spoisthaberler TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi Elektronik Bülteni Şubat Mart 2010 MALTEPE BÖLGE PARKI NA DAVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "spoisthaberler TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi Elektronik Bülteni Şubat Mart 2010 MALTEPE BÖLGE PARKI NA DAVA"

Transkript

1 spoisthaberler TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi Elektronik Bülteni Şubat Mart 2010 MALTEPE BÖLGE PARKI NA DAVA tarihinde Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından tasdik edilen ve Maltepe Belediye Başkanlığı nda tarihleri arasında askıya çıkarılan, Maltepe Üniversitesi ne ait Maltepe Bölge Parkı 1/1.000 Ölçekli Uygulama İmar Planı nın iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle, Şubemiz tarihinde dava açmıştır. Dava konusu imar planı ile üniversite alanı kullanışına ayrılan alanın önemli bir bölümü, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı nca tarihinde onaylı 1/5.000 Ölçekli Büyükbakkalköy Çevresi Nazım İmar Planı nda Bölge Parkı kullanışında kalmaktadır. Buna rağmen, dava konusu imar planı, yürürlükteki söz konusu 1/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planı nı dikkate almadan, plansız alanlarda yapıldığı gibi halihazır harita üzerinde yapılmıştır. İlgili mevzuata göre imar planı değişikliği olarak hazırlanması gerektiği halde buna dikkat edilmediğinden ve plan değişikliğinde uyulacak şartlar yerine getirilmediğinden, dava konusu imar planı planlama esaslarına ve şehircilik ilkelerine aykırıdır. Ayrıca, Sosyal altyapı alanını azaltıcı değişiklik yapılırken anılan Yönetmelik hükmünün gerekleri yerine getirilmemiş ve eşdeğer alan ayrılmamıştır. MALTEPE GÜLSUYU NA DAVA T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı nca (TOKİ) tarihinde onaylanarak, 5793 sayılı kanun gereğince 3 aylık süre dolduğundan tarihinde T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı nca (TOKİ) askıya çıkarılan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından tarih ve 921 no lu karar ile TOKİ ye iadesi kararı alınan Maltepe İlçesi, Gülsuyu Mah., 1684 ada, 11 parselin tasdik hududu içinde kalan kısmına ait 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği nin iptali ve öncelikle yürütmesinin durdurulması istemi ile tarihinde dava açtık. Maltepe İlçesi, Gülsuyu Mah., 1684 ada, 11 parselin tasdik hududu içinde kalan kısmına ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği meri 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planlara göre değerlendirildiğinde; dava konusu planların donatı azaltıcı, yapı yoğunluğu ile kalıcı ve hareketli nüfus yoğunluğunu artırıcı nitelikte olduğu görülmektedir. Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 27. maddesine göre kaldırılan donatının yerine eşdeğer donatı sağlanmadan plan değişikliği yapılmaması gerektiği halde; dava konusu plan değişikliği ile, Ticaret alanı içinde konut alanı da önerilmektedir. Plan değişikliği ile getirilen nüfusa gerekli ilave donatı sağlanmadığı gibi, kaldırılan donatıların yerine eşdeğer donatı da ayrılmamıştır. 1

2 MECİDİYEKÖY TRANSFER MERKEZİ PLAN DEĞİŞİKLİĞİNE DAVA AÇTIK İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından tarih ve 1541 no lu karar ile uygun bulunan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı nca onanan Mecidiyeköy (Fulya) Transfer Merkezi 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği nin iptali ve öncelikle yürütmesinin durdurulması istemi ile tarihinde dava açtık tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Şişli Merkez ve Çevresi Revizyon Nazım İmar Planı'nda alanın Transfer Merkezi, Yeşil Alan ve Yol Alanında kaldığı, tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Şişli Merkez ve Çevresi Uygulama İmar Planı'nda ise Transfer Merkezi, Yeşil Alan ve Yol Alanında bulunduğu görülmektedir. Ayrıca mevcut kullanımda, Şişli İlçesi, 58 pafta, 418 ada, 366 parsel üzerinde Katlı Otopark Binası bulunmaktadır. Fakat plan değişikliğine, plan bütününde çevre yapılanma koşulları ve şehircilik ilke ve esasları açısından bakıldığında; meri planlarla önemli kentsel donatıların yer alması beklenen alanda plan bütünü içinde düşünülmeden yapılmış olan değişikliğin şehircilik ilke ve esaslarına aykırılığı ortadır. Şişli-Fulya mahallesi, 58 pafta, 418 ada, parseller ve bir kısım tescil dışı alanın tasdik hududu içine alındığı, 366 parselin doğusundaki metrelik taşıt yolu güzergahında düzenleme yapılarak yolun doğusunda kalan parçanın "Yeşil Alan"a alındığı, 418 ada, parseller ile yol alanından oluşan "A" ile gösterilen alan ve 418 ada, parselden oluşan "B" ile gösterilen alanın Transfer Merkezi olarak düzenlendiği, tescil dışı olan ve "C" ile gösterilen alandaki Yeşil Alan fonksiyonunun iptal edilerek bu alanın da Transfer Merkezi Alanı'na alındığı, 366 parselin güneyinde kalan alanın ise Yeşil Alan olarak planlandığı görülmektedir. Dava konusu plan ile, meri planlarda yer alan yapılaşma şartlarının çok yüksek değerlere çıkarılmasının bölge ulaşımında olumsuzluklara neden olacağı ortadadır. Söz konusu parselin ulaşım etki alanı içerisinde yer alan yolların kullanımı maksimum düzeyde olduğundan parsele verilen ayrıcalıklı imar hakkı bölgesel ulaşım sistemi üzerinde olumsuz bir etki yaratacağı gerekçeleri ile söz konusu alana dair yapılan plan değişikliğine dava açılmıştır. Dava metnini aşağıda bulabilirsiniz. DAVA KONUSU: İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından tarih ve 1541 no lu karar ile uygun bulunan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı nca onanan ve tarihinde askıya çıkarılan; Şişli İlçesi, 58 pafta, 418 ada, parsellerde bulunan Mecidiyeköy (Fulya) Transfer Merkezi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği nin İPTALİ ve öncelikle YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI istemimizdir. PLANIN ASKIYA ÇIKIŞ TARİHİ : PLANIN ASKIDAN İNME TARİHİ : AÇIKLAMALAR : 1 Dava konusu plan değişikliğinin yapıldığı Şişli İlçesi, 58 pafta, 418 ada, parsellerin meri planlardaki durumuna bakıldığında; tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Şişli Merkez ve Çevresi Revizyon Nazım İmar Planı'nda alanın Transfer Merkezi, Yeşil Alan ve Yol Alanında kaldığı, tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Şişli Merkez ve Çevresi Uygulama İmar Planı'nda ise Transfer Merkezi, Yeşil Alan ve Yol Alanında bulunduğu görülmektedir. Ayrıca mevcut kullanımda, Şişli İlçesi, 58 pafta, 418 ada, 366 parsel üzerinde Katlı Otopark Binası bulunmaktadır. Fakat plan değişikliğine, plan bütününde çevre yapılanma koşulları ve şehircilik ilke ve esasları açısından bakıldığında; meri planlarla önemli 2

3 kentsel donatıların yer alması beklenen alanda plan bütünü içinde düşünülmeden yapılmış olan değişikliğin şehircilik ilke ve esaslarına aykırılığı ortadır. 2 Dava Konusu Mecidiyeköy (Fulya) Transfer Merkezi"ne ait 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği incelendiğinde ise; 1/5000 ölçekli plan teklifinin; tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Şişli Merkez ve Çevresi Revizyon Nazım İmar Planı üzerine çizildiği, Şişli- Fulya mahallesi, 58 pafta, 418 ada, parseller ve bir kısım tescil dışı alanın tasdik hududu içine alındığı, 366 parselin doğusundaki metrelik taşıt yolu güzergahında düzenleme yapılarak yolun doğusunda kalan parçanın "Yeşil Alan"a alındığı, 418 ada, parseller ile yol alanından oluşan "A" ile gösterilen alan ve 418 ada, parselden oluşan "B" ile gösterilen alanın Transfer Merkezi olarak düzenlendiği, tescil dışı olan ve "C" ile gösterilen alandaki Yeşil Alan fonksiyonunun iptal edilerek bu alanın da Transfer Merkezi Alanı'na alındığı, 366 parselin güneyinde kalan alanın ise Yeşil Alan olarak planlandığı görülmektedir. 1/5000 ölçekli teklife ilişkin plan notlarında ise; "1-Tasdik sınırı Şişli, Fulya Mahallesi, 58 pafta, 418 ada, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 366 parseller ve bir kısım tescil dışı alandır. 2- Tasdik sınırı içindeki "A" ile belirlenen alan ; 58 pafta 418 ada 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 366 parseller ve 21,...,28 parseller ile 366 parsel arasındaki yol alanı, "B" ile belirlenen alan ; 58 pafta 418 ada 19 ve 20 parseller, "C" ile belirlenen alan ; 58 pafta 418 ada 21,...,28 parsellerin batısındaki tescil dışı alandır. 3-Tasdik sınırı içindeki alan Transfer Merkezi Alanı, Yeşil Alan ve Yol Alanıdır. Transfer Merkezi Alanında; iş merkezi, ofis, büro, alışveriş merkezi,çarşı,konaklama tesisleri, rezidans, otel, motel,apart otel, kongre ve kültür merkezi, vb. fonksiyonlar yer alabilir. Ayrıca Transfer Merkezi Alanında metro istasyonu alanı, otopark alanı, Park Et ve Devam Et Alanı (Park &Ride) (iskan edilen fonksiyon alanları için gereken kapasite hariç min. 500 araçlık) ve taksi durağı yapılacaktır. 4- Transfer Merkezi kapsamında verilecek fonksiyonlar avan projeye göre belirlenecektir. Avan Proje, Ulaşım Daire Başkanlığı Ulaşım Planlama Müdürlüğü ve ilgilileri arasında (yayataşıt -raylı sistem istasyon bağlantısı ve girişçıkışları, otopark işletme planı vb. hususlar için) sağlanacak koordinasyon doğrultusunda hazırlanacak protokole göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Planlama Müdürlüğü uygun görüşü, İmar Müdürlüğü onayı ile uygulama yapılacaktır. 5-Transfer Merkezi Alanında yapılacak yapının + 0,00 kotu Garaj Sokak (eski Fulya Deresi Sokak)'ın üst noktasından alınacaktır. 6-"A" ile belirlenen Transfer merkezi alanında + 0,00 kotu üzeri E=3.00, H=Serbest'tir. "A" ile belirlenen alanda emsal hesabı + 0,00 kotu baz alınarak 58 pafta 418 ada 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 366 parsellerin kadastral sınırları, 21,...,28 parseller ile 366 parsel arasındaki yol alanı ve "C" ile belirlenen alanın sınırları üzerinden hesaplanacaktır. 7-"B" ile belirlenen 418 ada 19 ve 20 parsellerde yapılanma koşulları metro çıkışları dikkate alınarak hazırlanacak avan projeye göre düzenlenecek olup H=5 kat'tır. 19 ve 20 parsellerde yapılacak yapının altından metro çıkışı yapılabilir. Metro çıkışları ve istasyon alanı şematik olup avan proje aşamasında Ulaşım Daire Başkanlığı görüşü doğrultusunda kesinleştirilecektir. 8-Tasdik sınırı içindeki Transfer Merkezi Alanının batısında kalan "C" ile belirlenen alanın zemin üstünde yapı yapılamaz. "C" ile belirlenen alanın ve "A" ile belirlenen alanın bir kısmının 1.bodrum katında transfer merkezi ile bağlantılı ticari üniteler ve diğer bodrum katlarda metro istasyonu yer alacaktır. 9-"A" ile belirlenen alanda 2 bodrum kat, "C" ile belirlenen alanda 1.bodrum kat iskan edilebilir. "A" ve "C" ile belirlenen alanda bodrum katlar imar parselinin tamamında yapılabilir." 10-Tasdik sınırı içinde bodrum katlarda düzenlenecek metro istasyonu ve Park&Ride alanında bağımsız bölümler oluşturulup İstanbul Büyükşehir Belediyesi adına tescil edilecektir. 11-"A" ile belirlenen alanda yapı yaklaşma mesafeleri; araç yollarından 10 metre, parsel sınırlarından ve yaya yollarından 5 metre olacaktır. 12-Tasdik sınırı içindeki, 21,...,28 parseller ile 366 parsel arasındaki yol alanı ve 21,...,28 parsellerin batısındaki "C" ile belirlenen alan İstanbul Büyükşehir Belediyesi adına ihdas edilecektir. 13-Metro giriş-çıkışları ve bodrum katlardaki yaya geçişleri için gerekli düzenlemeler avan projede belirlenecektir. Yaya geçişleri için belirlenen 3

4 yerlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi lehine daimi irtifak hakkı tesis edilecektir. 14-Avan proje Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından onaylanacaktır. 15-İlgili kamu kurum ve kuruluş görüşleri alınacaktır. 16-İlgili kamu kurum görüşleri alınarak bina çatısına heliport alanı yapılabilir. 17-Ayrıntılı jeolojik-jeoteknik etüd raporları hazırlanmadan uygulama yapılamaz. 18-Açıklanmayan hususlarda İstanbul İmar Yönetmeliği geçerlidir." şeklinde plan notlarının önerildiği görülmektedir. 3-1/1000 ölçekli plan değişikliği ise; tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Şişli Merkez ve Çevresi Uygulama İmar Planı üzerine çizildiği, Şişli-Fulya mahallesi, 58 pafta, 418 ada, parseller ve bir kısım tescil dışı alanın tasdik hududu içine alındığı, 366 parsel ile 19,20...,28 parseller arasında yer alan Garaj Sokak'ın iptal edilerek Transfer Merkezi Alanı'na dahil edildiği, 366 parselin doğusunda yer alan metrelik Akıncı Bayırı Sokak'ın yol aksında düzenleme yapılarak doğusunda kalan parçanın Yeşil Alan olarak planlandığı, tescil dışı olan ve "C" ile gösterilen alandaki Yeşil Alan fonksiyonunun iptal edilerek Transfer Merkezi Alanı'na alındığı, 366 parselin güneyinde yer alan Yeşil Alanın büyütüldüğü, 418 ada, parsellerden ve yol alanından oluşan "A" ile gösterilen alanın, 418 ada, parselden oluşan ve "B" ile gösterilen alanın, tescil dışı olan ve "C" ile gösterilen alanın Transfer Merkezi Alanı olarak planlandığı, 418 ada, parsellerden ve yol alanından oluşan ve "A" ile gösterilen alanda yer alacak yapıya ilişkin Yapı Yaklaşma Sınırı'nın çizildiği ve 18 ada, parselden oluşan ve "B" ile gösterilen alanda 14x16 metre ebatlarında H=5 kat ikiz nizam blok düzenlendiği görülmektedir. 1/1000 ölçekli teklife ilişkin plan notlarında ise; "1-Tasdik sınırı Şişli, Fulya Mahallesi, 58 pafta, 418 ada, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 366 parseller ve bir kısım tescil dışı alandır. 2- Tasdik sınırı içindeki "A" ile belirlenen alan; 58 pafta 418 ada 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 366 parseller ve 21,...,28 parseller ile 366 parsel arasındaki yol alanı, "B" ile belirlenen alan ; 58 pafta 418 ada 19 ve 20 parseller, "C" ile belirlenen alan ; 58 pafta 418 ada 21,...,28 parsellerin batısındaki tescil dışı alandır. 3-Tasdik sınırı içindeki alan Transfer Merkezi Alanı, Yeşil Alan ve Yol Alanıdır. Transfer Merkezi Alanında; iş merkezi, ofis, büro, alışveriş merkezi, çarşı, konaklama tesisleri, rezidans, otel, motel,apart otel, kongre ve kültür merkezi, vb. fonksiyonlar yer alabilir. Ayrıca Transfer Merkezi Alanında metro istasyonu alanı, otopark alanı, Park Et ve Devam Et Alanı (park & ride) (iskan edilen fonksiyon alanları için gereken kapasite hariç min. 500 araçlık) ve taksi durağı yapılacaktır. 4- Transfer Merkezi kapsamında verilecek fonksiyonlar avan projeye göre belirlenecektir. Avan Proje, Ulaşım Daire Başkanlığı Ulaşım Planlama Müdürlüğü ve ilgilileri arasında (yayataşıt -raylı sistem istasyon bağlantısı ve girişçıkışları, otopark işletme planı vb. hususlar için) sağlanacak koordinasyon doğrultusunda hazırlanacak protokole göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Planlama Müdürlüğü uygun görüşü, İmar Müdürlüğü onayı ile uygulama yapılacaktır. 5-Transfer Merkezi Alanında yapılacak yapının + 0,00 kotu Garaj Sokak (eski Fulya Deresi Sokak)'ın üst noktasından alınacaktır. 6-"A" ile belirlenen Transfer merkezi alanında + 0,00 kotu üzeri E=3.00, H=Serbest'tir. "A" ile belirlenen alanda emsal hesabı + 0,00 kotu baz alınarak 58 pafta 418 ada 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 366 parsellerin kadastral sınırları, 21,...,28 parseller ile 366 parsel arasındaki yol alanı ve "C" ile belirlenen alanın sınırları üzerinden hesaplanacaktır. 7-"B" ile belirlenen 418 ada 19 ve 20 parsellerde yapılanma koşulları metro çıkışları dikkate alınarak hazırlanacak avan projeye göre düzenlenecek olup H=5 kat'tır. 19 ve 20 parsellerde yapılacak yapının altından metro çıkışı yapılabilir. Metro çıkışları ve istasyon alanı şematik olup avan proje aşamasında Ulaşım Daire Başkanlığı görüşü doğrultusunda kesinleştirilecektir. 8-Tasdik sınırı içindeki Transfer Merkezi Alanının batısında kalan "C" ile belirlenen alanın zemin üstünde yapı yapılamaz. "C" ile belirlenen alanın ve "A" ile belirlenen alanın bir kısmının 1.bodrum katında transfer merkezi ile bağlantılı ticari üniteler ve diğer bodrum katlarda metro istasyonu yer alacaktır. 9-"A" ile belirlenen alanda 2 bodrum kat, "C" ile belirlenen alanda 1.bodrum kat iskan edilebilir. "A" 4

5 ve "C" ile belirlenen alanda bodrum katlar imar parselinin tamamında yapılabilir. 10-Tasdik sınırı içinde bodrum katlarda düzenlenecek metro istasyonu ve Park&Ride alanında bağımsız bölümler oluşturulup İstanbul Büyükşehir Belediyesi adına tescil edilecektir. 11-"A" ile belirlenen alanda yapı yaklaşma mesafeleri; araç yollarından 10 metre, parsel sınırlarından ve yaya yollarından 5 metre olacaktır. 12-Tasdik sınırı içindeki, 21,...,28 parseller ile 366 parsel arasındaki yol alanı ve 21,...,28 parsellerin batısındaki "C" ile belirlenen alan İstanbul Büyükşehir Belediyesi adına ihdas edilecektir. 13-Metro giriş-çıkışları ve bodrum katlardaki yaya geçişleri için gerekli düzenlemeler avan projede belirlenecektir. Yaya geçişleri için belirlenen yerlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi lehine daimi irtifak hakkı tesis edilecektir. 14-Avan proje Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından onaylanacaktır. 15-İlgili kamu kurum ve kuruluş görüşleri alınacaktır. 16-İlgili kamu kurum görüşleri alınarak bina çatısına heliport alanı yapılabilir. 17-Ayrıntılı jeolojik-jeoteknik etüd raporları hazırlanmadan uygulama yapılamaz. 18-Açıklanmayan hususlarda İstanbul İmar Yönetmeliği geçerlidir." şeklinde plan notlarının önerildiği görülmektedir. 4 - Yukarıda ifade edilen 1/1000 ve 1/5000 ölçekli plan değişikliğine ilişkin plan notlarına bakıldığında; Transfer Merkezi Alanı içinde yer alan fonksiyonlara önerilen yapılanmanın trafik ve yapı yoğunluğunu artırıcı, çevreye emsal teşkil edici nitelikte olduğu görülmektedir. Meri planda Transfer Merkezi Alanı'nda kalan 418 ada, 366 parsel ile 418 ada, 19,20,21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 parsellere ilave olarak söz konusu parsellerin arasında kalan Garaj Sokak'ın "A" ile belirlenen Transfer Merkezi Alanı'na alınması ile bölge yapılanma hakkı artırılmaktadır. Plan değişikliği ile emsal hesabının ±0.00 kotu baz alınarak 58 pafta 418 ada 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 366 parsellerin kadastral sınırları, 21,...,28 parseller ile 366 parsel arasındaki yol alanı ve "C" ile belirlenen alanın sınırları üzerinden hesaplanacak ve ±0.00 kotunun Garaj Sokak'ın üst noktasından alınması ile inşaat alanı artırılmakta ve çevre yapılanma koşullarında emsal teşkil edeceği bir yapılanma örneği olacaktır. Dava konusu plan değişikliği ile getirilen "A ile belirlenen Transfer merkezi alanında + 0,00 kotu üzeri E=3.00, H=Serbest'tir. Hükmü ile karma ve yoğun kullanım içeren fonksiyon ile verilen yapılanma koşulları, bölge emsal değerlerinin çok üzerine çıkarılmıştır. Bu anlamda, yapılan plan değişikliği ile kamu yararının sağlandığı ve şehircilik ve planlama ilkelerinin korunduğu söylenememekte, aksine ihlal edildikleri açıkça görülmektedir. 5 1/1000 ve 1/5000 Plan Notlarının: 8- Tasdik sınırı içindeki Transfer Merkezi Alanının batısında kalan "C" ile belirlenen alanın zemin üstünde yapı yapılamaz. "C" ile belirlenen alanın ve "A" ile belirlenen alanın bir kısmının 1.bodrum katında transfer merkezi ile bağlantılı ticari üniteler ve diğer bodrum katlarda metro istasyonu yer alacaktır. ve 9- "A" ile belirlenen alanda 2 bodrum kat, "C" ile belirlenen alanda 1.bodrum kat iskan edilebilir. "A" ve "C" ile belirlenen alanda bodrum katlar imar parselinin tamamında yapılabilir. hükümleri ile tanımlandığı üzere parsel tamamında bodrum katlar yapılması halinde parsellerin emsal değerinin verilen 3 emsal yapılaşma katsayısının çok üzerinde olacağı açıktır. Bu nedenlerle dava konusu imar planı değişiklikleri, şehircilik ilke ve esasları ile İstanbul İmar Yönetmeliği ne aykırı hükümler içermektedir. İstanbul İmar Yönetmeliği ne göre, İstanbul için maksimum yapılaşma emsali (KAKS) E= 3,0 tür ve KAKS tanımı ile Yapı İnşaat Alanı tanımlarında açıkça vurgulandığı üzere, zemin altı kullanımlar emsale dahil değildir şeklinde belirtilen plan notları Yönetmeliğe aykırıdır. Ayrıca, İstanbul İmar Yönetmeliği nin maddesinin 1. bölümünde belirtildiği üzere bodrum katlarda işyeri düzenlenememektedir. Bu nedenle bodrum katlarda plan notlarında belirtildiği üzere ticari aktivitelere izin verilmesi ilgili yönetmeliğe aykırıdır. 6 - Dava konusu plan ile, meri planlarda yer alan yapılaşma şartlarının çok yüksek değerlere çıkarılmasının bölge ulaşımında olumsuzluklara neden olacağı ortadadır. Söz konusu parselin ulaşım etki alanı içerisinde yer alan yolların kullanımı maksimum düzeyde olduğundan parsele verilen ayrıcalıklı imar hakkı bölgesel ulaşım sistemi üzerinde olumsuz bir etki yaratacaktır. İmar planı değişikliği ile öngörülen kullanım türleri ve yüksek yapı yoğunluğu dikkate alındığında, mevcut ulaşım ağı üzerinde olumsuz etkilere neden olacağı açıkça görülmektedir. İmar planı değişikliğine konu olan parseller, ana ulaşım akslarına cephesi bulunmayan, yoğun ticaret 5

6 yapılarının bulunduğu alanlarının içindeki tali dereceli yollardan cephe alan bir konumda yer almaktadır. Plan ile öngörülen kullanımların zirve saatlerde ve gün içinde yoğun bir araç trafiği yaratması kaçınılmazdır. Söz konusu iki veri birlikte değerlendirildiğinde, mevzi plan ile getirilmek istenen kullanım yoğunluğunun şehircilik ilkeleri ve planlama esasları bakımından uygun olmadığı açıkça ortadadır. Zira plan yapılan parsellerin yakın çevresinde, otopark ihtiyacını kendi parseli içinde çözemeyen, bir ticaret dokusu yer almaktadır. Yakın çevre ilişkisi içinde değerlendirildiğinde, yoğun konut ve ticaret alanlarının ihtiyacı olan otopark kullanımı parsel içinde çözülmeyerek, trafik yoğunluğunu ölçüsüz bir biçimde arttıracak olan karma ticaret ve konut kullanımlarının getirilmesinde isabet bulunmamaktadır. Dava konusu imar planı değişiklikleri, yakın çevresi ve ulaşım ağı üzerinde yaratacağı etkiler itibariyle etüt edilmemiştir. Bu nedenle, plana konu olan parsellerde ayrıcalıklı bir imar hakkı tesis edilerek, yakın çevresinde yer alan ticaret ve konut alanlarının aleyhine fiili bir durum yaratılmaktadır. Plan, bu haliyle üstün kamu yararı ilkesine aykırı olup, yalnızca plana konu olan parsellerde, yakın çevresiyle uyumsuz ve ayrıcalıklı bir imar hakkı tesis etmektedir. Bu bir plan düzenlemesi, 3194 Sayılı İmar Kanunu ve eki Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik ile yargı kararlarına açık aykırılıklar taşımaktadır. 7 - Onaylanan 1/1000 ve 1/5000 ölçekli dava konusu imar planı değişiklikleri bölgeye ait plan bütünlüğü içinde değerlendirilmesi gerekirken, bütüncül plan içinde değerlendirilmesi gereken alanda imar planı değişiklikleri ile yoğun bir yapılaşma hakkı tesis edilmektedir. Bunun yanında, plan ile parsellerin iş merkezi, ofis, büro, alışveriş merkezi, çarşı, konaklama tesisleri, rezidans, otel, motel, apart otel, kongre ve kültür merkezi, vb. fonksiyonlara alınması bölgenin gece ve gündüz nüfusunu etkileyecektir. Rezidans lejantı tanımı ile konut alanı önerilmesiyle bölge bütününün yeşil alan, eğitim, spor alanı, sağlık vb. donatı alanlarının dengesini bozacak ve donatı alanlarını azaltacak, konut ve ticaret alanı önerilmesiyle otopark ihtiyacını arttıracak, meri plan da var olan donatı alanlarının iptal edilmesiyle plan bütününde tüm çevreye hizmet eden donatı alanlarını azaltacaktır. Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 16. Maddesi nde Hazırlanacak her ölçekteki imar planlarının yapım ve değişikliklerinde planlanan beldenin ve bölgenin şartları ile gelecekteki gereksinimleri göz önünde tutularak sosyal ve teknik donatı alanlarında EK-1 deki tabloda belirtilen asgari standartlara uyulur. denmesine karşın, görüldüğü üzere dava konusu imar planı değişiklikleri bu şartları taşımamakta ve donatı dengesini bozmaktadır. Bu nedenlerle Mecidiyeköy (Fulya) Transfer Merkezi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği plan bütünlüğünü bozucu ve emsal teşkil edici niteliktedir ve İmar Mevzuatına ve şehircilik ilke ve esaslarına aykırılıklar taşımaktadır. 8 - Dava konusu İmar Planı Değişiklikleri üzerinde yer alan plan notlarında belirtilen rezidans, apart otel fonksiyonlarının getirilmesi halinde bölgede oluşacak nüfusla birlikte bölgenin donatı dengesi bozulacaktır. Ayrıca, söz konusu plan değişikliği ile birlikte parseller üzerinde yer alan teknik ve sosyal donatılar da kaldırılmaktadır. Plan kararı ile ilave gelecek nüfusun ihtiyacını karşılamak üzere donatının (eğitim, sağlık, yeşil alan vb.) ayrılması gerekmekte iken, dava konusu planlarda bu gereklilik de yerine getirilmemiştir. Bu nedenle dava konusu 1/1000 ve 1/5000 ölçekli plan değişiklikleri, 3194 sayılı İmar Kanununun eki Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik e aykırıdır. Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik in 6. maddesinde, Plan Değişikliği Plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, teknik ve sosyal donatı dengesini bozmayacak nitelikte, bilimsel nesnel ve teknik gerekçelere dayanan, kamu yararının zorunlu kılması halinde yapılan plan düzenlemeleridir. olarak tanımlanmıştır. Yine aynı Yönetmeliğin 16. Maddesi nde Hazırlanacak her ölçekteki imar planlarının yapım ve değişikliklerinde planlanan beldenin ve bölgenin şartları ile gelecekteki gereksinimleri göz önünde tutularak sosyal ve teknik donatı alanlarında EK-1 deki tabloda belirtilen asgari standartlara uyulur denmekte, 17. Maddesi nde ise Nazım planlar üzerinde gösterilen teknik ve sosyal altyapı alanlarının konum ile büyüklükleri, toplam standartların altına düşülmemek şartı ile uygulama planlarında değiştirilebilir. hükmü getirilmektedir. Fakat onaylanarak askıya çıkarılan plan değişikliklerinde bu hükümler açıkça göz ardı edilmiştir. Yapılan plan değişiklikleri kamu yararının zorunlu kıldığı bir işlem değil, aksine, kamu yararına aykırı bir işlem olup, bu işlem Yönetmelikte açıkça belirtilen teknik ve sosyal donatı dengesinin bozulmaması hükmünü ihlal ederek, plan bütününde teknik ve sosyal donatı alanlarını azaltmaktadır. 9 - Ayrıca, dava konusu plan değişikliğinin yapılması aşamasında 3194 sayılı İmar Kanunu nun yönetmeliklerinden olan Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik in 27. maddesinde belirtilen esaslara da uyulmamıştır. İlgili maddede; İmar Planlarında bulunan sosyal ve teknik altyapı alanlarının kaldırılması, küçültülmesi veya yerinin 6

7 değiştirilmesine dair plan değişiklikleri zorunlu olmadıkça yapılamaz zorunlu hallerde ise değişikliğin yapılabilmesi için: İmar Planındaki durumun değişecek olan sosyal ve teknik altyapı alanındaki tesisi gerçekleştirecek ilgili yatırım için Bakanlık ve kuruluşların görüşü alınacaktır. İmar Planındaki sosyal ve teknik altyapı alanının kaldırılabilmesi ancak bu tesisin hizmet götürdüğü bölge üzerinde eşdeğer bir alanın ayrılması suretiyle yapılabilir. Dini yapı alanlarına ilişkin planlarda ve değişikliklerinde il müftülerinin görüşü alınır denmektedir. İmar mevzuatının söz konusu açık hükümlerine rağmen, Mecidiyeköy (Fulya) Transfer Merkezi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile meri 1/1000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarında parselde yer alan yeşil alan, yol alanı ve park alanları gibi fonksiyonlar kaldırılmıştır. Söz konusu plan değişiklikleri, plan bütününde teknik ve sosyal donatı dengesini bozacak nitelikte olup, planlarda yapılan bu değişikliklerle oluşan eksikliğin giderilmesi hususunda bir öneri bulunmamaktadır Tüm bu nedenlerle Şişli İlçesi, 58 pafta, 418 ada, parsellerde bulunan Mecidiyeköy (Fulya) Transfer Merkezi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği; İmar mevzuatımıza aykırı şekilde elde edilmesi yanında parsellerin kısmen E:3.00 H:serbest yapılanma şartlarında "Transfer Merkezi Alanı"na alınması yapılaşma koşulları açısından ciddi sakıncaları barındırmakta, bölgede yapı, nüfus ve trafik yoğunluğunu arttırmakta, emsal teşkil edici ve plan bütünlüğünü bozucu bir nitelik taşımaktadır. Şişli İlçesi, 58 pafta, 418 ada, parsellerde bulunan Mecidiyeköy (Fulya) Transfer Merkezi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklikleri ile getirilen fonksiyonların İstanbul Kentsel Alanı ve parsellerin içinde yer aldığı bütünsel planlama bölgesi açısından hiçbir değerlendirmesi bulunmamaktadır. Yapılaşma koşullarının tariflenmemiş olması, ulaşım, yerleşim yoğunluğu vb. önemli kriterler açısından hiçbir araştırma ve etüd bulunmaması, kurum görüşleri doğrultusunda bu eksiklikler nedeniyle söz konusu mevzi imar planın uygun bulunmamasına karşın onaylanan plan; planlama ilke ve esasları ile yasa ve yönetmeliklerin tariflediği süreçler açısından ise hukuka aykırıdır. SONUÇ ve İSTEM: Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, 3194 sayılı İmar Kanunu ve Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik hükümlerine aykırı olarak elde edilen, Şişli İlçesi, 58 pafta, 418 ada, parsellerde bulunan Mecidiyeköy (Fulya) Transfer Merkezi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliklerinin Yasalara, Yönetmeliklere, kamu yararına, şehircilik ilkelerine ve planlama tekniklerine açıkça aykırı olması nedeniyle İPTALLERİNE ve telafisi güç zararlar doğabileceği için öncelikle ve ivedilikle YÜRÜTMELERİNİN DURDURULMASINA karar verilmesini, mahkeme masrafları ile vekalet ücretinin davalılara yükletilmesini vekil olarak saygılarımla dilerim. GEDİKPAŞA NIN RANT GRUPLARINA PAZARLANMASI ENGELLENDİ 15 Şubat 2010 Odamız, Ocak 2008 de Gedikpaşa olarak da bilinen, Eminönü Mimar Kemalettin Mahallesi, 117 pafta, 624 ada, 31 parsele ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı nca tarihinde onanan 1/5000 Ölçekli Tarihi Yarımada (Eminönü) Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı değişikliği ile 1/1000 Ölçekli Tarihi Yarımada (Eminönü) Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı değişikliğine karşı, kamu yararı, şehircilik ilkeleri ve planlama esaslarına aykırılığı nedeniyle öncelikle yürütmesinin durdurulması ve iptali istemi ile dava açmıştır. Söz konusu değişikliklere yönelik planlar, tarihinde ilan edilmiş, Odamızca tarihinde plan değişikliklerine itiraz edilmiştir. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı nca itirazımıza cevap verilmemesi üzerine dava açılmıştır. 7

8 Halihazırda Gedikpaşa İlköğretim Okulu olarak kullanılmakta olan parsele, plan kararıyla semt konağı kullanımı getirilmiş, söz konusu parsel İstanbul İl Özel İdaresi tarafından tarihinde yapılan ihale ile satışa konu edilmiştir. Davaya gerekçe olan itiraz noktalarımız arasında, satış işleminden sonra, planlarla satışa konu parsellerde sınırlı değişiklikler yapılarak, semt konağı yerine III. derece ticaret alanı kullanımı getirilmesi, plan değişikliklerinin kamu yararı amaçlı olmadığı ve anılan parselin yeni sahiplerinin menfaatlerini arttırıcı nitelikte olması, Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi ve Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmelik in, kamu yararının, arkeolojik, tarihi, kültürel ve doğal değerlerin korunmasının zorunlu kılması gibi durumların dışında, zorunlu olmadıkça koruma amaçlı imar planı değişikliği yapılmasını mümkün kılmaması, yine bu tanım çerçevesinde, koruma amaçlı imar planı değişikliğinin, tarihli 1/5000 Ölçekli Tarihi Yarımada Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Tarihi Yarımada Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planının ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, teknik altyapı ve sosyal donatı dengesini bozacak nitelikte olması ve bilimsel, nesnel ve teknik gerekçelere dayanmaması, dava konusu plan değişikliğinin donatı alanlarını azaltıcı nitelikte olması, plan değişikliği için ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınmadığı gibi, bölgesi içinde eşdeğer büyüklükte bir alan da ayrılmamış olması, plan kademelenmesi ilkesine de açıkça aykırılıklar taşımakta olması, üst ölçekli planların tanımladığı koruma yaklaşımlarına aykırılık göstermesi gibi noktalar bulunmaktadır. Özetle, dava konusu plan değişikliği, kamu yararı yerine özel yararı gözetmesi, arkeolojik, tarihi, kültürel ve doğal değerlerin korunması amacını taşıyan koruma amaçlı imar planının özüne ve amaçlarına aykırı yapılaşma ve kullanım yoğunlukları getirmesi gibi nedenlerle hukuka ve şehircilik ilkelerine, mevzuatta tanımlanan koruma amaçlı imar planı değişikliği ile ilgili koşulları yerine getirmediği için de 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa aykırılıklar taşımaktadır. Getirdiği yoğunluk ve kullanım değişikliği ile de plan ana kararlarını, sürekliliğini ve bütünlüğünü bozmaktadır. Sıralan nedenlerle, Odamızca dava konusu plan değişikliğinin öncelikle yürütmesinin durdurulması ve iptali istenmiştir. 9. İdare Mahkemesi nin, tarihli bilirkişi raporuna dayanarak verdiği kararda, Tarihi Yarımada Koruma Amaçlı İmar Planlarının, Tarihi Yarımada içerisinde bütüncül planlar olduğu belirtilmektedir. Parsel bazında semt konağı işlevinin kaldırılarak ticaret işlevinin getirilmesine yönelik kararın, 8

9 donatıların plan bütünü içinde değerlendirilmesi gerektiğine vurgu yapılarak, 3194 sayılı yasa ve İmar Planlarının Yapımına Dair Yönetmeliğin imar planlarında bulunan sosyal ve teknik altyapı alanlarının kaldırılması, küçültülmesi veya yerinin değiştirilmesine dair plan değişikliklerinin zorunluluk olmadıkça yapılmayacağı yönündeki hükümlerinin gözönüne alınmamış olduğuna dikkat çekilmektedir. Karada, taşınmazdaki tescilin bazı gerekçelerle kaldırılması sonrasında, parselin tamamını kaplayan bir yapılaşma imkanı verilerek bina yoğunluğunun yeniden daha da artırılmasının, kamuya ait bir yerin satışını da etkileyici bir nitelik taşıdığı ve bu durumda da kamu zararının sözkonusu olduğunun anlaşıldığı, tesis edilen plan tadilatının hukuka ve mevzuata uygun olmadığı sonucuna varılmıştır. Açıklanan nedenlerle hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin, uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceği gerekçesiyle yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir. 9. İdare Mahkemesi tarafından verilen bu kararla, Gedikpaşa okulunun bulunduğu alanın yapılacak olan plan tadilatıyla çeşitli rant gruplarına pazarlanmasının önüne geçilmiş, Tarihi Yarımada nın geri dönüşü olanaksız zararlara uğraması engellenmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. ŞUBEMİZ XI. OLAĞAN GENEL KURULU GERÇEKLEŞTİ TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi XI. Olağan Genel Kurulu Şubat 2010 tarihlerinde Yıldız Teknik Üniversitesi Oditoryumu nda aşağıdaki gündemle toplanmıştır. XI. Olağan Genel Kurul Gündemi 1.Gün ( 20 Şubat 2010 ) 1.Açılış 2.Saygı Duruşu 3.Başkanlık Divan Seçimi 4.Yönetim Kurulu Başkanının Konuşması 5.Konukların Konuşması 6.Çalışma Raporunun Sunulması 7.Dilek ve Öneriler 8.Oda Yönetim Kurulu Adaylarının Belirlenmesi 2.Gün ( 21 Şubat 2010) Yönetim Kurulu Seçimi Genel Kurul da üç liste ve yedi bağımsız olmak üzere toplam 35 meslektaşımızın aday olması, 336 meslektaşımızın Genel Kurul'a katılarak tercih yapması sevindirici bir gelişme oldu. Genel Kurul da ortak dilekler ile aday olan meslektaşlarımız arasında yapılan seçim sonucu, Yönetim Kurulunda görev alan meslektaşlarımız tarafından görev dağılımları şu şekilde belirlenmiştir: Başkan: Tayfun Kahraman II.Başkan: Mehmet Murat Çalık Sekreter: Akif Burak Atlar Sayman: Öznur Akalın Üye: Nazan Özbaydar Üye: Zeynep Arman Üye: Levent Koç Üye: Ahmetcan Alpan Üye: M. Uygar Başak Arslan Üye: Safa Avcıoğlu Üye: Can Okman Üye: Hayri Karpuz Üye: Müge Yorgancı Üye: Burcu Ünver 9

10 ŞUBEMİZ YÖNETİM KURULUNUN TOPLANTI GÜNDEM VE KARARLARI WEB SAYFAMIZDA XI. Dönem Yönetim Kurulu Genel Kurul da dile getirdiği katılımcı demokrasi ve şeffaf oda yönetimi ilkelerine paralel olarak toplantılarının gündem ve kararlarını Oda üyeleriyle paylaşmaktadır. adresindeki yönetim sekmesinden sözkonusu gündem ve kararları takip edebilirsiniz. ATAŞEHİR İSKİ DEPOLAMA ALANI PLAN DEĞİŞİKLİĞİNE İTİRAZ İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi nce onaylanarak tarihinde askıya çıkarılan Ataşehir İski Depolama alanlarına ilişkin 1/5000 ölçekli plan değişikliğine itiraz ettik. Söz konusu alana yönelik olarak hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile parsellerdeki depolama alanları planlarda kaldırılmış, TAKS:0.50 KAKS:1.00 yapılaşma koşullu depolama alanından çıkarılarak, TAKS:0.50 E:2.50 Hmax: Serbest yapılanma koşullu "Ticaret+Turizm Alanı" olarak planlanmıştır. Söz konusu değişiklik plan bütününde teknik donatı dengesini bozacak nitelikte olup, planda bu değişiklikle oluşan eksikliğin giderilmesi hususunda bir öneri bulunmamaktadır. Kamu elinde çok az gayrimenkul kalmış olan bir alanda, kamu kurumlarının mülkiyetinde yer alan arazilerin Ticaret + Turizm gibi özel mülkiyete konu olacak fonksiyonlara ayrılması, ileride bu alanda yapılması planlanan ya da planlanacak olan donatı alanları açısından da sıkıntılar yaratacak oluşu gerekçeleriyle söz konusu plan değişikliğine askı süresinde itiraz etmiş bulunuyoruz. İtiraz dilekçemizi aşağıda okuyabilirsiniz. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLANLAMA VE İMAR DAİRE BAŞKANLIĞI PLANLAMA VE İMAR MÜDÜRLÜĞÜ NE Konu: İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi nce tarihinde onaylanarak tarihinde tasdik olunan ve tarihinde askıya çıkarılan, İstanbul İli, Ataşehir İlçesi, 776 ada, parseller 1/5000 Ölçekli Nazım İmar planı değişikliğine itirazımız, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi tarafından onanan itiraz konusu 1/5000 Ölçekli Nazım İmar planı değişikliği ile İstanbul İli, Ataşehir İlçesi, 776 ada, parseller TAKS:0.50 KAKS:1.00 yapılaşma koşullu Depolama Alanından çıkarılarak, TAKS:0.50 E:2.50 Hmax: Serbest yapılanma koşullu "Ticaret+Turizm Alanı" olarak planlanmıştır. Meri Planlarda İstanbul İli, Ataşehir İlçesi, 776 ada, parseller tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Yenisahra Nazım İmar Planında "Depolama Alanları (Bu alanlarda max TAKS:0.50, max KAKS:1.00 dir. Ön bahçe mesafesi min. 15 m. yan bahçe mesafesi min. 5 m. dir)" nda kalmaktadır. Söz konusu plan değişikliği ile donatı alanları azaltılarak bölge donatı dengesinin bozulduğu açıktır. Plan değişikliğinin yapılması aşamasında 3194 sayılı İmar Kanunu nun yönetmeliklerinden olan Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik in 27. maddesinde belirtilen esaslara da uyulmamıştır. İlgili maddede İmar Planlarında bulunan sosyal ve teknik altyapı alanlarının kaldırılması, küçültülmesi veya yerinin değiştirilmesine dair plan değişiklikleri zorunlu olmadıkça yapılamaz zorunlu hallerde ise değişikliğin yapılabilmesi için: İmar Planındaki durumun değişecek olan sosyal ve teknik altyapı alanındaki tesisi gerçekleştirecek ilgili yatırım için Bakanlık ve kuruluşların görüşü alınacaktır. İmar Planındaki sosyal ve teknik altyapı alanının kaldırılabilmesi ancak bu tesisin hizmet götürdüğü bölge üzerinde eşdeğer bir alanın ayrılması suretiyle yapılabilir. Dini yapı alanlarına ilişkin planlarda ve değişikliklerinde il müftülerinin görüşü alınır denmektedir. İmar mevzuatının söz konusu açık hükümlerine rağmen, tasdik İstanbul İli, Ataşehir İlçesi, 776 ada, parsellere ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile parsellerdeki depolama alanları planlarda kaldırılmıştır. Söz konusu değişiklik plan 10

11 bütününde teknik donatı dengesini bozacak nitelikte olup, planda bu değişiklikle oluşan eksikliğin giderilmesi hususunda bir öneri bulunmamaktadır. İBB Meclis kararından anlaşıldığı üzere, İSKİ tarafından depolama alanı fonksiyonu ile belediyeye satışı yapılacak olan alanın; sonrasında İstanbul Büyükşehir Belediyesince plan değişikliği ile getirilen fonksiyon ile değerlendirileceği ve üçüncü kişilere satışının yapılacağı açıktır. Depolama alanı olarak satış sonucunda oluşan değer ile söz konusu imar planı teklifinin onaylanması sonucunda oluşan değer arasında büyük farklar bulunmaktadır. Onanan İmar Planı Değişikliği teklifi sonucu oluşan rant, kamuya aktarılmaktansa özel mülkiyete aktarılacak ve söz konusu işlem ile kamunun zarara uğramasına neden olunacaktır. Ayrıca kamu elinde çok az gayrimenkul kalmış olan bir alanda, kamu kurumlarının mülkiyetinde yer alan arazilerin Ticaret + Turizm gibi özel mülkiyete konu olacak fonksiyonlara ayrılması, ileride bu alanda yapılması planlanan ya da planlanacak olan donatı alanları açısından da sıkıntılar yaratacaktır. Kamu elinde bulunan arazilerin satışı sonrasında farklı kentsel donatılar için kamu kurumları kamulaştırma yoluna gitmek zorunda kalacak ve kamu zarara uğrayacaktır. Bu nedenlerle söz konusu plan değişikliğinde kamu yararı olmadığı, aksine kamunun zarara uğratıldığı açıktır. Yukarıdaki açıklamalarımız çerçevesinde, hem fonksiyon hem de yapılaşma koşulları açısından ciddi sakıncaları olan ve kamuyu zarara uğratması kaçınılmaz söz konusu plan değişikliğine itirazlarımızı sunar; diğer itirazlarımıza ilişkin yasal haklarımız saklı kalmak kaydıyla, plan değişikliğinin iptal edilerek konunun tekrar değerlendirilmesi için gereğinin yapılması isteğimizi bilgilerinize sunarız. ATAŞEHİR HAL ALANI PLAN DEĞİŞİKLİĞİNE İTİRAZ İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi nce tarihinde onaylanarak tarihinde askıya çıkarılan, Ataşehir de bulunan hal alanına ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yönelik olarak tarihinde itiraz ettik. İtiraz konusu 1/5000 Ölçekli Nazım İmar planı değişikliği ile İstanbul İli, Ataşehir İlçesi, 1046 ada, parseller İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hal Alanı, 3269 ada, parseller kısmen otopark alanı ve yol alanı kullanımlarından çıkarılarak, TAKS:0.50, E:2.50, Hmax: Serbest yapılanma koşullu "T+T Ticaret+Turizm Alanı, İtfaiye Alanı ve Yol Alanı" olarak planlanmış, söz konusu plan değişikliği ile kullanımda olan donatı alanları azaltılmış ve bölge içerisindeki donatı dengesi bozulmuştur. Kamu elinde çok az donatı alanı ve bunlar için tahsis edilebilecek kısıtlı sayıda gayrimenkul kalmış olan bir kentte, kamu kurumlarının mülkiyetinde yer alan arazilerin Ticaret + Turizm gibi özel mülkiyete konu olacak fonksiyonlara ayrılması, ileride bu alanda yapılması planlanan ya da planlanacak olan donatı alanları açısından da sıkıntılar yaratacaktır gerekçesi ile söz konusu plan değişikliğine itiraz ettik. İtiraz dilekçemizi aşağıda bulabilirsiniz. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLANLAMA VE İMAR DAİRE BAŞKANLIĞI PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE Konu: İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi nce tarihinde onaylanarak tarihinde tasdik olunan ve tarihinde askıya çıkarılan, İstanbul İli, Ataşehir İlçesi, 1046 ada, parseller, 3269 ada, parseller ve yol alanına ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine itirazımız, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi tarafından onanan itiraz konusu 1/5000 Ölçekli Nazım İmar planı değişikliği ile İstanbul İli, Ataşehir İlçesi, 1046 ada, parseller İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hal Alanı, 3269 ada, parseller kısmen otopark alanı ve yol alanı kullanımlarından çıkarılarak, TAKS:0.50, E:2.50, Hmax: Serbest yapılanma koşullu "T+T Ticaret+Turizm Alanı, İtfaiye Alanı ve Yol Alanı" olarak planlanmıştır. 11

12 Meri Planlarda; İstanbul İli, Ataşehir İlçesi, 1046 ada, parseller (Hal Alanı) tasdik tarihli 1/5000 ölçekli İçerenköy Nazım İmar Planında "Kentsel Hizmet Alan"ında, 3269 (eski:785) ada, 84 (eski:72) parselin 2000 m2'lik kısmı tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinde "İtfaiye Alanı"nda, 3269 (eski:785 ) ada, parseller ile 84 (eski:72) parselin İtfaiye Alanı olan 2000 m2'lik alan haricindeki kısmı tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinde "Kentsel Hizmet Alanı"nda kalmaktadır. Söz konusu plan değişikliği ile kullanımda olan donatı alanları azaltılmış ve bölge içerisindeki donatı dengesi bozulmuştur. Ayrıca plan değişikliğinin yapılması aşamasında 3194 sayılı İmar Kanunu nun Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik in 27. maddesinde belirtilen esaslara da uyulmamıştır. İlgili maddede İmar Planlarında bulunan sosyal ve teknik altyapı alanlarının kaldırılması, küçültülmesi veya yerinin değiştirilmesine dair plan değişiklikleri zorunlu olmadıkça yapılamaz, zorunlu hallerde ise değişikliğin yapılabilmesi için, imar Planındaki durumun değişecek olan sosyal ve teknik altyapı alanındaki tesisi gerçekleştirecek ilgili yatırım için Bakanlık ve kuruluşların görüşü alınacaktır. İmar Planındaki sosyal ve teknik altyapı alanının kaldırılabilmesi ancak bu tesisin hizmet götürdüğü bölge üzerinde eşdeğer bir alanın ayrılması suretiyle yapılabilir. Onaylı imar planlarında kentsel, sosyal ve teknik alt yapı alanı olarak belirlenen kullanımlar dışında kalan alanlarda plan değişikliği yolu ile yeni bir kentsel, sosyal ve teknik altyapı alanı aytılması halinde, yatırımcı bakanlık ve kuruluşların görüşleri alınmak kaydıyla, bu yönetmeliğe ekli Ek-1a, EK-1b, Ek- 1c, Ek-1d ve Ek-1e işaretli tablolarda belirtilen asgari alan büyüklüğü şartı aranmaz. Afetzede yerleşim alanlarının imar planlarında yapılacak değişikliklerde yeni bir kentsel, sosyal ve teknik altyapı alanı ayrılması halinde (2) numaralı bentteki şartlar ve bu Yönetmeliğe ekli Ek-1a, EK- 1b, Ek-1c, Ek-1d ve Ek-1e işaretli tablolarda belirtilen asgari alan büyüklükleri şartı aranmaz. Dini yapı alanlarına ilişkin planlarda ve değişikliklerinde il müftülerinin görüşü alınır denilmektedir. Yine aynı yönetmeliğin 16. maddesinde de Hazırlanacak her ölçekteki imar planlarının yapım ve değişikliklerinde planlanan beldenin ve bölgenin şartları ile gelecekteki gereksinimleri göz önünde tutularak sosyal ve teknik donatı alanlarında EK 1 deki tabloda belirtilen asgari standartlara uyulur. denilmektedir. Bu iki maddeye ek olarak, yönetmelik bütününde çok sıkça ifade edildiği gibi, planlarda yoğunluk artışı getiren değişiklik yapılması durumunda, artan nüfusun sosyal ve teknik donatı ihtiyaçlarının da imar planı kararlarıyla karşılanması esastır. Ancak tüm bu koşulları sağlayan içerikteki bir plan değişikliği söz konusu değildir. Söz konusu değişiklik plan bütününde donatıları azaltacak nitelikte olup, planda bu değişiklikle oluşan eksikliğin giderilmesi hususunda herhangi bir öneri bu çerçevede yer almamaktadır. İmar mevzuatının söz konusu açık hükümlerine rağmen, tasdik tarihli İstanbul İli, Ataşehir İlçesi, 1046 ada, parseller, 3269 ada, parseller ve yol alanına ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile parsellerdeki kentsel hizmet alanları planlardan kaldırılmıştır. Başka bir ifadeyle hem donatı alanı kaldırılmış hem de yeni getirilen fonksiyonla ilave nüfus getirilerek bölgesel alanda ve kentsel bütünde donatıların daha da azalması sonucuyla karşılaşılacak olmasına zemin hazırlanmıştır. Ayrıca bölgede mevcutta zaten yoğun olarak kullanılan bir ulaşım aksı yer almaktayken, getirilecek ek nüfus ile ulaşımın daha da çözülemez karmaşık bir durum haline gelmesi bu plan değişikliğinin doğuracağı kaçınılmaz bir sonuçtur. D-100 karayolu bağlantısı olması nedeniyle hem bu anayolun trafiği hem de bölgenin kendi içerisinde oluşan trafik daha da yoğunlaşarak artacaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından onanan plan değişikliği ile mülkiyeti İstanbul Büyükşehir Belediyesi nde olan ve meri planlarda "Kentsel Hizmet Alan, "İtfaiye Alanı" ve Yol Alanı nda kalan söz konusu alanın kamu kullanımından çıkarılarak özel kullanıma tahsis edileceği ihtimali akıllara gelmektedir. Mevcut durumda hal olarak kullanılan alanın kent merkezinden taşınması doğru bir karar olmasına rağmen, donatı dengesinin bozulmaması adına alana verilecek yeni fonksiyonun yine kamusal donatı şeklinde ve kamunun kullanımında olan bir nitelikte olması gerekmektedir. İstanbul metropolü bütün kentsel donatılar açısından ciddi eksikliklerle gelişmiş durumdadır. Başta yeşil alanlar (park,spor, rekreasyon alanı, çocuk oyun parkı, mesire yerleri vb.) olmak üzere sosyal ve kültürel tesisler (kütüphane, yurt, kreş, huzurevi, yetiştirme yurdu, rehabilitasyon, güçsüzler evi vb.), eğitim tesisleri (anaokulu, ilköğretim okulu, lise, halk eğitim merkezi vb.) ve sağlık tesisleri (sağlık ocağı, sağlık merkezi, dispanser, hastane, vb.) açısından son derece eksik durumdadır. İstanbul metropolündeki bu tür 12

13 alanların eksikliklerinin yanında, bunların gerçekleştirileceği kamuya ait arsa ve arazi sayısı da kısıtlıdır. Bu husus planlama ve kamu yönetimi disiplinleri çerçevesinde değerlendirildiğinde yapılan işlemin kamu yararına açık olmadığı gibi toplum yararına da uygun olmadığı aşikardır. İfade ettiğimiz üzere, kamu elinde çok az donatı alanı ve bunlar için tahsis edilebilecek kısıtlı sayıda gayrimenkul kalmış olan bir kentte, kamu kurumlarının mülkiyetinde yer alan arazilerin Ticaret + Turizm gibi özel mülkiyete konu olacak fonksiyonlara ayrılması, ileride bu alanda yapılması planlanan ya da planlanacak olan donatı alanları açısından da sıkıntılar yaratacaktır. Söz konusu plan değişikliğinde kamu yararı olmadığı, aksine kamunun zarara uğratıldığı açıktır. Yukarıdaki açıklamalarımız çerçevesinde, hem usul, hem fonksiyon hem de yapılaşma koşulları açısından ciddi sakıncaları olan ve kamuyu zarara uğratması kaçınılmaz olan söz konusu plan değişikliğine itirazlarımızı sunar; diğer itirazlarımıza ilişkin yasal haklarımız saklı kalmak kaydıyla, plan değişikliğinin iptal edilerek konunun tekrar değerlendirilmesi için gereğinin yapılması isteğimizi bilgilerinize sunarız. GENİŞLETİLMİŞ YÖNETİM KURULU TOPLANTISINA KATILIM YÜKSEKTİ 9 Mart 2010 tarihinde TMMOB Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi nde Genişletilmiş Yönetim Kurulu Toplantısı düzenledik. Toplantıya Şubemiz 11. Dönem Yönetim Kurulu üyelerinin yanı sıra çok sayıda üyemiz de katıldı. Üyelerimizin önerileri neticesinde; Odamız bünyesinde 3. Köprü ile ilgili olarak kurulacak Ulaşım Komisyonu altında 3. Köprü Çalışma Grubu oluşturulmasına; Odamız bünyesinde Etik Komisyonu kurulmasına; Odamızın tüm yayınlarının e-kitap ya da pdf formatında web sayfasında yer almasına; planlama eğitimi veren üniversitelerde birinci sınıf öğrencilerine Oda tanıtımı amaçlı olarak ziyaretler düzenlenmeye devam edilmesine; Odamız bünyesinde Özlük Hakları Komisyonu kurulmasına; Oda etkinliklerinde mahalle temsilcilerine yer verilmesine; Danışma Kurulu Toplantısının Mayıs ayı içerisinde yapılmasına; Türkiye Mimar Mühendis ve Şehir Plancıları Odaları Birliği olarak birlik adı değiştirilmesi konusunun gündeme getirilmesine; üye profilinin çıkarılması çalışmalarının gündeme getirilmesine, Genel Merkezce ele alınması ve üniversitelerin aktif rol almaları gereken bu süreçte üyemiz Kenan GÖÇER in kendi önerisi ile katkı koymasına; 28 Mart 2010 Orman Haftası nda 3. Köprü Yerine Yaşam Platformu tarafından düzenlenecek olan İnsan Zinciri Etkinliği nde üyelerimizin katılım göstermesinin sağlanması için duyuru yapılmasına ve Platform raportörlüğünün Odamız bünyesinde kurulacak bir Komisyon aracılığıyla yürütülmesinin sağlanmasına karar verilmiştir. İKK TOPLANTILARINA KATILIMIMIZ DEVAM EDİYOR TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu nun toplantılarına katılımımız devam etmekte. XI. Çalışma Döneminde Şubemizin İKK temsilcileri de belirlendi. Buna göre Yönetim Kurulu üyemiz Hayri Karpuz, Şube Sekreteri Akif Burak Atlar ve Şube Sekreter Yardımcısı Yılma Karatuna, Şubemiz adına toplantıları takip edecekler. İMP deki MESLEKTAŞLARIMIZI ZİYARET ETTİK 10 Mart 2010 Salı günü İstanbul Metropoliten Planlama bürosunda çalışan şehir plancısı meslektaşlarımızla bir araya geldik. Katılımın yüksek olduğu toplantıda İMP de çalışan üyelerimiz Şubemizle ilgili görüşlerini ve Şube den beklentilerini yönetim kurulu üyeleriyle paylaşırken plan süreçlerinde ŞPO nun da sürece dahil olmasının gerekliliği vurgulandı. Verimli geçen buluşmada, Mayıs ayı içerisinde İMP de çalışma koşulları ve özlük hakları ile ilgili bir etkinlik düzenlenmesine karar verildi. 13

14 ZAMAN GAZETESİNDE DEPREM TEMALI TOPLANTI Zaman gazetesince organize edilen Türkiye nin Acil Gündemi Deprem: İstanbul Ne Kadar Hazır? başlıklı toplantıya Şube Yönetim Kurulu Başkanımız Tayfun Kahraman katıldı. KÜÇÜKÇEKMECE SEFAKÖY OTEL ALANINA İLİŞKİN PLAN DEĞİŞİKLİĞİNE İTİRAZ ETTİK İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi nce tarihinde onaylanarak tarihinde tasdik olunan ve tarihinde askıya çıkarılan, İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Sefaköy Mevkii, Yeşilova Mahallesi 30 pafta, 9791 parsele ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yönelik olarak tarihinde itiraz ettik. itiraz konusu 1/5000 Ölçekli Nazım İmar planı değişikliği ile İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Sefaköy Mevkii, Yeşilova Mahallesi 30 pafta, 9791 parsel T2B lejantlı Ticaret+Hizmet + Konut Alanı fonksiyonunda değişiklik yapılmadan, yapılanma koşulları E: 2,25 ve H: 7 kat şeklinde planlanmıştır. Zaman Gazetesi Genel Yayın Editörü Ali Akkuş moderatörlüğünde gerçekleştirilen toplantıda, 8 Mart 2010 tarihinde Elazığ a meydana gelen 6.0 büyüklüğündeki depremle birlikte Türkiye nin deprem gerçeğinin konuşulması amaçlandı. Kahraman, İstanbul un olası büyük Marmara Depremi ne hazırlıkları, kentsel dönüşüm projeleri, alınan ve alınması gereken tedbirler konularında görüşlerini bildirdi. 1/5000 ölçekli planda; T2B alanlarının yapılanma şartı KAKS=1,25 olarak belirlenmiştir. Söz konusu parsel onaylı 1/1000 ölçekli Sefaköy Revizyon Uygulama imar planında büyük kısmı T2B lejantlı E=1,25 yapılanma şartlı Ticaret Alanında diğer kısmı yol alanında kalmaktadır. Söz konusu plan değişikliği ile yoğunluğu arttırıcı ve emsal olabilecek plan değişikliği yapılmıştır. Yoğunluk artışı ile bölgeye getirilecek yoğunluk zaten yoğun olarak kullanılan ulaşım aksının daha da çözülemez bir hal almasına ve trafiği daha da yoğunlaşlatıracak olduğu gerekçeleri ile söz konusu plan değişikliğine itiraz ettik. GALATAPORT ta YENİ SÜREÇ Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı nın Salı Pazarı Liman Alanı nı yeniden projelendirmesi çalışması kapsamında danışmanlık hizmetini yürütmesi için EFG İstanbul Menkul 14

15 Değerler AŞ./İşmen Hukuk Bürosu Konsorsiyumu görevlendirilmiştir. Proje Alanının hem Sit Alanı, hem Turizm Merkezi olarak ilan edilmiş olması ve liman sahasında tarihi ve kültürel niteliği yüksek yapıların bulunması nedeniyle projelendirme çalışmalarının dikatle yürütüldüğü belirtilerek Odamızın bu konudaki görüşlerinin alınması istenmiş ve Konsorsiyum Temsilcileriyle bu kapsamda bir araya gelinmiştir. Toplantıda tarafımızca aktarılanlar kısaca özetlenebilir: Salı Pazarı Liman Sahasının 3621 sayılı Kıyı Kanun unun 6. Maddesi uyarınca Kruvaziyer Liman ilan edilmesi ve bu fonksiyon ile yeniden yapılandırılması istemi hiçbir fizibilite çalışmasına dayanmamaktadır. Bu alanda kruvaziyer liman yapılamayacağı konunun uzmanları tarafından da ilan edilmiştir. Bu alanda söz konusu fonksiyonun verilme talebinin altında, kıyı alanlarında yapılamayan yapıların yapımını meşrulaştırmak ve bu alanın satışı ile elde edilecek maddi geliri arttırma girişimidir. Bunun karşısında Liman Sahasının bugünkü kullanım biçimi de kabul edilemez haldedir. Bugünkü durum ile liman tesisleri Beyoğlu Bölgesinin kıyı ile ilişkisini kopartmakta ve kamunun kıyıyı kullanımını engellemektedir. Tüm bu sorunlara karşı yapılacak olan proje ile alan kamusal bir fonksiyonla işlevlendirilmeli ve alana az yoğunluklu kullanımlara yönelik fonksiyonlar (Örn. Müzeler, sanat merkezleri vb.) verilmelidir. Proje ile kamusal fonksiyonların yanı sıra açık yeşil alanları da bölgeye kazandırmalı ve kıyı alanlarını kamusal kullanıma açmalıdır. Karaköy-Beşiktaş aksı, Mimar Sinan G. S. Ü., Dolmabahçe Sarayı, Tophane-i Amire Binası, Kılıç Ali Paşa Cami vb. yapılarıyla bir kültür sanat koridoru olarak değerlendirmeli ve proje alanı bu yapılarla birlikte ele alınmalıdır. Bunun yanında projenin arkasında yer alan kentsel doku ile birlikte ve içinde bulunduğu sit alanı bütününde değerlendirilmesi gerekmektedir. ALİ SAMİ YEN STADI NA İLİŞKİN PLANLARA İTİRAZ T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi tarafından hazırlanıp İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi ne onaylanmak üzere sunulan İstanbul İli, Şişli İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 58 pafta,1199 ada, parsellere ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik tekliflerine tarihinde itiraz ettik. Söz konusu plan değişiklikleri, Ali Sami Yen Stadyumu nun bulunduğu alanın TAKS: 0.50, E: 2.50, Hmax: Serbest yapılanma koşullu "T+T Ticaret+Turizm Alanı, E: 0.05, H: 3.50 yapılanma koşullu Rekreasyon Alanı - park alanı (zemin altı otopark) olarak dönüşümünü içermektedir. İstanbul un bütününe hizmet eden ve Şişli gibi yapı ve trafik yoğunluğunun çok fazla olduğu bir bölgenin nadir boş alanlarından olan alanın yapılaşmaya açılacağı, nüfus ve trafik yoğunluğunu artıracağı gerçeği ve kamuya ait olan bir alanın özel mülkiyete geçirilmesi gibi değişikliklerden ötürü söz konusu plan değişikliklerine itiraz ettik. KAĞITHANE KAYMAKAMI İLE BİR ARAYA GELDİK Kağıthane Kaymakamı Ahmet Narinoğlu 24 Mart 2010 Çarşamba günü Odamız a nezaket ziyaretinde bulundu. Özellikle Alan Yönetimi ve Stratejik Planlama konusunda Odamızdan bilgi alan Narinoğlu, Kağıthane İlçesi ne ilişkin vizyonunu ve stratejik planlama çalışmalarını aktardı, Kağıthane Kaymakamlığı ile ortak bir etkinlik düzenlenebileceği görüşü ortaya çıktı. 15

16 HUKUK KOMİSYONU KURULDU TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi nin açmış olduğu davalar ile devam eden davalarının güncel takibi, itiraz edilen plan çalışmalarının dava konusu edilip edilmeyeceği gibi konularda yol haritasını belirlemek amacıyla kurulan Hukuk Komisyonu şehir plancısı ve hukukçuları bir araya getirdi. Üyelerimiz Murat Yıldız, Ahmet Turgut, Ali Rıza Nurhan, Özgür Temiz, Zekai Akay, Mehmet Çakılcıoğlu ile avukatlar Erbay Yucak, Bülent Özden ve Levent Yarar dan oluşan komisyon, ilk toplantısını 27 Mart 2010 tarihinde gerçekleştirdi. Amaç, yöntem ve hedeflerin belirlendiği ilk toplantıda her ayın ilk Perşembesi komisyon toplantısının yapılması kararı alındı. İBB ÜCRET YÖNETMELİĞİNE DAVA AÇTIK İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi nin tarih ve 289 sayılı kararı ile düzeltilen tarih ve 2442 sayılı kararı ile onaylanan 2010 Yılı Ücret Tarifeleri nin 41. Planlama Müdürlüğü ve 12. Boğaziçi İmar Müdürlüğü başlıklı eklerinin öncelikle yürütülmesinin durdurulması ve takiben iptaline yönelik olarak dava açtık. İmar planı değişiklikleri kapsamında konut, ticaret ve turizm, akaryakıt istasyonu, sanayi, özel hastane ve özel okul alanlarına yönelik imar planı değişiklikleri ile bunların inşaat alanlarındaki artışlar için her metrekare parsel ve/veya inşaat alanına karşılık ücret tanımı getirilen Tarifeye açtığımız davamızda, özellikle serbest şehircilik bürolarının konuya ilişkin dile getirdikleri itirazları ve Odamıza başvuruları göz önünde bulunduruldu. Hesaplanan ücretin % 10 unun ilgilisinden peşin alınacağı, teklif planın uygun bulunması halinde kalan % 90 ının da alınacağı; teklif planın uygun bulunmaması halinde peşin alınan ücretin % 10 unun plan inceleme ücreti olarak kabul edileceği ve iade edilmeyeceği ibaresi ile belirtilen uygulama, İstanbul un plan değişiklikleri ile mevcut halinden daha fazla rant ortamı haline dlönüşmesine neden teşkil edecek ve Odamızca kabul edilemez bir uygulamadır. Bu nedenlerle İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2010 yılı Ücret Tarifeleri nin planlamaya ilişkin kısımlarını 26 Mart 2010 tarihinde yargıya taşımış bulunuyoruz. Dava metninin tamamını aşağıda bulabilirsiniz. İSTANBUL İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA GÖNDERİLMEK ÜZERE ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA DAVACI: Şehir Plancıları Odası (İstanbul Şubesi) DAVALI:İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı DAVA KONUSU : İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi nin tarih ve 289 sayılı kararı ile düzeltilen tarih ve 2442 sayılı kararı ile onaylanan 2010 Yılı Ücret Tarifeleri nin 41. Planlama Müdürlüğü ve 12. Boğaziçi İmar Müdürlüğü başlıklı eklerinin öncelikle yürütülmesinin durdurulması ve takiben iptaline karar verilmesi istemidir. BİLDİRİM TARİHİ : İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığı Meclis Müdürlüğü nün bila tarih ve sayılı yazısı Odamıza tarihinde ulaşmıştır. DAVA AÇMA EHLİYETİ YÖNÜNDEN Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Şehir Plancıları Odası, 6235 ve 3458 sayılı yasalara göre kurulan TMMOB ye bağlı, kamu kurumu niteliğinde bir meslek örgütü olup, alanına ilişkin tek meslek odasıdır. Kanun, oda tüzüğü ve ilgili yönetmeliklerde belirtildiği gibi Şehir Plancıları Odası, mesleğin ve 16

17 meslektaşların hak ve çıkarlarını korumak, şehir planları ve uygulamalarının, planlama esaslarına, şehircilik ilkelerine ve kamu yararına uygun yapılmasını denetlemek, bu konudaki eksiklikleri, yanlışlıkları ortadan kaldırmak için gerekli çalışmaları yapmakla yükümlüdür. TMMOB Şehir Plancıları Odası ilgili bakanlık, kamu kurumları, belediyeler ve diğer kuruluş ve makamlarla ilişki içerisinde ülkemizin sağlıklı ve düzenli kentleşmesi, kent planlarının şehircilik esaslarına ve meslek ilkelerine uygun yapılması için; yazışma, görüşme girişimleriyle düzeltilmesini başaramadığı hatalı plan, karar ve uygulamaları yargıya götürmekte, yargı yoluyla çabalarını sürdürmektedir. TMMOB Şehir Plancıları Odası, kurulduğu günden bu yana, kanunlara, şehircilik bilimine ve kamu yararına aykırı olan plan ve uygulamalara karşı mücadelesi çerçevesinde gerektiğinde yasal süreçleri de izleyerek görevini yerine getirmekle yükümlüdür ve somut davayı da bu nedenle açmaktadır. ESAS HAKKINDA AÇIKLAMALARIMIZ 1) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi nin dava konusu kararlarında, 2010 Yılı Ücret Tarifelerinin 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97 nci maddesinde yer alan, Belediyeler bu Kanunda harç veya katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı olarak ifa edecekleri her türlü hizmet için belediye meclislerince düzenlenecek tarifelere göre ücret almaya yetkilidir hükmüne dayandırıldığı belirtilmiştir. 2) Dava konusu belediye meclis kararının eki olan 41. Planlama Müdürlüğü başlıklı ekte; a. 1- İlgilisince talep edilen plan tadili tekliflerinde imar parseli üzerinden hesaplanmak üzere onanlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve 1/5000 ölçekli nazım imar planında ilgili lehine yapılanma hakkı verilmeyen alanlardan plan tadili ile yapılaşma alan parsellerden her m2 için, b. 2- İlgilisince talep edilen 1/1000 ve 1/5000 ölçekli imar planı tekliflerinde kadastral parsel üzerinden hesaplanmak koşulu ile her m2 için, c. 3- Plan tadili ile artan inşaat alanının her metrekaresi için, d. 4- Plan tadili teklifi ile fonksiyon değişikliği taleplerinden her m2 için, e. 5- Planlarda fonksiyon değişikliği, yapılanma artışı getirilmeyen, sadece istikamet tadili veya blok yeri değiştirilmesi ile irtifak değişikliği gibi değişiklik tekliflerinde kadastral parsel üzerinden hesaplanmak koşulu ile her m2 için alt başlıklarında ücret tarifeleri belirlenmiştir. 3) Bu kapsamda, konut, ticaret ve turizm, akaryakıt istasyonu, sanayi, özel hastane ve özel okul alanlarına yönelik imar planı değişiklikleri ile bunların inşaat alanlarındaki artışlar için her metrekare parsel ve/veya inşaat alanına karşılık ücret tanımı getirilmiştir. 4) Dava konusu meclis kararının 41. Planlama Müdürlüğü başlıklı ekinin açıklamalarına göre, a. Plan tadili ile kamuya terk edilen alanlar, sosyal donatıya ayrılan yerler ile kamu kurum ve kuruluşlarından ücret alınmayacağı, b. Ayrıca, dava konusu ücretlerin Boğaziçi Gerigörünüm ve Etkilenme alanlarında iki misli alınacağı, c. Hesaplanan ücretin % 10 unun ilgilisinden peşin alınacağı, teklif planın uygun bulunması halinde kalan % 90 ının da alınacağı; teklif planın uygun bulunmaması halinde peşin alınan ücretin % 10 unun plan inceleme ücreti olarak kabul edileceği ve iade edilmeyeceği, d. Plan tadili taleplerinde plan onandıktan sonra itiraz yoksa onanan plan üzerinden, itiraz varsa sonuçlanan plan üzerinden ücret alınacağı, hususları karara bağlanmıştır. 5) Benzer içerikte düzenlemeler dava konusu meclis kararının 12. Boğaziçi İmar Müdürlüğü başlıklı ekinde de yapılmıştır. 6) Ayrıntıları yukarıda açıklanan İstanbul Belediye Meclisi nin dava konusu kararında değişiklik ve ilave yapan yine dava konusu tarih ve 289 sayılı kararında da planlarda yönetici merkez olarak düzenlenen alanlar ile ilgili alınacak ücretler tanımlanmış olup, ayrıca çeşitli ücret düzenlemeleri yapılmıştır. 7) 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97 nci maddesinin dava konusu belediye meclis kararlarına dayanak olarak belirtilen hükmü dava konusu işlemlerde eksik aktarılmıştır. Söz konusu kanun hükmünün tam içeriği şu şekildedir: Belediyeler bu Kanunda harç veya katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı olarak ifa edecekleri her tür hizmet için belediye meclislerinde düzenlenecek tarifelere göre 17

18 ücret almaya yetkilidir. Belediyeye tekel olarak verilmiş işler kendi özel hükümlerine tabidir. Belediye ve mücavir alanları içinde imar planları ve plan değişiklikleri ile ilgili yetkiler 3194 Sayılı İmar Kanununda belirlenen özel hükümlere tabi olup, belediyeye tekel olarak verilmiş işler arasındadır. Bu nedenle de, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97 nci maddesine dayanılarak imar planları hakkında belediye meclisince ücret tarifesi oluşturulamaz. 8) Dava konusu belediye meclis kararlarına konu olan imar planı değişikliklerine ait onay işlemleri 3194 Sayılı İmar Kanununun 8 inci maddesinde belirlenen özel hükümler uyarınca belediyelerin asli görevleri arasındadır. Belediyelerin asli görevleri ile ilgili ayrıca ücret talep edemeyeceği konusunda çeşitli Danıştay kararları bulunmaktadır. Danıştay 9. Dairesi nin E. 197/5123, K. 1998/4147 sayılı ve tarihli kararında; 2464 sayılı Kanunun 97. maddesine göre belediyeler ancak bu kanunda harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı olarak ifa edecekleri hizmetler için ücret alacakları belirtildiğinden ve imar planlarının yapılması, hali hazır haritaların revizyonu, imar ıslah çalışmalarının gerçekleştirilmesi belediyelerin yapmak zorunda oldukları asli görevlerden olduğundan anılan madde hükmüne göre katılım payı istenmesinin yerinde olmadığı bu durumda ücrete tabi olmayan ve harcamalara katılma payı konusu da yapılması mümkün olmayan imar planı yapılması ve uygulaması nedeniyle imar uygulaması katılma payı istenmesinde yasal isabet bulunmadığı Ayrıca, belediye sınırları içinde satılan etlerin kontrolü belediyenin asli görevleri içinde bulunduğundan, et kontrol ücretinin tahsili amacıyla belediyesince düzenlenen ödeme emrinin yerinde olmadığına ilişkin Danıştay 9. Dairesi nin E: 1997/3873 ve K: 1998/2158 sayılı, tarihli kararı bunlar arasındadır. Söz konusu iptal kararına konu olan et kontrol ücreti de belediyesince 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97 nci maddesine istinaden belirlenmiş ve uygulanmak istenmiştir. Danıştay 9. Dairesi nin E: 1993/335, K: 1993/1595 sayılı, tarihli kararında da, ekmek ve unlu mamullerin sağlığa uygunluğu ve gramaj denetimi belediyelerin asli görevlerinden olduğundan, bu tür mamulleri üretenlere özel etiket verilmesi nedeniyle bandrol ücreti istenemeyeceği sonucuna varılmıştır. Danıştay 9. Dairesi nin E. 1989/486, K. 1990/3638 sayılı, tarihli kararında; Belediye Meclisi tarife kararına istinaden Çöp Taşıma Ücretinin istenemeyeceği, belediyelerin mecburi hizmetleri dışındaki isteğe bağlı hizmet karşılığı alınacak ücretler için tarife düzenleyebileceği, çöplerin toplanması ve taşınmasının belediyenin zorunlu görevleri arasında olduğu, kişi ve kuruluşların isteğine bağlı olmaksızın çöplerin toplanmasının belediyenin asli görevi içinde bulunduğu, bu nedenle yasal dayanaktan yoksun tarhiyatın terkini icap edeceği sonucuna varılmıştır. Danıştay 9. Dairesi nin E. 1998/307, K. 1999/321 sayılı, tarihli kararında ise, işyerlerinin ruhsatsız faaliyet gösterdiğine dair yapılan denetimlerin belediyelerin asli ve zorunlu kamusal görevlerinden olduğu, bu nedenle ruhsatsız faaliyet muayene ücreti adı altında bir ücret istenilmesinin yasal dayanağının bulunmadığı, belediyelerin asli ve kamusal görevlerinden olan ve Kanunda harç konusu yapılan bir hususta ayrıca ücret istenilmesinde isabet bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Bahsi geçen emsal kararların tamamı dilekçemiz ekinde yer almaktadır. 9) Belediye tarafından herhangi bir işlem karşılığında 2464 Sayılı Kanunun 97 nci maddesine göre ücret alınabilmesi için, o işlemin hizmet niteliğinde olması gerekmektedir. Oysa dava konusu olayda imar planı değişiklik tekliflerinin onayı ya da reddine ilişkin belediye meclis kararlarının alınması ile ilgili idari işlemler söz konusudur. Burada belediyenin asli görevleri dışında kalan herhangi bir hizmet söz konusu değildir. 10) Dava konusu belediye meclis kararında plan tadili olarak belirtilen plan değişikliği nin Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde yapılan tanımı şu şekildedir: Plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, teknik ve sosyal donatı dengesini bozmayacak nitelikte, bilimsel, nesnel ve teknik gerekçelere dayanan, kamu yararının zorunlu kılması halinde yapılan plan düzenlemeleridir. Dolayısıyla, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca herhangi bir imar planında değişiklik yapılabilmesi için kamu yararının zorunlu kılması gerekmektedir. Kamu yararı ile ilgili yasal zorunluluğun uygulanmasında, imar planı değişikliklerinin belediyesince re sen yapılması ya da ilgilisinin talebi sonucunda yapılması arasında herhangi bir farklılık bulunmamaktadır. Her iki durumda da kamu yararının zorunlu kılması koşulunun yerine getirilmesi gerekmektedir. Dava konusu olayda, kamu yararının zorunlu kılması koşulunda yapılan bir kamu işleminin ilgilisince belediyeye ödenecek ücrete bağlı hale getirilmesi hukuka aykırıdır. Bu durumda, ilgilisince ücret ödenememesi halinde kamu yararının gerektirdiği bir idari işlemin yapılamaması sonucu doğacaktır. İmar planı değişikliklerinin ilgilisinden alınacak ücrete bağlı hale getirilmesi, imar planı değişikliklerinde gerekli olan bilimsel ve teknik gerekçeler ile kamu yararı koşulunu geçersiz kılacaktır. Bu durumda, imar planı değişikliğinin 18

19 yaratacağı değer artışı karşılığında hesaplanan ücret yükümlülüğünü yerine getiren ilgililerin talepleri yerine getirilebilecek iken, bu yükümlülüğü çeşitli nedenlerle yerine getiremeyenlerin talepleri, kamu yararı zorunlu kılsa bile reddedilecektir. Bu nedenle, dava konusu belediye meclis kararları imar mevzuatına açıkça aykırıdır. 11) Dava konusu belediye meclis kararları ile ilgilisinden alınacak olan ücretlerin hesaplanmasına yönelik karar ekleri incelendiğinde görülmektedir ki, imar planı değişikliği ile yaratılan değer artışları ücretlendirilmek istenmiştir. Oysa, dava konusu belediye meclis kararının dayanağı olan 2464 Sayılı Kanunun 97 nci maddesi hizmetler karşılığında ücret belirlenmesini hükme bağlamaktadır. Bu durumda, imar planı değişikliği yoluyla yaratılan değer artışlarına karşılık, artış nispetinde ücret alınmasını karara bağlayan belediye meclis kararı yasal dayanaktan yoksundur. 12) İmar planları ve değişikliklerinin ilgili taşınmazların değerinde artış ya da azalmaya yol açmakta oluşu evrensel bir olgudur. Bu hususu ülkemizde yürürlükte bulunan imar mevzuatı da dikkate almış ve yasal düzenlemelere yansıtmıştır. Bu kapsamda, 3194 Sayılı İmar Kanununun 18 inci maddesinde düzenleme ortaklık payı na ilişkin aşağıdaki hüküm yer almıştır: Belediyeler veya valililiklerce düzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsaların dağıtımı sırasında bunların yüzölçümlerinden yeteri kadar saha, düzenleme dolayısıyla meydana gelen değer artışları karşılığında düzenleme ortaklık payı olarak düşülebilir. Ancak, bu maddeye göre alınacak düzenleme ortaklık payları, düzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsaların düzenlemeden önceki yüzölçümlerinin yüzde kırkını geçemez. Bu hükümden de açıkça anlaşıldığı gibi, imar planları ve bu planların uygulanmasına yönelik düzenlemeler yoluyla oluşan değer artışlarına karşılık kanun koyucu taşınmazın yüzde kırkına kadar olmak kaydıyla düzenleme ortaklık payı alınmasını hükme bağlamıştır. Dava konusu olayda ise imar planı kararı nedeniyle oluşan değer artışına karşılık nakdi olarak ilave bir pay alınması yoluna gidilmek istenmiştir. Böylece, kanun ile belirlenen değer artışına karşılık düzenleme ortaklık payı na İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından genişletici bir düzenleme yapılması amaçlanmıştır. Belediye meclisi kararlarının dayanağını doğrudan kanundan almayan bir düzenlemeyi yapması mümkün değildir. Kaldı ki somut olayda değer artışı olarak ifade edilen husus daha önce emsal bir karara konu somut olayda katılma payı olarak ifade edilmiş ve hukuka aykırı olduğuna karar verilmiştir. Danıştay 9. Dairesi nin E. 197/5123, K. 1998/4147 sayılı ve tarihli kararında; 2464 sayılı Kanunun 97. maddesine göre belediyeler ancak bu kanunda harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı olarak ifa edecekleri hizmetler için ücret alacakları belirtildiğinden ve imar planlarının yapılması, hali hazır haritaların revizyonu, imar ıslah çalışmalarının gerçekleştirilmesi belediyelerin yapmak zorunda oldukları asli görevlerden olduğundan anılan madde hükmüne göre katılım payı istenmesinin yerinde olmadığı bu durumda ücrete tabi olmayan ve harcamalara katılma payı konusu da yapılması mümkün olmayan imar planı yapılması ve uygulaması nedeniyle imar uygulaması katılma payı istenmesinde yasal isabet bulunmadığı şeklinde ifade edilmiştir. Emsal kararda da görüleceği üzere dava konusu idari işlem ile benzer şekilde değer artışı istenmesi açıkça hukuka aykırı olup iptali gerekmektedir. HUKUKİ NEDENLER : T.C. Anayasası, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 3194 Sayılı İmar Kanunu ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve bu kanunlara dayanılarak çıkarılmış yönetmelikler ve ilgili diğer tüm mevzuat, SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan ve resen saptanacak nedenlerle; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi nin tarih ve 289 sayılı kararı ile düzeltilen tarih ve 2442 sayılı kararı ile onaylanan 2010 Yılı Ücret Tarifeleri nin 41. Planlama Müdürlüğü ve 12. Boğaziçi İmar Müdürlüğü başlıklı eklerinin öncelikle yürütülmesinin durdurulması ve takiben iptaline, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ederiz. 19

20 RANT KÖPRÜSÜNE GEÇİT YOK: YAŞAMI ve ORMANLARI SAVUNMAK İÇİN MASLAK ta İNSAN ZİNCİRİ 1/1.000 ölçekli Hadımköy Uygulama İmar Planının mevzuata, kamu yararına, şehircilik ilkeleri ve planlama esaslarına aykırı olduğundan bahisle iptali ve yürütmenini durdurulması istemi ile açmış olduğumuz davaya, bilirkişi raporunun da desteklediği şekilde T.C İstanbul 9. İdare Mahkemesi tarafından tarihinde yürütmeyi durdurma kararı verilmiştir. GAYRİMENKUL SEKTÖRÜNDEKİ MESLEKTAŞLARIMIZLA TOPLANTILARIMIZ SÜRÜYOR Odamızın da destekçisi olduğu Üçüncü Köprü Yerine Yaşam Platformu nun etkinliğinde 28 Mart Pazar günü Hacı Osman kavşağında toplanan çok sayıda eylemci Orman Bölge Müdürlüğü nün önüne yürüyerek insan zinciri oluşturdu. Yüksek katılımlı Bu ormanlar İstanbul Halkının Koruması altındadır mesajı verildi, etkinlik ulusal basında da yer buldu. X. dönemde gayrimenkul sektöründe çalışan meslektaşlarımızla başlattığımız buluşma toplantılarına XI. dönemde de devam ediliyor. Meslektaşlarımız Ümran Binay, Hacı Kahraman, Oya Özdemir Keşan, Bilge Turcan, Burçin Yıldıran, Ahmet Pınarbaşı, Mustafa Kalyoncu, Damla Erdem Öziş, Ceyhun Öziş ve Yönetim Kurulu üyemiz Nazan Özbaydar ile Şube çalışanımız Gökçen Taşkın ın katılımıyla 29 Mart 2010 tarihinde gerçekleştirilen toplantıda gayrimenkul sektöründe kurulacak olan Birlik çalışmaları değerlendirildi. Birlik kurulmasının rapor yazımı, rapor ücretleri, veri bankasının oluşması gibi konularda belli standartların sağlanması açısından avantajlı olacağı konusunda hem fikir olunurken konunun daha geniş katılımlı bir toplantıda konuşulması kararı alındı. MSGSÜ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ BAŞKANLIĞI NA ZİYARET HADIMKÖY PLANLARINA YÜRÜTMEYİ DURDURMA İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi nin gün ve 1020 sayılı kararıyla tadilen uygun görülerek tarihinde askıya çıkarılan 1/5.000 ölçekli Hadımköy Nazım İmar Planı ile tarihinde askıya çıkarılan İstanbul ve çevre illerde bulunan üniversitelerin Şehir ve Bölge Planlama Bölüm Başkanlıklarına ziyaretlerimizin ilkine Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ile başladık. Bölüm Başkanı üyemiz Prof. Dr. Aykut KARAMAN ve Yrd. Doç. Dr. İclal Kaya nın karşıladığı nezaket ziyaretine, Yönetim Kurulu 20

İSTANBUL İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA GÖNDERİLMEK ÜZERE ANKARA NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA

İSTANBUL İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA GÖNDERİLMEK ÜZERE ANKARA NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA AVV.. KORRAAYY CEENGİ İZZ Cinnah Cd. Farabi Sk. No:38/4 Çankaya/ANKARA Tel: (312) 466 56 62 Faks: (312) 466 59 72 16.02.2010/7940 DAVACI İSTANBUL İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA GÖNDERİLMEK ÜZERE YÜRÜTMENİN

Detaylı

İSTANBUL ( ). İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA GÖNDERİLMEK ÜZERE ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA

İSTANBUL ( ). İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA GÖNDERİLMEK ÜZERE ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA YÜRÜTMEYİ DURDURMA TALEPLİDİR. İSTANBUL ( ). İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA GÖNDERİLMEK ÜZERE ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA DAVACI VEKİLİ DAVALI : TMMOB Şehir Plancıları Odası (İstanbul Şubesi) :

Detaylı

İSTANBUL ( ). İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA GÖNDERİLMEK ÜZERE ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA

İSTANBUL ( ). İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA GÖNDERİLMEK ÜZERE ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA YÜRÜTMEYİ DURDURMA TALEPLİDİR. İSTANBUL ( ). İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA GÖNDERİLMEK ÜZERE ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA DAVACI : TMMOB Şehir Plancıları Odası (İstanbul Şubesi) VEKİLİ : Av. Koray

Detaylı

İSTANBUL ( ). İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA GÖNDERİLMEK ÜZERE ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA

İSTANBUL ( ). İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA GÖNDERİLMEK ÜZERE ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA AVV.. KORRAAYY CEENGİ İZZ Cinnah Cd. Farabi Sk. No:38/4 Çankaya/ANKARA Tel: (312) 466 56 62 Faks: (312) 466 59 72 YÜRÜTMEYİ DURDURMA TALEPLİDİR. İSTANBUL ( ). İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA GÖNDERİLMEK

Detaylı

İSTANBUL NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA GÖNDERİLMEK ÜZERE ANKARA NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA

İSTANBUL NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA GÖNDERİLMEK ÜZERE ANKARA NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA YÜRÜTMEYİ DURDURMA TALEPLİDİR. İSTANBUL NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA GÖNDERİLMEK ÜZERE ANKARA NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA DAVACI : TMMOB Şehir Plancıları Odası (İstanbul Şubesi) VEKİLİ

Detaylı

Danıştay Başkanlığı na İletilmek Üzere. İstanbul İdari Mahkemesi Başkanlığı na;

Danıştay Başkanlığı na İletilmek Üzere. İstanbul İdari Mahkemesi Başkanlığı na; Danıştay Başkanlığı na İletilmek Üzere İstanbul İdari Mahkemesi Başkanlığı na; Yürütmenin Durdurulması Taleplidir. Davacı: TMMOB Şehir Plancıları Odası Adres: Emirhan Caddesi Bayındır Çıkmazı Sokak No:1/1

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE Tarih: 24.02.2011 Sayı: 2011/0244 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE Konu: 24.01.2011 tarihinde askıya çıkarılan EYÜP İlçesi, Rekreasyon Alanı

Detaylı

İstanbul ( ). İdari Mahkemesi Sayın Başkanlığı na;

İstanbul ( ). İdari Mahkemesi Sayın Başkanlığı na; Yürütmenin Durdurulması Taleplidir. İstanbul ( ). İdari Mahkemesi Sayın Başkanlığı na; DAVACI : TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI Darphane Emirhan Cad. Bayındır Sok. Uygar Ap. No: 1/1 Dikilitaş / Beşiktaş /

Detaylı

DANIŞTAY SAYIN BAŞKANLIĞI NA SUNULMAK ÜZERE İSTANBUL ( ). İDARE MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI NA

DANIŞTAY SAYIN BAŞKANLIĞI NA SUNULMAK ÜZERE İSTANBUL ( ). İDARE MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI NA Öncelikle yürütmenin durdurulması istemlidir. DANIŞTAY SAYIN BAŞKANLIĞI NA SUNULMAK ÜZERE İSTANBUL ( ). İDARE MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI NA DAVACI : TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI Darphane Emirhan Caddesi

Detaylı

İPTAL İSTEMİNDE BULUNAN DAVACI: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

İPTAL İSTEMİNDE BULUNAN DAVACI: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi 10.19.1. Ek: Dava Dilekçesi İstanbul Nöbetçi İdare Mahkemesi Sayın Başkanlığına 24.10.2008 Yürütmenin durdurulması istemlidir. İPTAL İSTEMİNDE BULUNAN DAVACI: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

Detaylı

İstanbul ( ). İdari Mahkemesi Sayın Başkanlığı na;

İstanbul ( ). İdari Mahkemesi Sayın Başkanlığı na; Yürütmenin Durdurulması istemlidir. İstanbul ( ). İdari Mahkemesi Sayın Başkanlığı na; DAVACI : VEKİLİ: TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI Darphane Emirhan Cad. Bayındır Sok. Uygar Ap. No: 1/1 Dikilitaş / Beşiktaş

Detaylı

9.2.12. Beşiktaş Residence Tower 11.11.2008 / 28.10.14185. Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

9.2.12. Beşiktaş Residence Tower 11.11.2008 / 28.10.14185. Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi 9.2.12. Beşiktaş Residence Tower 11.11.2008 / 28.10.14185 Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Mesleki Denetimde Çevresel Etki Değerlendirmesi Çekince Raporu Projenin adı: Residence Tower Müellifi:

Detaylı

İNEGÖL UYGULAMA İMAR PLANI; 652 ADA, 134 NOLU PARSEL İLE 1493 ADA, 10 NOLU PARSELİN BİR KISMINA AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

İNEGÖL UYGULAMA İMAR PLANI; 652 ADA, 134 NOLU PARSEL İLE 1493 ADA, 10 NOLU PARSELİN BİR KISMINA AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU İNEGÖL UYGULAMA İMAR PLANI; 652 ADA, 134 NOLU PARSEL İLE 1493 ADA, 10 NOLU PARSELİN BİR KISMINA AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Bursa İli, İnegöl İlçesi, Osmaniye Mahallesi, 652 Ada, 134 Nolu Parsel,

Detaylı

Konu: Askıdaki Plana İtiraz Tarih:

Konu: Askıdaki Plana İtiraz Tarih: Konu: Askıdaki Plana İtiraz Tarih: 11.01.2016 Sayı: 16.16.0011 YILDIRIM BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ NE BURSA Yıldırım İlçesi, Mevlana ve Ulus Mahalleleri sınırlarındaki yaklaşık 14 ha lık Riskli

Detaylı

9.11. Fikirtepe. 9.11.1. Ek: Dava Dilekçesi

9.11. Fikirtepe. 9.11.1. Ek: Dava Dilekçesi 9.11. Fikirtepe 22.02.2011 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Kadıköy Fikirtepe ve Çevresi Uygulama İmar Planının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle TMMOB Şehir Plancıları Odası, TMMOB İnşaat Mühendisleri

Detaylı

TUZLA ŞİFA MAHALLESİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI ( T.T T.T.)

TUZLA ŞİFA MAHALLESİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI ( T.T T.T.) PLAN NOTLARI: 1. GENEL HÜKÜMLER TUZLA ŞİFA MAHALLESİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI (16.05.2011 T.T.-25.11.2011 T.T.) 1.1.Şifa Mahallesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı; plan paftaları, plan raporu ve

Detaylı

Danıştay Başkanlığı na. İletilmek Üzere Ankara ( ). İdari Mahkemesi Başkanlığı na;

Danıştay Başkanlığı na. İletilmek Üzere Ankara ( ). İdari Mahkemesi Başkanlığı na; Yürütmenin Durdurulması Taleplidir. Danıştay Başkanlığı na İletilmek Üzere Ankara ( ). İdari Mahkemesi Başkanlığı na; DAVACI : TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI Darphane Emirhan Cad. Bayındır Sok. Uygar Ap.

Detaylı

KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama

KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama 1 Adres : Sakarya Mahallesi Uluyol Caddesi Şevki İpekten Plaza No:28 Kat:3/304-305 Osmangazi/BURSA

Detaylı

İSTANBUL 4. İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA. : 1) DAVACI: TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası (İstanbul Şubesi)

İSTANBUL 4. İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA. : 1) DAVACI: TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası (İstanbul Şubesi) YÜRÜTMEYİ DURDURMA TALEPLİDİR. İSTANBUL 4. İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA DAVACILAR VEKİLİ : 1) DAVACI: TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası (İstanbul Şubesi) : Av. Taner SAVAŞ 2) DAVACI: TMMOB Mimarlar Odası

Detaylı

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, 13322 ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU EKİM.2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ

Detaylı

ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI ( ) Prof. Dr. Hülya DEMİR

ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI ( ) Prof. Dr. Hülya DEMİR ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI (2017-2018) Prof. Dr. Hülya DEMİR Mekânsal kullanım tanımları ve esasları (madde 5) i) Sosyal altyapı alanları (kentsel sosyal altyapı alanları) Birey ve toplumun kültürel, sosyal

Detaylı

I. Yargı Konusu Nâzım İmar Planı Değişikliğinin Gelişim Süreci

I. Yargı Konusu Nâzım İmar Planı Değişikliğinin Gelişim Süreci 10.8.1. Ek: Dava Dilekçesi İstanbul Nöbetçi İdare Mahkemesi Sayın Başkanlığına İstanbul 2. İdare Mahkemesi 2008/873 E. 07.03.2008 Yürütmenin durdurulması istemlidir. İPTAL İSTEMİNDE BULUNAN DAVACI: TMMOB

Detaylı

İMAR PLANLARININ ONAYLANMASI PLAN YAPIM VE ONAYI BM VEYA İGM ONAYI İTİRAZLARI DEĞERLENDİRME YÜRÜRLÜK KESİN KARAR İLAN- ASKI UYGULAMA

İMAR PLANLARININ ONAYLANMASI PLAN YAPIM VE ONAYI BM VEYA İGM ONAYI İTİRAZLARI DEĞERLENDİRME YÜRÜRLÜK KESİN KARAR İLAN- ASKI UYGULAMA İMAR PLANLARININ ONAYLANMASI 1 PLAN YAPIM VE ONAYI BM VEYA İGM ONAYI İTİRAZLARI DEĞERLENDİRME YÜRÜRLÜK İLAN- ASKI KESİN KARAR UYGULAMA 2 1 PLAN YAPIMINA AİT ESASLARA DAİR YÖNETMELİK Yönetmelik hükümleri

Detaylı

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ- İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ 1264 ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ

Detaylı

İSTANBUL NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA GÖNDERİLMEK ÜZERE ANKARA NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI NA

İSTANBUL NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA GÖNDERİLMEK ÜZERE ANKARA NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI NA İSTANBUL NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA GÖNDERİLMEK ÜZERE ANKARA NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI NA DAVACI VEKİLİ DAVALI DAVA KONUSU BİLDİRİM TARİHİ :TMMOB Şehir Plancıları Odası (İstanbul

Detaylı

PLAN AÇIKLAMA RAPORU

PLAN AÇIKLAMA RAPORU BURSA İLİ, NİLÜFER İLÇESİ, ERTUĞRUL MAHALLESİ H21C.04C.1A-1B PAFTA, 1018 ADA 3 PARSEL VE 924 ADA 26 PARSEL 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ŞUBAT 2016 BURSA İLİ, NİLÜFER

Detaylı

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ PLANIN İSMİ BALIKESİR İLİ, SAVAŞTEPE İLÇESİ, CUMHURİYET MAHALLESİ 297 ADA, 70-71-72-73-74-75-81-82-83-84 PARSELLERE AİT 1/5000

Detaylı

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI 1 ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ ÇELTİKÇİ MAHALLESİ VE DEMİRCİLER MAHALLESİ MEVKİİNDE D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı

Detaylı

BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL UYGULAMA DAİRE BAŞKANLIĞI NA

BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL UYGULAMA DAİRE BAŞKANLIĞI NA Tarih: 06.10.2008 Sayı: 2008 / 0770 BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL UYGULAMA DAİRE BAŞKANLIĞI NA Konu: Küçükçekmece İlçesi, İkitelli Tepeüstü Mevkii, 2453, 2769, 2858, 2859, 2860, 2881,

Detaylı

Hazırlayan: Mesut YÜKSEL

Hazırlayan: Mesut YÜKSEL ARTVİN İLİ MERKEZ İLÇESİ YENİ MAHALLESİ 579 ADA 1 PARSEL VE ÇEVRESİNDE RESMİ KURUM ALANI(MÜZE) VE KÜLTÜREL TESİS ALANI(Kültür Evi) AMAÇLI NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU Hazırlayan:

Detaylı

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ 2334 ADA 33 PARSELE AİT 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ALAN TANIMI Planlama çalışması gerçekleştirilen alan; İzmir İli, Konak

Detaylı

İPTAL İSTEMİNDE BULUNAN DAVACI: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

İPTAL İSTEMİNDE BULUNAN DAVACI: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi 10.7.1. Ek: Dava Dilekçesi İstanbul Nöbetçi İdare Mahkemesi Sayın Başkanlığına 19.12.2008 Yürütmenin durdurulması istemlidir. İPTAL İSTEMİNDE BULUNAN DAVACI: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

Detaylı

9.2.2. Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Konut Projesi (Ataşehir)

9.2.2. Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Konut Projesi (Ataşehir) 9.2.2. Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Konut Projesi (Ataşehir) 14.02.2008 / 28.10.11210 Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Mesleki Denetimde Çevresel Etki Değerlendirmesi Çekince Raporu Projenin

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü V V V exp02016 Sayı : 9 0 8 5 2 2 6 2-3 0 1.0 3 -^ ^ ) / 0^/1 2 /2 0 1 5 Konu: Konyaaltı, 6431

Detaylı

Beyoğlu İlçesi Taksim Meydanı Yayalaştırma Projesi'ne ait 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Plan Tadilatları

Beyoğlu İlçesi Taksim Meydanı Yayalaştırma Projesi'ne ait 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Plan Tadilatları Meclis Kararları Karar Özeti: Karar Tarihi: 16.09.2011 Karar No: 2111 Dosya No: 2111 Karar: Beyoğlu İlçesi Taksim Meydanı Yayalaştırma Projesi'ne ait 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Plan Tadilatları

Detaylı

9.2.5. Riva Galatasaray Spor Kulübü Arazisi 16.04.2009 / 29.04.15538. Değerli meslektaşımız,

9.2.5. Riva Galatasaray Spor Kulübü Arazisi 16.04.2009 / 29.04.15538. Değerli meslektaşımız, 9.2.5. Riva Galatasaray Spor Kulübü Arazisi 16.04.2009 / 29.04.15538 Değerli meslektaşımız, İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Riva (Çayağzı) Köyü, Beylik Mandıra Mevkii 1-5 pafta 2942 parsel sayılı tapuda tarla

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE PLANLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE PLANLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE Tarih: 03.01.2011 Sayı: 2011/004 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE PLANLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE Konu: İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi nce 08.11.2010 onaylanarak 03.12.2010

Detaylı

ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı Antalya İli, Manavgat İlçesi sınırları içerisinde yer alan Çeltikçi

Detaylı

PLAN AÇIKLAMA RAPORU

PLAN AÇIKLAMA RAPORU BALIKESİR İLİ, EDREMİT İLÇESİ, KIZILKEÇİLİ MAHALLESİ, ADA 329, PARSEL 7 DE KAYITLI TAŞINMAZ İÇİN HAZIRLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU Temmuz 2016 Balıkesir İli, Edremit

Detaylı

AVCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 5. SEÇİM DÖNEMİ 5. TOPLANTI YILI 2014 SENESİ OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ

AVCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 5. SEÇİM DÖNEMİ 5. TOPLANTI YILI 2014 SENESİ OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ AVCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 5. SEÇİM DÖNEMİ 5. TOPLANTI YILI 2014 SENESİ OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ Avcılar Belediye Meclisinin 5. Seçim Dönemi 5. Toplantı yılı 2014 Senesi OCAK ayı Meclis

Detaylı

İMAR KOMİSYON RAPORU. Plan ve Proje Müdürlüğü'nün tarih sayılı yazısında ;

İMAR KOMİSYON RAPORU. Plan ve Proje Müdürlüğü'nün tarih sayılı yazısında ; İMAR KOMİSYON RAPORU Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 23.09.2014 tarih 1014-6847 sayılı yazısında ; İLGİ:a) 04/11/2011 tarih ve 94 sayılı Çatalca Belediyesi Meclis Kararı. b) 06/12/2011 tarih 1535-9496 sayılı

Detaylı

etüdproje PLANLAMA LTD. ŞTİ.

etüdproje PLANLAMA LTD. ŞTİ. ALAŞEHİR (MANİSA) YENİMAHALLE, 703 ADA, 1 PARSEL'E AİT NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU HAZIRLAYAN etüdproje TEL/FAKS:0 236 713 09 36 M. PAŞA CAD. UĞURSOY İŞHANI KAT:2 NO:146/217

Detaylı

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ 2334 ADA 33 PARSELE AİT 1/1.000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ALAN TANIMI Planlama çalışması gerçekleştirilen alan; İzmir İli,

Detaylı

TEKİRDAĞ- MALKARA. G-17-b-13-b PAFTA. Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

TEKİRDAĞ- MALKARA. G-17-b-13-b PAFTA. Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU TEKİRDAĞ- MALKARA G-17-b-13-b PAFTA Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI İlçemiz Yenimahalle,

Detaylı

VELİMEŞE MAHALLESİ 525 ADA 1 VE 2 PARSELLER İLE 526 ADA 1 VE 2 PARSELLERE AİT UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN PLAN AÇIKLAMA RAPORU

VELİMEŞE MAHALLESİ 525 ADA 1 VE 2 PARSELLER İLE 526 ADA 1 VE 2 PARSELLERE AİT UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN PLAN AÇIKLAMA RAPORU VELİMEŞE MAHALLESİ 525 ADA 1 VE 2 PARSELLER İLE 526 ADA 1 VE 2 PARSELLERE AİT UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN PLAN AÇIKLAMA RAPORU PLANLAMA ALANI : Planlama alanı; Tekirdağ ili, Ergene ilçesi,

Detaylı

MARMARACIK MAHALLESİ 469 ADA 8 PARSEL İLE 9 PARSELE AİT UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN PLAN AÇIKLAMA RAPORU

MARMARACIK MAHALLESİ 469 ADA 8 PARSEL İLE 9 PARSELE AİT UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN PLAN AÇIKLAMA RAPORU MARMARACIK MAHALLESİ 469 ADA 8 PARSEL İLE 9 PARSELE AİT UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN PLAN AÇIKLAMA RAPORU PLANLAMA ALANI : Planlama alanı; Tekirdağ ili, Ergene ilçesi, Marmaracık Mahallesi,

Detaylı

13. PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ

13. PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ 13. PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ A-GENEL HÜKÜMLER A.1-1/1000 ölçekli Büyükbakkalköy Mahallesi Uygulama İmar Planı, plan paftaları, plan notları ve plan raporu ile bir bütündür. Planlama alanında 18. Madde uygulanacak

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI MAYIS AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI MAYIS AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal-Yakacık Eski:7971 Yeni: 12427 ada 2 parsele ilişkin Eski:7971 Yeni: 12427 ada 1 parsel Maliki Tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği. TEKLİF: Plan ve Proje

Detaylı

ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ, HÜSEYİN TEPESİ MEVKİİ, İ17-d-18-c-4-a PAFTA, 509 ADA, 42 PARSELE AİT KONUT ALANI YAPIMI AMAÇLI

ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ, HÜSEYİN TEPESİ MEVKİİ, İ17-d-18-c-4-a PAFTA, 509 ADA, 42 PARSELE AİT KONUT ALANI YAPIMI AMAÇLI ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ, HÜSEYİN TEPESİ MEVKİİ, İ17-d-18-c-4-a PAFTA, 509 ADA, 42 PARSELE AİT KONUT ALANI YAPIMI AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Ö:1/1000 26/05/2014

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI HAZİRAN AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI HAZİRAN AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Uygulama İmar Planı-5609,20 PİN Numaralı 1/1000 ölçekli Kartal E-5 Kuzeyi Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği itirazı. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 05.06.2017 tarih, 2017/17206

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI TEMMUZ AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI TEMMUZ AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Uygulama İmar Planı 5609,20 PİN Numaralı 1/1000 ölçekli Kartal E-5 Kuzeyi Uygulama İmar Planı plan notu değişikliği itirazı. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 28.06.2017 tarih, 2017/20063

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI EKİM AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI EKİM AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal, Yakacık 120 Pafta, 12626 Ada 1 parsel ile 12341 Ada 68 parsel arasında kalan tescilsiz kadastral alandaki (Eski 970 Ada 2 Parselin) Park Alanının bir kısmının Cami Alanına Alınmasına

Detaylı

MANİSA İLİ, YUNUSEMRE İLÇESİ YENİMAHALLE MAHALLESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

MANİSA İLİ, YUNUSEMRE İLÇESİ YENİMAHALLE MAHALLESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ, YUNUSEMRE İLÇESİ YENİMAHALLE MAHALLESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU A. PLANLAMA TANIMI Planlama alanı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik

Detaylı

U Y G U L A M A İ M A R P L A N I D E Ğ İ Ş İ K L İ Ğ İ

U Y G U L A M A İ M A R P L A N I D E Ğ İ Ş İ K L İ Ğ İ K A Y S E R İ B Ü Y Ü K Ş E H İ R B E L E D İ Y E S İ U Y G U L A M A İ M A R P L A N I D E Ğ İ Ş İ K L İ Ğ İ A Ç I K L A M A R A P O R U A) PLANLAMA ALANININ TANIMI Planlama alanı; Kayseri ili, Melikgazi

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 234 ADA 107 NOLU PARSEL

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 234 ADA 107 NOLU PARSEL T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 234 ADA 107 NOLU PARSEL BALIKESİR İLİ BANDIRMA İLÇESİ ÇINARLI BELDESİ 234 ADA 107 NO LU PARSEL TANITIM DÖKÜMANI Kasım 2010 1 TAŞINMAZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Detaylı

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ BEŞEYLÜL MAHALLESİ

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ BEŞEYLÜL MAHALLESİ MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ- İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ BEŞEYLÜL MAHALLESİ 1203 ADA 13 PARSEL ve 1204 ADA 1 PARSEL 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Detaylı

ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100.

ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100. ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI AÇIKLAMA RAPORU MAYIS 2016 1 İçindekiler

Detaylı

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ İSTASYON MAHALLESİ

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ İSTASYON MAHALLESİ MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ İSTASYON MAHALLESİ 1329 ADA 1 PARSEL 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU HAZIRLAYAN ŞEHİR VE BÖLGE PLANCISI DİLEK ÇAKANŞİMŞEK 2017 MANİSA 1 İÇİNDEKİLER

Detaylı

Danıştay Başkanlığı na. İletilmek Üzere

Danıştay Başkanlığı na. İletilmek Üzere Yürütmenin Durdurulması istemlidir. Danıştay Başkanlığı na İletilmek Üzere İstanbul Nöbetçi İdari Mahkemesi Başkanlığı na; DAVACI : VEKİLİ: DAVALI: TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI Darphane Emirhan Cad. Bayındır

Detaylı

MANİSA İLİ, YUNUSEMRE İLÇESİ YENİMAHALLE MAHALLESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

MANİSA İLİ, YUNUSEMRE İLÇESİ YENİMAHALLE MAHALLESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ, YUNUSEMRE İLÇESİ YENİMAHALLE MAHALLESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU A. TANIMI Planlama alanı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik

Detaylı

TARSUS (MERKEZ) MUHTELİF BÖLGELER 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

TARSUS (MERKEZ) MUHTELİF BÖLGELER 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU TARSUS (MERKEZ) MUHTELİF BÖLGELER 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MEVCUT DURUM TESPİTİ VE KAPSAM Tarsus (Mersin) Nazım İmar Planı Revizyonu 02.10.2012 tarihinde Tarsus

Detaylı

T.C. ERZİNCAN İLİ ÇUKURKUYU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI KARAR TARİHİ : 06/05/2016 KARAR NUMARASI : 9 KARAR

T.C. ERZİNCAN İLİ ÇUKURKUYU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI KARAR TARİHİ : 06/05/2016 KARAR NUMARASI : 9 KARAR MECLİS I TARİHİ : 06/05/2016 NUMARASI : 9 IN ÖZÜ : 2015 Mali Yılı Gelir ve Gider Kesin Hesabı. Belediye Meclisi 06/05/2016 Cuma günü yapmış olduğu olağan toplantısında gündemin 1. Maddesi olan 2015 Mali

Detaylı

Seyfullah KINALI Kenan BAĞÇİÇEK Hüsnü AKKAN Başkan Başkan Yardımcısı Katip Üye

Seyfullah KINALI Kenan BAĞÇİÇEK Hüsnü AKKAN Başkan Başkan Yardımcısı Katip Üye Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.01.2016 tarihli toplantısında komisyonumuza havale edilen, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ibareli 12.01.2016 tarih ve 91352717-310-01/111 sayılı yazı okundu. Akçaabat

Detaylı

AYDINTEPE MAHALLESİ UYGULAMA İMAR PLANI NOTLARI :

AYDINTEPE MAHALLESİ UYGULAMA İMAR PLANI NOTLARI : Onay Tarihi : 03.12.2004 AYDINTEPE MAHALLESİ UYGULAMA İMAR PLANI NOTLARI : 1. GENEL HÜKÜMLER 1.1. Aydıntepe Mahallesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı; plan paftaları, plan raporu ve plan uygulama hükümleri

Detaylı

İSTANBUL VERGİ MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA GÖNDERİLMEK ÜZERE

İSTANBUL VERGİ MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA GÖNDERİLMEK ÜZERE YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEPLİDİR İSTANBUL VERGİ MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA GÖNDERİLMEK ÜZERE ANKARA NÖBETÇİ VERGİ MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA 23.02.2011/11832 DAVACI : Şehir Plancıları Odası (İstanbul Şubesi)

Detaylı

İSTANBUL İLİ ZEYTİNBURNU İLÇESİ KAZLIÇEŞME MAHALLESİ 774 ADA 61 PARSEL 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

İSTANBUL İLİ ZEYTİNBURNU İLÇESİ KAZLIÇEŞME MAHALLESİ 774 ADA 61 PARSEL 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU İSTANBUL İLİ ZEYTİNBURNU İLÇESİ KAZLIÇEŞME MAHALLESİ 774 ADA 61 PARSEL 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU İSTANBUL İLİ ZEYTİNBURNU İLÇESİ KAZLIÇEŞME MAHALLESİ 774 ADA 61

Detaylı

KARTAL MERKEZ NAZIM İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

KARTAL MERKEZ NAZIM İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ KARTAL MERKEZ NAZIM İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ 1. AMAÇ İstanbul Metropolü merkezler kademelenmesinde dengeleyici bir merkez olarak planlanan bu alan; İstanbul un batı yakasında özellikle Büyükdere-Levent-Maslak

Detaylı

N A Z I M İ M A R P L A N I D E Ğ İ Ş İ K L İ Ğ İ

N A Z I M İ M A R P L A N I D E Ğ İ Ş İ K L İ Ğ İ K A Y S E R İ B Ü Y Ü K Ş E H İ R B E L E D İ Y E S İ N A Z I M İ M A R P L A N I D E Ğ İ Ş İ K L İ Ğ İ A Ç I K L A M A R A P O R U A) PLANLAMA ALANININ TANIMI Planlama alanı; Kayseri İli, Özvatan ilçesi,

Detaylı

9.8. Şişli, Ayazağa, Maslak 1453

9.8. Şişli, Ayazağa, Maslak 1453 9.8. Şişli, Ayazağa, Maslak 1453 Şişli İlçesi Ayazağa Gecekondu Önleme Bölgesi ne ait 11.08.2010 onanlı 1/5000 ölçekli Nâzım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının şehircilik ilkelerine

Detaylı

ÇORLU 1615 ADA 7 PARSEL VE GÜNEYİNDE YER ALAN 10 M LİK İMAR YOLUNA AİT İMAR PLANI TADİLATI PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1/1000

ÇORLU 1615 ADA 7 PARSEL VE GÜNEYİNDE YER ALAN 10 M LİK İMAR YOLUNA AİT İMAR PLANI TADİLATI PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1/1000 ÇORLU 1615 ADA 7 PARSEL VE GÜNEYİNDE YER ALAN 10 M LİK İMAR YOLUNA AİT İMAR PLANI TADİLATI PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1/1000 PLAN AÇIKLAMA RAPORU PLANLAMA ALANININ YERİ: Planlama alanı, Tekirdağ İli, Çorlu İlçesi,Derviş

Detaylı

Edirne Belediyesi imar Komisyonu Kararı. Sayı: 9 Tarih:

Edirne Belediyesi imar Komisyonu Kararı. Sayı: 9 Tarih: imar Komisyonu Kararı Sayı: 9 Tarih: 24.02.2017 Kemal ERSOY" un 07.02.2017 tarihli dilekçesi ile Tapunun Edirne Merkez Abdurrahman Mahallesi 586 adada Aydın Sokak'tan cephe alan taşınmazlarda kat yüksekliği

Detaylı

KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama

KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama 1 Adres : Sakarya Mahallesi Uluyol Caddesi Şevki İpekten Plaza No:28 Kat:3/304-305 Osmangazi/BURSA

Detaylı

9.19. Şişli-Dikilitaş Tekel Likör Fabrikası Alanı

9.19. Şişli-Dikilitaş Tekel Likör Fabrikası Alanı 9.19. Şişli-Dikilitaş Tekel Likör Fabrikası Alanı Şubat 2008 de Mecidiyeköy deki eski likör fabrikası arazisinin Toplu Konut İdaresi nin (TOKİ) iştiraki Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ tarafından

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI TEMMUZ AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI TEMMUZ AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal E-5 Kuzeyi Uygulama İmar Planında Yapı Yasağı Getirilecek Alan Lejandında Kalan Alanlara Yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği itirazları. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün

Detaylı

- KARAR- Belediye Hizmet Alam kullanımı içerisinde konut alanı kullanımının yer..almasının, nüfus Yoğunluğu getireceği,

- KARAR- Belediye Hizmet Alam kullanımı içerisinde konut alanı kullanımının yer..almasının, nüfus Yoğunluğu getireceği, T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar N0:2483 - KARAR- Mamak İlçesi 37204 ada 11 parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 28.09.2006

Detaylı

T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ HAZİRAN 2016 BİRLEŞİM 13 OTURUM 1 TOPLANTI TARİHİ GÜNDEM MADDE NO 3 KARAR NO 82 ÖZÜ

T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ HAZİRAN 2016 BİRLEŞİM 13 OTURUM 1 TOPLANTI TARİHİ GÜNDEM MADDE NO 3 KARAR NO 82 ÖZÜ T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ HAZİRAN 2016 BİRLEŞİM 13 OTURUM 1 TOPLANTI TARİHİ 07.06.2016 GÜNDEM MADDE NO 3 KARAR NO 82 ÖZÜ 01.04.2016 TARİH VE 51 SAYILI MECLİS KARARINA (KENTSEL DÖNÜŞÜM İMAR PLANLARINA)

Detaylı

1-Planlama Alanının Tanımı Alanın Fiziki Yapısı Alanın Uydu Görüntüsü 3. 2-Mevcut Arazi Kullanım ve Kadostral Durum 3

1-Planlama Alanının Tanımı Alanın Fiziki Yapısı Alanın Uydu Görüntüsü 3. 2-Mevcut Arazi Kullanım ve Kadostral Durum 3 Đçerik 1 1-Planlama Alanının Tanımı 2 1-1 Alanın Coğrafi Konumu 2 1-2 Alanın Fiziki Yapısı 3 1-3 Alanın Uydu Görüntüsü 3 2-Mevcut Arazi Kullanım ve Kadostral Durum 3 2-1-Üst Ölçekli Plan Durumu 3 2-2-Mevcut

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI NİSAN AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI NİSAN AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal Yukarı Mahalle, 2795 ada, 19-48-84-85 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 01.03.2016 tarih, 2016/6524 sayılı teklifi.

Detaylı

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ÇINARLI MAHALLESİ, 1507 ADA 102 PARSEL İLE 8668 ADA 1 PARSELE İLİŞKİN UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ --------------------

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ÇINARLI MAHALLESİ, 1507 ADA 102 PARSEL İLE 8668 ADA 1 PARSELE İLİŞKİN UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ -------------------- İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ÇINARLI MAHALLESİ, 1507 ADA 102 PARSEL İLE 8668 ADA 1 PARSELE İLİŞKİN UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ -------------------- PLAN AÇIKLAMA RAPORU Aslıhan BALDAN Doğuş BALDAN ŞEHİR

Detaylı

Sayı : 90852262-301.03-2 ^ - 3 <33/07/2015 Konu: Kaş, Belenli Mah. 101 ada 585, 586, 857 p. (Eski 101 ada 466 p.) NİP BAŞKANLIK MAKAMINA

Sayı : 90852262-301.03-2 ^ - 3 <33/07/2015 Konu: Kaş, Belenli Mah. 101 ada 585, 586, 857 p. (Eski 101 ada 466 p.) NİP BAŞKANLIK MAKAMINA (jj \ % \ ı c - i ;!\ ) ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI \ ' N*' / İm ar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı EXP02oış Planlam a Şube M üdürlüğü Sayı : 90852262-301.03-2 ^ - 3

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM MAYIS AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM MAYIS AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R Evrak Tarih ve Sayısı: 14/05/2015-E.13359 T.C. KARARIN ÖZÜ: Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı İtirazları (2290 ada, 110 parsel, 7669 ada, 1-2-5-6 parseller) TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün

Detaylı

Sayı : Konu: Alanya 140 ada 9 p. NİP değ.

Sayı : Konu: Alanya 140 ada 9 p. NİP değ. 4/6 T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü * EXP02016 ANTALYA % o,.v t] / Sayı : 90852262-301.03-632. Konu: Alanya 140 ada 9 p. NİP değ.

Detaylı

ŞİŞLİ BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA

ŞİŞLİ BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA DOSYA NO: 2013/576-Ref:1664137 DOSYA KONUSU: Şişli-Ayazağa 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (2.ETAP) hakkında. Şişli İlçesi sınırları içinde Ayazağa ve Huzur Mahallerini kapsayan 140 ha lık alan içinde

Detaylı

KENTSEL TEKNİK ALTYAPI ETKİ DEĞERLENDİRMESİ

KENTSEL TEKNİK ALTYAPI ETKİ DEĞERLENDİRMESİ KENTSEL TEKNİK ALTYAPI ETKİ DEĞERLENDİRMESİ Kentsel Dönüşümde Altyapının Önemi 04-09 Kasım 2012 ANTALYA Mehmet GÜRBÜZ İller Bankası A.Ş. Şehircilik Dairesi Başkanlığı mgurbuz@ilbank.gov.tr SUNU İÇERİĞİ

Detaylı

3568 ADA, SAYILI PARSELLER İLE 3570 ADA SAYILI PARSELLER VE TESCİL HARİCİ ALANA İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI

3568 ADA, SAYILI PARSELLER İLE 3570 ADA SAYILI PARSELLER VE TESCİL HARİCİ ALANA İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI İSTANBUL İLİ, GAZİOSMANPAŞA İLÇESİ, FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ, 3568 ADA, 1-2-3-4-5-6 SAYILI PARSELLER İLE 3570 ADA 22-23 SAYILI PARSELLER VE TESCİL HARİCİ ALANA İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI

Detaylı

GÖLMARMARA MAHALLESİ, 6920 VE 6921 PARSELLERE AİT

GÖLMARMARA MAHALLESİ, 6920 VE 6921 PARSELLERE AİT GÖLMARMARA (MANİSA) GÖLMARMARA MAHALLESİ, 6920 VE 6921 PARSELLERE AİT NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU HAZIRLAYAN etüdproje TEL/FAKS:0 236 713 09 36 M. PAŞA CAD. UĞURSOY İŞHANI KAT:2 NO:146/217

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI imar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI imar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI imar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü Sayı : 90852262-301.03-a Konu: Aksu Barbaros Mahallesi Eyilik Mevkii NİP değ. 0^/09/2015 BAŞKANLIK

Detaylı

9.18. Ali Sami Yen Stadı

9.18. Ali Sami Yen Stadı 9.18. Ali Sami Yen Stadı Şişli Ali Sami Yen Stadı gerek yıkımı gerekse kamu eliyle spekülasyona alet edilen Hazine malı arsası üzerinde oynanan planlama oyunları ile 39. çalışma dönemimizden itibaren odamızın

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü / «i.» a' *8 T.C. \ 1 * * V W - İ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Exp İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü ANTALYA Sayı : 90852262-301.03- Konu: Muratpaşa 872 ada 34 parsel NİP.

Detaylı

Planlama Alanının Bölge İçindeki Yeri

Planlama Alanının Bölge İçindeki Yeri TEKİRDAĞ - ERGENE VELİMEŞE BELEDİYESİ REVİZE İMAR PLANINDA YAPILAN 4044, 4045, 4046, 9925, 8897 PARSELLER, 686 ADA1 PARSEL İLE 695 ADA 1 PARSELE AİT 1/25000 ÖLÇEKLİ TEKİRDAĞ İL ÇEVRE DÜZENİ PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE

Detaylı

04.02.2010. Basın Duyurusu

04.02.2010. Basın Duyurusu 04.02.2010 2010.10.17 889 Basın Duyurusu İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, 89 Pafta,771 Ada 12 parsel de hazırlanan mimari proje odamız mesleki denetimine sunulmuş, ancak ekli ÇED raporunda belirtilen

Detaylı

PLAN AÇIKLAMA RAPORU

PLAN AÇIKLAMA RAPORU BALIKESİR İLİ, EDREMİT İLÇESİ, KIZILKEÇİLİ MAHALLESİ, ADA 310, PARSEL 2 DE KAYITLI TAŞINMAZ İÇİN HAZIRLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU AĞUSTOS 2016 Balıkesir İli,

Detaylı

ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ, KIZANLIK MEVKİİ, 508 ADA, 9 PARSELE AİT KONUT ALANI YAPIMI AMAÇLI

ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ, KIZANLIK MEVKİİ, 508 ADA, 9 PARSELE AİT KONUT ALANI YAPIMI AMAÇLI ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ, KIZANLIK MEVKİİ, 508 ADA, 9 PARSELE AİT KONUT ALANI YAPIMI AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Ö:1/1000 26/05/2014 HAZIRLAYAN HÜSEYİN UZUN ŞEHİR

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA / T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü \ o ^ y» û =. î v y - / EXP02016 ANTALYA Sayı : 90852262-301,03- /İ-!h'İİ Konu: Konyaaltı, Arapsuyu

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 132 Tarih: 14.02.2013 Dosya No: 2013/316 KONUNUN ÖZÜ: Esenler İlçesi, Atışalanı mah., 245DT2A pafta,

Detaylı

MİSİNLİ PLAN NOTLARI

MİSİNLİ PLAN NOTLARI MİSİNLİ PLAN NOTLARI A UYGULAMA HÜKÜMLERİ A.01- Uygulama net parsel üzerinden yapılacaktır. Uygulama imar planlarında yapılara kot binanın oturacağı tabii zemin ortalaması esas alınarak verilecektir. A.02-

Detaylı

YENİCE KARAYOLU GÜZERGÂHI KONUTDIŞI KENTSEL ÇALIŞMA ALANI İLAVE+REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI; 499 ADA BATI KESİMİNE AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA

YENİCE KARAYOLU GÜZERGÂHI KONUTDIŞI KENTSEL ÇALIŞMA ALANI İLAVE+REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI; 499 ADA BATI KESİMİNE AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA YENİCE KARAYOLU GÜZERGÂHI KONUTDIŞI KENTSEL ÇALIŞMA ALANI İLAVE+REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI; 499 ADA BATI KESİMİNE AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Bursa İli, İnegöl İlçesi, Yeniceköy Mahallesi, 499

Detaylı

İ t ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU. Tarih: BİRİM TALEP SAHİBİ

İ t ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU. Tarih: BİRİM TALEP SAHİBİ m ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU İ t Tarih: 02.05.2016 BİRİM İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TALEP SAHİBİ KEPEZ BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM

Detaylı

10.3.1.2. Ek 2: Dava Dilekçesi İstanbul Nöbetçi İdare Mahkemesi Sayın Başkanlığına

10.3.1.2. Ek 2: Dava Dilekçesi İstanbul Nöbetçi İdare Mahkemesi Sayın Başkanlığına 10.3.1.2. Ek 2: Dava Dilekçesi İstanbul Nöbetçi İdare Mahkemesi Sayın Başkanlığına 27.10.2009 DAVACI: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi VEKİLİ: Av. Ş. Can Atalay Yıldız Sarayı Dış Karakol

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 232 ADA 15 NOLU PARSEL

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 232 ADA 15 NOLU PARSEL T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 232 ADA 15 NOLU PARSEL BALIKESİR İLİ EDREMİT İLÇESİ ZEYTİNLİ BELDESİ 232 ADA 15 NO LU PARSEL TANITIM DÖKÜMANI Kasım 2010 1 TAŞINMAZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Detaylı