(detaylı bilgi için tanıtım dosyasını incelemeye devam ediniz)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "(detaylı bilgi için tanıtım dosyasını incelemeye devam ediniz)"

Transkript

1

2 1. KOSGEB DANIŞMANLIK VE EĞİTİM DESTEĞİ 2. HUKUK DEPARTMANI 3. HAFTALIK BİLGİLENDİRME RAPORU 4. ISO BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ 5. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 6. 4 ŞEHİRDE YER ALAN İRTİBAT BÜROLARIMIZ 7. PROMIS ŞİRKET YÖNETİM YAZILIMI 8. EKONORM PERFORMANS TAKİBİ İŞ ANALİZ UYGULAMAMIZ (detaylı bilgi için tanıtım dosyasını incelemeye devam ediniz)

3 Vizyonumuz; Çevre ve İSG gibi destek mühendislik ve danışmanlık hizmetlerinde yüksek kalite standartlarında uluslararası marka olmaktır... Misyonumuz; ÇEVRE Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Ulusal ve uluslar arası çevreye, iş sağlığı ve güvenliği ile kaliteye önem veren tüm saygın özel / kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerine uluslar arası teknik ve profesyonel yaklaşımıyla hizmet vermek. Çevre Durum Analizi Proje Tanıtım Dosyası Çevre İzin ve Lisansı Atık Yönetim Sistemi Kurulması II. Taraf Çevre Denetimleri Hidrokarbon Toprak Kirliliği Etüdü Çevresel Ölçüm, İzleme ve Kontrol Gürültü ve Emisyon Ölçümleri Çevre Eğitimleri Çevresel Danışmanlık ÇEVRE İZNİ/LİSANSI VE ÖLÇÜMLERİ Ek-1 ve Ek-2 kapsamında Çevre İzin/Lisansı alınması Tesis çevresinde inceleme bölgesinin belirlenmesi ve kısa-uzun dönemli ölçümlerin yapılaması Ölçüm sonuçlarına göre tesis çevresi hava kalitesi haritasının çıkartılması Çevresel Etki Değerlendirme; Gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmaları ifade eder. Çevre Havasında çöken toz, toplam toz, PM 10 ve PM 2,5 analizlerinin yapılması Uçucu organik bileşik (VOC) ölçümlerinin yapılması

4 KOSGEB Desteklerinden faydalanarak danışmanlık ve eğitim ihtiyaçlarınızı çözüyoruz. KOSGEB Genel Destek Programı kapsamında, TL Danışmanlık Desteği ve TL Eğitim Desteği'nden faydalanmanızı sağlayabiliriz. Danışmanlık Desteği kapsamında destek alabileceğiniz konular: (Ekonorm Mühendislik olarak yardımcı olabileceğimiz hizmetler çevre ve alt başlıklarını kapsamaktadır, bu desteklerden üç yılda bir faydalanabilirsiniz) Danışmanlık Desteği Konuları (Üst Limit: TL) Çevre İklim Değişikliği Çevrenin Korunması Çevre Dostu Ürün ve Üretim Çevre Mevzuatı Kapsamındaki Konular Çevre Eğitim Desteği Konuları (Üst Limit: TL) Tüm Danışmanlık Desteği ve Eğitim Desteği Konuları için: adresini ziyaret ediniz.

5 ÇEVRE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 12 Kasım 2010 tarih sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Çevre Denetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında; Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2 listesinde faaliyet gösteren tesisler en az üç çevre görevlisinden oluşan çevre yönetim birimi kurmak ve/veya çevre görevlisi çalıştırmak veya Bakanlıkça yetkilendirilmiş firmalardan bu amaçla çevre yönetim hizmeti satın almakla yükümlüdürler. 24 Şubat 2010 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK kapsamında; Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2 listesinde faaliyet gösteren tesisler için, işletmelerin kuruluş aşamasından itibaren almak zorunda oldukları çeşitli izin ve lisansların başvuruları tek bir noktadan yaparak, yine tek bir noktadan onaylanması amacıyla Çevre İzni/Çevre Lisansı alınması zorunlu hale gelmiştir.

6 Çek-senet takibini yaptırdığınız avukatınız çevre hukuku konusunda da uzman mı? Günümüzde başarıya giden yolun önemli adımlarından biri de uzmanlaşmadır. Ekonorm olarak uzmanlaşmanın önemini biliyoruz. Bundan dolayı kadromuz, alanında uzman kişiler tarafından oluşmaktadır. Çevre konusunda uzman avukat ve onlarca mühendisin desteklediği bir hukuk departmanı düşünün. Biz Ekonorm Mühendislik olarak bu yapıyı hayata geçirdik. Çevre hukuku konusunda ihtiyaç duyduğunuz her türlü desteği sizlere verebilmek için Ekonorm Çevre Hukuku Departmanı nı hizmetinize sunduk. Projelerinizin ( Çevre Kanunu na uygun olarak ) hazırlanmasını ve başarı getirmesini istiyorsanız Ekonorm Çevre Hukuku Departmanı sizin için en doğru adres.

7 BELGELERİMİZ

8 Uzman kadromuzca hafta içerisinde proje bazlı gerçekleştirilen çalışmaları içeren Haftalık Bilgilendirme Raporu hazırlanarak, sizinle belirleyeceğimiz zaman aralıkları göz önünde bulundurularak tarafınıza özenle gönderilmektedir. Bu rapor ile Projede ihtiyaç duyulan belgelerin takibi, Resmi kurumlardan alınan onay/izin vb. dokümanların kayıt altına alınması ve takibinin daha profesyonelce gerçekleştirilmesi, Geriye dönük otokontrol mekanizması oluşturulması sağlanırken aynı zamanda; Proje bünyesinde çalışan uzmanlar hakkında bilgi, Geçmiş, mevcut ve gelecekteki duruma dair bilgi, Planlama tablosu vb. bilgilere ulaşılabilmeyi mümkün kılmaktadır. Ayrıca bu rapor aracılığıyla personel bağımlılığınız ortadan kalkmakta ve iş sürekliliği sağlanmaktadır. Sizinle birlikte, üst yönetime de iletilen bu raporlar sayesinde projeniz ile ilgili olarak her an resmi kurumların ve siz müşterilerimizin taleplerine hızlı ve doğru bir şekilde geri dönüş sağlanabilmektedir. Bu sebeple Haftalık Bilgilendirme Raporu bizim için süreç dahilindeki en önemli adımlardan birisidir.

9 BELGELERİMİZ

10 Ekonorm Mühendislik; Müşteri Bilgilerinin Güvenliği'ni, bu konuda belirlenmiş kalite standartları ile sağlamak adına ISO 27001:2006 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi'ni kendi bünyesine entegre etmektedir. I. ve II. Aşama Denetimler tamamlanmış olup, başlıca prensiplerimizden olan Bilgi Güvenliği, bu sertifika aracılığıyla belgelenecektir. ISO Sertifikası ile siz değerli müşterilerimize ait tüm bilgi ve belgelerin güvenliği teminatımız altına alınacak ve üçüncü şahısların izinsiz ulaşımının önüne geçilecektir. ISO 27001:2006 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında: Dijital verilerin işlendiği tüm cihazların güvenliğinin sağlanması, Depolama birimlerine yetkisiz erişimin önlenmesi adına 128 bit parolalar kullanılması, Şirketimiz bilgisayar ağ alt yapısının güvenliğinin kontrolü açısından gerçekleştirilen 12 farklı penetrasyon testi, Penetrasyon testlerin tamamında raporlandığı üzere, sistemde herhangi bir sızma meydana getirebilecek açıklıkların giderilmesi, Sözleşmelerimize eklediğimiz ve BGYS kapsamında siz müşterilerimizin bilgi güvenliğini teyit eden; Ekonorm Gizlilik Şartları Beyanı'nın oluşturulması ve uygulanması, Taşeron firmalardan gerçekleştirilen hizmet alımlarında, bu firmalara onaylatılan Taşeron Gizlilik Şartları Beyanı'nın oluşturulması, uygulanması ve takibi, Tüm personel tarafından onaylanan Personel Gizlilik Sözleşmesi'ne uyulması ve yasal takibi, BGYS kapsamında oluşturulan Disiplin Talimatının amacı firmamız çalışanlarının şirkete, birbirlerine ve 3. Kişilere karşı uymaları gereken disiplin kurallarını açıkça ifade etmesi, Proje ve firma bilgilerinizin tamamının (dijital, basılı) Yüksek Seviyeli Bilgi olarak sınıflandırılması ve bu seviyedeki bilgilere uygun bir şekilde arşivlenmesi, saklanması, yetkisiz erişimin önlenmesi, Bu bilgilere erişimin personel eşliğinde gerçekleştirilmesi ve güvenlikli alanlarda arşivlenmesi gibi bilginin güvenliğini sağlamayı hedefleyen çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

11 BELGELERİMİZ

12 Kalite yönetim sistemleri felsefesi, sistemi bir bütün olarak kabul eden ve kaliteyi bu bütünün içindeki her elemanın müşteri odaklı ortak bir fonksiyonu olarak gören bütünsel bir anlayıştır. En genel anlamda, bir kuruluşta hedeflenen kalitenin gerçekleşmesi amacı ile sürdürülen planlı ve sistematik faaliyetlerin bütünüdür. Kalite mutlak anlamda en iyi, en sağlam, en dayanıklı, en güzel değildir. Kalite her zaman güvenlik değildir. Kalite bu nedenle birden çok özelliği içine alan ve çeşitli karakteristikleri temsil eden bir beklenti, ihtiyaç ve inançtır. Kalite müşteriye, çevreye, topluma ve diğer insanlara zarar vermemektedir. Kalite müşteriye gösterilen bir saygıdır, müşteriye ürün ve hizmetle sunulan bir değerdir. Ekonorm Mühendislik olarak size sağladığımız hizmetlerin tamamı projenize, firmanıza, yapılan işe özgü, sizin ihtiyaçlarınız doğrultusunda gerçekleşecek nitelikte olması prensiplerimiz arasında yer almaktadır. Bu sayede hizmet kalitemizi artırarak, problemlerinize özel çözümler sunuyoruz. Ekonorm Mühendislik bünyesinde Kalite Yönetim Sistemimizin temel olarak ele aldığı konular: Firma içi faktörler; Yönetim İnsan gücü Çalışanların motivasyonu Malzeme Makine Üretim Yöntemleri Ölçüm araç ve gereçleri Firma dışı faktörler; Sizin özellikleriniz Pazarın yapısı Sermaye ve finansal kaynaklar Teknolojidir

13 Ücretsiz Yatırım Yeri Raporu Yatırım yapmadan mutlaka bize danışın! Çevre ile ilgili mevcut veri tabanımız ile müşterilerimize, yatırım yapacakları alanın bilgilerini içeren ücretsiz bir rapor sunmaktayız. Hazırladığımız rapor, yatırım öncesinde çevre ile ilgili statülü alanları içermekte olup, yatırımcıya yatırım yapılacak alan hakkında, bu statülü alanlar çerçevesinde ön bilgi sunmaktadır. Raporda, 2873 sayılı Milli Parklar Kanununun 2 nci maddesinde tanımlanan ve bu kanunun 3 üncü maddesi uyarınca belirlenen Milli Parklar, Tabiat Parkları, Tabiat Anıtları ve Tabiat Koruma Alanları, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu uyarınca Orman Bakanlığınca Belirlenen Yaban Hayatı Koruma Sahaları ve Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları, 2872 sayılı çevre kanununun 9 uncu maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından Özel Çevre Koruma Bölgeleri olarak tespit ve ilan edilen alanlar ile ilgili bilgiler ve, Faaliyet sahası ve statülü alanların sınırlarını gösterir harita, Faaliyet sahası sınırlarını gösterir uydu haritası, Orman mesçere haritası (CBS), Özel Çevre Koruma Kurumu Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) haritası bulunmaktadır.

14 Ekonorm Mühendislik Türkiye nin dört bir yanında ÇED, Çevre Danışmanlık, PTD ve Destek Mühendislik Hizmetleri vermektedir. Ankara, İzmir, İstanbul ve Trabzon da bulunan irtibat bürolarımız aracılığıyla taleplerinize en hızlı şekilde yanıt veriyoruz. Sektör tecrübemiz ve uzman mühendis kadromuz ile çevre ve danışmanlık hizmetlerini yüksek kalite ve ekonomik şartlarla sağlamanın temel yönteminin yerel destek olduğu kanısını varmış bulunuyoruz.

15 BOZULAN ARAZİLERİN DOĞAYA YENİDEN KAZANDIRILMASI Amaç; Orman sayılan alanlar dışındaki madencilik faaliyetleri, malzeme ve toprak temini için arazide yapılan kazılar, dökümler ve doğaya bırakılan atıklarla bozulan doğal yapının, doğaya yeniden kazandırılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Doğaya Yeniden Kazandırma; İsletme faaliyetleri nedeniyle bozulan sahaların geriye düzenlenmesi, duyarlılığı sağlama, düzeltme, üst toprağı serme, tohum ekme, fidan dikme, arazi yapısı uygun yerlerde rekreasyon alanları oluşturulması, bitkilendirme ve ağaçlandırma işlemlerinin tümünü içeren süreci kapsar.

16 ProMIS BMP Nedir? Ne Yapar? Her türlü işletmenin tüm yönetim ve ERP ihtiyaçları için tasarlanmış, web (internet) tabanlı bir "Şirket Yönetim Platformu" dur. Müşteriler, tedarikçiler, çalışanlar arasındaki iş, iletişim, işbirliği operasyonlarının tek bir yapı içinde yürütülmesini ve yönetilmesini sağlar. Ekonorm Mühendislik olarak kurumsal hafızanın oluşturulması, projelerin, danışmanlıkların ve yapılan tüm işlerin takibini sağlamak, personelin atandığı projede kaç saat, hangi işi yaptığı, tüm departmanlarımıza ait verilerin, istatistiklerin tutulması ve bunların tamamının düzenli olarak ilgili bölüm sorumlusu tarafından itinayla incelenmesi konusundaki hassasiyetimiz size verdiğimiz hizmet kapsamında gerçekleştireceğimiz müdahaleleri isabetli ve süratli bir şekilde yapmamıza olanak sağlamaktadır. Size daha kaliteli bir hizmet vermek, müşteriler, tedarikçiler, çalışanlar arasında gerçekleşen tüm iş, iletişim ve işbirliği operasyonlarının, kolayca tek bir yapı içinde yürütülmesini ve yönetilmesini sağlamak amacıyla bu yazılım aktif olarak kullanılmaktadır. Ekonorm Mühendislik kullanım amaçlarımızı sıralamak gerekirse: Kurumsal Hafızayı oluşturmak. Bilgi ve doküman kirliliğini önlemek. Tüm üst düzey ve ara kademe yöneticilerin şirket faaliyetlerinden anında haberdar olmasını sağlamak. Kontrolü artırmak ve sorunlara hızlı müdahale şansı vermek. Çalışanların tüm işlerini ortak bir platform üzerinde, hızlı ve düzenli bir şekilde yapmalarını sağlamak. İş akışından doğan zaman kayıplarını önlemek. Motivasyonu artırmak. Çalışanların zamanı ve diğer kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak. İşlerin takibi ve yapılmasını disiplin altına almak. İşlerin kişilere bağımlı olmasını önlemek. Rekabet üstünlüğü sağlamak. Bütünleşik Yapıyı oluşturmak. Zaman Tasarrufu sağlamak. Gelişmiş Raporlama ve Analizler oluşturmaktır.

17 YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Yenilenebilir enerji projeleri için Tarih ve Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanarak Yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında aşağıdaki kapsamda değerlendirilmektedir; EK I LİSTESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ UYGULANACAK PROJELER LİSTESİ 15-Su depolama tesisleri (Göl hacmi 10 milyon m3 ve üzeri olan baraj ve göletler.). 16-Kurulu gücü 25 MWm ve üzeri olan nehir tipi santraller. 46-Kurulu Gücü 75 MWe ve üzeri rüzgar enerji santralleri EK II LİSTESİ SEÇME-ELEME KRİTERLERİ UYGULANACAK PROJELER LİSTESİ (Ek 1 Listesinde Yer Alan Alt Sınırlar Bu Listede Üst Sınır Olarak Alınır) 32- Kurulu gücü 0-25 MWm ve üzeri olan nehir tipi santraller MWe ve üzeri Rüzgâr enerji santralleri. 34- Jeotermal kaynak kullanarak enerji üreten ve kurulu gücü 5 MWe ve üzerindeki tesisler 35- Elektrik, gaz, buhar ve sıcak su elde edilmesi ve/veya nakledilmesi için kurulan endüstriyel tesisler (20 MWt 300 MWt arası) Ekonorm Mühendislik olarak enerji projelerini ilgilendiren çevresel izinler için çözümler sunmaktayız.

18 Ekonorm Mühendislik bünyesinde geliştirilen ve firmamızın ihtiyaçları doğrultusunda özelleştirilmeye devam edilen Performans Takibi yazılımımız aracılığıyla, uzman personelimiz haftalık hedeflerinin belirlenmesi, iş sürekliliğinin sağlanması, performans değerlendirmesi, yapılması gereken müdahaleler, aylık denetim takvimi oluşturulması takibi gibi işlemleri kısa süre içerisinde gerçekleştirerek size verdiğimiz hizmet kalitesini artırmayı benimsemiştir. Yazılım dahilindeki raporlar, üst yönetimin de projenin her aşamasına ait bilgi, belge vb. tüm detaylara hakimiyetini kolayca sağlamaktadır. Böylelikle oluşabilecek problemler önceden belirlenmekte ve gerekli önlemler son derece hızlı bir şekilde alınmaktadır.

19 ALTYAPI VE ÇEVRE PROJELERİ HAZIRLANMASI EKONORM PROJE GRUBU altyapı ve çevre alanında tasarım projelerine imza atmaktadır. Projelerin amacı; gerek temiz ve yeterli içme suyuna ulaşımı sağlamak, gerekse katı atıkların, yağmur sularının ve atık suların insan ve çevre sağlığı gözetilerek bertarafını sağlamaktır. Bu amaçlarla hazırlanan projelerimiz Altyapı ve Çevre olmak üzere iki başlık altındadır. ALTYAPI PROJELERİ: Yağmur Suyu Yollara ve binalara gelen yağmursularının toplanıp iletilerek deşarj edilmesi İçme Suyu Miktar ve sağlık bakımından uygun su kaynaklarının belirlenmesi, suyun kaynaktan temin edilmesi, yerleşim birimine iletilmesi ve dağıtılması Kanalizasyon Yerleşim birimlerinden atık suyun toplanması ve deşarj noktasına iletilmesi

20

21 ALTYAPI VE ÇEVRE PROJELERİ HAZIRLANMASI ÇEVRE PROJELERİ: Atık Su Arıtma Tesisleri Evsel ve endüstriyel nitelikli atık suların alıcı ortama deşarj edilmeden önce yurt içi ya da yurt dışı standartlara göre arıtılması İçme Suyu Arıtma Tesisleri İçme ve kullanma için temin edilen suyun yeterli kalitede olmaması halinde yerleşim birimine verilmeden önce arıtılması Katı Atık Bertaraf Tesisleri Katı atıkların düzenli depolama alanlarında bertaraf edilmesi Paket Arıtma Tesisleri Küçük ölçekli yerleşimlerin ya da işletmelerin atık sularının arıtılması için paket atık su arıtma tesisleri tasarlanması Çevre ve altyapı projelerini tasarlarken dünyadaki ilgili teknolojileri takip etmek, şartlara en uygun ve en ekonomik projeyi ortaya çıkarmaya çalışmak ve projenin çevresel etkilerini önceden değerlendirmek EKONORM un tasarımlarını yaparken en önce dikkate aldığı konulardır.

22

23 ATIK YÖNETİMİ TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNE GÖRE TEHLİKELİ ATIK (ATIK, YAĞ, PİL-AKÜ DÂHİL) ÜRETEN TESİSLERİN 3 YILLIK ATIK YÖNETİM PLANLARINI HAZIRLAYARAK İLGİLİ VALİLİKTEN (İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ) ONAY ALMASI HİZMETİNİ VERMEKTEYİZ. Atık: Üretim ve kullanım faaliyetleri sonucu ortaya çıkan, insan ve çevre sağlığına zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı biçimde alıcı ortama verilmesi sakıncalı olan her türlü maddedir. Atık Yönetimi: Atığın kaynağında azaltılması, özelliğine göre ayrılması, toplanması, geçici depolanması, ara depolanması, geri kazanılması, taşınması, bertarafı ve bertaraf işlemleri sonrası kontrolü ve benzeri işlemleri içeren bir yönetim biçimidir. ATIK YÖNETİM ŞEMASI ATIK ATIĞIN KAYNAKTA AZALTIMI Evsel Endüstriyel İdari Teknik Tedbirler Evsel Belediye Evsel Tehlikeli Endüstriyel Atıklar İnert Atıklar Lisanslı Geri Kazanım Tesisleri Lisanslı Yakma Tesisleri (bertaraf tesisleri çimento fabrikaları)

24

25 EMİSYON TİCARETİ Kyoto Protokolü altında her üye ülkeye belli bir karbon emisyon kotası tahsis edilmekte ve üye ülkelerin bu kotaları kendi üreticileri arasında paylaştırması beklenmektedir. Tasarıma göre eğer herhangi bir üretici ya da ülke kendi kotasını aşarsa, daha az üreten diğer ülke ya da üreticiden karbon kotası satın alabilecektir. Kyoto protokolü küresel ölçekte bir karbon piyasası kurulmasını önermektedir. Karbon kotaları, bir kere tahsis edildikten sonra, dünya pazarında oluşacak fiyatlarda çok kirleten ülkeler tarafından satın alınabilecektir. Böylelikle pazar ekonomisinin etkin kuralları altında toplam karbon emisyonunun kontrol altına alınabileceği düşünülmüştür. PROJE BAZLI MEKANİZMALARLA OLAN BAĞLANTILAR Proje bazlı mekanizmalarla olan bağlantılar piyasa fiyatlarını etkileyebilecek önemli bir husus EU ETS ile Kyoto Protokolü kapsamındaki esnek mekanizmalardır. Bunlar: Ortak Yürütme Mekanizması (Joint İmplementation-JI) Temiz Kalkınma Mekanizması (Clean Development Mechanism-CDM)

26

27 HİDROJEOLOJİ HİZMETLERİ Hidrojeolojik Araştırma Hidrojeolojik araştırma, araştırma yapılacak saha ile ilgili gerekli donelerin (sıcaklık, buharlaşma, yağış, jeoloji, yüzey akış, akifer parametreleri, yeraltısuyu, vb.) toplanması ile başlar. Daha önce yapılmış olan çalışmalar (literatür, hidrojeolojik etüd raporu) incelenerek ön bilgi sağlanır. Edinilen bilgiler aracılığıyla kavramsal modelin oluşturulması ve sayısal modele aktarılması ile farklı senaryolarda hidrojeolojik modelin çalıştırılması sağlanır. Ofis Uygulamaları Araştırma yapılacak bölge ve civarının daha önceki çalışmaları incelenir. Edinilen donelerin analiz aşamasına aktarılması ve işlenmesi Kavramsal modelin oluşturulması Modelin gerçek sistemle kalibrasyonu için de kullanılacak olan gözlem noktalarının belirlenmesi Optimizasyon ve parametre kestirimi yöntemleri ile gerçek sisteme en yakın sayısal model yaklaşımı Saha Uygulamaları Hidrojeolojik sondajların kontrolü Akifer testlerinin gerçekleştirilmesi veya kontrolü Meteorolojik ve yüzeysuyu gözlem istasyonlarının kurulumunda koordinasyonu Akifer Testleri Akifer testleri, sistemin hem kavramsal hem de sayısal model kurulum için gerekli olan akifer özelliklerinin belirlenmesi için önemlidir. Test Uygulamaları Hidrojeolojik gözlem kuyusu açılması sırasında veya tamamlanmasını takiben aşağıda belirtilen test hizmetlerimizden bir veya birkaçını uygulayabiliriz; Packer test: Packer test ile akifere basınçlı su verilerek akifer hidrolik parametreleri belirlenir.tekli veya çiftli packer ile kuyu açılırken veya tamamlandıktan sonra uygulanabilir. Pompa testi: Kademeli ve sabit debili pompaj aşamalarından oluşan pompa testi ile kuyu verimi, akifer hidrolik parametreler ve akifer sınır koşulları tayin edilir. Airlift test: Kuyuya basınçlı hava vererek su deşarjı sağlanmasıyla gerçekleştirilir.kuyu açılırken veya açıldıktan sonra uygulanabilir. Slug test: Genellikle yanal iletimliğin çok düşük olduğu hidrojeolojik birimlerde açılan verimsiz kuyularda hidrolik parametre kestirimi için uygulanır. Test Analizleri Tamamlanan saha testlerinin ardından test türüne göre aşağıdaki analiz yapılabilir; Kuyu verimi: Açılan su kuyusunun sürdürülebilir, emniyetli çekim değerleri belirlenir. Hidrolik parametreler: Hidrojeolojik birimin akifer iletkenlik, depolama katsayısı kestirimi. Sınır Koşulları: Pompa testi verilerine derivative analizi uygulanarak test sırasında gerçekleşen fiziksel süreçler hakkında yorum yapılarak, akiferin akım koşullarını etkileyen sınır koşulları belirlenir.

28

29 HİDROJEOLOJİ HİZMETLERİ Su Temin Çalışmaları Su temin çalışmaları, sahanın hidrojeolojik ve jeofiziksel verilerinin değerlendirilmesi, arama sondajları yapılması ve bunların ışığında üretim sondajları yapılması aşamalarından oluşmaktadır. Ofis Uygulamaları Sahada elde edilen verilerin sayısallaştırılması, Jeolojik modellerin oluşturulması, Hidrojeolojik kavramsal model ile uygunluğunun sorgulanması, Arama kuyusu lokasyonlarının belirlenmesi, Gerekli akifer testlerinin yapılması ve yorumlanması hizmetlerini kapsamaktadır. Saha Uygulamaları Jeoloji ve hidrojeoloji haritalarının oluşturulması, Yapısal elemanların detaylandırılması, Jeofizik çalışmalarının yapılması, Arama ve ardından üretim kuyularının açılması olarak sıralanabilir. Susuzlaştırma Çalışmaları Susuzlaştırma çalışmaları, her tür faaliyette, çalışma alanında bulunan ve çalışmaya engel teşkil eden yeraltısuyunun çalışma bölgesinden uzaklaştırılması için yapılan çalışmalardan oluşmaktadır. Mevcut Durum & Planlama Çalışmaları Hidrojeolojik kavramsallaştırma Akifer testlerinin gerçekleştirilmesi Akifer özelliklerinin tespiti İhtiyaç ve planlama doğrultusunda sayısal modelleme çalışmaları Sürekli İzleme Çalışmaları İşletme süresince çalışma sahasında sürekli olarak; Yeraltısuyu seviyelerinin gözlemlenmesi, Yeraltısuyu deşarj miktarlarının gözlemlenmesi, Yeraltısuyu varolan durumunun aylık olarak raporlanması çalışmaları yapılır.

30

31 SEÇİLMİŞ REFERANSLARIMIZ ÇED RAPORLARI, PROJE TANITIM DOSYALARI, DOĞAYA GERİ KAZANIM PROJELERİ Chesser Arama ve Madencilik Ltd. Şti.-6 adet Altın Ocağı (4 Adet PTD ve 2 Adet ÇED) Aldridge Minerals Inc.- Altın/Gümüş Ocağı Yeni Anadolu Mineral Madencilik San. Tic. Ltd. Şti.- Altın/Gümüş Ocağı Demir Export A.Ş - Demir Cevheri Kırma Eleme ve Cevher Hazırlama Tesisi Polimetal Madencilik - Altın Ocağı Kartaltepe Madencilik - Altın/Bakır Ocağı Tekcrom Maden San.İth. İhr. A.Ş. Krom Ocağı Trabzon Madencilik Ve Metal San. Tic. A.Ş. - Bakır Ocağı Pontid Madencilik Ltd. Şti. - Altın Ocağı Lozan Yapı Elek. Mad. San. ve Tic. A.Ş - Tuz Ocağı ve İşleme Tesisi Jindal Stainless Mad. San. ve Tic. A.Ş. Anadolu Endüstri Mineralleri San. ve Tic. A.Ş. Bilfer Madencilik A.Ş. Koltek Müşavirlik Yıldırım Şirketler Grubu Eti Krom A.Ş. Uzay Müşavirlik Madencilik Ltd. Şti. ŞE-TAT Madencilik A.Ş Samaş San. Madenleri A.Ş. Başaranlar Demir Çelik A.Ş. Karakaya Bentonit San. Ve Tic. A.Ş. Batıçim Batı Anadolu Çim. San. A.Ş. Ertuğrul İnş. Tur. San. Ve Tic. A.Ş. Balkanoğlu A.Ş Kuvars Müh. Mad. San. Tic. Ltd. Şti. Emiroğlu Mad.İnş. Hafr. Taah. Beton San. Ltd. Şti. Cihan Madencilik San. Tic. Ltd. Şti.

32

33 SEÇİLMİŞ REFERANSLARIMIZ ÇED RAPORLARI, PROJE TANITIM DOSYALARI, DOĞAYA GERİ KAZANIM PROJELERİ M. Soner Azizoğlu Mermer Ocağı [ Şanlıurfa İli, Halfeti İlçesi ] Hanefi İspirli Andezik Tüf Ocağı [ İzmir İli, Aliağa İlçesi ] Cihangir Sengel Taş Ocağı [ Yalova İli, Merkez İlçesi, Soğucak Köyü ] Aksu Mozaik San. İnş. ve Tic. Ltd. Şti Denizciler Belediyesi Serpantin Ocağı [ Hatay İli, İskenderun İlçesi ] Ayça Toplar Kömür Ocağı [ Çorum İli, İskilip İlçesi ] S.S. Toprak Sanayicileri Küçük Sanat Kooperatifi Kil Ocağı Hami Eryılmaz Tuğla Kiremit Kili Ocağı [ Çorum İli, Merkez İlçesi ] Renta Elektrikli Ev Aletleri San. Ve Dış Tic. Ltd. Şti. Pelitli Yatak Belediyesi - Kalker Ocağı ve Kırma Eleme Tesisi Sat-Co Madencilik - Krom Zenginleştirme Tesisi ÇEVRE İZİN/LİSANSI New Sılver Çevre İzni ve Atıksu Arıtma Tesisi Karbims Madencilik (Taş ocağı ve Kırma Eleme Tesisi Çevre İzni ve Danışmanlık) Lukoil (Kırıkkale ve Samsun Dolum Tesisleri Çevre İzni) Akpetgaz (Tüm Türkiye Akaryakıt ve LPG Tesisleri Çevre İzni) Fullgaz (İzmir Aliağa LPG Depolama ve Dağıtım Tesisi Çevre İzni ve Danışmanlık) Bakın Tarım (Yem Hazırlama Tesisi Çevre İzni ve Danışmanlık) Özgü Su Ürünleri (Erzincan Alabalık Üretim Tesisleri Çevre İzni ve Danışmanlık) Alemdar Şirketler Grubu (Tüm Türkiye Taş Ocakları, Kırma Eleme Tesisleri ve Hazır Beton Santralleri Çevre İzni ve Danışmanlık) RM İstanbul (Reklam Panosu Üretim Tesisi Çevre İzni ve Danışmanlık) İSDÖK Sanayi Sitesi Genel Danışmanlık Hizmeti (Çevre İzin / Lisans / Danışmanlık) Gökay Grup (Tüm Türkiye Maden Ocakları Çevre İzin / Lisans / Danışmanlık)

34

35 ENERJİ AÇMA REGÜLATÖRÜ VE HİDROELEKTİRİK SANTRALİ (TRABZON) AKÇAM DOĞALGAZ ÇEVRİM SANTRALİ (BURDUR) ATM REGÜLATÖRÜ VE HİDROELEKTRİK SANTRALİ (TRABZON) BOZTEPE REGÜLATÖRÜ VE HİDROELEKTRİK SANTRALİ (ORDU) BOZYAZI REGÜLATÖRÜ VE HİDROELEKTRİK SANTRALİ (MERSİN) DERYA-1 REGÜLATÖRÜ VE HİDROELEKTRİK SANTRALİ (GÜMÜŞHANE) DERYA-2 REGÜLATÖRÜ VE HİDROELEKTRİK SANTRALİ (GÜMÜŞHANE) DORUKLU REGÜLATÖRÜ VE HİDROELEKTRİK SANTRALİ (ORDU) İPEK-1 REGÜLATÖRÜ VE HİDROELEKTRİK SANTRALİ (ORDU) İPEK-2 REGÜLATÖRÜ VE HİDROELEKTRİK SANTRALİ (ORDU) KAPLAN REGÜLATÖRÜ VE HİDROELEKTRİK SANTRALİ (ANKARA) KAYA REGÜLATÖRÜ VE HİDROELEKTRİK SANTRALİ (BOLU) ÖZLEN RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ PROJESİ (İZMİR) RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ (İZMİR) SARAY REGÜLATÖRÜ VE HİDROELEKTRİK SANTRALİ (TRABZON) SUÇATI REGÜLATÖRÜ VE HİDROELEKTİRİK SANTRALİ (KARABÜK) ŞİMŞİRLİ REGÜLATÖRÜ VE HİDROELEKTRİK SANTRALİ (RİZE) UZUNBURUN REGÜLATÖRÜ VE HİDROELEKTİRİK SANTRALİ (KARABÜK) YENİ HAYAT REGÜLATÖRÜ VE HİDROELEKTRİK SANTRALİ (KAHRAMANMARAŞ)

36

37 KİMYA SANAYİ Nedex Kimya San. Ve Tic. A.Ş. TAV Esenboğa Yatırım Yapım ve İşletme A.Ş Bor-An Grup (BOR-AN İnşaat ve Makine Sanayi A.Ş) Petkim AŞ. - Ftalik Anhidrit Fabrikası Petkim Petrokimya Holding A.Ş. PA Fabrikası Kapasite Artışı Projesi Ovakent San. Tic. Ltd. Şti. - Konveyör Bant Ve Lastik Üretim Tesisi Çinkanlar - Pagem Geri Kazanım San. Ve Tic. Tehlikeli Atık Geri Kazanım Tesisi Mas Metal San. Ve Tic. Ltd. Şti. Alüminyum Geri Kazanım Tesisi Batıçim Batı Anadolu Çim. San. A.Ş. Çimento Öğütme Ve Paketleme Tesisi Demirer Hidrolik Ltd. Şti. Taşgök Galvaniz Metal İthalat İhracat San. Tic. Ltd. Şti. Demirer Rakor İmalat Ltd. Şti. S-E Sistem Müh. Müş. Çevre Arıtım Sis. San. Ve Tic. Ltd. Şti. Sedir Müh. Müş. İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti. Mehr Turizm ve Dış Ticaret Ltd. Şti Gülçayır Yağ Tekstil Ltd. Şti. Süzer Akü Ltd. Şti. Burkimsan Kim. Mad. San. Tic. Ltd. Şti Renta Elektrikli Ev Aletleri San. Ve Dış Tic. Ltd. Şti. PAGEM Geri Kazanım San. ve Tic. TARIM,GIDA Naturel Gıda San. Tic. Ltd. Şti. Yumurta Tavukçuluğu Ardesom a.ş. Balık Çiftliği Hayrettin Şanli- Balık Çiftliği Enba Su Ürünleri- Balık Çiftliği Hikmet Keskin- Balık Çiftliği Avni Atan- Balık Çiftliği Selahattin Sancal- Balık Çiftliği

38

39 Stara Metal Ltd.Şti GSM RUHSATI VE EMİSYON İZİNLERİ Alemdar İnşaat Tic. San. Ltd. Şti. Yiğ-Tur İnşaat Tirebolu Belediyesi Emek Boru Mak. San. Ve Tic. A.Ş. Süleymanoğlu Müh. Ltd. Şti. Çamlı Yem Besicilik A.Ş. Özer Kiremit A.Ş. Bayraktar A.Ş. Naturel Gıda İhtiyaç Maddeleri Ve İnşaat Ticaret Ltd. Şti. Bağdan Kardeşler İnş. Taah. Ltd. Şti.- Kum Çakıl Ocağı Büyük Şişmanlar Tavukçuluk Ltd. Şti. Yumurta Tavukçuluğu Tesisi Batıçim Batı Anadolu Çim. San. A.Ş. Maden Ocakları (10 Adet Saha) Bilfer Madencilik A.Ş. Maden Ocakları (9 Adet Saha) Binka Alüminyum Döküm Ltd. Şti. Alüminyum Geri Kazanım Tesisi Tilah San. Tic. Ltd. Şti.- Madeni Yağ Üretim Tesisi İsmil İnş. Mad. Nak. San. Tic. Ltd. Şti. Kum-Çakıl Kırma-Eleme Tesisi İsyil İnş. Mad. Nak. San. Tic. Ltd. Şti. Kırma-Eleme, Asfalt Plent, Mekanik Plent Tesisi Yiğit İnşaat Hafr. Ltd. Şti. Hazır Beton Üretim Tesisi Özsüt Gıda San. Ve Tic. Ltd. Şti. Tatlı, Pasta, Kek Üretim Tesisi Kontrol Kimya A.Ş. Halk Ve Tarım Zararlıları İlaçları Üretim Tesisi Bağdan Kardeşler İnş. Taah. Ltd. Şti.- Kum Çakıl Ocağı New Sılver Çevre İzni ve Atıksu Arıtma Tesisi Karbims Madencilik (Taş ocağı ve Kırma Eleme Tesisi Çevre İzni) Lukoil (Kırıkkale ve Samsun Dolum Tesisleri Çevre İzni) Akpetgaz (Tüm Türkiye Akaryakıt Tesisleri Çevre İzni)

40

41 DANIŞMANLIK ve PROJELENDİRME HİZMETLERİ Çimbeton A.Ş. Hazır Beton Üretim Tesisi [ İzmir İli, Bornova İlçesi ] Borusan Kerim Çelik Mam. Tic. A.Ş. Yassı Demir Üretim Tesisi [ Manisa Osb ] Cici Meze Hazır Gıda Ltd.Şti. Hazır Gıda Üretim Tesisi [ İzmir İli, Konak İlçesi ] Özulucaklar Petrolcülük Ltd. Şti. Atıksu Önlem Tesisi [ İzmir İli, Kemalpaşa İlçesi ] Smil İnş. Mad. Nak. San. Tic. Ltd. Şti. Kum-Çakıl Kırma-Eleme Tesisi Arslan Damper Mak. San. Tic. Ltd.Şti. Damper Üretim Tesisi Binka Alüminyum San.Tic.Ltd.Şti Alüminyum Geri Kazanım Tesisi [ İzmir ] Stara Metal Ltd.Şti Metal Kaplama Tesisi [ İstanbul İli, Hadımköy İlçesi ] Meta Kauçuk Ve Mak. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. Kauçuk Üretim Tesisi [ Ankara Sincan ] Zorlu Enerji A.Ş. Doğalgaz Çevrim Santrali [Ankara İli, Sincan İlçesi] Dsi [ Genel Müdürlük Ve 26 Bölge ] Odunpazarı Belediyesi [ Eskişehir İli, Odunpazarı İlçesi ] Envıron Germany Gmbh [Almanya] Avon Otomotiv San. Ve Tic. Ltd.Şti Kauçuk Parça Fabrikası [Kocaeli ] Depa A.Ş. İlaç Fabrikası [ Kocaeli İli, Köseköy İlçesi ] Carlo Erba İlaç San.Tic. A.Ş. İlaç Fabrikası [ İstanbul İli, Topkapı İlçesi ] Detaş Ambalaj Ve Kimya Sanayi [ Kocaeli İli, Köseköy İlçesi ] Deva Holding A.Ş. İlaç Fabrikası [ İstanbul İli, Çerkezköy İlçesi ] İzocam Ticaret Ve Sanayi A.Ş.- Taşyünü Tesisi Ve Plastik İşletmesi [ Kocaeli] İzocam Ticaret Ve Sanayi A.Ş.- Tek-İz Tesisleri [ İstanbul İli, Ümraniye İlçesi ] Roma Plastik San. Ve Tic. A.Ş.- Pvc Kenar Bandı Üretimi [ Gebze Plastikçiler Osb] Alcan Packaging A.Ş. Ambalaj Üretim Tesisi [ İzmir İli, Atatürk Organize Sanayi ] Çimbeton A.Ş. Hazır Beton Üretim Tesis TAV Esenboğa Yatırım Yapım ve İşletme A.Ş

42

43 DİĞER ÇİMBETON A.Ş. Hazır Beton Üretim Tesisi [ İzmir İli, Bornova İlçesi ] POLEN ZEMİN [ ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi kurulmuş.] SAFA DUST KABİN [ ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ISO Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS sistemleri kurulmuş. Toplam Kalite Çalışmaları yapılmaktadır. ] ESKİŞEHİR TİCARET BORSASI [ ISO laboratuar yeterlilik sistemi ve ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi kurulmuştur. ] YAŞAR HOLDİNG PINAR GIDA [ ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO Çevre Yönetim Sistemi kurulmuş. ] TURKERLER GRUBU [ Çevre Yönetimi ] ZORLU GRUBU [ Yumurtalıkta bulunması planlanan enerji santrali Çevresel Etki Değerlendirme Raporu Hazırlanmıştır. ] ESKİŞEHİR DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ [ ISO Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS sistemleri kurulmuş. Toplam Kalite Çalışmaları yapılmaktadır. ] DOĞAN JEOTERMAL LTD. ŞTİ. [ ISO Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS sistemleri kurulmuş. Toplam Kalite Çalışmaları yapılmaktadır. ] YALÇIN BORU LTD. ŞTİ. [ ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ISO Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS sistemleri kurulmuş. Toplam Kalite Çalışmaları yapılmaktadır. ] SEDAT TAHİR LTD. ŞTİ. (COOK) [ ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi kurulmuş. Müşteri İlişkileri Yönetimi Çalışmaları yapılmaktadır. ] MAYSAN MAKİNE LTD. ŞTİ. [ ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi kurulmuş. Süreç Yönetimi Çalışmaları yapılmaktadır. ALFA LTD. ŞTİ. [ ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi kurulmuş. Süreç Yönetimi Çalışmaları yapılmaktadır.] POLATLI TİCARET BORSASI [ ISO laboratuar yeterlilik sistemi ve ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi kurulmuştur. ] AŞAN GRANİT LTD. ŞTİ [ ISO 9001 ISO Kalite-Çevre Yönetim Sistemi kurulmuştur.]

YÖNETMELİK ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ 25 Kasım 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 29186 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 25.11.2014 Resmi Gazete Sayısı: 29186 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 25.11.2014 Resmi Gazete Sayısı: 29186 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 25.11.2014 Resmi Gazete Sayısı: 29186 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve esasları

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve esasları düzenlemektir.

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve esasları düzenlemektir. 3 Ekim 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28784 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç

Detaylı

Çevre mühendisliği ve yönetiminde projeye özgü tasarım ile entegre çevresel ve sosyal çözümler için bir öncü

Çevre mühendisliği ve yönetiminde projeye özgü tasarım ile entegre çevresel ve sosyal çözümler için bir öncü Çevre mühendisliği ve yönetiminde projeye özgü tasarım ile entegre çevresel ve sosyal çözümler için bir öncü HAKKIMIZDA ENCON Çevre Danışmanlık Ltd. Şti. (ENCON) çevre yönetimi çatısı altında çevresel

Detaylı

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU 2014 ÖNSÖZ Hızlı ekonomik büyüme, şehirleşme, nüfus artışı ve refah seviyesinin yükselmesi atık türleri ve miktarındaki

Detaylı

ÇEVRE NORM DANIŞMANLIK MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.

ÇEVRE NORM DANIŞMANLIK MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ. III/2872E.300 R.Gazete No.26939 R.G. Tarihi: 17.7.2008 Çevre ve Orman Bakanlığından: ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü LOGO ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ Dindar ORMANOĞLU Enerji Yatırımları Şube Müdürü ARALIK 2011 İçerik Türkiye

Detaylı

TÜRKİYE DE ATIK MEVZUATI

TÜRKİYE DE ATIK MEVZUATI TÜRKİYE DE ATIK MEVZUATI BELEDİYE ATIKLARI Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi Yatırımları İşletmede : 59 İnşaat ve ihale safhası : 40 Plan-proje safhasında : 35 (yer seçimi aşamasında olanlar hariç) Metan

Detaylı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ 17 Temmuz 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26939 YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ (14.04.2011 ve 27905 sayılı RG değişiklik ile) (30.06.2011 ve 27980

Detaylı

KİLİS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KİLİS OSB ATIKSU ARITMA TESİSİ FİZİBİLİTE RAPORUNUN HAZIRLANMASI NİHAİ RAPOR

KİLİS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KİLİS OSB ATIKSU ARITMA TESİSİ FİZİBİLİTE RAPORUNUN HAZIRLANMASI NİHAİ RAPOR KİLİS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KİLİS OSB ATIKSU ARITMA TESİSİ FİZİBİLİTE RAPORUNUN HAZIRLANMASI NİHAİ RAPOR KASIM 2014 Bu Rapor io Çevre Çözümleri Araştırma Geliştirme Limited Şirketi tarafından, Kilis

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve esasları düzenlemektir.

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve esasları düzenlemektir. 3 Ekim 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28784 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRM ESİ YÖNETM ELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç

Detaylı

GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ Revizyon 1 : AĞUSTOS 2010 İlk yayınlanma : TEMMUZ 2007 İÇİNDEKİLER Bölüm I. Genel Amaç ve Kapsam 4 Tanımlar 4 İlkeler 6 Yükümlülük 7 Bölüm

Detaylı

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023)

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) TÜRKİYE CUMHURİYETİ AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) Çevre ve Orman Bakanlığı 2006 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ...1 2 MEVCUT DURUM...2 2.1 Türkiye de Çevrenin Genel Görünümü...2 2.2 Mevcut Yasal

Detaylı

Opet Sürdürülebilirlik Raporu 2010-2011

Opet Sürdürülebilirlik Raporu 2010-2011 Opet Sürdürülebilirlik Raporu 2010-2011 1 2 4 6 10 16 30 38 50 58 İÇİNDEKİLER RAPOR HAKKINDA YÖNETİM KURULU BAŞKANI NIN MESAJI GENEL MÜDÜR ÜN MESAJI OPET HAKKINDA OPET TE YÖNETİŞİM SÜRDÜRÜLEBİLİR OPERASYONLAR

Detaylı

b. Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve esasları,

b. Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve esasları, ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ R. G. Tarihi : 27.06.1997 R. G. Sayısı : 23028 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; gerçek ve tüzel kişilerin

Detaylı

Geleceğimizin temelinde. Akçansa 2007-2009 Sürdürülebilirlik Raporu

Geleceğimizin temelinde. Akçansa 2007-2009 Sürdürülebilirlik Raporu Geleceğimizin temelinde 1 Rapor Hakkında Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Akçansa), 2007-2009 dönemini kapsayan ekonomik, çevresel ve sosyal performansını, 100. yılını kutlayan Türkiye çimento sektöründe

Detaylı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ ( ÇED ) YÖNETMELİĞİ

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ ( ÇED ) YÖNETMELİĞİ DOĞA Çevre Yönetimi ve Alternatif Enerji Teknolojileri Mühendislik Danışmanlık Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti. 1 2 15 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ ( ÇED ) YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi / Sayısı 03.10.2013

Detaylı

1. Giriş. Projelendirme/İnşaat Aşaması

1. Giriş. Projelendirme/İnşaat Aşaması Türkiye de Dünya Bankası nca Finanse Edilecek Enerji İletim Tesisi Projeleri için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Uygulama Esasları (Revize Tarihi: 09.07.2010) 1. Giriş ECSEE (daha önce SEEREM) kapsamında

Detaylı

KOBİ LER İÇİN ÇEVRE KILAVUZU

KOBİ LER İÇİN ÇEVRE KILAVUZU KOBİ LER İÇİN ÇEVRE KILAVUZU İÇERİK 1 SANAYİDE TÜRK ÇEVRE MEVZUATI UYGULAMALARI...6 1.1. Katı Atıkların Yönetimi...6 1.2. Sanayide Ambalaj Atıkları Yönetimi...7 1.2.1. Ambalaj Üreticilerinin Yükümlülükleri...8

Detaylı

2015 Yılı Performans Programı

2015 Yılı Performans Programı Bu Program; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca; Bakanlığın, 2015 yılında yürüteceği faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini

Detaylı

Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, bağımsız, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin bel kemiğidir.

Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, bağımsız, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin bel kemiğidir. Türkiye nin gerçek efendisi hakiki üretici olan köylüdür. O halde herkesten daha çok refah saadet ve servete müstehak olan da köylüdür. Binaenaleyh Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetinin iktisadi siyasi

Detaylı

Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak.

Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak. Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak. ÖNSÖZ Dünyada ve ülkemizde yaşanan hızlı ve çok yönlü değişim süreçleri özellikle kamunun yeniden

Detaylı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ DERSİ (ÇED) DERS NOTLARI

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ DERSİ (ÇED) DERS NOTLARI Çevresel Etki Değerlendirmesi Dersi Notları 1 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ DERSİ (ÇED) DERS NOTLARI İÇİNDEKİLER 1. ÇED DERSİ-GENEL BİLGİLER 2. ÇED TANIMI, ÇED KAVRAMI, GENEL İLKELER 3. ÇED YÖNETMELİĞİ

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2013-2017. İstanbul Çevre Yönetimi San. ve Tic. A.Ş. www.istac.com.tr

STRATEJİK PLAN 2013-2017. İstanbul Çevre Yönetimi San. ve Tic. A.Ş. www.istac.com.tr STRATEJİK PLAN 2013-2017 İstanbul Çevre Yönetimi San. ve Tic. A.Ş. www.istac.com.tr SUNUŞ Osman AKGÜL İSTAÇ Genel Müdürü Gerek kamu ve gerekse özel sektörde faaliyet gösteren şirketlerin başarısı, yönetimdeki

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Stratejik Plan

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Stratejik Plan T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Stratejik Plan 2010 2014 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR... 3 BAKAN SUNUŞU... 4 GENEL MÜDÜR SUNUŞU... 6 GİRİŞ... 8 1) STRATEJİK PLANIN HAZIRLIK

Detaylı

Çevre Yönetim Sistemi Rehberi

Çevre Yönetim Sistemi Rehberi Çevre Yönetim Sistemi Rehberi Çevre Yönetim Sistemi Rehberi Aralık 2008 ISBN 978-9944-60-399-7 1. Baskı, 750 Adet Aralık 2008 İstanbul Sanayi Odası Yayınları No: 2008/11 Çevre Şubesi Meşrutiyet Caddesi

Detaylı

KATI ATIK BERTARAF TESİSİ

KATI ATIK BERTARAF TESİSİ GİRESUN İLİ KATI-SIVI ATIK VE İÇME SULARI BİRLİĞİ KATI ATIK BERTARAF TESİSİ ÇED RAPORU GİRESUN İLİ - GÖRELE İLÇESİ ÇAVUŞLU TAŞ OCAK MEVKİİ RAPORU HAZIRLAYAN: M İ M K O MÜHENDİSLİK, İMALAT, MÜŞAVİRLİK,

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 YILI FAALİYET RAPORU Mustafa Kemal ATATÜRK İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AZİZ KOCAOĞLU İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZSU SU VE KANALİZASYON İDARESİ

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DSİ), ÜLKEMİZİN TÜM SU KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİNDEN MESUL ANA YATIRIMCI KURULUŞTUR.

Detaylı