BÜTÇELEME ANLAYIŞINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BÜTÇELEME ANLAYIŞINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR. www.erkankaraarslan.org"

Transkript

1 BÜTÇELEME ANLAYIŞINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

2 2 Meclise ilişkin giderlerin yazı işleri müdürlüğünden yapılması daha doğru olur. Meclis ve encümen üyelerine yapılan ödemelerin de yazı işlerinden yapılması daha doğru olur.

3 4 Sivil savunma birimleri 5902 sayılı Kanunla kaldırıldığı için savunma birimlerine bir kurumsal kod açılmayacak savunma uzmanlığının giderleri Destek Hizmetleri Müdürlüğünün altına 2.2 fonksiyonel kodu olarak konulacak.

4 nolu SGK Primlerinin düşük hesaplanması önemlidir. Burada (A+EG+KA+TA+ET) yüzde 7,5oranında değerlendirildikten sonra bu matrahın (Eski Memurlar için) % 20.si kadar ödenek konulacaktır nolu sağlık primi için ise yukarıdaki matrahın aynısı (değerlendirilmeye tabi kısmı) esas alınıp bu matrahın % 12.si kadar ödenek öngörülecektir. 3. Netice olarak eski memurlar için birim ise birim olacaktır nolu SGK primleri sözleşme ücreti üzerinden % 11 + İş riski primi (% 1 6,5 arasında) hesaplanarak ödenek konulacaktır nolu sağlık pirimi için ise yukarıdaki matrahın % 7,5 i oranında ödenek konulacaktır. 6. Hiçbir müdürlük 3.9 ile başlayan tedavi ve cenaze giderleri için bütçeye ödenek koymayacaktır.

5 6 Sağlık amaçlı tedavi transferleri için sağlık işleri müdürlüğü bütçesine yeteri kadar ödenek konulacaktır ekonomik kodlamasına tedavi yollukları kodlarına hiçbir müdürlük ödenek koymayacaktır yurt dışı tedavi yolluklarına kesinlikle ödenek konulmayacaktır.

6 7 Tüm harcama kalemleri karşısında ödenek olsun ya da olmasın açılmış sayılmaktadır. Bu nedenle küçük miktarlarda ödenek öngörmek suretiyle harcama kaleminin açılması diye bir uygulama yoktur.

7 8 Sürekli görev yollukları emekli olması muhtemel kişiler için ödenek öngörülmelidir.

8 9 Doktorların sigorta giderleri sağlık işleri müdürlüğü sigorta gideri kodlarına konulmalıdır.

9 10 Memurların öğle yemeğine yardım ödenekleri topluca destek hizmetleri müdürlüğüne konulacaktır koduna konulmaktadır.

10 11 Özel güvenlik hizmet alımları ekonomik koduna, fonksiyonel koduna yazılmalıdır. Destek Hizmetleri Müdürlüğünün fonksiyonel kodları olması daha uygun olur. İnsan kaynakları müdürlüğünün fonksiyonel kodları da yanlış olması gerekmektedir. Tüm diğer fonksiyonel kodlarda da sorunlar var. Fen işleri müdürlüğünün fonksiyonel kodları 6 ile başlayacaktır.

11 12 Giyecek yardımı nakit olarak ödenecek olanlar için 01 ile başlayan kodlara bu ödemenin ödeneği konulmalıdır. Kurumsal kodlamada da ciddi yanlışlıklar var. Örneğin sağlık işleri müdürlüğü yardımcı hizmet birimi değildir. Ana hizmet birimleri ile birlikte 30 ile başlayan kodlardan alfabetik olarak denk geldiği kodu almalıdır.

12 BÜTÇELEME ANLAYIŞI 13. AYRILABİLEN VE İZLENMESİ ANLAMLI OLAN BÜTÜN MALİYETLER AYRI TERTİPLERDE BÜTÇELENMELİDİR. 14. GEÇEN YILDAN KALAN VE ÖDENEMEYEN TUTARLARLA İLAMA BAĞLI BORÇLAR CARİ YIL BÜTÇESİNİN İLGİLİ TERTİPLERİNDEN ÖDENECEKTİR. 15. RED VE İADELER İÇİN BÜTÇELERDE YENİ ÖDENEK TERTİPLERİ AÇILMAYACAK, İADESİ GEREKEN TUTARLAR GELİRLERDEN DÜŞME ŞEKLİNDE MUHASEBE SİSTEMİNDEN YAPILACAKTIR.

13 BÜTÇELEME ANLAYIŞI SAYILI KANUN 37. MADDESİ Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin topladığı vergi, resim, harç ve benzeri gelirlerden diğer idare, kurum ve kuruluşlara verilecek paylar, geliri toplayan kamu idaresi bütçesine bu amaçla konulacak ödeneklerden karşılanır. Malî yıl içinde kullanılabilecek ödenek miktarı, ilgili kanun hükümleri uyarınca tahsil edilen miktar dikkate alınarak hesaplanacak pay miktarını geçemez. Hesaplanan pay tutarının, bu amaçla tahsis edilen ödenek tutarını aşması halinde, aradaki farkı geçmemek kaydıyla ödenek eklemesi yapmaya genel bütçe kapsamındaki idarelerde Maliye Bakanı, diğer idarelerde üst yöneticiler yetkilidir. 17. BÜTÇELER ÇOK YILLI BÜTÇELEME ANLAYIŞIYLA HAZIRLANACAKTIR.

14 18 Tüm ödeneklerde 1000 TL.nin altında bir ödenek rakamına yer verilmesin. Ödenekler,n son iki rakamı 000 olsun.

15 19 Bütçe tekliflerinde, 01- Personel Giderleri ve 02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri tertipleri için bütçe fişi doldurulmayabilir

16 19. MALİYET HESAPLARINDA KULLANILACAK STANDARTLAR GİYECEK YARDIMI STANDARDI PARASIZ YATILI OKUL VE YURT ÖĞRENCİSİ YİYECEK VE GİYECEK BEDELİ TAŞITLARIN İŞLETME VE BAKIM MALİYETLERİ HASTA YATAK MALİYETİNE KATKI DİĞER

17 GİYECEK YARDIM STANDARDI 91/2268 Sayılı Kararnameye ekli Yönetmeliğe göre yapılacak giyecek yardımı: Takım elbise Tayyör Yazlık Takım Elbise Pantolon - Etek Gömlek - Bluz - Yelek Kravat - Papyon Palto - Manto Pardesü-Gocuk Yağmurluk - Muşamba Meşin Ceket - Deri Ceket Parka-Mont - Montgomer Kaput Erkek Ayakkabısı Kadın Ayakkabısı İş Ayakkabısı Bot- Fotin Lastik Çizme Çorap Eldiven Yün Deri Atkı ve Kaşkol Kazak Sarık Cüppe Şapka - Başlık - Kep İş Gömleği İş Önlüğü Ebe Önlüğü İş Elbisesi Tulum Hemşire - Ebe Forması Laboratuvar Kıyafeti Ameliyathane Kıyafeti Bel Kemeri Giyecek yardımının saptanmasında, her kuruluşta kaç kişinin yukarıda belirtilen unsurlardan yararlanabileceğinin gösterildiği ve ilgili kararnamedeki unvanların ayrı ayrı değerlendirildiği bir cetvel esas alınır. (TL)

18 2009 YILI PARASIZ YATILI OKUL VE YURT ÖĞREN CİSİ YİYECEK V E GİYECEK BED ELİ (Bir Öğrenci için TL) İlk Öğretim a) Yiyecek (Bir Günlük) 1,95 2,05 2,20 b) Giyecek (Bir Yıllık) Orta Öğretim a) Yiyecek (Bir Günlük) b) Giyecek (Bir Yıllık) 2, , , Yüksek Öğretim a) Yiyecek (Bir Günlük) b) Giyecek (Bir Yıllık) 2, , , Tatbikatlı Öğretim (Kışlık) a) Yiyecek (Bir Günlük) b) Giyecek (Bir Yıllık) Bu tablo, parasız yatılı öğrencilerin yiyecek ve giyecek bedellerinin hesaplanmasında kullanılacaktır sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Okul Pansiyonları Kanunu'na tabi öğrencilerle ilgili giderler (M) cetvelinde tespit edilecektir. 2,40 2,50 2,60

19 237 SAYILI KANUNA TABİ TAŞITLARIN İŞLETME VE BAKIM-ONARIM MALİYETLERİNE İLİŞKİN STANDARTLAR (TL) GRUP İŞLETME ONARIM İŞLETME ONARIM İŞLETME ONARIM I BİNEK MAKAM ARACI (ZIRHLI) II BİNEK MAKAM ARACI (NORMAL) III BİNEK, STATİON WAGON IV PİCK-UP, PANEL, MİNİBÜS V ARAZİ BİNEK, ARAZİ PİCK-UP, KAPTIKAÇTI (ARAZİ), MİDİBÜS, KAMYON (T-12), AMBÜLANS, CENAZE ARABASI VI OTOBÜS, KAMYON VII MOTOSİKLET

20 Memurların Öğle Yemeğine Yardım Dolu kadro sayısının merkezde % 90'ına kadar, Taşrada % 60'ına kadar, Bir gün üzerinden 2010 yılı için 1,42 TL. ve 2011 yılı için 1,48 TL yılı için 1,55 TL

21 Stratejik Plan Misyon Vizyon Stratejik amaçlar Stratejik hedefler Performans Programı Öncelikler Performans hedefleri Faaliyet/projeler Kaynak ihtiyacı Performans Göstergeleri İdare Bütçesi Harcama birimleri Kaynak tahsisi Temel performans göstergeleri UYGULAMA Faaliyet Raporu Faaliyet/proje sonuçları Performans hedef ve gerçekleşmeleri Performans göstergeleri hedef ve gerçekleşmeleri Sapma ve nedenleri Öneriler Denetim ve Değerlendirme Performans Denetimi Performans Değerlendirmesi TBMM/Yerel Meclis Hesap verme sorumluluğu

22 KK1 KK2 (İl Plaka Kodu) KK3 (Belediy e Kodu) KK4 Adı 46 2 Özel Kalem Birimi 4 Destek Hizmetleri Birimi 5 İnsan Kaynakları ve Eğitim Birimi 10 Bilgi İşlem Birimi 11 Makine İkmal Bakım ve Onarım 43 İtfaiye Birimi 12 Dış İlişkiler Birimi 18 Yazı İşleri Birimi 20 Teftiş Kurulu Birimi 21 İç Denetim Birimi 23 Mali Hizmetler Birimi 24 Hukuk İşleri Birimi 25 Basın Yayın Halkla İlişkiler Birimi 27 Strateji Geliştirme Birimi 30 Belediye Orkestra Birimi 31 Belediye Tiyatro Birimi 32 Çevre Koruma ve Kontrol Birimi 33 Emlak İstimlak Birimi 34 Etüd Proje Birimi 35 Fen İşleri Birimi 36 Gecekondu ve Sosyal Konutlar Birimi 37 Hal Birimi 38 Hastane Birimi 39 Huzurevi Birimi 40 İmar ve Şehircilik Birimi 41 İşletme Birimi 42 İşletme ve İştirakler Birimi 44 Kadın ve Aile Hizmetleri Birimi 45 Kentsel Tasarım Birimi 46 Kırsal Hizmetler Birimi 47 Kreş Birimi 48 Kültür ve Sosyal İşler Birimi 49 Kütüphane Birimi 50 Mezarlıklar Birimi 51 Mezbaha Birimi 52 Park ve Bahçeler Birimi 53 Plan ve Proje Birimi 54 Ruhsat ve Denetim Birimi 55 Sağlık İşleri Birimi SP AMAÇ GENEL YÖNETİM 56 Sosyal Yardım İşleri Birimi 57 Spor İşleri Birimi 58 Su İşleri Birimi 59 Su ve Kanalizasyon Birimi 60 Tarımsal Hizmetler Birimi 61 Temizlik İşleri Birimi 62 Tesisler Birimi 63 Ulaşım Hizmetleri Birimi 64 Veteriner İşleri Birimi 65 Yapı Kontrol Birimi 66 Zabıta Birimi 67 Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Birimi 68 Trafik İşleri Birimi ANA HİZMET BİRİMLERİ

2015-2016 GELİR GİDER TAHMİNLERİ

2015-2016 GELİR GİDER TAHMİNLERİ 2015-2016 GELİR GİDER TAHMİNLERİ 2 İÇİNDEKİLER 1-2014 Yılı Bütçe Kararnamesi...4 2- Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ödenek Cetveli...7 3- Ödenek (A) Cetveli... 11 4- Gelirlerin Ekonomik

Detaylı

2012 2014 DÖNEMİ BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ

2012 2014 DÖNEMİ BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ 2012 2014 DÖNEMİ BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu na ekli (I), (II) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan idareler ödenek tekliflerini; Orta Vadeli Program, Orta

Detaylı

Strateji Geliştirme Başkanlığı

Strateji Geliştirme Başkanlığı 2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ÖDENEK CETVELLERİ 2013 YILI PROGRAMININ UYGULANMASI, KOORDİNASYONU VE İZLENMESİNE DAİR BAKANLAR KURULU KARARI 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI Strateji Geliştirme Başkanlığı

Detaylı

MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU 2015

MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU 2015 MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU 2015 2015 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU 2015 YILI PROGRAMININ UYGULANMASI, KOORDİNASYONU VE İZLENMESİNE DAİR BAKANLAR KURULU KARARI 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI Strateji

Detaylı

Türkiye Belediyeler Birliði

Türkiye Belediyeler Birliði BELEDÝYELER ÝÇÝN PRATÝK BÝLGÝLER Ocak - Haziran 2014 Türkiye Belediyeler Birliði İller ve Belediyeler Dergisi Ocak 2014 / 789 sayısının ekidir. Tunus Caddesi No: 12 Kavaklýdere / ANKARA Tel: (0312) 419

Detaylı

MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ

MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ 2813 MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 14/9/1991, No : 91/2268 Dayandığı Kanunun Tarihi : 14/7/1965, No : 657 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 9/10/1991,

Detaylı

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI Bütçe Daire Başkanlığı Ankara 2015 1 2 3 4 İÇİNDEKİLER 1. 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL

Detaylı

BÜTÇE HARCAMA REHBERİ

BÜTÇE HARCAMA REHBERİ BÜTÇE HARCAMA REHBERİ Bu rehber, Başkanlığımız merkez ve taşra teşkilatı birimlerini, yapmış oldukları giderlerin hangi harcama kaleminde gösterecekleri konusunda bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Detaylı

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2014 ...bu ulusa ve ülkeye hizmet bitmeyecektir. EKREM İMAMOĞLU Beylikdüzü Belediye Başkanı Beylikdüzü Belediyesi Faaliyet Raporu 2014 İçindekiler I- Genel Bilgiler

Detaylı

6512 SAYILI 2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ÇERÇEVESİNDE HARCAMA BİRİMLERİNCE DİKKATE ALINMASI GEREKEN HUSUSLAR

6512 SAYILI 2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ÇERÇEVESİNDE HARCAMA BİRİMLERİNCE DİKKATE ALINMASI GEREKEN HUSUSLAR 6512 SAYILI 2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ÇERÇEVESİNDE HARCAMA BİRİMLERİNCE DİKKATE ALINMASI GEREKEN HUSUSLAR A. 6512 Sayılı 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu İlgili Hükümler; 1. 6512 sayılı

Detaylı

KAMU HARCAMA VE MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİ SOSYAL HAK VE YARDIM ÖDEMELERİ GİYECEK YARDIMI MODÜLÜ UYGULAMA KILAVUZU

KAMU HARCAMA VE MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİ SOSYAL HAK VE YARDIM ÖDEMELERİ GİYECEK YARDIMI MODÜLÜ UYGULAMA KILAVUZU KAMU HARCAMA VE MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİ SOSYAL HAK VE YARDIM ÖDEMELERİ GİYECEK YARDIMI MODÜLÜ UYGULAMA KILAVUZU PERSONEL YAZILIM VE UYGULAMA DAİRESİ EKİM 2014 I- SİSTEME GİRİŞ KBS http://kbs.muhasebat.gov.tr/index.html

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir, Finansman ve Denge

BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir, Finansman ve Denge (31.12.2009 tarihli ve 27449 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) 2010 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU Kanun No: 5944 Kabul Tarihi: 25.12.2009 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Gider,

Detaylı

ANALİTİK BÜTÇE SINIFLANDIRMASI

ANALİTİK BÜTÇE SINIFLANDIRMASI T. C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü ANALİTİK BÜTÇE SINIFLANDIRMASI EĞİTİM EL KİTABI 3. BASKI MAYIS 2004 - ANKARA ÖNSÖZ Günümüzde bütçeler ekonomide fiyat istikrarını sağlayan,

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DÖNER SERMAYE İŞLEMLERİ EĞİTİM SUNUSU SUAT AKSU İÇ DENETÇI

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DÖNER SERMAYE İŞLEMLERİ EĞİTİM SUNUSU SUAT AKSU İÇ DENETÇI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DÖNER SERMAYE İŞLEMLERİ EĞİTİM SUNUSU SUAT AKSU İÇ DENETÇI KONU BAŞLIKLARI 375 SAYILI KHK UYGULAMASI Döner sermaye işletmelerinde ek ödeme işlemleri 666 sayılı KHK uygulaması 657

Detaylı

2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ( E, H, İ, K, P ve T Cetvelleri )

2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ( E, H, İ, K, P ve T Cetvelleri ) T.C. BAYINDIRLIK VE ĠSKÂN BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ( E, H, İ, K, P ve T Cetvelleri ) ÖDENEK CETVELLERİ ( 2. ve 4. Düzey ) 2011 yılı Merkezi Yönetim

Detaylı

T.C. TORBALI BELEDİYESİ 2014 YILI EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI 2. BİRLEŞİMİN 1. OTURUMUNA AİT MECLİS KARARI

T.C. TORBALI BELEDİYESİ 2014 YILI EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI 2. BİRLEŞİMİN 1. OTURUMUNA AİT MECLİS KARARI T.C. TORBALI BELEDİYESİ 2014 YILI EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI 2. BİRLEŞİMİN 1. OTURUMUNA AİT MECLİS KARARI Karar Tarihi : 10.10.2014 Karar No : M.35.3.TOR.0.10/10-15/177 Birleşim No : 2. Oturum No : 1.

Detaylı

ESENLER BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU

ESENLER BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU ESENLER BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2013 T.C. ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Fevzi Çakmak Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi No :71 PK:34220 Esenler - İSTANBUL Telefon: 0 212 440 11 11 ESTİM : 444 00 73 Web:

Detaylı

K - CETVELİ (Ek Ders, Konferans ve Fazla Çalışma Ücretleri ile Diğer Ücret Ödemelerinin Tutarları)

K - CETVELİ (Ek Ders, Konferans ve Fazla Çalışma Ücretleri ile Diğer Ücret Ödemelerinin Tutarları) K - CETVELİ (Ek Ders, Konferans ve Fazla Çalışma Ücretleri ile Diğer Ücret Ödemelerinin Tutarları) I. EK DERS ÜCRETİ Ders Saati Ücreti A. Polis Akademisinde ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları

Detaylı

RİZE BELEDİYESİ 2013 PERFORMANS PROGRAMI

RİZE BELEDİYESİ 2013 PERFORMANS PROGRAMI 1 2 3 4 BAŞKANIN SUNUŞU Değerli hemşerilerim; kendine has orman dokusu yeşilin maviyle kardeş olduğu, güzel şehir Rize, Karadeniz in gözbebeğidir. Bu güzellikleri ve stratejik konumu itibarıyla özel bir

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER Temmuz DAHA ÇOK YATIRIM İÇİNDEKİLER KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU... 2 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. BÜTÇE GİDERLERİ... 3 01.Personel

Detaylı

Analitik Bütçe Sınıflandırmasına. İlişkin Rehber

Analitik Bütçe Sınıflandırmasına. İlişkin Rehber Analitik Bütçe Sınıflandırmasına İlişkin Rehber I. GİRİŞ Bu rehber, merkezi yönetim bütçesine dahil idarelerin 2014-2016 dönemi bütçe hazırlıklarında esas alınacaktır. Bu rehberin birinci bölümünde harcamaların

Detaylı

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar Kanun No : 5018 Kabul Tarihi : 10/12/2003 R.G. No : 25326 R.G. Tarihi : 24/12/2003 Amaç KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1.

Detaylı

Analitik Bütçe Sınıflandırmasına İlişkin Rehber I. GİRİŞ

Analitik Bütçe Sınıflandırmasına İlişkin Rehber I. GİRİŞ Analitik Bütçe Sınıflandırmasına İlişkin Rehber I. GİRİŞ Bu rehber, merkezi yönetim bütçesine dâhil idarelerin 2012-2014 dönemi bütçe hazırlıklarında esas alınacaktır. Bu rehberin birinci bölümünde harcamaların

Detaylı

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4- İnsan

Detaylı

E CETVELİ Bazı Ödeneklerin Kullanımına ve Harcamalara İlişkin Esaslar

E CETVELİ Bazı Ödeneklerin Kullanımına ve Harcamalara İlişkin Esaslar E CETVELİ Bazı Ödeneklerin Kullanımına ve Harcamalara İlişkin Esaslar Sıra No AÇIKLAMA 1. İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadi Kuruluşları Genel Yatırım ve Finansman Programına dahil olmayan kuruluşlara

Detaylı

E CETVELİ BAZI ÖDENEKLERİN KULLANIMINA VE HARCAMALARA İLİŞKİN ESASLAR

E CETVELİ BAZI ÖDENEKLERİN KULLANIMINA VE HARCAMALARA İLİŞKİN ESASLAR E CETVELİ BAZI ÖDENEKLERİN KULLANIMINA VE HARCAMALARA İLİŞKİN ESASLAR Sıra No AÇIKLAMA 1. a) 15/11/2000 tarihli ve 4603 sayılı Kanun ile 27/12/2006 tarihli ve 5570 sayılı Kanun kapsamında verilen görevler

Detaylı

I-1 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

I-1 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU I-1 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU NOT: 5263, 5273, 5286, 5335, 5345, 5429, 5431, 5436, 5467, 5502, 5538, 5544, 5548, 5628 ve 5662 sayılı Kanunlar ile yapılan değişiklikler, 5018 Sayılı

Detaylı

Analitik Bütçe Sınıflandırmasına İlişkin Rehber

Analitik Bütçe Sınıflandırmasına İlişkin Rehber Analitik Bütçe Sınıflandırmasına İlişkin Rehber I. GİRİŞ Bu rehber, merkezi yönetim bütçesine dâhil idarelerin 2010-2012 dönemi bütçe hazırlıklarında esas alınacaktır. Bu rehberin birinci bölümünde harcamaların

Detaylı

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C AYDIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Geliştirme Birimi 2013 KASIM 4. BASKI 2014 Performans Programı Sayfa 1 AYDIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ

Detaylı

KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU 8659 KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU Kanun Numarası : 5018 Kabul Tarihi : 10/12/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih :24/12/2003 Sayı :25326 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : Sayfa: BİRİNCİ KISIM

Detaylı