacıyla SPK tarafından yetki verilmiş

Detaylı

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları:

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları: GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu da mali yönetim ve kontrol sisteminin bütünüyle değiştirilerek, uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği Normlarına uygun hale getirilmesi

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 0 5018 sayılı Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile

Detaylı

Mikro Bilgi Kayıt ve Dağıtım A.Ş Kalite Yönetim Temsilcisi. Şenay KURT senay.kurt@mikrobilgi.com.tr

Mikro Bilgi Kayıt ve Dağıtım A.Ş Kalite Yönetim Temsilcisi. Şenay KURT senay.kurt@mikrobilgi.com.tr Mikro Bilgi Kayıt ve Dağıtım A.Ş Kalite Yönetim Temsilcisi Şenay KURT senay.kurt@mikrobilgi.com.tr Standart Nedir? Standardizasyon; belirli bir faaliyetle ilgili olarak ekonomik yarar sağlamak üzere bütün

Detaylı

Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi. Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05.

Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi. Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05. Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05.2013 İÇERİK Risk, Risk Yönetimi Kavramları Kurumsal Risk Yönetimi (KRY)

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

STANDART VE STANDARDİZASYON

STANDART VE STANDARDİZASYON STANDART VE STANDARDİZASYON İnsanoğlu yaratıldığı günden bu yana karışıklıktan kurtulma ve belirli bir düzen tesis etme gayreti içerisinde olmuştur. Bu düzenleme sürecinin tabiî bir neticesi olarak ortaya

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI T.C AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 215 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Temmuz 215 www.aksaray.edu.tr T.C AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 215 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Detaylı

IGE ISTANBUL GOLD EXCHANGE IPMI INTERNATIONAL PRECIOUS METALS

IGE ISTANBUL GOLD EXCHANGE IPMI INTERNATIONAL PRECIOUS METALS Troy Holding; grubunun kıymetli maden ticareti, madencilik, turizm, inşaat, enerji, yatırım ve ticaret faaliyetleri doğrultusunda planlama finansman, iş geliştirme, risk yönetimi ve insan kaynakları ile

Detaylı

T.C. Kalkınma Bakanlığı

T.C. Kalkınma Bakanlığı T.C. Kalkınma Bakanlığı 2023 Vizyonu Çerçevesinde Türkiye Tarım Politikalarının Geleceği- Turkey s Agricultural Policies at a Crossroads with respect to 2023 Vision 2023 Vision, Economic Growth and Agricultural

Detaylı

9Çevresel Risk Analiz ve Yönetim

9Çevresel Risk Analiz ve Yönetim 9Çevresel Risk Analiz ve Yönetim Merkezince Yapılan Çalışmalar 9.1. ASO-KOSGEB Çevre Laboratuvarı ASO ve KOSGEB arasında 18.05.1999 tarihinde imzalanan protokol ile kurulan, işletme kapsamı Hava Kalitesi

Detaylı

TOBB tarafından yıl içinde açılan eğitim seminer vb. çalışmalar takip edilerek uygun olan eğitimlere azami düzeyde katılım sağlanacaktır.

TOBB tarafından yıl içinde açılan eğitim seminer vb. çalışmalar takip edilerek uygun olan eğitimlere azami düzeyde katılım sağlanacaktır. Faaliyet 1.1.1 TOBB vb. kuruluşlar tarafından düzenlenen eğitimlere katılım sağlanması TOBB tarafından yıl içinde açılan eğitim seminer vb. çalışmalar takip edilerek uygun olan eğitimlere azami düzeyde

Detaylı

yenilikçi yaklașım GÜMRÜK

yenilikçi yaklașım GÜMRÜK GÜMRÜK DOGAN Gümrük Müșavirliği Loj. Hiz. Ltd. Ști. Talatpașa Bulvarı No: 84 TR 355220 Alsancakl-İZMİR/TÜRKİYE Tel: 0.232.466 06 01 info@dogangumruk.com.tr www.dogangumruk.com.tr yenilikçi yaklașım www.dogangumruk.com.tr

Detaylı

01.01.2013-31.03.2013 FAALİYET RAPORU

01.01.2013-31.03.2013 FAALİYET RAPORU Sayfa No:1 İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2013-31.03.2013 FAALİYET RAPORU Faaliyet Raporu İçeriği 1. Raporun Dönemi 2. Ortaklığın Ünvanı 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan

Detaylı

I OCAK HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

I OCAK HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler

Detaylı

SEKTÖRÜN TANIMI TÜRKİYE KOZMETİK ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ

SEKTÖRÜN TANIMI TÜRKİYE KOZMETİK ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ SEKTÖRÜN TANIMI Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Kodları (G.T.İ.P) esas alınarak oluşturulan Kozmetik ve Kişisel Bakım Ürünleri Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Kodları (G.T.İ.P) ve ürün tanımları aşağıda

Detaylı

DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ 2011 2. ÇEYREĞİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER

DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ 2011 2. ÇEYREĞİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ 2011 2. ÇEYREĞİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER 18 Nisan 2011 DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR VE DEĞERLENDİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GİRİŞ "Öncü Göstergeler" Erken Uyarı Mekanizmaları

Detaylı

Ön Değerlendirme Raporu 16/04/2010. halka arz

Ön Değerlendirme Raporu 16/04/2010. halka arz Ön Değerlendirme Raporu 16/04/2010 halka arz 1 Özet Bilgiler HALKA ARZ VE ORTAKLIK YAPISI Afken Holding in altyapı yatırımları konularında uzmanlaşmış tecrübesi 1976 yılına dayanmaktadır. Günümüzde ana

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017 Personel SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet Alımı Cari Transferler Sermaye Etkili, Ekonomik, Verimli Harcama 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ÇUKUROVA

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı UR-GE Tebliği nin Çıkış Noktası UR-GE Tebliği nin Vizyonu ve Yapıtaşları UR-GE Projelerinin Uygulama Süreci

Detaylı

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu esasların amacı,

Detaylı

Liberalleşmenin Türkiye Enerji. 22 Şubat 2012

Liberalleşmenin Türkiye Enerji. 22 Şubat 2012 Liberalleşmenin Türkiye Enerji Piyasasına Etkileri i 22 Şubat 2012 Liberalleşmenin son kullanıcılara yararları somutları çeşitli sektörlerde kanıtlanmıştır Telekom Havayolu Liberalleşme öncesi > Genellikle

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIMI DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIMI DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIMI DESTEKLERİ Seyitcan ALTINKAYNAK Şubat 2015 SUNUM PLANI I. TEKNOLOJİK ÜRÜNLERİN YATIRIMINA İLİŞKİN DESTEKLER II. BAŞVURU SÜRESİ VE ŞARTLARI III.

Detaylı

2013/ 2014 (%) 3301 Uçucu Yağlar 3.727.592 4.017.602 4.524.926 12,63 3,97

2013/ 2014 (%) 3301 Uçucu Yağlar 3.727.592 4.017.602 4.524.926 12,63 3,97 KOZMETİK SEKTÖRÜ HS No: 3301,3302, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307 DÜNYA TİCARETİ Dünya kozmetik ürünler ihracatında ilk sırada güzellik/makyaj ve cilt bakımı için müstahzarları oluşturmaktadır. Bu ürün grubunun

Detaylı

ENERJİ YATIRIMLARI VE TEŞVİK TEDBİRLERİ

ENERJİ YATIRIMLARI VE TEŞVİK TEDBİRLERİ ENERJİ YATIRIMLARI VE TEŞVİK TEDBİRLERİ TEŞVİK UYGULAMA ve YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA - Nisan 2012 1 TEŞVİK NEDİR? Ekonomik literatürde teşvik kavramı, belirli ekonomik ve sosyal faaliyetlerin

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HAKKARİ ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU.... 1 I- GENEL BİLGİLER...... 2 A. MİSYON VE VİZYON..... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 5.0 Yayın Tarihi: 14.07.2014 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

YATIRIM DESTEK PROGRAMI

YATIRIM DESTEK PROGRAMI T.C. Bilim, Sanayi & Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge, İnovasyon ve Teknoloji Projeleri Ar-Ge ve Yatırım Destek Programları Bilgi Notu T E K N O L O J İ K Ü R Ü N YATIRIM DESTEK PROGRAMI www.eydem.com 0312 385

Detaylı

ÖZGÜN FİKİRLERİNİZİ PROJELENDİRELİM

ÖZGÜN FİKİRLERİNİZİ PROJELENDİRELİM Şirket Tanıtımı Progino PROGİNO 2005 yılından itibaren Eskişehir de mühendislik ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Faaliyetlerine 2008 yılından beri Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesinde sürdürmektedir.

Detaylı

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve Düzce Üniversitesi 2015-2019 stratejik planında Düzce Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) doğrudan yer almakta olup, bu plan kapsamında ortaya konulan hedeflere ulaşılmasında önemli bir işleve sahiptir. Bu

Detaylı

Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin İkincil Düzenlemeler

Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin İkincil Düzenlemeler Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin İkincil Düzenlemeler 1. Kapsam 6362 sayılı Yeni Sermaye Piyasası Kanunu, yatırım hizmet ve faaliyetlerinin kurumsal bir yapıda, geniş bir perspektifte

Detaylı

Genel Değerlendirme Çerçevesi. Genel Degerlendırme Çerçevesı Egıtım Sunumu

Genel Değerlendirme Çerçevesi. Genel Degerlendırme Çerçevesı Egıtım Sunumu Sunum 2 Genel Değerlendirme Çerçevesi 1 CAF ın amaçları Toplam kalite yönetimine giriş, özellikle kamu sektörüne uyarlanmış Kullanımdaki çeşitli modeller için bir köprü oluşturmakta Kıyaslamayı kolaylaştırmakta

Detaylı

İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN DIŞ PİYASALARDAKİ DURUMU

İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN DIŞ PİYASALARDAKİ DURUMU İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN DIŞ PİYASALARDAKİ DURUMU Nurel KILIÇ Yurtdışı müteahhitlik hizmetleri, doğrudan hizmet ihracatını gerçekleştirmenin yanısıra, mal ve servis ihraç eden birçok sektörün yeni pazarlar bulmasına

Detaylı

GENEL BİLGİ. KOBİ ler ve KOSGEB

GENEL BİLGİ. KOBİ ler ve KOSGEB GENEL BİLGİ KOBİ ler ve KOSGEB 1 Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço toplamı veya net satış hasılatı 40 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı

Detaylı

T.C SİNOP VALİLİĞİ İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı

T.C SİNOP VALİLİĞİ İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı T.C SİNOP VALİLİĞİ İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı 24.10.2017 Tanım Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı, kırsal alanda ekonomik

Detaylı

Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL

Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL Brezilya: Ülkeler arası gelir grubu sınıflandırmasına göre yüksek orta gelir grubunda yer almaktadır. 1960 ve 1970 lerdeki korumacı

Detaylı

NİZİP TİCARET BORSASI STRATEJİK HEDEFLER ve GERÇEKLEŞME DURUMLARI TABLOSU 2015

NİZİP TİCARET BORSASI STRATEJİK HEDEFLER ve GERÇEKLEŞME DURUMLARI TABLOSU 2015 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 STRATEJİK AMAÇ 1 STRATEJİK Stratejik plandaki hedeflere yenilerini ekleyerek İş Planları ile takibini sağlamak TSE ISO EN 9001 Kalite Yönetim Sistemi nin Gerektirdiği Standartları

Detaylı