Sayi 1/Yil 1. Islam/Şeriat Nizamı. Avrupa Parlamentosu seçimlerinin Demokratlara düşündürdükleri(?) Tek Çözüm: KİMLİK BUNALIMI MI?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sayi 1/Yil 1. Islam/Şeriat Nizamı. Avrupa Parlamentosu seçimlerinin Demokratlara düşündürdükleri(?) Tek Çözüm: KİMLİK BUNALIMI MI?"

Transkript

1 Sayi 1/Yil 1 ب س م ح نم ال ح نم م. ط ي طح ح نمس طأل ط ي ط ح ا م ا أ م ا ي ا ا ح ن ل اا أ طح ي طح ع YIL 3/ SAYI 30 ŞAB AN 1435/ HAZİRAN 2014 Hediyemiz olsun! Avrupa Parlamentosu seçimlerinin Demokratlara düşündürdükleri(?) Avrupa Parlamentosu (AP) seçim sonuçlarına göre üye devletler genelinde AB karşıtı, aşırı sağ ve aşırı sol partilerin oy oranlarını artırmaları hatta bazı ülkelerde seçimi 1. Parti olarak bitirmeleri AB nin varoluşu ve geleceği açısından ciddi bir tartışma başlattı KİMLİK BUNALIMI MI? BİLİNÇLİ TERCİHLER Mİ? DOĞRUYU ARAYIŞ MI?- kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk k Tek Çözüm: Islam/Şeriat Nizamı Aylık; Islami, Siyasi ve Ilmi Dergimiz...

2 إن إ م ك م إ ل ل. Fihrist Dersler Konular Yazarlar Sayfa 2 Ahirete Iman Editör 3 Tefsir Dersleri Fecr Suresi (15-20) Ebu Abdurrahman 4 Tefsir Dersleri (devam) Fecr Suresi (15-20) Ebu Abdurrahman 5...Türkiye'nin yakın tarihinde bir çok siyasi cinayet ve suikastlar tertiplenmiştir! M. Metin Müftüoğlu 6 Temel Meseleler (16) Ibni Abdulhalim 7 Futbol Ve Müslüman Ebu Ensar 8 İMKÂNLAR ve HAMLELER-(6) Cemaleddin Hocaoğlu 9 Islam/Ibadet Kelime-i Şahadetle çelişen tutumlar-(10) Said Havva 10 Siyer/Davet Peygamberimizin Hayatı; B. Çobanoğlu 11 Misafir Kalemler 12 Hedefe ulaşmak için Metod Şarttır... Ibni Abdulhalim 13 Müslüman Çocuğun edebi, Anonim Fihrist Gündem/Yorum Gençlerle Başbaşa Suffa Mektebi Dördüncü Delil; KIYAS (2) Fetva Köşesi Beyyineler 7. Peygamberimizin Taife Hicreti Kadın-Erkek eşitliği (9) Hanımlar Köşesi Başka açılardan Tesettür... Sohbetler/Düşünceler Yarının Büyükleri Bunları Biliyormusunuz? Basından Seçmeler Ensaruş Şeria, Trablus ve Bingaziye girdi.. Bir ABD klasiği daha: Nijerya oyunu!.. Malezya mahkemesi, Suriye direnişine yardım edenleri mahkum etti... ABD, Ebu Hamza el Masri yi ömür boyu hapse mahkum etti... Muhacirun Dergisi: Yazışma Adresimiz: Sayfa 2 MUHACIRUN DERGISI Doğrular Islamın doğrulardır, hatalar/yanlışlar bizim yanlışlarımızdır. Okuyucularımızdan (Islama göre varsa) Hatalarımızın düzeltilmesini istirham ediyoruz. YIL-3/ SAYI 30 ŞA BAN 1435 / HAZIRAN 2014

3 H a k i m i y y e t, K a y ı t s ı z ve Ş a r t s ı z A l l a h ( c. c.) ı n d ı r. Gündem/Yorum Editör Ahirete Iman Mü minlerin akîdelerini teşkil eden iman esaslarından birisi de Ahiret gününe inanmaktır. Kur an, bizden gaybî olan âhirete kesinkes inanmamızı istemektedir. İsrâfil (a.s.) birinci defa sura üfürdüğünde kıyâmet kopacak, her şey yok olacaktır. İkinci defa üfürdüğünde ise herkes ve her sey yeniden dirilecektir. İnsanların tekrar dirilmesiyle başlayan ve ebedîyyen devam edecek olan zamana Ahiret denir. Âhiret gününde, dünyada kim ne işlemişse karşılığı tam olarak verilecektir. Her şey gibi dünyanın da bir sonu vardır. Bir gün gelecek her yaratılan şey gibi dünya da yok olacaktır. Her şey yok olduktan sonra insanlar Allah ın emriyle tekrar dirilecektir. Herkes dünyada işlediğinden sorguya çekilecek, her yaptığının karşılığını görecektir. O gün insana İman ve sâlih amelden başka hiç bir şey fayda vermeyecektir. İslâm ı seçen ve gereklerini yerine getirenler Cennete; bâtılı seçenler ise Cehenneme gidecektir. Âhiret âlemine iman, Kur an da çoğunlukla Allah a imandan hemen sonra zikr edilmektedir. Yani Allah a İman ile âhirete İman birbirine bağlı olarak ifâde edilmiştir. Biri başlangıç, öbürü ise sonuçtur. Çünkü yapılan her amel, her iyilik, işlenen her suç, çiğnenen her emir ve reddedilen her hükmün karşılığı ancak o adil mahkemede hallolunacaktır. O mahkemede hiç bir şey karşılıksız bırakılmayacaktır. Kim zerre miktarı bir hayır işlerse, onun mükâfatını görecek; kim de zerre miktarı bir kötülük işlerse, onun cezâsını görecektir. Evet, dünya bir imtihan yeri, âhiret de o imtihanın değerlendirileceği bir başka yerdir. O yerde Allah - tan başka hiç bir yardımcı, O nun izni olmadan hiç bir şefaatçı bulunamaz. Artık bütün işlemler bitmiş ve bütün hesaplar neticelendirilmiştir. Mü minler bilmelidir ki, o gün mesuliyet ferdîdir, hesaplar şahsîdir. Herkes kendi nefsinden sorumludur. Hiç kimse başkasının günahını taşıyamaz. Hiç kimse kimseyi kurtaramaz. Âhirete iman, mü mine, mutlak adâlete dayanan ferdî mesuliyeti yükler. Bu prensip, mü mine, kendi değerini öğreten ve iç âleminde uyanıklığı hâkim kılan en kuvvetli bir prensiptir. Âhirette mü mini kurtaracak, onu himaye edecek ancak sahih imanı ve sâlih amelidir. Hiçbir fidye onu küfür ve masiyetinin cezâsından kurtaramaz. Bunun içindir ki, âhirete İmanın, mü minin hayatında büyük bir etki yapacağı kaçınılmazdır. Öyle ise mü min, bütün hazırlık ve çalışmasını âhirete yönelik yapmalıdır. İslâmî çalışma ve ibâdet hayatında bunun dışında hiç bir menfaat beklememelidir. Çünkü, icraatında başkasını ortak eden (yani, Allah - tan başkası için ibâdet edip, başkaları takdir etsin diye kulluk yapan) âhirette de kimi ortak yapmış ise, ecrini ondan isteyecektir. Âhirette Allah tan başkası mükâfat ve cezâ veremeyeceğine göre, o halde mü - min Allah tan başkası için kulluk yapamaz. Âhirete İman, insanoğlunun başıboş olmadığını, lüzumsuz yere yaratılmadığını, kendi hevâ ve hevesiyle baş başa bırakılmadığını insana öğretir. Bu akîde, ameli karşılığı ile birleştiren bir inançtır. Bu inanç, insanoğluna kesin olarak bildiriyor ki, mutlak bir adâlet kendisini beklemektedir. Mü min bu inanç sayesinde hesap ve adâlet gününe kendini hazırlar. Bu inanç, mü min ile kâfiri birbirinden yaşantı itibariyle de ayırır. Mü min, âhirete inandığı için dünyayı bir imtihan yeri olarak kabul eder ve çalışmasını da ona göre yapar. Kâfirler ise, âhirete inanmadıkları için, hayatı sadece bu dünyadan ibâret sayar ve çalışmasını da hep bu dünyaya ait kılar. Böylece onlar, âhirete eli boş olarak gider ve orada onlara sadece ateş arkadaşlık eder. Başka yardımcıları yoktur onların. Gündeminiz de Ölüm ve Ahiret olsun Sayfa 3 MUHACIRUN DERGISI YIL-3/ SAYI 30 ŞA BAN 1435 / HAZIRAN 2014

4 H a k i m i y y e t, K a y ı t s ı z ve Ş a r t s ı z A l l a h ( c. c.) ı n d ı r. TEFSIR DERSLERI Ebu Abdurrahman ف ا م ا ا ن سنا ا ا ا م ا م ا اي ن ه ه ب ه ا ير ا ف ا نع م ا سه ل ا فه هه ا ا ي )15( ا م ا ا م ا م ا اي ن ه ه ب ه ا فه ب نه ن ا فه هه ا ا ي م ا ا رو )19( )17( ا نع م ن ا ه اس ن )16( ل ي ن ما نوع ا م ا نه ه ن او هن )18( ب ع ا ا نل م انابا ا رهع ا ا ن م ل ل ا ماا بر ا نل ا اب ا ل ا )20 ) 89-FECR SÛRESİ (2) Mushaf'taki Sıralamaya Göre 89. Sûredir. Mufassal Sûreler Kısmının On İkinci Grubundaki İlk Sûredir. 30 âyettir. Mekke'de nazil olmuştur. SÛREYE GİRİŞ İbn Kesîr, el-fecr sûresi hakkında: "Bu sûre Mekke'de nâzil olmuştur" der sonra şöyle devam eder: "Nesâî'nin Câbir'den rivayet ettiğine göre o şöyle demiştir: Muâz, namaz kılıyordu. Bir adam gelip onunla birlikte namaza durdu. Muâz namaz; uzattı. O adam da mescidin bir köşesinde namazını kıldı. Sonra çekip gitti. Bu durum Muâz'a ulaşınca: O münafıktır, dedi. Olay Rasûlullah (s.a.v)'e anlatılınca o gence bunun sebebini sordu. Genç: Ey Allah'ın Rasûlü! Ben onunla birlikte namaz kılmak için gelmiştim. Fakat o bana göre namazı uzattı. Ben de ayrılıp mescidin bir köşesinde namazımı kıldım, sonra deveme yemini verdim. Bunun üzerine Rasûlullah (s.a.v) buyurdu ki: "Ey Muâz; sen fitneci misin? واليل ا ا وال والالشل والوحى و اسم ال ا ( mu?" sûreleriا علا yetmiyor el-fecr SÛRESİNİN EKSENİ Sûre, baş taraflarında öğüt verip uyarıyor. Arkasından yadırgayarak bazı insan karakterlerinden söz ediyor. Sonra insana Kıyamet gününü ve o gün ikram için hazırlanan tarzı hatırlatıyor. Sûre Allah'ın azabından, Allah'ın fiillerini yanlış anlamaktan sakındırıyor ve yetime ikramda bulunmamayı, yoksulu doyurmaya teşvik etmemeyi, helâlden başka mal yemeyi, malı aşırı sevmeyi kınıyor. Âhiret günü için önden salih ameller göndermenin gerekliliğini hatırlatıyor, huzur içinde olan candan bahsediyor. Bu sûre kendisine has anlatım tarzı içinde takvaya yönlendiriyor ve ona ters düşen şeylerden kurtarıyor. İşte bu yönüyle sûre, mü'minlerden, kâfirlerden ve münafıklardan bahseden el-bakara Sûresi'nin mukaddimesi ile ilgi kuruyor. Çünkü sûre kâfirlerin ahlâkını açıklarken takva sahiplerinin ahlâkına davet etmeye çalışıyor. Bütün bunlar sûrenin kendine has bütünlüğü içinde gerçekleştiriliyor. Bu sûre üç fıkradan oluşur. Birinci fıkra 14., İkinci fıkra 20., Üçüncü fıkra 30. âyette sona erer. 15. Ama insan, ne zaman Rabbi deneyip kendisine ikram eder nimet verirse: Rabbim bana ikram etti der. 16. Ama onu denemek üzere rızkını daraltırsa: Rabbim beni küçümsedi der. 17. Hayır, doğrusu siz yetime ikram etmezsiniz. 18. Yoksula yedirmek için birbirinize önayak olmazsınız. 19. Size kalan mirası hak gözetmeden yersiniz. 20. Malı da pekçok seversiniz. İKİNCİ FIKRA ( ÂYETLER) 15. âyetten başlayıp 20. âyetin sonuna kadar devam eder. Allah Mal Verince İnsanın Sevinmesi (Âyet 15) "Ama insan, ne zaman Rabbi deneyip kendisine ikram eder nimet verirse: Rabbim bana ikram etti' der." Lütfettikleri ile Rabbim beni üstün tuttu der. Kendisine yapılan ikramı dünyada şansının yaver gitmesinde görür. Fakat Rızkını Daraltınca Rabbim Beni Küçümsedi Demesi (Âyet 16) "Ama onu denemek üzere rızkını daraltırsa." Allah Teâlâ onun rızkını daraltır ve yetecek kadar rızık verirse: "Rabbim beni küçümsedi der." Yani Allah onu fakirlikle denediği ve sabretmesi için rızkını daralttığı zaman, Rabbim beni küçümsedi der. Küçümsenmeyi dünyadaki şanssızlığında görür. Çünkü o, sadece dünyayı ve dünyada kendisine zevkle refah sağlayan şeyleri önemser. İbn Kesîr der ki: "Allah Teâlâ denemek üzere insanın rızkını genişlettiği zaman o, bunun kendisine Allah tarafından bir ikram olduğuna inanır. Halbuki durum böyle değildir. Aksine o bir imtihandır. Yine Allah Teâlâ imtihan etmek için insanın rızkını Sayfa 4 MUHACIRUN DERGISI YIL-3/ SAYI 30 ŞA BAN 1435 / HAZIRAN 2014

5 daralttığında da hâl böyledir. O bunun Allah tarafından kendisinin küçümsenmesi olduğuna inanır." Nesefî'ye göre; İşte Allah onun bu inancını kınayarak, onun bu iddiasını reddederek şöyle buyurur: ل ل Siz Yetime İkram Etmiyorsunuz (Âyet 17) "Hayır." İbn Kesîr devamla şöyle der: "İş ne darlıkta ne de bollukta onun zannettiği gibi değildir. Zira gerçekten Allah Teâlâ malı sevdiği ve sevmediği kimselere verir. Yine sevdiği ve sevmediği kimselerin rızkını daraltır. Bu konuda yapılacak şey her iki halde de yani zengin olduğu zaman Allah'a bundan dolayı şükrederek, fakir olduğu zaman da sabrederek itaat etmektir." Nesefî ise şöyle der: "İkram da küçümseme de malın çokluğunda ve azlığında değil, aksine ikram, itaatte başarıya ulaştırılmakta, küçümsenme de bu konuda yardımsız bırakılmaktadır." "Doğrusu siz yetime ikram etmezsiniz." Nesefî şöyle der: "İkram da küçümseme de malın çokluğunda ye azlığında değil, aksine ikram, itaatte başarıya ulaştırılmakta, küçümsenme de bu konuda yardımsız bırakılmaktadır." Nesefî: "Hatta bu sözden daha kötü bir durum vardır. O da Allah kendilerine zenginlik lütfettiği halde, onlar yetime ikram etme, ehlini, yoksulu doyurmaya teşvik etme gibi bu konuda gereken görevleri yerine getirmiyorlar" der. İbn Kesîr ise: "Bu âyette yetime ikram edilmesi emredilmektedir" der. ن.إ إم ك م إ birleştirerek: "Ben ve yetimin koruyucusu cennette şu ikisi gibiyiz" buyurmuştur." 5- "Melekler sıra sıra dizilip Rabbin geldiğinde" âyetini tefsir ederken İbn Kesîr şöyle der: "Yani Rabbin yaratıkları arasında hüküm vermek için geldiğinde. Bu da, yaratıkların O'na karşı âdemoğullarının efendisi Muhammed (s.a.v)'den şefaat dilemesinden sonra olacaktır. Hz. Muhammed'den şefaat dilemeleri ise, ulu'l-azm peygamberlerden teker teker şefaat istedikten sonra olacaktır. O peygamberlerin tümü yaratıklardan gelen şefaat isteğine: "Ben buna yetkili değilim" karşılığını verecektir. Nihayet sıra Muhammed (s.a.v)'e geldiğinde o: "Ben buna yetkiliyim, ben buna yetkiliyim" diyecektir. Sonra gidip Allah katında O'nun hüküm vermek için gelmesi konusunda şefaat edecek, Allah da onun bu konudaki şefaatini kabul edecektir. Bu, şefaatlerin ilkidir. Bu, açıklaması Sübhân Sûresi'nde geçtiği üzere Makâm-ı Teâlâ dilediği gibi hüküm vermek üzere gelecek, meleklerde gelip O'nun huzurunda saf saf duracaktır." Yoksula Yedirmek İçin Birbirinizi Teşvik Etmiyorsunuz (Âyet 18) "Yoksula yedirmek için birbirinize önayak olmazsınız." İbn Kesîr burada der ki: "Onlar fakirlere ve yoksullara iyilik yapmayı emretmezler ve birbirlerini bu konuda teşvik etmezler." Siz Yetime İkram Etmezsiniz (Âyet 17) 4- "Hayır, doğrusu siz yetime ikram etmezsiniz" âyeti ile ilgili olarak İbn Kesîr şöyle der: "Abdullah b. el-mübarek'in Ebû Hureyre'den rivayet ettiği hadiste Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: "Müslüman toplumunda evlerinin en hayırlısı içinde yetime iyilik yapılan evdir. Müslüman toplumunda evlerin en kötüsü de, içinde yetime kötü davranılan evdir." Sonra Rasûlullah (s.a.v) parmağını göstererek: "Ben ve yetimin koruyucusu cennette böyleyiz" buyurmuştur. Ebû Davud'un Sehl'den - Saîd'in oğlu Sehl'i kasdediyor- rivayet ettiğine göre Rasûlullah (s.a.v), orta ve şahadet parmaklarını Mirası Hak Gözetmeden Yiyorsunuz (Âyet 19) "Size kalan mirası hak gözetmeden yersiniz." Nesefî: "Yani siz mirası haram helâl demeden yersiniz. Onlar kadınlara ve çocuklara mirastan pay ayırmıyorlar ve kendi miraslarını onlarınkiyle birlikte yiyorlardı" der. İbn Kesîr de: "Kendilerine miras nereden gelirse gelsin, ister haram ister helâl aldırmaksızın yiyorlardı" der. Malı Çok Seviyorsunuz (Âyet 20) "Malı da pekçok seversiniz." Hırsla, aşırı bir şekilde ve başkalarının hakkını vermeksizin seversiniz. Sayfa 5 MUHACIRUN DERGISI YIL-3/ SAYI 30 ŞA BAN 1435 / HAZIRAN 2014

6 H a k i m i y y e t, K a y ı t s ı z ve Ş a r t s ı z A l l a h ( c. c.) ı n d ı r. Gençlerle Başbaşa Emîr ul Mu minîn M. Metin Müftüoğlu (Kaplan) Hoca Efendi nin /Istanbul: MÜDAFAA -SAVUNMA-(7) Türkiye'nin yakın tarihinde bir çok siyasi cinayet ve suikastlar tertiplenmiştir! Birdenbire ve beklenmedik bir hızla seri cinayet ve suikastlar başladı: Muammer Aksoy, Uğur Mumcu, Bahriye Üçok, Çetin Emeç, Turan Dursun, Ahmet Taner Kışlalı, Necip Hablemitoğlu ve diğerleri... Her cinayetten sonra faillerin adresini işaret eden belirtiler bırakılıyordu ki, bunların işaret ettiği adres "dindar insanlar, İslami gruplar ve İran"dı. Dindar kesimler ve İslami gruplar son 20 yılda işlenen cinayetlerden sorumlu tutuldu, bunların teberri etmesi! Artık Çetin Emeç'in eşi Bilge Emeç, "Ben Atatürkçü, orduyu seven, vatanperver bir kadınım. O yüzden hep İran, dinciler demek işime geldi sanırım. İran'ın yaptığına inanmak istedim!" (Taraf, 15 Şubat 2010) demişti. Halbu ki, "Eşimi kim öldürmüşse bulunsun!" demek olmalıdır. Artık, Savcı Doğan Öz, Çetin Emeç, Uğur Mumcu ve Abdi İpekçi cinayetlerinin ne anlattığını çok iyi biliyoruz. Laik kesimi tahrik etmek, onları irtica tehlikesi ile korkutup, vesayet rejimini sürdürmek için işlendi bu cinayetler. İşte en son Danıştay saldırısı... Ergenekon davası ile birleştirilince, orada da kanlı eller görünüverdi. Bu kanlı cinayetlerin ardından kozmik gazeteciler, kozmik yazarlar velhasıl kozmik medya sayesinde, insanların nasıl dehşete düşürüldüğünü, onların "Kahrolsun Şeriat" diye nasıl meydanlara döküldüğünü artık herkes biliyor... Bütün kanlı cinayetler, hem de öldürülenler kendi arkadaşları olduğu halde, gazeteciyazar yapılmış kozmik adamlar marifetiyle, dindar insanların üzerine yıkılmak istendi. Başbakan asarak siyasetçiler, gazeteci-yazar katlederek medya korkutuldu... Yassıada'da bir başbakan da, bu korku salma psikolojik harbinin gereği ipe çekildi. 1 Mayıs 1977'de Taksim'de işçiler katledildi. Yine Sivas'ta Madımak Oteli, içinde Alevi vatandaşlarımız varken yakıldı. Misilleme diyerek Başbağlar katliamı yapıldı. Hepsi korkutmak, sindirmek, vesayeti sürdürmek içindi. Velhasıl bütün bunlar hep kemalist rejim adına yapılmıştır! Bütün bu katliamlar, bir taraftan başbakan idam etmeleri ile siyasi çevreye, misalini vereceğim şu uygulama ile de İslam alimlerine, hoca efendilere göz dağından başka bir şey değildir. Kemalizm adına bu ülkede sağcı ve solcu malum vesayet rejiminin statükocuların hedefleri olmuşlardır. - Cumhuriyet'in ilk yıllarında Erzincanlı Şeyh İbrahim Hakkı dünyanın o zamana kadar tanık olmadığı bir zulme uğradı. Ölmüş ve mezarına konmuş olmasına rağmen İstiklal Mahkemesi kararıyla mezarından çıkarılıp, tekrar idam edilmiştir yılında jandarmalar İstiklal Mahkemesi heyetinden aldıkları emir gereği İbrahim Hakkı Efendi'nin cedesini mezardan çıkartarak, beyaz kefeniyle birlikte hemen oracıkta yaptıkları dar ağacında ''salben idam'' (asarak öldürmek suretiyle) ederek, mahkemenin kararının daha önceden ölmüş bulunan İbrahim Hakkı üzerinde yerine gelmesini sağlamışlardır. Böyle bir zulmü müslümanlar Kızıl Sovyetler Birliği nde bile görmemişlerdir. Bu tür zirveye yükselen rekor zulüm, malesef Türkiye'mizde görülmüştür! - Bunun yanı sıra; Menemen de Kubilay olayını bahane ederek Şeyh Esad Efendi suçsuz yere idam edilmiştir. - Dersim de bin müslümanın kanı ve canı heder edilmiştir. - Şeyh Said Efendi idam edilmiştir. Şeyh Said'in torunu Muhammed Kasım Fırat, Şeyh Said'in katibi olan Fehmi Bilal'den rivayeten Şeyh Said kıyamında bin insanın katledildiğini bildirmektedir. - İskilipli Atıf Hoca; şapka inkılabı gerçekleşmeden evvel, şapka aleyhinde yazdığı bir kitaptan dolayı idam edilmiştir. - Sadece Konya'da alim asılmıştır. Erzurum da şapka yüzünden 14 hoca idam edilmiştir. (Bu sadece bilinenlerdir!) - Said-i Nursi Hazretleri ömrünün çoğunu zindanlarda geçirerek zulme maruz kalmıştır ve diyar diyar sürülmüştür. Kendisinin mezarı bile belli değildir, bir gece kabri açılarak cesedi kaçırılmış ve yok edilmiştir. - Silistireli Süleyman Hilmi Tunahan Efendi de zulme uğrayarak zindanlara atılmıştır Eylül 1980 ihtilalinden sonra yapılan zulümler de herkesce malumdur. - Son 15 yıl içerisinde 3600 köy boşaltılmıştır. Yüzlerce köy kemalist generallerin emri ile yakılmıştır. İki milyondan fazla insan doğup büyüdükleri yerleri terketmek zorunda kalmışlardır. - Yine bu ülke de sayısız fail-i meçhul cinayet, gözaltında kayıp, işkence ve gözaltında ölüm hadisesi olmuştur. Cezaevlerinde ağır şartlar nedeniyle ölümler vuku bulmuştur. Bütün bunların müsebbibi kemalizmdir. Yani yapılan onca zulüm ve baskı hep kemalizm adına yapılmıştır! Ben inanıyor ve iddia ediyorum ki; bizlere yönelik asılsız ve mesnedsiz suçlamaların arkasında 28 Şubat post modern darbesinden 27 Nisan e-muhtırasına, Balyoz'dan Kafes e bütün kirli eylemlerin ve planların sahipleri vardır. İddia makamı bizi suçlamayı bıraksın, bu tezgahı bizim üzerimize yüklemeye çalışanları bulsun! Sayfa 6 MUHACIRUN DERGISI YIL-3/ SAYI 30 ŞA BAN 1435 / HAZIRAN 2014

7 .إ إم ك م إ ل ل ن Suffa Mektebi ŞER'Î DELİLLER DÖRDÜNCÜ DELİL; KIYAS (2) Kıyasın Şartları Kıyas sahih olması için kıyasın rükünleri olan asıl, fer', aslın hükmü ve illetten her biri için muayyen şartların bulunması lazımdır. Asılda aranan şartlar: Asıl, hakkında nass veya icmâ varid olan hükmün mahallidir. Bu sebebledir ki meselâ "riba'l-fadl"ın haram olması meselesinde her ikisi de yenilecek şeydir diye ayvayı elmaya kıyas etmek sahih olmaz. Çünkü zaten elma kendisi, altı sınıf eşyanın haram olduğuna delâlet eden hadis içinde zikredilen "hurma" ya kıyas edilen bir fer'dir. Yine aynı şekilde, darının darı ile takas yapılacak satışında birinin fazla olması durumunda faiz olması meselesinde darıyı pirince kıyas etmek sahih olmaz. Çünkü zaten pirinç nassda zikredilen buğdaya kıyas edilerek "riba'l-fadl" câri olur hükmü verilmiş bir fer'dir. Keza her ikisi de "taharet" tir diyerek her ikisinde de niyeti şart kılmak için abdestin teyemmüme kıyas edilmesi sahih olmaz. Çünkü teyemmümde niyetin şart olması hükmü her ikisi de ibadet olması hasebiyle namaza kıyas edilerek verilmiştir. Bu sebeple abdestin teyemmüme kıyası sahih olmaz. Çünkü abdestin teyemmüme kıyasındaki illet ile teyemmümün namaza kıyasındaki illet farklıdır: Birincisinde illet "taharet" ikincisinde "ibadet" tir. İlletin farklı olması birinci kıyası geçersiz kılar. Çünkü hakkında nass bulunan asıl -yani namaz- ile fer' -yani abdest- arasında ortak vasıf bulunmamaktadır. Bu sebeple kıyasın rükünlerinden biri olan illet bulunmadığı için kıyas batıl olur. Aslın hükmünün şartları:"aslın hükmünün nasla veya icmâ ile sabit olmuş şer'î bir hüküm olması şarttır" demeye gerek yok. Çünkü biz burada zaten şer'î kıyastan bahsediyo ruz. Neshedilmemiş halen devam eden bir hüküm olmalıdır demeye de gerek yok, çünkü eğer hükmün aslı neshedilmiş olursa, bununla amel edilme sona erdiği için o hükmü fer'a nakledip fer'in hükmünü o asla bina etmek mümkün olmaz. Aslın hükmünde aranan şartlar dörttür; 1-Aslın hükmünün sadece kendi mahalline mahsus olmaması lazımdır. Çünkü kıyas yapabilmesi için aslın hükmü fer'a intikal edebilmelidir, şayet başka bir delil ile hükmün asla mahsus olduğu sabit olursa bunun aktarılması mümkün olmaz. Meselâ iftar etmeden oruca devam etmenin mubah olması, dörtten fazla kadınla Temel Meseleler-16 evlenmenin helâl olması, mehirsiz nikah, ganimetlerden dilediğini alma gibi ruhsatlar Rasûlullaha ait hususlardır. 2- Aslın hükmü kıyas kaidelerine muhalif şekilde sabit olmuş olmamalıdır. Yani umumî kaidelerden veya kıyas kaidelerinden müstesna bir şekilde meşru kılınmış olmamalıdır. Çünkü kıyasa muhalif şekilde sabit olan hükme başkası kıyas edilemez. Aslın hükmünün manası makul olmalıdır. Yani aklın idrâk etmesi mümkün olan bir illeti bulunmalıdır. Çünkü illet kıyasın esasıdır. Bu sebeple namazların rekatleri, zekatların miktarları, zina ve kazf haddinde vurulacak sopaların sayısı ve keffaretler için ödenecek şeylerin miktarları gibi taabbudî olan hükümlere kıyas yapılmaz. Çünkü bu hükümlerin illetlerini aklın idrak etmesi mümkün olmaz. Aynı şekilde illeti anlaşılır olsa bile umumi kaidelerden müstesna bir şekilde sabit olan hükme de kıyas yapılmaz. Meselâ unutarak yiyen kişinin orucunun sahih olması hükmü. Aslında "oruç bozan şeylerden oruç müddetince kendini tutması" kaidesine muhalif olarak boğazından içeriye bir şey girdiği için umumi kaideye göre orucunun bozulması lazım gelirken, illeti anlaşılır bile olsa kolaylık olması ve meşakkatin defi için orucun sıhhatine hükmedilmiştir. Çünkü unutan kişi haram olanı irtikap etme niyetinde değildir. Öyleyse hata ile oruç bozan bir şey yiyen kişi buna kıyas edilmez. Namazda unutarak konuşan kişinin namazı da unutanın orucuna kıyas edilmez. Hanefî mezhebinin görüşü de budur. 3- Fer'in hükmü hakkında nass bulunmamalı: Yani aslın hükmüne delâlet eden delil fer'in hükmüne de delâlet edip ona da şâmil olmamalı. Zira delil fer'in hükmüne de şâmil olursa o takdirde fer'in hükmü kıyasla değil aslî delil ile sabit olmuş sayılır, dolayısıyle kıyasa ihtiyaç kalmaz. 4- Aslın hükmü fer'in hükmünden önce meşru kılınmış olmalıdır. Yani, fer'in hükmü kıyasla ortaya çıkarılmak isteniyorsa aslın hükmü fer'in hükmünden önce meşru kılınmış olup ondan sonra sabit olmamalıdır. Binaenaleyh, niyetin şart olması meselesinde her ikisi de taharettir diyerek abdest teyemmüme kıyas edilmez. Çünkü bu takdirde abdest fer' teyemmüm ona asıl yapılmış olur. Halbuki abdest hicretten önce teyemmüm sonra meşru kılınmıştır. Lakin fer'in kıyastan başka bir delili varsa bu kıyasın yapılmasına bir mani yoktur. Çünkü bu takdirde fer'in hükmü iki delil ile sabit olmuş demektir: Kıyas ve diğer delil. Bu delil meselâ "Ameller niyetlere göredir" hadisi şerifi olabilir, zira bu abdeste de teyemmüme de şâmil olur. Sayfa 7 MUHACIRUN DERGISI YIL-3/ SAYI 30 ŞA BAN 1435 / HAZIRAN 2014

8 H a k i m i y y e t, K a y ı t s ı z ve Ş a r t s ı z A l l a h ( c. c.) ı n d ı r. Futbol Ve Müslüman Fetva Köşesi Futbola müslümanların bakışı nasıl olmalıdır? Konuyu en azından üç yönüyle ele alıp değerlendirmek mümkündür. 1- Futbol oynamak. 2- Futbol oyununu seyretmek, ya da takım tutmak. 3- Futbolu bir hükümet politikası ya da bir din haline getirmek. I. Futbol oynamak: Bu konuda önce şu hadisi şerifleri hatırlamamız yararlı olur: "Üçü hariç, müslümanın her türlü eğlencesi haramdır. Hanımıyla oynaşması, atını eğitmesi ve atış yapması." "Melekler atıcılıktan başka hiçbir eğlencede hazır bu lunmazlar." "Allah'a taattan alıkoyan her eğlence batıldır." Birinci hadisi şerife dikkat edilirse meşru eğlencede bulunması gereken üç özelliğe işaret ettiği görülür. I. Kişinin evine huzur ve neşe temin etmesi. 2. Hayatla ya da düşmanla vereceği mücadele için gereç (alt yapı) tedarik etmesi. 3. Hazırladığı gereçleri kullanma eğitimi yaparak bu mücadeleye bizzat hazırlanması. İslâm'da abesle iştigal olamayacağına göre, caiz görülebilecek spor ve eğlencenin de öncelikle bu özellikleri ya da birini taşıyor olması gerekir. Diğer hadisler de bu mânâyı tamamlayıcıdır. Bunu futbola uygularsak o; (Eğer evde ya da tenha bir yerde beraber oynamıyorlarsa) hanımıyla oynaşmak ve mücadele araçlarının temini anlamı taşımadığına Ebu Ensar göre, geriye sadece mücadeleye hazırlanmak özelliği, yani kişinin kendisini zinde ve sağlıklı tutma gayesi kalıyor. Bir diğer ifade ile, futbol vücudun ihtiyacı olan spor gayesi ile yapılır ve başka mahzurlar da ihtiva etmezse mubah (helâl) bir eğlence sayılabilir. Başka mahzurlar şunlar olabilir: Futbolu spor ihtiyacından fazla oynayarak hem faydalı şeylerle değerlendirebileceği zaman nimetini, hem de yine yararlı işlerde kullanabilecği enerji (güç, kuvvet) nimetini israf etmek. (Bilindiği gibi, israf her çeşidi ile haram kılınmıştır.) Oyun sebebiyle ibadetlerini aksatmak, oyun sebebiyle dünyevi ödevlerini aksatmak ve bakmak zorunda olduğu fertlere karşı görevlerini ihmal etmek. Oynarken giyeceği elbiselerde avret sınırına riayet etmemek. Futbolu bir kazanç aracı olarak görmek ve uygulamak... Bu ve buna benzer mahzurlar futbol oynamayı, mahzur olma derecelerine göre, mekruh ya da haram hâle getirmiş olurlar. Böyle mahzurlar olmaksızın futbol oynamakta bir beis olmayacağı gibi bazan sevimli ve istenen (merğub) bir spor dahi olabilir. Ancak bugünkü şekliyle futbol bir spor değildir. Çünkü oynayanlar onu vücudu güçlendirmek için oynamamakta, seyredenler ise hiçbir hareket yapmamaktadırlar. 2. Futbol oyununu seyretmek ya da takım tutmak: Bu konuda da oynanmasına bağlı olarak değişik hükümler düşünülebilir. Yukarıda sözü edilen mahzurlar varsa, futbolun oynanması gibi seyredilmesi de derece derece mahzurlu olabilir. Seyretmekle spor yapmak gibi bir gaye olamayacağından seyretmenin faydalı ve güzel olma ihtimali daha azdır. Ancak oynayan tarafların birinin yenme ya da yenilmesinden fazla etkilenmeyecek birisi için seyretmek, olsa olsa bir nebze dinlendirici olabilir ve dinlendirici olduğu ölçüde de mahzursuz olur. devamı gelecek Sayıda Sayfa 8 MUHACIRUN DERGISI YIL-3/ SAYI 30 ŞA BAN 1435 / HAZIRAN 2014

9 إن إ م ك م إ ل ل. Cemaleddin Hocaoğlu Beyyineler İMKÂNLAR ve HAMLELER-(6) İtaat Hakiki ve gerçek cemiyetinde yerini aldıktan ve kaydını yaptırdıktan sonra bu üye kardeşlerimize düşen, verilen emir ve talimatlara harfiyyen riayet ve itaat etmektir. Ulu l-emr e itaatın Allah ve Resulü ne itaat olduğuna inanacaklar, toplantıya çağrıldıkları zaman behemehal vaktinde o toplantıya katılmanın İslam ın bir emri Olduğunu düşünecekler, şahsî ve ailevî işlerine tercih edeceklerdir. Bununla beraber, müslüman kazandığı paralarla sadece midesini düşünmeyip ahiretini de düşünecek, Allah ın azabından kendini satın alacaktır. Bu hususlarda Allah Resulü şöyle buyurur:,,insanlar üzerine öyle bir zaman gelir ki, o zamanın insanları sadece midelerini düşünürler. (Camiüssağır) zaman onu kendilerine hayırlı sanmasınlar. Aksine bu, kendileri için bir şerdir, onların cimrilik ettikleri şey, kıyamet günü boyunlarına dolanacaktır. Göklerin ve yerin mirası Allah ındır. Allah, bütün yaptıklarınızdan haberdardır... 0 halde müslüman ve mücahid kardeşlerimize deriz ki: Her birimiz aylık kazancımızın onda birini (1) Allah yoluna, İslam davası uğruna verelim de hem dünyayı hem de ahireti kazanalım!.. Tefrika çıkarma haramdır: Üye kardeşlerimizin çok dikkat edecekleri bir husus da tefrika (ikilik) çıkarmamak ve tefrika çıkaranlara yüz vermemektir. Cemiyet demek, birlik ve beraberlik demektir.. Yukarıda da görüldüğü üzere, cemiyetleşmek ve cemiyet halinde yaşamak Allah ın emridir ve farzdır. İkilik çıkarmak, bölünüp parçalanmak ise Allah ın yasak ettiği ve haram kıldığı bir davranıştır.,,nefsini; bir hurmanın yarısı ile de olsa, (Allah ın azabından) satın al! (Camiüssağır) Sonra müslüman ve mücahid kardeşlerimiz bilmelidirler ki, İslam davası yolunda verecekleri paralar kazançlarını azaltmayacaktır. Üstelik çoğaltacaktır; geriye kalan kazancına bereket getirip kat kat çoğaltacaktır. Ahirette de sevabını bol bol alacak, cennetin nimetlerine nail olacaktır. Gerçek malı budur; bu mal çalınmaz ve çırpılmaz. Çünkü, bu mal Allah a borç verilen bir maldır, bir paradır. Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor: Müslümanın, İslam a her yönüyle sahip çıkan ve İslam ı devlet, Kur an ı anayasa yapmak isteyen bir cemiyetten ayrılması asla caiz değildir. Emir in hataları, idarecilerin hataları olabilir. Bunlardan veya cemiyet üyelerinden şikayetçi olabilirsiniz. Bunlara kızarak, bunlara darılarak, bunlara küserek cemiyetten kopmanıza, ayrılıp gitmenize İslam asla müsaade etmez ve asla caiz görmez; günah olur, haram olur.,,kimdir; ahiretteki mükâfatını umarak Allah yolunda malını harcasın da, böylece Allah onun mükâfatını kat kat versin! (Hadid, 11),,Allah ve Peygamberi ni tasdik eden erkeklerle kadınlar ve gönül hoşluğuyla Allah yolunda (mal) verenler (var ya), onlann mükâfatları kat kat artırılır. Hem onlara çok hoş bir mükâfat (cennet) de var!.. (Hadid, 18) Cimrilik edenlerin vay haline! 0 sevdikleri malları, paraları kıyamet günü de yılan gibi boyunlarına dolanacak ve,,,ben, o malım ki, bana karşı sevginden dolayı cimrilik edip İslam davası uğruna vermedin. Şimdi bir yılan gibi boynuna dolanıp sana azap edeceğim! der. Cenab-ı Hak, Ali İmran suresinin 180. ayetinde bu durumu bugünden bizlere haber vermek üzere buyuruyor ki,,,allah ın fazlından kendilerine verdiği şeye cimrilik edenler, hiçbir Sayfa 9 MUHACIRUN DERGISI Susma yok: Hata ve ihmallere karşı susacak mısınız? Susacak değilsiniz. Susmanız da caiz değildir. Hakkı söylemeyen dilsiz şeytandır. Hatalı olanları, kim olursa olsun, usülü dairesinde uyaracaksınız, tenkid edeceksiniz. Hatta ısrarla mücadelenizi vereceksiniz, buna yerden göğe kadar hakkınız vardır. Fakat; bütün bunları yaparken, cemiyet ve cemaat içinde kalarak yapacaksınız. Ama;,,Şikâyetimiz dinlenmedi, ikazımıza kulak verilmedi, arzumuz yerine getirilmedi diye ayrılmaya, çekip gitmeye hakkınız yoktur. Ayrılamaz, kopamazsınız! Cemiyetiniz sizin cemiyetinizdir; ayrılamazsınız, bölücülük yapamazsınız. Haramdır, günahtır ve cahiliyet ölümüyle ölmenize sebep olur. YIL-3/ SAYI 30 ŞA BAN 1435 / HAZIRAN 2014

ÜÇ ESAS (ALLAH-DİN-PEYGAMBER) VE AÇIKLAMASI

ÜÇ ESAS (ALLAH-DİN-PEYGAMBER) VE AÇIKLAMASI ÜÇ ESAS (ALLAH-DİN-PEYGAMBER) VE AÇIKLAMASI Metin Muhammed b. A. b. Süleyman Şerh Muhammed b. Salih el-useymîn Çeviren Mehmed Ün GURABA YAYINLARI ÇATAL ÇEŞME SOKAK DEFNE HAN No: 27 / 9 CAĞLOĞLU / İSTANBUL

Detaylı

ORTAÖ RET M TEMEL D Nî B LG LER ( slam, 1) ( SLAM, 1) Ö RET M MATERYAL

ORTAÖ RET M TEMEL D Nî B LG LER ( slam, 1) ( SLAM, 1) Ö RET M MATERYAL ORTAÖ RET M TEMEL D Nî B LG LER ( slam, 1) ( SLAM, 1) Ö RET M MATERYAL ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNÎ BİLGİLER (İSLAM, 1) ÖĞRETİM MATERYALİ YAZARLAR Prof. Dr. Ramazan ALTINTAŞ Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ I II

Detaylı

De ki: Eğer Allah'ı seviyorsanız

De ki: Eğer Allah'ı seviyorsanız De ki: Eğer Allah'ı seviyorsanız hemen bana uyun ki Allah da sizleri sevsin ve suçlarınızı bağışlasın; Allah, daima bağışlayan ve esirgeyendir. Al-i İmran s.31 İçindekiler Editörden Resulullah ın Nurunda

Detaylı

KURAN-I KERİM SUAT YILDIRIM MEALİ

KURAN-I KERİM SUAT YILDIRIM MEALİ KURAN-I KERİM SUAT YILDIRIM MEALİ 1. Fatiha 30. Rum 58. Mücadele 86. Tarik 2. Bakara 31. Lokman 59. Hasr 87. A'la 3. Al'i imran 32. Secde 60. Mümtehine 88. Gasiye 4. Nisa 33. Ahzab 61. Saf 89. Fecr 5.

Detaylı

Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 592 Halk Kitaplar : 148. Tashih Hac Duran Naml. Kapak Tasar m Emre Y ld z. Grafik Mücella Tekin

Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 592 Halk Kitaplar : 148. Tashih Hac Duran Naml. Kapak Tasar m Emre Y ld z. Grafik Mücella Tekin Ankara 2013 2 ÖRNEK VAAZLAR LÜTFİ ŞENTÜRK Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 592 Halk Kitaplar : 148 Tashih Hac Duran Naml Kapak Tasar m Emre Y ld z Grafik Mücella Tekin Bask Mattek Matb. Bas. Yay. Tan.

Detaylı

NEDÂ. Kitap İsmi: Tevhid Risaleleri-2 Hazırlayan: Abdullah Yıldırım. Kapak Tasarım: Mustafa Erikçi Dizgi: Şehadet

NEDÂ. Kitap İsmi: Tevhid Risaleleri-2 Hazırlayan: Abdullah Yıldırım. Kapak Tasarım: Mustafa Erikçi Dizgi: Şehadet "Şüphesiz bu, benim dosdoğru yolumdur. Ona uyun! Ondan başka yollara uymayın! Zira o yollar sizi Allah'ın yolundan ayırır. İşte sakınmanız için Allah size bunları emretti." (6 En'am/153) NEDÂ Yayın No:

Detaylı

KUR AN-I KERİM TEFSİRİ. Muhtelif Tefsirlerden Alıntılar

KUR AN-I KERİM TEFSİRİ. Muhtelif Tefsirlerden Alıntılar KUR AN-I KERİM TEFSİRİ Muhtelif Tefsirlerden Alıntılar 2. C İ LT ( 3/104 5/120 Arası ) Kuran Sayfası: 62-126 DERLEYEN M. SELMAN DÜZCE, KASIM 2012 3/104-109 HAYRA ÇAĞIRAN TOPLULUK 104. İçinizden (herkesi)

Detaylı

K U R A N I K E R İ M T E F S İ R Ç A L I Ş M A S I. 4. Cilt. Sure: 10/1- Kuran Sayfası: 207- Hazırlayan M. SELMAN

K U R A N I K E R İ M T E F S İ R Ç A L I Ş M A S I. 4. Cilt. Sure: 10/1- Kuran Sayfası: 207- Hazırlayan M. SELMAN K U R A N I K E R İ M T E F S İ R Ç A L I Ş M A S I 4. Cilt Sure: 10/1- Kuran Sayfası: 207- Hazırlayan M. SELMAN 10. YUNUS SURESİ Mekke döneminde nâzil olmuştur. 109 âyettir. Sûrenin 40, 94 ve 95. âyetlerinin

Detaylı

Peygamber Efendimizin(s.a.v) Dilinden Dualar

Peygamber Efendimizin(s.a.v) Dilinden Dualar Peygamber Efendimizin(s.a.v) Dilinden Dualar Allah ım! Senin iznin ve yardımınla sabahladık ve akşamladık. Yine senin izin ve yardımınla yaşar ve ölürüz. Sonunda dönüş yalnız sanadır. Allah'ım! Öfkenden

Detaylı

ORTAÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERS KİTABI 11. SINIF YAZARLAR. Eyüp KOÇ Musa ŞİMŞEKÇAKAN Mehmet BAYDAŞ Dr. Eşref ALTAŞ

ORTAÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERS KİTABI 11. SINIF YAZARLAR. Eyüp KOÇ Musa ŞİMŞEKÇAKAN Mehmet BAYDAŞ Dr. Eşref ALTAŞ ORTAÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERS KİTABI 11. SINIF YAZARLAR Eyüp KOÇ Musa ŞİMŞEKÇAKAN Mehmet BAYDAŞ Dr. Eşref ALTAŞ DEVLET KİTAPLARI BİRİNCİ BASKI..., 2012 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI...:

Detaylı

Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 511 Halk Kitaplar : 133. Tashih Hac Duran Naml. Kapak Tasar m Emre Y ld z. Grafik Mücella Tekin

Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 511 Halk Kitaplar : 133. Tashih Hac Duran Naml. Kapak Tasar m Emre Y ld z. Grafik Mücella Tekin Ankara 2013 2 ÖRNEK VAAZLAR LÜTFİ ŞENTÜRK Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 511 Halk Kitaplar : 133 Tashih Hac Duran Naml Kapak Tasar m Emre Y ld z Grafik Mücella Tekin Bask Mattek Matb. Bas. Yay. Tan.

Detaylı

TÜM DETAYLARIYLA NAMAZ

TÜM DETAYLARIYLA NAMAZ TÜM DETAYLARIYLA NAMAZ Prof. Dr. Abdullah b. Muhammed et-tayyar Çeviren M. Beşir ERYARSOY GURABA YAYINLARI ÇATAL ÇEŞME SOKAK DEFNE HAN No: 27 / 9 CAĞLOĞLU / İSTANBUL TEL: (0212) 526 06 05 FAX: (0212) 522

Detaylı

FIKIH. Ders Notları 2008 ANKARA

FIKIH. Ders Notları 2008 ANKARA 1 FIKIH Ders Notları 2008 ANKARA 2 Ben insanları ve cinleri; ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Zariyat: 56 Ölüm sana gelinceye kadar Rabbine ibadet et. Hicr: 99 NASIL İBADET EDECEĞİZ? İbadet ve

Detaylı

KURAN-I KERİM DİYANET VAKFI MEALİ

KURAN-I KERİM DİYANET VAKFI MEALİ KURAN-I KERİM DİYANET VAKFI MEALİ 1. Fatiha 30. Rum 58. Mücadele 86. Tarik 2. Bakara 31. Lokman 59. Hasr 87. A'la 3. Al'i imran 32. Secde 60. Mümtehine 88. Gasiye 4. Nisa 33. Ahzab 61. Saf 89. Fecr 5.

Detaylı

1. FATİHA SÛRESİ (Mekke döneminde inmiştir. 7 ayettir. Adı: açan, açış anlamına gelir. Nüzul Sırası: 5) Rahman ve Rahim Allah ın adıyla... 1-3. Hamd, Alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, din gününün hakimi

Detaylı

KUR AN-I KERİM KISSALARI VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ

KUR AN-I KERİM KISSALARI VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ Cilt: 11, Sayı:2, 2002 ss. 31-58 KUR AN-I KERİM KISSALARI VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ Remzi KAYA * ÖZET Kur ân-ı Kerim farklı konuları içermektedir. Bunlar içinde yer

Detaylı

KUR ÂN I NASIL ANLAYALIM

KUR ÂN I NASIL ANLAYALIM KUR ÂN I NASIL ANLAYALIM Tefsirin Çeşitleri ve Bazı Âyetlerin Açıklaması Muhammed Cemil Ziynû Çeviren M. Beşir Eryarsoy GURABA YAYINLARI ÇATAL ÇEŞME SOKAK DEFNE HAN No: 27 / 9 CAĞLOĞLU / İSTANBUL TEL:

Detaylı

Dünya hayatının en şerefli ve en değerli işi, gönülleri Hakk'a uyarıp (irşad ederek), duygu ve düşünceleri Allah ile buluşturmaktır.

Dünya hayatının en şerefli ve en değerli işi, gönülleri Hakk'a uyarıp (irşad ederek), duygu ve düşünceleri Allah ile buluşturmaktır. Dünya hayatının en şerefli ve en değerli işi, gönülleri Hakk'a uyarıp (irşad ederek), duygu ve düşünceleri Allah ile buluşturmaktır. Çünkü şuur sahibi bütün varlıkların yaradılış gayesi Allah'ı tanımak

Detaylı

Hamd, sadece Allah içindir. Salât ve selam Peygamber Muhammed'e, onun âilesine, arkadaşlarına ve onun yolunda ve izinde gidenleredir.

Hamd, sadece Allah içindir. Salât ve selam Peygamber Muhammed'e, onun âilesine, arkadaşlarına ve onun yolunda ve izinde gidenleredir. ÖNSÖZ Hamd, sadece Allah içindir. Salât ve selam Peygamber Muhammed'e, onun âilesine, arkadaşlarına ve onun yolunda ve izinde gidenleredir. Bugün bu ümmetin ahvaline bakan bir kimse çok tuhaf ve çirkin

Detaylı

Hadis Fihristi. Hüseyin Alıcı. Yayınlarından : Kitap ve Sünneti İhya Yayınları

Hadis Fihristi. Hüseyin Alıcı. Yayınlarından : Kitap ve Sünneti İhya Yayınları Hadis Fihristi ملفهر ملفهر لا لفا لا لفا حلديث حلديث ملعجم ملعجم تريك- Türkçe-Turkish [ [تريك Hüseyin Alıcı Yayınlarından : Kitap ve Sünneti İhya Yayınları 2009-1430 1 ملفهر ملفهر لا لفا لا لفا حلديث حلديث

Detaylı

İtikadi Meselelerde Ahad Hadisleri Delil Kabul Etmenin Gereği. Muhammed Nasıruddin el-elbani

İtikadi Meselelerde Ahad Hadisleri Delil Kabul Etmenin Gereği. Muhammed Nasıruddin el-elbani İtikadi Meselelerde Ahad Hadisleri Delil Kabul Etmenin Gereği لا حا حا يث حجية جو [تريك- Türkçe-Turkish [ Muhammed Nasıruddin el-elbani 2009-1430 لا حا حا يث حجية جو لرت لرت يةةةة «باللغة» حممد نارص ين

Detaylı

T.C. AFYONKARAHİSAR İL MÜFTÜLÜĞÜ MUTLU AİLE SAĞLIKLI NESİL

T.C. AFYONKARAHİSAR İL MÜFTÜLÜĞÜ MUTLU AİLE SAĞLIKLI NESİL T.C. AFYONKARAHİSAR İL MÜFTÜLÜĞÜ MUTLU AİLE SAĞLIKLI NESİL Evleniniz, çoğalınız, çünkü ben kıyamet gününde sizin çokluğunuzla iftihar edeceğim (Hadis-i Şerif) AFYONKARAHİSAR-2012 İçindekiler Önsöz... 3

Detaylı

Şehid, kelime olarak kesin bir haberi veren, bildiğini söyleyen, hazır olan, bulunan, bir hadiseye şahid olan, şahitlik eden.

Şehid, kelime olarak kesin bir haberi veren, bildiğini söyleyen, hazır olan, bulunan, bir hadiseye şahid olan, şahitlik eden. Manevi buhrandan Hakk ın Burhan ına Şehid, kelime olarak kesin bir haberi veren, bildiğini söyleyen, hazır olan, bulunan, bir hadiseye şahid olan, şahitlik eden. Dinî anlamda, Allah rızası için, O nun

Detaylı

BAŞLARKEN Kur ani Hayat Dergisi Kur an ın Burçları Kur ani Hayat Dergisi Kur ani Hayat Dergisi

BAŞLARKEN Kur ani Hayat Dergisi Kur an ın Burçları Kur ani Hayat Dergisi Kur ani Hayat Dergisi BAŞLARKEN Mahşere hazırlanmak için hac gibi bir prova imkânı bahşeden Allah a hamd, Hac ibadetini bütün detaylarıyla bize öğreten Peygamber Efendimiz e salât, Her daim vahye uygun bir hayatı inşa ve icra

Detaylı

B ü y ü k İ S L Â M İ L M İ H A L İ

B ü y ü k İ S L Â M İ L M İ H A L İ B ü y ü k İ S L Â M İ L M İ H A L İ İtikada, İbadetlere, Kerahiyet ve İstihsana, Ahlaka, Siyer-i Enbiya ya ait olmak üzere on kitaptan müteşekkildir. Müellifi: Fatih Dersiâmlarından Emekli Diyanet İşleri

Detaylı

HİLAF İLMİ VE İSLAM HUKUKÇULARININ HUKUKİ İHTİLAFLARININ SEBEPLERİ

HİLAF İLMİ VE İSLAM HUKUKÇULARININ HUKUKİ İHTİLAFLARININ SEBEPLERİ HİLAF İLMİ VE İSLAM HUKUKÇULARININ HUKUKİ İHTİLAFLARININ SEBEPLERİ Yazan: Prof.Dr.Abdulkerim ZEYDAN Çeviren: Yrd. Dr. Abdullah KAHRAMAN * I- İSLAM HUKUKUNDA İHTİLAF 1 II- GİRİŞ 2 * C. Ü. İlahiyat Fakültesi

Detaylı

(DİNİ ANLAMADA) KURAN YETER Mİ? Kashif Ahmed Shehzada. Çeviren: Afşin Bilgili. Redaktör: Mecid Demir

(DİNİ ANLAMADA) KURAN YETER Mİ? Kashif Ahmed Shehzada. Çeviren: Afşin Bilgili. Redaktör: Mecid Demir (DİNİ ANLAMADA) KURAN YETER Mİ? Kashif Ahmed Shehzada Çeviren: Afşin Bilgili Redaktör: Mecid Demir 1 ÖNSÖZ Bu çalışmanın amacı, kendini Müslüman olarak tanımlayanlar arasında yaygın olan, Kuran ile ilgili

Detaylı

Şüpheleri Yok Eden Tevhid Gerçeği

Şüpheleri Yok Eden Tevhid Gerçeği Şüpheleri Yok Eden Tevhid Gerçeği كشف لشبها لشبها يف حكوحيد حكوحيد رش رش تريك- Türkçe-Turkish ] [تريك Muhammed b. Salih el-useymin Terceme eden : M.Beşir Eryarsoy 2009-1430 كشف لشبها لشبها يف حكوحيد حكوحيد

Detaylı

Cemaleddin Hocaoğlu (Kaplan)

Cemaleddin Hocaoğlu (Kaplan) - 1 - -Rahman ve Rahîm olan Allah'ın adıyla- H i l â f e t D e v l e t i Y a y ı n ı d ı r C. Sani 1421 (Eylül 2000) -Tüm hakları mahfuzdur- Internet adresimiz: www.ilimdiyari.com - 2 - - 3 - IÇINDEKILER

Detaylı