r.c İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI YÜK DENGELEME CİHAZLARI TEKNİK ŞAR TNAMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "r.c İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI YÜK DENGELEME CİHAZLARI TEKNİK ŞAR TNAMESİ"

Transkript

1 r.c İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI YÜK DENGELEME CİHAZLARI TEKNİK ŞAR TNAMESİ Uzman

2 İçindeidler Tablosu 1. KAPSAM:? 2. TANIMLAR: 3 3. GENEL HÜKÜMLER 3 4. TEKNIK KOŞULLAR Genel Özellikler: t 4.2. Network Özellikleri: Compression Özellikleri: 4.4. SSL Offload Özellikleri: f> 4.5. Integrated Caching Özellikleri: 4.6. Web Application Firewall Özellikleri: ' 4.7. Flood attack koruma Özellikleri: < Load Balancing Özellikleri: AAA, User Performance Monitor, ve SSLVPN Özellikleri: y 5. İŞİN SÜRESİ i^* 6. ÖDEMELER ^3 7. EĞITIM «'^ 8. KURULUM VE DEVREYE ALMA ' 9. SERVİS VE GARANTİ ' i Sayfa 2

3 1. KAPSAM: İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı veri merkezinde kullanılmak üzere 2 (iki) adet yük dengeleme cihazının alımı, kurulumu, konfıgürasyonu ve ilgili eğitimlerin verilmesi işidr. 2. TANıMLAR: İdare: İçişleri Bakanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Firma: Yük Dengeleme Cihazları Alımı ihalesine teklif vermiş olan firma Yüklenici: Yük Dengeleme Cihazları Alımı ihalesini kazanmış olan firma 3. GENEL HÜKÜMLER 3.1. Bu şartnameye verilen cevaplar açık, anlaşılır, şartname hükümierinı tam olarak kabu! vc teyit eder nitelikte olmalıdır. Herhangi bir maddeye verilen cevabm bu nileükicri taşımaması, eksik ve şartname hükümlerini sağlamaması durumunda teklillcr değerlendirmeye alınmayacaktır Teklifler, Şartnamede aksi belirtilmedikçe alternatifli olarak verilmeyecektir Teklifler maliyet kalemleri dökümlü olarak verilecektir İhale komisyonu, tekliflerin değerlendirilmesi sırasında gerekli gördüğü durumiarda firmalardan yazılı veya sözlü açıklamalar ile bilgi veya beigelcri isteyebilir, l'irma. tanınan süre içerisinde istenen bilgi, belge ve dokümanları sağlamak ' vermek >;orundaci:r İhale konusu hizmetlerin tamamı tek firmadan alınacaktır. Firma işe özel altyüklcnic: firmalar ile çalışabilecektir İdare'nin isteği durumunda firma işe ilişkin ara raporlar düzenleyecektir İşin sonunda aşamaları detaylı olarak anlatan bir "Sonuç ve Çıktılar Fin il Raporu" düzenlenecektir Teklif verecek firmanın kadrosunda üretici firmanın eğitimlerini almış ve eğitim kaniim sertifikası bulunan en az iki personeli bulunmalı veya bu şartları sağlayan bir destek çözüm ortağı ile çalıştığını belgelemelidir Cihazlar şartnamede belirtilen teknik özellikleri karşılamalı ve İdarenin si-itemleriskie şartnamede belirtilen özellikleri eksiksiz karşılayabildiklcrini kabui asamasıncia kanıtlamalıdır. 4. TEKNIK KOŞULLAR Sayfa 3

4 4.1. Genel Özellikler: Teklif edilecek cihazlar donanım ve yazılım olarak tek parça olacaktır Cihazlar üzerindeki güç üniteleri yedekli olacaktır Sistem üzerinde en az 4 adet 10 Giga ve en az 8 adet 1 Giga port bulunacaktır. leklii edilen portlar en az 4 adet 10 Giga ve en az 4 adet 1 Giga fiber olacak \e beürlilcn büyüklükler kadar SFP+ ve SFP teklife dahil edilecektir Cihazların Layer 7 througput değeri en az 8 Gbps olmahdır Si.stem Layer 7 Seviyesinde saniyede en az http isteğine cevap verecek kapasitede olacaktır Sistem üzerinde 2048 bit key kullanıldığında en az TPS iik SSL performans! sağlanacaktır Sistem üzerinde SSL throughput değeri en az 6 Gbps olacaktır Sistem en az 3.5 Gb sıkıştırma kapasitesine sahip olacaktır Sistem üzerinde en az 32 Gb hafıza bulunacaktır Cihazlar saniyede en az TCP connection açabilmelidir Cihazlar üzerinde anlık olarak en az 24 milyon TCP session tutabilnıelidir Cihazlar OSPF, BGP, RIP routing protokollerini destekleyecektir. Bu özellikler içip. lisans gerekiyorsa teklife dahil edilmelidir Cihazlarda, IPV6 desteği olacaktır. Bu özellik için lisans gerekiyorsa teklife dahi! edilmelidir Sistem Layer3, Layer4, ve Layer7 parametre analizine göre trafiği ilgili sunuculara dağıtma yeteneğine sahip olacaktır Sistem, trafiği yönlendirdiği sunucuları sürekli kontrol edecek ve sunucuların durumuna göre otomatik olarak trafiği kesme ve yeniden trafik gönderebilme yeteneklerine sahip olacaktır Sunuculara veya sunucu guruplarına ayrı ayrı ve birden İazla izîeme tanımı yapılabilmelidir Sistem trafik dağıttığı sunucular ile alakalı detaylı ve gerçek zamanlı istatisiikicn gösterebilecek yapıda olacaktır Cihazlarda, yüksek süreklilik için Aktif/Aktif veya Aktii7!^asif yapilandırma öze'iiği bulunmalıdır Cihazların değerleri ayarlanabilir sunucu durum takip, izleme (monitoring) ara yüzü bulunmalıdır Cihazların yönetimi, HTTPS ve SSH ile bağlantı yapılabilmesini destekiemel dir Cihazlarda, grafik arayüzünden (GUI) ve komut satın ara yüzünden (CLl) tüm işlcmicr yapılabilmelidir Cihazlarda, SNMP vl, SNMP v2 ve SNMP v3 desteği bulunacaktır. Cihaz SNMP iran ile üzerindeki up/down olayını, başka bir yönetim sistemine iletebiimelidir Cihazlar, SIMMP tabanlı sistemler ile entegre edilebilecektir. Yüklenici, cihazlarla etkileşim için SNMP MIB dosyalarını sağlayacaktır Cihazlarda, canlı performans, erişilebilirlik ve istatistiki bilgiler grafik ara yüzünden takip edilebilmelidir Cihazlarda syslog desteği bulunacaktır. Trafiğin log amaçlı birden fazla uzaktaki sysiog sunucularına iletimi mümkün olmalıdır. Sayfa 4

5 Sistemde farklı ön bellekleme profilleri oluşturularak "each expire time'" (ön bchektc zaman aşımı süresini) tanımlama özelliği olacaktır Cihazlarda, scriptlerle sunucunun sağlık kontrolü (Health Check) yapıiahihneli, up/down anlama süresi ayarlama özelliği olmalıdır Cihazlar, sistem yapılandırma anında veya ileri bir zamanda devreye girme olanağuıa sahip olmalıdır Cihazların konfigürasyon yedeğinin, cihazlardan harici ortama export (yedekleme) ve import (geri yükleme) edilebilme özelliği olmalıdır Cihazlar üzerinde en az QuadCore CPU olmalıdır Merkezi management sistemi ücretsiz sağlanmalıdır. Bu sistem. SNMP ile trapiar: dinleyebilmeli ve WAF loğlarını üzerinde saklayabilmelidir. Gerektiğinde geriye dönük rapor verebilmelidir Network Özelliklen: Cihazlar, her ethernet portunda "VLAN" ve "Tagged VLAN" teknolojiierip,! desteklemelidir Cihazlarda, Layer 2 VLAN Tagging IEEE 802.lq, LACP (Link Aggregation Control Protocol) IEEE (802.3ad) özelliklen olmalıdır. Bu özellikler için liscms gerekiyorsa teklife dahil edilmelidir Dotlq desteği olmalıdır VRRP desteği olmalıdır Layer2 ve Layer3 Mod desteği olmalıdır MBF (MAC Based Forwarding) desteği olmalıdır RNAT ve İNAT desteği olmalıdır Dynamic Routing desteği olmalıdır Cihazlarda, L2 mode switching (anahtarlama), L3 mode routing (yönlendirrıc) özeihği olmalıdır Policy bazlı routing özelliği olmalıdır Cihazlarda, Connection Multiplexing (TCP bağlantılarını çoğuuama) yapma özeiiiğ olmalıdır. Bu özellik için lisans gerekiyorsa teklife dahil edilmelidir Cihazlarda, TCP yükünün, işlemci ve 1/0 altsisteminden alınarak yaziluîi yer ne spcsülk donanım ortamına aktarılması (TCP Offload) özelliği olmalıdır. Bu özellik için lisans gerekiyorsa teklife dahil edilmelidir Cihazlar, DMZ ve intranetteki farklı alt ağlarda (subnet) bulunan sunucular için yük dengelemesi yapabilecek şekilde konumlandırılabilmelidir. DMZ ile lokal ağ arasında networksal izolasyon sağlayabilmelidir Cihazlarda, bridge özelliği olacaktır Cihazlar, statik routing protokolünü desteklemelidir Cihazlar, farklı alt ağlardaki İP adresinden de, istendiğinde yönetüebilmc ö/eiiiği olmalıdır Cihazlar, Network Address / Port Translation yapabilmelidir Cihazlar, farklı veri merkezlen arasmda "Disaster Recovery" olarak yapnandtıla!^i]^k: ;i. iki veri merkezi arasındaki trafiği TTL, İP adresi veya sn-asıyia dağıtab inıeü. veri merkezinde bulunan sunuculann çalışmaması durumunda diğer veri ırerkezincic!) çalışması sağlanabilmelidir. Sayfa 5

6 Yüklenici, harici bir gözlemleme sisteminin cihazlardan bilgi alabilmesi için gcrckü XML API'leri sağlayacaktır Cihaz, SQL isteğindeki herhangi bir bilgiye göre anahtarlama (C;oîi;cnf Switching) yapabilmeli ve bağlantıdaki herhangi bir bilgiye bakarak sunucu kümebrinde yük dengeleme yapabilmelidir Compression Özellikleri: Cihazlar, HTTP protokolünde sıkıştırma yapacak, Gzip ve Deflate sıkışinma algoritmalarını destekleyecektir Cihazlarda, belirlenen kurallara göre istenilen nesnelerin sıkıştırılıp sıkıştııılmayacağ? seçilebilecektir Cihazlarda, farklı sıkıştırma seviyeleri tanımlanabilmelidir. ün fazla v;;ya en az sıkıştırma seviyeleri tanımlanabilmelidir Teklif edilecek ürün en az 3.5 Gbps sıkıştırma kapasitesine sahip olmalıdır Sıkıştırılacak objeler yazılan policyler ile seçilebilmelidir Cihazlar, sistem arkasındaki sunucular üzerinde sıkıştırmanın açık olmasi durumunda dahi, sunucular üzerinde sıkıştırma yapılmaması opsiyonunu desteklemelidir SSL Offload Özellikleri: Cihazların üzerinde SSL sonlandırma özelliği olacaktır. SSL Decryption (SSL şifresini çözme), cihazlar üzerinde yapılabilecektir. İstemci ile cihazlar arass HTTP!5, cihaz iic sunucu arası HTTP protokolü ile konuşacak şekilde yapdandırılabiimcl ve iarkii profiller tanımlanabilir olmalıdır Cihazda, bütünleşik SSL özelliği olmalı, donanım bazlı SSL hızlandırma yapılabilmelidir Cihazda, sertifika yönetimi yapılabilmelidir Cihazlarda, istenmeyen SSL sürümü ve cipher özelliği pasif kihnabilme özelliğe olmalıdır Cihazlar üzerine kapasitesi düzeyinde sınırsız sayıda SSL.serrifıkası yük!enebiln>eiidir. Bu konuda bir lisans limiti olmamalıdır. Lisans gerekiyorsa tam kapasiteyi sağlayacak lisans teklife dahil edilmelidir Cihazlarda, SSL işlevleri cihazlar tarafından gerçekleştirilmelidir. Sunucjlardan bu yükün kaldırılması için SSL Oflload ve SSL optimizasyonu yapıiabinnelidir Cihazlarda, SSL vl, SSL v2, SSL v3 ve TLSvl desteği bulunmalıdır Sistemde SSLv2 pasifse, bu şekilde negotiation(devretmc) olmak isteyen istemciyi hasa bağlantısına (URL) yönlendirebilme özelliği olmalıdır Cihazlarda, tüm cipher gruplar desteklenmelidir. İstenmeyen cipher aigoritması ile geicn istemciler, hata bağlantısına yönlendirilebilmelidir Cihazlarda, tüm HTTP isteklerini veya belli bağlantıları, otomatik olarak İTİ Tl^Sc çevirebilme özelliği olmalıdır. Sayfa 6

7 4.5. Integrated Caching Özellikleri: Cihazlar, bellek üzerinde ön bellekleme (caching) yapabilmelidir. Nesneler, statik vc dinamik olarak ön belleklenebilmelidir Cihazlarda, farklı ön bellekleme profilleri oluşturularak "(aciıe Ivxpirc iimc" (Önbellekde zamanaşımı süresini) tanımlama özeliliği olmalıdır Cihazlarda, sunucunun gönderdiği "no-cache" bilgisi göz ardı etme özelliği olmaiıdır. Cache bellek kapasiesi en az 16 Gb olmalıdır Cihazlar, büyük dosyaların (internet videoları gibi) cache üzerinden verilmesini sağlayabilmelidir Cihazlar üzerinde INVALIDATE policyler yazılabilmeli ve cihazlarm arcbirimlennc ulaşmadan bu policy üzerinden cache datası expire ettirilebiimel idir Cihazlarda cache'den servis edilen istekler de log sunucusuna gchideriiebilmeüdir Web Application Firewall Özellikleri: Web Application firewall (Uygulama.seviyesi güvenlik duvarı) cihaz üzerinde yiiklı; olacaktır Web Application Firewall yedeklilik açısından Aktif-Aktif veya Aktif-Pasif olarak çalışabilmeli, gerektiğinde inline olarak konumlandırılarak DNS veya İP değişimi gerektirmemelidir Web Application Firewall: SSL içinden gelen saldırıları da yakalayabilmelidir. Cookie Protection Özelliği olmalıdır. Stateful olmalıdır Web Application Firewall, Layer 4-7 Denial of Service (DoS) ve DDoS ataklarına karş:- koruma yapabilmelidir. GET Flood koruması yapabilmelidir. Atak yapan İP "yi belirlenen süre kadar karantinaya alarak, bu süre boyunca o IP den gelen istekleri droplamalıdır Web Application Firewall SYN Flood, DNS flood, tear drop, zombie gibi TCP seviyesinde koruma özellikleri bulunmalıdır. Atak yapan İP yi belirlenen süre kadar karantinaya alarak, bu süre boyunca o ip den gelen kstekleri droplamalıdır Web Application Firewall üzerindeki application firewall (uygulama güverlik duvariizinli URL'lere erişime izin vermelidir. İzin verilen URL içindeki sunucu cevabmdaki linkleri takip edebilmeli ve sunucudan i.stemciye dönmeyen linklere bir iste^ olursa bu isteği kabul etmemelidir Web Application Firewall istemci tarafından değiştirilmesine izin verilmemiş olan "cookie"lenn değerlerini/içeriğini değiştirmeye çalışan kullanıcilar! engellem ilidir Web Application Firewall yasaklı URL listesi oluşturabilmciidir Web Application Firewall SQL 1N.IECTI0N ataklara karşı koruma sağlayabilmeli, atak için keyword ve taglar belirleyebilmelidir Web Application Firewall Cross Site Script ataklara karşı koruma sağlayabilmeli, atak için keyword ve taglar belirleyebilmelidir Web Application Firewall cross-site request forgery (CSRI-) aîtakiara karji koruma sağlayabilmelidir Web Application Firewall Buffer Overflow ataklara karşı koruma sağlayabilmelidir. Sayfa 7 Jefcis KELEŞ Uzman

8 Web Application Firewall Field Format ve Field Consistency C'hcck ataklarına karşı koruma sağlayabilmelidir Web Application Firewall Cookie Manipulation ataklara karşı koruma sağlayabilmelidir Web Application Firewall Kredi Kartı ve vatandaşlık numarası gibi hassas dataian algılayabilmeli ve belirli politikalar takibinde bu bilgilerin web sayfalar üzerinden gereğinden fazla anons edilmesini önleyebilmelidir Web Application Firewall XML web uygulamanna karşı koruma yapabilmelidir Ürün, icra edeceği tüm güvenlik kontrollerini/testlerini hem H'FfF hem de H'î TPS protokolü için yapabilmelidir Web Application Firewall erişen trafikten uygulama yapısını öğrenip otomatik olarak referans (baseline) profil oluşturabilecektir. Bu profil en az izin verilen JRL, URİ metotları (örneğin; GET, POST v.b.), URL parametreleri ve ''cookie'leri çerecek ve bunların eklenme ve silinmelerine imkan verecektir Web Application Firewall istemci tarafından değiştirilmesine izin verilnemiş oian "cookie"lerin değerlerini/içeriğini değiştirmeye çalışan kullanıcıları engelieytçektir Web Application Firewall parametre değerlerini deği.ştirmeye çalışan kullanıcdari engelleyecektir Web Application Firewall istek yapılabilecek adresler dışında client tarannda.n yapılacak istekleri bloklayacaktır Web applicaiton Firewall HTTP protokol uyumu kontrollerini yapacaktır Flood attack koruma Özellikleri: Cihazlar, Layer 4-7 Denial of Service (DoS) ve DDoS ataklarına ka-şı koruma yapabilmelidir Cihazlarda, SYN Flood, tear drop, zombie gibi TCP seviyesinde koruma özeilikscri bulunmalıdır Cihazlarda, Packet Filtering ve Access Control List özellikleri buiunmahdıı-. Cihazlara giren ve cihazlardan çıkan trafik MAC adresi, İP adresi ve port seviyesinde kontrol edilebilmelidir Yazılan politiklar ile gelen isteği başka http sayfasına yönlendirme yada kendi üzerinden cevap verme özelliği olmalıdır Load Balancing Özellikleri: Sunuculara veya sunucu guruplarına ayrı ayrı ve birden iazla izleme ianimı yapılabilmelidir Sistem trafik dağıttığı sunucuları test edebilecek yapıda olacaktır. ICMP, TCP,, İLllP, HTTPS, FTP gibi protokolleri kullanarak sunucuların ve sunucu üzerindeki servislerin ayakta olup olmadığını sürekli kontrol edebilen bir izleme mekanizması olacaktır. Belirtilen protokoller ve timeout değerler, deneme sayılan gibi parameircier i!e izienıc mekanizması detaylandırılacaktır. r\ Sayfa 8

9 Sistem, trafik gönderilecek sunucuları belirlemek için gelişmiş kural küme erine sahip olacaktır. Sistem en az sunucu ağırlığına, sıraya, sunucunun kullandığı bant eenişliğinc. sunucu üzerinde oturum yoğunluğuna, sunucu üzerindeki yüke ve Laver 7 parametrelerine göre yük dengeleme yapabilecektir. Sistem, Round Robin, Ratio, FaslesL Least Connection yük dengeleme algoritmalarına.sahip olacaktır. Aynı zamarda. en hız!i cevap veren ve en az bağlantısı olan sunucuya istemcinin ycmicndirilmesiüi sağlayacaktır Cihazlar, aktif üyelik bilgilerine bakarak yönlendirme (redirection) yapal)ilnk lidir Cihazlar, sunucudan dönen HT'fP 404, HTTP 403, HFFP 500 gibi'hataları anlayarak yönlendirme yapabilme özelliğine sahip olmalıdır Cihazlar, istemcinin aynı sunucuda çalışmasını sağlayan Cookie persistence. Destination address affinity, hash persistence, SIP persistence, source address persistence, SSLpersistence özelliklerini desteklemelidir Sistem belirlenen kurallara göre istenilen nesnelerin sıkıştırılıp sıkişiınimayacağını seçilebilecektir Sistem HTTP protokolünde sıkıştırma yapacak, Gzip ve Deflate sıkıştırma algoritmalarını destekleyecektir Cihazlar, TCP ve UDP temelli bütün uygulamaları yük dengeli şeklide çalıştırahilmcli ve akıllı yük dengelemesi yapabilmelidir Cihazlarda, L4 ve L7 özelliklerine göre trafiği yönetebilme özelliği olmalıdır Cihazlarda, HTTP isteğindeki herhangi bir bilgiye göre (URL. Domain. Cookie,!P gibii anahtarlama(content Switching) yapabilmelidir Bağlantıdaki herhangi bir bilgiye bakarak, sunucu kümelerinde yük dengeleme yapılabilmelidir Cihazlarda, yük dengelemesi yapılan uygulamalar arasında, öncelik sağlama özeliıği olmalıdır Cihazlar üzerinde RTSP (Real Time Streaming Protocol) desteği buiunmalidi AAA, User Performance Monitor, ve SSLVPN Özellikieri: Web sayfasına erişecek FITTP istemciler için cihazlar, kendi üzerinde ı kuliaiüci adı/şifre ekranı verebilecek ve istemciyi RADIUS, TACAS, LDAP, Af), SSL'den en az birini kullanarak doğruladıkdan sonra istemcinin WEB sayfasına erişmesine izin verebilecek özelliğe sahip olmalıdır. Bu özelliği üzerinde barındırmayan cihanlar gerekli ek donanım ve yazılım yapılarını destekleyecek şekilde teklife dahil edilecektir Yük paylaşımı yapılan sunucuların günlük kayıtlarında, kullamci İP adreslerinin görülmesi ve loglanması her durumda sağlanmalıdır Cihazlar üzerinde SSL VPN özelliği olmalıdır SSL VPN üzerinde en az 100 kullamcılık lisans teklif edilmelidir Eğer SSL VPN aynı cihazlar üzerinde sağlanamıyorsa ayrı bir yedekii donanım ile teklif edilmelidir. Teklif edilecek donanım ihtiyaç duyulması halinde minimum kullanıcıya kadar SSL VPN Session açma kapasitesine sahip olmalıdır Cihazlar gelen trafik için bandwith/baglanti ve istek/saniye bazında Rate limiticmc yapabilmelidir Sayfa 9

10 Cihazlar kendine gelen http isteğinin içindeki bir parametreyi başka bir web servisi üzerinden ayrı bir http isteği ile sorgulayabilmeli ve bu sorguya gelen cevaba göre load balance, bloklama, yönlendirme ve rate limit aksiyonları alabilmelidir. 5. IŞIN SÜRESI 5.1. Bu işin süresi firma ile imzalanacak sözleşmenin imza tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 6. ÖDEMELER ö.l.almacak ürün ve hizmete dair ödeme, DMO Ticari Şartnamesine göre yapılacaktır. 7. EĞITIM 7.1. Yüklenici firma alınacak cihazlarla ilgili olarak İdare'nin belirleyeceği 4 personele 40 saatlik eğitim sağlayacaktır. Eğitim, sözleşmenin imzalanması ile ürünün muayene ve kabulü arasmda,firmanmanlaşmalı olduğu yetkili eğitim merkezlerince verilecektir Kullanılacak sistemler ile ilgili kurulum, konfigürasyon ve yönetim detaylarını içeren detaylı bir eğitim yüklenici tarafmdan sağlanacaktır Yüklenici, ürünün orjinal eğitimlere ait dökümanlarmı soft ortamda idareye teslim edecektir. 8. KURULUM VE DEVREYE ALMA 8.1. Sistem İdarece belirlenen yere kurulacak gerekli enerji ve network bağlantıları eksiksiz olarak yüklenici tarafmdan yapılacaktır Ürünlerin kurulumu, satış sonrası teknik desteği vermeye yetkili ve Türkiye temsilcisinin sertifikalı olan kişileri tarafmdan gerçekleştirilecektir Kurulumda gerekecek tüm kablo, aparat ve parçalar (varsa kabinet) yüklenici tarafından sağlanacak olup, kullanılan kablolar anlaşılır bir şekilde etiketlenecektir Kurulum çalışmasma başlama günü ve saatleri Kurum tarafmdan belirlenecektir. Haftanın herhangi günleri (Pazartesi,, Pazar), günün herhangi çalışma saatleri, sürekli yada ara vererek çalışma istenebilü:. Yüklenici çalışmaya başlamadan önce çalışma planmı ilgili birime sunacaktır. Bu çalışma planı Kurum tarafmdan onaylanarak başlatılacaktır Yüklenici tarafmdan teslim edilecek tüm Donanımları oluşturan tüm parçalar yeni ve orijinal olacaktır. Cihaz ve malzemelerin hiç bir bölümünde kırık, çatlak, deformasyon ve malzeme hataları bulunmayacaktır Sistemin kurulumu ve kullanımı için gerekli tüm yazılım ve sürücüler yüklenici tarafından eljşiksîz'sa^anacaktır Sayfa 10

11 8.7. Devreye alma işlemi mevcut sistemde herhangi bir kesinti olmadan yapılacaktır Devreye alma esnasmda, devreye alman üründen kaynaklı tüm sorunlardan ve sorunların çözümümden, Yüklenici sorumlu olacaktır Yüklenici, sistemlerin devreye alınması aşamasına kadar tüm yapacaklarını bir plan çerçevesinde İdareye sunacaktır. Bu plan üzerinde İdare isterse değişiklik yapabi eceklir ve İdarenin onayından sonra çalışmalara başlanacaktır. 9. SERVİS VE GARANTİ 9.1. Ürünler, idarenin belirleyeceği koşullarda, çalışır vaziyette, talep edilen konllgürasyonu tamamlanmış olarak teslim edilecektir Garanti süresince, üretici firmanın Teknik Yardım Merkezine 7x24 erişim nakk: sağlanmalıdır Ürünler en az 3 yıl garanfili olmalıdır. Tüm lisanslamalar en az bu süreyi kapsayacak şekilde temin edilmelidir Üreticinin portalı üzerinde yer alan ağ teknolojileri bilgi bankasına ses. video veya data ayırmaksızın geniş erişim hakkı sağlanmalıdır Garanti süresince, ücretsiz İşlefim Sistemi güncellemeleri ve yükseltmeleri olmalıcır Tedarik edilen ürünlerin, kurum adına üretici firma teknik destek servisine kayıl ettirildiğine dair yazılı belge, ürünlerin teslim edilmesiyle birlikte, üretici firmadan aiımp kuruma {csiim edilmelidir Yüklenici garanti süresi içerisindeki bakım-onarım hizmetlerini ücretsiz olarak süriüreceklir Yüklenici, teknik destek hizmeunin kimin tarafindan verileceğini sözleşme aşamasında yazui olarak idareye bildirecektir Malzeme, işçilik ve Yüklenici'nin diğer kusurlarından kaynaklanan arıza veya yetersizliği giderme ile ilgili masraflar (nakliye, sigorta, mal bedeli, vb. dahil) Yükleniciye ait Dİacaktır Yüklenici Firma, garanfi süresi boyunca kuruma en az ertesi iş günü (8x5 Next Business Day) parça temini koşullarında servis hizmefi sağlamalıdır Yüklenici firma, cihazlar teklif verildiği tarihden itibaren 2 yıl sure iie end oi saic olmayacağım garanti edecektir. Sefer Alper KOÇ Ağ Ycxnetim Uzmanı Frdogat>AKTAN P^Miçndis liiiai BOCİA Mühendis Sayfa 11

1. Teklif edilecek cihazlar, donanım ve yazılım olarak tek parça olacaktır.

1. Teklif edilecek cihazlar, donanım ve yazılım olarak tek parça olacaktır. Network Trafik Yük Dengeleme Cihazı Teknik Şartname 1. Teklif edilecek cihazlar, donanım ve yazılım olarak tek parça olacaktır. 2. Butun moduller cihaz üzerinde eş zamanlı çalışacaktır. 3. Cihazın throughput

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BİL Gİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÜVENLİK D UVARI ALIMI TEKNİK ŞAR TNAMESİ

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BİL Gİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÜVENLİK D UVARI ALIMI TEKNİK ŞAR TNAMESİ T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BİL Gİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÜVENLİK D UVARI ALIMI TEKNİK ŞAR TNAMESİ İÇİNDEKİLER 1. Kapsam 2. Tanımlar 3. Genel Hükümler 4. Teknik Koşullar 5. Ödemeler 6. İşin Süresi 7. Diğer

Detaylı

TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş. YENİ NESİL GÜVENLİK DUVARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş. YENİ NESİL GÜVENLİK DUVARI TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş. YENİ NESİL GÜVENLİK DUVARI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. KONU : Türksat Genel Müdürlüğü Gölbaşı Uydu Kampus de kurulması planlanan Yeni Nesil Güvenlik Duvarı Sistemi

Detaylı

KURUMSAL GÜVENLİK DUVARI ALIM İHALESİ -TEKNİK ŞARTNAME-

KURUMSAL GÜVENLİK DUVARI ALIM İHALESİ -TEKNİK ŞARTNAME- Madde 1. Genel Maddeler KURUMSAL GÜVENLİK DUVARI ALIM İHALESİ -TEKNİK ŞARTNAME- 1.1.Teknik Şartnamedeki tüm maddeler sırası ve madde numarası ile birlikte Kurumsal Güvenlik Duvarı Sistemi Alımı İşi Teknik

Detaylı

KURUMSAL GÜVENLİK DUVARI İLE KAYIT VE RAPORLAMA SİSTEMİ ALIM İHALESİ -TEKNİK ŞARTNAME-

KURUMSAL GÜVENLİK DUVARI İLE KAYIT VE RAPORLAMA SİSTEMİ ALIM İHALESİ -TEKNİK ŞARTNAME- KURUMSAL GÜVENLİK DUVARI İLE KAYIT VE RAPORLAMA SİSTEMİ ALIM İHALESİ -TEKNİK ŞARTNAME- Madde 1. Genel Maddeler 1.1.Teknik Şartnamedeki tüm maddeler sırası ve madde numarası ile birlikte Kurumsal Güvenlik

Detaylı

ahmeteksi@tff.org mail adresinden veya 0 212 362 22 98 no lu telefondan detaylı bilgi alınabilir.

ahmeteksi@tff.org mail adresinden veya 0 212 362 22 98 no lu telefondan detaylı bilgi alınabilir. ÜNİTESİ : Satın Alma Müdürlüğü SAYI : 2014/1164 KONU : TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU AĞ GÜVENLİK DUVARI SİSTEMİ VE LOGLAMA İŞİ 15.01.2014 SON BAŞVURU TARİHİ : 27 Ocak 2014 Saat 15.00 Türkiye Futbol Federasyonu

Detaylı

T.C. ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI

T.C. ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI T.C. ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI E-SINAV SİSTEM ALTYAPISINA YÖNELİK BİLGİSAYAR VE DONANIM MAL ALIMINA İLİŞKİN TEKNİK ŞARTNAME 1/17 İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ... 3 2. KAPSAM... 3 3. GENEL HUSUSLAR...

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK ŞARTNAME Doküman No Mİ_F_13 Revizyon No. 00 Rev. Tarihi 00 Yayın Tarihi 03.03.2010 Şartname No TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ NETWORK ALTYAPISI TEKNİK ŞARTNAMESİ KONU VE TANIMLAR

Detaylı

T.C. ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI

T.C. ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI T.C. ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI E-SINAV SİSTEM ALTYAPISINA YÖNELİK DONANIM VE HİZMET ALIMINA İLİŞKİN TEKNİK ŞARTNAME 1 İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ... 3 2. KAPSAM... 3 3. GENEL HUSUSLAR... 3

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU GÜVENLİK VE LİSANS İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRKİYE İŞ KURUMU GÜVENLİK VE LİSANS İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRKİYE İŞ KURUMU GÜVENLİK VE LİSANS İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ Ocak 2009 İŞKUR Güvenlik ve Lisans İhalesi Teknik Şartnamesi Sayfa 1 / 11 1. KONU, AMAÇ VE KAPSAM 1.1. KONU Bu teknik şartname, Türkiye İş

Detaylı

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yedekleme Sistemi ve Kule Tipi Sunucu Alım Teknik Şartnamesi Haziran -2013 t Yedekleme Sistemi ve Kule Tipi Sunucu Alım Teknik Şartnamesi

Detaylı

Güvenlik Duvarı Teknik Şartname

Güvenlik Duvarı Teknik Şartname 1. Güvenlik Duvarı Teknik Özellikleri Güvenlik Duvarı Teknik Şartname 1.1. Güvenlik duvarı cihazları donanım ve yazılım bütünü (appliance) olarak teklif edilecektir 1.2. Güvenlik duvarı cihazları üretici

Detaylı

TFF BİLGİ İŞLEM DEPARTMANI GÜVENLİK YAZILIMI ALIMI TEKLİF ŞARTNAMESİ. Adı: Türkiye Futbol Federasyonu Sanal Sunucu ve Uygulama Güvenlik Yazılımı.

TFF BİLGİ İŞLEM DEPARTMANI GÜVENLİK YAZILIMI ALIMI TEKLİF ŞARTNAMESİ. Adı: Türkiye Futbol Federasyonu Sanal Sunucu ve Uygulama Güvenlik Yazılımı. ÜNİTESİ Satın Alma Müdürlüğü 11.01.2012 SAYI :2013/871 KONU :Sanal Sunucu ve Uygulama Güvenlik Yazılımı SON BAŞVURU TARİHİ: 18.01.2013 Saat15:00 TFF BİLGİ İŞLEM DEPARTMANI GÜVENLİK YAZILIMI ALIMI TEKLİF

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU İŞ SÜREKLİLİĞİ ve SİSTEM ALTYAPISI GELİŞTİRİLMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU İŞ SÜREKLİLİĞİ ve SİSTEM ALTYAPISI GELİŞTİRİLMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU İŞ SÜREKLİLİĞİ ve SİSTEM ALTYAPISI GELİŞTİRİLMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ Kurumumuz bünyesinde aynı lokasyonda yer alan iki veri merkezinin aktif olarak kullanılmasını sağlayarak

Detaylı

T.C ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI

T.C ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI T.C ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI KAMERA, PARMAK İZİ VE YÜZ TANIMA SİSTEMLERİNİN BİLİŞİM ALTYAPISINA İLİŞKİN TEKNİK ŞARTNAME 1 İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ... 3 2. KAPSAM... 3 3. GENEL HUSUSLAR...

Detaylı

IP TELEFON ve AĞ GÜVENLİK SİSTEMLERİ

IP TELEFON ve AĞ GÜVENLİK SİSTEMLERİ IP TELEFON ve AĞ GÜVENLİK SİSTEMLERİ A B S.NO ÜRÜN ADI MİKTARI IP TELEFON SİSTEMİ 1 Çağrı Sunucusu 2 2 PRI Modem 1 3 Telekom Ses Geçidi (Voice Gateway) 1 4 IP Telefon TİP1 100 5 IP Telefon TİP2 300 6 IP

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ. OMURGA ANAHTAR ve KENAR ANAHTAR TEKNİK ŞARTNAMESİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ. OMURGA ANAHTAR ve KENAR ANAHTAR TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.0 KONU İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ OMURGA ANAHTAR ve KENAR ANAHTAR TEKNİK ŞARTNAMESİ Bu doküman İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü nde Kartlı Geçiş Sistemi ve IP Tabanlı Kapalı Devre Kamera Güvenlik

Detaylı

TÜRKİYEDE BULUNAN ÇİMENTO FABRİKALARI EMİSYONLARININ ÇEVRİMİÇİ İZLENMESİ PROJESİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

TÜRKİYEDE BULUNAN ÇİMENTO FABRİKALARI EMİSYONLARININ ÇEVRİMİÇİ İZLENMESİ PROJESİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ TÜRKİYEDE BULUNAN ÇİMENTO FABRİKALARI EMİSYONLARININ ÇEVRİMİÇİ İZLENMESİ PROJESİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ 1. KONU KAPSAM 1.1. Bu projenin konusu ve kapsamı; Türkiye de faaliyet gösteren Çimento Fabrikalarının

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 19363 01.10.2012 Konu : Disk Depolama Sistemi Alımı Sayın Üyemiz, Odamız Disk Depolama Sistemi Alımı kapalı zarfta teklif almak sureti ile satın alınacaktır. Tekliflerinizin

Detaylı

EK- 4 IP AĞ TEKNİK ŞARTNAMESİ

EK- 4 IP AĞ TEKNİK ŞARTNAMESİ EK- 4 IP AĞ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 KAPSAM Bu Teknik Şartname, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü nün bir ucu İzmir diğer ucu Ankara (Devamlılık fiber odası) olmak üzere, üzerinden video&audio

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARTLI GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ VE IP TABANLI KAPALI DEVRE KAMERA GÜVENLİK SİSTEMİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARTLI GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ VE IP TABANLI KAPALI DEVRE KAMERA GÜVENLİK SİSTEMİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARTLI GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ VE IP TABANLI KAPALI DEVRE KAMERA GÜVENLİK SİSTEMİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.0 KONU Bu doküman İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü nde bina içi

Detaylı

Milli Eğitim Bakanlığı. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü. Milli Eğitim Bakanlığı. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

Milli Eğitim Bakanlığı. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü. Milli Eğitim Bakanlığı. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Çağrı Merkezi Sistemi Alımı Teknik Şartnamesi 2007, Ankara Atatürk Bulvarı Kızılay

Detaylı

HARİCİ VERİ DEPOLAMA SİSTEMİ ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAME

HARİCİ VERİ DEPOLAMA SİSTEMİ ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAME HARİCİ VERİ DEPOLAMA SİSTEMİ ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAME 1.GENEL KOŞULLAR: 1.1.Firmalar, teknik şartnamenin tüm maddelerine açık, anlaşılır ve yeterli teknik düzeyde sırasıyla cevap vereceklerdir. (Okunmuştur,

Detaylı

GENEL HUSUSLAR. SIRA MALZEME Birim Miktar 1 Merkez Omurga Anahtar Adet 1 2 10 Gigabit DMZ Dağıtım Anahtarı Adet 1

GENEL HUSUSLAR. SIRA MALZEME Birim Miktar 1 Merkez Omurga Anahtar Adet 1 2 10 Gigabit DMZ Dağıtım Anahtarı Adet 1 GENEL HUSUSLAR 1. Teklif edilecek tüm anahtarlar aynı üreticiye ait olacaktır ve ihale tarihinde üreticinin WEB sayfasında yayınlanmış olan ürünler olacaktır. Üretimi bitmiş (End of Life] cihazlar kesinlikle

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ELEKTRONİK DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ (EDYS) TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ELEKTRONİK DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ (EDYS) TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ELEKTRONİK DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ (EDYS) TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ ve HEDEFLER Başbakanlığın 16 Temmuz 2008 gün ve 2816 sayılı, Elektronik

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı KİLSVfîHJ Sayı : Konu: Kati Teklif vermeye davet (2015/191) Kurumumuz ihtiyacı olan 1 Kalem Hizmet Alımı 4734 sayılı ihale kanununu 22/d maddesi doğrudan temin alım

Detaylı

2.1.2.Aynı Sunucu Şasesi üzerine İNTEL ve AMD tabanlı sunucular takılabilmelidir.

2.1.2.Aynı Sunucu Şasesi üzerine İNTEL ve AMD tabanlı sunucular takılabilmelidir. ŞASE TİPİ SUNUCULAR ve SANALLAŞTIRMA YAZILIMI ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAME 1.GENEL KOŞULLAR İstekliler, teknik şartnamenin tüm maddelerine açık, anlaşılır ve yeterli teknik düzeyde sırasıyla cevap vereceklerdir

Detaylı

antikor Yönetim Panelleri

antikor Yönetim Panelleri 1 antikor Yönetim Panelleri AntiKor G100, S100, S200, P100, P200, E100, E200 ve E300 sürümünde de 15 ana kategori bulunmaktadır. Modeline göre bazı kategoriler ve menüler lisans kapsamı dışında olabilir.

Detaylı

HBYS Teknik Şartname/1/

HBYS Teknik Şartname/1/ HBYS Teknik Şartname/1/ SİVAS KAMU HASTANELER BİRLİĞİ HBYS TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.1 AMAÇ VE KAPSAM... 3 1.2 STANDARTLAR... 3 1.3 TANIMLAR... 3 1.4 GENEL KOŞULLAR... 4 İş mevzuatından kaynaklanan yükümlülükler

Detaylı

KONU VE GENEL AÇIKLAMALAR... 3 1.1 AMAÇ... 3 1.2 KAPSAM... 3 1.3 GENEL AÇIKLAMALAR...

KONU VE GENEL AÇIKLAMALAR... 3 1.1 AMAÇ... 3 1.2 KAPSAM... 3 1.3 GENEL AÇIKLAMALAR... TCDD 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BEYLİKOVA (ESKİŞEHİR) MALZEME DEPOSUNUN GÜVENLİĞİ VE KORUNMASI İÇİN KAPALI DEVRE KAMERA (CCTV) SİSTEMİ KURULMASI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ -NİSAN 2014- - Sayfa 1/16 - İÇİNDEKİLER 1.

Detaylı