Th and 238 U NEUTRON EMISSION CROSS SECTION CALCULATIONS and ANALYSIS of EXPERIMENTAL DATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Th and 238 U NEUTRON EMISSION CROSS SECTION CALCULATIONS and ANALYSIS of EXPERIMENTAL DATA"

Transkript

1 77 KK FİZİK DERNBG! 22.. TR L 2004, BODIİI'U n 232 Th nd 238 U NEUTRON EMISSION CROSS SECTION CALCULATIONS nd ANALYSIS of EXPERIMENTAL DATA E. TEL*,, B.TURAN*, M.ÜBEYÜ **, A. ARASOĞLU *, A. A YDIN** * H.A YTEKİN* * **. * Gzi University, Fculty of Arts nd Science, Deprtment of Physics, Beşevler, Ankr-TURKIYE **Gzi University, Fculty of Technicl-rt, Ankr-TURKIYE ***Kırı/ckleUniversity, Fculty of Arts nd Science, Deprtment of Physic, Kırıkkle -TÜRKİYE **** Zonguldk Krelms Üniv. Fculty of Arts nd Science, Deprtment of Physic,, Zonguldk In this study, pre-equilibrium neutron-emission spectr produced by (n,xn) rections on nuclei 232 Th nd 238 U hve been clculted. Angle-integrted cross sections in neutron induced rections on trgets 232 Th nd 238 U hve been clculted t the bombrding energies up to 18 MeV. We hve investigted multiple pre-equilibrium mtrix element constnt from internl trnsition for 232 Th (n,xn) neutron emission spectr. In the clcultions, the geometry dependent hybrid model nd the cscde exciton model including the effects of pre-equilibrium hve been used. In ddition, we hve described how multiple pre-equilibrium emissions cn be included in the Feshbch-Kermn- Koonin (FKK) fully quntum-mechnicl theory. By nlyzing (n,xn) rection on 232 Th nd 238 U, with the incident energy from 2 MeV to 18 MeV, the importnce of multiple pre-equilibrium emission cn be seen clerly. All clculted results hve been compred with experimentl dt. The obtined results hve been discussed nd compred with the vilble experimentl dt nd found greement with ech other. 541

2 Tl ''RK ll/.ik DERNEĞİ 22. FİZİK KONC.RESI EYLÜL BODRUM TÜRKİYE A NEW EMPIRICAL FORMULA FOR MEV NEUTRON INDUCED (N, P) REACTION CROSS-SECTIONS E TEL*,B ŞARER*, S. OKUDUCU**, A. AYDIN**, G. TANIR* *Gzi University, Fculty of Art nd Science, Ankr, Turkey ***Gziosmnpş University, Fculty of Art nd Science, Tokt, Turkey ***Kinkkle University Fculty of Art nd Science, Kırıkkle, Turkey In this study we hve introduced new empiricl formul by modifying the Levkovskii's formul with the new coefficients for the clcultion of (n,p) rection cross-sections t MeV neutron incident energy. The cross sections hve been clculted using symmetry prmeter depended on empiricl formuls for the incoming energies MeV neutron. Levkovskii's formuls hve been determined by lest-squres method tht fit to the experimentl cross sections. The mesured experimentl cross-sections vlues of the (n, p) rections re tken from literture. The resulting modified formuls yielded cross sections, representing smller devitions from experimentl vlues, nd vlues much closer to unity s compred with the clcultion using Levskovskii's originl formuls. The results obtined hve been discussed nd compred with the existing formuls, nd found to be well in greement, when used to correlte the vilble experimentl <J(n,p) dt of different nuclei. Keywords: formul Cross-section, symmetry prmeter, Levkovskii's formul, empiricl 542

3 71 RK FİZİK DERNEĞİ 22 FİZİK KOXdRESL 14 I 7 UYU L 2(h>4. [$()f)rl'\l TCRhiYl-: SİKLOTRON TİPİ BİR HIZLANDIRICI İLE YÜKLÜ PARÇACIK AKTİVASYON ANALİZ YÖNTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Ş. TURHAN. İ. TÜRK ÇAKİR. M. VURAL, H. KARADENİZ, B. DEMİRCİOĞLU, A. PARMAKSIZ, H. DEMİREL, H. YÜCEL Ankr Nükleer Arştırm ve Eğitim Merkezi, Ankr, Türkiye, tek. gov.tr Siklotron tipi hızlndırıcılr, tıpt teşhis mçlı rdyoizotop üretiminin ynı sır, hem temel nükleer rştırmlr hem de mlzeme bilimi gibi frklı lnlrd uygulmlı rştırmlr için kullnılmktdır. Biyoloji, jeoloji, rkeoloji, endüstri, vb. lnlrd elementel nliz için kullnıln yüklü prçcıklr (p, d, vb.) ile ktivsyon nlizi, siklotronlrın önemli bir uygulmsıdır. Yüklü prçcık ktivsyon nliz (YPAA) yöntemi, örnek içindeki elementlerin ve bunlrın frklı izotoplrının eş zmnlı olrk nitel ve nicel nlizine imkân veren, diğer yöntemlere (özellikle nötron ktivsyon nlizi, NAA) lterntif olbilen hızlı, doğru, güvenilir ve thribtsız bir yöntemdir. Bu çlışmd, ANAEM'de kurulmsı düşünülen siklotron tipi bir hızlndırıcı (Ep= 15 MeV-30 MeV, I p = 350 na; E d = 9 MeV-15 MeV, 1,)= 30 \xa) ile rştırm-geliştirme için thsis edilecek demet httı kullnılrk YPAA yönteminin uygulnbilirliği değerlendirilmiştir. YPAA yöntemi ile herhngi bir örnek içinde, ilgilenilen elementlerin vey izotoplrın nlizi için en uygun tepkimenin seçimine yönelik l0 B(p, n)' C, n B(p, 2n) 10 C, I4 N(p,n), I4 O, vb. gibi mümkün (p, d), (p, n), (d, n), (d, 2n) tepkimelerine ilişkin, durdurm gücü (ince ve klın hedef durumun göre), tepkime eşik enerjileri Coulomb engelleri ve nlitik hsssiyetleri hesplnmıştır. Ayrıc hedr mlzemelerdeki ilgilenilen izotoplrın doğl bolluk ornlrınd, tepkime sonucun, oluşn rdyoizotoplrın yrı ömürleri, gm ışınlrının enerjileri ve yyınln olsılıklrı değerlendirilmiştir. 543

4

5 Mtemtiksel Fizik, Astrofizik ve Kozmoloji (06)

6

7 TÜRK F/Z/K DERNEĞİ. II 1 7 EYLÜL HODRİ ;M TÜRKİYE DEFPOS KULLANILARAK ATMOSFERİK H IŞINIMININ ÖLÇÜLMESİ AKSAKER NAZİM, YEGİNGİL İLHAMI, SAHAN MUHİTTİN, ve AKYİLMAZ MELTEM Çukurov Fizik Bölümü, Adn, Türkiye, cu. e du. tr. Egzosfer düny tmosferinin gezegenler rsı uzydn yrıldığı düşünülen yklşık 500 km yükseklikten bşlyn ve genişliği km'ye kdr devm eden bir bölümdür. Temel bileşenleri O, He, N 2, H ve O 2 'dir. Hidrojen ise en hfif gz olduğundn ortmd yoğun olrk bulunmktdır. Bu nedenle egzosferik hidrojen ışınımının optik gözlemleri oldukç önemlidir. Düny tmosferinin üst kısımlrınd (geocoron), güneşin ydınlttığı hidrojen tomlrı sürekli olrk güneşten gelen Lymn-p (Lp) fotonlrını soğurur. Uyrıln hidrojen tomlrınd %88'i Lp ışınımı (rezonns sçılmsı), %12'si ise Blmer-cc ışınımı (rezonns ışımsı) yprk eski durumlrın dönerler. Bu nedenle, Smnyolu glksisinin sönük HII bölgelerinden ve düny tmosferinin üst kısımlrındn gelen hidrojen Blmer- çizgilerini incelemek mcıyl TÜBİTAK Ulusl Gözlemevi'nde (TUG) 7.5 cm çplı, çift etlonlu bir tyfölçeri ypılmıştır. DEFPOS dı verilen bu tyfölçer şu nd doğrudn bşucu doğrultusun bkmkt ve 4.76 Mik görüş çısı ile glktik ve tmosferik H gözlemleri ypmktdır. Tyfölçer ile lınn her tyf, glktik ve tmosferik H ışınımlrının birleşiminden oluşmktdır. Düny tmosferindeki H etkisini ölçmek için her tyftn glktik H ışınımın etkisi çıkrılmktdır. Böylece, bir gözlem gecesi süresince tmosferik H ışınımının değişimi incelenmektedir. Ayrıc DEFPOS ile RTT150 birlikte kullnılmy bşlndığınd dh yrıntılı olrk ypılck çlışmlrl TUG'un gökyüzü prlklık değişimi (H'd ) incelenecektir. 547

8 22 FİZİK KONGRESİ İ7 EYLÜL BODRUM- TÜRKİYE BİRİNCİ KUANTİZE MODELDE PARALEL LEVHALAR ARASINDA CASİMİR OLAYI A. SALMAN, M. B. YÜCEL* Akdeniz, Antly, Türkiye, y kdeniz- edu. tr *Akdeniz, Antly, Türkiye, kdeniz. edu. tr Bu çlışmd, Yücel ve Ünl trfındn öne sürülen "kuntum elektrodinmiğinin birinci kuntize elektron-foton modeli" ve modelin geçerliliğini rştırmk üzere ele ldıklrı kuntum elektrodinmiğindeki bzı ışınım süreçleri için kullndıklrı "S-mtrisi kurmı", dh önce bu modelle incelenmemiş oln ve yine elektrodinmikteki ışınım süreçlerinden biri oln "prlel levhlr rsınd Csimir olyf'nı rştırmk üzere kullnılmktdır. Kuntum boşluk kvrmının gerçekliğine inndırn birkç olydn biri oln prlel levhlr rsınd Csimir olyının bu yöntemle rştırılmsı, Csimir Kuvveti'nin ve enerjisinin orty çıkm nedeninin nlşılmsın yeni bir yorum getirmektedir.. 548

9 Tİ'RK FİZİK DERNEĞİ 22. l'l/.ik KONGRESİ EYU'.'L HODİİUM Tl'HKİYE ÇELİKLERİN KATILAŞMA PROSESİNDE BAZI TERMOFİZİK FAKTÖRLERİN SICAKLIK ALANINA ETKİSİ RAFA YEL SHAÜYEV, HA WA AKDENİZ Trky, Çorlu Mühendislik Fkültesi, Tekirdğ - Türkiye, çorlu. edu. tr, çorlu. edu. tr Bu çlışmd,, kristlleşme sürecinde, gizli ısının çığ çıktığı sıcklık rlığının (AT L =TL-T S ) ve dolyısıyl spektrl gizli ısısının (Lsp=L/AT L ) değişiminin toprk klıb dökülmüş sıvı çeliğin ktılşm ve soğumsı prosesine etkisi mtemtik modellendirme yöntemi ile incelenmiştir. Fiziksel prosesi ifde eden nonlineer zmn bğlı ısı trnsferi denklem sistemi, belirli sınır ve bşlngıç koşullrınd sonlu frklr metodunun örtülü yklşım şemsı ile silindirik koordint sisteminde çözülmüştür. Kristlleşme süresinde orty çıkn gizli ısının etkisi birim hcmin etkin ısı sığsı (c ve = c v + pl sp ) rcılığıyl dikkte lınmıştır. Non lineerliğin dikkte lınmsı itersyon şemsı ile ypılmıştır. Hesplmlr düşük L sp hllerinde, eriyiğin iki fzlı sistemde bulunm süresinin dh büyük olduğunu göstermektedir. 549

10

11 Bodrum-TÜRKİYE KATILIMCI LİSTESİ o o ABAY Bhttin ABDULLAYEV Rfıg AÇAN İmsel AFACAN Rız Cn AĞU Nesrin AKAN Tmer AKAY Keml Sertn AKBARDemirl AKBAŞ Ebru AKDENİZ Rfet ÂKDERE Unsl ';P;1ATO)QĞÂ;N^;--''-. ' "^ Mustf AKĞULÜnl ^GÜNTeşim AKKXJRTV - İskender. ;. AKKÜRT MeBmet; AKKUŞBki Attürk Kfks İstnbul Bilkent Fırt Osmngzi Uludğ Ort Doğu Teknik w... Ege Trkv Yıldız Teknik İzzet Bysl Fırt Ankr İstnbul Ticret Süleymn Demirel C.edıı.tr kdoen Ercives İstnbul

12 TURKüjr-: PHYSICAL SOCIETY TURK FİZİK DERNEĞİ Bodrum TÜRKİYE o AKMAN Sem AKÖZCAN Serpil AKSAKER Nzım AKSU Cnn AKTAMIŞ Hill AKTAŞ Bekir AKTAŞ Şbn AKYOLCU Mehmet Cn AKYÜZ Cenk AKYÜZ Ömür ALAÇAKIR Ali ALADLI Ferd ALKAN Ümit ALLAHVERDİ Çğdş ALPARAli ALPASLAN Zuhl Ort Doğu Teknik Ege Çukurov Fırt Dokuz Eylül Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Trky İstnbul Dokuz Eylül Yeditepe TAEK-ANAEM TAEK-ANAEM Yıldız Teknik Yıldız Teknik Sbncı İstnbul y.net ALPTEKİN Reyhn İstnbul ALTIN Kmil Deniz Lisesi Komutnlığı

13 Bodrum - TÜRKİYE ALTINKÖK Atılgn ALTÜRK Mesut AMONLidy o ARI Mehmet ARIK Engin ARIK Metin ARMAĞAN Turgy ARSLAN Hydr ARSLAN N. Burcu ASKEROĞLU İskender ASLAN Mustf ATABEK Osmn Q AfALAYBetül ATALAY Şehrünn ATALAY Yusuf ATEŞ Bürke Meltem AYDIN Emine AYDIN Abdullh Abnt İzzet Bysl Dokuz Eylül İstnbul Erciyes Boğziçi Boğziçi İstnbul Zonguldk Krelms hydr Ondokuz Myıs,,,, T - T.. Gziosmnpş Deniz Lisesi. n n m / ~,! Komutnlığı CNRS Çnkkle On sekiz i,.,,, -,. r Mrt Univ., Ondokuz Myıs Skry Hcettepe,,. T-,... Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Gzi

14 'T- ı HYS'CAL SOCIETY TURK FİZİK DERNEĞİ Bodrum-TÜRKİYE AYDIN Abdullh AYDIN Sezgin AYDINER Ekrem AYDINLI Atill AYDOĞAN Şkır AYDOĞDU Yıldırım AYDOĞU H. Snem AYGÜN Gülnur AYTEKİN i Hüseyin BABACAN Thsin BAKAÇ Mustf BAKKALOĞLU ; Akn BAL Sinem Hn o BALABANSKI Dimiter BALANTEKİN Bh BÂLBAĞ Mustf Zfer O BALDIK Rıdvn BALTAŞ Hsn Kırıkkle Gzi Dokuz Eylül Bilkent Attürk Fırt Osmngzi Ort Doğu Teknik Krelms Cell Byr Dokuz Eylül Yıldız Teknik İstnbul Cmerino Wisconsin Osmngzi Krelms Krdeniz Teknik t byr.edu.tr ridvn

15 TURK FİZİK DERNEĞİ TURK FİZİK DERNEĞİ Bodrum-TÜRKİYE BARAN S. Askeri BARAN Remziye BARDAK Fehmi BARUT Osmn Azmi BASfflRYVh BAŞER Pınr Trky Blıkesir Cell Byr İstnbul Ort Doğu Teknik Mrmr b I i kes i r.ed ıı.tr BAYARI Sevgi Hcettepe BAYDAŞ Elif Attürk üniversitesi BAYHANÜlkü Hcettepe BAYIRLI Mehmet BAYKAL Atln Blıkesir Ort Doğu Teknik BAYRAK Orhn Erciyes BAYRAK Slih Tolg BAYRAMOĞLU Ali Özer BEDİR Metin Blıkesir Çekmece Nükleer :' Arştırm ve Eğitim Merkezi Gzintep,..... bedır( f <»n!ep.cdu.tr üniversitesi " " BERBERİ Pellumb Polytechnic

16 j O V Bodrum TÜRKİYE BERKDEMİR Ayşe ü BERKDEMİR Cüneyt BERKER Niht BİLGE Melek Duygu BİLGİN Pehlül Serkn BİLGİN VUdn BİLİKMEN Sinn BİNGÖL Gökçe 3 BİNGÜL Ahmet Q BİRDAL Gznfer BONATSOS Dennis BOSTAN Melih Erciyes Erciyes İstnbul Teknik Ege Gzi Osırngzi Ort Doğu Teknik Hcettepe Gzintep İzmir Teknoprk NCSR Demokritos İstnbul I I BOYACIOĞLL Bhdır Ankr BOZGEYİK Mehmet Sit Çukurov D BOZKURT Ahmet ü BOZTOSUN İsmil Hrrn ; ı Erciyes

17 j ruf'k.:;," MHVSTAL SOC'IETV Bodrum TÜRKİYE BUDAK Htice BULUT Serdr BULUTAY Ceyhun BÜLBÜL M. Şhin CALBOREANU Alexndr CAMGÖZ Berky CAN Duygu CAN Pınr CANAN Cem CANKO Osmn CASTRUCCI Pol q D CENİK İlker CIUPINA Victor CİHANGİR Selçuk COŞKUN Cevdet COUPRIE Mrie Emmnuelle., *:":' ÇADIRLI Enıüx t ÇAKIR Deniz ;; ÇAKIR Hrun ÇAKTR İsmil ÇAKIR Thir Dicle Ankr BiJkent Kfks Hori Hulııbei NIPNE Ege Bilkent İstnbul Trky Erciyes Rom Osmngzi Ovidius FermiLb Attürk Pris Niğde Bilkent Onsekiz Mrt İstnbul Yüzüncü Yıl i fi n.nipne.ro i : hnın

18 TURK FİZİK DERNEĞİ f ıj'î- :^h' PHYSICAL s< Eylül 2004 Bodrum TÜRKİYE ÇAKIRLI R. Burcu ÇAKIRTAŞ M. Ftih ÇAKMAK Seyfettin ÇAKMAKTEPE Şukru ÇALINLI Nurcn İstnbul Hrrn Süleymn Demirel Süleymn Demirel Ankr Nükleer Arştırm Merkezi ÇALIŞKAN Betül Ankr ÇALIŞKAN Mustf Trky ÇANKAYA Güven ÇAPAN İnci ÇAPAN Rıft ü ÇATIKKAŞ Bern ÇAVDAR Şükrü Gziosmnpş Blıkesir Blıkesir Mustf Keml TAEK - ANAEM Edu.Tr ÇAYLI Çiğdem İ str hu I ÇELEBİ Gürkn İstnbul I ÇELEBİ Nilgün Çekmece Nükleer Arştırm ve Eğitim Merkezi ÇETİN Hidyet Erciyes ÇETİN Sire Şebnem ÇETİN Serknt Ali Gzi Doğuş

19 Bodrum-TÜRKİYE ÇETİNKAYA ÇOLAK Sdiye Osmngzi ÇİÇEK BEZİR Nln Süleymn Demirel ÇİFTÇİ A. Kenn Ankr ÇİFTÇİ Ren Gzi ÇİLLİ Arzu Yıldız Teknik ÇİMENOĞLU Mehmet Akif ÇOBAN Ali Uludğ Bşkent çobn li i ÇOLAKOĞULLA RI Mutlu Trky ÇORUH Ali Ort Doğu Teknik DADAYLI PAKTAŞ Dilek Krelms ddyl DAĞDELEN Fethi Fırt DALGIÇ Seyfettin DEMİR Byrm DEMİR Demete iv DEMİR Fruk; İrf; Attürk DEMİR Kdir- r Trky İstnbul Attürk Krelms DEMİRCİ Nilüfer Skrv DEMİRAL Semr DEMİRBİLEK Rız Ercives Universitât :.,.,.,.,,,,.., i Osnbruck

20 r ÜHKiSh' PHVS:CAL SOCIETY Bodrum TÜRKİYE i DEMİRKOL Serdr Q DENİZ Ahmet DENİZLİ Hluk o DERELİ Tekin DERMEZ Rsim DİZMAN Serdr Q DOĞAN Berkol DOĞAN Ersin DOĞAN Mehmet DOĞRUER Aylin DÖNMEZ Emine DÖNMEZ Orhn DUMAN Songül DUR Fund DURAK Rıdvn Ostnngzi Afyon Koctepe İzzet Bysl Koç Osmngzi Krdeniz Teknik Boğziçi Ort Doğu Teknik İnönü Osmngzi Blıkesir Niğde Attürk Dokuz Eylül Attürk denizli DURAN Ayşe Gzi DURUKANOĞLU Sondn İstnbul Teknik DURUSOY Ayşe Yıldız Teknik

21 TURK FI2IK DERNEĞİ TURK FİZİK DERNEĞİ Bodrum-TÜRKİYE EKDAL Elçin EKEMNci EKİZ Cesur ELAGÖZ Sezi ELERMAN Ylçın ELLİALTIOĞLU Şinsi ELZEİN Nd ENGİN Birol ENGİN Hndn Ege Osmngzi Gziosmnpş Cumhuriyet Ankr Ort Doğu Teknik Gzi Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Uludğ ed u. t r e I e r m e n u,. n k ı. e el u. t r ER Nury Hrrn i'i' n. edıı.ir ü ERBİL Hüseyin Ege ERBUDAK Mehmet ETHZ ERDEM Murt Abnt İzzet Bysl erdem ERDEM Rız Gziosmnpş ; ERDEN GÜLEBAĞLAN Sinem Yüzüncü Yıl i ERDER Esr İstnbul ERDİNÇ Ahmet Erciyes ERDOĞAN Ftm Ankr ı

22 TURK FİZİK DERNEĞİ Bodrum-TÜRKİYE ERDURAN M. Nizmettin İstnbul EREN Abdükelil Blıkesir ERKOÇ Şkir Ort Doğu Teknik ü EROĞLU Sertç Osmngzi serbı EROL Mustf ERTEKİN BİNBAY Nil ERTİK Hüseyin ERTUĞRAL Birol ERTUĞRAL Filiz ERTÜRK Murt ERYÜREK Merl Erciyes Dicle Ege Krdeniz Teknik Skry On sek i z Mrt üniversitesi Zonguldk Krelms birolert ert ücr ü ESELLER Keml Efe Hrrn tr ESEN Mehmet Çukurov ESER Erhn EŞME İs Gzi Osmnpş Mltepe ' i EVYAPAN Murt FERECOV Vhid Blıkesir Trky

23 TURK FİZİK DERNEĞİ Bodrum-TÜRKİYE FERENDECI Altn M. FİLİZ Ysemin GAMSIZKAN Hlil 3 GANİOĞLU El 3 GEAVIT MUSA GERU Ioıı I. Cincinnti Ort Doğu Teknik Ort Doğu Teknik İstnbul Ntionl Institute for Lser, Plsm nd Rdition Physics Moldov Devlet Ak n. Fe 11 I.infim.ro muş _iu^e_iry_ Ü_^Xî!.h(lo_ 1 ç om GOLEV Vleri Sofi GÖK Tolg Dokuz Eylül deu_. eckur GÖKAY Ulş S. GÖKÇE Aytç Gürhn Bilkent Dokuz Eylül ue.bilkeni.edli.tr GÖKÇE Melis Ege GÖKDEN Sibel Blıkesir GÖNÜL Beşire Gzintep ; ü GÖNÜLOL Meltem Dokuz Eylül g GÖRGÜLÜER Ömer İstnbul GULİYEV Bhseli Yüzüncü Yıl GÜÇLÜ Nusret Gziosmnpş

24 Bodrum-TÜRKİYE GÜÇLÜ Vesile GÜL Bülent GÜLEÇ Ali GÜLEÇ Öznur GÜLER Ali Murt GÜLERÇetin GÜLER Sönmez GÜLLÜ Ömer ü GÜLMEZ Erhn GÜLSEREN Oğuz GÜLSE VEN Ydigr GÜLTEKİN Lrgun GÜLTEKİN Özgür 3 GÜNAY Mehtp GÜNAY Seçkin D. GÜNAYD1 Tuğb Süleymn Demirel Afyon Koctepe Süleymn Demirel İstnbul Ort Doğu Teknik Ege Ege Attürk Boğziçi Bilkent Osmngzi İstnbul İstnbul İnönü Yıldız Teknik Yıldız Teknik i I GÜNDÜÇ Yiğit GÜNER Sdık Hcettepe Ftih GÜNEŞ Serp Johnnes Kepler

25 f TURK FİZİK DERNEĞİ Bodrum-TÜRKİYE GÜNGÖR Elif GÜR Filiz GÜRBÜZ Hndn GÜREL Tnju GÜREL Zeynep GÜVEN H. Hüseyin Blıkesir Ege Yıldız Teknik Abnt İzzet Bysl Mrmr İstnbul Teknik gürel /güre m rm r.cd ıı.tr HACIİSMAİLOĞ- LU M. Cüneyt Uludğ HARISSOPULOS Sotirios HARMANŞAH Coşkun HORASAN Nury İLGAZ Aykut NCSR Demokritos Ege Hcettepe Blıkesir IOANNOU Stvros st IŞIKNebile İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü İNCE Elif İNCESU Tuncy İNÖNÜ Erdl İstnbul Ort Doğu Teknik Fez Gürsey Enstitüsü- TÜBİTAK gov.tr

26 Bodrum TÜRKİYE İSKENDER Şemsi İYİLİKÇİ Ayşegül KAÇMAZ Mustf KAFADAR Vurl Emir KALAY Mestn KALKAN Ylçm KAM Erol KAMA Smi KANAT Aytül KANTARLI Kyhn KAPLAN Abdullh KAPLAN Ruhi KAPTAN H. Yılmz KARA Hüly KARABACAK Murt Blıkesir Osmngzi Hrrn Gzintep Pmukkle Gziosmnpş Yıldız Teknik Ort Doğu Teknik Osmngzi Ege Süleymn Demirci Mersin Hcettepe Blıkesir Bilkent vlcin ege.edu.tr krbck [ KARABAYIşık Yıldız Teknik

27 Bodrum-TÜRKİYE KARABEKİR- OĞULLARI Metin Ege KARABIYIK Ekin ü KARABIYIK Hsn KARABULUT Hsn KARABULUT Mevlüt KARABULUT Orhn U KARACA BOZ Figen KARADAĞ Fruk KARADENİZ Serdr KARAGÜLLE Hmiyet KARAHANİ. Hkkı Blıkesir Dokuz Eylül Krdeniz Teknik Kfks Pmukkle Trky Çukurov TAEK - ANAEM Trky Gzintep mevlul ismi yhoo.com KARAHASANOĞ- LU Menekşe Ankr D KARAKAYA Evren KARAKOÇ Mesut 0 KARALI Turgy Bilkent üniversitesi Erciyes Ege krli tr r KARAPINAR Rıdvn Yüzüncü Yıl

28 .. "".. ';'- rıfi':.r-ı. soc.ıı;" 1 ' Bodrum-TÜRKİYE KARATAŞ Şükrü KARCI Ayşe Belkıs Khrmnmrş Sütçü İmm Ege ü KARKI H. Doğn Cumhuriyet KART Hsn Hüseyin KAŞKAŞ Ayşe KAYA Eren KAYALI Kdriye KAYGUSUZ Ayşe Şebnem Ort Doğu Teknik Ankr Yıldız Teknik Unıveı sitesi İstnbul üniversitesi Mersin Fen Lisesi KAZAK Cnn Ondokuz Myıs KAZAN Sinn Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü KELLEGÖZ Murt Osmngzi i KERİMOV Gül Mirz KES Hüly Trky Trky hüly KESER Recep Krdeniz Teknik,.,-v... recep KEŞLİOĞLU Kzım KILIÇ Dery Erciyes Akdeniz KILIÇ Gökhn Osmngzi...., T- T. "..

29 Bodrum-TÜRKİYE KIRCA Zerrin KIŞ Mehmet KOCABAŞ Keml KOÇ Hüsnü KOÇ M. Bilge KOÇAK Gökhn KONDU Muhmmed Yşr KORALAY Hluk KORAY Abdullh KORUCU Demet Q KOÇKAR Hkn KÖLEMEN Uğur KÖSEOĞLU Yüksel KULİBEKOV Aydın KURTARAN Sem KURTER Cihn Osmngzi Erciyes Dokuz Eylül Hrrn Erciyes Erciyes Sütçü İmm TAEK- ANAEM Uludğ Gzi Blıkesir Gziosmnpş Ftih Muğl Osmngzi İzmir Teknoloji Enstitüsü keml, kocbş ("'deu.cdu.tr h rrn.edu.tr h kor lck. yov. ir bl i kesir.edu.ir '. sj<m1;ır;ı n cihn kurt ir \ 1 KURU (TOPÇU) Hill KUŞ Nihl Blıkesir Andolu hi open (T'> bl i kes ir.cclu.tr KUZUCU Ayşe Blıkesir ;ıte h 1 i k e s i r. ecl u. 1 r

30 r " _" - -; ' ' :. * : > " ' ( ; İ L ~ Y TURK FİZİK DERNEĞİ Bodrum-TÜRKİYE ü KÜÇÜK Ysemin KÜÇÜKARSLAN Ayşe KÜÇÜKBENLİ Emine KÜRKÇÜOĞLU Mehmet Ertn ü KÜSKÜ Semrn İpek KÜSMÜŞ Özgür LALOV Ivn LAMBROS Athnsios MALCIOĞLU O. Brış MAMEDOV B.A. MAMMADOV Hsn MANİSA Kn MASALCI Özgür MATEEV Mtey MEHMEDOV Bhtiyr MEMİŞ Sem MEMİŞOĞLU Pınr MERDAN Ziy Erciyes Ort Doğu Teknik Bilkent Krelms Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Osmngzi Sofi Ort Doğu Teknik Gziosmnpş Kfks Dumlupınr Ege Sofi Gziosmnpş Ort Doğu Teknik Gziosmnpş Üniversiteli ysekıı vs.uni-sofi.be vhoo.com : Mtey.

31 .p-f Bodrum-TÜRKİYE MERT Şevki Selçuk Q MULLINS Simon ithemb LABS MUSA Gevit Ntionl Institute for Lser, Plsm nd Rdition Physics I.infim.ro MUŞTU Cnn İstnbul Ticret MÜLAZIMOĞLU Gnimet Gzi cn i 11" NESRULLAZADE Arif Muğl Q NUR Necmettin NUTKU Yvuz OCAK Hmz Yşr OCAK Nzn OCAKLI Hüseyin İlker OĞUZ Keml Fırt OĞUZ Oy OKTEL Mehmet Ozgur OKUDUCU Şeref OKUMUŞOĞLU Nzmı Çukurov Fez Gürsey Enstitüsü Dumlupınr Ondokuz Myıs Bilkent Ege İstnbul Ticret Bilkent Gziosmnpş Ondokuz Myıs hotm il.com

32 ".! -.-'".!- rt ; V;.;C5L SOCILTY Bodrum-TÜRKİYE OLTULU Orl OLUTAŞ Murt ONAT Belgin ORHAN Nilgün ORTA Cenk ORTAÇ İnnç Hrrn İzzet Bysl TAEK Osmngzi Dokuz Eylül Ort Doğu Teknik oluts ORUÇLUŞ Çiğdem Yıldız Teknik ORUNCAK Bekir Afyon Koctepe OVALI Rsim Volg Bilkent OYLUMLUOĞLU Görkem ÖKTEM Yeşim ÖNAL Duygu ÖNENGÜT Gülsen ÖREN Durul ÖVÜNÇ Sinn ÖZBAŞ Emin ÖZCAN Yusuf ÖZÇELİK Hüly Ege İstnbul Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Çukurov Yıldız Teknik Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mrmr Hcettepe Osmngzi vhoo.com

33 Bodrum-TÜRKİYE Q ÖZDEMİR Mehtp ÖZDEMİR KART Sevgi ÖZDEN Bnu D ÖZDOĞAN Keml ÖZEN Özlem ÖZER Metin ÖZGÜR EVRİM E. ÖZGÜR İffet ÖZGÜVEN Yıldıry ÖZKAN Ahu ÖZKAN Ayçn ÖZMEN Atill o ÖZPİNECİ Altuğ ÖZSANEsen ÖZSOY Osmn ÖZTORNACI Uğur ÖZTÜRK Berdn ÖZTÜRK Hüly ÖZTÜRK M. Keml İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Ort Doğu Teknik Ege Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Osmngzi Gzi Hcettepe İstnbul Trky Yıldız Teknik Gzi Gzi ICTP Ort Doğu Teknik Gziosmnpş Fırt Çukurov Gzi Gzi tr hu ozkn ugıır i

34 TURK FİZİK DERNEĞİ 1 )'<". :~H PHYSICAL. SOCI :'!"V Bodrum - TÜRKİYE ÖZTÜRK Murt Süleymn Demirel D ÖZTÜRK Özgür ÖZTÜRK Serdr PALAZ Selmi PANAGIOTIS Filntisis PARLAK Cihn PAT Sut PEKÖZ Rengin PEKSÖZ Ahmet PESCIA Dnilo PINAR Şerife POLYCHRONIA DIS Efstthios POPOVIC Mrko M. Q RISTOVA Mimoz SAATÇİ Buket SAÇAN Sezen O SAĞDINÇSed SAKALLIOĞLU Medih Abnt İzzet Bysl İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Çukurov Abnt İzzet Bysl Osmngzi Ort Doğu Teknik Uludğ ETHZ Erciyes Thesloniki Belgrd Skopje Erciyes Ege Koceli Fırt ozgur prlk mimoz. eh

35 TURK FIZIK DERNEĞI ' ;': ' - > ;'!. ; L - I. S O C I E T V Bodrum-TÜRKİYE SALMAN Aysevil Akdeniz SANDIKÇIOĞLU Ayl Andolu SARIÇİFTÇİ Niyzi Serdr Johnnes Kepler SARİTEPE Pelin SAVAROĞLU.. Gökhn SCHWEERBernd SEKMEN Sezen SELÇUK A. Birkn SENNAROĞLU Alphn,. - ; Meltem. - '- ';' ' / <' SERİNCANÜğur SERPENGÜZEL AM'..."....: 'i:/..seven Sbriye^, SEVİKCemK^ SEVİMKory. *" İstnbul Osmngzi Institut fuer Plsmphysik Ort Doğu Teknik TAEK-ANAEM Koç Ort Doğu Teknik Ort Doğu Teknik Koç Attürk Bilkent İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü kr.ore SHALİYEV Rfel Trky SHARPEY- SCHAFER John ithemb LABS

36 TURK FİZİK DERNEĞİ r-ji-.kish I'M" S' "AL SOCÎL ;Y Bodrum-TÜRKİYE SOLAK Abdulkdir SONĞUR Levent SÖĞÜT Ömer SUBAŞI Metin SUBAŞI Yiğit SULTANSOY Sldı SUNDU Hyriye D SÜNEL Nci SÜNGÜ Bnu SÜNNETÇİOĞLU o M. Mrl SÜR Serp SAHAN Hlide SAHAN Muhittin ŞAHİN Deniz ŞAHİN İpek 3 ŞAHİN Mehmet ŞAHİN Osmn D ŞAHİNGÖZ Recep Gzi Fırt Sütçü İmm Yıldız Teknik Bilkent Gzi Ort Doğu Teknik Gziosmnpş Yıldız Teknik Hcettepe Gzintep Çukurov Çukurov Yed i tepe Ege «op.edu.tr hcettepe.edu.tr ' Attürk ; Süleymn Demirci.,. r c,. \,--.. J.. oshıncn'tet.sdu.edu.tr i üniversitesi Erciyes ; '

37 TURK FİZİK DERNEĞİ Bodrum-TÜRKİYE ŞEN Hüseyin Şener ŞENGÜL Sedt ŞENTÜRK DALGIÇ Serp ŞİRİN Hüseyin ŞİŞE Ömer TANATAR Bill TANEL (KALEM) Rbi TANEL Zfer TAŞDEMİR Burcu TATARBeyhn Bilkent Trky Trky Ege Afyon Koctepe Bilkent Dokuz Eylül Dokuz Eylül Fırt Yıldız Teknik se omer fen. bilkent.edu. ir m vnet.com TAYLAN KOPARAN Ezgi Pmukkle TEKE Ali Blıkesir TEL Eyyüp Gzi TEZCAN Cevdet Bşkent TEZGÖR Gülsen Trky vhoo.com TOKATLI Ahmet Süleymn Demirel TOKTAMIŞ Hüseyin TOMAK Mehmet Gzintep Ort Doğu Teknik

38 Bodrum TÜRKİYE TOMAKIN Murt TORUN Mehmet Kemlettin TOY Aysun TOZLU Cem TUĞLUOĞLU Niht o TUNAY Pınr TUNÇ Aü Veysel TUNCAY KARABULUT Melek TURAN Rşit TUTAYAH TÜRKÇAKIR İlky û TÜRKÖZ Deniz TÜRKTEKİN Sevim TÜYSÜZ Mehmet Zhid TÜZEMEN Sebhttin 3 UCUN Ftih Krdeniz Teknik Yeditepe Akdeniz Muğl TAEK-ANAEM Pmukkle Yıldız Teknik Akdeniz Ort Doğu Teknik İstnbul TAEK-ANAEM Süleymn Demirel Erciyes Hrrn Attürk Süleymn Demirel tr t urun ir 3 UÇAR Sevily İstnbul

39 TURKISH PHYSICAL SOCIETY TURK FİZİK DERNEĞİ Bodrum-TÜRKİYE ŞEN Hüseyin Şener ŞENGÜL Sedt ŞENTÜRK DALGIÇ Serp ŞİRİN Hüseyin ŞİŞE Ömer Bilkent Trky Trky Ege Afyon Koctepe se omer TANATAR Bill Bilkent TANEL (KALEM) Rbi Dokuz Eylül I TANEL Zfer Dokuz Eylül TAŞDEMİR Burcu Fırt TATAR Beyhn Yıldız Teknik,.,,., T - T... i TAYLAN KOPARAN Ezgi TEKE Ali TEL Eyyüp Pmukkle Blıkesir Gzi TEZCAN Cevdet : Bşkent TEZGÖR Gülsen Trky m^.,,. T T», * : Süleymn De m ire J,,.~ r r,, TOKATLI Ahmet TT. J.. : TOKTAMIŞ Gzintep... v f.,-v. Hüseyin üniversitesi TOMAK Mehmet Ort Doğu Teknik

40 Bodrum-TÜRKİYE UÇGUN Ercn Dumlupınr UĞUR Nevin TÜBİTAK, MAM ULUCAN Svş İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ULUĞ Asiye ULUTÜRK Melek Akdeniz İstnbul ulııtrk USLU Zeynep Blıkesir UTLU Gökhn Ege gutlu UZUN Orhn Gziosmnpş, v T... üniversitesi UZUNOĞLU Tyfun ÜNAL Arsln ÜNAL İbrhim ÜNAL Nuri ÜNER H.Bülent Ankr Dumlupınr İnönü Akdeniz İstnbul ÜNVER Hüseyin ' Ankr VELİVELİEV - v.... Koceli Elşen VURDU Cn. T -.. ^ Gzı Doğn YAHŞİ Ysemin YAKUT Hkn Blıkesir Skry Gebze Yüksek,..,.^, YALÇIN Orhn..,» orlı;ınylcınn I ("-yhoo.com r '

41 TURKISH PHYSICAL SOCiETY Bodrum TÜRKİYE YALÇIN Pş YALÇINER Aytç YALIM Hüseyin Ali YAPRAK Günseli YARAR Ysemin YARAR Zeki YARGI Önder YAŞUK Fevziye YAVAŞ Mert YAVAŞ Ömer YAZGAN Efe YEĞEN Dinçer YEŞİLTAŞ Özlem YETİŞ Hkn o YILDIRIM Ahmet Sen YILDIRIM Ersoy YILDIRIM Hndn YILDIRIM Sffettin YILDIZ Fikret Attürk Uludğ Koctepe Ege Yıldız Teknik Çukurov İstnbul Teknik Erciyes İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Ankr Ort Doğu Teknik Abnt İzzet Bysl Gzi Abnt İzzet Bysl Bilkent Bilkent İstnbul Teknik İstnbul Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü vegen vetis

42 Bodrum TÜRKİYE o YILDIZ Nergis YILDIZ Serdr YILDIZ Şükrü YILMAZ Alddin YILMAZ Ali o YILMAZ Deniz YILMAZ Dündr F. YILMAZ Elif YILMAZ Mehmet YILMAZ Mükremin YILMAZ Sit YİĞİTOĞLU İbrhim YUMUŞAK Çiğdem YURTYAPAN Osmn Yücel YÜCE Süheyl D YÜKSEK Nuh Sdi Yüzüncü Yıl Gzi Gziosmnpş Krelms Dicle Ankr Bilkent Erciyes Yıldız Teknik Akdeniz Erciyes üniversitesi İstnbul Yıldız Teknik Hcettepe Ondokuz Myıs Ort Doğu Teknik üniversitesi nergis lddin ü YÜRÜŞ Sevgi " cettepe. ZEKİLER Melike Afyon Koctepe üniversitesi ZEREFOS,.,- T. _,... Atın Chrıstos

43 TURKISH PHYSICAL SOCIETY Bodrum-TÜRKİYE ZEYBEK Orhn ü ZEYREK Mehmet ZEYREK Meltem S. ZIPKIN Hümeyr Blıkesir Ort Doğu Teknik Ort Doğu Teknik Ege

44 [Vcuum Technology from Berlin BESTEC BESTEC is locted on the Science nd Technology Center in Berlin-Adlershof. We re ble to stisfy high-end requirements for vcuum science, precision mechnics, optics nd electronic control, so we re specilized in design nd production of unique reserch devices. UHV-Systems for Surfce Anlysis nd Deposition: Customized Solutions in Surfce Science (coopertion with SPECS) OMBD nd MBE, Sputtering Systems Therml Evportion, e-vp Systems Pulsed Lser Deposition Systems Complete Bkeout Equipment Equipment for High Energy Physics: Spectrometers nd Endoscopes, X-Ry Microscope B^nM.nn Owo»^mc. Bend.ng Systems Bkeout Equipment for Bemlines Specil Equipment: MSP System for surfce modifiction n d experiments on ı j n t e r c {[ o n s UHV-Clibrtion System for development of mesuring devices in sounding rockets EUV-Reflectometer System i5i;sti;c GmbH, Crl-Scheele-Str. 14, Berlin, GERMANY Tel: , Fx: "s, r

45 OPTICS SPHCTROSC' 'OSCOF HIGH- THROUGHPUT SCREENING MICROSCOPY ir/ gs/ liquid/ vcuum temperture control up to 3(X)"(! externl mgnetic field up to 0.2 T smples up to 0100 mm UNITED ADVANTAGES PROBE NANOLABORATORY NTEGRA is verstile nnotechnology complex tht opens new er of scnning probe microscopy. NTEGRA links top of the rnge SPM to optics nd spectrl nlysis. With this powerful instrument reserchers cn: - Observe specimens with high opticl resolution (up to 0.4 um), - Obtin SPM imges of freeze-frctured biologicl smples. This select the region of interest ööâ scrutinize it with ll fcilities of technique provides higher sptil resolution compred to modern SPM chieving resolutions of severl nm. More thn 40 conventionl TEM/ SEM nd does not require ny chemicl fixtion; mesuring modes re vilble, including NT-MDT unique mode of it is esy-to-use, nd much more informtive. Seril imges of the Atomic Force Acoustic Microscopy to provide complete rnge of smple surfce cn be rebuilt into 3D structure fter sequentil informtion bout the specimen's surfce topology nd physicl removl of ultr thin slices using microtome, (coming)»perties tht cn be esily compred with opticl dt produced Ifirom the sme specimen. - Perform utomtic high-throughput screening of new synthetic mterils. / Use Lser contiicl nd Rmn spectroscopy tcilities to cquiring lintormtion bout specimen's structurl composition. Pulse lsers nd time-resolved photon counting techniques llow fluorescence mesurements nd lifetime nlysis, (coming) M n NT-MDT ^^^^4 Moleculr Devices nd Tools for NunoTechnolog\ - Vry experimentl conditions smple heting up to 300 C with precise temperture control nd low therml drift (down to 15 nm/~c); externl mgnetic field up to 0.2 T re vilble. NTI-Europe, Nno Technology Instruments Europe B.V. Arnhemseweg 34 d, NL-7331 Bl. Apcldoom. the Netherlnds tel: +31-(0) , fx: +31 -(0) e-mil: vernhoutftitinstruments.com; NT-MDT Co. building 167, , Moscow, Russi tel: +7 (095) , fx: +7 (095) e-mil: spm^'ntmdt.ru; com

T.C. ANKARA BATI ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

T.C. ANKARA BATI ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI T.C. ANKARA BATI ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 2015 Yılı Yazı İşleri Müdürlüğü Görevde Yükselme Sınavı Başvuru Değerlendirme Formu Sıra No Adı Soyadı Sicili Görev Yeri Eğitim

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARI

EĞİTİM FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARI Toplntı Trihi : 5/09/204 Toplntı Syısı : 40 Krr No : 0 Toplntı Sti: 5.30 EĞİTİM FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARI Fkülte Yönetim Kurulu, Dekn Prof.Dr. Mehmet KUTLU bşknlığınd toplnrk gündemindeki mddeleri

Detaylı

İBRAHİM ÖNAL ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ 2011 LYS SONUÇLARI

İBRAHİM ÖNAL ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ 2011 LYS SONUÇLARI İBRAHİM ÖNAL ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ 2011 LYS SONUÇLARI S. N. ADI SOYADI ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE BÖLÜM 1 OĞUZCAN EREN FATİH ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Tıp (Burslu) 2 ÖMER ÖZ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Tıp

Detaylı

Sicil No İsim Unvan Doğru Yanlış Boş. 468 Gülay GÜDEN Şef Murat BOZKUŞ Şef Derya BOZKUŞ Şef

Sicil No İsim Unvan Doğru Yanlış Boş. 468 Gülay GÜDEN Şef Murat BOZKUŞ Şef Derya BOZKUŞ Şef MÜDÜR Sicil No İsim Unvan Doğru Yanlış Boş 468 Gülay GÜDEN Şef 97 3 0 619 Murat BOZKUŞ Şef 96 4 0 285 Derya BOZKUŞ Şef 93 7 0 295 Çiçek AKTUNA Şef 86 14 0 991 Eylem KANISICAK Şef 85 15 0 324 Sevgül YILMAZ

Detaylı

Mesken Genel Durum Listesi

Mesken Genel Durum Listesi C2-04 1 C2-0402 HANİFE TÜRKMEN 432,71 (Borçlu) 2 C2-0403 MEHMET FİKRİ ERTÜRK 3 C2-0405 KADRİYE AŞIKKUTLU 436,21 (Borçlu) 4 C2-0408 MELİK KIRMAÇ 49,50 (Borçlu) 5 C2-0409 MUSTAFA BAL 2,20 (Borçlu) 6 C2-0410

Detaylı

GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL FELSEFE 1.GRUP

GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL FELSEFE 1.GRUP GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL ÖMER TEMEL MÜSLÜME MANAVGAT ASLAN TUĞÇE DENİZLİ MÜSLÜME MANAVGAT ASLAN VAHİDE TURAN MÜSLÜME MANAVGAT ASLAN Nazime Baki Saatçioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Nazime Baki Saatçioğlu

Detaylı

Öğretim Yılı 1989 Ösys Sonuçları ( Mezun Olan: 90, Yerleşen: 87 )

Öğretim Yılı 1989 Ösys Sonuçları ( Mezun Olan: 90, Yerleşen: 87 ) Okul No Adı Soyadı 1 Mehmet Saltuk Özertürk 9 Raşit Barut 24 Ege Yeşiltaş 26 Ahmet Fatih Ceylan 30 Tolgatakay 41 İbrahim Utku Moral 42 Cemal Tunç Özsan 1988-1989 Öğretim Yılı 1989 Ösys Sonuçları ( Mezun

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 2012-2013 EĞİTİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YEDEK ADAY KAYIT LİSTESİ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 2012-2013 EĞİTİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YEDEK ADAY KAYIT LİSTESİ İLAHİYAT T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 2012-2013 EĞİTİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YEDEK ADAY KAYIT LİSTESİ Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi KAYIT HAKKI KAZANAN

Detaylı

GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL FELSEFE 1.GRUP

GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL FELSEFE 1.GRUP GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL ÖMER TEMEL MÜSLÜME MANAVGAT ASLAN TUĞÇE DENİZLİ MÜSLÜME MANAVGAT ASLAN VAHİDE TURAN MÜSLÜME MANAVGAT ASLAN HATİCE ÖNKOL MÜSLÜME MANAVGAT ASLAN MELEK KAPLANGÖRAY MÜSLÜME

Detaylı

CUMA. Not: Okul Deneyimi dersi kapsamında öğretmen adayları haftada en az 4 saat gözlem yapmak zorundadır. UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI

CUMA. Not: Okul Deneyimi dersi kapsamında öğretmen adayları haftada en az 4 saat gözlem yapmak zorundadır. UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI 1 1001001 ERHAN ACAR İLK BÖLÜMÜ SINIF EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 2015-2016 EĞİTİM- YILI BAHAR YARIYILI DERSİ PROGRAMI 2 1001002 KÜBRA HİLAL EKİN 100100 UĞUR AYGÜNEŞ 4 1001004 BÜŞRA YILMAZ 5 1001005 MELEK DİNÇER

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ZORUNLU HAZIRLIK YETERLİLİK DGS SINAV SONUÇLARI FEN FAKÜLTESİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ZORUNLU HAZIRLIK YETERLİLİK DGS SINAV SONUÇLARI FEN FAKÜLTESİ FEN FAKÜLTESİ YER: İ.Ü.YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU B1 KORİDORU DERSLİK 2 1 0402170137 GAMZE YENYIL HAZIRLIK OKUYACAK 2 0402170139 ELİF NUR KOYUN HAZIRLIK OKUYACAK 3 0402170140 ŞÜKRAN DUMLUPINAR HAZIRLIK

Detaylı

75,27 69,00 66,69 YEDEK-1 66,46 YEDEK-2 63,29 62,54 62,49 8 AYŞİN BUYRUKOĞLU ZİLE MYO 71, ,15 67,80 20,34 44,00 15,40 60,89 57,45 55,50 53,17

75,27 69,00 66,69 YEDEK-1 66,46 YEDEK-2 63,29 62,54 62,49 8 AYŞİN BUYRUKOĞLU ZİLE MYO 71, ,15 67,80 20,34 44,00 15,40 60,89 57,45 55,50 53,17 GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI İLANI LARI İLAN TARİHİ : 19.02.2016-04.03.2016 TARİHİ : 14 Mart 2016 Pazartesi ZİLE MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PR. ÖĞRETİM VLİSİ KADRO ADEDİ : 2 İLAN NO : 1007318

Detaylı

KTÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZ YARIYILI 2. YERLEŞTİRME SONUCU KAZANAN ADAY LİSTESİ ANABİLİM DALI PROGRAMI ADI SOYADI BAŞARI P.

KTÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZ YARIYILI 2. YERLEŞTİRME SONUCU KAZANAN ADAY LİSTESİ ANABİLİM DALI PROGRAMI ADI SOYADI BAŞARI P. ANABİLİM DALI PROGRAMI ADI SOYADI BAŞARI P. ALAN Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Tezli Y.Lisans YASİN BARUTCU 66,263859 Alan Dışı Bilgisayar Mühendisliği Tezli Y.Lisans SAFA AKBULUT 80,41065 Alan İçi

Detaylı

GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL YABANCI DİL 1.GRUP. Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL YABANCI DİL 1.GRUP. Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL BETÜL BAHAR YILMAZ FERYAL KIZILTAN ALKAN Gazi BÜŞRA POLAT FERYAL KIZILTAN ALKAN Gazi ÇELEN ECRİN KABRAN FERYAL KIZILTAN ALKAN Gazi DUYGU ÖZGÜL AKKARTAL FERYAL KIZILTAN ALKAN

Detaylı

Fizik Grubu Asil Liste DEU

Fizik Grubu Asil Liste DEU Fizik Grubu Asil Liste DEU 1 PINAR YEŞİM YILDIRAL DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN 3.23 82.03 3.3.1986 2010 2015 2 HASRET ÜLGER DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN 3.02 77.13 15.7.1989 2008 2014 3 İMRAN KILIÇ DOKUZ

Detaylı

Hukuk Fakültesi Güz Yüzdelik Dilim Sonuçları

Hukuk Fakültesi Güz Yüzdelik Dilim Sonuçları Hukuk Fakültesi 2014-2015 Güz Yüzdelik Dilim Sonuçları Birim Bölüm Sınıf Öğrenci No Ad Soyad YNO Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi (İÖ) 1 230114984 UF ÇOLAK 3,87 Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi (İÖ) 1 230114301

Detaylı

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük T.C. Ad Soyad Fakülte Bölümü 1 Ahmet GÜNDÜZ 79,46 15,892 60,46898 30,234 61 18,3 64,42649 ASIL 2 68,03 13,606 63,50815 31,754 51 15,3 60,660075 ASIL 3 Gürkan AKSOY Gazi Üniversitesi 67,8 13,56 63,49614

Detaylı

Eğitim-Öğretim Yılı: Eğitim-Öğretim Dönemi: Güz ( X ) Bahar ( )

Eğitim-Öğretim Yılı: Eğitim-Öğretim Dönemi: Güz ( X ) Bahar ( ) GRUP ADI : COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ - 1 UYGULAMA OKULU : CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ DANIŞMAN ÖĞRETİM ÜYESİ : YRD. DOÇ. DR. MERVE G. ZEREN AKBULUT : Cep Tel: Dahili: 0362 3121919 (.) e-posta: 1 10006385520

Detaylı

Matematik Anabilim Dalı - Yüksek Lisans

Matematik Anabilim Dalı - Yüksek Lisans Matematik Anabilim Dalı - Yüksek Lisans S.No İsim Soyisim E-Posta Mezuniyet Tarihi İş Bilgileri 1 Bülent ÖZKARA ----- 04.09.1996 Öğretmen 2 Nermin ERDEM ----- 04.09.1996 Öğretmen 3 F.Nermin DUYAN -----

Detaylı

GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL YABANCI DİL 1.GRUP. Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL YABANCI DİL 1.GRUP. Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL BETÜL BAHAR YILMAZ FERYAL KIZILTAN ALKAN Gazi BÜŞRA POLAT FERYAL KIZILTAN ALKAN Gazi ÇELEN ECRİN KABRAN FERYAL KIZILTAN ALKAN Gazi DUYGU ÖZGÜL AKKARTAL FERYAL KIZILTAN ALKAN

Detaylı

26.SADİ GÜLÇELİK YARIŞMA SONUÇLARI YER: ENKA SADİ GÜLÇELİK TESİSLERİ TARİH:11 AĞUSTOS 2012

26.SADİ GÜLÇELİK YARIŞMA SONUÇLARI YER: ENKA SADİ GÜLÇELİK TESİSLERİ TARİH:11 AĞUSTOS 2012 100 M RÜZGAR KATEGORİ BAYANLAR 1.SERİ SAAT 15:00 1 GÜLŞAH KIZILTAŞ 1991 BOĞAZİÇİ 13.02 2 GÜNCE YURDAKUL 1994 ENKA 13.05 3 RABİA BAL 1998 ENKA 13.48 4 AYSUN AKAY 1994 İŞİTME ENG. 14.08 5 MELİKE SOYUGÜZEL

Detaylı

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ADI SOYADI ALANI MEZUNİYET ECEVİT AHMET BİNNUR ARZU MEHTAP FATMA KÜBRA CEMİLE ZERRİN ZELİHA NURİYE ALİ FİRDES KÜBRA TUĞBA EMRE SEVİNÇ MAK BALCI ULUDAĞ KARAKAYA ARI ÖZDEMİR ŞEKER BÖLÜKBAŞI MAZACA ÇETİNER

Detaylı

Not: Öğretmenlik Uygulaması, uygulama okullarında haftalık 6 saat olarak uygulanır.

Not: Öğretmenlik Uygulaması, uygulama okullarında haftalık 6 saat olarak uygulanır. SAĞMALCILAR ANADOLU LİSESİ Beden Eğitimi Öğretmenliği Grubu PF39140319 MURAT ÖZDEMİR PF39140230 ENGİN KARATAŞ PF39140113 EMİNE AK PF39140090 CANAN DURAN PF39140097 ENES KAPICIOĞLU PF39140083 ŞULE SIRAKAYA

Detaylı

Sıra Fakülte No Adı ve Soyadı Ek Sınava Gireceği Ders

Sıra Fakülte No Adı ve Soyadı Ek Sınava Gireceği Ders Sıra Fakülte No Adı ve Soyadı Ek Sınava Gireceği Ders No 1 061308889 Emrah ÇORAK PFS 1104 Eğitim Tarihi 2 0613082322 Pınar ÇELİK PFS1006 Rehberlik PFS1015 Öğretim İlke ve Yöntemleri 3 0613082568 Ahmet

Detaylı

BAHÇELİEVLER AYDIN DOĞAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ. Coğrafya Öğretmenliği Grubu Numarası Adı Soyadı

BAHÇELİEVLER AYDIN DOĞAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ. Coğrafya Öğretmenliği Grubu Numarası Adı Soyadı BAHÇELİEVLER AYDIN DOĞAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ Coğrafya Öğretmenliği Grubu PF09140891 SEVDA ORTAÇ PF09140911 EBRU ŞENER PF09140916 GÜLAY TEKELİ PF09140842 SEYFULLAH YAZICI PF09140168 KÜBRA KARACA

Detaylı

2015 EYLÜL AYI HEKİM ÇALIŞMA PROGRAMI KLİNİK 1 KLİNİK 2 KLİNİK 3 KLİNİK 4 KLİNİK 5

2015 EYLÜL AYI HEKİM ÇALIŞMA PROGRAMI KLİNİK 1 KLİNİK 2 KLİNİK 3 KLİNİK 4 KLİNİK 5 20 EYLÜL AYI HEKİM ÇALIŞMA PROGRAMI KLİNİK KLİNİK 2 KLİNİK 3 KLİNİK 4 KLİNİK 5 GÜRCAN TOPUZ ÇİĞDEM DİLAVER FATMA ÇALIK HANDAN KOCALAR ARZU ARMAĞANCI (PROTEZ) RUKİYE UĞURLU ERTUĞRUL ÖZGÜR ÖZTÜRK (PROTEZ)

Detaylı

ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ALACAKLARI DERSLER MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI

ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ALACAKLARI DERSLER MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI 2017-2018 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ALACAKLARI DERSLER MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI 1. YARIYIL ZORUNLU DERSLER LİSTESİ* DERSİN KODU VE ADI DERSİN OPTİK KODU T P K AKTS

Detaylı

GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL

GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL 1.GRUP ABDULSAMED ENGİN GÜL YALÇIN AHU BERİKA EMRAHOĞLU GÜL YALÇIN ALEV ANDİÇ GÜL YALÇIN AYŞE AYDOĞMUŞ GÜL YALÇIN AYŞE KOÇAK GÜL YALÇIN BAHAR NOHUT GÜL YALÇIN BARIŞ CAN

Detaylı

YABANCI DİL PUANI KADRO DERECESİ ALES PUANI

YABANCI DİL PUANI KADRO DERECESİ ALES PUANI İlgi : DUYURU DETAY NO: 1021490 MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA YAPILACAK ATAMALARDA UYGULANACAK MERKEZİ SINAV İLE GİRİŞ SINAVLARINA İLİŞKİN USUL VE

Detaylı

TYF GENÇLİK ve SPOR BAKANLIĞI KUPASI ( JUNIOR )

TYF GENÇLİK ve SPOR BAKANLIĞI KUPASI ( JUNIOR ) TYF GENÇLİK ve SPOR BAKANLIĞI KUPASI ( JUNIOR ) 15 21 MAYIS 2017 Çeşme İZMİR SONUÇLAR GÜMÜŞ 20.05.17 Sailed: 11, Discards: 2, To count: 9, Entries: 77, Scoring system: Appendix A 1st JUNIOR 537 FİRUZE

Detaylı

İMKB DARICA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ YÜZ YÜZE EĞİTİM PROGRAMI 2015-1.DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI

İMKB DARICA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ YÜZ YÜZE EĞİTİM PROGRAMI 2015-1.DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI İMKB DARICA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ İ HAFTALIK DERS PROGRAMI GÜN SAATLER 10A 10B 10C 11A 11B C U M A R T E S İ P A Z A R 1 09:00-09:40 2 09:40-10:20 3 10:-11:10 4 11:10-11:50 5 12:00-12:40 6 12:40-13:20

Detaylı

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI KARS 25/08/2015. SERVİS : Öğrenci İşleri SAYI : KONU : Okul Deneyimi

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI KARS 25/08/2015. SERVİS : Öğrenci İşleri SAYI : KONU : Okul Deneyimi Uygulama Okulunun : Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Okul Müdürü : Şentürk SAMGAR Müdür Yrd. :Cantürk BARMANBERK Grup No :1 120401001 SEÇİL KAZAKLI 120401002 HANIM KARAKOÇ 120401003 ESMA NUR ERENKARA 120401004

Detaylı

Açılan Kurslar Öğretmenin Adı Soyadı Ders Saati Sınıfı HAMDİ ÜNAL Matematik 2 11 HAMDİ ÜNAL Matematik 2 11 ARZU ÇİLİNGİR Matematik 2 11 AYFER PARLAK

Açılan Kurslar Öğretmenin Adı Soyadı Ders Saati Sınıfı HAMDİ ÜNAL Matematik 2 11 HAMDİ ÜNAL Matematik 2 11 ARZU ÇİLİNGİR Matematik 2 11 AYFER PARLAK Açılan Kurslar Öğretmenin Adı Soyadı Ders Saati Sınıfı HAMDİ ÜNAL Matematik 2 11 HAMDİ ÜNAL Matematik 2 11 ARZU ÇİLİNGİR Matematik 2 11 AYFER PARLAK KIZILTAŞ Fizik 2 11 AYFER PARLAK KIZILTAŞ Fizik 2 11

Detaylı

TARİH: 9A F Şubesi 68 EBUBEKİR OĞLAKCI Fizik. 9A F Şubesi 83 PINAR KARAKOCA Fizik. 9A A Şubesi 94 MERT TOPCU 87.

TARİH: 9A F Şubesi 68 EBUBEKİR OĞLAKCI Fizik. 9A F Şubesi 83 PINAR KARAKOCA Fizik. 9A A Şubesi 94 MERT TOPCU 87. 9A F Şubesi 68 EBUBEKİR OĞLAKCI 77.0264 Fizik 9A F Şubesi 83 PINAR KARAKOCA 86.9533 Fizik 9A A Şubesi 94 MERT TOPCU 87.2029 Fizik 9A K Şubesi 98 SERHAT VURAL 86.3067 Fizik 9A D Şubesi 208 SEVİM ÖZEY 89.7381

Detaylı

16-17 Ekim 2015 - Çankaya Üniversitesi

16-17 Ekim 2015 - Çankaya Üniversitesi 16-17 Ekim 2015 - Çankaya Çalışma Grubu: Dil Öğretiminde Kalite ve Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Grup Başkanı: Tijen Akşit Raportör: Mehmet Atasagun 1 Ahmet Selçuk Akdemir Ağrı İbrahim Çeçen 2

Detaylı

TERSİNE MÜHENDİSLİK VE KALİTE KONT.

TERSİNE MÜHENDİSLİK VE KALİTE KONT. Dersin Optik Kodu 640274 Ders Kodu HMY 274 Dersin Adı TERSİNE MÜHENDİSLİK VE KALİTE KONT. Şubesi 10 1 21249819 ALTUNTAŞ, HAKAN F1 2 21250453 CAN, HAMZA F1 3 21285737 ÇEÇEN, KÜBRA D 4 21350782 ALGÜL, ELİF

Detaylı

T.C. İSTANBUL ANADOLU ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. Karar No:2013/606 Evrak No: 2013/1158

T.C. İSTANBUL ANADOLU ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. Karar No:2013/606 Evrak No: 2013/1158 T.C. İSTANBUL ANADOLU ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI Karar No:2013/606 Evrak No: 2013/1158 LOJMAN TALEBİNDE BULUNAN PERSONELİ GÖSTERİR LİSTE Sıra No Adı - Soyadı Görev Yeri

Detaylı

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 NO ADI SOYADI GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 3 SELMAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

Detaylı

SIRA NO PROJE NO AD SOYAD İKAMET İLİ ÜNİVERSİTE BÖLÜM

SIRA NO PROJE NO AD SOYAD İKAMET İLİ ÜNİVERSİTE BÖLÜM 1 2013-1-TR1-COM04-47097 Adem TOPRAK ZONGULDAK Anadolu Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği 2 2013-1-TR1-COM04-46886 Adem CELEP MANİSA Anadolu Üniversitesi Almanca Öğretmenliği 3 2013-1-TR1-COM04-46419

Detaylı

YUNUS ÖZYÖN ADEM KAPLAN AHMET BULUT BİLAL MUTLU NAZİM AKKOYUN ROJDA DOĞRU AHMET AKSU

YUNUS ÖZYÖN ADEM KAPLAN AHMET BULUT BİLAL MUTLU NAZİM AKKOYUN ROJDA DOĞRU AHMET AKSU Sorumlu Öğretim Elemanı : Arş. Gör. İsmail Ayhan Uygulama Okulu : Diclekent Ortaokulu No Sıra Öğrencinin Adı ve Soyadı......... 0... 00 YUNUS ÖZYÖN 00 ADEM KAPLAN 00 AHMET BULUT 00 BİLAL MUTLU 00 NAZİM

Detaylı

YABANCI DİL PUANI %60 DEĞERİ YABANCI DİL PUANI TOPLAM ALES PUANI %40 DEĞERİ BİRİMİ BÖLÜM UNVANI DER ADET İLAN NO ADI SOYADI

YABANCI DİL PUANI %60 DEĞERİ YABANCI DİL PUANI TOPLAM ALES PUANI %40 DEĞERİ BİRİMİ BÖLÜM UNVANI DER ADET İLAN NO ADI SOYADI BİRİMİ BÖLÜM UNVANI DER ADET İLAN NO ADI SOYADI ALES PUANI ALES PUANI %40 DEĞERİ YABANCI DİL PUANI YABANCI DİL PUANI %60 DEĞERİ TOPLAM Yüksekokulu Hazırlık Okutman 6 1 1018017 Ömer ŞAKAR 93,91 37,56 100,00

Detaylı

T. C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2010 2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI

T. C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2010 2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI T. C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2010 2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI Kayıt hakkı kazanan asil adayların 16-22 Eylül 2010 tarihleri arasında 5 (beş) iş günü

Detaylı

7/3/1992-2/10/2017 tarih aralığında kayıtlanan 1/1/2003-2/10/2017 tarih aralığında mezun olan öğrenciler Tekstil Tasarımı Bölümü (N.Ö.

7/3/1992-2/10/2017 tarih aralığında kayıtlanan 1/1/2003-2/10/2017 tarih aralığında mezun olan öğrenciler Tekstil Tasarımı Bölümü (N.Ö. 7/3/1992-2/10/2017 tarih aralığında kayıtlanan 1/1/2003-2/10/2017 tarih aralığında mezun olan öğrenciler Tekstil Tasarımı Bölümü (N.Ö.) Ad Soyad Kayıt Sebebi 1 Seher SÜLEYMANOĞLU 2 Seda UYSAL 3 Sibel ONUR

Detaylı

Ayşe KOÇER Resim (İÖ) 29 Neslihan AYAN Resim (İÖ) 30

Ayşe KOÇER Resim (İÖ) 29 Neslihan AYAN Resim (İÖ) 30 Ad Soyad Yedek kazanılan Program Kodu Yedek kazanılan Program Adı Yedek Sıra Anıl KÜRT 18141 Çizgi Film Animasyon (NÖ) 1 Rumeysa ERŞAN 18141 Çizgi Film Animasyon (NÖ) 2 Buket ÇAKAR 18141 Çizgi Film Animasyon

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİNİN

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİNİN Sr. No BAġVURANIN ADI SOYADI MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİNİN 30.12.2013-13.01.2014 TARİHLERİ ARASINDA YAYIMLANAN AKADEMİK KADRO İLANI BUCAK HİKMET TOLUNAY MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (9621)

Detaylı

12 EKİM 2014 HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU ÜYELİĞİ SEÇİMİ MALATYA İLİ ADLİ YARGI SEÇMEN LİSTESİ

12 EKİM 2014 HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU ÜYELİĞİ SEÇİMİ MALATYA İLİ ADLİ YARGI SEÇMEN LİSTESİ İLİ ADLİ YARGI SEÇMEN LİSTESİ SOY 1 AĞCA METİN C.Savcısı 37082 2 AK HASAN C.Savcısı 99314 3 AK NESLİHAN Hâkim 153302 4 AKÇAKAYA ÖZLEM Hâkim 151281 5 AKÇAKAYA ŞEHMUS Hâkim 40580 6 AKÇER İBRAHİM Hâkim 153034

Detaylı

ADI SOYADI MUAF DERSLER AÇIKLAMA

ADI SOYADI MUAF DERSLER AÇIKLAMA T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2014-2015 ÖĞRETİM DÖNEMİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA KAYITLI ÖĞRENCİLERİN DERS MUAFİYET DURUMLARI LİSTESİ S.No ADI SOYADI MUAF DERSLER AÇIKLAMA

Detaylı

ÜNVANI ADI SOYADI ALANI. Prof. Dr. ABDULLAH AYDIN ALATAN Elektrik-Elektronik Müh. 2.887. Doç. Dr. AHMET AKIN Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 1.

ÜNVANI ADI SOYADI ALANI. Prof. Dr. ABDULLAH AYDIN ALATAN Elektrik-Elektronik Müh. 2.887. Doç. Dr. AHMET AKIN Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 1. Prof. Dr. ABDULLAH AYDIN ALATAN Elektrik-Elektronik Müh. 2.887 Doç. Dr. AHMET AKIN Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 1.732 Doktora Öğrencisi AHMET BATTAL Fizik 1.347 Yüksek Lisans Öğrencisi AHMET SAKALLI

Detaylı

2016 YILI ADAY MEMURLARIN EĞİTİM SINAV SONUCU

2016 YILI ADAY MEMURLARIN EĞİTİM SINAV SONUCU 2016 YILI ADAY MEMURLARIN EĞİTİM SINAV SONUCU S. NO ADI SOYADI GÖREV YERİ TEMEL EĞİTİM SINAV SONUCU 1 BİLAL ÇAKIR SİİRT KURTALAN DEVLET HASTANESİ 89 2 ABDULLAH ÖZDEMİR SİİRT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

Detaylı

MEMUR KADROSU İÇİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANANLARA İLİŞKİN KESİNLEŞEN ADAY LİSTESİ

MEMUR KADROSU İÇİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANANLARA İLİŞKİN KESİNLEŞEN ADAY LİSTESİ 1 Özay DAL 2 Ayşe Nevbu ÇETİNKAYA ŞEKERCİOĞLU 3 Turgay TURANLIOĞLU 4 Bülent KOTLUK 5 Halil SARPKAYA 6 Canan UZUN 7 Fatma ÇAKMAK ÜNLÜ 8 Cafer KURT 9 Nusret ERSÖZ 10 Hakan BARAN 11 Mehmet DOĞAN 12 Naime

Detaylı

LOJMAN PUAN ÇİZELGESİ (AKADEMİK) SIRA TAHSİSLİ

LOJMAN PUAN ÇİZELGESİ (AKADEMİK) SIRA TAHSİSLİ LOJMAN ÇİZELGESİ (AKADEMİK) SIRA TAHSİSLİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ARTI (+) EKSİ (-) 1 PROF. DR. CÜNEYT TURAN 162,81 6,00 3,00,00 24,0 195,8109,00-30,00-10,00-40 155,8109 2 PROF. DR. ÖKKEŞ İBRAHİM KARAHAN

Detaylı

BOZOK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ TARİH BÖLÜMÜ LİSTESİ SIRA AD-SOYAD TC NO BAŞVURULAN ALAN GANO MEZUNİYET YILI LYS-PUAN ÜNİVERSİTE ASIL/YEDEK 1 YÜCEL

BOZOK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ TARİH BÖLÜMÜ LİSTESİ SIRA AD-SOYAD TC NO BAŞVURULAN ALAN GANO MEZUNİYET YILI LYS-PUAN ÜNİVERSİTE ASIL/YEDEK 1 YÜCEL 1 YÜCEL YILDIZ 5379 TARİH 3,68 2014 387,023 BOZOK ASIL 2 AYŞE GÜZEL 4643 TARİH 3,67 2014 402,210 BOZOK ASIL 3 FATMA ELİF TURAN 1335 TARİH 3,57 2014 386,714 BOZOK ASIL 4 DİLEK AKDEMİR 3009 TARİH 3,57 2014

Detaylı

Not: Öğretmenlik Uygulaması, uygulama okullarında haftalık 6 saat olarak uygulanır.

Not: Öğretmenlik Uygulaması, uygulama okullarında haftalık 6 saat olarak uygulanır. GÜNGÖREN T. AZAPHAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ Halkla İlişkiler Öğretmenliği Grubu PF29140083 MERVE MUTLU PF29140085 AYŞE EKİNCİ PF29140028 AYŞE TOPRAK PF29140032 GÜLAY GÜNGÖR PF29140064 PINAR EYCE

Detaylı

2014 YILI BAŞARILI ÖĞRENCİ LİSTESİ

2014 YILI BAŞARILI ÖĞRENCİ LİSTESİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI BAŞARILI ÖĞRENCİ LİSTESİ HAZAL VATANSEVER. : MARMARA ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ RESİM BÖLÜMÜ ASLI ARIBURNU. : MARMARA ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ MODA

Detaylı

MEMUR KADROSUNDA ARANAN ŞARTLARI TAŞIYANLARA İLİŞKİN ADAY LİSTESİ

MEMUR KADROSUNDA ARANAN ŞARTLARI TAŞIYANLARA İLİŞKİN ADAY LİSTESİ 1 Özay DAL 2 Ayşe Nevbu ÇETİNKAYA ŞEKERCİOĞLU 3 Turgay TURANLIOĞLU 4 Bülent KOTLUK 5 Halil SARPKAYA 6 Canan UZUN 7 Fatma ÇAKMAK ÜNLÜ 8 Cafer KURT 9 Nusret ERSÖZ 10 Hakan BARAN 11 Mehmet DOĞAN 12 Naime

Detaylı

758 ÜMMÜSU AKKAYA 624 Z. NAZİK YEŞİLÖZ 735 TOLGA ERBİL M. ALİ FERHANOĞLU 701 AZRA KOCA

758 ÜMMÜSU AKKAYA 624 Z. NAZİK YEŞİLÖZ 735 TOLGA ERBİL M. ALİ FERHANOĞLU 701 AZRA KOCA CUMARTESİ 6.SINIF 1-2.DERS ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ LİSTESİ ADNAN YILDIZ FATMA SATAN NURETTİN TAŞDELEN SİNEM BUDAK 6.SINIF MATEMATİK(6-A) 6.SINIF MATEMATİK(6-B) 6.SINIF MATEMATİK(6-C) 6.SINIF MATEMATİK(6-D) 1

Detaylı

Fakülte/MY. Fakültesi. Mühendisliği. Fakültesi. Necatibey. Fakültesi DOKUZ EYLÜL. Fakültesi. Mühendislik. Fakültesi ORDU. Fakültesi.

Fakülte/MY. Fakültesi. Mühendisliği. Fakültesi. Necatibey. Fakültesi DOKUZ EYLÜL. Fakültesi. Mühendislik. Fakültesi ORDU. Fakültesi. Sayfa : 1-6 Adı 27566513768 BATUHAN SAMANTIR NORMAL 108710015 Sınıf RECEP TAYYİP ERDOĞAN (RİZE) 60589519508 AYŞE GÜRCAN NORMAL 108610273 Gıda Mühendisliği PAMUKKALE 45817614354 AYŞE EMRE NORMAL 101510241

Detaylı

AĞUSTOS 2014-1 1 AĞLASUN YEŞİLBAŞKÖY TR150000300118 TR150000654326 ÇİFT MUHAMMET GÖK RAMAZAN CENGİZ 6.9.2014 6.9.2014

AĞUSTOS 2014-1 1 AĞLASUN YEŞİLBAŞKÖY TR150000300118 TR150000654326 ÇİFT MUHAMMET GÖK RAMAZAN CENGİZ 6.9.2014 6.9.2014 AĞUSTOS 2014-1 1 AĞLASUN YEŞİLBAŞKÖY TR150000300118 TR150000654326 ÇİFT MUHAMMET GÖK RAMAZAN CENGİZ 6.9.2014 6.9.2014 AĞUSTOS 2014-1 2 AĞLASUN ÇAMLIDERE TR150000008084 TR150000547510 ÇİFT ALİ KAYGILI RAMAZAN

Detaylı

2005 OKS de ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA KAYIT HAKKI KAZANAN ÖĞRENCİLERİMİZ VE KAZANDIKLARI OKULLAR

2005 OKS de ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA KAYIT HAKKI KAZANAN ÖĞRENCİLERİMİZ VE KAZANDIKLARI OKULLAR 2005 OKS de ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA KAYIT HAKKI KAZANAN ÖĞRENCİLERİMİZ VE KAZANDIKLARI OKULLAR TAYLAN ÖZONUK ELİF TUĞÇE ÜNALAN KORER ÖZDERVİŞOĞLU NAZ SÜRÜCÜ ÖZGÜR YAĞBASAN ELİF ŞAHSUVAROĞLU ÖZLEM AYDOĞAN

Detaylı

UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL

UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL 2012-2013 EĞİTİM YILI BAHAR YARIYILI ÖĞRETMENLİK SI II DERSİ PROGRAMI 1 090301001 NİLAY BOSTANCI 2 090301002 ZÜLBETTİN EMLİ 3 080301093 MUSTAFA TOK 4 090301004 EMİNE NAR 5 090301005 RABİYE KILINÇARSLAN

Detaylı

2015 YILI İL MÜDÜRLÜĞÜ LOJMAN SIRA LİSTESİNE BAŞVURANLARA AİT LİSTEDİR.(1. GRUP) Lojman Tercihi. Yenimahalle. Balcıoğlu

2015 YILI İL MÜDÜRLÜĞÜ LOJMAN SIRA LİSTESİNE BAŞVURANLARA AİT LİSTEDİR.(1. GRUP) Lojman Tercihi. Yenimahalle. Balcıoğlu 2015 YILI İL MÜDÜRLÜĞÜ LOJMAN SIRA LİSTESİNE BAŞVURANLARA AİT LİSTEDİR.(1. GRUP) S.N. ADI SOYADI UNVANI GÖREV YERİ 1 Erdoğan AKSU VHKİ. İl Millî Eğitim Müdürlüğü X 140 6 6 28 180 2 Yavuz ÖZCAN Bil.İşletmeni

Detaylı

Kimya Grubu Asil Liste DEU. Kimya Grubu Asil Liste DEU Harici

Kimya Grubu Asil Liste DEU. Kimya Grubu Asil Liste DEU Harici Kimya Grubu Asil Liste DEU 1 DUYGU KAMIŞ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN KİMYA 2.96 75.73 14.2.1992 2011 2016 2 NAGİHAN KAYA DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN KİMYA 2.89 74.1 17.2.1993 2011 2016 3 ZEKİ TOK DOKUZ

Detaylı

ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 16 MART-15 NİSAN 2015 TARİHLERİ ARASINDA ADAY MEMUR HAZIRLAYICI EĞİTİMİNE KATILACAK PERSONEL LİSTESİ

ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 16 MART-15 NİSAN 2015 TARİHLERİ ARASINDA ADAY MEMUR HAZIRLAYICI EĞİTİMİNE KATILACAK PERSONEL LİSTESİ 16 MART-15 NİSAN 2015 TARİHLERİ ARASINDA ADAY MEMUR HAZIRLAYICI EĞİTİMİNE KATILACAK PERSONEL LİSTESİ UNVANI İLK GÖREVE BAŞLAMA ÖĞRENİM DURUMU GÖREV YERİ EĞİTİM YERİ 1 H138515 Ali Rıza KELTEN Hemşire 15.01.2015

Detaylı

Ankamat Matbaacılık Tel: Basımevi Sertifika No: 13256

Ankamat Matbaacılık Tel: Basımevi Sertifika No: 13256 Ankamat Matbaacılık Tel: 0 312 394 54 94 Basımevi Sertifika No: 13256 Kongre Onursal Başkanı Prof.Dr. Candeğer YILMAZ Ege Üniversitesi Rektörü Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı Prof.Dr. İsmail KARABOZ Kongre

Detaylı

UŞAK ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ANTRENÖRLÜK BÖLÜMÜ KAZANAN ADAY LİSTESİ (NORMAL ÖĞRETİM)

UŞAK ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ANTRENÖRLÜK BÖLÜMÜ KAZANAN ADAY LİSTESİ (NORMAL ÖĞRETİM) UŞAK ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ANTRENÖRLÜK BÖLÜMÜ KAZANAN ADAY LİSTESİ (NORMAL ÖĞRETİM) YERLEŞTİ Mİ SPOR LİSESİ MEZUNU MU? ÖYSP-SP YP Yerleşme Durumu AÇIKLAMA 1 SULTAN DEMİRAYAK 215,146 323,700

Detaylı

SHT-21 Bilgilendirme Çalıştayı Katılımcı Listesi 23 Eylül 2014

SHT-21 Bilgilendirme Çalıştayı Katılımcı Listesi 23 Eylül 2014 1. Uğur COŞKUN BITES SAVUNMA, HAVACILIK VE UZAY TEKN. YAZILIM ELKT. LTD. ŞTI. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. AHMET DEMİR Osman Levent TÜLÜ Uzay YILDIZ Yasemin ŞEREF CIZIOĞLU Onur ÜYE Ezgi TATAR

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ UZMAN DOKTOR LİSTESİ

T.C. Sağlık Bakanlığı GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ UZMAN DOKTOR LİSTESİ T.C. Sağlık Bakanlığı GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ UZMAN DOKTOR LİSTESİ Sira No Personel Fotoğrafı Adı Soyadı Unvanı 1 ABDURRAHMAN ÖZDEMİR BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 2 AHMET ALPER İNAL 3 AHMET EKİNCİ

Detaylı

SIRA NO ADI SOYADI BAŞARI DURUMU

SIRA NO ADI SOYADI BAŞARI DURUMU 1- SIRALAMA VE LERDE BAŞARI SIRASI ESAS ALINARAK YAPILMIŞTIR. 5- SIRADA YER ALAN ADAYLARIN HAKLARI 20/09/2012 MESAİ BİTİMİNE KADAR GEÇERLİDİR VE İŞLETME, ENDÜSTRİ, YAZILIM, ELEKTRONİK, ELEKTRİK VE ELEKTRONİK

Detaylı

AD SOYAD BÖLÜM GRUP NUMARA DERSLER ÖĞR. GÖR. Burcu SEVİNÇ BİYOLOJİ ÖSYM PF Eğitim Bilimine Giriş Prof Dr. İrfan ERDOĞAN

AD SOYAD BÖLÜM GRUP NUMARA DERSLER ÖĞR. GÖR. Burcu SEVİNÇ BİYOLOJİ ÖSYM PF Eğitim Bilimine Giriş Prof Dr. İrfan ERDOĞAN AD SOYAD BÖLÜM GRUP NUMARA DERSLER ÖĞR. GÖR. Burcu SEVİNÇ BİYOLOJİ ÖSYM PF24140027 Prof Dr. İrfan ERDOĞAN Kübra YILDIRIM FİZİK ÖSYM PF06140001 Prof Dr. İrfan ERDOĞAN Zeynep ÇOLAKOĞLU İHL ÖSYM PF04140055

Detaylı

Fen - Edebiyat Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen - Edebiyat Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi FİZİK 2.

Fen - Edebiyat Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen - Edebiyat Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi FİZİK 2. Şube 5 - Fizik Grubu - Kontenjan: 25 Diğer Üniversiteler Kontenjan: 6 Sıra Adı Soyadı Üniversite Fakülte Bölüm 1 SERDAR BAKIR 2 GİZEM USLAN 3 NAFİZ NALBANTOĞLU 4 FATMA AYDOĞAR 5 MERVE GÖNÜLTAŞ 6 GÖZDE

Detaylı

06/10/2010 TARİHLİ İLANIMIZIN SINAV SONUÇLARI

06/10/2010 TARİHLİ İLANIMIZIN SINAV SONUÇLARI 06/10/2010 TARİHLİ İLANIMIZIN SONUÇLARI : BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ MEZUNİYET GİRİŞ I TOPLAM SONUÇ Gürel YILDIZ 91,712 62,000 68,500 69,000 27,514 6,200 20,550 20,700 74,964 BAŞARILI Sinem BOZKURT 91,382

Detaylı

TARİH-COĞRAFYA-SANAT TARİHİ

TARİH-COĞRAFYA-SANAT TARİHİ TARİH-COĞRAFYA-SANAT TARİHİ ADI SOYADI ALANI ÜNİVERSİTE GANO BAŞVURU DURUMU ÖZGÜR TUNCER COĞRAFYA İSTANBUL 3,82 ASIL KAYIT RÜMEYSA TOPRAK COĞRAFYA İSTANBUL 3,75 ASIL KAYIT DENİZCAN YILDIZLI TARİH AKDENİZ

Detaylı

HALEN ÖĞRENİM GÖRDÜĞÜ ÜNİVERSİTE / BÖLÜM SIRA NO ÖSYS YERLEŞME PUANI / YILI / TÜRÜ FAKÜLTEMİZİN ÖSYS PUANI / YILI / TÜRÜ ADI SOYADI

HALEN ÖĞRENİM GÖRDÜĞÜ ÜNİVERSİTE / BÖLÜM SIRA NO ÖSYS YERLEŞME PUANI / YILI / TÜRÜ FAKÜLTEMİZİN ÖSYS PUANI / YILI / TÜRÜ ADI SOYADI ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2016-2017EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANI İLE YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI DEĞERLENDİRME RAPORU SIRA NO ADI SOYADI

Detaylı

SIRA NO PROJE NO ADI SOYADI BÖLÜMÜ ÜNİVERSİTE EŞLEŞTİĞİ ÜLKE

SIRA NO PROJE NO ADI SOYADI BÖLÜMÜ ÜNİVERSİTE EŞLEŞTİĞİ ÜLKE 1 2013-1-TR1-COM04-47097 Adem TOPRAK İngilizce Öğretmenliği Anadolu Üniversitesi POLONYA 2 2013-1-TR1-COM04-46886 Adem CELEP Mütercim Tercümanlık Anadolu Üniversitesi POLONYA 3 2013-1-TR1-COM04-46419 Adnan

Detaylı

T.C ŞAHİNBEY KAYMAKAMLIĞI GAZİANTEP YARDIM VAKFI MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ

T.C ŞAHİNBEY KAYMAKAMLIĞI GAZİANTEP YARDIM VAKFI MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ 1-A BAYAN KUAFÖRLÜĞÜ 1 3496 120300614 MUSTAFA KAYA 4 5 2 2 2 3 3 4 1 3 2016 HAZİRAN 2 3774 120300724 VOLKAN KAHRAMAN 4 4 3 4 3 3 3 5 4 4 2016 HAZİRAN 3 3985 120300788 ALİ KÖKÇEK 4 5 4 4 3 4 4 5 5 4 2016

Detaylı

Felsefe Grubu Asil Liste DEU

Felsefe Grubu Asil Liste DEU Felsefe Grubu Asil Liste DEU 1 AYŞE DURMUŞ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSITESİ EDEBİYAT FAKÜLTESI 3.2 81.33 1.6.1993 2012 2016 2 ZEHRA KESKİNOĞLU DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ 3.14 79.93 14.9.1992 2012

Detaylı

BANKACILIK VE FİNANS TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ( YABANCI UYRUKLU KONTENJANI )

BANKACILIK VE FİNANS TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ( YABANCI UYRUKLU KONTENJANI ) BANKACILIK VE FİNANS TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ( T. C. KONTENJANI ) 1 Mehmet Maksud ÖNAL BANKACILIK VE FİNANS TEZLİ YÜKSEK LİSANS KESİN KAYIT HAKKI KAZANAMADI BANKACILIK VE FİNANS TEZLİ YÜKSEK LİSANS

Detaylı

Karar No : 4098 Karar Tarihi : 18/10/2014

Karar No : 4098 Karar Tarihi : 18/10/2014 Karar No : 4098 Karar Tarihi : 18/10/2014 Başkanlık Makamınca Kurulumuza sunulan 18/10/2014 tarihli yazıda aynen; Kurulumuzun 12/10/2014 tarihli, 2014/4087 sayılı kararı ile, 18 Ekim 2014 Cumartesi günü

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Bursa İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Bursa İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Tarih: Sayı : Sözleşmeli Sağlık Personeli Kura Komisyonu Genel Sekreterliğimize bağlı hastanelerde çalışan tabip ve uzman tabiplerden başvurusu uygun bulunarak 02/04/2015 tarihinde yapılan kura ile görev

Detaylı

1 ASİL Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Hülya Güneş 133 Mezun 80,16

1 ASİL Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Hülya Güneş 133 Mezun 80,16 1 ASİL Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Hülya Güneş 133 Mezun 80,16 2 ASİL Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Gülşah Doğan 133 Mezun 72,93 3 YEDEK Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim

Detaylı

İLK VE ACİL YARDIM (I. ÖĞRETİM) (A GRUBU-SEVİM ÇİFTÇİ YEĞİN) (PAZARTESİ) ANIL ÖZTÜRK 1 NO 1 NO 1 NO 1 NO 1 NO 1 NO 1 NO KD KD KD KD KD KD KD

İLK VE ACİL YARDIM (I. ÖĞRETİM) (A GRUBU-SEVİM ÇİFTÇİ YEĞİN) (PAZARTESİ) ANIL ÖZTÜRK 1 NO 1 NO 1 NO 1 NO 1 NO 1 NO 1 NO KD KD KD KD KD KD KD İLK VE ACİL YARDIM (I. ÖĞRETİM) (A GRUBU-SEVİM ÇİFTÇİ YEĞİN) (PAZARTESİ) 151806080 ANIL ÖZTÜRK 1 NO 1 NO 1 NO 1 NO 1 NO 1 NO 1 NO KD KD KD KD KD KD KD 151806086 BESTE KURU 1 NO 1 NO 1 NO 1 NO 1 NO 1 NO

Detaylı

3,25 21,50 492,160 29,6716 Erciyes Üniversitesi 11 Pınar Beyhan 3,92 20,50 476,762 29,1876 Yeditepe Üniversitesi 12 Veysi Kanat

3,25 21,50 492,160 29,6716 Erciyes Üniversitesi 11 Pınar Beyhan 3,92 20,50 476,762 29,1876 Yeditepe Üniversitesi 12 Veysi Kanat Yurtiçi 2.sınıf yatay geçiş sıralaması İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ 2012-2013 Eğitim ve Öğretim Yılı Yatay Geçiş Sonuçları ASIL 1 İbrahim Sağlam 3,96 26,00 486,441 34,8244 Yeditepe Üniversitesi

Detaylı

Şube 1 - Biyoloji Grubu - Kontenjan: 20. Diger Universiteler Kontenjan: 19. Yüzde Karşılığı SONUÇ BİYOLOJİ ,533 ASiL.

Şube 1 - Biyoloji Grubu - Kontenjan: 20. Diger Universiteler Kontenjan: 19. Yüzde Karşılığı SONUÇ BİYOLOJİ ,533 ASiL. Şube 1 - Biyoloji Grubu - Kontenjan: 20 Diger Universiteler Kontenjan: 19 Sıra Adı Soyadı Üniversite Fakülte Bölüm 1 GÖZDE KAYNAK 2 BEHİCAN BAHAR DÖNMEZ 3 SELVİ NİSAN GÖK NEVŞEHİR GİRESUN Not Ortalaması

Detaylı

3. Hafta. 4. Hafta. 5. Hafta. 1. Hafta. 12. Hafta. 10. Hafta. 8. Hafta. 11. Hafta. 9. Hafta. 6. Hafta. 7. Hafta. 2. Hafta. Öğrencinin Adı ve Soyadı

3. Hafta. 4. Hafta. 5. Hafta. 1. Hafta. 12. Hafta. 10. Hafta. 8. Hafta. 11. Hafta. 9. Hafta. 6. Hafta. 7. Hafta. 2. Hafta. Öğrencinin Adı ve Soyadı İlgili Ders : OKUL DENEYİMİ Sabah (X) Sorumlu Öğretim Elemanı : Yrd. Doç. Dr. Remzi YARDIMCI Uygulama Okulu : Mustafa Kemal İmam Hatip Ortaokulu 00 LEYLA KAYAALP........ 9. 0... 009 ZÜLFİYE BOZDAĞ 0 AZAT

Detaylı

20. ENSTİTÜLERE GÖRE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ SAYILARI NUMBER OF GRADUATE STUDENTS IN THE VARIOUS GRADUATE SCHOOLS

20. ENSTİTÜLERE GÖRE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ SAYILARI NUMBER OF GRADUATE STUDENTS IN THE VARIOUS GRADUATE SCHOOLS 124 TÜRKİYE TOPLAMI T 20971 16738 4233 71398 50986 20412 10693 8329 2364 TOTAL FOR TURKEY K 6856 5444 1412 24797 17661 7136 3981 3173 808 E 14115 11294 2821 46601 33325 13276 6712 5156 1556 ÜNİVERSİTELER

Detaylı

TC. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANI İLE YATAY GEÇİŞE BAŞVURAN ÖĞRENCİLER

TC. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANI İLE YATAY GEÇİŞE BAŞVURAN ÖĞRENCİLER Sıra No Adı Soyadı TC. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANI İLE YATAY GEÇİŞE BAŞVURAN ÖĞRENCİLER Anadolu Üniversitesi Hukuk Taban Puanı Öğrencinin

Detaylı

Ders Kodu : İOÖ312 Ders Adı Öğretim Elemanı

Ders Kodu : İOÖ312 Ders Adı Öğretim Elemanı Ders Kodu İOÖ312 Ders Adı TOPLUMA HİZMET UYG. Yrd. Doç.Dr. HAKAN İNCE Sınıfı 3 1 11270049 YILDIRIM AYDIN Zorunlu/ 2 11270077 AYTEN ERBAY Zorunlu/ 3 12270001 FIRAT AYGEN Zorunlu/ 4 12270071 MUSTAFA KÖRPE

Detaylı

ÖLÇME SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI ÖSYM UZMAN YARDIMCISI SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ VE SAATLERİ

ÖLÇME SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI ÖSYM UZMAN YARDIMCISI SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ VE SAATLERİ ÖLÇME SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI ÖSYM UZMAN YARDIMCISI SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ VE SAATLERİ Ad Soyadı Alanı Sözlü Sınav Tarihi Sözlü Sınav Saati AYŞENUR DERELİOĞLU Almanca 14.02.2013 Perşembe

Detaylı

ÖZ DEĞERLENDİRME TAKVİMİ

ÖZ DEĞERLENDİRME TAKVİMİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ BAŞHEKİMLİĞİ ÖZ DEĞERLENDİRME TAKVİMİ Dok. Kod:KY.LS.40 Yayın Tarihi:05.04.2017 Revizyon. No:00 Revizyon Tarihi:00 Sayfa No:5 DEĞERLENDİRME

Detaylı

Adı Soyadı üniversite bölüm durum açıklama FERİDE ASLAN BATMAN ÜNİVERSİTESİ TARİH KAZANDI HAKAN MERMİT BATMAN ÜNİVERSİTESİ TARİH KAZANDI ÖMER

Adı Soyadı üniversite bölüm durum açıklama FERİDE ASLAN BATMAN ÜNİVERSİTESİ TARİH KAZANDI HAKAN MERMİT BATMAN ÜNİVERSİTESİ TARİH KAZANDI ÖMER Adı Soyadı üniversite bölüm durum açıklama FERİDE ASLAN BATMAN ÜNİVERSİTESİ TARİH KAZANDI HAKAN MERMİT BATMAN ÜNİVERSİTESİ TARİH KAZANDI ÖMER KADIOĞLU BATMAN ÜNİVERSİTESİ TARİH KAZANDI MESUT PARLAKER BATMAN

Detaylı

GAMZE İPEK Yrd.Doç.Dr. Berfu İLTER BÜŞRA GÜRLER Yrd.Doç.Dr. Berfu İLTER NUR SİNEM BAKTEMUR Yrd.Doç.Dr.

GAMZE İPEK Yrd.Doç.Dr. Berfu İLTER BÜŞRA GÜRLER Yrd.Doç.Dr. Berfu İLTER NUR SİNEM BAKTEMUR Yrd.Doç.Dr. Öğrenci No Ad Soyad ÖĞR.ELEMANI 130208094 HASAN HÜSEYİN KAYA Prof.Dr.Veysel KULA 130208044 BÜNYAMİN ÇELİK Prof.Dr.Veysel KULA 140208006 BÜŞRA ÖZMEN Prof.Dr.Veysel KULA 130208007 İBRAHİM EYÜP YAMAN Prof.Dr.Veysel

Detaylı

Yeri Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlük Binası 24.Kat

Yeri Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlük Binası 24.Kat İlan Tarihi İlan Numarası Anabilim/Anasanat Dalı Kadro Derecesi Kadro Adedi nin Yapıldığı Tarih 24.11.2016 1012374 Özel Hukuk - 6 1 14.12.2016 19.12.2016 Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlük Binası

Detaylı

Lisansüstü (Yüksek Lisans / Doktora) Programlarına Kesin Kayıt Yaptıracakların DİKKATİNE

Lisansüstü (Yüksek Lisans / Doktora) Programlarına Kesin Kayıt Yaptıracakların DİKKATİNE Lisansüstü (Yüksek Lisans / Doktora) Programlarına Kesin Kayıt Yaptıracakların DİKKATİNE KESİN KAYIT TARİHİ: 31 Ağustos-01-02 Eylül 2010 Başarılı olanların, belirtilen tarihlerde Fen Bilimleri Enstitüsüne

Detaylı

2017/2018 GÜZ YARIYILI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA YENİ KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCİ LİSTESİ VE ÖĞRENCİ OTOMASYON SİSTEMİNE GİRİŞ

2017/2018 GÜZ YARIYILI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA YENİ KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCİ LİSTESİ VE ÖĞRENCİ OTOMASYON SİSTEMİNE GİRİŞ 2017/2018 GÜZ YARIYILI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA YENİ KAYIT YAPTIRAN LİSTESİ VE OTOMASYON SİSTEMİNE GİRİŞ 2017/2018 Güz yarıyılı Sosyal Bilimler Enstitüsü lisansüstü programlara

Detaylı

2014 ALINTERĐ LĐSTESĐ (SAYISAL)

2014 ALINTERĐ LĐSTESĐ (SAYISAL) 1 Büşra 2 Ayrancı ÖZTÜRK 3 Ayrancı YGS-13512 LYS-22484 YGS-12051 LYS-19887 Merve 4 Gazi And. si 481 SARAÇ 5 6 Hasan Ali DÜZAĞAÇ Dr.Rıdvan - Binnaz EGE Ayyıldız ATATÜRK si Esranur 7 ATATÜRK si 476 YILMAZ

Detaylı

Fen Edebiyat Fakültesi ,700 ASiL 2 DUYGU ÖZTÜRK SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi KİMYA ,300 ASiL 3 SEVCAN ŞEFLEK

Fen Edebiyat Fakültesi ,700 ASiL 2 DUYGU ÖZTÜRK SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi KİMYA ,300 ASiL 3 SEVCAN ŞEFLEK Şube 3 - Kimya Grubu - Kontenjan: 25 Diger Universiteler Kontenjan: 6 Sıra Adı Soyadı Üniversite Fakülte Bölüm 1 BUKET GÖZLER Celal Bayar Üniversitesi Edebiyat Not Ortalaması Yüzde Karşılığı SONUÇ 3.43

Detaylı

MANGALA TURNUVASI 7. 8.SINIF LİSTESİ

MANGALA TURNUVASI 7. 8.SINIF LİSTESİ MANGALA TURNUVASI. 8.SINIF LİSTESİ. Grup. Grup. Grup. Grup FURKAN KURUOĞLU MUHAMMET BAKSİ ELİF ELVİN ÖZDEMİR ŞEYMA YILDIZ ECEM SAYAR DURU ECE CİNGÖZ ALİ BÜYÜKÖZDEMİR ORKUN BALCI ELİF ÖZCİHAN SELEN FİGEN

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİNE BAŞVURU YAPAN ÖĞRENCİ SONUÇLARI. Fakülte Bölüm - Program Not Ort KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİNE BAŞVURU YAPAN ÖĞRENCİ SONUÇLARI. Fakülte Bölüm - Program Not Ort KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2012-2013 NECMETTİN ERBAKAN NE BAŞVURU YAPAN ÖĞRENCİ SONUÇLARI ADI SOYADI Öğrenim Durumu Fakülte Bölüm - Program Not Ort Kabul/Kont. Giremedi 1 AYŞE SÖNER TIP FAKÜLTESİ 2,3 KABUL 2 ESER KIVRIK 2,58 KABUL

Detaylı

27.SADİ GÜLÇELİK YARIŞMASI SONUÇLARI YER: ENKA SADİ GÜLÇELİK TESİSLERİ TARİH:17 AĞUSTOS 2013

27.SADİ GÜLÇELİK YARIŞMASI SONUÇLARI YER: ENKA SADİ GÜLÇELİK TESİSLERİ TARİH:17 AĞUSTOS 2013 27.SADİ GÜLÇELİK YARIŞMASI SONUÇLARI YER: ENKA SADİ GÜLÇELİK TESİSLERİ TARİH:17 AĞUSTOS 2013 100M RÜZGAR 1.2 KATEGORİ 16 YAŞ ALTI KIZLAR 1.SERİ SAAT 15:00 1 MELİSA ŞİMŞEK 2001 ENKA 14.01 2 2 YAREN VURAL

Detaylı

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Tasarımı I-II Jüri Listeleri Sınav tarihi:

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Tasarımı I-II Jüri Listeleri Sınav tarihi: Öğrencilerimizin Dikkatine! Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Tasarımı I-II projelerinin son teslim tarihi: 02.01.2017 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Tasarımı I-II projelerinin Final sınav tarihi: 05.01.2017

Detaylı