DEDEMAN QUARTERLY. SAYI-ISSUE 05 KIfi-WINTER 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DEDEMAN QUARTERLY. SAYI-ISSUE 05 KIfi-WINTER 2009"

Transkript

1 DEDEMAN QUARTERLY DQ SAYI-ISSUE 05 KIfi-WINTER 2009 Dünya fiehirlerinde Yeni Y l New Year celebrations in cities worldwide Palandöken de K fl Winter at Palandöken Suyun Müzi ini Duyan Anjelika Akbar Anjelika Akbar composes music that flows

2 DQ ÖNSÖZ-FOREWORD De erli Dedeman Dostlar, in son aylar nda DQ nun ilk say s için haz rl klar m z tamamlarken dergimizin takipçilerinin bu kadar çok, merakl ve destekleyici olaca n tahmin etmemifltik. Sektör yay nlar içinde kendine özgü tasar m ve her say da zenginleflen içeri iyle farkl laflan DQ piyasada bulabilece iniz seyahat ya da kültür&sanat dergileri kadar donan ml... fiimdi 2010 y l na girmenin arifesindeyiz. Belki de siz 2010 un ilk aylar nda alacaks n z dergimizi elinize. Peki beflinci say m z n içeri inde neler var? Hemen s ralayal m: fiam da gurme gezisi, Bulgaristan da bir müze kent Filibe, dünya metropollerinin y lbafl etkinlikleri, Anjelika Akbar ile müzik üzerine çok keyifli bir söylefli, yurt içinde ve yurt d fl nda kaç r lmamas gereken etkinlikler y l nda elbette yeni projelerimiz, yeni at l mlar m z var. Dedeman Shiraz ran ve Dedeman Zonguldak bu y l n süprizleri! Yeni destinasyonlardaki otellerimizle Dedeman ailesi olarak genifllemeye ve güçlenmeye bu sene de devam ediyoruz. Yeni y l n z kutlu olsun. Dear Valued Dedeman Friends, Towards the last few months of 2008, when we were putting together the first issue of DQ we did not anticipate the amount of support and interest we would be getting from our readers. Now with our 2010 issue, DQ has reached the point where it is now known for its original content and prestigious design. It has become an essential magazine for travel, culture, and the arts. While reading DQ s 5th issue, check out the cuisine and events we found out about in Damascus, Plovdiv; a city in Bulgaria doubling as an outdoor museum, New Years events in cities worldwide, an interview with Anjelika Akbar- she practically breathes music, and exciting things to do in and outside of Turkey that shouldn t be missed. The year 2010 holds many new and exciting projects and developments, all of which are unfolded. Surprises at the Dedeman Shiraz Iran and Dedeman Zonguldak for the New Year, along with many new destinations we discovered and how you can make your stay there as comforting as possible at the Dedeman hotels. Have a very Happy New Year. Tamer Yürüko lu Genel Müdür / General Manager Dedeman Hotels & Resorts International

3 24 DQ Ç NDEK LER-CONTENTS ajanda-zoom 04 Türkiye de ve dünyada olup bitenler The news from Turkey and the world Dünya flehirleri yeni y la nas l giriyor? New Year celebrations all over the world kent-city 24 Bulgaristan'da bir müze kent: Filibe An outdoor museum at Bulgaria: Plovdiv röportaj-interview 34 Besteci, piyanist ve yazar Anjelika Akbar Composer, pianist and writer; Anjelika Akbar seyahat-travel 40 Palandöken'de k fl Winter at Palandöken yemek-food 50 Ortado unun kültür befli ine gurme seyahat Gurme travel to the heart of middle east moda-fashion 58 stanbul'da görkemli bir gün A magnificent day in stanbul kültür&sanat 68 Chagall sergisi hakk nda About the Chagall exhibition haberler-news 70 Dedeman dünyas ndan haberler News from Dedeman Hotels öykü-story 78 Ya mur T. Erdem den yine keyifli bir hikâye A cosy tale from Ya mur T. Erdem DQ DEDEMAN QUARTERLY MT YAZ SAH B - CHAIRMAN Dedeman Hotel&Resorts International ad na Tamer Yürüko lu YÖNET M YER - EXECUTIVE CONTACT Dedeman Hotel&Resorts International Y ld z Posta Caddesi No Esentepe- stanbul Tel: YAPIM - PRODUCTION AJANS MEDYA GENEL YAYIN YÖNETMEN EDITOR-IN-CHIEF Arzu Karacada YAZI filer MÜDÜRÜ (SORUMLU) MANAGING EDITOR Nevra Nergiz NG L ZCE BÖLÜM ED TÖRÜ ENGLISH SECTION EDITOR Esen Boyac giller KATKIDA BULUNANLAR - CONTRIBUTORS Ceyda Kurtifl, Esin Müftüo lu, O uz Is göllü, Sibel Karabeyo lu, Elif Eren, Murat Tekin, Birgül Giriflkin REKLAM GRUP BAfiKANI ADVERTISING GROUP CHAIRMAN Gonca Alyanak Savc REKLAM KOORD NATÖRÜ ADVERTISING COORDINATOR Tolgay Gülten MÜfiTER TEMS LC LER CUSTOMER DIRECTORS Gözde Çokgezen, Özgür Çokgezen AJANS MEDYA Kuruçeflme Caddesi, No: 3 Kuruçeflme stanbul Tel: BASKI VE C LT / PRINTING PRESS Apa Uniprint Bas m San. ve Tic. A.fi. Had mköy stanbul Asfalt, Ömerliköy Mevkii Had mköy, Çatalca- stanbul Tel: Yay n Türü 3 ayl k, süreli, yerel Bas m Yeri ve Tarihi stanbul, Aral k 2009 Dedeman Hotel&Resorts International n ücretsiz yay n d r. Complimentary copy of Dedeman Hotels&Resorts International. Dergide yay mlanan yaz, foto raf ve illüstrasyonlar n her hakk sakl d r. Kaynak gösterilmeden al nt yap lamaz. Yaz lar n sorumlulu u yazarlara, yay nlanan ilanlar n sorumlulu u ise sahiplerine aittir. All rights are reserved that pertain to the written materials, photographs and illustrations published in the magazine. Nothing in this magazine may be borrowed or reproduced without full credit being given to the source.

4 AJANDA Oyun Atölyesi has opened the Oyun Atölyesi Ekim ay nda yepyeni curtain in the new season with a bir müzikalle yeni sezona perde dedi; brand new musical, 7 Shakespeare 7 fiekspir Müzikali. Oyun, Kemal Musical. The play turns in to a Aydo an n benzersiz kolaj, Haluk polyphonic symphony due to Bilginer ve soykar lar n tarifsiz Kemal Aydo an s incomparable performans, Tolga Çebi nin eflsiz collage, ineffable performance of müzi i ve orkestran n harika Haluk Bilginer and soykar lar, yorumuyla çok sesli bir senfoniye unique music of Tolga Çebi and OYUNU dönüflüyor. Türkiye nin hatta 4 the splendid performance of the dünyan n ilk Shakespeare Müzikali, 5 DQ orchestra. The first Shakespeare musical of Turkey and also the world is not less than a Broadway musical. The director of the play Kemal Aydo an, presents his collage of Shakespeare sonnets and works almost like a new play and clutters up the entire status equilibriums on the stage. Haluk Bilginer and soykar lar present an audio visual fete, continually dancing and performing to the orchestra for two hours and 10 minutes. The orchestra consisting of 8, playing violin, guitar, percussion, drums, bass guitar, lute, zither performs rock music as well as jazz or alaturca Tolga Çebi blends east and west together not being affixed to just one form in his music for this play that is not updated but adjusted to our society. Haluk Bilginer tells the seven stages of a man from cradle to grave with his exceptional talent. Soykar lar, consisting of Evrim Alaysa, Selen Öztürk, Zeynep Aklaya and Tu çe Karao lan, accompany him on the stage with their dance and dynamic performance. Haluk Bilginer stages an excellent performance reflecting a life circle of early childhood, adolescent, first love, military service years, adulthood and the second childhood. He plays in English time to time during the play. The décor is simple and practical. The stage and the backstage intertwine thanks to the creative costumes. As an outcome of a fiery effort, the musical enchants the audience due to the perfect harmony of the crew. Oyun Atölyesi (0216) Dr. Esat Ifl k Cad. No: 3 Moda Kad köy, Istanbul A MAN S GAME B R ERKE N Brodway müzikallerini aratm yor. Oyunun yönetmeni olarak Shakespeare in eserlerinden ve sonelerinden derledi i kolajla adeta yeni bir oyun gibi seyirciye aktaran Kemal Aydo an, sahnedeki tüm statü dengelerini alt üst ediyor. Haluk Bilginer ve soykar lar sahnede iki saat on dakika boyunca, perde aras hariç hiç sahneden inmeden orkestran n eflli inde danslar ve büyüleyici performanslar yla görsel ve iflitsel bir flölen sunuyor. Keman, gitar, perküsyon, davul, bas gitar, ud ve kanun bir araya geldi i 8 kiflilik orkestra rock da çal yor, caz da, alaturka da Güncelefltirmek yerine bizdenlefltirilen oyunun müzikleri tek bir forma tak l p kalm yor, do uyu da bat y da içine al yor, Tolga Çebi nin imzas ile. Haluk Bilginer sahnede ola anüstü oyunculu u ile do umdan ölüme kadar bir erke in yedi halini anlat yor ve danslar ve performanslar yla büyüleyen, sahnede düz duvara t rmanan soykar lar ; Evrim Alaysa, Selen Öztürk, Zeynep Aklaya ve Tu çe Karao lan sahnede ona efllik ediyor. Haluk Bilginer ilk bebeklik y llar ndan, çocuklu a, ilk aflka, askerli e, yetiflkinli e ve ikinci bebeklik dönemine kadar geçen sürede flahane bir oyun ortaya koyuyor. Ara ara ngilizce oynuyor. Sade bir dekor ve pratik ama yarat c kostümlerle sahne ve sahne arkas içe geçiyor. Uzun çal flmalar n eseri olan müzikal tüm ekibin kusursuz uyumu ile tek kelime ile büyülüyor. Oyun Atölyesi (0216) Dr. Esat Ifl k Cad. No: 3 Moda Kad köy, stanbul GALATA MODA FEST VAL Moda Tasar mc lar Derne i ve Beyo lu Belediyesi nin iflbirli iyle düzenlenecek 5. Galata Moda Festivali, 9-13 Aral k 2009 tarihleri aras nda, stanbul'un yükselen trendlerinin belirleyicisi Galata da takipçilerini a rl yor. Kat l m n her y l katlanarak büyüdü ü, tasar m ve moda merakl lar n n heyecanla bekledi i Galata Moda, y lbafl öncesi al flverifli için en canl ve en renkli mekan olacak. Beyo lu nun dokusuna tan k olmak isteyenlerin yeni rotas Galata da en çok ilgi çeken organizasyon olan Galata Moda Festivali nde, ünlü tasar mc lar n yan s ra genç yeteneklerin ürünleri de yer alacak. nsanlar n birbirleriyle iletiflim kurduklar, günümüzde unutulan al flverifl keyfini yaflatan Galata Moda da modaseverler, ünlü tasar mc larla da tan flma f rsat yakalayabilecek. Tarihi Galata Kulesi çevresinde kurulacak standlarda ziyaretçiler, tasar mc lar n hem Sonbahar-K fl koleksiyonlar n, hem de Galata Moda Festivali ne özel haz rlad klar uygun fiyatl koleksiyonlar n bulabilecekler. Bununla beraber festival alan nda her gün canl müzik yay n gerçeklefltirilecek. Özel gruplar canl performanslar n sergileyecek. GALATA FASHION FESTIVAL The Galata Fashion Festival will commence for the 5th year in a row from 9-13 December The festival is organized by Fashion Design Foundation and the Beyo lu Municipality to update fashion followers of upcoming trends and styles which will be displayed in the Galata neighborhood. The number of participants has increased every year, and this year the numbers are greater than ever, making this a wonderful opportunity to see a wide range of designs and to get some shopping in before the holidays approach. The festival will be displaying designs and apparel from known designers as well as designs from up and coming young talent just entering into the market. An aim of the event is bringing together fans of fashion and building connections while meeting new designers. The festival will take place around the Galata Tower, where stands will be set up, displaying the Fall-Winter collections from the designers; the clothing will also be specially priced for the festival, so don t miss out on this great opportunity. There will also be live music performances from chosen bands on the day of the festival.

5 6 NY DA B R NG L Z ENGLISH IN NY The famous Le Caprice restaurant of London has found its place in the heart of Manhattan. The branch in the Pierre Hotel on the 5th Avenue has got a brilliant panorama. The design is adhered to the original in London. The menu has a wide scope of breakfast, lunch and dinner. Mushroom risotto, Tai style sea bass, watercress salad and crunchy duck are some references to options. Brunch menu has a wide range of cheese and delicatessen selections as well as breads and various meat dishes. Adding to the appealing dessert menu, the rich wine menu is worth attention with French, Italian, Portuguese and Spanish wines. The minimal style of decoration by Brudnizki is complemented with photographs of Jean Shrimpton, the iconic model of 60 s. Breakfast is at until 10.30, lunch is at until and dinner starts at until in Le Caprice NY. Brunch time is every Sunday. 795 Fifth Avenue, New York; ; Londra n n ünlü Le Caprice restoran Manhattan n göbe indeki yerini buldu! fiubesini 5. Cadde deki Pierre Hotel de açan Le Caprice in Central Park manzaras flahane. Londra daki orijinaline sad k kal narak dizayn edilen mekan n menüsünde kahvalt, ö le ve akflam yeme i olmak üzere zengin seçenekler sunuluyor. Mantarl risotto, Tay usulü deniz levre i, su tereli salata ve ç t r ördek alacarte menüden seçebilecekleriniz aras nda... Brunch menüsünde ise peynir ve flarküteri seçenekleri, ekmekler ve çeflitli et yemekleri bulunuyor. Oldukça zengin olan tatl menüsünün yan s ra Le Caprice New York ta Frans z, talyan, Portekiz ve spanyol flaraplar n n da aralar nda bulundu u zengin flarap menüsü dikkatleri çekiyor. Martin Brudnizki taraf ndan son derece sade bir flekilde tasarlanm fl olan Le Caprice in dekorasyonunu 60 lar n ikon modeli Jean Shrimpton n foto raflar tamaml yor. Sabah saat de bafllay p a kadar süren kahvalt y ; ö len den e kadar süren ö le yeme i takip ediyor. Akflam yeme i dan gece e kadar devam ederken, Pazar günü brunch keyfi ise da bafllay p da son buluyor. 795 Fifth Avenue, New York; ; DEV AKVARYUM Yurtd fl na yap lan hemen hemen tüm seyahatlerde hele ki bir de yan n zda çocuklar varsa mutlaka hayvanat bahçesine gidilir. Hiç görmedi imiz hayvanlarla tan flmak için bunu f rsat biliriz. Ama art k bizim de Turkuazoo muz var! Forum stanbul ismindeki al flverifl merkezinin içinde konufllanan Turkuazoo da büyüklü küçüklü tam 23 akvaryum yer al yor. çeri girdi iniz andan itibaren çepeçevre suyla ve bal klarla sarmalan yorsunuz. Mekan, toplam 3 katta 800 metrekare alana yay lm fl. Bünyesinde bulunan sergi alan nda da sualt yla ilgili çeflitli sergiler var. Dev vatozlar, tropikal bal klar, mürenleri, deniz kaplumba alar n ve nicelerini görmek için bir tatil gününüzde rotan z Bayrampafla ya çevirin. Hatta bu, stanbul d fl nda yaflayanlar için, iyi bir stanbul seyahati bahanesi bile olabilir! GIANT AQUARIUM It s a cliché to visit the zoo on vacations abroad, especially if you re with children. One takes it as an opportunity to meet some new species. Now Istanbul s got a Turquazoo! With 23 aquariums in varying sizes, Turquazoo is located in Forum Istanbul mall. One gets surrounded by the water and sea creatures immediately after entering the 3 floor aquarium which overspreads on 8600 square feet area. There are relevant exhibitions besides giant rays, tropical fishes, Mediterranean morays, sea turtles and many more So take the route to Bayrampafla. Turquazoo may set an excuse for an Istanbul trip as well. MODA, MODA, MODA FASHION, FASHION, FASHION Moda rüzgarlar k fl aylar nda da tüm dünyay kas p kavurmaya devam ediyor! 15 fiubat 2010 da, Arjantin in baflkenti Buenos Aires te düzenlenecek olan Buenos Aires Moda Haftas kapsam nda dünyaca ünlü yerli ve yabanc markalar en son tasar mlar n La Rural Exhibition Centre da modaseverlerin be enisine sunuyor. Güney Amerika dan Avrupa ya yöneldi imizde ise karfl m za moda dünyas n n trendlerini belirleyen çok önemli iki organizasyon ç k yor; Londra ve Paris Moda Haftas. 22 Ocak ta aç l fl gerçekleflecek olan Paris Moda Haftas n n ilk üç günü erkek giyimine ayr l rken, haute couture tasar mlar ise Ocak tarihinde Carrousel du Louvre podyumlar nda boy gösteriyor fiubat 2010 tarihinde ise modan n kalbi Londra da at yor ve tüm dünyadan modaseverler ngiliz tasar mc lar n eflsiz parçalar n görebilmek için Somerset House ve 180 Strand e ak n ediyor. Avrupa dan Uzakdo u ya uzand m z zaman ise Hong Kong Moda Haftas, Ocak tarihleri aras nda Hindistan, Tayland, Kore, Tayvan ve Çin den gelen onlarca tasar mc n n moda flovuna ev sahipli i yap yor den beri düzenlenen organizasyonu Hong Kong Convention Centre da takip edebilirsiniz. The wind of fashion continues to blow in the winter as well. On February 15, 2010, worldwide known brands will be presenting their latest designs to fashionistas during Buenos Aires Fashion Week in Argentina in the La Rural Exhibition Centre. When we change the course from Latin America to Europe, we come across with two of the very important organizations which set the trends in the fashion world: London and Paris Fashion Weeks. Paris Fashion Week starts on January 22 and the first 3 days of the catwalks are allocated to men s wear. Haute couture designs will decorate the podium in Carrousel du Louvre on January 26-29th. On February 19-23, 2010, fashion is under the spotlights in London and fashion lovers from all over the world are going to rush into Somerset House and 180 Strand to see the unique collections of designers. Reaching out to Fareast, Hong Kong hosts designers from India, Thailand, Korea, Taiwan and China on January 12-15, Hong Kong Fashion Week is being organized since 2001 and you can follow it in Hong Kong Convention Centre this year.

6 AJANDA 8 DQ MASKEL BALO MASQUERADE TEKNE Dünyan n karada yap lan ikinci büyük tekne ve yat fuar olma özelli ini tafl yan Avrasya Boat Show da her y l oldu u gibi bu y l da milyon dolarl k tekneler görücüye ç k yor. Bu y l uluslararas bir statü kazanan organizasyonda 200 ün üzerinde küçük, orta ve mega büyüklükteki tekneler sergileniyor fiubat 2010 tarihleri aras nda gerçekleflecek olan Avrasya Boat Show da yerli ve yabanc yaklafl k 350 firma tekne ve yat merakl lar na ürünlerini teflhir ediyor. Yaklafl k 120 bin ziyaretçi say s n n hedeflendi i fuar geçen y l oldu u gibi bu y l da CNR Expo stanbul da düzenleniyor. Organizasyonu saatleri aras nda ziyaret edebilirsiniz. Dünyan n denizcilik alan ndaki en önemli isimlerinin de kat laca Avrasya Boat Show da Giant Motoryachts, Atlantis, Intermare, Delphia, Comet, Sealine, Glastron, Fairline, Regal, Northshore, Ferretti, Riva, Beneteau, Azimut, Bayliner, Maxum, Meridian, Polaris, Galean, Carianda Yachts gibi markalar görebilece iz. YACHT Eurasia Boat Show is the second in the world among boat fairs on land and like every year, billion dollar boats are on display this year. The organization now has gained international status and will exhibit more than 200 small, medium and mega boats. On February 12-21, 2010, approximately 350 foreign and local companies are going to present boats and yachts in CNR Expo Istanbul to an estimated crowd. Organization opens its doors at am and closes at pm every day. Some very well known brands in marine world like Giant Motoryachts, Atlantis, Intermare, Delphia, Comet, Sealine, Glastron, Fairline, Regal, Northshore, Ferretti, Riva, Beneteau, Azimut, Bayliner, Maxum, Meridian, Polaris, Galean, Carianda Yachts will be at Eurasian Boat Show. Venedik in mihenk tafllar n s ralamaya kalksak listenin en bafl nda karnaval olmal. 2 hafta süren bu etkinlikler serisi bu y l, 6-16 fiubat 2010 tarihleri aras nda yap l yor. Geçit törenleri, maskeli balolar, geleneksel merasimler, dans ve müzik flehri sar p sarmal yor. Festival in ana merkezi olan St. Mark s Meydan karnaval süresince ayr ca, müzikallere, tiyatro oyunlar na ve dans gösterilerine flahit oluyor. Hayat felsefesi e lence olanlar n ve k fl ortas nda yaz hareketlili ini arayanlar n kaç rmak istemeyecekleri etkinli in bu seneki temas : alg. Kat l mc lar na flehri keflfetme, görme, dokunma, koklama ve tatma f rsat veren Venedik Karnaval, Venedik e gitmek için harika bir bahane! When it comes to making a list of the top features of Venice, the carnival should hit number one. The two weeks set of activities are going to be held this year on February The city will be swathed in by parades, masquerades, traditional ceremonies, dance and music. St. Mark s Square will also witness some musical, drama and dance shows all the festival long as the center of the activities. The festival, which is a not to be missed event for those who take having fun as a motto and seek for the summer briskness in the midst of the winter, will be held around the theme perception. Thus, the carnival sets the ground for a Venice trip, where you will find the opportunity to discover, see, touch, smell and taste the city. FRANSA DA TÜRK YE MEVS M TURKISH SEASON IN FRANCE 31 Mart 2010 tarihine kadar sürecek olan Fransa da Türkiye Mevsimi, Temmuz ay ndan bu yana Fransa n n dört bir yan ndaki etkinliklerle devam ediyor. Etkinlik kapsam nda Bizans tan stanbul a: ki K tan n Liman isimli sergi dikkatleri çekiyor. Sergi Byzantium dan Nea ya, Constantinople den Konstantiniyye ye, stanbul un sekiz bin y ll k tarihine tan kl k ediyor. 25 Ocak 2010 tarihine ziyarete aç k olan sergi, Topkap Saray Müzesi, stanbul Arkeoloji Müzeleri, Türk ve slam Eserleri ve Ayasofya Müzelerinin yan s ra, Louvre Müzesi, Fransa Ulusal Kütüphanesi gibi Frans z kurumlar ile, önde gelen Avrupa müzelerinin koleksiyonlar ndan seçilen dikilitafl, el yazmalar, gravürler, elbiseler, günlük mutfak gereçleri, kitaplar ve ikonlardan oluflan 500 den fazla eseri bir araya getiriyor. stanbul da metro istasyonunun inflaat s ras nda Yenikap da bulunan Theodosus liman na da özel bir yer ay racak sergi, stanbul un baflkent oldu u en görkemli dönemlere kronolojik olarak fl k tutacak. Fransa da Türkiye Mevsimi güncel ve klasik müzik, sahne sanatlar, edebiyat, güncel sanat, sinema, tiyatro, dans, gastronomi, spor e itim, tasar m ve moda gibi farkl disiplinlerdeki etkinliklerle 31 Mart 2010 tarihine kadar devam edecek. Turkish Season in France is ongoing with various activities around the country since July and continues until March 31, One outstanding exhibition in the scope of activities is called From Byzantium to Istanbul: One Port for Two Continents. The exhibition witnesses the 8000 years of history of Istanbul embracing all from Byzantium to Nea, Constantinople and Konstantiniyye. The exhibition is making its opening on January 10, 2010 and it is inclusive of more than 500 pieces of hand writings, obelisks, engravings, costumes, kitchen gadgets, books and icons that are selected from the collections of Topkap Palace Museum, Istanbul Archeology Museum, Turkish and Islamic Works Museum and Ayasofya Museum besides outstanding French foundations such as Louvre Museum, French National Library and some important European Museums. The exhibition also gives special place to Theodosus port, which was found in Yenikap during the Istanbul metro construction. Thus, the event sheds a chronological light on the most glorious periods of Istanbul as a capital city. Turkish Season in France continues until March 31, 2010 with activities from various disciplines such as contemporary and classical music, stage arts, literature, contemporary art, cinema, theatre, dance, gastronomy, sports education, design and fashion. 9

7 AJANDA 10 DQ SEYAHAT NOTLARI TRAVEL NOTES Antik bir Zerdüflt festivali olarak bilinen Yalda Festivali, binlerce y ld r oldu u gibi bu y l da, en uzun gece olan 21 Aral k tarihinde bütün ranl Zerdüfltler taraf ndan kutlan yor. K fl mevsiminin geliflinin bir festival olarak kutland etkinlikte ran n ünlü karpuz, kuruyemifl ve kurutulmufl meyvelerinin tad na var p, Zerdüflt kültürü hakk nda ilginç bilgiler edinebilirsiniz. Yalda Festival known as an antique Zoroastrian rite is celebrated this year by the Iranian Zoroastrians as every year, on the 21th of December, the longest night of the year. Celebrating the winter, this festival is an opportunity to taste Iran s famous watermelon, dried fruit and nuts besides learning about the very interesting Zoroastrian culture. 14 fiubat denince akl n za hemen Sevgililer Günü gelmesin! Bu so uk k fl gününde yolunuz Bulgaristan a düflerse, as rlardan beri kutlanmakta olan Aziz Trifon Festivali içinizi s tacak. fiarap azizi St. Trifon a adanm fl olan bu festivalde Bulgar kad nlar n geleneksel tarzda haz rlam fl oldu u yiyecekleri deneyimleyebilir ve Bulgar flaraplar n n tad na varabilirsiniz. It is almost impossible not to bring in to mind St. Valentines Day on 14th of February. Yet if you happen to pass by Bulgaria on this cold winter day, you may get warm with the Saint Trifon Festival which is celebrated for centuries. During the festival devoted to the wine saint St. Trifon, you may experience the traditional food and taste Bulgarian wine. Barok dönemin en dikkat çekici ressamlar ndan biri olan Caravaggio ölümünün 400. y l nda; 20. yüzy l n en parlak sanatç lar ndan biri olan Francis Bacon ise do umunun 100.y l nda Roma da bulunan Galleria Borghese taraf ndan ölümsüzlefltiriliyor. Bu iki büyük sanatç n n dünyan n farkl müzelerinden toplanm fl olan eserleri 24 Ocak tarihine kadar görülebilir. Caravaggio, one of the great painters of Baroque era, on his 400th anniversary and Francis Bacon, one of the most brilliant artists of 20th century on his 100th birthday are going to be canonized in Galleria Borghese, Roma. A collection of works by these two artists which are brought together from museums around the world is open to visit until January 24th. Salzburg un güneyindeki sevimli bir da kasabas olan Filzmoos bu y l da balon merakl lar n n ak n na u rayacak Ocak tarihleri aras nda gerçekleflecek olan Uluslararas S cak Hava Balonu Haftas sadece konuyla ilgilenenleri de il ayn zamanda gökyüzünde oluflacak muhteflem görüntülerin tad na varmak isteyen binlerce insan da bu küçük Orta Avrupa kasabas na çekecek. There is probably going to be a rush to the pretty mountain town Filzmoos, on the south of Salzburg, by the balloon fans this year again. International Hot Air Balloon Week takes place on January 6-10, and it s not an attraction only for the fan circle but for thousands of people who likes to enjoy watching the scenery by colorful balloons in this Middle European town.

8 DQ 12 YEN YIL- NEW YEAR 13 Y lbafl kentleri New Year Y lbafl tatilini uzun tutun, Noel den bafllay n y l n ilk günlerine kadar yiyin-için-gezin-e lenin. New York, Londra, Paris, Venedik, Moskova Kültür-sanat, romantizm, moda, dans, e lence seçim size kalm fl. Bu güzel flehirleri bir de Noel zaman görün. Take a long holiday! Dine, wine, travel and have fun from Christmastide to the first days of the New Year. New York, London, Paris, Venice, Moscow Arts and culture, romance, fashion or dance These beautiful cities are to be seen once again in Christmas time. cities YAZI-BY EL F Y RM BEfiO LU Moskova Moscow It Y eni y la girerken Moskova ya flans tan man n flimdi tam zaman. Y lbafl e lencesinin lay k yla yap ld bir kent buras. Gece hayat ve New York unkini aratmayan ç lg n ve haval kulüpleri gece kufllar n buraya çekiyor. Sadece e lence de il yüzy llar n tarihi miras, geçirdi i siyasi ve toplumsal de iflimler saraylardan katedrallere, meydanlara her yerde kendini gösteriyor. Her sene 31 Aral k gecesi Moskoval lar K z l Meydan dolduruyor. Noel babalar hatta Noel anneler sokaklara ç k yor, havai fiflekler at l yor, votkaya ara veriliyor ard arda flampanyalar patlat l yor. Moskova n n k fl festivali de görülmeye de er, gitmiflken onu da kaç rmay n. Aral ktan oca a kadar süren festival Izmailovo Park ta Konserler, folk müzi i eflli inde yap lan danslar, etrafta dolaflan Noel Babalar, e lenceler, havyarl pancake ler, bagel lar, tatl çörekler, yan nda s cac k çaylar Karlarla kapl ormanda k zak kaymak ise gerçekten çok e lenceli, en çok da çocuklar n hofluna gidiyor. Kremlin Saray da mutlaka ziyaret edilmeli, devasa bir kompleks. Moskova da iki örne i bulunan Rus sirklerinden Bolfloy ya da Nikulin de görülebilir. Bu y lbafl madem ki Moskova das n z al flverifli bir kenara b rak n tarihe ve sanata doyun, Bolfloy Tiyatrosu nu da atlamay n. is the right time to give a chance to Moscow. This city celebrates the Christmas as it should be. Night birds are attracted to the crazy and hip nightclubs that are complete substitutes to New York clubs. It s not only the entertainment that greets the eye but also the traces of a historical heritage of many centuries, political and societal changes leap out as palaces, cathedrals and squares. Muscovite crowds the Red Square on December 31st of each year. Vodka is given an overnight stop and champagne bottles are opened under the fireworks. One can see Mother Christmas alongside Father Christmas figures here. Moscow holds a winter festival as well that is worth seeing while you are there. Festival starts in December and continues until January in Izmailovo Park. You may find concerts, folk dances, Santas walking around, fun games, caviar pancakes, bagels, donuts and hot tea alongside. It is real fun to slide on ice especially for children in a forest covered with snow. The giant Kremlin Palace must also be visited. Bolshoy and Nikulin circuses are other two recommendations for a full Moscow trip. If your New Year city is Moscow this year, put aside shopping and full up with history and arts and don t skip an experience in Bolshoy Theatre.

9 14 New York New York Y Dünyan n dört bir yan ndan insanlar n yaflad canl, dinamik bir metropol. Kültür-sanat, moda, e lence ad na ne ararsan z var bu koca flehirde. Y lbafl ise her yerde farkl etkinliklerle kutlan yor. En hararetli, adeta h nca h nç kutland alan Times Meydan dan bu yana her y lbafl nda, saatler gece yar s n gösterdi inde Times Meydan ndaki binan n tepesinden afla dev bir kristal düflüyor, u urlanan y l n neonlar sönüyor, yeni y l müjdeleyen neonlar yan yor ve bu k sa gösteriyi sadece alanda bekleyenler izleyebiliyordu. 10 y l aflk n bir süredir bu gösteri ünlü flark c ve gruplar n sahne ald, havai fiflek gösterilerinin yap ld bir flova dönüfltü. Bir önemli ayr nt da evden ç kmak istemeyenlerin de kutlamalar televizyondan naklen izleyebilmeleri. Bu saatte çevredeki tüm yollar trafi e kapat l yor, hatta meydan içinde yer de ifltirmeye bile izin verilmiyor. Meydandaki herhangi bir restorana rezervasyonunuz varsa ayr cal kl s n z, istedi iniz saatte meydana girip ç kabiliyorsunuz. Bu arada New York bu aylarda çok so uk oluyor, tedbirli ç kmal s n z. New York da e lence meydanlarla s n rl de il elbette. Restoranlar, gece kulüpleri, barlar, diskolar bolca alternatifiniz var. Siz onca yol katetmiflken paraya k y n Cipriani de yerinizi ay rt n. Yemekler, ortam, manzara, e lence dört dörtlük. Üstelik her an yan masada bir ünlüyle göz göze gelebilirsiniz. fiampanyan z içerken gökdelenin tepesinden flehri kuflbak fl izlemenin tad n ç kar n. Webster Hall, ise New York un y llard r ç lg n partilere ev sahipli i yapan büyük diskosu. En ünlü DJ lerden dinleyece iniz harika parçalarla e lence sabah n ilk saatlerine kadar sürüyor. Gitmiflken alt n üstüne getirin New York un. A cosmopolite metropolis alive and dynamic This big city envelopes everything you may ask of regarding to arts and culture, fashion, entertainment. Among the number of New Year celebrations along the city, the hot spot is the Times Square. Since 1906, a giant crystal falls from the top of one of the buildings in Times Square at midnight each year and thus the neon lights of the previous year goes of as the new year s neon lights start to give light. This had been a very short show witnessed only by people who waited for the scene. For almost 10 years, the event has become a popular show with celebrities on stage accompanied by fireworks. Now people can watch it live at home. During the show, the streets are closed to traffic and it is even not allowed to change place in the square. If you have a reservation to one of the restaurants on the square, then you are exclusive to get in and out of the square anytime of the night. Note that the city is very cold at this time of the year. Fun is not limited to squares for sure in this city. There are lots of alternatives of restaurants, night clubs, bars and discotheques. Since you have made all the way, spare no expense and make a reservation to Cipriani for excellent food, atmosphere, panorama and entertainment. Moreover, your eyes can meet a celebrity s at the side table any time. Enjoy your champagne to the city overview on the top of the skyscraper. Webster Hall has been hosting the wildest parties in New York for years. Music lasts until morning with the most famous DJs. Make the most of New York while you are there. Barselona Barcelona B arselona da 24 Aral k Noel gecesini gençyafll herkes ailecek kutluyor. Birçok bar ve restoran Noel gecesi kapal. Kiliseler gece yar s çanlar n çal yor. nançl lar gece ayinine do ru yol al yor. Noel gününde kap lar n yeniden açan restoranlara aileler ak n ediyor. Akflam oldu unda da tüm barlar aç lm fl oluyor ve Noel gecesini aileleriyle geçirmifl olan Barselonal gençler e lenceye barlarda devam ediyor. Barselona da da y lbafl gecesi kutlamalar di er y lbafl kentlerinde oldu u gibi havai fiflek gösterileri, müzik ve e lenceden ibaret. Barselona partilerinin tek fark sabah n erken saatlerine kadar sürmesi. Barselonal lar n ilginç bir de adetleri var: Saat 12 de 12 tane üzüm yemek, eski dönemlerden kalma bir gelenek... Yeni y l n ilk günlerinde Barselona da olman n tad n ç kar n, Eixample de turlay n. Genifl bulvarlar, gösteriflli evler, fl k restoranlar ve flehrin al flverifl üçgeni Avinguda Diagonal, Passeig de Gràcia ve Rambla Catalunya burada yer al yor. Gaudi nin muhteflem eseri Sagrada Familia y görmeden dönmek olmaz, lay k yla incelemek için mutlaka bir gününüzü ay rmal s n z. T he Christmas night on December 24 th is celebrated enfamille by everyone in Spain. Many bars and restaurants close that evening. The believers are summoned by the bells of churches to attend the masses. And at night, all the bars are open again and after the family dinner, the youth continue the night at clubs. Like the other New Year cities, the celebrations consist of fireworks, music and dance. But the odd here is that they last until morning. And there is an interesting tradition in Barcelona: To eat 12 grapes at 12 pm Enjoy being here on the first days of the New Year and visit Eixample. Avinguda Diagonal, Passeig de Gràcia and Rambla Catalunya, the shopping triangle of the city and the large avenues, artsy buildings, chick restaurants are all here. You also must dedicate one whole day to Gaudi s masterpiece Sagrada Familia to study it thoroughly. 15

10 16 Atina Athens Ö zellikle yaz aylar nda dolup taflan Atina tarihi ve kültürel miras sayesinde y l n her döneminde gidilebilecek bir kent. Yeni y l Atina da karfl lamak isteyenler Kotzia Meydan nda otantik bir Yunan atmosferine haz r olsunlar. Havai fiflek gösterileri, canl müzik, e lence 1 Ocak ayn zamanda Yunanistan da Aziz Basil günü olarak kutlan yor. Evlerde yeni y l kekleri pifliriliyor. Burada amaç sadece kek yemek de il, ayn zamanda kekin içine saklanan paray da bulmak. Paray bulan n yeni y lda çok flansl olaca na inan yorlar. Yeni y l n ilk günü erken kalkabilenlerin bir kazanc da Akropol. Akropol y l n hiçbir gününde olmayaca kadar bofl oluyor, rahat rahat gezebilirsiniz. Syntagma Meydan da her sene aral k ve ocak ay boyunca Noel için süsleniyor. Sabahtan akflama kadar aç k olan Noel pazarlar nda envai çeflit hediyelik eflya, y lbafl a açlar, süslemelerde kullanabilece iniz objeler, en önemlisi de bol e lence var. Yeni y l tatilinizi uzun tutmaya bak n zira Yunanistan da Noel in son gün 6 Ocak. Yunanistan da bu gün ayn zamanda sular n kutsand Epifani Yortusu. Atina n n eski liman Piraeus, epifani yortusundaki törenlerin yap ld yer. Ortodoks bir rahip suya haç at yor ve Ortodoks gençler suya atlayarak yar fl ediyor ve hac sudan ç karmaya çal fl yor. Yar fl kazanan ve hac sudan ç karan gencin yeni y lda bol flansa kavufltu una inan l yor. Bal kç lar da ayn gün kay klar n ve teknelerini kutsanmalar için tören yerine getiriyor; gitmiflken kaç rmay n. Milattan önce 700 lerden erken Bizans dönemine birçok arkeolojik parçan n sergilendi i Arkeoloji Müzesi de es geçilmemeli. Kolonaki ise al flverifl müptelalar n n mutlaka u ramas gereken önemli bir alan. Lüks, haval tasar mlar da var, cebinizi boflaltmadan sat n alabilece iniz ilginç tasar mlar da yi bir yıl dileriz. A thens is a city for all seasons, abundant of cultural and historical heritage. The ones who plan to welcome the New Year in Athens should prepare themselves for an authentic Greek atmosphere on Kotzia Square. Fireworks, live music, fun January 1st is also celebrated as St. Basil Day. It is a tradition to cook cakes on this day. And not just to eat because the trick is to find the money hidden in the cake. It is believed that one who finds it lives a lucky year. And for the early risers there is an opportunity to visit the Acropolis when it is not crowded. The first hours of the new year is the only time you can find it empty. Syntagma Square is decorated each year for Christmas during December and January. All day open Noel bazaar is full of souvenirs, Christmas trees, decorations and entertainment. Mind to prolong your vacation, since in Greece the last day of Christmas is January 6th. Today is also Epiphany Day, when the water is sanctified. The celebrations take place at Piraeus, the oldest harbor of Athens. On Epiphany day, traditionally an Orthodox priest throws a crucifix to the water and the young jump in to the water to compete and find it. The winner is believed to live a lucky year again. The fishermen also anchor here, believing that their boats would be sanctified. Don t miss this event if you are already there. Another not to miss place is the Archeology Museum where you can see archeological foundlings dating back to 700 B.C. and early Byzantium period. And for the shopaholics, the address is Kolonaki. It is possible to find here both luxury and not so expensive interesting designs. T POGRAF

11 18 Berlin Berlin Cannes Cannes F estival zaman sokaklar nda aktörlerin, aktrislerin yürüdü ü; plajlar n Avrupa sosyetesinin tan nm fl yüzlerinin doldurdu u s cac k bir Avrupa flehri Cannes. Y lbafl n Cannes da geçirme fikri bile insan n içini s t yor. K sa bir uçak yolculu uyla bambaflka bir iklimdesiniz. Bu kentten beklenen sadece s cak bir y lbafl de il elbette, Cannes ayn zamanda büyük bir e lence vaad ediyor. E lencenin içeri i havai fiflek, müzik, içkiyle de s n rl de il, adeta bir Vegas buras. Birçok otelin casinosu var. Casino larda kollu makinelerden Frans z ya da ngiliz ruletine, çeflitli Pokerlere kadar pek çok oyunda flans n z deneyebilirsiniz. Müzeleri, tarihi eserleri, sergileri bu defa bir kenara b rak n, denizin, güneflin, al flveriflin, ilginizi çekiyorsa casino lar n tad n ç kar n. Gitmiflken Cannes Film Festivali nin düzenlendi i Le Palais des Festivals et des Congrès yi de görün. Hatta her sene ocak ay nda flehrin ruhuna uygun bir festival daha var Cannes da: Cannes Al flverifl Festivali. 5 gün süren festivalde sergilenen tasar mlar ne yap n edin bir ucundan yakalay n. C annes is a cozy European city where one can see actors and actresses on the streets on festival time and it is frequented by the European elite. Even the idea of spending the New Years night here is nice. You will find yourself in a completely different climate after a short flight. You may expect not only a cozy Christmas but also wild fun that is not restricted to fireworks, music and alcohol. Cannes is almost Vegas! Many of the hotels have got casinos where you may try your chance at slot machines, French or English roulette, various poker games. This time leave the museums, historical remains and exhibitions aside and enjoy the sea, the sun, shopping and gambling if you like. You may like to visit Le Palais des Festivals et des Congrès where Cannes Film Festival ceremony is held. There is one another festival in Cannes that goes with the spirit of the city: Cannes Shopping Fest. The festival lasts 5 days so it s better to get hold of one or two designs on the exhibit one way or another. O A lmanya n n hareketli flehri Berlin i bir de Noel zaman görün. Daha da hareketli, canl, fl l fl l Noel pazarlar kuruluyor, sokaklarda ayaküstü içilen s cak flaraplardan etrafa yay lan enfes kokuya sohbetler efllik ediyor. Kas m n son haftas kurulan pazarlarda sat fllar Aral k n son gününe dek devam ediyor. Gendarmenmarkt taki pazarda kalp flekilli zencefilli Noel kurabiyelerinin ve f r nlanm fl bademin kokusu tüm meydan sar yor. 31 Aral k gecesi yeni y l n ilk 10 dakikas na dek aç k kalan pazar yerinde tekrarlanan bir gelenek de Heinz Dunkhase nin 90. Geburtstag (Dinner For One) filminin canl performans Saatler gösterdi inde Berlin Konser Salonu üzerinden at lan havai fiflekleri izleyen geleneksel valsle meydandaki gece sona eriyor. Her sene 31 Aral k ta, Mommsenstadion da düzenlenen y lbafl koflusunun bafllay fl saati ise Yar flla birlikte e lence de var. Palyaçolar, silahflorlar... Berlin e gitmiflken Mittel de bulunan Museumsinsel yani Müze Adas na da giderseniz, birkaç müzeyi bir arada görebilirsiniz. Dekorasyonla ilgilenenlerin ise Stilwerk i es geçmemesi gerekiyor. Mobilya, perde, aksesuar eve dair ne ararsan z var. Y lbafl n Berlin de geçirecek olanlar 31 Aral k gecesi Brandenburg Gate te y lbafl partisine kat labilirler. Do u ve bat Berlin i birbirinden ay ran duvar art k y lbafl nda tüm Berlinlileri birlefltiriyor. Havai fiflek gösterileriyle, patlat lan flampanyalarla yetinemeyenler e lenceye gece kulüplerinde devam ediyor. ne should see the most dynamic city of Germany once again at Christmas time. Bustling, alive and ablaze On the streets renascent with Christmas markets, the aroma of the warm wine accompanies the chatter on foot. These markets are open from the last week of November to the last of December. Especially at Gendarmenmarkt, the smell of the heart shaped ginger cookies and baked almonds besieges the square. There is one tradition at the market which is open until the end of first 10 minutes of the New Year is the live enacting of Heinz Dunkhase s 90th Geburstag (Dinner for One). The celebrations keep on following the fireworks above Berlin Concert Hall at until the traditional waltz show. The New Year run starts at Mommsenstadion each year at on December 31 st. Clowns and musketeers are also there to amuse the onlookers. While you are there give a chance to Museumsinsel, the museum island at Mittel to visit a couple of museums. Ones who are keen on home decoration shouldn t miss to see Stilwerk, where they can find everything about home such as furniture, curtains, accessorizes If you are going to spend the Christmas in Berlin, you may enjoy the party at Brandenburg Gate on December 31 st. The wall that had separated East and West Berlin now brings the Berliners together. The ones who are not satisfied here with the fireworks and champagne keep the night on in the clubs. 19

12 20 Bruges Bruges L Y eni y la Belçika da girmek isteyen romantikler Bruges ü tercih etmeli. 17. yüzy ldan kalma barok yap lar, kanallar, köprüleri, gotik kiliseleri ve ortam yla Avrupa n n harikalar diyar Bruges. Her sene 24 Kas m da kurulan Noel Pazar 31 Aral k a kadar aç k. Arnavut kald r ml sokaklar, tarihi binalar ve at arabalar yla ortaça dan beri hiç de iflmemifl izlenimi veriyor. En büyük k fl e lenceleri ise pazar n çevreledi i aç k hava buz pisti. Pazarda standlar Noel için haz rlanm fl hediyelik eflyalarla dolu ve fl l fl l. fi k paketlerinde çikolatalar, rengârenk flekerler, el yap m süslemeler Günün yorgunlu unu ç karmak için barlardan birine geçip özel olarak haz rlanm fl Belçika biralar ndan alabilirsiniz. Belçika kentlerinden birine gidip çikolatalar sadece tatmakla yetinmek olmaz. Çikolata Müzesi ni ziyaret etmelisiniz, Willy Wonka n n fabrikas nda gezen Charlie nin neler hissetti ini anlamak için iyi bir flans. Sadece çikolatan n yap l fl aflamalar yla ilgili de il, tarihiyle ilgili de fikir edinmifl olacaks n z. Müzeden ç kar ç kmaz Belcolade e koflun, en lezzetli çikolatalar satan yerlerden biri buras. fiehri bir de tepeden görmek isterseniz çan kulesi Belfort do ru nokta. 366 basama t rmanmak oldukça yorucu, ancak de iyor. Romantic souls who choose Belgium for the Christmas holiday should welcome the New Year in Bruges. This city is the wonderland of Europe with the baroque architecture, channels, bridges, gothic churches and atmosphere. Christmas market opens on November 24th each year until December 31st. The city has the impression that it hadn t change from the Middle Ages owing to the cobblestone streets, historical structures and the horse drawn carriages. The main attraction among the winter activities here is the open air ice rink surrounded by the markets. The stands are agleam with Christmas souvenirs. Chocolates in nifty wrappings, colorful candies, handmade ornaments You may like to try the Belgium beers in one of the bars at the end of the day to get some rest. Visiting Belgium and just tasting the chocolate is not enough. One should see the Chocolate Museum to understand what Charlie felt in Willy Wonka s chocolate factory. Here you will find the opportunity to look at the history of chocolate as well as learning the producing stages. After the tour in museum treat yourself at Belcolade, where you may find the most delicate chocolates of the country. If you d like to see the panoramic view of the city then the address is the bell tower in Belfort. It is exhausting to climb 366 steps but it worth. Londra London Y eme-içme, gece hayat, moda, al flverifl, kültür-sanat merkezi Londra. Buckingham Palace, British Museum, Camden da kurulan pazarlar, Big Ben Trendleri belirleyen sofistike, fl k bir metropol. Böyle bir flehrin yeni y la girifli de görkemli oluyor. Kutlamalar Aral k ay nda Noel le bafll yor, yeni y la girerken hatta girdikten sonra da devam ediyor. Her sene 11 Aral k ta St Paul's Katedrali nde kutlan yor Noel. Ünlü isimlerin dahil oldu u katedral korosunda City of London Sinfonia ile birlikte Noel flark lar seslendiriliyor. Her sene 8-19 Aral k tarihleri aras nda Trafalgar Meydan nda düzenlenen bir etkinlik de var. Meydana yerlefltirilen devasa y lbafl a ac n n alt nda Noel flark lar söyleyenler yard m amaçl para topluyorlar. A ac n fl klar sayesinde Noel in 12. gecesi yani 6 Ocak a kadar meydan fl l fl l... Önemli günlere ev sahipli i yapan Westminster Abbey de 24 Aral k saat da Noel Ayini var. 31 Aral k gecesi yeni y l karfl lamak için Trafalgar Meydan nda toplananlar dünyan n say l y lbafl partilerinden birine kat lm fl oluyorlar. Saatler gösteriyor, Big Ben in çanlar çalmaya bafll yor. Havai fiflek gösterileri de efllik ediyor çan seslerine. Kocaman bir kalabal n içinde ç lg nca e lenerek karfl l yorsunuz yeni y l. Oralara kadar gitmiflken y lbafl kutlamas yla yetinmemenizi, yeni y l n ilk günlerinde gezip-görüp, yiyip-içip-e lenmenizi öneriyoruz. çinde adeta insanl k tarihi bar nd ran British Museum a mutlaka gidilmeli. Camden da kurulan pazarlar al flverifl müptelalar için bir cennet. Envai çeflit giysi, ayakkab, aksesuar ve daha pek çok çeflit bulabilirsiniz bu pazarlarda. Antika merakl lar için istikamet antika pazar. Trendin yak n takipçileri ve marka peflinde koflanlar için Matches biçilmifl kaftan. Üstelik her an bir ünlüyle göz göze gelmeniz an meselesi. L ondon is the hot spot for night life, eating and drinking, fashion, shopping, arts and culture. Buckingham Palace, British Museum, flea markets in Camden, Big Ben It s a sophisticated, chic metropolis that sets the trends. Celebrating the New Year, such a city is magnificent more than ever. The celebrations start with Noel on December and continue even after the Christmas night. The celebrations take place in St. Paul s Cathedral annually. The Cathedral chorus including some famous singers sings Christmas songs accompanied by City of London Sinfonia. There is also another annual activity on Trafalgar Square on December Under the giant Christmas tree, carol singers try to raise money for the poor. Thanks to the decorations of the Christmas tree, the square is ablaze until 12 th night of Noel that is January 6th. Also there is a Christmas mass on Westminster Abbey on December 24 th at pm. People who gather on Trafalgar Square on the night of December 31 th find themselves in one of the greatest New Year celebrations in the world. When the hands of the clock set on 12, Big Ben s bells start to toll accompanied by the fireworks. People welcome the New Year together in a huge crowd, having crazy fun. It is recommended to spend a few more days and have the most of the city on the first days of the New Year. British Museum, enclosing a remarkable percentage of the human history is a must see. Camden markets are heavenly for the shopaholics. You may find a mixed bag of clothes, shoes and accessorizes here. Antiques bazaar is the address for the concerned. Trend spotters and brand addicts should visit Matches. And what is more, there is a big possibility of running across a celebrity here. 21

13 Paris Paris 22 yfel Kulesi, Champs-Elysées, Montmartre, Sacré-Coeur, Louvre Müzesi, Moulin Rouge, Lüksemburg Bahçeleri Paris in k sa bir özeti. Chanson lar, flarab, romantizmi, sanat yla her daim görülesi bir kent. Yeni y l Paris te karfl lama fikri bile kula a hofl geliyor. Seine Nehri çevresi romantiklerin buluflma noktas, romantiklerin aras na kar flabilir ya da gece boyunca Seine Nehri nde tekne turu yapabilirsiniz. Champs-Elysees Bulvar ve Eyfel Kulesi etraf ndaki meydanlara geçmek isterseniz, buralar y lbafl akflam saat den sonra tamamen trafi e kapan yor. Eyfel Kulesi nden havai fiflek gösterileri kaç r lmamas gereken türden. Eyfel in etraf nda her sene binlerce kiflinin toplanmas gösteriyi ele veriyor zaten. Herkes sar l yor, öpüflüyor, birbirlerine içki ikram ediyor ve "Bonne annee" diye ç lg nca ba r yorlar. Saat de Eyfel Kulesi nin binlerce ampulü söndürülüyor, sadece p rlanta renkli, hareketli ampulleri yan k kal yor. Champs-Elysees flovu ya da Moulin Rouge un geleneksel y lbafl partisi de alternatifler aras nda. Efsanevi kabarede yemek ve gösteri bir arada. Gecenin ilerleyen saatlerinde siz de sahneye ç k yorsunuz; dans, e lence aral ks z devam ediyor. Noel Ayinini görmek isteyenler 24 Aral k akflam L Eglise Saint Germain des Prés de yerlerini almal. Gitmiflken Eyfel den flehre uzunca bir bak fl atmay da ihmal etmeyin. Dev katedral Notre-Dame De Paris i de mutlaka görmelisiniz, hatta flehre farkl bir bak fl da buradan at labilir. Al flverifl tutkunlar n n ifli gerçekten zor bu flehirde. Yves Saint Laurent lar, Christian Dior lar, Versace ler, Gucci ler havalarda uçufluyor. Avenue Montaigne e bir kere girenin cebini boflaltmadan ç kmas neredeyse imkans z. E E ifel Tower, Champs-Elysées, Montmartre, Sacré-Coeur, Louvre Museum, Moulin Rouge, Luxemburg Gardens Here is a brief of Paris. An always must see city with the chansons, wine, romance and arts. Even the sound of the idea to celebrate the New Year in Paris is beautiful. Banks of River Seine is the rendezvous point for the romantics. You may want to mingle with them or take a night tour by boat along the river. If you think of Champs-Elysées or Eifel Tower Square for the celebrations, keep in mind that they are closed to traffic after pm. The firework show on Eifel Tower is one occasion not to miss. One can assume that considering the crowd gathering here each year, hugging, kissing, offering drinks and wildly shouting: Bonne annee! By am, thousands of bulbs are turned off and only the brilliant colored motion bulbs illuminate the Eifel. Other alternatives for the night are Champs-Elysées Show or the traditional New Year party in Moulin Rouge, the legendary cabaret, complete with dinner and show. You may find yourself on the stage late in the night of non-stop entertainment. Christmas mass is on L Eglise Saint Germain des Prés for the interested. Take your chance to take a look at the city from Eifel while you are there. Another perspective of the city is available from the giant Notre Dame De Paris cathedral. The shopaholics are to take a long shot in Paris amidst Yves Saint Laurents, Christian Diors, Versaces, Guccis It s almost impossible to leave Avenue Montaigne without going through all the money in your purse. R omantik ve sakin bir y lbafl geçirmek isteyenler için Venedik do ru adres. Rengarenk yap lar, gondollar, s cak insanlar yla dünyan n en romantik kentlerinden. Yaz aylar nda dolup taflan flehir Noel zaman nda boflal yor. Bu f rsat kaç rmay n, y lbafl gecesini Venedik te geçirin. fiehrin alamet-i farikas gondollar emrinize amade, gönlünüzce gezin. Di er zamanlarda dolup taflan meydan Piazza San Marco da bu mevsimde neredeyse bombofl. Y lbafl Piazza San Marco da canl müzik ve havai fiflek gösterileriyle kutlan yor. Katolisizmin merkezinde olunca, y lbafl ayinine kat lmak da adetten. Piazza San Marco nun gözbebe i Basilica di San Marco da düzenlenen gece yar s ayini yeni y la girmek için ilginç bir alternatif. Kilise korosu Noel ayinleri söylüyor, yeni y l n ilk dakikalar yla birlikte her yer fl l fl l ayd nlan yor. Aral k ay boyunca flehrin en hareketli noktalar ndan biri de Campo Santo Stefano. Meydana kurulan pazarlar yla gerçek bir Noel kasabas na dönüflüyor Campo Santo Stefano. flin tarih k sm yla ilgilenenleri Accademia ve Palazzo Grassi ye davet ediyoruz. Burada gerçeklefltirilen etkinlikler sadece tarih merakl lar n n de il ayn zamanda gurmelerin de ilgisini çekecek türden. Campiello dei Golosi pazar n içinde yer alan genifl bir alan. talya n n dört bir yan ndan gelen üreticiler burada gastronomik ürünlerini tan t yorlar. Lido di Venezia da yeni y l n ilk günü herkes birbirine mutlu y llar dilerken, cesareti olanlar da kendini buz gibi sulara at yor. Gözünüz korkmas n bu bir zorunluluk de il, yüzmek istemeyenler izleyenler saf nda yerini al yor. Özellikle sudan ç kanlar n içini s tacak flarap, sucuk ve mercimek ikram yla etkinlik noktalan yor. Venedik e kadar gitmiflken civardaki adalar görmeden dönmek olmaz. Yeni y ldan da birkaç gün çal n, vaporetta lara binin do ru adalara... Torcello, Burano, Murano ilk tercihleriniz olsun. Venedik Venice V enice is the right place for a romantic and tranquil New Year holiday. It is one of the most romantic cities with the multi colored buildings, gondolas and warm residents. This summer long crowded city is almost empty on Christmas. So do not miss the opportunity and spend the Christmas night in Venice. The trademark gondolas of the city are at your service. Piazza San Marco Square which brims with people on the season is now almost empty. New Year is welcomed here with live music and fireworks. Since here is the centre of Catholicism, it s a tradition to join the Christmas mass. The mass in Basilica Di San Marco is an amazing alternative to welcome the coming year. The chorus sings Christmas carols and the Basilica illuminates with the first minutes of the New Year. One another lively spot in the city during December is Campo Santo Stefano which turns in to a classic Noel town due to the bazaars that open only on this season. If you are in to the historical side of the holiday, then you are invited to Accademia and Palazzo Grassi. The activities here are addressing the gourmets as well as the history aficionados. Campiallo Dei Golosi is a broad area inside the bazaar. Producers from all over Italy introduce their gastronomic products here. And on the first day of the New Year in Lido di Venezia everybody wishes a happy new year to each other, if they are not as courageous as the ones who jump into the icy water. You may relax, this is no obligation. You may just join the onlookers if you want to. Warm wine, especially for those who come off the water, bologna sausage and lentils are served to conclude the day. It s not wise to come back without seeing the surrounding islands of Venice. Steal one or two days from the New Year, take a vaporetta and go straight to the islands. Torcello, Burano and Murano first 23

14 DQ 24 KENT-CITY Bulgaristan da bir müze-kent 25 An outdoor museum Bulgarian metropolis Eski Anadolu kentlerini an msatan Rumeli flehri Filibe'de,tarihin izleri hâlâ ayakta. The ancient city of Plovdiv shares a striking resemblance to Anatolian Roumelian cities, we found out why. YAZI-BY ZEYNEP EREKL

15 26 S Osmanl lar döneminde Filibe tam bir Türk flehri karakterinde geliflme göstermifl. Signs all around the city indicate remnants of Ottoman and Turkish customs. afranbolu yu gördünüz mü hiç? Ya Bursa y, Kula y, Beypazar n? Birgi deki Çak ra a Kona n gezme f rsat n z oldu mu? Bunlar n tümüne veya bir k sm na evet diyebiliyorsan z, Filibe ye aflinas n z say l r. Zaman n ve onca kas tl tahribat n Osmanl izlerini hâlâ silemedi i Filibe sokaklar n gezerken bir an nerede oldu unuzu unutup Anadolu nun tarih kokan bu sokaklar ndan birinde gezdi inizi düflünebilirsiniz. Zaten Filibe de bu benzerli i çoktan keflfedip kardefl olmufl stanbul ve Bursa ile. Filibe, Bulgaristan n güney kesiminde, yukar Trakya Ovas nda ve Meriç Nehri nin iki taraf nda yer almakta. Buras asl nda alt tepe üzerine kurulmufl bir flehir. Meriç Nehri ile merkezdeki Cuma Camii aras nda kalan k s mda flehrin ticari bölümü bulunuyor. Nüfusu yaklafl k 350 bin olan bu yerleflim birimi, Sofya dan sonra Bulgaristan n en büyük flehri durumunda. Ayn zamanda, önemli bir ticaret ve kültür merkezi konumunda y l nda Avrupa Kültür Baflkenti ilan edilen bu flehrin geçmifli oldukça eskilere dayan yor. fiehir, 1361 y l nda Rumeli Beylerbeyi Lala fiahin Pafla taraf ndan fethedilince, ad Filibe olarak an l r olmufl. H ave you ever seen Safranbolu? Or Bursa, or Beypazar, Birgi, or the Cak ra a home that still stands in Birgi? If most of your answers have been yes, then Plovdiv will come as no surprise. Plovdiv is one of those places that still carries elements of the Ottoman Empire when it ruled, on the streets and in the architecture. The city s atmosphere is filled with memories from the times of the Ottomans, and the strife and hardship that people had seen. Of course, also the happier moments in life are apparent on the streets, and especially in the culture. Plovdiv also shares this with Istanbul and Bursa, two other cities which carry much historical significance. Plovdiv lies in the southern part of Bulgaria, on the Upper Thracian Plain and the Maritsa River. This location was actually built on top of Six syenite hills, called tepeta. The area between the Maritsa River and the Friday Mosque is what separates the city from its boundaries. The population of the city is roughly 350,000 people, making it the second biggest city in Bulgaria, after Sofia; as well as a vital amenity for finance in the country, and culture. In 1999, the city was named the capitol of culture. Dating back to 1361, the city was named Filibe, by the Roumeli Pasha- Beylerbeyi Lala fiahin, in the language of fethe. 27

16 deki Osmanl -Rus savafl ndan ve Bulgaristan n ba ms zl ndan sonra da Filibe olarak de ifltirilmifl ad. Bugün Anadolu dan Avrupa ya giden yol üzerinde bulunan Filibe nin bizim için tarihi bir önemi var. Osmanl lar döneminde Filibe tam bir Türk flehri karakterinde geliflme göstermifl. Buray fetheden Rumeli Beylerbeyi Lala fiahin Pafla, ilk olarak Meriç üzerinde bir köprü yapt rm fl ve çeltik yetifltirmeye oldukça elveriflli olan flehrin hemen kuzeyindeki araziye pirinç ektirerek bölgeye bu ziraat tan tm fl. Zamanla flehir, devlet s n rlar n n iç k sm nda kalarak önemli ticari ve ekonomik merkezlerden biri haline gelmifl. 15. yüzy l n ilk yar s nda, Anadolu dan getirilen Türk aileleri buraya yerlefltirilmifl ve Filibe, Rumeli Beylerbeyinin merkezi olmufl. fiehri birkaç kez ziyaret etmifl olan ünlü seyyah Evliya Çelebi, buran n Osmanl Devleti nin Avrupa daki en büyük on flehrinden biri oldu unu ve her gün daha da zenginleflti- ini kaydetmifl. Ne var ki, Osmanl dan ayr lmas ndan sonra h zl bir flekilde hem Müslüman nüfus azalm fl, hem de onlara ait binalar n say s. Osmanl döneminde infla ettirilen çok say da cami, medrese, han, hamam ve kervansaray gibi yap lardan sadece birkaç gelebilmifl günümüze. Bunlardan birisi halk n Ulu Cami veya Cumaa Camii In 1878, after the Ottoman-Russian war and the Bulgarian Independence, the city kept its name as Plovdiv. Plovdiv- a stop on the way from Europe to Anatolia holds so much history it could compete with neighboring ancient cities. Signs all around the city indicate remnants of Ottoman and Turkish customs. A bridge, that crosses the Maritsa River, was built by Beylerbeyi Lala fiahin Pasha, in order to transport rice plants into the territory. Once the area started growing rice, it became a success and the agriculture continued. The city saw an economic boom that caused it to be quite self-sustainable, and the government at the time saw this as a beneficial thing. During the 15 th century, families from Anatolian, primarily Turkish, came to Plovdiv and soon Plovdiv became the center of the Roumeli Beylerbeyi. This became one of the 10 largest cities controlled by the Ottoman Empire. For whatever the reason, after the fall of the Ottoman Empire, the Muslim population in the city started to descend, as did the property they owned. A lot of the establishments that were scheduled for construction during the Ottoman Empire: mosques, madrasahs, hans, hamams and caravasarays, were not completed, and still stand as incomplete structures today. One of these establishments is the Ulu Mosque, known by some as the Arnavut kald r ml dar sokaklar nda yürürken, binalar n cephelerinin mavi ve beyaza boyanm fl duvarlar ile, a aç kepenkli ya da demir korkuluklu pencereler hep köklü Anadolu kentlerini and r yor. The narrow streets, buildings painted blue or white on the outsides, wooden or iron windows, all share striking resemblances with Anatolian cities.

17 30 olarak and Hüdavendigâr Camii. lk olarak 1425 y l nda Murad Hüdavendigâr n yapt rm fl oldu u bu eser, bir deprem sonucu y k lm fl ve 1785 de 1. Abdülhamid taraf ndan yeniden yapt r lm fl. fiehrin di er önemli bir yap s, Beylerbeyi Gazi fiehabeddin Pafla n n yapt rd cami, medrese, han, hamam ve mutfaktan oluflan külliye idi. Ancak, fiehabeddin Pafla n n Filibe de yaln zca maret Cami ayakta kalabilmifl. Bunlara karfl l k, Do u Avrupa n n en eski saat kulelerinden biri burada Sahat Tepe adl tepede bulunuyor. Günümüzde, üç tepe üzerinde oldukça güzel bir mimari yap lar grubu halinde ayakta duran bu müze kent, geleneksel evleri ile Türk ve Bulgar yap iflçili inin uyumlu bir örne i olarak görülüyor. Osmanl n n kurdu u bir mahalle asl nda buras. Bunu evlerin tarihlerine bakarak da anlamak mümkün. Görkemini sade stilinde bulan bu mimari biçim, bugün "Filibe Barok tarz olarak isimlendiriliyor. flte bu tarihi dokuyu gelecek nesillere b rakmak amac yla evler restore edilmifl. 150 den fazla kültür-evinden oluflan bu yap lar toplulu u, tam bir müze görünümünde. Bugün evlerin her biri müze, galeri, atölye, lokanta gibi ifllevler görüyor. Her odaya güneflin girebilece i flekilde konumland r lm fl pencereleri ile ahflap tavanl bu yap lar, oymac l k sanat n n en güzel örneklerini de bar nd r yorlar. Cumaa Mosque, inspired by the Hüdavendigâr Mosque. Murad Hüdavendigâr constructed the mosque in 1425, which then later was demolished after the earthquake in 1785; the mosque was rebuilt by 1. Abdülhamid. Other important structures within the city are the mosque, madrasah, han, and hamam built by Beylerbeyi Gazi fiehabeddin Pafla. Unfortunately, the Imaret Mosque is the only structure left standing out of the many that he constructed. One of Eastern Europe s oldest clock towers can also be found in Plovdiv, opposite the Imaret Mosque, on a hill called Sahat Tepe. There are three hills that stand, which make this city seem like an open-air museum, with traditional Turkish and Bulgarian homes unique in architecture. The city could actually be seen as an Ottoman-made town, in fact. This style of architecture that has wowed professionals all over, gained its own name as Plovdiv Baroque Style. The houses were restored in their original form and the historic designs also still remain. More than 150 of these houses were restored, which now operate as museums, galleries, studios, and restaurants. The wooden ceilings, large pane glass windows on every side of the house, and daunting charm present a feast for the eyes. 31 Eski Anadolu kentlerini an msatan Rumeli flehri Filibe'de, tarihin izleri hâlâ ayakta. Günümüzde, üç tepe üzerinde oldukça güzel bir mimari yap lar grubu halinde ayakta duran bu müze kent, geleneksel evleri ile Türk ve Bulgar yap iflçili inin uyumlu bir örne i olarak görülüyor. There are three hills that stand, which make this city seem like an open-air museum, with traditional Turkish and Bulgarian homes unique in architecture.

18 Bahçelerden f flk ran meyve a açlar, asma ve incirler, Bulgarca ismi de ayn olan, her dem yeflil flimflirler ile güller ve çimenler manzaran n esteti ini tamaml yor. Garden gates engulfed in ivy and large shady trees; heavy doors with eerie houses behind them; the fruit trees sprouting out of every garden, the green grass and large red roses completing the picturesque view. 32 Eski Filibe nin Safranbolu yu and ran küçük ve dar sokaklar nda dolafl rken, çevrenin havas na, insanlar n yaflam ritimlerine ve detaylara al flmak çok kolay. Sokak çalg c lar n n santurlar ndan ç kan seslerin hepsi tan d k, Eski Filibe nin çok büyük k sm Türk kökenli ne de olsa. Arnavut kald r ml dar sokaklar nda yürürken, binalar n cephelerinin mavi ve beyaza boyanm fl duvarlar ile, a aç kepenkli ya da demir korkuluklu pencereler hep köklü Anadolu kentlerini and r yor. Yafll a açlar n gölgesi alt nda kalm fl sa lam bahçe duvarlar... A r kap lar arkas nda sanki sakl bir hazine gibi duran evler... Bahçelerden f flk ran meyve a açlar, asma ve incirler, Bulgarca ismi de ayn olan, her dem yeflil flimflirler ile güller ve çimenler manzaran n esteti ini tamaml yor. Eksi Filibe yi geride b rakt n zda, merkezinde Osmanl n n hofl bir hat ras olarak kalan Ulu Camii nin uzaklardan fark edilen güzel minaresi ile do unun mistik havas ndan ve güzelli inden hâlâ izler tafl yan bir flehir siluetinin hayali kal yor gözlerinizin önünde. Nerede Kal n r? Dedeman Trimontium Princess Plovdiv Kapitan Raicho 2 Plovdiv 4000 Bulgaristan T Bugün, hemen yak n n zdaki bu güzel flehri keflfetmeye karar verirseniz, Dedeman Trimontium Princess Plovdiv, sizleri geleneksel Dedeman misafirperverli i ile a rl yor. fiehir merkezinde bulunan Dedeman Trimontium Princess Filibe, konuklar na tarihi kal nt lara, ana al flverifl ve ifl merkezlerine sadece yürüme mesafesinde bulunma avantaj sunuyor. Nas l Gidilir? THY nin stanbul-sofya seferleriyle Sofya ya gidip, Sofya dan Filibe ye giden otobüsler kullan labilir. Yolculuk 1,5 2 saat sürüyor. Karayolunu tercih edecekler için; Metro Turizm in stanbul Filibe otobüs seferleri 6 7 saat sürüyor. Where to stay... Dedeman Trimontium Princess Plovdiv Kapitan Raicho 2 Plovdiv 4000 Bulgaria T When deciding on a place to stay in Plovdiv, the Dedeman Trimontium Princess Plovdiv will provide you with outstanding service. Located in the city center, the hotel is easily accessible and within walking distance to shopping centers, business centers, and many great attractions in the city. 33 How to go... THY airlines has flights from Istanbul to Sofia. From Sofia there is a bus that can take you to Plovdiv. The duration of the bus is hours. For those who prefer not to fly there is a tour bus from Istanbul to Plovdiv, which takes roughly 6-7 hours. Old Plovdiv reminisces of the quaint narrow cobblestone streets of Safranbolu, and the lifestyle of the inhabitants shares a scary resemblance to Turkish lifestyle: the atmosphere, pace of life, mannerisms. Also having been influenced by Albanian and Turkish roots, the city surroundings show it. The narrow streets, buildings painted blue or white on the outsides, wooden or iron windows, all share striking resemblances with Anatolian cities. Garden gates engulfed in ivy and large shady trees; heavy doors with eerie houses behind them; the fruit trees sprouting out of every garden, the green grass and large red roses completing the picturesque view. When you leave old Plovdiv, the Ulu Mosque (left over from the Ottomans) in the city center will dazzle you with its minarets pointing straight into the sky, adding to the spectacular view of the city, highlighting the mystic air of the west and displaying a city that carries the scars from a long time ago, which tell us so much and more.

19 DQ Suyun müzi ini iflitebilen, bize de duyabilme flans n veren, her sesi notaya dökebilen Anjelika Akbar için her fleyin içinden müzik geçiyor. Besteci, piyanist, yazar... Onu tek bir s fatla anlatmak biraz zor, biz de uzun uzun sorduk. Anjelika Akbar has given us the opportunity to hear every note, pitch, and tone in music, because music is a part of everything in her life. Being a composer, pianist, and writer, Akbar is one of the few talented, unique artists who has the ability to inspire those she comes across. We interviewed her to find out more about her love for Turkey. 34 RÖPORTAJ- INTERVIEW 35 Her fleyin içinden müzik geçiyor! The music from within RÖPORTAJ-INTERVIEWED BY DEN Z TARI Biyografinizi okuyunca flöyle bir soru geliyor insan n akl na: Acaba 2,5 yafl nda piyanonun bafl na oturtulmasayd, kendisi de müzisyen olmay seçer miydi? Kesinlikle. O öyle bir güç ki, içinizden f flk r yor. Benim önüme piyano konmasayd, ben piyanoyu herhalde icat ederdim öyle söyleyeyim size. Konuflacak o kadar çok fley var ki; en iyisi sondan bafllamak herhalde. fiu s ralar hangi projelerin içindesiniz? fiu anda benim en çok zaman m alan çimdeki Türkiyem projesi. Proje bir kitapla bafllad. Ben Türkiye ye ilk geldi imde hiç Türkçe bilmiyordum ve flimdiye kadar hiç ders almadan konuflmaya, sevmeye bafllad m bu dili. Bu ülkeyi nas l sevmeye bafllad m n hikayesi de bu asl nda. Sizin yaflad n z süre içerisinde bir Türk olarak hiç fark etmedi iniz, görmedi iniz de erleri ben bir yabanc gözüyle ç kar p size anlatmaya çal fl yorum. Kitap hem otobiyografik hem filolojik bir araflt rma ayn zamanda. Rusça ile k yaslayarak bir tak m fleyleri anlamaya bafllad m. Sosyolojik bir analiz var içinde. Çünkü dedi im gibi sizin içine do up büyüdü ünüz ortam, al flt n z insan iliflkileri benim için çok yeni, çok taze, çok flafl rt c yd. Onun için onlar cömertçe, kalbimden geldi i gibi kitapta paylafl yorum. Çok komik fleyler de var içinde. Bir çok komik duruma maruz kald m dil ve gelenek bilmedi imden dolay. Onlar da anlat yorum. Ve tabii ki müzik. Her fleyin içinden müzik geçiyor. Bunun için kitapla bafllayan bu proje, ayn zamanda konserler, turne ve albümle devam ediyor. Konserlerim bafllad. Yurtd fl na da konserleri tafl may düflünüyorum. When reading your biography a certain question came to mind: If you had never sat down in front of that piano at the age of 2 and a half, do you think you still would have made the decision to become a musician? Of course I would have. That power that comes from within, the attachment and compassion you feel for something doesn t just disappear if gone unnoticed, right away. If I hadn t have sat down in front of that piano that day, I would have someday soon thereafter. There s so much I want to ask you, I guess it s best to start with the most important thing first: What are you working on nowadays? One of my biggest time consumers that I m working on is the Icimdeki Turkiyem (My Turkey from Within). The project started as a book; when I had first come to Turkey, I didn t speak a word, ever since then I ve never taken any classes, but I have developed a lot of love for the language. The story is actually about how I came to love this country, the journey I took. There are things that people native to a country, in this case Turks, can t see because it s been a part of their entire life, it s never been foreign to them; to me these are the things I wish to tell the world, the things that made me love this country, things only foreign eyes can notice. The book is an autobiographical telling and a philological research as well, I began to understand more things as I wrote the book and combined Russian with many of the things I didn t understand. There s a bit of a sociological analysis inside the book as well, which I think makes it fun to read.

20 36 Yurtd fl ndaki Türkler için de ilginç olur çimdeki Türkiyem i dinlemek. Sadece kendi bestelerim de il, içinde baz Türk bestecilerinin eserleri de var. Türkiye de yaflad m zaman boyunca etkilendi im olaylar, kifliler, kurumlar bile var. Hayat ma bir flekilde güzellik katan her fley var. Böyle olunca hem Türkler, hem yabanc lar bir yabanc n n Türkiye ye bak fl n ö renmek ister. Ben k sacas bu proje için diyorum ki; Ben sizi size sevdirmeye çal fl yorum. Sizle ilgili araflt rma yap nca Mutlak Kulak diye birfleyle tan flmak zorunda kal yorsunuz. Biz araflt r p ö rendik, bilmeyenlere siz anlat r m s n z? Ben duydu um her müzi in hangi notadan olufltu unu o an hemen biliyorum. fiu anda fonda çalan sizin için bir müzik cümbüflü ama benim için hangi enstrüman n hangi notay çald çok net. Ve bu do ufltan gelen ayn zamanda çok az insanda, çok az müzisyende bulunan bir yetenek. Onun ötesinde ben her mekanik sesin de hangi notaya denk geldi ini duyuyorum. Bir çatal n sesi, bir topuk sesi, bir korna sesi, su sesi benim için bir nota ayn zamanda. Do al ve mekanik sesleri de müzik olarak alg l yorum. Müziksiz bir hayat m hiç yok diyebilirim. Nerde olursam olay m, kendi içimde piyanoya ihtiyaç duymadan besteler yapabiliyorum. Senfonik besteler, kiflilik bir orkestran n seslerini besteleyebiliyorum. Ve hiçbir enstrümana gerek duymuyorum. Bu çok büyük bir rahatl k. Bununla birlikte çok zor bir hayat. Ben duydu um her müzi in hangi notadan olufltu unu o an hemen biliyorum. Bu do ufltan gelen ayn zamanda çok az insanda, çok az müzisyende bulunan bir yetenek There are many comical instances in the book, due to the fact that I did not have the language at the time, but there is one thing that also dominates a theme of the book: music. Everything in my life has had something to do with music and vice versa. The start of this project along with the book has also been followed by concerts, tours, and album productions. I have also been thinking about starting to give concerts abroad, it would be an experience. It would be interesting as well to see how Turks living outside of Turkey would react to çimdeki Türkiyem. There aren t just my compositions in the çimdeki Türkiyem concerts, there are compositions from other artists as well, including many Turkish. There are even elements that reflect events that have happened to me in the past, people who have inspired me, life changing experiences in the çimdeki Türkiyem project. Basically, what sums up what I m trying to do with this project is: I want to show you how to love one another. When we did a little research on you Mutlak Kulak came up. We found out what it was, but for those who don t know, could you explain this? Whenever I hear a song, no matter what part of the song, I can detect which musical note it is, that s what Mutlak Kulak means: Absolute Ear. What I would hear right now if there were a song playing, would sound Kula a harika geliyor! Nesi zor? Gülleri koklamak istiyorsan z dikenlere katlanmak zorundas n z. Dikkatli olursunuz ki batmas n. Bende öyle yap yorum. Kendimi korumaya çal fl yorum. Beni rahats z edebilecek her türlü sesi kendime kabul ettirmeye ve ona al flmaya çal fl yorum. Mesela bir örnek vereyim. Diyelim bir yerde sürekli olarak arabadan gelen bir sinyal var. Benim için onu dinlemek korkunç bir fley. Çünkü sürekli ayn nota ve genellikle iyi bir tonda de il o nota. Sinyal sesleri periyodik oldu u için ben onlar bir fon, bir ritim olarak kabul ediyorum ve üzerine bir melodi eklemeye bafll yorum. Böylece o benim için bir müzik haline dönüflüyor. O zaman bunu kabul edebiliyorum, yoksa ç ld rabilirim. Bir röportaj n zda müzik tasar mc s y m demiflsiniz. Neyi kastettiniz tam olarak? Bestelemenin ötesinde bir proje oluflturdu unuz zaman oradaki felsefe, müzik yap s, vermek istedi iniz mesaj için seçti iniz ifade formu, enstrümanlar, söylev, yaz lar bu bir yarat m süreci. Ve bu bir proje bafll bafl na, bir tasar m projesi. Beste yapman n d fl nda tüm ögeleri tamamlamak. Bütün bunlar ben yap yorum. Albümlerin bafltan sona tüm k s mlar, yaz lar, foto raf seçimleri Tabii ki baz insanlar bana ekip olarak yol aç p profesyonel olarak beni destekliyor. Ama her fley orada benim içimden geldi i gibi. Orkestra flefi gibi oluyorum. Tasar m da bu zaten. O tekni e müzik tasar mc l diyorum. Sizi hiç bilmeyen ve tan mayan birine müzi inizi nas l anlat rs n z? Kalbimden süzülen ve nota halini alan canl duygular. Benim müzi im odur. Tarz olarak özellikle tan mlamak istemedim. Çünkü besteci olarak çok farkl tarzlarda müzik yap yorum ve bundan zevk al yorum. Tam klasik yap tlar, avantgard yap tlar, bir çocu un bile anlayabilece i tarzda basit melodiler, etnik yap tlar. fade dilim çok. Ama bunlar n hepsinin arkas nda bir sevgi var. Kalbimin dolu oldu u sevgiyi insanlara çeflit çeflit yollarla insanlara aktar yorum. Yazarl k yönünüz de var. Yaz yazarken müzik dinler misiniz? Ya da tam bir beste üzerinde çal fl rken mi gelir kelimeler? Çok farkl, her ikisi de oluyor. Benim için yap fl k ikiz gibi müzik ve yazmak. Ay ram yorum ikisini. Kendimi küçüklü ümden beri müzikle, notalarla ve kelimelerle ifade etti im için. like a humble jumble of instruments making music to someone else; to me it would sound like each individual instrument playing a note. This is something that someone I believe has from birth, a talent, or a special ability to detect music. I hear all different kinds of sounds though, the sound of a fork hitting the table, a heel on the floor, a car horn, the sound of running water are all stimulants for me. I would say that my life is never without music, something I m proud of. Where ever I find myself, I always relate it to something musical, like coming up with piano composures in my head, thinking about how to conduct an orchestra of people, and so on. It s a great pleasure I take in life, but it s also a very difficult thing to handle. It sounds great though! What about it is hard? If you want to smell the roses you have to watch out for the thorns, right? Well, that s what I feel I do in life, look out for the thorns. I try and get myself used to any sort of sound, or music I might hear someday; it s how I weed out what I want to hear, use and make in my music. For example, imagine there is always this one noise coming from a car in a certain area, to listen to that over and over again is torture for me because it s a bad sound, and usually the same note repeatedly. But doing what I do, I listen to that sound, disregard it as a single sound, and start to build a beat or a rhythm to that note so it can become a part of something larger. This way, it becomes something musical for me; and I don t go crazy hearing it. In one interview you described yourself as a Musical designer. What exactly did you mean by this? When you compose, you are trying to get a message across from your philosophic standpoint, your musical ability or what have you, through instruments, speech, writings and more. This is a design project. Outside of composing, you must complete everything else that is needed to help along with the sending of your message. And I do all of this, hence my self-given title. From beginning to end the monitoring of the making of an album, the writings, picking out photographs Of course, I have a wonderful team of people who help me accomplish all these things, but everything put out there for all to see are productions of what I saw within myself. It s like being the chef of an orchestra. 37

DEDEMAN QUARTERLY. SAYI-ISSUE 05 KIfi-WINTER 2009

DEDEMAN QUARTERLY. SAYI-ISSUE 05 KIfi-WINTER 2009 DEDEMAN QUARTERLY DQ SAYI-ISSUE 05 KIfi-WINTER 2009 Dünya fiehirlerinde Yeni Y l New Year celebrations in cities worldwide Palandöken de K fl Winter at Palandöken Suyun Müzi ini Duyan Anjelika Akbar Anjelika

Detaylı

a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.)

a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.) a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.) He is having an exam on Wednesday. (Çarşamba günü sınav oluyor-olacak.) Mary is spending

Detaylı

Şu anda İstanbul un eşsiz tarihi dokusunun, Akdeniz mutfağının en seçkin örnekleri ile harmanlandığı çok özel bir mekândasınız. Nola, tarih ve kültür

Şu anda İstanbul un eşsiz tarihi dokusunun, Akdeniz mutfağının en seçkin örnekleri ile harmanlandığı çok özel bir mekândasınız. Nola, tarih ve kültür Şu anda İstanbul un eşsiz tarihi dokusunun, Akdeniz mutfağının en seçkin örnekleri ile harmanlandığı çok özel bir mekândasınız. Nola, tarih ve kültür başkenti olarak kabul edilen İstanbul da yaklaşık 1200

Detaylı

REFLECTIONS. 8.Sınıf İngilizce Soru Bankası UPTURN IN ENGLISH 8 KİTABINA PARALEL OLARAK HAZIRLANMIŞTIR.

REFLECTIONS. 8.Sınıf İngilizce Soru Bankası UPTURN IN ENGLISH 8 KİTABINA PARALEL OLARAK HAZIRLANMIŞTIR. UPTURN IN ENGLISH 8 KİTABINA PARALEL OLARAK HAZIRLANMIŞTIR. SARGIN YAYINCILIK REFLECTIONS Sevgili Öğrenciler, Reflections 8. Sınıf İngilizce Soru Bankası, M.E.B. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından

Detaylı

THIS IS A NEW YEAR, A NEW BEGINNING YENİ YILDA YENİ BAŞLANGIÇLAR İÇİN

THIS IS A NEW YEAR, A NEW BEGINNING YENİ YILDA YENİ BAŞLANGIÇLAR İÇİN THIS IS A NEW YEAR, A NEW BEGINNING YENİ YILDA YENİ BAŞLANGIÇLAR İÇİN InterContinental İstanbul; yeni yılı sevdiklerinizle, geceye özel nefis menüler eşliğinde, sıcacık ve konforlu bir ortamda eğlenerek

Detaylı

My Year Manager is Sınıf Müdürüm. P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü

My Year Manager is Sınıf Müdürüm. P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü EMTRAS [Turkish] My Headteacher is Okul müdürüm My Year Manager is Sınıf Müdürüm My Form Tutor is Sınıf öğretmenim My Form is Sınıfım P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü I must bring in a T-shirt, shorts

Detaylı

Exercise 2 Dialogue(Diyalog)

Exercise 2 Dialogue(Diyalog) Going Home 02: At a Duty-free Shop Hi! How are you today? Today s lesson is about At a Duty-free Shop. Let s make learning English fun! Eve Dönüş 02: Duty-free Satış Mağazasında Exercise 1 Vocabulary and

Detaylı

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 1.-5. sorularda konuşma balonlarında boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 3. We can t go out today it s raining

Detaylı

ENGiN GÜNEYSU. +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com. enginguneysu@gmail.com 530 290 20 20 mobile

ENGiN GÜNEYSU. +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com. enginguneysu@gmail.com 530 290 20 20 mobile ENGiN GÜNEYSU +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com Engin Guneysu was born in 1981 in Samsun In 2004,he began to work as photography editor for Cena advertisement agency. In 2004, he worked for Bodrumun

Detaylı

Lesson 24: Prepositions of Time. (in, on, at, for, during, before, after) Ders 24: Zaman Edatları. Zaman Edatlarını Kullanmak

Lesson 24: Prepositions of Time. (in, on, at, for, during, before, after) Ders 24: Zaman Edatları. Zaman Edatlarını Kullanmak Lesson 24: Prepositions of Time (in, on, at, for, during, before, after) Ders 24: Zaman Edatları Zaman Edatlarını Kullanmak Reading (Okuma) I was born in 2000. ( 2000 de doğdum) We work in the garden in

Detaylı

5İ Ortak Dersler. İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ

5İ Ortak Dersler. İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ Listmania Part 2 Ünite 12 5İ Ortak Dersler İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ 1 Ünite 12 LISTMANIA PART 2 Okutman Aydan ERMİŞ İçindekiler 12.1. PRESENT PERFECT & PAST SIMPLE... 4 12.1.1. Review of verb forms...

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

THIS IS A NEW YEAR, A NEW BEGINNING YENİ YILDA YENİ BAŞLANGIÇLAR İÇİN

THIS IS A NEW YEAR, A NEW BEGINNING YENİ YILDA YENİ BAŞLANGIÇLAR İÇİN THIS IS A NEW YEAR, A NEW BEGINNING YENİ YILDA YENİ BAŞLANGIÇLAR İÇİN InterContinental İstanbul; yeni yılı sevdiklerinizle, geceye özel nefis menüler eşliğinde, sıcacık ve konforlu bir ortamda eğlenerek

Detaylı

THIS IS A NEW YEAR, A NEW BEGINNING YENİ YILDA YENİ BAŞLANGIÇLAR İÇİN

THIS IS A NEW YEAR, A NEW BEGINNING YENİ YILDA YENİ BAŞLANGIÇLAR İÇİN THIS IS A NEW YEAR, A NEW BEGINNING YENİ YILDA YENİ BAŞLANGIÇLAR İÇİN InterContinental İstanbul; yeni yılı sevdiklerinizle, geceye özel nefis menüler eşliğinde, sıcacık ve konforlu bir ortamda eğlenerek

Detaylı

İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir:

İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir: İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir: Informal Greetings (Gayri Resmi selamlaşmalar) - Hi. (Merhaba) -Hello. (Merhaba)

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

Students can get almost everything they need near the university campus. Student: Öğrenci Can: -ebilmek get: almak, sahip olmak, erişmek

Students can get almost everything they need near the university campus. Student: Öğrenci Can: -ebilmek get: almak, sahip olmak, erişmek MESLEKİ İNGİLİZCE I DERSİ - 1. HAFTA ÇEVİRİ METİNLERİ 1. NEW YORK UNIVERSITY New York University is in Greenwich Village. in: içinde, -de/da Village: köy, kasaba New York Üniversitesi Greenwich kasabasındadır.

Detaylı

Lesson 31: Interrogative form of Will. Ders 31: Will kalıbının soru biçimi

Lesson 31: Interrogative form of Will. Ders 31: Will kalıbının soru biçimi Lesson 31: Interrogative form of Will Ders 31: Will kalıbının soru biçimi Reading (Okuma) Will it be sunny tomorrow? (Yarın güneşli mi olacak?) Will you lend her the car? (Arabayı ödünç verecek misin?)

Detaylı

Lesson 23: How. Ders 23: Nasıl

Lesson 23: How. Ders 23: Nasıl Lesson 23: How Ders 23: Nasıl Reading (Okuma) How are you? (Nasılsın?) How are your parents? (Ailen nasıl?) How was the interview? (Görüşme nasıldı?) How is your work? (İşin nasıl?) How do you go to school?

Detaylı

Lesson 33: Interrogative forms of be going to, be + verb~ing for expressing near future

Lesson 33: Interrogative forms of be going to, be + verb~ing for expressing near future Lesson 33: Interrogative forms of be going to, be + verb~ing for expressing near future Ders 33: Yakın gelecekten bahsederken be going to, be + verb~ing kalıplarının soru zamiri formları Reading (Okuma)

Detaylı

Unit 1. My Daily Routine. A) How old are you? B) What s your name? C) Where are you from? D) What s the time? A:... time is it? B: It s three o clock.

Unit 1. My Daily Routine. A) How old are you? B) What s your name? C) Where are you from? D) What s the time? A:... time is it? B: It s three o clock. diyalogda boş bırakılan yere 1 uygun düşen seçeneği işaretleyiniz. seçeneklerden hangisi verilen 5 cümle ile aynı anlamı taşımaktadır? What time is it? =... A:... time is it? B: It s three o clock. A)

Detaylı

1. A lot of; lots of; plenty of

1. A lot of; lots of; plenty of a lot of lots of a great deal of plenty of çok, bir çok many much çok, bir çok a little little az, biraz a few few az, birkaç 1. A lot of; lots of; plenty of a lot of ( en yaygın olanıdır ), lots of, plenty

Detaylı

Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler

Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler All the photographs used in this calendar have been donated by Ara Güler for the benefit

Detaylı

Lesson 22: Why. Ders 22: Neden

Lesson 22: Why. Ders 22: Neden Lesson 22: Why Ders 22: Neden Reading (Okuma) Why are you tired? (Neden yorgunsun?) Why is your boss angry? (Patronun neden sinirli?) Why was he late? (Neden geç kaldı?) Why did she go there? (Neden oraya

Detaylı

Lesson 22: Why. Ders 22: Neden

Lesson 22: Why. Ders 22: Neden Lesson 22: Why Ders 22: Neden Reading (Okuma) Why are you tired? (Neden yorgunsun?) Why is your boss angry? (Patronun neden sinirli?) Why was he late? (Neden geç kaldı?) Why did she go there? (Neden oraya

Detaylı

Yeni Hayatınıza İlk Adımı Birlikte Atalım TAKE THE NEXT STEP TO YOUR NEW LIFE WITH US

Yeni Hayatınıza İlk Adımı Birlikte Atalım TAKE THE NEXT STEP TO YOUR NEW LIFE WITH US Yeni Hayatınıza İlk Adımı Birlikte Atalım TAKE THE NEXT STEP TO YOUR NEW LIFE WITH US www.lionehotel.com.tr Böyle Özel Bir Güne, Böyle Bir Atmosfer Yakışır! A Great Atmosphere For A Special Day! Heyecanı

Detaylı

Lesson 30: will, will not Ders 30: will, will not

Lesson 30: will, will not Ders 30: will, will not Lesson 30: will, will not Ders 30: will, will not Reading (Okuma) I hope you will visit me one day. ( Umuyorum bir gün beni ziyaret edeceksin ) I think your sister will like that cellphone. ( Bence kız

Detaylı

Lesson 20: Where, when. Ders 20: Nerede, ne zaman

Lesson 20: Where, when. Ders 20: Nerede, ne zaman Lesson 20: Where, when Ders 20: Nerede, ne zaman Reading (Okuma) Where is the City Hall? (Belediye binası nerede?) Where are you now? (Şu an neredesin?) Where is he working? (Nerede çalışıyor?) Where did

Detaylı

Lesson 59: Negative yes-no Questions Ders 59: Olumsuz Evet-Hayır Soruları

Lesson 59: Negative yes-no Questions Ders 59: Olumsuz Evet-Hayır Soruları Lesson 59: Negative yes-no Questions Ders 59: Olumsuz Evet-Hayır Soruları Reading (Okuma) Isn t James playing soccer this year? Aren t they coming to the party? (Partiye gelmiyorlar mı?) (James bu sene

Detaylı

SBS PRACTICE TEST 2. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 2* 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz.

SBS PRACTICE TEST 2. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 2* 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz. SBS PRACTICE TEST 2 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz. 3. Konuşma balonundaki cümleyi doğru tamamlayan sözcükleri seçiniz I am your true friend Mehmet. A true friend

Detaylı

MASALLARDAKİ KADAR GÜZEL BİR DÜĞÜN A FAIRYTALE WEDDING

MASALLARDAKİ KADAR GÜZEL BİR DÜĞÜN A FAIRYTALE WEDDING MASALLARDAKİ KADAR GÜZEL BİR DÜĞÜN A FAIRYTALE WEDDING HAYATINIZIN EN MUTLU GÜNÜNÜ SWISSÔTEL THE BOSPHORUS, ISTANBUL FARKIYLA YAŞAYIN... ENJOY THE HAPPIEST DAY OF YOUR LIFE WITH THE PRIVILEGE OF SWISSÔTEL

Detaylı

BBC English in Daily Life

BBC English in Daily Life İçindekiler Lesson one - Ders 1:... 2... 2 Lesson Two - Ders 2:... 2... 3 Lesson Three - Ders 3:... 3... 3 Lesson Four - Ders 4:... 4... 4 Lesson Five - Ders 5:... 4... 4 Lesson Six - Ders 6:... 5... 5

Detaylı

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition)

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) Hakan Cora Click here if your download doesn"t start automatically AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri

Detaylı

amerika birleşimiş devletleri

amerika birleşimiş devletleri İngilizce Lesson 15 place Where you want go Türkçe 15 ders yer, mekan nereye istiyorsun git Where do you want to go? nereye gitmek istersin? Countries Country Turkey Turkey is a country America America

Detaylı

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016 Mimari olmadan akustik, akustik olmadan da mimarlık olmaz! Mimari ve akustik el ele gider ve ben genellikle iyi akustik görülmek için orada değildir, mimarinin bir parçası olmalı derim. x: akustik There

Detaylı

Ho- Chunk Gaming, Hotel &Convention Center, Baraboo WI

Ho- Chunk Gaming, Hotel &Convention Center, Baraboo WI Ho- Chunk Gaming, Hotel &Convention Center, Baraboo WI Ho-Chunk Resort Room Attendant İş Detayları Required Duties: Participants will be cleaning hotel rooms, making beds, stocking carts closer with linen

Detaylı

Lesson 19: What. Ders 19: Ne

Lesson 19: What. Ders 19: Ne Lesson 19: What Ders 19: Ne Reading (Okuma) What is it? (O nedir?) What is your name? (İsmin nedir?) What is the answer? (Cevap nedir?) What was that? (O neydi?) What do you want? (Ne istersin?) What did

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

He eats meat. She eats meat. It eats meat.

He eats meat. She eats meat. It eats meat. SIMPLE PRESENT TENSE (GENİŞ ZAMAN) Simple Present Tense Türkçedeki Geniş Zaman a karşılık gelir. Simple Present Tense kullanımı olumlu, olumsuz cümlelerde ve soru cümlelerinde aşağıdaki gibidir: OLUMLU

Detaylı

CALUM SAILS AWAY. Written and illustrated by Sarah Sweeney

CALUM SAILS AWAY. Written and illustrated by Sarah Sweeney CALUM SAILS AWAY Written and illustrated by Sarah Sweeney SEV Yayıncılık Eğitim ve Ticaret A.Ş. Nuhkuyusu Cad., No. 197 Üsküdar İş Merkezi, Kat 3, 34664 Bağlarbaşı, Üsküdar, İstanbul Tel.: (0216) 474 23

Detaylı

eğlenmeye Yeni yılda hazır mısınız? Değerli Misafirlerimiz; Dear Guest;

eğlenmeye Yeni yılda hazır mısınız? Değerli Misafirlerimiz; Dear Guest; Yeni yılda eğlenmeye hazır mısınız? Değerli Misafirlerimiz; Yeni yılın gelişini festival tadında karşılayan, artık geleneksel hale getirdiğimiz Karia Princess Yeni Yıl Programı çok özel fırsatlarla hazırlandı.

Detaylı

Present continous tense

Present continous tense Present continous tense This tense is mainly used for talking about what is happening now. In English, the verb would be changed by adding the suffix ing, and using it in conjunction with the correct form

Detaylı

İNGİLİZCE GRAMER SIMPLE PAST TENSE TO BE (OLMAK FİİLİNİN GEÇMİŞ ZAMANI) GRAMER ANLATIMI ALIŞTIRMA. www.ekolayingilizce.com SIMPLE PAST (to be)

İNGİLİZCE GRAMER SIMPLE PAST TENSE TO BE (OLMAK FİİLİNİN GEÇMİŞ ZAMANI) GRAMER ANLATIMI ALIŞTIRMA. www.ekolayingilizce.com SIMPLE PAST (to be) İNGİLİZCE GRAMER SIMPLE PAST TENSE TO BE (OLMAK FİİLİNİN GEÇMİŞ ZAMANI) GRAMER ANLATIMI ALIŞTIRMA İNGİLİZCE GRAMER (+) I was a student. She was a student. They were students. (?) Was I a student? Was she

Detaylı

6. Sınıf İngilizce 1. Ünite After School Konu Anlatımı. Kelime Bilgisi. after school activities : okul sonrası etkinlikler

6. Sınıf İngilizce 1. Ünite After School Konu Anlatımı. Kelime Bilgisi. after school activities : okul sonrası etkinlikler 6. Sınıf İngilizce 1. Ünite After School Konu Anlatımı Kelime Bilgisi activities : etkinlikler activity : etkinlik after dinner : akşam yemeğinden sonra after school : okuldan sonra after school activities

Detaylı

8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ

8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ 8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ 1., 2. ve 3. sorularda verilen kelimelerden hangisi anlam bakımından diğerlerinden farklıdır? TEST - 1 (2011-2012) 6., 7. ve 8. sorularda boş bırakılan yerlere uygun düşen

Detaylı

İNGİLİZCE. My Daily Routine. A) It's one o'clock. It s on Monday. Zeka Küpü Yayınları

İNGİLİZCE. My Daily Routine. A) It's one o'clock. It s on Monday. Zeka Küpü Yayınları 5. SINIF My Daily Routine 1. 3. UNIT-1 TEST-1 do you go to school? At 8.30 Sevgi Ýlhan Saati ifade eden seçenek aşağıdakilerden hangisidir? A) Where B) Who C) What time D) What 4. A) It's one o'clock.

Detaylı

TEOG 1. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR İNGİLİZCE DERSİ BENZER SORULARI

TEOG 1. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR İNGİLİZCE DERSİ BENZER SORULARI TEOG SINAV SORUSU-1 Aşağıda verilen diyaloğu tamamlayan ifade hangi seçenektedir? Sarah: Shall we go out and play in the snow? Paul: Yes, of course. A) I think it is a bad idea. B) I hate the snowy weather

Detaylı

DECEMBER 6 YRS

DECEMBER 6 YRS 2016 2017 DECEMBER 6 YRS Vocabulary to practise in DECEMBER! Christmas tree (Yeni yıl ağacı), Santa Claus (noel baba), bell (zil),deer (geyik), sleigh (kızak), banana (muz), apple (elma), orange (portakal),

Detaylı

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 1.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 1.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT 8. SINIF ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAZANIM TESTLERİ TÜRKÇE MATEMATİK T.C İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK FEN VE TEKNOLOJİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ İNGİLİZCE Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır 1.SAYI

Detaylı

1. Ne zaman yapılacağı kesin belli olan veya gelecekte yapmaya niyet ettiğimiz işleri anlatırken:

1. Ne zaman yapılacağı kesin belli olan veya gelecekte yapmaya niyet ettiğimiz işleri anlatırken: Nerelerde Kullanılır: 1. Ne zaman yapılacağı kesin belli olan veya gelecekte yapmaya niyet ettiğimiz işleri anlatırken: My father is going to buy me a bike. (Babam bana bisiklet alacak.) The teachers are

Detaylı

GORDİON&ERZURUM LADIES CLUB ADVERTISING

GORDİON&ERZURUM LADIES CLUB ADVERTISING GORDİON&ERZURUM LADIES CLUB ADVERTISING Ladies Clubs at Gordion and Erzurum SC Category A. Cause Related Marketing Entry Classification: Joint Centre Campaign GORDİON&ERZURUM LADIES CLUB SUMMARY No Description

Detaylı

Lesson 63: Reported speech. Ders 63: Bildirilen konuşma

Lesson 63: Reported speech. Ders 63: Bildirilen konuşma Lesson 63: Reported speech Ders 63: Bildirilen konuşma Reading (Okuma) He told me that he would come. (Bana geleceğini söyledi.) She said that she would be fine. (İyi olacağını söyledi.) He promised that

Detaylı

OR ON DA YEN SEZONDA V TR NLER

OR ON DA YEN SEZONDA V TR NLER Ramazan e lenceleri Orion Al flverifl Merkezi nde Her y l oldu u gibi bu y l da Ramazan, Orion da dolu dolu e lencelerle geçecek. Çocuklar bu y l da Karagöz ile Hacivat, Orion da ücretsiz olarak izleyecekler.

Detaylı

«Soru Sormak ve Bir Şey İstemek»

«Soru Sormak ve Bir Şey İstemek» «Soru Sormak ve Bir Şey İstemek» Soru sormak için kullanılan kalıplar. Önemli soru kelimeleri. Sorulan sorulara cevap vermek için kullanabileceğin kalıplar. Anlık kararlar ve öneriler için sık kullanılan

Detaylı

Şimdi de kesin bir zorunluluğun bulunmadığını ifade eden cümlelere örnekler verelim:

Şimdi de kesin bir zorunluluğun bulunmadığını ifade eden cümlelere örnekler verelim: 1 You mustn't smoke here. It's dangerous. (Burada sigara içmeniz yasaktır. Tehlikelidir.) 2 We mustn't park our car here. There's no-parking sign. (Arabanızı buraya park etmemiz yasak. Park edilmez işareti

Detaylı

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 6 SBS PRACTICE TEST OH! Thank you very much. You are a A) occupied / fought

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 6 SBS PRACTICE TEST OH! Thank you very much. You are a A) occupied / fought SBS PRACTICE TEST 6 1.-5. sorularda konuşma balonlarında boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 3. I was shopping officer. What were you doing he stole your bag? 1. Mustafa Kemal

Detaylı

Lesson 38: Infinitive 3. (how, what, where, when + infinitive) Ders 38: Mastar 3. (nasıl, ne, nerede, ne zaman + mastar)

Lesson 38: Infinitive 3. (how, what, where, when + infinitive) Ders 38: Mastar 3. (nasıl, ne, nerede, ne zaman + mastar) Lesson 38: Infinitive 3 (how, what, where, when + infinitive) Ders 38: Mastar 3 (nasıl, ne, nerede, ne zaman + mastar) Reading (Okuma) He knows how to cook spaghetti. ( O spagettinin nasıl pişirileceğini

Detaylı

WOULD. FUTURE in PAST [1] (geçmişteki gelecek) [past of WILL] He said he would be. She hoped (that) we would com. I thought that he would ref

WOULD. FUTURE in PAST [1] (geçmişteki gelecek) [past of WILL] He said he would be. She hoped (that) we would com. I thought that he would ref WOULD FUTURE in PAST [1] (geçmişteki gelecek) [past of WILL] He said he would be She hoped (that) we would com I thought that he would ref WILLINGNESS (gönüllülük) She would not The car would not POLITE

Detaylı

LET THE FAIRYTALE BEGIN!

LET THE FAIRYTALE BEGIN! WEDDINGS LET THE FAIRYTALE BEGIN! EN MUTLU GECENİZ İÇİN EN İYİ ORGANİZASYON Rüya gecesi yalnızca birkaç saat sürer ama ardında günler hatta aylar süren bir hazırlık dönemi vardır. Swissôtel The Bosphorus,

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

Four Seasons da Yeni Yıl. Festive Four Seasons

Four Seasons da Yeni Yıl. Festive Four Seasons Four Seasons da Yeni Yıl Festive Four Seasons Boğaz ın, ışıltılı yeni yıl ruhundan ilham alan Aqua Restaurant yeni yılı leziz beş bölümlü bir gala yemeği ve DJ performansı ile eğlenceli bir akşam eşliğinde

Detaylı

at Kullanımı: de, da, ye, ya, e, a

at Kullanımı: de, da, ye, ya, e, a at Kullanımı: de, da, ye, ya, e, a at İngilizcede zaman edatı olarak saatlerle birlikte kullanılır. - I will see you at 4:15. Seninle saat 4:15'de görüşeceğim. - The plane leaves at six. Uçak saat 6'da

Detaylı

Lesson 29: "It" in Various Usages. Ders 29: "It" Zamirinin Farklı Kullanımları

Lesson 29: It in Various Usages. Ders 29: It Zamirinin Farklı Kullanımları Lesson 29: "It" in Various Usages Ders 29: "It" Zamirinin Farklı Kullanımları Reading (Okuma) What time is it now? It s eight thirty. (Şu an saat kaç? Sekiz buçuk.) What day of the week is it today? It

Detaylı

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION 1. Çeviri Metni - 9 Ekim 2014 A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION Why is English such an important language today? There are several reasons. Why: Neden, niçin Such: gibi Important: Önemli Language:

Detaylı

bedroom chairs / 58 Kugu 17 Yıldız 54 Kugu 07 Kupa 21 Ekim 35-39 Burçak 42 Yıldız 48-51 - 56 Fulya 57 diningroom

bedroom chairs / 58 Kugu 17 Yıldız 54 Kugu 07 Kupa 21 Ekim 35-39 Burçak 42 Yıldız 48-51 - 56 Fulya 57 diningroom bedroom Kugu 07 Kupa 21 Ekim 35-39 Burçak 42 Yıldız 48-51 - 56 Fulya 57 diningroom Kugu 13 Kupa 29 Ekim 37-41 Burçak 46 Yıldız 50-52 Fulya 57 wall unit Kugu 17 Yıldız 54 chairs / 58 MODERN BEDROOM&DININGROOM

Detaylı

The Future Tense (Gelecek Zaman) will, be going to yap lar Time Expressions (Zaman Sözcükleri) tomorrow : yar n, next week: gelecek hafta, next year

The Future Tense (Gelecek Zaman) will, be going to yap lar Time Expressions (Zaman Sözcükleri) tomorrow : yar n, next week: gelecek hafta, next year ! ÜN TE III KONULAR The Future Tense (Gelecek Zaman) will, be going to yap lar Time Expressions (Zaman Sözcükleri) tomorrow : yar n, next week: gelecek hafta, next year : gelecek y l, next month: gelecek

Detaylı

www.oba1221.com Hayatın tam merkezinde yeni bir hayat New life at the heart of the city

www.oba1221.com Hayatın tam merkezinde yeni bir hayat New life at the heart of the city 2 www.oba1221.com Hayatın tam merkezinde yeni bir hayat New life at the heart of the city OBA 1221 Yetkin Tur. İnş. ve Tic. A.Ş 1988 yılında kurulmuş olup, 28 yıldır Turizm ve İnşaat alanında faaliyet

Detaylı

Lesson 64: Modal verbs Ders 64: Yardımcı fiiler

Lesson 64: Modal verbs Ders 64: Yardımcı fiiler Lesson 64: Modal verbs Ders 64: Yardımcı fiiler Reading (Okuma) He can cook almost any dish. (Neredeyse her yemeği pişirebilir.) You must solve your problems. (Sorunlarını çözmen gerekir.) He could be

Detaylı

İçindekiler. Londra da okul gezisi. 4 gün/ 3 gece 2014/15... sayfa 2. 5 gün/ 4 gece 2014/15... sayfa 5 *** Londra da Eğitici Tatil

İçindekiler. Londra da okul gezisi. 4 gün/ 3 gece 2014/15... sayfa 2. 5 gün/ 4 gece 2014/15... sayfa 5 *** Londra da Eğitici Tatil İçindekiler Londra da okul gezisi 4 gün/ 3 gece 2014/15... sayfa 2 5 gün/ 4 gece 2014/15... sayfa 5 *** Londra da Eğitici Tatil 6 gün/ 5 gece 2014/15... sayfa 8 ( Kursuyla beraber) 7 gün/ 6 gece 2014/15...

Detaylı

1979 He established Koleksiyon Art Gallery together with Nihat Sümeralp, directed it until 1989

1979 He established Koleksiyon Art Gallery together with Nihat Sümeralp, directed it until 1989 BUBİ He was born in İstanbul. He studied psychology. 1979 He established Koleksiyon Art Gallery together with Nihat Sümeralp, directed it until 1989 1989 He established Lâmi Art Gallery together with Hüsamettin

Detaylı

I WOULD come to the party but... You He,She,It We They

I WOULD come to the party but... You He,She,It We They İsteklilik (willingness), kararlılık (determination), istek (request) ikram - teklif (offer), red (refusal) ve geçmişte alışkanlık (habit in the past) ifade eder. A WILLINGNESS - DETERMINATION (isteklilik

Detaylı

Lesson 18 : Do..., Don t do... Ders 18: yap, yapma

Lesson 18 : Do..., Don t do... Ders 18: yap, yapma Lesson 18 : Do..., Don t do... Ders 18: yap, yapma Reading (Okuma) Walk on this road. (Bu yoldan yürü.) Write an email to me. (Bana bir e-posta yaz.) Dance on the stage! (Sahnede dans et!) Good night,

Detaylı

1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she. 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is. 1. This is girlfriend.

1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she. 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is. 1. This is girlfriend. 1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is 1. This is girlfriend. a. hers b. to him c. of her d. his 1. There are people

Detaylı

Example: 1 Shall I give the baby some tea? (Bebeğe biraz çay vereyim mi?)

Example: 1 Shall I give the baby some tea? (Bebeğe biraz çay vereyim mi?) Birinci tekil ve çoğul şahıs zamirleriyle (I-WE) kullanılır. Gelecek zamanın yardımcı fiili olmasının yanısıra, MODAL yardımcı olarak fikir sorma veya teklif ifade eder. Ayrıca kesin kararlılık, tehdit

Detaylı

İçindekiler. Londra da okul gezisi. 4 gün/ 3 gece 2014/15... sayfa 2. 5 gün/ 4 gece 2014/15... sayfa 5 *** Londra da Eğitici Tatil

İçindekiler. Londra da okul gezisi. 4 gün/ 3 gece 2014/15... sayfa 2. 5 gün/ 4 gece 2014/15... sayfa 5 *** Londra da Eğitici Tatil İçindekiler Londra da okul gezisi 4 gün/ 3 gece 2014/15... sayfa 2 5 gün/ 4 gece 2014/15... sayfa 5 *** Londra da Eğitici Tatil 6 gün/ 5 gece 2014/15... sayfa 8 ( Kursuyla beraber) 7 gün/ 6 gece 2014/15...

Detaylı

FunLoft Eğlence Merkezi Beykoz AcrLoft AVM'de 10 Milyon Dolar Yatırımla Beykozluların

FunLoft Eğlence Merkezi Beykoz AcrLoft AVM'de 10 Milyon Dolar Yatırımla Beykozluların FunLoft Eğlence Merkezi Beykoz AcrLoft AVM'de 10 Milyon Dolar Yatırımla Beykozluların hizmetinde. - Öz FunLoft Eğlence Merkezi Beykoz AcrLoft AVM'de 10 Milyon Dolar Yatırımla Beykozluların Hizmetinde.

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR Ders Adı : Yabancı Dil-1 Sınav Türü : Bütünleme WWW.NETSORULAR.COM Sınavlarınızda Başarılar Dileriz... Yabancı Dil I A A DİKKAT! 1. Bu testte

Detaylı

Lesson 60 : Too/Either, So do I, Neither do I. Ders 60 : -de, Bende öyle (positif), Bende öyle (negative)

Lesson 60 : Too/Either, So do I, Neither do I. Ders 60 : -de, Bende öyle (positif), Bende öyle (negative) Lesson 60 : Too/Either, So do I, Neither do I Ders 60 : -de, Bende öyle (positif), Bende öyle (negative) Reading (Okuma) I often watch movies at the movie theater, and my cousin does too. (Sinemada sık

Detaylı

Get kelimesinin temel anlamları

Get kelimesinin temel anlamları Get kelimesinin temel anlamları Öncelikle Get kelimesinin temel anlamlarına bakalım. Get kelimesinin iki temel anlamı; Almak veya satın almak Ulaşmak, varmak ve gelmek Bu iki kullanımı bilmen, Get kelimesinin

Detaylı

BBC English in Daily Life

BBC English in Daily Life İçindekiler Lesson one - Ders 1:... 2... 2 Lesson Two - Ders 2:... 3... 3 Lesson Three - Ders 3:... 4... 4 Lesson Four - Ders 4:... 5... 6 Lesson Five - Ders 5:... 6... 7 Lesson Six - Ders 6:... 7... 8

Detaylı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Antalya Toros Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) tarafından düzenlenen 22. Kızlarsivrisi Yaz Dağcılık Şenliği ne katılmak

Detaylı

Start Streamin. now! MiniPod Bluetooth Streamin speakers

Start Streamin. now! MiniPod Bluetooth Streamin speakers Start Streamin now! MiniPod Bluetooth Streamin speakers Streamin PodSpeakers True stereo great design P3-4 P5-6 P7-8 MicroPod Bluetooth Great sounding stereo streamed from your Bluetooth device SmallPod

Detaylı

modern dokunufllar aras nda 18. yüzy l Paris rüyas

modern dokunufllar aras nda 18. yüzy l Paris rüyas AntikDekor056-064.qxp 8/22/11 1:37 PM Page 56 Girifl holünün duvar ndaki bordür ünlü sanatç Joan Miro taraf ndan 1940 l y llarda yap lm fl ve evin en önemli detaylar ndan birini oluflturuyor. 1770 li y

Detaylı

a) Must: meli malı. Bir eylemin yapılmasının zorunluluğunu belirten must ile ifade edilen kişinin kendi isteğinden kaynaklanmaktadır.

a) Must: meli malı. Bir eylemin yapılmasının zorunluluğunu belirten must ile ifade edilen kişinin kendi isteğinden kaynaklanmaktadır. a) Must: meli malı. Bir eylemin yapılmasının zorunluluğunu belirten must ile ifade edilen kişinin kendi isteğinden kaynaklanmaktadır. Olumlu cümle I must go: Gitmeliyim. (Ben böyle istemiyorum) He must

Detaylı

BBC English in Daily Life

BBC English in Daily Life İçindekiler Lesson one - Ders 1:... 2... 2 Lesson Two - Ders 2:... 2... 3 Lesson Three - Ders 3:... 3... 4 Lesson Four - Ders 4:... 4... 5 Lesson Five - Ders 5:... 5... 6 Lesson Six - Ders 6:... 6... 7

Detaylı

San Francisco is in the State of California in the west of the United States. State: Devlet, eyalet West: Batı United States (US): Birleşik Devletler

San Francisco is in the State of California in the west of the United States. State: Devlet, eyalet West: Batı United States (US): Birleşik Devletler MESLEKİ İNGİLİZCE I DERSİ -2. HAFTA ÇEVİRİ METİNLERİ 1. SAN FRANCISCO San Francisco is in the State of California in the west of the United States. State: Devlet, eyalet West: Batı United States (US):

Detaylı

Genellikle onlar bahçede mı? Onlar şimdi bahçede mı? Yazın bir otelde kalır mısın? O her gün evde mı? Ödev zor mu? Ben yiyorum çünkü açım.

Genellikle onlar bahçede mı? Onlar şimdi bahçede mı? Yazın bir otelde kalır mısın? O her gün evde mı? Ödev zor mu? Ben yiyorum çünkü açım. Oda genellikle dağınık ve oda şimdi dağınık. Genellikle onlar bahçede mı? Onlar şimdi bahçede mı? O otobüste. O sabahları otobüs ile işe gider. Ben akşamları İngilizce çalışmam. Yazın bir otelde kalır

Detaylı

MARMARA FORUM ALL PRESS TOTAL PRESS RELEASES

MARMARA FORUM ALL PRESS TOTAL PRESS RELEASES PUBLICITY OZ, the GREAT AND POWERFUL MOVIE PREMIERE SPONSORSHIP There was a huge PR coverage related with the event. There were 5 press releases made during the event, resulting in a total coverage of

Detaylı

WELCOME FURNITURE DESIGN

WELCOME FURNITURE DESIGN FURNITURE DESIGN WELCOME FURNITURE DESIGN 4 welcome to the 2015 collection. welcome to you. Evinizin bir parçası olabilecek mobilyaların ruhundaki karakteristik noktalar, üretim teknikleri, işçilik kalitesi

Detaylı

LET THE FAIRYTALE BEGIN!

LET THE FAIRYTALE BEGIN! WEDDINGS LET THE FAIRYTALE BEGIN! EN MUTLU GÜNÜNÜZ İÇİN EN İYİ ORGANİZASYON Mutlu bir beraberliğe adım attığınız bugün, hayatınızın en mutlu günü ve böylesine özel günler, en özel organizasyonları hak

Detaylı

İNGİLİZCE SORU CÜMLELERİ

İNGİLİZCE SORU CÜMLELERİ İNGİLİZCE SORU CÜMLELERİ What are you cooking, Fatma Hanım? What is it, Mrs. Miller? What do you want? What is his name? What have you in your basket? What can I do for you? What is the meaning of Topkapı

Detaylı

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü Possessive Endings In English, the possession of an object is described by adding an s at the end of the possessor word separated by an apostrophe. If we are talking about a pen belonging to Hakan we would

Detaylı

VOCABULARY LIST. late. leave. : ayrılmak, terk etmek call. listen. : dinlemek cartoon. live. : yaşamak chat. lunch. : öğle yemeği chess. marble.

VOCABULARY LIST. late. leave. : ayrılmak, terk etmek call. listen. : dinlemek cartoon. live. : yaşamak chat. lunch. : öğle yemeği chess. marble. Unıt 1 3 1 VOCABULARY LIST arrive : varmak, ulaşmak late : geç brush : fırçalamak leave : ayrılmak, terk etmek call : çağırmak, adlandırmak listen : dinlemek cartoon : çizgi film live : yaşamak chat :

Detaylı

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve 2012 Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve Ticaret Limited Șirketi unvanıyla kurulan firma,

Detaylı

1. S. Afla daki k yafetlerden hangisi bu ask ya as lamaz?

1. S. Afla daki k yafetlerden hangisi bu ask ya as lamaz? Ad : Soyad : S n f : Nu : Okulu :. S T R O U S E R S C S K S I R T Yukar da bir bulmacan n çözümü verilmifltir. Afla daki seçeneklerden bir tanesinden bulmacan n çözümünde bahsedilmemifltir. Buna göre

Detaylı

LALE TULIP. Alçak Dikey Reyon / Semi-Vertical Multideck

LALE TULIP. Alçak Dikey Reyon / Semi-Vertical Multideck LALE TULIP LALE TULIP Alçak Dikey Reyon / Semi-Vertical Multideck Lale serisi zarif hatlarıyla mağazalarında şıklık ve kullanım kolaylığını ön plana çıkarmak isteyenler için ideal bir tercihtir. Ambalajlı

Detaylı

LOUIS OLYMPIA ile YUNAN ADALARI MIKANOS KONAKLAMALI - CRUISE & STAY 3 GECE OTEL + 4 GECE GEMİ

LOUIS OLYMPIA ile YUNAN ADALARI MIKANOS KONAKLAMALI - CRUISE & STAY 3 GECE OTEL + 4 GECE GEMİ LOUIS OLYMPIA ile YUNAN ADALARI MIKANOS KONAKLAMALI - CRUISE & STAY 3 GECE GEMİ + 4 GECE OTEL Tarih Liman Varış Hareket Cumartesi Kuşadası (Türkiye) - 13:00 Cumartesi Patmos 16:00 21:00 Pazar Girit (Heraklion),

Detaylı

Lesson 58 : everything, anything. each, every Ders 58: her şey, herhangi bir şey. Her biri, her

Lesson 58 : everything, anything. each, every Ders 58: her şey, herhangi bir şey. Her biri, her Lesson 58 : everything, anything each, every Ders 58: her şey, herhangi bir şey Her biri, her Reading (Okuma) Is everything okay? (Her şey yolunda mı?) Don t worry, everything will be fine. (Endişelenme,

Detaylı

İçindekiler Index. J adore Fashion Fleur Silky Chance

İçindekiler Index. J adore Fashion Fleur Silky Chance İçindekiler Index 05 09 13 17 21 J adore Fashion Fleur Silky Chance White &More Siyah ve beyazın etkileyici birlikteliği White & More Koleksiyon'u ile geri dönüyor. İlham veren, ahenkli ve her dönem ilgi

Detaylı

MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN. YÜKSEK LİSANS TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç.

MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN. YÜKSEK LİSANS TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç. MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN Yüksek Lisans Tezi Eskişehir 2010 MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı