T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI"

Transkript

1 Karar Tarihi : Karar No : 99 Karar Konusu : Komisyonlara havale edilen konular. 1. BAŞKAN V.: Ertekin ŞAN ÜYELER: Selçuk YILMAZ- Fethi AVCI-İlhan ŞENER (Katılmadı) -Musa ÇAKMAK- Nuh ÖZTEPE -Cemalettin DEMİREL-Erhan KAYA-Niyazi TİRYAKİ-Veysel ASLAN-Hilal AYIK-Reyhan TAŞTEMİR-Hüdai İsmail YAĞCI -Yavuz KÖK- Bünyamin Park ve Bahçeler Müdürlüğü nün tarih ve 5784 sayılı, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü nün tarih ve 5612 sayılı başkanlık yazısı, Meclis Üyelerinin tarihinde vermiş oldukları 7 (Yedi) adet önergesi ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğü nün tarih ve 5530 sayılı yazısı Belediye Meclisi nin tarihli Meclis Toplantısında okundu. Ganinin Ağıl Mevkii Ağaçlandırılmasına ilişkin Ankara Orman Bölge Müdürlüğü ile Belediyemiz arasında Protokol imzalanmasına ilişkin yazı ve ekleri üzerinde inceleme yapmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine yapılan açık oylama sonucunda; Öğrenci Giyim Yardımı Ücretinin Belirlenmesine ilişkin yazı ve ekleri üzerinde inceleme yapmak üzere Eğitim-Kültür-Gençlik-Engelliler-Yaşlı ve Kimsesizler ve Sosyal İşler Komisyonuna havale edilmesine yapılan açık oylama sonucunda; İlçemiz Büğdüz Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında Kapalı Spor Tesis Alanı olarak ayrılan alanda semtin spor ihtiyacının karşılanması amacıyla 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kullanım amacının Semt Spor Alanı olarak düzenlenmesine ilişkin olarak verilen önerge üzerinde inceleme yapmak üzere İmar Komisyonu na havale edilmesine açık oylama sonucunda, İlçemizde bulunan parklara ve oyun alanlarına çocuklarımızın ve ailelerinin güvenliği açısından güvenlik kamera sisteminin kurulması hususlarına ilişkin olarak verilen önerge üzerinde inceleme yapmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonu ve Çevre-Sağlık-Spor-Halkla İlişkiler ve Ulaşım Komisyonu na havale edilmesine açık oylama sonucunda, Tüketici Hakları konusunda vatandaşlarımızın ve İlçe esnafımızın bilinçlendirilmesine yönelik çalışmaların yapılmasına ilişkin olarak verilen önerge üzerinde inceleme yapmak üzere Çevre-Sağlık-Spor- Halkla İlişkiler ve Ulaşım Komisyonu na havale edilmesine açık oylama sonucunda, İlçemizde yaşayan vatandaşlarımıza hava durumu bilgisi (Aşırı Sıcak, Aşırı Yağış, Kar vs.) vermek amacıyla ana arterlere elektronik göstergeler konulmasına ilişkin olarak verilen önerge üzerinde inceleme yapmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonu na havale edilmesine açık oylama sonucunda, İlçemizde sağlıklı yaşam ve çevre kirliliğinin önüne geçilmesi için bisiklet kullanımı hakkında vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesi hususlarına ilişkin olarak verilen önerge üzerinde inceleme yapmak üzere Eğitim-Kültür-Gençlik-Engelliler-Yaşlı ve Kimsesizler ve Sosyal İşler Komisyonuna havale edilmesine açık oylama sonucunda, İlçemizde Bulunan işyeri tabelalarında Türkçe isim kullanılmasına ilişkin olarak verilen önerge üzerinde inceleme yapmak üzere Eğitim-Kültür-Gençlik-Engelliler-Yaşlı ve Kimsesizler ve Sosyal İşler Komisyonuna havale edilmesine açık oylama sonucunda, İlçemizde ikamet etmeyen ya da yabancısı olan vatandaşların ilçemizde geldiklerinde gidecekleri yer için adres aradıklarında zorluk yaşamamaları için kent bilgi sistemi haritası ya da tabelası yapılması hususlarına ilişkin olarak verilen önerge üzerinde inceleme yapmak üzere Çevre-Sağlık-Spor-Halkla İlişkiler ve Ulaşım Komisyonu na havale edilmesine açık oylama sonucunda, Esenboğa Havalimanı III. Pist kamulaştırma sahasına tesadüf eden ve Belediyemiz mülkiyetinde bulunan Balıkhisar ve Büğdüz Mahallelerinde bulunan taşınmazların DHMİ Genel Müdürlüğü adına devrinin yapılmasına ilişkin olarak verilen önerge üzerinde inceleme yapmak üzere İmar Komisyonu ve Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine açık oylama sonucunda, Oy birliği ile karar verildi Belediye Meclis 1. Başkan V. Kâtip Üye Kâtip Üye Ertekin ŞAN Niyazi TİRYAKİ Cemalettin DEMİREL

2 Karar Tarihi : Karar No : 100 Karar Konusu : Güzelhisar Mahallesi 1989 ada 4 numaralı parselde Trafo Alanı İmar Planı Değişikliği yapılması. ÜYELER: Selçuk YILMAZ- Ertekin ŞAN- Fethi AVCI-İlhan ŞENER (Katılmadı) -Musa İmar Komisyonunun tarih ve 25 nolu raporu, Belediye Meclisinin tarihli Meclis Toplantısında okundu. Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından tarih BE-OUT sayılı yazısı ile trafo yerine ihtiyaç duyulduğundan bahisle imar planı değişikliği talep edildiği, Önerilen uygulama imar planı değişikliğinde yaklaşık 350 m² alanın trafo alanı olarak önerildiği, 5 adet plan notu önerildiği, Hususları tespit edilmiş olup Güzelhisar Mahallesi 1989 ada 4 numaralı parselin kuzeyinde yer alan park alanında trafo yeri ayrılmasına ilişkin uygulama imar planı değişikliği bölgenin enerji ihtiyacının karşılanması amacıyla komisyonca uygun bulunmuş olup, İmar Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne ve gereği için İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ne tevdiine yapılan açık oylama sonucunda; Oy birliği ile karar verildi

3 Karar Tarihi : Karar No : 101 Karar Konusu : Kalaba Mahallesi 1/1000 Ölçekli Revizyon ve İlave İmar Planı hakkında askı sürecinde verilen itiraz dilekçeleri. ÜYELER: Selçuk YILMAZ- Ertekin ŞAN- Fethi AVCI-İlhan ŞENER (Katılmadı) -Musa ÇAKMAK- Nuh ÖZTEPE-Cemalettin DEMİREL-Erhan KAYA-Niyazi TİRYAKİ-Veysel ASLAN-Hilal AYIK- Reyhan TAŞTEMİR-Hüdai İsmail YAĞCI -Yavuz KÖK- Bünyamin İmar Komisyonunun tarih ve 26 nolu raporu, Belediye Meclisinin tarihli Meclis Toplantısında okundu. Söz konusu imar planına tarihleri arasında İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ndeki askı sürecinde 16 adet itiraz dilekçesi verilmiş olup, Komisyonumuzca aşağıda değerlendirilmesi yapılmıştır. Müdürlüğü ndeki askı sürecinde 16 adet itiraz dilekçesi verildiği, Sıra İtiraz eden Ada/Parsel İtiraz Konusu Sonuç Cengiz Fazlı YELER Hacı Ömer CAN Davut Yumurtacı Kadir GÜRBÜZ 833/5 804/7 828/ /2 829/3 Planda park alanı olarak ayrılan parselin konut alanı olarak yeniden düzenlenmesi talep Parselde bulunan kuyunun kurtarılması talep Parsellerin güneyinden geçen 7 metrelik yolun parselleri kurtaracak şekilde düzenlenmesi talep Planın mevcut yerleşim yeri olan mahalle sakinlerinin fiili kullanımına dikkat edilmediği, kadim yolların kapatıldığı, komşular arası kullanım şeklinin dikkate alınmadığı, yeni açılacak yolların komşuluk hukukunu zedeleyeceği, oluşacak yollarla mahalle merkezine ulaşımın zorlaştığı, plan tekniği ve imar mevzuatına aykırı olduğu, yol bağlantılarının trafik güvenliğini temin edecek şekilde olmadığı, yeterli miktarda yeşil alan ve kamu hizmetlerinin görüleceği alanlar tahsis edilmediği, mezarlık alanında özel mülkiyetlerin olduğu gerekçeleriyle plana itiraz Planın mevcut yerleşim yeri olan mahalle sakinlerinin fiili kullanımına dikkat edilmediği, kadim yolların kapatıldığı, komşular arası kullanım şeklinin dikkate alınmadığı, yeni açılacak yolların komşuluk hukukunu zedeleyeceği, oluşacak yollarla mahalle merkezine ulaşımın zorlaştığı, plan tekniği ve imar mevzuatına aykırı olduğu, yol bağlantılarının trafik güvenliğini temin edecek şekilde olmadığı, yeterli miktarda yeşil alan ve kamu hizmetlerinin görüleceği alanlar tahsis edilmediği, mezarlık alanında özel mülkiyetlerin olduğu gerekçeleriyle plana itiraz Parselin güneyinden ve kuzeyinden geçen yolların fiili duruma göre düzenlenerek ada formunun düzeltilerek konut kullanımında kalabileceği değerlendirildiğinden itirazın kabulünün uygun olduğu. Parselin cephe aldığı mevcut yol genişliğinin 5 m olarak korunabileceği değerlendirildiğinden ve mevcut parsel sınırına göre yolun düzenlenebileceğinden mevcut parsel sınırlarını koruyacak şekilde itirazın kabulünün uygun olduğu, Parsellerin güneyinden ve batısından geçen yolların düzenlenerek veya kaldırılarak mümkün olduğunca evin kurtarılabileceği değerlendirildiğinden itirazın kabulünün uygun olduğu, İtiraz konusunun çok genel tanımlamalar içerdiği ve kendi içerisinde çelişkili olduğu ancak mahallenin mevcut yollarla var olan dokusunun mümkün olduğunca korunarak düzenleme yapılıp talebin plan ana kararlarını bozmayacak şekilde düzenlenebileceğinden itirazın kabulünün uygun olduğu, İtiraz konusunun çok genel tanımlamalar içerdiği ve kendi içerisinde çelişkili olduğu ancak mahallenin mevcut yollarla var olan dokusunun mümkün olduğunca korunarak düzenleme yapılıp talebin plan ana kararlarını bozmayacak şekilde düzenlenebileceğinden itirazın kabulünün uygun olduğu,

4 Karar Tarihi : Karar No : 101 Karar Konusu : Kalaba Mahallesi 1/1000 Ölçekli Revizyon ve İlave İmar Planı hakkında askı sürecinde verilen itiraz dilekçeleri. Sayfa -2- Sıra İtiraz eden Ada/Parsel İtiraz Konusu Sonuç Süleyman YUMURTACI Hacı Veli KAHRAMAN Mustafa YUMURTACI Yasemin KAYALI 830/ / /2 832/8 10 Zahra ÖZBEK 828/8 Planın mevcut yerleşim yeri olan mahalle sakinlerinin fiili kullanımına dikkat edilmediği, kadim yolların kapatıldığı, komşular arası kullanım şeklinin dikkate alınmadığı, yeni açılacak yolların komşuluk hukukunu zedeleyeceği, oluşacak yollarla mahalle merkezine ulaşımın zorlaştığı, plan tekniği ve imar mevzuatına aykırı olduğu, yol bağlantılarının trafik güvenliğini temin edecek şekilde olmadığı, yeterli miktarda yeşil alan ve kamu hizmetlerinin görüleceği alanlar tahsis edilmediği, mezarlık alanında özel mülkiyetlerin olduğu gerekçeleriyle plana itiraz Plana göre 829/1 ve 2 parsellerde bulunan 1 ve 4 katlı konutlara yol ile ulaşım imkânı bulunmadığından konutlara yol cephesi oluşturulması talep Askıdaki plana göre fiili duruma dikkat edilmediği, parselin güneyinden geçen yolun kaldırıldığından eve giriş çıkışın mümkün olmadığı, mahallenin kuzeyinde ikamet edenlerin camii ve mahalle merkezine ulaşımının olamayacağı, yeşil alanların yetersiz olduğundan bahisle mevcut yolun korunması talep Askıdaki plana göre fiili duruma dikkat edilmediği, parselin kuzeyinden geçen yolun kaldırıldığından eve giriş çıkışın mümkün olmadığı, mahallenin kuzeyinde ikamet edenlerin camii ve mahalle merkezine ulaşımının olamayacağı, yeşil alanların yetersiz olduğundan bahisle mevcut yolun korunması talep Askıdaki plana göre fiili duruma dikkat edilmediği, parselin kuzeyinden geçen yolun kaldırıldığından eve giriş çıkışın mümkün olmadığı, mahallenin kuzeyinde ikamet edenlerin camii ve mahalle merkezine ulaşımının olamayacağı, yeşil alanların yetersiz olduğundan bahisle mevcut yolun korunması talep İtiraz konusunun çok genel tanımlamalar içerdiği ve kendi içerisinde çelişkili olduğu ancak mahallenin mevcut yollarla var olan dokusunun mümkün olduğunca korunarak düzenleme yapılıp talebin plan ana kararlarını bozmayacak şekilde düzenlenebileceğinden itirazın kabulünün uygun olduğu, Söz konusu parsellerde yer alan yapıların yoldan hizmet alacak şekilde yolların düzenlenebileceğinden itirazın kabulünün uygun olduğu, İtiraz konusunun çok genel tanımlamalar içerdiği ve kendi içerisinde çelişkili olduğu ancak mahallenin mevcut yollarla var olan dokusunun mümkün olduğunca korunarak düzenleme yapılıp talebin plan ana kararlarını bozmayacak şekilde düzenlenebileceğinden itirazın kabulünün uygun olduğu, İtiraz konusunun çok genel tanımlamalar içerdiği ve kendi içerisinde çelişkili olduğu ancak mahallenin mevcut yollarla var olan dokusunun mümkün olduğunca korunarak düzenleme yapılıp talebin plan ana kararlarını bozmayacak şekilde düzenlenebileceğinden itirazın kabulünün uygun olduğu, İtiraz konusunun çok genel tanımlamalar içerdiği ve kendi içerisinde çelişkili olduğu ancak mahallenin mevcut yollarla var olan dokusunun mümkün olduğunca korunarak düzenleme yapılıp talebin plan ana kararlarını bozmayacak şekilde düzenlenebileceğinden itirazın kabulünün uygun olduğu,

5 Karar Tarihi : Karar No : 101 Karar Konusu : Kalaba Mahallesi 1/1000 Ölçekli Revizyon ve İlave İmar Planı hakkında askı sürecinde verilen itiraz dilekçeleri. Sayfa -3- Sıra İtiraz eden Ada/Parsel İtiraz Konusu Sonuç 11 Osman ÖZBEK 827/3 12 Ali SÜFLÜ 828/ Şanni Selime METİN İsmail METİN İbrahim DORUK 800/1 805/4 4295/40 825/1 Askıdaki plana göre fiili duruma dikkat edilmediği, parselin kuzeyinden geçen yolun kaldırıldığından eve giriş çıkışın mümkün olmadığı, mahallenin kuzeyinde ikamet edenlerin camii ve mahalle merkezine ulaşımının olamayacağı, yeşil alanların yetersiz olduğundan bahisle mevcut yolun korunması talep Askıdaki plana göre evin yol ve okul alanında kaldığından evin kurtarılması talep Parselden geçen yolun yeniden düzenlenmesi talep Parselde yer alan 2 katlı evin yolda kaldığı ve evin kurtarılması talep Askıdaki plana göre kadastro yolunun ulaşımını sağlayan mevcut yolun kapandığı ve yolun kapatılmayacak şekilde planın düzenlenmesi talep Parselin yol ve yeşil alanda kaldığından bahisle parselin bulunduğu alanın konut alanı olarak düzenlenmesi talep İtiraz konusunun çok genel tanımlamalar içerdiği ve kendi içerisinde çelişkili olduğu ancak mahallenin mevcut yollarla var olan dokusunun mümkün olduğunca korunarak düzenleme yapılıp talebin plan ana kararlarını bozmayacak şekilde düzenlenebileceğinden itirazın kabulünün uygun olduğu, 20 m genişliğindeki yol aksının ve genişliğinin değiştirilmesi plan bütünlüğünü bozacağından ve planda ayrılan eğitim tesis alanının bütünlüğünün bozulmaması, mevcutta bulunan evin yapım malzemesinin kerpiç ve çok eski olması, imar planı sonrası yapılacak parselasyon planında malike yeni yerinin verilerek nitelikli ve kaliteli konut yapabilmesine imkân verilebileceğinden itirazın reddinin uygun olduğu, Mevcut yollara göre yol genişlikleri korunarak yol aksında ufak kaydırma yapılarak düzeltilebileceğinden itirazın kabulünün uygun olduğu, Yol akslarında yapılacak müdahaleler ile evin kurtarılabileceğinden itirazın kabulünün uygun olduğu, Konut adasının yeniden düzenlenerek mevcut kadastro yolunun korunabileceğinden itirazın kabulünün uygun olduğu, 20 m genişliğindeki yol aksının ve genişliğinin değiştirilmesi plan bütünlüğünü bozacağından itirazın reddinin uygun olduğu, Askı sürecinde verilen itiraz dilekçelerine ilişkin değerlendirmenin tabloda belirtildiği gibi olup İlçemiz Kalaba Mahallesi 1/1000 Ölçekli Revizyon ve İlave İmar Planının askı sürecinde verilen itiraz dilekçelerine ilişkin olarak verilen itiraz 16 adet itiraz dilekçesinden 14 adetinin kabulü ve 2 adetinin reddedilmesi komisyonca uygun bulunmuş olup, İmar Komisyonu raporu üzerinde söz alan Meclis Başkanı Gültekin AYANTAŞ, Kalaba Mahallesi 283 ada ile mezarlık arasında kalan ve mevcut durumda park olarak arazide düzenlenmiş olan alanın imar planı revizyonunda Park olarak arazideki haliyle uyumlu olarak düzenlenme yapılmasının gelen rapora ilave edilerek, raporun bu şekliyle kabul edilmesini ve gereği için İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ne gönderilmesini Meclis Üyelerinin oylarına sundu yapılan açık oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi

6 T.C. Karar Tarihi : Karar No : 102 Karar Konusu : Alt yapı çalışmaları ve asfalt faaliyetlerinin planlanması. Plan ve Bütçe Komisyonunun tarih ve 23 nolu raporu Belediye Meclisinin tarihli Meclis Toplantısında okundu. İlçemiz genelinde, belediyeciliğin asli vazifelerinden kaynaklı olarak çeşitli sokaklarımızda Büyükşehir Belediyemiz, ASKİ, İlçe Belediyemiz tarafından yapılan alt yapı çalışmaları tüm hızıyla sürmektedir. Bu sebeple kazılmış ve sadece toprakla örtülmüş sokaklarımız ya da düzensiz yapılmış olan yama ve benzeri yapılar, hemşerilerimizin hem yaya geçişlerine hem de araba geçişlerine büyük zorluklar yaşatmakta ve park sıkıntısını artırmakta ve yol kullanım verimliliğini son derece düşürmektedir. Ayrıca kent estetiği açısından da olumsuz bir etki oluşturmaktadır. Ankara nın yaşanabilirlik kalitesi en yüksek ilçelerinden biri olarak ve yeni binaların sayıca çok olduğu bir yerleşim merkezi olarak Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile koordinasyon yapılarak tüm sokaklarımızın hem yol hem de kaldırımlarının yeniden gözden geçirilmesi ve asfalt faaliyetlerinin ivedilikle daha estetik, daha düzenli, kullanışlı ve özenli yapılmasının planlanması ve başlatılması hususları komisyonca uygun bulunmuş olup, raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne ve gereği için Fen İşleri Müdürlüğü ne tevdiine yapılan açık oylama sonucunda; Oy birliği ile karar verildi

7 Karar Tarihi : Karar No : 103 Karar Konusu : İlçemiz esnaf ve tüketicilerinin sorun ve önerilerinin incelenmesi. Çevre-Sağlık-Spor-Halkla İlişkiler ve Ulaşım Komisyonu nun tarih ve 12 nolu raporu Belediye Meclisinin tarihli Meclis Toplantısında okundu. Tüketici Hakları konusunda vatandaşlarımızın ve İlçe esnafımızın bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapılarak, belirli periyotlarda iş yerlerinde yapılan denetim ve kontrollerde tarihi geçmiş ürünlere el konulması, aynı zamanda satışı yapılan ürünlerin fiyat etiketlerinin bulunmasına hassasiyet gösterilmesine ve 2005/9207 sayılı İş Yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarına ilişkin yönetmelik kapsamında yeni açılan iş yerlerine de İlçe Toplum Sağlığı ekipleri ile müşterek denetim ve kontrol vb. çalışmalara devam edilmesi ve Tüketici hakları konusunda alanında uzman kişiler tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa olarak öğrencilere yönelik bilgilendirme çalışmaları ile ilçe halkımıza yönelik olarak da konferans ve seminerler düzenlenmesi komisyonca uygun bulunmuş olup, raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne ve gereği için Zabıta Müdürlüğü ne tevdiine yapılan açık oylama sonucunda; Oy birliği ile karar verildi

8 Karar Tarihi : Karar No : 104 Karar Konusu : İlçemizde köyden mahalleye dönüşen yerlerdeki mahalle çeşmelerinin bakım, onarım ve tamiratlarını yapılması. Çevre-Sağlık-Spor-Halkla İlişkiler ve Ulaşım Komisyonu nun tarih ve 13 nolu raporu Belediye Meclisinin tarihli Meclis Toplantısında okundu. İlçemizde köy statüsünde iken mahalleye dönüşen yerleşim yerlerinde bulunan ve hala hizmet veren çeşmelerin bakım ve onarımının yapılması mahalli müşterek ihtiyaçlar kapsamında ele alınarak belediyemizce yerine getirilmesi uygun olacaktır. Dolayısıyla ihtiyaç ve zaruret hali ve çevreye olumlu katkısı da dikkate alınarak köyden mahalleye dönüşen yerleşim alanlarımızda bulunan aktif hizmet veren çeşmelerin bakım ve onarımının yapılması komisyonca uygun bulunmuş olup, raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne ve gereği için Fen İşleri Müdürlüğü ne tevdiine yapılan açık oylama sonucunda; Oy birliği ile karar verildi

9 Karar Tarihi : Karar No : 105 Karar Konusu :Toprak kirlenmesinin çevreye etkilerinin araştırılması. Tarım ve Hayvancılık Komisyonu nun tarih ve 08 nolu raporu Belediye Meclisinin tarihli Meclis Toplantısında okundu. Çöp ve diğer atıklardan ileri gelen toprak kirliliği daha çok yerleşim birimleri ve yakın çevrelerde görülmektedir. Bilinçsizce atılan atıklar, zamanında toplanmayan çöpler, çevrenin temizliğini ve güzelliğini bozmakta hoş olmayan koku ve görüntüye sebep olmaktadır. Ayrıca bu atık ve çöp yığınları mikrop ve haşerelerin çoğalmasına uygun ortamı hazırlamakta, dolayısıyla toplum sağlığına olumsuz etkileri de bulunmaktadır. Kirleticilerin topraktan bitkiye bitkiden de insan ve diğer canlılara besin yoluyla geçerek insan ve diğer canlıların sağlığını olumsuz yönde etkiler. Toprak kirliliğine karşı alınacak önlemler şunlardır: Tarım ilaçlarının toprağa zarar vеrmеyеcеk şekilde bilinçli olarak kullanılması. Gübre kullanımında bilinçli hareket edilmesi, suni gübre ve tarım ilaçlarının kullanılmasında yanlış uygulamalar önlenmelidir. Katı atıkların özellikle uygun alanlarda standart mevzuata uygun bir şekilde bertaraf еdilmеsi. Atık suların yani özellikle tehlikeli maddeler içeren atık suların asla аrıtılmаdаn toprağa verilmesinin önlenmesi. Verimli tarım tоprаklаrındа yerleşim ve sаnауi alanları kurulmamalı, yeşil alanlar artırılmalıdır. Ev ve sanayi atıkları, toprağa zarar vеrmеyеcеk şekilde toplanıp depolanmalı ve toplanmalıdır. Nükleer enerji kullanımı bilinçli şekilde yapılmalıdır. Toprak kіrlіlіğі konusunda toplumsal bіlіncіn artırılması. İnşaat döküntülerinin döküldüğü alanlarda verimli tarımın yapılamayacağından döküntülerin verimli arazilere dökülmemesi gerekir. Bilinçsiz sulama sonucunda toprağın verimi düşeceğinden dolayı bilinçli ve yeterli sulama yapılmalıdır. İlçemizde özellikle fabrikaların bulunduğu bölgelerde toprak kirlenmesine neden olan fabrikaların zararlı atıklarının Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü tarafından denetiminin yapılması, ayrıca denetimi yetkimiz dışında kalan bölgelerin ise Ankara Büyükşehir Belediyesinin ilgili birimlerinin denetim yapması hususunda Zabıta Müdürlüğü nün Ankara Büyükşehir Belediyesiyle gerekli yazışmaları yapmak üzere görevlendirilmesi komisyonca uygun bulunmuş olup, raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne ve gereği için Zabıta Müdürlüğü ne tevdiine yapılan açık oylama sonucunda; Oy birliği ile karar verildi

10 Karar Tarihi : Karar No : 106 Karar Konusu : İlçemizdeki bazı küçük çaplı marketlerde 18 yaş altı çocuklara sigara satışı yapan esnafın tespit edilip cezai-işlem uygulanması. Eğitim-Kültür-Gençlik-Engelliler-Yaşlı ve Kimsesizler ve Sosyal İşler Komisyonu nun, tarih ve 14 nolu raporu Belediye Meclisinin tarihli Meclis Toplantısında okundu Sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun içeriğinde belirtilen 18 yaşını doldurmayanlara sigara ve diğer tütün ürünleri satılamaz; satanlar hakkında yasal işlem yapılır maddesi gereği, Genel Kolluk tarafından bu hususa aykırı hareket edenler hakkında (TCK) 194. Maddesi (Sağlık için tehlike oluşturabilecek maddeleri çocuklara, akıl hastalarına veya uçucu madde kullananlara veren veya tüketimine sunan kişi, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.) ne göre işlem yapılmaktadır Sayılı Kanun Kapsamında 3 üncü maddenin (10) fıkrası ( Tütün ürünleri, paket açılarak adet şeklinde veya daha küçük paketlere bölünerek satılamaz) na aykırı hareket edeler hakkında Belediye Zabıtası tarafından 250 TL (ikiyüzelli) idari para cezası ile cezalandırılır. Belediye sınırları dışında bu yetki genel kolluk tarafından kullanılır ibaresi gereği, İlçemizde sigara satan iş yerlerinde özellikle bu husus olmak üzere, 18 yaşını doldurmamış şahıslara sigara satışı yapılıp yapılmadığı konusunda İlçe Emniyet Müdürlüğü mensupları ile müşterek yapılan denetim ve kontrollerde, herhangi bir suç veya kabahate rastlanılmadığı tespit edilmiş olup, benzer konularda denetim ve kontrollerin düzenli olarak Zabıta Müdürlüğü nce yapılması komisyonca uygun bulunmuş olup, raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne ve gereği için Zabıta Müdürlüğü ne tevdiine yapılan açık oylama sonucunda; Oy birliği ile karar verildi

11 Karar Tarihi : Karar No : 107 Karar Konusu : Belediyemiz mülkiyetinde bulunan Balıkhisar ve Büğdüz Mahallelerinde bulunan taşınmazların DHMİ Genel Müdürlüğü adına devrinin yapılması. İmar Komisyonunun tarih ve 27 nolu ve Plan ve Bütçe Komisyonunun tarih ve 24 nolu raporları Belediye Meclisinin tarihli Meclis Toplantısında okundu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünün tarih ve E sayılı yazıları ile Esenboğa Havalimanı 3. pist kamulaştırma sahasına tesadüf eden taşınmazlar; Bakanlık Makamının tarih ve 8955 sayılı Kamulaştırmaya başlama oluru ve tarih ve sayılı Kamu Yararı Kararına istinaden Bakanlığımız Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünce Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü adına kamulaştırmaya tabi tutulduğu; Belediyemiz mülkiyetinde bulunan Balıkhisar Mahallesi 4448/1-4448/3 ve 4449/1 parseller ile Büğdüz Mahallesi 4454/2 numaralı parsellerde kayıtlı taşınmazlarımızın 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu nun 30.maddesi gereğince Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü adına devri talep Kıymet Takdir komisyonunca Belediyemiz mülkiyetinde bulunan Balıkhisar Mahallesi ,05 m² yüzölçümlü 3 adet taşınmazımız için ,10 TL, Büğdüz Mahallesi 5.517,47 m² yüzölçümlü 1 adet taşınmaz için ,08 TL olmak üzere toplam ,18 TL bedel takdir edilmiş olup; 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu nun 30. maddesi gereğince Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü adına devri Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımlar Genel Müdürlüğünce teklif denilmekte olup; Esenboğa Havalimanı III. Pist Kamulaştırma sahası içerisinde kalan mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait Balıkhisar Mahallesi 4448 ada 1 parsel, 4448 ada 3 parsel ve 4449 ada 1 parselde kayıtlı bulunan ,05 m² yüzölçümlü 3 adet taşınmazımız için ,10 TL (dörtmilyonüçyüzdoksanbirbinsekizyüzseksendörtliraonkuruş) ve Büğdüz Mahallesi 4454 ada 2 parselde kayıtlı bulunan 5.517,47 m² yüzölçümlü 1 adet taşınmazımız için ,08 TL (üçyüzelliüçbinyüzonsekizlirasekizkuruş) olmak üzere toplam ,52 m² yüzölçümlü 4 adet taşınmazın Kamu Yararı Kararına istinaden; toplam ,18 TL (dörmilyonyediyüzkırkbeşbinikiliraonsekizkuruş) bedel karşılığında 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu nun 30. Maddesi gereğince, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü adına devrinin yapılması için, Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesi komisyonlarca uygun bulunmuş olup, raporların komisyonlardan geldiği şekliyle kabulüne ve gereği için Yazı İşleri Müdürlüğü ne tevdiine yapılan açık oylama sonucunda; Oy birliği ile karar verildi

12 Karar Tarihi : Karar No : 108 Karar Konusu : Büğdüz Mahallesi Semt Spor Alanı Uygulama İmar plan Değişikliği. İmar Komisyonunun tarih ve 28 nolu raporu Belediye Meclisinin tarihli Meclis Toplantısında okundu. Söz konusu planın Akyurt Belediye Meclisi nin tarih ve 91 sayılı kararı ile uygun görülüp Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi nin gün ve 2269 sayılı kararı ile onaylandığı, Büğdüz Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında Kapalı Spor Tesis Alanı olarak ayrılan alanda semtin spor ihtiyacının karşılanması amacıyla 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kullanım amacının Semt Spor Alanı olarak uygulama imar planı değişikliği yapılması komisyonca uygun bulunmuş olup, raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne ve gereği için İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ne tevdiine yapılan açık oylama sonucunda; Oy birliği ile karar verildi

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi : 02.07.2018 Karar No : 87 Karar Konusu : Komisyonlara havale edilen konular. Nuh ÖZTEPE (Katılmadı) -Cemalettin DEMİREL-Erhan KAYA-Niyazi TİRYAKİ- Veysel ASLAN-Hilal AYIK-Reyhan TAŞTEMİR-Hüdai

Detaylı

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi : 01.11.2016 Karar No : 114 Karar Konusu: Komisyonlara havale edilen konular. BAŞKAN V. : Ertekin ŞAN ÜYELER: Selçuk YILMAZ- Fethi AVCI -İlhan ŞENER -Musa ÇAKMAK- Nuh ÖZTEPE- Cemalettin DEMİREL-Erhan

Detaylı

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi : 03092018 Karar No : 109 Karar Konusu : Komisyonlara havale edilen konular (Katılmadı) Yazı İşleri Müdürlüğü nün 03092018 tarih ve 6435 sayılı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü nün 31082018 tarih

Detaylı

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI MECLİSİ TEŞKİL EDENLER

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI MECLİSİ TEŞKİL EDENLER Karar Tarihi : 01.08.2017 Karar No : 83 Karar Konusu : Komisyonlara havale edilen konular. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü nün 27.07.2017 tarih ve 5884 sayılı, Meclis üyelerinin 01.08.2017 tarihli vermiş

Detaylı

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI MECLİSİ TEŞKİL EDENLER

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI MECLİSİ TEŞKİL EDENLER Karar Tarihi : 01.12.2016 Karar No : 121 Karar Konusu : Komisyonlara Havale edilen konular. BAŞKAN : Gültekin AYANTAŞ ÖZTEPE-Cemalettin DEMİREL-Erhan KAYA-Niyazi TİRYAKİ-Veysel ASLAN- Hilal AYIK- ReyhanTAŞTEMİR-Hüdai

Detaylı

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI MECLİSİ TEŞKİL EDENLER

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI MECLİSİ TEŞKİL EDENLER Karar Tarihi : 03.04.2017 Karar No : 41 Karar Konusu : Komisyonlara havale edilen konular. ÖZTEPE (İzinli)-Cemalettin DEMİREL-Erhan KAYA-Niyazi TİRYAKİ-Veysel ASLAN-Hilal AYIK- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Detaylı

Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Gültekin AYANTAŞ Niyazi TİRYAKİ Cemalettin DEMİREL

Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Gültekin AYANTAŞ Niyazi TİRYAKİ Cemalettin DEMİREL Karar Tarihi : 01.02.2017 Karar No : 15 Karar Konusu : Komisyonlara havale edilen konular. ÜYELER: Selçuk YILMAZ- Ertekin ŞAN- Fethi AVCI-İlhan ŞENER -Musa ÇAKMAK- Nuh ÖZTEPE- Cemalettin DEMİREL-Erhan

Detaylı

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi : 04.06.2018 Karar No : 76 Karar Konusu : Komisyonlara havale edilen konular. ÜYELER: Selçuk YILMAZ- Ertekin ŞAN (katılmadı)- Fethi AVCI-İlhan ŞENER -Musa ÇAKMAK- Nuh ÖZTEPE-Cemalettin DEMİREL-Erhan

Detaylı

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi : 01.11.2018 Karar No : 138 Karar Konusu : Meclis Üyesi İhtisas Komisyonlarına Yeni Üye Seçilmesi ASLAN-- Hilal AYIK -Reyhan TAŞTEMİR- Hüdai İsmail YAĞCI (katılmadı) -Yavuz KÖK- (katılmadı)

Detaylı

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi : 01.08.2016 Karar No : 84 Karar Konusu : Komisyonlara havale edilen konular. İsmail YAĞCI(Katılmadı)-Yavuz KÖK-Bünyamin TÜRKCAN(Katılmadı) Meclis Üyelerinin 01.08.2016 tarihli vermiş oldukları

Detaylı

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI MECLİSİ TEŞKİL EDENLER

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI MECLİSİ TEŞKİL EDENLER Karar Tarihi : 02.05.2017 Karar No : 56 Karar Konusu : Komisyonlara havale edilen konular. ÜYELER: Selçuk YILMAZ- Ertekin ŞAN- Fethi AVCI-İlhan ŞENER -Musa ÇAKMAK- Nuh ÖZTEPE (İzinli)-Cemalettin DEMİREL-Erhan

Detaylı

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi : 02.05.2018 Karar No : 64 Karar Konusu : Komisyonlara havale edilen konular. 1. BAŞKAN V.: Ertekin ŞAN ÜYELER: Selçuk YILMAZ (izinli)- Ertekin ŞAN- Fethi AVCI-İlhan ŞENER -Musa ÇAKMAK- Nuh

Detaylı

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI MECLİSİ TEŞKİL EDENLER

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI MECLİSİ TEŞKİL EDENLER Karar Tarihi : 03.10.2016 Karar No : 103 Karar Konusu : Komisyonlara havale edilen konular. ÜYELER: Selçuk YILMAZ- Ertekin ŞAN- Fethi AVCI (İzinli)-İlhan ŞENER -Musa ÇAKMAK- Nuh ÖZTEPE-Cemalettin DEMİREL-Erhan

Detaylı

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi : 02.05.2013 Karar No : 46 Karar Konusu : Belediyemize ait Yıldırım Mahallesi 376 ada 6 numaralı parselin İmar Planı Değişikliği. İmar Komisyonunun 19.04.2013 tarih ve 09 nolu raporu Belediye

Detaylı

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI MECLİSİ TEŞKİL EDENLER

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI MECLİSİ TEŞKİL EDENLER Karar Tarihi : 01.07.2015 Karar No : 98 Karar Konusu: Komisyonlara havale edilen konular. Meclis Üyelerinin 01.07.2015 tarihli vermiş oldukları 3 adet önergesi, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü nün

Detaylı

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI MECLİSİ TEŞKİL EDENLER

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI MECLİSİ TEŞKİL EDENLER Karar Tarihi : 01.03.2018 Karar No : 28 Karar Konusu : AK-BEL Personel Limited Şirketi Reyhan TAŞTEMİR-Hüdai İsmail YAĞCI (Katılmadı) -Yavuz KÖK- Bünyamin TÜRKCAN Mali Hizmetler Müdürlüğü nün 16.02.2018

Detaylı

T.C. AKYURT BELEDİYE MECLİSİ 2017 YILI OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI BİRLEŞİM: 01 02/01/2017 PAZARTESİ AÇILMA SAATİ: 17:00 TUTANAK ÖZETİ Akyurt

T.C. AKYURT BELEDİYE MECLİSİ 2017 YILI OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI BİRLEŞİM: 01 02/01/2017 PAZARTESİ AÇILMA SAATİ: 17:00 TUTANAK ÖZETİ Akyurt T.C. AKYURT BELEDİYE MECLİSİ 2017 YILI OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI BİRLEŞİM: 01 02/01/2017 PAZARTESİ AÇILMA SAATİ: 17:00 02.01.2017 tarihinde Pazartesi günü saat 17.00 de Belediye Meclisi Toplantı

Detaylı

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi : 02.09.2013 Karar No : 71 Karar Konusu : Komisyonlara Havale Yazısı.

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi : 02.09.2013 Karar No : 71 Karar Konusu : Komisyonlara Havale Yazısı. T.C. Karar Tarihi : 02.09.2013 Karar No : 71 Karar Konusu : Komisyonlara Havale Yazısı. Ertekin ŞAN, Oktay BAĞCI, Yünüs GÖRGÜLÜ, Semra ULUTAŞ, Murat UĞUR(İzinli), Erdoğan Mali Hizmetler Müdürlüğü nün 26.08.2013

Detaylı

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi: 04.04.2016 Karar No : 43 Karar Konusu: Komisyonlara havale edilen konular. BAŞKAN: Gültekin AYANTAŞ ÜYELER: Selçuk YILMAZ- Ertekin ŞAN- Fethi AVCI (Katılmadı)-İlhan ŞENER -Musa ÇAKMAK- Nuh

Detaylı

Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Gültekin AYANTAŞ Oktay BAĞCI Erdoğan KARAKAŞ

Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Gültekin AYANTAŞ Oktay BAĞCI Erdoğan KARAKAŞ Karar Tarihi: 03.09.2012 Karar No : 73 Karar Konusu: Komisyona havale edilen yazılar. BAŞKAN: Gültekin AYANTAŞ ÜYELER: İlhan ŞENER -Hüseyin ALPASLAN Musa ÇAKMAK(İzinli)-Halil UYANIK- Ertekin ŞAN- Oktay

Detaylı

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI MECLİSİ TEŞKİL EDENLER

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI MECLİSİ TEŞKİL EDENLER Karar Tarihi : 02.04.2018 Karar No : 47 Karar Konusu : 2/B Orman Kadastrosu Bilirkişi Belirlenmesi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü nün 29.03.2018 tarih ve 2499 sayılı yazısı Belediye Meclisi nin 02.04.2018

Detaylı

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI MECLİSİ TEŞKİL EDENLER

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI MECLİSİ TEŞKİL EDENLER Karar Tarihi : 01.09.2015 Karar No : 117 Karar Konusu: Komisyonlara havale edilen konular. ÖZTEPE(Katılmadı)- Cemalettin DEMİREL-Erhan KAYA(Katılmadı)-Niyazi TİRYAKİ-Veysel ASLAN-Hilal AYIK-Reyhan TAŞTEMİR-

Detaylı

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI MECLİS I Havale Tarihi : 26.10.2016 Kararın Nosu : 92 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü' nün 24.10.2016 tarih ve E.11827418 sayılı yazısı ile Belediye Meclisimizin 01.06.2016 tarih ve 67 sayılı kararı ile Halk

Detaylı

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI MECLİSİ TEŞKİL EDENLER

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI MECLİSİ TEŞKİL EDENLER Karar Tarihi : 05.09.2017 Karar No : 89 Karar Konusu : Komisyonlara havale edilen konular. TAŞTEMİR-Hüdai İsmail YAĞCI-Yavuz KÖK-Bünyamin TÜRKCAN İmar ve Şehircilik Müdürlüğü nün 25.08.2017 tarih ve 6747

Detaylı

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI MECLİSİ TEŞKİL EDENLER

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI MECLİSİ TEŞKİL EDENLER Karar Tarihi : 01.09.2016 Karar No : 92 Karar Konusu : Komisyonlara havale edilen konular. ÖZTEPE(Katılmadı)-Cemalettin DEMİREL-Erhan KAYA-Niyazi TİRYAKİ-Veysel ASLAN- Hilal AYIK-Reyhan TAŞTEMİR-Hüdai

Detaylı

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI MECLİSİ TEŞKİL EDENLER

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI MECLİSİ TEŞKİL EDENLER Karar Tarihi : 03.07.2017 Karar No : 74 Karar Konusu : Komisyonlara havale edilen konular. (Katılmadı) Yazı İşleri Müdürlüğü nün 03.07.2017 tarih ve 5250 sayılı, Meclis üyelerinin 03.07.2017 tarihli vermiş

Detaylı

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi : 04.12.2017 Karar No : 123 Karar Konusu : Komisyonlara havale edilen konular. (Katılmadı) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü nün 04.12.2017 tarih ve 9552 sayılı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü nün

Detaylı

T.C. AKYURT BELEDİYE MECLİSİ İMAR KOMİSYON RAPORU. Rapor No: AKYURT BELEDİYE MECLİSİ BAŞKANLIĞI NA

T.C. AKYURT BELEDİYE MECLİSİ İMAR KOMİSYON RAPORU. Rapor No: AKYURT BELEDİYE MECLİSİ BAŞKANLIĞI NA Rapor No:01 06.01.2016 Komisyonumuza 04.01.2016 tarih ve 3 sayılı meclis kararı ile havale edilen; Yazı İşleri Müdürlüğü nün 31.12.2015 tarih ve 9272 sayılı yazısı üzerinde yapılan inceleme neticesinde;

Detaylı

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi : 01.03.2016 Karar No : 31 Karar Konusu : Komisyonlara havale edilen konular. Cemalettin DEMİREL-Erhan KAYA-Niyazi TİRYAKİ-Veysel ASLAN Katılmadı-Hilal AYIK- Reyhan Meclis Üyelerinin 01.03.2016

Detaylı

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI MECLİSİ TEŞKİL EDENLER

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI MECLİSİ TEŞKİL EDENLER Karar Tarihi : 01.02.2018 Karar No : 17 Karar Konusu : Komisyonlara Havale edilen Konular. ÖZTEPE-Cemalettin DEMİREL-Erhan KAYA-Niyazi TİRYAKİ-Veysel ASLAN-Hilal AYIK(İzinli)-Reyhan TAŞTEMİR-Hüdai İsmail

Detaylı

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI MECLİS I Havale Tarihi : 24.06.2016 Kararın Nosu : 68 Belediye Meclisinin 01.06.2016 tarih ve 66 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen konuya ilişkin İmar Komisyonu' nun 22.06.2016 tarih ve

Detaylı

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI MECLİSİ TEŞKİL EDENLER

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI MECLİSİ TEŞKİL EDENLER Karar Tarihi : 03.02.2014 Karar No : 12 Karar Konusu: Komisyonlara havale edilen konular. BELEDİYE 2. BAŞKAN V. : Musa ÇAKMAK ÜYELER: İlhan ŞENER, Hüseyin ALPASLAN, Halil UYANIK, Ertekin ŞAN (Katılmadı),

Detaylı

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI MECLİSİ TEŞKİL EDENLER

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI MECLİSİ TEŞKİL EDENLER Karar Tarihi : 01.06.2017 Karar No : 66 Karar Konusu : Komisyonlara havale edilen konular. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü nün 30.05.2017 tarih ve 4449-4450 ve 31.05.2017 tarih ve 4484 sayılı, Kültür ve Sosyal

Detaylı

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi : 03.03.2014 Karar No : 21 Karar Konusu: Akyurt un dünü ve bugününü anlatan kültür yayını olarak hizmet tanıtım kitapçığının hazırlanması. ÜYELER: İlhan ŞENER, Hüseyin ALPASLAN(Katılmadı),

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No : 311 KARAR 311 Meclis Üyesi Çağlagül ÖZÇELİK ve Remzi TAKTAKOĞLU nun mazeretinin kabulüne işaret oylamayla oy birliği ile karar verildi. Karar No : 312 KARAR 312 Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş.,

Detaylı

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİNOCAK AYI KARAR ÖZETLERİ

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİNOCAK AYI KARAR ÖZETLERİ VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİNOCAK AYI KARAR ÖZETLERİ KARAR TARİHİ : 04.01.2016 KARAR NO: 1 5393 sayılı Belediye Kanunun 20. Maddesi, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.maddesi hükmü çerçevesinde

Detaylı

Top Tarihi Karar No Konusu : : :

Top Tarihi Karar No Konusu : : : 336 Belediyemiz sınırları içerisinde uygulanacak Kayseri Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinin görüşülmesi. Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan, Belediyemiz sınırları içerisinde uygulanacak Kayseri

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R Sayı: M.01.1.ABB.0.10.01-050.01.04-141 10.09.2012 Özü: İsim verilmesi Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.09.2012 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 10.09.2012 tarih ve M.01.1.ABB.010.01-301.01-151 sayılı

Detaylı

ÖDEMİŞ BELEDİYE MECLİSİNİN 6 HAZİRAN 2016 TARİHLİ TOPLANTISININDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ

ÖDEMİŞ BELEDİYE MECLİSİNİN 6 HAZİRAN 2016 TARİHLİ TOPLANTISININDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ ===========================ÖDEMİŞ BELEDİYESİ======================= Toplantı Dönemi : 2016 yılı Haziran Ayı Birleşim : 6 Oturum : 1 Tarihi : 06/06/2016 Karar Sayıları : 67, 68, 69, 70, 71 ÖDEMİŞ BELEDİYE

Detaylı

T.C. AKYURT BELEDİYE MECLİSİ Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. Rapor No: AKYURT BELEDİYE MECLİSİ BAŞKANLIĞI NA

T.C. AKYURT BELEDİYE MECLİSİ Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. Rapor No: AKYURT BELEDİYE MECLİSİ BAŞKANLIĞI NA Rapor No:01 06.01.2016 BAŞKANLIĞI NA Komisyonumuza 04.01.2016 tarih ve 3 sayılı meclis kararı ile havale edilen, Fen İşleri Müdürlüğü nün 29.12.2015 tarih ve 9201 sayılı yazısı üzerinde Komisyonumuzun

Detaylı

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi : 01.02.2016 Karar No : 22 Karar Konusu : Komisyonlara havale edilen konular. Meclis Üyelerinin 01.02.2016 tarihli vermiş oldukları 7 adet önergesi ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü nün 21.01.2016

Detaylı

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi : 01.07.2016 Karar No : 78 Karar Konusu : Komisyonlara havale edilen konular. Fen işleri Müdürlüğü nün 30.06.2016 tarih ve 5463 sayılı, ve Meclis Üyelerinin 01.07.2016 tarihli vermiş oldukları

Detaylı

Top Tarihi Karar No Konusu : : :

Top Tarihi Karar No Konusu : : : 182 Pınarbaşı İlçesi, K.Gümüşgün Mahallesinde bulunan 93 ada, 7, 8 parsel ve civarındaki alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi. Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan, Pınarbaşı

Detaylı

Belediyemizin 2017 Mali Yılına ait hazırlanan Bütçe Kesin Hesabının görüşülmesi talebi. Top Tarihi Karar No Konusu : : :

Belediyemizin 2017 Mali Yılına ait hazırlanan Bütçe Kesin Hesabının görüşülmesi talebi. Top Tarihi Karar No Konusu : : : 230 Belediyemizin 2017 Mali Yılına ait hazırlanan Bütçe Kesin Hesabının görüşülmesi talebi. Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan, Belediyemizin 2017 Mali Yılına ait hazırlanan Bütçe Kesin Hesabının

Detaylı

MANAVGAT İLÇESİ, HACIOBASI MAHALLESİ, 102 ADA 15, 16, 18, 19 NUMARALI PARSELLERE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU

MANAVGAT İLÇESİ, HACIOBASI MAHALLESİ, 102 ADA 15, 16, 18, 19 NUMARALI PARSELLERE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU 1 MANAVGAT İLÇESİ, HACIOBASI MAHALLESİ, 102 ADA 15, 16, 18, 19 NUMARALI PARSELLERE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU 1 PLANLAMA ALANI Planlama Alanı Konya-Manavgat Karayolu

Detaylı

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN MART 2016 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN MART 2016 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN MART 2016 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ KARAR TARİHİ : 01.03.2016 KARAR NO: 40 Belediye Meclisinin 07.05.2014 tarih ve 10 sayılı kararlarıyla ihdas edilen, Tuşba Belediyesi norm

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI MAYIS AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI MAYIS AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal Yukarı Mahalle, 169 Pafta, 2243 ada 4 parsel ve 2648 (E:2240) ada 293 (E:292) 265 parsellere ilişkin Uygulama İmar Planı 5608,73 plan işlem numaralı 26.09.2016 onanlı 1/1000 ölçekli

Detaylı

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI MECLİSİ TEŞKİL EDENLER

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI MECLİSİ TEŞKİL EDENLER Karar Tarihi : 03.08.2015 Karar No : 108 Karar Konusu:2 adet cenaze aracının bedelsiz devri. Yazı İşleri Müdürlüğü nün 30.07.2015 tarih ve 5361 sayılı, Belediye Meclisinin 03/08/2015 tarihli toplantısında

Detaylı

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi : 01.09.2014 Karar No : 97 Karar Konusu: İhtiyaç Sahibi ve Dul Vatandaşlarımızın Araştırılması. ÇAKMAK-Cemalettin DEMİREL-Erhan KAYA-Niyazi TİRYAKİ-Veysel ASLAN-Hilal AYIK-Reyhan TAŞTEMİR(İzinli)-Hüdai

Detaylı

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI MECLİSİ TEŞKİL EDENLER

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI MECLİSİ TEŞKİL EDENLER Karar Tarihi : 01.04.2015 Karar No : 53 Karar Konusu : Komisyonlara havale edilen konular. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü nün 25.03.2015 tarih ve 2231 sayılı yazısı, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Detaylı

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI MECLİS I Havale Tarihi : 11.08.2017 Kararın Nosu : 62 Belediye Meclisi' nin 01.08.2017 tarih ve 56 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen Altıntas Mahallesi yer altı nakil hattı 1/1000 ölçekli

Detaylı

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU KARAR NO 60 Sofulu Mah. 556 Ada 3 Parsel 1/1000 Ölçekli İmar Plan Değişikliği Sofulu Mah. 556 Ada 3 Parsel 1/1000 Ölçekli İmar Plan Sarıçam İlçe Belediye

Detaylı

MECLİSİ TEŞKİL EDENLER

MECLİSİ TEŞKİL EDENLER Karar Tarihi : 09.04.2014 Karar No : 27 Karar Konusu: Belediye Meclisi 1. 2. Başkan vekili ve Katip Üye Seçimlerinin yapılması. Yazı İşleri Müdürlüğü nün 04.04.2014 09.04.2014 tarihli Meclis Toplantısında

Detaylı

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi : 04.02.2013 Karar No : 13 Karar Konusu : Komisyonlara Havale edilen Yazılar. ÜYELER: İlhan ŞENER(Raporlu) -Hüseyin ALPASLAN Musa ÇAKMAK-Halil UYANIK- Park ve Bahçeler Müdürlüğü nün 21.01.2013

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI MART AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI MART AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal, Çavuşoğlu, 2370 Ada 788 Parsel Ve Bir Kısım Tescil Dışı Alana İlişkin 12.05.2017 onanlı Uygulama İmar Planı 5608,80 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Uygulama İmar Planı Değişikliği İtirazı.

Detaylı

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi : 02042012 Karar No : 24 Karar Konusu : Belediyemize ait yeni Hizmet Binası yapılması ve Belediyemiz Kültür merkezi içerisinde bulunan Fitness Salonuna Türkçe isim verilmesi ve Üyelik ücretinin

Detaylı

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI MECLİSİ TEŞKİL EDENLER

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI MECLİSİ TEŞKİL EDENLER Karar Tarihi : 01.06.2015 Karar No : 88 Karar Konusu: Komisyona havale edilen konular. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü nün 27.05.2015 tarih ve 3858 sayılı, 27.05.2015 tarih ve 3859 sayılı ve 27.05.2015 tarih

Detaylı

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI MECLİS I Havale Tarihi : 09.11.2016 Kararın Nosu : 98 Belediye Meclisinin 01.11.2016 tarih ve 95 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen sokak ismi ile ilgili 09.11.2016 tarih ve 12 sayılı İmar

Detaylı

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi : 02.05.2012 Karar No : 38 Karar Konusu : Yaz Okulu, Büğdüz İmar Planı, Köpek Irk Standartları Yarışması. ÜYELER: İlhan ŞENER(İzinli) -Hüseyin ALPASLAN Musa ÇAKMAK(İzinli) -Halil UYANIK -Ertekin

Detaylı

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI MECLİSİ TEŞKİL EDENLER

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI MECLİSİ TEŞKİL EDENLER Karar Tarihi : 02.10.2017 Karar No : 101 Karar Konusu : Komisyonlara havale edilen konular. Meclis üyelerinin 02.10.2017 tarihli vermiş oldukları 4 adet önergesi Mali Hizmetler Müdürlüğü nün 21.09.2017

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No: 37 KARAR 37 İlçenin Altıntaş Mahallesi, 509 ada, 13 ve 14 parsel sayılı, Hazine adına kayıtlı taşınmazların E:0.10, hmax: 6.50 m yapılaşma şartı ile Spor Alanı olarak düzenlenerek imar ada sınırlarının

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 70 ÖZÜ : (Önerge) Belediyemizce Yapılacak Asfalt Yapım İşi İçin İhtiyaç Duyulan Ödeneğin; İller Bankası, Yurt İçindeki Fonlardan, Özel Veya Kamu

Detaylı

T.C. ADANA İLİ SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ M ECLİ S

T.C. ADANA İLİ SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ M ECLİ S T.C. ADANA İLİ SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ M ECLİ S Sayı:58 03.07.2014 Özü: İmar plan değişikliği KARAR Belediye Meclisi Genel Kurulunda okunan İmar, Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, İnsan Hakları, Emlak,

Detaylı

T.C. FATSA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. FATSA BELEDİYESİ MECLİS KARARI T.C. FATSA BELEDİYESİ MECLİS KARARI DÖNEMİ / TOPLANTI AYI : 2017-9/Eylül KARAR TARİHİ : 13/09/2017 BİRLEŞİM TARİHİ : 13/09/2017 KARAR NO : 2017-9/2-43 BİRLEŞİM : 2 KONUSU: 1/1000 Ölçek İlave ve Revizyon

Detaylı

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI MECLİSİ TEŞKİL EDENLER

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI MECLİSİ TEŞKİL EDENLER Karar Tarihi : 02.06.2014 Karar No : 58 Karar Konusu: : Norm Kadro Değişikliği. T.C. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü nün 22.05.2014 tarih ve 3334 sayılı yazısı, Belediye Meclisinin 02/06/2014 tarihli

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-125 10.06.2013 Özü: İsim verilmesi K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.06.2013 tarihli oturumunda okunan, Şehit Komiser Mustafa

Detaylı

K A R A R I N Ö Z Ü Başkanın Senelik İzin Kullanımı

K A R A R I N Ö Z Ü Başkanın Senelik İzin Kullanımı Karar No : 1 Konusu : Başkanin senelik izni. Evrak No : 2410 Dönemi : Ocak 2014 Geliş Tarihi : 27/12/2013 Toplantı No : 1 Dairesi : Yazi İşleri Müd. Birleşim No : 1 Birimi : Yazi İşleri Müd. Oturum No

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :167 KARAR 167 : Kuran Kursu Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu adına, İlçenin Camiatik Mahallesi 310 ada 27 parselin, Belediyemize ait uygun bir arsa ile takas edilmesine İmar Komisyon

Detaylı

K A R A R A K A T I L A N L A R. K A R A R I N Ö Z Ü 2014 Yılı Gelir ve Gider Kesin Hesabı

K A R A R A K A T I L A N L A R. K A R A R I N Ö Z Ü 2014 Yılı Gelir ve Gider Kesin Hesabı Karar No : 46 Konusu : Kesin Hesap cetveli. Karar Tarihi : 05/05/2015 Saati : 09:47 Evrak No : 1428 Dönemi : Mayıs 2015 Geliş Tarihi : 21/04/2015 Toplantı No : 1 Dairesi : Yazi İşleri Müd. Birleşim No

Detaylı

T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI ARALIK AYINDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETİ

T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI ARALIK AYINDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETİ T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI ARALIK AYINDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETİ Sıra No Karar Tarihi Karar No 1 11.12.2014 362 2 11.12.2014 363 3 11.12.2014 364 4 11.12.2014 365 5 11.12.2014 366

Detaylı

6- Belediye Başkanlığı Đmar ve Şehircilik Müdürlüğü nün tarih ve 507 sayılı yazıları ile

6- Belediye Başkanlığı Đmar ve Şehircilik Müdürlüğü nün tarih ve 507 sayılı yazıları ile T.C. VAN TUŞBA BELEDĐYESĐ G Ü N D E M Belediye Meclisinin 2015 Temmuz Ayı Mutat Toplantısı. Birleşimin Başlama Tarihi ve Saati: 06/07/2015-15.00 1-Açılış ve Yoklama. 2- Belediye Başkanlığı Đmar ve Şehircilik

Detaylı

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI MECLİS I Havale Tarihi : 17.05.2016 Kararın Nosu : 63 Belediye Meclisinin 02.05.2016 tarih ve 59 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen Kargınkürü Mahallesi 102 ada 112 ve 113 parsel 1/1000 ölçekli

Detaylı

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI MECLİSİ TEŞKİL EDENLER

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI MECLİSİ TEŞKİL EDENLER Karar Tarihi : 01.03.2017 Karar No : 20 Karar Konusu : Komisyonlara havale edilen konular. Reyhan TAŞTEMİR-Hüdai İsmail YAĞCI-Yavuz KÖK-Bünyamin TÜRKCAN (Katılmadı) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü nün 20.02.2017

Detaylı

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Rapor No: 2017/033 Rapor Tarihi: 15.05.2017 KONU: Gülyalı İlçesinde hazırlanan İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planına İtiraz.

Detaylı

AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ BAYINDIRLIK VE ĐMAR KOMĐSYONUNUN 09-05-2011 TARĐHLĐ VE 87-106 SAYILI RAPORLARI 01 09/05/2011-87 02 09/05/2011-88

AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ BAYINDIRLIK VE ĐMAR KOMĐSYONUNUN 09-05-2011 TARĐHLĐ VE 87-106 SAYILI RAPORLARI 01 09/05/2011-87 02 09/05/2011-88 01 09/05/2011-87 02 09/05/2011-88 03 09/05/2011-89 04 09/05/2011-90 05 09/05/2011-91 06 09/05/2011-92 07 09/05/2011-93 08 09/05/2011-94 09 09/05/2011-95 Belediye Meclisinin 02.05.2011 Tarih ve 278 sayılı

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R Sayı: M.01.1.ABB.0.10.01-050.01.04-112 10.07.2012 Özü: Nazım İmar Planı Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.07.2012 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 10.07.2012 tarih ve M.01.1.ABB.0.10.01-301.01-91

Detaylı

Tarihinde yapılan Belediye Meclis Toplantısı I. Oturum Kararları

Tarihinde yapılan Belediye Meclis Toplantısı I. Oturum Kararları 06.06.2017 Tarihinde yapılan Belediye Meclis Toplantısı I. Oturum Kararları KARAR NO 66 TARİH VE NOSU 15.05.2017 / 4212 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ DEVİR İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ne ait 15.05.2017

Detaylı

BELEDİYE MECLİSİNİN MAYIS AYI TOPLANTISI 11/05/2016 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR

BELEDİYE MECLİSİNİN MAYIS AYI TOPLANTISI 11/05/2016 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR BELEDİYE MECLİSİNİN MAYIS AYI TOPLANTISI 11/05/2016 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR KARAR NO: KARAR ÖZETLERİ 237 2015 Yılı Belediye Kesin Hesabı ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun

Detaylı

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI MECLİS I Havale Tarihi : 22.02.2016 Kararın Nosu : 28 Muğla Büyükşehir Belediyesine devredilen tenis kortu alanı dışında kalan kısımların Büyükşehir Belediyesine devrinin iptal edilmesinin görüşülmesi.

Detaylı

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI MECLİSİ TEŞKİL EDENLER

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI MECLİSİ TEŞKİL EDENLER Karar Tarihi : 04.05.2015 Karar No : 71 Karar Konusu: Komisyonlara havale edilen konular. ÖZTEPE-(Katılmadı) Cemalettin DEMİREL-Erhan KAYA-Niyazi TİRYAKİ-Veysel ASLAN-Hilal AYIK-Reyhan TAŞTEMİR-(Katılmadı)

Detaylı

Top Tarihi Karar No Konusu : : :

Top Tarihi Karar No Konusu : : : 482 Talas Belediyesinin, Yenidoğan Mahallesi'nde 27 ada, 302, 289 ve 415 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi. Meclis gündeminin 1. maddesinde

Detaylı

======================ÖDEMİŞ BELEDİYESİ=========================

======================ÖDEMİŞ BELEDİYESİ========================= ======================ÖDEMİŞ BELEDİYESİ========================= Toplantı Dönemi : 2018 yılı Kasım Ayı Birleşim : 13 Oturum : 1 Tarihi : 05.11.2018 Karar Sayıları : 464, 465, 466, 467, 468, 469 ÖDEMİŞ

Detaylı

T.C. AKYURT BELEDİYE MECLİSİ Eğitim-Kültür-Gençlik-Engelliler-Yaşlı ve Kimsesizler ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu. Rapor No:

T.C. AKYURT BELEDİYE MECLİSİ Eğitim-Kültür-Gençlik-Engelliler-Yaşlı ve Kimsesizler ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu. Rapor No: Rapor No:01 15.01.2016 Komisyonumuza 04.01.2016 tarih ve 03 sayılı meclis kararı ile havale edilen, Meclis lerinin 04.01.2016 tarihli vermiş oldukları önergedeki hususlar üzerinde; Geçmişte İlçemizde köy

Detaylı

Orhan BULUTLAR Ömer DÜZGÜN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Ömer DÜZGÜN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 90 Erzurum ili Palandöken ilçesi Solakzade Mahallesi, 757 ada, 10 Parselde kayıtlı tarla vasfındaki taşınmaz İ46-B 11-D 2-B 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ayrık nizam 2 kat TAKS: 0.20,

Detaylı

Top Tarihi Karar No Konusu : : :

Top Tarihi Karar No Konusu : : : 302 Kocasinan İlçesi, Şeker Mahallesinde, 4677 ada, 1 parsel, 4678 ada, 1 parsel, 4685 ada, 1 parsel, 4687 ada, 1 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında yapılmış olan 1/5000 ölçekli nazım

Detaylı

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI MECLİSİ TEŞKİL EDENLER

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI MECLİSİ TEŞKİL EDENLER Karar Tarihi : 01.07.2013 Karar No : 61 Karar Konusu : S.S Yeni Akbel Konut Yapı Kooperatifi ÜYELER: İlhan ŞENER, Hüseyin ALPASLAN, Musa ÇAKMAK, Halil UYANIK(İzinli), Ertekin ŞAN, Oktay BAĞCI, Yünüs GÖRGÜLÜ,

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 07/11/2014 Cem KARA ( ) Karar No 59

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 07/11/2014 Cem KARA ( ) Karar No 59 GÜNDEM -4: 1/1000 Ölçekli Nakkaş Mahallesi Komisyon raporunun görüşülmesi. İMAR KOMİSYON RAPORU Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 23.09.2014 tarih 1015-6848 sayılı yazısında; İLGİ:a) 08.11.2012 tarih ve 154

Detaylı

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi : 01.10.2014 Karar No : 106 Karar Konusu : Komisyonlara havale edilen konular. Meclis 1. Başkan Vekili : Nuh ÖZTEPE ÜYELER: Selçuk YILMAZ- Ertekin ŞAN- Fethi AVCI-İlhan ŞENER -Musa ÇAKMAK

Detaylı

İMAR KOMİSYON RAPORU. Plan ve Proje Müdürlüğü'nün tarih sayılı yazısında ;

İMAR KOMİSYON RAPORU. Plan ve Proje Müdürlüğü'nün tarih sayılı yazısında ; İMAR KOMİSYON RAPORU Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 23.09.2014 tarih 1014-6847 sayılı yazısında ; İLGİ:a) 04/11/2011 tarih ve 94 sayılı Çatalca Belediyesi Meclis Kararı. b) 06/12/2011 tarih 1535-9496 sayılı

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 28 : İller Bankasından Araç Ve İş Makinesi Alımı İçin Kredi Kullanılması Hususunun Görüşülmesi Destek Hizmetleri Müdürlüğümüzün Araç ve İş Makinesi Alımı Hususunda kredi

Detaylı

PLAN BÜTÇE KOMİSYONU. Ahmet İLKER Ömer DURU Ali TOPKAYA Başkan Başkan Yardımcısı Sözcü

PLAN BÜTÇE KOMİSYONU. Ahmet İLKER Ömer DURU Ali TOPKAYA Başkan Başkan Yardımcısı Sözcü PLAN BÜTÇE VE HUKUK ORTAK TARİH : 05 / 03 / 2013 KARAR : 05 Tepebaşı Belediye Meclisinin 01 / 03 / 2013 tarih ve 54 sayılı Kararı ile komisyonumuza incelenmek ve Şirket kurucusu İsmail Murat KOCAMAZ ın

Detaylı

KARABAĞLAR BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M (03/05/2011 GÜNLÜ GÜNDEMİN DEVAMI)

KARABAĞLAR BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M (03/05/2011 GÜNLÜ GÜNDEMİN DEVAMI) KARABAĞLAR BELEDİYE MECLİSİ 05.05.2011 Perşembe Saat:18:00 G Ü N D E M (03/05/2011 GÜNLÜ GÜNDEMİN DEVAMI) 1. Komisyonlardan gelen raporlar. 1. (82/2011)-İzmir İli Karabağlar İlçesi, Poligon Mahallesinde

Detaylı

ÖDEMİŞ BELEDİYE MECLİSİNİN 5 MART 2018 TARİHLİ TOPLANTISINDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ

ÖDEMİŞ BELEDİYE MECLİSİNİN 5 MART 2018 TARİHLİ TOPLANTISINDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ ===========================ÖDEMİŞ ELEDİYESİ======================= Toplantı Dönemi : 2018 yılı Mart Ayı Birleşim : 3 Oturum : 1 Tarihi : 05/03/2018 Karar Sayıları : 27, 28, 29, 30, 31, 32 ÖDEMİŞ BELEDİYE

Detaylı

T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ MECLİS KARARI T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ MECLİS KARARI TARİH : 08/09/2017 BİRLEŞİM NO : 1 OTURUM NO : 1 KARAR NO : 55 Belediye Meclisi, Eylül ayı toplantısının 1 inci birleşim ve 1 inci oturumunda görüşülmesine geçilen

Detaylı

Top Tarihi Karar No Konusu : : : Bünyan Belediye Meclisinin tarih, 5 sayılı kararının incelenmesi talebi.

Top Tarihi Karar No Konusu : : : Bünyan Belediye Meclisinin tarih, 5 sayılı kararının incelenmesi talebi. 36 Bünyan Belediye Meclisinin 07.01.2019 tarih, 5 sayılı kararının incelenmesi talebi. Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan, Bünyan Belediye Meclisinin 07.01.2019 tarih, 5 sayılı kararının incelenmesi

Detaylı

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi : 03.12.2012 Karar No : 105 Karar Konusu : Komisyonlara Havale edilen Yazılar BAŞKAN : ÜYELER: İlhan ŞENER(İzinli) -Hüseyin ALPASLAN Musa ÇAKMAK -Halil UYANIK- Ertekin ŞAN(İzinli)- -Yünüs

Detaylı

T.C. DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ 01/10/2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI 10. BİRLEŞİM 1. OTURUM KARAR ÖZETLERİ

T.C. DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ 01/10/2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI 10. BİRLEŞİM 1. OTURUM KARAR ÖZETLERİ 1- Karar No : 170 ÖZÜ : Meclis Üyesi Suzan KÜÇÜKBAŞKAN ın mazeretli sayılmasına oybirliği ile karar verilerek ve yeterli çoğunluğun katıldığı anlaşılarak Döşemealtı Belediyesinin 01/10/2014 tarihli Meclis

Detaylı

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 153 Mülkiyeti Leyla YILDIZ a ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi, pafta: 82, ada: 1262, Parsel: 2 de kayıtlı taşınmaz 18 M-I 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :345 KARAR 345: Gündem maddelerinin görüşülmesi tamamlanmış olduğundan Ekim ayı meclis toplantısının ikinci birleşiminin kapatılmasına, bir sonraki meclis birleşiminin 24 Ekim 2016 Pazartesi günü

Detaylı

Karar Tarihi : Konu : Norm Kadro, İptal-İhdas

Karar Tarihi : Konu : Norm Kadro, İptal-İhdas Karar Tarihi : 01.06.2015 Karar No : 41850698.301.05-140 Konu : Norm Kadro, İptal-İhdas KARAR : 22/02/2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Norm Kadro İlke ve Standartlarına

Detaylı