Th and 238 U NEUTRON EMISSION CROSS SECTION CALCULATIONS and ANALYSIS of EXPERIMENTAL DATA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Th and 238 U NEUTRON EMISSION CROSS SECTION CALCULATIONS and ANALYSIS of EXPERIMENTAL DATA"

Transkript

1 77 KK FİZİK DERNBG! 22.. TR L 2004, BODIİI'U n 232 Th nd 238 U NEUTRON EMISSION CROSS SECTION CALCULATIONS nd ANALYSIS of EXPERIMENTAL DATA E. TEL*,, B.TURAN*, M.ÜBEYÜ **, A. ARASOĞLU *, A. A YDIN** * H.A YTEKİN* * **. * Gzi University, Fculty of Arts nd Science, Deprtment of Physics, Beşevler, Ankr-TURKIYE **Gzi University, Fculty of Technicl-rt, Ankr-TURKIYE ***Kırı/ckleUniversity, Fculty of Arts nd Science, Deprtment of Physic, Kırıkkle -TÜRKİYE **** Zonguldk Krelms Üniv. Fculty of Arts nd Science, Deprtment of Physic,, Zonguldk In this study, pre-equilibrium neutron-emission spectr produced by (n,xn) rections on nuclei 232 Th nd 238 U hve been clculted. Angle-integrted cross sections in neutron induced rections on trgets 232 Th nd 238 U hve been clculted t the bombrding energies up to 18 MeV. We hve investigted multiple pre-equilibrium mtrix element constnt from internl trnsition for 232 Th (n,xn) neutron emission spectr. In the clcultions, the geometry dependent hybrid model nd the cscde exciton model including the effects of pre-equilibrium hve been used. In ddition, we hve described how multiple pre-equilibrium emissions cn be included in the Feshbch-Kermn- Koonin (FKK) fully quntum-mechnicl theory. By nlyzing (n,xn) rection on 232 Th nd 238 U, with the incident energy from 2 MeV to 18 MeV, the importnce of multiple pre-equilibrium emission cn be seen clerly. All clculted results hve been compred with experimentl dt. The obtined results hve been discussed nd compred with the vilble experimentl dt nd found greement with ech other. 541

2 Tl ''RK ll/.ik DERNEĞİ 22. FİZİK KONC.RESI EYLÜL BODRUM TÜRKİYE A NEW EMPIRICAL FORMULA FOR MEV NEUTRON INDUCED (N, P) REACTION CROSS-SECTIONS E TEL*,B ŞARER*, S. OKUDUCU**, A. AYDIN**, G. TANIR* *Gzi University, Fculty of Art nd Science, Ankr, Turkey ***Gziosmnpş University, Fculty of Art nd Science, Tokt, Turkey ***Kinkkle University Fculty of Art nd Science, Kırıkkle, Turkey In this study we hve introduced new empiricl formul by modifying the Levkovskii's formul with the new coefficients for the clcultion of (n,p) rection cross-sections t MeV neutron incident energy. The cross sections hve been clculted using symmetry prmeter depended on empiricl formuls for the incoming energies MeV neutron. Levkovskii's formuls hve been determined by lest-squres method tht fit to the experimentl cross sections. The mesured experimentl cross-sections vlues of the (n, p) rections re tken from literture. The resulting modified formuls yielded cross sections, representing smller devitions from experimentl vlues, nd vlues much closer to unity s compred with the clcultion using Levskovskii's originl formuls. The results obtined hve been discussed nd compred with the existing formuls, nd found to be well in greement, when used to correlte the vilble experimentl <J(n,p) dt of different nuclei. Keywords: formul Cross-section, symmetry prmeter, Levkovskii's formul, empiricl 542

3 71 RK FİZİK DERNEĞİ 22 FİZİK KOXdRESL 14 I 7 UYU L 2(h>4. [$()f)rl'\l TCRhiYl-: SİKLOTRON TİPİ BİR HIZLANDIRICI İLE YÜKLÜ PARÇACIK AKTİVASYON ANALİZ YÖNTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Ş. TURHAN. İ. TÜRK ÇAKİR. M. VURAL, H. KARADENİZ, B. DEMİRCİOĞLU, A. PARMAKSIZ, H. DEMİREL, H. YÜCEL Ankr Nükleer Arştırm ve Eğitim Merkezi, Ankr, Türkiye, tek. gov.tr Siklotron tipi hızlndırıcılr, tıpt teşhis mçlı rdyoizotop üretiminin ynı sır, hem temel nükleer rştırmlr hem de mlzeme bilimi gibi frklı lnlrd uygulmlı rştırmlr için kullnılmktdır. Biyoloji, jeoloji, rkeoloji, endüstri, vb. lnlrd elementel nliz için kullnıln yüklü prçcıklr (p, d, vb.) ile ktivsyon nlizi, siklotronlrın önemli bir uygulmsıdır. Yüklü prçcık ktivsyon nliz (YPAA) yöntemi, örnek içindeki elementlerin ve bunlrın frklı izotoplrının eş zmnlı olrk nitel ve nicel nlizine imkân veren, diğer yöntemlere (özellikle nötron ktivsyon nlizi, NAA) lterntif olbilen hızlı, doğru, güvenilir ve thribtsız bir yöntemdir. Bu çlışmd, ANAEM'de kurulmsı düşünülen siklotron tipi bir hızlndırıcı (Ep= 15 MeV-30 MeV, I p = 350 na; E d = 9 MeV-15 MeV, 1,)= 30 \xa) ile rştırm-geliştirme için thsis edilecek demet httı kullnılrk YPAA yönteminin uygulnbilirliği değerlendirilmiştir. YPAA yöntemi ile herhngi bir örnek içinde, ilgilenilen elementlerin vey izotoplrın nlizi için en uygun tepkimenin seçimine yönelik l0 B(p, n)' C, n B(p, 2n) 10 C, I4 N(p,n), I4 O, vb. gibi mümkün (p, d), (p, n), (d, n), (d, 2n) tepkimelerine ilişkin, durdurm gücü (ince ve klın hedef durumun göre), tepkime eşik enerjileri Coulomb engelleri ve nlitik hsssiyetleri hesplnmıştır. Ayrıc hedr mlzemelerdeki ilgilenilen izotoplrın doğl bolluk ornlrınd, tepkime sonucun, oluşn rdyoizotoplrın yrı ömürleri, gm ışınlrının enerjileri ve yyınln olsılıklrı değerlendirilmiştir. 543

4

5 Mtemtiksel Fizik, Astrofizik ve Kozmoloji (06)

6

7 TÜRK F/Z/K DERNEĞİ. II 1 7 EYLÜL HODRİ ;M TÜRKİYE DEFPOS KULLANILARAK ATMOSFERİK H IŞINIMININ ÖLÇÜLMESİ AKSAKER NAZİM, YEGİNGİL İLHAMI, SAHAN MUHİTTİN, ve AKYİLMAZ MELTEM Çukurov Fizik Bölümü, Adn, Türkiye, cu. e du. tr. Egzosfer düny tmosferinin gezegenler rsı uzydn yrıldığı düşünülen yklşık 500 km yükseklikten bşlyn ve genişliği km'ye kdr devm eden bir bölümdür. Temel bileşenleri O, He, N 2, H ve O 2 'dir. Hidrojen ise en hfif gz olduğundn ortmd yoğun olrk bulunmktdır. Bu nedenle egzosferik hidrojen ışınımının optik gözlemleri oldukç önemlidir. Düny tmosferinin üst kısımlrınd (geocoron), güneşin ydınlttığı hidrojen tomlrı sürekli olrk güneşten gelen Lymn-p (Lp) fotonlrını soğurur. Uyrıln hidrojen tomlrınd %88'i Lp ışınımı (rezonns sçılmsı), %12'si ise Blmer-cc ışınımı (rezonns ışımsı) yprk eski durumlrın dönerler. Bu nedenle, Smnyolu glksisinin sönük HII bölgelerinden ve düny tmosferinin üst kısımlrındn gelen hidrojen Blmer- çizgilerini incelemek mcıyl TÜBİTAK Ulusl Gözlemevi'nde (TUG) 7.5 cm çplı, çift etlonlu bir tyfölçeri ypılmıştır. DEFPOS dı verilen bu tyfölçer şu nd doğrudn bşucu doğrultusun bkmkt ve 4.76 Mik görüş çısı ile glktik ve tmosferik H gözlemleri ypmktdır. Tyfölçer ile lınn her tyf, glktik ve tmosferik H ışınımlrının birleşiminden oluşmktdır. Düny tmosferindeki H etkisini ölçmek için her tyftn glktik H ışınımın etkisi çıkrılmktdır. Böylece, bir gözlem gecesi süresince tmosferik H ışınımının değişimi incelenmektedir. Ayrıc DEFPOS ile RTT150 birlikte kullnılmy bşlndığınd dh yrıntılı olrk ypılck çlışmlrl TUG'un gökyüzü prlklık değişimi (H'd ) incelenecektir. 547

8 22 FİZİK KONGRESİ İ7 EYLÜL BODRUM- TÜRKİYE BİRİNCİ KUANTİZE MODELDE PARALEL LEVHALAR ARASINDA CASİMİR OLAYI A. SALMAN, M. B. YÜCEL* Akdeniz, Antly, Türkiye, y kdeniz- edu. tr *Akdeniz, Antly, Türkiye, kdeniz. edu. tr Bu çlışmd, Yücel ve Ünl trfındn öne sürülen "kuntum elektrodinmiğinin birinci kuntize elektron-foton modeli" ve modelin geçerliliğini rştırmk üzere ele ldıklrı kuntum elektrodinmiğindeki bzı ışınım süreçleri için kullndıklrı "S-mtrisi kurmı", dh önce bu modelle incelenmemiş oln ve yine elektrodinmikteki ışınım süreçlerinden biri oln "prlel levhlr rsınd Csimir olyf'nı rştırmk üzere kullnılmktdır. Kuntum boşluk kvrmının gerçekliğine inndırn birkç olydn biri oln prlel levhlr rsınd Csimir olyının bu yöntemle rştırılmsı, Csimir Kuvveti'nin ve enerjisinin orty çıkm nedeninin nlşılmsın yeni bir yorum getirmektedir.. 548

9 Tİ'RK FİZİK DERNEĞİ 22. l'l/.ik KONGRESİ EYU'.'L HODİİUM Tl'HKİYE ÇELİKLERİN KATILAŞMA PROSESİNDE BAZI TERMOFİZİK FAKTÖRLERİN SICAKLIK ALANINA ETKİSİ RAFA YEL SHAÜYEV, HA WA AKDENİZ Trky, Çorlu Mühendislik Fkültesi, Tekirdğ - Türkiye, çorlu. edu. tr, çorlu. edu. tr Bu çlışmd,, kristlleşme sürecinde, gizli ısının çığ çıktığı sıcklık rlığının (AT L =TL-T S ) ve dolyısıyl spektrl gizli ısısının (Lsp=L/AT L ) değişiminin toprk klıb dökülmüş sıvı çeliğin ktılşm ve soğumsı prosesine etkisi mtemtik modellendirme yöntemi ile incelenmiştir. Fiziksel prosesi ifde eden nonlineer zmn bğlı ısı trnsferi denklem sistemi, belirli sınır ve bşlngıç koşullrınd sonlu frklr metodunun örtülü yklşım şemsı ile silindirik koordint sisteminde çözülmüştür. Kristlleşme süresinde orty çıkn gizli ısının etkisi birim hcmin etkin ısı sığsı (c ve = c v + pl sp ) rcılığıyl dikkte lınmıştır. Non lineerliğin dikkte lınmsı itersyon şemsı ile ypılmıştır. Hesplmlr düşük L sp hllerinde, eriyiğin iki fzlı sistemde bulunm süresinin dh büyük olduğunu göstermektedir. 549

10

11 Bodrum-TÜRKİYE KATILIMCI LİSTESİ o o ABAY Bhttin ABDULLAYEV Rfıg AÇAN İmsel AFACAN Rız Cn AĞU Nesrin AKAN Tmer AKAY Keml Sertn AKBARDemirl AKBAŞ Ebru AKDENİZ Rfet ÂKDERE Unsl ';P;1ATO)QĞÂ;N^;--''-. ' "^ Mustf AKĞULÜnl ^GÜNTeşim AKKXJRTV - İskender. ;. AKKÜRT MeBmet; AKKUŞBki Attürk Kfks İstnbul Bilkent Fırt Osmngzi Uludğ Ort Doğu Teknik w... Ege Trkv Yıldız Teknik İzzet Bysl Fırt Ankr İstnbul Ticret Süleymn Demirel C.edıı.tr kdoen Ercives İstnbul

12 TURKüjr-: PHYSICAL SOCIETY TURK FİZİK DERNEĞİ Bodrum TÜRKİYE o AKMAN Sem AKÖZCAN Serpil AKSAKER Nzım AKSU Cnn AKTAMIŞ Hill AKTAŞ Bekir AKTAŞ Şbn AKYOLCU Mehmet Cn AKYÜZ Cenk AKYÜZ Ömür ALAÇAKIR Ali ALADLI Ferd ALKAN Ümit ALLAHVERDİ Çğdş ALPARAli ALPASLAN Zuhl Ort Doğu Teknik Ege Çukurov Fırt Dokuz Eylül Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Trky İstnbul Dokuz Eylül Yeditepe TAEK-ANAEM TAEK-ANAEM Yıldız Teknik Yıldız Teknik Sbncı İstnbul y.net ALPTEKİN Reyhn İstnbul ALTIN Kmil Deniz Lisesi Komutnlığı

13 Bodrum - TÜRKİYE ALTINKÖK Atılgn ALTÜRK Mesut AMONLidy o ARI Mehmet ARIK Engin ARIK Metin ARMAĞAN Turgy ARSLAN Hydr ARSLAN N. Burcu ASKEROĞLU İskender ASLAN Mustf ATABEK Osmn Q AfALAYBetül ATALAY Şehrünn ATALAY Yusuf ATEŞ Bürke Meltem AYDIN Emine AYDIN Abdullh Abnt İzzet Bysl Dokuz Eylül İstnbul Erciyes Boğziçi Boğziçi İstnbul Zonguldk Krelms hydr Ondokuz Myıs,,,, T - T.. Gziosmnpş Deniz Lisesi. n n m / ~,! Komutnlığı CNRS Çnkkle On sekiz i,.,,, -,. r Mrt Univ., Ondokuz Myıs Skry Hcettepe,,. T-,... Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Gzi

14 'T- ı HYS'CAL SOCIETY TURK FİZİK DERNEĞİ Bodrum-TÜRKİYE AYDIN Abdullh AYDIN Sezgin AYDINER Ekrem AYDINLI Atill AYDOĞAN Şkır AYDOĞDU Yıldırım AYDOĞU H. Snem AYGÜN Gülnur AYTEKİN i Hüseyin BABACAN Thsin BAKAÇ Mustf BAKKALOĞLU ; Akn BAL Sinem Hn o BALABANSKI Dimiter BALANTEKİN Bh BÂLBAĞ Mustf Zfer O BALDIK Rıdvn BALTAŞ Hsn Kırıkkle Gzi Dokuz Eylül Bilkent Attürk Fırt Osmngzi Ort Doğu Teknik Krelms Cell Byr Dokuz Eylül Yıldız Teknik İstnbul Cmerino Wisconsin Osmngzi Krelms Krdeniz Teknik t byr.edu.tr ridvn

15 TURK FİZİK DERNEĞİ TURK FİZİK DERNEĞİ Bodrum-TÜRKİYE BARAN S. Askeri BARAN Remziye BARDAK Fehmi BARUT Osmn Azmi BASfflRYVh BAŞER Pınr Trky Blıkesir Cell Byr İstnbul Ort Doğu Teknik Mrmr b I i kes i r.ed ıı.tr BAYARI Sevgi Hcettepe BAYDAŞ Elif Attürk üniversitesi BAYHANÜlkü Hcettepe BAYIRLI Mehmet BAYKAL Atln Blıkesir Ort Doğu Teknik BAYRAK Orhn Erciyes BAYRAK Slih Tolg BAYRAMOĞLU Ali Özer BEDİR Metin Blıkesir Çekmece Nükleer :' Arştırm ve Eğitim Merkezi Gzintep,..... bedır( f <»n!ep.cdu.tr üniversitesi " " BERBERİ Pellumb Polytechnic

16 j O V Bodrum TÜRKİYE BERKDEMİR Ayşe ü BERKDEMİR Cüneyt BERKER Niht BİLGE Melek Duygu BİLGİN Pehlül Serkn BİLGİN VUdn BİLİKMEN Sinn BİNGÖL Gökçe 3 BİNGÜL Ahmet Q BİRDAL Gznfer BONATSOS Dennis BOSTAN Melih Erciyes Erciyes İstnbul Teknik Ege Gzi Osırngzi Ort Doğu Teknik Hcettepe Gzintep İzmir Teknoprk NCSR Demokritos İstnbul I I BOYACIOĞLL Bhdır Ankr BOZGEYİK Mehmet Sit Çukurov D BOZKURT Ahmet ü BOZTOSUN İsmil Hrrn ; ı Erciyes

17 j ruf'k.:;," MHVSTAL SOC'IETV Bodrum TÜRKİYE BUDAK Htice BULUT Serdr BULUTAY Ceyhun BÜLBÜL M. Şhin CALBOREANU Alexndr CAMGÖZ Berky CAN Duygu CAN Pınr CANAN Cem CANKO Osmn CASTRUCCI Pol q D CENİK İlker CIUPINA Victor CİHANGİR Selçuk COŞKUN Cevdet COUPRIE Mrie Emmnuelle., *:":' ÇADIRLI Enıüx t ÇAKIR Deniz ;; ÇAKIR Hrun ÇAKTR İsmil ÇAKIR Thir Dicle Ankr BiJkent Kfks Hori Hulııbei NIPNE Ege Bilkent İstnbul Trky Erciyes Rom Osmngzi Ovidius FermiLb Attürk Pris Niğde Bilkent Onsekiz Mrt İstnbul Yüzüncü Yıl i fi n.nipne.ro i : hnın

18 TURK FİZİK DERNEĞİ f ıj'î- :^h' PHYSICAL s< Eylül 2004 Bodrum TÜRKİYE ÇAKIRLI R. Burcu ÇAKIRTAŞ M. Ftih ÇAKMAK Seyfettin ÇAKMAKTEPE Şukru ÇALINLI Nurcn İstnbul Hrrn Süleymn Demirel Süleymn Demirel Ankr Nükleer Arştırm Merkezi ÇALIŞKAN Betül Ankr ÇALIŞKAN Mustf Trky ÇANKAYA Güven ÇAPAN İnci ÇAPAN Rıft ü ÇATIKKAŞ Bern ÇAVDAR Şükrü Gziosmnpş Blıkesir Blıkesir Mustf Keml TAEK - ANAEM Edu.Tr ÇAYLI Çiğdem İ str hu I ÇELEBİ Gürkn İstnbul I ÇELEBİ Nilgün Çekmece Nükleer Arştırm ve Eğitim Merkezi ÇETİN Hidyet Erciyes ÇETİN Sire Şebnem ÇETİN Serknt Ali Gzi Doğuş

19 Bodrum-TÜRKİYE ÇETİNKAYA ÇOLAK Sdiye Osmngzi ÇİÇEK BEZİR Nln Süleymn Demirel ÇİFTÇİ A. Kenn Ankr ÇİFTÇİ Ren Gzi ÇİLLİ Arzu Yıldız Teknik ÇİMENOĞLU Mehmet Akif ÇOBAN Ali Uludğ Bşkent çobn li i ÇOLAKOĞULLA RI Mutlu Trky ÇORUH Ali Ort Doğu Teknik DADAYLI PAKTAŞ Dilek Krelms ddyl DAĞDELEN Fethi Fırt DALGIÇ Seyfettin DEMİR Byrm DEMİR Demete iv DEMİR Fruk; İrf; Attürk DEMİR Kdir- r Trky İstnbul Attürk Krelms DEMİRCİ Nilüfer Skrv DEMİRAL Semr DEMİRBİLEK Rız Ercives Universitât :.,.,.,.,,,,.., i Osnbruck

20 r ÜHKiSh' PHVS:CAL SOCIETY Bodrum TÜRKİYE i DEMİRKOL Serdr Q DENİZ Ahmet DENİZLİ Hluk o DERELİ Tekin DERMEZ Rsim DİZMAN Serdr Q DOĞAN Berkol DOĞAN Ersin DOĞAN Mehmet DOĞRUER Aylin DÖNMEZ Emine DÖNMEZ Orhn DUMAN Songül DUR Fund DURAK Rıdvn Ostnngzi Afyon Koctepe İzzet Bysl Koç Osmngzi Krdeniz Teknik Boğziçi Ort Doğu Teknik İnönü Osmngzi Blıkesir Niğde Attürk Dokuz Eylül Attürk denizli DURAN Ayşe Gzi DURUKANOĞLU Sondn İstnbul Teknik DURUSOY Ayşe Yıldız Teknik

21 TURK FI2IK DERNEĞİ TURK FİZİK DERNEĞİ Bodrum-TÜRKİYE EKDAL Elçin EKEMNci EKİZ Cesur ELAGÖZ Sezi ELERMAN Ylçın ELLİALTIOĞLU Şinsi ELZEİN Nd ENGİN Birol ENGİN Hndn Ege Osmngzi Gziosmnpş Cumhuriyet Ankr Ort Doğu Teknik Gzi Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Uludğ ed u. t r e I e r m e n u,. n k ı. e el u. t r ER Nury Hrrn i'i' n. edıı.ir ü ERBİL Hüseyin Ege ERBUDAK Mehmet ETHZ ERDEM Murt Abnt İzzet Bysl erdem ERDEM Rız Gziosmnpş ; ERDEN GÜLEBAĞLAN Sinem Yüzüncü Yıl i ERDER Esr İstnbul ERDİNÇ Ahmet Erciyes ERDOĞAN Ftm Ankr ı

22 TURK FİZİK DERNEĞİ Bodrum-TÜRKİYE ERDURAN M. Nizmettin İstnbul EREN Abdükelil Blıkesir ERKOÇ Şkir Ort Doğu Teknik ü EROĞLU Sertç Osmngzi serbı EROL Mustf ERTEKİN BİNBAY Nil ERTİK Hüseyin ERTUĞRAL Birol ERTUĞRAL Filiz ERTÜRK Murt ERYÜREK Merl Erciyes Dicle Ege Krdeniz Teknik Skry On sek i z Mrt üniversitesi Zonguldk Krelms birolert ert ücr ü ESELLER Keml Efe Hrrn tr ESEN Mehmet Çukurov ESER Erhn EŞME İs Gzi Osmnpş Mltepe ' i EVYAPAN Murt FERECOV Vhid Blıkesir Trky

23 TURK FİZİK DERNEĞİ Bodrum-TÜRKİYE FERENDECI Altn M. FİLİZ Ysemin GAMSIZKAN Hlil 3 GANİOĞLU El 3 GEAVIT MUSA GERU Ioıı I. Cincinnti Ort Doğu Teknik Ort Doğu Teknik İstnbul Ntionl Institute for Lser, Plsm nd Rdition Physics Moldov Devlet Ak n. Fe 11 I.infim.ro muş _iu^e_iry_ Ü_^Xî!.h(lo_ 1 ç om GOLEV Vleri Sofi GÖK Tolg Dokuz Eylül deu_. eckur GÖKAY Ulş S. GÖKÇE Aytç Gürhn Bilkent Dokuz Eylül ue.bilkeni.edli.tr GÖKÇE Melis Ege GÖKDEN Sibel Blıkesir GÖNÜL Beşire Gzintep ; ü GÖNÜLOL Meltem Dokuz Eylül g GÖRGÜLÜER Ömer İstnbul GULİYEV Bhseli Yüzüncü Yıl GÜÇLÜ Nusret Gziosmnpş

24 Bodrum-TÜRKİYE GÜÇLÜ Vesile GÜL Bülent GÜLEÇ Ali GÜLEÇ Öznur GÜLER Ali Murt GÜLERÇetin GÜLER Sönmez GÜLLÜ Ömer ü GÜLMEZ Erhn GÜLSEREN Oğuz GÜLSE VEN Ydigr GÜLTEKİN Lrgun GÜLTEKİN Özgür 3 GÜNAY Mehtp GÜNAY Seçkin D. GÜNAYD1 Tuğb Süleymn Demirel Afyon Koctepe Süleymn Demirel İstnbul Ort Doğu Teknik Ege Ege Attürk Boğziçi Bilkent Osmngzi İstnbul İstnbul İnönü Yıldız Teknik Yıldız Teknik i I GÜNDÜÇ Yiğit GÜNER Sdık Hcettepe Ftih GÜNEŞ Serp Johnnes Kepler

25 f TURK FİZİK DERNEĞİ Bodrum-TÜRKİYE GÜNGÖR Elif GÜR Filiz GÜRBÜZ Hndn GÜREL Tnju GÜREL Zeynep GÜVEN H. Hüseyin Blıkesir Ege Yıldız Teknik Abnt İzzet Bysl Mrmr İstnbul Teknik gürel /güre m rm r.cd ıı.tr HACIİSMAİLOĞ- LU M. Cüneyt Uludğ HARISSOPULOS Sotirios HARMANŞAH Coşkun HORASAN Nury İLGAZ Aykut NCSR Demokritos Ege Hcettepe Blıkesir IOANNOU Stvros st IŞIKNebile İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü İNCE Elif İNCESU Tuncy İNÖNÜ Erdl İstnbul Ort Doğu Teknik Fez Gürsey Enstitüsü- TÜBİTAK gov.tr

26 Bodrum TÜRKİYE İSKENDER Şemsi İYİLİKÇİ Ayşegül KAÇMAZ Mustf KAFADAR Vurl Emir KALAY Mestn KALKAN Ylçm KAM Erol KAMA Smi KANAT Aytül KANTARLI Kyhn KAPLAN Abdullh KAPLAN Ruhi KAPTAN H. Yılmz KARA Hüly KARABACAK Murt Blıkesir Osmngzi Hrrn Gzintep Pmukkle Gziosmnpş Yıldız Teknik Ort Doğu Teknik Osmngzi Ege Süleymn Demirci Mersin Hcettepe Blıkesir Bilkent vlcin ege.edu.tr krbck [ KARABAYIşık Yıldız Teknik

27 Bodrum-TÜRKİYE KARABEKİR- OĞULLARI Metin Ege KARABIYIK Ekin ü KARABIYIK Hsn KARABULUT Hsn KARABULUT Mevlüt KARABULUT Orhn U KARACA BOZ Figen KARADAĞ Fruk KARADENİZ Serdr KARAGÜLLE Hmiyet KARAHANİ. Hkkı Blıkesir Dokuz Eylül Krdeniz Teknik Kfks Pmukkle Trky Çukurov TAEK - ANAEM Trky Gzintep mevlul ismi yhoo.com KARAHASANOĞ- LU Menekşe Ankr D KARAKAYA Evren KARAKOÇ Mesut 0 KARALI Turgy Bilkent üniversitesi Erciyes Ege krli tr r KARAPINAR Rıdvn Yüzüncü Yıl

28 .. "".. ';'- rıfi':.r-ı. soc.ıı;" 1 ' Bodrum-TÜRKİYE KARATAŞ Şükrü KARCI Ayşe Belkıs Khrmnmrş Sütçü İmm Ege ü KARKI H. Doğn Cumhuriyet KART Hsn Hüseyin KAŞKAŞ Ayşe KAYA Eren KAYALI Kdriye KAYGUSUZ Ayşe Şebnem Ort Doğu Teknik Ankr Yıldız Teknik Unıveı sitesi İstnbul üniversitesi Mersin Fen Lisesi KAZAK Cnn Ondokuz Myıs KAZAN Sinn Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü KELLEGÖZ Murt Osmngzi i KERİMOV Gül Mirz KES Hüly Trky Trky hüly KESER Recep Krdeniz Teknik,.,-v... recep KEŞLİOĞLU Kzım KILIÇ Dery Erciyes Akdeniz KILIÇ Gökhn Osmngzi...., T- T. "..

29 Bodrum-TÜRKİYE KIRCA Zerrin KIŞ Mehmet KOCABAŞ Keml KOÇ Hüsnü KOÇ M. Bilge KOÇAK Gökhn KONDU Muhmmed Yşr KORALAY Hluk KORAY Abdullh KORUCU Demet Q KOÇKAR Hkn KÖLEMEN Uğur KÖSEOĞLU Yüksel KULİBEKOV Aydın KURTARAN Sem KURTER Cihn Osmngzi Erciyes Dokuz Eylül Hrrn Erciyes Erciyes Sütçü İmm TAEK- ANAEM Uludğ Gzi Blıkesir Gziosmnpş Ftih Muğl Osmngzi İzmir Teknoloji Enstitüsü keml, kocbş ("'deu.cdu.tr h rrn.edu.tr h kor lck. yov. ir bl i kesir.edu.ir '. sj<m1;ır;ı n cihn kurt ir \ 1 KURU (TOPÇU) Hill KUŞ Nihl Blıkesir Andolu hi open (T'> bl i kes ir.cclu.tr KUZUCU Ayşe Blıkesir ;ıte h 1 i k e s i r. ecl u. 1 r

30 r " _" - -; ' ' :. * : > " ' ( ; İ L ~ Y TURK FİZİK DERNEĞİ Bodrum-TÜRKİYE ü KÜÇÜK Ysemin KÜÇÜKARSLAN Ayşe KÜÇÜKBENLİ Emine KÜRKÇÜOĞLU Mehmet Ertn ü KÜSKÜ Semrn İpek KÜSMÜŞ Özgür LALOV Ivn LAMBROS Athnsios MALCIOĞLU O. Brış MAMEDOV B.A. MAMMADOV Hsn MANİSA Kn MASALCI Özgür MATEEV Mtey MEHMEDOV Bhtiyr MEMİŞ Sem MEMİŞOĞLU Pınr MERDAN Ziy Erciyes Ort Doğu Teknik Bilkent Krelms Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Osmngzi Sofi Ort Doğu Teknik Gziosmnpş Kfks Dumlupınr Ege Sofi Gziosmnpş Ort Doğu Teknik Gziosmnpş Üniversiteli ysekıı vs.uni-sofi.be vhoo.com : Mtey.

31 .p-f Bodrum-TÜRKİYE MERT Şevki Selçuk Q MULLINS Simon ithemb LABS MUSA Gevit Ntionl Institute for Lser, Plsm nd Rdition Physics I.infim.ro MUŞTU Cnn İstnbul Ticret MÜLAZIMOĞLU Gnimet Gzi cn i 11" NESRULLAZADE Arif Muğl Q NUR Necmettin NUTKU Yvuz OCAK Hmz Yşr OCAK Nzn OCAKLI Hüseyin İlker OĞUZ Keml Fırt OĞUZ Oy OKTEL Mehmet Ozgur OKUDUCU Şeref OKUMUŞOĞLU Nzmı Çukurov Fez Gürsey Enstitüsü Dumlupınr Ondokuz Myıs Bilkent Ege İstnbul Ticret Bilkent Gziosmnpş Ondokuz Myıs hotm il.com

32 ".! -.-'".!- rt ; V;.;C5L SOCILTY Bodrum-TÜRKİYE OLTULU Orl OLUTAŞ Murt ONAT Belgin ORHAN Nilgün ORTA Cenk ORTAÇ İnnç Hrrn İzzet Bysl TAEK Osmngzi Dokuz Eylül Ort Doğu Teknik oluts ORUÇLUŞ Çiğdem Yıldız Teknik ORUNCAK Bekir Afyon Koctepe OVALI Rsim Volg Bilkent OYLUMLUOĞLU Görkem ÖKTEM Yeşim ÖNAL Duygu ÖNENGÜT Gülsen ÖREN Durul ÖVÜNÇ Sinn ÖZBAŞ Emin ÖZCAN Yusuf ÖZÇELİK Hüly Ege İstnbul Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Çukurov Yıldız Teknik Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mrmr Hcettepe Osmngzi vhoo.com

33 Bodrum-TÜRKİYE Q ÖZDEMİR Mehtp ÖZDEMİR KART Sevgi ÖZDEN Bnu D ÖZDOĞAN Keml ÖZEN Özlem ÖZER Metin ÖZGÜR EVRİM E. ÖZGÜR İffet ÖZGÜVEN Yıldıry ÖZKAN Ahu ÖZKAN Ayçn ÖZMEN Atill o ÖZPİNECİ Altuğ ÖZSANEsen ÖZSOY Osmn ÖZTORNACI Uğur ÖZTÜRK Berdn ÖZTÜRK Hüly ÖZTÜRK M. Keml İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Ort Doğu Teknik Ege Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Osmngzi Gzi Hcettepe İstnbul Trky Yıldız Teknik Gzi Gzi ICTP Ort Doğu Teknik Gziosmnpş Fırt Çukurov Gzi Gzi tr hu ozkn ugıır i

34 TURK FİZİK DERNEĞİ 1 )'<". :~H PHYSICAL. SOCI :'!"V Bodrum - TÜRKİYE ÖZTÜRK Murt Süleymn Demirel D ÖZTÜRK Özgür ÖZTÜRK Serdr PALAZ Selmi PANAGIOTIS Filntisis PARLAK Cihn PAT Sut PEKÖZ Rengin PEKSÖZ Ahmet PESCIA Dnilo PINAR Şerife POLYCHRONIA DIS Efstthios POPOVIC Mrko M. Q RISTOVA Mimoz SAATÇİ Buket SAÇAN Sezen O SAĞDINÇSed SAKALLIOĞLU Medih Abnt İzzet Bysl İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Çukurov Abnt İzzet Bysl Osmngzi Ort Doğu Teknik Uludğ ETHZ Erciyes Thesloniki Belgrd Skopje Erciyes Ege Koceli Fırt ozgur prlk mimoz. eh

35 TURK FIZIK DERNEĞI ' ;': ' - > ;'!. ; L - I. S O C I E T V Bodrum-TÜRKİYE SALMAN Aysevil Akdeniz SANDIKÇIOĞLU Ayl Andolu SARIÇİFTÇİ Niyzi Serdr Johnnes Kepler SARİTEPE Pelin SAVAROĞLU.. Gökhn SCHWEERBernd SEKMEN Sezen SELÇUK A. Birkn SENNAROĞLU Alphn,. - ; Meltem. - '- ';' ' / <' SERİNCANÜğur SERPENGÜZEL AM'..."....: 'i:/..seven Sbriye^, SEVİKCemK^ SEVİMKory. *" İstnbul Osmngzi Institut fuer Plsmphysik Ort Doğu Teknik TAEK-ANAEM Koç Ort Doğu Teknik Ort Doğu Teknik Koç Attürk Bilkent İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü kr.ore SHALİYEV Rfel Trky SHARPEY- SCHAFER John ithemb LABS

36 TURK FİZİK DERNEĞİ r-ji-.kish I'M" S' "AL SOCÎL ;Y Bodrum-TÜRKİYE SOLAK Abdulkdir SONĞUR Levent SÖĞÜT Ömer SUBAŞI Metin SUBAŞI Yiğit SULTANSOY Sldı SUNDU Hyriye D SÜNEL Nci SÜNGÜ Bnu SÜNNETÇİOĞLU o M. Mrl SÜR Serp SAHAN Hlide SAHAN Muhittin ŞAHİN Deniz ŞAHİN İpek 3 ŞAHİN Mehmet ŞAHİN Osmn D ŞAHİNGÖZ Recep Gzi Fırt Sütçü İmm Yıldız Teknik Bilkent Gzi Ort Doğu Teknik Gziosmnpş Yıldız Teknik Hcettepe Gzintep Çukurov Çukurov Yed i tepe Ege «op.edu.tr hcettepe.edu.tr ' Attürk ; Süleymn Demirci.,. r c,. \,--.. J.. oshıncn'tet.sdu.edu.tr i üniversitesi Erciyes ; '

37 TURK FİZİK DERNEĞİ Bodrum-TÜRKİYE ŞEN Hüseyin Şener ŞENGÜL Sedt ŞENTÜRK DALGIÇ Serp ŞİRİN Hüseyin ŞİŞE Ömer TANATAR Bill TANEL (KALEM) Rbi TANEL Zfer TAŞDEMİR Burcu TATARBeyhn Bilkent Trky Trky Ege Afyon Koctepe Bilkent Dokuz Eylül Dokuz Eylül Fırt Yıldız Teknik se omer fen. bilkent.edu. ir m vnet.com TAYLAN KOPARAN Ezgi Pmukkle TEKE Ali Blıkesir TEL Eyyüp Gzi TEZCAN Cevdet Bşkent TEZGÖR Gülsen Trky vhoo.com TOKATLI Ahmet Süleymn Demirel TOKTAMIŞ Hüseyin TOMAK Mehmet Gzintep Ort Doğu Teknik

38 Bodrum TÜRKİYE TOMAKIN Murt TORUN Mehmet Kemlettin TOY Aysun TOZLU Cem TUĞLUOĞLU Niht o TUNAY Pınr TUNÇ Aü Veysel TUNCAY KARABULUT Melek TURAN Rşit TUTAYAH TÜRKÇAKIR İlky û TÜRKÖZ Deniz TÜRKTEKİN Sevim TÜYSÜZ Mehmet Zhid TÜZEMEN Sebhttin 3 UCUN Ftih Krdeniz Teknik Yeditepe Akdeniz Muğl TAEK-ANAEM Pmukkle Yıldız Teknik Akdeniz Ort Doğu Teknik İstnbul TAEK-ANAEM Süleymn Demirel Erciyes Hrrn Attürk Süleymn Demirel tr t urun ir 3 UÇAR Sevily İstnbul

39 TURKISH PHYSICAL SOCIETY TURK FİZİK DERNEĞİ Bodrum-TÜRKİYE ŞEN Hüseyin Şener ŞENGÜL Sedt ŞENTÜRK DALGIÇ Serp ŞİRİN Hüseyin ŞİŞE Ömer Bilkent Trky Trky Ege Afyon Koctepe se omer TANATAR Bill Bilkent TANEL (KALEM) Rbi Dokuz Eylül I TANEL Zfer Dokuz Eylül TAŞDEMİR Burcu Fırt TATAR Beyhn Yıldız Teknik,.,,., T - T... i TAYLAN KOPARAN Ezgi TEKE Ali TEL Eyyüp Pmukkle Blıkesir Gzi TEZCAN Cevdet : Bşkent TEZGÖR Gülsen Trky m^.,,. T T», * : Süleymn De m ire J,,.~ r r,, TOKATLI Ahmet TT. J.. : TOKTAMIŞ Gzintep... v f.,-v. Hüseyin üniversitesi TOMAK Mehmet Ort Doğu Teknik

40 Bodrum-TÜRKİYE UÇGUN Ercn Dumlupınr UĞUR Nevin TÜBİTAK, MAM ULUCAN Svş İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ULUĞ Asiye ULUTÜRK Melek Akdeniz İstnbul ulııtrk USLU Zeynep Blıkesir UTLU Gökhn Ege gutlu UZUN Orhn Gziosmnpş, v T... üniversitesi UZUNOĞLU Tyfun ÜNAL Arsln ÜNAL İbrhim ÜNAL Nuri ÜNER H.Bülent Ankr Dumlupınr İnönü Akdeniz İstnbul ÜNVER Hüseyin ' Ankr VELİVELİEV - v.... Koceli Elşen VURDU Cn. T -.. ^ Gzı Doğn YAHŞİ Ysemin YAKUT Hkn Blıkesir Skry Gebze Yüksek,..,.^, YALÇIN Orhn..,» orlı;ınylcınn I ("-yhoo.com r '

41 TURKISH PHYSICAL SOCiETY Bodrum TÜRKİYE YALÇIN Pş YALÇINER Aytç YALIM Hüseyin Ali YAPRAK Günseli YARAR Ysemin YARAR Zeki YARGI Önder YAŞUK Fevziye YAVAŞ Mert YAVAŞ Ömer YAZGAN Efe YEĞEN Dinçer YEŞİLTAŞ Özlem YETİŞ Hkn o YILDIRIM Ahmet Sen YILDIRIM Ersoy YILDIRIM Hndn YILDIRIM Sffettin YILDIZ Fikret Attürk Uludğ Koctepe Ege Yıldız Teknik Çukurov İstnbul Teknik Erciyes İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Ankr Ort Doğu Teknik Abnt İzzet Bysl Gzi Abnt İzzet Bysl Bilkent Bilkent İstnbul Teknik İstnbul Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü vegen vetis

42 Bodrum TÜRKİYE o YILDIZ Nergis YILDIZ Serdr YILDIZ Şükrü YILMAZ Alddin YILMAZ Ali o YILMAZ Deniz YILMAZ Dündr F. YILMAZ Elif YILMAZ Mehmet YILMAZ Mükremin YILMAZ Sit YİĞİTOĞLU İbrhim YUMUŞAK Çiğdem YURTYAPAN Osmn Yücel YÜCE Süheyl D YÜKSEK Nuh Sdi Yüzüncü Yıl Gzi Gziosmnpş Krelms Dicle Ankr Bilkent Erciyes Yıldız Teknik Akdeniz Erciyes üniversitesi İstnbul Yıldız Teknik Hcettepe Ondokuz Myıs Ort Doğu Teknik üniversitesi nergis lddin ü YÜRÜŞ Sevgi " cettepe. ZEKİLER Melike Afyon Koctepe üniversitesi ZEREFOS,.,- T. _,... Atın Chrıstos

43 TURKISH PHYSICAL SOCIETY Bodrum-TÜRKİYE ZEYBEK Orhn ü ZEYREK Mehmet ZEYREK Meltem S. ZIPKIN Hümeyr Blıkesir Ort Doğu Teknik Ort Doğu Teknik Ege

44 [Vcuum Technology from Berlin BESTEC BESTEC is locted on the Science nd Technology Center in Berlin-Adlershof. We re ble to stisfy high-end requirements for vcuum science, precision mechnics, optics nd electronic control, so we re specilized in design nd production of unique reserch devices. UHV-Systems for Surfce Anlysis nd Deposition: Customized Solutions in Surfce Science (coopertion with SPECS) OMBD nd MBE, Sputtering Systems Therml Evportion, e-vp Systems Pulsed Lser Deposition Systems Complete Bkeout Equipment Equipment for High Energy Physics: Spectrometers nd Endoscopes, X-Ry Microscope B^nM.nn Owo»^mc. Bend.ng Systems Bkeout Equipment for Bemlines Specil Equipment: MSP System for surfce modifiction n d experiments on ı j n t e r c {[ o n s UHV-Clibrtion System for development of mesuring devices in sounding rockets EUV-Reflectometer System i5i;sti;c GmbH, Crl-Scheele-Str. 14, Berlin, GERMANY Tel: , Fx: "s, r

45 OPTICS SPHCTROSC' 'OSCOF HIGH- THROUGHPUT SCREENING MICROSCOPY ir/ gs/ liquid/ vcuum temperture control up to 3(X)"(! externl mgnetic field up to 0.2 T smples up to 0100 mm UNITED ADVANTAGES PROBE NANOLABORATORY NTEGRA is verstile nnotechnology complex tht opens new er of scnning probe microscopy. NTEGRA links top of the rnge SPM to optics nd spectrl nlysis. With this powerful instrument reserchers cn: - Observe specimens with high opticl resolution (up to 0.4 um), - Obtin SPM imges of freeze-frctured biologicl smples. This select the region of interest ööâ scrutinize it with ll fcilities of technique provides higher sptil resolution compred to modern SPM chieving resolutions of severl nm. More thn 40 conventionl TEM/ SEM nd does not require ny chemicl fixtion; mesuring modes re vilble, including NT-MDT unique mode of it is esy-to-use, nd much more informtive. Seril imges of the Atomic Force Acoustic Microscopy to provide complete rnge of smple surfce cn be rebuilt into 3D structure fter sequentil informtion bout the specimen's surfce topology nd physicl removl of ultr thin slices using microtome, (coming)»perties tht cn be esily compred with opticl dt produced Ifirom the sme specimen. - Perform utomtic high-throughput screening of new synthetic mterils. / Use Lser contiicl nd Rmn spectroscopy tcilities to cquiring lintormtion bout specimen's structurl composition. Pulse lsers nd time-resolved photon counting techniques llow fluorescence mesurements nd lifetime nlysis, (coming) M n NT-MDT ^^^^4 Moleculr Devices nd Tools for NunoTechnolog\ - Vry experimentl conditions smple heting up to 300 C with precise temperture control nd low therml drift (down to 15 nm/~c); externl mgnetic field up to 0.2 T re vilble. NTI-Europe, Nno Technology Instruments Europe B.V. Arnhemseweg 34 d, NL-7331 Bl. Apcldoom. the Netherlnds tel: +31-(0) , fx: +31 -(0) e-mil: vernhoutftitinstruments.com; NT-MDT Co. building 167, , Moscow, Russi tel: +7 (095) , fx: +7 (095) e-mil: spm^'ntmdt.ru; com

İL GÖÇ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVININ YAZILI KISMINA GİRMEYE HAK KAZANANLARIN LİSTESİ SIRA TC KİMLİK NO AD SOYAD KPSS_Puanı

İL GÖÇ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVININ YAZILI KISMINA GİRMEYE HAK KAZANANLARIN LİSTESİ SIRA TC KİMLİK NO AD SOYAD KPSS_Puanı İL GÖÇ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVININ YAZILI KISMINA GİRMEYE HAK KAZANANLARIN LİSTESİ SIRA TC KİMLİK NO AD SOYAD KPSS_Puanı 1 50******986 AYKUT KÖK 98,74854 2 16******330 SERAP ŞAHİN 98,29895 3 30******044

Detaylı

ADANA İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ DOĞRU YOL PARTİSİ

ADANA İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ DOĞRU YOL PARTİSİ ADANA İLİ SEÇİM ÇEVRESİ DOĞRU YOL PARTİSİ 1 MUSTAFA GÜLER ORTA SERBEST 2 ŞEREF ULUÇ ORTA SERBEST 3 VELİ ERDEM YÜKSEK SERBEST 4 ELİF BÜYÜKDOĞAN ORTA SERBEST 5 MANSUR GÖKTAŞ ORTA SERBEST 6 BURAK ERDEM ORTA

Detaylı

ADANA İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ DOĞRU YOL PARTİSİ

ADANA İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ DOĞRU YOL PARTİSİ ADANA İLİ SEÇİM ÇEVRESİ DOĞRU YOL PARTİSİ 1 MUSTAFA GÜLER ORTA SERBEST 2 ŞEREF ULUÇ ORTA SERBEST 3 VELİ ERDEM YÜKSEK SERBEST 4 ELİF BÜYÜKDOĞAN ORTA SERBEST 5 MANSUR GÖKTAŞ ORTA SERBEST 6 BURAK ERDEM ORTA

Detaylı

ABDULHAMİT ABDULKADİR CENK ABDULKERİM TURAN

ABDULHAMİT ABDULKADİR CENK ABDULKERİM TURAN AD SOYAD ABBAS YALÇIN ABDİ PESOK ABDİ KEMAL OĞULLARI ABDİL KAYA ABDO MERT YASAK ABDULAZİM KAYA ABDULAZİZ DEDECAN ABDULAZİZ TANGAL ABDULBAKİ GÖMLEKLİ ABDULGANİ CANLI ABDULGANİ ORHAN ABDULHALİL KASIM ABDULHALİM

Detaylı

12-20 OCAK 2015 TARİHLERİ ARASINDA YAPILAN MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCILIĞI ÖZEL YARIŞMA SÖZLÜ SINAVINDA BAŞARILI OLAN ADAYLARIN LİSTESİ

12-20 OCAK 2015 TARİHLERİ ARASINDA YAPILAN MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCILIĞI ÖZEL YARIŞMA SÖZLÜ SINAVINDA BAŞARILI OLAN ADAYLARIN LİSTESİ 12-20 OCAK 2015 TARİHLERİ ARASINDA YAPILAN MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCILIĞI ÖZEL YARIŞMA SÖZLÜ SINAVINDA BAŞARILI OLAN ADAYLARIN LİSTESİ Ad Soyad Sözlü Sınav Puanı 1 HASAN MERCİMEK 100,00000 2 YAKUP KAZAN

Detaylı

İLK %10'A GİREN ÖĞRENCİ LİSTESİ

İLK %10'A GİREN ÖĞRENCİ LİSTESİ İLK %10'A GİREN ÖĞRENCİ LİSTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BESYO 122301044 FATMA ŞEYDA YILDIZ 1 Sınıfında 1. sıra %10 a girdi 2012-2013 Güz 3,73 3,73 BESYO 122301041 TUĞBA SÖNMEZ 1 Sınıfında 2.

Detaylı

1.Kademe Dilay Cem Kerman 2014-2015 Paz 30.11.2014 22:29 Results - 2.GÜN OE2010 Stephan Krämer SportSoftware 2014. Pl tno Name Club Time Comment

1.Kademe Dilay Cem Kerman 2014-2015 Paz 30.11.2014 22:29 Results - 2.GÜN OE2010 Stephan Krämer SportSoftware 2014. Pl tno Name Club Time Comment Page 1 E21E (57) 5,4 km 235 m 20 C 1 768 AHMET KAÇMAZ TÜRK SİLAHLI KUVVELERİ SK-TS 47:30 2 755 ENGİN PINAR TÜRK SİLAHLI KUVVELERİ SK-TS 48:01 3 758 ÖZGÜR FETTAH TÜRK SİLAHLI KUVVELERİ SK-TS 48:43 4 751

Detaylı

Adana 1. Grup (İKTİSADİ) Eğitim Yeri : Adana Hekimevi Eğitim Tarihi : 17-19 Ocak 2011 ABDULKADİR ÇİÇEK AHMET FATİN RÜŞTÜ DAĞLI AHMET SÜRMEKEŞ AHMET TUNAHAN KIVIRCIK AHMET YILDIRIM ALİ MERİÇ ATİLLA BARUĞ

Detaylı

NEW BALANCE BOZCAADA KOŞUSU 2015 10K Koşusu Sonuçları / Ranking

NEW BALANCE BOZCAADA KOŞUSU 2015 10K Koşusu Sonuçları / Ranking 1 2958 Taner KIRIŞ ERKEK 1996 IZMIR B.ŞEHIR B.SPOR KLÜBÜ 0:15:38 0:33:53 2 786 Ömer ALKANOĞLU ERKEK 1991 MARGENÇ 0:15:39 0:34:35 3 1304 Furkan BOĞAHAN ERKEK 1993 KURTAK TEAM 0:15:59 0:35:30 4 1305 Ahmet

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ+BAHAR YARIYILI GELEN ÖĞRENCİ LİSTESİ

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ+BAHAR YARIYILI GELEN ÖĞRENCİ LİSTESİ ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ+BAHAR YARIYILI GELEN ÖĞRENCİ LİSTESİ Sıra No ÜNİVERSİTE FAKÜLTE BÖLÜM ADI-SOYADI GANO SÜRE SONUÇ 1 NİĞDE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ

Detaylı

1.Kademe Dilay Cem Kerman 2014-2015 Cmt 29.11.2014 18:08 Results - 1.GÜN OE2010 Stephan Krämer SportSoftware 2014. Pl tno Name Club Time Comment

1.Kademe Dilay Cem Kerman 2014-2015 Cmt 29.11.2014 18:08 Results - 1.GÜN OE2010 Stephan Krämer SportSoftware 2014. Pl tno Name Club Time Comment Page 1 E21E (55) 1 768 AHMET KAÇMAZ TÜRK SİLAHLI KUVVELERİ SK-TS 1:24:03 2 755 ENGİN PINAR TÜRK SİLAHLI KUVVELERİ SK-TS 1:35:03 3 754 VELİ EMRE TÜRK SİLAHLI KUVVELERİ SK-TS 1:37:15 4 586 YAŞAR İSMET DEMİRÖZ

Detaylı

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLETİŞİM BİLGİLERİ

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLETİŞİM BİLGİLERİ TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLETİŞİM BİLGİLERİ GENEL MÜDÜRLÜK SANTRAL (0372) 259 40 00 (20 HAT) (0372) 252 40 00 (8 HAT) GENEL MÜDÜRLÜK FAKS NO (0372) 251 19 00 T.T.K İNTERNET (WEB) ADRESİ

Detaylı

2012-2013 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI SONUNDA İLK %10'A GİREN ÖĞRENCİ LİSTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

2012-2013 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI SONUNDA İLK %10'A GİREN ÖĞRENCİ LİSTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2012-2013 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI SONUNDA İLK %10'A GİREN ÖĞRENCİ LİSTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 1 171120113051 HATİCE ŞAHİN İLKÖĞRETİM FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ İKİNCİ ÖĞRETİM 3,14 2 2 171120113012 SEBAHAT

Detaylı

1 0901100279 ABBAS MUSAVİ TAŞ 3 TÜRKÇE TIP İBRAHİM İKİZCELİ DOÇENT ACİL TIP AD

1 0901100279 ABBAS MUSAVİ TAŞ 3 TÜRKÇE TIP İBRAHİM İKİZCELİ DOÇENT ACİL TIP AD Sıra No Öğrenci No Ad - Soyad Akademik Dönem Bölüm Danışman Unvanı Anabilim Dalı 1 0901100279 ABBAS MUSAVİ TAŞ 3 TÜRKÇE TIP İBRAHİM İKİZCELİ DOÇENT ACİL TIP 2 0901100294 ABD AL AZİZ KONBEL 3 TÜRKÇE TIP

Detaylı

Sıra ADI SOYADI BRANŞI

Sıra ADI SOYADI BRANŞI 2015 İL İÇİ İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME SIRAMATİK SONUÇ KONTROL LİSTESİ 1 BERRAK KOMŞU Almanca 17 Arifiye / Arifiye Fen Lisesi Kaynarca - Kaynarca Anadolu Lisesi 2 GÜLŞEN SARIMEHMET Almanca 295 Serdivan

Detaylı

Dersin Adı Bölümü Fakülte No Adı Soyadı Öğretim Elemanı Genel Muhasebe I İşletme 1020113827 ÖZER TOPÇU Yrd.Doç.Dr. Ahmet DOĞAN Genel Muhasebe I

Dersin Adı Bölümü Fakülte No Adı Soyadı Öğretim Elemanı Genel Muhasebe I İşletme 1020113827 ÖZER TOPÇU Yrd.Doç.Dr. Ahmet DOĞAN Genel Muhasebe I Genel Muhasebe I İşletme 1020113827 ÖZER TOPÇU Yrd.Doç.Dr. Ahmet DOĞAN Genel Muhasebe I İşletme 1020115049 MEHMET ALAGÖZ Prof.Dr. Şaban UZAY Genel Muhasebe I İşletme 1020115095 MEHMET İLGÜZ Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ VE ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÖĞRENCİLERİ I. YERLEŞTİRME SONUÇLARI S.NO ADI SOYADI ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMÜ SONUÇ 1 MAKBULE İLBAY

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ VE ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÖĞRENCİLERİ I. YERLEŞTİRME SONUÇLARI S.NO ADI SOYADI ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMÜ SONUÇ 1 MAKBULE İLBAY KAFKAS ÜNİVERSİTESİ VE ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÖĞRENCİLERİ I. YERLEŞTİRME SONUÇLARI S.NO ADI SOYADI ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMÜ SONUÇ 1 MAKBULE İLBAY KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TARİH ASİL 2 SEHER YAĞCI KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Runatolia 01 Mart 2015 10km Gender Results

Runatolia 01 Mart 2015 10km Gender Results 7317 Muzaffer BAYRAM ERKEK 1990 MİLLİ TAKIM 0:15:10 0:31:02 0:31:00 1 1 TUR 7316 Mehmet Ali AKBAŞ ERKEK 1987 MİLLİ TAKIM 0:15:11 0:31:06 0:31:04 2 2 TUR 6602 Üzeyir SÖYLEMEZ ERKEK 1988 MERSİN MESKİ SPOR

Detaylı

NEW BALANCE BOZCAADA KOŞUSU 2015 10K Koşusu Kategori Sonuçları / Category Results

NEW BALANCE BOZCAADA KOŞUSU 2015 10K Koşusu Kategori Sonuçları / Category Results Erkekler 35-39 1 668 Hakan KARAGÖZ ERKEK 1979 E35 TEAM KURTAK - MURAT TİCARET 0:19:29 0:42:36 2 1311 Umut IŞIK ERKEK 1977 E35 FERDİ 0:20:19 0:44:21 3 1420 Fırat Serhan TUNCER ERKEK 1976 E35 TEAM ISTRUNBUL

Detaylı

Ad - Soyad Diploma Programı Öğrenci No Statü. PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI (ADALET) PF38140128 Devamlı Öğrenci 2341*******

Ad - Soyad Diploma Programı Öğrenci No Statü. PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI (ADALET) PF38140128 Devamlı Öğrenci 2341******* Ad - Soyad Diploma Programı Öğrenci No Statü FATMA DENİZ DUR PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI (ADALET) PF0 Devamlı Öğrenci ******* IŞIL CAMGÖZ PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI (ADALET) PF00

Detaylı

SIRA AD SOYAD ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AĞRI AMASYA ANKARA -1

SIRA AD SOYAD ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AĞRI AMASYA ANKARA -1 SIRA AD SOYAD ADANA 1 NAMIK AKAY 2 NECATİ ERDEM 3 EJDER FERMAN 4 NECDET ÇÖMELEK 5 MEHMET GÜL 6 NÜKET ÖZEV 7 SERPİL İLOĞLU 8 MİYASE TENİK 9 GÜLAY KANDEMİR 10 ZELİHA TEKELİ 11 ÖZDEN KOCA 12 İSMAİL PEHLİVAN

Detaylı

AD SOYAD TERCİH ÜNİVERSİTE TERCİH FAKÜLTE TERCİH PROGRAM AGNO k/r

AD SOYAD TERCİH ÜNİVERSİTE TERCİH FAKÜLTE TERCİH PROGRAM AGNO k/r AD SOYAD TERCİH ÜNİVERSİTE TERCİH FAKÜLTE TERCİH PROGRAM AGNO k/r 1 ESRA NUR TÜRKDOĞAN ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. EĞİTİM FAK. REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DNŞM. 2.67 kabul 2 ESRA YAHŞİ ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV.

Detaylı

Genel Liste. Naili Moran Türkiye Atletizm Şampiyonası. Doğum Tarihi Gün/Ay/Yıl. En İyi Derecesi. En İyi Derecesi. En İyi Derecesi

Genel Liste. Naili Moran Türkiye Atletizm Şampiyonası. Doğum Tarihi Gün/Ay/Yıl. En İyi Derecesi. En İyi Derecesi. En İyi Derecesi Naili Moran Türkiye Atletizm Şampiyonası Genel Liste Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Gün/Ay/Yıl Adı ve Soyadı İli 1.BRANŞ En İyi Derecesi 2.BRANŞ En İyi Derecesi 3.BRANŞ En İyi Derecesi 1 1 01.01.2003 AHMET

Detaylı

NUMARA AD SOYAD Danışman Öğretim Üyesi 1030126558 Metehan BİNGÖL 1030126580 Hasan Sercan YAMAN. Prof.Dr.Veysel ÖZCEYHAN 1030126644 Yunus Emre ERDEN

NUMARA AD SOYAD Danışman Öğretim Üyesi 1030126558 Metehan BİNGÖL 1030126580 Hasan Sercan YAMAN. Prof.Dr.Veysel ÖZCEYHAN 1030126644 Yunus Emre ERDEN NUMARA AD SOYAD Danışman Öğretim Üyesi 1030126558 Metehan BİNGÖL 1030126580 Hasan Sercan YAMAN Prof.Dr.Veysel ÖZCEYHAN 1030126644 Yunus Emre ERDEN 1. sınıf 2.öğretim 1030126654 Mehmet Özkan BAYRAM 1030126676

Detaylı

KONUT SIRA NO SIRA NO BLOK KAT DAİRE NO AD SOYAD BAŞVURU NO ÇEKİLİŞ NO ASİL YEDEK TC KİMLİK NO 518 Ş1 B1-19 4.KAT 18 ABDULKADİR AKDOĞAN 342429 1 ASİL

KONUT SIRA NO SIRA NO BLOK KAT DAİRE NO AD SOYAD BAŞVURU NO ÇEKİLİŞ NO ASİL YEDEK TC KİMLİK NO 518 Ş1 B1-19 4.KAT 18 ABDULKADİR AKDOĞAN 342429 1 ASİL KONUT SIRA NO SIRA NO BLOK KAT DAİRE NO AD SOYAD BAŞVURU NO ÇEKİLİŞ NO ASİL YEDEK TC KİMLİK NO 518 Ş1 B1-19 4.KAT 18 ABDULKADİR AKDOĞAN 342429 1 ASİL 128091981** 513 Ş2 B1-19 3.KAT 13 MEEHMET KAYGIN 343576

Detaylı

THE INVESTIGATION OF SCREENING OF CHROMOELECTRIC AND CHROMOMAGNETIC FIELDS IN QGP IN NONCOVARIANT GAUGES

THE INVESTIGATION OF SCREENING OF CHROMOELECTRIC AND CHROMOMAGNETIC FIELDS IN QGP IN NONCOVARIANT GAUGES 22. FIZIK KONGRESl 14 17 EYU!L 2004, BODlil 'M Tl!RKİ\'E TR0500107 "" - ' THE INVESTIGATION OF SCREENING OF CHROMOELECTRIC AND CHROMOMAGNETIC FIELDS IN QGP IN NONCOVARIANT GAUGES ELŞEN VELİ VELIEV and

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BİRİNCİ DAİRESİNİN 15/01/2015 TARİHLİ 24 SAYILI ADLÎ YARGI KARARNAMESİ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BİRİNCİ DAİRESİNİN 15/01/2015 TARİHLİ 24 SAYILI ADLÎ YARGI KARARNAMESİ HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BİRİNCİ DAİRESİNİN 15/01/2015 TARİHLİ 24 SAYILI ADLÎ YARGI KARARNAMESİ S.No Sic.No Adı ve Soyadı Bulunduğu Görev Atandığı Görev 1 21525 Fethi AKÇAY Osmaniye Hâkimi Karşıyaka

Detaylı

ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ ABDULKADİR ÖKTEN 60 85 78 BAŞARILI ABDULKAFİ ERDOĞAN 60 60 60 BAŞARILI ABDUSEMET KUTLU 75 53 BAŞARISIZ AHMET GÜRÇEK 65 70 69

ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ ABDULKADİR ÖKTEN 60 85 78 BAŞARILI ABDULKAFİ ERDOĞAN 60 60 60 BAŞARILI ABDUSEMET KUTLU 75 53 BAŞARISIZ AHMET GÜRÇEK 65 70 69 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ ABDULKADİR ÖKTEN 60 85 78 BAŞARILI ABDULKAFİ ERDOĞAN 60 60 60 BAŞARILI ABDUSEMET KUTLU 75 53 BAŞARISIZ AHMET GÜRÇEK 65 70 69 BAŞARILI AHMET SÜZER 0 BAŞARISIZ ALİ KIZILATEŞ 70 80

Detaylı

ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ADAY MEMUR TEMEL EĞİTİMİ SINAVI İMZA ÇİZELGESİ YÜKSEKÖĞRETİM ÖĞRENİM DÜZEYİ KİTAPÇIK KODU (A/B)

ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ADAY MEMUR TEMEL EĞİTİMİ SINAVI İMZA ÇİZELGESİ YÜKSEKÖĞRETİM ÖĞRENİM DÜZEYİ KİTAPÇIK KODU (A/B) YÜKSEKÖĞRETİM DÜZEYİ 1 DT12872 ABDULKADİR İNCE DİŞ TABİBİ YÖ (5) ANKARA TOPRAKLIK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ 2 T18817 ABDULLAH EMRE KARACA SAĞLIK TEKNİKERİ YÖ (2) ZEKAİ TAHİR BURAK EAH. 3 DR152792 ABDULLAH

Detaylı

Bodrum Global Run 2015 Sonuclari / Ranking

Bodrum Global Run 2015 Sonuclari / Ranking 1 952 TANER KIRIŞ 1996 E18-30 izmir büyükşehir belediyesi spor kulübü 0:08:09 0:16:14 0:24:33 0:33:06 2 1061 ÖMER YILDIRIM 1994 E18-30 0:08:41 0:17:35 0:26:29 0:35:21 3 987 MEHMET AYDINGÖR 1989 E18-30

Detaylı