e-fatura ve e-defter Uygulamaları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "e-fatura ve e-defter Uygulamaları"

Transkript

1 e-fatura ve e-defter Uygulamaları Türkiye Ekim 2013

2 Konularımız e mükellef e vergi dairesi e - vergi dünyası e - defter ve e-fatura uygulamalarına genel bakış e - fatura uygulaması ve mali mühür e - defter uygulaması Yaklaşımınız / Yaklaşımımız Slide 2

3 e-defter ve e-fatura uygulamaları Genel Bakış

4 Şirketlerde Neler Değişecek? Organizasyon Yapısındaki Değişiklik - Muhasebe, vergi, satın alma vs bölümlerinin yeniden organize edilmesi - Süreçlere yönelik insan müdahalesinin azaltılması - Süreçlerin daha etkin kontrol edilebilmesi Dışarıyla Olan İlişkilerde Değişiklik - e fatura uygulamaları için müşteri ve tedarikçilerle anlaşılması - Alıcı ve satıcılarla olan sözleşmelerin gözden geçirilmesi - Siparişten ödemeye kadar ilişkilerin ve uygulamaların gözden geçirilmesi İşlemler ve İş Süreçlerindeki Değişiklikler - Alış ve satış süreçlerine taraf olanlar, sürece konu mal ve hizmetler ve sürecin gerektirdiği belgeler itibariyle değişiklikler - Şirket içi onay, e-mühür ve berat prosedürleri Şirketin Kullandığı Teknolojideki Değişiklikler - Elektronik mühüre geçilecek. XML, FTP, http(s), AS2, elektronik sertifika vs sistemler kullanılacak. Muhasebe ve Belge Düzeni Alışkanlıklarındaki Değişiklikler Slide 4

5 Otoritenin Beklentileri Mükellef hizmetleri Mükellef hizmetlerinde ve idari işlemlerde yeni açılımlar Dün Bugün Yarın fatura, defter, beyanname e-defter / e-fatura / e-beyanname pre-filling

6 Notlar / Uyarılar Mevzuat beklentileri - Yapılması gereken düzenlemeler var (Örneğin, kağıt fatura zorunluluğu olan iş ve işlemler) - Tahmin edilen düzenlemeler (Örneğin e-defterin GİB e gönderilmesi) - Beklenen ilan edilmiş düzenlemeler var (Örneğin, perakende mağazalarda uygulama) Slide 6

7 Notlar / Uyarılar VUK 231 ve 232 ye uyum sorunu - VUK 231 Faturada, faturanın düzenlenme tarihi, seri ve sıra numarası bulunur. - VUK 232 Faturalar sıra numarası dahilinde teselsül ettirilir. Bütün faturalarını mal satışı veya hizmet ifası gününde düzenlemeyenlerde bu maddelere uyum sorunu kaçınılmazdır. Konunun e-faturayla ilgisi ve alternatif çözümler? 31 Ağustos Düzenleme tarihi? Eylül Sıra numarası dahilinde teselsül?? Slide 7

8 Uygulama Kapsamına Alınan Şirketler Aşağıdaki durumlarda e-fatura ve e-defter uygulamasına geçiş zorunludur yılında madeni yağ lisansı sahibi firmalardan herhangi bir mal alınmışsa (tutarı ve cinsi önemli değil) ve VEYA yılında kolalı gazoz, tütün mamulü, alkollü içecek üreten veya ithal eden bir firmadan herhangi bir mal alınmışsa (tutarına ve cinsine bakılmaksızın) ve 2011 yılı brüt satış hasılatı 25 milyon liradan yüksekse 2011 yılı brüt satış hasılatı 10 milyon liradan yüksekse Slide 8

9 Geçiş Süreci Uygulama e-fatura sistemine kayıt e-defter sistemine kayıt e-fatura kullanımı Süre 2013 takvim yılı ( tarihi itibariyle GİB e başvurulması) 2014 takvim yılı (Yazılımını kendisi geliştirenlerin tarihi itibariyle test süreçlerini başarıyla tamamlamış olmaları) tarihinden itibaren, kayıtlı kullanıcılar arasında sadece e-fatura kullanımı

10 e-fatura ve e-deftere Geçiş Süresi: Zorunluluk kapsamına giren mükelleflerin aşağıda belirtilen süreler içerisinde e-fatura ve e-defter uygulamalarına geçmeleri zorunludur a) Elektronik fatura uygulamasına 2013 takvim yılı (1/9/2013 tarihi itibariyle Gelir İdaresi Başkanlığı na başvurulması gerekmektedir.) b) Elektronik defter uygulamasına ise 2014 takvim yılı (Elektronik defter yazılımlarını kendi geliştiren mükelleflerin 1/9/2014 tarihi itibariyle elektronik defter test süreçlerini başarı ile tamamlamış olmaları gerekmektedir.) 10

11 E-Fatura Uygulamasına Geçiş Süreleri Portal Yöntemi Entegrasyon Yöntemi Özel Entegrasyon Yöntemi Başvuru: en geç 1 Eylül 2013 Başvuru: en geç 1 Eylül 2013 Başvuru: en geç 1 Eylül 2013 Uygulamaya Başlama : Kullanıcı hesabı açıldığı anda Uygulamaya Başlama : 31 Aralık 2013 Uygulamaya Başlama : 31 Aralık 2013 Business School Seminer

12 E-Fatura 12

13 E-Fatura uygulaması (397 sıra nolu tebliğ öncesi) Şimdiye kadar EFKS (Elektronik Fatura Kayıt Sistemi) kapsamında altı firma E-Fatura uygulamasına geçmiştir. Maliye Bakanlığı ile şirketler arasında yapılan protokoller çerçevesinde ilerlemiştir. Düzenlenen faturalarda bulunan bazı bilgilerin, belirlenen standartlar çerçevesinde GİB sistemine aktarılarak, ikinci nüshaların kağıt ortamda saklanması zorunluluğunu kaldıran; ayrıca birinci nüsha faturaların da güvenli elektronik imzalı dijital belge şeklinde oluşturulmasına ve saklanmasına imkan sağlayan bir sistemdir. 1 Fatura bilgisi sisteme gönderilir Maliye Bakanlığı 3 Müşteri arzu ederse den kontrol eder Firma 2 E-Fatura müşteriye gönderilir Müşteri 13

14 Uygulama Detayları (Kimler Yararlanabilir?) Anonim ve limited şirket statüsüne haiz mükellefler Vergi mükellefi gerçek kişiler Anonim ve limited şirket statüsünde bulunmayanlardan e-fatura göndermek ve/veya almak isteyen kurum, kuruluş ve işletmelerin uygulama karşısındaki durumu ve uygulamadan yararlanma prosedürleri, yapacakları yazılı başvuru üzerine Başkanlık tarafından belirlenecektir. Vergi mükellefi olmayan gerçek kişilerin ise e-fatura Uygulaması bünyesinde e-fatura göndermeleri ve almaları mümkün bulunmamaktadır. 14

15 E-Fatura uygulaması (397 sayılı tebliğ sonrası) E-Fatura Uygulaması Nedir? Başkanlıkça belirlenen standartlara uygun mesajların, taraflar arasında güvenli bir şekilde aktarılması olanağı sunan uygulamanın genel adıdır. E-Fatura uygulaması, bünyesinde E-Fatura gönderme ve/veya alma işlemlerini yapmak üzere her bir kullanıcıya ait kullanıcı hesabı barındıracak olup, bu hesap aracılığı ile kullanılabilecek fonksiyonlar, ilgili hesabın ve kullanıcının niteliğine göre şekillenecektir. Alıcı ve satıcı sisteme kayıtlı olmalıdır Firma bazı müşterilerine kağıt bazı müşterilerine e- fatura kesebilir. 15

16 e-fatura Uygulaması Kayıtlı Kullanıcılar ve Diğer Mükellefler E-fatura Uygulamasına Kayıtlı Mükellefler E-fatura Uygulamasına Kayıtlı Olmayan Mükellefler Firma 1 E-fatura E-fatura Firma 2 Kağıt fatura Kağıt fatura Firma 5 Firma 6 E-fatura Firma 3 GİB E-fatura Firma 4 Kağıt fatura Kağıt fatura Firma 7 Kağıt fatura Kağıt fatura Firma 8 16

17 Kayıtlı Kullanıcılar Listesinin Takibi Uygulamaya yeni kaydolan mükelleflerin, kayıtlı kullanıcılar listesinde ilan edilmelerini izleyen 7 gün içerisinde e-fatura düzenlemeleri ve almaları, diğer kayıtlı kullanıcıların yeni kayıt olan kullanıcılara bu süre içerisinde e-fatura göndermeleri zorunlu değildir. e-fatura uygulamasından yararlanan mükellefler hesapların aktive edilmesini takip eden 7 günden sonra kayıtlı kullanıcılara e-fatura göndermek ve almak zorundadırlar Business School Seminer

18 Uygulama Detayları (e-fatura) E-Fatura, yeni bir belge türü değildir. Kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahiptir. Aynı mal veya hizmet satışı işleminde hem kağıt faturanın hem de elektronik faturanın bir arada düzenlenmesi mümkün değildir. 18

19 E-Fatura uygulaması E-Fatura Portalı Aracılığı ile Kullanım Bilgi işlem sistemlerinin entegre edilmesi sureti ile E-Fatura uygulamasını kullanma konusunda yeterli alt yapıya sahip olmayan kullanıcıların uygulamadan yararlanabilmelerini sağlamak amacıyla geliştirilen E-Fatura portalı aracılığı ile ara yüzlerin kullanılarak E-Fatura gönderilmesi. Bilgi İşlem Sistemlerinin Entegre Edilmesi Yoluyla Kullanım Bilgi işlem sistemleri yeterli olan kullanıcıların, gerekli entegrasyonu sağlamaları koşulu ile E-Fatura uygulamasını doğrudan kendilerine ait bilgi işlem sistemleri aracılığı ile kullanmaları mümkündür. Özel Entegratör Firmalar Aracılığı ile Kullanım Mükellefler, elektronik fatura gönderme ve alma işlemlerini teknik yeterliliğe sahip, Başkanlıktan özel entegrasyon izni almış mükelleflerin bilgi işlem sistemi vasıtasıyla da gerçekleştirebilirler. 19

20 Bilgi işlem sistemlerinin entegre edilmesi yoluyla kullanım E-Fatura uygulamasının taraflar arasında kullanımı tamamı ile uygun yazılım entegrasyonlarının oluşturulması ile gerçekleştirilmektedir. Bu şekilde oluşturulacak çözümler, işletmelerin kendi bünyelerinde yer alan ERP (Enterprise Resource Planning) çözümlerinin uyarlanması şeklinde olabileceği gibi bu konuda geliştirilecek bazı özel yazılım çözümlerinin de geliştirilmesi mümkündür. 20

21 Bilgi işlem sistemlerinin entegre edilmesi yoluyla kullanım E-Faturayı ve sistem yanıtını; Oluşturur + Mali mühür basar + Saklar + Veri kurallarına uygunluğunu denetler Merkezden gelen uygulama yanıtını ve sistem yanıtını Alır + Denetler + İşler + Saklar E-Faturayı ve Uygulama yanıtını; Alır + Mali mühür denetler + Veri kurallarına uygunluğunu + Saklar + İletir Merkezden gelen uygulama yanıtını ve sistem yanıtını Alır + Denetler+ İşler + Saklar Merkez Üzerinden Gelen E- Faturayı ve sistem yanıtını; Alır + Veri kurallarına uygunluğunu denetler + İşler + İlgili adrese iletir + sistem yanıtı oluşturur ve iletir Kendisine Gelen Sistem yanıtını: Alır + Denetler + İşler + İletir Kaynak: efatura.gov.tr (UBL Kılavuz) 21

22 Bilgi işlem sistemlerinin entegre edilmesi yoluyla kullanım WEB Servis iletişimi, HTTPS Protokolü üzerinden SSL mekanizması ile XML formatında 22

23 Uygulama Yanıtı Görünümü 23

24 Örnek Entegrasyon Çözümü ERP (Muhasebe) E-Fatura Çözümü Elektronik Mali Mühür Elektronik Arşiv 24

25 Örnek Entegrasyon Çözümü E-fatura çözümü Firma Muhasebe -Fatura Sistemi (ERP) Dönüştürücü (xml) Mühür-İmza İletişim Kutusu (inboxoutbox) GELİR İDARESİ BAŞLANLIĞI Müşteri Arşiv Tedarikçi 25

26 E-Fatura portalı aracılığı ile kullanım 26

27 E-Fatura portalı aracılığı ile kullanım Yeterli alt yapıya sahip olmayan kullanıcıların uygulamadan yararlanabilmelerini sağlamak amacıyla geliştirilen ve E-Fatura uygulamasına ait temel fonksiyonları bünyesinde barındıran bir web uygulamasıdır. 27

28 E-Fatura portalı aracılığı ile kullanım 28

29 E-Fatura portalı aracılığı ile kullanım 29

30 E-Fatura portalı aracılığı ile kullanım (müşteri kaydetme) 30

31 E-Fatura portalı aracılığı ile kullanım (fatura düzenleme) 31

32 E-Fatura portalı aracılığı ile kullanım (fatura düzenleme) 32

33 E-Fatura portalı aracılığı ile kullanım (toplu fatura yükleme) 5000 fatura 33

34 E-Fatura portalı aracılığı ile kullanım (gönderilen faturalara erişim ve izleme) 34

35 E-Fatura portalı aracılığı ile kullanım (gönderilen faturalara erişim ve izleme) 35

36 E-Fatura portalı aracılığı ile kullanım (gelen faturaları zarf bazında görüntüleme)

37 E-Fatura portalı aracılığı ile kullanım (gelen faturaları görüntüleme) 37

38 E-Fatura portalı aracılığı ile kullanım (gelen faturaları kabul etme) 38

39 E-Fatura portalı aracılığı ile kullanım (gelen faturaları red etme) 39

40 E-Fatura portalı aracılığı ile kullanım (faturaları arşivleme) 40

41 Özel Entegratör Firmalar Aracılığı ile Kullanım Elektronik fatura gönderme ve alma işlemleri teknik yeterliliğe sahip, özel entegrasyon izni almış mükelleflerin bilgi işlem sistemi vasıtasıyla da gerçekleştirilebilir. Özel entegrasyon izni almak isteyenler, e-fatura Uygulamasına başvuru için gerekli belgelerin yanında özel entegrasyon talebini içeren bir dilekçe ve ekinde Özel Entegrasyon Bilgi İşlem Sistem Raporu (BS) ile başvuru yapacaklardır. Elektronik fatura gönderip alma işleminin özel entegrasyon izni alanlara ait bilgi işlem sistemi vasıtasıyla gerçekleştirilmesi, muhafaza ve ibraz ödevlerini ortadan kaldırmaz. Elektronik fatura gönderip alma işleminde kullanılan bilgi işlem sistemi yazılım ve donanım alt yapısının Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ve Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarının geçerli olduğu yerlerde bulunması zorunludur. 41

42 Özel Entegratör Firmalar Aracılığı ile Kullanım 42

43 Örnek Özel Entegrasyon Çözümü Özel Entegratör E-fatura Çözümü Firma Muhasebe -Fatura Sistemi (ERP) Dönüştürücü (xml) Mühür-İmza İletişim Kutusu (inboxoutbox) GELİR İDARESİ BAŞLANLIĞI Müşteri Arşiv Tedarikçi Firmanız Sistemi Özel Entegratör Firma Sistemi Özel entegratör firmanın arşiv yetkisi alıp almadığına dikkat ediniz. 43

44 Özel Entegratör Firmalar İle Kullanımda Yaklaşım Özel Entegrator Firmaların Portalı Üzerinden Kullanım Özel Entegratör Firmaya Dosya Göndererek Kullanım Adaptör- Connector Vasıtasıyla Özel Entegratör Firmaya Bağlantı Kurulması Manuel yöntem İş yükü Gelen faturalar için iş yükü Çok yüksek olmamakla beraber ek Maliyet ve proje süreci Business School Seminer

45 Özel Entegratör Firmalar Aracılığı ile Kullanım E-Fatura uygulamasına kayıtlı mükelleflerin, e-fatura uygulamasını özel entegratör aracılığıyla kullanmak istemeleri halinde özel entegrasyon izni almış mükelleflerle e-fatura gönderme ve alma konusunda sözleşme yapmaları gerekmektedir. E-Fatura uygulamasına kayıtlı olmayan mükelleflerin öncelikle e-fatura Uygulaması Başvuru Kılavuzundaki adımlara göre mali mühür sertifikası ürettirmeleri, daha sonra özel entegratör kurumlar ile anlaşma yapmaları gerekmektedir. e-fatura uygulamasından yararlanan mükellefler ile diğer kurum, kuruluş ve isletmelerin e-faturalarını kendi mali mühür sertifikaları ile onaylamaları veya nitelikli elektronik sertifikaları ile imzalamaları esastır. Ancak e-fatura uygulamasını özel entegratör vasıtasıyla kullananlar düzenlenecek e-faturaların özel entegratörün mali mühür sertifikası ile onaylanmasına izin verebilirler. 45

46 E-Fatura uygulaması (Temel senaryo) Temel Fatura Senaryosu: Faturanın alıcısına kayıtlı ve güvenli bir biçimde ulaştırılması ile işlemin tamamlandığı varsayılmakla birlikte alıcılar fatura ile ilgili itirazlarını harici yollarla gerçekleştirebileceklerdir. Alıcı Satıcı Faturayı alır E-Fatura Faturayı oluşturur ve gönderir 46

47 E-Fatura uygulaması (Ticari fatura senaryosu) Ticari Fatura Senaryosu: Bu senaryo, yapılacak mal ve hizmet satışları dolayısıyla fatura düzenlenmesi, söz konusu faturaların kabul edilmesi veya reddedilmesi ile düzeltme işlemleri için uygulama yanıtı düzenlenmesine ilişkin iş akışları ve rolleri açıklamak amacıyla hazırlanmıştır. Belirlenen sistem ile: Kabul talebiyle gönderilen E-Fatura uygulama yanıtı düzenlenerek kabul edilebilir. Alıcıya gönderilen E-Fatura alıcı tarafından reddedilebilir. Faturaya konu malların tümünün ya da belli kalemlerinin iadesi halinde iade faturası düzenlenmesi gerekebilir. 47

48 E-Fatura uygulaması (Faturanın kabul edilmesi) Alıcı Satıcı Faturayı alır ve işler E-Fatura Faturayı oluşturur ve gönderir Fatura kabul edilir Uygulama yanıtı Uygulama yanıtı alınır ve fatura ile eşlenerek kayıtlara alınır 48

49 E-Fatura uygulaması (Faturanın reddedilmesi) Alıcı Satıcı Faturayı alır E-Fatura Faturayı oluşturur ve gönderir Fatura reddedilir Uygulama yanıtı Uygulama yanıtı fatura ile eşlenerek kayıtlara alınır Red U.Y. değerlendirir Kabul Gerekli düzeltme yapılır Harici Yollar 49

50 E-Fatura uygulaması (İade faturası düzenlenmesi) Alıcı Satıcı Faturayı alır ve işler E-Fatura Faturayı oluşturur ve gönderir Mal iade edilir ve U.Y. birlikte iade faturası düzenlenir U.Y. ve iade faturası Uygulama yanıtı ile iade faturası alınır ve işlenir 50

51 E-Fatura uygulaması XML formatında fatura dönüştürücü bir program vasıtasıyla görsel hale getirilebilir. Böyle bir program örnek olarak E-Fatura portalında mevcuttur. 51

52 Uygulama detayları (E-Fatura) E-Fatura, yeni bir belge türü olmayıp, kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahiptir. Aynı mal veya hizmet satışı işleminde hem kağıt faturanın hem de elektronik faturanın bir arada düzenlenmesi mümkün değildir. Kayıtlı kullanıcılar kendi aralarındaki işlemlerde e-fatura düzenlemek mecburiyetindedir. E-Fatura uygulaması, VUK kapsamında düzenlenmesi zorunlu olan fatura dışında kalan belgelerin de taraflar arasında dolaşımına imkan verecek şekilde tasarlanmıştır. Bu çerçevede, taraflar arasında elektronik belge olarak dolaşımı Başkanlıkça uygun bulunanlar, ilgili format ve standartların duyurulmasının ardından, E-Fatura uygulaması aracılığı ile gönderilip alınabilecektir. 52

53 Bilgi İşlem Sistemleri Yurt Dışından Yönetilen Mükelleflerin e-fatura Uygulamasından Yararlanması: Bilgi işlem sistemi yurt dışından yönetilen mükelleflerin elektronik fatura uygulamasından entegrasyon yöntemiyle yararlanma konusundaki durumları yapacakları başvuru üzerine Gelir İdaresi Başkanlığında değerlendirilerek elektronik fatura gönderip almalarına izin verilebilecektir. 53

54 E-Fatura Uygulaması Başvuru Süreci 54

55 1 Eylül Aralık 2013 e-fatura Uygulaması Başvurusu (Fiziksel Başvuru) E-fatura Uygulaması Başvurusu Tübitak Kamu SM Mali Mühür Entegrasyon Başvurusu Onay Test Süreci GİB ile bilgi verir Mühür alınır e-fatura Uygulaması Başvuru Formu ve Taahhütnamesi Elektronik Mali Mühür Sertifika Sahibi Taahhütnamesi Entegrasyon Başvuru Dilekçesi Bilgi İşlem Sistem Raporu (BİS Raporu) *Portalın aktive edilmesini istemeyen firmalar başvuru sırasında belirtmelidir. 55

56 e-fatura Uygulaması Başvurusu e-fatura uygulama başvurusu aşağıdaki belgelerle yapılır e-fatura Uygulaması Başvuru Formu ve Taahhütnamesi Elektronik Mali Mühür Sertifika Sahibi Taahhütnamesi Şirket kuruluş sözleşmesinin yer aldığı ticaret sicil gazetesinin noter onaylı örneği Başvuru formuna şirket adına imza atan kişi veya kişilerin yetkili olduğunu gösteren şirket imza sirkülerinin noter onaylı örneği 56

57 e-fatura Uygulaması Başvurusu Başvurusu uygun olanlara işlemlere başlayabilecekleri bildirilecektir. Başkanlık tarafından uygun bulunursa kullanıcı hesapları tanımlanacaktır ve buna istinaden Mali Mühür temini işlemlerine başlanabilecektir. Mail Mühür alındıktan sonra şirketler başvuruda bildirdikleri yetkilileri aracılığı ile Mali Mühür sertifikalarının aktivasyonunu gerçekleştirecektir. Bütün bu işlemler tamamlandıktan sonra aktive edilen sertifikaları kullanarak sistem üzerinde tanımlanan kullanıcı hesabı aracılığı ile e- Fatura gönderme ve/veya alma işlemleri gerçekleştirilebilir. 57

58 e-fatura Uygulaması Başvurusu Entegrasyon yapmak isteyen mükelleflerin yukarıda istenen belgelere ilave olarak aşağıda yazılı belgeleri de imzalı ve paraflı olarak Başkanlığa göndermeleri gerekmektedir, o BİS Raporu, o Entegrasyon Başvuru dilekçesi. Başkanlığa gönderilen BİS Raporu değerlendirilerek uygun görülmesi halinde mükelleflere yazı ile entegrasyon çalışmalarına başlama izni verilecektir. Entegrasyon çalışmalarına başlama izni verilmeyen mükellefler, uygulamayı e- Fatura Portalı üzerinden kullanmaya devam edecekler veya Başkanlıktan izin alan özel entegratörlerle anlaşma yapabileceklerdir. 58

59 Özel Entegrator Aracılığı ile Başvuru Mali mührünü ürettiren mükellefler, Başkanlıktan özel entegrasyon izni almış kurumlara başvuru yaparak uygulamaya dahil olabilirler. Başkanlıktan özel entegrasyon izni alan kurumlar internet adresinden yayınlanacaktır. Uygulamayı e-fatura portalı ile veya entegrasyon yöntemiyle kullanan mükellefler, istemeleri halinde özel entegrasyon izni alan kurumlara başvuru yaparak bu kurumların sistemleri üzerinden e-fatura gönderip alabilirler. E-Fatura uygulamasına kayıtlı mükelleflerin, e-fatura uygulamasını özel entegratör aracılığıyla kullanması ile ilgili açıklamalara e-fatura Uygulaması Özel Entegrasyon Kılavuzu nda yer verilmiştir. 59

60 e-fatura Uygulamasında 421 No lu Tebliğ Sonrası Değişiklikler Gönüllülük esası Uygulamadan yararlanma zorunluluğu Müşterinin talep etmesi durumunda ise sadece kağıt fatura verilmesi zorunludur. Kayıtlı firmalar kendi aralarında sadece e-fatura düzenleyebilir. Arşiv firmaya ait donanımlarda saklanır. İzin alınmak kaydıyla üçüncü taraf firma elektronik arşivleme hizmeti verebilir. İlgili bilgi işlem sistemlerinin Türkiye de olması gereklidir. Bilgi işlem sistemi yurt dışından yönetilen mükelleflerin durumları değerlendirilerek izin verilebilir. 60

61 Elektronik Mali Mühür 61

62 Uygulama detayları (yetki mühür) Mali Mühür Vergi Usul Kanunu kapsamında yapılacak düzenlemeler çerçevesinde kullanılmak üzere, tüzel kişi ve diğer kurum, kuruluş ve işletmelere ait veri bütünlüğünün, kaynağın ve içeriğin garanti altına alınması ile gerekli durumlarda gizliliğin sağlanması fonksiyonlarının yerine getirilmesi amacı ile oluşturulan ve E-Fatura uygulaması bünyesinde yapılan işlemlerde kullanılması zorunlu olan Mali Mühür bir elektronik sertifikadır. Akıllı Kart Donanımsal Güvenlik Modülü Fatura mühürleme hızı 62

63 Mali mührün özellikleri Sahiplerine kart okuyucuları ile birlikte teslim edilecek sertifikaların HSM (hardware security model donanımsal güvenlik modülü, içerisinde mali mühür sertifikası yüklenen işlem yapma aracına verilen isimdir) aracılığı ile kullanılması da mümkündür. Ancak bu durumda, mali mühür sertifikalarının HSM lere yüklenmesi işleminin TÜBİTAK-UEKAE veya yetkili kıldığı kişiler / kurumlar aracılığıyla yapılması ve tercih edilen HSM modellerinin TÜBİTAK-UEKAE tarafından yayınlanacak niteliklere sahip olması gerekmektedir. 63

64 Mali Mühürle İlgili İşlemler (I) Başvuru Süreci Mali mühür ve/veya güvenlik sertifikası için GİB e başvuran ve başvurusu uygun bulunan kurumlar, sertifika temin işlemlerini başlatmaları konusunda e-posta veya yazılı olarak GİB tarafından bilgilendirilir. Bilgilendirilen Kurum, Kamu SM nin müşteri ilişkileri birimi ile iletişime geçerek talep edeceği ürün ve hizmetleri belirler. Belirlenen ürün ve hizmetler için Kamu SM, Kurum a teklif yazısı gönderir. Teklif Kurum tarafından imzalanır ve Kamu SM ye iletilir. Talep edilen ürün ve hizmet bedeli, belirlenen banka hesap numarasına yatırılır. Ödendi belgesi Kamu SM ye fakslanır. Talep edilen ürün ve hizmet bedeli Kamu SM hesabına geçtikten sonra sertifika üretim süreci başlatılır. 64

65 Mali Mühürle İlgili İşlemler (II) Üretim Süreci Akıllı Karta Sertifika Üretimi - Gelen talepler ESYA uygulamasına kayıt edilir. Sertifikalar üretilir ve ESYA uygulaması yardımıyla akıllı kartlara yazılır. Donanımsal Güvenlik Modülüne (HSM) Sertifika Üretimi - Donanım güvenlik modülüne sertifika talebinde bulunacak kurumlar aşağıdaki hizmet modüllerinden birini tercih ve talep ederler: Yerinde sertifika alma hizmeti HSM kurulumu + Yerinde sertifika alma hizmeti; - Model seçildikten sonra; Bir Kamu SM personeli, kurum ile belirlenen gün ve saatte donanım güvenlik modülünün bulunduğu adrese gider. Çalışma tamamlandıktan sonra hizmet gerçekleştirme tutanağı imzalanır. Tutanak iki nüsha olarak hazırlanarak biri kurumda, diğeri Kamu SM personelinde kalır. 65

66 Mali Mühürle İlgili İşlemler (V) Teslim Süreci Sertifika teslim süreci - Sertifikanın bulunduğu akıllı kart zarflanır. - Zarf içerisine kullanım talimatları yerleştirilir. - Talep edilmesi durumunda USB tipi akıllı kart okuyucu da zarfa yerleştirilir. - Zarf kapatılarak kurumun sertifika sorumlusuna kurye aracılığı ile iletilir. İleti sadece resmi kimlik ibrazı ile teslim edilir. - Sertifika teslim alındıktan sonra, FORM doldurularak kurumun sertifika sorumlusu tarafından imzalanır ve Kamu SM ye fakslanır. Parola teslim süreci FORM Kamu SM ye fakslandıktan sonra, sertifika sorumlusunun imzası kontrol edilir ve parola zarfı gönderilir. 66

67 E-Defter 67

68 E-Defter uygulaması E-Defter Uygulaması Nedir? E-Defter uygulaması resmi otorite tarafından belirlenen format ve standartlara uygun olarak oluşturulan E-Defterlere ilişkin onay süreçlerinin yerine getirilmesi amacı ile hazırlanan internet adresinde yer alan uygulamadır. E-Defter Nedir? E-Defter vergi şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanununa ve/veya Türk Ticaret Kanununa göre tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan elektronik kayıtlar bütünüdür. Yevmiye Büyük Defter 68

69 E-Defter uygulamasından kimler yararlanabilir? Defterlerini elektronik ortamda oluşturmak, kaydetmek, muhafaza ve ibraz etmek isteyen gerçek ve tüzel kişi mükellefler gerekli şartları sağlamaları halinde E-Defter uygulamasından yararlanabilirler. Koşullar - E-Fatura uygulamasından yararlanma iznine sahip olunması ve elektronik mali mühür temin edilmiş olması - E-defter tutulması, kaydedilmesi, onaylanması, saklanması ve ibrazında kullanılacak yazılımın uyumluluk onayı almış bir yazılım olması. 69

70 E-Defter Uygulamasında Dönemsellik Kendilerine izin verilenler internet adresinde duyurulan format ve standartlara uygun olarak ve aylık dönemler itibarıyla elektronik defterlerini oluşturmaya ve saklamaya başlarlar. Defterlerini elektronik defter biçiminde tutmaya başlayanlar, söz konusu defterlerini kâğıt ortamında tutamazlar. 70

71 e-defter Uygulaması Mevzuat: Firmaların 2014 yılında e-defter i kullanmaya başlaması gerekiyor. Beklenen Değişiklik: Firmalar 2014 yılında başvurmalı ve 2015 Ocak ayında uygulamayı kullanmaya başlamalıdır. Business School Seminer

72 e-defter İçin Firmanızın Yapması Gereken Hazırlık Uyumluluk onayı almış yazılımın temin edilmesi Mevcut ERP içinde bulunan alanların yeni e-defter formatına cevap verecek şekilde güncellenmesi Business School Seminer

73 Uygulamanın işleyişi Defterin Oluşturulması Defterin Mühürlenmesi ve Sisteme Yüklenmesi Defterin Berat İşlemi Defterin Saklanması (Arşiv) Mükellef Mükellef Gelir İdaresi Başkanlığı Mükellef 73

74 Uygulamanın İşleyişi Kaynak: edefter.gov.tr (Kılavuz) 74

75 Uygulamanın İşleyişi a. E-Defter dosyaları kılavuzlarda belirtilen standart ve formatta hazırlanır. b. Hazırlanan dosya defter şema yapısında öngörülen alana yerleştirilir. c. Oluşturulan defter dosyası mühürlenir ya da imzalanır. (Bu şekilde oluşturulan dosya, berat aldıktan sonra defter olarak saklanacak dosyadır. Ancak bu dosyanın defter olarak geçerli sayılabilmesi için e-defter beratının alınması zorunludur.) d. Mühürlenen defter dosyasının belli bilgileri alınarak berat dosyası oluşturulur. e. Berat dosyası mühürlenir. f. Mühürlü berat dosyası paketlenir. g. Hazırlanan paket adresinde bulunan e-defter Uygulamasına giriş yapılarak yüklenir. h. Berat dosyası Gelir İdaresi Başkanlığı mali mührü ile de mühürlenerek indirilecek biçimde defter sahibinin erişimine açılır. (Erişime açılan e-defter beratı ile imzalı veya mühürlü defter dosyası birlikte elektronik ortamda muhafaza edilir.) 75

76 E-Defterin Formatı ve Teknik Yönleri XBRL (extensible Business Reporting Language- Genişletilebilir İşletme Raporlama Dili), aralarında denetim şirketleri, yazılım şirketleri, devlet birimleri ve Uluslar arası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) gibi kurumların da yer aldığı 600 katılımcının yer aldığı kar amacı gütmeyen uluslararası bir konsorsiyum tarafından geliştirilmiştir. Açık (ücretsiz) bir standart olan ve lisans gerektirmeyen XBRL, finansal bilgilerin elektronik transferi için kullanılan XML tabanlı genel bir işaretleme dilidir. XBRL hem e-defter uygulamalarında hem de finansal raporlamalarda geniş bir esnekliğe sahip XML ailesine mensup bir dildir. Defter ve beratlar xml dosyası UTF-8 dil kodlaması ile oluşturulmalıdır. 76

77 E-Defter Bilgileri Yevmiye Defteri e-defter 1 Girişi Yapan Kişi 2 Kayıt Tarihi 3 Kayıt Tanıtıcısı 4 Kayıt Açıklaması 5 Toplam Borç 6 Toplam Alacak 7 Yevmiye Madde Numarası 8 Kayıt Detayı 8.1 Satır Numarası 8.2 Yevmiye Madde Numarası 8.3 Hesap Tanımlaması Ana Hesap Numarası Ana Hesap Tanımlaması Alt Hesap Bilgisi Alt Hesap Tanımı Alt Hesap 8.4 Parasal Tutar 8.5 Borç/Alacak Tanımlayıcısı 8.6 Yevmiye Tarihi 8.7 Belge Tipi 8.8 Tipi Tanımlaması 8.9 Belge Numarası 8.10 Belge Referansı 8.11 Belge Tarihi 8.12 Ödeme Yöntemi 8.13 Açıklama Kağıt Defter 1) Madde sıra numarası, 2) Tarih, 3) Borçlu hesap, 4) Alacaklı hesap, 5) Tutar, 6) Her kaydın dayandığı belgelerin türü ile varsa tarihleri ve sayıları. 77

78 E-Defter Bilgileri Kebir e-defter 1 Toplam Borç 2 Toplam Alacak 3 Kayıt Detayı 3.1 Satır Numarası 3.2 Number Counter Yevmiye Madde Numarası 3.3 Hesap Tanımlaması Ana Hesap Numarası An Hesap Tanımlaması Alt Hesap Bilgisi Alt Hesap Tanımı Alt Hesap 3.4 Parasal Tutar 3.5 Borç/Alacak Tanımlayıcısı 3.6 Yevmiye Tarihi 3.7 Belge Tipi 3.8 BelgeTipi Tanımlaması 3.9 Belge Numarası 3.10 Belge Referansı 3.11 Belge Tarihi 3.12 Ödeme Yöntemi Kağıt Defter 1) Tarih, 2) Yevmiye defteri madde sıra numarası, 3) Tutar, 78

79 Berat İşlemi (sisteme yükleme kısmı) Uygulamadan yararlananlar, aylık dönemler itibarıyla oluşturdukları elektronik defterler için, aşağıda yer alan adımları izleyerek berat almak zorundadırlar. Tüzel kişiler elektronik defterlerini, ilgili olduğu ayı takip eden ayın son gününe kadar (Hesap döneminin son ayına ait defterler kurumlar vergisi beyannamesinin verilme süresi sonuna kadar) kendilerine ait mali mühür ile onaylar. Mühürlü defterler için berat dosyaları oluşturulur ve bu dosyalar Elektronik Defter Uygulaması aracılığı ile Başkanlığın onayına sunulur. e-defter Uygulamasında Başkanlığa gönderilecek dosyalara paket denilmektedir. Paket belirli isimlendirme standardı olan ZIP formatında bir belgedir. 79

80 Berat Dosyasında Hangi Veriler Bulunur? Berat da e-defter gibi elektronik bir XML dosyadır. Özet olarak berat dosyasında aşağıdaki bilgiler yer alır: Defteri onayladığımız mali mührün değeri (detay bilgisi) Vergi kimlik numarası Defterin dönemi ve hangi defter olduğu (yevmiye veya büyük defter) Berat dosyası sisteme yüklenince defter yüklemiş olmaz. Sadece mühür bilgisi ve basit kimlik/tanımlama bilgileri yüklemiş olur. Defter içeriğine ait herhangi bir muhasebe kaydı veya verisi Gelir İdaresi Başkanlığına sistemine transfer edilmemektedir. 80

81 Berat İşlemi (Onay süreci ve muhafaza) Başkanlık kendi mali mühürü ile onay vermek suretiyle deftere berat verir. Başkanlık mali mührünü de içeren beratlar elektronik defter tutanlar tarafından indirilerek istenildiğinde ibraz edilmek üzere ilgili olduğu elektronik defterler ile birlikte muhafaza edilir. Elektronik defter tutma sürecinde hesap döneminin ilk ayının beratının alınması açılış onayı, son ayının beratının alınması ise kapanış onayı yerine geçer. E-defterler ancak berat verilmesi halinde Vergi Usul Kanunu kapsamında kabul görür. 81

82 Berat ile Defter Arasındaki İlişki DENETİM DEFTER Berat Dosyası Berat Onayı Mali mühür Mali mühür değeri Mali mühür Mali mühür değeri Mali mühür değeri GİB Mali Mühür GİB Mali Mühür 82

83 Denetim Denetim elamanı mükellefin ibraz ettiği e-defter ve beratını aldıktan sonra, beratın bu e-deftere ait olup olmadığını edefter görüntüleme aracı ile teyit edecektir. Görüntüleme aracı ile: e-defterin mührünün doğru olup olmadığı, e-defter beratında bulunan mükellef mührünün doğru olup DEFTER olmadığı, Berat Berat e-defterde bulunan mükellef mührü ile e-defter beratında bulunan deftere ait imza veya mühür değerinin birbiri ile aynı olup olmadığı Mali mühür değeri e-defter Mali mühür beratında bulunan Mali mühür GİB mali değeri mührünün doğru olup olmadığı, GİB Mali Mühür DENETİM Mali mühür Mali mühür değeri GİB Mali Mühür Değeri kontrolü yapılarak e-defterin doğruluğu teyit edilir. Kaynak: 100 Soruda e-defter- (Uğur Doğan Gelir İdaresi Daire Başkanı) 83

84 Berat İşleminin Mahiyeti ve Önemi Elektronik defter beratı, elektronik defterlerin değişmezliğini ispat etmeye yöneliktir. Başkanlık tarafından gerçekleştirilen berat verme işlemi, ilgili defterlerde yer alan kayıtların içerik ve gerçeğe uygunluk denetimi anlamına gelmemekte ve herhangi bir vergi incelemesini veya diğer incelemeleri ifade etmemektedir. 84

85 Uygulamaya Ne Zaman Geçebilirim? Dönem başında veya içerisinde sisteme girilebilir. Aylık dönem, sadece onaya sunulan ayın defter kayıtlarını ifade etmekte olup, önceki aylara ait kayıtları içermez. Ancak, hesap dönemi veya takvim yılı içinde, defterlerini elektronik ortamda oluşturmaya başlayanlar, izleyen ilk ayda oluşturacakları elektronik defterlerde, ilgili hesap döneminin basından içinde bulundukları döneme kadar gerçekleştirilen tüm kayıtlara yer vereceklerdir. Ayrıca elektronik defter tutmaya başladıkları tarih itibarıyla eski defterlerine kapanış tasdiki yaptıracaklardır. 85

86 E-defterde düzeltme E-defter oluşturulduktan sonra muhasebe işlemlerinde hata veya yanlışlık yapıldığının tespit edilmesi halinde, bunun hatanın veya yanlışlığın tespit edildiği cari ay içerisinde muhasebe kayıtlarına göre düzeltilmesi mümkündür. 86

87 E-defter İdareye olan diğer bazı yükümlülüklerimi; örneğin Ba-Bs formlarını verme, mizan, bilanço, gelir tablosu gibi bazı bildirimleri, ortadan kaldıracak mı? E-defter şu anki tasarlanan haliyle Gelir İdaresi Başkanlığı veri ambarı sistemine aktarılmamakta, mükellefin kendi bilgi işlem sisteminde muhafaza edilmektedir. Dolayısıyla e-defterde yer alan mal alım-satım bilgileri ile mizan, bilanço ve gelir tablosu gibi bilgi ve bildirimlerin önceden olduğu gibi yine mükellefler tarafından Başkanlığa aktarılması gerekmektedir. 87

88 E-Defter Uygulaması Başvurusu (I) Başkanlık adresine yazılı olarak başvuruda bulunulacaktır. Elektronik Defter Uygulaması Başvuru Formu ve Taahhütnamesi nin imzalı aslı Elektronik defterlerin oluşturulması sırasında, bu konuda uyumluluk onayı alınmış bir yazılımın kullanılması durumunda söz konusu yazılım hakkında yazılımın adı, sürüm numarası gibi mükellef kullanımına özgü bilgiler 88

89 E-Defter Uygulaması Başvurusu (II) Eğer daha onay almamış bir yazılım veya işletmenin kendi yazılımı ile başvurulacaksa; a) Onay talebine iliksin yazılı dilekçe, b) Yazılımın adı, sürüm numarası gibi ayırt edici özellikleri, c) Onayı istenen yazılım ile ilgili olarak aşağıda yer alan bilgileri içeren teknik doküman veya dokümanlar, 1) Yazılımın geliştirilmesinde kullanılan programlama dili, dosya sistemi, çalıştığı işletim sistemi gibi genel özellikleri, 2) Bu Tebliğde yer alan oluşturma, kaydetme, onaylama, muhafaza ve ibraz gibi temel süreçlere ait is akıs semaları, ç) Tebliğ çerçevesinde belirlenen format ve standartlara uygun olarak ve onaya sunulan yazılım tarafından oluşturulan elektronik imzalı veya mali mühürlü elektronik defter örnekleri, d) Gerek duyulması halinde onaylanması istenen yazılımın kuruluma hazır bir örneği 89

90 E-Defter Uygulaması Başvurusu (III) Yazılımın testleri başarıyla geçebilmesi için: yazılımlara uyumluluk onayı verilecektir. - a) internet adresinden duyurulan kılavuzlarda öngörülen veri standartları ve formata uygun olarak oluşturma, - b) Elektronik defterlerin üretilmesi, kaydedilmesi ve bunların ibrazına iliksin şartları sağlama, - c) Mali mühür, elektronik imza, mobil imza ve zaman damgası kullanımının doğru bir şekilde gerçekleştirilmesi, - ç) adresinde açıklanan Elektronik Defter Uygulaması onay süreçlerine ilişkin işlemleri yerine getirme, Duyurulan diğer şartların yerine getirilmesi. Yazılımların testleri üreticileri tarafından yaptırılacak ve testi başarılı biçimde tamamlayanlar internet adresinden ilan edilecektir. İlan edilen yazılımlar aracılığı ile elektronik defter tutacakların ayrıca test yapmalarına gerek bulunmamaktadır. Kendi yazılımını kendisi geliştiren mükelleflerin test sürecini başarılı bir şekilde tamamlayanlar internet sitesinden ilan edilmeyecektir. 90

91 Muhafaza ve İbraz Yükümlülüğü 91

92 Muhafaza ve ibraz yükümlülüğü Mükellefler E-Faturaları ve E-Defterleri, üzerindeki Mali Mühürü ve beratları (Defter için) de içerecek şekilde kanuni süreler dahilinde kendi bünyelerindeki elektronik, manyetik veya optik ortamlarda muhafaza ve istendiğinde elektronik, manyetik veya optik araçlar vasıtasıyla ibraz edeceklerdir. E-Faturanın ve E-Defterin kağıda basılarak saklanması söz konusu değildir. Mükelleflere ait E-Faturaların ve E-Defterlerin yine mükelleflere ait bilgi işlem sistemlerinde saklanması gerekmektedir. Arşivlemenin Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ve Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarının geçerli olduğu yerlerde yapılması zorunludur. 92

93 Muhafaza ve ibraz yükümlülüğü Muhafaza ve ibraz yükümlülüğü, elektronik defterlerin ve beratların doğruluğuna, bütünlüğüne ve değişmezliğine ilişkin olan her türlü elektronik kayıt ve veri, (elektronik imza ve mali mühür değerleri dâhil) veri tabanı dosyası, saklama ortamı ile doğrulama ve görüntüleme araçlarının tümünü kapsamakta olup, elektronik defterlere istenildiğinde kolaylıkla erişebilmeyi, anlaşılabilir ve eksiksiz bir biçimde görüntüleyebilmeyi ve okunabilir kâğıt baskılarını üretebilmeyi sağlayacak biçimde yerine getirilmelidir. E-Defter tutanlar, elektronik defterlerin oluşturulması sırasında kullandıkları bilgi işlem sisteminin sağlıklı biçimde çalışabilmesi ile ilgili yeterli güvenlik önlemlerini almakla yükümlüdür. 93

94 Muhafaza ve ibraz yükümlülüğü E-Defter tutanlar, elektronik defterlere ait kayıtların bozulması, silinmesi, zarar görmesi, işlem görememesi halleri ile olağanüstü durumların meydana gelmesi halinde, durumu on beş gün içinde Başkanlığa bildirmek ve kayıtları nasıl tamamlayacağına ilişkin ayrıntılı bir plan sunmak zorundadır. E-Defter tutanlar, elektronik defterlerini oluşturdukları ve muhafaza ettikleri bilgi işlem sistemlerinin haczedilmesi veya bu sistemlere yetkili mercilerce el konulması halinde, durumu en geç üç is günü içerisinde Başkanlığa bildirmek zorundadır. 94

95 Muhafaza ve ibraz yükümlülüğü E-Defter tutanlar, kanunlarla yetkili kılınan kurum ve kişilerin talebi üzerine elektronik defterlere ait bilgilerin oluşturulması veya muhafazası sırasında kullanılan donanımların bulunduğu adres veya adreslerde inceleme ve tespit yapılabilmesi için gerekli olacak her türlü teknik ve fiziki imkânı (uygun donanım ve yazılımlar, terminallere ulaşım izinleri ve uzman personel gibi) sunmak zorundadır. Gerekli görülen durumlarda, elektronik defterler ile elektronik defterlerde yer alan bilgilere iliksin olarak belirlenecek standartlara uygun üretilecek diğer raporların ibrazı, E-Defter tutanlara ait bilgi işlem sistem veya sistemlerine sürekli erişimin sağlanması sureti ile istenebilir. 95

96 Üçüncü Kişiler Tarafından Arşivleme İzin alınarak, üçüncü kişiler nezdinde elektronik saklama yapılabilir. Başkalarından elektronik saklama hizmeti alınması, muhafaza ve ibraz sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Elektronik faturaların muhafazasının Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ve Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarının geçerli olduğu yerlerde yapılması zorunludur. Bu zorunluluk yurt dışında ikincil bir arşivleme yapılmasına engel değildir. Elektronik faturala saklama hizmeti verenler, elektronik fatura uygulamasını bilgi işlem sistemlerinin entegrasyonu yöntemiyle kullanmak zorundadır. Saklama izni alan mükelleflerin listesi internet adresinden yayımlanacaktır. Saklama koşulları ve saklama hizmeti verecek mükellefin uyması gereken diğer kurallar internet adresinde yayımlanacaktır. Özel entegratör firmanın arşiv yetkisi alıp almadığına dikkat ediniz. 96

97 E-Arşiv Uygulaması (Taslak Tebliğ) 97

98 e-arşiv Uygulaması e-arşiv Uygulaması Nedir? E-Arşiv Tebliği kapsamında Gelir İdaresi Başkanlığından e-arşiv uygulaması izni alan mükellefler, elektronik ortamda oluşturdukları faturayı elektronik ortamda muhafaza edebilirler. Elektronik ortamda oluşturulan faturanın, alıcısına kâğıt olarak gönderilen veya elektronik ortamda iletilen şekli belgenin aslı, düzenleyen tarafından muhafaza edilen elektronik hali ise ikinci nüsha hükmündedir. e-arşiv Uygulamasını Kullanım Koşulları Elektronik arşiv uygulamasından yararlanabilmek için mükelleflerin; e-fatura uygulamasına kayıtlı olmaları Kendi bilgi işlem sistemi üzerinde kullanmak isteyen mükelleflerin e-arşiv Başvuru Kılavuzu nda açıklanan şartlara uygun olarak başvuru yapmaları, Başkanlıktan izin almış özel entegratörlerin bilgi işlem sistemi üzerinde kullanmak isteyen mükelleflerin ise, doğrudan özel entegratöre başvurmaları (ayrıca Başkanlığa başvuruda bulunmayacaktır) gerekmektedir. e-arşiv Uygulaması Ağustos

99 Zorunluluk Kapsamı Zorunluluk Kapsamı ve Uyugulamaya Geçiş Zamanı: İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapanlar, 1/1/2015 tarihine kadar e-arşiv Uygulamasına geçmek zorundadır. Elektronik Fatura Kayıt Sistemi (EFKS) kapsamında faturalarını elektronik ortamda oluşturma ve muhafaza izni almış olan mükellefler bu tebliğin yayım tarihinden itibaren 6 ay içerisinde, faturalama süreçleri ile bilgi işlem sistemlerini bu Tebliğde yer alan usul ve esaslara uygun hale getirmek zorundadır. e-arşiv Uygulaması Ağustos

100 Yöntemler e-arşiv Uygulamasını Kullanım Yöntemleri Mükellefler e-arşiv Uygulamasını, kendi bilgi işlem sistemlerinden veya Başkanlıktan izin almış özel entegratör bilgi işlem sistemi üzerinden olmak üzere iki yöntemle kullanabilirler. 1. Kendi Bilgi İşlem Sistemleri üzerinde 2. e-arşiv uygulaması için Başkanlıktan izin almış Özel Entegratörlerin Bilgi İşlem Sistemleri üzerinde e-arşiv Uygulaması Ağustos

101 e-arşiv Uygulaması e-arşiv Uygulamasında Nasıl Fatura Düzenlenir? Bu Tebliğ kapsamında elektronik arşiv uygulamasından yararlanma izni verilen mükellefler; a) 397 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile getirilen e-fatura uygulamasına kayıtlı olanlara düzenledikleri faturaları anılan tebliğe göre e-fatura olarak oluşturmak, iletmek, muhafaza ve istenildiğinde ibraz etmek zorundadırlar. b) 397 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile getirilen e-fatura uygulamasına kayıtlı olmayan vergi mükelleflerine e-arşiv kapsamında fatura oluşturmaya, kâğıt ortamında göndermeye ve oluşturulan faturaların ikinci nüshasını elektronik ortamda muhafaza ve istendiğinde ibraz etmeye zorunludurlar. c) Vergi mükellefi olmayanlara ise e-arşiv kapsamında fatura oluşturmaya, müşterilerinin talebi doğrultusunda elektronik ortamda iletmeye veya kâğıt ortamında göndermeye, oluşturulan faturaların ikinci nüshasını elektronik ortamda muhafaza etmeye ve istenildiğinde ibraz etmeye zorunludurlar. e-arşiv Uygulaması Ağustos

102 e-arşiv Uygulaması e-fatura ya kayıtlı mükellef e-fatura 1 2 e-arşiv e-arşiv kağıt çıktı e-fatura ya kayıtlı olmayan mükellef e-arşiv Uygulaması elektronik fatura veya kağıt çıktı Gerçek Kişi Ağustos

103 e-arşiv Uygulaması Özel Enegratör Bilgi İşlem Sistemlerinde Kullanım: 421 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında Başkanlıktan Özel Entegrasyon izni alan mükellefler, bu Tebliğ kapsamında belge düzenlemek isteyen mükelleflere Fatura ve e-arşiv raporu oluşturma Mali mühürle onaylama Zaman damgası kullanma ve, Elektronik ortamda alıcıya iletme hizmeti verebilirler. e-arşiv hizmetini Özel Entegratör sistemi üzerinden alan mükellefler, fatura ve elektronik arşiv raporlarında Özel Entegratörün mali mührünün ve zaman damgasının kullanılmasını talep edebilirler. Özel entegratörlerin e-arşiv hizmeti verebilmesi için Başkanlıktan ayrıca izin alması gerekmektedir. Bu izni alabilmek için gerekli koşullar internet adresinde yayımlanan Özel Entegrasyon Kılavuzu ve e-arşiv Kılavuzunda yer almaktadır. e-arşiv Uygulaması Ağustos

104 e-arşiv Uygulaması Belgelerin Elektronik Ortamda Oluşturulması: e-arşiv kapsamında düzenlenen belgeler Başkanlığa bildirilen bilgi işlem sisteminde veya Özel Entegratör sisteminde oluşturulmalıdır. Kullanılan elektronik belge formatı, üzerinde mali mühür/nes taşımaya, belge üzerinde doğrulamaya, görüntülemeye ve kâğıt baskı almaya imkân veren genel tanınırlığa sahip bir format olmalıdır. Mükellefler, istemeleri halinde fatura formatı olarak internet adresinde yayınlanan e-fatura format ve standardını da kullanabilirler. Başkanlık gerekli görmesi halinde, mükelleflerin kullandıkları elektronik belge formatını değiştirmesini isteyebilir. Uygulamanın özel entegratör vasıtasıyla kullanılması durumunda belgeler mükelleflerin kendi mali mühür ya da NES i ile ya da izin vermeleri halinde özel entegratörün mali mührü ile onaylanır. e-arşiv kapsamında düzenlenen belgeler, e-arşiv Tebliği ile getirilen düzenlemeler dışında başta Vergi Usul Kanunu olmak üzere, diğer vergi kanunları ve ilgili düzenlemelerde yer alan sürelere ve belirlenen usul ve esaslara uygun biçimde oluşturulmak zorundadır. e-arşiv Uygulaması Ağustos

105 e-arşiv Uygulaması Belgelerin Elektronik Ortamda Oluşturulması: e-arşiv Fatura e-arşiv Tebliği kapsamında oluşturulan elektronik belgelerin müşteri nüshalarında, Gelir İdaresi Başkanlığı amblemi bulunacaktır. Amblemin altında; e-arşiv Fatura ibaresi bulunacaktır. Elektronik ortamda iletilen faturanın alt kısmında ayrıca e-arşiv izni kapsamında elektronik ortamda iletilmiştir. ifadesi yazılacaktır. e-arşiv izni kapsamında elektronik ortamda iletilmiştir. e-arşiv Uygulaması Temsili gösterimdir. Fatura dizayn ve içeriği Tebliğ kapsamında yayımlanacak kılvulzarda daha çık şekilde görülecektir Ağustos

106 e-arşiv Uygulaması Belgelerin Alıcılarına Teslimi: Mükellefler elektronik belge biçiminde oluşturdukları faturayı diğer mükelleflere (gerçek kişiler hariç) kâğıt ortamında teslim edeceklerdir. Elektronik ortamda oluşturulan faturanın kâğıt ortamında teslimi halinde baskı işlemi mükellefin kendisi tarafından yapılabilir. İsteyen mükellefler baskı işini anlaşmalı matbaa işletmelerine veya özel entegratörlere de yaptırabilir. Bu durumda anlaşmalı matbaa işletmeleri veya özel entegratörler tarafından Başkanlığa herhangi bir bildirim yapılmaz. Hazır İmzalı Fatura Oluşturma : Vergi Usul Kanununun faturanın nizamına ilişkin hükümlerine göre faturaların baş tarafında iş sahibinin veya namına imzaya mezun olanların imzasının bulunması mecburidir. Ayrıca, düzenleme tarihinde imzaya yetkili olanın imzasının notere tasdik ettirilip basım sırasında fatura üzerine yazdırılmak suretiyle faturanın (hazır imzalı olarak) kullanılabilmesi mümkündür. e-arşiv kapsamında düzenlenen faturada, düzenleme tarihi yanında düzenleme zamanının da saat ve dakika olarak gösterilmesi zorunludur. e-arşiv Uygulaması Ağustos

107 e-arşiv Uygulaması e-fatura Uygulamasına Kayıtlı Mükelleflere Faturanın Teslimi : e-fatura Uygulamasına kayıtlı kullanıcılara düzenlenecek elektronik faturada, düzenleme tarihi yanında düzenleme zamanının da saat ve dakika olarak gösterilmesi halinde elektronik faturanın kağıt çıktısı irsaliye yerine geçer. Söz konusu kağıt çıktıya İrsaliye yerine geçer ifadesinin yazılması ve kağıt çıktının satıcı veya yetkilisi tarafından imzalanması zorunludur. Ancak bu imkandan yararlanabilmek için elektronik faturanın malın teslimi anında düzenlenmesi zorunludur. 1 e-arşiv Uygulamasına Kayıtlı Mükellef kağıt çıktı e-fatura irsaliye e-fatura ya kayıtlı mükellef e-arşiv Uygulaması Ağustos

108 e-arşiv Uygulaması e-fatura Uygulamasına Kayıtlı Olmayan Mükelleflere Faturanın Teslimi : e-fatura Uygulamasından yararlanma hakkı olup henüz kayıtlı olmayan mükelleflere e-arşiv kapsamında düzenlenen fatura kağıt ortamında teslim edilecektir. Bu kapsamda alıcısına malın yanında kâğıt olarak verilen fatura, irsaliyeli fatura yerine kullanılabilir. Ancak bu imkandan yararlanabilmek için faturanın, malın teslimi anında düzenlenmesi zorunludur. 2 e-arşiv e-arşiv Uygulamasına Kayıtlı Mükellef kağıt çıktı irsaliyeli fatura e-fatura ya kayıtlı olmayan mükellef e-arşiv Uygulaması Ağustos

109 e-arşiv Uygulaması Vergi Mükellefi Olmayanlara (Gerçek Kişilere) Faturanın Teslimi : e-arşiv kapsamında, vergi mükellefi olmayanlara düzenlenen fatura, alıcının rızasına bağlı olarak kağıt veya elektronik ortamda teslim edilecektir. Vergi mükellefi olmayan alıcı tarafından elektronik ortamda teslimi istenen fatura internet dahil olmak üzere her türlü elektronik araç ve ortamlar vasıtasıyla iletilebilir. Vergi mükellefi olmayanlara yapılan mal teslimlerinde fatura elektronik ortamda iletiliyorsa müşteriye faturanın kâğıt çıktısı verilmek zorundadır. Bu durumda kağıt çıktıya; Faturası elektronik ortamda düzenlenmiştir. Fatura yerine geçmez ifadesinin yazılması, satıcı veya yetkilisi tarafından imzalanması zorunludur. Ancak bu imkandan yararlanabilmek için faturanın malın teslimi anında düzenlenmesi zorunludur. Teknik nedenlerle fatura satış anında oluşturulamıyorsa en çok 24 saat içerisinde oluşturulmak zorundadır. 3 a e-arşiv Uygulamasına Kayıtlı Mükellef b e-arşiv Uygulaması e-arşiv e-arşiv kağıt çıktı e-fatura ya kayıtlı olmayan mükellef Ağustos

110 e-arşiv Uygulaması Erişim ve Raporlama : e-arşiv izni alan mükellefler ve e-arşiv hizmeti verme konusunda Başkanlıktan izin alan özel entegratörler, elektronik ortamda oluşturdukları belgelere ilişkin olarak, Başkanlığın internet adresinde yayınlanan veri formatı ve standardına uygun haftalık e-arşiv Raporunu takip eden haftanın sonuna kadar ve mali mühür ya da NES ile zaman damgalı olarak onaylamak zorundadırlar. Mükellefin veya Özel Entegratörün mali mührü ile zaman damgalı olarak onaylanan e-arşiv Raporları, izin alan mükellefler ve Başkanlıktan izin alan saklamacı kuruluşlar tarafından Başkanlığın sürekli uzaktan erişimine açılacaktır. e-arşiv izni alan mükellefler ve Özel Entegratörler, bir hafta içerisinde düzenledikleri belgelere ait birim kodu bazındaki müteselsil numara aralıklarını takip eden haftanın son günü akşamı saat 24:00 e kadar İnternet Vergi Dairesi e-arşiv Bilgi Giriş Ekranı ndan sisteme yüklemek zorundadırlar. e-arşiv Uygulaması Ağustos

111 e-arşiv Uygulaması İnternet Üzerinden Mal ve Hizmet Satışında Düzenlenecek Faturalar : e-arşiv Uygulaması izni olup internet üzerinden vergi mükellefi olmayanlara mal ve hizmet satışı yapanlar, yaptıkları satışlara ilişkin faturaları elektronik ortamda iletmek zorundadır. Söz konusu satışlarda kağıt çıktının sevk edilen malın yanında bulunması gerekmektedir. e-arşiv kapsamında internet üzerinden mal ve hizmet satışında düzenlenecek faturalarda: 1. Satış işleminin yapıldığı web adresi, 2. Ödeme şekli, 3. Ödeme tarihi, 4. Gönderiyi taşıyana ait VKN/TCKN bilgisi, 5. Satışa konu malın gönderildiği tarih 6. İade bölümünde; malı iade edenin adı soyadı, adresi, imzası, iade edilen mala ilişkin cins, miktar, birim fiyat ve tutar bilgilerinin bulunması zorunlu olup fatura üzerinde ayrıca Bu satış internet üzerinden yapılmıştır ifadesine yer verilecektir. e-arşiv Uygulaması Ağustos

112 e-arşiv Uygulaması İnternet Üzerinden Mal ve Hizmet Satışında Düzenlenecek Faturalar : 4 e-arşiv Uygulamasına Kayıtlı Mükellef e-arşiv kağıt çıktı e-fatura ya kayıtlı olmayan mükellef e-arşiv Uygulaması Ağustos

113 e-arşiv Uygulaması İnternet Üzerinden Mal ve Hizmet Satışında Düzenlenecek Faturalar : e-arşiv Uygulaması izni olup e-fatura Uygulamasına kayıtlı kullanıcılara internet üzerinden mal satışı yapanlar, düzenleyecekleri elektronik faturada gerekli bilgilere yer verecek olup, ayrıca kağıt çıktıyı sevk edilen malın yanında bulunduracaklardır. Müşteri malı iade etmek isterse elektronik ortamda kendisine iletilen faturanın kâğıt çıktısını alacak, iadeye ilişkin bölümü doldurarak mal ile birlikte malı satana geri gönderecektir. Bu kapsamda satış yapan mükellefler Tebliğin ilgili bölümünde belirtilen e-arşiv Raporunu, Raporun ilgili olduğu haftayı takip eden hafta sonuna kadar İnternet Vergi Dairesi BTrans bilgi ekranından Başkanlık sistemine yüklemek zorundadırlar. e-arşiv Uygulaması Ağustos

114 Sorumluluk ve Cezalar 114

115 Yükümlülük ve Cezalar E-fatura ve e-deftere iliksin olarak getirilen zorunluluklara uymayanlar hakkında VUK nda öngörülen cezalar uygulanır. Eylem Sonuç Yaptırım Zorunlu olmasına rağmen e-fatura düzenlenmeyip kâğıt fatura düzenlenmesi Zorunlu olmasına rağmen e-fatura alınmayıp kâğıt fatura alınması Zorunlu olmasına rağmen e-defter tutulmaması Fatura hiç düzenlenmemiş sayılır Fatura hiç alınmamış sayılır Defter hiç tutulmamış sayılır Tutarın % 10 u kadar özel usulsüzlük cezası (Yıllık sınır lira) Tutarın % 10 u kadar özel usulsüzlük cezası (yıllık sınır lira KDV indiriminin reddi (?) Gider reddi (?) Re sen takdir nedeni İki kat I. Derece usulsüzlük cezası KDV indiriminin reddi (?) 115

116 Yükümlülük ve Cezalar Eylem Sonuç Yaptırım Entegrasyon yöntemiyle e-fatura uygulamasından yararlananların, sistemlerini kesintisiz 7/24 fatura ve ilgili mesajları alabilir ve gönderebilir halde açık tutmamaları Entegrasyon izninin iptali E-fatura uygulamasının sadece portal yöntemiyle kullanabilmesi Entegrasyon yöntemiyle e-fatura uygulamasından yararlananların; Sistem kesintilerini GİB e bildirmemeleri, Kesinti süresinin iki günü aşması Entegrasyon izninin iptali E-fatura uygulamasının sadece portal yöntemiyle kullanabilmesi 116

117 Yaklaşımımız 117

118 31 Aralık 2013 e kadar Yapılması Gerekenler Yaptığınız başvuru doğrultusunda ; Testlerin tamamlanarak entegrasyonun sağlanması Veya Özel Entegrasyon için servis sağlayıcı ile anlaşılarak sisteme geçişin tamamlanması Yasal Zorunluluk Firmanız Süreçleri ve Saha Uygulaması? Business School Seminer

119 Gelecek Vizyonu (Denetim) SAF-T (Standart Audit File for Tax-Vergisel Amaçlı Standart Denetim Dosyası), mükelleflerin muhasebe kayıtları ile bunlara kaynak teşkil eden belgelere ait bilgilerin vergi incelemelerinde kullanılmak üzere belli bir standart dâhilinde XML dosyası olarak hazırlanmasını öngören bir elektronik denetim dosyası dır. Son yıllarda bazı AB ülkeleri tarafından yoğun olarak kullanılmaya başlamıştır. Matematiksel kontroller KDV oranları kontrolleri Amortisman hesapları kontrolleri Transfer fiyatlaması kontrolleri Envanter kayıtları Bir çok diğer vergi mevzuatına uyum kontrolleri Kaynak: 100 Soruda e-defter- (Uğur Doğan Gelir İdaresi Daire Başkanı) 119

120 Gelecek Vizyonu (Kolaylık ve Denetim) E-defter uygulaması için kullanılan X-BRL (extensible Business Reporting Language -Genişletilebilir İşletme Raporlama Dili) daha kapsamlı bir uygulamadır. Gelecekte SAF-T kapsamında yapılan vergi amaçlı ön kontroller istenirse X-BRL ile de yapılabilecektir. Üstelik ek olarak mükellefler e-defter tutma imkanından yararlanacaklardır. Şu anda e-defter uygulamasında vergi denetimine ilişkin bir analiz kontrol işlemi bulunmamaktadır. Kaynak: 100 Soruda e-defter- (Uğur Doğan Gelir İdaresi Daire Başkanı) 120

121 Tedarikçiden müşteriye E-Fatura ve E-Arşiv E-fatura E-fatura Tedarikçi Firmamız Müşteri E-Defter Elektronik Arşiv 121

122 Örnek ERP (Muhasebe) E-Fatura Çözümü Elektronik Mali Mühür Elektronik Arşiv 122

www.pwc.com/tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu E-Fatura ve E-Defter uygulamaları 10 Aralık 2012

www.pwc.com/tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu E-Fatura ve E-Defter uygulamaları 10 Aralık 2012 www.pwc.com/tr E-Fatura ve E-Defter uygulamaları İçerik 1. Genel Bakış 2. E-Fatura 3. Elektronik Mali Mühür 4. E-Defter 5. E-Arşiv 6. İzin / Başvuru Süreçleri 7. Sonuç 8. Yaklaşımımız 2 Genel Bakış 3 E

Detaylı

e-fatura ve e-defter Uygulamaları

e-fatura ve e-defter Uygulamaları www.pwc.com/tr e-fatura ve e-defter Uygulamaları PwC Türkiye Kasım 2013 Genel Bakış PwC 2 06.11.2013 Nereden Geldik? PwC Planlar 2002 Acil Eylem Planı (Vergide e-dönüşüm / e-beyanname) 2003 2004 e-dönüşüm

Detaylı

E-5 MEVZUATI. Bilgili Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.

E-5 MEVZUATI. Bilgili Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. E-5 MEVZUATI E- TİCARET E- FATURA E- DEFTER E- ARŞİV E- BİLET FİHRİST-1/145 NO KONULAR SAYFALARI 01 KAPAK DİZAYNI- 2 SLAYT -1-2 02 FİHRİST 1 SLAYT-3 03 YAYINLANMIŞ MUVZUAT 3 SLAYT-4-6 04 213 VUK KANUN

Detaylı

VERGĠ USUL KANUNU GENEL TEBLĠĞ TASLAĞI (SIRA NO: )

VERGĠ USUL KANUNU GENEL TEBLĠĞ TASLAĞI (SIRA NO: ) VERGĠ USUL KANUNU GENEL TEBLĠĞ TASLAĞI (SIRA NO: ) 1 Giriş 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 242 nci maddesinin 2 numaralı fıkrası ile Maliye Bakanlığı, elektronik defter, kayıt

Detaylı

Sirküler Rapor 02.01.2014/3-1 433 SIRA NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

Sirküler Rapor 02.01.2014/3-1 433 SIRA NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 02.01.2014/3-1 433 SIRA NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : 433 Sıra No lu VUK Tebliğinde, Vergi Usul Kanunu uyarınca kâğıt ortamında düzenlenmek, muhafaza ve ibraz edilmek

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 433)

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 433) Maliye Bakanlığından: VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 433) 1- Giriş 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 242 nci maddesinin 2 numaralı fıkrası ile Maliye Bakanlığı, elektronik

Detaylı

SĠRKÜLER. SAYI : 2013/58 İstanbul,31.12.2013

SĠRKÜLER. SAYI : 2013/58 İstanbul,31.12.2013 SĠRKÜLER SAYI : 2013/58 İstanbul,31.12.2013 KONU : E Fatura zorunluluğu süresi ile ilgili değişiklik ve irsaliye hakkında düzenleme ile E Arşiv uygulamasına ilişkin düzenlemeler yapıldı. Gündem & Haberler

Detaylı

E-ArĢiv ve E-Fatura Uygulamaları Hakkında Açıklamalar Ġçeren 433 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete de YayımlanmıĢtır.

E-ArĢiv ve E-Fatura Uygulamaları Hakkında Açıklamalar Ġçeren 433 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete de YayımlanmıĢtır. MBK ULUSLARARASI RAPORLAMA VE YMM LTD. ŞTİ. Ankara Asfaltı Halk Sokak Sıddıklar Plaza No: 56 Kat: 7 Kozyatağı Kadıköy / İSTANBUL T +90 (216) 368 24 24 F +90 (216) 368 24 45 www.moorestephens.com.tr SİRKÜLER

Detaylı

30 SORUDA E-FATURA VE E-DEFTER UYGULAMASI

30 SORUDA E-FATURA VE E-DEFTER UYGULAMASI 30 SORUDA E-FATURA VE E-DEFTER UYGULAMASI İÇİNDEKİLER 1 1)E-fatura yeni bir belge türü müdür?... 2 2)E-fatura uygulaması neler getiriyor?... 2 3)E-fatura ve e-defter uygulaması hangi mükellefleri kapsamaktadır?...

Detaylı

E- FATURA VE E-DEFTER

E- FATURA VE E-DEFTER SORU VE CEVAPLARLA E- FATURA VE E-DEFTER İTO ÇAĞRI MERKEZİ Tel: (212) 444 0 486 İTO yayınları için ayrıntılı bilgi Bilgi ve Doküman Yönetimi Şubesi Dokümantasyon Servisi nden alınabilir. Tel : (212) 455

Detaylı

Belge Saklama Düzenİnde Dİjİtal DÖNÜŞÜM e-defter ve e-fatura. e-defter, e-fatura VE E- ARŞİV UYGULMALARI

Belge Saklama Düzenİnde Dİjİtal DÖNÜŞÜM e-defter ve e-fatura. e-defter, e-fatura VE E- ARŞİV UYGULMALARI Belge Saklama Düzenİnde Dİjİtal DÖNÜŞÜM e-defter ve e-fatura e-defter, e-fatura VE E- ARŞİV UYGULMALARI SUNUM PLANI 1) E-DEFTER i. E-DEFTER NEDİR? ii. NEDEN E-DEFTER? iii. KİMLER E-DEFTER TUTABİLİR? iv.

Detaylı

DAMGA VERGĠSĠ KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 57)

DAMGA VERGĠSĠ KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 57) 30 ARALIK 2013 PAZARTESĠ RESMÎ GAZETE SAYI : 28867 (MÜKERRER) DAMGA VERGĠSĠ KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 57) 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun( 1 ) mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında,...her

Detaylı

Elektronik Ortamda Defter Tutulması

Elektronik Ortamda Defter Tutulması Elektronik Ortamda Defter Tutulması Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu nun verdiği yetki çerçevesinde Maliye Bakanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nca hazırlanan elektronik ortamda defter tutulmasına

Detaylı

Tel: +90 212 315 3000 Fax: +90 212 234 1067 ey.com

Tel: +90 212 315 3000 Fax: +90 212 234 1067 ey.com Kuzey YMM AŞ Büyükdere Cad. Beytem Plaza No:20 34381 Şişli İstanbul - Turkey Tel: +90 212 315 3000 Fax: +90 212 234 1067 ey.com Elektronik fatura ve elektronik defter uygulaması Aykut Erdoğan I. Giriş

Detaylı

E-Deftere Geçiş Yol Haritası

E-Deftere Geçiş Yol Haritası E-Deftere Geçiş Yol Haritası Denetçi SMMM Özcan Aymak 1 Soru 1. E-defterin yasal mevzuatımızdaki dayanakları nelerdir? - 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, - 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, - 1 Sıra No.lu

Detaylı

Yayına hazırlayan Uğur Doğan, Gelir İdaresi Daire Başkanı Vergi Sorunları Dergisi Ocak -2012 Sayısının Eki Olarak Yayımlanmıştır.

Yayına hazırlayan Uğur Doğan, Gelir İdaresi Daire Başkanı Vergi Sorunları Dergisi Ocak -2012 Sayısının Eki Olarak Yayımlanmıştır. 100 Soruda e-defter Yayına hazırlayan Uğur Doğan, Gelir İdaresi Daire Başkanı Vergi Sorunları Dergisi Ocak -2012 Sayısının Eki Olarak Yayımlanmıştır. 100 SORUDA E-Defter Uğur DOĞAN Gelir İdaresi Daire

Detaylı

e-fatura Uygulaması Uğur DOĞAN* THE PRACTICE OF e-invoice ÖZET ABSTRACT

e-fatura Uygulaması Uğur DOĞAN* THE PRACTICE OF e-invoice ÖZET ABSTRACT Sayı: 300 Eylül 2013 e-fatura Uygulaması Uğur DOĞAN* ÖZET Gelir İdaresi nin hayata geçirdiği en önemli projelerden olan e-fatura projesinin kanuni dayanağı, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu nun Elekronik ortamdaki

Detaylı

TÜM YÖNLERİYLE E-DEFTER UYGULAMASI

TÜM YÖNLERİYLE E-DEFTER UYGULAMASI Mustafa ŞİMŞEK Yeminli Mali Müşavir antalya@ankaymm.com TÜM YÖNLERİYLE E-DEFTER UYGULAMASI E-fatura ve E-defter kullanma mecburiyeti ile ilgili 397 ve 421 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu (VUK) Genel Tebliği

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. DUYURU 2014/19

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. DUYURU 2014/19 05.11.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. DUYURU 2014/19 KONU : E-DEFTER İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR V.U.K. nun 421 Seri No.lu Genel Tebliğindeki kriterlere uyanlar ve V.U.K. 58 Seri

Detaylı

E DEFTER (Elektronik Kayıtlar Bütünü)

E DEFTER (Elektronik Kayıtlar Bütünü) E DEFTER (Elektronik Kayıtlar Bütünü) İstanbul, Nisan 2015 Vergi Denetim Danışmanlık 1 E Defter Şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanununa ve/veya Türk Ticaret Kanununa göre tutulması zorunlu

Detaylı

E-DEFTER YAPıLACAKLAR

E-DEFTER YAPıLACAKLAR E-DEFTER YAPıLACAKLAR A.Şeref ACAR YMM Mustafa DÜNDAR YMM Kim tutacak E-Fatura geçen mükelleflerin tamamı en geç 31.12.2014 tarihine kadar başvuruda bulunup, 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren e-deftere geçeceklerdir.

Detaylı

ELEKTRONİK DEFTER VE ELEKTRONİK FATURA UYGULAMASI

ELEKTRONİK DEFTER VE ELEKTRONİK FATURA UYGULAMASI H. Oral LEVENDER 29.07.2013 S.M.Mali Müşavir ELEKTRONİK DEFTER VE ELEKTRONİK FATURA UYGULAMASI A- Elektronik Fatura Uygulamasına İlişkin Düzenleme ve Yasal Mevzuat: 1- Yasal Mevzuat: Vergi Usul Kanununun,

Detaylı

T.C. İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ HUKUKU ENSTİTÜSÜ BİLİŞİM HUKUKU ANABİLİM DALI

T.C. İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ HUKUKU ENSTİTÜSÜ BİLİŞİM HUKUKU ANABİLİM DALI T.C. İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ HUKUKU ENSTİTÜSÜ BİLİŞİM HUKUKU ANABİLİM DALI E-DEVLET UYGULAMALARINDAN E-FATURA (ITL560 E-Devlet Dersi Ödevi) Yiğit Turak Numara: 112692046 Öğretim

Detaylı

2 Temmuz 2013. Varlık barışı

2 Temmuz 2013. Varlık barışı 2 Temmuz 2013 Varlık barışı Varlık barışı Varlık barışı, en basit haliyle, işletmelerin öz kaynakları içinde görünmeyen ancak kayıt dışı olarak sahip olunan para, döviz, altın, menkul kıymet, taşınmaz

Detaylı

TÜRKİYE DE E-DÖNÜŞÜM DÜZENLEMELERİ VE UYUMLULUK

TÜRKİYE DE E-DÖNÜŞÜM DÜZENLEMELERİ VE UYUMLULUK TÜRKİYE DE E-DÖNÜŞÜM DÜZENLEMELERİ VE UYUMLULUK E-Dönüşüm Düzenlemeleri Kayıtlı Elektronik Posta (KEP), yasal geçerli ve güvenli e-posta olarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) ile 1 Temmuz 2012

Detaylı

e-fatura & e-defter Genel Açıklamalar ve Güncel Gelişmeler

e-fatura & e-defter Genel Açıklamalar ve Güncel Gelişmeler e-fatura & e-defter Genel Açıklamalar ve Güncel Gelişmeler Sunum Planı e-fatura Uygulaması e-defter Uygulaması 1 ve 2 Sıra No lu Elektronik Defter Genel Tebliğleri 421 Sıra No lu VUK G.T. Kayıt Saklama

Detaylı

KONU: E-Fatura ve E-Defter Uygulaması İle Bu Uygulamaya Dahil Olma Zorunluluğu Getirilen Mükellefler ve Başvuru Süreçleri:

KONU: E-Fatura ve E-Defter Uygulaması İle Bu Uygulamaya Dahil Olma Zorunluluğu Getirilen Mükellefler ve Başvuru Süreçleri: KONU: E-Fatura ve E-Defter Uygulaması İle Bu Uygulamaya Dahil Olma Zorunluluğu Getirilen Mükellefler ve Başvuru Süreçleri: I: GENEL OLARAK: Elektronik Fatura Uygulaması (e-fatura Uygulaması) ilk olarak

Detaylı

TABİMnet E-DEFTER ve E-FATURA PROGRAMI

TABİMnet E-DEFTER ve E-FATURA PROGRAMI TABİMnet E-DEFTER ve E-FATURA PROGRAMI Tabim e-defter çözümü ile Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebir belgelerini, Gelir İdaresi Daire Başkanlığı'nın belirlediği standartlara uygun olarak hazırlayıp GİB'e

Detaylı

E-Fatura, yeni bir belge türü olmayıp, kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahiptir.

E-Fatura, yeni bir belge türü olmayıp, kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahiptir. E-Fatura Nedir? Değerli kağıda basılı olan faturanın karşılığı bilgileri içeren, belli bir formatta standart hale getirilmiş, değiştirilemez bir şekilde mühürlenmiş, elektronik belgedir. E-Fatura, yeni

Detaylı

Tebliğ. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: )

Tebliğ. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: ) Maliye Bakanlığından: Tebliğ Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: ) 1- GİRİŞ Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 1 Mükerrer 242 nci maddesinin 2 numaralı bendi hükmü ile Maliye Bakanlığı;

Detaylı