T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2013 YILI FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

2 1

3 2

4 İçindekiler SUNUŞ... 6 BÖLÜM I... 8 GENEL BİLGİLER... 8 A. MİSYON VE VİZYON... 8 B. YETKİ VE SORUMLULUKLAR... 8 C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER FİZİKSEL YAPI ÖRGÜT YAPISI Başdenetçilik Genel Sekreterlik BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR İNSAN KAYNAKLARI SUNULAN HİZMETLER Başdenetçilik Birimlerince Sunulan Hizmetler Kamu Denetçiliği Birimleri Özel Kalem Birimi Hukuk Müşavirliği Genel Sekreterlikçe Sunulan Hizmetler Yönetim Hizmetleri Birimi İnsan Kaynakları ve Eğitim Bürosu Destek Hizmetleri Bürosu Şikâyet Başvuru ve Dağıtım Bürosu Strateji Geliştirme Birimi Stratejik Yönetim Bürosu İç Kontrol Bürosu Bütçe ve Muhasebe Bürosu Bilgi İşlem Bürosu AB ve Dış İlişkiler Birimi Uluslararası ve İkili İlişkiler Bürosu Proje Bürosu Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ BÖLÜM II AMAÇ VE HEDEFLER A. TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER BÖLÜM III

5 FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A. MALİ BİLGİLER BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TEMEL MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR Genel Düzeyde Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Harcama Birimleri Düzeyinde Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar: MALİ DENETİM SONUÇLARI B. PERFORMANS BİLGİLERİ FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ KURUMSAL ALANDA YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Kurumsal Yapılanma Mevzuat Çalışmaları Kurumsal Tanıtım ve Toplantılar Şikâyet Başvuruları AB ve Dış İlişkiler Faaliyetleri AB Çalışmaları ve Dış İlişkiler Proje Faaliyetleri STK ve İnsan Hakları Faaliyetleri BAŞDENETÇİLİKÇE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Kamu Denetçiliği Birimleri Hukuk Hizmetleri GENEL SEKRETERLİKÇE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER İnsan Kaynakları ve Eğitim Hizmetleri Destek Hizmetleri Faaliyetleri Stratejik Yönetim Faaliyetleri İç Kontrol Faaliyetleri Bütçe ve Muhasebe Faaliyetleri Bilgi İşlem Faaliyetleri Basın ve Halkla İlişkiler Faaliyetleri BÖLÜM V ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER Ek 1: Üst Yönetici İç Kontrol Beyanı Ek 2: Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin Beyanı TABLOLAR ŞEKİLLER

6 5

7 SUNUŞ Kamu Denetçiliği Kurumu veya dünyada bilinen adı ile Ombudsmanlık müessesesi bireyler ve kamu idareleri arasındaki sorunların kısa sürede çözümlenmesi veya çözümlenmesine katkı adına oluşturulmuş anayasal bir kuruluştur. Bugün başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünya genelinde 140 a yakın ülkede başarısını ispatlamış Ombudsmanlıkların, Türkiye de de kurulması yönünde yürütülen çalışmalar 90 lı yılların sonlarında başlamıştır. Kurumumuz, yöneten ve yönetilen arasında bir köprü, bir uzlaştırıcı vazifesi görmekte ve TBMM Başkanlığına bağlı, bir anlamda onun adına, şikâyet esasına göre idareyi denetleyen bağımsız bir niteliğe sahiptir. Bu nedenle Kamu Denetçiliği Kurumu gibi idari eylem ve işlemlere objektif ve tarafsız bakabilen bir yapı bireyler için gereklidir. Bu kapsamda; Anayasanın 74 üncü maddesine, 12 Eylül 2010 tarihinde halkoylaması ile kabul edilen 5982 sayılı Kanun ile eklenen hüküm ile Kamu Denetçiliği Kurumu anayasal bir dayanak elde etmiş ve ardından 29 Haziran 2012 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6328 sayılı Kanun ile de TBMM ye bağlı, kamu tüzel kişiliğini haiz, özel bütçeli bir kamu kurumu olarak kurulmuştur. Şikâyet halinde idarenin her türlü eylem ve işlemlerini, tutum ve davranışlarını insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve önerilerde bulunmakla yetkili ve görevli olan Kurumumuz kurulduğu günden bu yana iyi yönetişim ilkelerini kullanarak tüm paydaşlarına hitap etme çabasındadır. Bu kapsamda, 2012 yılının sonlarında faaliyete geçen Kurumumuz kısa sürede gerek idari yapılanma gerekse faaliyet adına kamuoyu nezdinde birçok gelişmeler sağlamıştır. Kurumumuz 29/03/2013 tarihi itibariyle almaya başladığı şikayet başvurularını titizlikle inceleyerek ve sonuçlandırarak, birey-idare arasındaki uyuşmazlıkların öncelikle arabuluculuk yoluyla uzlaşı ile sonuçlandırılması kapsamında önemli faaliyetler göstermiştir. 6

8 İlk stratejik planımızın dönemini kapsayacak olması sebebiyle halihazırda stratejik plan çalışmalarımız devam etmekte olup, idare faaliyet raporlarında stratejik planla ilişkilendirilen I- GENEL BİLGİLER başlığındaki A- Misyon ve Vizyon, II- AMAÇ ve HEDEFLER başlığındaki A- İdarenin Amaç ve Hedefleri, III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER başlığı altındaki 2- Performans Sonuçları Tablosu, 3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi, 4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi bölümleri ile IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ başlığı altındaki A- Üstünlükler, B- Zayıflıklar, C- Değerlendirme bölümlerine yer verilememiştir. Bu faaliyetlerin büyük bölümünü kapsayan ve mali disiplinin sağlanmasının yanı sıra kamu idarelerinde saydamlık ve hesapverebilirliğin bir parçası olan 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporumuzun tüm paydaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Saygılarımla. M. NİHAT ÖMEROĞLU KAMU BAŞDENETÇİSİ 7

9 BÖLÜM I GENEL BİLGİLER A. MİSYON VE VİZYON Kurumumuz, 29/06/2012 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu ile kamu hizmetlerinin işleyişinde bağımsız ve etkin bir şikâyet mekanizması oluşturmak suretiyle, idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını; insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve önerilerde bulunmak amacıyla kurulmuştur. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bağlı ve kamu tüzel kişiliğini haiz, özel bütçeli Kurumumuzun; misyonu ve vizyonu, dönemini kapsayacak olan Stratejik Planı ile belirlenecektir. B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 6328 sayılı Kanun uyarınca Kurumun görevleri şunlardır: Kurum, idarenin işleyişi ile ilgili şikâyet üzerine, idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını; insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve idareye önerilerde bulunmakla görevlidir. Ancak; a) Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemler ile resen imzaladığı kararlar ve emirler, b) Yasama yetkisinin kullanılmasına ilişkin işlemler, c) Yargı yetkisinin kullanılmasına ilişkin kararlar, ç) Türk Silahlı Kuvvetlerinin sırf askerî nitelikteki faaliyetleri, Kurumun görev alanı dışındadır. Ayrıca, 6328 sayılı Kanun uyarınca, yargı organlarında görülmekte olan veya yargı organlarınca karara bağlanmış uyuşmazlıklar; sebepleri, konusu ve tarafları aynı olan ve daha önce sonuçlandırılan şikâyetler incelenmemektedir. Belirli bir konuyu içermeyen şikâyetler de Kurumun incelenme alanı dışındadır. Kurumumuz, kanunlara uygunluk, ayrımcılığın önlenmesi, ölçülülük, yetkinin kötüye kullanılmaması, eşitlik, tarafsızlık, dürüstlük, nezaket, şeffaflık, hesap verilebilirlik, haklı beklentiye uygunluk, kazanılmış hakların korunması, dinlenilme hakkı, savunma hakkı, bilgi edinme hakkı, makul sürede karar verme, kararların gerekçeli olması, karara karşı başvuru yollarının gösterilmesi, kararın geciktirilmeksizin bildirilmesi, kişisel verilerin korunması gibi iyi yönetim ilkeleri açısından da idareye önerilerde bulunmaktadır. Bu sayede, kamu yönetimi alanındaki reformlarda ilerleme kaydedilmesine katkı sağlanmaktadır. Diğer bir ifadeyle, Kurumumuzun bireye idare karşısında eşit söz hakkı tanıyan, kötü yönetimden doğan haksızlıkları önleyen, hem kamudaki etkinliği hem de toplumsal memnuniyeti arttıran bir işlevi bulunmaktadır. 8

10 C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 1. FİZİKSEL YAPI Kurumumuz geçici olarak 02/12/ /03/2013 tarihleri arasında Kamu Gözetimi, Denetimi ve Muhasebe Standartları Kurumu binasında hizmet vermiştir. Sonrasında, Afet ve Acil Durum Yönetimi (eski Sivil Savunma Genel Müdürlüğü) binasında faaliyetlerine devam etmiş olup, 22-23/02/2014 tarihi itibarıyla ise Kavaklıdere Mah. Nevzat Tandoğan Cad. No:4 Çankaya/ANKARA adresinde bulunan kalıcı hizmet binasına taşınmıştır. Kurumumuzun tüm birimleri aynı hizmet binasında faaliyet göstermektedir. 2. ÖRGÜT YAPISI TBMM Başkanlığına bağlı, şikâyet esasına göre idareyi denetleyen bağımsız bir niteliğe sahip olan Kamu Denetçiliği Kurumu, Başdenetçilik ve Genel Sekreterlik ten oluşmaktadır. Kurumumuz, Kamu Başdenetçisi tarafından yönetilmekte ve temsil edilmektedir. 2.1 Başdenetçilik Başdenetçilik, Kamu Başdenetçisi ve Kamu Denetçilerinden oluşmaktadır sayılı Kanunda Kamu Başdenetçisinin ve Kamu Denetçilerinin görevleri sayılmaktadır: Kamu Başdenetçisinin görevleri şunlardır: a) Kuruma gelen şikâyetleri incelemek, araştırmak ve idareye önerilerde bulunmak. b) Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelikleri hazırlamak. c) Yıllık raporu hazırlamak. ç) Yıllık raporu beklemeksizin gerek gördüğü konularda özel rapor hazırlamak. d) Raporları kamuoyuna duyurmak. e) Yokluğunda kendisine vekâlet edecek denetçiyi belirlemek. f) Birisi kadın ve çocuk hakları alanında görevlendirilmek üzere, denetçiler arasındaki iş bölümünü düzenlemek. g) Genel Sekreteri ve diğer personeli atamak. ğ) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak. 9

11 Kamu Denetçilerinin görevleri ise şunlardır: a) Bu Kanunda verilen görevlerin yapılmasında Kamu Başdenetçisine yardımcı olmak. b) Kamu Başdenetçisi tarafından verilen görevleri yapmak. 2.2 Genel Sekreterlik 6328 sayılı Kanun uyarınca Genel Sekreterliğin görevleri şunlardır: Genel Sekreterlik; Kurumun idari ve mali işleriyle sekretarya hizmetlerini yerine getirir. Genel Sekreterlikte Genel Sekreter ve diğer idari personel görev yapar. Genel Sekreterliğin görevleri şunlardır: a) Kurumun büro işlemini yürütmek. b) Personelin şahsi dosyalarını tutmak. c) Kurumun arşiv hizmetlerini yürütmek. ç) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 15 inci maddesi ve diğer mevzuatla mali hizmetler birimi ve strateji geliştirme birimlerine verilen görevleri yapmak. d) Personelin izin ve emeklilik işlemlerini yürütmek. e) Kurumda çalışan personelin özlük işleri ile sağlık ve sosyal hizmet faaliyetlerini yürütmek. f) Kurumun görev alanıyla ilgili hususlarda bilişim sisteminin kullanılmasını sağlamak. g) Kanunlarla verilen veya Başdenetçilik tarafından verilen diğer işleri yapmak sayılı Kanunda öngörüldüğü şekliyle Kurumumuzun organizasyon şeması Şekil 1 de yer almaktadır. 10

12 Şekil 1. Kamu Denetçiliği Kurumu Organizasyon Şeması Ancak, 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununda Kurumumuzun ana hizmetlerini yerine getirmede yardımcı ve danışma faaliyetlerini sunacak diğer birimler ayrıntılı olarak tanımlanmamıştır. Bu bağlamda, kuruluş amacımızın gerçekleştirilmesinde kurumsallaşmanın sağlanarak daha etkin ve verimli bir hizmet sunumunun sağlanması ile birimlerin işbirliği ve uyum içerisinde çalışması için Kamu Başdenetçiliği Makamının 14/08/2013 tarihli ve 61 sayılı onayı ile Kamu Denetçiliği Kurumu Teşkilat Yapısının Oluşturulmasına ve Personelin Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönergesi yürürlüğe konularak Başdenetçiliğe ve Genel Sekreterliğe bağlı hizmet birimleri oluşturulmuştur. Söz konusu Yönerge çerçevesinde düzenlenen Kamu Denetçiliği Kurumu Organizasyon Şeması Şekil 2 de gösterilmektedir. 11

13 Şekil 2.Teşkilat Yönergesi Kapsamında Kamu Denetçiliği Kurumu Organizasyon Şeması KAMU BAŞDENETÇİLİĞİ Kamu Başdenetçisi M. Nihat ÖMEROĞLU Özel Kalem Birimi Hukuk Müşavirliği Kamu Denetçisi Zekeriya ASLAN Kamu Denetçisi Serpil ÇAKIN Kamu Denetçisi Mehmet ELKATMIŞ Kamu Denetçisi A. Cengiz MAKAS Kamu Denetçisi Muhittin MIHÇAK GENEL SEKRETERLİK Genel Sekreter Mustafa TUTULMAZ Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu Yönetim Hizmetleri Birimi İnsan Kaynakları ve Eğitim Bürosu Destek Hizmetleri Bürosu Strateji Geliştirme Birimi Stratejik Yönetim Bürosu Bilgi İşlem Bürosu AB ve Dış İlişkiler Birimi Uluslararası ve İkili İlişkiler Bürosu Proje Bürosu Şikâyet ve Dağıtım Bürosu İç Kontrol Bürosu Bütçe ve Muhasebe Bürosu 12

14 3. BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR çalışmalarını sürdürmektedir. Günümüz dünyasında bilgi teknolojileri alanındaki gerçekleşen hızlı gelişmeler sonucu, kamu hizmetlerinin sunumunda bürokrasi ve kırtasiyeciliğin yerini artık bilişim uygulamaları almakta ve kamu hizmetleri çoğunlukla elektronik ortamda sunulmaktadır. Muhatap olduğu paydaşlara kaliteli hizmet vermeyi amaçlayan Kurumumuz da bilgi teknolojilerini en üst seviyede kullanmak ve hizmetlerini elektronik araçlar vasıtasıyla sunmak üzere Bu bağlamda; Bilgi işlem merkezi kaynağı olarak bir adet sunucu bilgisayar üzerinden kurumsal ağ yapısı oluşturulmuş, internet ihtiyacını sağlamak üzere fiber internet hizmeti alınmış ve kurumsal e-posta hizmete açılmıştır. Kurumumuzca gerçekleştirilecek tüm faaliyetlerin yürütülmesinde bilgi işlem alt yapısının kurulumu için gerekli olan donanım (sunucular, ağ cihazları, donanımsal güvenlik cihazı vb.) ihtiyacı tespit edilerek hızla temin edilmesi için gerekli işlemler gerçekleştirilmiştir. Bu ihtiyaçların belirlenmesinde, felaket senaryoları göz önünde bulundurulmuş, mevcut kaynaklarla uyum gözetilmiş, çıkabilecek problemlerin üstesinden gelebilecek modeller tasarlanmıştır. Yeni kurulan Kurumumuzun kamuoyunda tanınırlığının artırılması ve Kurumumuza kolay erişimin sağlanması amacıyla, kurumsal internet adresleri alınmış ve anılan internet sitelerimiz hızla hizmete sunulmuştur. Manuel ortamda alınan şikâyet başvuruları, kısa sürede tamamlanarak hizmete sunulan ebaşvuru sistemi ile elektronik ortamda da alınmaya başlanmış, faaliyete geçen web sayfası ve e-başvuru sistemimiz için SSL sertifikası ile güvenli bağlantı hizmeti sağlanmıştır. UNICEF ile birlikte yürütülen proje kapsamında, çocukların Kurumumuz hakkında bilgi sahibi olmaları ve Kurumumuza kolay erişmelerini sağlamaya yönelik mevcut internet sayfamızın yanında Çocuk Ombudsmanlığı internet sayfası da tasarlanmıştır. Kurumumuzda iyi yönetişim ilkelerini hayata geçirmek ile kırtasiyeciliğin, zaman ve maliyet israflarının engellenmesi adına, her türlü belgenin elektronik ortamda hazırlanması ve arşivlenmesi için Elektronik Belge Yönetim Sistemine (EBYS) geçiş çalışmaları tamamlanmış olup, 2014 yılı itibariyle fiili olarak kullanılması öngörülmüştür. EBYS ile elden teslim edilen, internet yolu ile iletilen (özellikle e-başvuru) ve Kurum içerisinde yapılacak olan tüm yazışmaların elektronik ortamda yürütülmesi ve arşivlenmesi, şikâyetlerin tek sistemden takip edilebilmesi, daha verimli istatistiki bilgi alınması ve sağlıklı raporlamanın yapılabilmesi sağlanmaktadır. Ayrıca, Kurumumuzun 2013 Aralık sonu itibariyle mevcut donanım bilgilerini Tablo 1 de yer almaktadır. 13

15 Tablo 1. Donanım Verileri ÜRÜN TİPİ ADEDİ Masaüstü Bilgisayar 95 Masaüstü Bilgisayar 1 Masaüstü Bilgisayar 1 Dizüstü Bilgisayar 10 Dizüstü Bilgisayar 70 Renkli 1 Siyah Beyaz Yazıcı 110 Siyah Beyaz Yazıcı 4 Renkli Yazıcı 1 Renkli Yazıcı 1 Fotokopi Cihazı 3 Tarayıcı 3 Çok Fonksiyonlu Yazıcı 10 Sunucular 4 Depolama Ünitesi 1 Güvenlik Duvarı 1 Omurga (Backbone) 1 Kenar Anahtarı (Switch) İNSAN KAYNAKLARI TBMM Genel Kurulu nca seçilen Kamu Başdenetçisi Sayın M. Nihat ÖMEROĞLU TBMM Genel Kurulunda yemin ederek 05/12/2012 tarihinde, Kamu Denetçilerimiz Sayın Zekeriya ASLAN, Sayın Mehmet ELKATMIŞ, Sayın Serpil ÇAKIN, Sayın Abdullah Cengiz MAKAS ve Sayın Muhittin MIHÇAK ise TBMM Dilekçe ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonlarından oluşan Karma Komisyonda yemin ederek 11/12/2012 tarihlerinde, Genel Sekreterimiz Sayın Mustafa TUTULMAZ ise 03/01/2013 tarihinde göreve başlamıştır. Kurumumuz, 93 kadrolu ve 23 geçici personel olmak üzere toplam 116 personelden oluşmakta olup, 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle personelimize ait doluluk, unvan, cinsiyet ve eğitim vb. durumlarına ait dağılımları gösterir tablolar aşağıda yer almaktadır. 14

16 Tablo 2. Personel Sayıları Dolu Kadro Geçici Personel Kamu Denetçiliği Kurumu Şekil 3. Personel Sayıları Dolu Kadro Geçici Personel Tablo 3. Dolu Boş Kadro Durumu Sınıfı Unvanı Derecesi Dolu Boş Toplam GİH Kamu Başdenetçisi GİH Kamu Denetçisi GİH Genel Sekreter GİH Hukuk Müşaviri GİH İç Denetçi GİH İç Denetçi GİH İç Denetçi GİH Kamu Denetçiliği Uzmanı GİH Kamu Denetçiliği Uzmanı GİH Kamu Denetçiliği Uzmanı GİH Kamu Denetçiliği Uzmanı GİH Kamu Denetçiliği Uzmanı GİH Kamu Denetçiliği Uzmanı GİH Mali Hizmetler Uzmanı GİH Kamu Denetçiliği Uzman Yardımcısı GİH Şube Müdürü GİH Şef GİH Memur GİH Memur GİH Memur GİH Memur GİH Programcı GİH Çözümleyici GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

17 Sınıfı Unvanı Derecesi Dolu Boş Toplam GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni GİH Bilgisayar İşletmeni GİH Şoför THS Kütüphaneci THS Tekniker THS Teknisyen TOPLAM Tablo 4. Personelin Cinsiyetlerine Göre Dağılımı Cinsiyet Kadrolu Personel Sayısı Geçici Personel Sayısı Dağılım Oranı Kadın 37 4 % 35 Erkek % 65 TOPLAM Şekil 4. Personelin Cinsiyetlerine Göre Dağılımı Kadın Erkek Kadrolu Personel Sayısı Geçici Personel Sayısı 16

18 Tablo 5. Personelin Eğitim Durumlarına Göre Dağılımı Eğitim Durumu Kadrolu Personel Sayısı Dağılım Oranı Lise 3 %3 Önlisans 1 % 2 Lisans 63 % 67 Yüksek Lisans 24 % 26 Doktora 2 % 2 TOPLAM 93 Lise Önlisans Şekil 5. Personelin Eğitim Durumlarına Göre Dağılımı 2% 3% 1% 26% Lisans Yüksek Lisans 68% Doktora Tablo 6. Personelin Yabancı Dil Seviyesine Göre Dağılımı Kadrolu Geçici Dağılım Personel Sayısı Personel Sayısı Oranı Temel 37 8 % 39 Orta 32 9 % 35 İyi 7 4 % 9 İleri düzey 17 2 % 16 TOPLAM

19 Şekil 6. Personelin Yabancı Dil Seviyelerine Göre Dağılımı Temel Orta İyi İleri düzey Kadrolu Personel Sayısı Geçici Personel Sayısı Tablo 7. Atanan Personelin Hizmet Yıllarına Göre Dağılımı Kadrolu Personel Sayısı Dağılım Oranı 5-10 YIL 52 % YIL 26 % YIL 6 % ÜSTÜ 9 % 10 TOPLAM 93 Şekil 7. Atanan Personelin Hizmet Yıllarına Göre Dağılımı 6% 10% 28% 56% 5-10 YIL YIL YIL 20- ÜSTÜ 18

20 5. SUNULAN HİZMETLER 5.1 Başdenetçilik Birimlerince Sunulan Hizmetler Başdenetçiliğimiz, görev bakımından Kurumumuzun ana hizmeti olan şikâyet işlemlerinin yürütüldüğü bölüm olup, şikâyet işlemleriyle ilgili olarak Kamu Başdenetçisi, Kamu Denetçileri ile kendilerine bağlı görev yapan uzman çalışma grupları 6328 sayılı Kanun ve Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik çerçevesinde kendilerine verilen aşağıdaki görevleri yerine getirmektedir. Başdenetçinin görev ve yetkileri a) Kurumu yönetmek ve temsil etmek. b) Kuruma gelen şikâyetleri incelemek, araştırmak ve idareye önerilerde bulunmak. c) Denetçiler arasında iş birliğini sağlamak ve uyumlu çalışmalarını gözetmek. ç) Denetçilerin görev alanına ilişkin olarak ortaya çıkan tereddütleri gidermek. d) Birisi kadın ve çocuk hakları alanında görevlendirilmek üzere, denetçiler arasındaki iş bölümünü belirlemek ve gerektiğinde değiştirmek. e) Gerek gördüğünde şikâyet başvurusunu bizzat sonuçlandırmak. f) Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelikleri hazırlamak ve gerektiğinde değişiklik yapmak. g) Yıllık raporu hazırlamak ve Komisyona sunmak. ğ) Yıllık raporu beklemeksizin gerek gördüğü konularda özel rapor hazırlamak. h) Raporları kamuoyuna duyurmak. ı) Kurumun faaliyetleri hakkında açıklama yapmak. i) Yokluğunda kendisine vekâlet edecek denetçiyi belirlemek. j) Genel Sekreteri ve diğer personeli atamak. k) Genel Sekreter, uzman ve uzman yardımcılarının görevleri sebebiyle bir suç işledikleri öne sürüldüğü takdirde ceza soruşturması ve kovuşturması yapılabilmesi için izin vermek. l) Bilirkişi görevlendirmek ve tanık ya da ilgili kişileri dinlemek. m) İhtiyaç duyulan iş ve konularla ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşlarındaki personelin geçici olarak görevlendirilmesini istemek. n) İnceleme ve araştırma konusuyla ilgili olarak idareden bilgi ve belge istemek. o) İnceleme ve araştırma konusuyla ilgili olan devlet sırrı niteliğindeki bilgi ve belgeleri yerinde incelemek veya görevlendireceği denetçiye inceletmek. ö) 22 nci madde kapsamında yerinde inceleme ve araştırma yapmak. p) İstenen bilgi ve belgeleri vermeyenler hakkında ilgili merciden soruşturma açılmasını istemek. r) Gerekli görülen yerlerde büro açılmasına karar vermek. s) Kurumun görev alanıyla ilgili olarak uluslararası işbirliğine ilişkin çalışmaları yürütmek. ş) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak Kamu Denetçiliği Birimleri Kamu Denetçilerin görev ve yetkileri a) Görevlendirildikleri konu veya alanlara ilişkin şikâyetleri incelemek, araştırmak ve Başdenetçiye önerilerde bulunmak. b) İnceleme ve araştırma konusuyla ilgili olarak idareden bilgi ve belge istemek. 19

21 c) İstenen bilgi ve belgeleri vermeyenler hakkında ilgili merciden soruşturma açılmasını istemek. ç) Gerek gördüğü konularda özel rapor hazırlamak ve Başdenetçiye sunmak. d) Başdenetçi tarafından görevlendirilmesi hâlinde Kurumun faaliyetleri hakkında açıklama yapmak. e) Bilirkişi görevlendirmek ve tanık ya da ilgili kişileri dinlemek. f) Başdenetçi tarafından görevlendirilmesi hâlinde devlet sırrı niteliğindeki bilgi ve belgeleri yerinde incelemek. g) 22 nci madde kapsamında yerinde inceleme ve araştırma yapmak. ğ) Başdenetçiye, yokluğunda vekâlet etmek. h) Kanunda verilen görevlerin yapılmasında Başdenetçiye yardımcı olmak. ı) Başdenetçi tarafından verilen diğer görevleri yapmak. Kamu Denetçiliği Uzmanlarının görev ve yetkileri a) Uzman ve uzman yardımcıları, Başdenetçi veya denetçiler tarafından verilen görevleri yerine getirir. b) Uzman ve uzman yardımcıları, Kurumun aslî hizmetlerini yürütmek üzere Kamu Denetçiliği Uzmanlığı Yönetmeliğinde belirtilen görevleri yapar. Kamu Başdenetçisi, Beş Kamu Denetçisi ve kendilerine bağlı çalışan uzmanlardan oluşan Kamu Denetçiliği Birimlerince şikâyet başvurularına ilişkin yürütülen işlemlere ait bilgiler Faaliyet ve Proje Bilgileri bölümünde yer almaktadır. Yine söz konusu birimlerce şikâyet işlemlerinin haricinde yürütülen faaliyetler Kurumsal Yapılanma alanında, Kurumsal Tanıtım ve Toplantılar ile Uluslararası ve Dış İlişkiler başlıklarının altında yer verildiğinden bu bölümde ayrıca değinilmemiştir Özel Kalem Birimi Özel Kalem Birimi, Kamu Başdenetçisinin resmi ve özel yazışmalarını yürütülmesinden, her türlü protokol ve tören işleri ile ziyaret, davet, karşılama, ağırlama, uğurlama, milli ve dini bayramlarla ilgili hizmetleri düzenleme ve diğer kuruluşlarla koordine etme hizmetlerini yerine getirmektedir. Ayrıca Kamu Başdenetçilik makamına ulaşan tavsiye ve ret kararlarına ilişkin evrak, kayıt işlemleri ile istatistikî verilerin tutulmasını gerçekleştirmekte, Kamu Başdenetçisinin kurumsal düzeyde Kamu Denetçileriyle mümkün olduğunca haftada bir Haftalık Koordinasyon Toplantısı, Koordinatör Uzmanlarla belirli dönemlerde gerçekleştirdiği Değerlendirme Toplantıları ve Uzmanlarla Aylık Değerlendirme Toplantılarının organize edilmesi, gündem ve toplantı tutanaklarının oluşturulması işlemlerini yürütmektedir Hukuk Müşavirliği Hukuk Müşavirliği, 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre belirtilen hukuk hizmetlerini yerine getirmektedir. Bu kapsamda; Kurum içi hazırlanan mevzuat, sözleşme ve şartname taslaklarını, uyuşmazlıklara ilişkin işleri inceleyip hukuki görüş belirtmekte, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri almakta, Kurumun taraf olduğu adli ve idari davalarda, iç ve dış tahkim yargılamasında, icra 20

22 işlemlerinde ve yargıya intikal eden diğer her türlü uyuşmazlıklarda Kurumu temsil etmekte, diğer kamu idarelerince hazırlanan mevzuatlara Kurum adına görüş verilmesinin sağlamakta ve soru önergelerinin cevaplandırılması işlemlerini yürütmektedir. 5.2 Genel Sekreterlikçe Sunulan Hizmetler Genel Sekreterliğimiz, Kurumun idari ve mali işleriyle sekretarya hizmetlerini yerine getirmekten sorumludur. Bu çerçevede, Kamu Başdenetçiliği Makamının 14/08/2013 tarihli ve 61 sayılı onayı ile Kamu Denetçiliği Kurumu Teşkilat Yapısının Oluşturulmasına ve Personelin Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönergesi kapsamında oluşturulan Genel Sekreterliğe bağlı hizmet birimlerince sunulan hizmetler aşağıda yer almaktadır Yönetim Hizmetleri Birimi İnsan Kaynakları ve Eğitim Bürosu İnsan Kaynakları bürosu, ilgili mevzuatta yer alan düzenlemeler çerçevesinde atama, nakil, ilerleme, terfi, yer değiştirme, intibak, geçmiş hizmet değerlendirmeleri ve emeklilik gibi personel hareketleri işlemlerinin yanı sıra istatistik bilgilerini üreterek Kurum insan kaynaklarının yönetimi konusunda yönetime doğru, güvenilir ve güncel bilgi sunmakta, kadrolarına ilişkin iptal-ihdas işlemlerini gerçekleştirmekte ve ilgili eğitim planlarının koordinasyonunu sağlamaktadır Destek Hizmetleri Bürosu Destek Hizmetleri Bürosu, Kurum giden evrak ve arşiv işlemlerinin mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesi, Kurumun satın alma, bakım-onarım temizlik, yemek, ısınma, aydınlatma, haberleşme, ulaşım, güvenlik hizmetlerinin sağlanması, sivil savunma ve seferberlik hizmetlerinin planlanması, toplantı ve organizasyonlarla ilgili işlerin yerine getirilmesi, Kurumun teknik donanımının düzenli ve sürekli çalışmasının sağlanması ve Kurum mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin kayıtların tutulması görevlerini yerine getirmektedir Şikâyet Başvuru ve Dağıtım Bürosu Şikâyet, Başvuru ve Dağıtım Bürosu, Kuruma yapılan şikâyet başvurusunun kaydının yapılarak, numara ve dosyalamasının gerçekleştirildiği ve şikâyet başvurusunun iş bölümü esaslarına göre ilgili denetçiye verilmesi işlemlerini yerine getirmektedir. Şikâyet Başvuru Bürosu aynı zamanda Kurumumuzun gelen evrak ve dağıtım hizmetlerini de yürütmektedir Strateji Geliştirme Birimi Stratejik Yönetim Bürosu Stratejik Yönetim Bürosu, Kurumun stratejik planlama çalışmalarını yürüterek Stratejik Planın hazırlanması, İdari faaliyet raporunu hazırlanması, performans analizlerinin yapılması, kalite ölçütlerinin geliştirilmesi ile kamu hizmet envanteri ve hizmet standartlarının hazırlanması ve standart dosya plan kodlarının, idari birim kimlik kodlarının belirlenmesi ve kullanılmasının sağlanması hizmetlerini gerçekleştirmektedir. 21

23 İç Kontrol Bürosu İç Kontrol Bürosu, Kurumda iç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi çalışmalarının yapılması, Kurumun görev alanına ilişkin konularda standartların hazırlanması, amaçlar ile sonuçlar arasındaki farklılığı giderici ve etkililiği artırıcı tedbirlerin önerilmesi, ön mali kontrol görevini yürütülmesi ve Kurum faaliyetlerinin stratejik plan, performans programı ve bütçeye uygunluğunu izlenmesi ve değerlendirmesi hizmetlerini yürütmektedir Bütçe ve Muhasebe Bürosu Bütçe ve Muhasebe Bürosu, Kurum performans esaslı bütçesinin hazırlanması, bütçe görüşmeleri öncesi hazırlıklarının ve görüşme sonrası işlemlerinin yürütülmesi, yıl başında ayrıntılı harcama ve finans programlarının hazırlanması, yıl içinde bütçe uygulamaları ve sonuçlarının izlenmesi, yatırım programlarının yürütülmesi, mali istatistiklerin hazırlanması, mali yıl sonunda bir önceki yıl kurum kesin hesabının çıkarılmasını sağlamaktadır. Kurum muhasebe hizmetleri 2013 yılında TBMM Saymanlığınca yürütülmüştür Bilgi İşlem Bürosu Bilgi İşlem Bürosu, Kurumun bilgi işlem alt yapısının oluşturulması, kurum web sayfasının geliştirilmesi, veri tabanının oluşturulması donanım ihtiyaç analizlerinin yapılması, yazılım ve programlama işlemlerinin yürütülmesi, elektronik belge yönetim sisteminin ve diğer yazılımların sağlıklı bir şekilde uygulanmasının sağlanması, donanımların kurulumunu, çalışır hale getirilmesini ve çalışır durumda tutulması gibi hizmetleri sunmaktadır AB ve Dış İlişkiler Birimi Uluslararası ve İkili İlişkiler Bürosu Uluslararası ve İkili İlişkiler Bürosu, Kurumun dış ilişkileri ve uluslararası etkinliklerinin yürütülmesi için gerekli olan desteğin yerine getirilmesi, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar ile eş güdüm sağlanması, protokol hizmetlerinin yerine getirilmesi, Kurumun faaliyet alanıyla ilgili uluslararası kurum ve kuruluşların çalışmalarının ve uluslararası gelişmelerinin takip edilmesi, Avrupa Birliği ile ilgili konularda; müzakerelere ilişkin hazırlıkları yapılması, toplantılara katılması ve alınan kararlarla ilgili olarak uyum ve uygulama çalışmalarını gerçekleştirmektedir Proje Bürosu Proje Bürosu, Kurumun yurtdışı faaliyetleri kapsamında Avrupa Birliği, uluslararası kuruluşlar ve diğer ülkelerle yürüttüğü projeler ile programların hazırlanması, projelerin uygulanması ve yürütülmesinde ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gerekli koordinasyonun sağlanması hizmetlerini yürütmektedir. 22

24 5.2.4 Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu, Kurumun basın ve hakla ilişkiler sistemine ilişkin çalışmaların planlanması, Kurum tarafından yapılacak basın toplantılarını düzenlenmesi, toplantıların duyurulması ve gerekli bilgi notlarının hazırlanması, kamuoyuna yönelik olarak Kurumu ve hizmetlerini tanıtıcı, bilgilendirici süreli yayın, broşür, yazı, fotoğraf, slayt, film, video çekimi, kitapçık gibi dokümanların hazırlanması, bunların arşivlenmesi, basında yer alan haberlerin derlenmesi, gerekli durumlarda tekzip yayınlanması, bilgi edinme başvurularının cevaplandırılması ile kurumun kütüphane ve yayın işlemlerinin yürütülmesi hizmetlerini sağlamaktadır. 6. YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ Kurumumuz, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (II) Sayılı Cetvelde yer alan özel bütçeli bir kurumdur sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuatında iç kontrol sistemine ilişkin yer alan hükümler, Kurumumuz tarafından sistemin kurulması, devam ettirilmesi, izlenmesi ve geliştirilmesi için uyulması gereken kuralları oluşturmaktadır. Kurumumuz 2012 yılı sonunda faaliyete geçen bir kurum olup, iç kontrol hizmetlerinin yerine getirilmesinde Kamu Başdenetçiliği Makamının 14/08/2013 tarihli ve 61 sayılı onayı ile Kamu Denetçiliği Kurumu Teşkilat Yapısının Oluşturulmasına ve Personelin Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönergesi kapsamında İç Kontrol Bürosu fiili olarak oluşturulmuştur. Bu tarihten önce ise ilgili mevzuatına göre iç kontrol ve ön mali kontrol alanında yürütülmesi gereken faaliyetlerin bir bölümü de 10/01/2013 tarihinden itibaren Mali Hizmetler Uzmanları tarafından yürütülmesi sağlanmıştır. İç kontrol sisteminin alt yapısını oluşturacak olan örgütsel yapısının oluşturulması, görev yetki ve sorumlulukların belirlenmesi, insan kaynakları, teknolojik kaynaklar ve fiziksel imkânların elde edilmesi çalışmaları devam ettirilmekte, İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliğinde ön mali kontrole tabi olduğu belirtilen karar ve işlemlerin belirlenen işlem türleri ve limitler itibariyle ön mali kontrollerinin yapılması sağlanmıştır. Bu kapsamda, kuruluş aşamasında 2013 yılı içerisinde yürütülen faaliyetlerden bazıları iç kontrol ve ön mali kontrol kapsamında da yer almakta olup, bunlar aşağıda özet olarak belirtilmiştir: Satın almalara ilişkin hazırlanan ödeme emri belgeleri ile avans işlemlerine ilişkin hazırlanan muhasebe işlem fişlerinin hazırlık ve kontrolleri gerçekleştirilmiştir. Maaş ve yolluk ödemeleri ile bunlara ilişkin belgelerin hazırlık ve kontrolleri gerçekleştirilmiştir. 23

25 Muhasebe Birimi oluşturulmuş ve TBMM Muhasebe Yetkilisi geçici olarak Kurumumuz Muhasebe Biriminde görevlendirilmiştir. Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştay a Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar Yönetmeliğinin 5 ve 6 ncı maddesi gereğince Sayıştay a bildirimler yapılmıştır. Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi ile E-bütçe sistemleri üzerinde gerekli tanımlamalar yaptırılmıştır. Kamu Başdenetçilik Makamından harcama yetkilisi ve gerçekleştirme görevlisi onayları alınmış ve Maliye Bakanlığı na bildirilmiştir. Maliye Bakanlığından ödenek talebi, gelen ödeneklerin harcama birimlerine gönderilmesi, ödenek aktarmaları ve bunların kontrolü (ön mali kontrol) işlemleri gerçekleştirilmiştir. SGK ve ilgili diğer kamu kurumlarına karşı gerçekleştirilmesi gereken yükümlülükler (Beyannamelerin ve bildirgelerin verilmesi, vergi ödemelerinin yapılması vb.) için ilgili sistemlerde gereken tanımlamalar yaptırılmış ve verilmesi gereken bildirimler/beyannameler verilmiştir. İç kontrol sistemine ilişkin kontrol ortamının oluşturulmasında etkili olacak olan etik değerler konusunda; etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek üzere Etik Komisyonu kurulmuş ve çalışmalara başlamıştır. Kurumumuzda mali yönetim sisteminin oluşturulmasına katkı sağlamak üzere, 3 er adet Mali Hizmetler Uzmanı ve İç Denetçi kadrosunun tahsis edilmesi sağlanmıştır. Mali Hizmetler Uzmanı kadrolarından 2 sine atama yapılmıştır. İç kontrole ilişkin yapılması gereken çalışmalar için mevzuat ve iyi uygulama örneklerinin araştırılması ve taranması çalışmaları yürütülmüştür. İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliğinde ön mali kontrole tabi olduğu belirtilen karar ve işlemlerin belirlenen işlem türleri ve limitler itibariyle ön mali kontrolleri yapılmıştır. 24

26 BÖLÜM II AMAÇ VE HEDEFLER A. TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER Kurumumuzun kuruluşu, ülkemizde insan haklarının korunması ve kamu idaresinin iyileştirilmesi alanında hayata geçirilen düzenlemelerin başında gelmektedir. Birey ve devlet arasında bir köprü olma gayretindeki Kurumumuzun gerçekleştirdiği faaliyetler, sadece Kurumumuz adına değil üstlendiği misyon bakımından tüm idari yapılanmanın içinde yer alan kurum/kuruluşlar ile tüm toplum için büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda kamusal ve özel alanlarda yaşanan hızlı değişimler, standartların her geçen gün artarak küreselleşmenin her alanda etkili olması ile beraberinde getirdiği belirsizliklerin çoğalması bir Kurum için doğru planlama ile önceliklerin belirlemesinin günümüzde geçmişe oranla çok daha da önemli hale getirmiştir. Bu çerçevede; asli görevi olan şikâyet başvurularını insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve önerilerde bulunmakla yetkili ve görevli olan Kurumumuz; Stratejik yönetim anlayışını benimseyip paydaşlarına daima kaliteli hizmet sunma, Bu doğrultuda yasal mevzuatında da yer alan; o İnsan haklarına dayalı adalet anlayışı, o Kanunlara uygunluk, o Ayrımcılığın önlenmesi, o Ölçülülük, Yetkinin kötüye kullanılmaması, o Eşitlik, o Tarafsızlık, o Dürüstlük, o Nezaket, o Şeffaflık, o Hesap verilebilirlik, o Haklı beklentiye uygunluk, o Kazanılmış hakların korunması, o Dinlenilme hakkı, o Savunma hakkı, o Bilgi edinme hakkı, o Makul sürede karar verme, o Kararların gerekçeli olması, o Karara karşı başvuru yollarının gösterilmesi, o Kararın geciktirilmeksizin bildirilmesi, o Kişisel verilerin korunması. 25

27 iyi yönetişim ilkelerini gerek kendi idaresinde gerekse tüm kamu idarelerinde uygulamalarına yansıtma, Performansların evrensel ölçülere göre değerlendirilme, Sürekli öğrenmeyi ve başarmayı ilke edinen bir kurum oluşturma temel politikalarını güdecektir. Yine Kurumumuz, kadın ve çocuk gibi özel öneme sahip incinebilir grupta bulunanları korumaya ve fırsat eşitliğini sağlamaya çalışacak, hukukun üstünlüğü inancıyla iyi yönetişime ve demokratikleşmeye katkı sağlayacak, hukuk devleti ilkesini daha da güçlü hale getirmek için tüm koşulları zorlayacaktır. BÖLÜM III FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A. MALİ BİLGİLER 1. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Kurumumuz, 2013 yılında yeni kurulduğundan, 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile ödenek tahsis edilmemiştir. Yıl içinde, Maliye Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığı ile görüşülerek, ihtiyaçlar doğrultusunda Maliye Bakanlığı bütçesinde bulunan yeni kurulan idarelerin ihtiyaçlarını karşılama ödeneği ile personel giderlerini karşılama ve yatırımları hızlandırma ödeneğinden ,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödenekler, ağırlıklı olarak personel ve kurumun hizmet binasının tadilat ve tefrişatı ile kurumsal alt yapının oluşturulmasına yönelik harcamalarda kullanılmış olup, yıl sonu itibarı ile toplam ,00 TL harcama gerçekleşmiştir. Ödenek üstü harcama bulunmamaktadır. 26

28 2. TEMEL MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 2.1 Genel Düzeyde Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Tablo Yılı Ekonomik Kod 1. Düzeye Göre Ödenek ve Harcama Dağılımı Ekonomik Toplam Kalan Gerçekleşme Gider Türü Harcama Kod Ödenek Ödenek Yüzdesi 01 Personel Giderleri ,9 02 Sos. Güv. Kur. Dev. Prim. Gid. 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri , ,5 05 Cari Transferler Sermaye Giderleri ,4 TOPLAM ,4 Şekil Yılı Toplam Ödeneklerin Ekonomik Kod 1 Düzeyine Göre Dağılımı Sermaye Giderleri 45% Personel Giderleri 23% Sos. Güv. Kur. Dev. Primi Giderleri 3% Cari Transferler 0,31% Mal ve Hizmet Alım Giderleri 29% 27

29 Şekil Yılı Toplam Ödenek Harcama Karşılaştırması 2013 YILI TOPLAM ÖDENEK HARCAMA Personel Giderleri Sos. Güv. Kur. Dev. Primi Gid. Mal ve Hizmet Alım Gid. Cari Transferler Sermaye Giderleri Toplam ödenek Harcama Tablo Yılı Ödeneklerinin Ekonomik Kod 2. Düzey Dağılımı Ekonomik Kod Gider Türü Toplam Ödenek Harcama Kalan Ödenek Gerçekleşme Yüzdesi 01 Personel Giderleri , Memurlar ,9 02 Sos. Güv. Kur. Dev ,4 Prim. Gid Memurlar ,4 03 Mal ve Hizmet Alım ,5 Giderleri 03.2 Tüketime Yön. Mal ve ,2 Malzeme Alımı 03.3 Yolluklar , Görev Giderleri Hizmet Alımları , Tem. ve Tan. Gid , Men. Mal. Gay. Hak ,6 Alım Bakım ve Onr. Gid Gayr. Mal Bak. ve ,7 Onarım Gid. 05 Cari Transferler Kar Amacı Gütmeyen Kur. Yapılan Transferler 06 Sermaye Giderleri , Mamul Mal Alımları Gayrimaddi Hak ,1 Alımları 06.7 Gayrimenkul Büyük ,2 Onarım Giderleri TOPLAM ,4 28

30 2.1 Harcama Birimleri Düzeyinde Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar: Tablo 10. Başdenetçilik 2013 Yılı Ekonomik Kod 1. Düzeye Göre Ödenek ve Harcama Dağılımı Ekonomik Kod Gider Türü Toplam Ödenek Harcama Kalan Ödenek Gerçekleşme Yüzdesi 01 Personel Giderleri , Sos. Güv. Kur. Dev. Prim. Gid. Mal ve Hizmet Alım Giderleri , ,4 TOPLAM ,6 Şekil 10. Başdenetçilik Ödeneklerin Ekonomik Kod 1. Düzey Gösterimi Mal ve Hizmet Alım Giderleri 41% Personel Giderleri 47% Sos. Güv. Kur. Dev. Primi Giderleri 12% 29

31 Şekil 11. Başdenetçilik 2013 Yılı Ödenek Harcama Karşılaştırması Personel Giderleri Sos. Güv. Kur. Dev. Primi Gid. Mal ve Hizmet Alım Gid. Toplam ödenek Harcama Tablo 11. Genel Sekreterlik 2013 Yılı Ekonomik Kod 1. Düzeye Göre Ödenek ve Harcama Dağılımı Ekonomik Kod Gider Türü Toplam Ödenek Harcama Kalan Ödenek Gerçekleşme Yüzdesi 01 Personel Giderleri , Sos. Güv. Kur. Dev. Prim. Gid. Mal ve Hizmet Alım Giderleri , ,4 05 Cari Transferler Sermaye Giderleri ,4 TOPLAM

32 Şekil 12. Genel Sekreterlik Toplam Ödeneklerin Ekonomik Kod 1. Düzey Gösterimi Personel Giderleri Sos. Güv. Kur. Dev. Prim. Gid. Mal ve Hizmet Alım Gid. Cari Transferler Sermaye Giderleri Şekil 13. Genel Sekreterlik 2013 Yılı Ödeneklerin Harcama Karşılaştırması Personel Giderleri Sos. Güv. Kur. Dev. Primi Gid. Mal ve Hizmet Alım Gid. Cari Transferler Sermaye Giderleri Toplam ödenek Harcama 3. MALİ DENETİM SONUÇLARI Kurumumuz 2013 yılında mali denetim geçirmemiştir. 31

33 B. PERFORMANS BİLGİLERİ 1. FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ 1.1 KURUMSAL ALANDA YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Kurumsal Yapılanma Kurumumuz, 2012 yılında kurulmasına rağmen kurumsal yapılanmasının en doğru şekilde tamamlanması adına gerekli tüm çalışmalarını çok kısa bir süre içerisinde başlatmış ve aşağıda yer alan faaliyetleri gerçekleştirmiştir: İlk önce Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) ile işbirliği halinde yürüttüğü Örgütsel Yapılanma ve Araştırma Projesi çalışmaları tamamlanmıştır. Çalışmalar neticesinde; Kurumumuzun teşkilat yapısının değerlendirildiği Örgüt Raporu, teşkilat yapısına uygun kadroların belirlendiği Norm Kadro El Kitabı ve Norm Kadro Kılavuzu hazırlanmıştır. Geçiş döneminde ilk olarak 15/02/2013 tarihli ve 17 sayılı Kamu Başdenetçiliği Makamı Olur u ile Kurum örgüt yapısı tamamlanıncaya kadar idari teşkilata ilişkin hizmet verecek, İnsan Kaynakları ve Eğitim, Strateji Geliştirme, Halkla İlişkiler, Medya ve Dış İlişkiler Birimi, Destek ve Bilgi İşlem ile Hukuk Birimleri oluşturulmuş, birimlere birim sorumluları ve personel görevlendirmeleri yapılarak fiili olarak hizmete geçilmesi sağlanmıştır. 19/03/2013 tarihinde kurumsal kültürün oluşması ve kurum içi iletişimin sağlanması amacıyla, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının 27 nci katında tüm personelin katılımıyla tanışma toplantısı yapılmıştır. Ayrıca kurumsal iletişim ve koordinasyonun eşgüdümlü olarak gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla, Kamu Başdenetçisinin, Kamu Denetçileriyle haftada bir Haftalık Koordinasyon Toplantısı, Koordinatör Uzmanlarla belirli dönemlerde gerçekleştirilen bir Değerlendirme Toplantıları ve Uzmanlarla Aylık Değerlendirme Toplantıları yapılmaktadır. 2005/7 sayılı Başbakanlık Genelgesi kapsamında, Kurum ana hizmeti olan şikâyet başvurularına ilişkin kullanılacak KDK Saklama Süreli Standart Dosya Plan Kodları oluşturulmuş ve kullanılmaya başlanmıştır. Aynı zamanda Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığı tarafından yürütülen ve tüm kamu kurumlarının teşkilat yapılarının yer aldığı Devlet teşkilatı Veri Tabanı na Kurum teşkilat yapısı veri girişi yapılmış ve güncelliği sağlanmış olup, birim kodları duyurulmuştur. Etik Komisyonu oluşturulmuş ve komisyonda görevli bulunanlara tebliğ edilerek Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kuruluna bildirilmiştir. Kamu Denetçiliği Kurumu Disiplin Kurulu ile Yüksek Disiplin Kurulu oluşturulmuştur. Kurumumuz çalışanlarının psikolojik tacizden (mobbing) korunması amacıyla 20/05/2013 tarihli iç genelge yayımlanmıştır sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca hazırlanacak, 5 yıllık amaç ve hedefleri ile misyon ve vizyonu içeren Kurumumuzun Stratejik Planı için Kalkınma Bakanlığına takvim konusunda görüş sorulmuş ve takvimi 32

34 uygun görülmüştür. Bu kapsamda, Stratejik Plan hazırlık çalışmalarına başlanılmıştır. Mevcut durum itibarıyla, Kalkınma Bakanlığının uygun görüşü çerçevesinde Stratejik Plan dönemi olarak revize edilmiştir. 15/02/2013 tarihli ve 17 sayılı Olur ile oluşturulan birimler, Kurumun kadrolaşmasında gerek uzman gerekse idari personelin optimum seviyeye ulaşmasıyla birlikte yeniden gözden geçirilerek Başdenetçilik ile Genel Sekreterliğe bağlı birimlerin ihtiyaca cevap verebilir hale getirilerek görev ve sorumluluklarının belirlendiği ve personelin çalışma usul ve esaslarının oluşturulduğu 24/09/2013 tarihli ve 61 sayılı Olur ile Kamu Denetçiliği Kurumu Teşkilat Yapısının Oluşturulmasına ve Personelin Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönerge yürürlüğe girmiştir. Teşkilat yönergesiyle kurulan birimler kapsamında resmi yazışma esasları, evrak işleyişi, idari birim kimlik kodları ile ana hizmetlere ilişkin ve ortak alanlara ilişkin standart dosya plan kodlarını ile uyulması gereken hususların belirlendiği 2013/03 sayılı Genelge hayata geçirilmiştir. Ayrıca, Kurumumuzun şekillenmesi ile bundan sonraki çalışmalarında yol gösterici olması kapsamında çalışanların üst düzeydeki idarecilerinden beklentilerini, güçlü ve zayıf yönler ile iyileştirilmeye açık alanlarımızın tespit edilmesi amacıyla 01/06/ /06/2013 tarihleri arasında çalışan anketi düzenlenmiştir. Anket verileri SPSS programı aracılıyla değerlendirilerek memnuniyet ve açık uçlu soruların analizlerinin yer aldığı Anket Raporu hazırlanmıştır Mevzuat Çalışmaları Kurumumuzun hizmetlerine ilişkin usul ve esasların belirlendiği ikincil mevzuat tamamlanmıştır. Bu çerçevede; Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 28/03/2013 tarihli ve sayılı mükerrer Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Kamu Denetçiliği Uzmanlığı Yönetmeliği 28/03/2013 tarihli ve sayılı mükerrer Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Kamu Denetçiliği Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği 28/03/2013 tarihli ve sayılı mükerrer Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Kamu Denetçiliği Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği 19/03/2013 tarihli ve sayılı mükerrer Resmi Gazete de yayımlanmıştır. İmza Yetkileri Yönergesi 29/03/2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kamu Denetçilerinin İş Bölümüne İlişkin Yönerge 29/03/2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesi 24/05/2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 33

35 6328 sayılı Teşkilat Kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin olarak Kanun Taslağı çalışmaları tamamlanmıştır. Yayın Yönergesi 10/09/2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kamu Denetçiliği Kurumu Teşkilat Yapısının Oluşturulmasına ve Personelin Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönerge 24/09/2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir Kurumsal Tanıtım ve Toplantılar Üstlendiği misyon ve gerçekleştirdiği iş ve işlemlerle ülkemizde önemli yeri bulunan Kamu Denetçiliği Kurumunun kamuoyundaki tanınırlığının arttırılması, hizmet vereceği tüm kesimlere Kurumumuz ve şikâyet başvuru süreci kapsamında doğru bilinçlendirmenin yapılması ile yabancı ülke Ombudsmanlık Kurumlarının bilgi ve deneyimlerinin ikili işbirliğiyle aktarılması amacıyla yurt içi ve yurt dışında birçok faaliyet gerçekleştirilmiştir. Bunlardan bazıları aşağıda sunulmuştur. Avrupa Konseyi ile Adalet Bakanlığı, işbirliğinde yürütülen Türkiye de İfade ve Medya Özgürlüğü projesi kapsamında 05/02/2013 tarihinde Türkiye de İfade ve Medya Özgürlüğü konulu Yüksek Düzeyli Konseyine katılım sağlanmıştır. Avrupa Birliği Büyükelçileri Tanışma Toplantısı Kamu Başdenetçisi Sayın M. Nihat ÖMEROĞLU nun ev sahipliğinde, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Sayın Jean-Maurice RIPERT ve AB üye ülkeleri Büyükelçileri onuruna 21 Mart 2013 tarihinde tanışma yemeği düzenlenmiştir. Aynı zamanda Kurumun gerçekleştirdiği ilk organizasyon olma özelliğini taşıyan bu tanışma toplantısında, Kurumumuz hakkında bilgilendirmeler yapılmış ve Avrupa ülkelerindeki iyi uygulama örneklerinin ülkemize kazandırılmasının sağlayacağı olumlu etki vurgulanmıştır. 29/03/2013 tarihi itibariyle ana hizmeti olan şikâyet başvurularının alınmasıyla birlikte gerekli bilgilendirmenin yapılmasını teminen tanıtım amaçlı ve şikâyet başvurularının alınmaya başlandığına ilişkin duyuru ile 4 farklı dilde afiş hazırlanmış, uygun görülen yerlere asılması için tüm valiliklere gönderilmiştir. Ayrıca kamu spotu hazırlanmış ve ulusal medyada yayımlanmak üzere RTÜK aracılığı ile ilgili yerlere gönderilmiştir. Kamu Başdenetçisi Sayın M. Nihat ÖMEROĞLU, 25-26/03/2013 tarihlerinde İstanbul da ileri gelen medya temsilcilerini ziyaret etmiştir. TODAİE tarafından Mart 2013 tarihinde gerçekleştirilen II. Kamu Etiği Kongresi ne katılım sağlanmıştır. Kamu Başdenetçisi Sayın M. Nihat ÖMEROĞLU ve beraberindeki heyet, Haziran 2013 tarihlerinde, Bakü de düzenlenen 11. Uluslararası Ombudsmanlar Konferansı na katılım sağlamışlardır. Kamu Başdenetçisi Konferansta İnsan Haklarının ve Fırsat Eşitliğinin Korunmasında Ombudsmanın Rolü konulu bir konuşma gerçekleştirmiştir. 34

36 Uluslararası Kamu Denetçiliği Sempozyumu (3-4 Eylül) Kamuoyunda ve uluslararası düzeyde Kurumumuzun farkındalığının artması, Avrupa Ombudsmanlık Kurumlarına ilişkin bilgi paylaşımında bulunulması ve ortak akıl platformlarının oluşturulmasına yönelik olarak Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN, TBMM Meclis Başkanı Sayın Cemil ÇİÇEK, Sayın Bakanlarımız, siyasetçilerimiz ve Avrupa Ombudsmanları ile yerli ve yabancı akademisyenlerinde katıldığı Uluslararası Sempozyum düzenlenmiş ve başarıyla gerçekleştirilmiştir. Sempozyum, Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN, TBMM Başkanı Sayın Cemil ÇİÇEK, Kamu Başdenetçisi Sayın M. Nihat Ömeroğlu, Avrupa Ombudsmanı Sayın Nikiforos DİAMANDOUROS ve Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Sayın Ria OOMEN- RUİJTEN, in açılış konuşmaları ile başlamıştır. Programın öğleden sonraki ilk oturumunda, İspanya, Fransa, Belçika, Danimarka ve Yunanistan Ombudsmanlarının katılımlarıyla Avrupa daki Ombudsmanlık uygulamalarına ilişkin görüş alışverişinde bulunulmuştur. İkinci oturumda ise, akademisyenler tarafından Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun uygulanması ve işlevselliği üzerine sunumlar gerçekleştirilmiştir. Sempozyum, 4 Eylül 2013 tarihinde İstanbul da gerçekleştirilen kültürel program ile başarılı bir şekilde tamamlanmıştır Eylül 2013 tarihlerinde Karadağ ın Danilovgrad şehrinde, Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü (DG Enlargement) ile Bölgesel Kamu İdaresi Okulu (ReSPA) işbirliğinde düzenlenen, Ombudsmanlık Kurumları ve Paydaşları Arasındaki İlişkiler konulu seminere Kamu Denetçisi Sayın Mehmet ELKATMIŞ ve beraberindeki heyet katılmıştır. Seminerde, katılımcılara Kamu Denetçiliği Kurumu tanıtılmış olup, Kurum faaliyetlerine ilişkin sunum yapılmıştır. Kamu Denetçisi Sayın Abdullah Cengiz MAKAS, Avrupa Ombudsmanlar Ağı tarafından Eylül 2013 tarihlerinde İrlanda'nın başkenti Dublin de düzenlenen seminerde Kamu Denetçiliği Kurumu nu temsil etmiştir. Çocuk Haklarından sorumlu Kamu Denetçisi Serpil ÇAKIN, Avrupa Çocuk Ombudsmanları Ağı nın (ENOC) Eylül 2013 tarihleri arasında Belçika (Fransız Toplumu) Çocuk Hakları Temsilciliği nin ev sahipliğinde Brüksel de gerçekleştirilen yıllık konferansına gözlemci statüsünde katılmıştır. 01 Ekim 2013 tarihinde Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen BAĞIŞ ın ev sahipliğinde, Anayasa Mahkemesi Başkanı Sayın Haşim KILIÇ, Adalet Bakanı Sayın Sadullah ERGİN, Kamu Başdenetçisi Sayın M. Nihat ÖMEROĞLU, Türkiye İnsan Hakları Kurumu Başkanı Sayın Dr. Hikmet TÜLEN ile İngiltere Büyükelçiliği Müsteşarı Sayın Janet DOUGLAS ın açılış konuşmalarıyla gerçekleştirilen İnsan Hakları Alanında Bireysel Başvuru Usullerinin Tanıtılması Projesi kapsamındaki ilk toplantıda Kamu Başdenetçisi Sayın Nihat 35

37 ÖMEROĞLU tarafından yapılan konuşmada Kamu Denetçiliği Kurumu hakkında katılımcılara bilgiler verilmiştir. İsveç Ombudsmanlığının 300. kuruluş yıldönümü vesilesiyle İsveç Büyükelçiliği ile ortak bir program hazırlanmış ve Kamu Denetçileri Sayın Serpil Çakın, Sayın Abdullah Cengiz MAKAS ve Sayın Muhittin MIHÇAK ın katılımlarıyla 27 Ekim 2013 tarihinde gerçekleştirilmiştir. İsveç Ombudsmanlığının, Kral 12. Şarl ın (Demirbaş Şarl) Osmanlı İmparatorluğu uygulamasından esinlenerek İsveç te bir temsilci görevlendirdiği talimatnameyi 27 Ekim 1713 tarihinde ülkesine göndermesiyle doğduğunun beyan edildiği program ilerleyen dönemde yapılacak çalışmalara ışık tutacak özelliktedir. Kadın ve Çocuk Haklarından sorumlu Kamu Denetçisi Sayın Serpil ÇAKIN ve beraberindeki Kamu Denetçiliği Uzmanları, Ekim 2013 tarihleri arasında, merkezi Ankara da bulunan ve kadın hakları alanında faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşlarına ziyaretlerde bulunmuştur. Çocuk ve Kadın Haklarından sorumlu Kamu Denetçisi Sayın Serpil ÇAKIN ve beraberindeki Kamu Denetçiliği Uzmanları, Kasım 2013 tarihleri arasında, merkezi Ankara da bulunan ve çocuk hakları alanında faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşlarına ziyaretlerde bulunmuştur. Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) faaliyetleri çerçevesinde, Azerbaycan Milli Meclisi İnsan Hakları Komisyonunda görevli uzmanlardan müteşekkil heyet 6 Kasım 2013 tarihinde Kurumumuzu ziyaret etmişlerdir. Kamu Denetçisi Sayın Mehmet ELKATMIŞ tarafından kabul edilen heyete Kurumumuz faaliyetleri hakkında bilgi verilmiştir. Kamu Başdenetçisi Sayın M. Nihat ÖMEROĞLU ve heyeti, Avrupa Konseyi işbirliği ile Kasım 2013 tarihleri arasında düzenlenen Yunan Ombudsmanlık Kurumu nun 15 inci kuruluş yıldönümü sempozyumuna katılmıştır. Sempozyumda Kamu Başdenetçisi Yeni Kurulan Ombudsmanlık Kurumunun Dinamikleri konulu bir konuşma gerçekleştirmiştir. Program kapsamında Yunanistan daki cezaevlerinde hükümlü ve tutuklu bulunan Türk vatandaşlarının sorunları hakkında bilgi edinmek amacıyla Atina Koridalos Cezaevi ziyaret edilmiş, ayrıca sivil toplum kuruluşları ile temaslarda bulunulmuştur. Kamu Denetçisi Zekeriya ASLAN, Moskova Büyükelçilik Müsteşarı Emin KİRAZ ile birlikte Rusya Ombudsmanlık Kurumunu ziyaret etmiş olup, ziyarette Rusya Ombudsman Birinci Yardımcısı Georgy KUDANZE ile görüşmüştür. Sosyal güvenlik alanında Kamu Denetçisi Sayın A. Cengiz MAKAS ve ekibi, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcısı Sayın Mehmet Ali SAĞLAM ile bir toplantı yapılmış, Kamu Denetçiliği Kurumundan Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilen Gönderme Kararları ile bilgi ve belge isteme yazılarına ilişkin gerekli işlemlerin koordinesi ve hızlandırılması amacıyla SGK Strateji Geliştirme Başkanlığı bünyesinde bir birimin kurulması kararlaştırılmış, Ekim ayı içerisinde kurulan söz konusu birim ile yapılan toplantıda ise Gönderme Kararları ve bilgi/belge isteme yazıları ile ilgili olarak Sosyal Güvenlik Kurumunca yapılacak işlemlere ilişkin görüşme yapılmıştır. 36

38 Kamu Denetçisi Abdullah Cengiz MAKAS Ekonomi ve Maliye alanlarında; o o o o 05/06/2013 tarihinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kuruluna (BDDK) ziyaret gerçekleştirilmiştir. Ziyarette BDDK Başkanı Sayın Mukim ÖZTEKİN ile görüşme yapılmış olup kurumumuz hakkında bilgi verilmiştir. Ayrıca BDDK nın kurumumuz ve çalışmalarımız hakkındaki düşünceleri alınmıştır. Ziyarette bankacılık sektörü hakkında yeni düzenlemeler de değerlendirilmiştir. 01/08/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu yetkililerine kurumuzun işleyişi ve çalışma esasları hakkında sunum yapılmıştır. 10/09/2013 tarihinde Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) ziyaret gerçekleştirilmiştir. Ziyarette SPK Başkanı Sayın Dr. Vahdettin ERTAŞ ile görüşme yapılmış olup kurumumuz hakkında bilgi verilmiştir. Ayrıca SPK nın kurumumuz ve çalışmalarımız hakkındaki düşünceleri alınmıştır. 11/09/2013 tarihinde Maliye Bakanlığı Müsteşarı Sayın Naci AĞBAL a ziyaret gerçekleştirilmiş ve kurumumuz hakkında bilgilendirme yapılmış olup karşılıklı görüş alışverişi gerçekleştirilmiştir. o 23/09/2013 tarihinde Vergi Denetim Kurulu Başkanlığına (VDK) ziyaret gerçekleştirilmiştir. Ziyarette VDK Başkanı Sayın Adnan ERTÜRK ile görüşme yapılmış olup kurumumuz hakkında bilgi verilmiştir. Ayrıca VDK nın kurumumuz ve çalışmalarımız hakkındaki düşünceleri alınmıştır. Kamu Denetçisi Abdullah Cengiz MAKAS ve uzman grubu Mahalli İdareler ve Sivil Toplum Kuruluşlarına (STK lara) yönelik olarak; o o Kamu Denetçisi Sayın Abdullah Cengiz MAKAS ile mahalli idarelere yönelik şikâyetlerin incelenmeye başlanması ile birlikte yeni seçilen belediye başkanları için düzenlenecek olan eğitim programına Kurumumuzun mevzuat ve yapısı hakkında bir ders saati ayırılması kararlaştırılmıştır. Kurum ile sürekli irtibat sağlamamıza yönelik olarak Zeliha Mercimek (TBB Hukuk İşleri Müdürü) irtibat kişisi olarak belirlenmiştir. Ziyaret edilmek üzere işçi ve memur sendika konfederasyonları belirlenmiş ve işçi sendikaları ile irtibata geçilmiştir. Ekim 2013 tarihinde; 10/10/2013 tarihinde Memur- Sen Genel Başkanı Sayın Ahmet Gündoğdu; 03/10/2013 tarihinde Kamu-Sen Genel Başkanı Sayın İsmail KONCUK a yönelik bir nezaket ziyareti gerçekleştirilmiştir. Ziyaretlerde kurumumuzun genel tanıtımı ve faaliyet alanına ilişkin bilgi aktarımı ve olası işbirliği alanları üzerinde durulmuştur. Söz konusu sendika temsilcileri ile yapılan görüşme sonucunda da Kurumumuz STK Temsilcisi Kamu Denetçiliği Uzmanı ile koordineli çalışmak üzere irtibat kişileri belirlenmiştir. Kamu Denetçisi Sayın Mehmet ELKATMIŞ ve kendisiyle çalışan ilgili Kamu Denetçiliği Uzmanlarıyla birlikte; o 2013 Temmuz ayında kendi makamında Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri ile toplantı yapılarak, yapılan toplantıda Kurumumuzun görev ve faaliyetleri konusunda, Milli Savunma Bakanlığı na yönelik olarak yapılan şikâyetler ve çözümü konusunda 37

39 bilgi alışverişinde bulunulmuş ve kurumlar arası koordinasyon ve iletişimin sağlıklı yürütülebilmesi için gerekli paylaşımlar yapılmıştır. o 2013 Temmuz ayı içerisinde Kamu Denetçiliği Kurumu binasında OYAK yetkilileriyle toplantı yapılmış olup yapılan toplantıda OYAK ile ilgili Kurumumuza yapılmış şikâyet başvuruları ve çözümü noktasında bilgi alışverişinde bulunulmuştur. o 2013 Eylül ayında Kurumumuz toplantı salonunda Trafik Eğitim Daire Başkanı Yusuf AVAN, Ankara Vergi Dairesi Başkanı Mahmut SÜTÇÜ ve beraberindeki heyetle Kurum binasında trafik para cezalarını görüşmek üzere bir araya gelindi. Toplantıda, vatandaşlar tarafından Kamu Denetçiliği Kurumuna farklı gerekçelerle haklarında düzenlenen trafik idari para cezalarına ilişkin yaptıkları yoğun başvuruların incelenmesi ele alınmıştır. o Yine 2013 Eylül ayı içerisinde Sincan Ceza İnfaz Kurumu na ziyaret gerçekleştirilmiş olup yapılan ziyarette Ceza İnfaz Kurum'u yetkilileri tarafından Ceza İnfaz Kurumunun tanıtımıyla ilgili slayt sunumu yapılmış ayrıca Ceza İnfaz Kurumunun çeşitli sosyal donatıları gezilerek bilgi edinilmiştir. o 23/09/2013 tarihinde İnsan Hakları Derneği Genel Merkezi ne, 24/09/2013 tarihinde Uluslar Arası Af Örgütü Ankara Şubesi ne, 25/09/2013 tarihinde Mazlum-Der Genel Merkezi ne ziyaret gerçekleştirilmiş olup, yapılan ziyaretlerde Kurumumuz faaliyetleri ve işleyişi hakkında bilgi alışverişinde bulunulmuş ayrıca söz konusu sivil toplum kuruluşlarının insan hakları alanında yürüttükleri faaliyetler hakkında bilgi edinilmiştir Şikâyet Başvuruları Kurumumuz tarafından kamu hizmetlerinin işleyişinde bağımsız ve etkin bir şikâyet mekanizması oluşturmak üzere şikâyet bürosu ile dağıtım bürosu kurulmuş ve 29/03/2013 tarihi itibariyle elden, posta, e-posta, faks ve e-başvuru sistemi (on-line olarak) aracılığı ile şikâyet başvuruları alınmaya başlanmıştır. Ayrıca elektronik ortamda başvuruların yapıldığı e-başvuru sistemi, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile görüşmeler yapılarak kimlik paylaşım sistemi ile entegre olunmuştur. Kurumumuza, 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle toplam 7638 adet şikâyet başvurusu yapılmış olup, bu başvuruların büyük çoğunluğu ( yüzde 57 si) internet sayfamızda yer alan e-başvuru sistemi aracılığı ile gerçekleştirilmiştir. 38

40 Başvuru şekillerine göre şikâyetlerin dağılımları Tablo 12 de yer almaktadır: Tablo 12. Şikâyetlerin Başvuru Şekillerine Göre Dağılımı Başvuru Şekli Sayı Yüzde Faks 211 2,8 Elden 365 4,8 Posta ,0 E-başvuru ,0 E-posta 570 7,5 TOPLAM ,00 Şekil 14. Şikayetlerin Başvuru Şekillerine Göre Dağılımı E-POSTA 7,5% FAKS 2,8% ELDEN 4,8% POSTA 28% FAKS ELDEN POSTA E-BAŞVURU 57% E-BAŞVURU E-POSTA Kurumumuza yapılan şikâyet başvuruların önemli bir kısmı, yüzde 28 lik bir oranla kamu personel rejimi ne yöneliktir. Söz konusu başvuruların yaklaşık olarak yüzde 16 sı eğitimöğretim, gençlik ve spor alanında, yaklaşık yüzde 12 si çalışma ve sosyal güvenlik alanında ve yüzde 10 u ekonomi, maliye ve vergi alanındadır. Şikâyet konularına göre dağılımlar Tablo 13 te yer almaktadır. 39

41 Tablo 13. Şikâyetlerin Konularına Göre Dağılımı Şikâyet Konusu veya Alanı Sayı Yüzde Kamu Personel Rejimi ,0 Eğitim-Öğretim, Gençlik ve Spor ,8 Çalışma ve Sosyal Güvenlik ,6 Ekonomi, Maliye ve Vergi ,3 Adalet, Milli Savunma ve Güvenlik 455 6,0 Ulaştırma, Basın ve İletişim 271 3,5 İnsan Hakları 263 3,4 Mülkiyet Hakkı 239 3,1 Orman, Su, Çevre ve Şehircilik 198 2,6 Enerji, Sanayi, Gümrük ve Ticaret 166 2,2 Sağlık 158 2,1 Engelli Hakları 87 1,1 Sosyal Hizmetler 46 0,6 Nüfus, Vatandaşlık, Mülteci ve Sığınmacı Hakları 37 0,5 Kadın ve Çocuk Hakları 32 0,4 Bilim-Sanat, Kültür ve Turizm 32 0,4 Gıda, Tarım ve Hayvancılık 28 0,4 Ailenin Korunması 13 0,2 Mahalli idarelerce yürütülen hizmetler 455 6,0 Diğer Konu ve Alanlar 141 1,8 TOPLAM ,0 Yapılan başvurular, idare bazında değerlendirildiğinde yaklaşık yüzde 12,5 lik kısmının Milli Eğitim Bakanlığını, yüzde 11,1 inin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını, yüzde 5,7 sinin Üniversite ve Fakülteleri ve yüzde 4,8 inin ise Maliye Bakanlığını içerdiği görülmektedir. Şikâyetlerin idareler bazında dağılımı Tablo 14 te yer almaktadır. Tablo 14. Şikâyetlerin Şikâyet Edilen İdarelere Göre Dağılımı Şikâyet Edilen İdare Sayı Yüzde Milli Eğitim Bakanlığı ,5 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ,1 Üniversite ve Fakülteler 432 5,7 Maliye Bakanlığı 365 4,8 Belediye ve Şirketler 350 4,6 İçişleri Bakanlığı 332 4,3 Sosyal Güvenlik Kurumu 294 3,8 Sağlık Bakanlığı 293 3,8 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 278 3,6 Adalet Bakanlığı 240 3,1 Bankalar ve Sigorta Şirketleri 203 2,7 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 188 2,5 Başbakanlık 183 2,4 40

42 Şikâyet Edilen İdare Sayı Yüzde Milli Savunma Bakanlığı, Genel Kurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıkları 169 2,2 ÖSYM 156 2,0 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 140 1,8 Orman ve Su İşleri Bakanlığı 136 1,8 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve SYDV'ler 127 1,7 Yargı Organları 117 1,5 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 96 1,3 Emniyet Genel Müdürlüğü 95 1,2 Valilik 90 1,2 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 80 1,0 Gençlik ve Spor Bakanlığı 69 0,9 Elektrik Dağıtım Şirketleri 55 0,7 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 52 0,7 Devlet Personel Başkanlığı 47 0,6 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 43 0,6 Diyanet İşleri Başkanlığı 36 0,5 Genel Kamu Kurumları 35 0,5 Kültür ve Turizm Bakanlığı 35 0,5 İl Özel İdaresi 31 0,4 TOKİ 30 0,4 Düzenleyici ve Denetleyici Kurullar 28 0,4 Kaymakamlıklar 27 0,4 Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü 22 0,3 Dışişleri Bakanlığı 15 0,2 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 14 0,2 Türkiye Büyük Millet Meclisi 14 0,2 Kalkınma Bakanlığı 13 0,2 Vakıflar Genel Müdürlüğü 12 0,2 Ekonomi Bakanlığı 10 0,1 Jandarma Genel Komutanlığı/Sahil Güvenlik Komutanlığı 10 0,1 Hazine Müsteşarlığı 7 0,1 Diğer Kamu İdareleri ve KİT'ler 186 2,4 Özel şirket, kişi, kuruluşlar ve belirtilmeyenler 685 9,0 TOPLAM ,0 Başvuruların bölgelere göre dağılımına bakıldığında, en fazla başvurunun yüzde 27 lik oranla Marmara Bölgesinden, yüzde 23 ünün ise İç Anadolu Bölgesinden yapıldığı görülmekte olup, başvuruların yüzde 1 lik kısmı ise yurtdışından yapılmıştır. Şikâyetlerin bölgelere göre dağılımları Tablo 15 te yer almaktadır. 41

43 Tablo 15. Şikâyet Başvurularının Bölgelere Göre Dağılımı Bölgeler Sayı Yüzde Marmara Bölgesi İç Anadolu Bölgesi Ege Bölgesi Karadeniz Bölgesi Akdeniz Bölgesi Doğu Anadolu Bölgesi Güneydoğu Anadolu Bölgesi Adres yok Yurtdışı 65 1 Toplam Şekil 15. Şikâyet Başvurularının Bölgelere Göre Dağılımı Yurtdışı 1% Marmara Bölgesi 27 % Akdeniz Bölgesi 9% Doğu Anadolu Bölgesi 7% Ege Bölgesi 11% İç Anadolu Bölgesi 23% Karadeniz Bölgesi 9% Güneydoğu Anadolu Bölgesi 7% Akdeniz Bölgesi Ege Bölgesi İç Anadolu Bölgesi Marmara Bölgesi Doğu Anadolu Bölgesi Güneydoğu Anadolu Bölgesi Karadeniz Bölgesi Yurtdışı Başvuruların en fazla yapıldığı il, nüfus büyüklüğüyle de orantılı olarak %18 lik oranla İstanbul olup, İstanbul u, %13 oranı ile Ankara ve % 5 lik oranla ise İzmir in takip ettiği görülmektedir. 42

44 Başvuruların illere göre dağılımları Tablo 16 da yer almaktadır. Tablo 16. Şikâyet Başvurularının İllere Göre Dağılımı İl Sayı Yüzde İstanbul Ankara İzmir Konya Erzurum Antalya Bursa Kocaeli Adana Diğer Adres Yok Toplam ,00 Şekil 16. Şikâyet Başvurularının İllere Göre Dağılımı Diğer 46% İstanbul 18% Ankara 13% Adana 2% Kocaeli 2% Antalya 2% Bursa 3% Erzurum 3% İzmir 5% Konya 4% 43

45 1.1.5 AB ve Dış İlişkiler Faaliyetleri AB Çalışmaları ve Dış İlişkiler Çalışma Ziyaretleri Nisan 2013 tarihleri arasında Kamu Denetçisi Sayın Muhittin MIHÇAK başkanlığındaki heyet İsveç Parlamentosu Ombudsmanlık Kurumu na, Kamu Denetçisi Sayın Zekeriya ASLAN başkanlığındaki heyet, Danimarka Ombudsmanlık Kurumlarına, Kamu Denetçisi Sayın Serpil ÇAKIN başkanlığındaki heyet Norveç Ombudsmanlık Kurumlarına, Kamu Denetçisi Sayın Mehmet ELKATMIŞ başkanlığındaki heyet Polonya Ombudsmanlık Kurumuna, Kamu Denetçisi Sayın Abdullah Cengiz MAKAS ve başkanlığındaki heyet ise; 29 Nisan-2 Mayıs 2013 tarihleri arasında İngiltere Ombudsmanlık Kurumlarına çalışma ziyaretlerinde bulunmuştur. Gerçekleşen bu çalışma ziyaretleriyle kurumları yerlerinde inceleme fırsatı bulunulmuş, Avrupa daki Ombudsmanlık uygulamaları hakkında kapsamlı bilgi edinilmiş ve iyi uygulama örnekleri yasal mevzuat çerçevesinde ülkemiz uygulamasına yansıtılmıştır. Ayrıca gerçekleştirilen ziyaretler kapsamındaki ülke uygulamaları ve yerinde incelemeler raporlandırılmış olup, Kurum hafızasına dahil edilmiştir. Kamu Başdenetçisi Sayın M. Nihat ÖMEROĞLU, Mayıs 2013 tarihleri arasında Strazburg, Lüksemburg ve Brüksel de bir dizi temaslarda gerçekleştirmiş, Avrupa Birliği Ombudsmanı Nikiforos DİAMANDOUROS ile ikili görüşmede bulunmuş ve Avrupa Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Stefan FÜLE ile de Brüksel de basın açıklamasında bulunmuştur. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ile Avrupa Birliği (AB) tarafından ortaklaşa yürütülen Parlamentolar Arası Değişim ve Diyalog Projesi kapsamında Türk ve AB milletvekillerinin, akademisyenlerin, politikacı yapıcılarının, medya uzmanları ile sivil toplum temsilcilerinin katılımıyla Nisan 2013 tarihlerinde Berlin de 44

46 gerçekleştirilen İyi Yönetişim Sempozyumuna ülkemiz adına konuşmacı olarak Kamu Denetçisi Sayın Mehmet ELKATMIŞ katılmıştır. 47 ülkenin ırkçılık ve ırk ayrımcılığı ile mücadele eden kurumlarına yönelik olarak Mayıs 2013 tarihinde Avrupa Konseyi binasında gerçekleştirmiş olan Irkçılığa ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Avrupa Komisyonu Seminerine (ECRI) Kurumumuz adına Kamu Denetçimiz Sayın Abdullah Cengiz MAKAS katılmıştır. Kamu Başdenetçisi Sayın M. Nihat ÖMEROĞLU ve beraberindeki heyet, Haziran 2013 tarihlerinde İstanbul da gerçekleştirilen Küresel Sorunlar Karşısında Türkiye ve Avrupa Birliği için Ortak Bir Gelecek konulu Konferansa katılım sağlamıştır. Konferans çerçevesinde, Genişleme ve Komşuluk Politikasından sorumlu Avrupa Komisyonu Üyesi Stefan FÜLE ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Jean-Maurice RİPERT ile ikili görüşmelerde bulunulmuştur. Periyodik ziyaretlerini gerçekleştirmek üzere Türkiye de bulunan Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi (AİÖK) heyetinin programının ayrıntılarını görüşmek üzere, 8 Haziran 2013 Cumartesi günü ilgili Kurum yetkililerinin hazır bulunduğu hazırlık toplantısına katılım sağlanmıştır. Jean-Pierre RESTELLİNİ başkanlığındaki heyet, 10 Haziran 2013 tarihinde Kurumumuzu da ziyaret ederek Kurum çalışmaları hakkında bilgi almışlardır. Avrupa Konseyi Genel Sekreteri THORBJORNJAGLAND, Türkiye ye yaptığı ziyaret çerçevesinde 25 Haziran 2013 tarihinde Kurumumuzu ziyaret etmişlerdir. Ziyarette Jagland a, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Türk Grubu Başkanı Nursuna MEMECAN ile Türkiye Cumhuriyeti'nin Avrupa Komisyonu nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Engin SOYSAL eşlik etmiştir. Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Nils MUİZNİEKS ve beraberindeki heyet, 4 Temmuz 2013 tarihinde Kurumumuzu ziyaret etmiştir. Gezi Parkı olayları hakkında TBMM İnsan Hakları Komisyonu yla da görüşen MUİZNİEKS, ziyaretinde, Kamu Denetçiliği Kurumu nun çalışmaları ve Gezi Parkı olaylarına ilişkin görüşleri hakkında bilgi almış ve Komiserlik olarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi paylaşımında bulunmuştur. MUİZNİEKS, Gezi Parkı olaylarında gündeme gelen polisin orantısız güç kullandığı yönündeki iddiaların yakın zamanda İspanya, Yunanistan gibi ülkelerde de gündeme geldiğini, Türkiye deki olaylarla ilgili etkin soruşturma yapılmasının önemli olduğunu ve Kamu Denetçiliği Kurumu nun vereceği kararların da bu noktada büyük önem taşıdığını ifade etmiştir. AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Jean-Maurice RİPERT ve beraberindeki heyet, 9 Temmuz 2013 tarihinde Kurumumuzu ziyaret etmiştir. Görüşmede, Kurumumuzun Gezi Parkı Protestoları ile ilgili faaliyetleri ve AB müzakere sürecinde yerine getirilmesi öngörülen diğer çalışmalar ele alınmıştır. Ayrıca, 2014 yılı itibarıyla hayata geçirilecek olan "Kamu Denetçiliği Kurumu nun Desteklenmesi Projesi" hakkında da bilgi alış verişinde bulunulmuştur. Birleşmiş Milletler Türkiye Mukim Koordinatörü ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Mukim Temsilcisi Kamal MALHOTRA, 11 Temmuz 2013 tarihinde Kurumumuzu ziyaret etmiştir. Ziyarette, BM organları ile işbirliği imkânları ve 2014 yılı 45

47 sonunda başlayacak olan Evrensel Periyodik İnceleme (Universal Periodic Review) süreci hakkında görüşülmüştür. Dış İlişkiler Koordinatörü İlhan CEYLAN temas noktası olarak belirlenmiştir. Avrupa Birliği Büyükelçilerinin mutat aralıklarla gerçekleştirdikleri ve her oturumuna farklı konukların davet edildiği öğle yemeği toplantısının, Litvanya nın AB dönem başkanlığı çerçevesinde Litvanya Büyükelçiliği ev sahipliğinde gerçekleştirilen Eylül ayı oturumuna Kamu Başdenetçisi Sayın M. Nihat ÖMEROĞLU konuşmacı olarak davet edilmiştir. Büyükelçilere, Mart ayından bu yana geçen sürede gerçekleştirilen faaliyetler hakkında bilgi verilmiş ve merak edilen konulara açıklama getirilmiştir. Kamu Denetçisi Sayın Zekeriya ASLAN ın, Rusya İnsan Hakları Ombudsmanı Sayın Vladimir LUKİN i ziyaretleri kapsamında Dışişleri Bakanlığı ile gerekli temaslar kurulmuş ve söz konusu ziyaret 20 Eylül 2013 tarihinde gerçekleşmiştir. Avrupa Birliği Komisyonu, IPA II dönemi için ( ) tahsis edilen fonların kullanımında bir önceki dönemde uygulanan bileşen bazlı yaklaşımın terk edilerek, gerçekleştirilen müzakere fasılları temelinde sektörel bazlı yaklaşımın benimseneceğini bildirmiştir. Yeni dönemde finansman önceliklerinin yer alacağı Ülke Strateji Belgesine (CSP) Kurumumuz katkıları sağlanmıştır. Bu kapsamda, 6 Haziran 2013 tarihinde AB Bakanlığında yapılan toplantıya katılım sağlanarak, Kurumumuzun dönemi proje öncelikleri listesine girmesi yönünde görüş bildirilmiş ve Kurumumuzun desteklenmesine yönelik bir önceliğin (priority) listeye girmesi sağlanmıştır. Ayrıca IPA sürecine ilişkin programlama ve izleme süreçlerinin koordine edilmesi amacıyla 23 Ekim 2013 tarihinde AB Bakanlığı nda gerçekleştirilen toplantıya katılım sağlanmıştır. Ayrıca, her sektörün koordinasyonundan sorumlu bir Lider Kurum (Lider Kurum, ilgili sektördeki projelerin eşgüdüm içerisinde yürütülmesinden sorumlu olacaktır) belirlenmesi amacıyla 14 Haziran 2013 tarihlerinde AB Bakanlığı nda gerçekleştirilen toplantıya Kurumumuz temsilcileri, 23. Fasıl olan Yargı ve Temel Haklar faslı kapsamındaki faydalanıcı kurumlardan biri olarak katılım sağlamıştır. Yine 30 Eylül 2013 tarihinde, AB Bakanlığı koordinasyonunda düzenlenen Yargı ve Temel Haklar Sektörel İzleme Alt Komitesi toplantısına katılım sağlanmıştır. Avrupa Ombudsmanın periyodik yayınlarından olan Gazete (Newsletter) için Kamu Başdenetçi Sayın M. Nihat ÖMEROĞLU nun makalesi, Kasım sayısında yayımlanmak üzere Avrupa Ombudsmanı İletişim Departmanı ile paylaşılmıştır. AB Bakanlığı Siyasi İşler Başkanlığı ile Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü Türkiye Masası eşgüdümünde yapılan Gayriresmî Siyasi İstişare Toplantısına ilişkin Kurumumuzdan talep edilen bilgiler, çeşitli zaman aralıklarında (Nisan, Mayıs ve Ağustos) Bakanlık ile paylaşılmıştır. Kurumumuza yabancı dilde ulaşan ilk başvuru özelliğini taşıyan ve 12 Eylül 2013 tarihinde Kurumumuza e-posta yoluyla ulaşan şikâyet hakkında yapılan inceleme neticesinde, şikâyete konu durumun açıklığa kavuşturulduğu 23 Eylül 2013 te tarafımıza bildirilmiştir. Avrupa da Ombudsmanlık Kurumunun Güçlendirilmesi başlıklı rapor taslağının Açıklayıcı Bilgi Notu (explanatory memorandum) bölümünde ülkemize ayrılan ve 48. paragraflara ilişkin Kurumumuz görüşleri 24 Mayıs 2013 tarihinde TBMM ye 46

48 gönderilmiştir. 04 Ekim 2013 tarihinde gerçekleştirilecek Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Genel Kurul toplantısında görüşüleceği bildirilen Taslak Karar da (draft resolution) yer alan tavsiyelere ilişkin Türkiye deki uygulama hakkındaki bilgi ve Kurumumuz görüşleri de 26 Eylül 2013 tarihinde TBMM ye iletilmiştir. Uluslararası ağlara katılım çerçevesinde, merkezi Avusturya da bulunan Avrupa Ombudsman Enstitüsüne (European Ombudsman Institute - EOI) katılım sağlanmasına ilişkin gerekli çalışmalar gerçekleştirilmiş ve EOI Genel Sekreteri Josef SİEGELE den alınan 27 Eylül 2013 tarihli yazı ile Kurumumuzun 19 Eylül 2013 tarihi itibarıyla EOI üyesi olduğu teyit edilmiştir. Avrupa Birliği 2013 Yılı Türkiye İlerleme Raporu Avrupa Birliği 2013 Yılı Türkiye İlerleme Raporu 16 Ekim 2013 tarihinde yayımlanmıştır. İlerleme Raporu nda Kurumumuza ilişkin bilginin doğru ve olumlu bir şekilde yer almasının sağlanması adına özenli bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda, AB Bakanlığı ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonundan gelen bilgi taleplerine büyük hassasiyetle yaklaşılmış ve istenen bilgiler Türkçe ve İngilizce olarak sunulmuştur. Tüm bu çalışmalar neticesinde, Rapor da Kamu Denetçiliği Kurumu ve faaliyetleri ayrı bir bölüm altında değerlendirilmiştir. Kurum faaliyetlerinden detaylı bir şekilde bahsedilmesi ve Kurumun kısa bir zamanda yoğun bir çalışma neticesinde faal hale geldiğinin özellikle altının çizilmesi, yıl boyunca gerçekleştirilen çalışmaların AB tarafından da olumlu bir şekilde kabul gördüğünü göstermektedir. Raporun Kurumumuza ayrılan bölümü yayımlandığı gün tercüme edilmiş, Raporun tamamının tercümesi bilahare AB Bakanlığı ndan temin edilmiştir. Bu kapsamda, ilgili komiser Stefan FULE, AB eski Ombudsmanı Nikiforos DİAMANDOUROS a teşekkür mektupları yazılarak 23 Ekim 2013 tarihinde gönderilmiştir yılı ABD İnsan Hakları Raporu hazırlık çalışmaları kapsamında, Kurumumuzun görev alanına giren konulardaki sorulara cevaplarımız 30 Ekim 2013 tarihinde Dışişleri Bakanlığı na iletilmiştir. 1 Kasım 2013 tarihinde, 2014 yılı sonunda başlayacak olan Evrensel Periyodik İnceleme (Universal Periodic Review) sürecinin tanıtılmasına ilişkin Birleşmiş Milletler tarafından düzenlenen toplantıya katılım sağlanmıştır Proje Faaliyetleri Kamu Denetçiliği Kurumunun Kurulmasının Desteklenmesi Projesi: Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Kurumumuz faaliyete geçmeden önce TBMM Başkanlığınca takip edilmekte olan Kamu Denetçiliği Kurumunun Kurulmasının 47

49 Desteklenmesi Projesinin Kurumumuza devri tamamlanmıştır. Proje kapsamında, Eşleştirme (twinning) ve Teknik Yardım (technical assistance) olmak üzere 2 bileşen bulunmaktadır. 48 Eşleştirme Sözleşmesi Kurumun gerçekleştireceği ihtiyaç analizi kapsamında gerçekleştirilecek eğitim, çalıştay, ziyaret vb. faaliyetler ile Avrupa Birliği üyesi ülkelerdeki ombudsmanlık kurumlarının iyi uygulama örneklenin Kuruma aktarılması ve Kurum kapasitesinin güçlendirilmesini amaçlayan ve 2014 yılı Şubat ayı itibariyle 24 aylık uygulama süresinin başlaması öngörülen Eşleştirme Sözleşmesine ilişkin olarak; Seçim süreci tamamlanmış ve İspanya-Fransa Ombudsmanlarının kurduğu konsorsiyumun teklifinin uygun bulunmuş olup, AB Bakanlığı tarafından 16 Mayıs 2013 tarihli yazı ilan edilmiştir. Bu tarih itibarıyla sözleşme hazırlık çalışmalarına başlanmış olup tüm hazırlıklar tamamlanmıştır. Yapılan hazırlık çalışmalarında; İspanya ve Fransa Ombudsmanları adına projeyi takip edecek sorumlular ile 24 Haziran 2013 tarihinde Kurumumuzda bir araya gelinerek hazırlık çalışmalarının başlangıcı verilmiş, Sözleşme hazırlanmasına ilişkin 25 Haziran 2013 tarihinde MFİB de gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısına katılım sağlanmıştır. Eşleştirme projesinde görev alacak Yerleşik Eşleştirme Danışmanı nın (Resident Twinning Advisor-RTA) sağlık sorunları nedeniyle projede görev alamayacağının 1 Temmuz da bildirilmesinin üzerine yapılan değerlendirmeler neticesinde Maria ARANZAZU Diaz UGARTE nin özgeçmişi bu pozisyon için uygun bulunmuştur. Kamu Başdenetçisi Sayın M. Nihat ÖMEROĞLU nun başkanlığında bir araya gelen Proje Ekibi toplantıları çerçevesinde Eşleştirme Sözleşmesinin içeriği belirlenmiştir. Bu çerçevede, altı toplantı gerçekleştirilmiştir. 09 Temmuz 2013 tarihinde AB Delegasyonu Başkanı ile yapılan görüşmede de gündeme geldiği üzere; Proje dokümanlarının, uzun zaman önce ve farklı kurumlarca hazırlanmış olmaları nedeniyle Kurumumuz ihtiyaçlarına tam anlamıyla cevap veremediği ve mevcut şekliyle uygulama aşamasına geçilmesi halinde proje bileşenleri arasında koordinasyon problemi yaşanması ihtimalinin yüksek olduğu resmi yazı ile Delegasyona iletilmiş ve yazıda yer alan öneriler doğrultusunda konuya çözüm getirilmesi talep edilmiştir. Eşleştirme Sözleşmesi kapsamında görev alacak RTA Asistanı ve Dil Asistanının seçimi için yapılan duyuru neticesinde toplam 301 başvuru (248 RTAA, 53 DA) ulaşmış ve özgeçmişler üzerinden yapılan değerlendirme neticesinde, belirlenen şartları sağlayan ve ayrıca nitelikleri uygun bulunan 19 kişi (11 RTA, 8 DA), 6 Eylül 2013 Cuma günü Kurumumuzda gerçekleştirilen mülakata davet edilmiştir. Yapılan görüşmeler neticesinde; Bilge FİLİZ RTA Asistanı, Hande ARLI ise Dil Asistanı olarak seçilmiştir. Tüm Hazırlık çalışmaları sonrasında Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu aracılığıyla Brüksel e gönderilmiş olan taslak sözleşmenin Avrupa Komisyonu tarafından uygun bulunduğu 19 Kasım 2013 tarihli yazı ile ilgili Kurumlara bildirilmiştir. Sözleşmeye ilişkin

50 nihai çalışmaların Konsorsiyum üyelerince tamamlanmasının ardından sözleşmenin taraflarınca imzalanmış olan nüshaları ilgili Kurumlara iletilecektir. Teknik Yardım Sözleşmesi Bölgesel konferanslar, uluslararası sempozyum ve yurtdışı tanıtım günlerinin düzenlenmesi ile anket çalışmalarının yapılması gibi faaliyetler sonucu Kurumun kamuoyundaki tanınırlığının artırılmasını amaçlayan bileşen Teknik Yardım Sözleşmesine ilişkin olarak; Şartnamesinin revize edilerek Kurumumuz ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde güncellenmesi için Eşleştirme sözleşmesine ilişkin çalışmaların neticelendirilmesi beklenmiştir. 12 Kasım 2013 tarihinde ilgili Kurumların katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda alınan kararlar doğrultusunda çalışmalar sonlandırılarak taslak Şartname ilgili Kurumlara gönderilmiştir. Ayrıca, Teknik Yardım bileşeni için tahsis edilen bütçenin yetersiz olduğu gerçeğinden hareketle, Proje Fişinde tanımlanan faaliyetlerin kapsamının daraltılması yolu seçilmiştir. Proje Fişinde faaliyetlere ilişkin yapılacak değişikliklerin yanında proje hedefleri ve indikatörleri hakkında da gerekli olan birtakım değişiklikler yapılacaktır. İhale sürecinin 2014 yılı ikinci çeyreğinde tamamlanarak uygulamaya geçilmesi planlanmaktadır. İnsan Hakları Alanında Bireysel Başvuru Usullerinin Tanıtılması Projesi: İnsan Hakları alanında hayata geçirilen düzenlemelerin uygulamaya tam ve etkin olarak yansıtılabilmesi adına, vatandaşların bireysel başvurularını kabul eden Kamu Denetçiliği Kurumu, Anayasa Mahkemesi ve Türkiye İnsan Hakları Kurumu nun faydalanıcıları olduğu Bireysel Başvuru Sisteminin Tanıtılması Projesi nin çalışmaları, Avrupa Birliği Bakanlığı koordinasyonunda başlatılmıştır. Proje kapsamında, bireysel başvuru usullerinin tanıtılmasına yönelik rehber kitapçıkların hazırlanması ve belirlenecek olan illerde eğitimler düzenlenmesi planlanmaktadır. Projenin hazırlık toplantısı 10 Eylül ve 23 Eylül 2013 tarihlerinde AB Bakanlığında gerçekleştirilmiştir. Her iki toplantıya da katılım sağlanarak Kurumumuzu ilgilendiren konularda katkı sağlanmıştır. Projenin Açılış Toplantısı, 1 Ekim 2013 tarihinde Rixos Otel de gerçekleştirilmiş ve Kamu Başdenetçisi programa konuşmacı olarak katılım sağlamıştır. Açılış toplantısının öğleden sonraki Eğitim bölümünde, Kurumumuzun görev alanı ve yetkileri ile başvuru prosedürü hakkında katılımcılara bilgi verilmiştir. Ayrıca, proje kapsamında, Kurumumuza yapılacak başvurularda izlenecek usul ve esasların anlatıldığı bir kitapçık basılması planlanmaktadır. Bu kapsamda hazırlanan kitapçık basım işlemlerinin tamamlanması amacıyla AB Bakanlığı na iletilmiştir. Çocuk Hakları ve Çocuklar için Adalet Projesi: Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Türkiye Temsilciliği ile yapılan toplantılar neticesinde hazırlanan Ortak Çalışma Programı ile yakın dönemde yapılacak işbirliğinin kapsamı belirlenmiştir. Bu doğrultuda imzalanan Protokol ile Kurum, hâlihazırda devam etmekte olan Çocuk Hakları ve Çocuklar için Adalet Projesinin Çocuk Hakları 49

51 Savunuculuğu ve Çocuk Haklarının İzlenmesi başlığı altındaki faaliyetlerde Paydaş Kurum olarak tanımlanmıştır. Bu kapsamda Kurumumuzun görev alanına giren konularda eğitim, çalıştay, seminer vb. etkinlikler organize edilmeye devam etmektedir. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) İşbirliği ile gerçekleştirilecek Proje: Birleşmiş Milletler Türkiye Mukim Koordinatörü tarafından temsil edilen Birleşmiş Milletler Kalkınma Fonu (UNDP), Türkiye nin kalkınma politikalarının uygulanmasının yanında insan hakları alanında güçlendirilmesine de destek vermektedir. Yapılan görüşmeler neticesinde, Kurumumuzun kurumsal yapısının güçlendirilmesine ilişkin bir projenin hayata geçirilmesi üzerinde anlaşma sağlanmıştır. Uygun finansman imkânlarının araştırılmasına ilişkin çalışmaların devam ettiği proje kapsamında, yeni kurulmuş olan Kurumun kurumsal kapasitesinin ve mevzuatının iyi uygulama örnekleri ışığında değerlendirilmesi ve çözüm önerilerinin sunulması hedeflenmektedir STK ve İnsan Hakları Faaliyetleri Birey ve devlet arasında arabuluculuk misyonunu gerçekleştirme gayretindeki Kurumumuzun, devlet ile vatandaş arasındaki ilişkide katılımcı demokrasinin sağlanması ve bireyin haklarının korunması/savunulması açısından vazgeçilmez unsur olan Sivil Toplum Kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde olması gerek idare-birey uyuşmazlıklarının giderilmesinde etkinliğin artırılması gerekse birey haklarının yerini bulması bakımından büyük önem taşımaktadır. Devletin yapmış olduğu çalışmalara destek olabilecek ortak çözümlerin bulunabileceği kuruluşlar olan Sivil Toplum Kuruluşları ile Kurumumuz arasında kurulacak güçlü ve sürekli iletişim, vatandaşın sorunlarının daha iyi anlaşılması ve sorunlara çözüm üretilmesi açısından gerekli görülmektedir. Bu bakımdan, Kurumumuzun birey (vatandaş) şikâyet başvurularını kabul etmesi yanında tüzel kişiliklere sahip STK lardan gelen başvuruları da kabul ediyor ve onlarla ilişkilerini geliştirme gayretinde de olması bu bilincin ve farkındalığın bir göstergesi niteliğindedir. Ayrıca STK ve İnsan Hakları konusunda ilişkilerin etkinliği ve eşgüdümün sağlanmasında Kurumumuz adına temsilci olarak Kamu Denetçiliği Uzmanları görevlendirilmiş ve yapılan faaliyetlere ilişkin düzenli bilgilendirmeler gerçekleştirilmiştir. Tüm bu değerlendirmeler çerçevesinde 2013 yılı itibarıyla birçok faaliyet gerçekleştirilmiş olup, Kamu Başdenetçisi ve Kamu Denetçileri tarafından gerçekleştirilen birçok çalışmaya raporumuzun Kurumsal Tanıtım ve Toplantılar başlığı altında da yer verilmiştir. Ayrıca; Toplumda yankı bulan başta Taksim Gezi Parkı ve 1 Mayıs olaylarındaki insan hakları ihlallerine ilişkin Kuruma yapılan şikâyetlerde olduğu gibi diğer şikâyet başvurularında da, telafisi güç ve imkânsız zararların doğduğu değerlendirilmesi halinde, idari başvuru yollarının tüketilmesi beklenmeden şikâyetler değerlendirilmiştir. 50

52 Ayrıca, 24/12/2013 tarihinde Ankara dan ve farklı illerden faaliyet gösteren 18 sivil toplum kuruluşunun yönetici ve temsilcilerinin katılımlarıyla "Engelli Bireylerin İdarelerle Yaşadıkları Sorunların Çözümünde Yeni Bir Mekanizma: Kamu Denetçiliği Kurumu" konulu bir çalıştay düzenlenmiştir. Çalıştay da engelli bireylerin idareye ilişkin sorunları, eğitim, sağlık, mali ve sosyal haklar, istihdam ve idareye erişim konularındaki sıkıntıları ile Kurumdan beklentileri hakkında da değerlendirmeler yapılmıştır. STK larla yapılan bir diğer görüşme ise, Kamu Denetçisi Sayın Mehmet ELKATMIŞ ın İstanbul da Musevi, Ermeni ve Süryani cemaati ruhani liderleriyle yaptığı görüşmelerdir. Bu temaslarda, Kurum hakkında bilgi verilerek bu cemaatlerin sıkıntılarına ilişkin şikâyet başvuruları değerlendirilmiştir. Başta UNICEF işbirliğinde yürütülen faaliyetler olmak üzere, Kurumun gerçekleştirdiği uluslararası projelerde STK lara da yer verilmiş, Kamu Başdenetçisi ile Kamu Denetçileri tarafından bu kuruluşlarla görüşmelerde bulunulmuştur. Hak-İş Konfederasyonu, Türkiye Kamu Çalışanları Konfederasyonu, Memur Sendikaları Konfederasyonu ve Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği ile görüşmeler yapılmıştır. Ayrıca Hak-İş Konfederasyonu Genişletilmiş Başkanlar Kurulunda Kamu Denetçisi Sayın Abdullah Cengiz MAKAS tarafından da birim ve kurum faaliyetlerine ilişkin bir sunum yapılmıştır. İnsan hakları alanında faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve Türkiye de ofisi bulunan uluslararası kuruluşlar tespit edilmiş ve bunlara ait iletişim bilgilerini içeren detaylı listeler hazırlanmıştır. 22 Temmuz da İçişleri Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı İnsan Hakları Şube Müdürlüğü nden Kurumumuzu ziyarete gelen uzmanlar ile bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Toplantıda, kurumların faaliyetleri hakkında karşılıklı bilgilendirme yapılmış ve önümüzdeki dönemde gerçekleştirilebilecek işbirliği faaliyetleri konusunda görüş alışverişinde bulunulmuştur. 1.2 BAŞDENETÇİLİKÇE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Kamu Denetçiliği Birimleri Beş Kamu Denetçisi ve kendilerine bağlı çalışan uzmanlardan oluşan Kamu Denetçiliği Birimlerince şikâyet başvurularına ilişkin yürütülen işlemlere ait bilgiler aşağıda yer almaktadır. Ancak söz konusu birimlerce şikâyet işlemlerinin haricinde yürütülen faaliyetler Kurumsal Yapılanma alanında, Kurumsal Tanıtım ve Toplantılar, STK ve İnsan Hakları Faaliyetleri ile Uluslararası ve Dış İlişkiler başlıklarının altında yer verildiğinden bu bölümde ayrıca değinilmemiştir. Kamu Denetçilerinin İş Bölümüne İlişkin Yönerge ile Kamu Denetçileri arasında konu alanlarına göre iş bölümüne gidilmiştir. Bu çerçevede, Kamu Denetçilerine değişen oranda başvurular gelmektedir. Gelen şikâyet başvurularının Kamu Denetçilerine göre dağılımları Tablo 17 de gösterilmektedir. 51

53 Tablo 17. Şikâyet Başvurularının Kamu Denetçilerine Göre Dağılımı Kamu Denetçisi Dağıtılmış Dosya Sayısı Yüzde Zekeriya ASLAN ,5 Serpil ÇAKIN ,8 Mehmet ELKATMIŞ ,5 A.Cengiz MAKAS ,0 Muhittin MIHÇAK ,3 Toplam ,0 Şekil 17. Şikayet Başvurularının Kamu Denetçilerine Göre Dağılımı Muhittin MIHÇAK 32,3 % A.Cengiz MAKAS 31% Zekeriya ASLAN 11,5 % Serpil ÇAKIN 14,8% Mehmet ELKATMIŞ 10,5% Kurumumuza yapılan toplam 7638 şikâyet başvurusunun 6097 tanesi sonuçlandırılmıştır. Kurum tarafından sonuçlandırılan başvurulara ilişkin olarak; Yüzde 35 oranında İncelenemezlik Kararı verilmiştir. İncelenemezlik Kararı; Kurumumuz görev alanına girmeyen, dilekçede kanunda zorunlu bulunması gereken hususlar bulunmayan, belli bir konuyu içermeyen, yargı organlarında görülmekte olan veya yargı organlarınca karara bağlanmış uyuşmazlıklara ilişkin olan, sebepleri, konusu ve tarafları aynı olanlar ile daha önce sonuçlandırılan başvurular için verilmektedir. Yine yaklaşık yüzde 37 oranında Gönderme Kararı verilmiştir. Kanunumuzda Kurumumuza başvuruda bulunulabilmesi için, 06/01/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununda öngörülen idari başvuru yolları ile özel kanunlarda yer alan zorunlu idari başvuru yollarının tüketilmesi gerekliliği belirtilmiştir. İdari başvuru yolları tüketilmeden yapılan başvurular için ilgili kuruma başvuru gönderilmektedir. 52

Kamu Denetçiliği Kurumu Strateji Geliştirme Birimi tarafından hazırlanmıştır.

Kamu Denetçiliği Kurumu Strateji Geliştirme Birimi tarafından hazırlanmıştır. Kamu Denetçiliği Kurumu Strateji Geliştirme Birimi tarafından hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER Sunuş 9 Bölüm I Genel Bilgiler 13 A. Misyon ve Vizyon 13 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar 13 C. İdareye İlişkin

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI FAALİYET RAPORU T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI FAALİYET RAPORU 1 2 İçindekiler SUNUŞ... 5 BÖLÜM I... 7 GENEL BİLGİLER... 7 A. MİSYON VE VİZYON... 7 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 7 C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER...

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU T E M M U Z 2 0 1 5

2014 YILI FAALİYET RAPORU T E M M U Z 2 0 1 5 2014 YILI FAALİYET RAPORU T E M M U Z 2 0 1 5 2014 YILI FAALİYET RAPORU TEMMUZ 2015 KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMİ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR. İçindekiler SUNUŞ BÖLÜM I GENEL BİLGİLER

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI FAALİYET RAPORU T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI FAALİYET RAPORU 1 2 İçindekiler SUNUŞ... 5 BÖLÜM I... 7 GENEL BİLGİLER... 7 A. MİSYON VE VİZYON... 7 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 7 C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER...

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İçerik Kamu İç Kontrol Standartları Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı ve Eylem Planı Rehberi Eylem Planının Genel Yapısı Eylem Planının Hazırlanmasında

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII AVRUPA BİİRLİİĞİİ BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI OCAK 2015 Sunum Planı İç Kontrol ün Tanımı ve Amaçları Birimlerin Sorumlulukları İç Kontrol Standartları Bakanlıkta

Detaylı

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. MALİYE BAKANLIĞI İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. MALİYE BAKANLIĞI İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Sayı : B.07.0.İMİ.0.24/ J % Konu : İç Kontrol Eylem Planı 14.4 Nolu Raporlamaya İlişkin Eylem OV02/2012 BAŞKANLIK MAKAMINA Bakanlığımız Kamu

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2015 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2015 YILI FAALİYET RAPORU T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2015 YILI FAALİYET RAPORU 1 2 İçindekiler BÖLÜM I... 8 GENEL BİLGİLER... 8 A. MİSYON VE VİZYON... 8 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 8 C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER... 9 1.

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1-

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı Yazı

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI NİSAN - 2016 BARTIN A. 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ 5018 sayılı Kamu

Detaylı

BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU [Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı] [Gazi Üniversitesi Rektörlüğü 06500 Teknikokullar ANKARA] [2015] [Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı-İç Değerlendirme Raporu] [2015]

Detaylı

28.05.2013 KISA FAALİYET RAPORU (2 ARALIK 27 MAYIS) Kamu Denetçiliği Kurumu

28.05.2013 KISA FAALİYET RAPORU (2 ARALIK 27 MAYIS) Kamu Denetçiliği Kurumu 28.05.2013 KISA FAALİYET RAPORU (2 ARALIK 27 MAYIS) Kamu Denetçiliği Kurumu 1 FAALİYET RAPORU (2 ARALIK 27 MAYIS) 29/06/2012 tarihli ve 28338 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 6328 sayılı Kanun ile Kamu

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5952 Kabul Tarihi : 17/2/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2010 Sayı : 27511 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8

Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8 Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8 Bilindiği üzere; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile yeni mali yönetim ve kontrol sisteminin gereği

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU Dairesi Görevi Astları : Eğitim Fakültesi lığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli A- Stratejik yönetim ve planlama fonksiyonu kapsamında yürütülecek görevler

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Basın

Detaylı

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ T.C. ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ AD SOYAD KADRO UNVANI GÖREVLERİ * GÖREV DEVRİ ** Belgin AKYÜZ Daire Başkanı V. Strateji Geliştirme Daire

Detaylı

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİ... 3 A Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 B Fiziksel

Detaylı

Kamu İhale Kurumu 2012 Yılı Denetim Raporu Sayfa 1

Kamu İhale Kurumu 2012 Yılı Denetim Raporu Sayfa 1 T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII KAMU İİHALE KURUMU 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 Kamu İhale Kurumu 2012 Yılı Denetim Raporu Sayfa 1 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ORGANİZASYON EL KİTABI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ORGANİZASYON EL KİTABI Sayfa/Topl. Sayfa No 1/10 Hazırlayan Onaylayan 1.1. Başkanlığın Görevleri Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ile hükümet programı çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HAKKARİ ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU.... 1 I- GENEL BİLGİLER...... 2 A. MİSYON VE VİZYON..... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK.0.24-150/4005-1205 04/02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları BAŞBAKANLIĞA... BAKANLIĞINA... MÜSTEŞARLIĞINA... BAŞKANLIĞINA...

Detaylı

SEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

SEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK SEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr http://www.sayistay.gov.

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr http://www.sayistay.gov. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII TÜRKİİYE YATIIRIIM DESTEK VE TANIITIIM AJANSII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295

Detaylı

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu esasların amacı,

Detaylı

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Bornova Belediye

Detaylı

ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU

ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliğinin 17 nci maddesine göre; idarelerin, ihale kanunlarına tâbi olsun veya olmasın, harcamayı gerektirecek

Detaylı

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları:

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları: GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu da mali yönetim ve kontrol sisteminin bütünüyle değiştirilerek, uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği Normlarına uygun hale getirilmesi

Detaylı

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü; Genel Müdür Yardımcılığı (Bağlı) İŞİN KISA TANIMI: Tarımsal

Detaylı

2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Dekan : Dekan Yardımcıları Fakülte Sekreteri

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Dekan : Dekan Yardımcıları Fakülte Sekreteri EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU Dairesi Görevi Astları : Eğitim Fakültesi lığı : : Yardımcıları Fakülte Sekreteri 1. Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SIRA ADI 1 Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Tekliflerinin Hazırlanması ve uygulanması 1-Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII KALKIINMA BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2008 GİRİŞGİRİŞ GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri,

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII BAŞBAKANLIIK 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV TANIMI

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV TANIMI 911.BPP.PGT/02 01.06.2014 1 / 5 Revizyon Tarihi Revizyon No Açıklama 911.BPP.PGT/02 01.06.2014 2 / 5 Birim : Bütçe ve Performans Programı Birimi Görev Adı : Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı (Bütçe ve Performans

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII KÜLTÜR VE TURİİZM BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı;

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU ANKARA, OCAK 2016 1 İçindekiler BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I. GENEL BİLGİLER... 4 I.I.

Detaylı

ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ 24 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 25 İÇİNDEKİLER 1 KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ 1 2 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU 3 3

Detaylı

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1- Bu yönetmelik Kayseri Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Görevleri (663 sayılı KHK ya istinaden) MADDE 14- (1) Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: a) Sağlık

Detaylı

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ BARBAROS DENİZCİLİK YÜKSEKOKULU İÇ KONTROL SİSTEMİ VE İÇ KONTROL STANDARTLARI İLE İLGİLİ EĞİTİM SEMİNERİ Eğitim Planı İç Kontrol Nedir? İç Kontrolün Amaçları ve Temel İlkeleri İç Kontrolde

Detaylı

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik. 2015 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik. 2015 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar SORUMLU /ALT 1 38.99.00.01 Üst yönetim, akademik ve idari birimler kurumsal kodu altında yer alan tertiplerdeki ödeneklerin harcama birimleri itibarıyla dağıtılması, dağıtımı yapılan ödeneklerin ekonomik

Detaylı

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 Sunum Planı Yolsuzlukla Mücadele Alanında Bugüne Kadar Yapılanlar Yapılan Çalışmaların Uluslar arası Yolsuzluk Ölçümlerine

Detaylı

I OCAK HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

I OCAK HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler

Detaylı

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 70 EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI NO KODU İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı İş Tanımı Ve Gerekleri Belgesi YAYIN TARİHİ TAGEM.İKS.FRM.070 01.06.2012 71 72 73 Bütçe ve Mali

Detaylı

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2007 GİRİŞGİRİŞ GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2011

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2011 TEMMUZ-2011 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SUNUŞ Ç.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Adana - 2011 SUNUŞ 3 I.OCAK-HAZİRAN 2011 DÖNEMİ

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SUNUMU

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SUNUMU KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SUNUMU Resmi Gazete Sayısı: 26111, 29183 HAZIRLAYAN: TANER GÜLER - STRATEJİK YÖNETİM VE PLANLAMA MÜDÜRÜ AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK Bu

Detaylı

BİRİNCİ BOLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BOLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ (İFM) ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BOLÜM

Detaylı

MALİ HİZMETLER BİRİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Erkan KARAARSLAN

MALİ HİZMETLER BİRİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Erkan KARAARSLAN MALİ HİZMETLER BİRİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI Erkan KARAARSLAN MALİ HİZMETLER BİRİMİ Erkan KARAARSLAN info@erkankaraarslan.org MALİ HİZMETLER BİRİMİNİN GÖREVLERİ a) İdarenin stratejik plan ve performans

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII DOĞU KARADENİİZ PROJESİİ BÖLGE KALKIINMA İİDARESİİ BAŞKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00;

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu. (Temmuz 2013)

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu. (Temmuz 2013) T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu (Temmuz 2013) 1 T.C KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA 5018 Sayılı Kamu

Detaylı

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Dağıtım

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Dağıtım Evrak Tarih ve Sayısı: 23/03/2015-3344 T.C. Sayı : 13960294-612.02- Konu : İç Kontrol Sisteminin Revize Edilerek Yeniden Değerlendirilmesi Dağıtım İlgi : 03/03/2015 tarihli ve 2623 sayılı yazı. Bilindiği

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİLGİLENDİRME SUNUMU 14.02.2017 Mustafa DOĞAN SGDB 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu 60. Maddesi Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları

Detaylı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı. Karar Sayısı: 819 Karar Tarihi: 25/09/2002

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı. Karar Sayısı: 819 Karar Tarihi: 25/09/2002 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı Karar Sayısı: 819 Karar Tarihi: 25/09/2002 (28.09.2002 tarih ve 24890 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

Detaylı

KAMU İHALE KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KAMU İHALE KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KAMU İHALE KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 2 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU... 4 SAYIŞTAYIN

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/ Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12622 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı *BE6EBM83* Sayı : 15600670-010.99- Konu: Birim Görev Yetki ve Sorumluluklar

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ GEMLİK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ GEMLİK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: T.C. Meslek Yüksekokulu Müdürü Rektörlük Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Meslek Yüksekokulunun vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi

Detaylı

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR Amaç Madde 1 Belediye İtfaiye Yönetmeliği kapsamında İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı her türlü araç, makine ve ekipmanın bakım onarımını planlamak,

Detaylı

KAMU HİZMET ENVANTERİ

KAMU HİZMET ENVANTERİ KAMU HİZMET ENVANTERİ 602.040.000 k planlama çalışmaları Bakanlık stratejik planının hazırlanması, güncellenmesi ve yenilenmesi çalışmalarında koordinasyon hizmeti sunmak Kanunu (Md.9,60) 2-5436 sayılı

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2015. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Sayfa 0

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2015. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Sayfa 0 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 215 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 215 Sayfa Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Temmuz 215-ANKARA Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde-1: Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin

Detaylı

HAKKARİ DEFTERDARLIĞI İÇ KONTROL EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI

HAKKARİ DEFTERDARLIĞI İÇ KONTROL EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI EK:1 HAKKARİ DEFTERDARLIĞI İÇ KONTROL EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI Standart Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Sorumlu KOS1 KOS 1.1 KOS 1.3 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK)

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK) T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK) ŞİKAYET NO : 2015/5132 KARAR TARİHİ : 01/04/2016 RET KARARI ŞİKAYETÇİ : ŞİKAYET EDİLEN İDARE ŞİKAYETİN KONUSU : Türkiye Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) İhtisas Kurulları ve Komisyonları İnşaat

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR ALTIEYLÜL BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Siyasi İşler Başkanlığı 20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 - Reform İzleme Grubu nun (RİG) 20. Toplantısı, Devlet Bakanı ve Başmüzakerecimiz

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

GAZİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU GAZİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek

Detaylı

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41 inci maddesi ve ilgili Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe

Detaylı

2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU

2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU 2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU Bağlarbaşı Mahallesi/Gümüşhane/ TÜRKİYE Tel : 0 456 233 75 50 Fax : 0 456 233 74 27 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2013 VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2013 VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2013 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ I.OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Ç.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme lığı Sayı : 40562096-010.04/345 Konu: İmza ve Yetki Devri Yönergesi BAŞKANLIK MAKAMINA Bakanlığımız Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı kapsamında

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BÖLÜM I

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BÖLÜM I TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 03.11.2016 TARİH VE 203 SAYILI KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. TEPEBAŞI BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BÖLÜM I AMAÇ,

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL KASIM 2013 İÇİNDEKİLER 1. Neden İç Kontrol? 2. İç Kontrol Nedir? 3. İç Kontrolün Amacı Nedir? 4.

Detaylı