(detaylı bilgi için tanıtım dosyasını incelemeye devam ediniz)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "(detaylı bilgi için tanıtım dosyasını incelemeye devam ediniz)"

Transkript

1

2 1. KOSGEB DANIŞMANLIK VE EĞİTİM DESTEĞİ 2. HUKUK DEPARTMANI 3. HAFTALIK BİLGİLENDİRME RAPORU 4. ISO BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ 5. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 6. 4 ŞEHİRDE YER ALAN İRTİBAT BÜROLARIMIZ 7. PROMIS ŞİRKET YÖNETİM YAZILIMI 8. EKONORM PERFORMANS TAKİBİ İŞ ANALİZ UYGULAMAMIZ (detaylı bilgi için tanıtım dosyasını incelemeye devam ediniz)

3 Vizyonumuz; Çevre ve İSG gibi destek mühendislik ve danışmanlık hizmetlerinde yüksek kalite standartlarında uluslararası marka olmaktır... Misyonumuz; ÇEVRE Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Ulusal ve uluslar arası çevreye, iş sağlığı ve güvenliği ile kaliteye önem veren tüm saygın özel / kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerine uluslar arası teknik ve profesyonel yaklaşımıyla hizmet vermek. Çevre Durum Analizi Proje Tanıtım Dosyası Çevre İzin ve Lisansı Atık Yönetim Sistemi Kurulması II. Taraf Çevre Denetimleri Hidrokarbon Toprak Kirliliği Etüdü Çevresel Ölçüm, İzleme ve Kontrol Gürültü ve Emisyon Ölçümleri Çevre Eğitimleri Çevresel Danışmanlık ÇEVRE İZNİ/LİSANSI VE ÖLÇÜMLERİ Ek-1 ve Ek-2 kapsamında Çevre İzin/Lisansı alınması Tesis çevresinde inceleme bölgesinin belirlenmesi ve kısa-uzun dönemli ölçümlerin yapılaması Ölçüm sonuçlarına göre tesis çevresi hava kalitesi haritasının çıkartılması Çevresel Etki Değerlendirme; Gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmaları ifade eder. Çevre Havasında çöken toz, toplam toz, PM 10 ve PM 2,5 analizlerinin yapılması Uçucu organik bileşik (VOC) ölçümlerinin yapılması

4 KOSGEB Desteklerinden faydalanarak danışmanlık ve eğitim ihtiyaçlarınızı çözüyoruz. KOSGEB Genel Destek Programı kapsamında, TL Danışmanlık Desteği ve TL Eğitim Desteği'nden faydalanmanızı sağlayabiliriz. Danışmanlık Desteği kapsamında destek alabileceğiniz konular: (Ekonorm Mühendislik olarak yardımcı olabileceğimiz hizmetler çevre ve alt başlıklarını kapsamaktadır, bu desteklerden üç yılda bir faydalanabilirsiniz) Danışmanlık Desteği Konuları (Üst Limit: TL) Çevre İklim Değişikliği Çevrenin Korunması Çevre Dostu Ürün ve Üretim Çevre Mevzuatı Kapsamındaki Konular Çevre Eğitim Desteği Konuları (Üst Limit: TL) Tüm Danışmanlık Desteği ve Eğitim Desteği Konuları için: adresini ziyaret ediniz.

5 ÇEVRE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 12 Kasım 2010 tarih sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Çevre Denetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında; Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2 listesinde faaliyet gösteren tesisler en az üç çevre görevlisinden oluşan çevre yönetim birimi kurmak ve/veya çevre görevlisi çalıştırmak veya Bakanlıkça yetkilendirilmiş firmalardan bu amaçla çevre yönetim hizmeti satın almakla yükümlüdürler. 24 Şubat 2010 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK kapsamında; Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2 listesinde faaliyet gösteren tesisler için, işletmelerin kuruluş aşamasından itibaren almak zorunda oldukları çeşitli izin ve lisansların başvuruları tek bir noktadan yaparak, yine tek bir noktadan onaylanması amacıyla Çevre İzni/Çevre Lisansı alınması zorunlu hale gelmiştir.

6 Çek-senet takibini yaptırdığınız avukatınız çevre hukuku konusunda da uzman mı? Günümüzde başarıya giden yolun önemli adımlarından biri de uzmanlaşmadır. Ekonorm olarak uzmanlaşmanın önemini biliyoruz. Bundan dolayı kadromuz, alanında uzman kişiler tarafından oluşmaktadır. Çevre konusunda uzman avukat ve onlarca mühendisin desteklediği bir hukuk departmanı düşünün. Biz Ekonorm Mühendislik olarak bu yapıyı hayata geçirdik. Çevre hukuku konusunda ihtiyaç duyduğunuz her türlü desteği sizlere verebilmek için Ekonorm Çevre Hukuku Departmanı nı hizmetinize sunduk. Projelerinizin ( Çevre Kanunu na uygun olarak ) hazırlanmasını ve başarı getirmesini istiyorsanız Ekonorm Çevre Hukuku Departmanı sizin için en doğru adres.

7 BELGELERİMİZ

8 Uzman kadromuzca hafta içerisinde proje bazlı gerçekleştirilen çalışmaları içeren Haftalık Bilgilendirme Raporu hazırlanarak, sizinle belirleyeceğimiz zaman aralıkları göz önünde bulundurularak tarafınıza özenle gönderilmektedir. Bu rapor ile Projede ihtiyaç duyulan belgelerin takibi, Resmi kurumlardan alınan onay/izin vb. dokümanların kayıt altına alınması ve takibinin daha profesyonelce gerçekleştirilmesi, Geriye dönük otokontrol mekanizması oluşturulması sağlanırken aynı zamanda; Proje bünyesinde çalışan uzmanlar hakkında bilgi, Geçmiş, mevcut ve gelecekteki duruma dair bilgi, Planlama tablosu vb. bilgilere ulaşılabilmeyi mümkün kılmaktadır. Ayrıca bu rapor aracılığıyla personel bağımlılığınız ortadan kalkmakta ve iş sürekliliği sağlanmaktadır. Sizinle birlikte, üst yönetime de iletilen bu raporlar sayesinde projeniz ile ilgili olarak her an resmi kurumların ve siz müşterilerimizin taleplerine hızlı ve doğru bir şekilde geri dönüş sağlanabilmektedir. Bu sebeple Haftalık Bilgilendirme Raporu bizim için süreç dahilindeki en önemli adımlardan birisidir.

9 BELGELERİMİZ

10 Ekonorm Mühendislik; Müşteri Bilgilerinin Güvenliği'ni, bu konuda belirlenmiş kalite standartları ile sağlamak adına ISO 27001:2006 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi'ni kendi bünyesine entegre etmektedir. I. ve II. Aşama Denetimler tamamlanmış olup, başlıca prensiplerimizden olan Bilgi Güvenliği, bu sertifika aracılığıyla belgelenecektir. ISO Sertifikası ile siz değerli müşterilerimize ait tüm bilgi ve belgelerin güvenliği teminatımız altına alınacak ve üçüncü şahısların izinsiz ulaşımının önüne geçilecektir. ISO 27001:2006 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında: Dijital verilerin işlendiği tüm cihazların güvenliğinin sağlanması, Depolama birimlerine yetkisiz erişimin önlenmesi adına 128 bit parolalar kullanılması, Şirketimiz bilgisayar ağ alt yapısının güvenliğinin kontrolü açısından gerçekleştirilen 12 farklı penetrasyon testi, Penetrasyon testlerin tamamında raporlandığı üzere, sistemde herhangi bir sızma meydana getirebilecek açıklıkların giderilmesi, Sözleşmelerimize eklediğimiz ve BGYS kapsamında siz müşterilerimizin bilgi güvenliğini teyit eden; Ekonorm Gizlilik Şartları Beyanı'nın oluşturulması ve uygulanması, Taşeron firmalardan gerçekleştirilen hizmet alımlarında, bu firmalara onaylatılan Taşeron Gizlilik Şartları Beyanı'nın oluşturulması, uygulanması ve takibi, Tüm personel tarafından onaylanan Personel Gizlilik Sözleşmesi'ne uyulması ve yasal takibi, BGYS kapsamında oluşturulan Disiplin Talimatının amacı firmamız çalışanlarının şirkete, birbirlerine ve 3. Kişilere karşı uymaları gereken disiplin kurallarını açıkça ifade etmesi, Proje ve firma bilgilerinizin tamamının (dijital, basılı) Yüksek Seviyeli Bilgi olarak sınıflandırılması ve bu seviyedeki bilgilere uygun bir şekilde arşivlenmesi, saklanması, yetkisiz erişimin önlenmesi, Bu bilgilere erişimin personel eşliğinde gerçekleştirilmesi ve güvenlikli alanlarda arşivlenmesi gibi bilginin güvenliğini sağlamayı hedefleyen çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

11 BELGELERİMİZ

12 Kalite yönetim sistemleri felsefesi, sistemi bir bütün olarak kabul eden ve kaliteyi bu bütünün içindeki her elemanın müşteri odaklı ortak bir fonksiyonu olarak gören bütünsel bir anlayıştır. En genel anlamda, bir kuruluşta hedeflenen kalitenin gerçekleşmesi amacı ile sürdürülen planlı ve sistematik faaliyetlerin bütünüdür. Kalite mutlak anlamda en iyi, en sağlam, en dayanıklı, en güzel değildir. Kalite her zaman güvenlik değildir. Kalite bu nedenle birden çok özelliği içine alan ve çeşitli karakteristikleri temsil eden bir beklenti, ihtiyaç ve inançtır. Kalite müşteriye, çevreye, topluma ve diğer insanlara zarar vermemektedir. Kalite müşteriye gösterilen bir saygıdır, müşteriye ürün ve hizmetle sunulan bir değerdir. Ekonorm Mühendislik olarak size sağladığımız hizmetlerin tamamı projenize, firmanıza, yapılan işe özgü, sizin ihtiyaçlarınız doğrultusunda gerçekleşecek nitelikte olması prensiplerimiz arasında yer almaktadır. Bu sayede hizmet kalitemizi artırarak, problemlerinize özel çözümler sunuyoruz. Ekonorm Mühendislik bünyesinde Kalite Yönetim Sistemimizin temel olarak ele aldığı konular: Firma içi faktörler; Yönetim İnsan gücü Çalışanların motivasyonu Malzeme Makine Üretim Yöntemleri Ölçüm araç ve gereçleri Firma dışı faktörler; Sizin özellikleriniz Pazarın yapısı Sermaye ve finansal kaynaklar Teknolojidir

13 Ücretsiz Yatırım Yeri Raporu Yatırım yapmadan mutlaka bize danışın! Çevre ile ilgili mevcut veri tabanımız ile müşterilerimize, yatırım yapacakları alanın bilgilerini içeren ücretsiz bir rapor sunmaktayız. Hazırladığımız rapor, yatırım öncesinde çevre ile ilgili statülü alanları içermekte olup, yatırımcıya yatırım yapılacak alan hakkında, bu statülü alanlar çerçevesinde ön bilgi sunmaktadır. Raporda, 2873 sayılı Milli Parklar Kanununun 2 nci maddesinde tanımlanan ve bu kanunun 3 üncü maddesi uyarınca belirlenen Milli Parklar, Tabiat Parkları, Tabiat Anıtları ve Tabiat Koruma Alanları, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu uyarınca Orman Bakanlığınca Belirlenen Yaban Hayatı Koruma Sahaları ve Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları, 2872 sayılı çevre kanununun 9 uncu maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından Özel Çevre Koruma Bölgeleri olarak tespit ve ilan edilen alanlar ile ilgili bilgiler ve, Faaliyet sahası ve statülü alanların sınırlarını gösterir harita, Faaliyet sahası sınırlarını gösterir uydu haritası, Orman mesçere haritası (CBS), Özel Çevre Koruma Kurumu Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) haritası bulunmaktadır.

14 Ekonorm Mühendislik Türkiye nin dört bir yanında ÇED, Çevre Danışmanlık, PTD ve Destek Mühendislik Hizmetleri vermektedir. Ankara, İzmir, İstanbul ve Trabzon da bulunan irtibat bürolarımız aracılığıyla taleplerinize en hızlı şekilde yanıt veriyoruz. Sektör tecrübemiz ve uzman mühendis kadromuz ile çevre ve danışmanlık hizmetlerini yüksek kalite ve ekonomik şartlarla sağlamanın temel yönteminin yerel destek olduğu kanısını varmış bulunuyoruz.

15 BOZULAN ARAZİLERİN DOĞAYA YENİDEN KAZANDIRILMASI Amaç; Orman sayılan alanlar dışındaki madencilik faaliyetleri, malzeme ve toprak temini için arazide yapılan kazılar, dökümler ve doğaya bırakılan atıklarla bozulan doğal yapının, doğaya yeniden kazandırılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Doğaya Yeniden Kazandırma; İsletme faaliyetleri nedeniyle bozulan sahaların geriye düzenlenmesi, duyarlılığı sağlama, düzeltme, üst toprağı serme, tohum ekme, fidan dikme, arazi yapısı uygun yerlerde rekreasyon alanları oluşturulması, bitkilendirme ve ağaçlandırma işlemlerinin tümünü içeren süreci kapsar.

16 ProMIS BMP Nedir? Ne Yapar? Her türlü işletmenin tüm yönetim ve ERP ihtiyaçları için tasarlanmış, web (internet) tabanlı bir "Şirket Yönetim Platformu" dur. Müşteriler, tedarikçiler, çalışanlar arasındaki iş, iletişim, işbirliği operasyonlarının tek bir yapı içinde yürütülmesini ve yönetilmesini sağlar. Ekonorm Mühendislik olarak kurumsal hafızanın oluşturulması, projelerin, danışmanlıkların ve yapılan tüm işlerin takibini sağlamak, personelin atandığı projede kaç saat, hangi işi yaptığı, tüm departmanlarımıza ait verilerin, istatistiklerin tutulması ve bunların tamamının düzenli olarak ilgili bölüm sorumlusu tarafından itinayla incelenmesi konusundaki hassasiyetimiz size verdiğimiz hizmet kapsamında gerçekleştireceğimiz müdahaleleri isabetli ve süratli bir şekilde yapmamıza olanak sağlamaktadır. Size daha kaliteli bir hizmet vermek, müşteriler, tedarikçiler, çalışanlar arasında gerçekleşen tüm iş, iletişim ve işbirliği operasyonlarının, kolayca tek bir yapı içinde yürütülmesini ve yönetilmesini sağlamak amacıyla bu yazılım aktif olarak kullanılmaktadır. Ekonorm Mühendislik kullanım amaçlarımızı sıralamak gerekirse: Kurumsal Hafızayı oluşturmak. Bilgi ve doküman kirliliğini önlemek. Tüm üst düzey ve ara kademe yöneticilerin şirket faaliyetlerinden anında haberdar olmasını sağlamak. Kontrolü artırmak ve sorunlara hızlı müdahale şansı vermek. Çalışanların tüm işlerini ortak bir platform üzerinde, hızlı ve düzenli bir şekilde yapmalarını sağlamak. İş akışından doğan zaman kayıplarını önlemek. Motivasyonu artırmak. Çalışanların zamanı ve diğer kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak. İşlerin takibi ve yapılmasını disiplin altına almak. İşlerin kişilere bağımlı olmasını önlemek. Rekabet üstünlüğü sağlamak. Bütünleşik Yapıyı oluşturmak. Zaman Tasarrufu sağlamak. Gelişmiş Raporlama ve Analizler oluşturmaktır.

17 YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Yenilenebilir enerji projeleri için Tarih ve Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanarak Yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında aşağıdaki kapsamda değerlendirilmektedir; EK I LİSTESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ UYGULANACAK PROJELER LİSTESİ 15-Su depolama tesisleri (Göl hacmi 10 milyon m3 ve üzeri olan baraj ve göletler.). 16-Kurulu gücü 25 MWm ve üzeri olan nehir tipi santraller. 46-Kurulu Gücü 75 MWe ve üzeri rüzgar enerji santralleri EK II LİSTESİ SEÇME-ELEME KRİTERLERİ UYGULANACAK PROJELER LİSTESİ (Ek 1 Listesinde Yer Alan Alt Sınırlar Bu Listede Üst Sınır Olarak Alınır) 32- Kurulu gücü 0-25 MWm ve üzeri olan nehir tipi santraller MWe ve üzeri Rüzgâr enerji santralleri. 34- Jeotermal kaynak kullanarak enerji üreten ve kurulu gücü 5 MWe ve üzerindeki tesisler 35- Elektrik, gaz, buhar ve sıcak su elde edilmesi ve/veya nakledilmesi için kurulan endüstriyel tesisler (20 MWt 300 MWt arası) Ekonorm Mühendislik olarak enerji projelerini ilgilendiren çevresel izinler için çözümler sunmaktayız.

18 Ekonorm Mühendislik bünyesinde geliştirilen ve firmamızın ihtiyaçları doğrultusunda özelleştirilmeye devam edilen Performans Takibi yazılımımız aracılığıyla, uzman personelimiz haftalık hedeflerinin belirlenmesi, iş sürekliliğinin sağlanması, performans değerlendirmesi, yapılması gereken müdahaleler, aylık denetim takvimi oluşturulması takibi gibi işlemleri kısa süre içerisinde gerçekleştirerek size verdiğimiz hizmet kalitesini artırmayı benimsemiştir. Yazılım dahilindeki raporlar, üst yönetimin de projenin her aşamasına ait bilgi, belge vb. tüm detaylara hakimiyetini kolayca sağlamaktadır. Böylelikle oluşabilecek problemler önceden belirlenmekte ve gerekli önlemler son derece hızlı bir şekilde alınmaktadır.

19 ALTYAPI VE ÇEVRE PROJELERİ HAZIRLANMASI EKONORM PROJE GRUBU altyapı ve çevre alanında tasarım projelerine imza atmaktadır. Projelerin amacı; gerek temiz ve yeterli içme suyuna ulaşımı sağlamak, gerekse katı atıkların, yağmur sularının ve atık suların insan ve çevre sağlığı gözetilerek bertarafını sağlamaktır. Bu amaçlarla hazırlanan projelerimiz Altyapı ve Çevre olmak üzere iki başlık altındadır. ALTYAPI PROJELERİ: Yağmur Suyu Yollara ve binalara gelen yağmursularının toplanıp iletilerek deşarj edilmesi İçme Suyu Miktar ve sağlık bakımından uygun su kaynaklarının belirlenmesi, suyun kaynaktan temin edilmesi, yerleşim birimine iletilmesi ve dağıtılması Kanalizasyon Yerleşim birimlerinden atık suyun toplanması ve deşarj noktasına iletilmesi

20

21 ALTYAPI VE ÇEVRE PROJELERİ HAZIRLANMASI ÇEVRE PROJELERİ: Atık Su Arıtma Tesisleri Evsel ve endüstriyel nitelikli atık suların alıcı ortama deşarj edilmeden önce yurt içi ya da yurt dışı standartlara göre arıtılması İçme Suyu Arıtma Tesisleri İçme ve kullanma için temin edilen suyun yeterli kalitede olmaması halinde yerleşim birimine verilmeden önce arıtılması Katı Atık Bertaraf Tesisleri Katı atıkların düzenli depolama alanlarında bertaraf edilmesi Paket Arıtma Tesisleri Küçük ölçekli yerleşimlerin ya da işletmelerin atık sularının arıtılması için paket atık su arıtma tesisleri tasarlanması Çevre ve altyapı projelerini tasarlarken dünyadaki ilgili teknolojileri takip etmek, şartlara en uygun ve en ekonomik projeyi ortaya çıkarmaya çalışmak ve projenin çevresel etkilerini önceden değerlendirmek EKONORM un tasarımlarını yaparken en önce dikkate aldığı konulardır.

22

23 ATIK YÖNETİMİ TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNE GÖRE TEHLİKELİ ATIK (ATIK, YAĞ, PİL-AKÜ DÂHİL) ÜRETEN TESİSLERİN 3 YILLIK ATIK YÖNETİM PLANLARINI HAZIRLAYARAK İLGİLİ VALİLİKTEN (İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ) ONAY ALMASI HİZMETİNİ VERMEKTEYİZ. Atık: Üretim ve kullanım faaliyetleri sonucu ortaya çıkan, insan ve çevre sağlığına zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı biçimde alıcı ortama verilmesi sakıncalı olan her türlü maddedir. Atık Yönetimi: Atığın kaynağında azaltılması, özelliğine göre ayrılması, toplanması, geçici depolanması, ara depolanması, geri kazanılması, taşınması, bertarafı ve bertaraf işlemleri sonrası kontrolü ve benzeri işlemleri içeren bir yönetim biçimidir. ATIK YÖNETİM ŞEMASI ATIK ATIĞIN KAYNAKTA AZALTIMI Evsel Endüstriyel İdari Teknik Tedbirler Evsel Belediye Evsel Tehlikeli Endüstriyel Atıklar İnert Atıklar Lisanslı Geri Kazanım Tesisleri Lisanslı Yakma Tesisleri (bertaraf tesisleri çimento fabrikaları)

24

25 EMİSYON TİCARETİ Kyoto Protokolü altında her üye ülkeye belli bir karbon emisyon kotası tahsis edilmekte ve üye ülkelerin bu kotaları kendi üreticileri arasında paylaştırması beklenmektedir. Tasarıma göre eğer herhangi bir üretici ya da ülke kendi kotasını aşarsa, daha az üreten diğer ülke ya da üreticiden karbon kotası satın alabilecektir. Kyoto protokolü küresel ölçekte bir karbon piyasası kurulmasını önermektedir. Karbon kotaları, bir kere tahsis edildikten sonra, dünya pazarında oluşacak fiyatlarda çok kirleten ülkeler tarafından satın alınabilecektir. Böylelikle pazar ekonomisinin etkin kuralları altında toplam karbon emisyonunun kontrol altına alınabileceği düşünülmüştür. PROJE BAZLI MEKANİZMALARLA OLAN BAĞLANTILAR Proje bazlı mekanizmalarla olan bağlantılar piyasa fiyatlarını etkileyebilecek önemli bir husus EU ETS ile Kyoto Protokolü kapsamındaki esnek mekanizmalardır. Bunlar: Ortak Yürütme Mekanizması (Joint İmplementation-JI) Temiz Kalkınma Mekanizması (Clean Development Mechanism-CDM)

26

27 HİDROJEOLOJİ HİZMETLERİ Hidrojeolojik Araştırma Hidrojeolojik araştırma, araştırma yapılacak saha ile ilgili gerekli donelerin (sıcaklık, buharlaşma, yağış, jeoloji, yüzey akış, akifer parametreleri, yeraltısuyu, vb.) toplanması ile başlar. Daha önce yapılmış olan çalışmalar (literatür, hidrojeolojik etüd raporu) incelenerek ön bilgi sağlanır. Edinilen bilgiler aracılığıyla kavramsal modelin oluşturulması ve sayısal modele aktarılması ile farklı senaryolarda hidrojeolojik modelin çalıştırılması sağlanır. Ofis Uygulamaları Araştırma yapılacak bölge ve civarının daha önceki çalışmaları incelenir. Edinilen donelerin analiz aşamasına aktarılması ve işlenmesi Kavramsal modelin oluşturulması Modelin gerçek sistemle kalibrasyonu için de kullanılacak olan gözlem noktalarının belirlenmesi Optimizasyon ve parametre kestirimi yöntemleri ile gerçek sisteme en yakın sayısal model yaklaşımı Saha Uygulamaları Hidrojeolojik sondajların kontrolü Akifer testlerinin gerçekleştirilmesi veya kontrolü Meteorolojik ve yüzeysuyu gözlem istasyonlarının kurulumunda koordinasyonu Akifer Testleri Akifer testleri, sistemin hem kavramsal hem de sayısal model kurulum için gerekli olan akifer özelliklerinin belirlenmesi için önemlidir. Test Uygulamaları Hidrojeolojik gözlem kuyusu açılması sırasında veya tamamlanmasını takiben aşağıda belirtilen test hizmetlerimizden bir veya birkaçını uygulayabiliriz; Packer test: Packer test ile akifere basınçlı su verilerek akifer hidrolik parametreleri belirlenir.tekli veya çiftli packer ile kuyu açılırken veya tamamlandıktan sonra uygulanabilir. Pompa testi: Kademeli ve sabit debili pompaj aşamalarından oluşan pompa testi ile kuyu verimi, akifer hidrolik parametreler ve akifer sınır koşulları tayin edilir. Airlift test: Kuyuya basınçlı hava vererek su deşarjı sağlanmasıyla gerçekleştirilir.kuyu açılırken veya açıldıktan sonra uygulanabilir. Slug test: Genellikle yanal iletimliğin çok düşük olduğu hidrojeolojik birimlerde açılan verimsiz kuyularda hidrolik parametre kestirimi için uygulanır. Test Analizleri Tamamlanan saha testlerinin ardından test türüne göre aşağıdaki analiz yapılabilir; Kuyu verimi: Açılan su kuyusunun sürdürülebilir, emniyetli çekim değerleri belirlenir. Hidrolik parametreler: Hidrojeolojik birimin akifer iletkenlik, depolama katsayısı kestirimi. Sınır Koşulları: Pompa testi verilerine derivative analizi uygulanarak test sırasında gerçekleşen fiziksel süreçler hakkında yorum yapılarak, akiferin akım koşullarını etkileyen sınır koşulları belirlenir.

28

29 HİDROJEOLOJİ HİZMETLERİ Su Temin Çalışmaları Su temin çalışmaları, sahanın hidrojeolojik ve jeofiziksel verilerinin değerlendirilmesi, arama sondajları yapılması ve bunların ışığında üretim sondajları yapılması aşamalarından oluşmaktadır. Ofis Uygulamaları Sahada elde edilen verilerin sayısallaştırılması, Jeolojik modellerin oluşturulması, Hidrojeolojik kavramsal model ile uygunluğunun sorgulanması, Arama kuyusu lokasyonlarının belirlenmesi, Gerekli akifer testlerinin yapılması ve yorumlanması hizmetlerini kapsamaktadır. Saha Uygulamaları Jeoloji ve hidrojeoloji haritalarının oluşturulması, Yapısal elemanların detaylandırılması, Jeofizik çalışmalarının yapılması, Arama ve ardından üretim kuyularının açılması olarak sıralanabilir. Susuzlaştırma Çalışmaları Susuzlaştırma çalışmaları, her tür faaliyette, çalışma alanında bulunan ve çalışmaya engel teşkil eden yeraltısuyunun çalışma bölgesinden uzaklaştırılması için yapılan çalışmalardan oluşmaktadır. Mevcut Durum & Planlama Çalışmaları Hidrojeolojik kavramsallaştırma Akifer testlerinin gerçekleştirilmesi Akifer özelliklerinin tespiti İhtiyaç ve planlama doğrultusunda sayısal modelleme çalışmaları Sürekli İzleme Çalışmaları İşletme süresince çalışma sahasında sürekli olarak; Yeraltısuyu seviyelerinin gözlemlenmesi, Yeraltısuyu deşarj miktarlarının gözlemlenmesi, Yeraltısuyu varolan durumunun aylık olarak raporlanması çalışmaları yapılır.

30

31 SEÇİLMİŞ REFERANSLARIMIZ ÇED RAPORLARI, PROJE TANITIM DOSYALARI, DOĞAYA GERİ KAZANIM PROJELERİ Chesser Arama ve Madencilik Ltd. Şti.-6 adet Altın Ocağı (4 Adet PTD ve 2 Adet ÇED) Aldridge Minerals Inc.- Altın/Gümüş Ocağı Yeni Anadolu Mineral Madencilik San. Tic. Ltd. Şti.- Altın/Gümüş Ocağı Demir Export A.Ş - Demir Cevheri Kırma Eleme ve Cevher Hazırlama Tesisi Polimetal Madencilik - Altın Ocağı Kartaltepe Madencilik - Altın/Bakır Ocağı Tekcrom Maden San.İth. İhr. A.Ş. Krom Ocağı Trabzon Madencilik Ve Metal San. Tic. A.Ş. - Bakır Ocağı Pontid Madencilik Ltd. Şti. - Altın Ocağı Lozan Yapı Elek. Mad. San. ve Tic. A.Ş - Tuz Ocağı ve İşleme Tesisi Jindal Stainless Mad. San. ve Tic. A.Ş. Anadolu Endüstri Mineralleri San. ve Tic. A.Ş. Bilfer Madencilik A.Ş. Koltek Müşavirlik Yıldırım Şirketler Grubu Eti Krom A.Ş. Uzay Müşavirlik Madencilik Ltd. Şti. ŞE-TAT Madencilik A.Ş Samaş San. Madenleri A.Ş. Başaranlar Demir Çelik A.Ş. Karakaya Bentonit San. Ve Tic. A.Ş. Batıçim Batı Anadolu Çim. San. A.Ş. Ertuğrul İnş. Tur. San. Ve Tic. A.Ş. Balkanoğlu A.Ş Kuvars Müh. Mad. San. Tic. Ltd. Şti. Emiroğlu Mad.İnş. Hafr. Taah. Beton San. Ltd. Şti. Cihan Madencilik San. Tic. Ltd. Şti.

32

33 SEÇİLMİŞ REFERANSLARIMIZ ÇED RAPORLARI, PROJE TANITIM DOSYALARI, DOĞAYA GERİ KAZANIM PROJELERİ M. Soner Azizoğlu Mermer Ocağı [ Şanlıurfa İli, Halfeti İlçesi ] Hanefi İspirli Andezik Tüf Ocağı [ İzmir İli, Aliağa İlçesi ] Cihangir Sengel Taş Ocağı [ Yalova İli, Merkez İlçesi, Soğucak Köyü ] Aksu Mozaik San. İnş. ve Tic. Ltd. Şti Denizciler Belediyesi Serpantin Ocağı [ Hatay İli, İskenderun İlçesi ] Ayça Toplar Kömür Ocağı [ Çorum İli, İskilip İlçesi ] S.S. Toprak Sanayicileri Küçük Sanat Kooperatifi Kil Ocağı Hami Eryılmaz Tuğla Kiremit Kili Ocağı [ Çorum İli, Merkez İlçesi ] Renta Elektrikli Ev Aletleri San. Ve Dış Tic. Ltd. Şti. Pelitli Yatak Belediyesi - Kalker Ocağı ve Kırma Eleme Tesisi Sat-Co Madencilik - Krom Zenginleştirme Tesisi ÇEVRE İZİN/LİSANSI New Sılver Çevre İzni ve Atıksu Arıtma Tesisi Karbims Madencilik (Taş ocağı ve Kırma Eleme Tesisi Çevre İzni ve Danışmanlık) Lukoil (Kırıkkale ve Samsun Dolum Tesisleri Çevre İzni) Akpetgaz (Tüm Türkiye Akaryakıt ve LPG Tesisleri Çevre İzni) Fullgaz (İzmir Aliağa LPG Depolama ve Dağıtım Tesisi Çevre İzni ve Danışmanlık) Bakın Tarım (Yem Hazırlama Tesisi Çevre İzni ve Danışmanlık) Özgü Su Ürünleri (Erzincan Alabalık Üretim Tesisleri Çevre İzni ve Danışmanlık) Alemdar Şirketler Grubu (Tüm Türkiye Taş Ocakları, Kırma Eleme Tesisleri ve Hazır Beton Santralleri Çevre İzni ve Danışmanlık) RM İstanbul (Reklam Panosu Üretim Tesisi Çevre İzni ve Danışmanlık) İSDÖK Sanayi Sitesi Genel Danışmanlık Hizmeti (Çevre İzin / Lisans / Danışmanlık) Gökay Grup (Tüm Türkiye Maden Ocakları Çevre İzin / Lisans / Danışmanlık)

34

35 ENERJİ AÇMA REGÜLATÖRÜ VE HİDROELEKTİRİK SANTRALİ (TRABZON) AKÇAM DOĞALGAZ ÇEVRİM SANTRALİ (BURDUR) ATM REGÜLATÖRÜ VE HİDROELEKTRİK SANTRALİ (TRABZON) BOZTEPE REGÜLATÖRÜ VE HİDROELEKTRİK SANTRALİ (ORDU) BOZYAZI REGÜLATÖRÜ VE HİDROELEKTRİK SANTRALİ (MERSİN) DERYA-1 REGÜLATÖRÜ VE HİDROELEKTRİK SANTRALİ (GÜMÜŞHANE) DERYA-2 REGÜLATÖRÜ VE HİDROELEKTRİK SANTRALİ (GÜMÜŞHANE) DORUKLU REGÜLATÖRÜ VE HİDROELEKTRİK SANTRALİ (ORDU) İPEK-1 REGÜLATÖRÜ VE HİDROELEKTRİK SANTRALİ (ORDU) İPEK-2 REGÜLATÖRÜ VE HİDROELEKTRİK SANTRALİ (ORDU) KAPLAN REGÜLATÖRÜ VE HİDROELEKTRİK SANTRALİ (ANKARA) KAYA REGÜLATÖRÜ VE HİDROELEKTRİK SANTRALİ (BOLU) ÖZLEN RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ PROJESİ (İZMİR) RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ (İZMİR) SARAY REGÜLATÖRÜ VE HİDROELEKTRİK SANTRALİ (TRABZON) SUÇATI REGÜLATÖRÜ VE HİDROELEKTİRİK SANTRALİ (KARABÜK) ŞİMŞİRLİ REGÜLATÖRÜ VE HİDROELEKTRİK SANTRALİ (RİZE) UZUNBURUN REGÜLATÖRÜ VE HİDROELEKTİRİK SANTRALİ (KARABÜK) YENİ HAYAT REGÜLATÖRÜ VE HİDROELEKTRİK SANTRALİ (KAHRAMANMARAŞ)

36

37 KİMYA SANAYİ Nedex Kimya San. Ve Tic. A.Ş. TAV Esenboğa Yatırım Yapım ve İşletme A.Ş Bor-An Grup (BOR-AN İnşaat ve Makine Sanayi A.Ş) Petkim AŞ. - Ftalik Anhidrit Fabrikası Petkim Petrokimya Holding A.Ş. PA Fabrikası Kapasite Artışı Projesi Ovakent San. Tic. Ltd. Şti. - Konveyör Bant Ve Lastik Üretim Tesisi Çinkanlar - Pagem Geri Kazanım San. Ve Tic. Tehlikeli Atık Geri Kazanım Tesisi Mas Metal San. Ve Tic. Ltd. Şti. Alüminyum Geri Kazanım Tesisi Batıçim Batı Anadolu Çim. San. A.Ş. Çimento Öğütme Ve Paketleme Tesisi Demirer Hidrolik Ltd. Şti. Taşgök Galvaniz Metal İthalat İhracat San. Tic. Ltd. Şti. Demirer Rakor İmalat Ltd. Şti. S-E Sistem Müh. Müş. Çevre Arıtım Sis. San. Ve Tic. Ltd. Şti. Sedir Müh. Müş. İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti. Mehr Turizm ve Dış Ticaret Ltd. Şti Gülçayır Yağ Tekstil Ltd. Şti. Süzer Akü Ltd. Şti. Burkimsan Kim. Mad. San. Tic. Ltd. Şti Renta Elektrikli Ev Aletleri San. Ve Dış Tic. Ltd. Şti. PAGEM Geri Kazanım San. ve Tic. TARIM,GIDA Naturel Gıda San. Tic. Ltd. Şti. Yumurta Tavukçuluğu Ardesom a.ş. Balık Çiftliği Hayrettin Şanli- Balık Çiftliği Enba Su Ürünleri- Balık Çiftliği Hikmet Keskin- Balık Çiftliği Avni Atan- Balık Çiftliği Selahattin Sancal- Balık Çiftliği

38

39 Stara Metal Ltd.Şti GSM RUHSATI VE EMİSYON İZİNLERİ Alemdar İnşaat Tic. San. Ltd. Şti. Yiğ-Tur İnşaat Tirebolu Belediyesi Emek Boru Mak. San. Ve Tic. A.Ş. Süleymanoğlu Müh. Ltd. Şti. Çamlı Yem Besicilik A.Ş. Özer Kiremit A.Ş. Bayraktar A.Ş. Naturel Gıda İhtiyaç Maddeleri Ve İnşaat Ticaret Ltd. Şti. Bağdan Kardeşler İnş. Taah. Ltd. Şti.- Kum Çakıl Ocağı Büyük Şişmanlar Tavukçuluk Ltd. Şti. Yumurta Tavukçuluğu Tesisi Batıçim Batı Anadolu Çim. San. A.Ş. Maden Ocakları (10 Adet Saha) Bilfer Madencilik A.Ş. Maden Ocakları (9 Adet Saha) Binka Alüminyum Döküm Ltd. Şti. Alüminyum Geri Kazanım Tesisi Tilah San. Tic. Ltd. Şti.- Madeni Yağ Üretim Tesisi İsmil İnş. Mad. Nak. San. Tic. Ltd. Şti. Kum-Çakıl Kırma-Eleme Tesisi İsyil İnş. Mad. Nak. San. Tic. Ltd. Şti. Kırma-Eleme, Asfalt Plent, Mekanik Plent Tesisi Yiğit İnşaat Hafr. Ltd. Şti. Hazır Beton Üretim Tesisi Özsüt Gıda San. Ve Tic. Ltd. Şti. Tatlı, Pasta, Kek Üretim Tesisi Kontrol Kimya A.Ş. Halk Ve Tarım Zararlıları İlaçları Üretim Tesisi Bağdan Kardeşler İnş. Taah. Ltd. Şti.- Kum Çakıl Ocağı New Sılver Çevre İzni ve Atıksu Arıtma Tesisi Karbims Madencilik (Taş ocağı ve Kırma Eleme Tesisi Çevre İzni) Lukoil (Kırıkkale ve Samsun Dolum Tesisleri Çevre İzni) Akpetgaz (Tüm Türkiye Akaryakıt Tesisleri Çevre İzni)

40

41 DANIŞMANLIK ve PROJELENDİRME HİZMETLERİ Çimbeton A.Ş. Hazır Beton Üretim Tesisi [ İzmir İli, Bornova İlçesi ] Borusan Kerim Çelik Mam. Tic. A.Ş. Yassı Demir Üretim Tesisi [ Manisa Osb ] Cici Meze Hazır Gıda Ltd.Şti. Hazır Gıda Üretim Tesisi [ İzmir İli, Konak İlçesi ] Özulucaklar Petrolcülük Ltd. Şti. Atıksu Önlem Tesisi [ İzmir İli, Kemalpaşa İlçesi ] Smil İnş. Mad. Nak. San. Tic. Ltd. Şti. Kum-Çakıl Kırma-Eleme Tesisi Arslan Damper Mak. San. Tic. Ltd.Şti. Damper Üretim Tesisi Binka Alüminyum San.Tic.Ltd.Şti Alüminyum Geri Kazanım Tesisi [ İzmir ] Stara Metal Ltd.Şti Metal Kaplama Tesisi [ İstanbul İli, Hadımköy İlçesi ] Meta Kauçuk Ve Mak. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. Kauçuk Üretim Tesisi [ Ankara Sincan ] Zorlu Enerji A.Ş. Doğalgaz Çevrim Santrali [Ankara İli, Sincan İlçesi] Dsi [ Genel Müdürlük Ve 26 Bölge ] Odunpazarı Belediyesi [ Eskişehir İli, Odunpazarı İlçesi ] Envıron Germany Gmbh [Almanya] Avon Otomotiv San. Ve Tic. Ltd.Şti Kauçuk Parça Fabrikası [Kocaeli ] Depa A.Ş. İlaç Fabrikası [ Kocaeli İli, Köseköy İlçesi ] Carlo Erba İlaç San.Tic. A.Ş. İlaç Fabrikası [ İstanbul İli, Topkapı İlçesi ] Detaş Ambalaj Ve Kimya Sanayi [ Kocaeli İli, Köseköy İlçesi ] Deva Holding A.Ş. İlaç Fabrikası [ İstanbul İli, Çerkezköy İlçesi ] İzocam Ticaret Ve Sanayi A.Ş.- Taşyünü Tesisi Ve Plastik İşletmesi [ Kocaeli] İzocam Ticaret Ve Sanayi A.Ş.- Tek-İz Tesisleri [ İstanbul İli, Ümraniye İlçesi ] Roma Plastik San. Ve Tic. A.Ş.- Pvc Kenar Bandı Üretimi [ Gebze Plastikçiler Osb] Alcan Packaging A.Ş. Ambalaj Üretim Tesisi [ İzmir İli, Atatürk Organize Sanayi ] Çimbeton A.Ş. Hazır Beton Üretim Tesis TAV Esenboğa Yatırım Yapım ve İşletme A.Ş

42

43 DİĞER ÇİMBETON A.Ş. Hazır Beton Üretim Tesisi [ İzmir İli, Bornova İlçesi ] POLEN ZEMİN [ ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi kurulmuş.] SAFA DUST KABİN [ ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ISO Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS sistemleri kurulmuş. Toplam Kalite Çalışmaları yapılmaktadır. ] ESKİŞEHİR TİCARET BORSASI [ ISO laboratuar yeterlilik sistemi ve ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi kurulmuştur. ] YAŞAR HOLDİNG PINAR GIDA [ ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO Çevre Yönetim Sistemi kurulmuş. ] TURKERLER GRUBU [ Çevre Yönetimi ] ZORLU GRUBU [ Yumurtalıkta bulunması planlanan enerji santrali Çevresel Etki Değerlendirme Raporu Hazırlanmıştır. ] ESKİŞEHİR DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ [ ISO Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS sistemleri kurulmuş. Toplam Kalite Çalışmaları yapılmaktadır. ] DOĞAN JEOTERMAL LTD. ŞTİ. [ ISO Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS sistemleri kurulmuş. Toplam Kalite Çalışmaları yapılmaktadır. ] YALÇIN BORU LTD. ŞTİ. [ ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ISO Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS sistemleri kurulmuş. Toplam Kalite Çalışmaları yapılmaktadır. ] SEDAT TAHİR LTD. ŞTİ. (COOK) [ ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi kurulmuş. Müşteri İlişkileri Yönetimi Çalışmaları yapılmaktadır. ] MAYSAN MAKİNE LTD. ŞTİ. [ ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi kurulmuş. Süreç Yönetimi Çalışmaları yapılmaktadır. ALFA LTD. ŞTİ. [ ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi kurulmuş. Süreç Yönetimi Çalışmaları yapılmaktadır.] POLATLI TİCARET BORSASI [ ISO laboratuar yeterlilik sistemi ve ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi kurulmuştur. ] AŞAN GRANİT LTD. ŞTİ [ ISO 9001 ISO Kalite-Çevre Yönetim Sistemi kurulmuştur.]

Vizyonumuz Ülkemizin, çevre ve iş güvenliği alanlarında ulusal ve uluslararası rekabet gücünü artıracak çalışmalarda öncü olmaktır.

Vizyonumuz Ülkemizin, çevre ve iş güvenliği alanlarında ulusal ve uluslararası rekabet gücünü artıracak çalışmalarda öncü olmaktır. Kariyer Mühendislik 2011 yılında gelişen çevre ve iş güvenliği mevzuatlarının Türkiye de uygulanmasını hedef alarak kurulmuştur. Şirket çalışanlarının ve kurucusunun yıllar içerisinde elde etmiş olduğu

Detaylı

KÖK ÇEVRE MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK İNŞ. MADEN TAR. TURZ. SAN Ve TİC. LTD. ŞTİ.

KÖK ÇEVRE MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK İNŞ. MADEN TAR. TURZ. SAN Ve TİC. LTD. ŞTİ. ÇEVREYE DAİR TÜM SORUNLARI ORTAYA KOYARAK, KALİTELİ HİZMET VERMEK AMACIMIZDIR. KÖK ÇEVRE MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK İNŞ. MADEN TAR. TURZ. SAN Ve TİC. LTD. ŞTİ. ÇALIŞMA GRUBUMUZ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

www.saydamcevre.com.tr 2 www.saydamcevre.com.tr Hakkımızda Saydam Çevre olarak; 2014 yılında çevre sektöründe farklı mühendislik gruplarından deneyimli çevre, maden ve kimya mühendisleri ile çevre danışmanlık

Detaylı

Enerji Yatırımları Fizibilite Raporu Hazırlanması Semineri Enerji Yatırımlarının Çevresel ve Sosyal Etkilerinin Değerlendirilmesi 29 Mart 2012

Enerji Yatırımları Fizibilite Raporu Hazırlanması Semineri Enerji Yatırımlarının Çevresel ve Sosyal Etkilerinin Değerlendirilmesi 29 Mart 2012 Enerji Yatırımları Fizibilite Raporu Hazırlanması Semineri Enerji Yatırımlarının Çevresel ve Sosyal Etkilerinin Değerlendirilmesi 29 Mart 2012 H.Bülent KADIOĞLU Çevre Mühendisi Golder Associates Sunum

Detaylı

HAKKIMIZDA MİSYONUMUZ

HAKKIMIZDA MİSYONUMUZ enerjinin şifresi HAKKIMIZDA EKSENAR, her biri kendi branşlarında deneyimli ve dinamik mühendisler tarafından Ankara da kurulmuş olup, Enerji Teknolojileri, Madencilik, Çevre ve Mühendislik Müşavirlik

Detaylı

TANITIM KATALOĞU www.enpark.com.tr

TANITIM KATALOĞU www.enpark.com.tr TANITIM KATALOĞU www.enpark.com.tr HAKKIMIZDA Enpark Çevre Danışmanlık; Türkiye nin, kalkınmaya yönelik yapılanmasını uluslararası çevresel değerlerle uyum içerisinde sürdürebilmesine katkı sağlamak, şirketlere

Detaylı

www.abccevre.com ABECE GRUP ÇEVRE VE İŞGÜVENLİĞİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ A.Ş. TANITIM SUNUMU

www.abccevre.com ABECE GRUP ÇEVRE VE İŞGÜVENLİĞİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ A.Ş. TANITIM SUNUMU ABECE GRUP ÇEVRE VE İŞGÜVENLİĞİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ A.Ş. TANITIM SUNUMU ABECE GRUP ÇEVRE DAN. A.Ş ABECE GRUP; Çevre ve iş güvenliği sektörlerinde gelişmeleri takip eden, teknolojik gelişmeler ile birlikte

Detaylı

ÇED Olumlu Kararı 14. Süreci Devam Eden Projeler 3. ÇED Kapsam Dışı Projeler 36. Toplam 53

ÇED Olumlu Kararı 14. Süreci Devam Eden Projeler 3. ÇED Kapsam Dışı Projeler 36. Toplam 53 ÇED Olumlu Kararı 14 Süreci Devam Eden Projeler 3 ÇED Kapsam Dışı Projeler 36 Toplam 53 MÜDÜRLÜĞÜMÜZ TARAFINDAN ÇED YÖNETMELİĞİNE TABİ OLAN PROJELER HAKKINDA VERİLEN KARARLAR Yıllar İtibariyle Seçme Eleme

Detaylı

Misyonumuz. Vizyonumuz

Misyonumuz. Vizyonumuz Temelleri 2001 yılında atılan PUSULA, son olarak 2007 yılında yeni ünvanıyla birlikte Çevre Teknolojileri, Arıtma Sistemleri ve Danışmanlık hizmet konularında son sürat faaliyetine devam etmektedir. PUSULA

Detaylı

ÇEVRE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

ÇEVRE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ HAKKIMIZDA Kalara Çevre Danışmanlık Çalışma hayatına 06.02.2014 tarihinde Ankara merkezli olarak hizmet vermeye başlamıştır. Çözüm ortağımız 23.01.2011 tarihinde T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ndan

Detaylı

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK Lisans başvurusu Düzenli depolama tesisleri için tesisin bulunduğu belediyeden usulüne göre alınmış izin veya ruhsat üzerine Bakanlıktan lisans alınması

Detaylı

Firma Adı Tesis Adı/Tesis Faaliyeti Hizmet Tanımı Hizmet Durumu

Firma Adı Tesis Adı/Tesis Faaliyeti Hizmet Tanımı Hizmet Durumu Firma Adı Tesis Adı/Tesis Faaliyeti Hizmet Tanımı Hizmet Durumu Ayaş İçmece Ve Kaplıcaları Ayaş İçmeceleri Ve Kaplıcaları Güriş İnş. Ve Müh. Güriş İnşaat Ve Mühendislik Ankara Yerleşkesi Güriş İş Mak.

Detaylı

e k n a d k r tek yol

e k n a d k r tek yol da n a d okta n r i ib z e k r Me ha itleye k r i b geniş www.madencity.com GRUP MEDESA GRUP 2 011 yılında Aksaray'da İlkyardım Eğitim Merkezi olarak yola çıkan MEDESA; girdiği tüm sektörlerde en iyi hizmeti

Detaylı

ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ

ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ 1. Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 2. Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik 1- GEMİLERDEN ATIK

Detaylı

AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU ¹ ²

AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU ¹ ² Çevre Danışmanlık Firmasının İsmi ve Logosu AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU ¹ ² Tetkik Tarihi : Tetkik Saati : A - İŞLETME BİLGİLERİ Adı Adresi Faaliyet Konusu ÇKAGİLHY Kapsamındaki Yeri ÇED Mevzuatına Göre

Detaylı

TC ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ÇED ve PLANLAMA GENEL MÜDÜRLM MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARINDA VE PROJE TANITIM DOSYLARI

TC ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ÇED ve PLANLAMA GENEL MÜDÜRLM MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARINDA VE PROJE TANITIM DOSYLARI MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARINDA VE PROJE TANITIM DOSYLARI MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARI VE PROJE TANITIM DOSYASINDA YER ALAN KONULAR 3 ANA GRUPTA TOPLANMAKTADIR 1- PROJE ALANI VE

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve ÇEVRE Avrupa Birliği Bakanlığı Sunum İçeriği AB ve Çevre- Temel ilkeler AB ve İklim Değişikliği AB ve Su Kalitesi AB ve Atık Geri Dönüşümü Müzakere sürecinde

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI Sayfa1 MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI 03.10.2013 tarihli ve 28784 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği nin 5. Maddesi gereği, 26. Maddesi kapsamında yer

Detaylı

ÇEVRE İZİN VE LİSANSLARINDA YENİ DÖNEM

ÇEVRE İZİN VE LİSANSLARINDA YENİ DÖNEM ÇEVRE İZİN VE LİSANSLARINDA YENİ DÖNEM 21.11.2008 tarih, 27061 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Çevre Denetimi Yönetmeliği ve 29.4.2009 tarih, 27214 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan "Çevre Kanununca

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇEVRECİ ŞEHİRLERE DOĞRU Kadir DEMİRBOLAT İklim Değişikliği Dairesi Başkanı 7 Temmuz 2012, Gaziantep Çevreci Şehircilik; Yaşam kalitesi yüksek, Çevreye duyarlı, Tarihi ve kültürel

Detaylı

TR 2008 IB EN 04 MADEN ATIKLARININ YÖNETİMİ PROJESİ

TR 2008 IB EN 04 MADEN ATIKLARININ YÖNETİMİ PROJESİ TR 2008 IB EN 04 MADEN ATIKLARININ YÖNETİMİ PROJESİ Ülkü Füsun ERTÜRK Maden atıkları ve Tehlikesiz Atıkların Yönetimi Şube Müdürlüğü Kimya Müh. Antalya, 24-26.04.2012 Maden Atıklarının Yönetimi Projesi

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: B.09.0.ÇED.0.10.01.00-150.01/683 18/01/2013 Konu: Çevre İzin Belgesi PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş (Bakır Madeni ve Zenginleştirme Tesisi) Madenköy/Siirt MADENKÖY/ŞİRVAN ŞİRVAN

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Madencilik İşlem Basamakları

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Madencilik İşlem Basamakları Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Madencilik İşlem Basamakları MADENCİLİK FAALİYETLERİ YAPMAK İÇİN GEREKLİ İŞLEM BASAMAKLARI Başvuru Mercii: Arama faaliyetinde bulunacağı alanın niteliğine göre

Detaylı

2) ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuruları değerlendirmek, ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuru sayısı : 153

2) ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuruları değerlendirmek, ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuru sayısı : 153 1) Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği gereğince anons, askıda ilan, internet gibi yöntemlerle ÇED süreci ve teklif faaliyetle ilgili olarak vatandaşlara duyuru yapmak, ÇED Yönetmeliği gereğince

Detaylı

Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü

Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED) - Ekler Haziran 2014 Ek 2.1: Ulusal Mevzuat URS-EIA-REP-203876 Genel Çevre Kanunu, Sayı: 2872 ÇED Yönetmeliği

Detaylı

ÇEVRE MÜHENDİSİ TANIM

ÇEVRE MÜHENDİSİ TANIM TANIM Doğal kaynakların en iyi biçimde kullanılması, doğal çevrenin korunması ve insan sağlığına uygun biçimde geliştirilmesi konusunda çalışan kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Çevre

Detaylı

Kaynak Yeri Tespiti ve İyileştirme Çalışmaları. Örnek Proje: Yeraltı Suyunda Kaynak Tespiti ve İyileştirme Çalışmaları

Kaynak Yeri Tespiti ve İyileştirme Çalışmaları. Örnek Proje: Yeraltı Suyunda Kaynak Tespiti ve İyileştirme Çalışmaları Kaynak Yeri Tespiti ve İyileştirme Çalışmaları Örnek Proje: Yeraltı Suyunda Kaynak Tespiti ve İyileştirme Çalışmaları Hazırlayan: Ozan Atak (Jeoloji Yüksek Mühendisi) Bilge Karakaş (Çevre Yüksek Mühendisi)

Detaylı

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ NDE DANIŞMANLIK SEKTÖRÜ İLE ÇED SÜREÇ VE PROSEDÜRLERİ Çağla ÇELİKLİ Çevre Yüksek Mühendisi

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ NDE DANIŞMANLIK SEKTÖRÜ İLE ÇED SÜREÇ VE PROSEDÜRLERİ Çağla ÇELİKLİ Çevre Yüksek Mühendisi ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ NDE DANIŞMANLIK SEKTÖRÜ İLE ÇED SÜREÇ VE PROSEDÜRLERİ Çağla ÇELİKLİ Çevre Yüksek Mühendisi EKOÇED Danışmanlık EKOÇED Laboratuvar ve Kimya Sanayi AHSEN Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi

Detaylı

Madencilik Yatırımları İzin ve Ruhsat Rehberi

Madencilik Yatırımları İzin ve Ruhsat Rehberi Madencilik Yatırımları İzin ve Ruhsat Rehberi Hazırlayan: Niğde Yatırım Destek Ofisi Koordinatörlüğü Başvuru Mercii: Arama faaliyetinde bulunacağı alanın niteliğine göre ilgili bakanlık ile kamu kurum

Detaylı

TÜRKİYE NİN RÜZGAR ENERJİSİ POLİTİKASI ZEYNEP GÜNAYDIN ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE NİN RÜZGAR ENERJİSİ POLİTİKASI ZEYNEP GÜNAYDIN ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE NİN RÜZGAR ENERJİSİ POLİTİKASI ZEYNEP GÜNAYDIN ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GİRİŞ POTANSİYEL MEVZUAT VE DESTEK MEKANİZMALARI MEVCUT DURUM SONUÇ Türkiye Enerji

Detaylı

T.C. KIRŞEHİR VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. KIRŞEHİR VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYETLERİ : T.C. Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Başvuruları (30.06.2013) İlimizde faaliyet gösteren işletmeler kuruluş aşamasında Müdürlüğümüze ÇED Yönetmeliği kapsamında başvuru yapmaktadır.

Detaylı

vizyon escarus hakkında misyon hakkında Escarus un misyonu, müşterilerine sürdürülebilirlik çözümleri sunan öncü bir şirket olmaktır.

vizyon escarus hakkında misyon hakkında Escarus un misyonu, müşterilerine sürdürülebilirlik çözümleri sunan öncü bir şirket olmaktır. escarus hakkında Nisan 2011 de faaliyetine başlayan Escarus Sürdürülebilir Danışmanlık A.Ş., deneyimli ve profesyonel kadrosuyla sürdürülebilirlik çözümleri geliştirerek, danışmanlık hizmetleri vermek

Detaylı

MADENCİLİK YATIRIMLARI İZİN VE RUHSAT REHBERİ

MADENCİLİK YATIRIMLARI İZİN VE RUHSAT REHBERİ MADENCİLİK YATIRIMLARI İZİN VE RUHSAT REHBERİ Ahiler Kalkınma Ajansı Ahiler Kalkınma Ajansı Sayfa 1 Başvuru Mercii: Arama faaliyetinde bulunacağı alanın niteliğine göre ilgili bakanlık ile kamu kurum ve

Detaylı

MADENCİLİK VE ÇEVRE. M. Oğuz GÜNER Maden Mühendisi

MADENCİLİK VE ÇEVRE. M. Oğuz GÜNER Maden Mühendisi MADENCİLİK VE ÇEVRE M. Oğuz GÜNER Maden Mühendisi 1-MADEN SAHALARI İLE İLGİLİ MADEN HAKLARI 2- ARAMA VE FİZİBİLİTE 3-OCAK İŞLETMECİLİĞİ 4-OCAK ÜRETİM YÖNTEMLERİ 5-CEVHER HAZIRLAMA VE ZENGİNLEŞTİRMEİ 6-MADEN

Detaylı

TTGV Enerji Verimliliği. Desteği

TTGV Enerji Verimliliği. Desteği Enerjiye Yönelik Bölgesel Teşvik Uygulamaları Enerji Verimliliği 5. Bölge Teşvikleri Enerjiye Yönelik Genel Teşvik Uygulamaları Yek Destekleme Mekanizması Yerli Ürün Kullanımı Gönüllü Anlaşma Desteği Lisanssız

Detaylı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZİN ve LİSANS DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZİN ve LİSANS DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZİN ve LİSANS DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRE İZİN VE LİSANS YÖNETMELİĞİ & ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI UYGULAMALARI 1 Çevre İzinleri ve Lisansları? 2872

Detaylı

ÇEVRE KORUMA DAİRESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME VE İZLEME DENETLEME ŞUBE AMİRİ KADROSU HİZMET ŞEMASI

ÇEVRE KORUMA DAİRESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME VE İZLEME DENETLEME ŞUBE AMİRİ KADROSU HİZMET ŞEMASI ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME VE İZLEME DENETLEME ŞUBE AMİRİ KADROSU Kadro Adı : Çevresel Etki Değerlendirme ve İzleme Denetleme Şube Amiri Hizmet Sınıfı : Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı (Üst Kademe Yöneticisi

Detaylı

HİDROJEOLOJİ MÜHENDİSİ

HİDROJEOLOJİ MÜHENDİSİ TANIM İçme, kullanma, sulama, hidrolik ve jeotermal enerji üretimi amacıyla istenilen miktar ve kalitede yüzey ve yeraltı suyunun araştırılması ve suların kirletici etkilerden korunması konularında teknik

Detaylı

HAKKIMIZDA A) ŞİRKET YAPISI VE ORGANİZASYON B) MİSYON VE VİZYON C) KALİTE YÖNETİMİ D) SORUMLULUK

HAKKIMIZDA A) ŞİRKET YAPISI VE ORGANİZASYON B) MİSYON VE VİZYON C) KALİTE YÖNETİMİ D) SORUMLULUK HAKKIMIZDA A) ŞİRKET YAPISI VE ORGANİZASYON B) MİSYON VE VİZYON C) KALİTE YÖNETİMİ D) SORUMLULUK D.1 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği D.2 Çevreye Duyarlılık D.3 Sosyal Sorumluluk A) ŞİRKET YAPISI VE ORGANİZASYON

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/181 19/01/2015 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi Gurup Plastik İnş. Taah. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti. Hurdacılar Sitesi Atatürk Cad. No:585 YENİMAHALLE / ANKARA İlgi: (a) 04/04/2014

Detaylı

GERÇEKLEŞTİRİLEN EĞİTİM FAALİYETLERİ

GERÇEKLEŞTİRİLEN EĞİTİM FAALİYETLERİ * GERÇEKLEŞTİRİLEN EĞİTİM FAALİYETLERİ 1.26 Aralık 2014 tarihinde Tekstil Üreticileri ile bir araya gelinerek, mevzuat ile ilgili sunum yapılmış, sektör temsilcilerinin görüşleri alınmıştır. 2.17 Aralık

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/196 21/01/2015 Konu: Çevre İzin Belgesi OTO TRİM OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ DENİZLİ KÖYÜ ATATÜRK CAD. NO:172 GEBZE/KOCAELİ GEBZE / KOCAELİ İlgi: (a) 16/01/2014 tarihli

Detaylı

ÇED ve ÇEVRE İZİNLERİ. Sami AKÇA Y. Biyolog 07 Ocak 2015 - Manisa

ÇED ve ÇEVRE İZİNLERİ. Sami AKÇA Y. Biyolog 07 Ocak 2015 - Manisa ÇED ve ÇEVRE İZİNLERİ Sami AKÇA Y. Biyolog 07 Ocak 2015 - Manisa SUNUM PLANI İzin / Ruhsat Veren Yetkili Kurum Olarak Belediyeler Büyükşehir Belediyesi Kanunu başta olmak üzere mevzuat kapsamında; yapı

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ Ece SARAOĞLU Çevre ve Şehircilik Uzmanı 4. Türk-Alman Su İşbirliği Günleri 24.09.2014 Sunum İçeriği Atıksu Politikamız Atıksu Mevzuatı Su Kirliliği Kontrolü

Detaylı

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ SIR A NO 1 HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ ÇED Yönetmeliği Kapsamında Başvuru Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği 03/10/2013 tarihli 28784 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME

TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME BURCU UZUN TEKİRDAĞ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE MÜHENDİSİ SUNUM İÇERİĞİ 1-TEMİZ ÜRETİM NEDİR? 2-TEMİZ ÜRETİM TEBLİĞİ 3-TEBLİĞ DEKİ MET LER 4- ÖRNEK

Detaylı

ÖZGÜN FİKİRLERİNİZİ PROJELENDİRELİM

ÖZGÜN FİKİRLERİNİZİ PROJELENDİRELİM Şirket Tanıtımı Progino PROGİNO 2005 yılından itibaren Eskişehir de mühendislik ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Faaliyetlerine 2008 yılından beri Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesinde sürdürmektedir.

Detaylı

RES YATIRIMLARI VE EKOSİSTEM TEBLİĞİ. Ergün AKALAN Enerji Yatırımları Daire Başkanı yatirim@enerji.gov.tr

RES YATIRIMLARI VE EKOSİSTEM TEBLİĞİ. Ergün AKALAN Enerji Yatırımları Daire Başkanı yatirim@enerji.gov.tr RES YATIRIMLARI VE EKOSİSTEM TEBLİĞİ Ergün AKALAN Enerji Yatırımları Daire Başkanı yatirim@enerji.gov.tr SUNUM PLANI 1. RES lerin Enerji Sektöründeki Durumu 2. Strateji Hedeflerimiz 3. RES Yatırım Süreci

Detaylı

SANAYİ KİRLİLİK KONTROLÜ TÜZÜĞÜ TASLAĞI. İbrahim ALKAN ÇEVRE KORUMA DAİRESİ

SANAYİ KİRLİLİK KONTROLÜ TÜZÜĞÜ TASLAĞI. İbrahim ALKAN ÇEVRE KORUMA DAİRESİ SANAYİ KİRLİLİK KONTROLÜ TÜZÜĞÜ TASLAĞI İbrahim ALKAN ÇEVRE KORUMA DAİRESİ Sunumun İçeriği GENEL BİLGİ & TÜZÜĞÜN İÇERİĞİ AMAÇ VE KAPSAM TESİS İŞLETME ZORUNLULUĞU VE MEVCUT TESİSLER MEVCUT EN İYİ TEKNİKLER

Detaylı

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler 1. HAVZA KORUMA PLANI KURUM VE KURULUŞLARIN KOORDİNASYONUNUN 2. SAĞLANMASI 3. ATIK SU ve ALTYAPI YÖNETİMİ 3.1. Göl Yeşil Kuşaklama Alanındaki Yerleşimler Koruma Planı'nda önerilen koşullarda önlemlerin

Detaylı

BELEDİYELERCE BİLGİ SAĞLANACAK İDEP EYLEMLERİ

BELEDİYELERCE BİLGİ SAĞLANACAK İDEP EYLEMLERİ Arazi Kullanımı ve Ormancılık 3. ORMAN, MERA, TARIM VE YERLEŞİM GİBİ ARAZİ KULLANIMLARI VE DEĞİŞİMLERİNİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİ OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEMESİNİ SINIRLANDIRMAK 5. 2012 yılında yerleşim alanlarında

Detaylı

EK 4 AVRUPA BĐRLĐĞĐ MÜKTESEBATININ ÜSTLENĐLMESĐNE ĐLĐŞKĐN TÜRKĐYE ULUSAL PROGRAMI KAPSAMINDA TEMĐZ (SÜRDÜRÜLEBĐLĐR) ÜRETĐM ĐLE ĐLGĐLĐ UYUM ÇALIŞMALARI

EK 4 AVRUPA BĐRLĐĞĐ MÜKTESEBATININ ÜSTLENĐLMESĐNE ĐLĐŞKĐN TÜRKĐYE ULUSAL PROGRAMI KAPSAMINDA TEMĐZ (SÜRDÜRÜLEBĐLĐR) ÜRETĐM ĐLE ĐLGĐLĐ UYUM ÇALIŞMALARI EK 4 AVRUPA BĐRLĐĞĐ MÜKTESEBATININ ÜSTLENĐLMESĐNE ĐLĐŞKĐN TÜRKĐYE ULUSAL PROGRAMI KAPSAMINDA TEMĐZ (SÜRDÜRÜLEBĐLĐR) ÜRETĐM ĐLE ĐLGĐLĐ UYUM ÇALIŞMALARI Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine Đlişkin

Detaylı

ULUSLAR ARASI KARBON PİYASASI

ULUSLAR ARASI KARBON PİYASASI ULUSLAR ARASI KARBON PİYASASI Doç. Dr. Cevdet DEMİR Uludağ Üniversitesi 06 Nisan 2007 TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Karbon piyasası nedir? Ülkelerin ve şirketlerin sera gazları hedeflerine ulaşabilmeleri

Detaylı

VARSA YIKAMA DERNEK GÜNCEL ÜYE LİSTESİ

VARSA YIKAMA DERNEK GÜNCEL ÜYE LİSTESİ VARSA YIKAMA DERNEK GÜNCEL ÜYE LİSTESİ TESİSİNİN KONUMU 1 Alışan Den Hartogh Kim. Tem. Ve Tic. A.Ş. Gebze / Kocaeli 2 Alışan Sigorta Aracılık Hizm. A.Ş. - 3 Alışan Lojistik A.Ş. - 4 Basf Türk Kimya Ltd.Şti.

Detaylı

İTS YAPI SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ

İTS YAPI SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ İTS YAPI SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ GENEL MÜDÜRLÜK ADRESİMİZ: Adres : Çakmak Mh. Tavukçuyolu Cd. Saatçi Sk. No : 22/4 Tepeüstü / Ümraniye - İstanbul Tel : (0216) 540 87 00-01 Fax : (0216) 540 87 23 Web: www.itsgrup.com.tr

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİMİ VE İZİN İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ VE DENETİM İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

ÇEVRE YÖNETİMİ VE İZİN İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ VE DENETİM İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE YÖNETİMİ VE İZİN İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ VE DENETİM İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İLİMİZİN BAŞLICA SORUNLARI -Hava Kirliliği -Katı Atıkların Toplanması ve Depolanması -Su ve Toprak

Detaylı

TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME VE KONTROL TEBLİĞİ

TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME VE KONTROL TEBLİĞİ TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME VE KONTROL TEBLİĞİ Tebliğ; 14 Aralık 2011 tarih ve 28142 sayılı R.G. EK 1. TESİS İÇİ MEVCUT EN İYİ TEKNİK (MET) UYGULAMALARI EK 2. TEKSTİL ENDÜSTRİSİ ATIKSULARI

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. Ekonomi Bakanlığı TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ Dr. Mehmet Yurdal ŞAHİN Genel Müdür Yardımcısı 11 Şubat 2016, ANKARA Sunum Planı 1. Yatırım Teşvik Sistemi

Detaylı

Atık Yönetimi Mevzuatı ve Yeni Uygulamalar. Oğuzhan AKINÇ Kimya Yüksek Mühendisi

Atık Yönetimi Mevzuatı ve Yeni Uygulamalar. Oğuzhan AKINÇ Kimya Yüksek Mühendisi Atık Yönetimi Mevzuatı ve Yeni Uygulamalar Oğuzhan AKINÇ Kimya Yüksek Mühendisi Atık Nedir Atık: Üreticisi veya fiilen elinde bulunduran gerçek veya tüzel kişi tarafından çevreye atılan veya bırakılan

Detaylı

1420 Sok. No: 77 D:2 Alsancak- İZMİR Tel : (0232) 463 85 88 - Faks : (0232) 463 85 38 e-mail: iletisim@resifcevre.com www.resifcevre.

1420 Sok. No: 77 D:2 Alsancak- İZMİR Tel : (0232) 463 85 88 - Faks : (0232) 463 85 38 e-mail: iletisim@resifcevre.com www.resifcevre. 1420 Sok. No: 77 D:2 Alsancak- İZMİR Tel : (0232) 463 85 88 - Faks : (0232) 463 85 38 e-mail: iletisim@resifcevre.com www.resifcevre.com FİRMAMIZ HAKKINDA Firmamız T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1-

Detaylı

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma

Detaylı

DIŞ KAYNAKLI DOKÜMAN LİSTESİ

DIŞ KAYNAKLI DOKÜMAN LİSTESİ Sıra No TS Standartları veya Diğer Dış Kaynaklı Dokümanlar 1 TS EN ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 2 SAYILI BAŞBAKANLIK DEVLET ARŞİV İ YÖNETMELİĞİ Yürürlük/Kabul Tarihi Aralık 2008 2010 Takip Eden

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN ÇEVRE YÖNETY NETİMİ GENEL MÜDÜRLM RLÜĞÜ İZİN N VE DENETİM M DAİRES RESİ BAŞKANLI KANLIĞI ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI L ŞUBESİ ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR L HAKKINDA YÖNETMELİK ÇEVRE İZNİ

Detaylı

2872 Sayılı Çevre Kanunu

2872 Sayılı Çevre Kanunu TÜRK ÇEVRE MEVZUATI 1. YATAY MEVZUAT (4 adet Uluslararası Sözlesme, 6 adet Kanun, 4 adet Yönetmelik, 2 adet Teblig, 3 adet Genelge, 1adet Talimat ve 7 adet Bakanlar Kurulu Kararı) 2. ATIK YÖNETM (2 adet

Detaylı

Belge No Laboratuvar Adı Dosya Sorumlusu Telefon e-mail Y 06/001/2010 TÇMB KALİTE VE ÇEVRE KURULU İKTİSADİ İŞLETMESİ

Belge No Laboratuvar Adı Dosya Sorumlusu Telefon e-mail Y 06/001/2010 TÇMB KALİTE VE ÇEVRE KURULU İKTİSADİ İŞLETMESİ Belge No Laboratuvar Adı Dosya Sorumlusu Telefon e-mail Y 06/001/2010 TÇMB KALİTE VE ÇEVRE KURULU İKTİSADİ İŞLETMESİ Y 06/002/2010 EKOTEST ÇEVRE DANIŞMANLIK ÖLÇÜM HİZMETLERİ LTD.ŞTİ. Sevda Ata ALAKURT

Detaylı

Türkiye deki Olası Emisyon Ticareti için Yol Haritası

Türkiye deki Olası Emisyon Ticareti için Yol Haritası Türkiye deki Olası Emisyon Ticareti için Yol Haritası Türkiye için Yasal ve Kurumsal Altyapı Ozlem Dogerlioglu ozlem@dogerlihukuk.com On ETS tasarım adımına Kaynak: Piyasa Hazırlıklılığı Ortaklığı (PMR)

Detaylı

T.C. ERZURUM VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE İZİNLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ERZURUM VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE İZİNLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ERZURUM VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE İZİNLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2012 ÇEVRİMİÇİ ÇEVRE İZİNLERİ PROJESİ Çevrimiçi Çevre İzinleri Projesinin amacı, işletmelerin kuruluş aşamasından itibaren

Detaylı

A AMASINDA; GERİ KAZANIM VE BERTARAF TESİSLER SUNULMASI GEREKEN BİLGB

A AMASINDA; GERİ KAZANIM VE BERTARAF TESİSLER SUNULMASI GEREKEN BİLGB Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı ÇEVRE LİSANSI L ALMA AŞAMASINDA; A AMASINDA; GERİ KAZANIM VE BERTARAF TESİSLER SLERİNCE SUNULMASI GEREKEN BİLGB

Detaylı

KAYSERİ MİMARSİNAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BELGELER

KAYSERİ MİMARSİNAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BELGELER KAYSERİ MİMARSİNAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BELGELER 1. Dilekçe, 2. Başvuru formu, 3. Tahsis Belgesi, 4. Yapı Kullanma İzin Belgesi 5. İmza Sirküleri,

Detaylı

www.enveenerji.com.tr Enve Enerji Mühendislik Proje Müşavirlik Taahhüt Ticaret A.Ş. 1971 yılında kurumsal çalışmalarına başlayan organizasyonumuz; elektrik, elektronik ve makina mühendisliği uygulamalarının

Detaylı

KURUMSAL HAKKIMIZDA YÖNETİCİLER ÜRETİM KALİTA POLİTİKAMIZ HİZMETLERİMİZ STS ARITMA SİSTEMLERİ ARITMA TESİSLERİ

KURUMSAL HAKKIMIZDA YÖNETİCİLER ÜRETİM KALİTA POLİTİKAMIZ HİZMETLERİMİZ STS ARITMA SİSTEMLERİ ARITMA TESİSLERİ KURUMSAL HAKKIMIZDA STS ARITMA SİSTEMLERİ Çevre sağlığının ve doğal zenginliklerin korunmasına verilen önemin giderek arttığı günümüz şartlarında, bilinçli ve yetkin kadrosu ile bu doğrultuda hizmet etmek

Detaylı

HAKKIMIZDA AFA TEKNOLOJİ ARGE MÜHENDİSLİK OLARAK;

HAKKIMIZDA AFA TEKNOLOJİ ARGE MÜHENDİSLİK OLARAK; S a y f a 1 HAKKIMIZDA OLARAK; 2015 yılında KÜTAHYA TASARIM TEKNOKENT YÖNETİCİ A.Ş bünyesinde kurulan ARGE MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Bir KOSGEB projesi ile faaliyetlerine başladı. Madencilik

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE KİMYA SANAYİ MECLİSİ 2015 YILI FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE KİMYA SANAYİ MECLİSİ 2015 YILI FAALİYET RAPORU TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE KİMYA SANAYİ MECLİSİ 2015 YILI FAALİYET RAPORU Türkiye Kimya Sanayi Meclisi; plastik, boya, soda ve krom kimyasalları, temizlik ürünleri, akrilik ve karbon elyaf,

Detaylı

16.12.2003 TARİHLİ YÖNETMELİK

16.12.2003 TARİHLİ YÖNETMELİK 16.12.2003 TARİHLİ YÖNETMELİK Gerçekleştirmeyi plânladıkları faaliyetleri sonucu çevre sorunlarına yol açabilecek kurum, kuruluş ve işletmeler, Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu veya proje tanıtım dosyası

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI EK-2 FAALİYET BAŞVURU FORMU

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI EK-2 FAALİYET BAŞVURU FORMU 1. Başvuru sahibine ilişkin bilgiler: 1.1 Adı Soyadı 1.2 Adresi 1.3 T.C. Kimlik No 1.4 Telefon (GSM) 1.5 E-Posta 2. Firmaya ilişkin bilgiler: 2.1 Firma Adı 2.2 Adresi 2.3 Telefon No 2.4 Faks No 2.5 Sicil

Detaylı

ERALKAN GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

ERALKAN GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ERALKAN GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ 1 KURULUŞ Kuruluş : 1990 25 SENEDİR HİZMETİNİZDEYİZ 2 VİZYON, MİSYON, İLKELERİMİZ Misyonumuz; Müşterilerimizin ihtiyaç duyduğu hızlı ve kaliteli hizmeti,deneyimli ve uzman kadromuz

Detaylı

İleri Teknoloji - Profesyonel Destek

İleri Teknoloji - Profesyonel Destek İleri Teknoloji - Profesyonel Destek 2004 YILINDA KURULAN AKIŞ KONTROL ENDÜSTRİYEL TESİSLERE YÖNELİK; MALZEME TEMİNİ MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK TAAHHÜT KONULARINDA HİZMET VERMEKTEDİR. Uzman ve dinamik şirket

Detaylı

İzleme ve Ölçme Takip Listesi TUZLA

İzleme ve Ölçme Takip Listesi TUZLA İzleme ve Ölçme Takip Listesi TUZLA Doküman No: FR-34 Yayın Tarihi: 20.02.2010 Revizyon No: 3 Revizyon Tarihi: 26.12.2011 Hazırlayan: Yönetim Temsilcisi 1. Sınıf gayri sıhhi müessese Çalışma Ruhsatı Faaliyet

Detaylı

Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Çevre Denetimi Ani, planlı, birleşik denetimler ve izlemeler yapılmaktadır. 2872 sayılı Çevre Kanunu ve yönetmelikleri kapsamında Hava, Su,

Detaylı

T.C. KIRIKKALE VALİLİĞİ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ ARALIK 2013 KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI

T.C. KIRIKKALE VALİLİĞİ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ ARALIK 2013 KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI T.C. KIRIKKALE VALİLİĞİ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ ARALIK 2013 KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI RECEP KIRBAŞ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRÜ Kırsal Kalkınma Yatırımlarının

Detaylı

MADEN KANUNU ve BU KAPSAMDA VERİLEN RAPORLAMA SİSTEMLERİ

MADEN KANUNU ve BU KAPSAMDA VERİLEN RAPORLAMA SİSTEMLERİ T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI MADEN KANUNU ve BU KAPSAMDA VERİLEN RAPORLAMA SİSTEMLERİ Erdal Kaçmaz 29 Eylül 2011 1 İÇERİK Maden Kanununun Kapsamı Maden Grupları, Alanları ve Süreleri Kimler

Detaylı

ATIK YÖNETİM PLANI. Hazırlayan: Büşra SAĞLIK

ATIK YÖNETİM PLANI. Hazırlayan: Büşra SAĞLIK ATIK YÖNETİM PLANI Hazırlayan: Büşra SAĞLIK Atık Nedir? 2015 yılında yayınlanan Atık Yönetimi Yönetmeliği ne göre atık; üreticisi veya fiilen elinde bulunduran gerçek veya tüzel kişi tarafından çevreye

Detaylı

OSB LERDE ATIKSU YÖNETİMİ VE MEVZUAT UYGULAMALARI. Ercan GÜLAY Daire Başkanı Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı Bursa 2016

OSB LERDE ATIKSU YÖNETİMİ VE MEVZUAT UYGULAMALARI. Ercan GÜLAY Daire Başkanı Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı Bursa 2016 OSB LERDE ATIKSU YÖNETİMİ VE MEVZUAT UYGULAMALARI Ercan GÜLAY Daire Başkanı Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı Bursa 2016 1 SUNUM PLANI Atıksu Mevzuatı OSB lerde Mevcut Durum OSB lerde Atıksu Sorunları

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: B.09.0.ÇED.0.10.01.00-150.01/1595 25/11/2013 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi EFE ALÜMİNYUM SAN VE TİC LTD ŞTİ KIRKLARELİ ŞUBESİ KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 6.CAD NO:8 KIRKLARELİ MERKEZ

Detaylı

MADEN ATIKLARININ YÖNETİMİ

MADEN ATIKLARININ YÖNETİMİ T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MADEN ATIKLARININ YÖNETİMİ ANTALYA, 24 NİSAN 2012 ÜLKEMİZDE MADENCİLİK Türkiye üretilen madensel kaynak çeşitliliği Açısından 152 ülke

Detaylı

KIBRIS TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ YASASI (21/2005 Sayılı Yasa) Madde 18 Altında Yapılan Tüzük

KIBRIS TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ YASASI (21/2005 Sayılı Yasa) Madde 18 Altında Yapılan Tüzük KIBRIS TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ YASASI (21/2005 Sayılı Yasa) Madde 18 Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yasası

Detaylı

İlgili mevzuat Tamamlanması gereken belgeler ÇED Çevre İzni Atıksu Bağlantı Belgesi Beyanlar Atık nakline ilişkin belgeler Emisyon ölçümleri Acil

İlgili mevzuat Tamamlanması gereken belgeler ÇED Çevre İzni Atıksu Bağlantı Belgesi Beyanlar Atık nakline ilişkin belgeler Emisyon ölçümleri Acil 18 Nisan 2014 İlgili mevzuat Tamamlanması gereken belgeler ÇED Çevre İzni Atıksu Bağlantı Belgesi Beyanlar Atık nakline ilişkin belgeler Emisyon ölçümleri Acil durum planları, MGBF ler Çevre görevlisi

Detaylı

ATIK YÖNETİM PLANI. Hazırlayan: Büşra SAĞLIK

ATIK YÖNETİM PLANI. Hazırlayan: Büşra SAĞLIK ATIK YÖNETİM PLANI Hazırlayan: Büşra SAĞLIK ATIK NEDİR? 2015 yılında yayınlanan Atık Yönetimi Yönetmeliği ne göre atık; üreticisi veya fiilen elinde bulunduran gerçek veya tüzel kişi tarafından çevreye

Detaylı

BÝZ... yürüttüğü kalite anlayışını, çeşitli kurum ve kuruluşların ihtiyaçlarına uygun çözümler üretmektedir.

BÝZ... yürüttüğü kalite anlayışını, çeşitli kurum ve kuruluşların ihtiyaçlarına uygun çözümler üretmektedir. Çözüm ortaðýnýz BÝZ... 2012 yılında İstanbul da kurulan İVME MÜHENDİSLİK, enerji sektöründe Mühendislik, Süpervizörlük, Sistem Kurulumu, Endüstriyel doğalgaz mekanik tesisat alanlarında faaliyet gösteren

Detaylı

ATIKSU YÖNETİMİ VE YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR. IV. OSB ÇEVRE ZİRVESİ Recep AKDENİZ Genel Müdür Yardımcısı Bursa 2016

ATIKSU YÖNETİMİ VE YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR. IV. OSB ÇEVRE ZİRVESİ Recep AKDENİZ Genel Müdür Yardımcısı Bursa 2016 ATIKSU YÖNETİMİ VE YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR IV. OSB ÇEVRE ZİRVESİ Recep AKDENİZ Genel Müdür Yardımcısı Bursa 2016 Sunumun İçeriği Su Durumu ve Sektörlere Dağılımı Bakanlığımızın Görev Çerçevesi Çevre kanununda

Detaylı

Su Hayatı, Biz Suyu Şekillendiriyoruz... 1993 den beri...

Su Hayatı, Biz Suyu Şekillendiriyoruz... 1993 den beri... Su Hayatı, Biz Suyu Şekillendiriyoruz... 1993 den beri... HAKKIMIZDA AKAR-SU Mühendislik Müşavirlik Ltd. Şti. 1993 yılında kurulmuş olan çeşitli alanlardaki geniş kapsamlı projelerle ilgili mühendislik,

Detaylı

DESTEK TANITIM SUNUMU BİLGİSAYAR VE İLETİŞİM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş

DESTEK TANITIM SUNUMU BİLGİSAYAR VE İLETİŞİM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş DESTEK TANITIM SUNUMU BİLGİSAYAR VE İLETİŞİM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş Biz Kimiz? Destek, bilişim sektöründe; danışmanlık, tasarım, satış, kuruluş, network, dış kaynak, teknik ve bakım hizmetleri veren, müşterilerine

Detaylı

AĞIRMAN MAKİNA OTOMOTİV YAN SAN.TİC. LTD.ŞTİ

AĞIRMAN MAKİNA OTOMOTİV YAN SAN.TİC. LTD.ŞTİ AĞIRMAN MAKİNA OTOMOTİV YAN SAN.TİC. LTD.ŞTİ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ 2015 YILI DEĞERLENDİRMESİ NOSAB ŞEFTALİ CAD. N.116. SK. NO:2 NİLÜFER / BURSA TELEFON: 0224 411 2270 FAKS: 0224 411 2277 ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Detaylı

AY-MEL ÇEV.MÜH.EĞ.PR.DAN.LTD.ŞTİ. aymelcevre@gmail.com

AY-MEL ÇEV.MÜH.EĞ.PR.DAN.LTD.ŞTİ. aymelcevre@gmail.com İlan Sahibi Firma AY-MEL ÇEV.MÜH.EĞ.PR.DAN.LTD.ŞTİ. İş Tanımı Firmamız bünyesinde istihdam edilmek üzere, "Çevre Kanununca Alınması Gereken Đzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik" kapsamında Çevre Görevlisi

Detaylı

İZİN BAŞVURUSU İÇERİĞİ PETROL RAFİNERİLERİ

İZİN BAŞVURUSU İÇERİĞİ PETROL RAFİNERİLERİ İZİN BAŞVURUSU İÇERİĞİ PETROL RAFİNERİLERİ 1 AŞAĞIDA ADI GEÇEN TESİSİN BİRİMLERİ İÇİN ENTEGRE ÇEVRE İZNİ GEREKLİLİĞİ İÇİN TEMEL PROJE : YERLEŞKE ADRESİ: VERİLİŞ TARİHİ: HAZIRLAYAN KİŞİ 1 : Adı - Soyadı

Detaylı

ENERJİ TESİSLERİNİN ÇEVRESEL ETKİLERİ

ENERJİ TESİSLERİNİN ÇEVRESEL ETKİLERİ ENERJİ TESİSLERİNİN ÇEVRESEL ETKİLERİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Çevre Mühendisliği Bölümü Hava Kirliliği Laboratuvarı İZMİR BÖLGESİ ENERJİ FORUMU 31 Ekim 1 Kasım 2014 İzmir Mimarlık Merkezi 1 Aliağa ve

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİMİ VE DENETİMDEN SORUMLU ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ

ÇEVRE YÖNETİMİ VE DENETİMDEN SORUMLU ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ ÇEVRE YÖNETİMİ VE DENETİMDEN SORUMLU ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ 1) Çevre kirliliğinin önlenmesi ve kontrolü ile ilgili mevzuat çerçevesinde çalışmalar gerçekleştirmek, koordinasyon sağlamak, Bakanlıkça

Detaylı

T.C. ADANA VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü. Sayı: / /01/2016 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi

T.C. ADANA VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü. Sayı: / /01/2016 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi Sayı: 90438820-155/58303 14/01/2016 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi HELMED SAĞLIK ÜRÜNLERİ GIDA İTH. İHR. ÜR. PAZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. SARIHAMZALI MAH. 47011 SOKAK, NO:15/A SEYHAN / ADANA İlgi: (a)

Detaylı

Ek Form-2 İŞLETME PROJESİ BÖLÜM I RUHSAT BİLGİLERİ

Ek Form-2 İŞLETME PROJESİ BÖLÜM I RUHSAT BİLGİLERİ Ek Form-2 İŞLETME PROJESİ 1.1. Ruhsat Sahasının İli : İlçesi : Beldesi : Köyü : Ruhsat Numarası : Ruhsat Grubu : I (a) Maden Cinsi : BÖLÜM I RUHSAT BİLGİLERİ 1.2. Ruhsat Sahibinin Adı Soyadı : Adres :

Detaylı