T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÖPRÜBAŞI MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÖPRÜBAŞI MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI"

Transkript

1 T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM VE ORGANİZASYON İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI

2 İŞLETME YÖNETİMİ EĞİTİM PROGRAMI 1. YIL I. YARIYIL 1

3 TÜRK DİLİ -I 1. Yıl I. Yarıyıl 2 (Teori: 2, Uygulama: 0, Kredi:2) 28 Saat Dil, Diller ve Türk Dili, Dil Bilgisi, Sözcük ve Cümle, Kelime Türleri, Anlatımın Öğeleri ve Anlatım Türleri, Düzgün ve Etkili Konuşmanın Temel İlkeleri. A. Dil, Diller ve Türk Dili B. Dil Bilgisi, Sözcük ve Cümle C. Kelime Türleri D. Anlatımın Öğeleri ve Anlatım Türleri E. Düzgün ve Etkili Konuşmanın Temel İlkeleri A. Dil, Diller ve Türk Dili AMAÇ : Fert ve millet hayatındaki dilin önemini açıklayabilme. B. Dil Bilgisi, Sözcük ve Cümle AMAÇ: Dil bilgisinin, sözcük ve cümlelerin neler olduğunu, iletişim açısından önemini kavrayabilme. Yazılı anlatımda başarılı olmanın yollarını açıklar. C. Kelime Türleri AMAÇ: Kelimelerin oluşumlarını, çeşitlerini, nerelerde ve nasıl kullanılması gerektiğini açıklayabilme. D. Anlatımın Öğeleri ve Anlatım Türleri AMAÇ: Yazılı anlatımda başarılı olmanın yollarını tanıyabilme. E. Düzgün ve Etkili Konuşmanın Temel İlkeleri AMAÇ: Sözlü anlatım türlerini ve ilkelerini kavrayabilme. 25 2

4 ROGRAMIN ADI ATATÜRK İLK. ve İNKILÂP TARİHİ -I 1. Yıl I. Yarıyıl 2 (Teori: 2, Uygulama: 0, Kredi:2) 28 Saat Temel Kavramlar, Türk İnkılâbı Öncesinde Osmanlı Devletinin Yaptığı Islahatlar, Türk İnkılâplarının Hazırlık Dönemi, Türk İstiklâl Savaşı A. Temel Kavramlar B. Türk İnkılâbı Öncesinde Osmanlı Devletinin Yaptığı Islahatlar C. Türk İnkılâplarının Hazırlık Dönemi D. Türk İstiklâl Savaşı A. Temel Kavramlar AMAÇ: Türk İnkılâbının, özelliklerini ve benzer kavramları tanıyarak birbirleriyle karşılaştırmasını yapabilme. B. Türk İnkılâbı Öncesinde Osmanlı Devletinin Yaptığı Islahatlar AMAÇ: Atatürk ün inkılâplarının anlaşılması için ıslahat çalışmalarını kavrayabilme. C. Türk İnkılaplarının Hazırlık Dönemi AMAÇ: Atatürkçü düşünce sisteminin ortaya çıkması ve yeni Türkiye Cumhuriyeti nin yapacağı inkılâplara etkisini kavrayabilme. D. Türk İstiklâl Savaşı AMAÇ: Türk İstiklâl Savaşı hakkında bilgiler vererek, Atatürk ün inkılâplarını kavrayabilme. 3

5 YABANCI DİL -I (İngilizce) 1. Yıl I. Yarıyıl 4 (Teori:4, Uygulama:0, Kredi:4) 56 Saat Geniş, gelecek ve geçmiş zamanda cümleler kurma, konuşma, yazma,dinleme-anlama, okuma-anlama. A. Konuşma B. Dinleme-Anlama C. Yazma D. Okuma-Anlama 40 A. Konuşma AMAÇ: Yabancı dili anlaşılır bir şekilde konuşabilme Past simple (main verb) B. Dinleme - Anlama AMAÇ: Normal hızda konuşulduğunda konuşmacıdan gelen mesajı anlayabilme. C. Yazma AMAÇ: Dil bilgisi ve yazım kurallarını uyarak amaca uygun yazabilme. D. Okuma - Anlama AMAÇ: Yabancı dilde okuyabilme ve okuduğunu anlayabilme, kelime dağarcığını geliştirebilme. 4

6 GENEL MUHASEBE 1. Yıl I. Yarıyıl 4 (Teori: 3, Uygulama: 1, Kredi:4) 56 Saat Temel Kavramlar ve Muhasebe Sistemi, Bilanço Hesapları, Gelir Tablosu Hesapları. A. Temel Kavramlar ve Muhasebe Sistemi B. Bilanço Hesapları C. Gelir Tablosu Hesapları A. Temel Kavramlar ve Muhasebe Sistemi AMAÇ: Muhasebe ile ilgili temel kavramlar (bilanço, gelir tablosu, hesap kavramı, hesap planı, kayıt yöntemleri vb), tek ve çift taraflı kayıt usulü ve muhasebede kullanılan belli başlı belgeleri kavrayarak düzenleyebilme. B. Bilanço Hesapları AMAÇ: Bilançoda yer alan hesapların özellikleri ile bir işletmenin belli dönemlerde bir bilanço çıkarmak zorunda olduğu gerçeğini kavrayabilme. C. Gelir Tablosu Hesapları AMAÇ: Gelir tablosunda yer alan hesapların özellikleri ile bir işletmenin belli dönemlerde bir gelir tablosu düzenleme zorunluluğunu kavrayabilme. 5

7 BİLGİSAYARA GİRİŞ 1. Yıl I. Yarıyıl 2 (Teori: 1, Uygulama: 1, Kredi:2) 28 Saat Bilgisayarın gelişimi, yapısı, işleyişi, temel kavramlar ve işletim sistemi. A. Bilgisayarın Tarihi Gelişimi ve Temel Kavramlar B. Bilgisayarın Yapısı ve İşleyişi C. Bilgisayar İşletim Sistemi A. Bilgisayarın Tarihi Gelişimi ve Temel Kavramlar AMAÇ: Bilgisayarın tarihi gelişimini ve bilgisayar sisteminin özelliklerini kavrayabilme. B. Bilgisayarın Yapısı ve İşleyişi AMAÇ: Bilgisayar donanımının işleyişi hakkındaki temel bilgi ve teknikleri kavrayabilme. C. Bilgisayar İşletim Sistemi AMAÇ: Bilgisayar işletim sistemini kavrayabilme ve uygulayabilme. 6

8 GENEL İŞLETME I 1. Yıl I. Yarıyıl 3 (Teori: 2, Uygulama: 1, Kredi:3) 42 Saat Temel İşletmecilik kavramları, İşletme Amaçları, İşletmelerin Sınıflandırılması, İşletmelerin Büyümeleri, İşletmelerin Kuruluş Amaçları ve Kuruluş Aşamaları,,İşletme Maliyetleri, İşletme Verimliliği. A. İşletmenin Temel Kavramları, Amaçları ve Çevre ile İlişkileri B. İşletmelerin Sınıflandırılması C. İşletmelerin Kuruluş Çalışmaları, Büyüklüğü ve Kapasitesi D. İşletme Fonksiyonları 50 A. İşletmenin Temel Kavramları, Amaçları ve Çevre ile İlişkileri AMAÇ: İşletmeyle ilgili temel kavramları tanıyabilme, işletmelerin amaçlarını ve çevre ile ilişkilerini açıklayabilme. B. İşletmelerin Sınıflandırılması AMAÇ: İşletmeleri çeşitli özelliklere göre sınıflandırabilme. C. İşletmelerin Kuruluş Çalışmaları, Büyüklüğü ve Kapasitesi AMAÇ: Kuruluş yeri seçiminde rol oynayan faktörleri, işletmenin kuruluşunda hangi aşamalardan geçildiğini, büyüklük ve kapasite kavramlarını açıklayabilme. D. İşletme Fonksiyonları AMAÇ: İşletme fonksiyonlarını ve bunlar arasındaki ilişkileri kavrayabilme. 7

9 ÖRGÜTSEL İLETİŞİM 1. Yıl I. Yarıyıl 2 (Teori: 2, Uygulama: 0, Kredi:2) 28 Saat Örgüt ve İletişim, İletşim Kavramı ve İletşim Süreci, İletişimin Türleri ve İletişimin Şekilleri, İletşimin Engelleri ve Aşma Yolları, Örgütsel İletişimin Örgütlerde İletşişimin Engelleri, Örgütlerde Yzılı İletişim, Örgütlerde Teknik İletişim, Bilgi Teknolojileri ve Örgütsel İletişim, Örgütsel İletişimin Etkin Yönetimi, Yönetim ve Büro Yönetimi Kavramları Büro Yönetiminin FonksiyonlarıDosyalama ve Arşivleme Teknikleri İletişim Kavramının Tanımı ve AnlamıÖrgütsel İletişimin Anlamı ve İşlevi A. Yönetim ve Büro Yönetimi Kavramları B. Büro Yönetiminin Fonksiyonları C. Dosyalama ve Arşivleme Teknikleri D. İletişim Kavramının Tanımı ve Anlamı E. Örgütsel İletişimin Anlamı ve İşlevi A. Yönetim ve Büro Yönetimi Kavramları AMAÇ: 1. Yönetim ve büro yönetimi ile ilgili temel kavramları açıklayabilme. 2. Örgüt yönetimi ve büro yönetimi alanında yaşanan gelişmeleri açıklayabilme. 3. Örgüt yönetimi içinde büro yönetiminin yerini ve önemini kavrayabilme. B. Büro Yönetiminin Fonksiyonları AMAÇ: Büro faaliyetlerinin etkin biçimde yerine getirilmesini sağlayacak yöntemleri öğrenme, büro verimliliği ve etkinliğinde plânlama, örgütleme, kadrolama, yöneltme ve denetim etkinliğinin önemini kavrayabilme. 8

10 C. Dosyalama ve Arşivleme Teknikleri AMAÇ: Dosyalamanın ve arşivlemenin önemini kavrayarak tekniklerini uygulayabilme. D. İletişim Kavramının Tanımı ve Anlamı AMAÇ: İletişimin kodlama, iletme ve bilgi kullanımıyla ilgili olduğunu kavrayarak, gönderici ve alıcı arasındaki mesajın etkin iletim yollarını gösterme, iletişim etkinliğinin artırılması için iletişimin engel ve problemlerinin ortadan kaldırılmasını açıklayabilme. E. Örgütsel İletişimin Anlamı ve İşlevi AMAÇ: 1. Belirli bir amacı gerçekleştirmek için kurulan ilişkiler modeli olan organizasyonlarda iletişimin yeri ve önemini kavrayabilme. 2. Örgütsel iletişimin; iş tatmini, çalışma barışı, örgütsel çalışmanın giderilmesi, örgütsel bağlılık ve sağlık konusundaki rolünü kavrayabilme. 9

11 İKTİSADA GİRİŞ 1. Yıl I. Yarıyıl 3 (Teori:2, Uygulama: 1, Kredi: 3) 42 Saat Ekonomi ile ilgili temel kavramlar ve ekonomik sistemler, fiyat teorisi ve fiyat oluşumu, tüketim ve üretim teorileri, piyasa çeşitleri ve firma dengesi analizleri, faktör fiyatları ve genel denge. A. Ekonomi İle İlgili Temel Kavramlar ve Ekonomik Sistemler B. Fiyat Teorisi ve Fiyat Oluşumu C. Tüketim ve Üretim Teorileri D. Piyasa Çeşitleri ve Firma Dengesi Analizleri E. Faktör Fiyatları ve Genel Denge A. Ekonomi İle İlgili Temel Kavramlar ve Ekonomik Sistemler AMAÇ: Ekonomi ile ilgili temel kavramları ve ekonomik sistemleri açıklayabilme. B. Fiyat Teorisi ve Fiyat Oluşumu AMAÇ: Mal ve hizmetlerin fiyatlarının nasıl belirlendiğini kavrayabilme. C. Tüketim ve Üretim Teorileri AMAÇ: Tüketim ve üretim olaylarının birey, firma ve ekonomi üzerindeki etkilerini açıklayabilme. D. Piyasa Çeşitleri ve Firma Dengesi Analizleri AMAÇ: Değişik piyasalardaki denge şartlarını ve tahlillerini kavrayabilme. E. Faktör Fiyatları ve Genel Denge AMAÇ: Üretim faktörlerinin gelirden aldığı payı ve genel dengeyi, piyasa başarısızlığını ve sonuçlarını kavrayabilme.

12 MATEMATİK 1. Yıl I. Yarıyıl 3 (Teori: 2, Uygulama: 1, Kredi:3) 42 Saat Sayılar, Cebir, Denklemler ve Eşitsizlikler, Fonksiyonlar Logaritma, Lineer Denklem Sistemleri ve Matrisler. A. Sayılar B. Cebir C. Denklemler ve Eşitsizlikler D. Fonksiyonlar E. Logaritma F. Lineer Denklem Sistemleri ve Matrisler A. Sayılar AMAÇ: Aritmetik işlemleri yapabilme, hesap makinesi kullanabilme ve üs, kök hesabı yapabilme. B. Cebir AMAÇ: Cebirsel işlemleri yapabilme, formülleri kullanabilme ve sadeleştirme işlemlerini yapabilme. C. Denklemler ve Eşitsizlikler AMAÇ: Birinci ve ikinci dereceden denklemleri ve eşitsizlikleri çözebilme. D. Fonksiyonlar AMAÇ: Doğrusal ve ikinci dereceden fonksiyonların grafiğini çizebilme 11

13 E. Logaritma AMAÇ: Üstel fonksiyonların grafiğini çizebilme, bileşik faiz, ekonomik büyüme, nüfus artışı vb. ile ilgili hesapları yapabilme. F. Lineer Denklem Sistemleri ve Matrisler AMAÇ: Doğrunun eğimini bulma, lineer denklem sistemlerini çözebilme, matris ve determinantları kullanabilme. 12

14 GENEL HUKUK BİLGİSİ 1. Yıl I. Yarıyıl 2 (Teori: 2, Uygulama: 0, Kredi:2) 28 Saat Hukuk Sistemleri, Türk Hukuk Sistemi, Hukukun Dalları ve Kaynakları,Türk Yargı Sistemi, Yargı Kuruluşları ve Dava Türleri,Hukukî Olaylar, İlişkiler ve İşlemler, Kişilik Kavramı, Kişilerin Sınıflandırılması ve Ehliyetleri, Miras Kavramı ve Kanuni Mirasçılar, Mülkiyet Hakkı, Konusu, Kapsamı ve Türleri, Borç Kavramı ve Sözleşme Türleri Serbest Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik Mevzuatı. A. Hukuk Sistemleri, Türk Hukuk Sistemi, Hukukun Dalları ve Kaynakları B. Türk Yargı Sistemi, Yargı Kuruluşları ve Dava Türleri C. Hukukî Olaylar, İlişkiler ve İşlemler D. Kişilik Kavramı, Kişilerin Sınıflandırılması ve Ehliyetleri E. Miras Kavramı ve Kanuni Mirasçılar F. Mülkiyet Hakkı, Konusu, Kapsamı ve Türleri G. Borç Kavramı ve Sözleşme Türleri H. Serbest Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik Mevzuatı A. Hukuk Sistemleri, Türk Hukuk Sistemi, Hukukun Dalları ve Kaynakları AMAÇ: 1. Türk hukuk sistemini diğer hukuk sistemleriyle mukayese ederek kavrayabilme. 2. Başlıca hukuk kaynaklarını ve hukukun sınıflandırılmasını kavrayabilme. 13

15 B. Türk Yargı Sistemi, Yargı Kuruluşları ve Dava Türleri AMAÇ: Türk yargı sisteminin genel özelliklerini ve yargı kuruluşlarıyla dava türlerini kavrayabilme. C. Hukukî Olaylar, İlişkiler ve İşlemler AMAÇ: Gerek kamu hukuku kapsamında gerekse özel hukuk kapsamında meydana gelebilecek hukukî olaylar ve hukuki işlemlerin özelliklerini, D. Kişilik Kavramı, Kişilerin Sınıflandırılması ve Ehliyetleri AMAÇ: Kişilerin türlerini ve hukuki ehliyetlerini, bu ehliyetlerin kazanılması ve kaybedilmesinin şartlarını kavrayabilme. E. Miras Kavramı ve Kanuni Mirasçılar AMAÇ: Miras kavramının hukuki içeriğini, mirasın kazanılması, kaybedilmesini kavrayabilme ve yasal mirasçıları tanıyabilme. F. Mülkiyet Hakkı, Konusu, Kapsamı ve Türleri AMAÇ: Mülkiyet hakkını ve bu haktan doğan yetki ve ödevleri kavrayabilme. G. Borç Kavramı ve Sözleşme Türleri AMAÇ: Borçların doğumunu ve borç dolayısıyla ortaya çıkan sorumluluğu ve sözleşmenin kurulmasındaki şekil şartlarını kavrayabilme. H. Serbest Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik Mevzuatı AMAÇ: Serbest Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik mevzuatının ana hükümlerini kavrayabilme. 14

16 BEDEN EĞİTİMİ I 1. Yıl I. Yarıyıl 1 (Teori: 0, Uygulama: 1, Kredi:0) 14 Saat BEG/ BAHAR-153 BEDEN EĞİTİMİ/ GÜZEL SANATLAR II (0-1)0 Beden Eğitimi ve Spor Dersinin Amacı / Tarihçesi / Sporun Toplumdaki Yeri ve Önemi / Spor Türleri, Spor Sosyolojisi ve Boş Zaman Eğitimi / Beden Eğitimi ve Sporun İnsan Organizması Üzerindeki Etkileri, Sporcu Sağlığı, Beslenme / İlk Yardım ve Rehabilitasyon / Sağlık ve Antrenman, Antrenman Prensipleri / Uygulamalar. Resim : Sanatın Genel ve Özel Anlamda Tanımı / Resim Akımları / Eleştiriler ve Uygulamalarla Resim Bilgileri / Kompozisyon Bilgileri / Tasarım ve Yöntemler / Klasik Tors Çalışmaları / Karakalem, Füzen, Pastel, Cam Boyası, Guaj, Suluboya, Kolaj ve Yağlıboya / Yıl Sonunda Sergi. Fotoğraf : Fotoğrafın Tarihçesi / Işık, Renk ve Filtre / Siyah-Beyaz Filmin Yapısı ve Görüntü Oluşması / Makine Bilgisi, Tipler, Objektif, Diyafram ve Enstantane, Ölçüm ve Pozlandırma / karanlık Oda Bilgileri / Kompozisyon / Fotografik Düşünüş / Baskı ve Baskı Malzemelerinin Tanıtımı / Röprodüksiyon Teknikleri. 15

17 İŞLETME YÖNETİMİ EĞİTİM PROGRAMI 1. YIL II. YARIYIL 16

18 TÜRK DİLİ -II 1. Yıl II. Yarıyıl 2 (Teori: 2, Uygulama: 0, Kredi:2) 28 Saat Yazılı ve Sözlü Anlatım Türleri, Noktalama ve Yazım Kuralları, Anlatım Bozuklukları. A. Yazılı ve Sözlü Anlatım Türleri B. Noktalama ve Yazım Kuralları C. Anlatım Bozuklukları A. Yazılı ve Sözlü Anlatım Türleri AMAÇ: Yazı dilinin ve yazılı anlatımın ne olduğunu açıklayabilme. B. Noktalama ve Yazım Kuralları AMAÇ: Yazma çalışmalarında kuşkuya düşmeden bu işaretleri yerinde kullanabilme. C. Anlatım Bozuklukları AMAÇ: Doğru anlatımın kişisel ve toplumsal iletişimdeki önemini kavrayabilme. 17

19 ATATÜRK İLK. ve İNKILÂP TARİHİ -II 1. Yıl II. Yarıyıl 2 (Teori: 2, Uygulama: 0, Kredi:2) 28 Saat Atatürk Dönemi İnkılâpları, Türkiye Cumhuriyeti nin Atatürk Dönemindeki Dış Siyaseti, Atatürk İlkeleri. A. Atatürk Dönemi İnkılâpları B. Türkiye Cumhuriyeti nin Atatürk Dönemindeki Dış Siyaseti C. Atatürk İlkeleri A. Atatürk Dönemi İnkılâpları AMAÇ: Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin kuruluşunu gerçekleştiren Atatürk dönemi inkılâplarını kavrayabilme B. Türkiye Cumhuriyeti nin Atatürk Dönemindeki Dış Siyaseti AMAÇ: Atatürk ün izlediği dış siyaseti kavrayabilme. C. Atatürk İlkeleri AMAÇ: Atatürk ilkelerinin doğuş sebepleri ile bu ilkeleri kavrayabilme. 18

20 YABANCI DİL -II (İngilizce) 1. Yıl II. Yarıyıl 4 (Teori:4, Uygulama:0, Kredi:4) 56 Saat Konuşma, yazma, dinleme-anlama, okuma-anlama. A. Konuşma B. Dinleme-Anlama C. Yazma D. Okuma-Anlama 40 A. Konuşma AMAÇ: Yabancı dili anlaşılır bir şekilde konuşabilme. B. Dinleme Anlama AMAÇ: Normal hızda konuşulduğunda konuşmacıdan gelen mesajı anlayabilme. C. Yazma AMAÇ: Dil bilgisi ve yazım kurallarını uyarak amaca uygun yazabilme. D. Okuma-Anlama AMAÇ: Yabancı dilde okuyabilme ve okuduğunu anlayabilme, kelime dağarcığını geliştirebilme. 19

21 GENEL İŞLETME II 1. Yıl II. Yarıyıl 2 (Teori: 2, Uygulama: 0, Kredi:2) 28 Saat İşletmenin temel kavramları, amaçları ve çevre ile ilişkileri, işletmelerin sınıflandırılması, işletmelerin kuruluş çalışmaları, büyüklüğü ve kapasitesi, işletme fonksiyonları. İşletmelerin amaçları ve sorumlulukları. İşletmelerin sınıflandırılması. İşletmelerin kuruluşu. İşletme ve çevresi. İşletmelerin fonksiyonları: Yönetim fonksiyonu, üretim fonksiyonu, pazarlama fonksiyonu, personel fonksiyonu, finansman fonksiyonu, muhasebe fonksiyonu, araştırma-geliştirme fonksiyonu ve halkla ilişkiler fonksiyonu. İşletme kararlarının alınmasında kullanılan nicel teknikler. A. İşl. ile ilgili temel kavramlar B. İşletmenin Fonksiyonları C. İşletme teknikleri A. İşletme İle İlgili Temel Kavramlar AMAÇ: İşletme bilimi ile ilgili temel kavramlar. İşletme biliminin diğer bilim dalları ile ilişkisi. B. İşletmenin Fonksiyonları AMAÇ: İşletmelerin fonksiyonları: Yönetim fonksiyonu, üretim fonksiyonu, pazarlama fonksiyonu, personel fonksiyonu, finansman fonksiyonu, muhasebe fonksiyonu, araştırma-geliştirme fonksiyonu ve halkla ilişkiler fonksiyonu. C. Finansal (Malî) Tabloların Düzenlenmesi AMAÇ: İşletme kararlarının alınmasında kullanılan nicel teknikler.

22 DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ 1. Yıl II. Yarıyıl 3 (Teori: 2, Uygulama: 1, Kredi:3) 42 Saat Envanter İşlemleri İle İlgili Temel Kavramlar, Muhasebe Dışı ve Muhasebe İçi Envanter Çalışmaları (Bilanço ve Gelir Tablosu Hesapları), Finansal (Malî) Tabloların Düzenlenmesi. D. Envanter İşlemleri İle İlgili Temel Kavramlar E. Muhasebe Dışı ve Muhasebe İçi Envanter Çalışmaları (Bilanço ve Gelir Tablosu Hesapları) F. Finansal (Malî) Tabloların Düzenlenmesi A. Envanter İşlemleri İle İlgili Temel Kavramlar AMAÇ: 1. Envanter işlemleri ile ilgili temel kavramları açıklayabilme. 2. Bir işletme için envanterin önemini kavrayabilme. B. Muhasebe Dışı ve Muhasebe İçi Envanter Çalışmaları (Bilanço ve Gelir Tablosu Hesapları) AMAÇ: Muhasebe dışı ve muhasebe içi envanter çalışmalarının farkını kavrayarak muhasebe içi bilgiler arasındaki uyumsuzluğu giderici kayıtları yapabilme. C. Finansal (Malî) Tabloların Düzenlenmesi AMAÇ: Bir işletmenin bir faaliyet dönemi ile ilgili olarak düzenlemesi gereken malî tabloların düzenlenmesini kavrayarak bunları yorumlayabilme. 21

23 BİLGİSAYAR BÜRO ROGRAMLARI 1. Yıl II. Yarıyıl 3 (Teori: 2, Uygulama: 1, Kredi: 3) 42 Saat Kelime işlem programı, çalışma tablosu hazırlama, internet ve elektronik posta. D. Kelime İşlem Programı E. Çalışma Tablosu Hazırlama F. Internet ve Elektronik Posta A. Kelime İşlem Programı AMAÇ: Kelime işlem programında oluşturulan belgeleri ve tabloları yazım kurallarına göre biçimlendirme becerisi kazandırabilme. B. Çalışma Tablosu Hazırlama AMAÇ: Çalışma tablosu programlarının temel prensiplerini ve bilgi giriş özellikleri ile çalışma tablolarındaki sayısal değerlere dayanarak grafik hazırlama ve yorumlama becerisi kazandırabilme. C. Internet ve Elektronik Posta AMAÇ: Internet ve Elektronik Posta kullanımı ile ilgili temel bilgileri kavrayarak uygulayabilme. 22

24 UYGULAMALI İŞLETMECİLİK 1. Yıl II. Yarıyıl 2 (Teori: 1, Uygulama: 1, Kredi: 2) 28 Saat Pazar araştırmaları, Fizibilite Çalışmaları, İşletmelerin Kuruluş İşlemleri, İşletmelerin Mali Sorumlulukları, İş Dünyası ile İlişkilerin Kurulması. İşletme Yönetiminde Sorun Çözme İletişim,İnsan İlişkileri ve Grup Çalışması,Kendini Geliştirme ve Kendi Kendini Yönetme A. İşletme Yönetiminde Sorun Çözme B. İletişim C. İnsan İlişkileri ve Grup Çalışması D. Kendini Geliştirme ve Kendi Kendini Yönetme A. İşletme Yönetiminde Sorun Çözme AMAÇ: İşletme yönetiminde ortaya çıkan sorunları tanıma ve çözüm yollarını açıklayabilme. B. İletişim AMAÇ: İletişim süreci, iletişimdeki engeller ve çeşitli iletişim araçlarını analiz edebilme. C. İnsan İlişkileri ve Grup Çalışması AMAÇ: İş hayatında çalışanlarla, çevreyle, etkili ve verimli ilişkiler kurarak grup çalışması yapabilme. D. Kendini Geliştirme ve Kendi Kendini Yönetme AMAÇ: Kendini geliştirme ve kendini yönetme yöntemlerini kavrayabilme, 23

25 MAKRO İKTİSAT 1. Yıl II. Yarıyıl 2 (Teori: 2 Uygulama: 0, Kredi:2) 28 Saat Milli gelir ve istihdam, para ve para politikaları, dış ticaret, ekonomik büyüme, ekonomik dalgalanma ve gelir dağılımı. F. Millî Gelir ve İstihdam G. Para ve Para Politikaları H. Dış Ticaret İ. Ekonomik Büyüme, Ekonomik Dalgalanma ve Gelir Dağılımı A. Millî Gelir ve İstihdam AMAÇ: 1. Millî gelir ile ilgili kavramları kavrayabilme. 2. Millî gelirin hesaplama yöntemlerini, istihdam ve işsizlik sorunlarını kavrayabilme. B. Para ve Para Politikaları AMAÇ: Paranın çeşitleri, fonksiyonları, para ile ilgili sistemleri ve para politikalarını kavrayabilme. C. Dış Ticaret AMAÇ: Dış ticaretin işleyişi, dış ticaret politikalarının işletmeler ve ülke ekonomisindeki yerini kavrayabilme. D. Ekonomik Büyüme, Ekonomik Dalgalanma ve Gelir Dağılımı AMAÇ: Ekonomik büyüme, ekonomik dalgalanma ve gelir dağılımı ile ilgili sorunların önemini kavrayabilme. 24

26 TİCARİ MATEMATİK 1. Yıl II. Yarıyıl 2 (Teori: 1, Uygulama: 1, Kredi: 2) 28 Saat Yüzde Hesapları, Alış, Maliyet, Satış ve Kâr Hesapları, Oranlı Bölme ve Şirketlerle İlgili Hesaplamalar, Karışım, Bileşim ve Alaşım Problemleri, Faiz Hesapları, İskonto. A. Yüzde Hesapları B. Alış, Maliyet, Satış ve Kâr Hesapları C. Oranlı Bölme ve Şirketlerle İlgili Hesaplamalar D. Karışım, Bileşim ve Alaşım Problemleri E. Faiz Hesapları F. İskonto A. Yüzde Hesapları AMAÇ: Basit yüzde ve binde hesabı yapabilme, hesap makinesi ile pratik işlem yapabilme. B. Alış, Maliyet, Satış ve Kâr Hesapları AMAÇ: Alış fiyatı, maliyet fiyatı, satış fiyatı, net satış fiyatı, brüt satış fiyatı, net kâr, brüt kâr gibi kavramları açıklayarak maliyetten kâr yada zarar, satıştan kâr yada zarar gibi hesapları yapabilme. C. Oranlı Bölme ve Şirketlerle İlgili Hesaplamalar AMAÇ: Orantının özelliklerini bilerek, ortaklık işlerinde oranlı bölmeyi kullanarak problem çözebilme. 25

27 D. Karışım, Bileşim ve Alaşım Problemleri AMAÇ: 1. Karışım, ortalama fiyat, bileşim ve alaşım terimlerini kavrayabilme 2. Karışım, ortalama fiyat, bileşim ve alaşımla ilgili problemlerini çözebilme. E. Faiz Hesapları AMAÇ: Basit ve bileşik faiz hesabı anlar. F. İskonto AMAÇ: İç ve dış iskonto hesabı yaparak problem çözebilme. 26

28 TİCARET HUKUKU BİLGİSİ 1. Yıl II. Yarıyıl 2 (Teori: 2, Uygulama: 0, Kredi: 2) 28 Saat Ticari İşletme Hukuku, Şirketler Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku. A. Ticarî İşletme Hukuku B. Şirketler Hukuku C. Kıymetli Evrak Hukuku A. Ticarî İşletme Hukuku AMAÇ: Ticaret hukukunun esaslarını, ticari işletmenin unsurlarını ile ticari hayata ilişkin hukuk kurallarını ve kaynaklarını kavrayabilme. B. Şirketler Hukuku AMAÇ: Ticari hayatta faaliyet gösteren şirketlerin çeşitlerini, kuruluşlarını, işleyişlerini, sorumluluklarını ve birbirleriyle mukayeselerini kavrayabilme. C. Kıymetli Evrak Hukuku AMAÇ: Kıymetli evrakın ticari hayattaki önemini kavrayabilme. 27

29 İSTATİSTİK 1. Yıl II. Yarıyıl 2 (Teori: 1, Uygulama: 1, Kredi: 2) 28 Saat Temel kavramlar, verilerin toplanması, düzenlenmesi ve sunulması, merkezi eğilim ve dağılım ölçüleri, indeksler, olasılık kuramı ve tesadüfi değişkenler, regresyon, trend ve korelasyon. A. Temel Kavramlar B. Verilerin Toplanması, Düzenlenmesi ve Sunulması C. Merkezi Eğilim ve Dağılım Ölçüleri D. İndeksler E. Olasılık Kuramı ve Tesadüfi Değişkenler F. Regresyon, Trend ve Korelasyon A. Temel Kavramlar AMAÇ: İstatistiğin önemini kavrayabilme. B. Verilerin Toplanması, Düzenlenmesi ve Sunulması AMAÇ: Bir istatistiki olaya ilişkin verilerin toplanması, düzenlenmesi ve sunulması tekniklerini kullanabilme. C. Merkezi Eğilim ve Dağılım Ölçüleri AMAÇ: Toplanan verileri karakterize eden ortalamalar ve dağılım ölçüleri tekniklerini kullanabilme. 28

30 D. İndeksler AMAÇ: 1. Mikro ve makro düzeydeki fiyat ve miktar veri değişimlerinin ölçülmesini kavrayabilme. 2. Fiyat serilerindeki gerçek değerleri hesaplayabilme. E. Olasılık Kuramı ve Tesadüfi Değişkenler AMAÇ: Olasılık kuralları ile işletme finansmanı ve proje değerlendirme konularında kullanılan, beklenen değer ve varyans konularını basit örnekler kullanarak kavrayabilme. F. Regresyon, Trend ve Korelasyon AMAÇ: Matematiksel formüller yardımıyla değişkenler arasındaki ilişkileri hesaplayıp yorumlayabilme. 29

31 BEDEN EĞİTİMİ II 1. Yıl II. Yarıyıl 1 (Teori: 0, Uygulama: 1, Kredi:0) 14 Saat BEG/ BAHAR-153 BEDEN EĞİTİMİ/ GÜZEL SANATLAR II (0-1)0 Beden Eğitimi ve Spor Dersinin Amacı / Tarihçesi / Sporun Toplumdaki Yeri ve Önemi / Spor Türleri, Spor Sosyolojisi ve Boş Zaman Eğitimi / Beden Eğitimi ve Sporun İnsan Organizması Üzerindeki Etkileri, Sporcu Sağlığı, Beslenme / İlk Yardım ve Rehabilitasyon / Sağlık ve Antrenman, Antrenman Prensipleri / Uygulamalar. Resim : Sanatın Genel ve Özel Anlamda Tanımı / Resim Akımları / Eleştiriler ve Uygulamalarla Resim Bilgileri / Kompozisyon Bilgileri / Tasarım ve Yöntemler / Klasik Tors Çalışmaları / Karakalem, Füzen, Pastel, Cam Boyası, Guaj, Suluboya, Kolaj ve Yağlıboya / Yıl Sonunda Sergi. Fotoğraf : Fotoğrafın Tarihçesi / Işık, Renk ve Filtre / Siyah-Beyaz Filmin Yapısı ve Görüntü Oluşması / Makine Bilgisi, Tipler, Objektif, Diyafram ve Enstantane, Ölçüm ve Pozlandırma / karanlık Oda Bilgileri / Kompozisyon / Fotografik Düşünüş / Baskı ve Baskı Malzemelerinin Tanıtımı / Röprodüksiyon Teknikleri. 30

32 İŞLETME YÖNETİMİ EĞİTİM PROGRAMI 2. YIL III. YARIYIL 31

33 PAZARLAMA İLKELERİ 2. Yıl III. Yarıyıl 4 (Teori: 3, Uygulama: 1, Kredi: 4) 42 Saat Temel Kavramlar, Pazar Türleri, Pazar Araştırması, Hedef Pazar Seçimi, Mal, Fiyat, Dağıtım, Tutundurma. A. Temel Kavramlar B. Tüketici Pazarları ve Endüstriyel Pazarlar C. Pazar Bölümlendirme ve Hedef Pazar Seçimi D. Mamül E. Fiyat F. Dağıtım Kanalları ve Fiziksel Dağıtım G. Tutundurma H. Pazarlama Araştırması İ. Pazarlama Yönetimi ve Uluslar Arası Pazarlama A. Temel Kavramlar AMAÇ: Pazarlama ile ilgili temel kavramları tanıyabilme. B. Tüketici Pazarları ve Endüstriyel Pazarlar AMAÇ: Tüketici ve Endüstriyel Pazarların çeşitlerini, yapılarını ve özelliklerini kavrayabilme. 32

34 C. Pazar Bölümlendirme ve Hedef Pazar Seçimi AMAÇ: Pazar bölümlendirmenin yararlarını hedef pazar seçim stratejilerini ve satış tahminlerini kavrayabilme. D. Mamül AMAÇ: Mamüllerin sınıflandırılmasını, yeni mamul geliştirme sürecini, mamulün hayat seyri, marka, ambalaj, servis ve kalite stratejileri ile mamul farklılaştırılmalarını kavrayabilme. E. Fiyat AMAÇ: Uygulamadaki fiyatlama yöntemlerini ve yeni mamul fiyatlandırma stratejilerini kavrayabilme. F. Dağıtım Kanalları ve Fiziksel Dağıtım AMAÇ: Başlıca dağıtım kanallarını, dağıtım politikalarını ve fiziksel dağıtımı kavrayabilme. G. Tutundurma AMAÇ: Tutundurma metotlarını ve tutundurma bütçesini kavrayabilme. H. Pazarlama Araştırması AMAÇ: Pazarlama araştırmasını ve uygulanışını kavrayabilme. I. Pazarlama Yönetimi ve Uluslararası Pazarlama AMAÇ: Pazarlama yönetiminde planlama, organizasyon uygulama ve denetim ile uluslar arası pazarlamayı etkileyen çevresel faktörleri kavrayabilme. 33

35 YÖNETİM VE ORGANİZASYON 2. Yıl III. Yarıyıl 3 (Teori: 2, Uygulama: 1, Kredi: 3) 42 Saat Temel kavramlar, yönetim teorisinin gelişimi, yönetim fonksiyonları ve işletmelerdeki uygulamalı. A. Yönetimle İlgili Temel Kavramlar B. Yönetim Teorisinin Gelişimi C. Yönetim Fonksiyonları D. Organizasyonların Kuruluş Şekli ve Yönetim Uygulamalarıyla İlgili Çeşitli Yaklaşım Biçimlerinin İncelenmesi A. Yönetimle İlgili Temel Kavramlar AMAÇ: Yönetimle ilgili temel kavramları tanıyabilme. B. Yönetim Teorisinin Gelişimi AMAÇ: Yönetim biliminin doğuşunu ve tarihi gelişimini kavrayabilme. C. Yönetim Fonksiyonları AMAÇ: Temel yönetim fonksiyonlarını kavrayabilme. D. Organizasyonların Kuruluş Şekli ve Yönetim Uygulamalarıyla İlgili Çeşitli Yaklaşım Biçimlerinin İncelenmesi AMAÇ: Değişik organizasyonların yapılarını, işleyişlerini ve ortaya çıkan sorunları kavrayabilme. 34

36 FİNANSAL YÖNETİM 2. Yıl III. Yarıyıl 4 (Teori: 3, Uygulama: 1, Kredi: 4) 56 Saat Finansman ile ilgili temel kavramlar ve finansal oranlar, işletme sermayesi yönetimi, yatırım bütçelemesi ve yatırım kararları, kaynak maliyeti. D. Finansmanla İlgili Temel Kavramlar ve Finansal Analiz Araçları (Oranlar) E. İşletme Sermayesi Yönetimi F. Yatırım (Sermaye) Bütçelemesi ve Yatırım Kararları G. Kaynak Maliyeti A. Finansmanla İlgili Temel Kavramlar ve Finansal Analiz Araçları (Oranlar) AMAÇ: 1. Bir işletme için finansmanın önemini kavrayabilme. 2. Oranlar vasıtasıyla bir işletme hakkında nasıl bilgi edinilebileceğini kavrayabilme. B. İşletme Sermayesi Yönetimi AMAÇ: İşletme sermayesinin özelliklerini, kaynaklarını, finanslama stratejilerini ve işletme sermayesi yönetiminin önemini kavrayabilme. C. Yatırım (Sermaye) Bütçelemesi ve Yatırım Kararları AMAÇ: Yatırım kavramını tanıyarak, yatırım kararlarının verilmesinde kullanılan yöntemleri kavrayabilme. D. Kaynak Maliyeti AMAÇ: Bir işletmenin kaynaklarını tanıyarak öz kaynak, yabancı kaynak ayırımını ve kaynakların işletmeye maliyetini kavrayabilme. 35

37 BİLGİSAYARLI MUHASEBE 2. Yıl III. Yarıyıl 4 (Teori: 3, Uygulama: 1, Kredi:4) 56 Saat Temel Kavramlar ve Muhasebe Sistemi, Bilanço ve Gelir Tablosu, Paket Program Kullanımı. G. Temel Kavramlar ve Muhasebe Sistemi H. Bilanço ve Gelir Tablosu İ. Paket Program Kullanımı A. Temel Kavramlar ve Muhasebe Sistemi AMAÇ : Muhasebe ile ilgili temel kavramları (bilanço, hesap, hesap plânı vb.) ve muhasebede kullanılan belli başlı belgeleri kavrayabilme. B. Bilanço ve Gelir Tablosu AMAÇ: Bilanço ve Gelir Tablosunda yer alan hesapların, özellikleri ile bir işletmenin belli dönemlerde bilanço ve gelir tablosu düzenlemek zorunda olduğu gerçeğini kavrayabilme. C. Paket Program Kullanımı AMAÇ: Muhasebe paket programını kullanabilme ve sağladığı avantajları açıklayabilme. 36

38 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ VE MUHASEBE 2. Yıl III. Yarıyıl 3 (Teori: 2, Uygulama: 1, Kredi: 3) 42 Saat Dış Ticaret, Gümrük, Döviz Piyasası ve Kambiyo Rejimleri ile İlgili Kavramlar, Dış Ticaret Teorileri Dış Ticaret İşlemlerinde Kullanılan Belgeler, Dış Ticarette Ödeme Şekilleri, Gümrükleme, Kambiyo Mevzuatı. Türk Dış Ticaret Rejimi ve Kambiyo Mevzuatı. Dış Ticaret İşlemlerinde Hesap Planı. Döviz, Menkul Kıymet ve Avans İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi. İthalat ve İhracat İşlemeleri Muhasebeleştirilmesi. A. Dış Ticaret, Gümrük, Döviz Piyasası ve Kambiyo Rejimleri ile İlgili Kavramlar B. Dış Ticaret Teorileri C. Dış Ticaret İşlemlerinde Kullanılan Belgeler D. Dış Ticarette Ödeme Şekilleri E. Gümrükleme F. Kambiyo Mevzuatı 30 A. Dış Ticaret, Gümrük, Döviz Piyasası ve Kambiyo Rejimleri ile İlgili Kavramlar AMAÇ: Dış ticaret, gümrük, döviz piyasası ve kambiyo rejimleri ile ilgili temel kavramlar arasındaki benzerlik ve farklılıkları kavrayabilme. B. Dış Ticaret Teorileri AMAÇ: Dış ticaretle ilgili ortaya atılan teoriler ile bu teorilerin varsayımını kavrayabilme. 37

39 C. Dış Ticaret İşlemlerinde Kullanılan Belgeler AMAÇ: Dış ticarette kullanılan çeşitli belgeleri tanıyabilme ve her belgenin nerede kullanıldığı, kim tarafından düzenlendiği, kapsamı, çeşitleri ve özelliklerini tanıyabilme. D. Dış Ticarette Ödeme Şekilleri AMAÇ: Dış ticarette kullanılan teslim ve ödeme şekillerini kavrayabilme. E. Gümrükleme AMAÇ: 1. Gümrük mevzuatı ile ilgili kavramları, gümrük tarifeleri, gümrüklerin sınıflandırılmasını kavrayabilme. 2. Gümrük vergilerinin türlerini kavrayabilme. F. Kambiyo Mevzuatı AMAÇ: Kambiyo ile ilgili temel kavramları ve Türkiye deki kambiyo rejiminin dayandığı yasal dayanakları kavrayabilme. 38

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013 I.DÖNEM 5129102-5130102 GENEL MUHASEBE (3+1) Muhasebe ile ilgili temel kavramlar ve belgeler hakkında

Detaylı

Ders İçerikleri. Birinci Sınıf. I. Yarıyıl

Ders İçerikleri. Birinci Sınıf. I. Yarıyıl EK 2 Ders İçerikleri Birinci Sınıf I. Yarıyıl Turizme Giriş Genel olarak turizm ve turist kavramları, turizm ve seyahatin tarihi gelişimi ve diğer bilim dalları ile ilişkisi, turizm çeşitleri(geleneksel

Detaylı

YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL

YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL İŞT 101 Bilgisayara Giriş Bilgisayarın tarihi gelişimi ve bilgisayar sisteminin özellikleri, Bilgisayarın yapısı ve işleyişi

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SİGORTACILIK VE SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SİGORTACILIK VE SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SİGORTACILIK VE SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI Birinci Sınıf I. Yarıyıl II. Yarıyıl Dersin DERSİN ADI T U K AKTS Dersin DERSİN ADI T U K AKTS SSG101 Sigortacılığa Giriş 3-3 4

Detaylı

Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015)

Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015) Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015) ISL101 - İşletme Bilimine Giriş I (Kredi: 3 - ISL102 - İşletme Bilimine Giriş II (Kredi: 3 - AKTS: 6) ISL105 - Muhasebe I (Kredi: 3

Detaylı

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF - 1. YARIYIL Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bilgisayara giriş niteliğindeki bu ders,

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU LOJİSTİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU LOJİSTİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU LOJİSTİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013 I.DÖNEM I.DÖNEM (5139161/5140161) OFİS PROGRAMLARI- I (2+1) Bilgisayarın tarihi gelişimi, bilgisayarın

Detaylı

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İ ÇERİ KLERİ SOSYAL GÜVENLİK Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Uzunmustafa Mah. DÜZCE Tel: 0 380 514 4892 - Fax: 0 380 514

Detaylı

Ders Kodu Ders İsmi. Ders Kodu Ders İsmi

Ders Kodu Ders İsmi. Ders Kodu Ders İsmi IBF 101 İktisada Giriş Piyasa ve Fiyat, Talep fonksiyonu, arz fonksiyonu, Kayıtsızlık eğrileri ve bütçe eğrileri ile tüketici dengesi, Eş ürün eğrileri ve eş maliyet eğrileri ile üretici dengesi, Azalan

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞTİCARET PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2014-2015 I.DÖNEM (5114172-5120172) TÜRKDİLİ-I (2+0) Dil

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞTİCARET PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2014-2015 I.DÖNEM (5114172-5120172) TÜRKDİLİ-I (2+0) Dil SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞTİCARET PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2014-2015 I.DÖNEM (5114172-5120172) TÜRKDİLİ-I (2+0) Dil nedir? Dillerin doğuşu, Dil düşünce bağlantısı, dil kültür

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ KANGAL MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİĞİ 1.

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ KANGAL MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİĞİ 1. 1 T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ KANGAL MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİĞİ 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ Dersin Kodu : ATA1001 Dersin Adı : Atatürk İlkeleri ve

Detaylı

T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ

T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ Birinci Y arıyıl İŞL101 - Muhasebe I (3-0-3) Muhasebenin Önemi ve Türleri, Genel Muhasebe İlkeleri,

Detaylı

C.Ü.İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Birinci Yarıyıl

C.Ü.İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Birinci Yarıyıl Birinci Yarıyıl UTL-101 İktisada Giriş I (3-0-3) Bu dersin temel amacı, mikro ekonominin temelini oluşturan piyasa yapısı, firma ve tüketici davranışlarını incelemektir. Bu dersin işlenecek temel konuları

Detaylı

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ÇEMİŞGEZEK MESLEK YÜKSEKOKULU BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. DÖNEM Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi-I Z 2 0 2

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Kod : UTL101 Ders : GENEL İŞLETME Kredi : 3 AKTS : 5 İşletmenin genel esasları ve kavramlar, İşletmenin doğuşu, tarihsel gelişimi, İşletmenin amaçları,

Detaylı

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL.

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL. T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL. TRK 101 Türk Dili I (2-0) 2 Dilin Tanımı, Dil-Kültür-Medeniyet İlişkisi, Dilin

Detaylı

DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEKOKULU OKUTULAN DERSLERİN İÇERİKLERİ

DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEKOKULU OKUTULAN DERSLERİN İÇERİKLERİ DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEKOKULU OKUTULAN DERSLERİN İÇERİKLERİ 1.YARIYIL DİY 101 Matematik I (3 0 3) 4 Kümeler, sayılar, özdeşlikler, denklemler ve eşitlikler, fonksiyon kavramı; doğrusal fonksiyonlar,

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları Dersler Kredisi T P K 501

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARI BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2014-2015 DERS PROGRAMI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARI BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2014-2015 DERS PROGRAMI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARI BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2014-2015 DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL 1. Yarıyıl 2. Yarıyıl KOD DERS KREDI KOD DERS KREDI ECON 101 Ekonomiye

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL 1. Yarıyıl 2. Yarıyıl CODE COURSE CREDIT CODE COURSE

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ. I. Yarıyıl

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ. I. Yarıyıl T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ I. Yarıyıl 2903141 TÜRK DİLİ (4+0) Dil nedir? Dillerin doğuşu. Dil duygu düşünce bağlantısı. Dil kültür

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 1.YIL I. YARIYIL

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 1.YIL I. YARIYIL ENF1 OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 1.YIL I. YARIYIL BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİNE GİRİŞ Bilişim sistemlerine genel bakış, kişisel bilgisayar oluşturma, bilgisayar

Detaylı

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU SİGORTACILIK VE RİSK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU SİGORTACILIK VE RİSK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU SİGORTACILIK VE RİSK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF - 1. YARIYIL Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri(BLG101)(Z-3-5) Bilgisayara giriş

Detaylı

DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEKOKULU OKUTULAN DERSLERİN İÇERİKLERİ

DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEKOKULU OKUTULAN DERSLERİN İÇERİKLERİ DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEKOKULU OKUTULAN DERSLERİN İÇERİKLERİ I.YARIYIL DİY 101 Matematik I (3 0 3) 4 Kümeler, sayılar, özdeşlikler, denklemler ve eşitlikler, fonksiyon kavramı; doğrusal fonksiyonlar,

Detaylı

İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli)

İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli) İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli) Genel Bilgi Türkiye nin özellikle de İstanbul un uluslararası ticaret merkezi niteliği kazanmasına paralel olarak yetkin uzman ihtiyacı daha da artmıştır.

Detaylı

1.YIL. Yabancı Dil I(2+1)

1.YIL. Yabancı Dil I(2+1) I. YARIYIL TD I 1.YIL Türk Dili I(2+0) Dil ve dilin önemi, dillerin doğuşu ve yayılışı, yapı bakımından diller, Türk dili ve gelişimi, diğer diller arasındaki yeri ve yayıldığı alanlar; Türk yazı dili

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET ve LOJİSTİK BÖLÜMÜ, DERS İÇERİKLERİ-YENİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET ve LOJİSTİK BÖLÜMÜ, DERS İÇERİKLERİ-YENİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET ve LOJİSTİK BÖLÜMÜ, DERS İÇERİKLERİ-YENİ BİRİNCİ SINIF I.YARIYIL DERSLERİ (T, U, K, AKTS) (Z) UTL 101 TEMEL İŞLETMECİLİK

Detaylı

T.C Cumhuriyet Üniversitesi İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C Cumhuriyet Üniversitesi İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T.C Cumhuriyet Üniversitesi İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Birinci Yarıyıl EKN1003 Matematik I (3-0-3) Fonksiyonlar, Limitler ve Süreklilik, Türevler, Türev Uygulamaları,

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ EK.1.BÖLÜM EĞİTİM BİLGİ SİSTEMİ ÖRNEĞİ NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ A.Amaçlar Programın amacı, finans ve sigortacılık sektöründeki hızlı değişimi yakalayabilen,

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ I (3 0 3) AKTS:5 (Introduction to Business I) İşletme

Detaylı