NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ"

Transkript

1 NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Analiz Raporu İŞ YAZILIM DONANIM SAN. TİC. LTD. ŞTİ HAZIRLAYAN KONTROL ONAY Fatma POLAT Proje Yöneticisi Emre YÖRÜK Genel Müdür

2 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 TANIMLAR... 2 ÖZET... 3 AMAÇ... 4 GENEL BİLGİLER Elektronik Belge Yönetim Sistemi'nin Başlıca Avantajları; Vatandaşa, Katkıları Nelerdir? EBYS Kullanımı ile İlgili Genel İşleyiş... 6 KURUM YAPISI İşletme Tanıtımı Organizasyon Yapısı... 9 TOPLANTI ÖZETLERİ Belgelerin Kullanım Özellikleri Evrak Tipleri ve İş Akışları Gelen Evrak İç Yazı Dış Yazı Onay/Olur İzin Formu Hastalık İzni Akademik Personel Araştırma İzin Formu Malzeme Talep Formu Dışardan Mal Alımı Talep Formu Onay Belgesi Ödenek Talep Formu Harcama Talimatı Kadro Derece Formu İlgili Makama Yazışmaları İmza Hiyerarşisi Ön Analiz Görüşmesi Yapılan Birimler Genel Sekreterlik İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

3 4.4. Uluslararası İlişkiler Ofisi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Personel Daire Başkanlığı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Fen Edebiyat Fakültesi Hukuk Müşavirliği Sosyal Bilimler Enstitüsü Semra ve Vefa Küçük Sağlık Yüksekokulu İktisat Fakültesi Nevşehir Meslek Yüksekokulu Döner Sermaye Müdürlüğü Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Uygulama Testleri ve Devreye Alma Uygulamanın Kurulumu Yazılım Uygunluk Testleri İş ve Süreçleri Testleri...23 KURULUM...23 EĞİTİM Sistem Yönetici Eğitimi Kullanıcı Eğitimi Yönetici İdareci Eğitimi...24 TANIMLAR NÜ: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İDARE: İş sahibi Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi YÜKLENİCİ: İDARE tarafından işin ihale edildiği ve sözleşme imzalanan kişi ya da tüzel kişi İŞ YAZILIM EBYS: Elektronik Belge Yönetim Sistemi 2

4 SAYI TİPİ: Belgenin takip edeceği numaralama sırasını belirtir. - İç yazı: Kurumun genel iç yazı numarası - Dış yazı: Kurumun genel dış yazı numarası - Tanımlı: Evrak tipine özel numaralama sistemi üzerinden alınacak yazı numarası İŞ AKIŞ ROTASI: Belgenin kurum içi yaşam döngüsünün belirtildiği yoldur. - Hiyerarşi: Kurum içi, personel- amir ve bağlı birimler arası ilişkilere göre izlenen yoldur. Standart olarak yazının son imza makamına bağlı olmak kaydı ile Kurum Hiyerarşisi Rektör- Rektör Yardımcısı- Genel Sekreter-Daire Başkanı-Müdür-Müdür Yardımcısı-Şef-Personel şeklinde sıralanır. - Tanımlı rota: İş akış modülü aracılığıyla tasarlanıp, tanımlanan ve evrak tipi ile bağlanarak evrakın izleyeceği yolu belirleyen rota şeklidir. SİSTEME EKLEME: Belgenin sisteme hangi yolla ilave olacağıdır. - Şablon: Önceden tasarlanıp personel tarafından içi doldurulabilir HTML metni içeren veri giriş ekranıdır. ÖZET Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Elektronik Belge Yönetim Sistemi ile ilgili sözleşme tarihinde imzalanmıştır tarihinde toplantı düzenlenmiştir. Bu toplantıda analiz çalışmalarının nasıl yapılacağı, izlenecek yol ve yöntemler üzerinde konuşulmuştur. Bu toplantı sonrasında EBYS uyarlama çalışmaları sırasında gerekli bilgi ve belgeler ile ilgili dokümanlar İDARE ye tarihinde gönderilmiştir tarihleri arasında Analiz Çalışmaları yapılmak üzere, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesine gidildi. İDARE Tarafından belirlenen birimler ile görüşülmüş ve kurum yapısı, evrak tipleri, evrak iş akış ve süreçleri, kurumda hali hazırda kullanılan evrak programı incelenmiş, evrak örnekleri üzerinde çalışılmış ve EBYS de nasıl olacağı kararlaştırılmıştır. Hazırlanan Analiz Raporunda EBYS hakkında genel bilgiler, kuruma faydaları, kurum yapısı, birimlerle görüşme notları, kurulum, eğitim hakkında bilgilendirmelere yer verilmiştir. 3

5 AMAÇ Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi bünyesindeki kurum dışı ve kurum içi tüm doküman ve belgelerlerin yönetilmesi, saklanması ve arşivlenmesini işlemlerinin incelenmesi ile belge süreçlerinin elektronik ortamda; fiziki doküman ve belge üretiminin ve hareketinin minimuma indirilmesi suretiyle çalışma veriminin arttırılması, kurumsal hafızanın çalışanlarca ve diğer kurumlarca erişiminin ve paylaşımının kolaylaştırılması amacıyla TS 13298/ T1 standardına uygun Elektronik Belge Yönetim sisteminin kullanılması amacına uygun olarak yeni yapının oluşturulması, kurum bünyesinde kullanılacak olan evrak takip programı yazılımının uygulanacak yeni yapıya göre uyarlanmasıdır. Bu kapsamdaki çalışmalar Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Elektronik Belge Yönetim Sistemi Sözleşmesi gereğince yürütülecek olup proje süresince dokümante edilecektir. GENEL BİLGİLER Elektronik Belge Yönetim Sistemi Kurumdaki belge ve bilgi alış verişinin elektronik ortama aktarılmasını ve internet üzerinden bu bilgilerin anlık olarak yönetilmesini amaçlayan bir sistemdir. Ayrıca kurum içi ve kurum dışı yazışmalarınıza ait süreçlerinizi standart haline getirecektir. Yazışmalar için harcanan kaynaklar ( kâğıt, fotokopi, toner, insan gücü ) minimuma indirilecektir. Fiziksel ortamdaki yaşanan sorunların (belgelerin kaybolması, ulaşım süreleri ile ilgili sorunlar, fakslarda yaşanan gecikme ve kopukluklar, personel açığından kaynaklanan sıkıntılar) önlenmesi veya en aza indirilmesi de sistemin önemli avantajlarındandır. Kuruluşlarda belgeler, yapılan faaliyetleri belgelemeleri nedeniyle saklanmak ve belli bir düzen içinde yönetilmek zorundadır. Belge yönetimi disiplini, kuruluşlarda üretim işleminden arşivlenmelerine kadar geçen bütün evreler boyunca belgelerin standart kurallar içerisinde denetim altına alınmasını ve düzenlenmesini sağlayan bir disiplindir. 1. Elektronik Belge Yönetim Sistemi'nin Başlıca Avantajları; 1. İçeriden veya dışarıdan, zamanlı, doğru ve tam bilgi/belgeyi mümkün olan en düşük maliyetle sağlamak, gerekli yerlere dengeli ve adil biçimde dağıtmak-iletmek ve kurumsal faaliyetlerin etkin bir biçimde işlemesine katkıda bulunmak, 2. Belgelerin üretim, kayıt, erişim ve muhafaza işlemlerini belli bir plan dâhilinde yürüterek, kayıtlı bilgilerin olabildiğince etkili bir biçimde işleme konması sağlamak, 3. Belge üretimi, dosyalaması, dağıtımı ve saklanması işlemlerini belli bir plan içerisinde sürdürerek, kurumlarda belgesel işlemlerin maliyetini ve dolayısıyla işletme maliyetini azaltmak, 4

6 4. Gerek özel, gerekse kamu kuruluşlarında belgesel işlemlerin daha düzenli, ekonomik ve etkili bir biçimde sürdürülmesini sağlayarak, müşterilerin ya da vatandaşların daha nitelikli hizmet almasını sağlamaktır. 5. Dokümanların geleneksel yöntemlerle muhafaza edilmesi, işlemlerin yavaş yürümesine, dosyalama sürecinde hata yapılmasına ve dolayısıyla erişim sorunlarının yaşanmasına neden olabilmektedir. Geliştirilecek sistem ile dokümanlara daha kısa sürede erişim sağlanacak, uyarı sistemi aracılığıyla hata riskini azaltılacak, iş gücü performansını arttırılacak ve dolayısıyla kurumsal verimliliğe katkı sağlamanmış olacaktır. 6. Özellikle doküman üretiminin yoğun olduğu kurumlarda, genellikle fiziksel belgeler için ayrılan arşiv alanı çok geniş bir yer kaplamaktadır. Başka bir deyişle her geçen gün artan belge üretimine paralel olarak depolama alanlarına duyulan gereksinim de sürekli olarak artmaktadır. Geleneksel doküman yönetimi sistemlerinde artan dokümanları depolamak için gereksinim duyulan personel ve depolama alanının maliyeti oldukça yüksektir. Bununla birlikte artan dokümanların güvenliğini sağlamak için alınacak koruma tedbirleri ve tahrip olan dokümanların bakımı gibi etkenler de kurumlara ek mali yük getirmektedir. Buna karşın geliştirilecek sistem de fiziksel depolama alanına ihtiyaç olmayacaktır. Dolayısıyla söz konusu alanın yönetimi için çok sayıda personele ve koruma önlemlerine duyulan gereksinim de daha düşük düzeyde olacaktır. 7. Fiziksel depolamanın elektronik depolamaya oranla güvenlik riski daha yüksektir. Yangın, su taşkını, nem, ısı, hırsızlık ve yetkisiz müdahale gibi kalıcı ya da geçici risk faktörlerine karşı geniş geleneksel depolama alanlarını koruma, elektronik depolamaya oranla daha güçtür. Bu nedenle geliştirilecek sistem geleneksel doküman sistemlerine göre daha güvenli bir ortam sağlayacaktır. 2. Vatandaşa, Katkıları Nelerdir? Herkesin, her zaman, her yerden kolaylıkla ulaşabileceği şeffaf, verimli ve sade bir kurum yapısı günümüzde modern ve demokratik kurumların temel hedefi haline gelmiştir. Böyle bir çalışma kullanımı kolay, erişimi hızlı, güvenilir, ucuz, sürekli ve sağlam elektronik kurum yapısının oluşumuna katkı sağlayarak genelde e-toplum geçiş sürecini hızlandıracaktır. Elektronik ortamda Evrak üretimi ve evrakın kurum içi dolaşımı çok hızlı olduğundan evrak işletmeciliğine olumlu mali katkısı çok fazla olduğu gibi vatandaşın yaşadığı bürokrasiden kaynaklanan zaman kaybını da önleyecek, daha şeffaf, ölçülebilir, izlenebilir bir sistemin parçası haline gelmesini sağlayacaktır. 5

7 3. EBYS Kullanımı ile İlgili Genel İşleyiş 1. EBYS ye geçildiğinde, Kuruma ait ıslak imzalı tüm yazışmaların(kurum İçi ve Kurum Dışı) elektronik ortamda yürütülmesi planlanmaktadır. 2. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlük ve diğer hizmet binalarında bulunan birimler tarafından gerçekleştirilen kurum içi yazışmalar Elektronik Belge Yönetim Sistemi üzerinden yapılacaktır. 3. Kurum dışından gelen evrak üst veri bilgileri girildikten sonra evrak ekleriyle birlikte taranacak(gizli olmadıkları sürece), ilgili makama doğrudan Rektörlük Genel Evrak aracılığıyla elektronik ortamda gönderilecek, ilgili makamlar tarafından evrak ile ilgili işlem gerçekleştirecek birim ve kişilere belge havale işlemi yapılacaktır. 4. Taranarak dijital ortamda EBYS ye aktarılan Gelen Evrakların asılları değerli evrak değil ise havale başlangıç noktasına gönderilmeden önce direkt olarak Kurum Arşivine ya da Birim arşivine kaldırılacaktır. Bu süreç kurum fiziksel arşiv politikasına göre işleyecektir. 5. Yazışmanın havale edildiği ilgili makam, EBYS üzerinden taranarak kendisine gelen yazışmanın çıktısını alabilecek, evrakın ıslak imzalı aslına ulaşması gerektiğinde bunu kurum arşivinden temin edebilecektir. 6. Tarama ve fiziksel arşiv işlemlerinin sağlıklı biçimde yürütülebilmesi için gereklilik durumunda nitelikli, konuya hâkim ve yeterli sayıda personelin, Genel Evrak Birimlerinde istihdam edilmesi faydalı olacaktır. 7. Kurum dışına gönderilen mutlaka ıslak imza ve mühür/kaşe istenen dış yazışmalar kurum tarafından belirlenecek(emniyet Müdürlüğüne gönderilen pasaport yazıları, Maliye, Bankalar vb.), bunun dışında kalan dış yazışmalar ıslak olarak imzalanmayacaktır sayılı elektronik imza kanunu 5.maddesi gereği Kanunların resmi şekle veya özel merasime tabi tuttuğu hukuki işlemler (bir ve ya birden fazla kişinin aynı amaca yönelik irade beyanında bulunarak hukuki bir sonuç yaratmalarıdır.) ve sözleşmeler güvenli elektronik imza ile gerçekleştiremez maddesine istinaden Sözleşmeler, Komisyon ve Kurul Kararları, Protokoller ıslak imza ile imzalanmaya devam edecektir. 3.şahıs imzası gerektiren formlar bir taraf e-imza bir taraf ıslak imza ile imzalayamayacağı için ıslak imza ile imzalanacaktır. 9. Alıcının elektronik alıcı olduğu durumlarda, yani Kayıtlı Elektronik Posta Sistemi(KEP) üzerinden gönderi yapılabildiği durumlarda, son imza makamı yazıyı elektronik imzası ile imzaladıktan sonra yazının çıktısı alınmadan elektronik olarak ilgili Kuruma/Kişiye havale edilebilecektir. Kurum tarafından KEP adresi alınması ile birlikte toplantılarda görüşülüp, karara bağlanarak belirli bir plan dâhilinde entegrasyon test çalışmalarına başlanarak kurum tarafından kullanılmaya başlanması planlanmaktadır. 10. Alıcının elektronik alıcı olmadığı durumlarda ise, son imza makamı yazıyı elektronik imzası ile imzaladıktan sonra yazının çıktısı alınarak ıslak imza atmadan postaya vermelidir. Alınan bu çıktıların alt kısmında Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik imza ile imzalanmıştır. Evrak doğrulaması 6

8 adresi üzerinden yapılabilir. şeklinde bir ibare ile yazıyı web adresinden doğrularken kullanılacak özel bir id bulunacaktır. Bunun dışında ne son imza makamının ıslak imzası ne de diğer bazı kurumların elektronik imza uygulamalarında olduğu gibi Genel Evrak vb. personelin kaşesi/parafı belge üzerinde yer almayacaktır. Madde 7 de bahsedildiği gibi yazının mutlak olarak ıslak imzalı gönderilmesi gereken özel durumlarda son imza makamı elektronik olarak imzasını attıktan sonra yazının çıktısı alınarak şu anda yürütülen sistemdeki gibi ıslak imza ile gönderilebilecektir. 11. Kurum dışına gönderilen, EBYS üzerinde elektronik olarak imzalanan fakat çıktısı üzerinde ıslak imza yer almayan yazışmalar, EBYS yazılımı tarafından sağlanan bir ara yüz aracılığı ile alıcılar tarafından doğrulanabilecektir. Yazıyı göndermiş olduğumuz kişi/kurum, yazının altında not olarak yer alan doğrulama adresine internet üzerinden erişerek yazının hangi tarihte kimler tarafından imzalandığı vb. bilgilere ulaşarak yazının kurumdan çıktığını doğrulayabilecektir. 12. Gizli ve çok gizli evraklar evrak kayıt yetkilileri tarafından sisteme dâhil edilirken, sayı almak amacı ile sadece üst veriler (geldiği kurum bilgisi vb.) EBYS ye girilecek evrak tarama işlemi gerçekleştirilmeden, doğrudan ilgili birim ya da kişiye zimmetlenecektir. 13. EBYS ye geçildiğinde ilgi işlemlerinin kurum genelinde aynı şekilde yürütülmesi tavsiye edilmektedir. Gelen yazışmaya cevaben bir işlem yapıldığında cevapla beraber asıl yazı ilgi olarak sayı numarasından eklenmelidir. Evraka tutulan ilginin evrak üzerinde Şu tarih ve numaralı yazının ilgisidir şeklinde açıklama bulunacaktır. 14. Standart Dosya Planı karışıklığın önlenmesi ve standardın oluşturulması için hem EBYS nin kullanımı hem de fiziksel arşivleme için hayati önem taşımaktadır. Başbakanlığın 2005/7 sayılı resmi gazete de yayınlanan genelgesi ile de zorunlu hale getirilmiştir. Başbakanlık Devlet Arşivlerinin hazırlamış olduğu Standart Dosya Planı, Elektronik Belge Yönetim Sisteminin dosyalama sisteminin temelini oluşturmaktadır. TSE standartlarına göre dosyalama ve tasnif işlemleri sistem üzerinde Standart Dosya Planına göre gerçekleştirilmektedir. Kurum tarafından oluşturulan ve gelen belgeler için Standart Dosya Planı kodu seçimi zorunludur. Bu kapsamda Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan Standart Dosya Planı sisteme dâhil edilecektir. 15. Çok fazla resim ve grafik bulunan ve özellikle stilli nesneler içeren yazıların Microsoft Word üzerinde, evraka dosya olarak eklenmesi ve imzalanarak sistemde dolaşması kullanım kolaylığı sağlayacaktır. Standart/basit tablolar EBYS metin editörüne sorunsuz kopyalanabilmektedir. Ayrıca editöre ait tablo ekleme aracı da bulunmaktadır. 16. EBYS ye geçildiğinde, tüm birimler için tek bir iç yazışma numaratörü bulunacak ve daireler iç yazışma yaptıklarında bu ortak numaratörden sayı alacaklardır. EBYS nin sağladığı raporlama yetenekleri her daire için ayrı iç yazışma numaratörü tutma gereksinimini ortadan kaldıracaktır. Dış yazışma için de aynı şekilde tüm birimler tek bir numaratörden sayı alacaklardır. 7

9 17. EBYS ye geçildiğinde, tüm birimler için tek bir Antet kullanılacak, kurum tarafından verilmiş olan antet bilgileri tüm yazışma tipleri için tanımlanacaktır. 18. Amirler görev başında olamadıkları durumlar için (izin, görevlendirme vb.) EBYS üzerinden vekâlet bırakacaklardır. Sistem üzerinden vekâlet bırakan amire gelen evraklar, vekâleten işe bakan personel tarafından görüntülenebilecek ve vekâleten imza atabilecektir. 19. Elektronik ortamda havale edilen yazışmaların havale noktasında hata olması durumunda yazının havale edildiği birim iade açıklaması girerek yazıyı iade edebilecektir. Ayrıca kullanıcılar evrakı hazırlayıp akışı başladıktan sonra paraf/imza için giden makam yazıyı açmadıysa, bir önceki makam yazıyı iade alabilecektir. 20. Gelen evrak birden fazla kişiye gereği ya da bilgisi için havale edilebilecektir. iç yazı ve dış yazılarda dağıtımlı yazı hazırlanabilecektir. Dış yazışmalar tek imzayla temsil edilmektedir ve dış yazı numaratöründen sayı numarası almaktadır. İç yazışmalar tek imzayla temsil edilmesi ve iç yazı sayı numaratöründen sayı numarası almaktadır. KURUM YAPISI 1. İşletme Tanıtımı Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 17 Mayıs 2007 tarihînde hizmete giren 17 üniversiteden biridir. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi biri ana yerleşke olmak üzere toplam 6 farklı yerleşkede bilimsel faaliyetlerini 7 fakülte, 7 meslek yüksekokulu, 3 yüksekokul, 3 enstitü ve 8 araştırma ve uygulama merkezi ile sürdürmektedir. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, bilimsel faaliyetleri esas alan geniş akademik kadrosu, 2014 yılı itibariyle 15 binden fazla öğrencisi, fiziksel ve sosyal imkânlarıyla Türkiye nin en önemli üniversitelerinden biri olma yolunda hızla ilerlemekte olan bir kurumdur. 8

10 2. Organizasyon Yapısı TOPLANTI ÖZETLERİ 1. Belgelerin Kullanım Özellikleri İDARE tarafından kullanılan belge tipleri incelenmiştir, inceleme sonucunda belge tiplerinin Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslara uygunluk gösterdiği verisi alınmıştır. EBYS ye geçilmesi ile birlikte resmi yazışma kurallarına uygun formatlarda belgelerin oluşturulması, sisteme belge tipleri tanımlanırken Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esasların referans alınması kararlaştırılmıştır. Belgelerin alt ve üst başlık bölümleri kurum kimlik çalışmasına uygun olarak tasarlanacaktır. 9

11 2. Evrak Tipleri ve İş Akışları 2.1. Gelen Evrak Kurum-Kuruluş-Kişi tarafından gönderilen belge Rektörlük Genel Evrak birimine ulaştıktan sonra ilgili evrak kayıt sorumlusu tarafından gerekli üst veriler doldurularak kayıt işlemi gerçekleştirilir. Evrak kaydının gerçekleşmesi ile birlikte evrak kayıt tarihi ve evrak sayı numarası (gelen evrak numaratöründen) sistem tarafından verilir. Geldiği kurum, gideceği birim(ler) seçildikten sonra evrak ekleri ile birlikte taratılarak ilgili birime (Rektörlük, Rektör Yardımcılığı Genel Sekreterlik, Daire Başkanlığı) elektronik ortamda gönderilir. İlgili birim amiri evrakı inceledikten sonra evrakla ilgili gerekli işlemlerin yapılması için ilgili birim ya da personeline evrakın havalesini gerçekleştirir. Evrakın havale edildiği birim/personel evrak ile ilgili işlemleri tamamlar ve gelen evrak döngüsü tamamlanır. (EK 1) Kurum-Kuruluş-Kişi tarafından gönderilen belge doğrudan Fakülte ve Yüksek Okullara gönderildi ise, burada belirlenen Evrak Kayıt birimine ulaştıktan sonra ilgili evrak kayıt sorumlusu tarafından gerekli üst veriler doldurularak kayıt işlemi gerçekleştirilir. Bu kapsamda farklı binalarda görev alan birimlerin evrak sorumluları EBYS ye tanımlanacaktır İç Yazı İç yazı ilgili memur tarafından hazırlanır, ilgisi ve eki var ise eklenir. Evrakın gideceği birim, son onay makamı ve parafta bulunacak kişiler eklendikten sonra evrak oluşturma işlemi tamamlanır, paraf için şefe gönderilir. Şef evrakı inceler yanlışlık veya düzeltilmesini istediği bir bölüm var ise evrakı oluşturan memura iade eder, herhangi bir düzeltme-düzenleme yapılmayacak ise evrakı elektronik imza ile imzalar bir sonraki adım için birim müdürüne gönderir. Müdür evrakı aynı şekilde inceleyip düzeltme-düzenleme işlemlerini gerçekleştirir, ya da evrakı elektronik imza ile imzalar. İç yazışmanın konusu ve içeriğine göre evrakın son onay makamı Daire Başkanı, Genel Sekreter, Rektör Yardımcısı, Rektör olabilir. Evrak son onay makamı tarafından imzalandıktan sonra tarih ve iç yazı numaratöründen sayısını alır, sayı ve tarih alan evrakın ilgili birime dağıtımı sistem tarafından gerçekleştirilir. İç yazışmalar tek imza ve ilgili kişilerin parafları ile gönderilir. (EK 2) 2.3. Dış Yazı Dış yazı ilgili memur tarafından hazırlanır, ilgisi ve eki var ise eklenir. Evrakın gideceği kurum/kişi, son onay makamı ve parafta bulunacak kişiler eklendikten sonra evrak oluşturma işlemi tamamlanır, paraf için şefe gönderilir. Şef evrakı inceler yanlışlık veya düzeltilmesini istediği bir bölüm var ise evrakı oluşturan memura iade eder, herhangi bir düzeltme-düzenleme yapılmayacak ise evrakı elektronik imza ile imzalar evrak bir sonraki makama işlem yapmak üzere gönderilir. Hiyerarşide bulunan kişiler iade, düzeltme, imzalama işlemlerini gerçekleştirebilir. Dış yazının konusu ve içeriğine göre evrakın son onay makamı Daire Başkanı, Genel Sekreter, Rektör Yardımcısı, Rektör olabilir. Evrak son onay makamı tarafından imzalandıktan sonra tarih ve dış yazı numaratöründen sayısını alır. Sayı ve tarih 10

12 alan evrak posta ve çıkış işlemleri için Giden Evrak birimine gönderilir, posta çıkış sorumluları tarafından işlemi tamamlanan evrakın postalama işlemi yapılarak iş akışı sonlandırılır. (EK 3) Kurum isteği üzerine evrak posta işlemleri, evrakı gönderen birimler tarafından gerçekleştirilecektir. Farklı binalarda posta sorumluları tanımlanarak giden evrak çıkış işlemlerinin yapılması sağlanacaktır Onay/Olur Onay yazısı ilgili memur tarafından hazırlanır, ilgisi ve eki var ise eklenir. Evrakın son onay makamı ve parafta bulunacak kişiler eklendikten sonra evrak oluşturma işlemi gerçekleştirilir. Oluşturulan evrak hiyerarşik yapıyı takip ederek imzalarını tamamlar. İmzaların tamamlanma aşamalarında evrak üzerinde düzenleme, düzeltme, iade, iptal işlemleri yapılabilir. Evrak son onay makamı tarafından onaylandıktan sonra onay yazı numaratöründen sayısını alır. Sayı ve tarih alan evrak hazırlayan kişinin bekleyen işlerine onaylanmış olarak gönderilir ve iş akışı sonlandırılır. Onay/olur yazıları Son onay makamına göre Daire Başkanlığı onayı, Genel Sekreter onayı ve Rektör Yardımcısı onayı ve Rektör onayı şeklinde farklı evrak tipi olarak oluşturulmaktadır. (EK 4) 2.5. İzin Formu İzin almak isteyen personel tarafından form doldurulur, Evrakın son onay makamı ve parafta bulunacak kişiler eklendikten sonra evrak oluşturma işlemi gerçekleştirilir, oluşturulan evrak hiyerarşik yapıyı takip ederek imzalarını tamamlar. İmzaların tamamlanma aşamalarında evrak üzerinde düzenleme, düzeltme, iade, iptal işlemleri yapılabilir. İzin formu izin isteyen kişi tarafından imzalandıktan sonra izin gün sayısı kontrolü Personel Birimince tarafından yapılmaktadır, bu sebeple kontrol işlemini gerçekleştirecek kişi izin alan tarafından parafa eklenir. İzin gün sayısı kontrol edilirken Personel Birimi tarafından evrak üzerine yazı yazılması imzayı bozacağı için, izin gün sayısı izin alacak personel tarafından yazılmalıdır. Son imza makamı Daire Başkanı, Genel Sekreter, Rektör Yarımcısı, Rektör olabilir. Evrak son onay makamı tarafından onaylandıktan sonra onay/olur numaratöründen sayısını alır. Sayı ve tarih alan evrak ilk hazırlayan kişiye geri döner. İzin yazısının son imza makamı izin alacak personelin hiyerarşik yapısına göre değişiklik gösterir. E-imzası olmayan personeller ıslak imzalı olarak formu kullanacaklardır Hastalık İzni Hastalık izni, raporun teslim edildiği kişi tarafından doldurularak son onay makamı ve parafta bulunacak kişiler eklendikten sonra evrak oluşturma işlemi gerçekleştirilir, oluşturulan evrak hiyerarşik yapıyı takip ederek imzalarını tamamlar. Son imza makamı izin sahibinin hiyerarşik yapısına göre değişiklik gösterir. Son onay makamı tarafından onaylandıktan sonra onay/olur numaratöründen sayısını alır. Sayı ve tarih alan evrak ilk hazırlayan kişiye geri döner. 11

13 2.7. Akademik Personel Araştırma İzin Formu İzin almak isteyen personel tarafından form doldurulur, Evrakın son onay makamı ve parafta bulunacak kişiler eklendikten sonra evrak oluşturma işlemi gerçekleştirilir, oluşturulan evrak hiyerarşik yapıyı takip ederek imzalarını tamamlar. İmzaların tamamlanma aşamalarında evrak üzerinde düzenleme, düzeltme, iade, iptal işlemleri yapılabilir 2.8. Malzeme Talep Formu Malzeme Talep Formu ilgili personel tarafından hazırlanır, ilgisi ve eki var ise eklenir. Evrakın son onay makamı ve parafta bulunacak kişiler eklendikten sonra evrak oluşturma işlemi gerçekleştirilir. Oluşturulan evrak hiyerarşik yapıyı takip ederek imzalarını tamamlar. İmzaların tamamlanma aşamalarında evrak üzerinde düzenleme, düzeltme, iade, iptal işlemleri yapılabilir. Evrak son onay makamı Genel Sekreterdir, onay makamı tarafından onaylandıktan sonra onay yazı numaratöründen sayısını alır. Sayı ve tarih alan evrak hazırlayan kişinin bekleyen işlerine onaylanmış olarak gönderilir. İş Akışı: Hazırlayan- Malzeme İsteğinde Bulunan Birim Amiri- Uygun Görüş Harcama Yetkilisi İmza Genel Sekreter Olur(sayı ve tarih)- İmzalayana geri döner Dışardan Mal Alımı Talep Formu Dışardan Mal Alımı Talep Formu ilgili personel tarafından hazırlanır, ilgisi ve eki var ise eklenir. Evrakın son onay makamı ve parafta bulunacak kişiler eklendikten sonra evrak oluşturma işlemi gerçekleştirilir. Oluşturulan evrak hiyerarşik yapıyı takip ederek imzalarını tamamlar. İmzaların tamamlanma aşamalarında evrak üzerinde düzenleme, düzeltme, iade, iptal işlemleri yapılabilir. Evrak son onay makamı Genel Sekreterdir, onay makamı tarafından onaylandıktan sonra onay yazı numaratöründen sayısını alır. Sayı ve tarih alan evrak hazırlayan kişinin bekleyen işlerine onaylanmış olarak gönderilir Onay Belgesi Onay Belgesi ilgili memur tarafından hazırlanır, ilgisi ve eki var ise eklenir. Evrakın son onay makamı ve parafta bulunacak kişiler eklendikten sonra evrak oluşturma işlemi gerçekleştirilir. Oluşturulan evrak hiyerarşik yapıyı takip ederek imzalarını tamamlar. İmzaların tamamlanma aşamalarında evrak üzerinde düzenleme, düzeltme, iade, iptal işlemleri yapılabilir. Evrak son onay makamı tarafından onaylandıktan sonra onay yazı numaratöründen sayısını alır. Son onay makamı Harcama Yetkilisidir. Sayı ve tarih alan evrak hazırlayan kişinin bekleyen işlerine onaylanmış olarak gönderilir ve iş akışı sonlandırılır. Onay belgesi rektörlük makamına ve gider şeklinde 2 tanedir. İş Akışı: Hazırlayan- Hazırlayana Geri döner. Gerçekleştirme Görevlisi- Harcama Görevlisi (sayı/tarih)- 12

14 2.11. Ödenek Talep Formu Ödenek Talep Formu ilgili personel tarafından hazırlanır, ilgisi ve eki var ise eklenir. Evrakın son onay makamı ve parafta bulunacak kişiler eklendikten sonra evrak oluşturma işlemi gerçekleştirilir. Oluşturulan evrak hiyerarşik yapıyı takip ederek imzalarını tamamlar. İmzaların tamamlanma aşamalarında evrak üzerinde düzenleme, düzeltme, iade, iptal işlemleri yapılabilir. Sayı ve tarih alan evrak hazırlayan kişinin bekleyen işlerine onaylanmış olarak gönderilir ve Strateji Daire Başkanlığına havale edilir iş akışı sonlandırılır İş Akışı: Ödenek Talep Formunu Dolduran ilgili kişi Paraf Son Onay Makamı (iç yazı sayı/tarih)-hazırlayana Geri döner- Strateji Daire Başkanlığına Havale Harcama Talimatı Harcama Talimat Formu ilgili personel tarafından hazırlanır, ilgisi ve eki var ise eklenir. Evrakın son onay makamı ve parafta bulunacak kişiler eklendikten sonra evrak oluşturma işlemi gerçekleştirilir. Oluşturulan evrak hiyerarşik yapıyı takip ederek imzalarını tamamlar. İmzaların tamamlanma aşamalarında evrak üzerinde düzenleme, düzeltme, iade, iptal işlemleri yapılabilir. Son onay makamı Harcama Yetkilisidir. Sayı ve tarih alan evrak hazırlayan kişinin bekleyen işlerine onaylanmış olarak gönderilir ve iş akışı sonlandırılır. İş Akışı: Hazırlayan- Gerçekleştirme Görevlisi- Harcama Yetkilisi (iç yazı sayı/tarih)- Hazırlayana Geri döner Kadro Derece Formu Kadro Derece Formu ilgili personel tarafından hazırlanır, ilgisi ve eki var ise eklenir. Evrakın son onay makamı ve parafta bulunacak kişiler eklendikten sonra evrak oluşturma işlemi gerçekleştirilir. Oluşturulan evrak hiyerarşik yapıyı takip ederek imzalarını tamamlar. İmzaların tamamlanma aşamalarında evrak üzerinde düzenleme, düzeltme, iade, iptal işlemleri yapılabilir. Son onay makamı Rektördür. Sayı ve tarih alan evrak hazırlayan kişinin bekleyen işlerine onaylanmış olarak gönderilir ve iş akışı sonlandırılır. Mevcutta kullanılan formda dağıtım alanı bulunmaktadır, EBYS iş akışı başlayıp sonlandırıldığı için birden fazla işlem aynı evrakta yapılamamaktadır. Personel dairesi tarafından revize edilecektir. Dağıtım kaldırılacak olup, sayı ve konu resmi yazışma usul ve esaslarına göre düzenlenecektir. İş Akışı: Hazırlayan- Daire Başkanı imza- Genel Sekreter İmza- Rektör Onay (sayı/tarih)-hazırlayana geri döner. (Hiyerarşi) 13

15 2.14. İlgili Makama Yazışmaları İlgili makamlara verilmek üzere personel, öğrenci vb. makamlar tarafından istenmesine istinaden birimlerdeki ilgili personeller tarafından doldurulur. Evrakın son onay makamı ve parafta bulunacak kişiler eklendikten sonra evrak oluşturma işlemi gerçekleştirilir. Oluşturulan evrak hiyerarşik yapıyı takip ederek imzalarını tamamlar. İmzaların tamamlanma aşamalarında evrak üzerinde düzenleme, düzeltme, iade, iptal işlemleri yapılabilir. Son imza makamı Koordinatör, Müdür, Daire Başkanı, Genel Sekreter, Rektör Yarımcısı, Rektör olabilir. Evrak son onay makamı tarafından onaylandıktan sonra iç yazı numaratöründen sayısını alır. Sayı ve tarih alan evrak ilk hazırlayan kişiye geri döner. Hazırlayan kişi çıktısını alarak isteği yapan kişiye evrakı teslim eder. Tüm birimlerde kullanılan birden fazla İlgili makama yazısı vardır, bu yazılar birleştirilerek standart hale getirilecektir. İlgili Makama Emeklilik ve ÖYP puanı olmak üzere ilgili makamlara yazılan evrak tipleri sisteme tanımlanacak olup, sadece Personel İşleri Daire Başkanlığının kullanımına açılacaktır. 14

16 3. İmza Hiyerarşisi Belge Oluşturulacak Memur (Hazırlayan) Düzenleme, İade, İptal İşlemi Yapılabilir Şef (Paraf) Müdür Yardımcısı (Paraf) Son İmza Makamı Rektör Mü Müdür (Paraf) Daire Başkanı (Paraf) E Genel Sekreter Rektör Yardımcısı Rektör Belge Oluşturuldu (sayı ve tarih aldı) 15

17 4. Ön Analiz Görüşmesi Yapılan Birimler Tarih Görüşülen Birim Görüşülen Kişi Açıklama Genel Sekreterlik Genel Evrak Birimi Genel Sekreterlik Bağlı Birimler İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Uluslararası İlişkiler Ofisi Genel sekreter ve ilgili personeller İlgili personeller Daire Başkanı ve ilgili personeller Daire Başkanı ve İlgili personeller İlgili personeller Mevcut Giden Evrak Programı incelendi. Evrak örneği alındı. Mevcut yazışma örnekleri incelendi. Evrak örneği alındı. Mevcut yazışma örnekleri incelendi. Evrak örneği alındı. Mevcut yazışma örnekleri incelendi. Evrak örneği alındı. Mevcut yazışma örnekleri incelendi Hukuk Müşavirliği İlgili personel Mevcut yazışma örnekleri incelendi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Daire Başkanı ve İlgili personeller İlgili personeller Mevcut yazışma örnekleri incelendi. Mevcut yazışma örnekleri incelendi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı İlgili personeller Personel Daire Başkanlığı Daire Başkanı ve İlgili personeller Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlgili personeller Mevcut yazışma örnekleri incelendi. Evrak örneği alındı. Mevcut yazışma örnekleri incelendi. Evrak örneği alındı. Mevcut yazışma örnekleri incelendi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi İlgili personeller Mevcut yazışma örnekleri incelendi. Evrak örneği alındı Fen Edebiyat Fakültesi İlgili personeller Mevcut yazışma örnekleri incelendi. Evrak örneği alındı Sosyal Bilimler Enstitüsü İlgili personeller Mevcut yazışma örnekleri incelendi Semra ve Vefa Küçük Sağlık Yüksekokulu İlgili personeller Mevcut yazışma örnekleri incelendi. Evrak örneği alındı. 16

18 İktisat Fakültesi İlgili personeller Mevcut yazışma örnekleri incelendi. Evrak örneği alındı Nevşehir Meslek Yüksekokulu İlgili personeller Mevcut yazışma örnekleri incelendi. Evrak örneği alındı Döner Sermaye Müdürlüğü İlgili personeller Mevcut yazışma örnekleri incelendi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı İlgili personeller Mevcut yazışma örnekleri incelendi. Evrak örneği alındı Genel Sekreterlik Genel Sekreterliğe bağlı birimler ile görüşülerek, detaylı analiz yapılmıştır ve birime ait evraklardan birer nüsha örnek alınmıştır. İç yazı, Dış yazı, Onay Olur, İzin formu, Malzeme Talep formu, Onay belgesi, Ödenek Talep formu, Harcama Talimatı, İlgili Makama belge tipleri kurumda kullanılan evrak tipi ve iş akışı ile aynıdır. Elektronik Belge Yönetim Sistemine geçilmesiyle birlikte gelen evrak kaydı ve giden evrak kaydı yapılırken defterden sayı verme işlemi gerçekleştirilmeyecektir. Sisteme geçilmesiyle birlikte evrak son imza makamı tarafından imzalandığında ve kayıt işlemi gerçekleştiğinde sayı verme işlemleri sistem tarafından otomatik olarak gerçekleşecektir. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesine diğer kurum/ kuruluş/vatandaş/firmalardan gelen evraklar Rektörlük Genel Evrak ve geldiği birimlere göre Dekanlık, Yüksekokul, Enstitüler tarafından kayıt altına alınarak ilgili Daire Başkanlıklarına, Genel Sekreterlik makamına, Rektörlük makamına havale edilmektedir. Elektronik Belge Yönetim Sistemine geçilmesiyle birlikte kurum dışından gelen tüm evrakların tek bir merkezden (Rektörlük Genel Evrak) kayıt altına alınması önerilmiştir. Ancak Kuruma bağlı birimlerin dağınık yapıda olması, postalama ücretlerinin yapıldığı bütçelerin birim bazında farklılık göstermesi nedeniyle kurum tarafından evrak kaydı yapılması istenen birimlere evrak kayıt yetkisi verilecektir. Gelen evrak kaydı yapan kişi evrakın ilgili birimini biliyorsa doğrudan Daire Başkanlıklarına havale işlemi gerçekleştirebilmektedir. Genel evrakta kaydı yapılan evrakların asıllarının ilgili birimlere mi, kurum arşivine mi gönderileceği kararı kurum tarafından verilecek ve uygulama bu yönde olacaktır. Giden evrak gönderim işlemi yapılırken kurum/ kuruluş/vatandaş/firmalara gönderilecek evrak, hazırlayan birimler tarafından adres bilgisi mevcut olacak şekilde Genel evrak birimlerine gönderilir, bu birimde posta gönderi türüne göre postalama işlemi yapılmaktadır. Farklı binalarda faaliyet gösteren birimlerde posta sorumluları tanımlanacak 17

19 olup, evrakın hangi postadan çıkacağı evrakı ilk hazırlayan kullanıcı tarafından seçilecektir. Kullanıcıdan kaynaklı hataların önüne geçilebilmesi için eğitimlerde posta seçimi anlatılacak olup, kullanıcılardan kaynaklı karışıklık olabileceği Genel Sekreterlik makamına bildirilmiştir. Elektronik Belge Yönetim Sistemine geçilmesiyle birlikte kurum dışına gönderilecek evrakların çıktısının genel evrak tarafından alınarak, postalama işleminin gerçekleştirilmesi önerilmektedir. Evrak çıktısının kim tarafından alınacağının kararı kurum tarafından verilecek ve uygulama bu yönde olacaktır. Kurum arşivi oluşturulduktan sonra arşiv yer bilgisi ve arşiv sorumlusu tarafımıza bildirilecek olup, gerekli düzenlemeler plan çerçevesinde yapılacaktır İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına bağlı birimler ile görüşülerek, detaylı analiz yapılmıştır ve birime ait evraklardan birer nüsha örnek alınmıştır. İç yazı, Dış yazı, Onay Olur, İzin formu, Malzeme Talep formu, Onay belgesi, Ödenek Talep formu, Harcama Talimatı, İlgili Makama belge tipleri kurumda kullanılan evrak tipi ve iş akışı ile aynıdır. Birimde tutanaklar, komisyonlar en çok kullanılan evrak tipleridir. Ayrıca vatandaşla birebir çalışıldığı için vatandaş imzasına gerek duyulan evraklar (Tebliğ-Tebellüğ vb.) da sıkça üretilmektedir. Bu tür evraklar ıslak imza ile imzalanmaya devam edecektir. KİK formaları imzaları tamamlandıktan sonra doküman ekle belge tipi ile sisteme dâhil edilebilir, ihale belgelerinin EBYS de oluşturulan evrakları çıktı alınarak dosyanın içine koyulabilir Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bağlı birimler ile görüşülerek, detaylı analiz yapılmıştır ve birime ait birime ait evraklardan birer nüsha örnek alınmıştır. İç yazı, Dış yazı, Onay Olur, İzin formu, Malzeme Talep formu, Onay belgesi, Ödenek Talep formu, Harcama Talimatı, İlgili Makama belge tipleri kurumda kullanılan evrak tipi ve iş akışı ile aynıdır. Pasaport evrakları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından ıslak imzalı istenen belgeler arasındadır. Evrakın üzerine fotoğraf yapıştırıldığı ve mühürlendiği için ıslak imzalı olarak devam edecektir, ancak evrak sayı numarası EBYS den alınmak istenirse doküman ekle belge tipi ile sisteme dâhil edilebilir. Evrakların %80 ini Öğrenci Belgesi, Transkrip, Durum Belgesi oluşturmaktadır. Bu evraklar doğrudan öğrenciye teslim edilen evrak sayı numarası verilmeyen belgelerdir, mevcut hali ile kullanılmaya devam edecektir Uluslararası İlişkiler Ofisi Uluslararası İlişkiler Ofisine bağlı birimler ile görüşülerek, detaylı analiz yapılmıştır ve birime ait farklı evrak tipi olmadığı için örnek alınmamıştır. İç yazı, Dış yazı, Onay Olur, İzin formu, Malzeme Talep formu, Onay belgesi, Ödenek Talep formu, Harcama Talimatı, İlgili Makama belge tipleri kurumda kullanılan evrak tipi ve iş akışı ile aynıdır. Doğrudan Genel Sekreterliğe bağlı bir birimdir. 18

20 Birimde diğer kurumların sistemlerinden alınan çıktılar, raporlar etkin olarak kullanılmaktadır, bu belgeler EBYS ye ek olarak eklenebileceği gibi, EBYS den alınan evraklarda doğrudan diğer sistemlere yüklenebilir Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığına bağlı birimler ile görüşülerek, detaylı analiz yapılmıştır ve birime ait farklı evrak tipi olmadığı için örnek alınmamıştır. İç yazı, Dış yazı, Onay Olur, İzin formu, Malzeme Talep formu, Onay belgesi, Ödenek Talep formu, Harcama Talimatı, İlgili Makama belge tipleri kurumda kullanılan evrak tipi ve iş akışı ile aynıdır. Birimler tarafından üst yazı ile gönderilen matbu formalar (kısmi zamanlı öğrenci başvurusu vb.)bulunmaktadır, bu formlar EBYS üzerinden gönderilen üst yazılara doğrudan ek olarak eklenebilir. Ayrıca etkinlikler için kullanılan formlar kurum web sayfasından ulaşılabilir haldedir, bu formlar tarih ve sayı almadan kullanılmaktadır Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına bağlı birimler ile görüşülerek, detaylı analiz yapılmıştır ve birime ait evraklardan birer nüsha örnek alınmıştır. İç yazı, Dış yazı, Onay Olur, İzin formu, Malzeme Talep formu, Onay belgesi, Ödenek Talep formu, Harcama Talimatı, İlgili Makama belge tipleri kurumda kullanılan evrak tipi ve iş akışı ile aynıdır. E-bütçe ve Maliyenin sistemlerinden doğrudan çıktı alınarak, belirli bir hiyerarşide imzalanan doküman, tarih ve sayı alarak evrak statüsü almaktadır, sistem çıktısı olan dokümanlar ıslak imza ile imzalandıktan sonra taratılarak doküman ekle belge tipi ile sisteme eklenecektir Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığına bağlı birimler ile görüşülerek, detaylı analiz yapılmıştır ve birime ait farklı evrak tipi olmadığı için örnek alınmamıştır. İç yazı, Dış yazı, Onay Olur, İzin formu, Malzeme Talep formu, Onay belgesi, Ödenek Talep formu, Harcama Talimatı, İlgili Makama belge tipleri kurumda kullanılan evrak tipi ve iş akışı ile aynıdır. Birimde Tebliğ-Tebellüğ evrakları sıkça kullanılmaktadır. Görevlendirme yazılarının EBYS üzerinden yazılarak, ilgili kişilere sistem üzerinden gönderilebileceği iş akışları izlendiğinde kişilerin evrak üzerinde işlem yapıp yapmamalarının kontrol edilebileceği bilgisi verilmiştir Personel Daire Başkanlığı Personel Dairesi Başkanlığına bağlı birimler ile görüşülerek, detaylı analiz yapılmıştır ve birime ait evraklardan birer nüsha örnek alınmıştır. İç yazı, Dış yazı, Onay Olur, İzin formu, Malzeme Talep formu, Onay belgesi, Ödenek Talep formu, Harcama Talimatı, İlgili Makama belge tipleri kurumda kullanılan evrak tipi ve iş akışı ile aynıdır. 19

01.01.2011 Daha detaylı bilgi ve teklif için bilgi@kamubilisim.com adresine eposta gönderebilirsiniz.

01.01.2011 Daha detaylı bilgi ve teklif için bilgi@kamubilisim.com adresine eposta gönderebilirsiniz. Elektronik Belge Yönetim Sistemi 01.01.2011 Daha detaylı bilgi ve teklif için adresine eposta gönderebilirsiniz. Elektronik Belge Yönetim Sistemi, %100 Web tabanlı olup, Kurumunuzdaki belge ve bilgi alış

Detaylı

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI. Elektronik Yazışma ve Belge Yönetim Sistemi Yönergesi

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI. Elektronik Yazışma ve Belge Yönetim Sistemi Yönergesi T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI Elektronik Yazışma ve Belge Yönetim Sistemi Yönergesi Şubat 2015 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Hukuki Dayanak... 1 Amaç... 1 Kapsam... 1 Tanımlar...

Detaylı

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ İÇİNDEKİLER Genelge... 2 EBYS Giriş... 3 Şifre Değiştirme... 4 Örnek Belge Oluşturma... 5 Olur Yazısı... 5 1) Süreç Kayıt... 6 2) İmzalayacak

Detaylı

İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ İŞ AKIŞI AÇIKLAMA SORUMLU KAYIT/DOKUMAN KONTROL ONAY

İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ İŞ AKIŞI AÇIKLAMA SORUMLU KAYIT/DOKUMAN KONTROL ONAY İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ GENEL SEKRETERLİK SÜRECİ İŞ AKIŞI AÇIKLAMA SORUMLU KAYIT/DOKUMAN KONTROL ONAY liğe bağlı liğe bağlı birimlerin çalışmaları ile ilgili birim amirleri ile belirli aralıklarla toplantılar

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ BİRİMLER YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ BİRİMLER YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ BİRİMLER YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1- (1) Bu Esasların amacı, Rektörlük merkez

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Basın- Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. BAŞBAKANLIK Basın- Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. BAŞBAKANLIK Basın- Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE l- Bu Yönergenin amacı,

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MUHASEBE KESİN HESAP VE RAPORLAMA BİRİMİ SÜREÇ ANALİZİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MUHASEBE KESİN HESAP VE RAPORLAMA BİRİMİ SÜREÇ ANALİZİ 911.MKH.GYS/P01 01.07.2014 1 / 6 REVİZYON DURUM Revizyon Tarihi Revizyon No Açıklama 911.MKH.GYS/P01 01.07.2014 2 / 6 1. Amaç: Bu süreç, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ EK-YARDIM DOKÜMANI

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ EK-YARDIM DOKÜMANI CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ EK-YARDIM DOKÜMANI İçindekiler ELEKTRONİK İMZA... 2 KURUM İÇİ GİDEN EVRAKLAR... 3 YANLIŞ ALICININ SEÇİLMESİ DURUMU... 3 KURUM DIŞI GİDEN EVRAKLAR...

Detaylı

Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İş Akış Şemaları: Bütçe Hazırlıkları

Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İş Akış Şemaları: Bütçe Hazırlıkları İş Akış Şemaları: Bütçe Hazırlıkları DOSYA NO : 49800447-11.1 işlev Rektörlük Makamından Gelen Mali Yıl Bütçe Hazırlık çalısmalarıyla ilgili yazının birime ulaşması. EVRAK KAYIT BİRİMİ Bir önceki yılda

Detaylı

Araştırma Görevlisi Ve Uzman Atama Alt Süreç İş Akış Şeması

Araştırma Görevlisi Ve Uzman Atama Alt Süreç İş Akış Şeması Araştırma Görevlisi Ve Uzman Atama Alt Süreç İş Akış Şeması Taleplerin tespiti Talepler doğrultusunda Rektörlüğe kadro sayısı bildirme Akademik ilanın ulusal gazetede yayımlanması Adayların müracaatı Ön

Detaylı

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İş Akış Şemaları: Bütçe Hazırlıkları

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İş Akış Şemaları: Bütçe Hazırlıkları İş Akış Şemaları: Bütçe Hazırlıkları DOSYA NO : 27668066-11.1 işlev Rektörlük Makamından Gelen Mali Yıl Bütçe Hazırlık çalısmalarıyla ilgili yazının birime ulaşması. EVRAK KAYIT BİRİMİ Bir önceki yılda

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder. MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIM ŞEMASI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Mali işlemlerin süreç ve akım şemasının amacı, Iğdır Üniversitesi harcama birimlerinin faaliyetlerinin

Detaylı

ENSTİTÜ MÜDÜRÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

ENSTİTÜ MÜDÜRÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: ENSTİTÜ MÜDÜRÜ ORGANİZASYONDAKİ YERİ : Rektöre bağlı görev yapar. Enstitü kurullarına başkanlık etmek, enstitü kurullarının kararlarını uygulamak ve enstitü birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,

Detaylı

NES (Nitelikli Elektronik Sertifika) Talep Kılavuzu

NES (Nitelikli Elektronik Sertifika) Talep Kılavuzu NES (Nitelikli Elektronik Sertifika) Talep Kılavuzu Sayın Yönetici, 2018 yılında üniversitemiz birimlerinde kullanılması planlanan elektronik belge yönetim sistemi (EBYS) ve Maliye Bakanlığının MYS yazılımında

Detaylı

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Sosyal Bilimler Enstitüsü Ömer alisdemir Üniversitesi Akademik Personel Görev Süresi Uzatma (ÖYP) 47 Anabilim Dalı Başkanlıkları ÖYP öğrencileri için Görev Süresi Uzatma Formunun Anabilim Dalı Başkanlığından gelmesi. Gelen evrakın

Detaylı

KTÜ ARAKLI MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ SÜREÇLERİ

KTÜ ARAKLI MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ SÜREÇLERİ KTÜ ARAKLI MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ SÜREÇLERİ Bu Süreç İçerisinde Tanımlananlar; 4- AKADEMİK-İDARİ PERSONEL MAZERET- YILLIK İZİN ALMA SÜRECİ 5- AKADEMİK PERSONEL ALIMI İŞLEMLERİ SÜRECİ 6- EVRAK AKIŞI İŞLEMLERİ

Detaylı

YABANCI UYRUKLU ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM SÜRECİ

YABANCI UYRUKLU ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM SÜRECİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM SÜRECİ İş Akışı 1. İlgili bölüm başkanlığı tarafından gerekçesi ile birlikte teklif edilip Rektörlükçe onaylanan öğretim üyesi ile irtibata geçilmesi. 2. Dekanlık/Bölüm

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İÇ KONTROL SİSTEMİ PERSONEL İŞLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İÇ KONTROL SİSTEMİ PERSONEL İŞLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI ŞEMA ADI: Gelen Evrak İş Akış Şeması ŞEMA NO: 01 Harici Evrak Evrak posta veya elden Enstitü ye gelir. Evrak Anabilim Dalı Başkanlıklarından veya Üniversitenin diğer birimlerinden sistem Dahili Evrak Gelen

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU DOĞRUDAN-TEMİN MAL ALIM SÜRECİ. Başla

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU DOĞRUDAN-TEMİN MAL ALIM SÜRECİ. Başla DOĞRUDAN-TEMİN MAL ALIM SÜRECİ - İlgili birim Birimin ihtiyacının ortaya çıkması ve gerekli ödeneğin olması - 5434 sayılı ihale kanunu 22 d maddesi - Müdür Harcama yetkilisi piyasa araştırılması için görevlileri

Detaylı

İŞ AKIŞ ŞEMASI FORMU

İŞ AKIŞ ŞEMASI FORMU SÜREÇ ADI İzin İşlemleri Süreç Kodu : 62-9.6. İzin formu doldurularak Bölüm ya da birime verilir. Bölüm Başkanı ya da birim yetkilisi paraf ve imza ile birlikte formu Dekanlığa gönderir. Personel birimince

Detaylı

İÜ Genel Sekreterlik İletişim Prosedürü

İÜ Genel Sekreterlik İletişim Prosedürü lik Sayfa No : 1/5 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, İstanbul Üniversitesi ndeki iletişim yöntemlerini ve sorumlulukları belirlemeye, iç ve dış iletişimin nasıl sağlanacağına ve mevcut iletişim ağının sağlıklı

Detaylı

Üniversitelerin İç ve Dış Yazışmaları Takibi ve Arşivlenmesi

Üniversitelerin İç ve Dış Yazışmaları Takibi ve Arşivlenmesi Sayfa 1 / 9 Üniversitelerin İç ve Dış Yazışmaları Takibi ve Arşivlenmesi 2013 Sayfa 2 / 9 Yazan(lar) : Tarih : Nuray Altunay Yazı İşleri Sorumlusu Nihal Kalaycı Strateji Geliştirme Daire Başkan V. Tarih

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

MÜDÜR. Yüksekokulu ve birimlerinin en yetkili temsilcisi olan Müdür, Kurullara. başkanlık eder.

MÜDÜR. Yüksekokulu ve birimlerinin en yetkili temsilcisi olan Müdür, Kurullara. başkanlık eder. MÜDÜR SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÜST BİRİM REKTÖR İŞ ÜNVANI MÜDÜR ALT MÜDÜR YARDIMCISI YÜKSEKOKUL SEKRETERİ TEMEL GÖREV Yüksekokulu ve birimlerinin en yetkili temsilcisi olan Müdür, Kurullara başkanlık eder. Eğitim-öğretim

Detaylı

DOSYALAMA VE ARŞİV. Standart Dosya Planına Göre Tasnif. Birim Arşivini Düzenlemek. İmha Edilecek Evrak Tutanaklarını Hazırlamak

DOSYALAMA VE ARŞİV. Standart Dosya Planına Göre Tasnif. Birim Arşivini Düzenlemek. İmha Edilecek Evrak Tutanaklarını Hazırlamak DOSYALAMA VE ARŞİV Standart Dosya Planına Göre Tasnif Birim Arşivini Düzenlemek İmha Edilecek Evrak Tutanaklarını Hazırlamak Kurum Arşivine Gönderilecek Evrak İşlemlerini Yapmak ANLAŞMA, SÖZLEŞME VE PROTOKOLLERİN

Detaylı

(EYLEM PLANI REHBERİ)

(EYLEM PLANI REHBERİ) NECMETTİN ERBAKAN Ü N İ V E R S İ T E S İ FEN FAKÜLTESİ DEKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI KAPSAMINDA YAPILAN İŞ VE İŞLEMLER RAPORU (EYLEM PLANI REHBERİ) TÜM BİRİMLER tarafından yapılacak

Detaylı

BİRİM :Başkent Meslek Yüksekokulu ŞEMA ADI:Maaş işlemleri İş Akış Şeması

BİRİM :Başkent Meslek Yüksekokulu ŞEMA ADI:Maaş işlemleri İş Akış Şeması ŞEMA ADI:Maaş işlemleri İş Akış Şeması Her ayın 1 ile 8 i arasında KBS sistemi üzerinden değişiklikler (terfi, icra kefalet, sendika) kaydedilir ve maaş hesaplama işlemleri yapılır Harcama birimi ödeme

Detaylı

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik. 2015 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik. 2015 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar SORUMLU /ALT 1 38.99.00.01 Üst yönetim, akademik ve idari birimler kurumsal kodu altında yer alan tertiplerdeki ödeneklerin harcama birimleri itibarıyla dağıtılması, dağıtımı yapılan ödeneklerin ekonomik

Detaylı

T.C. UFUK ÜNİVERSİTESİ

T.C. UFUK ÜNİVERSİTESİ Sayı : B.30.2.UFK.0.71.00.00/ 12/12/2012 Konu : Doçentlik sınav Jüri Üyeliği ile Yrd.Doçent-Doçent-Profesör jüri üyeliği ücretleri. GENELGE 2012/14 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 18/09/2012 tarih ve

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme lığı Sayı : 40562096-010.04/345 Konu: İmza ve Yetki Devri Yönergesi BAŞKANLIK MAKAMINA Bakanlığımız Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı kapsamında

Detaylı

Ömer Halisdemir Üniversitesi. Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu. TOPLAM SÜRE 30 dakika İŞİN ADI ÖĞRENCİ DİSİPLİN İŞLERİ İŞ SÜRECİ SORUMLULAR

Ömer Halisdemir Üniversitesi. Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu. TOPLAM SÜRE 30 dakika İŞİN ADI ÖĞRENCİ DİSİPLİN İŞLERİ İŞ SÜRECİ SORUMLULAR ÖĞRENCİ DİSİPLİN İŞLERİ 30 dakika Öğrencinin Yüksekokul Disiplin Kurul Kararında verilen disiplin cezası Yükseköğretim Kurulu Veri tabanı (ceza bildirim formları) YÖKSİS sistemine girilmek üzere Öğrenci

Detaylı

Ömer Halisdemir Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Merkezi Müdürlüğü

Ömer Halisdemir Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Merkezi Müdürlüğü GELEN EVRAK İŞ AKIŞI DAKİKA GELEN EVRAK Kontrol edilmesi Birime gelen evrak Geliş türü Sistem Elden Merkezi Müdürlüğüne gelen evrakın işlem yapılması için ilgili kişiye havalesinin yapılması Evrak üzerinde

Detaylı

Uluslararası İlişkiler Birimi (UİB) (OMÜ-YÖS Ofisi) 1. OMÜ-YÖS İŞ AKIŞI

Uluslararası İlişkiler Birimi (UİB) (OMÜ-YÖS Ofisi) 1. OMÜ-YÖS İŞ AKIŞI Uluslararası İlişkiler Birimi (UİB) (OMÜ-YÖS Ofisi) 1. OMÜ-YÖS İŞ AKIŞI 1. OMÜ-YÖS ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek a) OMÜ-YÖS sınavının yapılacağı yurt içi ve yurt dışı sınav merkezlerinin belirlenmesi,

Detaylı

SATIN ALMA İŞLEMLERİ YAYIN TARİHİ 01.05.2006 PROSEDÜRÜ. REVİZYON NO 02 BİRİM ADI REVİZYON TARİHİ 01.04.2013 Satın Alma SAYFA NO 1 / 6

SATIN ALMA İŞLEMLERİ YAYIN TARİHİ 01.05.2006 PROSEDÜRÜ. REVİZYON NO 02 BİRİM ADI REVİZYON TARİHİ 01.04.2013 Satın Alma SAYFA NO 1 / 6 Satın Alma SAYFA NO 1 / 6 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; hastanenin tüm bölümlerinin malzeme, hizmet, yapım, bakım onarım ve demirbaş taleplerinin satın alma öncesi ön değerlendirmelerinin kontrollü şartlar

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması Sürekli 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar, Dilekçeler v.s. 2 Hafta 3 Fakülte Kurulu Gündem Maddeleri ve Gelen Evrak 4 Fakülte Yönetim Kurulu

Detaylı

Bütçe Hazırlık Çalışması

Bütçe Hazırlık Çalışması DOSYA NO : 90866454-11.1 Bütçe Hazırlık Çalışması İşlev İşlev Sorumlular Rektörlükçe haziran ayı içerisinde bütçe hazırlık çalışmasına ilişkin yazının Rektörlük Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Alt

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Güzel Sanatlar Fakültesi BİRİM HİZMET STANDARTLARI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Güzel Sanatlar Fakültesi BİRİM HİZMET STANDARTLARI TÜRKİYE CUMHURİYETİ UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Güzel Sanatlar Fakültesi BİRİM HİZMET STANDARTLARI Sıra No Hizmet Adı İstenen Belgeler-Geçerli Mevzuat-Hükümler 1 Özel Yetenek Sınavları Ön Kayıt işlemleri

Detaylı

Erma Yazılım EBYS Sistemi. (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) Dijital Arşivleme. Otomasyonu

Erma Yazılım EBYS Sistemi. (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) Dijital Arşivleme. Otomasyonu Erma Yazılım EBYS Sistemi (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) ve Dijital Arşivleme Otomasyonu ERMA YAZILIM ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ EBYS Otomasyonumuzun genel özellikleri; Kaysis web servislerinden

Detaylı

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI A. SORUMLULUKLAR

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI A. SORUMLULUKLAR Birim : Astları : Dekan Rektör Fakültenin tüm akademik ve idari personeli A. SORUMLULUKLAR 1. Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında

Detaylı

SATINALMA İŞLEMLERİ ( ) 7 gün 120 dk Periyodu: İhtiyaç Oluştuğunda

SATINALMA İŞLEMLERİ ( ) 7 gün 120 dk Periyodu: İhtiyaç Oluştuğunda SATINALMA İŞLEMLERİ (15.12.2015) 7 gün 120 dk Periyodu: İhtiyaç Oluştuğunda 1 gün 3 Gün 1 gün 1 gün 1 saat 10 Dakika 10 Dakika 1 gün Satın alınacak malzemenin cinsini özelliğini (veya teknik bilgilerini)

Detaylı

AUZEF Rehber. İ.Ü. Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi İNSAN KAYNAKLARI ŞUBESİ

AUZEF Rehber. İ.Ü. Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi İNSAN KAYNAKLARI ŞUBESİ AUZEF Rehber İ.Ü. Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi İNSAN KAYNAKLARI ŞUBESİ 08 Ocak 2017 İçindekiler GİRİŞ... 2 KAMU GÖREVLİLERİ ETİK SÖZLEŞMESİ... 3 ORGANİZASYONEL YAPI... 4 AUZEF YÖNETİM YAPISI... 5 BÜRO

Detaylı

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ VE İMZA YETKİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ VE İMZA YETKİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ VE İMZA YETKİ YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar MADDE 1 Bu Yönerge, mevzuat hükümlerine göre Üniversitenin Elektronik

Detaylı

ERBAA SAĞLIK YÜKSEKOKULU SATINALMA İŞ AKIŞ ŞEMASI

ERBAA SAĞLIK YÜKSEKOKULU SATINALMA İŞ AKIŞ ŞEMASI SATINALMA İŞ AKIŞ ŞEMASI GİRİŞ/BAŞLANGIÇ Yeni yılın ilk ayında Satın alma Onay ve Sayısı Alınır Satın Alma ve Muayene Kabul Komisyonu Oluşturulur İhtiyaç Duyulan Mal/Malzeme Komisyon tarafından belirlenir

Detaylı

Memur Bayram KARAKURT. Memur Bayram. Paraf Fakülte Sekreteri Nur SUSOY. İmza Dekan Prof.Dr.Sefa TARHAN

Memur Bayram KARAKURT. Memur Bayram. Paraf Fakülte Sekreteri Nur SUSOY. İmza Dekan Prof.Dr.Sefa TARHAN SGK İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI (20.11.2015) Toplam Süre : gün 3 saat Gerektiğinde Evrak Kayıt ve Yazı İşleri Evrak Kayıt ve Yazı İşleri Evrak Kayıt ve Yazı İşleri 1 saat 1 saat 1 saat Personelin Fakültemize

Detaylı

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Atatürk Kültür, Dil ve

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1)

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ AMAÇ MADDE 1- Bu yönergenin amacı; Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü görev ve sorumluluğu altında bulunan hizmetlerde,

Detaylı

İŞ SÜRECİ BAŞLANGIÇ. Raporu biten personelin göreve başlama yazısının hazırlanması.

İŞ SÜRECİ BAŞLANGIÇ. Raporu biten personelin göreve başlama yazısının hazırlanması. Sıhhi İzin Dönüşü 2 Raporu biten personelin göreve başlama yazısının hazırlanması. azırlanan üst yazıya Rektörlük Makamından gelen rapor olurunun ek yapılması. 3 2 azırlanan üst yazı ve ekinin kontrol

Detaylı

Maliye Bakanlığından:

Maliye Bakanlığından: Maliye Bakanlığından: 2012 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE UYGULAMA TEBLİĞİ (YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA İLİŞKİN) (SIRA NO: 1) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğ, 2012 yılında yükseköğretim kurumları bütçe

Detaylı

T.C. ULAġTIRMA BAKANLIĞI Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ELEKTRONĠK YAZIġMA VE BELGE YÖNETĠM SĠSTEMĠ TALĠMATI SHT EBYS-1

T.C. ULAġTIRMA BAKANLIĞI Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ELEKTRONĠK YAZIġMA VE BELGE YÖNETĠM SĠSTEMĠ TALĠMATI SHT EBYS-1 T.C. ULAġTIRMA BAKANLIĞI Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ELEKTRONĠK YAZIġMA VE BELGE YÖNETĠM SĠSTEMĠ TALĠMATI SHT EBYS-1 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde l- (1) Bu Talimatın

Detaylı

Öğrenci Toplulukları Açılması İş Akış Süreci

Öğrenci Toplulukları Açılması İş Akış Süreci Öğrenci Toplulukları Açılması İş Akış Süreci BAŞVURU Öğrenciler Kurmak istedikleri topluluğa ait belgeleri teslim ederler. 1-Tüzük 2-Üye isim Listesi 3-Üyeler 4-Geçici Yönetim Kurulu Listesi 5- Danışman

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SATINALMA BÜROSU MAL ALIMLARI PERSONELİ GÖREV TANIMI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SATINALMA BÜROSU MAL ALIMLARI PERSONELİ GÖREV TANIMI Sayfa No : 1 / 5 Unvanı: Satınalma Bürosu Mal Alımları Personeli Bağlı Olduğu Pozisyon: Satın Alma Bürosu Mal Alımları Sorumlusu Vekili: Şube Müdürü tarafından yetkilendirilmiş personel Nitelikler: 657

Detaylı

İZİN FORMLARI. Evrak -> Formlar -> Yıllık İzin Talep Formu -> Ekle seçeneği ile oluşturulmaktadır.

İZİN FORMLARI. Evrak -> Formlar -> Yıllık İzin Talep Formu -> Ekle seçeneği ile oluşturulmaktadır. İZİN FORMLARI Yıllık izin Talep Formu Evrak -> Formlar -> Yıllık İzin Talep Formu -> Ekle seçeneği ile oluşturulmaktadır. Formda Oluşturan Kullanıcı bilgileri ile Dosya bilgileri otomatik olarak gelmektedir.

Detaylı

Destekli Proje İşletme Prosedürü

Destekli Proje İşletme Prosedürü Destekli Proje İşletme Prosedürü Teknoloji Transfer Ofisi 2014 Yazan(lar) : Tarih : İlker KÖSE TTO Direktörü Onaylayan(lar) : Tarih : Prof. Dr. Ömer Ceran Genel Sekreter V. Prof. Dr. Sabahattin Aydın Rektör

Detaylı

BÜTÇE HAZIRLAMA İŞ AKIŞ SÜRECİ

BÜTÇE HAZIRLAMA İŞ AKIŞ SÜRECİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE PERFORMANS ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE İŞ VE İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ BÜTÇE HAZIRLAMA İŞ AKIŞ SÜRECİ Kalkınma Bakanlığınca hazırlanan

Detaylı

Ömer Halisdemir Üniversitesi Prof. Dr. Turhan Nejat Veziroğlu Temiz Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

Ömer Halisdemir Üniversitesi Prof. Dr. Turhan Nejat Veziroğlu Temiz Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü GELEN EVRAK İŞ AKIŞI DAKİKA GELEN EVRAK Kontrol edilmesi Birime gelen evrak Geliş türü Sistem Elden Müdürlüğe gelen evrakın işlem yapılması için ilgili kişiye havalesinin yapılması Evrak üzerinde değerlendirmenin

Detaylı

İÜ İç Denetim Birim Başkanlığı İÇ DENETİM PROSEDÜRÜ

İÜ İç Denetim Birim Başkanlığı İÇ DENETİM PROSEDÜRÜ Sayfa No : 1/6 1.AMAÇ İstanbul Üniversitesinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve

Detaylı

S.NO UNVAN SINIFI ADEDİ DERECESİ 1 Eğitim Uzmanı Merkez GİH Sayman GİH Şef (İdari)

S.NO UNVAN SINIFI ADEDİ DERECESİ 1 Eğitim Uzmanı Merkez GİH Sayman GİH Şef (İdari) Görevde Yükselme Yazılı Sınavı İlanı (İDARİ) Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında aşağıda unvanı, derecesi ve adedi yazılı münhal bulunaneğitim Uzmanı, Sayman, Şef, Memur ve Şoför kadroları

Detaylı

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLETİŞİM PROSEDÜRÜ PR11/KYB

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLETİŞİM PROSEDÜRÜ PR11/KYB TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI PR11/KYB Sayfa No: 1/4 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; Daire Başkanlığında iç (yatay/dikey)

Detaylı

İŞ AKIŞ ŞEMASI. İDARİ PERSONEL ŞEFLİĞİ ŞEMA ADI AÇIKTAN ATAMA İŞLEMLERİ Akış No: 1

İŞ AKIŞ ŞEMASI. İDARİ PERSONEL ŞEFLİĞİ ŞEMA ADI AÇIKTAN ATAMA İŞLEMLERİ Akış No: 1 ŞEMA ADI AÇIKTAN ATAMA İŞLEMLERİ Akış No: 1 Üniversitemiz Rektörlüğü tarafından ataması yapılan personelin kararnamesi onaylanarak Fakültemize gönderilir. Teslim alınan kararname ile adı geçen personel

Detaylı

Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Avans Kredi İşlemleri 55 dk Fakülte Yönetim Kurulu Kararı Avans verilecek şahıs ya da kurumun tespiti yapılıp yönetim kurulu kararı alınır. Harcama belgesi tanzim edilir. Yapılacak harcama ya da ödemeye

Detaylı

İŞ AKIŞ ŞEMASI FORMU

İŞ AKIŞ ŞEMASI FORMU İŞ AKIŞ ŞEMASI FORMU BİRİMİN ADI SÜRECİN ADI VE KODU BAP (Yüksek Lisans, Doktora, Altyapı) Proje Başvuruları İş Akışı 12-3 Projelerinin başvuru dosyasının dekanlığa iletilmesi Uzmanlar Grubu F 1 Proje

Detaylı

Ömer Halisdemir Üniversitesi Bor Meslek Yüksekokulu

Ömer Halisdemir Üniversitesi Bor Meslek Yüksekokulu Ömer alisdemir Üniversitesi Ders Muafiyet İşlemleri TOPLAM SÜR 1 Saat 2 Dk. İŞ SÜRCİ Öğrencinin ders muafiyeti ile ilgili yazılı müracaatı alınır. 1- Dilekçe 2- Onaylı ders içerikleri (Aslı) 3- Onaylı

Detaylı

DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ

DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ Doküman Yönetim Sistemi; sayısal ortamdaki bilgi, belge ve dokümanların organizasyonunun ve yönetiminin geliştirilmiş uygulamalarıdır. Kâğıt üzerinde klasik usuller ile bilgiye

Detaylı

YENİ KAYIT. Danışman kayıt haftası süresince öğrenciler tarafından danışmanına gönderilen derslerin onaylanması

YENİ KAYIT. Danışman kayıt haftası süresince öğrenciler tarafından danışmanına gönderilen derslerin onaylanması YENİ KAYIT Öğrenci İşleri Danışman Yüksekokulumuzu kazanarak bizzat kayda gelen öğrencilerin gerekli evrakların kontrolü yapılarak sistem üzerinden ilk kayıt işleminin gerçekleştirilmesi Danışman kayıt

Detaylı

İŞ AKIŞ ŞEMASI FORMU

İŞ AKIŞ ŞEMASI FORMU İŞ AKIŞ ŞEMASI FORMU Birimin Adı Sürecin Adı Evrak İşlemleri Süreci Kod: 232 Fakülte Sekreteri tarafından Resmi Yazının havalesi Cevap yazısı gerekli EVET Havale edilen personelin cevap yazısının yazılması

Detaylı

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ömer alisdemir Üniversitesi ğitim Bilimleri nstitüsü Akademik ve İdari Personel meklilik İşleri TOPLAM SÜR 1 saat 2 İŞ SÜRCİ mekli olacak personelin dilekçesi ve ayrılış onayı geldikten sonra ayrılış tarihini

Detaylı

STAJ DOSYASI HAZIRLAYANIN ADI SOYADI : PROGRAMI : ÖĞRENCİ NO : STAJ YERİ :... İKAMET ADRESİ : EV TELEFONU : CEP TELEFONU : E-POSTA : PROGRAM DANIŞMANI

STAJ DOSYASI HAZIRLAYANIN ADI SOYADI : PROGRAMI : ÖĞRENCİ NO : STAJ YERİ :... İKAMET ADRESİ : EV TELEFONU : CEP TELEFONU : E-POSTA : PROGRAM DANIŞMANI (Form-STJ 03) STAJ DOSYASI HAZIRLAYANIN ADI SOYADI PROGRAMI ÖĞRENCİ NO STAJ TARİHİ../../20.. -../../20.. STAJ YERİ.... İKAMET ADRESİ.. EV TELEFONU CEP TELEFONU E-POSTA PROGRAM DANIŞMANI ÖĞR.GÖR. (Form-STJ

Detaylı

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2015 YILI İŞ TAKVİMİ Revizyon No:

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2015 YILI İŞ TAKVİMİ Revizyon No: Doküman No: 1 215 YILI İŞ TAKVİMİ 2.1.215 AYLAR FAKÜLTE SEKRETERLİĞİ KURULLAR SEKRETERYASI ÖĞRENCİ İŞLERİ BÖLÜM SEKRETERLERİ GELEN EVRAK KAYIT SORUMLUSU TAŞINIR KAYIT KONTROL YETKİLİSİ PERSONEL SATINALMA

Detaylı

Açık Erişim Danışma Kurulu Temsilci Seçim İşlemleri Süreci

Açık Erişim Danışma Kurulu Temsilci Seçim İşlemleri Süreci Hizmetin Tanımı Açık Erişim Danışma Kurulu Temsilci Seçim İşlemleri Süreci Hizmetin Dayanağı 8.10.2013 Tarihli Senato Kararı ile Onaylanan İYTE Açık Erişim Politikası Hizmetten Yararlananlar İYTE Çalışanları

Detaylı

T.C. ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI AVANS KREDİ İŞLEMİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ. Hazırlık

T.C. ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI AVANS KREDİ İŞLEMİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ. Hazırlık T.C. ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI AVANS KREDİ İŞLEMİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ Hazırlık Talep Yazılır, Değerlendirmeye Alınır. Harcama Talimatı Hazırlanır. Piyasa

Detaylı

Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İş Akış Şemaları: 40-d Maddesine Göre Ders Vermek Üzere Görevlendirme İşlemleri

Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İş Akış Şemaları: 40-d Maddesine Göre Ders Vermek Üzere Görevlendirme İşlemleri İş Akış Şemaları: 40-d Maddesine Göre Ders Vermek Üzere Görevlendirme İşlemleri DOSYA NO : 49800447-8.1 Sorumlular Dönem Öncesinde lisansüstü programlarında bulunan ve enstitüce verilemeyecek olan derslerin

Detaylı

T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ

T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ Doküman No: YÖ-041; Revizyon Tarihi: 09.06.2016; Revizyon No: 00 Sayfa: 1/9 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Esaslar Amaç Madde 1-

Detaylı

Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslara Uygun e-yazışma ve Kayıtlı Elektronik Posta Kullanımı. 2009-2014 TÜRKKEP, All Rights Reserved

Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslara Uygun e-yazışma ve Kayıtlı Elektronik Posta Kullanımı. 2009-2014 TÜRKKEP, All Rights Reserved Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslara Uygun e-yazışma ve Kayıtlı Elektronik Posta Kullanımı 2009-2014 TÜRKKEP, All Rights Reserved 2016 Kamu Hizmet Programı Kamu Kurumları ve İştirakleri Yerel

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO ADI İSTENEN BELGELER 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması Sürekli Yapılıyor 2 Gelen Evrak Tüm

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ BÜTÇE ÖDENEKLERİNİN BİRİMLERE DAĞILIMI, ÖDENEK GÖNDERME BELGESİNE BAĞLANMASI VE KULLANILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ BÜTÇE ÖDENEKLERİNİN BİRİMLERE DAĞILIMI, ÖDENEK GÖNDERME BELGESİNE BAĞLANMASI VE KULLANILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ BÜTÇE ÖDENEKLERİNİN BİRİMLERE DAĞILIMI, ÖDENEK GÖNDERME BELGESİNE BAĞLANMASI VE KULLANILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Usul ve Esaslar, yükseköğretim

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Dağıtım

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Dağıtım Evrak Tarih ve Sayısı: 23/03/2015-3344 T.C. Sayı : 13960294-612.02- Konu : İç Kontrol Sisteminin Revize Edilerek Yeniden Değerlendirilmesi Dağıtım İlgi : 03/03/2015 tarihli ve 2623 sayılı yazı. Bilindiği

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ Sayfa 1/5 Revizyon Takip Tablosu REVİZYON NO TARİH AÇIKLAMA 00 01.03.2012 İlk Yayın 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, YTÜ nde KYS politika ve hedeflerinin belirlenmesi ve üniversite içerisinde yayılımı ilgili

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması Sürekli Yapılıyor 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar,

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA HİZMETİN TAMAMLANMA HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER NO SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması. Sürekli 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar, Dilekçeler v.s. 3 Fakülte

Detaylı

YAZI İŞLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ

YAZI İŞLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ YAZI İŞLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ Kurum dışı gelen evrak, Birim Evrak Kayıt Sorumlusu tarafından Fakülte Sekreterine sevk edilir. Kurum içi/dışı gelen evrak, Birim Evrak Sorumlusu tarafından Dekana sevk edilir.

Detaylı

İÜ İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI SATINALMA (İHALE) BÜROSU MAL / HİZMET ALIMLARI PERSONELİ GÖREV TANIMI

İÜ İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI SATINALMA (İHALE) BÜROSU MAL / HİZMET ALIMLARI PERSONELİ GÖREV TANIMI Adı Soyadı Unvanı / Görev Unvanı Amiri Üst Amiri Vekili Nitelikler Görev ve Sorumluluklar Seher CAN ÇEVİK Bilgisayar İşletmeni / Satınalma (İhale) Bürosu Mal / Hizmet Alımları Personeli Şube Müdürü Nüket

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAL ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAL ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAL ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

KIRGIZTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ ULAŞTIRMA HİZMETLERİ YÖNERGESİ

KIRGIZTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ ULAŞTIRMA HİZMETLERİ YÖNERGESİ KIRGIZTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ ULAŞTIRMA HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ VE KAPSAM Amaç ve Kapsam; Madde 1. Bu yönergenin amacı Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ulaştırma işlemlerinde

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. Başvuruda İstenen Belgeler ve Süreçleri

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. Başvuruda İstenen Belgeler ve Süreçleri CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Sıra No Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Belgeler ve Süreçleri Hizmetin Ortalama Tamamlanma Süresi Yüksek Öğretim

Detaylı

1. Birim deposunda fiili sayım yapılmak suretiyle İhtiyaç duyulan taşınırlar belirlenir.

1. Birim deposunda fiili sayım yapılmak suretiyle İhtiyaç duyulan taşınırlar belirlenir. İŞ AKIŞ ANALİZİ TAŞINIR MAL YÖNETİMİ İŞLEMLERİ 1- Satın Alınan Taşınırın Giriş İşlemi 1.1- İhtiyaç Tespiti ve Satın Alınması İşlemi 1. Birim deposunda fiili sayım yapılmak suretiyle İhtiyaç duyulan taşınırlar

Detaylı

İÇ KONTROL EYLEM PLANI KAPSAMINDA PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YAPILACAK EYLEMLER. Eylemler Birim Tamamlanma Tarihi

İÇ KONTROL EYLEM PLANI KAPSAMINDA PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YAPILACAK EYLEMLER. Eylemler Birim Tamamlanma Tarihi İÇ KONTROL EYLEM PLANI KAPSAMINDA PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YAPILACAK EYLEMLER Eylemler Birim Tamamlanma Tarihi Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı onaylandıktan sonra iç kontrol

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU AMASYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI S.N. HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER HİZMET TAMAMLANMA SÜRESİ 1 Ders Kayıtları ÖBİSİS Programından Giriş yapılarak internet

Detaylı

İÜ İç Denetim Birimi Başkanlığı İÇ DENETİM PROSEDÜRÜ

İÜ İç Denetim Birimi Başkanlığı İÇ DENETİM PROSEDÜRÜ Sayfa No : 1/5 1.AMAÇ İstanbul Üniversitesinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve

Detaylı

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI İHALE BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI I.İHALE ÖNCESİ

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI İHALE BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI I.İHALE ÖNCESİ T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI İHALE BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI I. İHALE ÖNCESİ II. İHALE AŞAMASI III. İHALE SONRASI I.İHALE ÖNCESİ A. TALEPLERİN ALINMASI VE İHTİYACIN BELİRLENMESİ

Detaylı

İlgili linki kullanarak portal üzerinden ulaşılan Mersis uygulamasına vatandaşlar giriş yaptıklarında aşağıdaki ekran ile karşılaşacaklardır.

İlgili linki kullanarak portal üzerinden ulaşılan Mersis uygulamasına vatandaşlar giriş yaptıklarında aşağıdaki ekran ile karşılaşacaklardır. 1 Mersis Uygulaması üzerinden firmaların ticari işlemlerini gerçekleştirilmesi güvenli elektronik imza ile aşağıdaki adımlarda gösterildiği şekilde gerçekleştirilmektedir. İlgili linki kullanarak portal

Detaylı

Ordu Üniversitesi Rektörlüğünden gelen yazının evrak kaydının yapılması. Müdürün öğrenci işleri ve Bölüm başanlığına yazıyı sevki

Ordu Üniversitesi Rektörlüğünden gelen yazının evrak kaydının yapılması. Müdürün öğrenci işleri ve Bölüm başanlığına yazıyı sevki Yeni Kayıt Ordu Üniversitesi Rektörlüğünden gelen yazının evrak kaydının yapılması Müdürlük Müdürün öğrenci işleri ve Bölüm başanlığına yazıyı sevki Müdürlük Kayıt görev sorumlularının belilenmesi Müdürlük

Detaylı

Mali Faaliyetlere İlişkin Başlıca Mevzuat

Mali Faaliyetlere İlişkin Başlıca Mevzuat Mali Faaliyetlere İlişkin Başlıca Mevzuat Personel Ödemeleri İşlemleri Satın Alma, İhale İşlemleri 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 2489 Sayılı Kefalet Kanunu 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu 2914 Sayılı

Detaylı

ELEKTRONİK İMZA BAŞVURUSU YARDIM DOKÜMANI

ELEKTRONİK İMZA BAŞVURUSU YARDIM DOKÜMANI Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) içerisinde kullanacağımız Elektronik İmza başvurusu için lütfen aşağıdaki adımları takip ediniz. Kamu SM tarafından...@cbu.edu.tr mail adresinize, içerisinde "Başvuru

Detaylı

Kontrol Eden Gülten DURAN

Kontrol Eden Gülten DURAN ve Not İşleri Birimi Sürecin Adı ve Kodu Disiplin Cezası Alan ler İş Akışı 41-7.4 Her hangi bir suçtan dolayı Dekanlığa bildirilen (kopya vb.) Soruşturma açılması ve not işleri G.Ü. Disiplin Yönetmeliği

Detaylı

Bozok Üniversitesi. Hizmet Envanteri Tablosu Hizmet Sunmakla Görevli / Yetkili Kurumların / Birimlerin Adı

Bozok Üniversitesi. Hizmet Envanteri Tablosu Hizmet Sunmakla Görevli / Yetkili Kurumların / Birimlerin Adı 6 B32B2K13 532 5 B32B2K13 513 5-1 4 511 2 gün 5-1 3 B32B2K13 5 2 4 1 B32B2K13 1 Sıra No Kurum Kodu Standart Dosya Planı Kodu Hizmetin Adı Hizmetin Tanımı Hizmetin Dayanağı Mevzuatın Adı Ve Madde Numarası

Detaylı

İstanbul, 17 Aralık 2014 2014/1200. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Uyarınca Birliğimize Yapılacak Bildirimler Hk.

İstanbul, 17 Aralık 2014 2014/1200. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Uyarınca Birliğimize Yapılacak Bildirimler Hk. TSPB TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI BİRLİĞİ Büyükdere Cad. No: 173 1. Levent Plaza A-Blok Kat: 4 34394 1. Levent - İstanbul Tel : (212) 280 85 67 Faks : (212) 280 85 89 www.tspb.org.tr İstanbul, 17 Aralık

Detaylı