T.C. ANKARA İLİ NALLIHAN İLÇESİ BEYDİLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ STRATEJİK PLANI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ANKARA İLİ NALLIHAN İLÇESİ BEYDİLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ STRATEJİK PLANI 2007 2023"

Transkript

1 T.C. ANKARA İLİ NALLIHAN İLÇESİ BEYDİLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ STRATEJİK PLANI H A Z I R L A Y A N Mustafa SARGIN

2 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 2. MEVCUT DURUM 2.1 KURULUŞ YAPISI 2.2 ORGANİZASYON ŞEMASI 2.3 YASAL GÖREVLER (Görev Yetki ve Sorumluluklar) 2.4 MEVCUT DURUM ANALİZİ a- Araç Gereç durumu b- Fiziki Yapı c Yılı Faaliyetleri d- GZFT Analizi 3. STRATEJİK PLANLAMA 3.1 MİSYON 3.2 VİZYON 3.3 İLKELEREMİZ 3.4 PAYDAŞLAR 3.5 STRATEJİK AMAÇLAR HEDEFLER Planlanan Hedefler a Yakın Vadeli Hedefler b Orta Vadeli Hedefler c Uzun Vadeli Hedefler KATILIMCI FAALİYETLER FAALİYETLERİN GELİŞTİRİLMESİ 4. VİZYON PROJELER 5. İZLEME VE DEĞERLENDİRME 2

3 T.C. ANKARA İLİ NALLIHAN İLÇESİ BEYDİLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ STRATEJİK PLANI GİRİŞ Beydili Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği; sürekli gelişen ve değişen yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve dünya standardı anlayışına bağlı olarak Beydili Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin Köyümüzün tanıtımı, geliştirilmesi, kalkınması ve Örnek Köy haline getirilmesi yönündeki çalışmaları başlatılmıştır. Buna bağlı olarak Beydili Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin Strateji Planlamasının hazırlamasına esas olmak üzere yıllarını kapsayan Stratejik Planını yapmıştır. - Dernek Stratejik Planı, gerçekçi (rasyonel) bir yaklaşımla hazırlanmıştır. - Dernek Stratejik Planı, sürekli kendini yenilemeye açıktır. ÇALIŞMA EKİBİ Beydili Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Kurucu üyesi Mustafa SARGIN tarafından hazırlanmıştır. Derneğimiz; 5223 sayılı Dernekler Kanununa göre kurulmuş olup, kuruluş, görev ve çalışma esaslarını düzenleyen bir yönetmelikle görevini yürütür. 2. MEVCUT DURUM Derneğimiz de ortak fikir paylaşımı ile üyeler arası iletişim ve yüksek motivasyon sağlanmıştır. Kapsamlı bir durum analizi için Derneğimizin faaliyet alanıyla ilgili diğer kuruluşların ve kesimlerin görüşleri alınmıştır. Tüm çalışmalar, Derneğimizin kurucu üyeleri arasında Takım Ruhu ile yürütülmektedir. Faaliyet konuları görüşülerek kararlar alınmıştır. 3

4 Derneğin: Mevzuatı ve bu mevzuat gereği görevleri, Genel bürokrasi içindeki yeri ve yönetim yapısı, Sivil Toplum Örgütleri içinde iletişim ve karar alma süreci, Dernek Üyeleri sayısı ve nitelikleri, Derneğimizin çalışanlarının motivasyon düzeyi, değerlendirmeleri ve gelecek ile ilgili beklentileri ele alınmıştır. Durum tespit çalışmalarında çevre analizi yapılırken çevresel faktörlerin Derneğimiz için ne gibi fırsatlar ve tehditler ortaya koyduğu incelenmiştir. Derneğimizin karşılaşabileceği riskler ve belirsizlikler özellikle tespit edilmiş ve planlama sürecinin daha sonraki aşamalarında değerlendirilecektir. Bu çalışmalar sonucunda Derneğimizin karşı karşıya olduğu fırsatlar ve tehditler bir tabloda özetlenmiştir. Geleceğe dönük stratejilerin geliştirilmesi için fırsatlardan yararlanılmıştır. Tehditler ise SPE (Stratejik Planlama Ekibi) tarafından yakından izlenmiş ve gerekli tedbirler alınmıştır KURULUŞ ve YAPISI Beydili Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği; 5253 Sayılı Dernekler Kanununda belirtilen esaslar doğrultusunda tarihinde kurulmuş olup, Derneğin Çalışma, Yardımlaşma ve Dayanışma Yönetmeliğini de bu doğrultuda hazırlamıştır. Dernek; ilk kuruluş aşamasında 1 Başkan, 1 Başkan Yardımcı ve 5 üye olmak üzere 7 kişiden oluşmuştur tarihinde yapılan olağan Kurul Toplantısında yeni seçimle beraber Dernek Yönetim Kurulu 1 Başkan, 1 Başkan yardımcısı, 1 Genel Sekreter ve 5 üye olmak üzere 8 kişi çıkartılmıştır. 4

5 2.2 ORGANİZASYON ŞEMASI BAŞKAN Faruk KAYA GENEL SEKRETER Mahmut TAŞDELEN BAŞKAN YARDIMCISI Mustafa SARGIN ÜYE-1 Salih YILDIZ Mali Sorumlu ÜYE-2 Murat GÜNGÖR Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri Sorumlusu ÜYE-3 Durmuş TÜRKAN Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma ÜYE-4 Mürsel HARMAN Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma ÜYE-5 Orhan DUMAN Nallıhan Sorumlusu 5

6 *Başkan, *Genel Sekreter, *Başkan Yardımcısı, Üye 1 - Mali Sorumlu (kayıtları, aidatlar ve diğer mali faaliyetler) Üye 2 - Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri sorumlusu Üye 3 ve 4 - Sosyal Yardım ve Dayanışmanın sorumlusu, Üye 5 - Nallıhan Sorumlusu Başkan : Faruk KAYA Derneğin genel işleyişi ve tüm faaliyetlerin uygulanabilirliği ile yasal prosedürün işleyişi ve uygunluğunun denetimi. Genel Sekreter : Mahmut TAŞDELEN Tüm faaliyetlerde danışmanlık ve her türlü faaliyetlerin hazırlanması, uygulanabilirliği ile yasal prosedüre uygunluk, üye kabul, kontrol, denetim, Başkan Yardımcısı : Mustafa SARGIN Derneğin genel işleyişi ve tüm faaliyetlerin uygulanabilirliği ile yasal prosedürlerin işleyişi ve uygunluğunun denetimi ile diğer Sosyal aktivitelerin kontrolü. Üye 1 : Salih YILDIZ Aidatların toplanması, bankalar ve bankalar arası işlemlerin yapılması, faaliyetler ve diğer masraflarla ilgili harcamalarda para transferi ile ilgili sorumlu, Üye 2 : Murat GÜNGÖR Derneğin geliştirilmesi yönünde, araştırmalar yapmak, diğer köylerin yapmış oldukları faaliyetlerle ilgili görüş ve fikir alış-verişinde bulunmak, edinilen bilgi ve belgeleri hazırlamak, Beydili Köyünün, tarihi oyunları, sosyal ve kültürel etkinliklerinin araştırılması, yeniden yaşatılması ve kalıcılığının etkin bir şekilde sağlanması yönündeki araştırmalarını yapmak, belge ve bilgilerini Gn.sekretere iletmek. 6

7 Üye 3 4 : Durmuş TÜRKAN, Mürsel HARMAN Köy nüfusuna kayıtlı ailelerin yardıma ihtiyacı olanlara gerekli araştırmanın yapılmasından sonra gereken yardımın yapılması hususunda çalışma ve araştırma yapmak, fiyat araştırması yapmak, uygunluğu hususunda gerekli belge ve bilgileri edinerek Gn.sekretere iletmektir. Şenlikler ve cenaze araçlarının köye hareketi, araca bineceklerin ayarlanmasını yaparak gidiş ve dönüş liste ve ücretlerini organize etmek. Üye 5 : Orhan DUMAN Köy nüfusuna kayıtlı olup Nallıhan İlçesinde ikamet eden ailelerden yardıma ihtiyacı olanlara gerekli araştırmanın yapılmasından sonra gereken yardımın yapılması hususunda çalışma ve araştırma yapmak, ÜYELER : Derneğimizin üye kayıt defterinde, tarihi itibariyle resmi olarak Ankara da 70, Nallıhan da ise 16 kayıtlı üye bulunmaktadır. 2.3 YASAL GÖREVLER (GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR) Beydili Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarihinde kurulmuş olup, 5253 Sayılı Dernekler Kanunu çerçevesinde çalışmalarını sürdürmektedir Sayılı dernekler Kanunda belirtildiği gibi Görev Yetki ve Sorumluluklarının başlıkları aşağıda belirtildiği gibidir. 1. Üye kayıtları yapmak, 2. Genel Kurulun zamanında yapılmasını ve düzenlenmesini sağlamak, 3. Sosyal ve Kültürel faaliyetlerde bulunmak, 4. Alınan kararlar doğrultusunda, maddi ve manevi yardımlarda bulunmak, 5. Yasalar çerçevesinde ve belirli ölçüde burs vermek, 6. Köy Resmi Makamlarına yardımcı olmak, 7. Köyün tarihi ve kültürü hakkında araştırmalar yapmak, 8. Köyü tanıtıcı festival ve kampanyalar tertiplemek, 9. Köy kalkınmasına yardımcı faaliyetlerde bulunmak, 10. Aidatlarını düzgün ve zamanında ödemeyenlere gerekli uyarıda bulunmak, 11. Çevre köylerden üyelik için başvuruda bulunanları fahri üyeliğe kabul etmek ve aynı haklara sahip olmalarını sağlamak. 12. Yıllık Faaliyet Programı hazırlar, 13. Dernek bütçesini hazırlar ve harcamaların bu bütçeye uygun olarak yapılmasını sağlar, 14. Gelir ve Giderler kayıt altına alınır ve Genel Kurula sunulur ve onay alınır. 7

8 2.4. MEVCUT DURUM ANALİZİ Dernek, kuruluşundan bu güne kadar kendisine tahsis edilen mekanda geçici olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. a. Büro - Araç ve Gereçleri : Dernek; hiçbir araç, gereç ve büro demirbaşına sahip değildir. b- Fiziki Yapı : Dernek, kendisine ücretsiz ve geçici olarak tahsis edilen büroda faaliyetlerini sürdürmektedir. Kendine ait bürosu ve demirbaş malzemeleri bulunmamaktadır. Ayrıca; Beydili Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin, Nallıhan ve İstanbul da birlik-beraberlik oluşumları sağlanmıştır. c- Faaliyetler : Dernek Kurucu Üyeleri: Mustafa ORMAN, Mustafa SARGIN, Faruk KAYA, Salih YILDIZ, Mehmet ÖZALP, Mürsel HARMAN ve Durmuş TÜRKAN olarak belirlenmiş, ( ) Kurucu Üyeler derneğin kurulması aşaması prosedürünü tamamlamış ve tarihinde, Beydili Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği kurulmuştur, Derneğin Kurucu üyeleri toplanarak çalışma prosedürünü incelemiş ve gerekli hazırlıklarını tamamlamıştır tarihinde 32 üyenin toplanmasını sağlamış ve ardından üye kayıtlarına başlamıştır. Üye kayıtlarına halen devam edilmektedir. Toplantı esnasında 20 Mayıs 2007 tarihinde Beydili Köyünde gerçekleştirilmek üzere Beydili Köyü 1.Hıdrellez ve Bahar Bayramı şenlikleri düzenlenmesi kararlaştırılmıştır. Sosyal yardım yapılması yönünde kararlar alınmıştır. (Doğum, Ölüm, Evlenme, Cenaze, Yangın) vb. Faaliyet Raporu güncellenmiş haliyle ayrıca belirtilecektir. 8

9 d- Mali Durum : Derneğin geliri üye kayıtları ve aidatlarından gelen miktarlarla sınırlı olup, diğer Kurum, Kuruluş ve Sivil Toplum Örgütlerinden hiçbir yardım almamıştır. e- GZFT Analizi : Beydili Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin faaliyetlerine yönelik ayrıntılı Mevcut Durum Analizi çalışması gerçekleştirmiştir. Rapor haline getirilen bu çalışmalar değerlendirilmiş ve incelenerek revize edilmiş, durum analizine ilişkin raporlardan GZFT çalışmasından nasıl yararlanılabileceği hususu belirlenmiştir. A- Güçlü Yönler : 1- Derneğin kurulmuş olması, 1. Derneğe üye olmak isteyenlerin sayısının fazla olması, 2. Dernek Yönetmeliğinin güncellenmiş olması, 3. Stratejik ortaklarımızla koordineli bir çalışmanın yürütülmesi, 4. Derneğin vizyonunun Kurucu ve diğer üyelerce benimsemiş olması, 5. Muhtarlar, Resmi Kurumlar, Sivil Toplum Kuruluşları ile geniş katılımcı bir çalışma anlayışının bulunması, 6. Stratejik Planlama ve Performans Programı çalışmalarının başlamış olması, 7. Dernek faaliyetlerimizin, yetkili mahalli yönetimlerce denetlenebilir olması, 8. Dernek faaliyetlerinin programlanmış olması, 9. Kurucu üyelerin görevlerini isteyerek ve severek üstlenmeleri ve hiçbir karşılık beklememeleri, bu yönde çok arzulu ve istekli olmaları. 10. Üyelerin çoğunun bilinçli ve kültürlü kişilerden olması, 11. Karar alma organlarının bilinçli ve eğitimli olmaları, 9

10 B- Zayıf Yönler : 1. Üye olmak isteyen diğer isteklilerin Nallıhan ve İstanbul gibi farklı yerlerde olması, 2. Derneğin henüz yeni kurulmuş olması, 3. Fazla üyenin olmaması, (100 ve üzeri) 4. Derneğin tanıtımının daha fazla yapılamaması, 5. Derneğin bürosunun olmaması, 6. Araç-gereç ve demirbaş malzemesinin olmaması, 7. Maddi açıdan henüz yetersiz olması, 8. Köyümüz nüfusuna kayıtlı diğer kişilerin henüz üye olamamış olmaları, 9. Toplanma ilanlarından sonra, toplantılara olan ilginin azlığı, 10. Aidatların zamanında ödenmemesi, C- Fırsatlar : 1. Derneğin kurulup üye kaydına başlaması, olması, 2. Derneğe üye olmak isteyenlerin diğer üye olmak isteyenlere duyurmuş olması 3. Derneğin varlığını tüm köy mensuplarının duymuş olması, 4. Derneğin kuruluşuna tüm köylünün büyük ilgi göstermesi, 5. Derneğin kuruluşuna yakın kan bağı olan akrabaların büyük ilgi göstermesi, 6. Çevre köylülerin büyük ilgi göstermesi, 7. Büro için kira,su,elektrik vb. giderlerinin olmaması, 8. Derneğe ilginin fazla olması, D- Tehditler : 1. Dernekleşmeyi iyi karşılamayan görüşlerin olması, 2. Üye sayısının beklenenin altında olması, 3. Üyelerin Ankara İstanbul Nallıhan Eskişehir vb. gibi dağınık bölgelerde olması, 4. Derneğin kendisine ait büroya sahip olmaması, 5. Üyeler araştırma yapmadan öğrenmeden ön yargılı olmaları, 10

11 3. STRATEJİK PLANLAMA 3.1 MİSYON Türkiye deki Köy Derneklerine Örnek ve Önder olmak Beydili Köyünde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmanın en üst derecede ve etkin olarak uygulanması, Köyün ve çevresinin Gelişim ve Kalkınma seviyesini, Köy halkının yaşam kalitesini sürekli artırma yönündeki çalışmalarını, Çevre Duyarlılığını gözeterek, kararlı ve istikrarlı bir şekilde sürdürmek. 3.2 VİZYON Dernek hizmetlerinin sunumunda kalite, verimlilik, etkinlik, süreklilik, gelişimci ve katılımcı, paylaşımcı bir yaklaşımla Örnek Dernek Faaliyetleri sunan, yöresinden başlayarak İç Anadolu ve Anadolu da OĞUZ - BEYDİLİ sentezi yönünde Örnek Köy Derneği olmayı kendisine VİZYON olarak belirlemiştir İLKELEREMİZ - Faaliyetleri Planlama ve uygulanmadaki kararlılık prensibinde, hizmetlerin sunumunda ihtiyaçların yerinde ve zamanında karşılanması konusunda; Etkinlik, - Üretken, kalıcı ve nitelikli, rasyonel yöntemlerle Verimlilik, - Vatandaş ve dernek üyelerinin işbirliği ile Katılımcılık, - Dernekler ile resmi ve tüzel kurumlar, muhtarlar ve muhtelif kuruluşlar, Sivil Toplum Kuruluşları ile Koordinasyon, Beydili Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Beydili Köyünün gelişimi ve Köy Halkının beklentisini yerine getirmek, çevreyi koruma, güzelleştirme, yaşanabilirlik kalitesindeki artışı birlikte sağlamak hususunda karar alma ve uygulama ile ilgili birim ve kuruluşlara öncü ve yol gösterici olacaktır. Beydili Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin Stratejik Planının yapılabilmesi için iç ve dış şartların tespit edilmesi amacıyla konular ve sorumluları belirlemiş olup, hazırlanan raporlar komisyonca incelenmiştir. 11

12 STRATEJİK PLAN KURULU ve GÖREVLERİ : Faruk KAYA (Başkan) Dernek Kurucularınca incelenip kabul edilen Stratejik Planın gerçekleşmesi için bütçe teklifi hazırlamak, tahsis ve harcamaların bütçe ve çalışma programına uygunluğunu sağlamak, Mustafa SARGIN (Başkan Yardımcısı) Dernek Kurucularınca incelenip kabul edilen Stratejik Planının yürütülmesi esnasında şubeler ve resmi özel kuruluşlarla ilgili ilişkileri organize etmek, yasa ve mevzuatlar değiştiğinde Stratejik Planın uygunluğunu sağlamak, Mahmut TAŞDELEN (Genel Sekreter) Kısa, orta ve uzun vadeli planlarda yer alan Dernek tarafından gerçekleştirilecek faaliyetlerin Planlanması, yürütülmesi ve kontrolü, Salih YILDIZ (Mali Sorumlu) Harcama ile ilgili faaliyetlerle, aktivitelerin Planlanması, Yürütülmesi ve Kontrolünün yapılması için gerekli organizasyon giderlerinin hesaplanıp uygunluğunun sağlanması, Murat GÜNGÖR (Araştırma ve Getiştirme Faaliyetleri Sorumlusu) Faaliyetlerle ilgili aktivitelerin Planlanması, Yürütülmesi ve Kontrolünün yapılması için gerekli organizasyonların yapılması, Durmuş TÜRKAN - Mürsel HARMAN (Sosyal Yardımlar Sorumlusu) Sosyal ve Kültürel çalışmalara ait faaliyetlerin tespiti, planlanması, yürütülmesi, kontrolünün yapılması, Orhan DUMAN (Nallıhan Sosyal Yardımlar Sorumlusu) Faaliyetlerin tespiti, faaliyetlerde kullanılacak hizmet ve malzemelerin zamanında eksiksiz teminini, stoklanmasını ve sevkiyat işlerinin yürütülmesi, 12

13 3.4. PAYDAŞLAR Derneğin SP nın başarılı bir şekilde oluşturulması için, durum analizine baz teşkil etmek üzere, ilgili birimlerin görüşlerinin alınması ve plana dahil edilmesi gerekmiş ve bu amaçla paydaş analizi çalışması yapılmıştır. Paydaş sözcüğü, Derneğimizin faaliyetlerini etkileyen veya faaliyetlerinden etkilenen kişiler, ekipler ve birimleri ifade etmektedir. SP çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen paydaş analizi ile, iç ve dış ilgili tarafların belirlenmesi, bunların önemlerinin tespiti ve Müdürlüğümüzün faaliyetlerini nasıl etkiledikleri analiz edilmiştir. SPE tarafından yapılan çalışmayla paydaş analizinin ilk aşaması olan iç ve dış paydaşların belirlenmesi çalışması gerçekleştirilmiş bu kapsamda, İç Paydaşlar: - Nallıhan oluşumu, - İstanbul oluşumu, - Üyeler, - Köy Halkı, - Köy İhtiyar Kurulu, - Köy İmamı, - Köy Cami Derneği, - Köy Delikanlı Başkanı, - Köy Kalkınma Kooperatifi, Dış Paydaşlar : - İlçe Kaymakamı - Belediye Başkanı - İlçe Resmi kurumları - Esnaf ve Sanatkarlar - İl Resmi Kurumları - Mahalli İdareler md. 13

14 3.5. STRATEJİK AMAÇLAR Beydili Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin, iç ve dış çevre şartları analizinde elde edilen veriler ile Derneğin Misyon, Vizyon ve İlkeleri değerlendirilmiş ve önümüzdeki süreçte aşağıdaki alanlarda faaliyetlerini gerçekleştirecektir. 1. Derneğin Vizyon ve Misyonuna yakışır ölçüde faaliyetlerini sürdürmek. 2. Dernek hizmetlerinin etkin yürütülmesi için; teknolojiyi kullanarak, yönetim ilkelerine bağlı olarak sürekli gelişmeyi esas alan bir politika izlenecektir. 3. Üyeler arası koordinasyon ve motivasyonu sağlamak, 4. Teknik ve mevzuat gelişmelerini takip ederek sürekli kendini yenilemek, 5. Olumsuzlukların giderilmesinde teknik, ekonomik, etnik ve estetik önleyici faaliyetlerde bulunmak, 6. Dayanışma ve yardımlaşmada örnek ve öncü olmak, 7. Hedeflenen faaliyetleri aksatmadan ve ertelemeden gerçekleştirmek, 8. Derneğimiz, kendi misyonunu Beydili Köyünün gelişimi ve halkının yaşam kalitesini artırma yönünde çalışmalarını sürdürmek, 9. Diğer paydaşlarla fikir ve görüşlerini kendi faaliyetlerindeki çalışma kalitesine yansıtarak sürekli katkıda bulunmaktır HEDEFLER Tüm etkinliklerde ve faaliyetlerde hedefimiz, her faaliyeti takvimine uygun olarak gerçekleştirmektir. Her faaliyet yakın, orta ve uzun vade hedef planlarına uygun olarak yerinde ve zamanında yapılacaktır. 14

15 3.5.1.a. YAKIN VADELİ HEDEFLER ( ) 1. Üye kayıtlarının yapılmasına devam edilecektir, 2. Beydili Köyünde Beydili Köyü Kültürel Şenlikleri düzenlenecektir. 3. Beydili Köyü Kültürel Şenlikleri her yıl Mayıs ayının sonuncu haftası veya Haziran ayının ilk haftasıcumartesi ve Pazar günleri tertip edilecektir. 4. Üyelerimizin yakınları (anne, baba, eşi ve çocukları) Cenazesi köye defnedileceklere, Belediyelerden cenaze aracı ve kişilik midibüs ve 100 TL. nakdi yardım yapılacaktır. 5. Cenazesi Ankara da defnedileceklere, cenaze aracı ve otobüs ayarlanacak, yemek yaptırılarak (Pide+Ayran) ev adresine teslim edilecektir, 6. Yangın, deprem Sel, vb. doğal afetlerde önce köyümüz mağdurlarına derneğin imkanları doğrultusunda yardım yapılacaktır. 7. Kuruluşunun 2. Yılından itibaren üyelerimizin düğünlerinde 1 çeyrek altın takılacak veya bir adet Kuran-ı Kerim ve Türk Bayrağı verilecektir. 8. Kuruluşunun 2. Yılından itibaren üyelerimize doğumlarda 1 çeyrek altın takılacaktır. 9. Köy düğünlerinde Köyümüzün öz kültür ve sanat etkinliklerini ön plana çıkararak uygulanmasına yardımcı olmak, 10.Dini bayramlarda eskiden yapılan Köyümüze has, Ortaoyunu ve diğer oyunların sürekliliği ve aynen devamı için köyümüzün en yaşlılarından gerekli bilgilerin alınması ve yeniden uygulanması sağlamak, 11.Beydili Çiftetellisi, Beydili Zeybeği, Beydili Kavuşturması gibi halk oyunlarının kalıcılığını sağlamak, 12.Sanatsal etkinlikleri özendirmek, 13.Köyümüze has, oğlan çöreği, kız çöreği, keşkek, tereyağlı tarhana çorbası gibi etkin yemeklerimizin tanıtımını ve kalıcılığını sağlamak, 14.Köy İhtiyar Kurulu, Köy Camii Derneği ve köyün diğer ileri gelenleri ile sürekli diyalog içerisinde Beydili Köyünün Kalkınması hususunda görüşlerin güncelliğini ve birliğini sağlamak, kalıcı kararlar almak, 15.Çevre köylerle ilgili bilgi edinmek ve köyümüz etkinliklerine davette bulunmak, 16.Köyümüzün yaşlı mağdurlarına gereken ilgi, ziyaret ve ihtiyaçlarına yönelik faaliyetlerde bulunmak, 17.İnsanların daimi istirahatgahı olan mezarlıkların, her yıl belirli zamanlarda bakımını yaptırmak, 18.Derneğin İnternet Sitesi yaptırılarak, köy ve köylü hakkında tarihi ve kültürel bilgilere yeterince yer vermek, 19.Atatürk Bahçesinin Köyümüze yakışır park şeklinde dizaynı için, Köy İhtiyar Kurulu, Belediye, Kaymakamlık ve Orman İşletmeleri ile temaslarda bulunmak ve kısa sürede dinlenme alanı, çocuk bahçesi ve piknik alanı, bayram şenlikleri için kalıcı yer tespitinde bulunmak, 21.Köyde uygun bir tepeye Bayrak direği yaptırmak, 22.SMS hattı alınarak duyular ve alınan kararları anında üyelere duyurmak, 23.Her yıl yapılacak tüm faaliyetler, o yıl başından itibaren ilgili yerlere duyurmak. (İlçe Kaymakamlığı ve resmi kurumlar, çevre köy muhtarlıkları ve köy halkı, dernek üyeleri, diğer illerde bulunan akrabalar), 24.Sergi ve kermesler düzenlemek, 25.Köy mutfağı ve yemekhanesinin günün koşullarına göre dizayn ettirmek, 26.Dayanışma ve motivasyon geceleri düzenlemek, 27.TV programları düzenlemek ve önceden duyularda bulunmak 15

16 3.5.1.b. ORTA VEDELİ HEDEFLER ( ) 1. Yüksek Okulda okuyan köyümüz nüfusuna kayıtlı fakir aile mensubu iki öğrenciye, Kasım ayında başlayıp Mayıs ayı dahil olmak üzere her ay (8 ay) aylık 100 YTL. burs verilecektir. 2. Yüksek Öğrenim için öğrenciler teşvik edilecek ve ödüllendirilecektir. 3. Köyün tarihi ve kültürü ile örf adet, gelenek ve görenekleri hakkında araştırma yapılacak ve kalıcılığı sağlanacaktır. 4. Köyün tarihi ve kültürü hakkında tanıtımı sağlanacaktır. 5. Köyün, Doğal Sosyal Kültürel Ekonomi - Modern ve Teknolojik gelişmeler yönünden gelişimine katkıda bulunulacaktır. 6. Köyümüzün gelişmesi, kalkınması ve dışarıya olan göçlerin köye dönüşü ile ilgili gerçekçi, kalıcı ve etkin olabilecek projeler üretenleri ödüllendirmek, 7. Proje için gerekli maddi manevi desteğin sağlanması yönünde katkıda bulunmak, 8. Çevre köylerde, olası bir Yangın, deprem - Sel vb. doğal afetlerde köyümüz mağdurlarına derneğin imkanları doğrultusunda yardım yapılacaktır. 9. Köyün temizliği, güzel görünümü, yeni yapılanma vb. projeler üretmek ve uygulanmasına yardımcı olmak. Örnek Köy oluşumunu sağlamak. 10.Köyün, misafir odası, gençlere yönelik kütüphane ve sosyal faaliyetlerle ilgili mekanların hazırlanmasına yardımcı olmak, 11.Beydili Dağının Köy yönündeki yamaca uygun görülen bir yere ve Davgat mevkiinin en üst noktasından bakıldığında net görülebilecek şekilde BEYDİLİ yazdırılması, 12.Yakın köyler arası dayanışma ve yardımlaşma, iş projeleri ve iş sahalarının yaratılması yönünde birlikteliğin sağlanması, 13.Mandıracılığın köy dışına alınması hakkında ilgili kişiler ve resmi makamlardan görüş ve yardım alınması yönünde çalışmalar yapılması, 14.Dini bayramlarda ve Bahar şenliklerinde taşrada bulunan Beydili mensubu olanları, eniştelerini, yakın akrabalarını genç ihtiyar herkesin bu şenliklere katılımını sağlamak, tanışmayanları tanıştırmak, dargınlar varsa barıştırmak, helalleşmek, en önemlisi sıkı diyalog içerisinde birlik ve beraberliği sağlamak, 15.Köyde arıcılık yapılmasını sağlamak, bu yöndeki faaliyetlere katkıda bulunmak, 16.Küresel ısınmayı önleme çalışmaları hususunda çevremizi daha çok korumak ve ağaçlandırma yapmak. Bu hususta Orman Müdürlüğünden yardım talebinde bulunmak. 17.Köyümüzde işsizliği önlemek ve köy ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla su entegresi kurma çalışmaları yapmak, 18.Besicilik, Kesim, Et amblajlama pazarlama entegresi kurma çalışmaları, 19.Yem fabrikası kurma çalışmaları yapmak, 20.Köyümüzde meyveciliği özendirme ve geliştirme sempozyumları düzenlemek. 16

17 3.5.1.c. UZUN VADELİ HEDEFLER ( ) 1. Köyün göz önünde bulunan ve kirlilik gösteren yerleri Modernize ettirmek, 2. Beydili Dağının tepe noktasında bulunan Kayanın Arpalığı adı verilen yer ile Sinekli Belen ve Sarnıç bölgelerinin yerli ve yabancı turizme kazandırmak, 3. Küçük çaplıda olsa Beydili Dağına Teleferik kurmak, 4. Yayla adını verdiğimiz (Andız, İkioklu, Ziyaret Tepe gibi mesire alanları ve hakikaten gezilmesi görülmesi gereken böyle güzel yerlerin keşfi yerli ve yabancı turizme kazandırılmasının sağlanması, 5. Köyümüz kooperatifi ile detay görüşmeleri yapılarak, sütçülüğün daha fazla geliştirilmesi, süt ve süt ürünlerinin Beydili Köyünde bir süt entegre tesisleri kurulması, sütün bu entegrelerde değerlendirilmesi, 6. Köyümüzde kurulması ve yapılması uygun olan entegre vb. tesislerin kalıcılığı, sürekli modernizasyonunun yenilenmesi, kendisini ağır maliyetler karşısında zarara uğratılması, kapatılması ve fesih durumlarının hiç bir surette yaşanmaması yönünde çok iyi bir fizibilite yapılması, 7. Beydili ve çevre köylerden, proje üreten, projenin geliştirilmesine katkıda bulunan, maddi destek verenlere, yapılacak entegre tesislerinde iş imkanının sağlanması, 8. Köyümüzde ve çevre köylerde işsizliğin önlenmesine yönelik iş imkanı sağlanması için gelecek projelerin, ilçe ve il resmi makamlarınca da görüşülerek devlet desteği sağlanmasına yardımcı olmak, 9. Cumhuriyetimizin Kuruluşunun 100. Yılına kadar, Köyümüzün, köylümüzün ve bizlerden sonra gelecek neslimizin geleceğini Muasır Medeniyetler Seviyesine Yükseltmek ve oradaki yerini almak ve korumak ilkesi doğrultusunda, her faaliyeti anlayarak, inanarak, inandırarak ve isteyerek özveri ile yapmak, * Beydili Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin Stratejik planındaki Kısa, Orta ve Uzun vadeli hedeflerini, Dernek Yönetimi ile Köy İhtiyar Kurulu, Köy Din Görevlisi, Köy Kooperatifi yönetimi ve köy ileri gelenleri ile görüşerek tartışmak birlikte karar almak ve alınan kararları İlçe Kaymakamı ve diğer paydaş resmi kurumlarla paylaşmak. 17

18 KATILIMCI FAALİYETLER Beydili Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, gerçekleştireceği faaliyetlerini titizlikle ve önem sırasına göre sıralayıp programlarken katılımcılığı ve paydaş görüşleri esas almıştır. Gerçekleştirme ve hizmet üretilmesi aşamasında iş koşullarını belirleyen ve bu hizmetten fayda sağlayan taraflara ait kılavuz bilgiler toplanarak çalışma programımıza veri tabanı oluşturulur. a. Derneğin hazırlayacağı yıllık faaliyetlerinde mahalle muhtarının da katılımları sağlanarak, Dernek bünyesinde oluşturulan yerinde uygulama ilkesi ile ayda bir olmak üzere periyodik toplantı sonuçları kayıt altına alınarak öncelikli hizmetleri tespit etmek, b. Üyeler, köy muhtarı, köy halkı ve diğer sivil toplum örgütlerinin yöneticileri başvuruda bulunarak faaliyet alanımıza giren öneri ve taleplerini bildirirler. Kayıt altına alınan her öneri ve talepler en kısa zamanda faaliyetler planlamasında değerlendirmek, c. Derneğimizde bulunan diğer iç paydaş birimlerle zaman zaman eş güdüm amaçlı toplantılar yapmak. Tüm veriler toplanarak, Dernek Yönetim Kurulu tarafından, istatistik yöntemleri ile değerlendirilir. Böylelikle uygunluğu ve Performansımız hakkında bilgi edinilerek bir sonraki dönemde iyileştirmenin hangi noktalarda yapılması gerektiği belirlenir FAALİYETLERİN GELİŞTİRİLMESİ Misyonumuz gereği sürekli iyileştirmeyi esas alan Derneğimiz, kendi görev alanın giren faaliyetleri nasıl geliştireceğini belirlemiştir. 1. Karşılaşılabilecek problemlerin en aza indirilmesi hatta yok edilmesi konusunda hazırlıklı olunması ve bu hususta Dernek faaliyetlerine uygun olarak eğitim prosedürü çalıştırılarak deneyimli, uzman, eğitimli ekipman oluşturulur. 18

19 2. Faaliyetle ilgili gerekli alt bilgi verilmeli, bilgiler ve veriler dökümante edilmeli, Dernek faaliyetlerimizin gereklerine uygun bir şekilde düzeltici faaliyet başlatılarak sorumluluk, yetki ve yöntemler yeniden planlanması aşamasında izlenebilirlik sağlayacak, iç denetim ve kontrol döngüsü sürekli çalıştırılacaktır. 3. Derneğimiz yönetim kurulu, yılda iki defa, Yönetimi Gözden Geçirme toplantısı düzenleyerek sonuçları üyelerle değerlendirerek, yıllık çalışma planının realitesini artırıcı faaliyetler gerçekleştirecektir. 4. Beydili Köyü Halkına ve çevre köy halkına, faaliyetlerimizin gerçek anlamda etkin, verimli, kalıcı olması için gerekli mali büyüklüğe ulaşması zorunludur. Dernekler Yönetimi sistemi içerisinde yer alan Yönetimin Sorumluluğu bölümünde, yönetimin taahhüdü çerçevesinde mali yapısını güçlendirecektir. 5. Faaliyetlerimizin sürekli iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için Derneğin sürekli artan bir ivme ile büyümesi gerekmektedir. 4. VİZYON PROJELER Amaç : Derneğimiz, Köyümüz ve bölgesinin gelişimini destekleyecek projelerine imkanları ölçüsünde katkıda bulunarak gelecek için vizyon projeler üretmelidir. I. Küresel ısınmaya karşı Orman Gn.Md.den talepte bulunarak ağaçlandırmalar yapmak, II. Küresel ısınmaya karşı akarsu ve içme sularının korunması ve bilinçli kullanılması yönünde köy halkını bilinçlendirmek, III. Köyü Modernize ettirmek, IV. Beydili Dağının tepe noktasında bulunan Kayanın Arpalığı adı verilen yer ile Sinekli Belen ve Sarnıç bölgelerinin yerli ve yabancı turizme kazandırılmasını sağlamak, V. Beydili Dağına Küçük çaplı Teleferik yaptırmak, VI. Yayla adını verdiğimiz (Andız, İkioklu, Ziyaret Tepe gibi mesire alanları ve hakikaten gezilmesi görülmesi gereken böyle güzel yerlerin keşfi yerli ve yabancı turizme kazandırılmasının sağlanması, 19

20 VII. Sütçülüğün daha fazla geliştirilmesi, süt ve süt ürünlerinin Beydili Köyünde bir süt entegre tesisleri kurulması, sütün bu entegrelerde değerlendirilmesi, VIII. Köyümüzde ve çevre köylerde işsizliğin önlenmesine yönelik iş imkanı sağlanması için gelecek projelerin, ilçe ve il resmi makamlarınca da görüşülerek devlet desteği sağlanmasına yardımcı olmak, IX. Besicilik, kesim ve et ambalajlama-pazarlama çalışmaları, X. Orta ölçekli yem fabrikası kurulması çalışmaları XI. Pastörize süt ve Beyaz Peynir entegrelerinin kurulması projeleri hazırlamak, XII. Cumhuriyetimizin Kuruluşunun 100. Yılına kadar, Köyümüzün ve bizlerden sonra gelecek neslimizin geleceğini Muasır Medeniyetler Seviyesine Yükseltmek ve oradaki yerini almak ve korumak ilkesi doğrultusunda, her faaliyetini anlayarak, inanarak, inandırarak ve isteyerek yapmak, Politikalar : a. Öncelikli Proje tespiti, b. Planlama, projelendirme, uygulama, yönetim, denetim sisteminin etkinleştirilmesi, c. Derneğin, Performans sistemi uygulamaya konularak birlik, beraberlik ve yardımlşamanın özendirilmesi. Öncelikli Projeler : a. Sosyal ve kültürel etkinlikler (Şenlikler) düzenlemek, b. Sergi ve kermesler düzenlemek, c. Yardımlarda bulunmak, d. Atatürk Bahçesinin Köyümüze yakışır park şeklinde dizaynı için, Köy İhtiyar Kurulu, Belediye, Kaymakamlık ve Orman İşletmesi ile temaslarda bulunmak ve kısa sürede gerçekleştirmek, e. Köyün temizliği, güzel görünümü, yeni yapılanma vb. projeler üretmek ve uygulanmasına yardımcı olmak. f. Yaşanabilir köy projeleri araştırmak, g. Su projesi hazırlamak ve entegre kurma çalışmaları yapmak, h. Yem üretme (Fabrika) projesi entegre kurma çalışmaları yapmak, ı. Eski okul restore edilerek odalarından birini müze haline getirmek, 20

21 6. GENEL DEĞERLENDİRME Beydili Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği; gelişimi, çalışma ve faaliyetlerinde kaliteyi artırabilmek amacıyla Yakın 0rta ve Uzun vadeli faaliyetlerini planlamıştır. Bu çalışma; Beydili Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin iç bünyesinden kaynaklanan (mali, beşeri ve fiziki kaynaklar kurumsal yapı ve faaliyet süreçleri) ve gerekse derneği doğrudan veya dolaylı etkileyen dış faktörler dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu çalışma; Beydili Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin Stratejik Planıdır. Revizyon yapılabilir, Yenilenebilir. Derneğimiz; Misyon ve Vizyonu doğrultusunda 2023 yılına kadar gerçekleştireceği faaliyetlerinin planlanmasıdır. Böyle bir çalışmanın sağlıklı olabilmesi için diğer paydaşlar ile uyumlu olmalıdır, diğer paydaşların vizyonu ile de örtüşmelidir. Beydili Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği stratejik planı, odak alanlar, bu alanlardaki amaçlar ve bu amaçlara ulaşmak için izlenecek politikalar çerçevesinde anlamlı, tutarlı ve iddialı bir yapıya sahiptir. Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için yapılacak projeler ise daha çok çalışma programı anlayışı doğrultusunda ve her yıl değişen şartlara göre revize edilecek biçimde hazırlanmıştır. Ülkemizde; Kamu Yönetimi Reformu kapsamında yapılan çalışmalarla Stratejik Planların hazırlanması yasal bir zorunluluktur. Buna göre; Sivil toplum örgütleri de Stratejik Planlarını hazırlamak ve Kamu Yönetimine uymak zorundadır. Derneğimiz, hazırlamış olduğu bu Beydili Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin Stratejik Planı Köyün yaşantısına ve kalkınmasına ışık tutacak ve katkıda bulunacak şekilde hazırlanmıştır. Bu Stratejik Plan; Beydili Köyü ve diğer köyler ile Nallıhan İlçe ve bölgesine de kalkınma yolunda katkıda bulunacaktır. - Faaliyetleri gerçekleştirme aşamasında; çevre ve iklim şartları değerlendirilmelidir. - Faaliyetleri gerçekleştirme aşamasında; çevre kirliliğinin önlenmesi gözetilmelidir. - Faaliyetleri gerçekleştirme aşamasında; küresel ısınmanın önlenmesi projelerine katkıda bulunmalıdır. 21

TURHAL BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI

TURHAL BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI TURHAL BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI Mayıs 2006-Turhal 1 TURHAL BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI Az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Fakat yaptıklarımızı asla kafi göremeyiz. Çünkü daha çok ve daha büyük işler

Detaylı

2013-2017 STRATEJİK PLANI

2013-2017 STRATEJİK PLANI 2013-2017 STRATEJİK PLANI Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA ÇALIŞMADAN, YORULMADAN, ÖĞRENMEDEN, RAHAT YAŞAMA YOLLARINI ARAMAYI İHTİYAT HALİNE GETİRMİŞ MİLLETLER, EVVELA

Detaylı

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 Bu stratejik plan Hatay İl Özel İdaresi tarafından Yrd. Doç. Dr. Ali Arslan ve ARGEDA Araştırma Geliştirme Eğitim ve Danışmanlık Merkezi süreç ve yöntem

Detaylı

MALATYA T CARET VE SANAY ODASI STRATEJ K PLANI

MALATYA T CARET VE SANAY ODASI STRATEJ K PLANI MALATYA T CARET VE SANAY ODASI STRATEJ K PLANI (2010-2013) i ç i n d e k i l e r Sunu... 5 Malatya TSO'da Stratejk Plan Süreci... 5 1. Giri... 1 2. Stratejik Plan Haz rlama Yöntemi... 1 3. Stratejik Planda

Detaylı

SUNUŞ. STRATEJiK PLAN 2011-2015

SUNUŞ. STRATEJiK PLAN 2011-2015 STRATEJiK PLAN 2011-2015 SUNUŞ Vilayetler Hizmet Birliği, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu ile belirlenmiş görev ve sorumluluklarını kurulduğu tarihten itibaren üstün hizmet anlayışı içerisinde

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017 T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017 T.C. Başbakanlık Kamu Düzeni ve Güvenliği

Detaylı

BURDUR TİCARET BORSASI 2013-2016 STRATEJİK PLAN

BURDUR TİCARET BORSASI 2013-2016 STRATEJİK PLAN - STRATEJİK PLAN Burdur, 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1 GİRİŞ... 6 1.1 Konunun Önemi... 6 1.2 Planın Amacı ve Kapsamı...6-7 2 STRATEJİK PLANLAMA VE YASAL MEVZUAT... 7 3 HAZIRLIK ÇALIŞMALARI... 8 3.1 Planın Sahiplenilmesi...

Detaylı

TURHAL BELEDİYESİ. Osman KUŞ Celal YEL Hayrettin ÖNAL Yusuf KARAKOYUN Sami DEMİRKAYA G.Hakan ALPARSLAN Arzu KARCI

TURHAL BELEDİYESİ. Osman KUŞ Celal YEL Hayrettin ÖNAL Yusuf KARAKOYUN Sami DEMİRKAYA G.Hakan ALPARSLAN Arzu KARCI AK PARTİ MECLİS ÜYELERİ Osman KUŞ Celal YEL Hayrettin ÖNAL Yusuf KARAKOYUN Sami DEMİRKAYA G.Hakan ALPARSLAN Arzu KARCI Yusuf GENİŞ Nihat UÇAR Yahya GÖKTAŞ Ali TURAN Hasan AKMAN Celalettin ÖZKAPLAN Yahya

Detaylı

İZMİR KALKINMA AJANSI 2009 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU

İZMİR KALKINMA AJANSI 2009 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU 1 İZMİR KALKINMA AJANSI 2009 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU TEMMUZ 2009 2 Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. 3 YÖNETİM

Detaylı

2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN

2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN 2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN BAŞKAN DAN Ticarette başarı, işini iyi yapmanın ötesinde daha iyi yapmaya çalışmayı zaruri kılmaktadır. Bu olgu günümüzde sürekli iyileşme olarak nitelendirilmekte

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU 2 SUNUŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU 2008 yılının ikinci yarısında Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan ve 2009 yılı ikinci yarısından itibaren aktif

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2012 YILI ARA FAALİYET RAPORU (1 Ocak 30 Haziran 2012) İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 4 I- GENEL BİLGİLER... 5 A) MİSYON VE VİZYON... 5 B) YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

KARS BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

KARS BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU KARS BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU Adres: Yusufpaşa Mahallesi Karadağ Caddesi Kars Belediye Binası No:19 KARS İletişim Bilgileri: Telefon: 0474 223 21 50-54 Fax: 0474 223 21 55 Web: www.kars.bel.tr

Detaylı

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti 2011 Yılı Çalışma Programı Özeti Ankara 2011 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...2 1.GİRİŞ...3 2. 2011 YILI ÖNCELİKLERİ...5 3. 2011 YILI FAALİYETLERİ...6 3.1. Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...6 3.1.1. Yönetim

Detaylı

YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 1 -

YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 1 - YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 1 - YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 2 - YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 3 - İSTİKLAL MARŞI YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 4 - ATATÜ

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2014 Yılı Performans Programı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2014 Yılı Performans Programı T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 Yılı Performans Programı Ekim 2013 1 2 BAKAN SUNUŞU Anayasamızda açıkça öngörüldüğü üzere devletin görevlerinden olan düzenli şehirleşmeyi

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU 2013 YILI FAALİYET RAPORU Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. 1 Değerli Meclis Üyesi Arkadaşlarım; Bafra Belediyesi olarak tüm

Detaylı

KARATAY BELEDİYESİ 2008 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

KARATAY BELEDİYESİ 2008 YILI İDARE FAALİYET RAPORU KARATAY BELEDİYESİ 2008 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Belediye Meclisi nin 7 Nisan 2009 tarih ve 34 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. SUNUŞ Karatay ımıza hizmeti millî bir sorumluluk biliyor ve bu yolda

Detaylı

2015 2019 ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI

2015 2019 ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI 2015 2019 ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI @2014 ii iii İÇİNDEKİLER 1. BAŞKANIN SUNUŞU...1 2. GENEL SEKRETERİN SUNUŞU...2 3. STRATEJİKPLAN NEDİR ve UYGULANAN YÖNTEM.....3 3.1 Yasal Dayanak...4

Detaylı

KIRKLARELİ BELEDİYESİ STRATEJİK PLAN TASLAĞI 2010-2014

KIRKLARELİ BELEDİYESİ STRATEJİK PLAN TASLAĞI 2010-2014 1. GENEL BİLGİLER 1.1. KIRKLARELİ İLİ KONUM: Marmara Bölgesinin Istranca (Yıldız) Dağları ve Ergene Ovası bölümleri üzerinde yer alan hudut ilimiz, kuzeyinde Bulgaristan, kuzey doğusunda Karadeniz, güney

Detaylı

Çalışmadan, yorulmadan,öğrenmeden, rahat yaşama yollarını aramayı ihtiyat haline getirmiş milletler, evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve

Çalışmadan, yorulmadan,öğrenmeden, rahat yaşama yollarını aramayı ihtiyat haline getirmiş milletler, evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve Çalışmadan, yorulmadan,öğrenmeden, rahat yaşama yollarını aramayı ihtiyat haline getirmiş milletler, evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonra istiklallerini kaybetmeye mahkumdurlar...

Detaylı

GİRESUN TİCARET BORSASI

GİRESUN TİCARET BORSASI GİRESUN TİCARET BORSASI 2010 2013 STRATEJİK PLANI 1 GTB DE STRATEJİK PLAN SÜRECİ DURUM ANALİZİ Tarihçe Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi Faaliyet Alanları ve Hizmetler Paydaş Analizi Çevre Analizi

Detaylı

KUMLUCA TİCARET VE SANAYİ ODASI

KUMLUCA TİCARET VE SANAYİ ODASI KUMLUCA TİCARET VE SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI 2014-2017 HEDEFİ OLAN GEMİYE RÜZGAR YARDIM EDER. M.RİFAT HİSARCIKLIOĞLU Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini,

Detaylı

2008 YILI FAALİYET RAPORU KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ

2008 YILI FAALİYET RAPORU KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ 2 KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ 2008 YILI FAALİYET RAPORU KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ 3 4 Yayın Kurulu Mustafa UZUNLAR M.Fatih ERTAŞ «etin CANLI Mehmet DEMİRKOL Harun ERYILMAZ Mehmet DEMİR Yapım Kahramanmaraş

Detaylı

GEBZE BELEDiYESi 2010-2014 STRATEJiK PLANI

GEBZE BELEDiYESi 2010-2014 STRATEJiK PLANI PROGRAM PLAN BÜTÇE RAPOR GEBZE BELEDiYESi 2010-2014 STRATEJiK PLANI GEBZE BELEDİYESİ Güzeller Mah. Bahar Cd. No:1-41400 GEBZE Tel: 0262 642 04 30 (13 41-11 22-11 38) Fax: 0262 643 45 51 Web:www.gebze.bel.tr

Detaylı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı

STRATEJİK PLAN T.C. BAŞBAKANLIK. Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ISBN 978-975-19-4503-7

STRATEJİK PLAN T.C. BAŞBAKANLIK. Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ISBN 978-975-19-4503-7 T.C. BAŞBAKANLIK Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ISBN 978-975-19-4503-7 Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Yayın ve Temsil Dairesi Başkanlığı Yayın ve Basım Şube Müdürlüğü ANKARA-2009 DPT YAYINLARI

Detaylı

Hayırlı olsun. Yolumuz yolunuz açık olsun. En derin saygılarımla. Av. Osman BAYDEMİR Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı

Hayırlı olsun. Yolumuz yolunuz açık olsun. En derin saygılarımla. Av. Osman BAYDEMİR Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı SUNUŞ Bir kentin, hem de Diyarbakır gibi birçok medeniyetin beşiği zengin bir kültürel varlığa sahip bir kentin geleceğini planlamak heyecan verici olduğu kadar ağır bir sorumluluk da gerektirir. Diyarbakır

Detaylı

DÜZCE BELEDİYESİ İDARE PERFORMANS PROGRAMI İDARE PERFORMANS ESASLI BÜTÇESİ İDARE STRATEJİK PLANI FAALİYET RAPORU 2010-2014 STRATEJİK PLANI 1

DÜZCE BELEDİYESİ İDARE PERFORMANS PROGRAMI İDARE PERFORMANS ESASLI BÜTÇESİ İDARE STRATEJİK PLANI FAALİYET RAPORU 2010-2014 STRATEJİK PLANI 1 T.C. DÜZCE B BELEDİYESİ İDARE PERFORMANS PROGRAMI İDARE PERFORMANS ESASLI BÜTÇESİ PLAN İDARE RAPORU 2010 2014 PLANI 2010-2014 PLANI 1 T.C. DÜZCE BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ Cedidiye Mah. İstanbul Cad.

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 3 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 3 ÖNSÖZ... 5 I- HAZIRLIK ÇALIŞMALARI... 7 GİRİŞ... 7 KONUNUN ÖNEMİ... 7 AMAÇ VE KAPSAM... 8 SÜREÇ VE YÖNTEM... 9 PLANIN UYGULANMASI...

Detaylı