PRESENTATION / SUNUM

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PRESENTATION / SUNUM"

Transkript

1

2 PRESENTATION / SUNUM

3 VISION VPHTK is a subsidiary opened in Istanbul by VP International Holding, with headquarters in Romania, Bucharest. We specialized in offering integrated packages of services perfectly adapted to the local market, meeting our customers with solutions based on experience and innovation. We are present in technical fields of activity, offering construction design services, project management, civil and engineering constructions, trade, software market and ISO certifications. VIZYON VPHTK, merkezi Romanya da bulunan VP Holding Internațional ın Istanbul şubesidir. Deneyim ve icatlara dayalı çözümlerle müşterilerimizin beklentilerinin karşısına çıkarak yerel piyasaya uyumlu bütünleşik hizmet paketlerinin sunumuna uzmanlaştık. Inşaat tasarımı, proje yönetimi, sivil ve sanayi inşaat, ticaret, yazılım ve ISO sertifikalandırma hizmetleri sunarak teknik faaliyet alanlarında verlığımızı hissettirmekteyiz. 5

4 MISION The VPHTK s team Mission is to run any project in full compliance with the customer requirements, in harmony with the laws and at the same high quality standards. VALUES The organizational values are assimilated, observed and cultivated by all the company s employees. Within VPHTK, we apply the same principles as in VP Holding International - people are the most important and valuable resource, while time is the key word and the central pillar of all activities. Involvement and dedication are both a goal and a means to achieving objectives. For VPHTK, today s inspiration is tomorrow s innovation. The company encourages cooperation, teamwork and offers talented young people the opportunity to learn and to share their own experience. VPHTK ekibinin misyonu, herhangi bir projeyi müşterinin talepleri doğrultusunda, yasal mevzuatın hükümleriyle uyumlu ve hep aynı kalan yüksek kalite standardlarında yürütmektir. GAYE DEĞERLER Kurumsal değerlerimiz şirketin bütün çalışanları tarafından benimsenmiş, onlara saygıla uyulur ve yetiştirilir. VPHTK kapsamında VP Holding Internațional de olduğu gibi aynı ilkeleri uygularız insan en önemli kaynak olup en kıymetli değerdir ve zaman bütün faaliyetlerin esas ekseni ve düzen ilkesidir. Müdahil olmak ve özveri kendi başına bir gaye olup hedeflerimize ulaşmanın bir aracıdır. VPHTK için bugünün ilhamı yarının icatını ifade eder. Şirket işbiriliğini, ekip çalışmayı ve kabiliyetli gençlere öğrenme fırsatı ile kendi deneyimini paylaşmak imkanı tanır. 6

5 HISTORY VP Holding International, the parent company, has been acting as a business developer since 2000, successfully applying its motto we build business. Within VP Holding, the idea is the source and driving force of all activities. VP Holding International s achievements in figures: over 200 successfully completed large scale projects 150 services and products provided to the clients by our 3 national and international offices (Romania, Republic of Moldova Republic of Mauritania) 10 business lines more than 200 employees and associates 20 million Euro annual turnover in 2013, with 12% annual growth rate since 2010 TARİHÇE Ana şirket olan VP Holding Internațional, 2000 yılından itibaren bugüne dek we build business (İş Yaratırız) sloganını başarıyla hayata geçiren bir iş geliştirici olarak piyasaya yerini almıştır. Işbu ilke Holding kapsamında yürütülen bütün faaliyetlerinin esas kaynağı ve motorunu temsil eder. Rakam olarak ifade edilirse, VP Holding Internațional: Başarıyla tamamlanan 200 üzerine kapsamlı projeler 3 (Romanya, Moldova Cumhuriyeti, Mauritanya) milli ve uluslararasımerkezler aracılığı ile müşterilerine sunulan 150 hizmet ve ürün 10 iş hattı 200 üzerine personel ve müteahhit 2010 yılından itibaren %12 büyüme kaydeden 2013 yılında 20 miliyon AVROluk ciro

6 COMPETENCIES VP Holding Turkiye is active on the local Turkish market with the following business lines: DESIGN & ENGINEERING VPHTK acts as a General Designer able to adapt his own approach according to the investor s individual vision, which is designed into creative and reliable representations. Services provided: technical design in constructions for all specialties (urban planning, architecture, installations, structures and infrastructure) and functions (commercial, office, residential and industrial). CONSTRUCTIONS VPHTK acts as a Constructor of buildings with different functions: commercial, office, industrial, residential. The company carries out projects for civil and industrial works of any size and complexity level. PROJECT MANAGEMENT - VPHTK is an experienced Project Manager in the fields of structure, installations, fire scenarios, strength and stability of the foundations, technical review for all specialties with reviewers certified by the Ministry of Public Works and Territorial Administration, economic and technical audit services for projects, energy audits services, technical due diligence and elaboration of technological flows. VP Holding Turkiye yerel piyasaya müteakip iş hatlarını sunmaktadır: YENTKİNLİKLER 8 TASARIM & İSTİHKAM HİZMETLERİ VPHTK, çalışma bakışaçısını yatırımcının kendi vizyonuna uygun olarak uydurabile, bahse konu vizyonu yaratıcı ve gerçekleştirilebilen tasarımlara dönüştürebilen bir Genel Tasarımcı olarak hareket eder. Inşaat alanındaki bütün kollarda teknik tasarım hizmetleri sunulur: şehirleşme, mimarlık, tesisat kurma, yapı ve altyapı ve bütün fonksyonlar: ticari, büro, iskan ve sanayi. İNŞAATLAR Inşaat alanında VPHTK Genel bir Müteahhit olarak davranır: ticari, büro, iskan. Şirket, her türlü ebat ve güçlükteki sanayi ve sivi inşaat projeleri yürütür. PROJE YÖNETİMİ VPHTK müteakip alanlarda deneyimli bir Proje Yöneticisi olarak yerini alır: yapı, tesisat, yangın senaryoları, temel alanlarının dayanıklığı ve sarsılmazlığı, bütün alanlardaki tescilli denetleyicileri ile teknik denetleme, projeler için teknik iktisadi denetim hizmetleri, enerji denetimi hizmetleri, teknik durum tespit süreci ve teknolojik süreç tanzimi.

7 ISO CERTIFICATIONS through VP Certification, VPHTK, provides management system certification services through its affiliated certification body according to ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 27001, ISO22000 standards by flexible and client-oriented certification procedures. SOFTWARE DEVELOPMENT VPHTK develops integrated applications and software solutions for companies, customized to their specific needs and demands, however advanced and whichever the field (web portal, e-commerce, document management, business intelligence, documents and resources monitoring). We cover the entire development process of a software solution, from business analysis to web site quality insurance, maintenance and post release technical support. TRADE - As trade is an important field for bilateral economic cooperation between Romania and Turkiye, VP Holding performs commercial transactions especially in the construction materials field. ISO TESCİLLERİ bağlı tescilleme kurumu olan VP Certification aracılığı ile ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 27001, ISO referansları doğrultususnda esnek ve müşteriye dönük tescil usulleri aracılığı ile yönetim sistemleri tescilleme hizmetleri sunar. YAZILIM GELİŞTİRİLMESİ şirketlerin özgün gereksinimlerine ve taleplerine uygun entegre ve uyarlanış yazılım uygulamaları ve çözümleri geliştiririz (internet portalı, e-ticaret, belge yönetimi, business intelligence, belge ve kaynak gözlenmesi). Bir yazılım uygulamasının bütün geliştirme sürecini, iş analizinden kullanıma sürüldükten sonra kalite, bakım ve teknik desteğini sağlarız. TİCARET Ticaret, Türk Romen ikili ekonomik işbirliğinin önemli bir alanı olup bu kapsamda VPHTK, özellikle inşaat malzemeleri alanında öemli ticari değiş tokuşu gerçekleştirmektedir. 9

8 PORTFOLIO / PORTOFÖYÜ

9 DESIGN & ENGINEERING AND CONSTRUCTIONS As Turnkey Contractor, VP Holding Turkiye fully understands the specific requirements of a construction project and becomes an alter ego of the investor. We are the preferred supplier of the retail market investors, having in our portfolio 20 designed shopping centers, over 100 designed residential and social buildings and 32 urban planning projects amounting to an area of more than 50 million square meters. CORESI BRASOV SHOPPING CENTRE technical design for all specialities; technical documentation for obtaining building permit, basic design phase, detailed design phase 60,000 sqm KORESI BRAŞOV ALIŞVERİŞ MERKEZİ tüm branşlardaki teknik tasarım;inşaat izni elde etmek için, temel tasarım aşamasında, detaylı tasarım aşaması için teknik dokümantasyon hazırlamak; m² 13 TASARIM & İSTİHKAM VE İNŞAAT Genel tasarımcı rolüyle bir inşaat projesinin gereksinimleri ve özelliklerini tamamını kavrayarak yatırımcının bir diğer kişiliğini konumuna geçer. Perakende piyasasındaki yatırımcıların tercih ettikleri tedarikçiyiz, portföyümüzde 20 üzerine tasarladığımız ticari merkezi bulunmaktadır. Bunlara ek olarak, toplam alanı 50 milyon metrekare üzerine olan 100 üzerine sosyal veya iskan maksatlı projelerimiz ile 32 şehirleşme projelerimiz eklenebilir.

10 DESIGN & ENGINEERING AND CONSTRUCTIONS The experience in design & engineering is attested by more than square meters, materialized in buildings which amount to more than 450 million Euros in value. In construction market, we act as a general contractor for large projects with various functions and our team of designers and builders is working together closely with the local and international contractors. TASARIM & İSTİHKAM VE İNŞAAT Tasarım alanında, toplam değeri AVRO yu aşan inşaa edilmiş mevkilerden oluşan mk üzerinde olan tescilli deneyimiz mevcuttur. Inşaat sektöründe, çeşitli fonksyonlu çaplı projeler için genel müteahhit olarak hareket ederiz, tasarımcı ve inşaatçı ekibimiz yerel veya uluslararası taşeronlar ile yakından işbiriliği içerisindedir. CORA CONSTANTA SHOPPING CENTRE technical design all specialities, project for obtaining a new building permit - all specialities, basic design phase, detailed design phase - architecture speciality; 80,000 sqm 14 KORA KÖSTENCE ALIŞVERİŞ MERKEZİ Tüm branşlardaki teknik tasarım, yeni bir bina izni için proje - tüm branşlar, temel tasarım aşamasını, detaylı tasarım aşaması - Mimari özel; m²

11 DESIGN & ENGINEERING AND CONSTRUCTIONS We provide clients with operational efficiency in completing the work, but also in terms of costs, ensuring accuracy and professionalism in carrying out all stages of prediction, calculation and monitoring of construction works. TASARIM & İSTİHKAM VE İNŞAAT Müşterilerimize hem çalışmaların tamamlanması hem de maliyet konusunda işlevsel ektinliği sağlar, ayrıca inşaat çalışmalarında önizleme, hesaplama ve gözetleme gibi bütün aşamaların ifasında doğruluğu ve profesyonelliği temin ederiz. AUCHAN GHENCEA SHOPPING CENTRE technical design for all specialities; technical documentation for obtaining building permit, basic design phase, detailed design phase 42,000 sqm AUCHAN GENÇA ALIŞVERİŞ MERKEZİ tüm branşlardaki teknik tasarım;inşaat izni elde etmek için, temel tasarım aşamasında, detaylı tasarım aşaması için teknik dokümantasyon hazırlamak; m² 15

12 DESIGN & ENGINEERING AND CONSTRUCTIONS Whatever type of construction, size and complexity of the project, we have the skills, the experience and the needed equipment to maintain our leading position in the construction market, being able to turn any beneficiary s dream into reality. TASARIM & İSTİHKAM VE İNŞAAT Inşaat türüne, projenin büyüklüğüne veya karmaşıklığına bakılmaksızın inşaat sektöründe üst bir mevkiyi idame etmek için gerekli olan yetkinlik, deneyim ve techizatlara sahip olup lehtarın hertürlü hayalini gerçekleştirme kabiliyetine sahibiz NERVA TRAIAN MULTI-UNIT RESIDENTIAL BUILDINGS technical design all specialities 16 NERVA TRAİAN MULTİ-ÜNİTESİ KONUT BİNALARI tüm branşlardaki teknik tasarım

13 PROJECT MANAGEMENT CONSOLIDATION, RESTORATION AND REFUNCTIONING BY DEVELOPING THE CULTURAL HERITAGE - BUILDING LOCATED ON 24th BRESTEI STREET, CRAIOVA Based on our cumulate experience and on our resource planning software tools developed within the company, we are acting solely in the interest of the Beneficiary, ensuring the investment implementation so as that each objective will be achieved within the deadline and the planned budget. Our consultancy mission, targeted to providing assistance and management for carrying out projects is emphasized by providing project management services and site management for 40 objectives. KÜLTÜREL MİRASI - BİNA, GELİŞTİRME, SAĞLAMLAŞTIRMA, RESTORASYON VE İŞLEVLENDİRİLMESİ BRESTEİ SOKAK,No 24 KRAİOVA BULUNMAKTADIR CORESI BRASOV SHOPPING CENTRE KORESI BRAŞOV ALIŞVERİŞ MERKEZİ DEVELOPING ACCES AREA AT CORA SHOPPING CENTRE - ALEXANDRIEI ROAD - ROUNDABOUT PROJE YÖNETİMİ KORA ALIŞVERİŞ MERKEZİNDE ERİŞİM ALANI GELİŞTİRİLMESİ - ALEXANDRİEİ YOLU - DÖNER KAVŞAKTAN AUCHAN GIULESTI SHOPPING CENTRE AUCHAN CULESTİ ALIŞVERİŞ MERKEZİ 17 Birikmiş deneyimiz ile şirket kapsamında geliştirilmiş kaynak planlaması yazılım araçlarına dayanarak, her hedefin öngörülen sürede ve planlanan bütçe kapsamında gerçekleştirilmesi yönünden yatırımın uygulanmasını sağlayarak salt Lehtarın menfaati doğrultusunda hareket ederiz. Danışman misyonumuz, danışmanlık ve proje yürütmesinin sağlanmasına yönelik olup 40 mevki için proje yönetimi ile site idaresi hizmetleri sağlanması ile belirtilebilir.

14 ISO CERTIFICATIONS The branch is the sole representative in Turkey of VP Certification, certification body. With the support of an experienced team of auditors and local experts and relying on the efficiency and flexible working procedures, we provide customers with affordable certification services at the highest standards. VP Certification is a certification body and a fully owned Romanian company with international accreditation granted by ASCB (E), the most important independent accreditation body in UK (United Kingdom). ASCB (E) is affiliated to and a founding member of Global Accreditation Forum, an independent international accreditation ISO TESCİLİ Şubemiz, tescilleme kurumu olan VP Certification nun Türkiye deki tek yetkili temsilcisidir. Yerel deneyimli denetçi ve uzman ekibi yardımıyla ve etkili ve esnek çalışma prosedürlerine dayanarak elverişli ücretler ve en yüksek standardlarda olan tescilleleme hizmetleri ile müşterilerimizin hizmetine hazır bulunmaktayız. VP Certification, UK (Birleşmiş Krallık) tan en önemli bağımsız tescil kurumu olan ASCB(E) tarafından verilen uluslararası akreditasyon sahibi anasermayenin tamamaı romen kaynaklı olan bir tescilleme kuruluşudur. ASCB(E), akreditasyon için uluslararası bağımsız bir örgüt olan Global Accreditation Forum (Dünya Akreditasyon Forumu) nun kurucusu ve üyesidir. 18

15 ISO CERTIFICATIONS All certificates issued by VP Certification are listed in IRQAO International Register of Quality Assessed Organisations. Our portfolio includes companies in various fields of activity: Construction Furniture manufacturing Public catering services Tourism Project management Miscellaneous services ISO TESCİLİ 19 VP Certification tarafından verilen bütün tesciller IRQAO Kaliteyi Değerlendiren Örgütlerin Uluslararası Sicili ne kaydedilmektedir. Portföyümüzde çeşitli faaliyet alanlarında iş gören şirketler yer almaktadır: Inşaat Mobilya üretimi Kamu gıda hizmetleri Türizm Proje yönetimi Çeşitli hizmetler

16 SOFTWARE DEVELOPMENT We provide custom software solutions, covering all of an application s development cycle, from the requirements and the design down to development, testing and post launch support. The applications, the programs and the databases developed so far by our team members have proven useful in areas such as time management and human resources, property management, equipment and technological lines or accounting. We are always concerned about the development of applications and solutions portfolio and improving the working methods. YAZILIM GELİŞTİRMESİ Isteğin saptanmasından ile tasarımdan geliştirmeye, test edilmesine ve kullanıma sürüldükten sonra teknik desteğe kadar bir uygulamayı geliştirme sürecinin tamamını karşılayarak özelleştirilmiş yazılım çözümleri sunarız. Ekibimizin mensupları tarafından şimdiye kadar geliştirilen uygulamalar, yazılımlar ve veri tabanları, zaman ve insan kaynakları yönetimi, bina, teçhizat ve teknoloji veya muhasebe hatları idaresinde kullanılabirliliğini ispat etmiştir. Uygulama ile çözüm portföyümüzün geliştirip çalıma usullerinin mükemmelleştirilmesi hususlarla devamlı şekilde ilgilenmekteyiz. 20

17 TRADE We develop trade activities especially in the field of building materials, being able to provide customers with the best offers on the market, in full compliance with their needs and meeting the assumed deadlines. TİCAARET Özellikle inşaat malzemeleri alanında ticaret faaliyetleri yürüterek kendi ihtiyaçlarına uygun ve üstlediğimiz sürelere uyarak müşterilemize piyasadaki en uygun fiyatlarını sunabiliriz. 21

18 OBJECTIVE DEVELOPMENT PLANNING LEGAL SYSTEM PROJECT TASK TECHNOLOGY TIME MANAGEMENT SYSTEM TiMS MONITORING PHASE DELIVERABLE

19 Eski Büyükdere Cad. Meydan Sok. Veko Giz Plaza K:7, Daire No: Maslak-Sarıyer-İstanbul

İNŞAATCONSTRUCTION GELİŞTİRME TAAHHÜT YÖNETİM DEVELOPMENT CONTRACTING MANAGEMENT

İNŞAATCONSTRUCTION GELİŞTİRME TAAHHÜT YÖNETİM DEVELOPMENT CONTRACTING MANAGEMENT İNŞAATCONSTRUCTION GELİŞTİRME TAAHHÜT YÖNETİM DEVELOPMENT CONTRACTING MANAGEMENT 1 Aksoy Hakkında About Aksoy 30 yılı aşkın süredir, kalite anlayışından, insana ve çevreye olan saygısından ödün vermeden,

Detaylı

Tek noktadan dünya markalarına...

Tek noktadan dünya markalarına... Tek noktadan dünya markalarına... 1954 yılında İstanbul da kurulan İntermobil, Avrupa da yerleşik lider otomotiv sanayi tedarikçilerinin temsilciliğini ve distribütörlüğünü yapmakta olup; bu konuda Türkiye

Detaylı

RTB, ilköğretimdeki tüm kademelere, orta öğretime, eğitim kurumlarının kolaylıkla kullanabilecekleri teknolojik hizmetler sunmaktadır.

RTB, ilköğretimdeki tüm kademelere, orta öğretime, eğitim kurumlarının kolaylıkla kullanabilecekleri teknolojik hizmetler sunmaktadır. X rtb Hakkımızda 2000 yılından bu yana eğitim ve teknoloji alanında hizmet veren RTB, 2008 yılından itibaren danışmanlık hizmetleri de vererek faaliyetlerini bu üç alanda sürdürmektedir. Bir şubesi ODTÜ

Detaylı

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU 2012 ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU 2012 ANNUAL REPORT 2 3 Sedat Gümüşoğlu / CEO U.N. RO-RO deniz otoyolları ağı geleceğe hazır 2012 yılında öncelikli hedeflerimizi, hizmet kalitemizi geliştirme,

Detaylı

Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program

Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program Sonuç Raporu / Conclusion Report Eylül 2011 / September 2011 İÇİNDEKİLER Teşekkür... Tablo ve Şekil Listesi... Kısaltmalar... 1 GİRİŞ... 2 FAALİYETLER... 2.1

Detaylı

FAALiYET RAPORU. annual report

FAALiYET RAPORU. annual report FAALiYET RAPORU 2014 annual report İçindekiler Table of Content 12 Yönetim Kurulu Başkanının Mesajı Message From The Chairman Of The Board Of Directors 14 Genel Müdür Mesajı Message From The General Manager

Detaylı

Kurumsal Yapı, Analitik ve Hızlı Çözümler Corporate Structure, Analytical and Quick Solutions

Kurumsal Yapı, Analitik ve Hızlı Çözümler Corporate Structure, Analytical and Quick Solutions Kurumsal Yapı, Analitik ve Hızlı Çözümler Corporate Structure, Analytical and Quick Solutions Kalme Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Kalme Corporate Real Estate Valuation and Counseling

Detaylı

SOFTWARE THAT SETS YOU FREE... ÖZGÜRLEŞTİREN YAZILIMLAR...

SOFTWARE THAT SETS YOU FREE... ÖZGÜRLEŞTİREN YAZILIMLAR... SOFTWARE THAT SETS YOU FREE... ÖZGÜRLEŞTİREN YAZILIMLAR... HAKKIMIZDA 1 Şubat 2006 tarihinde kurulan SoftTech; özellikle bankacılık ve finansal sektörler başta olmak üzere, liman işletimi, gayrimenkul

Detaylı

SWEDISH HEAVY METAL INNOVATIONS AND TECHNOLOGY OF SWEDEN IN ISTANBUL

SWEDISH HEAVY METAL INNOVATIONS AND TECHNOLOGY OF SWEDEN IN ISTANBUL SWEDISH HEAVY METAL INNOVATIONS AND TECHNOLOGY OF SWEDEN IN ISTANBUL 28 MAY 2015 FAMOUS SWEDISH INVENTIONS: WRENCH (front page) AGA Lighthouse (third page) SAFETY BELT (backside) introduction/giriş DEAR

Detaylı

Türkiye ve Dünya ticaretinde yer. We are taking firm steps in our

Türkiye ve Dünya ticaretinde yer. We are taking firm steps in our Türkiye ve Dünya ticaretinde yer edinmek ve milletimize faydalı işler yapabilmek adına çıktığımız bu yolda emin adımlarla ilerliyoruz. Bu konudaki tecrübe ve birikimlerimizi gelecek nesillere aktararak

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU 214 ANNUAL REPORT İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş 5 Sunuş Tarihçe 6 Misyon, Vizyon ve Kurum Kültürü Değerlerimiz 7 Yıl İçinde Yapılan Sermaye Artırımları 8 Finansal Gösergeler 1 Yönetim Kurulu

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş 5 Misyon, Vizyon ve Kurum Kültürü Değerlerimiz 6 Mevcut Sermaye ve Yıl İçinde Yapılan Sermaye Artırımları 7 Finansal Gösergeler 8 Yönetim

Detaylı

2013 FAALİYET RAPORU / ANNUAL REPORT

2013 FAALİYET RAPORU / ANNUAL REPORT İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mayor of Istanbul Metropolitan Municipality Sevgili İstanbullular, Yaşanabilir bir İstanbul için pek çok dev projeye imza attık. Hayata geçireceğimiz her projeyi çevre

Detaylı

1 2 3 4 5 6 7 Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak! We need but one thing, to work hard! 8 9 Lütfi ELVAN Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Minister of

Detaylı

ŞIRKET REHBERI COMPANY DIRECTORY

ŞIRKET REHBERI COMPANY DIRECTORY ŞIRKET REHBERI COMPANY DIRECTORY 02 COMPANY DIRECTORY ŞIRKET REHBERI İÇINDEKILER/CONTENTS Ministerial Introduction 04 Introduction from Enterprise Ireland 06 AdaptiveMobile 09 Altobridge 10 brite:bill

Detaylı

Hanifi Tekin Yönetim Kurulu Başkanı / Board of Directors Chairman

Hanifi Tekin Yönetim Kurulu Başkanı / Board of Directors Chairman 2 Kuruluşumuzun 34. yılını kutladığımız 2014 yılında şirketimiz; genç ve dinamik bir firma olarak sektörümüzde gelişmiş ve modern yeniliklerin altına imza atarak, ülkemizin ekonomisine yeni katkılar sağlama

Detaylı

İçindekiler Contents

İçindekiler Contents İçindekiler Contents OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi Derneği Adına Küme Yönetim Kurulu Başkanı Murat ATAMAN on behalf of OSTİM Medical Industry Cluster Association Chairman of the Board Gülnaz KARAOSMANOĞLU

Detaylı

Herhangi bir şahsın, yaşadıkça memnun ve mesut olması için lazım gelen şey, kendisi için değil, kendisinden sonra gelecekler için çalışmaktır. Hayatta tam zevk ve saadet ancak gelecek nesillerin şerefi,

Detaylı

Akıl yaşta değil. baştadır.

Akıl yaşta değil. baştadır. New Life Yaşam Sigorta A.Ş. Faaliyet Raporu / Annual Report 2007 Akıl yaşta değil baştadır. İçerik / Table Of Content Yönetim Kurulu Başkanı'ndan Mesaj Message from the Chairman New Life Yaşam Sigorta

Detaylı

GİA İNŞAAT VE MEKANİK;

GİA İNŞAAT VE MEKANİK; İNŞAAT VE MEKANİK HAKKIMIZDA ADA GRUP, bünyesindeki Ada Enerji ve Gia İnşaat ve Mekanik firmalarıyla Raylı Sistemler, Enerji, Endüstriyel Tesisler, İnşaat ve Haberleşme sektörlerinde faaliyetlerine devam

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ve KOBİ ler En İyi Uygulamalar. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY and SMEs Best Practices

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ve KOBİ ler En İyi Uygulamalar. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY and SMEs Best Practices KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ve KOBİ ler En İyi Uygulamalar CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY and SMEs Best Practices İçindekiler Önsöz Teşekkür Giriş 4 6 8 1. Bölüm: Genel Bilgi Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Detaylı

re-consult Rüzgar Enerjisi Danışmanlık İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti.

re-consult Rüzgar Enerjisi Danışmanlık İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti. Carbon Page: 1/57 re-consult Rüzgar Enerjisi Danışmanlık İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti. VALİDASYON & VERİFİKASYON EL KİTABI VALIDATION & VERIFICATION MANUAL Kopya No / Copy No: Carbon Page: 2/57 Prepared

Detaylı

LYALARI SANA. www.omsiad.org.tr

LYALARI SANA. www.omsiad.org.tr LYALARI SANA www.omsiad.org.tr www.hafelegateway.com www.hafele.com.tr www.hafeleevim.com Bu katalog, mobilya ve kapı donanımlarında ilk lerin yaratıcısı Häfele nin katkılarıyla hazırlanmıştır. HÄFELE

Detaylı

OSTİM e hoşgeldiniz Welcome to Ostim

OSTİM e hoşgeldiniz Welcome to Ostim OSTİM e hoşgeldiniz Welcome to Ostim Eğer, Kaliteli ve ucuz üretim yaptırmak, Üretim mühendisliği bilgisi ve tecrübesi gelişmiş çözüm ortaklarıyla çalışmak, Ürün almak, Ürünlerinizi satmak, Yerinde üretim

Detaylı

Company profile. Power, control and green solutions

Company profile. Power, control and green solutions Company profile Power, control and green solutions Company profile Kurumsal Kimlik Company profile 5 Message from the Chairman Başkanın Mesajı The photo to the right shows Sonia Bonfiglioli, Chairman

Detaylı

Faaliyet Raporu. Annual Report

Faaliyet Raporu. Annual Report Faaliyet Raporu 2013 Annual Report Faaliyet Raporu 2013 Annual Report Kıraça Holding Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı Yönetim Kurulu İş Ortakları 2014 Yılına Girerken Türkiye Ekonomisi Otomotiv Sektörü

Detaylı

EKOL. Güç Birliğinin Somut Başarısı. Achievement of Partnership INTERNATIONAL KINA MAREKS MARTAŞ OTO İSMAİL ÖZAŞ SÜLEYMAN

EKOL. Güç Birliğinin Somut Başarısı. Achievement of Partnership INTERNATIONAL KINA MAREKS MARTAŞ OTO İSMAİL ÖZAŞ SÜLEYMAN KINA MAREKS INTERNATIONAL Achievement of Partnership Güç Birliğinin Somut Başarısı MARTAŞ OTO İSMAİL ÖZAŞ AD Ekol is a company that 7 entrepreneur businessmen established with the philosophy of Union makes

Detaylı

TARİHÇE / History 1982-1987. TARİHÇE / History 1967-1982

TARİHÇE / History 1982-1987. TARİHÇE / History 1967-1982 TARİHÇE / History 1982-1987 Niyazi Gür, 1982-1987 döneminde, inşaat ve müteahhitlik tecrübesini uluslararası düzeye taşımıştır. 1982 yılında Suudi Arabistan da yüklendiği ilk taahhüt projesini, tüm taahhütlerini

Detaylı

CREDITWEST FAKTORING. Faaliyet Raporu

CREDITWEST FAKTORING. Faaliyet Raporu CREDITWEST FAKTORING Faaliyet Raporu annual report 2014 2 CREDITWEST FAKTORING FAALİYET RAPORU / annual report 2014 CREDITWEST FAKTORING FAALİYET RAPORU / annual report 2014 3???????????? CREDITWEST FAKTORING

Detaylı

TARİHÇE, MİSYON ve VİZYONUMUZ. www.can-insaat.com

TARİHÇE, MİSYON ve VİZYONUMUZ. www.can-insaat.com TARİHÇE: Can İnşaat Ticaret ve İhracat Anonim Şirketi, 1982 yılında 5 ortaklı olarak kurulmuştur. Kurulduğu günden beri Türkiye nin çeşitli bölgelerinde çok çeşitli projeler gerçekleştirmiştir. Halen de

Detaylı