Performans Programı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2 2015 Performans Programı"

Transkript

1

2 Performans Programı

3 Türk Milletinin istidadı ve kesin kararı medeniyet yolunda, durmadan, yılmadan ilerlemektir Performans Programı 3

4 Yusuf Ziya GÜNAYDIN Yüksek Mimar Isparta Belediye Başkanı Performans Programı

5 2005 tarihli 5393 sayılı Belediye Kanunun da, Belediye Başkanı tarafından, bütçenin hazırlanmasına esas teşkil edecek şekilde stratejik plan ve yıllık performans programı hazırlanacağına ilişkin düzenleme yer almaktadır. Isparta Belediyesi olarak 2015 Yılı Performans Programını, yasal bir zorunluluktan öte,çağdaş belediyeciliğin gereği olarak, mali ve idari saydamlık, hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde hazırladık. Hedefimiz sınırlı kaynaklarla, kentin ihtiyacına yönelik projeler gerçekleştirmeye çalıştırmak olmuştur. Yatırımlarımızı hazırlamış olduğumuz 2015 yılı Performans Programına göre planlı ve Programlı olarak sürdürmeye devam edip, kentimize yeni tesisler kazandıracağız. Kısaca bugüne kadar yaptığımız çalışmalardan bahsedersek, 2009 yılında ilk göreve geldiğimizde icralık bir belediye ile karşılaşmıştık yılını milat kabul ederek hizmet atağımızı başlattık. Bu tarihten itibaren fabrikalar kurarak belediyemizin ekonomik gücüne güç kattık. Hem de istihdam sorununa neşter vurmaya çalıştık. Göreve geldiğimiz güne kadar hiç ödenmemiş olan kamu alacaklarını ödemeye başladık. Bu doğrultuda ödül dahi aldık. Ortadoğu nun en büyük Bimsblok fabrikasını çok kısa süre içerisinde tamamladık. Bununla yetinmeyerek fabrika sahamızı organize bir saha haline getirdik. Günümüz şartlarının olmazsa olmazlarından olan yalıtım fabrikamızı kurduk. Bununla birlikte mikronize tesisisi de kurarak sanayinin hammadde ürünlerini üretmeye başladık. Yok edilmiş araç parkını bölgenin en modern ve teknolojik araç parkı olan belediye haline dönüştürdük. Alt yapı sorununu kökten çözdük. Ufak tefek rötuşlar ile artık Isparta mız alt yapı sorunu olmayan tek il unvanına kavuşmuş olacaktır. Dayanıklı ve kalıcı asfalt kaplama ile de yollarımız köstebek yuvası olmaktan çıkmıştır. Artık hedefimiz Türkiye de yaşanılabilir kentler arasında birinci sıraya oturmaktır. Alt yapı sorununu tamamlayan bir kent olarak önümüzdeki hedefimiz görsel görüntüye önem vermek olacaktır. Şehrimizin her tarafını süsleyerek sokak ve caddeleri pırıl pırıl hale gelecektir. Önümüzde bekleyen sorunlar arasında bir de otopark sorunu bulunmaktadır. Türkiye de hiçbir yerde yapılmayan bir sistem geliştiriyoruz. Otoparklarımızı yer altına çekerek cadde üzerinde bekleyen hiçbir aracımız bulunmayacaktır. Araçlarımız yer altına alınırken cadde ve sokaklarımız yeşile bezenecek. Yine her yıl olduğu gibi öğrencilerimize eğitim noktasında desteklerimiz sürecektir. Ayrıca ev hanımlarımıza yönelik başlatmış olduğumuz kurslarımız ücretsiz olarak devam edecektir. Sosyal belediyecilik anlayışı içerisinde kültürel etkinliklerimize ara vermeden devam edeceğiz. Hedefimiz 2015 yılında şehrimizi altın tepside sunulmuş bir şehir haline dönüştüreceğiz Yılı Performans Programının hazırlanmasında katkı sağlayanlara, tüm birim yöneticilerine ve çalışanlarımıza sonsuz teşekkürlerimi ve saygılarımı sunarım. Yusuf Ziya GÜNAYDIN Yüksek Mimar Isparta Belediye Başkanı 2015 Performans Programı 5

6 ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMLARI YAYIN NO : Performans Programı

7 İÇİNDEKİLER Misyonumuz 8 Vizyonumuz 9 Yetki Görev ve Sorumlulukları 10 Belediye Meclis Üyeleri 11 Belediye Encümen Üyeleri 11 Organizasyon Şeması 12 Organizasyon Yapısı 13 İdareye İlişkin Bilgiler 19 Memur Norm Kadro Durumu 20 İşçi Norm Kadro Durumu 22 İnsan Kaynakları Yapısı 23 Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 24 Hizmet Binaları 25 Hizmet Araçları 26 Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Bütçe Teklifleri 28 Yıllara Göre Bütçe Teklifleri Yılı Stratejik Amaçlar ve Performans Hedefleri 31 Müdürlüklerin Bütçe Bilgileri ve Performans Hedef Tabloları Özel Kalem Müdürlüğü 39 Mali Hizmetler Müdürlüğü 45 İtfaiye Müdürlüğü 59 Veteriner İşleri Müdürlüğü 69 Bilgi İşlem Müdürlüğü 73 Destek Hizmetleri Müdürlüğü 81 Hukuk İşleri Müdürlüğü 87 Temizlik İŞleri Müdürlüğü 93 Park ve Bahçeler Müdürlüğü 99 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 113 Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 123 Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü 137 Yazı İşleri Müdürlüğü 145 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 151 İşletme ve İştirakler Müdürlüğü 163 Fen İşleri Müdürlüğü 169 Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü 181 Sağlık İşleri Müdürlüğü 199 Dış İlişkiler Müdürlüğü 207 Mezarlıklar Müdürlüğü 213 Hal Müdürlüğü 221 Zabıta Müdürlüğü 225 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 239 Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 247 Etüd ve Proje Müdürlüğü Performans Programı 7

8 MİSYONUMUZ Isparta yı; etkin ve verimli bir yönetim anlayışı ile, ülkemizin modern, yaşam kalitesi yüksek, sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan huzurla yaşanabilir çağdaş bir kenti haline getirmektir. Bunun için; hızlı kentleşmenin de beraberinde getirdiği, kentlerin yaşanılamaz ve itici mekânlara dönüşmesi riskine karşı; Kentin tarih ve kültürüne sahip çıkarak, Kenti daha iyi ekonomik, sosyal, kültürel ve fiziki imkânlara kavuşturarak, Kenti; kentte yaşayan her kesimden insanlar için, - HUZURLA YAŞANIR ve - YAŞAM İÇİN TERCİH EDİLİR BİR YAŞAM KENTİ haline getirmektir Performans Programı

9 VİZYONUMUZ Kentli haklarını koruyup kollayarak, Sosyal, kültürel, tarihi ve fizik imkanları koruyup geliştirerek, İçinde: Barınmayı, Yaşamayı, Ziyaret etmeyi, Çalışmayı ve / veya Ticaret etmeyi tercih ettirerek, Kentte yaşayanların; Eğitim, Bilim, Kültür, Sağlık, Ulaşım, Huzurlu ve güvenli bir kent taleplerine en üst düzeyde cevap vererek, bir çok faktör ve aktiviteyi ( huzurlu yaşam, huzurlu trafik klitesi, tatil ve dinlence imkanları, ucuz ve kaliteli bir yaşamı ) bir arada bulundurarak, kendi çevre, iklim, doğa ve coğrafyası için de: HEDEFLENEBİLİR İDEAL KENT i kurmayı amaçlayan ÖRNEK BİR BELEDİYE olmak 2015 Performans Programı 9

10 5393 sayılı Belediye Kanunu nda stratejik plan ile ilgili olarak aşağıdaki hükümler yer almaktadır: Meclisin Görev Ve Yetkileri MADDE 18. Belediye meclisinin görev ve yetkileri şunlardır: a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek. Stratejik plân ve performans programı MADDE 41. Belediye başkanı, mahallî idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde; kalkınma plânı ve programı ile varsa bölge plânına uygun olarak stratejik plân ve ilgili olduğu yıl başından önce de yıllık performans programı hazırlayıp belediye meclisine sunar. Faaliyet raporu MADDE 56. Belediye başkanı, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen biçimde; stratejik plân ve performans programına göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini ve belediye borçlarının durumunu açıklayan faaliyet raporunu hazırlar. Belediye bütçesi MADDE 61. Belediyenin stratejik plânına ve performans programına uygun olarak hazırlanan bütçe, belediyenin malî yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve gider tahminlerini gösterir, gelirlerin toplanmasına ve harcamaların yapılmasına izin verir. Stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme MADDE 9.- Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedeflenen saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler- doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar. Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedeflenenleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorundadırlar. Stratejik plan hazırlamakla yükümlü olacak kamu idarelerinin ve stratejik planlama sürecine ilişkin takvimin tespitine, stratejik planların kalkınma planı ve programlarla ilişkilendirilmesine yönelik usul ve esasların belirlenmesine Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı yetkilidir. Kamu idareleri bütçelerini, stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflenenler uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlarlar. Kamu idarelerinin bütçelerinin stratejik planlarda belirlenen performans göstergelerine uygunluğu ve idarelerin bu çerçevede yürütecekleri faaliyetler ile performans esaslı bütçelemeye ilişkin diğer hususları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. Üst Yöneticiler MADDE belediyelerde belediye başkanı üst yöneticidir.... Üst yöneticiler, idarelerinin stratejik planlarının ve bütçelerinin kalkınma planına, yıllık programlara, kurumun stratejik plan ve performans hedeflenenleri ile hizmet gereklerine uygun olarak hazırlanması ve uygulanmasından, sorumlulukları altındaki kaynakların etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullanımını sağlamaktan, kayıp ve kötüye kullanımının önlenmesinden mali yönetim ve kontrol sisteminin işleyişinin gözetilmesi, izlenmesi ve bu Kanunda belirtilen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinden Bakana; mahalli idarelerde ise meclislerine karşı sorumludurlar. Faaliyet Raporları MADDE İdare faaliyet raporu, ilgili idare hakkındaki genel bilgilerle birlikte; kullanılan kaynakları, bütçe hedef ve gerçekleşmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenlerini, varlık ve yükümlülükleri ile yardım yapılan birlik, kurum ve kuruluşların faaliyetlerine ilişkin bilgileri de kapsayan malî bilgileri; stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyetleri ve performans bilgilerini içerecek şekilde düzenlenir Performans Programı

11 MECLİS ÜYELERİ Süleyman GÜLBOY Muzaffer KILINÇ İbrahim CAN Nedim YÜREKLİ Orhan EREN Şükrü Oğuzhan GÖKER Hüseyin DİKYAR Gürsan TAŞTEKİN Mustafa Şenel KARAKAYA Havva GÖKDOĞAN Nail BAYRAM Muhittin GÜL Akif ASLAN Arif ASLAN Ali SANCAKTAROĞLU Ömer Tahir GÜRAKAN Musa KAYA Kadir DAL Ramazan ÇIRAK Canan AYDIN Mehmet YAVUZ Kadir ÖZKAN Yaşar ÜNLÜ Emel AKBAŞ Salim Nuri GÜNTAÇ Ali TUNÇBİLEK Faruk DAŞDÖNER Havva SARAÇ Arif GÜRDAL Mehmet ÖREN Hasan ÜNLÜ Milliyetçi Hareket Partisi Milliyetçi Hareket Partisi Milliyetçi Hareket Partisi Milliyetçi Hareket Partisi Milliyetçi Hareket Partisi Milliyetçi Hareket Partisi Milliyetçi Hareket Partisi Milliyetçi Hareket Partisi Milliyetçi Hareket Partisi Milliyetçi Hareket Partisi Milliyetçi Hareket Partisi Milliyetçi Hareket Partisi Milliyetçi Hareket Partisi Milliyetçi Hareket Partisi Milliyetçi Hareket Partisi Milliyetçi Hareket Partisi Milliyetçi Hareket Partisi Adalet ve Kalkınma Partisi Adalet ve Kalkınma Partisi Adalet ve Kalkınma Partisi Adalet ve Kalkınma Partisi Adalet ve Kalkınma Partisi Adalet ve Kalkınma Partisi Adalet ve Kalkınma Partisi Adalet ve Kalkınma Partisi Adalet ve Kalkınma Partisi Adalet ve Kalkınma Partisi Adalet ve Kalkınma Partisi Adalet ve Kalkınma Partisi Adalet ve Kalkınma Partisi Adalet ve Kalkınma Partisi ENCÜMEN ÜYELERİ Yusuf Ziya GÜNAYDIN Başkan Orhan EREN Encümen Üyesi Hüseyin DİKYAR Encümen Üyesi Nail BAYRAM Encümen Üyesi Hüseyin CEYLAN Encümen Üyesi - Mali Hizmetler Müdür V. İsmail Cemil AYDOĞDU Encümen Üyesi - Zabıta Müdür V. Azime SOYER Encümen Üyesi - Yazı İşleri Müdür V Performans Programı 11

12 BELEDİYE ENCÜMENİ Yusuf Ziya GÜNAYDIN Yüksek Mimar Isparta Belediye Başkanı BELEDİYE MECLİSİ Ali TULUM Özel Kalem Müdürü ISBAŞ DANIŞMANLAR ISTEM BELMAŞ Aydın ŞANLITÜRK Başkan Yardımcısı Akif ASLAN Başkan Yardımcısı Recep ERDEM Başkan Yardımcısı Mustafa TAŞKAYA Başkan Yardımcısı Hasan PARLAKYILDIZ Dış İlişkiler Müdürü Adnan COŞKUNSU Fen İşleri Müdürü Ahmet KAYA İmar ve Şehircilik Müdürü Yılmaz ÇETİNKAYA Mezarlıklar Müdürü Hüseyin ÇELİKBİLEK Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürü Halil AÇAR İtfaiye Müdürü Oğuz BAŞARAN Sağlık İşleri Müdürü Burhan ÖZCAN Bilgi İşlem Müdürü Bülent ARLIOĞLU Etüd Proje Müdürlüğü Halil GÜLDEREN Temizlik İşleri Müdürü Metin COŞKUNSU Park ve Bahçeler Müdürü Hüseyin CEYLAN Mali Hizmetler Müdürü Hamdi BALCI Veteriner İşleri Müdürü Ferah AYTER Sosyal Yardım İşleri Müdürü İrfan Veli KAYACAN Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İsmail Cemil AYDOĞDU Zabıta Müdürü Akif DİLEK Hukuk İşleri Müdürü Salih GÖK Destek Hizmetleri Müdürü Azime SOYER Yazı İşleri Müdürü Ahmet ARSLAN Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü İHALE KOMİSYONU BİRİM SORUMLUSU İsmail Hakkı UYSAL Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Süleyman ÇETİN İşletme ve İştirakler Müdürü TAŞINIR KONSOLİDE BİRİM SORUMLUSU Ali TULUM İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Nihat ÇALIŞ Hal Müdürü Performans Programı

13 ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ORGANİZASYON DAĞILIMI BELEDİYE BAŞKANI Yusuf Ziya GÜNAYDIN A DİREK BAĞLI BİRİMLER 1. Belediye Başkan Yardımcıları, 2. Özel Kalem Müdürlüğü (Hatice ATEŞGÜL TOK) a. Sekreterya, b. Kalite, Kontrol ve Geliştirme Birim Sorumlusu, (Şükrü ŞANLITÜRK) 3. Danışmanlar, 4. Bağlı İştirakler (Isbaş, Istem, Belmaş) 1. BAŞKAN YARDIMCISI RECEP ERDEM E BAĞLI BULUNAN DAİRE MÜDÜRLÜKLERİ 1. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, (İrfan Veli KAYACAN) a. Gençlik Merkezi Birimi Sorumlusu, 1 Amfi Tiyatro Birimi, b. Huzurevi Birim Sorumlusu, c. Evlendirme Memurluğu Birim Sorumlusu, (Özlem KONUK) d. Kültür ve Sosyal İşler Birim Sorumlusu, 1. Mehteran Birimi, e. Meslek Edindirme Kursları Birim Sorumlusu (Ömer CAN), f. Oyun Evleri Birim Sorumlusu, (Mine TATAR) g. İdari İşler Birim Sorumlusu, h. Kent Konseyi Birim Sorumlusu, 1. Gençlik Meclisi Birimi, 2. Hanımlar Meclisi Birimi, 3. Çocuk Meclisi Birimi, 4. Engelliler Meclisi Birimi, ı. Müze Birim Sorumlusu, (Ercan AKKOÇ) 1.Tarih Konağı Birimi, i. İnternet Evleri Birim Sorumlusu, j. Engelliler İnternet Evleri Birim Sorumlusu, 2.Hukuk İşleri Müdürlüğü, (Akif DİLEK) a. Hukuk İşleri Yazı İşleri Birim Sorumlusu, b. Bilgi Edinme Birim Sorumlusu, 2015 Performans Programı 13

14 3. Yazı İşleri Müdürlüğü, (Azime SOYER) a.yazı İşleri Birim Sorumlusu, (Ayşe KARACA ÇELİK) b.genel Evrak Birim Sorumlusu, (Sevim YAZGAN) c. Haber Merkezi Birim Sorumlusu, (Zühtü MERT) 4. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü,(İsmail Hakkı UYSAL) a. Basın Yayın Birim Sorumlusu, b. Halkla İlişkiler Birim Sorumlusu, (Ethem Tuhan TAŞDELEN) 5. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü; (Ali TULUM) a. Memur Personel Birim Sorumlusu, b. İşçi Personel Birim Sorumlusu, (Aysun ALTINBAŞ) c. Koruma Güvenlik Birim Sorumlusu, d. İş İstihdam Ofisi Birim Sorumlusu, e. Personel Denetim Birim Sorumlusu.(Ege KURALAY) 6.Mali Hizmetler Müdürlüğü, (Hüseyin CEYLAN) a. Muhasebe Gider Bölüm Sorumlusu (F.Sevtap NUHOĞLU) b. Gelir Bölüm Sorumlusu (Altan UĞURLU) (1) Mali Hizmetler Yazı İşleri Birim Sorumlusu,(Keziban KIYAK ŞENGÜL) (2) Bilgi İşlem Birim Sorumlusu, (Reşat ÖZDEMİR) (3) Emlak Birim Sorumlusu, (Ayşin TEKNE) (4) Ç.T.V., Para Cezaları, Sicil,Yol Harcama Katılım Payları Birim Sorumlusu, (Tülay ÇİNTİRİZ AKMAN) (5) Kira ve İhale Birim Sorumlusu,(A.Sevgi DOĞAN) (6) İcra İşleri Birim Sorumlusu, (7) Tahsilat Birim Sorumlusu,(Şahin SAVAŞ) (8) Su Tahakkuk ve Endeks, Kaçak Su Tespit ve Sayaç Söküm Takım ve Değişimi (Osman SEYHAN) (9) 6183 sayılı Kamu Alacakları Takip Birim Sorumlusu, (Doğan KEKLİKOĞLU) (10) Alacak Tahsilat ve Takip Birim Sorumlusu, (11) İlan Reklam Birim Sorumlusu, (Mehtap COŞKUNSU) (12) Eğlence Vergisi ve Bilboardlar Birim Sorumlusu, (13) Ölçü Ayar Memurluğu Birim Sorumlusu, (S.Murat İNAL) (14) Yeni Çarşamba Pazarı Kompleksi Birim Sorumlusu, (15) Cadde Otoparkları Birim Sorumlusu, (16) Bütçe ve Gelir Kaydı Birim Sorumlusu,(Dudu GÜZEL) c. Yemekhane Birim Sorumlusu,,(Bekir Sadık KİP) Performans Programı

15 7. Zabıta Müdürlüğü, (İsmail Cemil AYDOĞDU) a. İşyeri Ruhsatları Birim Sorumlusu.(Şükrü ŞANLITÜRK) b. Belediye Trafik Memurluğu Birim Sorumlusu, (Gürkan İŞİNER) c Köy ve Kazalar Garajı Birim Sorumlusu, d. Denetim ve Koordinasyon Birim Sorumlusu.(Dudu ALİŞAR) e. Şehirlerarası Otogar Birim Sorumlusu, (Emin BÜYÜKKURT) f. Pazar Düzenleme Birim Sorumlusu.(Mahmut AKÇAY) g. Halk Otobüsleri Birim Sorumlusu, 8. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, (Ferah AYTER) a. Engelliler Koordinasyon Birim Sorumlusu, b. Sosyal Yardımlaşma Birim Sorumlusu, (Filiz YILMAZTÜRK) 1. Giyim, Gıda, Muayene ve İlaç, Eğitim-Öğretim ve Kırtasiye Yardımları, Toplu Sünnet ve Nikâh Hizmetleri, Aşevi ve Sıcak Yemek Hizmetleri, Çamaşırhane ve Berber Hizmetleri Birimi, 9.Destek Hizmetleri Müdürlüğü; (Salih GÖK) a. Destek Hizmetleri Yazı İşleri Birim Sorumlusu, b. Satın Alma Birim Sorumlusu, 10. Hal Müdürlüğü,(Nihat ÇALIŞ) a. Hal Yazı İşleri Birim Sorumlusu, b. Yaş Meyve ve Sebze Hali Birim Sorumlusu c. Hal Zabıta Birim Sorumlusu, 11. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, (Ahmet ASLAN) a. Çevre Koruma ve Kontrol Yazı İşleri Birim Sorumlusu, b. Çevre Koruma ve Kontrol Birim Sorumlusu, c. Çevre Analiz Laboratuarı Birim Sorumlusu, d. Çevre Denetim Birim Sorumlusu, 12. Taşınır Konsolide Birim Sorumlusu, (Talha NARCI) 13. İtfaiye Müdürlüğü, (Halil AÇAR) a. İtfaiye Yazı İşleri Birim Sorumlusu, b. Sivil Savunma Uzmanı Birim Sorumlusu, (Mustafa BALCI) 2015 Performans Programı 15

16 c.itfaiye İdari Birim Sorumlusu, d.birinci Posta Birim Sorumlusu, (Ahmet KUMTEPE) e.ikinci Posta Birim Sorumlusu, (Ayhan DİNÇER) f.üçüncü Posta Birim Sorumlusu g. Davraz ve Yenice Grup Amirlikleri Birimi( Mehmet GÜLŞEN, Mehmet ERYILMAZ, Ali İBİŞLER) 14. Veteriner İşleri Müdürlüğü, ( Hamdi BALCI) a. Veteriner İşleri Yazı İşleri Birim Sorumlusu b. Mezbaha Birim Sorumlusu,(Osman BÜTÜNER) c. Canlı Hayvan Borsası Birim Sorumlu, 15. Bilgi İşlem Müdürlüğü;(Burhan ÖZCAN) a. Bilgi İşlem Yazı İşleri Birim Sorumlusu, b. Strateji Geliştirme Birim Sorumlusu, 16. Temizlik İşleri Müdürlüğü,( Halil GÜLDEREN) a. Temizlik İşleri Yazı İşleri Birim Sorumlusu, b.temizlik İşleri Birim Sorumlusu, (Haydar KARABAŞ) c. Çöp Deponi Alanı Birim Sorumlusu. d. Çevre Koruma ve Kontrol Birim Sorumlusu, 17. Park ve Bahçeler Müdürlüğü (Metin ÇOŞKUNSU) a. Park ve Bahçeler Yazı İşleri Birim Sorumlusu, b. Yeni Alanların Oluşturulması Birim Sorumlusu, (Erdinç LEYLEK) c. Fidanlık, Bitkisel Üretim ve Aplikasyon, Ağaç Fidanı Üretme ve Dikim Birim Sorumlusu, d Elektrik İşleri Birim Sorumlusu,(Yusuf KAÇMAZ) e. İnşaat İşleri Birim Sorumlusu. (Erdinç LEYLEK) f.ağaç İşleri Atölyesi Birim Sorumlusu (Tahsin KAYA) g. Gökçay Mesireliği Birim Sorumlusu, (Erol ÇİMEN) ğ. Ayazmana Mesireliği Birim Sorumlusu, 18. İşletme ve İştirakler Müdürlüğü,(Süleyman ÇETİN) a. İşletme ve İştirakler Yazı İşleri Birim Sorumlusu b. Öküzbattı Mesireliği Birim Sorumlusu, Performans Programı

17 19. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, (Ahmet KAYA) a. İmar ve Şehircilik Yazı İşleri Birim Sorumlusu,(Fuat UGUZ) b.inşaat Kontrol ve İskan Birim Sorumlusu, (Bolat KARADEMİR) c. Harita Birim Sorumlusu, (M. Ali AKOĞLANOĞLU) d. Numarataj ve İmar Çapı Birim Sorumlusu, (Adem GÜR)) e. Şehir Planlama Birim Sorumlusu, (Galip Gülek ÖZER) f. Emlak Birim Sorumlusu, (Ramazan SOYER) g. İnşaat Ruhsat ve Proje Birim Sorumlusu.,(Ramazan MUSLU) ğ. Yapı Kullanma (İskan ) birim Sorumlusu, h. Yapı Denetim Birim Sorumlusu, ı. Arşiv Birim Sorumlusu.(Veli YILDIRIM) i.kentsel Dönüşüm Birim Sorumlusu 20.İhale Komisyonu Birim Sorumlusu, 2. BAŞKAN YARDIMCISI AKİF ASLAN A BAĞLI BULUNAN DAİRE MÜDÜRLÜKLERİ 1.Fen İşleri Müdürlüğü, ( Adnan ÇOŞKUNSU ) a. Fen İşleri Yazı İşleri Birim Sorumlusu,(Ramazan KARA) b.yol Bakım ve Onarım Birim Sorumlusu,(Halil KADAN) c. Ulaşım Koordinasyon Birim Sorumlusu, (Şaban DEMİRCAN) d. Bakım İkmal Birim Sorumlusu, (Ali YEŞİLKAYA) - Otobüs Durakları Bakım Onarım Birim Sorumlusu, (Lütfi TURHAN) e. Doğalgaz Birim Sorumlusu, (Nebahattin GÖKÇE) f. Fen Heyeti İnşaat Birim Sorumlusu, (Muhammet KAYABUNAR) 2. Sağlık İşleri Müdürlüğü,(Oğuz BAŞARAN) a. Sağlık İşleri Yazı İşleri Birim Sorumlusu, (Emine ASLAN) b. Sağlık İşleri Birim Sorumlusu, c. İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi, 3.Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, (Hüseyin ÇELİKBİLEK) a. Su ve Kanalizasyon Yazı İşleri Birim Sorumlusu, b. Su Arıtma Birim Sorumlusu, (Kadir TAŞ) c. Sıvı Arıtma Birim Sorumlusu, (Ertan AKARSU) 2015 Performans Programı 17

18 d. Su Şebeke Birim Sorumlusu, (Adalet UYGUN) e. Kanalizasyon ve Yağmur Suyu Birim Sorumlusu, (Göktürk TURAN) 4.Etüd Proje Müdürlüğü,(Bülent ARLIOĞLU) 3. BAŞKAN YARDIMCISI AYDIN ŞANLITÜRK E BAĞLI BULUNAN DAİRE MÜDÜRLÜKLERİ 1. Dış İlişkiler Müdürlüğü, (Hasan PARLAKYILDIZ) a. Dış İlişkiler Yazı İşleri Birim Sorumlusu b. AB Dış İlişkiler, AB Fon, AB Bilgi Merkezi, AB İdari İlişkiler Birimi, AB Ar-Ge Birimleri Sorumlusu 4. BAŞKAN YARDIMCISI Mustafa TAŞKAYA ya BAĞLI BULUNAN DAİRE MÜDÜRLÜKLERİ 1. Mezarlıklar Müdürlüğü,(Yılmaz ÇETİNKAYA) a. Mezarlıklar Yazı İşleri Birim Sorumlusu, b. Mezarlıklar Birim Sorumlusu, Performans Programı

19 İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER -- Norm Kadro Memur Çizelgesi -- Norm Kadro İşçi Çizelgesi -- İnsan Kaynakları Yapısı -- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar -- Belediyemize Ait Araç Listesi -- Belediyemize Ait İş Makinesi Listesi -- Belediyemize Ait Alt Hizmet Binaları -- Eğitim Durumlarına Göre Personel Dağılım Tablosu -- Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli ve 2014 Bütçe Teklifleri -- Yıllara Göre Bütçe Gelir Bilgileri 2015 Performans Programı 19

20 A-NORM KADRO MEMUR ÇİZELGESİ SINIFI GÖREV ÜNVANI TOPLAM G.İ.H. İÇ DENETÇİ 3 G.İ.H. BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI 4 G.İ.H. YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ 1 G.İ.H. MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ 1 G.İ.H. FEN İŞLERİ MÜDÜRÜ 1 G.İ.H. İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRÜ 1 G.İ.H. TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRÜ 1 G.İ.H. İTFAİYE MÜDÜRÜ 1 G.İ.H. ZABITA MÜDÜRÜ 1 G.İ.H. HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ 1 G.İ.H. VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRÜ 1 G.İ.H. ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ 1 G.İ.H. İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRÜ 1 G.İ.H. DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRÜ 1 G.İ.H. PARK VE BAHÇELER MÜDÜRÜ 1 G.İ.H. BİLGİ İŞLEM MÜDÜRÜ 1 G.İ.H. KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRÜ 1 G.İ.H. BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRÜ 1 G.İ.H. İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRÜ 1 G.İ.H. SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRÜ 1 G.İ.H. SU VE KANALİZASYON MÜDÜRÜ 1 G.İ.H. DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRÜ 1 G.İ.H. SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRÜ 1 G.İ.H. TEFTİŞ KURULU MÜDÜRÜ 1 G.İ.H. ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRÜ 1 G.İ.H. HAL MÜDÜRÜ 1 G.İ.H. MEZARLIKLAR MÜDÜRÜ 1 G.İ.H. ETÜD PROJE MÜDÜRÜ 1 G.İ.H. UZMAN 7 G.İ.H. ŞEF 44 G.İ.H. MÜFETTİŞ 6 G.İ.H. MÜFETTİŞ YARDIMCISI 2 A.H. AVUKAT 6 G.İ.H. MALİ HİZMETLER UZMANI 4 G.İ.H. MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI 2 G.İ.H. KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ 1 G.İ.H. ANBAR MEMURU 2 G.İ.H. AYNİYAT SAYMANI 1 G.İ.H. BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 14 G.İ.H. VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ 48 G.İ.H. PROGRAMCI 1 G.İ.H EVLENDİRME MEMURU 2 G.İ.H. MEMUR 14 G.İ.H. TAHSİLDAR 12 G.İ.H. VEZNEDAR 2 G.İ.H. SİVİL SAVUNMA UZMANI 1 G.İ.H. BELEDİYE TRAFİK MEMURU 2 D.H. İMAM 1 G.İ.H. ŞOFÖR 19 T.H. MÜHENDİS 24 T.H. TEKNİKER 42 T.H. TEKNİK RESSAM 2 T.H. MİMAR 3 T.H. ŞEHİR PLANCISI Performans Programı

21 SINIFI GÖREV ÜNVANI TOPLAM T.H. KİMYAGER 2 T.H. TOPOGRAF 1 T.H. ÖLÇÜ VE AYAR MEMURU 3 T.H. TEKNİSYEN 18 S.H. TABİP 2 S.H. VETERİNER HEKİM 3 S.H. HEMŞİRE 3 S.H. SAĞLIK MEMURU 2 S.H. BİOLOG 2 S.H. EBE 2 S.H. DİŞ TABİBİ 1 S.H. VETERİNER SAĞLIK TEKNİKERİ 2 S.H. VETERİNER SAĞLIK TEKNİSYENİ 1 S.H. LABORANT 2 S.H PSİKOLOG 1 S.H. DİYETİSYEN 1 Y.H. HİZMETLİ 4 Y.H. KALORİFERCİ 1 Y.H. BEKÇİ 7 Y.H. TEKNİSYEN YARDIMCISI 4 Y.H. HAYVAN KESİCİSİ 3 Y.H. AŞÇI 1 G.İ.H. İTFAİYE AMİRİ 4 G.İ.H. İTFAİYE ÇAVUŞU 12 G.İ.H. İTFAİYE ERİ 108 G.İ.H. ZABITA AMİRİ 8 G.İ.H. ZABITA KOMİSERİ 16 G.İ.H. ZABITA MEMURU 96 TOPLAM : 607 KULLANILAN KADRO : 219 DONDURULAN KADRO : Performans Programı 21

22 NORM KADROYA GÖRE KADROLU İŞÇİ (VII) SAYILI CETVEL: SÜREKLİ İŞÇİ DOLU-BOŞ KADRO DURU- MU SÜREKLİ İŞÇİ MEVCUT SÜREKLİ İŞÇİ KADRO- NORM KADRO LARI STANDARDI DOLU BOŞ TOPLAM TOPLAMI SÜREKLİ İŞÇİ KADRO CETVELİ MEVCUT SÜREKLİ İŞÇİ KADROSUNUN UNVAN KODU UNVANI ADEDİ DOLU BOŞ TOPLAM İŞÇİ ŞOFÖR OPER ATÖR USTA YAĞCI TOPLAM DONDURULAN İŞÇİ ŞOFÖR OPER ATÖR USTA YAĞCI KURUM TOPLAMI (Tüm İşçi Unvanları) Performans Programı

23 İNSAN KAYNAKLARI YAPISI Kurumlar için vizyon ve hedeflere ulaşmada insan kaynağı temel rol oynamaktadır.stratejiler belirlenirken Isparta Belediyesi insan kaynakları yapısı bu temel rol dikkate alınarak,personelin istihdam türlerine,eğitim durumuna göre incelenerek iç çevre analizi çalışmalarında altlık olarak yararlanılmıştır. EĞİTİM DURUMLARINA GÖRE PERSONEL DAĞILIM TABLOSU Okur Yazar İlkokul Ortaokul Lise Önlisans Lisans Yüksek Lisans Doktora Toplam Daimi işçi Geçici İşçi Memur Sözl. Per Boztepe Şirketi Aktif Güvenlik Titiz Temizlik Şirketi Istem Isbaş Belmaş Toplam Performans Programı 23

24 BİLGİ ve TEKNOLOJİ KAYNAKLAR 5393 Sayılı Belediyeler kanununda yer alan görev ve sorumluluklar ilkesine dayanarak Isparta Belediyesi nin teknik alt yapısı nın Isparta şehrine ve halkına daha verimli hizmet verebilmek adına,teknolojik alt yapımızı gelişen teknolojiye paralel olarak sunulan imkanlar ve ihtiyaçlar doğrultusunda güncellenmişir. Etkin yönetim anlayışı ile hareket eden kurumumuz şehirdeki yaşam kalitesini ve sürdürülebilir verimliliği artırmak adına bilgi ve teknolojiye yatırımlar yapmaya devam etmektedir. Sunucu Sistemi Belediyemiz bünyesinde,kullanıcıların iş ve işlemlerini yürütmesi amacıyla oluşturulan sunucu sistemimiz her geçen gün iyileştirilerek son teknolojiye uyarlanmaktadır. Saysis otomasyon,antivirüs,firewall,e-belediye,imar dijital arşiv ve Kamera sunucularımız bulunmaktadır.242 personelimiz otomasyon sistemini kullanmaktadır. Ağ Güvenlik Sistemi Kurum network ağını ve ağ üzerinde işlem gören bilgisayarların yazılımsal olarak dış tehditlerden olumsuz olarak etkilenmemesi adına çeşitli güvenlik donanımları ve yazılımları kullanılmaktadır. Firewall ağ güvenlik cihazı ile başta sunucu sistemleri olmak üzere,kullanıcıların kurum içerisinden dışarıya doğru erişimleri kontrol altında tutulmaktadır. E-Belediye Uygulaması İnteraktif belediyecilik belediye nin vatandaşa verdiği hizmetleri aynı zamanda online olarak sunmaktadır.bu sayede zaman ve mekan kısıtlması olmadan tüm hizmetlerimiz vatandaşlarımızın hizmetine sunulmaktadır Performans Programı

25 FİZİKSEL YAPI Kurumun Fiziksel yapısı; hizmet araçları ve hizmet binalarını kapsayacak şekilde 2 ana başlık altında incelenmiştir. Hizmet Binaları Isparta Belediyesi nin hizmet binalarına ilişkin incelemede; kullanım amaçlarına göre binalar ve bina ihtiyacının karşılanmasında kullanılan yöntemler incelenmiştir.isparta Belediyesi nin kullanım amaçlarına göre hizmet binaları Tablo 1 de gösterilmiştir.binalar mevcut fiziksel şartları itibari ile genel olarak yeterli özelliklere sahiptir. Belediye Binası 1 Halı sarayı işyeri 147 Belediye İşhanı işyeri 63 Kültür sitesi işyeri 57 Türkköyü işyeri(isparta otel arkası) IYAŞAVM işyeri 1 Otogar Cuma Pazarındaki işyerleri 10 Halıkent Pazarındaki işyerleri 6 Halife sultan mezarlığı içerisindeki bina 1 Asri mezarlığı içerisindeki bina 1 Yeni Hal Binası Fen işleri asfalt şantiyesi(sav yolu üzeri) İtfaiye müdürlüğü ana binası(ıyaş arkası) 1 İtfaiye müdürlüğü davraz binası 1 İtfaiye müdürlüğü yenice binası 1 Temizlik işleri müdürlüğü binası (ıyaş arkası) 1 Zabıta müdürlüğü binası 1 Veteriner işleri müdürlüğü binası(yazısöğüt köy yolu üzeri) 1 Yeraltı çarşısı işyeri 1 Belediye kültür sinema binası 1 Park ve Bahçeler müdürlüğü binası 1 Su kanalizasyon su arıtma binası 1 Su kanalizasyon atıksu binası 1 Su depoları 14 M.Akif Ersoy Gençlik merkezi binası 1 Hayvan Pazaryeri 1 Köy Garajı Isparta Otel Binası 1 Tamamı Tamamı Tamamı Tamamı Tamamı Kurum tarafından yürütülen hizmetlerin çeşitliliği ve hizmetlerin geniş bir alanda yaygın bir şekilde yürütülmesinin zorunluluğu,bina ihtiyacını belirleyen en önemli etken olarak nitelenebilir. İtfaiye,zabıta,park bahçeler gibi hizmetlerin kendine has özellikleri dolayısıyla bu tür hizmetleri yürüten birimler ana hizmet binası dışında da örgütlenmiştir.hizmetlerin gerektirdiği bina 2015 Performans Programı 25

26 HİZMET ARAÇLARI ihtiyacı karşılanırken çoğunlukla belediyenin kendi kaynakları ile inşa etme yöntemini uyguladığı ifade edebileceklerdir. Belediye hizmetlerinde kullanılan araçlara ilişkin inceleme kapsamında araçların mülkiyet durumu,sayıları ve araç tedariğinde kullanılan yöntemler ile bunların sektörel kullanımları üzerinde durulmuştur.kurumda kullanılan araçlar niteliğine göre sınıflandırılmıştır. Araç Listesi İş makinesi Listesi ADI Binek araç 3 Kamyonet 31 Damperli Kamyon 48 Ağaç Kasalı Kamyon 1 Yol tamir robotu 3 Astar Aracı 1 Arazöz 15 Asfalt tankeri 1 Tır 2 Dorse 5 Minibüs 7 Pikap 9 Traktör 8 Otobüs 8 Vinç 1 Seyyar sahne 1 Vidanjör 4 Kapak aracı 1 İstakoz çöp aracı 2 Sepetli araç 2 İtfaiye aracı 9 Acil kurtarma aracı 1 Motorsiklet 2 Ambulans 1 Cenaze aracı 4 ADET Toplam 170 ADI Greyder 6 Dozer 2 Lastikli Ekskavatör 5 Paletli kırıcı 1 Paletli Ekskavatör 1 Yükleyici 9 Kazıcı-Yükleyici 11 Mini-Kazıcı yükleyici 3 Mini Kazıcı 4 Silindir 11 Finişer 3 Kompresör 4 Vagondirik 1 Asfalt kesme 2 Karkürüme 4 Forklift 3 Fireze 1 Bobcat 2 İlaçlama 1 Toplam 74 ADET Isparta Belediyesi, araç tedarikini iki yolla karşılamaktadır.bunlar ilki hizmet alımı ihalesiyle yoluyla kiralama yapılması ikinci ise doğrudan satın alma şeklindedir.kullanılacak araçların özelllikleri, ihtiyaca uygun piyasa araştırması yapılarak belirlenmekte ve ihale şartnamesinde bunlar ayrıntılı olarak açıklanmaktadır. Isparta Belediyesi nin araçların büyük çoğunluğu kurum mülkiyetinde resmi araç statüsündedir Performans Programı

27 BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ Gider Türü 2013 Bütçe Gider Bütçe Harcama ISPARTA İL BELEDİYESİ , ,23 64, , ,25 23,06 ÖZEL KALEM , ,78 80, , ,41 27,43 DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜR- LÜĞÜ , ,17 48, , ,66 32,59 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ , ,65 92, , ,21 39,34 SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ , ,11 26, , ,11 15,76 BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ , ,03 22, , ,56 14,99 DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ , ,14 30, , ,32 32,58 YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ , ,55 72, , ,64 27,54 HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ , ,05 64, , ,74 27,11 BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİ- LER MÜDÜRLÜĞÜ , ,25 61, , ,81 30,58 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ , ,13 68, , ,40 19,58 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ , ,37 60, , ,41 21,99 İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ , ,27 52, , ,19 19,40 İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ , ,53 47, , ,08 24,57 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜ- DÜRLÜĞÜ , ,04 33, , ,11 19,74 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ , ,73 61, , ,00 9,80 PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜ- ĞÜ , ,93 64, , ,85 32,43 SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜR- LÜĞÜ , ,53 37, , ,90 44,81 SU VE KANALİZASYON MÜDÜR- LÜĞÜ , ,93 56, , ,78 16,81 TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ , ,75 92, , ,79 45,30 VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ , ,92 56, , ,27 23,77 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ , ,37 54, , ,59 31,01 ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 0,00 0, , ,42 14,33 HAL MÜDÜRLÜĞÜ 0,00 0, , ,18 20,56 MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ 0,00 0, , ,82 17, Kesinleşen G.Oran G.Oran , ,23 64, , ,25 23,06 Isparta Belediyesi Giderleri; Belediye Kanunu,Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu gibi yasal mevzuatta yer alan hükümlere göre belirlenmekte ve uygulanmaktadır Performans Programı 27

28 MÜDÜRLÜKLERİN 2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ Gider Türü 2015 Bütçe ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ ,00 DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ,00 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ,00 SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ,00 BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ ,00 DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ,00 YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ,00 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ,00 HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ,00 BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ,00 ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ,00 ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ ,00 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ,00 HAL MÜDÜRLÜĞÜ ,00 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ,00 İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ,00 İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ ,00 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜR- LÜĞÜ ,00 MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ ,00 PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ ,00 SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ,00 SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ ,00 TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ,00 VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ,00 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ , , Performans Programı

29 YILLARA GÖRE GELİR BÜTÇELERİ GELİRLER Gerçekleşen Gerçekleşen Gerçekleşen Gerçekleşen Gerçekleşen ilk 6 ay Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri VERGİ GELİRLERI , , , , , , , , , ,98 Harçlar , , , , ,05 VERGİ GELİRLERİ TOPLAMI , , , , ,86 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ Mal ve Hizmet Satış Gelirleri , , , , ,57 Kurumlar Hasılatı , , , , ,00 Kira Gelirleri , , , , ,95 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ TOPLAMI Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER TOPLAMI , , , , ,52 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLERİ , , , , , , , , , ,00 DİĞER GELİRLERİ Faiz Gelirleri , , , , ,86 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar , , , , ,51 Para Cezaları , , , , ,95 Diğer Çeşitli Gelirler , , , , ,59 DİĞER GELİRLER TOPLAMI , , , , ,91 SERMAYE GELİRLERİ Taşınmaz Satış Gelirleri , , , , ,70 SERMAYE GELİRLERİ TOPLAMI , , , , ,70 GENEL TOPLAM , , , , , Performans Programı 29

30 Performans Programı

31 2015 YILI STRATEJİK AMAÇLAR VE PERFORMANS HEDEFLERİ 2015 Performans Programı 31

32 STRATEJİK AMAÇ 1 -- : İletişim araçlarından yararlanarak halkın belediye hizmetlerinden faydalanmasını sağlamak Hedef 1.1- Kurum hizmetleri ile ilgili yayınlar çıkarmak ve etkinlikleri halkımıza duyurmak STRATEJİK AMAÇ 2 -- : Şehrin gelecekte sahip olacağı nüfus yoğunluğu dikkate alınarak planlı,akıcı,kaliteli,güvenli, Hedef 2.1- İmar yollarını açmak,asfaltsız ve kaldırımsız yol bırakmamak,hizmet tesisleri ve sosyal tesisler yapmak STRATEJİK AMAÇ 3 -- Kentin doğal,tarihi ve kültürel mirasına saygılı bir anlayışla sosyal,ekonomik ve fiziksel gelişime yön vererek yaşanabilir bir kent oluşumuna katkı sağlamak Hedef 3.1- Şehrin tamamı dikkate alınarak planlanmasının yapılması güvenli, sağlıklı mekânlara sahip olunmasını sağlamak Hedef 3.2- Şehrin tamamında sosyal alanlarının oluşturulması STRATEJİK AMAÇ 4-- Kurum içi gelişime katkı sağlanması ve Halkımıza olan hizmetimizin devamlılığının sağlanması Hedef 4.1-Kaynakların etkin ve verimli bir biçimde kullanılması - Hedef 4.2- Hizmetlerimizin hızlı ve tekin çalışabilmesi için bilgisayarların ve teçhizatların yenilenmesi Hedef 4.3- Belediye hizmetlerinin verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla kullanıcıların veriye hızlı erişimi,iş sürekliliği,bilgi veri güvenliği ve veriye ulaşımın kolaylaştırılması hedeflenmektedir. Hedef 4.4- Müdürlüklerden gelen, malzeme istekleri kanun ortamında piyasa fiyat araştırmaların yapılması Hedef 4.5- Teknolojiye Dayalı hukuksal İşlemlerin Hız Kazanması sağlamak Hedef 4.6- Müdürlüğümüz hizmetlerinin hızlı ve eksiksiz olarak sürdürülebilmesi için idari bina ve atölyelerde, ihtiyaç olan ve kullanılan gerekli araç gereç ve teçhizatı almak ve bakım onarımını yapmak. Hedef Kurumun tüm birimlerinin kömür,elektrik, su doğalgaz gibi ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak Hedef 4.8- Müdürlüğümüze bağlı faaliyet gösteren birimlerin taşınmazlarının bakım onarımlarını yapılması Hedef 4.9- Personelin yönetmelik ve kanunlarda yapılan değişiklikler kapsamında konuları güncel tutmaları amacıyla yapılan seminerlere, kurslara,konferanslara katılımlarını sağlamak, Hedef Belediyemize Gelen Her Türlü Evrakların Giriş Ve Çıkış İşlemlerini Yürütmek, Meclis Ve Encemün Çalışmalarını Yürütmek, Haber Merkezi Santral Sistemine Teknoloji Alt Yapısını Oluşturmak, Hedef Belediye Hizmetlerinin Sağlanması İçin Haber merkezine Teçhizat Alımlarının Yapılması Performans Programı

33 Hedef Üretilen Ürünlerin Geliştirilmesi ve Gelişen Teknolejiyle Uyumlu Olmak Hedef Vatandaşa hizmet verebilmek için araç ve gereçlerde yakıt sıkıntısı yaşamamak Hedef Hizmetlerimizin hızlı ve eksiksiz olarak sürdürülebilmesi için gerekli araç gereç ve teçhizatı almak. Hedef Kurum hizmetlerimizin devamlılığı için taşıt ve iş makinesi alımı Hedef Belediyemizde çalışan tüm personelin işe girişinden itibaren emekliliğine kadar olan hizmet süresince kademe ilerlemesi, sigorta primlerinin gönderilmesi gibi tüm personelin özlük haklarının takibi ve diğer kurumlardan gelen yazışmalara cevap verilmesi, ücretli ve ücretsiz öğrencilerin yazışmalarının yapılması, Hedef Eğitim, Araştırma Ve Teknolojiye Önem Veren Sürekli Gelişmeye Açık Bir Yapı Oluşturularak, Kurumsal Yapının Güçlendirilmesi, Çalışanların Gelişimi Ve İş Tatmininin Sağlanması STRATEJİK AMAÇ 5-- Sosyal belediyecilik esaslarına uygun şekilde, hayatını normal yaşam standartlarından mahrum olarak sürdüren vatandaşlarımızın ihtiyaçları ve beklentilerini karşılamaya çalışmak ve toplum gelişimine katkı sağlamak. Hedef 5.1- Yardıma muhtaç kişileri yerinde bulmak ve etkin bir şekilde yardımı ulaştırmak.müdürlüğe gelen vatandaşlara en iyi şekilde hizmet sunabilmek ve işleyişi hızlandırmak. 7/24 İletişim hattına gelen istek dilek ve şikayetleri değerledirerek ilgili müdürlüklere havalesini sağlamak. Hedef 5.2- Isparta Belediyesi olarak Isparta da ki kadınların insan haklarının korunmasına yönelik çalışmalarına katkıda bulunmak ve ilimizdeki Kadına Yönelik Şiddet mücadele konusunda yerel STK ların kapasite gelişimini desteklemektir. Hedef 5.3- Bu projenin ana fikri eğitimsel kurum süreci doğrultusunda genç ve işsiz insanların tespit edilerek, bölgesel kültürü geliştirerek, Isparta gül ünü tüm dünyaya tanıtmak ve turist sayısının artırılmasına değer vermekle ilgilidir. STRATEJİK AMAÇ 6: Halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun, standartları yüksek,kaliteli ve üst yapı ile uyumlu,güvenli,sağlıklı ve modern kent alt yapımıza yatırımlar yapmak. Hedef 6.1- Asfalt dökümü için Bitüm Naklinin yapılması STRATEJİK AMAÇ 7-- Mali yapıya katkı sağlamak Hedef 7.1- Kurumun kredi alımlarından kaynaklanan faiz giderlerinin ödenmesi Hedef 7.2- İller Bankasından ortaklığımızda doğan sermaye gider bedeli ödenmesi Hedef 7.3- Belediyeye ait şirketlerin sermaye artırım bedelleri Hedef adet Müdürlüğümüzün 2014 yılı içerisinde düşünülemeyen zaruret arzeden ve acil ihtiyaçlarını zamanında karşılayabilmek için STRATEJİK AMAÇ 8-- Kent Gelişimine katkı sağlamak Hedef 8.1- Isparta ilini iyi bir şekilde tanıtmak, Ülke dışında Isparta ilini tanıtıcı faaliyetlerde bulunmak Performans Programı 33

34 Hedef 8.2- Türkiye nin kereste merkezlerinden biri olan Isparta mızda keresteler hammadde olarak işlenip satılmaktadır.hammadde olarak (kalas ve tahta şeklinde)satılan bu değerlerin mamul malzemeler haline getirmek için bunu yapacak vasıflı insanları yetiştirmek. STRATEJİK AMAÇ 9-- Şehrin karşlıaşma ihtimali yüksek doğal afetler için senaryolar hazırlayıp herhangi bir doğal veya insan kaynaklı afet durumlarında anında şehir hayatını normale döndürecek girişimleri yapabilmek için sürekli hazır halde olmak. Hedef 9.1 Afet öncesi önlem ve denetim amaçlı kontrol ile afet sonrası, modern araçları, teknolojik ekipmanlar, eğitimli personelle ileri bir itfaiye teşkilatı olmak. STRATEJİK AMAÇ 10-- Sürdürülebilir kalkınma ilkesinin gereklerine uygun olarak,çevre ve insan sağlığını korumak, bu konuda kamuoyunda çevre ve ekolojik denge bilinci oluşturmak Hedef Sağlıklı Ve Kontrollü Hayvan Kesimi Yaparak, Çevre Ve Halk Sağlığı Açısından Hayvansal Kaynaklı Riskleri Azaltmak Hedef Isparta ili Merkez İlçedeki 44 mahallede yaşayan vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vererek sağlıklı bir yaşam, temiz bir çevre ile yaşanabilir bir kent yaratmak. Hedef Ambalaj atıklarında tüm Isparta nın mahallelerinde atık kağıt toplamak, tıbbi atıkların düzenli bir şekilde toplanarak sterilizasyonunu sağlamak, Atık Bitkisel yağ konusunda vatandaşlarımız bilinçlendirmek ve toplama faaliyetine başlamak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının belirtmiş olduğu çevreyi en az kirletme düzeyinde yayınlanan yönetmelikleri uygulamak ve faaliyete geçirmek. Hedef Mücavir alan sınırları içerisindeki mevcut yapılmış olan ağaçlandırma, park, bahçe oyun ve dinlence alanlarının günümüzün koşullarına göre korunup bakımının yapılması ve yeni alanların oluşturulması Hedef İlerleyen Teknolojilerden Faydalanılarak, Halkımıza Daha Kaliteli Ve Huzurlu Yaşam Sağlamak. Hedef İlimizde Yaşayan Vatandaşlarımıza Daha Kaliteli Ve Temiz Su, Kanal Arızalarını Önceki Yıllara Oranla En Aza İndirgemek Ve Yağmur Suyu, Izgara Ve Menholl Çalışmaları Yapmak, Atık Su Arıtma Tesislerin de Atık Suyunun Biyolojik Arıtılmasının Yapılması. Hedef Toplum Sağlığını Korumak Ve Toplumsal Sağlık Bilincini Geliştirmek İçin Sağlıkla İlgili Eğitim Çalışmaları Yapmak Hedef Mezarlık Hizmetlerinin etkinliğini arttırarak sorunsuz ve zamanında cenaze hizmetleri sunmak ve vatandaşların beklentilerini tam olarak karşılamak Hedef Yılsonuna kadar ucuz, sağlıklı meyve temini için hal kanununda belirlenen asgari şartları gerçekleştirecek, piyasa mekanizmasını etkin çalıştıracak önlemlerin alınmasını sağlamak Hedef Halk sağlığını ve kentin ortak çıkarlarını en üst hedef olarak benimsemiş zabıta hizmetlerinin etkin ve verimli çalışmasını sürdürmek Hedef Plan dönemi sonuna kadar bütün dairelerin personel memnuniyeti ortalamalarını % 90 yükseltmek Hedef Şehrin Coğrafi konumu, meteorolojik şartlar doğrultusunda sağlıklı yaşanabilir ve te Performans Programı

35 miz bir şehir olmak. STRATEJİK AMAÇ 11-- Belediyemizin özel ve tüzel kişilerle olan hukuki sorunları çözmek Hedef Belediyemiz ve vatandaş ile ilgili hukuki sorunları Kanunlar çerçevesinde çözmek STRATEJİK AMAÇ 12-- Şehrimizin kültürel açıdan gereken konumunu yakalaması ve her kesimden insanın çeşitli ve kültürel faaliyetlere katılımını artırmak için projeler üretmek,kültürel ve tarihi değerlerimizi koruyup tanıtmak. Hedef Amaçlarımız doğrultusunda Isparta da kültürel faaliyetlerin artırılması, meslek edindirilerek,işsizliğin minimuma indirilmesi, sosyal aktivitelere katılmak ve sosyal faaliyetler organize etmektir 2015 Performans Programı 35

36 Performans Programı

37 PERFORMANS PROGRAMI BİLGİLERİ Müdürlüklerin Görev Tanımları Performans Hedef Tabloları Faaliyet Maliyetleri Tabloları Genel Yönetim ve Diğer Faaliyetler Tabloları 2015 Performans Programı 37

38 Performans Programı

39 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 2015 Performans Programı 39

40 Görev tanımı: Başkanlık makamının emir ve direktiflerini ilgili birimlere ulaştırmak, takip ve sonuçlanmasını sağlamak, Başkanın ağırlama, kutlama, tören, haberleşme, temsil, iş ve işlemleri için yurt içi ve yurt dışı seyahatlerini düzenlemek, bu faaliyetlerle ilgili yazışmaları yapmak, giderlerin ödenmesini temin ederek tahakkuk işlemlerini yapmak, Birimler arası koordinasyonu sağlamak, Başkanlık makamı tarafından verilen görevleri yapmak, bunlara ait yazışmaları yürütmek, dosyalamak ve muhafaza etmek, Başkanın protokol ile kurum ve kuruluşlardan gelenler ile vatandaşlarla ola görüşmelerini bir program içerisinde düzenlemek, randevu taleplerini Başkana iletmek ve uygun zamanlama ile gerçekleştirmek, Başkanlık makamına gelen sorunları ilgili birimlere iletmek, gerekiyorsa vatandaşları birimlere yönlendirmek, Başkanın katılması gerekli olan ya da katılmayı düşündüğü açılış, tören ve toplantıları programa almak ve katılımını sağlamak, Belediye Başkanının katılmadığı organizasyonlara Başkanlık makamı adına mesaj, çelenk ya da çiçek göndermek, Belediye Başkanının onaylaması gereken tüm evrakların sunulması ve ilgili birimlere dağıtılması, Herhangi bir nedenle Belediyeye gelen hemşerilerimizin istek, şikâyet ve talebini alırken; aynı zamanda onları bilgilendirmek, doğru yönlendirmek, işlerini kolayca çözümlemeleri için yardımcı olmak ve sonuçlandırmak, Vatandaşların Belediyeden memnun ayrılmaları için Belediyemize gelenler konuğumuzdur. ilkesi ile davranmak, Başkanın iç ve dış haberleşme sistemi ile ilgili her türlü iş ve işlemleri yapmak, Bina ve oda düzeni hizmetini yerine getirmek, Yurt içi ve yurt dışı eğitim seminerlerine katılacak olan belediye personelinin işlemlerini yapmak, Kullanılan araç, gereç ile makine ve teçhizatlar için gerekli emniyet tedbirlerini alarak, trafik başta olmak üzere belirtilen kurallara göre kullanımının sağlanması, Araç, gereç ve iş makinelerinin; destek hizmetlerinin de yardımını alarak bakım, onarım ve tamiratlarını yaptırmak, yakıtlarının teminini sağlamak Performans Programı

41 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Birim Adı Amaç Hedefi Performans hedefi ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ Kurum ve kentin gelişimini sağlamak Diğer belediyelerle iletişim içerisinde bulunmak için İlimizi Tanıtmak ve Tanıtıcı faaliyetlerde bulunmak için Kaynak İhtiyacı 2015 Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam Dernek, Birlik ve kurumlara harcamalar , ,00 Genel toplam , ,00 Performans Göstergeleri 2013 Gerçekleşen 2014/ilk 6 ay Gerçekleşen 2015 Hedeflenen 2016 Tahmin Dernek, Birlik ve kurumlara harcamalar , , , ,00 Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Hedefi ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Harcama Birimi Faaliyet Adı ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ Dernek ve Birlik Üyelik Aidatı Ekonomik Kod Dernek, Birlik ve kurumlara harcamalar ,00 Bütçe Dışı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı , Performans Programı 41

42 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Birim Adı Amaç Hedefi ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ Kurum Hizmetlerimizin Sürekliliğinin Sağlanması için Teçhizat alınması Hizmetlerimizi Kaliteli ve Hızlı bir şekilde yapmak Performans hedefi Hizmetlerimizi Kaliteli ve Hızlı bir şekilde yapmak Faaliyetler Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımı Kaynak İhtiyacı 2015 Bütçe Bütçe Dışı Toplam , ,00 Genel toplam , ,00 Performans Göstergeleri 2013 Gerçekleşen 2014/ilk 6 ay Gerçekleşen 2015 Hedeflenen 2016 Tahmin Kırtasiye ve Büro Malzemeleri Alımı 3.676, , , ,00 Performans Hedefi Harcama Birimi Faaliyet Adı Faaliyet Maliyetleri Tablosu ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımı Ekonomik Kod Mal ve Hizmet Alımları ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı , Performans Programı

43 Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Hedefi Harcama Birimi Faaliyet Adı ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ Isparta Gül ve Halı festivali Ekonomik Kod Mal ve Hizmet alımları Bütçe Dışı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Hedefi Harcama Birimi Faaliyet Adı ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ Yapılan tören ve önemli gün kutlamaları, misafir ağırlanması, tanıtma amaçlı giderler Ekonomik Kod Mal ve Hizmet alımları ,00 Bütçe Dışı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı , Performans Programı 43

44 İdare Adı Birim Adı Amaç Hedefi PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ Kurum ve kentin gelişimini sağlamak Temsil, Ağırlama ve Tören, giderleri Performans hedefi İlimizi Tanıtmak ve Tanıtıcı faaliyetlerde bulunmak için Faaliyetler Gül ve halı festivali Temsil, Ağırlama ve Tören, giderleri Kaynak İhtiyacı 2015 Bütçe Bütçe Dışı Toplam , ,00 Genel toplam , ,00 Performans Göstergeleri 2013 Gerçekleşen 2014/ilk 6 ay Gerçekleşen 2015 Hedeflenen 2016 Tahmin Özel Kalem Müdürlüğü , , ,00 Temsil ve Tanıtma Giderleri , , , Yapılan Törenler ( Adet ) Makama Yapılan Ziyaretler ( Adet ) İstek ve Şikayet Dilekçeleri ( Adet ) Makamın Dışarıya yaptığı ziyaretler ( Adet ) Özel Kalem seminer katılımları GENEL YÖNETİM VE DİĞER FAALİYETLER Ekonomik Kod Personel Giderleri ,00 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına ,00 03 Mal ve Hizmet Alımları Cari Transferler Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı , Performans Programı

45 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2015 Performans Programı 45

46 Görev Tanımı: I.Bölüm 1. Mali Hizmetler Müdürlüğü: Kamu idarelerinde 5018 sayılı kanunun 60.maddesinde belirtilen görevleri yürüten birim, 2. Mali Hizmetler Müdürü: 5018 sayılı kanunun 60.maddesinde belirtilen görevleri yürüten yönetici, 3. Muhasebe Hizmeti: Gelir ve alacakların tahsili, giderlerin ve borçların hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm mali işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanması işlemlerini, 4. Muhasebe Birimi: Muhasebe hizmetlerinin yapıldığı birim 5. Muhasebe Yetkilisi: Muhasebe hizmetlerinin yürütülmesinden ve muhasebe biriminin yönetiminden sorumlu, usulüne göre atanmış sertifikalı yönetici, 6. Muhasebe Yetkilisi Mutemedi: Muhasebe yetkilisi adına ve hesabına para ve parayla ifade edilebilen değerleri geçici olarak almaya, muhafaza etmeye, vermeye, göndermeye yetkili ve bu işlemler ile ilgili olarak doğrudan muhasebe yetkilisine karşı sorumlu olan kamu görevlilerini ve yetkili memurları, 7. Ön Mali Kontrol: İdarelerin gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerine ilişkin mali karar ve işlemlerinin, idarenin bütçesi, bütçe tertibi kullanılabilir ödenek tutarı,harcama programı,finansman programı ve diğer mali mevzuat hükümlerine uygunluğu ve kaynakların etkili,ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını yönlerinde yapılan kontrolü, 8. Para ve Para ile İfade Edilebilen Değerler: Muhasebe birimine veya mutemedine teslim edilip muhafaza ve sorumluluğu altında bulunan tedavüldeki Türk parası ve konvertibi yabancı paralar ile altın, gümüş, kıymetli maden ve bunlardan yapılmış her türlü ziynet eşyası antika paralar, hisse senedi, tahvil ve hazine bonoları, diğer devlet borçlanma senetleri, değerli kağıtlar, konvertibi olmayan yabancı paralar ve mahiyetteki değerler, 9. Yetkili Memur: Görevleri gereği veya görevlendirilmeleri gereği nedeniyle muhasebe birimlerinden zimmetle değerli kağıt alıp satan kamu görevlileri, 10. Mutemetlik: Muhasebe biriminin bulunduğu yer dışında, muhasebe birimine bağlı olarak tahsilat mutemetliği, tahsilat şefliği ve benzeri isimler altında mutemetlik görevinin yapıldığı birimi, 11. Vezne: Muhasebe birimine teslim edilen para ve para ile ifade edilebilen menkul değerlerin muhafaza edildiği yeri. II.Bölüm Müdürlüğün Görevleri: Aşağıda sayılan görevler Mali Hizmetler Müdürlüğü Gider Bölümü tarafından yürütülür. 1. İzlenen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan, yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek, 2. Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı, finansman programını hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak Performans Programı

47 ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak, 3. Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri ve yönetim dönemi hesabını hazırlamak, 4. Bütçe, kesin hesap raporlarının hazırlanmasında Meclise çalışma yapmak. 5. Bütçe kesin hesabı ile yönetim dönemi hesabını Sayıştay Başkanlığına göndermek, 6. Başbakanlık Devlet planlama Teşkilatı Müsteşarlığına ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğüne internet ortamında Belediyemize ait bütçe büyüklükleri ve dönem uygulama sonuçları veri girişleri düzenli olarak yapılmaktadır. 7. Belediye giderlerinin hak sahiplerine ödemesini yapma, yevmiye kayıtlarını tutma, sonuçlarını izlemek. 8. Birim faaliyet raporunun hazırlanmasını sağlamak. 9. İdarenin, diğer idareler nezninde takibi gereken mali iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak. 10. Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak. 11. Ön mali kontrol faaliyetlerini yürütmek, 12. İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konusunda çalışmalar yapmak. 13. Belediyemiz memur ve işçi personelinin tahakkuk eden maaş, ikramiye, ek ödeme, sağlık ve harcamalarının hazırlanması yasal kesintilerinin ve maaş bilgilerinin ilgili banka ve kurumlara aktarılmasını sağlamak, 14. Belediye Başkanı, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis ve Encümen üyelerinin maaş ve huzur haklarının hazırlanması ve ödeme belgelerinin düzenlenmesi, 15. İlimizde müracaatları doğrultusunda tahkikatları gerçekleştirilmiş ve karar bağlanmış fakir ve muhtaç vatandaşlarımız ile muhtaç asker ailesi verilerinin derlenmesi neticesinde tahakkuk eden maaşlarının hazırlanması ilgililere ödenmesi sağlamak, 16. Memur emekli keseneklerinin Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne internet ortamında icmal bilgilerinin aktarılması. 17. Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle mali hizmetler birimine veya muhasebe yetkilisine verilen diğer görevleri yapmak, 18. Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak. Aşağıda sayılan görevler Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Bölümü tarafından yürütülür. 1. İlgili mevzuat çerçevesinde belediye gelirlerini (emlak, çtv, para cezaları, su, ilan-reklam, kira, işgaliye, eğlence vergileri, halk otobüsü ruhsat harcı vb. gibi) tahakkuk ettirmek. 2. Gelir Bilgi işlem servisinde; Birim faaliyet raporunun hazırlanmasını sağlamak. 3. Gelir Bilgi işlem servisinde; Gelir Tarifesinin hazırlanmasında Meclise çalışma yapmak. 4. Gelir Bilgi işlem servisinde; Mülkiyeti Belediyemize ait olan işyerlerimize Kartlı su sayacı takılması Performans Programı 47

48 Takılan kartlı su sayaçlarının tahsilatının yapılması. Bu sayaçların Belediyemize avantajı ön ödemeli olduğu için abonenin belediyemize su borcu bulunmamakta ve dolayısıyla okuyucu malzeme ve zaman kaybımız olmamaktadır. 5. Gelir Bilgi işlem servisinde; Belediyemiz otomasyon sistemi ile evrak kayıt giriş ve çıkış işlemlerinin yapılması. 6. Gelir Bilgi işlem servisinde; İstatistik bilgileri, Bilgi ve anket formlarının cevaplanıp hazırlanması. 7. Gelir Bilgi işlem servisinde; Belediyemiz otomasyonunda bulunan bütün programların takibi, hatalı olan data bilgilerinin düzeltilmesi, kullanıcı isimlerinin açılması, yer değişikliği olan personellerin programlarının yeniden düzenlenmesi. 8. Gelir Bilgi işlem servisi tarafından diğer Müdürlüklere program, yazılım ve teknik destek verilmekte. 9. Gelir Bilgi işlem servisi olarak Okuyucu personelin arazide El terminalleri ile okudukları su sayaç endekslerinin tahsilatlarının yapılabilmesi için otomasyon programında gerekli aktarma, kayıt ve kontrol işlemlerinin yapılması. Hatalı girilen endekslerin düzeltilmesi. 10. Gelir Bilgi İşlem servisi olarak diğer müdürlüklerin Taşınır Kayıt Kontrol İşlemleri ile ilgili personellerine eğitim ve bilgi verilmesi, programlarının takibinin yapılması. 11. Gelir Bilgi işlem Servisinde Müdürlüğümüz Gelir Bölümü, Otogar çıkış noktası ve Köy ve Kazalar garajı çıkış noktasında bulunan güvenlik kameralarının bakımı, kontrolü ve herhangi bir olumsuz olay karşısında savcılık tarafından talep edildiğinde kamera görüntülerinin CD ortamında hazırlanarak ilgili kuruma sunulması. 12. Gelir Bilgi İşlem servisi tarafından Programlar ile ilgili tüm kullanıcılara programların tanıtımı, kullanıcı güvenliği ve otomasyon hakkında eğitim desteği verilmeye devam edilmesi. 13. Gelir Bilgi işlem servisi olarak bütün servislerimiz beyan ve tahakkuklarının aktarılması işlemlerinin yapılması. 14. Gelir Bilgi İşlem servisi olarak hatalı beyan, tahakkuk ve tahsilatlarının düzeltilmesi. 15. Gelir Bilgi işlem servisi olarak Kaçak su ile ilgili Zabıta Müdürlüğünden gelen zabıt varakalarının yazışmalarının yapılması, cevaplandırılması ve takibinin yapılması. 16. Gelir Bilgi işlem servisinde Özel halk otobüslerinin ihale evraklarının hazırlanması, ihaleye çıkarılması, Devir dilekçelerinin Encümene yazılıp Encümen kararının takibi ve sözleşmelerinin yenilenmesi, Yıllık sözleşmelerinin yenilenmesi, Yıllık çalışma bedellerinin tahakkukunun işlenip, tahsilatının takibinin yapılması. 17. Gelir Bilgi işlem servisinde Gelir kayıtlarının sisteme giriş işlemleri yapılmakta. Bütün müdürlüklerin Para iadesi işlemleri yapılmakta ve dosyalanmaktadır. 18. Tahsilat Servisi; Gelir ve Alacak takip ve tahsilat işlemlerinin (23 adet iç ve dış vezne, Kredi kartı veznesi, posta çekleri ve 14 adet banka otomatik ödeme talimatı ile) yürütülmesi. 19. Tahsilat Servisi; Kredi kartı ile Belediyemizin bütün gelirlerinin tahsilatının yapılması. 20. Tahsilat Servisi; Para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi işlemlerini yapmak. 21. Tahsilat Servisi; Tüm mali işlemlerinin kayıtlarının uygun saydam ve erişebilir şekilde yapılması ve raporlanması işlemlerini yapmak Performans Programı

49 22. Emlak Vergisi Servisi olarak mükelleflerin Alım-satım, ifraz, 18 uygulama, tevhit, intikal, kat irtifakı, kat mülkiyeti gibi tapuda yapılan tüm değişikliklerin bildirimleri alınmakta. 23. Çevre Temizlik Vergisi Servisi olarak yeni işyeri açan mükelleflerin ÇTV bildirimleri alınmakta, Bildirimi olmayanların ise bildirim takipleri yapılmakta. İşyerini değiştiren veya kapatan mükelleflerin adres değişikliği ve bildirim işlemleri yapılmakta. 24. İlan-Reklam Vergisi Servisi olarak işyerlerinin levha M2 ölçüleri ile ışıklı ışıksız olup olmadıkları kontrol edilmekte, beyanı olmayanların beyanları alınmakta, beyanı olup ta kontrolde M2 leri farklı çıkan beyanların değişiklik beyanları alınmakta. 25. Su Birimi; İlimizin 44 Mahallesinde resmi ve özel abonelerin okuma, kayıt ve diğer hizmetlerinin yapılması. 26. Su birimi olarak vatandaşların su ile ilgili her türlü işlemlerini birebir görüşerek sorunları giderilmekte. Su dağıtımındaki kaybın önlenmesi, su gelirlerinin artırılması, kaçak ve usulsüz su kullanan vatandaşlar kaçak su ekibi tarafından tesbit edilerek uyarılmakta ve gerekli durumlarda Meclis Kararına göre Zabıt tutularak ceza yazılmaktadır 27. Kira İşgaliye ve İhale birimi olarak Belediyemiz Mülkiyetinde olan çeşitli mahallelerde bulunan işyerlerinin kiralama ihaleleri için Belediye Encümeninden alınan karar doğrultusunda Başkanlık onay belgeleri alındıktan sonra şartnamelerine göre gazete ilanları yapılarak işyeri ihaleleri yapılmaktadır sayılı Amme Alacakları Servisi; 6183 sayılı kanun gereği Müdürlüğe düşen hukuksal işlemleri yürütmek. 29. Evrak-Kayıt Servisi; Adli mercilerin talepleri doğrultusunda tellaliye görevlendirmek, Müdürlüğümüze gelen evrak takibi,servislere havalesi,personel izinlerinin takibi,meclis ve Encümen Kararlarının ilgili Müdürlük ve birimlere gönderilmesi, postalama işlemleri, stajer öğrencilerin evraklarının takip işlemleri yürütülmektedir Performans Programı 49

50 İdare Adı Birim Adı Amaç Hedefi PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü Kurum içi gelişime katkı sağlanması ve kaliteli, hızlı ve etkin bir şekilde hizmetin verilmesi Kaynakların etkin ve verimli bir biçimde kullanılması Performans hedefi Kaliteli, hızlı ve verimli çalışılması Faaliyetler Bildirim formu, makbuz vb. malzemeler, Kırtasiye ve büro malzemeleri alımı, Enerji alımları, Kaynak İhtiyacı 2015 Bütçe Bütçe Dışı Toplam Performans Göstergeleri 2013 Gerçekleşen 2014/ilk 6 ay Gerçekleşen 2015 Hedeflenen 2016 Tahmin Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Hedefi Harcama Birimi Faaliyet Adı Müdürlüğümüz ve birimlerimizin elektrik ve yakıt gideri MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Enerji alımları Ekonomik Kod MAL VE HİZMET ALIMI Bütçe Dışı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye 0 Diğer Yurt İçi 0 Yurt Dışı 0 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı Performans Programı

51 Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Hedefi Harcama Birimi Faaliyet Adı Müdürlüğümüz ve birimlerimizin ihtiyaçlarının giderilmesi MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Bildirim Formu, Makbuz vb malzemeler alımı Ekonomik Kod MAL VE HİZMET ALIMI Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Hedefi Harcama Birimi Faaliyet Adı Müdürlüğümüz ve birimlerimizin ihtiyaçlarının giderilmesi MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Kırtasiye ve büro malzemeleri alımı Ekonomik Kod MAL VE HİZMET ALIMI Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı Performans Programı 51

52 İdare Adı Birim Adı Amaç Hedefi PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü İller Bankasına ödediğimiz faiz gideri ve diğer faiz giderleri Kurumun kredi alımlarından kaynaklanan faiz gideri Performans Kaynakların etkin kullanılması hedefi Kaynak İhtiyacı 2015 Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam Faiz giderlerinin zamanında ödenmesi Performans Göstergeleri /ilk 6 ay Gerçekleşen Gerçekleşen Hedeflenen Tahmin Faiz Giderleri ,250 Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Hedefi Harcama Birimi Faaliyet Adı Kaynakların etkin ve verimli kullanılması MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Faiz giderlerinin zamanında ödenmesi Ekonomik Kod Faiz Giderleri Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı Performans Programı

53 İdare Adı Birim Adı Amaç PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü İller Bankasından ortaklığımızda doğan sermaye gider bedeli Hedefi İller bankasının doğal üyesi olduğumuzdan dolayı yasal olan % 2 sermaye giderinin tahakkukunun tahsilinden kaynaklanmaktadır. Performans hedefi Kaynak İhtiyacı 2015 Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam Cari transferler Performans Göstergeleri /ilk 6 ay Gerçekleşen Gerçekleşen Hedeflenen Tahmin Cari transferler Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Hedefi Harcama Birimi Faaliyet Adı İller bankasının doğal üyesi olduğumuzdan dolayı yasal olan % 2 sermaye giderinin tahakkukunun tahsilinden kaynaklanmaktadır. MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Cari transferler Ekonomik Kod Cari transferler Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı Performans Programı 53

54 İdare Adı Birim Adı Amaç Hedefi Performans hedefi PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü Kurum içi gelişimine katkı sağlanması Hizmetlerimizin hızlı ve tekin çalışabilmesi için bilgisayarların ve teçhizatların yenilenmesi Hizmetlerimizin hızlı ve tekin çalışabilmesi için bilgisayarların ve teçhizatların yenilenmesi Kaynak İhtiyacı 2015 Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam Bilgisayar alımı Performans Göstergeleri /ilk 6 ay 2015 Gerçekleşen Gerçekleşen Hedeflenen Bilgisayar alımı ( Adet ) Tahmin Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Hedefi Harcama Birimi Faaliyet Adı Hizmetlerimizin hızlı ve tekin çalışabilmesi için bilgisayarların ve teçhizatların yenilenmesi MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Bilgisayar alımı Ekonomik Kod Sermaye Giderleri Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı Performans Programı

55 İdare Adı Birim Adı Amaç Hedefi Performans hedefi PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü Belediyemizin kurmuş oldukları şirketlere meclis kararı gereği yapılacak sermaye artırımı bedelleri Belediyeye ait şirketlerin sermaye artırım bedelleri Belediyemizin kurmuş oldukları şirketlere meclis kararı gereği yapılacak sermaye artırım bedelleri Kaynak İhtiyacı 2015 Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam Sermaye Transferleri Performans Göstergeleri /ilk 6 ay 2015 Gerçekleşen Gerçekleşen Hedeflenen Sermaye Transferleri Tahmin Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Hedefi Harcama Birimi Faaliyet Adı Belediyemizin kurmuş oldukları şirketlere meclis kararı gereği yapılacak sermaye artırım bedelleri MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Meclis kararı gereği Ekonomik Kod Sermaye Transferleri Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı Performans Programı 55

56 İdare Adı Birim Adı Amaç Hedefi PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü 25 adet Müdürlüğümüzün 2015 yılı içerisinde düşünülemeyen zaruret arzeden ve acil ihtiyaçlarını zamanında karşılayabilmek için Hizmetlerin devamlılığını sürdürebilmek için Performans hedefi --- Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 Bütçe Bütçe Dışı Toplam Yedek Ödenek Performans Göstergeleri /ilk 6 ay Gerçekleşen Gerçekleşen Hedeflenen Tahmin Yedek Ödenek ( % ) % 100 % 100 Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Hedefi Harcama 25 adet Müdürlüğümüzün 2015 yılı içerisinde düşünülemeyen zaruret arzeden ve acil ihtiyaçlarını zamanında karşılayabilmek için MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Birimi Faaliyet Adı Ekonomik Kod Yedek Ödenek Yedek Ödenek Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı Performans Programı

57 GENEL YÖNETİM VE DİĞER FAALİYETLER Ekonomik Kod Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet alımları Faiz Giderleri 0 05 Cari Transferler Sermaye Giderleri 0 07 Sermaye Transferleri 0 09 Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı Performans Programı 57

58 Performans Programı

59 İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ 2015 Performans Programı 59

60 İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ Görev Tanımı: tarih ve sayılı İtfaiye Yönetmeliği ne göre: 10/08/2009 tarih ve2009/15316 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe giren Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ile verilen görevleri yapmak, Yangına müdahale etmek ve söndürmek, Talep edilmesi durumunda orman yangınlarının söndürme çalışmalarına katılmak, Her türlü kaza, çökme, patlama, mahsur kalma ve benzeri durumlarda teknik kurtarma gerektiren olaylara müdahale etmek, ilk yardım hizmetini yürütmek, Arazide, su altı ve su üstünde her türlü arama ve kurtarma çalışmalarını yapmak, Su baskınlarına müdahale etmek, Doğal afetler ve olağan üstü durumlarda kurtarma çalışmalarına katılmak, Parlayıcı, patlayıcı ve yanıcı madde depolama yerlerini imar planlarına uygun olacak şekilde belirlemek, İş yeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşlarını yangın güvenliği yönünden denetlemek, bu konularda mevzuata uygun izin ve ruhsatları vermek, Belediye sınırları içinde bacaları belediye meclisince tespit edilecek ücret karşılığında temizlemek veya temizlettirmek ve bacaları yangına karşı önlemler yönünden denetlemek tarih ve 6/3150 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Sivil savunma ile İlgili Şahsi Mükellefiyet, Tahliye ve Seyrekleştirme, Planlama ve Diğer Hizmetler Tüzüğü gereğince kurulan itfaiye servisi mükelleflerini eğitmek, nükleer, biyolojik ve kimyasal (NBC) maddeleri ile kirlenmelerde arıtma işlemlerine yardımcı olmak, Halkı, kurum ve kuruluşları itfaiye hizmetleri ile ilgili olarak bilgilendirmek, alınacak önlemler konusunda eğitmek ve bu konuda tatbikatlar yapmak, Kamu ve özel kuruluşlara ait itfaiye birimleri ile gönüllü itfaiye personelinin eğitim ve yetiştirilmesine yardım etmek, bunların bina, araç-gereç ve donanımlarının itfaiye standartlarına uygunluğunu denetlemek ve bu birimlere yangın yeterlik belgesi vermek, gerektiğinde bu birimlerle işbirliği yapmak, Belediye sınırları dışındaki olaylara müdahale etmek, Belediye Başkanının verdiği diğer görevleri yapmak. İtfaiye Müdürlüğünün Dönem Faaliyetleri: 03 Nisan 1930 tarih ve 1580 sayılı yasanın 15/22. maddesi yangına karşı kenti koruma görevini belediye itfaiyelerine vermiştir. Bu doğrultuda; Isparta Belediyesi İtfaiye Teşkilatı 1940 yılında kurulmuştur. Son olarak, İtfaiye Teşkilatının görev, çalışma usul ve esasları 5393 sayılı yeni Belediye Kanununun 52. Maddesi ile yeniden tanzim edilmiştir. Isparta İtfaiye Müdürlüğü, teknolojinin gelişmesine paralel olarak gerek personelin eğitimi ve organizasyonu gerekse araç ve gereçlerin modernizasyonu günün şartlarına uygun hale getirilmiş olup Merkez, Davraz ve Yenice Grubu olmak üzere 3 istasyon ile günün 24 saati hizmet vermektedir. Personel, araç-gereç ve makine parkımız ekteki ilgili tablolarda gösterilmiştir. Müdürlüğümüz bünyesinde 2006 yılında bilgisayar kontrollü dijital santral kurularak gelen telefon kayıtları ve telefon numaraları incelenebilmekte ve asılsız ihbarlar kontrol edilmektedir. Bu sistem sayesinde: - yangı ihbar saati, Performans Programı

61 - ihbar telefon no.su, - aracın yangına çıkış saati, - yangın yerine varış süresi ve km.si, - yangından merkeze dönüş zamanı ve km.si, takip ve kontrol edilebilmekte, geçmiş aylara yönelik rapor çıktıları alınabilmektedir. Yine 2006 yılından bu yana bilgisayarlı Araç Takip Sistemi ne geçilerek araçlarımızın; - yangına çıkış ve varış saati, - izledikleri güzergahlar, - araç hızları takip ve kontrol edilebilmektedir. Avrupa Birliği 29 Temmuz 1991 tarihli kararı ile birlik çatısı altındaki tüm ülkelerde 112 hattının Tek Avrupa Acil Çağrı Numarası-Single European Emergency Call Number olarak kullanımını öngörmüştür.telekomünikasyon Kurulu AB müktesebatına uyum için belirlediği takvim çerçevesinde tarihinde aldığı karar ile hâlihazırda ülkemizde sadece sıhhi imdat çağrıları için kullanılan 112 kısa numarasının ulusal kapsamda tek acil çağrı numarası olarak tahsis edilmesine karar vermiştir. 8. beş yıllık kalkınma planında da tüm acil çağrılar için tek numaranın kullanılacağı öngörülmüştür. Türkiye nin AB Müktesebatına Uyum Programının( ) Bilgi Toplumu ve Medya başlıklı bölümünde 112 acil çağrı numarasının sadece sağlık alanında değil, güvenlik, yangın ve doğal afetler gibi tüm acil durumları kapsayacak şekilde hizmet vermesi amaçlanmış ve bu yöndeki çalışmaların İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacağı karara bağlanmıştır. Proje uygulamasında Antalya ve Isparta illeri pilot il olarak belirlenmiştir. Isparta İli ve Antalya ilinin bina yapımı, donanım, telsiz ve yazılım kurulumu tamamlanmıştır Tarihi itibariyle İl sınırları içerisindeki tüm yerleşim birimlerinden yapılan 110 itfaiye çağrıları, 112 Acil Çağrı Merkezine yönlendirilmiştir Araçlarda bulunan GPS ler ve sayısal telsiz altyapısı sayesinde 112 acil çağrı merkezi görevlileri, alanda bulunan tüm araçların durumlarını ve yerlerini görebilecek ve ilgili birimin uzman personelleri (polis-jandarma-itfaiyeambulans) olayın mahiyetine göre aralarında koordinasyon yaparak en yakın personel, ekip ya da aracı olay mahalline sevk edebileceklerdir. 112 Acil Çağrı Merkezinde 6 İtfaiye operatörü görevlendirilmiştir 09/09/2009 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan binaların yangından korunması hakkında ki yönetmeliğe göre; kamu, özel kurum ve kuruluşlar ile gerçek kişilerce kullanılan her türlü yapı, bina, tesis ve işletmelerin tasarımı, yapımı, işletimi, bakımı ve kullanılma aşamalarında her hangi bir şekilde çıkan yangının, can ve mal kaybını en aza indirerek söndürülmesini sağlayacak, yangın öncesinde ve sırasında alınacak tedbirler ile organizasyon, eğitim ve denetimini sağlamaktır.bu doğrultuda; binalarla ilgili yangın güvenlik önlem raporu düzenlenip yetkili kişilere verilmektedir. Isparta Belediyesi itfaiye Müdürlüğü ile Isparta Orman Bölge Müdürlüğü ile arasında Isparta İli yangınlarla mücadele protokolü yapılarak orman yangınlarına karşı müşterek hareket edilmesi konusunda karara varıldı. İl Afet Acil Durum Müdürlüğü ile yangın, deprem ve tabii afetlerde işbirliği yapılarak kurtarma çalışmalarına iştirak edilmektedir. Resmi Kurum ve Kuruluşlar, Sivil Toplum Örgütleri ve yangın riski bulunan toplu çalışma yapılan işyerleri ile koordineli olarak periyodik olarak yangın önlemleriyle yangın söndürme konularında tatbikatlı eğitimler verilmektedir. Belediye sınırlarsı içerisindeki bacaların ücret karşılığında temizlemek veya temizlettirmek 04/01/2010 tarih ve 02 sayılı meclis kararıyla yetki belgesi olan firma veya kişilere verilmiştir. Müdürlüğümüz; Her türlü itfai olaya, uluslar arası standartların öngördüğü sürede, etkin müdahale etmek itfai olaylara etkin müdahale edecek nitelikte eğitimli ve tecrübeli itfaiyecileri yetiştirmek, Afetlerde oluşabilecek maddi zarar ve can kayıplarını en az düzeyde tutmak için Yangın Önlem ve bilinçlendirme faaliyetlerini gerçekleştirmek suretiyle Isparta nın ve Isparta halkının hizmetinde olmaktır. Afet öncesi; Eğitim Faaliyetleri ve Yangın Önlem amaçlı kontrolleri ile, Afet sonrası; Modern araçları, Teknolojik Ekipmanları, Eğitimli ve Tecrübeli Personeliyle sürekli iyileştirmeyi kurum politikası olarak benimsemiş, Dünya çapında, öncü bir İTFAİYE TEŞKİLATI olmak Müdürlüğümüz, tarihinden itibaren Fatih Mahallesi Toptancılar Sitesi 4504 Sokaktaki yeni binasında hizmet vermektedir Performans Programı 61

62 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Birim Adı Amaç Hedefi Performans hedefi ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ Doğal afetler ve acil durumlara karşı önlemlerin alınması, afet ve acil durumlar sonrası yapılacak çalışmaların planlanması, uygulanması Afet öncesi önlem ve denetim amaçlı kontrol ile afet sonrası, modern araçları, teknolojik ekipmanlar, eğitimli personelle ileri bir itfaiye teşkilatı olmak. Yangın,Kaza ve Doğal AFET durumlarında,ilk müdahale süresini azaltmak Kaynak İhtiyacı 2015 Faaliyetler Bütçe Dışı Toplam Bütçe 1.İtfaiye Hizmetleri için araç ve ekipman alınması , ,00 2.Mevcut araç ve ekipmanın bakım ve onarımı , ,00 3.Yangın söndürme malzemeleri, kişisel koruyucu malzeme ve ekipman alımları 4. Bilgilendirmek, alınacak önlemler konusunda eğitmek, tatbikatlar için malzeme ve ekipman alımı 5. Personelin dağcılık temel itfaiyeci,arama-kurtarma vb. için kurslara katılımı , , , , , ,00 GENEL TOPLAM Performans Göstergeleri 1.Yangınlara (Şehiriçi) ortalama varış süresi (dak.) 2.Kaza( Şehirdışı) yerine ortalama varış süresi(dak) 3.İtfaiye Merkezinden çıkış süresi (saniye ) 4.İtfaiye olaylarında ortalama çalışma süresi (dak.) dak./ sn. 07,40 dak./ sn. 00,40 dak./ sn. 54,22 dak./ sn , , /ilk 6 ay Gekçekleşen Gerçekleşen 2015 Hedeflenen 2016 Tahmin dak./sn dak./sn dak./sn dak./sn dak./sn dak./sn. 00,30 dak./sn. 00,28 dak./sn. 00,26 dak./sn dak./sn dak./sn dak./sn. GENEL TOPLAM dak./ sn dak./sn dak./sn dak./sn. 5.Çift kabinli hizmet aracı.. 1 adet. 6.ilk Müdahale Kurtarma Arazözü(3 ton).. 1 adet 1 adet LT. Kapasiteli su tankeri (Gavrenizli) 1 adet.. 1 adet 8.Snorkel 42m. (Merdivenli araç).. 1 adet. 9.Personel Kişisel koruyucu teçhizat alımı Su baskınları için motopomp alımı Adet 11.Y angın ve Kurtarmada kullanılmak üzere Haberleşme ekipmanı (El Telsizi ) 12. Bilgilendirmek, alınacak önlemler konusunda eğitmek,(tatbikatlar) 13. Personelin dağcılık temel itfaiyeci,arama-kurtarma vb. için kurslara katılımı Performans Programı 5 Adet.. 5 adet 99Adet 59Adet 70 Adet 80 Adet 20Adet 0Adet 25 Adet 30 Adet GENEL TOPLAM 119Adet 59Adet 95Adet 110Adet

63 Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Yangın, kaza ve Doğal Afet durumlarında,ilk müdahale süresini sürekli azaltmak. Hedefi Harcama Birimi Faaliyet Adı İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ İtfaiye Hizmetleri için araç ve ekipman alınması AÇIKLAMA: 1.Personelin daha kısa varış sürelere ulaşması için 1 adet çift kabin alınması 2.Müdahale kolaylığı olan,tam donamlı araçların yenilenmesi bakımından 1 adet 3 tonluk arasöz alımı. 3. Çok katlı binalar için Snorkel 42 m. 1 adet Ekonomik Kod Sermaye Giderleri ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı , Performans Programı 63

64 Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Hedefi Yangın, kaza ve Doğal Afet durumlarında, ilk müdahale süresini sürekli azaltmak. Harcama Birimi Faaliyet Adı İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ Mevcut araç ve ekipmanın bakım ve onarımı AÇIKLAMA: 1. Mevcut müdahale ekipmanlarının,sürekli kullanabilir olabilmesi için bakım ve onarım giderleri 2. Mevcut müdahale araçlarının, sürekli kullanabilir olabilmesi için tamir bakım ve onarım giderleri Ekonomik Kod Mal ve Hizmet Alımı Giderleri ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı , Performans Programı

65 Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Hedefi Harcama Birimi Faaliyet Adı AÇIKLAMA: Yangın, kaza ve Doğal Afet durumlarında, ilk müdahale süresini sürekli azaltmak. İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ Yangın söndürme malzemeleri, kişisel koruyucu malzeme ve ekipman alımları 1.Personelin kişisel koruyucu teçhizat alımları ( = ,00 ) 2.Yangın ve Kurtarmada kullanılmak üzere ( = ,00 ) Haberleşme ekipman alımı 3.Hizmet binasına ve diğer araçlara dayanıklı ( = ,00 ) Mal ve malzeme alımı Ekonomik Kod Mal ve Hizmet Alımı Giderleri ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı , Performans Programı 65

66 Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Hedefi Harcama Birimi Faaliyet Adı Yangın,Kaza ve Doğal Afet durumlarında ilk müdahale süresini sürekli azalmak. İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ Personelin dağcılık temel itfaiyeci,arama-kurtarma vb. için kurslara katılımı AÇIKLAMA: 1.Personelin olaylara müdahaledeki bilgi ve becerilerinin artmasını sağlamak amacıyla dağcılık temel itfaiyeci eğitimi,arama-kurtarma eğitimi vb. kurslara katılımı sağlamak. Ekonomik Kod Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 5.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 5.000,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 5.000, Performans Programı

67 Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Hedefi Harcama Birimi Faaliyet Adı Toplumda, Doğal Afet ve Yangınlarda can ve mal kayıplarını azaltmaya yönelik eğitici faaliyetler ve denetimler yaparak can ve mal kayıplarını aza indirmek İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ Bilgilendirmek, alınacak önlemler konusunda eğitmek, tatbikatlar için malzeme ve ekipman alımı AÇIKLAMA: 1.Yönetmenliğimiz gereği, halkı kurum ve kuruluşları yangına karşı tedbirlerin alınması, yangın esnasında hareket tarzını göstermek maksadıyla gerek İtfaiye personelince gerekse İtfaiye ve Halkla ortaklaşa yapılacak tatbikat, eğitim vb. çalışmalarda kullanılmak üzere ihtiyaç olunan malzeme ve ekipmanların alınması. Ekonomik Kod Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 6.500,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 6.500,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 6.500, Performans Programı 67

68 GENEL YÖNETİM VE DİĞER FAALİYETLER Ekonomik Kod Personel gideri ,00 02 Sos.Güv.Kurumlarına Dev.Prm.Gideri ,00 03 Mal ve Hizmet Alımları ,00 06 Sermaye Giderleri ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Bütçe Dışı Kaynak Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı , Performans Programı

69 VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 Performans Programı 69

70 Görev Tanımı: 1. 04, 05, 2007 tarihinde 370 nolu 1. sınıf mezbaha olarak Tarım ve Köy işleri Bakanlığınca ruhsat alınarak tesisimiz hizmete başlamıştır tarihinde 5996 sayılı kanun gereğince mezbahamıza nolu işletme onay belgesi verilmiştir. 2. Veteriner işleri Müdürlüğünün temel görevi belde halkının hayvansal kökenli hastalık tehdit ve tehlikelerinden uzak tutulmasını güvence altına alacak önlemleri almaktır. 3. Belediyeler kanununun 15. maddesi gereğince insan sağlığını tehdit eden kaçak kesimlerin önüne geçebilmek, vatandaşların ucuz ve kaliteli besin almasını sağlamak ve hayvancılığın gelişmesine katkıda bulunması için yerel yönetimlerden mezbaha faaliyetlerinin yürütülmesi istenmektedir. 4. Belediye Mezbahaların amacı; insan sağlığını tehdit eden birçok zoonoz (hayvandan insana geçer) hastalıkların (kuduz, şarbon, tüberküloz, deli dana vs.. gibi ) önüne geçebilmek ve kentimizde yaşayan insanların beslenmesinde kaçınılmaz olan kesim hayvanlarından elde edilen etin kar marjı düşünülmeksizin hilesiz ve sağlıklı olarak tüketicisine ulaştırmaktır. 5. Mezbaha birimizde kesime getirilen kasaplık hayvanların kesim, antemorten (canlı) ve postmorten (et) muayene, tartı, depolama, nakliye işlemleri gerçekleştirilmektedir. 6. Kesimi yapılan kasaplık hayvanların günlük olarak bilgisayar turkvet sisteminden veri kayıtlarının düşümünün yapılması, 7. Isırık vakalarında kuduz şüphesi ile müdürlüğümüze getirilen hayvanları müşahede padoklarında 10 gün süre ile gözlemlemek, kuduz olup olmadığı teşhisini koyarak gerekli işlemlerin yapılması, 8. Müşahede altına alınan hayvanların barınakta bakılması, tarihinde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce Canlı Hayvan Pazarımıza 32- HP-001 nolu Ruhsat verilmiştir. 10. Hayvan pazarına gelen hayvanların belgelerini ve sağlık durumlarının kontrolünün yapılması, 11. Kurban bayramı öncesi seyyar kesim yerleri oluşturulması, 12. İhbarı mecburi hastalıkların İl Gıda Tarım Hayvancılık Müdürlüğü ne bildirimin yapılması, 13. Müdürlüğümüze getirilen sahipli hayvanların kayıt altına alınması için, getirilen hayvana ait bilgileri bilgisayar programına yükleyerek ve her getirilen hayvan için numara -vererek gelen tüm hayvanların ve hayvana ait bilgilerin bilgisayar programında kayıt altında tutulmasını sağlamak, 14. İl hayvanları koruma kurulu toplantılarına katılması, 15. Ev ve süs hayvanları satan işletme sahiplerine ve yerel hayvan koruma görevlilerine verilecek eğitim organize etmektir Performans Programı

71 İdare Adı Birim Adı PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Veteriner İşleri Müdürlüğü Amaç Hedefi Performans hedefi ÇAĞDAŞ YAŞAM KOŞULLARI İLE UYUMLU TOPLUM, ÇEVRE VE HAYVAN SAĞLIĞI HİZMETİ İÇİN ETKİN ÇALIŞMALAR YAPMAK SAĞLIKLI VE KONTROLLÜ HAYVAN KESİMİ YAPARAK, ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞI AÇISINDAN HAYVANSAL KAYNAKLI RİSKLERİ AZALTMAK SAĞLIKLI VE KONTROLLÜ HAYVAN KESİMİ YAPARAK, ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞI AÇISINDAN HAYVANSAL KAYNAKLI RİSKLERİ AZALTMAK Kaynak İhtiyacı 2015 Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam , ,00 SAĞLIKLI VE HİJYENİK HAYVAN KESİMLERİ İÇİN GEREKLİ ARAÇ, GEREÇ VE TIBBİ MALZEME TEMİNİNİ SAĞLAMAK HİZMET BİNASI BAKIM VE ONARIMI SOKAK HAYVAN BAKIMEVİ YAPIMI , , , ,00 Performans Göstergeleri /ilk 6 ay Gerçekleşen Gerçekleşen Hedeflenen Tahmin KESİMİ YAPILAN BÜYÜKBAŞ HAYVAN SAYISI KESİMİ YAPILAN KÜÇÜKBAŞ HAYVAN SAYISI KAYIT ALTINA ALINAN SAHİPLİ HAYVAN SAYISI HİZMET BİNASI BAKIM VE ONARIMI % 100 ***** ***** ***** Performans Hedefi Harcama Birimi Faaliyet Adı Faaliyet Maliyetleri Tablosu SAĞLIKLI HAYVAN KESİMİ YAPARAK, ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞI AÇISINDAN HAYVANSAL KAYNAKLI RİSKLERİ AZALTMAK VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIKLI VE HİJYENİK HAYVAN KESİMLERİ İÇİN GEREKLİ ARAÇ, GEREÇ VE TIBBİ MALZEME TEMİNİNİ SAĞLAMAK Ekonomik Kod SERMAYE GİDERLERİ ,00 Bütçe Dışı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı , Performans Programı 71

72 Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Hedefi Harcama Birimi Faaliyet Adı SAĞLIKLI HAYVAN KESİMİ YAPILABİLMESİ İÇİN MEZBAHA BİNASININ OLUŞACAK İÇ VE DIŞ ETKENLERDEN KORUMAK VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI BAKIM VE ONARIMI Ekonomik Kod SERMAYE GİDERLERİ ,00 Bütçe Dışı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans GÜVENLİ BİR KENT İNSAN VE HAYVAN SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN RİSLKERİ AZALTMAK Hedefi Harcama Birimi VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Faaliyet Adı İNSAN VE HAYVAN SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN RİSKLERLE MÜCADELE AMACI İLE SOKAK HAYVAN BAKIMEVİ VE REHABİLİTASYON MERKEZİ YAPIMI Ekonomik Kod SERMAYE GİDERLERİ ,00 Bütçe Dışı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 GENEL YÖNETİM VE DİĞER FAALİYETLER Ekonomik Kod Personel Giderleri ,00 02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi Giderleri ,00 03 Mal ve Hizmet Alımları ,00 05 Cari transfer 2.000,00 06 Sermaye Giderleri ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı , Performans Programı

73 BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ 2015 Performans Programı 73

74 Görev Tanımı Belediyenin bilgi işlem ihtiyacının envanterini yapmak,bilgi işlem sisteminin tesis,teçhizat ve malzeme ihtiyacını belirlemek,ihtiyaca göre öneriler hazırlamak, Bilgi işlem faaliyetleri için gerekli sistem analizi,programlama,operasyon çalışmalarını yönlendirmek,- nezaket etmek,denetim altında tutmak, Bilgi İşlem sistemi içerisinde bilgi işleme, sonuç alma ve bilgi iletimi çalışmalarını hızlı ve güvenilir olarak zamanında yürütülmesini sağlamak, Bilgi işlem alanındaki teçhizat ve program gelişmelerini izlemek,gerektiğinde belediyede kullanılması için öneriler hazırlamak, Bilgi işlem sisteminin teçhizatı ve programlarının alındığı kuruluşlarla ilişkileri düzenlemek,sözleşme hazırlamak ve gerekli servisi sağlamak, Kurum için gerekli verilerin toplanmasını sağlamak,sistem çıktı raporlarının dağıtımını yapmak,bilgilerini ve gizliliğini disiplin altında tutmak, Vatandaşları ilgilendiren bilgi işlem hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak, Bilgi İşlem Müdürlüğü olarak,sistem otomasyonuna bağlı bozulan cihazların bakımını ve kontrolünü yaparak teknik destek vermek, Sistem programlarının ve diğer paket programların kullanılması için,personele gerekli eğitimi vererek yetişmiş eleman sayısını artırmak, Otomasyon sistemindeki verilerin günlük olarak yedeklerini almak, Başkanlığın sistem otomasyonunda ve birimlerinde kullanılan bilgisayar için gerekli programları satın alarak,zamanla değişen kanun,tüzük ve yönetmeliklere göre gerekli düzenlemeleri yaparak teknik destek vermek, Kent Bilgi Sistemi çalışmaları doğrultusunda verilen güncellemeleri koordine etmek, Su otomatik ödeme protokol sözleşmesi yapılan bankalara su fatura datalarının gönderilmesini ve banka tarafından yapılan su otomatik tahsilatlarının otomasyona işlenmesi, Otomatik su ödeme ile ilgili su abone sorunlarının çözülmesi, Performans Programı

75 Kurum bünyesinde,korsan yazılım ve teçhizat kullanılmasını önlemek, Vatandaşa yönelik elektronik ve mobil uygulamalar geliştirmek, Kent ve kentliği ilgilendiren her konuda araştırma ve geliştirme programları hazırlamak,ilgili birimlere sunmak, Belediyenin yapacağı yatırım ve iş programları çerçevesinde birimler arası ve kurumlar arası koordinasyonu sağlamak, Belediyeye bağlı tüm birimlerin çalışma ve personel performanslarının değerlendirilmesi çalışmalarını yürütmek. Stratejik plan hazırlanmasında oluşturulan çalışma gruplarınca yapılan çalışmaları planlamak,düzenlemek ve programlar çerçevesinde çalışmaların gerçekleştirilmesini sağlamak, Stratejik plan çalışmaları ile ilgili olarak gerekli eğitim programları düzenlemek,düzenlenen programlara ilgili çalışma gruplarının katılımını sağlamak, 2015 Performans Programı 75

76 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Birim Adı Amaç 4 Hedefi 4.3 Performans hedefi ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bilgi İşlem Müdürlüğü Kurum içi gelişime katkı sağlanması ve hizmetlerimizin devamlılığının sağlanması Belediye hizmetlerinin verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla kullanıcıların veriye hızlı erişimi,iş sürekliliği,bilgi veri güvenliği ve veriye ulaşımın kolaylaştırılması hedeflenmektedir. Belediye tüm cat 6 kablolama,katlara fiber kablolama,kablo kanalları ve taşıma tavaları,numaralandırma,48 li switch,switch kabineti ve program bakım güncellemelerinin yapılması, donanım parçalarının yenilenmesi,iş sürekliliği için ups güç kaynağı ve akülerin bakım hizmetinin yapılması,ihtiyaç duyulan yeni programların temini sağlanacak böylece teknolojik gelişmelerin gerisinde kalması önlenecektir Kaynak İhtiyacı 2015 Faaliyetler Belediye tüm cat 6 kablolama,katlara fiber kablolama,kablo kanalları ve taşıma tavaları,cat6 uçları numaralandırma,48 li switch,switch kabineti ve program bakım güncellemelerinin yapılması Bütçe Bütçe Dışı Toplam Donanım Parçaları Alımı Ups Güç kaynağı, akü ve teçhizatların bakım ve onarım yapılması Metro internet hat kapasitesini yükseltme,adsl,ghdsl ödemeleri Microsoft Office programı alınması Eğitim kurslara katılma giderleri Performans Göstergeleri /ilk 6ay Gekçekleşen Gerçekleşen Hedeflenen Tahmin Otomasyon sistem güncellemesi ve bakımı (%) %100 %100 %100 %100 Ups Güç kaynağı, akü ve teçhizatların bakımının yapılması (%) %100 %100 %100 %100 Server Bakımı Masaüstü Bilgisayar Bakım- Onarım Dizüstü Bilgisayar Bakımı Onarım LCD monütör onarımı sayısı Yazıcı bakım onarım sayısı Windows lisans alımı Office lisans alımı Network arızası Anlaşmalı Banka ya Su Borç Datası Gönderilmesi (%) 15 Anlaşmalı Banka dan Gelen Su Fatura Tahsilatlarının Sisteme İşlenmesi(%) %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 Mali Yılı Performans Program Hazırlığı sayısı Performans Programı

77 Performans Hedefi Harcama Birimi Faaliyet Adı Faaliyet Maliyetleri Tablosu İhtiyaç duyulan yeni programların temini sağlanacak böylece teknolojik gelişmelerin gerisinde kalması önlenecektir Bilgi İşlem Müdürlüğü Program güncelleme bakımlarının yapılması Açıklama: Otomasyon sistemimizin bakım ve güncellemesinin yapılması Belediyemizin Yerel ağ sisteminin cat6-fiber kablo,kablo kanalları ve ups prizlerin yenilenmesi, switch ve switch kabinet alımı Ekonomik Kod Mal ve Hizmet Alımları ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi ---- Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı , PerformansHedefi Harcama Birimi Faaliyet Maliyetleri Tablosu Belediye hizmetlerinin verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla iş sürekliliği için bilgisayarların arızalı donanım parçalarının yenilenmesi Bilgi İşlem Müdürlüğü Faaliyet Adı Donanım Parçaları Alımı Ekonomik Kod Mal ve Hizmet Alımları 5.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 5.000,00 Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak ---- Diğer Yurt İçi ---- Yurt Dışı --- Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı ---- Toplam Kaynak İhtiyacı 5.000, Performans Programı 77

78 Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Hedefi Harcama Birimi Faaliyet Adı Belediye hizmetlerinin verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla iş sürekliliği için ups güç kaynağı, akülerin ve teçhizatlarının bakım hizmetinin yapılması Bilgi İşlem Müdürlüğü Ups Güç kaynağı, akü ve teçhizatların bakım ve onarımının yapılması Ekonomik Kod Mal ve Hizmet Alımları ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Döner Sermaye ---- Diğer Yurt İçi ---- Bütçe Dışı Kaynak Yurt Dışı ---- Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı , Performans Hedefi Harcama Birimi Faaliyet Maliyetleri Tablosu Belediye hizmetlerinin verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla iş sürekliliği sağlanması Bilgi İşlem Müdürlüğü Faaliyet Adı Metro internet hattının kapasitesini yükseltme,adsl ve ghdsl ödemeleri Ekonomik Kod Mal ve Hizmet Alımları ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Döner SermayE Bütçe Dışı Kaynak ---- Diğer Yurt İçi ---- Yurt Dışı ---- Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı --- Toplam Kaynak İhtiyacı , Performans Programı

79 Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Hedefi Harcama Birimi Faaliyet Adı Belediye hizmetlerinin verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla iş sürekliliği sağlanması Bilgi İşlem Müdürlüğü Microsoft Office programının alınması Ekonomik Kod Sermaye giderleri ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Döner Sermaye ---- Bütçe Dışı Kaynak Diğer Yurt İçi ---- Yurt Dışı ---- Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı --- Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Performans Hedefi Harcama Birimi Faaliyet Adı Faaliyet Maliyetleri Tablosu Belediye hizmetlerinin verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla iş sürekliliği sağlanması Bilgi İşlem Müdürlüğü Eğitim ve kurslara katılma giderleri Ekonomik Kod Mal ve hizmet alımları ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Döner Sermaye ---- Bütçe Dışı Kaynak Diğer Yurt İçi ---- Yurt Dışı ---- Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı --- Toplam Kaynak İhtiyacı , Performans Programı 79

80 GENEL YÖNETİM VE DİĞER FAALİYETLER Ekonomik Kod Personel Giderleri ,00 02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi Giderleri ,00 03 Mal ve Hizmet Alımları ,00 06 Sermaye Giderleri ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Bütçe Dışı Kaynak Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı , Performans Programı

81 DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 Performans Programı 81

82 Görev Tanımı Belediyemizin bünyesinde bulunan müdürlüklerin ihtiyaçlarını 4734 Sayılı İhale Kanunun 22. maddesinin a,b,c,d bentlerine uygun olarak karşılamak amacı ile yönetmeliklere ve kalite standartlarına uygun bir şekilde piyasa araştırması yapılır. Doğrudan Tedarik Hizmetleri. Parasal limitleri aşmayan durumlarda, ihtiyaç belirten Müdürlükler satın alım konusunda bilgilendirilir ve yönlendirilir.. Parasal limitlerin aştığı durumlarda konu ihale komisyonuna aktarılır Performans Programı

83 İdare Adı Birim Adı Amaç Hedefi PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğü Kurum içi gelişime katkı sağlamak. Müdürlüklerden gelen, malzeme istekleri kanun ortamında piyasa fiyat araştırmaların yapılması Performans hedefi Müdürlüklerden gelen malzeme istekleri en kısa zamanda kaliteli, tasarruf tedbirlerine riayet ederek en ucuza temini sağlamak Kaynak İhtiyacı 2015 Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam Piyasa fiyat araştırmaları Kırtasiye ve Büro malzeme alımları Taşıma Giderleri Kurslara Katılma ve Eğitim giderleri Makine Teçhizat bakım ve onarım giderleri Performans Göstergeleri İlk 6 ay Gerçekleşen Gerçekleşen Tahmin Tahmin Doğrudan temin sayısı(ad) Doğrudan temin süresi(gün) Ted. Kalemi başına alın. Tek. Sayısı(adet) Satın alımların yıllık hacmi(tl) , , Piyasa Fiyatları(TL) , , Sağlanan Tasarruf(TL) , ,65 Lisans Alımları Seminerlere Katılım Performans Programı 83

84 Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Hedefi Harcama Birimi Faaliyet Adı Açıklama: Hizmetlerimiz İçin İhtiyaç Duyulan Malzemelerin Alımları DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kırtasiye Alımı Toner, Kâğıt, Kalem, Klasör V.S Her çeşit Tüketim Malzemesi Alımı Ekonomik Kod Mal ve Hizmet Alımları Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Hedefi Harcama Birimi Faaliyet Adı Hizmetlerimizin Verimli Bir Şekilde Yürümesi İçin Makine ve ekipmanların bakımların düzenli olarak kontrolleri ve yedek parçaların teminin yapılması DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Makine teçhizatların bakım ve onarımı AÇIKLAMA: Büro (fotokopi, faks v.b)makinelerin bakımı ve parça alımları Ekonomik Kod Mal ve Hizmet Alımları Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı Performans Programı

85 Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Hedefi Harcama Birimi Faaliyet Adı Kaliteli bir hizmet için personelimizin performansının yükselmesine yönelik eğitimler DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kurs ve seminerlere katılım AÇIKLAMA: Personelin Yönetmelik Ve Kanunlarda Yapılan Değişiklikleri Güncel Tutmak. Ekonomik Kod Mal ve Hizmet Alımları Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Hedefi Harcama Birimi Faaliyet Adı Mal Ve Malzeme Alımı Hizmetlerimiz İçin Kargo Ve Diğer Taşıma Giderleri DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Taşıma Giderleri AÇIKLAMA: Tüm Müdürlüklerimizin Hizmetleri İçin Kullanılan Bazı Malzeme Alımlarının Şehir Dışı Ve Yurt Dışından Gelen Yedek Parça V.S Alımlarının Kargo Ve Diğer Taşıma Giderleri Ekonomik Kod Mal ve Hizmet Alımları Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı Performans Programı 85

86 GENEL YÖNETİM VE DİĞER FAALİYETLER Ekonomik Kod Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi Giderleri Mal ve Hizmet Alımları Cari Transfer Sermaye giderleri Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı Performans Programı

87 HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 Performans Programı 87

88 Görev tanımı: Isparta Belediyesi adına bütün Adli ve İdari yargı mercilerinde dava açmak, açılmış davaları yürütmek ve sonuçlandırmak, takipte bulunmak, takipleri neticelendirmek, Belediyemiz lehine en iyi sonuçların alınması için tüm adli ve idari mercilerde Belediye tüzel kişiliğinin haklarını aramak ve korumak, Isparta Belediyesi aleyhine bütün adli ve idari yargı mercilerinde açılmış dava ve takipleri yürütmek ve sonuçlandırmak, Adli ve İdari yargı mercilerinden, hakemlerden, icra dairelerinden veya noterden Isparta Belediyesine yapılacak tebligatları Isparta Belediyesi adına tebellüğ ederek hukuki gereklerini yerine getirmek, Isparta Belediyesi ne ait her türlü idari işlem ve icraatın hukuka uygunluğunu temin için Başkanlık makamınca ve Isparta Belediyesine bağlı idari birimlerce sorulan hususlar hakkında sözlü veya yazılı olarak mütalaa vermek, Hukuk İşleri Müdürlüğüne intikal eden kararların Belediye aleyhine olanlar ve kısmen leh ve kısmen aleyhte olanlar hakkında ilgili müdürlükleri bilgilendirmek, Belediyenin borcundan dolayı gelen mahkeme kararları sonucundaki icra takiplerini kontrol ve itiraz gibi hukuki işlemleri yapmak, Davaların ve icra takiplerinin açılması için Başkanlık Makamının ve Başkan Yardımcılarının onayını almak, İstimlâk bedelinin yükseltilmesi ile ilgili Tezyid-i Bedel davalarıyla ilgilenmek, idari mahkemelerde sonuca erdirmek, Yasal Mevzuat doğrultusunda İcra Dairelerine ve Mahkemelere harç, tebligat vb. gibi masraf ve giderleri süresi içinde yatırmak, Hukuk İşleri Müdürlüğüne gelen Bilgi Edinme müracaatları hakkında konu ile ilgili bilgiler temin etmek ve 4982 Sayılı Kanun gereğince yasal süresi içinde cevap vermek. Birimimiz tarihinden itibaren müdürlük olarak görev yapmaktadır Performans Programı

89 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Birim Adı HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Amaç BELEDİYEMİZ VE VATANDAŞ İLE İLGİLİ HUKUKİ SORUNLARI KANUNLAR ÇERÇEVESİNDE ÇÖZMEK Hedefi BELEDİYEMİZDE ÖZEL VE TÜZEL KİŞİLERLE OLAN HUKUKİ SORUNLARI ÇÖZMEK Performans Hedefi BELEDİYEMİZ İLE VATANDAŞ ARASINDA HER TÜRLÜ PROBLEMİ YARGI ÖNCESİNDE HUKUKİ SINIRLAR İÇERİSİNDE ÇÖZMEK Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 Bütçe Bütçe Dışı Toplam HER TÜRLÜ HUKUKSAL İŞLEMLER , Performans Göstergeleri 2013 Gerçekleşen 2014/ İlk 8 ay Gerçekleşen 2015 Hedeflenen 2016 Tahmin AÇILAN DAVA SAYISI (LEHTE) AÇILAN DAVA SAYISI (ALEYHTE) SONUÇLANAN DAVA SAYISI (LE HTE) SONUÇLANAN DAVA SAYISI (ALEYHTE) DEVAM EDEN DAVA SAYISI (DERDEST) Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Hedefi BELEDİYEMİZ İLE VATANDAŞ ARASINDA HER TÜRLÜ PROBLEMİ YARGI ÖNCESİNDE HUKUKİ SINIRLAR İÇERİSİNDE ÇÖZMEK Harcama Birimi HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Faaliyet Adı KURUM VE VATANDAŞ ARASINDAKİ HER TÜRLÜ HUKUKSAL SORUNLARI ÇÖZMEK Ekonomik Kod MAL VE HİZMET ALIMI 266, Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 266, Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye -- Diğer Yurt İçi -- Yurt Dışı -- Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı -- Toplam Kaynak İhtiyacı 266, Performans Programı 89

90 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Birim Adı HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Amaç BELEDİYEMİZ VE VATANDAŞ İLE İLGİLİ HUKUKİ SORUNLARI TEKNOLOJİK ORTAMDA DAHA HIZLI ÇÖZÜME ULAŞTIRMAK Hedefi TEKNOLOJİYE DAYALI İŞLEMLERİN HIZ KAZANMASI Performans BİLGİSAYARLI ORTAMLARDAKİ İŞLERİN HIZ KAZANMASI Hedefi Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam BİLGİSAYAR BAKIM ONARIM VE YENİLENMESİ 2, , YAZICI, TARAYICI V.B. MALZEMELRİN ONAR- IMI VE BAKIMI 2, , Performans Göstergeleri 2013 Gerçekleşen 2014/ ilk 6 ay Gerçekleşen 2015 Hedeflenen İCRA VE HUKUK PROGRAMLARI NIN GÜNCELLENMESİ UYAP PROGRAMI GÜNCELLEM ELERİ E-İMZA ALIMI BİLGİSAYAR ALIMI DAHA GELİŞMİŞ VE UYGU- LANABİLİRLİĞİ FAZLA OLAN MEVZUAT VE İCRA PROGRAMI Tahmin Ekonomik Kod Personel Giderleri 147, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi Giderleri 23, Mal Ve Hizmet Alımları 0 06 Sermaye Giderleri 5, Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 175, Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye -- Diğer Yurt İçi -- Yurt Dışı -- Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı -- Toplam Kaynak İhtiyacı 441, Performans Programı

91 Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Hedefi Harcama Birimi Faaliyet Adı Bilgisayar bakım onarımlarının yapılması HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Bakım Onarım AÇIKLAMA: Ekonomik Kod Mal ve Hizmet Alımları 2.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 2.000,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 2.000, Performans Programı 91

92 Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Hedefi Harcama Birimi Faaliyet Adı Bilgisayar bakım onarımlarının yapılması HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Bakım Onarım AÇIKLAMA: Ekonomik Kod Mal ve Hizmet Alımları 2.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 2.000,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 2.000,00 GENEL YÖNETİM VE DİĞER FAALİYETLER Ekonomik Kod Personel Giderleri ,00 02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi Giderleri ,00 03 Mal ve Hizmet Alımları 0 06 Sermaye giderleri 5.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı , Performans Programı

93 TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 Performans Programı 93

94 Görev tanımı: Isparta Belediyesi adına bütün Adli ve İdari yargı mercilerinde dava açmak, açılmış davaları yürütmek ve sonuçlandırmak, takipte bulunmak, takipleri neticelendirmek, Belediyemiz lehine en iyi sonuçların alınması için tüm adli ve idari mercilerde Belediye tüzel kişiliğinin haklarını aramak ve korumak, Isparta Belediyesi aleyhine bütün adli ve idari yargı mercilerinde açılmış dava ve takipleri yürütmek ve sonuçlandırmak, Adli ve İdari yargı mercilerinden, hakemlerden, icra dairelerinden veya noterden Isparta Belediyesine yapılacak tebligatları Isparta Belediyesi adına tebellüğ ederek hukuki gereklerini yerine getirmek, Isparta Belediyesi ne ait her türlü idari işlem ve icraatın hukuka uygunluğunu temin için Başkanlık makamınca ve Isparta Belediyesine bağlı idari birimlerce sorulan hususlar hakkında sözlü veya yazılı olarak mütalaa vermek, Hukuk İşleri Müdürlüğüne intikal eden kararların Belediye aleyhine olanlar ve kısmen leh ve kısmen aleyhte olanlar hakkında ilgili müdürlükleri bilgilendirmek, Belediyenin borcundan dolayı gelen mahkeme kararları sonucundaki icra takiplerini kontrol ve itiraz gibi hukuki işlemleri yapmak, Davaların ve icra takiplerinin açılması için Başkanlık Makamının ve Başkan Yardımcılarının onayını almak, İstimlâk bedelinin yükseltilmesi ile ilgili Tezyid-i Bedel davalarıyla ilgilenmek, idari mahkemelerde sonuca erdirmek, Yasal Mevzuat doğrultusunda İcra Dairelerine ve Mahkemelere harç, tebligat vb. gibi masraf ve giderleri süresi içinde yatırmak, Hukuk İşleri Müdürlüğüne gelen Bilgi Edinme müracaatları hakkında konu ile ilgili bilgiler temin etmek ve 4982 Sayılı Kanun gereğince yasal süresi içinde cevap vermek. Birimimiz tarihinden itibaren müdürlük olarak görev yapmaktadır Performans Programı

95 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Birim Adı Amaç Hedefi Performans hedefi ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Temizlik İşleri Müdürlüğü Evsel atıkların, ambalaj atıklarının, tıbbi atıkların düzenli olarak toplanması ve ayrıştırma işlemi ile bertarafının sağlanması; Haşarelere karşı ilaçlama çalışmalarında standartlara uygun, çevre ve insan sağlığına etkisi az olan, uygulanabilirlik ve ekonomik açıdan en son yöntemleri uygulamak. Isparta ili Merkez İlçedeki 44 mahallede yaşayan vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vererek sağlıklı bir yaşam, temiz bir çevre ile yaşanabilir bir kent yaratmak. Belediyemiz hizmet sınırları içerisinde üretilen evsel ve evsel nitelikli katı atıklar, ambalaj atıkları, mezbahane atıkları ile sağlık kuruluşlarında üretilen tıbbi atıkların toplanmasından nihai bertarafına kadar geçen süreçte çevre ve insan sağlığını koruma, çevre kirliliğinin önlenmesi konularında faaliyetlerini Atık Yönetimi ile uyumlu olarak yürütmek. Kaynak İhtiyacı 2015 Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam - Çöp toplama hizmetleri - İlaçlama hizmetimiz - Konteynır, varil ve çöp kutularının temini - Bordür Boyası Alımı , , , , , , , ,00 Performans Göstergeleri 2013 Gekçekleşen 2014 Gerçekleşen 6 aylık 2015 Hedeflenen 2016 Tahmin Çöp toplama araç sayısı (şirket) (adet) Günlük toplanan çöp miktarı (ton) 207 ton 238 ton 250 ton 270 ton Günlük toplanan tıbbi atık miktarı kg/ gün 1206 kg/gün 1262 kg/gün 1800 kg/gün 2050 kg/gün Temizliği yapılan okul sayısı 73 adet 73 adet 73 adet 73 adet Kentteki çöp konteynırı sayısı 3300 adet 3200 adet 3500 adet 3700 adet Kullanılan haşere ilaç miktarı (lt) 2400 lt 2600 lt 2600 lt 2700 lt Şehiriçi Temizlik İhalesi Hizmet Alım İşi (TL) , ,62 6 aylık , ,0 Konteynır, Askılı Bidon ve Varil alımı (TL) , , , ,00 Haşere ile mücadele İlaç Alımı (TL) , , , , Performans Programı 95

96 Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Hedefi Harcama Birimi Faaliyet Adı Çevreyi her türlü kirlilikten arındırmak ve temizliğini sağlamak. Temizlik İşleri Müdürlüğü Şehiriçi Temizlik İhalesi Hizmet Alım İşi Ekonomik Kod Mal ve Hizmet Alımları Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Döner Sermaye --- Bütçe Dışı Kaynak Diğer Yurt İçi --- Yurt Dışı --- Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı --- Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Hedefi Harcama Birimi Faaliyet Adı Halk sağlığını tehdit edici unsurları ortadan kaldırmak için haşere ile mücadele etmek. Temizlik İşleri Müdürlüğü Haşere ile Mücadele için İlaç alım işi Ekonomik Kod Mal ve Hizmet Alımları Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Döner Sermaye --- Bütçe Dışı Kaynak Diğer Yurt İçi --- Yurt Dışı --- Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı --- Toplam Kaynak İhtiyacı , Performans Programı

97 Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Hedefi Harcama Birimi Faaliyet Adı Çevreyi kirletici her türlü etkeni en aza indirmek ve evsel atıkların toplanmasına katkı sağlamak. Temizlik İşleri Müdürlüğü Konteynır, Askılı Bidon ve Varil Alımı Ekonomik Kod Mal ve Hizmet Alımları Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Döner Sermaye --- Bütçe Dışı Kaynak Diğer Yurt İçi --- Yurt Dışı --- Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı --- Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Hedefi Harcama Birimi Faaliyet Adı Çevremizin daha güzel görünüme kavuşması için şehrimizin ana arterlerinde bordür boyama çalışması yapılmaktır. Temizlik İşleri Müdürlüğü Bordür Boyası Alımı Ekonomik Kod Mal ve Hizmet Alımları Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Döner Sermaye --- Bütçe Dışı Kaynak Diğer Yurt İçi --- Yurt Dışı --- Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı --- Toplam Kaynak İhtiyacı , Performans Programı 97

98 İdare Adı Birim Adı Amaç Hedefi PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Temizlik İşleri Müdürlüğü Ambalaj atıklarının, tıbbi atıkların, atık pillerin, atık bitkisel yağların, ömrünü tamamlamış lastiklerin, atık yağların yönetim planlarını oluşturarak geri dönüşebilir malzemeleri geri dönüşüme kazandırmak ve bunlarla ilgili faaliyette bulunmak. Ambalaj atıklarında tüm Isparta nın mahallelerinde atık kağıt toplamak, tıbbi atıkların düzenli bir şekilde toplanarak sterilizasyonunu sağlamak, Atık Bitkisel yağ konusunda vatandaşlarımız bilinçlendirmek ve toplama faaliyetine başlamak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının belirtmiş olduğu çevreyi en az kirletme düzeyinde yayınlanan yönetmelikleri uygulamak ve faaliyete geçirmek. Performans hedefi Geri dönüşebilir malzemeleri toplamak, toplattırmak ve ülke ekonomisine katkı da bulunmak. Kaynak İhtiyacı 2015 Bütçe Bütçe Dışı Toplam Faaliyetler - Ambalaj Atıkları Toplama Faaliyetimiz - Tıbbi Atıkları Toplama Faaliyetimiz - Atık Pil Toplama Faaliyetimiz - Bitkisel Atık Yağ Toplama Faaliyetimiz - Ömrünü Tamamlamış Lastikleri Toplama Faaliyetimiz. - Hafriyat Atıklarını Toplama Faaliyetimiz Performans Göstergeleri Ambalaj Atıkları Toplama Faaliyetimiz Tıbbi Atık Toplama Faaliyetimiz Hafriyat Atıkları Toplama Faaliyetimiz Bitkisel Atık Yağ Toplama Faaliyetimiz 2013 Gekçekleşen 2014/ilk 6 ay Gerçekleşen 2015 Hedeflenen 2016 Tahmin 2800 ton 1750 ton 3700 ton 4200 ton 450 ton 230 ton 480 ton 540 ton 3650 ton 1850 ton 3500 ton 5000 ton kg 4000 kg 5000 kg Ekonomik Kod GENEL YÖNETİM VE DİĞER FAALİYETLER 2015 Personel Giderleri ,00 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi Giderleri ,00 Mal ve Hizmet Alımları ,00 Sermaye Giderleri 8.000,00 Bütçe Dışı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı ,00 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı - Toplam Kaynak İhtiyacı , Performans Programı

99 PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 2015 Performans Programı 99

100 GÖREV TANIMI 1) Düzenlemesi yapılacak alanların cinsini belirlemek (kavşak, orta refüj, gezinti alanları, çocuk oyun alanları v.b.) 2) Sahaların tanzimi için gerekli etüt proje, detay planlarını ilgili müdürlüklerle birlikte koordineli bir şekilde çalışarak, arazi üzerinde tatbikini yapmak veya yaptırmak. 3) Gerekli araştırma geliştirme ve projelendirme bürosu veya müşavir kuruluşlarıyla her türlü kentsel tasarım ve peyzaj uygulama projeleri hazırlanması ve uygulanmasını yapmak, yaptırmak. 4) Park, bahçe, koru, yeşil alanlarda düşünülen fiziki ve mimari yapılaşma için görüş bildirmek ve etüt etmek. 5) Belediye sınırları dahilinde yeşil alanların bitkilendirilmesi ve düzenlenmesi çalışmaları için gerekli çalışmaları yapılmak. 6) Halkın ağaç ve çiçek sevgisini geliştirmek amacıyla bayramlar, festivaller, sergiler, eğlence ve yarışmalar yapılmasına yardımcı olmak. 7) Halkın park ve bahçeler konusunda çeşitli dilek, talep ve şikayetini inceleyerek gerekli araştırma ve çalışmaları yaptıktan sonra gerekli aydınlatıcı bilgileri vermek. 8) Park ve Bahçeler Müdürlüğü için gerekli ihtiyaçları tespit etmek ve gereken malzemeleri temin etmek. 9) Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışmaları ile ilgili olarak gerekli kuruluşlarla temasa geçip işbirliği yapmak. 10) Düzenlenen park, bahçe ve dinlenme alanlarının su ve elektrik tesisatını hazırlamak veya hazırlatmak, İSKİ, TEDAŞ vs İdarelerine başvurup yapılan tesisatlarını açtırılmasını sağlamak. 11) Park ve yeşil alan düzenleme çalışmaları için gereken bitkisel toprak ve gübre temin etmek. 12) Fidanlıklardan fidan temin etmek ve bunların dikimi ve bakımını yapmak. 13) Çim ekimi, biçimi ve bakımı işlerini yürütmek 14) Tüm yeşil alanların sulanmasını sağlamak, ağaçların sulanması için periyodik bir program hazırlayıp uygulamak. 15) Budama zamanı ağaçların budanması, kuruyanların kesilmesi, devrilenlerin kaldırılması gibi bakım çalışmalarını yürütmek. 16) Bitki hastalık ve zararlılarına karşı zirai mücadele etmek. 17) Çevreyi tertiplemek, kafes tel veya panel çit ve değişik ebatta borular kullanarak bu alanları koruma altına almak. 18) Parklara konacak oyun aletlerinin, bankların, piknik masalarının hazırlanması ve konacak yerlere naklini sağlamak, monte etmek, bozulanların tamir işini yapmak. 19) Parklarda ve yeşil alanlarda hizmetlerin devamlılığını sağlamak amacıyla boyama, kaynak işleri, çim biçme, temizlik yapma, sulama v.s. bakım ve onarım çalışmaları yapmak. 20) Park ve bahçelerin korunmasına, malzemelerin bulundurulmasına yarayacak bekçi kulübeleri yapmak veya yaptırmak. 21) Bölgemizde müdürlüğümüz çalışmaları ile ilgili faaliyetlerde bulunan müteahhitlerin çalışmalarını denetlemek. 22) Halkın yeşil alan, orta refüj ve kavşaklarda yapmış oldukları tahribatları zabıt varakası değerlendirilerek bir rapor hazırlayıp tahribat yapanlardan masrafların temini yönünde çalışma yapmak. 23) Müdürlüğümüz ile ilgili ihtiyaç duyulan araç, gereç ve makinelerin tespiti ile alım ve bakımını yapmak, mevcut araç ve makineleri çalışır halde bulundurmak. 24)Yıllık bütçesini ve yatırım planlarını hazırlamak. 25) Müdürlük personeli ile ilgili hizmetleri yürütmek, hizmet içi eğitim kursları açmak ve seminerler düzenlemek. 26) Alım, hizmet ve yapım ihale dosyalarını hazırlamak Performans Programı

101 27) Konusu itibarı ile Park ve Bahçeler Müdürlüğünün sorumluluk alanına girmeyen ancak uygulanması ile sorun yaratacağı anlaşılan hususların tespiti halinde telafisi için ilgili müdürlüğü bilgilendirmek. 28) Belediye Meclisi ve Belediye Encümeninin 1580 sayılı yasaya uygun ve müdürlük çalışmaları ile ilgili aldığı kararları uygulamak 29) Belediye Meclisi ve Encümenine çalışmalar ile ilgili teklif hazırlamak ve makamın onayına sunmak. 30) Personelin yazışmalarını yapmak ve talep etmek Performans Programı 101

102 İdare Adı Birim Adı Amaç Hedefi PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Park ve Bahçeler Müdürlüğü Toplum gelişimine ve sağlıklı yaşamını korumaya katkı sağlamak Mücavir alan sınırları içerisindeki mevcut yapılmış olan ağaçlandırma, park, bahçe oyun ve dinlence alanlarının günümüzün koşullarına göre korunup bakımının yapılması ve yeni alanların oluşturulması Performans hedefi Yeni park ve yeşil alanlar oluşturarak kişi başına düşen ağaç-yeşil alan miktarını her yıl artırmak, mevcut alanların sürekliliğinin sağlanması, sağlıklı yaşam alanlarının oluşturulması Kaynak İhtiyacı 2015 Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam 20, , Su ve Temizlik Malzemesi Alımları Enerji Alımları Özel Malzeme Alımları Diğer Tüketim Mal ve Malzeme Alımları Diğer Taşınmaz Yapım Bakım ve Onarım Giderleri Avadanlık Alımları Taşıt Alımları Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları İnşaat Malzemesi Giderleri Elektrik Tesisatı Giderleri Sıhhi Tesisat Giderleri Park -Mesirelik Alanların Bakım ve Korunması (Diğer Giderler) Yeşil Alan ve Parkların oluşturulması (Müteahhitlik Giderleri) Menkul Malların Onarım Giderleri 700, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Performans Göstergeleri /ilk 6 ay Gekçekleşen Gerçekleşen Hedeflenen Tahmin Yeni park, bahçe ve dinlence alanları m m m m2 Yeşil alanlar ~ ~ m2 ~ ~ m2 m2 m2 Yeni oyun alanları Yeni spor alanları 800 m m m2 Mevcut parkların bakımı+sulaması ~ m2 ~ m2 ~ m2 ~ m2 Mevcut refüjlerin bakımı+sulaması ~ m2 ~ m2 ~ m2 ~ m2 Çim bakımı, biçimi ve sulaması ~ m2 ~ m2 ~ m2 ~ m Performans Programı

103 Bank üretimi 115 Adet 73 Adet 150 Adet 150 Adet Refüj düzenleme Fidan alımı Adet Adet Adet Adet Ağaççık dikimi 4758 Adet 804 Adet Adet Adet Ağaç dikimi Adet Adet Adet Adet Ağaççık Üretimi Adet Adet Adet Çiçek üretimi Adet Adet Adet Adet Çiçek alımı Adet Adet Adet Adet Çiçek dikimi Adet Adet Adet Adet Gül üretimi Gül alımı Adet Adet Gül dikimi Adet Adet Adet Adet Lale, Sümbül,Nergis,Çiğdem dikimi Adet Adet Adet Satın alınan oyun grupları (Salıncak) 100 Adet 5 Adet 5 Adet Monte edilen oyun grupları 5 Adet 5 Adet Tamir ve bakımı yapılan oyun grupları %100 %100 %100 %100 Pergule üretimi ve montajı 23 Adet 6 Adet 20 Adet 20 Adet Piknik masası üretimi ve montajı 131 Adet 88 Adet 150 Adet 150 Adet Oturma bankı üretimi ve montajı 115 Adet 73 Adet 250 Adet 250 Adet Yüksek aydınlatma direği(projektörlü) 20 Adet 20 Adet 20 Adet Muhtelif aydınlatma elemanları montajı 50 Adet 80 Adet 120 Adet 100 Adet Traktör Alımı 2 Adet Kentsel tasarımları yapılan projeler Uygulaması yapılan peyzaj projeleri Performans Programı 103

104 Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Hedefi Harcama Birimi Faaliyet Adı Yeni park alanların oluşturulması ve mevcudun korunması Park ve Bahçeler Müdürlüğü İnşaat Malzemesi Giderleri Açıklama: Çimento, kum, kilit taşı, bordür, kireç, mermer, kauçuk vs malzeme alımları Ekonomik Kod Sermaye Giderleri ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye - Diğer Yurt İçi - Yurt Dışı - Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı - Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Hedefi Harcama Birimi Faaliyet Adı Yeni yeşil alan ve parkların, refüjlerin aydınlatılması ve mevcudun korunmasında Park ve Bahçeler Müdürlüğü Elektrik Tesisatı Giderleri Açıklama: Yüksek aydınlatma malzemeler, dekoratif aydınlatmalar, direk vs malzemelerin alımı Ekonomik Kod Sermaye Giderleri ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye - Diğer Yurt İçi - Yurt Dışı - Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı - Toplam Kaynak İhtiyacı , Performans Programı

105 Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Hedefi Harcama Birimi Faaliyet Adı Yeni yeşil alan ve park ve refüjlerin sulama sistemlerinin kurulması ve mevcudun korunması Park ve Bahçeler Müdürlüğü Su Tesisat Malzemesi Giderleri Açıklama: Su borusu, fıskiye, otomatik vanalar, musluk vs malzemelerin alımı Ekonomik Kod Sermaye Giderleri ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye - Diğer Yurt İçi - Yurt Dışı - Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı - Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Hedefi Harcama Birimi Faaliyet Adı Yeşil alan park ve mesirelik alanların bakım ve korunması Park ve Bahçeler Müdürlüğü Park Mesirelik alanların bakım ve korunması (Diğer Giderler) Açıklama: Yeşil alan park ve mesirelik alanlarda yapılması düşünülen diğer çalışmalarla ilgili malzeme giderleri Ekonomik Kod Sermaye Giderleri ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye - Diğer Yurt İçi - Yurt Dışı - Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı - Toplam Kaynak İhtiyacı , Performans Programı 105

106 Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Hedefi Harcama Birimi Faaliyet Adı Yeni yeşil alan ve parkların oluşturulması Park ve Bahçeler Müdürlüğü Yeşil Alan ve Parkların Oluşturulması (Müteahhitlik Giderleri) Açıklama: Yeni park,spor alanları vb yapımı Ekonomik Kod Sermaye Giderleri ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye - Diğer Yurt İçi - Yurt Dışı - Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı - Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Hedefi Harcama Birimi Faaliyet Adı Yeni yeşil alan ve parkların oluşturulması Park ve Bahçeler Müdürlüğü Menkul malların onarım giderleri Açıklama: Yeni park,spor alanları vb yapım onarım giderleri Ekonomik Kod Sermaye Giderleri Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Döner Sermaye ,00 Bütçe Dışı Kaynak - Diğer Yurt İçi - Yurt Dışı - Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı - Toplam Kaynak İhtiyacı , Performans Programı

107 İdare Adı Birim Adı Amaç 4 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Park ve Bahçeler Müdürlüğü Kurum içi gelişime katkı sağlanması ve hizmetlerimizin devamlılığının sağlanması Hedefi Performans hedefi Müdürlüğümüz hizmetlerinin hızlı ve eksiksiz olarak sürdürülebilmesi için idari bina ve atölyelerde, ihtiyaç olan ve kullanılan gerekli araç gereç ve teçhizatı almak ve bakım onarımını yapmak. Faaliyetler Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları Kaynak İhtiyacı 2015 Bütçe Bütçe Dışı Toplam 20, , Giyim ve Kuşam Alımları Menkul Mal Alım Giderleri Bilgisayar Yazılım Alımları (Gayri Maddi Hak Alımları) Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri Büro ve İşyeri Mefruşatı Büro ve İşyeri Makina Teçhizat Alımları 45, , , , , , , , , , , , Performans Göstergeleri /ilk 6 ay Gekçekleşen Gerçekleşen Hedeflenen Tahmin İş Elbisesi (Takım) Eldiven (Çift) Çizme (Çift) Bot (Çift) Yağmurluk (Takım) Yazılım Alımları (Windows) (Adet) 11 Yazılım Alımları (Office) (Adet) 11 Bakım Onarım (Atölye Tamirhane) 1 Bilgisayar Alımı (Adet) Performans Programı 107

108 Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Hedefi Harcama Birimi Faaliyet Adı Park ve Bahçeler Müdürlüğünün vatandaşlarla ve diğer resmi kurumlarla sağlıklı yazışmaların sağlanması için kullanılacak olan kırtasiye malzemelerinin alımı Park ve Bahçeler Müdürlüğü Kırtasiye ve büro malzemesi alımı Açıklama: Kırtasiye, basılı kağıt, defter ve benzeri mal ve malzeme alımları Ekonomik Kod Mal ve Hizmet Alımları Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı , ,00 Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak - Diğer Yurt İçi - Yurt Dışı - Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı - Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Hedefi Harcama Birimi Faaliyet Adı Arazide çalışan personellerde kullanılmak üzere Park ve Bahçeler Müdürlüğü Giyim ve kuşam alımı Açıklama: Eldiven, ayakkabı, iş elbisesi vs. Alımları Ekonomik Kod Mal ve Hizmet Alımları ,00 Bütçe Dışı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Döner Sermaye Diğer Yurt İçi - - Yurt Dışı - Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı - Toplam Kaynak İhtiyacı , Performans Programı

109 Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Hedefi Harcama Birimi Faaliyet Adı İdari bina parklar ve mesirelik alanlarda kullanılacak araç gereç ve benzeri malzemelerin yedek parçaları vs. Park ve Bahçeler Müdürlüğü Menkul Mal Alım Giderleri Açıklama: Büro malzemesi,koltuk, telefon,fotokopi makinesi pense,tornavida,matkap gibi avadanlık ve yedek parça alımları, yangın tüpü,alarm sistemi,elektrik sayacı, vb. gibi malzeme alımları Ekonomik Kod Mal ve Hizmet Alımları Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Döner Sermaye ,00 Bütçe Dışı Kaynak - Diğer Yurt İçi - Yurt Dışı - Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı - Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Hedefi Harcama Birimi Faaliyet Adı İdari binada kullanılan bilgisayarlara yazılım alımları ve yapımları Park ve Bahçeler Müdürlüğü Bilgisayar Yazılım Alımları (Gayri Maddi Hak Alımları) Açıklama: Bilgisayarlarda kullanılacak olan programlar,lisanslar, kapasite arttırımı ve yeni programların alımları ile ilgili; işletim sistemi 11 adet Windows yazılımı alınması, 11 adet Office Lisans alımı Ekonomik Kod Mal ve Hizmet Alımları Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Döner Sermaye ,00 Bütçe Dışı Kaynak - Diğer Yurt İçi - Yurt Dışı - Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı - Toplam Kaynak İhtiyacı , Performans Programı 109

110 Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Hedefi Harcama Birimi Faaliyet Ad Atölye ve idari binada yapılacak olan bakım ve onarım Park ve Bahçeler Müdürlüğü Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri Açıklama: Atölye, tamirhane, kademe gibi amaçlarla kullanılan ve belirtilen ( ) gruplarına girmeyen hizmet binalarının bölümünde sayılan nitelikte bakım ve onarım giderleri Ekonomik Kod Mal ve Hizmet Alımları ,00 Bütçe Dışı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Döner Sermaye - Diğer Yurt İçi - Yurt Dışı - Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı - Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Hedefi Harcama Birimi Faaliyet Adı Hizmet binası ve üretim tesisleri mefruşat alımı Park ve Bahçeler Müdürlüğü Büro ve İşyeri Mefruşatı Alımları Açıklama: İdari bina ve atölyelerde ihtiyaç duyulan mefruşat malzemelerin alımı Ekonomik Kod Sermaye Giderleri Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı , ,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye - Diğer Yurt İçi - Yurt Dışı - Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı - Toplam Kaynak İhtiyacı , Performans Programı

111 Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Hedefi Harcama Birimi Faaliyet Adı İdari bina ve atölyelerde kullanılan bilgisayar, yazıcı, fotokopi makinası alımı Park ve Bahçeler Müdürlüğü Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları Açıklama: Bilgisayar, yazıcı,fotokopi makinesi gibi çalışmaya ilişkin makine alımları Ekonomik Kod Sermaye Giderleri Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı , ,00 Döner Sermaye - Bütçe Dışı Kaynak Diğer Yurt İçi - Yurt Dışı - Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı - Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 GENEL YÖNETİM VE DİĞER FAALİYETLER Ekonomik Kod Personel Giderleri 6.936,000,00 02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi Giderleri ,00 03 Mal ve Hizmet Alımları ,00 06 Sermaye Giderleri ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye - Diğer Yurt İçi - Yurt Dışı - Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı - Toplam Kaynak İhtiyacı , Performans Programı 111

112 Performans Programı

113 BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 2015 Performans Programı 113

114 Görev Tanımı: Isparta Belediyesinin basın kuruluşları ile ilişkilerinin yürütülmesini sağlamak, Belediye ve Isparta ile ilgili basında ve internet sitelerinde çıkan haberleri ve ülke gündemini takip etmek, Başkan, Başkan yardımcılarına ve ilgili müdürlüklere ulaştırmak, arşivlemek, Belediyenin çalışmaları konusunda kamuoyunun bilgilendirilmesi için fotoğraflı ve görüntülü basın bültenleri hazırlamak, yazılı ve görsel basın kuruluşlarına iletmek, Belediyenin tüm çalışma ve organizasyonlarını takip etmek, fotoğraf ve kamera ile görüntülemek ve arşivlemek, Basında çıkan yanlış ve eksik bilgileri takip etmek, ilgili müdürlüklerden doğru bilgileri alıp medya kuruluşlarına tekzipleri iletmek, Gerekli zamanlarda yapılacak basın toplantılarını organize etmek, Belediye Başkanının medya kuruluşları ile gerçekleşecek randevularını Özel Kalem Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde organize etmek, Başkanın medya mensupları ile bir araya gelip fikir alış verişi yapmalarını sağlayacak toplantıları organize etmek, Belediyenin süreli ve süresiz yayınlarını hazırlamak, Ulusal-Yerel Gazete Web Siteleri-Ajans Abonelikleri için gelen dilekçeleri Encümen e havale ederek, Encümenden çıkan karara göre uygulayıp ödeme evraklarının hazırlanmasını sağlamak. Belediyenin Müdürlüğümüz tarafından yürütülecek faaliyetlerini tüm boyutları ile ele alarak genel amaç ve politikalara uygun nitelikte bir tanıtım ve Halkla İlişkiler stratejisi belirlemek ve uygulamak, Belediye çalışmalarının kamuoyunda yansımalarını ölçmek için belirli zaman aralıklarında kamuoyu araştırmaları yapmak, Belediyenin tanıtım amaçlı kitap, bülten, takvim, broşür, afiş, billboard, davetiye, CD vb. tüm materyallerin tasarımlarını hazırlamak, Özel Kalem Müdürlüğü ve Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü ile koordineli çalışarak ödeme evraklarının hazırlanmasını sağlamak. Önemli günler ve kuruluş yıldönümlerinde yapılacak faaliyet ve çalışmaları Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde organize etmek, Belediyenin resmi web sitesini hazırlamak, birimlerin, projelerin, ilan, duyuru vb. basın haberlerini web sitesinde yayınlamak, Encümen Kararına göre ödeme evraklarını hazırlanmasını sağlamak Performans Programı

115 2015 Performans Programı 115

116 Performans Programı

117 2015 Performans Programı 117

118 Performans Programı

119 2015 Performans Programı 119

120 Performans Programı

121 2015 Performans Programı 121

122 Performans Programı ,00

123 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ 2015 Performans Programı 123

124 Görev Tanımı Geleneksel gül ve halı festivali organizasyonlarını yapmak Konserler düzenlemek Resim yarışmaları yapmak Yöresel yemek yarışmaları düzenlemek Sportif turnuvalar düzenlemek Yöresel oyun ve gösteriler düzenlemek Ticari sergi ve stantlar açmak Geleneksel toplu nikah ve sünnet şölenleri düzenlemek Bayram, resmi bayram ve kandil kutlamaları yapmak Geleneksel ramazan programları organize etmek Ramazan çadırlarında iftar yemekleri düzenlemek Ramazan çadırlarında kültürel etkinlikler düzenlemek Ramazan çadırlarında sanatsal etkinlikler düzenlemek Gençlik şölenleri düzenlemek Gençliğe yönelik konserler düzenlemek Moral ve motivasyon seminer ve konferansları düzenlemek Kitap dağıtımları düzenlemek Spor turnuvaları düzenlemek Belediye birimleri arasında futbol turnuvası Sokak basketbolu Masa tenisi turnuvaları Satranç turnuvaları Taekwando ve kickbox turnuvaları Geleneksel halk koşusu Yaz spor okulları Açık hava sinema günleri düzenlemek Mahalle meydanlarında, Mesirelik alanlarda Kültürel faaliyetler Kentimizi her yönden tanıtıcı kitaplar bastırmak ve Dağıtmak İdari İşler Birimi: Festivallerde, şölenlerde, ramazan çadırlarında, resmi-dini ve kültürel etkinliklerde, kutlamalarda, sinema günlerinde, vb. törenlerde Organizasyon, süsleme ve ses düzeni sağlama işleri Hizmet binasının: bakım, onarım ve temizliği Performans Programı

125 Çay ocaklarının rutin temizlik ve çay hizmetleri TV verici istasyonlarını takip etmek Asansör bakım ve onarımlarını temin ve takip etmek Kalorifer tesisatının bakım, onarım ve yakımını temin etmek İlgili müdürlüklere kömür dağıtımı yapmak Önemli gün ve haftalarda pankart ve afiş asılması Evlendirme Birimi: Evlenecek çiftlerin nikâh işlemlerini yapmak Belediye Düğün salonunda yer tahsisi yapmak Gençlik Meclisi : Öğrencilerimiz için eğitim seminerleri düzenlemek Önemli gün ve haftalarda konu ile ilgili seminer ve konferanslar düzenlemek Gençlerle motivasyon sağlanması amacı ile geziler organize etmek İsmek Birimi: Meslek ve beceri kazandırma amaclı kurslar açılması Huzurevi: Huzurevinde yardıma muhtaç ve yaşlı vatandaşlara hizmet etmektedir Performans Programı 125

126 İdare Adı Birim Adı Amaç12 Hedefi 12.1 Performans Hedefi PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kültür, sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor, sosyal hizmet ve yardım, meslek ve beceri kazandırma, kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekanların işlevlerinin korunması, tanıtılması, eğitsel, kültürel, sanatsal, sportif ve sosyal faaliyetlerin artırılması gibi çalışmalarla kültürel hayatın güçlendirilmesi ve sosyal dayanışmanın sağlanmasıdır. Amaçlarımız doğrultusunda Isparta da kültürel faaliyetlerin artırılması, meslek edindirilerek,işsizliğin minimuma indirilmesi, sosyal aktivitelere katılmak ve sosyal faaliyetler organize etmektir Isparta da kültürel faaliyetlerin artırılması, işsizliğin ve meslek sahibi olmanın minimuma indirilmesi, sosyal aktivitelere katılmak ve sosyal faaliyetler organize etmektir Faaliyetler Konser, Festival, Spor Turnuvaları, Mehter Gösterileri,Resmi Bayram, Dini Bayram ve Kandil Kutlamaları, Ramazan ayı kültürel etkinlikleri, Seminer ve Konferanslar,Halk Koşusu, Kaynak İhtiyacı 2015 Bütçe Bütçe Dışı Toplam Performans Göstergeleri Gerçekleşen Hedeflenen Tahmin Tahmin Konser Festival (Haziran ayının ilk veya ikinci haftası yılda bir kez 2 gün boyunca) Spor Etkinlikleri (Santranç-Futbol Halkkoşusu-Teakwando Basketbol- Veleybol vs.) Mehter Gösterileri Ramazan ayı kültürel etkinlikleri Konferans-seminer -tiyatro Performans Programı

127 Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Hedefi Harcama Birimi Faaliyet Adı Amaçlarımız doğrultusunda Isparta da kültürel faaliyetlerin artırılması, meslek edindirilerek,işsizliğin minimuma indirilmesi, sosyal aktivitelere katılmak ve sosyal faaliyetler organize etmektir Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kültürel,sosyal ve sanatsal yönde ilimizin tanıtımına katkıda bulunmak AÇIKLAMA: Kültürel,sosyal ve sanatsal yönde ilimizin tanıtımına katkıda bulunarak çalışmalar yapmak, seminer,konferans ve sergiler düzenlemek, Ekonomik Kod Mal ve Hizmet Alımları Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı İdare Adı Birim Adı PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Amaç 4 Kurumun tüm birimlerinin kömür,elektrik, su, doğalgaz gibi ihtiyaçlarının karşılanması Hedefi 4.12 Kömür,elektrik giderleri ve su alımı gibi ihtiyaçların karşılanmasını sağlamaya yardımcı olmak, Performans Hedefi Kurumun tüm birimlerinin kömür,elektrik, su doğalgaz gibi ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak Faaliyetler Isınma amaçlı kullanılmak üzere kömür-doğalgaz alımı Kaynak İhtiyacı 2015 Bütçe Bütçe Dışı Toplam Müdürlüğümüze bağlı birimlerin faaliyetlerini devam ettirebilmesi için ihtiyacı olan elektrik giderleri Programlarda ve spor faaliyetlerinde kul.üzere su alımı Performans Göstergeleri Gerçekleşen Tahmin Tahmin Kömür 400 ton 400 ton 400 Ton 400 Ton Elektrik KW KW KW KW Su Koli 700 Koli 700 Koli Doğalgaz (m3) 763m3 763m3 763m3 763m Performans Programı 127

128 Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Hedefi Hizmetlerimizin devamlılığı için ihtiyaçların karşılanması Harcama Birimi Faaliyet Adı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kömür Alımı, AÇIKLAMA: kış sezonunda idari binamız ve belediye müdürlüklerimizde ısınma amaçlı kullanılmak üzere kömür ve doğalgaz alımı Müdürlüğümüze bağlı Mehmet Akif Ersoy Gençlik Merkezi, Çocuk Oyun Evleri (Davraz-Zafer),Ismek (Bilgisayar, İngilizce, Diksiyon, El Sanatları, vb.) Hisar Mahallesi Etüt Eğitim Merkezleri. Modern evler Kent Konseyi Ekonomik Kod Mal ve Hizmet Alımları Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Hedefi Hizmetlerimizin devamlılığı için ihtiyaçların karşılanması Harcama Birimi Faaliyet Adı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Elektrik Giderleri AÇIKLAMA: Tv Vericileri ve idari binamızda faaliyetlerin sürdürülmesi amacıyla kullanılacak elektrik bedeli ödemeleri-müdürlüğümüze bağlı birimlerin faaliyetlerini sürdürmek amacıyla Elektrik Giderleri Ekonomik Kod Mal ve Hizmet Alımları Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı Performans Programı

129 Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Hedefi Harcama Birimi Faaliyet Adı Hizmetlerimizin devamlılığı için ihtiyaçların karşılanması Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Su Alımı AÇIKLAMA: Kültür Müdürlüğümüzce organize edilecek, festival, ramazan etkinlikleri, halk koşusu ve spor aktivitelerinde kullanılmak üzere su alımı Ekonomik Kod Mal ve HizmetAlımları Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı İdare Adı Birim Adı PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Amaç 12 Hedefi 12.2 Performans hedefi Kültürel ve tarihi değerlerimizin korunarak gelecek nesillere aktarılması amacıyla, Restorasyon ve yenileme yapılması, Kültür varlıkları alınması ve alınan kültür varlıklarının korunmasına yönelik işlemler yapmak, Restorasyon ve yenileme yapılmasına yardımcı olmak, Kültür Varlıklarının korunmasına yönelik yardımcı olmak, Kültürel ve tarihi değerlerimizin korunarak gelecek nesillere aktarılması amacıyla, Restorasyon ve yenileme yapılması, Kültür varlıkları alınması ve alınan kültür varlıklarının korunmasına yönelik işlemler yapmaya yardımcı olmak, Kaynak İhtiyacı 2015 Faaliyetler Restorasyon Yenileme Kültür Varlıkları Alımı Kültür Varlıkların Korunmasına İlişkin Giderler Bütçe Bütçe Dışı Toplam Performans Göstergeleri / ilk 6 ay Gerçekleşen Gerçekleşen Hedeflenen Tahmin Kültür Varlıkları Alımı Kültür Varlıklarının Korunması ile ilgili % 100 % 100 % 100 Bakım Onarımlar (%) - Kültür Varlıklarının Korunması ile ilgili % 100 % 100 % 100 ek güvenlik kamera sistemleri - Tarih Konağının Restorasyonu % 100 % 100 % Müze - %100 %100 % Performans Programı 129

130 Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Hedefi Harcama Birimi Faaliyet Adı Kültürel ve tarihi değerlerimizin korunarak gelecek nesillere aktarılması amacıyla, Kent ve Tarih Konağının Restorasyon ve yenileme yapılması, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kent ve Tarih Konağının Restorasyon ve yenileme yapılması- müze birimine ihtiyaç olan yapılması gereken giderler AÇIKLAMA: Kent ve Tarih Konağının restorasyon giderlerinin yapılması -Müze Birimi eksikliklerinin giderilmesi Ekonomik Kod Mal ve Hizmet Alımları Bütçe Dışı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Hedefi Harcama Birimi Faaliyet Adı Kültürel ve tarihi değerlerimizin korunarak gelecek nesillere aktarılması amacıyla, İlimizin çeşitli yerlerine konmak üzere Gül Heykeli yapımı işi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kültür Varlıklarının Alımı AÇIKLAMA: Kültürel ve tarihi değerlerimizin korunarak gelecek nesillere aktarılması amacıyla, Etnografya Halı Kilim müzesine ihtiyaç olan malzemelerin alınması, Ekonomik Kod Mal ve Hizmet Alımları Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı Performans Programı

131 Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Hedefi Harcama Birimi Faaliyet Adı Kültürel ve tarihi değerlerimizin korunarak gelecek nesillere aktarılması amacıyla, kültür varlıkları alımı ve korunması amacıyla yapılacak harcamalar Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kültür Varlıklarının Korunmasına İlişkin Diğer Giderler AÇIKLAMA: Kültür varlıkları olarak şu ana kadar yapılmış olan,gül heykeli,ismail gülcü efendi, Türk büyükleri,isparta büyükleri heykelleri, 26 Şubat Hocalı ve Şehitler parkındaki heykellerin korunmasına yönelik çalışmalar yapmak, Ekonomik Kod Mal ve Hizmet Alımları Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı İdare Adı Birim Adı Amaç 4 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Gayrimenkul Mal Bakım Onarım Giderleri Hedefi 4.13 Müdürlüğümüze bağlı faaliyet gösteren birimlerin taşınmazlarının bakım onarımlarını yapılması Performans Hedefi Gayrimenkul Mal Bakım onarım giderleri kapsamında M.Akif Esoy Gençlik Merkezi, Çocukoyunevleri, Belediye Hizmet Binasının bakım onarımlarının yapılmasına yardımcı olmak, Kaynak İhtiyacı 2015 Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam Gayrimenkul Bakım Onarım Giderleri Performans Göstergeleri 2013 Gerçekleşen 2014/ilk 6 ay Gerçekleşen 2015 Hedeflenen 2016 Tahmin Gayrimenkul Bakım Onarım Giderleri M.Akif Ersoy Gençlik Merkezi Bakım ve - %100 %100 %100 Onarımı Hizmet Binası Bakım Onarımı - %100 %100 %100 Çockoyunevleri Bakım Onarımı - %100 %100 % Performans Programı 131

132 Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Hedefi Gayrimenkul Mal Bakım onarım giderleri gibi çalışmalar yapmak, Harcama Birimi Faaliyet Adı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Gayrimenkul Mal Bakım onarım giderleri kapsamında M.Akif Esoy Gençlik Merkezi, Çocukoyunevleri, Hisar ve Modernevler Mahallesi Sosyal Tesislerindeki Etüt Eğitim Merkezleri,Belediye Hizmet Binasının bakım onarımlarının yapılmasına yardımcı olmak, AÇIKLAMA: M.Akif Esoy Gençlik Merkezi, Çocukoyunevleri, Belediye Hizmet Binasının bakım onarımlarının yapılması Ekonomik Kod Mal ve Hizmet Alımları Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı Performans Programı

133 İdare Adı Birim Adı Amaç 4 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Diğer Hizmet Alımları Müdürlük personelinin kurslara katılması ve diğer hizmet alımları Hedefi 4.14 Performans Hedefi Diğer Hizmet Alımları Diğer Yayın Alımları Personelin yönetmelik ve kanunlarda yapılan değişiklikler kapsamında konuları güncel tutmaları amacıyla yapılan seminerlere, kurslara,konferanslara katılımlarını sağlamak, Personelin yönetmelik ve kanunlarda yapılan değişiklikler kapsamında konuları güncel tutmaları amacıyla yapılan seminerlere, kurslara,konferanslara katılmalarına yardımcı olmak, Kaynak İhtiyacı 2015 Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam Performans Göstergeleri 2013 Gerçekleşen 2014/ilk 6 ay Gerçekleşen 2015 Hedeflenen 2016 Tahmin Ismek Yabancı Dil Kursları Ismek Hanımlara Yönelik El Sanatları Eğitsel Kol Faaliyetleri Gitar-Bağlama-Ney -Halkoyunları %100 %100 %100 %100 Eğitim Kursları - SBS-LYS-YGS %100 %/100 %100 % Performans Programı 133

134 Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Hedefi Harcama Birimi Faaliyet Adı Diğer Hizmet Alımları Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Personelin yönetmelik ve kanunlarda yapılan değişiklikler kapsamında konuları güncel tutmaları amacıyla yapılan seminerlere, kurslara,konferanslara katılımlarını sağlamak, AÇIKLAMA: Personelin yönetmelik ve kanunlarda yapılan değişiklikler kapsamında konuları güncel tutmaları amacıyla yapılan seminerlere, kurslara,konferanslara katılmalarına yardımcı olmak, Ekonomik Kod Mal ve Hizmet Alımları Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Hedefi Harcama Birimi Faaliyet Adı Diğer Hizmet Alımları Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Ekonomik durumu iyi olmayan öğrencilere yönelik ücretsiz SBS-YGS-LYS ilköğretim ve ortaöğretim ders takviye kursları, kişisel gelişim ve meslek edindirme kursları, AÇIKLAMA: Ekonomik durumu iyi olmayan öğrencilere yönelik ücretsiz SBS-YGS-LYS ilköğretim ve ortaöğretim ders takviye kursları, kişisel gelişim ve meslek edindirme kursları, Ekonomik Kod Mal ve Hizmet Alımları Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı Performans Programı

135 GENEL YÖNETİM VE DİĞER FAALİYETLER Ekonomik Kod Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi Giderleri Mal ve Hizmet Alımları Sermaye Giderleri Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı Performans Programı 135

136 Performans Programı

137 SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 Performans Programı 137

138 Görev Tanımı: Isparta Belediye Başkanlığı nın amaçları prensipleri ve politikaları ile bağlı bulunan ilgili mevduat,yönetmelik ve Belediye Başkanının belirleyeceği esaslar çerçevesinde, Başkanlık Makamının emir ve direktifleri doğrultusunda; Belediyeye müracaat eden vatandaşların istek-şikayetlerini almak, ilgili müdürlüklere dilekçe yazmalarında yardımcı olmak yada sözlü olarak müdürlüklerle irtibata geçerek çözüme kavuşturmak, 7/24 istek şikayet hattına vatandaşlardan gelen istek-şikayetleri değerlendirip, ilgili müdürlüklerle sözlü olarak irtibata geçerek çözüme kavuşturmak, Belediye sınırları içerisinde ikamet eden fakir ve yardıma muhtaçlara yasal mevzuat çerçevesinde ayni ve nakdi yardımları yapmak, Muhtaç Asker Ailelerinin müracaatlarını almak ve kanunun belirlediği belirli oranlarda yardımcı olmak, Engelli vatandaşlara gerekli destek ve yardımı yapmak, Engelli vatandaşlara her türlü sosyal ve kültürel programlarında hazır bulunmak ve destek vermek, Engelli vatandaşlarımızın normal hayatta ihtiyaçları olan malzeme ve ekipmanlar ile destek olmak, Yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlara gerekli destek ve yardımı yapmak, Yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlara ile ilgili çeşitli sosyal ve kültürel aktivitelerde hazır bulunmak ve destek vermek, Yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlarımızın normal hayatta ihtiyaçları olan malzeme ve ekipmanlar ile destek olmak, Doğal afetlerden (Sel,Yangın vs ) zarar görmüş ihtiyaç sahiplerine yasal mevzuat çerçevesinde ayni ve nakdi yardımları yapmak, Sosyal hizmet ve yardımlar için gönüllü ve ilgili kuruluşlar ile yasal mevzuat hükümlerine göre işbirliğinde bulunmak, ortak projeler üretmek, Performans Programı

139 İdare Adı PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Birim Adı Amaç 5 Hedefi 5-1 Performans hedefi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Sosyal Belediyecilik esaslarına uygun şekilde,hayatını normal yaşam standartlarından mahtum olarak sürdüren vatandaşlarımızın ihtiyaçları ve beklentilerine karşılamaya çalışmak ve toplum gelişimine katkı sağlamak. Müdürlüğün en verimli biçimde ve standartlara uygun işleyişini sağlamak. Yardıma muhtaç kişileri yerinde bulmak ve etkin bir şekilde yardımı ulaştırmak.müdürlüğe gelen veya telefonla başvuran vatandaşlara en iyi şekilde hizmet sunabilmek ve işleyişi hızlandırmak. Sosyal yardım açısından Yasaların öngördüğü yardımların tamamını yapmak. Kaynak İhtiyacı 2015 Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam Muhtaç ve Körlere maddi yardım , ,00 Muhtaç asker ailelerine maddi yardım Yiyecek amaçlı transferler Diğer sosyal amaçlı transferler Barınma amaçlı yardımlar Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları , , , , , , , , ,00 Performans Göstergeleri /ilk 9 ay Dar gelirli vatandaşlarımıza maddi yardım Fakir aile yardım maaşı (Aylık 100,00 Tl Maaş) Aylık Muhtaç asker aile yardım maaşı ( ,00 Tl ; ,00 TL) Yardıma muhtaç Ailelere kuru gıda yardımında bulunmak Yardıma muhtaç Ailelere yakacak yardımında bulunmak(500 kg) Gerçekleşen 396 kişi ,00 Ortalama 148 kişi Ortalama 20 kişi Gerçekleşen 441 kişi ,00 Ortalama 145 kişi Ortalama 10 kişi Hedeflenen 700 kişi ,00 Ortalama 150 kişi Ortalama 20 kişi Tahmin 750 kişi ,00 Ortalama 155 kişi Ortalama 20 kişi 106 adet adet 750 kişi kişi 44 kişi 185 kişi 15 - Müdürlüğümüze yapılan başvurular 55 adet 35 adet 65 adet 70 adet 2015 Performans Programı 139

140 Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Hedefi Harcama Birimi Faaliyet Adı Sosyal Yardım açısından Yasaların öngördüğü yardımların tamamını yapmak,yardıma muhtaç ailelere yardımcı olmak. SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 1. Muhtaç ve Körlere maddi yardım AÇIKLAMABakıma muhtaç yada afetlerden dolayı zor duruma düşmüş olan vatandaşlara maddi yardımda bulunmak Ekonomik Kod Cari Transferler ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Bütçe Dışı Kaynak Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı , Performans Programı

141 Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Hedefi Harcama Birimi Faaliyet Adı Sosyal Yardım açısından Yasaların öngördüğü yardımların tamamını yapmak,- Yardıma muhtaç ailelere yardımcı olmak. SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2.. Muhtaç asker ailelerine maddi yardım AÇIKLAMABakıma muhtaç zor duruma düşmüş olan asker ailelerine maddi yardımda bulunmak Ekonomik Kod Cari Transferler ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Bütçe Dışı Kaynak Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Hedefi Harcama Birimi Faaliyet Adı Sosyal Yardım açısından Yasaların öngördüğü yardımların tamamını yapmak,yardıma muhtaç ailelere yardımcı olmak. SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 3. Yiyecek amaçlı transferler AÇIKLAMA:Bakıma muhtaç zor duruma düşmüş olan ailelerine kuru gıda yardımında bulunmak Ekonomik Kod Cari Transferler Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Bütçe Dışı Kaynak Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı Performans Programı 141

142 Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Hedefi Harcama Birimi Faaliyet Adı Sosyal Yardım açısından Yasaların öngördüğü yardımların tamamını yapmak,yardıma muhtaç ailelere yardımcı olmak. SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 4. Diğer sosyal amaçlı transferler AÇIKLAMA:Bakıma muhtaç zor duruma düşmüş olan ailelerine yiyecek haricindeki diğer yakacak vs yardımlarda bulunmak Ekonomik Kod Cari Transferler Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Diğer Yurt İçi Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Hedefi HarcamaBirimi Faaliyet Adı Sosyal Yardım açısından Yasaların öngördüğü yardımların tamamını yapmak,yardıma muhtaç ailelere yardımcı olmak. SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 5. Barınma amaçlı yardımlar AÇIKLAMA:Bakıma muhtaç zor duruma düşmüş olan ailelerine yardımda bulunmak Ekonomik Kod Cari Transferler Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Bütçe Dışı Kaynak Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı Performans Programı

143 Performans Hedefi Harcama Birimi Faaliyet Adı Faaliyet Maliyetleri Tablosu Müdürlüğün en verimli biçimde ve standartlara uygun işleyişi sağlamak SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 6. Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları Mal ve Hizmet Alımları AÇIKLAMA:Müdürlüğe gerekli olan kırtasiye malzemesi ve büro malzemelerinin temininin sağlanıp müdürlüğün verimliliği artırmak Ekonomik Kod Mal ve hizmet alımları Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Diğer Yurt İçi Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı Performans Hedefi Harcama Birimi Faaliyet Adı Faaliyet Maliyetleri Tablosu AÇIKLAMA:Müdürlüğümüz hizmetlerinin devamlığının sağlanması Sosyal Yardım açısından Yasaların öngördüğü yardımların tamamını yapmak,yardıma muhtaç ailelere yardımcı olmak. SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ.Genel Yönetim ve Diğer Faaliyetler Ekonomik Kod Personel Giderleri ,00 02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi Giderleri ,00 03 Mal ve Hizmet Alım giderleri ,00 05 Cari Transferler ,00 06 Sermaye Giderleri 6.000,00 Bütçe Dışı Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Döner Sermaye Kaynak Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı , Performans Programı 143

144 Performans Programı

145 YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 Performans Programı 145

146 Görev Tanımı: Müdürlüğümüz; üç ayrı Birimden oluşmaktadır. Yazı İşleri Şefliği: Müdürlüğü Başkanlık Huzurunda Temsil Eder. Meclis Tutanaklarının Deşifre Edilmesi ve Arşivlenmesi Diğer Müdürlüklerden Gönderilen; Meclis ve Encümende Görüşülmesi Talep Edilen Konular İncelenerek Meclis ve Encümenin Gündemine Alınmasını Temin Etmek. Encümen Kararlarının İlgili Birimlere Dağıtımını Yapmak Belediye Meclisi Üyelerinin Huzur Hakkı Ücretlerini Hazırlamak Encümen Üyelerinin Aylık Ödeneklerini Hazırlamak İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığının Genel İş ve Yürütümü Teftiş Raporlarının Teslim Alınması, İlgili Yerlere Dağıtımı, Toplanması ve Gerekli İşlemlerinin Yapılması Diğer Birimlerin Kalem Elemanlarının Yetiştirilmesi ve Yazışma Eğitimi Yazı İşleri Müdürlüğü ile Diğer Müdürlükler Arasında Koordinasyonu Sağlar. Stratejik Planlama ile Müdürlüğün Hedeflerinin gerçekleştirilmesini sağlar. Arşiv Mevzuatına Göre Birim Arşivlerinin Oluşturulması, Yazışmalar Sınıflandırılarak Standart Dosya Planına Göre Dosyalanması Müdürlüğün adresine gelen mailleri her gün kontrol etmek ve süresinde cevap verilmesini sağlamak. Müdürlük Bütçesini Hazırlamak İmza Aşamasından sonra Mali Hizmetler Müdürlüğüne Göndermek. Genel Evrak Birimi: Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Vatandaşlar veya Kanuni Temsilcilerinden Gelen Tüm Evrakları Teslim Almak Gelen Evrakı Elektronik Ortama Kaydetmek Evrak Takibi İçin Teslim Belgesi Vermek Gelen Evrakı İçeriğine Göre Zimmetle İlgili Makamlara Dağıtmak Haber merkezi birimi: Telsiz, Telefon, Rölelerin Bakım Ve Tamirlerinin Yapılması, Telekomünikasyon İletişimini Sağlamak HEDEF 1(SA1H1): Güncel akış içinde değişebilir durumlara karşı etkin ve kaliteli hizmet sunarak döneminde müdürlük arşiv bilgilerinin birim amirlerinin görüntüsüne sunmak Performans Programı

147 İdare Adı Birim Adı Amaç Hedefi ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ Müdürlüğü PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU KURUM İÇİ HİZMETLERİN SÜREKLİLİĞİNİ SAĞLAMAK. BELEDİYEMİZE GELEN HER TÜRLÜ EVRAKLARIN GİRİŞ VE ÇIKIŞ İŞLEMLERİNİ YÜRÜTMEK, MECLİS VE ENCEMÜN ÇALIŞMALARINI YÜRÜTMEK, HABER MERKEZİ SANTRAL SİSTEMİNE TEKNOLOJİ ALT YAPISINI OLUŞTURMAK, Performans hedefi BELEDİYEMİZE GELEN HER TÜRLÜ EVRAKLARIN GİRİŞ VE ÇIKIŞ İŞLEMLERİNİ YÜRÜTMEK, MECLİS VE ENCEMÜN ÇALIŞMALARINI YÜRÜTMEK, HABER MERKEZİ SANTRAL SİSTEMİNE TEKNOLOJİ ALT YAPISINI OLUŞTURMAK, Kaynak İhtiyacı 2015 Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam Belediye Hizmetlerinde sürekliliği sağlamak Performans Göstergeleri 2013 Gerçekleşen 2014/ilk 9 ay Gerçekleşen 2015 Hedeflenen 2016 Tahmin Evrakların ilgili birime ulaşma süresi 45 dak, 30 dak. 30 dakika 30 dakika Elektronik ortama aktarılan evrak sayısı Meclis kararlarının Mülki İdare Amirine ve ilgili birimlere gönderilmesi(gün) Encümen kararlarının ilgili birimlere gönderilmesi (gün) Evrak Yönetimi Memnuniyeti oranı(kurum içi,) (%100) Meclis kararlarının internette yayınlanma oranı (%100) %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 Meclis Toplantı sayısı Encümen toplantı sayısı Meclis karar Sayısı Encümen Karar sayısı Gelen Evrak Sayısı(Resmi) Giden Evrak sayısı(resmi) Dilekçe(vatandaş) Performans Programı 147

148 İdare Adı ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Birim Adı Amaç YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE HİZMETLERİNİN SAĞLANMASI İÇİN TEÇHİZAT ALIMLARININ YAPILMASI Hedefi Performans hedefi BELEDİYE HİZMETLERİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİR VE KALİTELİ HİZMET İÇİN. Amacımıza Sağlıklı Ve Kısa Sürede Ulaşarak Halkımıza Yeni Hizmetler Sunmak Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1. Mal ve Hizmet Alımları , ,00 GENEL TOPLAM , ,00 Performans Göstergeleri 2013 Gerçekleşen 1. Telsiz ve Teçhizat Alımları - 2. İnternet Adet Sayısı 3. Telefon Adet Sayısı 2014/ilk 9 ay Gerçekleşen Ödenen Fatura Tutarı (Telefon) ,00 5. Ödenen Fatura Tutarı (İnternet) 4.236, Hedeflenen 2016 Tahmin Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Hedefi Harcama Birimi Faaliyet Adı İlerleyen Teknolojilerden Faydalanılarak, Halkımıza Daha Kaliteli Ve Huzurlu Yaşam Sağlamak. YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Telefon, İnternet ve Fatura Ödemeleri AÇIKLAMA: Belediyemiz Müdürlüklerinde bulunan personellerin iş ve hareketliliğin sağlıklı ve zamanında yapılabilmesi ve ilerlemesi için iletişim içerisinde bulunacak olmalarından dolayı fatura ve posta ödemelerinin yapılması Ekonomik Kod Mal ve Hizmet Alımları ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı , Performans Programı

149 GENEL YÖNETİM VE DİĞER FAALİYETLER Ekonomik Kod Personel Giderleri ,00 02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi ,00 03 Giderleri Mal ve Hizmet Alımları ,00 06 Sermaye Giderleri ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı , Performans Programı 149

150 Performans Programı

151 İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 Performans Programı 151

152 Görev Tanımı: I- Emlak Birimi: Kamulaştırma ve istimlak Arsa Satışları Parsel satışları Hisse satışları Belediyeye ait gayrimenkullerin - Satış, - Tevhit, - İfraz, - Hibe, - Kat irtifakları, - Kat mülkiyeti, - Trampa, - Yola terk, - Yoldan ihdas, - Tapu devir işlemleri. Gayrimenkul satın alımı Takyitli olarak tahsis edilen gayrimenkullerin takyit şerhinin kaldırılması II- Harita Birimi: İmar Kanunu 18.Madde Uygulamaları Yapmak Veya Yapılanları Kontrol Etmek 18. Madde Gereği Oluşan Yeni Tapuları Bedeli Karşılığı Vatandaşa Vermek İmar Planlarına Uygun Parselasyon Planları Hazırlamak Belediye Ve Vatandaşın Gayrimenkullerini Parselasyon Planlarına Uygun Hale Getirmek Ve Encümen Onayına Sunmak İmar Çapı Verilmesi İmar Durum Belgesi Verilmesi Bina Köşe Aplikasyonlarının Mimari Projeye Ve İmar Çapına Uygunluğunu Kontrol Etmek Subasman Seviyesine Gelmiş İnşaatların Ruhsat Ve Eklerine Göre İnşaat Mahallinde Ölçüm Ve Kontrollerini Yapmak, Uygunluğu Durumunda Temel Üstü Vizelerini Yapmak Performans Programı

153 III- Proje Kontrol Birimi: Proje Kontrol ve Onayları Ruhsatlandırma Yapı ruhsatları İskan Ruhsatları Ruhsat Yenileme Kat Mülkiyeti Ve Kat İrtifakı İçin Proje Ve Resim Tasdiki Arkeolojik Değeri Olan Tescilli Ve Tescilsiz Yerlerin Restore Edilmesi İçin Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu İle Ortaklaşa Çalışılması Serbest Mimar Ve Mühendislerin Harç Dosyalarının Tutulması IV-) İnşaat Kontrol ve İskân Birimi: Yapı Denetimleri Yapmak İnşaatların Ruhsat Ve Onaylı Projelerine Uygun Olup Olmadığını Kontrol Etmek Kaçak, Ruhsatsız Ve Ruhsata Aykırı Yapıları Takip Ve Önleme İmar Planlarını Uygulamak Tehlikeli Eski Yapılara İmar Kanununun İlgili Maddelerine Göre İşlem Yapmak Tamamlanmış Yapıların İskân Müsaadesi İçin Maliye Ve Sigorta, Vb. Kurumlarla Yazışma Ve Havalelerini Yapmak Gerekli Denetimler Yapıldıktan Sonra İskân Raporlarını Tanzim Etme Şikayet Değerlendirme ve Denetimleri V-) Şehir Planlama Birimi İmara Açılan Bölgelerde Yeni İmar Planları Yapmak/Yaptırmak Belediye İmar Planları Üzerinde Gereken Revizyonları Yapmak/Yaptırmak İmar Plan Tadilatı Taleplerinin Değerlendirilmesi Ve Belediye Meclisine Sunulması Mücavir Alan Uygulamaları Yeni Toplu Konut Ve Gecekondu Önleme Alanlarının Açılması Ve Arsa Üretimi VI) Evrak Birimi Müdürlüğümüze Gelen Tüm Resmi Evrak Ve Vatandaşa Ait Dilekçelerin Dijital Ortamda Kayıtlarını Tutmak, Cevaplamak Ve Takip İşlerini Yapmak (Otomasyon ) 2015 Performans Programı 153

154 Onaylı İmar Çaplarının Kayıtlarını Tutmak Tevhit, İfraz, Yola Terk, Vb. Hakkında Çıkan Encümen Kararlarının Kaydını Tutmak Ve Bedeli Karşılığında İlgili Kişi Ve Kurumlara Vermek Bina Aplikasyonu Ve Subasman Kotu Hizmetlerinin Ücretlendirilip Makbuzlarının Dosyalanması VII-) Numarataj Birimi Mahalle, Cadde, Sokak Numarataj tabela ve levhalarının montajı ve kontrolü Vatandaşa adres bilgilerinin verilmesi Performans Programı

155 İdare Adı PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Birim Adı Amaç 1 Hedefi 1.1 Performans Hedefi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Ispartayı daha güvenli ve huzurlu bir şehir yapmak için yasal mevzuata, saglık ve çevre şartlarına uyumlu daha yaşanabilir bir yapılaşmayı saglamak Dogal çevrenin ve kaynakların korunması adına kaçak yapılaşmayı engellemek Şehrin tamamında kaçak yapılaşmayı önlemek Kaynak İhtiyacı 2015 Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam kaçak yapılaşmayı önlemek Performans Göstergeleri /ilk 6 ay Gekçekleşen Gerçekleşen Hedeflenen Tahmin Yapılaşmanın oldugu alan ha ha İmarlı alan ha ha İmarsız alan ha ha Konut sayısı Ruhsatsız yapı sayısı Kaçak yapılaşmayı engellemek için kurulan ekip sayısı Performans Programı 155

156 Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Hedefi Harcama Birimi Faaliyet Adı Dogal çevrenin ve kaynakların korunması adına kaçak yapılaşmayı engellemek İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Kaçak yapılaşmayı önlemek Ekonomik Kod Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı -- Bütçe Dışı Döner Sermaye -- Kaynak Diğer Yurt İçi -- Yurt Dışı -- Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı -- İdare Adı PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Birim Adı Amaç 2 Hedefi 2.1 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Kentin doğal,tarihi ve kültürel mirasına saygılı bir anlayışla sosyal,ekonomik ve fiziksel gelişime yön vererek yaşanabilir bir kent oluşumuna katkı sağlamak Arsa alımı ve kamulaştırılması Performans Hedefi Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 Şehrin tamamında sosyal donatı alanlarının oluşturulması (sosyal tesis, yeşil alan, oyun alanları) Bütçe Bütçe Dışı Toplam Arsa alımı ve kamulaştırılması , ,00 Performans Göstergeleri /ilk 6 ay Arsa alımı ve kamulaştırılma ( ) Gerçekleşen Gerçekleşen Hedeflenen Tahmin , , Performans Programı

157 Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Hedefi Harcama Birimi Faaliyet Adı Şehrin tamamında sosyal donatı alanlarının oluşturulması (sosyal tesis, yeşil alan, oyun alanları) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Arsa alımı ve kamulaştırma Ekonomik Kod Sermaye Giderleri ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Döner Sermaye -- Bütçe Dışı Kaynak Diğer Yurt İçi -- Yurt Dışı -- Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı -- Toplam Kaynak İhtiyacı , Performans Programı 157

158 İdare Adı PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Birim Adı Amaç 3 Hedefi 3.1 Performans hedefi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Kentin doğal,tarihi ve kültürel mirasına saygılı bir anlayışla sosyal,ekonomik ve fiziksel gelişime yön vererek yaşanabilir bir kent oluşumuna katkı sağlamak Halihazır harita alımı Şehrin tamamı dikkate alınarak planlanmasının yapılması güvenli, sağlıklı mekânlara sahip olunmasını sağlamak Kaynak İhtiyacı 2015 Faaliyetler Hizmet alımları,müşavir firma ve kişilere ödemeler Bütçe Bütçe Dışı Toplam , ,00 Performans Göstergeleri /ilk 6 ay Halihazır harita alıma Gerçekleşen Gerçekleşen Hedeflenen Tahmin (Detay alımı (ha)) Performans Programı

159 Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Hedefi Harcama Birimi Faaliyet Adı Şehrin tamamı dikkate alınarak planlanmasının yapılması güvenli, sağlıklı mekânlara sahip olunmasını sağlamak İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 1: ölçekli nazım imar planının 18.madde uygulamaları Ekonomik Kod Mal ve Hizmet Alımları ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı --- Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye --- Diğer Yurt İçi --- Yurt Dışı --- Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı , Performans Programı 159

160 İdare Adı PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Birim Adı Amaç 4 Hedefi 4.1 Performans hedefi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Kurum içi gelişime katkı sağlanması ve Kurum içi hizmetlerin standartlara uygun şekilde sürekliliğinin sağlanması Dijital arşiv oluşturulması ve uygulanması Belediye hizmetlerinin verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla veriye hızlı erişim, iş sürekliliği, bilgi güvenirliliği ve veriye ulaşımın kolaylaştırılması hedeflenmektedir. Kaynak İhtiyacı 2015 Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam Dijital arşiv sisteminin oluşturulması , ,00 Performans Göstergeleri Halihazır harita alıma 2013 Gekçekleşen 2014/ilk 6 ay Gerçekleşen 2015 Hedeflenen Tahmin (Detay alımı (ha)) Performans Programı

161 Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Hedefi Harcama Birimi Faaliyet Adı Belediye hizmetlerinin verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla veriye hızlı erişim, iş sürekliliği, bilgi güvenirliliği ve veriye ulaşımın kolaylaştırılması hedeflenmektedir. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Dijital arşiv oluşturulması ve uygulanması Ekonomik Kod Mal ve Hizmet Alımları ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı --- Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak --- Diğer Yurt İçi --- Yurt Dışı --- Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı --- Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 GENEL YÖNETİM VE DİĞER FAALİYETLER Ekonomik Kod Personel Giderleri ,00 02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi Giderleri ,00 03 Mal ve Hizmet Alımları ,00 06 Sermaye Giderleri , Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Döner Sermaye --- Diğer Yurt İçi --- Bütçe Dışı Kaynak Yurt Dışı --- Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı --- Toplam Kaynak İhtiyacı , Performans Programı 161

162 Performans Programı

163 İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ 2015 Performans Programı 163

164 Görev Tanımı : Şehirdeki rekreatif amaçlı yapılan, İç ve Dış Kurumlarla koordinasyon ve işbirliklerinin sağlanması,işletme ve Üretim amaçlı kurs,organizasyon,yatırım v.b konularda çalışmalar yürütmek. Mali Hizmetler Müdürlüğü ile koordineli olarak yapılacak tahsilatlara (Mezar Yeri Ücretleri ve Cenaze Hizmetleri ücretlerinde) yardımcı olmak. Belediyemizin kurmuş olduğu iştirak ve teşebbüslerin takiplerinin yapılması. * Belediye kaynaklarının etkin ve verimli kullanımını sağlamak. * Isparta ya çağın gereklerine uygun bir yönetim anlayışı ve bakış açısı ile hizmet etmek Kaybolan Geleneksel El Sanatlarının Ortaya Çıkartılması ve Endüstriye Kazandırılması Amaçlı,vatandaşlarımız tarafından üretilen el sanatları faaliyetlerinin kendilerine maddi katkı sağlayacak şekilde Belediyemiz tarafından işyeri ve stant verme şekliyle faaliyet göstermelerine yardımcı olmak. Planladığımız ve uyguladığımız hizmetleri,daha iyi hizmeti,daha etkin daha yaygın ve daha ekonomik nasıl sunabiliriz arayışı ile yapmak. El Sanatları Ağaç Oyma İş Atölyesi Birimi Küntekari İmalat Çalışmaları yapılması. Yeni Tasarımların Üretiminin yapılması. İnşaat Proje Fizibilitelendirme : Yapılması planlanan Gökçay Kavşağı üzerine, Halı Kilim Sergi Salonu binasının ihalesine hazırlık olmak üzere proje üzerinde çalışmalar yapılması. İş Atölyesi Binasının çalışılabilir bir duruma getirilmesi plan ve projelerinin belirlenmesi ve yaptırılması Plan-Proje Geliştirme : Başkanlığın talimatları doğrultusunda,belediyemizce yapılması planlanan çevre düzenleme ve park projelerinin hazırlanarak uygulanması. Kamu Kurum ve Kuruluşlar tarafından istenilen çevre düzenlemeleri plan ve projelendirilmesi Performans Programı

165 İdare Adı Birim Adı Amaç Hedefi PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Türkiye nin kereste merkezlerinden biri olan Isparta mızda keresteler hammadde olarak işlenip satılmaktadır.hammadde olarak (kalas ve tahta şeklinde)satılan bu değerlerin mamul malzemeler haline getirmek için bunu yapacak vasıflı insanları yetiştirmek. İlin ekonomik ve ticari açıdan geliştirilmesi. Performans hedefi Isparta da yeni bir istihdam sahası oluşturmak.bu gaye doğrultusunda eğitim ve üretim faaliyetlerini yürütmek. Kaynak İhtiyacı 2015 Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam , ,00 Ağaç oyma işçiliği ve tekniğini öğretme. (Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları) Performans Göstergeleri 2013 % Gerçekleşen 2014 % Gerçekleşen 2015 % Hedeflenen 2016 % Tahmin Küntakari tekniğinin öğretim ve uygulanması. Yeni Tasarım desenlerin öğretimi ve uygulanması. Geleneksel bezemelerin yapılmasını öğretmek ve uygulanması. Kullanılan hammadde özelliklerinin öğretimi Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Hedefi Harcama Birimi Faaliyet Adı Isparta da yeni bir istihdam sahası oluşturmak.bu gaye doğrultusunda eğitim ve üretim faaliyetlerini yürütmek. İşletme ve İştirakler Müdürlüğü İş Atölyesi Ağaç Oyma İşlemeciliği öğretme Ekonomik Kod Sermaye Giderleri ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Döner Sermaye -- Bütçe Dışı Kaynak Diğer Yurt İçi -- Yurt Dışı -- Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı -- Toplam Kaynak İhtiyacı , Performans Programı 165

166 İdare Adı Birim Adı Amaç Hedefi PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Ağaç Oyma Atölyesinde Verimli Çalışmalar Yapabilmek ve Yeni Tasarlanmış Üretimine Geçmek. Üretilen Ürünlerin Geliştirilmesi ve Düzgün Yapılabilmesi. Performans hedefi Eğitim ve Üretim Faaliyetlerini Yürütürken Zaman Kazanma ve Üretimi Arttırmak. Kaynak İhtiyacı 2015 Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam Avadanlık ve Yedek Parça Alımları , ,00 Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Hedefi Harcama Birimi Faaliyet Adı Eğitim ve Üretim Faaliyetlerini Yürütürken Zaman Kazanma ve Üretimi Arttırmak. İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Avadanlık ve Yedek Parça Alımları Ekonomik Kod Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Döner Sermaye -- Bütçe Dışı Kaynak Diğer Yurt İçi -- Yurt Dışı -- Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı -- Toplam Kaynak İhtiyacı , Performans Programı

167 İdare Adı Birim Adı PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Amaç Eğitim ve Üretim Aşamasında İhtiyaç Duyulan Malzemelerin Alınması Hedefi Üretilen Ürünlerin Geliştirilmesi ve Gelişen Teknoloji ile Uyumlu Olmak Performans hedefi Eğitim ve Üretim Faaliyetlerini Yürütürken İhtiyaç Alet ve Edevatların Temin Edilmesi. Kaynak İhtiyacı 2015 Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları , ,00 Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Hedefi Harcama Birimi Faaliyet Adı Eğitim ve Üretim Faaliyetlerini Yürütürken İhtiyaç Alet ve Edavatların Temin Edilmesi. İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları Ekonomik Kod Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Döner Sermaye -- Bütçe Dışı Kaynak Diğer Yurt İçi -- Yurt Dışı -- Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı -- Toplam Kaynak İhtiyacı , Performans Programı 167

168 GENEL YÖNETİM VE DİĞER FAALİYETLER Ekonomik Kod Personel Giderleri ,00 02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi Giderleri ,00 03 Mal ve Hizmet Alımları ,00 05 Cari Transferler ,00 06 Sermaye Giderleri ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Döner Sermaye -- Bütçe Dışı Kaynak Diğer Yurt İçi -- Yurt Dışı -- Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı -- Toplam Kaynak İhtiyacı , Performans Programı

169 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 Performans Programı 169

170 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Görev Tanımı: İmar Yollarının Açılması, Kilit Taşı Döşeme, Andezit Plak Döşeme, Andezit Küp Taş Döşeme, Andezit Bordür Döşeme, Beton Bordür Döşeme, Kaldırım, Refüj vb. işler, Koruma Duvarı Yapımı, Otopark Yapımı, Alt ve Üst Geçit Yapımı, Yıkım Kararı Alınan Binaların Yıkılması,Sosyal,Kültürel, ve Eğitim Amaçlı Bina ve Tesislerin Yapımı ve /veya Kontrolü, Proje İşleri (Statik, Elektrik, Tesisat) İhalesi Yapılacak İşlerin Keşiflerinin Çıkarılması, Hakediş Kontrol, Kesin Hesap, İş Bitirme Belgesi Tanzimi, Gelen Evraklara Cevap Verilmesi, Asfalt İşleri. Asfalt Üretimi, Asfalt Kaplama ve Onarım İşleri Bakım İkmal Birimi: Motor Arızalarının Tamiri, Kaporta Arıza Bakımları, Araç Periyodik Bakımları, Hurda Araçların Satımı, Gerekli Durumlarda Araç ve İş Makinesi Kiralama, Akaryakıtta Akıllı Kart Sistemi Kullanımına Geçme Çalışmaları Performans Programı

171 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Birim Adı Fen İşleri Müdürlüğü Amaç 4 Kurum içi gelişime katkı sağlanması ve Kurum içi hizmetlerin standartlara uygun şekilde sürekliliğinin sağlanması. Hedefi 4.1 Vatandaşa hizmet verebilmek için araç ve gereçlerde yakıt sıkıntısı yaşamamak. Performans Hedefi Hizmetlerimizin devamlılığını sağlamak için tesislerimizin ve araçlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak. Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 Bütçe Bütçe Dışı Toplam Akaryakıt ve Yağ Alımları,Enerji ve Doğalgaz Alımları 10,000, ,000, Peformans Göstergeleri ilk 6 Ay 2015 Hedeflenen 2016 Tahmini Gerçekleşen Akaryakıt Alımı , , ,00 Yağ Alımı , , , ,00 Doğalgaz , , , ,00 Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Hedefi İhtiyaçlar halinde araçlarda yakıt sorunu yaşamamak ve daha iyi bir şekilde hizmet götürebilmek. Harcama Fen İşleri Müdürlüğü Birimi Faaliyet Adı AKARYAKIT VE YAĞ ALIMLARI Ekonomik Kod MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı , Performans Programı 171

172 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Birim Adı Fen İşleri Müdürlüğü Amaç Kentin doğal,tarihi ve kültürel mirasına saygılı bir anlayışla sosyal,ekonomik ve fiziksel gelişime yön vererek yaşanabilir bir kent oluşumuna katkı sağlamak. Hedefi Vatandaşa daha iyi hizmet sunmak. Performans Şehrin tamamında sosyal alanlarının oluşturulması Hedefi Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 Bütçe Bütçe Dışı Toplam Belediye Hizmet Binaları ve Sosyal Tesislerin Tadilatlarının Yapılması , ,00 Peformans Göstergeleri 2013 (%) 2014 ilk 6 ay 2015 (%) 2016 (%) Tahmin Gerçekleşen Hedeflenen Vatandaş Memnuniyeti Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Hedefi Şehrin tamamı dikkate alınarak planlanmasının yapılması güvenli,sağlıklı mekanlara sahip olunmasını sağlamak. Harcama Fen İşleri Müdürlüğü Birimi Faaliyet Adı BELEDİYE HİZMET BİNALARI VE SOSYAL TESİSLERİN TADİLATLARI Ekonomik Kod MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı , Performans Programı

173 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Birim Adı Fen İşleri Müdürlüğü Amaç 2 Şehrin gelecekte sahip olacağı nüfus yoğunluğu dikkate alınarak planlı,akıcı,kaliteli,güvenli ve düzenli bir ulaşımın sürekliliğni sağlamak. Hedefi 2.1 İmar yollarını açmak,asfaltsız ve kaldırımsız yol bırakmamak, Performans Asfaltsız ve kaldırmsız yol bırakmamak. Hedefi Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 Bütçe Bütçe Dışı Toplam Muhtelif cadde ve sokakların imar yollarının açılması, asfalt kaplama yapılması,kaldırım kaplamalarının yapılması , ,00 Peformans Göstergeleri Gerçekleşen 2015 Hedeflenen 2016 Tahmin Gerçekleşen İmar Yollarının Açılması. Kilit Taşı Döşeme m m m m2 Andazit Bordür Döşeme m m m m Asfalt Üretimi ton ton 140 km 150 km Asfalt Kaplama İşleri 80 km. 30 km 70 km 60 km Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Hedefi İmar yollarını açmak,asfaltsız ve kaldırımsız yol bırakmamak. Harcama Fen İşleri Müdürlüğü Birimi Faaliyet Adı Muhtelif cadde ve sokakların imar yollarının açılması, asfalt kaplama yapılması,kaldırım kaplamalarının yapılması Ekonomik 2015 Kod 6 SERMAYE GİDERLERİ ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı , Performans Programı 173

174 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Birim Adı Fen İşleri Müdürlüğü Amaç Kurum içi hizmetlerin standartlara uygun şekilde sürekliliğinin sağlanması. Hedefi Vatandaşa hizmet verebilmek için araçlarda sıkıntı yaşamamak,daha iyi şekilde hizmet götürebilmek. Performans Hedefi Hizmetlerimizin hızlı ve eksiksiz olarak sürdürülebilmesi için gerekli araç gereç ve teçhizatı almak. Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 Bütçe Bütçe Dışı Toplam İÇ VE DIŞ LASTİK ALIMI , ,00 Peformans Göstergeleri ilk 6 Ay 2015 Hedeflenen 2016 Tahmini Gerçekleşen ARAÇ LASTİK ALIMI , , , ,00 Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Hedefi Hizmetlerimizin hızlı ve eksiksiz olarak sürdürülebilmesi için gerekli araç gereç ve teçhizatı almak. Harcama Fen İşleri Müdürlüğü Birimi Faaliyet Adı İÇ VE DIŞ LASTİK ALIMI Ekonomik Kod MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı , Performans Programı

175 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Birim Adı Fen İşleri Müdürlüğü Amaç 4 Kapalı Otoparklı olarak Uluslar arası Fuar Alanı Yapılması,Konser Salonu Yapılması Hedefi 4.1 Vatandaşa daha rahat ve güvenli hizmet sunmak ve araçların yol açtığı trafik sorunlarını çözmek Performans Halkımızın günlük aktivitelerini geçirebileceği bir hizmet tesisi olması. Hedefi Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 Bütçe Bütçe Dışı Toplam GÖKKUBBE YAPIMI ve OTOPARK YAPI- MI , ,00 Peformans Göstergeleri 2013 Gerçekleşen Şehir genelinde Otopark Yapımı Gökkubbe İkmal İnşaat Devam ediyor Yapımı 2014 ilk 6 Ay 2015 Hedeflenen 2016 Tahmini 2 Adet 2 Adet Devam ediyor 100% Hizmete girecek Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Vatandaşa daha rahat ve güvenli hizmet sunmak. Hedefi Harcama Fen İşleri Müdürlüğü Birimi Faaliyet Adı GÖKKUBBE İKMAL İNŞ YAPIMI Ekonomik Kod SERMAYE GİDERLERİ ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı , Performans Programı 175

176 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Birim Adı Fen İşleri Müdürlüğü Amaç Kurum hizmetlerimizin devamlılığı için taşıt ve iş makinesi alımı Hedefi Performans Hedefi Kurum hizmetlerimizin devamlılığı için taşıt ve iş makinesi alımı Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 Bütçe Bütçe Dışı Toplam Kara Taşıtı ve Hareketli İş Makinesi Alımı , ,00 Peformans Göstergeleri ilk 6 ay Tahmin Gerçekleşen Gerçekleşen Hedeflenen Silindir Kamyon Kamyonet Greyder Vinç Çekici Binek Araç Otobüs Dorse Kar Kürüme ve Tuzlama Aracı Kazıcı Yükleyici Yükleyici Bobcat Forklift Dozer Ekskavatör Paletli Vogindirik Sepetli Araç Cenaze Taşıma Aracı Robot Arazöz Taş Kırma (Konkasör) Finişer Performans Programı

177 Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Hedefi Halkımız adaha iyi hizmet verebilmek için araç ve iş makinesinin alımları. Harcama Birimi Fen İşleri Müdürlüğü Faaliyet Adı KARA TAŞITI VE HAREKETLİ İŞ MAKİNESİ ALIMI Açıklama 43 Adet Araç Alımı Ekonomik Kod SERMAYE GİDERLERİ ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı , Performans Programı 177

178 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Birim Adı Fen İşleri Müdürlüğü Amaç 4 Kurum içi hizmetlerin standartlara uygun şekilde sürekliliğinin sağlanması. Hedefi 4.12 Vatandaşa hizmet verebilmek için araçlarda sıkıntı yaşamamak,daha iyi şekilde hizmet götürebilmek. Performans Hedefi Hizmetlerimizin hızlı ve eksiksiz olarak sürdürülebilmesi için gerekli araç gereç ve teçhizatı almak Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 Bütçe Bütçe Dışı Toplam Yedek Parça Alımı , ,00 Peformans Göstergeleri İlk Tahmini Gerçekleşen Ay Hedeflenen Vatandaşa hizmet götürebilmek Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Hedefi Hizmetlerimizin hızlı ve eksiksiz olarak sürdürülebilmesi için gerekli araç gereç ve teçhizatı almak. Harcama Fen İşleri Müdürlüğü Birimi Faaliyet Adı YEDEK PARÇA ALIMI Ekonomik Kod MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı , Performans Programı

179 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Birim Adı Fen İşleri Müdürlüğü Amaç 6 Halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun, standartları yüksek,kaliteli ve üst yapı ile uyumlu-,güvenli,sağlıklı ve modern kent alt yapımıza yatırımlar yapmak. Hedefi 6.1 Vatandaşa daha rahat ve güvenli hizmet verebilmek için. Performans Asfalt dökümü için Bitüm Naklinin yapılması Hedefi Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 Bütçe Bütçe Dışı Toplam Bitüm Nakli , ,00 Peformans Göstergeleri Gerçekleşen 2014 İlk 2015 Hedeflenen 2016 Tahmini Ay Bitüm Nakli 5478 ton ton ton ton Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Asfalt dökümü için Bitüm Naklinin yapılması. Hedefi Harcama Fen İşleri Müdürlüğü Birimi Faaliyet Adı BİTÜM NAKLİ Ekonomik Kod MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı , Performans Programı 179

180 GENEL YÖNETİM VE DİĞER FAALİYETLER Ekonomik Kod 2015 Açıklamalar 01 Personel Giderleri ,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri ,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 04 Faiz Giderleri ,00 05 Cari Transferler ,00 06 Sermaye Giderleri ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Kaynak İhtiyacı , Performans Programı

181 SU ve KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ 2015 Performans Programı 181

182 Isparta Belediye Başkanlığı Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, 22/02/2007 tarihli sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Bakanlar Kurulunun Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereğince, Isparta Belediye Meclisinin Tarih ve 47 nolu kararı ile kurulmuştur Görev Tarifi: 1.Şehrin su ihtiyacını karşılamak için her türlü önlemi almak 2.Şehrin su, kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının tamamına hakim olup ihtiyaç duyulan yerlerin planlamalarını yapmak, 3.Şehirdeki içme suyu hatlarının kontrolünü yapmak, 4.Şehre gelen suyun Scada merkezi yardımıyla mevcut su depoları arasındaki seviyesini sürekli kontrol altında tutmak, 5.Şehirde oluşan su arızalarına zamanında müdahale etmek ve su israfını önlemek, 6.Şehirdeki ana ishale hatlarının bakımını yapmak, 7.Su depolarının ve terfi merkezlerinin bakımlarını yapmak, 8.Yeni su hatlarını döşemek, kaçak su bağlantılarını engellemek. 9.Şehirdeki kanal arızalarına müdahale etmek, 10.Kanalizasyon bacalarını sürekli temizlemek ve kontrol etmek, 11.Belirlenen güzergâhlara yeni kanal hatları döşemek, 12.Yağmursuyu ızgaralarını rutin aralıklarda temizlemek, yağmur suyu hatlarının bakımını ve temizliğini yapmak, 13.Kaçak kanal bağlantılarını takip etmek ve engellemek. 14.Şehre verilen içme ve kullanma amaçlı suyun arıtılmasını sağlamak, 15.Suyu dezenfekte etmek, yıl boyunca gerekli analizleri ve testleri yapmak, şehrin en uç noktalarındaki klor seviyesini kontrol altında tutmak. 16.Şehirdeki evsel atık suları mevcut atık su arıtma tesisine alarak biyolojik olarak arıtmak, günlük analizleri yapmak ve işletmenin standartlara uygun işletilmesini sağlamak. 17.Yıl boyunca kullanılacak malzemeleri belirlemek ilgili evrakları düzenlemek, gerekli ihale dokümanlarını hazırlamak, ihale etmek ve hakkedişleri hazırlamak. 18.Müdürlüğün kullanacağı araç ve gereçleri sürekli çalışır halde tutmak ve organize etmek 19. Personelin izin, mesai ve normal çalışmalarını düzenlemek 20.Yapılan çalışmaların tamamından başkanlığı bilgilendirmek. 1.İçme Suyu Arıtma Tesisi Birimi Şehre verilen içme ve kullanma amaçlı suyun arıtılmasını sağlamak, suyu dezenfekte etmek, yıl boyunca gerekli analizleri ve testleri yapmak, şehrin en uç noktalarındaki klor seviyesini kontrol altında tutmak. 2. Su Arıza Birimi Bağlı olduğu üstlerinden aldığı talimatlar çerçevesinde şehrin su ihtiyacını karşılamak için her türlü önlemi almak şehirdeki içme suyu hatlarının kontrolünü yapmak, şehre gelen suyun mahalleler arasındaki seviyesini sürekli kontrol altında tutmak, şehirde oluşan su arızalarına zamanında müdahale etmek ve su israfını önlemek, şehirdeki ana ishale hatlarının bakımını yapmak, tabii kaynakların maslaklarını temizlemek, bakımını yapmak, Performans Programı

183 su depolarının ve terfi merkezlerinin bakımlarını yapmak, yeni su hatlarını döşemek, kaçak su bağlantılarını engellemek. 3. Kanalizasyon ve Yağmursuyu Birimi Bağlı olduğu üstlerinden aldığı talimatlar çerçevesinde şehirdeki kanal arızalarına müdahale etmek, kanalizasyon bacalarını sürekli temizlemek ve kontrol etmek, belirlenen güzergâhlara yeni kanal, yağmursuyu hatları döşemek, gerekli yerlere yeni yağmursuyu ızgara montajları yapmak ve yağmursuyu ızgaralarını rutin aralıklarda temizlemek, yağmur suyu hatlarının bakımını ve temizliğini yapmak, kaçak kanal bağlantılarını takip etmek ve engellemek. 4. Atıksu Arıtma Tesisi Birimi Şehirdeki evsel atık suları mevcut atık su arıtma tesisine alarak biyolojik olarak arıtmak, günlük analizleri yapmak ve işletmenin standartlara uygun işletilmesini sağlamak. Belediye ve Mücavir alan sınırları içinde kanun ve yönetmeliklerin verdiği sorumluluk doğrultusunda kanalizasyona deşarj izni taleplerini değerlendirip, gerekli işlem ve yazışmaların yapılmasını sağlamak. 5.Yazı İşleri Birimi Müdürlüğe ait iç ve dış yazışmaları yapmak, müdürlüğün gelen ve giden evraklarını düzenlemek ve arşivlemektir. 6.Teknik Birim Müdürlüğün yıl boyunca kullanacağı malzemeleri belirlemek ve yapılacak işlerin programını yapmak, bunlarla ilgili evrak ve dokümanları hazırlayarak ihale edilmesini sağlamak, ihale sonrası işin kontrollüğünü yapmak ve ihalenin hakkedişleri hazırlamak YILI SU ARIZA FAALİYETLERİ TARİH İÇME SUYU HATTI ABONE BAĞLANTISI ARIZA TAMİRATI OCAK 4550 mt. 55 Adet 376 Adet ŞUBAT 3480mt. 30 Adet 423 Adet MART 1308mt. 20 Adet 429 Adet NİSAN 856mt. 37 Adet 420 Adet MAYIS 1120 mt 42 Adet 420 Adet HAZİRAN 1242mt 44 Adet 455 Adet TOPLAM 12558mt 228 ADET 2523 ADET TARİH 2014 YILI İLK 6 AYDA YAPILAN (Yağmursuyu+Izgara+Kanalizasyon) YAĞMUR SUYU HATTI ALT YAPI HAT UZUNLUKLARI KANALİZASYON HATTI IZG.TEM. IZG.TAM. IZG.MON. OCAK 2132mt. 656mt. 821 adet ad. ŞUBAT 1288mt. 574mt. 528Adet 18 ad. 65 ad. MART 542mt. 1988mt. 1016Adet 25 ad. 149 ad. NİSAN 73mt. 2235mt. 960det 11 ad. 256ad. MAYIS 1172mt. 811mt. 1125Adet 18 ad. 201ad. HAZİRAN 1500mt. 376mt. 1200Adet 12 ad. 210d. TOPLAM 6707 MT 6264 MT 4450ADET 72 ADET 837ADET 2015 Performans Programı 183

184 YILI İTİBARİYLE YAPILAN (Yağmursuyu+Izgara+Kanalizasyon+İçmesuyu) ALT YAPI HAT UZUNLUKLARI YILLAR Yağmursuyu Hattı Izgara Kanalizasyon Hattı İçme Suyu Hattı mt adet mt mt mt. 413 adet mt mt mt. 926 adet mt mt mt adet 4.816mt mt mt. 583 mt mt mt mt 1047 mt mt mt. Toplam Yapılan mt adet m mt. Erişilen Uzunluk mt m mt. İdare Adı Birim Adı Amaç Hedefi Performans hedefi PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ İlimizde Yaşayan Vatandaşlarımıza Daha Kaliteli Ve Temiz Su, Kanal Arızalarını Önceki Yıllara Oranla En Aza İndirgemek Ve Yağmur Suyu, Izgara Ve Menholl Çalışmaları Yapmak, Atık Su Arıtma Tesislerinde Atık Suyunun Biyolojik Arıtılmasının Yapılması. İlerleyen Teknolojilerden Faydalanılarak, Halkımıza Daha Kaliteli Ve Huzurlu Yaşam Sağlamak. Amacımıza Sağlıklı Ve Kısa Sürede Ulaşarak Halkımıza Yeni Hizmetler Sunmak Kaynak İhtiyacı 2015 Faaliyetler 1. Menkul Mal Gayri maddi Hak Alımı ve Bakım ve Onarım Giderleri 2.Sıvı Atık Tesisleri Biriminin özelleştirme çalışmaları yapılması 3.Kiralar (Duyulan İhtiyaca Göre Taşıt ve İş Makinesi) 4.Özel Malzeme Alımı (Laboratuar, Zirai ve Bayrak,Flama vb.) Bütçe Bütçe Dışı Toplam , , , , , , , ,00 Elektrik Giderleri , ,00 Güvenlik ve Savunmaya Yönelik İletişim El Telsizi , ,00 GENEL TOPLAM , ,00 Performans Göstergeleri /ilk 6 ay Gerçekleşen Gerçekleşen Hedeflenen Tahmin Performans Programı

185 1. Şehrin muhtelif yerlerinde patlayan su borularının kısa sürede bakım ve tamirinin yapılması. Spiral, Klor, Elektrik Malzemeleri, İnşaat Malzemesi Alımı vs. 2. Şehrimize kaynaklardan suyun zamanında ve en az masrafla temin edilerek ekonomiye katkı % 90 %90 %100 %100 sağlamak. - %90 %100 % Sıvı Atık Biriminde Biyolojik arıtımın en üst düzeyde sağlanması, %100 %100 %100 % Jeneratör 4 Adet 4 Adet 5 Adet - 5. Spiral 6 adet 6 Adet Hilti - 6 Adet 7. Bilgisayar, Laptop ve Yazıcı Alımı 6 Adet 6 Adet Kaynak Makinası, 1 Adet 1 Adet - 9. Matkap 2 Adet 2 Adet Sıvı Atık Tesisleri Biriminin özelleştirme çalışmaları yapılması - - %70 % Araç ve İş Makinesi Kiralanması %45 %50 %100 % Laboratuar(Gün içerisinde saat başı yapılan içme suyu kullanılabilirlik tahlilleriiçin gerekli olan reaktif sülfat(ilaç)) Zirai ve Bayrak, Flama vb. %100 %100 %100 % Elektrik Tüketim Giderleri %100 %100 %100 % El Telsizi Alımı (Adet) Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Hedefi İLERLEYEN TEKNOLOJİLERDEN FAYDALANILARAK, HALKIMIZA DAHA KALİTELİ VE HUZURLU YAŞAM SAĞLAMAK. Harcama Birimi Faaliyet Adı SU VE KANALİZSYON MÜDÜRLÜĞÜ Mal ve Malzeme Alımları AÇIKLAMA: Spiral, Klor, Elektrik Malzemeleri, İnşaat Malzemesi Alımları Sıvı Atık Biriminde kullanılmak üzere çamur pompası, havalandırma pompaları, su pompası ve diğer makine aksamlarının yenilenmesi, tamiri ve bakım Ekonomik Kod Mal ve Hizmet Alımları ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 1.454,250,00 Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı 1.454,250, Performans Programı 185

186 Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Hedefi Harcama Birimi Faaliyet Adı İlerleyen Teknolojilerden Faydalanılarak, Halkımıza Daha Kaliteli Ve Huzurlu Yaşam Sağlamak. SU VE KANALİZSYON MÜDÜRLÜĞÜ Sıvı Atık Biriminin özelleştirme çalışmalarının yapılması AÇIKLAMA: Kurum menfaatleri doğrultusunda çalışmaların yapılması Ekonomik Kod Mal ve Hizmet Alımları ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Bütçe Dışı Döner Sermaye Kaynak Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Hedefi Harcama Birimi Faaliyet Adı İLERLEYEN TEKNOLOJİLERDEN FAYDALANILARAK, HALKIMIZA DAHA KALİTELİ VE HUZURLU YAŞAM SAĞLAMAK. SU VE KANALİZSYON MÜDÜRLÜĞÜ Araç ve İş Makinesi Kiralanması Açıklama : 2015 yılı içerisinde mevcut iş makineleri ve araçları iş yoğunluğuna göre çalışma durumuna ve duyulan ihtiyaca göre belirli süre araç ve iş makinesi Ekonomik Kod Mal ve Hizmet Alımları ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Bütçe Dışı Kaynak Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı , Performans Programı

187 Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Hedefi Harcama Birimi Faaliyet Adı İlerleyen Teknolojilerden Faydalanılarak, Halkımıza Daha Kaliteli Ve Huzurlu Yaşam Sağlamak. SU VE KANALİZSYON MÜDÜRLÜĞÜ Özel Malzeme Alımı (Laboratuar, Zirai ve Bayrak, Flama vb.) AÇIKLAMA:Spiral, Klor, Elektrik Malzemeleri, İnşaat Malzemesi Alımları, Araç ve İş Makinesi Kiralanması Laboratuar(Gün içerisinde saat başı yapılan içme suyu kullanılabilirlik tahlilleri için gerekli olan reaktif sülfat(ilaç)) Zirai ve Bayrak, Flama vb. Ekonomik Kod Mal ve Hizmet Alımları ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Hedefi Harcama Birimi Faaliyet Adı İLERLEYEN TEKNOLOJİLERDEN FAYDALANILARAK, HALKIMIZA DAHA KALİTELİ VE HUZURLU YAŞAM SAĞLAMAK. SU VE KANALİZSYON MÜDÜRLÜĞÜ Elektrik Tüketim Bedeli AÇIKLAMA:TM1-TM2-TM3 Su Alım ve Dağıtım Pompaları ile Sıvı Atık Tesisleri Enerji Tüketim Bedeli Ekonomik Kod Mal ve Hizmet Alımları ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı , Performans Programı 187

188 Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Hedefi İlerleyen Teknolojilerden Faydalanılarak, Halkımıza Daha Kaliteli Ve Huzurlu Yaşam Sağlamak. Harcama Birimi Faaliyet Adı SU VE KANALİZSYON MÜDÜRLÜĞÜ El Telsizi Alımları AÇIKLAMA:Müdürlüğümüz personelinin iş ve hareketliliğin sağlıklı ve zamanında yapılabilmesi ve ilerlemesi için iletişim içerisinde bulunacak olmalarından dolayı el telsizi alımı yapılacaktır. Ekonomik Kod Mal ve Hizmet Alımları ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Bütçe Dışı Kaynak Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı , Performans Programı

189 İdare Adı Performans Hedefi Tablosu Isparta Belediye Başkanlığı Birim Adı Su Ve Kanalizasyon Müdürlüğü Amaç Hedefi Performans Hedefi Faaliyetler 1. Hizmet Binası,Atölye Ve Tesis Binaları, Diğer Taşınmaz Bakım Ve Onarım Gid. Kurum içi gelişimine Katkıda Bulunmak ve Halkımıza olan Hizmetimizin Devamlılığının Sağlanması İlerleyen Teknolojilerden Faydalanarak vatandaşlara hizmet verebilmek için Bakım Onarımın Yapılması. Daha İyi Bir Şekilde Verebilmek İçin Tesislerimizin Bakım ve Onarımının Yapılması. Kaynak İhtiyacı 2015 Bütçe Bütçe Dışı Toplam , ,00 Performans Göstergeleri 2013 Su Arıtma Tesislerinin Tadilatı, Bakımları Ve Yenilenmesi 2014/İlk 6 Ay Gerçekleşen Gerçekleşen 2015 Hedeflenen 2016 Tahmin %100 %80 %100 %100 Sıvı Atık Arıtma Tesislerinin Günümüz Teknolojisinden Faydalanılarak Yenilenmesi, Su Arıtıma Tesislerinin Bakım Ve Tadilatları %100 %80 %100 % Sıvı Atık Tesisleri Güvenliğini Sağlama Amacı İle Kamera Sistemi Kuruldu Ve Gerekli Bakım Ve Tadilatları Yapılarak Eksik Donanımları Giderildi. %100 %100 %100 % Şehrin Muhtelif Yerlerinde Patlayan Su Borularının Kısa Sürede Bakım Ve Tamirinin Yapılması. 1. Şehrimize Kaynaklardan Suyun Zamanında Ve En Az Masrafla Temin Edilerek Ekonomiye Katkı Sağlamak 2. Sıvı Atık Biriminde Biyolojik Arıtımın En Üst Düzeyde Sağlanması, %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 % Performans Programı 189

190 Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Hedefi Harcama Birimi Faaliyet Adı İlerleyen Teknolojilerden Faydalanılarak, Halkımıza Daha Kaliteli Ve Huzurlu Yaşam Sağlamak. Su Ve Kanalizasyon Müdürlüğü Hizmet Binası,Atölye Ve Tesis Binaları, Diğer Taşınmaz Bakım Ve Onarım Gid. Hizmet Binası, Atölye Ve Tesis Binaları, Su Havuzları Ve Depoları İle Sıvı Atık Çökeltim Depoları, Diğer Taşınmaz Bakım Ve Onarım Gid. Ekonomik Kod Mal Ve Hizmet Alımları ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Bütçe Dışı Kaynak Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı , Performans Programı

191 İdare Adı Performans Hedefi Tablosu Isparta Belediye Başkanlığı Birim Adı Su Ve Kanalizasyon Müdürlüğü Amaç Hedefi Performans Hedefi İlimizde Yaşayan Vatandaşlarımıza Daha Kaliteli Ve Temiz Su, Kanal Arızalarını Önceki Yıllara Oranla En Aza İndirgemek Ve Yağmur Suyu, Izgara Ve Menholl Çalışmaları Yapmak, Atık Su Arıtma Tesisleri Nde Atık Suyunun Biyolojik Arıtılmasının Yapılması. İlerleyen Teknolojilerden Faydalanılarak, Halkımıza Daha Kaliteli Ve Huzurlu Yaşam Sağlamak. Amacımıza Sağlıklı Ve Kısa Sürede Ulaşarak Halkımıza Yeni Hizmetler Sunmak Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2015 Bütçe Bütçe Dışı Toplam İçme Suyu Tesisi Yapım Çalışmalarının Yapılması , ,00 Kanalizasyon Tesisi Ve Yağmur Suyu Çalış. Yapıl , ,00 Malzeme Giderleri (Sıhhi Tesisat, Elektrik Tesisatı, İnşaat Malzemesi Vb.) Menkul Ve Gayrimenkul Malların (Hizmet Binası, Hizmet Tesisleri Büyük Onarım Giderleri) Büro Ve İşyeri Makine Teçhizat Alımı(Su Tahlil Cihazı, Biyogazı Elektrik Enerjisine Dönüştürülmesi İçin Jeneratör Alımı) Sıvı Atık Birimi Otomasyon Ve Scada Sisteminin Kurulması Performans Göstergeleri 2013 İçme Suyu Boru Ve Sıhhi Yedek Parça Alımı(Mt) Gekçekleşen , , , , , , /İlk 6 Ay Gerçekleşen 2015 Hedeflenen %35 %100 %100 Baca Yükseltmeleri, Büz Vs %100 %100 Izgara (Adet) %100 % Tahmin Menhol (Adet) %100 %100 Yağmur Suyu Hattı (Mt) %100 %100 Kanalizasyon Hattı (Mt) %100 %100 İnşaat Malzemesi (Çimento, Hazır Beton, İzolasyon Malzemeleri Vs) (%) %45 %35 %100 %100 Elektrik Tesisatı (Mt) %30 %30 %100 %100 Sıhhi Tesisat Giderleri (Vana, Batarya, Nipel Rekor Vs.%) Laboratuar Su Tahlil Cihaz Gereçleri Alımı (Adet) Biyogazı Elektrik Enerjisine Dönüştürülmesi İçin Jeneratör Alımı (Adet) Su Arıtma Birimi Otomasyon Ve Scada Sisteminin Kurulması Sıvı Atık Birimi Otomasyon Ve Scada Sisteminin Kurulması %20 %35 %100 % %100 % %70 % Performans Programı 191

192 Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Hedefi Harcama Birimi Faaliyet Adı İlerleyen Teknolojilerden Faydalanılarak, Halkımıza Daha Kaliteli Ve Huzurlu Yaşam Sağlamak. Su Ve Kanalizasyon Müdürlüğü İçme Suyu Tesisi Yapım Giderleri 1. Boru Ve Sıhhi Yedek Parça Alınarak Şehrin Muhtelif Yerlerine Yeni İçme Suyu Şebekesi Döşenmesi Ve Eskiyen Şebekelerin Yenilenmesi Ekonomik Kod Sermaye Giderleri ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Hedefi İlerleyen Teknolojilerden Faydalanılarak, Halkımıza Daha Kaliteli Ve Huzurlu Yaşam Sağlamak. Harcama Birimi Faaliyet Adı Su Ve Kanalizasyon Müdürlüğü Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri 2. Yağmur Suyu Taşkınlıklarının Önlenmesi İçin Izgara, Menhol, Baca Yükseltmeleri, Büz Vs. Alımlarının Ve Montajlarının Yapılması. Ekonomik Kod Sermaye Giderleri ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı , Performans Programı

193 Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Hedefi Harcama Birimi Faaliyet Adı İlerleyen Teknolojilerden Faydalanılarak, Halkımıza Daha Kaliteli Ve Huzurlu Yaşam Sağlamak. Su Ve Kanalizasyon Müdürlüğü Malzeme Giderleri (Sıhhi Tesisat, Elektrik Tesisatı, İnşaat Malzemesi Vb.) Muhtelif Şebeke Arızalında Kullanılan Sıhhi Malzeme Toplu Alımları, Eğirdir Tm 1 Ve Tm2 İle Su Havuzları, Su Depoları, Sıvı Atık Tesislerinin Yer Altı Kablolarının Ve Diğer Elektrik Malzemelerinin İhtiyaçları, Tesislerimizin Atık Su Arıtma Tesisi 3. Etap Ünitenin Yapılması İçin Faaliyetlerine Başlanılması Ekonomik Kod Sermaye Giderleri ,00 Bütçe Dışı Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Döner Sermaye Kaynak Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Hedefi İlerleyen Teknolojilerden Faydalanılarak, Halkımıza Daha Kaliteli Ve Huzurlu Yaşam Sağlamak. Harcama Birimi Faaliyet Adı Su Ve Kanalizasyon Müdürlüğü Menkul Ve Gayrimenkul Malların (Hizmet Binası, Hizmet Tesisleri Büyük Onarım Giderleri) Hizmet Binası, Hizmet Tesislerinin Bakım, Onarımının Yapılması Ekonomik Kod Sermaye Giderleri ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Bütçe Dışı Döner Sermaye Kaynak Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı , Performans Programı 193

194 Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Hedefi İlerleyen Teknolojilerden Faydalanılarak, Halkımıza Daha Kaliteli Ve Huzurlu Yaşam Sağlamak. Harcama Birimi Faaliyet Adı Su Ve Kanalizasyon Müdürlüğü Büro Ve İşyeri Makine Teçhizat Alımı(Su Tahlil Cihazı, Biyogazı Elektrik Enerjisine Dönüştürülmesi İçin Jeneratör Alımı) Sıvı Atık Tesisleri Otomasyon Ve Scada Sisteminin Sağlıklı ve Güvenli çalışmasının sağlanması. Laboratuar Su Tahlil Cihazı Ve Gereçleri Alımı: İçme Suyunun Sağlıklı Ve Zamanında Doğru Olarak Tahlil Edilebilmesi İçin Laboratuar Su Tahlil Cihazı Alınacaktır. Sıvı Atık Tesislerinde Kullanılmak Üzere Biyogazı Elektrik Enerjisine Çevirebilen Jeneratör Alımı. İnsan Gücü Kullanımını Azaltmak Amacıyla Otomasyon Ortamına Aktarılması Ve Kayıt Altına Alınması İçin Otomasyon Ve Scoda Sisteminin Kurulması Ekonomik Kod Sermaye Giderleri ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı , Performans Programı

195 İdare Adı Birim Adı Amaç Hedefi Performans Hedefi Performans Hedefi Tablosu Isparta Belediye Başkanlığı Su Ve Kanalizasyon Müdürlüğü İlimizde Yaşayan Vatandaşlarımıza Hizmetlerin Daha Kaliteli Çabuk Ve Sür atle Sunulabilmesi İçin Yeni İş Makinalarının Alınması İlerleyen Teknolojilerden Faydalanılarak, Halkımıza Daha Kaliteli Ve Huzurlu Yaşam Sağlamak. Amacımıza Sağlıklı Ve Kısa Sürede Ulaşarak Halkımıza Yeni Hizmetler Sunmak Kaynak İhtiyacı 2015 Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam İş Makinesi Ve Kamyonet Alımı , ,00 Personel Servis Aracı, Makam Aracı Alımı, , ,00 Genel Toplam , ,00 Performans Göstergeleri /İlk 6 Ay İş Makinesi Alınmıştır. Gekçekleşen Gerçekleşen Hedeflenen Tahmin Lastik Tekerlekli İş Makinası (Adet) Kapak Aracı Alımı Tonluk Lastik Tekerlekli Ekskavatör (Adet) Çift Kabinli Damperli Kamyonet Alımı (Adet) Kişilik Servis Aracı (Adet) Adet Müdürlük Makam Aracı (Adet) Kombi Araç Şef Binek Aracı Performans Programı 195

196 Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Hedefi Harcama Birimi Faaliyet Adı İlerleyen Teknolojilerden Faydalanılarak, Halkımıza Daha Kaliteli Ve Huzurlu Yaşam Sağlamak İçin Hizmetlerin Yapılması Su Ve Kanalizasyon Müdürlüğü İş Makinası Ve Kamyonet Alımı Açıklama : Müdürlüğümüz Faaliyetlerinin Hızlı Ve Zamanında Tamamlanması İçin İş Makinesi Alımı Ve Damperli Kamyonet Alımı. Ekonomik Kod Sermaye Giderleri ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 1.000,000,00 Döner Sermaye Bütçe Dışı Diğer Yurt İçi Kaynak Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Hedefi Harcama Birimi Faaliyet Adı İlerleyen Teknolojilerden Faydalanılarak, Halkımıza Daha Kaliteli Ve Huzurlu Yaşam Sağlamak. Su Ve Kanalizasyon Müdürlüğü Personel Servis Aracı (1 Adet) Müdürlük Makam Aracı (1 Adet) Açıklama : Müdürlüğümüz Personelinin Servis İhtiyacını Karşılamak İçin Servis Aracı Alımının Yapılması, Müdürlüğümüz İdari Birimin Araç İhtiyacının Karşılanması İçin Makam Aracının Alımının Yapılması. Ekonomik Kod Sermaye Giderleri ,00 Bütçe Dışı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 500,000,00 Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı , Performans Programı

197 GENEL YÖNETİM VE DİĞER FAALİYETLER Ekonomik Kod Personel Giderleri ,00 02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi Giderleri ,00 03 Mal ve Hizmet Alımları ,00 04 Faiz Giderleri ,00 05 Cari Transferler ,00 06 Sermaye Giderleri ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Bütçe Dışı Yurt Dışı Kaynak Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı , Performans Programı 197

198 Performans Programı

199 SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 Performans Programı 199

200 Görev tanımı: Belediye sınırları dâhilinde yaşayanların koruyucu hekimlik görevini yerine getirmek, bedensel, ruhsal ve sosyal yönden mutluluk içinde yaşamalar için gerekli olan diğer çalışma ve hizmetleri planlamak, bu konuda ilgili diğer müdürlükler ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, Sağlıklı kent ve sağlıklı toplum konularında Belediye Başkanlığına danışmanlık hizmeti vermek, Memur ve işçi personelin kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları eş, çocuk, ana ve babalarına muayene ve tedavi hizmeti vermek ve tedavi giderlerini incelemek, Emekli sandığına bağlı emeklilerin muayene ve tedavilerini yapmak, İşe girişlerde, okul kayıtlarının başlangıçlarında, evlilik işlemlerinde ve yurt kayıtlarında istenen sağlık raporlarını düzenlemek, Poliklinik hizmeti verecek merkezler açmak, Başta Belediye çalışanlarının çocukları olmak üzere; çocuklara yuva hizmetleri vermek, Kent sınırları içerisinde toplum sağlığı açısından gıda üreten ve satan işyerlerini denetlemek, Gıda ve işyeri hijyeni alanlarında eğitim vermek, Stratejik Planlamaya uygun birim bütçesini hazırlamak ve optimum bir şekilde kullanmak, 393 sayılı yasa ve diğer yasa ve yönetmelikler kapsamında verilen diğer görevleri yapmak Performans Programı

201 İdare Adı Birim Adı Amaç Hedefi Performans hedefi PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Sağlık İşleri Müdürlüğü ÇAĞDAŞ YAŞAM KOŞULLARI İLE UYUMLU TOPLUM VE ÇEVRE SAĞLIĞI HİZMETİ İÇİN ETKİN ÇALIŞMALAR YAPMAK TOPLUM SAĞLIĞINI KORUMAK VE TOPLUMSAL SAĞLIK BİLİNCİNİ GELİŞTİRMEK İÇİN SAĞLIKLA İL GİLİ EĞİTİM ÇALIŞMALARI YAPMAK TOPLUM SAĞLIĞINI KORUMAK VE TOPLUMSAL SAĞLIK BİLİNCİNİ GELİŞTİRMEK İÇİN SAĞLIKLA İL GİLİ EĞİTİM ÇALIŞMALARI YAPMAK Kaynak İhtiyacı 2015 Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam Poliklinik, Hemşirelik, Acil Yardım, hasta nakil hizmetleri vermek belediye işçilerimizin periyodik sağlık kontrollerini yapmak Personelimize ve tüm vatandaşlarımıza ücretsiz laboratuar hizmeti vererek vatandaş memnuniyeti sağlamak , , ,00 Toplumun sağlığını korumak için maddi gücü olmayan hastalara ilaç temininin yapılması , , 0 0 Halka daha iyi hizmet verebilmek için yasa gereği çalışanlarımıza ilk yardım sertifikalarının aldırılması Belediyemizdeki tüm çalışanlara 6331 Sayılı Kanun Gereğince İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerinin aldırılması , , ,00 Laboratuarımızda kullandığımız Tam Kan,Biokimya ve Ekg cihazlarımızın bakım ve onarımı yaparak daha iyi hizmet vermek,ambulansımızın şehir içi-dışı nakiller yaparken daha iyi hizmet verebilmesi için bakım ve onarımını yapmak , , ,00 Polikliniğimizde ve laboratuarımızda çalışanlarımıza halkımıza yönelik daha iyi hizmet vermek için laboratuarımızı polikliniğimizi geliştirmek makinelerimizi geliştirmek. Sosyal Belediyecilik anlayışıyla, Evde Sağlık ve Yaşlı Bakım Merkezi kurarak, vatandaşımıza daha iyi bir hizmet sunmak , Yaşlı Bakım Evi ve Evde Sağlık Hizmetin de daha iyi bir hizmet verebilmek için, evden eve araç hizmeti sunmak Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği yasası gereğince memur ve işçi olarak tüm personelimize, İş Güvenliği Uzmanı ile İş Sağlığı korunması hedeflenmektedir Performans Programı 201

202 Performans Göstergeleri 2013 YILI Gerçekleşen 2014 /ilk 6 ay Gerçekleşen 2015 Hedeflenen 2016 Tahmin Muayene Edilen Hasta Sayısı Fakir Hastalara Sağlık Yardımı Laborauvar Hizmetimiz Ambulans şehir içi-şehir dışı hasta nakli Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Hedefi Harcama Toplumun sağlığını korumak için maddi gücü olmayan hastalara ilaç temininin yapılması Birimi Faaliyet Adı Sağlık İşleri Müdürlüğü Ekonomik Kod Maddi gücü olmayan fakir hastalara ilaç temini Mal ve hizmet alımları ,00 Bütçe Dışı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye - Diğer Yurt İçi - Yurt Dışı - Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı - Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Hedefi Harcama Personelimize ve tüm vatandaşlarımıza ücretsiz laboratuar hizmeti vererek vatandaş memnuniyeti sağlamak Birimi Faaliyet Adı Sağlık İşleri Müdürlüğü Ekonomik Kod Laboratuar malzeme kimyevi ve temrinlik alımları Mal ve hizmet alımları ,00 Bütçe Dışı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Döner Sermaye - Diğer Yurt İçi - Yurt Dışı Performans Programı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı - Toplam Kaynak İhtiyacı ,00

203 Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Hedefi Harcama Personelimize ve tüm vatandaşlarımıza ücretsiz laboratuar hizmeti vererek vatandaş memnuniyeti sağlamak Birimi Faaliyet Adı Sağlık İşleri Müdürlüğü Ekonomik Kod Laboratuar ve Tıbbi Cihaz Alımları Sermaye Giderleri ,00 Bütçe Dışı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Döner Sermaye - Diğer Yurt İçi - Yurt Dışı - Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı - Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Hedefi Belediyemizdeki tüm çalışanlara 6331 Sayılı Kanun Gereğince İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerinin aldırılması Harcama Birimi Faaliyet Adı Sağlık İşleri Müdürlüğü Ekonomik Kod Personelimize İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Verilmesi Mal ve hizmet alımları ,00 Bütçe Dışı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Döner Sermaye - Diğer Yurt İçi - Yurt Dışı - Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı - Toplam Kaynak İhtiyacı , Performans Programı 203

204 Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Hedefi Harcama Personelimize ve tüm vatandaşlarımıza daha iyi hizmet vererek vatandaş memnuniyeti sağlamak Birimi Faaliyet Adı Sağlık İşleri Müdürlüğü Halka daha iyi hizmet verebilmek için yasa gereği çalışanlarımıza ilk yardım Ekonomik Kod sertifikalarının aldırılması Mal ve hizmet alımları ,00 Bütçe Dışı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Döner Sermaye - Diğer Yurt İçi - Yurt Dışı - Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı - Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Hedefi Harcama Birimi Faaliyet Adı Personelimize ve vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmek için makinelerimizin, ambulansımızın ve işyerimizin bakım onarım giderleri Sağlık İşleri Müdürlüğü Laboratuarımızda kullandığımız Tam Kan,Biokimya ve Ekg cihazlarımızın bakım ve onarımı yaparak daha iyi hizmet vermek,ambulansımızın şehir içidışı nakiller yaparken daha iyi hizmet verebilmesi için bakım ve onarımını yapmak. Ekonomik Kod Bütçe Dışı Kaynak Mal ve Hizmet Alımları ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı - Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı - Toplam Kaynak İhtiyacı , Performans Programı

205 Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Hedefi Sosyal Belediyecilik anlayışıyla, Evde Sağlık ve Yaşlı Bakım Merkezi kurarak, vatandaşımıza daha iyi bir hizmet sunmak. Harcama Birimi Faaliyet Adı Sağlık İşleri Müdürlüğü Ekonomik Kod Evde Sağlık ve Yaşlı Bakım Merkezi Mal ve hizmet alımları ,00 Bütçe Dışı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye - Diğer Yurt İçi - Yurt Dışı - Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı - Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Hedefi Yaşlı Bakım Evi ve Evde Sağlık Hizmetin de daha iyi bir hizmet verebilmek için, evden eve araç hizmeti sunmak. Harcama Birimi Faaliyet Adı Sağlık İşleri Müdürlüğü Ekonomik Kod Evden - eve araç hizmeti Mal ve hizmet alımları ,00 Bütçe Dışı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye - Diğer Yurt İçi - Yurt Dışı - Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı - Toplam Kaynak İhtiyacı , Performans Programı 205

206 Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Hedefi 6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği yasası gereğince memur ve işçi olarak tüm personelimize, İş Güvenliği Uzmanı ile İş Sağlığı korunması hedeflenmektedir. Harcama Birimi Faaliyet Adı Sağlık İşleri Müdürlüğü İş Güvenliği Uzmanı ile İş Sağlığı korunması Ekonomik Kod Mal ve hizmet alımları ,00 Bütçe Dışı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye - Diğer Yurt İçi - Yurt Dışı - Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı - Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 GENEL YÖNETİM VE DİĞER FAALİYETLER Ekonomik Kod Personel Giderleri ,00 02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi Giderleri ,00 03 Mal ve Hizmet Alımları ,00 06 Sermaye Giderleri - Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı , Performans Programı

207 DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 2015 Performans Programı 207

208 Görev Tanımı: 1. Belediyemiz uluslar arası kuruluşlar ile mevcut ilişkilerin geliştirilmesi ve yeni ilişkiler kurulması, 2. Belediye başkanımıza, Belediye başkan yardımcılarına ve yurt dışına seyahat eden heyetlere eşlik etme ve tercümanlık yapmak, 3. Belediyemize intikal eden çeşitli dillerdeki yazı, belge ve dokümanların incelenip gerekli görülenlerin tercümesi ile birlikte ilgili birimlerimize ve ilgili kurumlara ulaştırılması, 4. Belediyemizin uluslararası kurum ve kuruluşlara kurduğu ve kuracağı ilişkilerin sağlıklı yürütülmesi, konu ile ilgili bilgi ve dokümanların alınabilmesi için uluslar arası iletişim ağından da faydalanarak söz konusu bilgilerin derlenip düzenlenmesine ile birlikte belediyemiz heyetlerinin yurtdışı seyahatleri sırasında kullanılabilir hale getirilmesi, 5. Uluslararası kuruluşlar ile ilgili (resmi yazışma,üyelik onay,meclis kararı,bakanlık onayları dahil) tüm işlemleri yürütmek, 6. üyesi olduğumuz uluslar arası kuruluşlar ile olan bağlantıları sürdürmek,koordinatörü olduğumuz kuruluşlar ile bağlantıları sağlamak,diğer koordinatörlerin çalışmalarına destek vermek, 7. Yerel yönetimler alanında faaliyet gösteren bazı uluslar arası kuruluşların çalışmalarına aktif bir şekilde katılarak, bu kuruluşların faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi, 8. Isparta ile dünya kentleri arasında kardeş kent ilişkisi kurulması, Uluslararası kuruluş, kardeş kent ve diğer dünya kentlerinden gelecek misafirleri ağırlamak, gerekli programları yapmak motivasyonlarını ve yetkililerle görüşmelerini sağlamak. Ortak organizasyonlar,uluslararası öğrenci değişimleri,kardeş okul ve kurum bağlantılarına destek vermek, halklar arasında kardeşlik duygusunu geliştirecek etkinlikler düzenlemek, 9. Ülkeler arası ilişkilerde ülkemizin dış ülkelerle itibarının artmasına yerel yönetimler bazında zemin hazırlamak, 10. Sosyal devlet anlayışının daha da gelişmesi için dış ülke kentlerine yapılacak seyahatlerdeki gözlem,inceleme ve dokümantasyon çalışmalarının öncülüğünü yapmak, 11. Isparta nın medeniyet,tarih ve doğasının dünya çapında tanıtımını sağlamak, 12. Uluslar arası barışa katkı sağlamak için her türlü insani programı düzenlemek, 17.Uluslar arası ilişkilerde ülkemizin etkinlik ve güvenirliğine katkı yapmak dostane ilişkiler sergilemek ve Ülkeler arası yakınlaşmada yeni dış politikalar geliştirmek, 13. Ülkeler ve belediyeler arasında ekonomi,ticaret,eğitim,bilim ve teknoloji konularında alışverişi geliştirmek,iş birliği alanlarını geliştirmek, 14. Ulusal ve uluslararası açık oturum sempozyum,tören,şölen ve festivallere katılmak, 15.Dış medyada Isparta yı takip etmek elde edilen bilgileri ilgili makamlara ileterek Isparta nın yüksek imaj ve prestij sahibi yerini korumasını sağlamak için gerekli her türlü çalışmayı yapmak, 16. Yurt dışına giden şehrimize gelen konukların ağırlanmasını sağlamak,ziyaret programları,toplantı organizasyonu,tercümanlık ve rehberlik hizmetleri,yabancı misafirlere verilen yemeklerde protokol düzeni,hediye temini,gerektiğinde geliş ve dönüş yolculuklarında refakat etmek, 17. Isparta ya gelen üst düzey yabancı konukların karşılanma ve uğurlanmalarında Belediye Başkanımıza refakat etmek. 18. Yurtdışındaki veya yurt içindeki belediyelerle yerel yönetimin geliştirilmesine katkı sağlayacak konularda iyi niyet ve işbirliği protokolleri imzalanmasını koordine ve uygulanmasını takip etmek Performans Programı

209 19. Yurtiçi ve yurtdışı üniversitelerin ilgili bölümleri ile diyalog kurarak karşılıklı görüş alışverişinde bulunmak, uygulanabilir tezler geliştirmek ve uygulamak ya da uygulanmasını sağlamak ve ortaya konulan eserleri topluma mal ederek toplumun istifadesine sunmak. 20. Tüm bu amaçlar doğrultusunda gerek kendi bünyesinde gerekse yurtiçi ve dışı ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyona giderek ortak inceleme, araştırma ve uygulama birimleri oluşturmak ve çalıştırmak. 21. Uluslararası kaynaşma ve dayanışmayı teşvik etmek amacıyla yazılı ve görsel malzeme hazırlamak veya hazırlanmasına katkıda bulunup, bunları basıp dağıtmak. 22. Müdürlük olarak veya diğer birimler ile ortak kültür, sanat, eğitim spor, ticari ve sosyal amaçlı mekan ve mahallerde etkinlikler düzenlemek. 23. Yaptığı çalışmalarla ilgili kamuoyunu aydınlatmak, toplumun ilgi ve bilinç seviyesini yükseltmek için; yerli ve yabancı, yerel, ulusal, uluslararası basın yayın araçlarından istifade etmek, her dilden broşür, dergi, kitap ve benzeri yayınlar yapmak, yaygınlaşmasını sağlamak. 24. Avrupa Birliği (AB), Birleşmiş Milletler Kalkınma Program (UNDP), Avrupa Yatırım Bankası (EIB), Birleşmiş Milletler Endüstriyel Kalkınma Örgütü (UNIDO), Dünya Bankası (WB), Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD), Karadeniz Ekonomik işbirliği Teşkilatı ve bunlara benzer diğer uluslararası teşkilat, kurum ve kuruluşların, dünya ülkelerinde yenilik, proje ve girişimcilik kültürünü geliştirmeye yönelik politikalarını, stratejilerini, faaliyetlerini, teşviklerini, fonlarını, program ve projelerini takip etmek ve buralardan Isparta nın yararlanabileceği imkanları belirlemek, bu bulgulara bağlı olarak proje teklifi hazırlama, inceleme, proje yönetimi, hibe, fon ve kredi sağlama konularında çalışma yapmak. 25. Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından Müdürlüğümüze havale edilen dilekçelere kanuni süreleri içerisinde müdürlüğümüzce mevzuata uygun olarak cevap verilmesi zorunludur Performans Programı 209

210 İdare Adı Birim Adı PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Dış İlişkiler Müdürlüğü Amaç Hedefi Performans hedefi Isparta Belediyesi olarak Isparta da ki kadınların insan haklarının korunmasına yönelik çalışmalarına katkıda bulunmak ve ilimizdeki Kadına Yönelik Şiddet mücadele konusunda yerel STK ların kapasite gelişimini desteklemektir. İlimizdeki kadın STK ların temsilcileri ile şiddete uğramış veya şiddet görme riski altında olan 1000 kadın, şiddete başvuran veya başvurma ihtimali olan 1000 erkek ve şiddete meyilli veya şiddet mağduru olan 1000 çocuktan oluşan toplam 3000 kişilik gruptur. Türkiye ve Almanya da yaşayan projenin sonuçlarından olumlu olarak etkilenecek, genelde genç ve orta yaşlı kadın, erkek ve çocuklardır. Kaynak İhtiyacı 2015 Faaliyetler Proje Ön Hazırlıkları,Teknik ekibin belirlenmesi, istihdamı ve sistem eğitimleriçalışma Ziyaretleri, Ortak AB ülkelerindeki yenilikçi ve iyi uygulamaların incelenmesi, ülkemizde uyarlanması. Bütçe Bütçe Dışı Toplam , ,00 Kadına Yönelik Şiddete uğramış veya şiddet görme riski altında olan kadınlara yönelik proje Performans Göstergeleri 2013 Gekçekleşen 2014/ilk 6 ay Gerçekleşen 2015 Hedeflenen 2016 Tahmin Proje faaliyetlerini en etkili ve verimli şekilde uygulayabilmek % 100 % 100 için öncelikle yerel halkta KYŞ konusunda farkındalık yaratmak gerekmektedir.. Böylece halka açık veya gruba özel faaliyetlere ilgi ve katılım artacaktır. Mutlu Evlilik adlı kitapçık hazırlanarak Isparta Belediyesince nikah kıydıran çiftlere ücretsiz dağıtılacaktır. Yerel halkta farkındalık oluşmasının ardından eğitim ve rehabilitasyon faaliyetlerine geçilecektir. Bu kapsamda; a) KYŞ konusunda eğiticilerin eğitimi, b) Şiddet uygulayanlara yönelik öfke kontrolü ve etkili iletişim, c) Şiddet görenlere yönelik kanuni haklar, danışma ve yönlendirme, d) Şiddet görenlere yönelik rehabilitasyon, sosyal ve kültürel aktiviteler, e) Meslek edindirme kursları yer alacaktır % 100 % 100 Performans Hedefi Harcama Birimi Faaliyet Adı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Çalışma Ziyaretleri, Ortak AB ülkelerindeki yenilikçi ve iyi uygulamaların incelenmesi, ülkemizde uyarlanması. Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Ziyaretleri, Ortak AB ülkelerindeki yenilikçi ve iyi uygulamaların incelenmesi, ülkemizde uyarlanması. Ekonomik Kod Mal ve Hizmet Alımları ,00 Bütçe Dışı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye ---- Diğer Yurt İçi ,00 Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , Performans Programı

211 Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Hedefi Harcama Birimi Faaliyet Adı Kadına Yönelik Şiddete uğramış veya şiddet görme riski altında olan kadın, şiddete başvuran veya başvurma ihtimali olan erkek ve şiddete meyilli veya şiddet mağduru olan çocuklara seminer vermek, eğitmek ve kadınlardan işsiz olanların meslek edindirme kurslarında yetiştirilerek iş sahibi olmalarını sağlamak. Dış İlişkiler Müdürlüğü Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Açıklamalar: Genel hedef, Türk Hükumetinin Türkiye de kadınların insan haklarının korunmasına yönelik çalışmalarına katkıda bulunmak, KYŞ nin sebepleri arasında bilgisizlik, eğitimsizlik, ekonomik sorunlar ve madde bağımlılığı gibi etkenler ön plana çıksa da hepsinin temelinde yatan asıl sorunun psikolojik rahatsızlıklar olduğu bir gerçektir. Bu yüzden projede şiddet uygulayanlara ve uygulama riski olanlara psikolojik destek faaliyetleri öncelikli olarak yer alacaktır. Ekonomik Kod Bütçe Dışı Kaynak Bütçe Dışı Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı -- GENEL YÖNETİM VE DİĞER FAALİYETLER Ekonomik Kod Personel Giderleri ,00 02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi Giderleri ,00 03 Mal ve Hizmet Alımları ,00 06 Sermaye Giderler ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Döner Sermaye -- Bütçe Dışı Kaynak Diğer Yurt İçi ,00 Yurt Dışı ,00 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı ,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , Performans Programı 211

212 Performans Programı

213 MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ 2015 Performans Programı 213

214 Görev Tanımı : tarih ve 56 sayılı Meclis Kararına istinaden Mezarlıklar Müdürlüğünün kurulmasıyla,kendisine bağlı bölümlerin mal ve hizmet taleplerinin doğrudan temin ve ihale yoluyla,4734 sayılı kamu ihale kanunu ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde yer alan hükümler doğrultusunda karşılamak başkanlıkça verilecek diğer işlemleri yürütmek. Mali Hizmetler Müdürlüğü ile koordineli olarak yapılacak tahsilatlara (Mezar Yeri Ücretleri ve Cenaze Hizmetleri ücretlerinde) yardımcı olmak. Mevcut Mezar yerlerinin doluluk durumuna göre Başkanlıkça uygun görüldüğünde yeni mezar yerleri alanı belirlemek ve defin edilebilir duruma getirmek. Belediye kaynaklarının etkin ve verimli kullanımını sağlamak. Isparta ya çağın gereklerine uygun bir yönetim anlayışı ve bakış açısı ile hizmet etmek Mezarlıklar Müdürlüğünce verilen hizmetlerin ücretleri bölgesel bazda ve günün şartlarına göre belirlemek için çalışma yapmak ve Belediye Meclisine sunmak,meclisten çıkan tarifelerin uygulanmasını sağlamak ve denetlemek. Planladığımız ve uyguladığımız hizmetleri,daha iyi hizmeti,daha etkin daha yaygın ve daha ekonomik nasıl sunabiliriz arayışı ile yapmak. Mezarlıklar Birimi Yasa ve Yönetmeliklerle Belediyeye verilen cenaze kaldırma hizmetleri görevli Mezarlıklar Müdürlüğü personeli tarafından en iyi şekilde yürütülür. Mezarlıklar Müdürlüğüne defin izin belgesi ile müracaat eden vatandaşlar tarifede belirtilen ücreti vezneye yatırır.daha sonra cenaze bulunduğu yerden alınarak gasilhanede yıkanır ve dini vecibelere uygun şekilde defin yapılır. Cumartesi, Pazar, bayram ve resmi tatil günlerinde Mezarlıklar Müdürlüğünde oluşturulan ekipler,hizmetlerini aksatmadan devam ettirmektedir. Asri Mezarlık Defin izni belgesi ve para makbuzundan oluşan evrakların kaydı yapıldıktan sonra cenazenin defnedileceği mezarlıktaki mezar yerinin hazırlanması sağlanır. Defni yapılan cenazelerin mezar yerlerinin mezar inşaatı yapım izni ile etrafının beton ve benzeri yapı malzemesi ile çevrilmesinin müsaadesi verilir. Tüm mezarlıklarda gömülecek cenazeler için yer tahsisi,belirlenen yasal ebatlarda olmak üzere yer tahsisi yapılır.bu mezarlıklarda yer bedeli peşin alınarak Isparta Belediyesi Tahsilat Makbuzu Ada,Parsel ve Sıra numaraları isme verilen makbuz kütük defterine kayıt edilir Performans Programı

215 ' Performans Programı 215

216 Performans Programı

217 Performans Programı 217

218 Performans Programı

219 , , , Performans Programı 219

220 Performans Programı

221 HAL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 Performans Programı 221

222 5957 Sayılı Hal Kanunu ve İlgili Yönetmelikler gereği: Sebze ve meyveler ile arz ve talep derinliğine göre belirlenecek diğer malların kaliteli, standartlara ve gıda güvenilirliğine uygun serbest rekabet şartları içinde yapılmasını, malların etkin şekilde tedarikini, dağıtımını ve satışını, üretici ve tüketicilerin hak ve menfaatlerini korunmasını, meslek mensuplarının faaliyetlerinin düzenlenmesini, toptancı halleri ile pazar yerlerinin çağdaş bir sisteme kavuşturulmasını ve işletilmesini sağlamayı esas almaktadır. Hal Müdürlüğü olarak; Hale giriş-çıkış yapan araçların kontrolünü yapmak, Ağırlık Kontrol Ünitesi nden(kantar dan) geçildikten sonra Bilgi İşlem Sistemi Hal Programında künye tespiti sorgulaması yapmak, uygun ise iş yerine sevk etmek, Ürünlerin denetim birimleri ekipleri tarafından tespitleri yapıldıktan sonra pazar ve panayırlara sevkini sağlamak, Şehrin muhtelif yerlerinden gelen meyve sebzelerin künye kontrollerini yapmak, hal kayıt sistemine kaydetmek, Şehrimize, künyesiz(kaçak) sebze ve meyve getiren satıcıları cezalı rüsum bedeli uygulayarak kaçağı kontrol altına almak, Hal Laboratuarı kurarak ve Gıda Mühendis i kontrolü altında yaş sebze ve meyveleri daha sağlıklı bir biçimde halkın tüketimine sunmak, Performans Programı

223 2015 Performans Programı 223

224 Performans Programı

225 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 2015 Performans Programı 225

226 Zabıtanın görev ve yetkileri MADDE 51.- Belediye zabıtası, beldede esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanmasıyla görevli olup bu amaçla, belediye meclisi tarafından alınan ve belediye zabıtası tarafından yerine getirilmesi gereken emir ve yasaklarla bunlara uymayanlar hakkında mevzuatta öngörülen ceza ve diğer yaptırımları uygular. Görevini yaparken zabıtaya karşı gelenler, kolluk kuvvetlerine karşı gelenler gibi cezalandırılır. Belediye zabıta teşkilâtının çalışma usûl ve esasları, çalışanların görev ve yetkileri, memurluğa alınması için taşımaları gereken nitelikler, alacakları meslek içi eğitim, görevde yükselme, meslekten çıkarılma, giyecekleri kıyafet ve savunma amaçlı olarak kullanacakları aletler ile zabıta teşkilâtında hizmet gereklerine göre oluşturulacak birimler, İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. Belediye, bu yönetmeliğe aykırı olmamak üzere ek düzenlemeler yapabilir. Zabıta hizmetleri kesintisiz olarak yürütülür. Zabıta personelinin çalışma süresi ve saatleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın, hizmetin aksatılmadan yürütülmesini sağlayacak şekilde düzenlenir. Belediye zabıta ve özel güvenlik hizmetlerinde fiilen çalışanlara, fazla mesai ücreti olarak yılı bütçe kanununda belirlenen üst sınırı aşmamak kaydıyla belediye meclisi kararı ile tespit edilen maktu tutar ödenir. Kuruluş MADDE 5 (1) Belediye zabıta teşkilatı; 22/2/2007 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümleri çerçevesinde belediye meclisi kararı ile oluşturulur. Teşkilat oluşturulurken kaynakların etkili ve verimli kullanılması, zabıta hizmetlerinin kalitesinin artırılması, ihtiyaç duyulan nitelik, unvan ve sayıda personel istihdamının sağlanması gözetilir. (2) Beldenin nüfusu, fiziki ve coğrafi yapısı ile gelişme potansiyeli dikkate alınarak, zabıta teşkilatı için ihtiyaç duyulacak norm kadroya uygun olarak birimler kurulabilir. (3) Belediye zabıtası, hizmetin gereğine ve yoğunluğuna göre, imar, çevre, sağlık, trafik ve turizm gibi kısımlara ayrılabilir. (4) Belediye zabıtası, hizmetin özelliğine göre sabit, gezici veya toplu olarak görev yapar. Kadro ve unvanlar MADDE 6 (1) Belediye zabıta teşkilatı personel kadro ve unvanları; Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslara göre belirlenmiş; daire başkanı, zabıta müdürü, zabıta şube müdürü, zabıta amiri, zabıta komiseri ve zabıta memuru unvanlı kadrolar ile hizmet için gerekli diğer kadrolardan oluşur. Bağlılık MADDE 7 (1) Belediye zabıta teşkilatı belediye başkanına bağlıdır. Belediye başkanı, zabıta teşkilatı üzerindeki yetkilerini belediye başkan yardımcısına; büyükşehirlerde genel sekreter veya genel sekreter yardımcısına devredebilir. (2) Özel kanunların yetkili kıldığı hallerde mahallin en büyük mülki amiri belediye zabıtasını görevlendirebilir. Bu durumlarda ilgili belediye başkanlığına bilgi verilir. Görev alanı MADDE 8 (1) Belediye zabıtası belediye sınırları içerisinde görevli ve yetkilidir. Ayrıca, mücavir alanlarda kanunlarla belediyenin yetki ve sorumluluğuna verilmiş hizmetler bakımından da yetkili ve görevlidir Performans Programı

227 (2) Büyükşehir belediye zabıtası ile büyükşehir ilçe ve ilk kademe belediye zabıtalarının birlikte görev yaptığı durumlarda gözetim ve koordinasyon yetkisi, büyükşehir zabıta biriminin en üst amirine aittir. Bu durumda büyükşehir belediyesinin görevlendireceği zabıta amirinin ilçe ve ilk kademe belediyesinin görevlendireceği zabıta amirinden daha üst rütbeli veya aynı rütbede ise kıdemli olması şarttır. Çalışma düzeni MADDE 9 (1) Belediye zabıta hizmetleri resmi tatil günleri de dâhil olmak üzere, günün 24 saati aksatılmadan sürdürülür. Zabıta personelinin çalışma süresi ve saatleri 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın, hizmetin aksatılmadan yürütülmesini sağlayacak şekilde aynı Kanunun 101 inci maddesi gereğince Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü alındıktan sonra belediye zabıtasının en yüksek dereceli amirinin teklifi ve belediye başkanının onayı ile tespit olunur. Fazla çalışma ücretleri ile ilgili olarak 5393 sayılı Kanunda yer alan hükümler uygulanır. (2) Zabıta personelinin çalışma saatleri vardiyalar halinde görevin gereğine göre 24 saat iş 48 saat istirahat veya 12 saat iş 24 saat istirahat şeklinde düzenlenebilir. Belediye zabıta memurlarının haftalık olağan çalışma saatleri 48 saati geçmeyecek şekilde düzenlenir. Ancak, personel sayısı az olan zabıtalarda 12 saat iş, 12 saat istirahat şeklinde düzenleme yapılabilir. Bu uygulamadan dolayı hizmetin sürekliliğini aksatmamak kaydıyla ve bir sıra dâhilinde personele 657 sayılı Kanunun 99 uncu maddesi göz önünde bulundurularak ayrıca haftada bir gün ilave izin verilebilir. Görevleri ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Görev, Yetki ve Sorumluluk MADDE 10 (1) Belediye zabıtasının görevleri şunlardır: a) Beldenin düzeni ve esenliği ile ilgili görevleri 1) Belediye sınırları içinde beldenin düzenini, belde halkının huzurunu ve sağlığını sağlayıp korumak amacıyla kanun, tüzük ve yönetmeliklerde, belediye zabıtasınca yerine getirileceği belirtilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. 2) Belediyece yerine getirileceği belirtilip de mahiyeti itibariyle belediyenin mevcut diğer birimlerini ilgilendirmeyen ve belediye zabıta kuruluşunca yerine getirilmesi tabii olan görevleri yapmak. 3) Belediye karar organları tarafından alınmış kararları, emir ve yasakları uygulamak ve sonuçlarını izlemek, 4) Ulusal bayram ve genel tatil günleri ile özellik taşıyan günlerde yapılacak törenlerin gerektirdiği hizmetleri görmek. 5) Cumhuriyet Bayramında iş yerlerinin kapalı kalması için gerekli uyarıları yapmak, tedbirleri almak, bayrak asılmasını sağlamak. 6) Kanunların belediyelere görev olarak verdiği takip, kontrol, izin ve yasaklayıcı hususları yerine getirmek. 7) Belediye cezaları ile ilgili olarak kanunlar uyarınca belediye meclisi ve encümeninin koymuş olduğu yasaklara aykırı hareket edenler hakkında gerekli işlemleri yapmak Performans Programı 227

228 8) 2/1/1924 tarihli ve 394 sayılı Hafta Tatili Kanununa göre belediyeden izin almadan çalışan işyerlerini kapatarak çalışmalarına engel olmak ve haklarında kanuni işlemleri yapmak. 9) Bulunmuş eşya ve malları, mevzuat hükümlerine ve belediye idaresinin bu konudaki karar ve işlemlerine göre korumak; sahipleri anlaşıldığında onlara teslim etmek; sahipleri çıkmayan eşya ve malların, mevzuatta ayrıca özel hüküm yoksa bakım ve gözetim masrafı alındıktan sonra bulana verilmesini sağlamak. 10) 28/4/1926 tarihli ve 831 sayılı Sular Hakkındaki Kanuna göre, umumi çeşmelerin kırılmasını, bozulmasını önlemek; kıran ve bozanlar hakkında işlem yapmak, şehir içme suyuna başka suyun karıştırılmasını veya sağlığa zararlı herhangi bir madde atılmasını önlemek, kaynakların etrafını kirletenler hakkında gerekli kanuni işlemleri yapmak. 11) 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve bu Kanuna göre çıkarılan 31/7/2006 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik çerçevesinde binalara verilen numaraların ve sokaklara verilen isimlere ait levhaların sökülmesine, bozulmasına mani olmak. 12) 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde etiketsiz mal, ayıplı mal ve hizmetler, satıştan kaçınma, taksitli ve kampanyalı satışlar ve denetim konularında belediyelere verilen görevleri yerine getirmek. 13) Kanunen belediyenin izni veya vergi ve harçlara tabi iken izin alınmaksızın veya harç ve vergi yatırılmaksızın yapılan işleri tespit etmek, bunların yapılmasında, işletilmesinde, kullanılmasında veya satılmasında sakınca varsa derhal men etmek ve kanuni işlem yapmak. 14) 30/6/1934 tarihli ve 2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkumlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanuna göre cezaevinde hükümlü olarak bulunanlar ve 11/8/1941 tarihli ve 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanuna göre, yardıma muhtaç olduğunu beyanla müracaat edenler hakkında muhtaçlık durumu araştırması yapmak. 15) 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre, izin verilmeyen yerlerin işgaline engel olmak, işgaller ile ilgili tahsilat görevlilerine yardımcı olmak. 16) 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu hükümlerince belediye sınırları içinde kaçak orman emvalinin tespiti halinde orman memurlarına yardımcı olmak, 17) 12/9/1960 tarihli ve 80 sayılı 1580 Sayılı Belediye Kanununun 15 inci Maddesinin 58 inci Bendine Tevfikan Belediyelerce Kurulan Toptancı Hallerinin Sureti İdaresi Hakkında Kanun, 24/6/1995 tarihli ve 552 sayılı Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre verilmiş bulunan sanat ve ticaretten men cezalarını yerine getirmek ve hal dışında toptan satışlara mani olmak. 18) 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun gereğince yangın, deprem ve su baskını gibi hallerde görevli ekipler gelinceye kadar gerekli tedbirleri almak. 19) 11/1/1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa ve ilgili yönetmeliklerine göre, ölçü ve tartı aletlerinin damgalarını kontrol etmek, damgasız ölçü aletleriyle satış yapılmasını önlemek, yetkili tamircilerin yetki belgelerini kontrol etmek, damgalanmamış hileli, ayarı bozuk terazi, kantar, baskül, litre gibi ölçü aletlerini kullandırmamak, kullananlar hakkında gerekli işlemleri yapmak. 20) 14/6/1989 tarihli ve 3572 sayılı İşyeri Açma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 14/7/2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince, işyerinin açma ruhsatı alıp almadığını kontrol etmek, yetkili mercilerce verilen işyeri kapatma cezasını uygulamak ve gereken işlemleri yapmak. 21) 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan eser, icra ve yapımların tespit edildiği kitap, kaset, CD, VCD ve DVD gibi taşıyıcı materyallerin yol, Performans Programı

229 meydan, pazar, kaldırım, iskele, köprü ve benzeri yerlerde satışına izin vermemek ve satışına teşebbüs edilen materyalleri toplayarak yetkililere teslim etmek. 22) 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanuna göre belediye alacaklarından dolayı haciz yoluyla yapılacak tahsilatlarda yardımcı olmak. 23) 13/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile verilen görevleri yerine getirmek. 24) Korunması belediyelere ait tarihi ve turistik tesisleri muhafaza etmek, kirletilmesine, çalınmalarına, tahrip edilmelerine ve her ne suretle olursa olsun zarara uğratılmalarına meydan vermemek. 25) Mülki idare amiri, belediye başkanı veya yetkili kıldığı amirlerin hizmetle ilgili emirlerini yerine getirmek. b) İmar ile ilgili görevleri 1) Fen elemanlarıyla birlikte yapılacak yasal işlemleri yerine getirmek. 2) 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili imar yönetmeliklerine göre belediye ve mücavir alan sınırları içinde güvenlik tedbirleri alınması gerekli görülen arsaların çevrilmesini sağlamak, açıkta bulunan kuyu, mahzen gibi yerleri kapattırarak zararlarını ve tehlikelerini gidermek, kanalizasyon ve fosseptik çukurlarının sızıntı yapmalarına mani olmayı sağlamak, hafriyat atıklarının müsaade edilen yerler dışına dökülmesini önlemek, yıkılacak derecedeki binaları boşalttırmak, yıkım kararlarının uygulanmasında gerekli tedbirleri almak, ruhsatsız yapılan inşaatları tespit etmek ve derhal inşaatı durdurarak belediyenin fen kuruluşlarının yetkili elemanlarıyla birlikte tutanak düzenlemek ve haklarında kanuni işlem yapmak. 3) 20/7/1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununa göre izinsiz yapılaşmaya meydan vermemek, izinsiz yapıların tespitini yapmak ve fen elemanlarının gözetiminde yıkılmasını sağlamak ve gerekli diğer tedbirleri almak. 4) 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa göre, sit ve koruma alanlarında ruhsatsız yapı, izinsiz kazı ve sondaj yaptıranları, izinsiz define arayanları ilgili mercilere bildirmek. c) Sağlık ile ilgili görevleri 1) 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve 27/5/2004 tarihli ve 5179 sayılı Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, ilgili tüzük ve yönetmeliğin uygulanmasında ve alınması gerekli kararların yerine getirilmesinde görevli personele yardımcı olmak. 2) Ruhsatsız olarak açılan veya ruhsata aykırı olarak işletilen işyerleriyle ilgili olarak İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapmak. 3) İlgili kuruluşlarla işbirliği halinde, 5393 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi uyarınca gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlı olup olmadığını denetlemek. 4) Ev, apartman ve her türlü işyerlerinin çöplerinin sokağa atılmasına mani olmak, çöp kutu ve atıklarının eşelenmesini önlemek. 5) Cadde, sokak, park ve meydanlarda mevzuata ve sağlık şartlarına aykırı olarak satış yapan seyyar satıcıları men etmek, bu hususta yetkili mercilerin kararlarıyla zabıta tarafından yerine getirilmesi istenen hizmetleri yapmak. 6) Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, ilgili tüzük ve yönetmelikler gereğince yıkanmadan, soyulmadan veya pişirilmeden yenen gıda maddelerinin açıkta satılmasına mani olmak, karıştırıldıklarından şüphe edilenlerden tahliller yapılmak üzere numune alınması hususunda ilgili teşkilata bilgi vermek, yetkili personelin bulunmaması halinde tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen 2015 Performans Programı 229

230 kurallara uygun olarak numuneyi bizzat almak ve yapılan tahlil sonucunda sağlığa zararlı oldukları tespit edilenleri yetkililerin kararı ile imha etmek. 7) Yetkili mercilerin kararları doğrultusunda belirlenen yerler dışında kurban kesilmesini önlemek. 8) 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununa ve ilgili yönetmeliklere göre çevre ve insan sağlığına zarar veren, kişilerin huzur ve sükûnunu, beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde gürültü yapan fabrika, işyeri, atölye, eğlence yerleri gibi müesseseleri tutanak düzenleyerek yetkili mercilere bildirmek ve bu konuda kendisine verilen görevleri yerine getirmek. 9) 8/5/1986 tarihli ve 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa ve ilgili yönetmeliğe göre bir yerde hastalık çıkması veya sebebi belli olmayan hayvan ölümlerinin görülmesi halinde ilgili mercilere haber vermek, bu yerleri geçici kordon altına almak, yetkililere bu konuda her türlü yardımı yapmak, imhası gereken hayvanların itlafına yardımcı olmak, bunların insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde imhasını yaptırmak. 10) 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa ve Yönetmeliğine göre hayvan ve hayvansal ürünlerin nakliyeciliğini yapanların ruhsatlarını ve hayvanların menşe şahadetnamelerini kontrol etmek, mezbaha ve et kombinası dışı kesimleri önlemek, bunların hakkında kanuni işlemler yapmak. 11) 24/6/2004 tarihli ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile belediyelere, zabıtanın görevleri içerisinde verilen yetkileri kullanmak. 12) İlgili kuruluşlar ile işbirliği halinde fırınların ve ekmek fabrikalarının ve diğer gıda üretim yerlerinin sağlık şartlarına uygunluğunun denetiminde ilgili kuruluşların talebi halinde nezaret etmek, ekmek ve pide gramajını kontrol etmek, gerekli kanuni işlemleri yapmak. ç) Trafikle ilgili görevleri 1) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre belediye sınırları ve mücavir alanlar içerisindeki karayolları kenarlarında yapılan yapı ve tesisler için belge aramak, olmayanlar hakkında fen elemanları ile birlikte tutanak düzenlemek. 2) Yetkili organların kararı uyarınca belirlenen kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksilerin sayılarını, bilet ücret ve tarifeleri ile zaman ve güzergâhlarını denetlemek. 3) Yetkili organların kararı uyarınca tespit edilen durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerindeki araç park yerlerinde gereken denetimleri ve diğer iş ve işlemleri yapmak. 4) Kanunlarla belediyelere verilen trafik görev ve yetkilerinden belediye başkanlığınca uygun görülenleri yürütmek, 5) Belediyelerce yapılan alt yapı çalışmalarında gerekli trafik önlemlerini almak. 6) Belediyelerce dikilen trafik işaret ve levhalarına verilen hasarları tespit etmek. 7) Şehirlerarası otobüs terminalleri ile diğer garajlardaki otobüslerin fiyat ve zaman tarifelerini denetlemek, uymayanlara tutanak düzenlemek. d) Yardım görevleri 1) Beldenin yabancısı bulunan kimselere yardımcı olmak. 2) Savaş ve savaşa hazırlık gibi olağanüstü hallerde sivil savunma hizmetlerinin gerektirdiği ve kendisine verilen görevleri yerine getirmek. 3) Korunmaya ve bakıma muhtaç çocukları, özürlüleri, yaşlıları ve yardıma muhtaç kişileri tespit halinde sosyal hizmet kurumlarına bildirmek. Yetkileri Performans Programı

231 MADDE 11 (1) Belediye zabıtası; kanun, tüzük, yönetmeliklerin ve yetkili belediye organlarının yüklediği görevleri yerine getirebilmek için belediye sınırları içinde; a) Umuma açık yerlere girer, gerekli kontrolleri yapar, sahip veya işletenlerinden kontrol konusu ile ilgili belgeler ister ve haklarında tutanak düzenler, b) Boşaltılması ve yıktırılması hususunda yetkili mercilerin karar veya emirleri bulunan yapı, ev veya müesseselere kanuni yetkililerle birlikte girer ve yasal yaptırım uygular, c) Mevzuatla belediye zabıtasına tanınan yetkileri kullanmaya mani olanlar hakkında adli kovuşturma yapılmak üzere tutanak düzenler, ç) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarına vaki olacak tecavüzleri usulünce önler, d) Umumi yerlerde belediye nizamlarına aykırı olarak seyyar satışta bulunan kimseleri ve başkalarının ticarethane önlerini de kapatacak şekilde yaya kaldırımlarını, izinsiz işgal edenleri men eder, e) Taşıtların durmak, duraklamak ya da park etmek suretiyle yolları, herkesin gelip geçmesine mahsus yerleri ve yaya kaldırımlarını işgallerini önler, f) Umumi yol, kaldırım ve meydanlarda izinsiz olarak gazete, dergi ve kitapların yerde teşhir edilerek satışını önler, g) 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan eser, icra ve yapımların tespit edildiği kitap, kaset, CD, VCD ve DVD gibi taşıyıcı materyallerin, pazar veya panayır kurulan yerler, meydanlar, mezat yerleri, yol, meydan, pazar, iskele, köprü gibi umuma ait yerlerde satışına izin vermez ve bunların satışını engeller, satışına teşebbüs edilen materyalleri toplayarak yetkili makamlara teslim eder, ğ) Sağlığa mutlak surette zararlı olduğu usulünce yapılmış tahliller sonunda sabit olan bozulmuş, kokmuş ve çürümüş gıda maddelerini yetkililerin isteği ve raporu üzerine imha eder, h) Sahipsiz olup, beldede başıboş dolaşan hayvanların muhafaza altına alınmasını sağlar ve bunlardan tehlike yaratması muhtemel olanların veteriner ekiplerince usulü dairesinde etkisiz hale getirilmesine yardımcı olur, ı) Umumi yerlerde aşırı derecede gürültü yapanlara, çevreyi kirletenlere, pazar ve panayır yerlerinde geliş ve gidişi zorlaştıranlara gerekli ikaz ve tembihatta bulunur, uymayanlar hakkında gerekli yasal işlemi yapar. Sorumluluğu MADDE 12 (1) Belediye zabıtası amir ve memurları, görevlerine ilişkin kanun, tüzük, yönetmelik ve emirleri bilmekle, hizmetlerini bunların hükümleri dairesinde yapmakla ve görevlerin yerine getirilmesi sırasında birbirlerine yardım etmekle yükümlü ve sorumludurlar Sayılı Belediye Kanunun 61. Maddesi Belediyenin yıl içerisindeki yapacağı harcamaları gösteren ve o yıl içerisinde yapılacak olan yatırımların neler olacağı yönünde performansa dayalı hazırlanan bütçe sistemi ilgili madde gereği yapılmaktadır. Gerçekçi ve kabul edilebilir bir harcama o müdürlüğün performans değerlerini de vereceğinden 2015 yılı için hazırlanan bütçe de hangi kalemlerin ne şekilde harcanacağı aşağıya liste olarak çıkarılmıştır. Belediye Bütçesi Belediye bütçesi MADDE 61.- Belediyenin stratejik plânına ve performans programına uygun olarak hazırlanan bütçe, belediyenin malî yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve gider tahminlerini gösterir, gelirlerin toplanmasına ve harcamaların yapılmasına izin verir. Bütçeye ayrıntılı harcama programları ile finansman programları eklenir Performans Programı 231

232 Bütçe yılı Devlet malî yılı ile aynıdır. Bütçe dışı harcama yapılamaz. Belediye başkanı ve harcama yetkisi verilen diğer görevliler, bütçe ödeneklerinin verimli, tutumlu ve yerinde harcanmasından sorumludur. Bütçe hazırlanırken dikkat edilen konular. Bütçeyi gerçekçi ve uygulanabilir bir şekilde hazırlayarak kamu kaynaklarının etkin kullanılması hedeflenmiştir. Bu nedenle, ,00 Tl. lik bütçenin yılında olduğu gibi 2015 yılı bütçemizin hazırlanmasında ana unsur olarak personel giderleri oluşturmaktadır. Personel giderleri ,00 TL. lik bir kısım ayrılmıştır. Personel giderlerine ek olarak SGK giderleri ,00 TL. lik bir kısım ayrılmıştır. Mal ve hizmet alımları giderleri ise ,00 TL. lik bir kısım ayrılmıştır. Mal ve Hizmet alımları içerisinde Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alım giderleri ,00 TL. dir. Bunlar, o Kırtasiye ve Büro Malzeme alımları o Su ve Temizlik Malzeme alımları o Enerji alımları o Giyim ve Kuşam alımları o Özel malzeme alımları o Yolluklar o Görev Giderleri o Hizmet alımları o Onarım giderleri o Gayrimenkul mal bakım ve onarım giderleri :60.000,00 TL. :30.000,00 TL. :75.000,00 TL. :65.000,00 TL. :20.000,00 TL. :10.000,00 TL. :25.000,00 TL. :60.000,00 TL. : ,00 TL. :44.000,00 TL. Cari Transferlere ( Emekli olacak personel ) ise ,00 TL.lik bir kısım ayrılmıştır. Sermaye giderleri için ,00 TL.lik bir kısım ayrılmıştır. o Mamul mal alımları o Gayrimenkul sermaye üretim giderleri : ,00 TL. :44.000,00 TL. Hedeflerimiz Şehir merkezinde belediyemizin yapmış olduğu yeni arterlere sinyalizasyon ağlarını kurmak. Şehir merkezinde kurulmuş olan Yeşil dalga sistemini geliştirmek Performans Programı

233 Toplu taşıma sisteminin daha etkin bir şekilde denetlenmesini sağlamak için yeni araç kiralanması veya satın alınması. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarını tümünü dijital ortama taşıyarak denetimi daha etkin bir hale getirmek. Zabıta müdürlüğündeki tüm evrakların dijital arşive taşınması. Isparta Belediye başkanlığı bünyesinde norm kadro da belirtilen personel oranını yarısında olmamıza rağmen; 2014 Yılı bütçemizin ilk altı ayında % 38 civarında bir gerçekleştirme oranı gerçekleşmiştir. Yıl sonu itibari ile bu oran % 60 veya 65 olacağı öngörülmektedir. Kamu kaynaklarını daha etkin ve verimli bir şekilde kullanmaya devam edilecektir Performans Programı 233

234 İdare Adı Birim Adı Amaç 10 Hedefi PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ Önce İnsan. Yaşadığımız şehirde insan ve çevre sağlığını korumak, insanlara yaşam alanları sağlamak. Yaşanabilir şehir bilincini oluşturmak Halkın sağlığını ve şehirde yaşam standartlarını yükseltmek, zabıta hizmetlerini her alanda halka hissettirmek, verimli bir çalışma ortamı oluşturmak. Performans hedefi Zabıta hizmetlerini güncel hızlı ve etkin bir biçimde kullanmak, bunun için teknoloji ve diğer imkanlardan faydalanmak. Kaynak İhtiyacı 2015 Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam Kırtasiye ve Büro malzemeleri ile araç ve gereç alımı , ,00 Enerji alımları(yakacak, Akaryakıt ve Elektrik gibi) , ,00 Personel Giyim ve kuşam giderleri , ,00 Menkul mal alımları(bakım ve onarım) , ,00 Sermaye giderleri , ,00 GENEL TOPLAM , ,00 Performans Göstergeleri İlk 6 Ay Gerçekleşen Gerçekleşen Hedeflenen Tahmini Giyim Kuşam alımları(personelin Tamamı) % 100 Malzeme Alımı(Telsiz) Bilgisayar, yazıcı, Fotokopi Makinesi alımları Yol çizgi boyası alımı ile sinyalizasyon malz. alımı Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Hedefi Harcama Birimi Faaliyet Adı Müdürlüğümüz Belediyemizin halkla iç içe olan bir müdürlüğü olması neticesinde verilen görevler araçlı ekiple ile yerine getirilmekte, Müdürlük ve bağlı birimlerde Kırtasiye ve büro mal ve malzemeleri kullanımı, Zabıta Müdürlüğü Kırtasiye Büro Mal ve Malzemeleri alımı Ekonomik Kod Mal ve Malzemeleri alımları ,00 Bütçe Dışı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı , Performans Programı

235 Performans Hedefi Harcama Birimi Faaliyet Adı Faaliyet Maliyetleri Tablosu Müdürlüğümüz Belediyemizin halkla iç içe olan bir müdürlüğü olması neticesinde kılık ve kıyafet olarak birinci sınıf malzemeden giyim kuşam malzemesi alımı. Zabıta Müdürlüğü Giyim ve kuşam malzemeleri alımı Ekonomik Kod Mal ve Malzemeleri alımları ,00 Bütçe Dışı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Performans Hedefi Harcama Birimi Faaliyet Adı Faaliyet Maliyetleri Tablosu Müdürlüğümüz Belediyemizin halkla iç içe olan bir müdürlüğü olması neticesinde verilen görevler araçlı ekiple ile yerine getirilmekte, Müdürlük ve bağlı birimlerde Doğalgaz kullanımı mevcut. Zabıta Müdürlüğü Enerji alımları 03 Mal ve Malzemeleri alımları Bütçe Dışı Kaynak Ekonomik Kod ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı , Performans Programı 235

236 Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Müdürlüğümüz Belediyemizin halkla iç içe olan bir müdürlüğü bilgisayar yazıcı fotokopi cihazı Hedefi gibi malzemesi alımı. Harcama Zabıta Müdürlüğü Birimi Faaliyet Adı Büro mal ve malzemeleri alımı Ekonomik Kod 2015 Mal ve Malzemeleri alımları ,00 Bütçe Dışı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 Faaliyet Maliyetleri Tablosu Performans Hedefi Harcama Birimi Faaliyet Adı Müdürlüğümüz Cari transferler giderleri Zabıta Müdürlüğü Cari Transferler Ekonomik Kod CARİ TARANSFERLER ,00 Bütçe Dışı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı , Performans Programı

237 Performans Hedefi Harcama Birimi Faaliyet Adı Faaliyet Maliyetleri Tablosu Müdürlüğümüz Belediyemizin Trafik işaret ve işaretlemelerinden sorumlu olan zabıta trafik şefliği bünyesinde yol çizgi boyaları ile sinyalizasyon malzemeleri alımı Zabıta Müdürlüğü Sermaye Giderleri Ekonomik Kod SERMAYE GİDERLERİ ,00 Bütçe Dışı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 GENEL YÖNETİM VE DİĞER FAALİYETLER Ekonomik Kod Personel Giderleri ,00 02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi Giderleri ,00 03 Mal ve Hizmet Alımları ,00 05 Cari Transferler 0 06 Sermaye Giderleri 0 Bütçe Dışı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı Performans Programı 237

238 Performans Programı

239 İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2015 Performans Programı 239

240 Görev Tanımı: Kurumun insan gücü planlaması ve politikası konusunda çalışmalar yapmak Hizmet üretim gücünü ve hizmet kalitesini artırarak ideal personel kadrosu oluşturmaya çalışmak Belediye bünyesinde işe alınan işçi, memur ve sözleşmeli personelin işe giriş işlemlerini yapmak Memurlar için adaylık süresi takibi ile asalet tasdikini yapmak Çalışanların nakil, ilerleme ve bağlı oldukları sosyal güvenlik kuruluşları ile ilişkilerini yürütmek Kurumun kariyer planlarını hazırlamak ve uygulamak Toplu sözleşme ile işçilere verilmiş hakların kullanımında çıkan problemlerin çözümlenmesini sağlamak Tüm çalışanların emeklilik işlemine kadar değişen bütün özlük sürecini yürütmek ve özlük dosyalarının muhafaza etmek İş başvurularının karşılanamadığı durumlarda diğer kurumlardan bildirilen ihtiyaçlara göre başvuruları yönlendirmek Çalışanların izin, rapor veya ücretsiz izin taleplerinin değerlendirilmesini yapmak, takip etmek, raporlamak Öğrenci staj başvurularını değerlendirmek, eğitim durumlarına göre kurum içerisinde birimlere dağıtmak İşe giriş çıkış takibi yapmak, memur ve işçi disiplin kurullarını oluşturmak, disiplin işlemlerinin takibi, verilen cezaları raporlamak ve sicillere işlemek Memur sicil dosyalarını tutmak ve mal bildirimlerini kontrol edip saklamak Personele hizmet içi eğitimleri vermek, verdirmek Belediyemizin çeşitli birimlerinin güvenliği için ihtiyaç halinde işlerin hizmet alımı yoluyla gördürülmesine devam edilmesi ve güvenliğin sağlanması, Performans Programı

241 2015 Performans Programı 241

242 Performans Programı

243 2015 Performans Programı 243

244 Performans Programı

245 2015 Performans Programı 245

246 Performans Programı

247 ÇEVRE KORUMA ve KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 Performans Programı 247

248 Isparta Belediye Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, 5393 sayılı Belediyeler Kanununun 49.maddesi ile tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Bakanlar Kurulunun Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereğince, Isparta Belediye Meclisinin tarih ve 56 sayılı kararı ile kurulmuştur. Görev Tanımı: a) 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Yönetmelikleri ve 2872 Sayılı Çevre Kanunu olmak üzere ilgili mevzuatın çevre hususunda Belediyelere verdiği görevleri yerine getirmek; İl Mahalli Çevre Kurulu Kararları ile Belediye Meclis ve Encümen Kararlarını uygulamak, b) Çevre Koruma ve Kontrolü ile ilgili olarak alınması ve uygulanması gereken tedbirler konusunda ilgili mevzuata uygun olarak belediyelere verilen görevleri yerine getirmek ve kanuni yetkileri kullanmaya ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, c) Stratejik plana uygun olarak bütçe taslağını hazırlamak ve Mali Hizmetler Müdürlüğüne göndermek, d) Isparta Belediyesinin Çevre Koruma Politikasını belirlemek yürütülen faaliyetlerin çağa ve teknolojik gelişime ayak uydurmasını ve halkın sağlıklı bir çevrede yaşamasını sağlamak, e) Isparta nın gelişen nüfus ve ekonomik koşullarına uygun çevre yönetimi sistemlerini oluşturmak, f) Çalışma konularına ilişkin her türlü denetimi gerçekleştirmek ve buna ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, g) Hava kirliliğinin önlenmesi hususunda çalışmalarda bulunmak, analiz yapmak veya yaptırmak. h) Çevre eğitimi konusunda ilgili kurum, kuruluş ve kişilerle işbirliği yapmak; eğitim programlarını hazırlamak ve uygulamak, i) Şikâyetleri ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendirmek ve gereğini yerine getirmek, j) Müdürlük çalışma konularıyla ilgili olarak, kişi, kurum, kuruluşlar ve sivil toplum oluşumlarıyla koordinasyon sağlanması; ortak çalışmaların yapılması, k) Müdürlük personeli ile ilgili hizmetler yürütmek, hizmet içi eğitim kursları almak, açmak ve seminerler düzenlemek l) Müdürlüğün sorumluluğu altındaki işler ile ilgili ihaleler için gerekli çalışmaları yürütmek, m) Müdürlük tarafından gerçekleştirilen tüm işler ile ilgili Belediye Sınırları içerisinde gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmak, n) Çevre mevzuatını da ilgilendiren konularda oluşturulacak komisyonlara iştirak etmek, o) Mevzuat değişikliklerine esas olmak üzere ilgili mercilerce talep edilen konularda görüş bildirmek; lüzum görülen hallerde talep edilmesini beklemeksizin görüş ve önerilerin ilgili mercilere sunmak, p) Çevre Yönetimi ile ilgili yasal mevzuatı ve değişiklikleri takip etmek, q) Çalışma konularına ilişkin projeler geliştirmek ve uygulamak, r) Gerçekleştirilen uygulamaların kamuoyuna tanıtılması ve en etkin şekilde işletilmesinin sağlanması için planlamalar yapmak, s) Halkın faaliyet alanı ile ilgili talep ve şikâyetlerini değerlendirmek bu doğrultuda kararlar almak ve uygulanmasını sağlamak Performans Programı

249 1.Çevre Analiz Laboratuarı Hava kirliliğinin önlenmesi hususunda denetimleri yaptırmak ve çalışmalarda bulunmak,görev alanı dahilinde eğitim ve araştırma yapmak,halkın çevre bilincini geliştirici ve katılımını sağlayıcı faaliyetlerde bulunmak,çevre ve Çevre sağlığının korunması,iyileştirilmesi ve güzelleştirilmesi ile ilgili yapılan tüm denetimlerde kirlenmeye sebep olan kişi,kurum veya kuruluşlar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmak ve olumsuzları ortadan kaldırıcı önlemlerin alınmasını sağlama, 2. Çevre Denetim Birimi Belediye mücavir alanı içerisinde kontrol,denetim ve takip çalışmalarını yürütme,ilgili birim,- kurum ve kuruluşlarla ortak denetimler düzenleme,isınma amaçlı kullanılan yakma cihazlarının bakımlarının düzenli olarak yaptırılmasını sağlamak için çalışmalarda bulunmak,belediye mücavir alan içindeki alanlarda satışa sunulan yakıtların denetimini kontrol etmek,müdürlük faaliyet konuları ile ilgili halkı bilgilendirmek,el ilanı,broşür,afiş vb. dağıtılmasını sağlamak. 3.Yazı İşleri Birimi Satın Alma Birimi ve T.K.K.Yetkilisi Müdürlüğe ait iç ve dış yazışmaları yapmak, müdürlüğün gelen ve giden evraklarını düzenlemek ve arşivlemek, Gelen lerin her gün düzenli olarak kontrol ederek süresinde cevap verilmesini sağlamak, Müdürlüğün yıl boyunca kullanacağı malzemeleri (kırtasiye,ozalit,dosyalama,makine teçhizat,laboratuarda kullanılacak laboratuar malzemesi,kimyevi ve temrinlik malzeme ihtiyacı, laboratuar tahlil giderleri,büro malzemesi alımları koltuk,masa,sandalye,telefon,bilgisayar,yazıcı makinaları,iş makinaları,taşıt,delgeç,zımba,vb.gibi )belirlemek ve yapılacak işlerin programını yapmak, bunlarla ilgili evrak ve dokümanları hazırlayarak ihale edilmesini sağlamak, ihale sonrası işin kontrollüğünü yapmak ve ihalenin hakkedişlerini hazırlamak Performans Programı 249

250 Performans Programı

251 2015 Performans Programı 251

252 Performans Programı

253 2015 Performans Programı 253

254 Performans Programı

255 ETÜD VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ 2015 Performans Programı 255

256 Görev Tanımı Amaç: Isparta Belediyesi sınırları dâhilinde bulunan yapıları tarihi ve kültürel özellikleri korunarak gelişime uygun yeniden inşa ve restore etmek, günümüz konforu ve kullanım şartlarını içeren, konut, ticaret, kültür,hizmet, turizm ve sosyal donatı alanları oluşturmak, şehri çağdaş standartlara uygun olarak inşa etmek, yenilemek ve yaşatarak kullanılabilir bir hale getirmek için yasalarla Isparta Belediyesinin görev ve sorumluluk alanındaki hizmetlerin bilimsel, akademik ve aktif bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır. Etüd Proje Müdürlüğü; 1-Kentin daha yaşanabilir ve çağdaş kılınması yönünde her türlü program ve proje hazırlamak veya hazırlatmak; bu amaçla ulusal ve uluslar arası hibe, fon ve kredilerden yararlanmak, 2-Müdürlük ve Belediyenin diğer birimlerince üretilecek projelerle ilgili bütünlük ve eşgüdüm sağlamak, 3-Kent paydaşları ile birlikte proje üretilmesini ve uygulanmasını sağlamak, 4-Proje yarışmaları düzenlemek, 5-Kent ve yerel yönetim hizmetlerine yönelik politika ve proje geliştirilmesine dönük olarak, uzman kişilerden danışmanlık almak ve bu konuda gerektiğinde danışma kurulları oluşturmak, 6-Kentsel kalkınma yönünde çalışmalar yapmak ve projeler geliştirmek, 7-Isparta İli nin doğal ve kültürel değerleri ile ilgili araştırma ve tespitler yapmak, bu değerlerin evrensel koruma ilkeleri doğrultusunda yaşatılması ve canlandırılması için projeler üretmek, 8-Kent envanterinin oluşturulmasını sağlamak, 9-Belediye hizmetlerinin daha verimli ve etkin sunulması yönünde araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak ve projeler geliştirmek, 10-Müdürlüğün görev alanıyla ilgili olarak çağdaş uygulama ve örnek projeleri izlemek, değerlendirmek ve öneriler hazırlamak, 11-Hazırlanan projeleri uygulayıcı birimlere iletilmek, talep halinde açıklayıcı bilgi vermek ve uygulamaları işbirliği içinde izlemek, 12-Isparta in gelişmesine yön verecek ve gelişen talepleri karşılayacak nitelikte öncü ve örnek projeler geliştirmek. 13-Kamu kurumlarının daha kaliteli ve daha etkin hizmet sunabilmeleri için proje desteği verilmesini sağlamak. 14-İhale hazırlık, ihalenin yapılması, ihale ile yapılan işlerin takibi ve kontrolünü yapılması, işlerin sözleşme ve eklerine uygun olarak tamamlanmasını sağlamak. 15-Hizmet binaları, kültür merkezleri, şehirler arası terminal,sosyal tesisler,otopark,semt merkezleri ve hizmet tesislerinin vb. gibi tüm yapı tesislerin avan ve uygulama ve detay projelerini yapılması. 16-Genel olarak her türlü yapıya ait statik, mimari,zemin etüdü,mekanik, elektrik, projelerinin hazırlanması ile bunlara ait yapı yaklaşık maliyetlerini ve teknik şartnamelerini hazırlanması. 17-Belirli periyotlarla şantiye denetimi yapılması, imalatların proje ve şartnamelere uygunluğunun kontrol edilmesi, malzeme seçimi ve imalat detayları konusunda şantiye ekibine teknik destek sağlanması. 18-Sivil toplum kuruluşlarının aktif bir biçimde faaliyetlerini yürütebilmeleri için yer, alan çalışmaları ve buna bağlı olarak dini tesis, sosyal tesis, piknik alanı, vb. gibi projeler geliştirilmesi. 19-Tadilat yapılacak binaların rölöevelerini çıkartarak gerektiğinde uygulama projelerini hazırlanması veya hazırlatılması. 20-İlin sahip olduğu ulaşım zenginliği ve kolaylığının getirdiği avantajları kentin gelişimi için en üst düzeyde kullanılması amacıyla çalışmalar yapmak. 21-Sağlık, kültür, eğitim, spor ve kentin ve kentlinin ihtiyacı olan alanlarda Isparta ya artı değer kazandırılması yönündeki çalışmaların yanı sıra kentin her gelir grubuna hitap edebilen projeler üretmek. 22-Belediye mücavir alan sınırları içerisinde bulunan imar planlarında yeşil alan fonksiyonuna sahip yerler için peyzaj projeleri hazırlamak/hazırlatmak, peyzaj düzenlemesi yapmak Performans Programı

257 2015 Performans Programı 257

258 Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri , Performans Programı

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41 inci maddesi ve ilgili Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe

Detaylı

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gölyaka Belediyesi

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

Belediyenin gelirleri

Belediyenin gelirleri Belediyenin gelirleri a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. d)

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ.. 3 I-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.4-20 Bütçe Giderleri ve Gelirleri.. 4 Gider Gerçekleşme ve Başlangıç Ödeneği Karşılaştırma

Detaylı

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ A) GENEL BİLGİLER Aşağıda belirtilen görevler, Malî Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülür: a) İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekod1 Ekod2 Ekod3 Ekod4 Hesap Adı Borç Alacak 102 0 0 0 0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 103 0 0 0 0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39 1.961.260,39 109 0

Detaylı

T.C. YAKAKENT BELEDİYE BAĞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. YAKAKENT BELEDİYE BAĞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. YAKAKENT BELEDİYE BAĞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Mali Hizmetler Müdürlüğü nün

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 9 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU RAPORU

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 9 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU RAPORU T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 9 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA KONU : 2012 Mali Yılı Hizmet Ücret Tarifesi. TEKLİFİN

Detaylı

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Destek Hizmetleri Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2016 Faaliyet Raporu 76 Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2016 Faaliyet Raporu I - GENEL BİLGİLER A - MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI 1 Müdürlüğümüzün Görevleri: Destek

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1.1.2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1 İÇİNDEKİLER SAYFA ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I-GENEL BİLGİLER.. 4 1-2015 yılı Ocak-Haziran

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI 2012

PERFORMANS PROGRAMI 2012 PERFORMANS PROGRAMI 2012 -FİZİKİ BELEDİYECİLİK -SOSYAL BELEDİYECİLİK -KÜLTÜREL BELEDİYECİLİK -EKOLOJİK BELEDİYECİLİK PERFORMANS PROGRAMI 2012 BAŞKANIN SUNUŞU 3 I. GENEL BİLGİLER 4 6 7 I-A- MİSYON ve VİZYON

Detaylı

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ T.C. ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ AD SOYAD KADRO UNVANI GÖREVLERİ * GÖREV DEVRİ ** Belgin AKYÜZ Daire Başkanı V. Strateji Geliştirme Daire

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı;

Detaylı

Kerim AKSU Belediye Başkanı. Kazım ELMALI Belediye Başkan Yardımcısı. İsmail DEMİR Temizlik İşleri Müdürü. Hasan ÖZTÜRK Şef

Kerim AKSU Belediye Başkanı. Kazım ELMALI Belediye Başkan Yardımcısı. İsmail DEMİR Temizlik İşleri Müdürü. Hasan ÖZTÜRK Şef GİRESUN BELEDİYESİ TEMIZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜGÜ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ TEŞKİLAT MADDE 5-Temizlik İşleri Müdürlüğü aşağıda yazıldığı şekilde teşkilatlanmıştır.müdürlük;belediye Başkan Yardımcısı

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar no: 84 Sayfa No: 1/9 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar no: 84 Sayfa No: 1/9 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar no: 84 Sayfa No: 1/9 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev, Çalışma

Detaylı

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Lüleburgaz Belediyesi Tesisler Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

Giresun Belediyesi 2012 Yılı Performans Programı 1 MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ

Giresun Belediyesi 2012 Yılı Performans Programı 1 MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ 2012 Yılı Performans Programı 1 MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ 2012 Yılı Performans Programı 2 STRATEJİK AMAÇ/ 3- Mali Yapının Güçlendirilmesi MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ - STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV-YETKĠ

Detaylı

T.C.SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TRABZON BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C.SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TRABZON BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C.SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TRABZON BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK / 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00 Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

YAZI İŞLERİ GELİR MÜDÜRLÜĞÜ

YAZI İŞLERİ GELİR MÜDÜRLÜĞÜ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2006 GÖREVİ 5393 Sayılı Belediye Kanunu 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu,1319 Sayılı Emlak Kanunu ve diğer kanunlarla belirlenen her türlü gelir kaleminin tahakkuk ve tahsilatını

Detaylı

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu 1 Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğümüz tarafından 01/01/2006 tarihinde 1 nolu yevmiye kaydı ile 2005 yılından 2006

Detaylı

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Mali Hizmetler Müdürlüğü İşletme ve İştirakler Mali Hizmetler EMLAK VE ÇTV ŞEFLİĞİ Tellaliye Harcını Tahsil Etmek «Emlak Beyanı Kabulü, Tarh, Tahakkuk, Tebliği «İcra ve Haciz İşlemleri «Çevre Temizlik Vergisi Beyanı Kabulü «MASRAF

Detaylı

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR AMAÇ VE KAPSAM Madde 1: Bu

Detaylı

T.C. MANAVGAT BELEDİYE MECLİS KARARI

T.C. MANAVGAT BELEDİYE MECLİS KARARI T.C. MANAVGAT BELEDİYE MECLİS KARARI Kararın Tarihi: 02.06.2017 Konu: 2016 Mali Yılı Kesin Hesabının ve Taşınır Mal Kesin Hesabının görüşülmesi. Manavgat Belediye Meclisi; 02.06.2017 tarihinde Cuma günü

Detaylı

AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ DOKÜMAN VE FORM LİSTESİ

AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ DOKÜMAN VE FORM LİSTESİ DOKÜMAN NO:34.L.01 TARİH: SAYFA NO : 1/ 7 REVİZYON NO: 01 SIRANO DOKÜMAN KODU 1 34.OŞ.01 ORGANİZASYON ŞEMASI 2 34.GT.01 3 34.GT.02 4 34.GT.03 5 34.GT.04 DOKÜMANIN ADI SORUMLU BİRİM YAYIN TARİHİ MALİ HİZMETLER

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 22 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 22 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 02.10.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 22 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA KONU : Bosna Hersek Federasyonu Jajce Belediyesi Ziyareti.

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAAŞ TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 211 YILINDA YAPILAN YAZIŞMALAR Talas Belediyesi 16 Birim Müdürlüğü tarafından idare edilmektedir. Müdürlüklerde istihdam edilen personel sayıları ise aşağıda yer almaktadır.

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Sayfa No:1 / 6 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 0.00 41,315,953.79 44,609,693.18 630 01 1 MEMURLAR 0.00 5,641,495.95 6,236,655.84 630 01 1 1 Temel Maaşlar 0.00 3,040,891.55 3,271,081.21 630 01 1 1 01 Temel Maaşlar

Detaylı

PERSONELİN GÖREVLERİ VE SORUMLULUKLARI GÖREV ÜNVANI: MÜDÜR I-GÖREV VE SORUMLULUKLARI

PERSONELİN GÖREVLERİ VE SORUMLULUKLARI GÖREV ÜNVANI: MÜDÜR I-GÖREV VE SORUMLULUKLARI PERSONELİN GÖREVLERİ VE SORUMLULUKLARI GÖREV ÜNVANI: MÜDÜR 1. Müdürlük işlerinin kanun, nizamname ve talimatnamelere göre yapılmasını temin etmek. 2. Personel arasında disiplini ve işbirliğini kurmak,

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 3.661.647,96 3.661.647,46,50,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 3.661.647,46

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi.

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. KONU : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. İNCELEME : Belediye Meclisimizin 03.10.2016 günlü birinci Birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün

Detaylı

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI 2012 YILI HAZİRAN AYI BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI KARARLARI Karar tarihi : 06/06/2012 Karar sayısı : 2012/06 Birleşim : 01 Oturum : 1, 5 1: Başkan-Değerli arkadaşlar

Detaylı

(I) SAYILI CETVEL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEŞKİLATI. 3) Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

(I) SAYILI CETVEL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEŞKİLATI. 3) Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü (I) SAYILI CETVEL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEŞKİLATI Müsteşar Müsteşar Yardımcısı Müsteşar Müsteşar Yardımcısı Müsteşar Yardımcısı Müsteşar Yardımcısı Müsteşar Yardımcısı Hizmet Birimleri 1) Mekânsal

Detaylı

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İşletme ve İştirakler Müdürü Şef İdari İşler Servisi İşletme ve İştirakler Servisi T.C. KARS BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV

Detaylı

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 12/02/2010 Kabul Sayısı: 65 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 06/03/2010 Tarihli

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 7 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 ÖDENEK CETVELİ - A ÖRNEK - 5 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA B CETVELİ ÖRNEK

Detaylı

LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı, Lüleburgaz Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler Amaç

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ - A BELEDIYE ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLERİ. Yasama ve yürütme organları hizmetleri MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ

ÖDENEK CETVELİ - A BELEDIYE ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLERİ. Yasama ve yürütme organları hizmetleri MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ BELEDYE AÇKLAMA 0 YL 00,000,000.00 KONYA 00,000,000.00 MERAM 00,000,000.00 0 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ,,.00 0 GENEL KAMU HİZMETLERİ,,.00 Yasama ve Yürütme Organları Finansal ve Mali işler Dışişleri Hizmetleri,,.00

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 54.298,01,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39

Detaylı

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI TOPLANTI TARİHİ : 14/05/2014 SAATİ : 10:00 OTURUM : 1 BİRLEŞİM : 2 MECLİS BAŞKAN V : Veli ŞAHİN 1-AÇILIŞ :Belediye Meclisi, Belediye Başkan Yardımcısı Veli

Detaylı

2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ [203] 203 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI SUNUŞ Birimimiz Performans Programı, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik ile Performans Programı

Detaylı

Örnek-79. Sayfa No:1 / 6. 2008-2009 - Cari Yıl Yardımcı Hesap Kodu. 2008-2009 - Cari Yıl. Yardımcı Hesap. Hesap Kodu BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ

Örnek-79. Sayfa No:1 / 6. 2008-2009 - Cari Yıl Yardımcı Hesap Kodu. 2008-2009 - Cari Yıl. Yardımcı Hesap. Hesap Kodu BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ 830 BÜTÇE HESABI 303,138,520.47 218,365,887.13 177,218,827.30 830 01 PERSONEL 53,132,315.89 60,869,561.14 65,906,398.20 830 01 1 MEMURLAR 7,044,749.59 7,956,369.31 8,601,011.72 830 01 1 1 Temel Maaşlar

Detaylı

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik I II III IV I II III IV Kodu I II III IV Açıklaması 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri,

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ ( TEKLİF)

ÖDENEK CETVELİ ( TEKLİF) I II III IV V I II III IV I I II III IV Bütçe Ödeneği Harcama Bütçe Ödeneği Harcama 46 20 23 MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ 100.000.000,00 19.503.478,95 90.000.000,00 28.466.285,23 151.000.000,00 161.167.680,00

Detaylı

İçişleri Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Devlet Personel Başkanlığı) ndan:

İçişleri Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Devlet Personel Başkanlığı) ndan: İçişleri Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Devlet Personel Başkanlığı) ndan: BELEDİYE VE BAĞLI KURULUŞLARI İLE MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ NORM KADRO İLKE VE STANDARTLARINA DAİR YÖNETMELİKTE

Detaylı

2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini. Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00

2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini. Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00 2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00 2016 GELİR BÜTÇESİ TAHMİNİ 1. DÜZEY GELİR BÜTÇESİ 2016 YILI ÖDENEĞİ 2017 YILI

Detaylı

SİMAV BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

SİMAV BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK SİMAV BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK AMAÇ MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

MALİ HİZMETLER BİRİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Erkan KARAARSLAN

MALİ HİZMETLER BİRİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Erkan KARAARSLAN MALİ HİZMETLER BİRİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI Erkan KARAARSLAN MALİ HİZMETLER BİRİMİ Erkan KARAARSLAN info@erkankaraarslan.org MALİ HİZMETLER BİRİMİNİN GÖREVLERİ a) İdarenin stratejik plan ve performans

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU Dairesi Görevi Astları : Eğitim Fakültesi lığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli A- Stratejik yönetim ve planlama fonksiyonu kapsamında yürütülecek görevler

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Espiye Belediyesi İtfaiye teşkilatının kuruluş,

Detaylı

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR AMAÇ Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Kırşehir Belediyesi nde faaliyet

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MANİSA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. ŞANLIURFA İL ÖZEL İDARESİ

T.C. ŞANLIURFA İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İKMAL ŞEFLİĞİ 1- AMBARLAR a) Akaryakıt b) İnşaat c) Demirbaş d) Yedek Parça 2- KAÇAK AKARYAKIT İŞLETME ŞEFLİĞİ 1- SAHA AMİRLİĞİ 2- ARAÇ GÖREVLENDİRME 3- TAŞIMALI EĞİTİM ATÖLYE

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM 2.TOPLANTI YILI EKİM AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM 2.TOPLANTI YILI EKİM AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: 2016 Yılı Gelir-Gider Bütçesi. TEKLİF: Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 18.09.2015 tarih 2015/24731 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA; Kartal Belediyesi 2016 Yılı Gelir - Gider Bütçesi Belediye

Detaylı

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM,HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR MADDE 1- AMAÇ: Bu Yönetmeliğin amacı; Çerkezköy

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2017 YILI BÜTÇESİ GİDER EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2017 YILI BÜTÇESİ GİDER EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ 01 PERSONEL GİDERLERİ 235.086.904,00 01 1 MEMURLAR 94.035.681,00 01 1 1 Temel Maaşlar 32.795.580,00 01 1 1 01 Temel Maaşlar 32.795.580,00 01 1 2 Zamlar ve Tazminatlar 33.140.766,00 01 1 2 01 Zamlar ve

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYESİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYESİ İSTANBUL MENTEŞE BELEDİYESİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Mali Hizmetler Daire Müdürlüğü Başkanlığı

Detaylı

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ A) GENEL BİLGİLER 2014 yılı yerel seçimleriyle birlikte yeni kurulan Tuşba Belediyesinin teşkilatlanma çalışmaları başlamış ve bu kapsamda meclis kararıyla Bilgi İşlem Müdürlüğü oluşturulmuştur.

Detaylı

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu esasların amacı,

Detaylı

T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Karar Tarihi : 06.11.2014 Karar No : 147 BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1 - Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı; Çanakkale Belediyesi Fen

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ORGANİZASYON EL KİTABI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ORGANİZASYON EL KİTABI Sayfa/Topl. Sayfa No 1/10 Hazırlayan Onaylayan 1.1. Başkanlığın Görevleri Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ile hükümet programı çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

BAŞBAKANLIK TEŞKİLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

BAŞBAKANLIK TEŞKİLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN BAŞBAKANLIK TEŞKİLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5508 Kabul Tarihi : 24/5/2006 MADDE 1-10/10/1984 tarihli ve

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı;

Detaylı

ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI BÜTÇE GİDERLERİ ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI BÜTÇE GİDERLERİ ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOD AÇIKLAMA 2016 Harcamaların I II III IV % Oranları 01 Personel Giderleri 7,977,997.64 17.62 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 1,476,182.21 3.26 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 13,523,585.11

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1 : Bu Yönetmeliğin amacı, Park Bahçeler Müdürlüğü nün

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Stratejik Planlama Çalışmaları

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Stratejik Planlama Çalışmaları T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Stratejik Planlama Çalışmaları T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme

Detaylı

T 1 1 İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü için (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam ( 1.055.961.200,00 ) TL. ödenek verilmiştir.

Detaylı

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Torbalı

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ Özel Kalem Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. GEBZE BELEDİYESİ Özel Kalem Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. GEBZE BELEDİYESİ Özel Kalem Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı, Gebze Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Mali Hizmetler Müdürlüğü nün görev, yetki

Detaylı

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU 4 MECLİS KARARLARI (KOMİSYONA SEVK İLE İLGİLİ) 10 ENCÜMEN KARARI 11 ÖZET

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİLGİLENDİRME SUNUMU 14.02.2017 Mustafa DOĞAN SGDB 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu 60. Maddesi Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları

Detaylı

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDE ÇALIŞAN PERSONEL

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDE ÇALIŞAN PERSONEL FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALİYET RAPORU Müdürlüğümüz her gün artan hizmet taleplerini en ekonomik ve en hızlı şekilde karşılamak amacıyla kentin ihtiyacı olan asfalt yol kaplama, istinat duvarı,

Detaylı

2012 MALİ YILI KESİN HESABI

2012 MALİ YILI KESİN HESABI 2012 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2012 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-16 Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli - I.Düzey (Örnek:30)... 17

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE

Detaylı

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ I. HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU Bilgi İşlem Müdürlüğü, Belediyemizin İletişim ve Bilgi Teknolojileri sistemlerinin düzenli olarak çalışmasına, yeniliklerin sisteme adapte edilmesinde

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ . Faaliyetler Veya Hizmetler: İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Maaş ve ücret tahakkuku İdari işlemler Özlük işlemleri Eğitim işlemleri Evrak işlemleri. Faaliyetler:. Maaş ve Ücret Tahakkuku: Personel

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Basın

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI 112 BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI VE BAĞLI KURULUŞLAR Memet ATASEVER Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı 1971 yılında Erzurum da doğdu. 1992 yılında Atatürk Üniversitesi

Detaylı