T.C. ANKARA İLİ NALLIHAN İLÇESİ BEYDİLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ STRATEJİK PLANI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ANKARA İLİ NALLIHAN İLÇESİ BEYDİLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ STRATEJİK PLANI 2007 2023"

Transkript

1 T.C. ANKARA İLİ NALLIHAN İLÇESİ BEYDİLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ STRATEJİK PLANI H A Z I R L A Y A N Mustafa SARGIN

2 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 2. MEVCUT DURUM 2.1 KURULUŞ YAPISI 2.2 ORGANİZASYON ŞEMASI 2.3 YASAL GÖREVLER (Görev Yetki ve Sorumluluklar) 2.4 MEVCUT DURUM ANALİZİ a- Araç Gereç durumu b- Fiziki Yapı c Yılı Faaliyetleri d- GZFT Analizi 3. STRATEJİK PLANLAMA 3.1 MİSYON 3.2 VİZYON 3.3 İLKELEREMİZ 3.4 PAYDAŞLAR 3.5 STRATEJİK AMAÇLAR HEDEFLER Planlanan Hedefler a Yakın Vadeli Hedefler b Orta Vadeli Hedefler c Uzun Vadeli Hedefler KATILIMCI FAALİYETLER FAALİYETLERİN GELİŞTİRİLMESİ 4. VİZYON PROJELER 5. İZLEME VE DEĞERLENDİRME 2

3 T.C. ANKARA İLİ NALLIHAN İLÇESİ BEYDİLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ STRATEJİK PLANI GİRİŞ Beydili Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği; sürekli gelişen ve değişen yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve dünya standardı anlayışına bağlı olarak Beydili Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin Köyümüzün tanıtımı, geliştirilmesi, kalkınması ve Örnek Köy haline getirilmesi yönündeki çalışmaları başlatılmıştır. Buna bağlı olarak Beydili Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin Strateji Planlamasının hazırlamasına esas olmak üzere yıllarını kapsayan Stratejik Planını yapmıştır. - Dernek Stratejik Planı, gerçekçi (rasyonel) bir yaklaşımla hazırlanmıştır. - Dernek Stratejik Planı, sürekli kendini yenilemeye açıktır. ÇALIŞMA EKİBİ Beydili Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Kurucu üyesi Mustafa SARGIN tarafından hazırlanmıştır. Derneğimiz; 5223 sayılı Dernekler Kanununa göre kurulmuş olup, kuruluş, görev ve çalışma esaslarını düzenleyen bir yönetmelikle görevini yürütür. 2. MEVCUT DURUM Derneğimiz de ortak fikir paylaşımı ile üyeler arası iletişim ve yüksek motivasyon sağlanmıştır. Kapsamlı bir durum analizi için Derneğimizin faaliyet alanıyla ilgili diğer kuruluşların ve kesimlerin görüşleri alınmıştır. Tüm çalışmalar, Derneğimizin kurucu üyeleri arasında Takım Ruhu ile yürütülmektedir. Faaliyet konuları görüşülerek kararlar alınmıştır. 3

4 Derneğin: Mevzuatı ve bu mevzuat gereği görevleri, Genel bürokrasi içindeki yeri ve yönetim yapısı, Sivil Toplum Örgütleri içinde iletişim ve karar alma süreci, Dernek Üyeleri sayısı ve nitelikleri, Derneğimizin çalışanlarının motivasyon düzeyi, değerlendirmeleri ve gelecek ile ilgili beklentileri ele alınmıştır. Durum tespit çalışmalarında çevre analizi yapılırken çevresel faktörlerin Derneğimiz için ne gibi fırsatlar ve tehditler ortaya koyduğu incelenmiştir. Derneğimizin karşılaşabileceği riskler ve belirsizlikler özellikle tespit edilmiş ve planlama sürecinin daha sonraki aşamalarında değerlendirilecektir. Bu çalışmalar sonucunda Derneğimizin karşı karşıya olduğu fırsatlar ve tehditler bir tabloda özetlenmiştir. Geleceğe dönük stratejilerin geliştirilmesi için fırsatlardan yararlanılmıştır. Tehditler ise SPE (Stratejik Planlama Ekibi) tarafından yakından izlenmiş ve gerekli tedbirler alınmıştır KURULUŞ ve YAPISI Beydili Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği; 5253 Sayılı Dernekler Kanununda belirtilen esaslar doğrultusunda tarihinde kurulmuş olup, Derneğin Çalışma, Yardımlaşma ve Dayanışma Yönetmeliğini de bu doğrultuda hazırlamıştır. Dernek; ilk kuruluş aşamasında 1 Başkan, 1 Başkan Yardımcı ve 5 üye olmak üzere 7 kişiden oluşmuştur tarihinde yapılan olağan Kurul Toplantısında yeni seçimle beraber Dernek Yönetim Kurulu 1 Başkan, 1 Başkan yardımcısı, 1 Genel Sekreter ve 5 üye olmak üzere 8 kişi çıkartılmıştır. 4

5 2.2 ORGANİZASYON ŞEMASI BAŞKAN Faruk KAYA GENEL SEKRETER Mahmut TAŞDELEN BAŞKAN YARDIMCISI Mustafa SARGIN ÜYE-1 Salih YILDIZ Mali Sorumlu ÜYE-2 Murat GÜNGÖR Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri Sorumlusu ÜYE-3 Durmuş TÜRKAN Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma ÜYE-4 Mürsel HARMAN Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma ÜYE-5 Orhan DUMAN Nallıhan Sorumlusu 5

6 *Başkan, *Genel Sekreter, *Başkan Yardımcısı, Üye 1 - Mali Sorumlu (kayıtları, aidatlar ve diğer mali faaliyetler) Üye 2 - Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri sorumlusu Üye 3 ve 4 - Sosyal Yardım ve Dayanışmanın sorumlusu, Üye 5 - Nallıhan Sorumlusu Başkan : Faruk KAYA Derneğin genel işleyişi ve tüm faaliyetlerin uygulanabilirliği ile yasal prosedürün işleyişi ve uygunluğunun denetimi. Genel Sekreter : Mahmut TAŞDELEN Tüm faaliyetlerde danışmanlık ve her türlü faaliyetlerin hazırlanması, uygulanabilirliği ile yasal prosedüre uygunluk, üye kabul, kontrol, denetim, Başkan Yardımcısı : Mustafa SARGIN Derneğin genel işleyişi ve tüm faaliyetlerin uygulanabilirliği ile yasal prosedürlerin işleyişi ve uygunluğunun denetimi ile diğer Sosyal aktivitelerin kontrolü. Üye 1 : Salih YILDIZ Aidatların toplanması, bankalar ve bankalar arası işlemlerin yapılması, faaliyetler ve diğer masraflarla ilgili harcamalarda para transferi ile ilgili sorumlu, Üye 2 : Murat GÜNGÖR Derneğin geliştirilmesi yönünde, araştırmalar yapmak, diğer köylerin yapmış oldukları faaliyetlerle ilgili görüş ve fikir alış-verişinde bulunmak, edinilen bilgi ve belgeleri hazırlamak, Beydili Köyünün, tarihi oyunları, sosyal ve kültürel etkinliklerinin araştırılması, yeniden yaşatılması ve kalıcılığının etkin bir şekilde sağlanması yönündeki araştırmalarını yapmak, belge ve bilgilerini Gn.sekretere iletmek. 6

7 Üye 3 4 : Durmuş TÜRKAN, Mürsel HARMAN Köy nüfusuna kayıtlı ailelerin yardıma ihtiyacı olanlara gerekli araştırmanın yapılmasından sonra gereken yardımın yapılması hususunda çalışma ve araştırma yapmak, fiyat araştırması yapmak, uygunluğu hususunda gerekli belge ve bilgileri edinerek Gn.sekretere iletmektir. Şenlikler ve cenaze araçlarının köye hareketi, araca bineceklerin ayarlanmasını yaparak gidiş ve dönüş liste ve ücretlerini organize etmek. Üye 5 : Orhan DUMAN Köy nüfusuna kayıtlı olup Nallıhan İlçesinde ikamet eden ailelerden yardıma ihtiyacı olanlara gerekli araştırmanın yapılmasından sonra gereken yardımın yapılması hususunda çalışma ve araştırma yapmak, ÜYELER : Derneğimizin üye kayıt defterinde, tarihi itibariyle resmi olarak Ankara da 70, Nallıhan da ise 16 kayıtlı üye bulunmaktadır. 2.3 YASAL GÖREVLER (GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR) Beydili Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarihinde kurulmuş olup, 5253 Sayılı Dernekler Kanunu çerçevesinde çalışmalarını sürdürmektedir Sayılı dernekler Kanunda belirtildiği gibi Görev Yetki ve Sorumluluklarının başlıkları aşağıda belirtildiği gibidir. 1. Üye kayıtları yapmak, 2. Genel Kurulun zamanında yapılmasını ve düzenlenmesini sağlamak, 3. Sosyal ve Kültürel faaliyetlerde bulunmak, 4. Alınan kararlar doğrultusunda, maddi ve manevi yardımlarda bulunmak, 5. Yasalar çerçevesinde ve belirli ölçüde burs vermek, 6. Köy Resmi Makamlarına yardımcı olmak, 7. Köyün tarihi ve kültürü hakkında araştırmalar yapmak, 8. Köyü tanıtıcı festival ve kampanyalar tertiplemek, 9. Köy kalkınmasına yardımcı faaliyetlerde bulunmak, 10. Aidatlarını düzgün ve zamanında ödemeyenlere gerekli uyarıda bulunmak, 11. Çevre köylerden üyelik için başvuruda bulunanları fahri üyeliğe kabul etmek ve aynı haklara sahip olmalarını sağlamak. 12. Yıllık Faaliyet Programı hazırlar, 13. Dernek bütçesini hazırlar ve harcamaların bu bütçeye uygun olarak yapılmasını sağlar, 14. Gelir ve Giderler kayıt altına alınır ve Genel Kurula sunulur ve onay alınır. 7

8 2.4. MEVCUT DURUM ANALİZİ Dernek, kuruluşundan bu güne kadar kendisine tahsis edilen mekanda geçici olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. a. Büro - Araç ve Gereçleri : Dernek; hiçbir araç, gereç ve büro demirbaşına sahip değildir. b- Fiziki Yapı : Dernek, kendisine ücretsiz ve geçici olarak tahsis edilen büroda faaliyetlerini sürdürmektedir. Kendine ait bürosu ve demirbaş malzemeleri bulunmamaktadır. Ayrıca; Beydili Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin, Nallıhan ve İstanbul da birlik-beraberlik oluşumları sağlanmıştır. c- Faaliyetler : Dernek Kurucu Üyeleri: Mustafa ORMAN, Mustafa SARGIN, Faruk KAYA, Salih YILDIZ, Mehmet ÖZALP, Mürsel HARMAN ve Durmuş TÜRKAN olarak belirlenmiş, ( ) Kurucu Üyeler derneğin kurulması aşaması prosedürünü tamamlamış ve tarihinde, Beydili Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği kurulmuştur, Derneğin Kurucu üyeleri toplanarak çalışma prosedürünü incelemiş ve gerekli hazırlıklarını tamamlamıştır tarihinde 32 üyenin toplanmasını sağlamış ve ardından üye kayıtlarına başlamıştır. Üye kayıtlarına halen devam edilmektedir. Toplantı esnasında 20 Mayıs 2007 tarihinde Beydili Köyünde gerçekleştirilmek üzere Beydili Köyü 1.Hıdrellez ve Bahar Bayramı şenlikleri düzenlenmesi kararlaştırılmıştır. Sosyal yardım yapılması yönünde kararlar alınmıştır. (Doğum, Ölüm, Evlenme, Cenaze, Yangın) vb. Faaliyet Raporu güncellenmiş haliyle ayrıca belirtilecektir. 8

9 d- Mali Durum : Derneğin geliri üye kayıtları ve aidatlarından gelen miktarlarla sınırlı olup, diğer Kurum, Kuruluş ve Sivil Toplum Örgütlerinden hiçbir yardım almamıştır. e- GZFT Analizi : Beydili Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin faaliyetlerine yönelik ayrıntılı Mevcut Durum Analizi çalışması gerçekleştirmiştir. Rapor haline getirilen bu çalışmalar değerlendirilmiş ve incelenerek revize edilmiş, durum analizine ilişkin raporlardan GZFT çalışmasından nasıl yararlanılabileceği hususu belirlenmiştir. A- Güçlü Yönler : 1- Derneğin kurulmuş olması, 1. Derneğe üye olmak isteyenlerin sayısının fazla olması, 2. Dernek Yönetmeliğinin güncellenmiş olması, 3. Stratejik ortaklarımızla koordineli bir çalışmanın yürütülmesi, 4. Derneğin vizyonunun Kurucu ve diğer üyelerce benimsemiş olması, 5. Muhtarlar, Resmi Kurumlar, Sivil Toplum Kuruluşları ile geniş katılımcı bir çalışma anlayışının bulunması, 6. Stratejik Planlama ve Performans Programı çalışmalarının başlamış olması, 7. Dernek faaliyetlerimizin, yetkili mahalli yönetimlerce denetlenebilir olması, 8. Dernek faaliyetlerinin programlanmış olması, 9. Kurucu üyelerin görevlerini isteyerek ve severek üstlenmeleri ve hiçbir karşılık beklememeleri, bu yönde çok arzulu ve istekli olmaları. 10. Üyelerin çoğunun bilinçli ve kültürlü kişilerden olması, 11. Karar alma organlarının bilinçli ve eğitimli olmaları, 9

10 B- Zayıf Yönler : 1. Üye olmak isteyen diğer isteklilerin Nallıhan ve İstanbul gibi farklı yerlerde olması, 2. Derneğin henüz yeni kurulmuş olması, 3. Fazla üyenin olmaması, (100 ve üzeri) 4. Derneğin tanıtımının daha fazla yapılamaması, 5. Derneğin bürosunun olmaması, 6. Araç-gereç ve demirbaş malzemesinin olmaması, 7. Maddi açıdan henüz yetersiz olması, 8. Köyümüz nüfusuna kayıtlı diğer kişilerin henüz üye olamamış olmaları, 9. Toplanma ilanlarından sonra, toplantılara olan ilginin azlığı, 10. Aidatların zamanında ödenmemesi, C- Fırsatlar : 1. Derneğin kurulup üye kaydına başlaması, olması, 2. Derneğe üye olmak isteyenlerin diğer üye olmak isteyenlere duyurmuş olması 3. Derneğin varlığını tüm köy mensuplarının duymuş olması, 4. Derneğin kuruluşuna tüm köylünün büyük ilgi göstermesi, 5. Derneğin kuruluşuna yakın kan bağı olan akrabaların büyük ilgi göstermesi, 6. Çevre köylülerin büyük ilgi göstermesi, 7. Büro için kira,su,elektrik vb. giderlerinin olmaması, 8. Derneğe ilginin fazla olması, D- Tehditler : 1. Dernekleşmeyi iyi karşılamayan görüşlerin olması, 2. Üye sayısının beklenenin altında olması, 3. Üyelerin Ankara İstanbul Nallıhan Eskişehir vb. gibi dağınık bölgelerde olması, 4. Derneğin kendisine ait büroya sahip olmaması, 5. Üyeler araştırma yapmadan öğrenmeden ön yargılı olmaları, 10

11 3. STRATEJİK PLANLAMA 3.1 MİSYON Türkiye deki Köy Derneklerine Örnek ve Önder olmak Beydili Köyünde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmanın en üst derecede ve etkin olarak uygulanması, Köyün ve çevresinin Gelişim ve Kalkınma seviyesini, Köy halkının yaşam kalitesini sürekli artırma yönündeki çalışmalarını, Çevre Duyarlılığını gözeterek, kararlı ve istikrarlı bir şekilde sürdürmek. 3.2 VİZYON Dernek hizmetlerinin sunumunda kalite, verimlilik, etkinlik, süreklilik, gelişimci ve katılımcı, paylaşımcı bir yaklaşımla Örnek Dernek Faaliyetleri sunan, yöresinden başlayarak İç Anadolu ve Anadolu da OĞUZ - BEYDİLİ sentezi yönünde Örnek Köy Derneği olmayı kendisine VİZYON olarak belirlemiştir İLKELEREMİZ - Faaliyetleri Planlama ve uygulanmadaki kararlılık prensibinde, hizmetlerin sunumunda ihtiyaçların yerinde ve zamanında karşılanması konusunda; Etkinlik, - Üretken, kalıcı ve nitelikli, rasyonel yöntemlerle Verimlilik, - Vatandaş ve dernek üyelerinin işbirliği ile Katılımcılık, - Dernekler ile resmi ve tüzel kurumlar, muhtarlar ve muhtelif kuruluşlar, Sivil Toplum Kuruluşları ile Koordinasyon, Beydili Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Beydili Köyünün gelişimi ve Köy Halkının beklentisini yerine getirmek, çevreyi koruma, güzelleştirme, yaşanabilirlik kalitesindeki artışı birlikte sağlamak hususunda karar alma ve uygulama ile ilgili birim ve kuruluşlara öncü ve yol gösterici olacaktır. Beydili Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin Stratejik Planının yapılabilmesi için iç ve dış şartların tespit edilmesi amacıyla konular ve sorumluları belirlemiş olup, hazırlanan raporlar komisyonca incelenmiştir. 11

12 STRATEJİK PLAN KURULU ve GÖREVLERİ : Faruk KAYA (Başkan) Dernek Kurucularınca incelenip kabul edilen Stratejik Planın gerçekleşmesi için bütçe teklifi hazırlamak, tahsis ve harcamaların bütçe ve çalışma programına uygunluğunu sağlamak, Mustafa SARGIN (Başkan Yardımcısı) Dernek Kurucularınca incelenip kabul edilen Stratejik Planının yürütülmesi esnasında şubeler ve resmi özel kuruluşlarla ilgili ilişkileri organize etmek, yasa ve mevzuatlar değiştiğinde Stratejik Planın uygunluğunu sağlamak, Mahmut TAŞDELEN (Genel Sekreter) Kısa, orta ve uzun vadeli planlarda yer alan Dernek tarafından gerçekleştirilecek faaliyetlerin Planlanması, yürütülmesi ve kontrolü, Salih YILDIZ (Mali Sorumlu) Harcama ile ilgili faaliyetlerle, aktivitelerin Planlanması, Yürütülmesi ve Kontrolünün yapılması için gerekli organizasyon giderlerinin hesaplanıp uygunluğunun sağlanması, Murat GÜNGÖR (Araştırma ve Getiştirme Faaliyetleri Sorumlusu) Faaliyetlerle ilgili aktivitelerin Planlanması, Yürütülmesi ve Kontrolünün yapılması için gerekli organizasyonların yapılması, Durmuş TÜRKAN - Mürsel HARMAN (Sosyal Yardımlar Sorumlusu) Sosyal ve Kültürel çalışmalara ait faaliyetlerin tespiti, planlanması, yürütülmesi, kontrolünün yapılması, Orhan DUMAN (Nallıhan Sosyal Yardımlar Sorumlusu) Faaliyetlerin tespiti, faaliyetlerde kullanılacak hizmet ve malzemelerin zamanında eksiksiz teminini, stoklanmasını ve sevkiyat işlerinin yürütülmesi, 12

13 3.4. PAYDAŞLAR Derneğin SP nın başarılı bir şekilde oluşturulması için, durum analizine baz teşkil etmek üzere, ilgili birimlerin görüşlerinin alınması ve plana dahil edilmesi gerekmiş ve bu amaçla paydaş analizi çalışması yapılmıştır. Paydaş sözcüğü, Derneğimizin faaliyetlerini etkileyen veya faaliyetlerinden etkilenen kişiler, ekipler ve birimleri ifade etmektedir. SP çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen paydaş analizi ile, iç ve dış ilgili tarafların belirlenmesi, bunların önemlerinin tespiti ve Müdürlüğümüzün faaliyetlerini nasıl etkiledikleri analiz edilmiştir. SPE tarafından yapılan çalışmayla paydaş analizinin ilk aşaması olan iç ve dış paydaşların belirlenmesi çalışması gerçekleştirilmiş bu kapsamda, İç Paydaşlar: - Nallıhan oluşumu, - İstanbul oluşumu, - Üyeler, - Köy Halkı, - Köy İhtiyar Kurulu, - Köy İmamı, - Köy Cami Derneği, - Köy Delikanlı Başkanı, - Köy Kalkınma Kooperatifi, Dış Paydaşlar : - İlçe Kaymakamı - Belediye Başkanı - İlçe Resmi kurumları - Esnaf ve Sanatkarlar - İl Resmi Kurumları - Mahalli İdareler md. 13

14 3.5. STRATEJİK AMAÇLAR Beydili Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin, iç ve dış çevre şartları analizinde elde edilen veriler ile Derneğin Misyon, Vizyon ve İlkeleri değerlendirilmiş ve önümüzdeki süreçte aşağıdaki alanlarda faaliyetlerini gerçekleştirecektir. 1. Derneğin Vizyon ve Misyonuna yakışır ölçüde faaliyetlerini sürdürmek. 2. Dernek hizmetlerinin etkin yürütülmesi için; teknolojiyi kullanarak, yönetim ilkelerine bağlı olarak sürekli gelişmeyi esas alan bir politika izlenecektir. 3. Üyeler arası koordinasyon ve motivasyonu sağlamak, 4. Teknik ve mevzuat gelişmelerini takip ederek sürekli kendini yenilemek, 5. Olumsuzlukların giderilmesinde teknik, ekonomik, etnik ve estetik önleyici faaliyetlerde bulunmak, 6. Dayanışma ve yardımlaşmada örnek ve öncü olmak, 7. Hedeflenen faaliyetleri aksatmadan ve ertelemeden gerçekleştirmek, 8. Derneğimiz, kendi misyonunu Beydili Köyünün gelişimi ve halkının yaşam kalitesini artırma yönünde çalışmalarını sürdürmek, 9. Diğer paydaşlarla fikir ve görüşlerini kendi faaliyetlerindeki çalışma kalitesine yansıtarak sürekli katkıda bulunmaktır HEDEFLER Tüm etkinliklerde ve faaliyetlerde hedefimiz, her faaliyeti takvimine uygun olarak gerçekleştirmektir. Her faaliyet yakın, orta ve uzun vade hedef planlarına uygun olarak yerinde ve zamanında yapılacaktır. 14

15 3.5.1.a. YAKIN VADELİ HEDEFLER ( ) 1. Üye kayıtlarının yapılmasına devam edilecektir, 2. Beydili Köyünde Beydili Köyü Kültürel Şenlikleri düzenlenecektir. 3. Beydili Köyü Kültürel Şenlikleri her yıl Mayıs ayının sonuncu haftası veya Haziran ayının ilk haftasıcumartesi ve Pazar günleri tertip edilecektir. 4. Üyelerimizin yakınları (anne, baba, eşi ve çocukları) Cenazesi köye defnedileceklere, Belediyelerden cenaze aracı ve kişilik midibüs ve 100 TL. nakdi yardım yapılacaktır. 5. Cenazesi Ankara da defnedileceklere, cenaze aracı ve otobüs ayarlanacak, yemek yaptırılarak (Pide+Ayran) ev adresine teslim edilecektir, 6. Yangın, deprem Sel, vb. doğal afetlerde önce köyümüz mağdurlarına derneğin imkanları doğrultusunda yardım yapılacaktır. 7. Kuruluşunun 2. Yılından itibaren üyelerimizin düğünlerinde 1 çeyrek altın takılacak veya bir adet Kuran-ı Kerim ve Türk Bayrağı verilecektir. 8. Kuruluşunun 2. Yılından itibaren üyelerimize doğumlarda 1 çeyrek altın takılacaktır. 9. Köy düğünlerinde Köyümüzün öz kültür ve sanat etkinliklerini ön plana çıkararak uygulanmasına yardımcı olmak, 10.Dini bayramlarda eskiden yapılan Köyümüze has, Ortaoyunu ve diğer oyunların sürekliliği ve aynen devamı için köyümüzün en yaşlılarından gerekli bilgilerin alınması ve yeniden uygulanması sağlamak, 11.Beydili Çiftetellisi, Beydili Zeybeği, Beydili Kavuşturması gibi halk oyunlarının kalıcılığını sağlamak, 12.Sanatsal etkinlikleri özendirmek, 13.Köyümüze has, oğlan çöreği, kız çöreği, keşkek, tereyağlı tarhana çorbası gibi etkin yemeklerimizin tanıtımını ve kalıcılığını sağlamak, 14.Köy İhtiyar Kurulu, Köy Camii Derneği ve köyün diğer ileri gelenleri ile sürekli diyalog içerisinde Beydili Köyünün Kalkınması hususunda görüşlerin güncelliğini ve birliğini sağlamak, kalıcı kararlar almak, 15.Çevre köylerle ilgili bilgi edinmek ve köyümüz etkinliklerine davette bulunmak, 16.Köyümüzün yaşlı mağdurlarına gereken ilgi, ziyaret ve ihtiyaçlarına yönelik faaliyetlerde bulunmak, 17.İnsanların daimi istirahatgahı olan mezarlıkların, her yıl belirli zamanlarda bakımını yaptırmak, 18.Derneğin İnternet Sitesi yaptırılarak, köy ve köylü hakkında tarihi ve kültürel bilgilere yeterince yer vermek, 19.Atatürk Bahçesinin Köyümüze yakışır park şeklinde dizaynı için, Köy İhtiyar Kurulu, Belediye, Kaymakamlık ve Orman İşletmeleri ile temaslarda bulunmak ve kısa sürede dinlenme alanı, çocuk bahçesi ve piknik alanı, bayram şenlikleri için kalıcı yer tespitinde bulunmak, 21.Köyde uygun bir tepeye Bayrak direği yaptırmak, 22.SMS hattı alınarak duyular ve alınan kararları anında üyelere duyurmak, 23.Her yıl yapılacak tüm faaliyetler, o yıl başından itibaren ilgili yerlere duyurmak. (İlçe Kaymakamlığı ve resmi kurumlar, çevre köy muhtarlıkları ve köy halkı, dernek üyeleri, diğer illerde bulunan akrabalar), 24.Sergi ve kermesler düzenlemek, 25.Köy mutfağı ve yemekhanesinin günün koşullarına göre dizayn ettirmek, 26.Dayanışma ve motivasyon geceleri düzenlemek, 27.TV programları düzenlemek ve önceden duyularda bulunmak 15

16 3.5.1.b. ORTA VEDELİ HEDEFLER ( ) 1. Yüksek Okulda okuyan köyümüz nüfusuna kayıtlı fakir aile mensubu iki öğrenciye, Kasım ayında başlayıp Mayıs ayı dahil olmak üzere her ay (8 ay) aylık 100 YTL. burs verilecektir. 2. Yüksek Öğrenim için öğrenciler teşvik edilecek ve ödüllendirilecektir. 3. Köyün tarihi ve kültürü ile örf adet, gelenek ve görenekleri hakkında araştırma yapılacak ve kalıcılığı sağlanacaktır. 4. Köyün tarihi ve kültürü hakkında tanıtımı sağlanacaktır. 5. Köyün, Doğal Sosyal Kültürel Ekonomi - Modern ve Teknolojik gelişmeler yönünden gelişimine katkıda bulunulacaktır. 6. Köyümüzün gelişmesi, kalkınması ve dışarıya olan göçlerin köye dönüşü ile ilgili gerçekçi, kalıcı ve etkin olabilecek projeler üretenleri ödüllendirmek, 7. Proje için gerekli maddi manevi desteğin sağlanması yönünde katkıda bulunmak, 8. Çevre köylerde, olası bir Yangın, deprem - Sel vb. doğal afetlerde köyümüz mağdurlarına derneğin imkanları doğrultusunda yardım yapılacaktır. 9. Köyün temizliği, güzel görünümü, yeni yapılanma vb. projeler üretmek ve uygulanmasına yardımcı olmak. Örnek Köy oluşumunu sağlamak. 10.Köyün, misafir odası, gençlere yönelik kütüphane ve sosyal faaliyetlerle ilgili mekanların hazırlanmasına yardımcı olmak, 11.Beydili Dağının Köy yönündeki yamaca uygun görülen bir yere ve Davgat mevkiinin en üst noktasından bakıldığında net görülebilecek şekilde BEYDİLİ yazdırılması, 12.Yakın köyler arası dayanışma ve yardımlaşma, iş projeleri ve iş sahalarının yaratılması yönünde birlikteliğin sağlanması, 13.Mandıracılığın köy dışına alınması hakkında ilgili kişiler ve resmi makamlardan görüş ve yardım alınması yönünde çalışmalar yapılması, 14.Dini bayramlarda ve Bahar şenliklerinde taşrada bulunan Beydili mensubu olanları, eniştelerini, yakın akrabalarını genç ihtiyar herkesin bu şenliklere katılımını sağlamak, tanışmayanları tanıştırmak, dargınlar varsa barıştırmak, helalleşmek, en önemlisi sıkı diyalog içerisinde birlik ve beraberliği sağlamak, 15.Köyde arıcılık yapılmasını sağlamak, bu yöndeki faaliyetlere katkıda bulunmak, 16.Küresel ısınmayı önleme çalışmaları hususunda çevremizi daha çok korumak ve ağaçlandırma yapmak. Bu hususta Orman Müdürlüğünden yardım talebinde bulunmak. 17.Köyümüzde işsizliği önlemek ve köy ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla su entegresi kurma çalışmaları yapmak, 18.Besicilik, Kesim, Et amblajlama pazarlama entegresi kurma çalışmaları, 19.Yem fabrikası kurma çalışmaları yapmak, 20.Köyümüzde meyveciliği özendirme ve geliştirme sempozyumları düzenlemek. 16

17 3.5.1.c. UZUN VADELİ HEDEFLER ( ) 1. Köyün göz önünde bulunan ve kirlilik gösteren yerleri Modernize ettirmek, 2. Beydili Dağının tepe noktasında bulunan Kayanın Arpalığı adı verilen yer ile Sinekli Belen ve Sarnıç bölgelerinin yerli ve yabancı turizme kazandırmak, 3. Küçük çaplıda olsa Beydili Dağına Teleferik kurmak, 4. Yayla adını verdiğimiz (Andız, İkioklu, Ziyaret Tepe gibi mesire alanları ve hakikaten gezilmesi görülmesi gereken böyle güzel yerlerin keşfi yerli ve yabancı turizme kazandırılmasının sağlanması, 5. Köyümüz kooperatifi ile detay görüşmeleri yapılarak, sütçülüğün daha fazla geliştirilmesi, süt ve süt ürünlerinin Beydili Köyünde bir süt entegre tesisleri kurulması, sütün bu entegrelerde değerlendirilmesi, 6. Köyümüzde kurulması ve yapılması uygun olan entegre vb. tesislerin kalıcılığı, sürekli modernizasyonunun yenilenmesi, kendisini ağır maliyetler karşısında zarara uğratılması, kapatılması ve fesih durumlarının hiç bir surette yaşanmaması yönünde çok iyi bir fizibilite yapılması, 7. Beydili ve çevre köylerden, proje üreten, projenin geliştirilmesine katkıda bulunan, maddi destek verenlere, yapılacak entegre tesislerinde iş imkanının sağlanması, 8. Köyümüzde ve çevre köylerde işsizliğin önlenmesine yönelik iş imkanı sağlanması için gelecek projelerin, ilçe ve il resmi makamlarınca da görüşülerek devlet desteği sağlanmasına yardımcı olmak, 9. Cumhuriyetimizin Kuruluşunun 100. Yılına kadar, Köyümüzün, köylümüzün ve bizlerden sonra gelecek neslimizin geleceğini Muasır Medeniyetler Seviyesine Yükseltmek ve oradaki yerini almak ve korumak ilkesi doğrultusunda, her faaliyeti anlayarak, inanarak, inandırarak ve isteyerek özveri ile yapmak, * Beydili Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin Stratejik planındaki Kısa, Orta ve Uzun vadeli hedeflerini, Dernek Yönetimi ile Köy İhtiyar Kurulu, Köy Din Görevlisi, Köy Kooperatifi yönetimi ve köy ileri gelenleri ile görüşerek tartışmak birlikte karar almak ve alınan kararları İlçe Kaymakamı ve diğer paydaş resmi kurumlarla paylaşmak. 17

18 KATILIMCI FAALİYETLER Beydili Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, gerçekleştireceği faaliyetlerini titizlikle ve önem sırasına göre sıralayıp programlarken katılımcılığı ve paydaş görüşleri esas almıştır. Gerçekleştirme ve hizmet üretilmesi aşamasında iş koşullarını belirleyen ve bu hizmetten fayda sağlayan taraflara ait kılavuz bilgiler toplanarak çalışma programımıza veri tabanı oluşturulur. a. Derneğin hazırlayacağı yıllık faaliyetlerinde mahalle muhtarının da katılımları sağlanarak, Dernek bünyesinde oluşturulan yerinde uygulama ilkesi ile ayda bir olmak üzere periyodik toplantı sonuçları kayıt altına alınarak öncelikli hizmetleri tespit etmek, b. Üyeler, köy muhtarı, köy halkı ve diğer sivil toplum örgütlerinin yöneticileri başvuruda bulunarak faaliyet alanımıza giren öneri ve taleplerini bildirirler. Kayıt altına alınan her öneri ve talepler en kısa zamanda faaliyetler planlamasında değerlendirmek, c. Derneğimizde bulunan diğer iç paydaş birimlerle zaman zaman eş güdüm amaçlı toplantılar yapmak. Tüm veriler toplanarak, Dernek Yönetim Kurulu tarafından, istatistik yöntemleri ile değerlendirilir. Böylelikle uygunluğu ve Performansımız hakkında bilgi edinilerek bir sonraki dönemde iyileştirmenin hangi noktalarda yapılması gerektiği belirlenir FAALİYETLERİN GELİŞTİRİLMESİ Misyonumuz gereği sürekli iyileştirmeyi esas alan Derneğimiz, kendi görev alanın giren faaliyetleri nasıl geliştireceğini belirlemiştir. 1. Karşılaşılabilecek problemlerin en aza indirilmesi hatta yok edilmesi konusunda hazırlıklı olunması ve bu hususta Dernek faaliyetlerine uygun olarak eğitim prosedürü çalıştırılarak deneyimli, uzman, eğitimli ekipman oluşturulur. 18

19 2. Faaliyetle ilgili gerekli alt bilgi verilmeli, bilgiler ve veriler dökümante edilmeli, Dernek faaliyetlerimizin gereklerine uygun bir şekilde düzeltici faaliyet başlatılarak sorumluluk, yetki ve yöntemler yeniden planlanması aşamasında izlenebilirlik sağlayacak, iç denetim ve kontrol döngüsü sürekli çalıştırılacaktır. 3. Derneğimiz yönetim kurulu, yılda iki defa, Yönetimi Gözden Geçirme toplantısı düzenleyerek sonuçları üyelerle değerlendirerek, yıllık çalışma planının realitesini artırıcı faaliyetler gerçekleştirecektir. 4. Beydili Köyü Halkına ve çevre köy halkına, faaliyetlerimizin gerçek anlamda etkin, verimli, kalıcı olması için gerekli mali büyüklüğe ulaşması zorunludur. Dernekler Yönetimi sistemi içerisinde yer alan Yönetimin Sorumluluğu bölümünde, yönetimin taahhüdü çerçevesinde mali yapısını güçlendirecektir. 5. Faaliyetlerimizin sürekli iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için Derneğin sürekli artan bir ivme ile büyümesi gerekmektedir. 4. VİZYON PROJELER Amaç : Derneğimiz, Köyümüz ve bölgesinin gelişimini destekleyecek projelerine imkanları ölçüsünde katkıda bulunarak gelecek için vizyon projeler üretmelidir. I. Küresel ısınmaya karşı Orman Gn.Md.den talepte bulunarak ağaçlandırmalar yapmak, II. Küresel ısınmaya karşı akarsu ve içme sularının korunması ve bilinçli kullanılması yönünde köy halkını bilinçlendirmek, III. Köyü Modernize ettirmek, IV. Beydili Dağının tepe noktasında bulunan Kayanın Arpalığı adı verilen yer ile Sinekli Belen ve Sarnıç bölgelerinin yerli ve yabancı turizme kazandırılmasını sağlamak, V. Beydili Dağına Küçük çaplı Teleferik yaptırmak, VI. Yayla adını verdiğimiz (Andız, İkioklu, Ziyaret Tepe gibi mesire alanları ve hakikaten gezilmesi görülmesi gereken böyle güzel yerlerin keşfi yerli ve yabancı turizme kazandırılmasının sağlanması, 19

20 VII. Sütçülüğün daha fazla geliştirilmesi, süt ve süt ürünlerinin Beydili Köyünde bir süt entegre tesisleri kurulması, sütün bu entegrelerde değerlendirilmesi, VIII. Köyümüzde ve çevre köylerde işsizliğin önlenmesine yönelik iş imkanı sağlanması için gelecek projelerin, ilçe ve il resmi makamlarınca da görüşülerek devlet desteği sağlanmasına yardımcı olmak, IX. Besicilik, kesim ve et ambalajlama-pazarlama çalışmaları, X. Orta ölçekli yem fabrikası kurulması çalışmaları XI. Pastörize süt ve Beyaz Peynir entegrelerinin kurulması projeleri hazırlamak, XII. Cumhuriyetimizin Kuruluşunun 100. Yılına kadar, Köyümüzün ve bizlerden sonra gelecek neslimizin geleceğini Muasır Medeniyetler Seviyesine Yükseltmek ve oradaki yerini almak ve korumak ilkesi doğrultusunda, her faaliyetini anlayarak, inanarak, inandırarak ve isteyerek yapmak, Politikalar : a. Öncelikli Proje tespiti, b. Planlama, projelendirme, uygulama, yönetim, denetim sisteminin etkinleştirilmesi, c. Derneğin, Performans sistemi uygulamaya konularak birlik, beraberlik ve yardımlşamanın özendirilmesi. Öncelikli Projeler : a. Sosyal ve kültürel etkinlikler (Şenlikler) düzenlemek, b. Sergi ve kermesler düzenlemek, c. Yardımlarda bulunmak, d. Atatürk Bahçesinin Köyümüze yakışır park şeklinde dizaynı için, Köy İhtiyar Kurulu, Belediye, Kaymakamlık ve Orman İşletmesi ile temaslarda bulunmak ve kısa sürede gerçekleştirmek, e. Köyün temizliği, güzel görünümü, yeni yapılanma vb. projeler üretmek ve uygulanmasına yardımcı olmak. f. Yaşanabilir köy projeleri araştırmak, g. Su projesi hazırlamak ve entegre kurma çalışmaları yapmak, h. Yem üretme (Fabrika) projesi entegre kurma çalışmaları yapmak, ı. Eski okul restore edilerek odalarından birini müze haline getirmek, 20

21 6. GENEL DEĞERLENDİRME Beydili Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği; gelişimi, çalışma ve faaliyetlerinde kaliteyi artırabilmek amacıyla Yakın 0rta ve Uzun vadeli faaliyetlerini planlamıştır. Bu çalışma; Beydili Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin iç bünyesinden kaynaklanan (mali, beşeri ve fiziki kaynaklar kurumsal yapı ve faaliyet süreçleri) ve gerekse derneği doğrudan veya dolaylı etkileyen dış faktörler dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu çalışma; Beydili Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin Stratejik Planıdır. Revizyon yapılabilir, Yenilenebilir. Derneğimiz; Misyon ve Vizyonu doğrultusunda 2023 yılına kadar gerçekleştireceği faaliyetlerinin planlanmasıdır. Böyle bir çalışmanın sağlıklı olabilmesi için diğer paydaşlar ile uyumlu olmalıdır, diğer paydaşların vizyonu ile de örtüşmelidir. Beydili Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği stratejik planı, odak alanlar, bu alanlardaki amaçlar ve bu amaçlara ulaşmak için izlenecek politikalar çerçevesinde anlamlı, tutarlı ve iddialı bir yapıya sahiptir. Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için yapılacak projeler ise daha çok çalışma programı anlayışı doğrultusunda ve her yıl değişen şartlara göre revize edilecek biçimde hazırlanmıştır. Ülkemizde; Kamu Yönetimi Reformu kapsamında yapılan çalışmalarla Stratejik Planların hazırlanması yasal bir zorunluluktur. Buna göre; Sivil toplum örgütleri de Stratejik Planlarını hazırlamak ve Kamu Yönetimine uymak zorundadır. Derneğimiz, hazırlamış olduğu bu Beydili Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin Stratejik Planı Köyün yaşantısına ve kalkınmasına ışık tutacak ve katkıda bulunacak şekilde hazırlanmıştır. Bu Stratejik Plan; Beydili Köyü ve diğer köyler ile Nallıhan İlçe ve bölgesine de kalkınma yolunda katkıda bulunacaktır. - Faaliyetleri gerçekleştirme aşamasında; çevre ve iklim şartları değerlendirilmelidir. - Faaliyetleri gerçekleştirme aşamasında; çevre kirliliğinin önlenmesi gözetilmelidir. - Faaliyetleri gerçekleştirme aşamasında; küresel ısınmanın önlenmesi projelerine katkıda bulunmalıdır. 21

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ [203] 203 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI SUNUŞ Birimimiz Performans Programı, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik ile Performans Programı

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler

ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE Amaç BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1 Bu yönerge, Üniversitenin misyon, vizyon ve temel değerlerinin

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Belediye Tiyatro Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Belediye Tiyatro Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Madde 2 - Nilüfer Belediyesi, Müdürlüğü, Anayasa nın güvence altına aldığı

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ Sayfa 1/5 Revizyon Takip Tablosu REVİZYON NO TARİH AÇIKLAMA 00 01.03.2012 İlk Yayın 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, YTÜ nde KYS politika ve hedeflerinin belirlenmesi ve üniversite içerisinde yayılımı ilgili

Detaylı

Yönetim Kurulu Strateji Belgesi

Yönetim Kurulu Strateji Belgesi Yönetim Kurulu Strateji Belgesi AĞUSTOS 2017 1 "Kamu Yönetiminin Yapısal ve İşlevsel Sorunlarına Çözüm Üreterek Katkı Sağlamak amacıyla yola çıkan Kamu Yönetimi Araştırma Derneğinin Haziran 2017 döneminde

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİ MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ STRATEJİK PLANI

ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİ MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ STRATEJİK PLANI ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİ MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ STRATEJİK PLANI 1. Giriş 2. GZFT Analizi 3. Misyon,Vizyon ve İlkeler 4. Stratejik Amaç ve Hedefler 5. Mayıs 2016-Mayıs 2017 Dönemi Eylem Planı(Amaçlar ve Hedefler

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İÇ KONTROL SİSTEMİ VE KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI DERLEYEN CUMALİ ÇANAKÇI Şube Müdürü SUNUM PLANI İç Kontrol

Detaylı

Doç. Dr. Osman KULAK Dr. Kulak, Stratejik Plan

Doç. Dr. Osman KULAK Dr. Kulak, Stratejik Plan Doç. Dr. Osman KULAK 1 Neden Geleceği Planlayalım Geleceği düşünmeyen üzülmeye yakındır Konfüçyüs 2 Yönetim Bir grup insanı belirlenmiş amaçlara doğru yönlendirerek, aralarındaki işbirliğini ve koordinasyonu

Detaylı

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları:

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları: GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu da mali yönetim ve kontrol sisteminin bütünüyle değiştirilerek, uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği Normlarına uygun hale getirilmesi

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR Amaç Madde 1 Belediye İtfaiye Yönetmeliği kapsamında İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı her türlü araç, makine ve ekipmanın bakım onarımını planlamak,

Detaylı

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( )

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( ) KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN (2014 2016) MİSYON Kayseri nin geçmişini doğru anlayarak, bugünü verimli/iyi değerlendirerek ve geleceğini akıllı planlayarak, Kayseri nin

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bilgi İşlem Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bilgi İşlem Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bilgi İşlem Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu yönetmelik, Bursa Nilüfer Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü

Detaylı

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir?

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir? T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KİHBİ Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL MAYIS 2014 ANKARA 1- Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini sürekli

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Temizlik İşleri Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Temizlik İşleri Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Temizlik İşleri Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu yönetmelik, Bursa Nilüfer Belediyesi Temizlik İşleri

Detaylı

Kerim AKSU Belediye Başkanı. Kazım ELMALI Belediye Başkan Yardımcısı. İsmail DEMİR Temizlik İşleri Müdürü. Hasan ÖZTÜRK Şef

Kerim AKSU Belediye Başkanı. Kazım ELMALI Belediye Başkan Yardımcısı. İsmail DEMİR Temizlik İşleri Müdürü. Hasan ÖZTÜRK Şef GİRESUN BELEDİYESİ TEMIZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜGÜ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ TEŞKİLAT MADDE 5-Temizlik İşleri Müdürlüğü aşağıda yazıldığı şekilde teşkilatlanmıştır.müdürlük;belediye Başkan Yardımcısı

Detaylı

10 SORUDA İÇ KONTROL

10 SORUDA İÇ KONTROL T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL 1 Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini

Detaylı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Sakarya Ticaret Borsası Sakarya da Tarım ve Hayvancılık Sektör Analizi ve Öneriler Raporu Projesi 1. Proje fikrini oluşturan sorunları nasıl

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ GEMLİK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ GEMLİK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: T.C. Meslek Yüksekokulu Müdürü Rektörlük Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Meslek Yüksekokulunun vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde - Bu yönetmelik, Bursa Nilüfer Belediyesi Müdürlüğü nün görev ve çalışma

Detaylı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL Ankara-2012 İÇİNDEKİLER 1 Neden İç Kontrol? 2 İç Kontrol Nedir? 3 İç Kontrolün Amacı Nedir? 4 İç Kontrolün Yasal

Detaylı

KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ

KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ Karınca Dergisi, Ekim 2014, Sayı:934 KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ 1. GİRİŞ Kooperatifler, ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını karşılamak

Detaylı

ÖĞRENCİLERE ENGELLİLER İLE İLGİLİ TOPLUMSAL BİLİNÇ OLUŞTURULMASI

ÖĞRENCİLERE ENGELLİLER İLE İLGİLİ TOPLUMSAL BİLİNÇ OLUŞTURULMASI Faaliyet Ve Proje Bilgileri Özürlülük sadece belli bir kesimin çalışma konusu değildir, tüm toplumun her alanını ilgilendiren sosyal bir konudur. Özürlü bireyleri ihtiyaç sahibi olarak değil, eşit haklara

Detaylı

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1-

Detaylı

Yerel yönetimler (belediye, il özel idaresi, köy tüzel kişiliği, muhtarlıklar),

Yerel yönetimler (belediye, il özel idaresi, köy tüzel kişiliği, muhtarlıklar), Teşvik Yatırım Teşvikleri AB HİBE DESTEKLERİ 1. Hibe Programı Nedir? AB-Türkiye Mali İşbirliği kapsamında yürütülen bölgesel kalkınma programlarında belirlenen öncelik alanlarında hibe programı uygulamasıyla

Detaylı

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ Kalite Yöneticisi Dök.No KAİM.İKS.FRM.081 Sayfa No 1/ 3 İŞİN KISA TANIMI: Kayısı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü üst yönetimi

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

KARTAL MİLLİ EĞİTİM VAKFI ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI

KARTAL MİLLİ EĞİTİM VAKFI ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI KARTAL MİLLİ EĞİTİM VAKFI ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 BRİFİNG DOSYASI 1 2 3 A. TARİHİ GELİŞİM Okulumuzun inşaatına 1994 yılında başlanmış 1997 yılında tamamlanarak,1997-1998 Eğitim Öğretim yılında hizmete

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI SUNUCU AYDIN GÜZHAN MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANI

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI SUNUCU AYDIN GÜZHAN MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANI İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI SUNUCU AYDIN GÜZHAN MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANI * 5018 Sayılı Kanun Md.55 İç Kontrol Nedir? İç kontrol;idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL KASIM 2013 İÇİNDEKİLER 1. Neden İç Kontrol? 2. İç Kontrol Nedir? 3. İç Kontrolün Amacı Nedir? 4.

Detaylı

Belediyenin gelirleri

Belediyenin gelirleri Belediyenin gelirleri a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. d)

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

ÇADED ÇARDAK AĞAÇLANDIRMA, DOĞA VE EĞİTİM GÖNÜLLÜLERİ DERNEĞİ STRATEJİK EYLEM PLANI ÇALIŞTAY RAPORU

ÇADED ÇARDAK AĞAÇLANDIRMA, DOĞA VE EĞİTİM GÖNÜLLÜLERİ DERNEĞİ STRATEJİK EYLEM PLANI ÇALIŞTAY RAPORU ÇADED ÇARDAK AĞAÇLANDIRMA, DOĞA VE EĞİTİM GÖNÜLLÜLERİ DERNEĞİ STRATEJİK EYLEM PLANI ÇALIŞTAY RAPORU Çardak, DENİZLİ Kasım 2013 1 1. ÇALIŞTAYIN AMACI VE YÖNTEMİ ÇADED in kuruluş amaçlarına ulaşabilmesi

Detaylı

2014 YILI ATB YILLIK İŞ PLANI

2014 YILI ATB YILLIK İŞ PLANI Stratejik Amaç : SH. Bilgi İşlem Biriminin Faaliyetlerinde İyileştirmelerde Bulunmak... Yeni yönetim bilgi sistemini devreye almak ANKARA TİCARET BORSASI 204 YILI ATB YILLIK İŞ PLANI..2. Web sitesinin

Detaylı

ULUSAL KLİNİK ARAŞTIRMA ALTYAPI AĞI (TUCRIN) UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ULUSAL KLİNİK ARAŞTIRMA ALTYAPI AĞI (TUCRIN) UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ULUSAL KLİNİK ARAŞTIRMA ALTYAPI AĞI (TUCRIN) UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU 2012 SUNUŞ Bilimsel araştırmaların günümüzdeki haliyle daha karmaşık ve zorlu sorulara cevap arandıkça, daha fazla

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak Kurumsal Yapının Güçlendirilmesine İlişkin Amaç Stratejik Amaç 1.1 Borsanın Kurumsal Yönetim Yaklaşımı ile Yönetilmesi Hedef 1.1.1 Borsada Kurumsal Yönetim İlkeleri Konusunda Farkındalık Oluşturmak Strateji

Detaylı

T.C. ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ Birim Görev Dağılım Çizelgesi

T.C. ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ Birim Görev Dağılım Çizelgesi : Genel Sekreterlik 1 Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde Üniversitenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak

Detaylı

SEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

SEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK SEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İçerik Kamu İç Kontrol Standartları Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı ve Eylem Planı Rehberi Eylem Planının Genel Yapısı Eylem Planının Hazırlanmasında

Detaylı

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI Oranı Planlanan Maliyet STRATEJİK ALAN 1. HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTME Stratejik Amaç 1.1. Temel Üye Hizmetlerinin

Detaylı

RTSO HABERLEŞME BASIN YAYIN POLİTİKASI

RTSO HABERLEŞME BASIN YAYIN POLİTİKASI Sayfa 1/1 RTSO HABERLEŞME BASIN YAYIN POLİTİKASI Sayfa 1/2 İÇİNDEKİLER Konu Başlığı Sayfa No. Kapak 1 İçindekiler 2 Misyon 3 Vizyon 3 Kalite Plitikası 4 RTSO Basın Yayın,Halkla ilişkiler ve Haberleşme

Detaylı

PROJE yerde, süre bütçe ile, amaçların faaliyetler

PROJE yerde, süre bütçe ile, amaçların faaliyetler UYGULAMA Belirli bir yerde, belirli süre içinde, belirli bir bütçe ile, net olarak tanımlanan amaçların gerçekleştirilmesine yönelik olarak planlanan faaliyetler bütünüdür. DÖNGÜSÜ Proje Fikrini Belirleme:

Detaylı

Performans Esaslı Bütçeleme. Prof.Dr. Coşkun Can Aktan

Performans Esaslı Bütçeleme. Prof.Dr. Coşkun Can Aktan 1 Performans Esaslı Bütçeleme Prof.Dr. Coşkun Can Aktan 2 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU Bilindiği üzere uluslararası standartlara uygun daha etkin bir kamu mali yönetim ve kontrol sisteminin

Detaylı

YÖNETİMİN SORUMLULUĞU PROSEDÜRÜ

YÖNETİMİN SORUMLULUĞU PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ Doküman No: P / 5.1 Revizyon No : 0 Sayfa : 1 / 5 Yayın Tarihi: 19.01.2010 Bu prosedürün amacı, İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Yönetimi nin Kalite Politikası ve hedeflerini oluşturmak, yönetim sistemini

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ BİRLİĞİN VİZYONU Akdeniz Belediyeler Birliği, Yerel Yönetimler Reformu ve AB ile bütünleme süreçlerine destek sağlayan, hizmetlerinde kalite, verimlilik ve güvenirliği esas

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Stratejik Planlama Çalışmaları

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Stratejik Planlama Çalışmaları T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Stratejik Planlama Çalışmaları T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ÇEVRE KĠRLĠLĠĞĠ KONTROL VE DENETĠM ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ÇEVRE KĠRLĠLĠĞĠ KONTROL VE DENETĠM ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ÇEVRE KĠRLĠLĠĞĠ KONTROL VE DENETĠM ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR

Detaylı

TOBB tarafından yıl içinde açılan eğitim seminer vb. çalışmalar takip edilerek uygun olan eğitimlere azami düzeyde katılım sağlanacaktır.

TOBB tarafından yıl içinde açılan eğitim seminer vb. çalışmalar takip edilerek uygun olan eğitimlere azami düzeyde katılım sağlanacaktır. Faaliyet 1.1.1 TOBB vb. kuruluşlar tarafından düzenlenen eğitimlere katılım sağlanması TOBB tarafından yıl içinde açılan eğitim seminer vb. çalışmalar takip edilerek uygun olan eğitimlere azami düzeyde

Detaylı

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları 29 Mayıs 2013 tarihinde MMKD Stratejik İletişim Planı nı oluşturmak amacıyla bir toplantı yapıldı. Toplantının ardından, dernek amaç ve faaliyetlerinin

Detaylı

MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI

MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI 2008-2012 MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI Stratejik Amaç 1 : Ege Üniversitesi nin Stratejik Yönetim sistemini yapılandırmak ve stratejik yönetime geçmesini sağlamak Hedef

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Fırat Üniversitesine bağlı olarak kurulan Proje

Detaylı

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM SPORDA STRATEJİK YÖNETİM 3.Hafta Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 SÜRECİ Stratejik Planlama Stratejik planlama, özetle, bir kuruluşun aşağıdaki dört temel soruyu cevaplandırmasına yardımcı olur: Neredeyiz? Nereye

Detaylı

GÜZ DANIŞMANLIK'ı sizlerle tanıştırmak ve faaliyetlerini sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum.

GÜZ DANIŞMANLIK'ı sizlerle tanıştırmak ve faaliyetlerini sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum. Değerli Yönetici, GÜZ DANIŞMANLIK'ı sizlerle tanıştırmak ve faaliyetlerini sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum. "Yaşamboyu Öğrenme" ilkesi çerçevesinde bireylerin, çeşitli sektörlerdeki işletmelerin,

Detaylı

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü; Genel Müdür Yardımcılığı (Bağlı) İŞİN KISA TANIMI: Tarımsal

Detaylı

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı, Kütahya

Detaylı

T.C. ANADOLU MEDENİYETLERİ BELEDİYELER BİRLİĞİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU. EKLER: EK-1 : Üst Yönetici ve Harcama Yetkilisi İç Kontrol Güvence Beyanı

T.C. ANADOLU MEDENİYETLERİ BELEDİYELER BİRLİĞİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU. EKLER: EK-1 : Üst Yönetici ve Harcama Yetkilisi İç Kontrol Güvence Beyanı İÇİNDEKİLER: SUNUŞ: T.C. ANADOLU MEDENİYETLERİ BELEDİYELER BİRLİĞİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

hemşehri hukuku: Hemşehri hukuku: Herkes ikamet ettiği beldenin hemşehrisidir. Hemşehrilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye faaliye

hemşehri hukuku: Hemşehri hukuku: Herkes ikamet ettiği beldenin hemşehrisidir. Hemşehrilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye faaliye kent konseyi: Kent konseyi, kent yaşamında; kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU Dairesi Görevi Astları : Eğitim Fakültesi lığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli A- Stratejik yönetim ve planlama fonksiyonu kapsamında yürütülecek görevler

Detaylı

12. MĐSYON 13. VĐZYON

12. MĐSYON 13. VĐZYON 12. MĐSYON Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi nin misyonu, evrensel ölçütleri kendisine temel alan, beraberinde ulusal değerlere sahip çıkan, çağdaş tıp bilgi birikimine sahip, koruyucu hekimlik ilkelerini

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 SUNUM AKIŞI Bölge Planı Hazırlık Süreci Paydaş Analizi Atölye Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi Mevcut Durum Analizi Yerleşim Yapısı ve Yerleşmeler Arası İlişki Analizi

Detaylı

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği

Detaylı

YENİMAHALLE KENT KONSEYİ Sekretarya. Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YENİMAHALLE KENT KONSEYİ Sekretarya. Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YENİMAHALLE KENT KONSEYİ Sekretarya Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- Bu İç Yönergenin amacı, Kent Konseyi Yürütme Kurulu nca alınan

Detaylı

SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNE İLİŞKİN HARP SANAYİİ FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNE İLİŞKİN HARP SANAYİİ FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK 3357 SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNE İLİŞKİN HARP SANAYİİ FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 19/12/1996, No: 96/9012 Dayandığı Kanunun Tarihi : 28/2/1995, No:

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI OCAK 2015 Sunum Planı İç Kontrol ün Tanımı ve Amaçları Birimlerin Sorumlulukları İç Kontrol Standartları Bakanlıkta

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Üniversitesi Kariyer

Detaylı

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM SPORDA STRATEJİK YÖNETİM 4.Hafta Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 Stratejik planlama sürecinin ilk adımı olan durum analizi, kuruluşun "neredeyiz?" sorusuna cevap verir. Kuruluşun geleceğe yönelik amaç, hedef ve

Detaylı

RİSKLERİ DEĞERLENDİRME REHBERİ

RİSKLERİ DEĞERLENDİRME REHBERİ T.C DÖŞEMEALTI KAYMAKAMLIĞI Döşemealtı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü RİSKLERİ DEĞERLENDİRME REHBERİ İÇİNDEKİLER 1. RİSK DEĞERLENDİRME VE İÇ KONTROL SİSTEMİ ORGANİZASYON ŞEMASI.. 3 ORGANİZASYON ŞEMASI...

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde - Bu yönetmelik, Bursa Nilüfer Belediyesi Gençlik

Detaylı

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, DEĞERLER, VİZYON

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, DEĞERLER, VİZYON T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, DEĞERLER, VİZYON MİSYON Eğitim, sağlık hizmeti ve araştırmada yenilik ve mükemmelliği teşvik ederek, ulus ve ötesinde, sağlığı korumak ve geliştirmektir.

Detaylı

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, VİZYON, DEĞERLER

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, VİZYON, DEĞERLER T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, VİZYON, DEĞERLER MİSYON Eğitim, sağlık hizmeti ve araştırmada yenilik ve mükemmelliği teşvik ederek, ulus ve ötesinde, sağlığı korumak ve geliştirmektir.

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Bursa Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

Seyitgazi ve Turizm Gürcan Banger

Seyitgazi ve Turizm Gürcan Banger Seyitgazi ve Turizm 31 Ağustos 2013 Seyitgazi 2 Elimizde ne var? Seyitgazi, ağırlıklı potansiyel olarak değerlendirilmeyi bekleyen inanç turizmi, tarih turizmi, doğa ve köy turizmi, dış alan sporları turizmi

Detaylı

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Destek Hizmetleri Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2016 Faaliyet Raporu 76 Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2016 Faaliyet Raporu I - GENEL BİLGİLER A - MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI 1 Müdürlüğümüzün Görevleri: Destek

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU I- GENEL BİLGİLER: A-Misyon ve Vizyon : 2013 YILI FAALİYET RAPORU Misyonumuz: Anadolu Medeniyetleri Belediyeler Birliğinin misyonu; 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Yasası nda ve Birlik Tüzüğü nde

Detaylı

T.C. İzmir Bornova Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T.C. İzmir Bornova Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T.C. İzmir Bornova Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı; Bornova

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HAKKARİ ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU.... 1 I- GENEL BİLGİLER...... 2 A. MİSYON VE VİZYON..... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar:

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar: Kadın Dostu Kentler Projesi İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Projesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-UNFPA ve Birleşmiş Milletler

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı Bursa Nilüfer Belediye lığı Müdürlüğü nün hukuki statüsünü, teşkilatını,

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1-

Detaylı

3. HAFTA-Grup Çalışması

3. HAFTA-Grup Çalışması KAMU MALİYESİNDE KARAR ALMA VE PERFORMANS YÖNETİMİ PROJESİ PERFORMANS YÖNETİMİ VE PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME 3. HAFTA-Grup Çalışması ANKARA 27 Ocak 2011 PERFORMANS ANLAŞMASI DPT den sorumlu bakan ile

Detaylı

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ Doç. Dr. Mustafa Türkmen ERÜ Mühendislik Fak. 20 Mayıs 2016 KAYSO Sunum Planı KÜSİ Çalışma Grubu KÜSİ İl Planlama

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29361

Resmî Gazete Sayı : 29361 20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU ANKARA, OCAK 2016 1 İçindekiler BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I. GENEL BİLGİLER... 4 I.I.

Detaylı

Bilgi İşlem Müdürlüğü Stratejik Planı (2014-2018) Bilgi İşlem Müdürlüğü Stratejik Planı (2014-2018)

Bilgi İşlem Müdürlüğü Stratejik Planı (2014-2018) Bilgi İşlem Müdürlüğü Stratejik Planı (2014-2018) Bilgi İşlem Müdürlüğü Stratejik Planı Bilgi İşlem Müdürlüğü Stratejik Planı (2014-2018) (2014-2018) İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ.. 2 I. STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ VE YÖNTEM....3 II. MEVCUT DURUM ANALİZİ 3 A.

Detaylı

ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU

ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU 2015 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ TAKDİM 2006 yılında kurulan ve değer üreten üniversite sloganıyla yeni kurulan üniversiteler arasında

Detaylı

GÖREV TANIMLARI. : Muhasebe Sorumlusu

GÖREV TANIMLARI. : Muhasebe Sorumlusu Sayfa No 1/ 5 İşin Adı : Muhasebe Sorumlusu Bağlı Olduğu Kişi Hizmet Sorumluluğu Olduğu Bölüm / kişi (var ise) : Dış Ticaret, İç Piyasa, Satınalma, Finansman, Çorlu, İstanbul muhasebe bölümleri. Organizasyon

Detaylı

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.13 İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.13 İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.13 İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ İnsan Kaynakları Birim Sorumlusu Dök.No KAİM.İKS.FRM.19 Sayfa No 1 / 2 İŞİN KISA TANIMI: Kayısı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü üst yönetimi

Detaylı

MALTEPE BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

MALTEPE BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ MALTEPE BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ Müdürlüğümüz 5393 sayılı belediye kanunun 48.maddesi ve 22.04.2006 tarihli 26147 sayılı resmi gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulunun Belediye ve Bağlı Kuruluşları

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR ALTIEYLÜL BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu esasların amacı,

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER VE MUHTARLIKLAR DAİRESİ TANITIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam

Detaylı