e-fatura ve e-defter Uygulamaları

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "e-fatura ve e-defter Uygulamaları"

Transkript

1 e-fatura ve e-defter Uygulamaları Türkiye Ekim 2013

2 Konularımız e mükellef e vergi dairesi e - vergi dünyası e - defter ve e-fatura uygulamalarına genel bakış e - fatura uygulaması ve mali mühür e - defter uygulaması Yaklaşımınız / Yaklaşımımız Slide 2

3 e-defter ve e-fatura uygulamaları Genel Bakış

4 Şirketlerde Neler Değişecek? Organizasyon Yapısındaki Değişiklik - Muhasebe, vergi, satın alma vs bölümlerinin yeniden organize edilmesi - Süreçlere yönelik insan müdahalesinin azaltılması - Süreçlerin daha etkin kontrol edilebilmesi Dışarıyla Olan İlişkilerde Değişiklik - e fatura uygulamaları için müşteri ve tedarikçilerle anlaşılması - Alıcı ve satıcılarla olan sözleşmelerin gözden geçirilmesi - Siparişten ödemeye kadar ilişkilerin ve uygulamaların gözden geçirilmesi İşlemler ve İş Süreçlerindeki Değişiklikler - Alış ve satış süreçlerine taraf olanlar, sürece konu mal ve hizmetler ve sürecin gerektirdiği belgeler itibariyle değişiklikler - Şirket içi onay, e-mühür ve berat prosedürleri Şirketin Kullandığı Teknolojideki Değişiklikler - Elektronik mühüre geçilecek. XML, FTP, http(s), AS2, elektronik sertifika vs sistemler kullanılacak. Muhasebe ve Belge Düzeni Alışkanlıklarındaki Değişiklikler Slide 4

5 Otoritenin Beklentileri Mükellef hizmetleri Mükellef hizmetlerinde ve idari işlemlerde yeni açılımlar Dün Bugün Yarın fatura, defter, beyanname e-defter / e-fatura / e-beyanname pre-filling

6 Notlar / Uyarılar Mevzuat beklentileri - Yapılması gereken düzenlemeler var (Örneğin, kağıt fatura zorunluluğu olan iş ve işlemler) - Tahmin edilen düzenlemeler (Örneğin e-defterin GİB e gönderilmesi) - Beklenen ilan edilmiş düzenlemeler var (Örneğin, perakende mağazalarda uygulama) Slide 6

7 Notlar / Uyarılar VUK 231 ve 232 ye uyum sorunu - VUK 231 Faturada, faturanın düzenlenme tarihi, seri ve sıra numarası bulunur. - VUK 232 Faturalar sıra numarası dahilinde teselsül ettirilir. Bütün faturalarını mal satışı veya hizmet ifası gününde düzenlemeyenlerde bu maddelere uyum sorunu kaçınılmazdır. Konunun e-faturayla ilgisi ve alternatif çözümler? 31 Ağustos Düzenleme tarihi? Eylül Sıra numarası dahilinde teselsül?? Slide 7

8 Uygulama Kapsamına Alınan Şirketler Aşağıdaki durumlarda e-fatura ve e-defter uygulamasına geçiş zorunludur yılında madeni yağ lisansı sahibi firmalardan herhangi bir mal alınmışsa (tutarı ve cinsi önemli değil) ve VEYA yılında kolalı gazoz, tütün mamulü, alkollü içecek üreten veya ithal eden bir firmadan herhangi bir mal alınmışsa (tutarına ve cinsine bakılmaksızın) ve 2011 yılı brüt satış hasılatı 25 milyon liradan yüksekse 2011 yılı brüt satış hasılatı 10 milyon liradan yüksekse Slide 8

9 Geçiş Süreci Uygulama e-fatura sistemine kayıt e-defter sistemine kayıt e-fatura kullanımı Süre 2013 takvim yılı ( tarihi itibariyle GİB e başvurulması) 2014 takvim yılı (Yazılımını kendisi geliştirenlerin tarihi itibariyle test süreçlerini başarıyla tamamlamış olmaları) tarihinden itibaren, kayıtlı kullanıcılar arasında sadece e-fatura kullanımı

10 e-fatura ve e-deftere Geçiş Süresi: Zorunluluk kapsamına giren mükelleflerin aşağıda belirtilen süreler içerisinde e-fatura ve e-defter uygulamalarına geçmeleri zorunludur a) Elektronik fatura uygulamasına 2013 takvim yılı (1/9/2013 tarihi itibariyle Gelir İdaresi Başkanlığı na başvurulması gerekmektedir.) b) Elektronik defter uygulamasına ise 2014 takvim yılı (Elektronik defter yazılımlarını kendi geliştiren mükelleflerin 1/9/2014 tarihi itibariyle elektronik defter test süreçlerini başarı ile tamamlamış olmaları gerekmektedir.) 10

11 E-Fatura Uygulamasına Geçiş Süreleri Portal Yöntemi Entegrasyon Yöntemi Özel Entegrasyon Yöntemi Başvuru: en geç 1 Eylül 2013 Başvuru: en geç 1 Eylül 2013 Başvuru: en geç 1 Eylül 2013 Uygulamaya Başlama : Kullanıcı hesabı açıldığı anda Uygulamaya Başlama : 31 Aralık 2013 Uygulamaya Başlama : 31 Aralık 2013 Business School Seminer

12 E-Fatura 12

13 E-Fatura uygulaması (397 sıra nolu tebliğ öncesi) Şimdiye kadar EFKS (Elektronik Fatura Kayıt Sistemi) kapsamında altı firma E-Fatura uygulamasına geçmiştir. Maliye Bakanlığı ile şirketler arasında yapılan protokoller çerçevesinde ilerlemiştir. Düzenlenen faturalarda bulunan bazı bilgilerin, belirlenen standartlar çerçevesinde GİB sistemine aktarılarak, ikinci nüshaların kağıt ortamda saklanması zorunluluğunu kaldıran; ayrıca birinci nüsha faturaların da güvenli elektronik imzalı dijital belge şeklinde oluşturulmasına ve saklanmasına imkan sağlayan bir sistemdir. 1 Fatura bilgisi sisteme gönderilir Maliye Bakanlığı 3 Müşteri arzu ederse den kontrol eder Firma 2 E-Fatura müşteriye gönderilir Müşteri 13

14 Uygulama Detayları (Kimler Yararlanabilir?) Anonim ve limited şirket statüsüne haiz mükellefler Vergi mükellefi gerçek kişiler Anonim ve limited şirket statüsünde bulunmayanlardan e-fatura göndermek ve/veya almak isteyen kurum, kuruluş ve işletmelerin uygulama karşısındaki durumu ve uygulamadan yararlanma prosedürleri, yapacakları yazılı başvuru üzerine Başkanlık tarafından belirlenecektir. Vergi mükellefi olmayan gerçek kişilerin ise e-fatura Uygulaması bünyesinde e-fatura göndermeleri ve almaları mümkün bulunmamaktadır. 14

15 E-Fatura uygulaması (397 sayılı tebliğ sonrası) E-Fatura Uygulaması Nedir? Başkanlıkça belirlenen standartlara uygun mesajların, taraflar arasında güvenli bir şekilde aktarılması olanağı sunan uygulamanın genel adıdır. E-Fatura uygulaması, bünyesinde E-Fatura gönderme ve/veya alma işlemlerini yapmak üzere her bir kullanıcıya ait kullanıcı hesabı barındıracak olup, bu hesap aracılığı ile kullanılabilecek fonksiyonlar, ilgili hesabın ve kullanıcının niteliğine göre şekillenecektir. Alıcı ve satıcı sisteme kayıtlı olmalıdır Firma bazı müşterilerine kağıt bazı müşterilerine e- fatura kesebilir. 15

16 e-fatura Uygulaması Kayıtlı Kullanıcılar ve Diğer Mükellefler E-fatura Uygulamasına Kayıtlı Mükellefler E-fatura Uygulamasına Kayıtlı Olmayan Mükellefler Firma 1 E-fatura E-fatura Firma 2 Kağıt fatura Kağıt fatura Firma 5 Firma 6 E-fatura Firma 3 GİB E-fatura Firma 4 Kağıt fatura Kağıt fatura Firma 7 Kağıt fatura Kağıt fatura Firma 8 16

17 Kayıtlı Kullanıcılar Listesinin Takibi Uygulamaya yeni kaydolan mükelleflerin, kayıtlı kullanıcılar listesinde ilan edilmelerini izleyen 7 gün içerisinde e-fatura düzenlemeleri ve almaları, diğer kayıtlı kullanıcıların yeni kayıt olan kullanıcılara bu süre içerisinde e-fatura göndermeleri zorunlu değildir. e-fatura uygulamasından yararlanan mükellefler hesapların aktive edilmesini takip eden 7 günden sonra kayıtlı kullanıcılara e-fatura göndermek ve almak zorundadırlar Business School Seminer

18 Uygulama Detayları (e-fatura) E-Fatura, yeni bir belge türü değildir. Kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahiptir. Aynı mal veya hizmet satışı işleminde hem kağıt faturanın hem de elektronik faturanın bir arada düzenlenmesi mümkün değildir. 18

19 E-Fatura uygulaması E-Fatura Portalı Aracılığı ile Kullanım Bilgi işlem sistemlerinin entegre edilmesi sureti ile E-Fatura uygulamasını kullanma konusunda yeterli alt yapıya sahip olmayan kullanıcıların uygulamadan yararlanabilmelerini sağlamak amacıyla geliştirilen E-Fatura portalı aracılığı ile ara yüzlerin kullanılarak E-Fatura gönderilmesi. Bilgi İşlem Sistemlerinin Entegre Edilmesi Yoluyla Kullanım Bilgi işlem sistemleri yeterli olan kullanıcıların, gerekli entegrasyonu sağlamaları koşulu ile E-Fatura uygulamasını doğrudan kendilerine ait bilgi işlem sistemleri aracılığı ile kullanmaları mümkündür. Özel Entegratör Firmalar Aracılığı ile Kullanım Mükellefler, elektronik fatura gönderme ve alma işlemlerini teknik yeterliliğe sahip, Başkanlıktan özel entegrasyon izni almış mükelleflerin bilgi işlem sistemi vasıtasıyla da gerçekleştirebilirler. 19

20 Bilgi işlem sistemlerinin entegre edilmesi yoluyla kullanım E-Fatura uygulamasının taraflar arasında kullanımı tamamı ile uygun yazılım entegrasyonlarının oluşturulması ile gerçekleştirilmektedir. Bu şekilde oluşturulacak çözümler, işletmelerin kendi bünyelerinde yer alan ERP (Enterprise Resource Planning) çözümlerinin uyarlanması şeklinde olabileceği gibi bu konuda geliştirilecek bazı özel yazılım çözümlerinin de geliştirilmesi mümkündür. 20

21 Bilgi işlem sistemlerinin entegre edilmesi yoluyla kullanım E-Faturayı ve sistem yanıtını; Oluşturur + Mali mühür basar + Saklar + Veri kurallarına uygunluğunu denetler Merkezden gelen uygulama yanıtını ve sistem yanıtını Alır + Denetler + İşler + Saklar E-Faturayı ve Uygulama yanıtını; Alır + Mali mühür denetler + Veri kurallarına uygunluğunu + Saklar + İletir Merkezden gelen uygulama yanıtını ve sistem yanıtını Alır + Denetler+ İşler + Saklar Merkez Üzerinden Gelen E- Faturayı ve sistem yanıtını; Alır + Veri kurallarına uygunluğunu denetler + İşler + İlgili adrese iletir + sistem yanıtı oluşturur ve iletir Kendisine Gelen Sistem yanıtını: Alır + Denetler + İşler + İletir Kaynak: efatura.gov.tr (UBL Kılavuz) 21

22 Bilgi işlem sistemlerinin entegre edilmesi yoluyla kullanım WEB Servis iletişimi, HTTPS Protokolü üzerinden SSL mekanizması ile XML formatında 22

23 Uygulama Yanıtı Görünümü 23

24 Örnek Entegrasyon Çözümü ERP (Muhasebe) E-Fatura Çözümü Elektronik Mali Mühür Elektronik Arşiv 24

25 Örnek Entegrasyon Çözümü E-fatura çözümü Firma Muhasebe -Fatura Sistemi (ERP) Dönüştürücü (xml) Mühür-İmza İletişim Kutusu (inboxoutbox) GELİR İDARESİ BAŞLANLIĞI Müşteri Arşiv Tedarikçi 25

26 E-Fatura portalı aracılığı ile kullanım 26

27 E-Fatura portalı aracılığı ile kullanım Yeterli alt yapıya sahip olmayan kullanıcıların uygulamadan yararlanabilmelerini sağlamak amacıyla geliştirilen ve E-Fatura uygulamasına ait temel fonksiyonları bünyesinde barındıran bir web uygulamasıdır. 27

28 E-Fatura portalı aracılığı ile kullanım 28

29 E-Fatura portalı aracılığı ile kullanım 29

30 E-Fatura portalı aracılığı ile kullanım (müşteri kaydetme) 30

31 E-Fatura portalı aracılığı ile kullanım (fatura düzenleme) 31

32 E-Fatura portalı aracılığı ile kullanım (fatura düzenleme) 32

33 E-Fatura portalı aracılığı ile kullanım (toplu fatura yükleme) 5000 fatura 33

34 E-Fatura portalı aracılığı ile kullanım (gönderilen faturalara erişim ve izleme) 34

35 E-Fatura portalı aracılığı ile kullanım (gönderilen faturalara erişim ve izleme) 35

36 E-Fatura portalı aracılığı ile kullanım (gelen faturaları zarf bazında görüntüleme)

37 E-Fatura portalı aracılığı ile kullanım (gelen faturaları görüntüleme) 37

38 E-Fatura portalı aracılığı ile kullanım (gelen faturaları kabul etme) 38

39 E-Fatura portalı aracılığı ile kullanım (gelen faturaları red etme) 39

40 E-Fatura portalı aracılığı ile kullanım (faturaları arşivleme) 40

41 Özel Entegratör Firmalar Aracılığı ile Kullanım Elektronik fatura gönderme ve alma işlemleri teknik yeterliliğe sahip, özel entegrasyon izni almış mükelleflerin bilgi işlem sistemi vasıtasıyla da gerçekleştirilebilir. Özel entegrasyon izni almak isteyenler, e-fatura Uygulamasına başvuru için gerekli belgelerin yanında özel entegrasyon talebini içeren bir dilekçe ve ekinde Özel Entegrasyon Bilgi İşlem Sistem Raporu (BS) ile başvuru yapacaklardır. Elektronik fatura gönderip alma işleminin özel entegrasyon izni alanlara ait bilgi işlem sistemi vasıtasıyla gerçekleştirilmesi, muhafaza ve ibraz ödevlerini ortadan kaldırmaz. Elektronik fatura gönderip alma işleminde kullanılan bilgi işlem sistemi yazılım ve donanım alt yapısının Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ve Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarının geçerli olduğu yerlerde bulunması zorunludur. 41

42 Özel Entegratör Firmalar Aracılığı ile Kullanım 42

43 Örnek Özel Entegrasyon Çözümü Özel Entegratör E-fatura Çözümü Firma Muhasebe -Fatura Sistemi (ERP) Dönüştürücü (xml) Mühür-İmza İletişim Kutusu (inboxoutbox) GELİR İDARESİ BAŞLANLIĞI Müşteri Arşiv Tedarikçi Firmanız Sistemi Özel Entegratör Firma Sistemi Özel entegratör firmanın arşiv yetkisi alıp almadığına dikkat ediniz. 43

44 Özel Entegratör Firmalar İle Kullanımda Yaklaşım Özel Entegrator Firmaların Portalı Üzerinden Kullanım Özel Entegratör Firmaya Dosya Göndererek Kullanım Adaptör- Connector Vasıtasıyla Özel Entegratör Firmaya Bağlantı Kurulması Manuel yöntem İş yükü Gelen faturalar için iş yükü Çok yüksek olmamakla beraber ek Maliyet ve proje süreci Business School Seminer

45 Özel Entegratör Firmalar Aracılığı ile Kullanım E-Fatura uygulamasına kayıtlı mükelleflerin, e-fatura uygulamasını özel entegratör aracılığıyla kullanmak istemeleri halinde özel entegrasyon izni almış mükelleflerle e-fatura gönderme ve alma konusunda sözleşme yapmaları gerekmektedir. E-Fatura uygulamasına kayıtlı olmayan mükelleflerin öncelikle e-fatura Uygulaması Başvuru Kılavuzundaki adımlara göre mali mühür sertifikası ürettirmeleri, daha sonra özel entegratör kurumlar ile anlaşma yapmaları gerekmektedir. e-fatura uygulamasından yararlanan mükellefler ile diğer kurum, kuruluş ve isletmelerin e-faturalarını kendi mali mühür sertifikaları ile onaylamaları veya nitelikli elektronik sertifikaları ile imzalamaları esastır. Ancak e-fatura uygulamasını özel entegratör vasıtasıyla kullananlar düzenlenecek e-faturaların özel entegratörün mali mühür sertifikası ile onaylanmasına izin verebilirler. 45

46 E-Fatura uygulaması (Temel senaryo) Temel Fatura Senaryosu: Faturanın alıcısına kayıtlı ve güvenli bir biçimde ulaştırılması ile işlemin tamamlandığı varsayılmakla birlikte alıcılar fatura ile ilgili itirazlarını harici yollarla gerçekleştirebileceklerdir. Alıcı Satıcı Faturayı alır E-Fatura Faturayı oluşturur ve gönderir 46

47 E-Fatura uygulaması (Ticari fatura senaryosu) Ticari Fatura Senaryosu: Bu senaryo, yapılacak mal ve hizmet satışları dolayısıyla fatura düzenlenmesi, söz konusu faturaların kabul edilmesi veya reddedilmesi ile düzeltme işlemleri için uygulama yanıtı düzenlenmesine ilişkin iş akışları ve rolleri açıklamak amacıyla hazırlanmıştır. Belirlenen sistem ile: Kabul talebiyle gönderilen E-Fatura uygulama yanıtı düzenlenerek kabul edilebilir. Alıcıya gönderilen E-Fatura alıcı tarafından reddedilebilir. Faturaya konu malların tümünün ya da belli kalemlerinin iadesi halinde iade faturası düzenlenmesi gerekebilir. 47

48 E-Fatura uygulaması (Faturanın kabul edilmesi) Alıcı Satıcı Faturayı alır ve işler E-Fatura Faturayı oluşturur ve gönderir Fatura kabul edilir Uygulama yanıtı Uygulama yanıtı alınır ve fatura ile eşlenerek kayıtlara alınır 48

49 E-Fatura uygulaması (Faturanın reddedilmesi) Alıcı Satıcı Faturayı alır E-Fatura Faturayı oluşturur ve gönderir Fatura reddedilir Uygulama yanıtı Uygulama yanıtı fatura ile eşlenerek kayıtlara alınır Red U.Y. değerlendirir Kabul Gerekli düzeltme yapılır Harici Yollar 49

50 E-Fatura uygulaması (İade faturası düzenlenmesi) Alıcı Satıcı Faturayı alır ve işler E-Fatura Faturayı oluşturur ve gönderir Mal iade edilir ve U.Y. birlikte iade faturası düzenlenir U.Y. ve iade faturası Uygulama yanıtı ile iade faturası alınır ve işlenir 50

51 E-Fatura uygulaması XML formatında fatura dönüştürücü bir program vasıtasıyla görsel hale getirilebilir. Böyle bir program örnek olarak E-Fatura portalında mevcuttur. 51

52 Uygulama detayları (E-Fatura) E-Fatura, yeni bir belge türü olmayıp, kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahiptir. Aynı mal veya hizmet satışı işleminde hem kağıt faturanın hem de elektronik faturanın bir arada düzenlenmesi mümkün değildir. Kayıtlı kullanıcılar kendi aralarındaki işlemlerde e-fatura düzenlemek mecburiyetindedir. E-Fatura uygulaması, VUK kapsamında düzenlenmesi zorunlu olan fatura dışında kalan belgelerin de taraflar arasında dolaşımına imkan verecek şekilde tasarlanmıştır. Bu çerçevede, taraflar arasında elektronik belge olarak dolaşımı Başkanlıkça uygun bulunanlar, ilgili format ve standartların duyurulmasının ardından, E-Fatura uygulaması aracılığı ile gönderilip alınabilecektir. 52

53 Bilgi İşlem Sistemleri Yurt Dışından Yönetilen Mükelleflerin e-fatura Uygulamasından Yararlanması: Bilgi işlem sistemi yurt dışından yönetilen mükelleflerin elektronik fatura uygulamasından entegrasyon yöntemiyle yararlanma konusundaki durumları yapacakları başvuru üzerine Gelir İdaresi Başkanlığında değerlendirilerek elektronik fatura gönderip almalarına izin verilebilecektir. 53

54 E-Fatura Uygulaması Başvuru Süreci 54

55 1 Eylül Aralık 2013 e-fatura Uygulaması Başvurusu (Fiziksel Başvuru) E-fatura Uygulaması Başvurusu Tübitak Kamu SM Mali Mühür Entegrasyon Başvurusu Onay Test Süreci GİB ile bilgi verir Mühür alınır e-fatura Uygulaması Başvuru Formu ve Taahhütnamesi Elektronik Mali Mühür Sertifika Sahibi Taahhütnamesi Entegrasyon Başvuru Dilekçesi Bilgi İşlem Sistem Raporu (BİS Raporu) *Portalın aktive edilmesini istemeyen firmalar başvuru sırasında belirtmelidir. 55

56 e-fatura Uygulaması Başvurusu e-fatura uygulama başvurusu aşağıdaki belgelerle yapılır e-fatura Uygulaması Başvuru Formu ve Taahhütnamesi Elektronik Mali Mühür Sertifika Sahibi Taahhütnamesi Şirket kuruluş sözleşmesinin yer aldığı ticaret sicil gazetesinin noter onaylı örneği Başvuru formuna şirket adına imza atan kişi veya kişilerin yetkili olduğunu gösteren şirket imza sirkülerinin noter onaylı örneği 56

57 e-fatura Uygulaması Başvurusu Başvurusu uygun olanlara işlemlere başlayabilecekleri bildirilecektir. Başkanlık tarafından uygun bulunursa kullanıcı hesapları tanımlanacaktır ve buna istinaden Mali Mühür temini işlemlerine başlanabilecektir. Mail Mühür alındıktan sonra şirketler başvuruda bildirdikleri yetkilileri aracılığı ile Mali Mühür sertifikalarının aktivasyonunu gerçekleştirecektir. Bütün bu işlemler tamamlandıktan sonra aktive edilen sertifikaları kullanarak sistem üzerinde tanımlanan kullanıcı hesabı aracılığı ile e- Fatura gönderme ve/veya alma işlemleri gerçekleştirilebilir. 57

58 e-fatura Uygulaması Başvurusu Entegrasyon yapmak isteyen mükelleflerin yukarıda istenen belgelere ilave olarak aşağıda yazılı belgeleri de imzalı ve paraflı olarak Başkanlığa göndermeleri gerekmektedir, o BİS Raporu, o Entegrasyon Başvuru dilekçesi. Başkanlığa gönderilen BİS Raporu değerlendirilerek uygun görülmesi halinde mükelleflere yazı ile entegrasyon çalışmalarına başlama izni verilecektir. Entegrasyon çalışmalarına başlama izni verilmeyen mükellefler, uygulamayı e- Fatura Portalı üzerinden kullanmaya devam edecekler veya Başkanlıktan izin alan özel entegratörlerle anlaşma yapabileceklerdir. 58

59 Özel Entegrator Aracılığı ile Başvuru Mali mührünü ürettiren mükellefler, Başkanlıktan özel entegrasyon izni almış kurumlara başvuru yaparak uygulamaya dahil olabilirler. Başkanlıktan özel entegrasyon izni alan kurumlar internet adresinden yayınlanacaktır. Uygulamayı e-fatura portalı ile veya entegrasyon yöntemiyle kullanan mükellefler, istemeleri halinde özel entegrasyon izni alan kurumlara başvuru yaparak bu kurumların sistemleri üzerinden e-fatura gönderip alabilirler. E-Fatura uygulamasına kayıtlı mükelleflerin, e-fatura uygulamasını özel entegratör aracılığıyla kullanması ile ilgili açıklamalara e-fatura Uygulaması Özel Entegrasyon Kılavuzu nda yer verilmiştir. 59

60 e-fatura Uygulamasında 421 No lu Tebliğ Sonrası Değişiklikler Gönüllülük esası Uygulamadan yararlanma zorunluluğu Müşterinin talep etmesi durumunda ise sadece kağıt fatura verilmesi zorunludur. Kayıtlı firmalar kendi aralarında sadece e-fatura düzenleyebilir. Arşiv firmaya ait donanımlarda saklanır. İzin alınmak kaydıyla üçüncü taraf firma elektronik arşivleme hizmeti verebilir. İlgili bilgi işlem sistemlerinin Türkiye de olması gereklidir. Bilgi işlem sistemi yurt dışından yönetilen mükelleflerin durumları değerlendirilerek izin verilebilir. 60

61 Elektronik Mali Mühür 61

62 Uygulama detayları (yetki mühür) Mali Mühür Vergi Usul Kanunu kapsamında yapılacak düzenlemeler çerçevesinde kullanılmak üzere, tüzel kişi ve diğer kurum, kuruluş ve işletmelere ait veri bütünlüğünün, kaynağın ve içeriğin garanti altına alınması ile gerekli durumlarda gizliliğin sağlanması fonksiyonlarının yerine getirilmesi amacı ile oluşturulan ve E-Fatura uygulaması bünyesinde yapılan işlemlerde kullanılması zorunlu olan Mali Mühür bir elektronik sertifikadır. Akıllı Kart Donanımsal Güvenlik Modülü Fatura mühürleme hızı 62

63 Mali mührün özellikleri Sahiplerine kart okuyucuları ile birlikte teslim edilecek sertifikaların HSM (hardware security model donanımsal güvenlik modülü, içerisinde mali mühür sertifikası yüklenen işlem yapma aracına verilen isimdir) aracılığı ile kullanılması da mümkündür. Ancak bu durumda, mali mühür sertifikalarının HSM lere yüklenmesi işleminin TÜBİTAK-UEKAE veya yetkili kıldığı kişiler / kurumlar aracılığıyla yapılması ve tercih edilen HSM modellerinin TÜBİTAK-UEKAE tarafından yayınlanacak niteliklere sahip olması gerekmektedir. 63

64 Mali Mühürle İlgili İşlemler (I) Başvuru Süreci Mali mühür ve/veya güvenlik sertifikası için GİB e başvuran ve başvurusu uygun bulunan kurumlar, sertifika temin işlemlerini başlatmaları konusunda e-posta veya yazılı olarak GİB tarafından bilgilendirilir. Bilgilendirilen Kurum, Kamu SM nin müşteri ilişkileri birimi ile iletişime geçerek talep edeceği ürün ve hizmetleri belirler. Belirlenen ürün ve hizmetler için Kamu SM, Kurum a teklif yazısı gönderir. Teklif Kurum tarafından imzalanır ve Kamu SM ye iletilir. Talep edilen ürün ve hizmet bedeli, belirlenen banka hesap numarasına yatırılır. Ödendi belgesi Kamu SM ye fakslanır. Talep edilen ürün ve hizmet bedeli Kamu SM hesabına geçtikten sonra sertifika üretim süreci başlatılır. 64

65 Mali Mühürle İlgili İşlemler (II) Üretim Süreci Akıllı Karta Sertifika Üretimi - Gelen talepler ESYA uygulamasına kayıt edilir. Sertifikalar üretilir ve ESYA uygulaması yardımıyla akıllı kartlara yazılır. Donanımsal Güvenlik Modülüne (HSM) Sertifika Üretimi - Donanım güvenlik modülüne sertifika talebinde bulunacak kurumlar aşağıdaki hizmet modüllerinden birini tercih ve talep ederler: Yerinde sertifika alma hizmeti HSM kurulumu + Yerinde sertifika alma hizmeti; - Model seçildikten sonra; Bir Kamu SM personeli, kurum ile belirlenen gün ve saatte donanım güvenlik modülünün bulunduğu adrese gider. Çalışma tamamlandıktan sonra hizmet gerçekleştirme tutanağı imzalanır. Tutanak iki nüsha olarak hazırlanarak biri kurumda, diğeri Kamu SM personelinde kalır. 65

66 Mali Mühürle İlgili İşlemler (V) Teslim Süreci Sertifika teslim süreci - Sertifikanın bulunduğu akıllı kart zarflanır. - Zarf içerisine kullanım talimatları yerleştirilir. - Talep edilmesi durumunda USB tipi akıllı kart okuyucu da zarfa yerleştirilir. - Zarf kapatılarak kurumun sertifika sorumlusuna kurye aracılığı ile iletilir. İleti sadece resmi kimlik ibrazı ile teslim edilir. - Sertifika teslim alındıktan sonra, FORM doldurularak kurumun sertifika sorumlusu tarafından imzalanır ve Kamu SM ye fakslanır. Parola teslim süreci FORM Kamu SM ye fakslandıktan sonra, sertifika sorumlusunun imzası kontrol edilir ve parola zarfı gönderilir. 66

67 E-Defter 67

68 E-Defter uygulaması E-Defter Uygulaması Nedir? E-Defter uygulaması resmi otorite tarafından belirlenen format ve standartlara uygun olarak oluşturulan E-Defterlere ilişkin onay süreçlerinin yerine getirilmesi amacı ile hazırlanan internet adresinde yer alan uygulamadır. E-Defter Nedir? E-Defter vergi şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanununa ve/veya Türk Ticaret Kanununa göre tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan elektronik kayıtlar bütünüdür. Yevmiye Büyük Defter 68

69 E-Defter uygulamasından kimler yararlanabilir? Defterlerini elektronik ortamda oluşturmak, kaydetmek, muhafaza ve ibraz etmek isteyen gerçek ve tüzel kişi mükellefler gerekli şartları sağlamaları halinde E-Defter uygulamasından yararlanabilirler. Koşullar - E-Fatura uygulamasından yararlanma iznine sahip olunması ve elektronik mali mühür temin edilmiş olması - E-defter tutulması, kaydedilmesi, onaylanması, saklanması ve ibrazında kullanılacak yazılımın uyumluluk onayı almış bir yazılım olması. 69

70 E-Defter Uygulamasında Dönemsellik Kendilerine izin verilenler internet adresinde duyurulan format ve standartlara uygun olarak ve aylık dönemler itibarıyla elektronik defterlerini oluşturmaya ve saklamaya başlarlar. Defterlerini elektronik defter biçiminde tutmaya başlayanlar, söz konusu defterlerini kâğıt ortamında tutamazlar. 70

71 e-defter Uygulaması Mevzuat: Firmaların 2014 yılında e-defter i kullanmaya başlaması gerekiyor. Beklenen Değişiklik: Firmalar 2014 yılında başvurmalı ve 2015 Ocak ayında uygulamayı kullanmaya başlamalıdır. Business School Seminer

72 e-defter İçin Firmanızın Yapması Gereken Hazırlık Uyumluluk onayı almış yazılımın temin edilmesi Mevcut ERP içinde bulunan alanların yeni e-defter formatına cevap verecek şekilde güncellenmesi Business School Seminer

73 Uygulamanın işleyişi Defterin Oluşturulması Defterin Mühürlenmesi ve Sisteme Yüklenmesi Defterin Berat İşlemi Defterin Saklanması (Arşiv) Mükellef Mükellef Gelir İdaresi Başkanlığı Mükellef 73

74 Uygulamanın İşleyişi Kaynak: edefter.gov.tr (Kılavuz) 74

75 Uygulamanın İşleyişi a. E-Defter dosyaları kılavuzlarda belirtilen standart ve formatta hazırlanır. b. Hazırlanan dosya defter şema yapısında öngörülen alana yerleştirilir. c. Oluşturulan defter dosyası mühürlenir ya da imzalanır. (Bu şekilde oluşturulan dosya, berat aldıktan sonra defter olarak saklanacak dosyadır. Ancak bu dosyanın defter olarak geçerli sayılabilmesi için e-defter beratının alınması zorunludur.) d. Mühürlenen defter dosyasının belli bilgileri alınarak berat dosyası oluşturulur. e. Berat dosyası mühürlenir. f. Mühürlü berat dosyası paketlenir. g. Hazırlanan paket adresinde bulunan e-defter Uygulamasına giriş yapılarak yüklenir. h. Berat dosyası Gelir İdaresi Başkanlığı mali mührü ile de mühürlenerek indirilecek biçimde defter sahibinin erişimine açılır. (Erişime açılan e-defter beratı ile imzalı veya mühürlü defter dosyası birlikte elektronik ortamda muhafaza edilir.) 75

76 E-Defterin Formatı ve Teknik Yönleri XBRL (extensible Business Reporting Language- Genişletilebilir İşletme Raporlama Dili), aralarında denetim şirketleri, yazılım şirketleri, devlet birimleri ve Uluslar arası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) gibi kurumların da yer aldığı 600 katılımcının yer aldığı kar amacı gütmeyen uluslararası bir konsorsiyum tarafından geliştirilmiştir. Açık (ücretsiz) bir standart olan ve lisans gerektirmeyen XBRL, finansal bilgilerin elektronik transferi için kullanılan XML tabanlı genel bir işaretleme dilidir. XBRL hem e-defter uygulamalarında hem de finansal raporlamalarda geniş bir esnekliğe sahip XML ailesine mensup bir dildir. Defter ve beratlar xml dosyası UTF-8 dil kodlaması ile oluşturulmalıdır. 76

77 E-Defter Bilgileri Yevmiye Defteri e-defter 1 Girişi Yapan Kişi 2 Kayıt Tarihi 3 Kayıt Tanıtıcısı 4 Kayıt Açıklaması 5 Toplam Borç 6 Toplam Alacak 7 Yevmiye Madde Numarası 8 Kayıt Detayı 8.1 Satır Numarası 8.2 Yevmiye Madde Numarası 8.3 Hesap Tanımlaması Ana Hesap Numarası Ana Hesap Tanımlaması Alt Hesap Bilgisi Alt Hesap Tanımı Alt Hesap 8.4 Parasal Tutar 8.5 Borç/Alacak Tanımlayıcısı 8.6 Yevmiye Tarihi 8.7 Belge Tipi 8.8 Tipi Tanımlaması 8.9 Belge Numarası 8.10 Belge Referansı 8.11 Belge Tarihi 8.12 Ödeme Yöntemi 8.13 Açıklama Kağıt Defter 1) Madde sıra numarası, 2) Tarih, 3) Borçlu hesap, 4) Alacaklı hesap, 5) Tutar, 6) Her kaydın dayandığı belgelerin türü ile varsa tarihleri ve sayıları. 77

78 E-Defter Bilgileri Kebir e-defter 1 Toplam Borç 2 Toplam Alacak 3 Kayıt Detayı 3.1 Satır Numarası 3.2 Number Counter Yevmiye Madde Numarası 3.3 Hesap Tanımlaması Ana Hesap Numarası An Hesap Tanımlaması Alt Hesap Bilgisi Alt Hesap Tanımı Alt Hesap 3.4 Parasal Tutar 3.5 Borç/Alacak Tanımlayıcısı 3.6 Yevmiye Tarihi 3.7 Belge Tipi 3.8 BelgeTipi Tanımlaması 3.9 Belge Numarası 3.10 Belge Referansı 3.11 Belge Tarihi 3.12 Ödeme Yöntemi Kağıt Defter 1) Tarih, 2) Yevmiye defteri madde sıra numarası, 3) Tutar, 78

79 Berat İşlemi (sisteme yükleme kısmı) Uygulamadan yararlananlar, aylık dönemler itibarıyla oluşturdukları elektronik defterler için, aşağıda yer alan adımları izleyerek berat almak zorundadırlar. Tüzel kişiler elektronik defterlerini, ilgili olduğu ayı takip eden ayın son gününe kadar (Hesap döneminin son ayına ait defterler kurumlar vergisi beyannamesinin verilme süresi sonuna kadar) kendilerine ait mali mühür ile onaylar. Mühürlü defterler için berat dosyaları oluşturulur ve bu dosyalar Elektronik Defter Uygulaması aracılığı ile Başkanlığın onayına sunulur. e-defter Uygulamasında Başkanlığa gönderilecek dosyalara paket denilmektedir. Paket belirli isimlendirme standardı olan ZIP formatında bir belgedir. 79

80 Berat Dosyasında Hangi Veriler Bulunur? Berat da e-defter gibi elektronik bir XML dosyadır. Özet olarak berat dosyasında aşağıdaki bilgiler yer alır: Defteri onayladığımız mali mührün değeri (detay bilgisi) Vergi kimlik numarası Defterin dönemi ve hangi defter olduğu (yevmiye veya büyük defter) Berat dosyası sisteme yüklenince defter yüklemiş olmaz. Sadece mühür bilgisi ve basit kimlik/tanımlama bilgileri yüklemiş olur. Defter içeriğine ait herhangi bir muhasebe kaydı veya verisi Gelir İdaresi Başkanlığına sistemine transfer edilmemektedir. 80

81 Berat İşlemi (Onay süreci ve muhafaza) Başkanlık kendi mali mühürü ile onay vermek suretiyle deftere berat verir. Başkanlık mali mührünü de içeren beratlar elektronik defter tutanlar tarafından indirilerek istenildiğinde ibraz edilmek üzere ilgili olduğu elektronik defterler ile birlikte muhafaza edilir. Elektronik defter tutma sürecinde hesap döneminin ilk ayının beratının alınması açılış onayı, son ayının beratının alınması ise kapanış onayı yerine geçer. E-defterler ancak berat verilmesi halinde Vergi Usul Kanunu kapsamında kabul görür. 81

82 Berat ile Defter Arasındaki İlişki DENETİM DEFTER Berat Dosyası Berat Onayı Mali mühür Mali mühür değeri Mali mühür Mali mühür değeri Mali mühür değeri GİB Mali Mühür GİB Mali Mühür 82

83 Denetim Denetim elamanı mükellefin ibraz ettiği e-defter ve beratını aldıktan sonra, beratın bu e-deftere ait olup olmadığını edefter görüntüleme aracı ile teyit edecektir. Görüntüleme aracı ile: e-defterin mührünün doğru olup olmadığı, e-defter beratında bulunan mükellef mührünün doğru olup DEFTER olmadığı, Berat Berat e-defterde bulunan mükellef mührü ile e-defter beratında bulunan deftere ait imza veya mühür değerinin birbiri ile aynı olup olmadığı Mali mühür değeri e-defter Mali mühür beratında bulunan Mali mühür GİB mali değeri mührünün doğru olup olmadığı, GİB Mali Mühür DENETİM Mali mühür Mali mühür değeri GİB Mali Mühür Değeri kontrolü yapılarak e-defterin doğruluğu teyit edilir. Kaynak: 100 Soruda e-defter- (Uğur Doğan Gelir İdaresi Daire Başkanı) 83

84 Berat İşleminin Mahiyeti ve Önemi Elektronik defter beratı, elektronik defterlerin değişmezliğini ispat etmeye yöneliktir. Başkanlık tarafından gerçekleştirilen berat verme işlemi, ilgili defterlerde yer alan kayıtların içerik ve gerçeğe uygunluk denetimi anlamına gelmemekte ve herhangi bir vergi incelemesini veya diğer incelemeleri ifade etmemektedir. 84

85 Uygulamaya Ne Zaman Geçebilirim? Dönem başında veya içerisinde sisteme girilebilir. Aylık dönem, sadece onaya sunulan ayın defter kayıtlarını ifade etmekte olup, önceki aylara ait kayıtları içermez. Ancak, hesap dönemi veya takvim yılı içinde, defterlerini elektronik ortamda oluşturmaya başlayanlar, izleyen ilk ayda oluşturacakları elektronik defterlerde, ilgili hesap döneminin basından içinde bulundukları döneme kadar gerçekleştirilen tüm kayıtlara yer vereceklerdir. Ayrıca elektronik defter tutmaya başladıkları tarih itibarıyla eski defterlerine kapanış tasdiki yaptıracaklardır. 85

86 E-defterde düzeltme E-defter oluşturulduktan sonra muhasebe işlemlerinde hata veya yanlışlık yapıldığının tespit edilmesi halinde, bunun hatanın veya yanlışlığın tespit edildiği cari ay içerisinde muhasebe kayıtlarına göre düzeltilmesi mümkündür. 86

87 E-defter İdareye olan diğer bazı yükümlülüklerimi; örneğin Ba-Bs formlarını verme, mizan, bilanço, gelir tablosu gibi bazı bildirimleri, ortadan kaldıracak mı? E-defter şu anki tasarlanan haliyle Gelir İdaresi Başkanlığı veri ambarı sistemine aktarılmamakta, mükellefin kendi bilgi işlem sisteminde muhafaza edilmektedir. Dolayısıyla e-defterde yer alan mal alım-satım bilgileri ile mizan, bilanço ve gelir tablosu gibi bilgi ve bildirimlerin önceden olduğu gibi yine mükellefler tarafından Başkanlığa aktarılması gerekmektedir. 87

88 E-Defter Uygulaması Başvurusu (I) Başkanlık adresine yazılı olarak başvuruda bulunulacaktır. Elektronik Defter Uygulaması Başvuru Formu ve Taahhütnamesi nin imzalı aslı Elektronik defterlerin oluşturulması sırasında, bu konuda uyumluluk onayı alınmış bir yazılımın kullanılması durumunda söz konusu yazılım hakkında yazılımın adı, sürüm numarası gibi mükellef kullanımına özgü bilgiler 88

89 E-Defter Uygulaması Başvurusu (II) Eğer daha onay almamış bir yazılım veya işletmenin kendi yazılımı ile başvurulacaksa; a) Onay talebine iliksin yazılı dilekçe, b) Yazılımın adı, sürüm numarası gibi ayırt edici özellikleri, c) Onayı istenen yazılım ile ilgili olarak aşağıda yer alan bilgileri içeren teknik doküman veya dokümanlar, 1) Yazılımın geliştirilmesinde kullanılan programlama dili, dosya sistemi, çalıştığı işletim sistemi gibi genel özellikleri, 2) Bu Tebliğde yer alan oluşturma, kaydetme, onaylama, muhafaza ve ibraz gibi temel süreçlere ait is akıs semaları, ç) Tebliğ çerçevesinde belirlenen format ve standartlara uygun olarak ve onaya sunulan yazılım tarafından oluşturulan elektronik imzalı veya mali mühürlü elektronik defter örnekleri, d) Gerek duyulması halinde onaylanması istenen yazılımın kuruluma hazır bir örneği 89

90 E-Defter Uygulaması Başvurusu (III) Yazılımın testleri başarıyla geçebilmesi için: yazılımlara uyumluluk onayı verilecektir. - a) internet adresinden duyurulan kılavuzlarda öngörülen veri standartları ve formata uygun olarak oluşturma, - b) Elektronik defterlerin üretilmesi, kaydedilmesi ve bunların ibrazına iliksin şartları sağlama, - c) Mali mühür, elektronik imza, mobil imza ve zaman damgası kullanımının doğru bir şekilde gerçekleştirilmesi, - ç) adresinde açıklanan Elektronik Defter Uygulaması onay süreçlerine ilişkin işlemleri yerine getirme, Duyurulan diğer şartların yerine getirilmesi. Yazılımların testleri üreticileri tarafından yaptırılacak ve testi başarılı biçimde tamamlayanlar internet adresinden ilan edilecektir. İlan edilen yazılımlar aracılığı ile elektronik defter tutacakların ayrıca test yapmalarına gerek bulunmamaktadır. Kendi yazılımını kendisi geliştiren mükelleflerin test sürecini başarılı bir şekilde tamamlayanlar internet sitesinden ilan edilmeyecektir. 90

91 Muhafaza ve İbraz Yükümlülüğü 91

92 Muhafaza ve ibraz yükümlülüğü Mükellefler E-Faturaları ve E-Defterleri, üzerindeki Mali Mühürü ve beratları (Defter için) de içerecek şekilde kanuni süreler dahilinde kendi bünyelerindeki elektronik, manyetik veya optik ortamlarda muhafaza ve istendiğinde elektronik, manyetik veya optik araçlar vasıtasıyla ibraz edeceklerdir. E-Faturanın ve E-Defterin kağıda basılarak saklanması söz konusu değildir. Mükelleflere ait E-Faturaların ve E-Defterlerin yine mükelleflere ait bilgi işlem sistemlerinde saklanması gerekmektedir. Arşivlemenin Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ve Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarının geçerli olduğu yerlerde yapılması zorunludur. 92

93 Muhafaza ve ibraz yükümlülüğü Muhafaza ve ibraz yükümlülüğü, elektronik defterlerin ve beratların doğruluğuna, bütünlüğüne ve değişmezliğine ilişkin olan her türlü elektronik kayıt ve veri, (elektronik imza ve mali mühür değerleri dâhil) veri tabanı dosyası, saklama ortamı ile doğrulama ve görüntüleme araçlarının tümünü kapsamakta olup, elektronik defterlere istenildiğinde kolaylıkla erişebilmeyi, anlaşılabilir ve eksiksiz bir biçimde görüntüleyebilmeyi ve okunabilir kâğıt baskılarını üretebilmeyi sağlayacak biçimde yerine getirilmelidir. E-Defter tutanlar, elektronik defterlerin oluşturulması sırasında kullandıkları bilgi işlem sisteminin sağlıklı biçimde çalışabilmesi ile ilgili yeterli güvenlik önlemlerini almakla yükümlüdür. 93

94 Muhafaza ve ibraz yükümlülüğü E-Defter tutanlar, elektronik defterlere ait kayıtların bozulması, silinmesi, zarar görmesi, işlem görememesi halleri ile olağanüstü durumların meydana gelmesi halinde, durumu on beş gün içinde Başkanlığa bildirmek ve kayıtları nasıl tamamlayacağına ilişkin ayrıntılı bir plan sunmak zorundadır. E-Defter tutanlar, elektronik defterlerini oluşturdukları ve muhafaza ettikleri bilgi işlem sistemlerinin haczedilmesi veya bu sistemlere yetkili mercilerce el konulması halinde, durumu en geç üç is günü içerisinde Başkanlığa bildirmek zorundadır. 94

95 Muhafaza ve ibraz yükümlülüğü E-Defter tutanlar, kanunlarla yetkili kılınan kurum ve kişilerin talebi üzerine elektronik defterlere ait bilgilerin oluşturulması veya muhafazası sırasında kullanılan donanımların bulunduğu adres veya adreslerde inceleme ve tespit yapılabilmesi için gerekli olacak her türlü teknik ve fiziki imkânı (uygun donanım ve yazılımlar, terminallere ulaşım izinleri ve uzman personel gibi) sunmak zorundadır. Gerekli görülen durumlarda, elektronik defterler ile elektronik defterlerde yer alan bilgilere iliksin olarak belirlenecek standartlara uygun üretilecek diğer raporların ibrazı, E-Defter tutanlara ait bilgi işlem sistem veya sistemlerine sürekli erişimin sağlanması sureti ile istenebilir. 95

96 Üçüncü Kişiler Tarafından Arşivleme İzin alınarak, üçüncü kişiler nezdinde elektronik saklama yapılabilir. Başkalarından elektronik saklama hizmeti alınması, muhafaza ve ibraz sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Elektronik faturaların muhafazasının Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ve Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarının geçerli olduğu yerlerde yapılması zorunludur. Bu zorunluluk yurt dışında ikincil bir arşivleme yapılmasına engel değildir. Elektronik faturala saklama hizmeti verenler, elektronik fatura uygulamasını bilgi işlem sistemlerinin entegrasyonu yöntemiyle kullanmak zorundadır. Saklama izni alan mükelleflerin listesi internet adresinden yayımlanacaktır. Saklama koşulları ve saklama hizmeti verecek mükellefin uyması gereken diğer kurallar internet adresinde yayımlanacaktır. Özel entegratör firmanın arşiv yetkisi alıp almadığına dikkat ediniz. 96

97 E-Arşiv Uygulaması (Taslak Tebliğ) 97

98 e-arşiv Uygulaması e-arşiv Uygulaması Nedir? E-Arşiv Tebliği kapsamında Gelir İdaresi Başkanlığından e-arşiv uygulaması izni alan mükellefler, elektronik ortamda oluşturdukları faturayı elektronik ortamda muhafaza edebilirler. Elektronik ortamda oluşturulan faturanın, alıcısına kâğıt olarak gönderilen veya elektronik ortamda iletilen şekli belgenin aslı, düzenleyen tarafından muhafaza edilen elektronik hali ise ikinci nüsha hükmündedir. e-arşiv Uygulamasını Kullanım Koşulları Elektronik arşiv uygulamasından yararlanabilmek için mükelleflerin; e-fatura uygulamasına kayıtlı olmaları Kendi bilgi işlem sistemi üzerinde kullanmak isteyen mükelleflerin e-arşiv Başvuru Kılavuzu nda açıklanan şartlara uygun olarak başvuru yapmaları, Başkanlıktan izin almış özel entegratörlerin bilgi işlem sistemi üzerinde kullanmak isteyen mükelleflerin ise, doğrudan özel entegratöre başvurmaları (ayrıca Başkanlığa başvuruda bulunmayacaktır) gerekmektedir. e-arşiv Uygulaması Ağustos

99 Zorunluluk Kapsamı Zorunluluk Kapsamı ve Uyugulamaya Geçiş Zamanı: İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapanlar, 1/1/2015 tarihine kadar e-arşiv Uygulamasına geçmek zorundadır. Elektronik Fatura Kayıt Sistemi (EFKS) kapsamında faturalarını elektronik ortamda oluşturma ve muhafaza izni almış olan mükellefler bu tebliğin yayım tarihinden itibaren 6 ay içerisinde, faturalama süreçleri ile bilgi işlem sistemlerini bu Tebliğde yer alan usul ve esaslara uygun hale getirmek zorundadır. e-arşiv Uygulaması Ağustos

100 Yöntemler e-arşiv Uygulamasını Kullanım Yöntemleri Mükellefler e-arşiv Uygulamasını, kendi bilgi işlem sistemlerinden veya Başkanlıktan izin almış özel entegratör bilgi işlem sistemi üzerinden olmak üzere iki yöntemle kullanabilirler. 1. Kendi Bilgi İşlem Sistemleri üzerinde 2. e-arşiv uygulaması için Başkanlıktan izin almış Özel Entegratörlerin Bilgi İşlem Sistemleri üzerinde e-arşiv Uygulaması Ağustos

101 e-arşiv Uygulaması e-arşiv Uygulamasında Nasıl Fatura Düzenlenir? Bu Tebliğ kapsamında elektronik arşiv uygulamasından yararlanma izni verilen mükellefler; a) 397 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile getirilen e-fatura uygulamasına kayıtlı olanlara düzenledikleri faturaları anılan tebliğe göre e-fatura olarak oluşturmak, iletmek, muhafaza ve istenildiğinde ibraz etmek zorundadırlar. b) 397 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile getirilen e-fatura uygulamasına kayıtlı olmayan vergi mükelleflerine e-arşiv kapsamında fatura oluşturmaya, kâğıt ortamında göndermeye ve oluşturulan faturaların ikinci nüshasını elektronik ortamda muhafaza ve istendiğinde ibraz etmeye zorunludurlar. c) Vergi mükellefi olmayanlara ise e-arşiv kapsamında fatura oluşturmaya, müşterilerinin talebi doğrultusunda elektronik ortamda iletmeye veya kâğıt ortamında göndermeye, oluşturulan faturaların ikinci nüshasını elektronik ortamda muhafaza etmeye ve istenildiğinde ibraz etmeye zorunludurlar. e-arşiv Uygulaması Ağustos

102 e-arşiv Uygulaması e-fatura ya kayıtlı mükellef e-fatura 1 2 e-arşiv e-arşiv kağıt çıktı e-fatura ya kayıtlı olmayan mükellef e-arşiv Uygulaması elektronik fatura veya kağıt çıktı Gerçek Kişi Ağustos

103 e-arşiv Uygulaması Özel Enegratör Bilgi İşlem Sistemlerinde Kullanım: 421 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında Başkanlıktan Özel Entegrasyon izni alan mükellefler, bu Tebliğ kapsamında belge düzenlemek isteyen mükelleflere Fatura ve e-arşiv raporu oluşturma Mali mühürle onaylama Zaman damgası kullanma ve, Elektronik ortamda alıcıya iletme hizmeti verebilirler. e-arşiv hizmetini Özel Entegratör sistemi üzerinden alan mükellefler, fatura ve elektronik arşiv raporlarında Özel Entegratörün mali mührünün ve zaman damgasının kullanılmasını talep edebilirler. Özel entegratörlerin e-arşiv hizmeti verebilmesi için Başkanlıktan ayrıca izin alması gerekmektedir. Bu izni alabilmek için gerekli koşullar internet adresinde yayımlanan Özel Entegrasyon Kılavuzu ve e-arşiv Kılavuzunda yer almaktadır. e-arşiv Uygulaması Ağustos

104 e-arşiv Uygulaması Belgelerin Elektronik Ortamda Oluşturulması: e-arşiv kapsamında düzenlenen belgeler Başkanlığa bildirilen bilgi işlem sisteminde veya Özel Entegratör sisteminde oluşturulmalıdır. Kullanılan elektronik belge formatı, üzerinde mali mühür/nes taşımaya, belge üzerinde doğrulamaya, görüntülemeye ve kâğıt baskı almaya imkân veren genel tanınırlığa sahip bir format olmalıdır. Mükellefler, istemeleri halinde fatura formatı olarak internet adresinde yayınlanan e-fatura format ve standardını da kullanabilirler. Başkanlık gerekli görmesi halinde, mükelleflerin kullandıkları elektronik belge formatını değiştirmesini isteyebilir. Uygulamanın özel entegratör vasıtasıyla kullanılması durumunda belgeler mükelleflerin kendi mali mühür ya da NES i ile ya da izin vermeleri halinde özel entegratörün mali mührü ile onaylanır. e-arşiv kapsamında düzenlenen belgeler, e-arşiv Tebliği ile getirilen düzenlemeler dışında başta Vergi Usul Kanunu olmak üzere, diğer vergi kanunları ve ilgili düzenlemelerde yer alan sürelere ve belirlenen usul ve esaslara uygun biçimde oluşturulmak zorundadır. e-arşiv Uygulaması Ağustos

105 e-arşiv Uygulaması Belgelerin Elektronik Ortamda Oluşturulması: e-arşiv Fatura e-arşiv Tebliği kapsamında oluşturulan elektronik belgelerin müşteri nüshalarında, Gelir İdaresi Başkanlığı amblemi bulunacaktır. Amblemin altında; e-arşiv Fatura ibaresi bulunacaktır. Elektronik ortamda iletilen faturanın alt kısmında ayrıca e-arşiv izni kapsamında elektronik ortamda iletilmiştir. ifadesi yazılacaktır. e-arşiv izni kapsamında elektronik ortamda iletilmiştir. e-arşiv Uygulaması Temsili gösterimdir. Fatura dizayn ve içeriği Tebliğ kapsamında yayımlanacak kılvulzarda daha çık şekilde görülecektir Ağustos

106 e-arşiv Uygulaması Belgelerin Alıcılarına Teslimi: Mükellefler elektronik belge biçiminde oluşturdukları faturayı diğer mükelleflere (gerçek kişiler hariç) kâğıt ortamında teslim edeceklerdir. Elektronik ortamda oluşturulan faturanın kâğıt ortamında teslimi halinde baskı işlemi mükellefin kendisi tarafından yapılabilir. İsteyen mükellefler baskı işini anlaşmalı matbaa işletmelerine veya özel entegratörlere de yaptırabilir. Bu durumda anlaşmalı matbaa işletmeleri veya özel entegratörler tarafından Başkanlığa herhangi bir bildirim yapılmaz. Hazır İmzalı Fatura Oluşturma : Vergi Usul Kanununun faturanın nizamına ilişkin hükümlerine göre faturaların baş tarafında iş sahibinin veya namına imzaya mezun olanların imzasının bulunması mecburidir. Ayrıca, düzenleme tarihinde imzaya yetkili olanın imzasının notere tasdik ettirilip basım sırasında fatura üzerine yazdırılmak suretiyle faturanın (hazır imzalı olarak) kullanılabilmesi mümkündür. e-arşiv kapsamında düzenlenen faturada, düzenleme tarihi yanında düzenleme zamanının da saat ve dakika olarak gösterilmesi zorunludur. e-arşiv Uygulaması Ağustos

107 e-arşiv Uygulaması e-fatura Uygulamasına Kayıtlı Mükelleflere Faturanın Teslimi : e-fatura Uygulamasına kayıtlı kullanıcılara düzenlenecek elektronik faturada, düzenleme tarihi yanında düzenleme zamanının da saat ve dakika olarak gösterilmesi halinde elektronik faturanın kağıt çıktısı irsaliye yerine geçer. Söz konusu kağıt çıktıya İrsaliye yerine geçer ifadesinin yazılması ve kağıt çıktının satıcı veya yetkilisi tarafından imzalanması zorunludur. Ancak bu imkandan yararlanabilmek için elektronik faturanın malın teslimi anında düzenlenmesi zorunludur. 1 e-arşiv Uygulamasına Kayıtlı Mükellef kağıt çıktı e-fatura irsaliye e-fatura ya kayıtlı mükellef e-arşiv Uygulaması Ağustos

108 e-arşiv Uygulaması e-fatura Uygulamasına Kayıtlı Olmayan Mükelleflere Faturanın Teslimi : e-fatura Uygulamasından yararlanma hakkı olup henüz kayıtlı olmayan mükelleflere e-arşiv kapsamında düzenlenen fatura kağıt ortamında teslim edilecektir. Bu kapsamda alıcısına malın yanında kâğıt olarak verilen fatura, irsaliyeli fatura yerine kullanılabilir. Ancak bu imkandan yararlanabilmek için faturanın, malın teslimi anında düzenlenmesi zorunludur. 2 e-arşiv e-arşiv Uygulamasına Kayıtlı Mükellef kağıt çıktı irsaliyeli fatura e-fatura ya kayıtlı olmayan mükellef e-arşiv Uygulaması Ağustos

109 e-arşiv Uygulaması Vergi Mükellefi Olmayanlara (Gerçek Kişilere) Faturanın Teslimi : e-arşiv kapsamında, vergi mükellefi olmayanlara düzenlenen fatura, alıcının rızasına bağlı olarak kağıt veya elektronik ortamda teslim edilecektir. Vergi mükellefi olmayan alıcı tarafından elektronik ortamda teslimi istenen fatura internet dahil olmak üzere her türlü elektronik araç ve ortamlar vasıtasıyla iletilebilir. Vergi mükellefi olmayanlara yapılan mal teslimlerinde fatura elektronik ortamda iletiliyorsa müşteriye faturanın kâğıt çıktısı verilmek zorundadır. Bu durumda kağıt çıktıya; Faturası elektronik ortamda düzenlenmiştir. Fatura yerine geçmez ifadesinin yazılması, satıcı veya yetkilisi tarafından imzalanması zorunludur. Ancak bu imkandan yararlanabilmek için faturanın malın teslimi anında düzenlenmesi zorunludur. Teknik nedenlerle fatura satış anında oluşturulamıyorsa en çok 24 saat içerisinde oluşturulmak zorundadır. 3 a e-arşiv Uygulamasına Kayıtlı Mükellef b e-arşiv Uygulaması e-arşiv e-arşiv kağıt çıktı e-fatura ya kayıtlı olmayan mükellef Ağustos

110 e-arşiv Uygulaması Erişim ve Raporlama : e-arşiv izni alan mükellefler ve e-arşiv hizmeti verme konusunda Başkanlıktan izin alan özel entegratörler, elektronik ortamda oluşturdukları belgelere ilişkin olarak, Başkanlığın internet adresinde yayınlanan veri formatı ve standardına uygun haftalık e-arşiv Raporunu takip eden haftanın sonuna kadar ve mali mühür ya da NES ile zaman damgalı olarak onaylamak zorundadırlar. Mükellefin veya Özel Entegratörün mali mührü ile zaman damgalı olarak onaylanan e-arşiv Raporları, izin alan mükellefler ve Başkanlıktan izin alan saklamacı kuruluşlar tarafından Başkanlığın sürekli uzaktan erişimine açılacaktır. e-arşiv izni alan mükellefler ve Özel Entegratörler, bir hafta içerisinde düzenledikleri belgelere ait birim kodu bazındaki müteselsil numara aralıklarını takip eden haftanın son günü akşamı saat 24:00 e kadar İnternet Vergi Dairesi e-arşiv Bilgi Giriş Ekranı ndan sisteme yüklemek zorundadırlar. e-arşiv Uygulaması Ağustos

111 e-arşiv Uygulaması İnternet Üzerinden Mal ve Hizmet Satışında Düzenlenecek Faturalar : e-arşiv Uygulaması izni olup internet üzerinden vergi mükellefi olmayanlara mal ve hizmet satışı yapanlar, yaptıkları satışlara ilişkin faturaları elektronik ortamda iletmek zorundadır. Söz konusu satışlarda kağıt çıktının sevk edilen malın yanında bulunması gerekmektedir. e-arşiv kapsamında internet üzerinden mal ve hizmet satışında düzenlenecek faturalarda: 1. Satış işleminin yapıldığı web adresi, 2. Ödeme şekli, 3. Ödeme tarihi, 4. Gönderiyi taşıyana ait VKN/TCKN bilgisi, 5. Satışa konu malın gönderildiği tarih 6. İade bölümünde; malı iade edenin adı soyadı, adresi, imzası, iade edilen mala ilişkin cins, miktar, birim fiyat ve tutar bilgilerinin bulunması zorunlu olup fatura üzerinde ayrıca Bu satış internet üzerinden yapılmıştır ifadesine yer verilecektir. e-arşiv Uygulaması Ağustos

112 e-arşiv Uygulaması İnternet Üzerinden Mal ve Hizmet Satışında Düzenlenecek Faturalar : 4 e-arşiv Uygulamasına Kayıtlı Mükellef e-arşiv kağıt çıktı e-fatura ya kayıtlı olmayan mükellef e-arşiv Uygulaması Ağustos

113 e-arşiv Uygulaması İnternet Üzerinden Mal ve Hizmet Satışında Düzenlenecek Faturalar : e-arşiv Uygulaması izni olup e-fatura Uygulamasına kayıtlı kullanıcılara internet üzerinden mal satışı yapanlar, düzenleyecekleri elektronik faturada gerekli bilgilere yer verecek olup, ayrıca kağıt çıktıyı sevk edilen malın yanında bulunduracaklardır. Müşteri malı iade etmek isterse elektronik ortamda kendisine iletilen faturanın kâğıt çıktısını alacak, iadeye ilişkin bölümü doldurarak mal ile birlikte malı satana geri gönderecektir. Bu kapsamda satış yapan mükellefler Tebliğin ilgili bölümünde belirtilen e-arşiv Raporunu, Raporun ilgili olduğu haftayı takip eden hafta sonuna kadar İnternet Vergi Dairesi BTrans bilgi ekranından Başkanlık sistemine yüklemek zorundadırlar. e-arşiv Uygulaması Ağustos

114 Sorumluluk ve Cezalar 114

115 Yükümlülük ve Cezalar E-fatura ve e-deftere iliksin olarak getirilen zorunluluklara uymayanlar hakkında VUK nda öngörülen cezalar uygulanır. Eylem Sonuç Yaptırım Zorunlu olmasına rağmen e-fatura düzenlenmeyip kâğıt fatura düzenlenmesi Zorunlu olmasına rağmen e-fatura alınmayıp kâğıt fatura alınması Zorunlu olmasına rağmen e-defter tutulmaması Fatura hiç düzenlenmemiş sayılır Fatura hiç alınmamış sayılır Defter hiç tutulmamış sayılır Tutarın % 10 u kadar özel usulsüzlük cezası (Yıllık sınır lira) Tutarın % 10 u kadar özel usulsüzlük cezası (yıllık sınır lira KDV indiriminin reddi (?) Gider reddi (?) Re sen takdir nedeni İki kat I. Derece usulsüzlük cezası KDV indiriminin reddi (?) 115

116 Yükümlülük ve Cezalar Eylem Sonuç Yaptırım Entegrasyon yöntemiyle e-fatura uygulamasından yararlananların, sistemlerini kesintisiz 7/24 fatura ve ilgili mesajları alabilir ve gönderebilir halde açık tutmamaları Entegrasyon izninin iptali E-fatura uygulamasının sadece portal yöntemiyle kullanabilmesi Entegrasyon yöntemiyle e-fatura uygulamasından yararlananların; Sistem kesintilerini GİB e bildirmemeleri, Kesinti süresinin iki günü aşması Entegrasyon izninin iptali E-fatura uygulamasının sadece portal yöntemiyle kullanabilmesi 116

117 Yaklaşımımız 117

118 31 Aralık 2013 e kadar Yapılması Gerekenler Yaptığınız başvuru doğrultusunda ; Testlerin tamamlanarak entegrasyonun sağlanması Veya Özel Entegrasyon için servis sağlayıcı ile anlaşılarak sisteme geçişin tamamlanması Yasal Zorunluluk Firmanız Süreçleri ve Saha Uygulaması? Business School Seminer

119 Gelecek Vizyonu (Denetim) SAF-T (Standart Audit File for Tax-Vergisel Amaçlı Standart Denetim Dosyası), mükelleflerin muhasebe kayıtları ile bunlara kaynak teşkil eden belgelere ait bilgilerin vergi incelemelerinde kullanılmak üzere belli bir standart dâhilinde XML dosyası olarak hazırlanmasını öngören bir elektronik denetim dosyası dır. Son yıllarda bazı AB ülkeleri tarafından yoğun olarak kullanılmaya başlamıştır. Matematiksel kontroller KDV oranları kontrolleri Amortisman hesapları kontrolleri Transfer fiyatlaması kontrolleri Envanter kayıtları Bir çok diğer vergi mevzuatına uyum kontrolleri Kaynak: 100 Soruda e-defter- (Uğur Doğan Gelir İdaresi Daire Başkanı) 119

120 Gelecek Vizyonu (Kolaylık ve Denetim) E-defter uygulaması için kullanılan X-BRL (extensible Business Reporting Language -Genişletilebilir İşletme Raporlama Dili) daha kapsamlı bir uygulamadır. Gelecekte SAF-T kapsamında yapılan vergi amaçlı ön kontroller istenirse X-BRL ile de yapılabilecektir. Üstelik ek olarak mükellefler e-defter tutma imkanından yararlanacaklardır. Şu anda e-defter uygulamasında vergi denetimine ilişkin bir analiz kontrol işlemi bulunmamaktadır. Kaynak: 100 Soruda e-defter- (Uğur Doğan Gelir İdaresi Daire Başkanı) 120

121 Tedarikçiden müşteriye E-Fatura ve E-Arşiv E-fatura E-fatura Tedarikçi Firmamız Müşteri E-Defter Elektronik Arşiv 121

122 Örnek ERP (Muhasebe) E-Fatura Çözümü Elektronik Mali Mühür Elektronik Arşiv 122

e-fatura ve e-defter Uygulamaları

e-fatura ve e-defter Uygulamaları www.pwc.com/tr e-fatura ve e-defter Uygulamaları PwC Türkiye Kasım 2013 Genel Bakış PwC 2 06.11.2013 Nereden Geldik? PwC Planlar 2002 Acil Eylem Planı (Vergide e-dönüşüm / e-beyanname) 2003 2004 e-dönüşüm

Detaylı

Elektronik Ortamda Defter Tutulması

Elektronik Ortamda Defter Tutulması Elektronik Ortamda Defter Tutulması Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu nun verdiği yetki çerçevesinde Maliye Bakanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nca hazırlanan elektronik ortamda defter tutulmasına

Detaylı

E - ARŞİV. Belgelerin Elektronik Ortamda Oluşturulması

E - ARŞİV. Belgelerin Elektronik Ortamda Oluşturulması E - ARŞİV Amaç ve Fayda Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre fatura, kâğıt ortamında en az iki nüsha olarak düzenlenerek ilk nüshası (aslı) müşteriye verilen, ikinci nüshası ise yine kâğıt ortamında aynı

Detaylı

Sayı:82 09.12.2014. Söz konusu Tebliğ kapsamında elektronik defter tutma zorunluluğu bulunan mükelleflerden;

Sayı:82 09.12.2014. Söz konusu Tebliğ kapsamında elektronik defter tutma zorunluluğu bulunan mükelleflerden; Sayı:82 09.12.2014 VERGİ SİRKÜLERİ KONU: Elektronik Defter Uygulamasına Geçiş 1- Giriş: 421 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile aşağıdaki mükellef gruplarına elektronik defter tutma ve elektronik

Detaylı

BİLGİ NOTU 16.08.2013/2013-10. Bu bilgi notumuzda uygulama ile ilgili yayımlanan tebliğ ve sirküler açıklamaları özetle aktarılacaktır.

BİLGİ NOTU 16.08.2013/2013-10. Bu bilgi notumuzda uygulama ile ilgili yayımlanan tebliğ ve sirküler açıklamaları özetle aktarılacaktır. BİLGİ NOTU 16.08.2013/2013-10 E - FATURA UYGULAMASI Günümüzde bilgi ve iletişim teknolojisindeki hızlı gelişim, bilgilere ulaşmada, bilgilerin saklanması ve kullanılmasında önemli avantajlar sağlamaktadır.

Detaylı

www.pwc.com/tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu E-Fatura ve E-Defter uygulamaları 10 Aralık 2012

www.pwc.com/tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu E-Fatura ve E-Defter uygulamaları 10 Aralık 2012 www.pwc.com/tr E-Fatura ve E-Defter uygulamaları İçerik 1. Genel Bakış 2. E-Fatura 3. Elektronik Mali Mühür 4. E-Defter 5. E-Arşiv 6. İzin / Başvuru Süreçleri 7. Sonuç 8. Yaklaşımımız 2 Genel Bakış 3 E

Detaylı

TÜRKKEP E-Defter Hizmetleri

TÜRKKEP E-Defter Hizmetleri TÜRKKEP E-Defter Hizmetleri E-Defter nedir? Şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanununa ve veya Türk Ticaret Kanununa göre tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan

Detaylı

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. Sirküler No : 2013/39 Sirküler Tarihi : 19.06.2013 Konu : Elektronik Fatura ve Defter Bilindiği gibi Elektronik Fatura ve Defter uygulamasına ilişkin daha önce 2013/18 ve 2013/19 nolu sirkülerimiz ile

Detaylı

Bilişim. E-Defter Entegrasyonu

Bilişim. E-Defter Entegrasyonu Bilişim E-Defter Entegrasyonu E-Defter Nedir? Şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanununa ve veya Türk Ticaret Kanununa göre tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri

Detaylı

denetim mali müşavirlik hizmetleri

denetim mali müşavirlik hizmetleri SİRKÜLER 09.01.2014 Sayı: 2014/007 Konu: E-ARŞİV UYGULAMALARI HAKKINDA DÜZENLEME YAPILMIŞTIR 30.12.2013 tarih ve Mükerrer 28867 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 433 Sıra No.lı VUK Genel Tebliği ile e-arşiv

Detaylı

E-Defter Nedir? Format ve standartları «www.edefter.gov.tr» internet adresinde duyurulan defterler elektronik ortamda tutulabilir.

E-Defter Nedir? Format ve standartları «www.edefter.gov.tr» internet adresinde duyurulan defterler elektronik ortamda tutulabilir. E-Defter Nedir? Şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanununa ve veya Türk Ticaret Kanununa göre tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan kayıtlar bütünüdür. Format

Detaylı

Sayı : 2014 / 197 Konu: Bilgilendirme 26 Ağustos 2014

Sayı : 2014 / 197 Konu: Bilgilendirme 26 Ağustos 2014 Sayı : 2014 / 197 Konu: Bilgilendirme 26 Ağustos 2014 Değerli Üyemiz, Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 107 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur. Bilgilerinizi rica eder, çalışmalarınızda

Detaylı

İSTANBUL, 01.04.2010 SİRKÜLER ( 2010/11 ) Konu: Faturanın elektronik belge olarak düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar

İSTANBUL, 01.04.2010 SİRKÜLER ( 2010/11 ) Konu: Faturanın elektronik belge olarak düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar Tel : (0 2 1 6) 574 74 14 PBX Faks: ( 0 2 1 6 ) 574 22 12 İSTANBUL, 01.04.2010 SİRKÜLER ( 2010/11 ) Konu: Faturanın elektronik belge olarak düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar 05.03.2010 tarih 27512

Detaylı

E- FATURA UYGULAMASI BAŞVURU

E- FATURA UYGULAMASI BAŞVURU E- FATURA UYGULAMASI BAŞVURU e-fatura nın Yararları; Zamandan tasarruf Baskı, postalama ve arşivleme giderlerine son Platform bağımsız, güvenli ve tutarlı veri iletişimi sağlanır. İnsan hatalarının önüne

Detaylı

TABİMnet E-DEFTER ve E-FATURA PROGRAMI

TABİMnet E-DEFTER ve E-FATURA PROGRAMI TABİMnet E-DEFTER ve E-FATURA PROGRAMI Tabim e-defter çözümü ile Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebir belgelerini, Gelir İdaresi Daire Başkanlığı'nın belirlediği standartlara uygun olarak hazırlayıp GİB'e

Detaylı

E- FATURA VE E-DEFTER

E- FATURA VE E-DEFTER SORU VE CEVAPLARLA E- FATURA VE E-DEFTER İTO ÇAĞRI MERKEZİ Tel: (212) 444 0 486 İTO yayınları için ayrıntılı bilgi Bilgi ve Doküman Yönetimi Şubesi Dokümantasyon Servisi nden alınabilir. Tel : (212) 455

Detaylı

30 SORUDA E-FATURA VE E-DEFTER UYGULAMASI

30 SORUDA E-FATURA VE E-DEFTER UYGULAMASI 30 SORUDA E-FATURA VE E-DEFTER UYGULAMASI İÇİNDEKİLER 1 1)E-fatura yeni bir belge türü müdür?... 2 2)E-fatura uygulaması neler getiriyor?... 2 3)E-fatura ve e-defter uygulaması hangi mükellefleri kapsamaktadır?...

Detaylı

E-Dönüşüm Yaklaşımı E-Fatura ve E-Defter Uygulamaları

E-Dönüşüm Yaklaşımı E-Fatura ve E-Defter Uygulamaları www.pwc.com.tr E-Dönüşüm Yaklaşımı E-Fatura ve E-Defter Uygulamaları. 12. Çözüm Ortaklığı Platformu İçerik 1. Zorunluluk Kapsamı 2. e-fatura Uygulaması 3. e-defter Uygulaması 4. Kayıt Saklama Gereksinimleri

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2013/232 Ref: 4/232. Konu: ELEKTRONİK DEFTER GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2013/232 Ref: 4/232. Konu: ELEKTRONİK DEFTER GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR SİRKÜLER İstanbul, 26.12.2013 Sayı: 2013/232 Ref: 4/232 Konu: ELEKTRONİK DEFTER GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR 24.12.2013 tarihli 28861 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 2 Sıra No.lı Elektronik

Detaylı

1- E-fatura ve e-defter uygulamasından ihtiyari olarak yararlanabilecekler

1- E-fatura ve e-defter uygulamasından ihtiyari olarak yararlanabilecekler Sirkü : 2014/15 KAYSERİ Konu : Elektronik defter tutma zorunluluğu bulunan mükelleflerin elektronik deftere geçiş süreci ve e-fatura/defter/arşiv uygulamaları 25.11.2014 05.03.2010 tarih ve 27512 sayılı

Detaylı

E - ARŞİV. Belgelerin Elektronik Ortamda Oluşturulması

E - ARŞİV. Belgelerin Elektronik Ortamda Oluşturulması E - ARŞİV Amaç ve Fayda Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre fatura, kâğıt ortamında en az iki nüsha olarak düzenlenerek ilk nüshası (aslı) müşteriye verilen, ikinci nüshası ise yine kâğıt ortamında aynı

Detaylı

1 SIRA NUMARALI ELEKTRONİK DEFTER GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

1 SIRA NUMARALI ELEKTRONİK DEFTER GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI Sirküler Rapor 25.12.2013/219-1 1 SIRA NUMARALI ELEKTRONİK DEFTER GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI ÖZET : 1 Sıra No lu Elektronik Defter Genel Tebliği nde 24 Aralık 2013 tarihinden geçerli olmak üzere

Detaylı

Mali Bülten No: 2013/71

Mali Bülten No: 2013/71 ` Mali Bülten No: 2013/71 Vergi/ 27 Aralık 2013 e-arşiv Uygulamasına İlişkin 433 No.lu VUK Genel Tebliği Başbakanlığa Gönderildi kpmgvergi.com kpmg.com.tr Özet: e-arşiv Uygulamasına İlişkin Usul ve Esasların

Detaylı

e-lift e-devlet Çözümleri

e-lift e-devlet Çözümleri E-Fatura Uygulamasında Yeni Düzenlemeler e-ticaret e e-arşiv Zorunluluğu e-lift e-devlet Çözümleri Yavuz Gösterişli Satış Hizmetler Müdürü Hakkımızda Aryada, Logo Yazılım A.Ş. ticari ürünlerinin lisans,

Detaylı

E-Fatura, E-Arşiv, E-Defter. maktas978@gmail.com

E-Fatura, E-Arşiv, E-Defter. maktas978@gmail.com Yrd.Doç.Dr.Mehmet Ali AKTAŞ (YMM) E-Fatura, E-Arşiv, E-Defter Yrd.Doç.Dr.Ymm.Mehmet Ali AKTAŞ Vergi Usul Kanununa (VUK Md. 229) göre Fatura; satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı

Detaylı

LOGO DA E-FATURA. Saadet GAFFAROĞLU Analiz Uzmanı, LOGO

LOGO DA E-FATURA. Saadet GAFFAROĞLU Analiz Uzmanı, LOGO LOGO DA E-FATURA Saadet GAFFAROĞLU Analiz Uzmanı, LOGO E-FATURA, GENEL BAKIŞ E-Fatura Nedir? Değerli kağıda basılı olan faturanın karşılığı bilgileri içeren, belli bir formatta standart hale getirilmiş,

Detaylı

6. YürürlükBu mükellefler kâğıt ortamında defter tutmaları halinde hiç defter tutmamış sayılırlar.

6. YürürlükBu mükellefler kâğıt ortamında defter tutmaları halinde hiç defter tutmamış sayılırlar. Tebliğ olunur. 6.1. Bu Tebliğ, yayımı tarihi itibarıyla yürürlüğe girer. 6. YürürlükBu mükellefler kâğıt ortamında defter tutmaları halinde hiç defter tutmamış sayılırlar. 5.6. Bu Tebliğ ile elektronik

Detaylı

Arşivleme maliyetleri, kâğıt, posta vb. giderleriniz büyük oranda düşecektir.

Arşivleme maliyetleri, kâğıt, posta vb. giderleriniz büyük oranda düşecektir. E-Fatura Nedir? E-fatura Uygulaması, mükelleflerin Gelir İdaresi Başkanlığı nın sistemi üzerinden, belirlenen standart ve formata göre birbirlerine fatura alıp göndermelerini sağlayan sistemin genel adıdır.

Detaylı

S. İlker ÖZOKCU Başkan. e-defter ve e-fatura Uygulamaları ALİ KARAKUŞ Yeminli Mali Müşavir

S. İlker ÖZOKCU Başkan. e-defter ve e-fatura Uygulamaları ALİ KARAKUŞ Yeminli Mali Müşavir e-defter ve e-fatura Uygulamaları ALİ KARAKUŞ Yeminli Mali Müşavir MUSTAFA UÇKAÇ Serbest Muhasebeci Mali Müşavir e-defter ve e-fatura Uygulamaları S. İlker ÖZOKCU Başkan e-defter ve e-fatura Uygulamaları

Detaylı

Gelir İdaresi Başkanlığı

Gelir İdaresi Başkanlığı e-fatura yagenelbakış EFKS-e-FaturaFaturaFarklılıklar e-faturanedir? e-faturakapsamınagirenler e-defter Nedir? Gelir İdaresi Başkanlığı @ @ Elektronik kayıtlar bütünü biçiminde oluşturulur. Kağıt faturada

Detaylı

ELEKTRONİK FATURA UYGULAMASI

ELEKTRONİK FATURA UYGULAMASI 1 ELEKTRONİK FATURA UYGULAMASI 1. Genel Olarak Fatura Vergi Usul Kanununun 229 uncu maddesinde fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı

Detaylı

E-DEFTER YAPıLACAKLAR

E-DEFTER YAPıLACAKLAR E-DEFTER YAPıLACAKLAR A.Şeref ACAR YMM Mustafa DÜNDAR YMM Kim tutacak E-Fatura geçen mükelleflerin tamamı en geç 31.12.2014 tarihine kadar başvuruda bulunup, 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren e-deftere geçeceklerdir.

Detaylı

LOGO e-defter Uygulaması

LOGO e-defter Uygulaması LOGO e-defter Uygulaması 2013 İÇERİK e-defter nedir? 3 Hangi defterler e-defter Olabilir? 4 Genel Uygulama 5 Vergi Kanunu Genel Tebliği 6 Uygulamadan Kimler Yararlanabilir? 7 Uygulamadan Yararlanmak için

Detaylı

AKDENİZ DENETİM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

AKDENİZ DENETİM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. Tarih: 10.12.2014 Sayı : 2014/188 1.) E-Defter Nedir? 1 sıra No lu Elektronik Defter Genel Tebliğinde ifade edildiği üzere, şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanununa ve Türk Ticaret Kanuna

Detaylı

e-arşiv FATURA Uğur Doğan Gelir İdaresi E.Daire Başkanı

e-arşiv FATURA Uğur Doğan Gelir İdaresi E.Daire Başkanı e-arşiv FATURA Uğur Doğan Gelir İdaresi E.Daire Başkanı E- ARŞİVİN KAPSAMI 433 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 30.12.2013 tarihinde Resmi Gazete de yayımlanmış ve e-arşiv Uygulaması hayata geçmiştir.

Detaylı

KONU : E-DEFTER, E-FATURA UYGULAMASINA İLİŞKİN 421 SERİ NOLU VERGİ USUL KANUNU TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR

KONU : E-DEFTER, E-FATURA UYGULAMASINA İLİŞKİN 421 SERİ NOLU VERGİ USUL KANUNU TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR KONU : E-DEFTER, E-FATURA UYGULAMASINA İLİŞKİN 421 SERİ NOLU VERGİ USUL KANUNU TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR 14 Aralık 2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 421 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

Detaylı

421 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 28497 Resmi Gazete Tarihi 14/12/2012 Kapsam

421 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 28497 Resmi Gazete Tarihi 14/12/2012 Kapsam Sayfa 1 / 5 421 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 28497 Resmi Gazete Tarihi 14/12/2012 Kapsam 1. Giriş 1.1. Elektronik fatura kullanımına ilişkin usul ve esasları belirleyen ve

Detaylı

ELEKTRONİK ARŞİV (e-arşiv)

ELEKTRONİK ARŞİV (e-arşiv) 1 ELEKTRONİK ARŞİV (e-arşiv) 1. e-arşiv Nedir? e-arşiv, Vergi Usul Kanunu uyarınca kâğıt ortamında düzenlenmek, muhafaza ve ibraz edilmek zorunluluğu bulunan faturanın elektronik ortamda düzenlenmesi ve

Detaylı

birlesikuzmanlar-it.com Dynamics AX E-fatura Çözümü

birlesikuzmanlar-it.com Dynamics AX E-fatura Çözümü birlesikuzmanlar-it.com Dynamics AX E-fatura Çözümü Ajanda E-fatura nedir? Mali Mühür nedir? GİB hizmetleri nelerdir? Birlesik Uzmanlar Çözümleri E-fatura Entegrasyonu E-fatura Dönüştürücü Neden daha iyiyiz?

Detaylı

SON DÜZENLEMELERE GÖRE E- FATURA VE E-DEFTER UYGULAMASI

SON DÜZENLEMELERE GÖRE E- FATURA VE E-DEFTER UYGULAMASI k SON DÜZENLEMELERE GÖRE E- FATURA VE E-DEFTER UYGULAMASI 1 Sunum Planı E-Fatura E-Fatura Nedir? E-Fatura Uygulaması V.U.K.Tebliği ve Değişiklikler E-Fatura Uygulamasından Yararlanmak için Ne Yapılmalı?

Detaylı

ELEKTRONİK DEFTER UYGULAMASI

ELEKTRONİK DEFTER UYGULAMASI ELEKTRONİK DEFTER UYGULAMASI E-DEFTER Şekil hükümlerinden bağımsız VUK ve/veya TTK uyumlu Tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan Elektronik kayıtlar bütünü KİMLER E-DEFTER

Detaylı

İSTANBUL DENETİM ve YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A. Ş.

İSTANBUL DENETİM ve YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A. Ş. 1 Tarih : 03.01.2014 Sayı : İST.YMM.2014/2621 Sirküler No : İST.YMM.2014/03 433 SERİ NOLU VUK GENEL TEBLİĞİ 30.12.2013 tarih ve 28867 sayılı Mükerer Resmi Gazete de yayınlanan Vergi Usul Kanunu 433 Seri

Detaylı

Mali Mühür. Mesut ŞENEL / Serbest Muhasebeci Mali Müşavir. İSTANBUL İkitelli KOSGEB 15 Ekim 2015

Mali Mühür. Mesut ŞENEL / Serbest Muhasebeci Mali Müşavir. İSTANBUL İkitelli KOSGEB 15 Ekim 2015 Mali Mühür Mesut ŞENEL / Serbest Muhasebeci Mali Müşavir İSTANBUL İkitelli KOSGEB 15 Ekim 2015 İçerik Mali Mühür 1. Mali mühür nedir? 2. Neden mali mühür? 3. Mali Mührün kullanım alanları nelerdir? e-fatura

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/138. Bazı Mükellef Gruplarına Elektronik Defter Tutma ve Elektronik Fatura Uygulamasına Dâhil Olma Zorunluluğu Getirilmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/138. Bazı Mükellef Gruplarına Elektronik Defter Tutma ve Elektronik Fatura Uygulamasına Dâhil Olma Zorunluluğu Getirilmiştir. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

E-Fatura Netsis ile kesiliyor E-Defter Netsis ile tutuluyor

E-Fatura Netsis ile kesiliyor E-Defter Netsis ile tutuluyor E-Fatura Netsis ile kesiliyor E-Defter Netsis ile tutuluyor İİş süreçlerinin elektronik ortama taşınmasını destekleyen Netsis, işletmelerin e-fatura ya ve e-defter e geçiş süreçlerinde öncü olmaya devam

Detaylı

E-FATURA, E-DEFTER. Nevzat PAMUKÇU SMMM. Çizgi Bağımsız Denetim ve SMMM Ltd. Şti. SMMM Nevzat PAMUKÇU

E-FATURA, E-DEFTER. Nevzat PAMUKÇU SMMM. Çizgi Bağımsız Denetim ve SMMM Ltd. Şti. SMMM Nevzat PAMUKÇU Nevzat PAMUKÇU SMMM Çizgi Bağımsız Denetim ve SMMM Ltd. Şti. 1 0. Sunum Planı : 1. Giriş, 2. E-Fatura 3. E-Defter 4. Muhafaza ve İbraz 5. Denetim 2 1. Giriş : 3 1. Giriş : 1.1. Elekronik ortamdaki düzenlemeler

Detaylı

01.03.2013 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2013/44

01.03.2013 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2013/44 01.03.2013 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2013/44 KONU: Elektronik fatura düzenlemeleri ile elektrik ve gaz dağıtım şirketleri için getirilen, abone ve tüketim bilgilerinin

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2012/158 Ref: 4/158

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2012/158 Ref: 4/158 SİRKÜLER İstanbul, 03.07.2012 Sayı: 2012/158 Ref: 4/158 Konu: ELEKTRONİK FATURA HAKKINDA DÜZENLEMELER İÇEREN 397 NUMARALI VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN 416 NUMARALI VERGİ USUL KANUNU

Detaylı

1) Tebliğin "2- Tanımlar ve Kısaltmalar" bölümünde "Bilgi Fişi" ifadesinin tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

1) Tebliğin 2- Tanımlar ve Kısaltmalar bölümünde Bilgi Fişi ifadesinin tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. İstanbul, 05/01/2015 Konu: 443 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 433 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği nde Yapılan Değişiklikler (earşiv Uygulaması Değişiklikleri) I GİRİŞ: Hatırlanacağı

Detaylı

Hayatınızı TÜRKKEP le kolaylaştırın

Hayatınızı TÜRKKEP le kolaylaştırın Hayatınızı TÜRKKEP le kolaylaştırın e-defter Nedir? Vergi Usül Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu na göre tutulması zorunlu olan defterlerin elektronik ortamda; Oluşturulması Onaylanması Muhafaza edilmesi İbraz

Detaylı

e-fatura ve e-defter Uygulamaları

e-fatura ve e-defter Uygulamaları ESKİŞEHİR SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI Chamber of Certified Public Accountants of Eskişehir e-fatura ve e-defter Uygulamaları YMM Ali Karakuş TÜRMOB Eğitmeni 1960 lı yılların başında demiryolu

Detaylı

LOGO DA E-DEFTER VE E-FATURA UYGULAMALARI. Serdar TEKİN Ürün Uzmanı

LOGO DA E-DEFTER VE E-FATURA UYGULAMALARI. Serdar TEKİN Ürün Uzmanı LOGO DA E-DEFTER VE E-FATURA UYGULAMALARI Serdar TEKİN Ürün Uzmanı E-Defter Nedir? E-Defter, Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan defterlerin elektronik dosya

Detaylı

KONU: E-Fatura ve E-Defter Uygulaması İle Bu Uygulamaya Dahil Olma Zorunluluğu Getirilen Mükellefler ve Başvuru Süreçleri:

KONU: E-Fatura ve E-Defter Uygulaması İle Bu Uygulamaya Dahil Olma Zorunluluğu Getirilen Mükellefler ve Başvuru Süreçleri: KONU: E-Fatura ve E-Defter Uygulaması İle Bu Uygulamaya Dahil Olma Zorunluluğu Getirilen Mükellefler ve Başvuru Süreçleri: I: GENEL OLARAK: Elektronik Fatura Uygulaması (e-fatura Uygulaması) ilk olarak

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 08.04.2015 Sayı: 2015/076 Ref: 4/076

SİRKÜLER İstanbul, 08.04.2015 Sayı: 2015/076 Ref: 4/076 SİRKÜLER İstanbul, 08.04.2015 Sayı: 2015/076 Ref: 4/076 Konu: E-FATURA UYGULAMALARI HAKKINDA 397 SIRA NUMARALI VUK GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR 04.04.2015 tarih ve 29316 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

01.03.2013 Sirküler, 2013/09. Sayın Meslektaşımız; Konu : Elektronik Defter Tutma ve Elektronik Fatura Uygulaması Hk.

01.03.2013 Sirküler, 2013/09. Sayın Meslektaşımız; Konu : Elektronik Defter Tutma ve Elektronik Fatura Uygulaması Hk. 01.03.2013 Sirküler, 2013/09 Sayın Meslektaşımız; Konu : Elektronik Defter Tutma ve Elektronik Fatura Uygulaması Hk. 14.12.2012 Tarih ve 28497 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 421 Sıra No lu Vergi Usul

Detaylı

Unvan Değişikliğinde Ne Yapılması Gerekiyor?

Unvan Değişikliğinde Ne Yapılması Gerekiyor? SIK SORULAN SORULAR Unvan Değişikliğinde Ne Yapılması Gerekiyor? Unvan değişikliği halinde mükelleflerimizin e-fatura uygulaması karşısındaki zorunluluk durumunun değişmeyeceği tabiidir. Bu nedenle e-fatura

Detaylı

e-defter: Zorunluluk Kapsamına İlişkin Düzenleme:

e-defter: Zorunluluk Kapsamına İlişkin Düzenleme: e-defter e-defter: Mevzuat e-defter: 1 Sıra No lu Elektronik Defter Genel Tebliği Zorunluluk Kapsamına İlişkin Düzenleme: 421 No lu Tebliğ ile bazı mükelleflere zorunluluk getirilmiş, 58 No lu Sirküler

Detaylı

ELEKTRONİK DEFTER TEBLİĞİ NİN GETİRDİĞİ YENİ DÜZENLEMELER

ELEKTRONİK DEFTER TEBLİĞİ NİN GETİRDİĞİ YENİ DÜZENLEMELER ELEKTRONİK DEFTER TEBLİĞİ NİN GETİRDİĞİ YENİ DÜZENLEMELER Rızkullah ÇETİN * 1-GİRİŞ 6215 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun un(t.c. Yasalar 2011) 14 üncü maddesi ile değiştirilen,

Detaylı

e-arşiv Fatura Uğur DOĞAN İdea Teknoloji Çözümleri Genel Müdür Yardımcısı Cep:0 533 924 61 82 ugur.dogan@ideateknoloji.com.tr

e-arşiv Fatura Uğur DOĞAN İdea Teknoloji Çözümleri Genel Müdür Yardımcısı Cep:0 533 924 61 82 ugur.dogan@ideateknoloji.com.tr e-arşiv Fatura Uğur DOĞAN İdea Teknoloji Çözümleri Genel Müdür Yardımcısı Cep:0 533 924 61 82 ugur.dogan@ideateknoloji.com.tr e-arşiv Fatura: Kanuni Düzenlemeler Tebliğler: 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu

Detaylı

433 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği-Aralık 2013. 443 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği-Aralık 2014

433 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği-Aralık 2013. 443 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği-Aralık 2014 e-arşiv Fatura e-arşiv Fatura: Kanuni Düzenlemeler Tebliğler: 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu 433 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği-Aralık 2013 443 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği-Aralık

Detaylı

e UYGULAMALAR İnci ŞALCI Serbest Muhasebeci Mali Müşavir İSMMMO Eğitmeni 05 Kasım BURSA

e UYGULAMALAR İnci ŞALCI Serbest Muhasebeci Mali Müşavir İSMMMO Eğitmeni 05 Kasım BURSA e UYGULAMALAR İnci ŞALCI Serbest Muhasebeci Mali Müşavir İSMMMO Eğitmeni 05 Kasım 2016 - BURSA 2 2. e- Fatura : 3 2. e-fatura : 2.1. e-fatura nedir? : E-Fatura, Kâğıt fatura ile aynı hukuki niteliklere

Detaylı

Bilgi Teknolojileri ve. E-Devleti İzleme Komitesi İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

Bilgi Teknolojileri ve. E-Devleti İzleme Komitesi İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS Bilgi Teknolojileri ve E-Devleti İzleme Komitesi GÖREVİ Başkan Başkan Yrd. Sekreter ADI SOYADI MESUT DÜZGÜN HÜRÜ BOZKURT ÖZDEMİR GİZEM OVALI KORUDAĞ TURAN AYDIN HALİL YAVUZ KAMİL ERKAN TAŞHAN AYŞEGÜL

Detaylı

e-fatura UYGULAMASI (Başvuru Kılavuzu) Ağustos 2013 ANKARA e-fatura Uygulaması Başvuru Kılavuzu Ağustos 2013 Versiyon : 1.3 1/9

e-fatura UYGULAMASI (Başvuru Kılavuzu) Ağustos 2013 ANKARA e-fatura Uygulaması Başvuru Kılavuzu Ağustos 2013 Versiyon : 1.3 1/9 e-fatura UYGULAMASI (Başvuru Kılavuzu) Ağustos 2013 Versiyon : 1.3 1/9 ANKARA GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı (I) Versiyon : 1.3 2/9 Versiyon Yayımlanma Tarihi Eklenen/Silinen/DeğişenBölüm

Detaylı

II-ELEKTRONİK DEFTER (E-DEFTER) UYGULAMASI İLE İLGİLİ HUKUKİ DAYANAK:

II-ELEKTRONİK DEFTER (E-DEFTER) UYGULAMASI İLE İLGİLİ HUKUKİ DAYANAK: 1 Konu: Elektronik Defter (e-defter) Uygulaması İstanbul, 02/12/2014 I- ELEKTRONİK DEFTER (E-DEFTER)) : Elektronik defter: Şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanununa ve/veya Türk Ticaret Kanununa

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 112 İST, 30.12.2013. E-fatura ve e-arşiv hakkında genel tebliğ yayımlandı E-FATURA VE E-ARŞİV HAKKINDA GENEL TEBLİĞ

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 112 İST, 30.12.2013. E-fatura ve e-arşiv hakkında genel tebliğ yayımlandı E-FATURA VE E-ARŞİV HAKKINDA GENEL TEBLİĞ SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 112 İST, 30.12.2013 ÖZET: E-fatura ve e-arşiv hakkında genel tebliğ yayımlandı E-FATURA VE E-ARŞİV HAKKINDA GENEL TEBLİĞ Gelir İdaresi Başkanlığı nın internet sitesinde 433 Sıra

Detaylı

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. Sirküler No : 2013/19 Sirküler Tarihi : 25.02.2013 Konu : Elektronik Fatura Kullanımına İlişkin Usul Ve Esasları Belirleyen 397 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Yapılan Değişiklikler 21.02.2013

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık No : 2011-065 Tarih : 14.12.2011 Konu : 1 Sıra Numaralı Elektronik Defter Genel Tebliği Bilindiği üzere 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 242 nci maddesinin 2 numaralı fıkrası ile elektronik defter,

Detaylı

Belge Saklama Düzenİnde Dİjİtal DÖNÜŞÜM e-defter ve e-fatura. İLE KAĞITSIZ ŞİRKETLERE DOĞRU Bir adim daha

Belge Saklama Düzenİnde Dİjİtal DÖNÜŞÜM e-defter ve e-fatura. İLE KAĞITSIZ ŞİRKETLERE DOĞRU Bir adim daha Belge Saklama Düzenİnde Dİjİtal DÖNÜŞÜM e-defter ve e-fatura e-defter ve e-fatura İLE KAĞITSIZ ŞİRKETLERE DOĞRU Bir adim daha SUNUM PLANI 1) E-DEFTER i. E-DEFTER NEDİR? ii. NEDEN E-DEFTER? iii. KİMLER

Detaylı

BÜLTEN. KONU: Elektronik Defter ve Elektronik Fatura Zorunluluğu hk 421 nolu VUK Tebliğ yayınlanmıştır.

BÜLTEN. KONU: Elektronik Defter ve Elektronik Fatura Zorunluluğu hk 421 nolu VUK Tebliğ yayınlanmıştır. Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet Đşhanı K:5 35210 Alsancak - Đzmir-Turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN Tarih: 18.12.2012 SAYI :2012-083

Detaylı

Sayı : 2013 / 202 Konu: Bilgilendirme 26 Aralık 2013. Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından sirküler ilişikte sunulmuştur.

Sayı : 2013 / 202 Konu: Bilgilendirme 26 Aralık 2013. Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından sirküler ilişikte sunulmuştur. Sayı : 2013 / 202 Konu: Bilgilendirme 26 Aralık 2013 Değerli Üyemiz, Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından sirküler ilişikte sunulmuştur. yayınlanan 207 nolu Bilgilerinizi rica eder, çalışmalarınızda

Detaylı

(SİRKÜLER 2012 79) Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No:421 yayımlanmış olup, bu tebliğde;

(SİRKÜLER 2012 79) Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No:421 yayımlanmış olup, bu tebliğde; 17.12.2012 (SİRKÜLER 2012 79) Konu: Petrol Piyasası Kanunu Kapsamında Madeni Yağ Lisansına Sahip Olanlar İle Kolalı Gazoz, Alkollü İçecek ve Tütün Ürünleri İmal, İnşa ve İthal Eden Vergi Mükelleflerine

Detaylı

Konu: 421 NUMARALI VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ SONRASINDA E- FATURA KULLANMA VE E-DEFTER TUTMA ZORUNLULUĞU KAPSAMINDA OLANLARIN YAPMASI GEREKENLER

Konu: 421 NUMARALI VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ SONRASINDA E- FATURA KULLANMA VE E-DEFTER TUTMA ZORUNLULUĞU KAPSAMINDA OLANLARIN YAPMASI GEREKENLER 23.01.2013 Açıklamalı Sirküler Rapor 2013/02 Konu: 421 NUMARALI VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ SONRASINDA E- FATURA KULLANMA VE E-DEFTER TUTMA ZORUNLULUĞU KAPSAMINDA OLANLARIN YAPMASI GEREKENLER Mükelleflerin

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/42 TARİH: 07/04/2015

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/42 TARİH: 07/04/2015 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/42 TARİH: 07/04/2015 KONU 397 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği nde Değişiklik Yapılmasına Dair 447 Sıra Numaralı Tebliğ Resmi Gazete de Yayımlandı. e-fatura uygulamasının

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI, MADENİ YAĞ LİSANSI SAHİPLERİ İLE KOLALI GAZOZ,

MALİYE BAKANLIĞI, MADENİ YAĞ LİSANSI SAHİPLERİ İLE KOLALI GAZOZ, MALİYE BAKANLIĞI, MADENİ YAĞ LİSANSI SAHİPLERİ İLE KOLALI GAZOZ, ALKOLLÜ İÇECEK VE TÜTÜN ÜRÜNLERİNİ İMAL, İNŞA VE İTHAL EDEN MÜKELLEF GRUPLARINA ELEKTRONİK DEFTER TUTMA VE ELEKTRONİK FATURA UYGULAMASINA

Detaylı

Emre Kartaloğlu YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR DUYURU. Sayı: 2015-5 08/04/2015. Elektronik Faturaya İlişkin 397 No.lu VUK Genel Tebliğinde Değişiklik Yapıldı.

Emre Kartaloğlu YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR DUYURU. Sayı: 2015-5 08/04/2015. Elektronik Faturaya İlişkin 397 No.lu VUK Genel Tebliğinde Değişiklik Yapıldı. Emre Kartaloğlu YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR DUYURU Sayı: 2015-5 08/04/2015 Elektronik Faturaya İlişkin 397 No.lu VUK Genel Tebliğinde Değişiklik Yapıldı. 4 Nisan 2015 tarihli ve 29316 sayılı Resmi Gazete'de Vergi

Detaylı

Hayatınızı TÜRKKEP le kolaylaştırın

Hayatınızı TÜRKKEP le kolaylaştırın Hayatınızı TÜRKKEP le kolaylaştırın e-defter Nedir? Vergi Usül Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu na göre tutulması zorunlu olan defterlerin elektronik ortamda; Oluşturulması Onaylanması Muhafaza edilmesi İbraz

Detaylı

VERGĠ USUL KANUNU GENEL TEBLĠĞ TASLAĞI (SIRA NO: )

VERGĠ USUL KANUNU GENEL TEBLĠĞ TASLAĞI (SIRA NO: ) VERGĠ USUL KANUNU GENEL TEBLĠĞ TASLAĞI (SIRA NO: ) 1 Giriş 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 242 nci maddesinin 2 numaralı fıkrası ile Maliye Bakanlığı, elektronik defter, kayıt

Detaylı

(SİRKÜLER 2013 19) Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No:424 yayımlanmış olup, bu tebliğde;

(SİRKÜLER 2013 19) Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No:424 yayımlanmış olup, bu tebliğde; 04.03.2013 (SİRKÜLER 2013 19) Konu: E-Fatura Kullanma İzni, İş Yeri Elektrik ve Doğalgaz Abonelik ve Sarfiyat Bildirimi, Kıymetli Madenler Aracı Kuruluşların Kıymetli Maden Alım/ Satımında Belge Düzeni,

Detaylı

e-defter Hakkında Uygulayıcılara Notlar

e-defter Hakkında Uygulayıcılara Notlar 18.03.2016 e-defter Hakkında Uygulayıcılara Notlar Muhasebe kayıtları e-defter e uygun muhasebe programlarına girilmektedir. Peki e- defter açılış onayı nasıl yapılacak ya da e-defter nasıl ve hangi periyotlarla

Detaylı

Vergide e-devrim Bizi Nasıl Etkileyecek?

Vergide e-devrim Bizi Nasıl Etkileyecek? www.pwc.com.tr Vergide e-devrim Bizi Nasıl Etkileyecek?. 12. Çözüm Ortaklığı Platformu İçerik 1. Tarihçe, Vergide e-devrimin Gelişimi ve Yasal Altyapı 2. Zorunluluklar 3. Elektronik Uygulamalar 4. Kayıt

Detaylı

SĠRKÜLER NO: 19/2015 Ġstanbul, 06.04.2015. KONU: E-Fatura ve E-Defter Uygulamasına ĠliĢkin Bazı DeğiĢiklikler Yapıldı

SĠRKÜLER NO: 19/2015 Ġstanbul, 06.04.2015. KONU: E-Fatura ve E-Defter Uygulamasına ĠliĢkin Bazı DeğiĢiklikler Yapıldı MEVZUAT SĠRKÜLERĠ SĠRKÜLER NO: 19/2015 Ġstanbul, 06.04.2015 KONU: E-Fatura ve E-Defter Uygulamasına ĠliĢkin Bazı DeğiĢiklikler Yapıldı ÖZET: 04.04.2015 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan 447 ve 448 sıra

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği. (Sıra No: 397)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği. (Sıra No: 397) Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 397) (16 ve 421 Seri Nolu V.U.K. Genel Tebliğlerde Yapılan Değişiklikler ve İlaveler Tebliğe İşlenmiştir.) Resmi Gazete Sayısı 27512 Tarihi 05/03/2010 1. GİRİŞ

Detaylı

BAKIŞ MEVZUAT KONU E-FATURA VE E-DEFTER UYGULAMASI ZORUNLULUĞU VE UYGULAMAYA GEÇİŞ PROSEDÜRÜ SAYI 2013/116 ÖZET

BAKIŞ MEVZUAT KONU E-FATURA VE E-DEFTER UYGULAMASI ZORUNLULUĞU VE UYGULAMAYA GEÇİŞ PROSEDÜRÜ SAYI 2013/116 ÖZET KONU SAYI 2013/116 ÖZET BAKIŞ MEVZUAT E-FATURA VE E-DEFTER UYGULAMASI ZORUNLULUĞU VE UYGULAMAYA GEÇİŞ PROSEDÜRÜ 14 Aralık 2012 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 421 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel

Detaylı

ibraz edilebilmesine ilişkin usul ve esaslar hakkında bazı düzenlemelerde ve açıklamalarda bulunulmuştur.

ibraz edilebilmesine ilişkin usul ve esaslar hakkında bazı düzenlemelerde ve açıklamalarda bulunulmuştur. 18.12.2017/145-1 1 OCAK 2018 TARİHİNDEN İTİBAREN E-İRSALİYE, E-MÜSTAHSİL MAKBUZU VE E-SERBEST MESLEK MAKBUZU DÜZENLENMESİ, ALICISINA ELEKTRONİK VEYA KAĞIT ORTAMINDA İLETİLMESİ İLE MUHAFAZA VE İBRAZ EDİLEBİLMESİ

Detaylı

E-arşiv. Zaman Damgası müşterilerimizin ayrıca almalarına gerek kalmaksızın, raporlarda Mikro Yazılım tarafından sağlanacaktır.

E-arşiv. Zaman Damgası müşterilerimizin ayrıca almalarına gerek kalmaksızın, raporlarda Mikro Yazılım tarafından sağlanacaktır. E-arşiv e- arşiv, kağıt ortamında düzenlemesi, muhafaza ve ibraz etme zorunluluğu bulunan faturaların, 433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan şartlara uygun olarak elektronik ortamda

Detaylı

Konu: Elektronik Defter Uygulaması ile İlgili Son Düzenlemeler

Konu: Elektronik Defter Uygulaması ile İlgili Son Düzenlemeler Konu: Elektronik Defter Uygulaması ile İlgili Son Düzenlemeler 1-421 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında elektronik defter tutma zorunluluğu bulunan mükellefler VUK 67. sürküler ile;

Detaylı

E-Fatura Uygulaması Hakkında Genel Bilgiler

E-Fatura Uygulaması Hakkında Genel Bilgiler E-Fatura Uygulaması Hakkında Genel Bilgiler E-fatura uygulaması hakkında merak edilenler burada bahsedilmiştir. E-Fatura Uygulaması Nedir? E-Fatura Portalı Nedir? Mali Mühür Nedir? E-Fatura Uygulamasından

Detaylı

E-Arşiv, E-Saklama. Mesut ŞENEL / Serbest Muhasebeci Mali Müşavir. İSTANBUL İkitelli KOSGEB 22 Ekim 2015

E-Arşiv, E-Saklama. Mesut ŞENEL / Serbest Muhasebeci Mali Müşavir. İSTANBUL İkitelli KOSGEB 22 Ekim 2015 E-Arşiv, E-Saklama Mesut ŞENEL / Serbest Muhasebeci Mali Müşavir İSTANBUL İkitelli KOSGEB 22 Ekim 2015 İçerik E-Arşiv, E-Saklama 1. E-Arşiv uygulamasının tanımı 2. E-Saklama tanımı 3. E-Arşiv Mevzuatı

Detaylı

E-Arşiv, E-Saklama. Mesut ŞENEL / Serbest Muhasebeci Mali Müşavir İSTANBUL İHRACATÇILAR BİRLİĞİ 09 MART 2016

E-Arşiv, E-Saklama. Mesut ŞENEL / Serbest Muhasebeci Mali Müşavir İSTANBUL İHRACATÇILAR BİRLİĞİ 09 MART 2016 E-Arşiv, E-Saklama Mesut ŞENEL / Serbest Muhasebeci Mali Müşavir İSTANBUL İHRACATÇILAR BİRLİĞİ 09 MART 2016 İçerik E-Arşiv, E-Saklama 1. E-Arşiv uygulamasının tanımı 2. E-Saklama tanımı 3. E-Arşiv Mevzuatı

Detaylı

SİRKÜLER 2013/ tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 424 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel tebliğiyle;

SİRKÜLER 2013/ tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 424 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel tebliğiyle; SİRKÜLER 2013/09 22.02.2013 KONU : Elektronik Fatura Düzenlemeleri İle Elektrik Ve Gaz Dağıtım Şirketleri İçin Getirilen, Abone Ve Tüketim Bilgilerinin Bildirimine İlişkin Düzenlemelerde Değişiklik Yapan

Detaylı

E-FATURA UYGULAMASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

E-FATURA UYGULAMASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR E-FATURA UYGULAMASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR ÖZET : Gelir İdaresi Başkanlığının E-Fatura İnternet sitesinde, E-fatura uygulamasında dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda yayımlanan bilgilendirme

Detaylı

e-defter Uygulaması Başvuru Kılavuzu Versiyon 2.0 Ağustos 2014 ANKARA e-defter Uygulaması Başvuru Kılavuzu Ağustos 2014 Versiyon : 2.

e-defter Uygulaması Başvuru Kılavuzu Versiyon 2.0 Ağustos 2014 ANKARA e-defter Uygulaması Başvuru Kılavuzu Ağustos 2014 Versiyon : 2. e-defter Uygulaması Başvuru Kılavuzu Versiyon 2.0 Ağustos 2014 Versiyon : 2.0 1/8 ANKARA GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı (I) Versiyon : 2.0 2/8 Versiyon Yayımlanma Tarihi

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2013/65 Ref: 4/65. Konu: 424 SIRA NUMARALI VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYINLANMIŞTIR

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2013/65 Ref: 4/65. Konu: 424 SIRA NUMARALI VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYINLANMIŞTIR SİRKÜLER İstanbul, 25.02.2013 Sayı: 2013/65 Ref: 4/65 Konu: 424 SIRA NUMARALI VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYINLANMIŞTIR 21.02.2013 tarih ve 28566 sayılı Resmi Gazete de 424 Sıra No.lı Vergi Usul Kanunu

Detaylı

TÜM YÖNLERİYLE E-DEFTER UYGULAMASI

TÜM YÖNLERİYLE E-DEFTER UYGULAMASI Mustafa ŞİMŞEK Yeminli Mali Müşavir antalya@ankaymm.com TÜM YÖNLERİYLE E-DEFTER UYGULAMASI E-fatura ve E-defter kullanma mecburiyeti ile ilgili 397 ve 421 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu (VUK) Genel Tebliği

Detaylı

AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU

AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU 415 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Değişiklik Yapan Tebliğ Taslağı AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU TARİH SAYI RESMİ GAZETE NO MEVZUAT TÜRÜ Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Taslak- YAYINLANMA TARİHİ

Detaylı

DÜNYA SİRKÜLER 2014 03 ELEKTRONİK ARŞİV UYGULAMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR

DÜNYA SİRKÜLER 2014 03 ELEKTRONİK ARŞİV UYGULAMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR Osmanağa Mah. Serasker Cad. Bizim Apt. No: 122 K: 4 Bahariye Kadıköy İstanbul Türkiye Telefon Faks Mobil 90 (216) 330 05 41 90 (216) 330 06 41 90 533 763 57 52 DÜNYA SİRKÜLER 2014 03 ELEKTRONİK ARŞİV UYGULAMASINA

Detaylı

Maliye Bakanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

Maliye Bakanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: 13 Aralık 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28141 Maliye Bakanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: ELEKTRONİK DEFTER GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1) (2 No lu tebliğ işlenmiştir) 1. Giriş 1.1. Bilindiği üzere,

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR (2013-55)

SİRKÜLER RAPOR (2013-55) DMF SİSTEM ULUSLARARASIBAĞIMSIZDENETİMDANIŞMANLIKVE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİKA.Ş. www.dmf.com.tr& dmfsystem.eu dmf@dmf.com.tr www.russellbedford.com Ankara :Eskişehir Yolu 9. Km. Tepe Prime B Blok No: 100

Detaylı

Solon ve e-fatura çözümleri

Solon ve e-fatura çözümleri e-fatura Solon ve e-fatura çözümleri Özel Entegratörlük e-fatura lerin faturalarını göndermek ve almak amacıyla sistemin özel entegratör kuruluşların yazılım ve donanım alt yapısını kullanarak GIB isitemine

Detaylı