Türev İşlemlerinde Vergi Uygulamaları. KPMG Türkiye Vergi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türev İşlemlerinde Vergi Uygulamaları. KPMG Türkiye Vergi"

Transkript

1 Türev İşlemlerinde Vergi Uygulamaları KPMG Türkiye Vergi Haziran 2012

2 Önsöz Değerli Okuyucular, Türkiye finans piyasaları son yıllarda önemli büyüklüklere ulaşmıştır Mayıs ayı itibariyle Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasının üye sayısı 100 e ulaşmış olup aynı ay içinde 11,6 milyon işlem adedi ve 66,4 Milyar TL yi bulan vadeli işlemler hacmi buna en iyi örnektir. Bu gelişmelere paralel olarak, türev işlemlerinin vergilendirilmesine yönelik olarak yıllar önce başlayan Gelir İdaresi Başkanlığı nın Tebliğ çalışmaları, İstanbul un finans merkezi haline getirilmesi amacıyla hazırlanan İstanbul Finans Merkezi Projesi ile ivme kazanarak 19 Ocak 2012 tarihi itibariyle yayımlanarak sonuçlandırılmıştır. Böylece, finans sektöründe gerçekleştirilecek türev ürünlerin vergilemesinin açıklığa kavuşturulması hedeflenmiştir. Yayımlanan Tebliğler Kurumlar Vergisi Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ve Gider Vergileri Kanunu uygulamalarında türev ürünlerin vergilendirilmesine ilişkin detaylı açıklamalar içermiştir. Bu tarihe kadar türev ürünlerin vergilendirilmesi konusunda İdare tarafından verilmiş görüşler özelgeler ile sınırlı idi. Ancak, söz konusu tebliğlerde, kambiyo işlemleri ve arbitraj işlemleri tanımları gibi önemli konularda açıklamalar bulunmaktadır. Özellikle, Gider Vergileri Kanunu açısından yapılan açıklamalarda fiziki teslim ve nakdi uzlaşı kavramlarından ne anlaşılması gerektiği açıklanmıştır. Dolayısıyla, yayımlanan Tebliğler ile türev ürünlerinin vergilendirilmesi hakkında Gelir İdaresi nin standart bir uygulama sağlanması öngörülmektedir. Bu çerçevede hazırlamış olduğumuz Türev İşlemlerinde Vergi Uygulamaları konulu çalışmamızı ekte bulabilirsiniz. Herkese faydalı olması dileklerimizle. Saygılarımızla, Abdulkadir KAHRAMAN Vergi Bölüm Başkanı KPMG Türkiye 1

3 Yönetici Özeti Kurumlar Vergisi Uygulamaları Forward İşlemler Para Swapı Kar veya zarar işlemin gerçekleşmesine bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Dönem sonlarında değerleme amaçlı reeskontlar kurum kazancının (vergi matrahı) tespitinde dikkate alınmayacaktır. Kar veya zarar işlemin gerçekleşmesine bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Vadeden önce gerçekleştirilen bozma işlemlerinde bozulma tarihindeki gerçekleşmeler esas alınır. Dönem sonlarında değerleme amaçlı reeskontlar kurum kazancının (vergi matrahı) tespitinde dikkate alınmayacaktır. Kar veya zarar vade sonunda tespit edilecektir. Reeskontlar Faiz değişim tarihleri esas alınmış olup, sözleşme kapsamında taraflarca ödenen veya tahsil edilen faizler kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınır. Dönem sonlarında değerleme amaçlı reeskontlar kurum kazancının tespitinde ilave veya indirim olarak dikkate alınmalıdır. Faiz Swapı 31 Mart 2012 Faiz reeskontu Tem Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eylül Ekim Tem Mayıs 2012 Sözleşme tarihi Faiz ödeme günü Faiz Değişimlerinin Çakışması Faiz değişimlerinin çakışması halinde,söz konusu faiz değişim tarihinde elde edilen kar/zarar kurum kazancının tespitinde dikkate alınır. Faiz Değişimlerinin Çakışmaması Faiz değişiminin kısmen çakışmaması halinde faiz değişim tarihlerinde tahsil edilen faiz veya ödenen faiz tutarları, değişim tarihindeki faiz gideri reeskontu veya faiz geliri reeskontu ile karşılaştırılarak, net gelir veya gider kurum kazancının tespitinde gider olarak kabul edilecektir. Opsiyon primi Opsiyonlar Opsiyon hakkı satan,opsiyon hakkı satışı karşılığında aldığı opsiyon primini sözleşme tarihinde kesinleştiğinden bu tarihte gelir olarak dikkate alacaktır. Opsiyon hakkı alan, hakkın kullanıldığı veya sözleşmenin sonlandırıldığı tarihte giderleştirecektir. Değerlemeler Tezgah üstü opsiyon işlemlerinde kar veya zarar işlemin gerçekleşmesine bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Bunlarla ilgili dönem sonlarında değerleme amaçlı reeskontlar kurum kazancının tespitinde ilave veya indirim olarak dikkate alınmalıdır. Tezgah üstü işlemler nakdi uzlaşmayla sonlandığında bu kâr veya zarar kurum kazancında dikkate alınır. Vadeli İşlem Borsalarında Yapılan İşlemler VOB da gerçekleştirilen işlemler, Vergi Usul Kanununun 289.madde gereği borsa rayici ile değerlenir. Sözleşmelerin değerleme günündeki borsada oluşan uzlaşma fiyatına (borsa rayici) göre oluşan fark, kurum kazancı ile ilişkilendirilir. Sözleşmenin ters pozisyonla kapatılması veya vadesinde nakdi uzlaşma ile sonuçlanması hallerinde ortaya çıkan kar zarar kurum kazancının tespitinde dikkate alınır. Varantlar opsiyon sözleşmelerinin menkul kıymetleştirilmiş bir çeşidi olarak kabul edilmiştir. Bu nedenle, değerlemeleri menkul kıymetleri değerleme esaslarına tabi olacaktır. 2

4 Yönetici Özeti Banka ve Sigorta Vergisi Uygulamaları Kambiyo Muameleleri Kambiyo, efektif dahil yabancı parayla ödemeyi sağlayan her nevi hesap, belge ve vasıta olarak tanımlanmaktadır. Fiziki teslim kambiyo muamelesi olarak değerlendirilirken, nakdi uzlaşma bu kapsam dışında değerlendirilmiş ve fiziki teslim sonuçlarından farklılaştırılmıştır. Arbitraj İşlemleri Arbitraj yeniden tanımlanarak, arbitraj işlemleri tanımı sınırlandırılmıştır. Forward İşlemler Fiziki teslim halinde işlem kambiyo muamelesi niteliğinde kabul edildiğinden işlem %0 oranında BSMV ye tabidir. Bakanlar Kurulu Kararı ile bu oranı 6802 sayılı Kanunun 33. maddesine göre belirleme hakkına sahiptir. Nakdi uzlaşma halinde ise lehe kalan paralar %5 BSMV ye tabidir. Para Swapı Forward işlemlerindeki esaslar burada da geçerlidir. Fiziki teslim kambiyo işlemi olduğundan %0 BSMV, nakdi uzlaşma halinde ise %5 BSMV uygulanacaktır. Reeskontlar Faiz Swapı Swap sözleşmesi tek bir işlem olarak değerlendirilmekte ve ara dönemlerdeki faiz tahsilâtları üzerinden BSMV hesaplanmayacaktır. Vade sonunda sözleşme bazında net faiz gelirinin oluşması halinde bu tutar üzerinden % 5 oranında BSMV hesaplanacaktır. Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl w/c Swap işleminin dönemi I. ödeme II. ödeme III. ödeme Çapraz Swap Para ve faiz swapı olarak iki ayrı işlem olarak değerlendirilerek, para ve faiz swapları için yapılan açıklamalar burada da geçerlidir. Opsiyonlar BSMV mükelleflerinin lehlerine aldıkları opsiyon primleri üzerinden sözleşme tarihi itibariyle %5 oranında BSMV hesaplayacaktır. BSMV mükellefleri açısından, bu primler opsiyon sözleşmesi sonucu lehe alınan paranın (BSMV matrahının) hesabında maliyet olarak dikkate alınacaktır. Vadeli İşlem Borsalarında Yapılan İşlemler Türkiye de kurulu borsalarda (VOB) gerçekleştirilen opsiyon işlemleri ve bunlar sonucu lehe alınan paralar BSMV den müstesnadır. Fiziki veya nakdi uzlaşma ayrımı olmaksızın söz konusu istisna uygulanacaktır. Türkiye de kurulu borsalar dışında gerçekleştirdikleri opsiyon işlemleri ve bunlar sonucu lehe aldıkları paralar BSMV'ye tabidir. Varantlar Kaldıraçlı (Foreks) İşlemler Varantlar, Türkiye de kurulu borsalarda işlem gören opsiyon işlemleri ile aynı vergileme rejimine tabi olduğundan, İMKB de işlem gören varant işlemleri ve bunlar sonucu lehe alınan paralar BSMV den müstesnadır. Kaldıraçlı işlemler kambiyo işlemi olarak kabul edilmediklerinden, bu işlemlerden lehe kalan paralar BSMV'ye tabidir. Dolayısıyla, aşağıdaki işlemler bu kapsamdadır: BSMV ye tabi işlemleri esas faaliyet konusu" olarak yapan ve banker kapsamında BSMV mükelleflerinin foreks işlemlerinden lehe aldıkları paralar, Yetkili kuruluşların banker olarak BSMV mükellefiyetleri nedeniyle, kendileri veya başkaları hesabına yaptıkları foreks işlemleri den lehe aldıkları paralar. 3

5 Yönetici Özeti Gelir Vergisi Uygulamaları Forward İşlemler Para Swapı Faiz Swapı Kazanç % 10 tevkifata tabi olacaktır. Kar ile sonuçlanan işlemlerde, sözleşmenin dayanağını oluşturan kıymetin piyasa fiyatına göre oluşan değeri ile forward sözleşmesindeki kullanım fiyatına göre oluşan değeri arasındaki fark tevkifat matrahı olacaktır. Kazanç % 10 tevkifata tabi olacaktır. Ilk değişim tarihindeki kura göre hesaplanan değer ile sözleşme vadesindeki değişim kuruna göre oluşan değer arasındaki fark tevkifat matrahı olacaktır. Faiz ödemeleri değişimi nedeniyle ödeme dönemleri itibariyle hesaplanan net kazanç tutarı tevkifat matrahı olacaktır. Faiz ödemelerinin aynı tarihlerde gerçekleşmesi (çakışma) durumunda her bir ödeme tarihi itibarıyla hesaplanan net kazanç tutarı tevkifat matrahı olacaktır Kısmı çakışma halinde o tarihe kadar yapılan faiz ödemlerinin tamamı karşılaştırılarak suretiyle bulunan net kazanç tevkifat matrahı olacaktır. Zarar halinde, takvim yılı aşılmamak kaydıyla, izleyen dönemlerde aynı tür işlemlerden doğan gelirlerden zarar mahsubu yapılabilecektir. Aynı takvim yılı sonuna kadar indirilemeyen zararlar ihtiyari beyan ile mahsup edilebilecektir. Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl w/c Swap işleminin dönemi I. ödeme II. ödeme III. ödeme Opsiyonlar Vadeli İşlem Borsalarında Yapılan İşlemler Varantlar Diğer Hususlar Tevkifat matrahı, sözleşmenin dayanağını oluşturan kıymetin piyasa fiyatına göre oluşan değeri ile ile opsiyon sözleşmesindeki kullanım fiyatına göre oluşan değeri arasındaki farktan, ödenen opsiyon primi sonrası kalan tutardır. Hakkın kullanılmadığı durumda ödenen opsiyon primi zarar niteliğinde olup, aynı veya izleyen dönemlerde aynı tür işlemlerden doğan gelirlerden zarar mahsubu yapılabilecektir. Aynı takvim yılı sonuna kadar indirilemeyen zararlar ihtiyari beyan ile mahsup edilebilecektir. Tam ve dar mükelleflerce (gerçek kişi ve kurumlar) hisse senetlerine ve hisse senedi endeksleri esas alınarak yapılan vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ve İMKB de işlem gören aracı kuruluş varantları dahil olmak üzere, hisse senetlerine (menkul kıymetler yatırım ortaklıkları hisse senetleri hariç) ilişkin olarak elde edilen kazançlar % 0 oranında tevkifata tabidir. Türkiye'de kurulu vadeli işlem ve opsiyon borsalarında hisse senetlerine veya hisse senedi endeksleri esas alınarak yapılanlar dışında kalan vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinden elde edilen kazançlara uygulanacak tevkifat oranı ise % 10 olacaktır. VOB tevkifat oranları: Tam ve dar mükellef gerçek kişiler için tevkifat oranı %10, Tam mükellef sermaye şirketleri (SPK nın düzenleme ve denetimine tabi fonlar dahil) ile Türkiye de işyeri veya daimi temsilcisi olan dar mükellef kurumlar için tevkifat oranı %0, Diğer kurumlar (dar mükellef kurumlar dahil) için tevkifat oranı %10, Dar mükellef yatırım fonları ve dar mükellef kurumlar (banka ve benzeri finans kurumu olanlar) için tevkifat oranı %0, İMKB de işlem gören aracı kuruluş varantlarından elde edilen kazançlar, hisse senetlerine ilişkin kazançlar niteliğinde olduğundan, tam ve dar mükellef gerçek kişi ve kurumlarca elde edilen gelirler üzerinden % 0 oranında tevkifat yapılacaktır. Tevkifat işlemi karın kesinleştiği aşamada yapılacaktır. Gün sonu uzlaşma fiyatı ile hesaplanmış değerleme karları, henüz sözleşme kar/zararı kesinleşmemiş olduğundan tevkifata tabi değildir. Organize borsalarda şlem yapanların teminat hesaplarında bulunan nakdi teminatların nemaları mevduat faizi olarak % 15 tevkifata tabi tutulacaktır. Zarar mahsubu yukarıda açıklandığı üzere mümkündür. 4

6 Abdulkadir Kahraman Vergi Bölüm Başkanı Hakan Güzeloğlu Vergi, Direktör Erhan Eren Vergi, Yardımcı Müdür 2012 Yetkin Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş., a Turkish company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. The KPMG name, logo and cutting through complexity are registered trademarks or trademarks of KPMG International Cooperative ( KPMG International ).

Mali Bülten. No: 2012/14

Mali Bülten. No: 2012/14 19 Ocak 2012 Mali Bülten No: 2012/14 VERGİ Konu : Türev ürün işlemleri ile diğer bazı sermaye piyasası işlemlerinin banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV) yönünden vergilendirilmesine ilişkin açıklamaların

Detaylı

No: 2012/22 Tarih: 21.01.2012. Konu: 89 Seri No.lu Gider Vergisi Genel Tebliği yayımlanmıştır.

No: 2012/22 Tarih: 21.01.2012. Konu: 89 Seri No.lu Gider Vergisi Genel Tebliği yayımlanmıştır. No: 2012/22 Tarih: 21.01.2012 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ SİRKÜLERİ (XVII)

BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ SİRKÜLERİ (XVII) 1 SİRKÜLER - XVII Sirküler Tarihi: 25.01.2012 Sirküler No : 17 Focus Denetim ve Y.M.M. Ltd. Şti Maltepe Mah. Edirne Çırpıcı yolu No:5-4 Vatan Rezidans A Blok Kat:5 Daire:10 Topkapı/İstanbul Tel: 0-212-510

Detaylı

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 67. madde ile 01.01.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 31.12.2015 tarihine kadar;

Detaylı

MALĠ MEVZUAT SĠRKÜLERĠ NO : 2012 / 15

MALĠ MEVZUAT SĠRKÜLERĠ NO : 2012 / 15 Ġstanbul, 19 Ocak 2012 MALĠ MEVZUAT SĠRKÜLERĠ NO : 2012 / 15 KONU : Türev Ürünlerde Vergi Uygulamalarına Ġlişkin Tebliğ Düzenlemeleri Hk. Türev ürünlerle ilgili işlemler ekonomik hayatta gittikçe daha

Detaylı

Bankacılık Sektöründe

Bankacılık Sektöründe Bankacılık Sektöründe Gü Güncel l Vergi V i Konuları K l Abdulkadir KAHRAMAN KPMG Türkiye Vergi Bölümü Başkanı Hakan GÜZELOĞLU KPMG Türkiye Vergi Direktörü 19 Aralık 2012 Ajanda 08:00-08:30 Kayıt - Karşılama

Detaylı

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF** KURUM*** DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ***

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF** KURUM*** DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ*** Aşağıda yer alan tablo 6009 Sayılı Kanun ve söz konusu Kanun ile ilgili 2010/926 sayı ve 27.09.2010 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 67 kapsamındaki 1.10.2010 tarihinden

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR (2011-55)

SİRKÜLER RAPOR (2011-55) DMF SİSTEM ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. www.dmf.com.tr & dmfsystem.eu dmf@dmf.com.tr www.russellbedford.com Ankara : Farabi Sokak 12/11 06680 Çankaya T: 0.312.428

Detaylı

MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ PAY SENEDİ ALIM- önce iktisap edilen) PAY SENEDİ ALIM- sonra iktisap edilen) TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF**

Detaylı

G.V.K. GEÇİCİ 67. MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ

G.V.K. GEÇİCİ 67. MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ G.V.K. GEÇİCİ 67. MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ 2012 ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet sayfasından ulaşabilirsiniz. 1 Ayrıntılı

Detaylı

257 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen Geçici 67 nci maddede,

257 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen Geçici 67 nci maddede, Başlık 257 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 26039 Resmi Gazete Tarihi 30/12/2005 Kapsam Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen Geçici 67 nci maddede,

Detaylı

Söz konusu düzenlemelere ilişkin açıklamalar bu tebliğin konusunu oluşturmaktadır.

Söz konusu düzenlemelere ilişkin açıklamalar bu tebliğin konusunu oluşturmaktadır. 257 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete Sayısı 26039 Resmi Gazete Tarihi 30/12/2005 Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen Geçici 67 nci maddede, menkul kıymetler

Detaylı

19 Ocak 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28178 TEBLİĞ

19 Ocak 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28178 TEBLİĞ 19 Ocak 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28178 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 89 Bu Tebliğin konusunu, türev ürünlere iliģkin iģlemler ile diğer bazı sermaye piyasası

Detaylı

TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞ SERİ NO: 258

TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞ SERİ NO: 258 30 Eylül 2006 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26305 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞ SERİ NO: 258 Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen Geçici 67 nci

Detaylı

TÜREV ÜRÜNLER VE VERGİLENDİRİLMESİ MUZAFFER UZER

TÜREV ÜRÜNLER VE VERGİLENDİRİLMESİ MUZAFFER UZER TÜREV ÜRÜNLER VE VERGİLENDİRİLMESİ MUZAFFER UZER CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ MANİSA, MAYIS 2012 1 GİRİŞ Türev Ürünler ve Vergilendirilmesi konulu makalenin

Detaylı

a) Alım satımına aracılık ettikleri menkul kıymetler ile diğer sermaye piyasası araçlarının alış ve satış bedelleri arasındaki fark,

a) Alım satımına aracılık ettikleri menkul kıymetler ile diğer sermaye piyasası araçlarının alış ve satış bedelleri arasındaki fark, Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen Geçici 67 nci maddede, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılması ve elde tutulması sürecinde elde edilen

Detaylı

Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet sayfasından ulaşabilirsiniz.

Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet sayfasından ulaşabilirsiniz. G.V.K. Geçici 67. Madde Uygulaması İle İlgili Olarak Gerçek Kişilere Yönelik Vergi Rehberi (2007 Yılı) G.V.K. GEÇİCİ 67. MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ 2007 ÜCRETSİZDİR

Detaylı

Vergi Rehberi. (01.01.2015 tarihi itibarıyla yürürlükte olan Gelir Vergisi Kanunu kapsamında)

Vergi Rehberi. (01.01.2015 tarihi itibarıyla yürürlükte olan Gelir Vergisi Kanunu kapsamında) Vergi Rehberi 2015 (01.01.2015 tarihi itibarıyla yürürlükte olan Gelir Vergisi Kanunu kapsamında) TAM - DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ NEDİR? 1- Aşağıda detayları verilen gerçek kişiler tam mükellef sayılırlar

Detaylı

G.V.K. GEÇİCİ 67 NCİ MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ

G.V.K. GEÇİCİ 67 NCİ MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ G.V.K. GEÇİCİ 67 NCİ MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ 2014 ÜCRETSİZDİR Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıştır. 1 Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezinin

Detaylı

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 Kanun No : 5281 Resmi Gazete No : 25687 (3. Mük.) Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 VERGİ KANUNLARININ YENİ TÜRK LİRASINA UYUMU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

Detaylı

Şubat 2013. Menkul Sermaye Gelirlerine İlişkin 2012 ve 2013 Yılı Vergi Rehberi

Şubat 2013. Menkul Sermaye Gelirlerine İlişkin 2012 ve 2013 Yılı Vergi Rehberi Şubat 2013 Menkul Sermaye Gelirlerine İlişkin 2012 ve 2013 Yılı Vergi Rehberi Sunuş Geniş kitlelerin parasını değerlendirdiği gayrimenkul, para ve sermaye piyasalarında küçük veya büyük yatırımı olanlar

Detaylı

Para ve Sermaye Piyasaları Kaynaklı Gelirlerin Vergilendirilmesi 2014. kpmg.com.tr kpmgvergi.com

Para ve Sermaye Piyasaları Kaynaklı Gelirlerin Vergilendirilmesi 2014. kpmg.com.tr kpmgvergi.com Para ve Sermaye Piyasaları Kaynaklı Gelirlerin Vergilendirilmesi 2014 kpmg.com.tr kpmgvergi.com Önsöz Değerli yatırımcılar, 2014 yılının ilk çeyreğinde de her ülke kendi ekonomisini istikrara kavuşturmayı

Detaylı

İMKB de işlem gören hisse senetleri alım satım kazançları % 0 stopaja tabi olup, beyan edilmez.

İMKB de işlem gören hisse senetleri alım satım kazançları % 0 stopaja tabi olup, beyan edilmez. GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ Hisse Senedi Alım Satım kazancı (Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı hisse senetleri hariç) Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Hisse Senedi Alım Satım

Detaylı

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF** KURUM*** DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ***

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF** KURUM*** DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ*** Aşağıda yer alan tablo 6009 Sayılı Kanun ve söz konusu Kanun ile ilgili 2010/926 sayı ve 27.09.2010 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 67 kapsamındaki 1.10.2010 tarihinden

Detaylı

2014 Y l Menkul K ymet Kazançlar Vergi Rehberi

2014 Y l Menkul K ymet Kazançlar Vergi Rehberi 2014 Y l Menkul K ymet Kazançlar Vergi Rehberi Bu broşür, yat r mc lar m za yat r mlar ile ilgili olarak karş laşacaklar vergi uygulamalar ile ilgili ön bir bilgi vermek amac yla vergi dan şman m z Mehmet

Detaylı

2013 YILI MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

2013 YILI MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ 2013 YILI MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI iktisap edilmiş hisse

Detaylı

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN TEMEL VERGİ KAVRAMLARI

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN TEMEL VERGİ KAVRAMLARI YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN TEMEL VERGİ KAVRAMLARI 1. Verginin, üzerinden hesaplandığı değer veya miktara ne denir? Matrah. 2. Vergi kanunlarına göre, vergi ödemekle yükümlü kılınan gerçek veya tüzel kişilere

Detaylı

AK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

AK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers

Detaylı

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN TEMEL VERGİ KAVRAMLARI

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN TEMEL VERGİ KAVRAMLARI YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN TEMEL VERGİ KAVRAMLARI 1. Verginin, üzerinden hesaplandığı değer veya miktara ne denir? Matrah. 2. Vergi kanunlarına göre, vergi ödemekle yükümlü kılınan gerçek veya tüzel kişilere

Detaylı

Kaldıracın varlığı halinde ise; 1 e 100 kaldıraç oranıyla forex işlemi yaptıran kuruluş yatırımcısına şöyle bir teklifte bulunur:

Kaldıracın varlığı halinde ise; 1 e 100 kaldıraç oranıyla forex işlemi yaptıran kuruluş yatırımcısına şöyle bir teklifte bulunur: FOREX KAZANÇLARINDA VERGİ BELİRSİZLİĞİ Güray Öğredik Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mazars / Denge Vergi Departmanı, Kıdemli Müdür Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi Mart 2014 Sayısında Yayınlanmıştır 1. FOREX

Detaylı