Nörolojik Etki Yönteminin Öğrencilerin Akıcı Okuma ve Anlama Becerilerine Etkisi 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Nörolojik Etki Yönteminin Öğrencilerin Akıcı Okuma ve Anlama Becerilerine Etkisi 1"

Transkript

1 Nörolojik Etki Yönteminin Öğrencilerin Akıcı Okuma ve Anlama Becerilerine Etkisi 1 The Effect of The Neurological Impress Method On Students Fluent Reading Skills And Success In Reading Comprehension Muhammet BAŞTUĞ 2 Şafak KAMAN 3 Alındığı Tarih: , Yayınlandığı Tarih: Özet Bu araştırma, nörolojik etki yönteminin öğrencilerin akıcı okuma becerileri ve okuduğunu anlama başarıları üzerindeki etkisini incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma, Tek Grup Öntest-Sontest Modelde gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya, dördüncü sınıfa devam eden farklı okuma düzeylerine (üst, orta ve düşük) sahip dokuz öğrenci katılmıştır. Akıcı okuma becerilerine ait verilerin toplanmasında video kayıt kullanılmıştır. Okuma hızları ve doğru okuma yüzdeleri, video üzerinde dakikada doğru okunan kelime sayısı ve yüzdesi alınarak hesaplanmıştır. Prozodik okumanın ölçülmesinde ise Prozodik Okuma Ölçeği kullanılmıştır. Okuduğunu anlama puanlarının ölçülmesinde ise okutulan metinle ilgili açık uçlu sorulardan oluşan anlama testi kullanılmıştır. Verilerin analiz edilmesinde, Friedman Testi, Nemenyi Testi ve değişim yüzdesi hesapları kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre, Nörolojik Etki Yöntemi (NEY) öğrencilerin akıcı okuma becerilerine (okuma hızı, doğru okuma ve prozodik okuma) ve okuduğunu anlama başarısına katkı sağlamıştır. Ayrıca bu yöntemin, sadece okuma güçlüğü çeken öğrenciler üzerinde değil aynı zamanda orta ve üst düzey okuma becerisine sahip öğrenciler üzerinde de etkili olduğu görülmüştür. Anahtar Kelimeler: akıcı okuma, anlama, nörolojik etki. Abstract The current study aims to investigate the effect of the neurological impress method on students fluent reading skills and success in reading comprehension. One-group pretest-posttest design was applied in the study. The participants of the study were nine students with different reading levels (high, middle, and low) in the 4th grade class. Video recording sessions were conducted to collect data on fluent reading skills. The reading levels and the percentages of correct reading were calculated based on the number of the words spoken correctly and in percentage terms. "The scale of prosodic reading" was used to measure prosodic aspects of reading. Moreover, a comprehension test including open-ended questions about the reading passages was used to measure the scores of reading comprehension. In order to analyze the data, the Friedman and Nemenyi Tests were calculated as well as percentages of change. According to the findings, the Neurological Impress Method (NIM) contributed positively to the students fluent reading skills (rate, accuracy and prosody) and the success in reading comprehension. It was further observed that this method was effective not only for the students that had difficulty in reading but also for the students with middle and high levels of reading skills. Key Words: reading fluency, comprehension, neurological impress. 1 Bu çalışmanın bir bölümü 11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumunda, Mayıs 2012 Rize, sözlü bildiri olarak sunulmuştur. 2 Yrd. Doç. Dr., Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, 3 Yavuz Selim İlkokulu, Kaman/Kırşehir, 291

2 GİRİŞ Okuma becerisinin gelişiminde önemli bir aşama olarak görülen akıcı okuma, okuma araştırmalarında üzerinde durulan bir konudur. Welsch (2006) akıcı okumanın başarılı okuyucu olmak için ihtiyaç olduğuna dikkat çekmektedir. Çünkü akıcı okuma, okuyucuların okuduklarını anlama becerisiyle ilişkilendirilmektedir (Baştuğ, 2012; Dowhower, 1987; Kuhn, 2004; Kuhn ve diğerleri, 2006). Akıcı okumayı kazanamayanların, okuduklarını anlamada da sorun yaşayacakları varsayılmaktadır. Buna göre kelimeyi doğru tanıyamayan ve ayırt edemeyenlerin, okuduklarını anlayamayacakları ya da yanlış anlayacakları düşünülmektedir. Bununla birlikte okuma hızını kazanamamış okuyucuların kelime kelime okuyarak hem anlam üniteleri oluşturmakta güçlük yaşayacakları, hem de zihinsel kaynakların çoğunun anlama yerine otomatik kelime tanımaya ayıracakları iddia edilmektedir (Hudson, Lane, & Pullen, 2005; LaBerge & Samuels, 1974). Dolayısıyla böyle bir okumada anlama ikinci plana bırakılmaktadır. Akıcı okuma pek çok kaynakta (Chall, Jacobs, & Baldwin, 1990; Ehri, 2005; Tompkins, 2006) okuduğunu anlama için önkoşul olarak görülmektedir. Akıcı okuma becerisinin kazandırılması ise öğretim esnasında yöntem ve strateji kullanmayı gerektirmektedir. Okuma sürecinde strateji kullanma, akıcı okuma ve anlama becerilerinin gelişiminde oldukça etkilidir (Mefferd & Pettegrew, 1997). Akıcı okumayı geliştiren pek çok strateji bulunmaktadır. Bunlar genel olarak desteğe ve modellemeye dayalı, tekrara dayalı olarak sınıflandırılabilir. Bu yöntemlerden birisi de Nörolojik Etki Yöntemi dir. Nörolojik Etki Yöntemi (NEY), bir öğretmen ve öğrencinin bire bir olarak ve aynı anda (bir ağızdan) okumasıyla yapılan bir akıcı okuma yöntemidir. Koro, eko ve eşli okumaya bazı benzerlikler gösteren destekli okumanın bir türüdür (Rasinski, 2010). Temel olarak NEY iyi ve zayıf okuyucunun sesli okumayı paylaşımını içerir (Rasinski, Padak, & Fawcett, 2010). Daha iyi okuyucular, okuma güçlüğü çeken okuyucularla aynı anda metni sesli okurlar. Ancak okuması daha iyi olan diğerinden biraz daha hızlı ve sesli okur. Zayıf olan öğrenci ise onu sesli olarak takip eder. Bu şekilde iyi okuyucunun sesli okuması, zayıf okuyanın zihninde ses ve sembollerin eşleştiği zihinsel yollar oluşturduğu ve iyi okuyucunun, zayıf okuyucunun kulağına doğru sesli okumasının, onun zihnine etki ettiği ve onun okumasının gelişimine destek sağladığı varsayılır (Rasinski, 2010; Rasinski, Reutzel, Chard, & Thompson, 2011). Bu yöntemde okuyucu kendisine sesli okuma için iyi bir model görmekte ve okumasını bu modele göre şekillendirmektedir. Diğer taraftan okuma sırasında 292

3 zorlandığı ya da zorlanacağı yerler için kendisine bir destek bulmaktadır. Çünkü okuyucu, kelime ve kelime gruplarının doğru seslendirilmesi ile otomatik ve prozodik olarak okumanın nasıl olduğunu görerek, okumakta güçlük çektiği yerler için daha iyi okuyucuyu kendisine örnek almaktadır. Bu durum okuyucuyu okuma kaygısına karşı koruyabilir. NEY, Heckelman ın ( :Akt.Flood, Lapp, & Fisher, 2005:148) ve (1969) çalışmalarına dayanmaktadır. Heckelman kekeme sorunu yaşayan öğrencilere yönelik dil çalışmalarından hareketle bu yöntemi ortaya atmıştır. Bu çalışmalarda, sesin kulağa yönlendirilmesiyle kekemelik sorununun çözüldüğü keşfedilmiştir. Nöro-işitsel eğitim olarak da tanımlanan bu yöntem çok fazla duyu organının kullanılmasını gerektiren (multisensory) bir yaklaşımdır (Heckalman, 1969;Wilson, 1969). Bu yöntemde, öğrenci yazılı kelimeleri görür, iyi okuyucunun o anda seslendirdiği kelimeyi duyar, kendisi kelimeyi sesli okur ve parmağıyla satır boyunca kelimeleri takip eder (Gayeski, 1989). Böylece okuma sürecinde, okuyucunun görme, işitme ve dokunma gibi pek çok duyusu aktif olur. Bu yöntemin özellikle okuma güçlüğü çeken ve yavaş okuyan öğrenciler üzerinde etkili olduğu söylenmektedir (Flood, ve diğerleri., 2005; Kann, 1983). Yöntem bire bir kullanıldığında oldukça etkilidir. Ancak bir kulaklık yardımıyla grup olarak da kullanılabileceği söylenmektedir (Gayeski, 1989; Wilson, 1969). Ancak alan yazındaki çalışmalarda bu yöntemin genellikle öğrencilere bire bir uygulandığı görülmektedir. Öğrencilerin sesli okumalarının gelişmesine katkı sağlayan NEY uygulanırken bazı noktalara dikkat edilmelidir. NEY uygulamaları her bir öğrenci için on beş dakika civarında olmalıdır (Rasinski, ve diğerleri., 2010). Çalışma zamanı çok uzun tutulduğunda öğrenci sıkılabilir. Diğer taraftan uygulama başladıktan ortalama sekiz seans sonra okuyucunun okuma düzeyi ölçülmelidir. Şayet okuma gelişim göstermiyorsa çalışma durdurulmalıdır. Çünkü bu yöntem bazı okuyucular için etkili ve ilgi çekici olabilirken bazıları için olumsuz tepki doğurabilir (Richek, Caldwell, Jennings, & Lerner, 2002). Örneğin ilköğretimin ilk sınıflarında etkili olabilir. Ancak bir lise öğrencisi için sıkıcı olabilir ve yararlı olmaz. Bunların yanında NEY sürecinde kullanılacak okuma metinleri öğrencilerin okuma düzeyinde olmalıdır. Bu metinlerin öğrencilerin ilgisini çekecek türde ve okulda kullanılan metinler olmasına özen gösterilmelidir (Rasinski, 2010). Öğrenci, öğretmenin okuduğu yeri kaybedebilir. Bu yüzden ilk çalışmalarda, öğretmen okuduğu kelimeleri, satır boyunca parmakla takip eder. Ancak öğrenci okumasını geliştirdikçe ve okuma güveni gelişen, bağımsız bir okuyucu olma seviyesine doğru ilerledikçe parmakla takip etme sonlandırılmalıdır (Richek ve diğerleri, 2002). 293

4 Yapılan çalışmalar, NEY in öğrencilerin akıcı okuma ve anlama başarılarını arttırdığını göstermektedir. Bu konudaki ilk araştırmalar ve olumlu sonuçlar Heckelman ( ; Akt.Flood, ve diğerleri., 2005:148) tarafından ortaya konmuştur. Benzer şekilde Hollingsworth (1978), Eldredge ve Quinn in (1988), Eldredge (1990) yaptıkları çalışmalarda da NEY in öğrencilerin akıcı okuma ve anlama başarılarını geliştirdiği yönünde sonuçlar elde etmişlerdir. Akıcı okumanın gelişiminde NEY in kullanılmasına yönelik araştırmalar arasında sıklıkla yapılmıştır. Ney çalışmaları bu dönemde yoğun olarak Brigham Young Üniversitesi nde gerçekleştirilmiştir. Ancak uzun bir ara (Flood ve diğerleri, 2005 çalışmasına kadar) alan yazında bu yöntemle ilgili çalışmalara rastlanmamıştır. Flood ve diğerleri, 2005 te NEY in evrensel ve etkili bir okumayı geliştirme yöntemi olduğunu vurgulayarak akıcı okuma çalışmalarında bu yönteme tekrar dikkat çekmişler ve yarı deneysel olarak bir çalışma yapmışlardır. Çalışmalarında Heckelman dan farklı olarak bu yönteme bir de anlamayı dahil etmişler ve akıcı okumayla birlikte anlama çalışması da yapmışlardır. Ayrıca bu araştırmacılar NEY in öğretmenler açısından uygulama yükünü azaltmak için öğrencileri NEY hakkında yetiştirmişler ve uygulamayı bu öğrencilere yaptırmışlardır. NEY i iki ayrı formda uygulamışlardır. Birinde sadece NEY; ikincisinde ise NEY+Anlama uygulaması yapmışlardır. Her ikisinde de öğrenciler akıcı okuma ve anlamada önemli derecede ilerleme göstermişlerdir. Araştırmacılar özellikle anlamanın da dahil edildiği nörolojik etki yönteminin öğrencilerin akıcı okuma ve anlama başarıları için oldukça etkili olduğunu vurgulamışlardır. NEY öğrencilerin akıcı okuma ve anlamasını geliştirmenin yanında onların okumaya karşı ilgi ve motivasyonlarını da olumlu etkilemektedir. Heckelman (1969; Akt.Flood, ve diğerleri, 2005) öğretmenle öğrencinin yakın oturmasının ve bire bir ilişki kurmasının öğrencilere psikolojik olarak katkı sağladığını iddia eder. Borden (2004) okuma güçlüğü çeken çocukların okuryazarlıklarını geliştirmek için önemli derecede motive edilmeye ve rehberliğe ihtiyaç duyduklarına dikkat çeker. Borden yaptığı deneysel çalışmada, NEY ile sesli okuma çalışmasını karşılaştırmıştır. Okuma başarısı yönünden her iki grup arasında anlamlı farklılık olmamıştır. Ancak Borden, NEY in öğrencilerin okuma motivasyonlarını arttırdığını iddia etmiştir. Alan yazındaki kaynaklara (Flood, ve diğerleri., 2005; Heckalman, 1969; Rasinski, 2010; Richek, ve diğerleri., 2002; Wilson, 1969) göre NEY uygulama süreci aşağıdaki şekilde uyarlanmıştır: 294

5 1. Yaklaşık 200 kelimelik bir metin seçilir. Metnin güçlük düzeyi okuyucunun okuma düzeyine uygun olmalıdır. 2. Çalışma en az 8 seans devam etmeli ve ölçüm yapılmalı şayet bir gelişme görülmezse durdurulmalıdır. Çünkü bu yöntem bazı öğrenciler üzerinde etkili iken bazıları üzerinde etkili olmayabilir (Richek ve diğerleri, 2002). 3. Seanslar özellikle başlangıç aşamasında kısa tutulmalıdır (10 dakika civarı). 4. Öğretmen ve öğrenci aynı ağızdan okur. Ancak öğretmen öğrenciye göre biraz daha sesli ve hızlı okumalıdır. Başlangıçta öğrenci öğretmeni takip etmekte ve onunla birlikte okumakta zorlanabilir. O yüzden öğretmen okuma sesini ve hızını iyi ayarlamalıdır. Çalışma ilerledikçe bu sorun ortadan kalkmaya başlar ki bu da öğrencinin okumasında gelişme olduğunu gösterir. 5. Öğrenci öğretmenin sol tarafına ve hafif öne oturur ve öğretmen, beynin sol bölümünde yer alan dil yeteneğini etkilemek için öğrencinin sol kulağına doğru okur. Öğretmen duraklama, anlam ünitesi oluşturma gibi sesli okuma prensiplerine dikkat ederek akıcı okuma modeli oluşturur. 6. Öğretmen metnin üzerinde kelime ve cümle boyunca parmağıyla takip eder. Bunun amacı öğrencinin okunanı gözüyle takip etmesidir ve okuduğu yeri kaybetmemesidir. Öğrencinin gözleri öğretmenin okuduğu satır-çizgi boyunca devam eder. 7. Öğrenci bağlamı da kullanarak okumaya ve anlamaya başladığında öğretmen okuma sırasında öğrencinin öne geçmesine izin vermelidir. Ancak öğrencinin okuma sorunu yaşadığı yerlerde, zor kelimelerde-ihtiyaç halinde- öğretmen öğrenciye destek sağlamalıdır. NEY in okuma çalışmalarında kullanılmasına yönelik araştırmalar, özellikle yılları arasında sıklıkta yapılmıştır. Bu çalışmalar genellikle okuma güçlüğü çeken öğrenciler üzerinde yoğunlaşmıştır. Bu araştırmada farklı okuma düzeyindeki (üst, orta ve alt okuma düzeyi) öğrencilerin akıcı okuma becerileri ve okuduğunu anlama başarılarının gelişiminde nörolojik etki yönteminin etkisi incelenmiştir. Amaç Araştırmanın amacı farklı okuma düzeyindeki (Üst, orta, düşük başarı düzeyi) öğrencilerin, okuma düzeylerine göre akıcı okuma ve anlama becerilerinin geliştirilmesinde Nörolojik Etki yönteminin etkisini belirlemektir. Bu amaçla aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır: 295

6 1. Nörolojik Etki Yönteminin dördüncü sınıf öğrencilerinin akıcı okuma (okuma hızı, doğru okuma, prozodi) ve anlama başarısına etkisi var mıdır? 2. Nörolojik Etki Yönteminin akıcı okuma (okuma hızı, doğru okuma, prozodi) ve anlama başarısına etkisi dördüncü sınıf öğrencilerinin Üst, Orta, Düşük okuma başarı düzeyinde olma durumuna göre farklılaşmakta mıdır? YÖNTEM Araştırma Modeli Bu araştırmada farklı okuma düzeyindeki dokuz öğrencinin akıcı okuma becerileri ve okuduğunu anlama başarılarında NEY in etkisi araştırılmıştır. Bu amaçla çalışma Tek Gruplu Öntest-Sontest Araştırma Modelinde gerçekleştirilmiştir. Bu modelde gelişigüzel bir gruba, bağımsız değişken uygulanır. Deney öncesi ve deney sonrası ölçümler yapılarak, değişkenin etkisi görülmeye çalışılır (Balcı, 2005; Fraenkel & Wallen, 2009; Karasar, 2005). Bu modelin simgesel görünümü şöyledir (Karasar, 2005): Şekil 1 Grup Öntest İşlem Sontest G O1 X O2 Çalışma Grubu Araştırma Kırşehir İli Kaman ilçesi Yenihayat ilköğretim okulunda dördüncü sınıfa devam eden dokuz öğrenciyle gerçekleştirilmiştir. Öğrenciler Üst, Orta, Düşük okuma başarı düzeyinde olmak üzere 3 düzeyden seçilmiştir. Çalışma grubunun seçildiği sınıfta toplam yirmi iki öğrenci bulunmaktadır. Araştırma öncesi tüm öğrencilerinin akıcı okuma becerileri ile okuduğunu anlama başarıları ölçülmüştür. Bu ölçümler, araştırmanın veri toplama sürecinde kullanılan ölçme araçlarıyla yapılmıştır. Daha sonra tüm öğrencilerin ölçülen puanları yüksekten düşüğe sıralanmıştır. Bu sıralamaya göre sınıftaki öğrenciler yüksek, orta ve düşük düzey olmak üzere 3 gruba ayrılmıştır. Sonra çalışmaya gönüllülük, devam gibi esaslara göre her düzeyden 3 öğrenci çalışmaya alınmıştır. Çalışma grubunun seçileceği sınıfın belirlenmesinde kolayda örnekleme yöntemi benimsenmiştir. Araştırmacılardan birisi, bu sınıfın aynı zamanda sınıf öğretmenidir. Bu yolla, öğrencilerin sınıflarındaki doğal süreçleri bozulmamış ve araştırmaya uygulama kolaylığı sağlanmıştır. 296

7 Veri Toplama Süreci Araştırma öncesinde ilk olarak akıcı okuma becerileri ve anlama ölçümlerinin nasıl yapılacağı ve Nörolojik etki yönteminin nasıl uygulanacağı konusunda uygulayıcı (araştırmacı-öğretmen) yetiştirilmiştir. Daha sonra çalışma grubu dışında kalan öğrencilerden rastgele seçilen üç öğrenci üzerinde 6 oturumluk Nörolojik Etki Yöntemi uygulanarak pilot çalışma yapılmıştır. Bu şekilde hem uygulayıcı bu yöntemi uygulama konusunda pratik yapmış oldu hem de Nörolojik Etki Yönteminin etkisi gerçek uygulama öncesi test edilmiş oldu. Araştırma, başlangıçta altı hafta planlanmıştı ancak olağan dışı durumlar (öğrencinin gelmemesi, yazılı yoklama vb) yüzünden bir hafta daha uzatılmıştır. Yedi hafta süreyle öğrencilere Nörolojik Etki yöntemi yoluyla uygulama yapılmıştır. Araştırma, her öğrenci için günde 10-15dakikalık oturumlarla, toplam 30 oturumda bitirilmiştir. NEY çalışmaları için hikâye edici metinler kullanılmıştır. Akıcı okumayı geliştirmeye yönelik çalışmalarda hikâye edici metinlerin daha yararlı olduğu ve çalışmalarda bu tür metinlerin tercih edilmesi gerektiği söylenmektedir (Rasinski, Homan, & Biggs, 2009; Saenz & Fuchs, 2002). Uygulamada Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanan Türkçe kitaplarında yer alan metinler kullanılmıştır. Bu metinler, Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından onaylandığı için okunabilir kabul edilmiştir. Uygulama öncesi öğrencilerin akıcı okuma ve okuduğunu anlama düzeyleri ölçülmüştür. Aynı ölçümler sabit aralıklarla çalışma bitinceye kadar 4 defa daha yapılmıştır. Bu ölçümler için video kayıt ve okuduğunu anlama için metinle ilgili olarak basit ve derin anlamaya dayalı 6 adet açık uçlu sorulardan oluşan test kullanılmıştır. Bu araştırmada kullanılan açık uçlu anlama testleri (Keskin, 2012) tarafından geliştirilmiştir. Testin geçerliğine yönelik çalışma öncesi okuma alanı uzmanları ve sınıf öğretmenlerinin görüşüne başvurulmuştur. Açık uçlu okuduğunu anlama testinin puanlanmasında Ekwall ve Shanker (1998) tarafından geliştirilen ve Akyol (2011) tarafından uyarlanan, yanlış analiz envanteri kullanılmıştır. Okuma hızlarını ve doğru okuma düzeylerini belirlemek için video kayıtlar dinlenerek, öğrencilerin bir dakikada doğru okuduğu kelime sayısı (okuma hızı)ile bir dakikada doğru okunan kelime yüzdesi(doğru okuma) hesaplanmıştır (Caldwell, 2008). Prozodi becerisi ise Keskin ve Baştuğ (2011) tarafından geliştirilen Prozodik Okuma Ölçeği kullanılarak ölçülmüştür. Bu ölçek öğrencilerin sesli okumalarını ölçen toplam on beş maddeden oluşmaktadır. Araştırmacılar, faktör analizi sonucunda ölçeğin tek faktörlü olduğunu, bunun yanında bu faktörün toplam varyansın %79 unu açıkladığını ve Cronbach 297

8 Alpha değerinin.98 olduğunu belirtmişlerdir. Ölçekten alınabilecek minumum puan 0 iken maksimum puan 60 tır. Verilerin Analizi Verilerin analiz edilmesinde 3 farklı yola başvurulmuştur. İlk olarak araştırmanın öntest ve sontest aralığındaki ölçümlerde Nörolojik Etki Yönteminin Etkisini görmek amacıyla Friedman Testi uygulanmış ve ölçümler arasında anlamlı farklılığın olup olmadığı incelenmiştir. İkinci olarak, Friedman testine göre şayet anlamlı farklılık varsa bu farklılığın hangi ölçümler arasında olduğunu görmek amacıyla Nemenyi testi uygulanmıştır. Bu iki testle araştırmaya katılan dokuz öğrencinin akıcı okuma becerileri ve anlama başarıları üzerinde araştırma sürecindeki beş ölçüm boyunca nörolojik etki yönteminin etkisi incelenmiştir. Üçüncü olarak ise, araştırmaya katılan dokuz öğrenci okuma düzeylerine göre (İyi, Orta, Düşük) üçer üçer ayrılmış ve NEY in öğrencilerin akıcı okuma becerileri ve anlama başarılarında hangi düzeydeki öğrenciler için daha etkili olduğunu görmek amacıyla öntest ve sontest arasındaki değişim yüzdelerine bakılmıştır. BULGULAR Tablo 1 NEY Grubunun Deney Öncesi, Ara Test 1, Ara Test 2, Ara Test 3 ve Deney Sonrası Okuma Hızı Puanları Friedman Testi Sonuçları Tekrarlı Ölçümler n S Sıra Ortalaması χ 2 p Ön Test * Ara Test Ara Test Ara Test Son Test *p<0.05 Nörolojik etki yönteminin uygulandığı grubun ön test, ara test 1, ara test 2, ara test 3 ve son test okuma hızı puanları Tablo 1 de verilmiştir. Analiz sonuçları, öğrencilerin, ön test, ara test1, ara test2, ara test 3 ve son test okuma hızı puanları arasında anlamlı bir fark olduğunu göstermektedir (χ 2 =19,01; p<.05). Farkın hangi test puanları aralığından kaynaklandığını belirlemeye yönelik post-hoc karşılaştırması (Nemenyi Testi) sonuçları Tablo 2 de verilmiştir. 298

9 Tablo 2 NEY Grubunun Deney Öncesi, Ara Test 1, Ara Test 2 ve Deney Sonrası Okuma hızı puanlarına ilişkin Nemenyi Testi p Değerleri Öntest Ara Test 1 Ara Test 2 Ara Test 3 Sontest Öntest Ara Test Ara Test Ara Test , Sontest Not: Bonferroni düzeltmesi anlamlılık düzeyi: Nörolojik etki yönteminin uygulandığı grubun okuma hızı aralıklı ölçüm puanlarına ait anlamlılık değerleri Tablo 2 de verilmiştir. Analiz sonuçları anlamlı farklılığın, araştırmaya katılan öğrencilerin ön test-ara test1 puanları (p<,005); ön test- ara test 2 puanları (p<,005); öntest- aratest 3 puanları (p<,005); ile ön test-son test puanları arasında olduğunu göstermektedir (p<,005). Diğer testler arasında anlamlı bir farklılık görülmemiştir (p>,005). İkili karşılaştırılmalarına bakıldığında da farklılığın ön test ile sonraki testler arasında gerçekleştiği görülmektedir. Tablo 3 NEY Grubunun Deney Öncesi, Ara Test 1, Ara Test 2, Ara Test 3 ve Deney Sonrası Doğru Okuma Puanları Friedman Testi Sonuçları Tekrarlı Ölçümler N S Sıra Ortalaması χ 2 p Ön Test * Ara Test Ara Test Ara Test Son Test *p<0.01 Nörolojik etki yönteminin uygulandığı grubun ön test, ara test 1, ara test 2, ara test 3 ve son test okuma hızı puanları Tablo 3 te verilmiştir. Analiz sonuçları, öğrencilerin, ön test, ara test 1, ara test 2, ara test 3 ve son test okuma hızı puanları arasında anlamlı bir fark olduğunu göstermektedir (χ 2 =19,01, p<.01). Farkın hangi test puanları aralığından 299

10 kaynaklandığını belirlemeye yönelik post-hoc karşılaştırması (Nemenyi Testi) sonuçları Tablo 4 te verilmiştir. Tablo 4 NEY Grubunun Deney Öncesi, Ara Test1, Ara Test2 ve Deney Sonrası Doğru Okuma puanlarına ilişkin Nemenyi Testi p Değerleri Ön test Ara Test 1 Ara Test 2 Ara Test 3 Son test Öntest Ara Test 1 0, Ara Test 2 0, Ara Test 3 0, Sontest 0, Not: Bonferroni düzeltmesi anlamlılık düzeyi: Nörolojik etki yönteminin uygulandığı grubun doğru okuma aralıklı ölçüm puanları Tablo 4 te verilmiştir. Analiz sonuçları anlamlı farklılığın, araştırmaya katılan öğrencilerin ön test-ara test 1 puanları (p<.005); ön test- ara test 3 puanları (p<.005) ile ön test-son test puanları arasında olduğunu göstermektedir (p<.005). Diğer testler arasında anlamlı bir farklılık görülmemiştir (p>.005). İkili karşılaştırılmalarına bakıldığında da farklılığın ön test ile ara test 1; ara test 2 ve son test arasında gerçekleştiği görülmektedir. Tablo 5 Deney Öncesi, Ara Test1, Ara Test2, Ara Test3 ve Deney Sonrası Prozodik Okuma Puanları Friedman Testi Sonuçları Tekrarlı Ölçümler N S Sıra Ortalaması χ 2 p Ön Test * Ara Test Ara Test Ara Test Son Test *p<0.05 Nörolojik etki yönteminin uygulandığı grubun ön test, ara test 1, ara test 2, ara test 3 ve son test prozodik okuma puanları Tablo 5 te verilmiştir. Analiz sonuçları, öğrencilerin, ön test, ara test 1, ara test 2, ara test 3 ve son test prozodik okuma puanları arasında anlamlı bir fark olduğunu göstermektedir (χ 2 =23.32, p<.05). Farkın hangi test puanları aralığından kaynaklandığını belirlemeye yönelik post-hoc karşılaştırması (Nemenyi Testi) sonuçları Tablo 6 da verilmiştir. 300

11 Tablo 6 Deney Öncesi, Ara Test 1, Ara Test 2, Ara Test 3 ve Deney Sonrası Prozodik Okuma puanlarına ilişkin Nemenyi Testi p Değerleri Öntest Ara Test 1 Ara Test 2 Ara Test 3 Son test Öntest Ara Test Ara Test Ara Test Son test < Not: Bonferroni düzeltmesi anlamlılık düzeyi: Nörolojik etki yönteminin uygulandığı grubun prozodik okuma aralıklı ölçüm puanları Tablo 6 da verilmiştir. Analiz sonuçları anlamlı farklılığın, araştırmaya katılan öğrencilerin sadece ön test, ara test 1, ara test 2 ile-son test puanları arasında olduğunu göstermektedir (p<.005). Diğer testler arasında anlamlı bir farklılık görülmemiştir (p>.005). İkili karşılaştırılmalarına bakıldığında da farklılığın ön test, ara test1; aratest2 ve son test arasında gerçekleştiği görülmektedir. Tablo 7 Deney Öncesi, Ara Test1, Ara Test2, Ara Test3 ve Deney Sonrası Anlama Puanları Friedman Testi Sonuçları Tekrarlı Ölçümler N S Sıra Ortalaması χ 2 p Ön Test Ara Test Ara Test Ara Test Son Test *p<0.05 Nörolojik etki yönteminin uygulandığı grubun ön test, ara test 1, ara test 2, ara test 3 ve son test anlama puanları Tablo 5 te verilmiştir. Analiz sonuçları, öğrencilerin, ön test, ara test1, ara test2, ara test 3 ve son test anlama puanları arasında anlamlı bir fark olduğunu göstermektedir (χ 2 =23.32, p<.05). Farkın hangi test puanları aralığından kaynaklandığını belirlemeye yönelik post-hoc karşılaştırması (Nemenyi Testi) sonuçları Tablo 8 de verilmiştir. 301

12 Tablo 8 Deney Öncesi, Ara Test1, Ara Test2 ve Deney Sonrası Anlama puanlarına ilişkin Nemenyi Testi p Değerleri Ön test Ara Test 1 Ara Test 2 Ara Test 3 Son test Ön test Ara Test Ara Test ,017 Ara Test Son test Not: Bonferroni düzeltmesi anlamlılık düzeyi: Nörolojik etki yönteminin uygulandığı grubun okuduğunu anlama aralıklı ölçüm puanları Tablo 8 de verilmiştir. Analiz sonuçları aralıklı ölçümler arasında anlamlı farklılaşmanın olmadığını göstermektedir (p>.005). Bu test için Bonferroni düzeltmesi, anlamlılık düzeyi esas alındığında, yapılan aralıklı ölçümler arasında Nemenyi testi anlamlı bir sonuç üretmemiştir. Bu durum anlamanın bir anda gelişmediği şeklinde yorumlanabilir. Tablo 9 Grupların (Üst, Orta ve Düşük) Akıcı Okuma Becerileri Ve Okuduğunu Anlama Başarılarına Ait Değişim Yüzdesine İlişkin Değerler Hız Doğruluk Prozodi Anlama Gruplar ön son d.% Ön son d.% Ön son d.% ön son d.% Üst Orta Düşük d.%=değişim yüzdesi Tablo 9 da araştırma grubunda yer alan öğrencilerin gruplara (Üst, Orta ve Düşük Düzey) göre akıcı okuma becerileri ve okuduğunu anlama başarılarına ait ilk ve son testler arasındaki değişim yüzdelerine ilişkin değerler verilmiştir. Buna göre: Okuma hızına ait değişim yüzdesi, üst düzeydeki öğrenciler için %16,66; orta düzey için %72,58; düşük düzey için %65,78 çıkmıştır. Bu sonuca göre nörolojik etki yönteminin en fazla sırasıyla orta, düşük ve üst düzeydeki öğrencilerin okuma hızlarına etki ettiği söylenebilir. 302

13 Doğru okumaya ait değişim yüzdesi,, üst düzeydeki öğrenciler için %2,04; orta düzey için %16,66; düşük düzey için %37,87 çıkmıştır. Bu sonuca göre nörolojik etki yönteminin en fazla sırasıyla düşük, orta ve üst düzeydeki öğrencilerin doğru okuma başarılarına etki ettiği söylenebilir. Prozodik okumaya ait değişim yüzdesi,, üst düzeydeki öğrenciler için %15,55; orta düzey için %80,76; düşük düzey için %93,75 çıkmıştır. Bu sonuca göre nörolojik etki yönteminin en fazla sırasıyla düşük, orta ve üst düzeydeki öğrencilerin prozodik okuma başarılarına etki ettiği söylenebilir. Okuduğunu anlamaya ait değişim yüzdesi,, üst düzeydeki öğrenciler için %28,07; orta düzey için %29,09; düşük düzey için %21,05 çıkmıştır. Bu sonuca göre nörolojik etki yönteminin en fazla sırasıyla orta, üst ve düşük düzeydeki öğrencilerin anlama başarılarına etki ettiği söylenebilir Sonuç, Tartışma ve Öneriler Bu araştırma sonucuna göre nörolojik etki yöntemi öğrencilerin akıcı okuma (hız, doğru okuma ve prozodi) ve okuduğunu anlama başarılarına olumlu yönde etki etmiştir. Aralıklı ölçüm sonuçlarına göre ön test ve son test arasında son test lehine anlamlı farklılıklar oluşmuştur. Bu sonuçlar NEY in kullanımına yönelik literatür tarafından da desteklenmektedir (Barden, 2009; Eldredge, 1990; Feazell, 2004; Flood, ve diğerleri, 2005; Gayeski, 1989; Hollingsworth, 1978; Kann, 1983; King, 1986; Sosoka, 1981; Wilson, 1969). Stanley (2009), NEY in akıcı okumayı geliştirmede en kolay ve etkili yöntemlerden birisi olduğunu belirtmektedir. Bu konuda ilk çalışmayı yapan Heckelman (1967; akt Flood ve diğerleri, 2005:149) okuma başarısı kendi sınıf düzeyinden üç sınıf düzeyi aşağıda olan yirmi dört öğrenciyle sekiz hafta boyunca yaptığı çalışmada, NEY in öğrencilerin okumalarına olumlu yönde katkı sağladığını ortaya koymuştur. Yine Heckelman (1969) çalışmasında NEY uygulamalarına yapıldığı deney grubu öğrencilerinin, kontrol grubundaki öğrencilere göre sesli okuma ve okuduğunu anlamada daha fazla başarılı olduklarını göstermiştir. Eldredge ve Quinn (1988) yaptığı çalışmaya akıcı okuyabilen ve akıcı okuma güçlüğü çeken ikinci sınıf öğrencileri katılmıştır. İyi okuyanlarla, zayıf okuyanlar eş oluşturmuştur. Çalışmanın sonuçlarına göre NEY grubundaki öğrenciler, kontrol grubundaki öğrencilere göre okumada daha başarılı olmuştur. Benzer sonuçlar Eldredge (1990) ve Flood ve diğerlerinin (2005) yaptığı çalışma sonuçlarında da görülmektedir. Gerek liteatürdeki araştırmalar gerekse bu araştırma sonuçları öğrencilerin akıcı okuma ve okuduğunu anlama başarısında nörolojik etki 303

14 yönteminin olumlu katkı sağladığını göstermektedir. Ancak literatürdeki çalışmalardan farklı olarak bu araştırmada prozodik okuma becerisi de incelenmiş ve bu becerinin gelişmesinde nörolojik etki yönteminin oldukça yararlı olduğu görülmüştür. Stanley (2009), NEY in prozodik okumanın gelişiminde kullanıldığına dikkat çeker. Desteğe dayalı nörolojik etki yöntemin aynı zamanda modellemeyi içermesi, yöntemin etki sebebine açıklık getirebilir. Nörolojik etki yöntemi iyi okuyan birinin, zayıf okuyan birine modellik etmesi olarak tarif edilebilir. Modelleme, prozodi becerisinin gelişiminde önemli görülmektedir. Keskin (2012) yaptığı çalışmada prozodik modellemenin öğrencilerin prozodi becerilerinin gelişiminde, akıcı okumanın diğer boyutlarına göre daha etkili olduğunu ortaya koymuştur. Bu anlamda, okuma becerisi düşük düzeyde olan öğrenci, iyi düzeyde olan öğretmenini model alarak prozodik okumasını geliştirmektedir. Vurgu, tonlama, duraklama gibi prozodik özelliklerin okuma sürecinde nasıl sergileneceğini öğretmeninden öğrenecektir. Bu araştırmanın alan yazındaki araştırmalardan bir diğer farklı yönü de bu yöntemin farklı okuma düzeyindeki öğrencilerin okuma becerilerine etkisini de incelemiş olmasıdır. Yapılan çalışmalara daha çok okuma güçlüğü çeken öğrenciler üzerinde NEY in etkisinin incelenmesine yöneliktir. Ancak bu araştırma NEY in etkisini düşük düzeydeki öğrenciler yanında orta ve üst okuma düzeyindeki öğrenciler üzerinde de incelemiştir. Buna göre nörolojik etki yöntemi farklı okuma düzeylerindeki (üst, orta ve düşük) öğrencilerin akıcı okuma ve anlama başarılarını farklı oranlarda etkilemektedir. Okuma hızına ait sonuçlara göre NEY en fazla sırayla orta, düşük ve üst düzeydeki öğrencilere katkı sağlamıştır. Doğru ve prozodik okuma açısından ise en fazla düşük, orta ve üst düzeydeki öğrencilere destek olmuştur. Anlamada ise orta, üst ve düşük olmak üzere başarı yüzde değişim oranlarının olduğu görülmüştür. Az sayıda öğrenciyle yapılsa da bu sonuçlar, nörolojik etki yönteminin akıcı okuma ve anlama sorunu yaşayan öğrenciler başta olmak üzere orta ve üst okuma düzeyindeki öğrencilerin akıcı okuma ve anlamalarını geliştirmede etkili olduğunu göstermektedir. Bu araştırma sonucunda farklı okuma düzeylerindeki öğrencilerin akıcı okuma ve anlama başarılarının geliştirilmesinde nörolojik etki yönteminin olumlu katkılar sağladığı görülmüştür. Buna göre ilköğretim düzeyindeki okuma çalışmalarında nörolojik etki yönteminden yararlanılabilir. Bunun dışında, NEY in etkisi daha farklı çalışma grupları ve deneysel desenler kullanılarak test edilebilir. Özellikle daha büyük örneklemli çalışmalar yapılabilir. NEY in öğrencilerin okuma ve derse karşı tutum ve motivasyonlarına katkısı incelenebilir. 304

15 KAYNAKÇA Akyol, H. (2011). Yeni programa uygun Türkçe öğretim yöntemleri (4. Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık. Balcı, A. (2005). Sosyal bilimlerde araştırma yöntem, teknik ve ilkeler. Ankara: Pegem A Yayıncılık. Barden, O. (2009). From Acting Reading to Reading for Acting: A Case Study of the Transformational Power of Reading. Journal of Adolescent & Adult Literacy, 53(4), Baştuğ, M. (2012). İlköğretim11. Kademe öğrencilerinin akıcı okuma becerilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara. Borden, C. (2004). Effect of the neurological impress method on oral reading skills in an athome program. Unpublished doctoral dissertation,florida Atlantic University, Florida. Caldwell, J. S. (2008). Reading assessment, Second edition: A primer for teachers and coaches (2 ed.). New York: Guilford Press. Chall, J., Jacobs, V. A., & Baldwin, L. E. (1990). The Reading crisis: Why poor children fall behind. Cambridge, MA: Harvard University Press. Dowhower, S. L. (1987). Effects of repeated reading on second-grade transitional readers' fluency and comprehension. Reading Research Quarterly, 22(4), Ehri, L. (2005). Development of sight word reading: phases and findings. In M. Snowling & C. Hulme (Eds.), The science of reading, a handbook UK:: Blackwell. Eldredge, J. L. (1990). Increasing the performance of poor readers in the third grade with a grup assisted strategy. The Journal of Educational Research 84(2), Eldredge, J. L., & Quinn, D. W. (1988). Increasing reading performance of low-achieving second graders with dyad reading groups. Journal of Educational Research, 82(1), Feazell, V. S. (2004). Reading acceleration program: a schoolwide intervention. The Reading Teacher, 58(1), Flood, J., Lapp, D., & Fisher, A. D. (2005). Neurological impress method plus. Reading Psychology, 26,

16 Fraenkel, J., & Wallen, N. (2009). How to design and evaluate research in education (7 ed.). Boston: McGraw-Hill Higher Education. Gayeski, G. Y. (1989). The effect of the repeated readings variation of the neurological impress method on the reading comprehension of adolescent male disabled readers. Unpublished doctoral dissertation, Temple University, Philadelphia. Heckelman, R.G. (1969). A neurological impress-method of remedial reading instruction. Acedemic therapy,4(4), Hollingsworth, P. M. (1978). An experimental approach to the impress method of teaching reading. Reading Teacher, 31(6). Hudson, R. F., Lane, H. B., & Pullen, P. C. (2005). Reading fluency assessment and instruction: What, why, and how? The Reading Teacher, 58(8), Kann, R. (1983). The method of repeated readings:expanding the neurological ımpress method for use with disabled readers. Journal of Learning Disabilities, 16(2). Karasar, N. (2005). Bilimsel araştırma yöntemi (15. Baskı). Ankara: Nobel. Keskin, H. K. (2012). Akıcı okuma yöntemlerinin okuma becerileri üzerindeki etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi, Ankara. Keskin, H. K., & Baştuğ, M. (2011). İlköğretim dördüncü sınıf öğrencilerinin sesli okuma ve konuşma prozodileri arasındaki ilişkinin incelenmesi. 10. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 5-7 Mayıs, 2005, Sivas:Cumhuriyet Üniversitesi. King, G. T. (1986). The effects of a modified neurological impress method and paired reading on high school remedial readers' oral reading fluency, comprehension, and use of contexs. Unpublished doctoral dissertation, Georgia University, Georgia. Kuhn, M.R. (2004). Helping students beeome accurate, expressive readers: Flueney instruetion for small groups. The Reading Teacher, 58(4), Kuhn, M. R., Schwanenflugel, P. J., Morris, R. D., Morrow, L. M., Woo, D. G., Meisinger, E. B., et al. (2006). Teaching children to become fluent and automatic readers. Journal Of Literacy Research, 38(4), LaBerge, D., & Samuels, J. (1974). Towards a theory of automatic information processing in reading. Cognitive Psychology, 6, Mefferd, P. E., & Pettegrew, B. S. (1997). Fostering literacy acquisition of students with developmental disabilities: Assisted reading with predictable trade books. Reading Research and Instruction, 36(3),

17 Rasinski, T.V., Homan, S., & Biggs, M. (2009). Teaching reading fluency to struggling readers: Method, materials, and evidence. Reading & Writing Quarterly, 25(2-3), Rasinski, T. V. (2010). The Fluent Reader. New York: Scholastic Inc. Rasinski, T. V., Padak, N. D., & Fawcett, G. (2010). Teaching children who find reading difficult: Prentice Hall. Rasinski, T. V., Reutzel, D. R., Chard, D., & Thompson, S. L. (2011). Reading fluency. In M. L. Kamil, P. D. Pearson, E. B. Moje & P. P. Afflerbach (Eds.), Handbook Reading Research (Vol. IV). Richek, M. A., Caldwell, J. S., Jennings, J. H., & Lerner, J. W. (2002). Reading problems: assessment and teaching strategies (4 ed.). Boston: Allyan and Bacon. Saenz, L. M., & Fuchs, L. S. (2002). Examining the reading difficulty of secondary students with learning disabilities. (expository versus narrative text. Remedial and Special Education, 23(1), Sosoka, A. T. (1981). Long-term effects of neurologicaliımpress reading. Unpublished doctoral dissertation, Brigham Young University, Provo. Stanley, S.K. (2009). An analysis af rxfor discovery reading for elemantary students below grade level in reading. Christian perspectives in education, 2(2), Tompkins, G. E. (2006). Literacy for the 21st Century: A balanced approach. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall. Welsch, R. G. (2006). Increase Oral reading fluency. İntervention İn School and Clinic, 41(33), Wilson, C. H. (1969). Implications of the peabody picture vocabulary test in predicting the successful use of the neurological impress method of remedial reading. Unpublished master dissertation, Newark State College, Newark. Extended Abstract A variety of methods is used to improve fluent reading skills and reading comprehension, which are considered a crucial stage in the development of reading skills. One of these methods is the neurological impress method (NIM). The neurological impress method is the method of paired reading in which a good reader and a weak reader read the same text in unison. In this reading process, the good reader reads a text a little faster and 307

18 louder than the weak reader. Various studies have proved that this method, developed by Heckelman around forty years ago, is effective in improving readers fluent reading and comprehension skills. The studies were conducted with especially readers who have difficulty in reading. The current study is different from the previous studies in that it does not only focus on the readers having difficulty in reading but also included participants with varying degrees of reading levels (high, middle, and low). Moreover, the current study investigates the participants improvement of prosodic reading skills. Purpose and Method The aim of the current study is to determine the effect of the neurological impress method on students in fluent reading skills and success in comprehension of texts. One-group pretest-posttest design was applied in the study. Nine students participated in the study, three students in each levels of reading (high, middle, and low). The data collection process was conducted by the research with each participant face-to-face, and the process completed in thirty sessions. Narrative texts were used as reading passages. Video recording sessions were conducted to collect data on fluent reading skills. To investigate reading rate and reading accuracy, one-minute measurement (Calwell, 2008), and the scale of prosodic reading (Keskin & Baştuğ, 2011) was used in the study. Moreover, in order to measure the scores of reading comprehension, a comprehension test including open-ended questions about the reading passages was used, and the responses were analyzed through following the error analysis scale (Akyol, 2011). During the study, five measurements were conducted in total. These measurements were analyzed through the Friedman and Nemenyi Tests as well as percentages of change. Results and Discussion There were statistically significant differences in the reading rates, accuracy, prosody and their reading comprehension success of the students in the research group that received the neurological impress method. The difference in the fluent reading skill was observed not only in the pretest and posttest but also in the tests conducted between these two. On the other hand, a statistically significant difference was observed in the posttest of reading comprehension; however, there was not any difference in the tests applied between the pretest and the posttest. This can be attributed to the fact that reading comprehension does not improve all of a sudden. The results are in alignment with the other studies conducted in the 308

19 literature. In many of the studies conducted (Barden, 2009; Eldredge, 1990; Feazell, 2004; Flood, et al., 2005; Gayeski, 1989; Hollingsworth, 1978; Kann, 1983; King, 1986; Sosoka, 1981; Wilson, 1969), the Neurological Impress Method proved to be effective in improving students fluent reading skills and their success in reading comprehension. In the current study, significant improvements were observed in especially prosodic reading skill. This finding indicates that the neurological impress method is very effective in improving students prosodic reading skills. The fact that the neurological impress model based on support also includes modeling might explain the reason why this method is very effective. According to the studies conducted on this aspect of the model (Keskin, 2012), fluent reading practices based on modeling tends to improve students prosodic reading much more than other dimensions of reading fluency. One of the most significant results of the study is that although in literature this method is stated to be effective for the students having difficulty in reading, in the current research, it was observed that this method also improved high level students fluent reading skills and their success in reading comprehension. This result reveals that NIM is very effective in improving the fluent reading skills and the success in reading comprehension of the students with no difficulty in reading. It can be put forward that considering the results of the current study and the other studies in the literature, NIM is an efficient and valid method that can be used in reading classes in schools. Thus, it is suggested that this method be used in reading practices. 309

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Haziran 2015 Cilt 17 Sayı 1 ( )

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Haziran 2015 Cilt 17 Sayı 1 ( ) 125 YAPILANDIRILMIŞ AKICI OKUMA YÖNTEMİNİN ÜÇÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN AKICI OKUMA İLE OKUDUĞUNU ANLAMA BECERİLERİNE ETKİSİ* Mustafa AKYOL** Muhammet BAŞTUĞ*** ÖZET Bu araştırma ile yapılandırılmış akıcı

Detaylı

Ana Dili Eğitimi Dergisi Journal of Mother Tongue Education ADED JOMTE www.anadiliegitimi.com

Ana Dili Eğitimi Dergisi Journal of Mother Tongue Education ADED JOMTE www.anadiliegitimi.com Keskin, H.K. ve Akyol, H. (2014). Yapılandırılmış okuma yönteminin okuma hızı, doğru okuma ve sesli okuma prozodisi üzerindeki etkisi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 2(4), 107-119. Ana Dili Eğitimi Dergisi

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2, Temmuz 2011

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2, Temmuz 2011 ÖZET Bayram ARICI * Anahtar Kelimeler: Yazma ABSTRACT Second level primary school students' language skills in the development of writing skills needed in the first place. Primary education, sixth, seventh

Detaylı

Ana Dili Eğitimi Dergisi Journal of Mother Tongue Education Prozodi ile Okuduğunu Anlama Arasındaki İlişki * Alper AYTAÇ **

Ana Dili Eğitimi Dergisi Journal of Mother Tongue Education  Prozodi ile Okuduğunu Anlama Arasındaki İlişki * Alper AYTAÇ ** Aytaç, A. (2017). Prozodi ile okuduğunu anlama arasındaki ilişki. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 5(2), 102-113. Ana Dili Eğitimi Dergisi Journal of Mother Tongue Education www.anadiliegitimi.com Geliş/Received:

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRKÇE ÖĞRETİMİ Ders No : 0310400164 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

ELEKTRONİK OYUNLARIN ALGORİTMA GELİŞTİRME KONUSUNDA AKADEMİK BAŞARIYA, KALICILIĞA VE MOTİVASYONA ETKİSİ

ELEKTRONİK OYUNLARIN ALGORİTMA GELİŞTİRME KONUSUNDA AKADEMİK BAŞARIYA, KALICILIĞA VE MOTİVASYONA ETKİSİ 5 th International Computer & Instructional Technologies Symposium, 22-24 September 2011, Fırat University, ELAZIĞ- TURKEY ELEKTRONİK OYUNLARIN ALGORİTMA GELİŞTİRME KONUSUNDA AKADEMİK BAŞARIYA, KALICILIĞA

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com SOSYAL BİLGİLER VE SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ COĞRAFYA DERSLERİNE YÖNELİK

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora

Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN Öğrenim Durumu Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora- 2005-2011 Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve

Detaylı

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Evliya Çelebi Yerleşkesi (3100) KÜTAHYA Doğum Yeri ve Yılı: Isparta/Yalvaç Cep Telefonu: Telefon:765031-58 E-posta:

Detaylı

DETERMINING THE CURRENT AND FUTURE OPINIONS OF THE STUDENTS IN SECONDARY EDUCATION ON NANOBIOTECHNOLOGY *

DETERMINING THE CURRENT AND FUTURE OPINIONS OF THE STUDENTS IN SECONDARY EDUCATION ON NANOBIOTECHNOLOGY * * DETERMINING THE CURRENT AND FUTURE OPINIONS OF THE STUDENTS IN SECONDARY EDUCATION ON NANOBIOTECHNOLOGY * KARATAY yunussevis1907@hotmail.com, fatihdogan@comu.edu.tr, ramazankaratay@gmail.com ÖZET i (n=273)

Detaylı

Okul Öncesi (5-6 Yaş) Cimnastik Çalışmasının Esneklik, Denge Ve Koordinasyon Üzerine Etkisi

Okul Öncesi (5-6 Yaş) Cimnastik Çalışmasının Esneklik, Denge Ve Koordinasyon Üzerine Etkisi Okul Öncesi (5-6 Yaş) Cimnastik Çalışmasının Esneklik, Denge Ve Koordinasyon Üzerine Etkisi Kadir KOYUNCUOĞLU, Onsekiz Mart Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, Çanakkale, Türkiye. koyuncuoglu45@gmail.com

Detaylı

This article was checked by ithenticate. BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN AKICI OKUMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET

This article was checked by ithenticate. BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN AKICI OKUMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET , p. 1435-1456 DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/turkishstudies.9283 ISSN: 1308-2140, ANKARA-TURKEY Article Info/Makale Bilgisi Received/Geliş: 13.02.2016 Accepted/Kabul: 25.03.2016 Referees/Hakemler:

Detaylı

EFFECT OF STRUCTURED METHOD ON FLUENT READING ANDCOMPREHENSION SKILLS OFTHIRD-GRADE PRIMARY SCHOOL STUDENTS

EFFECT OF STRUCTURED METHOD ON FLUENT READING ANDCOMPREHENSION SKILLS OFTHIRD-GRADE PRIMARY SCHOOL STUDENTS YAPILANDIRILMIŞ AKICI OKUMA YÖNTEMİNİN ÜÇÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN AKICI OKUMA İLE OKUDUĞUNU ANLAMA BECERİLERİNE ETKİSİ ÖZET Bu araştırma ile yapılandırılmış akıcı okuma yönteminin normal sınıflarda öğrenim

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

ANAOKULU ÇOCUKLARlNDA LOKOMOTOR. BECERiLERE ETKisi

ANAOKULU ÇOCUKLARlNDA LOKOMOTOR. BECERiLERE ETKisi Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe 1. ofsport Sciences 2004, 15 (2), 76-90 GELişTiRiLMiş OYUN-EGZERSiZ PROGRAMıNıN ANAOKULU ÇOCUKLARlNDA LOKOMOTOR. BECERiLERE ETKisi Fabna KERKEZ ÖZET Bu çalışmanın amacı

Detaylı

Akıcı Okuma Becerileri ile Anlama Düzeyleri (Basit ve Çıkarımsal) Arasındaki İlişki

Akıcı Okuma Becerileri ile Anlama Düzeyleri (Basit ve Çıkarımsal) Arasındaki İlişki Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 13, Sayı 3, Aralık 2012, Sayfa 227-244 Akıcı Okuma Becerileri ile Anlama Düzeyleri (Basit ve Çıkarımsal) Arasındaki İlişki Muhammet

Detaylı

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS VII. Uluslar ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS gursoymeric10@gmail.com, ramazankaratay@gmail.com ÖZET incelenmesidir. Çal demo Anahtar Kelimeler:

Detaylı

EXAMINING THE INFLUENCE OF THE PERCEPTUAL MOTOR DEVELOPMENT PROGRAM ON BALANCE AND FASTNESS IN 5-YEAR OLD PRESCHOOL CHILDREN

EXAMINING THE INFLUENCE OF THE PERCEPTUAL MOTOR DEVELOPMENT PROGRAM ON BALANCE AND FASTNESS IN 5-YEAR OLD PRESCHOOL CHILDREN OKUL ÖNCESİ 5 YAŞ GRUBUNDA ALGISAL MOTOR GELİŞİM PROGRAMININ DENGE VE ÇABUKLUK ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ Kadir KOYUNCUOĞLU, Onsekiz Mart Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, Çanakkale,

Detaylı

Muamber YILMAZ 1 GİRİŞ

Muamber YILMAZ 1 GİRİŞ İLKÖĞRETİM 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUDUĞUNU ANLAMA SEVİYELERİ İLE TÜRKÇE, MATEMATİK, SOSYAL BİLGİLER VE FEN VE TEKNOLOJİ DERSLERİNDEKİ BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ Muamber YILMAZ 1 Özet:

Detaylı

ÖNSÖZ. beni motive eden tez danışmanım sayın Doç. Dr. Zehra Özçınar a sonsuz

ÖNSÖZ. beni motive eden tez danışmanım sayın Doç. Dr. Zehra Özçınar a sonsuz i ÖNSÖZ Bu çalışma uzun ve zor, ancak bir o kadar da kazançlı bir sürecin ürünüdür. Öncelikle; bilgi ve deneyimleri ile bu süreçte bana yol gösteren, anlayışlı tutumuyla beni motive eden tez danışmanım

Detaylı

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

İÇİNDEKİLER / CONTENTS İÇİNDEKİLER / CONTENTS Arş. Gör. Birol Bulut Arş. Gör. Cengiz Taşkıran ALTINCI SINIF SOSYAL BİLGİLER PROGRAMINDAKİ KAZANIMLARIN ZİHİNSEL BECERİLER AÇISINDAN İNCELENMESİ To Investigate In Terms Of The Mental

Detaylı

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ *

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ * Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE

Detaylı

Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımı

Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımı 920 Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımı Nazan Doğruer, Eastern Mediterranean University, Famagusta, North Cyprus, nazan.dogruer@emu.edu.tr İpek Meneviş, Eastern Mediterranean University, Famagusta,

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÜÇÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUMA DÜZEYLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNE AKICI OKUMA STRATEJİLERİNİ KULLANMANIN ETKİSİ *

İLKÖĞRETİM ÜÇÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUMA DÜZEYLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNE AKICI OKUMA STRATEJİLERİNİ KULLANMANIN ETKİSİ * ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ TÜRKÇENİN EĞİTİMİ ÖĞRETİMİ ÖZEL SAYISI ISSN: 1308 9196 Yıl : 6 Sayı : 11 OCAK 2013 İLKÖĞRETİM ÜÇÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUMA DÜZEYLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNE

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS ve ÖZEL YETENEK SINAVI PUANLARINA GÖRE GENEL AKADEMİK BAŞARILARI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS ve ÖZEL YETENEK SINAVI PUANLARINA GÖRE GENEL AKADEMİK BAŞARILARI Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt: XVII, Sayı: 1, 2003 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS ve ÖZEL YETENEK SINAVI PUANLARINA GÖRE GENEL

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ AN INVESTIGATION OF SCIENCE TEACHERS INTERPERSONAL SELF-EFFICACY BELIEFS IN TERMS OF SOME VARIABLES

Detaylı

İlkokul Dördüncü Sınıf Düzeyinde Bir Öğrencinin Sesli Okuma Akıcılığını Artırmaya Yönelik Bir Uygulama

İlkokul Dördüncü Sınıf Düzeyinde Bir Öğrencinin Sesli Okuma Akıcılığını Artırmaya Yönelik Bir Uygulama ,631-644 İlkokul Dördüncü Sınıf Düzeyinde Bir Öğrencinin Sesli Okuma Akıcılığını Artırmaya Yönelik Bir Uygulama A Fluency-Based Intervention To Improve Oral Reading Fluency Of A Fourth Grade Reader Ahmet

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi Okul Öncesi Öğretmenliği Gazi Üniversitesi 2005-2013

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi Okul Öncesi Öğretmenliği Gazi Üniversitesi 2005-2013 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Döndü Neslihan Bay İletişim Bilgileri Adres: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Meşelik Yerleşkesi, 26480 ESKİŞEHİR Telefon: +90 222 239 37 50 / 1622 Mail: bayneslihan@gmail.com

Detaylı

Middle East Journal of Education(MEJE)

Middle East Journal of Education(MEJE) Middle East Journal of Education(MEJE) 1(2015)1 5 Middle East Journal of Education(MEJE) journal homepage: http://meje.ineseg.org/ EXAMINING PHYSICS TEACHERS VIEWS ABOUT CONTEXT BASED LEARNING APPROACH

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ AKICI OKUMANIN ÖĞRETĐMĐ VE DEĞERLENDĐRĐLMESĐNE YÖNELĐK ALGILARI

ÖĞRETMEN ADAYLARININ AKICI OKUMANIN ÖĞRETĐMĐ VE DEĞERLENDĐRĐLMESĐNE YÖNELĐK ALGILARI Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi www.esosder.org Electronic Journal of Social Sciences ISSN:1304-0278 Bahar-2012 Cilt:11 Sayı:40 (046-058) Spring-2012 Volume:11 Issue:40 ÖĞRETMEN ADAYLARININ AKICI OKUMANIN

Detaylı

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences Zehra Taşkın, Umut Al & Umut Sezen {ztaskin, umutal, u.sezen}@hacettepe.edu.tr - 1 Plan Need for content-based

Detaylı

READING 1 3 0 3 5 WRITING 1 3 0 3 5 ORAL COMMUNICATIO N SKILLS 3 0 3 5 BASIC INFORMATION TECHNOLOGIES 3 0 3 3 INTRODUCTION TO EDUCATION 3 0 3 3

READING 1 3 0 3 5 WRITING 1 3 0 3 5 ORAL COMMUNICATIO N SKILLS 3 0 3 5 BASIC INFORMATION TECHNOLOGIES 3 0 3 3 INTRODUCTION TO EDUCATION 3 0 3 3 1 FLE103 İLERİ DİNLEME 1 LISTENING 1 3 0 3 5 1 FLE105 İLERİ OKUMA 1 READING 1 3 0 3 5 1 FLE107 İLERİ YAZMA 1 WRITING 1 3 0 3 5 1 FLE109 SÖZLÜ İLETİŞİM BECERİLERİ ORAL COMMUNICATIO N SKILLS 3 0 3 5 1 TBT101

Detaylı

EĞİTSEL BİLGİSAYAR OYUNLARININ AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ: Sosyal Bilgiler Dersi Örneği E. Polat 1, A. Varol 2

EĞİTSEL BİLGİSAYAR OYUNLARININ AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ: Sosyal Bilgiler Dersi Örneği E. Polat 1, A. Varol 2 EĞİTSEL BİLGİSAYAR OYUNLARININ AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ: Sosyal Bilgiler Dersi Örneği E. Polat 1, A. Varol 2 1 MEB, Karakoçan Fatih İlköğretim Okulu, Elazığ/ Türkiye 2 Fırat Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

A Comparative Analysis of Elementary Mathematics Teachers Examination Questions And SBS Mathematics Questions According To Bloom s Taxonomy

A Comparative Analysis of Elementary Mathematics Teachers Examination Questions And SBS Mathematics Questions According To Bloom s Taxonomy Erzincan University Journal of Education Faculty Skin-Number: 14-2 Years:2012 A Comparative Analysis of Elementary Mathematics Teachers Examination Questions And SBS Mathematics Questions According To

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

BEDEN EGITIMI ÖGRETMENI ADAYLARıNIN SINIF ORGANIZASYONU VE DERS ZAMANI KULLANIMI DAVRANıŞLARlNIN ANALIzI

BEDEN EGITIMI ÖGRETMENI ADAYLARıNIN SINIF ORGANIZASYONU VE DERS ZAMANI KULLANIMI DAVRANıŞLARlNIN ANALIzI Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004, 15 (4), 207-218 BEDEN EGITIMI ÖGRETMENI ADAYLARıNIN SINIF ORGANIZASYONU VE DERS ZAMANI KULLANIMI DAVRANıŞLARlNIN ANALIzI Şeref ÇiÇEK, Levent M.

Detaylı

ÖZET YENİ İLKÖĞRETİM II. KADEME MATEMATİK ÖĞRETİM PROGRAMININ İSTATİSTİK BOYUTUNUN İNCELENMESİ. Yunus KAYNAR

ÖZET YENİ İLKÖĞRETİM II. KADEME MATEMATİK ÖĞRETİM PROGRAMININ İSTATİSTİK BOYUTUNUN İNCELENMESİ. Yunus KAYNAR ÖZET YENİ İLKÖĞRETİM II. KADEME MATEMATİK ÖĞRETİM PROGRAMININ İSTATİSTİK BOYUTUNUN İNCELENMESİ Yunus KAYNAR AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI Ağustos

Detaylı

uygulamak ve bölümlere uygun eğitim sistemini belirlemek amacıyla bu çalışma yapılmıştır.

uygulamak ve bölümlere uygun eğitim sistemini belirlemek amacıyla bu çalışma yapılmıştır. ÖN LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN KİMYA DERSİ BAŞARISINDA ÖĞRETİM YÖNTEMİNİN ETKİSİ THE EFFECT OF TEACHING METHODS ON VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS ACHIEVEMENT LEVELS IN CHEMISTRY Nihal SÖKMEN Marmara Üniversitesi

Detaylı

İlköğretim İkinci Sınıf Öğrencilerinin Okuma Güçlüklerini Gidermede Okumayı Geliştirici Duyuşsal Yaklaşımın Etkisi *

İlköğretim İkinci Sınıf Öğrencilerinin Okuma Güçlüklerini Gidermede Okumayı Geliştirici Duyuşsal Yaklaşımın Etkisi * Eğitim Fakültesi Dergisi http://kutuphane. uludag. edu. tr/univder/uufader. htm İlköğretim İkinci Sınıf Öğrencilerinin Okuma Güçlüklerini Gidermede Okumayı Geliştirici Duyuşsal Yaklaşımın Etkisi * Derya

Detaylı

Her Ses / Harf İçin Özel Uygulamalı İLK OKUMA ve YAZMA ÖĞRETİMİ. Doç. Dr. Muhammet BAŞTUĞ Gonca DEMİRTAŞ

Her Ses / Harf İçin Özel Uygulamalı İLK OKUMA ve YAZMA ÖĞRETİMİ. Doç. Dr. Muhammet BAŞTUĞ Gonca DEMİRTAŞ Her Ses / Harf İçin Özel Uygulamalı İLK OKUMA ve YAZMA ÖĞRETİMİ EL KİTABI Doç. Dr. Muhammet BAŞTUĞ Gonca DEMİRTAŞ 2. Baskı Güncellenen 2017 Türkçe Ders Öğretim Programı na Göre Hazırlanmıştır Doç. Dr.

Detaylı

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİĞİ KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ

Detaylı

İLKÖĞRETİM 5. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE KAVRAM HARİTASI KULLANIMININ ÖĞRENCİ AKADEMİK BAŞARISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

İLKÖĞRETİM 5. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE KAVRAM HARİTASI KULLANIMININ ÖĞRENCİ AKADEMİK BAŞARISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Mart 2008 Cilt:16 No:1 Kastamonu Eğitim Dergisi 61-66 İLKÖĞRETİM 5. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE KAVRAM HARİTASI KULLANIMININ ÖĞRENCİ AKADEMİK BAŞARISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Gülşen ALTINTAŞ Celal Bayar Üniversitesi,

Detaylı

HACETTEPE ÜNivERSiTESi SPOR BiLiMLERi VE TEKNOLOJiSi YÜKSEK OKULU'NA GiRişTE YAPILAN

HACETTEPE ÜNivERSiTESi SPOR BiLiMLERi VE TEKNOLOJiSi YÜKSEK OKULU'NA GiRişTE YAPILAN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe 1. ofspor! Sciences 2002,13 (1), 3-15 HACETTEPE ÜNivERSiTESi SPOR BiLiMLERi VE TEKNOLOJiSi YÜKSEK OKULU'NA GiRişTE YAPILAN SıNAVLARıN GEÇERLiK ÇALIŞMASI selahattin GELBAL",

Detaylı

İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETMENLERİNİN ZAMAN YÖNETİMİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Emine GÖZEL * ÖZET

İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETMENLERİNİN ZAMAN YÖNETİMİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Emine GÖZEL * ÖZET Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (İLKE) Bahar 2010 Sayı 24 İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETMENLERİNİN ZAMAN YÖNETİMİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Emine GÖZEL

Detaylı

ANA SINIFINDA YAZIYA HAZIRLIK EĞİTİMİ ALMANIN İLKÖĞRETİM BİRİNCİ SINIF YAZI ÖĞRETİMİNE ETKİSİ

ANA SINIFINDA YAZIYA HAZIRLIK EĞİTİMİ ALMANIN İLKÖĞRETİM BİRİNCİ SINIF YAZI ÖĞRETİMİNE ETKİSİ ANA SINIFINDA YAZIYA HAZIRLIK EĞİTİMİ ALMANIN İLKÖĞRETİM BİRİNCİ SINIF YAZI ÖĞRETİMİNE ETKİSİ Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sayı 6, 2010, Sayfa 91-98 Hayati AKYOL*- Erol DURAN**

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results: ÖZET Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin akılcı ilaç kullanma davranışlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel türde planlanan araştırmanın evrenini;; bir kız ve

Detaylı

The International New Issues In SOcial Sciences

The International New Issues In SOcial Sciences Number: 4 pp: 89-95 Winter 2017 SINIRSIZ İYİLEŞMENİN ÖRGÜT PERFORMANSINA ETKİSİ: BİR UYGULAMA Okan AY 1 Giyesiddin NUROV 2 ÖZET Sınırsız iyileşme örgütsel süreçlerin hiç durmaksızın örgüt içi ve örgüt

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BONA YAPMA BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BONA YAPMA BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BONA YAPMA BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Yrd. Doç. Dr. Şehriban Koca Mersin Üniversitesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı sehriban.koca@mersin.edu.tr

Detaylı

YANKILAYICI OKUMA YÖNTEMİNİN AKICI OKUMAYA ETKİSİ * THE EFFECT OF ECHO READING METHOD TO FLUENCY READING Erol DURAN ** Betül SEZGİN ***

YANKILAYICI OKUMA YÖNTEMİNİN AKICI OKUMAYA ETKİSİ * THE EFFECT OF ECHO READING METHOD TO FLUENCY READING Erol DURAN ** Betül SEZGİN *** YANKILAYICI OKUMA YÖNTEMİNİN AKICI OKUMAYA ETKİSİ * THE EFFECT OF ECHO READING METHOD TO FLUENCY READING Erol DURAN ** Betül SEZGİN *** Özet: Bu araştırmanın amacı, yankılayıcı okuma yöntemi ile okuma

Detaylı

Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının istihdam durumlarına yönelik. öğrenci görüşleri

Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının istihdam durumlarına yönelik. öğrenci görüşleri Cilt:5 Sayı:1 Yıl:2008 Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının istihdam durumlarına yönelik öğrenci görüşleri Süleyman Murat YILDIZ* Selçuk ÖZDAĞ** Özet Beden eğitimi ve spor eğitimi

Detaylı

Eğitim ve Bilim. Cilt 42 (2017) Sayı Sınıflarda Türk Öğrencilerin Bilgi Verici Metinlerde Akıcı Okuma ve Anlamaları.

Eğitim ve Bilim. Cilt 42 (2017) Sayı Sınıflarda Türk Öğrencilerin Bilgi Verici Metinlerde Akıcı Okuma ve Anlamaları. Eğitim ve Bilim Cilt 42 (2017) Sayı 192 87-98 4-8. Sınıflarda Türk Öğrencilerin Bilgi Verici Metinlerde Akıcı Okuma ve Anlamaları Kasım Yıldırım 1, Timothy Rasinski 2, Dudu Kaya 3 Öz Bu çalışma 4-8. sınıf

Detaylı

PİYANODA DEŞİFRE ÖĞRETİMİ PROGRAMININ MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ PİYANO DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ

PİYANODA DEŞİFRE ÖĞRETİMİ PROGRAMININ MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ PİYANO DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi Electronic Journal of Social Sciences Yaz-2012 Cilt:11 Sayı:41 (183-194) www.esosder.org ISSN:1304-0278 Summer-2012 Volume:11 Issue:41 PİYANODA DEŞİFRE ÖĞRETİMİ PROGRAMININ

Detaylı

OKUMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ANKARA ÜNİVERSİTESİ KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ

OKUMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ANKARA ÜNİVERSİTESİ KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ OKUMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ANKARA ÜNİVERSİTESİ KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ Pınar ŞANLIBABA 1, Eda GÜMÜŞ 2 Özet Bu çalışmada üniversite öğrencilerinin kitap okuma alışkanlıklarına

Detaylı

Tekrarlı Ölçümler ANOVA

Tekrarlı Ölçümler ANOVA Tekrarlı Ölçümler ANOVA Repeated Measures ANOVA Aynı veya ilişkili örneklemlerin tekrarlı ölçümlerinin ortalamalarının aynı olup olmadığını test eder. Farklı zamanlardaki ölçümlerde aynı (ilişkili) kişiler

Detaylı

LisE BiRiNCi SINIF ÖGRENCiLERiNiN BEDEN EGiTiMi VE SPORA ilişkin TUTUM ÖLÇEGi ii

LisE BiRiNCi SINIF ÖGRENCiLERiNiN BEDEN EGiTiMi VE SPORA ilişkin TUTUM ÖLÇEGi ii Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe 1. ofspor! Sciences 2001, 12 (2), 9-20 LisE BiRiNCi SINIF ÖGRENCiLERiNiN BEDEN EGiTiMi VE SPORA ilişkin TUTUM ÖLÇEGi ii Gıyasettin DEMIRHAN, Figen ALTAY Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

Hacer ÖZYURT¹, Özcan ÖZYURT 2, Hasan KARAL 3

Hacer ÖZYURT¹, Özcan ÖZYURT 2, Hasan KARAL 3 999 PERMÜTASYON- - E- Hacer ÖZYURT¹, Özcan ÖZYURT 2, Hasan KARAL 3 1 hacerozyurt@ktu.edu.tr 2 oozyurt@ktu.edu.tr 3 Yrd.Doç.Dr. hasankaral@ktu.edu.tr Özet: - - de - Anahtar kelimeler: e- Abstract: Conducted

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 58 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.58-64 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 Bu çalışmanın

Detaylı

Available online at

Available online at Available online at www.sciencedirect.com Procedia - Social and Behavioral Sciences 55 ( 2012 ) 1079 1088 *English Instructor, Abant Izzet Baysal University, Golkoy Campus, 14100, Bolu, Turkey (karakis_o@ibu.edu.tr)

Detaylı

FEN BİLGİSİ LABORATUARI DERSİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ ETKİNLİKLERİN ÖĞRENCİ KAZANIMLARI ÜZERİNE ETKİSİ; ASİT-BAZ KAVRAMLARI VE TİTRASYON KONUSU ÖRNEĞİ

FEN BİLGİSİ LABORATUARI DERSİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ ETKİNLİKLERİN ÖĞRENCİ KAZANIMLARI ÜZERİNE ETKİSİ; ASİT-BAZ KAVRAMLARI VE TİTRASYON KONUSU ÖRNEĞİ FEN BİLGİSİ LABORATUARI DERSİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ ETKİNLİKLERİN ÖĞRENCİ KAZANIMLARI ÜZERİNE ETKİSİ; ASİT-BAZ KAVRAMLARI VE TİTRASYON KONUSU ÖRNEĞİ G.KIYICI 1, A. YUMUŞAK 1 1 Celal Bayar Üniversitesi

Detaylı

1. GİRİŞ Yapısalcı (constructivism) yaklaşım, bilginin öğrenme sürecinde öğrenciler tarafından yeniden yapılandırılmasıdır. Biz bilginin yapısını

1. GİRİŞ Yapısalcı (constructivism) yaklaşım, bilginin öğrenme sürecinde öğrenciler tarafından yeniden yapılandırılmasıdır. Biz bilginin yapısını uygulanmıştır. Ayrıca her iki gruptan 6 şar öğrenci ile görüşme yapılmıştır. Elde edilen veriler istatistiksel yöntemlerle değerlendirilerek deneme ve kontrol grupları arasında anlamlı farklar olup olmadığı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. OrtaöğretimMatematikEğitimi BoğaziciÜniversitesi 2007

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. OrtaöğretimMatematikEğitimi BoğaziciÜniversitesi 2007 ÖZGEÇMİŞ 1. AdıSoyadı: Rukiye Didem Taylan 2. DoğumTarihi: 25 Temmuz 1984 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. ÖgrenimDurumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans OrtaöğretimMatematikEğitimi BoğaziciÜniversitesi 2007

Detaylı

ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Yıl:3, Sayı:9 ARALIK 2012

ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Yıl:3, Sayı:9 ARALIK 2012 AKICI OKUMAYI GELİŞTİRME DERSİ: FARKLI BİR DİL VE SOSYOKÜLTÜREL KONTEKSTTE ETKİLİLİĞİ Kasım YILDIRIM Dr., Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi, dogukanepsilon@gmail.com Seda TURAN Ahi Evran

Detaylı

17 Ege Eğitim Dergisi 2004 (5): 17-23

17 Ege Eğitim Dergisi 2004 (5): 17-23 Ege Eğitim Dergisi 2004 (5) : 17-23 ZİHİNDEN TOPLAMA VE ÇIKARMA İŞLEMLERİNDE KULLANILAN YÖNTEMLERİN İLKÖĞRETİM 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARI DÜZEYİNE ETKİSİ (The Effect Of Methods Used In Mental Addition

Detaylı

Okuma Becerilerinin Okuma Ortamı Açısından Karşılaştırılması: Ekran mı kâğıt mı?

Okuma Becerilerinin Okuma Ortamı Açısından Karşılaştırılması: Ekran mı kâğıt mı? Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2012 16 (3): 73-83 Okuma Becerilerinin Okuma Ortamı Açısından Karşılaştırılması: Ekran mı kâğıt mı? Muhammet BAŞTUĞ (*) Hasan Kağan KESKİN (**) Öz:

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014 AYHAN KARAMAN ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014 Adres : Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü 57000 SİNOP Telefon : 3682715526-2079 E-posta : akaraman@sinop.edu.tr

Detaylı

TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN GÖRSEL OKURYAZARLIK YETERLİLİKLERİNİN ÖĞRENİM TÜRLERİNE GÖRE İNCELENMESİ

TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN GÖRSEL OKURYAZARLIK YETERLİLİKLERİNİN ÖĞRENİM TÜRLERİNE GÖRE İNCELENMESİ Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (ERZSOSDER) ÖS-II: 285-290 [205] TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN GÖRSEL OKURYAZARLIK YETERLİLİKLERİNİN ÖĞRENİM TÜRLERİNE GÖRE İNCELENMESİ

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMĐŞ Adı Soyadı: Yeşim Özek Kaloti Doğum Tarihi: 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Đngilizce DĐCLE ÜNĐVERSĐTESĐ 1988-1992 Öğretmenliği Y. Lisans TESOL University of Stirling

Detaylı

THE ROLE OF GENDER AND LANGUAGE LEARNING STRATEGIES IN LEARNING ENGLISH

THE ROLE OF GENDER AND LANGUAGE LEARNING STRATEGIES IN LEARNING ENGLISH THE ROLE OF GENDER AND LANGUAGE LEARNING STRATEGIES IN LEARNING ENGLISH THESIS SUBMITTED TO THE GRADUATE SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES OF MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY BY OKTAY ASLAN IN PARTIAL FULFILLMENT

Detaylı

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Haziran 2017 Cilt:6 Özel Sayı:1 Makale No: 17 ISSN:

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Haziran 2017 Cilt:6 Özel Sayı:1 Makale No: 17 ISSN: İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME YÖNTEMİNE DAYALI PROJE DESTEKLİ ETKİNLİKLERİN ÖĞRENCİLERİN FİZİK DERSİNE YÖNELİK ETKİSİ Öğr. Gör. Dr. Canel Eke Akdeniz Üniversitesi ceke@akdeniz.edu.tr Prof. Dr. Selma Moğol Gazi Üniversitesi

Detaylı

Araştırma Modelleri Prof. Dr. Mustafa Ergün AKÜ - Eğitim Fakültesi

Araştırma Modelleri Prof. Dr. Mustafa Ergün AKÜ - Eğitim Fakültesi BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Araştırma Modelleri Prof. Dr. Mustafa Ergün AKÜ - Eğitim Fakültesi Araştırma Desenleri (modelleri) Araştırmanın alt problemlerine yanıt aramak veya denenceleri test etmek

Detaylı

evaluations, and how to improve students reading prosody by using literature. In conclusion, we summarize all information presented in this

evaluations, and how to improve students reading prosody by using literature. In conclusion, we summarize all information presented in this PROZODĠ: ANLAMAYI YORDAYAN YÜKSELEN BĠR DEĞER MĠ? Kasım YILDIRIM, Seyit ATEġ Özet Bu çalıģma ile prozodik okumanın ne olduğu, nasıl ve ne zaman akıcı okuma kavramı içerisinde tanımlanmaya baģlandığı ve

Detaylı

İLKÖĞRETİM OKULU 6, 7. VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUL YAŞAMININ NİTELİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ *

İLKÖĞRETİM OKULU 6, 7. VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUL YAŞAMININ NİTELİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ * Ekim 2007 Cilt:15 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 485-490 İLKÖĞRETİM OKULU 6, 7. VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUL YAŞAMININ NİTELİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ * Kürşad YILMAZ Dumlupınar Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Detaylı

Educational On-line Programmes for Teachers and Students

Educational On-line Programmes for Teachers and Students Educational On-line Programmes for Teachers and Students Hamit İVGİN - İstanbul Provincial Directorate of National Education ICT Coordinator & Fatih Project Coordinator in İstanbul Kasım 2014 - İSTANBUL

Detaylı

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU iii TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalı öğrencisi Rabia HOŞ tarafından hazırlanan " Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında

Detaylı

Muhammet Demirbilek, PhD

Muhammet Demirbilek, PhD Muhammet Demirbilek, PhD İlk olarak 1995 yılında Bernie Dodge ve Tom March tarafından San Diego State Üniversitesi nde Eğitim Teknolojileri Bölümü nde geliştirilmiştir. Bernie DODGE Webquest Öğrencilerin

Detaylı

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN OKUDUĞUNU ANLAMA DÜZEYLERİ İLE AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ 2

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN OKUDUĞUNU ANLAMA DÜZEYLERİ İLE AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ 2 Murat ATEŞ 1 ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN OKUDUĞUNU ANLAMA DÜZEYLERİ İLE AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ 2 Özet Bu çalışmada, orta okul öğrencilerinin okuduğunu anlama düzeyleri ile akademik

Detaylı

2000-2001 Öğretmen, Karaca Dil Okulu

2000-2001 Öğretmen, Karaca Dil Okulu ADI-SOYADI İlksen Büyükdurmuş Selçuk BİRİMİ Modern Diller Birimi ÜNVANI Okutman E-POSTA ilksen.buyukdurmusselcuk@hacettepe.edu.tr TEL 0 312 297 80 91 EĞİTİM Lisans Yüksek Lisans İngilizce Öğretmenliği,

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ DENEYSEL ETKİNLİKLERDE KULLANILAN İSTATİSTİKİ BİLGİLERİNİN İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ DENEYSEL ETKİNLİKLERDE KULLANILAN İSTATİSTİKİ BİLGİLERİNİN İNCELENMESİ 1804 FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ DENEYSEL ETKİNLİKLERDE KULLANILAN İSTATİSTİKİ BİLGİLERİNİN İNCELENMESİ Filiz KARA, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Samsun, Türkiye,

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Özge ELİÇİN

Yrd. Doç. Dr. Özge ELİÇİN Yrd. Doç. Dr. Özge ELİÇİN Doğum Yeri : Gölcük Doğum Tarihi : 1983 Bildiği Yabancı Dil : İngilizce Tel : +90 (224 2942239) E-mail : ozgeelicin@uludag.edu.tr Yazışma Adresi: Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Detaylı

Eğitim Fakültesi Dergisi. Endüstri Meslek Lisesi Öğrencilerinin Yetenek İlgi ve Değerleri İle Okudukları Bölümler Arasındaki İlişki

Eğitim Fakültesi Dergisi. Endüstri Meslek Lisesi Öğrencilerinin Yetenek İlgi ve Değerleri İle Okudukları Bölümler Arasındaki İlişki Eğitim Fakültesi Dergisi http://kutuphane.uludag.edu.tr/univder/uufader.htm Endüstri Meslek Lisesi Öğrencilerinin Yetenek İlgi ve Değerleri İle Okudukları Bölümler Arasındaki İlişki Salih Bağatır *, Reşat

Detaylı

OKUMAYI FARKLI YÖNTEMLERLE ÖĞRENEN ĠLKÖĞRETĠM ÜÇÜNCÜ SINIF ÖĞRENCĠLERĠNĠN SESLĠ OKUMA AKICILIKLARININ KARġILAġTIRILMASI

OKUMAYI FARKLI YÖNTEMLERLE ÖĞRENEN ĠLKÖĞRETĠM ÜÇÜNCÜ SINIF ÖĞRENCĠLERĠNĠN SESLĠ OKUMA AKICILIKLARININ KARġILAġTIRILMASI Türk Eğitim Bilimleri Dergisi Kış 2011, 9(1), 101-124 OKUMAYI FARKLI YÖNTEMLERLE ÖĞRENEN ĠLKÖĞRETĠM ÜÇÜNCÜ SINIF ÖĞRENCĠLERĠNĠN SESLĠ OKUMA AKICILIKLARININ KARġILAġTIRILMASI Seyit ATEġ * Mustafa YILDIZ

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : SAFİYE ASLAN Doğum Tarihi : 15/05/1979 E-posta : safiyeaslan@gmail.com 1. EĞİTİM DURUMU Unvan Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Kimya

Detaylı

Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 2, Yýl: 8, Aralýk 2008

Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 2, Yýl: 8, Aralýk 2008 Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 2, Yýl: 8, Aralýk 2008 POWERPOÝNT PROGRAMINDA HAZIRLANAN OKUMA MATERYALÝNÝN 12-13 YAÞLARINDA KAYNAÞTIRMA PROGRAMINA DEVAM EDEN HAFÝF

Detaylı

İşlevsel Piyano Becerilerinin Müzik Öğretmenleri İçin Önemi. Importance of Functional Piano Skills for Music Teachers

İşlevsel Piyano Becerilerinin Müzik Öğretmenleri İçin Önemi. Importance of Functional Piano Skills for Music Teachers GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 25, Sayı 1 (2005) 149-154 İşlevsel Piyano Becerilerinin Müzik Öğretmenleri İçin Önemi Importance of Functional Piano Skills for Music Teachers Belir Tecimer KASAP

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT Muğla Üniversitesi SBE Dergisi Güz 2001 Sayı 5 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET Erdoğan GAVCAR * Meltem ÜLKÜ

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı E-posta : SAFİYE ASLAN : safiyeaslan@gmail.com 1. EĞİTİM DURUMU Unvan Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Kimya Öğretmenliği/ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Detaylı

CÜMLE DOĞRULAMA TEKNİĞİNİN OKUMA VE DİNLEMENİN ÖLÇÜLMESİNDE KULLANILMASI

CÜMLE DOĞRULAMA TEKNİĞİNİN OKUMA VE DİNLEMENİN ÖLÇÜLMESİNDE KULLANILMASI Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 43: 460-471 [2012] CÜMLE DOĞRULAMA TEKNİĞİNİN OKUMA VE DİNLEMENİN ÖLÇÜLMESİNDE KULLANILMASI THE USE OF SENTENCE VERIFICATION

Detaylı

Unlike analytical solutions, numerical methods have an error range. In addition to this

Unlike analytical solutions, numerical methods have an error range. In addition to this ERROR Unlike analytical solutions, numerical methods have an error range. In addition to this input data may have errors. There are 5 basis source of error: The Source of Error 1. Measuring Errors Data

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3(1): 191-198 Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Özet Bu çalışmanın amacı, üniversite

Detaylı

ISSN : 1308-7274 ceke@akdeniz.edu.tr 2010 www.newwsa.com Antalya-Turkey VELİLERİN BAKIŞIYLA OKUL ORTAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ

ISSN : 1308-7274 ceke@akdeniz.edu.tr 2010 www.newwsa.com Antalya-Turkey VELİLERİN BAKIŞIYLA OKUL ORTAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 1, Article Number: 1C0354 EDUCATION SCIENCES Received: October 2010 Accepted: January 2011 Canel Eke Series : 1C Akdeniz

Detaylı

ÖZET OTOMATİK KÖKLENDİRME SİSTEMİNDE ORTAM NEMİNİN SENSÖRLERLE HASSAS KONTROLÜ. Murat ÇAĞLAR

ÖZET OTOMATİK KÖKLENDİRME SİSTEMİNDE ORTAM NEMİNİN SENSÖRLERLE HASSAS KONTROLÜ. Murat ÇAĞLAR vii ÖZET OTOMATİK KÖKLENDİRME SİSTEMİNDE ORTAM NEMİNİN SENSÖRLERLE HASSAS KONTROLÜ Murat ÇAĞLAR Yüksek Lisans Tezi, Tarım Makinaları Anabilim Dalı Tez Danışmanı: Doç. Dr. Saadettin YILDIRIM 2014, 65 sayfa

Detaylı

U.D.E.K. Ishik Universitesi Erbil/ Irak, basar.batur@ishik.edu.iq ÖZET ABSTRACT

U.D.E.K. Ishik Universitesi Erbil/ Irak, basar.batur@ishik.edu.iq ÖZET ABSTRACT Yabanc klar Ishik Universitesi Erbil/ Irak, basar.batur@ishik.edu.iq ÖZET ABSTRACT Problems of teaching Turkish as a foreign language are showed up with the recent teaching experiences in different places

Detaylı

Açık ve Uzaktan Öğretimde Farklılaştırılmış Öğretim. Hasan UÇAR, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Doç. Dr. Alper Tolga KUMTEPE, Anadolu Üniversitesi

Açık ve Uzaktan Öğretimde Farklılaştırılmış Öğretim. Hasan UÇAR, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Doç. Dr. Alper Tolga KUMTEPE, Anadolu Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretimde Farklılaştırılmış Öğretim Hasan UÇAR, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Doç. Dr. Alper Tolga KUMTEPE, Anadolu Üniversitesi Farklılaştırılmış Öğretim Adil bir seçim için herkes

Detaylı

Implementing Benchmarking in School Improvement

Implementing Benchmarking in School Improvement Implementing Benchmarking in School Improvement "Bu proje T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca (Türkiye Ulusal Ajansı, http://www.ua.gov.tr) yürütülen Erasmus+

Detaylı

Muamber YILMAZ * Nurtaç BENLİ **

Muamber YILMAZ * Nurtaç BENLİ ** 281 SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ OKUMA ALIŞKANLIĞINA YÖNELİK TUTUMLARININ BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ ANALYZING PRE-SERVICE CLASSROOM TEACHER CANDIDATES ATTITUDES TOWARDS READING HABIT ACCORDING

Detaylı