Ulusal ve Uluslararası Açıdan Yeterlik Çerçeveleri ve Ortak Doktora Programları. Grup 2

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ulusal ve Uluslararası Açıdan Yeterlik Çerçeveleri ve Ortak Doktora Programları. Grup 2"

Transkript

1 Ulusal ve Uluslararası Açıdan Yeterlik Çerçeveleri ve Ortak Doktora Programları Grup 2

2 Ulusal ve Uluslararası Açıdan Yeterlik Çerçeveleri ve Ortak Doktora Programları 1. BOLOGNA Süreci 2. Erasmus, Farabi, Mevlana Değişim Programları Çerçevesinde öğrenci ve öğretim üyesi hareketliliğinin arttırılması 3. Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi, Doktora Yeterlilikleri 4. Ulusal ortak doktora programları 5. Uluslararası ortak doktora programları 6. Yabancı dilde doktora programlarının açılması ve çoğaltılması 7. Yabancı öğrencilere yönelik doktora programı 8. EUA Raporları 2

3 ULUSAL YETERLİKLER ÇERÇEVESİ DOKTORA EĞİTİMİ YETERLİKLERİ

4 BOLOGNA DERECELERİ

5 BOLOGNA DERECELERİ 5

6 YÖK Genel Kurul Kararları ,

7 Avrupa ve Türkiye Yeterlikler Çerçevesi uyumu Bilgi/Beceri Uzmanlık Analiz/Sentez Sorgulama Bağımsız/Özgün Çalışma Karar Verme Sorun Çözme Liderlik Yabancı Dil Toplumsal, Kültürel ve Etik Sorunların Çözümüne Katkı Yetkinlik

8 39 AVRUPA ÜNİVERSİTESİ NETWORK ü Doktora Yeterlikleri

9 Doktora eğitimi temel özellikleri uluslararası akademik işbirlikleri içermeli öğrenme ve araştırmada üstün nitelikte olmalı topluma dönecek hizmet ve katkı sağlamalı

10 AARHUS ve EDINBURGH Üniversitelerinin Excellence in European Doctoral Training (EXEDE) 2013 konferans çıktıları Doktora eğitiminde danışmanlık ve değerlendirmede uluslararası katkı olmalı Aktif ve yoğun çalışma ortamında bağımsız araştırma yürütülmeli Doktora eğitimi boyunca kişisel ve profesyonel gelişim desteklenmeli Öğrenci yenilikçi yaklaşımlar ile eğitilmeli ve desteklenmeli Doktora eğitimi sonrasında endüstri ve işverenlerle ilişkilerin kurulmasına yönelik yaklaşımlar güçlendirilmeli (http://www.au.dk/fileadmin/www.au.dk/doctoralexcellence/ukcge_april_2013.pdf)

11 ABD örneği: MIT web.mit.edu/ir/surveys/grad_alum.html web.mit.edu/fnl/volume/254/ortiz.html %5.6 Devlette % 38.8 Endüstride %54 Akademi dışı %3.7 Kar amacı gütmeyen işlerde MIT Doktoralı mezunlar %40 Akademik %1.6 Diğer organizasyonlar %41 inin en az 1 PATENTi var %6 Diğer (İş arıyor) %4.7 Kendi işinde %21 Şirket kurmuş

12 MIT- ABD Doktora öğrencisi %42 si uluslararası Klasik usta-çırak modeli: Tez çalışması, Dersler, Müfredatla uyumlu aktivitelere katılım (Uluslararası deneyim, girişimcilik, kamu hizmeti vb.) HEDEF: Akademi dışındaki kariyer seçeneklerine de uygun Doktora eğitimi Research Universities and the Future of America, National Academies of Sciences, 2012 Education for Life and Work: Developing Transferable Knowledge and Skills in the 21st Century, National Academies of Science, 2012 Pathways Through Graduate School and Into Careers, Council for Graduate Schools, 2012 Doctoral Degrees beyond 2010: Training Talented Researchers for Society, League of European Research Universities

13 Yeterlikler: Merkezi Çözüm Önerileri Yabancı dil sorunu çözülmeli!!!! KAYIT SİLME yeniden gündeme gelmeli Aftan dönüş kaldırılmalı/sınırlandırılmalı Uygulama esasları birime özgü oluşturulabilmeli Program açılması için öğretim üyesi sayısı düşürülmeli (nitelikler değerlendirilmeli-kalite!)

14 Yeterlikler: Merkezi Çözüm Önerileri Tez savunmasına girmeden tezle ilgili yayın şartı Tez savunması sonrası tezi yayınlama teşviki (19 Mayıs Üniversitesi) Lisansüstü Yönetmeliğinde yeterlik ve tez savunma değerlendirmeleri için puan verilmeli (Sakarya Üniv 75), özellikle YL için Onur-Yüksek onur derecelendirmesi

15 Yeterlikler: Merkezi Çözüm Önerileri Araştırma Merkezlerinde, Teknokentlerde Doktoralı kişilerden Eş Danışman/İkinci Danışman (19 Mayıs Üniversitesi) Dokuz Eylül-Ege Üniversiteleri Biyomedikal Ortak Doktora programı-sanayideki bir problemi çözmeye odaklı-sanayi destekli-sanayiden İkinci Danışman-ya da SANTEZ projeleri desteği (Patent hakkı????-düzenlemeye ihtiyaç var)

16 Lisans programlarının güncel ihtiyaçlar doğrultusunda gözden geçirilmesi, yabancı dil politikasının lisans düzeyinden başlayarak geliştirilmesi (ve MEB işbirliği ile daha erken aşamalardan)

17 ULUSAL ORTAK DOKTORA PROGRAMLARI (22 Şubat 2007 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yükseköğretim kurumlarının yurtiçindeki yükseköğretim kurumlarıyla ortak lisansüstü eğitim ve öğretim programları tesisi hakkında yönetmelik hükümlerince) ÜNİP in katkılarıyla «Bu yönetmeliğin yayınlanmasında Bölge Üniversiteleri arasında Üniversitelerarası İşbirliği Programı (ÜNİP) toplantılarının her yıl en az 3 kez çeşitli üniversitelerin organizasyonunda yapılması ve bu toplantıların en önemli gündem maddesinin ortak programlar olmasının etkisi büyüktür.» O. Değer, Enstitüler arası ortak Doktora Programları sunumu, KTÜ

18 Kurumsal Yararları Kapasite artışı sağlama- insan kaynağı + altyapı + vizyon Bilgi paylaşımı Güçlü yanları birleştirme Takım çalışması geliştirme Araştırmada çeşitlilik sağlama

19 ULUSAL ORTAK DOKTORA PROGRAMI ÖRNEKLERİ Ortak I Ortak II Alan Selçuk Üniversitesi Erciyes Üniversitesi Veteriner Hekimlik İYTE Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği KTÜ Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Bülent Ecevit Üniversitesi Sakarya Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Gediz Üniversitesi İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Nanoteknoloji Gazi Üniversitesi Turgut Özal Üniversitesi İşletme Abant İzzet Baysal Üniversitesi Düzce Üniversitesi Fizyoloji

20 ULUSLARARASI ORTAK DOKTORA PROGRAMLARI

21 GELECEK 5 YILDA KURUMUNUZDA EN ETKİLİ HANGİSİ OLACAK? EUA 2010 Trends VI 21

22 ULUSLARARASI ORTAK DOKTORA PROGRAMI ÖRNEKLERİ Ortak I Ortak II Alan ODTÜ Universite Paul Sabatier, Toulouse II Universite De Poitiers Universite Louis Pasteur, Strasbourg Institut National des Sciences Appliquees de Lyon (INSA of Lyon) Ecole Nationale Superieure des Mines de Paris.... Biology Aerospace Eng. Math Chem. Eng. General

23 Erasmus Mundus Yüksek Lisans ve Doktora Programları En az 3 farklı Avrupa ülkesinin üniversiteleri ortak bir Anlaşma metni imzalar Tam üye olan (Partner) üniversitelerin temsilcilerinden oluşan Konsorsiyum tarafından yürütülür Üye ülkeler tarafından ortak/uyumlu Müfredat hazırlanır Öğrenciler 2 farklı üniversitede eğitim görür İşbirliği yapan (Associate Partner) üniversiteler, araştırma merkezleri, resmi ve özel şirketler, sivil toplum kuruluşları ile program desteklenir

24 Erasmus Mundus Joint Doctorates (EMJDs): AB sınırlamaları akademik yılı için 42 program ilan edildi Türk Üniversiteleri hiçbirinde YOK!

25 SORUN: ORTAK PROGRAMLARIN BAŞLATILMASINDAKİ UZUN ONAY VE İZİN SÜREÇLERİ ÇÖZÜM YÖK, her yıl iş birliği yapılmasına onay vereceği üniversitelerin listesini yayınlayabilir Bunların dışında kalan üniversiteler için izin ve onay işlemleri yapılabilir İhtiyaçlara göre güncellenmiş işbirliği/ortak program protokolü örnekleri ve farklı tiplerde program açma yol haritası oluşturulmalı -- e-kitapçık?

26 SORUN: YABANCI DİLDE PROGRAM AÇMAK İÇİN ÖĞRETİM ÜYESİ YETERLİĞİ (Yabancı dil puanı kısıtlaması, Öğretim Üyesi sayısı, görev alınabilecek program sayısı) ÇÖZÜM Bir öğretim üyesinin program açılışında yer alabileceği yüksek lisans eğitim programı sayı kısıtlaması yeniden düzenlenmeli Yabancı dil yeterliği konusunda doçentlik başarı ölçütü yabancı dilde program açmak için yeterli olmalı

27 SORUN: ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİN TÜRKÇE TEZ YAZMA GÜÇLÜĞÜ ÇÖZÜM Türkçe yürüyen programlarda uluslararası kabul görmüş yabancı dilde (İngilizce) tez yazma imkanının tanınması

28 SORUN: ULUSLARARASI ÖĞRETİM ELEMANLARININ İSTİHDAM GÜÇLÜĞÜ Ücret iyileştirmeleri ÇÖZÜM Uzun bürokratik onay süreçlerinin basitleştirilmesi ve kısaltılması İlgili doküman ve başvuru formlarının İngilizce olması İngilizce proje başvurusu yapabilme imkanının tanınması

29 Uluslararası Ortak Programlar: Çözüm Önerileri «Graduate School» düzenlemesi YÖK te ortak lisansüstü çalışmalar için (Sağlık alanındaki lisansüstü eğitim organizasyonu ORPHEUS benzeri) çatı oluşturulması (Ulusal + Uluslararası, örnek protokoller,..) Yurtdışı Akredite Üniversiteler listesinin YÖK sayfasından güncellenerek ilanı- ortak program girişim kolaylığı İnformal/Nonformal eğitimin (sertifika, önceki eğitim/deneyim vb) kredi karşılığının tanımlanması ve uygulama esaslarının ortaya konulması? Danışman atama kriterleri (19 Mayıs Üniv Senato kararı: Danışman olmak için son 5 yılda 5 SCI-exp yayın)

30 Uluslararası Ortak Programlar: Çözüm Önerileri Uluslararası ortak programların sayısı düşük, talep az Program yönetimlerini düzenleyen mevzuat eksikliklerinin giderilmesi (YÖK) Eğitim süreleri (4+2/ 3+1/ 3+2) Krediler (Tez kredisi, ulusal kredi/akts) Yabancı dil (!!) İdari personel eksikliği (Yetkin/Yabancı dil bilen/sürekli)

31 Uluslararası Ortak Programlar: Çözüm Önerileri Mali konular Öğrencilerin maddi güvencelerinin eğitim süresince sağlanması (ya burs, ya iş) Hareketlilik (Mevlana daki sorunlar- mali) Yurtdışı danışman sınav ulaşım giderleri, vb Bireysel başvuruda bulunan BAŞARILI yabancı öğrencilerin durumu (mali + bürokratik) Sosyal güvence/sağlık güvencesi (Özel Sigorta): Üniversite anlaşmasıyla merkezi düzenleme? Uluslararası öğrenci/öğretim elemanı-ikamet izni

32 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ YURTDIŞINDAKİ KAPSAMA DAHİL YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARIYLA ORTAK EĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMLARI TESİSİ HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 26390) MEVZUAT DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİLERİ

33 2547 MEVZUAT DÜZENLEMELERİ Yükseköğretim Kanunun 43. maddesinin (d) bendi ile 50 maddesinin (b) bendinde aşağıdaki şekilde yeniden düzenleme yapılmalı: Yükseköğretim kurumları, yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ve diğer kuruluşlarla akademik işbirliği tesis ederek ön lisans, lisans ve lisansüstü programlar olmak üzere uluslararası ortak eğitim ve öğretim programları yürütebilirler. Yükseköğretim kurumları, lisansüstü öğretim konusundaki istekleri karşılamak üzere gerekli planlamayı yapar, önlemleri alır ve uluslararası ortak programların tesisi için yurtdışındaki yükseköğretim kurumları ve diğer kurumlarla sözleşme veya protokol imzalayabilir.

34 Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât Ve İşleyiş Yönetmeliği MEVZUAT DÜZENLEMELERİ EK MADDE ÖNERİSİ «Ulusal ve uluslararası iki veya daha fazla yükseköğretim kurumunun önerisi ve Yükseköğretim Kurulu kararı ile, yükseköğretim kurumları arasında ortaklaşa yürütülecek lisansüstü ortak diploma veya çift diploma programları açılabilir. Ayrıca, yurt içinden veya yurt dışından kamu ve özel sektör kuruluşları da, ortak lisansüstü programlar açmak için yükseköğretim kurumlarına öneride bulunabilirler. Bu öneriler, yukarıda belirtilen usule göre sonuçlandırılır. Bu şekilde açılacak lisansüstü programların uygulama esasları, bu Yönetmelik ile Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, ilgili yükseköğretim kurumları tarafından ortaklaşa belirlenir.» TÜBİTAK-Kocaeli işbirliği, Batı Karadeniz Üniversiteleri işbirliği (Kocaeli, Zonguldak, Düzce)

35 Yurtdışı Ortak Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik MEVZUAT DÜZENLEMELERİ Yönetmeliğin 5. maddesinin (1) fıkrası, ortak lisansüstü programını yürütecek olan ikiden fazla öğretim kurumunun oluşturacağı konsorsiyumu dikkate alınarak, iki kurum ifadesinin kurumlar ifadesi olarak değiştirilmeli Yönetmeliğin 5. madde hükmünde değişiklik önerisi: (1) «Türkiye deki yükseköğretim kurumları yurt dışındaki kapsama dahil yükseköğretim kurumlarıyla birlikte yürütmek üzere önlisans, lisans, yüksek lisans veya doktora düzeyinde ortak programlar tesis edebilirler. Bu programlar, kurumlar arasındaki akademik işbirliğini ve etkileşimi sağlamak, güçlü taraflarını bir araya getirerek zenginleştirmek ve ortak programa katılan öğrencilerin en üstün akademik standartlarda eğitim ve öğretim almalarına imkân vermek amacını taşır.»

36 Yurtdışı Ortak Eğitim ve Öğretim Programları Yönetmeliği MEVZUAT DÜZENLEMELERİ Yönetmeliğin 11. maddesi: Burslar Yönetmeliğin 11. Madde hükmü Lisanüstü öğrencilerini de kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmeli, yurt içindeki uluslararası programların öğrencilerini kapsama dahil etmeli Yönetmeliğin 12. maddesi: Eğitim Süreleri ve AKTS Kredileri Önlisans, lisans ve lisansüstü ortak programlarının süreleri, dersler ve tez için ise tanımlanan AKTS kredileri YÖK tarafından onaylanmış Protokol hükümlerine göre belirlenmeli Yönetmeliğin 14. maddesi: Vize Vize kolaylığı için YÖK ün, Milli Eğitim Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı birlikte çalışması ile uluslararası ortak önlisans, lisans ve lisansüstü programlarına kaydolan öğrenciler için vize muafiyeti öngören bir çalışma yapmaları

37 MEVZUAT DÜZENLEMELERİ Yönetmeliğin 16. maddesi: Diploma «Bir Türk üniversitesi ile bir yabancı üniversite veya konsorsiyumun birlikte yürütecekleri bir ortak uluslararası program; önlisans, lisans, yüksek lisans veya doktora düzeyinde olabilir. Bu programda, ilgili her kurumun akademik gereklerini başarı ile yerine getiren bir öğrenciye, her üniversiteden bir tane olmak üzere ayrı diplomalar ve/veya ortak bir diploma verilebilir. Diplomalarda yer alacak ibareler taraflar arasında imzalanan protokollerde açıkça belirtilir. Öğrenciler, çift veya ortak diplomaya yönelik uluslararası ortak programın her iki kurumdaki akademik gereklerini yerine getirmeden diplomalardan herhangi birini almaya hak kazanamazlar.»

38 Teşekkür ederiz Grup 2 EAIE Istanbul

Resmi Gazete Tarihi: 28.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26390

Resmi Gazete Tarihi: 28.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26390 Resmi Gazete Tarihi: 28.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26390 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ YURTDIŞINDAKİ KAPSAMA DAHİL YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARIYLA ORTAK EĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMLARI TESİSİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Mustafa Kemal ATATÜRK

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 17 Eylül 2013 SALI Sayı : 28768 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 16 Eylül

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİMİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI KAPSAMINDA DİKKATE ALINMASI GEREKEN TEMEL İLKELER VE YAKLAŞIMLAR

YÜKSEKÖĞRETİMİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI KAPSAMINDA DİKKATE ALINMASI GEREKEN TEMEL İLKELER VE YAKLAŞIMLAR YÜKSEKÖĞRETİMİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI KAPSAMINDA DİKKATE ALINMASI GEREKEN TEMEL İLKELER VE YAKLAŞIMLAR Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL (Marmara Üniversitesi Eski Rektörü & YÖK Eski Üyesi) Prof. Dr. Mehmet

Detaylı

Mustafa Kemal Atatürk

Mustafa Kemal Atatürk Sizler, yani yeni Türkiye nin genç evlatları! Yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz... Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler, asla ve asla yorulmazlar. Türk Gençliği gayeye, bizim yüksek idealimize

Detaylı

YENİ BİR YÜKSEKÖĞRETİM YASASINA DOĞRU

YENİ BİR YÜKSEKÖĞRETİM YASASINA DOĞRU YENİ BİR YÜKSEKÖĞRETİM YASASINA DOĞRU Yükseköğretime yönelik talep küresel olarak artmakta, bütün dünyada yükseköğretim alanı genişlemektedir. Türkiye yükseköğretim alanı da gerek küresel eğilimlere ve

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER OFİS YÖNERGESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER OFİS YÖNERGESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER OFİS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Vizyon, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan ve Rektör Yardımcısı

Detaylı

-ÖNSÖZ... 1 - EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 2 - EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 4 - EGE ÜNİVERSİTESİ ÖRGÜTLENME YAPISI...

-ÖNSÖZ... 1 - EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 2 - EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 4 - EGE ÜNİVERSİTESİ ÖRGÜTLENME YAPISI... İÇİNDEKİLER -ÖNSÖZ... 1 - EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 2 - EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 4 - EGE ÜNİVERSİTESİ ÖRGÜTLENME YAPISI... 6 - EGE ÜNİVERSİTESİ DURUM ANALİZİ... 7 - YAPILAN

Detaylı

TÜRKİYE DE SİGORTACILIK VE AKTÜERYA EĞİTİMİ ÜNİVERSİTELERDE SİGORTACILIK LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ ÇALIŞMA GRUBU

TÜRKİYE DE SİGORTACILIK VE AKTÜERYA EĞİTİMİ ÜNİVERSİTELERDE SİGORTACILIK LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ ÇALIŞMA GRUBU TÜRKİYE DE SİGORTACILIK VE AKTÜERYA EĞİTİMİ ÜNİVERSİTELERDE SİGORTACILIK LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ ÇALIŞMA GRUBU 16 17 NİSAN 2011 1 GRUP ÜYELERİ * Moderatör : Doç. Dr. Serhat YANIK İstanbul Üniversitesi Raportör

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİMDE KALİTE

YÜKSEKÖĞRETİMDE KALİTE T.C. Yükseköğretim Kurulu YÜKSEKÖĞRETİMDE KALİTE İstanbul Üniversitesi 02 Temmuz 2009 Prof. Dr. Mehmet DURMAN 1 SUNUM İÇERİĞİ Yükseköğretimde Kalite Güvencesi konusunda Avrupa da ve ülkemizdeki gelişmeler

Detaylı

İnönü Üniversitesinden: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İnönü Üniversitesinden: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 25 Ocak 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28539 YÖNETMELİK Amaç İnönü Üniversitesinden: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1)

Detaylı

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı Avrasya Üniversitesi nin Erasmus ve diğer değişim

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Giresun Üniversitesinden: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Giresun Üniversitesine

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ 03.12.2009 Tarihli Senato Kararı ( Ankara Üniversitesi Bilim İnsanı Yetiştirme Projesi (BİYEP), Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYEP) Uygulama Yönergesi ) ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ Karar

Detaylı

% İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

% İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ^tkno^ T C /MX % İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı IYTE «1W2-2012 Sayı : 14966742 n0 Konu : ÎYTE 2014-2018 Stratejik Planı 02/99/2013 KALKINMA BAKANLIĞINA

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 3 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 3 ÖNSÖZ... 5 I- HAZIRLIK ÇALIŞMALARI... 7 GİRİŞ... 7 KONUNUN ÖNEMİ... 7 AMAÇ VE KAPSAM... 8 SÜREÇ VE YÖNTEM... 9 PLANIN UYGULANMASI...

Detaylı

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Medipol Üniversitesine

Detaylı

Akademik Turizm Eğitimi Arama Konferansı nın Ardından

Akademik Turizm Eğitimi Arama Konferansı nın Ardından ARAŞTIRMA İNCELEMELERİ Editör: Özkan TÜTÜNCÜ E-mail: ozkan.tutuncu@deu.edu.tr Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 20, Sayı 1, Bahar: 103-112, 2009. Copyright 2009 anatolia Bütün hakları saklıdır

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 12 Eylül 2013 PERŞEMBE Sayı : 28763 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Ankara Üniversitesinden: YÖNETMELİKLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 13 Kasım 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28820 YÖNETMELİK İstanbul Aydın Üniversitesinden: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (2015 2019) DİYARBAKIR OCAK - 2015 BİRİM YÖNETİCİSİ SUNUŞU Toplumların gelişiminde eğitim önemli bir etken olarak ortaya çıkmaktadır. Eğitim kalitesinin yükseltilmesi

Detaylı

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1-(1) Bu Yönergenin amacı ve kapsamı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan,

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ STRATEJİK PLANI (2014-2018) Aralık 2012 TRABZON

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ STRATEJİK PLANI (2014-2018) Aralık 2012 TRABZON KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ STRATEJİK PLANI (2014-2018) Aralık 2012 TRABZON 1 İÇİNDEKİLER 1- GİRİŞ... 4 1.1.Stratejik Planın Amacı... 4 1.2.Stratejik Planın

Detaylı

Enstitülerde Kadro Politikaları ve ÖYP

Enstitülerde Kadro Politikaları ve ÖYP Enstitülerde Kadro Politikaları ve ÖYP Yeni Bir Kadro Politikası Olarak ÖYP Prof. Dr. Yavuz Selim SAĞLAM Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü TÜRKİYE ÜNİVERSİTELERİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜLERİ

Detaylı

1.GİRİŞ... 1 2. GENEL BİLGİLER... 3 3. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 6 4. DURUM ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME...

1.GİRİŞ... 1 2. GENEL BİLGİLER... 3 3. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 6 4. DURUM ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME... İÇİNDEKİLER 1.GİRİŞ... 1 2. GENEL BİLGİLER... 3 3. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 6 4. DURUM ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME... 8 4.1. Araştırma ve Yayın Faaliyetleri... 8 4.2. Eğitim Öğretim Faaliyetleri... 12

Detaylı

YÖNETMELİK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 21 Nisan 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28625 Ondokuz Mayıs Üniversitesinden: YÖNETMELİK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

19 Eylül 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28059 YÖNETMELİK Uludağ Üniversitesinden:

19 Eylül 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28059 YÖNETMELİK Uludağ Üniversitesinden: 19 Eylül 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28059 YÖNETMELİK Uludağ Üniversitesinden: ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÇİFT VEYA ORTAK TEK DİPLOMAYA YÖNELİK ULUSLARARASİ ORTAK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMLARI YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÇİFT VEYA ORTAK TEK DİPLOMAYA YÖNELİK ULUSLARARASİ ORTAK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMLARI YÖNETMELİĞİ İstanbul Üniversitesinden: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÇİFT VEYA ORTAK TEK DİPLOMAYA YÖNELİK ULUSLARARASİ ORTAK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI 2015 Temel amacı; çağdaş eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde milletin ve ülkenin ihtiyaçlarına uygun insan gücü yetiştirmek,

Detaylı