2007 YILI PETKİM ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2007 YILI PETKİM ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI"

Transkript

1 2007 YILI PETKİM ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI TARİH: 28/12/2007 BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU: Ulusal Pazar'da işlem görmekte olan Petkim Petrokimya Holding A.Ş (PETKM.E) ve Turcas Petrol A.Ş (TRCAS.E) hisse senetlerinin sıraları, Petkim Petrokimya Holding A.Ş ile ilgili olarak veri yayın kuruluşlarında yer alan habere istinaden şirketten ve T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ndan (ÖİB) açıklama istenilmesi nedeniyle, Hisse Senetleri Piyasası Yönetmeliği'nin 25/a maddesi uyarınca, tarihli 2. Seansta sırasıyla saat 16:18:29 da ve 16:19:35 te geçici olarak işleme kapatılmıştı. Sıralar, şirketten ve T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ndan istenen açıklamaların Borsamıza ulaştırılması ve kamuya duyurulması nedeniyle tarihli 1.seanstan itibaren yeniden işleme açılmıştır. TARİH:27/12/2007 PETKM T.C.Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı nın 27 Aralık 2007 tarih ve B.02.1.ÖİB /10444 TRCAS sayılı yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: Petkim Petrokimya Holding A.Ş. nin özelleştirme çalışmaları. İlgi: 27 Aralık 2007 tarih, 4/GDD / sayılı yazınız. İlgi yazı ile, tarihinde basın yayın organlarında, Danıştay İdari Davaları Genel Kurulu nun Petkim Petrokimya Holding A.Ş. nin (Petkim) sermayesindeki %51 oranındaki kamu hissesinin satış yöntemiyle özelleştirilmesine, satışın blok satış yöntemi ile gerçekleştirilmesine ilişkin Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK) Kararı ile ÖİB İhale Oluru kararı ile İhale Şartnamesinin yürütülmesini durdurduğuna ilişkin bilgilere yer verildiğinden bahisle, sözkonusu habere ve İdarecilerimize yürütülecek işlemlere ilişkin açıklamalarımızın kamuya duyurulmasını teminen, Borsanız Başkanlığı na gönderilmesi ve konu hakkında her aşamada bilgi verilmesi talep edilmektedir. Basında yer alan bahse konu haberlere ilişkin Karar İdaremize henüz tebliğ edilmemiştir. Söz konusu Kararın İdaremize tebliğinden sonra gerekli değerlendirme yapılacak ve kamuoyuna duyurulacaktır. TARİH: 27/12/2007 BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU: Ulusal Pazar'da işlem görmekte olan Petkim Petrokimya Holding A.Ş (PETKM.E) ve Turcas Petrol A.Ş (TRCAS.E) hisse senetlerinin sıraları, Petkim Petrokimya Holding A.Ş ile ilgili olarak veri yayın kuruluşlarında yer alan habere istinaden şirketten ve T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ndan (ÖİB) açıklama istenilmesi nedeniyle, Hisse Senetleri Piyasası Yönetmeliği'nin 25/a maddesi uyarınca, tarihli 2. Seansta sırasıyla saat 16:18:29 da ve 16:19:35 te geçici olarak işleme kapatılmıştır. TARİH: 18/12/2007 MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. HABERİ: PETKM Petkim Petrokimya Holding A.Ş.. tarafından Kuruluşumuza yapılan başvuruya istinaden, 81,900,000 YTL/Nominal değerde (A) Grubu halka kapalı (ISIN Kod: TRAPETKM91E0) kaydi pay, İMKB de işlem gören imtiyazlı (B) grubu (ISIN Kod : TREPTKM00027) halka kapalı kaydi paya dönüştürülmüştür.

2 TARİH:18/12/2007 TRCAS Turcas Petrol A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. PETKM Petkim Petrokimya Holding A.Ş. özelleştirmesi hakkında. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nca, Petkim Petrokimya Holding A.Ş.'nin sermayesindeki % 51 oranındaki kamu payının blok satış yöntemiyle şirketimizin dolaylı olarak iştiraki olan Socar, Turcas, Injaz Ortak Girişim Grubuna satışının Özelleştirme Yüksek Kurulu'nca tarih ve 2007/63 sayılı kararı ile onaylandığına ilişkin yazı Ortak Girişim Grubuna tebilğ edilmiştir. TARİH:28/11/2007 TRCAS Turcas Petrol A.Ş.'nden basında yer alan habere ilişkin Borsa Başkanlığı'nca istenen açıklamaya PETKM cevaben gelen tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Açıklanacak özel durum: tarihinde basında yer alan haberler hakkında. 1) Karayolları tarafından alınan ve tarih ve Resmi Gazete'de yayımlanan "Bir yıl süreyle tüm ihalelere katılma yasağı"na konu olan işlemle ilgili daha önce Şirketimize herhangi bir yazı ve tebliğ ulaşmamıştır. Ayrıca sözkonusu yasak kararı, Petkim ihale tarihinden daha sonraki tarihe isabet etmektedir. Şirketimiz, ihaye katılan ortak girişim gruplarından Socar & Turcas Enerji A.Ş.'nin % 25 payına sahiptir. 2) Gerek Karayolları gibi ihale açan kurumlara gerekse diğer kurumlara verilen Banka Teminat Mektuplarının geri alınması için şirketler tarafından Sosyal Sigortalar Kurumu'ndan alınan SSK prim borcu bulunmadığına ilişkin resmi belgenin sahte olup olmadığının incelenmesi ve bilinmesi imkan dahilinde değildir. Ayrıca sözkonusu belgenin sahte olduğuna ilişkin de Karayolları veya başka bir kurum tarafından Şirketimize bugüne kadar herhangi bir bildirim ulaşmamıştır. 3) Şirketimizin hiçbir dönemde Sosyal Sigortalar Kurumu'na prim borcu bulunmamıştır. 4) Konuyla ilgili araştırma ve çalışmalarımız devam etmekte olup, gelişmeler olduğunda kamuoyuna bilgi verilecektir.

3 TARİH:28/11/2007 PETKM T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'ndan basında yer alan habere ilişkin olarak Borsa TRCAS Başkanlığı'nca istenen açıklamaya cevaben gelen tarih ve B.02.1ÖİB /9775 sayılı yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: Petkim Petrokimya Holding A.Ş.'nin özelleştirme çalışmaları tarihinde basın yayın organlarında, Petrol-İş Sendikası tarafından Danıştay 13. Dairesinde Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK) Kararına karşı İdaremiz ve ÖYK aleyhine açılan kararın iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davanın iddanamesinde; Petkim Petrokimya Holding A.Ş.'nin (Petkim) ihalesinin Turcas Petrol A.Ş.'nin (Şirket) içinde bulunduğu Ortak Girişim Grubuna (OGG) verilmesinin şartnameya açık aykırılık olarak tanımlandığına, Şirket hakkında tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Bir yıl süreyle tüm ihalelere katılma yasağı"nın ihale sürecinde gözardı edildiğine dair haberler yer almıştır. Petkim'in % 51 oranındaki kamu hissesinin satış süreci 16 Mart 2007 tarihinde kamuoyuna yapılan ilanlarla başlamış, 5 Temmuz 2007 tarihinde açık artırma ile teknik olarak tamamlanmış ve bilahare ÖYK'nın tarih ve 2007/63 sayılı Kararı onaylanmıştır. ÖYK tarafından ABD Doları bedelle Petkim'in satılmasına karar verilen Socar&Turcas-Injaz OGG'nin yapısı incelendiğinde Ortak Girişim Grubunun Socar&Turcas Enerji A.Ş. ve Injaz Projects Company Limited adlı şirketlerden oluştuğu ve bu şirketlerin kamu ihalelerine katılmalarına engel durumlarının bulunmadığı tespit edilmiştir. TARİH: 28/11/2007 BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU: TRCAS Ulusal Pazar'da işlem görmekte olan Turcas Petrol A.Ş. (TRCAS.E) ve Petkim Petrokimya Holding A.Ş. PETKM (PETKM.E) hisse senetlerinin sırası, şirketler ile ilgili olarak basında yer alan habere ilişkin Turcas Petrol A.Ş. den ve T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ndan (ÖİB) açıklama istenilmesi nedeniyle, Hisse Senetleri Piyasası Yönetmeliği'nin 25/a maddesi uyarınca, tarihli 1. seans öncesinde geçici olarak işleme kapatılmıştır. Hisse senetlerinin sırası, ÖİB den ve şirketten gelen açıklamaları duyurulmasının ardından, Borsamız veri yayın sistemine etki eden teknik bir nedene bağlı olarak saat 14:30:00 da başlatılan 1. Seanstan itibaren yeniden işleme açılmıştır. TARİH:22/11/2007 TRCAS Turcas Petrol A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. PETKM Petkim Petrokimya Holding A.Ş. özelleştirmesi ile ilgili basında yer alan haberler hakkında. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nca; Petkim Petrokimya Holding A.Ş.'nin sermayesindeki % 51 oranındaki kamu payının blok satış yöntemiyle şirketimizin dolaylı olarak iştiraki olan Socar-Turcas-Injaz Ortak Girişim Grubuna satışının Özelleştirme Yüksek Kurulu'nca tarih ve 2007/63 sayılı karar ile onaylandığı basından öğrenilmiştir. Ancak; gerek şirketimize, gerekse de iştirakimiz olan Socar&Turcas Enerji A.Ş.'ne henüz resmi bir tebligat ulaşmamıştır. Konuyla ilgili gelişmeler olduğunda kamuoyuna bilgi verilecektir.

4 TARİH:22/11/2007 PETKM Petkim Petrokimya Holding A.Ş. ile ilgili olarak T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın 22 TRCAS Kasım 2007 tarih ve B.02.1.ÖİB /9595 sayılı yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: Petkim Petrokimya Holding A.Ş. 'nin Özelleştirme Çalışmaları. Petkim Petrokimya Holding A.Ş.'nin sermayesindeki % 51 oranındaki kamu hissesininblok satış yöntemi ile özelleştirmesine ilişkin olarak yapılan ihale sonucunda, bahse konu hisselerin Socar&Turcas Injaz Ortak Girişim Grubu'na İhale Şartnamesi çerçevesinde satılması Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun tarih ve 2007/63 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Başkan TARİH:12/11/2007 TRCAS Turcas Petrol A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. PETKM Açıklanacak özel durum: Petkim özelleştirmesine Rekabet Kurumu onayı hakkında. Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca; Petkim Petrokimya Holding A.Ş.'nin sermayesindeki % 51'e karşılık gelen kamu payının blok satış yöntemiyle dolaylı olarak iştirakimiz olan Socar-Turcas-İnjaz Ortak Girişim Grubu tarafından devralınması işlemine Rekabet Kurumu'nca izin verilmiş olduğu Şirketimize gelen faks mesajıyla tespit edilmiştir. TARİH:05/11/2007 PETKM Petkim Petrokimya Holding A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu kapsamında, Şirketimizin / dönemini kapsayan yeni toplu iş sözleşmesi, Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası (KAMU İŞ) ile Türkiye Petrol, Kimya Lastik İşçileri Sendikası (PETROL İŞ) arasında tarihinde imzalanmıştır. TARİH:17/10/2007 PETKM T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın tarih ve B.02.1.ÖİB /8364 TRCAS sayılı yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: Petkim Petrokimya Holding A.Ş.'nin özelleştirme çalışmaları. 1998/4 sayılı "Özelleştirme Yoluyla Devralmaların Hukuki Geçerlilik Kazanabilmeleri İçin Rekabet Kurumuna Yapılacak Ön Bildiirmlerde ve İzin Başvurularında Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ"i çerçevesinde, Petkim Petrokimya Holding A.Ş.'nin (Petkim) sermayesindeki % 51 oranındaki kamu hissesinin blok satışı ile ilgili olarak Rekabet Kurumu'na Socar & Turcas-Injaz Ortak Girişim Grubu'nun adı bildirilmiştir.

5 TARİH:16/10/2007 TRCAS Turcas Petrol A.Ş.'nden basında yer alan habere ilişkin olarak Borsa Başkanlığı'nca istenen açıklamaya PETKM cevaben gelen tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Açıklanacak özel durum: tarihinde basında yer alan haber hakkında tarihinde basında yer alan haberde Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın Petkim Petrokimya Holding A.Ş.'nin % 51'inin satışına ilişkin ihalede 2,05 milyar dolar ile en yüksek teklifi veren TransCentral-Asia Grubu'nun devre dışı bırakılarak ihalede en yüksek ikinci teklifi veren ve dolaylı olarak iştiraki bulunduğumuz Socar-Turcas İnjaz Ortak Girişim Grubu ile görüşüldüğü sözkonusu Ortak Girişim Grubunun ihalede en yüksek teklifi ödemeyi kabul ettiğine ilişkin olarak Şirketimize ulaşmış herhangi bir resmi tebligat bulunmamaktadır. Konu ile ilgili görüşmeler kamuoyuna hemen duyurulacaktır. TARİH:16/10/2007 PETKM T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'ndan basında yer alan habere ilişkin olarak Borsa TRCAS Başkanlığı'nca istenen açıklamaya cevaben gelen tarih ve B.02.1.ÖİB /8350 sayılı yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: Petkim Petrokimya Holding A.Ş.'nin özelleştirme çalışmaları tarihinde basın yayın organlarında, Petkim Petrokimya Holding A.Ş.'nin (Petkim) sermayesindeki % 51 oranındaki kamu hissesinin blok satışının, tarihinde yapılan açık artırma sonucunda ihalede ikinci sıra yer alan Socar & Turcas-Injaz Ortak Girişim Grubu'na yapılacağına dair haberler yer almıştır. Konuyla ilgili çalışmalar devam etmekte olup, İdaremizce bu yönde alınmış bir karar bulunmamaktadır. TARİH: 16/10/2007 BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU: PETKM Ulusal Pazar'da işlem görmekte olan Turcas Petrol A.Ş (TRCAS.E) ve Petkim Petrokimya Holding A.Ş TRCAS (PETKM.E) hisse senetlerinin sıraları, şirketlerle ile ilgili olarak basında yer alan habere ilişkin T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ndan (ÖİB) açıklama istenilmesi nedeniyle, Hisse Senetleri Piyasası Yönetmeliği'nin 25/a maddesi uyarınca, tarihli 1. seans öncesinde (09:12:32 de) geçici olarak işleme kapatılmıştır. Hisse senetlerinin sıraları, ÖİB den gelen açıklamanın duyurulmasının ardından, aynı gün 1. seansta saat 11:40:00 tan itibaren yeniden işleme açılmıştır. Sıralarda, 11:40:00 11:50:00 saatleri arasında açılış seansı yapılmıştır. Açılış işlemleri sonrasında ilgili düzenlemeler uyarınca gerçekleşen işlemlerin değerlendirilebilmesi amacıyla sıralar, 11:50:00-11:55:00 saatleri arasında işleme kapalı kalmış ve 11:55:00 ten itibaren sürekli müzayedede yeniden işleme açılmıştır.

6 TARİH:02/10/2007 PETKM Petkim Petrokimya Holding A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Petrol İş Sendikası üyesi işçilerin eylemleri sona ermiş olup Şirket faaliyetleri normal olarak sürdürülmektedir. TARİH:28/09/2007 PETKM Petkim Petrokimya Holding A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. SPK'nın özel durum açıklamaları tebliği gereğince, tarihinde Reuters ve Foreks yayın organlarında şirketimizle ilgili olarak çıkan haberler nedeniyle aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur. Petrol İş Sendikası üyesi işçiler, sendikanın bağlı olduğu Türk İş Konfederasyonu ile imzalanan Çerçeve Protokolu dışındaki talepleri nedeniyle başlattıkları eylemi sürdürmektedirler. TARİH:05/07/2007 PETKM Petkim Petrokimya Holding A.Ş. ile ilgili olarak T.C.Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı nın tarih ve B.02.1.ÖİB /5749 sayılı yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: Petkim Petrokimya Holding A.Ş. nin Özelleştirme Çalışmaları. İlgi: a) tarih ve 5744 sayılı yazımız. b) tarih ve sayılı yazınız. İlgi (a) da kayıtlı yazımız ile, Petkim Petrokimya Holding A.Ş. nin (Petkim) sermayesindeki % 51 oranındaki kamu hissesinin blok satış yöntemi ile özelleştirmesine ilişkin olarak nihai pazarlık görüşmesinin tarihinde Ankara da yapılacağı ifade edilmiştir. İlgi (b) de kayıtlı yazınız ile Petkim sermayesindeki % 51 oranındaki kamu hissesinin blok satış yöntemi ile özelleştirmesine yönelik nihai pazarlık görüşmelerinin sonuçlarına ilişkin açıklamalarımızın ivedilikle Borsa Başkanlığınıza gönderilmesi talep edilmiştir. İdaremiz ve yatırımcılarla yapılan pazarlık görüşmeleri sonucunda Petkim sermayesindeki % 51 oranındaki kamu hissesinin blok satış yöntemi ile özelleştirmesine karar verilmiş olup, sözkonusu hissenin özelleştirilmesi amacıyla tarihinde kamuya açık olarak yapılan nihai pazarlık görüşmeleri sonucunda,en yüksek teklif sahibi iki milyar elli milyon ABD Doları ile TransCentralAsia Petrochemical Holding Ortak Girişim Grubu dur. İhale sonucu ile ilgili olarak Rekabet Kurumu nun iznini takiben 4046 sayılı Kanun hükümleri gereğince nihai satış onayı için Özelleştirme Yüksek Kurulu na sunulacaktır. TARİH: 05/07/2007 BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU: PETKM Ulusal Pazar'da işlem görmekte olan Petkim Petrokimya Holding A.Ş. (PETKM.E) hisse senedinin sırası, tarihindeki özelleştirme ihalesi nedeniyle Hisse Senetleri Piyasası Yönetmeliği'nin 25/a maddesi uyarınca, tarihli 1. seans öncesinde geçici olarak işleme kapatılmıştır. PETKM.E sırası, söz konusu ihale sonuçlarının Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından İMKB ye ulaştırılarak kamuya duyurulması nedeniyle tarihinden itibaren yeniden işleme açılacaktır.

7 TARİH:04/07/2007 PETKM Petkim Petrokimya Holding A.Ş. ile ilgili olarak T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı nın tarih ve B.02.1.ÖİB /5744 sayılı yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: Petkim Petrokimya Holding A.Ş. nin Özelleştirme Çalışmaları. Petkim Petrokimya Holding A.Ş. nin (Petkim) sermayesindeki % 51 oranındaki kamu hissesinin blok satış yöntemi ile özelleştirilmesine ilişkin olarak nihai pazarlık görüşmesi tarihinde yapılacaktır. Osman İlter Başkan a. Başkan Yardımcısı Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Özelleştirme İlahesine Teklif Veren Yatırımcılar; 1) Carmel-Limak Ortak Girişim Grubu 2) TransCenralAsia Petrochemical Holding Ortak Girişim Grubu 3) Zorlu Holding A.Ş. 4) Hokan Chemicals Ortak Girişim Grubu 5) Çalık-IOCL Ortak Girişim Grubu 6) Naksan-Torunlar-Toray-Kiler Ortak Girişim Grubu 7) Fırat Plastik, Kauçuk Sanayi ve Ticaret A.Ş. 8) Socar&Turcas-Injaz Ortak Girişim Grubu TARİH:26/06/2007 PETKM T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın tarih ve B.02.1.ÖİB /5156 sayılı yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: Petkim Petkim Petrokimya Holding A.Ş.'nin sermayesindeki % 51 oranındaki kamu hissesinin blok olarak satış yöntemi ile özelleştirmesine ilişkin olarak açılan ihalenin son teklif verme tarihi olan tarihi itibariyle 8 adet yatırımcı teklif vermiştir. Teklif veren 8 adet yatırımcı aşağıda belirtilmiştir. PETKİM-Petrokimya Holding A.Ş. Özelleştirme İhalesine Teklif Veren Yatırımcılar; 1) Carmel-Limak Ortak Girişim Grubu 2) TransCentral Asia Petrochemical Holding Ortak Girişim Grubu 3) Zorlu Holding A.Ş. 4) Hokan Chemicals Ortak Girişim Grubu 5) Çalık-IOCL Ortak Girişim Grubu 6) Naksan-Torunlar-Toray-Kiler Ortak Girişim Grubu 7) Fırat Plastik, Kaukçuk Sanayi ve Ticaret A.Ş. 8) Socar&Turcas-Injaz Ortak Girişim Grubu

8 TARİH:25/06/2007 TRCAS Turcas Petrol A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. PETKM Açıklanacak özel durum: İştirakimiz Socar & Turcas Enerji A.Ş.'nin, Petkim Petrokimya Holding A.Ş. ihalesine IPCL Holding S.P.C. (İnjaz) ile Ortak Girişim Grubu olarak teklifinin sunulması hakkında tarihli özel durum açıklamamızda hisselerinin % 25'ine sahip olduğumuz Socar & Turcas Enerji A.Ş. ile IPCL Holding S.P.C. (İnjaz)'ın; Petkim Petrokimya Holding A.Ş. (Petkim)'nin % 51 oranındaki kamu hisselerinin "blok satış" yöntemi ile özelleştirilmesine Ortak Girişim Grubu olarak sözleşme imzalayarak önyeterlilik başvurusunu yapacağı bildirimişti. Bu defa; (Socar & Turcas-İnjaz) Ortak Girişim Grubu; önyeterlilik kriterlerini karşılamış ve T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na teklifini sunmuştur. TARİH:20/06/2007 PETKM Petkim Petrominya Holding A.Ş. ile ilgili olarak T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı nın tarih B.02.1.ÖİB /4893 sayılı yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Petkim Petrokimya Holding A.Ş. nin sermayesindeki toplam %51 oranındaki kamu hissesinin blok satış yöntemi ile özelleştirilmesine ilişkin ihale sürecinde, İhale Şartnamesinin ortak girişim gruplarında değişiklik yapılmasına dair hükümleri çerçevesinde; -Polinas Chemical Ortak Girişim Grubu nun feshine ve Grupta geri kalan iki katılımcı ile birlikte daha önce tüzel kişi olarak başvuran Akgirişim Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin, Hokan Chemicals Ortak Girişim Grubu olarak, -Daha önce tüzel kişi olarak başvuran Çalık Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin, Çalık IOCL Ortak Girişim Grubu olarak, -Daha önce tüzel kişi olarak başvuran Socar&Turcas Enerji A.Ş. ile Injaz Projects Company Limited in birlikte oluşturdukları Socar&Turcas-Injaz Ortak Girişim Grubu olarak yaptıkları başvurular İhale Komisyonu tarafından kabul edilmiştir. Başkan TARİH: 19/06/2007 YAZIC PETKM Yazıcılar Holding A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: Petkim Petrokimya Holding A.Ş.'nin (Petkim) % 51 hissesinin blok satış yöntemiyle satılmasına ilişkin ihale hakkında açıklama tarihli özel durum açıklamamızla tarafınıza bildirildiği şekilde Anadolu Grubu şirketlerinden, bağlı ortağımız Anadolu Endüstri Holding A.Ş.'nin (AEH) T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) tarafından düzenlenen, Petkim Petrokimya Holding A.Ş.'nin % 51 hissesinin blok satış yönetmiyle satılmasına ilişkin ihaleye katılmak üzere Polinas Plastik Sanayi ve Ticareti A.Ş. ve Yıldız Holding A.Ş. ile Ortak Girişim Grubu (OGG) oluşturulmasına karar vermiş, sözkonusu OGG önyeterlilik koşullarını sağlayan gruplar arasında yer almıştı. Geçen zaman zarfında yapılan çalışmalar sonucunda, sözkonusu OGG tekrar düzenlenmiş ve AEH, Yıldız Holding A.Ş. ve Ak Girişim Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin eşit iştirakleri ile Hokan Chemicals Ortak Girişim Grubu adı altında yeni bir OGG oluşturulmasına karar

9 verilmiştir (bugün) tarihi itibariyle ÖİB'ye tekrar ön yeterlilik başvurusu yapılmaktadır. TARİH:19/06/2007 TRCAS PETKM Turcas Petrol A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. İştirakimiz Socar&Turcas Enerji A.Ş.'nin Petkim Petrokimya Holding A.Ş. ihalesine Ortak Girişim Grubu olarak katılması hakkında tarihli özel durum açıklamamızda da bildirdiğimiz üzere, hisselerinin % 25'ine sahip olduğumuz Socar&Turcas Enerji A.Ş.'nin (Socar&Turcas); Petkim Petrokimya Holding A.Ş. (Petkim)'nin % 51 oranındaki kamu hissesinin "blok satış" yöntemi ile özelleştirilmesine ilişkin olarak Socar&Turcas ile önyeterlilik kriterlerini karşılayan firmalardan IPCL Holding S.P.C.(İnjaz)'nin bir Ortak Girişim Grubu Sözleşmesi imzalayacağı bildirilmişti. Bu defa, adı geçen İnjaz ile Socar&Turcas, Petkim İhale Şartnamesi hükümleri uyarınca Ortak Girişim Grubu Sözleşmesini imzalayarak, Petkim'in % 51 oranındaki kamu hissesinin "blok satış" yöntemi ile özelleştirilmesine ilişkin olarak yapılacak ihaleye katılmak üzere T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na Socar&Turcas İnjaz Ortak Girişim Grubu olarak önyeterlilik başvurusu yapılmıştır. Yapılan Ortak Girişim Grubu Sözleşmesine göre Socar&Turcas İnjaz Ortak Girişim Grubu'nun % 51'i Socar&Turcas'a % 49'u da İnjaz'a aittir. TARİH:19/06/2007 PETKM Petkim Petrokimya Holding A.Ş. ile ilgili olarak Anadolu Endüstri Holding A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: Petkim Petrokimya Holding A.Ş.'nin (Petkim) %51 Hissesinin Blok Satış Yöntemiyle Satılmasına İlişkin İhale Hakkında Açıklama tarihli özel durum açıklamamızla tarafınıza bildirildiği şekilde Şirketimiz, T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) tarafından düzenlenen, Petkim Petrokimya Holding A.Ş.'nin % 51 hissesinin blok satış yönetmiyle satılmasına ilişkin ihaleye katılmak üzere Polinas Plastik Sanayi ve Ticareti A.Ş. ve Yıldız Holding A.Ş. ile Ortak Girişim Grubu (OGG) oluşturulmasına karar vermiş, sözkonusu OGG önyeterlilik koşullarını sağlayan gruplar arasında yer almıştı. Geçen zaman zarfında yapılan çalışmalar sonucunda, sözkonusu OGG tekrar düzenlenmiş ve Şirketimiz, Yıldız Holding A.Ş. ve Ak Girişim Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin eşit iştirakleri ile Hokan Chemicals Ortak Girişim Grubu adı altında yeni bir OGG oluşturulmasına karar verilmiştir tarihi itibariyle (bugün) ÖİB'ye tekrar ön yeterlilik başvurusu yapılmaktadır. TARİH:19/06/2007 AKSA PETKM Aksa Akrilik Kimya Sanayi A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin kurucu ortağı bulunduğu ve Petkim özelleştirme ihalesi için önyeterlilik almış bulunan Akgirişim Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş., Anadolu Endüstri Holding A.Ş. ve Yıldız Holding A.Ş. ile üç eşit ortak olarak ortak girişim grubu oluşturmuşlardır. Bu ortak girişim grubu Petkim özelleştirme ihalesine katılmak üzere başvurmuşlardır.

10 TARİH:13/06/2007 PETKM Petkim Petrokimya Holding A.Ş. ile ilgili olarak T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı nın tarih B.02.1.ÖİB /4724 sayılı yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: Petkim. Petkim Petrokimya Holding A.Ş. nin sermayesindeki %51 oranındaki kamu hissesinin blok satış yöntemi ile özelleştirmesine ilişkin olarak; ihale sürecinde ön yeterlilik kriterlerini geçen TransCentralAsia Petrochemical Holding Ortak Girişim Grubu nun, mevcut Ortak Girişim Grubu yapısının değiştirilmesine yönelik olarak yaptığı başvuru İhale Şartnamesinin ilgili hükümleri çerçevesinde İhale Komisyonu tarafından kabul edilmiştir. Başkan TARİH:06/06/2007 PETKM Petkim Petrokimya Holding A.Ş. ile ilgili olarak T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı nın tarih B.02.1.ÖİB /4449 sayılı yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: Petkim. Petkim Petrokimya Holding A.Ş. nin sermayesindeki %51 oranındaki kamu hissesinin blok satış yöntemi ile özelleştirmesine ilişkin olarak; 15 Haziran 2007 tarihinde sona ereceği bildirilmiş olan son teklif verme süresinin, İhale Şartnamesinin 6. Maddesi çerçevesinde 25 Haziran 2007, Pazartesi günü saat 16:00 a kadar uzatılmasına, İhale Şartnamesinin 4. Maddesinde yer alan ve tarihinde sona erecek olan Bilgi Odası sürecinin tarihinde kadar uzatılmasına İhale Şartnamesinin 5. Maddesinde yer alan, Ortak Girişim Grubunda Değişiklik Yapılması na ilişkin son başvuru tarihinin ise , Salı günü olarak değiştirilmesine karar verilmiştir. Başkan TARİH: 05/06/2007 Hisse senetleri Borsamızda işlem gören aşağıda belirtilen şirketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği nin 5/h-1 ve 14 üncü maddeleri kapsamında Borsamıza gönderilen açıklamaların bir örneği Ek te ve Borsamız Türkçe İnternet Sitesi nde (www.imkb.gov.tr) Günlük Bülten bölümünde Şirket Haberleri Ekleri başlığı altında yayınlanmaktadır. Şirket Kodu Şirket Ünvanı İşlem Yapan Ortak PETKM Petkim Petrokimya Holding A.Ş. FTIF T. Europe Fund adına Franklin Resources, Inc. TARİH:24/05/2007 Hisse senetleri Borsamızda işlem gören aşağıda belirtilen şirketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği nin 5/h-1 ve 14 üncü maddeleri kapsamında Borsamıza gönderilen açıklamaların bir örneği Ek te ve Borsamız Türkçe İnternet Sitesi nde (www.imkb.gov.tr) Günlük Bülten bölümünde Şirket Haberleri Ekleri başlığı altında yayınlanmaktadır.

11 Şirket Kodu Şirket Ünvanı İşlem Yapan Ortak PETKM Petkim Petrokimya Holding A.Ş. FTIF T. Europe Fund adına Franklin Resources, Inc. TARİH:24/05/2007 PETKM T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın tarih ve B.02.1.ÖİB /3792 sayılı yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: Petkim Petkim Petrokimya Holding A.Ş.'nin sermayesindeki % 51 oranındaki kamu hissesinin blok satış yöntemi ile özelleştirmesine ilişkin olarak; ihale sürecinde önyeterlilik kriterlerini geçen Kiler Alışveriş Hizmetleri Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., ihaleye münferit olarak katılma kararından vazgeçerek yine bir grup şirketi olan Kiler Holding A.Ş. olarak Naksan-Torunlar-Toray Ortak Girişim Grubuna katılmıştır. Bu durumda; yeni Ortak Girişim Grubu Naksan Plastik San. ve Tic. A.Ş., Torunlar Gıda San. ve Tic. A.Ş., Toray İnşaat San. ve Tic. A.Ş. ve Kiler Holding A.Ş. şeklinde oluşmuştur. TARİH: 22/05/2007 Hisse senetleri Borsamızda işlem gören aşağıda belirtilen şirketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği nin 5/h-1 ve 14 üncü maddeleri kapsamında Borsamıza gönderilen açıklamaların bir örneği Ek te ve Borsamız Türkçe İnternet Sitesi nde (www.imkb.gov.tr) Günlük Bülten bölümünde Şirket Haberleri Ekleri başlığı altında yayınlanmaktadır. Şirket Kodu Şirket Ünvanı İşlem Yapan Ortak PETKM Petkim Petrokimya Holding A.Ş. FTIF T. Europe Fund adına Franklin Resources, Inc. PETKM Petkim Petrokimya Holding A.Ş. FTIF T. Europe Fund adına Franklin Resources, Inc. TARİH: 18/05/2007 Hisse senetleri Borsamızda işlem gören aşağıda belirtilen şirketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği nin 5/h-1 ve 14 üncü maddeleri kapsamında Borsamıza gönderilen açıklamaların bir örneği Ek te ve Borsamız Türkçe İnternet Sitesi nde (www.imkb.gov.tr) Günlük Bülten bölümünde Şirket Haberleri Ekleri başlığı altında yayınlanmaktadır. Şirket Kodu Şirket Ünvanı İşlem Yapan Ortak PETKM Petkim Petrokimya Holding A.Ş. FTIF T. Europe Fund adına Franklin Resources, Inc.

12 TARİH: 17/05/2007 Hisse senetleri Borsamızda işlem gören aşağıda belirtilen şirketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği nin 5/h-1 ve 14 üncü maddeleri kapsamında Borsamıza gönderilen açıklamaların bir örneği Ek te ve Borsamız Türkçe İnternet Sitesi nde (www.imkb.gov.tr) Günlük Bülten bölümünde Şirket Haberleri Ekleri başlığı altında yayınlanmaktadır. Şirket Kodu Şirket Ünvanı İşlem Yapan Ortak PETKM Petkim Petrokimya Holding A.Ş. FTIF T. Europe Fund adına Franklin Resources, Inc. TARİH:17/05/2007 TRCAS Turcas Petrol A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. PETKM Açıklanacak özel durum: Petkim Petrokimya Holding A.Ş. ihalesi önyeterlilik kriterliğinin karşılandığı hakkında tarihinde yapmış olduğumuz özel durum açıklaması ile Petkim Petrokimya Holding A.Ş.'nin % 51 oranındaki kamu hissesinin "blok satış" yöntemi ile özelleştirilmesine ilişkin olarak ihale şartnamesini iştirakimiz Socar & Turcas Enerji A.Ş.'nin almış olduğunu bildirmiştik. Bu defa Socar & Turcas Enerji A.Ş.'nin ön yeterlilik kriterlerini karşıladığı T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Basın Açıklaması ile bildirilmiş bulunmaktadır. Konuya ilişkin gelişme olması halinde gerekli açıklamalar yapılacaktır. TARİH:17/05/2007 PETKM T.C.Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın 17 Mayıs 2007 tarih B.02.1.ÖİB TUPRS sayılı yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu:Petkim Petkim Petrokimya Holding A.Ş.'nin sermayesindeki %51 oranındaki kamu hissesinin blok olarak satış yöntemi ile özelleştirmesine ilişkin olarak açılan ihalenin ön yeterliliği için 19 adet katılımcı başvurmuştur. Ön yeterlilik kriterleri karşılayan 18 adet katılımcı aşağıda belirtilmiştir. Başkan Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Özelleştirme İhalesi Ön Yeterlilik Kriterlerini Karşılayan Katılımcılar: Sıra No Katılımcı 1) Naksan Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. -Torunlar Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.-Toray İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Ortak Girişim Grubu 2) Fırat Plastik, Kauçuk Sanayi ve Ticaret A.Ş. 3) Tüpraş-Türkiye Petrol Rafineleri A.Ş. 4) Sanko Petrokimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. 5) Akgirişim Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. 6) Zorlu Holding A.Ş. 7) Polinas Chemical Ortak Girişim Grubu 8) Carmel-Limak Ortak Girişim Grubu 9) Kiler Alışveriş Hizmetleri Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.

13 10) Çalık Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. 11) Socar&Turcas Enerji A.Ş. 12) TransCentralAsia Petrochemical Holding Ortak Girişim Grubu 13) Ineos Holdings Limited 14) DEH Ortak Girişim Grubu 15) Basell-Demirören Ortak Girişim Grubu 16) Akfen Altyapı Yatırımları Holding A.Ş. 17) İnjaz Projects Company Limited 18) Tatneft A.Ş.-Efremov-Kautschuk GMBH Ortak Girişim Grubu TARİH:15/05/2007 PETKM T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın tarih B.02.1.ÖİB /3479 sayılı yazısı aşağıya çıkarılmıştır Konu: Petkim T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Petkim Petrokimya Holding A.Ş.'nin sermayesinde % 51 oranındaki kamu hissesinin blok olarak satış yöntemi ile özelleştirilmesine ilişkin olarak çıkılan ihalede, ön yeterlilik için son tarih olan 14 Mayıs 2007 tarihi itibariyle 19 adet yatırımcı başvuruda bulunmuştur. TARİH:15/05/2007 GLYHO Global Yatırım Holding A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. PETKM Şirketimiz, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından ihalesine çıkılan Petkim Petrokimya Holding A.Ş.'ye ait toplam %51 oranındaki kamu hisselerinin satış yöntemi ile özelleştirilmesi işi için önyeterlilik başvurusunda bulunmuştur. TARİH:11/05/2007 PETKM Petkim Petrokimya Holding A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin tarihinde yapmış olduğu Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, Ana Sözleşmenin 3. maddesinin i bendi, 4. maddesi, 6. maddesi, 7. maddesi, 8. maddesinin 3. ve 4. fıkraları, 9. maddesinin 1. fıkrasının 1. cümlesi, 11. maddesi, 15. maddesi, 16. maddesi, 22. maddesi, 26. maddesi, 30. maddesi, 39. maddesi ile 41. maddelerinde Ek te detayları verilen değişiklikler oyçokluğu ile kabul edilmiştir. A, B, C Grubu Pay Sahipleri Özel Genel Kurul toplantılarında da söz konusu değişikliklerin onaylandığı bildirilmiş olup, ana sözleşme değişikliklerinin yeni şekillerini de içeren toplantı tutanakları ekte yayınlanmaktadır.

2005 YILI PETKİM ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

2005 YILI PETKİM ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI 2005 YILI PETKİM ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI TARİH:13/12/2005 PETKM Petkim Petrokimya Holding A.Ş. nin 13.12.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Bakanlık Makamı nın 05.12.2005 tarihli oluru ile Şirketimizde

Detaylı

İMKB ye Yapılan Açıklamalar (2003)

İMKB ye Yapılan Açıklamalar (2003) İMKB ye Yapılan Açıklamalar (2003) Petrol Ofisi A.Ş. nin 02.01.2003 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin 27.12.2002 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısına ait tutanak 31.12.2002

Detaylı

TARİH: 15/01/2007. Şirketin Artırım Sonrası Sermayesi. Bedelsiz Artırım Miktarı -

TARİH: 15/01/2007. Şirketin Artırım Sonrası Sermayesi. Bedelsiz Artırım Miktarı - TARİH: 15/01/2007 BİRİNCİL PİYASA ve HALKA ARZ ESASLARIDUYURUSU Şirketin Unvanı Şeker Finansal Kiralama A.Ş. Kod Şirketin Sermaye Türü Kayıtlı Sermaye ( X ) Esas Sermaye () Şirketin Artırım Öncesi Sermayesi

Detaylı

İMKB ye Yapılan Açıklamalar (2004)

İMKB ye Yapılan Açıklamalar (2004) İMKB ye Yapılan Açıklamalar (2004) Petrol Ofisi A.Ş. nin 02.01.2003 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin 27.12.2002 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısına ait tutanak 31.12.2002

Detaylı

Şirket in işlem sırasına gönderilecek emirlerde maksimum adet miktarı 10.000 lot olarak uygulanacaktır. TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.

Şirket in işlem sırasına gönderilecek emirlerde maksimum adet miktarı 10.000 lot olarak uygulanacaktır. TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. TARİH: 08/05/2007 BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU: Borsa Yönetim Kurulu'nun 08.05.2007 tarihli toplantısında Türkiye Halk Bankası A.Ş. nin (Banka) halka arz edilen 312.250.256 YTL nominal değerli hisse senetlerinin,

Detaylı

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiş, Rapor Değerlendirme Kurulu nun 02.10.2013

Detaylı

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Denetlenen Kuruluşun Unvanı Merkezi : Gediz

Detaylı

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. NİN 29.03

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. NİN 29.03 PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. NİN 29.03.2013 TARİHİNDE SAAT 13:30 DA YAPILACAK 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul

Detaylı

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul BÖLÜNME RAPORU MADDE 1 BÖLÜNME İŞLEMİNE TARAF ŞİRKETLERİ TANITICI GENEL BİLGİLER Bölünen Ortaklık : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ Vergi Dairesi ve No su : Mecidiyeköy 9860028832 İkametgahı

Detaylı

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Raporu

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Raporu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Raporu Petkim Petrokimya Holding A.Ş. 19 Ağustos 2015 Geçerlilik Dönemi 19.08.2015-19.08.2016 SINIRLAMALAR Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve

Detaylı

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı : Aras Elektrik Dağıtım

Detaylı

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısına; Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini, 1

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısına; Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini, 1 KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SAN.TİC.A.Ş. NİN 2013 YILINA AİT 31 Mart 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Sicil No:352307/ Mersis No: 0-5900-0627-1900010 Şirketimizin,

Detaylı

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 17 MAYIS 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANIDIR

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 17 MAYIS 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANIDIR AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 17 MAYIS 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANIDIR Şirketimizin 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı. Nominal Tutar (YTL) Ünvanı. Yatırımcının Adı- Tutar (YTL) MEHMET SONER ÖZAYDIN 1.538,54

Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı. Nominal Tutar (YTL) Ünvanı. Yatırımcının Adı- Tutar (YTL) MEHMET SONER ÖZAYDIN 1.538,54 TARİH: 04/01/2005 Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri I, :26 sayılı Tebliği nin Ek:2 maddesi gereğince; hisse senetleri Borsada iþlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada iþlem görmeyen hisse

Detaylı

İHLAS MADENCİLİK A.Ş. 01.01.2013 / 31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU

İHLAS MADENCİLİK A.Ş. 01.01.2013 / 31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU İHLAS MADENCİLİK A.Ş. 01.01.2013 / 31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU GENEL BİLGİLER a) Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi : 01.01.2013-31.12.2013 Dönemi Faaliyet Raporu b) Şirketin

Detaylı

İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. 2013 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME NOTU

İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. 2013 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME NOTU İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. 2013 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME NOTU A) 27 MAYIS 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin 2013 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul

Detaylı

İHLAS MADENCİLİK A.Ş. NİN 2013 YILINA AİT 28.03.2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANLARI

İHLAS MADENCİLİK A.Ş. NİN 2013 YILINA AİT 28.03.2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANLARI İHLAS MADENCİLİK A.Ş. NİN 2013 YILINA AİT 28.03.2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANLARI Şirketimiz ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 2013 yılı çalışmalarını

Detaylı

4. Dönem içinde esas sözleşmede değişiklik yapılmışsa bunun nedenleri ve yapılan değişikliklerin neler olduğu:

4. Dönem içinde esas sözleşmede değişiklik yapılmışsa bunun nedenleri ve yapılan değişikliklerin neler olduğu: İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1 / 12 I - GİRİŞ 1. Raporun Dönemi : 01.01.2014 31.03.2014 2. Ortaklığın Ünvanı : KAPİTAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme

Detaylı

TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ GİRİŞ MADDE 1-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. nin 10.04.1985 tarih ve 408/11515 sicil numaralı ana sözleşmesi, 4046 sayılı Kanun hükümlerine göre

Detaylı

EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Sayfa No: 1 01.01.2013 31.12.2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Sayfa No: 1 01.01.2013 31.12.2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Sayfa No: 1 I. GİRİŞ 1. Raporun Dönemi: 01.01.2013-31.12.2013 2. Ortaklığın Ünvanı : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Telefon 0212) 354 07 00 Faks 0212) 356 20 76 E_Posta

Detaylı

31.12.2010 Faaliyet Raporunda yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

31.12.2010 Faaliyet Raporunda yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu Kurumsal Yönetim İlkeleri 31.12.2010 Faaliyet Raporunda yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Uluslararası platformda Türkiye yi ve Türk havacılık

Detaylı

KİLER ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

KİLER ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI KİLER ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimizin 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 28 Haziran 2012 Perşembe günü saat

Detaylı

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2012-31.12.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT İÇİNDEKİLER I GENEL BİLGİLER 1-4 Şirket Bilgileri 1 Kısaca Gayrimenkul Sektörü ve Akiş GYO 1 Misyon 2 Vizyon 2 Hedefler 3 Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3 Yönetim Kurulu

Detaylı

DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI: DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin

Detaylı

Genel Kurul Toplantısı ile ilgili olarak Şirketimiz ile 0 232 616 32 53 ve 0 232 616 14 53 no lu telefonlardan iletişim kurulabilir.

Genel Kurul Toplantısı ile ilgili olarak Şirketimiz ile 0 232 616 32 53 ve 0 232 616 14 53 no lu telefonlardan iletişim kurulabilir. PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. NİN 28.03.2014 TARİHİNDE SAAT 13:30 DA YAPILACAK 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2013 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Sayfa No: 1 EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FAALİYET RAPORU 01.01.2010-31.12.2010 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ 1- Raporun Dönemi : 01.01.2010 31.12.2010 2- Ortaklığın Ünvanı : EuroTrend Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Detaylı

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş Küresel krizle birlikte dünyanın en büyük kurum ve şirketlerinin bir gecede ya yok olduğuna ya da krizi iyi yönetemeyerek kurumsal

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU NUN II-14.1 SAYILI FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ

SERMAYE PİYASASI KURULU NUN II-14.1 SAYILI FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ SERMAYE PİYASASI KURULU NUN II-14.1 SAYILI FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK-31 ARALIK 2014 www.taraf.com.tr Sayfa 2 TARAF GAZETECİLİK

Detaylı

AKSA ENERJĠ ÜRETĠM ANONĠM ġġrketġ ( ġirket ) ANA SÖZLEġMESĠ

AKSA ENERJĠ ÜRETĠM ANONĠM ġġrketġ ( ġirket ) ANA SÖZLEġMESĠ AKSA ENERJĠ ÜRETĠM ANONĠM ġġrketġ ( ġirket ) ANA SÖZLEġMESĠ KURULUġ: Madde 1: Aşağıda adları, uyrukları ve açık adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun anonim şirketlerin ani surette

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Sayfa No: 1 EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FAALİYET RAPORU 01.01.2010-30.09.2010 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ 1- Raporun Dönemi : 01.01.2010 30.09.2010 2- Ortaklığın Ünvanı : EuroTrend Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Detaylı