2014 YILI FAALİYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2014 YILI FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 ASTAŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 26 Mart 2015 tarihinde, Saat 14:00 da, Şirket Genel Müdürlüğünün EGS Business Park Blokları Yeşilköy Mah., Atatürk Cad., No:12/1, B2 Blok, 17. Kat No: 467, Yeşilköy / İstanbul / Türkiye adresinde yapılacak ; 2014 OTUZDÖRDÜNCÜ HESAP YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA SUNULAN 2014 YILI FAALİYET RAPORU 1

2 I. YÖNETİM KURULU BAŞKANI NIN MESAJI : Değerli Ortaklarımız, Sizleri saygılarımla selamlar, Şirketimizin 2014 Yılı performansı, sonuçları ve 34. Olağan Genel Kurul Toplantısının başta Ülkemiz, ortaklarımız ve çalışanlarımız olmak üzere tüm paydaşlarımıza yararlı olmasını dilerim. Şirketimizin 2014 Yılına ait Faaliyet Raporu, Bilanço ve Gelir Tablosu inceleme ve onayınıza sunulmuş bulunmaktadır. Şirketimiz 2013 yılı hisse değişimi sonrası kurumsal kimlik değişim ve gelişimlere devam etmiştir. Bu kapsamda şirket logomuz yenilenmiş, organizasyon yapımız değiştirilmiş ve şirket merkezimiz EGS Business Park Blokları Yeşilköy Mah., Atatürk Cad., No:12/1, B2 Blok, 17. Kat No: 467, Yeşilköy / İstanbul olarak yenilenmiştir. Yine aynı amaçla bilgi teknolojileri alt yapı yatırımı gerçekleştirilmiş fabrika ve merkez ofiste sunucular oluşturulmuş, santral sistemimiz yenilenmiştir. Şirketimiz kurumsal kimlik yapısına uygun olarak Yönetim Kuruluna bağlı Fabrika Direktörlüğü, Satış Direktörlüğü, Mali İşler Direktörlüğü oluşturulmuş, İnsan Kaynakları ve Personel Müdürlüğü doğrudan Yönetim Kurulu üyesine rapor edecek şekilde yapılandırılarak daha profosyonel bir yapı hedeflenmiştir. Organizasyon şemamız EK-1 de sunulmuştur. 2

3 Şirketimiz 2014 yılı içerisinde TSE, CE, QUALİCOAT, QUALANOD, ISO 9001, ISO ve OHSAS kalite belgeleri yenilemelerini başarı ile tamamlamıştır. Yapılan bilgi teknoloji yatırımı ile de 2015 yılında ISO Kalite Belgesine müracaat edilerek yıl sonu itibariyle bu belgenin de hak edilmesi hedeflenmiştir Yılına KG mamül ve KG hammadde stok ile giren Şirketimiz, faaliyetlerimiz sonucunda yıl içerisinde toplam KG satış gerçekleştirmiş, 2014 yıl sonunu KG mamül stok ve KG hammadde stok ile tamamlamıştır yılı dönemini zararla kapatan şirketimiz 2014 yılını net satışlarımızın %4,01 i olarak TL faaliyet karı ; Net satışların %3 ü olarak TL dönem karı ; Net satışlarımızın %2,38 u olarak TL dönem net karı ile tamamlamıştır. Şirketimiz bilançosunda 2014 sonu itibariyle özsermayemiz TL olarak oluşmuştur. Son beş yıl dönem karı ve özkaynaklarımız aşağıdaki tablo ile bilginize sunulmuştur : 3

4 Şirketimiz 2014 yılı içerisinde TL arsa, TL fabrika binası modernizasyonu, TL makine teçhizat, TL binek araç, TL demirbaş, TL merkez ofis özel maliyet yatırımlarını özkaynaklar ile ; TL makine teçhizat ve TL demirbaş yatırımını da leasing yöntemi ile olmak üzere toplam TL yatırım gerçekleştirmiştir. 4

5 II. GENEL BİLGİLER : II.a. Hesap Dönemi : Raporumuzun ilgili olduğu Hesap Döneminde; II.b. Ünvan ve İletişim : Ticaret Sicil no. lu Şirketimiz ASTAŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. aşağıdaki adres ve iletişim bilgilerinde faaliyette bulunmaktadır. MERKEZ : EGS Business Park Blokları Yeşilköy Mah., Atatürk Cad., No:12/1, B2 Blok, 17. Kat No: 467, Yeşilköy / İstanbul Tel : (pbx) fax: Web : ŞUBE : Alkop Sanayi Sitesi C/1 Blok No:5-6 Kıraç B.Çekmece İstanbul Tel: Fax: Web : FABRİKA : Misinli Köyü Yolu 1.Km. Çorlu / Tekirdağ Tel: fax: Web : II.c. Organizasyon, Sermaye ve Ortaklık Yapısı : Sunuş bölümünde ifade edildiği üzere organizasyon yapımız kurumsal yapı hedeflenerek oluşturulmuş ve organizasyon şemamız Ek.1 de sunulmuştur yılı sonunda sermaye yapımızda bir değişiklik olmamıştır : Sermayemiz TL ve hissedarlarımız ve hisse oranlarımız aşağıdaki şekildedir: ORTAK SERMAYE % Orhan KÖKHAN Sevim KÖKHAN Türker ASLAN Gül Sedef BOLGÜN Şefik Türker KÖKHAN Spectral Alüm.Mim.Sis.San ve Tic.A.Ş TOPLAM

6 II.d. Yönetim Organı, Üst Düzey Yöneticiler : 2014 Yılı sonu itibariyle Şirketimizin Yönetim Kadrosu aşağıdaki üye ve üst düzey yöneticilerden oluşmaktadır : YÖNETİM KURULU : BAŞKAN : Orhan Kökhan BŞK. V. : Türker Aslan ÜYE : Gül Sedef Bolgün ÜYE : Şefik Türker Kökhan ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER : FABRİKA DİREKTÖRÜ SATIŞ DİREKTÖRÜ MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ : Hasan Ümit Kılıç : Dinçel Candaş : Mehmet Altın itibariyle 29 kişi Merkez personeli, 383 kişi Çorlu Fabrika personeli, 1 kişi Alkop Depo personeli olmak üzere toplam personel sayımız 413 kişidir. III. YÖNETİM KURULU VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MADDİ HAKLAR : tarihleri arasında; Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine sağlanan Huzur Hakkı, ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatlerin toplam tutarı TL olmuştur. IV. ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME FAALİYETLERİ İLE YATIRIM PLANLARI : Şirketimiz 2014 yılı itibariyle yurtiçi pazarında yaşanan sert rekabet ortamında yeni müşteri ve ürün oluşturmuş, pazar payını koruyarak gelecekte katma değeri yüksek ürünler hedeflemiştir. Yurtdışı pazarlarda yeni organizasyon yapısı ile özellikle Avrupa bölgesinde gelişmeler yaşanmış, 2013 yılı değerlerine göre %5 ciro artışı sağlanmıştır yılında pazar payımızın ve karlılığımızın arttırılması yönünde çalışmalara ve buna bağlı yatırımlara devam edilecektir. 6

7 V. FAALİYETLERİMİZ VE BUNLARA İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER : Sunuş bölümünde de ifade edildiği üzere 2014 yılı içerisinde TL arsa, TL fabrika binası modernizasyonu, TL makine teçhizat, TL binek araç, TL demirbaş, TL merkez ofis özel maliyet yatırımlarını özkaynaklar ile ; TL makine teçhizat ve TL demirbaş yatırımını da leasing yöntemi ile olmak üzere toplam TL yatırım gerçekleştirmiştir. Halen yargı sürecinde olan toplam TL tahsil edilemeyen alacağımız takip aşamasındadır. İş mahkemelerinde ise iki adedi şirketimize hizmet veren firma elemanları olmak üzere on iki adet, toplam TL talepli işe iade ve tazminat talep davamız mevcuttur döneminde faaliyetlerimizle ilgili olarak TL tutarında bağış ve yardım ödemesi yapılmıştır. VI. FİNANSAL DURUM : Finansal Duruma ve Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Yönetim Kurulumuzun Genel Değerlendirmesi : 2013 yılı dönemini zararla kapatan şirketimiz 2014 yılını net satışlarımızın %4,01 i olarak TL faaliyet karı ; Net satışların %3 ü olarak TL dönem karı ; Net satışlarımızın %2,38 u olarak TL dönem net karı ile tamamlamıştır yılı önceki dönem ile karşılaştırmalı gelir tablosu (EK-2), bilanço (EK-3) ekte sunulmuştur. 7

8 Son beş yıl dönem karları aşağıdaki tabloda sunulmuştur: Kar Payı: Şirketimizin kar dağıtımı Türk Ticaret Kanunu hükümleri doğrultusunda ve Ana Sözleşmede belirlenmiş olan usul ve esaslar dahilinde yasal süreler içerisinde yerine getirilmektedir. Kar dağıtımına ilişkin imtiyaz tanınmamıştır. Dağıtılacak kar, şirketin likidite durumu ve yapacağı yatırımlar dikkate alınarak Genel Kurul da belirlenmektedir dönem karının özkaynaklarımızı güçlendirmek amacıyla dağıtılmaması Genel Kurul a teklif edilecektir kar dağıtımına ilişkin tablo (EK-4) ekte sunulmuştur. VII. RİSKLER VE YÖNETİM KURULUNUN DEĞERLENDİRMESİ : GENEL EKONOMİ VE ALÜMİNYUM SEKTÖRÜNE İLİŞKİN RİSKLER : Yönetim Kurulumuz sektörel gereklilik gereği hammadde alımlarımızda dışa bağımlılık ve dövizli borçlanma zorunluluğunda olduğundan kur dalgalanmalarının şirketimiz mali tablolarına olumsuz etkisini azaltmak için yurtdışı satışların arttırılması, tahsilatların hızlandırılması, stok devir hızının arttırılması ve finansal enstrümanları kullanma çalışmalarına devam edecektir. Bilanço yapımız gereği özkaynakların güçlendirilmesi ve uzun vadeli kaynak temini önemli hedeflerimizdir. DİĞER HUSUSLAR : 2014 Faaliyet Yılının sona ermesinden sonra Şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyecek nitelikte özel önem taşıyan her hangi bir gelişme bulunmamaktadır. 8

9 Değerli Ortaklarımızın bilgi ve görüşlerine sunarız. Saygılarımızla, Orhan KÖKHAN Yönetim Kurulu Başkanı Türker ASLAN Yönetim Kurulu Bşk. Vekili Gül Sedef BOLGÜN Yönetim Kurulu Üyesi Şefik Türker KÖKHAN Yönetim Kurulu Üyesi 9

10 EK-1 ASTAŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM ORGANİZASYON ŞEMASI EK-2 10

11 HESAP NO GELİR TABLOSU (TL) ASTAŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET A.Ş ÖNCEKİ DÖNEM KARŞILAŞTIRMALI GELİR TABLOSU (TL) ÖNCEKİ DÖNEM & CARİ DÖNEM & A.BRÜT SATIŞ VE SAİR GELİRLER TOPLAMI Yurtiçi Satışlar Yurtdışı Satışlar Diğer Gelirler B.SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) Satışdan İadeler Satış İskontoları Diğer İndirimler C.NET SATIŞLAR D.SATIŞLARIN MALİYETİ (-) Satılan Mamüller Maliyeti Satılan Ticari Mallar Maliyeti Satılan Hızmet Maliyeti Diğer Satışların Maliyeti BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI E.FAALİYET GİDERLERİ (-) Araştırma Geliştirme Giderleri Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri Genel Yönetim Giderleri FAALİYET KARI VEYA ZARARI F.DİĞER FAAL.OLAĞAN VE KARLAR İştiraklerden Temettü Geliri Bağlı Ort.Temettü Geliri Faiz Gelirleri Komisyon Gelirleri Konusu Kalmayan Karşılıklar Menkul Kıymet satış Karları Kambiyo Karları Reeskont Faiz Gelirleri Enflasyon Düzeltmesi Karları Faal.İlgili Diğ.Olağan Gelir ve Karlar G.DİĞER FAAL.OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-) Komisyon Giderleri Karşılık Giderleri Menkul Kıymet Satış Zararları Kambiyo Zararları Reeskont Faiz Giderleri Enflasyon Düzeltme Zararları Diğer Olağan Gider ve Zararlar H.FİNANSMAN GİDERLERİ (-) Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri 0 0 OLAĞAN KAR VE ZARAR I.OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR Önceki Dönem Gelir ve Karları Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar J.OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) Çalişmayan Kısım Gider ve Zararları Önceki Dönem Gider ve Zararları Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar DÖNEM KARI VEYA ZARARI K.DÖNEM KARI VER.VE DİĞER YASAL YÜKL.KRŞ. (-) NET DÖNEM KARI VEYA ZARARI

12 Hesap No EK-3 BİLANÇO A K T İ F (VARLIKLAR) ASTAŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET A.Ş ÖNCEKİ DÖNEM KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇO (TL) ÖNCEKİ DÖN CARİ DÖNEM 2014 Hesap No P A S İ F (VARLIKLAR) ÖNCEKİ DÖN CARİ DÖNEM 2014 I.DÖNEN VARLIKLAR III.KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A.HAZIR DEĞERLER A.MALİ BORÇLAR KASA BANKA KREDİLERİ ALINAN ÇEKLER FİNANSAL KİRALAMA İŞL.BORÇLAR BANKALAR ERTELENMİŞ FİNANSAL KİR. BORÇ MLYT HİSSE SENETLERİ DİĞER MALİ BORÇLAR ÖZEL KESİM TAHV.SEN.VE BONOLARI B.TİCARİ BORÇLAR KAMU KESİM TAHV.SEN.VE BONOLARI SATICILAR DİĞER MENKUL KIYMETLER BORÇ SENETLERİ MENKUL KIYMET DEĞER DUŞ.KRŞ (-) BORÇ SEN.REESK.(-) C.TİCARİ ALACAKLAR ALINAN DEP.VE TEM ALICILAR DİĞ.TİC.BORÇLAR ALACAK SENETLERİ C.DİĞER BORÇLAR ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-) ORTAKLARA BORÇLAR VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR İŞTİRAKLERE BORÇLAR DİĞER TİCARİ ALACAKLAR BAĞLI ORT.BORÇLAR ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR PERSONELE BORÇLAR ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KRŞ. (-) DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR D.DİĞER ALACAKLAR DİĞ.BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-) ORTAKLARDAN ALACAKLAR D.ALINAN AVANSLAR İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI PERSONELDEN ALACAKLAR E.YILLARA YAYGIN İNŞ.VE ONARIM HAKEDİŞLERİ DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR YIL.YAY.İNŞ.VE ONA.HAKED.BEDELL DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAK SENT.REES. (-) F.ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR KRŞ.(-) ÖDEN.SOSYAL GÜV.KESİNTİLERİ E.STOKLAR VAD.GEÇ.ERT.VEYA TAKS.VERGİ VE DİĞ.YÜKL İLK MADDE VE MALZEME ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER YARI MAMUL-ÜRETİM G.BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI MAMULLER DÖNEM.KAR.VERGİ VE DİĞ.YAS.YÜKL.KRŞ TİCARİ MALLAR DÖN.KAR.PEŞ.ÖD.VER.VE DİĞ.YAS.YKL.KRŞ.(-) DİĞER STOKLAR KIDEM TAZMİNATI KRŞ VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI DİĞER BORÇ VE GİD.KARŞILIKL F.YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALY H.GEL.AYLARA AİT GEL.VE GİD.TAHAKKUKU TAŞARONLARA VERİLEN AVANSLAR GİDER TAHAKKUKLARI G.GEL.AYLARA AİT GİD.VE GEL.TAHAKK I.DİĞER KISA VAD.YABANCI KAYNAKLAR GELİR TAHAKKUKLARI DİĞER KDV H.DİĞER DÖNEN VARLIKLAR SAYIM VE TESELM.FAZLALIKLARI DEVREDEN KDV DİĞER ÇEŞİTLİ YAB.KAYNAKLAR DİĞER KDV PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR İŞ AVANSLARI PERSONEL AVANSLARI II.DURAN VARLIKLAR IV.UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A.TİCARİ ALACAKLAR A.MALİ BORÇLAR ALICILAR BANKA KREDİLERİ ALACAK SENETLERİ FİNANSAL KİRALAMA İŞL.BORÇLAR ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-) DİĞER FİNANS KURULUŞLARINA BORÇLAR ŞÜPHELİ ALACAKLAR B.TİCARİ BORÇLAR 0, ,27 23 B.DİĞER ALACAKLAR BORÇ SENETLERİ ORTAKLARDAN ALACAKLAR BORÇ SEN.REESKONTU (-) D.MADDİ DURAN VARLIKLAR GEL.YILL.ERTL.VEYATERKİN EDL.KDV ARAZİ VE ARSALAR TESİSE KATILMA PAYLARI YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ DİĞ.ÇEŞ.UZUN VAD.YABANCI KAYN BİNALAR TESİSE KATILMA PAYLARI TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR DİĞ.ÇEŞ.UZUN VAD.YABANCI KAYN TAŞITLAR DEMİRBAŞLAR DİĞ.MADDİ DUR.VAR BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-) V.ÖZ KAYNAKLAR YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR VERİLEN AVANSLAR A.ÖDENMİŞ SERMAYE E.MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR SERMAYE HAKLAR ÖDENMEMİŞ SERMAYE (-) ÖZEL MALİYETLER HİSSE SEN.İPTAL KARLARI DİĞ.MADDİ OLMAYAN DURAN VAR M.D.V.YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLERI BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-) İŞTİR.YEN.DEĞ.ARTIŞLARI C.KAR YEDEKLERİ F.ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR YASAL YEDEKLER HAZIRLIK VE GEL.GİD OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER G.GEL.YILLARA AİT GİD.VE GEL.TAAH GEÇMİŞ YILLAR KARLARI GEL.YILLARA AİT GİDER TAHAKKUKLARI E.GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-) GELİR TAHAKKUKLARI GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI H.DİĞER DURAN VARLIKLAR 0 59 F.DÖNEM NET KARI (ZARARI) GELECEK YILLARDA İNDİRİLECEK KDV DÖNEM KARI/ZARARI DİĞER KDV DÖNEM ZARARI (-) 0 0 AKTİF (VARLIK) TOPLAMI PASİF (KAYNAK) TOPLAMI

13 EK-4 ASTAŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET A.Ş DÖNEM KARI DAĞITIM TABLOSU (TL) Önceki Dönem Cari Dönem TİCARİ KAR / ZARAR KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDER (+) BAĞIŞ VE YARDIMLAR KURUMLAR VERGİSİ MATRAHI ÖDENECEK VERGİ VE YSL.YÜK Kurumlar Vergisi %20 DAĞITILABİLİR NET KAR YASAL YEDEKLER (%5) OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI SEKTÖR BİLANÇOLARI DEĞERLENDİRMESİ - GEÇİCİ VERİLER - (2004-2006)

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI SEKTÖR BİLANÇOLARI DEĞERLENDİRMESİ - GEÇİCİ VERİLER - (2004-2006) TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI SEKTÖR BİLANÇOLARI DEĞERLENDİRMESİ - GEÇİCİ VERİLER - (2004-2006) İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1 AĞUSTOS 2007 İÇİNDEKİLER Veri Setinin Özellikleri... 1 Finansman Yapısı

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI YÖNETİM KURULU 2010-2013 DÖNEMİ OLAĞAN GENEL KURUL FAALİYET RAPORU

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI YÖNETİM KURULU 2010-2013 DÖNEMİ OLAĞAN GENEL KURUL FAALİYET RAPORU İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI YÖNETİM KURULU 2010-2013 DÖNEMİ OLAĞAN GENEL KURUL FAALİYET RAPORU Sayın Üyelerimiz; Yönetim Kurulumuzun 2010-2013 dönemine ait çalışmalarını içeren Faaliyet Raporunu

Detaylı

RODA LİMAN DEPOLAMA VE LOJİSTİK İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU

RODA LİMAN DEPOLAMA VE LOJİSTİK İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU www.rodaport.com RODA LİMAN DEPOLAMA VE LOJİSTİK İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU 21 Şubat 2014, Cuma günü saat 11:00 de toplanacak Genel Kurul a arz edilmek üzere hazırlanmıştır. SUNUM

Detaylı

2009 YILI FAALİYET RAPORU

2009 YILI FAALİYET RAPORU SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜK : Cumhuriyet Bulvarı No:300 Kat :5 35220 Alsancak - İZMİR Tel : (232) 463 59 33 Fax : (232) 463 49 20 e-mail : sodas@sodas.com.tr Web Site : www.sodas.com.tr FABRİKA

Detaylı

BSMMMO VE İKTİSADİ İŞLETMEMİZİN MALİ TABLOLARI AŞAĞIDA BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR. Bursa SMMM Odası Yönetim Kurulu 2014/ YIL SONU BSMMMO MALİ TABLOLAR

BSMMMO VE İKTİSADİ İŞLETMEMİZİN MALİ TABLOLARI AŞAĞIDA BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR. Bursa SMMM Odası Yönetim Kurulu 2014/ YIL SONU BSMMMO MALİ TABLOLAR BSMMMO VE İKTİSADİ İŞLETMEMİZİN MALİ TABLOLARI AŞAĞIDA BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR. Bursa SMMM Odası Yönetim Kurulu 2014/ YIL SONU BSMMMO MALİ TABLOLAR 1 2 BSMMMO 2013 YILI MALİ TABLOLAR BURSA SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

2 0 1 2 FAALİYET RAPORU

2 0 1 2 FAALİYET RAPORU 2 0 1 2 FAALİYET RAPORU GENEL MÜDÜRLÜK : 1476 Sokak no:2 Aksoy Residence Kat:13/a D:42 35220-Alsancak - İZMİR Telefon : 0232 463 5933 Faks : 0232 463 4920 e-mail : sodas@sodas.com.tr Web Site : www.sodas.com.tr

Detaylı

Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı

Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı Zorlu Holding A.Ş. değerli ortakları, Zorlu Grubu şirketleri arasında koordinasyon sağlanması, finans yönetimi, sevk ve idare hizmetlerinin Holding olarak gruba verilmesi

Detaylı

ARICAK TURİZM VE TİCARET AŞ 2012 YILI RAPORU

ARICAK TURİZM VE TİCARET AŞ 2012 YILI RAPORU HİZMETE ÖZEL T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ARICAK TURİZM VE TİCARET AŞ 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile Başbakanlığın 11.12.1992 tarih ve 2366 sayılı yazısına ekli

Detaylı

SÜMER HOLDİNG A.Ş. ÜNVANI : SÜMER HOLDİNG A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SERMAYESİ : 2.799.080.000 TL.

SÜMER HOLDİNG A.Ş. ÜNVANI : SÜMER HOLDİNG A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SERMAYESİ : 2.799.080.000 TL. SÜMER HOLDİNG A.Ş. ÜNVANI : SÜMER HOLDİNG A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SERMAYESİ : 2.799.080.000 TL. TİCARET ODASI : ANKARA TİCARET ODASI TİCARET SİCİL NO : 69941 VERGİ DAİRESİ : KIZILBEY VERGİ DAİRESİ VERGİ SİCİL

Detaylı

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri Enflasyon düzeltmesi hesapları dahil TÜRMOB YAYINLARI- 234 Dizgi - Düzenleme

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar YTL olarak 31.12.2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağımsız Denetim'den GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş AYRINTILI BİLANÇO (YTL)

Detaylı

Ö N D E R Tarih:14.03.2013 BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş. Rapor No : 2013/16

Ö N D E R Tarih:14.03.2013 BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş. Rapor No : 2013/16 Ö N D E R Tarih:14.03.2013 BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş. Rapor No : 2013/16 Adres: Necatibey Caddesi Deniz İşhanı No:58/10 Maltepe/ANKARA Tel : 0-312- 231 37 15 GÖNEN KAPLICALARI İŞLETMESİ ANONİM

Detaylı

KOPAŞ KOZMETİK PAZARLAMA VE SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

KOPAŞ KOZMETİK PAZARLAMA VE SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Kopaş Kozmetik Pazarlama ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu na BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Kopaş Kozmetik Pazarlama ve

Detaylı

TEK DÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMALARI VE MALİ TABLOLAR EĞİTİMİ

TEK DÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMALARI VE MALİ TABLOLAR EĞİTİMİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİSEM İŞBİRLİĞİ İLE DÜZENLENEN TEK DÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMALARI VE MALİ TABLOLAR EĞİTİMİ 2010 - Muhasebenin Temel Kavramları - Mali Tablo İlkeleri - Güncellenmiş Tek Düzen Hesap

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORULAR TANIR Ticaret A.Ş. nin 31.12.2013 tarihli genel geçici mizanı ve 31.12.2013 tarihinde

Detaylı

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçilmesi,

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçilmesi, G Ü N D E M 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçilmesi, 2. Genel Kurul toplantı tutanağının pay sahipleri adına imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi, 3. Faaliyet dönemine ait Bağımsız

Detaylı

HES HACILAR ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAME

HES HACILAR ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAME SERMAYE PİYASASI KURULU HES HACILAR ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAME MAYIS 2012 HES Hacılar Elektrik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi nden Ortaklığımızın çıkarılmış

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FİNANSMANI DAİRESİ PAYLARI BORSADA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER İÇİN :

SERMAYE PİYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FİNANSMANI DAİRESİ PAYLARI BORSADA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER İÇİN : SERMAYE PİYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FİNANSMANI DAİRESİ PAYLARI BORSADA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER İÇİN : 1)NAKİT SERMAYE ARTIRIMLARINDA 2)BEDELSİZ+NAKİT SERMAYE ARTIRIMLARINDA KULLANILACAK İZAHNAME VE SİRKÜLER

Detaylı

Kamuoyuna duyurulur. Ek: Mali Tablo ve Dipnot Formatları ile Kullanım Rehberi.

Kamuoyuna duyurulur. Ek: Mali Tablo ve Dipnot Formatları ile Kullanım Rehberi. ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI İLE UYUMLU SERİ:I, NO:25 SAYILI TEBLİĞ/UFRS UYARINCA DÜZENLENECEK MALİ TABLO VE DİPNOT FORMATLARI HAKKINDA DUYURU Bilindiği üzere, 15.11.2003 tarih ve 25290

Detaylı

AXA HOLDİNG SERMAYE TABLOSU

AXA HOLDİNG SERMAYE TABLOSU AXA HOLDİNG SERMAYE TABLOSU Şirketin Ünvanı AXA HOLDİNG A.Ş. Şirketin Adresi :Meclisi Mebusan Cad.No:15 Salıpazarı /İSTANBUL Ticaret Sicili Memurluğu : İstanbul Ticaret Odası Önceki Sermayesi : 419.400.000,00

Detaylı

VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ. 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (Tutarlar Yeni Türk Lirası ''YTL'' olarak ifade edimiştir.

VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ. 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (Tutarlar Yeni Türk Lirası ''YTL'' olarak ifade edimiştir. VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU Cari Dönem Dipnot 30 Eylül 2008 VARLIKLAR I Cari Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Dipnot 14 28.421.852 1 Kasa 5.772

Detaylı

DOĞAN BURDA RIZZOLI DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ'NDEN

DOĞAN BURDA RIZZOLI DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ'NDEN DOĞAN BURDA RIZZOLI DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ'NDEN SERMAYEMİZİN 112,500,000,000TL'LIK KISMINI TEMSİL EDEN HİSSE SENETLERİNİN HALKA ARZ YOLUYLA SATIŞI İLE İLGİLİ İZAHNAMEDİR. SATIŞI YAPILACAK

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK 31 MART 2015 ARA DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 15 GELİR TABLOLARI... 67 NAKİT AKIŞ TABLOLARI... 8 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI... 9... 1055 EK 1 KAR

Detaylı

ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NDEN

ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NDEN ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NDEN SERMAYEMİZİN 645.000.000.000 TL NAKİT KARŞILIĞI KARŞILANMAK SURETİYLE 1.355.000.000.000 TL NDAN 2.000.000.000.000 TL NA ARTIRILMASI VE NAKİT KARŞILIĞI

Detaylı

İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NDEN

İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NDEN İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLIĞIMIZIN SERMAYESİNİN TAMAMI NAKDEN KARŞILANMAK ÜZERE 20.000.000.000.000.-TL den 22.500.000.000.000.-TL YE ARTIRILMASI VE ARTIRILAN 2.500.000.000.000.-TL

Detaylı

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar 28 Ekim 2014 Bu rapor 90 sayfa konsolide finansal tablo ve dipnotlarından oluşmaktadır. ANADOLU

Detaylı

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi Bağımsız Denetim Raporu Yönetim Kurulu na Giriş ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. nin ( Şirket ) 30 Eylül 2014 tarihli ilişikteki finansal durum tablosunun

Detaylı

2014 2014 YILI 0000+ FAALİYET RAPORU

2014 2014 YILI 0000+ FAALİYET RAPORU 2014 2014 YILI FAALİYET 0000+ RAPORU www.isteataturk.com arşivinden İzmir den ayrılışında, Basmane Tren İstasyonu nda 9 Temmuz 1926 En iyi bireyler, kendilerinden çok, ait oldukları toplumu düşünen, onun

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2015 31.03.2015 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2015 31.03.2015 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2015 31.03.2015 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER Raporun ait olduğu dönem: 01.01.2015 31.03.2015 Ticaret unvanı: Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. Ticaret sicil numarası:

Detaylı

MAGNA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2014 30.09.2014 Hesap Dönemine ait Faaliyet Raporu

MAGNA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2014 30.09.2014 Hesap Dönemine ait Faaliyet Raporu MAGNA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2014 30.09.2014 Hesap Dönemine ait Faaliyet Raporu 1-GENEL BİLGİLER: a) Hesap Dönemi :01.01.2014-30.09.2014 b) Şirketin Ticaret Unvanı :MAGNA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ

Detaylı